<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r. • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR
  w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.;

  nazwiska na " A - Ł "


  ( opracowanie własne )


  Na podstawie książki "Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940 –1943" Piotra Żaroń, wyd. PWN 1988, przygotowałem listę osób zmarłych w okresie od września 1941 r. do września 1942 r..

   "
  Wykaz żołnierzy, junaków i ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet Armii Polskiej zmarłych w Związku Radzieckim w okresie od września 1941 r. do września 1942 r.
   

  W ciągu roku od chwili organizacji Armii Polskiej w Związku Radzieckim do jej ewakuacji na Środkowy Wschód ~ według sprawozdań sporządzanych w jednostkach, ogółem zmarło 3212 osób, w tym: 2882 oficerów i żołnierzy, 160 junaków, 123 junaczki, 42 kobiety z Pomocniczej Służby Kobiet i 5 sanitariuszek pracujących w szpitach.
  Śmierć zbierała swe żniwo głównie w południowych republikach Związku Radzieckiego, gdzie polskie dywizje zostały przeniesione na żądanie władz brytyjskich, gen. Andersa i gen. Sikorskiego. W tych republikach od lutego do końca sierpnia 1942 r. zmarło 3100 osób wojskowych. [...]
  Największe cmentarze, gdzie spoczywają prochy polskich.żołnierzy i junaków znajdują się w miastach: w Guzarze pochowanych zostało 697 osób, w Kermine  619, w Kenimech  331, w Szachrisabz (Zachriziabs)  246, w Kitab  205, w Czokpak  211 osób. Mniejsze cmentarze znajdują się w miejscowościach: Dżałał-Abad, gdzie pochowano  97 osób, Krasnowodzk (Krasnowodsk)  81, Wrewska (Wrewskaja)  74, Aszchabad 59, Jangijul (Jungi-Jul)  47, Narpaj  49, Margelan  45, Ługowa (Ługowaja)  46, Kara-su (Karszy)  43, Mankent  33, Wysokie (Wysokoje)  26, Taszłak  23, Merke 18, Jakkobak (Jakobak) ~ 16 i innych. Ponadto były wypadki śmierci w czasie transportu do Krasnowodzka, jak i przez Morze Kaspijskie, gdzie ciała była chowane w morzu.
  W załączonym wykazie podana jest data urodzenia, miejsce urodzenia, powiat lub województwo; data zgonu, miejsce pochowania zwłok, numer grobu. Nie zdołano dla wszystkich zmarłych ustalić pełnej daty urodzenia i dokładnych miejscowości, jak i nie zdołano ustalić pełnych dat zgonu i numeru grobu.
  W wykazie posługuję się nazewnictwem i podziałem administracyjnym, jaki obowiązywał w Polsce do 1939 r.
  Podane miejscowości urodzenia figurowały w sprawozdaniach i dokumentach zmarłych. Niechaj czytelnicy różnicę tę mi wybaczą.
  Również przy stopniach wojskowych posługuję się nazewnictwem, jakie wówczas obowiązywało w wojsku polskim
   
  Objaśnienia używanych skrótów
  c - cmentarz
  CW - cmentarz wojskowy CM - cmentarz miejski CP - cmentarz polski
  CK - cmentarz kbmunalny
  CO - cmentarz obozowy CR - cmentarz radziecki CŻ - cmentarz żydowski
  PCW - polski cmentarz wojskowy
  II, VI... - numer rzędu grobów na cmentarzu 8, 16... - numer grobu
  St. - stacja
  Strz. - strzelec
  Ul. - ułan
  St. strz. - starszy strzelec
  Bomb. - bombardier
  Sap. - saper
  Kpr. - kapral
  Plut. - plutonowy
  Sierż. - sierżant
  St. sierż. - starszy sierżant
  Wachm. - wachmistrz
  Chor. - chorąży
  Pchor. - podchorąży
  Ppor. - podporucznik
  Por. - porucznik
  Kpt. - kapitan
  Mjr - major
  Mjr dypl. - major dyplomowany
  Ppłk - podpułkownik
  Płk - pułkownik
  Ks. kap. - ksiądz kapelan
  Weryfikacja nazewnictwa przysparzała dużych trudności; niektóre nazwy opatrzone zostały znakiem zapytania."

   

  LISTA NAZWISK - zawiera 3152 osoby

  Zapraszam Czytelników do nadsyłania informacji o osobach wraz z notami biograficznymi.


  Nazwisko i imię - - st. wojskowy - informacja -


  Abramajtys Antoni - - Chor. - -1896, Premy, p. Mariampol (-); 12 VII 1942, Kitab, ew, -
  Abramowicz Wacław - - Kpr. - -1900, Wilno (-); 22 VII 1942, Kermiile, CW, 17. -
  Achrem (Ahrem) Ryszard - - Strz. - -14lV 1920, Grodno (-); 3 V 1942, Guzar, CK,IV, W-9. -
  Adamczyk Adam - - St. sierż. - - 20 I 1884, Dąbrowa Górnicza; 21 111942, Kenimech, ew, 22. -
  Adamkiewicz Józef - - - -1930, Woronczyn, p. Hórochów (-); 2 III 1942, Wrewska, CP, 16. - junak
  Adamski Julian - - Strz. - - 25 X 1889, Janowo, p. Chełmno; 16 III 1942, Mankent. -
  Adamski Stanislaw - - Kan. - - 281V 1918, Zbyszno, p. Płoński 14 VIII 1942, Kerminc. -
  Adamski Władysław - - St. strz. - -23 XII 1903, Kamieniec, p. Kutno; 27 III 1942, ~zachrisabz,eW,lOO -
  Ader Stefan - - Strz. - -13 IX 1907, Wadowice, w. krakowskie; 28 VII 1942, Kenimech, ew, 166-2, -
  Afranowicz Anatol - - Kpr. - - 1911, Miadział, p. Nowy Sącz; 31 VII 1942, sI. Kitab,eW. -
  Aksztel Jerzy - - Strz. - - 24 IV 1922, Łapy, W. białostockie; 25 III 1942, Kara-su, CW. -
  Aleksandrowicz Józef - - ? - - 1909, ?; 9, VIII 1942, Szachrisabz, CW, 221. -
  Aleksandrowicz Wincenty - - Strz. - - 1921, Białystok; 2 III 1942, Kitab, CW. -
  Aleksiejew Aleksander - - Strz. - - 15 VIII 1895, Tomaszów Lubelski, w. lubelskie; II III 1942, Szachrisabz, CW, 7,3. -
  Aliński Czesław - - Strz. - -13 III 1922, Domaszewicze, p. Łuków; 2 III 1942, Kenimech, CW. 17. -
  Amber Abram - - Strz. - -?; 12 III 1942, Jangijul, CW. - .
  Ambroziak Józef - - Sap. - -1897, Wielkie Wysoko, p. Ostrów; 2 VIII 1942, Guzar, IV, W-45. -
  Amewski Stanisław - - Strz. - -?; 20 II 1942, Kermine, I, l. 2. -
  Andruszkiewicz Henryk - - Plut. - - 1 VI 1892, Warszawa; 22 V 1942, Guzar, V, W-4. -
  Andruszkiewicz Stanislaw - - Kan. - -1922, Beleznipla (?), p. Augustów; 10 VII 1942, St:'Kermine, VII, 38. -
  Andruszko Paweł - - Strz. - - 1904, Boroczatyń, w. lwowskie (-); 6 III 1942, Czokpak, CM. przy stacji zbornej, 15. -
  Andrzejewski Czesław - - Strz. - - 6 VII 1910, Rudunki, p. Sieradz; 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Angas Franciszek - - szer. - -1 III 1904, Radziwiliszki, Litwa (-); 17 VII 1942, Kermine, 6--17-1. -
  Antkowski Tomasz - - Szer. - '-1885, w. pomorskie; 3 III 1942, Czokpak, CM. przy stacji zbornej, 11. -
  Antków Józef - - St. strz. - -1 XI 1918, Podciemne, w. lwowskie (-); 3 VIII 1942, zachrisabz, CW,207. -
  Aplewicz Władysław (Włodzimierz) - - Strz. - - 12V 1915, Obuchowo, p. Grodno (-); 10 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 4 B. -
  Arcimowicz Jan - - Strz. - - 2 II 1919, Niwki, p. Wilejka (-); 15 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP,5. -
  Artuchiewicz (Artuchewicz) Józef - - Kpr. - -1902, Siewruki, p. Baranowicze (-); 17 VII 1942, St. Kermine, 7 A-28. -
  Atamaniuk Stanisław - - Strz. - 27 IV 1922, Rohatyn, w. stanisławowskie (-); 2 IV 1942, Szachrisabz, CW, 10. -
  Augustowski Bolesław - - Strz. - -12 IX 1905, Piaski, w. łódzkie; 18 III 1942, Szachrisabz, CW, 78. -
  Augustyn Zygmunt Jerzy - - Ppor. - - 18 XII 1904, Lwów (-); 26 II 1942, Ługowa. -
  Awkunas (Awkanas) Karol - - Kpr. - -1897; 3 III 1942, Narpaj. -
  Awramienko Julian - - Plut. - 28 VIII 1905, Porzecze, p. Pińsk (-); 18 V 1942, Guzar, IV, W-36. -
  Awtosiewicz Bronisław - - Strz. - -1905, Wojłagi, p. Lida (-); 10 VII 1942, Sto Kermine, VII, 37. -
  Azambłowski Maria - - Strz. - n - 1898; 24 III 1942, Margelan, CW. -
  Babik Józef - - Strz. - -1922, Jasionów, p. Brody (-); 16 VII 1942, St. Kermine, VII, A-20. -
  Babis Stefan - - - -1925, kol. Jelina, p. Baranowicze (-); 2 III 1942, Wrewska,CP, 17. - junak
  Babuszka (Babuśka) Władysław - - Strz. - - 17 II 1922, Niedźwiedzie (Niemirów) p. Radziechów (-); 14 VII 1942. Szachrisabz, CW, 132. -
  Bacher Jan - - Plut. - - 21 III 1903, Dąbrowa, p. Dzisna (-); 8 V 1942, Guzar, CK, IV, W-16. -
  Badjan Aleksander - - - - 30 XII 1930, Lwów (-); 29 IV 1942, Wrewska CP, 54. - junak
  Baduła Paweł - - Strz. - -?; 11 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-11. -
  Bagieński Adam - - - -17 X 1929, Natalia; 6 IV 1942, Wrewska, CP, 37. - junak
  Bagiński Kazimierz - - Strz. - 1910, Czabeł, gm. Beręźve (?) w. poleskie (-); 19 IV 1942, Guzar, CK, III, W-33. -
  Bagiński Leopold - - ? - -?; 4 III 1942, Guzar, CK, I, B-4. -
  Bagiński Mieczysław - - Strz. - ---;, 1899, ?; 5 VIII 1942, Kermine. -
  Bagiński Stefan (Czesław) - - Strz. - - 4 VI 1905, Buda, p. Równe (-); 25 III 1942, Karasu. -
  Bagiński vel Bogiński - - Plut. - -1898, Natalia, p. Kostopoi (-); 16 IV 1942, Kenimech, CW. -
  Bahrynowski Józef - - St. wachm. - -10 I 1896, Bania, p. Kałusz (-); 6 IV 1942, Czokpak, 23. -
  Bajda Stanisław - - Strz. - - 7 IV 1912, Malowo (?), p. Rzeszów; 26 III 1942, Czokpak, CM. Przy stacji zbornej, 10. -
  Bajer Marian - - Strz. - -1923, Wołcza, w. lwowskie (-); 4 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Bajon Józef - - Kpr. - -.13 XI 1910, Tarnów, w. krakowskie; 9 VII 1942, Kenimech, CW, 141-1. -
  Bajorek Jan - - Por. - -12 XII 1910, Bojdy (?), p. Jasło; 3 VIII 1942, Guzar, IV, W-45. -
  Bajorek Wawrzyniec - - Strz. - - 10 VIII 1898, Nowa Wieś, p. Rzeszów; 27 III 1942, Kara-su. Strz. -
  Bakalec Józef - - Strz. - -1898, Ludwikówka, p. Tarnopol (-); 19 III 1942, Kara-su. -
  Baksztan (Bakszta) Marcin - - Strz. - - ok. 42 lat, zam. w Trokach, w. wileńskie (-); 2 VI 1941, obóz Juchnowo. -
  Bakun Stanisław - - Mjr. - - 1872, Jezioryszcze, p. Oszmiana (-); 19 III 1942, St. Kermine, CW, III, 14 - .
  Balawajder Kazimierz - - Strz. - - 20 X 1921, Trembowla, w. tarnopolskie (-); 19 VII 1942, Guzar, W-37. -
  Balawander Edward - - ? - - 7; 24 V~II 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Baldwin-Ramult Boleslaw - - Sierż. - -23 VI 1899, Dawidgródek, p. Stolin (-); 25 (27) III 1942,' Kermine, CW, II, 12. -
  Baldy Ryszard - - Strz. - - 28 VIII 1918, Lwów (-); 6 III 1942, Kenimech, CW, 14. -
  Baleik (Bobik) Adam - - - -1926, ?; 4 III 1942, Jangijur,CK. - junak
  Balicka Janina - - - -10 VIII 1922, Drohobycz, w. lwowskie (-); 14 VII 1942, Jangijul, PCW. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Baliński Szymon - - Szer. - - 28 X 1897, Warszawa; 4 III 1942, Szachrisabz, CW, 37. -
  Balut Marcin - - Uł. - - 20 X 1906, Szlacheckie, p. Nisko; 25 III 1942, Kenimech, CW, 79-3. -
  Bałdysz Boleslaw - - St. Strz. - - 22 11922, Pisyń, p. Kosów Po kucki (-); 2 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 199. - .
  Bałka Anna - - - -11 VII 1911, Kcynia, w. poznańskie; 15 VII 1942, Guzar, CK, III, W-42 - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Banach Antoni - - Szer. - -1 IX 1905, Księskie..(7); 11 IV 1942, Kara-su. -
  Banach Franciszek - - Kpr. - - 1905,7; 13 III 1942, Margelan. -
  Banasiewicz Stanislaw - - Plut. - -13 IV 1891, 7; 25 III 1942, Guzar, CK, I, W-38. -
  Banasik Józef - - Kan. - - 28 VII 1906, Bucznica (7); 22 VII 1942, Szachrisabz, CW, 148. -
  Banaś Józefa. - - - 16 IX 1924, Drohobyczka, p. Brody (-); 23 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-19. - junaczka
  Banaś Tadeusz - - Strz. - - 7; 10 VII 1942, Taszłak, PCW. -
  Bant Józef - - Plut. - -1898, Mokrzyska, p. Brzesko; 20 IV 1942, St. Kermine, IV, 43a. -
  Bar Jan - - Sierż. - -15 VI 1898, Markowa, p. Przeworsk; 28 III 1942, Czokpak, CO, 31e. -
  Baran Bolesław - - Strz. - -1908, Jaźwiny;p. Garwolin; 5 VIII 1942, Kermine, CW, 3-14-1. -
  Baran Józef - - - 1928, Łany Wołyńskie, p. Krzemieniec (-); 17 VI 1942, St. Kermine, CO, 6-A-24. - junak
  Baran Stanisław - - Strz. - - 28 XI 1898, 7; 15 III 1942, St. Kermine, IV, 36. -
  Baran Stefan - - Strz. - ~ l VIII 1925, Książnica, p. Stopnica; 30 VII 1942, Kenimech, CW, i65-3. -
  Baran Stefan - - Kpr. - -1917, Czeremno, p. Równe (-); 10 VIII 1942, Jakkobak, CW. -
  Baranowski Bronisław - - Strz. - - 16 III 1903, Wierzbów, p. Podhajce (-); 26 IV 1942, St. Kermine, IV, 51. -
  Baranowski Feliks - - Wachm. - ~ 9 XII 1887, Popina, p. Kobryń (-); 20 VII 1942, St. Kermine, 3, A-54. -
  Baranowski Feliks - - Strz. - -2 IV 1918, Eliaszowka, p.Zdołbunów (-); 22 VI 1942,;Kenimech, CW,122. . -
  Barański Janusz - - Strz. - -22 VII 1921, Łowicz; 6 IV 1942, MargeIan, CW. -
  Barański Roman - - Strz. - - 2 VIII 1921, Borduchy (7), p. Iłża; 28 IV 1942, Guzar, CK, IV, W-4. -
  Barcewicz Mieczysław - - Strz. - -19 II 1924, Jazno, p. Dzisna (-); 27 VIII 1942, Jangijul, CW. -
  Barkowski Jan - - Strz. - -1898, Zatoń (7), p. Międzychód; 9 V 1942, Guzar, CK, IV, w-n. -
  Barszczuk Władysław - - Kpr. - -.14 II 1906, 7; 25 V 1942, Kenimech, ew, 93-2. -
  Bartel Feliks - - Strz. - - 25 XII 1909, Łotwa (-); 14 VII 1942, St. Kermine, VII, A-W. -
  Bartniczak Stanisław - - Kpr. - 14 XII 1901, Drozdowo, p. Maków; 23 VII 1942, Kenimech, CW, 157-4. - .
  Bartosiak Jan - - St. strz. - 15 V 1899, Mszczonów/p. Grodzisk Maz.; 8 X 1942, Tockie, CW. -
  Bartosiewicz Franciszka - - - 3 I 1887, Kowno (ZSSR); 11 IV 1942, Czokpak, CW, 15. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Bartosiewicz Jan - - Strz. - 15 V 1903, Skierszyna, p. Wilno (-); 26 vi 1942, Kanimech, ew, 124-4. -
  Bartoziewicz (Bartosiewicz) Bogusław - - Strz. - - 3 VIII 1923, Pińsk, w. poleskie (-); 9 XII 1941, Tockie, CW. -
  Bartysel Jakub - - Strz. - -1904, Bochnia, w. krakowskie; 10 IV 1942, Guzar, CK, III, W-U. -
  BasłykWiktor - - Strz. - - 24 XI 1924, Wilejka, w. wileriskie (-); 6 VIII 1942, Kenimech, CW, 177-1. -
  Bass Wiktor - - Strz. - 2 VII 1905, Lwów (-); 4 VIII 1942, Kermine, CM, 5-19-l. -
  Batog Feliks - - Kpr. - -13 XI 1890, Lasocin, w. kieleckie; 20 IV 1942, Kok-J1mgak, CR. -
  Bauer Stanisław - - Szer. - ~ 14 XI 1898, Rużniatów, w. stanisławowskie (-); 10 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 8. -
  Baumgarten Leon - - Plut. - ~ 1909,7; 9 XI ,1941, Tockie, CW. -
  Bazan Stanisław - - - 9 IV 1925, Dąbrowa, p. Sokal (-); 7 V 1942, Szachrisabz, ew, 98. - junak
  Bazylewski Stanisław - - Por. - ~ II VII 1883, Osiakowie, p. Wieluń; 15 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 12. -
  Bazylkiewicz Mikołaj - - Strz. - - 28 XI 1900, Lwów (-); 26 VII 1942, Kermine, CM, 2-15-3. -
  Bąk Józef - - Strz. - - 15 IV 1909, Hunll1iska, p. Brzozów; 24 VII 1942, Guzar, CK, III, W-49. -
  Bąk Wladyslaw - - Strz. - - 29 X 1913, Poręba, p. Wadowice; 21 IX '1942, Aszchabad, CP, 1.' -
  Bąkowski Władyslaw - - Kpr. - -12 X 1904, Chobut, p. Koweł (-); 14 III 1942, Kenimeeh, CW, 47. -
  Beatus Dawid - - Kpr. - - 4 X 1903, Kalisz; 29 VII 1942, Czirakczi, CW, IV, 1. -
  Beck Alfred - - ppor. - - 15 11 1891, Kraków; l III 1942, Guzar, CK, 11, Ił. -
  Bednarczyk Jan - - St. strz. - - 3 V 1919, Łapatyn, p. Radziechów f -); 20 1111942, Wysokie, C. przy szpitalu, 3. - /
  Bednarek Tadeusz - - Strz. - -1918, Mała Dąbrowa, p. Kowel (-); 6 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP., 80. -
  Bednarski Jerzy - - Strz. - 16 VI 1920, Wielgomłyny, p Radomsko; 14 IV 1942, St. Kermine, Ul, 45 c. -
  Bednarz Czesława - - - 1928, Cebrowo, p. Tarnopol (-); 6 VII 1942, Guzar, CW, III, C-53. - junaczka
  Bednarz Jan - - Strz. - -1911909, Radziechów, w. tarnopolskie (-); BIlI 1942, Czokpak, CW. -
  Bednarz Józef - - plut. - - 4 II 1897, Odów, p. Myślenice; 13 III 1942, Czokpak, CW. -
  Bednarz Wojciech - - Strz. - - 20 III 1913, Maziarnia, p. Nisko; 26 III 1942, Czokpak, CO, 23 a. -
  Bednarz Wojciech - - Strz. - -14 IV 1903, Bratkowice, p. Rzeszów; 27 VI 1942, Kenimech, CW, 125. -
  Beduen Jan - - plut. - 19 I 1909, Radziechów, w. tarnopolskie (-); 13 III 1942, Czopak, C. przy stacji zbornej, 11. -
  Bekienbach Kazimierz Jarosław - - Strz. - - 1908, Husiatyn, p. Kopyczńce (-); 26 VII 1942, Szachrisabz, CW, 185. -
  Belic Abram - - Szef. - ~ 1917,7; 6 Xl 1941, Tockie, CW. -
  Bełej Jan - - St. strz. - -1890, Baligród, p. Lesko; 17 VI 1942, SI. Kitab, CV. . -
  Berezinicki Sergian - - - 1926, Sienno, p. Równe ; 23 VII 1942, Sto Kermine, CO, 7-A-52. - junak
  Berezowski Jakub - - Szer. - ~ 1899, Berozy, p. Grodno (-); 2 IV 1942, SI. Kitab, CW. -
  Bereźnicki Michał - - St. ul. - -7 1Il 1899, Drozdów, p. Równe (-); 2 III 1942. Narpaj. -
  Berger Norbert - - Strz. - -1921,7; 9 IV 1942, Kermine, IV, 6-3. -
  Berkowski Teofil - - Strz. - - 1909, 7; 11 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 239. -
  Berliński Abraham - - Strz. - , 1912, 7; 2 IV 1942,. Guzar, CW. -
  Berman Natan - - St. sap. - -1902, Warszawa; 13 V 1942, Guzar, CW. -
  Bernatówka Honorata - - - -18 VI 1925, Iłża, w. kieleckie; 3 VI 1942, Guzar, CW, IX, C-23. - junaczka
  Bester Władysław - - Strz. - , 1 VI 1919, 7; 17 III 1942, Guzar, CK, I, W-14. - .
  Betlejemski Zachariasz - - Wachm. - - 1 II 1898, Częstochowa, w. kieleckie; 9 IV IY42, Kermine, W,~I. . -
  Better Henryk - - Strz. - - U XII 1901, Oświęcim, w. krakowskie; 20 II 1942, Margelan. -
  Bębenek Władyslaw - - Plut. - -1913, Zagajówek, p. Pińczów; 26 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Białczak Edward - - Strz. - - 23 VIII 1921 , Łomża, w. białostockie; 9 V 1942, Szachrisabz, CW, 82. -
  Białooki Stanisław - - Kpr. - ~ 28 III 1902, Makowice, p. Lida (-); 15 VII 1942, St. Kermine, VII, A-15. -
  Białoszewicz (Białaszewicz) Szczepan - - Strz. - - 22 XII 1922, Łódź; 15 IV 1942, Guzar, CK, III, W-21. -
  Białous Aleksy - - Strz - 17 IIl1904, Brasław w. wileńskie (-); 3 XI 1941, Toekie, CW. -
  Białyński Wladysław - - Strz. - - 19 II 1922, Czanolice (7), p. Nieszawa; 15 lH 1942, Czokpak, CO, 17. . -
  Biber Andrzej - - Strz. - - 1900. Czerników ('1), w. krakowskie; 13 VII 1942, St. Kitab, ew. -
  Biczycko (Bieczysko) Alojzy - - Ppor. - ~ 28 V (VI) 1885, Krzyżanowice, p. Radzieeh6w (-); 2 VII 1942, Guzar, CK, X,.w~4. -
  Biczysko Wanda - - - 19 II1920, Hordy (Niemcy); 29 VI 1942, Guzar, CW, IX, W-8. - junaczka
  Bidny Jan - - Strz. - -1 XII 1906, Woroniaki, p. Zł oczów (-); 4 VIII 1942, Kenimeeh, 181-2. -
  Biebe Józef - - Strz. - - 10 IX 1922, Chełm, w. lubelskie; 15 IIl1942, St. Kermine, 4-36. -
  Biedka Mieczyslaw - - Kan. - -;29 XII 1916, Sanok, w.lwowskie; 11 VII 1942, Kenimech, ew, 137. -
  Biedul Zygmunt - - - ~ 1930, ?; 22 VIII 1942, Aszchabad, CP, 2. - junak
  Biegaleisen Jakub - - - - patrz Bigielajzen Jakub -
  Biegański Tadeusz - - Strz. - ~ 2 X 1920, Twierdze, p. Rzeszów; 19 Vlll 1.942, Kermine. -
  Biejgo Józef - - Kpr. - -10 III 1902, Oszmiana, w. wileńskie (-); 23 IV 1942, St. Kermine, IV, 40 a. -
  Biel Florian - - por. - -1898, 7; 22 (23) III 1942, G,;,zar, CK, l, W-35. -
  Bielaczyc Leon - - strz. - ~ 1910, Wojnikiszki, p. Swięciany (-); 3 VIII 1942, Szachrisabz, ew, 203. -
  Bielak Baltazar - - Plut. - - 8 VII 1898, Dworzec, p. Nowogródek (-); 27 III 1942, Kermine, IV, 75. -
  Bielak Jan - - st. strz. - -7 XII 1913, Lwów (-); 17 VIII 1942, pochowany w Morzu Kaspijskim. -
  Bielec Józef - - strz. - - 10 IX 1922, Chełm, w. lubelskie; 15 III 1942, Kermine, ew. -
  Bielecki Henryk - - Kpt. lek. - -3O IX 1906, Zwierzyniec, p. ZamośĆ; 23 111942, Wrewska, CP, 10. -
  Bielecki Henryk - - Kpr. - -24 VII 191O, Mińsk Maz. w. warszawskie; 10 VI 1942, Guzar, CK, VI, 17. -
  Bielicki Edmund - - Kpr. - - 23 II 1920, Toruń; 10 (27) II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 4. -
  Bieliński Tadeusz Marian - - Kpr. - -7 IX 1904, Lutomiersk, p. Łask; 7 IV 1942, SL Kermine, 111,13. -
  Bienia Andrzej - - Kpr. - - 12 VII 1897, Mętna (7), w. krakowskie; 7 III 1942, Czokpak, C. Przy stacji zbornej, 7. - .
