<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin


 • Osoby o nazwisku STANKIEWICZ zamieszczone
  w „Książce Adresowej Polski z 1929 roku”


  Po dokładnym zapoznaniu się z Księgą Adresową Polski z roku 1929, w zakresie niżej omawianych przedwojennych województw, odnalazłem wpisy o 104 osobach o „moim” nazwisku. Po naniesieniu otrzymanych danych na mapę Polski - zobrazowałem rozmieszczenie osób, oczywiście w zakresie występowanie tychże właśnie w tej księdze i obejmującej, zbadane przeze mnie, województwa.

   

   

  Na tej podstawie nasuwają się poniższe wnioski:

  a/ najwięcej osób występuje w województwach wileńskim oraz warszawskim, z Warszawą włącznie, i stanowią oni ok. 60% „populacji”

  b/ tylko ok. 30% osób zamieszkiwało tereny wiejskie, a 70% mieszkało w miastach, a w tym w dużych jak Warszawa, Poznań, Łódź, Wilno – łącznie 35%

  c/ struktura społeczna osób:

  ·        właściciel ziemski – 13,5%

  ·        lekarz, adwokat, architekt – 11,5%

  ·        właściciel sklepu – 39,5%

  ·        rzemieślnik miejski – 27%

  ·        rzemieślnik wiejski – 8,5%


  Struktura społeczna wg. KAP 1929 r.

   

  Pamiętajmy o tym, że nie jest istotne, kim „był” przed wojną pojedynczy Stankiewicz, ale o tym, że grupa wyszczególniona w KAP stanowiła wtedy „esencję” obywateli.

  Ludności w Polsce było w 1928 roku o połowę mniej niż w dzisiejszych czasach, i każdy kto przed wojną miał własną firmę był „szychą” zdecydowanie wybijającą się ponad przeciętność tamtych czasów - śmiało można powiedzieć, że tworzył tamtejszą klasę średnią ( plus 1% obszarników - właścicieli ziemi, wiatraków, młynów, gorzelni itp. rodzajów przemysłu, zakorzenionego i związanego z uprawą roli).

  Z tego też powodu zawód np. szewca lub murarza był odpowiednio doceniany w społeczeństwie i tkwił można by rzec na jego „piedestale”, a jednocześnie, zdominowany przez Żydów (w głównej mierze trudniących się większością zawodów związanych z handlem, będących także właścicielami manufaktur - bo mieli wystarczające środki finansowe na realizację tego typu przedsięwzięć -  i dominujących na „ścianie” wschodniej kraju), handel i usługi obejmowały tylko około 10% społeczeństwa (np. miasteczko Grabów miało 1658 mieszkańców, a 154 osoby wpisane są do KAP, ale na wsi jest zdecydowanie mniej przedsiębiorców – na 830 osób – 6, czasem na 357 osób – 44).

   

   

  Możemy przyjąć tezę, że ta grupa Stankiewiczów, a którą można ogólnie nazwać „prywatną inicjatywą”, a nie mająca żadnej wysokiej pozycji „własnościowej ziemskiej”, jest grupą, w której znajdują się osoby o domniemanym „miejscowym” rodowodzie, ponieważ w tych miejscach, gdzie prowadzili swoją działalność gospodarczą, zapewne przebywali oni już od dawna i mogli się „dorobić” na tyle, że pozwoliło im to na stworzenie własnego warsztatu pracy. Jednocześnie można stwierdzić, że musieli tam być już od kilku pokoleń, co nie wyklucza głównego wniosku, że kilka wieków wcześniej kolebką ich pochodzenia była wileńszczyzna.

   

  Na bazie powyższego stwierdzenia, można przypuszczać, że głównymi ośrodkami osiedleńczymi dawnych Stankiewiczów pozostał rejon wileńszczyzny, jako „macierzysty” oraz okolice Warszawy i Poznania, jako tereny „napływowe”, przy czym rejon tych dwóch wielkich miast, był zapewne rejonem „wtórnym” do „siedliska wileńskiego”.


  Niezbyt duży udział właścicieli ziemskich, zresztą głównie z rejonu wileńskiego – 8 osób na 14 czyli 60% - a także niewielki areał posiadanej ziemi, wskazuje na historyczne naleciałości, że w dawnych wiekach grupa rodzinna nie posiadała jakiś wielkich majątków ziemskich, które byłyby przeniesione do okresu XX w. Zatem należy wnosić, że szeroko rozumiane "ubóstwo" tej rodziny, jeszcze bardziej wzmacniane poprzez kolejne wieki, prowadziło do dalszej pauperyzacji osób i z konieczności do zajmowania się wszelakimi zajęciami, które pozwalały na zdobycie środków do życia. Trudno jest bez szerszego materiału źródłowego przesądzać o wydarzeniach i przemieszaniu się osób na terenie Polski, ale można przyjąć założenie, że właśnie warunki materialne były powodem migracji w różne rejony kraju.

  Ciekawostkę budzi fakt, że w na przełomie wieku XIX i XX, wielu Stankiewiczów wybrało drogę emigracji zarobkowej w krajach europy zachodniej i Ameryki, a nie wybrało np. nowo powstającej enklawy gospodarczej, jakim był rejon Gdyni - na obszarze właśnie tego miasta nie ma żadnej osoby (a Gdynia liczyła już sobie ok. 20 tys. mieszkańców) oraz nie "zasiedzieli się" w wielkim gospodarczo - Gdańsku.

