<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 10 Pułk Piechoty
  ( opracowanie własne )

  Formowany w składzie 4 dywizji piechoty Armii Polskiej w ZSRR dn. 15.04.1944 r.
  Miejscem formowania była Stecówka.  Szlak bojowy 10 pułku piechoty


  LISTA NAZWISK - zawiera 1320 osób -
  dane z roku 1944 - 47

   

  Abłan Jan- s. Bolesława - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.11.1944 r. - - - - - -
  Adamczyk- Zdzisław - ppor. - s. Ludwika - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Ajces Łazarz- s. Michała - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - St. adiutant - - 3 batalion
  Akolzin- Lew - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu sanitarnego - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Akułow- Walenty - ppor. - s. Dymitra - - - - - Dca plutonu - Pluton 45 mm armat - 3 batalion
  Aleksa Stanisław- s. Konstantego - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Aleksandrow Aleksy- s. Arystazema - kpt. - poległ - w czasie cwiczeń pod Lublinem 28.8.1944 r. - - - - Dca batalionu - - 1 batalion
  Ambrożko- Bolesław - chor. - s. Jakuba - - - - - Dca plutonu granat. 50 mm - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Amurgowicz Józef- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Anders Mieczysław- s. Stanisława - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Andrejczuk Jan- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Androlaniec Henryk- s. Aleksandra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Andrzejczuk Jan- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Anielko Grzegorz- s. Mikołaja - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Anoszyn- Jan - ppor. - s. Jana - - - - - St. felczer - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Antoniszyn Henryk- s. Józefa - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Antyporowicz Jarosław- s. Sergiusza - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca plutonu granat. 50 mm - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Anuszyn- Jan - ppor. - s. Andrzeja - - - - - - Pluton sanitarny - 3 batalion
  Apecionek Ignacy- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Apperman Chaskiel- s. Salomona - plut. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Artiomka- Julian - por. - s. Matwieja - - - - - Zca dcy kompanii ds.. Liniowych - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Atrachimowicz Dymitr- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Babczyszyn Kazimierz- s. Szczepana - ppor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Babczyszyn Władysław- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Dca 3 plutonu - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Babicz Donat- s. Stanislawa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Babicz Leonard- s. Stanisława - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Bagnowiec- Teodor - por. - s. Andrzeja - - - - - Dca kompanii - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Bajcer Izydor- s. Pawła - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bajcer Kazimierz- s. Adama - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bajkowski Jan- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bajor Jan- s. Pawła - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Balicki Grzegorz- s. Eliasza - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Bałutkiewicz Mikołaj- s. Adama - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Baral Lucjan- s. Mariana - por. - - - Krzyż Walecznych - - - 4 pom. szefa sztabu d/s ewidencji - - Sztab
  Baranowski Władysław- s. Michała. - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Barczuk Bronisław- s. Władysława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Barewicz Antoni- - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bartecki Stanisław- s. Aleksandra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bartkow Jan- s. Antoniego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Dca 3 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Bartkow Michał- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bartkow Paweł- s. Adama - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Bartoszewicz Antoni- s. Klemensa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bartoszewicz Czesław- s. Władysława - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Bartoszewski Stanisław- s. Józefa - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Baryluk Józef- s. Antoniego, - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Baryluk Marian- s. Piotra - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Batiszczew- Jakub - ppor. - s. Jefima - - - - - Dca kompanii - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Batog Jan- s. Andrzeja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Batog Tomasz- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Baworowski Jan- s. Michala - szer. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Beczkiewicz Zygmunt- s. Józefa - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bednarczuk Jan- s. Józefa - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bednarski Piotr- s. Józefa - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Bednarz Antoni- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bedri Jan- s. Michała - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bejchor- Kazimierz - chor. - s. Ignacego - - - - - Dca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Bełżewicz Józef- s. Witolda - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Berbeć Tadeusz- s. Katarzyny - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Bereźniak- Antoni - plut. - - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Bereżański Franciszek- s. Tomasza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Berger Iszaj- s. Azji - ppor. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - Dca plut. ckm - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Bernacki Oktalion- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Bernfeld Marks- s. Nuchima - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Bezdzietny Aleksander- s. Augusta - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Bezrak Marian- s. Józefa - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Białowąs Alojzy- s. Pawła - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Białowolski Andrzej- s. Wasyla - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Biały Bronisław- s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Biały Karol- s. Józefa - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Biały Tomasz- s. Feliksa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Bielec Władysław- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bieliniak- Alfred - chor. - s. Franciszka - - - - - Dca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Bieniarz Władysław- s. Ludwika - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bieniasz Tadeusz- s. Ludwika - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bieniaszewski Jan- s. Szymona - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bieniaszewski Kazimierz- - plut. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Bień Józef- s. Piotra - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Biernacki Józef- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 19.9.1944 r. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Binek- Benedykt - ppor. - s. Józefa - - - - - 2 pom. ofic. żywn. - - Kwatermistrzostwo
  Biskupski Michał- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Blado- Jakub - ppor. - s. Galka - - - - - Dca plutonu ckm - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Bluj Józef- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Błaszczyk Władysław- s. Stanisława - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Błażek Wacław- s. Władysława - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Błażewicz Walerian- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 7.10.1944 r. - - - - - -
  Błoch- Borys - kpt. - s. Klemensa - - - - - Dca batalionu - - 1 batalion
  Bocek Kazimierz- s. Michała - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bochan- Bazyli - ppor. - s. Mikołaja - - - - - Dca l plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Bochenek Michał- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bochnan- Bazyli - ppor. - s. Mikolaja - - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Bociuto Ludwik- s. Wincentego - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Boczkowski Kazimierz- s. Jana - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Bogolecki Józef- s. Józefa - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bohdan Franciszek- s. Kazimierza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bojanow- Włodzimierz - ppor. - s. Jerzego - - - - - Dca 1 plutonu - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Bojko Antoni- s. Mikołaja - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bojko Józef- s. Aleksandra - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Bokotko- s. Bazylego - kpr. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Bokserman- Izaak - por. - s. Izraela - - - - - 5 pom. szefa sztabu ds tyłów - - Sztab
  Bończuk Paweł- s. Ignacego - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Boraszewski Józef- s. Tomasza - ppor. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - Krzyż Walecznych - - - Dca 3 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Borbiuk Jan- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bordanowski- Aleksander - ppor. - s. Leona - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Borgosz Tadeusz- s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Borko Alfons- s. Władysława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Borodzenia- Leon - ppor. - s. Tymoteusza - - - - - Dca l plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Borowski Czesław- s. Feliksa - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Borszcz Ignacy- s. Piotra - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bortnowski Bronisław- s. Jana - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Borzęcki- Józef - ppor. - s. Franciszka - - - - - 1 pom. ofic. żywn. - - Kwatermistrzostwo
  Bosak-Bosakowski Zbigniew- s. Stanisława - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bosakowski- Zbigniew - ppor. - s. Stanisława - - - - - Dca 3 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Botyński- Władysław - chor. - s. Józefa - - - - - Dca plutonu ckm - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Brdanowski Aleksander- s. Leona - ppor. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Brusławski- Mikołaj - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu ckm - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Bryk Jan- s. Wawrzyńca - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Brzozowski Czesław- s. Adolfa - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy komp. d/s liniowych - Kompania łączności - Szefostwo służb
  Buchar Władysław- s. Józefa - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 29.9.1944 r. - - - - - -
  Buczarski Piotr- s. Michała - szer. - - - - - - - -
  Buczek Wacław- s. Justyna - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Budhusajem Stefan- s. Jakuba - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Budziar Tadeusz- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Budzylewicz Jan- s. Jana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bujak Józef- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Bukała Piotr- s. Andrzeja - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Bukała Wawrzyniec- s. Mateusza - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Burda Edward- s. Józefa - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Burgal- Kazimierz - ppor. - s. Jana - - - - - Dca kompanii - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Burgot- Stanisław - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Burych Piotr- s. Tymoteusza - ppor. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - Dca plutonu - Pluton łączności - 2 batalion
  Busznica Marian- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Buszyński- Rudolf - chor. - s. Franciszka - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Butymski Stanisław- s. Ludwika - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Butyński Julian- s. Edwarda - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Całkowski Józef- s. Andrzeja - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Chabiak Marian- s. Kazimierza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Chabros Stanisław- s. Józefa - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 3 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Chadysz Józef- s. Konstantego - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Charson Józef- s. Jana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Chiliński - Franciszek - chor. - s. Pawła - - - - - Dca plutonu ckm - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Chławacz Bogdan- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Chmarnik Piotr- s. Wasyla - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.12.1944 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Chmielewski- Wincenty - ppor.. - s. Stefana - - - - - Dca 1 plutonu - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Chodor Zygmunt- s. Jana - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Chojdak Tadeusz- s. Józefa - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Choptiony Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Chorew- Jan - kpt. - s. Konstantego - - - - - St. lek. pułku - - Służba zdrowia
  Choroszej Edward- s. Stanisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Chowański- Jan - ppor. - s. Aleksego - - - - - Dca plutonu radiowego - Kompania łączności - Szefostwo służb
  Chruszcz Leopold- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Chruściel- Jerzy - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 3 plutonu - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Chrząstkowski- Bronisław (Bolesław) - ppor. - s. Seweryna - - - - - Dca 1 plutonu - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Chuderski Roman- s. Alojzego - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Chudoba Jakub- s. Macieja - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Chudziak Jan- s. Antoniego - kpr. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Chudzobak- Tadeusz - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii d/s pol-wych. - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Chyb Franciszek- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ciechanowicz Ambroży- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ciechanowski Jan- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Cielica Paweł- s. Bawła - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Ciulik- Stanisław - ppor. - s. Wojciecha - - - - - Dca 1 plutonu - 1 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Cukanow- Borys - ppor. - s. Michała - - - - - Kierownik warsztatów uzbrojenia - - Szefostwo służb
  Cwejman Izrael- s. Wolfa - por. - - - - - Order "Czerwonej Gwiazdy" - l pom. szefa sztabu ds. operacyjnych - - Sztab
