<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r.
  zesłanych na Zachodnią Syberię
   

  wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie
  http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

  (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)


  Nazwiska A - I


  "Na Syberię"  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy  Nazwisko i imię - Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej

  Abakiewicz Szymon - Абакевич Симон Симонов - lat 31
  Ablewicz Ludwik - Аблевич Людвиг Михайлов - lat 42
  Abramowicz Antoni - Абрамович Антоний Панкратов - lat 35
  Abramowicz Wilhelm - Абрамович Вильгельм Станиславов - lat 30
  Abramowicz Wincenty - Абрамович Вицентий Панкратов - lat 38
  Abramowicz Jan Edward - Абрамович Иван-Эдуард Павлов - lat 40
  Abramowicz Józef - Абрамович Иосиф-Панкратий - lat 80
  Abramowicz Maciej - Абрамович Матвей - lat x
  Abramowicz Michał - Абрамович Михайло - lat 39
  Abramowicz Romulad - Абрамович Ромуальд Панкратов - lat 50
  Abramowicz Feliks - Абрамович Феликс Панкратов - lat 32
  Abramowicz Julian - Абрамович Юлиан Панкратов - lat 48
  Abramowicz Justyn - Абрамович Юстин Валентьев - lat 33
  Abramowski Feliks - Абрамовский Феликс - lat 39
  Achimski Leonard - Ахимский Леонтий Осипов - lat x
  Achryszowicz Paweł - Ахрышович Павел Иванов - lat x
  Adamczewski Franciszek - Адамчевский Франц Антонов - lat 50
  Adamowicz Wiktor - Адамович Виктор Яковлев - lat x
  Adamowicz Jan - Адамович Иван - lat 28
  Adamowicz - Адамович - lat x
  Adamowski Ksawery - Адамовский Ксаверий - lat x
  Adamski Ludwik - Адамский Людвиг Станиславов (Адашский) - lat x
  Adaszki Ludwik - Адашский Людвиг Станиславов - lat x
  Afonasewicz Kastor - Афонасевич Кастон Францев - lat 22
  Aleksandrow B. - Александров В. - lat 19
  Aleksandrowicz Bolesław - Александрович Болеслав - lat x
  Aleksandrowicz Józef - Александрович Иосиф - lat 25
  Aleksandrowicz Ksawery - Александрович Ксаверий Антонов - lat 40
  Aleksandrowicz Józef - Александрович Осип - lat 24
  Aleksandrowicz Paweł - Александрович Павел Иванов - lat 33
  Aleksewicz Konstanty - Алексеевич Константин - lat x
  Algierski Wincenty - Альгерский Викентий - lat 26
  Ambroży Jegor - Амброжий Егор - lat 20
  Ambroży Jan - Амброжий Иван - lat 29
  Anamowicz Dionizy - Анамович Дионисий - lat x
  Ancewicz Ludwik - Анцевич Людвиг - lat 34
  Anczulski Stanisław - Анчульский Станислав - lat 26
  Andakipowicz K. - Андакипович К. Исидоров - lat 31
  Andiewski Konstanty - Андиевский Константин - lat x
  Androżewski Adam - Андрожевский Адам - lat x
  Andrujewicz Władysław - Андруевич Владислав - lat 25
  Andruszkiewicz Stanisław - Андрушкевич Станислав Семенов - lat 37
  Andruszkiewicz Leonard - Андрюшкевич Леонард - lat 23
  Andruszkiewicz - Андрюшкевич - lat 39
  Andrzejewski Adam - Андреевский Адам - lat 18
  Andrzenowski Włodzimierz - Андрженовский Владимир Францев - lat 40
  Andrzewski Bonawentura - Андржевский Бонавентура Францев - lat 30
  Andrzewski Tomasz - Андржевский Томаш - lat 22
  Anisko Stanisław - Анисько Станислав - lat x
  Ankedorf Wincenty - Анкендорф Викентий Михайлов - lat x
  Antrow Władysław - Антров Владислав - lat 28
  Antunowski Joachim - Антуновский Иоахим - lat 63
  Apanowicz Józef - Апанович Иосиф (Апакович) - lat 39
  Aramowicz Denis - Арамович Денис - lat x
  Aramowicz Izabella - Арамович Изабелла - lat 65
  Araszkiewicz Aleksander - Арашкевич Александр - lat 28
  Arbikowicz Józef - Арбикович Иосиф Викентьев - lat 27
  Arcimowicz Hilary - Арцимович Гилярий - lat 48
  Arcimowicz Maksymilian - Арцимович Максимилиан - lat 27
  Arciszewski Wincenty - Арцишевский Викентий - lat x
  Arciszewski Jan - Арцишевский Иван - lat 30
  Arczichowski Wojciech - Арчиховский Войцех (Онегинский Ваврженец) - lat 30
  Arend Aleksander - Аренд Александр - lat 40
  Argutowski Tomasz - Аргутовский Томаш - lat 41
  Armuliasz Antoni - Армуляш Антон (Оршалусяк) - lat 24
  Asinicz Michał - Асинч Михаил - lat 20
  Asman Jakow - Асман Яков Осипов - lat 27
  Astrejko Anna - Астрейко Анна - lat x
  Astrejko Józef - Астрейко Иосиф - lat 74
  Augustowski Ignacy - Августовский Игнатий - lat 22
  Augustyniak Mikołaj - Августиняк Николай - lat x
  Auster Julian - Аустер Юлиан - lat 26
  Awjantusenis Antoni - Авянтусенис Антон - lat 27
  Aworcewicz Aleksander - Аворчевич Александр Михайлов - lat 43

