<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin


 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz

   

   

  Prof. K. Rymut w „Nazwiskach Polaków” podaje, że nazwisko po raz pierwszy odnotowano w zapisach z 1470 roku, a składa się z nw członów

   

     Stan – ki + ewicz 

   

  Stan – (z roku 1136) od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz ew. od czasownika „stanąć”.

  Stan – prasłowiańska nazwa namiotu, stanicy, chorągwi (Bruckner – „Słownik etymologiczny”)

  Stanowić – w dawnej polszczyźnie – rozbijać namioty

  Końcówka – ewicz – używana była dla określenia „syna Stanisława”, lub - „młodego Stanisława”

   

  Nazwisko można uznać także za pochodzące od popularnej nazwy miejscowej Stanki.

  Nazwy miejscowe :

  * Stanie - dobra w byłym. powiecie rossieńskim, gm. Kołtyniany 

  * Staniec (albo Stanice, też Stanitz) - dobra i wieś w powiecie rybnickim, par. kat. Ruda.

  * Stanek - uroczysko w powiecie białostockim, gm. Gródek.

  .

   

  Można doszukiwać się też związków genezy nazwiska z rzeczownikiem stanek:

  Słownik warszawski (1915 r., t. VI, s. 390) głosi, iż było to : 1. mieszkanie, 2. kwatera, namiot, przybytek ("w obozie krzyżackim, a w stankach ich nalezione były rozmaite rzeczy").

   


  W książce Polska Encyklopedia Szlachecka wydanej w 1938 r. w opracowaniu Dr. fil. S.J. Starykonia - Kasprzyckiego i księdza Michała Dmowskiego, wykazano 5 gniazd rodzinnych:

  1. STANKIEWICZE - herbu Bończa 1567 r.; 1862 r. w powiecie mińskim. Tatarzy chrześcijanie, gałąź Oskiewiczów. Ich protoplastą był kniaź Oskiewicz, ojciec Bogdana, zapisanego w popisie z r. 1567

  2. STANKIEWICZE - idący od Billewiczów, herbu Mogiła 1500 r.; 1782 r. powiat rosieński; 1842 r. powiat wołyński; 1844 r. powiat lwowski. Z tej rodziny Jan 1646 r. MIP

  3. STANKIEWICZE - herbu Wadwicz 1500 r.; Stankiewicze lidzcy, mścisławscy i mińscy

  4. STANKIEWICZE - herbu własnego - nobilitowani w 1790 r.

  5. STANKIEWICZE - 1470 roku, nowogórdzkie. Tatarzy muzułmanie, gałąź Jałoinów Ałczynów. Ich protoplastą był Bońko v. Bogdan, zapewne wnuk Jałoira, który koło r. 1470 otrzymał w nadanie część Mondzina w powiecie nowogródzkim zwanym Zającewszczyzną

   

  (według mojej skromnej sugestii: zatem potomkami najstarszego rodu Stankiewiczów w linii prostej, powinni być dzisiejsi muzułmanie noszący to nazwisko, a możliwe że Romowie. Nie mniej wydaje się być wielce prawdopodobnym, że na przełomie XV i XVI wieku wyodrębniły się dwie główne linie: jedna - pozostająca przy wierze muzułmańskiej, a druga chrześcijańska, lecz trudno znaleźć podział "terytorialny" tychże gałęzi. Można tylko domniemywać, że "bogatsi" poszli za "Panami" z Polski i przyjęli bardzo szybko chrześcijaństwo i wiążące się z tym szlachectwo, a drudzy - mniej zamożni - pozostali przy wierze dziadów.. - pamiętajmy jednakże, że rozważamy czasy odległe o ok 500 lat, a nie dzień dzisiejszy !)

     Miejscowości na Białorusi

  Name

  Region

  Country

  Lat

  Long

  Elev Ft.

  Pop Est

  Stan

  Mahilyowskaya Voblasts'

  Belarus

  54.2461111

  30.9105556

  570

  2969

  Stan'chyki

   

  Belarus

  54.9666667

  26.4333333

  639

  2044

  Stan'ki

  Vitsyebskaya Voblasts'

  Belarus

  54.9163889

  30.0194444

  515

  1789

  Stan'kovo

   

  Belarus

  53.6333333

  27.2166667

  613

  4732

  Stan'kovo

  Homyel'skaya Voblasts'

  Belarus

  53.2222222

  30.0611111

  469

  1741

  Stanki

   

  Belarus

  53.6333333

  27.9833333

  561

  2855

  Stankoviche

   

  Belarus

  55.6333333

  26.6833333

  495

  1647

   


   

  W książce Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w

  Boniecki wspomina o:

   

  a/ Paweł i Jerzy Stankiewicz – z powiatu kowieńskiego - 1517 r.

  b/ Paweł z żoną Jadwigą i synem Wojciechem – 1524 r.

  c/ Jerzy pozostawił syna Jan

  d/ Wojciech pozostawił dwie córki Helenę żonę Olechny Bokeja i Urszulę żonę Aleksandra Tarnowskiego.

  e/ ww. córki procesowały się o dobra Diawiłtowo z wujem swoim Janem Junewiczem St.

  f/ bojarowie wileńscy – Mikołaj – 1537, Szczastny – 1541, Stanisław – 1541, Andrzej – 1546 (Bohdanowszczyzna), Juri syn Wencława – 1547

        

