<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 7 Pułk Piechoty
  Nazwiska M - Ż

  ( opracowanie własne )

  Formowany w składzie 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta na podstawie rozkazu sztabu formowania 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nr. 95 z dn. 27.12.1943 r.
  Miejscem formowania były Sielce.  Szlak bojowy 7 pułku piechoty


  LISTA NAZWISK - zawiera 1909 osób -
  dane z roku 1944 - 47


   

  Mach Henryk - s. Jana - chor. - poległ 13 marca 1945 r. - - - - od 8 XII 1944 r. - Dowódca plutonu ckm - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Mach Mieczysław - s. Józefa - plut. - poległ 16 września 1944 r. - - - - - - -
  Machnacz Piotr - s. Edwarda - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Maciaszczyk August - S. Wawrzyńca - szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Mackiewicz Bolesław - s. Michała - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Macydoniuk Franciszek - s. Jakuba - szer. - poległ 12 marca 1945 r. - - - - - - -
  Madestowicz - Czesław - chor. - - - - - od 6 VII 1944 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Magdycz Michał - s. Maksymiliana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Majewski - Filip - ppor. - - - - - od 16 V 1945 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Majtek Aleksander - S. Henryka - ppor. - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 5 V 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Makiej Stanisław - s. Józefa - ,szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Makowski Aleksander - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Makowski Aleksander - s. Jana - kpr. - poległ 17 marca 1945 r. - - - - - - -
  Makowski Mikołaj - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Makowski Władysław - s. Andrzeja - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Makowski Zygmunt - s. Zygmunta - chor. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - ,od 31 VIII 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Makuć Józef - s. Antoniego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Makwicz - Aleksander - chor. - - - - - od 6 I 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Malawski Wiktor - s. Stanisława - szea:. - poległ 31 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Malczewski - Zenon - ppor. - - - - - od 30 V 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Malejka - Wilhelm - chor. - - - - - od 10 IV 1944 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Malewicz - Aleksander - chor. - - - - - od 9 V 1945 r. . - Dowódca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Maliborski - Andrzej - chor. - - - - - od 5 IV 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Malinowski Anatol - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Malinowski Bazyli - s. Teodora - szer. - poległ 24 września 1944 r. - - - - - - -
  Malinowski Florian - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - - - -
  Malinowski Józef - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Maliszewski - Alfons - chor. - - - - - od 8 V 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Maliszewski Franciszek - s. Piotra - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Małecki Kazimierz - s. Marcina - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Małkiewicz Georgij - s. Demjana - st. sierż. - poległ 28 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Małyszko Zenon - s. Stanisława - kpr. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Mandziak Stanisław - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mandział Władysław - s. Franciszka - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Maniak Stanisław - s. Wojciecha - !szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mankiewicz - Czesław - ppor. - - - - - od 14 V 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 3 kompania cekaemów - 3 batalion
  Manrzejkowski Romuald - s. Józefa - kpr. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Mańkowski Józef - s. Mikołaja - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Marceluk Stefan - s. Mikołaja - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Marceniuk - Jan - ppor. - - - - - od 1211 1944 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Marciniak Józef - s. Józefa - kpr. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - - - -
  Marciniak Michał - s. Mikołaja - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Marcinkiewicz Edward - s. Feliksa - szer. - poległ 11 marca 1945 r. - - - - - - -
  Marcinkiewicz Józef - s. Mikołaja - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Marcinkiewicz Leon - s. Antoniego - szer. - poległ 7 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Marcinkiewicz Roman - s. Wojciecha - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Marczewski Roman - s. Jerzego - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Margules - Szmaja - sto ogn. - - - - - od 10 II 1944 r. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Markowski Jakub - s. Tomasza - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Markowski Władysław - S. Franciszka - por. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Markowski Włodzimierz - s . Franciszka - por. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - - - -
  Marmola - Bronisław - plut. - - - - - od 20 III 1944 r. - Zastępca dowódcy kampanii do spraw polityczno- wychowawczych - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Marowska - Katarzyna - chor. - - - - - Nauczyciel języka polskiego - - - Sekcja polityczno-wychowawcza
  Martusiewicz Jerzy - s. Zygmunta - chor. - poległ 10 marca 1945 r. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 15 II 1945 r. - Dowódca plutonu ckm - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Martyniewicz Tadeusz - - chor. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Masalski Antoni - s. Antoniego - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Masiowski Kazimierz - s. Karola - chor. - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 14 II 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Masiuk Mikołaj - s. Władysława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Masiwski - Kazirmierz - chor. - - - - - od 19 XII 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Maslanka Franciszek - s. Stefana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Masthaum - Marceli - sierż. - - - - - od 20 II 1945 r. - Tłumacz - - Sztab Pułku
  Matejewicz Antoni - s. Michała - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Matis Jan - s. Piotra - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Matkowski Edward - s. Hilarego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Matonis Stanisław - s. Feliksa - szer. - - - - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Matukin Piotr - s. Szymona - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Matulewicz Jan - s. Wincentego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Matuszczyk Tadeusz - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Matuszewski Józef - s. Bartłomieja - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Matuszkiewicz Józef - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Matuszewski - Tadeusz - ppor. - - - - - od 15 VIII 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Matuśkiewicz Józef - s. Jana - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Matyjewicz Antoni - s. Kazimierza - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Matyński Władysław - s. Stanisława - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Matysek Henryk - s. Jana, - szer. - zginął 22 VIII 1947 r. - - - - - - -
  Mazur Henryk - s. Adolfa - plut. - poległ 17 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Mazur Józef - s. Józefa, - kpr. - zginął 27 X 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mazur Stanisław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mazurek Jan - s. Michała - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mazurek Tadeusz - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mazurkiewicz Mieczysław - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mazurowski - Bronisław - chor. - - - - - od 10 III 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Mehl - Zygmunt - kpt. - - - - - od 15 X 1944 r. - 4 pomocnik szefa sztabu do spraw ewidencji - - Sztab Pułku
  Mencel Alfred - s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 20 11944 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Mendelewicz Leon - s. Abrahama - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 23 V 1944 r. - Dowódca kompanii - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Mendelshon - Bernard - chor. - - - - - od 20 I 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Mendrok Edward - s. Karola - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mentlewicz Zygmunt - s. Wincentego - kpr. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Metkowski Józef - s. Leona - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Miazga Paweł - s. Andrzeja - kpr. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Micewski Jan - s. Ksawerego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Michalski Henryk - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Michałak Jan - s. Michała - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Michałowicz Alfons - s. Antoniego - szer. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Michałowski Stanisław - s. Karola - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Michnik Antoni - s. Mikołaja - st. szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Mickiewicz - Michał - chor. - - - - - od 8 I 1944 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Miedzianowski - Bronisław - plut. - - - - - od 5 I 1945 r. - Szef kancelarii kwatermistrzostwa - - Kwatermistrzostwo
  Mierzwiński Mieczysław - s. Michała - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mietła Jan - s. Marcina - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Migała Franciszek - s. Piotra - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Migdalski - Edward - chor. - - - - - od 19 XII 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Mikoluk Semko - s. Semki (z) - szer. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Mikołajczyk Eugeniusz - s. Aleksandra - por. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Milner Ignacy - s. Izaaka - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Minasow Gaik - s. Beglera - kpt. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 10 II 1945 r. - Oficer informacji - - Sztab Pułku
  Mirek Jan - s. Walentego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Miro Teodor - s. Teodora - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Mirosznik Józef - s. Piotra - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Misiąga - Karol - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - od 15 II 1945 r. - Instruktor propagandy - - Sekcja polityczno-wychowawcza
  Misiewicz Apolinary - s. Józefa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Misiewicz Julian - s. Jana - szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Miszczuk Jan - s. Wasyla - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Miszer Ignacy - s. Morolki - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Miszputyn - Michał - chor. - - - - - od 29 III 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania cekaemów - 3 batalion
  Miśka Paweł - s. Mecheila (z) - szer. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Mitusiewicz Michał - s. Michała - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mleczko Piotr - s. Jana - plut. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Młynek Stefan - s. Pawła - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Mochelewski Stanisław - s. Wacława - szer. - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Mondziak Władysław - s. Franciszka - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mongin - Władysław - kpt. - - - - - od 23 I 1944 r. - Starszy lekarz pułku - - Szefostwo Służb