  Cybruk Stanisław- s. Andrzeja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Cyganowski Antoni- s. Jakuba - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Cymbalski- Stanisław - ppor. - s. Zygmunta - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Cyran Feliks- s. Teodora - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 19.10.1944 r. - - - - - -
  Czaderna Józef- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czajkowski Stanisław- s. Jana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca plutonu - Pluton ochrony sztabu (żandarmerii) - Szefostwo służb
  Czarny Jan- s. Aleksandra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czechowski Fabian- s. Wiktora - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Czekieta Paweł- s. Michała - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Czelin Władysław- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czernecki Adolf- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czerniakiewicz Feliks- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czerniakowski Stanisław- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czerniatowicz Józef- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czerniawski- Stanisław - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Czerwik Teodor- s. Antoniego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czesnokow Grzegorz- s. Jana - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Czeszyn Marian- s. Macieja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czosnykowski Czesław- s. Leopolda - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Czub Bazyli- s. Bazylego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Czupryński Franciszek- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Czurko Edward- s. Józefa - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Czymbar Michał- s. Karola - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Czyż- Witold - kpr. - s. Ludwika - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Czyż Witold- - ppor. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Daszkiewicz Placyd- s. Emigdeusza - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dauter Bogdan- s. Klemensa - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Dawidowicz Gwidon- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dawiskiba Piotr- s. .Michała - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dąbrowski Adolf- s. Ludwika - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dąbrowski Bolesław- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Dąbrowski Stanisław- s. Wincentego - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Dec Zygmunt- s. Stanislawa - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Demczuk Paweł- s. Piotra - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Demko Michał- s. Dymitra - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 17.9.1944 r. - - - - - -
  Dereń Władysław- s. Izydora - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Dębicki Jan- s. Stanisława - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 24.10.1944 r. - - - - - -
  Dębiński Jan- s. Czesława - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Dibczak Kazimierz- s. Aleksandra - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Dłatki Leonn- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dobrowolski Mieczysław- s. Mieczysława - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca plutonu ckm - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Dobrowolski Mikołaj- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Dobrowolski Władysław- s. Franciszka - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Dobrzański Antoni- s. Wojciecha - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Doilido Władysław- s. Józefa - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Domański- Czesław - ppor. - s. Antoniego - - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Domaracki Antoni- s. Aleksandro - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Domaracki Jan- s. Klemensa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Dominiewski Wiktor- s. Hipolita - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Zca dcy kompanii d/s pol-wych. - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Donnefmer Tadeusz- s. Alberta - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Donosiewicz Aleksander- s. Donata - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Drabowicz Henryk- s. Józefa - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Drapikowski Józef- s. Franciszka - ppor. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - Dca 2 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Drohomirecki Jan- s. Michała - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Drzewiecki Anatol- s. Stanisława - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Drzewiński Paweł- s. Wojciecha - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dubelczak Stanisław- s. Antoniego - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Dubiel Józef- s. Wawrzyńca - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Dubiel- Paweł - ppor. - s. Tomasza - - - - - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Dublak Józef- s. Łukasza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dudziński- Stanisław - ppor. - s. Franciszka - - - - - Dca 3 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Dujnow- Michal - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu - Pluton łączności - 3 batalion
  Duklin Rudolf- s. Stanisława - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Duszenko Karol- s. Jana - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Dworzecki Franciszek- s. Benedykta - plut. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dybra Bolesław- s. Franciszka - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Dynowski Józef- s. Franciszka - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Dzeń Bronisław- s. Adama - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Dziadek Karol- s. Pawła - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Działdykiewicz Józef- s. Jakuba - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Dzieduszkiewicz Bazyli- s. Piotra - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Dziedzic- Jan - chor. - s. Tomasza - - - - - Dca plut. granat. 50 mm - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Dziki Wincenty- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Dziki Władysław- s. Jana - plut. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Dzikowski- Władysław - ppor. - s. Władysława - - - - - Dca l plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Dzioba Józef- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 1.10.1944 r. - - - - - -
  Dziumak Mikołaj- s. Michała - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Dziurka Zdzisław- s. Jana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Dziwkowski Józef- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Dzurman Jan- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ejsmunt Piotr- s. Grzegorza - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Fabian Eugeniusz- s. Stefana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Falkowski Adam- s. Gracjana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Fastryga Roman- s. Antoniego - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Fedołow- Anatol - ppor. - s. Jana - - - - - Szef kancelarii gospodarczej - - Kwatermistrzostwo
  Fedorowicz Stanisław- s. Jana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Feliński Piotr- s. Adama - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Feret Jan- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Fidowicz Alfons- - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Figiel Stanisław- s. Antoniego - st. sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Figura Piotr- s. Józefa - sierż. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Fijałka Jakub- s. Kacpra - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 11.12.1944 r. - - - - - -
  Fijałka Jan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Filipow Józef- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Fotaryn Piotr- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Fryc Jan- s. Jakuba - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Furman Bronisław- s. Mikołaja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gaj Stanisław- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Gajda Stanisław- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Gajdanowicz Mieczysław- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Gajdanowicz Tadeusz- s. Tymoteusza - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Dca 1 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Gajduczenia Józef- s. Kazimierza - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy kompanii d/s liniowych - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Gajer Adam- s. Kazimierza - chor. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Galas Antoni- s. Szczepana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Gandaliszyn Jan- s. Marcina - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Garbicz Jan- s. Jana - sierż. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Garbowski Antoni- s. Dominika - plut. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Garbowski- Stanisław - sierż. pchor. - s. Tomasza - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Garczyński Bronisław- s. Konstantego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gaszczarewicz Jan- s. Władysława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gauro Zbigniew- s. Bernarda - chor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca 2 plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Gawrylenkow Piotr- - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gąska- Tadeusz - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 3 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Gdowski Stanisław- s. Michała - plut. - poległ - pod Szwecją 17.2.1945 r. - - - - - -
  Gibała Zdzisław- s. Józefa - kpr. - poległ - pod Neumolkenberg 5.5.1945 r. - - - - - -
  Gidziński Grzegorz- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gierczak Emilia- c. Józefa - ppor. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - Krzyż "Virtuti Militari" 5 Klasy - - - Dca 1 plutonu - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Giorgica Grzegorz- s. Szymona - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Gliwa Stanisław- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Glukowski Marian- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gładysz Michał- s. Andrzeja - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 19.10.1944 r. - - - - - -
  Gładysz Władysław- s. Elżbiety - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Głowa Stanisław- s. Romana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 1 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Głowacki- Kazimierz - por. - - - - - - Zca dcy komp. ds pol.-wych. - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Gnap Michał- s. Wawrzyńca - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Godek Witold- s. Mariana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gogusz Kożma- s. Piotra - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Golonka Władysław- s. Marcina - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gołąbiowski Tadeusz- s. Stefana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Gołębiowski Józef- s. Jana - plut. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Gołębiowski Marian- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Gołębiowski Michał- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gołowanowa- Antonina - bs - c. Jana - - - - - Szef apteki - - Służba zdrowia
  Gołubiew- Jan - por. - s. Jana - - - - - Felczer wet. pułku - Slużba weterynaryjna - Służba zdrowia
  Gomułka Kazimierz- s. Pawła - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gorbat Michał- s. Wiktora - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Gorysz- Wilhelm - ppor. - s. Tomasza - - - - - Zca kwat. d/s pol. wych. - - Kwatermistrzostwo
  Gorzejewski Marian- s. Aleksego - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Gotlich Jan- s. Jana - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Goździk Sławomir- s. Ignacego - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 3 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Graba Franciszek- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Grabas- Marian - chor. - s. Adama - - - - - Dca 1 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Grabiński Franciszek- s. Józefa - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Grabowiecki Walery- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Grabowski Antoni- s. Ludwika - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Grabowski Michał- s. Marcina - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Gracjasz Adam- s. Wojciecha - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Greszczuk Teodor- s. Bazylego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Grinberg Julian- s. Mojżesza - por. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompamii - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Groza- Lew - ppor. - s. Aleksandra - - - - - Dca plutonu - Pluton 45 mm armat - 3 batalion
  Gruda Julian- s. Jana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Grudnicki Jan- s. Aleksandra - sierż. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Grudniewicz Mieczysław- s. Stanisława - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy kompanii d/s pol.-wych. - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Grudzień- Józef - ppor. - s. Teofila - - - - - Lektor pułku - Sekcja polityczno - wychowawcza - Szefostwo służb
  Gruszkowski Dionizy- s. Romana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Grześkowiak Norbert- s. Wincentego - ppor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca l plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Grzybek Bazyli- s. Pawła - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Grzywiński- Lucjan - por. - s. Narcyza - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Gubanow- Jerzy - chor. - s. Piwa - - - - - Dca 2 plutonu - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Gubanow- Jerzy - ppor. - s. Piotra - - - - - Dca plutonu - Pluton artylerii 45 mm armat - 1 batalion
  Guński Ksawery- s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 3 plutonu - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Gustyn Władysław- s. Antoniego - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.11.1944 r. - - - - - -
  Guszpit Kajetan- s. Mateusza - kpr. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Guta Jan- s. Ignacego - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Guzek Władysław- s. Antoniego - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Guzowski- Władysław - chor. - s. Marana - - - - - Dca 1 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Habal Stanisław- s. Romana - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Habiak Marian- s. Kazimierza - szer. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Habik Michał- s. Kazimierza - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 4.10.1944 r. - - - - - -
