<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 27 Wołyńska Dywizja AK

  opracowanie Edmund Goś

  Prosimy Czytelników o nadsyłanie not biograficznych wymienionych osób 

  Podstawą wykonania wykazu były tablice z nazwiskami  na Pomniku 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
  Armii Krajowej, które znajdują się w Warszawie u zbiegu ulic Gdańskiej i Alei Armii Krajowej.
  Dodatkowe źródła:
  Józef Turowski „Pożoga”, Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK,   PWN 1990
  Michał Fijałka „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK”    Pax 1986
  Praca zbiorowa „Żołnierze Wołynia”  Warszawa 2002
  W wykazie jest ok.1300 nazwisk z podziałem na poległych w 27 WDP AK
  oraz w konspiracji i samoobronie.
  W  wykazach używałem skrótów i określeń które objaśniam poniżej:
  Oznaczenia:
  s. - samoobrona,
  k.- konspiracja,
  OP – oddział partyzancki,
  l. - lasy,kol.-kolonia,
  I 50pp – baon „Sokoła”,
  II 50pp – baon „Jastrzębia”,
   
  III 50pp – baon „Trzaski”,
  I 43pp- baon „Korda”,
  II 43pp – baon „Siwego”,
  I 24pp – baon „Łuna”,
  I 23pp – baon „Zająca”,
  II 23pp- baon „Lecha”,
  III 23pp - samodzielna kompania „Sokół II”,
  I 45pp- baon „Gzymsa”,
  19p uł. - szwadron „Jarosława”
  21p uł. - szwadron „Hińczy”,
  WKS- warszawska kompania saperów.

  ŻOŁNIERZE 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK

  Nazwisko imię, stopień - Pseudonim - Pododdział - Data zgonu - Miejsce

  Abramowski Władysław - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Adamczyk Bolesław - - I 50pp - -
  Adamczyk Jan - - II 23pp - 12-04-1944 - Włodzimierz
  Adamiec N - „KAWKA” - I 24pp - 29.02.1944 - Oździutycze
  Adamiec Alfred, Kpr. - „NATAN" - III 50pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Adamkiewicz Jan - „ZEMSTA” - I 43pp - 7-03-1944 - Zamłynie
  Adogalski Zygmunt - - OP„Piotrusia” - 27-05-1944 - Prypeć
  Aleksiewicz N - „ZAJĄC” - I 23pp - 22-04-1944 - Jagodzin
  Aleksiewicz Jerzy - „GOŁĄB” - I 23pp - 22-04-1944 - Jagodzin
  Antoniewicz Mieczysław - - OP„Jastrzębia” - 10-11-1943 - Rużyn
  Anuszkiewicz Władysław,Ppor. - „SAMSON” - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Aranowski Władysław - „ZIĘBA" - I 50pp - 25.05.1944 - Kortelisy
  Babiarz Jan - „MŁOT" - 21 p. uł. - 16-05-1944 - Okszów
  Bacholc Bronisław - „CZAJKA” - I 24pp - - Kraki
  Badura Franciszek - - OP „Bomby” - - Moczulanka
  Bagińska Janina - - OP „Bomby” - - Równe
  Bagiński Fabian - - OP „Bomby” - .01.1944 - Przebraże
  Bagiński Kazimierz - „REKIN” - I 45pp - 19-07-1944 - Juliopol
  Bagiński Paweł - - OP „Bomby” - 21-12-1943 - Zawłocze
  Bagiński Wacław - „BALON" - III 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Bagiński Wincenty - - s. inne - -
  Bajda Kazimierz - „KLON” - I 24pp - 12.04.1944 - Piatydnie
  Balcer Aleksander - - III 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Balcer Tadeusz - - III 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Baliszewski Czesław - „JUNONA" - II 43pp - 15.04.1944 - Hrady Mosurskie
  Baliszewski Bolesław - „MŁOT" - I 50pp - -
  Bałaj Józef - „WOKULSKI” - Plut.Żand. - 27-05-1944 - Prypeć
  Bałaj Tadeusz - - s. Uściług - - Horodło
  Baranowski Stefan - „POKRZYWKA” - Komp.łączn. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Baranowski Zbigniew - „BIAŁY” - II 43pp - 09.03.1944 - Zielona
  Bazyli Janusz - „MISZA” - I 45pp - -
  Bąk Józef, Kpr. - „LOS" - II 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Bebak Tadeusz - „KACZOR" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Bednarek Mieczysław - „MANTEL" - OP„Jastrzębia” - 18-07-1943 - Suszybaba
  Bejer Roman - „JASKÓŁKA" - III 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Bernacki Antoni - „ANTOCH" - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kotowska
  Bernacki Michał - - s.Wólka Kot. - .07.1943 - Ołyka
  Bernat Eugeniusz - - II 43pp - 09.03.1944 - Zielona
  Białek Mieczysław - - III 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Białek Roman(Romuald) - „KUPRYK" - III 50pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Bielawski Leonard - - I 45pp - 8-07-1945 - Lublin (Zamek)
  Bielecki Stanisław - „ZAJĄC" - s. Przebraże - 5-07-1943 - Przebraże
  Bierut Józef - „KOZA" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Bizior N - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Błaszczyk Józef - - II 50pp - - l.szackie
  Błazucki Franciszek - SARNA - I 23pp - 20-07-1945 - Turowiec
  Bochenek Leon - „LIS" - II 23pp - 21-04-1944 - Włodzimierz
  Bodzak Józef - „SOWA” - III 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Bogucki Wojciech - - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Bohut Zygmunt - „POKRZYWKA” - I 45pp - 12-04-1944 - Pustynka
  Bojko Jan - - II 23pp - - Kapitułka
  Bojko Stanisław - „FIOŁEK" - II 23pp - -
  Bojko Stefan - - II 23pp - 16-05-1944 - Okrzów
  Bojkowski Czesław, Plut. - „MŚCICIEL" - II 50pp - 24.04.1944 - l.mosurskie
  Bomba Franciszek - „FRANEK” - I 45pp - 20-07-1944 - Lubartów

  Bonalski Feliks
  - „RZEPKA" - Bez ust.przyd. - - Jagodzin
  Feliks Bonalski ps. "Rzepka" urodził się w styczniu 1925 roku w Oździutyczach kolonia Zastawa, syn Czesława i Agaty( z domu Kraszewskiej) Bonalskich. Rodzeństwo to Weronika, Leon, Regina i Zygmunt. Weronika została 13 kwietnia 1940 roku wywieziona do Kazachstanu. Wiosną 1944 roku pozostała część rodziny uniknęła rzezi z rąk Ukraińców uciekając nocą przez las do Wojnicy. Tu po raz ostatni spotkali się z Feliksem. Czesław wraz z innymi mężczyznami został wywieziony do Niemiec, Agata wraz z trójką dzieci do Austrii. Rodzice namawiali Feliksa, by jechał z nimi ale on mawiał: "jeśli ja zginę to po to , żeby wam było lepiej". Zginął w kwietniu 1944 r. w Jagodzinie. Pozostała część rodziny przeżyła wojnę, osiedlili się na ziemiach odzyskanych.
  inf. i zdj. Alicja Wróbel


  Borowski Józef - „JÓZEF" - OP „Bomby” - .01.1944 - Przebraże
  Borecki Antoni - - s. Przebraże - 5-07-1943 - Przebraże
  Borun Władysław - „WIERZBA” - I 24pp - 18.04.1944 - Pisarzowa Wola
  Borysiak Krzysztof - „KRYSTIAN" - WKS - 22-04-1944 - Jagodzin
  Branicki Stanisław - „RYBAK" - I 23pp - .03.1944 - Nikitycze
  Brodnicki Bronisław - - s.Stachówka - -
  Bronikowski Bronisław - - III 50pp - -
  Bronowicki Mirosław - - OP „Bomby” - 16-11-1943 - Stara Huta
  Brudek Marian - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Brudzicki Józef - - s. Radomle - -

  Brzozowski Alojzy
  - „ALEK" - OP „Bomby” - 4-09-1944 - Wilja
   
  syn Michała Brzozowskiego i Ewy z domu Chorążyczewskiej.
  Beata Brzozowska
     Brzozowski Jan
  - - I 24pp - - Turopin
  Brzuskowska Antonia Sanitar. - „OLGA" - II 23pp - 21-04-1944 - Zamłynie
  Buchman Andrzej,Por.. - „KORSAK” - Sztab „Gromada” - 21-04-1944 - Sokół
  Bucholc Bronisław, St.Szer. - „CZAJKA" - OP Łuna” - 11-01-1944 - Kraki
  Buczek Antoni - „PAS” - I 43pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Buczek Antoni Ppor.. - „POBÓG" - II 23pp - 20-07-1944 - Zamość
  Buczek Antoni - - I 50pp - .07.1944 - Puszcza Solska
  Buczek Eustachy - - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Buczek Marian - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Buczek Władysław - - I 50pp - .07.1944 - Krasnystaw
  Bujalski Jan - „GROCH" - II 50pp - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Buląk Stanisław - - OP „Kozaka” - 7-02-1944 - Dołhobyczów
  Bułgajewski Marcin - - s.Stachówka - -
  Bułgajewski Stanisław - - s.Stachówka - -
  Burawski Jan - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Burczak Marian - - III 50pp - -
  Burzak Józef - - s. inne - -
  Burzyński Kazimierz - „TUŁACZ” - I 45pp - - Sztuń
  Burzyński Kazimierz Plut. - „BURZA” - I 45pp - 21-04-1944 - Zamłynie
  Burzyński Leszek Plut. - „HEL” - I 45pp - 20.02.1944 - Twerdynie
  Burzyński Jan - „PAŹDZIERNIK" - II 50pp - - Jagodzin
  Buszko ( Burko ?)Jan - „DACH" - OP „Małego” - 13-03-1944 - Dubienka
  Buszkiewicz Walerian - - OP”Kozaka” - 2-06-1944 - Dąbrowa
  Bydychaj Bronisław Ppor.. - „CZECH" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Celiński N - - OP „Kozaka” - 7-02-1944 - Dołhobyczów
  Chałaciński Józef - - 21 p. uł. - .04.1944 - l.mosurskie
  Chałaciński Stanisław - - 21 p. uł. - .04.1944 - l.mosurskie
  Chlawiński Kazimierz - - II 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Chmielewski Bolesław, Kpr. - „ZAGŁOBA” - I 50pp - 19.03.1944 - Zapole
  Chmielewski N - „PUCEK" - I 50pp - -
  Chmura N - - II 23pp - -
  Cholewa Zygmunt - „SZCZUPAK” - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Chomacki Bolesław - - OP „Małego” - -
  Chomacki Mieczysław - „JEŻ" - OP „Małego” - -
  Chomaj Janusz - - II 23pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Chomicz Henryk - „HENIO" - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
  Chorzycielski Antoni - „WOLNY” - s.Huta Step. - - Huta Stepańska
  Chorążyczewski Antoni - - s.Huta Step. - 17-07-1943 - Huta Stepańska
  Chorążyszewski Anastazy - „ŻUBR” - - .06.1944 - rej.Puław
  Chorążyczewski Bolesław - - s.Huta Step. - - Huta Stepańska
  Chorzycielski Aleksander - - s.Huta Step. - 17-04-1943 - Butejki
  Chwatow Jerzy - „JUR" - WKS - 12-04-1944 - Pustynka
  Ciechocki Zdzisław - - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Cieślińska Irena,Sanitar. - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Cieśliński Władysław ,Ppor. - „PIOTRUŚ ” - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Ciołkowski Lucjan - „BOROWIK" - OP „Bomby” - - Rudnia Lwa
  Ciura Ryszard - „ŚMIAŁY" - 21 p. uł. - -
  Cybulski (Dyonizy?) - - s.Wólka Kot. - .07.1943 - Nowa Ziemia
  Cytrycki Józef - „ ŻBIK” - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Czajkowski Henryk - - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Czajkowski Jan - „LIPIEC" - OP„Jastrzębia” - 4-09-1943 - Zasmyki
  Czerwionko Wacław - „MIETEK" - s. inne - -
  Czop Michał - „MŁOT" - OP „Kozaka” - 23-03-1944 - Górka Zabłocie
  Czujkowski Henryk - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Czyżewski N - „ORLICZ” - Plut. Żand. - 16-07-1944 - Nadrybie
  Danilewicz Roman - „NAMOR” - Plut. Żand. „Osnowa” - 21-05-1944 - l.szackie
  Danowski Paweł - - OP „Bomby” - .11.1943 - Stara Huta
  Daszczyński Włodzimierz - "VIS" - WKS - - Włodzimierz
  Dawidowicz Mieczysław - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Dawidowicz Józef - „SUM" - III 50pp - - l.szackie
  Dawidowicz Stanisław - „EMIL" - III 23pp - 18-05-1944 - Huta Ratneńska
  Dąbek-Dębecki Longin,Ppor. - „JAROSŁAW" - 19 p .uł. - 24-04-1944 - Olesk
  Dąbrowski Antoni Kpt., Ksiądz - „ RAFAŁ” - KAPELAN - 25-05-1945 - Warszawa
  Dąbrowski Stanisław - - s. inne - -
  Dekas Stanisław - - I 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Demejski Tadeusz - „SZCZYGIEŁ" - III 50pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Dembak Tadeusz - - I 23pp - 21-05-1944 - Prypeć
  Demski Stanisław - - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Demski Władysław - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Dębski Józef - „SKÓRA” - I 23pp - 15-02-1944 - Dubniki
  Dmitrewicz Stanisław - - II 43pp - 18.03.1944 - Lublatyn
  Dobiecki Stanisław Sierż. - - I 45pp - 12-04-1944 - Pustynka
  Dobrowolski Zygmunt - „ZGRZYT" - III 50pp - 05.02.1944 - Nowy Dwor
  Dobrowolski Jan - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Dobrowolski Józef,Ppor. - „LUCJAN" - III 50pp - 17-05-1944 - Okszów
  Doliński Ryszard - - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Dołgan Kazimierz - „SZCZOTKA” - I 43pp - 21.04.1944 - Smolary
  Domański Antoni - - I 24pp - 21-04-1944 - l.mosurskie

  Donajski Antoni
  -

  ur.17.01.1905 r. w Radomlu, zm. 10.12.1946 r. syn Konstantego Donajskiego i Leokadii z domu Gissyng. Zmobilizowany krótko przed wybuchem wojny brał udział w kampanii wrześniowej, po ustaniu działań wojennych powócił do domu. W 1942 r. wstąpił do polskiej organizacji podziemnej, był członkiem oddziału Samoobrony Polskiej w Radomlu. W jego domu odbierano przysięgę wojskową od tych, którzy przeszli podstawowe przeszkolenie. Szkolenie trwało przez 1942 r. i część 1943 r. Antoni jako żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty A K brał udział w walkach z Niemcami w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego i Lubomla. Część oddziałów dywizji została w maju 1944 r. okrążona przez armię niemiecką, w tej części znalazł się Antoni. Okrążenie przetrwał w lasach koło Lubomla, a po ofensywie wojsk radzieckich w lipcu 1944 r. wrócił do domu. Po repatriacji małżonkowie Antoni i Amelia z Soleckich objęli gospodarstwo we wsi Bekiesza na Lubelszczyźnie. Tam Antoni został zamordowany w czasie napadu rabunkowego w grudniu 1946 r. Pochowany w Cycowie na Lubelszczyźnie.
  W 2007 r. rodzina przeniosła szczątki Antoniego do wspólnego z żoną Amelią grobu na cmentarzu w Sztumie.
  inf. Wiesław Donajski


  Dondalski Zygmunt - „DYMSZA" - III 50pp - 03.03.1944 - Hołoby
  Drozdowski Józef - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Drzewiński Tadeusz - „RÓG" - III 50pp - - Jagodzin
  Drzewiński Tadeusz - „RÓG” - II 43pp - -
  Drzewiński Ireneusz Erazm - „ADAM" - OP „Małego” - 11-05-1944 - rz. Bug
  Drzymała N - „WĄŻ" - II 50pp - 24-02-1944 - Turopin
  Duda Stanlsław - „ WIATR" - III 50pp - 10.06.1944 - Sławatycze
  Dudkiewicz Stanisław - - I 45pp - 18-07-1944 - Zabiele
  Dudkowski Marceli - - I 45pp - 20.08.1944 - Lubartów
  Dulba Stefan - - s.Janówka - -

  Dunajski Florian-
  Syn Wacława Dunajskiego i Anieli z domu Fechner mieszkańców  Starej Dąbrowy k. Hołub.
  Wymieniony na tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych na Wołyniu umieszczonej przy pomniku 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Warszawie.
  inf. Wiesław Donajski

  Dunajski (Donajski) Józef Jan -

  ps. „Brudny” ur. 10.03.1913 r. w Radomlu zm. 11.03. 1999 r. syn Konstantego i Leokadii z domu Gissyng mieszkających w Radomlu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w Armii gen. Bortnowskiego. W okolicach Terespola na Pomorzu dostał sie do niewoli niemieckiej, z której uciekł i pieszo, nocami dotarł na Wołyń. Dowódca placówki Samoobrony Polskiej w Radomlu, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Po rozbrojeniu zajął gospodarstwo rolne w Stawku k. Cycowa na Lubelszczyźnie. Ożenił się z Alicją Piech z sąsiedniej wsi Ludwinów w 1946 r. Małżonkowie przenieśli się w okolice Sztumu, gdzie kupili wspólnie z matką Józefa Leokadią, bratową Amelią i bratem Stefanem duże gospodarstwo rolne. Po wojnie zmienił imię na Jan i datę urodzenia na 1907 r. w obawie przed represjami komunistycznej władzy. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sztumie.
  W książce Leona Karłowicza i Leona Popka „Śladami ludobójstwa na Wołyniu Okrutna przestroga” cz.II znajdują się fragmenty wspomnień Józefa Dunajskiego

  inf. Wiesław Donajski

  Dunajski Konstanty - - s. Zasmyki - 25-12-1943 - Zasmyki

  ur.1876 r. we wsi Gliny pow. koniński, syn Michała i Rozalii z Duszyńskich.   W księgach parafialnych parafii Kowel i Dzierzbin (pow. koniński) nazwisko zapisano jako Donajski, w rodzinie używane są obie formy nazwiska.. Zginął w Radomlu 25.12.1943 r. pochowany 28.12.1943 r. w Zasmykach. O okolicznościach jego śmierci jest wzmianka w książce Leona Karłowicza i Leona Popka „Śladami ludobójstwa na Wołyniu Okrutna przestroga” cz.II: „Konstanty zginął w I dzień świąt Bożego Narodzenia 1943 r. zamordowany przez Ukraińców. Tuż przed śmiercią, narażając swoje życie, dokonał jeszcze bohaterskiego czynu, bo uratował życie kilkunastu osób ukrywając je kolejno w dwóch schronach i maskując  wejścia. Sam nie zdążył się schować, w drodze do trzeciego schronu został zamordowany przez Ukraińców...” W książce tej jest ponadto opis napadu na Radomle i wzmianka o śmierci Konstantego Dunajskiego we wspomnieniach sierż. Józefa Dunajskiego ps. „Brydny” dowódcy placówki Samoobrony w Radomlu i żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK syna Konstantego.
  W Kronice Rodziny Donajskich znajduje się ragment wspomnień syna Konstantego Tadeusza Dunajskiego ps. „Orlik” członka Samoobrony w Radomlu i żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK opisujący napad na Radomle i okoliczności śmierci Konstantego Dunajskiego:
  „Dramat nastąpił jednak 25 grudnia 1943 r. w tym dniu nastąpił tak silny atak Ukraińców od zachodu (ze wsi Zadyby) w sile około 3 batalionów (1800 ludzi), że mimo rozpaczliwej obrony nie udało się uniknąć ofiar. Był to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Ukraińcy perfidnie wybrali dzień naszego święta na napad przewidując, że czujność Polaków będzie słabsza. Mieli rację, część ludzi pojechała do kościoła do Zasmyk na pasterkę, część jeszcze spała (napad o 6 rano) w dodatku zwiad wrócił z obserwacji z zagrożonego kierunku zbyt wcześnie i nie zauważył zbliżającego się nieprzyjaciela. W walce miejscowemu plutonowi samoobrony szybko zdekompletowanemu przybyły posiłki z okolicznych wsi Lublatyna i Janówki. Bitwa trwała cały dzień, oddział naszego kuzyna, (wnuka siostry dziadka) Malinowskiego cały zginął (13 ludzi). Z naszego plutonu zginęło lub zostało rannych połowa obrońców. Najwięcej zginęło ludności cywilnej, ponad 100 osób. W jednym tylko domu spalono żywcem 28 osób. Ukraińców padło ponad 100 na miejscu a śnieg na drodze ich odwrotu z Radomla do rzeki Turii, był cały czerwony od krwi transportowanych rannych banderowców.
   Tego dnia do kościoła w Zasmykach pojechała mama, siostra Hela i nasz kuzyn Malinowski (brat Jana dowódcy oddziału samoobrony). Oni przeżyli, byli, bowiem poza terenem walk. W domu został Konstanty, jego córka Zofia i synowie Józef, Tadeusz i Antoni, oraz żona Antoniego Amelia w zaawansowanej ciąży i ich dzieci Teresa i Hieronim. W domu był też zięć Konstantego, mąż Heleny Bolesław Sulęcki. Po zorientowaniu się, że idą na nas Ukraińcy, Antoni z żoną i dziećmi oraz Zosią uciekli do lasu w kierunku północnym i dzięki temu uratowali się. Pozostałe osoby z wyjątkiem Tadeusza, po chwilowej dezorganizacji, zdołali zorganizować się i stawić opór. Ja jako, że byłem młody (18 lat) i sprawny zdążyłem złapać swoją broń, granaty i wycofałem się na wschód, a potem skierowałem się do Zasmyk skąd z grupą tamtejszej młodzieży poszliśmy z odsieczą do Radomla. Walczyliśmy do momentu wycofania się i ucieczki Ukraińców za rzekę Turię. Na rzece tej zdobyliśmy jeszcze działko 45mm, które nam potem służyło w innych akcjach do czasu zużycia zdobytej amunicji. Do domu wracałem o zmierzchu z przerażeniem, co tam zastanę, nie wiedziałem przecież, komu udało się przeżyć. Już z daleka zauważyłem, że została spalona zachodnia część kolonii. W naszym gospodarstwie spalono stodołę, pozostałe budynki ocalały. Po dojściu do budynków zauważyłem, że sąsiad nasz Bernard Sieńko niesie jakieś ciało z głębi ogrodu. Były to zwłoki Konstantego, do którego oddano dwa strzały z bliskiej odległości w głowę. Reszta rodziny szczęśliwie przeżyła ten pogrom. Pogrzeb Konstantego nastąpił 28.XII.1943 r. Pochowaliśmy go na katolickim cmentarzu w Zasmykach”.

  inf. Wiesław Donajski

  Dunajski Remigiusz - „Żuraw"  

  III/50 pp, ps. „Żuraw:, ur. 18.08.1926 r. w Starej Dąbrowie, zm. 10.10.1946 r. syn Hilarego i Janiny z domu Rolko. Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, walczył w oddziale por. „Trzaska” Zbigniewa Twardego, ranny trafił do szpitala w Chełmie Lubelskim, gdzie znalazła się większość rannych na Wołyniu żołnierzy, tam w 1945 r. odnalazła go rodzina. Był w okropnym stanie bez nogi, druga sztywna. Po przywiezieniu do Miasteczka Krajeńskiego w październiku 1946 zmarł. Szczątki Remigiusza przeniesiono do grobu rodzinnego w Warszawie na Wawrzyszewie.
  inf. Wiesław Donajski


