<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin

 •  

   

   

   

   

  STANKIEWICZE NA WOJENNYCH KARTACH HISTORII

   

   

  Uprzejmie proszę o zgłaszanie do poniższej listy wszystkich Stankiewiczów, którzy nie zostali w niej wymienieni... (oczywiście proszę o udokumentowanie zasadności wpisu…).
  Będę także wdzięczny za wszelkie informacje dotyczące osób, które znajdują się na tej liście !

   

   

  Miejsce wpisu  

  OSOBA

   

   

   

   

   

   

  SPIS WOJSKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 1528 ROKU

   

  http://kdkv.narod.ru/1528-VKL/1528-17s.htm

  Stankiewicz Abram           , z Bielsko Padlaskiego w-d. 159 adw.

   

  Stankiewicz Andrzej        , b. Kowieńskiego  powiatu Trockiego w-d. 78 adw.

   

  Stankiewicz Andrzej        , byłego  Mińskiego  powiatu Wileńskiego w-d. 29 adw.

   

  Stankiewicz Bartosz        , b. Pajurskaj woł. Żamojckaj 263 adw.

   

  Stankiewicz Grigor           , b. Konieўskaga padłszy. Trockaga w-d. 93

   

  Stankiewicz Dowgwił       , b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.

   

  Stankiewicz Mateusz       , b. Miemiżskiego powiatu Wilenskiego w-d. 51 adw.

   

  Stankiewicz Mikołaj          , b. Oszmiańskiego powiatu Wileńskaga w-d. 22

   

  Stankiewicz Mikołaj          , b. Lidzkiego powiatu Wileńkaga w-d. 31 adw.

   

  Stankiewicz Miłosz           , b. Samiliszskiego powiatu Trockiego w-d. 83 adw.

   

  Stankiewicz Piotr  , b. Jejszyszskiego powiatu Trockiego w-d. 88

   

  Stankiewicz Stanisław     , b. Kowieńskiego powiatu Trockiego w-d. 76 adw.

   

  Stankiewicz Jerzy , b. Wilkiejskaj woł. Żamojckiego 232 adw.

   

  Stankiewicz Jan                , b. Wilkiejskaj woł. Żamojckaj 232 adw.

   

  Stankiewicz Jacek            , b. Nowogródzkiego powiatu Wileńskiego w-d. 34 adw.

  Inf. Z. Wołocznik

   

   

   

   

   

   

   

  Przyznane ordery VIRTUTI MILITARI (1792 - 1992)

  (Przeczytaj historię Orderu
  LINK)


  STANKIEWICZ

   

  STANKIEWICZ Bronisław

  STANKIEWICZ Czesław

  STANKIEWICZ Dominik

  STANKIEWICZ Eugeniusz

  STANKIEWICZ Gabriel

  STANKIEWICZ Jan

  STANKIEWICZ Józef

  STANKIEWICZ Józef

  STANKIEWICZ Józef

  STANKIEWICZ Józef

  STANKIEWICZ Józef

  STANKIEWICZ Ludwik

  STANKIEWICZ Marcin

  STANKIEWICZ Memert

  STANKIEWICZ Michał

  STANKIEWICZ Piotr

  STANKIEWICZ Roman

  STANKIEWICZ Stanisław

  STANKIEWICZ Stanisław

  STANKIEWICZ Stanisław

  STANKIEWICZ Tadeusz

  STANKIEWICZ Witold

  STANKIEWICZ Witold

  STANKIEWICZ Wojciech

   

   

   

   

   

  Odznaczeni

   

  LEGIĄ HONOROWĄ

   

  (wg. S. Łozy – r. 1923)


  STANKIEWICZ Jan

   ur.10.12.1888  com.por. odznaczony 1.06.1923 numer Legii 28618.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  "Somosierra 1808" R.Bieleckiego


  STANKIEWICZ Mateusz

   ur. 11.III.1785 w Kotmanach w Rosji, syn Andrzeja i Teofili Chomikowskiej; 27.X.1807 szwol., kampania 1808-1809, przeniesiony 1.II.1809 do linii; szwoleżer 3 kompanii, 3 szwadronu pułku szwoleżerów gwardii, uczestnik szarży pod Somosierrą

   

   

   

   

   

   

  „Szwoleżerowie Gwardii”

  Robert Bielecki

   

  Stankiewicz Andrzej 2824

   

  Stankiewicz Antoni 2641

   

  Stankiewicz Barttomiej 3110

   

  Stankiewicz Franciszek 3883

   

  Stankiewicz Kazimierz 1820, 2566

   

  Stankiewicz Ludwik 841

   

  Stankiewicz Mateusz 705

   

  Stankiewicz Wincenty 1272

   

   

   

   

   

   

   

   

   „Pamiątka dla rodzin polskich .