  Monochin Władysław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Monolewski Konstanty - s. Franciszka - szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Morcynik Jan - s. Karola - ,szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Morgenstein - Józef - chor. - - - - - 4 V 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Moroz Antoni - s. Leona - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Moskalewicz Jan - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Moszkowicz Riwin - s. Abrachama - kpr. - poległ 11 marca 1945 r. - - - - - - -
  Motylewski Jan - s. Jana - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 25 II 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Mroczek Michał - s. Leona - kpr. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mroczko Jan - s. Władysława - chor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 13 V 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Mrowczyk - Stanisław - ppor. - - - - - od 15 II 1944 r. - Lektor pułku - - Sekcja polityczno-wychowawcza
  Mularz Gustaw - s. Józefa - szea:. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Muraszko - Leon - ppor. - - - - - od 20 I 1944 r. - Dowódca plutonu - Pluton zwiadu konnego - Pododdziały pułkowe
  Muraszko Leon - s. Kazimierza - szer. - poległ 17 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Murawski Piotr - s. Aleksandra - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Murcyniuk - Jan - ppor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Murmyło Michał - s. Karola - sto szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Musiał - Franciszek - chor. - - - - - od 15 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kampanii do spraw polityczno- wychowawczych - 1 kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Muszyński Aleksander - s. Sylwestra - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Myga Bolesław - s. Bolesława - por. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Mytnik Grzegorz - s. Aleksandra - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nadbereżny Jan - s. Stefana - ppor. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 14 I 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Nadolski - Franciszek - ppor. - - - - - od 29 I 1945 r. - Dowódca kompanii - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Nadolski Jan - s. Stanisława - por. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - od 15 VI 1945 r. - Szef sztabu batalionu - - 3 batalion
  Najder Roman - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Najdorfer Markus - s. Jakuba - st. sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Naporze Edward - s. Mariana - szer. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Narkiewicz Edward - s. Stanisława - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Narolski Mieczysław - s. Bronisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nasiłowski Jerzy - s. Jana - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 8 V 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Naskierski - Tadeusz - chor. - - - - - od 2 XII 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Nastbaum Marceli - s. Jakuba - sierż. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nazarkiewicz Kazimierz - s. Ignacego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nejfeld Gerald - - ppor. - poległ 18 kwietnia 1945 r. - - - - - Dowódca plutonu cekaemów - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Nejman Salek - s. Michała - szer. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Nejmanowicz Kazimierz - s. Macieja - szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Netkowski Antoni - s. Stanisława - ppor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 30 IV 1944 r. - Dowódca kompanii - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Niczek Paweł - 's. Ignacego - por. - - - Krzyż Walecznych - - od 15 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - - 1 batalion
  Niebrzegowski Henryk - s. Władysława - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Niedźwicki Stanisław - s. Piotra - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Niemczyk Andrzej - s. Wawrzyńca - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nienartowicz Albert - s. Stanisława, - kpr. - zginął 7 I 1946 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Niesłuchowski Michał - s. Józefa - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Nieścior - Zygmunt - chor. - - - - - od 27 II 1944 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Nietreba Józef - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Niewiadomski Józef - s. Jana - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Niewiadomski Kazimierz - s. Mikołaja - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Niewidziajło Franciszek - s. Szymona - sierż. - - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Krzyż Walecznych - - - - -
  Niezbrzycki - Władysław - chor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 1 kompania cekaemów - 1 batalion
  Niezgoda - Władysław - chor. - - - - - od 16 V 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Nikiel Władysław - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nikiszkin Seweliusz - s. Emiliasza - ppłk - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 3 III 1945 r. - Sztab Pułku - - Sztab Pułku
  Nikołajew Bazyli - s. Jana - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Nikołajewicz - Saweliusz - plut. - - - - - od 15 I 1944 r. - Szef kancelarii kwatermistrzostwa - - Kwatermistrzostwo
  Nonsza Feliks - s. Juliana - kpr. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Nosal Władysław - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nosek Józek - s. Jakuba - st. szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Nościuk Walenty - s. Pawła - ppor. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Nowak Antoni - s. Franciszka - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nowak Władysław - s. Adama - kpr. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Nowicki Mikołaj - s. Michała - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Nowicki Tadeusz - s. Macieja - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nowicki Zygmunt - s. Dionizego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nowikow Michał - s. Aleksego - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Nowikow Wiaczesław - s. Asemkryta - kpt. - - Srebrny Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - od 11 I 1944 r. - 3 pomocnik szefa sztabu do spraw łączności - - Sztab Pułku
  Nowiński - Albert - chor. - - - - - od 5 II 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 2 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Noworol Bronisław - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Noworyta Stanisław - s. Ferdynan'da - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Oborski Ludwik - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Oboziński Bronisław - s. Zygmunta - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ochirymczuk - Roscisław - ppor. - - - - - od 20 I 1944 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Ochman Michał - s. Pawła - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Ochota Anastazy - s. Konstantego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ochrymczuk Rościsław - s. Jana - ppor. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Ogonowski Stefan - s. Aleksandra - st. ogn. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ogrodnik Adolf - s. Józefa - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Ogrodnik Zdzisław - s. Waleriana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Okołot Władysław . - s. Walentego - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Olechnowicz Czesław - s. Ignacego - szer. - poległ 30 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Olechnowicz Eugeniusz - s. Ignacego - szer. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Olejarz Józef - s. Michała - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Olejnik Kazimierz - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Oleksiak Jan - s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Oleksiuk Stanisław - s. Wincentego - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Oleksy Antoni - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Olichwir Genadiusz - s. Eliasza - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Olisiewicz Alfred - s. Romana - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Oliwkow Józef - s. Mariana (z) - szer. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Olszacki - Feliks - chor. - - - - - od 6 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kampanii do spraw polityczno- wychowawczych - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Olszak Adam - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Olszanowski - Leon - bs - - - - - od 9 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Olszanowski Władysław - s. Mirosława . - ppor. - poległ 11 marca 1945 r. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 5 XII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Olszewski Mieczysław - s. Piotra, - szer. - zginął 22 VIII 1947 r. - - - - - - -
  Onisz Aleksander - s. Stanisława - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Onuczkiewicz - Jan - ppor. - - - - - od 27 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Onuczkiewicz Mieczysław - s. Piotra - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Opatowski - Emanuel - ppor. - - - - - od 20 II 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Orian Władysław - - ppor. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - 5 IV 1945 r. - Dowódca baterii - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Orzechowski Aleksander - s. Jana - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Orzechowski Leon - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Orzysk Feliks - s. Stanisława - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Orzyszkiewicz - Tadeusz - ppor. - - - - - od 9 I 1944 r. - Dowódca kompanii - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Osiński Jan - s. Witalina - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Osipa Kazimierz - s. Mikołaja - szer. - poległ 17 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Oslak Stanisław - s. Antoniego - sz.er. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ostapczeń Szymon - s. Jana - plut. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Ostapow - Grzegorz - ppor. - - - - - od 12 I 1944 r. - Dowódca plutonu łączności - - 2 batalion
  Ostapowicz Wacław - s. Antoniego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ostrowski Edward - s. Stefana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ostrowski Józef - s. Wincentego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ostrowski Julian - s. Józefa - szer. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Ostrowski Roman - s. Piotra - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ostrowski Wiktor - s. Adama - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ostryński Franciszek - s. Włodzimierza - szer. - poległ 29 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Otyla - Zbigniew - ppor. - - - - - od 24 VII 1945 r. - Dowódca 1 plutonu ogniowego - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Ozga Aleksander - s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pac Wojciech - s. Jana - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 3 XI 1944 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Pachowski Bogdan - s. Zygmunta - kpr. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Paciło Marian - s. Bolesława - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 18 VII 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Paciorek Zygmunt - s. Jana - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Padewski Paweł - S. Józefa - szer. - poległ 19 września 1944 r. - - - - - - -
