<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Metryki chrztów parafii smoguleckiej.
  Lata 1592 - 1618

  Za Markiem Górnym publikujemy „Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618”
  - pogrubiono imiona i nazwiska dzieci.
  Materiały nadesłała Alicja Michajluk.
  Dla pełnego obrazu metryk sporządziłem listę alfabetyczną nazwisk występujących w dokumentach.


  „Księgi te założył w Smogulcu w 1592 roku proboszcz nie znany z nazwiska, a później prowadzili je jego następcy. 
  Każdy wypis zawiera wszystkie informacje odnotowane w danej metryce, z wyłączeniem powtarzających się elementów formularza. Z reguły są zatem pominięte następujące słowa: "Ego qui supra baptisavi [. u] filium [...] coniugum legitimorum. Patrini autem fuerunt [.. .]".
  Na początku regestu znajduje się numer porządkowy oraz ujęta w nawias nazwa miejscowości, z której pochodziło chrzczone dziecko. Ten zwyczaj wyodrębniania każdego wpisu nazwą miejscowości pojawi się później, dlatego obecnie jest ów nawias. Każdy regest można, w razie potrzeby, rozpisać - na przykład według metryki opatrzonej numerem pierwszym, choć trzeba zaznaczyć, iż pojawiały się także inne formularze. Publikowany zbiór zachowuje oryginalną kolejność wpisów do ksiąg metrykalnych, wszystkie odstępstwa są w odpowiednich miejscach odnotowane.
  Miejsca nieczytelne lub brak części karty zostały zaznaczone nawiasami: (...), z reguły chodziło przy tym o brak części karty. Na podstawie zachowanego fragmentu zapisu oraz innych metryk dotyczących danej rodziny można było niekiedy uzupełnić brakujące litery, zob. na przykład metrykę nr 573. Dzięki temu, iż publikację niniejszego zbioru wypisów poprzedziła rekonstrukcja rodzin zamieszkujących ongiś w parafii, można było niekiedy podać brakujące w metrykach informacje, czy, gdy nie wpisał ich proboszcz, czy też, gdy brakowało części karty; w obu wypadkach znajdują się one w nawiasach: [abc]. Niekiedy nie było dwojga rodziców chrzestnych, ale tylko jedno, co w zapisach nr 140 i 606 proboszcz wyraźnie zaznaczył. Miejscami można było natrafić w księgach na zapisy nie będące metrykami. Wszystkie one zostały w niniejszym zbiorze wypisów uwzględnione.
  Do ksiąg metrykalnych parafii wpisywano także sakramenty udzielane osobom pochodzącym z zewnątrz. Wszystkie takie wpisy są, oczywiście, tutaj uwzględnione - z dodaną, obok miejscowości pochodzenia danej osoby, informacją o jej przynależności parafialnej. Z reguły chodziło o parafie sąsiednie. Przy matkach dzieci nieślubnych niekiedy występuje wyłącznie miejscowość "obca", bez adnotacji, iż były one mieszkankami parafii (zob. nr 129). Nie oznacza to jednak, iż w parafii nie mieszkały (por. nr 261).
  Pierwsza część wypisów z metryk smoguleckich obejmuje lata 1592-1618. W tym czasie zarządzało parafią czterech księży, w latach 1592-1603 Piotr, w latach 1604-1609 Grzegorz Pacek (Pacecus), w latach 1610-1614 Łukasz Białaszewski i od 1615 roku Wojciech Skubracki. Okresowo pomagali im bernardyni Ambroży w roku 1611 i Franciszek w 1614 oraz proboszcz chojeński Jan Brzeziński (Brzezinius) w latach 1613, 1614 i 1617.”


  Źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwa parafialne, sygn. 71/23.

   

  Nazwiska występujące w Metryce - opr. własne

  Aksamit
  Babiarka
  Badura
  Baranczyk
  Baranek
  Bartek
  Bartnik
  Bartosz
  Baś
  Bączek
  Białaszewski
  Białek
  Bielniski
  Bieniasz
  Bieniaszewic
  Bieniek
  Bienkowic
  Bieńkowic
  Bilynski
  Blaj
  Blaszk
  Błaj
  Bochenek
  Bogdan
  Borowski
  Boruszyn
  Chejduczki
  Chmielarz
  Chmielewski
  Choienka
  Chojnacki
  Chojnaczki
  Chojnak
  Cholewa
  Chytry
  Ciechowski
  Ciraz
  Clask
  Coryndi
  Cyga
  Cyran
  Cyranet
  Cyranik
  Czamiczki
  Czarniczki
  Czarnik
  Czeczot
  Czegła
  Czeran
  Czeszewski
  Czyzyk
  Debinski
  Dębienski
  Dolata
  Domagała
  Domaraczki
  Dratwa
  Dratwik
  Drlencza
  Drlęcik
  Drost
  Duda
  Durowski
  Duszka
  Dworczanka
  Dymka
  Dzierzanowski
  Ewangelik
  Fitek
  Francek
  Frybiś
  Fryczka
  Gaj
  Gajda
  Galas
   Gałczyna
  Gałezinski
  Gałka
  Gapa
  Gapik
  Gąska
  Gibas
  Gnat
  Gorecki
  Goreczki
  Goscinny
  Gozdek
  Gręda
  Griczka
  Gromadzki
  Gryczka
  Grzech
  Grzegorek
  Grzegoriszek
  Gulan
  Gułan
  Gutkowski
  Gzik
  Gzyk
  Hamernik
  Harazin
  Harazyn
  Hoienka
  Hoinak
  Hojna
  Humer
  Jachowic
  Jagacik
  Jaksamint
  Jakub
  Janaś
  Janek
  Janosiew
  Janoska
  Jastrzębski
  Jaś
  Jawarek
  Jezewski
  Jezierski
  Jęczmionka
  Jurkowski
  Kaczczyna
  Kaczka
  Kaczmarz
  Kalwianka
  Kamienski
  Karsznicki
  Kasper
  Kaszuba
  Kęsicki
  Klas
  Klasik
  Klaś
  Klobucowski
  Klonowski
  Klosczanka
  Kłyszka
  Koluch
  Koludzki
  Koluszek
  Kołuczki
  Konarzewski
  Konieczka
  Koppka
  Korduski
  Korynda
  Koscielny
  Kostwa
  Koszka
  Kotek
  Koterwa
  Kowalik
  Kowalka
  Kozielski
  Kozieł
  Koziwlodarz
  Krol
  Krolewna
  Krolik
  Krosienski
  Krosinski
  Kruchowski
  Krukowski
  Krziwosecki
  Krzywosęczki
  Krzyżan
  Krzyżanowicz
  Kucharzewa
  Kukla
  Kuklik
  Kundas
  Kundos
  Kusz
  Kytha
  Lelos
  Lęcki
  Lęczyk
  Liszka
  Litwa
  Litwianek
  Lorek
  Luczynski
  Luszczyna
  Lyska
  Łączek
  Łuczynski
  Maceiek
  Mach
  Mackoic
  Malik
  Małek
  Manikowski
  Marcin
  Margonin
  Matusz
  Mazur
  Michaliczki
  Michalik
  Mielcarz
  Mielczarek
  Mierzwa
  Mikolaiewicz
  Miłogaski
  Misek
  Mizgalik
  Moch
  Moczych
  Molęda
  Mucha
  Niedbały
  Niedowrzał
  Nieradeczki
  Nowacki
  Nowak
  Ogurek
  Okunek
  Olech
  Orzeł
  Owczarz
  Paczek
  Pauperek
  Pezdek
  Pęcki
  Pękala
  Piątek
  Piechota
  Piel
  Pielarczyk
  Pieloch
  Pikuła
  Pilarka
  Pilchowski
  Piotrisiewna
  Pisarz
  Polaczek
  Polak
  Połoszyk
  Potach
  Proskowski
  Przybyl
  Pyiorek
  Pykuła
  Pyszka
  Raduiewski
  Radzicki
  Raicki
  Rajczki
  Rak
  Raszewski
  Ratai
  Rataj
  Razinka
  Redlo
  Riś
  Roch
  Rochi
  Rokita
  Roszka
  Roszki
  Roszyk
  Rozyczki
  Ryś
  Samoraiek
  Sapa
  Saraniak
  Schmit
  Scholtis
  Serdaczyk
  Serdak
  Seremak
  Sikora
  Skarboszewski
  Skoczek
  Skotarz
  Skrętny
  Skubracki
  Slupek
  Smalcz
  Smierzkała
  Smit
  Smogulecki
  Sneiek
  Sperus
  Spychała
  Sral
  Sroka
  Srzedzina
  Srzoda
  Stach
  Stachnik
  Stachnikoic
  Stancel
  Stanclik
  Stanczel
  Stanczlik
  Starek
  Stasiek
  Stask
  Staszek
  Stasziwodka
   
   

  Staś
  Staśko
  Stencelka
  Stęcelka
  Stęgowski
  Stępka
  Stępowski
  Stodolny
  Stopa
  Straszybot
  Strycharz
  Suski
  Suszka
  Swiechowski
  Swierczewski
  Swięczki
  Szabelka
  Szadokierski
  Szajnoga
  Szalach
  Szałach
  Szaradowski
  Szardeski
  Szczekarz
  Szczepa
  Szimek
  Szimonowski
  Szkudlarz
  Szneik
  Szoltis
  Szucik
  Szwaczek
  Szwarczewski
  Szych
  Szychowicz
  Szymek
  Szymonoic
  Terlich
  Tobiasz
  Trawka
  Troian
  Trybuch
  Trzaszkowski
  Wal
  Walek
  Walidupka
  Waloch
  Waloszek
  Wardęski
  Wedel
  Wedlik
  Wędlik
  Wieczorek
  Wiencek
  Więcek
  Więczek
  Włodarczyk
  Włodarz
  Woch
  Wochna
  Wociech
  Wocieszek
  Wojda
  Wojtaszek
  Wojtek
  Wolski
  Woś
  Wroblewski
  Wrzosek
  Zaradny
  Zawadka
  Zawiszka
  Zerda
  Zgierski
  Zmuda
  Zurek

   

   

  Zapisy Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618

  Annus 1592


  l. [Nowa Wieś], Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo secundo, die mensis Octobris decima septima, ego Petrus parochus in Smogulec baptisavi Hedvigem filiam Jacobi Bieniek de Nowa wies et Catharinae coniugum legitimorum. Patńni autem fuerunt Albertus Mackoic et Catharina Janoska.
  2. [Smogulec], 19 Octobris, Annam Blasii et Margaritae de oppido Smogulec hortulani, p. Zophia Roszka et Martinus Gay, uterque de villa 

  Annus 1593


  3. [Smogulecka Wieś], 26 Januarii, Gregorium Pauli et Margaritae de villa Smogulec incoarom, p: Albertus Wolsky et Dorothea Liszka, uterque de praefata [villa] Smogulec.

  Annus 1594


  4. [Smogulec], 17 Februarii, Valentinum Michaelis Michalik et Catharinae coloni de oppido Smogulec, p: Albertus Czyzyk, Jacobus Rokyta et Dorothea Liszka.
  5. [Smogulecka Wieś], 19 Junii, Joannem Martini Gay et Hedvigis cmetonis de villa Smogulec, p: Gregorius tabemator, Blasius Błay et Agnes Polaczka.
  6. [Smogulecka Wieś], 20 Octobris, Simonem Blasii Blazek et Catharinae hortulani de [villa] Smogulec, p: Blasius Blay et Hedvigis Goniona, uterque de praefata villa.
  7. [1], 12 Novembris, Martinum Blasii Blaszk et Margaritae, p: Albertus villicus et Zophia Roszka, uterque de villa Smogulec.

  Annus 1595


  8. [Chwaliszewo], 30 Augusti, Bartholomaeum Martini Gayda et Catharinae de Chwaliszewo, p: Valentinus Zawiszka et Sabina Humrowa, uterque de praefata villa.
  9. [Smogulecka Wieś], 14 Septembris, Petronillam Simonis fabri et Annae de villa Smogulecz, p: Matthias braseator et Catharina Pieloszka.
  10. [Chwaliszewo], 12 Octobris, Michaelem Mathiae hortulani de Chwaliszewo et Hedvigis, p: Albertus et Sabina Humrowa.
  11. [Chwaliszewo], 23 Septembris, Catharinam Lucae Gzyk et Dorotheae, p: Albertus Szoltis et Anna Kowalka, uterque de Chwaliszewo. Obiit anno die 27 in puerperio.

  Annus 1596

  12. [?], 24 Augusti, Bartholomaeum Joannis fabri et Margaritae: p: Lucas sarctor et Margarita Jacobi pellionis coniunx.

  Annus 1597

  13. [Smogulec], 31 Januarii, Valentinum Jacobi Serdak coloni de oppido Smogulec et Luciae, p. Lucas sarctor et Zophia Durowska, uterque de eodem oppido.
  14. [Smogulec], 8 Maii, Reginam Gaspari opillionis et Catharinae de oppido Smogulec, p: Albertus Badura et Agatha Gulanka.
  15. [Smogulec], 11 Julii, Magdalenam Bartholomaei Czeczot et Annae, p: Simon Szych et Zophia Durowska, uterque de oppido Smogulec.
  16. [Smogulec], 2 Octobris, Simonem Gregorii Stancel et Annae de oppido Smogulec, p: Michael sarctor et Ursula Pikulina.
  17. [Smogulec], 27 Novembris, Andream Alberti Michalik et Helenae coloni de oppido Smog ulec, p: Simon Szych et Catharina owczarka.
  18. [1], 29 Novembris, Reginam Andreae et Barbarae, p: Martinus Durowsky et Barbara Luczczyna.
  19. [Smogulec], die cadem, Andream Simonis Szych et Annae coloni de oppido Smogulec, p: Bartholomaeus Czeczot et Lucia Serdaczka.
  20. [1], die eadem, Andream Simonis Potach et Annae, p: Michael sarctor et Zophia Durowska.

  Annus 1598


  21. [Smogulec], 1 Januarii, Agnetem Andreae Durowsky et Zophiae, p: Martinus Manikowsky et. Barbara Lucae sarctoris coniunx.
  22. [Smogulec], 23 Januarii, Dorotheam Alberti Badura et Catharinae, p: Gaspar opillio et Margarita Marcinowa.
  23. [1],4 Aprilis, Sophiam Stanislai Szymonoic et Margaritae, p: Joannes et Anna Woydowa Martini Woyda uxor.
  24. [Gromadno], 24 Aprilis, Albertum Nicolai Małek et Catharinae de Gromadno, p: Albertus molitor et Regina Gąska.
  25. [Gromadno], 25 Aprilis, Simonem Joannis Drost et Annae, p: Andreas scultetus et Anna Mikolaiewa de suprascripta villa Gromadno.
  26. [Gromadno], 25 Julii, Jacobum Nicolai Malek et Catharinae de Gromadno, p: Albertus Kusz et Regina Kuszka.

  Annus 1599


  27. [Gromadno], 25 Martii, Joannem Alberti Kusz et Annae, p: Joannes Cyga et Agnes Zaradna.
  28. [Chwaliszewo], die eadem, Simonem Nicolai fabri et Reginae de Chwaliszewo, p: Valentinus Pieloch et Zophia Alberti sculteti uxor.
  29. [1], 18 Maii, Johannem filium lerrae, p: Jacobus Przybyl et Regina Kuszka.
  30. [1], 10 Junii, Mathiam Annae illegitime natum, p: Michael Nowak et Catharina tabernatrix de villa Smogulec.
  31. [Młyn Skoczka], 28 Junii, Joannem Alberti Skoczka molitoris et Hedvigis, p: Jacobus Serdak et Anna Pikulina.
  32. [Gromadno], 24 Augusti, Bartholomaeum Andreae Szoltis et Zophiae, p: Albertus Kusz Dorothea Kaczczyna de Kowalewko. 
  33. [Smogulecka Wieś], 14 Novembris, Andream Blasii Blaie et Reginae, p: Albertus Wladariy Catharina Czarniczka. 
  34. [Nowa Wieś], 18 Novembris, Reginam Joannis et Reginae de Nowawies, p: Joannes Bogdan et Dorothea Wochnina. 
  35. [Słupowa], 28 Novembris, Andream Alexii et Petronillae de Slupowa, p: Thomas Durowski et Regina Czeczotowna. 

  36. [Smogulec], 12 Decembris, Barbaram Martini Woyda coloni de oppido Smogulec et nae, p: Stanislaus Szimonowsky et Barbara Szwarczewska.