  Bieniecki Józef - - Ppor. - - 2 VII 1901, Sierpc, w. warszawskie.(G IV'1942, Szachrisabz, CW. -
  Bieniek Wawrzyniec - - Kan. - -l VIII 1914, Bratucice, P. Bochnia; 11 IV 1942, SL Karmine, 3-29. -
  Bier Alfred Jerzy - - Strz. - - 20 V 1920, Lublin; 31 VII 1942, St. Ke~mine, CW. ) -
  Biernot Helena - - - - 23 III 1923, Trzęśniew, p. Koło; 2 VII 1942, Guzar, CW, X, W-6. - junaczka
  Bigielajzen (Biegeleisen) Jakub - - Strz. - - 6 X 1911, Krośniewice, p. Kutno; 14 XII 1941, Tockie. CW,16. -
  Biliszek Józef - - Strz. - 7 IV 1899, Lwów (-); 28 III 1942, Huzar, CK, III, C-2I. -
  Binder Michał - - Pchor. - -lat22, Lwów (-); 9 III 1941, Kożym. -
  Biskupski Franciszek - - st strz. - - 1899, 7; 1 VI 1942, Jangijul, CW. -
  Biskupski Jan - - Strz. - 16 VII 1916, Zabłoty, p. Piotrków Trybunalski; 9 VI 1942, Guzar, CK. 8-C-5. -
  Bistuła Antoni - - Kan. - 1912, Bujne Szlacheckie (7), p. Piotrków Trybunalski; 14 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 255. -
  Bitner Emil - - Kpr. - - 25 VII 1898, Janów, p. Katowice; 19 IV 1942, Szachrisabz, CW, 12. Ppor. -
  Blachert Edward - - Kpt - - 1892,7; 7 X 1941 (1942), Tockie, CW. -
  Blajke Jan - - - -15 XII 1908, Szczerzec, p. Lwów t-); 7 VI 1942, Kitab, CW. -
  Blaszczyński Kazimierz - - Sierż. - 18 1 1898, Warszawa; 13 III 1942, Narpaj, 3-3. -
  Bledziewski Bronislaw - - Kan. - - 8 VIII 1902, Szwarcenowo, p. Nowe Miasto; 21 VI 1942, Szachrisabz, CW, 85. -
  Blicharski Jan - - Plut - -1900,7; 14 II 1942, Guzar, CK, 1,1. -
  Bloch Szepsel - - Strz. - -1906, 7; 3 XII 1941, Tockie, CW, 9. -
  Blonek Teofil - - Strz. - - 7; 6 III 1942, Guzar, CK, I, B dodaL 12. -
  Bluszczak Jan - - Strz. - 1909, Witkowice, p. Ropczyce; 30 VII 1942, Szachrisabz, CW, 168. -
  Błaszkiewicz Józef - - Szer. - - 13 X 1899, Brzesko Nowogródzkie, w. nowogródzkie (-); 8 III 1942, Czokpak; C. przy stacji zbornej, 7. -
  Błaszkowski Michal - - Strz. - - 14 IX 1906, Kuta Brzózka, p. Dobromil (-); 15 V 1942, SL Kermine, V, 52. -
  Błaziewicz Feliks - - Strz. - -14IX 1922, Hamsowo, p. Dzisna (-); 7 VII 1942, Kenimech, CW. 135- I. -
  Błażejewicz Adolf - - Strz. - - 15 IX 1898, Łupienki, p. Dzisha (-); 24 V 1942, St. Kerminc, CW, V, 10. -
  Błażewicz Marian - - - 1926 ?; 30 IV 1942, Guzar, CW, V, C-31. - junak
  Bnorowski Stanisław - - Szer. - - 8 I 1917, Chmiełewo, p. Ostrów Maz.; 9 III 1942, Czokpak, C. Przy stacji zbornej,8. 4, -
  Bober Jan - - Strz. - -1906, Grybów, w. krakowskie; 16 IX 1941, Tockie, CW. -
  Bober Stanisław - - Kan. - 3 VIII 1920, Chłopy, p. Rudki (-); 7 łY 1942, Kermine, 3-15. -
  Bobin Jan - - Por. - - 8 X 1884 (1882), Lwów (-); 31 III 1942, St Kermine, IV, 15. -
  Bobkiewicz Kazimierz - - Strz. - - 15 r 1915, Miłosław, p. Września; 26 VI 1942, Kenimech, CW. 124-2. -
  Bobrowski Stanisław - - Strz. - -2 VI 1905, 7, 5 VII 1942, Guzar, CK, X, W-17. -
  Bochenek Franciszek - - Kpr. - - 3 VIII 1915, Warszawa; 25 I 1942, Koltubanka. -
  Bochenek Leon - - Strz. - - '1; 23 VIII 1942, Krasnowodzk, CB, 31. -
  Bochenek Roman - - Plut. - - 17 IX 1897, Kraków; 8 VII 1942, Wrewska, CP, 96. -
  Boczkowski Czesław - - Strz. - -15 VII, Łańcut; 16 VI 1942, Guzar, CK, VIII, C-23. -
  Boczkowski Witold - - Ppor. - - 6 IV 1905, Warszawa; 9 11942, Dżyżak. -
  Boder Abram - - Strz. - -15 X 1901, Warszawa; 27 II 1942, St. Kermine. -
  Bodiak Wincenty - - Strz. - - 5 III 1907, Konopnica, p. Turek; 31 XII 1941, Tockie, CW. -
  Bogacki Piotr - - Szer. - 10 III 1900, Worogostoje, p. Dubno (-); 10 III 1942, Czokpak. C. przy stacji zbornej, 8. -
  Bogacz Wanda - - - -12 (16) VIII 1926, ?; ?, SL kol. Mori (w drodze do Krasnowodzka). - junaczka
  Bogdan Franciszek - - Kpr. - - 20 III 1911, Wólka, p. Szcwczyn; 7 V 1942, K,enimech, CW, 86. -
  Bogucka Stanisława - - - 1907, Kraków; l VIII 1942, Guzar, CK, VIII, C-38. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Bogucki Jan - - Strz. - -1906, Kozlów, p. Tarnopol (-); 14 VIII 1942, SL Kitab, CW. -
  Bogucki Kazimierz - - Strz. - 29 V 1921, Barszczów, w. tarnopolskie (-); 8 VIII 1942. -
  Bogucki Stanisław - - Szer. - -8 V 1917, Zanęcin (7), w. warszawskie; 28 III 1942, Czokpak, C. Przy stacj i zbornej, 2 I. - ,
  Bogucki Stanisław - - Gen. w st sp. - - 7; luty 1942, Czokpak. -
  Boguszewski Władysław - - Strz. - - 1899, Pokrzcpy (7), p. Rawa Mazowiccka; V 1942, Guzar, CK, V, W-14. -
  Bohda Stanislaw - - ? - ~ 1900, Łąki, w. krakowskie; 13 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Bohusz Edward - - St. sierż. - - 10 X ł897, Kuliki, p. Nieśwież (-); 13 IV 1942, Szachrisabz. CW,3. -
  Bohuszewicz Władysław - - Strz. - -lat 36,7; 29 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Bojar Jan - - Strz. - - 15 VII 1924, Tatówka, p. Głębokie (-); 30 VII 1942, Kenimech, CW. -
  Bojarski Michał - - Strz. - - 5 I 19ł l, Wilno (-); 13 V 1942, Guzar, CK. -
  Bojaruniec Stanislaw - - Plut. - - 1 III 1906, Wicrzyczki, p. Święciany (-); 3 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 4. -
  Bojko Ignacy - - Strz. - - 7; 16 III 1942, Mankent, CW. -
  Bołdrycz Michał - - Strz. - -1917,7; 7 III 1942, Margelan, -
  Bołun Józef - - Strz. - - 7; 27 II 1942, Kermine, I, 5-2. -
  Bonikowski Zdzisław - - Sierż, - -16 VIII 1898, Biskupiec; ł VI 1942, Szachrisabz, CW, 71. -
  Borcz Władysław - - Kpr. - - 3 VIII 1910, Ostrów, p. Przeworsk; 1 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 4. - .
  Borda Szymon - - Strz. - - 20 VI 1902, Stanisławów (-); 22 VII 1942, Kenimech, ew, 158-3. -
  Borecki Szymon - - Strz. - - 19 VIII 1924, Mława, w. warszawskie; 23 IV 1942, Kara-su. -
  Borek Walenty - - Strz. - - 1911, Pultusk, w. warszawskie; Szachrisabz, CW, 256. -
  Borek Władysław - - Strz. - -1907, Tudnówka (?), p. Krosno; 18 V 1942, Guzar, CK, IV, W-30. -
  Boren Eugeniusz - - Szer. - - 1922, 7; 18 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 16. -
  Borensztajn Abram - - St. strz. - -24 X11901, Komarów (7), w. warszawskie; 28 III 1942, Guzar, CZ. -
  Borka vel Borko Emilian - - Strz. - - 1901, Jeszcwicze, p. Lida (-); 20 XII 1941, Koltubanka. -
  Borkowski (Borkawski) Stanisław - - Plut. - - 1 XI 1905, Zagórz, p. Sanok; 16 VI 1942, Szachrisabz, CW,83. -
  Borkowski Czesław - - Strz. - - 9 X 1922, Giełczyn, p. Łomża; 14 V1Il1942, Krasnowodzk, CM. -
  Borkowski Kazimierz - - Strz. - 18 XII 1919, Lwów (-); 2,8 VI 1942, Guzar, CK, IX: W-7 -
  Borkowski Marian - - Strz. - 26 V 1923, Drozdowo (7), p. Maków Mazowiecki; 14 II 1942, Szachrisabz, CW. -
  Borkowski Roman - - Bomb. - - 1913, Ryga (-); 1 VI 1942, Karmine, CW, V, 21. -
  Borkowski Teofil - - Plut pchor. - - 22XII 1921, Łódź, 8 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 7. -
  Borochowski Aleksander - - Kpr. - - 10 VI 1915, Homel (-); 28 II 1942, Dżałał-Abad, Cp, 5 OP, 20. - .
  Borowiak Maria - - - 20 VII 1908, ?; 7 III 1942, Guzar, CK, I. B, 9 dod. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Borowski Stanisław - - Strz. - - 17 III 1918, Nadbory, p. Łomża; 27 II 1942, Dżałał-Abad, CP. 5 OP, 17. - .
  Borsz Katarzyna - - - 1925, Kremarówka, p. Bóbrka (-); 25 VII 1942, Wrewska, CP, 122. - junaczka
  Borszowski Bronisław - - Strz. - - 13 XII 1917, Krościenk,o, p. Krosno; 14 VII 1942, Wrewska, -
  Boryń Stanisław - - Strz. - - 9 I 1925, Zabczycc, p. Pińsk (-); 18 VIII 1942, SL Kermine, CW. -
  Borys Józef - - Strz. - - 1925,7; 28 IV 1942, Guzar, CK. -
  Borysewicz Jerzy - - Strz. - - 1919, Slonim, w. nowogródzkie (-); 26 VII-1942, Kermine, CM, 2-15-2 -
  Bosakowski Jan - - St. strz. - - 1907, Założce, p. Tarnopol (-); 6 III 1942,yDżałał-Abad, tp, 5 OP, 26. -
  Botoryk Stefan - - Kan. - -1921, Woldziszki, w. nowogródzkie (-); 28 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Bozenstajn Abram - - St. szer. - -24 XI 1901, Komarów (7),.w. warszawskie; 28 III 1942, Guzar, ew. -
  Brandel Józef - - Strz. - -1916, 7; 27 III 1942, Guzar, CK. -
  Bratko Józef - - Strz. - - 12 XII 1897, Wietrzychowice, w. krakowskie; 22 V 1942, Guzar, CK, V, -
  Bratkowski Józef - - Kan. - - 26 XII 1932, Woronie, p. Stolin (-); 18 VII 1942, , Kenimech CW, 150-8. -
  Bratkowski Mateusz - - Bomb. - -16 IX 1890, Krupnica, k. Łagiewnik ('I), w. katowickie; 81V 1942 Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 71.' -
  Brączkowski Bronisław - - St. strz. - - 12 VIII 1902, Listaszewce, p. Krzemieniec (-); 21 VIII 1942, Aszchabad, CP. -
  Broczyński Bernard - - Strz. - -1919, Kamienna, w. poznańskie; 18 V111942, , St. Kitab, CW. -
  Brodnicki Zdzisław - - Por. - - 10 VII 1902, Lipno, w. wołyńskie (-); 1611942, Tatiszczewo, CP, II, 28 a. -
  Brolis Paweł
  - - Szer. - - 5 11899, Uwisła, p. Kopyczyńce (-); 26 II 1942, St. Kermine, 1--4. -
  Brondzin Henryk - - Szer. - - 7; 27 II 1942, Kermine, ' -
  Bronfen Jankiel - - Strz. - - 1906,7; 20 II 1942, -. -
  Brońkowski Kazimierz - - Strz. - - 25 XI 1916, Klewań, p. Równe (-); 28 VU1942, Kenimech, CW, 166-3. -
  Bropicki Adam - - Strz. - -151X 1912, Hrubieszów, w. lubelskie; 27 V 1942, Guzar, CK, VU, C-26. -
  Bruś Jan - - Sierż. - -23 VU190l, Osnówka, e.. Bielsk Podlaski; 31 VU1942 Kermine, CM, 7-29-1. -
  Bruś Zygmunt - - Plut. pchor. - ~ 20 V 1915, Gorki (-); 6 VI 1942, Guzar, CK, V, w-n. Strz. -
  Brykot Władysław - - Strz. - 1914-, Kosów, w. warszawskie; 27 III 1942, Ługowa. -
  Brysz Antoni - - Plut. - 8 1V 1900, Młotkowice, p. Końskie; 11 IV 1942, Czirakiczy, CW. -
  Brysztel Stefan - - St. sap. - 15 VIII 1899, Dywin, p. Kobryń (-); 31 V 1942, Kermine, 6-1!. -
  Brzeczowski Michał - - Strz. - - 1901, Żurawiczki (Żurawicze) w. poleskie (-); 20 V1Il1942, Krasnowodzk, CM. -
  Brzezicka Helena - - - - 23 VI 1925, Równe, w. wołyńskie (-); 26 VI 1942, Guzar, CW, IX, W-2. - junaczka
  Brzezicki Zbigniew - - Pchor. - - 21 VII 1912, Berlin (Niemcy); 13 V1Il1942, St. Kitab, CW. -
  Brzeziński Stefan - - Plut. - 23 VII C3131901, Bogusze, p. Szczuczyn; 4 111 1941, Kenimech;CW, 12. -
  Brzeziński Władysław - - Plut - 21 III 1942, Merke. -
  Brzęk Adam - - Strz. - - 12 II 1905, Wistowa, p. Kałusz (-); 10 111 1942, Kenimech, CW, 33. -
  Brzękowski Edmund - - Kpr - - 7; 28 II 1942, Kołtubanka. -
  Brzozowski Jan - - Strz. - - 1911;' Poznań; 81V 1942, Mankent, CW.' -
  Brzozowski Józef - - Sierż, pchor. - 10 VIII 1913, Nałęczów, p. Pulawy; 18 Ul 1942, Kenimech, CW,72-l. . -
  Brzozowski Stanisław - - Wachm. - -1897, 7; 2U1942, Buzułuk. - .
  Brzykcy Józef - - Kan. - - 12 XI 1923, Bqrtnica, p. Dubno (-); 17 IV 194~St. Kermine, 3-53. -
  Buba Stefan - - Strz. - - 25 II 1923, Narzawo, p. Mościska (-); 10 1I11942, Kenimech, CW, 38. -
  Bubienko Stanisław - - Strz. - - 7; 6 IV 1942, Margelan, ew. -
  Bucitito Stanisław - - Płut. - - 1910, Łyntupy, p. Święciany ~-); 26 VII 1942, Szachrisabz. -
  Buciuta Leon - - Strz. - - 1911, 'I; 3 V1Il1942, St. Kermine, CW. -
  Buczak Michał - - Strz. - - 15 V11 1897, Kamionka Strumiłowa, w. tarnopolskie (-); 31 VII 1942, Guzar, CK, IV, W--43. -
  Buczkowski Michał - - Strz. - - 1 IX 1908, Bruchnal, p. Jaworów (-); 13 V 1942, Kermine, 6~5. -
  Buczma Franciszek - - Strz. - - 15 111896,7; 13 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 11. -
  Buczyński Jan - - Sap. - -12 VII 1924, Kamionka Strumiłowa (-); 31 VII 1942, Kermine, CM, 7-19-3. -
  Budryk Antoni - - Strz. - -1902, Małe Lipowce; 30 VUI942;St. Kitab, CW. -
  Budziński Kazimierz - - Kpr. - - 1914, Kostopol, w. wołyńskie (-); 1 XII 1941, Tockię, cW. -
  Budzowski Franciszek - - Strz. - -24 V 1916, Zawoja, p. Wadowice; 19 VIII 1942, St. Kermine. cW. -
  Budzyń Ignacy - - Plut. - - 21 IX 1898, Rycząca ('I), p. Śrem; 16 IV 1942, St. Kermine, III, 51 a. -
  Bugajak Józef - - Strz. - -16 II 1906, Konin, w. łódzkie; 17 VIII 1942, Szachrisabz. -
  Bujak Roman - - Kpr. - - 1902, Rzeszów; 27 V 1942, Makaricha, Vł Suwchuz, ubw. Archangielsk. -
  Bujnicki Bolesław - - Ppor. - -10 X 1910, Wilno (-); 22 VII 1942, Guzar, CK. -
  Bujwiłło Aleksander - - - 1926, Mowczyn, p. Nieśwież (-);'l1 VI 1942, Guzar, VIII, C-2. - junak
  Bujwiłło Władysław - - - 3 X 1927, Narocz, p. Nieświez (-); 27 VI 1942, Guzar, IX, W-II. - junak
  Bukowski Antoni - - Kan. - - 20 VlH 1900, Hołajów, p. Radziechów (-); 14 VIII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Bukowy Eugeniusz - - - -1929, Annówka, p. Sokal (-); 4 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 202. - junak
  Bukrym Eustachy - - Strz. - - 1913, 'I; 3 III 1942, Margelan. -
  Buksbaum Salomon - - Strz. - - 1912, 'I; 16 III 1942, GUZ3l, CK. -
  Bulak Ignacy - - Kpr. - - 15 m 189?, Łyszkowice, .p. Łowicz; maj 1942, Dżała~-Abad, CWP. plut. -
  Bulik Jan - - Plut. - 20 X 1897, Nledzwiedz, p. Limanowa; 26 VII 1942, Kelmech, 163-2. -
  Bulkowska Maria - - - 10 III 1925, Ostrołęka, w. białostockie; 12 VI1942, Guzar, CW, VI, W-22. - junaczka
  Bułach Franciszek - - Strz. - -16 VI 1918, Ławiszyn, w. wileńskie (-); 23 II 1942, Szachrisabz, CW,52. -
  Bułdak Ludwik - - Strz. - , 26 IX 1913, Blażowa, p. Rzeszów; 6 VIII 1942, Kermine, CW, 6-18-4. -
  Bułkowski Paweł - - Strz. - - 2.II 1915, Gliniany, p. Przemyślany (-); 5 m 1942, Narpaj. -
  Bunikowski Marcin - - Strz. - - 27 X 1890,7; sierpień 1942, w transporcie do Krasnowodzka. -
  Buraczek Zdzisław - - Strz. - -,1919, 7; 13 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Burczewski Józef - - Sierż. - -190l, Słonim, w. nowogródzkie (-); 24 VIII 1942, Kermine, CM, 2-14-1. -
  Burda Wincenty - - Plut. - -1896, Baranowicze, w. nowogródzkie (-); 30 Y.1942, St. Kitab, CW. -
  Burek Stanisław - - Strz. - - IX 1904, Wola Starogrodzka, p. Garwolin; 25 m, +942, Guzar, CK, III, C-3. -
  Burghardt Michał - - Strz. - - 1 IX 1912, Nowa Wieś, p. Radziechów (-); 281'VI 1942, Guzar, -
  Burliński Ignacy - - Plut. - ~ l V 1899,Serock, p. Pułtusk; 17 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 14. -
  Burza Jakub - - Strz. - -" 20 V 1912, Karwie, p. Tarnów; 17 V 1942, Kuzar, CK, VI, C-35. -
  Burzyński Konstanty - - Strz. - - 14 III 1891, Kotra, p. GIOdno (-); 17 X 1942, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 7. -
  Busiłowicz Antoni - - Bomb. - -18 IX 1914, Białystok; 16 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 43. -
  Buszczak Jan - - Plut. - - 1900, Sondowa Wisznia p. Mościska (-); 27 VI 1942, St. Kermine, 6 A-51. -
  Buśkiewicz Mikołaj - - Por. - -1895, Leningrad (-); 2611 1942, Szachrisabz, CW, 55. -
  Butewicz Józef - - Kpr. - -15 v1l903, Pińsk, w. poleskie (-); 29 III 1942, Wysokie, C. Szpitalny, 14. -
  Bykowski Włodzimierz - - Bomb. - - 15 VIII 1907, Żuradzicze p. Mołodeczno (-); 14 II 1942, Kakiem, Gog-King, CM. -
  Bystroń Karol - - strz. - -l I 1903, Gnojńsk, p. Brzesko; 28 V 1942, Guzar, CK, V, W-II. -
  Calewski Bolesław - - strz. - - 4 IX 1902, Mogileńce (7), p. Augustów; 12 III 1942, Czokpak, C. Przy stacji zbornej, 10. - .
  Caliński Idzi - - st. strz. - -11 VIII 1904, Bukowica, p.. Kępno; 8 III 1942, Kermine, CW. -
  Cegłowski Józef - - strz. - -1913,7; 3 III 1942,Margelan. -
  Cek Tadeusz - - - - 1928, ?; 9 VII 1942, St. Kitab, CW. - junak
  Celtnerówka Stanisława - - - 1928, Łubieńce, p. Stryj (-); 15 V 1942, Guzar, - junaczka
  Ceplin Antoni - - Strz. - - 1896,.Juszki, p. Kościerzyna; 1 VII 1942, St. Kermine, VII, A-l. -
  Chabiński Jan - - Strz. - - 3 VIII 1920, 7, Niemcy; 4 III 1942, Guzar, CK, I-B dodat. 5. -
  Chacuś Józef - - Strz. - - 23 III 1916, Zulanki (7), w. krakowskie; 12 I111942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 10. -
  Chaładyj Władysław - - Kan. - - 2 II 1924, Zygmuntówka, p. Stanisławów (-); 21 VIII 1942, Kenimech, CW, 7-46. - .
