<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r.
  zesłanych na Zachodnią Syberię
   

  wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie
  http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

  (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)


  Nazwiska J - Ł


  "Na Syberię"  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy  Nazwisko i imię - Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej

  Jabichnowski Aleksander - Ябихновский Александр - lat 22
  Jabłocki Ludwik - Яблоцкий Людвиг - lat 23
  Jabłonowski Rafał - Яблоновский Рафаил - lat 30
  Jabłonowski Stanisław - Яблоновский Станислав - lat 40
  Jabłoński Artur - Яблонский Артур Антонов - lat x
  Jabłoński Walenty - Яблонский Валентий Иванов - lat x
  Jabłoński Wiktor - Яблонский Виктор Лаврентьев - lat 24
  Jabłoński Jan - Яблонский Иван - lat 46
  Jabłoński Leon - Яблонский Леон - lat 19
  Jabłoński Piotr - Яблонский Петр Валентьев - lat x
  Jabłoński Tomasz - Яблонский Томаш - lat 59
  Jabłoński Tomasz - Яблонский Томаш - lat x
  Jabłoński Franc - Яблонский Франц - lat 35
  Jacewicz Władysław - Яцевич Владислав - lat 56
  Jachimowicz Wincenty - Яхимович Викентий - lat 26
  Jachimowicz Ferdynand - Яхимович Фердинанд - lat 30
  Jackiewicz Andrzej - Яцкевич Андрей - lat 20
  Jackowski Konstanty - Яцковский Константин - lat 23
  Jackowski Teodor - Яцковский Теодор - lat x
  Jackowski Feliks - Яцковский Феликс - lat 48
  Jacuński Antoni - Яцунский Антон - lat 22
  Jacuński Józef - Яцунский Иосиф - lat 24
  Jacuński Piotr - Яцунский Петр - lat x
  Jacuński Symforian - Яцунский Симфориан - lat 22
  Jacyna Albertyna - Яцына Альбертина - lat 27
  Jagielski Stanisław - Ягельский Станислав Карлов - lat 17
  Jagiełkowski Jan - Ягелковский Ян - lat 31
  Jagodziński Mikołaj - Ягодзинский Николай - lat 37
  Jagołkowski Gracjan - Яголковский Грациан Иванов - lat 31
  Jagołkowski Isi - Яголковский Исий Бонифатов - lat x
  Jagołkowski Ludwik - Яголковский Людвиг - lat 22
  Jagowca Antoni - Яговца Антон - lat x
  Jagunas Antoni - Ягунас Антон Антонов - lat x
  Jakaitis Mateusz - Якайтис Матеуш Мартинов - lat 27
  Jakiec Władysław - Якец Владислав Мерейц - lat 20
  Jakowlew Konstanty - Яковлев Константин - lat x
  Jakubek Stanisław - Якубек Станислав - lat x
  Jakubow Andrzej - Якубов Андрей Юзуп - lat 46
  Jakubowski Stanisław - Якаубовский Станислав - lat 23
  Jakubowski Antoni - Якубовский Антон - lat 56
  Jakubowski Walenty - Якубовский Валентий - lat 71
  Jakubowski Wojciech - Якубовский Войцех Осипов - lat x
  Jakubowski Leon - Якубовский Леон - lat x
  Jakubowski Marcin - Якубовский Мартин Викентьев - lat x
  Jakubowski Michał - Якубовский Михаил - lat x
  Jakubowski Franc - Якубовский Франц - lat 20
  Jakubowski Edward - Якубовский Эдуард - lat x
  Jakubowski Jakub - Якубовский Якуб Иванов - lat x
  Jakubowskix (Jakubkiewicz) Jan - Якубовский Иван (Якубкевич) - lat x
  Jakutowicz Stanisław - Якутович Станислав - lat 54
  Jałowicz Józef - Ялович Иосиф - lat x
  Jałyński Antoni - Ялынский Антон - lat x
  Jałyński Dominik - Ялынский Доменик - lat x
  Jamont Antoni - Ямонт Антон Иосифов - lat 18
  Janicki Antoni - Яницкий Антон - lat 27
  Jankowicz Jan - Янкович Ян - lat 27
  Jankowska Barbara - Янковская Варвара - lat 40
  Jankowski Aleksander - Янковский Александр - lat x
  Jankowski Kazimierz - Янковский Казимир - lat 23
  Jankowski Maciej - Янковский Матвей - lat x
  Jankowski Józef - Янковский Осип - lat x
  Jankowski Franc - Янковский Франц - lat x
  Jankowski Jan - Янковский Ян - lat x
  Janomtis Józef - Яномтис Осип - lat x
  Janowicz Antoni - Янович Антон - lat 54
  Janowski Adam - Яновский Адам Адамов - lat 23
  Janowski Józef - Яновский Иосиф - lat 28
  Janowski Maciej - Яновский Матвей Мартынов - lat 72
  Janowski Franciszek - Яновский Францишек - lat x
  Janszuld Mikołaj - Яншулд Николай - lat 22
  Januchtowski Jacenty - Янухтовский Яцентий - lat 39
  Janus Franc - Янус Франц Францев - lat x
  Januszewicz Ludwik - Янушевич Людовик - lat x
  Januszewicz Stanisław - Янушевич Станислав - lat x
  Januszewski Aleksander - Янушевский Александр - lat x
  Januszewski Bolesław - Янушевский Болеслав Иосифов - lat 20