  Dunajski Tadeusz - „SZCZYGIEŁ" - III 50pp - - Polesie(z ran)
  Syn Wacława Dunajskiego i Anieli z domu Fechner mieszkańców  Starej Dąbrowy k. Hołub.
  Wymieniony na tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych na Wołyniu umieszczonej przy pomniku 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Warszawie.
  inf. Wiesław Donajski


  Dunajski Tadeusz -  

  ps. „Orlik” ur. 11.07.1925 r. w Radomlu, zm. 30.05.2005 r. W 1932 r. zaczął naukę w szkole w Białaszowie, od 1937 r. uczył się w nowo uruchomionej w Zasmykach szkole 6-cio klasowej. Wstąpił do organizacji "Orlęta " w Zasmykach. Od lipca 1942 r. działał w konspiracji, przyjął pseudonim "Orlik". Od marca 1943 r. do lipca 1944 r. był żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i członkiem Samoobrony Polskiej w Radomlu. W batalionie por. "Siwego" Walerego Krakoya brał udział w walkach z UPA w Glinkach, Owłoczymiu, Hajkach i z Niemcami w Hołobach, Owłoczymiu i Kowlu. Po rozbrojeniu 27 Wołyńskiej Dywizji został wcielony do II Zapasowego Pułku Piechoty w Rzeszowie.  Ukończył studia na UMK w Toruniu w 1969 r. i Uniwersytecie Gdańskim w 1973 r.  Pochowany na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku w Kwaterze Armii Krajowej.
  inf. Wiesław Donajski

  Duszyński Kazimierz - „BIS” - WKS - .05.1944 - Włodzimierz
  Dutkowski Franciszek - „DRUCIK” - I 45pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Dworakowski Zygmunt,Kpr.Pchor. - „TADEUSZ” - I 23pp - 13-12-1944 - Lublin (Zamek)
  Dyaczyński Józef - „WANDAL" - WKS - .04.1944 - l.mosurskie
  Dyczko Jan - „KRUK” - I 43pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Dziegieć Adam - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Dziekański Franciszek - - s. Wyrka - 16-07-1943 - Wyrka
  Dziekański Wacław - - s. Wyrka - - Huta Stepańska
  Dzwonniak Stanlsław, Plut. - „SĘP" - OP Łuna” - 11-01-1944 - Kraki
  Dunajski Tadeusz - „SZCZYGIEŁ" - III 50pp - - Polesie(z ran)
  Fanc Antoni - - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Faryński N - - I 45pp - 24.03.1944 - Turopin
  Feliński Felicjan - - s. Wyrka - 12-07-1943 - Wyrka
  Ferenc Franciszek - „ŻBIK” - I 23pp - 16-05-1944 - Okszów
  Figurowski Wacław, Kpr. - „AS" - OP„Jastrzębia” - 10-11-1943 - Rużyn
  Filipek N (Utonął) - „KOMAR” - III 43pp - .06.1944 - Uścimów
  Flisek Jan - „BĄK” - I 24pp - - Oździutycze
  Fortuński Kazimierz - „POLAK" - WKS - .08.1944 - Warszawa
  Franc Antoni - - „Osnowa” - - Jagodzin
  Frankowski Eugeniusz - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Frej Henryk, St.Szer. - „HUSARZ" - I 50pp - 16-02-1944 - Ośmigowicze
  Fundator Antoni - - s.Janówka - -
  Gaczyńska Regina - - s. inne - -
  Gadzała Franciszek - „MARZEC” - I 43pp - 15-11-1945 - Lublin

  Gajdzik Lucjan
  - „LUTOSŁAW” - Plut. Żand. - 21-04-1944 - Jagodzin
   - urodzony w 1920 roku w Grodźcu koło Będzina. Brat Ireny i Jerzego. W 1935 roku ukończył szkołę i wkrótce potem zdobył świadectwo czeladnika ślusarskiego. Po wybuchu wojny w nieznanych okolicznościach trafił do więzienia na zamku w Sanoku, skąd zbiegł przepływając rzekę. Postrzelony w nogę dotarł do rodziny w Mościcach pod Tarnowem. Następnie został skierowany do pracy w fabryce w Mościcach i wyznaczony jako jeden z kilkunastu "zakładników". Nazwiska zakładników podano do publicznej wiadomości. Po kilku miesiącach, w 1940 roku, wytypowany przez Arbeitamt do przymusowej pracy w Niemczech, skąd późną jesienią w 1941 uciekł i dotarł do domu w Mościcach. Wydany przez sąsiadów został aresztowany. Przez znajomego policjanta biorącego udział w aresztowaniu - Olszewskiego - wysłany do Niemiec bez zawiadamiania Gestapo o jego ucieczce.
  Jesienią 1942 zjawił się w domu w mundurze niemieckiego oficera. Opowiedział, że pracował przy budowie obiektu wojskowego na przedmieściach Wrocławia. Najokrutniejszym nadzorcą był kulawy Niemiec zabijający więźniów "dla sportu" - zabił on kolegę Lucjana za to, że zapalił on papierosa. Lucjan zamienił się dokumentami z zabitym kolegą. Następnego dnia pracował przy budowie komina kilkanaście metrów nad ziemią. Gdy zobaczył nadchodzącego kulawego Niemca - zapalił papierosa. Niemiec, przeklinając, zaczął wspinać się do niego na komin trzymając w ręku metalowy pręt, a Lucjan spuścił mu wtedy na głowę worek ze śrubami. Następnie szybko zszedł, zabrał powalonemu Niemcowi pistolet i zaczął uciekać. Po drodze zabił strażnika i schował się w bramie któregoś z domów. Wciągnął tam przechodzącego oficera niemieckiego, udusił go i w jego mundurze wrócił do Tarnowa. Żadnych więcej szczegółów ucieczki rodzina nie pamięta.
  Następnie ukrywał się do lata 1943, chodząc z kolegami "na akcje", lecz nic o nich nikomu nie mówił.
  Któregoś dnia do domu przybył policjant Olszewski zawiadamiając, że Lucjan musi znikać. Tego wieczoru Lucjan pożegnał się z rodziną, mówiąc, że wraz z pięcioma kolegami wyjeżdża do pracy w firmie niemieckiej pełniącej usługi na rzecz frontu wschodniego. Podał tylko skrót nazwy "HKP".
  Po miesiącu przyszedł list z numerem poczty polowej. Informował, że pracuje jako ślusarz. Po latach jego kolega poinformował rodzinę, że pracował z Lucjanem przy naprawianiu czołgów w okolicach Włodzimierza Woleńskiego. Dokonywali sabotaży. Remontowali czołgi w taki sposób, że musiały one ulec zepsuciu po powrocie na front. Lucjana przyłapał na sabotażu niemiecki majster, zaczął go bić i wzywać straż. Lucjan ogłuszył go, obezwładnił jeszcze dwóch Niemców ze straży, lecz został ujęty przez Gestapo.
  Wykorzystując zamieszanie po meldunku o zbliżaniu się do Włodzimierza Woleńskiego Armii Radzieckiej zbiegł. Dotarł do lasu i przyłączył się do partyzantki. Wczesną wiosną rodzina otrzymała od niego list z datą 5 lutego 1944. Pisał, że jest już w Armii Krajowej. Była to ostatnia informacja dotycząca Lucjana Gajdzika.
  Zginał 21.04.1944 w Jagodzinie (dziś Rymacze). Doszło wtedy do ciężkich walk z Niemacami, którzy okrążyli 27 Dywizje Wołyńską AK w Lasach Mosurskich. W nocy z 20 na 21 kwietnia nastąpiło dramatyczne przebicie się oddziałów AK przez pierścień okrążenia pod Jagodzinem i Rymaczami. Pochowany na cmentarzu w Rymaczach. Jego nazwisko widnieje na płycie przy cmentarnym pomniku. Wymieniany jest jako jeden z żołnierzy ze Sztabu Dywizji I/45 pp i pododdz. dyw.
  inf. Natalia Bokuń

  Gala Mieczysław
  - „JUNCZAK" - s. Przebraże - 31-10-1944 - Przebraże
  Gałek Wojciech. - „ŚMIAŁY” - I 23pp - -
  Galicki Michał - „MISIO" - OP „Bomby” - .11.1943 - Stara Huta
  Garbowski Antoni - - s. Staryki - 28-05-1943 - Rokitno
  Gaszyński Feliks - - 19 p. uł. - 27-05-1944 - Prypeć
  Gaszyński (Feliks?) - „BRZOZA" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Gawłowicz N - - I 24pp - -
  Gąsiorowski Józef - - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Gdowski Józef St.Sierż. - „KOMIN" - II 43pp - 09.04.1944 - Staweczki
  Gejnoś Adam (Węgier) - „KORA” - I 43pp - 21.04.1944 - Smolary Rogowe
  Giedz Kazimierz - - I 50pp - -

  Gissyng Bolesław
  - - s. Zasmyki - 25-12-1943 - Zasmyki
  syn Karola i Anny z domu Wawro mieszkańców Zasmyk. W książce Leona Karłowicza „Zasmyki były naszym domem” Lublin 1995 jest informacja o miejscu jego śmierci: „zginął podczas napadu na Janówkę w pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1943 roku,. Broniąc tej wsi, bronił także i swojej sympatii, prawie narzeczonej, Lodzi Czechowskiej, szykownej i urodziwej dziewczyny... Tuż obok jej zabudowań dosięgła go ukraińska kula”.
  W/g materiałów Konsulatu RP w Łucku na tablicy w kwaterze wojennej cmentarza w Zasmykach upamiętniającej żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK poległych w walce i obronie ludności polskiej w latach 1943 -1944 widnieje napis: Bolesław Gissyng. (
  www.luckkg.polemb.net/index.php?document=29)
  Wymieniony na tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych na Wołyniu  umieszczonej obok pomnika 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Warszawie.

  inf. Wiesław Donajski


  Gissyng Leonard - - s. Zasmyki - 25-12-1943 - Zasmyki
  II/50 pp, ps. „Złotówka”, syn Karola i Anny z domu Wawro mieszkańców Zasmyk. Cytat z książki Leona Karłowicza „Zasmyki były naszym domem” Lublin 1995: „Leonard przeszedł cały szlak bojowy 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Nosił pseudonim „Złotówka” i był powszechnie lubiany w partyzanckich szeregach”. Zmarł w Wałbrzychu 4.12.1957 r.
  inf. Wiesław Donajski

  Głowiński Antoni
  - - OP„Jastrzębia” - 18-08-1943 - Zasmyki
  Głowiński Roman - - Rusznikarz „Osnowy” - 21-04-1944 - Jagodzin
  Gaszyński Feliks - - 19 p. uł. - 27-05-1944 - Prypeć
  Goleniewicz Witold - „SMOLEŃSKI” - - 1947( z ran) - Bydgoszcz
  Golik (Galik?) Wojciech - - OP „Kozaka” - 23-03-1944 - Łasków
  Golik Tadeusz - „GWIAZDA" - OP„Jastrzębia” - 4-09-1943 - Osiecznik
  Gołębiowski Stanisław - - s. Torczyn - .03.1943 - Zaborol
  Gołko Bolesław - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Gorczyński Zbigniew - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Gorgol Zdzisław - „BIZON” - Plut.sap. „Gromada” - 8-04-1944 - Czmykos

  Goś Marian
  - - II 43pp - 09.04.1944 - Staweczki
  Marian Goś urodził się w Janówce k/Kowla w 1922r. jako siódme dziecko w rodzinie chłopskiej. W 1934 roku osiedlają się w Lublińcu k/Kowla na gospodarstwie rolnym(6 ha).
  Od dziecka miał dwie pasje: język niemiecki i śpiew. W 1942 roku wstępuje wraz z braćmi i kuzynami do samoobrony przed ukraińskimi nacjonalistami. Od grudnia 1943 walczy w oddziale partyzanckim „Siwego” (por. Walerego Krokaya) w składzie 27 WDP AK znanym jako II Batalion 43pp. W oddziale znano Mariana jako „zapiewajdło”, gdyż każdą pieśń On zaczynał swym pięknym tenorem, a dopiero później podejmował śpiew cały oddział. Bierze udział w walkach o Turzysk 20.03.1944r. Batalion „Siwego” następnie przegrupowuje się poprzez Kulczyn, Duliby, Jagodnę do Hajek aby  dotrzeć pod Staweczki. W pierwszy dzień Wielkanocy (9.04.1944) wywiązuje się walka z Niemcami.W trakcie potyczki zmuszono Niemców do wycofania się ze wsi do linii traktu biegnącego przez Olesk. I wtedy na drodze wiodącej z Oleska ukazał się Niemiec z białą płachtą. Początkowo nie wiedziano jak zareagować na tego parlamentariusza, ale nie strzelano do niego. Kiedy ten zatrzymał się na niewielkim wzgórku, z pozycji „Siwego” wyszedł naprzeciw Marian Goś znający język niemiecki. Chwilę ze sobą porozmawiali i zaczęli się wycofywać w stronę pozycji niemieckich. Widać było, że Niemiec sterroryzował  bronią Mariana i zasłonił się nim. Padło kilka strzałów ze strony polskiej, ale Ci zniknęli za pagórkiem. Już nikt nigdy Go nie zobaczył. Zapewne po przesłuchaniu został rozstrzelany.
  inf. Edmund Goś

