<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r. • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR
  w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.;

  nazwiska na " M - Ż "


  ( opracowanie własne )


  Na podstawie książki "Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940 –1943" Piotra Żaroń, wyd. PWN 1988, przygotowałem listę osób zmarłych w okresie od września 1941 r. do września 1942 r..

   "
  Wykaz żołnierzy, junaków i ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet Armii Polskiej zmarłych w Związku Radzieckim w okresie od września 1941 r. do września 1942 r.
   

  W ciągu roku od chwili organizacji Armii Polskiej w Związku Radzieckim do jej ewakuacji na Środkowy Wschód ~ według sprawozdań sporządzanych w jednostkach, ogółem zmarło 3212 osób, w tym: 2882 oficerów i żołnierzy, 160 junaków, 123 junaczki, 42 kobiety z Pomocniczej Służby Kobiet i 5 sanitariuszek pracujących w szpitach.
  Śmierć zbierała swe żniwo głównie w południowych republikach Związku Radzieckiego, gdzie polskie dywizje zostały przeniesione na żądanie władz brytyjskich, gen. Andersa i gen. Sikorskiego. W tych republikach od lutego do końca sierpnia 1942 r. zmarło 3100 osób wojskowych. [...]
  Największe cmentarze, gdzie spoczywają prochy polskich.żołnierzy i junaków znajdują się w miastach: w Guzarze pochowanych zostało 697 osób, w Kermine  619, w Kenimech  331, w Szachrisabz (Zachriziabs)  246, w Kitab  205, w Czokpak  211 osób. Mniejsze cmentarze znajdują się w miejscowościach: Dżałał-Abad, gdzie pochowano  97 osób, Krasnowodzk (Krasnowodsk)  81, Wrewska (Wrewskaja)  74, Aszchabad 59, Jangijul (Jungi-Jul)  47, Narpaj  49, Margelan  45, Ługowa (Ługowaja)  46, Kara-su (Karszy)  43, Mankent  33, Wysokie (Wysokoje)  26, Taszłak  23, Merke 18, Jakkobak (Jakobak) ~ 16 i innych. Ponadto były wypadki śmierci w czasie transportu do Krasnowodzka, jak i przez Morze Kaspijskie, gdzie ciała była chowane w morzu.
  W załączonym wykazie podana jest data urodzenia, miejsce urodzenia, powiat lub województwo; data zgonu, miejsce pochowania zwłok, numer grobu. Nie zdołano dla wszystkich zmarłych ustalić pełnej daty urodzenia i dokładnych miejscowości, jak i nie zdołano ustalić pełnych dat zgonu i numeru grobu.
  W wykazie posługuję się nazewnictwem i podziałem administracyjnym, jaki obowiązywał w Polsce do 1939 r.
  Podane miejscowości urodzenia figurowały w sprawozdaniach i dokumentach zmarłych. Niechaj czytelnicy różnicę tę mi wybaczą.
  Również przy stopniach wojskowych posługuję się nazewnictwem, jakie wówczas obowiązywało w wojsku polskim
   
  Objaśnienia używanych skrótów
  c - cmentarz
  CW - cmentarz wojskowy CM - cmentarz miejski CP - cmentarz polski
  CK - cmentarz kbmunalny
  CO - cmentarz obozowy CR - cmentarz radziecki CŻ - cmentarz żydowski
  PCW - polski cmentarz wojskowy
  II, VI... - numer rzędu grobów na cmentarzu 8, 16... - numer grobu
  St. - stacja
  Strz. - strzelec
  Ul. - ułan
  St. strz. - starszy strzelec
  Bomb. - bombardier
  Sap. - saper
  Kpr. - kapral
  Plut. - plutonowy
  Sierż. - sierżant
  St. sierż. - starszy sierżant
  Wachm. - wachmistrz
  Chor. - chorąży
  Pchor. - podchorąży
  Ppor. - podporucznik
  Por. - porucznik
  Kpt. - kapitan
  Mjr - major
  Mjr dypl. - major dyplomowany
  Ppłk - podpułkownik
  Płk - pułkownik
  Ks. kap. - ksiądz kapelan
  Weryfikacja nazewnictwa przysparzała dużych trudności; niektóre nazwy opatrzone zostały znakiem zapytania."

   


  LISTA NAZWISK - zawiera 3152 osoby

  Zapraszam Czytelników do nadsyłania informacji o osobach wraz z notami biograficznymi.  Nazwisko i imię - - st. wojskowy - informacja -


  Mach Marcin - - Kpr. - -1898, ?; 27 III 1942, Guzar, CK, III C-12. -
  Macha Jan - - - 14 XII 1925, Brangiliwka, w. tarnopolskie (-); 19 II 1942, Wrewska, CP, 6. B3369 - junak
  Machaj Stanisław - - Strz. - -?; 29 IV 1942, Guzar, CK, V, C-19. -
  Machnicki Antoni - - Strz. - -1900, Poznań; 6 VIII 1942, Szachrisabz, CVV, 214. -
  Machocki Józef - - Plut. - - 23 VII 1912, Cisów, p. Kielce; 9 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej,8. -
  Machowski Antoni - - Strz. - - 1919, Jasło, w. krakowskie; 19 IX 1941, Tockie, CVV. -
  Machura Józef - - Kpr. - -13 VII 1907, Legota Muranowa (?); p. Olkusz; 2 IV 1942, Kitab, CW. -
  Maciaszek Marceli - - Strz. - -?; 22 IV 1942, Mankent, CVV. -
  Maciązek Jadwiga - - - - 28 IV 1924, ?; 7 VI 1942, Guzar, CW, V, W-25. - junaczka
  Maciązek Janina - - - 26 I 1927, Nałęczów, p. Puławy;'19 VI 1942, Guzar, CW, I, C-46. - junaczka
  Maciejewicz Czesław - - Strz. - -1 III 1912, w. wołyńskie (-); 13 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 11. -
  Maciejewski Wiktor - - Kpr. - - 23 XII 1906, VVarszawa; 1 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 23. -
  Maciejowicz (Maciejewicz) Stanisław - - Strz. - - 5(7)V 1909, Filipowicze, p. Szczuczyn (-); 10 VII 1942, Kenimech, CVV, 139-2. -
  Maciejowski Bolesław Dominik Tadeusz - - Strz. - - 6 XII 1918, Dębno, p. Łańcut; 21 VIII 1942, Aszchabad, CP, 26. -
  Maciejszyk Stefan - - Strz. - - 2 IX 1923, Batorówka, p.. Horochów (-); 24 VI 1942, Kenimech, CW, 123. -
  Maciesza Wacław - - Szer. - -?; 10 III 1942, St. Kerrnine, CVV. -
  Maciuba Kazimierz - - Strz. - - 8 111922, Kostopol, w. wołyńskie (-); 12 III 1942, Guzar, CK, IV, 7. -
  Macorski Zygmunt - - Szer. - - 28 X 1915, Stawiski, p. Łomża; 16 III 1942, Kenimech, CW, 39. -
  Maczugowski Franciszek - - Strz. - - 9 I 1898, Słomka, p. Limanowa; 27 II 1942, Guzar, CK, VII,2. -
  Madzio Barbara - - - -?; 24 IV 1942, Mankent, CW. - siostra czerwonego krzyża
  Magiera Alfred Eugeniusz - - St. sierż. - - 28 III 1893, Czerniowce (Rumunia); 30 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 16. - .
  Magiera Witold - - Strz. - - 1903, ?; 1 VI 1942, Guzar, CK, IX, C-12. -
  Magryś Franciszek - - Szer. - - 20 XII 1908, Zabłotówka, p. Rzeszów; 9 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Maikowa Janina - - - -16 II 1919, Huta Wierchobuska,p. Zł oczów (-); 13111 1942, CK, Guzar. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Maj Lidia - - - 23 IX 1914, Siedlce, w. lubelskie; 24 VII 1942, Kermine, CM, 4-16-1. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Majbroda Mikołaj - - Plut. pchor. - - 1899, Skurczewa, p: Łuck (-); 27 VI 1942, Sto Kitab, -
  Majchrzycki Antoni - - Kpt. - - 6 V 1896, Warszawa; 24 XI 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 15. -
  Majdalski Jan - - Strz. - - 1901 (191O)?; 16 VIII 1942, Kermine. - .
  Majek Jan - - Strz. - - Garwolin, w. warszawskie; 1 III 1942, Margelan. -
  Majer Marceli - - Plut. pchor. - 12 III 1908, Stryj, w. stanisławowskie (-); 4 VII 1942; Guzar, CW, II, 8. -
  Majer Stanisław - - Szer. - -?; 13 III 1942, Mankent. -
  Majerowski Ignacy - - Strz. - -1898, Księżomierz, p. Janów Lubelski; 7 VIl1942, St. Kerrnine, CW, VII, 23. -
  Majewski Adolf - - Sierż. - - 21 VIII 1896, Tarnopol (-); 19 III 1942, Narpaj, VI, 3. -
  Majewski Antoni - - Strz. - -1893, Brzezice, p. Rudki (-); 26 III 1942, Szachrisabz, CW, 21. -
  Majewski Bolesław - - Strz. - -7 XI 1897, Dębniaki, p. Łuniniec (-); 21 XII 1941, Tockie, CW. -
  Majewski Ludwik - - chor. - 16 X 1897, Podhajce, w. tarnopolskie (-); 24 III 1942, St. Kermine, I, 24. -
  Majewski Michał - - St. sap. - -1910, Lwów (-); 19 IV 1942, Sto Kermine, IV, 35a. -
  Majewski Władysław - - Strz. - 1913, Wielopole, p. Poznań; 4 VI (6 VIII) 1942, St. Kitab, CW. -
  Majka Antoni - - Kpr. - - 8 VI 1906, Nadolany, p. Sanok; 12 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Makar Piotr - - Kpr. - 22 X (XI) 1910, Jasionka Masiowa, p. Turka, n. Stryjem (-); 26 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Makar Tadeusz - - Strz. - - 6 XII 1921, Rzeszów; 16 II 1942, Szachrisabz, CW. -
  Makarajski Roman - - Strz. - - 1909, ?; 5 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Makarczuk Jakub - - Szer. - -1906, Sosnówka, p. Prużana (-); 24 III 1942, Sto Kermine, CW. -
  Makowiec Andrzej - - Sto strz. - - 4 IV 1900, Moszczenica, p. Gorlice; 8 IV 1942, Kara-su. -
  Makowki Bolesław - - Plut. - -29 IV 1909, -; 9 IV 1942, Kenimech, CW, 66. -
  Makowski Antoni - - Strz. - -26 X 1911, Mińsk (-); 10111 1942; Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Makowski Bolesław - - Kpr. - - ?; 8 VII 1942, Guzar, CK, I, W-54. -
  Makowski Zbigniew - - Strz. - , 19 IV 1921, Tarnopol (-); 28 VII 1942, Kenimech, CW, 164-2. -
  Maksymowicz Emil - - - 28 II 1929, Rurów(?), w.lwowskie (-); 23 V 1942, Wrewska, CP, 66. - junak
  Malczarek Józef - - Strz. - , 25 VII 1921, Borki, w. tarnopolskie (-); 6 III 1942, Czokpak, C. Przy st. zbornej, 7. -
  Malec Józef - - Strz. - 13 (14) IV 1911, Boskie Wielkie, p. Zbaraż (-); 3 V 1942, Kara-su. -
  Malej Jan - - Strz. - -1924, Jawór, p. Słonim (-); 4 VI 1942, Kitab, CW. -
  Malicki Wincenty - - Kpr. - - 5 IV 1911, Duboje, p. Stolin (-); 2 V 1942, Kermine, CM, 4-7. -
  Malinowski Bazyli - - Strz. - -1 I 1903, Worożanka Buda, p. Równe (-); 3 III 1942, Guzar, CK, III, 6. -
  Malinowski Józef - - Sto strz. - - 18 I (1' IX) 1903, Skrzeszów, p. Sokołów; 12 IV 1942, Kara-su. -
  Malinowski Kazimierz - - Sierż. - - 8 III 1897, Płątnica (?), p. Łomża; 24 II 1942, Narpaj. -
  Malinowski Piotr - - Strz. - -29 VI 1895, Godzisz, p. Garwolin; 17 III 1942, Narpaj, 5-6. -
  Malinowski Stanisław - - Strz. - - 23 XII 1918, Szadek, p. Sieradz; 19 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 45. -
  Malinowski Werner - - Kpr. - - 7 VII 1910, Środa, w. poznańskie; 1 IV 1942, St. Kermine, CK. -
  Maliszewska Władysława - - - -1925, Choticzów, p. Kamień Koszyrski (-); 30 VII 1942, Guzar, CW, VII, C-44. - junaczka
  Małaczyńska Helena - - - - 19 III 1929, Anatolia, p. Łuck (-); 5 VI 1942, Guzar, CW, IX, C-35. - junaczka
  Maławski Adam - - Strz. - -1905, ?; 25 IV 1942, Guzar, CK, V, C-B. -
  Małecki Stefan - - St. strz. - - 25 XII 1898, Jarocin, p. Płońsk; 30 V 1942, Kermine, CM, 6-13. -
  Małek Jan - - Strz. - -1915, Skorbnowo, p. Rawa Mazowiecka, 2 VIII 1942, Szachrisabz. CW, 201. -
  Małupa Adela - - - - 31 V 1925, Trojanówka, p. Kowel (-); 9 VII 1942, Guzar, ew, II, W-46. - junaczka
  Małyszko Bolesław - - Strz. - 22 IV 1905, Łatwicze, p. Baranowicze (-); 17 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Mandziar Izabela - - - - 25 VI 1927, ?; 22 VI 1942, -. - junaczka
  Maniura Alfons - - Ogn. - - 31 VII 1895, Lipiny, p. Katowice; 27 III 1942, Kenimech, CW, 82-3. -
  Mann Franciszek - - Por. - -15 IX 1914, ?; 25 III 1942, Guzar, CK, II, W-2. -
  Mańkiewicz Stanisław - - Strz. - -1 I 1919, Sichów, p. Lwów; 21 VII 1942, Szachrisabz, eW, 145. -
  Mańko Bronisław - - Plut. - - 23 XI 1893, Grodno (-); 4 III 1942, St. Kermine, CW. -
  Mańko Mateusz - - Strz. - -7 VIII 1905 (1906), Studzianka (?), p. Pszczyna; 16 VII1942, Szachrisabz, CW, 133. -
  Mańkowska Janina - - - -15 V 1929, Jankowce, p. Krzemieniec (-); 20 VII 1942, Guzar, CW, VI, W-27. - junaczka
  Mańkowski Stanisław - - St. strz. - 1912, Przysiarsk; 14 VII 1942, Szachrisabz, CW, 128. -
  Maracz Józef - - Kpr. - - 1899, ?; 17 VIII 1942, Kermine, CM. - .
  Marasek Marek vel Marcin - - Kpr. - - 5 V 1912, Karczówka, p. Opoczno; 26 1111942, St. Kermine. -
  Marchewka Bolesław - - Kpr. - -20 V 1899, Biskupice, p. Częstochowa; 2 IV 1912, Czokpak, CO, 35b. -
  Marchot Genowefa - - - 19 IX 1927, Armatniów, p. Łuck (-); 4 VI 1942, Guzar,CW, IX, C-23. - junaczka
  Marchut Władysław - - Kan. - - 12 IV 1900, Racławice, w. kieleckie; 16 IV 1942, Kenimech, CW, 70-2. -
  Marciniak Andrzej - - Sierż. - 1897, Podwierzbie, p. Garwolin; 12 V 1942, St. Kermine, V, 1. -
  Marciniak Jan - - Bomb. - 21 V 1904, Kamienna, p. Kalisz; 11 VII 1942, Szachrisabz, CW, 236. -
  Marciniak Józef - - Strz. - -22 11895, Nadbrzeż, p. Warszawa; 20 III 1942, St. Kermine, CW, IV, 30. -
  Marciniak Kazimierz - - uł - - 26 11911, Krępa, p. Ostrów Poznański; 23 III 1942, Kenimech, CW, 76-2. -
  Marciniak Roch - - Strz. - -16 VIII 1902, Krzykosy,p. Koło; 28 XI 1941, Tatiszczewo, CW,5 DP, 16. -
  Marcinkiewicz Jan - - Strz. - -10 III 1903, ?; 9 III 1942, St. Kermine, 3-31. -
  Marcinkiewicz Stanisław - - Strz. - - 1903, Baranowszq:yzna, g. Strumień, p. Pszczyna; 24 VI 1942, Kitab, CW. -
  Marcinkowski Marian - - Strz. - -10 VIII 1899, Jelniki,p. Kostopol (-); 20 IV 1942, St. Kermine, CW, IV, 39 a. -
  Marcinkowski Szymon - - Sierż. - -1899, Wąsosz, p. Szczuczyn; 25 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 10. -
  Marcyniak (Marcyniuk) Mikołaj - - Plut. - -14 XII 1898, Pawłó..y, p. c;hełm; 2 VIII 1942, Kenimech, CW,172-2. -
  Marczyk Teodor - - Strz. - - 8 XII 1924, Przyborowo, p.Słonim (-); 1 VII 1942, Kenimech, CW, 143-8. - ,
  Mardas Bemard - - Strz. - -1906, Kace, p. Święciany (-); 14 VII 1942, St. Kermine, VII, A-Ił. -
  Marek Edward - - St. strz. - - 8 VII 1913, Lublin; 6 XII 1941, Kołtubanka. -
  Markiewicz Henryk - - St. sierż. - -13 XI 1890, Warszawa; 20 III 1942, Kara-su. -
  Markowicz Stefan - - St. strz. - - 14 VI 1902, Korzan Gródek, p. Łuniniec (-); 7 III 1942, St. Kermine, CW., - .
  Markowska Irena - - - 25 X 1925, Osada Skrzyplewo; 17 VI 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Markowski Kazimierz - - ? - -1921, ?; 11 V 1942, Guzar, CK, VI, C-19. -
  Markowski Stanisław - - Sierż. - - 7 V 1901, Potoczek, p. Śniatyń (-); 20 VIII 1942, Aszchabad, CP,27. -
  Marlewski Józef - - - 13 III 1929, ?; 18 III 1942, Guzar, CW, II, C-3. - junak
  Marozik Franciszek - - Strz. - 9 II (18 XI) 1922, Walejkowice, p. Szczuczyn, 10 VII 1942, Kenimech, CW,141-2. . -
  Marszał Feliks - - Plut. - -18 V 1898, Kokopiski, p. Częstochowa; 2 III 1942, Narpaj. -
  Marszałkowski Edward - - - -?; 26 IX 1942, Aszchabad, CP, 28. - junak
  Marszelewski Franciszek - - Strz: - -1910, Ścinki p. Lubawa; 27 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Marzec Stanisław - - - - 1930, Wielkie Lasy; 1 III 1942, Wrewska, CP, 16. - junak
  Marzewski Karol - - Ppłk - -1881, ?; 24 III 1942, Jangijul, CW. - .
  Masalski Zbigniew - - - 1930, Łomża, w. białostockie; 1 VII 1942, Guzar, CW, IX, W-2I. - junak
  Mascenica Wacław - - - 11 IX 1929, Marcipan, w. wileńskie (-); 14 VII 1942, Guzar, CW, III, - junak
  Masiński Jan - - St. sierż, - - 1897, ?; 17 V 1942, Kermine, CM, V-9. -
  Masiulanis Mieczysław - - Strz. - -l I 1920, Wilno (-); 3 V 1942, Kenimech, CW, 109, -
  Masłowski Czesław - - Strz. - - 12 VI 1908, Mocarze, p. Łomża; 30 III 1942, Czokpak, 16. -
  Masztalerz Ludwik - - Strz. - - 16 IV 1924, R1ęsna Polska (?), p. Lwów (-); 7 VIII 1942, Kenimech CW, 182-1. - .
  Maślanka Stanisław - - Kan. - - 28 XI 1921, Ę-odziszów, p. Kraków; 3 V 1942, St. Kerrtine, 2-31. -
  Maślanko Bolesław - - Strz. - -1 I 1922, Horysławice, p. Mościska (-); 26 III 1942, Margełan, CW. -
  Matińczak Paweł - - Strz. - -25 I 1923, Zbaraża, w. tarnopolskie (-); 16 IV 1942, Guzar, CK, III, W-26. -
  Matla Michał - - Ppor. - - 21 IX 1901, Kielce; 2 IV 1942, Czokpak, 21. -
  Matusiak Józef - - Lot. - - 1919,?; 14 VIII 1942, S1. Kitab, CW. - .
  Matuszek Józef - - Kpr. - - 22 II 1901, Grodzisko, p. Łańcut; 31 III 1942, Czokpak, CO, 32 a. -
  Matuszewski Kazimierz - - Mjr. lek. - - 17 I 1889, Śrem,~w. poznańskie; 15 XI (II) 1942, Kermine, CM. -
  Matwiejczyk Józef - - Wachm. - - 22 IX 1903, Gumbiszki, p. Wołkowysk (-); 10 VI 1942, Kenimech, CW, 113., - .
  Matyjaszek Henryk - - Strz. - -1902, Michaliszki, p. Wilno (-); 4 VII 1942, Kermine, CM, 8-14-1. -
  Matysiak Władysław - - Strz. - - 1888, ?; 18 VIII 1942, Kermine, CM. -
  Matyś Antoni - - Strz. - ,-4 II 1921, Siemiatycze,p. Białystok; 15 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP,6. -
  Matyśniak Leon - - Strz. - -17 VI 1922, Rusiec, p. Łask; 27 VI 1942, St. Kermine, 6-A-52. -
  Mazankiewicz Michał - - Strz. - - 21 IX 1909, Tarnów; 13 IX 1942, -. -
  Mazur Adam - - Bomb. - - 1916, ?; 2 VIII 1942, Kenimech, CW. -
  Mazur Bolesław - - Strz. - -1900, ?; 24 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Mazur Franciszek - - Strz. - - 25 X 1912, Zabitówka, p. Rzeszów; 16 II 1942, Guzar, CK. -
  Mazur Jan - - Strz. - -17 XI 1923, Nogoszyn, p. Dębica; 16 VIII 1942, Kermine, CW. -
  Mazurek Jan - - Strz. - -17 X 1919, Wahr (Dania); 11 VII 1942, Kenimech, CW, 142-2. -
  Mazurkiewicz Bolesław - - ? - - 1918, Stryj (-); 13 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Mąćko Romuald - - Strz. - - 4 XI 1921, Gerwiaty, p. wileńsko-trocki (-); 7 VI~I 1942, Kermine, CM, 8-2-1. -
  Mądzalewski Franciszek - - Strz. - - 1920, Ścinka, w. pomorskie; 25 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Medyk Michał - - Kan. - - Chorbaczew, p. Lwów (-); 2 V 1942, St. Kermine, 2-20. -
  Melodysta Jakub - - Kpr. - - 20 IX 1902, Włocławek, w. pomorskie; 19 IV 1942, Guzar, CW. -
  Menciuk (Męciuk) Bronisław - - Strz. - -14 III 1907, Koniuchy, p. Wołożyn (-); 19 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Mendel Antoni - - Plut. - 15 V 1911, Biała, p. Wieluń 8 III 1942, Kenimech, CW, 6. -
  Mendyk Piotr - - Strz. - -1911, p. Zbaraż (-); 15 VII 1942, Szachrisabz, CW, 257. -
  Menkal Aleksander - - Kpr. - - 20 V 1896, ?; 18 III 1942, Guzar, CK, I, W-25. -
  Mentel Stefan - - Strz. - - 1914, Witowice, p. Miechów; 22 VII 1942, St. Kermine, 6, 25. -
  Mera Jan - - Kan. - - 14 VIII 1921,. Warszawa; 24 V 1942, St. Kermine, 6-25. -
  Mercik Kazimierz - - Ppor. - -?; 18 III 1942, Merke. -
  Mercik Teodor - - Strz. - - 1924, Przyburówna, p. Słonim (-); 11 VII 1942, Kenimech, CW, 143-8. -
  Mes Jakub - - Szer. - - 27 III 1907, Borysław, p. Drohobycz (-); 16 III 1942, Czokpak, C. Przy st. zbornej, 15. -
  Metych Emilia - - - - 1916, Dołhobyczów, p. Hrubieszów; 1 VIII 1942, Guzar, CK, IV, W-42. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Meyer Eugeniusz - - Por. - ~ 11 IX 1899, Tomaszów Mazowiecki, w. łódzkie; 22 VI 1942, Dżałał Abad, CP, l-B. - .
  MeysnerKonstanty - - - -27 IV 1928, Poznań; 8 IV 1942, Wrewska, CP, 39. - junak
  Mgłosik Eugeniusz - - - -1928, ?; 24 IX 1942, Aszchabad, CP, 29. - junak
  Mhczarek Genowefa - - - -7 X 1924, Chslin, p. Słoni m (-); 23 VI 1942, Guzar, ew, II, C-42. - junaczka
  Miazga Jan - - Kpr. - - 22 VI 1912, Grabiny, p. Dębica; 30 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 22. -
  Michalak Jan - - Strz. - -12 I 1919, Lumków,p. Lublin; 12 III 1942, Czokpak, C. przys1. zbornej, 10. -
  Michalcewicz Konstanty - - Strz. - - 30 III 1919, ?; 22 III 1942, Merke. -
  Michalcewicz Teodor - - - 1926, Stara Mysz, p. Baranowicze (-); 9 VI 1942, St. Kermine, CO, 5-A-55. . - junak
  Michalczyk Oswald - - Kpr. - - 31 VII 1914, Lipiny, p. Katowice; 3 V 1942, St. Kermine, 2-29. -
  Michalczyk Stanisław - - Strz. - - 1912, ?; 23 VII 1942, Kermine, CM, 4-14-1. -
  Michalewicz Aleksander - - Strz. - -?; 28 III 1942, Czokpak, CO, 12, e. -
  Michalewicz Ignacy - - Kan. - - 5/X 1904, Lichobołdy, p. Wilno (-); 25 IX 1942, Aszchabad, CP,30. . -
  Michalski Franciszek - - Strz. - - 25 XII 1915, Ebersdorf (Niemcy); 10 VI 1942, Guzar, CK, VII, C-5. -
  Michałkiewicz (Michalkiewicz) Wincenty - - Kpr. - - 12 XII 1910, Hoług Wolniczy , p. Suwałki?, Kenimech, CW.16. -
  Michałkowski Feliks - - St. strz. - ~ 11 X 1901, w. Warszawa; 7 VI 1942, Kermine, CW, 7-5-3. -
  Michałowski Franciszek - - Plut. - - 26 VIII 1900, Linów, p. Kozielnice; 1 IV 1942, Kenimech, CW, 61-1. . -
  Michałowski Jan - - Plut.- - - 17 IV 1901, Zosin, p. Puławy; 30 III 1942, Czokpak, 23. -
  Michałowski Jan - - Strz. - -?; 28 III 1942, Guzar, CK, III, C-15. -
  Michno (Michna) Mikołaj - - Strz. - -11 X 1907, Mikulice, p. Przeworsk; 3 X 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 12. -
  Miciak Stanisław - - St. strz. - -1900, ?; 30 VII 1942, Kenirnech, CW, 165-2. -
  Miczejko Witold - - Strz. - - 3 IV 1918, Biały Łóg, p. Sokółka; 8 VII 1942, Szachńsabz, CW, 108. -
  Midura Stefan - - Strz. - -1922, Tarnów;'27 IX 1942, Aszchabad, CP, 31. -
  Mielich Franciszek - - St. strz. - -1915, Stany Zjednoczone; 18 VII 1942, Kitab, CW. -
  Mielnik Kazimierz - - Kan. - 5 I 1919, Czerniowce (Rumunia) 14 VI 1942, Kenimech, CW, 116. -
  Mierzejewski Józef - - plut: - - 13 IV 1902, Marki, k. Warszawy; 30 III 1942, Czokpak, 16. -
  Mierzwa Józefa - - - -18 VII 1927, Hallerowo, p. Równe (-); 3 VII 1942, Guzar, CW, X, W-7. - junaczka
  Mieżechowski Łukasz - - Strz. - - 1922, Brzoza, gm. Chyrów, p. Dobromil (-); 31 VII 1942, Kermine, CM, 7-18-3. -
  Miętrzak Jan - - Strz. - - 20 VII 1900, Warszawa; 2 VII 1942, Guzar, CK, X, W-3. -
  Mięturka Piotr - - Kpr. - - 31 I 1906, Prudziszki, p. Suwałki; 30 III 1942, Czokpak, CO, 30 a. -
  Mikler Alfred - - Strz. - - 9 XI 1910, Bielsko, w. śląskie; 23 VII 1942, Dżałał-Abad, CM, 5 DP, 109 -
  Mikołajczyk Tomasz - - St. strz. - - 15 XI 1902, koI: Niklas, p. Łask; 27 III 1942, Ługowa. - .
  Mikuła Jan - - St. sierż. - -1901, ?; 24 IV 1~42, Guzar, CK, V, C-14. -
  Milchior Mieczysław - - Strz. - 4 V 1913, Warszawa; 16 I 1942, Tockie, CW. -
  Milczarek (Mielczarek ) Jakub - - Strz. - -15 V 1895, ?; 16 X 1941, Buzułuk, CK. -
  Milewicz Henryk - - Strz. - - 8 VII 1923, Polesie, p. Brasław (-); 6 V 1942, Guzar, CK, IV W-17. ' -
  Milewski Bronisław - - Bomb. - -17 IV 1910, Bożukówka, p. Białystok; 10 VIII 1942, Szachrisabz CW,233. - '
  Miłaszewicz (Michałszewicz) Stanisław - - Uł. - - 22 XI 1923, Białystok; 13 VII 1942, Kenimech CW,142-1. ' -
  Miłaszewska Celina - - - 12 VII 1928, ?; 10 VI 1942, Guzar, CW, VI, W-B. - junaczka
  Miłek (Mitek) Józef - - St. strz. - ~ 4 X 1907, Czechów, p. Brzesko; 26 III 1942, Kenimech CW, 81-2. -
  Miłek Franciszek - - Strz. - 3 V 1922, Mazów, p. Przemyślany (-); 17 III 1942, Kenimech CW,71-3 -
  Miłek Kazimierz - - Strz. - - 14 II 1914, Posądze, p. Miechów; 10 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-fJ. -
  Miłkowska Irena - - - -14 II 1906, Lwów (-); 5 IV 1942, Wrewska, PCW, 36. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Miłkowska Irena - - - -1906, Lwów (-); 5 IV 1942, Wrewska, CP, 36. - siostra czerwonego krzyża
  Mincel Bronisław - - Strz. - - 20 I 1922, Warszawa; 2 IV 1942, Szachrisabz, CW, 104. -
  Mindurski Stanisław - - - 1925, Eleonówka, p. Skałat (-); 20 V 1942, Guzar, CW, VII, C-9. - junak
  Miotełka Franciszek - - Strz. - 2 IV 1901, Wawrzyńce, p. Miechów; 29 VII 1942, St. Kermine, IV, A-56.A1748 C1769 -
  Mirek Józef - - Strz. - -1910, ?; 12 II 1942, Czok~iak, C. przy st. zbornej, 1. -
  Mirowski Jan - - Plut. - - 2 II 1904, Wilno (-); 5 III 1942, Kenimech, CW, 52. -
  Misiak Stanisław - - St. strz. - -7 V 1900, ?; 30 VII 1942, Kenimech, CW, 165-2. -
  Misik Franciszek - - Strz. - - 1907, Zaorle, p. Rawicz; 18 VII 1942, St. Kitab, CW: -
  Mision Kleofas - - Kpr. - -1901, BieczJny, p. Brasław (-); 10 VII 1942, Kenimech, CW, 140-2. -
  Miska (Misła) Stanisław - - Strz. - -8 V 1924, Łunin, p. Pińsk (-); 13 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-l. -
  Miszkiewicz Stanisław - - Strz. - - 5 V 1918, Omelanka - p.llKostopol (-); 16 VII 1942, Czirakiczi, CW. - .
  Mitek Józef - - St. strz. - - patrz Miłek Józef -
  Mitura Krystyna - - - 22 I 1927, Gródek Jagielloński, w. lwowskie (-); 16 VII 1942, Guzar, CW, III, W-45. - junaczka
  Mitura Wojciech - - ? - - 1902, ?; 27 VII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Mizio (Miezio) Franciszek - - Kpr. - - 16 XI 1910, Pomiany, p. Augustów; 15 III 1942, Kenimech, CW,55. . -
  Młynarczyk Karol - - Strz. - - 10 X 1909, ?; 5 III,1942, Merke. -
  Młynarczyk? - - Strz. - -?; 31 III 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Młynek Jan - - Kpr. - - 1900, Żołynia, p. Łańcut; 6 VI 1942, St. Kermine, -
  Młynek Julian - - Kpr. - - 1900, Żołynia, p. Łańcut; 6 VI 1942, St Kermine, CW. -
  Mocarski Zygmunt - - Strz. - - 1917, Stawiska, p. Suwałki; 16 III 1942, Kenimech, CW, 39. -
  Moch Andrzej - - Kpr,. - - 1899, Jaśtkowiec, p. Tarnobrzeg; 29 IV 1942, Kenimech, CW, 106-1. -
  Moczarski Adam - - Strz. - 24 VII 1916, Lwów (-); 14 VII 1942, Kenimech, CW, 144-9. A1762 -
  Modzelewski Stanisław - - Strz. - -1919, ?; 18 11942, Tatiszczewo, CP, II, 25 a. -
  Mojsa Kazimierz - - St. ul. - - 1912, Prużany, p. Wołożyn (-); 9 III 1942, Jangijul, CW. -
   