  Januszewski Lew - Янушевский Лев - lat x
  Januszewski Fomow - Янушевский Фомов - lat x
  Januszewski Jerzy - Янушевский Юрий - lat 26
  Januszkiewicz Jan - Янушкевич Иван Юзефов - lat 21
  Januszkiewicz Mieczysław - Янушкевич Мечислав Александров - lat 28
  Januszkiewicz Stanisław - Янушкевич Станислав - lat 30
  Januszkiewiczowa Anna - Янушкевичева Анна Антонова - lat x
  Januszko Kazimierz - Янушко Казимир - lat x
  Jarinowski (Jarzynowski) Jan - Яриновский Иван - lat x
  Jarosiński Kacper - Яросинский Каспер - lat x
  Jaroszewicz Adolf - Ярошевич Адольф - lat 18
  Jaroszewicz Jan - Ярошевич Иван Васильев - lat x
  Jaroszewicz Mieczysław - Ярошевич Мечислав Осипов - lat 19
  Jaroszewski Feliks - Ярошевский Феликс Домеников - lat 20
  Jaroszyński Jan - Ярошинский Иван - lat x
  Jaruszewicz Kazimierz - Ярушевич Казимир - lat 37
  Jasielski B. - Ясельский Б. - lat x
  Jasieńko Kazimierz - Ясенко Казимир - lat x
  Jasieński Bazyli - - Есенский Василий – 27 lat,
  Jasiewicz Wiktor - Ясевич Виктор - lat 22
  Jasiewicz Wiktor - Ясевич Виктор - lat x
  Jasiewicz Wiktor - Ясевич Виктор - lat x
  Jasiewicz Nikodem - Ясевич Никодим - lat 30
  Jasiewicz Cezary - Ясевич Цезарий Данилов - lat 38
  Jasiński Arkadiusz - Ясинский Аркадий - lat 24
  Jasiński Jan - Ясинский Иван Тадеушев - lat 41
  Jasiński Julian - Ясинский Юлиан Адамов - lat 27
  Jasiński Jan - Ясинский Ян - lat 34
  Jaskłowski Antoni - Яскловский Антон - lat x
  Jasnowski Nepomucen - Яссновский Непомоцей - lat 34
  Jawgel Józef - Явгель Иосиф - lat 22
  Jawoisz Antoni - Явойш Антон - lat 44
  Jaworowska Anna - Яворовская Анна - lat 18
  Jaworowska Katarzyna - Яворовская Екатерина - lat 56
  Jaworowska Justyna - Яворовская Юстина - lat 33
  Jaworowski Antoni - Яворовский Антон - lat x
  Jaworowski Marcin - Яворовский Мартын - lat x
  Jaworowski Maciej - Яворовский Матвей - lat 20
  Jaworowski Mateusz - Яворовский Матеуш - lat 50
  Jaworowski Mateusz - Яворовский Матеуш - lat 62
  Jaworowski Paweł - Яворовский Павел - lat 19
  Jaworska Marianna - Яворская Марианна - lat x
  Jaworska Teofila - Яворская Теофилия - lat 50
  Jaworski Antoni - Яворский Антон - lat x
  Jaworski Wojciech - Яворский Войцех - lat 25
  Jaworski Jan - Яворский Иван Онуфриев - lat 37
  Jaworski Paweł - Яворский Павел - lat x
  Jaworski Piotr - Яворский Петр - lat 29
  Jaworski Józef - Яворский Юзеф - lat 64
  Jawrd... Zygmund - Яврд... Сигизмунд - lat x
  Jawszyc Józef - Явшиц Иосиф Никодимов - lat 35
  Jawszyc Mowsza - Явшиц Мовша Донкевич - lat 47
  Jawtok Józef - Явток Иосиф - lat 33
  Jawuński (Jabłoński) Jan - Явунский Иван Францев (Яблонский) - lat x
  Jazdowski Franc - Яздовский Франц - lat 68
  Jażyński (Januszyński) Wojciech - Яжинский Войцех Иванов (Янашинский) - lat x
  Jejbaks Franciszek - - Ейбакс Франк – x lat,
  Jejwild Jan - - Ейвильд Иван – 32 lata,
  Jekimaszko Ludwig - - Екимашко Людвиг Андреев – x lat,
  Jelc Jan - - Ельц Ян (Иван) – x lat,
  Jeliński Antoni - - Елынский Антон – 55 lat,
  Jelmin Michał - - Ельмин Михаил – 37 lat,
  Jelyński Dominik - - Елынский Доменик – x lat,
  Jelyński Maciej - - Елынский Матвей – 27 lat,
  Jendrzejczyk Józef - - Ендржейчик Иосиф – x lat,
  Jermakowski Józef - - Ермаковский Юзеф Станиславов – x lat,
  Jermolajewicz Dominik - - Ермолаевич Доменик – 23 lata,
  Jerynowicz Ignacy - - Еринович Игнатий – x lat,
  Jerzyński Ignacy - - Ежинский Игнатий Иванов – 30 lat,
  Jesewicz Wiktor - - Есевич Виктор – x lat,
  Jewcelewicz Antoni - - Евцелевич Антон – x lat,
  Jewczychiewicz Antoni - - Евцихевич Антоний – x lat,
  Jewniewicz Walerian - - Евневич Валериан – 26 lat,
  Jezierski Marcin - - Езерский Мартин – x lat,
  Jezierski Michał - - Езерский Михаил – x lat,
  Jeżewski Franciszek - - Ежевский Франц – 27 lat,
  Jeżewski Franciszek - - Ежевский Франц – 42 lata,
  Jeżewski Franciszek - - Ежевский Франц – x lat,
  Jeżewski Maciej - - Ежевский Матвей Фомов – 46 lat,
  Jeżewski Paweł - - Ежевский Павел Фомин – x lat,
  Jeżewski Walenty - - Ежевский Валентий – 25 lat,
  Jeżewski Wincenty - - Ежевский Викентий – 26 lat,
  Jocher Jan - Йохер Иван - – x lat,
  Jocz Antoni - Йочь Антон - – 22 lata,
  Jocz Dominik - Йочь Доменик - – 27 lat,
  Jocz Edmund - Йочь Эдмунд - – 50 lat.
