<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 r.
   

  Za Panem Markiem Górnym publikujemy Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku.

  Materiały nadesłała Alicja Michajluk

  "Publikowana księga status animarum pochodzi z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Sporządził ją ówczesny proboszcz sławieński, ksiądz Józef Ignacy Sztoltman, na polecenie władz pruskich. Kierowana przez niego parafia znalazła się w nowych granicach państwowych w 1793 roku po drugim rozbiorze.
  W grudniu 1795 roku pruski urząd kameralny zwrócił się do władz diecezjalnych z poleceniem, aby proboszczowie sporządzili na podległym sobie terenie wykazy mieszkańców powyżej 16 lat. 
  Sławno leży 19 kilometrów na zachód od Gniezna, opodal Jeziora Lednickiego. Wieś ta należała w średniowieczu do arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy po 1520 roku zamienili ją i w ten sposób przeszła ona w ręce prywatne. Kościół parafialny wzniesiono tutaj stosunkowo wcześnie, o czym świadczy rozległość parafii oraz wzmianka z 1253 roku o wyznaczeniu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Fulkę biskupowi elektowi poznańskiemu Bogufałowi spotkania w tej wsi 6. W 1764 roku z fundacji kasztelana gnieźnieńskiego Aleksandra Łubieńskiego (zm. 1753) wystawiono w Sławnie nowy kościół drewniany, a w 1777 roku Mikołaj i Teodor W ęsierscy przybudowali do niego kaplicę. Pożar z 1803 roku strawił jednak te budowle i dopiero w 1844 roku. wybudowano na miejscu kościół murowany. Na początku XVI wieku należało do parafii 18 wsi, z których Witkowo, Rzepczyn i Siemczyn dzisiaj nie istnieją.
  Pod koniec XVIII wieku parafia sławieńska obejmowała, jak wynika z publikowanego spisu, 23 osady, a wśród nich trzy olędry, cztery dwory (folwarki) bez wsi oraz - wymienione osobno - młyn Zakrzewek i gościniec Piaski. W ośmiu wsiach znajdowały się dwory i folwarki. Ogółem mieszkało w parafii 1610 osób, a ponadto nie ujęty w wykazie proboszcz Sztoltman. Spis objął katolików i protestantów. Większość parafian należała do stanu chłopskiego, a nieliczni do szlacheckiego. Wśród chłopów spis wyróżnia: gospodarzy, rzemieślników, czeladź chłopską. szlachecką i plebańska oraz komorników.
  Parafia sławieńska obejmowała miejscowości:


  Berkowo
  Brudzewek
  Charzewo
  Głęboczek
  Głębokie
  Gniewkowo
  Kamionek
  Myszki
  Olędry Ujejskie
  Olędry Witakowskie
  Olędry Żelice
  Piaski gościniec
  Popkowo
  Skrzetuszewo
  Sławno
  Sroczyn
  Tomaszewo
  Ujazd
  Węgorzewo
  Witakowice
  Wolunki
  Zakrzewek młyn
  Zakrzewo
  Sławieński wykaz parafian objął wszystkich mieszkańców parafii wymienionych rodzinami w obrębie gospodarstw domowych. Uwzględnił imię i nazwisko członków rodziny, ich wiek, stopień pokrewieństwa, pozycję społeczną głowy rodziny oraz ujął imiennie służbę i komorników. Cenne są w nim także wzmianki o zamieszkiwaniu przez rodzinę gospodarza i komornika lub rzemieślnika, oddzielnych izb w domu."


  Lista nazwisk ( 298 );   osób ujętych spisem - 1.610

  "Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku"

  Antek
  Antkowiak (Jantkowianka)
  Bartoszewski
  Bednarek
  Bernacki
  Bielicki
  Bigos
  Bobek
  Bogacki
  Bogusław
  Borowiak
  Borski
  Boruszak
  Braciszewski
  Broniewski
  Brykczyński (Brykczynski)
  Brzeziński (Brzezinski)
  Brzychwa (Brzychffa)
  Bulmański (Bulmanski)
  Burczyński (Burczynski)
  Burdecki
  Bytner
  Cegielczyk
  Charzewicz
  Chudzicki
  Chwałkowszczak
  Cichowlazł
  Ciemniewski
  Cisielczyk
  Cieślak (Cieslak)
  Czarnecki
  Czerlejeniak (Czerleieniak)
  Czynszak
  Cwiejdak (Cwieydak)
  Dobiński (Dobinski)
  Dobrzyński (Dobrzynska)
  Doliński (Dolinski)
  Domagała
  Dubiński (Dubinska)
  Duch
  Dudkiewicz
  Dyszkiewicz
  Dziadek
  Dziadoniak
  Ekier
  Eyksztet
  Felc
  Felcman
  Frąckowiak (Frąnckowiak)
  Fuchs
  Gadaczak
  Gajerowicz (Gaierowicz)
  Gałęski
  Gąsiorek
  Gierszewski
  Gliszczyński (Gliszczynski)
  Gogole(w)ski
  Gorczyczewski
  Górecki (Gorecka)
  Górniak (Gorniak)
  Grabowski
  Gracki
  Graczyk
  Grajek (Graiek)
  Gronóg (Gronog)
  Grusman 
  Gumowski 
  Gwardian
  Handlerek
  Hem 
  Hincz 
  Imbierczak
  Janek
  Janiszewski
  Jankowiak