  Mokrzycki Piotr - - Strz. - -?; 22 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 22. -

  Piotr Mokrzycki, urodzony 14 maja 1916 roku w Januszkowicach, województwo podkarpackie.Był synem Andrzeja i Zofii z domu Sołtys. Do wojska został powołany jako jeden z dwóch braci. Jego o trzy lata starszy brat Leon Stanisław zginął w walkach pod Tobrukiem w 1941 roku.
  inf. Magdalena Mokrzycka 18.11.2012

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Morawicz Marian (Morawiec Adolf) - - Plut. - - 11 III 1899, ?; 14 III 1942, Kenimech, CW, 54. -
  Morawiec Antoni - - Strz. - -15 IV 1919 Niegowa, w. kieleckie; 19 VII 1942, ,Kenimech, CW, 151-4. -
  Morawiec Teodor - - Strz. - ~ 25 III 1920, Zabrze; 17 IX 1942, Aszchabad, CP, 32. -
  Morawski Marian - - Plut. - -lat 45, ?; 1 IV 1942, Kara-su. -
  Morawski Stanisław - - Strz. - 1911, Lwów (-); 31 III 1942, Czokpak, 16. -
  Morawski Stanisław - - Szer. - ~ 1908, ?; 14 VIII 1942, Kermine, CM. -
  Morawski Stanisław - - Strz. - - 16 I 1886, Uchrynowo, p. Łuck (-); 18 VI 1942, Wrewska, -
  Morawski Tadeusz - - Kan. - -9 IV 1906, Przasnysz, w. warszawskie; 19IV 1942, St. Kermine, 4-33a. -
  Mordas Bernard - - Pobor. - - 20 VIII 1906, Końce, p. Święciany (-); 13 VII 1942, -. -

  Morozik Jan - - ? - -?; 13 VII 1942, Kermine, CM. -
  Ur. w 1878 w Sielcach pow. Puławy, s. Adam i Franciszki z Pękalów.
  Po 1920 r. mieszkał w Nowosiółkach pow. Wołkowysk razem z żoną Marianną z Polaków i dziećmi.
  Został zesłany 28.02.1940 r.do posiołka Małyje Izby pod Archangielskiem.
  7.09.1941 wyjechali do Aktiubińska.
  Te informacje mam z moich zbiorów, jak również ze strony www.karta.org.pl (gdzie występuje już nazwisko Morozik zamiast Mrozek) i wiadomości od pani Zofii Wilk z Warszawy, która przed wojną była sąsiadką Jana Mrozka w Nowosiółkach.
  Jego żona Marianna tez zmarła w tym czasie w ZSRR, ale informacji o tym nie znalazłem.
  inf. Mieczysław Polak - 02.03.2012


  Moskwa Kazimierz - - Strz. - -7 XII 1925, Zaborów, p. Rzeszów; 5 VIII 1942, Guzar, CK, IV, W-50. -
  Moss Jan - - Strz. - - 20 XII 1912, ?; 12 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbor. 10. -
  Mostakow ? - - Szer., - - 7; 11 VIII 1942, Kermine, CM. -
  Mostkowski Teodor - - Strz. - - 9 I 1892, Trynosy, p. Ostrów Mazowiecka; sierpień 1942, Kermine, CW. -
  Moszczyński Wacław - - ppor. - -1897 (1898) ?; 24 IX 1941, Tockie, ICW. -
  Moszkowicz Abram - - Sierż. lek. - - 20 XI 1913, Kielce; 1 IV 1942, Guzar, CW. -
  Motłoch Adam - - Sierż.. - 21 XII 1896, Zarębice, p. Częstochowa; 17 III 1942, Narpaj, 5-2. -
  Mowel Józef - - Strz. - 18 XII 1910, Zuzela, p. Ostrów Mazowiecka; 25 III 1942, Narpaj, 8-1. -
  Mozes Samuel - - Strz. - - 8 VIII 1910, Łuków, w. lubelskie; 4 II 1942, Ługowa. -
  Mozirer Władysław - - Strz. - - 20 VI 1900, Czerniowce (Rumunia); 19 X 1941, Tockie, CW. -
  Mroczyk Bronisław - - Szer. - - 29 XI 1923, Zahajce, W. wołyńskie (-); 10 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Mrozkówna Wanda - - - -12 XI 1925,?; 19 VII 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Mróz Fabian - - ? - -1900, Piłsudczyzna, p. Kostopol (-); 17 II 1942, Guzar, CK. -
  Mruczuk Bolesław - - Strz. - -14 VI 1901, Wiśnicz, p. Bochnia; 16 IV 1942,Guzar, CK, III, W-30. -
  Mrugalski Stanisław - - Strz. - -1 I 1923, Warszawa; 18 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 1. -
  Muchin Jerzy - - Ppor. - -17 VI 1914, Białystok; 16 IV 1942, Kermine, CM, V, 2. - .
  Muchowski Alfons - - Strz. - - 6 VIII 1901, Lipniki, p. Mościska (-); 30 III 1942, Dżałał Abad, CW,57. -
  Mudrak Jan - - plut. - - 8 VII 1899, Swirz, p. Przemyślany (-); 28 IV 1942, Wrewska, CP, 53. -
  Mudrecki Władysław - - Strz. - -16 VI 1918, Lubaczów, W. lwowskie; 17 VII 1942, Guzar, CK, III W-50. -
  Mudryk Eugeniusz - - Kan. - - 1921, Brody, W. tarnopolskie (-); 16 VII 1942, Kermine, CM, ',' 6-16-2. -
  Muler Mikołaj - - kan. - -?; 25 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 43. -
  Muller vel Miller Tadeusz Władysław - - mjr uzbr. - -1895, Kraków; 23 VIII 1941, Griazowiec pod , Wołogdą, C.prawosl., 2. -
  Murawski Stanisław - - Strz. - -16 II 1898, Nowiny, w. białostockie; 18 VI 1942, Wrewska, CW, 80. -
  Murdzek Michał - - strz. - - 6 III 1898, Lubatów, p. Krosno; 15 III 1942, Czirakiczi, CW. -
  Musiał Aleksander - - Kpr. - -1905, Kalina Wielka, p. Miechów; 18 VIII 1942, w tranporcie nr 557a. -
  Musiał Witold - - Strz. - 16 X 1922, Radziwiłłów, p.Dubno (-); 12 VII 1942, Kenimech, CW,143-4.C1803 -
  Musiałek Jan - - strz. - - 24 VII 1899, Pstrągowa, p. Rzeszów; 4 V 1942, Guzar, CK, IV, W-8. -
  Musierowicz Edward - - plut. - -1901, Łódź; 9 VII 1942, Szachrisabz, CW, 109. -
  Musor Henryk - - - - 1928, Jaryczów (?), w. lwowskie (-); 8 VI 1942, St. Kermine, CW 5-A-54.' ' - junak
  Muszyński Tadeusz - - strz. - 1923, Warszawa; 23 VI 1942, Kitab, CW. -
  Mydlarz Tadeusz - - kan. - - 5 III 1923, Białystok; 22 II 1942, Dżałał-Abad, CJ>, 5 DP, 12. -
  Mysłowski Stefan - - strz. - -1921, Konstantynów, p. Biała Podlaska; 7 IV 1942, Kitab, CW. -
  Mysza Władysław - - kpr. - -18 III 1900, Dobre, W. lwowskie (-); 8 III 1942, Czokpak, C. Przy st. zbornej, 7. - .
  Myszak Stanisław - - Strz. - -17 IV 1899, Mikołajów (-); 23 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 51. -
  Myszko Piotr - - Strz. - - 1918, Janów Lubelski, w. lubelskie, 3 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 Dr, 67. -
  Myszkowski Józef - - Kpr. - - 1902, Grajewo, p. Białystok; 18 VII 1942, Kermine, CM, 5-15-2. -
  Myśliński Marian - - Strz. - - 3 IV 1925, Lwów (-); 18 VI 1942, Wrewska, CP, 79. -
  Mytych Eugeniusz - - - 17 VII 1929, Goleszów, p. Brody (-); 27 II 1942, Wrewska, CP, 11. - junak
  Nadkierniczny Kazimierz - - Strz. - - 27 I 1922, ?; 25 III 1942, Guzar, CP, II, C-26. -
  Nadwodny Kazimierz - - Strz. - 8 IX 1923, Napadówka, p. Krzemieniec (-); 18 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-19. -
  Nahaj Piotr - - Strz. - - 1918, Wołożyn, w. nowogródzkie (-); 30 III 1942, Guzar, CK, III, C-26. -
  Nahalski Wacław - - Plut. - - 27 IX 1905, Mokre Lipia, p. Zamość; 24 VII 1942, Kenimech, CW, 159--6. -
  Najduch, Edmund - - Kan. - - 4 IX 1912, Brzeżany, w. tarnopolskie (-); 15 VII 1942, Kenimech, CW, 147~. -
  Nalewajko Jan - - Kan - -12 XI 1921, Szemetowszczyzna, p. Święciany (-); 29 VII 1942, Kermine, CM, 8-19-2. -
  Nałęcz Czesław - - ? - -?; 17 II 1942, St. Kermine, CW. -
  Napierała Józef - - St. strz. - - 19 III 1906, Wojsławice, gm.Opalenica, w. poznańskie; 28 VII 1942 Szachrisabz, CW, 172. - '
  Napiórkowski Stanisław - - St. strz. - -19 V 1920, Warszawa; 15 VII 1942, Guzar, CK, II, 57. -
  Narkiewicz-Jodko Roman - - Strz. - - 12 VII 1922, Nowogródek (-); 27 III 1942, Kenimech CW, 81-5~ - '
  Naumiak Mirosław - - Kan. - 10 VII 1920, Drohobycz, w. lwowskie (-); 3VI 1942, Guzar, CK, V, W-22. -
  Nawara Jan - - Strz. - -10 II 1910, Lubomin (-); 29 III 1942, Guzar, CK, III, C-18. -
  Nawoj Jan - - Strz. - -1910, ?; 23 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Nawrocki Wacław - - Plut. - -1898, ?; 25 III 1942, Kenimech, CW, 79-4. -
  Nawrot Stanisław Apoloni - - Kpr. - - 8 V 1921, Zaleszczyki, w. tarnopolskie (-); 16 VII 1942, Kermine, CM. -
  Nawrot Władysław - - Ppor. - - 16 VIII 1910, p. Kielce; 13 VII 1942, Błagowieszczanka (Dżałał Abad), CR. -
  Nekanda-Trepka Władysław - - Ppłk - 15 II 1884, Wilno (-); 25 III 1942, Jangijul, CW. -
  Neugebauer Henryk - - St strz. - - 2 X 1899, Kurnast, p. Piotrków; 20 III 1942, Kara-su. -
  Nędza Leon - - Kpr. - - 8 III 1900, Rzeszów; 21 VI 1942, Kermine, CM, 8-2-1. -
  Niczko Jarosław - - Strz. - - 2 VI 1898, Kielce; 1411 1942, Ługowa. -
  Niczko Władysław - - - -1929, Zaboryniów; 27 VII 1942, Szachrisabz, CW, 160. - junak
  Niechiadowicz (Niechwiadowicz) Adolf - - Strz. - - 21 IV 1924, Jakunka, p. Lida (-); 30 VII 1942, Kermine, CM; 8-20-2. -
  Niedruszlański Paweł - - Kpr. - - 29 VI 1898, ?; 7 III 1942, Merke. -
  Niedziałowski Kamil - - Kpt. - 16 VI 1896, Niedźwiadki, gm. Konstantynów, p. Biała Podlaska, 29 III 1942, Wysokie, C. szpit, 12. -
  Niedźwiedzki Jarosław - - Szer. - 2 IX 1906, Janczyn, p. Przemyśl; 16 XII 1941, Dżyżak, obw. samarkandzki. -
  Niejadlik Józef - - Sierż. - - 20 IX 1897, Bór, p. Dąbrowa; 18 III 1942, Narpaj, 6-1. -
  Nielubowicz Józef - - Bomb. - -101 1899, Nory,p. Łuck (-); 29 III 1942, Kenimech, CW, 83-3. -
  Niemiec Edward - - Strz. - -1921, Witowice Górne, p. Nowy Sącz; 15 VIII 1942, Kitab, CW. -
  Niemier Stanisław - - Plut - 19 IV 1893, Meczewo (?); w. poznańskie; 21 V 1942, Kenimech, CW,90-1. -
  Niemira Bolesław - - Uł. - - 20 XII 1907, Aleksandryna, p. Brasław (-); 27 III 1942, Ługowa. -
  Niepla Stanisław - - Kan. - - 22 IX 1923, Łukawiec, p. Rohatyn (-); 22 IX 1942, Aszchabad, CP,33. -
  Niepsuj Kazimierz - - Kpr. - -3 III 1896, Gródek, g. Grybów, p. Nowy Sącz; 27 III 1942, Narpaj, 5-5. -
  Niesporek Józef - - Plut. - -31 V 1891, Nowa Wieś, p. Katowice; 21 VII 1942, Kenimech, CW, 151-4. -
  Niewiadomski Tadeusz - - Strz. - ~ 14 III 1924, Warszawa; 23 II 1942, St. Kermine, 2-14. -
  Niewiarowski Antoni - - Strz. - - 12 111903, Dubijki, p. Nieśwież (-); 9 VII 1942, Kenimech, CW,139-3. -
  Niezbrzycki Władysław - - Strz. - - 14 I 1908, Żuków (-); 28 111942, Narpaj. -
  Niezgoda Jan - - - -1932, Wisłocz, p. Wołkowysk (-); 27 IV 1942, Guzar, CW, V, C-22. - junak
  Niszczak Władysław - - Strz. - -?; 17 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 17", -
  Nitkowski Szczepan - - Strz. - - 17 IV 1919, Krajan (?), p. Białystok; 291111942, Guzar, CK, II, -
  Nogaj Jan - - Kpr. - - 4 V 1911, Zagórzynek, p. Kalisz; 1 VIII 1942, Kermine, CM. -
  Nosek Jarosław - - - 6 VIII 1928, Bojanówka, p. Równe (-); 24 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-12, - junak
  Noskówna Karolina - - - -;-5 III 1926, Bajanówka, p. Równe (-); 25 VI 1942, Guzar, CW, VIJI, - junaczka
  Nowacki Józef - - Strz. - 1906, Stanisławów (-); 14 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 252. -
  Nowak Andrzej - - Strz. - - 2 XI 1898, Solec, n. Wisłą, p. Iłża; 24 111942, Ługowa. -
  Nowak Antoni - - Kpr. - -29 IX 1895, Ostroiesie, p. Szamotuły; 16 IV 1942, Guzar, <;K, III, W-Z3. -
  Nowak Franciszek - - Kpr. - 13 II 1907, Gąbkowszczyzna, p. Dzisna (-); 9 III 1942, Dżałal Abad, CP, 5 DP, 34. -
  Nowak Józef - - Strz. - - 17 XI 1906, Bepczyk, p. Łask; 14 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 74. -
  Nowak Józef - - Strz. - - 1902, Cielądz, p. Rawa Mazowiecka; 18 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Nowak Marian - - Szer. - - 3 V 19Z3, Suchowola, p. Radzyń; 26 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 89. -
  Nowak Stanisław - - St. strz. - - 14 III 1900, Kozminek, p. Kalisz; 25 III 1942, Guzar, CK, I, C-Z7. -
  Nowak Stanisław - - Strz. - -?; 8 III 1942, Ługowa. -
  Nowak Władysław - - Strz. - - 23 VII 1922 (1912) Kremerówka, p. Bóbrka (-); 15 VII 1942, St. Kermine, VII, A-1ge. -
  Nowak Zdzisław - - - 13 X 1923, Wola Wilsona, p. Krzemieniec (-); 18 III 1942, Wrewska, CP,25. - junak
  Nowar Jan - - Strz. - - 1907, Lubomierz, p. Limanowa; 24 IV 1942, Guzar, CK, III, W-36. -
  Nowialis Romuald - - Strz. - 1921, Brzozówka, p. Augustów; 18 III 1942, Diałał-Abad, CP, 5 DP, 44. -
  Nowicki Aleksander - - szer. - - 12 V 1909, Lwów (-); 4 III 1942, Czokpak, c. przy st. zbornej.4. -
  Nowicki Bolesław - - St strz. - -1916, ?; 5 VII 1942, Guzar, CK, X, W-21. -
  Nowicki Jan - - Plut. - - 2 V 1895, Lwów (-); 6 III 1942, Szachrisabz, CW, 76. -
  Nuckowski Alfons - - Strz. - -6 VIII 1921, Lipiszki, p. Mościska (-); 30 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 57. -
  Nyklasa Konrad - - Strz. - -1903, Zgorzdy; 12 VII 1942, Szachrisabz,.CW, 117. -
  Obiała (Obieła) Roman - - St strz. - -1907, Inowrocław, w. poznańskie; 5 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Obiedziński Jan - - Strz. - -1 II 1919, Zasław(-); 13 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 11.. -
  Obuchowicz Stanisław - - Strz. - - 7 VIII 1922, Posiumeń, p. Święciany (-); 7 VI 1942, Kermine, CM, 7-4-3. -
  Ochałek Franciszek - - St. strz. - - 1895, Mokrzynica, p. Nowy Sącz; 15 V 1942, Guzar, CK, IV. W-27. -
  Ochrym Piotr - - - - 1930, Zawoń; 29 III 1942, Wrewska, CP, 32. - junak
  Odowski Stanisław - - - 6 XI 1909, Korolewo, p. Głębokie (-); 18 111942, Wrewska, CP, 5: - junak
  Odważny Franciszek - - Strz. - - 24 X 1923, Poniat, p. Łomża; 16111942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 66. -
  Ogieła Julian - - Strz. - - 20 VI 1921, Niedźwiedź, p. Radziechów (-); 18 IV 1942, Guzar, CK, III, W-34. -
  Ograbek Stanisław - - Strz. - - 8 V 1901, Monice, p. Sieradz; 19 VIII 1942, Kermine, CW. -
  Ogrodnik Stefan - - strz. - -?; 24 X 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 10. . -
  Ogrodowczyk Jerzy - - Strz. - - 23 V 1910, Mława, w. warszawskie; 1 III 1942, Kenimech, CW, 15. -
  Oko Stanisław - - Sap. - - 9 III 1911, Niemirów, p. Radziechów (-); 13 IV 1942, Guzar, CK, III, W-18. -
  Okoński Piotr - - Kpr. - -,1 XI 1899, Suwczyn, p. Brzesko; 26 1111942, Czokpak, C. przy st.'zbornej,19. -
  Okrzesiak (Okrzysiak) Stanisław - - strz. - - 11 II 1897, (1894), Elźbietów, p. Garwolin; 19 III (IV) I, 1942, Kermine, CM, V, 6. -
  Okrztel Jerzy - - strz. - - 2211 1922, Łapy, p. Białystok; 25 III 1942, Kara-su. -
  Okuniew Salomon - - st. strz. - - 28 VIII 1901, Tomaszów Mazowiecki, p. Piotrków; 19 VII 1942, Kenimech, CW, 153. -
  Olbert Stanisław - - strz. - - 7 VII 1912, Ostrów, p. Jarosław; 2 IV 1942, Kenimech, CW, 63. -
  Olbrecht Julian - - - -1929, Sobieski, p. Podhajce (-); 8 VI 1942, Guzar, CW, VI, W-8. - junak
  Olchawski Jan Antoni - - strz. - - 1905, ?; 16 VIII, 1942, SL Kitab, CW. - .
  Olchowicz Michał - - strz. - - 10 IV 1924, Maczki, p. Łuck (-); 18 IV 1942, SL Kermine, IV, 36a. -
  Olchowski Jan - - Strz. - - ?; 16 VIII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Olechowicz Ferdynand - - Strz. - -?; 25 VIII 1942, Krasnowodzk, C, bazy, 28. -
  Olechowicz Jan - - Bomb. - 5 V 1900 Jody, p. Brasław (-); 4 VIII 1942, St. Kermine, CW. -
  Olechowicz Marian - - Wachm.. - -5 V 1204, Jody, p. Brasław (-); 29 IV 1942, Kenimech, CW. 106-2. -
  Olejarnik Tadeusz - - Kpr. - - 28 XII 1915, Lublin; 26 III 1942, Ługowa. ' - .
  Olejniczak Bernard - - Kan. - -30 III 1912, Mogilno, w. poznańskie; 28 VI 1942, Kenimech, CW, 126. -
  Olejniczak Stanisław - - Kpr. - - 8 V 1904, Kleszczewo, p. Środa; 17 VIII 1942, St. Kermine, CW. -
  Oleksiuk Franciszek - - St. strz. - - 8 X 1897, Ujście Solne, p. Bochnia; 8 III 1942, Kenimech, CW. -
  Oleksiuk Sylwester - - St. strz. - -1 XII 1897, Czerniowce (Rumunia) 31 III 1942, St. Kermine, IV, 3. -
  Oleksy Stanisław - - - ~ 20 X 1927, Jattonówka, p. Kamionka Strumiłowa (-); 13 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-6. - junak
  Olender Jan - - Bomb. - 15 VII 1905, Bzonowice, p. Zborów (-); 7 VII 1942, Kenimech, CW, 134. -
  Oleński Wacław - - Strz. - - 1919, Ejsymonty, w. wileńskie (-); 7 VIII 1942, Kermine, CM, 1-12-3. -
  Oleśmierowicz Stefan- - - Strz. - 1921,NowaWyżwa, p. Kowel (-); 15 VII 1942, St. Kermine, CW, 7-22. -
  Olifer Piotr - - Strz. - - 1922, Siedlirzec, p. Chełm; 9 VI 1942, Kitab, CW. -
  Oliwka Jan - - Sierż. - -12 V 1897, Wierzbiec, Zaolzie; 10 1111942, Szachrisabz, CW, 75. -
  Oliwka Marian - - - -1928, (?); 6 VIII 1942, Kermine, CM, 3-13-2. - junak
  Olszak Jan - - St. strz. - -1905, Rodakdorf, Niemcy; 16 VII 1942, Szachrisabz, ew, -
  Olszaniecki Jan - - Strz. - ~?; 31 III 1942, Czokpak 16. -
  Olszewski Bronisław - - St. strz. - -1916, Karaczyn, p. Skierniewice; 28 VI 1942, Kitab, CW. -
  Olszewski Józef - - Kpr. - -1 IV 1914, Gatczyna (-); 10 V 1942, Kermine, 2-56. -
  Olszewski Piotr - - Kpr. - -1886, Strumień p. Troki (-); 16 XI 1941, Buzułuk, CK. -
  Olszewski Zenon - - Strz. - - 1921, Warszawa; 9 XI 1941, Tockie, CW. -
  Olszyński Stanisław - - St. strz. - -1923, Warszawa; 10 V 1942, Guzar, CK, IV, W-20. -
  Opajnicz Jan - - Bomb. - -10 X 1911, Wierzchnia, p. Kałusz (-); 28 IV 1942, Kenimech, ew, 105. -
  Opeld Leszek Edward - - - -13 VI 1934, Nowogródek (-); 6 VII 1942, Guzar, CW, III, C-53. - junak
  Opfer Abraham - - Strz. - -10 IX (X) 1914, Komarów, p. Tomaszów Lub.; 7 VIII 1942, Szachrisabz CW, 2-J-4. - '
  Opiłka Leon - - Kpr. - -1 XI 1897, ?; 1942, Guzar, CK, I, W-9. -
  Opolski Bolesław - - Por. - - ?; 11 II 1942, Ługowa. -
  Opora Józef Jan - - Strz. - - 20 VII 1905, Onerzyn, p. Kalisz; 1 VIII 1942, Czirakiczi, ew. -
  Orlański Józef - - Strz. - - 4 X 1919, Barwaryńce, p. Trembowla (-); 5 VI 1942, Kermine, CM, 7-4-2. -
  Orliński Piotr - - Strz. - -25 I 1899, Jaślinka, p. Sanok; 13111 1942, Czokpak, C. przyst. zbornej, 11. -
  Orlon Wacław - - Kpr. - 1911, Zakrzówek, p. Janów Lubelski; 12 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Orłowski Witold - - Strz. - - 3 II 1903, Jarosław, w. lwowskie 17 II 1942, Kermine, CM, 1-2-4. -
  Osipowicz Stanisław - - Strz. - - 1 I 1897, Siodorkowo (-); 1 VII 1942, Kermine, CM, 8-13-2. -
  Ostachowska Wanda - - - 1926, Wielkie Pola, p. Sambor (-); 20 VII 1942, Sto Kitab, CW. C-48. - junaczka
  Ostachowski Franciszek - - Strz. - -?; 14 IV 1942, Mankent CW. -
  Ostapiuk Stanisław - - Bomb. - -28 II 1923, Narutówka, p. Dubno (-); 29 IV 1942, Guzar, CK, III, W-40. -
  Ostaszewski Franciszek - - Plut. - - 6 XII 1892, Triski, gm. Antonin, p. Ostrów Poznański; 14 II 1942, Kermine. " -
  Ostaszewski Stanisław - - St. sierż. - -1911, ?; 3 III 1942, Margelan. -
  Ostrowska Maria - - - - 24 11926, Małysin, p. Wołkowysk (-); 6 VIII 1942, Guzar, CW, VIJI, - junaczka
  Ostrowski Adam - - Strz. - -1914, Winiary, w. poznańskie; 11 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Ostrowski Antoni - - Plut. - -1897, ?; 13 III 1942, Taszłak. -
  Ostrowski Józef - - Strz. - - 23 I 1903, Pajęczna (?), p. Radom; 25 II 1942, Kermine, CW, II, 3. -
  Ostrowski Tadeusz Franciszek - - Kpr. - 1 IV 1913, Turka, p. Kołomyja (-); 20 V 1942, St. Kermine, ew.C1948 -
  Osuch Jan - - Strz. - -4 IX 1905, Radom, w.kieleckie; 19 V 1942, Szachrisabz, CW, 63. -
  Oszust Jan - - Strz. - -1909, ?; 10 VII 1942, Kermine, CM, 8-17-2. -
  Otłowski Wacław - - Kan. - - 1909, Słonikowo-StOlpary, p. Maków Mazowiecki; 13 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 250. -
  Owczarczyk Piotr - - Strz. - -1907, Wólka Ostróżeńska, p. Garwolin; 1 VIII 1942, Guzar, CK, VII, C-50. -
  Owczarek Jan - - St. strz. - -?; 21 II 1942, Kołtubanka. -
  Owczarek Kazimierz - - Plut. - -4 III 1900 (4 IV 1909), Żelisław, p. Sieradz; 19 VI 1942, Guzar, CK, VIII, W-2. -
  Owczarz Jan - - St. strz. - - 3 X 1905, Wołosów, p. Nadwóma (-); 19 III 1942, Kermine, CW, 4-46. -
  Owsiak Jan - - Kpr. - - 21 XI 1895, Myślenice, w. krakowskie; 1 VII 1942, Guzar, CK, IX, W-17. -
  Owsianik Maria - - - - 15 VIII 1918, ?; 5 III 1942, Guzar, CK, I, B. dod. 1. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Owsiany Bronisław - - Plut. - -lat 40, Rajgród, p. Augustów; luty 1942, Czokpak. -
  Owsiany Marian - - Pchor. - -1889, Rajgród, p~ Augustów; 12111 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 1.0. ., -
  Oziębłowski Marian - - Sierż. - -15 VIII 1898, Odessa (-); 4 VI 1942, Margelan, ew. -
  Ozimek Jerzy - - Strz. - -11 II 1921, Wilno (-); 7 IV 1942, Kermine, CM, IV, 2. -
  Paciorek Stanisław - - Plut. - - 27 VIII 1898, Warszawa; 15 III 1942, Szachrisabz, CW. -
  Paczulski Stanisław - - Strz. - - 2111 1919, Rybki, p. Sokołów; 8 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-9. -
  Paczyński Stefan - - Strz. - - 25 VIII 1918, Łódź; 7 VIII 1942, Kermine, CM, 3-13-4. -
  Pajączek Jan - - Uł. - - 2 V 1909, Rudawka, p. Dobromil (-); 5 III 1942, Czokpak, C. przy st.zbornej, 6. -
  Pajączek Włodzimierz - - Strz. - -1915, Rawka, p. Dobromil (-); 17 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Pająk Michał - - St. Strz. - -?; Podhajce, w. tarnopolskie (-); marzec 1942, Czokpak. -
  Pająk Michał - - Szer. - - 16 IX 1899, Lechowice, w. krakowskie; 11 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 9. -
  Pająk Władysław - - St. strz. - -13 VI 1908, Lachowice, p. Żywiec; 25 III 1942, Czokpak, CO, 29 d. -
  Pajewski Eugeniusz - - Strz. - 1918, Dubrowa, p. Drohobycz (-); 24 VII 1942, Kermine, CM, 2-14-4. -
  Pajko Jan - - Strz. - - 1898, ?; 26 II 1942, Ługawa. -
  Pajor Stanjsław - - Strz. - - 30 VI 1924, Berezowiec, p. Stołpce (-); 14 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-lO. -
  Palczewski Antoni - - Szer. - - 24 XII 1899, Zaprany, w. wileńskie (-); 11 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 11. -
  Palczyk Jan - - Kpr. - - 15 V 1899, Nowy Targ, w. krakowskie; 16 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej,15. -
  Paluch Julia - - - -19 X 1925, ?,.4 VII 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Pałgan Józef - - Kpr. - -18 III 1899, zamieszkały Ostojów k. Suchedniowa, w. kieleckie; 11 11942, Kołtubanka. -
  Pałka Feliks - - Strz. - -1897, ?; 5 III 1942, Guzar, CK, l-B, dodatk. 7. -
  Pałubski Józef - - - - 1927, Zakrzewie (Zakrzówek), p. Janów Lubelski; 12 II 1942, Wrewska, CP, 3. - junak
  Panas Jan - - Kpr. - -?; 17 III 1942, (Juzar, CK, I, W-17. -
  Panasiuk Roman - - Strz. - -15 VII 1914, Orzechów, p. Włodawa; 29 VI 1942, Kenimech, CW, 127. -
  Panek Stanisław - - St. sierż. - -26 X 1891, ?; 6. III 1942, Guzar, CW, I-B, dodatk. 9. -
  Papurzyński Wacław - - Strz. - - 13 XII 1922, Kol. Aleksandrówka, p. Horochów (-); 16 VII " 1942, Kermine, CM. -
  Parchimowicz Czesław - - - 27 IV 1942, Bankowszczyzna, p. Mołodeczno (-); 15 V 1942, Guzar, CW, VII, C-4. - junak
  Ur.21.III.1927 Ojcieniewo (folwark) woj. Wilno.
  inf. Tomasz Maślukiewicz 1.11.2013 r.