  Cz. 1 krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na polu boju oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskiem : 1861-1866 r.”

   

  Nowolecki Aleksander

   

   

  Stankiewiczpodporucznik 45go rezerwowego batalionu Azowskiego pułku konsystującego w Kazaniu. Nagromadzona liczba więźniów politycznych z roku 1863 w Kazaniu, nasunęła niektórym śmielszym z nich myśl przygotowaniu powstania nad Wołgą. Do projektu tego przychyliło się kilku Polaków oficerów rossyjskich, stojących podówczas w Kazaniu, z których czterech, to jest: Stankiewicz, Kiniewicz, Mroczek i Iwanicki przypłaciło swe chęci, przedwcześnie odkryte, życiem. Stankiewicz należał do przygotowania planu powstania, którego początkiem miało być zdobycie Iżewskiej fabryki broni i zajęcie Kazania, a szczególniej prochowni. Czynności te przedwstępne połączone były jednocześnie z propagandą rozszerzaną wśród żołnierzy przez Stankiewicza, i namawianie ich przez tegoż do zbiegostwa do oddziałów powstańczych. Wśród tych prac Stankiewicz wraz z 4ma wyżej wymienionymi został aresztowany i oddany pod sąd wojenny. Obarczony powyższemi zarzutami, pomimo, że się do niczego nie przyznał, i że mu niczego nie dowiedziono, został skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano pod miastem Kazaniem dnia 18 Czerwca 1864 r.

   

   

   

  Stankiewicz Piotr, podporucznik, podczas przemarszu ochotników do Polski przez Mołdawią, poległ w bitwie pod Konstangalią z wojskami Mołdowołoskiemi dnia 15 Lipca 1863 r.

   

   

   

  Stankiewicz Jan, wieku lat 26, pomocnik assesora z m. Dewina w powiecie Kobryńskim; kawalerzysta z oddziału Traugnta, zginął pod Kobryniem. (Im. Stupn. )

   

   

   

   

   

  Stankiewicz Józef syn  Kazimierza ur. ok. 1894 r. Miejsce urodzenia: Kowieńska gubernia, Rosyjski powiat. Szlachcic. Wychowywał się w miejscowości Traszkuni  powiatowej szkole, stamtąd wstąpił do Wilenskuju seminarium, a po zakończeniu nauki w 1829 r. został kapłanem i był wyznaczony przez wikariusza do parafii Nowoaleksandrowskiego powiatu. Po czym w 1842 roku  został przeniesiony na przeora kościoła w Birżanskiego, powiatu Poniewieżskiego. W 1861 r. został przeniesiony  na wikariusza w miejscowości Rietow w powiecie Rosyjskim.  Ksiądz  okręgu Rietowskogo powiatu  Rosyjskiego «Za podburzanie uczniów parafialnej szkoły Rietowskiej do przystąpienia do bandy buntowników i za przeczytanie w kościele oburzającego apelu» był aresztowany w swoim domu dnia 28.07.1863. Objety jawnym nadzorem policji. Wysłany z Rossijenskogo powiatu Kowieńskiej guberni zgodnie z  etapowym porządkiem: dnia 17.11.1864r. był dostarczony do Archangielska. Z dniem 9.12.1864r. przewieziony do odbywania kary do Miezjeni. Dnia 27.01.1870r. została podjęta decyzja o zmianie miejsca zamieszkania  na  miasto Szenkursk za dobre zachowanie się. Niczym nie zajmował się. Otrzymywał zapomogę od skarbić państwa dla uprzywilejowanej klasy: Paszowe pieniądze - 15 kopiejek na dobę; Na najem mieszkania - 1 rub . 50 kop w miesiąc. Nieżonaty. Rodzice nie żyją. Ojciec: Kazimierz Stankiewicz syn  Stanisława był Ziemianinem. Matka: Wiktoria. W Kowieńskiej guberni miał brata Klemensa i siostry Konstancje i Annę. Dnia 31.01.1870r. po długotrwałej chorobie umarł w miescowości Miezjeni. "Ссылка участников польского восстания 1863-1864 годов (По материалам Архангельской губернии)" inf. Z. Wołocznik

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Powstaniec 1863 r.

   

   np. LINK i LINK

  Józef Stankiewicz poległy 09.07.1863 r. Szczutowo,
   województwo mazowieckie, powiat sierpecki, 
  gmina Szczutowo, cmentarz parafialny (inf. K. Menel)  

   

  Stankiewicz Andrzej - ur. ok. 1845 (w 1866 - 21 l.). Syn Macieja, mieszczanin z Krakowa, czeladnik ciesielski. Za udział w powstaniu wysłany do Pskowa 10.VI.1864 w 33. partii. Sądzony we Włodzimierzu, po pozbawieniu wszelkich praw stanu skazany na 3 lata r. p. w kurskiej rocie aresztanckiej. Wg pracy galic. 25.XI.1866 odstawiony do granicy w Szczakowej. Wg źródeł ros. przed 21.IX.1868 odesłany do Galicji z obowiązującym dozgonnie zakazem wjazdu w granice Cesarstwa Ros.