  Jankowski
  Jaraczewski
  Jarowicz
  Jasiński (Jasinski)
  Jaworowski
  Jaworski
  Jazgier
  Jemieliński (Jemielinski)
  Jerzak
  Jędrzej (Jędrzei)
  Jędrzejczak (Jędrzeyczak)
  Jóźwiak (Jozfiak)
  Jurkowski
  Kaczorowski
  Kamieniecki
  Kamienietczak
  Kamiński (Kaminski)
  Karol
  Kasprzak
  Kaźmierek (Kazmierek)
  Kędzierski
  Kętrzyńskic(Kęntrzynski)
  Kiszkowiak
  Kleczewski
  Klepka
  Kloss
  Knuska
  Kolańczyk (Kolanczyk)
  Kołaciński (Kolacinska)
  Kołodziejczak (Kołodzieyczak, Kolodzieyczak)
  Konieczny
  Konrad
  Koss
  Kostrzyniak
  Koszuta
  Kościaniak (Koscianiak)
  Kotyraz (Kotyras)
  Kowal
  Kowalek
  Koziełek
  Koźmińszczak (Kozminszczak)
  Kramarek
  Krauza
  Krauziak
  Król (Krolanka)
  Królczyk (Krolczyk)
  Krygier
  Krzyżanek (Krzyzanek)
  Krzyżanowski (Krzyzanowski)
  Kubiak
  Kubicki
  Kucharski
  Kuffe
  Kwaśniewski (Kwasniewski)
  Latalski
  Lewandoszczak
  Lewandowski
  Lewendowski
  Lisek
  Lisewski
  Lisiak
  Łowińszczak (Łowinszczak)
  Łuka
  Maćkowiak (także Mackowiak)
  Malanowski
  Malczeszczak
  Malczewski
  Malicki
  Marciniak
  Marek
  Mariański (Maryanski)
  Matys
  Meger
  Miaskowski
  Michnowski
  Mieciński (Miecinski)
  Mikołaj
  Miniszewiak
  Mirucki
  Miszczak
  Morawski
  Morowski
  Mroczkowski
  Mrowiński (Mrowinski)
  Nadoliński (Nadolinska)
  Napierała
  Nieznański (Nieznanski)
  Nowacki
  Nowak
  Nowicki
  Odpól (Odpol)
  Offman 
  Ogrodowczyk
  Olejniczak (Oleyniczak)
  Olejnik (Oleynik)
  Owsianik
  Owsiany
  Pakciarek
  Pakuła
  Paweł
  Pawlak
  Percel
  Piasetczak
  Pietruszyński (Pietruszynski)
  Pilarczyk
  Piotrowicz
  Piper
  Piwoński (Piwonszczanka)
  Pokorski
  Poznański
  Półrol
  Półślednicki
  Prokop
  Pryba
  Przerądzki
  Przybyłowski
  Przybysz
  Przychodzki
  Puwo
  Ratajczak (Ratayczak)
  Reszka
  Rokossowski
  Rolerad
  Roleradek
  Romiejewski (Romieiewski)
  Rossa
  Roszkiewicz
  Rozak
  Ryniewicz
  Rynka
  Sadowski
  Sapkowski
  Sędzisz
  Sierek
  Sikora
  Sikorski
  Siłowski
  Skoczylas
  Skoroszewski
  Skotarek
  Skrzypek (Skrzybek),
  Smolanowicz
  Sołtysiak
  Sroczyński (Sroczynski)
  Stachowiak
  Staniszewski
  Sterta
  Stremplewicz
  Stróż (Stroz)
  Strzecki
  Strzyżewski
  Synoradzki
  Sypniewski
  Szaczyński (Szaczynski)
  Szafran
  Szataniak
  Szczepaniak
  Szczepanicz
  Szeliski
  Szkudlarek
  Szkudlarski
  Sztelmaszak
  Szulc
  Szuszyński (Szuszynski)
  Szylwa
  Szymon
  Szyperski
  Śliwiński (Sliwinski)
  Świątczak (Swiątczak)
  Świątek (Swiątek)
  Święc
  Święcicki (Swięcicki)
  Świnarski
  Taber 
  Tabers 
  Talar 
  Taunes
  Tomczak
  Tomek
  Tomicki
  Tomkowiak
  Trąmpczyński (Trąmpczynski)
  Trykowski
  Trzebiński
  Urbaniak
  Urbanowski
  Wachowiak
  Walek
  Walknowski
  Walkowiak
  Wank
  Wardęszkiewicz
  Wasiński (Wasinski)
  Welka
  Wesołowski
  Weyss
  Wędrowski
  Węmerski
  Wieczorek
  Wierszycki
  Wiefzchlejski (Wierzchleyski)
  Wilda
  Winiecki
  Wiśniewski (Wisniewska)
  Witakowski
  Wojciechowski (Woyciechowski)
  Wojnacki (Woynacki)
  Wolski
  Woźniak (Wozniak)
  Wrześniak: (Wrzesniak)
  Wyżgowski(Wyzgowski)
  Zakrzewicz
  Zakrzewski
  Zalaski
  Zaleski
  Zaleszczak
  Zarzakowski
  Zawieja (Zawieia)
  Zieliński (Zielinski)
  Ziętek
  Zimny
  Zwolski
  Zydom
  Źródło - Geneologia. Studia i materiały Historyczne. Tom 9 1997 - Wydawnictwo Historyczne

