<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników
   w ZSRR w latach 1940-1956
   


  Opracowała Iwona Łaptaszyńska.


   

   
   
  Źródło: Praca zbiorowa zamieszczana w kolejnych publikacjach "My Sybiracy", wydawanych przez Zwiazek Sybiraków, oddział w Łodzi.
  autorzy: Stanisław Jacoń, Anna Jacoń, Grzegorz Jacoń.
   

  W n/w wykazie nie uwzględniono części danych  znajdujących sie przy niektórych nazwiskach w orginalnej pracy , tzn. imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania do 1939r oraz przyczyny śmierci.
   
  Więcej o obozach  na terenie ZSRR można znaleźć na stronie http://www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139
   

  Objaśnienia skrótów:
  C    cmentarz
  CK        "        komunalny
  CM        "       miejski
  CO        "        obozowy
  CP         "        polski
  CR        "         radziecki
  CW       "         wojskowy
  CŻ        "         żydowski
  CPW     "        Polski Cmentarz Wojskowy
  fer. - ferma
  gaj. - gajówka
  gm. - gmina
  koł. - kołchoz
  kr. - kraj
  kw. - kwartał
  lesop. - lesopunkt
  leś. - leśniczówka
  łag. - łagier
  łagp. - łagpunkt
  maj. - majątek
  o/obw - obwód
  os. - osada
  p/pow. - powiat
  pos. - posiołek
  r/rej. - rejon
  sow. - sowchoz
  st.zbor. - przy stacji zbornej
  w./woj - województwo
  W2,  W 33...  - numery grobów
  1, 2...   - numery grobów
  I, V, VII.....-numery rzędów grobów


  Zapraszamy Czytelników do nadsyłania not biograficznych wymienionych osób, cele umieszczenia na stronie. 
   
   
   
   

   

  Nazwisko Imię - - - Data - Miejsce zgonu


  Abakanowicz Władysław - - - 1941 - areszt-zaginiony
  Aberbuch Estera - - - 1942 - rejon Samarkandy
  Abłażej Zofia - - - 1945 - Aktiubinsk, Kaz. SRS
  Abramajtys Antoni - - - 1942 - Kitab, CW
  Abramowicz Waclaw - - - 1942 - Kermine, CW, 17
  Achranowicz Piotr - - - 1941 - etap Wilejka-Borysów
  Achrem Ryszard - - - 1942 - Guzar, CK, IV,W-9.
  Adamczyk Adam - - - 1942 - Kenimech, CW, 22
  Adamczyk Edmund - - - 1944 - UzbeckaSRR
  Adamczyk Janina - - - 1945 - Ipatowo,Krj Stawropolski
  Adamczyk Michał - - - 1940 - spos.Ujma, obw.archangielski
  Adamkiewicz Józef - - - 1942 - Wrewska, CP, 16
  Adamkiewicz Feliks - - - 1941 - spos.Suchona, obw.archangielski

   

   

   

  Adamkiewicz Maria - - 1940 - spos.Suchona, obw.archangielski
   

  Figurujący na niniejszej liście jako zmarli moi dziadkowie Maria i Feliks Adamkiewicz w rzeczywistości przeżyli zesłanie i wrócili do Polski. Usciślam dane osobowe ; Feliks Adamkiewicz s. Józefa ur.10.12.1893r we Włodzimierzu Wołyńskim,żołnierz gen.Hallera,udział w wojnie z bolszewikami,osadnik wojskowy, zesłany z rodziną- żoną Marią Adamkiewicz.ur 1908r w Uściługu oraz dziećmi Marią Danutą ur.8.09.1930r.Henrykiem ur.18.03.1932r i Edwardem ur.1935r do obłasti archangielskiej posiołok Suchona,następnie od 1941r w obłasti saratowskiej w pobliżu miasta Engels, od 1942r w Kazachstanie , skąd dziadek Feliks został "indywidualnie" zesłany do kopalni w okolicach Irkucka,do Polski powrócił jako żołnierz 5 Samodzielnej Kompanii Samochodowej I Armii Wojska Polskiego , babcia Maria z dziećmi Maria Danutą i Henrykiem(moim ojcem) powróciła do Polski w 1945r.Edward zmarł w Kazachstanie w 1945r. Dziadek Feliks zmarł w 1955r w Bierkowie pod Słupskiem. Babcia Maria w 1995r w Słupsku a Maria Danuta zm.18.02.2009r.Mój ojciec cieszy się dobrym zdrowiem.
  inf.  Wiesław Adamkiewicz

   

   

   


  Adamska Bronisława - - - x - Turkiestan / Kazachstan
  Adamska Eleonora - - - x - Turkiestan / Kazachstan
  Adamska Janina - - - x - Turkiestan / Kazachstan
  Adamski Julian - - - 1942 - Mankent
  Adamski Stanisław - - - 1942 - Kermine, CW, 17
  Adamski Władysław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 100
  Adamski Franciszek - - - 1939/1942 - oboz Biełomorsk. Sorok-Łag.
  Adamski Antoni - - - 1940 - Kozielsk lub Ostaszków
  Ader Stefan - - - 1942 - Kenimech, CW, 166-2
  Afranowicz Anatol - - - 1942 - st. Kitab, CW
  Aimor Mendel - - - 1942 - Dżuma, obw.samarkandzki
  Ajnenkiel Michalina - - - x - sow.Czystowski/obw.pietropawłowski/Kazachstan
  Ajzensztadt x - - - 1942 - Dżizak, obw.samarkandzki
  Akawiec Józef - - - 1942 - rej.komsomolski, obw.samarkandzki
  Aksztel Jerzy - - - 1942 - Kara-Su, CW
  Aleksandrowicz Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 221
  Aleksandrowicz Wincenty - - - 1942 - Kitab, CW
  Aleksiejew Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 73
  Alinowski Tadeusz - - - 1941 - w Mamlutce k. Pietropawłowska /Kazachstan
  Aliński Czesław - - - 1942 - Kenimech, CW, 17
  Alter Szymon - - - 1942 - Itifak, w r.Samarkandy
  Altman Abram - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Altman Machla - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Altman Rajzla - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Amber Abram - - - 1942 - Jangijul, CW
  Ambroziak Józef - - - 1942 - Guzar, IV, W- 45
  Amewski Stanisław - - - 1942 - Kermine, I, 1.2.
  Anderson Jan - - - x - Srokino, Ałtajski Kraj
  Andruchów Zofia - - - 1941 - B. Bukon, rejon.kokpektyński
  Andruszkiewicz Henryk - - - 1942 - Guzar, V, W-4
  Andruszkiewicz Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, VII, 38
  Andruszko Pawel - - - 1942 - Czokpak, C, st.zboma, 15
  Andrzejewska Zofia - - - 1942 - Mamyt, Kazachstan
  Andrzejewski Czesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW
  Andrzejewski Zbigniew - - - x - Charków
  Andrzejewski Kazimierz - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Andrzejewski Ryszarda - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Angas Franciszek - - - 1942 - Kermine, 6-17-1
  Anisfeld Dora - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Ankowska Mieczysława - - - 1940 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
  Ankowski Franciszek - - - 1940 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
  Antkiewicz x - - - 1941 - x
  Antkowski Tomasz - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna, 11
  Antków Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 207
  Antoniewska Jadwiga - - - 1942 - Katta Kurgan
  Antos Jan - - - 1943 - Krasnojarski Kraj
  Antos Janina - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Apanowicz Paweł - - s.Antoniego - 1941 - las pod Witebskiem
  Aplewicz Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 4 B
  Arcimowicz Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 5
  Arciszewski Michał - - - 1945 - Wozdwiżenka, obw.semipałatyński
  Arciszewski Antoni - - - 1941 - Nomża, r. nejski, obw.kostromski
  Arciszewski Zygmunt - - - 1942 - Centr. Specposiołek, rej.nejski
  Artuchiewicz Józef - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-28
  Ast Izak - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Atamaniuk Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 10
  Augustowski Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 78
  Augustyn Zygmunt - - - 1942 - Ługowa
  Augustyn Helena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Awkunas (Awkanas) Karol - - - 1942 - Narpaj
  Awramienko Julian - - - 1942 - Guzar, IV, W-36
  Awtosiewicz Bronisław - - - 1942 - st. Kermine, VII, 37
  Azambłowski Marian - - - 1942 - Margelan, CW
  Babczyszyn x - - - ok..1942 - zesłaniec
  Babik Józef - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-20
  Babis Stefan - - - 1942 - Wrewska, CP, 17
  Babuszka (?) Władysław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 132
  Bacher Jan - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-16
  Bachman Balbina - - - 1945 - Kamionka, rej. Jurgieński, obw. Tiumeński
  Bachman Maciej - - - 1946 - Przemyśl
  Bachman Maria - - - 1941 - Kamionka, ob. Tiumeński
  Badjan Aleksander - - - 1942 - Wrewska, CP, 54
  Baduła Paweł - - - 1942 - Guzar, CK, IV, c-11
  Bagieński Adam - - - 1942 - Wrewska, CP, 37
  Baginski Stanisław - - - 1939 - rozstrzelany przez NKWD w lesie k. Sarn
  Bagińska Paraskiewa - - - 1945 - ZSRS
  Bagiński Kazimierz - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-33
  Bagiński Leopold (?) - - - 1942 - Guzar, CK, I, B-4
  Bagiński Mieczysław - - - 1942 - Kermine
  Bagiński Stefan( Czesław) - - - 1942 - Kara-Su
  Bagiński vel Bogiński x - - - 1942 - Kenimech, CW
  Bagnowski Paweł - - - 1944 - Czystinski Swiekło Sowchoz/Ałtajski Kraj
  Bahrynowski Józef - - - 1942 - Czokpak, 23
  Bajda Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 10
  Bajeński Józef - - - 1942 - Buhry /obw.nowosybirski
  Bajer Marian - - - 1942 - st. Kitab, CW
  Bajon Józef - - - 1942 - Kenimech, CW, 141-1
  Bajorek Jan - - - 1942 - Guzar, IV, W-45
  Bajorek Wawrzyniec - - - 1942 - Kara-Su
  Bakalec Józef - - - 1942 - Kara-Su
  Baksztan x - - - 1941 - Juchnowo
  Baksztan (Bakszta) Marcin - - - 1941 - oboz Juchnowo
  Bakun Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, CW, III, 14
  Balawajder Kazimierz - - - 1942 - Guzar, W-37
  Baldwin-Ramult Bolesław - - - 1942 - Kermine, CW, II, 12
  Baldy Ryszard - - - 1942 - Kenimech, CW, 14
  Baleik (Bobik) Adam - - - 1942 - Jangijul, CK
  Balicka Janina - - - 1942 - Jangijul, PCW
  Balicki Jerzy Andrzej - - - 1942 - Pawłodar,KazSRS
  Balik Katarzyna - - - 1942 - Irkuck
  Baliński Szymon - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 37
  Bałajewicz Tadeusz - - - 1940 - Arszan, rej.tułuński, obw.irkucki
  Bałajewicz Wanda - - - 194? - Arszan, rej.tułuński, obw.irkucki
  Bałajewicz Zofia - - - 1941 - kołchoz Dobryj Put, rej.tułuński
  Baławander Edward - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
  Bałdysz Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 199
  Bałka Anna - - - 1942 - Guzar,CK, III, W-42
  Bałut Marcin - - - 1942 - Kenimech,CW,79-3
  Banach Antoni - - - 1942 - Kara-Su
  Banach Franciszek - - - 1942 - Margelan
  Banasiewicz Stanisław - - - 1942 - Guzar, CK, I, W-38
  Banasiewicz Józefa - - - 1942 - Guzar, CW, VIII, W-19
  Banasik Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW,148
  Banaś Tadeusz - - - 1942 - Taszłak,PCW
  Bant Józef - - - 1942 - st.Kermine, IV, 43a
  Bańdur Franciszek - - - 1940 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
  Bańdur Maria c.Jana - - - 1940 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
  Bańdur Maria c.Franciszka - - - 1943 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
  Bańdur Stanisław - - - 1943 ? - ?
  Bańdur Tadeusz - - - 1944 - Warszawa
  Bańkowska Aleksandra - - - 1954 - pos.Lejba, Krasnojarski Kraj
  Bańkowski Jan - - - 1945 - areszt.przez NKWD
  Bańkowski Władysław - - - 1954 - pos.Lejba, Krasnojarski Kraj
  Bar Jan - - - 1942 - Czokpak, CO, 31c
  Bar Bronisława - - - 1942 - rej. Irtyszewski, KazSRR
  Bar Y - - - - Kalucze, obw.irkucki
  Bar x - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
  Barab Zanwel - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Baran Bolesław - - - 1942 - Kermine,CW, 3-14-1
  Baran Józef - - - 1942 - st.Kermine, CO, 6-A-23
  Baran Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, IV,36
  Baran Stefan - - - 1942 - Jakkobak, CW
  Baran Stefan - - - 1942 - Kenimech, CW, 165-3
  Baran Ignacy - - - 1942 - łagry archangielskie
  Baran Jerzy - - - 1940 - Rożewo, k.Archangielska
  Baraniecki x - - - 1941 - więzienie w Połtawie
  Baranowski Bronisław - - - 1942 - st.Kermine, IV, 51
  Baranowski Feliks - - - 1942 - Kenimech, CW, 122
  Baranowski Feliks - - - 1942 - st.Kermine, 3, A-54
  Baranowski Aleksander - - - 1941 - obóz pracy w KomiASRR
  Barańczuk Stefan - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Barański Janusz - - - 1942 - Margelan, CW
  Barański Roman - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-4
  Barański Eugeniusz - - - 1941 - łag."Kedrowyjszor", sow.NKWD
  Barański x - - - 1939/1942 - Łuck
  Barański Wiktoria - - - 1942 - Czyraż k/Taszkientu
  Barasanowicz Lidia - - - 1942 - x
  Barbory Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Barcewicz Mieczysław - - - 1942 - Jangijul, CW
  Barczyk Józef - - - 1940 - Ostaszków ?
  Barczyński Adam - - - 1940 - obw. Irkucki (niemowlę)
  Barczyński Edward - - - 1940 - transport / obw.irkucki
  Bardecka Weronika - - - 1940 - Kaz.SSR, B. Bukoń
  Barkowski Jan - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-22
  Baron Antoni - - - 1941 - obw.archangielski
  Barszczuk Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 93-2
  Barszewski Antoni - - - 1942 - Parabiel, obw. Nowosybirski
  Bartel Feliks - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-10
  Bartkowiak Łukasz - - - 1940 - lesop.Azikowo / obw.archangielski
  Bartłomiej Zofia - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Bartniczak Stanisław - - - 1942 - Kenimech, CW, 157-4
  Bartnik Maria - - - 1943 - Kostousowo, kw.46, r. reżewski
  Bartold Stefan - - - 1943 - Sławgorod, Ałtajski K.
  Bartosiak Jan - - - 1942 - Tockie, CW
  Bartosiewicz Franciszka - - - 1942 - Czokpak, CW, 15
  Bartosiewicz Jan - - - 1942 - Kenimech, CW, 124-4
  Bartoszewicz x - - - 1941/1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
  Bartoziewicz (?) Bogusław - - - 1941 - Tockie, CW
  Bartysel Jakub - - - 1942 - Guzar, CK , III, W-11
  Baryło Czesław - - - 1943 - rej.kotłaski
  Baryło Franciszek - - - 1943 - rej.kotłaski, obw.archangielski
  Baryło Maria - - - 1944 - rej.archangielski
  Basaranowicz Janina - - - 1944 - Kołbasz, rej.totiemski, obw. Wołogda
  Basierzanka Jadwiga - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Basłyk Wiktor - - - 1942 - Kenimech, CW, 177-1
  Bass Wiktor - - - 1942 - Kermine, CM, 5-19-1
  Batog Feliks - - - 1942 - Kok-Jangak.CR
  Bauer Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 8
  Baumgarten Leon - - - 1941 - Tockie, CW
  Bazan Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 98
  Bazylewski Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy,12
  Bazylkiewicz Mikołaj - - - 1942 - Kermine, CM, 2-15-3
  Bączek Leokadia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Bączkowski Ferdynand - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Bąk Józef - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-49
  Bąk Wincenty - - - 1942 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
  Bąk Władysław - - - 1942 - Aszchabad, CP, 1
  Bąk (żona Wincentego) x - - - 1942 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
  Bąkowski Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 47
  Bąkowski x - - - 1939/1942 - więzienie ?
  Beatus Dawid - - - 1942 - Czirakczi, CW, IV, 1
  Beca x - - - 1939/942 - zastrzelony/ucieczka
  Beck Alfred - - - 1942 - Guzar, CK, II, 11
  Bednarczyk Jan - - - 1942 - Wysokie, C
  Bednarczyk Stanisław - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Bednarek Tadeusz - - - 1942 - Dżalal-Abad, CP,5DP, 80
  Bednarski Jerzy - - - 1942 - st.Kermine, III, 45 c
  Bednarz Czesława - - - 1942 - Guzar, CW, iii, C-53
  Bednarz Jan - - - 1942 - Czokpak, CW
  Bednarz Józef - - - 1942 - Czokpak, CW
  Bednarz Wojciech - - - 1942 - Czokpak, CO, 23a
  Bednarz Wojciech - - - 1942 - Kenimech, CW, 125
  Beduen Jan - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 11
  Beer Konrad - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Befinger Wiktoria - - - 1951 - Czernogorsk, r. abakański
  Bejner Tadeusz - - - 1941 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Bekienbach Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW. 185
  Bekier X - - - X - zaginął
  Belej Jan - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Belic Abram - - - 1941 - Tockie, CW
  Bełza Teofil - - - 1941 - Sangorodek k. Ajkino
  Berdak x - - - 1940-1941 - oboz pracy KomiASRR
  Bereta Marian - - - 1940 - Kruto-Klucz, rej. Tułuński, obw.irkucki
  Bereta Zbigniew - - - 1940 - Kruto-Klucz, rej. Tułuński, obw.irkucki
  Bereza Katarzyna - - - x - Żałtyr, obw.akmoliński,Kazachstan
  Berezienicki Sergian - - - 1942 - st.Kermine, CO, 1-A-52
  Berezowski Jakub - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Bereźnicka Anna - - - 1942 - Kazachstan, Bolszaja Bukoń
  Bereźnicki Michał - - - 1942 - Narpaj
  Berger Norbert - - - 1942 - Kermine, IV, 6-3
  Berger Herman - - - 1942 - koł. Kaganowicza, rej. Pachtakorski, Uzb
  Berkowski Teofil - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 239
  Berliner Hersz - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Berliner Majer - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Berliński Abraham - - - 1942 - Guzar, CW
  Berman Natan - - - 1942 - Guzar, CW
  Bernatówka Honorata - - - 1942 - Guzar, CW, IX, C-23
  Bester Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,I, W-14
  Betlejemski Zachariasz - - - 1942 - Kermine, IV, 6-1
  Better Henryk - - - 1942 - Margelan
  Bębenek Władysław - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Białczak Edward - - - 1942 - Szachrisabz, CW,82
  Białooki Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,VII, A-15
  Białoszewicz (?) Szczepan - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-21
  Białous Aleksy - - - 1941 - Tockie, CW
  Białowąs Teofila - - - 1941 - koł.Bezkazubowo / Kazachstan
  Białyński Władysław - - - 1942 - Czokpak, CO, 17
  Biber Andrzej - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Bibuła Filip - - - 1942 - obw.czkałowski
  Biciuta x - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Biczycko (?) Alojzy - - - 1942 - Guzar, CK, X, W-4
  Biczysko Wanda - - - 1942 - Guzar, CW,IX, W-8
  Bidny Jan - - - 1942 - Kenimech, 181-2
  Biebe Józef - - - 1942 - st.Kermine, 4-36
  Biedka Mieczysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 137
  Biedroń Józefa - - - 1944 - Basaraira ? ZSRS
  Biedul Zygmunt - - - 1942 - Aszchabad, CP, 2
  Biegański Tadeusz - - - 1942 - Kermine
  Biejgo Józef - - - 1942 - st.Kermine, IV, 40a
  Biel Florian - - - 1942 - Guzar, CK, I, W-35
  Bielaczyc Leon - - - 1942 - Szachrisabz,CW, 203
  Bielak Baltazar - - - 1942 - Kermine, IV, 75
  Bielak Jan - - - 1942 - Morze Kaspijskie
  Bielec Józef - - - 1942 - Kermine, CW
  Bielecka Aniela - - - 1940 - sow.Olegowka (?) /Kazachstan
  Bielecki Henryk - - - 1942 - Guzar, CK, VI, 17
  Bielecki Henryk - - - 1942 - Wrewska, CP, 10
  Bielicki Edmund - - - 1942 - Dżalal-Abad, CP,5DP,4
  Bieliński Tadeusz,Marian - - - 1942 - st.Karmine, III, 13
  Biełajec Anna - - - 1941 - Mariewka, Kazachstan
  Biełousowa (?) x - - - 1940 - sowchoz 288, r. Mam
  Bienia Andrzej - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna, 7
  Bieniecki Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW
  Bieniek Wawrzyniec - - - 1942 - st. Kermine, 3-29
  Bieńkowska Stanisława - - - 1941 - Madża, KOMI ASRS
  Bieńkowski Franciszek - - - 1941 - Madża, KOMI ASRS
  Bier Alfred - - - 1942 - st.Kermine, CW
  Biernot Helena - - - 1942 - Guzar, CW,X,W-6
  Biesiadecka Aniela - - - 1942 - B.Bukoń, Kazachstan
  Biesiekierska Maria - - - 1942 - Bieriezowka,Krasnojarski Kraj
  Bigielajzen(?) Jakub - - - 1941 - Tockie,CW, 16
  Bilinkiewicz Eugenia - - - 1941 - Suzun, ob..nowosybirski
  Bilinkiewicz Teresa - - - 1940 - Suzun, ob..nowosybirski
  Bilinkiewicz Władysław - - - 1942 - w drodze do Armii Andersa
  Biliszek Józef - - - 1942 - Huzar, CK, III, C-21
  Biłgoraj Mojsze - - - 1942 - sow. Zarawszan 2, UzbSRR
  Binder Michał - - - 1941 - Kożym
  Birken Helena - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Birman Lidia - - - 1944 - Kaz Gorodok, KazSRR

  Bisiorek Marcin - - - 1944 - x

   

   

   

  Bisiorek Marcin - - 1944 - x

  Marcin Bisiorek urodzony w Pyzdrach pod Poznaniem, zmarły w marcu 1944 w Chersoniu i tam pochowany*. Przed wojną pracował jako gajowy w Zalisach powiat Kowel, wraz z rodziną mieszkał też w Kortylisach również powiat Kowel województwo wołyńskie. W czasie wojny wywieziony wraz z rodziną na Ural ( z wyjątkiem córki Kazimiery, która opiekowała się dzieckiem gdy NKWD wywiozło rodzinę) w okolice Swierdłowska, powiat Resz. Początkowo był to kwartał 113 następnie 94, około 12 kilometrów od miejscowości Kruticha. Wraz z żoną Pelagią odmówił zrzeczenia się obywatelstwa polskiego za co skazani zostali na ciężkie roboty. Zmarł w wyniku wypadku przy wyrębie lasu w marcu 1944 w okolicach Chersonia.

  inf. Janusz Napiórkowski 1.04.2012

   

   

   

   