            TARCZA HERBOWA "MOGIŁA"

  Czyżby "prototyp"? (Muzeum Czartoryskich w Krakowie - jedna z 17 pieczęci na ruskim dokumencie z XVI w.- nieznany herb - książka: Piekosiński Fr. "Heraldyka polska wieków średnich" Kraków 1899   a może raczej taki:
                      

  Okolski notuje z Sokala notuje herb wyobrażający chorągiew Radwanową atoli bez środkowej strefy, natomiast u bocznych stref u dołu przyczepiono po jednym krzyżyku w ukos (tamże)

   TARCZA HERBOWA "WADWICZ"

  "Wadwiczowie": ma być tarcza w słup na dwa przedzielona pola, w niej dwa pstrągi, jeden w polu białem, drugi w czerwonem. Nie zna tego herbu rola marszałkowska z r. 1461, ale zna go herbarz arsenalski, który kładzie czerwonego pstrąga w prawem polu białem, a białego pstrąga w lewem polu czerwonym. Pstrągi ułożone są w słup nieco łukowato i grzbietami do siebie zwrócone. Z zapisek średniowiecznych, tego herbu dotyczącego, najstarsza z roku 1404, opisuje dokładnie nie tylko herb sam, ale i klejnot. Wedle tego opisu klejnot przedstawia trzy szprychy kołowe, każden z dzwonem, a na każdem dzwonie pióropusz z piór kokotowych.
     
  Z pieczęci średniowiecznych z tym herbem, znamy tylko dwie, mianowicie Jana Mężyka z Dąbrowy, najwyższego cześnika nadwornego i starosty ruskiego generała z r. 1427 oraz Pietrasza Montygierdowicza, bojara litewskiego z r. 1432, syna Piotra Montygierda, który na zjeździe horodelskim r. 1413 herb wadwicz na siebie i dom swój przyjął. Wszelako na pieczęci Montygierdowiczów pstrągi ułożone są odwrotnie, że pyskami i ogonami do siebie, a grzbietami od siebie są zwrócone, formując niejako pierścień. 
                         
  Piekosiński Fr. "Heraldyka polska wieków średnich" Kraków 1899

            W LINKU tekst legendy herbowej !


   


   


  W książce Rody rycerskie w Wielkim Księstwie Litewskim „ – J. Ciechanowicz,

  wspomina o Stankiewiczach herbu Mogiła, Bończa, Wadwicz (a w XV w – Leliwa II)

  Ø       Jan Mikołaj – pisarz litewski zm. 1657r., teodor – cześnik oszmiański i

  Ø       Stefan – cześnik miński – obaj z roku 1697


   
   Pozwole sobie zacytowac wypowiedź "Kenny"-ego z Forum dyskusyjnego:

  "W czasie ,kiedy carat zajmował się weryfikacją polskiej szlachty w XIX wieku, zgłosili się tylko Stankiewicze spod herbu MOGIŁA. Wobec okoliczności okupacji naszych ziem w tym czasie nie należy przywiązywać do tego dużej wagi, gdyż jak mniemam połowa polskiego szlachectwa odpuściła sobie te zabiegi i w konsekwencji nie została włączona do publikacji ogłoszonej w 1851 roku. Dalsze dzieje Polaków zupełnie zatarły ich pochodzenie. Jeśli idzie zaś o to, skąd się wzięli Stankiewicze na Mazowszu, to moja wersja jest następująca: przybyli oni z Litwy, gdzie byli nobilitowani w 1516 roku pod herbem WADWICZ. Dla pełnej jasności podam, że ich pierwotne nazwisko brzmiało Stańkiewicz."

   

  A sto lat wcześniej pojawiły się:„…akty wystawione w Horodle 2 października 1413 r. Wprowadzono nimi nowy podział administracyjny Wielkiego Księstwa Litewskiego na województwa wraz z urzędami wojewodów i kasztelanów. Najdonioślejszym jednak dokumentem był zbiorowy akt adopcji znaczniejszych przedstawicieli możnowładztwa litewskiego do polskich rodów heraldycznych.Ogółem przedstawiciele 47 polskich rodów heraldycznych adoptowali swoich litewskich braci herbowych. Na Litwę przeniesione zostały następujące znaki heraldyczne …Wadwicz.”


   

   


   
  Nazwisko pojawia się w
  różnych opracowaniach:

   

  ·         Herbarz szlachty witebskiej 

  ·         Herbarz Orszański, Witebsk 1900

  ·         Herbarz polski, Boniecki Adam t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (1899-1913)

  ·         Mały herbarz nowogrodzkiej szlachty

  ·         Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Cz. Malewski.  Wydawnictwo CZAS

  ·         Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867). Wykaz nazwisk wg książki pod tym samym tytułem opracowanym w 5-ciu tomach (Warszawa 2000) w serii Szlachta polska. Publikacja wydana we współpracy Wydawnictwa DiG, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

  ·         Herbarz Wołyński

  Uwaga: w Piekosiński Fr. "Heraldyka polska wieków średnich" Kraków 1899 - znalazłem wzmiankę o herbie Waldorf zwanym Nabra, którego zapiska z roku 1455 zowie - STAŃCZOWIE. Pieczęć z tym herbem jest tylko jedna, mianowicie Peregryna sedziego ziemskiego sieradzkiego
  z r. 1370.   


  12 luty 2005 r. - 24 maj 2006 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005