<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • „Ocalić od zapomnienia”

  ( opracowanie Aneta Kaczmarek )

  „Ocalić od zapomnienia” – Listy i dokumenty Polaków wywiezionych do Rzeszy Wiktora Lemiesza, (wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1981) to opowieść o pracy przymusowej Polaków w III Rzeszy, jednym z wielu tragicznych rozdziałów drugiej wojny światowej i udziału w niej ogromnej części polskiego społeczeństwa. W niniejszym opracowaniu znalazł się zaledwie drobny fragment zachowanych dokumentów osobistych związanych z sytuacją polskich robotników przymusowych w III Rzeszy oraz członków ich rodzin. Opublikowano m.in. listy Polaków do kraju i z kraju, listy kierowane do hitlerowskiej Centrali Przesiedleńczej w Łodzi przez Polaków przeznaczonych do zniemczenia, czy wnioski kierowane do Rady Głównej Opiekuńczej o udzielenie pomocy rodzinom, których żywiciele przebywali na robotach. Te ostatnie są kopalnią wiedzy na temat wszystkich członków rodziny z podaniem ich wieku, sytuacji materialnej, czy stanie zdrowia.
  Zachowane dokumenty rękopiśmienne prezentują wielopłaszczyznowy obraz oporu stawianego potężnemu wrogowi przez setki tysięcy bezbronnych ludzi pozbawionych praw, pracujących w nieludzkich warunkach, którym przyszło stawić czoło terrorowi i wyzyskowi. Z drugiej strony zaś dokumenty te ukazują tragiczną sytuację socjalno-bytową rodzin pozostałych w kraju, kwestię masowych wysiedleń i egzekucji. Jest to również świadectwo wielkiej determinacji polskiej społeczności w walce o przetrwanie i godność człowieka.
  „Ocalić od zapomnienia” - oprócz wnikliwej analizy wybranych dokumentów – to przede wszystkim obszerne fragmenty zachowanych listów, podań, zeznań, wniosków, akt sądowych czy raportów.
  Fakt braku indeksu nazwisk na końcu książki, skłonił mnie do uzupełnienia tej luki i zaprezentowania efektów swojej pracy na wypadek, gdyby kogoś z Państwa zainteresowała omawiana przeze mnie lektura w kontekście odszukania konkretnego nazwiska.
  Indeks ułożony jest alfabetycznie z podaniem nazwiska, imienia, roku urodzenia (jeśli zamieszczono). Są to nazwiska (niekiedy o niemieckim już brzmieniu) nie tylko robotników przymusowych, ale również członków ich rodzin, będących czy to jedni czy drudzy nadawcami lub adresatami zachowanej korespondencji.  LISTA NAZWISK - zawiera 1020 osób
  Nazwisko Imię - Ur.

  Aleksander Zofia -
  Andrzejewska Maria - 1899
  Andrzejewski Antoni - 1896
  Andrzejewski Antoni - 1922
  Andrzejewski Zenon - 1925
  Anklewicz Ignacy - 1935
  Anklewicz Helena - 1909
  Apaczyński Antoni -
  Banasiak Zofia -
  Baranowska Irena -
  Bartosik Józefa -
  Basińska Alicja - 1931
  Basińska Józefa - 1906
  Bator Stefania - 1911
  Bator Władysław - 1915
  Bau Rozalia - 1895
  Bau Stefan - 1902
  Bau Marian - 1928
  Bau Henryk - 1930
  Bau Benedykt - 1938
  Bau Stanisław - 1940
  Bednarski Jan -
  Berski Waldemar -
  Bertesiewicz Karol -
  Beska Wiktor Wincenty - 1939
  Beska Janina -
  Bielska Agnieszka - 1898
  Bielski Władysław - 1898
  Bielski Zygmunt - 1928
  Biniek Józefa - 1908
  Biniek Franciszek - 1906
  Biniek Maria - 1927
  Biniek Zygmunt - 1930
  Biniek Stanisław - 1937
  Biniek Zofia - 1934
  Biniek Teresa - 1935
  Biniek Barbara - 1943
  Błaszczyk Józefa -
  Błaszczyk Stefan - 1914
  Błaszczyk Franciszek - 1916
  Błaszczyk Stanisław - 1918
  Błaszczyk Franciszka - 1925
  Bobek Franciszka - 1912
  Bobek Władysław - 1921
  Bobek Krystyna -
  Bobek Witold -
  Bobek Teresa -
  Bobek Mieczysław -
  Boczkowska Janina - 1924
  Boczkowska Anastazja - 1889
  Boczkowski Stanisław - 1872
  Boczkowski Tadeusz - 1927
  Bolesta Maria - 1890
  Bolesta Antoni - 1893
