<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część II

 • Bitwa o Dobre - 17 luty 1831 r.
 • Lista osób aresztowanych 19-20.01.42 r. oraz wywiezionych do Oświęcimia 17.04.42 r.
 • Proszą o westchnienie...
 • Święta i ludowe tradycje obrzędowe
 • Mazowsze wg. Oskara Kolberga – 1886 r.
 • Mazowsze leśne wg. Oskara Kolberga – 1886 r.
 • Mazowsze stare wg. Oskara Kolberga – 1886 r.
 • Morowe powietrze ...
 • „Handel chłopami w dawnej Rzeczpospolitej” Janusz Deresiewicz
 • Chałupa, chata wg. Z. Glogera (XIXw.)
 • Ziemia wyszogrodzka
 • Mazowsze w XVI wieku
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 2
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 3
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 4
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 5
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 6
 • Spis miejscowości w lustracji z 1578 roku
 • Historia włościan wg. W. A. Maciejowskiego r. 1874
 • Obyczaje i zwyczaje do XVII w. wg. Maciejowskiego
 • „Statystyka” parafii Żuromin w latach 1838 - 1865
 • Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817 - 1830 A - K
 • Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817 - 1830 L - Ż


 • Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817-1830

  Nazwiska  L - Ż

  ( opracowanie własne )
  Gen. Jan Skrzynecki ze sztabem - Juliusz Kossak - 1886. Akwarela.


  Dzięki Panu Arseniuszowi Artysiewiczowi, który przesłał skany książki „Wojsko Polskie. Królewstwo Polskie 1815-1830”, opracowaną przez Bronisława Gembarzewskiego i wydanej w roku 1903 w Warszawie, możemy przedstawić Państwu:

   

  Listę imienną oficerów Wojska Polskiego 1817-1830.

   

  Lista powstała na bazie wypisu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego.

  Stopnie oficerów oznaczone są z ostatniego roku służby, jak również korpusy, w których służyli. Ordery inne, oprócz krzyża wojskowego polskiego (Virtuti Militari) i Legii Honorowej, są pominięte.

   

  Lista zawiera 3091 osób...  Lachowski Ignacy   , por; p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Lachowski Piotr   , podpor. p. 3 strz. k. 1819.
  Lalewicz Seweryn   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
  Lamparski Andrzej   , kap. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Lanckoroński Bartłomiej hr.   , podpułk. weter. czyn. VM 1815-1830.
  Langa Michał   , kap. p. l piech. lin. L. H. 1815-1825.
  Lantau Michał   , podpor. p. l ułanów. 1822-1830.
  Laskowski Franciszek   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Laskowski Jan   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
  Laskowski Józef   , por. korp. Inwal. 1815-1826.
  Laskowski Stefan   , major weter. czyn. VM zł. 1815-1830.
  Lasocki Julian   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1825.
  Latalski Michał   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
  Laudański Wincenty   , por. p. strz. k. gw. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Lebrun Adam   , kap. p. 6 piech. lin. VM zł. 1819-1820.
  Lebrun Piotr   , podpor., kwaterm. gen. 1828-1830.
  Lebrun Stanisław   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Lechnowski Mikołaj   , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1824.
  Ledóchowski Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
  Ledóchowski Ignacy   kap. p. 3 strz. k. 1815--1821.
  Ledóchowski Ignacy hr.   , pułk., dyr. ars. skład. L. H. 1815- l 830.
  Lelewel Jan   , kap. korp. inżyn., adj. gen. Malletskiego. 1815-1830.
  Lemański Kaźmierz   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
  Leniecki Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
  Lenkiewicz Jan   , kap. p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
  Lenkiewicz Michał   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1828.
  Lenkiewicz Paweł   , podpułk. korp. inwal. + L. H. 1819.
  Lepige Jan   , podpułk. artyl. p. VM L. H. 1815-1830.
  Lesiewski Franciszek   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
  Leski Michał   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1828.
  Leski Stanisław   , por. p. strz. k. gw. 1815-1829.
  Leszczyński Franciszek   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
  Leszczyński Jan   , kap., kom. Radziejowa. VM zł. 1815-1830.
  Leszczyński Karol   , podpor. artyl. kon. 1822-1830.
  Leśniewicz Joachim   , podpor., kwaterm. gen. 1815-1821.
  Leśniowski Józef   , por. p. 1 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Leśniowski Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1820.
  Leśniowski Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1828-1830.
  Leśniowski Piotr   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
  Lewandowski Grzegorz   , por. artyI. kon. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Lewandowski Jacenty   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
  Lewandowski Jan   , podpor. korp. pociągu. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Lewandowski Kajetan   , kap. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Lewartowski Jerzy bar.   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
  Lewicki Szymon   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Lewiński Bazyli   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Lewiński Jakób   , podpułk., szef szt. jazdy. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Lewiński Michał   , kap. p. 3 piech. lin. VM zł. 1815-1827.
  Lex Józef   , kap. sztabu główn. VM zł. 1815-1830.
  Leyenfeld Alexander   , por. korp. inwal. 1815-1826.
  Leyman Paweł   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Lędzianowski Woyciech   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Liber Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
  Libiszewski Karol   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Lignau Teofil   , podpor. korp. inżyn. 1815-182
  Linda Antoni   , podpor. p. 3 ułanów. 1829-1830.
  Linda Stefan   , podpor. korp. inżyn. 1825-1830.
  Link Jan   , podpor. artyl. pieszo 1827-1830.
  Linsenbarth Alexander   , podpułk. korp. Inżyn. L. H. 1815-1830.
  Lipiński Ignacy   , podpor., kwaterm. gen. 1828-1830.
  Lipiński Jan   , major p. 1 piech. lin. 1815-1829.
  Lipiński Józef  
  Lipiński Józef   podpor. p. 7 piech. lin. 1820-1830.
  Lipiński Karol   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1830.
  Lipiński Teodor   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Lipiński Wilhelm   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Lipka Walenty   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Lipnicki Marcyan   , kap. na reformie piech. VM zł. 1826-1830.
  Lipski Felix   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1829.
  Lipski Rafał   , podpor. komp. robotno L. H. 1824-1830.
  Lipski Tadeusz   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1828.
  Lisicki Roman   , kap. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Lisowiecki Benedykt   , por. korp. weter. 1828-1830.
  Lissowski Stanisław   , podpor. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1823.
  Liszewski Ignacy   , podpor. p. gren. gw. 1829-1830.
  Litwicki Michał   , podpor. p. l strz. k. 1830.
  Lityński Konstanty   , kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Lossow Karol   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Lubański Paweł   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Lublicki Antoni   , por. p. 3 strz. p. 1815-1811..
  Lubowicki Michał   , podpor. p. 4 ułanów. 1828-1830.
  Lubowiecki Filip   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Luga Kasper   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Lulewicz Ignacy   , por. p. 2 strz. p., adj. gen. Morawskiego. 1815-1821.
  Lutomski Melchior   , por. p. l strz. p. 1815-1824.
  Lutostański Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
  Lutowski Rafał   , podpor. p. gren. gw. 1830.
  Lux Każmierz   , major p. 3 strz. p. VM zł. 1819-1820.
  Łabanowski Jan   , podpor. art. kon. gw. 1815-1830.
  Łabędzki Baltazar   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Łabędzki Piotr   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
  Łada Konstanty   , podpor. p. 2 strz. k. 1830.
  Ładowski Józef   podpor. korp. żandarm. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Łagona Juljan   , podpor. p. 6 plech. lin. 1828-1830.
  Łakiewicz Józef   , podpor. korp. weter. VM sr. 1828-1830.
  Łapczyński Antoni   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1830.
  Łapiński Andrzej   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Łapiński Franciszek   , kap. 1 kI. artyl. pieszo 1815-1830.
  Łapiński Paweł   , por. rakietn. kon. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Łapiński Szymon   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1825.
  Łaski Alexander   , podpor. p. gren. gw. 1830.
  Łaski Konstanty   , podpor. korp. inżyn. 1828-1830.
  Łaski Rafał   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1829.
  Łaszczyński Stanisław   , podpor. p. gren. gw. 1830.
  Łaszewski Antoni   , pułk. korp. weter. .. 1815-1827.
  Łaszewski Ferdynand   , podpułk. sztab główny VM L. H. 1815-1830.
  Łaszewski Woyciech   , podpułk. korpusu pociągu. VM 1815-1830.
  Łaszkiewicz Jan   , por. sztab główn. L. H. 1815-1830.
  Ławcewicz Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1825.
  Łazowski Jan   , podpor . p. l piech. lin. 1825-1830.
  Łącki Antoni   , podpor. p. 3 sm. p. 1815-1822.
  Łącki Franciszek   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1824.
  Łącki Jan   , podpor. artyl. p. 1823-1830.
  Łącki Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1828-1830.
  Łącki Stanisław   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1822-1827.
  Łączkowski Edmund   , podpor. p. 2 strz. k. 1828-1830.
  Łączkowski Woyciech   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Łączyński Paulin   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830,
  Łęcki Stanisław   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Łędzianowski Woyciech   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Łętowski Ignacy   , por. p. 2 piech. lin. VM zł. 1819-1820.
  Łodziński Józef   , por. p. l ułanów. 1815-1830.
  Łojewski Alexander   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Łopuski Piotr   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1830.
  Łoski Jan   , podpułk. p. 4 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1825.
  Łosowskl Mateusz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
  Łoś Franciszek hr.   , podpor. batal. saperów. 1815-1830.
  Łoś Karol hr.   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1829.
  Łoziński Kaźmierz   , podpor. komp. robocz. 1823-1830.
  Łubieński Antoni   , podpor. p. 3 strz. p. 1828-1830.
  Łubieński Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
  Łubkowski Antoni   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Łubkowski Jan   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1815-1830.
  Łuczyńskl Tomasz   , kap. p. 3 strz. p. L. H. 1819-1820.
  Łukański Józef   , podpor. batal. saperów. 1815-1827.
  Łukasiewicz Michał   , por. komp. rzemieśln. 1815-1828.
  Łukasiński Antoni   , podpor. artyl. Modlin. 1815-1830.
  Łukasiński Stanisław   , podpor. korp. pociągu. VM zł. 1815-1830.
  Łukasiński Walery   , major na reformie. 1815-1824.
  Łukaszewicz Jan   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Łukaszewicz Stanisław   , por. p. strz. k. gw. VM sr.1815-1830.
  Łukowski Antoni   . major korp. pociągu. 1815-1830.
  Łuniewski Wincenty   , por. dyżurstwo gł. 1815-1830.
  Łuszczewski Wlktor   , podpor. kwaterm. gen. 1815-1829.
  Łyszkiewicz Walenty   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Macewicz Stanisław   , podpor. p. l strz. p. 1822-1830.
  Macharzyński Ignacy   , pod por. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
  Machwitz Erazm   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
  Maćkiewicz Hieronim   , kap. kom. Pyzdr. VM L. H. 1815-1824.
  Madaliński Antoni   , kap. na reformie piech. VM L, H. 1815-1830.
  Madaliński Mikołaj   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Magarzewskl Teodor   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Maiewski Antoni   . kap. na reformie piech. 1815-1830.
  Maiewski Franciszek   , por. p. 4 ułanów. 1815-1829.
  Maiewski Franciszek   , kap. na reformie piech. 1815-1824.
  Maiewski Ignacy   , por. p. 3 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Maiewski Jan   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
  Maiewski Kaźmierz   , major p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Maiewski Kaźmierz   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Maiewski Leonard   kap. p. gren. gw. VM zł. 1815-1830.
  Maiewski Piotr   , podpor. na reformie jazdy. 1819.
  Maiewski Tomasz   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
  Majewski Wincenty   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
  Makarowicz Antoni   , por. p. 2 piech. lin., adj. gen. Kosseckiego, 1815-1823.
  Makarski Tomasz   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1827.
  Makay Antoni   , kap. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Makowski Antoni   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Makowski Ignacy   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Makowski Józef   podpor. korp. weter. VM sr. 1825-1830.
  Malankiewicz Mikołaj   , por. korp. inwal. 1815--1821.
  Malczewski Franciszek   , podpor. batal. saperów. 1824-1830.
  Malczewski Julian   , podpor. p. 4 piech. lin. 1827-1830.
  Malczewski Sebastyan   , kap. na reformie jazdy. 1815-1830.
  Malhomme Henryk   , podpor. artyl. Zamościa. 1830.
  Malinowski Antoni   , podpor. p. 2 strz. p. VM sr. 1822-1830.
  Malinowski Jan   , kap. p. l strz. k. 1815-1830.
  Malinowski Jan   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
  Malinowski Julian   , kap. p. 6 plech. lin. 1827-1830.
  Malinowski Kasper   , major, kom. Biskupie. 1815-1830.
  Malinowski Leander   , kap. p. l strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Malinowski Woyciech   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Malletski Jan   , gen. bryg. artyl. VM L. H. 1815-1830.
  Malski Antoni   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
  Małachowski Henryk   , podpor. p. 3 ułanów. 1824-1825.
  Małachowski Władysław hr.   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1823.
  Małeckl Tomasz   , por. p. l ułanów. 1815-1827.
  Małgorzewlcz Jakób   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Małyszko Hieronim   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Mangett Seweryn   , podpor. p. 2 strz. k. 1825-1.830.
  Manicki Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1824-1830.
  Manicki Marcin   , kap. p. 2 strz. p. VM sr. 1815-1830.
