<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
  ( opracowanie własne )

  Formowany w składzie 10 dywizji piechoty na podstawie rozkazu naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr. 41 z dnia 6 października 1944 r.
  Miejscem formowania był Rzeszów.  Szlak bojowy 39 pułku artylerii lekkiej


  LISTA NAZWISK - zawiera 992 osób -
  dane z roku 1944 - 47


  Abramowicz Jan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Achłynin Barzyli - ppor. - Szef sztabu dyonu - - 3 Dywizjon - - - -
  Achramiej Fabian - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Achramiej - st. ogn. - Podoficer oświatowy - - Bateria parkowa - - - -
  Adamczyk Czesław - plut. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 1.5.1945 r. - Podoficer oświat. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon
  Adamik Kazimierz - kan. - Telefonista - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Adamiszyn Józef - kan. - Dca 3 działa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Adamowicz Władysław - kan. - Zwiadowca Obserwator - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Adamowicz Leon - kan. - Telefonista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Adamowicz Jan - kan. - St. radiotelegrafista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Adamowicz Michał - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Adamski Józef - kan. - Radiotelegrafista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Adamski Władysław - bomb. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierunkowy marszu - Bateria sztabowa - - -
  Aleksandrowicz Tadeusz - kan. - St. zwiadowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Aleksandrowicz Roman - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Aleksiejew Paweł - chor. - Dca 2 plutonu ogn. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Aleszkina Anna - ogn. - Instruktor sanitarny - Punkt medycznej pomocy - - - - -
  Aluniak Józef - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Andruszkiewicz Kazimierz - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Antipow - chor. - Dca 1 plutonu ogn. - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Antonow Izma - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Apanasiewicz Piotr - bomb. - s. Kazimierza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Arabczyk Mieczysław - kan. - Zwiadowca topograf. - Bateria sztabowa - - - - -
  Archipowa Maria - ppor. - Felczer - - 3 Dywizjon - - - -
  Ardelli Szczepan - kpr. - Instruktor sanitarny - - Bateria parkowa - - - -
  Ardelli Józef - kpr. - Szafel elektryk - - Bateria parkowa - - - -
  Artion Sergiusz - ogn. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny łączności z piechotą - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Awłocionek Stefan - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Badowski Józef - kan. - s. Tomasza - poległ - 24.4.1945 r. - st. telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon -
  Bagirow Gnilmomed - por. - Zca dcy dyonu d/s liniowych - - 1 Dywizjon - - - -
  Bakin Paweł - ppor. - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bałabin Bazyli - ppor. - Dca 2 plutonu ogn. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Bałukow Bazyli - chor. - Szef zwiadu - - 2 Dywizjon - - - -
  Bałukow Wasyl - chor. - s. Sidora - poległ - 28.4.1945 r. - - - -
  Banachowska Jadwiga - kan. - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Banet Maurycy - st. ogn. - Podoficer oświatowy - Bateria sztabowa - - - - -
  Baniuszewicz Klemens - kpr. - Dca drużyny - Bateria sztabowa - - - - -
  Baradyn Stanisław - kan. - s. Ludwika - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Baran Władysław - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Baranowski Bolesław - kpr. - Kierowca - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Baranowski Stanisław - kan. - Zwiadowca obserwator - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Bartkowiak Stanislaw - plut. - s. Ignacego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Barzij Stefan - kan. - s. Aleksandra - poległ - 22.4.1945 r. - Podoficer oświatowy - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały"
  Bączek Karol - chor. - s. Jana - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Bendyk. Piotr - kan. - Zwiadowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Bereza Eugeniusz - bomb. - s. Franciszka - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca obserwator - Bateria sztabowa - - -
  Bereźnicki Józef Tomasz - kan. - Zwiadowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Bereźnicki Józef Antoni - kan. - Telefonista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Bereźnicki Andrzej - kan. - Telefonista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Bezpałow Jan - chor. - Dca plutonu kier. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Białogrecki Zbigniew - kpr. - Szofer elektryk - - Bateria parkowa - - - -
  Białostocki Kazimierz - kpr. - Dca 4 działa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Biedin Mikołaj - chor. - Szef zwiadu - - 1 Dywizjon - - - -
  Biedin Jan - chor. - Dca plutonu amunicyjnego - - 1 Dywizjon - - - -
  Bielawski Walenty - kpr. - s. Wincentego - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Zwiadowca obserwatar - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Bieńsko Stanisław - kpr. - Dca drużyny - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Binkiewicz Marian - kan. - Sto telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Bitek Józef - kan. - Telefonista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Bitel Feliks - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Bizma Feliks - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Blat Jan - kan. - Celowniczy 4 - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Błaszkiewicz Michał - plut. - s. Antoniego - Krzyż Walecznych - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Bobnis Mieczysław - kan; - s. Władyslawa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Bochen Bolesław - ppor. - Zca dcy dyonu ds pol.-wych' - - 2 Dywizjon - - - -
  Bochenek Józef - bomb. - s. Franciszka - Krzyż Walecznych - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Bodnar Zbigniew - kpr. - Topograf - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Bojarski Bencjon - chor. - Dca plutonu ogn. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Boradyn Stanisław - kan. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Borawski Michał - chor. - Zca dcy pułku ds technicznych - Dowództwo - - - - -
  Borkowski Stanisław - bomb. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Borodacz Władysław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Borodin Jakub - kpt. - Kwatermistrz - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Borodziewicz Adam - kpr. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 3 działa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Borowski Michał - chor. - Dca plutonu amunicyjnego - - 2 Dywizjon - - - -
  Brezman Jan - kan. - Topograf - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Buca Jan - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Buca Józef - kan. - - ranny - 24.4.1945 r. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon -
  Bucka Bronisława - kan. - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Bucka Weronika - kan. - c. Stanisława - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon -
  Buczek Franciszek - bomb. - Dca 4 działa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Buczyński Józef - st. ogn. - Dca radiostacji - Bateria sztabowa - - - - -
  Bućko Witold - kpr. - Dca drużyny transport. - - Bateria parkowa - - - -
  Buff Antoni - kan. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Bugaj Jan - kan. - St. laborant - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Bujnicki Czesław - kan. - Zwiadowca obserwator - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Bukoto Aleksy - St. ogn. - Podoficer oświatowy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Buraczewski Stanisław - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Burkowski Karol - kpr. - Instruktor sanit. - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Bury Stanisław - bomb. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Busz Bronisław - kan. - Celowniczy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Buszniewski Jan - kan. - Zwiadowca obserwator - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Butwiłowski Władysław - sto ogn. - Dca drużyny zaprzęgowej - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Buż Bronisław - kan. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Ceniak Adam - kan. - Topograf - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Chabałowski Edward - por. - s. Eugeniusza - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Szef łączności - - 2 Dywizjon - -
  Chałupka Kazimierz - chor. - Dca 1 plut. ogn. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Chaża Walenty - bomb. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Chlebica Mieczysław - kpr. - s. Stanisława - Krzyż Walecznych - - - - -
  Chlebica Mieczysław - kan. - s. Karola - Krzyż Walecznych - Celowniczy - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Chmiel Edward - plut. - s. Jana - Krzyż Walecznych - - - - -
  Chmielewski Franciszek - kan. - Topograf - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Chodźko Kazimierz - bomb. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Chodźko Wincenty - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Choma Mikołaj - kpr. - Szef baterii - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Choma Walerian - bomb. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Chomont Antoni - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Chronica Władysław - kan. - Topograf - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Chunidewski Józef - ppor. - Mł. technik art. - - 3 Dywizjon - - - -
  Cichoń Wacław - kpr. - s. Józefa - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ciejko Stanisław - kpr. - Dca 1 działa. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Cierech Edmund - kan. - s. Wincentego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Cierech Edward - kan. - - ranny - 22.4.1945 r. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Cierech Wincenty - bomb. - s. Jarosława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Cieszko Jan - kan. - Dca drużyny zwiadu - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Cukła Tadeusz - kan. - s. Tomasza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Cybulski Józef - kan. - s. Stanisława - Krzyż Walecznych - poległ - 22.4.1945 r. - Dca drużyny topograf. - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon
  Czachara Jan - st. ogn. - s. Michała - Krzyż Walecznych - ranny - 30.4.1945 r. - - -
  Czajkowski Stanisław - bomb. - Ślusarz - - Bateria parkowa - - - -
  Czebiniak Władysław - plut. - St. majster puszkarz - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Czeczotka Władysław - kan. - s. Mariana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 2.5.1945 r. - Topograf - Bateria sztabowa -
  Czepierga Michał - plut. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dca drużyny łączności - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Czerniak Józef - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Czerniawski Eugeniusz - kan. - s. Leona - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Czesnakowicz Czesław - kan. - Topograf - Bateria sztabowa - - - - -