  Bolesta Irena -
  Bonicka Helena - 1909
  Bonicka Czesława - 1930
  Bonicka Zofia - 1938
  Bonicka Wanda - 1936
  Bonicki Zygmunt - 1926
  Bonicki Stefan - 1941
  Bonicki Janusz - 1934
  Boroń Agnieszka - 1873
  Boroń Albina - 1916
  Boroń Maria - 1920
  Brodzki Jan -
  Broncka Scholastyka - 1872
  Broncki Stanisław - 1904
  Broncki Wacław - 1935
  Brudnicki Czesław -
  Brzyska Marianna - 1893
  Brzyska Franciszek - 1916
  Brzyska Marian - 1919
  Brzyska Bronisław - 1925
  Brzyska Jan - 1923
  Buczyńska Maria - 1882
  Buczyńska Wanda - 1922
  Buczyńska Bronisława - 1928
  Budziosz Władysława - 1913
  Budziosz Władysław - 1906
  Budziosz Lidia - 1936
  Budziosz Ryszard - 1942
  Budzyńska Zofia - 1905
  Budzyńska Bronisława - 1879
  Budzyński Augustyn - 1875
  Budzyński Zygmunt - 1903
  Bukowska Franciszka - 1898
  Bukowska Stefania - 1930
  Bukowski Piotr - 1894
  Byk Jan - 1886
  Cegielski Władysław -
  Chachuła Maria - 1900
  Chachuła Konstanty - 1900
  Chachuła Zygmunt - 1928
  Chachuła Aleksander - 1931
  Chachuła Andrzej - 1935
  Chliszcz Jan - 1883
  Chliszcz Franciszek - 1920
  Chliszcz Marian - 1918
  Chliszcz Franciszka - 1888
  Chmiel Magdalena - 1922
  Chmiel Roman - 1918
  Chomica Janina - 1917
  Chwiałkowska Elżbieta - 1886
  Chwiałkowski Tadeusz - 1918
  Cielniak Maria - 1932
  Cielniak Franciszek -
  Cielniak Maria -
  Cierniak Eugenia -
  Cierniak Jan -
  Cieślak Eugenia -
  Ciołek Marian -
  Ciuba Maria - 1912
  Ciuba Franciszek - 1911
  Ciuba Aniela - 1935
  Ciuba Zdzisława - 1936
  Cybilski Stanisław -
  Czarnota Wiktoria - 1887
  Czarnota Stanisław - 1915
  Czech Anna - 1914
  Czech Piotr -
  Czech Józef - 1939
  Czech Stanisław - 1941
  Czech Anna - 1942
  Czech Jan - 1895
  Czech Stanisława - 1924
  Czech Anna - 1926
  Czech Genowefa - 1895
  Czech Stefan - 1931
  Czech Jan - 1934
  Czech Józef - 1936
  Czernik Eugenia -
  Ćmich Halina -
  Dawczyk Maria - 1888
  Dawczyk Antoni - 1883
  Dawczyk Krystyna - 1926
  Dawczyk Bronisław - 1929
  Dawczyk Karol - 1932
  Demaniuk Regina - 1922
  Demaniuk Aleksandra - 1895
  Demaniuk Irena - 1930
  Demaniuk Piotr - 1891
  Demaniuk Eugeniusz - 1920
  Demchowska Józefa - 1876
  Demchowski Józef - 1908
  Demchowski Henryk - 1916
  Demchowski Władysław -
  Dębowski Tadeusz -
  Dobczak Teodor -
  Dobrowolska Anna -
  Dobrowolski Paweł -
  Dobrowolski Marian -
  Dobrzycka Stefania -
  Dobrzycka Gertruda -
  Dołba Irena - 1908
  Dołba Zofia - 1932
  Dołba Krystyna - 1937
  Domagalska Czesława - 1908
  Domagalski Adam - 1905
  Domagalski Zdzisław - 1937
  Dominiak Józef - 1913
  Dominiczak Kazimierz -
  Dondek Józefa - 1893
  Dondek Jan - 1888
  Dondek Marian - 1916
  Dondek Stanisław - 1923
  Drabczyk Jan - 1871
  Drabczyk Jan - 1919
  Drabczyk Leszek - 1923
  Drabczyk Tadeusz - 1924
  Drabczyk Zofia - 1878
  Drabczyk Waleria - 1938
  Dragon Maria - 1890
  Dragon Antoni - 1888
  Dragon Zofia - 1928
  Dragon Leon - 1930
  Dragon Marceli - 1932
  Druk Klementyna - 1923
  Dubicka Małgorzata - 1943
  Dubicki Zygmunt - 1933
  Dubicki Henryk - 1935
  Dubicki Stanisław -
  Dworak Adam -
  Dylewska Stefania - 1935
  Dylewska Krystyna - 1931
  Dylewski Stefan - 1908
  Działek Julia - 1883
  Działek Władysław -
  Działek Henryk -
  Dzieputa Stanisław - 1922
  Dziura Natalia - 1900
  Dziura Edward - 1911
  Dziura Stefan - 1940
  Fabiś Bruno -
  Falkowska Władysława -
  Fik Stanisław -
  Flis Wiktoria - 1894
  Flis Andrzej -
  Flis Mieczysław -
  Flis Jan -
  Flis Aniela - 1933
  Florczyk Donata -
  Floryk Marian -
  Fonfara Helena -
  Frankowska Anna - 1892
  Frankowska Lidia - 1927
  Frankowski Konrad - 1887
  Frankowski Eugeniusz - 1930
  Frąckowiak Stanisław -