  Parowicz Aleksandra - - - 1937, Hajnówka, p. Biała Podlaska; 19 VII 1942, Guzar, CW, VI, W-24. - junaczka
  Partula Piotr - - Strz. - - 12 VI 1914, Sobiecin, p. Jarosław; 22 II 1942, Jakkobak, CW. -
  Paschek Władysław - - Kpr. - -25 IX 1902, Pacyków, p. Stanislawów (-); 30 VII 1942, Kermine, CM, 7-19-2. -
  Pasierb Mieczysław - - Strz. - -15 IX 1908, Przyborów, p. Brzesko; 15 III 1942, Guzar, CK, XIII, 11. -
  Pasiut Teofil - - Por. - - 5 X 1897, Zabłoty; 6 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 5. -
  Pasternak Władysław - - Kpr. - - 2 XII 1899, Skadła, p. Stopnica; 8 IV 1942, Czokpak, CO, 3611. -
  Pastuchowski Wiktor - - Strz. - -1 V 1912, Dołhy, p. Horochów (-); 24 VII 1942, Kenimech, CW,159-1. . -
  Pastuszenia Antoni - - - 17 III 1927, Zejtroyc, p. Wołkowysk (-); 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW,230. - junak
  Pastuszka Jan - - Strz. - - 8 II 1910, Kochanówka, w. kieleckie; 7 VII 1942, Kenimech, CW, 135-2. -
  Paszkiewicz Kiryło - - Strz. - - 15 XI 1918, Drozdyn, p. Stolin (-); 30 III 1942, Czokpak, CO, 30b. - "
  Paszkiewicz Witold - - Strz. - 4 XI 1922, Grodno, w. białostockie (-); 14 IV 1942, St. Kermine, 3-43. I -
  Paszko Eugenia - - - - 30 IX 1924, ?; 19 VIII 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Paszkowski Andrzej - - Bomb. - - 5 V 1913, Warszawa; 9 VII 1942, Guzar, CK, II, W-44. -
  Paszkowski Edward - - Strz. - -1910, ?; 24 V 1942, Guzar, CK, V, W-7. " -
  Paszkowski Eugeniusz - - St. sierż. - - 20 III 1894, Olesko, p. Złoczów (-); 14 III 1942, St. Kermine, IV, 2. - .
  Paszkowski Tadeusz - - Strz. - -18 VII 1898, Urzędów, p. Janów Lub.; 13 V 1942, St. Kermine, 5-7. -
  Paśko.Wiktoria - - - -1915, Budziewy, p. Rzeszów; 19 VIII 1942 St. Kitab, CW. - junaczka
  Patecki Stanisław - - - - 1927, Topule, p. Dubno (-); 11 III 1942, Wrewska, CP, 21. - junak
  Patyk Zachariasz - - Strz. - -11 XI 1911, Warszawa; 2 III 1942, St. Kermine, III, 49. -
  Paukszt Julian - - Strz. - - 29 XI 1919, Łapy, p. Wysokie Maz.; 13 V 1942, Guzar. -
  Paul Marian - - Plut. pchor.lot. - -9 IV 1917, Szczakowa, p. Chrzanów; 12 III 1942, St. Kermine, II, 28. -
  Pawlik Eugeniusz - - Por. - - 9 VI 1898, Tarnopol (-); 21 VI 1942, Jangijul, CW. - "
  Pawlik Maria - - - -15 VII 1924, Starokuta (?); 22 VI 1942, Karkin-Batasz. - junaczka
  Pawlik Władysław - - Strz. - - 6 VIII 1913, (1919); Brelik6w, p. Lesko; 14 VII 1942, Kermine, CW, VII, A~12. - .
  Pawluk Paweł - - St. strz. - -1898, Michałowice, p. Miechów; 20 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 2. -
  Pawlukowski (Pawikowski) Julian - - Strz. - -1908, Czudec,p. Rzeszów; 3 VII 1942, St. Kermine, VIII, 13. -
  Pawłak Halina - - - - 5 I 1927, Ulino, p. Dzisna (-); 2 VI Ig42, Guzar, CW, IX, C-17. . - junaczka
  Pawłata Józef - - Strz. - -1 VII 1911, Lisiewice, w. tarnopolskie (-); 25 VIII 1942 pochowany w Morzu Kaspijskim. -
  Pawłowicz Bronisław - - Strz. - -1910, ?; 21 III 1942, Margelan. -
  Pawłowicz Zbigniew - - Strz. - -28 VIII 1922, Wólka Sobieszańsh, p. Garwol,n; 21 III 1942, Margelan. -
  Pawłowski Stefan - - Strz. - -30 IX 1897 (1896), Ograzin, p. Sieradz; 3 VI 1942, Guzar, CK, V, W-2I. -
  Pawłowski Waldemar - - - - 1928, Ostrołęka, w. białostockie; 13 II 1942, Wrewska, CP, 2. - junak
  Pawłucki Franciszek - - Szer. - - 28 111.1916, Przemyśl, w. lwowskie; 23 III 1942, Jangijul, cw. -
  Pątkowska Maria - - - - 1928, TamQwskie Góry, w. śląskie; 3 VIII 1942, Guzar, CW, IV, W-46. - junaczka
  Pejka Sylwester - - Plut. - ~?; 12 II 1942, Ługowaja. - .
  Peltnerówna Stanisława - - - - 14 II 1928, ?; ?, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Pełka Mieczysław - - - 1927, kol. Mogiła, p. Złoczów (-); 8 VI 1942, St. Kermine, CO, 5-A-49. - junak
  Peńczykowski Henryk Tadeusz - - Strz. - - 2 III 1918, Grajewo, w. białostockie; 8 VIII 1942, St Kitab, CW. -
  Perchau (Perchał) Stanisław - - Strz. - - 10 VII 1893, Kałusz, w. stanisławowskie (-); 18 III 1942, Kara-su. - .
  Pereginiec Michał - - Kpr. - - 13 VII 1901, Winograd, p. Tłumacz (-); 22 III 1942, Czokpak C. przy st. zbornej, 18. - '
  Perka Władysław - - Strz. - -1907, ?; 23 V 1942, Kermine, CM, 4-11. -
  Perkac Piotr - - - 2 III 1928, Elenorówka, p. Skałat (-); 12 VIU 1942, Aszchabad, CP, 34. - junak
  Perkowski Aleksander - - Strz. . - -?; 18 III 1942, Mankent, CW'i~' -
  Perkowski Bolesław - - Plut. - -l VII 1904, Ho1cewo, p. Postawy (-); 15 III 1942, Czokpak, CO, 9. -
  Perpiński Jerzy - - Strz. - - 2 VI 1915, Kalisz, w. łódzkie; 21 III 1942, Ługowa. -
  Peszczyk Władysław - - Strz. - -.1916,?; 2 VIII 1942, Kermine, CM, 6-19-2. -
  Petczyński Roch - - Strz. - '- 8 VIII 1906,Olszyn, w. łódzkie; 8 V 1942, Guzar, CK, IV, W-15. -
  Petrów Arsen - - Kpr. - 1898, Rosznow, p. Drohobycz (-); 18 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Petryk Konstanty - - Strz. - -1897, Beretuja, p. Śniatyń (-); lVI 1942,Guzar, CK, IX, C-18. -
  Petrykowski Antoni - - Sto wachm. - -17 I 1896, Kijów (-); 18 II 1942, St. Kermine, 2-4. -
  Pęcherek Józef - - Bomb. - -1911, Wesoła, p. Brzozów; 17 V 1942, Szachrisabz, Cw', 56. -
  Pękała Jan - - Kpr. - -1 III 1913, Nowy Sącz, w. krakowskie; 3 III 1942, Czokpak, C przy st. zbornej, 4. -
  Pęksik Tadeusz - - Kpr. - - 2 IV (III),1914,St~ny Zjednoczone; 3 III 1942, Guzar, CK, II, 15. -
  Pianko Franciszek - - Ppor. - 1900, Końskie, p. Wilno (-); 12 III 1942, Wrewska, CP, 22. -
  Pianko Józef - - Strz. - -l VI 1917, Grody-Miastkowo, p. Łomża; 27 III 1942, Kenimech, CW, 81-1. -
  Piasecki Edward - - Ppor. - - 20 IX 1903, w. śląskie; 15 III 1942, Guzar, CK, I, W-4. -
  Piątkowska Teodozja - - - - 6 XII 1926, Słomniki, p. Miechów; l VII 1942, Guzar, CW, X, W-2. - junaczka
  Piątkowski Jan - - Kpr. pchor. - '-16 V 1901, Iwachnowce, Kamieniec Podl., p. Krzemieniec (-); 16 VII 1942, Kenimech, CW, 148-2. -
  Piątkowski Władysław - - - - 1909, ?; 2 IV 1942, Mankent. -
  Pichner An,przej - - Strz. - -5 VIII (4 XII) 1909, Ruda Kamęraina, p. Brzesko; 9 III 1942, Kermine, CM, 1-3. -
  Picyk Józef - - Strz. - - 3 IX 1913, Jagielnica Stara, p. Czortków (-);"'22 VII 1942, Szachrisabz, CW -
  Piechota Tadeusz - - Strz. - - 15 III 1918, Nowa Wieś, p. Kozienice; 22 III 1942, Kara-su. -
  Pieczonka Jan - - Strz. - -10 II 1906, Przeworsk, w. lwowskie, 30 III 1942, Guzar, CK, III, C-27. -
  Pielecki (Pilecki) Jan - - Strz. - - 5 III 1917, Wilno, (-); 20 VI 1942, Guiar, CK, VII, C-55. -
  Pierożeński Konstanty - - Uł - - 1899, Górna,p. Łuck (-); 16 VI 1942, Kitab, CW. -
  Pietkiewicz Antoni - - Strz. - -13 XII 1923, Marjanowo, p, Dzisna (-); 21 VII 1942, Kenimech, CW, 152-1. - .
  Pietranik Zygmunt - - Kpr. - - 6 111897, Sokołów Podlaski,w. lubelskie; 5 11942, Tatiszczewo, CW, 5,DP,26. -
  Pietraszewski Andriej - - Kan. - -25 XI 1893, Druja, p. Btasław (-); 13 XI 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 13. -
  Pietraszewski Jan - - Strz. - -1897, Łomża, w. białostockie; 22 VI 1942, Kitab, CW. -
  Pietrzkiewicz Tadeusz - - Strz. - - .1912, ?; 24 VI 1942, Kitab, CW. -
  Pięciorak Kazimierz - - Kpr. pchor. - - 6 11917, Radziechów, w. tarnopolskie (-); 17 III 1942, Czokpak, CO, 16. - '.
  Piksa Ignacy - - Wachm.. - - 20 VII 1897, Pszczyna, w. śląskie; 15 III 1942, Kenimech, CW, 51. -
  Pilarski Lech - - Strz. - -10 XII 1924, Wieluń, w.łódzkie; 16 VI 1942, Kefmine, CM, 7-10;-1. -
  Pilecki Adam - - Plut. - - 29 IX 1897, Gorany (?); p. Sokółka; 25 VI 1.942, Kermine, CM, 8-4--1. -
  Pilecki Jan - - - - Patrz Pielecki Jan. -
  Piłejko Antoni - - St. strz. - - 16 IV 1896, Gruszczowszćzyzna, p. Wołożyn (-); 13 III 1942, Narpaj. 3-4. -
  Pink Piotr - - St. strz. - - 3 V 1908, Równe, W. wołyńskie (-); 11 III 1942, Guzar, CK, 1-B-16. -
  Pinkas Adam - - Mjr - - 1886 - Sewdec, m. Myś1enice; 26 III 1942, Wysokie, C. gzpit., 9. -
  Pińkowski Karol - - Kpr. - -4 XI 1896, Koniecpol, p. Radomsko; 3 VII 1942, Kenimech, CW, 129. -
  Piotrowicz Jan - - Kpr. - -10 VI 1907, Kozice, p, Gostyń; 23 III 1942, Czokpak, CO, 29 b. -
  Piotrowski Eugeniusz - - Strz. - - 1910, Rutkowszczyzna, P', Sokółka; 29 VI 1942, Kitab, CW. -
  Piotrowski Józef - - - 15 XI 1928, Młaszkowce, p. Czortków (-); 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW,225. - junak
  Piotrowski Wiktor - - - - ?; 3 IX 1942, Kazwin, CK, 31. - junak
  Piotrowski Władysław - - - -1928, ?; 11 VII 1942, Kermine, CM, '8-18-2. - junak
  Piotrowski Zygmunt - - Strz. - 23 VIII 1905, (-); 5 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 69. -
  Pióro Stanisław - - Kpr. - - 2 V 1911, Pawłoszowo, p. Jarosław; 1 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 61. -
  Pipała Antoni - - - 30 II 1930, Baranowicze, w. nowogródzkie (-); 16 IV 1942, Guzar, CW, III, W-29. - junak
  Pisarek Bogdan - - ? - -1901, Syczewica, w. wileńskie (-); 23 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Pisarek Bronisław - - Bomb. - - 29 X 1912, ..omaszów, p, Warszawa; 16 VII 1942, Jakkobak, CW, KK. - .
  Piskołowski (Piskorowski) Wojciech - - Strz. - - 5 III 1896, Dąbrówka, p. ~isko; 2 VII 1942, Guzar, CK, X, 5. - .
  Piskor Wojciech - - Strz. - - 24 VI (II) 1906, Biały Bór, p. Mielec; 23 III 1942, Wysokie, C szpitalny,6. " -
  Piszczyk Józef - - - - 1927, Kadłubiska, p. Brody (-); 24 V 1942, St. Kermine, CO. - junak
  Piś Jan - - Kpr. - -16 V 1898, Wolbrom, p.. Olkusz; 2 VII 1942, Guzar, X, W-l. -
  Pitryczak Julian - - Strz. - - 30 lat, ?; 5 IV 1942, Kitab, CW. -
  Piworowicz Bolesław - - Strz. - -15 X 1918, Gawrańce, p. Brasław (-); 6 VII 1942, Guzar, CK IV, W-SI. -
  Pkul Jan - - Strz. - - 9 III' 1908, Radogoszcz, p. Dąbrowa; 17 VII 1942, Kenimech, CW, 150-6. -
  Plackowski Kazimierz - - Bomb. - - 8 VI 1900, Podhajce, p. Biała Podlaska; 11 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 9. -
  Plich Józef - - - - 29 III 1928, Radziechów, w. wołyńskie (-); 13 VI 1942, Wrewska, CP, 75. - junak
  Pliżga Jan - - Strz. - -1902, ?; 28 I11942, Guzar, CK, II, 4. -
  Płaszczuk August - - Ppor. - -1893, Warszawa; 7 X 1942, Tockie, CW. -
  Płodowski Zdzisław - - Kan. - 23 X 1920, Radzyń, w.'jubeJskie; 9 VII 1942, Guzar, CK, IV, C>-S3. -
  Płończak Józef - - Strz. - -1904, ?; 1 IV 1942, Kitab, CW. -
  Płuszczak Paweł - - Strz. - 1 I 1899, Falęnty, w. warszawskie, 3 IV 1942, Guzar, ew. -
  Pobiedziński Witold - - Kan. - - l IV1923, Zł oczów , w. tarnopolskie (-); 9 III 1942, St. Kermine, 3-32. -
  Podbielski Czesław - - Strz. - -18 V 1918, ?; 18 III 1942, Guzar, CK, II, C-15. -
  Podlipny Stefan - - Strz. - -28 VIII 1920, Wolice, p. Sokal(-); 8IV 1942, Guzar, CK, III, W-l. -
  Podolańczyk (Podolańczak) Paweł - - Strz. - -14 IX 1910, Cimoszkowicze, p. Nowogródek (-); 8 VII 1942, Guzar CK, Ij W-SI. -
  Pogoda Władysław - - Strz. - - 8 IX 1916, Książnice, p. Mielec; 27 ,III 1942, Guzar, CK, II, W-II. -
  Pokorski Władysław - - Kpr. - - 16 II 1905, Dąbrowa Widawska, p. Lask; 18 III 1942, Kenimech, CW,72-2. -
  Polak (Poluk) Telesfor - - Kpr. - -17I 1910, ?; 16 III 1942, Guzar, CK, I, C-9. -
  Polewski.Jan - - Strz. - -1897, Ośno, p. Nieszawa; 1 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP,.22. -
  Polipski Stanisław - - Plut. - - 25 II 1898, ?; 8 III 1942, Kenimech, CW. -
  Polityło (Polityła) Marian - - Strz. - - 27 III (V) 1921, Kulparków, p. Lwów (-); 4 III 1942, Kenimech, CW, 10. -
  Polko Ludwik - - - -1927, Kozy-Dwór, p. Nowogródek (-); 13 V 1942, St. Kermine, CW, 5-13. - junak
  Polowiec (Polowiecz) Józef - - Strz. - - 1911 (1919), Buczków, p, Bochnia; 15 III 1942, szachrisabz, CW,30.' -
  Poluchowicz Tadeusz - - - - 5 VII 1930, Lwów (-); 21 V 1942, Guzar, CW, IV, W-38. - junak
  Połujańczyk (Połujański) Antoni - - Strz. - 25 VIII 1921, Jastrzębka, p. Baranowicze (-); 14 III 1942, Kenimech, CW, 48. -
  Pomaliszek Piotr - - Kpr. - - 29 VI 1897, ?;S III 1942, Guzar, CW, I,B, dodatk. 2. -
  Poniatowski Kazimierz - - Strz. - - 25 (28) ViII 1919, Przebanów , p: Trembowla (-); 26 IV 1942, Szachrisabz, ew, 4. - .
  Popławski Aleksander - - Strz. - - 9 XI 1895, Nur, p. Ostrów Mazowiecka; 1 VII 1942, Guzar, CK, VIII, C-35. -
  Poppe Bogdan - - Strz.. - 5 I 1923, ?; 13 VIII 1942, w drodze do Pahlawi. -
  Popsowska Helena - - - 2 II 1926, Rymantowicze; 21 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-16. - junaczka
  Porębny Adam - - Strz. - - 23 I 1925, Chodorów, p. Bóbrka (-); 16 III 1942, Czokpak. -
  Porębski Kazimierz - - Plut. - 24 X 1897;(1892), Piczatyn, p. Dubno (-); 7 III 1942, Narpaj. -
  Porębski Tadeusz - - - - 6 III 1929, Stary Staw; 15 IV 1942, Wrewska, CP, 44. - junak
  Porębski Władysław - - - -16 VII 1927, Stary Staw; 3 IV 1924, Wrewska, CP, 24. - junak
  Porolniczak Stanisław - - Strz. - 1913, Książ, p. Poznań;, 1 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 190. -
  Portas Antoni - - Strz. - -13 VI 1920, Trzęska, p. Przeworsk;3IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 62. -
  Portuła Piotr - - Strz. - 12 VI 1914, Sobiecin, p. Jarosław; 42 IV 1942, Jakkobak, CW. -
  Posuchowski Stanisław - - Plut. - - 29 VII 1904, Petryków, p. Tarnopol (-); 22 XII 1941 Tatiszczewo, CW, 5 DP, 23. - .
  Potocki Karol - - Strz. - -16 X 1910, Kośnierzyn, p. Buczacz (-); 16 VI 1942, St. Kermine, I, lS -
  Powierza Wiesław - - Ppor. - - 4 X 1909, Warszawa; 20 II 1942, Buzuhik, CP. - .
  Półchłopek Stanisław - - Strz. - -1897, Gruźnica Górna-(?), w.lwowskie (-); Tatiszczewo,cw 5 DP, 11. - '
  Praczek Jan - - Szer. - - 1899, ?; 19 III 1942, Kermine, CW. -
  Prajsner Bronisław - - Strz. - - 27 VII 1915 , Chaczów, p? Brzoz6w; 31 III 1942, St. Kermine, IV, 6. -
  Predenkiewicz Tadeusz - - Ppor. - - 1912, Boratyn (-); 9 X 1941, Tockie, ew. -
  Preiss Walenty - - Strz. - - 23 I 1903, Kotlewy, p. Radomsko; 19V 1942, Guzar, CK,. VII, C-5. -
  Prędyś (Prendyś) Bolesław - - Strz. - - 8 I 1924 Hrobrów, p. Łuck (ZS~R); 9UI 1942, Kenimech, CW,29. -
  Prochownik Kazimierz - - Kpt. - -1886, ?; 39 X 1941, Tockie, CW. -
  Prociński Edmund - - Strz. - 21 I 1921, Warszawa; 21 V 1942, St. Kermine,4-10. -
  Prociów Piotr - - St. strz. - -1907; Stanisławów 28 III 1942, Sto Kermine, CW, IV, 73. -
  Proczyszyn Aleksander - - Sto strz. - 5 V 1902 Gródek Jagielloński, w.lwowskie",(-); 30 IV 1942, Kenimech, CW, 107-1." -
  Proć Mikołaj - - Strz: - - 10 IV 1918, Kotorów, p. Hrubieszów; 27 III 1942, Matgelan, CW. -
  Proćko Mateusz - - Plut. - 15 III 1906, Horostków, p. Kopyczyńce (-); 10 III 1942, Kenimech, CW. -
  Proniewicz Roman - - Strz.. - 17 IX 1922, Mosty Krzemieniec (:-); 23 IV 1942, Guzar, CK, V, C-6. -
  Propner Franciszek - - Strz. - -11 X 1922, Dobromil (-); 28 VII 1942, St. Kerminc, CM, S-B-l. -
  Proszko Lech - - Kpr. - - 28 VI 1903, Druja, p. Brasław (-); 13 III 1942, Kenimech, CW, 44. -
  Protas Józef - - Strz. - -11 V 1914, Howiezna, p. Nieśwież (-); 10 VII 1942, St. Kermine, CW, VII, 33. -
  Protasiewicz Józef - - Ppor. - -10 VIII (VII), 1907, Lwów (-); lIV 1942, Kermine, (Kenimech), CW,60. -
  Próchnik Czesław - - Strz. - - 1925, 1'; 7 VIII 1942, Kermine, CM, 1-12-4. -
  Prózner Franciszek - - Szer. - - 31 VIII 1899, Rudniki, w. łód~ie; 11 III l;942,Czo)cpak, C. przy st. zbornej,9. -
  Prus Michał - - Strz. - -1898, ?; 3 V 1942, Guzar, CK, V, C-35. -
  Prusar Piotr - - Strz. - -?; 10 IV 1942, Mankent, CW. - .
  Pruszyński Jan - - Strz. - -?; 18 III 1942, Mankent', CW. -
  Pruszyński Stanisław - - Mjr - -1889, ?;21 IV 1942, Jakkobak. -
  Przednikiewicz Czesław - - Por. - - 1-906, ?; 22 III 1942, Jangijul, ĆW: -
  Przesmycki Florian - - Kan. - - 15, VIII 1899, Mohylew (-); 7 VII 1942, Kermine, CM, 8--16-3. -
  Przeszlak Mikołaj - - Strz. - -15 IX 1907, Grz;ęda, p. Lwów (-); 7 VUI,1942, Aszchabad, CP, 35. -
  Przybylska Maria - - - - 23 IV 1928, ?; 14 VIII 1942, Aszchabad, C. Szkoły Junaczek. - junaczka
  Przybylski Rudolf - - Strz. - -16 X 1897, Lwów (-); 3 IV 1942,st. Kermine, ew. -
  Przybyła Stanisław- - - Strz. - 1913, Wojciechowo, p. Wolsztyn; 13 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 248. -
  Przybytek Jan - - Strz. - - 15 III 1900, Dobra, p.Kraków; 20 vtII 1942, Aszchabad, CW, 36. -
  Przychodźko Henryk - - Strz. - -1902, 7; 13 III 1942, Ługowa. -
  Przygoda Tomasz - - Strz. - - 12 XI 1908, Cześ, p. Mielec; 23 III 1942,Czokpak, CO, 1. -
  Przygubowicz Eugeniusz - - Strz. - 15 VII 1922, w.Lwów 7 III 1942, Sto Czokpak, CW, 7. -
  Ptak Józef - - Strz. - - 24 I 1911, Stany Zjednoczone; 3 VIII 1942, Kenimech. CW, 18(}-2. -
  Puchalski Euzebiusz - - Strz. - - 8 XII 1897, Kielce; 19 VIII 1942, Aszchabad, CP, 37. - .
  Puciło Czesław - - Strz. - -2l XII 1918,Siedlisko, p. Wysokie Maz.; 26 III 1942, Szachrisabz, ew, 102. -
  Puczko Kazimierz - - Plut. - 1912, Grabanów, p. Biała Podlaska; 9 III 1942, Dżałał-Abad, 5 DP, 33. -
  Puder Antoni - - Kpt. - - 31 XII 1884, Konary, p. Dąbrowa; 4 IV 1942, Czokpak,CO, 20. -
  Pudłowski Stanisław - - Strz. - - 25 XI 1923, Białystok; 4 IV 1942, St. Kenuine, ĆW, III, 22. -
  Pudzianowski Stefan - - Strz. - - 23 VIII 1921, Karubska Wola, p. Radom; 1 V 194~, Kenimech, CW, 107-2. - .
  Pugacz Wacław - - St. strz. - - 1902, Warszawa, 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 240. -
  Pupko Grzegorz - - Strz. - -'23 VI 1923, Cminoki, p. Wołożyn (-); 10 VII 1942, Guzar, CK, II, W-43. -
  Purzyc (Pużyc) Eliasz - - Strz. - - 9 IV 1903, Jesień"p. Radomsko; 2 VIII 1942, Kenimech, CW, 175. -
  Pustelniak Andrzej - - ppor. - -1910, Głogów k. Rzeszowa; 14 X 1941, Tockie, CW. -
  Pyt (Pyk) Henryk - - plut. - -18 X 1900, Irena, p. Puławy; 12VII 1942, Kenimech, CW, 143-2. -
  Pytel Władysław - - Strz. - -17 11917, Drohobycz, w. lwowskie (-);.28 VII 1942, Guzar, CK, VII, C-40. -
  Pytlak Marcin - - St. strz. - -17 X 1915, Przesietnica (?), p. Brzozów; 12 III 1942, St. Kermine. -
  Raboszcz Karol - - St. sierż. - -18 XI 1898, Zabełków, p. ~acibórz; 2 IV 1942, Czokpak, CO, 35c. -
  Rabuszko Franciszek - - Plut. pchor. - -19 VII 1918, Powiażyk, w. wileńskie (-); 26 XII 1941, Tailszczewq, CW, 5 DP, 25. -
  Rachwał Władyslaw - - Kan. - - 28 IV 1923, Skomorochy, p... Sokal (-); 26 Y1942, St. Kermine 6-30. . . -
  Racicki? - - Strz. - - ?;.1942, Taszłak, PCW. -
  Raczkowski Edward - - Strz. - - 20 I 1922,1ecowlany (?), p. Sokółka; 30 VII J942, Kermihe, CM, 7-18-'1. -
  Raczyński Franciszek - - Ppor. - - 17 X 1910, Wielkie Ejsmonty, w. wileńskie (-); 13 I 1942, Tockie, CW. -
  Radkiewicz Stefan Anatol - - Ks. kap. - - 2 IX 1912, Michnowice, p. Pruźana (-); 281V 1942, Kenimech, CW 32. -
  Radoń Tadeusz - - Sap. - - 24 VIII 1918, Pawłakowa, p. Brzozów; 30 V 1942, SL Kermine, 5-8. -
  Raduch Stefan - - Sto sierż. - - 1895, Żółkiew, w. lwowskie (-); 19 VII 1942, St. Kermine, 7,A-40. -
  Radzian Bronisław - - Strz. - -15 II 1904, Konwaliszki, w. wileńskie (-); 3 VI 1942, Szachrisabz, CW,69. -
  Radzimowski Stanisław - - Kpr. - -10 X 1905, Boboria, p. Sandomierz; 1 m 1942, Sto Kermine. -
  Radziszewski Jan - - Strz. - 17 II 1905, Sucha Dolina (?), p. Sokółka;20 III 1942, Czokpak, CO, 2. -
  Rafałowicz Włodzimierz - - Strz. - - 27 XII 1924, Rubryij, p. Stolin (-) i 26 VII 1942, Guzar, CK, V, W-35. -
  Rajchenbach Szulim - - Strz. - -?; 2 II 1942, Koltubanka. -
  Rajman Leon - - Strz. - -16 VIII 1919, Krasnojarsk (-); 11 VII 1942, Szachrisabz, CW, 118. -