  Biskupski Franciszek - - - 1942 - Jangijul, CW
  Biskupski Jan - - - 1942 - Guzar, CK, 8-C-5
  Bistula Antoni - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 255
  Bitner Emil - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 12
  Blachert Edward - - - 1941 (?) - Tockie, CW
  Blajke Jan - - - 1942 - Kitab, CW
  Blass Leon - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Blaszko Bronisław - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Blecharczyk Wincenty - - - 1943 - Tara, obw.omski
  Bledziewski Bronisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,85
  Bleiwajs Szyfra - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Blicharski Jan - - - 1942 - Guzar, CK,I,1
  Blin Elżbieta - - - 1953 - Usol Syberyjski
  Blittner Wolf - - - 1942 - r. pachtakorski, Uzb.
  Bloch Szepsel - - - 1941 - Tockie, CW,9
  Blonek Teofil - - - 1942 - Guzar, CK,I,B-dodat.12
  Blum Bajła - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Bluszczak Jan - - - 1942 - Szachrisabz. CW, 168
  Błaszczak Józef - - - 1942 - Warzob-Gez, Tadżykistan
  Błaszczak Tadeusz - - - 1942 - Warzob-Gez, Tadżykistan
  Błaszczak Zofia - - - 1942 - Stalinobad, Tadżykistan
  Błaszczyński Kazimierz - - - 1942 - Narpaj, 3-3
  Błaszkiewicz Józef - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna,7
  Błaszkowski Michał - - - 1942 - st.Kermine, V, 52
  Błaziewicz Feliks - - - 1942 - Kenimech, CW, 135-1
  Błażejewicz Adolf - - - 1942 - st.Kermine, CW,V.10
  Błażewicz Marian - - - 1942 - Guzar, CW, V, C-31
  Błoniarz Marian - - - 1944 - Kuszmurun, obw. Akmoliński
  Błoński Stanisław - - - 1944 - w Bolszoj Bukoni / Kazachstan
  Błyskal Michał - - - 1940 - w drodze na zesłanie
  Bnorowski Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna,8
  Bober Jan - - - 1941 - Tockie, CW
  Bober Stanisław - - - 1942 - Kermine, 3-15
  Bober Bronisław - - - 1941 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
  Bober Józef - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
  Bober Julian - - - 1940 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
  Bober Maria - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
  Bober Wiktoria - - - 1943 - Hobda, obw. Aktiubiński
  Bober Władysław - - - 1941 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
  Bobin Jan - - - 1942 - st.Kermine, IV, 15
  Bobiński x - - - 1941 - Tobolsk
  Bobkiewicz Kazimierz - - - 1942 - Kenimech.CW,124-2
  Bobrowski x - - - 1941-1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
  Bobryk Antoni - - - 1944 - ?
  Bochenek Franciszek - - - 1942 - Kołtubanka
  Bochenek Leon - - - 1942 - Krasnowodzk, CB,31
  Bochenek Roman - - - 1942 - Wrewska, CP,96
  Boczkowski Czesław - - - 1942 - Guzar, CK, VIII, C-23
  Boczkowski Witold - - - 1942 - Dżyżak
  Boczkowski Janina - - - 1943 - pos. Salazki, obw. kurgański
  Boder Abram - - - 1942 - st.Kermine
  Bodlak Wincenty - - - 1941 - Tockie, CW
  Bodzioch Magdalena - - - x - Tiubil, Krasnojarski Kraj
  Bogacki Piotr - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna, 8
  Bogacz Wanda - - - (?) - st.kol.Mary
  Bogdan Franciszek - - - 1942 - Kenimech, CW, 86
  Bogdanow Leon - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Bogdanowicz Andrzej - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Bogdanowicz Jan - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
  Bogdanowicz Aleksander - - - 1940 - Gieorgijewka,Kazachstan
  Bogucka Danuta - - - 1943 - Borowianka, obw.bamaulski
  Bogucka Stanisława - - - 1942 - Guzar, CK, VIII. C-38
  Bogucki Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Bogucki Kazimierz - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Bogucki Stanisław - - - 1942 - Czokpak
  Bogucki Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st. zborna,21
  Boguszewski Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,V, W-14
  Bohda Stanisław (?) - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Bohm Edward - - - 1944 - w Bukoni / obw.semipałatyński
  Bohusz Edward - - - 1942 - Szachrisagz, CW,3
  Bohuszewicz Władysław - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Bojar Jan - - - 1942 - Kenimech, CW,168-2
  Bojarski Michał - - - 1942 - Guzar, CK
  Bojaruniec Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna 4
  Bojarzynski Józef s.Adama - - - 1943 - Ongortop, obw. Omski
  Bojarzyńska Anna - - - 1942 - Znamienka, obw.omski.
  Bojarzyńska Dominika - - - 1943 - Ongortop, obw. Omski
  Bojarzyńska Regina - - - 1942 - Znamienka, obw.omski.
  Bojarzyńska Romualda - - - 1942 - Ongortop, obw. Omski
  Bojarzyński Adolf - - - x - Ongortop, obw. Omski
  Bojko Ignacy - - - 1942 - Mankent,CW
  Boldrycz Michał - - - 1942 - Margelan
  Bolejko Edward - - - 1940 - ?
  Bolejko Franciszek - - - 1943 - lasy k.Omska
  Bolejko Mieczysław - - - 1944 - lasy k.Omska
  Bołun Józef - - - 1942 - Kermine,I, 5-2
  Bonikowski Zdzisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 71
  Borchowski Aleksander - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP,20
  Borcz Władysław - - - 1942 - Czokpak, C.st.zborna , 4
  Borda Szymon - - - 1942 - Kenimech, CW, 158-3
  Borecki Szymon - - - 1942 - Kara-Su
  Borek Walenty - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 256
  Borek Władysław - - - 1942 - Guzar, CK, IV,W-30
  Boren Eugeniusz - - - - Krasnowodzk, C, bazy,16
  Borensztajn Abram - - - - Guzar, CZ
  Borka (o) Emilian - - - 1941 - Kołtubanka
  Borkowska Helena - - - x - Połtawka, Kazachstan
  Borkowska Irena - - - 1946 ? - Pawłodar,KazSRS
  Borkowski Czesław - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
  Borkowski Kazimierz - - - 1942 - Guzar, CK,IX,W-7
  Borkowski Marian - - - 1942 - Szachrisabz, CW
  Borkowski Teofil - - - 1942 - Czokpak, C,st.zborna,7
  Borkowski Kazimierz - - - 1943 - ZSRR Syberia...
  Borkowski Szymon - - - 1940 - rej.Pawłodaru, KazSRR
  Borkowski (?) Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 83
  Borowiak Marian - - - 1942 - Guzar, CK, I,B, 9 dod.
  Borowski Stanisław - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 17
  Borowski Kazimierz - - - 1939 (?) - w Wołożynie
  Borsz Katarzyna - - - 1942 - Wrewska,CP,122
  Borszowski Stanisław - - - 1942 - Wrewska, CP. 105
  Bortnowska Józefa - - - 1946 - obw.semipałatyński / Kazachstan
  Bortnowski Bolesław - - - 1940 - Pińsk oraz Ałma Ata
  Boryn Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, CW
  Borys Józef - - - 1942 - Guzar,CK
  Borysewicz Jerzy - - - 1942 - Kermine.CM, 2-15-2
  Bosacki Leon - - - 1943 - w Gusarze
  Bosacki Paweł - - - 1943 - w Gusarze
  Bosakowski Jan - - - 1942 - Dżalał-Abad, CP, 5DP, 26
  Botoryk Stefan - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Bozenstajn Abram - - - 1942 - Guzar, CW
  Bożentka Maria - - - x - transport do Buzułuku
  Bożentka Roman - - - x - w Jełowce/obw.swierdłowski
  Braindbost Fejga - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Brandel Józef - - - 1942 - Guzar, CK
  Bratko Józef - - - 1942 - Guzar, CK, V, W-1
  Bratkowski Józef - - - 1942 - Kenimech, CW,150-8
  Bratkowski Mateusz - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP,5DP, 71
  Brączkowski Bronisław - - - 1942 - Aszchabad, CP
  Brejter Józefa - - - x - Salechard, Płn.Syberia
  Breńko Jan - - - 1942 - Buchara
  Brewczyńska Zofia - - - 1944 - Aktiubińsk, KazachSRS
  Broczyński Bernard - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Broda Maria - - - 1940 - w drodze na Syberię
  Brolis Paweł - - - 1942 - st.Kermine, 1-4
  Brondzin Henryk - - - 1942 - Kermine
  Bronfen Jankiel - - - 1942 - Zsrs (?)
  Bronicki Adam - - - 1942 - Guzar, CK,VII,C-26
  Bronicki Zdzisław - - - 1942 - Tatiszczewo, CP,II, 28a
  Bronkowski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,166-3
  Bruś Jan - - - 1942 - Kermine, CM, 7-29-1
  Bruś Zygmunt - - - 1942 - Guzar, CK.V,W-27
  Bryja Jan - - - 1940 - Uspuszczaja, ob..mołotowski
  Bryja Marian - - - 1941 - Uspuszczaja, ob..mołotowski
  Brykot Władysław - - - 1942 - Ługowa
  Brysz Antoni - - - 1942 - Czirakiczy, CW
  Brysztel Stefan - - - 1942 - Kermine, 6-11
  Brzeczowski Michał - - - 1942 - Krasnowodzk, CK
  Brzezicka Helena - - - 1942 - Aszchabad,CP, 58
  Brzezicki Zbigniew - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Brzezinska Barbara - - - 1940 - pos. Mieżdugranka, obw.Irkuck
  Brzezinski Władysław - - - 1942 - Mierkie, Kirgiska SRS
  Brzeziński Stefan - - - 1941 - Kenimech,CW,12
  Brzęk Adam - - - 1942 - Kenimech, CW,33
  Brzękowski Edmund - - - 1942 - Kołtubanka
  Brzozowska x - - - 1940? - Kalucze n/rz Pojmą, obw.irkucki
  Brzozowski Jan - - - 1942 - Mankent,CW
  Brzozowski Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,72-1
  Brzozowski Stanisław - - - 1942 - Buzułuk
  Brzozowski Izydor - - - x - Kołyma
  Brzozowski Stanisław - - - 1942? - ok..Czortkowa??
  Brzykcy Józef - - - 1942 - st.Kermine,3-53
  Buba Stefan - - - 1942 - Kenimech,CW,38
  Buba Klaudia - - - 1941 - lesop. Kiarnysz, obw.archangielski
  Buba Stefania - - - 1941 - lesop. Kiarnysz, obw.archangielski
  Bubienko Stanisław - - - 1942 - Margelan,CW
  Buciuto Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,158
  Buczak Michał - - - 1942 - Guzar,CK,iv,W-43
  Buczek Tomasz - - - 1941 - B.Bukoń,Kazachstan
  Buczek Henryk - - - 1941 - Dobrożanowka, KazSRR
  Buczkowski Michał - - - 1942 - Kermine, 6-5
  Buczma Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,11
  Buczyński Jan - - - 1942 - Kermine, CM,7-19-3
  Bućko Jan - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Bućko Stanisława - - - 1942 - sow."10-lecia", rej.irtyszski
  Budryk Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Budziński Kazimierz - - - 1941 - Tockie,CW
  Budzowski Franciszek - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Budzyn Ignacy - - - 1942 - st.Kermine,III,51a
  Budzyniak Kazimierz - - - 1943 - rej. Lengierski, obw.czimkiencki, KazSRR
  Budzyniak Stefania - - - 1942 - obw.archangielski
  Budźko Kazimierz - - - 1942 - Pietrowka, r. dżowaliński, UzbSRR
  Bugajak Józef - - - 1942 - Szachrisabz
  Bujak Roman - - - 1942 - Makaricha, obw.archangielski
  Bujnicki Bolesław - - - 1942 - Guzar,CK
  Bujno Ksawera - - - 1942 - Krasny Jar, r. pudinski
  Bujwiłło Alksander - - - 1942 - Guzar, VIII,C-2
  Bujwiłło Władysław - - - 1942 - Guzar,IX,W-11
  Bukato Emilia - - - 1940 - Biegeń /obw.pawłodarski/Kazachstan
  Bukato X - - - 1940 - łag. k. Archangielska
  Bukowski Antoni - - - 1942 - Szachrisabz,CW
  Bukowy Eugeniusz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,202
  Bukrym Eustachy - - - 1942 - Margelan
  Buksbaum Salomon - - - 1942 - Guzar,CK
  Bulak Ignacy - - - 1942 - Dżałał-Abad ,CWP
  Bulik Jan - - - 1942 - Kenimech, 163-2
  Bułach Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,52
  Bułdak Ludwik - - - 1942 - Kermine,CW,6-18-4
  Bułkowska Maria - - - 1942 - Guzer,CW,VI,W-22
  Bułkowski Paweł - - - 1942 - Narpaj
  Bunikowski Marcin - - - 1942 - w drodze do Krasnowodzka
  Buraczek Zdzisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Buraczewski Józef - - - x - w drodze do wojska Andersa
  Burczak Barbara - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
  Burczak Bogusław - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
  Burczak Jagoda - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
  Burczak Julian - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
  Burczewski Józef - - - 1942 - Kermine,CM,2-14-1
  Burda Andrzej - - - 1942 - barak 114,rej.troicki,Ałltajski Kraj
  Burda Wincenty - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Burec Pelagia - - - 1942 - ob.. Mołotowski
  Burek stanisław - - - 1942 - Guzar, CK,III,C-3
  Burghardt Michał - - - 1942 - Guzar,CK,IX,W-9
  Burlinski Ignacy - - - 1942 - Krasnowodzk.C,bazy,14
  Bury Waleria - - - 1945 - kołchoz Matasy,Ukraina
  Burza Jakub - - - 1942 - Guzar,CK,VI,C-35
  Burzynska Anna - - - 1940 - Kriesty, obw.archangielski
  Burzyński Konstanty - - - 1942 - Tatiszczewo,CW,5P,7
  Burzyński Jan - - - 1940 - Kriesty, obw.archangielski
  Busiłowicz Antoni - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,43
  Buszczak Jan - - - 1942 - st.Kermine, 6A-51
  Buśkiewicz Mikołaj - - - 1942 - Szachrisabz,W,55
  Butewicz Józef - - - 1942 - Wysokie, C,Szpitalny, 14
  Butkiewicz Jolanta - - - 1943 - kołch. Gruszewka, Kazachstan
  Byk Feliks - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Bykowski Włodzimierz - - - 1942 - Kakiem,Gog-King, CM
  Byra Józef - - - 1942 - rej.kosichinski / Ałtajski Kraj
  Byrski Jan - - - 1940 - Kajen n/rz Czułą, obw.irkucki
  Bystroń Karol - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-11
  Calewski Bolesław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,10
  Caliński Idzi - - - 1942 - Kermine, CW
  Cegłowski Józef - - - 1942 - Margelan
  Cek Tadeusz - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Celtnerówna stanisława - - - 1942 - Guzar
  Ceplin Antoni - - - 1942 - st.Kermine, VII,A-1
  Chabiński Jan - - - 1942 - Guzar, CK, I-b,dodat.5
  Chacus Józef - - - 1942 - Czokpak, C,st.zborna,10
  Chada Anna - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Chada x - - - 1946 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Chaładaj Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW, 7-46
  Chałupa Sabina - - - 1941 - Tobolsk
  Chałupa Wanda - - - 1941 - Tobolsk
  Chałupa Wincenty - - - 1942 - Tobolsk
  Chałupnik Roman - - - 1942 - Kermine
  Chałus Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad, CM
  Chałyszko Bolesław - - - 1942 - Kenimech, CW
  Chamielec Jan - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
  Chamielec Józef - - - 1942 - Sidorowo, r. priłuski, KomiASRR
  Chamielec Władysław - - - 1942 - Objaczewo, KomiASRR
  Charytonik Stanisław - - - 1942 - Tockie,CW
  Charytowicz Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW
  Chawinska Michalina - - - 1941 - Krasnojarsk
  Chełbin x - - - x - Krasnodolsk, obw. północnokazachstanski
  Chemieliński Franciszek - - - 1942 - Kenimech,CW,4
  Cheminiak Józef - - - 1942 - Tatiszczewo, CP,II, 39a
  Cherian Janina - - - 1942 - Karkin-Batasz(k.Guzar)
  Chilinski Kazimierz - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Chilkiewicz Wincenty - - - 1942 - Kagan
  Chirowski Dominik - - - 1942 - st.Kermine, 5-7
  Chlebinska Bronisława - - - 1944 - Krasnodarski Kraj
  Chlebińska Wiktoria - - - 1941 - Bolszoj Szyrokowsk, obw.nowosybirski
  Chlebiński Aleksander - - - 1942 - Parabiel, obw.nowosybirski
  Chlistowski Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,81
  Chlor Antoni - - - ok..1942 - rej.ak-daryjski, obw. Samarkandzki
  Chmara Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,80-3
  Chmiel Jan - - - 1942 - Wysokie,C,Szpitalny,14
  Chmiel Stanisław - - - 1942 - Mierkie, Kirgiska SRS
  Chmiel Walenty - - - 1942 - Pryisk Kirowski
  Chmiel Anna - - - 1944 - Miczuryńsk- Rosyjska FSRR
  Chmielarz Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Chmielewski Walenty - - - 1942 - Guzar,CK,W-28
  Chmielewski Zdzisław - - - 1942 - Kermine(Kenimech),CW,3
  Chmieliński Franciszek - - - 1942 - Kenimech,CW,4
  Chmieliński Stanisław - - - 1942 - Narpaj,CW,1-4
  Chmielowiec Cyprian - - - 1946 - Uljanowsk
  Chmura Władysław - - - 1942 - Kermine,3-9
  Chodakiewicz Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Chodanionek Julian - - - 1942 - Szachrisabz,CW,5
  Chodarz Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,126
  Chodziakiewicz Marian - - - 1942 - Kenimech,CW,171-1
  Chojan Ludwik - - - 1941 - Tockie,CW
  Chojnacka Albina - - - 1945 - Semipałatyńsk, kazSRS
  Chojnacki Cyryl - - - 1940 - Semipałatyńsk
  Chojnowski Piotr - - - 1942 - Guzar, CK, I,B
  Cholewa Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW
  Chołomiczek Antoni - - - 1942 - Dżał-Abad, CP, 5DP,117
  Choma Andrzej - - - 1942 - Taszłak, PCW
  Choma Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine, VII,A-8
  Choma Wojciech - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Chomak Józef - - - 1942 - Guzar, CK, V,C-1
  Chomczanowski Paweł - - - 1942 - Kermine
  Chomicki Michał - - - 1942 - Kenimech, CW, 136-2
  Chorążewski Teofil - - - 1942 - Jangijul, CW
  Chotyniecki Jan - - - 1942 - Jangijul, CW
  Chramiec Jan - - - 1941 - Witlang, obw.mołotowski
  Chrobeński Jan - - - 1942 - Jakobak, CW, J/1
  Chromik Zygfryd - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Chróściel Franciszek - - - 1942 - Wrewska,CP,33
  Chróścielewska Rozalia - - - 1942 - Kwitok, obw.irkucki
  Chruściel Jan - - - 1942 - Guzar, CK, III,8
  Chruściel Jan - - - 1942 - Uzbekistan
  Chrzanowicz (?) Aleksandrowicz - - - 1942 - Kenimech,CW,56
  Chrzanowski Andrzej - - - 1942 - Kermine, 7-5-1
  Chrząstowski Mikołaj - - - 1943 - Rublowka, Kazachstan
  Chrząstowski Aleksander - - - 1940 - Rublowka, Kazachstan
  Chrząszcz Leon - - - 1942 - st.Kermine, 5-4
  Chuchra Michał - - - 1942 - st.Kermine,3-31
  Chudyko (a) Zygmunt - - - 1942 - Kenimech, CW,158-1
  Chudziak Piotr - - - 1942 - Kenimech, CW, 124-1
  Chudzicki Andrzej - - - 1941 - Tockie,CW
  Chudzik Jan - - - 1942 - st.Kermine,IV,18
  Chudzinski Zygmunt - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-1
  Chumko Józef - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
  Chutkowski Józef - - - 1942 - Czokpak,,C,st.zborna,14
  Chwiejda Jan - - - 1942 - koł.Kumel/obw.dzambulski/Kazachstan
  Chwopis Paweł - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Chycko Franciszek - - - 1940 - Sybir
  Chyliński Tadeusz - - - 1942 - Guzar, CK, IV,C-3
  Chytron Julian - - - 1940 - k/Irkucka
  Ciaston Tadeusz - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-2
  Cichanowicz Eugeniusz - - - 1940 - Kwitok, obw.irkucki
  Cichoń Tomasz - - - 1942 - Kermine, CM,6-15-3
  Cichoński Henryk - - - 1942 - Szachriabz, CW
  Ciechanowski Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Ciedeszko Piotr - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Ciepielski Władysław - - - 1942 - Kermine, CM,III,1-4
  Ciereszko Karol - - - 1942 - Kenimech, CW, 150-1
  Ciereszko Władysław - - - x - łagier-kopalnia złota
  Cierpiałowski Teofil - - - 1942 - Margelan
  Ciesielski Wojciech - - - 1945 - transport do Saratowa
  Cieślak Aleksandra - - - 1942 - m.Żelezno / obw.polnocnokazachstański
  Ciewiera x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Cipka Anna - - - 1942 - obw.archangielski
  Cipka Feliks - - s.Jakuba - 1942 - obw.archangielski
  Cipka Jakub - - s.Franciszka - 1942 - obw.archangielski
  Cipka Jan - - s.Jakuba - x - obw.archangielski
  Cipka Ludwika - - c.Franciszka - 1942 - obw.archangielski
  Cipka Władysław - - s.Jakuba - x - obw.archangielski
  Cisek Maria - - - 1942 - koł.Kaganowicz, obw.dżałał-abadzki
  Cisek Zofia - - - 1942 - koł.Kaganowicz, obw.dżałał-abadzki
  Ciszko Franciszek - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Citron Stefan Jan - - - 1942 - Kenimech, CW,40
  Ciunel Michał - - - 1942 - st.kol.Adyr
  Ciurlik Alfons - - - 1942 - Komi ASRS
  Ciurlik Bogusław - - - 1940 - Komi ASRS
  Ciurlik Czesław - - - 1945 - front Austria
  Ciurlik Irena - - - 1940 - Komi ASRS
  Ciużyńska Jadwiga - - - 1941 - pos. Kargowina, obw.archangielski
  Ciużyńska Jadwiga - - - 1945 - sow.Sadorozsadnik,obw.charkowski
  Ciużyńska Marianna - - - 1942 - pos. Kargowina, obw.archangielski
  Codello Władysław - - - 1942 - Kermine, CW
  Cudejko Władysław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Cudykin Izrael - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Cupryś Grzegorz - - - 1942 - Guzar,CP,III,C-6
  Cwenar Franciszka - - - 1940 - Szysz k.Tary / obw.omski
  Cwenar Józef - - - 1943 - w Znamience/ obw.omski
  Cwenar Marysia - - - 1940 - tajga syberyjska/obw.omski
  Cwenar Rozalia - - - 1940 - tajga syberyjska/obw.omski
  Cybruch Józef - - - ? - ? w drodze do A.Andersa
  Cybruch Władysław - - - 1942 - Czokpak, C,st,zborna,8
  Cybruch Józef - - - 1941/1942 - łagry /Daleki Wschód
  Cybulska Maria - - c.Hermana - 1940 - Kazachstan/kołchoz Komintern
  Cybulski Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Cybulski Paweł - - - 1942 - ok..Uljanowska
  Cyganowicz Szloma - - - 1942 - Tockie,CR
  Cygielman Aron - - - 1942 - Guzar,CW,H-11
  Cyma Cecylia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Cyma Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Cymbajew Antoni - - - 1941(?) - areszt.przez NKWD ?
  Cymbajew Eugeniusz - - - ? - od 1943r WP,
  Cymbajew Helena - - - 1942 - sow.Czyściński,Ałtajski Kraj
  Cymmerling ? - - - 1942 - Guzar,CP,II,W-10
  Cyndler Julian - - - 1942 - Buzułuk, CK
  Cynz Eugenia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Cyruliczek Władysław - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
  Cywiński Kazimierz - - - 1942 - Kenimech, CW,81-3
  Czabak Stanisław - - - 1942 - Ługowa
  Czajka Jan - - - 1942 - Wysokie,C,szpitalny,1
  Czajka Marian - - - 1942 - Guzar, CW,VIII,W-22
  Czajka Władysław - - - 1942 - Wrewska,CP-26
  Czajkowski Bronisław - - - 1942 - st.Kermine,IV-14
  Czajkowski Józef - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
  Czajkowski Stefan - - - 1942 - Kermine, CM,5-16-1
  Czanecki Jan - - - 1945 - Radowice(300km za Moskwą)
  Czapla Alicja - - - 1942 - MajkainZołoto,obw.pawłodarski
  Czapla Władysław - - - 1942 - MajkainZołoto,obw.pawłodarski
  Czapnik Katarzyna - - - 1941 - Szubuń ?, Syberia
  Czarkowski Stanisław - - - 1942 - pos. Przelak,obw.archangielski
  Czarniecki Włodzimierz - - - 1942 - Krasnowodzk
  Czarnopolska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Czarnota Bolesław - - - 1942 - Kenimech, CW,112
  Czarnowski Konstanty - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Czartkowski Jan - - - 1941 - Tockie,CW
  Czaszejko-Kowalec Aleksander - - - 1942 - Kenimech,CW,78-4
  Czawsz Bazyli - - - 1942 - w Koniezawodzienr 52/ obw.aktiubińskim
  Czeczot Stanisława - - - 1941 - obw.nowosybirski
  Czeczot Władysław - - - 1941 - obw.nowosybirski
  Czeczot Władysław - - - 1944 - obw.nowosybirski
  Czemerko Maria - - - 1945 - powrot z Krasnojarskiego Kraju
  Czepiel Bolesław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna,6
  Czerech Franciszek - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Czeredeczko Adela - - - 1941 - Czygielik, obw.semipałatynski
  Czerepi Michał - - - 1942 - Guzar,CK,III,C-13
  Czerkawski Władysław - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),CW,165
  Czernek Stanisław - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),
  Czerniak Stanisława - - - 1942 - Kermine,CM,II,12-2
  Czerniak Stanisława - - - 1942 - Kermine, CM,3-12-2
  Czerniawski Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Czerniewski Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Czerw Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, III, 44a
  Czerwiński Grzegorz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,8
  Czerwiński Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,29
  Czerwonka Jan - - - 1942 - Guzar, CK, VII,W-18
  Czerwonka Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,144
  Czesnik Kazimierz - - - 1942 - Biały Jar, Narymski Kraj
  Czoboda Antoni - - - 1942 - Krasnowodzk, C,bazy,31
  Czochański Kazimierz - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),CW,165