  Czetowicz Stanisław - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Czohara Jan - ogn. - Dca drużyny topograf. - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Czupryna - kan. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Czywiel Jan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Czyżowski Stanisław - kan. - Celowniczy - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Ćwirko Stanisław - kpr. - s. Adama - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Dachowski Józef: - ogn. - St. majster puszkarz - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Dacko Franciszek - kan-. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Danyluk Stanisław - kpr. - Dca 1 działa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Dąbek Kazimierz - ogn. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Dąbrowa Józef - kpr. - Dca drużyny zwiadu - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Dąbrowski Andrzej - kpr. - Elektryk - - Bateria parkowa - - - -
  Dempniak Franciszek - plut. - Dca drużyny topograf. - Bateria sztabowa - - - - -
  Derewiankin Kuźma - por. - Zca d/s liniowych - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Derwin Jan - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Detyna Kazimierz - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Detyna Antoni - kpr. - St. radiotelegrafista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Długosz Marian - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Dłużniewski Wacław - bomb. - s. Wawrzyńca - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Dobner Edmund - kpr. - s. Józefa - poległ - 2.5.1945 r. - St. radiotelegrafista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon -
  Dobrodijew Borys - ppor. - Szef sztabu dyonu - - 1 Dywizjon - - - -
  Dobrowolski Wacław - kan. - Telefonista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Dobryłko Stefan - st. ogn. - Szef baterii - Bateria sztabowa - - - - -
  Dobusz Jan - kan. - Kierowca - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Domański Stanisław - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Domin Michał - kpr. - - ranny - 21.4.1945 r. - - - -
  Donin Michał. - plut. - St. brygadier - - Bateria parkowa - - - -
  Dowhal Włodzimierz - chor. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 22.4.1945 r. - Dca 2 plutonu ogn. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon
  Drozd Walenty - kpr. - Dca drużyny łączności - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Drozdowicz Stefan - kan. - s. 'Kajetana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Drozdowski Zdzisław - kan. - Tokarz - - Bateria parkowa - - - -
  Dubaniewicz Wiktor - kpr. - St. radiotelegrafista - Bateria sztabowa - - - - -
  Duboniewicz Kazimierz - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Duda Tadeusz - kan. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Dudek Bolesław - kpr. - Elektromechanik - - Bateria parkowa - - - -
  Dwojak Władyslaw - kan. - Telefonista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Dyczko Feliks - kpr. - s. Jakuba - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca obserwator - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Dydelski Stanisław - plut. - Kierowca - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Dziad Jan - kpr. - Podoficer oświat. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Dziedzic Jan - bomb. - s. Wojciecha - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 3 - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Dziedziński Wincenty - plut. - Szef baterii - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Dziedziński Baltazar - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 4 działa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Dziewiacien Jan - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Dziewiczyński Michał - ppor. - Dca plutonu kierowo - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Dzikowski Witold - kpr. - Podoficer oświatowy - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Dziubacki Dominik - kan. - - ranny - 24.4.1945 r. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon -
  Eliasiewicz Bolesław - kan. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 24.4.1945 r. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon
  Fadiejew Jan - por. - Dca plutonu amunicyjnego - - 3 Dywizjon - - - -
  Fail Władysław - ogn. - Podoficer oświatowy - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Fiedorczenko Mikołaj - por. - s. Jefrema - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca plutonu amunicyjnego - - 2 Dywizjon - -
  Fiedorow - por. - Felczer wet. 1 dyonu - Służba weterynaryjna - - - - -
  Fiejdasz Bronisław - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Filipek Bolesław - kan. - St. laborant - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Florek Zbigniew - bomb. - St. radiotelegrafista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Fomkin Kuźma - mjr - Dca 1 dywizjonu - - 1 Dywizjon - - - -
  Forc Zbigniew - ppor. - Szef kanc.kwatermistrzostwa - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Franciszek Michał - kpr. - - ranny - 22.4.1945 r. - Dca 2 działa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon -
  Franieczek Stanisław - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Friedel Julian - por. - Szef żywn. zaop. - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Frydlewicz Józef - kan. - st. radiotelegrafista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Fuczyło Józef - kan. - St. zwiadowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Fuks Władysław - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Furman Bolesław - bomb. - St. telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Gajdemski Paweł - kan. - s. Wojciecha - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Gajewski Franciszek - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Garbiak Tadeusz - plut. - s. Mikołaja - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Sto majster Puszkarz - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Garliński Wiktor - kain. - Kierowca - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Gawlikowski Karol - plut. - Podoficer oświatowy - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Gawliński Wiktor - kan. - Kierowca - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Giedrojć Jan - kan. - Laborant - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Gierlak Jan - st. ogn. - s. Ludwika - Krzyż Walecznych - Instruktor chem. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Gieroń Jan - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Gierosiow Zachar - st: ogn. - St. majster rusznikarz - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Gilewicz Marian - por. - St. lekarz wet. pułku - Służba weterynaryjna - - - - -
  Giruć Stanisław - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Głębocki Jan - kan. - St. zwiadowca obserwator - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Głuszkiewicz Eugeniusz - kpr. - Celowniczy 4 - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Gniado Stanisław - chor. - - ranny - 2.5.1945 r. - Dca plutonu łączności - Bateria sztabowa - -
  Gniewek Mieczysław - kan. - Telefonista, - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Golińczak Józef - ogn. - Podoficer oświatowy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Golińczak Kazimierz - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Golonka Józef - kan. - s. Ludwika - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Gołębiowski Jan - kan. - s. Franciszka - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - Celowniczy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon
  Gołuński Leon - chor. - Mł. technik art. - - 1 Dywizjon - - - -
  Gorgojewicz Stefan - kna. - St. telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Gorgojewicz Bronisław - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Gościewicz Jan - bomb. - St. telefonista - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Gościewicz Feliks - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Goworek Hipolit - kan. - s. Stanisława - poległ - 24.4.1945 r. - - - -
  Górnicki Kazimierz - bomb. - Sanitariusz - Punkt medycznej pomocy - - - - -
  Górnicki Józef - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Grabczyk Roman - kan. - Topograf - Bateria sztabowa - - - - -
  Grabiej Wasyl - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Grabowski Michał - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Gras Tadeusz - kpr. - St. ,majster puszkarz - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Grebluk Stanisław - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Grela Stanisław - kan. - s. Stefana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Telefonista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Grochalski Filip - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Grochosin Wincenty - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Grochowski Piotr - bomb. - Instruktor sanit. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Gronek Bronisław - kpr. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 3 działa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - -
  Gruger Jan - bomb. - Celowniczy - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Gruszecki Franciszek - kpr. - St. majster puszkarz - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Grykarowicz Antoni - kan. - Kierowca, - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Gryszkiewicz Franciszek - kan. - Zwiadowca obserwator - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Gubernat Stanisław - kan. - s. Walentego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - -
  Gubernot Stanisław - kan. - St. zwiadowca obserwator - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Gurmacz Zygmunt - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Gutek Stanisław - por. - Mł. lekarz - Służba Zdrowia - - - - -
  Gwizdek Zbigniew - kan. - Zwiadowca obserwator - Bateria sztabowa - - - - -
  Hajdasz Antoni - bomb. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Hajdun Józef - plut. - Szef baterii - - Bateria parkowa - - - -
  Hajewski Michał - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Hajewski Stanisław - klan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Hajewski Julian - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Hałuża Kazimierz - kan. - Kucharz - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Hamkało Michał - ogn. - s. Ignacego - Krzyż Walecznych - Kaptynarmus (zca szefa) - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Hanowski Stanisław - plut. - s. Bazylego - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Hapanowicz Edward - an. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Harolski Antoni - plut. - Dca drużyny - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Haśkiło Mikołaj - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Haśko Edward - st. ogn. - s. Józefa - poległ - 2.5.1945 r. - Podoficer oświatowy - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon -
  Hatar Stanisław - kpr. - Podoficer oświatowy - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Hauptman Kazimierz - chor. - Szef wojsk. techn. zaop. - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Hercuń Jan - kpr. - s; Franciszka - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Hess Józef - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Horodeczny Jan - bomb. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Hoszewski Józef - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Hoszko Mieczysław - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Hrenczycho Stefan - kan. - Kucharz - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Hreniszek Jan - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Hrynkiewicz Jan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Husarz Kazimierz - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Hutko Henryk - kpr. - Kierowca, - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Huzarewicz Jerzy - kan. - s. Feliksa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Topograf - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Ilajewski Julian - kan. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Ilkowski Stanisław - kpr. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Iwanow - ppor. - Dca 2 plutonu ogn. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Iwański Franciszek - kpr. - Dca 2 działa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Iziek Franciszek - st. ogn. - Szef dywizjonu - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Jabłoński Marian - kpr. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Kierowca - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Jackowski Witold - kan. - s. Juliana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - poległ - 24.4.1945 r. - -
  Jajdelski Wacław - ogn. - Podoficer oświatowy - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Jakubowicz Antoni - kan. - s. Romana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Zwiadowca obserwator - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Jakubowicz Paweł - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Jakubowski Alojzy - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Jakubowski Piotr - plut. - s. Aleksandra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Szef magazynu mundurowego - Kwatermistrzostwo - - -
  Jakus Jan - plut. - s. Mieczysława - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jancz Franciszek - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Janczenia Roman - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Janda Karol - kan. - St. zwiadowca obserwator - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Jandzilski Antoni - kan. - Radiotelegr. telef. - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Janicka Zofia - plut. - c. Zdzisława - Krzyż Walecznych - - - - -
  Janicki Józef - kan. - Kierowca - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Janikowski Antoni - kpr. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Janiszewska Paulina - kan. - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Jankow Timofiej - ppor. - Dca plutonu zwiadu - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Jankowski Franciszek - ogn. - St. majster puszkarz - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Jankowski Józef - kpr. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 22.4.1945 r. - St. zwiadowca obserwator - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon
  Jankowski Stanisław - kpr. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Januszewski Kazimierz - kan. - Celowniczy - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Jaremko Mikołaj - plut. - s. Michała - Krzyż Walecznych - Dca 4 działa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Jarkiewicz Wacław - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Jarosz Józef - plut. - Dca drużyny zwiadu - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Jarosz Jan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Jaroszek Jerzy - kan. - s. Bolesława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny zwiadu - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Jaroszewicz Stanisław - kan. - Instruktor chem. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Jarowicz Edward - kan. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Jasiński Antoni - kan. - s. Stanisława - poległ - 24.4.1945 r. - - - -
  Jastrobowicz Florian - kan. - - ranny - 22.4.1945 r. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon -
  Jaworek Wacław - plut. - Szef bazy - - Bateria parkowa - - - -
  Jefremow Piotr - ppor. - s. Wasyla - Krzyż Walecznych - Szef łączności - - 1 Dywizjon - -
  Jelski Edmund - kan. - s. Aleksandra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Jerkiewicz Wacław - kpr. - s. Romualda - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Jermakowicz Zenon - kan. - s. Jana - Krzyż Walecznych - poległ - 16.4.1945 r. - St. zwiadowca obserwator - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon
  Jezierski Augustyn - kan. - St. telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Jędraszko Władysław - chor. - Zca kwat. d/s pol.-wych. - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Jędryczko Franciszek - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Jędryczko Władysław - kan. - St. telefonista - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Job Zbigniew - plut. - s. Władysława - Krzyż Walecznych - Dca drużyny zwiadu - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - -
  Jodkiewicz Ryszard - kpr. - Szef baterii - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Jodź Konstanty - kan. - Telefonista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Jorkojć Stanisław - kan, - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Juchniewicz Józef - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Juchniewicz Kazimierz - kan. - s. Kazimierza - poległ - 26.4.1945 r. - - - -
  Judakow Paweł - Por. - - poległ - 25.3.1945 r. - Dca baterii - Bateria sztabowa - -
  Junikowski Antoni - kpr. - St. radiotelegrafista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Jurek Jan - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Jurkiewicz Antoni - kan. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Jurkiewicz Marian - kan. - - ranny - 24.4.1945 r. - - - -
  Jurkowski Józef - kan. - - ranny - 22.4.1945 r. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon -
  Kacperski Stanisław - plut. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca. drużyny łączności z piechotą - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Kaczorowski Michał - kpr. - s. Aleksandra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca .drużyny zwiadu - Bateria sztabowa - - -
  Kalczenko Aleksander - ppor. - - ranny - 22.4.1945 r. - Dca 2 plutonu ogn. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Kalinowski Jan - kan. - s. Stefana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - Topograf - Bateria sztabowa -
  Kalinowski Józef - kan. - St. zwiadowca obserwator - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kamiński Stanisław - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kanarka Antoni - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kanclerz Eugeniusz - plut. - Dca druz. pluton bojow.- zaopatrzenia - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Kanonienko Filip - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Szef służby chem. - Sztab - -
  Kański Marek - p.o. plut. pchor. - St. lekarz pułku - Służba Zdrowia - - - - -
  Karaban Władyslaw - kpr. - Dca drużyny - Bateria sztabowa - - - - -
  Karbowski Witold - kan. - Topograf - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Karmelita Jan - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Karniej Franciszek - kan. - s. Adama - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Zwiadowca obserwatar - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Karolewicz Piotr - bomb. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Karpicki Wacław - kan. - Zwiadowca motocyklista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Karwaciński Wiktor - por. - Tusznik. - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Kasiuk Aleksander - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kasiuk Wacław - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Katryczew Georgij - por. - Dca 6 baterii - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kazakow Michał - por. - Dca 2 baterii - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kentel Romuald - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Kędzior Antoni - kan. - Telefonista, - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kędziorek Józef - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kicuła Jan - kan. - Zwiadowca Obserwator - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kieferling Józef - ppor. - Felczer - Służba Zdrowia - - - - -
  Kiejkowski Aleksander - kpr. - s. Wacława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dca .drużyny zwiadu - Bateria sztabowa - -
  Kielar Wincenty - bomb. - s. Michała - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Kielarski Kazimierz - kpr. - Celowniczy - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kiełbasa Józef - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Kikut Józef - bomb. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 1 - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Kilarski Kazimierz - kpr. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Kilarski Władysław - plut. - s. Michała - Krzyż Walecznych - - Dca 1 działa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon -
  Kilimowicz Piotr - kan. - s. Stefana - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kiryluk Leon - bomb. - Instruktor sanit. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kisielewski Stanisław - kpr. - Kierowca - Bateria sztabowa - - - - -
  Kisielewski Stanisław - plut. - s. Alojzego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. pisarz - Sztab - - -
  Kiszkurno Józef - kan. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Klemens Józef - kan. - s. Władysława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Topograf - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Klętek Wacław - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Klimowicz Piotr - kan. - s. Stefana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 21.4.1945 r. - Zwiadowca Obserwator - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon
  Klimowski - kan. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Klisowski Jan - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Klose Paweł - plut. - Dca plutonu remontowego - - Bateria parkowa - - - -
  Klucznik Jan - bomb. - s. Marcina - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Klukiewicz Bolesław - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Klusek Józef - plut. - St. majster puszkarz - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kłosowicz Jerzy - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Kłujszo Czesław - chor. - s. Józefa - poległ - 2.5.1945 r. - Dca plutonu topograficznego - Bateria sztabowa - -
  Kochmański Antoni - kan. - - ranny - 22.4.1945 r. - Kierowca - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Koftun Jefim - ppor. - Dca plutonu amunicyjnego - - 1 Dywizjon - - - -
  Kołt Jan - bomb. - Instruktor chem. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kołtuniewicz Jan - bomb. - Telefonista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Komorski Stefan - bomb. - Laborant - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Konarzewski Julian - kpr. - Podoficer oświatowy - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kondolewicz Czesław - ppor. - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Lektor pułku - Sekcja pol.-wych. - -
  Konopelski Jan - kan. - St. telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Konopka Władysław - kan. - Kierowca - Bateria sztabowa - - - - -
  Konrecki Wacław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Konstantinow Mikołaj - mjr - Dca 3 dyonu - - 3 Dywizjon - - - -
  Kończuga Jan - kan. - Radiotelegrafista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kopera Marian - kpr. - Kierowca - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Koralczyk Roman - kan. - s. Jana - Krzyż Walecznych - - - - -