  Babaszyński Jan - Бабашинский Иван Иванов - lat 18
  Babecki Ludwik - Бабецкий Людвиг - lat 44
  Babecki Gawrył - Бабицкий Гаврил - lat 54
  Bacewicz Feliks - Бацевич Феликс - lat 46
  Bachewski Osip - Бахевский Осип Осипов - lat x
  Bachiński Aleksander - Бахинский Александр - lat 37
  Bachowski Osip - Баховский Осип - lat 33
  Bacim Tomasz - Бацим Томаш - lat 65
  Badkiewicz Jan - Бадкевич Иван - lat x
  Bagdziewicz Stanisław - Багдзевич Станислав (Барщевский) - lat x
  Bagiński Antoni - Багинский Антон Андреев - lat 39
  Baj Stanisław - Бай Станислав - lat x
  Bajelis Anna - Баелис Анна - lat 44
  Bajelis Józef - Баелис Иосиф - lat 21
  Bajelis Rozalia - Баелис Розалия - lat 24
  Bajer Ludwik - Баер – см. Беру Людвиг - lat
  Bajer Dominik - Байер Доменик Климентьев - lat x
  Bajer Jan - Байер Иван Данилов - lat x
  Bajkowski Jakub - Байковский Якуб - lat x
  Bajter Henryk - Байтер Генрих - lat 28
  Bakizanicz Mikołaj - Бакизанич Николай - lat 69
  Bako Maciej - Бако Матвей - lat x
  Balczunas Osip - Бальчунас Осип - lat 60
  Baliukiewicz Bolesław - Балюкевич Болеслав Михайлов - lat 18
  Balsewicz Maciej - Бальсевич Матвей Викентьев - lat x
  Baltrumonas Jan - Бальтрумонас Иван - lat 29
  Bałkiewicz Jan - Балкевич Иван (Баукевич) - lat x
  Bandalir Piotr - Бандалир Петр - lat 37
  Bandura Józef - Бандура Юзеф - lat 24
  Baniukaiz Józef - Банюкайз Иосиф - lat 24
  Bankiewicz Walerian - Банкевич Валериан - lat x
  Bankiewicz Teodor - Банкевич Теодор - lat x
  Bankiewicz Teodor - Банькевич Теодор - lat x
  Bankowski Jakub - Банковский Яков - lat x
  Bankowski Feliks - Баньковский Феликс Александров - lat x
  Bankowski Feliks - Баньковский Феликс Осипов - lat 32
  Bantruszaikicz Appolonia - Бантрушайкич Апполоний Антонов - lat 30
  Bara Walery - Бара Валерий - lat 22
  Barak Grzegorz - Барак Григорий - lat 29
  Baranowicz Henryk - Баранович Генрих - lat 23
  Baranowska Eufyrzyna - Барановская Эуфирзина - lat 51
  Baranowska Julianna - Барановская Юганна - lat 21
  Baranowska Julia - Барановская Юлия - lat 49
  Baranowski Walery - Барановский Валерий Войцехов - lat 21
  Baranowski Władysław - Барановский Владислав - lat 30
  Baranowski Jan - Барановский Иван Осипов - lat x
  Baranowski Siemion - Барановский Семен - lat 32
  Baranowski Ferdynand - Барановский Фердинанд - lat 37
  Baranowski Franc - Барановский Франц - lat 53
  Barcicki Edward - Барцицкий Эдуард - lat 27
  Bardaszewicz Jan - Бардашевич Иван - lat x
  Barkowski Osip - Барковский Осип - lat 35
  Barkowski Józef - Барковский Юзеф - lat x
  Barkowski Jan - Барковский Ян - lat 37
  Barnatanis Klemens - Барнатанис Клеменс - lat x
  Barowski Franc - Баровский Франц - lat 66
  Barszczewski - Барщевский – см. Багдзевич Станислав - lat x
  Bartaszewicz Ignacy - Барташевич Игнатий - lat 49
  Bartaszewicz Jan - Барташевич Ян - lat x
  Bartaszewski Ferdynand - Барташевский Фердинанд - lat 52
  Bartosiewicz Józef - Бартосевич Юзеф - lat 26
  Bartosik Michał - Бартосик Михайло - lat 40
  Bartoszewicz Józef - Бартошевич Иосиф - lat 28
  Bartoszewicz Mikołaj - Бартошевич Николай Ян Исидоров - lat 31
  Bartoszewicz Stanisław - Бартошевич Станислав - lat 50
  Bartoszewicz Ferdynand - Бартошевич Фердинанд Бенедиктов - lat 40
  Bartoszewicz Jegor - Бартушевич Егор - lat x
  Batach Walerian - Батах Валериан - lat x
  Batowt Bolesław - Батовт Болеслав Викентьев - lat x
  Batukiewicz Maciej - Батюкевич Матвей - lat 41
  Batyr Marcin - Батыр Мартын - lat 56
  Baukiewicz - Баукевич – см. Балкевич Иван. - lat x
  Bawkas Agata - Бавкас Агата - lat x
  Bawro Kaston - Бавро Кастон - lat 57
  Bazer Osip - Базер Осип - lat x
  Begius Osip - Бегиус Осип (Белоус) - lat 39
  Bejnarowicz Benedykt - Бейнарович Бенедикт - lat 51
  Bejnarowicz Jegor - Бейнарович Егор - lat 26
  Bek Józef - Бек Иосиф - lat x
  Bekik Józef - Бекик Иосиф Феликсов (Домбровский) - lat 25
  Bekker Edward - Беккер Эдуард - lat 28
  Bekker Edward - Беккер Эдуард - lat 47
  Bełgal Adam - Белгаль Адам - lat 28
  Benartowicz Siemion - Бенартович Семен - lat x
  Bendarczuk - Бендарчик – см. Бендарек Михайло - lat x
  Bendarek Michał - Бендарек Михайло (Бендарчик) - lat x
  Bendera Jan - Бендера Ян - lat 24
  Benecki Józef - Бенецкий Юзеф - lat 26
  Benedyktow Józef - Бенедиктов Иосиф Иосифов - lat 40
  Benedyktowicz Józef - Бенедиктович Иосиф Иосифов - lat x
  Benetus Antoni - Бенетус Антон Казимиров - lat x
  Berbeiusz Leon - Бербериуш Леон - lat 27
  Berdowski Adolf - Бердовский Адольф - lat x
  Bererzecki Aleksander - Бережецкий Александр - lat 45
  Beresiński Wincenty - Берасинский Викентий - lat 38
  Berezowski Stanisław - Березовский Станислав Иосифов - lat x
  Berezowski Teofil - Березовский Феофил Андреев - lat 30
  Berkowicz P. - Беркович Р. - lat x
  Bernatowicz Kazimierz - Бернатович Казимир Яковлев - lat x
  Bernatowicz Klemens - Бернатович Клементий - lat x
  Beru Ludwik - Беру Людвиг (Баер) - lat 62
  Bezwler Edward - Безвлер Эдуард - lat 43
  Białokar Adolf - Бялокар Адольф - lat x
  Bibulewicz Stanisław - Бибулевич Станислав Петров - lat 54
  Biczka Kazimierz - Бичка Казимир - lat 49
  Biegun Saweli - Бегун Савелий Антонов - lat 27
  Bielawski Stefan - Белявский Степан - lat 20
  Bielawski Józef - Белявский Юзеф - lat 31
  Bielbichowski Osip - Бельбиховский Осип - lat 67
  Bielbirowski Osip - Бельбировский Осип - lat 64
  Bielczunas Antoni - Бельчунас Антон - lat 29
  Bielecki Michał - Белецкий Михаил - lat x
  Bielecki Tomasz - Белецкий Томаш (№1) - lat 51
  Bielecki Tomasz - Белецкий Томаш (№2) - lat x
  Bielewicz Józef - Белевич Иосиф - lat x
  Bielgunas Siemion - Бельгунас Семен - lat 24
  Bielgunas Jerzy - Бельгунас Юрий - lat 32
  Bielicki Franc - Белицкий Франц - lat 19
  Bielink Jan - Беленк Ян - lat x
  Bieliński Jan - Белинский Иван - lat 32
  Bieljanowicz Andrzej - Белянович Андрей Леонов - lat x
  Bielski Wincenty - Бельский Вицентий - lat 30
  Bielski Kazimierz - Бельский Казимир - lat 44
  Bielski Osip - Бельский Осип Станиславов - lat x
  Bielski Franc - Бельский Франц Осипов - lat x
  Bielski Jan - Бельский Ян - lat 44
  Biełkowski Telesfor - Белковский Телесфор - lat x
  Biełogolicki - Белоголицкий Антон - lat x
  Biełous - Белоус – см. Бегиус Осип - lat x
  Biełousow Siemion - Белоусов Семен Семенов - lat 38
  Bieniak Andrzej - Беняк Андрей (Боняк) - lat 22
  Bienik Jan - Беник Иван Осипов - lat x
  Bieniusiewicz Antoni - Бенюшевич Антон - lat 24
  Bienowski Karol - Беновский Кароль - lat x
  Biernacki Ferdynand - Бернадский Фердинанд - lat 18
  Biernacki Wincenty - Бернацкий Викентий Францев - lat x
  Biesiekierski Julian - Бесекерский Юлиан - lat 29
  Biesiekierski Julian - Бесекерский Юлиан - lat x
  Bieszniawicz Siemion - Бешнявич Семен - lat 24
  Bilenko Jan - Биленко Ян - lat x
  Bilman Antoni - Бильман Антон - lat x
  Bilwan Franc - Бильван Франц - lat x
  Binke Jan - Бинке Ян - lat x
  Bińkowski Piotr - Биньковский Петр Юзефов - lat 28
  Bisiacki Wanda - Бисяцкий Ванда - lat x
  Bisiciński Feliks - Бисицинский Феликс - lat 31
  Bisjaga Wojciech - Бисяга Войцех - lat x
  Biskas Kazimierz - Бискас Казимир - lat 25
  Blachowski Telesfor - Бляховский Телесфор - lat x
  Blechnowicz Aleksander - Блехновнч Александр - lat x
  Bledys Michał - Бледис Михайло - lat 44
  Blewicz Ignacy - Блевич Игнатий - lat 32
  Błagoński Teofil - Благонский Теофил - lat 35
  Błaszek Antoni - Блашек Антон Егоров - lat x
  Bławiński Walenty - Блевинский Валентин - lat x
  Bławoczyński Ludwik - Блавочинский Людвиг Адольбертов - lat x
  Błazis Osip - Блазис Осип - lat 34
  Błażewicz Bartłomiej - Блажевич Бартоломей - lat 19
  Błażewicz Ignacy - Блажевич Игнатий Матвеев - lat x
  Błażewski Antoni - Блажевский Антон - lat x
  Błażewski Ryszard - Блажевский Ришард Осипов - lat 22
  Błonik Adam - Блоник Адам - lat x
  Bobaszyński Cyprian - Бобашинский Киприан - lat 29
  Bobiński Hilary - Бобинский Гилярий - lat x
  Bobrin Wincenty - Бобрин Викентий - lat 80
  Bobrin Nikodem - Бобрин Никодим - lat 40
  Bobrowicz Michał - Бобрович Михаил Юрьев - lat 23
  Bobrowicz Julian - Бобрович Юлиан - lat 26
  Bobrownik Stefan - Бобровник Степан - lat x
  Bobrowska Barbara - Бобровская Варвара Фелицианова - lat x
  Bobrowska Karolina - Бобровская Каролина Томашева - lat 9
  Bobrowska Karolina - Бобровская Каролина - lat 24
  Bobrowska Teodor - Бобровская Теодора - lat 46
  Bobrowska Elżbieta - Бобровская Эльжбета Томашева - lat 11
  Bobrowski Antoni - Бобровский Антоний Томашев - lat 7
  Bobrowski Bazyli - Бобровский Базиль - lat 36
  Bobrowski Wincenty - Бобровский Викентий Томашев - lat 21
  Bobrowski Ludwik - Бобровский Людвиг Томашев - lat 13
  Bobrowski Michał - Бобровский Михаил Томашев - lat 18
  Bobrowski Tomasz - Бобровский Томаш (Фона) - lat 56
  Bobrowski Felicjan - Бобровский Фелициан Томашев - lat 26
  Bocyński Stanisław - Боцынский Станислав - lat 18
  Bogacki Władysław - Богацкий Владислав Станиславов - lat x
  Bogdanis Józef - Богданис Иосиф - lat 60
  Bogdanis Marianna - Богданис Марьяна - lat x
  Bogdanos Maciej - Богданос Матвей - lat 60
  Bogdanowicz Adam - Богданович Адам - lat 23
  Bogdanowicz Benedykt - Богданович Бенедикт - lat 27
  Bogdanowicz Władysław - Богданович Владислав - lat 28
  Bogdanowicz Elonzy (?) - Богданович Елонза - lat 52
  Bogdanowicz Jan - Богданович Иван - lat 42
  Bogdanowicz Kazimierz - Богданович Казимир - lat 20
  Bogdanowicz Marcjan - Богданович Марциан - lat 43
  Bogdanowicz Marcjanna - Богданович Марциана - lat x
  Bogdanowicz Michał - Богданович Михаил - lat x
  Bogdanowicz Piotr - Богданович Петр Янов - lat 22
  Bogdanowicz Feliks - Богданович Феликс Осипов - lat 29