  Habra- Franciszek - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Hader- Władysław - chor. - s. Feliksa - - - - - Dca plutonu - Pluton ochrony sztabu (żandarmerii) - Szefostwo służb
  Hagersbach Szymon- s. Luzera - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Hakman- Blanko - chor. - s. Sulima - - - - - Zca dcy komp. ds pol. wych. - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Hakman- Michal - ppor. - s. Sulima - - - - - Dca kompanii - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Halicki Józef- s. Konstantego - kpr. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Harasimczuk Bolesław- s. Kazimierza - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Harpniak Bazyli- s. Kacpra - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 24.9.1944 r. - - - - - -
  Hartowicz Jan- s. Jana - kpr. - poległ - pod Neumolkenberg 3.5.1945 r. - - - - - -
  Hawryluk Michał- s. Eliasza - szer. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - - -
  Hebduś- Leon - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Helfer- Leon - por. - s. Samuela - - - - - Dca baterii - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Hercun Leon- s. Andrzeja - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Herczuk Ferdynand- s. Piotra - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Hipolit Andrzej- s. Jana - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Hławacz- Michał - sierż. pchoc. - s. Michała - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Hłuszenko- Borys - ppor. - s. Bazylego - - - - - Dca plutonu - Pluton chemiczny - Szefostwo służb
  Hobat Stanisław- - st. szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Hofman Władysław- s. Stanisława - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Hołda Marcin- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Hołyński Franciszek- s. Władysława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Hornakiewicz Bronisław- - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Hracaj Władysław- s. Eliasza - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Hruszczyn- Paweł - ppor. - s. Michala - - - - - Dca 2 plutonu ogniowego - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Hrycaj Marian- s. Justyna - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Hryncewicz Leon- s. Wiktora - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Hucio Ferdynand- s. Michała - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Humeniuk Jan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Humeniuk Marian- s. Michała - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Humeniuk Marian- s. Michała - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Huńka Józef- s. Antoniego - ppor. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - Krzyż Walecznych - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Huszczyn- Pruwel - ppor. - s. Michala - - - - - Dca plutonu amunicyjnego - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Ignatiew Siemio- s. Jana - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ilukowicz Władysław- s. Piotra - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Izykowski Stanisław- s. Stefana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Jabłoński Józef- s. Stanisława - kpr. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Jabłoński- Marian - chor. - s. Stanisława - - - - - Dca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Jackiewicz Jan- s. Józefa - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Jagielski Zdzisław- s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jakowski Franciszek- s. Feliksa - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Jakubas Franciszek- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Jakubek Antoni- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jakubiszyn Adolf- s. Michała - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Jakubow Józef- s. Antoniego - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Janczak Leon- s. Kajetana - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Janczak Leon- s. Edwarda - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Janczewski Mieczysław- s. Piotra - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Janicki Eugeniusz- s. Franciszlm - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Janicki Józef- s. Michała - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Janiszewski- Stanisław - ppor. - s. Piotra - - - - - Zca dcy batalionu ds pol.wych. - - 1 batalion
  Jankowski Józef- s. Mikołaja - plut. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Jankowski Marian- s. Tadeusza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jankowski Michał- s. Józefa - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Janowski Karol- s. Franciszka - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Januszewski- Stefan - ppor. - s. Zygmunta - - - - - Dca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Jaraczewski Zygmunt- s. Adama - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jarkowicz Wincenty- s. Dionizego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jarmoluk Eufemiusz- s. Archipa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jaros Jan- s. Marcina - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jasiński Stanisław- s. Józefa - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Jaskiewicz Franciszek- s. Franciszka - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jastrzębski Czesław- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Jaszczyn Mirosław- s. Prokopa - st. szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Jaszman- Paweł - kpt. - s. Bazylego - - - - - Dca kompanii - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Jawny Antoni- s. Franciszka - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.11.1944 r. - - - - - -
  Jawny Antoni- s. Józefa - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 6.11.1944 r. - - - - - -
  Jaworski Aleksander- s. Franciszka - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jaworski Andrzej- s. Szymona - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Jaworski Józef- s. Władysława - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jaworski Mieczysław- s. Czesława - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 20.4.1945 r. - - - - - -
  Jaworski Władysław- s. Józefa - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jedynak- Antoni - sierż. - s. Jana - - - - - Dca 1 plutonu - 1 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Jefimow- Michał - por. - s. Jefima - - - - - Dca batalionu - - 2 batalion
  Jewdokimow Jan- s. Andrzeja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jewsiegniew Sergiej- s. Dymitra - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Joda Antoni- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Jone- - por. - - - - - - Szef informacji - Sekcja informacji - Szefostwo służb
  Jotofimow- Sergiusz - kpt. - s. Piotra - - - - - Szef informacji - Sekcja informacji - Szefostwo służb
  Jóźwiak- Jan - ogn. - - - - - - Dca plutonu amunicyjnego - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Juchniewicz Bronisław- s. Władysława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Juchnik Maciej- s. Konstantego - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Judaszko- Wolf - por. - s. Mojżesza - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy kompanii d/s pol.-wych. - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Jurczak Adam- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Jurczenko Stanisław- s. Jana - plut. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jurkiewicz Marian- s. Leona - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Justyński- Jan - ppor. - s. Ludwika - - - - - Dca 1 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Juszkiewicz Michał- s. Karola - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Juszko Bolesław- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Juszman Paweł- s. Bazylego - kpt. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Juziak Antoni- s. Hieronima - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Juziuk Jan- s. Stanisława - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Juźwiak Mirosław- s. Leona - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kacman- Rubin - kpt. - s. Gersza - - - - - Dca kompanii - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Kaczan- Michał - wor. - s. Aleksego - - - - - Dca 1 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Kaczan Paweł- s. Aleksandra - ppor. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Kaczanowski Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Kaczanowski Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Kaczorowski- Ryszard - ppor. - s. Ferdynanda - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Kalejnikow Jerzy- s. Pawła - por. - - Krzyż Grunwaldu 5 klasy - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - St. adiutant - - 3 batalion
  Kaliński Józef- s. Antoniego - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 19.9.1944 r. - - - - - -
  Kaliszewski Kazimierz- s. Mariana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Kalitan- Bolesław - chor. - s. Mikołaja - - - - - Dca 2 plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Kalukin- - kpt. - - - - - - Szef informacji - Sekcja informacji - Szefostwo służb
  Kalukin Bazyli- - szer. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Kam- Stanisław - ppor. - s. Michała - - - - - Dca 1 .plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Kamanin Prokofiej- s. Stefana - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kambuł- Andrzej - chor. - - - - - - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Kamiński Antoni- s. Wincentego - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kamiński Michał- s. Franciszka - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kanas Bazyli- s. Adama - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 20.10.1944 r. - - - - - -
  Kania Józef- s. Antoniego - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kanikowski Franciszek- s. Kazimierza - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.12.1944 r. - - - - - -
  Kanonowicz Wincenty- s. Stefana - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Kapinkiewicz Józef- s. Bolesława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Karcz Władysław- s. Franciszka - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca plutonu - Pluton zwiadu konnego - Szefostwo służb
  Kardasz- Wiktoria - bis - c. Aleksandra - - - - - Dca plutonu sanitarnego - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Kareniuk Jan- s. Andrzeja - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Karkuć Albin- s. Józefa - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Karmanow- Benedykt - ppor. - s. Aleksandra - - - - - Dca plutonu kierowniczego - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Karnas- Stanisław - ppor. - s. Michała - - - - - Instruktor propagandy - Sekcja polityczno - wychowawcza - Szefostwo służb
  Karnicki Władysław- s. Brunona - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Karpiak Jan- s. Prokopa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Karpowicz Mieczysław- s. Antoniego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Karst Stanisław- s. Michała - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Dca 1 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Karwacki Kazimierz- s. Piotra - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Kasmynin- Bazyli - por. - s. Michaiła - - - - - Szef slużby chemicznej - - Szefostwo służb
  Kasztelan Andrzej- s. Piotra - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Kaśkow Dominik- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Kawa Feliks- s. Józefa - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Kazakow- Jan - plut. - s. Piotra - - - - - Dca plutonu - Pluton gospodarczy - 1 batalion
  Kazimierczuk Bronisław- s. Kazimierza - plut. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Kazimierczuk Bronisław- s. Marcina - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kazimierczuk Stanisław- s. Kazimierza - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kazimierski Bolesław- s. Józefa - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kems Piotr- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kędzierewicz Alfred- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kiaszta Piotr- s. Zygmunta - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Kielnicz- Jan - ppor. - s. Antoniego - - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Kijaszko- Grzegorz - por. - s. Jakuba - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Kilimnik Jan- s. Józefa - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.12.1944 r. - - - - - -
  Kitajczuk Józef- s. Sylwestra - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kitajczyk Marian- s. Szczepana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Klewcow Michał- s. Dymitra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Klimakowski Grzegorz- s. Dymitra - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Klimaszewski Hieronim- s. Stefana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca plutonu - Pluton gospodarczy - 2 batalion
  Klimaszewski- Kazimierz - ppor. - s. Stefana - - - - - Dca 3 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Klimaszewski- Marian - ppor. - s. Stefana - - - - - Dca 1 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Klimczak Bronisław- s. Stanisława - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Klimczuk Tadeusz- s. Erasima - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kluska Jan- s. Michała - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Kłosowski Kazimierz- s. Prokopa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kniga Jan- s. Teodora - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kobiniewicz Józef- s. Bazylego - ppor. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - Zca dcy batalionu ds pol.-wych. - - 2 batalion
  Kobylański Jan- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kobylański Stanisław- s. Ksawerego - ppor. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - Dca 1 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Kobyry Walenty- s. Andrzeja - sierż. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Kobzik Franciszek- s. Szymona - st. szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Koch Michał- s. Ignacego - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca plutonu - Pluton artylerii 45 mm - 2 batalion
  Kociubowski- Adolf - chor. - s. Michała - - - - - Dca 1 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Kocuj Józef- s. Eliasza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kogut Zdzisław- s. Franciszka - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kokolski Aleksander- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kokolski Mikołaj- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kokurin Włodzimierz- - por. - s. Grzegorza - - - - Order "Czerwonej Gwiazdy" - - Pluton sanitarny - 3 batalion