  Fritz Ferdynand -
  Gadro Helena - 1900
  Gadro Franciszek - 1892
  Gadro Apolonia -
  Gadro Henryk - 1922
  Gajewska Stanisława -
  Gajewska Marianna - 1884
  Gajewska Helena - 1888
  Gajewska Halina - 1921
  Gajewski Władysław - 1910
  Gajewski Tadeusz - 1934
  Gajewski Mieczysław - 1930
  Gajewski Wacław - 1923
  Gajewski Paweł - 1927
  Gajewski Jan -
  Gawlak Jerzy - 1939
  Gawlak Otylia -
  Gawlak Felicja -
  Gąsienica Aleksander - 1875
  Gąsienica Elżbieta - 1914
  Głąb Julia - 1910
  Głąb Michał - 1900
  Głąb Helena - 1930
  Głąb Kazimierz - 1935
  Głowa Tadeusz -
  Głowacka Karolina - 1884
  Głowacki Józef - 1922
  Golonskiewicz Adam -
  Gołda Wacław -
  Gołecka Aniela - 1892
  Gołecki Bronisław - 1895
  Gołecki Władysław - 1925
  Gołecki Józef - 1926
  Goździkowski Antoni - 1883
  Goździkowski Marian -
  Goździkowski Jan -
  Goździkowski Stanisław -
  Górecka Irena -
  Grabarz Julia -
  Grabarz Michał - 1908
  Grabarz Janina - 1932
  Grabarz Adela - 1937
  Grizani Sabina - 1895
  Grizani Mieczysław - 1923
  Gruca Maria - 1887
  Gruca Stanisław - 1923
  Gruca Albin -
  Gruca Eugeniusz -
  Gruca Antoni - 1885
  Gruca Rozalia - 1934
  Grześlak Stefania - 1904
  Grześlak Stefan - 1923
  Grześlak Antoni - 1925
  Grześlak Ryszard -
  Grześlak Marian - 1932
  Grześlak Krystyna - 1941
  Guz Józefa -
  Hajdera Zofia - 1922
  Hajdera Jan - 1911
  Hajdera Mirosław - 1941
  Hajdera Halina - 1942
  Hajdera Stanisław - 1944
  Hajduk Halina -
  Hajduk Stefan - 1933
  Hodam Eleonora - 1883
  Hodam Józef - 1914
  Holzgraber Kazimir -
  Hudzik Maria - 1900
  Hudzik Józef - 1921
  Hudzik Bronisław -
  Hudzik Henryk - 1937
  Hulka -
  Jabłońska Alfreda - 1919
  Jabłońska Michalina - 1890
  Jabłońska Marianna - 1896
  Jabłoński Stanisław - 1893
  Jabłoński Edmund - 1917
  Jabłoński Henryk - 1924
  Jabłoński Stanisław - 1893
  Jamorska Stanisława - 1907
  Jamorska Helena - 1939
  Jamorski Franciszek - 1911
  Jamorski Jan - 1936
  Janiak Mieczysław -
  Jankiewicz Józefa -
  Jankiewicz Irena -
  Jasińska Irena -
  Jaśkiewicz Jan - 1922
  Jaśkowiak Bonifacy -
  Jaworek Maria - 1921
  Jedlińska Ludwika - 1913
  Jedlińska Janina - 1940
  Jedliński Stefan - 1905
  Jedliński Henryk - 1939
  Jeliński M. -
  Jeziorski Czeslas -
  Jeżewska Zofia - 1898
  Jeżewski Szczepan - 1926
  Jeżewski Szczepan - 1896
  Józefczyk Wojciech - 1932
  Józefczyk Zofia - 1904
  Józefczyk Czesława - 1933
  Józefczyk Piotr - 1910
  Jurczak Janina - 1904
  Jurczak Eugeniusz -
  Jurczak Sławomir -
  Jurczak Danuta -
  Jurczak Wanda -
  Jurek Marianna -
  Jurek Józef - 1898
  Jurek Stanisław - 1926
  Jurek Janina - 1929
  Kaczmarek Anna - 1899
  Kaczmarek Eugeniusz - 1911
  Kaczmarek Longina - 1936
  Kaczmarski Franciszek -
  Kaczorowski Jan -
  Kadela Maria - 1904
  Kadela Stanisław - 1923
  Kadela Czesław - 1935
  Kadela Janina - 1930
  Kadela Wanda - 1930
  Kadela Krystyna - 1937
  Kaliściak Agnieszka - 1890
  Kaliściak Wacław - 1920
  Kaliściak Katarzyna - 1925
  Kaliściak Marceli - 1888
  Kałuża Eugeniusz -
  Karasiński Józef - 1911
  Karbowicz Władysław -
  Karkocha Julia - 1895
  Karkocha Stanisław - 1896
  Karkocha Zofia - 1926
  Karkocha Henryk - 1933
  Karolczak Apolonia - 1901
  Karolczak Konrad - 1890
  Karolczak Iwona - 1930
  Karolczak Gwidon -
  Karwała Maria - 1885
  Kasińska Genowefa -

  Kasztantowicz Klara
  - 1894
  Kasztantowicz Eleonora - 1921
  Kasztantowicz Krystyna - 1923
  Kasztantowicz Aleksander - 1917
  Kasztantowicz Roman -
  Kasztantowicz Jan - 1928
  W Niemczech przebywały osoby: ELEONORA, KRYSTYNA, ALEKSANDER i ROMAN, Klara ich matka została wraz z córką Stanisławą w Polsce, Janek zginął w Warszawie w sierpniu 1944 roku.