  Bogdanowicz Felicjan - Богданович Фелициан - lat x
  Bogdanowicz Franc - Богданович Франц Иосифов - lat 35
  Bogdanowicz Franc - Богданович Франц - lat 33
  Bogdanowiczowa Barbara - Богдановичева Варвара - lat 18
  Bogdanowiczowa Dominika - Богдановичева Доминицена - lat 66
  Bogdański Stanisław - Богданский Станислав - lat x
  Bogiński Antoni - Богинский Антон - lat x
  Bogiński Jan - Богинский Ян - lat 67
  Bogucki Ferdynand - Богуцкий Фердинанд - lat 18
  Bogusławiec Franc - Богуславец Франц - lat 31
  Bogusławski Aleksander - Богуславский Александр - lat x
  Bogusławski Władysław - Богуславский Владислав - lat 25
  Bogusławski Franc - Богуславский Франц - lat 22
  Bogusz August - Богуш Августин Федоров - lat 60
  Bogusz Antoni - Богуш Антон Викентьев - lat 82
  Bogusz Stanisław - Богуш Станислав - lat 24
  Boguszewicz Hieronim - Богушевич Иероним - lat x
  Boguszewicz Michał - Богушевич Михайло Степанов - lat 22
  Boguszewski Aleksander - Богушевский Александр - lat 4
  Boguszewski Franc - Богушевский Франц - lat x
  Bolszewski Walenty - Большевский Валентий - lat 34
  Bołoszkiewicz Osip - Болошкевич Осип - lat 21
  Bołotowicz Wiktor - Болотович Виктор Иванов - lat x
  Bołożowicz Jan - Боложович Иван - lat 24
  Bołtozar Aleksander - Болтозар Александр - lat 28
  Bonak Onufry - Бонак Онуфрий Лаврентьев - lat 43
  Bonczkowski (Bączkowski) Frydrych - Бончковский Фридрих Фридригов - lat 31
  Boniuszewicz Antoni - Бонюшевич Антоний Мартов - lat 20
  Bonkowski Aleksander - Бонковский Александр - lat 30
  Bonosiek Wojciech - Боносек Войцех - lat x
  Bonowicz Grzegorz - Бонович Георгий - lat 35
  Bońkowski Kajetan - Боньковский Каетан - lat 30
  Borancewicz Konstanty - Боранцевич Константин - lat x
  Borcinkowicz Wasyl - Бортникович Василий - lat 66
  Borcinkowicz Seweryn - Бортникович Северин - lat 26
  Borciuk Roch - Бортюк Рох - lat 39
  Bordziuk Antoni - Бордзюк Антон - lat 36
  Borecz Florian - Бореч Флориан Андреев - lat 29
  Borega Stanisław - Борейга Станислав - lat 30
  Borejko Konstanty - Борейко Константин - lat x
  Borkowski Stanisław - Борковский Станислав - lat x
  Borman Franc - Борман Франц - lat x
  Bornowski Józef - Борновский Иосиф - lat 25
  Bornowski Michał - Борновский Михаил - lat x
  Borodziński Maciej - Бородинский Матвей - lat 30
  Borowska Joanna - Боровская Юганна Викентьева – см. Лютостанская Юганна Викентьева - lat x
  Borowski Dominik - Боровский Доменик - lat 54
  Borowski Jan - Боровский Иван Иванов - lat x
  Borowski Michał - Боровский Михаил Павлов - lat 20
  Borowski Michał - Боровский Михайло - lat 22
  Borowski Osip - Боровский Осип - lat 24
  Borowski Piotr - Боровский Петр Павлов - lat x
  Borowski Edmund - Боровский Эдмунд Михайлов - lat 30
  Borozdyn Witold - Бороздин Витольд - lat x
  Bortkiewicz Adolf - Борткевич Адольф - lat 20
  Bortkiewicz Kazimierz - Борткевич Казимир - lat 22
  Bortkiewicz Konstanty - Борткевич Константин - lat 32
  Bortkiewicz Rozalia - Борткевич Розалия - lat x
  Bortkiewicz Stefan - Борткевич Степан Людвигов - lat 35
  Bortkiewicz Ustin - Борткевич Устин - lat 41
  Bortkiewicz Franc - Борткевнч Франц - lat x
  Bortkowski Tytus - Бортковский Тит Михайлов - lat 29
  Bortnowski Jan - Бортновский Иван - lat 38
  Bortnowski Tytus - Бортновский Тит - lat 26
  Borucki Julian - Боруцкий Юлиан - lat 20
  Borwiński Stanisław - Борвинский Станислав - lat 36
  Borwis Jan - Борвис Иван - lat 31
  Boryczewski Kazimierz - Боричевский Казимир Климентьев - lat 44
  Boryczko Seweryn - Боричько Северин - lat 27
  Boryński - Боринский Бланий Петров - lat x
  Borysiuk Roch - Борисюк Рох Павлов - lat 40
  Borysow Łuka - Борисов Лука - lat x
  Borysowa Marianna - Борисова Марья - lat 31
  Borzewski Stanisław - Борзевский Станислав Андреев - lat x
  Borzobohaty Józef - Борзобогатый Иосиф - lat x
  Borzun Jan - Борзун Ян (Курчиков) - lat 26
  Borżykowski Władysław - Боржиковский Владислав - lat 28
  Borżykowski Stanisław - Боржиковский Станислав - lat 15
  Borżykowski - Боржиковский - lat x
  Borżym Antoni - Боржим Антон - lat 10
  Borżym Władysław - Боржим Владислав - lat 26
  Borżym Karolina - Боржим Каролина Рохова - lat 50
  Borżym Michaliana - Боржим Махляна - lat 12
  Borżym Michalina - Боржим Михалина - lat 22
  Borżym Mikołaj - Боржим Николай - lat 18
  Borżym Roch - Боржим Рох Иванов - lat 66
  Bosiacki Sebastian - Босяцкий Севастиан - lat 42
  Boszko Michał - Бошко Михаил - lat 31
  Botriki Władysław - Ботрики Владислав - lat x
  Botski Maciej - Ботский Матвей - lat x
  Braczkowski Julian - Брачковский Юлиан - lat x
  Bradziński Wincenty - Брадзинский Вицентий - lat 44
  Braniewski Leonard - Бряневский Леонард - lat 34
  Braniewski Marcin - Бряневский Мартин - lat 24
  Brant Edward - Брант Эдуард - lat x
  Bratkowski Michał - Братковский Михаил Наполеонов - lat 23
  Braun Fiodor - Браун Федор Карлов - lat x
  Braut Franc - Браут Франц - lat 45
  Brazis Adam - Бразис Адам - lat 61
  Brażewicz Jacenty - Бражевич Анцентий - lat x
  Brażunow Jan - Бражунов Иван - lat x
  Brenel Aleksander - Бренель Александр Вольз - lat 57
  Bresler Jakub - Бреслер Якуб - lat 34
  Brewczyński Wincenty - Бревчинский Викентий Бенедиктов - lat 27
  Brjanieziński Ferdynand - Брянезинский Фердинанд - lat 24
  Brmaziński Ryszard - Брмазинский Ришард - lat 28
  Brodowski Zygmunt - Бродовский Сигизмунд Леонов - lat x
  Brodyn Paweł - Бродин Павел - lat 27
  Broniszewski Osip - Бронишевский Осип Мартынов - lat 19
  Bronozowski Feliks - Бронозовский Феликс (Бржезовский) - lat x
  Broszewicz Adolf - Брошевич Адольф Адамов - lat x
  Broziński Ignacy - Брозинский Игнатий - lat 25
  Brożeślak Jacenty - Брожесляк Яцентий - lat 33
  Brożewski Franc - Брожевский Франц Войцехов - lat x
  Brożys Gotlib - Брожис Готлиб Андреев (Осип) - lat x
  Brudziński Aleksander - Брудзинский Александр - lat 19
  Bruj Edward - Бруй Эдуард - lat 23
  Brus Osip - Брус Осип Иоахимов - lat 44
  Brusztejn Ruflia - Бруштейн Руфля - lat x
  Brygiewicz Andrzej - Бригевич Андрей - lat 19
  Bryt Bolesław - Брит Болеслав - lat 41
  Brzeciwski Adolf - Бржечивский Адольф - lat 21
  Brzezicki Antoni - Бржезицкий Антон (Бржезинский) - lat 45
  Brzeziński Ignacy - Бржезинский Игнатий - lat 22
  Brzezowski - Бржезовский – см. Бронозовский Феликс - lat x
  Bstremski Ludwik - Бстремский Людвиг Осипов - lat x
  Bubryk Rudolf - Бубрик Рудольф Игнатьев - lat x
  Buculewicz Hilary - Буцулевич Гилярий - lat 64
  Buczacki Witalis - Бучацкий Виталис Климентьев - lat 52
  Buczyński Adam - Бучинский Адам - lat 46
  Buczyński Władysław - Бучинский Владислав - lat 31
  Buczyński Michał - Бучинский Михаил - lat 25
  Buczyński Józef - Бучинский Юзеф - lat x
  Bućko Teofil - Буцко Теофил - lat 29
  Budkiewicz Antoni - Будкевич Антон - lat x
  Budkiewicz Stanisław - Будкевич Станислав Григорьев - lat x
  Budkiewicz Jerzy - Будкевич Юрий - lat x
  Budniewski Paweł - Будневский Павел - lat x
  Budrecki Konstanty - Будрецкий Константин - lat 28
  Budrecki Leonid - Будрецкий Леонид - lat 27
  Budrewicz Kazimierz - Будревич Казимир - lat 31
  Budrewicz Jan - Бурдевич Иван - lat 29
  Budzin Antoni - Будин Антон - lat 21
  Budzinowski Adolf - Будзиновский Адольф - lat 27
  Budziński Antoni - Будзинский Антон - lat x
  Buien Tomasz - Буен Томаш - lat 40
  Bujalski Stanisław - Буяльский Станислав - lat x
  Bujalski Jan - Буяльский Ян Станиславов - lat x
  Bujnicki Antoni - Буйницкий Антон - lat 31
  Bujno Eustachy - Буйно Евстахий - lat 34
  Bujwit Mikołaj - Буйвит Николай - lat 66
  Bukałowski Ignacy - Букаловский Игнатий Павлов - lat 59
  Bukamowicz Jan - Букамович Иван - lat x
  Bukiewicz Eliasz - Букевич Елисей - lat 33
  Bukowski Adam - Буковский Адам - lat x
  Bukowski Walenty - Буковский Валентий - lat 55
  Bukowski Walerian - Буковский Валериан. - lat x
  Bukowski Stanisław - Буковский Станислав. - lat 29
  Bułat Józef - Булат Иосиф - lat 44
  Bułat Józef - Булат Юзсф - lat x
  Bułgak Klemens - Булгак Клементий Фелицианов - lat 12
  Bułgak Małgorzata - Булгак Малгожата Фелицианова - lat 8
  Bułgak Marcin - Булгак Мартин Фелицианов - lat 10
  Bułgak Michał - Булгак Михаил Фелицианов - lat 15
  Bułgak Felicjan - Булгак Фелициан - lat 50
  Bułgak Florian - Булгак Флориан - lat 56
  Bułgak Julia - Булгак Юлия - lat 46
  Bułgak Jan - Булгак Ян Казимиров - lat 20
  Buntowincz Aleksander - Бунтовинч Александр - lat 51
  Buraczewski Klemens - Бурачевский Клементий - lat 24
  Burcielski Antoni - Бурцельский Антон - lat 22
  Burdynowski Józef - Бурдыновский Иосиф Карлов - lat 23
  Burma Osip - Бурма Осип - lat x
  Burorzyński Franc - Бурожинский Франц - lat x
  Burto Józef - Бурто Иосиф - lat x
  Burzymski Franc - Буржимский Франц - lat x
  Buszkiewicz Aleksander - Бушкевич Александр - lat 49
  Butkiewicz Antoni - Буткевич Антон - lat 26
  Butkiewicz Antoni - Буткевич Антон - lat x
  Butkiewicz Antoni - Буткевич Антон - lat x
  Butkiewicz Marceli - Буткевич Марцеллин - lat 27
  Butkiewicz Fiodor - Буткевич Федор Иванов (Будкевич) - lat x
  Butkiewicz Jerzy - Буткевич Юрий - lat x
  Butkiewicz Jerzy - Буткевич Юрий - lat x
  Butman Leonard - Бутман Леонард - lat 21
  Butowicz Adam - Бутович Адам - lat 23
  Butowicz Antoni - Бутович Антоний - lat 60
  Butowicz Józef - Бутович Иосиф - lat 21
  Butrewicz Bronisław - Бутревич Бронислав - lat 29
  Butrymowicz Józef - Бутримович Иосиф - lat 37
  Butwiłło Siemion - Бутвилло Семен - lat 55
  Butyrl Maciej - Бутырль Мацей - lat 84
  Buzłan Antoni - Бузлан Антон - lat 22
  Bydelski Bolesław - Быдельский Болеслав Игнатьев - lat 29
  Bykowski Adam - Быковский Адам - lat 58
  Byliński Romuald - Былинский Ромуальд Игнатьев - lat 23