  Manini Franciszek   , kap. p. 6 piech. lin. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Maniński Serafin   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Mańko Jan   , por. p. 3 piech. lin. L. H. 1825-1830.
  Mańkowski Józef   , podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
  Mańkowski Piotr   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
  Mańkowski Tomasz   , kap. weter. czyn. L. H. 1815-1830.
  Marchocki Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Marchocki Józef   , kap. korp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Marcinkiewicz Jan   , podpor. korp. weter. 1824-1830.
  Marcinkiewicz Józef   , por. artyl. kon. 1815-1830.
  Marczewski Floryan   , podpor. korp. lożen. 1824-1830.
  Markiewicz Jan   , podpor. korp. pociągu. 1824-1830.
  Markiewicz Wincenty   , kap. korp. Inwal. L. H. 1815-1829.
  Markowski Adam   , podpor. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Markowski Antoni   , kap. p. 4 strz. k. VM zł. 1815-1826.
  Markowski Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
  Markowski Józef   , kap. p. 8 plech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Markowski Józef   , kap. p. 1 strz. p. 1819.
  Markowski Krzysztof   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
  Markowski Maciej   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Markowski Władysław   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
  Marski Antoni   , kap, korp. Inwal. 1815-1829.
  Marszałkowski Paweł   , podpor. weter. czyn. 1829-1830.
  Maruszewski Paweł   , major p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Marzantowicz Rudolf   , kap. art. kon. VM zł. 1815-1827.
  Masłowicz Felix   , kap. p. 4 strz. p. VM zł. 1819-1820.
  Masłowski Dyonizy   , por. art. piesza. 1815-1830.
  Masłowski Józef   , podpor. korp. weter, 1823-1830.
  Masłowski Karol   , por. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Maszewski Dominik   , podpor. p. gren. gw. L. H. 1819-1820.
  Maślański Grzegorz   . por. p. 7 piech. lin. 1815-1823.
  Matuszyński Stefan   , podpor. p. 8 piech. lin. 1819-1820.
  Mausz Antoni   , podpor. batal. saperów. 1822-1830.
  Maychrowicz Hiacenty   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Maychrowskl Klemens   , podpor. p. 6 plech. lin. 1825-1830.
  Maykowski Edward   , podpułk. batal. saperów. 1815-1830.
  Maykowski Ferdynand   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Mazurkiewicz Ludwik   , podpor. p. 4 ułanów. 1822-1830.
  Mazurkiewicz Łukasz   , podpor. korp. Inwal. 1826-1827.
  Mąkiewicz Franciszek   , kap. p. 2 plech. lin. 1815-1827.
  Meciszewski Filip   , pułk. Inż. VM zł. 1815-1830. .
  Medyński Adam   , podpor. art. p. 1815-1830.
  Medyński Ignacy   , podpor. korp. żandarm. 1827-1830.
  Melcer Adam   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1827.
  Menciński Konstanty   , podpor. rakietn. k. 1829 -1830.
  Metwiński Raymund   , kap. na reformie piech. 1819-1820.
  Metze Jan   , kap. 2 kI. rakietn. p. VM sr. 1815-1830.
  Metzler Nepomucen   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
  Meyer Jędrzej   , major korp. Inwal. L. H. 1815-1830.
  Meyzner Jan   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Męciński Franciszek   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Mędrzecki Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1828-1830.
  Mianowski Michał   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Miączyński Adam   , podpor. p. l strz. k. 1827.
  Miączyński Stanisław   , major p. 7 plech. lin. 1815-1830.
  Miączyński Woyciech   , podpor. p. 3 strz. p. 1819.
  Michaelis Karol   , kap. korp. żandarm. VM 1815-1824.
  Michalicki Ludwik   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
  Michalski Felix   , kap. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Michalski Grzegorz   , podpor. weter. czyn. L. H. 1815-1830.
  Michalski Szymon   , kap. p. 2 strz. k., adj. gen. Przebendowskiego, 1815-1824.
  Michałowski Antoni   , kap. p. 3 strz. p. 1819.
  Michałowski Ignacy   , podpor. artyl. k. 1829-1830.
  Michałowski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Michałowski Leopold   , podpor. korp. pociągu. 1824-1830.
  Michałowski Ludwik   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825~1830.
  Michałowski Seweryn   , podpor. p. 1 ułanów. 1822-1830.
  Michałowski Wincenty   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Miecielski Mikołaj   . podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Mieczkowski Tadeusz   , podpor. p. 1 strz. p. 1830.
  Miecznikowski Franciszek   , kap. p. 2 strz. k. 1815 -1830.
  Mielewski Jan   , kap. korp. inwal. 1822-1829.
  Mierosławski Adam   , podpułk. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Mierosławski Franciszek   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Mieroszewski Józef   , major, adj. gen. Zajączka, VM zł. 1815-1821.
  Mierzejewski Erazm   , podpor. p. 2 ułanów. 1825-1830.
  Mierzejewski Józef   , major korp. pociągu VM zł. 1815-1830.
  Mierzyński Henryk   , podpor. p. 1 strz. k. 1828-1830.
  Mierzyński Rafał   , podpor. p. 3 strz. k. 1824-1830.
  Mierzyński Xawery   , kap. korp. inwal. VM 1815-1830.
  Mieszkowski Andrzej   , podpor.p. gren. gw. 1822-1830.
  Mieszkowski Ignacy   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Mietelski Woyciech   , por. p. 2 ułanów. 1815-1830.
  Miklaszewski Michał   , por. p. 3 strz. p. 1815 -1830.
  Mikoszewski Jan   , podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
  Mikulski Alexander   , por. p. 3 strz. p. 1819.
  Mikulski Kasper   , kap. korp. inwal. 1815-1827.
  Mikułowski Seweryn   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Milatycki Józef   , podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Milberg Henryk   , gen. bryg. szef szt. Gwardyi. VM L. H. 1815-1830.
  Milberg Ludwik   , podpułk. kwaterm. gen. L. H. 1815-1824.
  Milczarski Kasper   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Milerowicz Stanisław   , podpor. weter. czyn. 1825-1830.
  Milewski Franciszek   , por. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
  Milewski Jan   , kap. p. l strz. p. 1815-1821.
  Milkiewicz Wincenty   , kap. korp. Inwal. 1815-1823.
  Miller Adam   , por. p. 3 strz. k., główne dyżurstwo. 1815-1830.
  Miller Józef   , pułk. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Miller Ludwik   , kap. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
  Miładowski Wincenty   , podpor. p. 1 piech. lin. 1819.
  Miłasiewicz Stanisław   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Miłodroski Urban   , podpor. p. 3 strz. k. L. H. 1822-1830.
  Miniszewski Antoni   , podpor. p. l piech. lin. 1822--1827.
  Miniszewski Franciszek   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
  Minter Wilhelm   , pułk. korp. inż. VM zł. 1815-1830.
  Miński Hieronim   , podpor. p. 4 strz. p. 1822.
  Miracki Nikodem   , kap. korp. ż.andarm. 1815-1830.
  Miranowicz Józef   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Mirecki Szymon   , podpor. p. gren. gw. 1829-1830.
  Misiewicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
  Misiewicz Onufry   , por. korp. kadet. w Kal. 1815-1830.
  Misurkiewicz Łukasz   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Mizger Marcelli   , podpor. korp. weter. L. H. 1824-1830.
  Mniewski Wincenty   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Moderowski Sylwester   , por. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1822.
  Modrzewski Stanisław   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1822.
  Modzelewski Paweł   , por. art. garniz. Modlina 1815-1830.
  Moeller Ferdynand   , podpułk. kom. Kalisza. L. H. 1815-1830.
  Moeller Karol   , major korp. inwal. VM zł. 1815-1827.
  Mokłok Felix   , podpor. p. gren. gw. 1820.
  Moldenhawer Henryk   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
  Monasterski Władysław   , podpor. weter. czyn. 1815-1824.
  Moniak Teodor   , podpor. komp. robocza. 1815-1830.
  Moniuszko Karol   , kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Monkiewicz Franciszek   , kap. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
  Montellatycy Alexander   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Morawski Franciszek   , gen. bryg. 1. dyw. l piech.. L. H. 1815-1820.
  Morawski Józef   , podpor. korp. weter. 1824-1830.
  Morawski Maciej   , podpor. p. 1 strz. k. gewaltygier. 1822-1830.
  Moroz Romuald   , por. na reformie jazdy. 1819-1820.
  Moroziński Adam   , podpor. korp. weter. VM zł. L. H. 1827-1830.
  Morynowicz Józef   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Mosiołowski Antoni   , por. p. 3 strz. k. 1815-1823.
  Mostowski Tadeusz   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Moszczyński Jan   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Mozeyko Karol   , podpor. korp. Inwal. 1819.
  Mroczkowski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Mrowiński Józef   , major p. 4 piech. lin. L. H. 1822-.1830.
  Mroziński Józef   , gen. bryg. szef sztabu piech. L. H. 1815-1830.
  Mrozowski Mikołaj   , kap. p. 2 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Mrożek Łukasz   , kap. p. 4 strz. p. 1819.
  Mrożek Piotr   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Mszański Ludwik   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1829.
  Mściwojewski Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Muchowski Paweł   , podpułk. na reformie piech. VM L. H. 1815-1830.
  Multanowski Adam   , podpor. artyl. 1822-1830.
  Munkenbeck Henryk   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
  Murzynowski Andrzej   , por. p. 2 strz. k. VM sr. 1815-1829.
  Murzynowski Jakób   , por. p. 3 plech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Muzolf Michał   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1821.
  Mycielski Edward   , major korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Mycielski Ignacy   , gen. bryg. korp. kadet. w Kal. . L. H. 1815-1830.
  Mycielski Michał hr.   , kap., adj. W. ks. Konstantego. VM zł. L. H. 1815-1829.
  Mysłakowski Ignacy   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Myszkowski Gustaw   , podpor. p. 1 ułanów. 1825-1826.
  Nagórski Józef   , por. p. gren. gw. VM zł. 1819.
  Nagurski Tadeusz   , podpor. korp. weter. 1823-1830.
  Nakielski Antoni   , major p. 3 strz. p. VM zł. 1815-1829.
  Naramowski Fet.   , podpor. weter. adj. pl. Zamościa. 1827-1830.
  Narbutt Józef   . kap. p. sm. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Narkiewicz Antoni   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Narkiewicz Justyn   . podpor. p. l strz. k. 1828-1830.
  Narwoyn Karol   . por. karp. inwal. L. H. 1819-1820.
  Narzymski Adam   . kap. 2 kl. artyl. kan. 1815-1830.
  Narzyński Woyciech   . podpor. na reformie. 1830.
  Naski Konstanty   . podpor. p. 1 plech. lin. 1815-1830.
  Nawadzki Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1826.
  Nawoyski Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1821.
  Necki Józef   . por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Nesterowicz Fetix   . podpor. p. 8 plech. Lin. 1815-1824.
  Neuman Alexander   , podpor. artyl. p. 1829.
  Neuman Mateusz   . podpułk. p. 3 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Neumanowski Antoni   . kap. adj. gen. Redel. L. H. 1815-1830.
  Neumark Leon   podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
  Nidecki Alexander   , kap. kom. Wierzbołowa. 1815-1830.
  Niechcielski Marcelli   . kap. p. 3 strz. p. L. H. 1815-1827.
  Niedabylski Waler.   . podpor. na refonale piech. 1815-1822.
  Niedzielski Stanisław   , kap. na reformie. L. H. 1815-1830.
  Niekraś Woyciech   , kap. karp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Niemcewicz Jan   . podpor. artyl. p. 1828-1830.
  Niementowski Tadeusz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
  Niemojewski Adolf   , podpor. art. kon. 1824-1829.
  Nieprski Wincenty   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Nieszkowski Jan   . podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Nieszkowski Wilhelm   . por. p. 5 plech. Lin.. 1815-1830.
  Nieszokoć Wincenty   , por. artyl. p. 1815-1830.
  Niewęgłowski Jerzy   . podpułk. p. gren. gw. VM zł. 1815-1830.
  Niewęgłowski Kajetan   , podpor. p. gren. gw. 1829-1830.
  Niewiarowski Honor.   , por. korp. inż. VM sr. 1815-1826.
  Niewodowski Tadeusz   , kap. p. 3 strz. k. 1822-1830.
  Niezabitowski Maxymilian   , major p. l ułanów. VM zł. L. H. 1819.
  Nieznański Ferdynand   . por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Nieźwiedzki Paweł   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Nikorowicz Adam   , podpor. p. 1 ułanów. 1822-1830.
  Niski Tadeusz   . por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Niwiński Bernard   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Niżowski Antoni   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Noakowski Piotr   , por. p. 1 ułanów. 1823-1830.
  Noffok Antoni   , podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1830.
  Noffok Jan   , kap. p. gren. gw.. adj. gen. Rautenstraucha. 1815-1830.
  Nosarzewski Adam   . podpułk. p. 2 ułanów. VM zł. 1819-1820.
  Noskowski Felix   , kap. kom. Radziejowa. 1819-1820.
  Noskowski Jan   . podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Novaak Antoni   . podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1821.
  Nowacki Wawrzyniec   , kap. na reformie plech. 1815-1826.
  Nowak Antoni   . podpor. p. 5 piech. lin. 1820.
  Nowakowski Marcin   . podpor. korp. inwal. 1824-1830.
  Nowakowski Piotr   . por. p. 1 ułanów. 1815-1822.
