<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach

 •  

  Uczniowie  Polskiego Gimnazjum Prywatnego z prawem publiczności w Komarnie

  powiat Rudki

   w roku szkolnym 1912/1913 i uzyskane przez nich lokaty na koniec roku szkolnego 


  Zestawił : Piotr Wiernik w oparciu o Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum

  Bej Piotr klasa II - Uzdolnieni

  Borgman Józef klasa I - Uzdolnieni na ogół

  Buchta Zdzisław klasa II - Uzdolnieni

  Cygan Grzegorz klasa I - Uzdolnieni na ogół

  Dubaniowski Mieczysław klasa II - Uzdolnieni

  Dżugaj Michał klasa I - Chlubnie uzdolnieni

  Fernówna Scheindla klasa II - Uzdolnieni

  Gąsior Władysław klasa II - Uzdolnieni

  Gerstman Józef klasa I - Uzdolnieni na ogół

  Göttingerówna Helena Józefa Anna klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Harasymów Adolf klasa I - Chlubnie uzdolnieni

  Harasymów Stanisław klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Harhala Władysław klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Ira Jan klasa I - Uzdolnieni

  Jacyk Stanisław klasa I - Uzdolnieni

  Kanaś Władysław klasa I - Chlubnie uzdolnieni

  Kasprzyszak Maciej klasa II - Uzdolnieni

  Kogut Stanisław klasa II - Uzdolnieni na ogół

  Kuta Bronisław klasa II - Uzdolnieni

  Liberwertówna Sara Reisel klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Łabaziewicz Mieczysław klasa II - Uzdolnieni

  Maziak Adam klasa I - Uzdolnieni

  Mazur Franciszek klasa I - Uzdolnieni

  Michułka Władysław klasa I - Uzdolnieni na ogół

  Miziniak Franciszek klasa II - Uzdolnieni

  Nawelski Władysław klasa I - Uzdolnieni na ogół

  Nowakowski Tadeusz klasa II - Uzdolnieni

  Partykiewicz Edward klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Piliński Kazimierz klasa II - Uzdolnieni

  Piotrów Bronisław klasa II - Uzdolnieni

  Przyszlak Karol klasa I - Chlubnie uzdolnieni

  Rataj Tomasz klasa II - Uzdolnieni na ogół

  Rauch Adolf klasa II - Uzdolnieni

  Rychlewski Julian klasa I - Chlubnie uzdolnieni

  Rychlewski Włodzimierz klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Sabatowski Tadeusz klasa II - Uzdolnieni

  Schönfeld Manes klasa II - Uzdolnieni

  Schubert Szymon klasa I - Uzdolnieni na ogół

  Schwariz Aron klasa II - Uzdolnieni

  Segal Leib klasa II - Uzdolnieni

  Smalec Bronisław klasa I - Uzdolnieni

  Stengel Dawid klasa II - Uzdolnieni

  Sternberg Samuel klasa I - Uzdolnieni

  Szydełko Mateusz klasa II - Chlubnie uzdolnieni

  Wajda Władysław klasa I - Uzdolnieni

  Wierzbicki Ignacy klasa II - Uzdolnieni

  Ziomber Władysław klasa II - Uzdolnieni na ogół
     3 listopad 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005