  Caryk Dawid - Царик Давид - lat 65
  Cedrowski Florian - Цедровский Флориан Викентьев (Александр Васильевич) - lat 16
  Cedrowski Michał - Цедронский Михаил Иванов - lat x
  Celiński Wincenty - Целинский Вицентий Иванов - lat 25
  Celjar Julian - Целярий Юлий - lat 21
  Center Janusz - Центер Януш (Цынклер) - lat x
  Chabich Julian - Харбих Юлиан – см. Горбих Юлиан – x lat,
  Chabowski (lub Habowski) Jakub - Хабовский Яков – 66 lat,
  Chacienowicz Maciej - Хаценович Матвей – 29 lat,
  Chamiński (lub Hamiński) Stanisław - Хаминский Станислав Францев – 35 lat,
  Chamłowski Wincenty - Хамловский Викентий – 40 lat,
  Chamski (lub Hamski) Jan - Хамский Иван-Роберт – 33 lata,
  Chankowicz Antoni - Ханкович Антон – 21 lat,
  Charewicz (lub Harewicz) Wacław - Харевич Вацлав – x lat,
  Chiczewski Florian - Хичевский Флориан – 40 lat,
  Chimkiewicz Jan - Химкевич Иван Георгиев – x lat,
  Chlebot (lub Chlebot) Antoni - Хлебот Антон – 27 lat,
  Chlewiński Andrzej - Хлевинский Андрей - x lat,
  Chlewiński Władysław - Хлевинский Владислав Иванов – 41 lat,
  Chmielewski Aleksander - Хмелевский Александр Викентьев – 51 lat,
  Chmielewski Hipolit - Хмелевский Ипполит Петров – x lat,
  Chmielewski Józef - Хмелевский Иосиф – x lat,
  Chmielewski Józef - Хмелевский Юзеф – x lat,
  Chmielewski Konrad - Хмелевский Конрад Александров – x lat,
  Chmielewski Ksawery - Хмелевский Ксаверий – 40 lat,
  Chmielewski Wincenty - Хмелевский Викентий – 39 lat,
  Chmielewski Władysław - Хмелевский Владислав – 30 lat,
  Chmurewicz Tomasz - Хмуревич Фома Францев – 51 lat,
  Chodorowicz Mieczysław - Ходорович Мечислав – x lat,
  Chojnicki (lub Hajnicki) Jan - Хайницкий Ян – 56 lat,
  Chojnicki Józef - Хойницкий Осип Осипов – 20 lat,
  Cholewo Anna - Холево Анна – 29 lat,
  Cholewo Stanisław - Холево Станислав Фадеев – 38 lat,
  Cholewo Władysław - Холево Владислав Фадеев – 41 lat,
  Choliński Nikołaj - Холинский Николай Семенов – x lat,
  Chołmiński (Hołmiński) Ildefons - Холминский Ильдефонс – x lat,
  Chomentowski (Homentowski) Leonard - Хоментовский Леонард Осипов – 23 lata,
  Chomicz Stanisław - Хомич Станислав – 28 lat,
  Chomiński (Homiński) Ildefons - Хоминский Ильдефоис – x lat,
  Choromański (Horomański) Kazimierz - Хороманский Казимир – 54 lata,
  Choroszczo Józef - Хорощо Иосиф – 23 lata,
  Chotkiewicz (Hodkiewicz) Karol - Хоткевич Карл – 24 lata,
  Chowaniec Jan - Хованец Ян – 21 lat,
  Christowski (Hrystowski) Józef - Христовский Иосиф – 37 lat,
  Christowski (Hrystowski) Józef - Христовский Осип – 39 lat,
  Chrucki (Hrucki) Stanisław - Хруцкий Станислав – x lat,
  Chudzikiewicz Teodor - Худзикевич Теодор – x lat,
  Chworowski Stanisław - Хворовский Станислав – 67 lat,
  Cichanowicz Bolesław - Циханович Болеслав - lat 32
  Cichowski Mikołaj - Циховский Николай - lat x
  Ciechanowicz Agata - Цеханович Агата Иосифова - lat 9
  Ciechanowicz Alina - Цеханович Альмина Антонова - lat 9
  Ciechanowicz Antoni - Цеханович Антон - lat 45
  Ciechanowicz Jan - Цеханович Иван Иосифов - lat 13
  Ciechanowicz Józef - Цеханович Иосиф - lat 33
  Ciechanowicz Józef - Цеханович Иосиф - lat 49
  Ciechanowicz Konstancja - Цеханович Констанция Иосифова - lat 3
  Ciechanowicz Ludwik - Цеханович Людвиг Антонов - lat 7
  Ciechanowicz Marcela - Цеханович Марцелия - lat 40
  Ciechanowicz Michalina - Цеханович Михалина Иосифова - lat 10
  Ciechanowicz Prakseda - Цеханович Пракседа - lat 42
  Ciechowski Jakub - Цеховский Якуб - lat 24
  Ciepielewski Tomasz - Цепелевский Томаш - lat 22
  Cimaszewski Józef - Цимашевский Иосиф - lat 43
  Cipiński Mieczysław - Ципинский Мечислав - lat x
  Ciszpołoszki Karol - Цишполошский Карл - lat 33
  Citowicz Leonard - Цитович Леонард Осипов - lat 27
  Citowicz Leonard - Цитович Леонард Осипов - lat 28
  Ciusik Michał - Цюсик Михаил - lat 26
  Clumski Wojciech - ЦIумский Войцех - lat 27
  Cwirko - Gorodnicki Feliks - Цвирко-Городницкий Феликс Станиславов - lat 37
  Cybulski Franciszek - Цибульский Францишек - lat 56
  Cycerko Dominik - Цыцерко Доменик - lat 41
  Cydzik Konstanty - Цыдзик Константин - lat x
  Cydzik Piotr - Цыдзик Петр Михайлов - lat 19
  Cyszkiewicz Jan - Цышкевич Иван Леонардов - lat 29
  Czabis Jerzy - Чабис Егор - lat 24
  Czajkowski Jan - Чайковский Иван Адамов (Ефимов) - lat 20
  Czajkowski Adolf - Чанковский Адольф - lat 34
  Czapkowicz Wincenty - Чапкович Викентий - lat 30
  Czaplicki Julian - Чаплицкий Юлиан - lat 29
  Czapliński Maciej - Чапилнский Матвей - lat 29
  Czapliński Stanisław - Чаплинский Станислав - lat x
  Czarnecki Walerian - Чарнецкий Валериан - lat 67
  Czarnocki Władysław - Чарноцкий Владислав Романов - lat 22
  Czarnocki Paweł - Чарноцкий Павел - lat x
  Czartoszewski Piotr - Чартошевский Петр - lat 25
  Czaus Jan - Чаус Иван - lat x
  Czelinas Jan - Челинас Ян - lat 30
  Czelski Michał - Челский Михаил - lat 22
  Czempiński Jan - Чемпинский Иван Петров - lat x
  Czepułkatis Ignacy - Чепулкатис Игнатий - lat 20
  Czeremkiewiczowa Zuzanna - Черемкевичева Сусанна - lat x
  Czerenkiewicz Józef - Черенкевич Йозеф - lat x
  Czernawski Bernard - Чернавский Бернард Казимиров (Чернецкий) - lat x
  Czerniak Konstanty - Черняк Константин Петров - lat x
  Czerniak Konstanty - Черняк Константин - lat 25
  Czerniawski Jan - Чернявский Иван - lat 24
  Czerniawski Stefan - Чернявский Степан - lat 36
  Czerniecki Edmund - Чернецкий Эдмунд - lat x
  Czerniewski Bolesław - Черневский Болеслав Иосифов - lat 39
  Czerniewski Wincenty - Черневский Викентий - lat x
  Czerniewski Parfion - Черневский Парфен - lat x
  Czernonuczkowicz Jan - Чернончукович Иван - lat x
  Czernot Andrzej - Чернот Андрей Мартынов - lat 23
  Czerski Jan - Черский Ян Дементьев - lat x
  Czerwińśki Antoni - Червинский Антон - lat 37
  Cześniewski Michał - Чесневский Михаил Лукин - lat x
  Czochowic Kazimierz - Чоховиц Казимир - lat 28
  Czysty Osip - Чистый Осип Фомин - lat 22
  Czyż Konrad - Чиж Кондрат - lat 36
  Czyżewski Aleksander - Чижевский Александр - lat 33
  Czyżewski Antoni - Чижевский Антон Михайлов - lat 84
  Czyżewski Donat - Чижевский Донат Францишков - lat 30
  Czyżewski Edward - Чижевский Эдуард Осипов - lat 21
  Czyżyk A. - Чижик А. - lat x