  Ojciec Kajetan Kasztantowicz zmarł w 1940.
  W obozie Buchenwald (prawdopodobnie) zmarli OLEK i ROMEK. Krystyna mieszka w Kanadzie (żyje do dziś), Eleonora wróciła do Polski zamieszkała w Warszwie skąd pochodziłą. W Niemczech wyszła za mąż z amojego dziadka Karola Chrzanowskiego. Odnaleźli Klarę i Stanisławę w Jeleniej Górze, zaraz po wojnie. Klara zmarła w 1948 roku w Warszawie. Stanisława w 1996. Moja babcia Eleonora zmarła w 1997, dziadek Karol Chrzanowski w 1998 roku. Wszyscy są pochowani w Warszawie na cmentarzu powazkowskim w grobie rodzinnym Kasztantowiczów.
  Jeżeli chodzi o Aleksandra i Romana czekam na potwierdzenie ich obecności w obozie.
  W chwili śmierci tj. 1943 r. Aleksander miał 24 lata a Roman 17. Posiadam zdjęcia Aleksandra w mundurze ze szkoły podchorążych.
  Mój dzaidek był synem Kaziemierza Chrzanowskiego, który był z kolei synem Michała Chrzanowskiego z herbu PORAJ. Matka mojego dziadka nazywała sie Karolina Szafran zd Szubert (jest pochowana na cmentarzu Ewangelicko - Augsburskim w Warszawie na ulicy Obozowej), nazwisko Szafran jest po drugim mężu. Z tego drugiego małżeństwa miała syna Mietka Szafrana (przyrodni brat mojego dziadka)
  Ja osobiście cały czas szukam jakiś informacji na temat moich przodków, jest dosyć ciężko ponieważ moi dziadkowie nieżyją od przeszło 10 lat i nie za bardzo skąd mam zasięgać takich wiadomości, ostatnio pomaga mi moja mama (córka Eleonory i Karola) i ciotka (córka Stanisławy Dominikiewicz zd. Kasztantowicz).

  Remigiusz Lasoń


  Kawka Edmund
  -
  Kazimierczak Antonina - 1895
  Kazimierczak Rozalia - 1921
  Kazimierczak Franciszek - 1882
  Kazimierczak Maria - 1919
  Kazimierczak Cecylia - 1929
  Kęsik Franciszek -
  Kizler Tadeusz -
  Klauze Anna -
  Klauze Stanisław -
  Klauze Jadwiga -
  Klepinowska Konstancja - 1907
  Klepinowska Teresa - 1932
  Klepinowska Leokadia - 1933
  Klepinowska Zofia -
  Klepinowski Jan - 1936
  Klepinowski Paweł - 1907
  Klik Aleksander -
  Knapczyk Józef - 1890
  Knapczyk Stefan - 1921
  Knapczyk Franciszek - 1931
  Knapczyk Weronika - 1935
  Kolanek Pelagia - 1909
  Kolanek Stanisław - 1908
  Kolanek Maria - 1931
  Kolanek Barbara - 1932
  Kolanek Leokadia - 1933
  Kolanek Janina - 1935
  Kolanek Mieczysława - 1936
  Kołtonik Anna - 1898
  Kołtonik Antoni - 1900
  Kołtonik Stefan - 1933
  Kołtonik Marianna - 1936
  Kołtonik Jerzy - 1938
  Konikowski -
  Konrad Irena -
  Konrad Lidia - 1926
  Kopacka Michalina - 1881
  Kopacka Genowefa - 1913
  Kopacki Józef - 1886
  Kopacki Edward - 1920
  Kopański Stanisław - 1934
  Kopański Stanisław - 1904
  Kopeć Józef -
  Koprowska Janina -
  Korus Maria - 1897
  Korus Jan - 1897
  Korus Władysław - 1925
  Korus Tadeusz - 1927
  Korus Anna - 1931
  Korus Maria - 1935
  Kosin Teodora - 1878
  Kosin Janina - 1921
  Kosin Franciszek - 1905
  Kosiński Ryszard -
  Koszczalski Helena -
  Koszyk Tadeusz - 1866
  Kośnik Emilia - 1934
  Kośnik Eugeniusz - 1937
  Kośnik Hilary - 1897
  Kośnik Franciszka - 1901
  Kotyńska Bronisława - 1891
  Kotyński Walerian - 1914
  Kotyński Stanisław - 1919
  Kowalczyk Lech -
  Kowalczyk Antoni -
  Kowalczyk Jan - 1930
  Kowalczyk Władysław - 1939
  Kowalczyk Zofia - 1934
  Kowalewska Irena -
  Kowalewski Jerzy -
  Kowalik Maria -
  Kowalik Stanisław -
  Kowalik Józef - 1930
  Kowalik Jan - 1936
  Kowalik Maria - 1937
  Kowalik Tekla - 1892
  Kowalik Piotr - 1921
  Kowalik Bronisława - 1919
  Kowalik Józefa - 1932
  Kowalik Stanisława - 1911
  Kowalik Eugeniusz - 1934
  Kowalik Władysław - 1935
  Kowalski Ferdynand -
