<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
   

   

  Za Panem Mieczysławem Kędelskim przedstawiamy "Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku":

  Materiały nadesłała Alicja Michajluk

  „Zgodnie z uchwałą Sejmu Czteroletniego z 24 listopada 1789 roku proboszowie mieli każdego roku, zaczynając od l stycznia 1790 roku, dostarczać corocznie Komisjom Porządkowym Cywilno-Wojskowym imienne wykazy zaślubionych, urodzonych i zmarłych oraz rejestry mieszkańców parafii. Imienne spisy parafian - sporządzone przez proboszczów w latach 1790-1792 - zawierają cenne informacje genealogiczne, przydatne dziś do opracowania biografii, rekonstrukcji rodzin oraz odtworzenia stanu i struktury społeczno-demograficznej ludności na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym. Spisy parafialne miały formę rejestrów mieszkańców według domów; uwzględniały główne cechy demograficzne poszczególnych osób, to jest płeć i wiek podany w latach, a nadto wzajemne związki między domownikami.
  [...]
  Autorem zasadniczej części spisu jest niewątpliwie ksiądz Paweł Kędzierski, altarysta i kapelan - komendarz ostrzeszowski, który zastępował nie rezydującego w parafii plebana.
  Parafia ostrzeszowska leżała w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej w powiecie ostrzeszowskim (województwo sieradzkie); wchodziła w skład archidiakonatu wrocławskiego w diecezji wrocławskiej. Była to parafia miejsko-wiejska; w czasie spisu obejmowała:

  Ostrzeszów - miasto królewskie
  Borek -
  miasteczko 
  Budy - 
  traktowane jako przedmieście Ostrzeszowa
  Bledzianów 
  Kotowskie
  Meszyna
  Myje
  Olszyna
  Niedźwiedź
  Rojów 
  Siedlików
  Szklarka
  Zajączki
  Niedźwiedź
  Zajączki


  Bledzianów i Szklarka były własnością Radziwiłłów, a Olszyna - Waleckich; Rojów stanowił własność Jana Psarskiego. Dwory i folwarki znajdowały się w Olszynie i Rojowie, w Zajączkach zaś znajdowały się tylko folwarki.
  Kościół parafialny (fara) znajdował się w Ostrzeszowie, to jest w centrum prezbiteratu ostrzeszowskiego. Najbardziej oddalona od kościoła parafialnego była wieś Kotowskie (około 17 kilometrów), nieco mniej (7-9 kilometrów) Bledzianów, Siedlików, Niedźwiedź, Szklarka.”

  Lista nazwisk ( 337 ); osób ujętych spisem - 3.048  

  "Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku"

  Adamczyk
  Aleksy
  Antoniak
  Babski
  Bacik
  Bajerski
  Bałdziński (Baldzinski)
  Banaś (Banas)
  Barciński (Barcinski)
  Bartnik
  Bartoszewski
  Bąk (Bak)
  Bąkowski (Bakoski)
  Bielski
  Bieniek
  Biemacki
  Biernelak
  Bistaski
  Blewaska
  Biewonska
  Blewonszczak
  Blewoska
  Blaszek (Blaszczyna
  Błaszkowski (Blaszkoski)
  Błażek (Bluzek)
  Broniarz
  Bukowski
  Caliński (Calinski)
  Chaber
  Chermański (Chermanski)
  Chędrykowski (Chedrykoski)
  Chrzanowski
  Chuściaj (Chusciaj)
  Cichocki
  Cichosz
  Ciechciarz
  Ciemny
  Cyba
  Czachera
  Czapski
  Czechera
  Czempel
  Czemplewicz
  Czerniak
  Czwordan
  Czynszowy
  Czyż (Czyz)
  Dacho(w)ski
  Danes
  Dawid
  Dawidowicz
  Dawidziński (Dawidzinski)
  Dempski
  Dębski (Debski)
  Dobroś (Dobros)
  Domazer
  Dowos
  Drobniczak
  Drobnik
  Drozdowski
  Drus
  Duk
  Duszyński (Duszynski)
  Dybioch
  Dysfet
  Dziewięcki
  Dziubka 
  Fagler 
  Fiolka 
  Foremny
  Frykowski
  Gabryś (Gabrys)
  Garbacz
  Garbaczyk
  Gazik
  Gierz
  Głobian (Globian)
  Głogowiec (Glogowiec)
  Głowania (Glowania)
  Godiszyd
  Gołąb (Golab)
  Gorgolewski
  Gościnny (Goscinny)
  Góra (Gora)
  Górzyński (Gorzynski)
  Graf
  Graj
  Gręda (Greda)
  Gruszczak
  Gruszczyński (Gruszczynski)
  Gryguska
  Grześkowski (Grzeskoski)
  Grzyb
  Guzynda
  Gwizdziel
  Hampel
  Harabasz
  Idzikowski
  Jakubowski
  Jamroziak
  Janusz
  Jarnowicz
  Jarosz
  Jasieński (Jasienski)
  Jawolik (Javolik)
  Jerzyński (Jerzynski)
  Jędras (Jedras)
  Jędrasiak (Jedrasiak)
  Jedrzejewski (Jedrzejeski)
  Jędrzejowski (Jedrzejowskl)
  Jokiel