  Dopiero, zapewne, po II wojnie światowej następuje gwałtowny wzrost liczebności osób o omawianym nazwisku, w miastach nadmorskich np. w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, które wynika z migracji ze wschodnich obszarów Polski ( a pewnie z chęci bycia Polakiem, a nie Rosjaninem…)      

   

  Skonfrontowanie dwóch map, dotyczących rozmieszczenia osób o nazwisku Stankiewicz, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do obszarów „rdzennych”, które zamieszkiwały te osoby w przeszłości…

   

               

                    Rozmieszczenie w roku 1929                             Rozmieszczenie w roku 1992

   

  Poniżej zamieszczam tylko niektóre szczegółowe tabele dotyczące konkretnych województw, a bliższe dane, dla osób zainteresowanych, przedstawię za pośrednictwem maila.

  Planuję w niedalekiej przyszłości uzupełnić przedstawione dane o pozostałe województwa, jednakże ze względu na konieczny, „benedyktyński” wkład pracy, może to troszkę potrwać, chyba, że czytelnicy w tym pomogą?...

  woj. warszawskie
   

   

  Imię
  Zawód
  Miejscowość
  Powiat
  xx
  szewc
  Żelechlinek,
  Rawa Maz.
  J.
  stolarz
  Płońsk
  Płońsk
  Cz.
  szewc
  Poniatowo
  Żuromin
  Wł.
  sklep nabiałowy
  Plecka Dąbrow
  Kutno
  Woj.
  lekarz
  Aleksandrów Kujawski
  Nieszawa
  F.
  spożywcze artykuły
  Łęczeszyce
  Grójec
  M.
  młyn wodny
  Błędów
  Grójec
  Maria
  wł. ziemski 100 mr
  Błędów
  Grójec
  J.
  szewc
  Głodowo
  Lipno
  F.
  rzeźnik na ul. Wareckiej
  Grójec
  Grójec
  L.
  stolarz ul. Rynek
  Grójec
  Grójec
  W.
  szewc
  Kołbiel
  Mińsk Maz.
  Stan.
  wł. ziemski 275 mr
  Lisowola
  Skierniewice
  R.
  szewc
  Mińsk Mazowiecki
  Mińsk Maz.
  Wł.
  szewc
  Mińsk Mazowiecki
  Mińsk Maz.
  J.
  szewc
  Rypin
  Rypin
  J. i Wanda
  wł. ziemski 103 mr
  Wólka Kozłowska
  Radzymin

  woj. nowogrodzkie
   Imię ZawódMiejscowośćGminaPowiat 
    
   Mik.wodny młynBrolnikiHorodecznaRawa Maz. 
   K.rzeźnikPaszkowceLachowiczeBaranowicze
   J.szewcPaszkowceLachowiczeBaranowicze
   F.Kolonjalne art..PodlisiejkiWolnaBaranowicze
   W.szewcSannikiRohotnaSłonim 
   B.spożywcze artykułySiejłowiczeHowieznaNieśwież 
   xxKolonjalne art..LichosielceWolnaBaranowicze
   F.restauracjaŻołudekŻołudekLida 
   M.tytoniowe wyrobyŻyrowiceŻyrowiceSłonim 
            woj. białostockie
   Imię ZawódMiejscowośćGminaPowiat 
    
   A.bednarzGibySuwałki 
   S.kolonjalne artykułyJedwabneKolno 
   Andrzejwł. ziemski 83 mrMichałowoBiałystok 
   M.kapelusze damskieRośWołkowysk 
   Anast.wł. ziemski 121 mrRudawkaŚwisłoczWołkowysk 
   J.kowalTajnoPruskaSzczuczyn 
   J.kowalBecajłyZaboryszkiSuwałki 
   J.tytoniowe wyrobyBecajłyZaboryszkiSuwałki 
   J.zdunZelwaWołkowysk 
            Osoby o nazwisku STANKIEWICZ zamieszczone
  Księdze Adresowej 1930 (źródło CBN POLONA)

   

   


  Osoby o nazwisku STANKIEWICZ zamieszczone
  w  Spisie abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej
  i rządowej warszawskiej sieci okręgowej
  1938/1939


  Imię ZawódUlica
    
    AdamStare Miasto 26
    AdelaKrucza 19
    AndrzejWalecznych 44
    Antonina3-go Maja 14
    Bolesław i HelenaElektoralna 23
    Czesławdr. med., lecznica "Zdrowie"Złota 3
    Czesławinż.Puławska 12
    Edwardinż.Prezydencka 16
    HalinaRozbrat 28/30
    HelenaŚw. Krzyska 28
    Henrykinż.. arch.Widok 23
    JerzyadwokatBoduena 2
    JózefChmielna 7
    JózefRaszyńska 56
    MariaPiusa XI 64
    MariantechnikNowosielecka 8
    Napoleoninż. mech.Zygmuntowska 14
    OtilloBagatela 14
    Remigiuszdr. med. docent Uniw. I P., dyr.. Warsz. Szpit. dla dzieciFocha 2
    Romankmdr.-ppor. dypl.Królewska 2
    RomualdChłodna 30
    SławomirŻurawia 10
    StanisławaŁowicka 51
    TomaszMokotowska 31
    Wandadr. med.Wilcza 9
    Witoldmjr. dypl.Czerniakowska 204
    xx i S-kainż.., biuro techn. Sp. z o.o.Widok 23
    ZofiaNowogrodzka 8
    ZofiaKozia 5
    Zygmunt lek. rentg.Zimorowicza 4   

  23 marzec 2005 r. - 23 maj 2008 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005