  Korbut Henryk - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - Dca- drużyny łączności radiowej - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon
  Korbut Kazimierz - kan. - s. Wiktora - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - - Bateria parkowa - -
  Korbut Witold - kan. - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. telefonista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - -
  Kordek Władysław - kpr. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Kordewicz Piotr - kan. - - ranny - 21.4.1945 r. - - - -
  Korecki Edmund - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Koriagin Paweł - ppor. - Dca 1 baterii - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kostecki Jan - kan. - Instruktor sanit. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kostenko Jan - ppor. - - ranny - 24.4.1945 r. - Dca 3 baterii - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon -
  Kosterwa Stefan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kostiuk Zbigniew - ppor. - Zca szefa żywn. zaop. - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Kotwica Władysław - kpr. - Dca drużyny - Bateria sztabowa - - - - -
  Kowal Jan - chor. - Szef warsztatów - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Kowalczyk Zygmunt - kpr. - s. Józefa - Krzyż Walecznych - Celowniczy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Kowalewski Edward - kpr. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kowalik Jan - kęn. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kowalonek Franciszek - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kowalonek Władysław - kpr. - Radiotelegrafista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kowiln Jan - por. - Felczer wet. ambulansu - Służba weterynaryjna - - - - -
  Koziel Władysław - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kozioł Adolf - bomb. - St. radiotelegrafista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kozioł Edward - kan. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Kozłowski Bronisław - kan. - s. Ignacego. - poległ - 26.4.1945 r. - Telefonista, - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Kozobczyn Józef - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kożusznik Gustaw - kan. - Kierowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Krasowski Kazimierz - bomb. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kraśniak Zbigniew - bomb. - - ranny - 12.4.1945 r. - Kierowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon -
  Krawczyszyn Franciszek - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Krawczyszyn Rudolf - kpr. - s. Ignacego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Kretkowski Maksymlian - chor. - Szef kancelarii sztabu - Sztab - - - - -
  Królikowski Władysław - kan. - Kierowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Kruczkowski Wiktor - chor. - Zca dcy baterii ds. Pol.-wych. - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Krupa Józef - ogn. - s. Franciszka - Krzyż Walecznych - - - - -
  Krupieńczyk Jan - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca obserwator - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Krupowicz Stanisław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Krutilin Bazylii - chor. - Szef zwiadu - - 3 Dywizjon - - - -
  Krynis Jan - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Telefonista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Krysiński Adam - chor. - Dca 1 plutonu ogn. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Krystowska Maria - kan. - Nauczyciel języka polskiego - Sekcja pol.-wych. - - - - -
  Krystowski Tadeusz - ppor. - Dca 2 plutonuogn. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kubaj Stanisław - bomb. - Kierowca - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Kubiak Stanisław - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kubiak Jan - kan. - Telefonista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kuc Alojzy - plut. - Zca szefa gospodarczego - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Kuchniewicz Kazimierz - kan. - St. telefonista - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kuckowski Kazimierz - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kuczek Józef - kan. - St. Kucharz - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Kudrin Zachar - chor. - Pomocnik szefa łączności d/s radiowych - Sztab - - - - -
  Kulczycki Aleksander - bomb.. - St. telefonista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kulesza Antoni - kan. - St. zwiadowca obserwator - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Kulig Ludwik - kpr. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Kulig Jan - chor. - Dca 1 plutonu ogn. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kułakowski Jan - kpr,. - Dca druzyny łączności - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Kuniec Józef - kan. - Zwiadowca obserwator - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kuniec Piotr - kan. - Kierowca - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kuprian Ignacy - ppor. - Zca dcy dyonu ds pol.-wych' - - 2 Dywizjon - - - -
  Kuprowski Mieczysław - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kurałowicz Ludwik - kan. - - ranny - 25.4.1945 r. - St. telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon -
  Kurdyban Kazimierz - plut. - Magazynier - - Bateria parkowa - - - -
  Kurka Leon - ogn. - - ranny - 2.5.1945 r. - - - -
  Kuś Józef - bomb. - St. telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Kutkiewicz Józef - kan. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Kuźmo Wacław - kan. - - ranny - 27.4.1945 r. - Zwiadowca Obserwator - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon -
  Kwarta Michał - kan. - Kierowca - Bateria sztabowa - - - - -
  Kwaśnicki Bronisław - kan. - s. Leona - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Kwiatkowski Florian - kpr. - Dca drużyny - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Kwoka Leon - ogn. - s. Tomasza - Krzyż Walecznych - Instruktór sanit. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Kwolek Władysław - kan. - s. Jana - Krzyż Walecznych - ranny - 30.4.1945 r. - - -
  Lasowski Antoni - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Latorowski Karol - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Lebiedziński Henryk - ppor. - Zca dcy bat. d/s liniowych - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Lech Andrzej - ppor. - Dca plutonu kier. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Lemiechowicz Kazimierz - kpr. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. telefonista - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Lenartowicz Wiktor - kan. - Magazynier smaru i oliwy - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Lenczewski Tadeusz - chor. - Zca dcy dyonu 'ds. pol.-wych. - - 3 Dywizjon - - - -
  Lenkowicz Józef - kan. - Laborant - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Leszczewicz Kazimierz - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Leszczyk Bernard - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Leszczyński Stanisław - kpr. - Szafel - - Bateria parkowa - - - -
  Leszkowicz Franciszek - bomb. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Leszkowicz Jan - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Leszkowicz Kazimierz - kan. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Lewicki Adolf - plut. - St. kucharz - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Lewicki Antoni - plut. - s. Eugeniusza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny topograf. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Lewicki Dominik - kpr. - Dca 4 działa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Lewicki Józef - kan. - s. Filipa - Krzyż Walecznych - Kierowca - Bateria sztabowa - - -
  Lewicki Stanisław - kan - Radiotelegrafista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Lewicki Wincenty - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Lis Kazimierz - kan. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. laborant - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Listwan Jan - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Litwin Franciszek - kan. - St. szewc - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Lucki Stefan - kpr. - Szofer ślusarz - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Ludera Michał - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Ludkiewicz Stanisław - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Łaba Tadeusz - kan. - Zwiadowca obserqator - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Łabuda Rudolf - kan. - Telefonista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Łajdziak Franciszek - plut. - Kierowca - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Łasimowicz Jan - kan. - Radiotelegrafista - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Łatwis Aleksander - kpr. - Podoficer oświatowy - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Łęczkowski Edward - bomb. - Kierowca - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Łobaczewski Michał - kan. - Radiotelegrafista - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Łobaczewski Stanisław - kan. - Topograf - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Łobiński Julian - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Łobuda Józef - kpr. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Łokucijewski Wacław - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Łopato Zdzisław - kan. - Topograf - Bateria sztabowa - - - - -
  Łopusiewicz Andrzej - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - ranny - 30.4.1945 r. - -
  Łopusiewicz Michał - kan. - St. telefonista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Łopusiewicz Stanisław - kim. - Celowniczy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Łoś Józef - plut. - s. Feliksa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Łotorzyński Ferdynand - kpr. - Majster, telefon. - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Łoziński Kazimierz - st. ogn. - s. Władysława - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 22.4.1945 r. - Podoficer oświatowy - 9 bateria 122 mm
  Łuć Stefan - plut. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 2 działa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Łukasiewicz Antoni - kan. - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Łukasiewicz Józef - kan. - Topograf - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Łukaszczuk Jan - ppor. - Zca dcy baterii d/s liniowych - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Macur Bernard - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Macutkiewicz Benedykt - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Madej Franciszek - kan. - St. zwiadowca obserwator - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Madeja Eryk - kpr. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Madera Stanisław - bomb. - St. kierunkowy marszu - Bateria sztabowa - - - - -
  Magnowski Piotr - ogn. - s. Michała - Krzyż Walecznych - Bibliotekarz - Sekcja pol.-wych. - - -
  Magoński Jan - kan. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Majgier Stanisław - plut. - s. Macieja - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Makarewicz Feliks - kan. - s. Justyna - poległ - 22.4.1945 r. - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Makokoń - kain. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Makowski Feliks - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Maksimow Leon - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Malczewska Malwina - kan. - Topograf - Bateria sztabowa - - - - -