  Kołomojec Paweł- s. Macieja - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Komalczuk- Władysław - ppor. - s. Stanisława - - - - - Dca plutonu - Pluton saperów - Szefostwo służb
  Komorowski- Eugenium - chor. - s. Michała - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Konarski- Mieczysław - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii d/s pol.-wych. - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Konarski Stanisław- s. Walentego - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Konczur Adolf- s. Mikolaja - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Konikiewicz Eugeniusz- s. Feliksa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Koniński- Edward - por. - s. Maksyma - - - - - Zca dcy pułku d/s pol. wych. - - Dowództwo
  Konon Czesław- s. Józefa - plut. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Konopnicki Władysław- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Konow F. A.- - por. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - Oficer informacji - Sekcja informacji - Szefostwo służb
  Koński Jan- s. Karola - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kopacz- Jan - ogn. - - - - - - Dca plutonu kierowniczego - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Kopaczyński Piotr- s. Ignacego - st. szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Koper Jan- s. Antoniego - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kopka Ryszard- s. Aleksandra - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kordys Edward- s. Józefa - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 3 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Korman- Edward - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 1 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Korman- Czesław - ppor. - s. Piotra - - - - - Dca kompanii - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Kornaczewski Józef- s. Piotra - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 20.10.1944 r. - - - - - -
  Kornak- Edward - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 1 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Kornezajew Aleksander- - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Korszun Jan- s.Bronisława - plut. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Koryzma- Zbigmiew - ppor. - - - - - - Zca dcy komp. d/s pol.-wych. - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Kosjan- Kira - por. - c. Teodora - - - - - Ml. lek. pułku - - Służba zdrowia
  Kosowicz Walenty- s. Kazimierza - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kosowski Piotr- s. Władysława - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Kosterna Jan- s. Ignacego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kosturowski Aleksander- s. Feliksa - plut. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Kościelniak Wacław- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Kościelski Jan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Jabłonowem 12.2.1945 r. - - - - - -
  Kościuk Michał- s. Teodora - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kościuk Stanisław- s. Bronisława - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Kotenko- Sergiusz - ppor. - s. Romana - - - - - Dca plut. granat. 50 mm - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Kotkałow Łukasz- s. Aleksandra - por. - - - Krzyż Walecznych - - Order "Czerwonej Gwiazdy" - Dca plutonu sztabowego - Kompania łączności - Szefostwo służb
  Kotliński Władysław- s. Tomasza - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kotłowski Józef- s. Wincentego - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Kotyk Jarosław- s. Dymitra - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Kowal Bartłomiej- s. Jana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Kowalak Stanisław- s. Tadeusza - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Kowalczuk - Kochanowski- Zenon - ppor. - s. Józefa - - - - - Dca 1 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Kowalewski Antoni- s. Edwarda - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kowalewski Zygmunt- s. Bolesława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kowel- Michał - por. - s. Franciszka - - - - - Dca kompanii - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Kozak Cyryl- s. Teodora - ppor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca plutonu - Pluton gospodarczy - 2 batalion
  Kozak Józef- - strz. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.9.1944 r. - - - - - -
  Kozakiewicz Piotr- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kozakow Jan- s. Filipa - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Kozicki Jan- s. Grzegorza - por. - - - - - Order "Czerwonej Gwiazdy" - 6 pom. szefa sztabu d/s łączności spec. - - Sztab
  Kozij Michał- s. Jakuba - strz. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.9.1944 r. - - - - - -
  Kozłowski Feliks- s. Feliksa - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Koźmin- Kazimierz - ppor. - s. Adama - - - - - Dca 1 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Krajewski- Longin - plut. - s. Ludwika - - - - - Kancelaria sztabu - - Sztab
  Krakowski Franciszek- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Krasko Aleksander- s. Juliana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Krawczenko- Mikolaj - ppor. - s. Tichona - - - - - Dca 1 plutonu - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Krepski Franciszek- s. Emilii - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Kret Piotr- s. Tomasza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kropielnicki Stanisław- s. Andrzeja - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Kropp- Konstanty - ppor. - s. Dymitra - - - - - Zca dcy baterii d/s liniowych - Bateria armat 76 mm (pułkowych)- (faktycznie w bat. 120 mm) - Artyleria pułkowa
  Krowiarz Alfons- s. Pawła - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 1 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Kruczkow- Piotr - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 3 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Kruk Antoni- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Kruk Zbigniew- s. Jana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Krupa Stanisław- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Krupcaty Michał- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Krupieńczyk Kazimierz- s. Juliana - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Krupiński Jan- s. Andrzeja - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kruszewski Józef- s. Władysława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Krygiel Józef- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Krymski Bronisław- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Krymski Marian- s. Stanisława - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kryń Maciej- s. Andrzeja - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Krystyniak Piotr- s. Franciszka - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.9.1944 r. - - - - - -
  Krzemiński- Romuald - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Krzestowski Mikołaj- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Krzyśko Augustyn- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Krzyśkow Józef- - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ksej Adam- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kubik Józef- s. Apolonii - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kubisz Jan- s. Pawła - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Dca 2 plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Kublin Bazyli- s. Pawła - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Kuchciak Michał- s. Mikołaja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kudryszew- Dymitr - por.. - s. Bazylego - - - - - Technik uzbrojenia rusznikarskii - - Szefostwo służb
  Kukular Anatoliusz- s. Anatola - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kula Władysław- s. Antoniego - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Kulakow- Witalis - ppor. - s. Mikołaja - - - - - Zca dcy baterii d/s liniowych - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Kulesza Antoni- s. Bartłomieja - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Kulikow- Aleksy - kpt. - s. Sergiusza - - - - - Szef art.. zaopatrzenia - - Szefostwo służb
  Kulikowski Antoni- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Kulinicz- Aleksander - chor. - s. Cyryla - - - - - Kierownik grupy propagandy artystycznej - Sekcja polityczno - wychowawcza - Szefostwo służb
  Kułakow- Witalis - chor. - s. Mikolaja - - - - - Dca plutonu - Pluton artylerii 45 mm armat - 1 batalion
  Kunderman Michał- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kunefał Dominik- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Kuriata Jan- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kuriata Józef- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Kuriata Stefan- s. Czeshwa - chor. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - Dca 1 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Kuricyn- Jan - kpt. - s. Jana - - - - - Kwatermistrz - - Kwatermistrzostwo
  Kurjański- Józef - ppor. - s. Jana - - - - - Płatnik - - Sztab
  Kurszewski Bolesław- s. Augusta - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Kuryło Mikołaj- s. Tymoteusza - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - - 3 pom. szefa sztabu d/s łączności - - Sztab
  Kustiak Jan- s. Michała - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Kuszel Aleksander- s. Atanazego - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 5.11.1944 r. - - - - - -
  Kutny Jan- s. Grzegorza - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Kutrynowicz Konstanty- s. Konstantego - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kutybiec Jakub- s. Mikołaja - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kuzdrowski- Grzegorz - chor. - s. Stefana - - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Kuzemkow Piotr- s. Michała - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Kuźmicz Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Kuźniecow- Roman - por. - s. Wacława - - - - - Zca kwat. d/s pol. wych. - - Kwatermistrzostwo
  Kwaśniewski Stanisław- s. Wojciecha - szer. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Kwiatasz Bolesław- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kwiatkowski Kazimierz- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Kwitko Olga- c. Filipa - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Felczer - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Lach Bolesław- s. Antoniego - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Lachowicz Wincenty- - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Lak Jan- s. Jana - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Laskowski Dionizy- s. Mariana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Lechkun Stefan- s. Antoniego - kpr. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Lechman Antoni- s. Karola - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Lechman Wacław- s. Wojciecha - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 27.9.1944 r. - - - - - -
  Lejczak Antoni- s. Jana - st szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Lejman Aleksander- s. Władysława - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Dca 3 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Lempel Leon- s. Mojżesza - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Lewandowski- Edmund - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu ckm - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Lewdoś Stanislaw- s. Kazimierza - por. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Lewicki Jan- - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Lewicki- Zygmunt - ppor. - s. Stanisława - - - - - Dca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Lewinger Michał- s. Nuchima - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Lewkowski- Piotr - kpt. - s. Jakuba - - - - - Dca batalionu - - 2 batalion
  Ley- Włodzimierz - ppor. - - - - - - Zca dcy pułku d/s pol. wych. - - Dowództwo
  Leżański Feliks- s. Rafała - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 16.9.1944 r. - - - - - -
  Libera Kazimierz- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Liczyk Władysław- s. Teodora - st. szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Linkiewicz Paweł- s. Kazimierza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Lipiński Tadeusz- s. Jana - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Lipka Stanisław- s. Karola - kpr. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Lis- Andrzej - :ppor. - s. Sebastiana - - - - - Dca 1 plutonu - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Lisik Jan- s. Józefa - kpr. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Lisowski- Aleksander - kpt. - s. Wiktora - - - - - Oficer mundurowy - - Kwatermistrzostwo
  Lisowski Józef- s. Jana - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Lisowski Teodor- s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca plutonu - Pluton łączności - 2 batalion
  Lisowski Władysław- s. Karola - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Liszyk Jan- s. Jana - por. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - Dca kompanii - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Litwienkow Anatol- s. Stefana - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Lubartowicz- Bronisław - ppor. - s. Stefana - - - - - Dca plutonu - Pluton saperów - Szefostwo służb
  Lubecki- - kpt. - - - - - - Dca batalionu - - 1 batalion
  Łabuda Józef- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łach Bolesław- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Łapiniak Józef- s. Stefana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łapoć Jan- s. Michała - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Łaputa Sergiusz- s. Romana - ppor. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - Dca plutonu granat. 50 mm - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Łaskarzewski Mikołaj- s. Konstantego - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Łaszczuk Ignacy- s. Szymona - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łatawiec Piotr- s. Jana - kpr. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Ławrynowicz Mieczysław- s. Wiktora - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łazeczko Józef- s. Albina - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łącki Zygmunt- s. Feliksa - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Łęczyński Feliks- s. Karola - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łobasz Piotr- s. Szymona - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Łobecki Antoni- s. Adama - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Łotecki Zygmunt- s. Adolfa - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Łoziński Jan- s. Józefa - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.12.1944 r. - - - - - -