  Kabzia
  Kaczmarek
  Kałużny (Kaluzny)
  Kamiński (Kaminski)
  Kamola
  Kapała (Kapala)
  Kapsia
  Karaś (Karas)
  Katwa
  Katwiński (Katwinski)
  Kawecki
  Kazimierski
  Kelner
  Kempa
  Kempiak
  Kędzia (Kedzia)
  Kętowski (Ketoska)
  Kinastoski
  Klaba
  Kloska
  Kołodzi (Kolodzi)
  Komornik
  Konarski
  Konieczny
  Konik
  Korpys
  Kotowski
  Kowal
  Kowalczyk
  Kozieł (Koziel)
  Kozioł (Koziol)
  Koźlik (Kozlik)
  Krajewski
  Kraszewski
  Krawiec
  Krela
  Krupa
  Krupiak
  Krykwa
  Krykwiński (Krykwinski)
  Krzyżanowski (Krzyzanowski)
  Kubarski
  Kubaś (Kubas)
  Kubera
  Kubiak
  Kubijaj
  Kubik
  Kubzdyl
  Kuliński (Kulinski)
  Kupczyk
  Kupijaj
  Kuś (Kus)
  Kuzaj (Kuzay)
  Kuźnierczyk (Kuznierczyk)
  Kuźnik (Kuznik)
  Kwaśniewski (Kwasnieski)
  Kycia
  Kyciński (Kycinsko)
  Lachaj
  Latuszek
  Lesz
  Lewandowski
  Lianiak
  Ligocki
  Linkowski
  Lis
  Lorecki
  Łachajczyk (Lachajczyk)
  Łakomy (Lakomy)
  Ławicki (Lawicki)
  Łopata (Lopata)
  Łupkowski (Lupkoski)
  Łysiak (Lysiak)
  Mamysiak
  Mamyś
  Maniak
  Marczak
  Markiewicz
  Maściński (Mascinski)
  Maślak (Maslak)
  Matyjasik
  Mądry (Madry)
  Mążdżanowski (Mążdzanowski)
  Mecfelt
  Mechnicki
  Mielcarek
  Minioch
  Miotkowski
  Mojętowski (Mojetoska)
  Morawa
  Morawski
  Mrowiński (Mrowinski)
  Mroziewicz
  Mróz (Mroz)
  Mucha
  Muk
  Mulit
  Muszak
  Myja (Myia)
  Nadolski
  Nasterowicz
  Nędza (Nedza)
  Niesobski
  Nowak
  Nowakowski
  Nowicki

  Obsadnik
  Olejnik
  Olek
  Olszak
  Olszewski
  Omiecina
  Orlik
  Osuch
  Owczarz
  Paluch
  Paluszek
  Panecki
  Para
  Parcina
  Pastucha
  Paszewski
  Patecki
  Pauczyński
  Pawłowski (Pawloski), (Pawlowski)
  Piekarczyk
  Pielarczyk
  Pielarz
  Pielesz
  Pierzycki
  Pietrowicz
  Piękny (Piekny)
  Piskorek
  Piwoniak
  Piwoń (Piwon)
  Platz
  Plebański (Plebanski)
  Połomski (Polomski)
  Praca
  Prochownik
  Pruszak
  Przybył (Przybyl)
  Pyciak
  Pyta
  Raczyński (Raczynski)
  Radyński (Radynska)
  Rataj
  Ratajczyk (Ratayczyk)
  Repeta
  Rogala
  Rogowski
  Rokicki
  Rola
  Rozumek
  Rozwora
  Ruda
  Rudnicki
  Rzeźnik (Rzeznik)
  Rzuchowski
  Sater
  Siwek
  Składnik (Skladnik)
  Składnikowicz (Sladnikowiczowa) 685
  Skrobala
  Smolarek
  Smurawski
  Sobczak
  Sonieja
  Stach
  Stanek
  Stasiek
  Staszewski
  Stawicki
  Stawski
  Stempniewicz
  Stempnik
  Stęczek
  Stępowski (Stemposki)
  Stróż (Stroz)
  Strzeke
  Suski
  Szajdak
  Szeszka
  Szmit
  Sztama
  Sztamiak
  Szubert
  Szukalski
  Śląk (Siak)
  Śliwiński (Sliwinski)
  Śnelak (Snelak)
  Światłoch (Swiatloszka)
  Świątkiewicz (Swiatkiewicz)
  Świec (Swiec)
  Talaja
  Thorz
  Trzeciak
  Turek
  Urbaniak
  Walecki
  Weracy
  Wieczorek
  Wieja
  Wielczycki
  Wiśniewski (Wisnieska)
  Witkowski
  Wodarczyk
  Wodarz
  Wodniak
  Wojakowski
  Wojciechowski
  Wojtal
  Woźny (Wozny)
  Wstępień (Wstempien)
  Wydra
  Wypych
  Zacherski
  Zajączkowski (Zajaczkoski)
  Zatortowicz
  Zawadka
  Zawodnik
  Zdunek
  Zdunkiewicz
  Ziemba
  Ziembiewicz
  Ziembowicz

   


  Źródło - Geneologia. Studia i materiały Historyczne. Tom 11 1999 - Wydawnictwo Historyczne  20 czerwiec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005