<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część III

 • Spis poległych i zmarłych 1863 - 64
 • Tatarzy polscy
 • Wykaz wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim - 1825 r.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w połowie XIX w.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 1
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 2
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 3
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz.4
 • Lista oficerów Brygad Legionowych z 1916 r.
 • Drobna szlachta na Podlasiu w XVI w.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.- Lista nazwisk
 • Nieznana szlachta polska A - J
 • Nieznana szlachta polska K - M
 • Nieznana szlachta polska N - S
 • Nieznana szlachta polska Ś - Ż
 • Podróże historyczne po ziemiach polskich
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > A - C <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > D - I <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > J - K <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > L - N <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > O - R <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > S - T <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > U - Ż <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > Statystyka <
 • Powiaty wg. Słownika z r. 1880
 • Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
 • Biskupstwo Wileńskie
 • Ormiańskie Rody Szlacheckie
 • Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918
 • Szlachta powiatu Oszmiańskiego


 • POPIS WOJENNY ZIEMIAN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1528 r.
  Parafie w województwie podlaskim w XVI w, których nazwy występują w opracowaniu - (zaznaczenie własne)


  W książce Aleksandra Jabłonowskiego „Podlasie, XVI w., Statystyka”  wyd. 1910 przedstawiono nie tylko obraz historyczno-geograficzny Podlasia, ale również zamieszczono regestr wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego dla powiatu bielskiego. W nim odnalazłem wiele wpisów dotyczących osób o blisko brzmiącym do nazwiska Stankiewicz. Przykład tegoż regestru dobitnie świadczy o powstawaniu od-imiennej formy nazwiska. Zapewne poprzez chęć wyróżnienia poszczególnych osób, wprowadzono formę zapisu z końcówką „–wicz”, zresztą charakterystyczną dla prawie wszystkich wpisów, a oznaczającą z reguły syna ojca o danym imieniu, Stąd pojawia się w spisie wiele Tomk-owiczów, Jakub-owiczów itp. nazwisk.

  Pojawiają się także, co prawda jeszcze dość nieliczne, przezwiska i dodatkowe dookreślenia osoby np. Zastawnik, Krupin, Czastnik itp. które mogły, dla potomków tejże osoby, być już nazwiskiem.

  Ciekawym zjawiskiem jest udział poszczególnych nazwisk w całości osób. Przedstawia to wykres:


  Ilość osób o określonym nazwisku w Popisie Wojennym Województwa Podlaskiego w roku 1528 - w promilach  (opr. własne)

   

   

  Sądząc z ilości oraz rozłożenia osób posługującymi się  początkowymi formami naszego nazwiska (czasem pozostających także do naszych czasów) niekoniecznie były to osoby, w tamtym czasie, ze sobą spokrewnione, ale oczywiście wykluczyć tego, z całą pewnością, nie można.

  Można zatem wysunąć śmiały wniosek, że na początku XVI w. „narodziło” się całkiem z nienacka wiele rodzin o naszym nazwisku, czasem może w ogóle ze sobą nie skoligaconych, a jedynie wyróżniających się pisownią od-imiennego nazwiska, przypisanego z imienia po ojcu Stanisławie...

   

  Biorąc pod uwagę charakterystycznę cechę nazwiska i to, że nazwiska mogły się pojawić niezależnie w dwóch lub więcej miejsc tj. np. w XIVw. w zapisach litewskich oraz powstawać w wyniku od-imiennego przyjmowania nazwisk dla celów określenia tożsamości na terenie Podlasia w XVIw., możemy przyjąć założenie, że dzisiejsi Stankiewicze są potomkami kilku zupełnie niezależnych rodzin i nie wykazywali bezpośredniego pokrewieństwa ze sobą.

   

  Mniemam, że unazwiskowienie na Podlasiu wystepowało na drodze konieczności wykazania tożsamości ziemian zamieszkujących tamte rejony w XVIw., a z powodu niezwykłego rozdrobnienia majątku pojawiło się wiele blisko-brzmiących nazwisk, często we wsiach oddalonych od siebie o wiele kilometrów.  31 sierpnia 2006 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005