  Dachimowicz Maciej - Дахимович Матвей Антонов - lat x
  Dadatski jan - Дадатский Ян - lat x
  Dagwiłło Adam - Дагвилло Адам - lat 30
  Dambrowski Walenty - Дамбровский Валентий - lat 26
  Danilecki Antoni - Данилецкий Антоний - lat x
  Danilewicz Rafał - Данилевич Рафаил - lat 23
  Danilkiewicz Franc - Данилкевич Франц - lat 37
  Daniłowicz Antoni - Данилович Антон - lat 47
  Daniłowicz Michał - Данилович Михаил - lat 29
  Daniłowicz Oskar - Данилович Оскар - lat 30
  Daniłowicz Julian - Данилович Юлиан - lat 24
  Danisewicz Julian - Данисевич Юлиан - lat 29
  Danowski Benedykt - Дановский Бенедикт Николаев - lat 23
  Danowski Wiktor - Дановский Виктор - lat 36
  Danowski Telesfor - Дановский Телесфор Францев - lat x
  Danowski Filaret - Дановский Филарет Осипов - lat 49
  Darno Jan - Дарно Иван - lat 37
  Daszkiewicz Seweryn - Дашкевич Зоферин - lat 39
  Daszkniewicz K. - Дашкиневич К. - lat x
  Daukszic Antoni - Даукшиц Антон Фадеев - lat x
  Dawidowicz Józef - Давидович Иосиф - lat 38
  Dawidson Konstanty - Довидсон Константин - lat x
  Dawijad Nikodem - Довияд Никодим - lat 38
  Dawliud Wincenty - Давлюд Вицентий - lat 68
  Dawnarowicz Gerard - Давнарович Гедард - lat 27
  Dawydowicz Jan - Давыдович Иван - lat x
  Delis Antoni - Делис Антон - lat 21
  Demidowicz Konstanty - Демидович Константин - lat 20
  Demidowicz Mieczysław - Демидович Мечислав - lat 16
  Demidowicz Jakub - Демидович Яков - lat 47
  Denisewicz Michał - Денисевич Михаил - lat 24
  Denisko Edward - Дениско Эдуард - lat 25
  Derewojed Hipolit - Деревоед Ипполит Антонов - lat 27
  Dero Piotr - Деро Петр - lat x
  Dębicki (Dembicki) Maksymilian - Дембицкий Максимилиан - lat 36
  Dębicki (Dembicki) Stanisław - Дембицкий Станислав - lat x
  Dębicki (Dembicki) Julian - Дембицкий Юлиан - lat x
  Dębko Feliks - Дембко Феликс Фомин - lat x
  Dębowski (Dembowski) Robert - Дембовский Роберт - lat x
  Diakowicz Józef - Диакович Иосиф - lat 39
  Diakowicz Adam - Диякович Адам - lat 38
  Digutis Jan - Дигутис Ян - lat x
  Dijan Stefan - Диян Степан - lat 24
  Diufren Gustaw - Дюфрен Густав Яковлев - lat x
  Djakiewicz Konstanty - Дьякевский Константин - lat 34
  Dmochowski Wojciech - Дмоховский Войцех - lat 16
  Dmochowski Jan - Дмуховский Ян Матвеев - lat 25
  Doboszyńska Anna - Добошинская Анна - lat x
  Doboszyńska Maria - Добошинская Марья - lat x
  Doboszyńska Zofia - Добошинская Софья Доменикова - lat 26
  Dobozieliwicz Karol - Добозеливич Кароль - lat 33
  Dobrobylski - Добробыльский – см. Добровольский Алоизий. - lat x
  Dobrowolski Jan - Добровольский Иван - lat x
  Dobrowolski Izydor - Добровольский Исидор - lat x
  Dobrowolski Kajetan - Добровольский Каетан - lat 35
  Dobrowolski Stefan - Добровольский Степан - lat 44
  Dobrowolski Foma - Добровольский Фома Карпов - lat 30
  Dobrowolski Franc - Добровольский Франц Францев - lat x
  Dobrowolski (Dobrobylski) Alojzy - Добровольский Алоизий (Добробыльский) - lat 25
  Dobszewicz Karolina - Добшевич Каролина - lat x
  Doczyńśki Wojciech - Добчинский Войцех - lat 28
  Dogwil Adam - Догвиль Адам Игнатьев - lat 31
  Dogwiłł Józef - Догвилль Иосиф - lat 44
  Dogwiłło Adam - Догвилло Адам Иванов - lat 40
  Dolecki Wincenty - Долецкий Вицентий - lat 50
  Dolengiewicz Marcin - Доленгевич Мартын Мартынов - lat x
  Dolengo Jan - Доленго Иван - lat x
  Dolewicz Osip - Долевич Осип - lat 29
  Doliński Henryk - Долянский Генрих - lat x
  Dołombowski Lucjan - Доломбовский Люциан Станиславов - lat 20
  Domagalski Hilary - Домогальский Гилярий - lat 35
  Domański Aleksander - Доманский Александр Франус - lat 63
  Domański Władysław - Доманский Владислав Игнатьев - lat x
  Domański Marcin - Доманский Мартин - lat x
  Domański Foma - Доманский Фома Антонов - lat 42
  Domaszewicz Antoni - Домашевич Антон - lat 46
  Domaszewicz Józef - Домашевич Иосиф - lat 40
  Domaszewicz Roman - Домашевич Роман - lat 54
  Domaszewicz Romuald - Домашевич Ромуальд - lat 38
  Domaszewski Antoni - Домашевский Антон - lat x
  Domaszewski Benedykt - Домашевский Бенедикт - lat 26
  Dombrowolski Józef - Домбровольский Иосиф - lat 55
  Dombrowski (Dąbrowski) - Домбровский – см. Бекик Иосиф Феликсов - lat x
  Dombrowski (Dąbrowski) Albin (Andrzej) - Домбровский Альбин (Андрей) - lat 34
  Dombrowski (Dąbrowski) Andrzej - Домбровский Андрей - lat 34
  Dombrowski (Dąbrowski) Wacław - Домбровский Вацлав - lat 27
  Dombrowski (Dąbrowski) Jan - Домбровский Иван Игнатьев - lat 33
  Dombrowski (Dąbrowski) Józef - Домбровский Иосиф - lat x
  Dombrowski (Dąbrowski) Konstanty - Домбровский Константин - lat 29
  Dombrowski (Dąbrowski) Stanisław - Домбровский Станислав - lat 18
  Dombrowski (Dąbrowski) Teofil - Домбровский Теофил - lat 23
  Dombrowski (Dąbrowski) Feliks - Домбровский Феликс - lat 26
  Dombrowski (Dąbrowski) Franc - Домбровский Франц Николаев - lat x
  Dombrowski (Dąbrowski) Jan - Домбровский Ян Матвеев - lat 50
  Dombrowski (Dąbrowski) Jan - Домбровский Ян - lat 39
  Dominikowicz Józef - Доменикович Иосиф - lat 30
  Domiszewicz Józef - Домишевич Иосиф - lat 45
  Domkłowicz Ignacy - Домклович Игнатий - lat 63
  Domszyński Józef - Домшинский Юзеф Томашев - lat x
  Domżalski Józef - Домжальский Юзеф Игнатьев - lat x
  Don Maciej - Дон Матвей Абрамов - lat 44
  Doroszewicz Antoni - Дорошевич Антон - lat 23
  Doroszkiewicz Antoni - Дорошкевич Антон - lat 49
  Doroszkiewicz Franc - Дорошкевич Франц - lat 31
  Doroszkowicz Antoni - Дорошкович Антон - lat 39
  Dorżyński Jan - Доржинский Иван Станиславов - lat 29
  Doszkiewicz Wasyli - Дошкевич Василий - lat 40
  Dowenlewicz Karol - Довенлевич Кароль - lat 32
  Dowiad Władysław - Довиат Владислав Рафаилов - lat 20
  Dowjat Nikodem - Довят Никодим - lat 37
  Dowjat Stanisław - Довят Станислав Игнатьев - lat 27
  Dowjat Jerzy - Довят Юрий - lat 38
  Downar Władysław - Довнар Владислав - lat x
  Downarowicz Hipolit - Довнарович Ипполит - lat 24
  Downarowicz Zygmunt - Довнарович Сигизмунд Викентьев - lat 28
  Dranikowski Roman - Драниковский Роман - lat x
  Drepicki Józef - Дрепицкий Иосиф - lat x
  Drobyszewski Stefan - Дробышевский Степан - lat 57
  Droczat Franc - Дрочат Франц - lat x
  Drodowicz Sebastian - Дродович Севастиан - lat 20
  Drozdowski Antoni - Дроздовский Антон - lat 40
  Druskiewicz Roman - Друскевич Роман - lat 24
  Drużbacki Joachim - Дружбацкий Иоахим Иоахимов - lat 24
  Drużyński Kazimierz - Дружинский Казимир - lat x
  Drzewicki Grzegorz - Држевецкий Григорий Мартов - lat 20
  Drzewicki Józef - Држевецкий Иосиф - lat x
  Dubiejko Józef - Дубейко Иосиф - lat 47
  Dubkowski (Dudkowski) Ludwik - Дубковский Людвиг (Дудковский) - lat 32
  Duboszyński Jerzy - Дубошинский Юрий - lat x
  Dubowik Ignacy - Дубовик Игнатий - lat 21
  Dubowikowa Magdalena - Дубовикова Магдалина - lat 56
  Duchinsiński Leonard - Духинснсий Леопольд - lat 42
  Dudyszka Antoni - Дудышка Антон - lat x
  Dukwicz Stanisław - Дуквич Станислав - lat x
  Dulski Leon - Дульский Леонтий Васильев - lat 22
  Dułas Laurent - Дулас Лаврентий - lat 29
  Dułowiacz Jan - Дуловяч Иван Адамов - lat 41
  Dułowicz Ignacy - Дулович Игнатий Адамов - lat 33
  Dułowicz Józef - Дулович Иосиф Адамов - lat 14
  Dułowicz Kazimierz - Дулович Казимир Адамов - lat 30
  Dumiński G. - Думинский Г. - lat x
  Dumryk Jan - Думрик Ян - lat x
  Dutkiewicz Zdzisław - Дуткевич Здзислав Валентьев - lat 20
  Dutkiewicz Zdzisław - Дуткевич Здзислав - lat x
  Dutkiewicz Józef - Дуткевич Юзеф - lat 17
  Dutowski Józef - Дутовский Иосиф - lat x
  Dworakowski Jan - Двораковский Иван - lat 26
  Dworańczyk Józef - Дворянчик Иосиф - lat 39
  Dyczkaniec Walerian - Дычканец Валериан Адамов - lat 16
  Dymbrowski Alfons - Дымбровский Альфонс - lat x
  Dymbrowski Dominik - Дымбровский Доменик - lat 25
  Dymowski Jan - Дымовский Иван - lat x
  Dyńcowa Agata - Дынцова Агафья Антонова - lat x
  Dyrewski Michał - Диревский Михаил - lat 34
  Dyrmont Konstanty - Дырмонт Константин Казимиров - lat 17
  Dyszo Franc - Дышо Франц Францев - lat 55
  Dziedusiak Wojciech - Дедусяк Войцех - lat x
  Dziedzicki Ignacy - Дзедзицкий Игнатий - lat x
  Dziekoński Wojciech - Дзеконсквй Войцех - lat 36
  Dziekoński Antoni - Дзеконский Антон - lat 32
  Dziekoński Wojciech - Дзеконский Войцех - lat 30
  Dziekoński Jan - Дзеконьский Ян - lat x
  Dziełowski Karol - Деловский Карл - lat 30
  Dzieocki Józef - Деодский Юзеф - lat x
  Dzieroszyński Józef - Дзерошинский Иосиф - lat 27
  Dzierżyński Gerasim - Дзержинский Герасим - lat 25
  Dzieszkiewicz Adolf - Дзешкевич Адольф - lat 32
  Dzikowski (Dikowski) Aleksander - Дзиковский Александр (Диковский) - lat x
  Edzab Franciszek - Эдзаб Франц Карлов – 23 lata,
  Ejbak Franciszek - Эйбак Франц – 28 lat,
  Ejchler Józef - Эйхлер Юзеф – x lat,
  Ejchler O. - Эйхлер О. – x lat, mężczyzna,
  Ejdmont Antonu - Эйдмонт Антон – 20 lat,
  Ejsmond Józef - Эйсмонд Юзеф – 41 lat,
  Ejsmont Kazimierz - Эйсмонт Казимир – x lat,
  Ejsmont Leonard - Эйсмонт Леонард – x lat,
  Ejsmont Samson - Эйсмонт Самсон – x lat,
  Ejszis Franciszek - Эйшис Франц – 35 lat,
  Eljam Władysław - Эльям Владислав Войцехов – x lat,
  Emelita Jan - Эмелита Ян – x lat,
  Epich Edward - Эпих Эдуард – 29 lat,
  Esmon Henryk - Эсмон Генрих Викентьев – 25 lat,
  Esmond Konstanty - Эсмонд Константин Осипов – 34 lata,
  Etinger Izaak - Этингер Исаак – 38 lat,
  Ezetom Tomasz - Эзетом Томаш – x lat,