  Goślinowski Lech
  - „BRZOZA" - II 23pp - 22-07-1944 - Lublin(Zamek)
  Góra Jan (Jerzy ?) - „ŚMIGUS” - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Górecki Ryszard - - OP„Gzymsa” - 10-01-1944 - Zamczysko
  Górski Stanisław - „WILK" - II 23pp - -
  Grabiciński Mikołaj - - s. inne - -
  Grabowski Bolesław - „KOGUT” - II 43pp - - l.kruszynickie
  Grabowski N - - II 43pp - - Lublatyn
  Grabowski Stanisław - „ORZEŁ" - I 43pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Grabowski Stanisław Ppor. - „JUNOSZA” - Plut.sap. „Gromada” - 8-04-1944 - Czmykos
  Grabowski Witold - „ZAPALNICZKA" - s. Perespa - - Perlasianka
  Graca Marian - ŚWIERSZCZ - III 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Gracz Jan - „DYSK” - I 43pp - 02.04.1944 - Zamłynie
  Grędziński Stanisław - „GROT" - s.Janówka - 25-12-1943 - Janówka
  Grocholski Alojzy - - OP „Dzika” - 1943(?) -
  Grochowski Stanisław - - s.Janówka - 25-12-1943 - Janówka
  Grochowski Konstanty - - I 45pp - -
  Grochulski Kazimierz - „ ŚMIAŁY” - I 45pp - -
  Gronostaj Henryk - „GRUSZKA” - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Gruchota Czesław - - Bez ust.przyd. - -
  Grudzień Czesław - „TYGRYS" - II 50pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Grudziński Witold - „CYGAN" - OP „Małego” - -
  Grzędziński Stanisław - „GROT” - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Grzelak Feliks - „LISTEK" - II 50pp - 30.04.1944 - l.mosurskie
  Grzeszczuk Mieczysław - „ SKAŁA" - OP „Małego” - -
  Gubała Bogdan - „STRUG" - s. Przebraże - 28-07-1944 - Siematycze
  Gudewicz Władysław - „GAŁĄZKA” - I 24pp - 29.02.1944 - Oździutycze
  Gulas Stefan - „PRZEWOZNIK" - s. Przebraże - .01.1944 - Łuck
  Gutkowska Kazimiera,Sanitar. - „WDOWA” - I 45pp - 1945 - Lublin
  Hajdamowicz Jan - - I 45pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Hauzer Wacław - „SOKÓŁ" - s. Karczunek - - Wólka Wydraniecka
  Hawiński Kazimierz - - III 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Herman Emeryk - - s. Przebraże - .02.1944 - kol.Mosty
  Hermanowski Jerzy - „WALET” - I 24pp - - Oździutycze
  Hermaszewski Roman - - s. inne - -
  Hildebrandt Wiesław, Kpr.Pchor. - „JELITO" - WKS - .04.1943 - Hrubieszów
  Hołubecka Bronisława - - OP „Bomby” - -
  Hoffman Zbigniew - - s.Huta Step. - 9/10.02.43 - Huta Stepańska
  Homaj Janusz - „BÓR” - I 23pp - - Małoryta
  Horoszkiewicz Stanisław - „ŚMIAŁY" - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Houźvic Wacław (Czech) - „SIWY” - Plut.żand. ”Gromada” - 16-07-1944 - Nadrybie
  Hurtaj Witold, Plut. - „WIKTOR" - WKS - 10.06.1944 - Pawluki
  Ilczyński Jan Tadeusz - „WAŚKA" - OP „Bomby” - .01.1944 - Stachod
  Jagierman Antoni - „LWOWIAK" - OP „Kozaka” - 7-02-1944 - Dołhobyczów
  Jałowicki Józef - „NIUNIEK” - Plut.żand. ”Osnowa” - 27-05-1944 - Prypeć
  Janaszek Stanisław - „LONGIN" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Janaszek Stanisław,Ksiądz - - KAPELAN - -
  Janicki Narcyz - - I 45pp - - k/Lubartowa
  Janicki Stanisław - „KACAŚ" - I 45pp - .03.1944 - Rzewuszki
  Jankiewicz Jan, Plut. - „PISTOLET" - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
  Jankiewicz N - „LIS" - s. inne - -
  Jankiewicz Tadeusz - - OP „Bomby” - 4-09-1943 - Wilja
  Jankowicz N - „PIORUN” - III 50pp - -
  Jankowski Klemens - „WERBEL" - I 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Jankowski Piotr - „PIORUN" - III 50pp - .01.1944 - Hołoby
  Jankowski Stefan - - OP „Bomby” - 23-12-1943 - Zawołocze
  Jankowski Wiktor - „TYGRYS” - I 43pp - 16.05.1944 - Kamień Koszyr.
  Jaroń Eugeniusz - - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Jarosz N - „GRAB" - OP„Jastrzębia” - 18-08-1943 - Suszybaba
  Jarząbek Leopold - „LUTEK” - I 45pp - 10.02.1944 - Pańska Dolina
  Jasinski Feliks - „OSA” - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Jasiński Szczepan , Ppor. - „CZESŁAW" - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Jastrzębsk! Tadeusz - - I 24pp - - Włodzimierz
  Jastrzębski Edward - - OP „Kozaka” - 7-02-1944 - Dołhobyczów
  Jastrzębski Kazimierz - „ZNICZ” - „Osnowa” - 27-05-1944 - Prypeć
  Jeleń N - - II 43pp - -
  Jeleń Władysław - „TRZMIEL” - I 24pp - 18.04.1944 - Sieliska
  Jeliński Czesław - - OP„Jastrzębia” - -
  Jenas N - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Jesionowski N - - I 50pp - 19-03-1944 - Zapole
  Jewszyński Kazimierz - - II 43pp - 10.04.1944 - Staweczki
  Jędrzejewski Antoni - „LAS" - OP„Jastrzębia” - 4-09-1943 - Osiecznik
  Józefczak Jan Kpt. - „HRUBY” - II 43pp - 13.05.1945 - Warszawa
  Józefowski Tadeusz - - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Juchniewicz Mieczysław - - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Jurgielewicz Tadeusz - „WIR" - I 50pp - .04.1944 - l.mosurskie
  Jurkiewicz Feliks - „CYGAN” - II 43pp - 22.02.1944 - Jagodzin
  Jurkowski Michał - "JASTRZĄB" - III 23pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Jurkowski Mieczysław - - III 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kaczorowski Wiesław - - s. inne - -
  Kacuś N - - I 45pp - - Rzewuszki
  Kadłubowski Mieczysław - - OP”Bomby” - - Równe
  Kaganiuk Józef - „ŚWISTAK” - I 43pp - 19.03.1944 - Zapole
  Kaleta Franciszek - „GROM” - I 43pp - 15.01.1944 - Rakowiec
  Kaleta Józef - „SOWIZDRZAŁ” - II 43pp - .05.1944 - Okszów
  Kamiński Albin - - s. Przebraże - 31-07-1943 - Przebraże
  Kamiński Kazimierz - - III 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kanios Jan - - I 23pp - 19-01-1944 - Gnojno
  Kański Adam - „HOLUB” - I 23pp - .06.1944 - Szpital radz.
  Kapica Wacław - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kapyś Mieczysław - „SMYK" - OP „Małego” - - Drebicz
  Karaniewicz Antoni - „SOSNA" - I 50pp - 02.04.1944 - Sztuń
  Karasiński Wacław Plut. - „WUIKA” - I 24pp - .05.1944 - Majdanek
  Karolik Stefan - - Bez ust.przyd. - -
  Karpowicz Bronisław - „GÓRAL" - I 45pp - 22.07.1944 - Firlej
  Karski N - - s. inne - -
  Kasner Gustaw - „ORLIK" - I 23pp - 1945 - Majdanek
  Kaszlej Bronisław - „WRONA" - OP„Gzymsa” - - Pańska Dolina
  Kata Eugeniusz - „POLANO" - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kata Kazimierz - „BOMBA" - I 23pp - 13-02-1944 - Wodzinów
  Kata Ludwik - - s. Wodzinów - 22-03-1944 - Piatydnie
  Katasik Józef - „CHABER" - I 23pp - -
  Kazanowskl N - - s.Antonówka - .11.1943 - Wasylówka
  Kędziora Roman - - III 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Kędziorek Leszek - „SZCZEPCIO” - II 50pp - - Suszybaba
  Kiciński Paweł - - s. Przebraże - .06.1943 - Jaromel
  Kiczyński N - - s.Przebraże - - Przebraże
  Kiedyba Mieczysław. - - Plut. Żand. „Osnowa” - 21-05-1944 - l.szackie
  Kiełbasiński Antoni - „KARO" - I 50pp - 12.06.1944 - Okszów
  Kita Stefan - „WYRWA" - II 50pp - 30.04.1944 - Pohulanka
  Kiwerski Jan Wojciech Ppłk.Dypl. - „OLIWA” - Dowódca 27 WD AK - 18-04-1944 - Huta Stężarzycka
  Kleczewski Mieczysław - „BRODZICZ” - I 24pp - -
  Kleczkowski Aleksander - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Kloc Czesław - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kłodziński Tadeusz - „KLON” - I 50pp - 11-05-1944 - Kruszyniec
  Kłosowski Stanisław - „KOSIARZ" - OP „Bomby” - 4-09-1943 - Wilja
  Kłosiński Franciszek - „NATAN" - OP „Bomby” - -
  Kłosiński Stefan - - OP „Bomby” - -
  Knast Wiesław" - „KUJAWIAK” - WKS - 07.09.1944 - Warszawa
  Kobylański Antoni - „SZPERACZ" - s. Wyrka - 10-07-1943 - Wyrka
  Kobylański N - - I 24pp - - rz. Bug
  Kochański N, Pchor. - - s. inne - .05.1944 - Okszów
  Kociński N - - s. Przebraże - 26-07-1943 - Przebraże
  Kociński Paweł - - s.Przebraże - - Jaromle
  Kocioł Jan - - I 50pp - - Zasmyki
  Kocioł Kazimierz - - II 43pp - 19.01.1944 - Zasmyki
  Kodewicz Leon - - I 23pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Kogotowski Zdzisław - „RYŚ" - I 43pp - 24-12-1945 - Wola Wereszczyńska
  Koguciuk Władysław - - I 43pp - 28-01-1944 - Lublin
  Koladyński Kazimierz - „SROKA ” - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Kolasa Kazimierz, St.Szer. - „JAWOR" - II 50pp - 24.03.1944 - Turopin
  Kolasińska Józefa Sanitar. - „CHABER” - I 43pp - 21.05.1944 - l.szackie
  Koldej/Kojder Jan - - s. Stasin - -
  Kołodyński Władysław - „GRYF" - s.Huta Step. - 18-07-1943 - Huta Stepańska
  Kołodziński Tadeusz - „KLON” - I 50pp - 11.05.1944 - l.szackie
  Kołtun Izydor - „KUREK" - OP „Korda” - 7-12-1943 - Ostrowy
  Konopka Jan - „ŹDZIEBEŁKO” - II 43pp - -
  Kopczyński Józef, - - Plut. Żand. 23 pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Kopczyński Wacław - „CZUJ" - k. Włodzimierz - -
  Kopeć N - - I 23pp - 1-03-1944 - Czerniowka
  Koperczak Andrzej - „DONIEC" - OP„Jastrzębia” - 10-11-1942 - Rużyn
  Kopij Feliks - - s.Huta Step. - -
  Kopij Franciszek - „PONURY" - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
  Kopij Stefan - „RYŚ" - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
  Kopij Zygmunt - „GRABEK" - OP „Bomby” - 21-12-1943 - Zawołocze
  Kopij Zygmunt - „ŻBIK" - OP „Bomby” - -
  Kopyś Mieczysław - „SMYK” - OP „Małego” - 13-03-1944 - rz. Bug
  Kopka Bogusław,Kpr.Pchor. - „GNIEWOSZ" - WKS - 10.06.1944 - Pawluki
  Korczak Tadeusz - „MAKOLĄGWA" - OP „Małego” - 12-03-1944 - Korytnica
  Korczakowski Edmund - - s. inne - .07.1943 - Puzów
  Korda Gracjan - „GRAC” - I 45pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Korona Tadeusz, Podch. - „HALICZ” - I 43pp - 15.01.1944 - Rakowiec
  Korzeniowska Feliksa ,Sanitar. - „CZARNA MARYSIA” - I 45pp - 19-07-1944 - Juliopol
  Korzeniowski Eryk - „DZIELNY" - s. Przebraże - 12-07-1943 - Trościaniec
  Korzeniowski N - - s.Przebraże - 12-07-1943 - Trościaniec
  Kosacki Bolesław - - s. Radomle - -
  Kosmowski Witold - „HOŁOWNIA" - OP „Małego” - -
  Kossak Stanisław, St,Szer. - „SURMA” - II 50pp - 12.04.1944 - Staweczki
  Kostecki Kazimierz - „ZYGZAK” - I 43pp - 5-05-1944 - l.szackie
  Kostarski Zbigniew - „SĘP" - I 43pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Kościński (Feliks?) - „KLIN” - OP„Jastrzębia” - 18-08-1943 - Suszybaba
  Kotala Antoni - - s. Radomle - -
  Kotarski Jan - - III 50pp - -
  Kotowski Bolesław - - III 50pp - 12.04.1944 - Owłoczym
  Kotwica Leopold - „KRET” - II 23pp - -
  Kotwica Longin - „KOT" - I 23pp - 9-06-1944 - Okszów
  Kowalczyk Józef - „WRÓBEL" - II 50pp - - Zasmyki
  Kowalski Stefan - „ KOT” - I 24pp - -
  Kowarski N - - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Kownacki Stanisław - „FLORIAN” - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kotowska
  Kownacki Władysław - „MOSKALCZUK" - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kotowska
  Koziński Jan Ppor. - „KIERDEJ”, „ KOSA” - Sztab „Osnowa” - - Luboml
  Kozub Ryszard - „WAL" - I 23pp - 24-03-1944 - Stęzarzyce
  Krakiewicz Antoni - „DZIĘCIOŁ" - OP „Małego” - 5-05-1944 - rz. Bug
  Krasinkiewicz Stanisław - - s.Wyrka - 12-07-1943 - Wyrka
  Krasinkiewicz Stanisław - - s. Wyrka - -
  Krasnowski Rajmund - „GAŁKA" - OP „Małego” - -
  Krasnowski Wojciech - „ORZECH" - II 23pp - 13-04-1944 - Edwardpole
  Krasucki Jerzy - „CYGAN" - III 23pp - 18.05.1944 - Huta Ratneńska
  Kraszewski Wincenty - - OP „Kozaka” - 7-02-1944 - Dołhobyczów
  Krawczenko Tadeusz - - III 50pp - 24-04-1944 - l.mosurskie
  Krawczyński Kazimierz - „LANG” - - 27-05-1944 - Prypeć
  Krawiec Tadeusz, Kpr. - „THIEL” - I 43pp - 21.04.1944 - Smolary Rogowe
  Krochmal Jerzy - - I 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Krochmal Stanisław - - I 50pp - -
  Krupiński Czesław - „KACZOR” - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Krutul Franciszek - - s.Pańska Dolina - .08.1943 - Targowica
  Kryczka Tadeusz - - III 23pp - - Karczunek
  Krzywczak Władysław - CHRABASZCZ" - II 23pp - 23-03-1944 - Zamosty
  Krzyszczuk Michał - - Bez ust.przyd. - 16-05-1944 - Okszów
  Krzysztofowicz Zygmunt - „KUPLON” - II 43pp - -
  Krzysztofowicz Tadeusz Plut. - „LOTNIK” - II 43pp - .02.1944 - Horodelec
  Krzysztofowicz Witold Ppor. - „KOWAL” - II 43pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Krzysztoń Józef - - OP „Kozaka” - 15-09-1943 - Poryck
  Krzyżanowski Piotr - - s. inne - -
  Kubalowa N Sanitar. - - II 23pp - 22-04-1944 - Jagodzin
  Kucaba Leokadia,Sanitar. - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kuczewski Adam - „WIARUS” - I 24pp - -
  Kuczyński Jan - - s.Huta Step. - 
  Kuczynski Bogdan - - WKS - .04.1944 - l.mosurskie
  Kuczyński Bronisław - - I 24pp - -
  Kuczyński Józef Sierż. - „ORLIK” - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Kuczyński Stanisław - - I 45pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Kukułka Bolesław - „SROKA" - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Kulik Czesław - „MYŚLIWIEC" - OP „Kozaka” - 23-03-1944 - Łasków
  Kulczyński Mikołaj - „KOLA" - OP „Bomby” - - Bystrzyce
  Kulesza Wacław - „SZAMPAN" - II 50pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Kurpacz Adam - „GWIZDEK” - I 43pp - 2-04-1944 - Sztuń
  Kupracz Józef - „PISARZ” - I 43pp - .05.1944 - Luboml
  Kupracz Stanisław - „KUREK" - I 43pp - -
  Kuraj Jan - - II 50pp - 20-04-1944 - Jagodzin
  Kurczyna Henryk - - II 43pp - -
  Kurdel Bronisław, Kpr. - „KĘDZIOR" - I 50pp - 20.04.1944 - Jagodzin
  Kurdel Roman - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Kuriata Paweł - - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
  Kurlata Jan - - I 45pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Kuszel Józef - - II 43pp - 13.04.1944 - Sadówka
  Kuszel Kazimierz - - I 43pp - -
  Kuszlej Bronisław - „WRONA” - I 45pp - 27-01-1944 - Pańska Dolina
  Kutasiuk Józef - „KABER” - I 43pp - 21.05.1944 - l.szackie
  Kutasiuk Władysław - „TROK” - I 43pp - - Sztuń
  Kutera Romuald - „KRAK” - I 50pp - 26-04-1944 - Pereszpa
  Kutera Jadwiga, Sanitar. - - I 50pp - 26-04-1944 - Pereszpa
  Kuźma Leon - - - 27-05-1944 - Prypeć
  Kuźmiński Jan - „CHMURA - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Kuźmiński Kazimierz - „OSET" - I 50pp - -
  Kwaśniewski Antoni Plut. - „ZAGŁOBA” - I 45pp - 05.04.1944 - Sztuń
  Kwiatkowski Jan - „RALF" - II 50pp - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Kwiatkowski Jan - „MAK" - OP„Jastrzębia” - 18-08-1943 - Suszybaba
  Kwiatkowski Władysław - - II 43pp - - rz. Bug
  Lachowicz Wacław - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Laskowski N - - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Laskowski Stefan. - „TRĘBACZ” - Komp.łączn. - .05.1944 - l.mosurskie
  Lecewicz Witold - „MIŚ" - I 23pp - 20-01-1944 - l.piatydnickie
  Leinweber Bronisław - „BRONEK” - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Lejman Kazimierz - - s. Przebraże - 30-08-1943 - Kiwerce
  Lekki Józef - - OP„Jastrzębia” - -
  Leszczyński Wincenty - „GNAT" - II 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Lewczuk Stanisław - „KRZAK" - I 43pp - 15.01.1944 - Rakowiec
  Lewicki Jan - - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynia
  Libera Józef - „JÓZIO" - OP „Bomby” - .11.1943 - Seara Huta
  Libera Mirosław - „MIREK" - s.Huta Step. - -
  Libner Jan - - s.Butejki - 7-04-1943 - Butejki
  Libner Władysław - - s.Huta Step. - 9/10.02.43 - Huta Stepańska
  Linek Jan - „SŁOŃ” - OP Łuna” - 6-11-1943 - Rafałówka
  Lipiec Jan - „ORZEŁ" - II 43pp - 18-03-1944 - Lublatyn
  Lipiński Czesław - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Lipiński Stanisław - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Lipiński Zygmunt - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Lisiecki N, Por. - - s.Głuszków - -
  Lisowski Franc - - I 45pp - - Sztuń
  Lisowski Franciszek, Sierż. - „IKS” - I 50pp - 01.03.1944 - Radziechów
  Lissoń Jan, Ppor. - „CIEŃ” - I 43pp - 28.06.1944 - Parczew
  Litka Stanisław - - OP „Bomby” - 16-11-1943 - Stara Huta
  Lorenc Witold - „ZAWIEJA” - OP Łuna” - 23-12-1943 - Witonierz
  Łenyk Władysław - "POKER" - II 23pp - 20-07-1944 - Zamość
  Łochowski Bronisław - „ŻOŁĄDŹ" - s.Janówka - 25-12-1943 - Janówka
  Łodek Mieczysław - „MANTEL" - II 50pp - .08.1944 - Chełm
  Łoś Stanisław - - s.Stachówka - 18-11-1943 - Równe
  Łucarz Jan,Ppor. - „JUR" - I 50pp - 02.02.1944 - Osiekrów
  Łuczyński Franciszek - - s. Zasmyki - -
  Łukasik Antoni - - s. inne - -
  Łuszczyński Józef - - s. Zasmyki - -
  Łyda Wacław - - III 23pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Maciechowski Zdzisław - „WILGA" - OP Łuna” - 23-12-1943 - Witonierz
  Major Stanisław - „SERCE" - II 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Makarewicz - Remiszewska Irena - "KIERA" - II 23pp - - Warszawa
  Malec Antoni - „SĘP" - II 23pp - -
  Malec Henryk Kpr. - „TRZMIEL” - I 24pp - 14.04.1944 - Sieliska
  Malec Stanisław - „JEŻ" - I 50pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Malinowski Henryk - - OP„Jastrzębia” - 1-08-1943 - Popowicze
  Malinowski Ludwik - - OP„Jastrzębia” - .08.1943 - Popowicze
  Malinowski Marcin (Marian ?) - „NARCYZ” - I 24pp - 18.04.1944 - Zabłocie
  Malinowski Józef - - s. inne - -
  Malon (Malarz ?) Antoni - "LESZCZYNA" - III 23pp - 18.05.1944 - Huta Ratneńska
  Mamot Wojciech - - I 24pp - -
  Mankiewicz Józef - - I 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Mańkowski Zbigniew - „HEKTOR" - I 43pp - 09.04.1944 - Zamłynie
  Maraszkiewicz Julian - - I 50pp - - Terebejki
  Marchewka Stanisław Plut. - - III 23pp - 18.05.1944 - Huta Ratneńska
  Marciniak Stanisław - „MIGLANC” - I 45pp - 1946 -
  Marczuk Aleksander - „OLEK" - OP „Bomby” - .11.1943 - Stara Huta
  Mariański Zbigniew - „ZBYSZEK" - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Markiewicz Edward - „BRZOZA" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Markoni Marek - „KOZIOŁ" - WKS - 21-05-1944 - l.szackie
  Marmucki Adam - - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Maruk Wincenty - „KLON" - III 50pp - 12.04.1944 - Owłoczym
  Masłowski Józef - - I 24pp - .06.1944 - Puszcza Solska
  Matusiewicz Kazimierz - „ŚMIGA" - III 50pp - 12.04.1944 - Stawki
  Matusz Bolesław - „KOŚCIELNY" - I 45pp - 14.04.1944 - Pustynka
  Matuszyński Jan - „BYSTRY" - s.Spaszczyzna - 20-01-1944 - Trościanka
  Matysek Franciszek, Chor. - „CHORĄŻY” - OP „Kozaka” - 28-05-1945 - Hrubieszów
  Matysko Jan, Ppor.. - „SZYMULA” - I 43pp - 1-06-1944 - Dropiejewicze
  Matyszczuk Franciszek - - I 43pp - - Zamłynie
  Matyszczuk Józef - „SPŁONKA” - I 43pp - 7-12-1943 - Ostrowy
  Matyszczuk Józef - „GŁAZ" - OP „Korda” - -
  Mazur Wincenty - „KLON" - Bez ust.przyd. - -
  Mazurek Jan - „BÓBR" - OP „Kozaka” - 7-07-1944 - Lublin (Zamek)
  Mazurek Marian - „MIECH” - I 45pp - 16.05.1944 - Okszów
  Mendelski Bogdan - „BODZIO” - Plut.łączn.. - -
  Miaskowski Władysław - - OP„Piotrusia” - -
  Miazga Bolesław - - OP „Kozaka” - 7-02-1944 - Dołhobyczów
  Mieloszek Henryk, Kpr. - „SZARY” - II 50pp - .07.1945 - Łuszczów
  Mierzejewski Franciszek - „WICHER" - I 23pp - 24-03-1944 - Stęzarzyce
  Mikołajewski Zbigniew - „SZRAPNEL” - I 24pp - - Chełm
  Milaniuk Stefan - „SŁOŃ" - I 23pp - 24-12-1945 - Wola Wereszczyńska
  Miłogrodzki Piotr - „PIOTR" - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Misiak Edward - - I 23pp - .06.1944 - Lubelszczyzna
  Miśkiewicz Mirosław - „TUR” - I 45pp - .03.1944 - Rzewuszki
  Mituś N - - II 23pp - 23-02-1944 - Turówka
  Mizerski Kazimierz - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Mizerski Tadeusz - - I 23pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Młynarski Zygmunt - „RYŚ” - I 24pp - -
  Młyński Antoni - „BRZOZA” - I 24pp - 24.03.1944 - Turopin
  Moniczewski Tadeusz - „WOŁODYJOWSKI" - I 50pp - 10.06.1944 - Dropiejewicze
  Moniuszko Franciszek - „MAJ" - OP„Jastrzębia” - 23-12-1943 - Dąbrowa
  Morgowski Jerzy - - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynia
  Moskal Henryk - „DAMIAN" - II 50pp - - Żytomierz
  Możejko Stanisław, Ppor. - „SĘDZIMIR" - OP„Gzymsa” - 27-01-1944 - Dorohostaje
  Mroczek Edward - „KIERAT” - OP „Kozaka” - 14-02-1944 - Górka Zabłocie
  Mrozik Henryk - - s.Pańska Dolina - .08.1943 - Sady
  Mrozik Władysław - - s.Pańska Dolina - -
  Mróz N - - I 24pp - 5-05-1944 - l.szackie(Ratno)
  Mundzik Antoni - „SOBÓL” - II 43pp - -
  Mundzik Antoni - „SOBOL” - I 43pp - -
  Muzyka Jan - „MICHALCZUK” - I 43pp - 31-05-1944 - Dropiejewicze
  Mużyło Wiktor - „SOKÓŁ” - I 45pp - - Siedliszcze
  Mytkowski Franciszek - - s. inne - -
  Nagadowski Adolf - „KULA” - I 24pp - 29.02.1944 - Oździutycze
  Najkowski Stanisław - „KOREK” - I 45pp - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Narzyński Stanisław - „LIS” - I 24pp - 18.04.1944 - Pisarzowa Wola
  Nawrocki Wacław - - I 24pp - 18.04.1944 - Pisarzowa Wola
  Neuman Jerzy ,Ppor. - „HIŃCZA" - 21 p. uł. - .07.1944 - Chełm
  Nieczyporowski N - - s. Dominopol - - Dominopol
  Niemyski Mieczysław - „BARTNIK" - I 23pp - 14-02-1944 - Werba
  Nieradko Kazimierz - „RAK" - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Nierudkiewicz Józef - „WRÓBEL" - OP „Bomby” - 1-11-1943 - Stara Huta
  Niewielski Leon,Kpr. - - I 50pp - 2-04-1944 - Sztuń
  Niklewicz Bolesław - - II 23pp - 22-04-1944 - Jagodzin
  Niklewicz Leszek - „ROBERTO" - II 23pp - .08.1944 - Warszawa
  N Gerard - „GRANIT” - I 43pp - 24-05-1944 - Jaźwiniec
  N Franciszek, Sierż. - „CYGAN" - I 45pp - 22-04-1944 - Sokół
  N Marian - „ORGANISTA" - I 45pp - .04.1944 - l.mosurskie
  Nn - „ADAM” - I 24pp - - Pisarzowa Wola
  Nn - „AS" - I 50pp - 11-11-1943 - Rużyn
  Nn - „BARTNIK" - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Nn - „BIAŁY" - I 23pp - - Wodzinów
  Nn - „BŁYSK” - WKS - - l.szackie
  Nn - „BOLEK" - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Nn - „BRONISŁAW" - I 23pp - - W szpitalu (?)
  Nn - „DOLINA" - I 45pp - 29-02-1944 - Oździutycze
  Nn - „DĄBEK" - III 50pp - 10-06-1944 - Sławatycze
  Nn - „DZIKUS” - - 27-05-1944 - Prypeć
  Nn - „FIOŁEK” - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Nn - „FRANCUZ” - Plut.żand.Sztabu Dyw. - 22-07-1944 - Firlej
  Nn (Słowak) - „FRANEK” - I 43pp - 18-07-1944 - Zabiele
  Nn - „GOŁĄB” - I 24pp - .01.1944 - Szczuczyn
  Nn - „GRAB" - I 45pp - 19-07-1944 - Juliopol
  Nn - „GRANIT” - I 24pp - 14.04.1944 - Sieliska
  Nn, Ppor. - „GRYF” - Kwaterm. - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Nn - „GRZYB” - II 43pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Nn - „IGIEŁKA" - I 50pp - .05.1944 - Okszów
  Nn - „JABŁOŃ - I 50pp - 21.05.1944 - l.szackie
  Nn - „JANEK" - s. inne - -
  Nn - „JANINA” - Komp.łączn. - -
  Nn - „JARKICZ" - 21 p. uł. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Nn - „JASKÓŁKA" - I 50pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Nn - „JASTRZĄB” - I 24pp - 10.05.1944 - kol.Strzelecka
  Nn - „JASKIER” - 21 p. uł. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Nn - „JARZĄBEK” - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Nn - „KACZAN" - 19 p .uł. - -
  Nn - „KIERAT” - III 23pp - 13-04-1944 - Bielin
  Nn, Kpr. - „KMICIC" - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Nn - „KMICIC" - OP„Jastrzębia” - 20-08-1943 - Gruszówka
  Nn - „KOGUT" - II 50pp - 03.04.1944 - Maszów
  Nn, Pchor. - „KORONA” - III 50pp - 22-02-1944 - Oździutycze
  Nn - „KOS" - II 23pp - - Kapitułka
  Nn, Ppor. - „KOS” - Kwaterm. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Nn - „KOSA” - II 43pp - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Nn - „KOSTEK" - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Nn - „KOT” - I 24pp - -
  Nn - „KOWAL” - III 50pp - - l.szackie
  Nn - „KRZEMIEŃ” - I 43pp - 21.05.1944 - Bagno Byrki
  Nn - „LAWETA" - I 23pp - 25-01-1944 - Błażennik
  Nn - „LIS" - I 50pp - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Nn (Rosjanin) Plut. - „LEJTNANT” - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Nn - „MAŁY" - I 23pp - 25-02-1944 - Stanisławówka
  Nn, Kpr. - „MAŁY" - I 23pp - 25-02-1944 - Podrudzie
  Nn - „MŁOT" - I 50pp - 25.04.1944 - Luboml
  Nn - „MOTYL” - I 24pp - 29.02.1944 - Oździutycze
  Nn - „NIEDŹWIEDŹ” - I 24pp - -
  Nn - „OKOŃ” - III 50pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Nn - „ORLIK" - I 23pp - 20-07-1945 - Turowiec
  Nn - „ORZECH” - III 23pp - 13.04.1944 - Bielin
  Nn - „OSIKA” - III 50pp - 5-05-1944 - l.szackie
  Nn - „PAW” - I 24pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Nn - „PESTKA” - OP „Łuna” - - Witonież
  Nn - „PIEKARZ” - II 43pp - 22-02-1944 - Lublatyn
  Nn - „PIĘTASZEK" - 21 p. uł. - .04.1944 - l.mosurskie
  Nn - „PIORUN” - III 50pp - .01.1944 - Hołoby
  Nn - „PISTOLET” - I 24pp - -
  Nn, Plut. - „POWÓJ” - I 24pp - 29.02.1944 - Oździutycze
  Nn - „PRZYBIEG" - I 23pp - -
  Nn, Kpr. - „RAK" - I 50pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Nn - „RAK" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Nn - „REKORD” - I 43pp - 14-02-1944 - Górka Zabłocie
  Nn - „SIEROTA” - OP „Kozaka” - -
  Nn - „SITACZ" - II 43pp - 18.03.1944 - Lublatyn
  Nn - „SMOK - I 50pp - 1-03-1944 - Radziechów
  Nn - „SOSNA” - II 43pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Nn - „SOWA” - I 24pp - - Oździutycze
  Nn - „STRZAŁA” - II 43pp - -
  Nn - „ŚLIWA - I 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Nn - „SUM” - III 50pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Nn - „ŚWIT" - I 50pp - - Sztuń
  Nn - „ŚWIAT - I 50pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Nn - „TACZKA” - II 43pp - 18.03.1944 - Lublatyn
  Nn - „TONI” - WKS - 10-06-1944 - Pawluki
  Nn - „TRZASKA” - II 43pp - 12-03-1944 - Lublatyn
  Nn - „WALET” - OP „Łuna” - 29-02-1944 - Oździutycze
  Nn - „WIATR” - III 50pp - .01.1944 - Hołoby
  Nn, Ppor. - „WICHURA” - Kwaterm. - 21-05-1944 - l.szackie
  Nn - „WIDELEC” - III 50pp - 5-05-1944 - l.szackie
  Nn - „WILK” - 21p. uł. - .06.1944 - Sawin
  Nn - „WILCZEK” - II 50pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Nn - „WOLNOŚĆ" - I 50pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Nn - „WRONA" - II 50pp - 24.03.1944 - Turopin
  Nn - „WRÓBEL" - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Nn , Plut. - „WYDRA" - I 23pp - 13-02-1944 - Wodzinek
  Nn - „WYRWIDĄB" - I 50pp - 1-03-1944 - Radziechów
  Nn - „WYRWA" - II 50pp - .05.1944 - Zamłynie
  Nn - „ZBICZEK” - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Nn - „ZET” - Plut.łączn. „Osnowy” - 27-05-1944 - Prypeć
  Nn, Sanit. - „ZOSIA” - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Nn - „ZREMBA” - WKS - -
  Nn, - „ŻBICZEK” - I 24pp - - rz. Turia
  Nn - „ŻBIK” - I 24pp - -
  Nn"(Rosjanin) - „ŹORKA” - I 45pp - 11-01-1944 - Sady Małe
  Nn(Węgier) - - III 50pp - -
  Nn(Węgier) - - III 50pp - -
  Nn(Węgier) - - III 50pp - -
  Nn(Węgier) - - III 50pp - -
  Obruśniak Kazimierz - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Ochman Jan, Ppor. - „KOZAK" - OP „Kozaka” - 2-06-1944 - Dąbrowa
  Oczechowski Leszek,Ppor.. - „DZIRYT" - WKS - 10.09.1944 - Warszawa
  Oczeretko Antoni - „JEŻ” - OP „Bomby” - 4-09-1944 - n/Słuczą
  Ojrzyński N St.Sierż. - „LUBICZ" - II 43pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Okapiec Wawrzyniec - - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Oleans Józef (Czech) - - Bez ust.przyd. - -
  Oleryk (Olczyk ?) N - „KRUK" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Olobry (Bolesław ?) - - I 23pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Olszacki Leon - - II 43pp - -
  Olszacki Tadeusz - - II 43pp - 12-04-1944 - Staweczki
  Olszewski Edward - - OP „Kozaka” - - Smoligów
  Olszewski Jerzy - „ŚLEPOWRON" - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Olszewski Wiesław - - II 23pp - 30-04-1944 - Pohulanka
  Onuchowski Władysław - „GRAJEK” - OP „Bomby” - -
  Opałka Antoni - - s. inne - -
  Oparowski Jan - „WITEK" - II 23pp - - Bielin
  Orlik Wacław - - I 23pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Orliński Marian ,Por. - „JERZY” - OP„Gzymsa” - 11-01-1944 - Sady Małe
  Orman Stanisław - - s.Huta Step. - -
  Orzechowski Bolesław - „KOGUT" - I 50pp - 11.05.1944 - Kruszyniec
  Osiecki Leon, Por. - - s. Głuszków - -
  Ostaszewski Jan - „JANEK” - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Ostaszewski Jan - „JANEK" - OP„Gzymsa” - 20-02-1944 - Twerdynie
  Ostaszewski Janusz - „LIS" - III 50pp - -
  Ostaszewski Józef - - OP„Gzymsa” - 11-04-1944 - Sady Małe
  Ostromęcki Zdzisław,Por. - „PODKOWA", „POMIAN” - OP „Bomby” - 4-09-1943 - Wilja
  Ostrowski Albin - „GOŁĄB” - Ochrona Sztabu Dyw. - 18-04-1944 - Huta Stężarzycka
  Ostrowski Wacław - - II 50pp - 16.05.1944 - Okszów
  Otłuszewski Janusz - „LIS" - I 50pp - 16-04-1944 - l.mosurskie
  Pabian Zygmunt - „GROM" - II 23pp - -
  Paczkowski Mieczysław - - s.Pańska Dolina - - Targowica
  Paczkowski Stanisław - - WKS - -
  Paduch Franciszek - - III 23pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Paduch Henryk - „MALISZEWSKI" - I 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Palczykowski Ryszard - „ANIOŁEK" - I 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Paliwoda Mieczysław - „PAWEŁEK” - I 24pp - - l.zamojskie
  Palonka Antoni - „KASZA" - I 23pp - 24-03-1944 - Stężarzyce
  Paluch Franciszek, St.Szer. - „RUCIK", „FRANK" - I 50pp - 10.04.1944 - Staweczki
  Paluch Józef - „KRUK" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Partycki Kazimierz - - III 50pp - 19.01.1944 - Zasmyki
  Parysiewicz Antoni - „BABINICZ” - Plut. Łączn. - -
  Paszkowski Jakub - „GŁAZ” - I 45pp - 1946 -
  Paszkowski Mirosław - - OP„Gzymsa” - .08.1943 - Targowica
  Paszkowski Stanisław - - WKS - .04.1944 - l.mosurskie
  Paszkowski Wincenty Plut. - „MIŚ” - I 45pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Paszyński Feliks - - 19 p .uł. - 27-05-1944 - Prypeć
  Patajewicz N - - s. inne - 13-05-1944 - Polesie(z ran)
  Pawelski Stanisław Kpr. Pchor. - - I 45pp - 13.05.1943 - Samostrzały
  Pawliczuk Stanisław - „ZAMEK" - I 43pp - 21-03-1944 - Kupracze
  Pawlik Władysław - „BOCIAN” - Kwaterm.Dyw. - 17-04-1944 - l.mosurskie
  Pawłowicz Helena - „MRÓWKA” - Sanit. Szpital “Gromady” - 17-04-1944 - l.mosurskie
  Pawłowski Zdzisław - „DUSIK" - k.Zdołbunów - .04.1943 - Zdołbunów
  Perkin Paweł - „NIUŚKA” - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Perkin Grzegorz - „MUR” - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Peszkowski Florian - - s. Wólka Kot. - 28-12-1943 - Hermanówka
  Petruk Piotr - „KOŻUCH” - I 43pp - 23-02-1944 - Przekórka
  Piątek Jan - „ŻEBRON” - II 43pp - 14-02-1944 - Górka Zabłocie
  Pieniak Kazimierz - „BRZÓZKA" - I 23pp - - Stęzarzyce
  Pilek N - - s. inne - -
  Pinecki Edward - - s.Stachówka - -
  Pietrołaj Bronisław - - s.Huta Step. - 16-07-1943 - Wyrka
  Piotrowski Henryk - „LISTONOSZ” - s.Huta Step. - 9/10.02.43 - Huta Stepańska
  Piotrowski Konstanty - - s. inne - -
  Piotrowski Stanisław - - s.Huta Step. - 9/10.02.43 - Huta Stepańska
  Piotrowski Stefan, Kpr.Pchor. - „KOLEJARZ” - Sztab Dyw. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Piórewicz Grzegorz - „DRAB" - III 50pp - 1945 - Warszawa
  Plackowski Wacław St.Sierz. - „PANTERA" - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Plackowski Zygmunt - - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Pleczuk Józef, - - Plut.żand. „Osnowy” - 27-05-1944 - Prypeć
  Pleczuk Wincenty - - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Plender Łucjan - - Bez ust.przyd. - -
  Podkański Józef - „KAKTUS" - I 50pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Podkański Wacław - „ARKAN" - I 50pp - -
  Pogorzelski Wacław - „CYGAN" - I 23pp - 23-03-1944 - Werba
  Pol Edward - „KLUCZ" - III 50pp - 12.04.1944 - Stawki
  Polak Jan - - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Polak Wacław - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Polewiak Roman - - s. Przebraże - .08.1943 - Tworymer
  Południewski Alojzy - „POŁUDNIAK" - II 50pp - 07.04.1944 - Sztuń
  Pomian N, Ppor. - - OP „Bomby” - -
  Porzyw Wacław, Kpr. - „ORKAN" - OP„Jastrzębia” - 10-11-1943 - Rużyn
  Pośniak Ryszard - „ARYMAN" - WKS - 5-04-1944 - Sztuń
  Potapowicz Kazimierz - „WICHER" - OP„Jastrzębia” - 24-08-1943 - Zadyby
  Prończuk Paweł - - I 43pp - -
  Przybyła Witold - - I 50pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Przybysz Henryk - - II 43pp - -
  Przybyś Kazimierz - „MALINA" - I 50pp - 10.04.1944 - Staweczki
  Pudłowski N Kpr. - - III 23pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Pyszyński Antoni - - I 24pp - - Oździutycze
  Pyszyński Stanisław - „GAŁĄZKA” - I 24pp - - W-wa Praga
  Pytkiewicz N - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Pytlakowski Zygmunt - - I 23pp - -
  Pytlakowskl Czesław - - OP„Piotrusia” - -
  Pyturewicz Stanisław - - I 24pp - -
  Rabek Witold,Kpr. Pchor. - „WITEK" - WKS - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Raczkowski Bronisław - „ORZEŁ" - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Raczkowski Mieczysław - „WILK" - I 24pp - .09.1945 - l.zamojskie
  Rak Józef - - s. Radomle - -
  Rakowski N - - I 45pp - .07.1944 - Rohin
  Ratajewski Mieczysław - „RATAJ" - s. Młynów - - Siedliszcze
  Remiszewska Irena - „KIERA” - II 23pp - 1944 - Warszawa
  Rerutko Jan ,Por. - „DRZAZGA" - OP Łuna” - 6-11-1943 - Rafałówka
  Reszel Alfons - „ZIUK" - I 24pp - 18-07-1944 - Zabiele
  Rezulski Mieczysław - inf. Jan Rezulski
  Rezulski Zygmunt - - II 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Rubaszek Edmund - „PIŁA" - I 23pp - .04.1944 - l.mosurskie
  Robaszek Edward - „WRZOS" - I 23pp - .04.1944 - l.mosurskie
  Rogala Adam - - OP „Bomby” - 21-12-1943 - Zawołocze
  Rokicki N, Plut. - „MIOTEŁKA" - II 50pp - 23-04-1944 - Ziemlica
  Roman Bolesław - „BOLEK" - OP „Bomby” - 4-09-1943 - Wilja
  Romankiewicz Stanisław - „ZAJĄC" - OP„Jastrzębia” - 31-08-1943 - Gruszówka
  Romańczuk Stanisław - „GROŹNY” - I 43pp - 01.03.1944 - Jagodzin
  Romanowski Edward - - I 24pp - - Zamłynie
  Romanowski Eugeniusz - - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Rosa Stanisław - - s.Huta Step. - 7-04-1943 - Butejki
  Rowiński Bolesław - - I 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Rozkowiński Adam, D-Ca Sam. - - s.Zadąbrowie - 16-03-1943 - Zadąbrowie
  Różalski Stanisław - - I 24pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Różańska Helena Sanitar. - „PEREŁKA" - OP„Gzymsa” - 27-01-1944 - Dorohostaje W.
  Różyński Czesław,Ppor. - „OGOŃCZYK” - I 43pp - 05.03.1944 - Rymacze
  Rubinstein Zenon - „TREFNY" - OP Łuna” - 11-01-1944 - Kraki
  Rudnicki Apolinary - - OP „Bomby” - 16-11-1943 - Moczulanka
  Rudnicki Anastazy - „MAKOWIEC” - I 45pp - 29.02.1944 - Oździutycze
  Rudnicki Paweł - „DOLINA” - I 45pp - 29-02-1944 - Oździutycze
  Rukat Henryk - „MIŚ” - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynia
  Rutyna Erazm - „SZCZYGIEŁ" - III 50pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Rybak Lesław - - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Rzaniak Kazimierz Kpt. - „GARDA” - D-ca Zgrup. „Osnowy" - 27-04-1905 - ZSSR
  Sadowski Henryk - - III 23pp - -
  Sakowicz Stanisław - - s. Zasmyki - 1-01-1944 - Zasmyki
  Sander Władysław - - II 50pp - - Jagodzin
  Sawicki Jan, Kpr. - „ŁOZA" - OP Łuna” - 11-01-1944 - Kraki
  Sawicki Karol - „KAROL" - I 45pp - 22.07.1944 - Firlej
  Sawicki Mieczysław - „KRUK" - I 45pp - -
  Sawicki Władysław - „ZNICZ" - OP Łuna” - 23-12-1943 - Witonież
  Sawicki Henryk - „HENIEK” - OP „Bomby” - 21-12-1943 - Zawołocze
  Sagajło Tadeusz,Plut. Pchor. - „MŁOT" - WKS - 05.05.1944 - l.szackie
  Seirko Aleksander - - II 43pp - -
  Sejnik Euzebiusz - „STRZAŁA” - II 43pp - 18-03-1944 - Lublatyn
  Sekuła Ryszard, Sierż. - „LAMPART" - OP Łuna” - 23-12-1943 - Witonież
  Semenowicz Kazimierz - „CZYŻYK" - I 24pp - 20.04.1944 - l.mosurskie
  Semenowicz Tadeusz, - „SŁOWIK" - I 24pp - 24.03.1944 - Turopin
  Seweryn Jan Ryszard - „LEW" - III 50pp - -
  Seżko Aleksander - - Bez ust.przyd. - -
  Siatka Bronisław, Kpr. - „LONGINUS" - I 50pp - .07.1944 - Chełm
  Siatka (Siarka ?) Józef - - II 43pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Sinicki Edmund - „KULA" - s. Przebraże - -
  Sierociński Tadeusz - - III 23pp - - Karczunek
  Sierociński Józef - - III 23pp - -
  Siwek Jan, Sierż. - „MOSTOWICZ" - II 50pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Skiba Jan,Por.,Dowódca - - s. Wyrka - .04.1943 - Wyrka
  Skiba Stanisław Ppor. - „STRZAŁKA” - D-ca Komp.łączn. - .03.45 - Ludwin
  Skibiński Henryk - - I 23pp - 22-04-1944 - Jagodzin
  Skibicki Józef - - OP„Piotrusia” - -
  Skiert Jan - "SKRZAT" - III 23pp - 12.04.1944 - Edwardpole
  Skolimowski Ksawery, Kpr. - „ŚMIAŁY” - II 50pp - 18-07-1944 - Zabiele
  Skomorowski Wilhelm,Ppor. - „WILCZUR” - II 43pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Skonecki Władysław - „SIODEMKA" - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Skrzyński Bronisław Bolesław - „JAKOSZ” - Felczer,szpit. „Osnowy” - 16-05-1944 - Okszów
  Sladewski Józef - - I 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Słodkowski Feliks - - s. inne - -
  Słodkowski Jan - „ZAJĄC" - s.Wólka Kot. - .07.1943 - Nowa Ziemia
  Słomiana Leokadia,Sanitar. - „LODZIA" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Słoniewski Faustyn - - I 50pp - -
  Słowik Władysław - - s. inne - -
  Słowikowski Rupert - - s. Przebraże - 5-07-1943 - Przebraże
  Słowiński Marek - „SMOK" - I 45pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Służewski Zbigniew - - Bez ust.przyd. - 16-05-1944 - Okszów
  Smofer N - - I 23pp - - Jagodzin
  Soboń Franciszek - - OP „Bomby” - .10.1943 - Bystrzyca
  Sobczyk Henryk, St.Szer. - „LISEK" - II 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Soja Zbigniew - „JARZĄBEK” - k. Kowel - 10-03-1944 - Chełm
  Sokal Witold - - Bez ust.przyd. - - Jagodzin
  Sokołowski N - - III 50pp - -
  Sokołowski Wacław - - s. inne - -
  Sokołowski Władysław - „ZAGŁOBA" - I 24pp - 21-04-1944 - Jagodzin