  Nowakowski Stanisław   , por. p. 7 piech. lin.. 1815-1830.
  Nowicki Adam   , kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Nowicki Felix   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
  Nowicki Franciszek   . por. p. 3 strz. k. VM 1815-1830.
  Nowicki Jan   . podpor. na reformie jazdy. VM sr. 1815-1823.
  Nowicki Józef   . gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
  Nowiński Antoni   . podpor. p. 8 plech. Lin. 1825-1830.
  Nowodworski Stanisław   . por. p. 4 strz. k., adj. gen. Rożnieckiego. 1815-1826.
  Nowodworski Wincenty   , por. p. strz. k. gw.. adj. gen. Rożnieckiego. 1827-1830.
  Nowosielski Felix   , podpor. batal. saper. 1824-1830.
  Nowosielski Leon   . podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
  Nowowieyski Walenty   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
  Nynkowski Konstanty   . podpor. p. 3 strz. p. 1828-1830.
  Obalski Jakób   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
  Obniński Antoni   , podpor. korp. pociągu. L. H. 1815-1828.
  Oborski Leopold   . kap. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Oborski Ludwik   , podpułk. p. 3 piech. lin. L. H. 1815-1829.
  Obrębski Seweryn   , podpor. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Obrębski Tomasz   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Obrodzki Antoni   . kap. p. 3 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Obyrn Wiktor   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Oczkowski Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
  Offert Sylwester   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1823.
  Ogiński Tadeusz   . podpor. artyl. k. gw. 1819.
  Ohicki August   , podpor. p. 1 ułanów. 1824-1830.
  Okólski Antoni   , podpor. na reformie jazdy. 1815-1830.
  Okólski Jan   , kap. p. 2 ułanów. 1815-1830.
  Okólski Stanisław   , podpor. p. 2 piech. Lin.. 1815-1828.
  Olesza Karol   , por. p. 3 ułanów. 1815-1821.
  Olewiński Michał   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1826.
  Olexiński Kaźmierz   , por. batal. saperów. 1815-1830.
  Oleykiewicz Mustafa   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1821.
  Olędzki Antoni   . por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Olędzki Tomasz   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Olędzki Xawery   , podpułk. p. gren. gw. 1815-1830.
  Olszański Józef   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Olszewski Antoni   , podpor. p. 4 stu. k. 1822-1830.
  Olszewski Jakób   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Olszewski Jan   , kap. bat. weter. czyn. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Olszewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
  Olszewski Leon   , podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Olszewski Roman   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
  Olszewski Xawery   , podpor. p. 8 piech. Lin. 1828-1830.
  Ołkiewicz Romuald   , podpor. p. 2 ułanów. 1826-1827.
  Ołtarzewski Ignacy   , kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Ordyniec Ambroży   , podpor. korp. weter. 1823-1830.
  Orlikowski Józef   , kap. 2 kl. art. kon. gw. 1815-1828.
  Orliński Klemens   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Orłowski Alexander   , podpor. Artyl. kon. gw. 1829-1830.
  Orłowski Ignacy   , por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Orłowski Joachim   , podpor. p. 4 plech. lin. VM sr. 1815-1821.
  Orowski Alexander   , por. korp. kad. w Kaliszu. 1815-1826.
  Osiecki Woyciech   , major na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Osiński Stanisław   , per. p. strz. k. gw., adj. gen. W. Krasińskiego. 1815 -1821.
  Osmólski Ignacy   , podpor. p. gren. gw. 1824-1830.
  Osmólski Jan   , kap. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Osmólski Mikołaj   , por. p. sirz. k. gw., adj. gen. Rożnlecklego. 18151830.
  Osmólski Woyciech   , podpor. komp. robocza. 1827-1830.
  Ossoliński Wiktor   , podpułk. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1819.
  Ossowski Celestyn   , kap. na reformie. VM zł. 1815-1830.
  Ossowski Jan   , podpułk. korp. Inwal. 1815-1822.
  Ossowski Tomasz   , por. na reformie jazdy. 1815-1830.
  Ostafiński Szymon   , kap. l kl. batal. saperów. 1815-1830.
  Ostaszewski Ignacy   , por. korp. weter. VM sr. 1828-1830.
  Ostaszewski Jan   , kap. l kl. artyl. kon. 1815-1830.
  Ostaszewski Michał   , podpor. p. 1 piech. lin. 1829-1830.
  Ostaszewski Walenty   , podpor. korp. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Ostroróg Henryk   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1823.
  Ostrowicki Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
  Ostrowski Benedykt   , major p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1830.
  Ostrowski Dominik   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Ostrowski Michał   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
  Ostrowski Michał   , p. 3 ułanów. 1828-1830.
  Ostrzykowski Paweł   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Oszczekliński Anastazy   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Ośniałowski Andrzej   , kap. p. gren. gw. 1819.
  Oświecimski Jan   , por. korp. Inwal. 1815-1822.
  Otkiewicz Roman   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Otocki Damazy   , podpor. p. 2 strz. k. 1824-1830.
  Otocki Tomasz   , podpor. p. 1 ułanów. 1828-1829.
  Otowski Józef   , kap. p. 3 plech. Lin. VM zł. 1815-1823.
  Otto Jakób   , kap. artyl. L. H. 1815-1830.
  Owczarski Ludwik   , kap. p. gren. gw. 1819-1820.
  Owsianny Józef   , kap. korp. Inwal. L. H. 1815-1829.
  Oyrzanowski Michał   , kap. p. 4 ułanów. VM L. H. 1815-1823.
  Oyrzyński Maciej   , podpor. p. l strz. k. 1815-1823.
  Ożarowski Konstanty   , podpor. p. strz. k. gw. 1819.
  Ożarowski Onufry   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Pacanowski Jakób   , kap. p. 1 strz. p. 1815-1821.
  Paciorkowski Iwon   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1827.
  Paciorkowski Kasper   p. 6 piech. lin. 1824-1830.
  Paczkowski Franciszek   , pułk. p. gren. gw; VM L. H. 1815-1821.
  Paczkowski Stanisław   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
  Paczowski Jakób   , por. p. 2 plech. lin. VM zł. 1819-1820.
  Paczyński Antoni   , podpor. p. 4 plech. lin. 1815-1830.
  Paiewski Jan   , por, p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Palm Jakób   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Pancer Felix   , por. korp. Inż. 1815--1830.
  Pancer Hiacenty   , podpor. korp. inż. 1824-1830.
  Papiński Piotr   , podpor. korp. Inwal. 1829-1830.
  Papliński Dominik   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Paprocki Józef   , kap. korp. kad, w Kaliszu. 1815-1830.
  Paprocki Kaźmierz   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Paprocki Walenty   , kap. na reformie. 1815 -1830.
  Paprowicz Grzegorz   , podpor. weter. czyn. 1829-1830.
  Pasierbski Józef   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Paszewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1830.
  Paszkiewicz Kaźmierz   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
  Paszkowicz Kaźmierz   , podpulk. komjsaryat ubiorczy. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Paszkowski Alexander   , podpor. artyl. p. 1828-1830.
  Paszkowski Ignacy   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1829.
  Paszkowski Jakób   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-18 1.
  Paszkowski Józef   , kap. szkola aplik. VM zł. 1815-1830,
  Paszyc Antoni   , kap. p. strz. k. gw. VM kł. L. H. 1815-1829.
  Patek Franciszek   , kap. p. l strz. k. 1815-1830.
  Pawełecki Wincenty   , major na reformie. L. H. 1815-1830.
  Pawlicz(sz)ak Dymitry   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Pawlikowski Andrzej   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Pawlikowski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Pawłowicz Faustyn   , kap. p. gren. gw. adj. gen. Żymirskiego. 1815 1830.
  Pawłowski Antoni   , gen. bryg. 2. dyw. 2 piech. VM 1815-1830.
  Pawłowski Antoni   , podpor. korp, weter. 1827-1830.
  Pawłowski Karol   , kap. p. 2 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Pawłowski Tomasz   , kap. korp. Inwal. 1815-1827.
  Pawłowski Walenty   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Pawłowski Woyciech   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
  Pazderski Ignacy   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
  Pągowski Michał   , podpor. p. 3 strz. k. 1824-1826.
  Pągowski Seweryn   , kap. gewaltyger. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Pągowski Stanisław   , podpor. p. gren. gw. adj. sztabu dyw. 1825-1830.
  Pełczyński Michał   , pulk. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1829.
  Pełzucki Józef   , por. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
  Peperski Antoni   . podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
  Peperski Kasper   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
  Peretjatkiewicz Erazm   . podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
  Pestkowski Józef   , major p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Peszyński Benedykt   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
  Petrusewicz Mikołaj   , kap. na reformie piech. 1828-1830.
  Petrykowski Antoni   , kap. p. 8 plech. lin. 1815-1829.
  Petzoldt Xawery   , major. kasy wojskowe. 1815-1830.
  Pętkowski Paweł   , podpor. korp. żandarm. 1824-1830.
  Pflugbeil Karol   , podpułk. korp. weter. 1815-1830.
  Piaskowski Jan   , por, p. 1 strz. p. VM sr. 1815-.1830.
  Piątkowski Stanisław   , podpor. korp. Inwal. 1823-1830.
  Piątkowski Xawery   , por. p. 6 piech. lin. 1819.
  Piechowicz Szymon   , kap. p. 3 plech. Lin. 1819-1820.
  Piechowski Józef   , podpor. kom. Radziejowa. 1819.
  Pieczkowski Jakób   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1830.
  Piegłowski Wawrzyniec   , por. p. 4 ulanów. L. H. 1815-1830.
  Pienczykowski Stanisław   , podpor. artyl. p. 1828-1830.
  Pieniążek Henryk   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Pieniążek Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1821.
  Pierzyński Józef   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
  Pietrusiewicz Mikołaj   , kap. p. 3 strz. p., adj. placu Warszawy. 1815 1827.
  Piędzicki Julian   , podpor. kwaterm... gen. 1824 -1829.
  Piędzicki Karol   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Piętka Franciszek   , podpułk. artyl. p. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Pignan Jan   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1823.
  Pigulski Andrzej   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Pijanowski Erazm   . por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Pilatowski Franciszek   , por. korp. Inwal. L. H. 1815-1827.
  Pilecki Kaźmierz   . podpor. korp. weter. 1822-1830.
  Piołunowicz Józef   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Piotrowski Antoni   . podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Piotrowski Franciszek   , por. batal. saperów. 1815-1830.
  Piotrowski Franciszek   , kap. 2 ki. artyl. k. 1815-1829.
  Piotrowski Józef   . por. kap. bram. Zamościa. L. H. 1815-1830.
  Piotrowski Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Piotrowski Karol   , por. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Piotrowski Ludwik   , podpor. p. ułanów, 1824-1830.
  Piotrowski Marcelli   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Piotrowski Maxymilian   , podpor. batal. saperów. 1828-1830.
  Piotrowski Michał   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1825.
  Piotrowski Tadeusz   . pułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830.
  Piotrowski Wincenty   podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
  Pióro Ignacy   , kap. na reformie piech. 1819.
  Piskorski Franciszek   , podpor. bat. weter. czyn. 1815-1830.
  Piskorski Jacenty   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Piwarski Mikołaj   . por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Piwecki Ignacy   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Piwecki Stefan   , major p. 4 strz. p, VM 1815-1830.
  Piwowarski Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1824-1828.
  Plagowski Ludwik   , kap. p. 2 ułanów., adj. X. Wurtemberg. 1815-1830.
  Plantowski Tomasz   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Pleśniarski Stanisław   , kap. p. 2 strz. p., adj. pl. Zamościa. 1815-1830.
  Plewaka Adam   , podpor. p. l piech. lin. 1815-1828.
  Plewiński Franciszek   , podpułk. artyl. 1815-1825.
  Plewiński Józef   , podpor. art. Zamościa. 1815-1830.
  Plewiński Kaźmierz   , podpor. artyl. p. 1819-1820.
  Plocer Jan   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Plocer Władysław   , podpor. p. 6 piech. lin. 1819-1820.
  Pluciński Grzegorz   , kap. korp. kad. w Kaliszu. 1815-1830.
  Płachecki Jan   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Płodowski Jan   , podpor. artyl.. 1822-1830,
  Płonczyński Antoni   , pułk. art. piesza VM L. H. 1815-1830.
  Płonczyński Felicyan   , kap. p. 1 strz. k. 1815-1827.
  Płonczyński Łukasz   , podpor. p. 2 strz. k. 1822-1829.
  Płonczyński Nepomucen   , podpułk. p. I piech. lin. VM L. H. 1815 1830.
  Płonczyński Władysław   , podpułk. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Płuszczewski Julian   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1829.
  Płużański Antoni   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Płużański Michał   , podpor. p. 4 strz. k. 1830.
  Podczaski Alexander   , kap. p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Podczaski Felix   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Podczaski Joachim   , podpułk. p. 6 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Podczaski Teodor   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Blumera. VM zł. 1815 1830. .
  Podkański Adolf   , pod por. kwaterm. gen. 1824-1826.
  Podkański Leon   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1825.
  Podlesiecki Józef   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Podlich Antoni   , major p. 8 piech. lin. VM sr. 1815-1826.
  Pogonowski Ignacy   , podpor. p. 2 strz. p. 1819.
  Pogonowski Piotr   , podpor. kwaterm. gen. 1827-1830.
  Polakiewicz Tomasz   , por. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1830.
  Polakowski Józef   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
  Polański Nikodem   , podpor. rakietn. kon. 1824-1828.