  Fajfer Jan - Фейфер Иван Фридригов – 20 lat,
  Falkiewicz Jan - Фалькевич Ян – 71 lat,
  Falkiewiczowa Helena - Фалькевичева Елена – x lat,
  Falkowski Antoni - Фальковский Антон Варфоломеев (Антонов Лонгин) – 23 lata,
  Falkowski Józef - Фальковский Иосиф – x lat,
  Falkowski Wiktor - Фальковский Виктор Степанов – 23 lata,
  Falska Stefania - Фальская Стефания Викентьева – x lat,
  Falski Wandalin - Фальский Вандалин Викентьев – 33 lata,
  Fedorowicz Michał - Федорович Михаил – 49 lat,
  Fenkesztein M. - Фенькештейн М. – 63 lata,
  Fiałka Henryk - Фиалка Генрих Фридрихов – x lat,
  Fiałkowski Józef - Фиолковский Иосиф – x lat,
  Fijałkowski Antoni - Фиалковский Антон – 30 lat,
  Fijałkowski Karol - Фиалковский Карл – 22 lata,
  Filipiak Jan - Филипяк Иван Павлов – x lat,
  Filipowicz Henryk - Филипович Генрих Карлов – x lat,
  Filipowicz Józef - Филипович Иосиф – 31 lat,
  Filipowski Gerard - Филиповский Герард Иванов – 40 lat,
  Filon (Fiłon) Jakub - Филон Якуб – x lat,
  Finder Dawid - Флиндер Давид – 28 lat,
  Fiszer Antoni - Фишер Антон – 24 lata,
  Fiuka Wilhelm - Фиука Вильгельм – x lat,
  Florianowicz Bronisław - Флорианович Бронислав – 27 lat,
  Focht Wilhelm - Фохт Вильгельм Карлов – 31 lat,
  Fokt Wilhelm - Фокт Вильгельм – x lat,
  Folf Koch - Фольф Кох – 23 lata,
  Fon Franciszek - Фон Франц – x lat,
  Fon Kazimierz - Фон Казимир – x lat,
  Fonberg Maciej - Фонберг Матвей Игнатьев – 23 lata,
  Frabl Jan - Фрабль Ян – x lat,
  Franc Stanisław - Франц Станислав Францев – x lat,
  Francinkowicz J. - Францинкович Я. – x lat, mężczyzna
  Franckiewicz (lub Frąckiewicz) Wiktor - Францкевич Виктор (Никодим) – 40 lat,
  Franckowicz (lub Frąckowicz) Józef - Францкович Осип – 26 lat,
  Franckowicz (lub Frąckowicz) Stanisław - Францкович Станислав Францев – x lat,
  Franczuk Andrzej - Франчук Андрей – 31 lat,
  Frankiewicz Piotr - Франкевич Петр – x lat,
  Frankowski Mikołaj - Франковский Николай – x lat,
  Franzio Feliks - Франзио Феликс – x lat,
  Frejle Benedykt - Фрейле Бенедикт – x lat,
  Frejszes Julian - Фрейшес Юлиан – 20 lat,
  Fridman Lejb - Фридман Лейб – x lat,
  Fryc Bolesław - Фриц Болеслав Янов – 28 lat,
  Frycler (lub Fricler) Bolesław - Фрицлер Болеслав Янов – 28 lat,
  Frycler (lub Fricler) Franciszek - Фрицлер Франц Людвигов – x lat,