  Czopek Anna - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-31
  Czternastek Tadeusz - - - 1942 - Kermine,8-5-1
  Czubkowski Wiktor - - - 1942 - Szachrisabz,CW,24
  Czuchnowski Jan - - - 1942 - st.Taszkient
  Czudacz Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,63
  Czuj Ludwik - - - 1945 - Szczerbakty.Kazachstan
  Czulak Sylwester - - - 1940 - Kalucze n/rz Pojmą, obw.irkucki
  Czulak x - - - 1945 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
  Czulak y - - - 1944 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
  Czuło Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW.158-4
  Czwartkowska Emilian - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-15
  Czwartkowska Katarzyna - - - 1942 - Guzar, CW,VII,c-19
  Czwartkowski Józef - - - 1942 - Guzar,CK
  Czwartkowski Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,II,1-3
  Czynciel Stanisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CK,5DP,43
  Czyrkuń Anatol - - - 1942 - st.Kermine
  Czyrkuń Aleksander - - - 1942 - st.Kermine, 6-38
  Czywil Michał - - - 1945 - Syberia
  Czyż Leon - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy, 41
  Czyżewski Wiktor - - - 1942 - Kok-Jangak, CM
  Czyżycki Zbigniew - - - 1943 - Chworostanka, ZSRR
  Ćwiek (Ćwik) Tadeusz - - - 1942 - Czokpak,13
  Ćwik Helena - - - 1940 - ArszanTułun,obw.irkucki
  Ćwik Jakub - - - 1940 - ArszanTułun,obw.irkucki
  Daar Naftali - - - 1942 - Tatiszczewo,77
  Dadak Jan - - - 1942 - Szachrisabz, CW,127
  Daniel Maciej - - - 1942 - Guzar, CK.,V,W-19
  Daniel Maria - - - 1942 - Karkin-Batasz
  Daniel Antoni - - - 1945 - Mieczelińsk, obw.Saratow
  Daniel Emilia - - - 1940 - Galaszor, obw.Mołotowsk
  Daniel Ernestyna - - - 1940/1941 - Galaszor, obw.Mołotowsk
  Daniel Felicja - - - 1940 - Galaszor, obw.Mołotowsk
  Daniel Władysław - - - 1944 - koł.w rej.Marks, obw. Saratow
  Daniluk Eugenia - - - 1941 - rej.Krasnojarska
  Daniłkiewicz Maria - - - 1945 - Kordon, obw.wołogodzki
  Daniło Jan - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-A-13
  Danowski Ignacy - - - 1942 - Guzar,CP,I,C-30
  Darmetko Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK.VII,C-45
  Darowicki Wacław - - - 1942 - Guzar, CK,IV,W-18
  Darszenkiewicz Olga - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Datkiewicz Władysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW116
  Daulewicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,6-A-58
  Dawizon Edmund - - - 1942 - st.Kermine
  Dąb Michał - - - 1942 - Kenimech,CW,120
  Dąbrowska Józefa - - - 1943 - Kiprino,Ałtajski kr.
  Dąbrowska Domicela - - - 1955 - ?
  Dąbrowska Maria - - - 1942-1943 - Lebiażje
  Dąbrowska Zofia - - - 1943 - Wiszniowka, obw. Akmoliński
  Dąbrowska Elżbieta - - - 1944 - fedorowski rejon/obw.kustanajski
  Dąbrowski Marek - - - 1943 - Kiprino,Ałtajski kr.
  Dąbrowski Bronisław - - - 1942 - Kitab,CW
  Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Margelan
  Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Kitab,CW
  Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Margelan
  Dąbrowski Tadeusz - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Dąbrowski Władysław - - - 1942 - Guzar,CKII,W-15
  Dąbrowski Zdzisław - - - 1941 - Tockie,CW
  Dąbrowski Zygmunt - - - 1941 - Kiprino,Ałtajski kr.
  Dąbrowski x - - - 1939-1942 - Kotłas, obw. Archangielski
  Dąbrowski Jerzy - - - 1939-1942 - wiezien Kozielska i innych
  Dedejczuk Marian - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Degan Mojżesz - - - 1942 - Kermine,CM,4-15-1
  Dembasz Zdzisław - - - 1942 - Kermine,CM
  Dembiński Adam - - - 1942 - Mankent,CM
  Dembiński Michał - - - 1942 - Czokpak,CO,34d
  Dembkowski Ignacy - - - 1942 - Szachrisabz,CW,106
  Demczuk Pawel - - - 1942 - Kenimech
  Demidowicz Jan - - - 1942 - Kermine,7-8
  Demus Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-38
  Denk Dezyderiusz - - - 1942 - Kermine,CK
  Denko Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine,II,1a
  Derdziński Zdzisław - - - 1942 - Kenimech,CW,26
  Dereń Władysław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Derwis Michał - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-2
  Deryn Jan - - - 1942 - Czokpak,CO,34a
  Dębkowska Wanda - - - 1942 - Guzar,CW,V,C-43
  Dębogórski Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,84-4
  Dębski Stanisław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,13
  Dibija Jan - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Długoborski Wojciech - - - 1942 - Kenimech,CW,168-3
  Długosz Antoni - - - 1942 - Kermine
  Długosz Antoni - - - 1942 - Kermine,II,10-1
  Dmitrowicz Aleksy - - - 1942 - Kenimech,CW,65-1
  Dmyterko Władysław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,6
  Dmytrow Tadeusz - - - 1942 - Guzar,CK,III,8
  Dobek Julian - - - 1941 - pos.Otnisk, Syberia, łagry
  Dobek Stanisław - - - 1941 - pos. Otnisk, obw.tiumieński
  Dobek Zuzanna - - - 1943 - Tobolsk, Syberia
  Dobek Wincenty - - - 1941 - pos.Otnisk, obw.tiumieński
  Dobiasz Michał - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,24
  Dobosz Władysław - - - 1942 - Guzar,CW,VII,C-25
  Dobrostański Józef - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,25
  Dobrowolski Wiktoria - - - x - areszt.w 1939r
  Dobrzańska Maria - - - 1942 - Guzar,CW,III,C-31
  Dobrzycki Ignacy - - - 1942 - st.Kermine,4-48
  Dobrzyński Stanisław - - - 1942 - Wysokie,C
  Dola Wilhelm - - - 1942 - Wrewska,CP,35
  Dolata Szczepan - - - 1942 - st.Kermine, CO,51-A-35
  Dolecka Feliksa - - - 1942 - r. jasilski, KazSRR
  Dolecka Feliksa - - - 1941 - sow.Tersakanski,Kazachstan
  Dolgan (Dolhun) Gordiusz - - - 1942 - Kermine,CM,8-16-1
  Dollanc Ferdynand - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-25
  Dołbniak Ignacy - - - 1940 - pos. Zołotaja Gora,obw.irkucki
  Dołęga Eugeniusz - - - 1942 - Kenimech,CW,68
  Dołęga Józef - - - 1942 - Kermine,CM,6-15-1
  Dołęga Wojciech - - - 1942 - st.Kermine,7-A-61
  Dołęga Tadeusz - - - 1942 - Aszchabad,CP,5
  Dołęga-Kowalewska Celina-Maria - - - 1941 - Guzar,PCW
  Domańska Ludwika - - - 1940 - pos.Pieszczanka / obw.irkucki
  Domański Józef - - - 1942 - Kara-Su
  Domański Władysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,23
  Domański Eugeniusz - - - - urodzony w 1884r zginął 01.06.1941r w Uchtiżemłag Wietłosian OŁP 7 Komi ASSR. Aresztowany przez NKWD 12.04.1940r.
  Domaradzki Hubert - - - 1942 - Kenimech,CW,88-1
  Dominiak Bogusława - - - 1940 - Obirkowa, obw.tociemski
  Dominito Etka - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Domino x - - - 1941 - Kalucze, obw. Irkucki
  Domko Franciszek - - - 1942 - st.Kermine,1-5
  Donatek Paweł - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,13
  Donenhersz Zofia - - - 1942 - Mołotow, r.samarkandzki
  Donga Henryk - - - 1942 - Szachrisabz,CW,7
  Dorner Wacław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Dorniak Józef - - - 1948 - transport powrotny do Polski
  Dorosz Zdzisław - - - 1942 - Kermine,II,7-2
  Dosuge Wacław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,245
  Dowejko Witold - - - 1953 - Sorokino, Kołbinski Lespromchoz
  Dowgierd Antoni - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,50
  Dowienko Józef - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
  Dowłasiewicz Józef - - - 1942 - Aszchabad,CP,4
  Downar Wincenty - - - 1943 - Kreszczenka, KSRS
  Downar Paweł - - - 1943 - Romanowka, Ałtajski Kraj
  Drabik Marcin - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-5
  Dragon ? - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy, 3
  Dragun Albert - - - 1942 - Krasnowodzk
  Drągowski Henryk - - - 1942 - Szachrisabz,CW,223
  Drdzeń Julian - - - 1942 - Kermine,4-9
  Drejsyger Bajła - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Drewniak Jan - - - 1942 - Taszłak,PCW
  Drewski Jerzy - - - 1942 - Czokpak,CO,37a
  Driga Benedykt - - - 1942 - Kermine,CM,8-9-3
  Drost Stanislaw - - - 1942 - Kenimech,CW,31
  Drozd Edmunt - - - 1942 - Kenimech,CW
  Drozd(Drozel) Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Drozdowicz Aniela - - - x - Mierkie
  Drozdowicz Stefania - - - x - Mierkie
  Drozdowska Waleria - - - 1945 - Pietropawłowsk
  Drozdowski Władysław - - - 1942 - Guzar
  Drożdż Stanisław - - - 1942 - Kermine
  Drumałko Franciszek - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,29
  Dryg Teodor - - - 1942 - Szachrisabz,CW,17
  Drygalska Zofia, - - - 1942 - sow.Bolszewik
  Drygalski Roman - - - 1942 - dom dziecka (?)
  Drylaga Ludwika - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Drżal Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Duba Witold - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Dubaniewicz Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,27
  Dubanowicz Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW
  Dubicka Leonarda - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-19
  Dubiel Teofila - - - 1940 - w Tsinzwie ?
  Dubis Józef - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-7
  Dubis Władysław - - - 1942 - st.Kermine,IV,43a
  Duczakowska Maria - - - 1940 - m.Palenczyt / obw.irkucki
  Duda Józef - - - 1942 - Taszłak,PCW
  Duda Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,242
  Duda Stefan - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
  Duda Kazimiera - - - 1944 - Dubiciel
  Dudek Wojciech - - - 1942 - pos.Kajen, obw.irkucki
  Dudko Józef - - - 1942 - Czokpak,CO,3
  Dudkowa x - - - 1941 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
  Dudojć Michał - - - 1942 - Szachrisabz,CW,159
  Dudzik Adam - - - 1942 - Szachrisabz,CW,1165
  Dudzik Władysław - - - 1942 - Narpaj
  Dudziński Jan - - - 1942 - st.Kermine,III,19
  Dudziński Piotr - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Dul Jan - - - 1942 - st.Kermine,CO,2-45
  Dul Michał - - - 1942 - Krasnowodzk,CO,9
  Dul Stanisław - - - 1942 - Guzar,CW,VII,W-6
  Dulak Stanisław - - - 1942 - Kermine
  Dulęba Irena - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-20
  Dulęba Krystyna - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-27
  Dulęba maria - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,W-7
  Dumska Stefania - - - 1940 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
  Duniec Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,241
  Duplicki Jerzy - - - 1942 - Guzar,CK,IV,8
  Dus Kazimierz - - - 1942 - st.Kirab,CW
  Duszka Tadeusz - - - 1942 - Jangijul,CW
  Duszkiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,164-3
  Duszyczka Józef - - - 1942 - Guzar,CK,IV,wW-47
  Duszynski Władysław - - - 1942 - Mankent,CW
  Dutkowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-57
  Dworecki Newoch - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5DP,18
  Dworski Józef - - - 1942 - Kazachstan
  Dyba Antoni - - - 1942 - Kermine,6-9
  Dyba Stefan - - - 1942 - Guzar,CK
  Dybizbański Hieronim - - - 1942 - Jakkobak,K-5
  Dyczko Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,189
  Dygas Franciszek - - - 1941 - Tockie, CW
  Dykas Adam - - - 1942 - Jangijul,CW
  Dyko Paweł - - - 1942 - Kenimech,CW,171-2
  Dyl Mikołaj - - - 1941 - więzienie w Objaczewie
  Dyl Walerian - - - 1943 - o.pr.wNoszul 98,rej.Objaczewo
  Dylikowski Stanisław - - - 1942 - Narpaj
  Dyl-Stopa Wiktoria - - - 1940 - o.pracy Noszul 98,Komi ASRS
  Dymkiewicz Franciszek - - - 1942 - w transporcie nr 557a
  Dyńczuk Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Dyrak Adam - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,8
  Dyrdzinski Wiesław - - - 1942 - Kenimech,CW,26
  Dyrkacz Włodzimierz - - - 1942 - Kermine,III,5-1
  Dyszkowski Stanisław - - - 1942 - Tockie,CW
  Dziadul Wacław - - - 1942 - Mankent( szpital)
  Dziarnowska x - - - x - ok..Atbasar,obw.Akmolinsk
  Dziedzic Maria - - - 1941 - Pierwomajsk,obw..swierdłowski
  Dziedzic Anna - - - 1940 - Tułaj, obw.świerdłowski
  Dziedzic Jan - - - 1940 - Tułaj, obw.świerdłowski
  Dziedzic Józef - - - 1943 - rej. mierkiński, Kazachstan
  Dziedzic Tadeusz - - - 1943 - rej. mierkiński, Kazachstan
  Dziedzic-Hutek Maria - - - 1943 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
  Dziedziczak Lucjan - - - 1942 - Guzar,CK
  Dziekoński Izydor - - - 1942 - Kenimech
  Dziemidowicz Mikołaj - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna 13
  Dziemiera Helena - - - 1940 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
  Dzienis Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Dzierżanowski Henryk - - - 1942 - Kermine,7-6
  Dziewanowski Rafał - - - 1942 - Guzar,CK,I-6
  Dziewisz Józef - - - 1942 - Kermine,CM,4-14-2
  Dzieżgowski Józef - - - 1942 - Krasnowodzk.C.bazy,33
  Dzikowski Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,39
  Dzimidowicz Władysław - - - 1942 - Kermine,CM,3-14-2
  Dzinkiewicz Mieczysław - - - 1942 - Jangijul,CW
  Dziubak Jan - - - 1941 - Tockie,CW
  Dziuda Andrzej - - - 1942 - Aszchabad,CP,6
  Dziugot(Dzinogot) Stefan - - - 1942 - Guzar,ck,VII,C-43
  Dziura Józef - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
  Dzyra Teodor - - - 1943 - Nowojagodna, obw. Omski
  Dzyra-Górniak katarzyna - - - x - M.Bicza,r.uścszyszewski, obw.omski
  Edelman Henry Samuel - - - 1942 - Ługowa
  Eintracht (Emtracht) Julian - - - 1942 - st.Kermine
  Eksner Stefan - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Elelman(Edelman) Jakub - - - 1942 - Suzak,obw.Dżałał-Abad,CM
  Elinski Władysław - - - 1942 - Mierkie
  Endruch Jan - - - 1942 - Kermine,CM,5-18-1
  Engel Bronisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CR
  Engelgard Jan - - - 1940 - rozstrzelany-Łuck
  Engelmann Maksymilian - - - 1942 - Czokpak,20
  Engiert Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,VI,C-6
  Erernfreid Saluk - - - ok..1942 - r. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Erlich Szmul - - - x - rej.chatarczynski, obw. Samarkandzki
  Etinger Małka - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Faber Piotr - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Fabisiak Edward - - - 1942 - Tockie,CW
  Fabisiak Maria - - - 1944 - pos.Pawłowka/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Fabisz Helena - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Fajks ? - - - 1939 - rozstrzelany
  Fajks Stanisław - - - 1941 - ok..Archangielska
  Fajt Tadeusz - - - 1942 - Kermine,CM,5-15-1
  Falinski Bronisław - - - 1944 - Warszaawa
  Falinski Jan - - - 1943 - Ukraina
  Falińska Maria - - - 1941 - pos.Mucznia,obw.archangielski
  Faliński Kazimierz - - - 1942 - Czokpak,CO,13
  Fangrat Waleria - - - 1952 - Dżetsajstroj, Kazachstan
  Farbsztejn Moszek - - - 1941 - Tockie,CW
  Faryna Jarosław - - - 1942 - Kitab,CW
  Fastyn Halina - - - 1940 - pos.Siewiernoje w Archangielsku
  Fastyn Helena - - - 1941 - pos.Siewiernoje w Archangielsku
  Fastyn Jadwiga - - - 1942 - Archangielsk
  Fastyn Olgierd - - - x - sow.Sosnowka k. Saratowa
  Fastyn Roman - - - 1942 (?) - szpital k.Archangielska
  Fatuszynski Tadeusz - - - 1942 - Jangijul,CW
  Fedok Czesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,175
  Fedorczuk Michał - - - 1942 - Szachrisabz,CW,42
  Fedorko Mirosław - - - 1944 - obw.charkowski
  Fedorko Stefania - - - 1944 - obw.charkowski
  Fedorowicz Hieronim - - - 1942 - Szachrisabz,CW,42
  Fedorowicz Jan - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-13
  Fedorowicz Mieczysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,85
  Fedorowicz Teodor - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Feigin Boruch - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Fejt Arnold - - - 1942 - st.Kermine
  Fenc Bogusława - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Ferenc Józef - - - 1942 - Guzar,CK,IV,W-50
  Ferenc Tadeusz - - - 1942 - Guzar,CK
  Fic Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,56
  Ficek Jan - - - 1940 - Syberia
  Ficek Teresa - - - 1940 - Syberia
  Ficyk Mikołaj - - - 1940 - w.Priskowa,obw.nowosybirski
  Fidenicz Teodor - - - 1940 - areszt.przez NKWD
  Fidrych(Fiedrych) Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,VII,W-22
  Fijak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK.II,W-30
  Fijałkowski Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine,II,12
  Filip Aleksander - - - 1942 - Kenimech,CW
  Filipczyk Bolesław - - - 1942 - Kenimech,CW,154-2
  Filipowicz Antoni - - - 1942 - Kermine,CW,IV,A-41Filipowicz
  Filipowicz Helena - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-14
  Filipowicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,VII,A-44
  Filipowicz Janina - - - 1942 - Guzar,W,V,W-43
  Filipowicz Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
  Filipowicz Adolf - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Filipowicz Andrzej - - - 1942 - koł.Krupskaja, obw.samarkandzki
  Fiń Stanisław - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Fiń Ewa - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Fiołek Leonia - - - 1940 - Sasgorod, r. rewdziński
  Firek Stanisław - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Firmanty Czesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW-246
  Fiszer Ber - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Flak Jan - - - 1940 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
  Flak Stanisława - - - 1942 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
  Flak Tadeusz - - - 1942 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
  Flak Władysław - - - 1943 - WP, Lenino
  Fliciński Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,197
  Flis Józef - - - 1942 - Kermine,CW
  Florczak Antoni - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
  Flowarczyny Franciszek - - - 1943 - pod Lenino
  Folak Jerzy - - - 1942 - Mankent,CW
  Folej Czesława - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-8
  Folwarko Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,II,61
  Foremny Tadeusz - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
  Forma Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Fornal Ludwika - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Frankiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,143-3
  Frankiewicz Marian - - - 1942 - Ługowa
  Franków Paweł - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
  Frąckiewicz Wiktoria - - - 1942 - Aktiubińsk / Kazachstan
  Frąckiewicz Władysław - - - 1942 - Aktiubińsk / Kazachstan
  Frąckowiak Maksymilian - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Frąckowiak x - - - 1941-1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
  Frączkowski Czesław - - - 1942 - Kermine,VI,3
  Fritz Henryk - - - 1942 - Mierkie
  Fronczek Eugeniusz - - - 1942 - Czokpak,17
  Froń Sylwester - - - 1942 - Szachrisabz,CW,232
  Frost Czesław - - - 1942 - Tockie,CW
  Fruchtman Marian - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-12
  Frydryk Regina - - - 1941 - Wietka,Komi ASRS
  Frydryk Stanisław - - - 1942 - Karabułak,KazSRS
  Frydrykiewicz Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Fudali Łukasz - - - 1939 - Stanisławów/ rozstrzelanie
  Fudała Jan - - s.Romana - 1944 - Wiechoturie/obw.swierdłowski
  Fudała Roman - - s.Tomasza - 1942 - w.Pija,rej.Wierchoturje
  Fudel Mikołaj - - - 1942 - Szachrisabz,CW,107
  Fulara Julian - - - 1942 - Dżałał-Abad,CR
  Fularz Adam - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Furkałowska Maria - - - 1942 - Kalucze, r. szytkiński
  Furkałowski Paweł - - - 1946 - k.Omska
  Furmanek Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,2
  Furmanik Henryk - - - 1942 - st.Kermine,VII,A-7
  Fyłyk Jan - - - 1942 - st.Kermine,IV,69
  Gabryś Franciszek - - - 1942 - Karszy
  Gaca Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,133-1
  Gacek Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CP,III,C-10
  Gach Leon - - - 1942 - Kajgorodzka Baza Mechaniczna
  Gadacz Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,220
  Gadziński Feliks - - - 1942 - st.Kermine,CW,III,11
  Gaj Paweł - - - 1942 - st.Kermine,5-A-37
  Gajdanowicz Bronisław - - - 1942 - Kermine,CM,4-18-2
  Gajewska x - - - 1942 (?) - Majkain Zołoto/ obw.pawłodarski
  Gajewski Szczepan - - - 1942 - Czokpak,CO,27
  Gala stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Galica Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,16
  Galica Jan - - - 1942 - Czokpak,CO,29a
  Galica Szymon - - - 1942 - Czokpak,CO,8
  Galik Wacław - - - 1942 - Kenimech,CW,78-2
  Galin Urszula - - - 1940 - Bułajewo,obw.kazachstański
  Galus Adam - - - 1942 - Kermine
  Gałaś Stanisław - - - 1942 - Kermine
  Gałczewski Antoni - - - 1942 - Czokpak
  Gałczyk Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,6-A-6
  Gałczyńska Irena - - - 1942 - Guzar,CW,VII,W-20
  Gałek Juda - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Gałka Maria - - - 1942 - Karkin-Batasz,C
  Gałka Maria - - - 1943 - Czułakkurgan, obw. Czymkiencki
  Gałka Maria - - - 1943 - Czułakkurgan,obw.czymkiencki
  Garbicki Walenty - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,15
  Gardecka Honorata - - - 1942 - Szobbas, UzbSRS
  Gardecki Tomasz - - - 1942 - Szobbas, UzbSRS
  Garfunkiel Chameh - - - 1942 - st.Kermine
  Garmułkiewicz Franciszka - - - 1942 - Grybanowo, obw. Irkucki
  Garmułkiewicz Franciszek - - - x - Kazachstan
  Garwolinski Tadeusz - - - 1942 - Wysokie, C.szpit, 14
  Gasiuk Janina - - - 1941 - Łagier 21,rej.wożegodzki
  Gaskównka Czesława - - - 1942 - Guzar,CW,VI,C-40
  Gauer Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,VI-19
  Gawel Karol - - - 1942 - Kermine,CM,3-13-5
  Gawiński Jan - - - 1942 - Czokpak,19
  Gawlak Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Gawlik Jan - - - 1942 - Wrewska,CP,20
  Gawlik Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Gaworek Antoni - - - 1942 - Narpaj
  Gawronski Roman - - - 1940 - obóz 90,Ałtajski Kraj
  Gawronski Edward - - - 1942 - Czkałow, r.Samarkandy
  Gawrychowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-8
  Gawrylczyk Bronisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,36
  Gąsior Jan - - - 1942 - Kermine,CM,8-20-1
  Gąsiorek-Gąsiorowski Andrzej - - - 1942 - Guzar,CK,I,18
  Gąsiorowski Zygmunt - - - 1942 - Czokpak,CO,4
  Gąska Piotr - - - 1942 - Jangijul,CW
  Gąska Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,14
  Gąska Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,X,W-15
  Gąska Karol - - - 1942 - Kamienka, Syberia
  Gąska Rozalia - - - 1942 - Kamienka, Syberia
  Gąsowski Władysław - - - 1941 - w transporcie…
  Gąszowski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,151-2
  Geczuta Stanisław - - - 1942 - Taszłak,PCW
  Genachow Abraham - - - 1942 - Guzar,CW
  Gerczak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-36
  Gerenczak Helena - - - 1942/1943 - Semipałatynsk
  Gerlach Anna - - - 1943 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
  Gerlach Bronisława - - - 1943 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
  Gerlach Jozef - - - 1944 - łag.Kaczyńsk, Krasnojarski Kraj
  Gerlach Józefa - - - 1945 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
  Gerlach Stanisław - - - 1943 - Nowosybirsk
  Gerlach Tadeusz - - - 1940 - Zieja(Tieja ?)-Zimowio, Krasnojarski Kraj