  Pająk Jan - s. Ludwika - por. - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) ; - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 6 X 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Pakulski Stanisław - s. Zygmunta - kpr. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pakuła - Michał - mjr - - - - - od 10 II 1945 r. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - - 1 batalion
  Pakuła Władysław - s. Jana - por. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - 19 III 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Paliński Eugeniusz - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Paliński Piotr - s. Pawła - szer. - poległ 23 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Paluchowicz Andrzej - s. Stefana - szer. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Pałac Karol - s. Jana - szer. - poległ 26 listopada 1944 r. - - - - - - -
  Pałka - Jan - chor. - - - - - od 8 I 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Pankiewicz Witold - s. Korneliusza - chor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 23 I 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Panteluk Jerzy - s. Józefa - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - od 22 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Pantus Antoni - s. Kazimierza - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Paprota Władysław - s. Sebastiana - plut. - poległ 11 marca 1945 r. - - - - - - -
  Paryż Władysław - s. Franciszka - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pasierbek Zygfryd - s. Wincentego - mjr - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Złoty Krzyż Zasługi - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - od 18 V 1945 r. - Zastępca dowódcy do spraw liniowych - - 3 batalion
  Pasinkiewicz Wiktor - s. Albina, - plut. - zginął 16 IV 1946 r. - - - - - - -
  Pastuła Franciszek - s. Emila - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pasynkiewicz Wiktor - s. Allbina - kpr. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Paszkiewicz Leonard - - kpt. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Paszkowski Jan - s. Franciszka - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Paszkowski Paweł - s. Cezara - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Paszkowski Władysław - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Paszteluk - Jerzy - ppor. - - - - - od 30 I 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Paśka Józef - s. Jana, - sierż. - zginął 4X,1945 r. - - - - - - -
  Patera Edmund - S. Stanisława (z) - kpr. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Patocki Józef - s. Jana - plut. - - - - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Pauba Jan - s. Stefana - st. strz. , - poległ 13 marca 1945 r. - - - - - - -
  Pawczyński Paweł - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pawlak Jan - s. Jana - st. sierż. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pawlas - Wilhelm - chor. - - - - - od 21 III 1944 r. - Dowódca plutonu - Pluton ochrony sztabu - Pododdziały pułkowe
  Pawliszko Stefan - s. Jakuba - plut. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Pawłowicz - Kazimierz - sierż. - - - - - od 6 XII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - Służba zdrowia
  Pawłowski Michał - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pedun - Isaj - ppor. - - - - - od 15 V 1944 r. - 5 pomocnik szefa sztabu do spraw kwatermistrzowskich - - Sztab Pułku
  Penkosz Stanisław - s. Tomasza - plut. - poległ 24 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Penor Kazimierz - s. Jana - kpir. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Perel Benjamin - s. Abrama - kpr. - poległ 19 września 1944 r. - - - - - - -
  Perfeniuk Aleksander - s. Teodora - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Perkowski Henryk - s. Konstantego - plut. - - Złoty Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Petters Józef - s. Teodora - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Peżycki - Witalis - kpt. - - - - - od 28 III 1944 r. - l pomocnik szefa sztabu do spraw operacyjnych - - Sztab Pułku
  Piasecki Gabriel - s. Karola - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Piasecki Stanisław - s. Konstantego - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 31 XII 1944 r. - Zastępca dowódcy kampanii do spraw polityczno- wychowawczych - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Piecak Bolesław - - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 12 II 1944 r. - Dowódca kompanii - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Piekarski - Jan - ppor. - - - - - od 17 II 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 3 kompania cekaemów - 3 batalion
  Pielich - Aniela - chor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Pieniążek Stefan - s. Franciszka - por. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - - od 12 III 1945 r. - Dowódca kompanii - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Pieniążek Stefan - s. Stanisława, - szer. - zginął 22 VIII 1947 r. - - - - - - -
  Pieńkowski Piotr - s. Saweliusza - ppor. - (pośmiertnie) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - - - - -
  Pieńkowski Stefan - s. Seweliusza - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Pierożyński - Jan - ppor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania cekaemów - 1 batalion
  Piersiak Stanisław - s. Józefa' - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pieszko Franciszek - s. Bolesława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pieślak Tadeusz - s. Wiktora - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pietkiewicz Alfred - s. Bartłomieja - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pietkiewicz Antoni - s. Feliksa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pietkiewicz Bronisław - s. Jacka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pietrucha - Mieczysław - por. - - - - - od 14 I 1944 r. - Dowódca baterii dział 76 mm - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Pietruczuk Antoni - s. Klemensa - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pietrusiewicz Bronisław - s. Józefa - szer. - poległ 18 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Pietruszewski Jan - s. Bernarda - szer. - poległ 29 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Pietrykiewicz Roman - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pietrzykolas Marian - s. Michała - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pięknik Stanisław - s. Mikołaja - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pilawa - Zdzisław - sierż. pchoc. - - - - - od 1 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Pińkowski Piotr - s. Sewelina - ppor. - poległ 17 kwietnia 1945 r. - - - - od 18 I 1944 r. - Dowódca plutonu armat 45 mm - - 3 batalion
  Piński - Józef - chor. - - - - - od 4 VI 1944 r. - Dowódca plutonu ckm - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Piotrowicz Bronisław - s. Kazimierza - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Piotrowski Stanisław - s. Edwarda - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Piotrowski Władysław - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Piotrowski - Włodzimierz - kpt. - - - - - od 7 I 1944 r. - Sztab Pułku - - Sztab Pułku
  Pirianicznikow Eugeniusz - s. Aleksego - kpt. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Pirsztuk Kazimierz - s. ,Wincentego - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - ,od 28 III 1 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Piskorski Bolesław - s. Maksymiliana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Plitnik Stanisław - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Płachciński - Julian - chor. - - - - - od 30 III 1944 r. - Technik artyleryjski - Bateria 120 mm moździerzy - Artyleria pułkowa
  Płachciński - Robert - chor. - - - - - od 24 XI 1944 r. - Dowódca kompanii - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Płatek Stefan - S. Stanisława - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Płoski Piotr - s. Bolesława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Płotka Alfons - s. Józefa, - szer. - zginął 26 XI 1945 r. - - - - - - -
  Pobran Jan - s. Józefa, - szer. - zginął 26 XI 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Poch Józef - s. Peresa - sto szer. - poległ 13 marca 1945 r. - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Podedworny - Mateusz - chor. - - - - - od 7 XII 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Podedworny - Tadeusz - chor. - - - - - od 9 V 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 1 kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Podedworny Tomasz - s. Mikołaja - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Podgórski Antoni - s. Stanisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Podgórski Mieczysław - s. Andrzeja - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Podgórski Tomasz - s. Franciszka - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Podolak Paweł - s. Jana - sierż. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Podolczuk Eljasz - s. Piotra - szer. - poległ 22 września 1944 r. - - - - - - -
  Podolski - Marian - chor. - - - - - od 4 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Podruczny Alojzy - s. Firenciszka - szer. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Podsiadły Stanisław - s. Wojciecha - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Poleta Stefan - s. Feliksa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Połownikow Wolf - s. Markusa - sierż. - poległ 29 kwietnia 1945 r. - Krzyż Walecznych - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pomeranc Salomon - s. Mojżesza - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pomeraniec Stanisław - s. Salomona - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pomykało Władysław - S. Stanisława - chor. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - od 30 I 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Popiela Jan - s. Michała - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 8 V 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Popielarz Stanisław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Popielnicki Władysław - s. Aleksandra - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Popławski Władysław - s. Feliksa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - - - -
  Popowicz Władysław - s. Michała - sierż. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Poprawski Jarosław - s. Władysława - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Posioł Jan - s. Grzegorza - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Posobiec Mieczysław - s. Antoniego - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Poszpa Bolesław - s. Edwarda - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Poświata Józef - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Potapczuk - Antoni - ppor. - - - - - od 5 IV 1945 r. - Dowódca plutonu - Pluton zwiadu pieszego - Pododdziały pułkowe
  Poźniakiewicz Wiktor - S. Feliksa - kpr. , - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Poźny Jan - s. Wojciecha - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Półtorak Franciszek - - chor. - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - 27 V 1945 r. - Dowódca kompanii - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Pranicznikow Eugeniusz - s. Aleksandra - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - od 11 I 1944 r. - Dowódca kompanii - Kompania łączności - Pododdziały pułkowe
  Prokop - Józef - chor. - - - - - od 28 III 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Prokopienia Wiktor - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Prokopowicz Stefan - s. Antoniego - chor. , - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 26 V 1945 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Proper - Markus - b/s - - - - - od 14 I 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - Pododdziały pułkowe
  Proter Marian - s. Jakuba - st. sierż. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - - - -
  Prowoźniuk Mikołaj - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Prus Alfons - S. Kazimierza - kpt. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - - - -
  Przewłocki Stefan - s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Przeworski - Władysław - chor. - - . - - - od 8 V 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Przybylski Bronisław - s. Pawła - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Przybylski Władysław - s. Teofila - szer. - poległ 25 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Przychodka Mikołaj - s. Kazimierza - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Przyszkolnik - Jan - plut. - - - - - od 12 V 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 1 kompania cekaemów - 1 batalion
  Przywara Stanisław - s. Franciszka - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Publicewicz Józef - s. Bolesława - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Puchała Henryk - s. Franciszka - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Pucko Roman - s. Donata (z) - kpr. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Puderbajter Jakub - s. Łazarza - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pukalski Jan - s. Andrzeja - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pukas Bolesław - s. Jana - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Pukas Stanisław - s. Antoniego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Puławski - Kazimierz - chor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Pułka Jan - s.Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pupo Antoni - - szer. - poległ 15 marca 1945 r. - - - - - - -
  Pyc Mikołaj - s. Andrzeja - sierż. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Pyndych Zdzisław - s. Józefa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pysz Władysław - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rabiej Jan - s. Wawrzyńca - chor. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - od 7 XII 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Raczkowski Mieczysław - s. Witolda - kpr. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - - - -
  Radecki Stefan - s. Józefa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Radzikiewicz Stanisław - s. Mikołaja - kipr. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Radziszewski Stanisław - s. Adama - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rajfur Jan - s. Mariana - szer. - poległ 29 kwietnia 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Rajfur Stefan - s. Jana - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 15 VIII 1945 r. - Dowódca kompanii - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Rajtenbach Fajwel - s. Joachima - szer. - poległ 2 listopada 1944 r. - - - - - - -
  Rakoczy Paweł - s. Bartłomieja - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rakowski Władysław - s. Wincentego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ratuszny - Marian - ppor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Raubo Grzegorz - s. Józefa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Regina Stanisław - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rejbach Julian - s. Szymona - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rembiś - Jan - ppor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Renkas Tadeusz - s. Włodzimierza - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Repecki Stefan - s. Jana (z) - szer. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Repin Beniamin - s. Gawryły - kpt. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 15 IV 1944 r. - Dowódca kompanii - - Służba zdrowia
  Reszko Bronisław - s. Jana - szer. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Retberg Józef - s. Salomona - kpr. - poległ 20 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Rezanow Edward - s. Tymoteusza - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Robaczewski Jan - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Robak Mikołaj - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rodak Stanisław - s. Jakuba - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rola Eugeniusz - s. Piotra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rolisad Kazimierz - s. Jana, - sierż. - zginął 22 VIII 1945 r. - - - - - - -
  Romanowicz - Władysław - chor. - - - - - od 15 V 1945 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Romańczyk Karol - s. Jakuba - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Ropski Marian - s. Józefa - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 19 III 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Rosenbusch Michał - s. Eliasza - szer. ' - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rosiński Józef - s. Franciszka - szer. - poległ 23 sierpnia 1944 r. - - - - - - -
  Rostecki Bronisław - s. Szczepana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Roszkowski Czesław - s. Franciszka - st. szer. - poległ 16 marca 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rozkowiński Władysław - s. Kazimierza - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rozumowski Adrian - s. Wiktora - szer. - poległ 13 marca 1945 r. - - - - - - -
  Rożański Mikołaj - s. Leona - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rożański Romuald - s. Kazimierza - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Rożkiewicz Leon - s. Adama - sierż. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 29 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Różycki Mieczysław - s. Jerzego - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 23 II 1944 r. - Dowódca plutonu łączności - - 1 batalion
  Rudnicki Bogusław - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rudnicki Bolesław - s. Andrzeja - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rudnicki Franciszek - s. Hieronima - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rudnicki Marian - s. Jana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rudnicki Mieczysław - s. Mariana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rudy Hipolit - s. Macieja - kpt. - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - od 14 VII 1944 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Rudy Mikołaj - s. Mateusza - por. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Rudzik Antoni - s. Konstantego - szer. - poległ 16 września 1944 r. - - - - - - -
  Rudziński Paweł - s. Jana - kpr. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rudzki Konstanty - s. Kazimierza - śzer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Rusak Włodzimierz - s. Jana - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rusakiewicz Stefan - s. Aleksego - ppor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 12 II 1944 r:. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Rusc Stanisław - s. Kazimierza - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rusiecki Konstanty - s. Konstantego - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Ruski Kazimierz - s. Franciszka - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Russijan Stanisław - s. Włodzimierza - płk - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - Krzyż Grunwaldu III kl. - - od 30 I 1944 r. - Dowódca pułku - - Dowództwo Pułku
  Ruszczak Antoni - s. Tomasza - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rutkowski Stefan - s. Franciszka - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rutowicz Leonard - s. Michała - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Rybakow Grzegorz - s. Jeremiego - kpt. - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - od 1 II 1944 r. - 6 pomocnik szefa sztabu - - Sztab Pułku
  Rybczyński Jan - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Rybicki - Stanisław - sierż. - - - - - od 18 IV 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Rybnicki Stanisław - s. Mikołaja - ,szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Ryciak - Wacław - ppor. - - - - - od 19 III 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Rydzyński - Apoloniusz - ppor. - - - - - od 27 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy do spraw liniowych - - 3 batalion
  Rymko Józef - s. Józefa - szer. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Rynkiewicz Antoni - s. Józefa - szer. - poległ 18 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Rzepkowski Eugeniusz - s. Aleksandra - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sadło Jan - s. Franciszka - por. - - - Krzyż Walecznych - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Sadowski - Bolesław - ppor. - - - - - od 20 II 1945 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sadowski Jerzy - s. Franciszka - put. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sajdak Władysław - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Salamo Władysław - s. Kazimierza - st. szer. - poległ 12 marca 1945 r. - - - - - - -
  Salicki Stanisław - s. Antoniego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Salij Władysław - s. Jana - szer. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Samar - Daniel - kpt. - - - - - od 8 11944 r. - St. lekarz weterynarii - - Szefostwo Służb
  Samen Michał - s. Jana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sapiński Witalis - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sawa Bogdan - s. Stefana - ser. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sawczak Kazimierz - s. Ludwika - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sawicki - Czesław - chor. - - - - - od 15 VIII . 1945 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sawicki Wacław - S. Wacława - szer. - poległ 16 września 1944 r. - - - - - - -
  Sawko Bohdan - s. Stefana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sawluk Adam - s. Borysa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Seczyno Stanisław - s. Michała - ogn: - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sekieta Marian - s. Bazylego - kpt. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Seleźnikow - Szymon - por. - - - - - od 14 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Seliwanow - Ilia - por. - - - - - od 23 V 1944 r. - Oficer informacji - - Sztab Pułku
  Semen Michał - s. Jana - plut. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Sendo Jan - s. Eliasza - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 27 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Serafin Franciszek - s. Jana - szer. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Sewaściukiewicz - Michał - ppor. - - - - - od 28 III 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sieczkowski Janusz - s. Zygmunta - ppor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 15 VII 1944 r. - Dowódca plutonu - Pluton zwiadu pieszego - Pododdziały pułkowe
  Sieczkowski Roman - s. Franciszka - ppor. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - od 27 III 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Siedlecki Stanisław - s. Antoniego - ppor. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - od 24 XI 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Siegel Wilhelm - s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 10 V 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Siekieta Tadeusz - s. Bazylego - plut. - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sielański Włodzimierz - s. Witalisa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sielnicki Jan - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Siemaszko Józef - s. Albina - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Siemaszko Konstanty - s. Daniela - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Siemaszko Władysław - s. Józefa - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Siemczuk Michał - s. Pawła - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sieniawski Mikołaj - s. Dymitra - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sienicki - Teofil - chor. - - - - - od 2 XII 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Sieniuc Jan - s. Wincentego - szer. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Sienkiewicz Mieczysław - s. Adolfa - szer. - poległ 18 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Sienkiewicz Paweł - s. Stanisława - st. sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 12 I 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Sienkiewicz Stanisław - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sienkin - Aleksander - por. - - - - - od 22 II 1944 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sienko Józef - s. Antoniego - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sienko Piotr - s. Piotra - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sieńkowski Józef - s. Stanisława - szer. - poległ 19 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Sierociński Stanisław - s. Jana - chor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 7 I 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - Pododdziały pułkowe