  Gabowicz Karol - Габович Карл – 46 lat,
  Gabruluk F. - Габрюлюк Ф. – x lat,
  Gacisski Bolesław - Гацисский Болеслав – 29 lat,
  Gadomski Antoni - Гадомский Антон – x lat,
  Gadulski Stefan - Гадурский Степан – 23 lata,
  Gajdanowicz Antoni - Гайданович Антон Игнатьев – x lat,
  Gajdis Kasper - Гайдис Каспер – 84 lata,
  Gajewski Adam - Гаевский Адам – 32 lata,
  Gajewski Franciszek - Гаевский Францишек – x lat,
  Gajewski Wincenty - Гаевский Вицентий – 23 lata,
  Gajkowicz Stanisław - Гайкович Станислав – x lat,
  Gajmowicz Andrzej - Гаймович Андрей – 56 lat,
  Gakieł Ignacy - Гакел Игнатий – x lat,
  Galc Jakub - Гальц Якуб – x lat,
  Galczewski Ksawery - Гальчевский Ксаверий – 23 lata,
  Galicki Flawiusz - Галицкий Флавий – 36 lat,
  Galicki Piotr - Галицский Петр Францев – 21 lat,
  Galiko Mateusz - Галико Матеуш – x lat,
  Galiński Bronisław - Галинский Бронислав – 21 lat,
  Galiński Konstanty - Галинский Константин Иванов – 20 lat,
  Galler Karol - Галлер Карл – x lat,
  Galler Michał - Галлер Михаил – 28 lat,
  Galwidis Józef - Гальвидис Иосиф – 29 lat,
  Gałecki Julian - Галецкий Юлиан – x lat,
  Gamulicki Józef - Гамулецкий Осип – x lat,
  Ganszliński Franciszek - Ганшлинский Франц – x lat,
  Ganuziński Antoni - Ганузинский Антон Осипов – x lat,
  Garaburda Nikołaj - Гарабурда Николай – x lat,
  Garbarczyk Aleksander - Гарбарчик Александр – 23 lata,
  Garczyński Władysław - Гарчинский Владислав Юлианов – 30 lat,
  Garszner Jan - Гаршнер Ян – 21 lat,
  Gartowicz Mikołaj - Гартович Николай – 57 lat,
  Gaulin Wincenty - Гаулин Викентий – 32 lata,
  Gawerski Antoni - Гаверский Антон Иванов – x lat,
  Gawin Piotr - Гавин Петр Иванов – x lat,
  Gawlik Adam - Гавлик Адам – x lat,
  Gawryłowa Julia - Гаврилова Юлия – x lat,
  Gazdo Wojciech - Газдо Войцех – 22 lata,
  Gazimirski Kazimierz - Газимирский Казимир – x lat,
  Gdowski Symforian - Гдовский Симфориан Геннадьев – 44 lata,
  Gdowski Walenty - Гдовский Валентин – 52 lata,
  Gejman Henryk - Гейман Генрих Антонов – 45 lat,
  Gembicz Paweł - Гембич Павел – x lat,
  Geniesilicki Joachim - Генесилицкий Иоахим – 38 lat,
  Genig Edward - Гениг Эдуард – 28 lat,
  Genik Antoni - Геник Антон Михайлов – x lat,
  Gercog Władysław - Герцог Владислав Густавов – x lat,
  Gering Aleksander - Геринг Александр Осипов – 24 lata,
  German Jan - Герман Ян – 32 lata,
  German Maciej - Герман Матвей – x lat,
  Getnerski Jan - Гетнерский Иван – x lat,
  Giecewicz Kazimierz - Гечевич Казимир Игнатьев – x lat,
  Giedgowt Apolinary - Гедговт Апполинарий Вильгельмов – 30 lat,
  Giedrojc Jerzy - Гедройц Георгий Домеников – x lat,
  Giedrys Jan - Гедрис Иван – 58 lat,
  Gielmikowski Wincenty - Гельмиковский Викентий Игнатьев – x lat,
  Gierasimowicz Jan - Герасимович Иван Осипов – 22 lat,
  Gieriga Antoni - Герига Антон – 25 lat,
  Ginieljanzioni Hieronim - Гинелянзиони Героним – x lat,
  Gintoft Konstanty - Гинтофт Константин - 40 lat,
  Gintow Józef - Гинтов Юзеф Пидов – 39 lat,
  Gintyłło Nikołaj - Гинтылло Николай – x lat,
  Giro Jan - Гиро Иван – 27 lat,
  Girszew Kan (?) - Гиршев Кан Вульф – 41 lat,
  Giza Julian - Гиза Юлиан – x lat,
  Giżyński Teofil - Гижинский Феофил – x lat,
  Gledys Adam - Гледис Адам – 31 lat,
  Glinka Władysław - Глинка Владислав Казимиров – 18 lat,
  Gljanek Adolf - Глянек Адольф Францев – x lat,
  Gljuczyński Jakub - Глючинский Якуб (Плючинский) – 23 lata,
  Gładitis Zygmund - Гладитис Сигизмунд – 39 lat,
  Gładkowski Franciszek - Гладковский Франц – x lat,
  Gładkowski Jakub - Гладковский Яков – x lat,
  Gładski Wincenty - Гладский Викентий – 27 lat,
  Głatutos Kazimierz - Глатутос Казимир – 54 lata,
  Głembocki Justyn - Глембоцкий Юстин Михайлов – 24 lata,
  Głembocki Władysław - Глембоцкий Владислав Михайлов – 23 lata,
  Głowacki Bartłomiej - Гловацкий Бартоломей – 29 lat,
  Głowacki Julian - Гловацкий Люциан – x lat,
  Głowacki Kazimierz - Главацкий Казимир Иосифов – x lat,
  Głowacki Stanisław - Гловацкий Станислав – 22 lata,
  Głowat Jan - Гловат Ян – 22 lata,
  Gnencz Mateusz - Гненч Матеуш – 44 lata,
  Gobiewicz Józef - Гобевич Иосиф – 30 lat,
  Gobiński Konstanty - Гобинский Константин Матвеев – 26 lat,
  Gobjato Adolf - Гобято Адольф – 32 lata,
  Gobżel Michał - Гобжель Михаил – 43 lata,
  Goczanowski Jan - Гочановский Ян – x lat,
  Godgoft Antoni - Годгофт Антон Казимиров – 41 lat,
  Godlewski Adam - Годлевский Адам – 20 lat,
  Godlewski Antoni - Годлевский Антон – 29 lat,
  Godwojsz Konstanty - Годвойш Константин – x lat,
  Goffert Konstanty - Гофферт Константин Казимиров – 34 lata,
  Gofman Jan - Гофман Иван – 44 lata,
  Gojkowicz Stanisław - Гойкович Станислав Фомов – 22 lata,
  Gojlewicz Bolesław - Гойлевич Болеслав Федоров – 19 lat,
  Gojlewicz Hipolit - Гойлевмч Ипполит Фелицианов – 27 lat,
  Gojlewicz Kalikst - Гойлевич Каликет Фелицианов – 18 lat,
  Gojlewicz Polikarp - Гойлевич Поликарп Федоров – 18 lat,
  Golbert Karol - Гольберт Карл – x lat,
  Golbiec Iwan - Гольбец Иван Матвеев – x lat,
  Goldrat Metody - Гольдрат Мефодий – x lat,
  Goliński Ignacy - Голинский Игнатий – x lat,
  Goljander Stanisław - Голяндер Станислав Станиславов – x lat,
  Goljanowki Aleksander - Голяновский Александр – x lat,
  Goljański Józef - Голянский Иосиф – 44 lata,
  Gołkowski Kazimierz - Голковский Казимир Иванов – x lat,
  Gołoszkiewicz Franciszek - Голошкевич Францишек – 26 lat,
  Gołowlja Franciszek - Головля Франц – 25 lat,
  Gomańska B. - Гоманская Б. – x lat,
  Gommanda August - Гомманда Август – 22 lata,
  Gomoliński Dominik - Гомолинский Доменик Антонов (Гомалинский) – 27 lat,
  Gomulicki Józef - Гомулицкий Осип – x lat,
  Gontskowski Ignacy - Гонтсковский Игнатий Мартынов – x lat,
  Gorbacewicz Daniel - Горбацевич Даниил – 28 lat,
  Gordarczuk Jan - Гордарчук Иван Степанов – x lat,
  Gordziałkowski Andrzej - Гордзялковский Андрей – 53 lata,
  Gorecki Antoni - Горецкий Антон – 25 lat,
  Gorecki Józef - Горецкий Иосиф – x lat,
  Goril Marcin - Гориль Мартьян – 30 lat,
  Gorjun Marcin - Горюн Мартын – 29 lat,
  Gorkich Julian - Горбих Юлиан (Харбих) – 21 lat,
  Gorodecki Adam - Городецкий Адам – 23 lata,
  Gorodko Franciszek - Городко Франц Викентьев – 22 lata,
  Gororucki Grzegorz - Гороруцкий Григорий – x lat,
  Gorowicz Nikołaj - Горович Николай Александров – 19 lat,
  Gorski Karol - Горский Карл Иосифов – 25 lat,
  Gorycki Łukasz - Горицкий Лукаш – x lat,
  Gorycyn M. - Горичин М. – x lat,
  Goss Antoni - Госс Антон – 30 lat,
  Gostkiewicz Feliks - Госткевич Феликс – x lat,
  Gostkiewicz Wincenty - Госткевич Викентий – x lat,
  Gośniewski Bolesław - Госневский Болеслав Тадеушев – 20 lat,
  Gotulewkcz (czy Gotulewicz) Bonawentura - Готулевкч Бонавентура – 41 lat,
  Górski Cyprian - Гурский Киприан – 23 lata,
  Górski Fabian - Гурский Фабиан Мстиславов – 48 lat,
  Górski Jan - Гурский Ян – 19 lat,
  Górski Julian - Гурский Юлиан Адольфов – x lat,
  Górski Marcin - Гурский Мартын – x lat,
  Górski Stanisław - Гурский Станислав – 28 lat,
  Górski Wojciech - Гурский Войцех Станиславов – x lat,
  Grabowski - Грабовский – x lat,
  Grabowski Antoni - Грабовский Антон – 55 lat,
  Grabowski Ignacy - Грабовский Игнатий – x lat,
  Grabowski Józef - Грабовский Иосиф – 28 lat,
  Grabski Sylwester - Грабский Селиверст – 38 lat,
  Graczkowski Antoni - Грачковский Антон – 23 lata,
  Gradomski Bronisław - Градомский Бронислав – 24 lata,
  Grancewicz Antoni - Гранцевицч Антон – x lat,
  Graor Adolf - Граор Адольф Абрамов – x lat,
  Grauz Tomasz - Грауз Томаш – 41 lat,
  Grazewicz Ignacy - Гразевич Игнатий – 45 lat,
  Greczuch Bazyli - Гречух Василий – x lat,
  Greniewicki Konstanty - Греневицкий Константин – 41 lat,
  Greniewicki Napoleon - Греневицкий Наполеон Феликсов – x lat.
  Greniewicki Nikołaj - Греневицкий Николай – 27 lat,
  Griaznowa Anna - Грязнова Анна (Иоанна) – 73 lata,
  Grochalski Franciszek - Грохальский Франц – x lat,
  Grochowski Jan - Гроховский Ян – 36 lat,
  Grochowski Jerzy - Гроховский Георгий – 69 lat,
  Grochowski Julian - Гроховский Юлиан – x lat,
  Grochowski Marcin - Грохоновский Мартин – 54 lata,
  Grodecki Kazimierz - Гродецкий Казимир – 19 lat,
  Grodzki Piotr - Гродзский Петр – 32 lata,
  Gromacki Nikołaj - Громацкий Николай Константинов – x lat,
  Gromak Antoni - Громак Антон – x lat,
  Gromski Aleksander - Громский Александр – 19 lat,
  Gronibowski Kazimierz - Гронибовский Казимир – 42 lata,
  Gronid Józef - Гронид Иосиф – 24 lata,
  Gronwald Henryk - Гронвальд Генрих Марианов – x lat,
  Groński Piotr - Гронский Петр – 26 lat,
  Grotski Konstanty - Гротский Константин – 31 lat,
  Grudziński Marceli - Грудзинский Марцеллин – 30 lat,
  Grudziński Paweł - Груздинский Павел – x lat,
  Grumus Franciszek - Грумус Фраиц – x lat,
  Gruszecki Wojciech - Грушецкий Войцех Александров – 41 lat,
  Gruszewicz Julian - Грушевич Юлиан – 28 lat,
  Gruszewski Adam - Грушевский Адам – x lat,
  Gruszkiewicz Karol - Грушкевич Карл – x lat,
  Gruszyński Antoni - Грушинский Антон – x lat,
  Gruszyński Ludwik - Грушинский Людвиг Яковлев – x lat,
  Gruszyński Nikołaj - Грушинский Николай – 27 lat,
  Gruzdowski Józef - Груздовский Осип Мартынов – x lat,
  Grygoliuński Szymon - Григолюнский Семен – 32 lata,
  Grygorowicz Jan - Григорович Иван Михайлов – 20 lat,
  Grygorowicz Karol - Григонович Карл – 43 lata,
  Grynasz Michał - Гринаш Михаил Иванов (он же М. Адамов Гара) – x lat,
  Gryncewicz Henryk - Гринцевич Генрих Юлианов – 39 lat,
  Gryncewiczowa Natalia - Гринцевичева Наталия (Назария) Тимофеева – 44 lata,
  Grynczał Jan - Гринчал Иван – 58 lat,
  Gryniewicz Michał - Гриневич Михаил Иванов – x lat,
  Gryniewicz P - Гриневич П. Тадеушева – x lat (kobieta)
  Gryniewicz Stanisław - Гриневич Станислав Иванов – x lat,
  Gryniewicz Wincenty - Гриневич Вицентий – x lat,
  Gryniewicz (Grancewicz) Wiktor - Гриневич Виктор Осипов (Гринцевич) (Витольд) – 36 lat,
  Gryniewiecki Aleksander - Гриневицкий Александр – x lat,
  Gryniewiecki Stanisław - Гриневецкий Станислав Степанов – 27 lat,
  Gryszkiewicz Karol - Гришкевич Карл – 44 lata,
  Grzegorzewski Wiktor - Гржегоржевский Виктор Александров – 19 lat,
  Grzybowski Edward - Грибовский Эдуард Иванов – 25 lat,
  Grzybowski Feliks - Гржибовский Феликс – 58 lat,
  Grzybowski Ignacy - Грибовский Игнатий – 27 lat,
  Grzybowski Jan - Гржибовский Иван – x lat,
  Grzybowski Maksym - Гржибовский Максим – 22 lata,
  Grzymajło Feliks - Гржимайло Феликс Бальтазаров – 48 lat,
  Grzywaczewski Chryzostom - Грживачевский Хризостон (Гржизостан) – 51 lat,
  Gsiejmowicz Andrzej - Гсеймович Андрей – 55 lat,
  Gubiński Konstanty - Губинский Константин Матвеев – 28 lat,
  Gudowicz Benedykt - Гудович Бенедикт – 37 lat,
  Gukowski Stanisław - Гуковский Станислав Ксаверьев – 29 lat,
  Gułecki Antoni - Гулецкий Антон – x lat,
  Gułuszyńska (Głuszyńska) Katarzyna - Гулушинская Екатерина – x lat,
  Gumar Piotr - Гумар Петр – 36 lat,
  Gumiński Filip - Гуминский Филипп Петров – 37 lat,
  Gumowski Mieczysław - Гумовский Мечислав Антонов – 20 lat,
  Gumowski Napoleon - Гумовский Наполеон Антонов – 18 lat,
  Gumowski Władysław - Гумовский Владислав Андреев – 33 lata,
  Gun Michał - Гун Михаил – x lat,
  Gurewicz Nikołaj - Гуревич Николай – x lat,
  Guryl Piotr - Гуриль Петр – 31 lat,
  Gusimiel (Guśmiel) Wiliam - Гусимель Вильям – 41 lat,
  Gustajtis Wawrzyniec - Густайтис Ваврженец – 21 lat,
  Gustaw Stanisław - Густав Станислав – 44 lata,
  Guszcza Jan - Гуща Ян – x lat,
  Guszcza Józef - Гуща Иосиф – 22 lata,
  Gutowski Ignacy - Гутовский Игнас (Игнатий) – 47 lat,
  Gutowski Józef - Гутовский Иосиф – 59 lat,
  Gutynowiczowa Maria - Гутиновичева Марья – x lat,
  Guwiemowski Marcin - Гувемовский Мартын – 30 lat,
  Gwiazdowski Franciszek - Гвяздовский Франц – 28 lat,
  Gwozd Jan - Гвоздь Ян – x lat,
  Gwozdates Wawrzyniec - Гвоздатес Ваврженец – 39 lat,