  Annus 1600


  37. [Nowa Wieś], 2 Januarii, Sigismundum Alberti Woyciech et Dorotheae de Nowawieś, pregorius Grzegoriszek et Catharina Bieńkowa.
  38. [Słupowa], 20 Augusti, Barbaram Matthiae et Dorotheae de Slupowa, p: Simon Szych et Margarita Pęcka de oppido Smogulec. 

  39. [Smogulec], 21 Augusti, Adamum Alberti Badura et Catharinae de oppido Smogulec, Stanislaus scholae rector et Anna Joannis sutoris uxor. 

  40. [Nowa Wieś], 4 Septembris, Reginam Benedicti Bieniasz de Nowawies et Catharinae, p: Albertus Koscielny et Regina Janoska.
  41. [Gromadno], 14 Septembris, Hedvigem Andreae sculteti et Zophiae de Gromadno, Albertus et Zophia uxor rectoris scholae. 

  42. [Smogulec], 11 Novembris, Martinum Valentini fabri et Margaritae de oppido Smogulec, Albertus Michalik et Anna Woydowa.

  Annus 1601


  43. [Smogulec], 11 Martii, Gregorium Martini Woyda et Annae de oppido Smogulec natum 8 Martii, p: Nicolaus Szwarczewsky et Anna Spychalina.
  44. [Młyn Skoczka], 29 Julii, Annam Alberti Skoczka et Hedvigis, p: Stanislaus Swierczewski Anna famula de oppido Smogulec.
  45. [Dobieszewo], eadem die, Annam Adami Sikora et Gertrudis de Dobieszewo, p: Petrus Szalach et Zophia Okunkowa.
  46. [Smogulec], Septembris, Barbaram Jacobi pellionis et Margaritae de oppido Smogulec, p: Joannes sutor et Regina Srzedzina.
  47. [Smogulecka Wieś], 11 Septembris, Martinum Bartholomaei sarctoris et Annae de villa Smogulec. p: Blasius Klasik et Hedvigis famula generosi domini Smogulecki.
  48.-49. [Słupowa], 16 Septembris, geminos Adamum et Evam Bartholomaei tabernatoris et Zophiae de Slupowa, p: Matthias et Dorothea Duszka, ambo mendici ad ecclesiam Smogulecen

  50. [Młyn słupowka], 27 Septembris, Hedvigem Valentini Slupowka et Potentianae, p: Stanislaus rector et Dorothea Lęcka.
  51. [Dobieszewo], eadem die, Reginam Adami Nowak et Agnetis de Dobieszewo, p: Gregorius braxator et Anna Spichalina.
  52. [Nowa Wieś], l Octobris, Hedvigem Alberti Harazyn et Annae de Nowa wies, p: Stanislaus Stask de oppido Smogulec et Catharina Bienkowa.
  53. [Dobieszewo], 4 Novembris, Barbaram Thomae Gnat et Evae de Dobieszewo, p: Joannes Cyranet Barbara Nowaczka.
  54. [Smogulecka Wieś], 13 Decembris, Nicolaum Stanislai Krol de villa Smogulec et Agnetis, p: Albertus Wochna et Anna Czeczotka.

  Annus 1602


  55. [Smogulecka Wieś], 3 Februarii, Agnetem Bartholomaei hortulani de villa Smogulec et Annae, p: Stanislaus rector et Agnes filia Alberti Wochna.
  56. [Smogulecka Wieś], 15 Februarii, Matthiam Michaelis Wochna et Helenae, p: Paulus Maceiek et Barbara Duszka.
  57. [Smogulecka Wieś], 12 Maii, Reginam Blasii Blaie coloni de villa Smogulec et Margaritae, p: Petrus Czarnik et Catharina Czarniczka.
  58. [Smogulec], Hedvigem Nicolai Szwarczewsky et Barbarae, p: Bartholomaeus Skarboszewsky et Anna Woydowa.
  59. [Smogulec], 13 Octobris, Hedvigem Joannis Kotek et Dorotheae, p: Sebastianus Wroblewsky et. Anna Czeczotka.
  60. [Smogulec], 3 Novembris, Simonem Joannis Choynak et Hedvigis, p: Stanislaus rector scholae et Hedvigis Kaczczyna.
  61. [Smogulecka Wieś], 8 Decembris, Barbaram Blasii Czarnik et Catharinae de villa Smogulec, p: Stanislaus rector et Dorothea Wochnina.

  Annus 1603


  62. [Nowa Wieś], 19 Januarii, Valentinum Alberti sarctoris de Nowawies et Catharinae, p: Bartholomaeus Czeczot et Anna pastoris uxor.
  63. E?], 26 Januarii, Agnetem Laurentii Pro(. .)kowsky et Catharinae, p: Nicolaus Szwarczewsky et Hedvigis famula dominae Chmielewska de Budki.
  64. [Nowa Wieś], 9 Februarii, Catharinam Benedicti Bienkoic coloni de villa Nowa [Wieś] et Catharinae, p: Gregorius Grzegoriszek et Anna Wociechowa, uterque de suprapraefata Nowawies.

  Annus 1604


  65. [Smogulecka Wieś], 6 Januarii, ego Gregorius Pacecus Xynensis commendarius Smognlecensis baptisavi Dorotheam Bartholomaei inquilini villae Smogulecensis et Annae natam 4 eiusdem mensis die proxima praeterita, p: Albertus Bączek sartor de villa Smogulecensi et Agnes filia Benedieti Bieniasz de nova villa.
  66. [Smogulecka Wieś], 15 Januarii, Agnetem Valentini hortulani Goreczky de villa Smogulecensi et Dorotheae natam 10 eiusdem mensis, p: Simon scholaris filius Joannis textoris incolae Smogulecensis et Margaretha uxor Andreae hortulani indidem de. Smogulecensi villa.
  67. [Smogulecka Wieś], 19 Januarii, Valentinum Bartholomaei sartoris de villa Smogulecensi et Annae natum 13 eiusdem, p: Blasius Sebastiani Klas de villa Smogulecensi fiłius et Hedvigis olim Stanislai Łączek de nowa villa filia.
  68. [Smogu]ec], l Februarii, Dorotheam Bartholomaei Srzoda sutoris et Reginae incolarum mogulecensium natam eodem die, p: Sebastianus Wroblewsky et Helena Alberti Michalik colonimogulecensis uxor.
  69. [Smogulec], 8 Februarii, Valentinum Matthiae Wedlik et Reginae incolarum Smogulecen natum 6 eiusdem, p: Andreas olim Stanislai Wedlik incolae Smogulecensis fiłius et Martha Kłyszka inquilina Smogulecensis.
  70. [Smogulec], 8 Februarii, Valentinum Stanislai a Łomza ludimoderatoris Smogulecensis et Sophiae natum 5 eiusdem, p: Valentinus Szardęsky et Regina Troiąnka Joannis Troian incolac Smogulecensis uxor.
  71. [Smogulec], 14 Februarii, Dorotheam Martini Woyda et Annae incolarum Smogulecensium natam 8 eiusdem, p: Stanislaus Staś et Dorothea Lyska ineola Smogulecensis.
  72. [Smogulecka Wieś], 20 Martii, Gertrudem Blasii Blai et Margarethae de villa Smogulesi natam 12 eiusdem, p: Petrus Czarnik et Sophia Martini pastoris uxor, uterque de villa Smogulecensi.
  73. [Smogulec], 29 Martii, Reginam Pauli cmethonis Smoguleeensis et Sophiae natam 27 ;dem, p: Paulus Macieiek ineola Smogulecensis et Anna filia olim Alberti molitoris ineolae Smogulecensis.
  74. [Chwaliszewo], 8 Aprilis, Sophiam Simonis fabri de Chwaliszewo et Annae natam 3 eius sabbatho vesperi, p: Matthias Joannis Mazur sutoris et incolae Smogulecensis filius et Catarina Valentini Piel och de Chwaliszewo uxor.
  75. [Smogulec], 13 Aprilis, Albertum Matthiae Moczych et Catharinae incolarum Smogulecensium natum 8 eiusdem, p: Paulus Maceiek incola Smogulecensis et Dorothea Alberti Durowski incolae Smogulecensis uxor.
  76. [Smogulee], 19 Aprilis, Dorotheam Valentini Waloch et Margarethae ineolarum Smoguleium natam 11 eiusdem, p: Franciscus ludimagister Smogulecensis et Anna Joannis Mazur ris et incolae Smogulecensis uxor.
  77. [Dobieszewo], 23 Maii, Agnetem Thomae Gnath de Dobieszewo et Agnetis Dałam 16 :lem, p: Albertus scholaris a Krostkowo et Margaretha famula dominae N. Dębięnska de Dobieszewo.
  78. [Chwaliszewo], 30 Maii, Joannem Thomae Gzik et Dorotheae de Chwaliszewo natum 22 em, p: Jacobus Włodarczyk et Eva Joannis Humer filia, uterque de Chwaliszewo.
  79. [Smogulec], 7 Junii, Joannem Alberti cauponis Smogulecensis et Agnetis natum 6 eiusdem, Valentinus Choienka molitor et Hedvigis Andreae Kęsiczky de Luchowo filia.
  80 [Smogulec], 9 Junii, Evam Jacobi pellionis et Margarethae incolarum Smogulecensium 4 eiusdem, p: Bartholomaeus Francisci ludimagistri Smogulecensis fiłius et Anna Joannis Mazur sutoris Smogulecensis uxor.
  81. [Smogulecka Wieś], 17 Junii, Joannem Stanislai Krol de villa Smogulecensi et Agnetis 5 eiusdem, p: Albertus villicus de villa Smogulecensi et Anna Bartholomaei Czeczoth de oppido Smogulecz coniunx. 

  82. [Smogulec], 20 Junii, Margaretham Stanislai et Reginae inco]arum Smogulecensium natam iusdem, p: Martinus Harazin de nova villa et Hedvigis Alberti Suszka fabri ]ignarii incolae  Smogulecensis uxor.
  83. [Chwaliszewo], 4 Julii, Joannem Valentini Kundos coloni de Chwaliszewo et Evae natum 26 Junii, p: Andreas Wedlik olim Stanislai Wedel incolae Smogulecensis filius et Eva Joannis Humer coloni de Chwaliszewo filia.
  84. [Smogulecka Wieś], 9 Julii, Margaretham Andreae Gręda et Annae de villa Smogulecensi natam 1 eiusdem, p: Albertus Moczych incola Smogulecensis et Margaretha Andreae Szabelka de villa Smogulecensi uxor.
  85. [Smogulecka Wieś], 11 Julii, Kilianum olim Martini Gay de villa Smogulecensi et Margarethae natum 7 eiusdem post mortem praedicti patris sui posthumum, p: Blasius Blay et Agnes Stanislai coloni uxor de villa Smogulecensi.
  86. [Słupowa], 15 Julii, Evam Valentini Bochenek de Słupowa et Luciae natam 6 eiusdem, p: Anna Petri cmethonis de Słupowa filia.
  87. [Humer], 8 Augusti, Reginam Adami Szkudlarz de Humer et Catharinae natam 6 eiusdem, p: Joannes Pękala et Agnes Andreae molitoris de Humer uxor.
  88. [Nowa Wieś], eodem die, Margaretham Stanislai piscatoris de nova villa et Dorotheae natam 31 Julii, p: Bartholomaeus sartor de villa Smogulecensi et Sophia olim Rochi coloni de villa Smogulecensi uxor relicta.
  89. [Budki], eodem die, Magdalenam Jacobi pastoris olim de Budky et Agnetis natam 31 Julii, p: Kilianus Gapik de nova villa et Sophia Kłyszewa ineola Smoguleeensis.
  90. [Gromadno], 10 Augusti, Laurentium Jacobi coloni de Gromadno et Hedvigis natum 8 eiusdem, p: Martinus Frybiś pastor de Dębogora et Anna Stanislai coloni de Gromadno eoniux.
  91. [Dobieszewo], 15 Augusti, Reginam Valentini pastoris de Dobieszewo et Dorotheae natam 6 eiusdem, p: Albertus Moczych ineola Smoguleeensis et Regina Martini Kaczmarz de Dobieszewo filia.
  92. [Chwaliszewo], 29 Augusti, Joannem Gregorii Kaszuba et Annae de Chwaliszewo natum 18 eiusdem, p: Matthias Joannis Mazur sutoris et ineolae Smogulecensis filius et Dorothea olim Pauli Maceiek ineolae Smogulecensis uxor relicta.
  93. [Smogulecka Wieś], 25 Septembris, Matthaeum Martini Połoszyk de villa Smoguleeensi et Sophiae natum prodie eiusdem diei, p: Gregorius Rak et Dorothea Lyska, ambo de villa Smogulecensi.
  94. [Dobieszewo], 27 Septembris, Matthaeum Andreae Trawka et Luciae de Dobieszewo natum 16 eiusdem, p: Albertus Moczych ineola Smogulecensis et Elyzabeth Gregorii pastoris de Dobieszewo filia.
  95. [Smogulecka Wieś], 28 Octobris [zapewne powinno być: 28 Septembris], N. filiam Joannis Klas de villa Smogulecensi et Margarethae natam 22 eiusdem, p: Andreas Gryczka et Agnes filia Lucae Benedicti de villa Smoguleeensi, ambo de eadem vilIa.
  96. [Nowa Wieś], 7 Octobris, N. filium Alberti Rathai de nova villa et Dorotheae natum 4 eiusdem, p: Simon Joannis textoris Smogulecensis filius et Agnes Gregorii Polak piseatoris de nova villa uxor.
  97. [Smogulec], 17 Octobris, Jacobum Michaelis eoci et Reginae incolarum tune Smogulecensium natum 5 eiusdem, p: Joannes de Gothkowo et Anna Jagacina olim Jacobi Jagacik uxor.
  98. [Chwaliszewo], eodem die, Lucam Adami coloni de Chwaliszewo et Reginae natum 5 eiusdem, p: Joannes de Gothkowo famulus Martini Kaszuba coloni ChwaIiszeviensis et Eva Joanniś Humer coloni Chwaliszeviensis filia.
  99. [Nowa Wieś], 24 Octobris, Hedvigem Kiliani Gapa et Catharinae de nova villa natam 17 eiusdem, p: Albertus Harazin de nova villa et Barbara Lucae textoris Smogulecensis uxor.
  100. [Smogulecka Wieś], 13 Novembris, Catharinam Jacobi Barthnik de villa Smogulecensi et Margarethae natam 6 eiusdem, p: Blasius Blay et Dorothea Lyska, ambo de villa Smogulecensi.
  101. [Dobieszewo], 21 Novembris, Catharinam Simonis Kowalik de Dobieszewo et Apolioniae natam 9 eiusdem, p: Ursula Zurkowa et Stanislaus reetor seholae Smoguleeensis.
  102. [Młyn Słupowka], 21 Novembris, Stephanum Alberti molitoris de Słupowka et Sophiae natum 11 eiusdem, p: Andreas Lelos de Slupowa et Catharina Gulanka ineola Smoguleeensis.
  103. [Słupowa], 25 Novembris, Andream Petri Andreae hortulani de Słupowa et Hedvigis natum 22 eiusdem,. p: Albertus Moczych ineola Smogulecensis et Barbara Matthiae Kukla de Słupowa uxor.
  104. [Nowa Wieś], 25 Novembris, Andream Valentini molitoris novovillani et Annae natum eiusdem, p: Bartholomaeus Czeczoth ineola Smogulecensis et Agnes Blasii Czarnik de villa Smoguleeensi filia.
  105. [Łankowice, parafia kcyńska], 12 Decembris, Annam Andreae fossoris de Łankowicze natam 10 eiusdem, p: Stanislaus a Gębicze reetor seholae Smoguleeensis et Catharina Błachniczka Blasii coloni de Łankowieze uxor.
  106. [Dębogóra, parafia kcyńska], 13 Decembris, Nicolaum Andreae Simonis de Dębagora et Margarethae natum 3 eiusdem, p: Matthiąs Joannis sutoris Smogulecensis filius et Agnes Stanislai coloni de Dębagora uxor.
  107. [Groeholino, parafia kcyńska], 26 Decembris, Agnetem Pauli Dymka et Dorotheae de Grocholino natam 21 eiusdem, p: Stanislaus a Gębicze reetor seholae Smoguleeensis et Dorothea Durowska ineola Smoguleeensis.
  108. [Iwno, parafia kcyńska], 26 Decembris, Agnetem Valentini Rozyczki de Iwno et Dorotheae natam 21 eiusdem, p: Matthias Skręthni de Iwno et Sophia Thomae eoloni de Iwno uxor.
  109. [Kowalewko, parafia kcyńska], 27 Deeembris, N. filium (...) Joann(...) piseatoris de Kowalewko et Catharinae (...).