  Solecki Wacław
  - - II 43pp - .05.1944 - l.szackie
  ur. 10.12.1923, syn Jana i Józefy z domu Rupińskiej mieszkających w Radomlu. Członek Samoobrony Polskiej w Radomlu, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Wymieniany w książce Leona Karłowicza "Zasmyki były naszym domem", w książce Jerzego Dębskiego i Leona Popka Okrutna Przestroga cz. 1, opisano tam jego bohaterską obronę rodziny podczas napadu ukraińskiego na Radomle w pierwszym dniu Bożego Narodzenia 1943 r.
  Zginął na Polesiu podczas próby przedostania się za Prypeć, na tereny zajęte przez Rosjan. Wszedł przypadkowo na minę, która rozszarpała mu nogę.

  inf. Wiesław Donajski

  Sołtysiak Tadeusz
  - „GEZ" - Bez ust.przyd. - -
  Soroczyńska Maria ,Sanitar. - „STOKROTKA" - 19 p .uł. - 24-04-1944 - Olesk
  Sosnowski Stanisław - „WULKAN" - I 23pp - 21-04-1944 - Zamłynie
  Stachniuk Stanisław - - I 43pp - 28-01-1944 - Lublin
  Stachoń Bronisław - - s. Zasmyki - - Zasmyki
  Stechowski Czesław - - OP „Kozaka” - 23-03-1944 - Łasków
  Stachowski Dionizy - - OP „Kozaka” - -
  Stachurski Stanistaw, Sierż. - „JAGODA" - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Stanisławski N , Kpr. - „LEW" - I 50pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Stankiewicz Walerian - „ŻBIK” - Plut.łączn. „Osnowa” - -
  Stankowski Jan - - I 50pp - -
  Starzynski Jerzy - „LORD” - II 43pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Starzyński Edward - - I 24pp - 11-01-1944 - Kraki
  Starzyński Stanisław - ,,LIS II" - I 24pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Stasiak Stanisław - „GRANAT" - I 24pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Stasiak Wacław - „CHROBRY" - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Staszewski Piotr - - I 23pp - 24-05-1944 - Okszów
  Stachoń Bronisław - - s.Zasmyki - 9-04-1944 - Zasmyki
  Stechowski Czesław - - OP „Kozaka” - - Łasków
  Stępkowski Lucjan Tadeusz - „SZCZYGIEŁ” - II 43pp - -
  Steciuk Sławomir ,Pchor.,Lekarz - „PIĄTY" - OP Łuna” - 6-11-1943 - rej.Rafałówka
  Stecki Bronisław - „JUNO” - Sztab Dyw., Komp.łączn. - - Jagodzin
  Steć Antoni - „KWICZOŁ" - I 43pp - 15.01.1944 - Rakowiec
  Stefanowicz Franciszek - „TRZPIEŃ” - I 24pp - 12.04.1944 - Piatydnie
  Stefański Wiktor - „SŁOWIK" - I 23pp - 16090 - Gnojno
  Stepkowski Romuald - „KARLIK” - II 43pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Stocki Bronisław - „BRZOZA" - I 43pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Stos Antoni - „KWICZOŁ” - I 43pp - -
  Stoś Izydor - „SŁONIK" - I 50pp - 25.05.1944 - Kortelisy
  Stoś N - „TULIPAN" - II 43pp - 10.04.1944 - Staweczki
  Strąk Robert - - III 50pp - -
  Stykowski Antoni - „JELEŃ" - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Stykowski Jan - - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Stykowski Józef - - II 50pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Stysło Klaudiusz,Ppor. - „BIAŁY" - WKS - 10.06.1944 - Pawluki
  Suczek N - - III 23pp - - l.mosurskie
  Sulikowska Genowefa - „BRZÓZKA" - OP „Bomby” - 31-07-1943 - Folwark Osty
  Sulikowski Dominik - „DOMINIK" - OP „Bomby” - .12.1943 - Zasłucz
  Sulikowski Lucjan - „ROLNIK" - s.Huta Step. - - Huta Stepańska
  Sulikowski Witold - „TOLEK" - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Sułek Wincenty,Por. - - s.Edwardpole - 10-07-1943 - Puzów
  Suszczewski Mieczysław,Kpr. - „KING" - III 50pp - 09.03.1944 - Zielona
  Suszczewski Roman - - s. Radomle - -
  Suszczewski Ryszard - „KONG” - III 50pp - 23.07.1944 - Lubartów
  Suszek Władysław Plut. - „WILK” - III 23pp - 24.04.1944 - l.mosurskie
  Swędrowski Tadeusz - „BŁYSKAWICA' - I 43pp - .08.1944 - Otwock
  Swirgoń Kazimierz - „ŁATA” - I 43pp - -
  Swoboda Leonard, Kpr. - „LAMPART" - I 50pp - 02.04.1944 - Sztuń
  Swoboda Jan - „WALKA" - WKS - 05.04.1944 - Sztuń
  Szabłowska N - - I 50pp - 20.05.1944 - l.szackie
  Sylwanowicz Romuald - „GÓRAL” - k. Kowel - .07.43 - Chełm
  Szadyn Roman - „SUŁTAN" - OP „Kozaka” - 2-06-1944 - Dąbrowa
  Szafranski Mirosław - „SŁAWEK” - I 24pp - - Pisarzowa Wola
  Szafrański Julian - „RYŚ" - II 23pp - 19-01-1944 - Gnojno
  Szajewski Antoni, Kpr. - „SKIBA" - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
  Szambelan Piotr - „WOLNY" - II 23pp - 23-03-1944 - Kapitułka
  Szczepański N - - I 23pp - -
  Szeremecki Michał - „MIŚ” - I 24pp - .02.1945 - Tyszowce
  Szewczuk Jan - „CYGAN” - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Szlenzak Mirosław - „WIS" - II 23pp - 25-03-1944 - Stęzarzyce
  Szmidt Tadeusz - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Sznydel Roman - „WILK" - OP „Kozaka” - 15-06-1944 - Józefin
  Szpachlik Ludwik - - III 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Szpachlik Witold - - III 50pp - -
  Sztupiec Antoni - - II 50pp - 18-08-1943 - Suszybaba
  Szulc Jerzy - „RYŚ" - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie

  Szulęcki Czesław
  - - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  ur.1924r.w Zasmykach, był synem Władysława Szulęckiego i Katarzyny z domu Brzóska. Zginął 21.04.1944r. w Jagodzinie.
  inf. Danuta Szadkowska