  Łoziński Ludwik- s. Józefa - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Łukasiewicz- Michał - chor. - s. Franciszka - - - - - Dca 1 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Łukasik- Ryszard - chor. - s. Romana - - - - - Dca 1 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Łukaszow Mieczysław- s. Antoniego - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łukianow- Aleksander - por. - s. Jana - - - - - Dca kompanii - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Łukin- Rudolf - wor. - s. Jana - - - - - Dca kompanii - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Łużyński Józef- s. Władysława - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Łypczak Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Machnik- Wilhelm - ppor. - s. Filipa - - - - - Dca plut. ckm - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Maciejewski Józef- s. Józefa - kpr. . - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Macki Paweł- s. Piotra - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 11.12.1944 r. - - - - - -
  Macki Stanisław- s. Wawrzyńca - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Mackiewicz Antoni- s. Justyna - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Magaliz Jan- s. Ludwika - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Magierowski- Romuald - wor. - s. Antoniego - - - - - Dca 1 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Majewski Władysław- s. Marcina - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Majewski Władysław- s. Marcina - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Majka- Ludwik - ppor. - s. Bartłomieja - - - - - Dca kompanii - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Majzner- Bernard - chor. - s. Nuty - - - - - Dca kompanii - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Makajew- Mikołaj - ppor. - s. Mikołaja - - - - - Dca kompanii - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Makajew- Mikołaj - ppor. - s. Aleksego - - - - - Dca kompanii - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Makarewicz Wincenty- s. Józefa - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Makiejew Mikołaj- s. Aleksandra - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Maksimczuk Aleksander- s. Michała - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Malesa Czesław- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Malesa Stanisław- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Malinowski Kazimierz- s. Kazimierza - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Małowski Feliks- s. Szczepana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Manarczuk Władysław- s. Konstantego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mandziuk Kazimierz- s. Józefa - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Maniukow Wiktor- s. Sergiusza - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Manorek Władysław- s. Pawła - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Marcinow Jan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Marcinow Szymon- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Marczuk Mikołaj- s. Wacława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Marek- Piotr - chor. - s. Józefa - - - - - Zca dcy kompanii d/s pol.-wych. - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Marfany Stanisław- s. Józefa - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Marszałek Stanisław- s. Franciszka - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Maruszewski- Aleksander - ppor. - s. Aleksandra - - - - - Dca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Masłow- Dymitr - por. - s. Aleksandra - - - - - Dca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Masternak Jan- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Maszewski Hilary- s. Marcina - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Maszkowski Kazimierz- s. Ludwika - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Masztelarz Albin- s. Jana - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Maszyn- Jan - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu sanitarnego - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Matiuchiewicz- Sergiusz - ppor. - s. Cyryla - - - - - Dca kompanii - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Matus Bronisław- s. Józefa - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Matwiejenka Jan- s. Aleksandra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mazur Czesław- s. Teodora - ppor. - poległ - w obronie nad Wisłą 27.10.1944 r. - - - - Dca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Mazur Dymitr- s. Adama - plut. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Mazur Jan- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mazur Roman- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mazurkiewicz Michał- s. Stefana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mąkarski- Wiesław - chor. - s. Tadeusza - - - - - Dca l plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Meger- Franciszek - chor. - s. Franciszka - - - - - Dca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Mianowski Franciszek- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Michajłow- Teodorr - ppor. - s. Konstantego - - - - - Dca kompanii - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Michalak Wacław- s. Wawrzyńca - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Michalewicz Tadeusz- s. Kazimierza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Michalewski Michał- s. J.ana - szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Michałkow Michał- s. Piotra - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Michałowski Józef- s. Piotra - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 15.3.1945 r. - - - - - -
  Michniewicz- Antoni - ppor. - s. Hilarego - - - - - Dca kompanii - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Micygała Józef- s. Alojzego - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Mieczkowski- Jerzy - por. - s. Kazimierza - - - - - St. adiutant - - 2 batalion
  Mielnik Michał- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mielnik- Piotr - por. - s. Sewerego - - - - - Dca kompanii - 1 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Mielnik- Sergiusz - kpt. - s. Nikifora - - - - - St. adiutant - - 1 batalion
  Mierzaniec Mieczysław- s. Ignacego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mierzwa Stanisław- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Neumolkenberg 2.5.1945 r. - - - - - -
  Mierzwiński Jan- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mieszko Karol- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mieszkow Stefan- s. Filipa - mjr - poległ - pod Kolnem 10.2.1945 r. - - - - Szef artylerii pułku - - Szefostwo służb
  Mikłaszewski Józef- s. Ferdynanda - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Mikołajewski- Czeslaw - chor. - s. Stanisława - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Miller Antoni- s. Antoniego - plut. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Miloman Grzegorz- s. Michała - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Miluch Franciszek- s. Grzegorza - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Miłaszewski Teofil- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Miłuch Józef- s. Karola - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Miodownik Józef- s. Altera - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Mirtut Marian- s. Tadeusza - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Misarek Stanisław- s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Missa Stanisław- s. Marcina. - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Miszczenko Teodor- s. Artrofoma - kpt. - - - Krzyż Walecznych - - - 2 pom. szefa sztabu d/s rozpoznawczych - - Sztab
  Miszkiewicz Bolesław- s. Walentego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Misztal Jan- s. Franciszka - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Miś Tadeusz- s. Adama - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Młodecki Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Młodkiewicz Zenon- s. Józefa - plut. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mochaty Stanisław- s. Alojzego - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.12.1944 r. - - - - - -
  Moczyło Grzegorz- s. Teodora - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mogilan Władysław- s. Jana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mojski Piotr- s. Franciszka - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mołoń Stanisław- s. Augusta - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 28.9.1944 r. - - - - - -
  Morawicz Stanisław- s. Leonarda - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Morawiec- Stanislaw - chor. - s. Loonarda - - - - - Dca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Moroz Piotr- s. Kazimierza - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Morozaniecki Władysław- - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Moser Józef- s. Salomona - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Moskalak Paweł- s. Leona - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Moskalonek Tadeusz- s. Augustyna - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Moskalow- Edmund - chor. - s. Jerzego - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Mostowy Stanisław- s. Franciszka - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Moszyński Antoni- s. Mikołaja - - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 21.4.1945 r. - - - - - -
  Mościcki Sz.czepan- s. Tomasza - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Mozarski Jan- s. Tomasza - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Mroziński- Władysław - chor. - s. Jakuba - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - Kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Mróz Józef- s. Wojciecha - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Mrugalski- Wacław - chor. - s. Zygmunta - - - - - Dca plutonu granat.50 mm - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Mucha- Franciszek - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu ckm - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Muchalski Marian- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Mularczyk Kazimierz- s. Piotra - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Murawiow Efjem- s. Grzegorza - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Murawski- Wladysław - ppor. - - - - - - Dca 3 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Musz Kazimierz- s. Andrzeja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Muszyński- Franciszek - ppor. - s. Józefa - - - - - Zca dcy kompanii d/s liniowych - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Muszyński Mieczysław- s. Władysława - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Muzyka Józef- s. Jana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Myszkow Stanisław- s. Jana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Myśko- Jan - chor. - s. Piotra - - - - - Dca 3 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Myśkow Paweł- s. Jana - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Myślicki Stanisław- s. Leopolda - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Myśliński Stanisław- s. Józefa - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Nakonieczny Michał- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Nakonieczny Paweł- s. Józefa - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Narolski Karol- s. Karola - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Nazaruk Dymitr- s. Andrzeja - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Niedzielski Władysław- s. Józefa - strz. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.9.1944 r. - - - - - -
  Niemiec- Kazimierz - sierż. pchor. - s. Michała - - - - - Zca dcy kompanii d/s pol.-wych. - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Niemow Michał- s. Maksyma - por. - poległ - w obronie nad Wisłą 28.10.1944 r. - - - - Zca dcy batalionu ds liniowych - - 1 batalion
  Niemow Michał- s. Maksyma - por. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - St. adiutant - - 2 batalion
  Niezgoda- Jan - chor. - s. Stanisława - - - - - Zca dcy komp. ds pol. wych. - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Nikanowicz- Grzegorz - por. - s. Józefa - - - - - Dca batalionu - - 1 batalion
  Nikitowicz Mieczysław- s. Lucjana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Noga Józef- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Nonnberg- Abram - st. strz. - - - - - - Płatnik - - Sztab
  Nosko- Grzegorz - ppor. - s. Matwieja - - - - - Szef slużby chemicznej - - Szefostwo służb
  Nowacki Jan- s. Bolesława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Nowacki Konrad- s. Konstantego - kpr. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Nowarecki (Nawarecki) Tadeusz- s. Filipa - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Nowosielski Jan- s. Jana - kpr. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Nozdrenko- Pantielej - por. - s. Grzegorza - - - - - Szef służby inż.-sap. - - Szefostwo służb
  Nusarek- Stanisław - chor. - s. Jana - - - - - Dca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Nużyński- Konstanty - chor. - s. Edwarda - - - - - Dca 3 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Obuchowski Serafin- s. Józefa - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca 1 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Ogrodnik- Józef - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Okoński Czesław- s. Jana - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Olbryś Antoni- s. Franciszka - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Olbryś Tadeusz- s. Władysława - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Olech Kacper- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Olejnikow- Trofiej - ppor. - s. Jana - - - - - Zca kwat. d/s pol. wych. - - Kwatermistrzostwo
  Olender Józef- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Olender Leon- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 30.9.1944 r. - - - - - -
  Orłowski Antoni- s. Franciszka - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Orłowski Antoni- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Osowski Jan- s. Szczepana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Ostrowski Antoni- s. Stanisława - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ostrowski Augustyn- s. Walentego - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ostrowski Konstanty- s. Ignacego. - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ostylski Tadeusz- s. Władysława - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Otowczyc Czesław- s. Wincentego - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Ozdoba- Dorofiej - ppor. - s. Piotra - - - - - Felczer - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Pach Jan- s. Franciszka - kpr. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Pacholek Jan- s. Kazimierza - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 4.2.1945 r. - - - - - -