  Chałupnik Roman - - Strz. - - 1907; 16 VIII 1942, Kermine. -
  Chałus Jan - - Strz. - - 1912, Wólka Krowieka, p. Lubaczów; 1211 1942, Dżałał-Abad, CM. -
  Chałyszko Bolesław - - Strz. - - 1905, Latwicze, p. Baranowicze (-); 17 m .1942, Kenimech, CW.. -
  Charytonik Stanisław - - Strz. - -5 VU (171) 1919, Trusze, p. Wołkowysk (-); 2511942, Tockie, cw. -
  Charytowicz Stanisław - - Strz. - - 7; 25 I 1942, Szachrisabz, CW. -
  Chemieliński Franciszek - - St sierż. - - 8 IX 1900, Kawęczyna-Laksary (?), p. Przasnysz; 8 III 1942, Kenimech, CW, 4. -
  Cheminiak Józef - - Sierż. - - I III 1905, Złourki Kujawskie~7); 17llI 1942, Tatiszczewo, CP, U, 39 a. -
  Cherian Janina - - - -25 XII 1925, Wielmoża, p. Olkusz; 30 VI 1942, Karkil-Batasz (5 km od Guza,). - junaczka
  Chilkiewicz Wincenty - - Strz. - - 26 VI 1909, 7; 20 II 1942" Kagan. -
  Chirowski Dominik - - St. strz. - -1900, 'I; 29 V 1942, St. Kermine, 5-7. -
  Chlistowski Kazimierz - - Strz. - - 20 II 1908, (30 III 1897), Sokółka, w. białostockie; 22 III 1942, Szachrisabz, CW, 81. -
  Chmara Jan - - Kpr. - - 6 III 1912, Rudnia, p. Baranowicze (-); 23 1111942, Kenimech, CW, 80--3. . -
  Chmiel Jan - - Sierż. - 7 VI 1901, Nowe Ropczyce, w. krakowskie, 29 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 14. -
  Chmiel Stanisław - - Kpr. - - 1899, ?; 4 III 1942, Merke. -
  Chmielarz Stanisław - - Strz. - - 1918, Rzeszów; 8 VIII 1942, SL Kitab, CW. -
  Chmielewski Walenty - - St strz. - -1897, Borów, p. Krasnystaw; 15 V 1942,Guzar, CK, IV, W-28. -
  Chmielewski Zdzisław - - Rtm. - - 8 VI 1902, ?; 6 III 1942, Kermine (Kenimech), CW, 3. -
  Chmieliński Stanisław - - Sierż. - - 22 X 1899, ?; 10 III 1942, Narpaj CW, 1-4. -
  Chmura Władysław - - Ppor. - - 26 III 1906, Kraków; 19 V 1942, Kermine, 3-9. -
  Chodanionek Julian - - Szer. - -7 IV 1912, Nowosielce, w. wileńskie (-); 6 IV 1942, Szachrisabz, -
  Chodarz Jan - - Strz. - - 1 X 1903, Piotrowicze (?), w. warszawskie; 13 VII 1942, Szachrisabz, CW, 126. -
  Chodziakiewicz Marian - - Strz. - - 2 X 1909, Milatyn, p. Tarnopol (-); 31 VII 1942, Kenimech, CW,171-1. -
  Chojan Ludwik - - Strz. - - 1903, Kuśle (?), p. Szamotuły; 6 X 1941, Tockie, CW. -
  Chojnowski Piotr - - Ppor. - - 16 I 1892, ?; 7 III 1942, Guzar, CK, I, B. dodatk.J9. -
  Cholewa Władysław - - Strz. - - 1902, Zakościelec, p. Lida (-); 30 VII 1942, Kenimech, CW. -
  Chołomiczek Antoni - - Strz. - -10 11920, Kol. Malowane,p. Dubno (-); 8 VIII 1942, Dżałał Abad, CP, 5 DP, 117. -
  Choma Andrzej - - Strz. - -1901, ?; 18 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Choma Kazimierz - - Strz. - - 1920, Kołodno, p. Żółkiew (-); 13 VII 1942, SL Kermine, VII, A-8. -
  Chomak Józef - - Strz. - - 24 IV 1913, Bereźnica, p. Żydaczów (-); 22 IV 1942, Guzar, CK, V,C-1. -
  Chomczanowski Paweł - - Kpr. - -1900, Siechniewice, p. Prużana (-); 17 VIII 1942 , , Kermine. -
  Chomicki Michał - - Strz. - - 29 IX 1903, Samóki Duże (?), p. Bielsk Podlaski; 7 VII 1942, Kenimech, CW, 136--2. -
  Chorażewski Teofil - - Bomb. - 10 IV 1909, Worożówka, p. Równe (-); 3 Ul 1942, Jangijul, -
  Chotyniecki Jan - - Chor. - - 23 VI 1895, Byków, p. Sambor (-); 20 VI 1942, Jangijul, CW. -
  Chrobeński Jan - - Ks. Kap. - - 20 X 1906, Jakubów, p. Jędrzejów; 26 III 1942, Jakobak, (Szachrisabz), CW, J/1. -
  Chromik Zygfryd - - - 1927, Kredowicek, w. wołyńskie (-); 1 VIII 1942, St. Kitab, CW. - junak
  Chruściel Franciszek - - - - 1925, Gniewczyna, p. Przeworsk; 31 III 1942, Wrewska, CP, 33. - junak
  Chruściel Jan - - Kpr. - - 22 X 1899, ?; 9 III 1942, Guzar, CK, III, 8. -
  Chrzanowicz (Chrzczanowicz) Aleksander - - Kpr. - 21 II 1896, Nowoaleksandrowsk, Litwa (-); 15 III 1942, Kenimech, CW, 56. -
  Chrzanowski Andrzej - - Strz. - -19 XI 1922, Cieszanów, p. Lubaczów; 8 VI ~942, Kermine, 7-5-1. -
  Chrząszcz Leon - - Kpr. - -1902, Lachowicze (?); p. Maków Mazowiecki; 28 V 1942, SL Kermine, 5-4. -
  Chuchra Michał - - Strz. - ~ 1920, Dymitrów, gm. Sadowa Wisznia, p. Mościska (-); 10 IV 1942, SL Kermine, 3-31. -
  Chudyko (Chudyka) Zygmunt - - Uł. - - 11 III 19,16, Stanisławówka, p. Sokal (-); 23 VII 1942, Kenimech, CW, 158-1. -
  Chudziak Piotr - - Kpr. - -1907, Zawieprzyce, p. Lubartów; 26 VI 1942, Kenimech, CW, 124-1. -
  Chudzicki Andrzej - - Strz. - ~ 1892, ?; 22 XI 1941, Tockie, CW. -
  Chudzik Jan - - Bomb. - -7 VI 1910, Wręczyca Nowa, p. Częstochowa; 3 (4) IV 1942, St. Kermine, IV,18. -
  Chudziński Zygmunt - - - -17 III 1929, Konaszyce, p. Łomża; 9 VI 1942, Guzar, ew, VIII, C-l. - junak
  Chumko Józef - - Plut - - 13 I 1896, Dobrzelin, p. Kutno; 18 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Chutkowski Józef - - Por. - - 21 III 1931, Lwów (-); 15 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 14. -
  Chwopis Paweł - - Strz. - , ?; 23 111942, St. Kermine, CW. -
  Chyliński Tadeusz - - Strz. - - 12 VIII, Piłsudczyzna, p'. Kostopol (-); 6 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-3. -
  Ciastoń Tadeusz - - Strz. - - 12 VIII 1910, Stryjska, p. Zbaraż (-); 13 V 1942, Guzar, CK, IV, W-2. -
  Cichoń Tomasz - - Kpr. - -19 XII 1899, Katowice; 15 VII 1942, Kermine, CM, 6--15-3. -
  Cichoński Henryk - - Kan. - -25 III 1915, Lustowicze (?), p. Brzesko; 2 VI 1942, Szachrisabz, CW. -
  Ciedeszko Piotr - - Kpr. - - 1911, ?; 8 VIII 1942, SL Kitab, CW. -
  Ciepielski Władysław - - Ppor. - - 2 I 1904, ?; 28 lU 1942, Kermine, CM, III, 1-4. -
  Ciereszko Karol - - Bomb. - 1 I 1901 Leonowicze, p. Święciany (-); 17 VII 1942, Kenimech, -
  Cierpiałkowski Teofil - - Kpr. - - 1906, ?; 16 III 1942, Margelan. -
  Ciszko Franciszek - - Strz. - - 1918, Wólka Piotrkowska (?), p. Piotrków Trybunalski; 26 VI 1942, St. Kitab, CW. -
  Citron Stefan Jan - - Szer. - - 4 IV 1920, Lwów (-); 12 III 1942, Kenimech, CW, 40. -
  Codello Władysław - - Strz. - - 1919, Bircza, p. Przemyśl; 7 VIII 1942, Kermine, CW. -
  Cudejko Władysław - - Strz. - - 16 I 1915, Rajbrot, p. Bochnia; 15 VIII 1942, SL Kitab, CW. . Strz. -
  Cupryś Grzegorz - - Strz. - ~ 20 IV 1905, ?; 26 III 1942, Guzar, CP, III,"C-6. -
  Cwiek vel Cwik Tadeusz - - Strz. - - 4 II 1922, Rozdół, p. Żydaczów (-); 10 IV 1942, Czok -
  Cybruch Władysław - - Plut. - -'- 7 VIII 1907, Korczew, p.Rawa Ruska (-); 9 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Cybulski Stanisław - - Kan. - -1923, Krypno, w. białostockie; 19 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Cyganowicz (Cycanowicz) Szloma - - Strz. - - 1901, Aleksandrów, w. łódzkie; 12 X 1942, Tockie, CR, -
  Cygielman Aron - - Szer. - - 10 X 1898,7; 28 VII 1942, Guzar, CW, 11-11. -
  Cymmeryng Jakub - - Strz. - - 7; 27 III 1942, Guzar, CP, II, W-W. -
  Cyndler Julian - - Sto strz. - - 22 IX 1894, Nowe Miasto n. Pilicą; 6 I 1942, Buzułuk, CK. -
  Cyruliczek Władysław - - Strz. - 11 XI 1919, Grzymałówka, p. Brody (-); 16 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Cytron Stefan - - Strz. - - 4 IV 1920, Lwów (-); 12 III 1942, Kenimech CW, 40. -
  Cywiński Kazimierz - - Bomb. - - 2 VIII 1897, Mariampol, w. stanisławowskie (-); 27 III 1942, Kenimech, CW, 81-3. -
  Czabak Stanisław - - Strz. - -8 V 1920, Kołomyja, w. stanisławowskie (-); 19 III 1942, Ługowa. -
  Czajka Jan - - Ppor. - - 20 II 1901, Władzin, p. Mińsk Maz.; 27 III 1942, Wysokie, C. Szpitalny, 1. -
  Czajka Marian - - - 1927, Bakanowo, p. Baranowicze (-); 25 VI 1942, Guzar, ew, VIII, W-22. - junak
  Czajka Tadeusz - - Kpr. - -13 VI 1908, Częstochowa; 17 VII 1942, Kenimech, CW, 150--3. -
  Czajka Władysław - - Kan. - 1913, Strzemieszyce, w. krakowskie; 28 VIII 1942, SL Kitab, CW. -
  Czajka Władysław - - - -1927, Żulin, p. Stryj (-); 19 III 1942, Wrewska, CP ,.26., - junak
  Czajkowski Bronisław - - Strz. - 1 IV 1921, Lublin; 3 IV 1942, SL Kermine, IV-14. -
  Czajkowski Józef - - Strz. - - 3 VII 1920, Adanów (?), p. Opoczno; 2 V 1942, Kok-Jangak, CM. -
  Czajkowski Stefan - - Kpr. - - 1895 - Zdłowo (?); 20 VII 1942, Kermine, CM, 5-16--1. -
  Czapla Władysław - - Strz. - -?; 9 IV 1942, Guzar, CK, II, W-40. -
  Czarnota Bolesław - - Uł. - - 2 XII 1909, Dąbrowa Górnicza; 8 VI 1942, Kenimech, CW, 112. -
  Czarnowski Konstanty - - Strz. - - 1900, ?; 8 III 1942, SL Kitab, CW. -
  Czartkowski Jan - - Ppor. - ~ 1906, Warszawa; 31 X 1941, (1942), Tockie, CW -
  Czaszejko-Kowalec Aleksander - - Strz. - - 1893, ?, 22 III 1942, Kenimech, eW, 78-4. -
  Czepiel Bolesław - - St sierż - - 28 IX 1897, Wilno (-); 5 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 6. -
  Czerech Franciszek - - Sierż. - - 1906, ?; 5 Ul 1942, SL Kitab, CW. -
  Czerepi Michał - - Strz. - - 10 III 1921, Sapagów, p. Stanisławów (-); 30 III 1942, Guzar, CK, III, C-13. -
  Czerkawski Władysław - - Uł. - - 14 I 1904, Przemyślany, w. tarnopolskie (-); 30 VIL 1942, Mirbazar (Kenimech), CW, 165-1. -
  Czernek Stanisław - - Strz. - - 21 IV 1900, Tarnobrzeg, w. lwowskie; 27 II 1942, Mirbazar (Kenimech). -
  Czerniak Stanisława - - - 17 II 1922, Brzozowa, p. Brzozów; 28 VII 1942, Kermine, CM, 11,12-2. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Czerniak Stanisława - - - 1922, Brzozowce, p. Lwów (-); 28 VII 1942, Kermine, CM., 3-12-2. - siostra czerwonego krzyża
  Czerniawski Antoni - - Strz. - -1912, Minkowce, p. Sokółka; 21 VI 1942, SL Kitab, CW. -
  Czerniecki Włodzimierz - - Strz. - ~?; 5 IV 1942, Krasnowodzk. . -
  Czerw Stanisław - - Strz. - - 8 V 1900, Topola, p. Pińczów; 16 IV 1942, St. Kermine" III, 44 a. -
  Czerwiński Grzegorz - - Chor. - - 3 (8) III 1884 (1889), Buczacz (-); 4 IV 1942, Szachrisabz, CW,8. -
  Czerwiński Kazimierz - - Ppor. - - 27 VIII 1899, Warszawa; 14 III 1942, Szachrisabz, CW, 29. -
  Czerwonka Jan - - St. sierż. - - 2 V 1897, Leszczyny, p. Łańcut; 18 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-18. -
  Czerwonka Stanisław - - - -?; 20 VII 1942, Szachrisabz, CW, 144. . - junak
  Czoboda Antoni - - Strz. - - 1900, Okuninka, p. Włodawa; 22 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 31. -
  Czochański Kazimierz - - Sierż. lek~ - - 21 IX 1896, Czachy, p. Łomża; 10 III 1942, Guzar, CK, IV, 1. -
  Czopek Anna - - - - 21 IX 1918, Lwów (ZSSR); 4 IV 1942, Guzar, CK, II, W-3I. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Czternastek Tadeusz - - Strz. - - 2 I 1917, Stanisławów (-); 24 VI 1942, Kermine, 8-5-1. -
  Czubkowski Wiktor - - Strz. - - 20 II 1908 (12 IX 1900), Czurczyn (7), p. Chełm; 22 III 1942, Szachrisabz, CW, 24. - '
  Czuchnowski Jan - - Strz. - - 25 V 1907, 7; 18 11942, Sto Taszkent. -
  Czudacz Jan - - Bomb. - - 1899, Niechobrz, p. Rzeszów; 3 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 63. -
  Czuło Stanisław - - Kan. - -15 XII 1923, Rogoźnica, p. WołkowYsk (-); 22 VII 1942, Kenimeeh CW,158--4. ' -
  Czwartkowska Emilia - - - -15 XII 1923, Wolice Komarowe, p. Sokal (-); 13 VI 1942, Guzar, CW, VIII, C-15. - junaczka
  Czwartkowska Katarzyna - - - 3 XI 1921, Komorowo, p. Sokal (-); 25 VI 1942, Guzar, CW; VII, C~19. - junaczka
  Czwartkowski Józef - - Strz. - - 7 III 1911, Wołica Komarowa, p. Sokał (ZS~R); 16 V 1942, Guzar, CK. -
  Czwartkowski Piotr - - Strz. - - 28 VI 1919 Wolica Komarowa, p. Sokal (-); 25 III 1942, Guzar CK, II, 1-3. - '
  Czynciel Stanisław - - Mjr. lek. - - 5 X 1896, Tarnobrzeg, w. lwowskie; 17 III 1942, Dżałał-Abad CK, 5 DP, 43. - '
  Czyrkuń Aleksander - - Strz. - 22 III 1922, Krepacze, p. Baranowicze (-); 18 V 1942, St. Kermine, 6-38. -
  Czyrkuń Anatol - - Strz. - - 21 V 1932, Krepacze, p. Baranowicze (-); 6 III 1942, Sto Kermine. -
  Czyż Leon - - Strz. - -11 I 1907, Białka, p. Rzeszów; 23 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 41. -
  Czyżewski Wiktor - - Kpr. - -21 X 1908, Łuniniec, w. poleskie (-); 6 IV 1942, Kok-Jangak, CM. -
  Daar Naftali - - Uł. - ~ 28 VI 1902, Sędziszów, p. Ropczyce, 23 III 1942, Tatiszczewo, 77. -
  Dadak Jan - - - -1927, Annówka, p: Sokal (-); 13 VII 1942, Szachrisabz, CW, 127. - junak
  Dalinger Zygmunt - - Sierż. - -'- 3 VI 1893, Tłuste', p. Zaleszczyki (-); 61I 1942, Tatiszczewo, CP, II, 34 a. -
  Damm Adam - - Kpr. pchor. - -29 X 1917, Stanin, p. Radziechów (-); 31,III 1942, Guzar, CK, II, W-22. -
  Daniel Maciej - - Strz. - - 5 II 1905, Roztoka, p. Limanowa; 1 VI 1942, Guzar, CK, V, W-19. -
  Daniel Maria - - - - 8 XII 1928, ?; 1942, C. Szkoły Junaczek w Karkin-Batasz. - junaczka
  Daniło Jan - - - -1927, Łyntupy, p. Święciany (-); 14 VI 1942, Sto Kermine, CO, 6-A-13. - junak
  Danowski Ignacy - - Strz. - -18 111899,7; 25 III 1942, Guzar, CP, I, C-30. -
  Darmetko Aleksander - - Strz. - -1897, Czarnocin, p. Łomża; 31 VII 1942, Guroi', CK, VII, C--45. -
  Darowicki (Dorowicki) Wacław - - Kpr. - -1909,7; 8 V 1942, Guzar, CK, IV, W-18. -
  Datkiewicz Władysław - - Ppor. - - 25 VII 1907, Buk, w.poznańskie; 12 VII 1942, Szachrisabz, -
  Daulewicz Jan - - Strz. - -1909 (1900), Negibany, p. wileńsko-trocki (-); 20 VI 1942, St. Kermine,6-A-58. -
  Dawizon Edmund - - Plut. - 9 I 1898, Turka, p. Kołomyja (-); 13 VII 1942, Sto Kermine. -
  Dąb Michał - - Strz. - -12 XII 1922, Łódź; 19 VI 1942, Kenimech, CW, 120. -
  Dąbrowski Bronisław - - Strz. - - 1903, 7; 26 V 1942, Kitab, CW. -
  Dąbrowski Stanisław - - Strz. - - 1922, 7; 4 III 1942, Margelan. -
  Dąbrowski Stanisław - - Strz. - -1918, Białystok; 25 IV 1942, Kitab CW. -
  Dąbrowski Stanisław - - Strz. - - 1904, Wola, p. Miechów; 4 III 1942, Margelan. -
  Dąbrowski Tadeusz - - Sto sierż. - 1905, Błogie Rządowe, p. Opoczno; 13 VIII 1942, Sto Kitab, cW. -
  Dąbrowski Władysław - - Strz. - -5 IV 1917, Zetków (7), p. Jasło; 29 III 1942, Guzar, CK, II, W-15. -
  Dąbrowski Zdzisław - - Strz. - -1902, Sambor, w. lwowskie (-); 9 X 1941, Tockie, CW. -
  Dedejczuk Marian - - Strz. - - 1923, 7; 3 III 1942, Sto Kitab, CW. -
  Degan Mojżesz - - Strz. - -6 VI 1910, Nowy Targ, w. krakowskie; 23 VII 1942, Kernine, CM, 4-15-1. -
  Dembasz Zdzisław - - Strz. - - 4 X 1921, ~ołanów, p. Bochnia; 20 III 1942, Kermine, CM. -
  Dembiński Adam - - Strz. - -8 VIII 1912, Zuczka Stara (7) (Rumunia); 13 IV 1942, Mankent, CM. -
  Dembiński Michał - - Strz. - - 21 XI 1904, Zuczka Stara (7) (Rumunia); 31 III 1942, Czokpak, CO, 34 d. -
  Dembkowski Ignacy - - Strz. - 26 V 1910, Brok n. Bugiem, p. Ostrów Mazowiecka; 7 V 1942, Szachrisabz, ew, 106. -
  Demczuk Paweł - - Strz. - - 18 III 1918, Lubiczyn. p. Włodawa; 10 VIII 1942, Kenimech. -
  Demidowicz Jan - - Strz. - - 11 XII 1897, Stołpce, w. nowogródzkie (-); 13 VI 1942, Kermine, 7-8. -
  Demus Stanisław - - Kpr. - - 24 VI 1909, Borowid Duży (7), p. Lubaczów; 24 VII 1942, Guzar, CK, V, W-38.' - .
  Denk Dezyderiusz - - Ppor. - - 1909,7; 2 III 1942, Kermine, CK. -
  Denko Grzegorz - - Por. - - 7; 4.III 1942, Sto Kermine, II, 1 a. -
  Derdziński Zdzisław - - Strz. - -7 X 1923, Łuck (-); 1 III 1942, Kenimech, CW, 26. -
  Dereń Władysław - - Strz. - - 1920, Chodaczkow Wielki, w. tarnopolskie (-); 7 IV 1942, -
  Derwis Michał - - Strz. - -1 XI 1924, Kostenkowa, p. Stołpce, w. nowogródzkie (-); 21 V 1942, Guzar, CK, V, W-2. - '
  Deryń Jan - - Strz. - 26 I 1915, Kozłów, p. Tarnopol (-); 31 III 1942, Czokpak, CO, 34 a. -
  Dębkowska Wanda - - - 5 I 1926, Planta, p. Baranowicze (-); 13 VII 1942, Guzar, CW, V, C-43. - junaczka
  Dębogórski Stanisław - - Strz. - - 23 VI 1920, Wólka Surzyńska, p: Radziechów (-); 7 IV 1942, Kenimech, CW, 84-4. -
  Dębosz Zdzisław - - - - patrz Dembasz Zdzisław -
  Dębski Stanisław - - Strz. - -6 V 1922, Starowieś, w. krakowskie; 16 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej,13. -
  Długoborski Wojciech - - Strz. - -lo VI 1917, (-); 30 VII 1942, Kenimech, CW, 168-3. -
  Długosz Antoni - - Kpr. - - 23 III 1898, Nowy Rodzeń (7), p. Brzeziny; 24 VII 1942, Kermine. -
  Długosz Antoni - - St. strz. - -1903,7; 24 III 1942, Kermine, II, 10-1. -
  Dmitrowicz Aleksy - - Strz. - - 1 XII (II) 1912, Lubienice, p. Stryj (-); 9 IV 1942; Kenimech, CW,65-1. . -
  Dmyterko Władysław - - Strz. - -12 X 1921, Mydlany (7), w.lwowskie (-); 5 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 6. -
  Dmytrow Tadeusz - - Strz. - -1916, Lwów (-); 28 II 1942, Guzar, CK, III, 8. -
  Dobiasz Michał - - Sierż. - 13 IX 1897, Koturów, p. Podhajce (-); 2 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 24. -
  Dobija Jan - - Strz. - - 20 V 1912, Pietrzykowice, p. Żywiec; 8 IV 1942, Sto Kermine, CW. -
  Dobosz Władysław - - - 28 II 1928, Bursztyn, w. stanisławowskie (-); 18 V11942, Guzar, CW, ~VII, C-25. - junak
  Dobrostański Józef - - Por. - - 20 III 1899, Holodówka (7), p. Lwów (-); 5 III 1942, Dżałał Abad, q, 5 DP, 25. - -.
  Dobrzańska Maria - - - -?; 3 IV 1942, Guzar, CW, III, C-31. - junaczka
  Dobrzycki Ignacy - - Strz. - 2 II 1908, Kruki, p. Szezuczyn; 16 III 1~42, Sto Kermine, 4-48. -
  Dobrzyński Stanisław - - Wachm. - -1 II 1897, Wilno (-); 22 III 1942, Wysokie, C. przy szpitalu, 4. -
  Dola Wilhelm - - Ppor. - -2.! (V) 1806, Kuźnia Raciborska, w. śląskie;4IV 1942, Wrewska, Cp, 35. -
  Dolata Szczepan - - - 1930, Środa, w. poznańskie; 4 VI 1942, SL Kermine, CO, 51-A-35. - junak
  Dollanc Ferdynand - - Por. lek. - - 27 V 1902 (7), (Niemcy); 3 IV 1942, Guzar, CK, II, W~25. -
  Dołęga Eugeniusz - - Strz. - - 4 (14) VII 1921, Brześć n. Bugiem (-); 13 IV 1942, Kenimech, CW. 68. - ,
  Dołęga Józef - - plut. - - 24 VII 1899, Bogusze, p. Szczuczyn; 13 VII 1942, Kermine, CM, 6-15-1. -
  Dołęga Tadeusz - - strz. - , 6 II 1918 Rakszawa, p. Łańcut; 3 IX 1942, Aszchabad, CP, 5. -
  Dołęga Wojciec - - strz. - h -22 II 1905, Brześciany, p. Sambor (-); 26 VII 1942, Sto Kermine, 7-A-61. --:' -
  Dołęga-Kowalewska Celina, Maria - - - 20 I 1918, Warszawa; 19 1111941, Guzar, PCW. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Dołgan (Dołhun) Gordiusz - - Strz. - - 6 I 1912, Borki (Kamień Koszyrski), w. poleskie (-); 27 VII/VIII1942, Kermine, CM, 8-16-1. -
  Domański Józef - - Sttz. - - 17 I 1904, Czermno, p. Końskie; 29 III 1942, Kara-su. -
  Domański Władysław - - Kpr. - - 9 III 1916, Inowrocław; 23 III 1942, Szachrisabz, CW, 23. -
  Domko Franciszek - - Kan. - 1 X 1918, (? Stany Zjednoczone); 25 II 1942, St. Kermine, 1-5. -
  Domoradzki (Domaradzki) Hubert - - Plut. - - 4 X (14 VI) 1913, Mosty (?), p. Łowicz; 14 III (11 V) 1942, Kenimech, CW, 88-1. -
  Donatek Paweł - - Kpr. - - 17 XI 1900, (?); 22 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 13. -
  Donga Henryk - - Strz. - -6 VII 1907, Rzeszów; 4 IV 1942, Szachrisabz, CW, 7. -
  Dorner Wacław - - Strz. - -?, Dubna, w. wołyńskie (-); 29 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Dorosz Zdzisław - - Strz. - - 1918, ?; 21 III 1942, Kermine, 11,7-2. -
  Dowgierd Antoni - - Strz. - 1 V 1897, Wilno, (-); 19 III 1942, Sto Kermine, CW. IV, 50. -
  Dowienko Józef - - Strz. - -?; 20 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Dowlasiewicz Józef - - Strz. - 15 XII 1923, Hołynka (Zaściany), p. Oszmiana (-); 25 VIII 1942, Aszchabad, CP, 4. -
  Drabik Marcin - - Sto Strz. - - 5 VIII 1910, Warszawa; 8 IV 1942, Guzar, CK, III, W-5. -
  Dragon? - - Strz. - -?; 10 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 3. -
  Dragun Albert - - Strz. - - 26 V 1921, Bolkowszczyzna, w. wileńskie (-); 11 X 1942, Krasnowodzk. -
  Drągowski Henryk - - Strz. - -1920, Białystok; 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 223. -
  Drdzeń Julian - - Sap. - - 31 I 1911, Zawierci e (?), w. kieleckie; 4 V 1942, Kermine, 4-9. -
  Drewniak Jan - - Kpr. - -1900, ?; 13 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Drewski Jerzy - - Strz. - ~ 12 XI 1923, Warszawa; 9 IV 1942, Czokpak, CO, 37 a. -
  Driga Benedykt - - Strz. - - 20 III 1919, Radziwiłłów, p. Dubno (-); 27 VI 1942, Kermine, CM, 8-9-3. ' -
  Drost Stanisław - - Kpr. - - 3 VI 1902, Prusy, w. lwowskie 9 III 1942, Kenimech, CW, 31. -
  Drozd Edmund - - Plut. - -17 XII 1905, Święciany, w. wileńskie (-); 17 III 1942, Kenimech, ew. -
  Drozd Józef - - Sto strz. - - 22 IX 1917, Chłopy, p. Rudki (-); 16 III 1942, Ługowa. -
  Drozd vel Drozel Stanisław - - ? - -1900, ?; 31 VII 1942, Sto Kitab, CW. -
  Drozdowski Władysław - - Płk - - 22 I 1885, Ratajniszki, w. wileńskie (-); październik 1942, Guzar. -
  Drozdowski Władysław - - Kpr. - 1 XII 1899, Lady, p. Równe (-); 27 VI 1942, Kermine, CM, 8-9-1. -
  Drożdż Stanisław - - - - 25 I 1921, ?; 4'III 1942, Kermine. - junak
  Drumałko Franciszek - - Strz. - -?; 26 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 29. -
  Dryg Teodor - - Sierż. - -1898, ?; 31 III 1942, Szachrisabz, CW, 17. -
  Dryglak Jan - - Strz. - - 11 IV 1922, Karczunek, p. Włodzimierz (-); 27 III 1942, Kermine, CM, III, 1-2. -
  Drylaga Ludwika - - - -? Armatniów, p. Łuck, (-); 11 VII 1942, St. Kitab, CW. - junaczka
  Drzał Jan - - Kpr. - - 21 XII 1910, Wólka Podleśna, p. Rzeszów; 2 III 1942, Guzar, CK. -
  Dubaniewicz Piotr - - Kpt. - - 23 VIII 1895, Białystok; 11 III 1942, Szachrisabz, CW, 27. -
  Dubanowicz Piotr - - Kpt. - - 1895, ?; 1 III 1942, Szachrisabz, CW. -
  Dubicka Leonarda - - - -1934, ?; 19 VI 1942, Guzar, CW, VI, W-19. - junaczka
  Dubiel Franciszek - - Kan. - -lat 30, ?; 16 IV 1942, Kara-su. -
  Dubiński Stanisław - - Sierż. - -19 III 1895, Dobrowody, p. Zbaraż (-)~ 2 IV 1942, Czokpak, CO, 35 e. -
  Dubis Józef - - - -1929, Kopiłowo, p. Krosno; 21 V 1942, St. Kermine, CO, 6-7. - junak
  Dubis Władysław - - Strz. - -1924, Krosno, w. lwowskie; 27 IV 1942, Sto Kermine, IV, 43 a. -
  Duda Józef - - Strz. - - 1925, ?; 26 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Duda Stanisław - - Kan. - 1914, Schmćilla (?), Niemcy; 13 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 242. -
  Duda Stefan - - Strz. - -1907, Skierniewice, w. łódzkie; 20 VII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Dudka Józef - - Strz. - -?, Śniatyń, w. stanisławowskie (-); 23 III 1942, Ługowa. -
  Dudko Antoni - - Wachm. - - 21 V 1902, Łąka Mała, 20 III 1942, Czokpak, CO, 3. -
  Dudojć Michał - - Strz. - - 12 III 1919, Wilno (-); 27 II 1942, Szachrisabz, CW, 159. -
  Dudzik Adam - - Strz. - -1 VI 1909, Koronowo, p. Pułtusk; 26 VII 1942, Szachrisabz, CW, 165. -
  Dudzik Władysław - - Strz. - - maj 1898, Chożajów (?), p. Mielec; 2 III 1942, Narpaj. -
  Dudziński Jan - - Kpr. - -18 V 1907, Dąbrowa Górnicza; 7 IV 1942, Sto Kermine, III, 19. -
  Dudziński Piotr - - Strz. - - 1903, Warszawa; 16 VII 1942, Sto Kitab, CW. -
  Dul Jan - - - -1925, Zofjówka, p. Trembowla (-); 8 V 1942, St:Kermine, CO, 2--45. - junak
  Dul Michał - - Kan. - -1919, ?; 11 VIII 1942, Krosnowodzk, CO, 9. -
  Dul Stanisław - - - - 10 XII 1926, Wyka; 22 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-6. - junak
  Dulak Stanisław - - Wachm. - - 27 VIII 1897, Busk, p. Kamionka Strumilowa (-); 25 II 194Z, Kermine. -
  Dulęba Irena - - - - 23 XI 1925, ?; 10 VI 1942, Guzar, CW, VI, W-20. - junaczka
  Dulęba Krystyna - - - - 29 IX 1927, Hołyń, p. Kałusz (-); 19 VIII 1942, Guzar, CW, VIII, C-27. - junaczka
  Dulęba Maria - - - -1926, Kałusz, w. wołyńskie (-); 21 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-7. - junaczka
  Duniec Józef - - Strz. - - 1907, Zaścianek Stary, p. Postawy (-); 12 VIII 1942, , Szachrisabz, CW,241. , -
  Duplicki Jerzy - - Kpr. - -?; 12111 1942, Guzar, CK, IV, 8. -
  Dus Kazimierz - - Sierż, - -lat 40, ?; 7 m 1942, St. Kitab, CW.' -
  Dusoge Wacław - - Plut. - - 6 VII 1894, Warszawa, 13 VIII 1942, Szachrisabz CW, 245. -
  Duszka Tadeusz - - - - 1928, Łąka, p. Rzeszów; 2 III 1942, Wrewska, CP, 18. - junak
  Duszkiewicz Józef - - Strz. - - 2 11918, Duńczyce, p. Stołpce (-); 28 VII 1942, Kenimech, CW, 164-3. ,,' -
  Duszyczka Józef - - Strz. - -1904, Radymno, p. Jarosław; 5 VIII 1942, Guzar, CK, IV, W-47. -
  Duszyński Władysław - - Plut. - - 1908, Poznań; 19 IV 1942, Mankent, ew. - .