  Siliczenko - Władysław - ppor. - - - - - - Felczer weterynarii - - Służba zdrowia
  Sinicki Franciszek - S. Euzebiusza - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Sinicki Kazimierz - s. Antoniego - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sinicki Teofil - s. Juliana - chor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 30 I 1945 r. - Dowódca plutonu ckm - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sipiatowski - Józef - sierż. pchor. - - - - - 11 I 1945r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - Służba zdrowia
  Siuszko - Romuald - sierż. - - - - - od 20IX 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Siwicki - Wacław - chor. - - - - - od 25 I 1944 r. - Dowódca plutonu łączności - - 2 batalion
  Siwy Ludwik - s. Jana - ropr. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Skiba Emil - s. Piotra - kpr. - poległ 18 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Skiba Mieczysław - s. Jakuba - chor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 20 II 1945 r. - Dowódoa 2 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Skiba Tadeusz - s. Ignacego - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 20 I 1944 r. - Oficer do spraw zaopatrzenia materiałowo technicznego - - Kwatermistrzostwo
  Skibiński - Jerzy - chor. - - - - - od 7 11945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 1 kompania cekaemów - 1 batalion
  Skokowski Kazimierz - s. Grzegorza - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Skokowski Tomasz - s. Jana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Skolimowski Jan - s. Józefa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Skolimowski Jerzy - s. Michała - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 20 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno- wychowawczych - - 3 batalion
  Skopowski - Kazimierz - ppor. - - - - - od 8 V 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Skowroński Józef - s. Michała - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 19 III 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Skowroński Tadeusz - s. Józefa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Skripczenko Konstanty - s. Nikifora - por. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Srebrny Krzyż Zasługi - od 11 IX 1944 r. - Szef sztabu batalionu - - 2 batalion
  Skulimowski Aleksander - s. Jana - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Skurzyński Stanisław - s. Franciszka - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Skwarski Roman - s. Władysława - ppor. - poległ 11 marca 1945 r. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 24 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Słabicki - Marian - chor. - - - - - od 13 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Słowik Antoni - s. Jana - por. - - - Krzyż Walecznych - - od 3 XI 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania cekaemów - 3 batalion
  Słysz Józef - s. Stanisława - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Smieszek Tomasz - s. Macieja - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Snarska - Józefa - bs - - - - - od 20 II 1944 r. - Młodszy lekarz - - Służba zdrowia
  Snopek Antoni - s. Michała - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sobczyński Jan - s. Stefana - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sobecki Leonarrd - s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sobek Bronisław - s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sobolewski Wiktor - s. Hipolita - chor. - poległ 11 marca 1945 r. - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - - od 27 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Sochal Józef - s. Jana - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Soczyński Władysław - s. Szczepana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sokulski Tadeusz - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sołowiej Józef - s. Józefa - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Sommar Samuel - s. Jakuba - kpr. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Soroka - s. Antoniego - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Sorynow Lejb - s. Samuela - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 14 II 1944 r. - Dowódca plutonu łączności - - 3 batalion
  Sosnowski Jan - s. Antoniego - szer. - poległ 7 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Soszko Kazimierz - s. Jana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 7 III 1944 r. - Dowódca 2 plutonu ogniowego - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Sójka Jan - s. Romana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Spirydowicz Leon - s. Antoniego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Srebrnik Mojżesz - s. Mojżesza - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sroga Alojzy - S. Michała - por. - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - Srebrny Krzyż Zasługi - (dwukrotnie) - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Sroka Tomasz - s. Michała - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stachmal Andrzej - s. Franciszka - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Stachowicz Kazimierz - s. Jana , - szer. - poległ 3 marca 1945 r. - - - - - - -
  Stachowicz Kazimierz - s. Tomasza - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Stangórski Bazyli - s. Jerzego - ppor. - poległ 10 marca 1945 r. - - - - od 10 III 1945 r. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Stanio Stanisław - s. Bonifacego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Stanisławski Kazimierz - s. Leona - plut. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Stankiewicz Jan - s. Sidora - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stankiewicz Kazimierz - s. Jana - chor. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - - - -
  Stankiewicz Łukasz - s. Józefa - szer. - poległ 19 września 1944 r. - - - - - - -
  Stanko Edward - s. Willego - kpr. - poległ 2 listopada 1944 r. - - - - - - -
  Starczak Józef - s. Walentego - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Staroń - Marian - ppor. - - - - - od 28 III 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Starożyński Józef - s. Marcina - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Starszuk Jan - s. Marcina - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Starzyński Jan - s. Józefa - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Stasik - Kazimierz - ppor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Stasiw - Piotr - por. - - - - - od 24 IX 1944 r. - Dowódca kompanii - 2 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Staszel Stanisław - s. Wojciecha - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Staszkiewicz Kazimierz - s. Jana - plut. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Staszkiewicz Stanisław - s. Ignacego - kpt. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 15 I 1944 r. - Szef sztabu batalionu - - 2 batalion
  Staszow Konrad - S. Piotra - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Stech Adolf - s. Franciszka - szer. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Stefanicki Stanisław - s. Jana - chor. - - Złoty Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 6 III 1944 r. - Dowódca plutonu dowodzenia - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Stelmach - Borys - kpt. - - - - - od 3 III 1944 r. - l pomocnik szefa sztabu do spraw operacyjnych - - Sztab Pułku
  Stemenko Mikołaj - s. Trofima - mjr - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Stempniewski Franciszek - s. Franciszka - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stern - Dawid - chor. - - - - - od 19 X 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Stępień Stanisław - s. Adama - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stępniewski Franciszek - s. Franciszka - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Stolarz - Alojzy - plut. pchor. - - - - - od 17 XII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Stopa Władysław - s. Jana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stradom Marian - s. Franciszka, - ppor. - zginął 7 I 1946 r. - - - - - - -
  Straszyński Józef - s. Feliksa - szer. - poległ 19 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Strenger Leon - s. Herrsza - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Strenkowski Antoni - s. Józefa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Strój Kazimirz - s. Andrzeja - ppor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 20 II 1945 r. - Dowódca kompanii - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Struszyński Józef - s. Mariana . - szer. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Stryjewski Stanisław - s. Stanisława - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Stryjewski Teodor - s. Stanisława - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stydziel Alfons - s. Kazimierza - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Subatowicz Franciszek - s. Ignacego . - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Suchanek Eryk - s. Augustyna - por. - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - Srebrny Krzyż Zasługi - od 11 I 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Suchanko Leon - s. Józefa - kpr. - poległ 31 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Suchobłowicz Czesław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Suchodzki Leopold - s. Leonarda - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Sulik Stanisław - s. Piotra - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Surmaczyński Henryk - s. Augustyna - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Suszak Jan - s. Jakuba - plut. - - - Krzyż Walecznych - - od 22 V 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Swierbutowicz Kazimierz - s. Ignacego - chor. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - - - -
  Swięciński Alfons - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sych Aleksander - - plut. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Sycz - Mieczysław - por. - - - - - od 12 I 1944 r. - Kwatermistrz pułku - - Kwatermistrzostwo
  Sygnajewski Leon - - ,szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Sylwestrzak Władysław - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Syngajewski Konstanty - s. Władysława - por. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - 13 V 1945 r. - Dowódca baterii - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Synówka Kazimierz - s. Stanisława - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 30 VIII 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Szaefmeser Belcynion - s. Rachmana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szafran Jan - s. Michała - szer. - poległ 18 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Szałast Czesław - s. Franciszka - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szarski Donat - s. Ignacego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szary Paweł - S. Pawła - szer. , - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Szatan Andrzej - s. Tadeusza - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szatkowski Mieczysław - s.Włodzimierza - szer. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 20 II 1944 r. - Dowódca plutonu sanitarnego - - 3 batalion