  Kozioł Helena - 1910
  Kozioł Dyonizy - 1910
  Kozioł Leokadia - 1935
  Kozioł Wiesław - 1938
  Kozioł Czesława - 1905
  Kozioł Edward - 1926
  Kozioł Halina - 1929
  Kozioł Jadwiga - 1934
  Koziołek Julia - 1914
  Koziołek Wojciech -
  Koziołek Edward - 1936
  Koziołek Eugeniusz - 1938
  Krajewska Helena - 1923
  Krajewska Feliksa - 1894
  Krajewska Jadwiga - 1924
  Krajewski Leopold - 1914
  Krajewski Albin - 1941
  Krajewski Remigiusz - 1942
  Krajewski Jan - 1896
  Krajewski Ryszard - 1925
  Krajewski Jan - 1930
  Kręźlik Janina - 1906
  Kręźlik Józef - 1906
  Kręźlik Czesław - 1932
  Kręźlik Antoni - 1934
  Kręźlik Stanisław - 1942
  Kręźlik Piotr - 1944
  Krokulska Franciszka - 1885
  Krupa Maria - 1893
  Krupa Feliks - 1897
  Krupa Halina - 1923
  Krzemińska Marianna - 1886
  Krzemiński Stanisław - 1921
  Krzemiński Stanisław -
  Krzemiński Aleksander -
  Kukułka Aleksander -
  Kuleczko Irena -
  Kułach Maria - 1896
  Kumala Stefan -
  Kutrzeba Kazimiera - 1911
  Kutrzeba Bronisław - 1908
  Kutrzeba Jerzy - 1927
  Kutrzeba Andrzej - 1938
  Kuźmińska Apolonia - 1886
  Kuźmińska Franciszka - 1914
  Kuźmińska Jadwiga - 1921
  Kuźmiński Feliks - 1921
  Kwiatkowski Stefan - 1880
  Kwiecień Stanisława - 1914
  Labrecht Zbyszko - 1932
  Labrecht Stanisława - 1912
  Leśniak Weronika - 1912
  Leśniak Bronisław - 1914
  Leśniak Teresa - 1941
  Leśniak Elżbieta - 1943
  Lewa Halina -
  Lewicka Janina - 1927
  Lipiec Tadeusz -
  Lisiak Stanisław - 1891
  Lisiak Henryk - 1918
  Lisiak Zygmunt - 1923
  Lisiak Stefania - 1921
  Lisiak Stanisława - 1897
  Lisiak Sabina - 1925
  Lodczyk Wacław -
  Ludwikowska Teresa - 1893
  Ludwikowski Jan - 1899
  Ludwikowski Józef -
  Ludwikowski Marian - 1939
  Ludwikowski Kazimierz - 1935
  Luty Kazimierz -
  Łabęcki Klara -
  Łada Apolonia - 1863
  Łęski Stanisław - 1928
  Łęski Józef - 1920
  Łozińska Maria - 1913
  Łoziński Bolesław - 1908
  Macha Bernard - 1917
  Macha Tomasz - 1922
  Macha Jerzy - 1922
  Maciak Maria -
  Maciejczuk Mieczysław -
  Maciejczuk Bronisława -
  Maćkowiak Helena -
  Magiera Ładysław - 1922
  Majewski Adalbert -
  Makowska Katarzyna - 1885
  Makowski Jan - 1914
  Makowski Józef - 1921
  Malczyk Stanisława - 1876
  Malczyk Marian - 1902
  Malesa Franciszek -
  Maliszewska Katarzyna - 1897
  Maliszewska Jadwiga - 1930
  Maliszewski Bartłomiej - 1922
  Maliszewski Jerzy - 1927
  Maliszewski Czesław - 1929
  Maliszewski Robert - 1937
  Malkowski Zygmunt -
  Mańkowska Katarzyna - 1875
  Mańkowska Alicja - 1920
  Mańkowska Maria - 1914
  Marciszewska Józefa - 1887
  Marciszewski Wacław - 1922
  Marczak Ignacy -
  Marczak Józef -
  Mazur Wojciech - 1886
  Mazur Julia - 1886
  Mazur Maria -
  Midzio Janina -
  Mierzejewski Witold -
  Mierzwa Franciszka - 1898
  Mierzwa Bronisława -
  Mikołajczyk Irena -
  Mikołajczyk Czesław -
  Miś Maria - 1881
  Miś Stanisław - 1902
  Miś Stefania - 1908
  Miś Jan -
  Miś Helena - 1938
  Mitrowski Stanisław -
  Mizerska Marianna - 1886
  Mizerska Otylia -
  Mizerska Eugenia - 1927
  Mizerski Jan - 1916
  Mocydlarz Stanisław - 1931
  Mocydlarz Marianna - 1901
  Mocydlarz Józef - 1899
  Mokras Janina -
  Mokrzycka Władysława -
  Mokrzycki Franciszek -
  Montowski Alojzy -
  Motłoch Antonina - 1888
  Motłoch Stanisław - 1914
  Motłoch Mieczysław - 1921
  Motłoch Janina - 1924
  Muszyński Max Marceli -
  Nagiel Bronisława - 1914
  Nagiel Bronisław - 1910
  Nagiel Zdzisława - 1937
  Nagiel Henryk - 1939
  Nakielna Aniela - 1907
  Nakielna Helena - 1924
  Nakielna Władysława - 1926