  Jodkowski Julian - Иодковский Юлиан - – 25 lat,
  Joganow Mateusz lub Maciej - Йоганов Матвей - – x lat,
  Joksłus Leon - Йокслус Леон - – 44 lata,
  Józefowicz Dominik - Юзефович Доменик Матеушев - lat 51
  Józefowicz Cezar - Юзефович Цезарь - lat x
  Józefowicz Julia - Юзефович Юлия - lat 50
  Józefowicz Jan - Юзефович Ян Тадеушев - lat 46
  Jucewicz Leon - Юцевич Леон - lat 39
  Juchniewicz Aleksander - Юхневич Александр - lat x
  Juchniewicz Aniela - Юхневич Анеля - lat 54
  Juchniewicz Bernard - Юхневич Бернард - lat 52
  Juchniewiczowa Anastazja - Юхневичева Анастасия - lat x
  Juchnowicz Franc - Юхнович Франц - lat 47
  Judbel Michał - Юдбель Михаил - lat 44
  Judeniewicz Bernard - Юденевич Бернард - lat x
  Judkiewicz Herkulan - Юдкевич Геркулан - lat x
  Judylewicz Kazimierz - Юдилевич Казимир Матвеев - lat x
  Judzicki Franc - Юдицкий Франц - lat x
  Juniewicz Michał - Юневич Михаил Иванов - lat 24
  Jurans Paweł - Юранс Павел - lat 21
  Jurchelewicz Antoni - Юрхелевич Антон - lat 77
  Jurewicz Józef - Юревич Иосиф - lat x
  Jurewicz Marcjan - Юревич Марциан Матвеев - lat 37
  Jurewicz Bartłomiej - Юрилевич Бартоломей - lat 54
  Jurgielewicz Marianna - Юргелевич Марианна - lat x
  Jurgilewicz Mikołaj - Юргилевич Николай - lat x
  Jurkiewicz Andrzej - Юркевич Андрей Себастьявов - lat 45
  Jurkowski Adam - Юрковский Адам Александров - lat 24
  Jurkowski Teofil - Юрковский Теофил - lat x
  Juro Franc - Юро Франц - lat 21
  Juroszkiewicz Konstanty - Юрошкевич Константин - lat x
  Jurowski Zygmunt - Юровский Сигизмунд Михайлов - lat 20
  Jurpietski Józef - Юрпетский Осип Венедиктов - lat 26
  Justynowicz Wincenty - Юстинович Викентий - lat 42
  Juszkiewicz Aleksander - Юшкевич Александр Викентьев - lat 52
  Juszkiewicz Jan - Юшкевич Иван - lat 66
  Jusznowicz Jan - Юшнович Иван - lat 32

  Kaczenowski Józef - Каченовский Осип - lat 30
  Kaczkowski Józef - Качковский Иосиф Карлов - lat 25
  Kaczyński Wiktor - Качинский Виктор - lat 38
  Kaczyński Ignacy - Качинский Игнатий - lat x
  Kaczyński Karol - Качинский Карл Францев - lat x
  Kaczyński Michał - Качинский Михаил - lat 21
  Kajor Wawrzyniec - Кайор Ваврженец - lat x
  Kajreł Józef - Кайрел Иосиф - lat 22
  Kajrowicz Kazimierz - Кайрович Казимир - lat x
  Kaktus Antoni - Кактус Антон - lat 28
  Kalbaszyński Kwarnacy - Кальбашинский Кварнаций - lat x
  Kalendra Józef - Календа Юзеф - lat 32
  Kalinowski Adolf - Калиновский Адольф Александров - lat 24
  Kalinowski Jan - Калиновский Ян - lat x
  Kaliński Ignacy - Калинский Игнатий - lat x
  Kaliński Józef - Калинский Осип Павлов - lat x
  Kalisiewicz Karol - Калисевич Карл - lat x
  Kaliszewski Franciszek - Калишевский Франц - lat x
  Kalkas Jerzy - Калькас Юрий - lat 40
  Kałman Antoni - Кауман Антон Францев - lat x
  Kamieniecki Adam - Каменецкий Адам Осипов - lat 20
  Kamienko Ignacy - Каменко Игнатий - lat 32
  Kamieński Jan - Каменский Иван - lat x
  Kamiński Gawrył - Каминский Гаврил - lat 22
  Kamiński Kalikst - Каминский Каликет - lat 51
  Kamiński Rafał - Каминский Рафаил Реймунтов - lat 27
  Kamiński Stanisław - Каминский Станислав - lat 28
  Kamiński Ustyn - Каминский Устин - lat 34
  Kamiński Jan - Каминский Ян - lat 37
  Kamiszyński Ignacy - Камишинский Игнатий - lat x
  Kamucki Józef - Камуцкий Юзеф - lat x
  Kanarski Wasyl - Канарский Василий - lat x
  Kandrat Franciszek - Кандрат Франц - lat 62
  Kania Stanisław - Каня Станислав - lat 34
  Kanieska Jan - Канеска Иван - lat x
  Kapczyński Wincenty - Капчинский Викентий - lat x