  Polczycki Józef   , kap. p. 3 strz. p., adj. pl. Modlina. 1827-1830.
  Polczycki Maciej   , kap. p. 4 strz. k. 1825-1830.
  Polesiewicz Jan   , podpor. korp. inwal. 1825-1830.
  Poleski Michał   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Poletyło Michał   , podpor. kom. Dobrzynia. 1815-1830.
  Polikowski Roch   , pod por. p. 3 strz. k. 1819-1820,
  Połeć Michał   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Pomernacki Kalixt   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1824.
  Pomianowski Antoni   , podpor. p. 3 piech. lin. 1824-1830.
  Pomianowski Karol   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
  Pomorski Antoni   , por. p. 3 strz. k. 1815-]830.
  Pomorski Erazm   , podpor. p. 3 piech. lin. 1824-]830.
  Pomorski Felix   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Pomorski Karol   , podpor. p. 5 plech. lin. 1825-1830.
  Pomorski Mateusz   , kap. p. 2 ułanów, adj. gen. Weyssenhoffa. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Pomorski Onufry   , podpor. komp. robocza. 1822-1830.
  Pomorski Woyciech   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Poniatowski Stanisław   , por. p. 4 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Popiel Sebastyan   , podpor. korp. inwal. 1815-1830.
  Popielnicki Andrzej   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
  Popławski Ignacy   , kap. p. strz. k. gw. VM zł. 1815-1830.
  Poraziński Jan   , podpor. p. 2 strz.. p. 1824-1830.
  Porczyński Antoni   , por. p. 4 strz. k. VM zł. 1815-1830.
  Porębiński Ferdynand   , por. p. 3 strz. k., adj. gen. Przebendowskiego. L. H. 1815-1830.
  Porębiński Tadeusz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1823.
  Porębski Walenty   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1824.
  Porębski Wincenty   , kap. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
  Porzycki Donat   , kap. korp. żandarm. VM sr. 1815-1824.
  Postawka Maxymiljan   , podpor. rakietn. k. 1824-1827.
  Poświk Jan   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1826.
  Poteralski Mikołaj   , podpor. p. 4 strz. k. VM sr. L. H. 1815-1824.
  Potkański Adolf   , por. kwaterm. gen. 1827-1830.
  Potkański Leon   , podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
  Potocki Antoni hr.   , gen. bryg. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1828.
  Potocki Artur hr.   , podpułk. p. strz. k. gw., fligeladjutant, VM zł. L. H. 1819.
  Potocki Franciszek hr.   , major p. strz. k. gw., fligeladjutant. VM zł. L. H. 1815-1824.
  Potocki Michał   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Potocki Mikołaj   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Potocki Przemysław hr.   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1829.
  Potocki Stanisław hr.   , gen. piech. VM L. H. 1815-1830.
  Potocki Tomasz hr.   , podpor. artyl. kon. 1829-1830.
  Potocki Xawery   , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1830.
  Potworowski Edward   , kap. p. strz. k. gw., adj. gen. Tolińskiego. 1819-1820.
  Potyralski Mikołaj   , por. p. 4 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Pozlewicz Dominik   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Poznański Wincenty   , podpor. p. 1 plech. lin., adj. pl. Warszawy, 1815-1830.
  Prądzyński Antoni   , por. p. 1 ułanów. VM zł. L. H. 1819.
  Prądzyński Ignacy   , podpułk. kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Prątnicki Floryan   , podpor. p. 4 ułanów. 1822-1830.
  Prędowski Woyciech   , kap. p. 4 ułanów. L. H. 1819.
  Prokopowicz Stanisław   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
  Prolewicz Antoni   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Prolewicz Jan   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Proszkowski Kaźmierz   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1824.
  Proszyński Prot   , podpor. artyl. kon. gw. 1822-1828.
  Pruchliński Kaźmierz   , por. weter. czyn. VM zł. 1815-1830.
  Pruski Jan   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Pruski Józef   , kap. 2 kl. artyl. 1815-1830.
  Pruszak Tomasz   , podpor. p. 2 strz. k. 1827-1828.
  Pruszyński Jan   , major p. 3 strz. p. L.- H. 1815-1830.
  Pruszyński Tomasz   , podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
  Pryami Antoni   , kap. p. 4 ułanów. 1819.
  Przanowski Woyciech   , kap. p. l ułanów. VM zł. 1815-1830.
  Przebendowski Konstanty hr.   , gen. bryg. 1 strz. k. VM L. H. 1815 1830.
  Przechadzki Franciszek   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Przeciszewski Antoni   , podpor. p. 3 strz. p. 1819-1820.
  Przedpełski Felix   , kap. szkoła aplik. 1815-1830.
  Przedpełski Woyciech   , podpor. batal. saperów. 1825-1830.
  Przegaliński Piotr   , por. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
  Przemyski Bronisław   , podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
  Przeradzki Adam   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825 -1830.
  Przeradzki Tytus   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
  Przespolewski Franciszek   , kap. kom. Częstochowy. 1815 -1830.
  Prześlakiewicz Mikołaj   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Przewłocki Francistek   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
  Przeździecki Józef   , podpor. artyl. kon. 1827-1830.
  Przeździecki Karol   , kap. na reformie. VM zł. 1815-1830.
  Przeździecki Piotr   , por. p.6 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Przyborowski Ignacy   , kap. p. 1 strz. p. VM sr. 1815-1830.
  Przyborowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
  Przyborowski Józef   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
  Przybylski Jan   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Przybylski Józef   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Przybylski Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Przygodzki Ignacy   , kap. p. 4 piech. lin. 1819.
  Przyłuski Stanisław   , podpor. p. 1 ułanów. 1824-1830.
  Przyrembel Michał   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
  Psarski Augustyn   , podpor. p. 4 strz. p. 1824-1826.
  Psarski Wiktor   , major korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
  Psarski Woyciech   , podpor. p. strz. k. gw. 1827-1830.
  Pstrokoński Józef   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
  Psulski Gotfryd   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Puchalski Józef   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830:
  Puchalski Stanisław   , podpor. na reformie. 1815-1827.
  Puczyński Stanisław   , podpor. artyl. kon. 1815-1830.
  Pulczycki Józef   , kap. p. 3 strz. p., adj. pl. Modlina. 1815-1826.
  Pulczycki Maciej   , por. p. 4 strz. k. 1815-1824.
  Puszet Jan baron   , major p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Puzyna Wincenty   , podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
  Puzyrowski Michał   , podpor. p. 8 piech. lin. 1819.
  Quapill Antoni   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1829.
  Raczyński Adam   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
  Raczyński Woyciech   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
  Radkiewicz Andrzej   , major p. 3 plech. lin. L. H. 1815-1819.
  Radkiewicz Stanisław   , podpor. kwaterm. gen. 1825-1830.
  Radliński Józef   , por. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1820.
  Radliński Kasper   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Radliński Mikołaj   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Radolski Antoni   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Radowicki Józef   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Radowicki Medard   , por. artyl. pieszo 1815-1830.
  Raduski Kandyd   , podpor. rakietn. p. 1824-1830.
  Radwan August   , pułk. p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Radzibor Jan   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Radziejewski Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1826.
  Radzikowski Wincenty   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
  Radzimiński Felix   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1821.
  Radzimiński Józef   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1819-1820.
  Radziszewski Ignacy   , podpor. artyl. piesza. 1828-1830.
  Radziszewski Wincenty   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1819.
  Raiecki January   , por. p. 3 strz. k. 1827-1830.
  Raiecki January   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1826.
  Raiszel Ludwik   , podpor. p. 4 piech. lin. 1828-1830.
  Rajuniec Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
  Rakowski Adam   , podpor. korp. żandarm. 1822-1830.
  Rakusa Jan   , podpor. kwaterm. gen. 1824.
  Randau Alexander   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
  Raszewski Dyzma   , por. artyl. piesza. 1815-1830.
  Raszkiewicz Mateusz   , podpor. weter. czyn. 1828-1830.
  Ratomski Ludwik   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Rauer Józef   , major p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1821.
  Rautenstrauch Józef   , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830.
  Rawenna Ferdynand   , podpor. p. 2 ułanów. 1822-1830.
  Rączkiewicz Jan   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Rechowicz Stanisław   , podpułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830.
  Redel Jakób   , gen. bryg. artyl. piesza L. H. 1815-1830.
  Referowski Ludwik   , podpor. p. gren. gw. 1815-1822.
  Regulski Ignacy   , kap. p. 1 ułanów. 1815-1830.
  Regulski Józef   , pułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830.
  Regulski Prosper   , podpor. artyl. kon. 1825-1830.
  Regulski Teodor   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Reinisch Karol   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
  Reklert Antoni   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
  Relicki Franciszek   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Rembertowicz Karol   , por. batal. saper. 1815-1830.
  Rembieliński Julian   , podpor. p. 1 strz. k. 1828-1830.
  Remiszewski Hipolit   , podpor. artyl. piesz. 1822-1825.
  Remiszewski Jerzy   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
  Remiszewski Karol   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
  Remiszewski Michał   , podpor. p. 4 strz. k. 1819.
  Remiszewski Piotr   , kap. na reformie jazdy. 1819.
  Remiszewski Piotr   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Restecki Felix   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
  Reszka Antoni   , podpułk. p. 4 plech. lin. + L. H. 1815-1830.
  Rewoliński Woyciech   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Reyman Franciszek   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1820.
  Reymer Filip   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Reynhold Leonard   , podpułk. korp. weter. VM L. H. 1815-1827.
  Reynisch Karol   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1821.
  Reyser Michał   , podpor. p. 3 ułanów. 1824-1830.
  Reyzner Antoni   , podpor. p. gren. gw. 1822-1824.
  Rędzina Jan   , kap. p. strz. k. gw., szef sztabu dyw. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Richter Michał   , kap. 2 kl. artyl. plesz. VM zł. 1815-1830.
  Rodziewicz Antoni   , podpor. p. 5 plech. lin. 1824-1830.
  Rogowski Józef   , por. p. gren. gw. 1820-1830.
  Rogowski Michał   , por. p. 3 strz. k., adj. gen. Przebendowskiego. 1819-1830.
  Rogowski Tomasz   , major na reformie. 1815-1830.
  Roguski Alexander   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Rohland Franciszek   , pułk. p. 7 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Rohoziński Patrycy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1824.
  Rohr Józef   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Roiewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1822-1830.
  Rolbiecki Maciej   , podpułk. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Rolski Teodor   , kap. p. 1 strz. k. 1815-1830.
  Roman Józef   , podpor. na reformie jazdy. L. H. 1815-1830.
  Roman Seweryn   , major p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1827.
  Roman Wiktor   , podpułk., komisoryat ubiorczy. L. H. 1815-1830.
  Romanowski Antoni   , podpor. Korp. weter. 1815-1830.
  Romanowski Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Romański Jan   , kap. 1 ki. artyl. VM L. H. 1819-1820.
  Romer Ludwik   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1829.
  Romiszewski Hipolit   , podpor. artyl. piesz. 1826-1829.
  Romiszewski Piotr   , kap. na reformie jazdy. 1815-1830.
  Rosenbluth Franciszek   , por. 1815-1823.
  Rosengardt Józef   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Rossmann Fryderyk   , kap. 2 kl. 1815-1830.
  Rossmann Henryk   , podpułk. korp. inżyn. L. H. 1815-1830.
  Rostkowski Adam   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Rostkowski Klemens   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Rostowski Józef   , podpor. p. l strz. k. 1824-1830.
  Roszkiewicz Cypryan   , podpor. p. 1 ułanów. 1822-1830.
  Roszkiewicz Fel.   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Roszkiewicz Maciej   , podpor. weter. czyn. 1826-1827.
  Roszkiewicz Mikołaj   , kap. p. 1 strz. k. 1819-1820.
  Roszkowski Antoni   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
  Roszkowski Michał   , podpor. p. gren. gw. 1822-1826.
  Roszkowski Mikołaj   , podpor. korp. żandarm. 1825-1830.
  Rościszewski Stanisław   , kap., adj. pl. Modlina. 1815-1830.
  Roślakowski Antoni   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Rouget Mikołaj   , pułk. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Rousseau Jacenty   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1827.
  Rozmysłowski Ignacy   , major weter. czyn. 1815-1829.
  Rozwadowski Jan   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1880.
  Rozwadowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1880.
  Rozwadowski Józef   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1880.
  Rożańskl Antoni   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1880.
  Rożniecki Alexander   , gen. jazdy. VM L. H. 1815-1880.
  Rożycki Karol   , por. p. 2 ułanów. 1815-1827.
  Rożycki Władysław   , kap. p. 4, strz. p. 1815-1880.
  Rubinkiewicz Jakób   , podpor. weter. czyn. 1827-1880.
  Rudnicki Antoni   , podpułk. dyr. arsen. bud. VM zł. 1815-1880.
  Rudnicki Józef   , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1880.
  Rudnicki Kasper   , major p. 8 piech. Lin. 1815-1827.
  Rudnicki Marceli   , podpor. p. 4 ułanów. 1822-1880.
  Rudnicki Stanisław   , podpor. p. 2 piech. lin. 1820.
  Rudnicki Tadeusz   , podpor. p. 2 strz. k. 1815-1880.
  Rudzki Alexander   , podpor. p. 4 strz.. p. 1825-1880.
  Rumpel Adolf   , kap. na reformie jazdy. 1815-1828.
  Rupeyko Alexander   , podpor. artyl. kon. 1815-1828.