  Annus 1605


  110. [Smogulecka Wieś], 16 Januarii, N. filium Valentini Gorecki de villa Smoguleeensi et Dorotheae natum 9 eiusdem, p: Albertus Moczych ineola Smoguleeensis et Margaretha Andreae Szabelka de villa Smoguleeensi uxor.
  111. [Smogulec], 27 Januarii, Paulum Bartholomaei Srzoda sutoris et Reginae ineolarum Smoguleeensium natum 23 eiusdem, p: Stanislaus a Gębicze reetor scholae Smoguleeensis et Catharina Laurentii pastoris tune Smoguleeensis uxor.
  112. [Słupowa], 18 Februarii, Valentinum Joannis pastoris de Słupowa et Dorotheae natum 9 eiusdem, p: Albertus Moczych ineola Smoguleeensis.
  113. [Smogulec], 24 Februarii, Matthiam Simonis villici Smogulecensis et Annae natum 16 eiusdem, p: Joannes Jastrzębski et Margaretha Valentini Wal och ineolae Smogulecensis uxor.
  114. [Smogulec], 27 Februarii, Matthiam Joannis Choinak et Hedvigis ineolarum Smogulesium, p: Matthias Joannis sutoris et incolae Smogulecensis filius et Dorothea Durowska.
  115. [Chwaliszewo], 31 Maii, Joannem Simonis Gayda et Dorotheae de Chwaliszewo natim 26 eiusdem, p: Jacobus Włodarczyk de Chwaliszewo et Eva Joannis Humer de Chwaliszewo
  116. [Iwno, parafia kcyńska], 5 Junii, Joannem Valentini Kytha et Catharinae natum 28 Maii, p: Gregorius Fryczka ineola Xynensis et Anna Stanislai Małek villici de Gromadno uxor.
  117. [Smogulec], 7 Junii, Albertum Nicolai Szwarczewski et Barbarae incolarum Smogulecensium natum 24 Martii, p: Lucas sartor Smogulecensis et Dorothea Lyska incola Smogulecensis.
  118. [Smogulec], 13 Junii, Gertrudem Alberti Michalik et Helenae incolarum Smogulecensium natam 24 Martii, p: Simon villicus Smogulecensis et Anna Joannis textoris Smogulecensis uxor.
  119. [Iwno, parafia kcyńska], 14 Junii, Joannem Martini pastoris de Iwno et Dorotheae natum eodem die, p: Matthias Skręthny et Regina Alberti molitoris de Iwno coniux.
  120. [Chojna, parafia chojeńska], 14 Junii, Annam Laurentii Mathusz de Choyna et Evae natam 7 eiusdem, p: Simon Szych Smogulecensis et Catharina Joannis Konieczka de Choyna uxor.
  121. [Iwno, parafia kcyńska], 26 Junii, Petrum Joannis Domagała et Sophiae de Iwno natum 17 eiusdem, p: Andreas textor Xynensis et Dorothea Rayczka de Iwno.
  122. [Smogulecka Wieś], eodem die, Joannem Bartholomaei (...) de villa Smogulecensi et Annae natum 23 eiusdem, p: Andreas Gryczka Smogulecensis et Agnes Lucae Benedicti de villa Smogulecensi filia.
  123. [Nowy Dwór, parafia jaktorowska], 3 Julii, Margaretham Martini Czegła et Luciae de Nowydwor natam 21 Junii, p: Jacobus Gręda de Borowo et Agnes Stanislai Stasiek de Wyssoka filia.
  124. [Smogulec], 11 Julii, Albertum Valentini fabri ferrari i Smogulecensis et Reginae natum e matre peste infecta in borea extra oppidum Smogulecensem 22 Aprilis, p: Martinus Woyda Smogulecensis et Dorothea Joannis Ewangelik incolae Xynensis uxor.
  125. [Kcynia, parafia kcyńska], 20 Julii, N. filium Georgii Trybuch civis Xynensis et Margarethae, p: Martinus Kołuczki moli tor tunc Proskoviensis et Dorothea olim Blasii molitoris Wiatroviensis uxor relicta vidua incola tunc Margoninensis.
  126. [Słupowa], 31 Julii, Petrim Andreae Lelos de Słupowa et Margarethae natum 28 eius dem, p: Joannes Rayczki et Hedvigis Zmudzina, uterque de Słupowa.
  127. [Chwaliszewo], 21 Augusti, Reginam Adami pastoris de Chwaliszewo et Sophiae natam 14 eiusdem, p: Martinus pastor de Iwno et Sophia Alberti sculteti de Chwaliszewo uxor.
  128. [Iwno, parafia kcyńska], 28 Augusti, Michaelem Bartholomaei hortulani de Iwno et Sophiae natum 24 eiusdem, p: Jacobus Krzyżąn et Sophia Thomae cmetonis de Iwno uxor.
  129. [?], 18 Septembris, Hedvigem illegitimam Reginae de Siedleczko natam 13 eiusdem, p: Regina Michaelis coci incolae Smogulecensis uxor et (.. .).
  130. [Dobieszewo], 2 Octobris, Hedvigem Petri Szałach de Dobieszewo et Reginae natam 25 Septembris, p: Simon villicus Smogulecensis et Hedvigis molitoris Smogulecensis uxor.
  131. [Dobieszewo], 3 Octobris, Hedvigem Laurentii Ryś de Dobieszewo et Annae natam 1 eiusdem, p: Bartholomaeus tabernator de Dobieszewo et Regina Alberti Pikuła incolae Smogulecensis uxor.
  132. [Smogulecka Wieś], 9 Octobris, Hedvigem Joannis Axarnith de villa Smogulecensi et Annae natam 5 eiusdem, p: Agnes Blasii Czarnik de villa Smogulecensi filia et Martinus Michaelis Michalik de villa Smogulecensi filius.
  133. [?], 13 Octobris, Catharinam nobilis Alberti Krzywosęczki et Annae natam eodem die, p: nobilis Valentinus Szadokierski et Hedvigis Niedbalyna de Borowo. PraeCatus dominus Krziwosecki obiit die 13 Roznowice.
  134. [Iwno, parafia kcyńska], 16 Octobris, Lucam Martini Domaraczki de Iwno et Barbarae
  natum 11 eiusdem, p: Matthias Moczych de Smogulecz,.,ekRegmai,de Siedleczek.
  135. [Słupowa], 23 Octobris, Simonem Valentini Seremak de Słupowa et Agnetis natum 20 eiusdem, p: Foelix S(..)chorski rector scholae Smogulecensis et Anna Rochi villici de Słupowa filia.
  136. [Dobieszewo], eodem die, Evam Jacobi pastoris de Dobieszewo et Annae natam 16 eiusdem, p: Eva Gnathka et Valentinus Baranczyk, uterque de Dobieszewo.
  137. [Iwno, parafia kcyńska], 30 Octobris, Catharinam Bartholomaei coloni de Iwno et Dorotheae natam 24 eiusdem, p: Joannes Wal et Sophia Joannis Krzyżanowicz uxor, uterque de Iwno.
  138. [Młyn Proszków], 1 Novembris, Catharinam Martini Kołuczky molitoris Proskoviensis et Barbarae natam 29 Octobris, p: Margaretha Trybuszka civis Xynensis et Albertus colonus de nova villa.
  139. [Budki], 20 Novembris, Martinum Laurentii Sroka de Budki et Hedvigis natum 10 eiusdem, p: Andreas Boruszeniensis scholaris et (.. .).
  140. [Słupowa], eodem die, Catharinam Matthiae Kukla de Słupowa et Barbarae natam 15 eiusdem, p: sola Dorothea Lęczka de Słupowa.
  141. [Nowa Wieś], 11 Decembris, Nicolaum Kiliani Gapik de nova villa et Catharinae natum 4 eiusdem, p: Albertus Harazin de nova villa et Dorothea cauponis Smogulecensis uxor.
  142. [Młyn Zawada, parafia jaktorowska], eodem die, Barbaram Gregorii molitoris Zawada et Margarethae natam 3 eiusdem, p: Matthias colonus de Jaktorowo et Sophia Bartholomaei cmetonis de Jaktorowo filia.
  143. [Dobieszewo], 22 Decembris, N. filium Pauli fabri ferrarii de Dobieszewo et Agnethis natum (...).

  Annus 1606

  144. [Kcynia, parafia kcyńska], 1 Januarii, Joannem Francisci chyrurgi et oppidani Xinensis et Agnetis natum 29 Decembris, p: Joannes Fryczka oppidanus Xynensis et Sophia Słaboszewska.
  145. [Smogulecka Wieś], eodem die, Agnetem Andreae Gryczka de villa Smogulecensi et Reginae natam 28 Decembris, p: Joannes Klaś et Hedvigis N., ambo de villa Smogulecensi.
  146. [Dobieszewo], 8 Januarii, Agnetem Simonis Kowalik de Dobieszewo et Apolloniae natam 3 eiusdem, p: Sophia Okunkowa et Joannes Cyrąnik Thomae Cyrąn filius, uterque de Dobieszewo.
  147. [Smogulec], 15 Januarii, Paulum Joannis Troiąn coloni Smogulecensis et Reginae natum 8 eiusdem, p: Valentinus Choięnka molitor et Helena Alberti Michalik coloni Smogulecensis uxor.
  148. [Słupowa], 29 Januarii, Valentinum Martini pastoris de Słupowa et Annae natum 12 eiusdem, p: Andreas Boruszyn scholaris et Agnes Kuklanka de Słupowa.
  149. [Smogulec], 22 Januarii, Paulum Matthiae Wędlik et Reginae natum 16 eiusdem, p: Andreas Wedlik et Regina Srzedzyna, ambo Smogulecenses.
  150. [Słupowa], 26 Januarii, Agnetem Martini Kukla de Słupowa et Petronillae natam 22 eiusdem, p: Apollonia Alberti Białek coloni de Słupowa coniunx.
  151. [Smogulec], 29 Januarii, Valentinum Alberti Durowski et Dorotheae incolarum Smogulecensium natum 21 eiusdem, p: Blasius Kaczka et Hedvigis Choynaczka, ambo Smogulecenses.
  152 [Smogulecka Wieś], eodem die, Valentinum Andreae Szabelka de villa Smogulecensi et Annae natum 22 eiusdem, p: Gregorius Rak et Sophia Martini pastoris uxor, uterque de villa Smogulecensi.
  153. [Humer], eodem die, Reginam Joannis sartoris de Humer et Hedvigis natam 26 eiusdem, p: Albertus rotifex ibidem de Humer et Margaretha Joannis Borowski molitoris uxor.
  154. [Dobieszewo], I Februarii, Reginam Martini Malik de Dobieszewo et Dorotheae natam 26 Januarii, p: Catharina Laurentii pastoris filia incola tunc Smogulecensis.
  155. [?], 2 Februarii, Blasium illegitimum Reginae a Rogozno oriundae, eiusdemque mutae (mirabile visu et auditu) natum 28 [Januarii], p: Valentinus Bartholomaei Czeczoth filius et Regina Jacobi Serdak filia, incolae Smogulecenses.
  156. [Smogulecka Wieś], 12 Februarii, Valentinum Petri Czarnik de villa Smogulecensi et Catharinae natum 8 eiusdem, p: Blasius Blay et Catharina Blasii Czarnik uxor, ambo Smogulecenses.
  157. [Nowa Wieś], 17 Martii, Sophiam Benedicti coloni de nova villa et Catharinae natam 15 eiusdem, p: Dorothea Alberti coloni de nova villa coniunx et Albertus Harazin indidem colonus.
  158. [Smogulec], 16 Aprilis, Albertum Blasii Kaczka incolae Smogulecensis et Hedvigis natum 11 eiusdem, p: Christophorus Zgierski et Regina Zurkowa incola Smogulecensis.
  159. [Smogulec], 16 Maii, Joannem generosi domini Joannis Smoguleczki in Smogulecz haeredis et Catharinae Smoguleczka de Zalino natum 13 eiusdem, p: magnificus dominus Matthias Smoguleczki patruus capitaneus Bidgostiensis et nobilis Anna Jezierska filia olim nobilis Petri Jezierski de Szczepicze.
  160. [Dobieszewo], 11 Julii, Kilianum Joannis braseatoris tunc nobilis domini Lucae Debinski de Dobieszewo et Agnetis natum 8 eiusdem, p: Vitus doleator et incola tunc Smogulecensis et Sophia Joannis villici de Dobieszewo coniunx.
  161. [Smogulecka Wieś], 23 Julii, Jacobum Thomae fabri ferrarii de villa Smogulecz et Gertrudis natum 18 eiusdem, p: Bartholomaeus sartor et Catharina Michaliczka, ambo de villa Smogulecensi.
  162. [Dobieszewo], 3 Augusti, Annam Joannis hortulani de Dobieszewo et Catharinae natam 1 eiusdem, p: Anna Jacobi pastoris de Dobieszewo uxor.
  163. [Smogulec], 5 Augusti, Laurentium Jacobi pellionis et incolae Smogulecensis et Dorotheae natum 2 eiusdem, p: Vitus doleator et incola oppidi Smogulecensis et Anna Joannis sutoris et incolae Smogulecensis uxor.
  164. [Dobieszewo], 10 Augusti, Laurentium Andreae Jęczmionka de Dobieszewo et Sophiae natum 4 eiusdem, p: Lucas Straszyboth de Dobieszewo et Ursula Nicolai olim cmetonis Smogulecensis filia.
  165. [Gromadno], eodem die, Catharinam Joannis molitoris de Gromadno et Sophiae natam 3 eiusdem, p: Lucas sartor ministerialis incola Smogulecensis et Anna Viti doleatoris incolae Smogulecensis uxor.
  166. [Smogulecka Wieś], 13 Augusti, Laurentium Bartholomaei sartoris de villa Smogulecensi et Annae natum 9 eiusdem, p: Blasius Raszewsky et Catharina Blasii Czamik cmetonis villae Smogulecensis coniunx.
  167. [Dobieszewo], eodem die, Reginam Adami Cyrąn de Dobieszewo et Reginae natam 5 eiusdem, p: Lucas Straszyboth de Dobieszewo et Lucia Bartholomaei Bartosz cmetonis de Dobieszewo uxor.
  168. [Dobieszewo], eodem die, Laurentium Pauli fabri ferrarii de Dobieszewo et Dorotheae natum 5 eiusdem, p: Bartholomaeus Srzoda sutor incola Smogulecensis.et Gertrudis Jacobi fabri ferrarii incolae Smogulecensis uxor.
  169. [Smogulec], 4 Septembris. Foelicem Joannis Kothek cauponis tunc Smogulecensis et Dorotheae natum, 30 Augusti, p: Christophorus Zgierski et Regina Stanislai Stasiek cmetonis Smogulecensis uxor.
  170. [Chwaliszewo], l Novembris [powinno być: Octobris], Stanislaum Matthiae Ogurek de Chwaliszewo et Margarethae natum 27 Septembris, p: Albertus olim Martini Sperus de Kosztowo filius et Eva olim Valentini Kundas coloni de Chwaliszewo uxor relicta.
  171. [Gromadno], eodem die, Venceslaum Marci inquilini de Gromadno et Annae natum 28 Septembris, p: Jacobus pellio Smogulecensis et Regina Valentini fabri ferrarii Smogulecensis.
  172 [Gromadno], 8 Octobris, Hedvigem Laurentii piscatoris de Gromadno et Annae natam 3 eiusdem, p: Margaretha Waloszka Smogulecensis et Michael Nicolai Małek de Gromadno filius.
  173. [Smogulecka Wieś], 15 Octobris, N. filium Joannis inquilini apud Michaelem Drathwa,wlonum villae Smogulecensis et Magdalenae natum 9 eiusdem, p: Simon Pezdek et Margaretha zabelczyna, uterque de villa Smogulecensi.
  174. [Nowa Wieś], eodem die, Albertum Lucae Gapa de nova villa et Elyzabeth natum eiusdem, p: Martinus Gregorii Grzegoryszek de nova villa coloni filius et Catharina Benedicti Bięniek de nova villa coloni coniunx.
  175. [Smogulec], 11 Novembris, Martinum Michaelis coci et famuli tunc generosi domini toannis Smoguleczky et Reginae natum 4 eiusdem, p: Matthias Proskowski et Sophia olim Alberti roś de oppido Smogulecensi filia.
  176. [Smogulecka Wieś], 14 Novembris, Martinum Michaelis pastoris de villa Smogulecensi et.eginae natum 10 eiusdem, p: Petrus Czarnik incola villae Smogulecensis et Sophia Martini ,astoris generosi domini Stanislai Smoguleczky uxor.
  177. [Słupowa], 16 Novembris, Elyzabetham Valentini Bochęnek de Słupowa et Luciae natam eiusdem, p: Hedvigis Stanislai Zmuda uxor et Allexius Olech, uterque de Słupowa.
  178. [Smogulec], 19 Novembris, Elyzabetham Matthiae Spychała coloni Smogulecensis et Annae natam 10 eiusdem, p: Helena Michaliczka et Matthias Joannis sutoris Smogulecensis filius, uterque incolae Smogulecenses.
  179. [Nowa Wieś], 22 Novembris, Caeciliam Joannis Piąthek de nova villa et Hedvigis natam 15 eiusdem, p: Dorothea Durowska Smogulecensis.
  180. [Nowa Wieś], 31 Decembris, Joannem Alberti Harazin de nova villa et Annae natum 27 eiusdem, p: Stanislaus Stasiek colonus Smogulecensis et Catharina Benedicti Bieniasz de nova villa coloni uxor.