  _________

  Micińska M., Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004.

  AGAD, ZGP, vol. 10/7388; GARF (Moskwa), zesp. 109, 1 eksp., 1867, vol. 15, cz. 119, k. 162, 163-168; Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; "Czas", 1866, nr 263, 285 (jako Józef S.); "Gazeta Narodowa", 1866, nr 266.   ,

   

  Stankiewicz Antoni - Станкевич Антон – x lat,
  Stankiewicz Antonina - Станкевич Антонина – x lat,


  Stankiewicz Florian - (STAŃCZYKIEWICZ) Florian

  (ok. 1844/1845-po 1897) (wg różnych źródeł w 1863-18 l., w 1865 - 19 l., w 1871 - 26 l.). Ur. w Tarnowie, przed powstaniem uczeń szkoły realnej tamże. Walczył w powstaniu w oddziałach Łysakowskiego i Czachowskiego, dostał się do niewoli. Odesłany do granicy, po powrocie we IX.1864 skazany przez sąd wojenny we Lwowie na 2 miesiące więzienia za "zaburzenie spokojności publicznej" (wg "Czasu" wrócił do Galicji dopiero w VI 1865). Następnie ponownie udał się do Królestwa i walczył w oddziale Rochebrune'a. Wzięty do niewoli, został skazany na "wolne posielenie" w gub. irkuckiej, skąd wg prasy galic. wrócił w X.1871 (i był "podejrzanej konduity"), zaś wg akt Przytuliska dla Weteranów w Krakowie - dopiero w 1897.

  _________________

  Micińska M., Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004.

  APK, IT 1042/10, poszyt. 209; Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 49; "Dziennik Polski", 1871, nr 318 (KEK) (pod nazwiskiem Stańczykiewicz); "Czas", 1864, nr 164 (jako F.S vel Fr. Kozłowski), 1865, nr 146; Kunisz, Udział Ziemi Tarnowskiej, s. 221, 275, 290.

   

   

  Stankiewicz Jan - Станкевич Иван – 44 lata,
  Stankiewicz Jan - Станкевич Ян – 24 lata,
  Stankiewicz Józef - Станкевич Иосиф – 53 lata,
  Stankiewicz Józef - Станкевич Иосиф – x lat,
  Stankiewicz Józef - Станкевич Осип Петров – 60 lat,
  Stankiewicz Kazimierz - Станкевич Казимир – 24 lata,
  Stankiewicz Kridoston (Chryzostom) - Станкевич Кридостон – 25 lat,
  Stankiewicz Ludwig - Станкевич Людвиг – x lat,
  Stankiewicz Stanisław - Станкевич Станислав – 25 lat,
  Stankiewicz Stanisław - Станкевич Станислав – 32 lata,
  Stankiewicz Szymon - Станкевич Семен – 29 lat,
  Stankiewicz Wincenty - Станкевич Викентий – 23 lata,
  Stankowicz Nikołaj - Станкович Николай – x lat,

  Stankiewicz Karol             бывший делопроизводитель Минской Палаты Государственных Имуществ.            Минской губернии,       

  Stankiewicz Konstanty дворянин          Виленского уезда              Виленской губернии.

  Stankiewicz Otton дворянин        г.Кобрин Гродненской губернии,

  Stankiewicz Jakub           однодворец                 работник на кирпичном заводе.      Ковенская губерния,

  Stankiewicz Michał дворянин      Поневежского уезда              Ковенской губернии  На житье в Томскую губернию

   

   

  Stankiewicz Teresa (Terezja)

  Stankiewicz Teresa (Terezja) ur. 1814 szalchcianka Wileńskiej Guberni. Znajdująca się tajnym ostrym dozorem policji od 11 listopada 1864r. „za ukrywanie swojego męża po powrocie z bandy buntowników” . Przebywa w Ołuńcu, wysłana z Wileńskiej guberni. Nie pracująca. 

   

  Ma przy sobie syna Antoniego 17 lat. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dzień i na najem mieszkania po 1 rublu 50 kop na miesiąc. /--/ Na syna Antoniego otrzymuje   połowę tej ilości. Informacja policji: "Prowadzi się cicho i przyzwoicie". Gdzie znajduje się syn - nie wiadomo.”