  Rupniewski Rom.   , podpor. artyl. kon. gw. 1880.
  Russocki Alexander   , por. p. strz. k. gw. 1815-1880.
  Russyan Franciszek   , major p. l ułanów. L. H. 1815-1880.
  Rutkowski Antoni   , podpor. kwatenn. gen. 1829-1880.
  Rutkowski Franciszek   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
  Rutkowski Michał   , podpor. rakietn. k. 1828-1830.
  Rutkowski Paweł   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1815-1880.
  Rutkowski Roman   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1826.
  Ruttie Andrzej   , pułk. p. 4 ułanów. VM L. H. 1815-1830.
  Rybałtowski Maciej   , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1822.
  Rybczyński Aloizy   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1829.
  Rybczyński Kaźmierz   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Rybicki Stanisław   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-.1830.
  Rybiński Hieronim   , por. na reformie. 1815-1880.
  Rybiński Maciej   , pułk. p. l piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
  Rybiński Marcin   , major p. 1 strz. p. VM L. H. 1819-1820.
  Rybiński Stanisław   , por. korp. inwal. 1815-1880.
  Rychłowski Jan   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1880.
  Rychłowski Józef   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1880.
  Rychłowski Stanisław   , major p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1880.
  Rychter Józef   , podpor. korp. weter. 1827-1880.
  Rydzewski Wacław   , por. na reformie jazdy. VM zł. 1819.
  Rykaczewski Ignacy   , kap. na reformie piech. 1815-1826.
  Rylski Felix   , major korp. inwal. VM L. H. 1815-1828.
  Rylski Paweł   , podpor. artyl. piesza. 1827-1880.
  Ryło Józef   , podpor. korp. inwał. 1825-1880.
  Rymbarski Antoni   , kap. na reformie piech. 1815-1880.
  Rytt Jan   , podpor. korp. Inwal. 1824-1880.
  Ryttel Kaimierz   , por. p. 4 piech. lin. 1819-1820.
  Rzążewski Antoni   , podpor. korp. inwal. VM sr. 1815-1880.
  Rzepecki Onufry   , kap. 2 kl. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
  Rzeplański Woyciech   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1820.
  Rzeszotarski Józef   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1815-1830.
  Rzeszotarski Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1880.
  Rzeszotkowski Teodor   , podpor. artyl. piesza. 1824-1880.
  Rzewuski Felix   , podpor. artyl. k. 1825-1880.
  Rzewuski hr. Leon   , podpor. artyl. k. 1828-1880.
  Rzewuski hr. Stanisław   , podpor. artyl. 1825-1830.
  Rzewuski Ignacy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1880.
  Rzewuski Józef   , podpor. p. I strz. k. 1828-1880.
  Rzewuski Karol   , kap. korp. pociągu. 1815-1880.
  Rzewuski Ludwik   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1828.
  Rzętkowski Mikołaj   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1880.
  Rzotkiewicz Józef   pułk. korp. Inwal. VM 1815-1828.
  Rzuchowski Walenty   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1820.
  Sabiński Józef   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
  Saczyński Jakób   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Sadłowski Grzegorz   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1880.
  Sadłucki Leopold   , por. p. 2 ułanów. 1815-1830.
  Sadowski Andrzej   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Sadowski Antoni   , podpor. p. 4 ułanów. 1828-1830.
  Sadowski Jan   , kap. p. 3 ułanów. VM zł. 1815-1830.
  Sadowski Woyciech   , kap. kom. Pyzdr. L. H. 1815-1830.
  Sakowski Michał   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Sakowski Wincenty   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1828.
  Salisz Ferdynand   , podpor. p. 4 strz. p. 1824-1829.
  Sałacki Antoni   , gen. bryd. korp. Inżyn. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Sarnecki Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1830.
  Sarnowicz Andrzej   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
  Sarnowski Anastazy   , podpor. p. 5 strz. k. 1824-1830.
  Sarnowski Tomasz   , podpor. korp. inwal. 1825-1826.
  Satyr Michał   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Sawaniewski Antoni   , kap. korp. Inwal. 1819.
  Sawczyński Jan   , podpor. p. 3 ułanów. 1819.
  Sawicki Alexander   , podpor. p. 2 strz. p. 1824-1830.
  Sawicki Jakób   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
  Sawicki Jan   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Sawicki Jan   , podpor. weter. czyn. 1826-1829.
  Sawicki Jerzy   , kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Sągul Kaimierz   , podpor. weter. czyn. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Schmidt Jakób   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Schmidt Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Schmidt Wincenty   , podpor. korp. weter. 1823-1830.
  Schmiritz Antoni   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
  Schulc Stanisław   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Schuller Francisze   k, podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Schultz Antoni   , por. p. 4, strz. k. 1825-1826.
  Schultz August   , podpor. korp. inż. 1823-1830.
  Schwerin Jan   , pułk. artyl. kon. gw. VM L. H. 1815-1827.
  Seidler Alexander   , por. p. I strz. p. 1825-1830.
  Senakiewicz Jan   , por. p. 4 ułanów. VM sr. 1819-1830.
  Sendek Piotr   , major weter. czyn. VM 1815-1830.
  Seredziński Ignacy   , podpor. korp. inwal. 1825-1830.
  Serkowski Ignacy   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Sewruk Józef   , por. p. l strz. k. 1815-1824.
  Seydlitz Józef   , pułk. korp. Inwal. 1815-1830.
  Sędzimir Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1830.
  Siciński Marceli   , podpor. p. 4 plech. lin. 1822-1880.
  Siciński Mikołaj   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
  Siedlikowski Wincenty   , podpor. artyl. p. 1829-1830.
  Siekierzyński Dyonizy   , kap. 2 kl. artyl p. 1815-1880.
  Siekierzyński Kasper   , kap. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Sielicki Józef   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1880.
  Siemi(e)ński Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1827.
  Siemianowski Euzebiusz   , pułk. kom. Zamościa. VM 1815-1822.
  Siemiątkowski Tomasz   , gen. bryg. p. O. szefa sztabu gł. VM L. H. 1815-1880.
  Siemioradzki Dominik   , podpor. p. 4 strz. p. 1819.
  Siemoński Gabryel   , kap. p. 3 plech. lin. 1827-1880.
  Siemoński Tadeusz   , 1815-1827.
  Siemoński Wilhelm   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Sienieński Alexander   , podpor. p. 3 piech. lin. 1822-1880.
  Sienkiewicz Jan   , por. p. 8 ułanów. 1815-1830.
  Siennicki Leon   , major korp. pociągu. 1815-1828.
  Sierakowski Karol   , gen. artyl. VM 1819.
  Sierakowski Michał   . podpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Sierakowski Michał   . podpor. weter. czyn. 1825-1828.
  Sierakowski Wacław   , pułk. na reformie piech. VM L. H. 1815-1830.
  Sierawski Jul.   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
  Sierawski Napoleon   . podpor. p. strz. k. gw. 1830.
  Sierkowski August   . podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
  Sierkowski Franciszek   . podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
  Sierociński Ignacy   . kap. na reformie piech. 1819-1820.
  Sierociński Mikołaj   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Sierzputowski Walery   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Sikorski Każmierz   , podpor. p. 1 strz. k. 1830.
  Sikorski Łukasz   , por. korp. żandarm. 1815-1830. .
  Silnicki Ludwik   , podpor. p. 8 piech. lin. 1828-1830.
  Silnicki Wincenty   . podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Skalski Karol   . kap. 2 kl. rakietn. p. VM zł. 1815-1830.
  Skarbek Ignacy   . podpor. p. 3 ułanów. 1821-1830.
  Skarszewski Alexander   . por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Skarżyński Felix   . kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Skarżyński Fortunat   , podpułk. korp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Skarżyński Józef   , por. jazdy. nie będ. w służbie czyn. 1815-1825.
  Skarżyński Kaźmierz   . pułk. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Skarżyński Ludwik   , podpor. p. 4 piech. lin. 1828-1830.
  Skarżyński Rafał   . podpor. p. 1 strz. k. 1825.
  Skarżyński Rudolf   . podpor. p. 1 strz. k. 1824-1821.
  Skarżyński Seweryn   , podpor. p. 6 plech. lin. 1825-1826.
  Skarżyński Szymon   , kap. p. 1 ułanów. L. H. 1815-1822.
  Skąpski Jan   . kap. 1 kl. artyl. Zamościa. L. H. 1815-1830.
  Skąpski Norbert   . podpor. na reformie jazdy. 1815-1830.
  Skibiński Ludwik   . podpor. p. 4 ułanów. 1819-1820.
  Skinder Każmierz   , podpor. korp. weter. ]825-1830.
  Skirgayło Józef   . podpor. p. 3 strz. k. 1819.
  Skirmunt Wincenty   . kap. nie będ. w służbie czyn. 1815-1823.
  Skowroński Franciszek   . podpor. artyl. Modlina. VM sr. 1829-1830.
  Skowroński Józef   , por. nie będ. w służbie czyn. L. H. 1815-1830.
  Skowroński Waler   ., por. p. 3 strz. p. 1819.
  Skowroński Wincenty   , podpor. p. 3 strz. p. 1829-1830.
  Skórzyński Józef   . podpor. korp. weter. 1821-1830.
  Skracha Jerzy   , podpor. artyl. k. 1822-1830.
  Skraynowskl Józef   . por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Skrętowski Felix   . podpor. komp. rzemieśln. 1824-]830.
  Skrobański Jan   . podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
  Skrobecki Tomasz   , kap. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1830.
  Skrodzki Tomasz   . por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Skrzydlewski Paweł   . podpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Skrzynecki Fellx   . podpor. p. 8 piech. lin. 1828-1830.
  Skrzynecki Jan   . pułk. p. 8 plech. lin. VM L. H. 1815-1830.
  Skrzynecki Kaźmierz   , kap. korp. inwal. VM sr. 1815-1825.
  Skrzyński Cypryan   , podpor. artyl. kon. 1830.
  Skrzyński Jan   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Skrzyński Piotr   . por. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
  Skudlarczyk Błażej   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Skulimowski Każmierz   . podpor. korp. inwal. 1815-1830.
  Skulski Stefan   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
  Sławęcki Maciej   . por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Słodkowski Antoni   , kap. p. 8 piech. Lin. 1815-1830.
  Słomczyński Józef   . podpor. p. gren. gw. 1825-1829.
  Słomiński Szymon   , podpor. korp. weter. L. H. 1822-1830.
  Słoński Kaźmierz   . podpor. korp. weter. 1824-1830.
  Słoński Stefan   . por. korp. inwal. 1815-1821.
  Słubicki Franciszek   . podpor. p. 4 piech. lin. 1828-1830.
  Słubicki Wincenty   . por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Słupecki Józef   . kap. p. gren. gw. 1819.
  Słupecki Kaźmierz   . pułk. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Smayde- Franciszek   , major p. 2 stu. k. L. H. 1815-1830.
  Smett Słanisław   . podpułk. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Smoczyński Ignacy   , kap. p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1821.
  Smoleński Jan   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Smoleński Józef   . podpor. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Smoliński Jan   . kap. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Smoliński Walenty   . podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
  Smoszewski Piotr   , por. p. 4 strz. k. VM zł. 1815-1822.
  Smotrycki Jan   , kap. na reformie. 1815-1829.
  Snarski Władysław   . podpor. p. 1 piech. lin. 1824-1830.
  Sobański Stanisław   , podpor. kocp. pociągu. 1815-1830.
  Sobieski Michał   , podpułk. główne dyżur. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Sobieski Seweryn   , podpor. p. 5 piech. lin. 1830.
  Sobolewski Bartłomiej   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Sobolewski Jerzy   , por. kwaterm. gen., -fligeladj. 1815-1830.
  Soczyński Józef   , kap. p. gren. gw., adj. gen. St. Potockiego. L. H. 1815-1830.
  Sokolnicki Józef   . pułk. jazdy na reformie. VM 1819-]820.
  Sokolnicki Pafnucy   , podpor. p. 5 plech. lin. 1825-1830.
  Sokolnicki Piotr   . podpor. korp. Inż. 1826-1829.
  Sokołowski Felix   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Sokołowski Maciej   , podpor. korp. weter. 1815-]830.
  Sokołowski Walenty   , podpor. korp. weter. 1821-]830.
  Solarski Ignacy   . por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Solecki Józef   . kap. 2 kI. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
  Sołkiewicz Szymon   . kap. 2 kI. batal. saperów. 1815-1830.
  Sosnkowskl Ignacy   . major p. 4 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Sosnowski Ignacy   . podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Sosnowski Szymon   , podpor. artyl. p. 1826-1830.
  Sośnicki Jakób   . kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Sowiński Józef   . pułk. szkoła aplik. VM L. H. 1815 -1830.
  Sparmann Jerzy   , por. p. 7 piech. lin.. 1815-1830.
  Sparmann Władysław   . podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
  Sperl Jgnacy   , podpor. korp. inż. 1828-183(}.
  Speth Rychard baron   . podpułk., adj. X. Wlirtemberg. 1824-1821.
  Sporny Marcin   . kap. p. 4 plech. Lin.. 1815-1830.
  Srocki Piotr   , podpor. komp. robocz. 1825-1830.
  Srokociński Antoni   . podpor. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1824.
  Srokowski Ferdynand   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
  St. Paul Jan   , podpor . korp. Inwal. 1827-1829.
  Stadnicki Józef,   por. art. arsen. skład. 1815-1822.