  Kapelka Antonina - Капелька Антонина - lat x
  Kapuściński Wincenty - Капустинский Викентий Иванов - lat x
  Karbowski Antoni - Карбовский Антон (Карвовский) - lat 30
  Karbowski Józef - Карбовский Иосиф - lat 20
  Karczewska Magdalena - Карчевская Магдалина - lat 49
  Karczewski Dominik - Карчевский Доменик Лаврентьев - lat 28
  Karczewski Jan - Карчевский Ян - lat 34
  Karewski Antoni - Каревский Антон - lat 47
  Karizno Konstanty - Каризно Константин - lat 27
  Karkaziewicz Ignacy - Карказевич Игнатий (Каркалевич) - lat 40
  Karłowski Feliks - Карловский Феликс - lat x
  Karnatowicz Ludwik - Карнатович Людвиг - lat 38
  Karniejczo Jan - Карнейчо Ян - lat 26
  Karoliet Antoni - Каролет Антон - lat 30
  Karp Mateusz - Карп Матеуш - lat x
  Karpaczewski Michał - Карпачевский Михаил - lat x
  Karpowicz Aleksander - Карпович Александр - lat 52
  Karpowicz Jan - Карпович Иван - lat 29
  Karpowicz Kazimierz - Карпович Казимир - lat 33
  Karpowicz Ludwik - Карпович Людвиг Карлов - lat 28
  Karwagis Wincenty - Карвагис Викентий - lat 59
  Kasiekowski Sylwester - Касековский Селиверст - lat 31
  Kasperowicz Adam - Касперович Адам Матеушев - lat x
  Kasperowicz Kazimierz - Касперович Казимир - lat x
  Kasperowicz Magdalena - Касперович Магдалина - lat 45
  Kasperowicz Piotr - Касперович Петр - lat 55
  Kasperowicz Feliks - Касперович Феликс Петров - lat 50
  Kaszeszak Laurent - Кашешак Лаврентий Феликсов - lat x
  Katowicz Wasyl - Катович Василий - lat x
  Kawka Antoni - Кавка Антон Антонов - lat x
  Kawluk Mateusz - Кавлюк Матеуш - lat 56
  Kazakiewicz Antoni - Казакевич Антон Иванов - lat x
  Kazakowicz Jan - Казакович Ян (Адольф) - lat 26
  Kazanowski Jan - Казановский Иван - lat 50
  Kazicki Tomasz - Казицкий Томаш - lat x
  Kazimierska Dedylia - Каземирская Цецилия - lat x
  Kazniecki Franciszek - Казнецкий Францишек - lat 21
  Kczek (Kczech) Kazimierz - Кчек Казимир (Кчех) - lat 32
  Kejer Józef - Кейер Иосиф - lat x
  Keller Fryderyk - Келлер Фридрих - lat 23
  Kenduszyc Piotr - Кендушис Петр Антонов - lat 19
  Kerdiaszyc Andrzej - Кердяшис Андрей - lat 39
  Kertialis Michał - Кертялис Михаил - lat 50
  Kewlicz Bernard - Кевлич Бернард - lat x
  Kiczyński Stanisław - Китчинский Станислав - lat 28
  Kielce Zdzisław - Кельце Здзислав Иванов - lat 33
  Kielczyński Józef - Кельчинский Юзеф Якубов - lat 26
  Kielnawski Jan - Кельнавский Иван - lat 38
  Kiełpisz Fadei - Келпиш Фадей - lat 42
  Kiełta Antoni - Келта Антон Францев - lat x
  Kierenowski Gabriel - Кереновский Габриель - lat 53
  Kimont Jan - Кимонт Иван - lat 51
  Kinold Józef - Кинольд Иосиф - lat 58
  Kipryniewicz Stanisław - Киприневич Станислав - lat x
  Kirklewski Aleksander - Кирклевский Александр - lat x
  Kirlycz Józef - Кирлич Иосиф - lat 29
  Kirpiłło Konstanty - Кирпилло Константин - lat 24
  Kisalewicz Michał - Кисалевич Михаил - lat 23
  Kisalewicz Maciej - Киселевич Матвей - lat 35
  kitis Ludwik - Китис Людвиг Викентьев - lat x
  Klajferd Mawrykij - Клярфельд Маврикий - lat x
  Klaniuński Sylwester - Клянунский Селиверст Иванов - lat x
  Klaweter Tomasz - Кляветер Томаш - lat x
  Kleczkowski Józef - Клечковский Иосиф - lat 30
  Kleczkowski Edward - Клечковский Эдуард Карлов - lat 25
  Klepas - Клепас - lat x
  Kleps Józef - Клепс Юзеф - lat 63
  Klimański Antoni - Климанский Антон Бонифациев - lat x
  Klimas Józef - Климас Юзеф - lat 26
  Klimaszewski Piotr - Климашевский Петр Леонидов - lat 34
  Klimaszewski Feliks - Климашевский Феликс - lat 36