  "Zsyłka polityczna do Ołoneckej guberni w końcu XIX  -początku XX wieku".Inf. Z. Wołocznik

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Żołnierze armii Hallera
  w I wojnie światowej
                                
  dowiedz się więcej o gen. Hallerze - LINK   


  Aleksander Stankiewicz;
  New York, NY

   

   

  Anastazy Stankiewicz; Wilsonburg, WV

   

   

  Antoni Stankiewicz; Shenandoah, PA

   

   

  Antoni Stankiewicz; Norwich, CT

   

   

  Bronisław Stankiewicz; Rockville, CT 

   

   

  Czeslaw Stankiewicz; Philadelphia, PA

   

   

  Franciszek Stankiewicz; Lackawanna, NY

   

   

  Izydor Stankiewicz; Mt. Carmel, PA

   

   

  Jan Stankiewicz; Chicago, IL

   

   

  Jan Stankiewicz; New York, NY

   

   

  Jan Stankiewicz; Ontonagon, MI

   

   

  Józef Stankiewicz; Trenton, NJ

   

   

  Józef Stankiewicz; Canonsburg, PA

   

   

  Józef Stankiewicz; Pittsburgh, PA

   

   

  Józef Stankiewicz; Trenton, NJ

   

   

  Kazimierz Stankiewicz; Hammond, IN

   

   

  Konstanty Stankiewicz; Kansas City, KS

   

   

  Leonard Stankiewicz; Chicago, IL

   

   

  Paweł Stankiewicz; Ansonia, CT

   

   

  Paweł Stankiewicz; Meriden, CT

   

   

  Piotr Stankiewicz; Mt Carmel, PA

   

   

  Piotr Stankiewicz; Chicago, IL

   

   

  Piotr Stankiewicz; Mt Carmel, PA

   

   

  Stefan Stankiewicz; Dickson City, PA

   

   

  Szymon Stankiewicz; Detroit, MI

   

   

  Tadeusz Stankiewicz; Trenton, NJ

   

   

  Władysław Stankiewicz; Rockville, CT

   

   

  Władysław Stankiewicz; Plains, PA

   

   

  Wojciech Stankiewicz; Mt. Carmel, PA

   

   

   

   

   

   

   

  Lista poległych i odznaczonych w wojnach 1918-1920

  (wg. danych z książek z WBC)

  Stankiewicz Stanisław bomb; poległ; 13 kresowy pułk artylerii polowej

   

   

  Stankiewicz Gabriel Marjan; ppor; 5 Pułk Piechoty

   

   

  Stankiewicz Bronisław; st. strzel.; 85 pułk strzelców wileńskich; poległ

   

   

  Stankiewicz Konstanty; strzel.; 85 pułk strzelców wileńskich; poległ

   

   

  Stankiewicz Konstanty; strzel.; 41 starogardzki pułk piechoty; poległ

   

   

  Stankiewicz Aleksander; strzel.; 85 pułk strzelców wileńskich; poległ

   

   

  Stankiewicz Bronisław; st. sierż.; 85 pułk strzelców wileńskich; odznaczony: Virituti Militarii V klasy i Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej

   

   

  Stankiewicz Aleksander; szer.; 8 pułk piechoty; poległ

   

   

  Stankiewicz  Artur;  major;  10 pułk strzelców konnych

   

   

  Stankiewicz  Bolesław;  kapral;  1 DAK; Virituti Militarii V klasy

   

   

  Stankiewicz  Bolesław;  kapral;  33 pułk piechoty; poległ

   

   

  Stankiewicz  Bolesław;  szeregowy;  12 pułk piechoty; poległ

   

   

  Stankiewicz Bolesław; szeregowy; poległ; 86 miński pułk piechoty 

   

   

  Stankiewicz  Edward;  pporucznik; 40 pułk strzelców lwowskich; poległ

   

   

  Stankiewicz  Gabriel;  pporucznik;  5 pułk piechoty; Virituti Militarii V klasy

   

   

  Stankiewicz  Stanisław;  bombardier;  27 pułk artylerii polowej; poległ

   

   

  Stankiewicz  Stanisław;  bombardier;  11 pułk piechoty; poległ

   

   

  Stankiewicz Stanisław;  podchorąży; 21 pułku ułanów nadwiślańskich; odznaczony Krzyżem Walecznych

   

   

  Stankiewicz  Stanisław; szeregowy; poległ; 86 miński pułk piechoty  

   

   

   Stankiewicz  Antoni; podporucznik; poległ; 77 pułk piechoty         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Żołnierze Legionów

  "Dzieje 1 Pułku Piechoty Legionów" - Adam Józef Borkiewicz

   

  Informacje dostarczył P. Adam Rawski


  Stankiewicz  Antoni;
  ranny

   

  Stankiewicz  Stanisław; ranny

  Stankiewicz  Adolf; ranny

  Stankiewicz  Piotri; ranny

  Stankiewicz  Wacław; ranny

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lista poległych w wojnach 1918-1920

   

  15. p. p.               zm. —, —

   

  — —                 zm- — XI.-XII.1919, szp. poL. 602.

  sierż. —               zm. ch. 21.VIII.1920, Wadowice.