  Dutkowski Czesław - - Strz. - - 1909, Czernówek, w. białostockie; 29 VII 1942, Guzar, CK, m, -
  Dworecki Newoch - - Strz. - -1906, Baranowicze, w. nowogródzkie (-); 28 XI 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 18. - t
  Dyba Antoni - - Strz. - 16 XII 1922, Seredynce,p. Tarnopol (-); 28 V 1942, Kermine, 6-9. -
  Dyba Stefan - - - -1925, ?; 24 IV 1942 Guzar, CK.' - junak
  Dybizbański Hieronim - - Strz. - -25 IX 1909, Kąsoczyn (?), p. Środa; 2 VIII 1942, Jakkobak, K-5. -
  Dyczko Piotr - - Strz. - -1912, Chodorów, p. Bóbrka (-); 1 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 189. -
  Dygas Franciszek - - Strz. - - 1883, Wólka Modrzejewska; 12 X 1941, Tockie, ew. -
  Dykas Adam - - Strz. - -1905, ?; 8 IV 1942, Jangijul, CW. -
  Dyko Paweł - - Strz. - - 3 IV 1912, Karczmiska, p. Puławy; 31 VII 1942, Kenimech, CW, 171-2. -
  Dylikowski Stanisław - - Strz. - - 2 IX 1880 (1896), Wołkowysk (-); 21 111942, Narpaj. -
  Dymkiewicz Franciszek - - Ppor. - -1909, OJszanik, p. Sambor (-); 18 VIII 1942, w transporcie nr 557 a. -
  Dyrak Adam - - Strz. - -12 I 1921, Hyżne, p. Rzeszów; 10 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 8. -
  Dyrdziński Wiesław - - Strz. - - 17 X 1923, Łuck (-); l III 1942, Kenimech, CW, 26. -
  Dyrkacz Włodzimierz - - St strz. - -1900, Hodorówka, (?), p. Brzozów;2 m 1942, Kermine, III, 5-1. -
  Dyszkowski Stanisław - - Strz. - - 22 IX 1913, Lwów (-); 24 I 1942, Tockie, CW. -
  Dziadul Wacław - - Kpr. pchor. - - 17 X 1909, Nowogródek (-); 21 III 1942, w szpitalu w Mankent. -
  Dziedziczak Lucjan - - Kpr. - - 31 XII 1917, Warszawa; 22111 1942, Guzar, CK. -
  Dziekoński Izydor - - Kan. - - 5 X 1905, Józefówka, p. Równe (-); 19 VII 1942, Kenimech, CW, 151-3. -
  Dziemidowicz Mikołaj - - Strz. - -13 VI 1921, Wilejka, w. wileńskie (-); 16111 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 13. -
  Dzienis Antoni - - Strz. - - 1905, Dojświaty, p. Brasław (-); 30 VI 1942, Sto Kitab, CW. -
  Dzierżanowski Henryk - - Strz. - - 15 VII 1906, Warszawa; 9 VI 1942, Kermine, 7-fJ. -
  Dziewanowski Rafał - - Strz. - -1905, ?; 21111 1942, Guzar, CK, 1-fJ. -
  Dziewisz Józef - - Strz. - -1905,Brody, w. tarnopolskie(?) (-); 23 VII 1942, Kermine, CM, 4-14-2. -
  Dzieżgowski Józef - - Kpr. - -?; 21 VIII 1942, Kra~nowodzk, C, bazy 33. -
  Dzikowski Józef - - Sierż. - - 28 X 1897 (1901), Kielce; 3 III 1942, Szachrisabz, CW, 39. - ,
  Dzimidowicz Władysław - - Szer. - 1898, Bereza Kartuska; p. PruZana (-); 6 VIII 1942, Kermine, CM, 3-14-2. -
  Dzinkiewicz Mieczysław - - - - 26 VIII 1926,Podhorce, p. Złoczów (-); 10 III 1942, Jangijul, CW. - junak
  Dzinogot Stefan - - - - patrz Dziugot Stefan -
  Dziubak Jan - - St. Sierż. - -14 IV 1901, Korytnica, p. Hrubieszów; 16 XII 1941, Tockie, CW. -
  Dziuda Andrzej - - Strz. - - 15 IX 1908, Wolica, p. Skałat (-); 15 IX 1942, Aszabad, CP, 6. -
  Dziugot (Dzinogot) Stefan - - Kpr. - -1903, Zabłotów, p. Śniatyń (-); 31 VII 1942, Guzar, CK, VII, C-43. -
  Edelman Henry Samuel - - ppor. - - 28 IX 1904, Łódź; 28 II 1942, Ługowa. -
  Eintracht (Emtracht) Julian (Juliusz) - - Ppor. - 1 X 1907, (1 IX 1898), Kraków; 23 II 1942, St. Kermine. -
  Eksner Stefan - - Kpr. - - 1906, Lubacz (?), p. Poznań; 7 VIII 1942, Sto Kitab, CW. -
  Elelman (Edelman) Jakub - - St. strz. - - 10 V 1907, Warszawa; 10 VI 1942, Suzak, obw. Dżałał Abad, CM. -
  Eliński Władysław - - Strz. - - 6 XII 1895, Kluczewo, p. Kościan; 27 I 1942, Merke. -
  Endruch Jan - - Kan. - - 1922, Szułkowszczyzna (?), w. lwowskie (-); 2 V1111942, Kermine C~,5-18-1. ' -
  Engel Bronisław - - ? - - 12 IX 1898, Zagórz, p. Sanok; l III 1942, Dżałał-Abad, CR. -
  Engelmann Maksymilian - - Strz. - -?; 4 IV 1942, Czokpak, 20. -
  Engiert Kazimierz - - Strz. - - 29 XI11912, Tarnopol (-); 6 V 1942, Guzar, CK, VI, C-6. -
  Faber Piort - - Strz. - - 1897, Tomaszogród, p. Sarny (-); 8 IV 1942, S1. Kitab, CW. -
  Fabisiak Edward - - Plut - - 12 VIII 1899, Warszawa; 10 I 1942, Tockie, CW. -
  Fabisz Helena - - - 1925, Końska Dolina, w. wołyńskie (-); 1 VIII 1942, St. Kitab, CW. - junaczka
  Fajt Tadeusz - - St. strz. - - 18 XI 1900 (1897), Gnojnik, p. Brzesko, w. krakowskie; 19 (31) VII 1942, Kermine, C~, 5-15-1. -
  Faliński Kazimierz - - St. strz. - - 28 III 1904, Kamionka Strumiłowa, w. tarnopolskie (-); 23 III 1942, Czokpak, CO, 13. -
  Farbsztejn Moszek - - Kpr. pchor. - - 1918, ?; 8 XI 1941, Tockie, CW. -
  Faryna Jarosław - - Strz. - - 1920, Tarnopol (-); 18 VI 1942, Kitab, CW. -
  Fatuszyński Tadeusz - - St. strz. - -11 111919, Święciany, w. wileńskie (-); 29 VI 1942, Jangijul CW. -
  Fedok Czesław - - - - ?, Ostrów, p. Wołkowysk (-); 30 VII 1942, Szachris~bi, CW, 175. - junak
  Fedorczuk Michał - - Strz. - -1920, Hołosieno, p. Kosów (-); 26 II 1942, Szachrisabz, CW,42. -
  Fedorowicz Hieronim - - Sap. - 27 I 1922, Zabłotówka, p. Czortków (-); 22VII 1942, Sachrisabz, CW, 42. -
  Fedorowicz Jan - - Sierż. - -1 VI. 1898, Toporów, p. Radziechów (-); 28 V 1942, Guzar, CK, V, W-13. -
  Fedorowicz Mieczysław - - Strz. - -30 VIII 1919, Tarnów;w. krakowskie; 13 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 85. -
  Fedorowicz Teodor - - Kpr. - -25III 1898, Burszt~n, p. Rohatyn (-); 15 VII 1942, St. Kermine CW. -
  Feigin Boruch - - Strz. - - 31 III 1905, Ozorków, p. Łęczyca; 21 VI 1942, S1. Kitab, CW. -
  Fejt Arnold - - Strz. - - 1905, Warszawa; 3 V 1942, St. Kermine. -
  Ferenc Józef - - Kpr. - - 9 11911, Pasieki, p. Lwów (-); 6 VIII 1942, Guzar, CK, IV, W-50. -
  Ferenc Tadeusz - - Strz. - -1918, ?; 18 VI 1942, Guzar, CK. -
  Fic Stanisław - - Strz. - - 21 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 56.. -
  Fidrych (Fiedrych) Władysław - - Strz. - - 2 VI 1916, Złotoryja (?), p. Ostrów Mazowiecka; 18 VI 1942, Guzar, CK, ViI, W-22. -
  Fijak Stanisław - - St. sierż. - -1 XI 1903, Wronki, p. Poznań; 5 IV 1942, Guzar, CK, II, W-30. -
  Fijałkowski Kazimierz - - St. sierż. - - 6 11923, Rozalin, p. Konin; 7 V 1942, St. Kermine, II, 12. -
  Filip Aleksander - - Strz. - - 17 I 1900, Ciężko (Ciężkie), p. Łuków; 17 III 1942, Kenimech, CW, IV, 43. -
  Filipczyk Bolesław - - Strz. - - 12 V 1923, Wawiórka, p. Lida (-); 18 VII 1942, Kenimech, CW, 154-2. -
  Filipowicz Antoni - - Strz. - -15 VII 1891 ,Zielony Kapreć, p. Stołpce (-); 23 VI 1942, Kermine, CW, IV, A-41. -
  Filipowicz Helena - - - -1925, ?; 10 VI 1942, Guzar, CW, VI, W-14. - junaczka
  Filipowicz Jan - - Strz. - - 11 XI 1896, Górna, p. Sanok; 21 VII 1942, St. Kermine, VII, A-44. -
  Filipowicz Janina - - - - 13 IV 1925, Romanów (?), p. Sanok; 12 VII 1942, Guzar, CW, V, W-43. - junaczka
  Filipowicz Stanisław - - Strz. - -?; 21 VII 1942, Krasnowodzk, C~. -
  Fils Józef - - St. sierż. - - 22 III 1893. Dęba, p. Tarnobrzeg; 1 III 1942, Kermine, CW. -
  Firmant y Czesław - - Strz. - 1913, ?; 13 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 246. -
  Fliciński Jan - - Kpr. - -1910, Książ, p. Śrem; 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 197. -
  Florczak Antoni - - Wachm - -14 VIII 1901, Piątnica, p. Łomża; 28 111942, Kok-Jangak, CW. -
  Folak Jerzy - - Kpr. - -?; 23 III 1942, ~ankent, CW. -
  Folej Czesława - - - -10 IV 1924, Gorczyca p. Augustów; 27 V 1942, Guzar, CK, V, W-8. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Folwarko Aleksander - - Strz. - -1 VIII 1897, Samczyki, p. Stary Konstantynów (-); 10 V 1942, St. Kermine, 11, 61. - .
  Foremny Tadeusz - - Strz. - - 16 VII 1920, Rączyna, p. Jarosław; 19 III 1942, Kok-Jangak, CM. -
  Forma Józef - - Strz. - - 15 VIII 1898, ?; 9 VII 1942, S1. Kermine, CW. -
  Frankiewicz Józef - - Kpr. - - 28 Ił 1901, Kolbuszowa, w. lwowskie; 12 V111942, Kenimech, CW, 143-3. -
  Frankiewicz Marian - - Strz. - -14 V111922, Lwów (-); 27 III 1942, Ługowa. -
  Frąckowiak Maksymilian - - St. strz. - -1902, Pniewy, w. poznańskie; 4 VIII 1942, S1. Kitab, CW. -
  Frączkowski Czesław - - St. strz. - - 9 VIII 1908, Ramoty, p. Łomża; 24 IV 1942, Kermine, VI, 3. -
  Fritz Henryk - - Strz. - - 4 IX 1923, Krasicze, p. Pińsk (-); 9 III 1942, ~erke. -
  Fronczek Eugeniusz - - Iuż. wojsk. - - 27 VII 1907, Lwów (-); 12 IV 1942, C~okpak, 17. -
  Froń Sylwester - - St. strz. - - 22 X 1909, Nowsia (?), g. Dębica, p. Ropczyce; 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 232. -
  Frost Czesław - - Strz. - - 2 VIII 1920, Pińsk (-); 18 XII 1942, Tockie, CW. -
  Fruchtman Marian - - Strz. - - 1903, Stryj (-); 27 III 1942, Guzar, CK, II, W-12. -
  Fudel Mikołaj - - St. strz. - - 31 III 1908, Romanówka, p. Tarnopol (-); 8 VII 1942, Szachrisabz CW, 107. -
  Fulara Julian - - Uł. - - 1895, Częstkowice, p. Puławy; 1 VI 1942, Dżałał-Abad, CR. -
  Furmanek Stanisław - - Bomb. - - 2 X 1904, Łódź; 6 III 1942, Kenimech, CW, 2. -
  Furmanik Henryk - - Strz. - - 19 XI 1912, Pabianice, p. Łask; 14 VII 1942, S1. Kermine, VII, A-7. -
  Fyłyk Jan - - Szer. - -6V 1903, Wola Zadorowska, p. Stryj (-); 30 III 1942, St. Kermine, IV, 69. -
  Gabryś Franciszek - - Kpr. - - 14 111909, Wołoszcza, p. Sambor (-); 24 III 1942, Karszy. -
  Gaca Stanisław - - Strz. - - 15 X 1919, Ukoniec, p. Rohatyn (-); 4 VII 1942, Kenimech1! CW, 133-1. -
  Gacek Mieczysław - - Strz. - 19 III 1923, Pionkówko (?), p. Inowrocław; 26 III 1942, Guzar, CP, III, C-lO. -
  Gadacz Franciszek - - St. strz. - -1903, Podchojny, p. Jędr~ejów; 9 VII 1942, Szachrisabz CW, 220. -
  Gadziński Feliks - - Kpr. - -19 IX 1914, Pustachowa, p. Gniezno; 3 IV 1942, St. Kermine, CW, III, 11. -
  Gajdanowicz Bronisław - - Kan. - -1899, ?; 3 VIII 1942, Kermine, C~, 4-1s22. -
  Gajewski Szczepan - - Strz. - - 8 I 1922, Białobożnica, p. Czortków (-); 20 III 1942, Czokpak, CO, 27. -
  Gala Stanisław - - Strz. - -1912, Szawczyn (?), p. Brzesko; 3 IV 1942, St. Kitab, CW. -
  Galica Franciszek - - Kpr. - - 13 XII 1908, Biały Dunajec, w. krakowskie; 17 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 16. -
  Galica Jan - - Bomb. - -29VI 1906, Biały Dunajec, w. krakowskie; 24 III 1942, Czokpak, CO, 29a. -
  Galica Szymon - - Kpr. - -24X 1911, Biały Dunajec, w. krakowskie; 20 III 1942, Czokpak, CO, 8. -
  Galik Wacław - - St. strz. - -20 (23) IX 1916, Bochnia, w. krakowskie; 22 III 1942, Kenimech, CW, 78-2. -
  Galus Adam - - Sierż. - -28 X 1903, Lwów (-); 19 III 1942, Kermine, CW. -
  Gałaś Stanisław - - Kpr. - -17 XI 1898, Wamżeczyce (?), p. ~iechów; maj 1942, w szpitalu radzieckim, Kermine. -
  Gałczewski Antoni - - Strz. - - 24 XII 1899 Grodno (-); 15 III 1942, Czokpak. -
  Gałczyk Stanisław - - Strz. - - 30 XII 1902, Gebułtów (?), p. Kraków; 13 VI 1942, St. Kermine, 6--A-6. -
  Gałczyńska Irena - - - -1927, ?; 17 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-20. - junaczka
  Gałka Maria - - - - 20 III 1925, Krasne, p. Skałat (-); 30 VI 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Garbicki Walenty - - Strz. - - 8 111899, Górka, w. łódzkie; 16 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 15. -
  Garfunkiel Chameh - - Strz. - . - 23 IX 1912, Baranów Sandomierski, p. Tarnobrzeg; 29 V 1942, St. Kermine. -
  Garwoliński Tadeusz - - Strz. - -?, Hołodyj, p. Bielsk Podlaski; 29 III 1942, Wysokie, C. SZpiL, 14. -
  Gaskównka Czesława - - - -1926, Jabłonna, p. Warszawa; 19 VII 1942, Guzar, ew, VI, C-40. - junaczka
  Gauer Stanisław - - St. strz. - - 26 X 1891, (1899), Gotogóry, p. Zł oczów (-); 6110942, Guzar, CK, VI-19. -
  Gaweł Karol - - strz. - -1920, Rokitnica, w. poleskie (-); <ł VII 1942, Kermine, C~, 3-13-5. -
  Gawiński Jan - - kpr. - - 10 IV 1900, Rakowice, w. pomorskie; 2 IV 1942, Czokpak, 19. -
  Gawlak Antoni - - strz. - - 1914, ?; 7 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Gawlik Jan - - - - 1927, Kol. Waniów, .p. Sokal (-); 6 III 1942, Wrewska, CP, 20. - junak
  Gawlik Stanisław - - - ~ 1926, Wola Korybułowska, p. Krzemieniec (-); 15 VII 1942, St. Kermine, ew, VII, A-18. - junak
  Gawrychowski Aleksander - - Kpr - - 26 VIII 1897, Wizna, p. Łomża; 16 III 1942, guzar, CK, I, W-8. -
  Gawrylczyk Bronisław - - plut - - 15 XII 1897, Głębokowszczyzna, p. Dzisna (-); 10 III 1942, Dżałał-Abad, CP,5 DP, 36. -
  Gąsior Jan - - Strz. - - 1918, Sieniawa (?), p. Lwów (-); 29 VII 1942: Kermine, CM, 8-20-1. -
  Gąsiorek-Gąsiorowski Andrzej - - Plut, - - 26 X 1900, p. Miechów; 27 II 1942, Guzar, CK, I., 18. -
  Gąsiorowski Zygmunt - - Chor. - -10 X 1891, Worobiówka, p. Starokonstantynów (-); 19 III 1942, Czokpak, CO, 4. -
  Gąska Piotr - - Strz. - - 1904, ?; 5 IV 1942, Jangijul, CW. -
  Gąska Stanisław - - Strz. - -17 X 1919, Haski (?), p. Brzozów; 3 III 1942; Guzar, CK, II, 14. -
  Gąska Władysław - - - -?; 4 VII 1942, Guzar, CK, X, W-15. - junak
  Gąszowski Kazimierz - - Strz. - - 9 VIII 1905, Nirża, p. Borszczów (-); 19 VII 1942, Kenimech CW,151-2. ' -
  Gebauer Teodor - - - - patrz Gibauer Teodor -
  Geczuta Stanisław - - Plut. - -1899, ?; 1 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Genachow Abraham - - Plut - ~ 28 VII 1898, Pińsk, w. poleskie (-); 16 III 1942, Guzar, -
  Gerczak Stanisław - - - -1926, Zdołbunów, w. wołyńskie (-); 6,IV 19421 Guzar, CK, II, W-36. - junak
  Gibala Stanisław - - Strz. - - 13 XI 1907, Białka, p. Rzeszów, 5 VIII 1942, SL Kermine, CW. -
  Gibas Wojciech - - Bomb. - - 3 IV 1920, Ślemień, p. Żywiec; 17 III 1942, Ługowa. -
  Gibauer (Gebauer) Teodor - - Plut. - -15 IX 1902, Świętochłowice l w.śląskie, 20 II 1942, Kenimech, CW,24.' . -
  Gieńiewski Benedykt - - - - 21 IV 1926, Michałowska, p. Oszmiana (-); 19 IV 1942, Wrewska, CP,48. - junak
  Gierkowski Jan - - Strz. - - 5 XII 1920, Chodecz, p. Włocławek; 21 VIII 1942, Aszchabad, CP, 7. -
  Gieruch .Bolesław - - - - 1926, Bakanów, p. Baranowicze (-); 3 VIII 1942, Kermine, CM, 4-18-1. - junak
  Gilewski Mieczysław - - Ppor. - -28 III 1901,?; 17 III 1942, Guzar, CK, I, W-II. -
  Gilik (Giluk) Stanisław - - Strz. - -12 II 1914. ?; 11 VIII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Giza Kazimierz - - Strz. - - 20 IV 1923, Poluchno, p. Horochów (-); 25 III 1942, Kenimech, CW,8()'-2. -
  Glanowski Stanisław - - Strz. - - 20 IV 1920, Stanisław Dolny, p. Wadowice; 16 VI 1942, Kermine, CM,7-1().-2. . -
  Gleich Bernard - - Strz. - -1904, Lwów (-); 17 II 1942, Czokpak, CO, 23. -
  Gliński Bronisław - - Strz. - - 22 V 1908, Bochnia, w. krakowskie; 12 IV 1942, Guzar. -
  Gliński Bronisław - - Strz. - -1923, ?; 29 IV 1942, Guzar, CK, V, C-23. -
  Głodowski Emil - - Strz. - - 6 VII 1922, Rzeszów; 30 III 1942, Karszy. -
  Głodowski Jan, Kazimierz - - Uł - - 21 IV 1907, Pustelnik, w. warszawskie; 4 III 1942, Kenimech, CW,21 -
  Głośny Franciszek - - Strz. - - 1923, Niwka, p. Będzin; 1 III 1942, Margelan. -
  Głowacki Marian - - St. strz. - - 20 V 1897, ?; 19 III.1942, Guzar, CK, II, 11. -
  Głowacki Michał - - Plut. - -11 XI 1901, Krzemieniec (-); 29 V 1942, SL Kermine, V, 2. -
  Głowacki Mieczysław - - Strz. - -6 VI 1907, Łężany, p. Krosno; 10 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-15. -
  Głowacki Tadeusz - - Strz. - -2 XI 1924, ?; 16 III 1941, Guzar, CP, III, C-5. -
  Głowienka Kazimierz - - Strz. - - 25 VII 1924, Narutowicze, p. Wołkowysk (-); 22 VII 1942, Kenimech, CW, 157-1. -
  Głuszczak Paweł - - Strz. - -1 I 1899 Falenica, w. warszawskie; 3 IV 1942, Guzar, CK, II, W-28 . -
  Gniazdowski Jan - - Strz. - - 17 VII 1913, Rudziszki, p. Łomża; 25 V 1942, Kermine. -
  Gnidec Jan - - Kpr. - -?; 5 IIf1942, Szachrisabz, CW, 77. -
  Gnoiński Ksawery - - Plut - - 21 X 1908, ?; 9 III 1942, Guzar, CK, III, 13. -
  Godawa Edward - - - - 2 VIII 1930, Batorówka, p. Horochów (-); 15 V 1942, Wrewska, CP, 61. - junak
  Godawa Helena - - - 1 VII 1928, Batorówka, p. Horchów (-); 13 VII 1942, Guzar; CW, V, C-43. - junaczka
  Godlewski Bronisław - - Kpt. - - 18 VI 1888, Mińsk (-); 20 X 1941, Tockie, CW. -
  Godlewski Henryk - - Kan. - - 10 I 1910, Godlewo Mierniki, p. Ostrów Mazowiecka; 3 VII 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 100. -
  Godlewski Wacław - - St strz. - - 26 IX 1894, Warszawa; 23 VII 1942, Kermine, CM, 2-14-2. -
  Godłowski Kazimierz - - Sap. - -1911, ?; 16 III 1942, Guzar, CK, I, W-6. -
  Godowski Antoni - - Sierż. - -?; 25 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Godyczko-Cwirko Ludwik - - Strz. - - 1896, Siejłowicze, w. nowogródzkie (-); 11 VIII 1942, St Kitab, CW. -
  Gojrzewski Stefan - - Strz. - -15 XII 1923, Jodkiszki, p. Lida (-); 19 III 1942, Szachrisabz, eW, 33. -
  Gold Stanisław - - Strz. - - 15 IX 1907, Łódź, 22 V 1942, Narpaj, 10. -
  Goldberg Szyja - - Strz. - -1921, Warszawa; 18 IV 1942, Guzar, CW. -
  Goldhuber Izydor - - Strz. - -5 VI 1898, Nudrzeń, p. Włodzimierz (-); 26 VI 1942, Guzar, CW, -
  Goldstein Nuchman - - Kpt. - - 18 I ~896, Sieradz (?), p. Dąbrowa k. Kr~kowa; 7 III 1942, Merke. -
  Goldsztein Jerzy - - Str. - -?; 17 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Goldyn Stamsław - - Strz. - - 1905, SIcewO (?), p. Koło; 12 V 1942, SL KItab, CW. -
  Golec Aleksander - - Sap. - - 3 IV 1905, Dolina, w. stanisławowskie (-); 24 VII 1942, Kermine, CM, 3-11-2. -
  Golec Jan - - Strz. - -19III 1923, Wiaznów,p. Sok al (-); 17 X 1942, Tatiszczewo, CW, 5 DP,27. -
  Gołąb Piotr - - Strz. - -1917, ?; 24 V 1942, Kitab, CW. -
  Gołąb Stanisław - - Kpr. - -1915, Lustowicze; 1 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 192. -
  Gołce Franciszek - - Strz. - - 16 IX 1902, Wólka Wielka; 18 VII 1942, Szachrisabz, CW, 174. -
  Gołębiowski Aleksander - - Strz. - -.30 IX 1892, Lublin; 8 VII 1942, Guzar, CK, I, W-49. -
  Gołębiowski Czesław - - - 1 X 1930, Jakorzówka, p. Wołkowysk (-); 2 VII 1942, Guzar, CK, X,W-8, . - junak
  Gołębski Jerzy - - Por. - -17 II 1902, Marianów; 15 II 1942, Sto Kitab, CW. -
  Gołowski Stefan - - Strz. - - 18 XI 1916, ?; 7 III 1942, St. Kermine. -
  Gołub Kazimierz - - Strz. - - 24 XII 1911, Czerniowszczyzna, p. Mołodeczno (-); 10 V 1942, Kenimech, ew, 87-1. -
  Gołubienko Aleksander - - Plut - -ll IX 1896, Sapy, p. Łowicz; 21 III 1942, SL Kermine, 4-58. -
  Gomaliczek Piotr - - Kpr. - - 29 VI 1897, ?; 5 III 1942, Guzar, CK, I, B dodat. 2. -
  Gomola Stanisław - - Kan. - -7 IV 1942, Tychów, p. Łódź 14 VII 1942, Jakobak, CW. -
  Gonsiorowski Mikołaj - - Strz.. - -1906, Tarnopol (-); 23 III 1942, Mankent, CW. -
  Gontak Antoni - - Strz: - -1914, ?; 7 II 1942, Sto Kitab, CW. -
  Gontarz Jan - - Strz. - -?; 26 II 1942, Merke. -
  Goń Stefan - - Strz. - -7 11906, przeworsk, w. lwowskie; 23 V 1942,.SL Kermine, VI, 19. -
  Gorbacz Stanisław - - - - 4 IX 1924, ?; 12 III 1942, Jangijul, ew. - junak
  Gorczyca Tadeusz - - Strz. - 29 I 1922, Horodenka, w. stanisławowskie (-); 10 IV 1942, St. Kermine, 3-30. -
  Gorgon Józef - - Strz. - -7VIII 1914, Wąsosz, p. Końskie; 22 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 11. -
  Gortych Jan - - Strz. - -16 XI 1919, Grzybów, p. Tarnobrzeg; 22 VII 1942, Szachrisabz, CV, 150. -
  Gorzeń Stanisław - - Kpr. - -1906, Końskie, w. kieleckie; 8 VIII 1942, Szachrisabz, ew, 2łeJ. -
  Gorzkowski Stanisław - - Szer. - - 2 III 1920, Lwów (-); 11 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej. -
  Gosk Mieczysław - - Strz. - - 8 IV 1919, Rosochaty Kościelne; 6 VII 1942, Szachrisabz, CW, 92. -
  Goworek Antoni - - Sierż. - -12 V 1899, Bialaczów, p. Opoczno; 6 III 1942, Narpaj. -
  Góral Bazyli - - Stn. - - 1 V (I) 1920, Byszki, p. Brzeżany'(-); 17 IV 1942, Kara-su. -
  Górbiel Aleksander - - Strz. - - 5 II 1910, Minoga, p. Olkusz; 18 VII 1942, Szachrisabz, CW, 138. -
  Górski vel Stanisławski Józef - - Strz. - -1892, ?; 7 VI 1942, Kermine, CW. -
  Grabowiecki Szczepan - - Sierż. - -21 XII 1888 r. (?); 16 III 1942, Czokpak, C, przy stacji zbornej, 13. -
  Grabowski Czesław - - Strz. - -15 V 1915, ?; 20 III 1942, Guzar, CK, II, C-20. -
  Grabowski Jerzy - - Plut. pchor. - - 1916, ?; 5 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Grabowski Józef - - Kpr. - - 28 II 1912, Nadorożniów, p. Brzeżany (-); 9 III 1942, Kenimech, CW,30. -
  Grabowski Władysław - - Ppor. - -1898, Bronowo, p. Łomża; 28 IV 1942, Kermine, III, 7. -
  Grabowski Zygmunt - - por. - - 1909, ?; 8 11942, Dżydżak. -
  Grabski Antoni - - Strz. - -1900, ?; 15 II 1942, Guzar, CK, I, 2. -
  Graczyk Władysław - - plut. - -30 IV 1907, Głębokie, p. Inowrocław; 6 III 1942, Kenimech, CW, I. -
  Graj Paweł - - strz. - - 29 VI 1920, Białowieża, p. Bielsk Podlaski, 6 VI 1942, SL Kermine, 5-A-37. -
  Gramacki Stanisław - - str. - 6 V 1902, Chełmza, w. pomorskie; 2~ III 1942, Kenimech, CW, 79-2. -
  Graniczny Jan - - kpr. - - 1 VI 1908, Kazimierz Biskupi, p. Konin; 13 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 86.. - .
  Grądkowski Feliks - - St . strz. - -18 II 1898, Włodawa, w. lubelskIe; 23 III 1942, Kara-su. -
  Greczyn Jerzy - - Strz. - - 1912, Stanisławów (-); 24 VI 1942, St. Kitab, CW. -
  Gregorczyk Michał - - Strz. - -1892, Koreglada, p. Tłumacz (-); 21 III 1942, Kara-su. -
  Gregorewicz Stefan - - szer. - -?; 25 III 1942, Czokpak, Ć. przy stacji zbornej, 18. -
  Grębowiec Szczepan - - Strz. - - 23 XII 1899, Bujnów (?), p. Nisko; 30 V 1942, Guzar, CK, V, W-16. -
  Groch Antoni - - Kpr. - - 5 VIII 1905, Kubieszyn (?), p. Przeworsk; 19 VIII 1942, Kermine. -
  Grochowski Jankiel - - Strz. - - 1900, ?; 2 III 1942, Margelan. - .