  Malczewska Rozalia - kan. - c. Bronisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Malec Kazimierz - plut. - St. majster puszkarz - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Malewicz Kazimierz - plut. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Marciniec Józef - kpr. - Dca drużyny topograf. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Marcinkiewicz Jan - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Marczuk Aleksander - chor. - s. Antaniego - poległ - 24.4.1945 r. - Zca dcy baterii. ds. pol.-wych. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Marek Eugeniusz - kan. - s. Wladysława - poległ - 26.4.1945 r. - St. zwiadowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Markiewicz Bronisław - kan. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon -
  Maszko Rafał - kpr. - Dca 4 działa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Masznicz Edward - kan. - Zwiadowca obserwator - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Matusz Stanislaw - kan. - Topograf - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Matwiejew Teodor - ppor. - Dca 2pl ut. ogn. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Matwiejko Józef - bomb. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Matwiejko Władysław - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Matys Franciszek - kan. - St. zwiadowca obserwator - Bateria sztabowa - - - - -
  Matys Michał - kpr. - s. Piotra - Krzyż Walecznych - ranny - 16.4.1945 r. - - -
  Mautusz Aleksy - kan. - Radiotelegrafista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Mazur Antoni - kpr. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Mazur Bernard - kan. - Telefonista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Mazur Ferdynand - kpr. - Kierowca - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Mazur Józef - kpr. - s. Marcina - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. radiotelegrafista - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Mazurek Józef - kpr. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Mazurek Józef - kpr. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 24.4.1945 r. - -
  Mazurski Władysław - ppor. - - ranny - 2.5.1945 r. - Zca dcy baterii d/s pol.-wych. - Bateria sztabowa - -
  Mądry Michał - kpr. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Meronicki Emil - kpr. - Instruktor chem. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Mesiuga Kazimierz - kan. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Miąsik Adolf - bomb. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Miąsik Jan - ogn. - Dca drużyny zaprzęg. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Michniewicz Jerzy - kpr. - s. Franciszka - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Michno Leonard - ppor. - s. Nikodema - Krzyż Walecznych - Dca 2 plutonu ogn. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - -
  Mick Michał - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Mickiewicz Aleksander - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Micko Józef - kan. - Kierowca - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Midziak Antoni - kan. - Topograf . - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Miedziak Władysław - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Mielniczek Piotr - plut. - s. Michała - Krzyż Walecznych - Kinomechanik - Sekcja pol.-wych. - - -
  Mielniczek. Józef - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Mierzejewski Józef - kpr. - Dca druz. pluton bojow.- zaopatrzenia - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Mikicionek Józef - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Mikicki Edward - plut. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Podoficer Oświatowy - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - -
  Miklas Józef - ogn. - Podoficer oświatowy - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Miskiewicz Jerzy - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Miskiewicz Kazimierz - kan, - s. Lucjana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 24.4.1945 r. - - -
  Miszczuk Władysław - ogn. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Podoficer 'świat. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Miszkiewicz Kazimierz - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Mocur Stanisław - plut. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Moczko Władysław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Moczulski Józef - kan. - Kierowca - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Mordacz Jan - kan. - s. Tomasza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Mordko Stefan - kan. - Zwiadowca obserwator - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Moroz Bazyli - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Morozow Jan - chor. - Dca plutonu kierowo - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Moskaluk Józef - kpr. - st. telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Mospan Mieczysław - kan. - Zwiadowca obserwator - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Motorygin Teodor - chor. - Dca plutonu zwiadu - Bateria sztabowa - - - - -
  Mroczek Ludwik - kpr. - Kierowca ślusarz - - Bateria parkowa - - - -
  Mroczkowski Bolesław - kpr. - Instruktor chem. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Mrozowski Jan - bomb. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - -
  Mudry Stanisław - kan. - St. telefonista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Muniak Leon - kan. - Kierowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Muraszko Kazimierz - kan. - s. Jana - poległ - 24.4.1945 r. - - - -
  Mydlak Kazimierz - kan. - s. Michała - Krzyż Walecznych - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Namysłowski Leszek - ppor. - St. lekarz pułku - Służba Zdrowia - - - - -
  Naroźniak Roman - st. ogn. - Podoficer oświat. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Narożniak Maciej - st. ogn. - s. Szymona - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Nazarug Wasyl - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Niebieszczeński Kazimierz - kpr. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Niechaj Michał - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Nieczajew Anatol - por. - s. Michała - Krzyż Walecznych - 2 pomocnik szefa sztabu ds zwiadu - Sztab - - -
  Niedzielski Antoni - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Nielarski Czesław - kpr. - Dca 2 działa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Niewar Józef - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Niewiadomski Wacław - kan. - s. Wawrzyńca - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Nikolenko Paweł - por. - Szef sztabu dyonu - - 2 Dywizjon - - - -
  Nikuliszyn Stanisław - st ogn. - Dca drużyny zwiadu - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Noga Franciszek - kan. - Telefonista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Nosko Józef - kpr. - Podoficer oświatowy - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Nowakowski Jan - plut. - Kierowca - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Nowik Bazyli - bomb. - s. Jerzego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 2 - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Nowik Jan - plut. - Szef baterii - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Nowokolski Edward - kan. - Kierowca - Bateria sztabowa - - - - -
  Nowołyński Tadeusz - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Nuckowski Kazimierz - kan. - Podoficer oświat. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Nycz Franciszek - plut. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny zaprzęgnwej - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Obłoza Wawrzyniec - bomb. - Dca drużyny kierowców - - Bateria parkowa - - - -
  Oczyński Józef - kan. - Zwiadowca topograf. - Bateria sztabowa - - - - -
  Ogonowski Józef - bomb. - Kierowca - Bateria sztabowa - - - - -
  Ogrodnik Jan - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Ogrodnik Michał - kpr. - Dca 3 działa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Ogrodnik Wawrzyn - kan. - st. telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Olechnowicz Piotr - kpr. - Topograf - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Olechnowicz Stanisław - kpr. - St. telefonista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Olejnik Marian - kpr. - Kierowca - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Oleskow Ferdynand - plut. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Oleszców Antoni - kpr. - Kierowca - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Oleśkow Ferdynand - kpr. - Elektromechanik - - Bateria parkowa - - - -
  Olichwer Paweł - kan. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 24.4.1945 r. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon
  Olszczuk Szymon - kpr. - s. Teodora - Krzyż Walecznych - - - - -
  Olszewski Paweł - kan. - St. telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Oniszczenko Wasyl - kpt. - - Krzyż Walecznych - Dca 2 dywizjonu - - 2 Dywizjon - -
  Opioła Mieczysław - plut. pchor. - Podoficer oświatowy - Bateria sztabowa - - - - -
  Orlenkowicz Mieczysław - kpr. - s. Kajetana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Laborant - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Orlicki Kazimierz - kpr. - s. Władysława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Orsik Józef - kan. - s. Jana - Krzyż Walecznych - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Osadca Franciszek - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Osajkowski Stanisław - chor. - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Osokin Jan - por. - Szef zaopatrzenia art. - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Ossoliński Feliks - plut. - s. Mariana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Ostrowierchow Bazyli - por. - Dca 7 baterii - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Ostrowski Eugeniusz - bomb. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Topograf - Bateria sztabowa - - -
  Ostyński Jan - kan. - Telefonista, - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Owczarczak Jan - kan. - Kierowca - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Oziemlak Tadeusz - kan. - Telefonista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Pacłowski Władysław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Palczewski Franciszek - kpr. - St. telefonista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Paluch Stanisław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Pałyska Jan - kan. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Pamuła Rudolf - kan. - Kucharz - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Papkowski Czesław - kan. - Celowniczy 1 - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Paradowski Franciszek - kpr. - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Parkasiewicz Franciszek - plut. - s. Wawrzyńca - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - poległ - 27.4.1945 r. - Dca drużyny zwiadu - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon
  Pasieka Stanisław - ogn. - s. Ignacego - Krzyż Walecznych - ranny - 26.4.1945 r. - Szef drużyny gospodarczej - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon
  Pastuchiewicz Jan - ogn. - Instruktor chem. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Paszkowski Jan - kan. - Kierowca - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Paulukiewicz Feliks - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Pawełek Jan - kpr. - s. Edwarda - Krzyż Walecznych - - Dca 4 działa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Pawełek Stanisław - kan. - Celowniczy 3 - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Pawełko Władysław - plut. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 1 działa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Pawlukiewicz Feliks - kan. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Pawlukiewicz Marcin - plut. - s. Mateusza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Pawlukiewicz Wacław - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Pawłowski Bolesław - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Pawłowski Mieczysław - kpr. - Podoficer oświatowy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Pelc Wojciech - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 4 - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Peżarski Franciszek - kan. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Pęcherski Stanisław - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Pęcherski . Władysław - kpr. - Dca 2 działa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Pęczerski Stanisław - kan. - s. Jana - Krzyż Walecznych - - - - -
  Piasecki Franciszek - ogn. - Dca drużyny zaprzęg. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Piątkowski Jan - kan. - Radiotelegrafista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Piecinkiewicz Edward - kpr. - Majster radiowy - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Pieck Jan - kan. - Telefonista - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Pieczeńczyk Aleksander - kan. - Kierowca - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Piejko Stanisław - plut. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 30.4.1945 r. - - -
  Piekarski Julian - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Piekarski Stanislaw - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Piekłowski Benedykt - kpr. - Dca 2 działa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Piekłowski Kazimierz - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Pielecki Władysław - plut. - Dca drużyny zaprzęgowej - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Piereguł Michał - kpr. - s. Jana - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pierzycki Edward - kpr. - - ranny - 22.4.1945 r. - St. radiotelegrafista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon -
  Pietrowicz Józef - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Pietruniak Antoni - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Pilecki Jan - kan. - Topograf - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Pinkowski Jan - bs - Mł. lekarz wet. pułku - Służba weterynaryjna - - - - -
  Piotrowicz Bronisław - kpr. - s. Nikodema - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Piotrowicz Czesław - plut. - podoficer oświatowy - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Piotrowicz Józef - kpr. - Kierowca - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Pireisner Kazimierz - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Piskorowski Ludwik - kpr. - Kierowca - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Piskunowicz Stanisław - kan. - s. Aleksandra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Piskurowski Ludwik - kpr. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Piszczuk Władysław - ogn. - s. Szymona - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Placety Karol - kan. - St. zwiadowca obserwator - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Placety Stanisław - kan. - Telefonista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Plis Ludwik - plut. - Podoficer Oświat. - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Pławski Wacław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Podgórski Franciszek - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Podhajski Bronisław - kan. - Topograf - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Podhajski Czesław - kan. - Telefonista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Podhorodecki Antoni - kpr. - s. Władysława - Krzyż Walecznych - ranny - 24.4.1945 r. - Dca drużyny łączności - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon
  Podlewski Antoni - kan. - s. Juliana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Pokrzywka Bolesław - chor. - Dca 1 plutonu ogn. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Polak Stanisław - kpr. - s. Wawrzyńca - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Polański Feliks - kpr. - Kucharz - - Bateria parkowa - - - -
  Polański Stanisław - kpr. - Kierowca - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Polenowicz Paweł - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Poniżnik Jan - plut. - s. Ignacego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Szef baterii - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Ponorad Piotr - kan. - s. Piotra - poległ - 24.4.1945 r. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon -
  Popiel Julian - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Popowski Franciszek - kan. - Celowniczy - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Popowski Michał - por. - Dca 5 baterii - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Poradziński Tadeusz - kan. - Radiotelegrafista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Potarczuk Józef - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Poźniak Michał - kan. - s. Daniela - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Topograf - Bateria sztabowa - -
  Prugar Jan - bomb. - s. Marcelego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Prus Zbigniew - chor. - Dca plutonu kierowo - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - ranny - 2.5.1945 r. - -
  Prygoń Bronisław - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Przybyszewski Józef - kpr. - s. Franciszka - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - poległ - 28.4.1945 r. - Magazynier smaru i tary - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon
  Przyszlak Jan - kpr. - s. Tomasza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 2 - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Puch Władysław - ppor. - Dca 1 plutonu ogn. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Puciłowski Jan - kan. - Kucharz - Bateria sztabowa - - - - -
  Pudłowski Józef - kpr. - s. Kazimierza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Pupin Feliks - kpr. - Instruktor sanit. - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Pupin Jan - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Puszkiel Alfons - kpr. - Dca drużyny topograf. - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Rabiej Józef - plut. - s. Józefa - Krzyż Walecznych - Dca 3 działa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Raczek Karol - chor. - Dca plutonu techn. zaop. - - Bateria parkowa - - - -
  Raczko Wincenty - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Radzioń Marian - kan. - St. zwiadowca - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Radziwoń Marian - kan. - s. Waleriana - Krzyż Walecznych - ranny - 1.5.1945 r. - - -
  Ragankiewicz Jerzy - ppor. - Z-ca dcy dyonu d/s pol.-wych. - - 1 Dywizjon - - - -
  Ragoziewicz Stanisław - plut. - Dca drużyny łączności - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Rak Mieczysław - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Rakiel Alfons - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Rakiel Bernard - kan. - St. telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Rapiejko Dyonizy - kpr. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Rebiedajew Mikołaj - por. - Dca 9 baterii' - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Reguliński Wacław - chor. - Zca dcy pułku d/s pol.-wych. - Dowództwo - - - - -
  Rogoziewicz Stanisław - plut. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 26.4.1945 r. - - -
  Rokitowski Franciszek - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Rokitowski Stanisław - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Romanowski Edmund - kan. - St. zwiadowca obserwator - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Romanowski Franciszek - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Romański Stanisław - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Rombalski Tadeusz - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Ropiejko Dionizy - kpr. - Podoficer oświatowy - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Rothbart Leopold - ogn. - s. Leona - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Instruktor chem. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Rotkiewicz Józef - kpr. - Zwiadowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Rozczyn Józef - kpt. - Dca 1 baterii - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Roziewicz Michał - ogn. - Felczer - - 2 Dywizjon - - - -
  Rozil Jan - kan. - s. Jana - poległ - 23.4.1945 r. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Ruciński Robert - chor. - Mł. technik art. - - 2 Dywizjon - - - -
  Rudkiewicz Bolesław - kan. - Celowniczy - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Rudkowski Stanisław - kan. - s. Władysława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Rumiński Wiktor - kpr. - Podoficer oświatowy - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Rusek Wacław - chor. - Zca dcy d/s pol.-wych. - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Rusielewicz Witold - kan. - Radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Rusin Jan - kan. - Laborant - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Ruszała Edmund - kan. - Kierowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Ruszcza Antoni - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Ruszek Marian - plut. - Dca 2 działa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Rybakow Grzegorz - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Rypczyński Franciszek - plut. - Kierowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Rzemieniarz Piotr - kan. - Laborant - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Rzemniecki Mateusz - kan. - St. telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Sadło Karol - bomb. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Sadowski Stanisław - plut. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Szofer elektryk - - Bateria parkowa - -
  Sakuła Kazimierz - kan. - s. Wawrzyńca - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - st. radiotelegrafista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Salomon Stanisław - kpr. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - D-ca drużyny łączności - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - -
  Salski . Wiktor - kpr. - St.ślusarz - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Sandurski Aleksander - kpt. - Szef służby chem. - Sztab - - - - -