  Adam

  Szer. zakł. 8. dyw. piech. zm. ch. 19.III.1920, Mołodeczno.

  Aleksander

  strz. wileń. p. strz. pl. 1.III.1919, Byteń.

  Aleksander

  szer. 8. p. p. leg. pl. 20.VI.1920, Tupalce.

  Andrzej

  kpr. 5/VI. Baon etap. zm. ch. XLI 920, Czuhujew, niewola ros.

  Bolesław

  sierż. 28. p. p.   zm. ch. 16.III.1919, Łódź.

  Bolesław

  szer. 12. p. p.   pl. 4.VII.1920, —

  Bolesław

  kpr. 33. p. p.    zm. ch. 8.II.1919, Warszawa.

  Bolesław

  strz. miński p. strz. pl. 4.VII.1920, nad Berezyną.

  Bronisław

  strz. nowog-ródz. p. strz. zm. ch. 24.XI.1920, szp. pol. 105.

  Bronisław

  strz. wileń. p. strz. pl. 25.VI.1920, Czernica W.

  Franciszek

  szer. oddz. org. białor. 7.m. ch. 27.XIL1919, Włocławek.

  Jan Edward

  ppor. 40. p. strz. pl. —, —

  Jan

  szer- 201. p. p.       pl. 24.IX.1920, Grodno.

  Jan

  strz. kowień. p. strz. zm. ch. 17.V.1919, Nowogródek.

  Jan

  strz. 42. p. strz.       zm. ch. 29.II.1920, Białystok.

  Jan

  strz. wileń. p. strz.   zm. ch. 14.IX.1919, Baranowicze.

  Józef

    zm. ch. 4.11.1919, Kamionka Strum.

  Józef

  sap. komp. zap. sap. 6. zm. ch. 20 JC. 1919, Lwów.

  Józef

  sierż. oddz. dyw. lit. biał. zm. ch. 24.IX.1920, Żyrardów.

  Józef

  stra. kowień. p. stra. zm. ch. 10.II.1920, czoł sań. 28.

  Konstanty

  strz, wileń. p. strz. pl. 28.IX.1920, Papiernia.

  Konstanty

  szer. 41. p. p.   pl. 9.VIIL1920, Wyszków.

  Leon

  ul. 6. p. uł.          zm. ch. 18.1-1920, Rzeszów.

  Leonard

  ppor. lek. 64. p. p.pl. 28.VI.1920, Nachów.

  Michał

   

  Mieczysław

  por. szk. of. Dęblin, zm. ch. 7.XIL1918, Dęblin.

  Mikołaj

  strz. 53. p. strz.   zm. ch. 21.VI.1920, szp. poi. 202.

  Mikołaj

  sap. 16. baon sap.  zm. (utoń.) 10.VII.1920, Styr.

  Mikołaj

  — 211. p. ut.     zm. — 4.IX.1920, Koluszki.

  Piotr

  st szer. inst. wet. Warszawa, zm. ch. 15.IX.1920, Bydgoszcz.

  Piotr

  ppor. 35. p. p.        pl. 23.VII.l920, Grodno.

  Stanisław

  bomb, 13. p. a. p. pl. 22.III.1920, —

  Stanisław

  sierż. 37. p. p.   zm. ch. 21.VIII.1920, Wadowice.

  Stanisław

  strz. miński p. strz. pl. 21.1.1920, Woroń.

  Władysław

  szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 6.III.1920, Lublin.

   

   

   

   

   

     Cmentarz Wojskowy
  na Antokolu w Wilnie

   

  STANKIEWICZ Br.

   

   

   

   

   

   

  KATYŃ MEMORIAL WALL


  STANKIEWICZ Antoni Zenon

   

  STANKIEWICZ Bronisław

  STANKIEWICZ Franciszek

  STANKIEWICZ Gustaw

  STANKIEWICZ Julian Jan

  STANKIEWICZ Michał

  STANKIEWICZ Michał; zamordowany w Twerze i pogrzebany w Miednoje - 11.04.1940 r. (dzięki uprzejmości P. C. Lechowskiego w LINKU lista transportowa - p. 32)

  STANKIEWICZ Mieczysław Norbert

  STANKIEWICZ Stanisław

  STANKIEWICZ Witold

  STANKIEWICZ Witold Włodzimierz

  STANKIEWICZ Władyslaw

  STANKIEWICZ Władyslaw

  STANKIEWICZ Zygmunt

   

   

   

   

     Uczestnicy II wojny światowej

   

  ppor. Czesława Stankiewicz "Komar"- dowódca oddziału

  (Zgrupowanie Północ AK na Nowogródczyźnie  por. Jana Borysewicza "Krysi" - walczył  przeciwko radzieckim  wojskom  w  roku 1944)