  Grochowski Stanisław, Seweryn - - Ppor. - - 8 IV 1891, Drogoszewo, p. Łomża; 1942, Kitab. -
  Grodski Jan - - Strz. - - 211 1918, Kalinowo, w. białostockie; 15 VII 1942, Guzar, CK, III, W--43 -
  Grodzicki Józef - - Strz. - - 26 11919, Koźmin, p. Koło; 5 VIII 1942, Kenimech, CW, 176-2. . -
  Gromadka Ludwik - - Kan. - -10 X 1920, Sokołów, p. Stryj (-); 30 V 1942, St. Kermine, 5-11 -
  Gromół Wincenty - - Strz. - -15 VIII 1891, Wandów (?), p. Łuków; 27 VIII 1942, Aszchabad, CP, 8. -
  Grubiel Aleksander - - Strz. - - 5 II 1910, Minoga, p. Olkusz; 18 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Grumet Maurycy - - Strz. - - 20 III 1914, Brzozów, w. lwo~skie; 31 VII 1942, Dżałał-Abad, cp 5 DP, 115. - '
  Gruszewski M.G. - - Strz. - -?; 29 III 1942, Merke. -
  Gruszka Stefan - - Strz. - -2lX 1905, Krotoszyn, w. pozna1skie, 13 IV 1942, Guzar, CK, III, W-19. -
  Gruszkiewicz Izrael - - Kan. - - 27 XI 1912, Warszawa; 16 VIII 1942, Kermine. -
  Gruszko Bronisław - - Szwol. - -17 VII 1906, Warszawa; 6 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 30. -
  Grydziuk Jan - - Strz. - -1889, Słoboda Rungórska, p. Zal~szczyki (-); 1411 1942, Szachrisabz, ew. -
  Grygorczyk Michał - - Strz. - -1897, ?; 15 III 1942, Guzar, CK, I, C-7. -
  Grygorowicz Klemens - - Plut. - - 23 XI 1898, Wilno (-); 24 VII 1942, Guzar, CK, III, W-48. -
  Grymiński Aleksander - - Strz. - -1899, Warszawa; 19 III 1942, St. Kermine, CW, IV-52. -
  Gryncewicz Konstanty - - Kan. - - 1898, Wilno (-); 3 VIII 1942, Kermine, CM, 5-19-2. -
  Gryniewicz Bolesław - - Strz. - -1903, Łanowice, p. Suwałki; 27 V 1942, Wrewska, CP, 69. -
  Gryzowski Michał - - Strz. - -19 VII 1925, Kałusz, w. stanisławowskie (-); 3 VIII 1942, Kenimech, CW, 178-1. -
  Grzebieniak Tadeusz - - - 1925, Szeroka, p. Horochów (-); 19 VI 1942, St. Kermine, CO, 6-A-27. - junak
  Grzegorczyk Władysław - - Kpr. - - 2611 1914, Siedlce, w. lubelskie; 6 XII 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 19. - .
  Grzegorzewski Kazimierz - - Strz. - -1 XI 1910, Częstochowa; 20 III 1942, Kenimech, CW, 75-2. -
  Grzelak Mieczysław - - - - 9 II 1928, Goleszów, p. Brody (-); 15 IV 1942, Wrewska, CP, 43. - junak
  Grzemski Andrzej - - Strz. - -14 XI 1910, KrotoszYI!, w. poznańskie; 14 VIII 1942, Szachrisabz, ew, 253. -
  Grzesik Paweł - - Strz. - - 1711 1901, Żelazówka, p. Dąbrowa; 11 Vlf1942, Guzar, CK, II, W-49. -
  Grzesiński Michał - - St. strz. - -19 IX 1908, Nadworna, w. stanisławowskie (-); 27 III 1942, Narpaj, 9-1. - .
  Grześkiewicz Józef - - Szer. - -15 XI 1898, Zakręt, p. Warszawa; 4 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 4. -
  Grzonkowski Leon - - Kpr. - - 11 VI 1897, Mikołajki, p. Lubawa; 31 VII 1942, Kenimech, CW, 170-1. -
  Grzyb Genowefa - - - - 24 IX 1927, os. Rzepacka; 15 VI 1942, Guzar, CW, VIII, C-18. - junaczka
  Grzyb Stanisława - - - ~ 27 VI 1928, Zepczyce; 24 VI 1942, Guzar, CW, II, C-47. - junaczka
  Grzyb Władysław - - Strz. - - 23 IX 1903, Stara Huta, p. Łuków; 16 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 41. -
  Grzybowski Aleksander - - Strz. - 3 VI 1914, Lesko, w. lwowskie; 23 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-40. -
  Grzymała Aleksander - - Strz. - -7 VIII 1898, ?; 16 III 1942, Guzar, CK, I, W-lO. -
  Grzymiński Aleksander - - Strz. - -15 VIII 1899, Warszawa; 19 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Gubalik Władysław - - Bomb. - - 2 IV 1909, Letyja; 14 IX 1942, Aszchabad, CP, 9. -
  Gubczyk Tomasz - - Strz. - - 2 XII 1922, Worokomle, p. Kamień Koszynki (-); 26 III 1942, Wysokie, C. szpit., 10. -
  Gugała Jan - - Sierż. - -1892, Rozwadów, p. Tarnobrzeg; 28 VI 1942, St. Kitab, CW. -
  Gul Piotr - - Ks. kapelan - - 31 VIII 1897, Dniątrowice (?); 6 III 1942, Guzar, CK, l-B, dodat. 8. -
  Gula Stanisław - - Szer. - -10 XI 1906, Olkusz, w. kieleckie; 11 III 1942, Kermine, CM, II, 2-1. -
  Gumny Stanisław - - Kpr. - -1907, Nosalewo, p. Szamotuły 24 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Gumoła Stanisław - - Bomb. - -1899, Tychów-Czarnoceń, p. Łódź; 14 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Gustynowicz Bazyli - - - 14 Vl1927, Korzan-Gródek, p. Łuniniec (-); 22 VII 1942, Guzar, CW, VI, W-25. - junak
  Gutkowski Antoni - - Sierż. - 2 IX 1902, Kogusz(?),p. Mława;29VI942, Guzar, CK, V, W-lO. -
  Gutowski Jan - - Strz. - - 12 X 1900, Emelist (?), p. Ostrołęka; 4 III 1942, Kenimech, CW, 9. -
  Guzik Jan - - Strz. - -1907, Tarnów, w. krakowskie; 11 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Gwaj Paweł - - pobor. - -29 VI 1920, Białowieża, p. Bielsk Podlaski; 6 VI 1942, St. Kermine, CW, A-37. -
  Gwardecki Bronisław - - uł. - - 23 I 1910, Błonie k. Warszawy; 10 III 1942, Kenimech, CW, 34. -
  Gwiazda Franciszek - - Szer. - -?; 17 I~I 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 16. -
  Gwiazda Władysław - - Strz. - 1 II 1899, Zuków, w.lubelskie; 14 XII 1941, Tatiszczewo, CW,5DP,22. -
  Gwiazdoń Stanisław - - St. strz. - -:- 24 IV 1904, Kraków; 22 VII 1942, Guzar, CK, VI, W-25. -
  Gwiżdż Marcin - - Strz. - -1909, Zbikowice, p. Nowy Sącz; 20 VI 1942, St. Kermine, 6, A-29. -
  Gwoździew Włodzimierz - - Ppłk - - 1892, ?; 20 III 1942, Margelan. -
  Habrych Piotr - - Strz. - 1899, Mirosławka, p. Łuck (-); 7 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 216. -
  Hacuś Antoni - - Szer. - , 2 VI 1900, Kraków; 24 III 1942, Wysokie, C. szpit., 7. -
  Hacyk Franciszek - - Strz. - -?; 1 IV 1942, Czokpak, 19. -
  Hadała Ludwik - - Strz. - - 3 II 1920, Gniazda (Czechosłowacja); 23 VII 1942, Czirakiczi, CW. -
  Hadam Michał - - Strz. - -1905, ?; 22 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 23. -
  Hady Andrzej - - Kpr. - -29 XI 1892,?; 12111942, Tatiszczewo, CP, II, 35 a. -
  Hajbura Andrzej - - St. strz. - - 17 XI 1896, Zawidówka, p. Sambor (-); 6 III 1942, St. Kermine. -
  Hajduk Franciszek - - Strz. - -1909, Skrzeszów (?), p. Dębica; 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 231. -
  Hajdukiewicz Antoni - - Strz. - -15 VI 1923, Kropowszczyzna, p. Lida (-); 17 lU 1942, Narpaj, 5-3. -
  Hajtałowicz Stanisław - - Strz. - - 17 I 1909, Pistyń, p. Kosów Pakucki (-); 19 III 1942, Szachrisabz, CW, 80. - .
  Haliński Władysław - - Strz. - - 2 IX 1922, Jaksza, p. Pińsk (-); 30 VII 1942, Kenimech, CW, 169-1. . -
  Hałaburda Kazimierz - - Por. - - 1903, ?; 9 III 1942, Margelan. -
  Haładyj Władysław - - Kan. - 1924, Zygmuntówka, p. Stanisławów (-); 21 VII 1942, St. Kermine, 7-A-46 -
  Hałczak Władysław - - Strz. - - Augustów, w. białostockie; 28 VII 1942, St. Kermine, 5-B-2. -
  Hałsz Stanisław - - Kpr. - , 1898, ?; 10 VI 1942, Kermine, CM, 7-7-4. -
  Hałub Michał - - Plut. - -17 IX 1898, Rzęsna Polska, (?) p. Lwów (-); 30 VI 1942, Kermine, CM, 8-11-1. -
  Hałus Antoni - - Szer. - - 1900, ?; 13 III 1942, Kermine, CM, 1-9-2. -
  Hammer Józef - - St. sierż. - - 511 1895, Bóbrka, W. lwowskie (-); 811 1942, Ługowa. -
  Hamulewicz Eugeniusz - - Strz. - - 31 III 1917, Morawska Ostrawa (Czechosłowacja); 26 VI 1942, Kermine, CM, 8-6-3. -
  Handerek Jan - - Strz. - - 21 III 1902, Ją..;lo, w. krakowskie; 30 III 1942, Czokpak, 18. -
  Hanebach Tadeusz - - Strz. - - 12 XI 1912, Łanowiec, p. Sambor (-); 29 VII 1942, Kenimech, CW. -
  Hanower Wolt - - Stcz. - - 5 V 1920, Radom, W. kieleckie; 13 IV 1942, Guzar, CK. -
  Haupt Mieczysław - - Stcz. - 16 IX 1925, Morowszczyzna, W. Nowogródek (-); 15 VII 1942, Kenimech, CW, 147-2. -
  Hazenfus Bernard - - Ppor. - - 23 IX 1896, Warszawa; 12 1111942, Guzar, CW. -
  Helba Władysław - - Strz. - - 29 V 1899, Długa Łąka, p. Nowy Sącz; 25 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 54. -
  Heller Henryk - - Stcz. - - 26 VIII 1906, Lwów (-); 2 III 1942, Kermine, CM, I, 6-1. -
  Helman Antoni - - Strz. - -1917, ?; 7 XII 1941, Kołtubanka. - .
  Helman Dawid - - ppor. - - 1911, ?; 28 VI 1942, Kitab, CR. -
  Hemler Tadeusz - - Kpt. - -?; 2 III 1942, Kermine, CM, 1-4-2. -
  Herba Tomasz - - Strz. - -?; 25 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 30. -
  Herbeć Walenty - - Plut. - - 23 I 1898, Tyble, p. Wieluń; 13 IX 1942, Aszchabad, CP, 10. -
  Herman Janina - - - - 25 XII 1926, ?; 30 VI 1942, C. Szkoły"Junaczek w Karkin-Batasz. - junaczka
  Herman Marcin - - Plut. - - 11 XI 1899, Krynki, w. kieleckie; 19 III 1942, Guzar, CK, I, W-23. -
  Hess Stanisław - - Strz. - -15 VII 1914, Dwornowiec (?), p. Radomsko; 17 XII 1941, Tockie, CW. -
  Hładowski Mieczysław - - Strz. - 25 III 1917, Kuszelewo, p. Nowogródek (-); 6 V 1942. Narpaj. , -
  Hoc Kazimierz - - Strz. - .- 5 III 1921, Borysław, p. Drohobycz (-); Kerminei CW. -
  Hochhauser Dawid - - Ppor. - - 2 XII 1893, ?; 16111 1942!Margełan. -
  Hoffman Kazimierz Paweł - - Ogn. pchor. - - 20 II 1907, ?; 4 1111942, Merke. -
  Hofler Józef - - Kan. - -1903, Sławków, p. Olkusz; 8 XII 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 20. -
  Holender Władysław - - - - 8 V 1928, ?; 4 VII 1942, Guzar, CW, X, W-II. - junak
  Hołubowicz Konstanty - - Kpr. - - 23 IV 1901, Zaostrowicze, p. Nieśwież (-); 27 III 1942 Kenimech, CW, 82-1. - '
  Hołuj Stanisław - - - - 5 IX 1928, Ostrów, p. Sokal (-); 7 IV 1942, Wrewska, CP, 38. - junak
  Hołyński Antoni - - Ks. kapelan - -1915, Grabowce, p. Nadwórna (-); 3 IV 1942, Guzar, CW, II, W-27. - '
  Horbatowski Bolesław - - Plut - ~1899, ?; 9 1111942, Mergelan. -
  Hordyński Marian - - Kpr. - - 1907, Bustkanow, w. tarnopolskie (-); 24 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Horodecki Jerzy - - Strz. - -1908, Wereszczaki, p. Krzemieniec (-); 20 VII 1942, Guzar, CW, III, W-55. - '
  Horodok Kazimierz - - St strz. - -15 V 1900, ?; 15 II 1942, Tatiszczewo, CP, 11, 36a. -
  Horwat-Horbaczyński Aleksander - - Sierż. - - 6 XI 1897~ Kijów (-); 11 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Hrycaj Antoni - - Strz. - - 10 XI 1912, Czernichów, p. Tarnopol (-); 31 VII 1942, Kenimech CW, 170-2. - '
  Hryniak Marian - - Strz. - -1893, Rawa Ruska, w. lwowskie (-); 16 XI 1941, Tatiszczewo, CW, 5DP,14. . -
  Hryniewiecki Kazimierz - - Strz. - -16 VI 1922, Równe, w. wołyńskie (-); 12 VI 1942, Guzar, CK, VIII, C-11. -
  Hrynkiewicz Piotr - - Sierż. - - 29 VIII 1895, ?; 10 III 1942, Guzar, CK, II, 7. -
  Huber Edward - - Kpr. - -16 VII 1914, gm. Borowa, p. Mielec; 5 III 1942, SL Kermine, CW. -
  Hulewicz Stanisław - - Strz. - - 2 XII 1895, Święciany, w. wileńskie (-); 29 III 1942, Wysokie, C. szpit, 14. - .
  Hus Franciszek - - Strz. - - 15 VIII lfJ23, Doliniany, p. Rohatyn (-); 1 VII 1942, Jakkobak, -
  Huzarski Jerzy - - Strz. - - 4 V 1919, Leningrad (-); 5 IV 1942, Czokpak, 23. -
  IIczuk Józef - - Kpr. - - 18 II 1900, Przegubiny (?), p. Radzyń; 8 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 7. -
  Isalski Władysław - - Kan. - - 13 III 1909 (1899), Porszna (?), p. Lwów (-); 21 V 1942, Kenimech, CW, 90-2. -
  Iwan Klemens - - Szer. - - 23 III 1896, Modlin, w. warszawskie; 15 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej. -
  Iwanik (Iwaniuk) Józef - - Strz. - - 6 I 1913, Włodzimierzec, p. Żydaczów(-); 26 III 1942, Kenimech, CW, 80-4, -
  Iwanowski Bohdan - - Kpr. - - ,1903, Wierzbowo, p. WQłkowysk (-); 17 VIII 1942, Szachrisabz, 161. -
  Iwanowski Józef - - Strz. - - 1901, Jabłonów, w. tarnopolskie (-); 27 VI 1942, Kermine? CM, 8-7-1. -
  Iwańciów Stefan - - Bomb. - - 21 (25) XII 1918, Sokołów, p. Podhajce (-); 20 III 1942, Ługowa, CW. -
  Iwańczuk Julian - - Strz. - - 16 VI 1919 (1912), Szczeżec (?), p. Lwów (-); 10 VII 1942, St. Kermine, VII, 34. -
  Iwański Sergiusz - - Strz. - - 26 XI 1919, ?; 25 III 1942, Guzar,CK, II, C-25. -
  Iwańszuk Mikołaj - - St strz. - - 1900, Rymacze, p. Luboml (-); 2 VIII 1942, Guzar, CK, IV, W-44. . -
  Iwardowski Aleksander - - Strz. - -26 VIII 1898, ?; Podbereżnicko, p. Nieśwież (-); 4 VII 1942, Kenimech, CW, 132.. -
  Iwaszko Bazyli - - Sierż. - - 13 I 1893 (1897), Przemyśl; 27 VII 1942, S1, Kermine, 7-A-62. -
  Jabłonowska Wanda - - - - l XI 1923, Sokoły, p. Wysokie Maz.; 31 I 1942, -, ? - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Jabłoński Adam - - St. strz. - -1911, Nadorożna, p. Tłumacz (-); 28 V 1942,SL Kitab, cW. -
  Jabłoński Czesław - - Strz: - -19 IV 1897, Wilno (-); 5 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Jabłoński Jan - - Strz. - - 10 VII 1907 (1909), Ratniów, p. Łuck (-); 6111 1942, St. Kermine. -
  Jabłoński Mieczysław - - Strz. - - 1914, ?; 13 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Jabłuszewski Placyd - - plut. - - 1900, ?; 1 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 187. -
  Jacek Bazyli - - Strz. - -12 IX 1920, Koziejów, p. Dolina (-); 23 VI 1942, Wrewska, CP, 86. -
  Jachiroek Józef Tadeusz - - Strz. - 20 II 1923, Czarcyce, p. Włodzimierz (-); 5 III 1942, Kenimech, CW, 11. -
  Jachniewicz Edward - - plut. - -1900, Miczyn, p. Hrubieszów; 15 VIII 1942, SL Kitab, CW. -
  Jaćków Mikołaj - - Strz. - -?; 18 X 1941, Tockie, CW. -
  Jakielski Władysław - - Strz. - -1898, ?; 12 III 1942, Guzar, CK, XI-9. -
  Jakowczuk Iwan - - Strz. - -1883, Zasady, w. tarnopolskie (-); 3 X 1941, Tockie, CW. -
  Jakowiecki Eugeniusz - - - 1927, Małe Ostrowczyce, p. Nieśwież (-); 12 IV 1942, Guzar, CW, III, W-IZ. - junak
  Jakszta Edmund - - - 8 I 1927, Wola Korybutnia, p. Krzemieniec (-); 7 VII 1942, Guzar, CW, I, W--46. - junak
  Jakubczyk Andrzej - - Strz. - - 25 X 1905, Pratnik-Kaszk (?), p. Olkusz; 25 V 1942, St. Kermine, 6-28. -
  Jakubowski Catko - - Strz. - ,1888, ?; 7 XI 1941, Tockie, CW. -
  Jakubowski Jan - - Strz. - 8 IX 1897, Załuże, p. Krzemieniec (-); 11 VII 1942, Guzar, CK, II, V-53. -
  Jakubowski Jerzy - - Kpr. pchor. - - 5 VII 1919 (1918), Łomża, w. białostockie; 9 III 1942, Narpaj, -
  Jakubowski Józef - - Mjr - - 30 V 1894, Zwirble, p. Lida (-); 5 II 1942, Tatiszczewo, CW, -
  Jakubowski Stanisław - - Strz. - -10 II 1909; 25 III 1942, Guzar, CK, III, C-19. -
  Jakus Syłwester - - Strz. - 10 II 1921, Świątniki, p. Sandomierz; 3 IV 1942, Dżałał-Abad, CP 5 DP, 64. -
  Jampolski Jerzy, Maksymilian - - Ppłk - -lat 64; luty 1942, Buzułuk. -
  Jamrozik Tadeusz - - Strz. - - 20 I 1919, Rzeki Małe, p. Częstochowa; 25 III 1942, Kara-su. -
  Janas Szczepan - - Ppor. - - 21 XI 1912, Zawada, p. Frysztat (Czechosłowacja); maj 1942, Kazachstan. -
  Janczalik Marian - - - -?, styczeń 1928, Rzeszów, w. lwowskie; 25 VII 1942, Wrewska, CP, 124. - junak
  Janczewska Zofia - - - - 31 III 1898, Mozyrz, -; 5 IV 1942, Guzar, CK, II, W-32. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Janczewski Ignacy - - Strz. - 31 VII 1906, Mińsk (-); 22 VII 1942, Guzar, CK, VI, W-25. -
  Jandy Roman - - Bomb. - - 23 VI 1914, Wąsowo, p. Poznań; 13 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Janelt Bronisław - - Strz. - - 13 IX 1911, Dorumrów (?), p. Kępno; 12 XII 1941, Tockie, CW. -
  Jania Wincenty - - St. sierż. - -W X 1897, Mszana Dolna', w. krakowskie; 10 VIII 1942, Guzar, CW, IV, 14. -
  Janicki Stanisław - - Sierż. - -17 II 1899, Sosnowiec; 18 X 1941, Tockie, CW. -
  Janicki? - - Szer. - - 1916, ?; 13 VIII 1942, Kermine. -
  Janiga Antoni - - Strz. - - 28 VIII 1922, Białkowce, p. Zborów (-); 9 III 1942, Guzar, CK, III, 8. -
  Janik Stanisław - - Strz. - - 11 XII 1905, Białkogów (?), w. poznańskie; 6 VII 1942, Szachrisabz, CW,91. -
  Jankiewicz Tadeusz - - Strz. - - 9 VI 1918, Lubaczów, w. lwowskie, 17 VI 1942, Kermine, CM, 7-12-3. -
  Jankowski Bronisław - - Strz. - - 1 III 1896, Warszawa; 22 V 1942, Guzar, CK, V, W-3. -
  Jankowski Ignacy - - Strz. - -1904, Koniuchy, p. Lida (-); 2 VIII 1942, Kitab, CW. -
  Jankowski Józef - - Strz. - 24 III 1911, Wobale, k. Wilna (-); i2 XII 1941, Tockie, CW. -
  Jankowski Kazimierz - - Strz. - 10 V 1907, Czyszczowławy, p. Grodno (-); 19 VII 1942, Szachrisabz, CW, 140. -
  Jankowski Michał - - Plut. - , 1902, 1; 31 V 1942, Kermine, CM, 6-12. -
  Jankowski Wincenty - - Strz. - - 1923, ?; 18 III 1942, Margelan. -
  Jankowski,Cezary - - Ul. - - 25 II 1923, Gowiejki, w. wileńskie (-); 23 VII 1942, Kenimech, CW,158-2. -
  Janocha Piotr - - Strz. - -; 1915, Bęczków, w. kieleckie; 30 VII 1942, Szachrisabz, CW, 182. -
  Janowski Czesław - - Plut. - - 1908, ?; 26 IV 1942, Guzar, CK, III, W-38. -
  Janowski Mikołaj - - ppor. - -1 I 1899, Suraż, p. Krzemieniec (-); 7 II 1942, Guzar, CW. -
  Janusz Wojciech - - Strz. - -16 IV 1908, Gniewczyna, p. Przeworsk; 14 VIII 1942, Aszchabad, CP, 11. -
  Januszkiewicz Wacław - - Kpr. - -1906, Maciejuny, p. Święciany (-); 1 VI 1942, Kitab, CW. , -
  Januszkiewicz Wacław - - Strz. - - 1920, Dajnówka, p. wileńsko-trocki (-); 28 VI 1942, Kitab, CW. -
  Januszko Adam - - Strz. - -1919, ?; 6 VIII 1942, Kermine, CM, 2-17-2. -
  Janyska Andrzej - - St. strz. - -5 XI 1901, Berlin (Niemcy); 27 II 1942, Dżałał-Abad, CP, SDP, 16. -
  Jara Franciszek - - St. strz. - -1913, Kaniów, p. Lwów (-); 8 VII 1942, SL Kitab, CW. -
  Jaraszkiewicz Wincenty - - Strz. - - 28 XII 1'905, Bozewisko (?), p. Turek; 29 VII 1942, Szachrisabz CW,177. -
  Jarecki Jan - - Strz. - - 24 XII 1922, Konowiec, p. Baranowicze (-); 7 VI 1942, Kenimech, CW 111-2. -
  Jarmoliński Franciszek - - Sap. - 2 IV 1898, Zosła, p. Słuck (-); 22 V 1942, Guzar, CK, -
  Jarocka Maria - - - -3 I 1926,Dąbrówka,p. Baranowicze(-); 5 VII 1942, Guzar, CW, I, W-40. - junaczka
  Jarosiński Stanisław - - Sierż. - -1 X 1897, Jastrzębie, p.Grójec; 14 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-S. -
  Jarosławski Józef - - Strz. - - 6 IV 1923,Oleszów, w. stanisławowskie (-); 18 III 1942, Szachrisabz, CW, 34. - ,
  Jarosz Antoni - - Kpr. - L 14 XII 1899, Modlin, w. warszawskie; 14 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 12. -
  Jarosz Józef - - Plut - 10 III 1896, Kroczew (?), p. Iłża; 22 III 1942, St. Kermine, CW, IV, 61. -
  Jarzębkowski (Jażąbkowski) Stefan - - Kpr. - -1896 (1898), Równe, w. wołyńskie (-); 7 VIII 1942, Kermine, CM, 1-12-2. -
  Jarzębowski Kazimierz - - Szer. - -1903, Płock, w. warszawskie; 28 VII 1942, Szachrisabz;CW, 171. -
  Jasiński Alfons - - Plut. - - 1904, Uniszki, p. Mława; 13 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 240. -
  Jasiński Antoni - - Strz. - 15 III 1921, Kończaki Stare, p. Stanisławów (-); 7 III 1942, Guzar, CK, VII, 15. -
  Jasiński Ignacy - - Strz. - - 1912, Majkowo, p. Sierpc; 24 VII 1942, Szachrisabz, CW, 153. -
  Jasiński Ludwik Jan - - Plut pchor. - - 3 VII 1913, Truskawiec-Zdrój (?), p. Drohobycz (-); 8 III 1942, Kermine, CM, 1-7-2. - .
  Jasionek Stefan - - Strz. - - 3 11915, Bochnia, w. krakowskie; 14 IV 1942, Guzar, CK, III, W-16. -
  Jaskóła Jan - - Strz. - - 20 XII 1913, Antosia, p. Brody (-); 6 V 1942, Kara-su. -
  Jaskulski Wincenty - - Strz. - - 19 VII 1904, Drwały, p. Płock; 23 III 1942, Ługowa, -
  Jaszczur Adam - - Kpr. - - 10 XII 1910, Brzesko, w. krakow~kie; 27 III 1942, St. Kermine, 4-11. -
  Jata Jan - - Kpr. - -16 XII 1898, ?; 18 III 1942, Guzar, CW, 833. -
  Jaworski Michał (Mikołaj) - - Kpr. - - 3 I 1918, Łuniniec, w. poleskie (-); 8 V 1942, Dżałal Abad, CP, 5 DP, 81. - .