  Gerle Katarzyna - - - 1941 - Kamionka, obw.semipałatyński
  Gibała Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Gibas Wojciech - - - 1942 - Ługowa
  Gibauer (Gebayer) Teodor - - - 1942 - Kenimech,CW,24
  Gieniewski Benedykt - - - 1942 - Wrewska,CP,48
  Giercuszkiewicz B - - - 1940 - Szypilińsk, Krasnojarski Kraj
  Gierkowski Jan - - - 1942 - Aszchabad,CP,7
  Gieruch Bolesław - - - 1942 - Kermine.CM,4-18-1
  Gilewski Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-11
  Gilik (Giluk) Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW
  Gitelman Hersz - - - 1942 - r. chatarczynski, obw. samarkandzki
  Giza Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,80-2
  Glanczer Samuel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Glanowski Stanisław - - - 1942 - Kermine,CM,7-10-2
  Gleich Bernard - - - 1942 - Czokpak,CO,23
  Glezynger Mira - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Gliniak Irena - - - 1944 - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
  Gliniak Józefa - - - 1944 - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
  Gliniak Tekla - - - x - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
  Gliniak Władysława - - - x - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
  Glinowiecki Gutek - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Gliński Bronisław - - - 1942 - Guzar
  Gliński Bronisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,C-23
  Głąb Magdalena - - - 1941 - Borowoj,rej.barnaulski
  Głąb Weronika - - - 1941 - Borowoj,rej.barnaulski
  Głodowski Emil - - - 1942 - Karszy
  Głodowski Jan Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,21
  Głośny Franciszek - - - 1942 - Margelan
  Głowacki Marian - - - 1942 - Guzar,CK,II,11
  Głowacki Michał - - - 1942 - Kermine,V,2
  Głowacki Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-15
  Głowacki Tadeusz - - - 1941 - Guzar,CP,III,C-5
  Głowienka Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,157-1
  Głowiński Józef - - - 1941 - więzienie NKWD,Kryzył-Orda
  Główka Józefa - - - 1944 - Czernoreck,obw.pawłodarski
  Głuszczak Paweł - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-28
  Głuszek Hela - - - 1940 - Kalucze, obw. irkucki
  Głuszek Janina - - - 1941? - Kalucze, obw.irkucki
  Gniazdowski Jan - - - 1942 - Kermine
  Gnidec Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,77
  Gnoinski Ksawery - - - 1942 - Guzar,CK,III,13
  Gocek Walenty - - - 1942 - r. chatarczyński, obw. Samarkandzki
  Goch Solel - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Godawa Edward - - - 1942 - Wrewska,CP,61
  Godawa Helena - - - 1942 - Guzar,CW,V,C-43
  Godlewski Bronisław - - - 1941 - Tockie,CW
  Godlewski Henryk - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,100
  Godlewski Wacław - - - 1942 - Kermine,CM,2-14-2
  Godłowski Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-6
  Godowski Antoni - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
  Godyczko-Ćwirko Ludwika - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Gojrzewski Stefan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,33
  Golarowna Janina - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Golba Eleonora - - - 1942 - koł.Kryzył-Juduz, UzbSRR
  Golba Franciszek - - - 1941 - Lednia, obw.archangielski
  Golba Helena - - - 1942 - Chanaka, TadżSRR
  Golba Jadwiga - - - 1944 - Leninabad, Tadżykistan
  Golba Michalina - - - 1942 - Chanaka, TadżSRR
  Golba Janina - - - 1942 - Kyzył-Juduz, UzbSRR
  Gold Stanisław - - - 1942 - Narpaj,10
  Goldberg Szyja - - - 1942 - Guzar,CW
  Goldblum Zanwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Goldcum Zysel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Goldhuber Izydor - - - 1942 - Guzar,CW,II,4
  Goldman Chaskiel - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Goldman Józef - - - 1942 - koł. K. Askar, obw.samarkandzki
  Goldsztejn Jerzy - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
  Goldsztejn Nuchman - - - 1942 - Mierkie
  Goldwassen Isia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Goldyn Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Golec Aleksander - - - 1942 - Kermine,CM,3-11-2
  Golec Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,174
  Golec Jan - - - 1942 - Tatiszczewo,CW,5DP,27
  Golek Gitla - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Golpszryf Lanwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Gołacki Bronisław - - - 1940 - łag.Uchta, Komi ASRR
  Gołąb Piotr - - - 1942 - Kitab,CW
  Gołąb Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,192
  Gołębiowska Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Gołębiowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-49
  Gołębiowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,X,W-8
  Gołębski Jerzy - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Gołowski Stefan - - - 1942 - st.Kermine
  Gołub Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,87-1
  Gołubienko Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,4-58
  Gomaliczek Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,I,B,
  Gomola Stanisław - - - 1942 - Jakkobak,CW
  Gonkowa x - - - 1941 - Presnoredutie/ obw.kustanajski
  Gonsiorowski Mikołaj - - - 1942 - Mankent,CW
  Gontak Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Gontarz Jan - - - 1942 - Mierkie
  Goń Stefan - - - 1942 - st.Kermine,VI,19
  Gorbacz Stanisław - - - 1942 - Jangijul,CW
  Gorczyca Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,3-30
  Gordański Aleksander - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Gordennler Wolf - - - 1941 - rej.Samarkandy
  Gorecki Stefan - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Gorgon Józef - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,11
  Gortych Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,150
  Gorzeń Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,219
  Gorzkiewicz Anna - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
  Gorzkiewicz Ludwik - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
  Gorzkiewicz Michał - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
  Gorzkiewicz Piotr - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
  Gorzkiewicz Stanisław - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
  Gorzkowski Stanisław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna
  Gosk Mieczysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,92
  Gowin Józef - - - x - areszt.w 1939r -NKWD
  Gozdek Aniela - - - 1942 - Biełojarka, obw. Akmoliński
  Goździk Helena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Góral Bazyli - - - 1942 - Kara-Su
  Góralowa x - - - x - rej.krasnokucki/ obw.pawłodarski/Kazachstan
  Górecka Antonina - - - 1944 - Semipałatyńsk / Kazachstan
  Górecki Franciszek - - - 1940 - ok..Lwowa- rozstrzelanie NKWD
  Górgul Jan - - - 1943 - Pierwomajsk
  Górka Maria - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Górka Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Górska Irena - - - 1945 - Michajłowska, obw.czymkieniecki
  Górska Zofia - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Górski Bolesław - - - 1942 - w drodze z Archangielska
  Górski Stanisław ,Józef - - - 1942 - Kermine,CW
  Górski x - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Gpak Henryk - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Grabi Józef - - - 1942 - kol.Zarawszan, obw. Samarkandzki
  Grabowiecki Szczepan - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna.13
  Grabowski Czesław - - - 1942 - Guzar, CK,II,C-20
  Grabowski Jerzy - - - 1942 - Taszłak,PCW
  Grabowski Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,30
  Grabowski Władysław - - - 1942 - Kermine,III,7
  Grabowski Zygmunt - - - 1942 - Dżydżak
  Grabski Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,I,2
  Graczyk Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW,1
  Gradzewicz Piotr - - - 1951 - pos.Morozowo, obw.irkucki
  Gradzewicz Piotr - - s.Klemensa - 1951 - Irkuck
  Gralewski Władysław - - - 1952 - Kiedracz, obw.tomski
  Gramacki Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,79-2
  Graniczny Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,86
  Grądkowski Feliks - - - 1942 - Kara-Su
  Greczyn Jerzy - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Greczyn-Czereśniowska Anna - - c.Leona - x - Sybir
  Gregorczyk Michał - - - 1942 - Kara-Su
  Gregorewicz Stafan - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,8
  Grębowiec Szczepan - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-16
  Grinberg Nacia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Grinsztein Mendel - - - 1942 - ob.. Samarkandzki
  Groch Antoni - - - 1942 - Kermine
  Grochola Celina - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
  Grochola Jan - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
  Grochola Teofila - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
  Grochowski Jankiel - - - 1942 - Margelan
  Grochowski Stanisław Seweryn - - - 1942 - Kitab
  Grodski Jan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-43
  Grodzicki Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,176-2
  Grodzicki Kazimierz - - - 1941 - ?
  Gromadka Ludwika - - - 1942 - st.Kermine,5-11
  Gromół Wincenty - - - 1942 - Aszchabad,CP,8
  Gróbiel (Grubiel) Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz,CW,138
  Gruberówna Cyla - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Grumet Maurycy - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,115
  Gruszczak Grzegorz - - - 1941 - lesopunktnr 8,rej.syktywkarski
  Gruszewski M.G - - - 1942 - Mierkie
  Gruszka Stefan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-19
  Gruszkiewicz Izrael - - - 1942 - Kermine
  Gruszko Bronisław - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,30
  Grydziuk Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW
  Grygorczyk Michał - - - 1942 - Guzar,CK.I,C-7
  Grygorowicz Klemens - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-48
  Grymiński Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV-52
  Gryncewicz Konstanty - - - 1942 - Kermine,CM,5-19-2
  Gryndzia Stanisław - - - 1943 - Rakitianka, r. miednogorsk
  Gryniewicz Bolesław - - - 1942 - Wrewska,CP,69
  Gryniewski Kazimierz - - - 1942 - Kwitok, obw.irkucki
  Grynszpan Sara - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Gryszkiewicz Jerzy - - - 1941 - areszt. w Berezweczu
  Gryzan Teresa - - - 1940 - Syberia
  Gryzowski Michał - - - 1942 - Kenimech,CW,178-1
  Grządziel Maria - - - 1942 - Romietan,obw.bucharski
  Grządziel Stanisława - - - 1942 - rej.Romietan
  Grządziel Zdzisław - - - 1942 - Teheran
  Grządziel Zygmunta - - - 1942 - Romietan,obw.bucharski
  Grzebieniak Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-A-27
  Grzegorczyk Władysław - - - 1941 - Tatiszczew,CW,5DP,19
  Grzegorzewski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,75-2
  Grzelak Mieczysław - - - 1942 - Wrewska,CP,43
  Grzemski Andrzej - - - 1942 - Szachrisabz,CW,253
  Grzesiak Eugeniusz - - - 1942 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
  Grzesiak Franciszka - - - 1941 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
  Grzesiak Jan - - - 1945 - koł.Rad Ziemla, obw.chersonski
  Grzesiak Stanisława - - - 1945 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
  Grzesik Paweł - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-49
  Grzesiński Michał - - - 1942 - Narpaj,9-1
  Grześkiewicz Józef - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,4
  Grześkowiak Stanisława - - - 1943 - w Mamlutce /obw.północnokazachstański
  Grześkowiak Zygmunt - - - 1940 - m.Woskriesienowka/obw.północnokazachstański
  Grzonkowski Leon - - - 1942 - Kenimech,CW,CW,170-1
  Grzyb Aniela - - - 1945 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Grzyb Genowefa - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-18
  Grzyb Stanisława - - - 1942 - Guzar,CW,II,C-47
  Grzyb Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,41
  Grzybalski Zbigniew - - - 1941 - Mała Bukoń,obw.semipałatynski
  Grzybowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-40
  Grzymała Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-10
  Grzyminski Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Gubalik Władysław - - - 1942 - Aszchabad,CP,9
  Gubczyk Tomasz - - - 1942 - Wysokie,C.szpitalny10
  Gubicz Grzegorz - - s.Antoniego - 1944 - Dżambula(Taraz)/Kazachstan
  Gudes Henryk - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Gugała Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Gul Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,1-B,dodat.8
  Gula Stanisław - - - 1942 - Kermine,CM,II,2-1
  Gumny Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Gumoła Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW
  Gustynowicz Bazyli - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-25
  Gutkowski Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-10
  Gutowski Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,9
  Guzik Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Guzik Władysław - - - 1941 - Kuzjol,KOMI ASRS
  Guzik Zofia - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Gużonek Konstanty - - - 1939 - areszt.przez NKWD
  Gużonek Stefan - - - 1944 - Żertumsuk,KazSRS
  Gużowski x - - - przed 1946 - obw.pawłodarski /Kazachstan
  Gwaj Paweł - - - 1942 - st.Kermine,CW,A-37
  Gwardecki Bronisław - - - 1942 - Kenimech,CW,34
  Gwiazda Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,16
  Gwiazda Władysław - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5DP,22
  Gwiazdoń Stanisław - - - 1941 - Guzar,CK,VI,W-25
  Gwiżdż Marcin - - - 1941 - st.Kermine,VI,A-29
  Gwoździew Włodzimierz - - - 1941 - Margelan
  Habrych Piotr - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 216
  Hacuś Antoni - - - 1942 - Wysokie, C.szpit.7
  Hacyk Franciszek - - - 1942 - Czokpak,19
  Hadała Ludwik - - - 1942 - Czirakczi, CW
  Hadam Michał - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy, 23
  Hady Andrzej - - - 1942 - Tatiszczewo,CP, II, 35a
  Hajbura Andrzej - - - 1942 - st.Kermine
  Hajdakówna GolI - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Hajdakówna Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Hajduk Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 231
  Hajduk Maria - - - x - w drodze do WP
  Hajdukiewicz Antoni - - - 1942 - Narpaj, 5-3
  Hajtałowicz Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 80
  Haliński Władysław - - - 1942 - ,CW, 169-1
  Hałaburda Kazimierz - - - 1942 - Margelan
  Haładyj Władysław - - - 1942 - st.Kermine, 7-A-46
  Hałajko Danuta - - - 1945 - Dżurun,obw.aktiubinski,KazSRS
  Hałajko Emilia - - - 1944 - Ałga,obw.aktiubinski,KazSRS
  Hałczak Władysław - - - 1942 - st.Kermine, 5-B-2
  Hałub Michał - - - 1942 - Kermine, CM,8-11-1
  Hałus Antoni - - - 1942 - Kermine, CM, 1-9-2
  Hamburger Moritz - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
  Hammer Józef - - - 1942 - Ługowa
  Hamulewicz Eugeniusz - - - 1942 - Kermine, CM,8-6-3
  Handerek Jan - - - 1942 - Czok-Pak, 18
  Hanebach Tadeusz - - - 1942 - Kenimech, CW
  Hannebach Julian - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Hanower Wolf - - - 1942 - Guzar,CK
  Haracz Antonina - - - 1945 - kol.Nowaja Put, KazSRS
  Haspod Jan - - - 1941 - Majkain-Zoloto
  Haszcz Franciszek - - - 1941 - os.Juranka/rep.Komi
  Haupt Mieczysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 147-2
  Hauptman Lola - - - 1940 - Kokpiekty,obw.semipałatynski
  Hauzner Salomon - - - 1945 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Hazenfus Bernard - - - 1942 - Guzar,CW
  Hejran Jan - - - 1940 - Kaban nr 2, r.kuszwinski
  Helba Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,54
  Heller Henryk - - - 1942 - Kermine,CM,1-6-1
  Helman Antoni - - - 1941 - Kołtubanka
  Helman Dawid - - - 1942 - Kitab, CR
  Hemler Tadeusz - - - 1942 - Kermine, CM,1-4-2
  Herba Tadeusz - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,30
  Herbeć Walenty - - - 1942 - Aszchabad, CP,10
  Herbstman x - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
  Herbstman Pinkus - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
  Herman Cyla - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Herman Marcin - - - 1942 - Guzar, CK,I,W-23
  Heronis Kazimierz - - - 1942 - szpit.Ziadin, obw.samarkandzki
  Hess Stanisław - - - 1941 - Tockie, CW
  Hildebrandt Maksymilian - - - 1945 - Charków
  Hładowski ieczysław - - - 1942 - Narpaj
  Hoc Kazimierz - - - x - Kermine,CW
  Hochhauser Dawid - - - 1942 - Margelan
  Hoffman Artur - - - 1941 - ferma1(2),obw.semipałatyński
  Hoffman Kazimierz Paweł - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
  Hofler Józef - - - 1941 - Tatiszczewo, CW,5DP,20
  Hołubowicz Konstanty - - - 1942 - Kenimech, CW,82-1
  Hołyński Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-27
  Horba Julian - - - 1946 - Żelezienka / obw.pawłodarski /Kazachstan
  Horba Teresa - - - 1943 - w Irtyszsku
  Horbatowski Bolesław - - - 1942 - Margelan
  Hordynski Marian - - - 1942 - st.Kitab, CW
  Hordyńska Maria - - - 1943 - Borowoje,obw.kustanajski,KazSRS
  Hordyński Stefan - - - 1943 - Borowoje,obw.kustanajski,KazSRS
  Horn Abram - - - 1942 - koł.Kaganowicza, rej.pachtakorski
  Hornik Zbigniew - - - 1944 - Czernuszki, ob..stawropolski
  Hornowicz Krystyna - - - 1941 - Pawłodar
  Hornowicz Krystyna - - - 1941 - Pawłodarz
  Horodecki Jerzy - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-55
  Horodok Kazimierz - - - 1942 - Tatiszczewo,CP,II,36a
  Horoszkiewicz Kazimierz - - - 1942 - w Tobolsku
  Horwat-Horbaczynski Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Hrycaj Antoni - - - 1942 - Kenimech, CW,170-2
  Hryniak Marian - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5Dp,14
  Hryniewiecki Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,VII,C-11
  Hrynkiewicz Piotr - - - 1942 - Guzar, CK,II,7
  Hubacz Andrzej - - - 1942 - Ural
  Hubacz Katarzyna - - - 1943 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
  Hubacz Maria - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
  Hubacz Teodor - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
  Hubacz Włodzimierz - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
  Huber Edward - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Hula Anna - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
  Hulewicz Stanisław - - - 1942 - Wysokie,C.szpitalny14
  Hulewicz(Gulewicz) Rościsław - - - 1942 - kołchoz Siemakino, obw.wołogodzki
  Hulewicz(Gulewicz) Włodzimierz - - - 1942 - obw.wołogodzki
  Hus Franciszek - - - 1942 - Jakkobak,CW,H-2
  Husak Ludmiła - - - 1940 - podczas transportu
  Huzar Maria - - - 1940 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Huzarski Jerzy - - - 1942 - Cziokpak,23
  Iberfirer Lejb - - - ok..1942 - r.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Ilczuk Józef - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,7
  Isalski Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW,90-2
  Iskra Stanisław - - - 1944 - rej.trojski,Ałtajski Kraj
  Iwan Klemens - - - 1942 - x
  Iwanicki Waldemar - - - 1941 - Solwyczegodzk, obw.archangielski
  Iwanik(Iwaniuk) Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,80-4
  Iwanowski Bohdan - - - 1942 - Szachrisabz,161
  Iwanowski Józef - - - 1942 - Kermine,CM,8-7-1
  Iwanowski Edward - - - 1942 - m.Wieriużskoje Oziero/rej.ustiański/obw.archangielski
  Iwańciów Stefan - - - 1942 - Ługowa, CW
  Iwańczuk Julian - - - 1942 - st.Kermine,VII,34
  Iwański Sergiusz - - - 1942 - Guzar,CK,II,C-25
  Iwańszuk Mikołaj - - - 1942 - Guzar,CK,IV,W-44
  Iwardowski Aleksander - - - 1942 - Kenimech, CW,132
  Iwaszko Bazyli - - - 1942 - st.Kermine,7-A-62
  Jabloński Alfons - - - 1947 - ZSRS
  Jabłońska Stanisława - - - 1954 - pod Taszkientem
  Jabłoński Czesław - - - 1942 - st.Kermine,CW
  Jabłoński Jan - - - 1942 - st.Kermine
  Jabłoński Mieczysław - - - 1942 - Taszłak,PCW
  Jabłoński Józef - - - 1953 - koł.Lenina,obw.ilijczewski
  Jabłoński Leopold - - - 1952 - Sako-Wancetti, Kazachstan
  Jabłuszewski Placyd - - - 1942 - Szachrisabz,CW,187
  Jacek Bazyli - - - 1942 - Wrewska,CP,86
  Jachimek Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,11
  Jachimowicz Jadwiga - - - 1942 - Kazachstan
  Jachniewicz Edward - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Jaciow Bohdan - - - 1945 - oboz NKWD nr 523
  Jaćków Mikołaj - - - 1941 - Tockie,CW
  Jagas Alfred - - - 1941 - Kwitok, obw.irkucki
  Jagas Róża - - - 1945 - Kosicha 9B,Ałtajski Kraj
  Jagielonski Wacław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Jakielski Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,XI-9
  Jakieła Adam - - - 1942 - szpital w Michajłowce / Kazachstan
  Jakieła Maria - - - 1941 - Pietrowskoje Oziero /Ałtajski Kraj
  Jakobiec(Jakóbiec) Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
  Jakowczuk Iwan - - - 1941 - Tockie,CW
  Jakubczyk Andrzej - - - 1942 - st.Kermine, 6-28
  Jakubowicz Fryda - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Jakubowski Catko - - - 1941 - Tockie,CW
  Jakubowski Jan - - - 1942 - Guzar, CK,II,V-53
  Jakubowski Jerzy - - - 1942 - Narpaj,1-2
  Jakubowski Józef - - - 1942 - Tatiszczewo, CW,5DP,29
  Jakubowski Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK.III,C-19
  Jakus Sylwester - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,64
  Jampolski Jerzy - - - 1942 - Buzułuk
  Jamrozik Tadeusz - - - 1942 - Kara-Su
  Jamróz Antoni - - - 1943 - BiełowskiSwinosowchoz,Ałytajski Kraj
  Jamróz Antoni - - - 1942 - m.Biełowskij swinosowchoz/Ałtajskij Kraj
  Janas Szczepan - - - 1942 - Kazachstan
  Janczewski Ignacy - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-25
  Jandy Roman - - - 1942 - Szachrisabz,CW
  Janelt Bronisław - - - 1941 - Tockie,CW
  Jania Wincenty - - - 1942 - Guzar,CW,IV,14
  Janicka Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Janicki x - - - 1942 - Kermine
  Janicki Stanisław - - - 1941 - Tockie,CW
  Janiga Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,III,8
  Janik Rozalia - - - 1941 - pos.Swietłoje,obw.wołogodzki
  Janik Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,91
  Janik Zbigniew - - - 1942 - Berezowka, r.niżnieomski
  Janiszewski ? - - - 1940/41 - tajga archangielska
  Janiszewski Edward - - - 1941/42 - tajga archangielska
  Janiszewski Janio - - - 1941/42 - tajga archangielska
  Janiszewski Tadeusz - - - 1941/42 - tajga archangielska
  Janiszewski Jan - - - 1941 - Kazachstan
  Jank Karol - - - 1940 - x
  Jankiewicz Józef - - - 1942 - Ural
  Jankiewicz Tadeusz - - - 1942 - Kermine,CM,7-12-3
  Jankiewicz Józef - - - 1942 - sow.nr23/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Jankiewicz Zofia - - - 1944 - Kazachstan
  Jankowska Ewa - - - 1942 - ferma nr 1,sowchoz nowotrojski
  Jankowski Bronisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-3
  Jankowski Cezary - - - 1942 - Kenimech,CW,158-2
  Jankowski Ignacy - - - 1942 - Kitab,CW
  Jankowski Józef - - - 1941 - Tockie,CW
  Jankowski Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,140