  Kliment Paweł - Климент Павел - lat 18
  Klimowicz Antonina - Климович Антонина Осипова - lat x
  Klimowicz Felicjan - Климович Фелициан Осипов - lat 28
  Kliński Tomasz - Клинский Томаш - lat 33
  Klipko Paweł - Клипко Павел - lat 25
  Kluczewski Jan - Ключевский Ян Бартоломеев (Лючевский, Клочевский) - lat 40
  Kłaciński Sylwester - Клацинский Сильверс - lat x
  Kładkowski Franciszek - Кладковский Франц - lat x
  Kłajszewicz Józef - Клайшевич Иосиф Сильверстов - lat 46
  Kłamaszewski Mikołaj - Клемашевский Николай - lat 23
  Kłoczkowski Mścisław - Клочковский Мстислав - lat x
  Kłonim Kastor - Клоним Кастон - lat 54
  Kłopoczyński Wincenty - Клопочинский Вицентий - lat 25
  Kłopotowski Aleksander - Клопотовский Александр - lat x
  Kłopotowski Ignacy - Клопотовский Игнатий Андреев - lat 55
  Kłopotowski Ignacy - Клопотовский Игнатий - lat 29
  Kłopotowski Franciszek - Клопотовский Франц - lat 39
  Kłudowicz Konstanty - Клудович Константин Никитин - lat x
  Kłyczko Wojciech - Клычко Войцех Иванов - lat x
  Kminaszewski Ustin - Кминашевский Устин - lat x
  Kmokowski Konstanty - Кмоковский Константин - lat 30
  Kobesko Bonifacy - Кобеско Бонифаций - lat 55
  Kobiełocki Jogan - Кобелоцкий Иоган - lat 27
  Kobierński Stanisław - Кобернский Станислав - lat 27
  Kobyliński Zachariasz - Кобылинский Захарий Михайлов - lat 29
  Kobyliński Siemion - Кобылинский Семен - lat 32
  Kobyliński Stanisław - Кобылинский Станислав - lat 16
  Kobyliński Ferdynand - Кобылинский Фердинанд Михайлов - lat 26
  Koc Piotr - Коц Петр - lat x
  Kochanowski Antoni - Кохановский Антон - lat 26
  Kochański Leonard - Коханский Леонард - lat 50
  Koczenowski Mikołaj - Коченовский Николай - lat x
  Koczenowski Józef - Коченовский Осип Иванов - lat x
  Koczkowski Józef - Кочковский Юзеф - lat 21
  Koczmarski Feliks - Кочмарский Феликс - lat 28
  Koczmirski Kazimierz - Кочмирский Казимир Казимиров (Корчмарский) - lat 20
  Koczorowski Ignacy - Кочаровский Игнатий - lat 53
  Koczszarski Franciszek - Кочшарский Франц - lat 37
  Koczwarski Kornel - Кочварский Корнилий - lat 45
  Kodź Walerian - Кодзь Валериан Саломонов - lat 27
  Kokawrowski Ambroży - Кокавровский Амброзий - lat 48
  Kokoniewski Józef - Коконевский Иосиф - lat 21
  Kolasiński Walenty - Колясинский Валентий - lat x
  Kolaszewski Józef - Коляшевский Осип Иванов - lat x
  Kolberg Jan - Кольберт Иван - lat 20
  Kolczewski Konstanty - Кольчевский Константин - lat 40
  Kolejwo Józef - Колейво Иосиф - lat 24
  Kolenda Władysław - Коленда Владислав - lat 23
  Kolendo Adam - Колендо Адам - lat 29
  Kołaczeski Izydor - Колачеаский Исидор Михайлов - lat x
  Kołby Adolf - Колбы Адольф - lat 38
  Kołby Longin - Колбы Лонгин - lat 35
  Kołby Ustin - Колбы Устин - lat 48
  Kołkos Paweł - Колкос Павел - lat 37
  Kołmienko Franciszek - Колменко Франц - lat 23
  Kołok Jan - Колок Ян - lat 24
  Kołosowska Łucja - Колосовская Луция - lat 26
  Kołosowski Andrzej - Колосовский Андрей - lat 24
  Kołosowski Jan - Колосовский Иван - lat 33
  Kołosowski Piotr - Колосовский Петр - lat x
  Kołupajło Henryk - Колупайло Генрих - lat 26
  Kołyszko Adam - Колышко Адам - lat 28
  Kołyszko Wasyl - Колышко Василий - lat 22
  Komarowski Michał - Комаровский Михайло - lat x
  Komarski (Kamorski) Antoni - Комарский Антон (Каморский) - lat 19
  Kombor Klemens - Комбор Клементий Карлов - lat 27
  Komkin Franciszek - Комкин Франц Иосифов - lat x
  Kompanowski Ignacy - Компановский Игнатий - lat 25