  Jaworski Stanisław - - Kpr. - - 1897, ?; 1942, SzpiL radziecki, Kitab. -
  Jazowit Stanisław - - Strz. - - 8 V 1901, Czerniowice, p. Kobryń, w. poleskie (-); 13 VII 1942, Kenimech, CW, 144-6. -
  Jaźwińska Irena - - - - 4 III 1925, ?; C. Szkoły Junaczek w Karkin-Batasz. - junaczka
  Jażąbkowski Stefan - - Kpr. - - patrz Jarzębkowski Stefan. -
  Jąźwiński Daniel - - St. strz. - -31 VIII 1897, Równb, w. wołyńskie (-); 29 III 1942, SL Kermine, IV, 71. -
  JedlińskiZygmunt - - Strz. - -21 II 1925, Augustów, w. białostoskie; 6 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-2. -
  Jelaszkiewicz Kazimierz - - Kpr. - -1904, Daugavpils, Łotwa (-); 4 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 79. -
  Jeł Edward - - - 9 I 1925, Kol. Klepkie, p. Stanisławów (-); 29111 1942, Gizar, CW,II, W-16. - junak
  Jentas Zofia - - - - 8 XII 1925, Górczyn (?); p. Łomża; 6 VII 1942, Guzar, CW, I, W-41. - junaczka
  Jermakowicz Jan - - Sap. - - 13 III 1913, Tomsk (-); 10 III 1942, SL Kermine, III, 36. -
  Jeśkowiak Franciszek - - Kpr. - - 27 I 1899, Bukowice, p. Leszno; 24 VI 1942, St. Kermine, 6-A-44. -
  Jewsiewicki Bolesław - - Kpr. - - 26 VII 1905, Wielkie Łuki (-); 25 VI1942,Szachrisabz, CW, 87. -
  Jezierski Jan - - Strz. - -15 I 1900, Giżgajłowo (-); 2711 1942, Kermine, CW, II, 5. -
  Jezioro Jan - - Strz. - -11 IX (XI), 1920, Wola Radziszowska, p. Myślenice; 15 VII 1942, Kenimech, CW, 142-2. -
  Jędruch Władysław - - Por. - - 17 VII 1901, Sułkowszczyzna, p. Mościska (-); 31 III 1942, St. Kermine, IV, 5. - ,
  Jędrych Józef- - - Strz. - 1901,?; 13 VI 1942, Kitab, CW. -
  Jędrzejewski Stanisław - - Por. - -24 III 1900, Biała, p. Rawa Mazowiecka; 5 III 1942, Ługowa. -
  Jędrzejewski Stefan - - Por. - -1903, p. Warszawa; 27 III 1942, Mankent, CW, -
  Johan Jan - - Strz. - 22 XII 1920, Michałów, gm. Użuczyn (Użyniec), p. Dubno (-); 29 III 1942, Guzar, CK, 3-IlI, C-20. -
  Johan Stanisław - - Strz. - - 8 V 1899, Podlodowa, p. Tomaszów 'Lubelski; 14 VII 1942, Guzar, -
  Jopek Leon - - Strz. - -1917, Lwów (-); 13 X 1941, Tockie, CW. -
  Jowik Tadeusz - - Strz. - - 27 XII 1921, Borysław, p. Drohobycz (-); 2 IV 1942, St. Kermine, CW, IV, 13. . - I
  Jóźwiak Józef - - Strz. - 19 III 1901, Malinowo, p. Ostrołęka; 24 VI 1942, Kermine, CM, 8-6-4 -
  Jóźwiak Stanisław - - St sierż. - - 23 IV 1897, Kutno, w. łódzkie; 29 III 1942, Guzar, CK, II, W-18. -
  Juchniewicz Władysław - - Strz. - - 1913, Popaje, p. Wilno (-); 6 V 1942, Guzar, CK, VI, -
  Jugo Stanisław - - Kpr. - -15 XII 1909, Zalesiany, p. Tarnobrzeg; 2211 1942, SL Kermine. . -
  Jundziłł Edmund - - por. - - 5 II 1902, Biduńce,p. Lida (-); 9 III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej;, 8. -
  Jungier Henryk - - St. strz. - - 29 IV 1902, Lwów (-); 12 IV 1942, Guzar, CW. -
  Jur Michał - - Strz. - - 23 IX 1904, Lwów (-); 8 III 1942, St. Kermine. -
  Juran Benedykt - - Strz. - - 16 (15) VIII 1898, Jurany, p. Brasław (-); 9 V 1942, Kenimech, -
  Jurczak Aleksander - - St strz. - -1 VIII 1895, Karskie; 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 198. -
  Jurecki Józef - - Kpr. - - 14 XI 1902, Kamień, p. Rybnik; 27 III 1942, SL Kermine, CW, IV, 5. -
  Jurewicz Michał - - Strz. - -7 II 1901, Soltysy, p. Rawa Ruska (-); 14 III 1942, Narpaj, CW. -
  Jurgielewicz Sylwester - - Strz. - - 28 VIII 1905, Makuny, p. Wołożyn (-); 21 VII 1942, Kenimech, CW, 152-2. , - '
  Jurkiewicz Józef - - Ul. - - 12 IV 1912, Kończyska, p. Brzesko; 6 VII 1942, Kenimech, CW, 149-2. -
  Juszkiewicz Konstanty - - Strz. - -?; 27 III 1942, Guzar, CK, III, C-12. ' -
  Juśko Piotr - - Kpr. - - 25 VI 1898, Krzemień p. Janów Lubelski; 12 III 1942, Kermine, CW. -
  Jużyniec Michał - - Strz. - -?; 14 III 1942, Narpaj, 4-3. -
  Kabiński Adam - - - -1927, Konabyńce; 16 VII 1942, Kermine; CM, 6-16-3: - junak
  Kaczanowski Wacław - - Strz. - - 7 XII 1918, Czeski Gaj, p. Zdołbunów (-); 6 VII 1942, SL Kermine, CW. -
  Kaczmar Władysław - - Strz. - -1911, Dobro~in, p. Żółkiew (-); 31 III 1942, Guzar, CK, II, -
  Kaczmarczyk Leopold - - Strz. - -15 XI 1913, Sarny (-); 3 VIII 1942, Kenimech, CW, 178-2. -
  Kaczmarek Antoni - - Strz. - -26 X 1919, Grodowice, p. Dobromil (-); 22 V 1942, St. Kermine, 4-11. -
  Kaczmarek August - - Strz. - - 1916, Będzin; 15 III 1942, Mankent, CW. -
  Kaczmarek Sylwester - - St. strz. - , -1916,7; 9 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 228. -
  Kaczmarek Wilhelm - - Kpr. - - 5 IV 1897, Repty Nowe, p. Tarnowskie Góry; 11 V 1942, SL Kermine,2-9. -
  Kaczorowski Gothard - - Mjr - -?, Bawarów,p. Tarnopol (-); 10 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-7. -
  Kaczyński Stanisław - - St. strz. - - 24 VIII 1916, Kadzyń Stary (?), p. Wysokie Mazowieckie; 25 III 1942, Aszchabad, CP, 13. -
  Kaczyński Włodzimierz - - Chor. - - 21 V 1890, Warszawa; 31 III 1942, St. Kermine. -
  Kagan Leon - - Ppor. - - 25 V 1893, Międzyrzecz, p. Radzyń; 27 IV 1942, Kenimech, CW, 104. -
  Kajdas Roman - - Strz. - - 2 VII 1923, Kadłajówka; 16 V 1942, Szachrisabz, CW, 57. -
  Kajder Józef - - Ul. - -listopad 1905, Grzęska (?), p. przeworsk; 14 III 1942, Kenimech, CW, 50. -
  Kaldik Karol - - Strz. - -1917, Piełatkowce, w. tarnopolskie (-); 11 VIII 1942, SL Kifab, CW. -
  Kalinowski Stanisław - - Strz. - - 5 XII 1921, Wybudów, p. Brzeżany (-); 3 III 1942, Narpaj. -
  Kalinowski Władysław - - Strz. - -1911, Wąsosz, p. Szczuczyn; 1 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kalińska Barbara - - - - 25 VIII 1925, Klimka, p. Brześć n. Bugiem (-); 15 V 1942, Guzar. - junaczka
  Kaliński Jan - - - - 23 IX 1928, Kreta, p. Sarny (-); 9 V 1942, "Guzar, CW, IV, W-21. - junak
  Kalisz Walerian - - Kpr. pchor. - - 26 X 1919, Komańcza, p. Sanok, 25111 1942,Kenimech, CW, 80-1. -
  Kaliszewski Stanisław - - Bomb. - -1911, Wierzchownia, p. Rypin; 7 VIII 1942, Szachrisabz, CW, -
  Kallas Paweł - - Bomb. - -1915, Tuchola, p. Chojnice; 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 196. -
  Kałwa Piotr - - Strz. - -1922, Biła Szlachecka, p. Lwów (-); 7 VIII 1942, Kermine, CM, 3-13-3. -
  Kamińska Filipina - - - -4 III 1899, Lwów (-); 25 VI 1942, Guzar, CK, II, C-49. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Kamiński Aleksander - - Strz. - - ?; 24 II 1942, Kermine, CM, I, 2-3. -
  Kamiński Józef - - Strz. - -10 IV 1899, Łąka, p. Łuck (-); 4 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kamiński Ksawery - - Strz. - - 14 V 1923, Nieśwież, w. nowogródzkie (-); 20 VII 1942, Kenimech, CW, 151-2. -
  Kamiński Stanisław - - Strz. - -1906, Warszawa; 27 IV 1942, Mankent, CW. -
  Kamiński Tadeusz - - Strz. - 15 XII 1923, Wilno (-); 8 VII 1942, Kermine, CM, 8-1~2. -
  Kamiński Zygmunt - - Pobor. - .-1 III 1902, Radziwiłłów, w. poleskie (-); 28 II 1942, St. Kermine, CW, 2,9. -
  Kamiński Zygmunt - - Kpr. - - 21 IV 1900, Łąka, p. Łuck (-); 28 III 1942, St. Kermine, 2-9. -
  Kamionko Paweł - - Strz. - - 12 VII 1920, Horodzieje, p. Nieśwież (-); 11 VI 1942, Kenimech CW, 114. - '
  Kamont, Józef - - Strz. - , 20 III 1909, Leśniki, p. 'Bielsk Podlaski; 4 VIII 1942, Kermine, CM, :1-17-3. -
  Kania Stanisław - - Strz. - - 30 VIII 1913, Czeladź, p. Będzin; 30 V 1942, St. Kermine. -
  Kaniuk Edward - - Strz. - - 9 XI 1915, Nur, p. Ostrów Maz.; 5 V 1942, Szachri~abz, CW. -
  Kantorski Eugeniusz - - Strz. - -10 XII 1923, ?; 19 VII 1942, Tatiszczewo, CP, 27a, II: I -
  Kapusta Ludwik - - Strz. - -1902, Chrzanów (?),p. Garwolin; 30 VII 1942, Szachrisabz, CW, 183. -
  Kapuściński Konstanty - - Kan. - -19 IX 1914, Klukowicze, p. Brześć n. Bugiem (-); 15 V 1942, SL Kermine, CW. -
  Karanik Wincenty - - Strz. - -15 I 1910, Rudniki, p. Wołożyn (-); 14 VII 1942, Kenimech, CW, 144-1. . -
  Karaś Jakub - - Sierż. - -16 11904, Olszyny, p. Gorlice; 14 VII 1942, Kenimech, CW, 144-1ł. -
  Karaś Jan - - st sierż. - - 1895, ?; 28 IV 1942, Mankent, CW. -
  Karczewski Adam - - Plut. - 1898, Deraźne, p. Kostopol (-); 16 II 1942, Wrewska, CP, 4. -
  Karczewski Rafał - - Bomb. - 11 XII 1894, Dojlidowo, p. Dzisna (-); 21 VIII 1942, Aszchabad,-CP,12. . -
  Karczewski Władysław - - Strz. - -25 IX 1920, Dzikowo, p. Dzisna (-); 17 III 1942, Guzar, CK, I, W-7. -
  Kardasz Józef - - Strz. - - 6 X 1916, Łódź; 16 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Karliszczuk Grzegorz - - Sap. - - 15 II 1915, Terenowce; 9 III 1942, SL Kermine, III, 33. -
  Karmelita Piotr - - Strz. - - 2 XI 1919, Zakrzewka, p. Tłumacz (-); 27 III 1942, Czokpak, CO, 31. - ,
  Karolak Ryszard - - Strz. - -1913, ?; 27 VII 1942, , SL Kitab, CW. -
  Karolczyk Jan - - Plut. - -?; 17 III 1942, Guzar, CK, I, W-16. - ,
  Karolczyk Mieczysław - - Strz. - -18 IX 1900, Główno (?), p. Brzeziny; 7 IV 1942, St. Kermine, II, 14. -
  Karpiński Bronisław - - Strz. - - 20 V 1898, Tarnopol (-); 24 III 1942, Kara-su. -
  Karpowicz Bolesław - - Ul. - - 26 I 1903, Homisowszczyzna, p. Nieśwież (-); 4 VII 1942, Kenimech, CW, 133-3. -
  Karpowicz Lucjan - - Strz. - -1 I 1919, Ruściągi, p. Brasław (-); 5 VII 1942, St. Kermine, VII,19. -
  Karpowicz Paweł - - Strz. - -1925, Wojcieszyn, p. Kosów Poleski (-); 6 VI 1942, Guzar, CK, VI W-33. -
  Karski Franciszek - - Kpr. - ~l X1897, Rota, p. Rawa Ruska (-); WIlI 1942, Narpaj, CW, 1-5. -
  Kartonowicz Bronisław - - Sap. - - 2 II 1899, Ozukolny, p. Oszmiana (-); 1 III 1942, St. Kermine,3-48. , -
  Kartonowicz Stanisław - - Kpr. - -1900, Komieliszki, p. Oszmiana (-); 9 VIII 1942, Szachrisabz, CW,226. . -
  Karwowski Kazimierz - - Strz. - - 5 XI 1913, Burzyn, p. Łomża; 27 VI 1942, Dżałał-Abad, CP,5 DP, 98. -
  Kasprzak Józef - - St. sierż. - -27IV (9) 1888, Grochowe, w. krakowskie; 17 XI 1941, Tockie, CW. -
  Kaszczyszyn Henryk - - Kpr - -1907, Nowtynów, w. stanisławowskie (-); 24 VII 1942, SL Kitab, CW. -
  Kaszczyszyn Stefan - - Strz. - - 22 XII 1910, Marty~ów, p. Rohatyn (-); 23 VIII 1942, Aszchabad, CP, 14. -
  Kaszubowski Józef - - Kan. - - 9 II 1913, Kolicz Pomorski (?), p. Kościerzyna; 22 IV 1942, Dżałał Abad, CP, 5 DP, 76. -
  Kaś Franciszek - - Strz. - - 19 IV 1915, ?; 19 III 1942, Guzar CK, I-W-21, -
  Kauss Józef - - Sierż. - -4 II 1892,'Gołejówka (?), p. Rawicz; 22 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 14. -
  Kawa Jan - - Strz. - - 10 VI 1910, Lubanowa (?), p. Tarnów; 20 VII 1942, Guzar, ew. -
  Kawa Wojciech - - Strz. - -22 III 1899, Lipniki, p. Mościska (-); 26 II 1942, St. Kermine, II, 2. -
  Kawecki Tadeusz - - ppłk dypl. - - 28 V 1886, Ropa, p. Gorlice; 21 X 1941, Dżyżak, -
  Kazała Józef - - St. strz. - -5 IX 1897, Pobiedna, p. Dubno (-); 1 III 1942, Kermine, CM, 1-3-3. -
  Kazimierczak Zygmunt - - Strz. - -1920, Ostrołęka, w. warszawskie; 23 IV 1942, Kitab, CW. -
  Kazimierczyk Benedykt - - Plut - - 20 I 1903, ?; 9 In 1942, Guzar, CK, XII, 4. -
  Kątnik Andrzej - - Strz. - - 26 X 1906, Zołynia, p. Rzeszów; 4 III 1942, Kenimech, CW, 8. -
  Kempa August - - Strz. - -1915, Ostrów Maz., w. warszawskie; 27 IV 1942, Mankent, CW. -
  Kędzierski Jerzy - - Strz. - - 30 XI 1923, ?; 23 III 1942, Guzar, CK, I, C-32. -
  Kęsek Józef - - Sierż. - - 1898, Osieczany, p. Myślenice; 24 V 1942, Guzar, CK, V, W-6. -
  Kielar Henryk - - Strz. - 27 IV 1902, Łany, p. Bóbrka (-); 2 VIII 1942, Kermine, CM, 6-19-3. -
  Kiełbasa Józef - - Strz. - -1914, Winniki, w. lwowskie (-);29 III 1942, Wysokie, C. szpit, 14. -
  Kiełpiński Bolesław - - Plut. - - 26 XI 1917, Zdroje, p. Tuchola; 25 VIII 1942, Aszchabad, CP, 15. -
  Kiernożycki Edward. - - Strz. - ~ 13 VII (VIII) 1912, Łozinki (-); l) VII 1942, Kenimech, CW, 140-1. ! -
  Kiersnowski Zygmunt - - Ul. - - maj 1889 (1899), Druskieniki, p. Grodno (-); 1 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5DP, 59. -
  Kijowski Konstanty - - Sap. - - 5 V 1888, Korzeń p. Dubno (-); 23 VII 1942, Gu.z..ar, CK, VI,W-39. -
  Kijowski Tadeusz - - - - 1925, Lubiczów (Lubieszów), w. poleskie (-); 26 VII 1942, Kermine, CW,6-16-1. - junak
  Kikiewicz Roman - - Kpt. - - 8 VIII 1894, Medenice, p. Drohobycz (-); 8 VIII 1942, Guzar. -
  Kilian Józef - - Strz. - - 22 VII 1920, Pustomyty, p. Lwów (-); 30 X 1941, Tatiszczewo, CW, 5DP,5. -
  Kimbar Stanisław - - Strz. - - 1920, ?; 22 VI 1942, SL Kitab, CW. -
  Kiniarz Adam - - Strz. - - 1918, Przemyśl, w. Iwowskie~ 15 IV 1942, Guzar, CK, III, W-24. -
  Kisała Paweł - - Bomb. - -8 IX 1899, Ludwikówka, p. Rohatyn (-); 25 V 1942, Kenimech, CW, 93-1. -
  Kisiel Józef - - - -12 III 1920, Przeworsk, w, lwowskie, 19 V 1942, G1,lzar, CW, VII, C-6. - junak
  Kiszkiel Bronisław - - St. strz. - - 18 X 1899, ?; 25 III 1942, Guzar, CK, II, W-l. -
  Kitmacher Leib - - Strz. - - 15 IX 1913, ?; 30 VII 1942, Szachrisabz, CW, IX. -
  Klaczkówna Helena - - - - 22 III 1922, Sienkiewicze, p. Krzemieniec (-); 3 VI 1942, Guzar, ew, IX, C-24. - junaczka
  Klaimah Abram - - Strz. - - 13 III 1914, ?; 13 III 1942, St. Kermine. -
  Klecki Stanisław - - Strz. - - 26 (27) VII 1923, Waniów, p. Sokal (-); 21 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-32. -
  Kleczewski Mojżesz - - Strz. - -1912, Włocławek, w, pomorskie; 10 V 1942, Guzar, CW. -
  Kleczkowski Władysław - - Szer. - -1894, ?; 31 III 1942, Kermine, CW, III, 3-1. -
  Klegień Jan - - Kan. - -17 V (VI) 1911, Stuśnia (?), p. Włodawa; 6 VII 1942, Guzar, CK, 1, W-47. -
  Klepacki Franciszek - - St strz. - -1908,; 18.VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 25. -
  Klepacki Mieczysław - - Strz. - -10 VII 1904, Przemyśl, w.lwowskie;28II 1942, Guzar, CK, II, 10. -
  Klepałów (Klepała) Aleksander - - Strz. - - 7 III 1922, Beresteczko, p. Horochów (-); 26 III 1942, Kermine, CM, III, 1-5. -
  Klepetow Eugenia - - - - 25 VI 1927, Zołczówka, p. Dubno (-); 28 VI 1942, Guzar, CW, III, C-45. - junaczka
  Kleszek Stanisław - - Strz. - -1918, ?; 13 III 1942, Czokpak, ,:::. obozowy, 18. -
  Klęk Wawrzyniec - - Plut - - 1898, Grodno, w. białostockie (-); 5 IV 1942, Guzar, CK, II, W-37. - ~
  Klęska Franciszek - - Strz. - -lO X 1913, Gdów, w. krakowskie; 13 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-3. -
  Klimakowski Tadeusz - - Strz. - -13 IV 1919, Derłów, p. Żydaczów (-); 13 IV 1942, St. Kermine, III, 46 a. -
  Klimaszewski Bolesław - - Strz. - -"- 1920, Łyntupy, p. Święciany (-); 11 VIII 1942, SL Kitab, .CW. . -
  Klimkiewicz Franciszek - - uł. - - 19 VIII 1919, Facimiech, p. Kraków; 28 VII 1942, Kenimech, CW, 163-1. -
  KlimkiewiczWładysław - - Sap. - 25 X 1923, Polikrowy, p. Brody (-); 24 III 1942, Guzar, CK, 1, C-37. -
  Klimowicz Aleksander - - Strz. - - 20 XII 1897, Wilno (-); 23 VI 1942, St. Kermine, CW -
  Klimowicz Zachar - - Strz. - 10 IV 1909, Ładź, p. Stolin (-); 16 II 1942, St. Kitab, CW. -
  Kliński Kazimierz - - Strz. - - 4 III 1913, Łocisło (?), p. Sieradz; 20 VII 1942, Czirakiczi, CW. -
  Klubowicz Jan - - Sierż. - 22 X 1902, Stawarowo (?), p. Sokółka; 19 III 1942, St. Kermine 4-53. ' -
  Kluczyński .Kazimierz - - - - 25 VII 1926, paranowicze, w. nowogródzkie (-); 17 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-15. - junak
  Kluczyński ? - - St. strz. - - 1905, ?; 30 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Kładusz Marian - - Plut. - - 28 VII 1912, ?; 26 1111942, Guzar, CK, II, W-7. -
  Kłenik Stefan - - Strz. - -1914, ?; 6 VIII 1942, St. Kermine, CW. -
  Kłonica Franciszek - - Strz. - -1903, Chociłów (?), w. kieleckie; 30 IX 1941, Tockie, CW. -
  Kłonica Józef - - Sap. - -1901, Bogdauówka, w. krakowskie; 13 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kłopotowski Piotr - - Wachm. - - 6 VI 1897, Czerniatyń (-); 16 III 1942, Czokpak, C, przy stacji zbornej, 13. -
  Kłos Jan - - Strz. - -1905, Kamienica (?), p. Siedlce;.3 VII 1942, Sachrisabi, CW, 206. -
  Kłosiński Eugeniusz - - Strz. - - 26 I 1921, Kępy, p. Biała, w. krakowskie; 27 III 1942, Kenimech, CW,82-2. -
  Kłosowski Stanisław - - St. strz. - - 1897, Białystok; 18 VII 1942, St. Kermine, 7-A-32. -
  Kłusek Tadeusz - - Kan. - - 23 III 1905, Zabrotówka (?), p. Rzeszów; 23 III 1942, Czokpak, C. Przy stacji zbornej, 18. -
  Kłuskówka Irena - - - - 20 VI 1927, Dąbrówka, p. Baranowicze (-); 23 VI 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Kłuszeja Henryk - - Rtm. - - 1902, ?; 1942, Margelan. -
  Kmieć Stanisław - - Kan. - 6 IV 1923, Lwów (-); 16 VIII 1942, Aszchabad, CP, 16. -
  Kmieć Władysław - - Strz. - - ?; 27 III 1942, Czokpak, 11. - .
  Kmiotek Stanisław - - Sap. - -5 IV 1904, Sosnowiec, p. Będzien; 9 VIII 1942, Guzar, CK, VIII, 14. -
  Knapp Józef - - Wachm. - - 28 V 1896, Poręby-Huta-Dynów, p. Brzozów; 8 III 1942, Guzar, CK, VIII, 14. - '
  Knieja Antoni - - Strz. - - 13 VI 1911, Sosnowa Wola, p. Janów Lubelski; 17 VII 1942, Kenimech, CW, 150-2. -
  Knoll Daniel - - Strz. - - 16 VIII 1905, Hycowala (?), p. Opatów; 29 III 1942, Kitab, CW. -
  Knopek Alfons - - Kpr. - - 6 V 1908, Tuchola, w. pomorskie; 17 III 1942, Czokpok, CO, 7. -
  Knopf Michał - - Kpr. - - 15 III 1907, Posięcz, p. Stanisławów (-); 7 IV 1942, Czokpak, CO,36 b. - '
  Knotora Mieczysław - - Strz. - 1921, Dołagawa (?), w. lwowskie; 30 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kobak Aleksander - - Strz. - - 29 XII 1918, Moskwa (-); 20 III (I) 1942, Narpaj, 7. -
  Kobiałko Michalina - - - 1924, Domaradz, p. Brzozów; 2 VIII.1942, Guzar, CW, VIII, C-41. - junaczka
  Kobus Franciszek - - Strz. - -28 IX (XI) 1914, Butki (?), p. Łęczyca; 61V 1942, Klfnimech, CW, 84-1. -
  Kobylak Kazimierz - - Strz. - -1922, Ugrynów, w. stanisławowskie (-); 29 VII 1942, Kermine, CM, 8--19-1. -
  Kobylakiewicz Bronisław - - Strz. - - 10 V 1911, Humniska,p. Brzozów; 12 VII 1942, Aszchabad, CP,17. -
  Kobyra Jan - - Strz. - - 15 IV 1901 (?), p. Sandomierz; 18 III 1942, Kara-su. -
  Koc Franciszek - - Sierż. - 11 XI 1897, Nowogródek (-); 26 III 1942, Czokpak, C. przy sto zbornej, 18. -
  Kocan Tadeusz - - Sap. - - 13 (5) V 1922, Krąglak, p. Brody (-); 21 IV 1942, Guzar, CK, III, W-32. -
  Koch Józef - - Strz. - - 11 IV 1906, Zezowo; 13 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 244. -
  Kochanowski Henryk - - St. strz. - - 5 V 1912, Warszawa; 20 III 1942, Kok-Jangak, CM. -
  Koczocik Franciszek - - Strz. - - 27 II 1908, Prusinów, p. Sokal (-); 28 V 1942, Guzar, CK, V, W-12. -
  Koczorowski Edmund - - Płk - - lat 64, Zytomierz (-); luty 1942 w Jarosławiu, w drodze z Wołogdy do Kujbyszewa. -
  Kodybka Kazimierz - - Strz. - -l0 VI 1925, Równe, p. Kałusz (-); 28 VII 1942, Kenimech, eW, 164-1. -
  Kodź Aleksander - - Strz. - -20 IV 1899, Oszmiana, w. wileńskie (-); 27 IV 1942, Dżałał-Abad, CP,5 DP, 78. -
  Kogut Feliks - - - - 1930, Annówka, p. Sok~l (-); 30 IV 1942, Szachrisabz, CW, 123. - junak
  Kogut Stanisław - - - -1925, Rolikówka, p. Sokal (-); 26 III 1942, Szachrisabz, CW, 113. - junak
  Kogut Tadeusz - - Strz. - -7 IV 1920, Brody (-); 2 IV 1942, Czokpak, CO, 35d. -
  Kogut Władysław - - - -1931, Annówka, p.ISokal (-); 26 III 1942, Szachrisabz, C;W, 19. - junak
  Kojałowicz Mikołaj - - Strz. - - 9 V 1890, Boża Wola, p. Brasław (-); 8 VI 1942, Sto Kermine, 5-A-51. -
  Koladko Jadwiga - - - 10 X 1925,Podbłonie, p. Wołkowysk (-); 21 VI 1942, Guzar,CW, II,C-41. - junaczka
  Kolago-Bielecki Józef - - Rtm. - -1889, ?; 11 IV 1942, Jangijul, CW. -
  Kolanko Stanisław - - - - 1931, Białowicze, p. Wołkowysk (-); 22 IV 1942, Wrewska, CP, 50. - junak
  Kolanowski Ireneusz - - Strz. - - 21 VII 1925, Słonim, w. nowogródzkie (-); 16 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kolarz Zygmunt, Andrzej - - Plut. - 30 XI 1900, Drohobycz, w. lwowskie (-); 15 XII 1941, Tockie, CW. -
  Koleśnik Włodzimierz - - Strz. - - 21 XI 1912, Kręty-Brzeg, P. Nieśwież (-); 4 V 1942, Kenimech, CW, 85-1. -
  Koleto Stanisław - - Strz. - - 1915, ?; 7 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kolik Stanisław - - Strz. - - 1898, Brześć, n. Bugiem (-); 25 II 1942, St. Kermine, 1-3. -
  Kolt Józef - - Kpr. - - 1899, Tarnowica Polna, p. Tłumacz (-); 15 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Koluch Roman - - Strz. - 21 VII 1924, Bolechów, p. Stryj (-); 17 VII 1942, St. Kermine, VlIa,25. . -
  Kołacz Janina - - - -13 III 1925,'Piszczołyńce, p. Krzemieniec (-); 31 V 19~2, Guzar, ew, IX. C-9. - junaczka
  Kołacz Mieczysław - - Strz. - - 1922, Ęieszczanica, p. Krzemieniec (-); 31 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Kołacz Wincenty - - Strz. - - 21 X 1919, Miwałki (?)", p. Sandomierz; 25 III 1942, Szachrisabz, CW, 22. -
  Kołat Jan - - Szer. - - 15 V 1905, Kozłów, w. tarnopolskie (-); 8 III 1942, Czokpak, C. Przy stacji zbornej, 7. -
  Kołat Stanisław - - Sap. - -26 XII 1912, Skawie (?), p. Maków Mazowiecki; 28 V 1942, St. Kermine, 5--3. -
  Kołcz Franciszek - - Strz. - - 24 IV 1916, Białobrzegi, p. Łańcut; 17 VI 1942, Kermine, CM, 7-12-1. -
  Kołcz Józef - - Bomb. - -18 IX 1909, Pantalowice, p. Przeworsk; 5 V 1942, Guzar, CK, IV, W-lO. -
  Kołdra Mikołaj - - Strz. - -6 XII 1919, Świątkowa Wielka, p. Jasło; 30 VII 1942; Kenimech, CW. -
  Kołkowski Edward - - - - 1 II 1926, Sulejów, p. Rohatyn (-); 26 II 1942, Wrewska, CP, 12. - junak
  Kołodyńska Waleria - - - 1928, Kopyczyńce, w. tarnopolskie (-); 4 VIII 1942, Guzar CW VIII, C-45. - junaczka
  Kołodyński Stefan - - Sap. - -1897, Józefówka, p. Równe (-); 1 VI 1942, Kitab, CW. -
  Kołodziej Franciszek - - St. strz. - - 6 XII 1912, Zostawie (?), p. Limanowa; 19 VII 1942, Wrewska, CP,108. -
  Kołodziej Jan - - Strz. - -1 VIII 1919, ?; 18 III 1942, Guzar, CK, 1, W-19. -
  Kołodziej Stanisław - - Strz. - 1909, Raczyce, p. Poznań; 13 VII 1942, Szachrisabz, CW, 249. -
  Kołodziejczyk (Kołodziejczuk) Tadeusz - - Plut. pchor. - - 8 I 1913, Uhrynów, p. Sokal (-); 27 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Komarnicki Kazimierz - - Strz. - 18 l 1922, Nastasów, w. tarnopolskie (-); 25 III 1942, St. Kermine. -
  Komendera Tadeusz - - Strz. - - 8 VIII 1913, Głębowice, p. Wadowice; 2 (17) III 1942, Kenimech, CW,81-4. . , -
  Kompała Franciszek - - Strz. - - 1919, Lubliniec, w. śląskie; 17 V 1942, Szachrisabz, CW. -
  Konc Józef - - Strz. - - 1910, Kieszniszka (?), p. Częstochowa; 27 VII 1942, Krasnowodzk, CW. -
  Kononczuk Dymitr - - Kpr. - - 15 V 1904, Popowicze, p. Pińsk (-); 12 VII 1942, Kenimech, CW, 143-1. -
  Konończuk Wacław - - Strz. - - 1918, Wieliczkowicze, p. Brześć n. Bugiem (-); 19 VII 1942, Guzar, CK, IV, W-36. - '
  Konopka Józef - - Strz. - 12 III 1908, Foszmów, p. Trembowla (-); 26 III 1942, Kara-su. -
  Konoplański Tadeusz - - Wachm. - - 26 III 1892, Komarów, p. Brasław(-); lipiec 1942, Taszłak, PCW. -
  Konopnicki Henryk - - Por. - - 6 VI 1888, Piotrowiec (?), p. Puławy; 8 IV 1942, St. Kermine, 3--28. -
  Konrad Stanisław - - Strz - - 1918, Naproć Mały (?), w. warszawskie; 22 VII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 24. -
  Konstantynowicz Paweł - - Strz. - - 1896, Marcinówka k. Druskienik, p. Grodno (-); 17 X 1941, Tockie, CW. - .