  Rajtel Kazimierz - - Kan. - -1901, Bratkowce, p. Stanisławów (-); 12 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Rak Stapisław - - Strz. - -16 ViII 1916, Proczyce, p. Pińsk (-); 12 IV 1942, Guzar, CK, III, C-40. -
  Rak Szymon - - St. ul. - - 8 IX 1914, Kszczonów, p. Myślenice; 9 IV 1942, Kenimech, CW, 65-2. -
  Rakiecki Włodzimierz - - Strz~ - -7 III 1905, Korytnica, p. Wilejka (-); 23 Vl'1942 , Szachrisabz, CW,86. o -
  Rakowicz Franciszek - - Strz. - -11 XI 1918, Hajniwice, p. Baranowicze (-); 9 m 1942, Narpaj, l-l -
  Ranosz Stanisław - - - 1 VI 1925, Świsłocz, p. Wołkowysk (-); 29 VI 1942, Guzar, CW, II, C-54. - junak
  Ranosz Szympn - - Strz. - - 28 II 1899, Dobra, p. Limanowa; 20 VIII 1942, Aszchabad, CP, 38. -
  Raś Aleksander - - Strz. - - 17 X 1917, Łachtynowo, p. ł,omża; 4 VII 1942, Kenimech, CW, 133-2. -
  Ratajczak Wawrzyniec - - Kpr. - - 2 VII 191l, Kąkolewo p. Leszno; 30 III 1942, Guzar, CK, II, -
  Ratajczyk Władyslaw - - Strz. - -20 VIII 1909, Chojno, p. Kalisz 14 VII 1942, Szachrisabz, ew, 131.' -
  Ratuszny Jan - - Szer. - - 8 XII 1907, Trzyciąż,p. Olkusz; 30 VI 1942, Guzar, CK, IX, W-13. -
  Rawa Jan - - Strz. - -10 VI 1910, Lubanowa, p. Tarnów; 20 VII,1942, Guzar, CK, VI, W-26. -
  Rączkowski Stanisław - - St. strz. - -?; 20 VIII 1942; Aszchabad, CP, 38. -
  Rejmowicz Stanisław - - Strz. - - 1911, Zajchańce, p. Br~sław (-); 11 IV 1942, Kitab, CW. -
  Remus Janina - - - - 25 I 1925, Włodzimierz, w. wołyńskie (-); 1 VII 1942, Guzar, CW, IX, W-18. - junaczka
  Reniak (Rejnich) Łucja - - - 23 VIII 1925, Puzieniewicze, w. Nowogródek (-); 16 VI 1942, Guzar, CW, VIII, C-22. - junaczka
  Reszyński Jan - - Kpr. - -28VII 1899, Czernichow, p. Tarnopol (-); 15m 1942, Narpaj,4-1. -
  Rezler Edmund - - Strz. - -7 X 1923, Sorocko, p. Skałat (-); 5 VIII 1942, Guzar, CK, VIII,C-42. -
  Richer Franciszek - - - - patrz Rychter Franciszek. -
  Robaczewski Jan - - Kpt. - 1899, Dąbrowa, w. krakowskie; 28 VII (VIII) 1942, Kermine, 1-77 -
  Robakiewicz Wincenty - - Kan. - - 13 VIII 1896, Ligięzów, w. Opoczno; 10 IV 1942, Guzar, CK, III -
  Rodo Kazimierz. - - Strz. - - 9 III 1912, Ostrowiec, p. Kolbuszowa; 30 VII 1942, Kenimech, CW. -
  Rodzeń Adam - - Ppor. - -23 XII 1893, Zalecie, p. Lwów (-); 10 III 1942, Guzar, CK, III, 10. -
  Rodziak Stanisław - - - -23 IV 1925, Brześciany ,p. Sambor (-); 26 VII 1942, Wrewska, CP, 123. - junak
  Rodziewicz Edward - - Kpr. - -16 VIII 1909, Lida, w. nowogródzkie (-); 27 III 1942, Czokpak CO, 31 d. - '
  Rodziewicz Mikołaj - - Strz. - - 1914, ?; 18 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Rogalski Franciszek - - Plut. - - 23 III 1897 , Stare Sioło, p. Lubaczów; 12 III 1942, Kenimech, CW, 45. -
  Rogiński Robert - - Plut. - - 26 VI 1898, Natalia, J.? Kostopol (-); 16 IV 1942, Kenimech, CW. 70-l. -
  Rogodziński Franciszek - - ? - - 1906, ?; 8 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Rogowiec Jan - - Strz. - - 14 IV 1921, Wołkowysk, w. białostockie (-); 16 III 1942, Czokpak C. przy st. zbornej 15. - '
  Rogoziński Bolesław - - Ogn. - -1901, Tuchów, p. Tarnów; 5 VIII 1942, Jakkobak, CW. -
  Rogoziński Ernest - - Strz. - -19 IX 1913, Wołomin, w. warszawskie; 4 II 1942, Tockie, CW. -
  Rogoziński Stefan - - Strz. - - 15 IV 1905, Budzyń, p. Bydgoszcz; 17 VIII 1942, Jakkobak, ew. -
  Rogólski Franciszek - - St. strz. - '-1909,Włocławek, w. warszawskie; 22 IV 1942, St. Kermine, cw. -
  Rogudzki Kazimierz - - Strz. - 1921, Borszczów, w. tarnopolskie (-); 8 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Rogulski Franciszek - - ? - -1909, ?; 22 IV 1942, St. Kermine, ew. -
  Rojan Jan - - Por. - -12 XI 1887, Janaszpol, (Jahanpol) (-); 6 III 1942,' Guzar, CK, I, B, dodatk. 10. - .
  Rojek Jan - - Strz. - - 13 VII 1912, Żurawki, p. Sokal (-); 10 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. - .
  Rokosz Michał - - Strz - -10 XII 1902, kol. Kołyszanka, p. Łuck (-); maj 1942, Dżałał-Abad. -
  Rokszyński Stefan - - Kpr. - -1912, ?; 12 III 1942, Kerinine, CM, I, 9-3. -
  Romanczkiewicz Marian - - Strz.. - -1911, Dolina, w. stanisławowskie (-); 12 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Romaniszyn Grzegorz - - Kpr. - - 9 X 1899, Zazule, p. Złoczów (-); 14 VII 1942, Guzar, CK, II, W-56. -
  Romanow Michał - - Strz.. - - 30 I 1922, Runouzy, p. Kołomyja (-); 2 III 1942, Szachrisabz, CW,4l.. . -
  Romanowicz Leon - - St. strz. - - 29 III 1903, Kobryń, w. poleskie (-); 9 VII 1942, Guzar, C1 I, W-55. -
  Romanowski Eugeniusz - - - 11 II 1925, Oleszczenica, p. Dzisna (-); 12 V 1942, Wrewska, CP,58. - junak
  Romanowski Jan - - Strz. - 14 VIll 1907, Łapluce, p. Postawy (-); 25 V 1942, Guzar, CK, VII. C-22. -
  Romanówna Zofia - - - - 1928, ?; 29 V 1942, C. Karkin-Hatasz. - junaczka
  Romańczuk Wacław - - Strz. - - 1918, Wieliczkowice, p. Brześć, n. Bugiem (-); 19 VII 1942, Guzar, ew. - .
  Romasz Jan - - St. strz. - -15 X 1905, Tumki, p. Święciany (-); 18 VII 1942, Guzar, ~K, III, W-54. -
  Romunt Franciszek - - Strz. - - 15 II 1906, Kisielany , R Siedlce; 18 V 1942, Szachrisabz, CW, 62. -
  Rosenberg Garszon - - - - patrz Rozenberg Garszon. -
  Rosiówna Regina - - - -1926, Kanarzyce, p. Łomza; 28 VII .1942, Guzar, CW, III, W-58. - junaczka
  Roskres Stanisław - - Szer. - -10 III 1924, Wólka Łabuńska, p. Zamość; 17 VJII 1942, Kermine, CM. -
  Rosłowski Stefan - - Sierż. - - 21 XI 1897~ Warszawa; 12 III 1942, St. Kermine. -
  Roszkowska Regina - - - -2 XI 1924, Perki-Lachy, p. Wysokie Mazowieckie; 9 VII 1942, Guzar, IV, C-53. I - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Rotbaum Alter - - Strz. - - 2 VII 1918, Jędrzejów, w. kieleckie; 12 III 1942, St. Kermine. -
  Rotenberg Kalman - - Strz. - - 24 V 1910, ?; 11 XI 1941, Tockie, CW, 5. -
  Rotryng Aria - - Strz. - 20 X 1917, Warszawa; 17 III 1942, Guzar, CŻ, -
  Rouppert Zygmunt - - Por. inż. - - 1 V 1894, Warszawa; 27 111942, Guzar, CK, II, 6. -
  Rozbicki Stanisław - - Plut. - - 24 III 1882, ?; 18 III 1942, Guzar, CK, I, W-28. -
  Rozenberg (Rosenberg) Garszon - - Strz. - -18 XI 1906, Płock, w. warszawskie; 27 III (IV) 1942, Narpaj. . -
  Rozesłaniec Józef - - Uł. - -?; 29 IX 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 3. -
  Rozwadowski Jan - - por. - -1893, ?; 8 IV 1942, Kermine, CM, IV, S-l. -
  Róg Kazimiera - - - - 12 V 1926, Borysław, p. Drohobycz (-); 9 VII 1942, Guzar, CW,IV, C-52., - junaczka
  Róg Władysława - - - 14 V 1925, Borysław, p. Drohobycz (-); 7 VI 1942, Guzar, CW, V, W-32. - junaczka
  Różycki Jan - - Kpr. - -12X 1898, Wiłkomierz, k. Kowna (-); 11 IV 1942, Szachrisabz, ew, 2. -
  Ruciński Stanisław - - Strz. - 30 IX 1912, Buczacz, w. tarnopolskie (-); 14 III 1942, Guzar, CK, IX, 2l. -
  Rudawiec Marian - - Uł. - 12 I 1918, Sambor, w. lwowskie (-); 16 VI 1942, Kenimech, ew, 117-2. . -
  Rudek Józef - - Strz. - ~ 1904, Warszawa, 5 VIII 1942, Szachriśabz, CW, 21l. -
  Rudnicki Antoni - - Kpr. - - 13 VI 1905, Staryki, p. Sarny (-); 4 V 1942, Kenimech, CW, 85-3. -
  Rudziłowski Rafał - - Slrz. - -11 XI 1921, Łódź; 9 VII 1942, Guzar, CK, II, W-47. -
  Rudzińska Teodozja - - - 29 III 1925,?; 7 VI 1942, Guzar, CW, V, 28. - junaczka
  Rudź Jan - - St. strz. - - 1896, Dębówka, w. wileńskie (-); 5 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Runowicz Antoni - - Strz. - -1897, Mile, w. wileńskie (-); 11 XII 1941, Tockie, CW. -
  Rusiecki Władysław - - Strz. - 31 X 1908, Janina, p. Stopnica; 20 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 48. -
  Rusiecki Zygmunt - - Strz. - -1908, Cilesze, p. Wilejka (-); 15 IV 1942, Kitab, CW. -
  Rusiłowicz Antoni - - Bomb. - -18 IX 1914,.Białystok; 16 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 42. -
  Rusin Jan - - Strz. - -10 VI 1898, Ciepielów, p. Iłża; 27 VI 1942, Guzar, CK, IX, W-4. -
  Ruslender Józef - - Ul. - - 9 IV 1908, Warszawa; 29 III 1942, Kenimech, CW, 58. -
  Ruszała Władysław - - Strz. - -2 XI 1906, Czudce, p. Rzeszów; 10 VII 1942, Kermine, CM, 8-17-l. -
  Ruszczyc Ryszard - - Strz. - -?; 21 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Ruś Stefan - - Strz. - - 23 IX 1897, ?; 8 III 1942, Guzar, CK, III, 1. -
  Rutkowski Jan - - Strz. - - 9 II 1902, Denków, p. Opatów; 16 IV 1942, Kenimech, CW, 70-3. -
  Rybałko Franciszek - - Szer. - - 16 VIII 1921, Grodno (-); 14 III 1942, CZQkpak, C. przy st. zbornej, 12. - .
  Rybałow Włodzimierz - - Kpr. - -1912, ?; 2~ III 1942, Kara-su. -
  Rybicki Tadeusz - - Strz.. - -1924, ?; 28 IV 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Rychłowski Wiktor - - Plut. - - 6 III 1911, Inowrocław, w. poznańskie; 13 VIII 1942, Aszchabad, CP,40. -
  Rychter (Richter) Franciszek - - Strz. - 18 IV 1894, Pińsk, w. poleskie (-); 19 X 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 8. -
  Rychter Edward - - Sierż. - -23 X 1900, Łódź; 10 VII 1942, Kenimech, CW, 142-3, -
  Ryczkowski Bolesław - - Strz. - - 29 XI 1920, Ułęż, p. Garwolin; 17 VII 1942, Kenimech, CW, 150-7. -
  Rydzyński Zygmunt - - Kpr. - - 3 I 1905, Warszawa; 17 VI 1942, Szachrisabz, CW. -
  Rymaszewski Władysław - - UL - - 23 IX 1921, Łuniniec, w. poleskie (-); 28 III 1942, Kenimech, CW, 83-2. -
  Rymaszewski Zygmunt - - Strz. - - 3 X 1920, Sztyków, p. Łódź, 4 VI 1942, Guzat, CK, V, W-25. -
  Rymkiewicz Edward - - Plut. - - 4 III 1910, Szczerbin, w. wileńskie (-); 10 VIII 1942, St. Kitab, ew. -
  Rynkiewicz Jarosław - - Strz. - - 13 III 1902, Szczerbinki; p. Święciany (-); 3 IV 1942, Czokpak, CO,28a. -
  Rynkiewicz Jerzy - - Slrz. - -1919, ?; 26 II 1942, Ługowa. -
  Ryński Jerzy - - Kan. - -1912, Nietulisko Fabryczne, p. Opatów; 5' I (VIII) 1942, Kermine, CW. -
  Rysiński Stefan - - Strz. - - 8 XI 1904, Piotrków, w. łódzkie; 11 IV 1942, Kenimech, CW, 67. -
  Ryś Stefan - - St~. - -1897, ?; 5 I'1942, Kermine, CW. - .
  Rytel Stanisław - - - Sap. - 20 V 1886, Narutowicze, p. Krzemieniec (-); 5 VI 1942, Guzar, CW, V, W-24. -
  Rytelewski Henryk - - Strz. - -1908, Giełczyn, p. Łomża; 1 VIII 1942, Szachrisabz, ew, 188. -
  Rzechacz (Rzehak) Franciszek - - Kpt. - -1888, Chudziany, p. Czortków (-); 2 III 19,42, Wrewka, CP, 19. - '.
  Rzemieniecki Henryk - - Kpr. - -1906, Białystok; 30 VII 1942, Guzar, CK, VII, C-42. -
  Rzepka (Rzepko) Ludwik - - Strz. - - 23 VIII 1908, Lubartów, p. Śrem; 14 VI 1942, Szachrisahż, CW,64. -
  Rzepka Stanisław - - Strz. - -1907, ?; 10 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Rzepka Zdzisław - - - -8 V 1927, Bojanówka,p. Równe (-); 4 VII 1942, Guzar, ew, X, W-II. - junak
  Rzeszko Stanisław - - Strz. - - ?; 18 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Rzeszutko Tadeusz - - Kpc. - -1918, Równe, w. wołyńskie (-); 3 V 1942, St. Kermine, CW m,n. - '
  Rzewuski Bolesław - - Rtm. - - 1892, ?; 18 m 1942, Kermine, CM, 2-5. -
  Rzędkowski (Rzętkowski) Andrzej - - Por. - -19 VII 1905, ?; 23 (20) m 1942, Kenimech (Kermine), CW,74. -
  Rzymkowski Zygmunt - - Kpr. - - 1906, ?; 18 VIII 1942, S1. Kitab, CW. -
  Saban Władysław - - St. sierż. - - 8 IV 1899, Lwów (-); 4 m 1942, St. Kermine. -
  Sabotnicki Adam Mikołaj - - Strz. - - 1825, ?; 19 VI 1942, Kitab, CW. -
  Saczko Jan - - St. strz. - -15 XII 1906, ?; 17 III 1942, Guzar, CK, I, W-15. -
  Sadowski Czesław - - Strz. - - 25 III 1909, ?; 18 m 1942, Guzar, CK, I, W-26. -
  Safczyk (Sawczyk) Antoni - - Strz. - -?; 20 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-33. -
  Safczyk Włodzimierz - - Kan. - -?; 12 III 1942, Guzar, CK, IV, 3. -
  Safirstein Srul - - Strz. - - 26 XI 1913, Kałuszyn, p. Mińsk Mazowiecki; 20 IV 1942, Dżałał-Abad CP,5DP,2A. ' -
  Sajkowski Ryszard - - Kpr. - - 24 V 1913, Różyńce, p. Łuck (-); 18 IV 1942, Kenimech, CW, 99-1. -
  Sajur Władysław - - St. strz. - -1911, Kiełczyna, p. Opatów; 13 VIII 1942, S1. Kitab, CW. -
  Sakowicz Henryk - - Kan. - - 1906, Wilno (-); 1 VIII 1942, Guzar, CK. , -
  Salamon (Salaman) Marcin - - Strz. - ~ 1908, Czechów, p. Brzesko; 8 V 1942, Guzar, CK, VI, C-8. -
  Salatówna Helena - - - 17 VI 1928, Puzieniewicze, p. Stołpce (-); 12 VII 1942, Guzar, CW, V,C-43. - junaczka
  Salicki Wacław - - sież - -17 XI 1908, Saczyn, p. Kalisz; 3 IV 1942, Szachrisabz, CW. -
  Salzman Moniek - - Sap. - - 26 III 1915, Warszawa; 18 VII 1942, Guzar, CW. -
  Sałata Wincenty - - Kan. - -1902, Kochów,w. kieleckie; 4 VIII 1942, Kitab, ew. -
  Sałatówna Irena - - - -21 I 1926, Puzieniewicze, p. Stołpce (-); 11 VII 1942, Guzar, CW, I, W-45. - junaczka
  Sałamaj Józef - - Strz. - 14 XII 190-1, Rozbórz p. Jarosław; 27 III 1942, Czokpak CW, 19. . -
  Samborski Piotr - - Strz. - - 23 III 1921, Pawłów, 'p. Radziechów (-); 10 IV 1942, S1. Kermine, IV, 8-15. -
  Samojło (Samojto) Stanisław - - Por. - -10 VII 1910, Jałówka, p. Sokólka; 15 I 1942, Tockie, CW. -
  Samosionek (Samorianek) Paweł - - Strz. - 1903, Wilno (-); 19 VII 1942, Guzar, CK, III, W-56. -
  Sanisławski Franciszek - - Strz. - - 22 XI 1899, Niemirów, p. Biała Podlaska lub Lubaczów; 28 III 1942, Kara-su. -
  Sanocz Władysław - - Strz. - 1 I 1921, Winniki, p, Lwów (-); 5 IV 1942, Czokpak, 23. -
  Santoszek Józef - - Plut. - -16 III 1897, Równe, w. wołyńskie (-); 4 IV 1942, Kenimech, CW. -
  Sapielak Edward - - - 1926, Równe, w. wołyńskie (-); 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 205. - junak 
  Saranowicz Janusz - - Sap. - -11 VIII 1906, Radom, w. kieleckie; 27 V 1942, Kermine, CW, 5-14. -
  Sarnecki (Sarnacki) Jan - - Kpr. - - 14 IV 1900, ?; 22 III 1942, Guzar, CK, II, C-23. -
  Sas Stefan - - Strz. - - 2 XII 1915, Borysław, p. Drohobycz (-); 27 I 1942, Tockie, ew. -
  Sas Władysław - - Strz. - - 26 XI 1901, Manasterz, p. Przeworsk; 8 III 1942, Kermine, CM, I, 7-1. -
  Sawiarski Bogusław - - St. strz. - -1913, p. Sandomierz, w. kieleckie; 21 III 1942, Margelan. -
  Sawicki Józef - - Sap. - - 1899, ?; 23 II 1942, Guzar, CK, I, 8. -
  Sawiński Andrzej - - Szer. - - 23 VIII 1906, Łańcut, w. lwowskie; 11 III 1942, Czokpak, C. przy st. Zbomej, 9. -
  Sawko Władysław - - Szer. - 7 III 1922, Zaręba, w. tarnopolskie (-); 8 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 7. -
  Sąchocki Andrzej - - Pchor. - -10 I 1920, Warszawa; 1~ III 1942, Czokpak, C, przy S1. zbornej, 12. -
  Schabowski Kazimierz - - Strz. - -15 III 1923, Łopatyn, p. Radziechów (-); 20 IV 1942, Szachrisabz, CW, 1. -
  Scherer Mieczysław - - Strz. - - 20 II 1907, Hluboczek Wielki, p. Tarnopol (-); 22 IV 1942, Kenimech, CW, 102. -
  Sekuła Szczepan - - Strz. - - 1902, Piliczno, p. Kozienice; 5 IV 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 68. -
  Selecki Jan - - Plut. - - 2 VI 1895, ?; 15 III 1942, S1. Kermine. - .
  Semeniuk Tadeusz - - Strz. - -1919, Borysław, p. Drohobycz (-); 16 VIII 1942, St. Kitab, CW, -
  Seniuta Józef - - Wach. - - 1906, Sałaci, p. Grodno (-); 8 m 1942, Merke. -
  Senkowski Józef - - - 10 V 1925, Wesołowo, w. krakowskie; 4 VI 1942, Guzar, CW, IX, C-28. - junak
  Serafin Jan - - Strz. - - 21 X 1896, Kraków; 14 m 1942, Kermine, CM, IV, 7. -
  Seredyński Dymitr - - Strz. - -l I 1910, Postołów, p. Lesko; 1 IV 1942, Merke. -
  Seredyński Wincenty - - Strz. - - 1923, Jawrenka, p. Dubno (-); 24 VII 1942, Kermine, CM, 3-10,2. -
  Serwin Andrzej - - Strz. - - 24 II 1900, Chociska, p. Przemyśl; 11 VII 1942, Kenimech, CW, 143-7. -
  Sęk Aleksander - - Sierż. - -10 VII 1902, Zalas, w. krakowskie; 17 IV 1942, Jangijul, CW. -
  Sężol Józef - - Strz. - - 10 XI 1901, Niagryń, p. Dolina (-); 26 VI 1942, Kermine, CM, 8--6-2. -
  Siczek Franciszek - - Plut. - -1897, Wola Batorska, w. krakowskie; 2 VII 1942, S1. Kitab, CW. -
  Siczek Jan - - Strz. - -1907, Antonówka (?); p. Środa; 5 VII 1942, Szachrisabz, CW, 210. -
  Sićko Roman - - Uł. - -1905, ?; 7 VIII 1942, KermiM, CM, 3-13-1. -
  Siebiera Ludwik - - Strz. - - 14 VIII 1889, Miniszew, p. Jarocin; 24 VII 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 112. -
  Siedlecki Bronisław - - Strz. - - 5 III 1907, Puławy"w. lubelskie; 20 V 1942, Szachrisabz, CW, 72. -
  Siedlecki Sławomir - - Kan. - -11 IV 1921, Chopniów, p. Łuck (-); 18 VIII 1942, Aszchabad, CP,41. -
  Siedlecki Stanisław - - Strz. - - 1914, Dybów; 4 IV 1942, Kitab, CW. -
  Siekaniec Józef - - Strz. - - 10 II 1917, Buczków, p. Lwów (-); 14 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 12. -
  Siekański Józef - - Strz. - - 4 IV 1913, ?; 18 III 1942, S1. Kermine. . -
  Siekielewski Sabin - - Strz. - 6 II 1901, Miński, p. Baranowicze (-); 12 V 1942, Guzar. -
  Siekierski Marian - - Strz. - -1923, ?; 4 V 1942, Guzar, CK, V, C-41. -
  Sielcer Józef - - Strz. - -1904, ?; 9 IV 1942, Kermine, CM, IV, 5-2. -
  Sielicki Roman - - Bos. - - 8 VII 1903, Chełm, w. lubelskie; 3 11942, Kołtubanka. -
  Sieniewicz Kazimierz Włodzimierz - - Szer. - -?; 28 III 1942, Wysokie, C, szpitalny, 14. -
  Sienkiewicz Janusz - - Ppor. - - 21 VIII 1903, Wilno (-); 28 III 1942, Czokpak, CO, 12b. -
  Sienkiewicz Józef - - ? - -1910 (?) Jakubowicze (?), w. białostockie; 20 VII 1942, S1. Kitab, CW. -
  Sienkiewicz Stanisław - - Kpr. - -7 VI 1910, Wilno (-); 27 111942, St. Kermine, 1-1. -
  Siennicki Czesław - - Strz. - - 26 IX 1922, ?; 8 X 1942, Aszchabad, CP, 43. -
  Siergieni Jan - - Strz. - - 15 IX 1905, Nieśwież, w. nowogródzkie (-); 17 11942, Tatiszczewo, ew, 5 DP, 28. -
  Sierzputowski Bolesław - - Strz. - - 27 X 1916, Netta, p. Augustów; 8 VII 1942, Kenimech, CW, 138-1. , -
  Sikora Brunon - - St. strz. - -1908, Czenówka, (?); p. Toruń; 16 III 1942, Kenimech, CW, IV, 33. -
  Sikora Stanisław - - Strz. - -1909, ?; 14 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 252. -
  Sikorski Ignacy - - Strz. - -1911, Mierzejów (Mierzej ewo) , w. poznańskie; 1 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Sikorski Stanisław - - Szer. - - 6 XI 1919, Piadyki, p. Kołomyja (-); 16 VIII 1942, Kerminc. -
  Simińczyk Jarosław - - Kpr. - - 3 V 1908, ?; 20 III 1942, Guzar, CK, IV, 32. -
  Sinicka Maria - - - 7 X 1924, ,Pietrul, p. Oszmiana (-); 7 VII 1942, Guzar, CW, I, W-45. . - junaczka
  Sinicki Bolesław - - Uł. - -18 XI 1912, Pietrule, p. Oszmiana (-); 2X 1942, Aszchabad,CP, 42. -
  Sirko Piotr - - Plut. - - 26 IX 1900, Sokołówka, p. Biłgoraj; 19 111942, Szachrisabz, CW. -
  Sitarz Kazimierz - - Kpr. - -1912, Ponikowica, p. Brody (-); 17 X 1941, Tockie, CW. . -
  Sitnik Jan - - Strz. - - 25 XII 1909, Biłka Królewska, p. Lwów (-); 27 VI 1942, Kermine, CM, 8-10-1. -
  Siwik Leon - - Strz. - -1921, ?; 5 VII 1942, Kermine, CW. -
  Siwko Michał - - Kan. - -1910, Ryga, Łotwa (-); 6 VII 1942, Jakkobak. -
  SkierskiZygmunt - - - -1928, ?; 8 II 1942, Wrewska, CP, L - junak
  Skoczek Romuald - - Strz. - 1923, Poniejonka, p. Dubno (-); 22 VII 1942, Kermine, CM, 5-17-4. . -
  Skoczek Władysław - - Strz. - - 20 XI 1919, Włoszczyn, p. Kielce; 14 VII 1942, Kenimech, CW, 144-3. . -
  Skoczylas Józef - - Strz. - - 1906, Glina Duża, p. Wieluń; 26 XI 1941, Kołtubanka. -
  Skomiał Jan - - Stez. - -22 VI 1920, Skierniewice, w. warszawskie; 2 VIII 1942, Czirakiczi, CW, 1,10. -
  Skoneczny (Skonieczny) Władysław - - ppor. - - 10 XII 1888, Łowicz, w. warszawskie; 12 m 1942, Kara-su, CP, 2.' - .
  Skonieczny Edmund - - Strz. - - 9 IX 1911, Sulchotówka, p. Inowrocław; 21 m 1942, Dżałał-Abad; CP, 5 DP, 49. -