  Stangenberg Woyciech   . kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Stanicki Józef   , podpor. p. 1 strz. p. 1815-1823.
  Staniewski Jan   , podpor. arty1. p. 1830.
  Stanisławski Antoni   , por. korp. Inwal. VM zł. 1815-1829.
  Staniszewski Franciszek   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Staniszewski Jan   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Staniszewski Paweł   . podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Stankiewicz Dyonizy   , por. komp. robocz. VM sr. 1815-1830.
  Stankiewicz Karol   . podpor. korp. inwal. 1826-1829.
  Stankiewicz Michał   . podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Stański Ignacy   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Starowolski Franciszek   , podpor. korp. inż. 1815-1830.
  Starzyński Romuald   . podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Starzyński Stanisław   . por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Staszyński Jan   . podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Stawiski Andrzej   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
  Stępkowski Józef   , podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
  Stępkowski Józef   , podpor. p. l strz. p. 1830.
  Stępkowski Karol   , podpor. komp. robocza. 1825-1830.
  Stępkowski Wincenty   , pod por. p. l piech. lin. 1824-1830.
  Stępkowski Xawery   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Stępniewicz Józef   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
  Stępniewicz Walenty   , podpor. p. l strz. k. 1826-1827.
  Stępniewski Fabian   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Stępniewski Walenty   , por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Stępowski Fryderyk   , podpor. weter. czyn. 1826-1827.
  Stępowski Józef   , podpor. artyl. p. 1830.
  Stojowski Michał   , por. p. gren. gw. L. H. 1815-1829.
  Stokowski Felix   , podpułk. na reformie. L. H. 1815-1830.
  Stokowski Hipolit   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Stokowski Jan   , por. korp. Inwal. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Stokowski Roman   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Stolzman Karol   , por. artyl. 1815-1830.
  Straszewski Jakób   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Strażyński Antoni   , podpułk. korp. żandarm. 1815-1830.
  Strączyński Jan   , kap. p. 3 ułanów. L. H. 1819-1820.
  Strokosiński Antoni   , por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1825-1830.
  Stronczyński Józef   , por. p. 6 piech. lin. L. H. 1815-1830.
  Stroński Antoni   , podpor. p. 3 piech.,lin. 1822-1830.
  Strowski Andrzej   , pod pułk. korp. w eter. VM L. H. 1815-1830.
  Stroynowski Michał   , por. p. 7 pi ech. lin. 1815-1830.
  Strupjńskl Antoni   , podpor. p. 4 .ułanów. 1819.
  Stryieński Alexander   , podpor. p. l strz. p. 1827-1830.
  Stryieński Zygmunt   , pułk., szef sztabu dyw. VM L. H. 1815-1830.
  Strzałkowski Ignacy   , por. p. 3 piech. lin. 1819-1820.
  Strzałkowski Tomasz   , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1823.
  Strzelecki Anastazy   , major na reformie. VM L. H. 1815-1830.
  Strzelecki Błażej   , por. korp. weter. 1828-1830.
  Strzelecki Karol   , por. korp. kad. w Kaliszu. L. H. 1815-1830.
  Strzemieczny Maciej   , podpor. p. 4 strz. p. 1827-1830.
  Strzemieczny Stanisław   , podpor. p. l ułanów. 1824-1830.
  Strzemieczny Tomasz   , por. p. 1 ułanów. 1815-1830.
  Strzyżowski Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1828-1830.
  Stuart Kajetan   , gen. bryg. płatnik VM L. H. 1815-1824.
  Stupnicki Józef   , podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
  Stupnicki Mikołaj   , podpor. korp. Inwal. 1824-1830.
  Sturmer Ludwik   , podpor. artyl. piesza. 1830.
  Styburski Franciszek   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Suchodolski Franciszek   , kap. na reformie piech. 1815-1830.
  Suchodolski Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1820.
  Suchodolski Jan   , kap. p. 6 piech. lin. L. H. 1815-1830.
  Suchodolski Jan   , p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Suchodolski January   , kap. p. gren. gw., adj. gen. W. Krasińskiego. 1815-1830.
  Suchorski Stanisław   , podpor. p. 6 piech. lin. 1829.
  Suchorzewski Franciszek   , podpułk. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Suchorzewski Ignacy   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1823.
  Suchorzewski Jakób   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1823.
  Suchorzewski Tadeusz   , gen. bryg. l ułanów. VM L. H. 1815-1830.
  Suhr Michał   , podpułk. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
  Sulejewski Łukasz   , kap. p. l ułanów. L. H. 1815-1830.
  Sulikowski Józef   , por. p. 7 piech. lin., adj. gen. Żółtowskiego. 1815 1830.
  Sulistrowski Joachim   , podpor. batal. saperów. 1822-1830.
  Sulkowski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
  Sulnicki Michał   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
  Sułkowski Ignacy   , kap. p. l ułanów, gł. dyżur. L. H. 1815-1824.
  Sułkowski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1828.
  Sułkowski Józef   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Sułkowski Mateusz   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Sumiński Andrzej   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1826.
  Sumorok Franciszek   , kap. p. l ułanów. 1815-1830.
  Swarocki Andrzej   , podpor. weter. czyn. VM sr. L. H. 1826-1830.
  Swęderski Jan   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Swoboda Adam   , podpor. piech. na reformie. VM sr. 1815-1830.
  Swoboda Felix   , por. jazdy na reformie. 1815-1830.
  Szadurski Benedykt   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Szafrański Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Szajewski Erazm   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
  Szajewski Ignacy   , kap. p. l piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Szalow Filip   , podpor. p. l strz. p. 1 828-1830.
  Szałkiewicz Antoni   , por. p. 4 strz. p. 1819.
  Szamowski Dominik   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
  Szamowski Każmierz   , podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
  Szaniawski Tomasz   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1819.
  Szantyr Michał   , podpor. korp. inwal. tir sr. 1828.
  Szatyński Ildefons   , por. p. 2 piech. lin. 1819.
  Szawłowski Mikołaj   , major korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Szawłowski Romuald   , podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
  Szczawiński Dominik   , podpor. p. gren. gw. 1815-1818.
  Szczepański Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1830.
  Szczepański Michał   , podpor. korp. inwal. 1827.
  Szczepkowski Łukasz   , kap. korp. kad. w Kaliszu. 1815-1830.
  Szczepowski Józef   , kap. p. 2 piech. lin. VM 1819-1820.
  Szcześniewski Ludwik   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
  Szczotkowski Tomasz   , podpor. p. 3 strz. k. VM sr. 1819-1820.
  Szczuka Tadeusz   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
  Szczurowski Michał   , podpor. p. 2 strz. k. 1822-1830.
  Szeffer Ignacy   , kap. korp. Inwal. 1819.
  Szeffer Karol   , por. piech. na reformie. 1819.
  Szelechowski Jan   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Szeliga Antoni   , por. p. 8 plech. lin. 1815 -1830.
  Szembek Piotr   , gen. bryg. 3 piech. l dyw. VM L. H. 1815-1830.
  Szemiot Augustyn   , podpor. p. strz. k. gw. 1824-1830.
  Szemiot Dominik   , podpor. p. 2 strz. k. 1822-1830.
  Szendel Ludwik   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Szeptycki Stanisław   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Szercel Franciszek   , podpułk. weter. czyn. VM L. H. 1815-1830.
  Szkaradowski Ludwik   , por. batal. saperów. 1826-1830.
  Szlagowski Stefan   , kap. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
  Szlaski Fellx   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Szlegel Karol   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
  Szletyński Ludwik   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
  Szlupowicz Roch   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1821.
  Szmauch Jan   , podpułk. weter. czyn. L. H. 1815-1824.
  Szmidecki Felicyan   , podpor. artyl. piesza. 1829-1830.
  Szmigielski Antoni   , podpor. p. 4 piech. lin. 1830.
  Szmigielski Walenty   , major p. l stu. p. VM zł. L. H. 1822-1826.
  Szmudy August   , podpor. p. l m. p. 1828-1830.
  Szołayski Walenty   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819.
  Szostakowski Józef   , kap. kom. Pyzdr. 1819-1820.
  Szostery Jan   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Szperliński Józef   , kap. plech. na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Szpinger Jan   , podpułk. p. 6 plech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Szporny Marcin   , podpor. p. 4 piech. lin. 1819.
  Szpotański Benedykt   , por. p. 1 piech. lin. 1819.
  Szpotański Teofil   , major p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Szretter Stanisław   , 'por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Sztemborski Józef   , podpor. p. 4 stu. k. 1819-1830.
  Sztokmann Karol   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
  Sztykowski Franciszek   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Szubert Adam   , podpułk. artyl. kon. VM L. H. 1815-1821.
  Szukiewicz Chryzostom   , kap. p. 2. stn.. p. L. H. 1819.
  Szuldes Wincenty   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Szultz August   , kap. 2 kl. korp. inżyn. 1824-1830.
  Szumer Karol   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Szumiański Ignacy   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Szumiański Jan   , por. weter. czyn. VM zł. 1815-1824.
  Szumkowski Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1827.
  Szumowiecki Jan   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Szumski Edward   , podpor. p. gren. gw. 1824-1830.
  Szumski Józef   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Szweykowski Michał   , por. p. 2 strz. p. 1815-1821.
  Szwykowski Adolf   , podpor. p. 3 ułanów. 1825-1830.
  Szwykowski Fabian   , podpor. weter. czyn. 1826 -1830.
  Szwykowski Rafał   , por. p. 2 strz. p. 1822-1830.
  Szyjewski Jan   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1819.
  Szyller Franciszek   , podpor. p. 5 piech. lin. 1820.
  Szymanowski Chryzostom   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Szymanowski Felix   , kap. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Szymanowski Ignacy   , podpor. p. 1 piech. Lin. VM sr. 1815-1820.
  Szymanowski Józef   , pułk. p. gren. gw., filgeladjutant. ... L. H. 1815--1820.
  Szymanowski Kaźmierz   , kap. p. gren, gw. 1815-1830.
  Szymanowski Wincenty   , kap. 2 kI. korp. Inżyn. 1815-1830.
  Szymański Antoni   , major p. 2 ułanów. VM L. H. 1815-1819.
  Szymański August   , podpor. p. 1 strz. p. 1828-1830.
  Szymkiewicz Antoni   podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Szymoński Michał   , por. korp. Inżyn. 1823- 1830.
  Ślaski Rudolf   . podpor. p. 2 strz. p. 1829-1830.
  Ślaski Wiktor   , podpor. p. l strz. k. 1821-1830.
  Śleszyński Słanisław   . kap. na reformie piech. 1815-1829.
  Śliwiński Dezyderyusz   . podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Śliwiński Woyciech   . kap. p. gren. gw. VM sr. 1815-1830.
  Śmiechowski Antoni   . kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Śmiechowski Józef   . podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1824.
  Śmigielski Walenty   , podpułk. p. 3 strz. p. VM zł. L. H. 1821-1830.
  Śniegodzki Karol   . por. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Śnieżek Józef   . por. korp. weter. 1815-1830.
  Światłowski Stanisław   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
  Świątecki Julian   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
  Świderski Jan   , pod por. artyl. piesza. 1830.
  Świdnicki Wincenty   , podpor. p. l strz. k. VM sr. 1828-1830.
  Świdziński Ignacy   , podpor. p. gren, gw. 1815-1821.
  Świdziński Michał   , podpor. artyl. k. gw. 1822-1826.
  Świdziński Pantaleon   , major na reformie. 1815-1830.
  Świerczewski Stanisław   , por. korp. Inwal. VM sr. 1815-1828.
  Świergodzki Xawery   , por. artyl. piesza. VM zł. L. H. 1819-1820.
  Świeszewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1827-1830.
  Świeżawski Kajetan   , kap. korp. inwal. VM 1815-1830.
  Świeżawski Karol   , por. p. 3 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Święcicki Józef   , por. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Święcicki Józef   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1829.
  Świętochowski Franciszek   , pod por. korp. inwal. 1822-1830.
  Tamkowicz Henryk   , por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Tański Antoni   podpor . korp. inwal. 1815-1 830.
  Tarnecki Michał   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Tarnowski Antoni   , kap. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Taroni Medard   , por. korp. inżyn. 1815-1828.
  Tchórzewski Stanisław   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Techmański Paweł   , por. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Teleżyński Cypryan   , kap. p. 3 m. k. 1815-1830.
  Terlecki Dominik   , kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Terlecki Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1819-1820.
  Terszteniak Daniel   , kap. bat. saperów. 1815-1830.
  Thielz Wilhelm   , por. korp. Inżyn. 1815-1827.
  Thieme Karol   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Thomas Jan   , por. korp. Inżyn. 1815-1830.
  Thugut Teodor   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
  Thury Piotr   , kap. p. 8 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Thym Edward   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Tkaczewskl Łukasz   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Tobian Ferdynand   , podpor. p. 1 piech. lin. 1824-1830.
  Toczyski Michał   , podpor. p. 4 strz. p. 1819-1820.
  Tokarski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1829.
  Tokarski Jędrzej   , kap. p. 2 strz. p. 1819.
  Tokarski Kasper   , podpor. korp. żandarm. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Tokarski Michał   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Tokarzewski Jakób   , podpor. weter. czyn. L. H. 1815-1827.
  Toliński Józef   , gen. bryg. szef sztabu gł. VM L. H. 1815-1823.