  Sarachmen Bolesław - kan:. - Topograf - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Sarna Józef - st. ogn. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Szef baterii - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Sarna Stanisław - kan. - Telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Sawko Antoni - kan. - s. Jana - Krzyż Walecznych - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Serdyński Władysław - kan. - Kucharz - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Sereda Władysław - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Seredyński Józef - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Sidorowicz Bolesław - kan. - Traktorzysta - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Sieja Władysław - kan. - Laborant - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Siekierka Stanisław - chor. - Dca 1 plutonu ogn. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Siemiernik Aleksander - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Siemiewicz Jan - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Sienczernko Jan - ppor. - Dca plutonu kier. - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Sienkiewicz Aleksander - plut. - s. Konstantego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny zwiadu - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Sitorz Franciszek - kan. - Zwiadowca Obserwator - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Skikiewicz Jan - kan. - s. Władysława - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Skotnicki Franciszek - plut. - s. Stanisława - Krzyż Walecznych - Dca 2 działa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Skowyra Michał - bomb. - St. zwiadowca obserwator - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Skwarczyński Ludwik - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Słobodzki Julian - ppor. - Zca dcy pułku d/s pol.-wych. - Dowództwo - - - - -
  Słomiński Stanisław - kan. - St. krawiec - Kwatermistrzostwo - - - - -
  Służniewski Wacław - kan. - Topograf - Bateria sztabowa - - - - -
  Smereczyński Jan - ogn. - Podoficer oświatowy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Smoliński Bazyli - kan. - Kierowca - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Smoliński Hipolit - bomb. - s. Władysława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Smutkiewicz Tadeusz - ppor. - Zca dcy baterii d/s pol.-wych. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Sobolewski Mieczysław - kpr. - s. Michała - Krzyż Walecznych - - Podoficer oświatowy - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon -
  Sobolewski Wacław - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Sokołow Aleksander - por. - Dca 4 baterii - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Sokołowski - kpr. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Sokołowski Dionizy - kain. - St. zwiadowca obserwator - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Sokołowski Ryszard - plut. - s. Bolesława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Sokołowski Stanisław - ogn. - Dca drużyny łączności radiotelegraf. . - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Sokołowski Tadeusz - bomb. - St. telefonista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Sold Jan - kpr. - Telefonista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Solimgorajew Michał - ogn. - Instruktor ~anit. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Soliński Wiktor - plut. - s. Władysława - Krzyż Walecznych - Dca 1 działa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Sołtys Jan - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Soroczyński Emilian - kan. - Radzista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Sozies Franciszek - kan. - St. radiotelegrafista - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Specylak Władysław - kan. - Dca drużyny topogr. - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Spirydowicz Antoni - kan. - Obsługa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Srodoń Władysław - kan. - Dca 4 działa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Stadyło Jan - kan. - St. radiotelegrafista - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Stankiewicz Bronisław - kan. - St. zwiadowca - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Starostin Walenty - ppłk - Dca pułku - Dowództwo - - - - -
  Staruszkiewicz Bolesław - kpr. - St. majster puszkarz - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Staryncew Jan - por. - Zca dcy baterii ds liniowych - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Staryszak Jan - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Stasiaczek Jan - kpr. - Dca drużyny łączności - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Stasiaczek Józef - kpr. - s. Jana - poległ - 24.4.1945 r. - - - -
  Stawiarz Stanisław - kan. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Stec Tadeusz - kan. - St. kucharz - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Steculak Adam - kan. - s. Marcelego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. telefonista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - -
  Stedaniszen Jan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Stefanik Jan - chor. - s. Jana - Krzyż Walecznych - Z-ca dcy dyonu d/s pol.-wych. - - 1 Dywizjon - -
  Stefanik Władysław - kpr. - - ranny - 22.4.1945 r. - - - -
  Stefaniszyn Jan - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Stefaniuk Władysław - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 1 - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Stelmach Mieczysław - plut. - s. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Instruktor .sanit. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Stempień Zygmunt - kpr. - Pisarz mag. - Bateria sztabowa - - - - -
  Stokajło Władysław - kpr. - s. Kazimierza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Strug Piotr - kpr. - s. Karola - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny topograf. - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Strzelecki Stanisław - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Telefonista - Bateria sztabowa - - -
  Styga Edward - kpr. - Dca drużyny łączności - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Sukiennik Grzegorz - kpt. - Zca dcy dyonu ds. liniowych - - 3 Dywizjon - - - -
  Surowiec Kazimierz - kan. - Zwiadowca obserwator - Bateria sztabowa - - - - -
  Swirski Ludwik - plut. - Radiotelegrafista - Bateria sztabowa - - - - -
  Swodoba Michał - kpr. - s. Mikołaja - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Kierowca - - Bateria parkowa - -
  Sycz Kazimierz - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Symoszyn Bazyli - kan. - St. radiotelegrafista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szafran Eugeniusz - kan. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Celowniczy 2 - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - -
  Szafraniec Antoni - ogn. - s. Wincentego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 22.4.1945 r. - Szef baterii - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon
  Szalacha Jan - ogn. - Zca szefa drużyny gosp. - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Szałachowski Jan - kan. - Radiotelegrafista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szapiro Maurycy - ogn. - Szef drużyny. Gospodarczej - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Szczepański Ludwik - kpr. - Instruktor sanit. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szczęsny Wiktor - kan. - s. Wincentego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Topograf - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Szebliński Bolesław - kpr. - Dca 3 działa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szein Abraham - kpt. - 1 pomocnik szefa sztabu - Sztab - - - - -
  Szejko Aleksander - bomb. - Kucharz - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Szejmo Mikołaj - kpr. - Majster chemik - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Szeliga Władysław - plut. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 3 działa - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Szeptycki Stanisław - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szeptycki Władysław - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szerszeniuk Paweł - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szewczuk Michał - ogn. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Szewczyk Józef - por. - Dca baterii parkowej - - Bateria parkowa - - - -
  Szewczyk Michał - bomb. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Szkodziński Józef - kan. - s. Antoniego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca obserwator - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - -
  Szmidel Franciszek - kpr. - Dca drużyny łączności z piechotą - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Szmigiel Władysław - kpr. - Dca drużyny łączności radiowej - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Szmygowski Grzegorz - ppłk - - Krzyż Grunwaldu III kl. - - - - -
  Szniec Stanisław - kan. - St. radzista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szołomicki Mikołaj - kpr. - Kierowca - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szorkin Stanisław - ogn, - Szef baterii - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szturyło Michał - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szuberka Tadeusz - kpr. - Dca drużyny zaprzęgowej - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szubert Florian - ogn. - s. Andrzeja - Krzyż Walecznych - Instruktor artystyczny - Sekcja pol.-wych. - - -
  Szulakowski Bronisław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Szulga Mikołaj - ppor. - Dca plutonu kierowo - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szupieńko Kazimierz - bomb. - s. Nikodema - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Szutowicz Jan - plut. - Instruktor sanit. dezynfek. - Punkt medycznej pomocy - - - - -
  Szwabowicz Wiktor - kan. - s. Stanisława - poległ - 30.4.1945 r. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon -
  Szwoj Józef - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szydełko Józef - kan. - St. telefonista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Szydełko Szymon - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Szydełko Władysław - kan. - St. radiotelegrafista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szydłowski Jan - kpr. - Dca 4 działa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Szymanowicz Stanisław - bomb. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Szymański Marian - st. ogn. - s. Piotra - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. brygadier - - Bateria parkowa - -
  Szymonowicz Stanisław - kan. - St. zwiadowca obserwator - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Szynkiewicz Olgierd - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Szypa Michał - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Ślączka Czesław - kan. - Topograf - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Śliwiński Bolesław - plut. - s. Bronisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Śliwiński Władysław - kan. - Topograf - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Śliwka Jan - kpr. - Celowniczy 3 - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Ślusarczyk Stanisław - kan. - Kierowca - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Śrutwa Franciszek - kan. - Magazynier - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Śrutwa Józef - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Świerczyński Jan - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Świetlicki Marcin - klan. - St. telefonista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Taczkowski Antoni - kpr. - Rusznikarz - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Tałpieko Jan - kan. - s. Jakuba - poległ - 24.4.1945 r. - - - -
  Tałpieko Mikołaj - por. - Adiutant dcy pułku - Dowództwo - - - - -
  Tarnowski Władysław - bomb. - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Tatarenko Stanisław - kpr. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Toczycki Stanisław - ppor. - Dca 1 plutonu ogn. - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Tomaszewski Alfons - bomb. - St. radzista - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Tomczak Jan - plut. - Instruktor chem. - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Traczyk Antoni - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dca 3 działa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Trembułowicz Tadeusz - kan. - - ranny - 25.4.1945 r. - Motocyklista - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Tryń Bronisław - kan. - - ranny - 1.5.1945 r. - Telefonista - Bateria sztabowa - -
