<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie

  ( opracowanie P. Bogna i własne )


  Na podstawie książki „Biała księga  w obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie" Romana Korab-Żebryka, nadesłanej przez P. Bogusławę Malinowską,  przygotowaliśmy listę imienną osób występującą w książce.
    
  Litwa w okresie 1939 - 44                                 Plan bitwy o Murowaną Oszmiankę 13/14 maja 1944 r. 


    
  Tablica poś.ofiarom Ponar w koś. Św. Jacka w W-wie      Pomnik polskich ofiar masakry w Glinciszkach   

  Bardzo proszę o nadsyłanie, celem uzupełnienia informacji, not biograficznych wymienionych osób - stawiz@wp.pl


  LISTA NAZWISK - zawiera 205 osoby
  Antuszewicz Kazimierz - , ur. 24.12.10, Wilno, inżynier. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Aronowicz Sophie - , 1.6.1906. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Bałandowa Salomea - ur.1898 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Bałandówna Irena - ur. 1929 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Bałandówna Terenia - ur. 1941 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Bałandówna Wanda - ur. 1923 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Bepierszcz Szymon - - rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Berent Nicolaus - , 4.1.1888. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Bielak Franciszek - misjonarz,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Bielawski Stanisław - wikariusz par.św.Jakuba w Wilnie - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Bielikowicz Edward - – urzędnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Biełgorajski Eugeniusz - , ur. 16.1.96, Warszawa, kpt.rez. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Bitowt Paweł - ur. 1911 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Borkowski Felix - , 25.1.1901 (dyr.szkoły handlowej) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Bujonek Józef - diakon - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Bumblis Antoni - – inwalida wojenny - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Charytański Jan - jezuita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Chodziło Ludwik - misjonarz,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Cichoński Antoni - kanonik katedralny,kustosz Katedry wileńskiej,prof..USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Czałko Jegor - – robotnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Czerniawski Paweł - lat ok.25-30 - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Danilewicz Władysław - misjonarz,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Daszkiewicz Jan - – handlarz ( wł. sklepu) - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Degis Edward - – urzędnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Dembowski Jonas - , 26.12.1889 (profesor USB ) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Dobrowolski Eugeniusz - , lat 17 – uczeń gimnazjum w Święcianach - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Dobrowolski Kazimierz - , lat 59 – urzędnik ( ksiegowy w mleczarni) - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Dobrowolski Leon - , lat 35 – urzędnik i student prawa na USB - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Domka Gerard - franciszkanin - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Dowboras Stasys - , geb.am 8.11.1894 (urzednik) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Dubieniecki Mikołaj - Wilno - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Dzierżek Stefan - jezuita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Ejsmont Władysław - – leśniczy - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Ellert Jan - Kanonik,przeniesiony z Szałtupia - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku znajdował się jeszcze w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie
  Engel Mieczysław - , ur. 22.6.90, Libawa - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Falkowski Czesław - prof..USB (zmarł po wyjściu z wycieńczenia) - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Figura Kalikst - franciszkanin - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Filipek - redemptorysta,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie

  Furmanowicz Konstantin
  - , 23.1.1900 (policja państwowa) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Konstanty Furmanowicz, urodzony 04 stycznia 1900 w Biskupicach k/Kłecka. Syn Walentego i Joanny z domu Libera. Jego stryjem był wcześniej wymieniony Stanisław z Kłecka, także Powstaniec Wielkopolski. Od 1903 (?) zamieszkał wraz z rodzeństwem i rodzicami w Dortmundzie (Niemcy). W dniach Powstania przyjeżdża z Dortmundu do Poznania i bierze udział w walkach przeciw zaborcy w stopniu szeregowego. Nieznana jest przyczyna, dla której w „Liście strat powstania wielkopolskiego 1918...”, wymieniony został jako zaginiony. Po powstaniu, co najmniej do ostatnich dni czerwca 1940 roku, mieszka na Litwie. W czasie II wojny światowej walczy w szeregach drugiej armii Wojska Polskiego.
         Był żonaty, nie miał dzieci. Po wojnie mieszkał w Goleniowie k/Szczecina. Zmarł w latach 70-tych. (informację nadesłał Mariusz Formanowicz bliższe informacje w  LINK )