  Annus 1607

  181. -182 [Smogulec], 8 Januarii, Balthazarum et Anastasiam gemellos Alberti Guląn Smogulecensis et Sophiae natos nocte proxime praeterita, p: primi Joannes Szucik braseator et Dorothea Kotkowa, ambo Smogulecenses, secundae vero Hedvigis Blasii Kaczka coloni Smogulecensis uxor.
  183. [Gromadno], 16 Januarii, Agnetem Jacobi Małek coloni de Gromadno et Hedvigis natam 7 eiusdem, p: Anna Stanislai Małek de Gromadno et Martinus pastor de Dębagora.
  184. [Nowa Wieś], 28 Januarii, N. filiam Joannis Janaś de nova villa et Reginae natam 24 eiusdem, p: Hedvigis olim Stanislai Paczek de nova villa filia et Albertus Harazin colonus novovillanus.
  185. [Budki], 28 Januarii, Agnetem Martini pastoris de Budki et Hedvigis natam 26 eiusdem, p: Catharina Georgii pastoris Smogulecensis uxor.
  186. [Smogulec], 6 Februarii, Reginam Matthiae Moczych coloni Smogulecensis et Catharinae natam l eiusdem, p: Stamslaus Stasiek et Dorothea Durowska, ambo Smogulecenses.
  187. [Smogulecka Wieś], 11 Februarii, Dorotheam Stanislai Gryczka piscatoris de villa Smogulecensi et Dorotheae natam 6 eiusdem, p: Blasius Raszewski et Hedvigis Paczkowna de nova villa.
  188. [Chwaliszewo], 17 Februarii, Valentinum Simonis fabri ferrarii de Chwaliszewo et Annae natum 8 eiusdem, p: Valentinus Pieloch de Chwaliszewo et Anna Gapina de nova villa.
  189. [Słupowa], 25 Februarii, Matthiam Valentini Koluszek de Słupowa et Agnetis natum 21 eiusdem, p: Joannes Rayczki et Dorothea Matthiae Walid(up)ka colo ni de Słupowa uxor.
  190. [Gromadno], 4 Martii, Sophiam Matthiae piscatoris de Gromadno et Sophiae natam ultima Februarii, p: Jacobus Małek et Anna Stanislai villici uxor, uterque de Gromadno.
  191. (Dobieszewo], 11 Martii, Evam Valentini pastoris de Dobieszewo et Dorotheae natam 9 eiusdem, p: Catharina inquilina apud Albertum Zurek colonum in Dobieszewo.
  192. [Budki], 15 Martii, Gregorium Blasii Szczepa de Budky et Annae natum II eiusdem, p: Matthias molitor Piekłoviensis et Gertrudis Stanislai Pyiorek civis Iunivladislaviensis filia.
  193. [Smogulec], 17 Martii, Josephum illegitimum Sophiae de Choyna famulae tunc Matthiae molitoris Smogulecensis natum 13 eiusdem, p: Matthias Joannis sutoris et incolae Smogulecensis filius et Gertrudis olim Stanislai Pyiorek civis Iunivladislaviensis filia.
  194. [Smogulec], 1 Aprilis, Albertum Alberti Lorek sartoris et oppidani Smogulecensis natum 24 Martii, p: Bartholomaeus Czeczoth et Dorothea Kothkowa, ambo incolae Smogulecenses.
  195. [Smogulecka Wieś], 1 Aprilis, Reginam Joannis Klaś de villa Smogulecensi et Margarethae natam 22 Martii, p: Agnes Lucae Bienkoicz de villa Smogulecensi et Andreas Gryczka incola villae Smogulecensis.
  196. [Słupowa], 12 Aprilis, Rochum Rochi Roszek de Słupowa et Pudentianae natum 9 eius eodem, p: Albertus sartor de Nowy dwor et Dorothea Lęczka de Słupowa.
  197. [Smogulecka Wieś], 15 Aprilis, Margaretham Stanislai Krol de villa Smogulecensi et Agnetis natam eodem die, p: Margaretha Szabelczyna et Valentinus Goreczki, uterque de villa Smogulecensi.
  198. [Młyn Piekłowo], 6 Maii, Sophiam Matthiae molitoris Piekłoviensis et Catharinae natam 1 eiusdem, p: Matthias molitor Smogulecensis et Anna Szczepina de Budki.
  199. [Smogulec], 12 Maii, Joannem Alberti Ciraz hortulani Smogulecensis et Catharinae natum 5.eiusdem, p: Joannes Margonin ludimoderator Smogulecensis et Sophia olim Alberti Woś incolae Smogulecensis filia.
  200. [Dobieszewo], 20 Maii, Chrisantum Matthiae Zurek de Dobieszewo et Dorotheae natum 3 eiusdem, p: Albertus sartor novoa(. .)licus et Anna Lucae Straszyboth de Dobieszewo comunx.
  201. [Smogulec], 17 Junii, Annam Stanislai Stasiek incolae Smogulecensis et Reginae natam 15 eiusdem, p: Albertus Harazin de nova villa et Dorothea Kotkowa Smogulecensis.
  202. [Chwaliszewo], 1 Julii, Kilianum Simonis Gayda de Chwaliszewo et Dorotheae natum 24 Junii, p: Jacobus Wlodarczyk et Eva Kundaska, ambo de Chwaliszewo.
  203. [Chwaliszewo], anno ut supra, die vero tertia Julii fuit a me Gregorio plebano Smogulecensi baptizatus filius ex incestu conceptus, e duobus videlicet patruelibus Regina filia Annae Gałczyna-de Chwaliszewo et Paulo illegitimo filio fratris patruelis olim (...) dictae Reginae Gałczyna natus 29 Junii proxime praeterita eique nomen Procopii (!) fuiil positum, patrim autem fuerunt Matthias Joanms sutoris Smogulecensis filius et Regina Thomae tunc pastoris in Chwaliszewo uxor.
  204. [Smogulec], 11 Julii, Kilianum Michaelis Szczekarz hortulani Smogulecensis et Catharinae die hesterno, p: Matthias Joannis Mazur sutoris Smogulecensis [filius] et Regina Michaelis tunc coci generosi domini Joannis Smoguleczki.
  205. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 22 Septembris, Matthaeum Laurentii molitoris de Jaktorowo et Dorotheae natum 14'eiusdem, p: Matthias Joannis Mazur sutoris Smogulecensis filius et Dorothea Georgii rotificis de Jaktorowo uxor.
  Tego roku Rokoszany porazono pod Guzowem.
  206. [Słupowa], l Octobris, Justinam Martini Kukla de Słupowa et Petronillae natam 25 Septembris, p: Dorothea Lęczka de Słupowa.
  207. [Smogulecka Wieś], eodem die, Venceslaum Lucae braseatoris de villa Smogulecensi et Annae natum 28 Septembris, p: Martinus Wieczorek et Regina Drathwina, ambo de villa Smogulecensi.
  208. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 9 Octobris, Lucam Stanislai Szwaczek villici de Jaktorowo et Catharinae natum 5 eiusdem, p: Georgius rotifex et Anna Miskowa, ambo de Jaktorowo.
  209. [Chwaliszewo], 22 Octobris, Simonem Adami pastoris tunc in Chwaliszewo degentis et cophiae natum 18 eiusdem, p: Petrus pastor ovium tunc in oppido Smogulecz et Eva Joannis umer de Chwaliszewo filia.
  210. [Smogulec], 26 Octobris, Hedvigem Alberti Michalik de oppido Smogulecensi et Helenae natam 12 eiusdem, p: Michael cocus famulus tunc generosi domini Joannis Smoguleczki et Anna oanms textoris Smogulecensis comunx.
  211. [Smogulec], 14 Octobris, Matthiam generosi domini Joannis Smoguleczki et Catharinae natum 1 eiusdem, p: generosus dominus Adamus Smoguleczki et nobilis domina Anna Stęgowska de Oleszno.
  212. [Smogulec], l Novembris, Catharinam Nicolai Szwarczewski et Barbarae natam 22 Octobris, p: Lucas sartor ministerialis Smogulecensis et Margaretha Chrisanti cauponis tunc Smogulensis coniunx.
  213. [Smogulec], 5 Novembris, Hedvigem Matthaei Stanczlik coloni Smogulecensis et Reginae natam eodem die, p: Margareta Chrisanti cauponis tunc Smogulecensis uxor.
  214. [Smogulec], 8 Novembris, Simonem Alberti Pikula coloni Smogulecensis et Reginae .natum 1 eiusdem, p: Simon Joannis textoris Smogulecensis filius et Dorothea Joannis braseatoris Smogulecensis comunx.
  215. [Smogulecka Wieś], 11 Novembris, Martinum Joannis Axamint de villa Smogulecensi et Annae natum 3 eiusdem, p: Bartholomaeus sartor de villa Smogulecensi et Hedvigis Paczkowna de nova villa.
  216. [Smogulecka Wieś], 25 Novembris, Andream Joannis Choinak de villa Smogulecensi et Hedvigis natum 18 eiusdem, p: Matthias Joanms Mazur sutoris Smogulecensis filius et Margaretha Szabelczyna de villa Smogulecensi.
  217. [Smogulecka Wieś], 2 Decembris, Andream Valentini Goreczki de villa Smogulecensi et Dorotheae natum 22 Novembris, p: Jacobus caupo villae Smogulecensis et Regina Staskowa Stanislai colom Smogulecensis coniunx.
  218. [Smogulecka Wieś], 25 Decembris, Agnetem Matthiae Gai de na Smogulecensi et Margarethae natam 16 eiusdem, p: Petrus Czarnik colonus Smogulecensis villae et Hedvigis Paczkowna de nova villa.

  Annus 1608

  219. [Mieścisko, parafia mieści~ka], 16 Januarii, Agnetem Valentini lignifabri de Mieścisko et Reginae natam 6 eiusdem, p: Anna Spychalina incola oppidi Smogulecensis et Matthias Joannis sutoris Smogulecensis filius.
  220. [Chwaliszewo], 17 Januaro, Agnetem Gregorii braseatoris tunc in Chwaliszewo et Annae natam 15 eiusdem, p: Dorothea Gaydzyna de Chwaliszewo et Albertus lignifaber Skoczka tunc degens in Chwaliszewo.
  221. [Smogulecka Wieś], 22 Januaro, Agnetem Simonis Wieczorek de villa Smogulecensi et Dorotheae natam 6 eiusdem, p: Martinus Suski et Catharina Czarniczka, ambo de villa Smogulecensi.
  222. [Smogulec], 22 Januarii, Agnetem Matthiae Zurek coloni Smogulecensis et Reginae natam 16 eiusdem, p: Joannes Szucik braseator Smogulecensis et Margaretha Chrisanti cauponis tune Smogulecensis uxor.
  223. [Słupowa], 10 Februarii, Valentinum Alberti Białek de Słupowa et Dorotheae natam 31 Januarii, p: Rochus villicus et Petronilla Kuklina, ambo de Słupowa.
  224. [Budki], 10 Februarii, Reginam Alberti hortulani de Budki et Dorotheae natam 31 Januarii, p: Blasius Szczepa et Sophia Pilarka, ambo de Budki.
  225. [Gromadno], 25 Februarii, Reginam Joannis Drlęncza de Gromadno et Beatae natam 12 eiusdem, p: Albertus sartor de nova aula. domini Jaktorowski et Regina Blasii tunc pastoris Smogulecensis filia.
  226. [Smogulee], 25 Februarii, Dorotheam Valentini Fitek hortulani Smogulecensis et Sophiae natam 20 eiusdem, p: Matthias Moczych hortulanus Smogulecensis et Sophia olim Alberti Woś incolae Smogulecensis filia.
  227. [Dobieszewo], S Martii, Gertrudem Alberti Baranek de Dobieszewo et Agnetis natam ultima Februarii, p: Anna Spychali na ineola Smogulecensis.
  228. [Smogulec], 14 Martii, Gregorium Martini piscatoris Smogulecensis et Margarethae natum S eiusdem, p: Blasius Kaczka incola Smogulecensis et Margaretha Chrisanti cauponis tunc Smogulecensis uxor.
  229. [Nowa Wieś], 13 Aprilis, Albertum Simonis pastoris de nova villa et Annae natum 3' eiusdem, p: Paulus Czar(n)koviensis rector tune seholae Smogulecensis et Margaretha olim Benedicti Bięniek cmethonis de villa Smogulecensi fIlia.
  230. [Jaktorowo, parafiajaktorowska], 17 Aprilis, Albertum Matthiae Mizgalik de Jaktorowo et Annae natum 12 eiusdem, p: Matthias Kozieł et Sophia Joannis pictoris uxor, uterque de Jaktorowo.
  231. [Gromadno], 20 Aprilis, Dorotheam Laurentii piscatoris de Gromadno et Annae natam 12 eiusdem, p: Matthias piscator de Gromadno et Anna Stanislai villici uxor de Gromadno.
  232. [Smogulecka Wieś], 4 Maii, Albertum Bartholomaei Smierzkała de villa Smogulecensi et Annae natum 26 Aprilis, p: Albertus Stanislai tunc braseatoris generosi domini Stanislai Smoguleczki filius et Dorothea Simonis Szymek hortulani in villa Smogulecensi uxor.
  233. [Smogulecka Wieś], 4 Maii, Dorotheam Petri Czarnik de villa Smogulecensi et Catharinae natam 16 Aprilis, p: Catharina Blasii Czarnik de villa Smogulecensi uxor et Simon Szych villicus oppiduli Smogulecensis.
  234. [Smogulec], 8 Maii, Stanislaum Pauli Czarnkoviensis rectoris scholae tunc Smogulecensis et Annae natum 6 eiusdem, p: Simon Joannis textoris Smogulecensis filius et Margaretha Krzyzanka Chrisanti cauponis protunc Smogulecensis uxor.
  235. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 15 Maii, Sophiam Alberti Gibas de Jaktorowo et Dorotheae natam 8 eiusdem, p: Joannes Gozdek et Anna Miskowa, ambo de Jaktorowo.
  236. [Słupowa], 26 Maii, Annam Andreae Lelos de Słupowa et Margarethae natam 23 eiusdem, p: Joannes Rayczki et Dorothea Rochowa, ambo de Słupowa.
  237. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 26 Maii, Sophiam Joannis Niedowrzał de Jaktorowo et Catharinae natam 24 eiusdem, p: Casparus Kasper de Jaktorowo et Barbara Alberti molitoris . de Humer uxor.
  238. [Chwaliszewo], 1 Junii, Petronillam Valentini Pieloch de Chwaliszewo et Sophiae natam 26 Maii, p: Agnes Valentini Seremak de Słupowa uxor et Matthias Joannis sartoris Mazur Smogulecensis filius.
  239. [Młyn Zawada, parafia jaktorowska], 8 Junii, Vitum Gregoro molitoris de Zawada et Margarethae natum 31 Maii, p: Matthias Kozieł et Margaretha Bartholomaei Barthek uxor de Jaktorowo.
  240. [Słupowa], 8 Junii, N. filiam Matthiae Kukla de Słupowa et Dorotheae natam 6 eiusdem, p: Magdalena Rayczka et Joannes Matthiae Stachnik filius, uterque de Słupowa.
  241. [1], 15 Junii, Annam Agnetis de Zadkowo natam 9 eiusdem, p: Albertus Kamienski et Catharina Krosinska.
  242. [Smogulec], 26 Junii, Joannem Martini Woyda coloni Smogulecensis et Annae natum 19 eiusdem, p: Lucas Łuczynski ministerialis Smogulecensis et Margaretha Chrisanti cauponis tunc mogulecensis uxor.
  243. [Smogulec], 28 Junii, Reginam Michaelis coci generosi domini Joannis Smoguleczki et Reginae natam eodem die, p: Jacobus Guthkowski et Catharina Krosinska.
  244. [Smogulecka Wieś], 13 Julii, Margaretham Stanislai Krol de villa Smogulecensi et Agnetis natam 7 eiusdem, p: Albertus Wochna villicus et Margaretha Szabelczyna, uterque de vila Smogulecensi.
  245. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 20 Julii, Annam Joannis Chytry de Jaktorowo et Sophiae natam 12 eiusdem, p: Casparus Kasper et Catharina Niedowrzalka, ambo de Jaktorowo.
  246. [Smogulec], 20 Julii, Margaretham Valentini fabri ferrrarii Smogulecensis et Reginae natam 17 eiusdem, p: Petrus pastor ovium generosi domini Joannis Smogulecensis et Margaretha Chrisanti tunc tabernatoris Smogulecensis uxor.
  247. [1],23 Julii, Christophorum illegitimum inhonestae Euphemiae de Choyna natum hesterno die, p: Valentinus Wardęski et Dorothea Joannis Szneik braseatoris uxor.
  248. [Dobieszewo], 2 Septembris, Sabinam Matthiae Zurek de Dobieszewo et Dorotheae natam 23 Augusti, p: Joannes braseator Dobieszeviensis et Juliana Blasii inquilini apud Petrum Szałach in Dobieszewo uxor.
  249. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 9 Septembris, Foelicem Joannis Piechota de Jaktorowo et Annae natum 2 eiusdem, p: Simon Szych villicus Smogulecensis et Catharina Babiarka de Jaktorowo.
  250. [Dobieszewo], 14 Septembris, Matthaeum Simonis Kowalik de Dobieszewo et Apolloniae natum 6 eiusdem, p: Joannes Cyran et Lucia Wrzoskowa, uterque de Dobieszewo.
  251. [Dobieszewo], 21 Septembris, Matthaeum Joannis braseatoris Dobieszeviensis et Agnetis natum 11 eiusdem, p: Joannes Cyranik de Dobieszewo et Regina Troianowna de oppido Smogulecensi.
  252. [Smogulec], l Octobris, Stanislaum Andreae Troian incolae Smogulecensis et Catharinae natum 26 Septembris, p: Matthias Joannis sutoris Smogulecensis filius et Regina Troianowna Smogulecensis.
  253. [Dobieszewo], 4 Octobris, Justinam Lucae Straszyboth de Dobieszewo et Annae natam 25 Septembris, p: Albertus sartor de nova aula et Lucia Barthkowa de Dobieszewo.
  254. [Smogulecka Wieś], 5 Octobris, Justinam Andreae Gryczka de villa Smogulecensi et Reginae natam 27 Septembris, p: Martinus Roszyk et Hedvigis Paczkowna, uterque de villa Smogulecensi.
  255. [Dobieszewo], 9 Octobris, Hedvigem Stanislai fabri ferrarii de Dobieszewo et Reginae natam 5 eiusdem, p: Michael Michalik de villa Smogulecensi et Eva Valentini Baranek de Dobieszewo coniux.
  256. [Smogulecka: Wieś], 21 Octobris, Ursulam Blasii Błay de villa Smogulecensi natam 9 eiusdem, p: Jacobus Bartnik et Catharina Blasii Czarnik, ambo de villa Smogulecensi.
  257. [Smogulec], 28 Octobris, Hedvigem Alberti Guląn et Sophiae incolarum oppidi Smogulecensis natam 26 eiusdem, p: Blasius Kaczka incola Smogulecensis et Dorothea Joannis Szucik braseatoris uxor.
  258. [Budki], 1 Novembris, Simonem Blasii Barthnik de Budki et Annae natum 28 Octobris, p: Stanislaus pistor et caupo tunc Smogulecensis et Anna Szczepina de Budki.
  259. [Smogulecka Wieś], 2 Novembris, Catharinam Bartholomaei sartoris de villa Smogulecensi et Annae natam 29 Octobris, p: Joannes Axaminth et Hedvigis Paczkowna, ambo de villa Smogulecensi.
  260. [Nowa Wieś], 8 Novembris, Martinum Martini Grzegorek de nova villa et Sophiae natum 30 Octobris, p: Albertus Harazin de nova villa et Hedvigis Paczkowna famula tunc generosi domini Stanislai Smoguleczki.
  261. (Dobieszewo], 12 Novembris, Martinum illegitimum Dorotheae de Dębagora famulae tunc Andreae Jęczmionka in Dobieszewo natum 6 eiusdem, p: Simon textor Smogulecensis et Hedvigis Woytkowa de Dobieszewo.
  262. [Smogulec], 1 Decembris, Catharinam Joannis Troiąn hortulani Smogulecensis et Reginae natam 24 Novembris, p: Joannes Szneiek braseator et Sophia Wosiewna.
  263. [Szamocino, parafia margonińska], 3 Decembris, Catharinam Martini pastoris de Szamocino et Annae natam 21 Novembris, p: Anna Zerdzina de Sząmocino.
  264. [Smogulecka Wieś], 29 Decembris, Agnetem Alberti Więczek de villa Smogulecensi et Beatae natam 24 eiusdem, p: Jacobus Barthnik de villa Smogulecensi et Hedvigis Matthiae molitoris oppidi Smogulecensis uxor.