  Nakielna Teresa - 1932
  Nakielna Katarzyna - 1934
  Nakielny Stanisław - 1917
  Niewiadomska Leokadia - 1922
  Niewiadomska Krystyna - 1944
  Niewiadomski Józef - 1918
  Nizińska Anna - 1882
  Nizińska Apolonia -
  Niziński Józef -
  Niziński Marcin -
  Niziński Alfred -
  Niziński Ludwik -
  Nowak Bronisław -
  Nowak Jan -
  Nowak Józefa -
  Nowak Maria - 1900
  Nowak Józef -
  Nowak Anna -
  Nowak Pelagia - 1932
  Nowak Maria - 1934
  Nowak Daniela - 1929
  Nowak Janusz - 1936
  Ogonowska Zofia -
  Ogonowski Jakub - 1897
  Okoniewski Władysław -
  Olszewska Helena - 1887
  Olszewski Henryk - 1926
  Olszewski Roman -
  Olszówka Magdalena - 1932
  Olszówka Ludwika -
  Osuch Apolonia -
  Owczarek Jan -
  Owczarek Józefa - 1897
  Owczarek Józef - 1898
  Owczarek Adam - 1928
  Owczarek Stefan - 1926
  Owczarek Henryk - 1934
  Paczkowska Wanda - 1922
  Paczkowska Barbara - 1940
  Paczkowski Tadeusz - 1919
  Padensiak Halina -
  Pałyzka Jan - 1931
  Pałyzka Jan - 1893
  Pałyzka Małgorzata - 1868
  Pamoń Józef -
  Panert Czesława - 1910
  Panert Stanisław - 1901
  Panert Adam - 1930
  Panert Zenon - 1938
  Paradowska Karolina - 1889
  Paradowski Mieczysław - 1919
  Paradowski Henryk - 1923
  Pawlusiński Stefan -
  Peplak Genowefa - 1914
  Peplak Zygmunt - 1910
  Peplak Waldemar - 1935
  Peplak Krystyna - 1937
  Peplak Alicja - 1939
  Perlińska Marianna - 1876
  Perlińska Helena - 1906
  Perliński Antoni - 1913
  Perliński Kazimierz - 1916
  Piasek Stefania - 1881
  Piekarniak Maria - 1897
  Piekarniak Jan - 1896
  Piekarniak Marian - 1923
  Piekarniak Halina - 1926
  Piekarniak Krystyna - 1931
  Piekarska Zofia - 1924
  Pietraszek Maria - 1875
  Piszczyn Gustaw -
  Piwosz Franz -
  Pleśnierowicz Stanisław -
  Pławacka Marcela - 1882
  Pochylska Helena - 1922
  Pochylski Tadeusz - 1940
  Polakowska Janina -
  Polarska Stefania - 1932
  Polarski Stefan - 1905
  Poniedziałek Anna - 1896
  Poniedziałek Władysław - 1925
  Poniedziałek Franciszek - 1927
  Poniedziałek Stanisława - 1923
  Popiel Krystyna -
  Popieralska Anna -
  Poprawa Agnieszka - 1902
  Poprawa Marian - 1902
  Poprawa Franciszek - 1928
  Poprawa Maria - 1936
  Poprawa Anna - 1938
  Pres Zofia -
  Pres Józef - 1904
  Pres Kazimierz - 1938
  Prywalska Sabina -
  Przybyła Adam -
  Pstrowska Bronisława -
  Puzdrakowicz Zdzisław -
  Puzdrakowicz Kazimiera -
  Pyrdek Halina - 1937
  Pyrdek Anna -
  Pyzara Helena - 1905
  Pyzara Jan - 1905
  Pyzara Irena - 1925
  Pyzara Tadeusz - 1929
  Pyzara Stanisława - 1934
  Pyzara Janina - 1938
  Rachłowska Maria - 1900
  Rachłowska Zofia - 1932
  Rachłowski Ignacy - 1891
  Rachłowski Andrzej - 1925
  Rachłowski Józef - 1934
  Rachłowski Jan - 1937
  Rachłowski Stanisław - 1940
  Rachwalik Tomasz - 1883
  Rachwalik Jan - 1923
  Rachwalik Bronisław - 1921
  Raczyńska Jadwiga -
  Radzikowska Danuta -
  Radziszewski Franciszek -
  Rafacz Andrzej -
  Rafacz Władysław - 1914
  Rataj Barbara - 1938
  Rataj Emilia - 1914
  Rataj Bolesław - 1911
  Rataj Krystyna - 1933
  Rataj Alicja - 1936
  Raze Maria - 1916
  Raze Józef - 1910
  Raze Krystyna - 1942
  Reszczyńska Stanisława - 1898
  Roguzińska Józefa - 1897
  Roguzińska Stanisława - 1925
  Roguziński Wacław - 1920
  Roguziński Józef - 1921
  Romański Henryk -
  Rondela Anna -
  Rondela Stanisław -
  Ronkiewicz Zofia - 1913
  Rosiński Józef -
  Rospond Izydor - 1877
  Rospond Tadeusz - 1924
  Rozmysłowicz Jerzy -
  Różalski Stanisław -
  Różalski Edmund -
  Różycka Maria - 1908
  Różycki Tadeusz - 1930
  Różycki Jan - 1909
  Rusin Anna -