  Szawarski - Roman - ppor. - - - - - od 16 IX 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Szczech Bernard - s. Walentego - kpr. - poległ 16 września 1944 r. - - - - - - -
  Szczepaniak Józef - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szczepański Adam - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szczepański Zygmunt - s. Stanisława, - szer. - zginął 24 IX 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szczepkowski Teofil - s. Cezara - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szczęśniak Michał - s. Stanisława - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szczygiel Tadeusz - s. Andrzeja - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szczyglewski Józef - s. Józefa (z) - szer. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Szenajda Stanisław - s. Michała - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szendo Jan - s. Eliasza - ppor. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 3 II 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Szepietowski Bolesław - s. Jana - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szkarpiej Władysław - s. Jana (z) - szer. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Szkodziński Michał - s. Michała - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szmancer - Sergiusz - kpt. - - - - - od 15 IV 1944 r. - Szef artylerii pułku - - Szefostwo Służb
  Sznegurt Dawid - s. Maksyma - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szochur Beno - s. Jakuba - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szola Wiktor - s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szosda - Czesław - chor. - - - - - od 10 XII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Szostak Bolesław - s. Stanisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szostak Michał - s. Antoniego. - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 14 VI 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Szostałow Uljasz - s. Mikołaja - st. szer: - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Szotało Józef - s. Daniela - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szpanarski Stanisław - s. Józefa - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szpigiel Gerson - s. Leona - chor. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - od 24 XI 1944 r. - Zastępca dowódcy. do spraw liniowych - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Sztemenko - Mikołaj - kpt. - - - - - od 6 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy do spraw liniowych - - Dowództwo Pułku
  Sztern - Dawid - chor. - - - - - od 16 XII 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Szturko - Stefan - chor. - - - - - od 12 IV 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sztyber - Jerzy - chor. - - - - - od 17 I 1944 r. - Zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Sztychel - Alfons - chor. - - - - - od 18 I 1944 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sztychler Zbigniew - s. Mariana - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sztychler Zygmunt - s. Marcina - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szuber Alojzy - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szubert Alojzy - s. Leona - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szudrawski - Ryszard - chor. - - - - - od 15 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 1 kompania cekaemów - 1 batalion
  Szulc Jan - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szulczyński Stanisław - s. Maksymiliana - kpt. - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - od 14 I 1944 r. - Dowódca batalionu - - 2 batalion
  Szulikowski Antoni - s. Kazimierza - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szulkiewicz Franciszek - s. Stanisława - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szulzinger Leon - s. Joachima - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 14 III 1945 r. - Zastępca dowódcy kampanii do spraw polityczno- wychowawczych - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Szumowski - Stanisław - chor. - - - - - od 20 XI 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Szupowski Władysław - s. Kazimierza - szer. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - - - -
  Szurko - Stefan - b/s - - - - - od 15 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Szustak Stefan - s. Ignacego, - szer. - zginął 1 VII 1947 r. - - - - - - -
  Szuszkiewicz Antoni - s. Erazma - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szuszko Romuald - s. Stefana - st. sierż. - poległ 19 września 1944 r. - - - - - - -
  Szutowicz Jerzy - s. Piotra - st. sap. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szuwarowski Ignacy - s. Jana - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Szwajnicki Jerzy - s. Romana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szybun Charyton - s. Władysława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szydłowski Józef - s. Wojciecha - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szydłowski Zygmunt - s. Jana - plut. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Szymański Eugeniusz - s. Jana (z) - szer. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Szymański Ludwik - - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 1 I 1944 r. - Dowódca plutonu ckm - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Szymański Michał - s. Jana - st. strz. - poległ 17 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Szymaszek - Tadeusz - chor. - - - - - od 20 II 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Szymczak Bolesław - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szymczyszyn Józef - s. Stanisława - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Szymkowicz Wiktor - s. Michała - szer. - poległ 3 marca 1945 r. - - - - - - -
  Szyndler Eugeniusz - s. Klemensa - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 5 V 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Szypulski Edward - s. Stanisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szyszko Czesław - s. Józefa. - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 11 III 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Szyszko - Jerzy - sierż. pchor. - - - - - od 2 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Szyszko Stanisław - s. Jana - st. szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Szyszkowski Franciszek - s. Efima - kpr. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Szyszkowski Jan - s. Karola - ppor. - Złoty Krzyż Zasługi - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dowódca 2 plutonu ogniowego - Bateria 120 mm moździerzy - Artyleria pułkowa
  Ścieżko Czesław - s. Feliksa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ślązakowski Kazimierz - s. Wilhelma - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ślepy Józef - s. Michała (z) - szer. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Śliwiński Edward - s. Mikołaja - szer. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Śliwiński Józef - s. Kazimierza - ppor. - poległ 9 marca 1945 r. - - - - od 27 II 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Ślusarski Aleksander - s. Aleksandra - szer. - poległ 10 marca 1945 r. - - - - - - -
  Świdrycki Franciszek - s. Piotra - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Świerbutowicz - Kazimierz - chor. - - - - - od 20 XII 1944 r. - Dowódca plutonu armat 45 mm - - 2 batalion
  Świerbutowicz Władysław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Święcicki Roman - s. Dominika - bomb. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Świniuch Filip - s. Jana - kpy: - poległ 17 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Świrko Aleksander - s. Józefa - st. szer. - poległ 15 marca 1945 r. - - - - - - -
  Świtała Henryk - s. Pawła - chor. - poległ 9 sierpnia 1944 r. - - - - od 14 III 1944 r. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - - 2 batalion
  Taładaj Wacław - s. Józefa - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tański - Józef - plut. - - - - - od 9 VI 1944 r. - Instruktor propagandy - - Sekcja polityczno-wychowawcza
  Tara Bolesław - s. Bolesława - kpr. - - - - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Tarajkowski Józef - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tarasiewicz Witold - s. Stefana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Taratkiewicz - Eugenrusz - kpt. - - - - - od 31 I 1945 r. - Kwatermistrz pułku - - Kwatermistrzostwo
  Tarchała Stanisław - s. Józefa - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tarnawski Zygmunt - s. Józefa - kpt. - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - od 15 I 1944 r. - Dowódca batalionu - - 1 batalion
  Tatuś Zbigniew - s. Marcina - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tchórz Mieczysław - s. Józefa - szer. - poległ 2 grudnia 1944 r. - - - - - - -
  Tchórzewski Bronisław - s. Józefa - kpt. - Krzyż Walecznych - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 28 III 1945 r. - Dowódca kompanii - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Teleżyński - Walenty - b/s - - - - - od 25 II 1944 r. - Dowódca plutonu sanitarnego - - 1 batalion
  Tenenbaum Roman - s. Wolia - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tenkiel - Henryk - ppor. - - - - - od 24 V 1945 r. - Dowódca plutonu sztabowego - - Pododdziały pułkowe
  Teraz Antoni - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Teraz Jan - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Terlecki Antoni - s. Adama - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Terlecki Antoni - s. Władysława - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Teterski Franciszek - s.' Józefa (z) - szer. - poległ 18 września 1944 r. - - - - - - -
  Tkaczyk Stanisław - s. Adama - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tokarski Antoni - s. Dymitra, - szer. - zginął 23 I 1946 r. - - - - - - -
  Tokarski Henryk - s. Franciszka - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tokata Adolf - s. Grzegorza - szer. ' - poległ 13 marca 1945 r. - - - - - - -
  Tołpa Tadeusz - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Tomasik Wacław - s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tomaszewicz Józef - s. Juliana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Tomaszewski Franciszek - s. Kajetana - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Tomaszewski Józef - s. Juliana - plut. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Tomaszewski Wiaczysław - s. Walerego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tomczyk Eryk - s. Józefa - szer. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Tomczyk Stanisław - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tomko Stanisław - s. Bartłomieja - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tonkiel Henryk - s. Stanisława - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Toński - Józef - plut. - - - - - od 6 V 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - Służba zdrowia
  Towaszkiewicz Jan - s. Aleksandra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Traczak Józef - s. Walentego - st. sierż. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - - - - -
  Traczewski Józef - s. Aleksandra - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Trajkowski Wacław - s. Władysława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Trejmak Jan - s. Kazimierza - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Trzaskowski Jakub - s. Feliksa - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tumas Wincenty - s. Bronisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tumiel Teador - s. Asentja - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tupieka - Jan - sto ogn. - - - - - od 15 I 1944 r. - Dowódca plutonu amunicyjnego - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Tupikowski Wilhelm - s. Jana - kpt. - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - - od 20 III 1945 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Turek - Mieczysław - ppor. - - - - - od 12 VI 1945 r. - Dowódca plutonu - Pluton zwiadu konnego - Pododdziały pułkowe
