<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach

 •  

  Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.

  ( opracowanie własne - na podstawie Sławomira Leitgebera)

  "Pospolite ruszenie szlachty zostało zwołane na sejmie obradującym w Warszawie w 1621 roku. Było jednym z elementów przygotowań Rzeczypospolitej do walki z Turcją, przedsięwziętych po klęsce wojsk polskich w bitwie pod Cecorą w 1620 roku i powstałym niebezpieczeństwie najazdu tureckiego. Zbiórkę szlachty sejm wyznaczył na okres między 4 a 14 października 1621 roku pod Lwowem.
  Szlachta powiatu kcyńskiego przybyła najpierw na sejmik do Kcyni, miasta powiatowego leżącego na Pałukach, w Wielkopolsce, i zebrana w tamtejszym kościele Najświętszej Marii Panny jednomyślnie obrała rotmistrzem powiatu Wojciecha (Olbrachta) Baranowskiego starostę kcyńskiego.
  Publikowany obecnie spis szlachty powiatu kcyńskiego został sporządzony najpewniej jeszcze w Kcyni, a nie pod Lwowem. Spis informuje bowiem o zebraniu szlachty w Kcyni i wyborze nowego rotmistrza po śmierci poprzedniego, Pod Lwowem nie byłoby potrzeby czynienia takiej adnotacji, a w każdym razie pojawiłaby się nowa, iż szlachta jest już na miejscu zbiórki generalnej.
  Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. Kcynia Gr. 42, k. 172 (wpis z 1623 roku)."


  Materiały nadesłała Alicja Michajluk
  Proszę Czytelników o nadsyłanie informacji rozszerzających informację o osobach występujących na liście.  Uczestnicy popisu rycerstwa powiatu kcyńskiego: - zawiera 219 osób (w tym także nazwiska wdów wystawiających poczty)


