<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin

 • Obszary migracji Stankiewiczów
  (opracowanie własne)


  Rysunek obrazuje domniemane rozprzestrzenianie się osób na przestrzeni dziejów - sporządzony na podstawie wypisów z różnych dokumentów -
  obejmuje tylko pierwszy zapis z danego rejonu, który znalazłem w źródłach ...

  1470 – pierwszy zapis z wymienionym nazwiskiem Stankiewicz

   

  1517 – Stankiewicz Paweł z powiatu kowieńskiego

  1528 – Stankiewicze w rejestrach poboru do wojsk WKL

  1597 – Stańkowicz Maciej – komornik zamku łęckiego

   

  1648 – Stankiewicz herbu Wadwicz – województwo mscisławskie i mińskie

  1657 -  Stankiewicze zmarli z wiosek Hłazów i Dymów w pow. Starodubowskim

  1658 -  Stankiewicz Justyna z wsi Rewiatycze i Sobole, w woj. brzeskim

  1661 – Stankiewicz Jan – horodniczy w powiecie mścisławskim

   

  1740 – Stankiewicz Józef – Kcynia

  1772 – Stankiewicze z okolic Brodnicy wg. Spisu ludności w zachodnich Prusach

  1785 – Stankiewicz Wawrzeniec – Kucice

   

  1801 – Stankiewicz Franciszka - Połaniec

  1814 – Stankiewcz Józef – Kraków

  1816 – Stankiewicz Grzegorz – Słupia k/Kępna

  1854 – Stankiewicze w Warszawie

   

  1924 – Stankiewicz Antoni - Kulików

  1929 – Lwów- Księga Adresowa  18 stycznia 2005 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005