  Tolkemith Daniel   , podpor. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Tomaszewicz Antoni   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
  Tomaszewski Ludwik   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Tomaszewski Piotr   , kap. piech. na reformie. VM zł. 1815-1830.
  Tomaszewski Walenty   , podpor. p. 4 piech. lin. 1820-1830.
  Tomaszewski Woyciech   , kap. p. 1 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Tomczycki Franciszek   , podpor. p. 4 strz. p, 1822-1830.
  Tomicki Jan   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
  Tomkowski Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Tonnes Ludwik   , podpor. korp. Inżyn. 1829-1830.
  Trach Adolf   , por. korp. Inwal. 1815-1830.
  Trembicki Władysław   , podpor. artyl. k. 1830.
  Treter Wiktor   , podpor. p. gren. gw. 1830.
  Trębicki Adolf   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1827.
  Trębicki Kaźmierz   , kap. gren. gw., adj. W. Ks. Konstantego. 1815 1830.
  Trębicki Ludwik   , podpor. p. 2 strz. p. 1819.
  Trębicki Stanisław   , gen. bryg., w sztabie W. Ks. VM L. H. 1815 1830.
  Trębiński Wincenty   , podpor. p. 2 piech. lin. 1819.
  Trociński Felix   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Trojanowski Franciszek   , por. plech. na reformie. 1815-1827.
  Trojanowski Józef   , kap. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Trojanowski Xawery   , kap. 2 kl. artyl. VM zł. 1815-1829.
  Troszczyński Józef   , podpor. korp. weter. VM sr. L. H. 1827-1830.
  Trościcki Józef   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Truszkowski Franciszek   , kap. p. 8 piech. lin. 1820.
  Truszkowski Klemens   , podpor. p. strz. k. 1828-1830.
  Trzebicki Antoni   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Trzebieński Ludwik   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1826.
  Trzebiński Michał   , podpor. p. 1 strz. p. 1828-1830.
  Trzebiński Teofil   , Por. p. stu. k. gw. 1815-1829.
  Trzebuchowski Wincenty   , podpułk. p. 4 ułanów. VM sr. L. H. 1815 1830.
  Trzecieski Woyciech   , podpor. p. 3 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Trzeszczkowski Jędrzej   , major korp. Inwal. VM 1819.
  Tucz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1829-1830.
  Turgołowicz Wincenty   , pod por. korp. Inwal. 1823.
  Turkiewicz Benedykt   , podpor. korp. żandarm. VM St. L. H. 1824-1830.
  Turno Karol   , pułk. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Turno Zygmunt   , kap. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Turowski Augustyn   , podpor. karp. weter. VM sr. 1815-1830.
  Turowski Jan   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Turski Franciszek   , por. korp. weter. 1824-1830.
  Turski Michał   , por. p. gren. gw. L. H. 1815-1824.
  Turski Szymon   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1830.
  Turski Tomasz   , kap. 1 kI. artyl. piesza. VM zł. L. H. 1826-1830.
  Turutowicz Józef   , por, p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Turzański Józef   , por. kwaterm. gen. 1824-1830.
  Tuszyński Woyciech   , podpor. karp. weter. L. H. 1815-1830.
  Twardowski Kaźmierz   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Twardowski Paweł   , podpor. p. 2 ułanów. 1823-1826.
  Twardzicki Stanisław   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1829.
  Twardzicki Wincenty   , por. p. 5 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Twarowski Józef   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Twarowski Kajetan   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Tycz Kaimierz   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Tymiński Wincenty   , por, weter. czyn. L. H. 1828-1830.
  Tyrakowskl Stefan   , kap. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Tys Edward   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1830.
  Tyszka Józef   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Ubysz Jan   , por. karp. pociągu. 1815-1830.
  Uiazdowski Wincenty   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Uleniecki Ignacy   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
  Ulrich Jan   . podpor. p. 1 ułanów. 1822-'-1830.
  Ułan Alexander   , por. karp. Inwał. 1815-1822.
  Ułan Samuel   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Ułanowski Jan   . podpor. korp. weter. 1823-1830.
  Umieniecki Antoni   , kap. 2 kl. artyl. p. L. H. 1815-1824.
  Umieniecki Henryk   , podpor. p. gren. gw. 1825-1826.
  Urbanowicz Michał   , por. korp. zandarm. 1815-1830.
  Urbanowski Franciszek   , kap. korp. ster. VM 1815-1830.
  Urbanowski Józef   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815--1828.
  Urbanowski Roch   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Urbański Józef   , podpor. p. 1 piech. lin. 1824-1830.
  Urbański Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
  Urbański Piotr   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Urbański Romuald   , podpułk. p. l piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Urbański Tomasz   , por. korp. inwal. L. H. 1815-1826.
  Uszyński Józef   , podpor. korp. lożyn. 1826-1830.
  Uszyński Kaźmierz   , podpułk. artyl. Zamościa. VM L. H.1815-1830.
  Uszyński Michał   , podpor. p. 4 ułanów. 1828 -1830.
  Uziębło Marcin   , podpułk. korp. weter. VM 1815-1830.
  Valentin d'Hauterive Franciszek   , pułk. kwaterm. Gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Valentin d'Hauterive Piotr   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Stan. Potockiego. L. H. 1815-1830.
  Vander-Noot Tadeusz   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Wacławowicz Piotr   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Walderowicz Stanisław   , podpor. p. 1 strz. k. 1825 -1830.
  Walewski Ignacy   , kap. p. 1 strz. k. VM L. H. 1825-1830.
  Walewski Józef   , kap. p. 1 strz. k. VM L. H. 1815-1829.
  Walewski Napoleon   , podpor. p. 1 strz. k. 1825-1826.
  Walicki Jan   . kap. karp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Waligórski Franciszek   , podpor. karp. inwal. 1823-1830.
  Waligórski Józef   , podpor. rakietn. p. 1823-1830.
  Waligórski Wilhelm   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Waliński Karol   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Wałecki Kaimierz   , podpor. karp. pociągu. 1824-1830.
  Wambach Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1830.
  Wandycz Jan   . podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
  Wardyński Kasper   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Wasilewski Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1828.
  Wasilewski Antoni   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
  Wasilewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1830.
  Wasilewski Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Wasilewski Józef   , gen. bryg., karp. kadet. w Kaliszu. VM L. H. 1819-1820.
  Wasilewski Piotr   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1826.
  Wasilewski Tomasz   , podpor. p. 2 strz. p. 1829-1830.
  Wasilewski Wincenty   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Wastkowski Stanisław   , podpor. p. l piech. lin. 1819 -1820.
  Waśniewski Piotr   podpor. na reformie Jazdy. 1815-1822.
  Wągrodzki Maciej   , kap. p. l strz. p. VM zł. 1815-1823.
  Wąsowicz Stanisław   , pułk. nie będący w służbie czyn. VM L. H. 1819.
  Wąsowski Franciszek   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Wąsowski Józef   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Weber Teofil   , por. p. 5 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Wedelszted Adam   , por. p. 5 piech. lin. 1819.
  Weisflog Karol   , pułk. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
  Wemmer Ludwik   , podpor. korp. pociągu. 1823-1830.
  Wenda Gracyan   , kap. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
  Wendorff Ignacy   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Wendorff Wincenty   , kap. p. 3 piech. lin. L. H. 1819.
  Wereszczyński Jakób   , podpor. p. 4 strz. p. 1824-1830.
  Wernerowski Tomasz   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Wernicki Wincenty   , podpor. p. 3 ułanów. 1825-1830.
  Wernik Karol   . por. p. l piech. lin., adj. gen. Giełguda. 1815-1821.
  Werpechowski Kaimierz   , kap. 2 kl. artyl. Modlina. L. H. 1815-1830.
  Wesołowski Maciej   , kap. p. 2 strz. p. VM 1815-1829.
  Wesołowski Szymon   , podpor. karp. weter. L. H. 1828-1830.
  Wesołowski Zacharyasz   , kap. p. gren. gw. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Westphal Józef   , kap. p. 6 piech. lin. L. H. 1815-1833.
  Weyssenhoff Jan   , gen. dyw. ułanów. VM L H. 1815-1830.
  Węglarski Felix   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Węgliński Andrzej   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1829.
  Węgłowski Jędrzej   , por. artyl. Zamościa. VM zł. 1815-1830.
  Wężyk Kasper   , kap. p. 6 piech. lin. 1819.
  Wężyk Paweł   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
  Wichrowski Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1822.
  Wichrowski Woyciech   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
  Widacki Walenty   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Wide Korneli   , por. p. l ułanów. L. H. 1815-1830.
  Wielhorski Fryderyk   , podpor. korp. inżyn. 1825-1830.
  Wielhorski Gustaw   , por. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. 1815 1822.
  Wielogłowski Alexander   , podpor. p. strz. k. gw. 1830.
  Wieluński Michał   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1824.
  Wieniawski Antoni   , podpułk. na reformie. VM zł. 1815-1830.
  Wieniawski Kajetan   , por. artyl. k. 1815-1830.
  Wieniawski Konstanty   , por. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1815-1821,
  Wierciński Erazm   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1826. .
  Wierciszewski Anastazy   , por. p. l strz. k. 1815-1819.
  Wiernicki Maciej   , por. p. 2 strz. p. L. H. 1815-1821.
  Wierzbicki Alexander   , kap. p. l piech. lin., adj. pl. Warszawa. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Wierzbicki Dominik   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Wierzbicki Jan   , por, karp. pociągu. 1815-1830.
  Wierzbięta Wincenty   kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Wierzchleyski Antoni   . kap. p. 3 ułanów. VM zł, L. H. 1815-1830.
  Wieszczycki Walenty   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1821.
  Wietcki Andrzej   , podpor. p. l piech. lin. 1815-1819.
  Wiewiórowski Józef   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Wilczyński Tomasz   , por. karp. inwal. 1815-1822.
  Wiliński Michał   , kap. p. l strz. k. VM sr. 1825-1830.
  Wilkanowski Władysław   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1826.
  Wilkoński Ignacy   . por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Wilkoński Tomasz   . podpor. p. 2 strz. p. 1815-1823.
  Willa Franciszek   . podpor. korp. weter. 1824--1830.
  Wilski Jan   , podpor. p. l strz. k. 1830.
  Wilson Józef   . kap. l kI. korp. Inżyn. 1815-1830.
  Winnicki Antoni   , podpor. komp. rzemieśln. 1822-1830.
  Winnicki Ignacy   , podpor. p. 1 piech. lin. 1829-1830.
  Wisławski Ludwik   , podpor. p. 6 piech. lin. 1819.
  Wisłocki Stanisław   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1821.
  Wiszkiewicz Karol   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Wiszniewski Andrzej   , podpor. p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1821.
  Wiszniewski Augustyn   , kap. p. 7 piech. lin. 1819.
  Wiszniewski Felix   , kap. 2 kI. korp. inżyn. 1822-1830.
  Wiszniewski Franciszek   . podpor. weter. czyn. 1825-1830.
  Wiszniewski Józef   , major p. 2 ułanów. L. H. 1815~1827.
  Wiszniewski Walenty   , podpor. p. 4 stu. p, 1830.
  Wiszniewski Xawery   , podpor. karp. kad. w Kaliszu. 1822-1830.
  Wiśniewski Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Wiśniewski Józef   , major p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Wiśniewski Konstanty   , kap. 1 kl. korp. Inżyn. 1815-1822.
  Witkowski Hipolit   . podpor. p. 3 strz. p. 1822-1823.
  Witkowski Jan   , podpor. weter. czyn. 1826-1828.
  Witoszyński Józef   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Włodek Hipolit   , podpor. p. l strz. p. 1825-1830.
  Włoszczewski Kasper   , por. p. l ułanów. 1820-1821.
  Wodnicki Adam   , podpor. kwaterm. gen. 1826-1830.
  Wodziński Adam   , podpor. p. 4 piech. lin. 1829-1830.
  Wodziński Jan   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Wodziński Józef   . podpor. p. 2 strz. k. 1828-1830.
  Wodzyński Kaźmierz   . podpor. p. 2 strz. k. 1827-1828.
  Wojakowski Franciszek   , kap. p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1826.
  Wolański Jacek   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
  Wolf Leopold   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Woliński Franciszek   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1829.
  Wolski Adam   , podpułk. p. 2 stu. p. L. H. 1815-1830.
  Wolski Cypryan   , por. kwaterm. gen. 1823-1830.
  Wolski Franciszek   , podpor. p. 2 ułanów. 1825-1829.
  Wolski Gustaw   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1826.
  Wolski Hipolit   , major korp. weter. VM 1815-1830.
  Wolski Jan   . podpor. rakietn. kon. 1826-1830.
  Wolski Jan   , podpor. korp. weter. 1828 -] 830.
  Wolski Kajetan   , podpor. artyl. kan. 1828-1830.
  Wolski Stanisław   , podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
  Wolski Wincenty   , pułk. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830.
  Wolski Wincenty   , kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Wolszleger Marcin   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1829.
  Wołk Antoni   , pod por. p. 1 ułanów, 1822-1830.
  Wołłowicz Jerzy   , podpor. kwaterm. gen. 1828-1830.
  Wołowski Jan   , kap. p. strz. k. gw., sztab gł. VM zł. 1815-1830.
  Woroniecki ks. Henryk   , por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Worotyniecki Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Wotowski Teofil   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Woycicki Kaźmierz   . podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
  Woycicki Ludwik   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1815-1830.
  Woyciechowski Anastazy   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1826.
  Woyciechowski Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
  Woyciechowski Józef   , kap. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815--1830.