  Skopaluk Bolesław - - Strz. - - 20 X 1906, StrzyżóW, p. Hrubieszów; 31 III 1942, Czokpak, CO, 34b. -
  Skorupka Wacław - - Strz. - 13 II 1918, Romiszew Mały, p. Brześć n. Bugiem (-): 10 VII 1942, St. Kermine, VII, 36. -
  Skory Aleksander - - Ppor. - -19 X 1886, Wilno (-); 31 III 1942, Guzar, CK, II, W-2l. -
  Skowronek Jan - - - -7 X 1926, Lękla Dolna, p. Bochnia; 14 VII 1942, Guzar, CW, II, W-56. - junak
  Skowronek Stanisław - - Plut. - 21 XII 1897, Baranowicze, w. nowogródzkie (-); 3 VI 1942, Guzar, CK, IX, C-B. -
  Skóra Marian - - Strz. - - 25 XI 1923, Daniebówka, p. Tarnopol (-); 21 VI 1942, Dżałał-Abad CP,5DP, 95. - .
  Skrobacki Kazimierz - - Kpr. - 21 I 1899, tukaszewo, p. Inowrocław; 22 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 5. -
  Skrzeczkowski Stanisław - - Kpr. - - 8 11915, Oszmiana, w. wileńskie (-); 23 III 1942; Ługowa. -
  Skubik Stanisław - - Strz. - - 23 IX 1923, Ksawera, p. Będzin; 6 VIII 1942, Kermine, CM, 8-21-3. -
  Skułak Paweł - - Kpr. - - 9 II 1903, Łuck Kozłowski, p. Postawy (-); 2 VI 1942, Kenimech, ew,97-l. -
  Skupień? - - Strz. - -1923, ?; 25 III 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Skurski (Skórski) Przemysław - - Strz. - - 1923, ?; 28 VII 1942, Kermine, CM,a-I2-l. -
  Sludziński Aleksander - - Kpr. - 1909, Mosty, p. Zdołbunów (-); 4 VII 1942, Kermine, CM, 8-15-2. -
  Słabuszewski Antoni - - Strz. - ?; Przyłądczyzna, p. Prużana (-); 29 III 1942, Wysokie, C. szpitalny, 14. . -
  Słanecki Kazimierz - - Kpr. - -1900, Beremiany, p. Zah:szczyki (-); 1 IV 1942, Czokpak, 19. -
  Sławiński Antoni - - Strz. - - 18 11919, Włodzimierzówka, p. Sochaczew; 7 III 1942, St. Kermine. -
  Sławowiak Tadeusz - - Ppor. - - ?; 13 III 1942, Guzar. -
  Sławska Weronika - - - - 13 I 1928, Sokołowszczyzna, p. Horochów (-); 26 VI 1942, Guzar, ew. - junaczka
  Słoma Józef - - Kpr. - -1900, Filatow Mohylew (-); 25 IV 1942,Kitab, CW. -
  Słomiany Tomasz - - St. ogn. - - 2 II 1904, Przeworsk, w. lwowskie; 25 II 1942, Guzar, CK. -
  Słonina Edward - - - -4 IV 1927, Stare Sioło, p. Lwów (-); 1 VII 1942, Guzar, CW,IX, W-20. - junak
  Słonina Jakub - - Strz. - - 25 VI 1908, ?; 30 VII 1942, St. Kermine, 4--A. -
  Sługocki (Stugowski) Władysław - - Strz. - -8 VII 1922, Czerwień, p. Podhajce (-); 13 IV 1942, St. Kermine, III, 38. -
  Słupak (Słupek) Stanisław - - Strz. - - 15 II 1909, Lubaczów,w. lwowskie; 27 II 1942, Guzar, CK, III, 1l. -
  Smal Marian - - - -7 IX 1926, Ostrówka; 2 V 1942, Wrewska, CP, 55. - junak
  Smalec Feliks - - Sierż. - -?; 12 X 1941, Tockie, ew. -
  Smarzewski Mieczysław - - Strz. - - 25 VIII 1920, Lwów (-); 12 III 1942, Kenimech, CW, 41. -
  Smogorzewski Stanisław - - Strz. - - 14 XI 1911, ?; 20 III 1942, Guzar, CK, I, W-29. -
  Smogorzewski Zdzisław - - Strz. - -1913, ?; 16 II 1942, Guzar, CK, 1,4. -
  Smok Bolesław - - Strz. - - 21 VII 1921, Przemyśl, w.lwowskie; 10 III 1942, Ługowa. -
  Smolen Władysław - - Strz. - - 22 XI 1918, ?; 12 III 1942, Kermine, CM, III, 22. -
  Smoleński Wincenty - - St. strz. - -1899, ?; 3 VII 1942, St. Kermine, CW. -
  Smoleński Władysław - - Strz. - - 1917, ?; 2 III 1942, -. -
  Smoliński Władysław - - Strz. - -1917, Żurawków, p. Żydaczów (-); 12 III 1942, St. Kermine, III, 16. , -
  Sobala Józef - - Kpr. - -19 XI 1906, Gniewczyna, p. Przeworsk; 23 VIJ 1942, Kenimech, CW, 159-3. -
  Sobczak Stefan - - Kpr. - -1905, ?; 26 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 19. -
  Sobczyk Kazimierz - - Kpr. - 6 II (4 III) 1906, Błażowa, p. Rzeszów; 3 IV 1942, Kenimech, CW,62. -
  Sobeski Marian - - Strz. - - 8 VIII 1918, Szczytniki, w. poznańskie; 8 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-12. -
  Sobkowicz Stefan - - St. strz. - - 17 VIII 1914, Siórki, p. Kałusz (-); 27 III 1942, Narpaj, 9-2. -
  Sobota Bernard - - Sierż. - - 2 VIII 1890, Cmachowo, p. Szamotuły; 22 VI 1942, Dżałał-Abad, CP, 2-B. -
  Sobota Mieczysław - - Strz. - - 9 XI 1917, Sucha, w. krakowskie; 7 VI 1942, St. Kermine, 5-A-43. -
  Sobota Mieczysław - - Kpr. - -?; 22 X 1941, Tockie, ew. -
  Sobotka Józef - - Strz. - - 8 V 1921, Sztabin, p. Augustów; 6 VII 1942, Guzar, CK, I, W--43. -
  Socha Jan - - Strz. - -1917, Kielce; 1 VII 1942, Kermine, CM, 8-13-l. -
  Socha Jan - - Pobor. - - 1923, ?; 29 VII 1942, Kermine, CW. - .
  Socha Janina. - - - 19 111927, Kotwia, w. lubelskie; 12 VII 1942, Szachrisabz, CW, 114. - junaczka
  Socha Kazimierz - - Strz. - - ?; 22 II 1942, Margelan. -
  Socha Stanisław - - Strz. - - 10 IV 1898, Wiązów, p. Jarosław, 13 III 1942, Czokpak, CO, 14. -
  Sochacki Stanisław - - Plut. - - 27 VII 1892, Krzyżowiec, p. Mościska (-); 9111 1942, Dżałał Abad, CP, 5 DP, 32. -
  Sochanek Wojciech - - - -26 III 1929, Katowice; 2 VII 1942, Guzar, CW, X, W-9. - junak
  Sodoma Nikołaj - - Plut. - -21 V 1901, Makowa, p. Dobromil (-); 12 VII 1942, Kermine.,.W, 5-7-A. . -
  Sofiński Mikołaj - - Strz. - - 19 X 1918; Chlebowiec Wielki, p. Bóbrka (-); 4 VIII 1942, Keniomech, CW, 176-l. -
  Soja Władysław - - Sierż. - -1899, Lwów (-); 4 III 1942, S1: Kermine, CW. -
  Sojecki Tadeusz - - Strz. - -?; 5 IV 1942, Guzar, CK, IV, C--4. -
  Sokalski Czesław - - Strz. - -?; 24 V 1942, Guzar, CK, VII, C-25. -
  Sokalski Henryk - - Kpr. - - 16 VII 1909, Lubiczko, p. Dąbrowa; 5 IV 1942, St. Kermine, CW. -
  Sokołowski Piotr - - Ul. - -1915, Święciany, w. wileńskie (-); 16 V 1942, Jangijul. -
  Sokołowski Stanisław - - St. sierż. - - 1897, Kozłowszczyzna, p. Dzisna (-); 23 VII 1942, St. Kermine, 7-A-53. - .
  Sokołowski Stanisław - - Strz. - -5 III 1919, Kamieńsk, p. Radomsko; 8 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-3. -
  Sokóle (Sokole) Józef - - Plut. - - 8 II 1897, Warszawa; 25 III 1942, Guzar, CW. -
  Sokulski (Sokólski) Zygmunt - - Plut. - 3 VIII 1898, Dubno, w. wołyńskie (-); 10 III 1942, Kenimech, CW, 36. -
  Solecki Jan - - Plut. - ~ 2 VI 1895, ?; 15 III 1942, St. Kermine. -
  Soloniewicz Jan - - Strz. - -1906, Tuchowicze, p. Baranowicze (-); 24 VII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Solski Ignacy - - Strz. - - 1910, ?; 21 VII 1942, Guzar, CK, VI, W-26. -
  Sołoniecki Marian - - St. strz. - - 1902, ?; 9 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Sołoniewicz Alfons - - Por. - - 20, VIII 1894, ?; 21 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 20. -
  Sołtys Marian - - Strz. - - 9 III 1921, Pochorce, p. Rudki (-); 22 VII 1942, Kenimech, CW, 157-2. -
  Sołtys Michał - - Strz. - - 6 IV 1918, Kopyczyńce, p. Tarnopol (-); 29 VII 1942, Wrewska, CP, 129. - .
  Sontonek Jerzy - - Plut. - - 16 VII 1897, ?; 4 VI 1942, Kehimech, CW, 64. -
  Sopala Józef - - Plut. - - 2 III 1895, Biecz, p. Gorlice; 5 III 1942, Guzar, CK, X, 8. -
  Sorkont Adam - - Strz. - -1892, Przychody, w. nowogródzkie (-); 8 X 1941, Tockie, CW. -
  Soroczak Karol - - Mjr - -4 XI 1887, Złoczów, w. tarnopolskie (-); 6 III 1942, Guzar, CK, I-B, -
  Soroko vel Sroczyński Władysław - - Strz. - -lat ok. 23, ?; październik 1941, Tockie. -
  Sorys Franciszek - - Ks. kap. - ?; 28 II 1942, Dżambuł, CM. - .
  Sosnowski Henryk - - Strz. - - 17 II 1924, Karłowicze, p. Drohiczyn (-); 29 IV 1942, Kara-su. ' -
  Sosnowski Jan - - Strz. - - 8 III 1908, Białystok; 14 III 1942,Czokpak, C, przy st. zbornej, 12. -
  Sosnowski Piotr - - Sap. - - 19 X 1911, KleszczeIe, p. Bielski Podlaski; 12 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 84. -
  Sowa Jan - - Strz. - - 29 V 1907, Siennów, p. Przeworsk; 9 VII 1942, Wrewska, CP, 97. -
  Sowa Wacław - - Strz. - 12 X 1917, Kerczyna, p. Sokal (-) 13 VI 1942, Guzar, CK, IX, C-14. -
  Sowa Zbigniew - - Strz. - -11 VIII 1923, Drohobycz, w. lwowskie (-); 17 V 1942,Szachrisabz, CW,59. . -
  Sowiński Adam - - Strz. - -1919, Przemyśl, w. lwowskie; 19 VI 1942, Kitab, CW. -
  Sowiński Czesław - - Kan. - 16 X 1923, Kunosza (Kunowa), p. Nieśwież (-); 29 VII 1942, Kenimech, CW, 168-2. -
  Sowiński Mieczysław - - Strz. - -14 V 1921, Łowce, p. Przemyśl; 13 VI 1942, Guzar, CK, VII,W-4. -
  Sowiński Stefan - - Strz. - - 14 III (IV) 1899, Tolany, p. Konin; 25 VII 1942, Szachrisabz, ew, 155. -
  Soza Aleksander - - Strz. - - 1918, ?; 19 V 1942, Guzar, CK, IV, W-37. -
  Sówka Aleksander - - Strz. - - 1922, Połapus, p. Ostrów Mazowiecka; 31 VII 1942, Kermine, CM, 7-18-2. . -
  Spychała Edmund - - St. strz. - - 27 III 1909, Smienkowa, p. Czarnków; 20 VII 1942, Szachrisabz, CW,143. -
  Sroczyński Władysław - - - - patrz Soroko. -
  Sroka Marian - - Por. - - 4 VII 1880, Lwów (-); 8 III 1942, St. Kermine, CW. . -
  Sroka Zygmunt - - Strz. - - 10 VIII 1917, Kraków; 20 X 1941, Tockie, CW. -
  Sromała Konrad - - St. strz. - - 27 IV 1905, Łobżenica, p. Wyrzysk; 16 III 1942, Narpaj, 5-1. -
  Stabelski Józef - - Strz. - - 5 III 1906, Złoczów, w. tarnopolskie (-); 7 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. - .
  Stachlewicz Mikołaj - - Strz. - - 1920, Pińsk, w. poleskie (-); 20 III 1942, Kenimech, CW. -
  Stachowski Tadeusz - - Strz. - - 27 IV 1915, Biała, w. krakowskie; 3 III 1942, Kenimech, CW, 19. -
  Stachurski Stefan - - Strz. - - 25 XII 1909, Niegrabka, p. PrLemyśl; 1 lU 1942, S1. Kermine, 3-47. -
  Stadnicki Jan - - Strz. - - 24 VI 1916, Płowce, p. Nieszawa; 22 III 1942, Czokpak, CO, 22. -
  Stadnicki Ludwik - - Strz. - - 8 II 1918, Płownicze (Małopolska)?; 14 III 1942, Czokpak, C. przy st.zbornej, 12. -
  Stalewicz Mieczyslaw - - Mjr - -?; 20 II 1942, Szachrisabz, -
  Stanclik Olga - - - 13 X 1921,Nowy Leży (Czechosłowacja); 8 V 1942, Wrewska, CP, 57. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Standik Tymoteusz - - Ppor. - - 24 11912, Stanisławów (-); ]9 IV 1942, Wrewska, CP, 49. -
  Stanek Jan - - Strz. - ?; 26 III 1942, Guzar, CK, m, C-2. -
  Stanek Jerzy - - Strz. - 14 III 1918, Tarnów, w. krakowskie; 21 VI 1942, Kermine, CM, 8-2-2. -
  Staniewski Edward - - Sierż. - 16 IX 1898, Nabróż, p. Hrubieszów; 18 VIII ]942, Krasnowodzk, C, bazy, 13.. -
  Staniewski Lech - - Strz. - 19 I 1925, Baranowicze, w. nowogródzkie (-); 18 VI 1942, Guzar, CK, VIII, W-l. -
  Staniorski Marian - - St. strz. - - 14 VI 1905, Miastkowo, p. Łomża; 28 VII 1942, Kenimech, CW, 66--1. . -
  Stanisławski Zygmunt - - Strz. - - 1892, ?; 7 V11942, Kermine, CM, 7-5-4. -
  Stankiewicz Bronisław - - Kpr. - -23 IX 1903, Lutków, w. lwowskie; 3 VI 1942, Kenimech, ew, 97-2. -
  Stankiewicz Franciszek (Stanulewicz Franciszek) - - Kan. - - 10 III 1910, Bogusze, p. Oszmiana (-); 16 VI 1942, Kenimech, CW, 117-1~ - .
  Stankiewicz Jerzy Jan - - Strz. - -2 VI 1917, Nowy Targ, w. krakowskie; 26 II 1942, Kermine, CM. -
  Stankiewicz Józef - - Strz. - - 1905, ?; 26 IV 1942, Kermine, CM, VI, 2. -
  Stankiewicz Józef - - Ul. - -1 XI 19]8, Grodno (-); ]6 VII 1942, Kenimech, CW, 147-1. -
  Stankiewicz Romuald - - Mjr dypl. - 1 VIII 1896, Czarne (-); 23 VIII 1942, Krasnowodzk, C, bazy, 55. -
  Stankiewicz Stanisław - - Sierż. - -1897, Wilno (-); 5 VII ]942, Kermine, CM, 4-]7-1. -
  Stankiewicz Wacław - - Strz. - - 25 XII 1920, Knyszyn, w. białostockie; 8 IV 1942, Szachrisabz, CW, ]24. - .
  Stanowiak Tadeusz - - Ppor. - ?; 3 III 1942, -. -
  Stanowski Stefan - - Kpr. - - 8 VIII 1898, Bugaj, p. Cieszyn; 17 IV 1942, Kermine, CW. -
  Starczewska Franciszka - - - - 1925, Bereźnica, p. Stanisławów (-); 20 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-3. - junaczka
  Starczewski (Starszewski) Józef - - Strz. - - 29 V 1920, Bereźnica, p. Kałusz (-); 11 VII 1942, Kenimech, CW, 143-9. -
  Starkowski Piotr - - Strz. - październik 1897, Zawadówka, p. Podhajce (-); 16 III 1942, St. Kermine, IV, 34. -
  Staron Kazimierz - - Sap. - -?; 15 VII~942, Krasnowodzk, C. bazy, 19. -
  Starzyński (Staszyński) Witold - - Ppor. - - 17 XII (I) 1905, Łopatów; 1 IV 1942, Szachrisabz, CW, 1003, -
  Stasiak Kazimierz - - Sierż. - -, 1895, ?; marzec 1942, szpital radziecki, Nowo-Karolińsk. -
  Stasiewicz Jan - - Bomb. - 28 VI 1898, Ślemieńska, p. Żywiec; 22 VI 1942, Kenimech, CW, 157-3. -
  Stasik Jan - - Sap. - - 5 III 1912, ?; 12 III 1942, Guzar, CK, I, B-15. -
  Stasiuk Piotr - - Strz. - - 1922, ?; 30 IX 1941, Tatiszczewo, CW. -
  Staszałek Wincenty - - Strz. - -?; 5 II 1942, St. Kitab, CW. -
  Staszczyk Bronisław - - Strz. - - 26 IV 1905, Bobrowniki, p. Włoszezowa; 23 11942, Dżyżak, obw. samarkandzki. -
  Staszek Konrad - - Strz. - - 26 XI 1919, Niżne Wysoczko, p. Turka (-); 9 VIII 1942, Czirakczi. -
  Staszek Michał - - Strz. - - 13 X 1919, Tusz Wielka, p. Dolina (-); 7 VII 1942, Szachrisabz, CW,90. - .
  Staszewski Józef - - Kan. - - 28 I 1909, Humnisko, p. Rzeszów; 7 IV 1942, Kenimech, CW, 84-3. -
  Staszkiewicz Kazimierz - - Kpr. - 23 IX 1918(1909), Złoczów, w. tarnopolskie (-); 10 IV 1942, Kermine, IV, 6--2. -
  Staś Karol - - Ppor. - -? Wilno (-); 13 II 1942, S1. Kermine, ew. -
  Stawiarski Józef - - Kpr. - - 1915, Golichno, w. kieleckie; 30 VII 1942, Szachrisabz, CW, 176. -
  Stawowiak Tadeusz - - Ppor. - -13 VI 1907, Kraków; 3 III 1942, Guzar, CK. -
  Stebel Leopold - - Strz. - ?; 19 III 1942, Kermine, CM, II, 3. -
  Stec Franciszek - - Strz. - - 2 I 1923, Czebałyce, p. Przemyśl; 14 III 1942, Czokpak, CO, 6. -
  Stec Jan - - Strz. - -4 IX 1908, Krasnowicz, p. Bielsk Podl. (Borycz?); 16 III 1942, St. Kermine, 4-33. -
  Stec Karol - - Strz. - -1912, Borysław, p. Drohobycz (-); 24 111942, Kitab, CW. -
  Stec Władysław - - Strz. - - 1923, Rudne, p. Szczuczyn; 31 V 1942, Kitab, CW. -
  Stecewicz Mieczysław - - Mjr - - 5 VI 1894, ?; 20 II 1942, Szachrisabz, CW. -
  Stecko Piotr - - Strz. - - 3 VI 1902, Rozbórz, p. Przeworsk; 3 VII 1942, Kenimech, CW, 128. -
  Stecko Władysław - - - - 1930, Olszany, w. nowogródzkie (-); 13 VI 1942, St. Kermine, CO, 6-A-12. - junak
  Steć Stanisław - - Strz. - -1 II 1896, Kosaki, p. Ostrów Mazowiecka; 28 V 1942, Wrewska, ep, 67. -
  Stefanowicz (Stefnowicz) Władysław - - Kpr. - -1906, Kumpiany , w. wileńskie (-); 29 VII 1942, Szachrisabz, CW, 179. -
  Stefanowski Witold - - - 16 IV 1928, Jastrzębna Druga, p. Augustów; 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW,224. - junak
  Stefański Józef - - Plut. - -18 II 1885, Stężyca, p. Kartuzy; 5 VIII 1942, Guzar, CK, IV, W-46. -
  Stefański Mieczysław - - Strz. - -?; 20 III 1942, Mankent, CW. -
  Stefirowicz Stefan - - Strz. - - 1921, Nowa Wyżba, p. Kowel (-); 16 VII 1942, S1. Kermine, VII, A-22. -
  Stein Mieczysław - - Sap. - - 27 VII 1920, Stryj, w. stanisławowskie (-); 25 VIII 1942, Aszchabad, CP, 49. - .
  Steinmetz Józef - - St. strz. - -1911, Osiek, p. Rawicz, 14 VIII ]942, Szachrisabz, CW, 151. -
  Stenzel Stefan - - Ppor. - 29 II 1884, Kołomyja, w. stanisławowskie (-); 31 III 1942, Jangijul, CW. -
  Sterczała Franciszek - - Strz. - - 8 I 1922, Sielce, p. Stanisłafów (-); 15 III 1942, Czokpak, CO, 15. . - '.
  Sterna Jan - - Strz. - - 1903, ?; 14 VIII 1942, Kermine. -
  Stęchły Antoni - - Strz. - -15 V 1905, Ujezna, p. Przeworsk; 12 VII 1942, Kenimech, CW, 143-5. -
  Stępowski Jan - - Strz. - - 10 IV 1924, Porajec, p. Lubaczów; 27 III 1942, Kermine, CM, III, 1-3. -
  Stojanowski Franciszek - - Strz. - - 1904,.?; 3 III 1942, S1. Kitab, CW. -
  Stolarz Jan - - Kpr. - -14 IX 1906, Biskupice, p. Brzesko; 25 III 1942, S1. Kermine, IV, 8. -
  Stoma Józef - - Kpr. - - 1900, Fiłatowo, p. Mohylew (-); 25 IV 1942, Kitab, CW. -
  Stopa Józef - - Strz. - - 20 XI 1900, Rozbórz, p. Przeworsk; 10 VIII 1942, Kenimech. -
  Stopa Tadeusz - - St. strz. - , - 9 X 1921, Tywonia, p. Jarosław; 24 X, 1942, Aszchabad, CP, 96. -
  Stosik Bronisław - - Strz. - -1911, Lińsk, w. pomorskie; 2 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 195. -
  Stożkowski Jan - - Strz. - -1904, ?; l III 1942, Merke. -
  Strawińska Janina - - - - 14 IV 1895, Wilno (-); 5 IV 1942, Guzar, CK, II, W-33. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Strączyński Roman - - Ppor. - -9 VIII 1906, Krzemieńce (-); 3 VII 1942, Guzar, CK, X, W-lO. -
  Streicher Emil - - Strz. - - 1910, Lwów (-); 2 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 200. -
  Strociak Jan - - Sierż. - 17 III 1877, Kulmatycze, p. Gródek Jagielloński (-); 14 VI 1942, Guzar, CK, II, W-13.. -
  Stróżak Paweł - - Strz. - - 28 XI 1914, Krężnica, p. Lublin; 30 VII 1942, Czirakiczi, CW. -
  Strug Stefan - - St. strz. - - 1902, Uhacz, w. stanisławowskie (-); 4 XI 1941, Tockie, CW. -
  Struzik Franciszek - - Kpr. - -19 I 189ą, Końskie,w. kieleckie; 15 VI 1942, Guzar, CK, VIII, C-16. -
  Strużek Teodor - - Strz. - -1912, Krupno, p. Żydaczów (-); 18 VII 1942, Kermine, CM, 4-13-1. -
  Stryjak Irena - - - - 30 IX (XI) 1908, Lwów (-); 17 VII 1942, Guzar, CK, II, W-59. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Strzałek Stanisław - - Strz. - -1893, Żyźnia, p. Siedlce; 22 VI 1942, Kitab, CW. -
  Strzelecki Kazimierz - - Kpr. - - 23 II 1905, Sambor, w. lwowskie (-); 11 VII 1942, Guzar, CK, II, W-52. -
  Strzyżewski Antoni - - Kpr. - -1897, Rogoźno, p. Sambor (-); 5 lU 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 -
  Strzyżewski Marian - - Kpr. - -1897, Rogoźno, p. Sambor (-); 5 1111942, Dżałał-Abad. -
  Strzyżewski Władysław - - Strz. - -18 XII 1924, Trzebnica, p. Stopnica; 4 VIII 1942, S1. Kermine. -
  Studziński Aleksander - - Kpr. - - 11 III 1909, Mosty, p. Zdołbunów (-); 31 VII 1942, -. -
  Studziński Stefan - - Strz. - -16 VI 1920, Lublin; 19 VI 1942, Guzar, CK, I, C-49. -
  Stukan Eliasz - - Sierż. - -1896, Stukany, w. wileńskie (-); 19 VII 1942, SL Kitab, CW. -
  Suchanek Bolesław - - Strz. - -1916, ?; 11 VIII 1942, Krasnowodzk, C. Bazy, 2. -
  Suchcicki Kazimierz - - Strz. - -1919, ?; 12 V 1942, Guzar, CK, VI, C-26. -
  Suchenicki (Suchanicki) Adam - - Strz. - - 31 VII 1921, Chutor Malewiak, p. Pińsk (-); 16 VII 1942, Kenimech, ew, 148-1. -
  Suchocki Jan - - Bomb. - 15 V 1915, Zelwa, p. Wołkowysk (-); 5 IV 1942, Czokpak, CO, 33a. -
  Suchodolski Jan - - Kpr. pchor. - -1902, Petersburg (-); 21 II 1942, Guzar, CK, 1-5. -
  Suchora (Sychora) Irena - - - - 26 VI 1927, Florynka, p. Nowy Sącz; 20 VIII 1942, Krasnowodzk, C. Bazy, 75. - junaczka
  Suchta Jan - - Bomb. - - 1 IX 1900, Nowina, p. Stołpce (-); 27 VII 1942, Dżałai-Abad, CP 5 DP, IB.' - '
  Sudak Piotr - - Strz. - - 1903, Lwów (-); 15 VII 1942, Kermine, CM, 7-16-2. -
  Sudnik Józef - - - 1926, Husaki, p. Stołpce (-); 13 VII 1942, St. Kefmine, CO, VII, A-9. B3437 - junak
  Sugier Władysław - - Kpr. - -16 X 1904, Lublin; 18 IV 1942, Szachrisabz, CW, 26. -
  Sujak Alojzy - - Plut - - 18 VI 1903, Grządy, p. Czarnków; 1 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 21. -
  Sukiennik Janina - - - - 3 XI 1924, Limanowa, w. krakowskie; 14 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-8. - junaczka
  Sulima Antoni - - Uł. - -1899, Kiemczyłów, p. Skałat (-); 3 VIII 1942, KermiAe, CM, 5-19-3. -
  Sulma Władysław - - St. sierż. - - 1896, Jatwież, p. Wołkowysk; 22 III, 1942, Czokpak. -
  Sumicz Jan - - Strz. - - 1925, Wojcieszyn, p..Kosów (-); 7 VII 1942, St. Kermine, VII, 27. -
  Sumorok Marian - - Kpr. - - 21 IX 1903, Wilno (-); 18'YII 1942, Guzar, CK, III, W-47. -
  Suszka Jan - - Kpr. - - 20 VI 1903, Bytóm; 14 VII 1942, Kenimech, CW, 144-8. -
  Sutkowski Albin - - St strz - -1897, ?; 16 VIII 1942, Aszchabad, CP, 45'. -