  Trzciński Władysław - kpr. - s. Adolfa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Trzeciński Jan - kpr. - Dca drużyny łączności - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Trzeciński Władysław - kpr. - St. telefonista - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Tuczyło Jan - kpr. - Dca drużyny'zwiadu - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Tworek Jan - bomb. - s. Mateusza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Tworek Władysław - bomb. - s. Mateusza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca drużyny topogr. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Typer Edward - ppor. - Dca plutonu kierowo - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Tyrko Kazimierz - kan. - s. Stanisława - Krzyż Walecznych - - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon -
  Usowicz Józef - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Uszakow Bazyli - por. - 1 pomocnik szefa sztabu - Sztab - - - - -
  Wakar Władysław - kpr. - Obsługa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wakulenko Mikołaj - por. - s. Grzegorza - Krzyż Walecznych - - Szef łączności - Sztab - -
  Walaszek Szymon - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Walewski Jerzy - ogn. - Felczer - - 1 Dywizjon - - - -
  Walukiewicz Stanisław - klpr. - Podoficer oświatowy - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Warchoł Adam - plut. - Dca druzyny zaprzęg. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Wareca Jan - ppor. - Dca 2pl ut. ogn. - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Warwaszyński Leopold - st. ogn. - Majster optyk - Zaopatrzenie artyleryjskie - - - - -
  Wasiliew Pimon - kan. - Zwiadowca obserwator - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Watkowski Jan - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Wawruszczak Eugeniusz - kan. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Zwiadowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon -
  Wawruszczak Franciszek - kan. - s. Józefa - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - St. radiotelegrafista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon -
  Wąsacz Józef - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Wasiewicz Franciszek - bomb, - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Wąsowicz Bolesław - kpr. - s. Józefa - Krzyż Walecznych - poległ - 24.4.1945 r. - Dca drużyny topograf. - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon
  Wdowiak Tadeusz - bomb. - s. Józefa - Krzyż Walecznych - Dca 1 działa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Werszler Stanisław - ogn. - s. Ferdynanda - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. ślusarz - - Bateria parkowa - -
  Weryko Jan - kan. - Traktorzysta - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wesołowski Walery - mjr - Szef Sztabu - Sztab - - - - -
  Wiącek Antoni - kan. - Dca drużyny - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Wiązkow Konstanty - kpt. - Szef sztabu dyonu - - 2 Dywizjon - - - -
  Wielgosz Józef - plut. - Instruktor chem. - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wieliczko Leonard - kpr. - St. radiotelegrafista - Bateria sztabowa - - - - -
  Wilk Romuald - kan. - s. Zygmunta - Krzyż Walecznych - St. zwiadowca obserwator - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - -
  Winczura Tadeusz - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Wiśniewski Wincenty - kan. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Witek Jan - kan. - Dca drużyny topograf. - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Witkowski Włodzimierz - st. ogn. - s. Jana - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojciechowski Jan - kan. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Wojciechowski Franciszek - ogn. - s.. Stanisława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dca 1 działa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - -
  Wojciszewski Aleksander - kpr. - s. Dyonizego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Wojdan Stanisław - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Wojnow Mitrofan - por. - Dca plutonu kierowo - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Woliński Marian - kpr. - St. majster puszkarz - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wołkowicz Leon - kan. - Topograf - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wołkowicz Witold - kan. - Telefonista - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wołowiec Mieczysław - plut. - Dca 1 plutonu ogn. - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Woroniecki Kazimierz - kpr. - s. Jerzego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. telefonista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - -
  Woroniuk Stefan - kan. - s. Stefana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. telefonista - Bateria sztabowa - - -
  Worońko Józef - plut. - Radiotelegrafista - Bateria sztabowa - - - - -
  Wójcik Jadwiga - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Wójcik Wincenty - kan. - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Wójtowicz Mikołaj - ppor. - Dca 2 plutonu ogn. - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wróbel Bazyli - kan. - Mechanik traktorowy - - Bateria parkowa - - - -
  Wróblewski Edward - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Wróżek Jerzy - kpr. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Wrużek Jerzy - kpr. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Wściubiak Józef - kan. - Topograf - Bateria sztabowa - - - - -
  Wysocki Bronisław - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Wysoki Bronisław - bomb. - Obsługa - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Wysterk Jerzy - kpr. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - St. zwiadowca - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - -
  Zabin Józef - kan. - Dca 3 działa - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Zachwiej Eugeniusz - kan. - s. Adama - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Zagalak Józef - bomb. - s. Floriana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Mechanik traktorzysta - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - -
  Zagórski Józef - kpr. - Telefonista - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Zahutkina Anna - ogn. - St. telefonista - Bateria sztabowa - - - - -
  Zając Sebastian - kpr. - Obsługa - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Zakaczewski Wiesław - kan. - s. Władysława - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Zakrzewski Adam - kan. - Obsługa - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Załucki Józef - plut. - Podoficer oświat. - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Zapaśnik Stanisław - kpr. - Dca drużyny topograf. - Bateria sztabowa - - - - -
  Zapolski Aleksander - kan. - Kierowca - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Zaręba Władysław - kan. - s. Michała - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Obsługa - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - -
  Zatwarnicki Tadeusz - kpr. - Telefonista - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Zawada Józef - kan. - Topografista - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Zawadzki Michał - kan. - Dca drużyny zwiadu - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Zawadzki Wacław - ogn. - s. Wincentego - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Podoficer oświatowy - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - -
  Zawadzki Władysław - ogn. - s. Kazimierza - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Szef baterii - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - -
  Zdanowicz Bronisław - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Zeichner Ozjasz - st. ogn. - s. Fabiana - Krzyż Walecznych - ranny - 22.4.1945 r. - Podoficer oświatowy - 4 bateria 76 mm - 2 Dywizjon
  Zelent Wiktor - ppor. - Szef łączności - - 3 Dywizjon - - - -
  Ziablicki Józef - kan. - St. radiotelegrafista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Zielony Józef - kan. - Obsługa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Ziembowicz Stanisław - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Ziętek Józef - plut. - Sanitariusz - Punkt medycznej pomocy - - - - -
  Zimoch Stefan - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Zinczenko Fiodor - kpt. - Dca 1 dywizjonu - - 1 Dywizjon - - - -
  Zinczenko Teodor - kpt. - s. Prokopa - Krzyż Walecznych - Zca dcy pułku d/s liniowych - Dowództwo - - -
  Zinkowski - kpr. - Kierowca - - Bateria parkowa - - - -
  Zippel Szczepan - ogn. - Dca drużyny łączności - Pluton kierowniczy 2 dyonu - 2 Dywizjon - - - -
  Zołotesik Józef - kan. - Celowniczy - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Zwierzański Michał - kan. - Obsługa - 9 bateria 122 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Zwierzyński Mieczysław - kan. - Kierowca - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Zych Józef - kan. - Obsługa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Zymelko Tadeusz - bomb. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - ranny - 26.4.1945 r. - - -

  Żabski Józef
  - ogn. - Dca 1 działa - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Żabski Józef, syn Antoniego, Antoniny z domu Krumpolc, urodził się w 18 lipca 1900 roku w Tyczynie Nowym. Był właścicielem gospodarstwa rolnego i ożenił się z Olgą z domu Topolnicką. Miało trójkę dzieci: Augusta Modesta, Tadeusza i Lidię. W jesieni 1944 został wcielony do 39. PAL, II Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie. Przeszedł cały szlak bojowy i brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej i Sprewy. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Gryfowie Śląskim, jako osadnik wojskowy. Początkowo prowadził sklep galanteryjny, później pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Zmarł 12 stycznia 1973 roku w Gryfowie Śląskim i tam został pochowany.
  inf. Andrzej Żabski


  Żak Stanisław
  - bomb. - Traktorzysta - 3 bateria 122 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Żakowicz Władysław - bomb. - St. telefonista - 7 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Żawiślak Bronisław - kan. - Kierowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
  Żeleźniczenko Włodzimierz - por. - Dca 8 baterii - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Żelichowski Władysław - kan. - Radaiotelegr.- telefon. - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Żmijowski Michał - kan. - s. Jana - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Żmijski Michał - kan. - Radaiotelegr.- telefon. - Pluton kierowniczy 1 dyon. - 1 Dywizjon - - - -
  Żmuda Jan - ppor. - Zca dcy baterii d/s pol.-wych. - 2 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Żukowski Waclaw - kan. - Telefonista - Pluton kierowniczy 3 dyonu - 3 Dywizjon - - - -
  Żylak Stanisław - kan. - Dca drużyny topogr. - 8 bateria 76 mm - 3 Dywizjon - - - -
  Żymaszkiewicz Jan - kpr. - Dca l działa - 1 bateria 76 mm - 1 Dywizjon - - - -
  Żymełko Tadeusz - kan. - Zwiadowca - 5 bateria 76 mm - 2 Dywizjon - - - -
   

   


  Źródło: "Salwą pal..." - Stanisław Rzepski


  11 wrzesień 2007 r. - 7 kwiecień 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005