  Annus 1609


  265. [Dobieszewo], 6 Januarii, Balthazarem Laurentii Ryś de Dobieszewo et Annae natum 29 Decembris, p: Albertus sartor de nova aula [nadpisano: Neuhofi] et Ursula Zurkowa de Dobieszewo.
  266. [Chwaliszewo], 11 Januarii, Paulum Simonis Gaida de Chwaliszewo et Dorotheae natum 9 eiusdem, p: Jacobus Włodarczyk et Anna Mielczarka, uterque de Chwaliszęwo.
  267. [Smogulec], 25 Januarii, Paulum Blasii Kaczka incolae Smogulecensis et Hedvigis natum 19 eiusdem, p: Christophorus Zgierski et Sophia Gulanka Smogulecensi.
  268. [Smogulec], 6 Februarii, Valentinum Joannis Chmielarz incolae tunc in oppido Smogulecensi et Sophiae natum 2 eiusdem, p: Lucas Luczynski et Regina Michaelis coci uxor, ambo de oppido Smogulecensi.
  269. [Smogulec], 8 Februarii, Reginam Matthiae Spychała et Annae incolarum oppidi Smogulecensis natam 2 eiusdem, p: Matthias Joannis Mazur sutoris filius et Anna Alberti textoris coniux, ambo incolae Smogulecenses.
  270. [Smogulecka Wieś], 15 Februarii, Apolloniam Stanislai Gryczka de villa Smogulecensi piscatoris et Dorotheae natam 4 eiusdem, p: Simon Szych villicus Smogulecensis et Hedvigis Paczkowna famula nobilis Stanislai Smoguleczki.
  271. [Chwaliszewo], 1 Martii, Reginam Valentini Seremak de Chwaliszewo et Agnetis natam 24 Februarii, p: Catharina Szołtysewna et Jacobus Włodarczyk, ambo de Chwaliszewo.
  272. [Smogulecka Wieś], 17 Martii, Benedictum Laurentii fabri de villa Smogulecensi et Annae natum 9 eiusdem, p: Joannes Jaxaminth et Catharina Czarniczka, ambo de villa Smogulecensi.
  273. [Smogulec], 22 Martii, Gregorium Stanislai Stasiek de oppido Smogulecensi et Reginae natum 8 eiusdem, p: Lucas Luczynski et Anna Woydzina, uterque de oppido Smogulecensi.
  274. [Humer], 26 Martii, Albertum Joannis Pekala de Humer et Hedvigis natum 19 eiusdem, p: Albertus rotifex de Humer et Regina Valentini fabri Smogulecensis uxor. .
  275. [Gromadno], 10 Aprilis, Dorotheam Valentini piscatoris de Gromadno et Catharinae 3 eiusdem, p: Matthias Joannis Mazur sutoris Smogulecensis filius et Catharina olim Kiliani inquilini apud Valentinum piscatorem in Gromadno uxor relicta.
  276. [Smogulec], 8 Aprilis, Sophiam Bartholomaei Serdaczyk de oppido Smogulecensi et Catharinae natam 30 Martii, p: Stanislaus Swięczki et Hedvigis Kaczczyna.
  277. [Nowa Wieś], 3 Maii, Reginam Matthiae molitoris de nova villa et Catharinae natam 26 Aprilis, p: Lucas Luczynski et Catharina Petri Czarnik de villa Smogulecensi uxor.
  278. [Słupowa], 17 Maii, Stanislaum Joannis Choynaczki de Słupowa et Annae natum 11 eiusdem, p: Joannes Rayczki et Anna Pauli pastoris de Słupowa uxor.
  279. [Dobieszewo], 18 Junii, Joannem Adami Cyrąn de Dobieszewo et Reginae natum 11 eiusdem, p: Lucas Straszyboth et Lucia Wrzoskowa, ambo de Dobieszewo.
  280. [Dobieszewo], 28 Junii, Paulum Joannis Strycharz de Mrocza in Dobieszewo tunc moram gerentis suamque artem exercentis et Annae natum 25 eiusdem, p: Valentinus faber oppidi Smogulecensis et Sophia Joannis Chmielarz incolae Smogulecensis uxor.
  281. [Chwaliszewo], 5 Julii, Petrum Matthiae Ogurek de Chwaliszewo et Margarethae 29 Junii, p: Martinus molitor de Olszowka et Catharina Alberti sculteti filia de Chwaliszewo.
  282. [Smogulec], 12 Julii, Annam generosi domini Joannis Smoguleczki haeredis in oppido Smogulecz et Catharinae natam 4 eiusdem, p: generosa domina Anna Stępowska et generosus dominus Stephanus Ciechowski.
  283. [Gromadno], 23 Julii, Jacobum Alberti Koryndy de Gromadno et Dorotheae natum 16 eiusdem, p: Adamus Kaczrnarz de Gromadno et Regina olim Alberti Pisarz de Gromadno.
  284. [Chwaliszewo ], 2 Augusti, Annam Martini pastoris de Chwaliszewo et Annae natam 29 Julii, p: Hedvigis Wocieszkowa et Jacobus Włodarczyk, ambo de Chwaliszewo.
  285. [Słupowa], 2 Augusti, Martham Martini Kukla de Słupowa et Petronillae natam 30 Julii, p: Albertus Bialka et Barbara Matthiae Kukla de Słupowa uxor.
  286. [Dobieszewo], 16 Augusti, Reginam Pauli pastoris ovium de Dobieszewo et Annae natam 10 eiusdem, p: Anna Straszybothka et Joannes braseator, ambo de Dobieszewo.
  287. [Smogulecka Wieś], 22 Augusti, Bartholomaeum Matthaei Choynak de villa Smogulecensi et Reginae natum 18 eiusdem, p: Petrus Rybaczek et Regina Staskowa, ambo ex oppido Smogulecz.
  288. [Słupowa], 6 Septembris, Sabinam Petri P{.)oska hortulani de Słupowa et Hedvigis natam 3 eiusdem, p: Andreas Lelos et Barbara Kuklina, ambo de Słupowa.
  289. [?], 12 Septembris, Caeciliam nobilis Traiani Krzywosęczki et Hedvigis natam 6 eiusdem, p: Albertus Krzywosęczki et Anna Nieradeczka.
  290. [Dobieszewo], 13 Septembris, Sabinam Blasii inquilini apud Albertum Zurek in Dobieszewo et Annae natam 6 eiusdem, p: Anna Alberti textoris tunc in oppido Smogulecensi degentis uxor.
  291. [Smogulecka Wieś], 22 Septembris, Hedvigem Martini Suski de villa Smogulecensi et Reginae natam feria sexta eiusdem mensis, p: Margaretha Bartniczka et Michael pastor ovium, ambo incolae villae Smogulecensis. 
  292. [Smogulec], 22 Septembris, Euphemiam Joannis Kotek et Dorotheae incolarum Smogulecensium natam 17 eiusdem, p: Joannes Szneyk braseator Smogulecensis et Anna Woskowa de Krostkowo.
  293. [Smogulecka Wieś], 24 Septembris, Michaelem Martini Roszyk de villa Smogulecensi et Annae natum 17 eiusdem, p: Andreas Gryczka et Sabina Więczkowa, ambo de villa Smogulecensi.
  294. [Chwaliszewo], 27 Septembris, Annam Joannis fabri [de] Chwaliszewo et Annae natam 24 eiusdem, p: Petrus Ryczywoliensis rector scholae Smogulecensis et Sophia Pieloszka de Chwaliszewo.

  Annus 1610


  295. [Chojna, parafia chojeńska], 5 Decembris, ego Lucas Bialaszewsky plebanus ecclesiae parochialis in Smogulec tituli S. Catharinae baptisavi Nicolaum Joannis Gayda a (Ch)oyna et Dorotheae, p: Andreas villicus de oppido Smogulec et Regina.
  296. [Dobieszewo], 12 Decembris, Luciam Francisci pastoris [de] Dobieszewo et Margarethae, p: Adamus Jeczmionka de Dobieszewo et Anna Straszibotowa.
  297. [Dobieszewo], eodem die, Catharinam Laurentii et Annae a Dobieszewo, p: Joannes et Catharina de Dobieszewo.
  298. [Smogulecka Wieś], 14 Decembris, Luciam Martini Suski et Reginae de Smogulec, p: Michael pastor et Margaretha Bartniczka de eodem pago.
  299. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 19 Decembris, Barbaram Georgii et Hedvigis a Jak torowo, p: Stanislaus villicus de Jaktorowo et Anna a Smogulec.
  300. [Smogulec], eodem die, Luciam Mathiae pellionis et Dorotheae a Smogulecz, p: Stanislaus pistor ex eodem oppido et Regina Staszkowa.

  Annus 1611


  301. [Dobieszewo], 14 Aprilis, Zophiam Thomae et Annae ex Dobieszewo, p: Mathias Przybeł et Dorothea Cholewina ibidem.
  302. [Dobieszewo], 20 Aprilis, Reginam Joannis Cyran et Zophiae ex Dobieszewo, p: Adamus Cyran et Anna Straszybotowa ibidem.
  303. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 6 Maii, Petrum Petri inquilini et Dorotheae de Jaktorowo, p: Bartholomaeus sutor de Choyna et Eva inquilina a pastore ibidem.
  304. [Smogulec], 12 Maii, Annam Martini Woyda et Annae ex Miasteczko, p: Stanislaus et Agnes textrix ibidem Simonis textor{is) uxor.
  305. [Smogulecka Wieś], 10 Julii, Jacobum Joannis Clask et Margarethae de villa Smogulecka, p: Andreas Gryczka et Agnes Benedicti ibidem.
  306. [Smogulec], 10 Julii, (...) filium Joannis Troiani hortulani et Reginae de Miasteczko, p: Valentinus Hoienka molitor et Zophia Molędzina ibidem.
  307. [Smogulec], 31 Julii, Annam Mathiae Spychala et Annae de Miasteczko, p: Joannes Brestensis rector ecclesiae in Smogulec et Anna inquilina de Smogulec.
  308. [Młyn Zawada, parafia jaktorowska], 7 Augusti, Annam Gregorii molitoris Zawada et Margarethae, p: Venceslaus Starek ex Potulino et Catharina ex Jactorowo Bartkowa. .
  309. [Smogulec], eodem die, ego Ambrosius Ordinis Fratrum Minorum de Observantia baptisavi Laurentium Matthiae Stancel et Reginae ex Miasteczko, p: Petrus Martini piscatoris (...) et Anna inquilina Smo{gulecenses).
  310. [Budki], 14 Augusti, ego Lucas Białaszewski plebanus ecclesiae parochialis in Smogulec baptisavi Reginam Matthiae et Annae ex Budki, p: Gregorius pielarz et Zophia pielarka ibidem.
  311. [Smogulecka Wieś], 21 Augusti, Hedvigem Michaelis et Margarethae ex Smoguleczka Wies, p: Michael owczarz et Catharina Czarniczka.
  312. [Nowa Wieś], 24 Augusti, Bartholomaeum Martini et Zophiae ex Nowawies, p: Albertus et Margaretha ibidem.
  313. [Budki], 4 Septembris, Matthaeum Alberti et Helenae ex Budki, p: Simon et Anna ex Smogulec.
  314. [Słupowa], 22 Septembris, Hedvigem Mathiae Kukla et Barbarae ex Słupowa, p: Albertus et Magdalena ibidem.
  315. [Dobieszewo], 2 Octobris, Lucam Alberti hortulani et Annae de Dobieszewo, p: Adamus et Zophia ibidem.
  316. [Smogulec], eodem die, Michaelem Alberti Gulan et Zophiae de Smogulec, p: Joannes braxator et Anna.
  317. [Smogulecka Wieś], 9 Octobris, Martinum Simonis hortulani ex Smogulecka Wies, p: Michael et Catharina virgo ibidem.
  318. [Dobieszewo], eodem die, Hedvigem Matthiae Zurek et Dorotheae ex Dobieszewo, p: Mathias Spychała et Anna inquilina ibidem.
  319. [Smogulecka Wieś], 16 Octobris, Hedvigem Bartholomaei sartoris et Annae de Smogulecka wieś, p: Joannes hortulanus et Hedvigis.
  320. [Smogulec], Elizabethem Joannis hortulani et Margarethae de Smogulec, p: Regina Zurkowa ibidem et Adamus lignicaber ex Sułoszewo.
  321. [Chwaliszewo], 19 Novembris, Catharinam Valentini Seremak et Agnetis ex Faliszewo, p: Catharina v(ir)go et Jacobus.
  322. [Dobieszewo]. 9 Novembris, Martinum Alberti et Hedvigis de Dobieszewo. p: Joannes et Anna ibidem.
  323. [Słupowa]. 20 Novembris, Luciam Joannis Srzoda et Annae ex Słupowa, p: Joannes et Dorothea ibidem.
  324. [Jaktorowo, parafia jaktorowska]. 27 Novembris. Andream Alberti et Annae de Jak torowo. p: Paulus et Anna ibidem.
  325. [Jaktorowo. parafia jaktorowska], eodem die, Andream Stanislai et Annae ex Jaktorowo. p: Albertus et Elizabeth ibidem.
  326. [Smogulecka Wieś], 23 Decembris. Stephanum Joannis et Hedvigis ex Smogulecka wieś. p: Stephanus Ciechowski et Catharina de Dobieszewo.
  327. [Jaktorowo. parafia jaktorowska], 27 Decembris. Thomam Joannis et Reginae ex Jaktorowo. p: Christophorus et Catharina ibidem.
  328. [Chojna, parafia chojeńska], 28 Decembris, Barbaram Nicolai et Hedvigis ex Hoyna, p: Stephanus et Agnes ibidem.