  Hajno Edward - Хайно Эдуард – x lat,
  Haszm Antoni - Хашм Антон (Хаш) – 45 lat,
  Hoderen Kazimierz - Ходерен Казимир – 38 lat,
  Hoistak Jan - Хоистак Ян – 27 lat,

  Ibjańska Magdalena - Ибянская Магдалина – x lat,
  Ibjański Franciszek - Ибянский Франц – x lat,
  Idziel Aleksander - Идзель Александр – x lat,
  Ignatowicz Franciszek - Игнатовнч Франц – 32 lata,
  Ignatowicz Justyn - Игнатович Устин Иванов – 43 lata,
  Ignatowicz Romuald - Игнатович Ромуальд – 30 lat,
  Ignatowicz Wincenty - Игнатович Викентий – x lat,
  Ilkowski Lucjan - Ильковский Лукьян – 42 lata,
  Ilszenowski Antoni - Ильшеновский Антон – x lat,
  Ilyzewicz Ludwik - Илызевич Людвиг – 27 lat,
  Ingielewicz Julian - Ингелевич Юлиан – x lat,
  Ingielewicz Wincenty - Ингелевич Викентий Матвеев – 48 lat,
  Iopatbiewski Andrzej - Иопатбиевский Андрей – 22 lata,
  Irżik Jan - Иржик Иван Игнатьев – x lat,
  Iwanicki Jan - Иваницкий Иван – 30 lat,
  Iwankiewicz Ignacy - Иванкевич Игнатий – x lat,
  Iwanow A. - Иванов А. – x lat, mężczyzna,
  Iwanow Szymon - Иванов Семен – 23 lata,
  Iwanowski Ignacy - Ивановский Игнатий – 34 lata,
  Iwanowski Jan - Ивановский Иван – x lat,
  Iwanowski Józef - Ивановский Юзеф – 52 lata,
  Iwanowski Michał - Ивановский Михаил – 23 lata,
  Iwaszkiewicz Stefan - Ивашкович Степан Иванов – 23 lata,
  Iwonicz Stanisław - Ивович Станислав – 26 lat,
  Iwowicz Konstanty - Ивович Константин – 28 lat,
  Izbicki Jan - Избицкий Иван – x lat,
  Izbytski Konstanty - Избытский Константин – 44 lata,
  Izdebski Jan - Издебский Иван – x lat,
  Izdelecki - Изделецкий – x lat,
  Izdelewicz Adam - Изделевич Адам – x lat,
  Izdikowski (czy Idzikowski) Józef - Издиковский Иосиф – 22 lata,
  Izwiński Maciej - Извинский Матвей Францев – x lat,


   

   

   

   

     12 - 14 wrzesień 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005