  Konarkiewicz Ambroży - Конаркевич Амброзий - lat 39
  Kondesłowski Sylwester - Кондесловский Силивестр Андреев - lat 38
  Kondratowicz Józef - Кондратович Осигi - lat 34
  Kondzierowski Jan - Кондзеровский Ян - lat 32
  Konopacki Antoni - Конопацкий Антон Иванов - lat 18
  Konopiński Leopold - Конопинский Леопольд - lat 40
  Konopiński Jan - Конопинский Ян - lat 49
  Konopka Wasyl - Конопка Василий Станиславов - lat x
  Konopka Kazimierz - Конопка Казимир - lat 22
  Konstacki józef - Констатский Иосиф - lat x
  Konstantyn Wojciech - Константин Войцех - lat 33
  Konstantynowicz Anastazja - Константинович Настасья - lat 27
  Konstantynowicz Piotr - Константинович Петр - lat 31
  Kopełła Jan - Копелла Ян - lat 21
  Kopper Foma - Коппер Фома Антонов - lat 46
  Kopulcewicz Konstanty - Копульцевич Константин - lat 30
  Korbut Wincenty - Корбут Викентий Касперов - lat x
  Korbut Wilhelm - Корбут Вильгельм - lat x
  Korczec Edward - Корчец Эдуард Юлианов - lat 21
  Korczewski Heronim - Корчевский Героним - lat x
  Korczewski Ignacy - Корчевский Игнатий - lat 32
  Korczewski Ludwik - Корчевский Людвиг - lat 49
  Korczmark józef - Корчмарк Осип - lat x
  Korczyrzenowski Wincenty - Корчиженовский Викентий - lat 20
  Korejwo Ignacy - Корейво Игнатий - lat 37
  Korewo Paweł - Корево Павел Онуфриев - lat x
  Korf Edward - Корф Эдуард - lat x
  Korf Józef - Корф Юзеф - lat 27
  Korkuc Foma - Коркуц Киприан Фомов - lat 24
  Korol Antoni - Король Антон - lat 41
  Korolewiczowa Kazimierz - Королевичева Казимира - lat 20
  Koroliński Franciszek - Королинский Франц - lat x
  Korolkiewicz Józef - Королькевич Иосиф - lat x
  Koroza Aleksander - Короза Алексей Генрихов - lat 40
  Koruk Aleksander - Корук Александр Францев (Коруф) - lat 38
  Korwowski Antoni - Корвовский Антон - lat 27
  Korybut - Daszkiewicz Konrad - Корыбут-Дашкевнч Конрад Михайлов - lat x
  Koryzno Edward - Корызно Эдуард Августинов - lat 20
  Korzeniewska Rozalia - Корженевская Розалия (Корженовская) - lat x
  Korzeniewski Hilary - Корженевский Гилярий Федоров - lat 45
  Korzeniewski Jan - Корженевский Иван - lat 30
  Korzeniewski Fiodor - Корженевский Федоров - lat x
  Kosanowski Paweł - Косановский Павел - lat 22
  Kosciałkowski Józef - Косцялковский Иосиф Иванов - lat 30
  Kosecki Apolinary - Косецкий Апполинарий Гаврилов - lat 42
  Kosikowski Stanisław - Косиковский Станислав - lat 23
  Kosiński Józef - Косинский Осип Осипов - lat 27
  Kosiński Piotr - Косинский Петр - lat x
  Kosko Antoni - Коско Антон - lat x
  Kosko Stanisław - Коско Станислав Францев - lat x
  Kosmaczyński Ignacy - Космачинский Игнатий - lat x
  Kosobudzki Erazm - Кособуцкий Эразм - lat x
  Kosowski Jan - Косовский Иван Васильев - lat x
  Kossanowski Bolesław - Коссановский Болеслав Феликсов - lat 41
  Kossimowski Grzegorz - Коссимовский Георгий - lat 30
  Kossko Bolesław - Косско Болеслав - lat x
  Kossko Władysław - Косско Владислав - lat x
  Kostań Krystyna - Костани Христина - lat x
  Kostko Wacław - Костко Вацлав Осипов - lat x
  Kostkowski Leon - Костковский Леон - lat 16
  Kostrew Stanisław - Кострев Станислав - lat x
  Kostro Jan - Костро Иван - lat 22
  Kostro Paweł - Костро Павел - lat x
  Kostro Stanisław - Костро Станислав - lat x
  Kostrow Ignacy - Костров Игнатий - lat x
  Kostrowicki Karol - Костровицкий Карл Самуилов - lat 56
  Kostrzecki Leon - Костржецкий Леон - lat x
  Kostrzewski Leon - Костржевский Леон - lat 24
  Koszuta Wojciech - Кошута Войцех Антонов - lat x
  Koszyba Wojciech - Кошуба Войцех Войцехов - lat x