   

   

   

   

   

   

  ŻOŁNIERZE 1 pułk ułanów krechowieckich /1941-1947/

  opublikowane:  Andrzej Suchcitz "Dzieje 1 pułku ułanów krechowieckich1941-1947" Londyn 2002

   

   

  STANKIEWICZ Władysław, ur. 1901, plutonowy, służba - 1941 - 1945

   

   

  STANKIEWICZ Władysław, ur. 1902, plutonowy, służba - 1941 - 1944

   

  STANKIEWICZ Edward, ur. 1904, plutonowy, służba – 1941

   

  STANKIEWICZ Zygmunt, ur. 1918, plutonowy pchr., służba - 1941 - 1942

   

  STANKIEWICZ Zbigniew, ur. 1922, kapral pchr., służba - 1943 - 1943

   

  STANKIEWICZ Dominik, ur. 1918, ułan, służba - 1945 - 1946

   

   

   

   

   

  LISTA STRAT KULTURY POLSKIEJ (1. IX. 1939 - 1. III. 1946)

  Zestawił BOLESŁAW OLSZEWICZ - Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Warszawa Wydawnictwo S.Arcta 1947

   

  ( informację udostępnił Pan Piotr Węgierski )

   

  STANKIEWICZ  Edward - inż, radca ministerialny:zmarł w Warszawie w roku 1943,

   

  STANKIEWICZ Faustyn (*1888) - sędzia ; zmarł w Majdanku w roku 1943,

   

  STANKIEWICZ Henryk - działacz ludowy (PSL) z powiatu sanockiego,

   

  STANKIEWICZ Ludwik (*1881) - artysta muzyk, długoletni członek orkiestry Opery Warsz. i prof. Państw. Konserw. Muzycznego; zmarł 19. I. 1946

   

  STANKIEWICZ Mamert (*1890) - kpt. żeglugi wielkiej na m/s "Piłsudski"; zginął na statku storpedowanym przez łódź podwodną niem. 26. XI. 1939.,

   

  STANKIEWICZ Tomasz - sportowiec, mistrz kolarski Polski ; rozstrzelany na Palmirach pod Warszawą.   

   Na podstawie LISTA STRAT KULTURY POLSKIEJ (1. IX. 1939 - 1. III. 1946)

   

   

   

   

   

     Lista zamordowanych
  w czasie II wojny światowej

   

  STANKIEWICZ Tomasz, sportowiec
   - 20.06.40 r. rozstrzelany w Palmirach

   

   

   

  STANKIEWICZ Leszek, harcerz     Szarych Szeregów – lat 20, uczeń, z DH w Warszawie. Rozstrzelany w publicznej egzekucji 3.12.1943 r. przy ul. Puławskiej.

   

   

   

   

  STANKIEWICZ Zdzisław, harcerz Szarych Szeregów, - z DH w Bodzentynie (Chor. Kielecka). Aresztowany 1.11.1939 r. w czasie przenoszenia broni z lasów iłżeckich. Rozstrzelany 29.06.1940 r. w lasach skarżyskich.

   

   

   

   

   

   

   

  Lista żołnierzy poległych
  w czasie II wojny światowej

  STANKIEWICZ Antoni ur.05.02.19 Olkieniki (Litwa) - żołnierz I Dywizji Pancernej poległy na Zachodzie

   

   

  STANKIEWICZ Roman kmdr por.- w dniach 16.09.1938 do 1.09.1939 był dowódcą ORP "Orzeł'

   

   

   

   

   

   

     Lista poległych i pochowanych żołnierzy polskich pod
  Monte Cassino

   

  STANKIEWICZ Józef; kapral; ur.01.01.1910  Czerniewicze; zg.17.05.1944; kw. 6-A-20

  zdjęcie nagrobka na Monte Cassino -
  LINK 
  (dzięki uprzejmości Ani...)
  Przeczytaj o IV fazie bitwy -
  LINK

   

   

   

   

   

   

  Skład  formowanych drużyn partyzanckich działających na terenie Białorusi w okresie wielkiej krajowej wojny

   

  Stankiewicz Aleksandry Artiemjewicz             44;    Naczelnik sztabu; Mogilewskaja obwód; 600-j partyzancki pułk

   

  Stankiewicz Anton Wasiljewicz            43-44; Dowódca brygady; Baranowiczskaja obwód; Brygada im. Leninowskiego Komsomołu. Poległ.