  Gdowski Andrzej - karmelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Gliczman Sylwester - karmelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Grasewicz Józef - redaktor i kapelan zwiazków młodzieży chrześcijańskiej - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Grochowski Józef - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Grodzki Ignacy - - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Grynkiewicz Stanisław - , ur. 4.5.90, chemik. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Grzegorzak Wojciech - diakon - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Gutkowski Mieczysław - , ur. 9.7.93, urzędnik - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Hryniewicz Jan - , 15.4.1889. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Iwanowski Kaimierz - , ur. 31.5.07,porucznik. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Jankowski - ur. 1860 Wesołówka - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Janowska Zofija - , 8.9.1902 , mit Sohn Zbigniew - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Jaszczyk Jan - – buchalter - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Jucewicz Jan - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Jurcewicz Wacław - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Juzefowicz Jan - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Kalicki Jan - , geb.am 22.5.1909 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Kałkowski - jezuita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Pagryzuvis
  Karbowiak Kazimierz - jezuita,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Kardzis Zenon - , geb.am 2.2.1909. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Kazuro Wiktor - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Kiercz Władysław - – robotnik PKP - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Kiewlicz Witold - , 1.1.1903 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Klepacz Michał - dziekan Wydziału Teologicznego USB w Wilnie - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Klott Josef - , geb.am 6.1.1908 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Klukowski Józef - ur. 1908 Wirsmina - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Kobzik Hilary - – buchalter - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Kojak Josef - , geb.am 3.3.1904. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Komar Władysław - ur. 1910 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Kondraciuk Konstantin - , 27.12. (mgr.praw –urzędnik) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Koneczna Ludmiła - ur. 1904 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Koneczny Jarosław - ur. 1930 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Koneczny Józef - ur. 1904 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Konieczny Alojzy - misjonarz - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Kopacewicz Boleslaw - , 2.10.1900 (adwokat) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Korcik Antoni - asystent USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Kot Aleksander - jezuita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Kott Wladislaw - ,. 22.6.1897 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Kozera Karol - karmelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Kozioł Jan Grzegorz - franciszkanin - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Krasowski Jan - prokurator seminarium duchownego - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Krycki Aleksander - , lat 22 – pracownik straży pożarnej w Wilnie. - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Kuczera Paweł - misjonarz (z prawem pobytu na Śląsku) - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Kuncewicius Antanas - , 15.7.1898. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Kuźniecow Mikołaj - – mierniczy - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Lawrynowicz Kleofas - – nauczyciel ( osierocił 6 dzieci) - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Lickiewicz Leon - – student - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Limanowski Tadeus - , 13.4.1883 (sędzia) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Lothe Tadeusz - , ur. 13.11.03, Warszawa,urzędnik. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Łada Józef - misjonarz - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Łapiński Mieczysław - wikariusz z Landwarowa - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku znajdował się jeszcze w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie
  Łukasik Helena - ur. 1911 Podbrzezie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Łukasikowa Helena - ur. 1911 Podbrzezie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Macewicz Paweł - Jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Machnicki Szczepan - jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Pagryzuvis
  Maciejewski Tadeusz - jezuita kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Mackiewicz Władysław - ur. 1924 Sprejenie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Maculewicz Longin Henryk - - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Malachowski Josef - , 4.7.1913 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Malunowicz Leokadia - , 4.7.1910. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Małachowski Władysław - wikariusz z Nowej Wilejki - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Manrik Włodzimierz - , ur. 10.3.09, kierownik biura. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Marcinkowski Józef - prof..USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Marcinkowski Josef Maria - n, geb.am 15.5.1906 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Matalancowa Maria - ur. 1922 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Matalancówna Irena - ur. 1941 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Mączka Bogusław - jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Pagryzuvis
  Melnik Steponas - , geb.am 2.2.1920 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Michalski Stanisław - jezuita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Mieżaniec Antoni - ur. 1927 Sprejenie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Miklaszewicz Witold - , 16.4.1911 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Modzelewski Józef - Jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Mościcki Aleksander - kapelan chrześcijańskich związków zawodowych - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Mruk Jan - franciszkanin,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Myszka Jan - misjonarz - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Nazaruk Adam - jezuita ,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Neumann Władysław Alfons - franciszkanin - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Nowak Stanisław - – urzednik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Nowakowska Janina - , 14.5.1911 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Nowicka Jadwiga - ur. 1920 Podbrzezie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Nowicka Władysława - ur. 1939 Podbrzezie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Nowicki Paweł - prof..USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Ogorzelec Jan - karmelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Okulicz Marian - , geb am 11.7.1897 (rtm.10 p.uł.) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Olszewski Hieronim - wikariusz par.Ostra Brama - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku znajdował się jeszcze w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie
  Opioła Ignacy - Jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Orłowski Aleksander - , ur. 4.3.97, robotnik. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Ostrowski Witalis - , 29.11.1892 (urzędnik) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Ozdoba Jan - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Pawlik Maciej - - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Pawłowski Antoni - prof..USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Pelczar Kazimierz - , ur. 2.9.94, lekarz. - rozstrzelany w godzinach rannych w dniu 17 września 1943 r.
  Pereswiet-Soltan Lucjan - , geb.am 5.5.1906 (proboszczc par. Kolonia Wileńska) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Perzyński Marian - , 17.3.1892 (oficer) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Piekarski Józef - jezuita,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Pietraszkiewicz Mecys - , geb.am 16.4.1898. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Pikielski Kasimir - , 29.10.1912 (oficer) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Piotrowski - kleryk seminarium duchownego w Wilnie - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Piotrowski Anton - , 30.4.1896 (oficer zawodowy) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Pliszka Stanisław - bonifrater (Z prawem mieszkania na Pomorzu) - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Płaczek Jan - kermelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Podaszewny Aleksander - – urzednik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Podhajski Józef - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Ponary - -
  Poręba Jan - karmelita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Preis Marian - , geb.am 8.9.1898 (kolejarz) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Puciata Leon - prof..USB (zmarł po wyjściu z wycieńczenia) - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Pukianiec Leonard - prof..seminarium duchownego - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Rakowski Jan - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Romejko - przypadkowo nocujący w Gliniszkach - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Rusiecki Karol - – handlarz - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Rutkowski Józef - diakon - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Sapała Ignacy - karmelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Sasinowski Antoni - diakon - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Sawicki Antoni - diakon - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Siedler Henryk - misjonarz,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Siwicki Błażej - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Skarga Piotr - - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Sobiecki Salwator - bernardyn - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Sobkowski Edmund - jezuita,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Sobolewski Mieczysław - ur. 1922 Podbrzezie - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Sowa Stanisław - ksiądz - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w Szałtupie (zmarł w obozie)
  Sowiński Józef - misjonarz - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Spirydonow Jegor - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Stankiewicz Michał - ur. 1878 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Stankiewiczowa Apolonia - ur. 1881 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Stojek Stanisław - karmelita,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Suszyński Władysław - kanonik Katedry wileńskiej,inspektor seminarium duchownego,kapelan stowarzyszenia pracowników USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Swillo Jonas - , geb.am 18.6.1901. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Szalkowska Maria - ur. 1923 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Szalkowski Wacław - ur. 1920 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Szeniawski Stanisław - , eb.am, 2.2.1920. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Szewiel Aleksander - ur. 1932 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Szewiel Marian - ur. 1934 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Szewielowa Felicja - ur. 1901 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Szlachcik Antoni Klemens - franciszkanin,brat zakonny - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Szymaniec Karol - - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Szyszkiewicz Józef - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Talago Balys - , geb.am 15.4.1886 (mierniczy) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Trzebinski Stanisław - , 13.10.1895 (nauczyciel) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Trzeciak Władysław - franciszkanin - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Trzeciak Antoni - 9.9.1912. - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Trzeciak Irena - , 21.11.1903 (adwokat) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Turzyński Antoni - , geb.am 7 .12.1916 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Urmanowicz Walenty - prof..seminarium duchownego,asystent USB - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Uszyłło Jan - prałat Katedry wileńskiej i rektor seminarium duchownego - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Walczak Teofil - karmelita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Wańtuchowski Władysław - rektor kolegium jezuickiego w Wilnie - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Wenclewska Konstancja - - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Wenclewski Feliks - - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Wenclewski Konstanty - ur. 1936 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Wieteska Józef - jezuita,kleryk - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Poniewieżyk
  Wiszkielowa Joanna - ur. 1866 Gliniszki - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Wróblewicz Bolesław - – rolnik - zabity w Hoduciszkach pow. Święciański w dn. 20 maja 1942 r.
  Wysocki Edward - - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Wyszomirski Rafał - , geb.am 9.5.1903 (mgr.praw –urzędnik poczt.) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Zachwatowicz Zenon - diakon - 3/4 marca 1942 roku aresztowany i deportowany do służb pracy w Rzeszy
  Ząbek Antoni - Jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Ziemkowski Władysław - Jezuita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Zienkiewicz Longin - ur. 1909 Burkila - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Zik Wanda - , geb.am 28.4.1909 - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Żarnowski Richard - , geb. Am 2.2.1911 ( urzędnik państwowy) - Obóz przymusowej pracy Zwangsarbeitslager w Prawieniszkach na Litwie - zwolniony w ostatniej grupie zakładników 11 listopada 1943 roku.
  Żuliński Józef - misjonarz - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Żurek Henryk - karmelita - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, na wiosnę 1944 roku, znajdował się jeszcze w majątku Szałtupie
  Żytliński Józef - ur. 1928 Skierdywa - ofiara faszystów rozstrzelany/a 20 czerwca 1944r. dlatego, że był/a Polakiem
  Żywicki Jan - rektor kościoła św.Trójcy w Wilnie - 3/4 marca 1942 roku aresztowany, zwolniony z obozu na Litwie
  Źródło: „ Biała księga  w obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie ” – Roman Korab-Żebryk


  21 sierpień - 5 wrzesień 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005