  Koszyba Stefan - Кошуба Степан - lat 19
  Kościuszko Stanisław - Костюшко Станислав - lat x
  Kościuszkowicz Kazimierz - Костюкович Казимир - lat 45
  Kotelewski Józef - Котелевский Осип - lat 22
  Kotniecki Józef - Котнецкий Юзеф - lat 28
  Kotowicz Ignacy - Котович Игнатий - lat 37
  Kotowicz Tomasz - Котович Томаш - lat 41
  Kotowicz Edward - Котович Эдуард - lat 27
  Kotzen Franciszek - Котзен Франц - lat x
  Kowachowski Stanisław - Коваховский Станислав - lat 40
  Kowacz Jan - Ковач Иван Иванов - lat x
  Kowalczuk Aleksander - Ковальчук Алексей - lat 29
  Kowalczuk Wasyl - Ковальчук Василий - lat 55
  Kowalczuk Ludwik - Ковальчук Людвиг - lat 32
  Kowalenko Jan - Коваленко Иван - lat x
  Kowalenko Paweł - Коваленко Павел - lat 23
  Kowalewicz Franciszek - Ковалевич Франц - lat 27
  Kowalewicz Joachim - Ковалевич Яким - lat 29
  Kowalewska Waleria - Ковалевская Валерия - lat x
  Kowalewska Julia - Ковалевская Юлия Карлова - lat 58
  Kowalewski Walenty - Ковалевский Валентий Михайлов - lat 57
  Kowalewski Józefat - Ковалевский Иосафат Яковлев - lat 26
  Kowalski Antoni - Ковальский Антон - lat 26
  Kowalski Ignacy - Ковальский Игнатий Францев - lat 29
  Kowalski Hipolit - Ковальский Ипполит - lat x
  Kowalski Kacper - Ковальский Каспер - lat 57
  Kowalski Piotr - Ковальский Петр - lat 27
  Kowalski Franciszek - Ковальский Франц - lat 24
  Kowalski Franciszek - Ковальский Франц - lat x
  Kowalski Franciszek - Ковальский Францишек - lat 62
  Kowański Szymon - Кованьский Шимон - lat x
  Kowecki Władysław - Ковецкий Владислав - lat 20
  Kowecki Foma - Ковецкий Фома - lat x
  Kowoso Feliks - Ковосо Феликс - lat 23
  Kowrowski Józef - Ковровский Осип - lat 28
  Kowzan Stanisław - Ковзан Станислав Игнатьев - lat x
  Kozakiewicz Apolinary - Козакевич Апполинарий Казимиров - lat 30
  Kozakowicz Jan - Козакович Ян - lat 37
  Kozanowski Józef - Козановский Юзеф - lat 18
  Kozicz Ignacy - Козич Игнатий Игнатьев - lat 28
  Kozielski Michał - Козельский Михаил - lat 52
  Koziełło Stanisław - Козелло Станислав - lat 50
  Koziełło Fadei - Козелло Фадей - lat x
  Kozierski Franciszek - Козерский Франц - lat x
  Kozierski Julian - Козерский Юлиан - lat x
  Kozłowski Andrzej - Козловский Андрей - lat 30
  Kozłowski Antoni - Козловский Антон - lat 27
  Kozłowski Antoni - Козловский Антон - lat 41
  Kozłowski Bernard - Козловский Бернард - lat x
  Kozłowski Wincenty - Козловский Викентий - lat x
  Kozłowski Jan - Козловский Иван - lat 28
  Kozłowski Jan - Козловский Иван - lat x
  Kozłowski Józef - Козловский Иосиф Викентьев - lat 35
  Kozłowski Karol - Козловский Карл - lat 30
  Kozłowski Leopold - Козловский Леопольд Станиславов - lat 50
  Kozłowski Maciej - Козловский Матвей - lat x
  Kozłowski Mikołaj - Козловский Николай - lat 39
  Kozłowski Paweł - Козловский Павел Викторов - lat 25
  Kozłowski Paweł - Козловский Павел - lat 37
  Kozłowski Paweł - Козловский Павел - lat x
  Kozłowski Feliks - Козловский Феликс - lat 18
  Kozłowski Franciszek - Козловский Франц Блажиев - lat 41
  Kozłowski Franciszek - Козловский Франциск - lat x
  Kozłowski Erazm - Козловский Эразм Иосифов - lat 39
  Kozłowski Erazm - Козловский Эразм - lat 37
  Kozłowski Józef - Козловский Юзеф - lat 46
  Kozłowski Józef - Козловский Юзеф - lat 49
  Kozłowski Julian - Козловский Юлиан - lat 33
  Kozłowski Jan - Козловский Ян - lat 28
  Kozubski Kazimierz - Козубский Казимир - lat 35
  Koźmin Jan - Козьмин Иван - lat 25
  Koźmin Mikołaj - Козьмин Николай - lat 29