   

  Stankiewicz Władimir Adamowicz       43;    Komisarz; obwód Polesski;

   

  Stankiewicz Grzegorz Pawłowicz       43-44; Naczelnik sztabu; obwód Mogilewski;

   

  Stankiewicz Iwan Pawłowicz    : obwód  Mogilewskiego; Mogilewska WOG. Sekretarz nielegalnego komitetu rejonowego KP(b)B

  Inf. Z. Wołocznik

   

   

   

   

   

   

   

  Przebywający w więzieniu

   Gestapo - PAWIAK

  w latach 1939-1945
    


  Aleksander Stankiewicz;
  wywieziony do Oświęcimia 8.01.42 r. wraz z 62 więźniami - nr. obozowe 25387 - 25448

   

   

   

  Aleksander Stankiewicz; wywieziony do Stutthoffu 24.05.44 r. wraz z 859 więźniami - nr. obozowe 35417  36275

   

   

   

  Antoni Stankiewicz; wywieziony do sachsenhausen 02.05.40 r. wraz z 823 więźniami

   

   

   

  Antoni Stankiewicz; wywieziony do Oświęcimia 31.01.41 r. wraz z 593 więźniami - nr. obozowe 9571 - 10163

   

   

   

  Czesław Stankiewicz; przybył na Pawiak 19.11.40 r.

   

   

   

  Czeslaw Stankiewicz; przybył na Pawiak 28.01.41 r.; wywieziony do Oświęcimia 4.04.41 r.

   

   

   

  Jan Stankiewicz; w odwet za akcję Kedywu w dn. 2.12.43 r. odbyła się egzekucja przy ul. Puławskiej 13 i 21/23. Z więzienia wywieziono 112 mężczyzn boso, w ubraniach z papieru, z zaklejonymi ustami i z zawiązanymi oczami. Skazańców powiązano parami. Przed załadowaniem do samochodu oficer SS odczytał wyroki śmierci...

   

   

   

  Józef Stankiewicz; zamordowany w dn. 27/28.05.42 r. - egzekucja odbyła się w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki - razem stracono 202 mężczyzn i 22 kobiety

   

   

   

  Józefa Maria Stankiewicz; przybyła na Pawiak 9.02.44 r. - wywieziona do Ravensbruck wraz z 60 kobietami - nr. obozowe 36237 - 36296

   

   

   

  Kazimierz Stankiewicz; przybył na Pawiak 14.03.42 r.

   

   

   

  Kazimierz Antoni Stankiewicz; aresztowany 17/18.05.43 r. na podstawie list imiennych zawierających nazwiska działaczy społecznych i politycznych, min. aresztowani zostali działacze PPR i organizacji lewicowych - 29.05.43 r. rozstrzelany w ruinach Getta

   

   

   

  Krystyn Zygmunt Stankiewicz; zakonnik z klasztoru franciszkanów, aresztowany 4.10.39 r.

   

   

   

  Leszek Stankiewicz; w odwet za akcję Kedywu w dn. 2.12.43 r. odbyła się egzekucja przy ul. Puławskiej 13 i 21/23. Z więzienia wywieziono 112 mężczyzn boso, w ubraniach z papieru, z zaklejonymi ustami i z zawiązanymi oczami. Skazańców powiązano parami. Przed załadowaniem do samochodu oficer SS odczytał wyroki śmierci...

   

   

   

  Ludomir Stankiewicz; mój dziadek - LINK

   

   

   

  Maria Stankiewicz; aresztowana 6/7.04.44 r.

   

   

   

  Michał Stankiewicz; 14.08.40 - wywieziony pierwszym transportem do Oświęcimia wraz z 1153 osobami - nr. obozowe 1513 - 1899 i 1901 - 3179

   

   

   

  Stanisław Stankiewicz; w dn. 20.06.40 r. wywieziony do obozu Bergen-Rugen

   

   

   

  Stefan Stankiewicz; 26.03.43 r. w akcji Szarych Szeregó został odbity z karetki więziennej przewożącej z przesłuchania w gestapo na Pawiak ponad 20 więźniów

   

   

   

  Stefania Stankiewicz; ur. 1903 r. - w dno 30.10.42 r. przebywała na Pawiaku

   

   

   

  Stefania Stankiewicz; wywieziona do Ravensbruck 30.05.42 r. wraz z 251 kobietami

   

   

   

  Tomasz Stankiewicz; zabity w Palmirach wraz z 368 więźniami w dn. 20.06.40 r.

   

   

   

  Tymon Stankiewicz;

   

   

   

  Witold Stankiewicz; przybył na Pawiak 16.08.40 r. - zwolniony 9.12.40 r.