  Paczkowski Bronisław- s. Andrzeja - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Paczkowski Józef- s. Kazimierza - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Palidwór Michał- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Paliwoda Marian- s. Mikołaja - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Paluch Stanisław- . Józefa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Pałac Stanisław- s. Jana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Pałaczyński- Stanisław - chor. - s. Mikołaja - - - - - Dca 2 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Pałamasz Józef- s. Mikołaja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Parasiuk- Jan - ppor. - s. Antoniego - - - - - Dca 1 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Paszko Jan- s. Kazimierza - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Paszkowski Kazimierz- s. Józefa - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - - -
  Paszkowski Wojciech- - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pawelec- Józef - ppor. - s. Ludwika - - - - - Dca l plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Pawełek- Józef - chor. - s. Antoniego - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Pawlik Bolesław- s. Władysława - plut. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Pawlik Michał- s. Marcina - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pawliszyn Kazimierz- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pawłowicz- Arkadiusz - por. - s. Piotara - - - - - Szef kancelarii ewidencji oficerów - - Sztab
  Pawłowski Edward- s. Aleksandra - plut. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Pawłowski Michał- s. Stanisława - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca l plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Pawłowski Stanisław- s. Jana - szer. - poległ - pod Neumolkenberg 2.5.1945 r. - - - - - -
  Pawłowski- Władysław - chor. - s. Piotra - - - - - Dca 2 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Pawłyszyn Jan- s. Jana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Pawski- Arnold - chor. - - - - - - Dca plut. granat. 50 mm - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Pełechaty Jan- s. Michała - por. - - Krzyż "Virtuti Militari" 5 Klasy - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Pereszluga Aleksander- s. Konstantego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Petelczyk Franciszek- s. Jana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Petruczyński Franciszek- s. Atanazego - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Piaskowski- Michał - chor. - s. Albina - - - - - Dca plutonu - Pluton ochrony sztabu (żandarmerii) - Szefostwo służb
  Pieciukonis Wincenty- s. Stanisława - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Pieczątka Franciszek- s. Wojciecha - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pierwieniec- Wlodzimierz - chor. - s. Mikołaja - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Pierzymowski- Wacław - ppor. - s. Ludwika - - - - - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Pietkiewicz Wacław- s. Aleksandra - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pietraszkiewicz- Henryk - chor. - - - - - - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Pietraszko Kazimierz- s. Mariana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pietruski Ryszard- s. Oktawiana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Pietruszczak Bronisław- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pietruszczak Mikołaj- s. Aleksandra - st. szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Pietrzyk- Kazimierz - ppor - s. Stanislawa - - - - - Dca l plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Piskosz Józef- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pitrus Jakub- s. Stefana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pizta Antoni- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Planter- Wiktor - ppor. - s. Jakuba - - - - - Szef służby inż.-sap. - - Szefostwo służb
  Plewak Władysław- s. Józefa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Pluchowski Mikołaj- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Płatek Andrzej- s. Piotra - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Płatek Jan- s. Piotra - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 15.3.1945 r. - - - - - -
  Płuciennik Franciszek- s. Pawła - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Płuciennik Tadeusz- s. Pawła - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pochwała Antoni- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pochyły Bronisław- s. Michała - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Poczynek Stanisław- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 11.12.1944 r. - - - - - -
  Podboraczyński Antoni- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Podboraczyński Karol- s. Jana - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Podborczyński Jan- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Podeszwa- Bolesław - chor. - s. Antoniego. - - - - - Dca plutonu - Pluton łączności - 3 batalion
  Podeszwa Jan- s. Michała - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Podgórski- Zbigniew - ppor. - s. Władysława - - - - - Dca 3 plutonu - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Podlaszczuk Wincenty- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Podolan Jakub- s. Piotra - szer. - poległ - pod Neumolkenberg 3.5.1945 r. - - - - - -
  Podorożny- Piotr - kpt. - s. Leontiewa - - - - - Dca baterii - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Podskalny Michał- s. Józefa, - szer. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - - -
  Pogorzały Jan- s. Edwarda - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pogorzały Józef- s. Franciszka - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Poleszczuk- Feliks - plut. - - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - Kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Południak Stanisław- s. Jana - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Pomarański Jan- s. Grzegorza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ponomarenko- Mikołaj - por. - s. Pawła - - - - - Dca kompanii - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Popijkowski Jan- s. Michała - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Popow Julian- s. Edwarda - por. - - Krzyż Grunwaldu 5 klasy - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Poprawski Michał- s. Jana - szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Porfiłow- Maksym - por. - s. Nikiioca - - - - - Zca szefa informacji - Sekcja informacji - Szefostwo służb
  Porpow- Julian - chor. - s. Edwarda - - - - - Dca 1 plutonu - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Posiwa Stanisław- s. Piotra - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Postępski Stanisław- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Poszwa Stanisław- s. Piotra - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Potapowicz- Wincenty - por - s. Piotra - - - - - Dowódca pułku - - Dowództwo
  Potempa Kazimierz- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Potępa Kazimierz- s. Józefa - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Potocki Włodzimierz- s. Konstantego - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Potrzeba- Bolesław - chor. - s. Antoniego - - - - - Dca 2 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Potuszkin Georgij- s. Sergiusza - ppor. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 27.4.1945 r. - - - - Technik artyleryjski - - Szefostwo służb
  Powalajew- Mikołaj - ppor. - s. Bazylego - - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Pozerniak Emil- s. Grzegorza - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pozerniak Stanisław- s. Piotra - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pozniak Zygmunt- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pracuk Michał- s. Modesta - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Pruchniak Piotr- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Prus Józef- s. Józefa - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Prusak Jan- s. Leona - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Przewłocki Maciej- s. Stanisława - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 11.11.1944 r. - - - - - -
  Przybysz Jan- s. Marcina - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Przybyszewski- Zbigniew - ppor. - s. Józefa - - - - - Dca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Przyłucki Tadeusz- s. Kazimierza - ppor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Zca dcy kompanii d/s liniowych - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Przysiężny Władysław- s. .Jana - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ptak Augustyn- s. Augustyna - st. sierż. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Rabski Mikołaj- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Rachurski Stefan- s. Pawła - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Racko Hilary- s. Hilarego - kpr. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Raczkiewicz Michał- s. Floriana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Raczyński Stanisław- s. Kazimierza - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Raczyński Stanisław- s. Michała - kpr. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Radziszewicz Mieczysław- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Raszyński Wacław- s. Józefa - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Reduta Adam- s. Adama - plut. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Rejak Henryk- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Rewczuk Ignacy- s. Nikodema - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Roczniak Marian- s. Jana - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Rodak Bolesław- s. Józefa - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 19.10.1944 r. - - - - - -
  Rodziewicz Stanisław- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rogow Wiktor- s. Wincentego - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rogowski Kajetan- s. Sebastiana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Romanowicz Edward- s. Władysława - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Romanowski Piotr- s. Stefana - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 15.3.1945 r. - - - - - -
  Romańczuk Jan- s. Wiktora - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Romańczuk Piotr- s. Bronisława - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Rombek Mieczysław- s. Juliana - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Romuk Józef- s. Stanisława - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Rotkiewicz Michał- s. Stanisława - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rowicki- Edward - por. - s. Zenona - - - - - Dca kompanii - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Rozenberg- Izaak - chor. - s. Abrama - - - - - 4 pom. szefa sztabu d/s ewidencji - - Sztab
  Rozenberg Paweł- s. Lejzora - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rozenberg Szlom- a s. Leizora - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Rozmarniewicz Julian- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Roztowski Zenon- s. Józefa - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Rubinkiewicz- Jan - ppor. - s. Antoniego - - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Rudek Kazimierz- s. Wojciecha - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rudenko- Włodzimierz - ppor. - s. Trofima - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Rudowski Jan- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rudyk Kazimierz- s. Franciszka - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rudziewicz- Jan - chor. - s. Adama - - - - - Dca 2 plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Rutkowski Edward- s. Leona (Zenona) - ppor. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - Dca plutonu - Pluton zwiadu pieszego - Szefostwo służb
  Rybak Józef- s. Eliasza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rydz Marcin- s. Kacpra - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Rydzewski- Jan - ppor. - s. Kazimierza - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Rykosowski- Józef - bs - s. Zygmunta - - - - - Instruktor propagandy - Sekcja polityczno - wychowawcza - Szefostwo służb
  Rykowski- Józef - choc. - s. Zygmunta - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Ryzma Szmul- s. Simona - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ryży Władysław- s. Walerego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rządziński Piotr- s. Mariana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Rzeczycki- Stanisław - mjr - s. Antoniego - - - - - Zca dcy d/s liniowych - - Dowództwo
  Rzepa Antoni- s. Jana - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Rzepko Józef- s. Albina - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Rześniewiecki Michał- s. Pawła - szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Sabinicz Witold- s. Aleksandra - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Sacharewicz Jan- s. Aleksandra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sadownik Stanisław- s. Andrzeja - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sajewicz Grzegorz- s. Jan - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sakowski Jan- s. Feliksa - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Sałamacha Kazimierz- s. Józefa - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Samoszyński Jan- s. Waleriana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sapak Czesław- s. Augustyna - kpr. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Sapierkowski Jan- s. Teodora - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sawczuk- Stefan - chor. - s. Romana - - - - - Dca 1 plutonu - 2 kompania fizylierów - Szefostwo służb
  Sawicki Artur- s: Andrzeja - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 11.11.1944 r. - - - - - -
  Sawicz Tomasz- s. Pawła - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sawoch Stanisław- s. Jana - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Scisło Teodor- - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sekida Tadeusz- s. Michała - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Semeniuk Józef- s. Władysława - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Semeniuk- Nikita - kpt. - s. Konrada - - - - - Zca dcy batalionu ds liniowych - - 1 batalion
  Semeniuk Stanisław- s. Władysława - szer. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - - -
  Seniuk Emilian- s. Antoniego - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Seniuk Józef- - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sepuciński Bronisław- s. Augusta - st. sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sergaj Bazyli- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Serwatkiewicz Mikołaj- s. Jana - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Serwin Ignacy- s. Piotra - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Siatecki Walenty- s. Kazimierza - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sidorowicz Michał- s. Mikołaja - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Sidorowicz Piotr- s. Antoniego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Siedorowicz Aleksander- s. Adama - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sieklucki Franciszek- s. Piotra - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Sielezeń Czesław- s. Franciszka - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 15.3.1945 r. - - - - - -