  Woyciechowski Michał   , podpor. p. 2 strz. k. 1830.
  Woyciechowski Paweł   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1826.
  Woyczyński Jan   , por. korp. Inżyn.. adj. gen. Manet. 1815-1826.
  Woynarowski Antoni   , major na reformie. VM zł. 1815-1830.
  Woynarowski Józef   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1815-1830.
  Woynarowski Xawery   , por. korp. żandarm. 1815-1827.
  Woyniłowicz Ludwik   , podpor. p. gren. gw. VM zł. L. H, 1825-1830.
  Woynowski Michał   , kap. bramowy w Zamościu. 1815-1829.
  Woytkiewicz Jan   , kap, p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Woytkiewicz Piotr   , podpor. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Wroniecki Antoni   , podpułk. p. 5 piech. lin. VM 1815-1830.
  Wroniecki Nepomucen   , podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
  Wroniewicz Adam   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Wronowski Franciszek   , podpor. p. 4 strz. p. 1830.
  Wróblewski Józef   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Wrześniewski Józef   , kap. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Wrzosek Felix   . podpor. p. strz. k. gw. 1828-1830.
  Wunderam Jan   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Wurtemberg Adam ks.   , gen. bryg. L. H. 1815-1830.
  Wybranowski Roman   , podpułk. p. 6 piech. lin. VM zł. L. H. 1815 1830.
  Wyczliński Jan   , podpor. artyI. p. 1827-1830.
  Wydorowski Jan   , kap. korp. żandarm. VM 1815-1830.
  Wydżga Antoni   , por. p. 4 strz. k. VM zł. 1819 -1820.
  Wyganowski Franciszek   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
  Wyganowski Ignacy   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Wykowski Franciszek   . kap. 2 kI. artyl. VM zł. 1815-1824.
  Wyleżyński Tadeusz   , podpułk. p. strz. k. gw., adj. gen. W. Krasińskiego. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Wyrwicz Józef   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1821.
  Wyrzykowski Antoni   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1830.
  Wysiekierski Grzegorz   , podpor. artyl. 1829-1830.
  Wysocki Antoni   , podpor. weter. czyn. 1827 -1830.
  Wysocki Hipolit   , podpor. p. 2 strz. k. 1830.
  Wysocki Jacenty   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Wysocki Jan   , podpor. p. gren. gw. 1815-1823.
  Wysocki Piotr   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
  Wysocki Stanisław   , podpor. p. 2 ułanów. 1815--1830.
  Wysocki Stanisław   , podpor. korp. pociągu. 1824-1830.
  Wysocki Teodor   , kap. p. 7 piech. lin. 1815~1830.
  Wysokiński Ludwik   , por. p. 4 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Wyszkowski Gabryel   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Wyszkowski Józef   , pułk. kwaterm. gen. VM 1815-1827.
  Wyszkowski Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1828.
  Wyszpolski Felix   , por. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
  Wyszpolski Seweryn   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Wyszyński Antoni   , podpor. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
  Wyszyński Franciszek   , kap. p. 3 piech. lin. ł 819.
  Wyżewski Fabian   , kap. p. 3 ułanów. 1824-1830.
  Zabielski Antoni   , podpor. korp. weter. 1827 -1830.
  Zabiełło Józef   , podpor. p. 1 ułanów. 1824 - 1830.
  Zabiełło Szymon   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1824.
  Zabiełłowicz Jan   , pod por. weter. czyn. 1815-1830.
  Zabierzewski Józef   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Zabłocki Antoni   , podpor. p. gren. gw. 1824-1830. .
  Zabłocki Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Zabłocki Piotr   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Zabłocki Tadeusz   , por. p. 8 piech. lin., adj. gen. Blumera. 1815-1823.
  Zabłocki Teofil   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Zabłocki Wincenty   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
  Zabokrzycki Tadeusz   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1829.
  Zaborowski Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819.
  Zaborowski Walenty   , podpor. karp. weter. 1815-1830.
  Zaborski Józef   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Zadolski Józef   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
  Zadunayski Wincenty   , podpor. p. l piech. lin. 1824-1830.
  Zagórski Kajetan   , kap. 2 kl. artyl. 1815-1830.
  Zagrodzki Jan   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
  Zagrzewskl Franciszek   , podpor. batal. saperów. 1825-1830.l
  Zajączek Józef   , gen. piech. VM L. H. 1815-1826.
  Zajączkowski Antoni   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Zajączkowski Julian   , podpor. p. 4 piech. lin. 1830.
  Zajączkowski Leon   , kap. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Zajączkowski Leon   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Zakrzewski Alexander   , podpor. korp. inżyn. 1826-1830.
  Zakrzewski Jan   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Zakrzewski Michał   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Zakrzewski Stanisław   , podpor. korp. Inwal. 1823.
  Zakrzewski Tadeusz   , major na reformie. L. H. 1815-1830.
  Zakrzewski Xawery   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Zaleski Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1826.
  Zaleski Julian   , podpor. p. 2 plech. lin. 1819.
  Zalewski Antoni   , podpor. p. 1 piech. lin. 1819.
  Zalewski Antoni   , podpor. p. 3 ułanów. 1819.
  Zalewski Grzegorz   , podpor. korp. pociągu. VM sr. 1815-1830.
  Zalewski Hilary   , por. p. 3 strz. p. L. H. 1819.
  Zalewski Jan   , kap. p. 1 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Zalewski Józef   , podpor. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Zalewski Leon   , podpor. p. 6 piech. lin. 1829-1830.
  Zalewski Ludwik   , podpor. p. 1 strz. k. L. H. 1819.
  Zalewski Piotr   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Zalewski Teofil   , podpor. korp. inżyn. 1825.
  Załęski Cypryan   , kap. korp. Inwal. 1815-1822.
  Załęski Felix   , por. korp. żandarm. L. H. 1827-1830.
  Załuski Joachim   , podpor. p. strz. k. gw. 1824-1825.
  Załuski Józef hr.   , pułk. p. strz. k. gw., fligeladjutant. VM zł. L. H. 1815-1829.
  Załuski Roman hr.   , por. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. VM zł. 1819-1820.
  Zambrzycki Gabryel   , major p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Zamoyski Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Zamoyski Ignacy   , podpor. korp. inwal, 1815-1830.
  Zamoyski Jakób   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Zamoyski Michał   , kap. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Zamoyski Władysław   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Zamoyski Władysław hr.   , podpor. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. 1822-1830.
  Zandrowicz Bonawentura   , kap. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
  Zandrowicz Franciszek   , por. kwaterm, gen. 1815-1830.
  Zapałowski Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Zapolski Piotr   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
  Zaremba Edmund   , podpor. p. l piech. lin. 1829.
  Zaremba Filip   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
  Zaremba Mikołaj   , podpor. korp. inwal. 1815-1826.
  Zarębecki Wincenty   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
  Zarzycki Franciszek   , kap. p. gren. gw. VM sr. 1815-1830.
  Zarzycki Piotr   , podpor. korp. pociągu. 1829-1830.
  Zastyrzec Mikołaj   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Zawadyński Wiktor   , podpor. artyl. kon. 1822-1830.
  Zawadzki Alexander   , podpułk., gł. dyżurstwo, gewaltygier główny. VM L. H. 1815-1830.
  Zawadzki Antoni   podpor. artyl. piesza. 1824-1830.
  Zawadzki Józef   kap. na reformie piech. 1815-1830.
  Zawadzki Józef   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Zawadzki Kaźmierz   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
  Zawadzki Michał   , kap. p. 3 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1823.
  Zawadzki Onufry   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Zawadzki Stanisław   , por. korp. żandarm. L. H. 1815-1825.
  Zawadzki Walenty   , pułk. p. 5 piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
  Zawadzki Walenty   , kap. korp. weter. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Zawadzki Wincenty   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
  Zawidzki Ignacy   pułk. p. 4 strz. p. ta L. H. 1815-1830.
  Zawistowski Dyonizy   , por. p. gren. gw. 1822-1830.
  Zaykowski Erazm   , por. artyl. p. 1815-1830.
  Zaykowski Wacław   , por. p. 2 ułanów. 1823-1830.
  Zbyszewski Bruno   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
  Zbyszewski Józef   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Zdanowicz August   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
  Zdanowski Antoni   podpułk. p. 4 strz. k. VM L. H. 1815-1830.
  Zdanowski Władysław   , kap. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1830.
  Zdrodowski Woyciech   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Zdzitowiecki Apolinary   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
  Zdzitowiecki Józef   , podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1829.
  Zeidler Alexander   , podpor. p. l strz. p. 1815-1824.
  Zelwietr Hieronim   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Zembrzuski Michał   , kap. p. 4 ułanów., adj. gen. Weyssenhoffa. 1815 1830.
  Zembrzuski Szymon   , podpor. p. 3 piech. lin. 1829-1830.
  Ziaiński Wincenty   , podpor. p. 2 strz. k. 1824-1830.
  Zielechowicz Karol   , podpor. p. strz. k. gw. 1823-1830.
  Zieleniewski Leopold   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
  Zieleniewski Michał   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Zieliński Andrzej   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Zieliński Franciszek   , kap. na reformie. VM zł. 1815-1823.
  Zieliński Ignacy   , kap. korp. inwal. 1819-1820.
  Zieliński Jan   , kap. p. 7 piech. lin. VM zł. 1815-1825.
  Zieliński Jan   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Zieliński Jan   , por p. 3 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Zieliński Jan   , por komp. poprawcza. 1815-1827.
  Zieliński Józef   , kap. p. 2 ułanów. 1815-1823.
  Zieliński Karol   , podpułk. na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Zieliński Mikołaj   , podpor. korp. żandarm. 1825-1826.
  Zieliński Onufry   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
  Zielonka Benedykt   , pułk. p. strz. k. gw., fligeladjuŁ L. H. 1815 1830.
  Zielonka Wacław   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1821.
  Ziemborowski Mikołaj   , kap. p. 2 strz. p. VM sr. 1815-1830.
  Ziemięcki Stefan   , pułk. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Zienkiewicz Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
  Zienkiewicz Józef   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Zienkowicz Józef   , por. korp. inwal. L. H. 1822-1823.
  Zientecki Antoni   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Zimmermann Jan   , kap. korp. inwal. VM zł. 1820.
  Ziółkowicz Marcin   , kap. p. 3 ułanów. L. H. 1826-1830.
  Ziółkowski Franciszek   , kap. p. gren. gw. VM zł. L. H. 1815-1826.
  Ziółkowski Kasper   , kap. p. 2 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Złotkiewicz Erazm   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1821.
  Zmiiewski Michał   , podpor. p. 2 strz. p. 1819,
  Zrzelski Nikodem   , por. korp. inwal. VM zł. 1815-1826.
  Zubrzycki Benedykt   , podpor. p. 2 strz. k. 1819-1820.
  Zwoliński Hieronim   , podpor. p. l strz. k. 1815-1822.
  Zwoliński Józef   , podpułk. p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Zyberg Józef   , podpor. korp. inwal. 1826-1829.
  Zyliewicz Waler.   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. 1815-1825.
  Zywult Karol   , major p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Żaboklicki Antoni   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Żaboklicki Ignacy   , podpor. p. 4 piech. lin. 1819-1820.
  Żarliński Hieronim   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Żarliński Michał   , por. p. 8 piech. lin. 1819.
  Żarnowski Antoni   , por. jazdy na reformie. 1819.
  Żarski Franciszek   , kap. p. 1 strz. p. 1815-1880.
  Żarski Kajetan   , podpor. karp. weter. L. H. 1828-1880.
  Żaryn Ignacy   , podpor. p. 8 piech. lin., główne dyżur. 1819-1825.
  Żebrowski Woyciech   , podpor. karp. weter. 1829-1830.
  Żelewski Bogusław   , por. karp. inżyn. 1830.
  Żelewski Teofil   , podpor. karp. inżyn. 1826-1829.
  Żeliński Ignacy   , podpułk. p. 2 strz. k. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Żerdziński Alexander   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1830.
  Żeromski Antoni   , kap. na reformie piech. 1815-1880.
  Żeromski Gabryel   , kap. p. 3 piech. lin. 1823-1830.
  Żochowski Ludwik   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1821.
  Żołczyński Andrzej   , por. korp. weter. 1815-1880.
  Żołkiewicz Marcin   , kap. p. 8 ułanów. L. H. 1815-1825.
  Żółtowski Antoni   , podpor . p. 4 strz. p. 1829-1830.
  Żółtowski Edward   , gen. dyw. 2 piech. VM L. H. 1815-1830.
  Żórawski Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1819.
  Żórawski Józef   , po4por. p. 2 piech. lin. 1829-1880.
  Żórawski Łukasz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822.
  Żukowski Józef   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Żukowski Michał   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1821.
  Żukowski Woyciech   , kap. p. 1 ułanów. VM zł. 1815-1830.
  Żurawski Paweł   , podpor. karp. inwat. 1827-1830.
  Żwan Antoni   , por. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1880.
  Żwan Kaźmierz   , pułk. kwaterm. gen. VM L. H. 1815-1830.
  Żwan Michał   , por. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1821.
  Żychliński Adam   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
  Żygodzki Benedykt   , por. karp. Inwal. 1828-1830.
  Żyliński Mikołaj   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1880.
  Żymirski Franciszek   , gen. bryg. p. gren. gw. VM L. H. 1815 1880.
  Żytewicz Waleryan   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. 1826-1830.
  Żyżniewski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1824.


  26 kwiecień 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005