  Swatowski Józef - - Strz. - - 19 II 1896, Łabuńki, p. Zamość; 20 IV 1942, St. Kermine, IV, 38a. -
  Syginiewicz Julian - - Szer. - -12 VI 1915, Kordeń, p. Biała Podlaska; 6 III 1942, Czokpak C. Przy st. zbornej, 7. -
  Sykuł Stanisław - - Strz. - -21 IX 1898, ?; 7 III 1942, Guzar, CK, I, B, dodat. 13. -
  Synowiec Longin - - - -1931, Tarnówka, p. Radziechów (-); 22 V 1942, St. Kermine, CO, 6-14. - junak
  Szablewska Janina - - - - 6 VI 1922, Machowiszcze, p. Kowel (-); 15 VII 1942, Jangijul, CW. I - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Szabliński Michał - - Strz. - 12 X 1920, Sajluki, p. wileńsko-trocki (-); 5 V 1942, St. Kermine, 3-8. -
  Szabłowski Piotr - - Strz. - 12 XI 1897, Wilno (-); 22 III 1942, Wrewska CP, 29. -
  Szadkowski Władysław - - Plut. - - 28 IV 1892, Góra Kalwaria, w. ,warszawskie; 20 I 1942, Tockie CW. - J.
  Szadziewski Jan - - Plut. - 7 X 1901, Nowy Hełconimów, Łotwa (-); 16 III 1942, St Kermine, IV, 31. -
  Szajniuk Zygmunt - - Strz. - - 1924, 1; 20 III 1942, Margelan. -
  Szalast Seweryn - - Strz. - - 22 VI 1897, Wólkanowo; p. Lubartów; 151111942, Narpaj, 4-2. -
  Szałko Stanisław - - Strz. - - 18 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Szałkowski Jan - - Kpr. - - 8 VIII 1909, Wilno (-); 15 VII 1942, Keniinech, CW, 146-1. -
  Szaniawska Anna - - - 1936, Dobrawola, p. Łuniniec(-); l VII 1942, Guzar, CW,VIII, C-34. - junaczka
  Szaniawska Jadwiga - - - 20 VIII 1910, Sadowa, p. Warszawa; 20 VII 1942, Guzar, CK, III, W-53. ! - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Szarejbrowski Jan - - Kpr. - -1906, Dolsk, p. Śrem; 25 VII 1942, Szachrisabz, CW, 156. -
  Szaruga Jan - - Strz. - - 46 lat, Małopolska; 20 II 1947, Czokpak, C, przy st. zbornej, 2. -
  Szczebiot Szymon - - Strz. - -1914, Wilejka, w.wileńskie (-); 18 V 1942, Guzar, CK, IV, W-35. -
  Szczepanik Grzegorz - - St. strz. - - 12 XII 1897, Remczew, p. Jarosław; 16 III 1942, St. Kermine, CW, IV, 38. - ,
  Szczepanik Szymon - - Strz. - - 2 XII 1902, Wola Rzeplińska, p. Jarosław; 11 VI 1942, Guzar, CK, VI, W-16. - "
  Szczepankiewicz Andrzej - - Strz. - 11 X 1910, Kremerówce, p. Bóbrka (-); 1 IV 1942, Czokpak, CO,32c. - .
  Szczepańska Wanda - - - 5 V 1927, Poniatówka, p. Zdołbunów (-); 13 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-2. - junaczka
  Szczepański Bolesław - - Kpt. - 3 V 1885,Złoczów, w,. tamopolskie (-); 31.XII 1942, -. -
  Szczepański Franciszek - - Strz. - -1923, ?; 8 III 1942, Kermine, GM, I, 8-1. -
  Szczepański Jan Kazimierz - - Strz. - - 21 IV 1921, Skorodynicz, p. Czortkow (-); 8 VII 1942, St. Kermine, VII, 26. - ~
  Szczepański Józef - - Strz. - - 6 II 1900, Urzejowice, p. Przeworsk; 25~VIlI 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 35. - '
  Szczepkowicz Józef - - Kan. - -1918, Broniszów, p. Rzeszów; 26 VI 1942, Kitab, CW. -
  Szczerba Jan - - Strz. - - 25 V 1922, Stankowa, p. Gorlice; 18 V 1942, SL Kermine, 39. -
  Szczęsnowicz Stefan - - Strz. - -1910,1; 17 II 1942, Guzar, CK. -
  Szczodrowski Adam - - Kpr. - - 24 XII 1913, Dąbie, p. Koło; 20 VI 1942, Kermine, CM, 7-13-3. -
  Szczurek Tadeusz - - Strz. - - 24 XI 1924, Orzychowiec, p. Skałat (-); 22 IV 1942, Guzar, CK, V,C-3. . -
  Szczypek Władysław - - Szer. - - 25 VIII 1922, Reszowice, p. Sokal ~ 7 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. -
  SzczypekWiktoria - - - 23 XII 1924, Chmielnik,p. Sokal (-); 21 VI 1942, Guzar, CW, II, C-44. - junaczka
  Szczypiński Franciszek - - Strz. - - 18 V 1918, Korolinów, w. pomorskie; 3 V 1942, Szachrisabz, CW, 121. -
  Szczyrak Stanisław - - ? - -?; 18 VIII 1942, Kermine. -
  Szechińska Ewelina - - - - 24 XII 1903, Lwów (-); 10 IV 1942, Guzar, CK, III, W-7. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Szedrowicz Ryszard - - Strz. - - ?; 14 III 1942, Mankent, CW. -
  Szelhaus Jan: - - Sierż. lek. - - 9 V 1906, 1; 14 III 1942, Guzar, CK, I, W-2. -
  Szenker Szaja - - Strz. - -13 XI 1919, Jaworzno, p. Chrzanów; 22 III 1942, Guzar. -
  Szeremeta Bronisław - - Plut. - - 19 X 1909, Dawidów (?), w. lwowskie (-); 17 III 1942, Ługowa. - .
  Szeremeta Michał - - Strz. - -19 VII 1909, Dawidów Cl), w. lwowskie (-); 15 III 1942, Ługowa. -
  Szerer Dawid - - Strz. - - 20 VI 1900, Mogilany pod Krakowem; 23 II 1942, SL Kermine. -
  Szewczuk Anatol- - - Strz. - 30 I 1942, Permiłówka, p. Dubl10 (-); 10 IV 1942, St. Kermine, -
  Szewczyk Kazimierz - - - 1927, Oszczów, p. Horochów (-); 29 V 1942, St. Kermine, CO. - junak
  Szewczyk Stanisław - - - 4 V 1929, Borszczów, w. stanisławowskie (-); 7 V 1942, Wrewska, CP,56. - junak
  Szewczyk Wincenty - - - Sap. - 29 III 1896, RaWczyn, p. Jędrzejów; 8 VII 1942, Guzar, CK, I, W-56. . -
  Szkawron Józef - - Strz. - -lat 26, Cieszyn, w. śląskie; 19 1)942, Kermine. -
  Szkwarek Henryk - - Szer. - -5 II 1922, Wolica, p. Puławy; 9 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Szlachcikowski Feliks - - Sierż. - - 24 XII 1891, Lińsk, p. Świecie; 20 XII 1931, Tockie, CW. -
  Szlachtowicz Jan - - Kan. - - 23 VI 1897, Miźniuny, p. wileńsko-trocki (-); 20 VIII 1942, Aszchabad, CP, 47. -
  Szladowski Józef - - Strz. - -1907, ?; 2 VIII 1942, Kermine, CM, 6-19-1. -
  Szlaferman Maurycy - - kpt dr - -18 VIII 1887, Radom, w. kieleckie; 6 VII (VI] 1942, Guzar, CW. -
  Szlamka Piotr - - Wachm. - - 4 X 1904, Bochnia, w. krakowskie; 2 III 1942, Jangijul, CW. -
  Szmatowicz Mikołaj - - Strz. - -1909, ?; 19 VIII 1942, Jangijul, CW. -
  Szmidt Edward - - Por: - - 1898, Warszawa; l VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Szmidt Romuald Ryszard - - Plut. - - 16 XII 1904, Radomsko, w. łódzkie; 10 III 1942, Czokpak, C, przy st. zbornej, 8. -
  Szmyd Paweł - - Strz. - 25 I 1897, Orzechówka, p. Brzozów; 8 V 1942, Guzar, CK, IV, W-14 -
  Szmydt ? - - Plut. - - ?; 15 III 1942, Czokpak, -
  Szoka Józef - - St. strz. - -1900, ?;6 IX 1942, Aszchabad, CP, 48.. , -
  Szokało Czesław - - Strz. - - 1924, Brześć n. Bugiem (-); 13 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Szokałski Teodor - - Kpr. - - 26 XII 1894, Stupeczno, p. Krasnystaw; 18 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-21. . -
  Szołobut Jan - - Plut. - - 22 XII 1906, Damuczowce (?}, p. Szczuczyn; 3 VI 1942, St. Kermine, 6-14. -
  Szota Zygmunt - - Strz. - -1919, ?; 1942, Kermine. -
  Szott Józef - - Strz. - - 16 III 1919, Krotoszyn, p. Lwów (-); 15 VIII 1942, Kermine. -
  Szpajko Stanisław - - Ppor. - -19 III 1896, Lwów (-); 4 VII 1942, Guzar, CK, X, W-22. -
  Szpakiewic zZofia - - - 30 XII 1921, Białowieża,p. Bielsk, Pod!.; 7 VIII 1942, Guzar, CK, IV,W-49. . - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Szpan Władysław - - Kpr. - -5 V 1898, Tuczyn, p. Równe (-); 1 IV 1942, Czokpak, CO, 32b. -
  Szparaga Jerzy - - Strz. - -1927, Wilno (-); 28 VII 1942, Szachrisabz, CW, 169. -
  Szpatek Wacław - - Strz. - -'7 II 1922, Berestek, p. Zaleszczyki,,(-); 6 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. - .
  Szpor Zdzisław - - Kpr. - -8 VII 1911, Rzemieńdzicz, p. Miechów; 17 XII 1941, Tockie, CW. -
  Szpotański Wacław - - Sierż. - - 2 XI 1900, Łódź; 26 III 1942, Ługowa. - '
  Szpytma Leon - - Plut. - - 28 II 1901, Markowa, p. Przeworsk; 8 III 1942, Kenimech, CW, 18. . -
  Szpytma Walenty - - Strz. - -10 II 1896, Markowa;op. Przeworsk; 7 IV 1942, Kenimech, CW, 48-2. ' -
  Szrajber Idzi - - Plut. - - 1892, Nikicz (?), p. Augustów; 18 VII 1942, Guzar. -
  Szramel Eugeniusz - - Kpr. - -1912, Borysław, p. Drohobycz (-); 13 I~I 1942, SL Kermine, CW. -
  Sztencel Stefan - - ppor. - - 29 II 1884, Kołomyja, w. stanisławowskie (-); 31 III 1942, Ak Aryma. -
  Sztern Wiktor - - Kpr. - -1898, Nowy Sącz, w. krakowskie; 26 I 1942, St. Czkałow. -
  Sztofer Leon - - Strz. - -1919, Wysock, p. Stolin (-); 14 III 1942, SL Kermine. -
  Szuba Stanisław - - Strz. - -15 X 1923, Łomża, w. białostockie; 6 II 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 2. -
  Szuba Teofil- - - Strz - 1919, Seszocol (Rumunia); 1 VII 1942, St. Kitab, CW. . -
  Szuba Władysław - - Por. - - 2 VI 1894, Toki, k. Żmigrodu, w. krakowskie; 19111942, Dżałał-Abad, CP,SDP,lO. - .
  Szubert Lipa - - St. strz. dr - - 24 VIII 1904, ?; 30 VII 1942, Guzar, CW. -
  Szufa Stanisław - - Strz. - - 5 VI 1898, Gorlice, w. krakowskie; 5 ;VI 1942, Guzar, CK, VI, W--4. -
  Szulc Abraham - - Strz. - -1 I 1922, ?; 5 VIII 1942, Szachrisabz, CW, XII. -
  Szulc Antoni - - Strz. - -2 VII (VI) 1923, Świelowice, p. Dubno (-); l V 1942, Kenimech, CW -
  Szulc Jan - - Plut. - - 1888, Priegaliny Duże, p. Radzyń; 20 VII 1942, Guzar, CK, III, W-51. -
  Szulc Józef - - Strz. - - 26 VIII 1919, Ś"Xielowice, p. Dubno (-); 3 III 1942, Narpaj. ' -
  Szulc Wincenty - - .Strz. - -1914, ?; 30 IV 1942, Guzar, CK, V, C-29. -
  Szulrzycki Walenty - - Strz. - - 1921, ?; 13 III 1942, Margelan. -
  Szuła Jan - - ~t. strz. - - 19 XI (XII) 1900, Jejkowice, p. Rybnik; 12 III 1942, Kenimech, CW. -
  Szumiak Eugenia - - - -1922, Buczacz, w. tarnopolskie (-); 3 VIII 1942, Guzar, CK, VIII, C-39. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Szumski Edward - - - 1926, Zarzeczyca, p. Samy (-); 4 VII 1942, St. Kermine, CM, VII, 16. - junak
  Szustowski Władysław - - kpr - -18 XI 1912, Wilno (-); 9 XII 1942, Tatiszczewo CW, 5 DP, 21. -
  Szwed Józef - - strz. - 4 II 1908, Lubiczów-Kniazin, p. Rawa. Ruska (-); 8 II 1942, Guzar CK, I, W-2. -
  Szwed Sergiusz - - Strz. - - 3 VII 1898, Brześć fi. Bugiem (-); 20 III 1942, Kara-su. -
  Szweda {Szwedo) Michał - - St. strz. - - 20 VII 189S, Żywiec, w. krakowskie; 3 III 1942, Guzar, CK, II,14. -
  Szwedo Tadeusz - - Strz. - 4 II 1923, ?; 19 III 1942, Guzar, QĘ., II, C-12. -
  Szyba Adolf - - Strz. - -?; 10 IV 1942, Mankent, CW. -
  Szyćko Józef - - Strz. - - 24 VI 191L Ryga, Łotwa (-); 15 III 1942, Kara-su. -
  Szydełko Łukasz - - Strz. - - 20 VI 1919, Malinów- Pohorce,p. ,Rudki (-); 15 VI 19~2, Kermine, CM, 7-10-3. - .
  Szydlik Bronisław - - Kan. - - 1904, Łusuchowo, p. Ostrów Mazowiecka; 11 VIII 194~, Jakkobak, CW. -
  Szydłowski Franciszek - - Strz. - -4 IX 1899, Ocharowicze, p. Łuniniec (-); 12 VI 1942, Guzar, CK, VJI, W-l. - .
  Szydłowski Kazimierz - - Strz. - 1909, Szumiliszki, p. Oszmiana (-); 30 VII 1942, Szachrisabz, CW,184 -
  Szydłowski Stanisław - - Kpr. - 23 III 1899, Lityń (-); 14 III 1942, Kermine, CW. -
  Szydłowski Władysław - - Kpr. - -13 V 1899, Wola, p. Maków Mazowiecki ,w. warszawskie; 15 XII 1941, Tockie, CW. -
  Szylański Piotr - - strz. - 11 VIII 1916,Marcinkańce, p. Grodno (-); 21 IV 1942, Kenimech, CW, 102-2. -
  Szyldkraut Jakub - - Pob. - - 1898, ?; 14 III 1942, Kermine. -
  Szylklot (Szyltkraut) Jakub - - Strz. - 10 III 1912, Warszawa; 14 III 1942, Kermine, 'CW, II, 9. -
  Szymanowski Jan - - Strz. - 12 II 1905, OStrów, w. wileńskie (-); 1311 1942, S1. Kitab, CW. -
  Szymański Tadeusz - - Kpr. - 14 I 1905, Słupca, p. Konin; 8 III 1942, Kenimech, CW, 5. -
  Szymański Zygmunt - - St. strz. - 19 III 1902, Warszawa; 29 III 1942, Czokpak, CO, 12 d. -
  Szymczak Franciszek - - Plut. - - 25 VII 1897, Mchy, p. Śrem; 13 VII 1942, Kenimech, CW, 144-4. -
  Szymczak Józef - - Strz. - -1910, Podzorpkie (?), p. Białystok; 21 VII 1942, S1. Kitab, CW. -
  Szymczuk Władysław - - Strz. - -.,1901, ?; 8 IV 1942, Kitab, CW. -
  Szymkowiak Czesław - - Strz - 18 XII 1909, Szymiechów (?), p. Krotoszyn; 19 VIII 1942, Aszchabad CP,50. . -
  Szymkowiak Mikołaj - - Sierż, - -15 III 1900, ?; 12 III 1942, Guzar, CK, IV, 5. -
  Szyndlarewicz (Szyndraliewicz) Roman - - Strz. - 17 IV 1908, Lwów (-); 26 III 1942, Narpaj, 8-2. -
  Szypulewski Witold - - - 1925, Marysin, w. nowogródzkie (-); 5 VIII 1942, St. Kitab, CW. - junak
  Szyrwiel Antoni - - strz. - - 22 VI 1914, Kondratowo, p. Wołożyn (-);'g VII 1942, Czirakiczi, " CW. . -
  Szyszko Helena - - - -5 I 1926, Połonka,p. Wolkowysk (-); 26IX 1942, Guzar, CW, IX, W-14. - junaczka
  Szyszko Henryk - - Ppor. - - 1907, Warszawa; 28 III 1942,Ługowaja. -
  Szyszko Jan - - Kan. - - 1906 (1912), Judicze, p. Grodno (-); S VIII 1942, Szachrisabz, 218. -
  Szyszko Józef - - Szer. - -1905, ?; 11 VIII 1942, Kermine, CM... - '
  Szyszko Piotr - - Strz. - 22 V 1918, Szyłki, p. Dzisna (-); 24 VIl1942, Kenimech, CW, 159-2. -
  Ściański Józef - - - - 21 X 1930, Kalina Mała; 17 V 1942, Szachrisabz, CW, 60. - junak
  Ścigała Michał - - Kpr. - - 22 IX 1899, Sadowice, p. Wieluń; 26 VI 1942, Kermine, CM, 8-6--1. -
  Śladek Gerard - - Strz. - -l XII 1918, ŁaziskaŚrednie,p. Pszczyna; 16 III 1942, Kenimech, CW, 71-2. -
  Ślinin Michał - - por. - -?; 6 III 1942, St. Kermine CW, I, 32a. -
  Śliwa Władysław - - - -4 VI 1933, Kremśrówka, p. Bóbrka (-); 11 VI 1942, Guzar, CW, VII, C-7. - junak
  Śliwak (Śliwiak) Jakub - - Kan. - .1906 (1909), Faljewka, p. Sanok; 5 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Śliwiński Czesław - - Strz. - -?; 15 III 1942, Ługowa. -
  Śliwiński Józef - - Plut. - -1902, ?; 16 IV 1942, Guzar, CK, III, W-27. -
  Śliwiński Stefan - - Strz. - -1916, Prusy, p. Lwów (-); 27 IV 1942, Dża~ał-Abad, CP, 5 OP, 77. -
  Ślusarczyk Eugenia - - - - 22 VI 1926, ?; 4 VII 1942, C. Karkin-Batas]:. - junaczka
  Ślusarczyk Eugenia - - - - 3 IX 1936, Tuj-Kary; 4 VII 1942, Guzar, CW, X, W-16. - junaczka
  Ślusarczyk Jerzy - - Strz. - - 5 VII 1923, Bydgoszcz, W. poznańskie; 9 IV 1942, Czokpak, CO, 37b. -
  Śmietana Józef - - St. strz. - -1902, Grodno, w. białostockie (-); 20 VI 1942, Kcrmine, CM, -
  Śmigielski Edmund - - St. ul. - 5 IX (8 X) 1916, Kuźnica Stara, p. Kępno; 1 IV 1942, Kenimech, CW,61-2. -
  Świątecki Stanisław - - Strz. - - 30 IV 1915, Lwów (-); 3 III 1942. Kenimech, CW, 20. -
  Świątek Edmund - - - 23 XI 1923, Nienaszów, p. Jasio; 19 III 1942, Wrewska, CP, 24. - junak
  Świątek Józef - - St. ul. - -14 VIII 1918, Osowiec, p. Mogilno; 31 III 1942, St. Kermine, 4-10. -
  Świątek Marcin - - Kpr. - -1900, ?; 11 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Świątkowski Franciszek - - Strz. - -2 V 1895, Olsk, W. lubel~kie; 5 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 6. - .
  Świątyniowski Wojciech - - Kpr. - 4 VI 1906, Monaster, p. Przeworsk; 21 IV 1942, Czokpak CO,28b. -
  Świba Władysław - - Strz. - - 5 VII 1922, Grudziądz, ;. pomorskie; 17 III 1942, Kara-su. -
  Świderski 'Władysław - - Kan. - - 23 III (7 X) 1922, Wola Wilsona, p. Krzemieniec (-); 26 VII 1942, Kermine, CM, 2-15-1. - .
  Świerkowski (Swierkowski) Marian - - St. strz. - - 22 XI 1912, ?; 14 III 1942, Guzar, CK, I, W-3. -
  Świerszcz Józef - - Szer. - -1894, Kielce; 8TII 1942, Kenimech, CW. -
  Świetlicki Mieczysław- - - Kpr. - 2 IX 1900, Pabianice, p. Łask; 10 III 1942, Kenimech, CW, 35. -
  Święch Bolesław - - Strz. - -7 XII 1922, Warszawa; 1 III 1942, Czokpak C. przy'st. zbornej, 4. -
  Święcicki Eugeniusz - - Strz. - -12 XII 1922, Bydgoszcz; 7 VIII 1942, Kenimech, CW, 182-2. -
  Święcicki Henryk - - Plut. - - 24 II 1907, Antoś, p. Brody (-); 4 V 1942, Kara-Su. -
  Świętonowski Jan - - St. strz. - -lat 37, ?; 14 XII 1942, Koltubanka. -
  Świrczyński (Świerczyński) Piotr - - st. strz. - - 28 VI 1908, Sierpc, w. warszawskie; 14 V 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 OP, 87. - '
  Świryd (Swiryd) Mikołaj - - St. strz. - - 5 V 1913, Wieletowo, p. Sto!pce (ZSRH); 27 VIII 1942, Aszchabad, CP, 46. - "
  Śwital Czesław- - - Plut. pchor. - 20 VI 192O, Staniątki, p. Wieliczka; 16 /11942, Szachrisabz, CW. -
  Świtkowski Janusz - - Strz. - 30 VIII 1921, Jaremeze, p. Nadwórna (-); 1 VI 1942, Kermine, CW,6-15. . -
  Tabak Stanisław Władysław - - Strz. - - 31 VIII 1924, Imbramowice, p. Olkusz; 4 V1942, Guzar, CK, IV, W-II. -
  Tabero Adolf - - Strz. - -10 X 1909, Wilno (-); 30 III 1942, Guzar, CK, II, W-'19. -
  Tabisz Stanisław - - Strz. - 19 II 1925, Wola Małyńska, p, Równe (-); 25 VI 1942, Kermine, CM, 8-4-2. -
  Tabor Władysław - - Sierż. - - 15 VII 1898, Kurów, p. Bochnia; 16 III 1942, Kenimech, CW, 53. -
  Taczycki Władysław - - Strz. - 1910, Kacharki, p. Postawy (-); 9 VIII 1942, Szachrisabz, CW,227. -
  Tafiński Jan - - Sierż. - - 1898, Bydgoszcz, w. poznańskie; 16 VII 1942, Ketmine, CM, 1-16-3. -
  Tais Piotr - - St. strz. - -7 IX 1909, Warszawa; 11 VIII 1942, Aszchabad, CP, 51. - .
  Tajanko Włodzimierz - - Kpr. pchor. - - l VI 192O, Usman (-); 4 III 1942, St. Kermine. ~t. -
  Talik Józef - - strz. - -1910 Zablocie, p. Żywiec; 8 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 217. -
  Talipski Stanisław - - plut. - - 25 II 1899, Białystok; 8 III 1942, Kermihe, CW. -
  Tamberg Czesław (Stefan - - plut - ?; 28 IV 1942, Guzar, CK, IV, W-3. -
  Tarajewicz Kazimierz - - strz. - 19 III 1921, Kucharewicze, p. Łuniniec '(-); 26 IX 1942, Aszchabad, CP, 52. -
  Tarasek Stanisław - - plut. - - 4 I 1911, Wojkarewo, p. Nowy Sącz; 26 II 1942, -. -
  Tarasiewicz Olgierd - - Por. - -1901, Mozyrz (-); 6 VIII 1942, Szachrisabz, ew, 212. -
  Tarasiuk Czesław - - Plut. - - 19 XI 1901, Rzepniki, p. Białystok; 23 VII 1942, Kermine, CW. -
  Tarasiuk Wacław - - Sap. - -1896, Białystok; 22 VII 1942, St. Kermine, 5-17-1. -
  Teif Adolf - - St. strz. - - 1905, Warszawa; 3 V 1942, St. Kermine. -
  Telski Antoni - - Strz. - -1909, Dominowo, p. Poznań; 25 IX 1941,-Tockie, ew. -
  Tepper Natan - - Sierż. - -1900, Truskawiec, p" Drohobycz (-); 6 XI 1941, Tockie, CW. -
  Terlecki Tomasz - - Strz. - 21 I 1921, Kamionka, p. Szczuczyn (-); 6 IV 1942! Guzar, CK, IV, C-2. -
  Terlikiewicz Marian - - Strz. - 8 VIII 1917, Puś(?), (Węgry); 17 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-30. -
  Termena Antoni - - Strz. - - 18 III 1901, Krzeszów Dolny, p. Biłgoraj; 16 IV 1942, St. Kermine III, 50a. -
  Terpiński Jerzy - - Strz. - - 2 VI 1915, Kalisz, w. łódzkie; 21 III 1942, Ługowa, CW. -
  Terpiński Stefan - - . Sierż. - - 22 III 1900, Kielce; 5 II 1942, Tatiszczewo, CP, II, 30a. -
  Tesowski Mikołaj - - Strz. - 12 II 1920, ?; 22 111942, Ługowa. - '
  Tęcza Wawrzyniec - - Stri. - -17 I 1920, Rzeszów; 3 VIII 1942, Kenimech, CW, 180-1. -
  Tobias Markus_ - - Strz. - -19 11909, Gołogóry, p. Zł oczów (-); 26111942, St. Kermine. -
  Tobiasz Tadeusz - - Kan. - 10 111908, Sambor, w. lwowskie (-); 16 VIII 1942, Szachrisabz, CW,258. -
  Tobiszówna Helena - - - - 24 VII 1925, ?; ?; c. Karkin-Batasz. - junaczka
  Toboła Stefan - - Strz. - -1914, Chechło, p. Olkusz; 13 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Todorowicz Teodor - - Kpr. - -1898, Bursztyn, p. Rohatyn (-); 15 VII 1942, St. Kermine, VII, - A-17 -
  Tokarski Józef - - Strz. - - 22 (20) VI 1923, Zamkowo, p. Stanislawów (-); 22 Ii 1942, Szachrisabz, ew, 51. -
  Tołoczko Maria - - - -1925, Warejki, p. Wołkowysk (-); 17 VII 1942, Guzar, CW, II, W-58. - junaczka
  Tołwiński (Tolwiński) Wacław - - Strz. - - 28 IX 1907 (1910), Bielsk Podlaski; 31 VII 1942, Szachrisabz, CW, 162_. - '
  Tołwiński Edward - - Strz. - - 6 II1918, Brooklyn (Stany Zjednoczone); 27 VII 1942, Jangijul, CW. -
  Toman Bogusław - - Strz. - -1910, ?; 13 IV 1942, Guzar, CK, III, W-15. -
  Tomankiewicz (Tomaszkiewicz) Jan - - Strz. - - 24 XII 1907, Witów, w. poznańskie; 31 III 1942, Szachrisabz, CW, 18 . -
  Tomasiewicz Michał - - Kan. - - 14 X 1911, Dolina, w. stanisławowskie (-); 30 VI 1942, St. Kermine, 6-A-57. -