  Kończakowski Stanisław - - Strz. - - 6 (7) II 1922, Kopyczyńce, w. tarnopolskie (-); 15 VI (16 IV) 1942, Kermine, CM, 7-12-1. -
  Kończyk Jan - - Kpr. - - 28 VII 1918, Gliniany, p. Przemyśłany (-); 25 I111942, Kenimech, CW,79-5. -
  Kopacz Łukasz - - Strz. - - 31 III 1904, Werbina, p. Lwów (-); 18 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-16. -
  Kopałko Bronisław - - Strz. - -7 V (23 VII) 1923, Stary Staw, p. Horochów (-); 10 III 1942 Guzar, CK, IV, 2. - '
  Kopczyński Walter - - Sap. - -2 11915, Zatrzenice (?), w. poznańskie; 21 VI 1942, Wrewska, CP, 83. -
  Kopeć Stanisław - - - 20 V 1925, Witosowo,p. Krzemieniec (-); 24 III 1942, Wrewska, CP;30. - junak
  Kopel Alfred - - sierż. - -19 V 1901, Świętochłowice, w. śląskie; 25 VI 1942, Kermine, CM, 8-4-3. -
  Koper Sylwester - - Strz. - - 5 XII 1900, Koźmin, w. poznańskie; 24 VII 1942, Guzar, CK, VI, C-50. -
  Kopij Marian - - Kpr. - - 8 V 1911, Zacisze, p. Łuck (-); 23 m 1942, Czokpak, CO, 31a. -
  Koprowski Józef - - Sap. - -1920, ?; 3 VII 1942, Guzar, CK, m, C-49. -
  Kopta Stefan - - Strz. - 26 VIII 1922, Krzeszowice, p. Kraków; 25 VII 1942, Jakkobak, CW-2. -
  Koral Tatiana - - - 18 YIII 1906, Druskieniki, p. Grodno ,(-) 25 III 1942, St. Kermine, CW. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Korbusz Bronisław - - Kpt. - -5 IX 1887, Czehryń (-); 15 m 1942, Dżałał-Abad, CP, 5, DP, 40. -
  Korczak Bronisław - - Strz. - 8 VIII 1923, Wierzchowice, p. Kopyczyńce (-); 27 VII 1942, St. Kermine, 7, A-63. -
  Korczak Jan - - St. strz. - - 2 VII 1906, Stale, p. Tarnobrzeg, 18 m 1942, Narpaj, 5-4. -
  Korczyński Kazimierz - - Strz. - - 1910, Lwów (-); 20 m 1942, Czokpak. -
  Kordras Leon - - Strz. - 4 IV 1912, Błażow,a, p. Rzeszów; 8 VII 1942, Kenimech, CW, 138-2. -
  Kordys Franciszek - - Kpr. - - 28 I 1903, Wola Hankowska, w. krakowskie; 30 V 1942, Guzar, CK, V,W-9. -
  Korkuć Józef - - Kan. - - 1918, Pieczołowce, p. Szczuczyn; 23 II 1942, Ługowa. -
  Kornaus Roman - - St. strz. - - 8 II 1912, Zakopane, p. Nowy Targ; 31 m 1942, Czokpak, CO, 34 e. -
  Kornel Franciszek - - Szer. - -?; 20 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 17. -
  Korodyński Piotr - - - 31 I 1926, Pilobowicze, p. Baranowicze (-); 1 IV 1942, Guzar, CW, III, C-30. - junak
  Korol Józef - - Strz. - 3 III 1923, Woterkocze, p. Wołkowysk (-); 7 m 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. -
  Korolko Franciszek - - Strz. - - 5 IX 1907, ?; 22 I 1942, Tockie, CW. -
  Kortecki Mikołaj, Tadeusz - - Strz. - - 1 II 1923, Tarnopol (-); 28 II 1942, St. Kermine, 2-3. -
  Korzeniewicz Józef - - St. szer. lot. - - 20 II 1915, Koszara Olmańska, p. Stolin (-); 1ą m 1942, St Kermine, CW, m, 35. - .
  Korzeniewski Marian - - - -1925, Kraska, p. Łomża; 28 IV 1942, Kitab, CW. - junak
  Korzonek Juliusz - - Ppor. - - 1 II 1896, Mysłowice, w. śląskie; 17 II 1942, Jangijul, CW. -
  Korzyński Mieczysław - - Kpr. - - 9 XI 1902, Kurozwerki~ p. Stopnica; 3 VII 1942, Kermine, CM, 7-14-1. " -
  Korzyński Paweł - - Plut. - 13 III 1901, Lida, w. nowogródzkie (-); 29 I 1942, Tockie, CW. -
  Kos Edward - - Strz. - -27 IX 1922, Czyżewicze, p. Brześćn. Bugiem (-); 18m 1942, Kenimech, CW,72-3. -
  Kosakowski (Kossakowski) Aleksander - - Strz. - -14 VIII 1911, Szymbory, p. Łomża; 24 VII 1942, Kermine, CM, 3-1~1. -
  Kosar Michał - - Strz. - -?; 11 II 1942, St. Kitab, CW. -
  Kosielski Ludwik - - Ppor. - - 8 VI 1910, Tataryn (-); 4 II 1942, Tockie, CW. -
  Kosik Zygmunt - - Kpr. - -?; 25 III 1942, Merke. -
  Kosiła (Kosiło) Jan - - Strz. - - 1905, Pułniki, p. Mołodeczno (-); 23 VII 1942, Szachrisabz, CW,151. 'I ' -
  Kosiński Kazimierz - - Kan. - -1919, Okryzy, p. Sarny (-); 25 VII 1942, Kermine, CM, 3-11-1. -
  Kosior Jan - - Strz. - - 1904, Łozówka, p. Trembowla (-); 5 V 1942, Kitab, CW. -
  Kosior Stefan - - Strz. - - 1891, Białystok; 21 VI 1942, Kitab, CW. -
  Kostecki Zbigniew - - Strz. - - 6 IV 1922, Stryj, w. stanisławowskie (-); 9 VI 1942, Szachrisabz, CW,67. -
  Kostro Czesław - - Strz. - -1915, Skłody-Przyrusy,p. Wysokie Maz.; 15 VI 1942, Kitab, CW. -
  Kostuch Aleksander - - Strz. - - 1906, Września, w. poznańskie; 5 V 1942, Kermine, CW. -
  Kostyra Franciszek - - St sierż. - 15 III (16 VII) 189@, Łątownia (?" gm. Kamień, w. Lwowskie (-); 10 m 1942, Kenimech, CW~ -
  Koszałkowski Bolesław - - Strz. - - 1909, ?; 24 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Koszeniowski (Korzeniowski) Michał - - Kpr. - -1 VII 1898, Hołynka, p. Nieśwież (-); 15 VII 1942, Kenimech, CW, 145. -
  Kośba (Kośla) Wacław - - Strz. - - 30 VI 1916, Rokitnica, p. Rawa Ruska (-); 14 XII -1941, Tockie, CW. -
  Kościar Józef - - St. strz. - - 3 X 1908, Krostków (?), p. Wieluń; 8 III 1942, Czokpak, C. przy st.zbornej, 7. -
  Kościukiewicz Olgierd - - Strz. - -21 I 1924, Sawonia, p. Stołpce (-); 9 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kościuszko Antoni - - St. wachm. - - 5 VI 1883, Gronowo, p. Nowy Tomyśl, w. poznańskie; 20 VIII 1942, w Morzu Kaspijskim. -
  Kość Alojzy - - Plut. - -3 V 1896(1893), Roki~no,p. Jarosław; 31 (17) VII 1942, Kermine, 5-15-3. -
  Kot Feliks - - Kan. - - 21 VIII 1908, Krzywda, p. Łuków; 18 VIII 1942, Aszchabad, CP, 18. -
  Koter Wincenty - - Lot. - -5 II 1915, Lnisno, p. Skierniewice; 15 m 1942, St. Kermine, CW, IV, 39. -
  Kowacz Franciszek - - Strz. - -1921, Wełcin, p. Dolina (-); 4 V 1942, Sto Kermine, CW, II, 28. -
  Kowacz Sfefan - - Strz. - -20 VIII 1897, Skole, p. Turka n. Stryjem (-); 7 VII 1942, Kenimech, CW, 136--1. -
  Kowal (Kowol) Eryk - - Strz. - - 6 III 1920, Siemianowice, p. Katowice; 27 (31) VII 1942, Kermine, CM, 1-11-2. -
  Kowal Józef - - Strz. - - 1900, Rozbony (?), p. Przeworsk; 19 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-39. -
  Kowal Mikołaj - - Strz. - - 24 IV 1!)23, Rajtów, p. Stryj (-); maj 1942, Szachrisabz. -
  Kowal Stanisław - - Strz. - -1900, Lwów (-); 28 IV 1942, Mankent, CW. -
  Kowal Teodor - - Strz. - 2 XII 1919, Brehińsko, p. Dolina (-); 7 VIII 1942, Kermine, CM, 1-12-1. -
  Kowal Władysław - - Strz. - - ?;21 VII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Kowalczyk Aleksander - - Strz. - - 20 V 1899, Gradzienice, p. Krasnystaw; 7 VIII 1942, Sto Kermine, CW. - ..
  Kowalczyk Antoni - - Kpr. - -11 V 1919 (1909), Wieliczka, w. krakowskie; 19 VII (5) 1942, St. Kermine, VII, A-35. - ,
  Kowalczyk Eugeniusz - - Strz. - -1914, Warszawa; 26 VII 1942, Guzar, CK, V, W-34. -
  Kowalczyk Jan - - Strz. - - 1 XII 1907, Buczyna, p. Brody (-); 3 V 1942, Sto Kermine, 11-21. -
  Kowalczyk Jan - - Kpr. - - 22 VII 1901, ?; 2 m 1942, Sto Kermine, m, 50, -
  Kowalewska Celina - - - ?; 12 III 1942, Guzar, CK, XI, 1. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Kowalewski Jan - - Strz. - - 23 VIII 1923, Giełczyn, p. Łomża; 26 III 1942, Kenimech, CW, 80-5. -
  Kowalewski Józef - - Strz. - - 20 II 1900, Dobrynowo, p. Nowogródek (-); 14 VII (18 IV) 1942, St. Kermine, CW, VII, A-12. -

  Kowalik Henryk
  - - St. wachm. - - 1898, ?; 1 III 1942, Ługowa. -
  Żołnierz, legionista, ogniomistrz (sierżant artylerii)- taki stopień wojskowy mam zapisany w swoich notatkach na podstawie Источник: База данных \"Польские спецпереселенцы в Вологодской обл.\"
  Osadnik wojskowy na Kresach Wschodnich.
  syn Jana Kowalika
  ur. w lipcu 1898, Dobromil woj. lwowskie
  zm. 1 marca 1942 Ługowa, Pd. Kazachstan
  Prawdopodobnie w wyniku nadania ziemi zamieszkał z rodziną w osadzie wojskowej na Wołyniu w Poniatówce, pow. Zdołbunowski, parafia Ostróg. 10.02.1940 r. po wkroczeniu Sowietów został wywieziony wraz z całą rodziną na Sybir. oskarżenie – osadnik wojskowy.
  Wyrok – wysiedlenie, przybył na zesłanie (osiedlenie) do Wołogodskiego (Wołogda) obwodu, Mieżdureczeńskiego rejonu, zwolniony 04.09.1941r. na podstawie Dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR „O amnestii obywateli polskich”.
  Rodzina z Syberii trafiła do Kazachstanu, gdzie Henryk i jego syn Leon Kowalik wstąpili do armii gen. Andersa. Henryk wkrótce zmarł.
  Pozostali przy życiu członkowie rodziny (żona Jadwiga z Gąsiorowskich, syn Leon oraz córki Helena i Zofia) po II wojnie światowej osiedli w USA.

  inf. Magda Koffnyt

  Kowalik Rudolf
  - - Szer. - 5 VI 1925, Wola Marszałka, p. Wołkowysk (-); 7 VII 1942, Kermine. -
  Kowalska Zofia - - - -l V 1927,?; 29 VI 1942, Guzar, CW, VIII, C-29. - junaczka
  Kowalska Zofia - - - 22 I 1912, ?; 19 III 1942, Guzar, CK, I, W-20. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Kowalski Ignacy - - Plut. - -10 V 1897, Tarnopol (-); 30 VI 1942, St. Kermine, VI, A-56. -
  Kowalski Jan - - Plut. - -13 VII 1906, Bełchatów, p. Piotrków Trybunalski; 16 III 1942, Kenimech, CW,46. -
  Kowalski Jan - - Strz. - - 5 VII 1911, Zwierzyniec, w. Kieleckie; 16 VI 1942, Kenimech, CW, 117-3. -
  Kowalski Józef - - Strz. - -7(10) VI 1907, Woźnica Górna, w.krakowskie; 18 IV 1942, Kenimech, CW,99-2. ' -
  Kowalski Mieczysław - - Strz. - 19 XII 1919, Wąsowice, p. Włodzimierz (-); 26 III 1942, Guzar, CK, II,W-4. -
  Kowankiewicz Tadeusz - - Strz. - -?; 11 IV 1942, Mankent, CW. -
  Koza Antoni - - Strz. - - 190, Krzywa, p. Dębica; 20 IV 1942, Kitab, CW. -
  Kozak Jan - - - - 1924, Bobryk, p. Pińsk (-); 15 VIII 1942, St. J Kozak Józef - - kan. - -13 II 1899, Gadki, p. Śrem, 28 IV 1942, St.1 Kermine, CW, 2-2. -
  Kozalski Paweł - - S lut. - -16 V 1909, Berlin (Niemcy); 6 m 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. -
  Kozdraś Leon - - strz. - - 4 IV 1912, Błażowa, p. Rzeszów; 8 VII 1942, Kenimech, CW, 138-2. -
  Koziejko Maria - - - - 22 VI 1925 ?; ?, -. - junaczka
  Kozieradzka Regina - - - - 22 X 1918, Lwów (-); 9 XI 1941, Tockie, CW. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Koziński Kazimierz - - kano - - 15 I 1919, Okopy, p. Sarny (-); 25 VII 1942, Kermine, CW, 3--11-1. -
  Kozioł Feliks - - st. strz. - -27 V 1900, Brynica, p. Horoch6w (-); 26 III 1942, Kara-su. -
  Kozioł Ludwik - - Strz. - - 25 VII (24 VIII) 1912, Lwów (-); 10 III 1942, Kenimech, CW. -
  Koziołek Jan - - szer. - - 1901, Poznań; 30 11942, Taszkent, C. ogólny. . -
  Kozłowski Czesław - - Kpr. - - 26 VIII 1908, Stanisławów (-); 5 III 1942, Kenimech, CW, 13. -
  Kozłowski Franciszek - - St. strz. - -1902, ?; 2211 1942, Margelan. -
  Kozłowski Jan - - Strz. - -1917,1; 5 V 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Kozłowski Marian - - Ppor. - - 22 VII (VIII) 1898, Radzyń, w. lubelskie; 28 II 1942, Kenimech (Kermine), CW, 25. - '
  Kozorys Szymon - - Kpt. - - 31 III 1884, ?; 11 III 1942, Guzar, CK. -
  Kraiński Edward - - Strz. - - 1923, Piłsudczyzna, w. wołyńskie (-); 6 III 1942, Szachrisabz -
  Krajewski Stefan - - Strz. - - 21 VII 1919, Warszawa; 20 III 1942, Kermine, CM, 7-12-1. -
  Kralik Konstanty - - ? - -10 XII 1919, Mińsk (-); 14 V 1942, St. Kermine, CW, V, 10. -
  Kramarczyk Henryk - - Strz. - -7 III 1923, Łódź; nYI 1942, St. Kermine, Va, 64. -
  Kramarz Roman - - Strz. - - 5 I 1900, Przemyśl, w. lwowskie; 22 VI 1942, Guzar, CK, VIII, W-8. -
  Kramer Zdzisław - - Strz. - -1910, Bociszewo, w. poznańskie; 3 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kras Władysława - - - -B XI 1927, Stanisławówka, p. Sokal (-); 10 VII 1942, Guzar, CW II . W-45. - junaczka
  Krasiński Edward - - Strz. - 1923, Piłsudczyzna, w. wołyńskie (-); 16 III 1942, Szachrisabz, CW. -
  Krasiński Juliusz - - Strz. - - 6 X 1921, Gniezno, w. poznańskie; 27V11942, Guzar, CK, IX, W-S. -
  Krasówka Władysława - - - ; 13 IX 1926, ?; 16 VII 1942, ?; -. - junaczka
  Kraszewski Władysław - - Plut. - 4 VI 1897, Polesie, p. Drohobycz (-); 29 VI 1942, Guzar, CK, IX, W-6. -
  Kratka (Kratko) Michał - - Strz. - -III 1909, Bac (Jugosławia); 2611 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP. -
  Krawczyk Borys - - Strz. - - 29 X 1909, Łuck (-); 19 VIII 1942, Kermine, CM. -
  Krawczyk Jan - - Kpr. - - 16 VII 1910, Warszawa; 3 IV 1942, Kermine, CM, III, 4. -
  Krawczyk Kazimierz - - St. ul. - 13 VIII 1903, Jezioro, p. Radziechów. (-); 10 III 1942, Kenimech, CW, 37. -
  Krawczyk Stanisław - - St. sierż. - ,..1895, Wilno (-); 11 IV 1942, Guzar, CK, III, W-8. -
  Krawczyk Stanisław, Marian - - Kpr. - - 2 X 1914, Czarnca, p. Włoszczowa; 18 VIII 1942, Aszhabad, CP,19. -
  Krawczynko (Krywczynko) Antoni - - Szer. - -?; 7 IV 1942, Kermine, CM, IV, 3. -
  Krawiec Stanisław - - Plut. - -1901, Kopiec, p'; Lubaczów; 26 VI 1942, Kenimech, CW, 124-3. -
  Krawiec Władysław - - Sap - - 23 I 1912, Tuczempy, p. Jarosław; 17 VII 1942, Kermine, CM. -
  Kresteli Aleksander - - Strz. - - 27 III 1920, Janów Lubelski, w. lubelskie; 9 III 1942, Margelan. -
  Kronsztein Ludwik - - St strz. - -?; 29 III 1942, Merke. -
  Krośniak Piotr - - Strz. - -16 VII 1897, Lwów (-); 29 III 1942, Guzar, CK, II, W-14. -
  Król Kazimierz - - - -20 XI 1929, Równe-w. wołyńskie (-); 30 III 1942, Guzar, ew, III, C-16. - junak
  Król Wojciech - - Strz. - - 15 V 1917, Chałupki Biskupie, ~ Brzesko; 19 VI 1942, Kermine, CM, 7-13-1. -
  Królasik Jan - - Plut. - - 1 VI 1903, Łódź; 14 II 1942, Tatiszczewo, CP, II, 38a. -
  Królikowski Antoni - - Strz. - -22 IV 1915, Błonie, W. warszawskie; 13 fx 1942, Aszchabad, CP, 20. -
  Królówna Regina - - - 27 XI 1926, Równe, w. wołyńskie (-); 29 VI 1942, Guzar, CW, III, C-40 - junaczka
  Krucyń Konrad - - Strz. - -18 III 1912, Oprynawce, p. Stanisławów (-); 18 Ii 1942, St. Kermine, IV, 37a. -
  Kruczek Antoni - - Plut - - 12 VI 1900, Jarosław, w. lwowskie (-); 12 III 1942, Kenimech, -
  Kruczek Kazimierz - - - -1926, Tajkuny, p. Zdołbunów, w. wołyńskie (-); 25 VII 1942, Guzar, CW, V, W-36. - junak
  Kruczkowski Tadeusz - - Pchor. - -10 VI 1920,?; 10 III 1942, Guzar, CK, 111,11. -
  Kruk Franciązek - - St strz. - - 2 VI 1896, Budy Łańcuckie, p. Łańcut; 22 VII 1942, Kenimech, cW, 157-5. -
  Krupa Stanisław - - Strz. - - 20 VIII 1911, Grzęska, p. Przeworsk; 16 III 1942, Margelan. -
  Krupa Tadeusz - - Kan. - - 27 VII 1908, Koniów Stary, p. Sambor (-); 10 VII 1942, pochowany w Morzu Kaspijskim. - .
  Kruszyński Stanisław - - St. sierż. - - 28 III 1888, Lublin; 11 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Kruszyński Stanisław - - Mjr - - 1899, Lwów (-); 21 IV 1942, Szachrisabz (Jakobak), CW. -
  Kryczkiewicz Stanisław - - ? - .-1903, Trojany, w. warszawskie; 10 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kryczko Jakub - - Strz. - - 14 VIII 1911, Dawidgródek, p. Stolin (-); 19 V 1942, Kojangak (Kok-Jangak), CR. -
  Kryński Piotr - - Strz. - -1919, Delatyn,w. stanisławowskie (-); 19 III 1942, Wrewska, CP, 27. -
  Kryściak Józef - - Strz. - - 20 IX 1918, Brzezina, p. Wieluń; 7 VI 1942, Kermine, CM, 7-7-1. -
  Kryśko Feliks - - Kpr. - -1911, Czerników; 2~ VIII (28 IX) 1942, pochowany w Morzu Kaspijskim. -
  Krzanowski Marian - - Sierż. - - 5 VIII 1896, Nowy Sącz, w. krakowskie; 17 IV 1942, SL Kermine, III, 48. -
  Krzysik (Krzesik) Wojciech - - Strz. - - 23 IV 1903, Sanok (Trojanówka), p. Kopyczyńce (-); 7 III 1912, Narpaj, CW. -
  Krzysik Piotr - - Plut. - -20 IX 1901, Stany ZjednocZone; 24 IV 1942, Kenimech, CW, 103. -
  Krzyszczuk Józefa - - - -12 VI 1928, os. Pruszy; 22 VI 1942, Guzar, ew, III, C-41. - junaczka
  Krzysztof Franciszek - - Strz. - -18 X 1901, ?; 7 IV 1942, Guzar, CK, III, W-2. -
  Krzysztofko Edward - - Strz. - - 22 lata, ?; 23 III 1942, St. Kitab, CW. -
  KrzywańskaDanuta - - - -7 (4) X 1921, Krotoszyn, w. poznańskie; 2 V 1942, Kenimech, CW, 108. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Krzywicki Kazimierz - - Plut. - - 27 II 1893, Lechowicze, p. Nowogródek (-); 8 III 1942, Kenimech, CW. -
  Krzyżański Kazimierz - - St. strz. - - 12 I 1900, Podczajki, p. Zdołbunów (-); 5 III 1942, Narpaj. -
  Kubiak Stanisław - - Strz. - -1916, Kalisz, w. łódzkie; 21 X 1941, Tockie, CW. -
  Kubic Józef - - Strz. - - 23 X 1918, Dąbrówka, p. Poznań; 3 VI 1942, Blagowieszczenka, CR. -
  Kubik Bronisława - - - 6 X 1925, Goleszów, p. Brody (-); 8 VII 1942, Guzar, CW, I, W-52. - junaczka
  Kubinkiewicz Józef - - St. strz. - - 1900, Radziwilimonty, p. Nieśwież (-); 10 III 1942, Szachrisabz, CW, 74. -
  Kubowicz Jan - - Sierż. - lat ok. 38, ; marzec 1942, Kermine. ., -
  Kuc Kazimierz - - Strz. - - 1920, ?; 15 VII 1942, Kermine, CM. -
  Kucharski Kazimierz- - - Strz. - 1922, Szczerców, p. Łaski; 18 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kucharski Paweł - - Szer. - - 12 X 1919, Antonowicze, p. Sarny (-); 2 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 4. -
  Kucharski Stanisław - - Sap. - -14 VI 1897, Drohobycz w. lwowskie (-); 9 IX 1942 Aszchabad, CP,21. -
  Kucharski Stefan - - ? - - 26 XII 1913, ?; 15 III 1942, Kenimech, CW, 169-2. -
  Kuchta Antoni - - Strz. - - 24 V 1908, Radom, w. kieleckie; 31 VII 1942, Kenimech, CW, 169-2. -
  Kuchta Michał - - Strz. - -17 XI1916, Geńki,p. Dzisna (-); 15 IV 1942, St. Kermine, III, 41 a. -
  Kucieł Bolesław - - Ul. - - 27 X 1919, Wielka Wieś, p. Olkusz; 25 VII 1942, Kenimech, CW, 160. -
  Kucienirowski - - - - patrz Kućmierowski Edward. - '.
  Kucz Władysław - - Strz. - - 1909, Przemyśl, w. lwowskie; 15 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kucza Stanisław - - Kan. - - 3 XI 1899, Osieniszki, p. Święciany (-); 9 III 1942, Ługowa. -
  Kuczyński Czesław - - Strz. - - 21 XI 1921, Dananowo, p. Brześć n. Bugiem (-); 20 VII 1942, Szachrisabz, CW, 161. - .