  Rusin Jan -
  Rusin Władysław - 1922
  Rusin Barbara - 1935
  Russ Maria - 1929
  Russ Edward - 1924
  Russ Wanda - 1931
  Rutkowski Roman -
  Rynkowski Grzegorz -
  Ryplewska Janina - 1913
  Ryplewska Teresa - 1934
  Ryplewska Danuta - 1937
  Ryplewski Edward -
  Ryś Zofia - 1935
  Ryś Maria -
  Ryś Getruda - 1940
  Sabura Bartłomiej - 1887
  Sabura Piotr - 1924
  Sabura Jan - 1922
  Sabura Zofia - 1927
  Sabura Józef - 1929
  Sadowska Anna -
  Sakowicz Galingas -
  Sawicka Wanda - 1924
  Sawicka Janina -
  Sawicki Piotr - 1920
  Sikorska Zuzanna - 1928
  Sikorska Stefania - 1930
  Sikorski Stefan - 1900
  Sikorski Kazimierz - 1923
  Skalska Janina -
  Skitek Thomas -
  Skonieczna Katarzyna - 1889
  Skonieczna Aniela - 1917
  Skonieczna Irena - 1930
  Skonieczny Jan - 1923
  Skonieczny Mieczysław - 1926
  Smektałła Jan -
  Sobesło Józef - 1879
  Sobesło Marian - 1914
  Sobesło Józef -
  Sobesło Jadwiga -
  Sobesło Tadeusz -
  Sołczyk Szymon - 1884
  Sołczyk Andrzej -
  Sołczyk Jan -
  Sołczyk Maria -
  Sordyl Bronisława - 1914
  Sordyl Stanisław - 1916
  Sordyl Marian - 1938
  Sordyl Lesław - 1944
  Spyra Franciszek - 1920
  Sroka Czesław - 1932
  Sroka Maria - 1933
  Sroka Franciszek - 1934
  Sroka Władysława - 1905
  Stachula Zofia -
  Stanik Jadwiga - 1853
  Stanik Stanisław - 1913
  Stanisz Jan -
  Stankowska Aniela - 1893
  Stankowska Wanda - 1935
  Stankowski Franciszek - 1899
  Stankowski Henryk - 1928
  Stankowski Tadeusz - 1939
  Starczewska Władysława - 1907
  Starczewska Genowefa - 1933
  Starczewska Leokadia - 1934
  Starczewski Jan - 1904
  Starczewski Stanisław - 1931
  Starczewski Kazimierz - 1936
  Starczewski Roman - 1938
  Stasiak Marcin - 1907
  Stasiak Anastazja -
  Stasiak Józef -
  Stąpor Helena - 1914
  Stąpor Jan - 1908
  Stąpor Jadwiga - 1944
  Stąpor Jan - 1940
  Stefański Wacław - 1907
  Stępień Seweryna -
  Stępień Janina -
  Stępień Władysław - 1913
  Stępień Zdzisław - 1933
  Stępień Zbigniew - 1939
  Stępień Wincenty - 1867
  Stępień Stanisław - 1923
  Stolarz K. -
  Strzelecka Anna - 1918
  Strzelecki Bolesław - 1910
  Strzelecki Henryk - 1940
  Styller Janina - 1915
  Styller Stanisław - 1919
  Suchan Anna - 1892
  Suchan Wojciech - 1899
  Suchan Czesław - 1927
  Suchan Edward - 1927
  Suchan Józef - 1931
  Suchan Rozalia - 1935
  Suchan Helena - 1936
  Suchan Katarzyna - 1939
  Suchan Jan - 1926
  Sulikowska Antonina -
  Sus Józef -
  Sutor Alfred - 1941
  Sutor Zofia - 1909
  Szafrańska Bronisława - 1895
  Szafrański Jan -
  Szafrański Tadeusz - 1928
  Szak Maria - 1898
  Szak Halina - 1920
  Szak Ferdynand - 1922
  Szak Tadeusz - 1924
  Szal Wiktoria - 1887
  Szal Stefania -
  Szara Stanisława - 1905
  Szara Barbara - 1935
  Szara Stanisława - 1942
  Szary Eugeniusz - 1925
  Szary Bohdan - 1939
  Szczechuła Józef - 1915
  Szczęsna Helena -
  Szczęsna Feliksa - 1930
  Szczęsna Józefa - 1934
  Szczęsny Wacław - 1912
  Szlarski Alfred -
  Szymala Władysława - 1909
  Szymala Jan - 1907
  Szymala Władysława - 1937
  Szymańczak Anna - 1901
  Szymańczak Andrzej - 1901
  Szymańczak Henryka - 1925
  Szymańczak Zbigniew - 1928
  Szymczak Janina - 1906
  Szymczyk Katarzyna - 1908
  Szymczyk Stanisław -
  Szymczyk Czesław - 1929
  Szymczyk Sabina - 1930
  Ślusarczyk Genowefa - 1909
  Ślusarczyk Henryk - 1936
  Ślusarska Stanisława -
  Ślusarski Tadeusz -
  Ślusarski Stanisław -
  Śmigielska Waleria - 1867
  Świderek Barbara - 1937
  Świderek Elżbieta - 1943
  Świderek Irena - 1913
  Świderek Leonard - 1912
  Świderek Regina -
  Świderek Andrzej - 1937