  Szurowska Wanda,Sanitar.
  - - I 50pp - 26-04-1944 - Perespa
  Szurowski Leonard - „SWOBODA" - I 50pp - 26-04-1944 - Perespa
  Szwarc Feliks - „WĄSOWICZ" - I 50pp - .04.1944 - l.mosurskie
  Szwarc Mieczysław - „KOZIOŁ" - II 50pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Szwugier Hipolit - - III 23pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Szymański Edward - „BAŁTYK” - I 45pp - -
  Szymański Henryk - „NARCYZ” - I 24pp - .05.1944 - l.szackie
  Szymański Kazimierz - „SZYMPANS” - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Szymański Tadeusz - - III 50pp - 17-04-1944 - l.mosurskie
  Szymański Władysław - - I 45pp - -
  Szymczak Stanisław - - II 43pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Szymkiewicz Juliusz - „RYŻY” - II 43pp - 09.03.1944 - Zielona
  Ściński Stanisław, - - Ruszniarz „Osnowy” - -
  Ściubek Tadeusz - - III 50pp - 12.02.1944 - Owłoczyn
  Śladowski Józef - - I 50pp - 21-04-1944 - Jagodzin
  Śliwiński Jan - - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kotowska
  Ślizawski Zbigniew - „WRZOS " - I 24pp - 16.05.1944 - Okszów
  Śmiech Henryk - „HURA" - II 50pp - - Ośmigowicze
  Śnieżak Roman - - II 50pp - - Julianów
  Świergotowicz Władysław, Kpr. - „ŚPIEWAK” - I 50pp - 02.04.1944 - Sztuń
  Świergutowicz Władysław - „BANDZIOLA" - OP „Małego” - -
  Świrgoń Kazimierz - „ŁATA” - I 43pp - 2-04-1944 - Sztuń
  Świnarski Józef - - s.Huta Step. - -
  Tański Aleksander - - I 24pp - -
  Tarasiewicz Antoni - „SOSNA” - I 43pp - 3/4.04.1944 - Sztuń
  Tatarkiewicz Jerzy - „BOHUN" - OP „Kozaka” - 18-05-1944 - Kazimierzówka
  Tchórzewski Bronisław Kpr. - „ORZEŁ" - I 24pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Tchórzewski Mirosław - „SOKÓŁ" - I 24pp - -
  Tchórzewski Romuald - „MUSSOLINI” - I 24pp - 20.04.1944 - l.mosurskie
  Tkacz Józef - - Bez ust.przyd. - -
  Toczko Zygmunt Plut. - „SZARY" - I 24pp - 18.04.1944 - Pisarzowa Wola
  Tokarski Michał - - s.Huta Step. - -
  Tomaszewski Longin, - - Plut.żand. Sztabu Dyw. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Totus Władysław - - II 50pp - -
  Trębacz Bolesaw - „KARP” - I 24pp - - Zag. w okrążeniu
  Trusiuk Stanisław - „KOWELSKI" - I 43pp - 2-04-1944 - Zamłynie
  Trzaskowski N - „ŹBIK" - OP „Kozaka” - .05.1944 - Kazimierzówka
  Trzciński Stanisław - - Kwaterm. „Osnowa” - .04.44 - Siedliska
  Trzesiński Uidwik - „WILK" - OP„Bomby” - .09.1943 - Stójło
  Trzesniewski Marian - „BURZA" - III 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Twardy Zbigniew ,Por. - „TRZASK” - III 50pp - 06.10.1944 - Chełm
  Tymyński Zygmunt - - OP „Kozaka” - 23-03-1944 - Smoligów
  Tylman Adam Jan - „KALINA” - Kwaterm. „Gromada” - 21-04-1944 - Jagodzin
  Tyszkiewicz Piotr - „BRÓDKA" - s.Huta Step. - 12-07-1943 - Mydzko
  Ukacki Jerzy - „JUREK" - II 50pp - -
  Ulanicki Kazimierz - „KUREK” - I 43pp - 2-06-1944 - rej.Hrubieszowa
  Ulanicki Kazimierz - „JAJKO” - OP „Małego” - -
  Unold Florian - „FLOREK” - - - Sarachowicze
  Urban Władysław - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Urbaniak Karol - „GRAB" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Urbaniak Tadeusz - - OP „Kozaka” - 23-03-1944 - Łasków
  Urbanowicz Seweryn (Czech) - - OP „Bomby” - -
  Uszyński Edward - - OP„Piotrusia” - -
  Uszyński Tadeusz - - I 23pp - -
  Wachowski Józef - - s. Przebraże - 31-07-1943 - Przebraże
  Wacławski Antoni, Chor. - „KAM” - Plut. Łączn. - -
  Wacławski Ryszard - „BAJ" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Walas J - „NAUCZYCIEL" - s. Przebraże - -
  Walawko Józef - - s. inne - -
  Walko Piotr - - 21 p. uł. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Wasilevvski Mieczysław - - III 50pp - 17-04-1944 - l.mosurskie
  Wasikowski Stanisław - GRABARZ" - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Wasilewski Adam - „GOLONKA" - I 45pp - - Turopin
  Wawrzoń Władysław - - 21 p. uł. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Wąsowicz Bogdan - - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Wąsowicz Czesław - „BĄCZEK" - I 24pp - 18-07-1944 - Zabiele
  Wąsowicz Józef - „ORGANISTA" - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kotowska
  Wąsowicz Lucjan - - II 23pp - - Pisarzowa Wola
  Wąsowicz Wacław - „MEWA" - OP Łuna” - 20-12-1943 - Pańska Dolina
  Wdowicki Adam - „KANGUR” - I 43pp - 05.05.1944 - l.szackie
  Weremko Stanisław - - I 43pp - .01.1944 -
  Weremko Władysław - „KAJAK" - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Wesołek Henryk - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Węcek N - - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Węglewski Jacek - „HISZPAN" - WKS - .05.1944 - l.mosurskie
  Węgłowski Stefan - „FUNIO" - WKS - 26.04.1944 - l.mosurskie
  Węsek Jan - „SZPAK” - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Wężyk Katarzyna,Sanit. - „KATIA” - I 24pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Wielgot Antoni Bazyli - „JARZĄBEK" - OP„Jastrzębia” - 10-12-1943 - Peresieka
  Wierzbicki Władysław - „ KLIN" - OP„Jastrzębia” - 10-11-1943 - Rużyn
  Wilczewski Adam - „TYGRRYS" - s.Kiwerce - - Kopaczówka
  Wilczyński Józef - - s.Stachówka - - Stachówka
  Wilczyński Roman - - I 45pp - - Ośmigowicze
  Wilk Edmund - „ZAJĄC" - s.Wólka Kot. - 15-08-1943 - Hawczyce
  Wilk Edmund - „SŁOWIK" - OP Łuna” - .09.1943 - kol.Hynin
  Wilk Jan - - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kotowska
  Wiszniewski Bronisław - „ŁAZIK" - I 45pp - 19-07-1944 - Juliopol
  Wiśniewski Bolesław - „REKS" - II 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Wiśniewski Franciszek, Kpr. - „OLSZYNKA" - II 50pp - 21.04.1944 - Jagodzin
  Wiśniewski Wacław - - 21 p. uł. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Wiśniewski Wincenty - - s. inne - -
  Wiśniewski Józef - - I 45pp - .04.1944 - rej.Kowla
  Witkowski Bronisław - - s. Zasmyki - -
  Witkowski Jan - - OP „Małego” - -
  Witkowski Jeremi, Ppor. - „SOKÓŁ II” - III 23pp - 18.04.1944 - Huta Ratneńska
  Witkowski Witold - „WITEK" - I 45pp - Jesień 1944 - Małyńsk
  Witwicki Jan, Por. - „NAGIEL” - Sztab Dyw. - .03.1946 - l.gazdowicki
  Włodarski Eugeniusz - „BURZA” - I 24pp - 12.04.1944 - Piatydnie
  Włoszczyński Mieczysław - - s.Huta Step. - 17-07-1943 - Huta Stepańska
  Włoszczyński Antoni - - s.Huta Step. - 17-07-1943 - Huta Stepańska
  Wojtaszczyk Józef, Plut. - „CHMIELEWSKI - II 50pp - 30.04.1944 - Pohulanka
  Wolak Roman - „LUZAK" - s. Przebraże - -
  Wolski Tomasz - „TOMEK" - I 45pp - 13-04-1944 - Pustynka
  Woźniak Bolesław - „UPÓR" - OP„Jastrzębia” - 10-11-1943 - Rużyn
  Woźniak Aleksander - „GWIAZDA" - I 50pp - 16.04.1944 - l.mosurskie
  Woźniakowski Stanisław - „TUR" - II 50pp - 16.02.1944 - Ośmigowicze
  Wójcik Aleksander - - II 43pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Wójcik Henryk - - III 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Wójcik Stanisław - - III 50pp - 17.04.1944 - l.mosurskie
  Wójcik Tadeusz - „ŚLUSARZ" - I 50pp - 11.05.1944 - Kruszyniec
  Wójtowicz Zygmunt, Kpr. - „PAJĄK" - I 50pp - 08.04.1944 - Czmykos
  Wojtowicz Stanisław - „ORZEŁ” - Plut.sap. - 8-04-1944 - Czmykos
  Wójtowicz Stanisław - „PAJĄK” - Komp.łączn. - 8-04-1944 - Czmykos
  Wrocławski Antoni - „KAM” - Plut. Łączn. - 21-04-1944 - Jagodzin
  Wróblewski Stanisław - „STRYJEK" - OP „Bomby” - 21-12-1943 - Zawołocze
  Wrześniewski Henryk - „ŚWIDER" - III 50pp - .09.1944 - rej.Chełm
  Wysocki Stefan - - Bez ust.przyd. - -
  Wyszomirski Franciszek - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zabłock! Antoni - - OP „Bomby” - 4-09-1943 - Wilja
  Zabłocki Bolesław - - III 23pp - 4-05-1944 - Kopyłów
  Zabłocki Mateusz - - OP „Bomby” - 4-09-1943 - Wilja
  Zaborowski Tadeusz - „POETA" - I 45pp - 20-02-1944 - Twerdynie
  Zadarnowski Antoni - „PIECH” - III 23pp - 27.05.1944 - Prypeć
  Zajączkowski Tadeusz - „SŁOŃCE” - Ochr. Sztabu Dyw. - 18-04-1944 - Huta Stężarzycka
  Zakrzewski Witold - „ZAWIEJA" - OP Łuna” - 23-12-1943 - Witonież
  Zamościński Antoni - - s. Zasmyki - -
  Zamościński Józef, - - Sztab „Gromada” - .04.44 - l.mosurskie
  Zamościński Wacław - - s. Zasmyki - 21-10-1943 - Worona
  Zapotocki Jarosław (Czech) - - I 24pp - 23.07.1944 - Kupiczów
  Zapotocki Bogusław (Czech) - - OP„Jastrzębia” - -
  Zarębinski Hipolit - „STAŚ" - III 50pp - 17-04-1944 - l.mosurskie
  Zaroślinski Wacław - - III 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zarychta Edward - „MURZYN" - III 50pp - 17-04-1944 - l.mosurskie
  Zarychta N - - III 50pp - 12-04-1944 - Owłoczym
  Zawada Helena,Sanitar. - - Szpit.Kupiczów - - Kupiczów
  Zbroniec Henryk - - Plut. Żand. „Osnowa” - 21-02-1944 - Jagodzin
  Zeland (Zelando ?) Hipolit - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zgarda Stefan - „BURZA” - I 43pp - 09.04.1944 - Zamłynie
  Zieliński Tadeusz - - I 50pp - 02.02.1944 - Osieków
  Zieliński Jan - - s. Wyrka - .11.1942 - Wyrka
  Zieliński Jan - „MUCHA" - II 50pp - 12.04.1944 - Staweczki
  Zieliński Wacław - „SOKÓŁ" - I 23pp - 17-01-1944 - Piatydnie
  Zienkiewicz Bolesław - „CZYŻYK" - I 24pp - -
  Zienkiewicz Jan - „CHROBRY” - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zinkiewicz Kazimierz - - I 24pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Zienkiewicz Wanda,Sanitar. - „KALINA" - II 23pp - 24-04-1944 - Luboml
  Zienta Kazimierz - - OP „Bomby” - 16-11-1943 - Moczulanka
  Zmełty Stanisław - „KOTWICA" - II 50pp - -
  Zołociński Stanisław, Sierż.Pchor. - „DOMAN" - WKS - 13.08.1944 - Warszawa
  Zonnenberg Mieczysław - - I 24pp - -
  Zonnenberg Roman - „LECH” - I 24pp - -
  Zonnenberg Stanisław - „TARZAN" - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zuba Henryk - - I 23pp - 21-05-1944 - l.szackie
  Zubko Mieczysław - „POGODNY" - II 23pp - 18-04-1944 - Pisarzowa Wola
  Zwiernik Stanisław - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zwoliński Stanisław - - II 43pp - -
  Zymon Konstanty - - I 23pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Zynder Władysław - - s.Pańska Dolina - .08.1943 - Zady
  Żaba Jan - „ŻAK” - I 24pp - 27-05-1944 - Prypeć
  Żabicki Stefan - - II 43pp - 09.03.1944 - Zielona
  Żak Mieczysław - „CZYŻYK" - I 24pp - -
  Żelezny Władysław (Czech) - „BURBEC” - II 43pp - -
  Żyszkowski Bronisław - „ABIS" - OP„Jastrzębia” - 10-11-1943 - Rużyn
  Żułkoś Lech, Kpr. - „ŻABA” - I 24pp - 1-04-1944 - l.mosurskie
  Żygadło Stanisław - „STAŚ" - OP „Bomby” - 22-12-1943 - Zawołocze
   

  ŻOŁNIERZE KONSPIRACJI - WOŁYŃSKA DELEGATURA RZĄDU RP

  Nazwisko imię, stopień - Pseudonim - Przydział - Data zgonu - Miejsce
   
  Chruściel Piotr - „ROMER" - Del.Rządu - - Równe
  Kamiński Mieczysław, - "SULIMA" - Z-ca Woł.Deleg. - 18-11-1943 - Równe
  Kolek Kazimierz - "SOCHA - Z-ca K-nta woj.wołyńsk. - 12-07-1943 -
  Kozłowski Julian, Kpt., - „CICHY” - p.o.Woł.Deleg. - 19-08-1944 - Warszawa
  Rumel Zygmunt Jan, Ppor. - "KRZYSZTOF PORĘBA" - Del.RP O.Wołyń - 10-07-1943 - Kustycze

  Wiśniewski Kazimierz Feliks
  - "NORWID" - Del „Gromada” - -
  Dziadek umarł od ran i tortur odniesionych podczas przesłuchań na gestapo 18 lutego 1944r. w Kowlu. Umarł nie wydając nikogo.

  inf. Beata z Wiśniewskich Sieduszewska  ZWZ,  AK, KONSPIRACJA,  SAMOOBRONA  

  Andrzejewski Aleksander - - k.Włodzimierz - 1940(?) - Łuck
  Bagiński N - - AK Rej. Równe - -
  Bakalarski Mieczysław - - AK Rej. Łuck - -
  Bekolewski Mieczysław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Berezinski Antoni - - AK Rej. Równe - -
  Blajer Bolesław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Bogdaszewski Lucjan - - ZWZ O.Wołyń - -
  Bogacka Karolina - „LOLA" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Bogacki Michał - „MAŁY" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Bronikowski Jerzy - - ZWZ O.Wołyń - -
  Bronowski Jerzy - - AK Rej. Dubno - -
  Bruszewski Tadeusz - - AK Rej. Łuck - -
  Brzozowski Marcin, Ppor. - „LECH” - s.Hały-Grabina - 6-06-1943 - ?
  Budziński Stanisław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Chmielnicki Zygmunt,Ksiądz - - AK Rej. Łuck - - Obóz konc.
  Chodorowski Jan - - AK Rej. Kowel - - Ochotniki
  Chudyba Edmund - - AK Rej. Dubno - - Równe
  Czurko Kazimierz, Ksiądz - - k.Włodzimierz - 1941(?) - Łuck(?)
  Danilczuk Albin - "ZABUŻNIAK" - AK Rej. Łuck - -
  Daszkiewicz Kazimierz - - AK Rej. Kowel - -
  Dąbrowski Apolinary - - s. Rybcza - - Rybcza
  Dąbrowski Michał, Ksiądz - - s. Deraźne - - Deraźne
  Demczenko Edward - - AK Rej. Dubno - -
  Dobrzański Stanisław, Ksiądz - - k.Ostrówki - - Ostrówki
  Dobrowolski Witold - - AK Rej. Kowel - 10-07-1943 - Kustycze
  Domalewski Antoni - „FLORIAN” - s.Wólka Kot. - 28-12-1943 - Hermanówka
  Domosud Józef - - ZWZ O.Wołyń - -
  Dorożyńska Elżbieta - „LILA” - k.Krzemieniec - 18-11-1943 - Równe
  Drabik Tadeusz - - k.Włodzimierz - 1940 - Włodzimierz
  Drażan Józef - „RYŚ" - AK Rej. Równe - -
  Drohomirecki N - „LUDOMIR" - AK Rej. Równe - -
  Drożdziakiewicz Władysław - - AK Rej. Kowel - -
  Dutkowski Marcin - - AK Rej. Łuck - -
  Dynakowska Janlna - - ZWZ O.Wołyń - -
  Dziekoński Stanisław - - AK Rej. Równe - -
  Dziuba Władysłąw ,Ppor. - „ŚRUBA" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Falkowski Julian - - AK Rej. Łuck - 7-03-1944 - Łuck
  Falkowski Mieczysław - - AK Rej. Łuck - 7-03-1944 - Łuck
  Falkowski Cezary - - AK Rej. Łuck - 7-03-1944 - Łuck
  Fugiel Władysław - - AK Rej. Kowel - - Hołoby
  Gadomski Jan - „GRÓDEK" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Galicki Bronisław,Ksiądz - - k.Włodzimierz - - Łuck
  Gałczynski Stanisław - - k. Korzec - 18-11-1943 -
  Gałęzowski Stanisław - - AK Rej. Kowel - -
  Garbowski Edward - - s.Huta Stepańska - -
  Garbowski Edward - - k.Sarny - -
  Gardło Tadeusz,Ppor. - "ZIMNY" - k. Sarny - -
  Generowicz Wacław - „WACEK" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Gontarz Franciszek - - ZWZ O.Wołyń - -
  Goszczyński Zygmunt - - k. Korzec - 18-11-1943 - Równe
  Górcewicz Konstanty - - ZWZ O.Wołyń - -
  Grabowski Cyryl - „WILLY" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Grabowski Hieronim - - k.Aleksandrówka - -
  Grabowski Władysław - „DĄB" - k.Kostopol - 18-11-1943 - Równe
  Grochowski Stefan - „CICHY” - s.Zahorce - 5-07-1943 - Zahorce
  Grządkowski Kazimierz - - s. Rybcza - -
  Gulas Stefan - „SŁOWIK” - s. Przebraże - -
  Hermaszewski N - - k.Równe - - Równe
  Hermaszewski Teofil, Por. - - AK Rej. Równe - -
  Hołowiński Tadeusz - - s. Uściług - -
  Iwanicki Stefan,Ksiądz - - k.Krzemieniec - - Równe
  Jagiełło Ryszard - „RYSIEK" - k. Korzec - 18-11-1943 - Równe
  Jagodziński Józef - „LEŚNICZY" - k.Kostopol - - Równe
  Jakubowska - - AK Rej. Kowel - -
  Jankowski N - Del.RP - Krzemieniec - 10-05-1944 -
  Janicki Cyprian - „WESOŁY” - s.Huta Step. - - Huta Step.
  Janicki Józef Bolesław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Janikowski Tadeusz - - k.Kostopol - - Równe
  Jaźwiński Kazimierz - „LAKS" - AK Rej. Równe - 1941 -
  Jażwiński Jan - - AK Rej. Równe - -
  Jesiończak Stanisław - - AK Rej. Kowel - -
  Jezierski Stanisław - - AK Rej. Równe - -
  Jeż Józef - - AK Rej. Kowel - -
  Kaczorowski Andrzej - „PAWEŁ" - k.Zdołbunów - - Zakrzew-szczyzna
  Kański Bolesław - „CZARNY" - AK Rej. Łuck - -
  Kasprzycki Dionizy (Burda Ryszard) - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kazimierczak Marceli - "MARCELI" - ZWZ O.Wołyń - -
  Kemona Marian - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Kobylański Leon - - s. Budy - .05.1943 -
  Kobylański Teofil - - s.Huta Step. - 17-07-1943 - Huta Step.
  Kolasa Jan - - k. Korzec - 18-11-1943 - Równe
  Kopczyński Jan - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kopeć Władysław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kotowski Władysław - - s.Poryck - .06.1943 - Poryck
  Kowal Leon - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kowalewski Marian - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kowalski Ryszard, Por. - „BENGA - k.Zdołbunów - 18-11-1943 - Równe
  Kowalski Seweryn,Dr Med. - - AK Rej. Łuck - 18-11-1943 - Równe
  Kowdej Jan - - k.Stasin - 23-03-1943 -
  Kropaczew Jan,.Ppor - „GRZMOT" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Krotoszyński Bronsław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kryger (Kruger) Jerzy - - AK Rej. Równe - 18-12-1943 - Równe
  Kujawski Tadeusz - - AK Rej. Dubno - .08.1944 - Warszawa
  Kulawiak Antoni - - ZWZ O.Wołyń - -
  Kuncewicz Roman, Por. - "ROMEK” - k.Kowel (wywiad) - .06.1943 - Chełm
  Kunicki Jan - - s.Przebraże - 1945 -
  Kural Stanisław - - k. Korzec - 18-11-1943 - Równe
  Lachor N - - AK Rej. Kowel - -
  Lachowicz Tadeusz - - s.Poryck - 28-07-1943 - Poryck
  Laszczyk Władysław, Ppor. - „TELEFRAF” - AK Rej. Równe - - Równe
  Lazarak Witold Zdzisław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Leśniewski Antoni - - AK Rej. Kowel - -
  Leśniewski Eugeniusz - - AK Rej. Kowel - -
  Leśniewski Marceli - - AK Rej. Kowel - -
  Lisiecki Konstanty - - AK Rej. Łuck - -
  Lorenc Jerzy - „ZAWIEJA" - AK Rej. Łuck - -
  Lorenc Julian - „GIERMEK" - AK Rej. Łuck - -
  Łada Lech Adam,Por. - "ŻAGIEW" - AK Rej. Dubno - 18-11-1943 - Równe
  Łaszczyk Władysław ,Ppor. - „TELEGRAF" - AK Rej. Równe - -
  Łobanowska Zuzanna - „RÓŻA" - s.Włodzimierz - 10-03-1944 - Piatydnie
  Łoś Franciszek - - AK Rej. Równe - -
  Łoś Piotr - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Łuszczewski Zygmunt - - ZWZ O.Wołyń - -
  Majewski Tadeusz, Płk. - „MAJ", „ŚMIGIEŁ” - K-nt Okręgu - -
  Makuliński Franciszek - - AK Rej. Łuck - -
  Malczewski Ryszard - - AK Rej. Dubno - -
  Małys Kazimierz - - AK Rej. Równe - -
  Markiewicz Krzysztof, Ppor. - „CZART” „BORUTA" - AK Rej. Kowel - 10-07-1943 - Kustycze
  Mickiewicz Mieczysław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Milewski Roman - - k. Korzec - 18-11-1943 - Równe
  Misiak Bolesław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Miżdal Bolesław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Mroziński Aleksander - - k.Włodzimierz - -
  Naumowicz Bolesław - - AK Rej. Łuck - -
  Niedźwiedzki Kazimierz - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Nowak Stefan - - AK Rej. Kowel - -
  Nowakowski Tadeusz - - ZWZ O.Wołyń - -
  Paciejewski Stefan - - AK Rej. Łuck - -
  Paliwoda Wacław - „WACEK" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Paliwodzianka Helena, Instr.Zhp - - AK Rej. Dubno - -
  Para Tadeusz - - ZWZ O.Wołyń - -
  Paszkowski Jerzy - - ZWZ O.Wołyń - -
  Paul Wacław - - AK Rej. Kowel - -
  Peszyński Stanisław - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Peszynski Mirosław - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Peterek Jan, Ppor. - - AK Rej. Łuck - -
  Pilch Jan - "SARNA" - AK Rej. Kowel - -
  Piwoński Michał - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Pomorski Eugeniusz - „BOLEK" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Pomorski Stanisław - - AK Rej. Równe - -
  Pózichowski Wacław - GOŁĄB" - AK Rej. Dubno - -
  Przyborowski Jerzy - - AK Rej. Równe - -
  Raszyński Tadeusz - - s. Poryck - 17-07-1943 - Janiewicze
  Rodak Jan - - AK Rej. Łuck - -
  Rumel Bronisław - - ZWZ O.Wołyń - -
  Rybak Franciszek - „ŻYŁA" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Rydzewski Władysław - „KOBUS" - AK Rej. Kowel - -
  Rykowski Jerzy - - ZWZ O.Wołyń - -
  Sadkowski Jan - „ZAJĄC" - s.Wólka Kot. - 5-07-1943 - Wólka Kot.
  Salczyński Stanisław - - k.Korzec - 18-11-1943 - Równe
  Samułowski Józef - - AK Rej. Równe - -
  Schoen Romuald, Dr - - AK Rej. Łuck - -
  Siemiaszko Mieczysław - - s.Bielin - 1-04-1944 -
  Sierakowski Zbigniew - - ZWZ O.Wołyń - -
  Sikora Jan - - k. Dubno - 1944 - Warszawa
  Skowron Bogdan, Lekarz - - AK Rej. Kowel - .03.1944 - Hołoby
  Skubik Jan - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Skwarek Ignacy - „ADAM" - AK Rej. Kowel - -
  Sobański Ludwik Leon - - ZWZ O.Wołyń - -
  Sobieski Jerzy - „FLORIAN" - AK Rej. Kowel - .06.1943 - Kowel
  Sobolewski N (Leśniczy) - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Soja Zbigniew - „JARZĄBEK" - AK Rej. Kowel - -
  Sokół Jan - - ZWZ O.Wołyń - -
  Spaczyński Władysław,Ksiądz - - ZWZ O.Wołyń - -
  Spława-Neyman Maria - „MARYŚKA" - AK Rej. Łuck - -
  Staniszewski Adam - - ZWZ O.Wołyń - -
  Staniszewski Stefan - - k.Włodzimierz - -
  Stański Eustachy - - AK Rej. Dubno - -
  Stasiak Władysław - - AK Rej. Łuck - 30-12-1944 - Łuck
  Stężycki N - - AK Przewały - - Julianów
  Strójwąs Stanisława - - AK Rej. Łuck - -
  Strusiński Zygmunt - „SZELIGA" - AK Rej. Łuck - 11-08-1943 - Równe
  Strzelecki Tadeusz - - AK Rej. Równe - -
  Strzygocki Jerzy - - AK Rej. Dubno - - Równe
  Studnicki Franciszek - „PAWEŁ" - k.Równe - 18-11-1943 - Równe
  Sulikowski Stanisław - - s.Wólka Kot. - .03.1943 - Wólka Kot.
  Swinarski Józef - - k. Halinówka - - Butejki
  Syrewicz Ludwik - - k.Równe - - Dachau
  Szawłowski Bolesław,Ksiądz - - k.Poryck - 11-07-1943 - Poryck
  Szczurowski N - - AK Rej. Łuck - -
  Sznajder Adam - - ZWZ O.Wołyń - -
  Szyndzielarz Bronisław - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Tarnopolska Helena - - k.Korzec - - Równe
  Tarnopolska Józefa - - k.Korzec - - Równe
  Tarnopolska Maria - „KORA" - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Tokarzewski Marian,Ksiądz - - ZWZ O.Wołyń - -
  Trautman Teresa - - ZWZ O.Wołyń - -
  Unold Florian - „FLOREK" - AK Rej. Kowel - .12.1945 - Serachowice
  Węgłowski Henryk - - k. Kowel - 18-11-1943 - Równe
  Węgłowski Czesław - - k. Kowel - 18-11-1943 - Równe
  Wiatr Stanisław - - s.Huta Step. - 17-07-1943 - Huta Step.
  Widawski Józef - „WIT" - ZWZ Równe - .06.1941 -
  Wiśniewski Marek - - AK Rej. Łuck - -
  Woźniak N - - k.Lublatyn - .01.1944 -
  Wróblewski Zygmunt - - ZWZ Łuck - 1940(?) -
  Zabłocki Stanisław ,Por. - „JULIAN" - AK Rej. Łuck - 18-11-1943 - Równe
  Zalewski Stanisław - - AK Rej. Równe - 18-11-1943 - Równe
  Zdobicka Maria, Instr.Zhp - - k.Krzemieniec - -
  Ziętara Stanisław, Ksiądz - - AK Rej. Równe - 8.04.1941 - Równe
  Żukowska Cecylia - - k.Ludwipol - - Równe
  Żygadło Antoni - "ALFRED" - ZWZ O.Wołyń - -
  - - -  WOŁYŃSCY ŻOŁNIERZE POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO POLEGLI W RÓŻNYCH FORMACJACH POZA ZIEMIĄ OJCZYSTĄ