  Kuczyński Eugeniusz - - Kpr. - - 28 X 1913, Guty Stare, p. Szczuczyn; 24 VII 1942, Kenimech, CW, 159-2. -
  Kuczyński Kazimierz - - Strz. - - 23 XII 1921 , Haczanie, p. Równe (-); 9 IV 1942, Guzar, CK, III, 4. -
  Kućmierowski (Kuciertirowski) Edward - - Strz. - -15 X 1901, Warszawa; 15 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 7. -
  Kud Władysław - - - - patrz Kut Władysław -
  Kuder Józef - - Kpr. - - 8 V 1916, ?; 6 II 1942; Szachrisabz, ew. -
  Kuderna Jerzy - - Strz. - -1917, Nowy Sącz; 28 VII 1942, Szachrisabz, CW, 173. -
  Kukiełko Antoni - - Chor. - - 1 IV 1896, Huta Komorowska, p. Tomaszów Lubelski; 25 III 1942, St. Kermine. -
  Kulesiński Edward - - Strz. - -10 XII 1895, Warszawa; 22 XII 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 24. -
  Kulesza Michał - - Strz. - -24 VII)908, Zdołbunów, w. wołyńskie (-); 7 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 29. -
  Kulesza Tadeusz - - Szer. - -1 VIII 1906, Sosnowiec, w. kieleckie; 14 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 12. -
  Kulisa Antoni - - st. strz. - - 2 11907, Siemiń, w. kieleckie; 28 III 1942, Kara-su. -
  Kulpa Teofil - - strz. - -7 XII 1921, Grabowice (?) w. lwowskie (-); 5 III 1942, Czokpak przy st. zbornej, 6. -
  Kułakowski Stanisław - - Plut. - - ?; 19 III 1942, Narpaj, 6-2. -
  Kułakowski Witold - - Strz. - -lat 22 ?; 7 VII 1941, Wietłosian, koło Uchty. -
  Kunc Stanisław - - Strz. - - 14 XI 1900, Suwałki, w. białostockie; 7 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. -
  Kunik Stanisław - - Strz. - 6 (16) V 1921, Niagryn, w. stanisławowskie (-); 29 III 1942, Kenimech, CW, 83-4. -
  Kupczyk Lucjan - - Strz. - - 28 IV 1913, Łabędź, p. Radomsko; 2 V 1942, St. Kermine, 2-13. -
  Kupferman Henryk - - Strz. - - 1906, Trzebinia, p. Chrzanów; 7 VI 1942, Jangijul, ew. -
  Kuranty Tadeusz - - - -8 11927, Kozior,p. Drohiczyn (-); 27V 1942, Guzar, CW, VII, C-25. - junak
  Kurasiewicz Józef - - Strz. - - 31 XII 1920 (1921), Przemyśl, w. lwowskie; 1 VI 1942, Guzar CK IX, C-lO. - '
  Kurczyk Tadeusz - - Strz. - - ?; 23 II 1942, Kermine, CM, I, 1-3. -
  Kuriata Irena - - - 1927, Wola Wołyńska,p. Równe (-); 1 VIII 1942, Guzar, CW, VIII, C-37. - junaczka
  Kurij (Kuryj) Władysław - - Lot. - - 20 X 1920, Jawsze, p. Rohatyn (-); 29 III 1942, St. Kermine, CW,IV, 67. -
  Kuriszczuk (Kurbiszczuk) Grzegorz - - ? - - 12 (15) XII 1915, Debesławce, p. Kołomyja (-); 9 III 1942, St. Kermine, III, 33. -
  Kurjata (Kurjta) Antoni - - St. strz. - -14 V 1902, Myszakówka, p. Kostopol (-); 20 VIII 1942 Aszchabad, CP, 22. - '
  Kurmińska Czesława - - - - 20 XI 1923, Augustów, w. białostockie; 26 VI 1942, Guzar, CW, II, C-50. - junaczka
  Kurowski Bronisław - - Strz. - - 1901, ?; 28 X 1941, Tockie, CW. -
  Kurowski Józef - - Strz. - -1899, Kuźnice Wielkie, p. Wieliczka; 18 VII 1942, Guzar, CK, III , W-52. -
  Kurowski Romuald - - Strz. - - 3 VI 1921, ?; 9 III 1942, Guzar, CK, XII, 3. -
  Kurpiejewski (Kurpijewski) Józef - - Strz. - - 1903, Wyżarne, w. białostockie; ~6 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kuryłowicz Wiktor - - Plut. - - 23 XII 1897, Piaski Luterskie, p. Lublin; 12 III 1942, Kermine, CW.1 -
  Kurzawa Stanisław - - Strz. - - 1903, Chwatrza, p. Poznań; 2 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kusiach Aleksander - - Strz. - ~ 24 V 1924, Lwów (-); 29 VII 1942, St. Kelmine. -
  Kusiak Czesław - - Kan. - - 1913, Pomyków, p. Końskie; 9 IV 1942, Kara-su. -
  Kuska Genowefa - - - 7 I 11923, ?; 23 VI 1942, Guzar, CW, III, C-40. - junaczka
  Kustra Czesława - - - -25 II 1925, Bukaczowce, p. Rohatyn (-); 27 VI 1942, Guzar, ew, IX, W-lO. - junaczka
  Kustra Rudolf - - - -1927, Wysoka, p. Brody (-); 24 VII 1942, St. Kermine, CO, 7-A-54. - junak
  Kusz Dymitr - - Strz. - ~ 19 X 1919, Lipiny, p. Biłgoraj; 10 III 1942, Guzar, CK, III, 12. -
  Kuszela Romuald - - Plut. - -?; 19 III 1942, Merke. -
  Kuśmider Michał - - Kpr. - - 25 XII 1897, Raria, p. Brzozów; 23 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy,32. -
  Kuśmidrowicz Jan - - Plut. - -1897, Lwów (-); 7 VI 1942, Kermine, CM, 7, 5, 2. -
  Kut (Kud) Władysław - - Kan. - -1912, Gać, p. Przeworsk; 3 VII 1942, Guzar, CK, V, C-47. -
  Kuta Antoni - - Strz. - - 1897, Żukowice, p. Tarnów; 14 VII 1942, Guzar, CK, V, C-47. -
  Kuźnik Zygmunt- - - - 1935, Sarny, w. poleskie (-); 23 VI 1942, Guzar, CW, II, C--43. - junak
  Kwapis Paweł - - Strz. - -?; 23 II 1942, St. Kermine. -
  Kwas Stefan - - Strz. - - 1923, ?; 2 VIII 1942, Kermine, CM, 6-19-4. -
  Kwaśniak Mikołaj - - Strz. - - 8 IV 1906, Brzoza, p. Kielce; 3 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Kwaśniak Stanisław - - Strz. - - 1922, Bogusze, p. Szczuczyn; 13 VII 1942, Kermine, CM, 6-15-2. -
  Kwaśny Andrzej - - Strz. - - 25 XII 1902, Tursko, p. Tarnów; 30 XII 1941, Tockie, CW. -
  Kwiatek Jerzy - - Wachm. - -1892, Przyborów, p. Brzesko; 18 V 1942, Kermine, CW. -
  Kwiatkowski Stefan - - Plut. - -15 VIII 1905, Prawęcin, p. Łęczyca; 8 IV 1942, St. Kermine, III, 26. -
  Kwieciński Marian - - Sto strz. - - 19 XII 1901, Radziejów, p. Nieszawa; 29 III 1942, Czokpak, C. obozowy, 12 c. - .
  Kwiek Stanisław - - Strz. - - 1 IV 1919, Brzozowa, p.. Tarnów; 11 III 1942, St. Kermine, III, 20. -
  Lach Paweł - - Kan. - - 29 XI 1908, Bieniowa, p. Turka n.Stryjem (-); 30 VII 1942, Kenimech, CW,146-2. -
  Lachowicz Stanisław - - Kpr. - - 1900, ?; 21 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Lamprycht Marian - - Sierż. - -5 X 1900, Warszawa; 12III 1942, Czokpak, C. przy stacji zbornej, 10. -
  Landa Jan - - Por. - - 27 VII 1886. Osiek, p. Jasło; 16 VU942, Guzar, CW, VII, W-14. -
  Landau Marian - - Sierż. - -1897, ?; 24 II 1942, Ługowa. -
  Langa Antoni - - Strz. - -1 I 1899, Łódź; 11 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Lange Paweł - - Strz. - -?; 24 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Lange Wacław - - Kan. - -12XII 1924, Sarny, w. poleskie (-); 8 VII 1942, Kenimech, CW, 134. -
  Langer Florian - - Strz. - - 1925, Sokal, w. lwowskie (-); 19 VII 1942, Kermine, C, 5-16-2. -
  Langer Zygfryd - - Strz. - -14,IV 1906, Isep, p. Żywięc; 27 III 1942, Guzar, CK, II, W-9. -
  Laskowski Józef - - Strz. - -1905, Cegielnia, w. łódzkie; 11 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Laskowski Leon - - Strz. - -24 I 1922, Zagórze, p. Rohatyn (-); 19 VIII 1942, Kenimech, cW. -
  Laskowski Stefan - - Wachm. - - 1 XI 1897, Radom, w. kieleckie; 7 1111942, Czokpak C. przy st. zbornej, 7. - .
  Lasota Ludwik - - Plut. - -1916, ?; 11 III 1942, Taszłak. -
  Lauda Ludwik - - - -1926, Tarnopof(-); 26 VII 1942, Szachrisabz, CW, 166. - junak
  Lauga Antoni - - Śtrz. - -1 I 1899, Łódź, 11 VII 1942, Szachrisabz CW, 119. -
  Legerski Stanisław - - Strz. - -1 IV 1904, Ustroń, p. Cieszyn; 4IV 1942, Czokpak, C. obozowy, 28 c. -
  Lekowski.Wojciech - - Strz. - -22 IV 1914, Kraczkowa, p. Łańcut; 6 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-l. -
  Lelek Andrzej - - Strz. - - 1899, ?; 25 V 1942, Kransowodzk, CM. -
  Lemański Aleksander - - Strz. - - 1910, Budy-Rozłówka, p. Łomża; 16 VI 1942, Kitab, CW. -
  Lendnau, (Lentnow) Franciszek - - Strz. - - 25 XII 1922, Kraska, p. Łomża; 1 III 1942, Kenimech, CW,28. -
  Leniewicz Józef - - Strz. - - 1906, ?; 19 IV 1942, Kermine, CM, V, 5. -
  Lenioszek Antoni - - Strz. - - 27 IV 1915, ?; 6 III 1942, Guzar, CW, I, B-6. -
  Lep Stanisław - - Kpr. - -2 XII 1911, Polska Wola, p. Radzyń; 21 IV 1942, Kenimech, CW, 101-1. -
  Lepa Michał - - Strz. - -1897, Leopoldów p. Rawa Maz.; 26 III 1942, Wysokie, C. szpit. 10. -
  Lepak Edward - - Plut. - - 1913, Bogusze, p. Szczuczym; 13 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Lepitak Władysław - - - -1930, Sallaumines (Francja); 9 IV 1942, Wrewska, CP, 40. - junak
  LepitakMichał - - - 21 VI 1928, Maksymowice, p. Sambor (-); 19 II 1942, Wrewska, CP, 7. . B3359 - junak
  Lertz Jan - - Ppor. - - 1888, ?; 2211 1942, Kitab. -
  Lesiak Stanisław - - Por. - -8 V 1895, ?; 19 III 1942, Guzar, CK, I, W-12. -
  Lesicz Antoni - - Kpr. - -?; 4 III 1942, Guzar, CK, I-B, dodat. 3. -
  Leszczyński Bolesław - - Kpr. - -18 IX 1897, Zamość; 3 IV 1942, Sto Kermine, CW. -
  Leszczyński Eugeniusz - - Strz. - - 28 IV 1923, t!; 26 III 1942, Guzar, CK, III, C-l. -
  Leszczyński Michał - - Sto strz. - - 12 XI 1896, Zagórze Kokolwickie, w. stanisławowskie (-); 10 IV 1942, Sto Kermine. -
  Leszczyński Stanisław - - Por. - - 25 XI 1901, Łódź; 14 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 39, -
  Leśniak Aleksander - - Sap. - - 21 VI 1919, Kiełczygłów, p. Wieluń; 1 VIII 1942, Kermine, CM, 6-18-2. -
  Leśniak Felicja - - - -1926, Niemirowo p. Brzesko; 15 VI 1942, Guzar, VIII, C-20. - junaczka
  Leśniak Kornel - - Strz. - - 1896, Zagórzany, p. Gorlice; 2 VIII 1942, Guzar, IV, W-44. -
  Leśniak Marian - - - -1926, Sienkiewicze, p. Łuck (-); 27 II 1942, Wrewska, CP, 14. - junak
  Lewandowski Aleksander - - Sierż. - 18 VI 1897, Lwów (-); 24 VII 1942, Kermine, CM, 2-14--3. -
  Lewandowski Józef - - Kpr. - - 3 IV 1912, Żabieniec, p. Garwolin; 7 III 1942~ St. Kermine, -
  Lewandowski Stefan - - Strz. - - 1905, Włodawa, w. lubelskie; 31 VII 1942, Szachrisabz, CW, 186. -
  Lewandowski Władysław - - Sierż. - -6 X 1898, Lisowo, w. łódzkie; 23 II 1942, Sto Kermine, I, 43. -
  Lewicki Ignacy - - St. sierż. - -17 X 1897, Dunajów, p. Przemyślany (-); 13 III 1942, Napraj, 3-2. -
  Lewicki Szymon - - Uł. - - 20 (28) XII 1920, Małaszowa, p. Tarnopol (-); 17 VII 1942, Kenimech, CW, 150-4. -
  Lewiński Edward - - Strz. - -1899, Kowno, Litwa (-); 12 VII 1942, Sto Kermine, VII, A-l. -
  Lewoski Jan - - Strz. - -28 VII 1921, Rozwadów, p. Łuków; 14 VII 1942, Kenimech, CW, 144--5. -
  Lichblau Józef - - Plut. - - 18 II 1909, Lwów (-); 17 VII 1942, Sto Kerminę, CW, 7-A-29. -
  Lichota Stanisław - - Uł. - -17 V 1912, Kołomyja, w. stanisławowskie (-); 4 VI 1942, Guzar, IX C-22. -
  Ligocki Feliks - - Mat. - 30 III 1915, Wielowieś, p. Inowrocław; 3 III 1942, Sto Kermine, CW, 29-7~A. -
  Linda Tadeusz - - Strz. - -14 VI 1910, Lipawa, Łotwa (-); 24 V 1942, Sto Kermine, CW. -
  Liniewicz Józef - - Strz. - 20 III 1906, Przesławka, p. Braslaw (-); kwiecień 1942, Kenimech, CW. -
  Lipa Kazimierz - - Kpr. - - 1 V 1899, Kuryłówka, p. Dubno (-); 5 III 1942, Kermine, CW. -
  Lipiński Antoni - - Strz. - ~1900, Lida, w. nowogrodzkie (-); 12IV 1942, Guzar, CK, III, W-14. -
  Lipiński Jan - - Strz. - - 20 III (VI) 1901, Tyflis (-); 23 VII 1942, Kenimech, CW, 157-7. -
  Lipiński Józef- - - Strz. - 14 III (XII) 1917, Remiszewice, w. łódzkie; 6 V 1942, Guzar, CK, VI, C-7. -
  Lipiński Stanisław Antoni - - Strz. - - 22 IV 1897, Warszawa, gm. Klewań; w. wołyńskie (-); 30 V 1942, Guzar, CK, V, W-15. -
  Lipka Mieczysław - - Uł. - - 15 X 1914, Lwów (-); 6 VII 1942, Kenimech, CW, 131. -
  Lipnic Szymon - - Strz. - -1898, ?; 18 III 1942, Kermine, CM, II, 13-1. -
  Lipowski Michał - - Kpr. - -10 III 1897, Olment, p. Stołpce (-); 9 IV 1942, Dżałał-Abad, CP 5DP, -
  Lipschutz Jakub - - Por. - - 20 IX 1895, ?; 30 IX 1842, Aszchabad, CP, 23. -
  Lipski Władysław - - Strz. - -1923, Leszniów, p. Brody (-); 30 VI 1942, St. Kitab, CW. -
  Lipski Zygmunt, Romuald - - Kpr. - - 9 X 1912, Lwów (-); 25 VII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Lis Jan - - Strz. - -14 IX 1909, Rudy Rysie, p. Brzesko; 20 VII 1942, Kenimech, CW, 151-1. -
  Lis Józef - - Kpr. - - 21 VII 1902, Stojańce, p. Mościska (-); 8 IV 1942, St. Kermine, CW -
  Lisowski? - - Strz. - -?; 31111 1942, Czokpak. -
  Litniowski Aleksander - - Strz. - - 17 I 1920, Grzymaiów, p. Skałat (-); 28 VI 1942, St. Kermine, CW. -
  Litwinowicz Stanisław - - Kan. - 30 IV 1910, Lwów (-); 7 VIII 1942, zmarł na stacji Baury, obw. krasnowodzki. -
  Litwinowicz Wacław - - Strz. - - 21 I 1919, Albertyn, p. Słonim (-); 5 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 6. -
  Lityński Ferdynand - - Strz. - - 1 IX 1913 (1 XI 1912), Daniłówka, p. Zdołbunów (-); 3 VIII 1942, Kenimech, CW, 174-3. -
  Lode Albert - - Sierż. - - 24 VIII 1897, Wilno (-); 12 III 1942, Kermine, CW. -
  Logorski Wiktor - - Ppor. - - 31 I 1890, Warszawa; 20 III 1942, Jangijul, CW. -
  Lorenc Stanisława - - - - 8 VIII 1923, ?; 22 VI 1'942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Lorenc Stańisław - - - -1925, ?; 22 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-17. - junak
  Lorenc Władysław - - Plut. - - 5 IX 1902, Schodnica, p. Drohobycz (-); 16111 1942, Kenimech, CW,71-2. -
  Lortz Jan - - Ppor. - - 16 V 1888, ?; 22 Ił 1942, Kitab, CW. -
  Lubański Tadeusz - - Strz. - - 22 VII (III) 1922, Wysnock, p. Sarny (-); 1 IV 1942, Kenimech, CW,61-3. . -
  Lubelski Zygmunt - - Por. - - 1887, Lwów. (-); 30 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Lubicki Antoni - - Strz. - - ?; 5 III 1942, Margelan. . -
  Lubieniecki Piotr - - Strz. - - 25 XII 1923, Świecice Duże, p. Wołkowysk (-); 18 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 9. -
  Lubieński Emil - - Strz. - -l I 1909, Wołcze, p. Turka n. Stryjem (-); 30 III 1942, Guzar, CK, II, C-37. -
  Ludnik Władysław - - Plut. - - 1907, ?; 14 III 1942, Kermine, CM, II, 8-2. -
  Ludnowski Henryk - - Strz. - -26 VI 1909, Jodłówka, p. Bochnia; 1 VII 1942, St. Kermine, CW, VI, A 61. -
  Lulak Józef - - Kan. - -?; 12 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 1. -
  Lulek Piotr - - Kan. - 20 V 1923, Wierzbiatyn, p. Buczacz (-); 19 VIII 1942, Aszchabad, CP,25. -
  Lupucki Zdzisław - - - -1927, Hellerów, p. Równe (-); 2 V 1942, St. Kermine, CO. - junak
  Lustgarten Alfred - - Ppor. - -?; 25 XII 1942, Tockie, CW. -
  Luśnia Zbigniew - - Strz. - - 1920 ?; 6 III 1942, Guzar, CK, I, B, dodatk. 14. -
  Luty Marcin - - Kan. - - 11 (20) XI 1918, Tamawica Polna, p. Tłumacz (-); 29 IX 1942, Aszchabad, CP, 24. -
  Łabko Teodor - - St. strz. - -11 VI 1917, Łuniniec, w. poleskie (-); 9 IV 1942, Guzar, CK, IV, -
  Łabuć Michał - - Szer. - - 1885, Hermanowicze, p. Dzisna (-); 10 VI 1942, Jangijul. -
  Łacinnik Michał - - Strz. - - 21 XI ~921, Lipowce, p. Zbaraż (-); 14 IV 1942, Guzar, CK, III W-47. -
  Ładydo Jan - - Strz. - -15 VIII 1908, Piekary, p. Sandomierz; 10 VII 1942, Kenimech, CW, 139-1. -
  Łagodzicz Jan - - Strz. - -7 III 1897, Kieszcze, p. Drohiq;yn (-)'; 8 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-II. -
  Łagodziński Bogdan - - Strz. - - 8 X 1923, Mickiewicze, p. Krzemieniec (-); 4 VI 1942, Guzac, CK, IX, C-24. -
  Łagowski Tadeusz - - Szer. - -2 XI 1911, Radzymin pod Warszawą; 5 III 1942, Czokpak, C. przy st zbornej, 6. -
  Łaguna Władysław - - Bomb. - - 8 IX 1904, Kossaki, p. Szczuczyn (-); 31111 1942, Kenimech, CW,59-1. -
  Łakomski Stanisław - - Kpr. - - 8 XI 1915, ?; 7 III 1942, Guzar, CK, l-B, dodalk. 20. -
  Łakomy Alojzy - - Slrz. - - 9 VIII 1923, Trębacze, obecnie Trębaczew ,p. Wieluń; 7 VI 1942, Guzar, CK, IX C-34. -
  Łański Hirsz - - Strz. - , - 2 VI 1908, Nieśwież, w. nowogródzkie (-); 6 IV 1942. Guzar, CW. -
  Łapiński Lesiek - - - 16.V 1927, Grodno, woj. białostockie (-); 3 V 1942, Jangijul, CW. - junak
  Łaskarzewski Czesław - - Strz. - - 4 IV 1922, Przybrody, p. Kamreń Koszyrski (-); 3 VI 1942, St. Kermine, Va, 31. -
  Łaskarzewski Dyonizy - - Kpr. - 1898, Stolin, w. poleskie (-); 3 X 1941, Tockie, CW. -
  Łaszewski Stefan - - Rtm. - - 1902, ?; 3 X 1941, Tockie, CW. -
  Łaszuk Józef - - Kpr. - - 1898, ?; 24 X 1941, Tockie, CW. -
  Łatos Jan - - Strz. - - 28 XI 1903, Myślenice, w. krakowskie; 17 IV 1942, Guzar, CK, III, W-31. -
  Łatuszyński Tadeusz - - St. strz. - -11 II 1919, Święciany, w. wileńskie (-); 29 VI 1942, Jangijul, CW. -
  Ławiński Zygmunt - - Strz. - - 1918, ?; 11 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Ławreńczuk Jan - - Strz. - -28 VI 1942, Borki, p. Pińsk (-); 2 VII 1942, Guzar, CK, IX, W-22. -
  Ławrynowicz Edmund - - - 1 IX 1925, Wilno (-); 12 IV 1942, Guzar, CW, IV, C-22. - junak
  Ławrynowicz Izydor - - Slrz. - -l XII 1911, Jadowór, p. Święciany (-); 2 VII 1942, St. Kermine, VII, A-6. -
  Łazar Bolesław - - Kpr. - - 19 XI 1904, Pińsk, w. poleskie (-); 6 IV 1942, Czokpak, CO, 33b. -
  Łazarewicz Antoni - - Slrz. - - 6 VII 1899, ?; 20 III 1942, Guzar, CK, II, C-B. -
  Łącki Stanisław - - - 10 X 1926, Granatowo, w. wołyńskie (-); 15 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-12. I - junak
  Łączny Tomasz - - Strz. - 28 XII 1906, Witkowica, obecnie Wilkowyja, p. Jarocin; 5 III 1942, St. Kermine. -
  Łeniosiek Antoni - - Strz. - - 21 II 1915, ?; 61111942, Guzar, CK. -
  Łobus Marian - - Ul. - 15 VIII 1912, Drohobycz, w. lwowskie (-); 2 VIII 1942, Kenimech, CW. -
  Łodkowski Adam - - Strz. - -1896, Ugły, p. Kowel (-); 6 VIII 1942, Kermine, CM, 2-17-1. -
  Łodziński Jan - - - -16V 1925, Borysław, p. qrohobycz (-); 27 VI 1942, Kermine, CM, 8-10-2. - junak
  Łodziński Jan - - Pobor. - -16 V 1925, Borysław, p. Drohobycz (-); 27 VI 1942, Kermine, CW, 8--10-2. -
  Łogowski ? - - Strz. - -?; 15 III 1942, Czokpak. -
  Łojewski Stanisław - - Kpr. - - 30 X 1909, Grajewo, w. białostockie; 25 111942, Guzar, CK. -
  Łopatko Ignacy - - Plut. - - 1896, ?; 13 III 1942, Narpaj, 3-1. -
  Łosiak Jan - - Strz. - -13 VI 1925, Osiny, p. Radom; 10 II 1942, Ługowa. -
  Łosik Stanisław - - Szer. - -1912, ?; 16 XI 1941, Jałszański Kordon, CW. -
  Łoziński Kazimierz - - St. strz. - - 15 VIII 1920, ?; 18 III 1942, Guzar, CK, 1, W-22. -
  Łoziński Lech - - Sap. - -10 II 1921, Lwów (-); 18 VII 1942, Wrewska, CP, 107. -
  Łozowski Stanisław - - Ogn. - -31 X 1901, Grodno, w. białostockie (-); 15 IV 1942, Kenimech, CW,69-1. -
  Łoźwiński Ludwik - - Strz. - - 1898, ?; 10 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Łożniewski (Łożniński) Władysław - - Por. - -?; 2 III 1942, St. Kermine. -
  Łój Henryk - - Slrz. - -1915, Hołowczyce, p. Wołkowysk (-); 28 VII 1942, Guzar, CK, VI, C-53. -
  Łój Michał - - Slrz. - -15 XI 1910, Przechoryły, p. Hrubieszów; 14 VIII 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP,118. -
  Łubniewski Mieczysław - - Strz. - - 9 XI 1923, Mikulino, p. Wilejka (-); 29 III 1942, Margielan, CW,39. -
  Łucki Andrzej - - Slrz. - -25 XII 19O9,?; 25 III 1942, Guzar, CK, III, C-4. -
  Łuczaj Józef - - Strz. - 1910, Ostrożany, w. białostockie; 10 VII 1942, Kermine, CM, 8--17-3. -
  Łuczko Michał - - Strz. - -19 XI 1920, Grochowo, w. stanisławowskie (-); 22 II 1942, Szachrisabz, CW, 50. -
  Łuczyk Stanisław - - Slrz. - -19 XI 1923, Siedleczka, p. Przeworsk; 30 III 1942, Kenimech, CW, 57. -
  Łukasik Marian - - Slrz. - - 6 III 1915, Skierniewice, w. warszawskie; 4 VIII 1942, Kermine, CM, 5-19-4. -
  Łukawski Czesław - - Strz. - -3 IV 1896, Pieńczykowo, p. Szczuczyn (-); 17 1111942, Ługowa. -
  Łukomski Mikołaj - - Strz. - - 12 VII 1906, Tuczyn, p. Równe (-); 1 VIII 1942, Szachrisabz CVV, 191. - '
  Łukow Michał - - Kan. - -1918, ?; 18 VIII 1942, Krasnowodzk, C bazy, 15. -
  Łukowski Józef - - Strz. - - 18 XII 1909, Dorgen (?), p. Augustów; 1 VII 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 99. -
  Łuk-Paszyc Mieczysław - - Slrz. - -1924, Uściług, p. Włodzimierz (-); 22 III 1942, St. Kermine, CW, IV, 55. -
  Łuksza Piotr - - Strz. - - 29 III 1921, Łozówka, p. Brasław (-); 8 IV 1942, St. Kermine, cw. -
  Łuniewski Franciszek - - Szer. - -14 III 1908, Bogucice, p. Ostrów Mazowiecka; 5 III 1942, Czokpak przy st. zbornej, 6. - '
  Łupicki Tadeusz - - Strz. - -?; 22 III 1942, Mankent, CVV. -
  Łupiński Romuald - - Strz. - - 6 VII (II) 1900, ?; 9 III 1942, CVV, III, 9. -
  Łuszczkiewicz Henryk Paweł - - Ppor. - - 29 VI 1899, Imielno, p. Jędrzejów; 14 VIII 1942, Jangijul, CW -
  Łuszczyński Czesław - - Plut. - - 2111910, Białystok; 19 III 1942, Ługowa. -
  Łyczek Wojciech - - Strz. - - 23 IV 1898, Dankowice, p. Biała Śląska; 2 IV 1942, Guzar, CK, W-26. -
  Łysakowski Józef - - strz. ul. - -13 VIII 1900, Łukawica, p. Lubaczów; 23 111942, Kenimech, CW 23. -
  Łyska Franciszek - - Chor. - -7 VII 1895, Bochnia; 29 XII 1941, Guzar, CK. -  21 listopad 2008 r. - 10 styczeń 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005