  Annus 1612


  329. [Jaktorowo, parafia jaktorowska]..2 Januarii. Barbaram Joannis et Zophiae ex Jaktorowo, p: Joannes et Agnes ibidem.
  330. [Smogulecka Wieś]. 22 Januarii, Paulum Alberti et Helizabeth ex Smogulecka wieś, p: Jacobus et Margaretha ibidem.
  331. [Chojna, parafia chojeńska]. eodem die, Elisabeth Valentini et Catharinae ex Choyna, p: Mathias et Anna ibidem.
  332. [Chojna. parafia chojeńska], eodem diet Matthiam Joannis et Hevae ex Choyna, p: Andreas et Catharina ibidem.
  333. [Dobieszewo], Blasium Adami et Reginae de Dobieszewo. p: Lucas et Zophia ibidem.
  334. [Budki], 5 Februarii, Dorotheam Alberti et Reginae de Budki. p: Simon Mucha de Smogulec et Anna de Budki.
  335. [Jaktorowo, parafia jaktorowska]. 8 Februarii. Dorotheam Mathiae Mizgalik et Annae de Jaktorowo, p: Simon Mucha a Smogulec et Margaretha a Jaktorowo.
  336. [Dobieszewo]. 14 Februarii. Dorotheam Valentini Kozielski et Dorotheae de Dobieszewo. p: Lucas et Regina ibidem.
  337. [Gromadno]. 26 Februarii. Reginam Alberti et Dorotheae a Gromadno, p: Adamus tabemator et Catharina ibidem.
  338. [Chojna, parafia chojeńska]. eodem die, Mathiam Simonis textoris et Agnetis incolarum tunc in villa Choyna, p: Albertus Pikula cmeto et Agnes (...) Petri textoris (...) uxor.
  339. [Dobieszewko. parafia chojeńska]. 1 Martii, Reginam Pauli et Annae de Dobieszewko. p: Matthaeus et Margaretha ibidem.
  340. [Smogulec], 4 Martii, Reginam Blasii Kaczka et Hedvigis de Smogulecz, p: Albertus et Regina ibidem.
  341. [potulino. parafia chojeńska]. eodem me, Barbaram Jacobi et Catharinae de Potulino. p: Joannes et Helizabeth ibidem. 
  342. - 343. [Nowa Wieś]. 6 Martii. geminos pueros filium Gregorium et filiam Annam Pauli et Dorotheae a Nowawies. p: Stephanus et Regina a Smogulec ambo. Albertus et Zophia a Nowa Wieś. .
  344. [Słupowa]. eodem die, Gregorium Pauli et Reginae a Słupowa, p: Joannes et Barbara ibidem.
  345. [Budki]. 11 Martii. Gregorium Alberti et Reginae a Budki, p: Lucas et Zophia ibidem.
  346. [Hamer]. 13 Martii. Gregorium Joannis et Hedvigis a Hamer, p: Albertus et Barbara ibidem.
  347. [Chwaliszewo]. 18 Martii, Gregorium Adami opilionis et Zophiae a Chwaliszewo. p: Gregorius et Zophia ibidem.
  348. [Smogulecka Wieś]. calendis Aprilis [1 IV], Zophiam Bartholomaei Baś et Hedvigis a Smogulecka Wieś, p: Jacobus et Hedvigis Bieniaszewna ibidem.
  349. [Smogulecka Wieś]. eodem die, Zophiam Lucae et Annae a Smogulecka Wieś. p: Andreas et Margaretha ibidem.
  350. [Smogulec], II Aprilis, Zophiam Andreae et Annae a Smogulecz. p: Simon Mucha et Regina ibidem.
  351. [Chojna, parafia chojeńska]. 15 Aprilis, Albertum Valentini et Hedvigis a Choyna. p: Stanislaus et Heva ibidem.
  352. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 23 Aprilis, Albertum Joannis et Zophiae a Jaktorowo. p: Albertus Karsznicki et Regina a Jaktorowo.
  353. [Dobieszewo], 20 Maii. Zophiam Pauli opilionis et Annae a Dobieszewo, p: Joannes et Anna ibidem.
  354. [Jaktorowo. parafia jaktorowska], 27 Maii, Joannem Joannis rotificis et Reginae a Jaktorowo, p: Matthias et Barbara ibidem.
  355. [Dobieszewko, parafia chojeńska]. 14 Junii. Annam Jacobi et Zophiae a Dobieszewko. p: Matthaeus et Zophia ibidem.
  356. [Dobieszewko, parafia chojeńska], 15 Junii, Reginam Martini de Dobieszewko et Apoloniae. p: Joannes Brzestensis et Dorothea de Dobieszewo.
  357. [Dobieszewko, parafia chojeńska]. 15 Augusti. Reginam Martini et Annae de Dobieszewko, p: Stephanus protunc cantor Smogulecensis et Dorothea Cholewina.
  358. [Dobieszewko, parafia chojeńska], 16 Septembris, Evam Joannis braxatoris et Reginae de Dobieszewko, p: Stephanus cantor et Martini hortulani uxor.
  359. [Smogulecka Wieś]. 27 Septembris, Reginam Alberti et Reginae de villa Smogulecka, p: Martinus Roch et Anna Smierzkalina.
  360. [Nowa Wieś], 20 Novembris, Catharinam Matthiae molitoris et Catharinae, p: Petrus Czarnik et Catharina Bieniaszewa.
  361. [Chojna, parafia chojeńska], 24 Novembris, Barbaram Petri et Sophiae de Choina, p: Andreas villicus et Dorothea.
  362. [Nowa Wieś], 26 Novembris, Catharinam de Nowa wies Matthiae et Margarethae, p: Albertus Bogdąn et Anna de aula.
  363. [potulino, parafia chojeńska]. 30 Novembris, Nicolaum Valentini et Brigidae de Potulino, p: Sebastianus protunc rector scholae Smogulecensis et Regina.

  364. [Jeziorki, parafia chojeńska), eodem die, Matthiam Thomae ratai de Jeziorki et Annae, p: Jacobus et Anna.

  Annus 1613


  365. (Potulino, parafia chojeńska], 3 Martii, Adamum Martini tabematoris de Potulino et Sophiae, p: Blasius Skrętny et Elizabeth de aula.
  366. [Gromadno], eodem die, Urbanum Alberti Coryndi de Gromadno et Dorotheae, p: Adamus tabemator et Catharina de aula.
  367. [Jeziorki, parafia chojeńska], eodem die, Urbanum Gregorii hortulani de Jeziorki et Hedvigis, p: Jacobus cmeto et Anna de aula.
  368. [Smogulecka Wieś], 17 Martii, Gregorium Joannis Hoinak de villa Smogulecka et Hedvigis, p: Jacobus Kicinensis protunc rector Smogulecensis et Margaretha Bartniczka.
  369. [Chojna, parafia chojeńska], eodem die, Gregorium Petri doleatoris de Choina et Appoloniae, p: Lucas Koszka oppidanus et Barbara Szwarczewska.
  370. [Chojna, parafia chojeńska], eodem die, Reginam Laurentii Wieczorek de Choina et Catharinae, p: Michael et Anna de eadem villa.
  371. [Słupowa], eodem die, Reginam Andreae de Słupowa et Luciae, p: Andreas et Anna.
  372. [Jeziorki, parafia chojeńska], 3 Maii, Sophiam Joannis piscatoris de Jeziorki et Hedvigis, p: Martinus de villa Smogulecka et Agnes Bienkowicowa.
  373. [Potulino, parafia chojeńska], 8 Maii, Sophiam Stanislai hortulani de Potulino et Ursulae, p: Martinus protunc braxator magnifici domini Smogulecki et Anna de eodem Potulino.
  374. [Smogulec], 12 Maii, Sophiam Alberti Pikuła de oppido Smogulec et Reginae, p: Margaretha de aula eiusdem oppidi et Joannes braxator.
  375. [Smogulec], 26 Maii, Joannem Matthiae de oppido Smogulec et Reginae, p: Joannes braxator et Hedvigis Kaczczyna.
  376. [Chojna, parafia chojeńska], eodem die, Joannem Laurentii de Choina et Evae, p: Simon Terlich et Regina Samoraika.
  377. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 28 Maii, Annam Andreae Jachowic de Jactorowo et Margarethae, p: Christophorus faber de eodem Jactorowo et Agnes Valentini molitoris sic dicti Choienka filia.
  378. [Gromadno], 6 Junii, Reginam Adami tabernatoris de Gromadno et Catharinae, p: Michael Sral de eodem Gromadno et Margaretha de oppido Smogulec.
  379. [Smogulec], 9 Junii, Joannem Sebastiani protunc servitoris in aula magnifici domini Smogulecki et Sophiae, p: Stanislaus de oppido Smogulec et Regina Pilchowska.
  380. [Smogulec], 22 Junii, Joannem Lucae Koszka et Margarethae, p: Simon vitricus et Regina Pilchowska de eodem oppido Smogulec.
  381. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 4 Julii, ego Lucas Białaszewski plebanus ecclesiae parochialis in Smogulec baptisavi Jacobum Joannis rotificis et Reginae de Jaktorowo, p: Matthias Koziel de Jaktorowo et dworka de aula sic dieta nowa.
  382. [?], 25 Novembris, ego Joannes Brzezinius protune plebanus in Choyna et commendarius in Smogulec baptisavi Catharinam filiam Hedvigis filiae Caspari Stodolny ex illegitimo toro natam, p: Martinus textor et Dorothea filia Jacobi Serdak de Smogulec.
  383. [Smogulec], 14 Decembris, Thomam Joannis hortulani de Smogulec et Agnetis de Smogulecz, p: Andreas Koluch et Anna Razinka de Smogulec oppido.
  384. [?], 26 Decembris, Stephanum Lucae hortulani et Margarithae, p: Simontextor et Regina Mathiae cmetonis uxor de Smogulec oppido.
  385. [Smogulec], eodem die, Dorotheam Simonis textoris et Agnetis de oppido Smogulec, p: Albertus Pikula et Eva olim Bartholomaei Koppka filia de Zon.

  Annus 1614


  386. [?], 19 Februarii, Paulum Bartholomaei sutoris et Annae, p: Joannes hortulanus et Regina uxor Michaelis.
  387. [Chwaliszewo], eodem die, Dorotheam Valentini et Agnetis hortulani de Chwaliszewo, p: Simon textor de Smogulec oppido et Catharina filia Alberti seulteti [de] Chwaliszewo.
  388. [?], 31 Januarii, ego Lucas Bialaszewsky protune plebanus Smoguleeensis et commendarius Witkowiensis baptisavi Reginam Martini textoris et Annae, p: Martinus Mielcarz et Dorothea filia Jacobi Serdak de Smogulec.
  389. [Smogulec], 19 Februarii, ego Franciseus Ordinis Minorum S. Francisei de Observantia de licentia reverendi domini Joannis Brzezinii plebani Choynensis commendarii eeclesiae Smogulecensis baptisavi Reginam Eufemiae de Smogulec illegitimo thoro ortam, p: Gregorius pastor et Agnes Simonis textoris eoniunx.
  390. [Słupowa], in dominica reminiscere [23 II], Mathiam Martini Kukla et Apoloniae de Słupowa, p: Albertus Białka et Zophia Raiczka.

  391. [Smogulec], 4 Martii, Cazimirum Mathiae Spychała et Annae de Smogulec oppido, p: Petrus sutor et Helena Michaliczka. .
  392. [Młyn Zawada, parafia jaktorowska], sabbato ante dominicam laetare [8 III], Gregorium Gregorii molitoris et Margarethae de Zawada, p: Petrus saretor et Barbara dworka.
  393. [Smogulec], feria secunda post laetare [10 III], Gregorium Andreae Wedel et Annae de Smogulec oppido, p: Simon vitricus et Regina Kowalka olim Valentini Pyszka fabri relieta vidua.
  394. [Dobieszewo], eodem die, Gregorium Stanislai hortulani et Reginae de Dobieszewo, p: Albertus Pikuła et Anna Stasziwodka.
  395. [Chwaliszewo], 25 Decembris, ego Joannes Brzezinius protune plebanus eeclesiae paroehialis Choynensis baptisavi Catharinam Pauli Gałka [było: Gałezinski] et Reginae de Chwaliszewo, p: Matthias filius Joannis sutoris de Chwaliszewo et Dorothea Jacobi Serdak filia de oppido Smogulec.
  396. [Słupowa], eodem die, Catharinam Petri (..)osk de Słupowa et Hedvigis, p: Andreas Lelos et Hedvigis uxor Stanislai Zmuda de Słupowa.