  Adamczyk Franciszek - - I 43 pp - -
  Audziejczyk Ryszard - - I 43pp - -
  Bielawski Zbigniew - „ŻACZEK" - OP"BOMBA" - -
  Dąbrowski Marian - „SUM” - WKS - 27-04-1945 - Warszawa
  Chodorowski Józef, - - k.Aleksandria - -
  Dunajski Florian - - III 50pp - -
  Dyczko Stanisław - „REKORD - I 43pp - 16-04-1945 - rz. Nysa
  Falkiewicz Bronisław - „MINA" - OP„Jastrzębia” - -
  Gadzała Franciszek - „MARZEC" - II 43pp - -
  Głowiński Hieronim - „ZAWISZA” - II 50pp - 13-03-1945 - Kołobrzeg
  Grabowski Franciszek - - I 43pp - -
  Janicki Robert - „ADAŚ" - I 45pp - 15-03-1945 - Kołobrzeg
  Kasprowicz Aureliusz - „NIUTEK" - 19 p.uł. - -
  Klekociuk Adam - - I 43pp - -
  Kotarski Edmund - „GOŁĄB” - II 43pp - 9-09-1945 - Sypniewo
  Kurzydłowski Leopold - - II 43pp - 17-09-1945 - Warszawa
  Kutasiuk Władysław - „RYDZ" - I 43pp - -
  Miszkiewicz Adam - „ADZIO" - I 45pp - 28-04-1945 - Berlin
  Niegoda Józef - - I 43pp - -
  Oczeretko Edward - - I 45pp - -
  Olesiuk Adam, Ppor. - - I 43pp - -
  Olesiuk Franciszek - - I 43pp - -
  Paryż Edmund - - II 50pp - -
  Piasecki Piotr - - I 43pp - -
  Prończuk Paweł - - I 43pp - -
  Rudzki Józef - „WILK" - I 43pp - -
  Rudzki Leon - - I 43pp - -
  Sacharuk Fedor - „JASZCZURZYCA” - s.Przebraże - -
  Skwarski Roman Ppor. - „KONRAD” - Kwater. „Gromada” - - Kołobrzeg
  Słowik Szczepan - „SKOWRONEK" - II 50pp - -
  Sądej Kazimierz - „WIELGI" - I 23pp - 20-07-1945 - Turowiec
  Stasiak Lambert - „MRÓZ" - I 24pp - 28-05-1945 - Garwolin
  Szczygieł Stanisław - „SŁOWIK" - I 43 pp - - Puławy
  Sznajderowski Eugeniusz - „GRANAT" - II 50pp - -
  Uszaruk Jan - „SKRZYPEK” - I 43pp - -
  Witkowski Antoni - „KROPELKA" - II 50pp - 21-01-1945 - Topolne

  INNI POLEGLI

  Kośtecki Kazimierz - „ZYGZAK" - I 43pp - -
  Kupracz Adam - - I 43pp - -


  BIOGRAFIE

  I. 18.02.2008 r.

  Ja Sulencki Walery urodzony dnia 3 czerwca 1913 roku w Kol. Zasmyki, pow. Kowel, woj. Łuck. Miałem lat dziewięć jak zmarł mi ojciec, wychowywałem się z matką w raz z ośmioro dziećmi. Pochodzę z rodziny chłopskiej. Ukończyłem szkołę podstawową w miasteczku Turzysku i dwie klasy gimnazjum w Kowlu. Matury nie mogłem ukończyć z powodu kosztów finansowych. W roku 1934 w marcu poszedłem do wojska służyłem 45 pułku w Równem. Wróciłem 1 września 1936 r. dalszą pracę podjąłem na P.K.P. w Turzysku gdzie byłem do mobilizacji na wojnę w 1939 r. z Niemcami. Wcielono mnie do 50 pułku w Kowlu i wysłani byliśmy na Pomorze koło Chojnic. Dnia 2 września dostałem się do niewoli niemieckiej. Wysłano do obozu dla jeńców wojennych do Menbranderburga Stalag dwa at  Nr. jeniecki 1361. pracowałem jako jeniec przy różnych pracach. We wrześniu 1941 r. wywieziono do obozu bito nas przez ustawienie się Niemców z kijami a my musieliśmy przebiegać pomiędzy nimi przez co zmuszając do podpisania listy jako wolny robotnik i w tym czasie podpisałem tą listę i skierowany do pracy na roli. W czerwcu 1942 r. zachorowałem i przez komisję lekarską dnia 8 października jako chory niezdolny do pracy wysłany do domu. Dnia 5 stycznia 1943 roku wstąpiłem do konspiracji, brałem czynny udział w obronie Polskiej ludności napadanej przez bandy ukraińskie i udział w walkach z Niemcami w okolicy Zasmy Swimarzyna i z partyzantką Rosyjską w lasach Mosurskich koło Włodzimierza Wołyńskiego. Po przedostaniu się z okrążenia z lasów Mosurskich na tereny Lubelskie dnia 15 lipca 1944 roku zdaliśmy broń armii Radzieckiej. Po zdaniu broni byłem chory i przebywałem u matki w okolicy Chełma.

   

  Sulencki Walery syn Władysława Szulęckiego i Katarzyny z domu Brzóska zmarł dn.23.01.1994r. w Malborku
  Poniżej zamieszczam wycinek ze wspomnień Franciszka Szulenckiego syna Aleksandra Sulęckiego i Heleny z domu Słomka urodzonego w Zasmykach w roku 1924 zmarł 04.10.2002r.w Włocławku.
  ...." W Zasmykach spędziłem swoje dzieciństwo. Tam ukończyłem siedem klas szkoły podstawowej. Miałem niecałe szesnaście lat kiedy wybuchła druga wojna światowa. Okupant radziecki bardzo źle traktował polskie rodziny i tak zmuszany byłem do wożenia końmi przeróżnych urzędników radzieckich, nieraz bardzo dalekie odległości, nawet kilku dniowe. W dalszych latach wojny zaczęły się napady ukraińskich band. Ta sytuacja zmusiła Polaków do utworzenia oddziałów samoobrony, do których wstąpiłem jako jeden z pierwszych. Odziały te z czasem przekształciły się w odziały zbrojne , i  tak powstała  27 Dywizja Piechoty Wołyńskiej Armii Krajowej, w której byłem żołnierzem. Walki nasze toczyły się na przemian z Ukraińcami i Niemcami. Zostałem ranny i znalazłem się w szpitalu, najpierw polowym, a potem w Chełmie Lubelskim. Tam zachorowałem na tyfus plamisty. Udało mi się wyzdrowieć na tyle, że Niemcy postanowili wywieść takich jak ja ozdrowieńców  w inne miejsce. Dokąd nie wiem, gdyż udało mi się uciec z jadącego pociągu. Był to styczeń 1944 roku. Wróciłem do domu do Zasmyk, które za kilka dni zmuszeni byliśmy opuścić. Zatrzymaliśmy się w powiecie chełmskim...."


  II. 4.04.2008 r. - inf. Edmund GOŚ - podane charakterystyki za Czesłewem Piotrowskim "Wojskowe i Historyczne Tradycje 27 WDP AK".

  Płk. Kazimierz Bąbiński,  „Luboń", „Orlica"
  Urodził się 17 X 1896 r. w Stopnicy pow. Opatów. Z gimnazjum w Lublinie w 1914 roku włączył się do walki w szeregach II baonu I Brygady Legionów. W bitwie pod Krzywopłotami został ranny. Po wyleczeniu walczył nad Styrem na Wołyniu w 5 pp Legionów.
   W bitwie pod Kościuchnówką został ponownie ranny. Po kryzysie przysięgowym, jako podoficer włączył się w 1917 roku do działań konspiracyjnych POW.
  Od listopada 1918 roku ponownie w składzie 5 pp Leg. brał udział w odsieczy Lwowa i w walkach o Przemyśl. Od marca  1919 roku - przeszkolony w Komorowie i awansowany na ppor. jako dowódca kompanii w l DPLeg. brał udział w walkach o Lidę i Wilno, a następnie w wyprawie kijowskiej i w walkach odwrotowych do zakończenia I wojny światowej. W latach 1922-1925 w stopniu kapitana był oficerem sztabu l DPLeg. w Wilnie. 1925-1929 - kierował szkoleniem kadr PW na Wileńszczyźnie. 1929-1932 - dowódca II baonu 5 pp Leg., 1932-35 - dowódca XXII batalionu KOP w Nowych Trokach. Od I 1937 został dowódcą 5 pp Leg. na czele którego brał udział w kampanii wrześniowej w składzie l DP w G.O. „Wyszków", walcząc nad Narwią i Bugiem. Unikając niewoli włączył się od XI 1939 r. do działań konspiracyjnych w KG ZWZ a następnie AK. W VII 1942 roku został komendantem Okręgu AK Wołyń z siedzibą w Kowlu. Pod jego kierownictwem powstały na Wołyniu 4 inspektoraty rejonowe z 12 obwodami AK łączącymi organizacyjnie 8 tyś. ludzi. Jego staraniem była utworzona 27 Wołyńska DP AK, która po mobilizacji na hasło „Burza" liczyła w marcu 1944 roku około 6,5 tyś. żołnierzy.
  W połowie lutego 1944 roku po przekazaniu dowództwa 27 WDP AK mjr. dypl. Janowi Kiwerskiemu płk Bąbiński powrócił do Warszawy do KG AK.
  Od XI 1945 do XII 1953 roku był więziony. Zmarł 23 IX 1970 roku w Szczecinku. Pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie.
  Awanse: ppor. - 1919 r.; por. - 1920 r.; kpt. - 1922 rok; mjr - 1929 rok; ppłk - 1937 rok; płk - 1943 rok. Odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.
     Gen. bryg. Jan Wojciech Kiwerski - „Oliwa"
  Urodził się 23 V 1910 r. w Krakowie, syn Władysława - lekarza i Marii z Rogalskich. Osierocony po śmierci rodziców, po ukończeniu szkoły powszechnej, został przyjęty do Korpusu Kadetów w Modlinie, gdzie ukończył naukę w 1928 r. (w 1926 r. Korpus Kadetów został przeniesiony z Modlina do Chełmna). W tymże roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie, którą ukończył w 1931 roku, uzyskując stopień podporucznika saperów, po czym został dowódcą plutonu w 3 bsap w Wilnie. W 1934 roku w stopniu porucznika skierowany do Kazunia do kompanii przepraw rzecznych baonu mostowego. W 1937 roku został przyjęty do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, którą ukończył w VIII 1939 roku w stopniu kapitana. Jako oficer dyplomowany został skierowany do 33 DP rez., gdzie jako oficer operacyjny sztabu dywizji brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, początkowo w SGO „Narew", a następnie z częścią żołnierzy dywizji w SGO „Polesie" do 5 X 1939 roku. Unikając niewoli od XI 1939 roku włączył się w Warszawie do działaności konspiracyjnej w szeregach Związku Walki Zbrojnej, gdzie w 1940 roku został zastępcą dowódcy Związku Odwetu, jako organu walki bieżącej ZWZ.
  Od 1942 roku po utworzeniu Kedywu - Kiwerski awansowany do stopnia majora zorganizował i został dowódcą jednostki dywersyjnej „Motor" (późniejsze „Sztuka", „Deska", „Broda"), a następnie dowodził oddziałami dyspozycyjnymi Kedywu podległymi bezpośrednio dowódcy AK. Używał pseudonimów „Rudzki", ..Kalinowski", „Dyrektor". Pod jego dowództwem oddziały dywersyjne wykonały wiele śmiałych akcji m.in.: „Wieniec Warszawski" czyli sparaliżowanie węzła kolejowego Warszawy, odbicie więźniów w Warszawie i Celestynowie, wysadzenie pociągów z wojskiem pod Urlami, Szymanowem, Klembowem, Zaklikowem itd., wysadzenie 5 samolotów bojowych na lotnisku bielańskim, zablokowanie węzła kolejowego we Lwowie i wiele innych.
  Za działalność w szeregach Kedywu odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
  W końcu 1943 roku decyzją dowódcy AK został skierowany na Wołyń, gdzie używał pseudonimu „Oliwa". W początkach II 1944 roku objął dowództwo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 10 .IV. 1944 roku awansowany do stopnia podpułkownika.
  Dowodząc dywizją w walkach z Niemcami w rejonie Kowla, Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego, poległ 18 IV 1944 roku w lasach mosurskich w rejonie gajówki Huta Stężarzycka i tam został pochowany w jednej mogile z dwójką żołnierzy, którzy polegli w trakcie odbijania zwłok ppłk. „Oliwy”.
  Pośmiertnie mianowany na stopień generała brygady. Ekshumowani z Wołynia i pochowani 21 kwietnia  1990 roku na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.  Mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter - „Żegota"
  Syn Witolda, kolejarza, urodził się 19 VIII 1907 roku w Koluszkach. W latach 1914—1918 przebywał z rodzicami w Rosji. Po powrocie do kraju zamieszkał we Włocławku, gdzie ukończył szkołę średnią. W 1927 roku podjął studia prawnicze w Warszawie, a następnie w Lublinie. Przerwał je, obierając zawód wojskowy. W 1933 roku ukończył Szkołę Oficerską Artylerii w Toruniu w stopniu podporucznika. Był dowódcą plutonu w 5 dywizjonie art. konnej w Krakowie. W 1938 roku w stopniu porucznika, będąc dowódcą baterii, zdał egzamin do Wyższej Szkoły Wojennej, której nie ukończył z powodu wybuchu wojny.
  W kampanii wrześniowej 1939 roku brał udział, jako oficer sztabu d-cy artylerii 6 DP walczącej w składzie Armii „Kraków". W rejonie Zamościa dostaje się do niewoli niemieckiej, skąd ucieka w X 1939 roku i włącza się do walki w szeregach ZWZ najpierw w Krakowie, a od 1942 roku w Warszawie. W 1941 roku dowódca kompanii warszawskiej na Zamojszczyźnie, a następnie zastępca dowódcy 9 pp AK. W II 1944 roku przeniesiony na Wołyń, gdzie obejmuje stanowisko
   szefa sztabu 27 WDP AK. Po śmierci ppłka ..Oliwy" pełnił obowiązki dowódcy dywizji,
  prowadząc ciężkie walki na Polesiu.
   Po przejściu dywizji na Podlasie i przekazaniu w lipcu 1944 roku dowodzenia dywizją
  płk. „Twardemu" Janowi Kotowiczowi - powrócił na stanowisko szefa sztabu dywizji –
  do rozbrojenia 25 VII 1944 roku.Przedzierając się do walczącej w Powstaniu Warszawy, został aresztowany przez NKWD, a następnie internowany w Diagiliewie pod Riazaniem. Po powrocie do kraju w 1948 roku pracował w chemicznym zakładzie produkcyjnym. Był członkiem Głównego Zarządu ZBOWiD. Awansowany do stopnia podpułkownika w 1968 roku przeszedł na emeryturę.
  Zmarł 14 III 1972 roku. pochowany z honorami wojskowymi na Powązkach w Warszawie. Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za walki na Zamojszczyźnie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.   Płk J
  an Stefan Kotonicz - „Twardy"
  Urodził się w 1890 roku w Rzeszowie. Od 1912 roku był członkiem Związku Strzeleckiego, a od VIII 1914 roku służył w l pp Legionów I Brygady. W 1920 roku brał udział w walkach w stopniu kapitana. W 1932 roku w stopniu podpułkownika został dowódcą 67 pp w Brodnicy. Od 1935 do 1938 roku był dowódca 6 pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze. W 1939 roku w stopniu pułkownika został dowódcą Brygady Górskiej. 18 IX 1939 roku przeszedł na Węgry, gdzie został internowany. W VII 1943 roku przedostał się do Warszawy i włączył do pracy konspiracyjnej w szeregach AK. Od 20 do 26 VII 1944 roku dowodził 27 WDP AK, jako ostatni jej dowódca. W X 1944 roku został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. We IX 1945 roku zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 15 X 1963 roku w Rzeszowie. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V kl.. czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości.
  Kpt. (Płk) ks. kapelan Antoni Piotrowski - ..Prawdzic"
  Urodził się 14 XI 1910 roku w Jędrzejowie na Kilecczyźnie w rodzinie kolejarskiej. Po ukończeniu gimnazjum został podchorążym Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, która ukończył w stopniu ppor. i otrzymał przydział do 20 p.uł. w Dębicy. W 1933 roku na skutek osobistych przeżyć i tragedii zmienia decyzję, czując inne powołanie w swoim życiu i wstępuje do Seminarium Duchownego w Łucku, które ukończył w 1937 roku. Po skierowaniu do Kowla, gdzie został wikariuszem pełnił jednocześnie funkcję kapelana pomocniczego przy 27 DP, a od sierpnia 1938 roku został etatowym kapelanem tejże dywizji. Brał udział w kampanii wrześniowej, kończąc swój szlak wojenny w kowelskim zgrupowaniu płka Leona Koca, które skapitulowało przed wojskami radzieckimi 29 IX 1939 r. pod Niskiem. Po powrocie do Kowla, jako proboszcz tamtejszej parafii włączył się od początku do działań konspiracyjnych ZWZ i AK, przyjmując pseudonim „Prawdzic". Po powstaniu 27 WDP AK na początku 1944 roku, będąc z nominacji kapelanem 27 DP, ks. „Prawdzic" wyszedł za wojskiem w rejon koncentracji, by spełniać swoją duszpasterską powinność. Czynił to w sposób przykładny. Był przez wszystkich lubiany. Z godnością, wiarą i spokojem dzielił żołnierskie trudy i losy dywizji do końca jej istnienia.
  Aresztowany w Otwocku przez NKWD w VIII 1944 roku w drodze do walczącej Warszawy został zesłany do obozu w Diagiliewie pod Riazaniem, gdzie przebywał do 1947 roku. Przez cały okres pobytu w obozie niósł pociechę współtowarzyszom niedoli i sprawował posługę duszpasterską. Po powrocie do kraju od 1948 roku na własną prośbę sprawował przez 37 lat funkcję kapelana w Instytucie Gruźliczym w Warszawie, codziennie odprawiając w kaplicy Mszę św. i spełniając w potrzebie posługę kapłańską. Był opiekunem chorych i cierpiących. Mieszkał na plebanii parafii św. Wojciecha na Woli do ostatnich dni swego życia. Zmarł 28 III 1988 r. Pochowany na cmentarzu Wolskim w Warszawie.
  Odznaczony Krzyżem Walecznych, Partyzanckim, Armii Krajowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
   