   

   

   

  Witold Stankiewicz; wywieziony do Oświęcimia 16.07.42 r. wraz ze 127 więźniami - nr. obozowe 46961 - 47087

   

   

   

  Władysław Stankiewicz; wywieziony do Oświęcimia 8.01.42 r. wraz z 62 więźniami - nr. obozowe 25387 - 25448

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lista zamordowanych
  w obozie Matthausen


  STANKIEWICZ Czeslaw

  STANKIEWICZ Gerard


  STANKIEWICZ Jan
   

  STANKIEWICZ Kasimir


  STANKIEWICZ Tadeusz
   

  STANKIEWICZ Waclaw

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lista zamordowanych w obozie Auschwitz - Birkenau


  STANKIEWICZ Ludomir
  ( ur. 1904 Strachowo ÷ 1942-08-12)

   

  STANKIEWICZ Bolesław ( ur. 1903 Zolkiewka ÷ 1941-08-27)

  STANKIEWICZ Feliks ( ur. 1882 Borszczow ÷ 1942-04-18)

  STANKIEWICZ Ludwik ( ur. 1903 Muszyna ÷ 1941-11-10)

  STANKIEWICZ Stanisław ( ur. 1902 Chrapanow ÷ 1942-07-16)

  STANKIEWICZ Stanisław ( ur. 1913-03-26 Marcianki÷ 1943-03-05)

  STANKIEWICZ Władysław ( ur. 1896 Garwolin ÷ 1942-05-25)

  Pełna lista pod tym linkiem

   

   

   

   

   

  Represjonowani w ZSRR- indeks

   

  Indeks zawiera 284 osoby -
  kliknij w ten LINK (uwaga - dokument o objetości 0,5 Mb)

   

   

   

   

   

   

  Wymordowani przez nacjonalistów ukraińskich na terenie Wołynia

   

  STANKIEWICZ ze wsi KOBYLA, wieś sołecka, parafia i gmina Korzec 167 zagród, 802 mieszk.. - 35 Polaków (1921 r.) 

  Źródło: "NA RUBIEŻY" NR 46/2000 r

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Niewinnie straceni zamordowani, zamęczeni, zmarli w więzieniach
  i aresztach śledczych  1945-56

   

  STANKIEWICZ Stanisław, AK, 1903-1947 zamord. w śledztwie


  STANKIEWICZ Eugeniusz,
  w roku 1952 skazany w Warzawskim Wojskowym Sądzie Rejonowym na karę śmierci  - kary nie wykonano


  STANKIEWICZ Józef,
  w roku 1946 skazany w Kieleckim Wojskowym Sądzie Rejonowym na karę śmierci- karę wykonano
  kwestionariusz osoby represjonowanej

  STANKIEWICZ Piotr, w roku 1950 skazany w Olsztyńskim Wojskowym Sądzie Rejonowym na karę śmierci  - karę wykonano


  STANKIEWICZ Tadeusz,
  w roku 1946 skazany w Bydgoskim Wojskowym Sądzie Rejonowym na karę śmierci- karę wykonano
  kwestionariusz osoby represjonowanej

   

   

   

   

   

     Represjonowani w czasach ZSRR na terytorium Uzbekistanu

   

  STANKIEWICZ Konstanty ur. 1878

   

   

  STANKIEWICZ Aleksander ur. 1898

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Słownik Biograficzny Żołnierzy Batalionów Chłopskich. IV Okręg Lublin

  Inf. Marta Czerwieniec

   

  STANKIEWICZ Aleksander, zam. w Łukawicy, pow. lubaczowski; członek BCh, żołnierz 2 kompanii BCh w obw. Tomaszów Lubelski, pod dow. "Szurmy" (Władysław Tabaczek), a od lutego 1944 - "Małego" (Władysław Polniak).

   

   

   STANKIEWICZ Józef "Kula", s. Józefa i Władysławy, ur. 8.VIII.1915 w Kurowie, pow. puławski, wykszt. średnie; uczestnik wojny obronnej 1939; w BCh od marca 1940, z-ca kom. obw. BCh Puławy, redaktor pisma "Orle Ciosy", po scaleniu BCh z AK oficer organizacyjny kom. obw. AK Puławy; brał udział w wielu akcjach zbrojnych m. in. w akcji na kolonistów niemieckich w Sosnowie, na urząd gminny i mleczarnię w Zarzeczu, na pociąg z urlopowanymi pod Gołębiem, podczas "Burzy" walczył na terenie Kurowa; awansowany przez KG AK do stopnia majora; odzn. VM V kl, ZKZzM, KP i MU w WO.

   

   

   

   STANKIEWICZ Matylda "Słomka", c. Tadeusza i Ewy, ur. 10.III.1927w Maszowie, pow. krasnostawski, wykszt. podst.; w BCh od stycznia 1944, sanitariuszka, łączniczka plac. Ujazdów w obw. BCh Zamość.

   

   

   

   STANKIEWICZ Władysław "Rafałek", czlonek BCh, żołnierz obwodu Puławy, brał udział m.in. w akcji na Spółdzielnię "Rolnik" w Nałęczowie i w rozbiciu więzienia w Opolu Lubelskim. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  10 maj 2005 – 13 październik 2009 r.

   

   

   

   

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005