  Annus 1615


  397. [Smogulecka Wieś], 1 Januarii, Agnetem Bartholomaei Baś [imię i nazwisko poprawione] et Hedvigis de Smogulecka wies, p: Jacobus tabernator et Agnes Bienkowna Lucae Bieniek filia.
  398. [Smogulecka Wieś], eodem die, Dorotheam Alberti Wiencek et Helizabet de Smogulecka wies, p: Jacobus tabemator et Margaretha Jacobi Bartnik de Smogulecka wies uxor.
  399. [Dobieszewo], eodem die, Agnetem Valentini Kostwa et Reginae de Dobieszewo, p: Michael doeatoris et Regina Adami Czeran de Dobieszewo cmetonis uxor.
  400. [Smogulec], 10 Januarii, ego Albertus Skubracki in Smogulec plebanus baptisavi Joannem Simonis textoris in Smogulecz oppido et Agnetis, p: Paulus rector scholae Smogulecensis et Anna Waskowa factrix in Budky.
  401. [Smogulec], 25 Januarii, Agnetem Mathiae Goscinny de oppido Smogulecz et Hedvigis, p: Petrus sartor et Dorothea Serdakowna de eodem oppido.
  402. [Smogulecka Wieś), 2 Februarii, Stanislaum Joannis Mierzwa et Annae de Smogulecka wies, p: Michael Trzaszkowski et Dorothea Szymkowa de eadem villa.
  403. [Smogulecka Wieś], 8 Februarii, Valentinum Jacobi Bieniaszewic et Margarethae de Smoguleczka wies, p: Joannes Klaś et Margaretha Bartniczka de eadem villa.
  404. [Smogulecka Wieś], 12 Februarii, Valentinum Martini Roch et Evae de Smogulecka Wies, p: Jacobus Bartnik et Agnes Bieńkowicewa de eadem villa.
  405. [Chwaliszewo], 14 Februarii, Gertrudem Joannis Janek et Hedvigis de Chwalisschewo, p: Margaretha uxor Andreae hortulani de villa Smogulecka et Laurentius Blay de eadem villa. [dopisano:] Et isti patrini sunt mentiti in caput suum quia de illegitimo thoro iste puer natus es.. [na marginesie:] Bękarcię to bylo.
  406. [Dobieszewo], 17 Februarii, Mathiam Laurentii Riś et Annae de Dobieszewo, p: Simon textor de oppido Smogulecz et Regina Cyranka de Dobieszewo.
  407. [Chwaliszewo], 19 Februarii, Annam Valentini Saraniak et Agnetis de Chwaliszewo, p: Paulus rector scholae Smogulecensis et Agnes Simonis textoris uxor de oppido Smogulecensi.
  408. [Nowa Wieś], 8 Martii, Mathiam Alberti Harazin et Annae de Nowawies, p: Martinus Grzegorek et Hedvigis Bieniaszewa de eadem villa.
  409. [Nowa Wieś], eodem die, Reginam Lucae pastoris ovium de Nowawies et Annae, p: Bartholomaeus Bieniaszewic et Regina factrix de curia Nowowiessensi.
  410. [Dobieszewo], 9 Martii, Dorotheam Jacobi Kozielsky et Reginae de Dobieszewo, p: Simon textor et Dorothea Rataika de eadem villa.
  411. [Młyn Miejski], 16 Martii, Gregorium Andreae et Hedvigis de molendino dieto Mieiski molitor(is), p: Valentinus Choienka et Dorothea Stęcelka de oppido Smogulecz.
  412. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 25 Martii, Albertum Joannis Niedowrzał et Catharinae de Jaktorowo, p: Simon sartor de praefata villa et Dorothea Janosiewna de oppido Smogulecz.
  413. [Smogulecka Wieś], eodem die, Reginam Stanislai Gryczka et Dorotheae de Smogulecka wies, p: Jacobus Bartnik et Agnes Bienkowicewna de eadem villa.
  414. [Smogulecka Wieś], 12 Aprilis, Annam Thomae et Reginae de Smogulecka wies, p: Joannes Jan et Anna textoris de villa Smoguleczka coniunx.
  415. [Gromadno], 21 Aprilis, Annam Alberti Koryndy et Dorotheae de Gromadno, p: Adamus Kaczmarz et Catharina factrix de eadem villa.
  416. [Dobieszewo], 24 Maii, Joannem Pauli Owczarz et Annae de Dobieszewo, p: Stanislaus Staszek de villa Choyna et Gertrudis Owczarka de Oleszno.
  417. [Słupowa], 28 Maii, Annam Joannis Choynacky et Reginae de Slupowa, p: Albertus Rochi filius et Hedvigis Zmudźyna de Slupowo.
  418. [Nowa Wieś], 3 Junii, Joannem Alberti Koludzki molitoris de Nowowies(censi) molendino et Barbarae, p: Adamus filius Joannis molitoris Borowiensis et Hedvigis Andreae molitoris olim in Mieiski molendino manentis uxor.
  419. [Smogulecka Wieś], 14 Junii, Vittum Stanislai Krol de Smogulecka wies et Agnetis, p: Bartholomaeus Czeczot et Agnes Bieniaszewicewna de eadem villa Smogulecensi.
  420. [Dobieszewko, parafia chojeńska], eodem die, Modestum Mathaei Nowak et Catharinae de Dobieszewko (in absentia plebani in Choyna). p: Michael Trząszkowski de Smogulecensi villa et Zophia Pędźina de Dobieszewko."
  421. [Słupowa], 24 Junii, Joannem Alberti Białek de Słupowa et Reginae, p: Mathias Stachnik et Petronilla Kuklina.
  422. [Smogulec], 30 Junii, Petrum Bartholomaei Serdak et Catharinae de oppido Smogulecz, p: Mathias Moczych et Dorothea Serdakowna.
  423. [Dobieszewo], 5 Julii, Margaretam Mathiae Kukla hortulani et Barbarae de Dobieszewo, p: Joannes Stachnikoic et Zophia Cieslina de Dobieszewo.
  424. [Nowa Wieś], 16 Julii, Annam Martini Wieczorek et Reginae de Nowawies, p: Albertus Bogdan et Regina Wieczorkowna de eadem villa.
  425. [Smogulec], 2 Augusti, Stephanum Mathiae Zurek et Reginae de oppido Smogulec, p: Joannes Sneiek et Agnes Simonis textoris uxor de eodem oppido.
  426. [Nowa Wieś], eodem die, Annam Lucae Gapa et Helizabetae de Nowawies, p: Mathias Zurek de Smogulecz oppido et Hedvigis Bieniaszewna de Nowawies.
  427. [Gromadno], 7 Septembris, Aegidium Valentini Walek hortulani de Gromadno et Annae, p: Simon Mucha aedituus ecclesiae Smogulecensis et Anna Stach owa de Gromadno.
  428.-429. [Młyn Skoczka], 27 Septembris, Adamum et Evam Martini Skoczka et Reginae de Molendino Skoczka sic dieto, p: Anna Choienczanka et Simon Szych de oppido Smogulecz.
  430. [Nowa Wieś], eodem die, Hedvigem Martini Polak et Annae de Nowawies, p: Albertus Harazny et Helizabeth Gapina de eadem villa.
  431. [Słupowa],4 Octobris, Ursulam Gregorii Kaczmarz et Annae de Slupowa, p: Albertus Skoczka et Hedvigis Smudzina de Slupowa.
  432. [Smogulecka Wieś], 18 Octobris, Lucam Martini Susky et Reginae de Smogulecka wies, p: Paulus rector scholae Smogulecensis et Dorothea Szymkowa de eadem villa Smogulecensi.
  433. [Gromadno], 8 Novembris, Martinum Alberti Lęczyk et Reginae de Gromadno, p: Michael Mikolaiewicz et Catharina Bartkowa de Miasteczko.
  434. [Smogulecka Wieś], 4 Decembris, Andream Dorotheae Litwianka de villa Smogulecensi illegitime natum, p: Simon textor oppidi Smogulec et Gertrudis uxor Pauli rectoris scholae eiusdem ecclesiae.
  435. [Gromadno], 13 Decembris, Thomam Andreae Małek et Reginae de Gromadno, p: Simon Mucha aedituus Smogulecensis et Regina Alberti Drlęcik de Gromadno coniunx.
  436. [Jaktorowo, parafia jaktorowska], 18 Decembris, Helizabetham Stanislai Stopa et Annae de Jaktorowo, p: Christophorus ferrifaber et Regina Barthoszewa de Jaktorowo.
  437. [Smogulecka Wieś], 20 Decembris, Dorotheam generosi Petri Smoguleczki et Annae Raduiewska de Smogulecka wies, p: generosus Sigismundus Smogulecki de Dambrowka et nobilis Anna Kruchowska.
  438. [Smogulec], 27 Decembris, Joannem Andreae Włodarz et Euphemiae de oppido Smogulecz, p: Gregorius Skotarz et Helena Michaliczka de eodem oppido.

  Annus 1616


  439. [Smogulecka Wieś], 14 Januarii, Sebastianum Joannis Jaś et Annae de Smogulecka wieś, p: Simon textor et Catharina Michalic(z)ka de eadem villa Smogulecensi. [dopisano:] Obiit die eodem una cum matre.
  440. [Smogulecka Wieś], 18 Januarii, Paulum Alberti Smalcz et Reginae de Smoguleczka wieś, p: Albertus braseator et Anna płocienniczka uxor Martini textoris de eadem villa.
  441. [Smogulec], 26 Januarii, Agnetam Bartholomaei Stancel et Dorotheae, p: Simon textor ministerialis et Dorothea Serdakowna de eodcm oppido Smogulecensi.
  442. [Chwaliszewo], 14 Februarii, Mathiam nobilis Petri Swiechowsky et Helenae de Chwaliszewo, p: Albertus Szoltys de cadem [villa] Chwaliszewo et nobilis Anna Konarzewska nobilis Simonis Konarzewski coniunx.
  443. [Smogulecka Wieś], 15 Februarii, Sophiam Michaelis pastoris ovium et Reginae de Smogulecensi villa, p: Jacobus Bartnik de eadem villa et Dorothea Stencelka de oppido Smogulecz.
  444. [Smogulecka Wieś], 28 Februarii, Annam Jacobi Jakub et Helizabetis de Smogulecka wieś, p: Joannes scholaris et Catharina Czarniczka dc eadcm villa.
  445. [Smogulce], codem die, Margaritam Hieremiac Smith murarii et Barbarac de oppido Smogulecz, p: Margaritha dispensatrix de curia generosi Joannis Smogulecky et Simon textor de eodem oppido Smogulecz.
  446. [Smogulec], 3 Martii, Gregorium Michaelis coci generosi Joannis Smogulecki et Reginae de oppido Smogulecz, p: Albertus Pikuła et Agnes plocienniczka de eodem oppido uxor Simonis ministcrialis.
  447. [Smogulecka Wieś], 30 Martii, Albertum Bartholomaei Bartosz sartoris de villa Smogulecensi et Annae, p: Andreas Dratwik de Nowawieś et Margarita Bartniczka de villa Smogulecensi.
  448. [Chwaliszewo], 5 Aprilis, Albertum Petri Pieloch et Magdalenae de Chwaliszcwo, p: Jacobus wlodarz et Agnes Szeremaczka dc Chwaliszewo.
  449. [Smogulec1 10 Aprilis, Ambrosium Alberti Pikuła et Reginae de oppido Smogulec, p: Simon textor et Margarita dispensatrix de curia generosi Joannis Smoguleczki de eodem oppido.
  450. [Smogulec], 17 Aprilis, Athanasium Andreae Wedel et Annae de oppido Smogulecz, p: Albertus Krolik de Gorzeń et Regina Valentini fabri de villa Smoguleczka.
  451. [Smogulec], eodcm die, Zuzannam corundem coniugum, p: Albertus Krolik et Barbara Szwarczewska faetrix de Budki.
  452. [Slupowa], 19 Aprilis, Faelicitatem Agnetis Krolewna illegitimam de Slupowa, p: Andreas Lelos et Barbara Kuklikowa de Slupowa.
  453. [Smogulecka Wieś], 20 Aprilis, Vincentium Michaelis Wochnascu Włodarz et Annae de villa Smogulecka, p: Bartholomaeus sarctor et Margarita Bartniczka de eadem villa.
  454. [Smogulecka Wieś], 10 Maii, Gordianum Catharinae Piotrisiewna de villa Smogulecensi illcgitimo thoro natum, p: Valcntinus mendicus et Margarita Bartniczka dc cadem villa Smogulecensi.
  455. [Smogulecka Wieś], 15 Maii, Florianum Alberti Michalik ct Reginac de villa Smogulecensi, p: Martinus textor et Catharina Czamiczka dc cadcm villa.
  456. [Nowy Dwór, parafia jaktorowska], 3 Julii, Annam Tobiac Tobiasz et Evac de Nowydwor fossoris, p: Petrus saretor de oppido Smogulecz ct Petronilla Joannis molitoris dc Proskowo rclicta vidua.
  457. [Chwaliszewo], codem dic, Procopium Simonis Gayda dc Chwaliszewo ct Dorotheac, p: Valentinus Szeremak et Agnes textrix Simonis textoris de oppido Smogulecz coniunx.
  458. [Smogulec], 18 Julii, Brigittam Lucae Koszka et Margaritae de oppido Smogulec, p: Simon Szych Mucha aedituus ecclesiac eiusdcm et Agnes,filia ~Mąrini Mach tabematoris dc
  codem oppido. 
  459. [Smogulecka Wieś], 27 Julii, Jacobum Joannis Janek de villa Smogulecensi et Annae, p: Albertus Woitaszek famulus gencrosi Petri Smogulecky et Anna uxor textoris Smogul(ecensis).
  460. [Gromadno], 30 Julii, Annam Adami tabematoris de Gromadno et Catharinae, p: Michael Małek et Margarita Waloszka de oppido Smogulecz.
  461.-462. [Nowa Wieś], 4 Septembris, Justinam et Teclam filias Bartholomaei Bieniaszewic et Reginae de Nowa wieś, p: Helizabet Gapina et Martinus Grzegoriszek Justinae, Teclae vero p: Lucas Gapa et Regina Bieniaszewna de eadem villa.
  463. [Młyn Gromadzki], 25 Septembris, Catharinam Gregorii piscatoris de Molendino Gromadzki et Reginae, p: Matthias Mazur sutor et Dorothea Stancelka, ambo de oppido Smogulecz.
  464. [Smogulec], eodem die, Damianum Matthiae Spychała et Annae de oppido Smogulec, p: Petrus Maczeiek filius Pauli artis sutoriae et Helena Michaliczka de eadem villa.
  465. [Smogulec], eodem die, Cristinam Martini Woyda et Annae de oppido Smogulec, p: Simon textor et Barbara Szwarczewska de eodem oppido.
  466. [Dobieszewo], 9 Octobris, Lucam Simonis tabematoris et Reginae dc Dobieszewo, p: Jacobus pellio de oppido Smogulec et Hedvigis Simonis Mucha de eodem oppido filia.
  467. [Smogulec], 16 Octobris, Caeciliam Thomae Galas et Magdalenae Bartholomaei Czeczot filiae coniugum de oppido Smogulec, p: Albertus Gułan de Smogulecz et Agnes Valentini Choienka molendinatoris filia.
  468. [Smogulecka Wieś], 20 Novembris, Clementem Joannis Scholtis et Agnetis de Smogulecka wies, p: Simon Szimek et Agnes Choienczanka de molendino Choienka.
  469. [Dobieszewo], 25 Novembris, Catharinam Adami Cyran et Reginae de Dobieszewo, p: Albertus Szajnoga et Dorothea Trawczanka de Dobieszewo.
  470. [Gromadno], 11 Decembris, Luciam Alberti Dolatha et Reginae de Gromadno hortulani, p: Martinus Roch et Anna Walkowa de Gromadno.
  471. [Smogulecka Wieś], 22 Decembris, Thomam Brigidae publici scorti de dieto pago Smogulecensi, p: Simon textor et Agnes Machowna de eodem oppido olim tabematoris Mach filia.