  Baranowski Olbracht - , starosta kcyński obrany rotmistrzem powiatu w kościele Najświętszej Marii Panny przez sejmik powiatu kcyńskiego przeciw Turkom w miejsce zmarłego Mikołaja Mielińskiego kasztelana kamieńskiego jednomyślnie.
  Bieganowski Stanisław -
  Biełkowski Maciej -
  Błociszewski Stanisław -
  Bogurski Piotr -
  Bogurski Stanisław -
  Bogurski Andrzej -
  Borawski Wojciech -
  Bożejewski Jan -
  Bruszyński Stefan -
  Brzeziński Jakub -
  Budziejewski Jan -
  Cerekwicki Jędrzej -
  Chlebowski Jan -
  Cholewiński -
  Chrząstowski Wawrzyniec -
  Chrząstowski Piotr -
  Czarnotulski Piotr -
  Czeluściński Jan -
  Czeszewski Wojciech -
  Dąmbski Jarosz -
  Dembiński Wojciech -
  Dębicki Sebastian -
  Dębicki Sebastian -
  Dobrosielski Piotr -
  Domasławski Mikołaj -
  Domasławski Maciej -
  Domiechowski Jan -
  Dorpowski Jan -
  Dziećmiarowski Tomasz -
  Dziembowski Piotr -
  Dzierżanowski Stanisław -
  Gałczyński Jakub -
  Gałczyński -
  Gawarecki Wojciech -
  Gawroński Jan -
  Głembocki Wojciech -
  Golczewski Krzysztof -
  Golczewski Mikołaj -
  Gołuski Grzegorz -
  Gowarzewski Jan -
  Górecki Jan -
  Grabski Maciej - starosta kruszwicki
  Granowski Łukasz -
  Grocholski Michał -
  Grocholski -
  Grocholski. Maciej -
  Grochowicki Wacław -
  Grochowicki ksiądz -
  Grodziecki Władysław -
  Grodzyński Jan -
  Grotowa Elżka -
  Gwiazdowski ksiądz -
  I chorych: Poczty starych -
  Izbiński -
  Jabłkowska -
  Jabłkowski Marcin -
  Janowska Ewa -
  Janowski Wojciech -
  Jełżecki -
  Jezierski Jan -
  Jędrzejewski Jan -
  Jurkowski Abraham -
  Karznicki Stanisław -
  kasztelan kamieński Miliński -
  Kleparski Maciej -
  Kluczewski Jakub -
  Kłobukowski Łukasz -
  Kochański Wojciech -
  Kołudzki Daniel -
  Komornicki Marcin -
  Konarzewski Piotr -
  Korytowski Maciej -
  Koszowski -
  Kościejewski -
  Kotarski Maciej -
  Kotkowski Tomasz -
  Kowalewski Wojciech -
  Krzekotowska -
  Krzywosędzki Trojan -
  Kubuski Wojciech -
  Kurkowski Wawrzyniec -
  Linowski Maciej -
  Lipowski Jędrzej -
  Lisewski Adam -
  Lutecki Grzegorz -
  Łagiewnicka -
  Makowiecki Bartosz -
  Malachińska -
  Malczewski Jan -
  Malicki Zygmunt -
  Malicki Piotr -
  Małachowski Wojciech -
  Margoński Stanisław -
  Mielski Jakub -
  Mierosławska -
  Mierzewski -
  Mierzwiński Jan -
  Mierzwiński Wojciech -
  Mietlicki Adam -
  Mirucka Ewa -
  Młotkowski Stefan -
  Modliszewska Jadwiga -
  Modliszewski Andrzej -
  Modrzewski Jan -
  Morawski Paweł -
  Morawski Andrzej -
  Myślęcki -
  Nadborowa -
  Nędzarzewski -
  Niedźwiedzki Jan -
  Niemojewski Wojciech -
  Nieżuchowski Krzysztof -
  Obodowski Wojciech -
  Obodowski Bartosz -
  Okruski Jan -
  Oleski Jan -
  Oroch -
  Orzeiska -
  Orzeiski Stanisław -
  Ostromęcka -
  Otorowski Jana -
  Padniewska Anna -
  Padniewski Marcin -
  Padniewski Filip -
  Palendzka -
  Palendzki Wojciech -
  Palędzki Sebastian -
  Paxiński Jan -
  Phrothep (?) Piotr -
  Pląskowski Piotr -
  Porowski Maciej -
  Postruski Walenty -
  Potulicki Piotr -
  Proszyński Marcin -
  Przedpełski Andrzej -
  Przedpełski Mikołaj -
  Przyłubski Krzysztof -
  Psarski Jan -
  Racięcki Bartłomiej -
  Racięcki Marcin -
  Raczkowska Zofia -
  Raczyński Wojciech -
  Radwanowski Kasper -
  Radzicki Piotr -
  Rudnicki Jędrzej -
  Rynarzewski Stanisław -
  Rynarzewski Jan -
  Rzeszotarski Jędrzej -
  Rzeszotarski Szymon -
  Safarski Jan -
  Samoklęski Jan -
  Siedlecki Stanisław -
  Siedlecki Grzegorz -
  Sierski Mikołaj -
  Sierski Jan -
  Skarboszewski Maciej -
  Skrzetuska Barbara -
  Sławęcki Marcin -
  Sławianowski Adam -
  Słupecki Jan -
  Słupski Jan -
  Smogulecki Maciej -
  Smogulecki Jan -
  Smogulecki Piotr -
  Smogulecki Zygmunt -
  Smuszewska -
  Smuszewski Adam -
  Smuszewski Jan -
  Sobiejuski Maciej -
  Sobiejuski Wojciech -
  Sobiejuski Stanisław -
  Spławski Wojciech -
  Spławski Przecław -
  Staruchowski Wojciech -
  Strzyżewski -
  Swiniarski Wojciech -
  Szetlewski Wojciech -
  Szetlewski Marcn -
  Szumański Marcin -
  Szweykowski Piotr -
  Święcicki Jan -
  Święcicki Maciej -
  Tokowski Krystian -
  Trzciński Maciej -
  Trzciński Sebastian -
  Wardęski Walenty -
  Wardęski Mikołaj -
  Wardęski Stanisław -
  Wehniński Jan -
  Węgierski -
  Wilczyński Maciej -
  Wiśniewski Wojciech -
  Witosławski Jan -
  Witowski Stanisław -
  Witowski Wojciech -
  Włoszynowski Stefan -
  Włoszynowski Mikołaj -
  Wojciechowski Jan -
  Wyganowski Adam -
  Wygrozowski Wojciech -
  Wyrzyska Maciejowa -
  Wyrzyski Jakub -
  Zagajowski -
  Zajączkowski Wojciech -
  Zakrzewski Wojciech -
  Zakrzewski Jerzy -
  Zakrzewski Michał -
  Zakrzowski Wojciech -
  Zaleski Maciej -
  Zaleski Jan -
  Załakowski -
  Zbyszewski Stanisław -
  Zduński -
  Zebrzydowski Mikołaj -
  Zebrzydowski Jan -
  Złotkowski Wacław -
  Złotnicki Jan -
  Żernicki Marcin -

  Źródło: "Genealogia. Studia i materiały historyczne"   – tom 5 wyd.  1995 Wydawnictwo Historyczne  16 czerwiec 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005