  Kpt. (mjr) J
  an Szatowski „Kowal", „Zagończyk"
  Urodził się 23 I 1907 roku w miejscowości Murafa pod Jampolem (Podole). Podchorążówkę ukończył w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie, uzyskując w 1932 roku stopień podporucznika piechoty. Służył zawodowo w 5 pp Leg. w Wilnie, awansowany do stopnia porucznika w 1934 roku, kapitana w 1938 r. Kampanię wrześniową 1939 roku przeszedł w 5 pp w l DPLeg., jako dowódca kompanii zwiadowczej. Brał udział w walkach pod Warszawą, Wyszkowem, Pułtuskiem, Stoczkiem, Seroczynem. Dnia 13 IX 1939 roku został ranny, przewieziony do szpitala, skąd wzięty był do niewoli. Przebywał w obozach jenieckich dla oficerów w Norymberdze, Laufen koło Salzburga oraz w Woldenbergu (Offlag II c), gdzie był dowódcą kompanii w konspiracyjnym batalionie. Z Woldenbergu dnia 26 XII 1942 roku - wespół z kolegami podjął brawurową ucieczkę. Pieszo wśród zimy, ścigany przez Niemców dotarł do Poznania, a 19 I 1943 roku do Warszawy, meldując się do dyspozycji władz konspiracyjnych AK. Skierowany na Wołyń, 7 III 1943 roku. przybył do Kowla, gdzie mianowany został inspektorem rejonowym AK Kowel. Awansowany do stopnia majora 11 XI 1943 roku, odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl.
  W wyniku swoich prac konspiracyjnych wyprowadził do walki z Niemcami około 3 tyś. ludzi. Podczas działań bojowych 27 Wołyńskiej DP AK w 1944 roku był dowódcą 50 pp oraz dowódca zgrupowania pułkowego „Gromada". Po śmierci płk. Kiwerskiego - „Oliwy" przejściowo dowodził 27 Wołyńską DP AK. Po przejściu dywizji na Lubelszczyznę, był  dowódcą piechoty dywizyjnej 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Po wojnie aresztowany, sądzony, skazany na 7 lat więzienia. Karę w pełnym wymiarze odbył do 1952 roku. Znękany, izolował się od otoczenia, prowadził małe gospodarstwo rolno-warzywne w Janowcu Wielkopolskim. Zmarł 8 IX 1988 roku w Poznaniu, pochowany w Janowcu Wielkopolskim.  Kpt.
  Kazimierz Rzaniak - „Garda".
  Urodził się 17 II 1911 roku w Gołuskach woj. poznańskie, syn Ignacego - rolnika.
  W 1932 ukończył gimnazjum państwowe im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Służbę wojskową rozpoczął w 1932 roku w Wilnie na kursie unitarnym w 5 pp, a następnie w Szkole Podchorążych Piechoty i Szkole Podchorążych Artylerii. 15 X 1935 roku mianowany na stopień podporucznika artylerii. W latach 1935-1937 był dowódcą plutonu w 3 p.art. ciężkiej w Wilnie, a w 1938 roku został dowódcą plutonu szkolnego podoficerów w 14 dyonie art. ciężkiej. Po 1938 roku przeszedł do służby w organach wywiadu i kontrwywiadu WP.
  Po kamapnii wrześniowej 1939 roku włączył się do działalności konspiracyjnej w szeregach ZWZ i AK. Na początku 1943 roku został skierowany na Wołyń w stopniu kapitana pod pseudonimem „Garda" i objął stanowisko z-cy szefa Oddziału II - wywiadu i kontrwywiadu w Sztabie Okręgu Wołyńskiego AK z siedzibą w Kowlu.
  Na początku lutego 1944 roku został wyznaczony na dowódcę Zgrupowania „Osnowa" w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego, obejmując również funkcję dowódcy 23 pp 27 WDP AK. Po uciążliwych walkach pod Włodzimierzem Wołyńskim i w lasach mosurskich w  dniach 21-22 IV 1944 roku przeszedł z uszczuplonym zgrupowaniem „Osnowa" na stronę poleską pod Jagodzinem. Po walkach i wyjściu z okrążenia w lasach szackich otrzymał z dowództwa
  27 WDP AK polecenie przejścia wraz z dowodzonym zgrupowaniem na radziecką stronę frontu. W wyniku tragicznych okoliczności, w jakich kolumna kpt. „Gardy" forsowała Prypeć w rejonie Dywina w dniu 27 V 1944 roku było wiele ofiar. W tym też czasie zaginął w bliżej nieokreślonych okolicznościach kpt. „Garda" Kazimierz Rzaniak. Istnieją przypuszczenia, że został on aresztowany przez NKWD bezpośrednio po przejściu przez Prypeć na stronę radziecką. Dalsze jego losy nie zostały dotąd wyjaśnione.


   Por. (kpt.) Tadeusz Marian Klimowski - „Klon", „Ostoja"
  Urodził się 15 X 1911 r. w Krakowie. Jako oficer rezerwy został w 1939 roku dowódcą kompanii straży granicznej. Internowany na Węgrzech przedostał się do WP we Francji. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii służył w 4 BKS i l SBSpad. Przeszkolony w dywersji i zaprzysiężony został zrzucony w Kraju 6/7 I 1942 r. Otrzymał przydział do „Wachlarza", jako dowódca II odcinka. Od I 1943 roku był komendantem Inspektoratu Rejonowego Równe, Okręgu AK Wołyń. Od jesieni 1943 roku szef oddziału III w sztabie okręgu. Od II 1944 roku został oficerem operacyjnym, a od maja szefem sztabu 27 WDP AK. Był ranny. W VII 1944 roku z Lubelszczyzny wyjechał na leczenie do Warszawy. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, początkowo jako zastępca dowódcy baonu „Iwo", od IX był dowódcą baonu „Ostoja", później w niewoli niemieckiej. Od 1945 roku w PSZ na Zachodzie, gdzie ukończył kurs W.Sz.Woj., otrzymał stopień mjr dypl. Pozostał na emigracji. Zmarł 12 IX 1981 roku w Londynie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
   

   Por. (kpt) Michał Fijałka - „Kawa", „Wieśniak", „Sokół"
  Urodził się 5 X 1915 roku we wsi Izdebki koło Brzozowa woj. lwowskie. Po ukończeniu szkoły średniej u Sanoku pracował krótko,jako robotnik, w przemyśle naftowym. Jesienią 1936 roku powołany do służby wojskowej, ukończył kurs Podchorążych Rezerwy (specjalność
  broń ppanc.) przy 22 DP w Przemyślu. 14 VII 1939 roku zmobilizowany był do 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. W kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii „Kraków", kończąc walkę pod Łańcutem,po czym wyruszył na Węgry, przekraczając granice w Wetlinie. Poprzez cywilny obóz Polaków w miejscowości Szob nad Dunajem dotarł doBudapesztu, a następnie przez Jugosławie, Włochy do Francji. 17 XI dotarł do Paryża. Skierowany do ośrodka szkoleniowego w Coetquidan uzyskał przydział do 2 DP gen. Prugar-Ketlinga (kompania ppanc. w 4 pp). W okresie ofensywy wojsk niemieckich na Francje, w VI 1940
  roku walczył pod Compiegne w szeregach francuskiej 11 DP. Po ciężkich walkach odwrotowych po kapitulacji Francji przedarł się do portu Bordeaux, a następnie do Szkocji. Tam skierowany był do Batalionu Podhalańskiego w I Brygadzie Strzeleckie im.Paszkiewicza, a następnie na kurs szkolenia dywersyjnego cichociemnych.
  Do kraju przerzucony 1/2 IX 1942 roku z lotniska Tempsford. Po skoku lądował na placówce AK „Rogi" pomiędzy Piasecznem, a Grójcem. Przyjęty do „aklimatyzacji" w Warszawie pozostał w dyspozycji komendy Głównej AK. Dnia 18 I 1943 roku brał udział w brawurowym odbiciu grupy dywersyjnej „Wachlarza" z wiezienia w Pińsku. W III 1943 roku został skierowany do Okręgu AK Wołyń, gdzie był zastępcą inspektora rejonowego AK w Kowlu. używając pseudonimu „Wieśniak". W VIII. 1943 roku skierowany do Zasmyk w rejonie Kowla, celem szkolenia i organizowania oddziałów AK dla obrony polskiej ludności cywilnej przed rzeziami ze strony nacjonalistów ukraińskich. Tu zaczął używać pseudonimu ..Sokół". Dnia 10 XI 1943 roku ranny w Rużynie podczas boju z oddziałem UPA. Leczony konspiracyjnie w Kowlu. Po podleczeniu rany powrócił do Zasmyk, gdzie zorganizował oddział partyzancki (oddz. ..Sokoła").
  Od II 1944 roku objął dowództwo I batalionu 50 pp ..Sokoła" w ramach 27 Wołyńskiej DP AK. Z batalionem przeszedł cały szlak bojowy dywizji na Wołyniu, Polesiu i na Lubelszczyźnie, aż do rozbrojenia w dniu 25 VII 1944 roku w Skrobowie pod Lubartowem.
  Po wojnie okresowo więziony, pracował następnie na różnych stanowiskach w szkolnictwie rolniczym. Pracując zdobył stopień inżyniera rolnictwa, a następnie magistra pedagogiki. Zmarł dnia 20 IX  1983 roku w Lublinie w wieku 68 lat. Pośmiertnie wydano jego książkę pt. „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK" wyd. PAX Warszawa 1986 r. Na stopień kapitana mianowany 23 VII 1944 roku.
  Odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari oraz francuskim
  Croix de Guerre avec Etoile de Bronze.

  Por. (kpt.) Władysław Czermiński „Jastrząb"
  Urodził się w 1910 roku w Jeżowie koło Sierpca, oficer rezerwy z zawodu nauczyciel. Seminarium nauczycielskie ukończył w 1929 roku w Wymyślinie. Szkołę Podchorążych Piechoty ukończył w Krakowie w 1932 roku. Jego dziad był powstańcem 1963 roku. Z Wołyniem związany od 1932 roku. Miał w odległej przeszłości rodzinę w Dubnie, co skłoniło go do osiedlenia się na Wołyniu. Przed wojną 1939 r. uczył w szkole im. Ignacego Mościckiego w Kowlu, później sprawował kierownictwo szkoły w Podryżach, które opuścił w 1941 r. wiążąc się z pracą konspiracyjną. Osiadł przejściowo w Budach Ossowskich, skąd zagrożony przez Ukraińców przeniósł się do Kowla, pozostając w dyspozycji dowódcy Inspektoratu Rejonowego AK. Skierowany w teren dla prowadzenia walki partyzanckiej, celem ochrony ludności polskiej przed bandami UPA, organizował i ochraniał samoobronę polską w Zasmykach pod Kowlem. Jego oddział partyzancki „Jastrzębia" wszedł później do składu 27 Wołyńskiej DP AK, jako II batalion 50 pp i stoczył wiele ciężkich walk z Niemcami. Po wojnie uchodząc przed represjami przeniósł się za granicę. Osiedlił się w Stanach Zjednoczonych.
   


  Kpt. Kazimierz Filipowicz „Kord"
  Urodził się 19 I 1910 roku w Ożeninie nad Horyniem. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Ostrogu, po czym został kierownikiem szkoły powszechnej w Przekórce w pow. lubomelskim na Wołyniu. Służbę wojskową ukończył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Śremie. W 1938 roku rozpoczął studia w Centralnym Instytucie WF w Warszawie, które ukończył po wojnie. W łatach 1939-1941 był kierownikiem szkoły powszechnej w Nowym Jagodzinie. Wobec narastania zagrożenia dla ludności polskiej ze strony nacjonalistów ukraińskich, stał się organizatorem samoobrony w okolicznych wsiach polskich w rejonie Lubomla, prowadząc walki. Utworzony oddział lotny „Korda" rozbił 9 IX 1943 roku duże zgrupowanie UPA w Wysocku, a następnie oczyścił do końca 1943 roku teren z baz UPA od Lubomla do Bugu włącznie. Po mobilizacji od stycznia 1944 roku oddział „Korda", wchodząc w skład 27 WDP AK. rozwinął się w I batalion 43 pp „Korda", który w walkach na Wołyniu. Polesiu i Podlasiu odniósł pod dowództwem kpt. K. Filipowicza szereg zwycięstw i dotrwał do rozbrojenia.
  Po wojnie pracował, jako nauczyciel w zespole szkół zawodowych w Pabianicach. Zmarł
  3 II 1970 roku. Pochowany w Pabianicach. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari. dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
   


  Kpt. Władysław Kochański „Bomba" - ..Wujek"
  Urodzony 7 XI 1918 roku w Stanisławowie. W 1939 roku służył w 48 pp w Stryju na stanowisku dowódcy obrony przeciwlotniczej. Był internowany w obozie Magyrovar na Węgrzech. Uciekł z obozu i dostał się do Francji, a tam do obozu szkoleniowego w Coetquidan, gdzie był dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych w szkole podchorążych. Brał czynny udział w walkach o Francję w 1940 roku w składzie baonu przeciwpancernego. W końcu VI 1940 roku na kontrtorpedowcu „Viscont" ewakuowany do Wielkiej Brytanii, dostał przydział do 2 baonu Brygady Strzelców, gdzie dowodził plutonem ckm.
  Od 13 X 1941 roku do 6 VI 1942 roku odbywał służbę w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej oraz przeszedł specjalny kurs szkolenia dywersyjnego - cichociemnych. Nocą 1/2 IX 1942 roku przerzucony na samolocie z Wielkiej Brytanii lądował na placówce odbioru „Rogi", 16 km na północny wschód od Grójca. Po okresie aklimatyzacji w Warszawie kpt. „Bomba" został skierowany do II odcinka „Wachlarza" na Wołyń, gdzie pełnił funkcję dowódcy ośrodka dywersyjnego Kowel-Sarny, działającego w kierunku Kijowa. Kiedy „Wachlarz" został rozwiązany, skierowano go do sieci terytorialnej AK. Dostał zadanie odbudowy sieci konspiracyjnej na terenie powiatu kostopolskiego, porwanej wskutek aresztowań niemieckich.
  Zadania swojego nie wykonał do końca, gdyż latem 1943 roku zaostrzył się konflikt polsko-ukraiński. który uwikłał go w walce w obronie ludności polskiej. Po rozbiciu przez UPA samoobrony polskiej w Hucie Stepańskiej w połowie VII 1943 roku zorganizował oddział partyzancki „Bomby" - „Wujka", który podjął obronę ludności polskiej w rejonie Starej Huty w pow.  kostopolskim na Zasłuczu, staczając tam wiele ciężkich walk z UPA i z Niemcami.
  21 XII 1943 roku we wsi Zawłocze, kpt. „Bomba" z  grupą swoich ludzi za odmowę podporządkowania się dowództwu radzieckiemu, został podstępnie porwany przez oddział radziecki NKWD i przewieziony do Moskwy, gdzie był sądzony i skazany na wieloletnie więzienie, jako przedstawiciel „obcej agentury". Po czterech latach pobytu w więzieniu w Moskwie, został skierowany na Kamczatkę do kopalni miedzi. Sterany, ze zniszczonym zdrowiem, powrócił do kraju w XII 1956 roku. Podjął pracę oraz studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując w 1963 r. tytuł magistra ekonomii. Na stopień kapitana mianowany 11 XI 1943 roku. Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Zmarł 12 grudnia 1980 roku w Krakowie, przeżywszy 62 lata.   Por. (kpt., mjr) Franciszek Pukacki - „Gzyms"
  Urodził się 29 I 1916 roku w m. Wyskość pow. Kościan w Wielkopolsce. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie, gdzie z dniem wybuchu wojny 1939 roku otrzymał stopień podporucznika i przydział do 60 pp w Ostrowie Wielkopolskim. Z tym pułkiem przeszedł kampanię wrześniową, jako dowódca plutonu. Odznaczył się odwagą i brawurą podczas nocnego ataku w Łęczycy w ramach bitwy nad Bzurą. Po przedostaniu się resztek pułku do Warszawy, walczył w obronie stolicy, gdzie został ranny. Po wyleczeniu rany w końcu 1939 roku przekroczył granicę polsko-węgierską i dostał się do Francji, gdzie został skierowany do Legii Oficerskiej, a później do Centrum Wyszkolenia ppanc. w Grenville. Po zajęciu Francji przez Niemców wylądował na Wyspach Brytyjskich i przeszedł przeszkolenie dywersyjne, zgłaszając chęć walki w kraju. Po dwukrotnych próbach był zrzucony do Polski w nocy 3/4 III 1942 roku w rej. Wyszkowa w stopniu porucznika. Po okresie adaptacji w Warszawie, w VI 1942 roku skierowany do „Wachlarza" wraz z grupą 16 przeszkolonych ludzi, działał w rejonie Szepietówki, a następnie prowadził działania dywersyjne w Charkowie na niemieckim lotnisku.
  W VII 1943 roku podjął organizację oddziału partyzanckiego w rejonie Ostroga nad Horyniem na Wołyniu w ramach terytorialnej sieci AK. Działał początkowo w strukturach samoobrony ludności polskiej i prowadził walki z UPA. W II 1944 roku przeszedł ze swym oddziałem do rejonu koncentracji 27 WDP AK pod Kowlem, gdzie po połączeniu się z oddziałem „Bomby" - „Wujka" został dowódcą I batalionu 45 pp - zwanego oddziałem „Gzymsa". W skład tego batalionu weszła również organizacyjnie od maja 1944 roku „warszawska" kompania saperów. Przeszedł cały szlak bojowy Wołyńskiej Dywizji przez Wołyń i Polesie na Podlasie. W lipcu 1944 r. otrzymał stopień kapitana.
  Po rozbrojeniu 27 WDP AK aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRR, przebywał w obozie w Diagilewie pod Riazaniem a następnie po próbie ucieczki - w Twierdzy Brzeskiej.
  Do kraju powrócił w VI 1948 roku. Pracował początkowo, jako kamieniarz. Nabawił się pylicy płuc, poddał się leczeniu, a następnie ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i podjął pracę, jako radca prawny. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 4 XI 1980 roku. Pochowany na cmentarzu w Krotoszynie.
   

  Por. (kpt. mjr) Zygmunt Górka-Grabowski - „Zając"
  Urodził się 18 II 1917 roku w Petersburgu, syn Antoniego i Marii z Jodków. Szkołę średnią ukończył w Zduńskiej Woli, po czym wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie. W szeregach 43 pp Leg. - Bajończyków przeszedł kampanię wrześniową 1939 roku i tam 15 IX 1939 roku był awansowany do stopnia podporucznika. Od początku 1940 roku włączył się do konspiracji ZWZ w Warszawie, otrzymując przydział do Specjalnego Oddziału Dywersyjnego KG AK. Na konspiracyjnych kursach podchorążych saperów wykładał taktykę i regulaminy piechoty. Uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych w Warszawie i w terenie, m.in. w wysadzaniu mostu na Krznie pod Łukowem (l VII 1943 r.), w odbiciu 109 mln. zł. na ul. Senatorskiej (akcja „Góral" - 12 VIII 1943 r.), a także w innych akcjach, otrzymując awans na porucznika.
  9 III 1944 roku wraz z „kompanią warszawską" przerzucony na Wołyń. Na początku IV 1944 roku objął dowództwo l baonu 23 pp w składzie 27 WDP AK noszącego nazwę „Zająca". Po ciężkich walkach pod Włodzimierzem Woł. i w lasach szackich na Polesiu, w końcu V 1944 roku ze zgrupowaniem „Osnowa", po sforsowaniu Prypeci przedostał się przez front w kierunku wschodnim. Po okresie przejściowym w Kiwercach otrzymał przydział do 5 pp 2 DP l AWP, obejmując stanowisko zastępcy dowódcy I batalionu d/s liniowych.
  Podczas forsowania Wisły pod Puławami dnia l VIII 1944 roku został ciężko ranny, leczony do XII 1944 roku. Awansowany do stopnia kapitana, odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.
  Po wojnie w 1945 roku podjął pracę zawodową, studiując równocześnie na wydziale mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie, uzyskał dyplom inżyniera mechanika. W pracy zawodowej piastował wiele kierowniczych stanowisk. W 1979 roku przeszedł na emeryturę, poświęcając się pracy z kombatantami. Był wieloletnim Prezesem środowiska żołnierzy 27 WDP AK w Warszawie.
   


  Por. Zbigniew Adam Twardy „Trzask"
  Urodził się 25 V 1920 r. w Borysławiu. W 1939 r. przez Węgry dotarł do Francji, oficer cichociemny, zrzucony do kraju 24/25 III 1943 roku koło Pionek w Radomskiem, przerzucony na Wołyń, oficer organizacyjny Inspektoratu Rejonowego AK Kowal, okresowo komendant Obwodu AK Kowel. Od stycznia 1944 roku dowódca III batalionu 50 pp „Trzaska" 27 WDP AK w zgrupowaniu „Gromada". Ranny 29 II 1944 roku pod Oździutyczami, po raz drugi 10 IV pod Stawkami. Przewieziony do szpitala polowego w lasach mosurskich. Zabrany przez Węgrów wraz ze szpitalem dnia 23 IV 1944 roku, a 3 V przewieziony do obozu jeńców radzieckich w Okszowie pod Chełmem. Z obozu wykupiony przez PCK, leczony w chełmskim szpitalu. Nie zgodził się na amputację nogi, zmarł 6 X 1944 roku, pochowany na cmentarzu w Chełmie.
   