  Jankowski Michał
  - - - 1942 - Kermine, CM,6-1

  Jankowski Wincenty - - - 1942 - Margelan
  Janocha Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,182
  Janowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,W-38
  Janowski Mikołaj - - - 1942 - Guzar,CW
  Janusz Wojciech - - - 1942 - Aszchabad, CP,11
  Januszewski Bronisław - - - x - w Sosnowce/obw.mołotowowski
  Januszewski Wilhelm - - - 1942 - w Sosnowce/obw.mołotowowski
  Januszkiewicz (kpr) Wacław - - - 1942 - Kitab,CW
  Januszkiewicz(strz). Wacław - - - 1942 - Kitab,CW
  Januszko Adam - - - 1942 - Kermine,CM,2-17-2
  Januszonek Władysław s.Julii - - - 1940 (?) - łagry
  Januszonek Władysław s.Jana - - - 1940 - sow.Zagot Skot/obw.pawłodarski/Kazachstan

  Janyska Andrzej
  - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,16

  Jara Franciszek - - - 1942 - st.Kitab,CW
  Jaraszkiewicz Wincenty - - - 1942 - Szachrisabz,CW,177
  Jarecki Jan - - - 1942 - Kenimech,CW.III-2
  Jarmoliński Franciszek - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-5
  Jarocz Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Jarosiński Marek - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Jarosiński Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,VII,W-5
  Jarosławski Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,34
  Jarosz Antoni - - - 1942 - Czokpak,C, st.zborna,12
  Jarosz Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,61
  Jarzębkowski Stefan - - - 1942 - Kermine,CM,1-12-2
  Jarzębowski Kazimierz - - - 1942 - Szachriabz,CW,171
  Jasinski Ludwik - - - 1942 - Kermine,CM,1-7-2
  Jasińska Danuta - - - x - obw.archangielski
  Jasińska Janina - - - x - obw.archangielski
  Jasińska Julia - - - x - obw.archangielski
  Jasińska Marianna - - - x - obw.archangielski
  Jasiński Alfons - - - 1942 - Szachrisabz,CW,240
  Jasiński Aleksander - - - x - obw.archangielski
  Jasiński Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,VII,15
  Jasiński Ignacy - - - 1942 - Szachrisabz,CW,153
  Jasionek Stefan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-16
  Jaskóła Jan - - - 1942 - Kara-Su
  Jaskulski Wincenty - - - 1942 - Ługowa
  Jastrzębowicz Bronisława - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw. Samarkandzki
  Jaszczur Adam - - - 1942 - St.Kermine,4-11
  Jata Jan - - - 1942 - Guzar,CW, 833
  Jaworski Kazimierz - - - 1943 - pos.Chim-Stroj,r.krasnouralski
  Jaworski Michał - - - 1942 - Dżałal-Abad,CP,5DP,81
  Jaworski stanisław - - - 1942 - Kitab
  Jaxa-Małachowska Jadwiga - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
  Jaxa-Małachowska Janina - - - 1944 - w Atbasarze/obw.akmoliński/Kazachstan
  Jaxa-Małachowska Ludgarda - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
  Jaxa-Małachowska Maria - - - 1943 - w Atbasarze/obw.akmoliński/Kazachstan
  Jaxa-Małachowski Tadeusz - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
  Jazowit Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,144-6
  Jaźwiński Daniel - - - 1942 - st.Kermine,I,71
  Jażąbkowski (Jarzębkowski) Stefan - - - x - x
  Jażownik Jan - - - 1941 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
  Jażownik Józef - - - 1940 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
  Jażownik Maria - - - 1940 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
  Jażownik Stanisław - - - 1941 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
  Jedliński Zygmunt - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-2
  Jednac Bolesław - - - 1945 - Jogła,ZSRS
  Jelaszkiewicz Kazimierz - - - 1942 - Dzałał-Abad, CP,5DP,79
  Jermakowicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,III,36
  Jeśkowiak Franciszek - - - 1942 - st,Kermine,6-A-44
  Jewsiewicki Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,87
  Jezierski Jan - - - 1942 - Kermine,CW,II,5
  Jezioro Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,142-2
  Jędruch Władysław - - - 1942 - st.Kermine,IV,5
  Jędrusik Tomasz - - - 1940 - rej.Suzun
  Jędrych Józef - - - 1942 - Kitab,CW
  Jędrzejewski Stanisław - - - 1942 - Ługowa
  Jędrzejewski Stefan - - - 1942 - Mankent,CW
  Jodkowska Antonina - - - 1942 - Ałtajski Kraj
  Jodkowski Hieronim - - - 1941 - Siewdwinłag,k.Archangielska
  Johan Jan - - - 1942 - Guzar,CK,3-III,C-20
  Johan Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK
  Jopek Leon - - - 1941 - Tockie.CW
  Jordan Józef - - - 1941 - Uchtiżemłag
  Jowik Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,13
  Józefczyk Katarzyna - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Jóźwiak Józef - - - 1942 - Kermine, CM,8-6-4
  Jóźwiak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-18
  Juchniewicz Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,VI,C-9
  Juchniewicz Antoni - - - 1941 - obóz Zołotaja Gora/obw.irkucki
  Juchniewicz Marianna - - - 1941 - obóz Zołotaja Gora/obw.irkucki
  Judzik Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Jugo Stanisław - - - 1942 - st.Kermine
  Jundziłł Edmund - - - 1942 - Czokpak,C.st.zborna,8
  Jungier Henryk - - - 1942 - Guzar.CW
  Jur Michał - - - 1942 - st.Kermine
  Juran Benedykt - - - 1942 - Kenimech,CW,86
  Juraszczuk Maria - - - 1940 - Krasnojarsk
  Juraszczuk Wasyl - - - 1941 - Krasnojarsk
  Jurczak x (ż.Stanisława) - - - x - Uksora,ob..archangielski
  Jurczak x (m.Marii) - - - x - Kazachstan
  Jurczak Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz,CW,198
  Jurczuk Jerzy - - - ? - okol.Wołogdy
  Jurczyk Franciszek - - - 1945 - ZSRR
  Jurecki Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,5
  Jureczko Antonina - - - 1944 - w Wozdwiżence/obw.semipałatyński/Kazachstan
  Jurewicz Michał - - - 1942 - Narpaj,CW
  Jurgielewicz Sylwester - - - 1942 - Kenimech,CW,152-2
  Jurkiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,149-2
  Jurkiewicz Jan - - - x - więzienie w Tułunie/obw.irkucki
  Juszczak Ksawery - - - 1942 - Kaban2,obw.świerdłowski
  Juszkiewicz Konstanty - - - 1942 - Guzar, CK, III,C-12
  Juśko Piotr - - - 1942 - Kermine,CW
  Juzwin Antoni - - - 1942 - ob..samarkandzki
  Jużyniec Michał - - - - Narpaj,4-3
  Kabała Stanisław - - - 1941 - Rekasija, obw.archangielski
  Kaczmarek Tekla - - - po 1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Kaczor Konstancja - - c.Tomasza - 1942 - Maikaino Zołoto/ Kazachstan
  Kaczor Stanisława - - c.Tomasza - 1940 - Maikaino Zołoto/ Kazachstan
  Kadela Jan - - - 1940/1942 - łagry?
  Kadela Stefania - - - 1940/1942 - łagry?
  Kakaluk Helena - - - 1942 - pos.Warda/obw.archangielski
  Kakaluk Olga - - - 1942 - pos.Warda/obw.archangielski
  Kakaluk Nina - - - 1940 - pos.Usniema,rej.chołmogorski
  Kaleczynski Józef - - - 1940 - NKWD, zaginął
  Kalinowski Wacław - - - 1943 - Astrachanka, Kazachstan
  Kalinski Jan - - - 1942 - ?
  Kaliszuk Marian - - - 1940 - Kijały, rej.smirnowski
  Kalkof Ignacy - - - 1944 - Kogoustach, JakASRR
  Kamieńska Krystyna - - c.Jerzego - 1943 - Dmitrijewka/Kazachstan
  Kamieński Janusz - - - 1941 - Dmitrijewka/Kazachstan
  Kamieński Stanisław - - - 1940 - Dmitrijewka/Kazachstan
  Kaminska Wiktoria - - - 1944 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Kamiński Mieczysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kamiński Zdzisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kania Zbigniew - - - 1941 - Worju, Komi ASRR
  Kantor Agnieszka - - - 1941 - Ust Szysz, r. znamienskojski
  Kantor Andrzej - - - 1943 - Ust Szysz, r. znamienskojski
  Karabinowska Anna - - - 1942 - Jagodin, obw.archangielski
  Karbowska Władysława - - c.Świetlika - 1941 - sowchoz Czekał/rej.pawłodarski
  Karczewska ? - - - 1941 - ferma1(2),obw.semipałatyński

  Karlik Stanisław - - - - syn Mikołaja ur. 1925r mieszkaniec miejscowości Łancew Ług pow. Byteń woj. Nowogródzkie, narodowości polskiej przebywał do czasu aresztu w miejscu urodzenia, osądzony dnia 25 kwietnia 1944r. przed Wojskowym Trybunałem NKWD obwodu Baranowickiego z art 63-1, 76 UK BSSR i skazany 10 lat pozbawienia wolności . Rozpoczął odbywanie kary dnia 13 grudnia 1944r.przybył w celu obycia wyroku pobawienia wolności do okręgu Magadan dnia 05 sierpnia 1945r. parostatkiem "Kaukaz" . Zmarł. z powodu zawału serca, dnia 13 października 1945 podczas odbywania wyroku . Pochowany na cmentarzu p. Czkałowa Sysmańskiego rejonu , Mgadańskiego obszaru. Zawiadomienie o śmierci wysłano do Oddziału ZAGSa Byteńskiego rejonu, Baranowiczeskiego obwodu 16 października 1945 r. Dokument archiwizacyjny akt sądowych Nr 3-92329 jest przechowywany przez UWD Magadańskiego obszaru. inf. Stanisław Karlik

  Karluk Albin - - - 1944 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
  Karluk Albina - - - 1941 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
  Karluk Celina - - - 1945 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
  Karolczuk Stanisław - - - 1946 ? - zesłanie ?
  Karp Jan - - - 1945 - Krasnokamienka, KazSRR
  Karpowicz Zofia, - - - 1942 - Pawłodar,KazSRS
  Karpowicz Antonina - - - 1942 - Uzbekistan
  Karpowicz Paweł s.Stefana - - - x - k/Buzułuku
  Karpowicz Paweł - - - 1942 - Guzar, CK, V, W-33
  Karpowicz Stefan - - - 1942 - Archangielsk
  Karwacki Wincenty - - - 1946 - Iwanowka, KazSRR
  Kasperek Jan - - - x - m.Chołmogory/obw.archangielski
  Kasperowicz Adolf - - - 1950 - pos.Pobieditiel, obw.irkucki
  Kasprzynski Aleksander - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Kaufman Marek - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kawa Danuta - - - 1940 - Syberia
  Kawa Janina - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Kawa Kunegunda - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Kazimierczak Anna - - - 1941 - Sławgorod,Ałtajski Kraj
  Kazimierczak Anna - - - 1941 - Sławgorod, Ałtajski Kraj
  Kądziołka Antoni - - - 1942 - Taszkient
  Kądziołka Tadeusz - - - 1941 - Pierwomajsk,obw.świerdłowski
  Kądziołka Wojciech - - - 1941 - Pierwomajsk,obw.świerdłowski
  Kądziołka Tadeusz - - - 1940 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
  Kądziołka Wojciech - - - 1943 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
  Kenigsberg Juda - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Kenigsberg Maks - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Kenigsberg Mania - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Kędzior Michał - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Kępny Stefan - - - 1945 - ZSRR
  Kialaga Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kicyłło Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
  Kierat Jan - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Kiesielewska Maria - - - 1942 - Turk-Szoł,r.Samarkandy
  Kiesielowski Michał - - - 1942 - Turk-Szoł,r.Samarkandy
  Kieżel Wiktor - - - 1943 - Nikolsk, Krasnojarski Kraj
  Kilczewska Stefania - - - 1942 - Ałtajski Kraj
  Kimstacz x - - - ok..1940 - x
  Kiźnia Stanisława - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Klag Antoni - - - 1941 - Uzbekistan
  Klanholc Dawid - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Klein Aleksander - - - 1943 - sowchoz 499,obw.pawlodarski
  Klein Joanna - - - 1940 - sowchoz 499,obw.pawlodarski
  Klein Irena - - - 1940 - Siemijarsk, obw.pawłodarski
  Kleinhold Nuchem - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Klemiata Leon - - - ? - ?
  Klemiata Aleksander - - - 1939 - x
  Klence Mania - - - 1942 - r.chatarczynski,UzbSRR
  Klepacka Eugenia - - - 1941 - Gorodki, obw.mołotowski
  Klepacki Antoni - - - 1941 - Witlany, obw.mołotowski
  Klich Edward - - - 1945 - Amangilde/obw.dżambulski
  Klich Franciszek - - - 1943 - Amangilde/obw.dżambulski
  Klich Zdzisława - - - 1944 - dom dziecka w Burnoje
  Klimaszewska Anna - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
  Klimaszewska Władysław - - - 1941 - pos.Udacznoje k.Irkucka
  Klimaszewska Zygmunt - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
  Kliś Franciszek - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
  Kliś x - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
  Kliś Władysław - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
  Kliś Helena - - - 1940 - pos.Kajen, obw.irkucki
  Kliś Zygmunt - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
  Kluz Jan - - - 1941 - Aban,rej.nowosybirski
  Kłosowski Paweł - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
  Kmitówna Alicja - - - 1946 - Turgieniewka,rej.wiszniowski
  Kniejówna x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Koba Bronisław - - - 1941 - Syktywkar,KOMI ASRS
  Koba Urszula - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRS
  Kobiałka Czesława - - - 1943 - pos.Irbit,obw.świerdłowski
  Kobylarz Marcin - - - 1942 - r.Pachtakor, UzbSRR
  Kocańda Franciszek - - - 1943 - Abakan,Krasnojarski Kraj
  Kochański Franciszek - - - 1941 - Iwdiełlag, obw.świerdłowski
  Kochański Leon - - - 1945 - Stanisławów
  Kocuba Antoni - - - ok..1943 - pos.nr 6/obw.czkałowski
  Kocuba Wiktor - - - x - ok..Smoleńska
  Koczurek Józef - - - 1942 - Syktywkar, KomiASRS
  Koczurek Józef - - - 1942 - Syktywkar, KomiASRS
  Kogut Władysław - - - 1940 - Rakietianka, obw.czkałowski
  Kojder Aniela - - - 1943 - NowyUrciak, Syberia
  Kojder Jan - - - 1941 - Jagodne, Syberia
  Kojder Jan - - - 1941 - Szysz, obw.omski
  Kojder Mieczysław - - - 1943 - Omsk-tajga
  Koleśnikow Helena - - - 1942 - Krotkowski lesop,obw.wołogodzki
  Koleśnikow Walentyna - - - 1946 - Wołogda,
  Kołakowski Marian - - - 1945 - obóz w Orszy
  Kołb Michał - - - 1941 - szpital w Pinedze
  Kołb Władysława - - - 1941 - Cymole
  Kołodziej Franciszek - - - 1943 - Ibie,KOMI ASRS
  Kołodziej Julian - - - 1942 - Karnajol,KOMI ASRS
  Kołodziej Józefa - - - 1943 - Ibie,KOMI ASRS
  Kołodziej Waleria - - - 1941 - Niucheime, rej.syktywkarski
  Kołodziej Józef - - - 1944 - Kulikowo, obw.mołotowski
  Kołodziej Stanisława - - - 1943 - Żak, szpital..
  Kołodziej Zofia - - - 1941 - Witlany, obw.mołotowski
  Kołodziej Bolesław - - - 1943 - Kudymkarz, obw.mołotowowski
  Kołodziej Jan - - - 1941 - Konanobor w rej.Jorło
  Kołodziej Marcin - - - 1941 - Konanobor w rej.Jorło
  Kołodziej Bolesław - - - 1943 - w Kudymkarze/obw.mołotowowski
  Kołodziej Marcin - - - 1944 - w drodze na Ukrainę do Mikołajewa
  Kołodziej Stefania - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Kołodziejczyk Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kołodziejczyk Helena - - - x - w Kaczyrach/Oktiabrskij Ziemo-Sowchoz/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Kołodziejska Zofia - - - 1946 - x
  Kołodziejski Albin - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
  Kołodziejski Edward - - - 1946 - x
  Kołodziejski Józef - - - 1945 - Kirgizja
  Kołodziejski Lucjan - - - 1942 - Szubunia,ob..archangielski
  Kołodziejski Marian - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
  Kołodziejski Jerzy - - - 1940 - Kazachstan
  Komar Antoni - - - 1941 - Żałtyr, obw.akmoliński, Kazachstan
  Komarnicka Janina - - - 1942 - m.Kusaj/Uzbekistan
  Komarnicka Karolina - - - 1943 - m.Kusaj/Uzbekistan
  Komarnicka Ludwika - - - 1942 - m.Kusaj/Uzbekistan
  Konarowski Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kondracionek Mieczysław - - - 1939 - więzień w Głębokiem
  Kondraciuk Anna - - - x - Rublowka, Kazachstan
  Kondrucki Gerry - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Konior Anna - - - 1944 - sow.Tabacznoje, rej.majkopski
  Konior Jakub - - - 1942 - Metiol,r.syktywdyński
  Konopka Ignacy - - - ok./1945 - zesłaniec, zmarł pod Warszawą
  Kontnik Jan - - - 1942 - kołchoz im.Kirowa
  Kontnik Andrzej - - - x - w drodze do Taszkientu
  Kontnik Honorata - - - x - w czasie deportacji
  Kontnik Julia - - - x - m.Czu / Kazachstan
  Kontnik Józef - - - 1942 - Uzbekistan
  Kontnik Roman - - - 1942 - koł.Kirow
  Kontnik Rozalia - - - 1941 - Nowosybirsk
  Kopała x - - - 1940 - Syberia
  Kopała Maria - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Kopała Maria - - - 1941 - w drodze z Miezdogranki do Zimy
  Kopciński Eugeniusz - - - 1943 - Tiolpino
  Kopciuch Maria - - - 1944/1945 - obw.semipałatyński
  Kopeć Wincenty - - - 1941 - sow.288,rej.mamlucki
  Kopij Jan - - - 1943 - łagier Garaz
  Kopol Aria - - - 1942 - kol.Lapunina,r.Samarkandy
  Kopyto Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kopyto Chama - - - 1942 - "Udarnik", UzbSRR
  Kopyto Szoma - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Korba Irena - - - 1942 - x
  Korba Jan - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
  Korczynski Józef - - - x - więziony w Łucku, rozstrzelany
  Kordas Anna - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Kordas Bolesław - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Kordas Mieczysław - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Kordas Anna - - - 1942 - Kuszwa, obw.świerdłowski
  Kordas maria - - - 1942 - Irbit,obw.świerdłowski
  Kordas Stanisława - - - 1942 - Kuszwa, obw.świerdłowski
  Korzeniewska Paulina - - - 1953 - Parabiel,obw.tomski
  Kosik Franciszek - - - 1940 - "Stara Baza", rep.Komi
  Kosinska Julian - - - 1944 - obw.semipałatyński
  Kosiński Jacenty - - - 1941 - Czerfo, obw.nowosybirski
  Kossakowska Feliksa - - - 1943 - Tara, obw.omski
  Kostecki Roman - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Kostecki Tadeusz - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Kostisz Aleksander - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kostro Jan - - - 1943 (44?) - w Niżnej Tawdzie /obw.tiumeński
  Kościk Maria - - - 1944 - obw.saratowski
  Kościukiewicz Bronisław - - - 1941 - Wołożyn
  Kościukiewicz Paulina - - - 1943 - Bolszoj Ułuj,Krasnojarski Kraj
  Kościukiewicz x - - - 1941 (?) - głąb Rosji
  Kowalczuk Maria - - - 1942 - obw.semipałatyński
  Kowalczyk Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Kowalczyk Aleksander - - - 1941 - Ługoda, obw.ledniński
  Kowalczyk Józefa - - - 1942 - Ługoda, obw.ledniński
  Kowalewska Teodora - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
  Kowalewska Wiktoria - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
  Kowalik Włodzimierz - - - ? - Sybir
  Kowalikowa x - - - 1942 - w Leschozie Borki/obw.kustanajski/Kazachstan
  Kownacka Ludwika - - - 1944 - łagier k.Świerdłowska
  Koza Marcin - - - 1942 - Tułuń,tajga irkucka
  Kozakiewicz Aniela - - - 19545 - Krasnodolsk, KazSRR
  Kozakiewicz Wanda - - - 1945 - Krasnodolsk, KazSRR
  Kozakiewicz Adam - - - 1940 - Lwów,zastrz.na Brygidkach
  Kozakiewiczowa Aniela - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
  Kozakiewiczówna Wanda - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
  Kozicka x - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
  Kozierkiewicz Helena - - - 1941 - Oziero Zajskoje, Syberia.
  Krasowska Anna - - - 1942 - Bijsk, Ałtajski Kraj
  Krasucka Eudokia - - - 1944 - sow.Kirow/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Krauze Zofia, - - - 1943 - łagier ITŁ 37-Chantagi,KazSRS
  Krej Stefan - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Krogulski Adam - - - 1943 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Kropiewnicka Halina - - - 1940 - Kwitok,rej.tajszecki
  Król Anna - - - 1940 - Toporok, obw.irkucki
  Król Salomea - - - 1942 - m.Charyk, rej.kujtunski ?
  Kruczkowski Aleksander - - - x - w Majsku/ obw.pawałodarski/Kazachstan
  Kruk Stanisław - - - 1945 - Lwów
  Kruk Stanisław - - - 1945 - Lwów
  Kruk Antonina - - - 1943 - Kazachstan
  Kruk Zuzanna - - - 1942 - Kazachstan
  Krupa Wawrzyniec - - - 1943 - Bystrówka,Kirgizja
  Krupa Zofia, - - - 1943 - Bystrówka,Kirgizja
  Krupa Wawrzyniec - - - 1943 - Bystrowka, obw.frunzeński
  Krupa Zofia - - - 1941 - Bystrowka, obw.frunzeński
  Krupa Michał - - - 1942 - rej.majski/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Krupa Melania - - - po1940 - rej.majski/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Krupska Ewa - - - 1940 (41?) - w czasie deportacji
  Krupski Ryszard - - - po1941 - sow.Mulawka(?)/obw.pawłodarski/Kazachstan 
   

  Kryniewska Maria - - - 1942 - pos.Kwitok, obw.irkucki - prawdziwe nazwisko  Gryniewska Maria - żona Kazimierza Gryniewskiego. Oboje umarli na Syberii w miejscowości Kwitok. Dziadek w lutym babcia we wrześniu - inf. Bogumiła 14.07.2014