  Annus 1617


  472. [Budki], l Januarii, Faelicitatem Pauli Jurkowski famuli generosi Joannis Smogulecki de Budki factoris et Evae, p: Faelicitas Bilynska et Andreas Koziwlodarz de eodem oppido.
  473. (Lęgniszewo, parafia panigrodzka], 10 Januarii, ego Joannes Brezinius plebanus Choynensis baptisavi Agnetem Catharinae scorti Apollinis Karsznicki de Legniszewo, p: Simon textor et Regina de oppido Smogulecz Pilchowska dieta.
  474. [Młyn Zawadka, parafia jaktorowska], 6 Februarii, ego Albertus Skubracki plebanus Smogulecensis baptisavi Reginam Gregorii Zawadka et Margaritae de molendino in Nowydwor cxistenti dieto Zawadka, p: Joannes sutor dietus Paprotka et Eva Tobiaszewa de eadem villa Nowydwor.
  475. [Słupowa], 7 Februarii, Agatham Martini Kukla et Petronillae de Słupowa, p: Blasius rector scholae Smogulecensis et Helena Walidupianka de Słupowa.
  476. [Smogulec], 14 Februarii, Valentinum Bartholomaei dicti Barthek et Catharinae de oppido Smogulec. p: Simon textor ministerialis et Hedvigis Kaczczyna de oppido Smogulecz.
  477. [Smogulec], 17 Februarii, Matthiam Blasii de Jarocyno rectoris scholac Smogulecensis et Margaritae, p: Simon textor Smogulecensis et Regina Pikulina.
  478. [Smogulec], 20 Februarii, Mathiam Valentini Orzeł et Zophiae, p: Jacobus pellio et Regina Zurkowa de oppido Smogulecz.
  479. [Nowa Wieś], 5 Martii, Benedictum Martini Polak et Annae de Nowawies, p: Lucas Sapa et nobilis Anna Krukowska.
  480. [Smogulecka Wieś], eodem die, Josephum Simonis Szimek cmetonis de villa Smogulelensi et Dorothea de Smogulecka wieś, p: Michael Malek et Agnes Klosczanka.
  481. [Smogulec], 6 Martii, Agatham Jacobi pellionis et Annae de oppido Smogulecz, p: Andreas Szychowicz Simonis Szych filius et Agnes Choienczanka de molendino Choienka Valentini Choienka filia.
  482. [Smogulecka Wieś], 7 Martii, Gregorium Catharinae scorti nobilis Michaelis Klobucowsky factoris de villa Smogulecensi, p: Lucas oppillio et Regina Dolacina de Gromadno.
  483. [Smogulec], 12 Martii, Emerentianam Simonis textoris et Agnetis de oppido Smogulecz,p: Albertus Pykuła de eodem Smogulecz et nobilis Faelicitas Bielniska famula generosae Annae Smogulecka.
  484. [Gromadno), 18 Martii, Gertrudem Alberti tabernatoris de Gromadno et Reginae, p: Simon textor et Catharina Bartkowa de oppido Smogulecz.
  485. [Smogulecka Wieś], 19 Martii, Zachariam Joannis Szabelka hortulani de villa Smogulecz et Margaritae, p: Matthias Mazur sutor Smogulecensis et Margarita uxor Jacobi Bartnik de villa Smogulecensi.
  486. [Smogulec], 23 Martii, Josephum Andreae Wedel et Annae de oppido Smogulecensi, p: Simon Mucha aedituus ecclesiae Smogulecensis et Dorothea Stancelka de eodem oppido Smogulec.
  487. [Nowa Wieś], 27 Martii, Albertum Martini Grzegoriszek et Zophiae de villa Nowawieś,p:: nobilis Michael Klobukowsky et Anna Alberti Harazny de praefata villa coniunx.
  488. [Słupowa], 12 Aprilis, Zophiam Laurentii Moch et Evae de Slupowa, p: Blasius rector scholae Smogulecensis et Magdalena Olechowa de Slupowa.
  489. [Smogulec], 27 Aprilis, Petronillam Mathaei Matusz et Reginae oppidi Smogulecz incolae et cmetonis, p: Stanislaus Stasiek ibidem cmeto et Dorothea Joannis Jan cmetonis ibidem eiusdem oppidi filia.
  490. [Nowy Dwór, parafia jaktorowska], 2 Maii, Annam Alberti Hamernik et Petronillae de Nowydwor, p: Matthias Mazur et Eva coniunx Thobiae fossoris de eodem Nowydwor.
  491. [Młyn Słupowka], 16 Maii, Swentoslaum Andreae de molendino Slupowka molitoris et Annae, p: Margarita Bartniczka de villa Smogulecensi et Mathias Mazur sutor de oppido Smogecz.
  492. [Dobieszewo], 25 Maii, Faelicianum Mathiae Zurek et Magdalenae de Dobieszewo, p: Mathias Spychala et Agnes Simonis textoris uxor, uterque de oppido Smogulecz.
  493. [Smogulecka Wieś], 4 Junii, Annam generosi Petri Smogulecky et Annae Raduiewska de vilia Smogulecka, p: generosus Joannes Smogulecky et generosa Hedvigis Czeszewska.
  494. [Smogulec], 11 Junii, Martham Alberti opilionis et Reginae de oppido Smogulec, p: Simon Mucha aedituus ecclesiae Smogulecensis et Regina Pikulina de eodem oppido.
  495. [Potulinko, parafia chojeńska?], 25 Juni, Paulum Joannis Radzicki de Potulinko et Annae scorti eiusdem, p: Venceslaus Starek de Potulinko et Agnes Choienczanka de molendino Zboienka. 
  496. [Smogulecka Wieś], eodem die, Petrum Alberti Więcek et Helizabethae de villa Smagulecensi, p: Albertus Szoltis de Chwaliszewo et Anna Wochnina de .eadem [villa] Smogulecz.
  497. [Smogulec], 27 Junii, Rosłaum Reginae Cheyduczka de oppido Smogulecz de illegitimo thoro natum, p: Joannes Snieiek et Agnes plocienniczka de oppido Smogulecz.
  498. [Nowa Wieś], 3 Augusti, Romanum Agnetis de villa Nowa wies dicta illegitime natum, p: Albertus Malek et Agnes plocienniczka, ambo de oppido Smogulecz.
  499. [Nowa Wieś], 10 Augusti, Tiburcium Lucae opilionis et Annae de Nowawieś, p: Lucas Gapa et Catharina Bieniaszewa de eadem Nowawieś.
  500. [Młyn Proszków], 27 Augusti, Adamum Petri J(.)barn et Magdalenae molendinatoris de Mola Proskow dicta, p: Georgius Miłogasky et Eva Tobiaszka de Nowydwor Tobiae fossoris coniunx.
  501. [Budki], 10 Septembris, Potentianam Agnetis Kalwianka de villa Budki ilegitime natam, p: Helena Michaliczka de oppido Smogulecz et Andreas tabernator de villa Choyna.
  502. [Dobieszewo], 25 Septembris, Teclam Andreae Rataj et Hedvigis de Dobieszewo, p: Martinus Skoczka molitor et Hedvigis Szainozyna.
  503. [Smogulec], 8 Octobris, Ursulam Andreae Duda et Barbarae de oppido Smogulecz, p: Albertus Gulan et Anna uxor Jacobi pellionis de eodem oppido.
  504. [Słupowa], 22 Octobris, Simonem Joannis Choynacki et Reginae de Slupowa, p: Laurentius Raczky et Hedvigis Zmudzyna. de Slupowa.
  505. [Młyn Gromadzki], 24 Octobris, Chrisantum Michaelis piscatoris et Margaritae de molendino Gromadzki nuncupato, p: Andreas Małek et Regina cauponaria de Gromadno.
  506. [Dobieszewo], 28 Octobris, Clernentern Francisci Francek hortulani de Dobieszewo et Barbarae, p: Laurentius braseator filius Kielich de Oleszno et Catharina Korduska de Dobieszewo.
  507. [Smogulecka Wieś], eodem die, Leonardum Joannis ferrifabri et Helenae de villa Smogulecensi, p: Petrus Czarnik et Zophia Roszka de villa Smogulecensi.
  508. [Nowa Wieś], 29 Octobris, Simonem Martini Marcin incolae apud cmetonem in villa Nowawies dictum Woiciech et Reginae, p: Albertus Koludzki de Nowowieiscensi molendino molitor et Zophia Grzegoriszkowa.
  509. [Nowa Wieś], eodem die, Catharinam Lucae Gapa et Helizabethae de villa Nowawieś, p: Matthias Maciek de oppido Smogulecz et Anna Harazinka de Nowawies.
  510. [Smogulec], eodem die, Simonem Petri Machowic sartoris de oppido Smogulecz et Hedvigis, p: Joannes Jawarek tabernator de praefato oppido et Margarita dispensatrix de curia generosi Joannis Smogulecki.
  511. [Smogulec], 31 Octobris, Barbaram Matthiae Moczych et Catharinae incolarum oppidi Smogulecz, p: Simon ministerialis de eodem oppido et Anna Strycharka Andreae Strycharz coniunx.
  512. [Smogulec], 5 Novembris, Helizabethem Matthiae Mazur sutoris et incolae oppidi Smogulecz et Reginae, p: Joannes Jąn cmetho eiusdem oppidi et Regina Pikulina Alberti Pikula coniunx itidem de praefato oppido Smogulecz.
  513. [Dobieszewo],9 Novembris, Martinum Marci Grzech et Zophiae de Dobieszewo hortulani, p: Joannes Troian hortulanus de Budki et Hedvigis Szainozyna de Dobieszewo.
  514. [Słupowa], 12 Novembris, Justinam Joannis Srzoda hortulani de Slupowa et Annae, p: Andreas Lelos et Helena Walidupianka de Słupowa.
  515. [Smogulecka Wieś], 27 Decembris, Joannem Joannis Klas et Margaritae de Smogulecka wieś, p: Petrus Machowic sarctor de oppido Smogulecz et Agnes Lucae Bienkoic de eadem villa Smogulecensi. .

  Annus 1618


  516. [Tomczyce, parafia gołaniecka], 7 Januarii, Annam nobilium Stanislai Dzierzanowsky et Dorotheae Jezewska de Tomczicze, p: nobilis Lucas Klonowsky et generosa Anna Smogulecka generosi Joannis Smogulecky de oppido Smogulecz filia.
  517. [Dobieszewo], 23 Januarii, Paulum Laurentii ferrifabri et Annae de Dobieszewo, p: Matthias Zurek et Apollonia Kowalka de Dobieszewo.
  518. [Młyn Gromadzki], 8 Februarii, Valentinum Gregorii piscatoris et Reginae de molendino Gromadzki, p: Valentinus piscator et Margarita Bartholomaei molitoris de molendino Gromadzki uxor.
  519. [Smogulecka Wieś], 20 Februarii, Matthiam Joannis Axamit et Annae de villa Smogulecensi, p: Matthias Mazur de oppido Smogulecz et Dorothea Szymkowa de viIla Smogulecka.
  520. [Smogulec], 15 Martii, Zophiam Matthiae Zurek et Reginae de oppido Smogulecz, p: Joannes Szneiek braseator generosi Joannis Smoguleczki et Hedvigis Kaczczina de praefato oppido Smogulecz.
  521. [Smogulec], 25 Martii, Dorotheam Bartholomaei Stanczel et Dorotheae de oppido Smogulecz, p: Simon textor et Margarita Simonis Stanclik sarctoris de praefato Smogulecz oppidulo seu potius viIla.
  522. [Smogulecka Wieś], eodem die, Benedictum Martini Goreczki et Dorotheae de villa Smogulecensi, p: Bartholomaeus sarctor et Anna Gaiewna de villa Smogulecz.
  523. [Smogulecka Wieś], 30 Martii, Apolloniam Bartholomaei Baś et Hedvigis de villa Smogulecensi, p: Jacobus tabernator et Margarita Bartniczka de villa Smogulecensi.
  524. [Smogulecka Wieś], 31 Martii, Evam eorundem qui supra, p: idem qui supra.
  525. [Gromadno], 5 Aprilis, Ambrosium Laurentii piscatoris de Gromadno et Annae, p: Michael Malik de Gromadno et Barbara Dudzina Andreae Duda cmetonis villae seu oppidi Smogulecz.
  526. [Słupowa], 29 Aprilis, Catharinam Laurentii Raicky et Margaritae de Słupowa, p: Bartholomaeus Choynacky famulus alias parobek praedicti Raicki et Regina Choynacka de Supowa.
  527. [Słupowa], 6 Maii, Stanislaum Mathiae Kukla hortulani de Słupowa et Barbarae, p: Joannes Matthiae Stachnik filius et Regina Choynacka Joannis Choynacky cmetonis de Slupowa uxor.
  528. [Smogulecka Wieś], 21 Maii, Petronillam Petri pecudum pastoris de villa Smogulecensi et Annae p: Martinus Blasii Blay filius et Catharina Polakowna de villa Smogulecensi.
  529. [Smogulecka Wieś], 14 Junii, Modestum Martini Roch cmetonis de viIla. Smogulecensi et Annae, p: Jacobus Bartnik et Catharina Polakowna, de eadem viIla ambo.
  530. [Chwaliszewo], 21 Junii, Joannem Valentini Szeremak et Agnetis de Chwalischewo, p: Valentinus Pauperek rector scholae Smogulecensis et Regina Mazurowa Mathiae Mazur sutoris de oppido Smogulecz uxor.
  531. [Smogulecka Wieś], eodem die, Margaritam olim Alberti Michalik cmetonis de villa Smogulecensi et Evae, p: Valentinus sarctor praedicti Michalik frater et Catharina Czarniczka Blasii Czarnik cmetonis de villa Smogulecensi uxor. .
  532. [Dobieszewo], 15 Julii, Jacobum Alberti Woytek famuli domini Krasewski et Petronillae de Dobieszewo, p: Paulus Skoczczyk et Anna Kowalka de eadem [villa] Dobieszewo.
  533. [Gromadno], eodem die, Alexium Blasii pastoris pecudum et Evae de Gromadno, p: Michael Malek cmeto de Gromadno et Anna Dworczanka de praedio Gromadensi.
  534. [Chwaliszewo], 25 Julii, Annam Simonis Gaida et Dorotheae de Chwaliszewo, p: Simon textor et Regina Skotarka Andreae Skotarz uxor de oppido Smogulecz.
  535. [Nowa Wieś], 5 Augusti, Annam Valentini Walek de villa Nowawies et Annae, p: Simon Mucha aedituus ecclesiae Smogulecensis et Anna opilionis de eadem Nowawieś.
  536. [Smogulecka Wieś], eodem die, Petrum generosi Petri Smoguleczki et Annae, p: nobilis Joannes Radziczky de Potulinko et Anna Kruchowska.
  537. [Budki], 15 Augusti, Romanum Joannis Troian et Reginae hortulani de villa Budki, p: Albertus Pielarczyk et Regina Kucharzewa de oppido Smogulecz olim Michaelis coci Smogulecensis coniunx.
  538. [Smogulec], 19 Augusti, Hyacinctum Andreae Czeczot et Annae de oppido Smogulecz, p: Joannes Redlo de Ossiek et Agnes Choienczanka de Molendino dicto Choienka.
  539. [Smogulecka Wieś], 26 Augusti, Augustinum Martini Susky et Reginae cmeton(is) de villa Smogulecensi, p: Joannes ferrifaber et Dorothea Simonis coloni de praefata villa Smogulecensi uxor.
  540. [Osiek, parafia wyrzyska], eodem die, Sabinam Valentini Stępka et Zophiae de villa Ossiek, p: Hedvigis Kaczczyna et Martinus Woyda, uterque de oppido Smogulecz.
  541. [Chwaliszewo], 2 Septembris, Euphemiam Petri Pieloch et Magdalenae de Chwaliszewo, p: Jacobus Wlodarz et Agnes Szaramaczka de eadem villa.
  542. [Smogulecka Wieś], 6 Septembris, Reginam Michaelis opilionis et Annae de villa Smogulecz, p: Jacobus Bartnik de eadem villa et Dorothea Stancelka de oppido Smogulecz.
  543. [Smogulec], 16 Septembris, Justinam Valentini Orzel et Zophiae cmetonis de oppido Smogulecz, p: Simon ministerialis de eodem oppido et Agnes Choienczanka de molendino Choienka Valentini molitoris ibidem filia.
  544. [Chwaliszewo], 20 Septembris, Mathaeum Jacobi pastoris seu subulci et Catharinae de Chwaliszewo, p: Matthias Mazur sutor Smogulecensis et Regina Chuda Andreae bubulci de eodem oppido Smogulec uxor.
  545. [Budki], 23 Septembris, Hedvigem Martini piscatoris et Hedvigis de villa Budky, p: Albertus Gutkowsky et Anna factrix de praefata villa Budky.
  546. [Smogulecka Wieś], 7 Octobris, Hedvigem Stanislai Krol et Agnetis de villa Smogulecensi, p: Michael Wochna.
  547. [Smogulecka Wieś], II Octobris, Hilarionem Andreae Griczka et Reginae hortulani de villa Smogulecensi, p: Albertus Szaradowski rector scholae Smogulecensis et Catharina Polakow na de eadem villa.
  548. [Smogulecka Wieś], eodem die, Simonem Jacobi Litwa et Barbarae de villa Smogulecensi, p: Paulus famulus cmetonis Piechota et Anna Smierzkalina de eadem villa.
  549. [Smogulecka Wieś], 12 Novembris, Martinum Joannis Mierzwa hortulani de villa Smogulecensi et Annae, p: Joannes Troian hortulanus de villa Budki et Dorothea Szymkowa de praefata villa Smogulecensi.
  550.-551. [Budki], 29 Novembris, Andream et Barbaram gemellos Joannis pastoris pecudum de Budki et Annae, p: Albertus Szaradowiensis rector scholae Smogulecensis et Catharina Machowna de curia in praefata.
  552. [Smogulecka Wieś], 4 Decernbris , Barbaram Stąnislai piscatoris et Dorothea de villa Smogulecensi, p: Jacobus Bartnik et Agnes Lucae Bieńkowa de villa Smogulecensi filia.
  553. [Smogulec], 19 Decembris, Thomam Hieremiae Schmith et Barbarae murarii de oppido Smogulecz, p: Simon ministerialis et Margarita Stancelka Simonis Stanclik sartoris de eodem oppido coniux.
  554. [Smogulec], 21 Decembris, Sylvestrum Alberti Pikula et Reginae de oppido Smogulecz, p: Stanislaus Staśko cmeto et Margarita coniunx Simonis Stanczlik sarctoris, uterque de praefato oppido Smogulecz.
  555. [Smogulec], 23 Decembris, Stephanum Andreae Duda et Reginae de oppido Smogulecz, p: Jacobus pellio et Regina Staśkowa Stanislai Stasiek cmetonis itidem de eodem oppido Smogulecz coniunx.
  556. [Smogulecka Wieś], 26 Decembris, Anastasiam Joannis Koterwa et Annae de villa Smogulecensi, p: Martinus sarctor et Anna filia Matthiae Gay de eadem villa Smogulecensi.


  Źródło - Geneologia. Studia i materiały Historyczne. Tom 5 1995 - Wydawnictwo Historyczne  19 czerwiec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005