  Por. (kpt) Walery Marian Krokay „Siwy"
  Urodził się 23 XI 1914 roku w Skole pow. Stryj na Podolu. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku w 20 pp, jako dowódca kompanii, a następnie przez Węgry dostał się do Francji. Brał udział w walkach we Francji w składzie 7 pp 3 DP. Ewakuowany do Anglii służył w 14 p.uł. 10 BK Panc. Przeszkolony w dywersji i zaprzysiężony, jako skoczek spadochronowy został przerzucony z Anglii do Kraju 20/21 II 1943 roku. Skierowany do Kedywu Okręgu AK Wołyń był kolejno oficerem dywersji na miasto Kowel, oficerem operacyjnym oddziału „Korda", a od II 1944 roku dowódcą II batalionu 43 pp „Siwego" 27 WDP AK. 21 IV 1944 roku pozostał w okrążeniu w lasach mosurskich i nie dołączył do dywizji. Od VII 1944 roku w okręgu AK Kraków był zastępcą dowódcy baonu szturmowego.,Suszarnia" w składzie 106 DPAK. Od 1946 roku przebywał w Wielkiej Brytanii, później powrócił do Kraju. Zmarł 5 IX 1982 roku w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
   


  Por. Feliks Szczepaniak „Słucki"
  Urodził się 9 VI 1909 roku we wsi Boguszówka w pow. Kozienice. W 1930 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie. Jako nauczyciel został skierowany do pracy w szkole powszechnej we wsi Głuszków, gm Ludwipol, pow. Kostopol na Wołyniu. Wkrótce został tam komendantem organizacji Związku Strzeleckiego.
  Po przeszkoleniu w Szkole Podchorążych Rezerwy w 1937 roku otrzymał stopień ppor. piechoty. W 1939 roku bierze udział w kampanii wrześniowej w składzie 13 DP w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego i nad Wisłą. Unikając niewoli przedarł się na Wołyń do Głuszkowa. Tutaj jako oficer i były komendant Strzelca musiał się ukrywać przed NKWD. W 1940 roku jego żonę i dwoje dzieci wywieziono do Kazachstanu. Przebywając na Zasłuczu w końcu 1941 r. włączył się do konspiracyjnej działalności w szeregach ZWZ, a następnie w AK, działając aktywnie w organizacji samoobrony tamtejszej ludności polskiej.
  W VIII 1943 roku wstąpił do oddziału ..Bomby" - ..Wujka" - kpt. Władysława Kochańskiego w rejonie Starej Huty. gdzie został dowódcą kompanii. Po porwaniu kpt. „Bomby" - „Wujka" przez NKWD 21 XII 1943 roku, jako jedyny ocalały oficer podjął się ratowania oddziału, wyprowadzając pozostałość w składzie około 200 ludzi najpierw pod Sarny, potem do Przebraża. W końcu stycznia 1944 roku oddział pod jego dowództwem przybył na koncentrację 27 WDP AK w rejonie Kowla. Po połączeniu w marcu 1944 roku oddz. „Bomby" - „Wujka" z oddz. „Gzymsa" - por. F. Pukackiego. został dowódcą l kompanii I batalionu 45 pp „Gzymsa". Na tym stanowisku przeszedł cały szlak bojowy dywizji do rozbrojenia 25 VII 1944 roku pod Lubartowem.
  Po zakończeniu wojny pracował w szkolnictwie jako nauczyciel
  podinspektor i kierownik szkoły podstawowej w rejonie Kłodzka.
  Zmarł 4 VI 1963 roku w m. Raszkowo  koło Kłodzka.
  Za działalność w szeregach 27 WDP AK otrzymał stopień porucznika
   i  był odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.  Por. Zdzisław Zołociński „Piotr"
  Urodził się w 1917 roku w Warszawie. W 1937 roku wstąpił na ochotnika do Szkoły Podchorążych Saperów w Warszawie. W sierpniu 1939 roku w stopniu sierżanta podchorążego został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu saperów i brał udział w kampanii wrześniowej. Unikając niewoli od początku 1940 roku włączył się do działaności konspiracyjnej najpierw w Lublinie, a od 1942 roku w Warszawie. Jako oficer saper, któremu nadano stopień podporucznika ze starszeństwem z dniem 3 IX 1939 roku, włączył się do działań dywersyjnych. Będąc członkiem Specjalnego Oddziału Dywersyjnego KD AK - pod ogólnym dowództwem mjra Jana Wojciecha Kiwerskiego, noszącego wówczas pseudonim „Dyrektor" - brał udział w kilkunastu akcjach dywersyjnych, wykazując wiele inicjatywy, odwagi i męstwa. Na początku 1944 roku był jednym z organizatorów grupy żołnierzy AK, którzy zdecydowali się przejść z Warszawy na Wołyń, gdzie mjr J.W. Kiwerski „Oliwa" został dowódcą 27 Wołyńskiej DP AK. Por. „Piotr" wyznaczony na dowódcę „grupy warszawskiej" liczącej około 60 osób doprowadził ją na Wołyń, przekraczając rz. Bug 8/9 marca 1944 roku. Wkrótce został dowódcą „warszawskiej" kompanii saperów( WKS), która stanowiła samodzielny pododdział 27 WDP AK. Dowodząc „warszawską" kompania saperów organizował i brał udział w realizacji szeregu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego dywizji (działania minersko-zaporowe, budowa mostów, grobli itp.) oraz w bezpośrednich walkach z oddziałami niemieckimi, węgierskimi oraz UPA. Po rozbrojeniu dywizji włączył się do walk w Powstaniu Warszawskim w grupie „Radosława", gdzie był ciężko ranny. Po wyleczeniu po wojnie ukończył studia na WSI w Warszawie i pracował, jako inżynier budownictwa lądowego. Zmarł w Warszawie w 1956 roku na skutek odnowienia się ran z okresu Powstania Warszawskiego (pozostałość odłamków w głowie po wybuchu pocisku). Porucznikiem został w 1943 roku. Za udział w walkach w szeregach AK był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.  Por. Jerzy Krasowski - „Lech".
  Urodził się 16 X 1918 roku na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum im. T. Kościuszki w Równem wstąpił ochotniczo do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii w Toruniu. W wojnie 1939 roku, jako ppor. art. służył w zwiadzie 12 pal. Ciężko ranny pod Iłżą leczył się we Włodzimierzu Wołyńskim. Od początku 1940 roku był nauczycielem w Iwaniczach. Od 1941 roku członek ZWZ. a następnie AK. Organizator samoobrony ludności polskiej w Iwaniczach, Porycku, Gurowie i Chołbutowie. Uczestnik i organizator zgrupowania „Osnowa". W lutym 1944 roku mianowany dowódcą II batalionu 23 pp „Lecha" - 27 WDP AK. Po ciężkich walkach pod Włodzimierzem Wołyńskim, nad Turią i w lasach mosurskich w końcu IV 1944 roku pozostaje w okrążeniu w lasach nad Bugiem, skąd w maju przedostaje się na teren Lubelszczyzny. W połowie czerwca obejmuje dowództwo nad oddz. „Kozaka". W lipcu zostaje d-cą 3 kompanii baonu zbornego 27 WDP AK na Zamojszczyźnie. Po rozbrojeniu Baonu w Szczebrzeszynie w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku wstępuje do WP i zostaje wcielony do 3 zap. pp w Lublinie i wkrótce później aresztowany. Od 1947 roku pracuje w zawodzie ekonomisty. Od 1980 roku na emeryturze. Mieszka w Szczecinie. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
   

  Por. Jan Rerutko - „Drzazga"
  Urodził się w 1918 roku w Krakowie. W 1938 roku ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty  w Komorowie po czym pełnił służbę, jako dowódca plutonu w 80 pp w Słonimie. We IX 1939 roku uczestniczył w walkach w składzie SGO „Polesie". Od XI 1939 roku włączył się do działalności konspiracyjnej w Krakowie, organizując szlaki przerzutowe do Budapesztu i występując na tej trasie, jako kurier.
  W maju 1943 roku został skierowany na Wołyń, gdzie w lipcu został organizatorem i dowódcą OP „Łuna" w ośrodku samoobrony we wsi Antonówka na terenie Łuckiego Obwodu AK. W VIII 1943 roku przeszedł wraz z oddziałem „Łuna" do Przebraża,. gdzie współpracował z tamtejszą samoobroną i partyzantką radziecką. 6 XI 1943 roku zginął w pobliżu wsi Hermanówka, podstępnie zamordowany przez partyzantów radzieckich. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu w Przebrażu.  Dzieje ppor. Kazimierza Wiśniewskiego
  Kazimierz  , syn  Ludwika i Michaliny Wiśniewskich ur. 30.05.1901 we wsi Niemce  (wg. aktu urodzenia) już jako niespełna piętnastoletni chłopiec w 1915 roku wstąpił na Śląsku do Polskiej Organizacji Wojskowej a następnie został wcielony do 3 Pułku Piechoty Legionowej i uczestniczył  w wojnie z bolszewikami.  Po zakończeniu wojny odbywał służbę w Kowlu do 27.03.1922. Po demobilizacji rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Mierniczej w Kowlu, którą ukończył w 1927r. i podjął pracę w Kowlu.Za służbę w wojsku został odznaczony Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1921 i Medalem Niepodległości oraz zakwalifikowany do przeszkolenia na stopień oficerski. Stopień podporucznika otrzymał 1.07.1925. Na  wieść o mobilizacji 28 sierpnia 1939r. melduje się w Komendzie Garnizonu w Kowlu i otrzymuje przydział na komendanta dworca kolejowego. Ten przydział w miejscu zamieszkania z pewnością pozwolił na uniknięcie niewoli rosyjskiej i  uratował Go przed Katyniem. Zatajając stopień oficerski przy solidarnej postawie rodziny i innych osób sprzyjających Polakom zatrudniono Go w nadleśnictwie Smolne, w którym pracował aż do 12 lutego 1944r. Jesienią 1942 roku został zaprzysiężony w konspiracyjnej Wołyńskiej Delegaturze Rządu, co zachował w tajemnicy również przed żoną. Z powyższych przyczyn nie jest znana dokładna data Jego wstąpienia do konspiracji ani też przebieg służby w niej. 
  Gdy Armia Czerwona w 1944 r powtórnie wkraczała na polskie(przed 1939r) ziemie wschodnie,Polacy zamieszkujacy te tereny znający już naturę systemu ZSSR uciekali przed nią i przed ludobójstwem UPA.Czesław-starszy brat "Norwida" zatrudniony w Banku Rolnym w Łucku w czasie tej ucieczki wstąpił do domu "Norwida"w Kowlu proponując mu wspólną ucieczkę na zachód."Norwid" stanowczo odmówił stwierdzając,że "tu jest jego miejsce".W ten sposób zastosował się do apelu władz konspiracyjnych o nie opuszczanie miasta w celu utrzymania jego polskości.Świadkami tej rozmowy między bracmi była cała rodzina żony "Norwida".Kilka dni wcześniej wróciła z Chełma do Kowla Olga Bondarenko-siostrzenica żony "Norwida" pracująca tam od początku okupacji w kasynie"tylko dla Niemców",deklarująca swą ukraińską tożsamość,znająca język niemiecki.Mozna przypuszczać,że nie był to losowy zbieg okoliczności iż wkrótce po tych wydarzeniach w dniu 14 02 1944 rano(poniedziałek) gdy powszechnie oczekiwano ucieczki Niemców zagrożonych w Kowlu okrążeniem do domu Wiśniewskich(jak ustalono pózniej) wtargnęli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa Rzeszy, w której na tych terenach służyło wielu Ukraińców.Po pobieznej rewizji rzekomo znależli ulotkę z w/w apelem oraz granat(najprawdopodobniej podrzucone).Po tym aresztowali Kazimierza Wiśniewskiego.15 02 1944 póznym wieczorem załomotano do drzwi Wiśniewskich.Ze zgromadzonej w domu rodziny i rodzeństwa tylko Olga odważyła sie otworzyć drzwi a oparty o nich "Norwid"przewrócił się wprost w jej ramiona.Stojący za nią osobnik pewnie w przekonaniu,że wyszła po niego żona warkną"weż go sobie"Zagadkowym się wydaje,że skoro Olga zrozumiała tę wypowiedż,w rozmowie opisującym te okolicznosci nie umiała(nie chciała)określić w jakim języku była ona wypowiedziana,ani jakiej formacji mundury byli ubrani ci osobnicy.Zaraz po aresztowaniu skontaktował się żoną "Norwida" przedstawiciel Wołyńskiej Delegatury Rządu RP Adam Kamiński ps. "Topór" obiecując,że podejmą starania o wykupienie go.Działo sie to jednak tak szybko, że nie zdążono nawet ustalić kto go aresztował.Można było przypuszczać, że Ukraińcy uczynili to na własną rękę.Wymieniony przedstawiciel w swoim meldunku nr.P1305 z dn.17 05 1944 do Wołyńskiej Delegatury Rządu,stwierdzał "natychmiastowe nasze starania zmierzające do wykupienia "Norwida",nie dały żadnych wyników.Po dwóch dniach S.D.przywiozło "Norwida" zbitego kijami do jego prywatnego domu i oddało ledwie żywego pod opiekę rodziny."Norwid" w czasie przesłuchania otrzymał ok.1500 kijów dla wydobycia z niego zeznania,skąd otrzymał kompromitujący go materiał.Dzielny ten nasz pracownik nikogo nie wsypał,nic nie zeznał.Po dwóch dniach pobytu w domu na skutek zatrucia wewnętrznego,zmarł".Stan "Norwida" wniesionego do domu był porażający.Wszystko na nim skrwawione w butach pełno krwi.W celu zdjęcia z nóg musieli ich porościnać, a przednią część koszuli odciąć(w posiadaniu córki Urszuli),zaś strzępy z tylnej części wbite w ciało wyjmowała żona.Każde dotknięcie lub próba odpowiedniego ułożenia do obmycia go wywoływały okropny ból.Godzina policyjna,której naruszenie w strefie frontowej groziło śmiercią uniemożliwiała szukanie lekarza.W chwilach świadomości i pozostawania z żoną bez świadków "Norwid"próbował przekazać jej wiadomości zasłyszane w rozmowach przesłuchujących go, mające znaczenie dla konspiracji a także wskazać zdrajcę , bowiem biegle posługiwał się językiem ,niemieckim ,francuskim i ukraińskim. Dla żony na razie nie wszystko było zrozumiałe lub wydawało się nieprawdopodobne.Jedna prośba wyrażnie docierała do jej świadomosci,którą pamiętała całe życie"Janeczko,zabieraj dzieci i uciekaj stąd" i"wychowaj ich na Polaków"Świadczyło to,że na przesłuchaniu doszedł do wniosku,że w Kowlu nie ma już miejsca dla jego rodziny,wbrew temu co niedawno oświadczył bratu Czesławowi.Teraz największe zagrozenie dla niej widział ze strony nacjonalizmu ukraińskiego.
  Potwierdzeniem tego jest sprawozdanie Szefa BiP Okręgu Wołyńskiego Jadwigi Zaleskiej ps."Humeniuk" za okres od marca do 8 maja 1944 stwierdzające.że "Komendant PKB "Norwid" wydany przez własną rodzinę ukraińską (ze strony żony) został aresztowany w lutym i zmarł wskutek zakatowania go przez policję ukraińską". Zaś działający w imieniu Delegatury Rządu R.P "Topór" dla bezpieczeństwa rodziny "Norwida" 17 02 1944 doprowadził do skrytego pogrzebu póżnym wieczorem z asystą księdza,w którym uczestniczyła tylko żona "Norwida" i jej siostra Maria Porkuszewska.Następnie bezpośrednio po ceremonii pogrzebowej i zabraniu najniezbędniejszych rzeczy nocą całą rodzinę przewiózł do rejonu postoju 27 WDP.AK w Zasmykach z zapewnieniem utrzymania i zakwaterowania w tamtejszym budynku szkolnym aż do dnia ucieczki Niemców.
  Pochowany na miejscowym cmentarzu.
  inf. Stanisław Rajchel   

  ks. Stanisław Ziętara 
  Sylwetka ks. Stanisława Ziętary pozostałaby tylko w pamięci najbliższej rodziny, gdyby nie niezłomność i cierpliwość pana Mieczysława Ziętary (syna brata ks. Stanisława) w dociekaniu prawdy i śladów życia  ks. Stanisława Ziętary. Z  kopii dokumentów mogę wnioskować, że poszukiwania rozpoczęte jeszcze przed 1989 rokiem trwały do roku  2000
   i zostały zwieńczone otrzymaniem wielu cennych dokumentów mówiących o życiu i śmierci swego krewnego.

      Stanisław Ziętara syn Józefa i Katarzyny urodzony  14.03.1886 w Biskupicach Radłowskich  wychowywał się na terenie wsi Mędrzechów w parafii Bolesław.  Mając 21 lat (1907r.) wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w miejscowości Radna (Słowenia). Nowicjat  kończy ślubami w Oświęcimiu, gdzie przebywa do 1912 roku. Dwa następne lata studiuje teologię w Foglizzo (Włochy). Święcenia kapłańskie otrzymuje w Tortoli na Sardynii.
  Po powrocie do kraju w roku szkolnym 1919/1920 ks. Stanisław jest kierownikiem (radcą) szkoły zawodowej w Oświęcimiu, która uczy w zawodach: mechanicznym, stolarskim, krawieckim i szewskim. W następnych latach powierzane są ks. Stanisławowi kierownicze stanowiska w szkołach zawodowych ( o podobnym profilu nauczania) w Kielcach, Warszawie i Wilnie.
   W 1926 roku w Wilnie opuścił Towarzystwo Salezjańskie i inkardynował się do Diecezji Łuckiej. (Inkardynacja to przypisanie duchownego do konkretnej diecezji lub zgromadzenia zakonnego)
  Zamieszkuje  w Radowie gm. Młynów.  Pracuje w Młynowie, Radowie i Satyjowie.
  Ks. Wacław Hipsz  (protonotariusz apostolski b. Diecezji Łuckiej) wspomina, że pracował z ks. Stanisławem w latach 1930-35 w Dekanacie Dubieńskim. Wspomina Go jako mądrego, inteligentnego księdza i wysokiego formatu polityka.
                           Działania wojenne w 1939r. zastają ks. Stanisława w Równem. Mieszka przy ul. Dąbrowskiego 22 i jest prefektem tamtejszego gimnazjum  oraz pomocniczym kapelanem więzienia w Równem. W Jego domu ukrywa się córka gen. Januszajtisa, która zbiegła w 1939r. z Lwowa. Ks. Hipsz wspomina, że od początku wojny był na liście NKWD tych, których trzeba unieszkodliwić.
  W marcu 1940r. spotyka się z  płk Tadeuszem Majewskim z Warszawy  i wstępuje do konspiracyjnego „Związku Walki Zbrojnej”. W dniu 22 kwietnia 1940r. zostaje aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Równem.
  Przeszedł  tam długie i ciężkie śledztwo w rezultacie którego Jego sprawę połączono ze sprawami dwóch innych  Polaków: Witolda Lazurka (ur.1919) i Eugeniusza Miaskowskiego (ur.1916). Rozprawa sądowa odbyła się w dniu 13 grudnia 1940r. przed Obwodowym Sądem Ukraińskiej Republiki ZSRR. Dzień później – 14.XII.1940r. zapada wyrok skazujący ks. Stanisława Ziętarę i Witolda Lazarka na rozstrzelanie a  Eugeniusza Miaskowskiego na 8 lat  zsyłki do poprawczego obozu pracy.
  W umotywowaniu wyroku możemy czytać: „ Ziętara Stanisław s. Józefa negatywnie nastawiony do Związku Radzieckiego jeszcze przed przyjściem władzy radzieckiej na te ziemie. Prowadził nacjonalistyczno-kontrrewolucyjną propagandę przeciw Związku Radzieckiemu nie ukrywając swojej nienawiści. Od pierwszych dni ustanowienia radzieckiej władzy w Zachodniej Ukrainie aktywnie uczestniczył w stworzeniu kontrrewolucyjnej organizacji, przyjmuje u siebie antyradziecko nastawione  osoby, sprzyja nielegalnemu przejściu przez granicę do Germanii dając fikcyjne zaświadczenia. Ziętara u siebie w domu prowadzi spotkania kierowników lwowsko-warszawskiego kontrrewolucyjnego centrum. (...) Prowadził werbowanie nowych członków i wśród ludności propagował antyradzieckie poglądy i wymysły”.... (tłumaczenie Żenia Andruszczak 2009r.).
  Czy potrzeba lepszej rekomendacji czynności patriotycznych księdza Stanisława Ziętary  niż w/w wymienione „argumenty”?
  Prezydium Sądu Najwyższego ZSRR na posiedzeniu w dniu 31 marca 1941r, zatwierdziło obydwa skazania na karę śmierci. I  w dniu 8 kwietnia 1941r. w Równem ks. Stanisław Ziętara zostaje rozstrzelany. Co prawda w aktach sprawy zachowała się jedynie notka służbowa o wykonaniu wyroku na Witoldzie Lazurku, ale należy przyjąć że wyrok wykonano jednocześnie na obu skazanych.
  Prokuratura Rówieńskiego Obwodu Ukrainy( na podstawie Ustawy „O rehabilitacji ofiar politycznych represji na Ukrainie” z 17 kwietnia 1991r.) na swym posiedzeniu w dniu 3 lipca 1993r. księdza Stanisława zrehabilitowała.
  /opracował na podstawie dokumentów źródłowych Edmund Goś w 2009r./  26.11.2009

  Domagalski Bolesław  
  Mój dziadek, Bolesław Domagalski był osadnikiem wojskowym na Wołyniu, wieś Owadno, gmina Werba powiat Włodzimierz Wołyński. Był kapitanem Legionów. Jego żona Kazimiera z Abratańskich Domagalska była nauczycielką w szkole w Owadnie, której dziadek był kierownikiem, czyli obydwoje byli nauczycielami. Po wojnie mieszkali w Radomiu. Mój ojciec, Jerzy Domagalski, ur. 19.5.1922 był żołnierzem 27 Dywizji Piechoty AK, PS. Florian  zmarł 9.2.1991 roku. Po wojnie studiował na SGH, potem zrobił doktorat i habilitację. Jego siostra Zofia Tatomir, urodzona 1.11.1927 też na Wołyniu, była po wojnie nauczycielką. Ona również nie żyje. Zmarła 8.3.2008 roku. inf. Małgorzata Pekkola  15.01.2011

  Dyczko Franciszek  
  kpr. DYCZKO Franciszek ps. "Łuska".Był w 1 plutonie,1 kompanii 1/43 pp. Przeszedł z dywizją w 1944 r,z Wołynia pod Puławy w Lubelskim. Wysłany na kontakt organizacyjny do Lublina, wpadł w zasadzkę i był wywieziony do Rosj.Po roku czasu powrócił,ale pod innym nazwiskiem, bo w czasie zatrzymania podał fałszywe nazwisko. Po wojnie osiedlił się we wsi Koczów 15, gmina Kamień koło Chełma Lubelskiego, gdzie mieszkał z żoną Anną. Miał synów: Józefa,Zbyszka i Edwarda. Edwad umarł kilka lat temu (mieszkał w Chełmie,a żona i dwaj synowie z wnukami mieszkają dalej we wsi Koczów 15 w powiecie Chełm Lubelski.Zona Anna z domu Kużmicz,córka Stanisława i Jozefy, urodzona w 1923 r. we wsi Kuśniszcze II, powiat Luboml na Wołyniu.Dyczko Franciszek umarł i jest pochowany na cmentarzu we wsi Żmudź. Dyczko jest na grupowym zdęciu 11 od lewej w książce Michała Fijałka: 27 Wołyńska Dywizjaq Piechoty AK.Żona Dyczki Franciszka jest moją siostrą. 
  inf. Łukasz Kuźmicz e-mail: lkuzmicz@onet.eu  www.kuzmicz.pl


  24.01.2011

  W VI tomie „Wykazu osób z akt metrykalnych Diecezji Łuckiej do 1945r.” opracowanie ks.W. Żurka , natrafiłem na wykaz z parafii Stara Huta. Jest to spis pochowanych na cmentarzu parafialnym w Moczulance. Spis wykonany przez Mieczysława Jacha z Wrocławia w 2009r. A nazwiska żołnierzy 27 WDP AK konsultowane były z działaczami Związku Kombatantów( taka nazwa jest w książce).
  Wykaz należało by uzupełnić o niniejsze osoby:

  Bagiński Wincenty (dopisać!: zmarł w 1943r. w Hucie Bystrzyckiej)
  Bronowicki Stanisław, ur. 1922, zg. Zawłocze 16.11.1943r.
  Chodorowski Bronisław, s. Moczulanka
  Kielecki Jan, s. Szymona, ur. 6.02.1882r. zm. 1943, w służbie wartowniczej w czasie obrony  szpitala w Starej Hucie
  Konopiński Tadeusz, zg. Wilia 6.09.1943
  Łabędzki Antoni ur.1906, zg. Moczulanka 16.11.1943r.
  Łuczejko J. zg. 6.09.1943 (Wilia?)
  Nasielski Michał, zg. Wilia 6.09.1943r.
  Ostromęcki Władysław, por., zg. Wilia 6.09.1943r. (w naszym wykazie figuruje jako Zdzisław)- może podać oba imiona?
  Sawka NN (Rosjanin) zg. Wilia 6.09.1943r.
  Sielecki Leon, ur.1902, zm. 10.1943r,. zawiadowca stacji w Moczulance.
  Skórzyński Władysław , zg. Wilia 6.09.1943r.
  Szafran Franciszek, OP „Bomba”
  Wąsowicz Dominik, zg. Wilia 6.09.1943r.
  Zabłocki Ludwik
  Zenta Kazimierz
  , zg. Moczulanka 16.11.1943 – (na pomniku jest nazwisko Zenta, a nie jak w wykazie Zienta)?
  inf. Edmund Goś
     5 luty 2008 r. - 24 styczeń 2011r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005