<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach

 •  

  Spis członków zwyczajnych

  Towarzystwa Szkoły Średniej w Komarnie

  powiat Rudki


    w roku szkolnym 1912/1913


  Zestawił :

  Piotr Wiernik, w oparciu o  „Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Średniej  oraz  Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Polskiego z prawem publiczności w Komarnie , na rok szkolny 1912/1913

   (brak miejscowości przy nazwisku oznacza zamieszkanie w Komarnie)

   

  Adamowicz Tomasz majster murarski

  Astman Ichel budowniczy

  Bal Stanisław właściciel dóbr w Tuligłowach

  Biederman Adam kasjer zarządu dóbr hr Lanckorońskiego w Chłopach

  Biegeleisen Markus kupiec

  Blauer Teodor dr lekarz

  Bocheński Romuald urzędnik rady powiatowej w Rudkach

  Bones Leib kupiec

  Brückman Ludwik dr właściciel dóbr w Monastercu

  Chimiak Mikołaj c k oficjał podatkowy

  Czajka Ignacy majster murarski

  Dam Josel kupiec

  Dam Samuel Aron kupiec

  Danczes Juer kupiec

  Delimat Jan nauczyciel ludowy

  Dromelschläger Kalman dyrektor banku

  Dubniowski Szymon posłaniec sądowy

  Fern Abraham kupiec

  Fern Mejer kupiec

  Frydel Władysław ksiądz kanonik I dziekan

  Fürst Jakub nauczyciel

  Garnowski Maciej budowniczy

  Garnowski Jan majster murarski

  Göttinger Ludwik c k radca naczelnik sądu

  Hartmann Jakub c k kancelista sądowy

  Hobler Tytus dr c k radca i naczelnik sądu w Rudkach

  Hort Jakub kupiec

  Hort Ozyasz kupiec

  Jakobi Ludwik c k kancelista sądowy

  Jakóbczak Stanisław ksiądz katecheta

  Karst Leon Franciszek c k notariusz

  Klarfeld Jonasz kupiec

  Klimowicz Mikołaj oficjant sądowy

  Koch Simche kupiec

  Komorowski Stanisław majster murarski

  Kowarzyk Kazimierz c k poczmistrz

  Krell Adolf weterynarz

  Kucharski Jan nauczyciel ludowy

  Kudelski Bolesław c k starosta w Rudkach

  Kurpiel Władysław organista

  Lezer Izrael kupiec

  Lisowska Antonina kierowniczka szkoły żeńskiej

  Łabaziewicz Jan oficjant sądowy

  Metanomski Adolf aptekarz i burmistrz

  Michalska Anna nauczycielka w Łowczycach

  Michułka Jan włościanin ( rolnik) w Chłopach

  Newelski Jan respicjent straży skarbowej

  Niespiał Jan nauczyciel ludowy

  Niezgoda Józef dozorca przy regulacji ( rzek ?).

  Nesterowicz Zygmunt solicitor (doradca) adwokacki

  Nowak Jan dyrektor gimnazjum

  Nussenblatt Fryderyk dr adwokat krajowy

  Pabian Andrzej c k sekretarz skarbu w Rudkach

  Panas Antoni oficjant sądowy

  Partykiewicz Józef majster stolarski

  Piasecki Władysław c k sędzia

  Piotrów Grzegorz zastępca burmistrza

  Prochal Tomasz c k sędzia

  Radlewski Franciszek dr adwokat krajowy

  Rojecki Włodzimierz inżynier

  Róg Kazimierz kupiec

  Rupp Henryk dzierżawca dóbr w Porzeczu

  Schönfeld Aschel kupiec

  Segal Salomon właściciel piekarni

  Seja Alfons inżynier prywatny w Horożance Wielkiej

  Seniów Bazyli kierownik szkoły ludowej w Chłopach

  Skarbek Aleksander hr., dr właściciel dóbr i marszałek powiatowy w Rudkach

  Smalec Andrzej majster murarski

  Sommer Jan właściciel realności

  Spiegler Mojżesz kupiec

  Sufrin Jakub Mojżesz rabin kupiec

  Surówka Karol dyrektor powiatowej kasy oszczęd w Rudkach

  Światłowski Józef nauczyciel gimnazjalny

  Szczurowski Alfons nauczyciel gimnazjalny

  Talenta Karol buchalter powiatowej kasy oszczęd w Rudkach

  Tobiaszek Wojciech dr lekarz

  Trojanowski Wojciech rządca dóbr w Monastercu

  Urbanowicz Antoni oficjant podatkowy

  Verstaendig Leon c k kancelista sądowy

  Wechsler Samuel dyrektor związku kredytowego

  Węgrzyniak Władysław kierownik szkoły ludowej

  Weingarten Abraham c k oficjał sądowy

  Weinstock Nuchem dr kandydat adwokacki

  Wierzbicki Józef szewc

  Wildstein Marek c k kancelista sądowy

  Wiśniewski Stanisław nauczyciel

  Zbrożek Bohdan kandydat adwokacki w Rudkach

  Żelazny Eugeniusz egzekutor podatkowy
     30 październik 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005