<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Budujemy Dom Rodzin Stankiewiczów

 • Wstęp
 • Włocławek
 • Wileńszczyzna
 • Warszawa i Płońsk
 • Działdowo
 • Poznań
 • Tarnopol, Olsztyn, Toruń, Warszawa
 • Wileńszczyzna – Czarnożyły, Igołomie, Miechów, Sterławki Wielkie, Giżycko, Lublin, Reszel
 • Mazowsze k/ Lipna, Łążyn, Gdynia, Warszawa
 • Ukraina; Radoszyce; Lublin
 • Wileńszczyzna – Nowa Wilejka, Wilno, Winkowce, Gdynia, Łódź
 • Sędziszów i Gniewięcin
 • Mieczyno
 • Chorzow k/ Mołodeczna, Mińska
 • Bobrujsku, Stańków i Chmielniki k/ Mińska
 • Wileńszczyzna - Szwedy oraz Lublin, Chełm
 • Zbaraż
 • Magierów pow. Rawa Ruska
 • Wadowice
 • Informacje od Czytelników
 • Warszawa (Mokotów)
 • Pilzno
 • Piotrkowice gm. Bejsce
 • Warszawa, Sankt Petersburg, Łotwa
 • Nadbory woj. podlaskie
 • Przemyśl
 • Rypin


 • Wileńszczyzna - Szwedy
  oraz Lublin i Chełm
   

   

  Niestety, nie posiadam o nich bliższych informacji i nie bardzo wiem, gdzie mógłbym próbować je znaleźć. Może Pan mi coś podpowie?

   

  Marcin Stankiewicz Aniela Stankiewicz

                 (ur. ok. 1860)                                      (ur. ok. 1860)

             ↓                                                ↓     

  Katarzyna Dobkiewicz          Urszula Stankiewicz

       z d. Stankiewicz

   (ur.??, Szwedy?)                    (ur. 28.08.1885, Szwedy)

  (zm.??, ok. Lublina)                (zm. 01.04.1962, Chełm)

  Niestety, nie wiem, czy Aniela i Marcin Stankiewiczowie mieli oprócz tych córek jeszcze jakieś dzieci.

  Katarzyna Stankiewicz wyszła za maż za Jana Dobkiewicza i jej potomkowie żyją do dziś (wszyscy są mi znani). Przed wojną miała herbaciarnię w Wilnie, a po wkroczeniu Rosjan, kiedy jej ją zabrali, pracowała w jakimś kasynie wojskowym.

  Urszula Stankiewicz zmarła bezpotomnie i niezamężnie. Urodziła się w miejscowości Szwedy (w akcie zgonu napisane jest „Szwedy, ZSRR”). Ponieważ przed 1939 rokiem cała rodzina mieszkała w Wilnie i jego okolicach domniemam, że również Aniela i Marcin Stankiewiczowie musieli mieszkać w tych okolicach – być może – przynajmniej przez pewien czas - we wspomnianej wyżej miejscowości Szwedy. Problemem jest fakt, że na wileńszczyźnie było kilka miejscowości o tej nazwie:

   

  Szwedy gm. Plussy pow. Brasław par. Plussy
  Szwedy gm. Prozorki pow. Dzisna par. Prozorki
  Szwedy gm. Lebiedziew pow. Mołodeczno par. Bienica
  Szwedy gm. Kozłowicze pow. Wilejka par. prawosł. Hanuta
  Szwedy gm. Rzesza pow. Wilno-Troki par. Suderwa

   

  Czy ma pan pomysł gdzie szukać aktów tych parafii?
  Andrzej Dobkiewicz

  ando66@interia.pl

  22 październik 2008 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005