  Tomaszewski (Tonaszewski) Stefan - - Strz. - 1 III 1919, ?; 21 III 1942, Guzar, CK, I, W-34. -
  Tomaszewski Janusz - - St. strz. pchor. - -22 VII 1922, Zamość, w.lubelskie; 8 IX 1942, Aszchabad, CP,53. -
  Tomaszewski Stefan - - Ogn. - -11 I 1901, Warszawa; 14 1111942, Margelan, CW. -
  TomaszewskI Wacław - - Strz. - - 23 VIII 1920, Warszawa; 5 VIII 1942, Guzin, CK, IV, W-47. -
  Tomaszewski Wacław - - Plut. - -1 III 1904, Wilno (-); 23 II 1942, St. Kermine. , -
  Tomczak Antoni - - Kpr. - -1907, Pecna, p. Śrem; 13 VII 1942, St. Kitab, CW. -
  Tomczak Stanisław - - Strz. - -1908, Święcim, w. poznańskie; 10 VII 1942, Szachrisabz, ew, 111. -
  Tomczuk Feliks - - Strz. - - ?; 21 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 21. -
  Tomecki Konstanty - - St. sierż. - - 1900, ?; 11 III 1942, Narpaj, 1-9. -
  Tomicki Eugeniusz - - Sierż. - - 30 XII 1901, Sosnowiec, w. śląskie; 13 III 1942, Czokpak C. przy st. zbornej, 11. -
  Tomkiewicz Benjamin - - Strz. - - 27 V 1919, ?; 31 VII 1942, Szachńsabz, ew. -
  Tomoń Marcin - - Plut. - -1900, ?; 28 III 1942, Czokpak C. obozowy, 12. -
  Tow Nikodem - - Kpr. lek. - - 29 XII 1899, Zduńska Wola, p. Sieradz; 16 IV 1942, Guzar, eW. -
  Tracz Władysław - - Strz. - - 18 III 1903, Rodziechów , p. Żywiec, 28 XII 1941 , Tockie, CW. -
  Traczyk Jan - - Plut. - -1898, (1899), ?; 20 III 1942, Narpaj, CW. -
  Trąbka Władysław - - St. strz. - - 28 VI 1903, ?; 21 III 1942, Guzar, CK, I, W-37. -
  Trepkowski Stanisław - - Strz. - - ?; 9 IV 1942, Guzar, CK, III, W-9. -
  Trębicki Ignacy - - Kpr. - - 2 II 1898, Smuniew, p. Sokołów Podlaski; 16 VII 1942, Kenimech, eW, 149-3. -
  Trochanowska Helena (Antonina) - - - - 26 VII 1925, Dembowo, p. Drohiczyn (-); 14 VI 1942, Guzar. . - junaczka
  Trochimowicz (Trachimowicz) Mikołaj - - Strz. - - 2 V 1922, Słonim, w. 'nowogródzkie (-); 17 VII 1942, Kenimech, ew, 150-5. - I
  Trojanowski Marian - - St. strz. - - 2 II 1907, Lwów (-); 12 III 1942, Kenimech, CW, 43. -
  Troń Sylwester - - St. strz. - -1909, ?; 10 VIII 1942, Szachńsabz, ew. -
  Trybola Szymon - - Kan. - 14 VIII 1915, Tuligłowy, p. Rudki (-); 15 (4) VIII 1942, zmarł w drodze do Pahlawi. -
  Trycko Aleksander - - Kan. - -1917, Brześćn. Bugiem (-); 1 VIII 1942, Kermine, CM, 6-18-5. -
  Trygubowicz Eugeniusz - - Szer. - 15 VII 1922, Lwów (-); 7 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 7. -
  Trzankowska Jadwiga - - - -9 VI 1925, Suwałki, w. białostockie; 26? 1942, Guzar, CW, II, C-48. - junaczka
  Trzaska Franciszek - - Ppor. - 8 V 1906, Włodzimierz, w. wołyńskie (-); 10 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Trzebiatowski Stanisław - - St. strz. - -1915, Warszawa; 9 IV 1942, St. Kermine. -
  Trzeciak Maksymilian - - Strz. - -?; 23 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 42. -
  Trzecki Tadeusz - - Ogn. - -17 VIII 1896, Kraków; 6 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 31. -
  Tuchowski Jerzy - - Stcz. - - 1923, Złoczów, w. lwowskie (-); 24 VI 1942, Kitab, CW. -
  Tumiński Stanisław - - Strz. - - 18 N 1915, Szafranki, w. warszawskie; 11 VIII 1942, Szachrisabz, CW,238. -
  Turczyk Józef - - Strz. - - 31 III 1925, Wojtkowo; p. Dobromil (-); 11 VII 1942, Guzar, CK, II, W-51. -
  Turczyn Jan - - Plut. - -18 X 1899, Szaniec, g. Busko, p. Pińczów; 26 N 1942, Guzar, CK, III, W-39. -
  Turczyn Jan - - Strz. - - 17 XII 1921, Jarosław, w. lwowskie; 17 VI 1942, Szachńsabz, ew, 84. -
  Turczyn Michał - - Por. - -1896, ?; 23 IV 1942, Taszłak, PCW. -
  Turecki Michał - - Plut. - 20 VII 1908, Czarne Osławy, p. Nadwórna (-); 19 VII 1942, Kermine. -
  Twardowski Aleksander - - Strz. - -1898, ?; 4 VII 1942, Kermine, CW, 132. -
  Twardowski Czeslaw - - - 4 IV 1929, Kowel w, wołyńskie (-); 10 III 1942, Janugijul, CW. - junak
  Tylek Stanisław - - Strz. - 9 IV 1908, Kraków; 26 VII 1942, Szachrisabz, CW, 163. -
  Tylkowski Walenty - - Strz. - - 20 X 1906, Poznań; 14 VI 1942, Szachńsabz, CW, 65. -
  Tymczak Władysław - - St. sierż. - -1907, Gorychów, w. wołyńskie (-); 26 VII 1942, Kermine, CM, 2-15-4. -
  Tymieński (Tyrniański) Adam - - Strz. - - 27 IX 1921, Warszawa; 5 N 1942, Kara-su. -
  Tymińska Kazimiera - - - 4 III 1926, Samiczki, p. Horochów (-); 7 VIII 1942, Guzar, CW, IV, W-49. - junaczka
  Tymiński Władysław - - Plut. - - 10 XII 1898, Łomża, w. białostockie; 24 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP,53. -
  Tymkiewicz Franciszek - - Ppor. - -19 IX 1909, Olszanik, p. Sambor (-); 18 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 264. - ,
  Tymsza Florian - - Kan. - -1923, ?; 6 VII 1942, Kermine, CM, 8-1~1. -
  Udot Janina - - - -?; 16 VII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 97. - junaczka
  Ujazdowski Józef - - Kpt. - 23 II 1899, ?; 9 II 1942, Czokpak, CO, 25. -
  Ulatowski Jan - - Strz. - -18 VII 1919, Jadowniki, p. Brzesko; 31 III 1942, Kenimech, CW, 59-2. -
  Ulatowski Mieczysław - - - -1927, Kadłubisko, p. Brody (-); 3 VII 1942, St. Kermine, CO, VII, 15. - junak
  Unke Rachmil - - Ul. - 3 IV 1917, Lublip; 29 VII 1942, Kenimech, CW, 167, -
  Urban Ludwik - - Strz. - -1919, ?; 30 III 1942, Krasnowodzk, CM, -
  Urban Walenty - - Szer. - -14 II 1897, Lipa, p. Nowy Sącz; 3 IV 1942, Szachńsabz, CW, 11. -
  Urbaniec Jan - - Strz. - 9 II 1902, Kaszów, p. Kraków; 10 IX 1942, Aszchabad, CP, 54. -
  Urbanowicz Józef - - Strz. - -1905, ?; 28 II 1942, !Zolat Karakuł, k. Guzar. -
  Urbański Józef - - Strz. - -4 I 1914, Nowosiołki, p. Złoczów (-); 29 IV 1942, St. Kermine, 2-4. -
  Urbański Sylwester - - Plut. - -31 XII 1894, Radymno, p. Jarosław; 8 IV 1942, Guzar, CK, III, W-3. -
  Uszyński Franciszek - - Por. - 3 XII 1886, Sokal, w. lwowskie (-); 6 VIII 1942, Szachrisabz, CW,213. -
  Wach Bronisław - - Strz. - - 21 XI 1903, Stimy Zjednoczone; 27 VII 1942, Kenimech, CW, 163--1. -
  Wachsberg Emil - - Szer. - - 30 V 1899, ?; 29 IX 1941, Koltubanka (stacja kolejowa). -
  Wachtel Eugenia - - - - 25 W 1905, Katowice; 25 V 1942, Guzar, CK, VII, C-21. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Wadas Roman - - Strz. - - 1899, Lubcza (Lubcz), p. Nowogródek (-); 3 IV 1942, Kitab, CW. -
  Wadlewski Roman - - ? - - 1924, (1925), ?; 27 VI 1942, Kermine, CW. -
  Wagner Jadwiga - - - -11 IV 1925, Mała Kraska, p. Łomża; 8 VII 1942, Guzar, CW, IV, C-56. - junaczka
  Waindling Zygmunt - - Por. - - 1891, Kraków; 3 VIII 1942, Kermine, CM, 4-18-3. -
  Wajnberg Abram - - Strz. - ~ 1910, 1; 23 XII 1941, Tatiszczewo, CW. -
  Wajngot Jan, Kazimierz - - Strz. - -1911, Warszawa; 15 XI 1941, Jełszański Kordon. -
  Wajs Adam - - Plut. pchor. - - 24 X 1910, Łódź; sierpień 1942, Kermine. -
  Wajs Józef - - Strz. - - 1905, Stanisławów (-); 15 IV 1942, Mankent, ew. -
  Waksmacher (Wachsmacher) Lech (Leon) - - Strz. - -1898,1; 2 IV 1942, Margelan, ew. -
  Waksman Abram - - ? - 12 VII 1942, Kermine. -
  Walak Stanisław - - St. strz. - - 28 II 1906, Słuszczyn, p. Iłźa; 14 VII 1942, Kenimech, ew, 144--2. -
  Walasek Jan - - 'Strz. - - 3 VII 1901, Łapczyca, p. Bochnia; 8 VII 1942, Guzar, CK, I, W-53. -
  Walczak Czesław - - Strz. - - 1922; 1; 1942, Kermine, CM, 8-21-2. -
  Walczak Jan - - Plut. - -1922, Stasin, p. Lublin; 20 III 1942, Kenimech, CW, ?5-1. -
  Walczak Jan - - Szer. - -3 VII 1901, Łapczyca, p. Bochnia; 8 VIII (VII) 1942, Guzar, CW, IX, X-l. -
  Walecki Stanisław - - Strz. - -10 XII 1909, Kowel, w. wołyńskie (-); 9 Ul 1942, Dźałał-Abad CP,5 DP, 35. - '
  Walicki Ludwik - - Strz. - - 1900, 1; 16 IV 1942, Guzar, CK, III, W-28. -
  Waliszewski Borys - - Strz. - - 25 XI 1912, Wilno (-); 8 I 1942, Tockie, CW. -
  Walkiewicz Marian - - Sierź. - -1898, Grodno, w. białostockie (-); 8 III 1942, St. Kitab, CW. -
  Waluszewski Edward - - Por. - -12 III 1891, Lwów (-); 12 III 1942, Dźałał-Abad, CP, 5 DP, 38. -
  Walzer Józef - - Strz. - 8 I 1915, Brzozdowce, p. Bóbrka (-); 28 XI 1941, Tatiszczewo, CW, 5 DP, 17. -
  Wała Walenty - - Strz. - - 2 II 1923, Brawica, p. Sokal (-); 3 VIII 1942, Kenime:h, 179. -
  Wandałowski Antoni - - Strz. - ~ 8 X 1922, Konieckie, p. Łornźa; 21 III 1942, Ługowa. -
  Warchałowski Kazimierz - - Sap. - - 1916, 1; 24 II 1942, Ługowa. - .
  Warda Marcin - - Strz. - - 1913, Czerniecin, p. Krasnystaw; 3 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Warda Szczepan - - Kan. - - 3 XI 1900, Lusin, w. poznańskie; 15 VII 1942, Guzar, CK, II, W-57. -
  Wardach Józef - - Strz. - -1912, 1; 28 IV 1942, Guzar, CK. -
  Wardziński Apolinary - - - -1925, Brześć n. Bugiem (-); 19 VIl1942, St. Kitab, CW. - junak
  Warłoch Paweł - - Strz. - -15 I 1905, Baranówka, p. Sanok; 20 III 1942, Czokpak , CO, 19. -
  Warszakowski Ewert - - Wachm. - -1894, ?; 30 IV 1942, Jangijul, CW. -
  Warszawa Władysław - - St. strz. - -18 11911, Zagórze, p. Sokal (-); 24 V 1942, Guzar, CK, IX, C-l. - .
  War-Warzecha Wojciech - - Wachm. - -29 (12) XII 1902, Dąbrowa, p. Jasło; 23 III 1942, Kenimech, CW, 76-2. - .
  Wasilewski (Wasylewski) Wojciech - - Strz. - - 23 IV 1907, Radowicze, p. Włodzimierz (-); 21 III 1942, Kenimech, CW, 76-1. -
  Wasilewski Leonard - - Kpr. - -10 IX 1899, Białystok; 24 VII 1942, Szachrisabz, CW, 152. -
  Wasilewski Romuald - - Strz. - 14 V 1925, Tocin, p. Baranowicze (-); 22 VI 1942, Guzar, CK, I, C-55. -
  Wasilewski Stefan - - Strz. - -1 XII 1912, Tarnopol (-); 24 VII 1942, Kenimech, CW, 159-l. -
  Wasilewski Wacław - - Strz. - -1908, Terespol, p. Biała Podlaska; 9 XII 1941, Tockie, CW. -
  Wasilewski Witold - - Strz. - - 8 XII 1922, Olszanka, p. Równe (-); 14 VII 1942, Kenimech, CW,I44-10. . -
  Wasiliew Bazyli - - Strz. - 27 III 1916, Trebuchy, p. Brasław (-); 15 IV 1942, Guzar, CK, IV, C-28. -
  Wasserman Efraim - - Szer. - -15 XI 1885, Tarnów, w. krakowskie; 29 XI 1941, Tockie, CW. -
  Wasserteil Pinkus - - St. strz. - -6 X 1915, Kalwin, p. Frysztat (Czechosłowacja); 4 IV 1942, Guzar, eN. -
  Wasześcik Józef - - St. strz. - 29 11914, Duża Obryna, p. Stołpce (-); 27 VII 1942, St. Kermine, 7-A-64. -
  Waszkiel Władysław - - Strz. - - 4 VI 1903, Suwałki, w. białostockie; 5 II 1942, Czokpak, CO, 24. -
  Waśkiewicz Helena - - - 1 I 1892, Grodno, w. białostockie (-); 30 III 1942, Guzar, CK, II, I W-20. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Wawro Franciszek - - Strz. - -?; 4 VIII 1942, Jakkobak, K/4. -
  Wawrzyczek Paweł - - Sien. - - 22 II1905, Łębki, p. Frysztat (Czechosłowacja); 23 III 1942, DźałałAbad, CP, 5 DP, 52. -
  Wawrzynek Józef - - Strz. - - (1902) Nowa Wieś, p. Kątowice; 6 XI 1941, Tockie, CW. -
  Waźucha Piotr - - Strz. - -1908, Przemyśl, w. lwowskie; 23 VII 1942, Kermine, CM, 3-10-3. -
  Wądołkowski Stefan - - Plut. - - 24 V 1899, Warszawa; 3 III 1942, Czokpak, CO, 26. -
  Wąglewski Jan - - Wach. - 20 VI 1898, Skanysko Kamienna, p. Kielce; 9 III 1942, St. Kermine, CW, III, 30. -
  Wąs Kazimierz - - - -1928, Waniów, p. Sokal (-); 15 III 1942, Wrewska CP, 23. - junak
  Wąsowicz Tadeusz - - Szer. - 21 XI 1913, Bułafow, p. Berdyczów, (-); -11 III 1942, Czokpak C. przy st. zbornej, 9. -
  Wąsowicz Zygmunt - - Strz. - - 22 III 1921. Anin, p. Warszawa; 23 V 1942, St. Kermine, 6-18. -
  Wdowiarski Kazimierz - - Sierź. - -1905, Warszawa; III 1942, Kitab, CW. -
  Weber Stanisław - - Strz. - -19 II 1915, Popowice, p. Nowy Sącz; 25 VIII 1942, Aszchabad, CP, 55. -
  Wechsberg Emil - - Strz. - - 30 V 1899, Łazy, p. Frysztat (Czechosłowacja); 29 XI 1941, CM, w Jełszańskim Kordonie. -
  Weindling Zygmunt - - Por. - - 24 III 1890, Kraków; 30 VIII 1942, Kermine. -
  Wejos Antoni - - Szer. - -?; 15 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 12. -
  Welner Zelik - - Strz. - 19 XII 1919, Zawiercie, w. kieleckie; 18 XII 1942, Tatiszczewo, CW, 5DP, -
  Welusz Włodzimierz - - Strz. - - 21 IX 1914, ?; 18 III 1942, Guzar, CK, I, W-18. -
  Wenc Stefan - - Kpr. - 2 VIII 1897, Podgrodzie, p. Nowy Sącz; 6 IV 1942, Dźałał-Abad, CP, 5 DP, 70. -
  Wendałkowski Stefan - - Pobor. - - 4 V 1899, ?; 3 III 1942, Czokpak. -
  Wereszczaka Stanisław - - Strz. - - 9 VIII 1904, Berdyczów (-); 27 III ]942, Kara-su. -
  Wereszczyński Edmund - - Strz. - 18 II 1898, Równe, w. wolyńskie (-); 23 II ]942, Szachrisabz, CW,53. -
  Weron Jerzy - - Strz. - - 15 II 1925, Horohów, w. Wołyńskie (-); 21 IV 1942, Kara-su. -
  Werszner Paweł Bolesław - - Strz. - - 27 IX 1900, Lwów (-); 16 V 1942, Kermine, 5-8. -
  Weselak Antoni - - Strz. - - 12 XII 1909, Komorówka, p. Brody (-); 14 V 1942, Guzar, CK. IV, W-25. - .
  Wesner Stanisław - - Szer. - 1 IV 1904, Witków, w. tarnopolskie (-); 11 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 9. -
  Węglarz Bronisław - - - -1928, Sobin, p. Radziechów (-); 21 III 1942, Wrewska, CP, 28. - junak
  Wiatorek Wacław - - Strz. - -?; 5 VI 1942, Taszłak, PCW. - .
  Wiaźmiński Zygmunt - - Strz. - - 1923, 1; 4 V 1942, Kransowodzk, CM, -
  Wiązowski Wacław - - Kan. - 3 I 1917, Chostomcze (Czechosłowacja); 29 V 1942, Kenimech, CW,5. -
  Widziński Andrzej - - St. strz. - -1901, Łaziska, p. Wągrowiec; 17 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Wieczorek Bolesław - - Strz. - -2 II 1908, Doliny, p. Łomża; 29 VII 1942, Kermińe, CM, 8-19-3. -
  Wieczorek Jan - - Strz. - .,-13 II 1900, ?; 19 VII 1942, Szachrisabz, CW, 141. -
  Wiertelak (Wirtelak) Franciszek - - Strz. - - 1913, Pieńcze, p. Sieradz; 13 VIII 1942, Szachrisabz CW,243. -
  Wierzbowski Ryszard - - Kpr. - -21 IX 1889, Grodno, w. białostockie (-); 15 III 1942, Czokpak. C. przy st. zbornej, 12. -
  Wiesiołek Walenty - - Strz. - -14 II 1904, Lipnicki Stare, p. Pułtusk; 20 IV 1942, St. Kermine, CW IV, 37a. -
  Wiesztord (Wierzlord) Bronisław - - Kan. - 4 III 1922, Dzienowiski, p. Święciany (-); 27 IV 1942, Kara-su, CW. -
  Więcek Bronisław - - Kpr - - ?; 6 II 1942, Kołtubanka. -
  Więcek Stanisław - - Plut. - - 4 V 1893, Birzów; 2 IV 1942, Czokpak CO, 35 d. -
  Więcek Stefan - - ppor. - - 4 VII 1902, Krosno, w. lwowskie; 5 IV 1942, Czokpak, CO, 21. -
  Więckowski Wacław - - Sierż. - - 25 X 1897, Duźe Zazulińce (1); 22 III 1942, Czokpak, CO, 5. -
  Więcław Jakub - - Strz. - -17 VII 1920, Ceprów, p. Lwów (-); 11 IV 1942, Kara-su. -
  Wigurski Władysław - - Strz. - - 1; 22 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  WijałaMarian - - Strz. - -24 IX 1907, (1898),?; 7 III 1942, Guzar, CK, I-B, dodat. 11. -
  Wikiel Jadwiga - - - -22X 1928, Hremiacze, p. Brześćn. Bugiem (-); 10 VII 1942, Guzaf, CW, IV, C-50. - junaczka
  Wiktorowicz Anastazy - - Strz. - -?; 19 VIII 1942, Krasnowodzk, CO, 24. -
  Wiland Bernard - - S.. strz. - 1904, Wilatkowo, w. poznańskie; 4 VIII 1942, Kermine, CM, 4-18-4. -
  Wilczak Stanisław - - Kan. - -1914, Słomków, p. Sieradz; 4 IV 1942, Czokpak, 20. -
  Wilczek Jan - - Kpr. - 24 IX 1902, Blenów, p. Kraków; 31 VII 1942, Kermine, CW. -
  Wilczek Władysław - - Strz. - - 25 VII 1925, Jełomalin, p. Zdułbunów (-);'29 VII 1942, Szachrizabz, ew, 180. -
  Wilczuk Jan - - Strz. - -1897,1; 14 IV 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Wilczyński Józef - - St. ul. - -1909, Michalewicze, w.lwowskie (-); 12 VIII 1942, St. Kitab, ew. -
  Wilczyński Kazimierz - - Kpr. - -7 XI 1895, ?; 4 VII 1942, Guzar, CK, X, W-13. -
  Wilczyński Roch - - Szer. - -15 VIII 1896, Majdan-Koziki, p. Ostrów Mazowiecka;' 5 III 1942, Guzar VIII, 5. - '
  Wilgosiewicz Józef - - Strz. - -19 VI 1909, Łany Polskie, p. KamionkaStrumiłowa (-); 15 VIII 1942, Krasnowodzk, CW, 76. -
  Wilgucki Piotr - - Strz. - 12 X 1921, Huta, p. Dobrom.il (-); 27 III 1942, St. Kermine, CW IV,76 -
  Wilk Bolesław - - - 1929, Wierzblan, p. Kamionka Strumiłowa (-); 3 IV 1942, St. Kermine, CW, III, 23. - junak
  Willman Jerzy - - Strz. - -20 IX 1924, Nowy Sącz,.w.krakowskie; 7IV 1942, St. Kermine, CW, II, 13. -
  Winiarz Tadeusz - - Strz. - -?; 12 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Winnicki Marian - - UL - 15 IV 1922, Horów, w. wołyńskie (-); 4 VI 1942, Guzar, CK, V, W-23. -
  Wiszniewski Antoni - - Kpr. - - 22 V 1916, Lwów (-); 11 VII 1942, Kenimech, CW, 143-fJ. -
  Wiszniewski Michał - - Sap. - - 1919,.1; 14 IV 1942, Jangijul, CW. -
  Wiśniewska Klara - - - 26 VIII 1927, Bajonówka, p. Równe (-); 18 VI 1942, Guzar, CW, VII, W-20. - junaczka
  Wiśniewski Antoni - - Szer. - -1894, ?; 2 IV 1942, Kermine, III, 5. -
  Wiśniewski Edward - - Kpr. - - 1913, Pułtusk, w. warszawskie; 27 II 1942, Wrewska, CP. -
  Wiśniewski Jan - - Strz. - -1920, ?; 1 V 1942, Guzar, CK~ IV, W-fJ. - '
  Wiśniewski Stanisław - - Strz. - -1909, Zielona Baba, p. Koło; 18 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 263. I -
  Wiśniewski Władyslaw - - - 12 II 1926, Felatycze, p. Brześć n. Bugiem (-); 27 II 1942, Wrewska, CP, 13. - junak
  Wiśniewski Władysław - - I Strz. - 17 IV 1910, Pigłowice, p. Środa; J7 V 1942, St. Kermine, CW,5-33 -
  Wiśniewski Władysław - - Kpr. - 2 II 1902, Pigowice,?, p. Rzeszów; 9 III 1942, Kenimech, CW. -
  Wit Michał - - St. strz. - 26 XI 1914, Czułna, P: Lwów (-); 8 VII 1942, Dżałał-Abad, CP,5 DP, 102. -
  Witaszczyk Antoni - - Strz. - -1905,Witasza, gm. Gaszew, p. Turek; 22 VIII 1942, Krasnowodzk, CW. -
  Witko Józef - - Strz. - - 28 V 1910, Samara (-); 26 111942, St. Kermine, 1-4. -
  Witoszyński Marian - - Strz. - - 2 VIII 1900, Lwów (-); 14 III 1942, Kenimech, CW, 49. -
  Witulski Józef - - Strz. - -19 III 1907, Pruszków, p. Warszawa; 6 VII 1942, Guzar, CK, I, W-44. -
  Witwicki Stanisław - - Strz. - -1909, Nadwórna, w. stanisławowskie (-); 27 VII 1942, Szachrisabz, CW, 16~. - .
  Włoch Władysław - - Strz. - - 15 VIII 1911, Korczyna, p. Krosno; 31 VII 1942, St. Kermine, 4-A. -
  Włocki Witold - - Ppor. - -1897, Warszawa; 29 VI 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Włodarczyk vel Włodarski Zenon - - Strz. - - 1925, ?; 20 III 1942, Kermine, CM, II, 13-2. -
  Wnorowski (Wronowski) Jan - - Kpr. - -12 V 1912, ?1; Z7 II 1942, Guzar, CK, III, 12. -
  Wohl Edward - - St. strz. - -2 IX 1887,?; 23 III 1942, Guzar, CK, IV, I, W-39. -
  Wojciech Jan - - Strz. - - 1908, ?; 5 V 1942, Kitab, CW. -
  Wojciechowski Wiktor - - Strz. - -1903, Pechanów,p. Turek; 1 VIII 1942, Kitab, CW. -
  Wojciechowski Zbigniew - - Strz. - -1914, Okszynica, p. Kołomyja (-); 16 VIII 1942, St. Kitab, -
  Wojciechowskj Czesław - - Sapo - 13 XI 1911, Janówek, p. Warszawa; 21 VIII 1942, Aszchabad, CP,56. ' -
  Wojczuk Dymitr - - Sap. - - 1899, Worochota, p. Nadwórna (-); 27 VII 1942, Szachrisabz, -
  Wojda (Wajda) Emil - - Strz., - - 10 I 1912, Oświęcim, w. krakowskie;4IV 1942, Szachrisabz, CW, 6. -
  Wojewoda Stanisław - - Strz. - -,1919, ?; 21 III 1942, Margelan. -
  Wojkiewicz Antoni - - Strz. - -1923, (1922), ?; 22 (25) VII 1942, St. Kermine 5-17-2. -
  Wojno Kazimierz - - Strz. - - ?; 5 IV 1942, Guzar, CK, II, W-34. -
  Wojsa. Henryk - - St. sap. - -13 VII 1908, Świątniki, w. łódzkie; 13 IX1941, Tockie, CW. -
  Wojsz Władysław - - - - 20 X 1926, ?; 21 III 1942, Guzar, CW, II, C-24. - junak
  Wojtasik Andrzej - - St. strz. - 10 XI 1900, Polków; 11 VIII 1942, St. Kitab,CW. -
  Wojtaszczyk Bolesław - - Plut. - 15 XII 1902, Jesionna, p.. Łask; 18JX 1942, Aszchabad, CP, 57. -
  Wojtorowicz Marian - - Sierż. - -1897, ?; 8 IV 1942, Krasnowodzk, CM.. -
  Wojtowicz Helena - - - - 15 IV 1925, Środków; 22 VI 1942, C. Karkin-Batasz. - junaczka