  Krzyżanski Jan - - - x - na zesłaniu
  Krzyżanski Kazimierz - - - 1942 - Narpaj, Uzbekistan
  Krzyżańska Zofia - - - 1941 - Szyczyndze, obw. Wołogdzki
  Książek Jan - - - 1942 - Ural
  Książek Eugenia - - - 1942 - Ural
  Książek Maria - - - 1942 - Ural
  Książek Zofia - - - 1942 - Ural
  Kubala Ludwik - - - 1942 - Rudniki nad Jenisejem
  Kubala Michał - - - 1943 - Rudniki nad Jenisejem
  Kubiakowski Karol - - - 1941 - Siemipołka,obw.pietropawłowski
  Kuca Władysław - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
  Kuczyńska Irena - - - 1941 - w Diegtiarce, obw.archangielski
  Kuczyńska Katarzyna - - - 1943 - w Diegtiarce, obw.archangielski
  Kuczyńska Leonarda - - - 1941 - w Diegtiarce, obw.archangielski
  Kuczyńska Zofia - - - 1942 - w Diegtiarce, obw.archangielski
  Kufeld Juda - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
  Kuklinska Magdalena - - - 1941 - Czerwianka,obw.barnaulski
  Kuklis Józef - - - 1942 - st.Żariki, łagier karagandyjski
  Kukuś Roman - - - 1950 - łag.Hołodnyj, obw.magadański
  Kulczycka Hanna - - c.Leona - 1940 - Brzozowa/Krasnojarski Kraj
  Kulczycka Janina - - c.Leona - 1941 - Dołhij Most/Krasnojarski Kraj
  Kulczycka Karolina - - Karewicz - 1941 - Brzozowa/Krasnojarski Kraj
  Kulczycka Maria - - c.Leona - 1941 - Dołhij Most/Krasnojarski Kraj
  Kulczycki Leon - - s.Bronisława - 1945 - obw.woroszyłowgradzki(łużański)
  Kullanda Seweryna - - - 1940 - w Żołkuduku/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Kułaga Maria - - - 1943 - Mieżdugranka,obw.irkucki
  Kułaga Tekla - - - 1945 - Mieżdugranka,rej.Zima
  Kułaga Zofia, - - - 1945 - Lesozawod,rej.tułuński
  Kułaga Tekla - - Lach - x - Mieżdogranka,obw.irkucki
  Kunysz Aniela - - - 1942 - Kwartał 56, Ałtajski Kraj
  Kunysz Antoni - - - 1943 - Kwartał 54,Ałtajski Kraj
  Kuranty Adela - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
  Kuranty Tadeusz - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
  Kuranty Wawrzyniec - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
  Kurasińska Marianna - - - 1942 - Parahłudowa, obw. Omski
  Kurczewska Maria - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Kurek Stefania - - - 1943 - Issa
  Kurek Stanisława - - - 1940 - Kaban, rej.kuszewski, obw.N.Tagił
  Kurek Stefania - - - 1943 - Issa, obw.penzeński
  Kuroczycka Michalina - - - 1941 - Kellerwce-Kazachstan
  Kurowska Adela - - - 1940 (41?) - sow.Siewiernyj/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Kurs Michał - - - 1942 - ob..samarkandzki
  Kuryłowicz x - - - po1940 - X
  Kuryszko Justyna - - - 1942 - koł. im. Stalina, obw. Buchara
  Kuryś Łucja - - - 1941 - na zesłaniu X
  Kuśpiś Julia - - - ? - rej. Sysorski, KOMI ASRS
  Kuźminska Klementyna - - - 1944 - sow.Ajack / Kazachstan
  Kwiatkowska Jadwiga - - - 1943 - Urick, obw.kustanajski
  Kysiak Edward - - s.Teodora - 1945 - Lwów/Łąckiego 40
  Labut Czesław - - - 1943 - Mierkie, obw.dżambulski
  Lach Aleksander - - - 1942 - obw.archangielski
  Lachman Helena - - - 1942 - pos.Wojnowo
  Lachman Rafał - - - 1941 - pos.Koskowo
  Lampart Maria - - - 1943 - Krasnodolsk, Kazachstan
  Landau Icek - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Lang ? - - - 1940 - sow.Czygilek,obw.semipałatynski
  Lasek Rozalia - - - 1943 - koł. Bałdysu, rej.turkiestański
  Lasek Stefania - - - 1942 - Aczisaj, KazSRS
  Lasek Wojciech - - - 1942 - transport…
  Lasocki Henryk - - - 1944 - w Zaporożu (wyspa Chostica,sow.nr 4)
  Lassota Adam - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
  Lassota Julian - - - 1942 - w Czkałowie
  Lassota Józef - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
  Lassota Konstancja - - - 1943 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
  Lassota Stefania - - - 1943 - Orienburg
  Lassota Anna - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
  Lauda (Laude) x - - - po1940 - sow.Potaniński / obw.pawłodarski (nauczycielka)
  Lauda (Laude) x - - - po1940 - sow.Potaniński / obw.pawłodarski (mąż)
  Lauda (Laude) x - - - po1940 - Taszkient (syn)
  Lech Helena - - - 1940 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
  Lech Józef - - - 1941 - Szysz, rej tarski,obw.omski
  Lech Karolina - - - 1941 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
  Lech Tadeusz - - - 1940 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
  Lech Stanisława - - - 1943 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
  Ledowicz Aleksy - - - 1941 - Oziero Zajskoje, Syberia.
  Legucka Janina - - - 1943 - Majun-Kum/Kazachstan
  Lekowski Antoni - - - 1941 - Czerwianka, obw.barnaulski
  Lekowski Józef - - - 1941 - Czerwianka, obw.barnaulski
  Lelewski Kazimierz - - - 1941 - łag.Uchta, Komi ASRR
  Len x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Lenczowski Bolesław - - - 1942 - w Pieszkowce/obw.kustanajski
  Lenkiewicz Zygmunt - - - 1941 - obw.archangielski
  Leszczyk x c.Feliksa - - - 1941 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Leszczyk x m.Feliksa - - - po 1940 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Leszczyk x o.Feliksa - - - po 1940 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
  Leszczyński Bolesław - - - 1954 - obóz pracy w ZSRR
  Leśniak Szymon - - - 1941 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Leśniak Szymon - - s.Jana - 1941 - Majkaino/pow.Pawłodarski
  Leśniak-Iwanowska Krystyna - - - 1941 - Siemionowka, obw. Akmoliński
  Leśnik Tadeusz - - - 1943 - x
  Leśnik Zygmunt - - - 1940 - Oziero Zajskoje, Syberia.
  Lewandowska x - - - 1946 - rep.Komi
  Lewandowski Roman - - - 1943 - obw.irkucki
  Leżańska Eugenia - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Leżański Wojciech - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Lialden Helia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Lichwiarz Maria - - - x - ZSRR
  Lichwiarz Wawrzyniec - - - x - ZSRR
  Liebich Zofia - - - 1944 - Bondarowka, ob..kustanajski
  Lisowska Lucyna - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
  Lisowska Stefania - - - 1943 - Kalucze, obw.irkucki
  Lisowski Grzegorz - - - 1942 - Kalucze, obw.irkucki
  Litwin Sergiusz - - - 1947 - Syberia, więzienie
  Litwin Sergiusz - - - 1947 - Syberia
  Liżewska Jadwiga - - - 1944 - m.Toboł / Kazachstan
  Liżewski Franciszek - - - 1941 - Biełojarsk / Kazachstan
  Lubiak Regina - - - 1941 - w Irtyszsku /obw.pawłodarski/Kazachstan
  Lubiak Witold - - - po1939 - łagry
  Luksemburg Zelik - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Lustron Helena - - - 1942 - obw.omski
  Łajsza Mikołaj - - - po 1940 - więzienie w Baranowiczach ?
  Łajsza Wiktor - - - 1945 - w Błagowieszczence/obw.pawłodarski/
  Łapuć Józef - - - 1944 - rej.kujbyszewski,obw.pawłodarski
  Łapuć Mikołaj - - - 1939 - areszt…
  Łapuć Józef - - - 1944 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
  Łapuć Mikołaj - - - po 1939 - areszt.przez NKWD
  Ławrynowicz Irena - - - 1942 - Ilinka
  Łepkowski Franciszek - - - 1943 - x
  Łobaczewski Adam - - - 1945 - Świerdłowsk
  Łochowska Marianna - - - 1943 - w drodze do Kazachstanu
  Łochowski Stanisław - - - 1942 - obw.archangielski
  Łochowski Wacław - - - 1942 - obw.archangielski / Teheran
  Łochowski Wojciech - - - po 1940 - lesp.Syncybino/obw.archangielski
  Łokcik Bolesław - - - 1940 - Sybir
  Łokcik Bolesław - - - 1940 - w trakcie transportu
  Łonska Maria - - - 1938 - Adrejewka, Kazachstan
  Łozinska x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Łubniewski Jan - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Łuczycki Stefan - - - 1943 - Biełojarsk /Ałtajski Kraj
  Maciałek Franciszka - - - 1942 - Gieorgijewka(?),Kazachstan
  Maciałek Jan - - - 1941 - obw.archangielski
  Maciałek Katarzyna - - - 1942 - Taszkient(?),Kazachstan
  Maciałek Władysława - - - 1942 - Czelabinsk
  Maciałek Jan - - - 1941 - obw.archangielski
  Maciejczak Henryk - - - 1941 - pos.Czelabinsk (?)
  Maciejewski Antoni - - - 1942 - Suzun,obw.nowosybirski
  Maciejewski Zygmunt - - - 1944 - zesłaniec i żołnierz,Monte Cassino
  Maciejko Michał - - - 1942 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
  Maciejko Stanisław - - - 1943 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
  Macieląg Stanisław - - - 1944 - w Rajewce Olszajewej
  Mackiewicz Wacław - - - 1943 - Dżydinskie łagry,Bur-Mong, ASRR
  Mackiewicz Lusia - - - 1942 - sow. Zagot-Skot/obw.pawłodarski
  Macyszyn Piotr - - - 1941 - Włodzimirsk,Krasnojarski Kraj
  Madalińska Ewa - - - 1941 - Nuchto Oziero, obw.archangielski
  Madej Marian - - - 1941 - Ichszardyn,rej.objaczewski
  Madera Bronisław - - - 1942 - m.Chanaka, Tadżykistan
  Madera Maria - - - 1941 - w Kotłasie
  Madera Rozalia - - - 1942 - Sara Assija, Uzbekistan
  Madera Jan - - - 1940 - pos.Rieczka
  Majcher Andrzej - - - 1940 - areszt NKWD…
  Majcher Józef - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
  Majcher Michał - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
  Majcher Rozalia - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
  Majchrzak Michał - - - 1944 (?) - Świerdłowsk
  Majdak Franciszek - - - 1940/1941 - Kalucze, obw.irkucki
  Majta Łucja - - - 1941 - Kuziol,rej.kajgorodzki,KOMI ASRS
  Majtek Aba - - - 1942 - koł. Uzbekstan, rej.pachtakorski
  Makohoniuk(?) ? - - - 1940 - obw.semipałatyński
  Maksymiuk Sławomir - - - x - Pudino, obw.nowosybirski
  Maksymowicz Jan - - - 1941 - Korniłowka, NKWD…
  Malinowska Marysia - - - 1941 - Ogradna k/Kajena, obw.irkucki
  Malisz Władysław - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
  Maliszowa Maria - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
  Małachowska Lena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Małachowski Aleksander - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Małaczyńska Maria - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
  Małecka Maria - - - 1942 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
  Małecki Ignacy - - - 1943 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
  Małecki Stanisław - - - 1943 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
  Mamzerowska Teresa - - - 1946 - m.Kirow
  Mandelwaum Jankiel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Mantay Jerzy - - - 1947 - łagier Chudiakowo za Reżem
  Manterys Zofia - - - 1941/1942 - Kalucze, obw.irkucki
  Mańko Maria - - - x - Rublowka, Kazachstan
  Marciniak Jadwiga - - - 1942 - Błachowieńszczyzna, KazSRR
  Marciniak Tomasz - - - x - rozstrzelany (?)
  Marczenko Karol - - - 1940 - areszt. zaginął
  Margules Maria - - - 1942 - r. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Mark Mozes - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Markiewicz Roman - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Markiewicz Sebastian - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Marusiak Jan - - - 1941 - Jalowka, obw.świerdłowski
  Marusiak Katarzyna - - - 1943 - Kazachstan
  Maruszewski Zysia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Marzec Stanisław - - - 1942 - Swierdłowsk
  Marzec Jan - - - x - Swierdłowsk
  Marzec Kazimierz - - - 1940 - Swierdłowsk
  Masiak Eugenia - - - 1941 - Szenkursk, obw.archangielski
  Masłowski Hieronim - - - 1941 - Ural
  Masłowski Leonarda - - - 1942 - w Ust-Kosa, ASSR Komi
  Maszońska Helena - - - 1943 - więzienie w Pietropawłowsku
  Maszońska Helena - - - 1943 - Pietropawlowsk,KazSRR
  Maszoński Maksymilian - - - 1939 - areszt.przez NKWD….
  Maszoński Maksymilian - - - 1939 - areszt.NKWD…
  Maśnica Aleksandra - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
  Maśnica Aniela - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
  Maśnica Stanisław - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
  Matkowski Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Matkowski Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Matuszewska Maria - - - 1942 - Iszajda,rej.tułuński,obw.irkucki
  Mazan Jan - - - 1941 - Metyjolu,KOMI ASRS
  Mazan Józef - - - 1942 - Metyjolu,KOMI ASRS
  Mazgajska Anna - - - 1940 - Krasnouralsk
  Mazgajski Franciszek - - - 1941 - Orsk
  Mazur Jan - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
  Mazur Józefa - - - 1942 - koł.Zarawszan, obw. Samarkandzki
  Mazur Julek - - - 1941 (?) - Kajen, obw.Irkucki
  Mazur Marysia - - - 1941(?) - Kajen, obw.Irkucki
  Mazur Michał - - - ok..1942 - r.chatarczyński
  Mazur Mieczysław - - - 1941 - Bamauł, Ałtajski Kraj
  Mazur Tadeusz - - - 1941 - Barnauł, Ałtajski Kraj
  Mazur Maria - - - 1941(?) - Kajen, obw.Irkucki
  Mazur Karolina - - - 1941 - m.Janczar
  Mazurak Maria - - - 1944 - Semipałatynsk,KazSRR
  Mazurak Stanisław - - - 1942 - Tuligany, KazSRR
  Mazurek Karolina - - - 1942 - Kostousowo, kw.46
  Mazurek Zbigniew - - - 1940 - Ural
  Mazurek Henryk - - - 1944 - m. Pieszczenskoje, obw.saratowski
  Mazurek Marian - - - 0k.1944 - obw.archangielski
  Mazurek Wawrzyn - - - 1943 - pos. Pieszczanskoje, obw.archangielski
  Mazurek Ludwik - - - x - Besarabia
  Mączyński Wincenty - - - 1941 - w Gieorgijewce / Kazachstan
  Melzer Rachela - - - 1943 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Mendzela Andrzej - - - 1943(?) - zesłaniec, WP
  Mendzela Zachariasz - - - 1941 - Pima, obw.krasnojarski
  Mendzela Zachariasz - - - 1940 - m.Areszna/ krasnojarski Kraj
  Merchel Józef - - - 1940 - w Tule
  Messer Jakub - - - 1942 - Bolszewik, rej.Samarkandy
  Micek Balbina - - - 1944 - Majkain,obw.pawłodarski
  Michalczuk Aleksander - - - x - Tomsk
  Michalczyk Anna - - - 1946 - Kazachstan
  Michalczyk Michał - - - 1940 - areszt. NKWD
  Michałkiewicz Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Michałowska Michalina - - - 1944 - Kazachstan
  Michałowski Stanisław - - - 1940(?) - Kazachstan
  Miciak Jan - - - 1946 - Troick, ZSRR
  Mielnik-Czerkis Maria - - - 1942 - Teja,sow.Rudnik,Krasnojarski Kraj
  Mieńciuk x m.Malwiny - - - 1939 (40?) - Pińsk
  Mieńciuk x c.Malwiny - - - x - obw.pawłodarski / Kazachstan
  Miernik Wanda - - - 1941 - Kruticha, obw.świerdłowski
  Miernik Władysław - - - 1944 - Karaganda
  Mierzejewska Anna - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Mikołajewski Piotr - - - 1941 - Chołmogory,obw.archangielski
  Mikołajko Maria - - - 1942 - Krasnojarski Kraj
  Milbaner Szmul - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
  Miler Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Milewicz Aleksandra - - - 1942 - Spław-Uczastok k.Talmienki
  Milewicz Józef - - - 1941 - areszt….
  Milewicz Onufry - - - ? - Archangielsk
  Milewicz Tadeusz - - - ? - Archangielsk
  Miłaszewski Józef - - - 1940 - NKWD….
  Minko Stanisław - - - 1945 - Semipałatyńsk
  Mirończyk Wincenty - - - 1943 - Jersiwo, obw.archangielski
  Mirończyk x m.Władysławy - - - 1943 - Archangielsk
  Misiaszek Stanisław - - - 1941/1942 - w drodze do armiiAndersa
  Misiaszek Wiktoria - - - 1942 - kolch.Staraja Kukuszka k.Kujbyszewa
  Miśków Apolonia - - - 1941 - Czorniszi,KOMI ASRS
  Miśków Maria - - - 1942 - Kirgizstan
  Miśków Tytus - - - 1942 - Kirgizstan
  Miśtaka Wojciech - - - 1940 - pos.Siuroł.obw.permski
  Młotek Józef - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Młynarczykówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Modrzejewski Władysław - - - 1940 - obw. świerdlowski
  Mojzelech Helena - - - 1940 - st. Żmerinka
  Mokorowa Stefania - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Mokorówna Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Moniakowski Wincenty - - - 1940 - Pińsk
  Moniuszko Adam - - - 1943 - Dżurun, obw.aktiubinski, KazSRS
  Morawska Aniela - - - 1944 - Kazachstan
  Morel Fajga - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Moskwa Ludwik - - - 1942 - Orenburg
  Moskwa marian - - - 1940 - x
  Moszyk Marcin - - - 1939 - NKWD…
  Mościcka Stanisława - - - 1943 - Akmolinsk,Kazachstan
  Mroszczyk Salomea - - - 1940 - transport na Sybir
  Mroszczyk Władysława - - - x - ok..Archangielska
  Mrówka Józefa - - - 1943 - Pierwomajsk, obw.świerdłowski
  Mróz ? - - - 1940/1941 - lasy archangielskie
  Mujzel Karol - - - 1944 - Krasnojarski Kraj
  Muller Mikołaj - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy, 43
  Muselak Adolf - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Muselak Bolesław - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Muselak Jurek - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Musiło Zofia, - - - 1942 - k/Takanysza
  Muzyczuk Czesław - - - 1945 - zesłaniec,WP, Wałcz
  Myk Antoni - - - 1945 - Donbas,ZSRS
  Mysza Andrzej - - - 1941 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
  Mysza Genowefa - - - 1942 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
  Mysza Zofia - - - 1941 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
  Nachaj Eliasz - - - 1941 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
  Najder Franciszek - - - 1942 - KOMI ASRS
  Najder Józef - - - 1942 - KOMI ASRS
  Nakonieczny Antoni - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Naumow Aleksandra - - - 1941 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Naumow Jakub - - - 1940 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Nesteruk Stanisława - - - 1945 - Budionnowka, rej.presnowski
  Nichwiadowicz Adolf - - - 1942 - m.Azerbejdzan
  Nieborak Józef - - - 1950 - Workuta,KOMI ASRS
  Nieborak Józef - - - 1950 - Workuta, Komi ASRR
  Nielipowicz x - - - 1945 - Mostik-Pristań /obw.pawłodarski
  Niemiec Jan - - - 1941 - obw.archangielski
  Niemiec Wiktoria - - - 1942 - Perm
  Niemiec Julian - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Niewiarowska ? - - - 1943 - rej.atbasarski,obw.akmolinski
  Niewierowski Adam - - - 1943 - Toporok,rej.Tajszet,obw.irkucki
  Niewierowski Jan - - - 1943 - Toporok,rej.Tajszet,obw.irkucki
  Niewierowski Marian - - - 1942 - Zołotaja Gorka, rej.Tajszet,obw.irkucki
  Niewinski Janek - - - x - Uksora, r.szenkurski, obw.archangielski
  Niezborała Roman - - - 1941 - ok.. Słowgorodu,Ałtajski Kraj
  Norska Ludwika - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Nosewicz Michalina - - - 1953 - Lejba,rej.manski
  Nosewicz Michalina - - Malewska - 1953 - Lejbie/Krsanojarski Kraj
  Noster Anastazja - - - 1943 - obw.omski
  Nowacki Franciszek - - - 1943 - Komi ASRR
  Nowak Barbara - - - ok..1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Nowak Józef - - - ok..1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Nowak Eugenia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Nowakowski Seweryn - - - 1939 - łagier w Kotłasie
  Nowicka Paulina - - - 1941 - Wozdwiżenka,obw.semipałatyński
  Nowogórska Stefania - - c.Marcina - 1944 - Dmitrijewka/Kazachstan
  Nowogórski Jerzy - - s.Stanisława - 1941 - Dmitrijewka/Kazachstan
  Nowogrodzki Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Nowokuńska Gabriela - - - 1954 - rej. Usolski,obw.irkucki
  Noworanc Zypla - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Nowozagorcówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Nuckowski Bronisław - - - 1942 - Worio,ZSRS
  Nuckowski Jan - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Nuckowski Szczepan - - - 1942 - Worio,ZSRS
  Obermacher Lianwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Oberman Julian - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Obłąk Jan - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Obłąk x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Obuchowicz Jadwiga - - - 1943 - x
  Obuchowicz Paweł (Jan) - - - 1943 - Kalinowka/obw.aktiubinski
  Obuchowski Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Ochyra Adam - - - 1940 - x
  Ochyra Wojciech - - - 1941 - pos.Wieruski, r.uściański
  Ogrodnikówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Okinczyc Eugeniusz - - - 1942 - Taszkient
  Okulicz Kazimierz - - - 1948 - Tajożno,Krasnojarski Kraj
  Olejnik x - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Oleś x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Olewiński Kazimierz - - - 1940 - Aleksandrowka, Kazachstan
  Olszewska Julia - - - 1946 - w transporcie
  Olszewski Mieczysław - - - 1941 - rej.suzumski, obw.nowosybirski
  Olszowiec Karolina - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
  Olszowiec Wojciech - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
  Onoszko Franciszka - - - x - w Kanonierce / obw.pawłodarski
  Onoszko x - - - x - ok.. Swierdłowska
  Orczakowski Zenobiusz - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
  Orlikowska Krystyna - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
  Orlikowska Teresa - - - 1940 - Ust Piniega, obw.archangielski
  Orlikowska Waleria - - - 1940 - Ust Piniega, obw.archangielski
  Orlikowski Hieronim - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
  Orlikowski Hieronim - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
  Osiadło Jan - - - 1940/46 - Majkain-Zołoto / obw.pawłodarski
  Osiecki Józef - - - 1941 - Borzowo, Krasnojarski Kraj
  Osiecki Wojciech - - - 1945 - zesłaniec, WP
  Osijewska Weronika - - - 1940 - Archangielsk
  Osinska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Osipowicz Maria - - - 1941 - Bohdanowka, Półn.Kazachstan
  Osipowicz Władysław - - - 1945 - zesłaniec,WP
  Osipowicz Maria - - Uzupis - 1941 - Bohdanówka/Kazachstani
  Ostrowska Antonina - - - 1941 - w Noworusowce, obw.archangielski
  Ostrowska Emilia - - - 1940 - Mucznia Wierchnia,obw.archangielski
  Ostrowski Andrzej - - - 1944 - w Aleksiejewce, obw.archangielski
  Ostrowski Bolesław - - - 1942 - w Noworusowce, obw.archangielski
  Ostrowski Stanisław - - - 1940 - Mucznia Wierchnia,obw.archangielski
  Ostrowski Jan - - - 1940 ? - Katyń ?
  Osuch Józef - - - 1941 - Pit Gorodok, obw.krasnojarski
  Oszust Kacper - - - 1941 - Kuziol Sesolski, KOMI ASRS
  Ożga Kazimierz - - - 1944 - Komi
  Pabian Piotr - - - 1943 - Uczpristań, Ałtajski Kraj
  Pabian Piotr - - - 1942 - Wiatkinia, rej.uczpristański
  Pachołek Pantaleon - - - 1945 - sow.Konzawod 52,KazZSRS
  Paciorek Pelagia - - - x - w drodze do WP
  Paciorek Stanisław - - - x - w drodze do WP
  Pająk Mieczysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Pajek x m.Marii - - - po 1940 - aresztowany przez NKWD
  Pajek x - - - x - sow.Siewiernyj / obw.pawłodarski
  Paliwoda Jan - - - 1940 - Grybanowo, obw.irkucki
  Paluch Czesława - - - 1941 - pos.Pieredwiżne, obw.wołogodzki
  Paluch Jan - - - 1941 - Wierchniestrojka,
  Paluch Janina - - - 1941 - Wierchniestrojka,
  Paluch Jozefa - - - 1941 - Wierchniestrojka,
  Paluch Krystyna - - - 1941 - Wierchniestrojka,
  Panek Edward - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Panek Jan - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Paraska Józefa - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Parys Stanisław - - - 1941 - k.Aktiubińska
  Parys Władysław - - - 1941 - x
  Parys Stanisław - - - 1941 - k.Aktiubińska
  Parys Władysław - - - 1941 - obw.dżambulski
  Pasinska Krystyna - - - 1945 - Wilno
  Pastuch Zbigniew - - - 1941 - ………
  Paszkiewicz Antoni - - - 1940 - Piszczanka, rej.krasnowiszerski
  Paszkiewicz Leon - - - 1940 - Sulikamsk
  Paszkiewicz Marcelina - - - 1940 - Piszczanka, obw.permski
  Paszkowski Ignacy - - - 1943 - Pokrowiki, obw.kustanajski
  Pater Andrzej - - - 1943 - Irkuck
  Pawlicka Jadwiga - - - x - w drodze do WP
  Pawlicki Edward - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Pawlicki Marian - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Pawlikowski Józef - - - 1943/1944 - Ałtajski Kraj
  Pawławicz Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Pawłowski Aleksander - - - 1942 - koł.k.Aktiubińska / obw.akmoliński
  Pawulscy x,x - - - x - sow.Zagot-Skot / obw.pawłodarski
  Pączka Mieczysław - - - 1942 - Znamienka
  Pelc Stanisława - - - 1940 - Rudnik, rej.jenisiejski
  Pelman Szmul - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
  Pendrak Józef - - - 1943 - Smoleńsk
  Penzer Salomon - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Perlis Dorota - - - 1943 - Ust Kułom, Komi ASRR
  Perlis Julian - - - 1943 - Ust Kułom, Komi ASRR
  Perlis Mikołaj - - - 1940 - o.Sjedowa, Komi ASRR
  Perlis Wiesława - - - 1940 - o.Sjedowa, Komi ASRR
  Petters Teodor - - s.Artura - 1944 - Turkiestan (łagier)
  Petujga Jan - - - 1942 - r.chatarczynski, obw. Samarkandzki
  Pękosz Wojciech - - - 1941 - Muszakowka,Krasnojarski Kraj
  Piaskowski Antoni - - - x - x
  Pieniuszka Lorenz - - - 1945 - ZSRR
  Pieszak Józef - - - 1941 - Ust Zaruba, obw.archangielski
  Pieszak Walerian - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Pietranik Waleria - - - 1940 - x
  Pietras Katarzyna - - - 1944 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
  Pietrzyk Józefa - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Pietrzyk Stanisław - - - 1941 - Kananobor, obw.mołotowski
  Pietrzyk Stanisława - - - 1941 - Kananobor, obw.mołotowski
  Pietrzyk Wojciech - - - 1941 - Kudymkar, obw. Mołotowski
  Pikuszewski x - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Pikuszewski Bronisław - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Pilecki Tadeusz - - - 1939 - NKWD…
  Pilichowska Jadwiga - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
  Pilichowski Jan - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
  Pilichowski Karol - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
  Piotrowska Julian - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Piotrowska Maria - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Piotrowska Stanisława - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
  Piotrowski Andrzej - - - 1942 - Semipałatyńsk
  Piotrowski Jan - - - 1942 - tajga,
  Pirket Halina - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Piszynger Fajga - - - ok..1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Piwinska Anna - - - 1944 - obw.pawłodarski
  Piwko Piotr - - - 1943 - Ałma-Ata
  Piwko Piotr - - - 1943 - więzienie w Ałma Acie
  Piwko Piotr - - - 1943 - Irtysk/Kazachstan
  Pizło Ignacy - - - 1942 - koł.1 Maja w m.Czukrejewka/obw.omski
  Piznal Aniela - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
  Podgórska Zofia - - - 1944 - w Gieorgijewka/obw.semipałatynski
  Pogodzińska Maria - - - 1943 - x
  Pokora x - - - 1940 - Syberia
  Pomaranska Józefa - - - 1943 - koł.Dżigirgien,płd.Kazachstan
  Pomaranska Józefa - - - 1943 - Kazachstan
  Pomaranski Andrzej - - - 1943 - Czimkient
  Pomarański Andrzej - - - 1943(?) - Czimkient,Uzb SRS
  Pondel Kazimierz - - - 1941 - w Szuszwie
  Popławski Stefan - - - 1941 - łagry, KoOMI ASRS
  Porada-Krawiec Franciszek - - - 1945 - Tułun,obw.irkucki
  Porębska x - - - 03.1942 - x
  Porębska Maria - - - 03.1942 - x
  Porębski Kazimierz - - - 03.1942 - x
  Porębski Władysław - - - 03.1942 - x
  Pożarska Jadwiga - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
  Pożarska Leonarda - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
  Pożarski Stanisław - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
  Pożarski Wacław - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
  Półkotycka Maria - - - 1941 - Syberia, więzienie
  Prażyniewic Michał - - - 1946 - Kalucze, obw.irkucki
  Przeczewski Wacław - - - 1945 - x
  Przędzińska Elżbieta - - - 1942 - Joszkar Oła, Maryjska ASRS
  Przybylska Zenbia - - - 1941 - sow.Bolszewik,obw.semipałatynski
  Przybysz Danuta - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
  Przybysz Edward - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
  Przybysz Franciszek - - - 1941 - k/Archangielska
  Przybysz Halina - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
  Pszczoła Józef - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Ptaskow Jakub - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Ptaszynski Jan - - - 1942 - Taszkient
  Puchaczewska Anna - - - 1941 - rej.kortkirowski. KOMI ASRS
  Puchaczewski Antoni - - - 1942 - rej.kortkirowski. KOMI ASRS
  Puchaczewski Antoni - - - 1942 - Komi ASRR
  Pudełko Józefa - - - x - Mały Jarosław, Mołdawia-Besarabia (?)
  Puka Edward - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Puka Adam - - - 1943 - Mieżdugranka
  Puka Anna - - - 1943 - Mieżdugranka
  Puka Michał - - - x - Mieżdugranka
  Puka Jan - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Puka Michał - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Puszczak Ewa - - - 1942 - w Kurgończy
  Puszczak Olga - - c.Michała - 1942 - w Kurgończy
  Puszkiewicz x - - - 1943 - Siemionowka, obw. Akmoliński
  Puterczyk Ryszard - - - 1941 - Ural
  Putkowska Rozalia - - - 1942 - Krutoj Klucz, Syberia
  Putlak Hanna - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Rabba Józef - - - 1945 - obóz NKWDnr 503, Andżerka
  Radiuk Aleksy - - - 1942 - obw. Samarkandzki
  Radiuk Anna - - - 1942 - obw.samarkandzki
  Rajchenbach Szulim - - - 1942 - Kołtubianka
  Rajdecka Kamila - - - 1942 - Czułak-Kurgan, obw.czimkiencki
  Rajdecki Zygmunt - - - 1941 - Czułak-Kurgan, obw.czimkiencki
  Ramska maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Raubo Emilia - - - 1942 - Czeremoszniki k. Tomska
  Rawinski Aleksander - - - 1942 - Sija, r.jemiecki
  Rawinski Michał - - - 1942 - Sija, r.jemiecki
  Rawski Feliks - - - 1940 - st.Czuk k. Nowosybirska
  Rączynski Julian - - - x - Miednoje
  Rechowicz Malina - - - 1944 - sow.Bolszewik,obw.semipałatynski
  Redlich Wolf - - - 1942 - r.pachtakorski
  Redo Tadeusz - - - 1940 - os.Warda,obw.archangielski
  Regulinska Halina - - - 1941 - Syberia
  Regulinska Jadwiga - - - 1940 - Syberia
  Regulinski Jan - - - 1941 - Stiepniak,KazSRS
  Reguliński Alfred - - - 1944 - Biestiubie, KazSRS
  Rembowski x - - - ok..1940 - aresztowany przez NKWD/ślad zaginął
  Remiszewska Izabela - - - 1942 - Kazachstan/obw.dżambulski
  Rębacz Franciszek - - - 1941 - Popereczka
  Robak Barbara - - - 1941 - Bijsk, Ałtajski Kraj
  Robak Danuta - - - 1941 - Bijsk, Ałtajski Kraj
  Robak Tomasz - - - 194o(?) - Katyn (?)
  Robakowska Emilia - - - 1940 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Robakowski Jan - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Rodziewicz Maria - - - 1941 - m.Tuim/Krasnojarski Kraj
  Rodzynek Henda - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Rogacz x - - - 1939 - aresztowany przez NKWD/ślad zaginął
  Rogalski Władysław - - - 1944 - sow.Bolszewik, obw.semipałatynski
  Rojbach Rywka - - - 1942 - Komunizm, obw.samarkandzki
  Romanowska Leokadia - - - 1943 - Ałtajski Kraj
  Romańczuk Karolina - - - 1941 - Muraszy,kw174, Komi ASRR
  Romańczuk magdalena - - - 1942 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
  Romatowski Dominik - - - 1945 - łagry w Pietropawłowsku
  Romcio Włodzimierz - - - ok..1942 - pod Moskwą
  Rossa ? - - - 1940 - sow.288,Kondratowka, rej.mamlucki
  Rotenberg Jankiel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Roterdam Naftali - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Rozik Antonina - - - 1945 - koł.Bezkazubowo / Kazachstan
  Rozmysłowicz Bronisława - - - 1945 - pos.Uścierba/Krasnojarski Kraj
  Rozwandowicz Antoni - - - 1941 - marsz śmierci
  Rubin Estera - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Rubis Franciszek - - - 1941 - Buzułuk
  Rudel Ryszard - - - 1940 - k/Kudymkaru
  Rudka Ryszard - - - 1940 - m.Chołm/obw.archangielski
  Rudkowska Aniela - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Rudkowski Grzegorz - - - 1943 - x
  Rudkowski Mikołaj - - - 1942 - w Toćmie
  Rudkowski Zygmunt - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Runiewicz Franciszek - - - 1942 - pos. rej.ryżewskiego/obw.świerdłowski
  Rurmański Lejba - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Rusakiewicz Ryszard - - - 1941 - w Neji
  Rusowicz Wincenty - - - 1943 - pos.Jawas w Mordowskiej ASSR
  Ruszel Walentyna - - - 1943 - Kirgizja.ZSRS
  Ruta Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Rutecka Maria - - - 1942 - Dżiżak / Uzbekistan
  Rutecki Andrzej - - - 1945 - żołnież WP / pod Siekierkami n.Odrą
  Rutecki Antoni - - - 1941 - w trakcie transportu na południe ZSRR
  Rutecki Kazimierz - - - 1940 - pos.Szuksza /obw.archangielski
  Rutecki Konstanty - - - 1942 - Dżiżak / Uzbekistan
  Rutecki Longin - - - 1940 - pos.Szuksza /obw.archangielski
  Rutecki Michał - - - 1941 - pos.Szuksza /obw.archangielski