  Sielicki Henryk- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sielicki Wiktor- s. Jana - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Siemianowski Alojzy- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Siemuta Wiktor- s. Włodzimierna - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sienkiewicz Jan- s. Jana - plut. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Sienkiewicz Zenon- s. Eliasza - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Sierzputowski Jan- s. Franciszka - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sikorski- Jerzy - chor. - s. Konrada - - - - - Dca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Sikorski Tadeusz- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Simielgor- Grzegorz - kpt. - s. Izraela - - - - - Zca dcy batalionu ds liniowych - - 2 batalion
  Sitowski Zygmunt- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 10.11.1944 r. - - - - - -
  Siwicki Józef- s. Aleksandra - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Siwicki Michał- s. Jakuba - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Siwicki Włodzimierz- s. Jana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 3.11.1944 r. - - - - - -
  Skakun- Piotr - por. - s. Tymoteusm - - - - - Zca dcy batalionu d/s liniowych - - 3 batalion
  Skarzyński Stanisław- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Skiba- Akim - ppłk - s. Nikity - - - - - Zca dcy d/s liniowych - - Dowództwo
  Skierski Józef- s. Karola - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Skikiewicz Paweł- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Skokus Wincenty- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Skołuba- Wilhelm - ppor. - s. Michała - - - - - Dca 3 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Skonieczny Bernard- s. Franciszka - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Skoreńki Stanisław- s. Justyna - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Skorobut- Tadeusz - chor. - s. Piotra - - - - - Dca l plutonu - 3 kompania rusznic przeciwpancernych - 3 batalion
  Skowroński- Apolinary - ppor. - s. Grzegorza - - - - - Dca plutonu - Pluton sanitarny - 2 batalion
  Skrzykalski Stanisław- s. Antoniego - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 17.9.1944 r. - - - - - -
  Skrzypek Jan- s. Michała - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Sloskin- Grzegorz - por. - s. Ignacego - - - - - Dca 2 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Sławicz Jan- s. Wasyla - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Sławiński Jan- s. Jana - por. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy kompanii d/s pol-wych. - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Sławiński- Tadeusz - chor. - s. Piotra - - - - - Zca dcy kompanii ds liniowych - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Sławowski- Albin - chor. - s. Stanisława - - - - - Dca l plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Słodkowski Wacław- s. Jana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Słowcowski Władysław- s. Ignacego - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Słowowski Władysław- s. Innocentego - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Smolak Franciszek- s. Józefa - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Sobala- Jan - ppor. - s. Antoniego - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Sobkowicz Piotr- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sobkowicz Władysław- s. Michała - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sobkowicz Władysław- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Socha Józef- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Soczewiński- Bogdan - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Sokoluk Aleksander- s. Mikołaja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sokołowski- Edward - chor. - s. Stefana - - - - - Dca 1 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Sokołowski Emil- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sokołowski Jan- - plut. - poległ - w obronie nad Wisłą 21.11.1944 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sokołowski- Wiktor - chor. - s. Stefana - - - - - Dca 1 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Solecki Michał- s. Franciszka - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Solenkow- Paweł - chor. - s. Grzegorza - - - - - Dca plutonu - Pluton chemiczny - Szefostwo służb
  Sołoszenko- Grzegorz - por. - s. Aleksego - - - - - Dca kompanii - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Sołowiow- Aleksander - ppor. - s. Teodora - - - - - Dca plutonu - Pluton sanitarny - 1 batalion
  Somysz Szymon- s. Dymitra - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sondej Andrzej- s. Józefa - kpr. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 15.3.1945 r. - - - - - -
  Sosulski Józef- s. Karola - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Sozaniuk Adam- s. Trofima - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Spodymek Władysław- s. Józefa - ppor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Adiutant dcy pułku - - Dowództwo
  Stachurski Wojciech- s. Karola - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 19.9.1944 r. - - - - - -
  Stankiewicz Franciszek- s. Andrzeja - kpr. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Starzyński Józef- s. Pawła - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Staszak Lech- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Staszowski Jan- s. Mikołaja - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Steciuk Andrzej- s. Romana - plut. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.9.1944 r. - - - - - -
  Stefaniszyn Mikołaj- s. Mikołaja - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Stelmach Dymitr- s. Andrzeja - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stochij- Stanislaw - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 3 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Stogocki Michał- s. Michała - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.12.1944 r. - - - - - -
  Stojanowski Józef- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Stojanowski Piotr- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Strączyński Michał- s. Szymona - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 22.9.1944 r. - - - - - -
  Stryj Czesław- s. Andrzeja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Stryjecki Bronisław- s. Leona - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Stwiertnia Jerzy- s. Andrzeja - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Subacz Stanisław- s. Aleksandra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Suchecki Bronisław- s. Józefa - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Suchopar Józef- s. Szymona - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 14.3.1945 r. - - - - - -
  Suchy Edward- - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sulima Józef- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Surowicz Władysław- s. Wincentego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Surowiec- Piotr - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Suszyński- Witold - ppor. - s. Witolda - - - - - Dca 1 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Sydorski Jan- s. Tomasza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Syta Czesław- s. Łukasza - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Syzak Franciszek- s. Kazimierza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Syzak Stefan- s. Grzegorza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szacoń Stanisław- - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szacow Stanisław- s. Franciszka - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szadorski Adam- s. Michała - strz. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.9.1944 r. - - - - - -
  Szafar Michał- s. Andrzeja - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Szajnowski- Jerzy - bs - s. Stanisława - - - - - Lektor pułku - Sekcja polityczno - wychowawcza - Szefostwo służb
  Szałaputa Stanisław- s. Michała - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Szamaryn Aleksander- s. Jana - kpt. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - 2 pom. ofic. żywn. - - Kwatermistrzostwo
  Szarakiewicz Józef- s. StanisŁawa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szatyński- Jarosław - chor. - s. Bazyleigo - - - - - Dca 3 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Szczepaniak Jan- s. Franciszka - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szczepański Tadeusz- s. Józefa - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szczęsny Stanisław- s. Bazylego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szczypkowski Dominik- s. Adama - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Szelążek Władysław- s. Wojciecha. - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Szeliga Jakub- s. Floriana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szepczyński- Stanisław - ogn. - s. Aleksandra - - - - - Dca 2 plutonu - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Szepielawy Władysław- s. Antoniego - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szerąg Franciszek- s. Mikołaja - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szkodzik Eugeniusz- s. Karota - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szmeterling- Józef - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii d/s pol-wych. - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Szmuter Michał- s. Szai - chor. - poległ - w czasie cwiczeń pod Lublinem 28.8.1944 r. - - - - Dca kompanii - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Sznej Dawid- s. Izraela - szer. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Szor Jakub- s. Beniamina - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szostak Ryszard- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szostak- Tadeusz - chor. - s. Bolesława - - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Szpak Jan- s. Konstantego - szer. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Szpulak Wacław- s. Piotra - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Szpycia Jan- s. Jana - strz. - poległ - w obronie nad Wisłą 12.9.1944 r. - - - - - -
  Szreiber Rachmieł- s. Dawida - kpr. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Sztenberg- Jan - b/s - s. Hermana - - - - - Szef apteki - - Służba zdrowia
  Sztompka Stanisław- s. Adama - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szulc- Henrryk - chor. - s. Jana - - - - - Dca 3 plutonu - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Szuptowicz Jan- s. Józefa - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szurgot Jakub- s. Franciszka - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szwejgiert- Bolesław - por. - s. Juliana - - - - - Tłumacz II kI. - - Sztab
  Szyłowiec Ananiusz- s. Mariana (Michała) - ppor. - - Krzyż "Virtuti Militari" 5 Klasy - - - - Dca l plutonu - 8 kompania strzelecka - 3 batalion
  Szymczak Józef- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Szymkiewicz Edward- s. Edwarda - por. - - Krzyż Grunwaldu 5 klasy - - - - Dca 2 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Szyszkin- Mikołaj - ppor.. - s. Jana - - - - - Zca dcy baterii d/s liniowych - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Szyszkow- Łazarz - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plut. ckm - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Szyszło Marian- s. Fabiana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Ścisło Teodor- s. Jana - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Śląski Józef- s. Jana - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy komp. d/s pol. wych. - Kompania rusznic przeciwpancernych - Szefostwo służb
  Śliwa Paweł- - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Śliwiński Wiktor- s. Jakuba - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Śniechowski Stanisław- s. Andrzeja - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 1 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Świątek- Adam - chor. - s. Jana - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania strzelecka - 1 batalion
  Świderski- Kazimierz - chor. - s. Aleksandra - - - - - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Świeski Władysław- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Świetlicki Edward- s. Jana - chor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 1 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Święciecki Kazimierz- s. Franciszka - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Talaronek Aleksander- s. Jerzego - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Tarnawa Karol- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tarnawa Władysław- s. Jana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tarnowski Antoni- s. Franciszka - plut. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Tarnowski Romuald- s. Aleksandra - kpt. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca kompanii - 5 kompania strzelecka - 2 batalion
  Tarnowski Stefan- s. Włodzimierza - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tchorowski Witold- s. Romana - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tedukowicz Paweł- s. Jana - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Telicki Marian- s. Józefa - plut. - poległ - w obronie nad Wisłą 29.9.1944 r. - - - - - -
  Teluk Jan- s. Stefana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Terechowicz Mikołaj- s. Józefa - por. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Tereszczuk Stefan- s. Dymitra - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Tesarski Mikołaj- s. Stefana - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 8.10.1944 r. - - - - - -
  Tieptikow- Wiklos - ppor. - s. Jana - - - - - Dca 2 plutonu - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Tkaczyk Adam- s. Tomasza - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Tokar Kazimierz- s. Piotra - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tokarczuk Grzegorz- s. Michała - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Tomaszewski Jan- s. Stanisława - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tomaszewski Marian- s. Wacława - plut. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tomczuk Edmund- s. Michała - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Tomkow Eugeniusz- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tomkowicz Edward- s. Franciszka - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Tracz Bronisław- s. Stanisława - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tracz Józef- s. Antoniego - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Troszczyński Mikołaj- s. Stanisława - szer. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Trubicki Rafał- s. Mikołaja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Trubiłowicz Tadeusz- s. Józefa - plut. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Trzciński- Michał - chor. - s.Bazylego - - - - - zca dcy kompanii d/s pol.wych. - Kompania rusznic przeciwpancernych - 2 batalion