  Turek - Jan - chor. - - - - - ,od 4XI 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Turenko Paweł - s. Józefa - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 15 VIII 1945 r - Zastępca dowódcy baterii - Bateria 120 mm moździerzy - Artyleria pułkowa
  Turewicz Wadaw - s. Grzegorza - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Turowski Józef - s. Antoniego. - st. sierż. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 28 III 1945 r. - Dowódca plutonu gospodarczego - - 3 batalion
  Turowski Józef - s. Jana - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Turski Karol - s. Łukasza - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Twardowski Paweł - s. Pawła - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Twardy Czesław - s. Stanisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Twarkowski Władysław - s. Jana - chior. - poległ 30 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Twerda - Michał - sierż. pchor. - - - - - od 1 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Tworkowski Władysław - s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 5 VII 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Tyka Stanisław - s. Filipa, - szer. - zginął 22 VIII 1947 r. - - - - - - -
  Tykociński - Łazarz - chor. - - - - - od 20 V 1944 r. - Zastępca dowódcy baterii - Bateria 120 mm moździerzy - Artyleria pułkowa
  Tylec Stanisław - s. Filipa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tyszkiewicz Adam - s. Augusta - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Tyszkiewicz Władysław - s. Augusta - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tyszko Bolesław - s. Hipolita - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ułas Antoni - s. Piotra - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ungar Izydor - s. Hermana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Urban - Tadeusz - chor. - - - - - od 15 VIII 1944 r. - Technik artyleryjski - Bateria 120 mm moździerzy - Artyleria pułkowa
  Urban Gustaw - s. Gustawa - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Urbaniak Bohdan - s. Władysława - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Urbaniak Stanisław - s. Franciszka - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Urbanowicz Aleksander - s. Władysława - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Urbanowicz Jan - s. Stanisława - kpr. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Urbanowicz Jarosław - s. Stanisława - kpr. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Urbanowicz Paweł - s. Antoniego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Urbanowski Aleksander - s. Władysława - ppor. - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - - od 20 I 1944 r. - Dowódca kompanii - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Urbanowski - Czesław - sierż. pchor. - - - - - od 6 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Urbański Michał - s. Jakuba - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Uruski - Michał - ppor. - - - - - od 8 V 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Uścinowicz Franciszek - s. Juliana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wachta Józef - s. Wojciecha - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wacławik Karol - s. Pawła - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wagner Kazimierz - s. Józefa - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wajc Jakub - s. Benedykta - chor. - poległ 31 stycznia 1945 r. - - - - od 27 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Wajda - Tadeusz - b/s - - - - - od 5 III 1944 r. - Zastępca dowódcy baterii - Bateria 120 mm moździerzy - Artyleria pułkowa
  Wajnryb Abraham - s. Awnera - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 11 III 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Wajs Tadeusz - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wajsbrod Izaak - s. Mojżesza - kpr. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Wald - Leopold - chor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Walenicki Kazimierz - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Walentyński Władysław - s. Szymana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - od 2 III 1945 - Dowódca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Walla Franciszek - s. Józefa - sierż. - poległ 2 grudnia 1944 r. - - - - - - -
  Walter Jefim - s. Chaina - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Walusz Józef - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Walusz - Mariusz - ppor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Wanda - Maria - ppor. - - - - - od 27 IV 1944 r. - Szef apteki - - Służba zdrowia
  Wandukowski Kazimierz - s. Karola - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Warecki - Jerzy - ppor. - - - - - od 8 III 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - Bateria 45 mm dział przeciwpancernych - Artyleria pułkowa
  Warszawski Aleksander - s. Jakuba - kpr. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Wasilewski Wiktor - s. Franciszka - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wasilkowski Mieczysław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wasilonek Teodor - s. Konstantego - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 10 II 1944 r. - Dowódca plutonu gospodarczego - - 1 batalion
  Waszkiewicz Franciszek - s. Franciszka, - szer. - zginął 16 IV 1946 r. . - - - - - - -
  Wawrosz Jerzy - s. Ignacego - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ważyński Paweł - s. Jana - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - od 3 III 1944 r. - Szef sztabu batalionu - - 1 batalion
  Wąsowicz Witold - s. Kazimierza - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wąsowski Wojciech - s. Józefa - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Wedmidz Jan - s. Jana - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Weiss Tadeusz - s. Władysława - kpr. - poległ 2 grudnia 1944 r. - - - - - - -
  Wejknis Feliks - s. Michała - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wejnberg Józef - s. Chaina - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Weller Zygmunt - s. Ryszarda - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Wencel Aleksander - s. Pawła (z) - szer. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Wereszczyński Zygmunt - s. Bronisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Werncki - Jan - chor, - - - - - od 20 I 1944 r. - Dowódca plutonu sztabowego - - Pododdziały pułkowe
  Werner Hersz - s. Enkosa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wertepny Stanisław - s. Leona - szer. - poległ 13 marca 1945 r. - - - - - - -
  Weryho Piotr - s. Juliana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Weselski Bronisław - s. Hipolita - chor. - - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Krzyż Walecznych - - od 5 XII 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Wesoła Józef - s. Edwarda - szer. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Wesołowski Tadeusz - s. Antoniego - szer. - poległ 24 września 1944 r. - - - - - - -
  Wezner Jan - s. Marcina - st. strz. - poległ 14 marca 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Węgłowski Franciszek - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wiedmiedź Jan - s. Jana - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Wielgo Józef - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Wielgucki Eugeniusz - s. Karola - mpr. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Wierchowodka - Paweł - mjr - - - - - od 19 I 1944 r. - Dowódca pułku - - Dowództwo Pułku
  Wierciński Wacław - s. Antoniego. - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 25 X 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Wiertel Zdzisław - s. Stanisława - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wierzała Łukasz - s. Józefa - chor. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Wierzbicki Michał - s. Stanisława , - szer. , - poległ 14 marca 1945 r. - - - - - - -
  Wierzbicki Mieczysław - s. Mariana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wierzbicki Mikołaj - s. Andrzeja - ppor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 30 I 1945 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Wietrennikow - Jan - mjr - - - - - od 20 III 1944 r. - Zastępca dowódcy do spraw liniowych - - Dowództwo Pułku
  Wilczyński - Józef - ppor. - - - - - od 14 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Wille Józef - s. Franciszka - szer. - poległ 13 listopada 1944 r. - - - - - - -
  Winniczuk Józef - s. Mikołaja - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wiosna Jan - S. Pawła - plut. - poległ 8 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Wiszkiel Albert - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wiszniewski Bronisław - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wiszniewski Zygmunt - s. Antoniego - kpr; - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wiszowaty Władysław - s. Jana - chor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 30 I 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Wiśniak - Mieczysław - chor. - - - - - od 12 II 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Wiśniewski Józef - s. Artura - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wiśniewski Józef - s. Władysława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wiśniewski Władysław - s. Dominika - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wiśniewski Zygmunt - s. Antoniego - kpr. - poległ 16 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Witan Władysław - s. Juliana - plut. - poległ 21 grudnia 1944 r. - - - - - - -
  Witka Franciszek - s. Marcina - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Witkowski - Jan - ppor, - - - - - od 19 XII 1944 r. - Zastępca dowódcy do spraw liniowych - - Pododdziały pułkowe
  Witkowski Feliks - s. Józefa - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Witkowski Marian - s. Antoniego - szer. - poległ 17 września 1944 r. - - - - - - -
  Wizem Stanisław - s. Józefa - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Włoch - Roman - chor. - - - - - - - -
  Włoch Roman - s. Błażeja - chor. - poległ 26 kwietnia 1945 r. - - - - od 13 II 1944 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Włodarski Bogusław - s. Antoniego - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wnęk Władysław - s. Józefa - szer. - poległ 13 sierpnia 1944 r. - - - - - - -
  Wnuk Józef - s. Stanisława - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wnukowski Franciszek - s. Wacława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojak Wiktor - s. Franciszka (z) - szer. - poległ 23 września 1944 r. - - - - - - -
  Wojcicki Marian - s. Antoniego - plor. - poległ 29 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Wojciechowicz Jan - s. Michała - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojciechowski Franciszek - s. Władysława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojciechowski - Stanisław - chor. - - - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Wojcieszyn Paweł - s. Adama - kpr. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Wojciuk Władysław - s. Józefa - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Wojciul Wacław - s. Stanisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wojdyło Jan - s. Jana - szer. - poległ 17 marca 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojnarowicz Julian - s. Bronisława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojszwiło Henryk - s. Bolesława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wojtasik - Jan - chor. - - - - - od 17 V 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Wojtowicz Wiktor - s. Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wojtyko Franciszek - S. Józefa - kpr. . - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Wolański Adam - s. Józefa (z) - kpr. - poległ 20 września 1944 r. - - - - - - -