  Sławno we wczesnym średniowieczu jako gród obronny bronił dostępu do grodu na Ostrowie Lednickim, jest to wieś wzmiankowana już w XI wieku. W 1235 roku przeszła na własność arcybiskupa gnieźnieńskiego. Pod koniec XIII wieku Sławno było ważnym ośrodkiem handlowym i gospodarczym leżącym na terenie kasztelanii na Ostrowie Lednickim. Z zapisów wynika, że już w roku 1252 w Sławnie istniał kościół, świadczy o tym odbyty termin elektora poznańskiego Piotra, który miał zostać biskupem i termin mógł odbyć tylko w miejscowości gdzie był kościół. W roku 1331 tak jak okoliczne grody tak i Sławno zostało spalone przez wycofujące się wojska krzyżackie. W roku 1348 erygowano kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. W 1579 roku we wsi należącej do arcybiskupów gnieźnieńskich było 10 łanów osiadłych, 11 półłanków pustych i 3 zagrodnicze.
                W 1697 roku we wsi wybudowano i wyposażono przez Mikołaja Kamieńskiego szpital dla 12 ubogich. W XVIII wieku zwana miastem. Pierwotnie była własnością arcybiskupów gnieźnieńskich a następnie szlachecka. Kolejno należała do szlacheckich rodów: Koszutskich, Łubieńskich, Węsierskich, Chełmickich.
                W roku 1776 Aleksander Łubieński, kasztelan gnieźnieński ufundował Sławnu nowy kościół pw. św. Mikołaja biskupa Mireńskiego. W 1803 roku kościół spłonął, odbudowany w roku 1844 jako kościół murowany pod wezwaniem Świętego Mikołaja.

       
  Panorama Sławna                                                             Cmentarz założony w 1703 r.

   
  Kościół rodowy 

   
  Bohaterowie Sławna

                Zabytkiem jest kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Rozalii zbudowana w 1785 roku z fundacji księdza Józefa Ignacego Sztoltzmana, położona nagrodzisku stożkowatym, na którym od roku 1703 znajduje się parafialny cmentarz grzebalny budzynia. W zapisach kościelnych parafii Sławna nazwisko to pojawia się już w latach 1785. Proboszczem w Sławnie był wtedy ks. Józef Ignacy Sztoltzman który był jednocześnie dziekanem dekanatu Świętej Trójcy w Gnieźnie. Do pomocy w Sławnie miał wikariusza ks. Jana, Budzyńskiego który następnie  w latach 1789- 1805 był wikariuszem w parafii pw. Jana Chrzciciela w Kiszkowie. Od roku 1806 był w tej parafii proboszczem. Miejsce wikariusza w Sławnie po księdzu Janie Budzyńskim objął ksiądz Konstanty Budzyński syn Franciszka z Ujazdu a brat Katarzyny, która wyszła za mąż za Jana Synoradzkiego.W roku 1801 prebendarzem kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pobiedziskach był ks. Wojciech Budzyński,zmarły w 1856 roku w parafii Marzenin koło Wrześni gdzie był 50 lat proboszczem.
  W załączeniu przesyłam zdjęcia i ksero nekrologu ks. Budzyńskiego na którego pogrzebie mowę pożegnalna wygłosił ks. Walenty Przybyszewski, proboszcz ze Sławna,, wszyscy głowimy się dlaczego on?.


  Lucjan Marcyniuk - zdjęcia i opracowanie

  19 czerwiec - 22 sierpień 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005