  Trzmiel- Aleksander - ppor. - s. Ksawerego - - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Tuchorski Witold- s. Romana - st. szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tucin Stanisław- s. Jana - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Tułodziecki Kazimierz- s. Ignacego - szer. - poległ - pod Neumolkenberg 3.5.1945 r. - - - - - -
  Turko Mieczysław- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Turowski Kazimierz- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Turski Jan- s. Piotra - szer. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 23.4.1945 r. - - - - - -
  Tuszyński (Turzyński) Józef- s. Gwidona - por. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Tutunyk- Metody - kpt. - s. Fomy - - - - - St. lek. wet. - Slużba weterynaryjna - Służba zdrowia
  Tyczyński Antoni- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 4.2.1945 r. - - - - - -
  Tyczyński Piotr- s. Jana - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tymoczko- Bronisław. - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 3 plutonu - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Tymolewski Apolinary- s. Stanisława - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tyski Michał- s. Bonifacego - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Tyszecki Zygmunt- s. Nikodema - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tytuła Feliks- s. Wawrzyńca - kpr. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Ugorenko Michał- s. Piotra - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Urban Franciszek- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Urbanowicz- Roman - chor. - s. Szczepana - - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Urbanowicz- Zygmunt - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 1 .plutonu - 1 kompania strzelecka - 1 batalion
  Usik Paweł- s. Mikołaja - plut. - - Krzyż "Virtuti Militari" 5 Klasy - - - - - -
  Uszacki Wiktor- s. Józefa - szer. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - - -
  Uszyński Tadeusz- s. Leona - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Zca dcy kompanii ds liniowych - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Wachowski Bronisław- s. Władysława - plut. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Wagner- Zygmunt - ppor. - s. Feliksa - - - - - Dca 2 plutonu - 4 kompania strzelecka - 2 batalion
  Walczak Stefan- s. Antoniego - plut. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Waleczko Franciszek- s. Franciszka - ppor. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - Dca 2 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Wańkowicz (Wankiewicz)- Piotr - por. - s. Antoniego - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Tłumacz II kI. - - Sztab
  Warłamow- Sergiusz - por. - s. Piotra - - - - - Dca kompanii - Kompania łączności - Szefostwo służb
  Warmachowski Witold- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Waryszak- Czesław - por. - s. Stanisława - - - - - Zca dcy batalionu ds liniowych - - 2 batalion
  Wasilew- Włodzimierz - por. - s. Mikołaja - - - - - Dca baterii - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Wasilewski Franciszek- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wasyliszczuk Franciszek- s. Józefa - kpr. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Ways- Stefan - ppor. - s. Kazimierza - - - - - Dca plutonu kierowniczego - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Wąsowicz Adolf- s. Bazylego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wesołowski- Jan - chor. - s. Jana - - - - - Dca 1 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Wesołowski Włodzimierz- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Węglarz- Bronisław - chor. - s. Wojciecha - - - - - Dca 1 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Wichurski Jan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Wickiewicz Stanisław- s. Faustyna - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wieczorek- Stanisław - ppor. - s. Józefa - - - - - Zca dcy kompanii ds pol.-wych. - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Wieczorski- Stanisław - ppor. - s. Mateusza - - - - - Oficer uzbrojenia - - Szefostwo służb
  Wierbiłowicz Piotr- s. Leona - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Wierciński Leon- s. Edwarda - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wierstakow- Borys - kpt. - s. Wiktora - - - - - St. lek. pułku - - Służba zdrowia
  Wierzbicki Franciszek- s. Adama - plut. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - Bateria 45 mm armat ppanc - Artyleria pułkowa
  Wierzbicki Władyslaw- s. Jana - szer. - poległ - pod Żabinkiem 1.3.1945 r. - - - - - -
  Wietecha- Piotr - ppor. - s. Jana - - - - - Dca l plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Więckowski Jerzy- s. Hipolita - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Więgrzyn Szczepan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Wilnowicz Jan- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wincentowicz Michał- s. Franciszka - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Winnicki Paweł- s. Michała - szer. - poległ - pod Żabinkiem 2.3.1945 r. - - - - - -
  Wisłouch Józef- s. Andrzeja - kpr. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Wiszniewski Tadeusz- s. Stanisława - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Wiśniewski- Adam - chor. - s. Pawła - - - - - Dca 3 plutonu - 2 kompania ckm - 2 batalion
  Wiśniewski- Feliks - ppor. - s. Jana - - - - - Dca plutonu ckm - 9 kompania strzelecka - 3 batalion
  Wiśniewski Michał- s. Mikołaja - ppor. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - Dca kompanii - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Wiśniewski- Stanislaw - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Witka Franciszek- s. Teodora - szer. - poległ - pod Kolnem 9.2.1945 r. - - - - - -
  Witkowski- Jan - kpt. - s. Antoniego - - - - - Dca baterii - Bateria moździerzy 120 mm - Artyleria pułkowa
  Witomski- Wilhelm - chor. - s. Mariana - - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Witowski- Kazimierz - chor. - s. Adolfa - - - - - Dca 1 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Witwicki Józef- s. Józefa - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Władimierczuk- Michał - ppor. - s. Jana - - - - - Felczer wet. pułku - Slużba weterynaryjna - Służba zdrowia
  Włodarczyk Jan- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Włodzimierczuk Michał- s. Jana - ppor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Włosek Franciszek- s. Józef!a - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Wnukowski Alfred- s. Mariana - mjr - - Krzyż "Virtuti Militari" 5 Klasy - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca batalionu - - 2 batalion
  Wodniewski- Michał - kpt. - s. Izydora - - - - - Dca kompanii - Kompania sanitarna - Służba zdrowia
  Wodzianicki Mikołaj- s. Porfima - por. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca kompanii - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Wojtaluk Jan- s. Józefa - plut. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
  Wojtaszewski Grzegorz- s. Józefa - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wokraczek Kazimierz- s. Juliana - kpr. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Wolner- Kornel - ppor. - s. Jakuba - - - - - Dca 1 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Wolniak Leon- s. Bazylego - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wolski- Waclaw - ppor. - s. Pawła - - - - - Zca dcy komp. ds pol.-wych. - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Woltka Franciszek- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wołodkiewicz Telesfor- s. Bogumiła - sto sierż. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - - - - -
  Wołoszczuk Michał- s. Stefana - sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wołowski Kazimierz- s. Michała - kpr. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Woroch Stanisław- s. Wawrzyńca - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Woroniuk Paweł- s. Izydora - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Woś Marek- s. Kazimierza - szer. - poległ - pod Warsow 30.4.1945 r. - - - - - -
  Woziński Edward- s. Jakuba - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Woźniak Antoni- s. .Jana - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Woźniak Franciszek- s. Andrzeja - kpr. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Woźniak Marian- s. Jana - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Woźny Jan- s. Błaźeja - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Wrona Wilhelm- s. Franciszka - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Zca dcy kompanii d/s pol-wych. - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Wrotniewski Feliks- - chor. - poległ - pod Żabinkiem 3.3.1945 r. - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - Dca 1 plutonu - Kompania rusznic przeciwpancernych - 1 batalion
  Wróblewski Julian- s. Marcina - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wulf Czesława- c. Władysława - ppor. - - - Krzyż Walecznych - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Wybolt (Wybult) Tadeusz- s. Aleksandra - plut. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Wyhorski- Jan - chor. - s. Adolfa - - - - - Dca 2 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Wysłonek Władysław- s. Adolfa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Wysocki Piotr- s. Michała - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Wyszumirski Stanislaw- s. Jana - st. Sierż. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zaborowski- Adolf - chor. - s. Jana - - - - - Dca 3 plutonu - 3 kompania ckm - 3 batalion
  Zaborowski Adam- s. Juliana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zabuta Józef- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zadorożny Albin- s. Józefa - szer. - poległ - w walkach o Kołobrzeg 16.3.1945 r. - - - - - -
  Zadorożny Stanisław- s. Adolfa - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Zadorożny Stefan- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zagórski.- Jerzy - chor. - s. Dymitra - - - - - Zca dcy baterii ds pol.-wych. - Bateria armat 76 mm (pułkowych) - Artyleria pułkowa
  Zając- Franciszek - chor. - s. Jana - - - - - Dca 3 plutonu - 1 kompania ckm - 1 batalion
  Zając Franciszek- s. Jana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 3.2.1945 r. - - - - - -
  Zając Franciszek- - szer. - poległ - pod Rynowem 6.3.1945 r. - - - - - -
  Zając Franciszek- s. Piotra - sierż. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Zając Jan- s. Piotra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zając Józef- s. Władysława - szer. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - - - -
  Zając Józef- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zając Michał- s. Stefana - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Zajączkowski Eugeniusz- s. Stanisława - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zajączkowski Jan- s. Wincentego - chor: - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zajcew- Bazyli - mjr - s. Kiryła - - - - - St. lek. wet. - Slużba weterynaryjna - Służba zdrowia
  Zajt Dawid- s. Judy - szer. - poległ - pod Dobrzycą 6.2.1945 - - - - - -
  Zalewski- Jan - chor. - - - - - - Zca dcy komp. ds pol.-wych. - Kompania transportowa - Kwatermistrzostwo
  Zalewski- Józef - chor. - s. Józefa - - - - - Dca 1 plutonu - 6 kompania strzelecka - 2 batalion
  Zalewski Władysław- s. Mikołaja - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zalubowski- Grzegorz - mjr - s. Jana - - - - - Szef sztabu - - Sztab
  Załęcki Franciszek- s. Makarego - plut. - poległ - w rejonie kanału Hohenzollernow 20.4.1945 r. - - - - - -
  Załęcki Kazimierz- s. Adama - kpr. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Załoba Antoni- s. Antoniego - kpr. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Załobnik Andrzej- s. Antoniego - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Załyński- Julian - chor. - - - - - - Zca dcy kompanii d/s pol.-wych. - 1 kompania moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Zan Michał- s. Michała - st. szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zarkowski Tadeusz- s. Franciszka - plut. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Zarski Józef- s. Grzegorza - szer. - poległ - pod Dobrzycą 5.2.1945 - - - - - -
  Zarzycki- Michał - chor. - s. Lucjana - - - - - Dca 2 plutonu - 7 kompania strzelecka - 3 batalion
  Zator Franciszek- s. Wincentego - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Zausz Edward- s. Jana - plut. - - - Krzyż Walecznych - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zbroch- Robert - ppor. - s. Stefana - - - - - Dca plutonu - Pluton zwiadu pieszego - Szefostwo służb
  Zdanowski Franciszek- s. Antoniego - sierż. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zdebiak Wojciech- s. Teodora - plut. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zdesenko Nikita- s. Anastazego - por. - - - Krzyż Walecznych - - Order "Czerwonej Gwiazdy" - Dca plutonu telefonicznego - Kompania łączności - Szefostwo służb
  Zdobylak Marian- s. Antoniego - kpr. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zdziański Mieczysław- s. Jana - szer. - poległ - pod Powalicami 7.3.1945 r. - - - - - -
  Zibrowski Teofil- s. Dymitra - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Zieliński- Władysław - chor. - s. Bronisława - - - - - Dca 2 plutonu - 3 kompania strzelecka - 1 batalion
  Zimbrak Józef- s. Jana - st. szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Zołyński- Julian - chor. - - - - - - zca dcy kompanii d/s pol.wych. - 2 kompania moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Zuchman Leon- s. Tarasa - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Zugaj Antoni- s. Macieja - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 15.11.1944 r. - - - - - -
  Zugaj Józef- s. Michała - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Zurak Stefan- s. Wawrzyńca - szer. - poległ - pod Jastrowiem 2.2.1945 r. - - - - - -
  Zwolski Paweł- s. Rafała - szer. - - - Krzyż Walecznych - - - - -
  Żerdiew- Sergiusz - kipt. - s. Józefa - - - - - Dca batalionu - - 3 batalion
  Żeromski Stanisław- s. Jana - kpr. - poległ - pod Warsow 28-29.4.1945 r. - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Żołyński Józef- s. Mikołaja - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Żuk Wacław- s. Jana - szer. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - -
  Żukowski Franciszek- s. Grzegorza - szer. - poległ - w obronie nad Wisłą 18.9.1944 r. - - - - - -
  Żukowski Stanisław- s. Jana - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - - - -
  Żurawlow Michał- s. Teodora - ppor. - - - - - Brązowy Medal "Zasłużonym Na Polu Chwały" - Dca plutonu - Pluton artylerii 45 mm - 2 batalion
  Żurawski Stefan- s. Jana - szer. - poległ - pod Ptuszą 1.2.1945 r. - - - - - -
  Żurawski Stefan- - szer. - poległ - pod Kolnem 8.2.1945 r. - - - - - -
  Żyrza Jan- s. Józefa - szer. - poległ - pod Drawskiem 5.3.1945 r. - - - - - -
   


  Źródło: "Od Steckówki do Łaby" - Stefan Ways


  16 listopad 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005