  Wolański Józef - s, Aleksandra - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wolski Nikodem - s. Pawła - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wolt - Hipolit - chor. - - - - - od 12 II 1944 r. - Dowódca 1 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Wołczak Józef - s. Władysława - szer. . - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Wołoch - Roman - chor. - - - - - od 25 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Wołoszyn - Włodzimierz - chor. - - - - - od 15 VII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 1 kompania cekaemów - 1 batalion
  Wołowiecki Jan - s. Michała - por. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 30 I 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Woner - Kazimierz - ppor. - - - - - od 16 IV 1945 r. - Młodszy lekarz - - Służba zdrowia
  Woniakowski Adolf - s. Antoniego - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Woroniecki Karol - s. Józefa - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Woronin Mikołaj - s. Afanazego - kpt. - poległ 21 marca 1945 r. - - Krzyż Walecznych - - od 15 X 1944 r. - 2 pomocnik szefa sztabu do spraw rozpoznawczych - - Sztab Pułku
  Woronow Borys - . s. Longina - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wozniak Cyprian - s. Błażeja - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Woźniak Jan - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Woźniak Józef - s. Michała - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Woźniak Marian - s. Józefa - chor. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 5 IV 1945 r. - Dowódca 2 plutonu - 2 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Woźny Jan - s. Michała - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Woźny Mikołaj - s. Jana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Woźny Paweł - s. Wojciecha - szer. - poległ 16 września 1944 r. - - - - - - -
  Wójcicki - Franciszek - ppor. - - - - - od 16 IX 1945 r. - Dowódca kompanii - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Wójcicki - Marian - chor. - - - - - od 27 III 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Pododdziały pułkowe
  Wójcik - Adolf - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 15 III 1945 - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 kompania cekaemów - 2 batalion
  Wójcik - Michał - chor. - - - - - od 4 VII 1944 l'. - Zastępca dowódcy do spraw liniowych - - Pododdziały pułkowe
  Wójcik - Franciszek - ppor. - - - - - od 16 1 1944 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Wrona - Adam - chor. - - - - - od 15 II 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno- wychowawczych - 3 kompania cekaemów - 3 batalion
  Wrona - Stanisław - chor. - - - - - od 17 V 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Wrosz - Wincenty - ppor. - - - - - od 12 VI 1945 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Wróbel Bronisław - s. Stanisława - plut. - - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - - - -
  Wróblewski - Adolf - chor. - - - - - od 17 IV 1945 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Wróblewski Bronisław - s. Bazylego - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wróblewski Franciszek - s. Jana - szer. - poległ 14 marca 1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wróblewski Stanisław - s. Tomasza - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wrzesiński Bolesław - s. Tadeusza - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wyborny Stanisław - s. Karola - ppor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 10 III 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Wyrwała Franciszek - s. Marcina - ppor. - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - od 20 III 1946 r. - Dowódca kompanii - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Wysocki Jan - s. Dionizego - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Wysocki Piotr - s. Domfnika - szer. - poległ 24 września 1944 r. - - - - - - -
  Wysocki Włodzimierz - s. Józefa - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - - -
  Zabłocki Antoni - s. Antoniego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zabłocki Bronisław - s. Jana - chor. - poległ 10 marca 1945 r. - - - - od 8 IX 1944 r - Dowódca 3 plutonu - 3 kompania cekaemów - 3 batalion
  Zagajczyk Feliks - - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Zagrebeń - Jan - ppor, - - - - - od 1 II 1944 r. - Dowódca plutonu radiowego - - Pododdziały pułkowe
  Zagrobelny Józef - s. Ignacego - szer. - poległ 12 marca 1945 r. - - - - - - -
  Zajączkowski Leon - s. Józefa - st. sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Kierownik kancelarii sztabu - - Sztab Pułku
  Zajcew - Aleksander - ppor. - - . - - - od 20 VI 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Zajma Henryk - s. Konstantego - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zalazowski Emilian - s. Ludwika - kpr. - poległ 3 marca 1945 r. - - - - - - -
  Zalewski Bronisław - s. Mateusza - szer. - poległ 18 marca 1945 r. - - - - - - -
  Zalewski Edward - s. Jana - st. ogn. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zalewski Stanisław - s. Stefana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Załucki Franciszek - s. .Andrzeja - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Załucki Piotr - s. Jana - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zamke - Stefan - ppor. - - - - - od 10 I 1944 r. - Dowódca plutonu łączności - - 1 batalion
  Zamojski Wacław - s. Józefa - por. - poległ 21 marca 1945 r. - - - - - - -
  Zamojski Wacław - s. Józefa - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zamościński - Aleksander - chor. - - - - - od 19 VIII 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Zan Franciszek - s. Szymona - ppor. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - Srebrny Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - Dowódca 2 plutonu ogniowego - Bateria dział 76 mm - Artyleria pułkowa
  Zanecki Bazyli - s. Jana - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zaranek - Stanisław - ppor. - - - - - od 19 III 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Zarożny Feliks - . Aleksandra - por. - - - Krzyż Walecznych - - od 9 I 1945 r. - Dowódca kompanii - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Zarusiński Paweł - s. Michała - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zarychta Wiktor - s. Wincentego - plut. - - Złoty Krzyż Zasługi - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zarzęcki - Bronisław - por. - - - - - od 16 V 1945 r. - Dowódca kompanii - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Zasada Jan - s. Adama, - szer. - zginął 22 VIII 1947 r. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Zasławski - Szymon - b/s dr - - . - - - od 27 II 1944 r. - Dowódca kompanii - - Służba zdrowia
  Zawadzki Antoni - s. Stanisława - plut. - poległ 31 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Zawadzki - Jan - bs - - - - - od 19 III 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Zawadzki Stanisław - s. Wiktora - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zawadzki Władysław - s. Wiktora - kpr. - poległ 17 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Zawarkin - Sergiwsz - kpt. - - - - - od 21 1 1944 r. - Szef artylerii pułku - - Szefostwo Służb
  Ząbecki Kazimierz - s. Karola - kpr. - poległ 30 kwietnia 1945 r. - - - - - - -
  Zbrzeźny - Edward - sierż. pchor. - - - - - od 1 VIII 1944 r. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Zdanowski - Edward - chor. - - - - - od 15 VIII 1945 r. - Dowódca plutonu gospodarczego - - 3 batalion
  Zdrojewski Tadeusz - s. Józefa - szer. - poległ 31 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Zdziarski Tadeusz - s. Jana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zejma Czesław - s. Bronisława - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zeman - Tadeusz - ppor. - - - - - od 5 V 1945 r. - Zastępca dowódcy kampanii da spraw polityczno-wychowawczych - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Zgierski Stanisław - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ziaja Eugeniusz - s. Pawła - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zieliński Franciszek - s. Marcina - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zieliński Stanisław - s. Mateusza - szer. - poległ 9 sierpnia 1944 r. - - - - - - -
  Zieliński Zygmunt - s. Adolfa - plut. - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - - - - -
  Ziemba Józef - s. Michała - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Zienkiewicz Anatol - s. Arkadiusza - por. - - - Srebrny Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - od 29 II 1944 r. - Dowódca plutonu łączności - - 2 batalion
  Zięba Tadeusz - s. Karola - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Ziomkowski Adam - - chor. - poległ 3 lutego 1945 r. - - - - od 30 I 1945 r. - Dowódca plutonu cekaemów - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Ziółkowski Julian - s. Maksymiliana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Złotowski Władysław - s. Piotra - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zojno Czesław - s. Bronisława - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zołtański Władysław - s. Kazimierza - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zub Ludwik - s. Antoniego. - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zubicki Chaim - s. Josela - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zubicki Eljasz - s. Josela - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zuchowski Zdzisław - s. Franciszka - st. sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zwarycz Stanisław - s. Leona - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - - -
  Zwienchowski Henryk - s. Jana - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zwoliński Jan - s. Jana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Zybuła Stanisław - s. Jana - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Krzyż Walecznych - - od 28 III 1945 r. - Dowódca plutonu 50 mm moździerzy - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Zybura - Julian - ppor. - - - - - od 9 V 1945 r. - Dowódca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Zybura Karol - - chor. - - - Krzyż Walecznych - - od 8 I 1944 r. - Dowódca 3 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Zyśk Zygmunt - s. Władysława - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Żabski Leon - s. Antoniego - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Żarniewicz Tadeusz - s. Augusta - szer. - poległ 9 sierpnia 1944 r. - - - - - - -
  Żdan Wiktor - s. Adama - szer. - poległ 10 marca 1945 r. - - - - - - -
  Żebrowski Józef - s. Lucjana - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - - -
  Żeromski Józef - s. Macieja - chor. - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - - - - -
  Żłobicki Józef - s. Piotra - kpr. - poległ 20 stycznia 1945 r. - - - - - - -
  Żółciński - Zbigniew - kpt. pchor. - - - - - od 29 XII 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Żrubek - Jan - chor. - - - - - od 9 V 1945 r. - Dowódca 1 plutonu - 1 kompania fizylierów - Pododdziały pułkowe
  Żukowski Romuald - s. Antoniego - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Żwirko Jan - s. Hieronima - szer. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Żybura - Karol - chor. - - - - - od 1 II 1944 r. - Dowódca plutonu armat 45 mm - - 2 batalion
  Życzkowski Władysław - s. Stanisława, - plut. - zginął 26 XI 1945 r. - - - - - - -
  Żymańczuk Marian - s. Stanisława - plut. - poległ 13 lutego 1945 r. - - - - - - -
  Żyromski Witold - s. Jana - ppor. - - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - od 12 X 1944 r. - Dowódca 2 plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
   


  Źródło: "Siódmy kołobrzeski" - Marcin Dziuda, Jan Pokrzywa


  17 październik 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005