  Wojtowicz Kazimierz' - - Strz. - 23 X 1903, Stryj, w. stanisławowskie (-); 13 III 1942, Kermine. -
  Wojtowicz Piotr - - Szer. - - 28 VI 1917, Ustrzyki Dolne, p. Lesko; 11 VIII 1942, Kermine. -
  Wojtów Mikołaj - - Strz. - - 5 IV1904, Witebsk (-); 22 III 1942, Kenimech, CW, 78-3. -
  Wolan Władysław - - Strz. - - 26 I 1908, Gwoźnica Górna, g. Strzyżów, w. lwowskie; t? IV 1942, Krasnowodzk, CM. - "
  Woliński Jan - - Strz. - - 26 VII 1911, Przypisówka, p. Lubartów; 15VIII 1942, Kermine. -
  Wolnowski Józef - - Szer. - - 1916, ?; 16 VIII 1942, Kermihe. -
  Wolski Seweryn - - Strz. - -1915, Mieszków, p. Łódź; 1 IV 1942, Czokpak, 19. -
  Wolsza Jan - - Strz. - - 30 XI 1908, Przyworów, p. Brzesko; 4 IV 1942, St. Kermine, CW, III, 20. -
  Woła Władysław - - Strz. - 1918, Majdan Górny, p. Nadwórna (-); 4 IV 1942, St. Kermine, CW, III, 21. -
  Wołk Napoleon - - Strz. - - 25 VI 1897, Jastr:ł;ąb, p. Baranowicze (-); 18 VI 1942, Guzar, VII, W-17, CK. -
  Wołk-Karczewski (Wołk-Karaczewski) Kazimierz - - Wachm. - -l I 1900, Lida (-); 25 III 1942, Kenhnech, ew, 79-1. - .-
  Wołoch Aleksander - - Kan. - -1902, Olesin, w. lubelskie; '24 VII 1942, "Kerrnine, CM, 2-14-5. -
  Wołodźko Władysław - - Strz. - - 2 VIII (VII) 1897, Święciany, w. wileńskie (-); 4 VII 1942, Guzar, CK, X, W-14. -
  Wołożyński Władysław - - Strz. - -15 V 1896, Zalesie k. Mińska Maz., w. warszawskie; 4 VI 1942 Kenimech, CW, 89-2. - -
  Wołyniec Zygmunt - - St. sap. - -8 VI 1916, Rotki,p. Wtlno (-); 511942, JalczańskiKordon. -
  Worek Józef - - Strz. - - 2 II 1904, Żywiec, w. krakowskie; 10 VI 1942, Szachrisabz, CW, 66. -
  Woszkowicz Abracham - - Sierż. - - 20 XI 1913, Kielce; 1 IV 1942, Guzar, CW. -
  Woźniak (Woźnik) Józef - - Strz. - 1924, Łatwienicz, p. Wilejka (-); 29 VII 1942, Guzar, CK, VII, C-41. -
  Woźniak Michał - - Strz. - -1899, ?; 19 III 1942, Guzar, CK, I, W-27. - .
  Woźniakiewicz Władysław - - Strz. - -15 IV 1923, Lwów (-); 18 VII 1942, Kok-Jangak, CR. -
  WoźniakMaksymilian - - Ogn. - -12X1897, Kruszyna,p. Radom; 7IV 1942, Guzar, CK, II, W-35. -
  Woźny Marian - - Strz. - 18 II (XI) 1919, Zarwanica, p. Złoczów (-); 13 VIIl1942, St. Kermine. -
  Wójcicka Wanda - - - 20 IX 1921, Kamień, p. Wilno (-); 7 VII 1942, Guzar, CK, I, W-48. . - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Wójcik Czesław - - Kpr. - 9VI 1913, Częstochowa, w. kieleckie; 6 VIII 1942, Kermine, CM, 3-14-3. -
  Wójcik Eugeniusz - - Strz. - 10 III 1924, Potoszcze, p. Kowel (-); 17 VI 1942, Kenimech, CW,119. -
  Wójcik Jan - - Strz. - -1913, Siepaniec, w. lubelskie; 30 VII 1942, Szachrisabz, CW, 181. -
  Wójcik Józef - - Strz. - 26 XI 1898, Kazubów, p. Pińczów; 28 II 1942, Dżałał Ąbad, CP, 5 DP, 18. -
  Wójcik Marian - - St. strz. - -1900, Wilno (-); 14 V 1942, Guzar, CK, IV, W-26. -
  Wójcik Piotr - - Sap. - -29 V11903, Kamień,p. Tarnowskie Góry; 7V 1942, Guzar, CK, VI, C-U. -
  Wójcik Stefan - - St. ul. - - 21 XII 1914, Krynica, p. Nowy Sącz; 18 IV 1942, Kenimech, CW, 100. -
  Wójcik Szczepan - - Strz. - - 14 IX 1916, Glinik Charzewski, p. Rzeszów; 5 VII 1942, Szachrisabz, CW,95. -
  Wronowski Jan - - - - patrz Wnorowski Jan -
  Wrośniewski Jan - - Sierż. - 20 V 1902, Lisia Góra, p. Tarnów; 3 III 1942, Guzar, CK, III, 3. -
  Wróbel Franciszek - - Plut. - - 3 X 1897, Rokitnica, p, Jarosław; 20 III 1942, Margelan. -
  Wróbel Jan - - Kpr. - - 14 IV 1906, Śliwniki, p. Łęczyca; 12 III 1942, Kara-su. -
  Wróbel Rubin - - Strz. - -1 (15) X 1915, Łuków, w. lubelskie; 5 III 1942, Guzar, CW. -
  Wróblewski Józef - - Plut. - -16 IV 1897, Kołomyja, w. stanislawowskie (-); 4 III 1942, Narpaj. -
  Wróblewski Stanisław - - Strz. - - 1 VIII 1904, Lwów (-); 29 VIII 1942, Jungijul, CW. -
  Wróblewski Stanisław - - Strz. - - 1915, Warszawa; 6 VIII 1942, Kermine, CM, 2-17-3. -
  Wrzesiński Mieczysław - - Strz. - -1908, Brochiszewo, p. Kalisz; 10 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 229. -
  Wrzeszcz Józef - - Strz. - 22 VI 1926, Klukonie, p. Równe (-); 15 VI 1942, Guzar, CK, VII, W-II. -
  Wrzeszcz Władysław - - Strz. - -1916, ?; 5 III 1942, Margelan. -
  Wszołkowa Józefa - - - 10 IV 1905, Bukojma, p. Dubno (-); 21 III 1942, Guzar, CK, I, W-30. I - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Wszół (Wszoł) Jan - - Ppor - - 21 XII 1910, Wólka; 12 III 1942, Gubr, CK, VI, 13. -
  Wuhl Maria - - - -?; 11 IV 1942, Guzar, CK, III, W-6. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Wypych Władysław - - Strz. - - 17 IX 1918, Biskupiec, p. Dąbrowa; 30 IV 1942, St. Kermine, II, 8 -
  Wyrwias Marian - - Strz. - - 1910, ?; 10 II 1942, Margelan. -
  Wysocki Michał - - Mar. - -16 IV 1918, Stanisławów (-); 10 III 1942, St. Kermine, CW, 3-34. -
  Wysocki Piotr - - Ogn. - - 811 1897, Czerwonogród, p. Zaleszczyki (-); 9 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 8. -
  Wysocki Stanisław - - Sap. - -27 V 1918, Zadybie (?); w. warszawskie; 1911 1942, Wrewska, CP, 9. -
  Wysocki Wiktor - - Kpr. - -1906, Borowa, p. Łunieniec (-); 20 VII 1942, Guzar, CK, IV, W-35. -
  Wysokiński Marian - - Strz. - -1898, ?; 17 VI 1942, Kermine, CM, 7-12-4. -
  Wysyk Ignacy - - St, strz. - -?; 24 VIII 1942, Krasnowodzk, C. bazy, 44. - .
  Wyszymirski Bolesław - - Strz. - - 20 XI 1911, Sotówki, p. Święciany (-); 22 V 1942, Kenimech, CW,92. -
  Wyszyński Michał - - Strz. - - 9 IV 1916, Sokołówka, p. Złoczów (-); 4 VIII 1942, Kenimech, 18-1. -
  Wyszyński Paweł - - Bomb. - 18 X 1897, Wosiepiecko, p. Wysokie Mazowieckie; 18 III 1942, Ługowa. -
  Wywiał Zygmunt - - Strz. - - 1925, Lida, w. nowogródzkie (-); 17 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Wyżykowska Helena - - - --16 IX 1926, Pazienice, p. Stołpce (-); 5 VII 1942, Guzar, CW, III, C-52. - junaczka
  Zabiega Maria - - - -13 IX 1916, Lwów (-); 27 II 1942, Guzar, CK, II, 1. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Zabłocka Irena - - - - 28 XII 1912, Lwów (-); 4 IV 1942, Guzar, CK, II, W-29. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Zabłocki Marian - - Kan. - - 24 VI 1904, Dąbrówka, p. Siedlce; 28 III 1942, Szachrisabz, CW, 16. -
  Zaboklicki Józef - - Strz. - - 19 III 1910, Czarnowąż, w. warszawskie; 11 VII 1942, Szachrisabz, CW,125. -
  Zaborski Stefan - - Ppor. - - 27 XII 1908, Bychawa, p. Lublin; 23 VI 1942, Dżałał-Abad, CP, 3-B. -
  Zabrzeski. Jan - - Strz. - 8 X 1923, Starysta, p. Horochów (-); 29 III 1942, Guzar, CK, III, C-23. -
  Zabrzycki Michał - - Strz. - 1916, Czachanów, p. Łomża; 30 VIII 1942, pochowany w Morzu Kaspijskim -
  Zagóra Jan - - Kpr. - - 1 II 1914, Rzeka, p. Cieszyn; 27 VIII 1942, Jangijul, ew. -
  Zagrodnik Władysław - - Strz. - 10 IV 1910, Przemyków, p. Pińczów; 5 III 1942, St. Kermine, I, 30. -
  Zając Czesław - - Por. - 19 VII 1884, Bochnia, w. krakowskie; 29 IV 1942, Wrewska, CP,; 52. A3012 -
  ZającWładysław - - Strz. - ~26 XII 1913, Starobrady, p. Brody (-); 27V 1942, Kermine,5-12. -
  Zajączkowski Jan - - Strz. - ~ 1 I 1923, ?; 24 III 1942, Kermine, CW, 78-1. -
  Zajączkowski Kazimierz - - Strz. - 25 VIII 1923, Lwów (-); 3 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej,4. -
  Zajst Mieczysław - - Strz. - -l I 1921, Drohobycz, w .lwowskie (-); 26 V 1942, Kermine, 5-13. -
  Zajst Stanisław - - Szer. - -10 II 1900, Lwów (-); 8 III 1942, CzokpaR, C. przy st. zbornej, 7. -
  Zajtlincer Jan - - Strz. - -?; 21 VIII 1942, Krasnowodzk, CM. - .
  Zakobielski Tadeusz - - St. sierż. pchor. - ~25 X 1914, Warszawa; 1 III 1942, Kenimech, CW, 27. -
  Zakrzewiński Mikołaj - - Kpr. - 27 V 1916, ?; 20 III 1942, Szachrisabz, CW, 79. -
  Zakrzewski Wiktor - - Strz. - -1903, Rudka, p. Warszawa; 24 VII 1942, Szachrisabz, CW, 154. -
  Zakrzewski Władysław - - St. strz. - - 20 VII (12) 1897, Bagienica (?) p. Szczuczyn; 18 VII 1942, Kenimech. CW, 154-1. -
  Zalejko Borzysław - - Strz. - ,- 1907, ?; 2 III 1942, Margelan. -
  Zaleski Aleksander - - Sierż. - - 12 IV 1900, Kołomyja, w. stanisławowskie (-); 27 VII 1942, Kermine, CW, 1-11-1. -
  Zaleszczyński Janusz Tadeusz - - Kpt. - - 5 III 1896, Warszawa; 15 VIII 1942, Krasnowodzk, CW. bazy, 20. -
  Zalewski Franciszek - - Kan. - -?; 25 VIII 1942, Knłsnowodzk, CW, bazy, 45. -
  Zalewski Jan Edward - - Kpr. pchor. - - 13 X 1905, Drożejowice, p. Pińczów; 12 III 1942, Czokpak C. przy st. zbornej, 10. - .
  Zalewski Józef - - St. strz. - - 22 II 1914, Krościatyn, p. Buczacz (-); 17 VIII 1942, pochowany w Morzu Kaspijskim. - .
  Zalewski Marian - - Kan. - -1904, Przesmyki, p. Siedlce; 7 VI 1942, St. Kermine, CW, 5-A-50. -
  Zalewski Michał - - St. sierż. - - 20 IV 1922, Tłumacz, w. stanisławowskie (ZS~R); 26 III 1942, Wysokie, C. przy szpitalu, 10. -
  Zalewski Tadeusz - - Plut. - 1 IV 1942, Guzar, CK, II, W-24. -
  Zalewski Władysław - - Wach. - - 22 VI 1895?; 9 III 1942, Guzar, CK. -
  Zalipka Władysław - - Strz. - - 22 II 1920, ?; 13 III 1942, Merke. -
  Załeńska vel Załęska Ewa - - - 22 XII 1916, Lwów (-); 28 VI 1942, Szachrisabz, CW, 97. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Zamojre Fryderyk - - Kan. - -17 (9) XII 1917, Tarnobrzeg, w. lwowskie; 20 IV 1942, Kara-su. -
  Zamojre Wilhelm - - Kan. - - 21 V 1916, Tarnobrzeg, w. lwowskie, Kara-su; -
  Zamojski Adam - - Strz. - - 12 I 1915, Lwów (-); 5 VII 1942, Kenimech, CW, 147-3. -
  Zamorski Bronisław - - ? - - ?; 14 VII 1942, Taszłak, PCW. -
  Zamorski Jan - - Strz. - 1913; Konna, p. Wołkowysk (-); 6 III 1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 27. -
  Zapłatyński Antoni - - Strz. - - 21 XI 1919, Tuczno, p. Przemyślany (-); 25 III 1942, Kermine, CW. - ~
  Zapolski Joachim - - ? - - 1905, Duża Iwa, p. Nowogródek (-); 25 VI 1942, St. Kitab, ew. -
  Zaporowski Władysław - - Strz. - -15 IX 1919, Łoży (?), p. Olkusz; 13 IV 1942, Czokpak, 24. -
  Zapuchlak Michał - - Strz. - - 14 VII (VIII) 1908, Poberezie, p. Stanisł!iwów (-); 10 VII 1942, Kenimech ew, 151-1. -
  Zaralski Adam - - Kpr. pchor. - - 31 XII 1918, Małopolska; llII 1942, Czokpak, -
  Zaręba Józef - - Strz. - - ?; 24 II 1942, Krasnowodzk, CM. - .
  Zaręba Stanisław - - Strz. - - 30 VIII 1923, Jazłowiecka, p. Równe (-); 21 IV 1942, Guzar, CK, C-2. -
  Zarzycki Bronisław - - St. sierż. - -?; 20 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 17. -
  Zarzycki Zbigniew - - - 1929, Leśniczówka Rudnia, p. Stołpce (-); 3 VIII 1942, Szachrisabz, CW,208. - junak
  Zasucha Julia - - - 16 II 1898, Wydymer, p. Sarny (-); 13 VII 1942, Guzar, CK, II, W-55. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Zawada Halina - - - 17 I 1923, Sarny, w. wołyńskie (-); 28 III 1942, Guzar, CK, II, W-l3. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Zawadzki Józef - - - - 4 III 1929, Nowogródek (-); 19 VIII 1942, Szachrisabz, CW. - junak
  Zawadzki Wiktor - - Strz. - -18 IV 1914, Zdołbunów, w. wołyńskie (-); 21 III 1942, Ługowa. -
  Zawadzki Władysław - - Sierż. - -27 VI 1903, Wilno (-); 3 IV 1942, St. Kermine, CW, IV, 16. -
  Zawiła Franciszek - - Strz. - - 1919, Kraków; 1 X 1941, Tockie, CW. -
  Zawiślak Stanisław - - Bomb. - 1 X 1901, Zęgieszyca, (?), p. Grójec; 24 VII 1942, Dżałał-Abad. CP, 5 DP, 110. -
  Zberm Józef - - Strz. - 23 III 1912, Zielonki, w. krakowskie; 27 III 1942, Czokpak, C. przy st. zbornej, 19. -
  Zbytkowski Franciszek - - Sap. - -1910, (1913), ?; 17 II 1942, Guzar, CK, I, 3. -
  Zdanowicz Bazyli - - Strz. - -1 I 1919, Wólka Pierwsza, w. poleskie (-); 19 IV 1942, Kara-su. -
  Zdęchlik Jan - - St. strz. - - 11 III 1904, Kalina Mała, p. Miechów; 3 VIII 1942, Błagowieszczenka, obw. Dżałał-Abad, CR. - .
  Zduńczyk Jan - - Strz. - 21 V 1905, Lwów (-); 16 III 1942,Czokpak, C, przy st. zbornej, 13. -
  Zejgler (Zejger) Hilary. - - Dr sierż. - .. 30 VIII 1903, Hoctuciszki, p. Święciany (-); 6 IV 1942, Guzar, CW. -
  Zelib Karol - - Strz. - -1921, Obłażnica, p. Żydaczów (-); 15 VIII 1942, St. Kitab, ew. , -
  Zemlak (Ziemlak) Eugeniusz - - Strz. - -?; 19 III 1942, Kenimech, CW, 73. -
  Zero Olgierd - - Strz. - - 1922, Zlewa, p. Wołkowysk (-); 22 VII 1942, St. Kermine, C,W, 7-A-48. -
  Zębała Adam - - - 2 XII 1927, Racławi~, p. Miechów; 23 V 1942, Guzar, CW, IX, C-6. - junak
  Zgliczyński Stefan - - Strz. - 14 III 1898, Gutków, p. Sierpc; 5 IV 1942; Guzar, CK, IV, C-5. -
  Zgud Zdzisław - - Strz. - -15 IV 1919, Nowy Targ, w. krakowskie; 1 IV.1942, Dżałał-Abad, CP, 5 DP, 58. -
  Ziarko Klemens - - St. ul. - -1912, Tajne Stare, w. tarnopolskie (-); 4 VIII 1942, St. Kitab, CW. -
  Zichliński (Zieliński) Franciszek - - Sierż. - 17 VIII 1901, Mała Hanutka (-); 7 VIII 1942, Krasnowodzk, CW, -
  Zielińska Urszula - - - -1924, Rudka, p. Tarnów; 23 V .1942, Guzar, CW, VII, C-17. - junaczka
  Zieliński Alfons - - Kpr. - - 19O4,?; 23 III 1942, Ługowa. -
  Zieliński Jan - - Kpr. - - 29 I 1898, Polski Cekcyń, p. Tuchola; 29 III 1942, Kenimech, CW, -
  Zieliński Mieczysław - - Strz. - - 1915, ?; 13 V 1942, Taszłak, PCW. -
  Zieliński Stanisław - - Strz. - -1 III 1904, Zakopane, p. Nowy Targ; 9VI 1942, St. Kermine, 5-A":53. -
  Zielski Julian - - Ppor. - - 5 I 1886, Starożynce (Rumunia); 16 IV 1942, Jangiji.d, CW. -
  Ziemba (Ziembla) Bolesław - - Strz. - 24 VI 1923, Dąbki, p. Stanisławów (-); 27 III 1942, Szachrisabz, CW, 13. -
  Ziemba Franciszek - - Strz. - -1907, Kliczew, p. Końskie; 11 VIII 1942, Szachrisabz, ew, 237. -
  Ziemba Jan - - Strz. - - 1901, Brzoza, p. Tarnobrzeg; 16 VI 1942, Kitab, CW. -
  Ziemba Józef - - St. strz. - -?; 5 IV 1942, Guzar, CK, II, W-39. -
  Ziemiański Jan - - Strz. - - 5 VIII (VII) 1907, Mysłówka, w. lwowskie (-); 26 III 1942, Szachrisabz;- CW, 101. -
  Ziemichód Władysław - - Kpr. - - 1908, Lubartów, w. lubelskie; 4 VI 1942, Kitab, CW. -
  Ziętek Julia - - - - 19 IV 1927, Bortnice, p. Dubno (-); 4 VII 1942, Guzar, CW, X, W-18. - junaczka
  Zinkiewicz Józef - - Strz. - -?; 8 VIII 1942, Jakkobak, K-1. -
  Ziobrowski Eugeniusz - - Pobor. - ~ 1913, ?; 29 VII 1942, -. -
  Zioła Władysław - - ? - - 22 VIII 1918, Majdan Górny, p. Nadwórna (-); 4 IV 1942, Kermine CW. - -
  Zioło Władysław - - Kpr. - - 4 VI 1902, Rzeszów, w. lwowskie; 15 IV 1942, Guzar, CK, III, W-22. -
  Znichniak Władysław - - ? - -?; 14 VIII 1942, Kermine. -
  Zoń Kazimiera - - - - 28 IV 1927, Rejmontowicze (?); 18 VI 1942, Guzar, CW, I, C-46. - junaczka
  Zralski Adam - - Kpr. pchor. - ~ 31 XII 1918, Małopolska; 7 III 1942, Czokpak, C. przy sL zbornej, 7. -
  Zubaszczyk Stanisław - - Strz. - - 1906, ?; 30 III 1942, Jangijul, CW. -
  ZupkoPaweł - - Strz. - 15 II 1923, Rudawin,p. Pińsk (-); 10 VI 1942, Guzar, CK, VIII, C-4. -
  Zwalikowski Stanisław - - Plut. - -1897, ?; 11 III 1942, Margelan. -
  Zwański Klaudiusz - - Kpr. - ?; 30 VIII 1942, Szachrisabz, CW, 178. -
  Zweszkowski Edward - - Strz. - ~?; 17 II 1942, Kermine, CM, I, 1-1. -
  Zwierzyński Julian - - Szer. - -24 VI 1913, Łomża, w. białostockie; 27 III 1942, Czokpak, CO, 31b. -
  Zwolak Piotr - - Strz. - 10 I 1919, Wałachówka, p. Zbaraż (-); 27 VIII 1942, Aszcpabad, CP, 58. -
  Zych Adam - - - 8 (18) III 1925, Kruszyłowicz, p. Nowogródek (-); 30 III 1942, Szachrisabz, CW,25. - junak
  ZygadłoFeliks - - Kpr. - 6 I 1898, Szczekroczyn, p. Równe (-); 2 III 1942, Guzar, CK, IV, 14. -
  Zygler Józef - - Strz. - -17 III 1915, Wiedeń, Austria; 16 XII 1941, Tockie, CW. -
  Zygmunt (Zigmunt) Jan - - - -1926, Kol. Jasna (?); 27 VI 1942, Kermine, CM, 8-9-2. - junak
  Zygmunt Stanisław - - Strz. - - 23 XII 1913, Lubatowa, p. Krosno; 26 III 1942, Kara-su. -
  Zylbersztein Moszek - - Szer. - -1907, Otwock, p. Warszawa; 10 XI 1941, Tockie, CW. -
  Zyskowski Józef - - Strz. - -?; 6 VII 1942, Guzar, CK, I, W-42. -
  Żabiński Aleksander - - Kpr. - 12 IX 1895, Pińsk, w. poleskie (-); 15 III 1942, Narpaj, CW. -
  Żaboklicki Marian - - Kpt. - - 1897, Siedlce, w. lubelskie; 26 III 1943, Wysokie, C. przy szpitalu, 8. -
  Żak Janina - - - -15 III 1925, Stoki, p. Bóbrka (-); 19 VI 1942, Guzar, CW, VIII, W-5. - junaczka
  Żak Józef - - Strz. - -21 II 1923,.?; 27 VII 1942, Szachrisabz, CW. -
  Żak Michał - - Strz. - -1905, ?; 10 IV 1942, Kermine, CM; IV, 6-4. -
  Żak Stanisław - - - - 4 VIII 1927, Goleszów, p. Brody (Z~RR); 27 III 1942, Wrewska, CP, 3I. - junak
  Żamojcin Michał - - Plut. - 10 I 1905, Samorowicze, p. Wołkowysk (-); 26 III 1942, Czokpak, CO, 31c. -
  Żarakowski Jan - - Strz. - 25 XII 1925, Siemianówka, p. Lwów (-); 15 VII 1942, Szachrisabz, CW, 134. -
  Żarczyński Aleksander - - - Kpr. - 1901, Jelniki, p. Kostopol (-); 24 VI 1942, Krasnowodzk, CM. - .
  Żarek Jerzy - - - Strz. - 15 III 1942, Hinocz, p. Sarny (-); 10 IV 1942, St. Kermine, 5-A-29. -
  Żebracki Roman - - Strz. - - 23 VII 1922, Stanisławów (-); 21 VII 1942, Kenimech, CW, 152-3. -
  Żebro Władysław - - Strz; - -1914, Chawieniec, p. Miechów; 13 VII 1942, Szachrisabz, CW, 129. -
  Żebrowski Eugeniusz - - St.- strz. - - 1913, ?; 24 V 1942, Kermine, 4-12. -
  Żebrowski Henryk - - Plut. - - 24 V 1913, Nakły, p. Ostrołęka; WIlI 1942, Kermine, CM, I, 8-2. -
  Żelazik Zofia - - - - 1903, Skarżysko-Kamienna, p. Kielce; 26 IV 1942, Guzar, CW; III, W-37. - siostra czerwonego krzyża
  Żmuć Edward - - Strz. - 1922; Babiatyn, p. Sokal (Z~RR); 17 V 1942, Guzar, CK, IV, W-29. -
  Żołda Marcin - - Strz. - - 1913, Czeroięcin, w. lubelskie; 3 VIII 1942, SL -Kitab, CW. -
  Żołędowski Stefan - - St~z. - -27 II 1922, Zagnańsk, p. Kielce; 28 III 1942, Kermine, CM, III, 1-1. -
  Żołna Oswald - - Sttz. - -1916, Lędziny, p. Pszczyha; 8 V 1942, St. Kermine, CW,JI, 47. -
  Żoroch Józef - - Szer. - - 25 V 1900, Przedzieisk, p. Prużan~(-); 19 VIII 1942, Kermine. -
  Żuchowski Bolesław - - Strz. - - 9 VII 19J2, Ostrów Mazowiecka, w. warszawskie; 12 VII 1942, Szachrisabz, CW, 115. -
  Żuk Michał - - Strz. - -1904, Werhrata, p. Rawa Ruska (-); 15 IV 1942, -. -
  Żukowska Jadwiga - - - -28 IV 1928, Feliksowo, p. Oszmiana (-); 30 VI 1942, Guzar, ew, IX W-12. - junaczka
  Żukowski Marceli - - Bomb. - 14 XII 1911, Bereściany, p. Łuck (-):5 V 1942, Kenimech, - CW, 85-2. -
  Żuliński Stanisław. - - St. sap. - 7 VIII 1903, Pożyte, p. Łomża; 27 II 1942, Guzar, CK, II, 7. -
  Żuławska Ewa - - - - 24 XII ,1918, Jasło,w. krakowskie; 15 XII 1941, Tockie, CW. - ochotniczka z Pomocniczej Służby Kobiet
  Żuławska Ewa - - - - 24 XII 1918, Jasło, w. krakowskie; 15 XII 1941, Tockie, CW. - siostra czerwonego krzyża
  Żułtkowski (Żóltowski) Stanisław - - Ogn. - 20 II 1910, Rawa Ruska, w. lwowskie (-); 23 II 1942, Dżałał-Abad', CP, 5 DP, 15. -
  Żurakowski Bolesław - - Strz. - -1899; 1; 4 VII 1942, Guzar, CK, X, W-20. -
  Żurakowski Edmund - - St. strz. - - 6 11911, Żytniki, obw. Kijów (-); 17 IV 1942, Kara,-su. -
  Żurawski Stanisław - - Strz. - 1919, Stanisławówka, p. Sokal (-); 19 IV 1942, Krasnowodzk, CM. -
  Żurek Erwin - - Kpr. - 1912, Biała, w. krakowskie; 14 VII 1942, St. Kermine, -
  Żurek Franciszek - - Strz. - - 1895, Leszno, p. Chełm; 7 IV 1942, Guzar, CK, II, W-42. -
  Żurek Zdzisława - - - -1 V 1929, Nudnieżewicze, p. Nowogródek (-); 13 VII 1942, Guzar, CW, V, C--42. - junaczka
  Żybara Zygmunt - - - -1928, Jarosław, p. Dubno (-); 16 VII 1942, St. Kermine, CO, VII, A-23. - junak

   


  21 listopad 2008 r. - 1 listopad 2013 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005