  Rutecki Zygmunt - - - 1940 - obw.archangielski
  Rutkowska Helena - - - 1952 - Dżetsajstroj, Kazachstan
  Ryczek Alina - - - 1940 - Suszenskoje,obw.archangielski
  Ryczek Alina - - - 1940 - Suszenskoje, obw.archangielski
  Rydzik Augustyn - - - 1943 - Najurbach, obw.saratowski
  Rymaszewski Franciszek - - - 1940 - zesłanie ZSRR
  Ryndak Jan - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Rysiewicz Józef - - - 1941 - ZSRR
  Ryzinska Olga - - - 1944 - Annułka, r.uricki, ob..kustanajski
  Ryzińska Emilia - - - 1942 - Annułka, r.uricki, ob..kustanajski
  Sacha Józef - - - 1941 - Staraja Baza, KOMIASRS
  Saczynski Szczepan - - - 1941 - Borzowo,Krasnojarski Kraj
  Sadowska Maria - - - 1942(?) - Siemionowka, obw. Akmoliński
  Sadowska Teresa - - - 1943 - w Jermaku
  Sadowska Janina - - c.Stefanii - 1945 - Grzymałów/woj.tarnopolskie
  Sadowska Stefania - - - 1943 - rej.mamajski/Kazachstan
  Salamon Janina - - - 1941 - Korokino/obw. czelabiński
  Salmonowicz Stanisław - - - 1942 - Buzułuk
  Salwa Anna - - - 1941 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Salwa Michał - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Sałaśna Bronisława - - - 1942 - obw.samarkandzki
  Sałdyka Wawrzyniec - - - 1940 - Kańsk
  Samal Teodor - - - 1940 - Świerdłowsk
  Sapieha Maria - - - 1944 - obw.kustanajski
  Sapieha Piotr - - - 1941 - obw.kustanajski
  Sapielak Rdward - - - 1942 - Szachrisabz,CW,205
  Sapielak Maria - - - 1943 - kol.Pieszkow k. Wabkientu,UzbSRS
  Sasur Jan - - - 1941 - Komi ASRR
  Sasur Janina - - - 1940 - Komi ASRR
  Sasur Józef - - - 1940 - Komi ASRR
  Sasur Kazimiera - - - 1940 - Komi ASRR
  Sasur Michał - - - 1941 - Komi ASRR
  Sasur Władysława - - - 1941 - Komi ASRR
  Sawczuk Andrzej - - - 1942 - Perlak,obw.archangielski
  Sawczuk Piotr - - - 1943 - Siennoje,obw.archangielski
  Sawczuk x - - - x - Siennoje,obw.archangielski
  Sawicka Amelia - - - 1940 - ,obw.archangielski
  Sawicka Helena - - - 1940 - obw.nowosybirski
  Sawlewicz Janina - - - 1940 - w Diegtiarce/obw.świerdłowski
  Sąsiadek Albert - - - 1940 - Wyżny Kałapur, KOMI ASRS
  Sążnicki Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Schabowscy 5 osób - - - 1940/46 - obw.pawłodarski / Kazachstan
  Schenker Jerzy - - - 1941 - k.Taszkientu
  Sebastiani Jozefa - - - 1944 - Dżurun,obw.aktiubiński
  Sebastiani Stanisław - - - 1941 - koł.Jerwazarow, obw.aktiubinski
  Semieniuk Sławek - - - 1941 - Archangielsk
  Seńków Stanisław - - - 1941 - m.Atnist /rej.uwacki/obw.omski
  Serafin Bolesław - - - 1945 - Kałaczowa/obw.omski
  Serafin Ewa - - - 1940 - Biały Jar /rej.Tywryz/obw.tarski
  Serafin Wawrzyniec - - - 1940 - Biały Jar /rej.Tywryz/obw.tarski
  Seredyńska Katarzyna - - - 1944 - obw.aktiubiński
  Sidlarowicz Stanisława - - - 1942 - łagier Zołotaja Gora
  Siedlecki Lejba - - - 1941 - rej.Samarkandy
  Sielicka Bronisława - - - 1942 - Nikulińska Wieś /dobriański rej/obw.permski
  Sienkiewicz Wojciech - - - 1942 - rej.pachtakorski
  Sierpińska Franciszka - - - 1942 - Beskaragajski Plemchoz, Kaz.SRS
  Siewruk Helena - - - 1941 - obw.aktiubiński
  Sikorska Zofia - - - 1942 - Karasiówka,ob. nowosybirski
  Sikorska Apolonia - - - 1942 - łag.obw.archangielski
  Sikorska x - - - x - Piotrowce, Kazachstan
  Sikorski Wiktor - - - x - x
  Silarska Katarzyna - - - 1941 - Kazachstan
  Silarski Józef - - - 1941 - Bielajka, obw. Omski
  Sirbińska Anna - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Sisman henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Sisman Józef - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
  Siswein Mendel - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
  Siswein Sala - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
  Skarbek Józef - - - 1944 - Tara, obw.omski
  Skirgajło Katarzyna - - - 1944 - obw.chakaski
  Skirgajło Klemens - - - 1943 - Minusinsk
  Skowronska Stefania - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Skowronska Marta - - - 1942 - Nowosybirsk
  Skowronska Stefania - - - 1940 - m.Czieriomuszkino/rej.mański/Kraj Krasnojarski
  Skowrońska Marta - - - 1942 - Nowosybirsk
  Skowroński Józef - - - 1943 - Kurgan
  Skóra Zuzanna - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
  Skóra Janina - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
  Skóra Stanisław - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
  Skrętkowicz Jan - - - 1942 - Kokpiety, obw. Semipałatynski
  Skrzypek Józef - - - 1941 - Lipownik,n/rz.Dźwina
  Słota Jan - - - 1945 - x
  Słowik Danuta - - - 1940 - w Kajgorodku /Komi ASRR
  Sługocka Kazimiera - - - 1941 - pos.Pierwomajski/rej.berezowski/obw.świerdłowski
  Sługocka (?) ? - - - 1940 - Pierwomajsk, rej.bieriezowski
  Sługocki Józef - - - 1942 - Pierwomajsk, rej.bieriezowski
  Słupczynska Monika - - - 1942 - Yb. rej.syktywkarski, KOMI ASRS
  Słupczynski Władysław - - - 1942 - YB, rej.syktywkarski
  Słupczynski Wojciech - - - 1940 - Worju, rej. Syktywkarski
  Słupczynski Henryk - - - 1942 - Wojru, obw. Syktykwarski
  Słysz Klara - - - 1942 - Klukwina, Krasnojarski Kraj
  Smolska Józefa - - - 1942 - NKWD…
  Smolska Józefa - - - 1942 - areszt, NKWD
  Smolski Wincenty - - - 1939 - NKWD…
  Snarkowicz Tekla - - - 1945 - Wiesiołyje Tymy, Ukraina
  Snarski Józef - - - 1940 - Sybir
  Sobania Kazimierz - - - 1943 - Sowrudnik, Syberia
  Sobaszek Mieczysław - - - 1941 - w Kostousowie/obw.swierdlowski (niemowlę)
  Sobczuk Maria - - - 1944 - Pieszkowcy, obw.kustanajski
  Sobejko Michał - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Sobel Józef - - - 1941 - rej.Samarkandy
  Sobolewski Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Sobolewski Icek - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Sobolewski Wincenty - - - 1941 - Witlany,obw. Mołotowski
  Soboń Wiktoria - - - x - w Noszulu/obw.archangielski
  Sobotówna Danuta - - - 1943 - sow.Czigilek, obw. Semipałatyński
  Sochaczewska Waleria - - - 1942 - Kostousowo, obw. Świerdłowski
  Sochaczewska Walerian - - - 1942 - Kostousowo, kw.46
  Sokołowski x - - - x - Krasnodolsk, Kazachstan
  Soliańska Anna - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Solicja Ljonia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Solicka Franciszka - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Sołodink Michał - - - 1942 - obw. Świerdłowski
  Sołoniewicz Włodzimierz - - - 1943 - Wołogda,
  Sołoniewicz Włodzimierz - - s.Witolda - 1943 - W Wołogdzie
  Soncuk Bolesław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Soroko Jan - - - 1939 - Prużana
  Soroko Jerzy - - - 1940 - Sybir
  Soroko Witalis - - - 1944 - Stawropolski Kraj
  Sosnowska Józefa - - - 1941 - Karabasz / Ural
  Sosnowski Józefa - - - 1940 - w Siewżełdorłagu
  Sowa Michał - - - 1943 - Kozury Małe, rej.barnaulski
  Sowa Michał - - - 1943 - barnaulski rej./Ałtajski Kraj
  Spanili Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Spicegol Abram - - - 1941 - rej.Samarkandy
  Sprung Chaja - - - 1942 - kol.Kachraman,obw.samarkandzki
  Spychalski Leon - - - 1946 - rej.Świerdłowska
  Sroka Andrzej - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
  Sroka Jakub - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
  Sroka Maria - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
  Sroka Stanisław - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
  Srtrach Jadwiga - - - 1941 - Krasnouralsk
  Srulewicz Srul - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Stanbułka Władysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Stanicki Władysław - - - 1941 - rej.Samarkandy
  Staniczek Tauba - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Stanisz Maria - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
  Stanisz Marian - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
  Stanisz Wanda - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
  Stanke Celinka - - c.Łucji 2 lata - x - Juranka/rep.Komi
  Stanke Łucja - - Haszcz - 1943 - Juranka/rep.Komi
  Stankiewicz maksymilian - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Stanowski Stefan - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Stanyński Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Stańkowska Stefania - - - 1945 - Kazachstn
  Starczewski Michał - - - 1942 - Ust Abakanski Lesoza-d, r.abakanski
  Starczewski Michał - - - 1943 - rej.abakański/Krasnojarski Kraj
  Steckiewicz Joanna - - - 1954 - Jelan,obw.irkucki
  Stefanczyk Konstanty - - - 1943 - Buchara, Uzb.SRS
  Steiner Dominika - - - 1941 - Borzowa, Krasnojarski Kraj
  Stelmach Emilia - - - 1944 - Ługawsk, r.minusinski
  Stemplewska Jadwiga - - - x - Jenieck, obw.archangielski
  Stemplewska Krystyna - - - 1941 - pos.Sija, obw.archangielski
  Sternecka Jadwiga - - - x - Sybir
  Stochlińska Honorata - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Stonowski Eugeniusz - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Stowiecka Łata - - - 1942 - koł.Komunizm, chajdarski s/s
  Stranc Jan - - - 1942 - Syberia
  Stranc Stanisław - - - 1941 - Syberia
  Strugała Edward - - - 1941 - w Lipowniku k. Archangielska
  Strugała Konstanty - - - 1942 - Brin-Nawolok k. Archangielska
  Struzik x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Strynkowska Aleksandra - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
  Strynkowska Anna - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
  Strzelec Jan - - - 1940 - ?
  Strzelec Władysław - - - 1940 - ?
  Stykowski Jan - - - 1942 - Khanaki, Irak…
  Subczyńska Genowefa - - - 1942 - Worju, rej. Syktywkarski
  Subczyński Jan - - - 1943 - Worju, rej. Syktywkarski
  Sucharzewski Izydor - - - 1942 - Semipałatynsk
  Suchodolski Henryk - - - 1950 - pos.Tojożnoje/rej.mański/Krasnojarski Kraj
  Sudoł Genowefa - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Sudoł Michał - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
  Superniak Maria - - - 1941 - Noszul,Komi ASRR
  Swatek Tomasz - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Sychla Antoni - - - 1942 - Wabkient, obw.bucharski
  Sychla Antoni - - - 1942 - Wabkient, obw.bucharski
  Sycz Michalina - - - 1940 - Kazachstan
  Sykała Karol - - - 1942 - Oremburg
  Sylwanowicz Stanisław - - - 1940 - Bestiubie / obw.akmoliński
  Sylwanowicz Stefania - - - 1940 - Bestiubie / obw.akmoliński
  Sylwestrowicz Zofia - - - 1941 - Kiryłowka,KazSRR
  Symonowicz Julian - - - 1942 - Kazachstan
  Symul Samuel - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Synowiec Adolf - - - 1948 - łag.w Komi ASRR
  Szacki Czesław - - - 1948 - tajny łagier
  Szagdaj Helena - - - 1940 - Irkuck
  Szagdaj Jadwiga - - - 1940 - Sybir…
  Szajna Wanda - - - 1942 - Graczewka, obw. Kustanajski
  Szalter Ozjasz - - - 1942 - rej.pachtakorski
  Szawioła Stanisława - - - 1941 - Zołotaja Gora, rej.tajszecki
  Szbinska Bronisława - - - 1943 - Uzbekistan
  Szczawińska Felicja - - - 1945 - Wilno
  Szczepańska Stefania - - - 1943 - pos.Gladiło
  Szczerbicki napoleon - - - 1948 - Jesil,KazSRR
  Szczudluk Ksenia - - - 1943 - Abakan / Krasnojarski Kraj
  Szczur Jan - - - 1944 - Krasnyj Majak/obw.chersonski
  Szczur Władysław - - - 1941 - puszmiński rej./obw.świerdłowski
  Szczyradłowska Józefa - - - 1944 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Szemiot Kazimierz - - - 1943 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
  Szenda Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Szerajew Nina - - - 1945 - Siemionowka, obw. Akmoliński
  Szewc Wanda - - - 1944 - obw. Aktiubinski
  Szewczyk Andrzej - - - 1942 - Plemsowchoz,s/s czkałowski
  Szewczyk Aniela - - - ok..1943 - lasy k/Archangielska
  Szewczyk Bronisław - - - 1942 - lasy k/Archangielska
  Szewczyk Mieczysław - - - 1943 - Jez.Onega
  Szewczyk Tekla - - - 1942 - lasy k/Archangielska
  Szklarski Leszek - - - 1943 - w Bijsku w Ałtajskim Kraju
  Szkutnik Jan - - - 1941 - Nyszul,Syberia
  Szkutnik Janina - - - 1943 - koł.Achum-Babaj, Uzbekistan
  Szkutnik Rozalia - - - 1943 - koł.Achum-Babaj, Uzbekistan
  Szkutnik Zofia - - - 1943 - Nyszul,Syberia
  Szlosek Kunegunda - - - 1941 - Meczadzil, KomiASRR
  Szlucka Karolina - - - 1940 - Tomsk
  Szlucka Stanisława - - - 1942 - x
  Szmulewicz Stanisław - - - 1942 - rej. Samarkandy
  Sznajder Jan - - - 1946 - NKWD…
  Sznajder Aniela - - - 1941 - Ungut, rej.manski, Krasnojarski Kraj
  Sznajder Krystyna - - - 1942 - Ungut, rej,manski,Krasnojarski Kraj
  Szofer Józefa - - - 1940 - x (rozstrzelany przez NKWD)
  Szołobryt Józef - - - 1942 - Budionnowka, rej.presnowski
  Szopa Jan - - - 1942 - sow.Bałangor, obw.samarkandzki
  Szopa Stanisław - - - 1942 - sow. Bałangor, obw.samarkandzki
  Szopa Wiktor - - - 1942 - sow. Bałangor, obw.samarkandzki
  Szostak Albina - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
  Szostak Anna - - - 1940 - Ałtajski Kraj
  Szostak Jozef - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
  Szostak Marceli - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
  Szot Władysław - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Szowalewski Antoni - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
  Szpakowski Piotr - - - 1941 - m.Zorza/obw.archangielski
  Szpilewski Mirosław - - - 1945 - r.urlitiupski, obw.pawłodarski
  Szporer Boruch - - - 1942 - Komunizm, obw.samarkandzki
  Szpytma Alicja - - - 1941 - m.Pierwomajsk/obw.swierdłowski
  Szrajner Anna - - - 1942 - koł. Kizilsz, obw.samarkandzki
  Szrajner Boruch - - - 1942 - koł. Kizilsz, obw.samarkandzki
  Szturm Fajga - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
  Szulgacz Helena - - - 1945 - sow. Industria, obw. Połtawski
  Szulgacz Michał - - - 1941 - Sigerda, rej.karpagorski
  Szumowska Anna - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Szumska Anna - - - 1943 - Kaługino, rej. Mamlucki, KazSRS
  Szuszkiel Aleksandra - - - 1942 - Krasnouralsk
  Szuszkiel Czesław - - - 1942 - Krasnouralsk
  Szuszkiel Janina - - - 1942 - Krasnouralsk
  Szut Tomasz - - - 1943 - m.Sołonieczno/ Ałtajski Kraj
  Szutowicz Adolf - - - 1948 - k.Nowosybirska/obw.kiemierowski
  Szwaricz Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
  Szwed August - - - 1943 - m.Lesnaja /rej.kudymkarski
  Szybińska Katarzyna - - - 1942 - Uzbekistan
  Szybińska Bronisława - - - 1943 - Uzbekistan
  Szybińska Katarzyna - - - 1942 - Uzbekistan
  Szybiński Andrzej - - - 1942 - Uzbekistan
  Szybiński Stanisław - - - 1943 - Indie ((Anders)
  Szybiński Zygmunt - - - 1941 - Narwa, Uzbekistan
  Szybiński Andrzej - - - 1942 - Uzbekistan
  Szybiński Stanisław - - - 1943 - Indie
  Szybiński Zygmunt - - - 1941 - m.Narwa
  Szydełko Antoni - - - 1941 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
  Szydełko Bronisława - - - 1941 - obw.wołogocki RFRR
  Szydełko Tadeusz - - - 1940 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
  Szydełko Władysław - - - 1941 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
  Szydełko Bronisława - - - 1941 - pos.Wietka / obw.wołogodzki
  Szydełko Katarzyna - - - 1942 - w Zabojkach
  Szydłowski Stanisław - - - 1942 - Kermine, CW
  Szyk Krystyna - - - 1941 - Artiel"Kzył-Zar", obw.kustanajski
  Szylko Władysław - - - 1939 - NKWD
  Szyłak Maria - - - 1940 - Suchobezwodna /obw.gorkowski
  Szymanowski Zelik - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Szymańska Stefania - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Szymszon Józef - - - 1944 - Romanowka, r.dżurunski
  Ślaciecka Zofia - - - x - Połtawka, Kazachstan
  Ślaciecki Ignacy - - - x - Połtawka, Kazachstan
  Ślaciecki Janusz - - - x - Połtawka, Kazachstan
  Ślaciecki Jędrek - - - x - Połtawka, Kazachstan
  Ślaciecki Oleś - - - x - Połtawka, Kazachstan
  Ślenski Władysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Śliwa Helena - - - 1940 - ok..Saratowa
  Śludzińska x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Śluzałek x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Śmigielska Alfonsyna - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
  Świątkowski Gustaw - - - 1942 - Semipałatyńsk / Kazachstan
  Świderska Józefa - - - 1941 - łag.Diesiatki k. Archangielska
  Świderska Lusia - - - x - w transporcie…
  Świderska Stanisława - - - 1940 - łag. Diesiatki k. Archangielska
  Świderski Bolesław - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
  Świderski Jerzy - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
  Świderski Mieczysław - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
  Święcicki Władysław - - - 1934 - zesłany do Karelii, 1945 WP poległ
  Świrniak Józef - - - 1939 - NKWD…
  Świrniak Szczepan - - - 1941 - Kaczyry, obw.pawłodarski
  Świtała Zofia - - - 1943 - Barnauł, Ałtajski Kraj
  Tabaczyńska Jadwiga - - - 1944 - B.Bukoń, obw.semipałatynski
  Tabaczyńska Zofia - - - 1944 - B.Bukoń, obw.semipałatynski
  Tabaczyński Tadeusz - - - 1941 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Tabaka Józef - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
  Taczała Czesława - - - 1940 - w Karpogorach/obw.archangielski
  Taczała Jan - - - 1942 - Pinedze /obw.archangielski
  Taczała Stanisława - - - x - w Karpogorach/obw.archangielski
  Tanenbaum Dawid - - - 1942 - kol.Łapunina, rej.Samarkandy
  Tanenbaum Jankiel - - - 1942 - Kiziłnamuna, rej.Samarkandy
  Tarbur Abela - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Tarło Bendet - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Tarnowska Zofia - - - 1943 - łagier Krywoszczakowo
  Tarnowski Edward - - - x - utonął w rzece Ob.
  Tarnowski Wiktor - - - x - x
  Taruruj Andrzej - - - 1940(?) - Syberia…
  Tatarynowicz Elżbieta - - - 1941 - m.Makariew / obw.kostromski
  Tenerowicz Tadeusz - - - 1940 - areszt.NKWD….
  Terebkarz Szmul - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Terlikowski Bolesław - - - 1943 - k/Parabieli, obw.nowosybirski
  Tiszbenfas Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Tłuczek Maria - - - x - w Wierchniej Pawłowce/obw.czkałowski
  Tobias Chaim - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Tobiasz Piotr - - - 1944 - Ichołza, rej.krasnoborski
  Tobiasz Piotr - - - 1942 - pos.Sarga
  Tobiasz Tadeusz - - - 1942(?) - WP….
  Toczek Michał - - - 1941 - pos.Paługrudowa,r.tarski
  Todryk Gabriela - - - 1941 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
  Todryk Krystyna - - - 1942 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
  Tokar Bolesław - - - 1942 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
  Tokar Danuta - - - 1940 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
  Tokar Tadeusz - - - 1942 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
  Tokarska Maria - - - 1943 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Tokarski Jan - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
  Tołścik Barbara - - - 1940 - pos.nr6 / obw.wołogodzki
  Tołścik Sylwester - - - 1942 - Nalimow Ruczej / obw.wołogodzki
  Tomala x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Tomczyński Jan - - - 1940 - łagry na Kołymie
  Topola Franciszek - - - 1944 - obóz Sielce, obw. Riazański
  Topolski Jan - - - 1944 - Bułajewo
  Topolski (Tpolski) Andrzej - - - 1944 - Bułajewo,obw.kazachstański
  Toruniewski Józefa - - - 1943 - w Diegtiarce /obw.swierdłowski
  Tracz Mirosław - - - x - stacja Kruticha, r.reżewski
  Tracz Wacław - - - x - stacja Kruticha, r.reżewski
  Tracz Wiktoria - - - 1944 - Krutoj Klucz, Syberia
  Tracz Wojciech - - - 1941 - Krutoj Klucz, Syberia
  Trojanowski Jan - - - 1942 - Nowa Jeruda, Krasnojarski Kraj
  Trojnar Walenty - - - 1941 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Trusz Anna - - - 1942 - os.Otnisk Tobolski
  Trusz Antoni - - - 1942 - wiezienie-Syberia
  Trusz Bronisława - - - 1939/1940 - os.Otnisk Tobolski
  Trytek Ludwik - - - 1943 - Czułak-Kurgan, Kazachstan
  Trytek Walenty - - - 1944 - Czimkient, KazSRR
  Trzęsniowski Zdzisław - - - 1942 - Ozierki, rej. Taboryński
  Trzęśniowska Franciszka - - - 1943 - Ozierki, rej. Taboryński
  Trzęśniowski Celestyn - - - 1945 - Troick, obw. Czelabinski
  Tuła Anna - - - 1946 - Semipałatynsk, Kazachstan
  Tumiłowicz Helena - - - 1940 - koł.Czan-Czar, Kazachstan
  Turek Jakub - - - 1941 - m.Ciopsa k. Irkucka
  Turek Józefa - - - 1941 - m.Ciopsa k. Irkucka
  Turlej Marian - - - 1945 - m.Tatjenowka / Krasnojarski Kraj
  Tuszewicki Józef - - - 1943(?) - zesłaniec, WP
  Tuzinkiewicz Jerzy - - - 1942 - Karkin-Batasz
  Twardowski Konstanty - - - 1936 - areszt.NKWD……
  Tyczynski Tadeusz - - - 1942 - sow.Bolszewik, obw.semipałatynski
  Tymaszuk Maria - - - 1942 - Żołdowaj, Kazachstan
  Tymber Franciszek - - - 1945 - w transporcie…
  Ulianowa Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Umpirowicz Roman - - - 1951 - Usolje Sibirskoje, Syberia
  Umpirowicz Roman - - s.Władysława - 1951 - Usol
  Urbańska Benigna - - - 1944 - Kijały, Kazachstan
  Urbańska Stefania - - - 1942 - Połtawka,Płn.Kazachstan
  Usyk Michał - - - 1944 - Krasnouralsk
  Usyk Katarzyna - - - 1944 - Krasnouralsk
  Uzłowski Eustachy - - - 1943 - Pieczłag,Komi ASRR
  Uznański Jan - - - 1944 - koł.Deż-Kan /obw.dżambulski/ Kazachstan
  Wac Anna - - - 1941 - Władymirsk, rej. jenisiejski
  Wac Jakub - - - 1941 - Władymirsk, rej. jenisiejski
  Wac Mikołaj - - - 1942 - więzienie w Jenisiejsku
  Wachowska Zofia - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
  Wajkert Helena - - - 1940 - pos.Suśma
  Wajkert Marianna - - - 1941 - m.Kokornaja / obw.archangielski
  Wajs Joel - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
  Wakuluk Zofia - - - x - Rublowka, Kazachstan
  Walak Stefan - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
  Walczewska Helena - - - 1943 - Kargowina, r.biereznikowski
  Walczewski Michał - - - 1942 - Kargowina, r.winogradowski
  Walczuk Józef - - - x - Kotłas
  Wałęgowa Apolonia - - - 1940 - koł.Żarkul /obw. kustanajski
  Wanic czesława - - - 1941 - Pałagrudowo,obw.omski
  Warczuk Michał - - - 1939 - więź.w Bielsku
  Warmachowski Józef - - - 1939 - NKWD…
  Waryszewer Szyja - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
  Warzyńska Maria - - - x - Parabiel,obw.nowosybirski
  Wasilewska Maria - - - 1942 - Bystrówka,Kirgizja
  Wasilewska Maria - - - x - Lwowka, obw.nowosybirski
  Wasilewska Maria - - - 1942 - Bystrowka, Kirgizja
  Wasilewski x - - - 1941 - Dżambuł, Kazachstan
  Wasilewski Jan - - - x - Krasnojarski Kraj (?)
  Wasilewski Witold - - - 1942 - Kenimech,CW,14410
  Wasiukiewicz Józef - - - 1940 - więxź. w Prużanie (?)
  Wasyluk Czesław - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
  Wasyluk Władysław - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
  Wąs Michał - - - 1940 - Sybir
  Wąsewicz Danuta - - - 1940 - Zacharkowski Bor
  Wąsowska Emilia - - - 1942 - Akmolińsk, Kazachstan
  Wdowiak Helena - - - 1940 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
  Wdowiak Janina - - - 1940 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
  Wdowiak Michał - - - 1941 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
  Wende Eugeniusz - - - x - Czelabinsk
  Wiącek Eleonora - - - 1946 - Irtyszsk, rej. Pawłodarski
  Wichman Halina - - - 1940 - Kazachstan
  Widelski Leon - - - 1941 - Dzambuła, Kazachstan
  Widła Rozalia - - - 1944 - Bijsk, Ałtajski Kraj
  Widła Wanda - - - 1943 - Bijsk, Ałtajski Kraj
  Wiejak Jerzy - - - 1942 - Barnauł
  Wielgus Antoni - - - 1941 - Tułun, obw. Irkucki
  Wielgus Jadwiga - - - 1942 - Tułun, obw. Irkucki
  Wielgus Józef - - - 1942 - WP, zaginał
  Wielgus Waleria - - - 1941 - Tułun, obw. Irkucki
  Wienconek Eleonora - - - 1944 - Tomsk
  Wienconek Leon - - - x - Dołoń /obw.pawłodarski/Kazachstan
  Wierszyło Jadwiga - - - 1942 - Barnauł, Ałtajski Kraj
  Wierzbiniec Franciszek - - - 1942(?) - areszt.NKWD…
  Wierzbiniec Marian - - - 1943(?) - areszt.NKWD…
  Wierzbiniec x - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Wieśko Aleksander - - - 1939 - NKWD…
  Więcław Stanisław - - - 1942 - x
  Wiglusz Jan - - - 1942 - Taszkient
  Wiglusz Marcin - - - 1945 - w Mombasie
  Wilk Jan - - - ? - Zesłaniec, WP-Lenino
  Wilken Margarita - - - 1942 - KomiASRR
  Wilusz Aleksander - - - 1941 - Archangielsk
  Winniczek Józefa - - - 1943 - Błagowieszczenka.KazSRR
  Wiśniewski Mieczysław - - - 1941 - r.irtyszski
  Włodyka Genowefa - - - 1943 - Pawłodar,KazSRS
  Wnuk Maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Wodiczko Helena - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Wojciechowska Danuta - - - 1940 - Kokpiekty,obw.semipałatynski
  Wojciechowski Władysław - - - 1942 - posiołek 11, Ałtajski Kraj
  Wojciechowski Kazimierz - - - 1942 - m.Wieriużskoje Oziero /obw.archangielski
  Wojtasiewicz Tadeusz - - - 1941 - Lwów/więzienie na Łąckiej.
  Wojtylewicz Wacław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Wołek Teodor - - - 1943 - obw.kustanajski/Kazachstan
  Wołk Barbara - - - 1943 - Połtawka, Kazachstan
  Wołk-Łaniewska Bronisława - - - 1943 - obw.kokczetawski
  Wołk-Łaniewska Bronisława - - - 1943 - w.im.Gorkiego/Kazachstan
  Wołos Ludwika - - - ? - zesłaniec, WP-Lenino
  Wołos Ludwik - - - 1943 - zesłaniec, WP
  Wołosiewicz Natalia - - - 1944 - rej.Kaczyra, obw.pawłodarski
  Wołoszczak Agnieszka - - - 1941 - m.Minor / Jakucka ASSR
  Wołydyłło Danuta - - - ok..1942 - Wiszniowka, obw.akmoliński
  Wonka Stanisława - - - 1945 - w Starym Szpejerze Ukraina
  Wonka Waleria - - - 1944 - w Starym Szpejerze Ukraina
  Worobcowa x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Woszczek Jakub - - - 1942 - w Jemecku / obw.archangielski
  Woźniak Józef - - - 1941 - Tok-Mansaj, obw.aktiubinski
  Woźniakiewicz Anastazja - - - 1942 - Chim-Stroj, r.krasnouralski
  Wójcik Czesław - - - 1942 - Kermine, CM, 3-14-3
  Wróbel Roman - - - 1940 - zaginiony
  Wróblewska Marianna - - - 1943 - Zwienigorodka, KazSRR
  Wysocka ? - - - 1946 - Wołodarowka, KazSRS
  Wysocka Wanda - - - 1946 - Majkain-Zołoto /obw.pawłodarski
  Wysocki Szulim - - - 1942 - Ziadin,obw.samarkandzki
  Wysocki Feliks - - - 1943 - Majkain-Zołoto /obw.pawłodarski
  Wysocki Marceli - - - 1943 - Kazachstan
  Wysoczańska Anna - - - 1942 - koł.Kizył-Szarik k. Dzambułu
  Wysoczańska Franciszka - - - 1942 - w Dżambule / Kazachstan
  Wysoczański Edward - - - 1942 - Taszkient / Uzbekistan
  Wysoczański Józef - - - 1942 - w Dżambule / Kazachstan
  Wysoczański Józef - - - 1941 - pos.Czarnysz / obw.archangielski
  X Dzidzia - - - 1942 - sierociniec w r. dżowalińskim, UzbSRR
  X Michał - - - 1942 - sierociniec w r. dżowalińskim, UzbSRR
  X Rózia - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
  Zabojski Bronisław - - - 1941 - Ziadin, rej.pachtakorski,UzbSRR
  Zabojski Stanisław - - - 1941 - Ziadin, rej,pachtakorski,UzbSRR
  Zacios x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Zagajewicz Stefan - - - 1941 - Krasnojarsk
  Zagoździnski Tadeusz - - - 1945 - transport do łagrów
  Zagrobelny Michał - - - 1944 - st.Dżurun, ob..aktiubinski
  Zagrodnik Bronisława - - - 1942 - Ziadin, rej,pachtakorski,UzbSRR
  Zagrzewska Apolonia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zając Celina - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Zając Łucja - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Zając Maria - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Zając Mojsze - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zając Teresa - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Zającowna Krystyna - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zajączkowski Henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zajączkowski Marcin - - - 1942 - Plemsowchoz,s/s czkałowski
  Zaklukiewicz Maria - - - 1942 - Popereczka, Krasnojarski Kraj
  Zaklukiewicz Stanisława - - - 1941 - Popereczka, Krasnojarski Kraj
  Zakrzewska Helena - - - x - Uksora, obw.archangielski
  Zakrzewska Janina - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zakrzewska Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zaleska Joanna - - - 1951 - Chabarowski Kraj
  Załuska Tadeusz - - - 1944 - w Barnaule
  Zapała Janina - - - x - Stiepnoje/obw.dzambulski/Kazachstan
  Zapała Roman - - - 1940 - w Kopytowie/obw.archangielski
  Zapała Stanisław - - - 1943 - sow. Czok-Pak /obw.dżambulski /Kazachstan
  Zapałowicz Krzysztof - - - 1941 - lespunkt, obw.archangielski
  Zarołowska Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zarychta Maria - - - 1941 - Urgienicz, srednia Azja
  Zarzecki Piotr - - - 1944 - koł.Nowyj Put /obw.tiumieński
  Zarzycki Wojciech - - s.Wojciecha - 1944 - Pieremożec 6/obw.zaporowski
  Zawadzka x - - - x - Barnauł, Ałtajski Kraj
  Zawadzki Wincenty - - - 1940(?) - x
  Zawadzki Witold - - - x - Barnauł, Ałtajski Kraj
  Zawistowski Wiktor - - - 1941 - Archangielsk
  Zdobylak Szczepan - - - 1942 - Syktywkar, KOMI ASRS
  Zegzda Eugeniusz - - - 1942 - Bajdukow, r.Samarkandy
  Zegzda Władysław - - - 1942 - Bajdukow, r.Samarkandy
  Zelenfrojnd Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zębska Katarzyna - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
  Zębski Czesław - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
  Zębski Stanisław - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
  Zgłobicka Ryszarda - - - 1940 - Sybir
  Zgłobicki Stanisław - - - 1943 - Uzbekistan
  Zielinski Piotr - - - 1941 - Irkuck
  Zielińska Magdalena - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
  Zieliński Tadeusz - - - 1941 - IV Ferma/ obw.kustanajski/Kazachstan
  Zięba Zofia - - - 1941 - w Talicy / obw.świerdłowski
  Ziębla Helena - - - 1944 - w Pawłodarze
  Ziębla Jan - - - 1943 - w Pawłodarze
  Zimorowicz Aleksander - - - 1941 - Syberia
  Zimorowicz Regina - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
  Zimorowicz x - - - 1939(?) - areszt.NKWD….
  Zimorowicz x - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
  Zimowski Piotr - - - x - Katyn(?)
  Ziomek Maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
  Zipkowski Henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Złotkowska Halina - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Złotnicka Alicja - - - 1945 - Sorokino,Ałtajski Kraj
  Zmora Julian - - - x - pod Wałczem
  Zmora Marcin - - - 1941 - Ust Szysz, obw. Omski
  Zmora Maria - - - 1942 - Ust Szysz, obw. Omski
  Zontek Leopold - - - 1941 - Ogradna, obw. Irkucki
  Zontek Mela - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
  Zontek Weronika - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
  Zora Cecylia - - - x - w Mościskach k.Pawłodaru/Kazachstan
  Zorbachowska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zub Eugenia - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Zub Helena - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Zub Janina - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Zub Tomasz - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
  Zub Władysław - - - 1945 - koł. Kabsel, rej.abakański
  Zubrzycki Teodor - - - x - zesłanie x
  Zwarycz Michał - - - 1940 - Paczyna, obw. Archangielski
  Zweig Leopold - - - 1942 - Grizidubowo, rej.Samarkandy
  Zyga Katarzyna - - - 1945 - Zwienigorodka, Ukraina
  Zyga Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zygelberg Melania - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zygelberg Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zygurski Andrzej - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zylderszmir Liora - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Zyśko Bronisław - - - 1945 - B.Bukon, obw.semipałatynski
  Żabiełowicz Ludwika - - - 1954 - Reszoty, Krasnojarski Kraj
  Żak Katarzyna - - - 1941 - Kamionka, obw. Tiumeński
  Żak Ludwika - - - 1941 - Kamionka, obw. Tiumeński
  Żak Tadeusz - - - 1941 - Kamionka, rej.jurgiński
  Żedż Antoni - - - 1940 - w Gramatusze
  Żedż Eugenia - - - 1943 - w Gramatusze
  Żelazowski Józef - - s.Cezarego - 1943 - Kazłyk/obw.akmoliński
  Żelichowska Amila - - - 1942 - rej.Samarkandy
  Żmuda-Trzebiatowski Józef - - - 1940 - pos.Kwtok, obw.irkucki
  Żuczkowski Antoni - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
  Żukowska Helena - - - 1940 - Bobrysze,obw.archangielski
  Żurawski Stanisław - - - 1939 - ?
  Żydak Katarzyna - - - 1940 - Ozjero Zajskoje w Ałtajskim Kraju
  Żywicki Julian - - - 1942 - Bieriozowka, Krasnojarski Kraj.

