<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Budujemy Dom Rodzin Stankiewiczów

 • Wstęp
 • Włocławek
 • Wileńszczyzna
 • Warszawa i Płońsk
 • Działdowo
 • Poznań
 • Tarnopol, Olsztyn, Toruń, Warszawa
 • Wileńszczyzna – Czarnożyły, Igołomie, Miechów, Sterławki Wielkie, Giżycko, Lublin, Reszel
 • Mazowsze k/ Lipna, Łążyn, Gdynia, Warszawa
 • Ukraina; Radoszyce; Lublin
 • Wileńszczyzna – Nowa Wilejka, Wilno, Winkowce, Gdynia, Łódź
 • Sędziszów i Gniewięcin
 • Mieczyno
 • Chorzow k/ Mołodeczna, Mińska
 • Bobrujsku, Stańków i Chmielniki k/ Mińska
 • Wileńszczyzna - Szwedy oraz Lublin, Chełm
 • Zbaraż
 • Magierów pow. Rawa Ruska
 • Wadowice
 • Informacje od Czytelników
 • Warszawa (Mokotów)
 • Pilzno
 • Piotrkowice gm. Bejsce
 • Warszawa, Sankt Petersburg, Łotwa
 • Nadbory woj. podlaskie
 • Przemyśl
 • Rypin

 • Przemyśl
   

  Poniżej opiszę moje związki z rodzina Stankiewiczów.
  Informację pochodzą od mojej babki Janiny Bojczuk, z domu Karelus. (1912-1999)
   
  Rodzina Stankiewiczów trafiła w okolice Przemyśla po powstaniu styczniowym, uciekając z Litwy przed represjami rosyjskimi. Wiadomo mi o trzech osobach które wtedy przyjechały, tj. Michał Stankiewicz, który zatrudnił się w majątku w Dubiecku jako nadzorca - agronom, zajmował się też kowalstwem, był bardzo wysoki(ok 190 cm), jego brat, którego imienia nie znam był księdzem, z czasem został proboszczem w Dynowie, była również siostra, która wżeniła się w rodzinę Bodnarów - mieli majątek w Harcie, Bachórzu. Michał Stankiewicz miał córkę Annę, która wyszła za mąż za Kusia, imienia nie znam, a potem za Tomasza Karelusa (ok. 1909 r.) majstra kolejowego pochodzącego w Lanckorony. Zamieszkali w Przemyślu, mieli dwie córki Józefę (1910 - 1957)i Janinę (1912-1999). Z pierwszego małżeństwa Anny Stankiewicz z Kusiem urodziła się córka Stanisława, nauczycielka (1905 - 1972). Józefa wyszła za mąż za Ludwika Bojczuka, oficera 38 p.p. w Przemyślu z którym miała syna Andrzeja (1934-1981), mojego ojca.
  Bogusław Bojczuk

      

  14 marzec 2013 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005