  Świętek Boleslaus -
  Tame Janina - 1913
  Tame Władysław - 1911
  Tame Alicja - 1934
  Tame Jerzy - 1938
  Tame Włodzimierz - 1940
  Terkiewicz Otylia - 1878
  Terkiewicz Zofia - 1920
  Tkacz Antonina - 1881
  Tkacz Józef Zdzisław - 1923
  Tkacz Józef - 1880
  Toczyska Zofia - 1888
  Toczyski Bolesław -
  Toczyski Ludomir -
  Tomasik Anna - 1912
  Tomasik Stanisław - 1907
  Tomasik Danuta - 1938
  Tomasik Teresa - 1940
  Torba Maria - 1911
  Torba Zygmunt - 1908
  Torba Marian - 1931
  Torba Mirosława - 1933
  Torba Ludwik - 1936
  Torba Kazimiera - 1940
  Trąbski Wiktor -
  Trószyńska Helena -
  Turczyńska Adela -
  Twardziszewska Mieczysława - 1898
  Twardziszewska Helena - 1919
  Twardziszewska Monika - 1924
  Twardziszewski Piotr - 1884
  Tyrała Maria - 1900
  Tyrała Andrzej -
  Tyrała Tadeusz - 1926
  Tyrała Jan - 1924
  Tyrała Franciszek - 1929
  Tyrała Andrzej - 1933
  Tyrała Stanisław - 1936
  Tyrała Julianna - 1939
  Tyrała Jan - 1942
  Tyrała Rozalia -
  Urbanek Maria - 1878
  Urbaniak Zenon - 1888
  Urbaniak Władysław - 1923
  Urbański Bernard -
  Wacławek Helena -
  Walczak Bolesław -
  Waszewska Katarzyna -
  Waśniewski Edward -
  Wąsik Ludwika - 1885
  Wąsik Jadwiga - 1928
  Wąsik Andrzej - 1920
  Wąsik Jadwiga - 1895
  Wąsik Józef - 1924
  Wesołek Maria - 1872
  Wesołek Władysław -
  Wesołek Tadeusz - 1933
  Wesołek Katarzyna - 1897
  Wesołek Stanisław - 1922
  Wesołek Franciszek - 1926
  Wesołek Władysław - 1926
  Wesołowski Antoni -
  Wetecki Wałdysław -
  Wędzicka Tekla - 1887
  Wędzicki Edward -
  Węgierska Wanda -
  Wiatrzyk Paweł -
  Wicher Aniela - 1935
  Wicher Wiktoria - 1895
  Wieczorek Antoni -
  Wieczorek Władysława -
  Wieczorek Antonina - 1906
  Wieczorek Władysław - 1923
  Wieczorek Franciszek - 1925
  Wieczorek Maria - 1930
  Wieczorek Jan - 1931
  Wieczorek Stanisława - 1932
  Wilk Józefa - 1905
  Wilk Henryka - 1926
  Wilk Zdzisław - 1931
  Wilk Jan - 1935
  Wilk Anna - 1940
  Wise Beata -
  Wiśniewski Edward -
  Wlazińska Maria -
  Włazło Genowefa - 1921
  Wodnicka Zofia - 1870
  Wodnicki Stanisław - 1919
  Wojciechowski Stanisław -
  Wojdówna Sabina -
  Wospil Agnieszka -
  Wospil Tadeusz -
  Wójcik Jan - 1899
  Wójcik Katarzyna - 1906
  Wrona Maria - 1889
  Wrona Kazimierz - 1885
  Wrona Władysław - 1918
  Wrona Kazimierz - 1915
  Wrona Szczepan - 1921
  Wrona Adela - 1930
  Wrona Zofia - 1932
  Wrońska Anatolia - 1889
  Wrońska Kazimiera - 1919
  Wrońska Barbara - 1925
  Wrońska Antonina - 1879
  Wroński Zygmunt - 1922
  Wróbel Jadwiga -
  Wróblewska Wanda - 1916
  Wróblewski Marian - 1917
  Wróblewski Wiesław - 1944
  Wymysłowski Jerzy -
  Wymysłowski Tadeusz -
  Wysocka Maria -
  Zaczek Ignacy -
  Zając Natalia - 1910
  Zając Stefania - 1932
  Zając Eugeniusz - 1934
  Zając Bronisława - 1882
  Zając Kazimierz - 1896
  Zając Janina - 1921
  Zawisza Marian - 1931
  Zawisza Józef - 1919
  Zawisza Tadeusz -
  Zawisza Zygmunt - 1925
  Zejda Maria - 1909
  Zejda Józef -
  Zejda Zofia -
  Ziętek Franciszka - 1883
  Ziętek Władysław - 1925
  Ziętek Tadeusz - 1923
  Zyzik Maria - 1886
  Zyzik Maria - 1920
  Zyzik Bronisław - 1923
  Zyzik Jan - 1912
  Zyzik Stefania - 1920
  Żukowska Janina - 1915
  Żukowski Zygmunt - 1915
  Żukowski Wojciech - 1942
  Żukowski Andrzej - 1944
  Żyła Teodor - 1935

  Źródło: „Ocalić od zapomnienia” – Listy i dokumenty Polaków wywiezionych do Rzeszy Wiktora Lemiesza, (wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1981)


  8 listopad 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005