  SUPLEMENT  24.08.09

  Jestem wnuczką Bronisława Kordońskiego. Cała rodzina Kordońskich została wywieziona 10.02.1940r.
  z ich majątku Piłatowicze koło Nowej Myszy ( majątek Piłatowicze graniczył z majątkiem Bałabanowicze oraz z folwarkiem Skuplin tj. kolo Baranowicz) do specposiołku Południewica w Gorkowskiej Obłastii - poczta Łubtiuk, tam zmarły z głodu siostry mojej mamy - Franciszka i Zofia.
  Pracowali w tajdze. W końcu 1941r. dostali pozwolenie wyjazdu na południe i znaleźli się w Uzbekistanie. Pracowali w kołchozie Askar skąd w lutym Bronisław Kordoński z synem Piotrem poszli do Armii Andersa i wysłano ich do obozu w Guzar. Tam obaj zmarli. Niestety na tablicach Cmentarza Wojskowego widnieje tylko junak Piotr Kordoński.
  Tadeusz, Edward i Filip wyjechali z sierocińcem Andersa do Południowej Afryki.
  O śmieci ojca i brata a także o losach sierot wywiezionych z Uzbekistanu moja mama dowiedziała się juz w Polsce po długich poszukiwaniach przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Kairze dopiero w 1949 roku.
  Moja mama ze swą matką Pauliną pracowały w Bucharze skąd wróciły w 1947 roku do Polski. Babcia zmarła w 1956 roku.
  To historia. Moja mama ma 85 lat.

  Elżbieta Kurkiewicz z Kordońskich

   
  29.09.2011

  W wykazie zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956 nie znalazłam nazwiska mojej babci Marii Sałamaj, która zmarła i została gdzieś tam pochowana i nigdzie nie mogę znależć gdzie.
  I może dla szukających rodzin podam   rodziny, które zostały wywiezione i może ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, pamiątki...
   
   
  Sałamaj Maria z domu Rudnicka ur. 1909  córka Jakuba i Marii Więcław      -Dżambułska obł. Dżambulski rej,, k/z Pułat-Koszczi        
  dzieci:  Stanisław   ur. 1927
               Władysław   ur.1929
               Antoni    ur.1931
               Eugeniusz   ur.1933
               Bolesław   ur. 1937
               Stefania    ur.  1935
               Wanda   ur. 1941
             mąż  Józef,  szeregowy syn Jana i Agaty Ćwikiel
            
   
  Sałamaj Anna z domu Rudnicka ur. 1909  córka Jakuba  i Marii Więcław     -  Dżambułska obł. Dżambulski rej,, k/z Pułat-Koszczi        
   
  dzieci: Edward  ur. 1925
  Marian  1927
  Mieczysław 1928
  Tadeusz 1929
  Bronisław 1931
  Helena  1932
  Stanisława 1934
  Czesława 1936
  mąż Franciszek szeregowy   - syn Jana i Agaty Ćwikiel
   
  Agata Sałamaj
   


  27.11.2011

  Szanowny panie,chce podziekowac za pana wysilek upamietnienia ludzi zmarlych na sybirze(wykaz zmarłych polskich zesłańców...).dodam do listy 3 nazwiska osob zmarlych w borzowie.sa to:
  1) Maria Zielonka ur.w senkowie kuropatnickim w 1927 roku; zmarla z glodu w maju 1942 w wieku 15 lat-siostra mojego ojca inz.wladyslawa zielonki corka franciszki(z domu wieckowicz)i wojciecha zielonki
  2) Piotr Wieckowicz ur.1868,zmarl w 1941 -dziadek mojego ojca po stronie matki
  3) Maria Wieckowicz (z domu urban,corka marty i franciszka urbana )ur1880 zmarla w 1940 roku babcia mojego ojca po stronie matki.
  Moim cichym pragnieniem jest odnalezienie ich grobow w borzowie,ale nie wiem czy to mozliwe...
  inf.  Lucjan Juliusz Zielonka 


   
  27.11.2011

  Grabsztunowicz Jan urodzony 1884 r. w Podmerecz parafia Tugiele, Litwa. Wywieziony z rodziną w 1951 r na Sybir do osady Podgornoje obw. Tomsk zmarł tam w 1956 roku.
  Załączam również do wykorzystania skany dość unikalnych dokumentów z wywozu na Sybir, zdobytych z archiwum Litwy.
  Jest to dokument przekazania rodziny do składu pociągu i dokument wybycia z Sybiru zmarłego dziadka Jana Grabsztunowicza, który został pochowany w Podgornoje obw. Tomsk.
   
   
  inf.  Romuald Grabsztunowicz


  27.04.2012
  Mieczysław Ryszkowski, ktory zmarl 19 marca 1942 w Czirakczi, Uzbekistanie, z przeczyny Tyfusu Plamistego

  inf. Barbara A. Ryszkowska 29,04,2012

  03.02.2013

  Z posiadanych przeze mnie informacji: w Mieżdugrance zmarła Hada Anna (pisana przez samo"h' i chłopiec, którego imienia nie pamiętają członkowie mojej rodziny. Ponadto zmarła tam Zofia Kawalec i jej córeczka też Zofia, które zmarły tuż po porodzie w 1943 roku.

  inf. Anna-Pisarek-Walendziak


  09.05..2013
   
  Na liście nie znalazłem:
  Jastrzębski Józef (mój dziadek) z tego co wiem zmarł w szpitalu na tyfus, w Muraszi (Autonomiczna Republika Komi) zimą lub wiosną 1942r.
  Jastrzębski Mieczysław (syn Józefa) urodzony w 1938 r zmarł na płuca wiosną 1943 r w Muraszi lub w miejscowości Bezbożnik (Autonomiczna Republika Komi).
  Zostali oni z resztą rodziny wywiezieni 10.02.1940 roku z osady Mogiła, koło Krasnego, pow. Złoczów, woj. Tarnopolskie

  inf. Janusz Jastrzębski

     20 styczeń 2009 r. - 14 lipiec 2014 r. 

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005