  Krachowski Jan - Краховский Иван Матвеев - lat x
  Krajewski Wincenty - Краевский Викентий - lat 40
  Krajewski Wincenty - Краевский Викентий - lat x
  Krajewski Wojciech - Краевский Войцех Рафаилов - lat 27
  Krakowski Foma - Краковский Фома - lat x
  Kramkowski Wiktor - Крамковский Виктор Феликсов - lat x
  Kransfortowicz Wilhelm - Крансфортович Вильгельм - lat x
  Kraowski Paweł - Краовский Павел Викентьев - lat 20
  Kraowskwj Wincenty - Краовсквй Викентий Осипов - lat x
  Krasimowski Jan - Красимовский Иван - lat x
  Kraskowski Grzegorz - Красковский Георг Адольфов - lat 20
  Krasnodębski - Краснодембский - lat 25
  Krasnych M. - Красных М. - lat x
  Krasowski Adam - Красовский Адам Лаврентьев - lat x
  Krasowski Andrzej - Красовский Андрей - lat x
  Krasowski Jan - Красовский Иван Игнатьев - lat 30
  Krasowski Jan - Красовский Иван Матеушев - lat x
  Krasowski Konstanty - Красовский Константин - lat 30
  Krasowski Józef - Красовский Осип - lat 27
  Krasowski Stanisław - Красовский Станислав - lat x
  Krasowski Teofil - Красовский Феофил - lat 26
  Kraszczucki Ignacy - Кращуцкий Игнатий (Красуцкий) - lat 76
  Kraszczyński Wawrzyniec - Кращинский Ваврженец - lat 24
  Kraszewski Jan - Крашевский Ян - lat 23
  Kraśnicki Józef - Красницкий Осип Осипов - lat 48
  Kraśnik Ignacy - Красник Игнатий - lat 32
  Krauze Feliks - Краузе Феликс - lat 20
  Krawacki Leon - Кравацкий Леон - lat 41
  Krawczykowicz Siemion - Кравчикович Семен - lat x
  Krawel Józef - Кравель Иосиф - lat x
  Krejbich Ludwik - Крейбих Людвиг - lat x
  Krejbich Stanisław - Крейбих Станислав - lat x
  Krejcer Andrzej - Крейцер Андрей Францев (Крандор) - lat x
  Krejgier Jan - Крейгер Иван - lat 26
  Kreszczynas Józef - Крещунас Осип - lat 32
  Kriażycrowski Józef - Кряжицровский Иосиф - lat 54
  Kromblewski Kazimierz - Кромблевскмй Казимир Иосифов - lat x
  Kropas Jakub - Кропас Яков - lat 34
  Krorzywiec Franciszek - Кроживец Франц - lat 26
  Krosr Jan - Кроср Иван - lat 28
  Krostyn Gustaw - Кростин Густав - lat 30
  Krośnik Zygmunt - Кросник Сигизмунд - lat 36
  Krotski Benedykt - Кротский Венедикт - lat 35
  Król Elster - Круль Елистрий - lat 23
  Król Łukasz - Круль Лука - lat 32
  Król - Круль - lat x
  Królikowski Józef - Круликовский Иосиф Иванов - lat 33
  Królikowski Szymon - Круликовский Шимон - lat 22
  Kruczkowski Adolf - Кручковский Адольф - lat 31
  Kruczkowski Jan - Кручковский Ян Тимофеев - lat 30
  Krukowacz Henryk - Круковач Генрих - lat x
  Krukowski Aleksander - Круковский Александр - lat 23
  Krukowski Michał - Круковский Михаил - lat x
  Krukowski Piotr - Круковский Петр Иванов - lat 25
  Krukowski Florian - Круковский Флориан - lat 23
  Kruński Wincenty - Крунский Викентий - lat 36
  Krupicki Kazimierz - Крупицкий Казимир - lat x
  Krupicki Piotr - Крупицкий Петр Станиславов - lat 47
  Krupiewicz Jan - Крупевич Иван - lat 23
  Krupot Ludwik - Крупот Людвиг - lat x
  Krupowicki Stanisław - Круповицкий Станислав - lat x
  Krupowicz Jan - Крупович Иван - lat 22
  Krupowicz Ignacy - Крупович Игнатий - lat 40
  Krupowicz Józefat - Крупович Иосафат - lat 35
  Krupowicz Klemens - Крупович Клементий - lat x
  Krupowicz Siemion - Крупович Семен - lat 36
  Krupski Teofil - Крупский Теофил Феликсов - lat 25
  Kruszna Stanisław - Крушна Станислав - lat 37
  Kruszyński Jan - Крушинский Иван - lat x
  Krychanowski Aleksander - Крыжановский Александр - lat 26
  Krychanowski Ildefons - Крыжановский Ильдефоис - lat 25
  Krychanowski Ildefons - Крыжановский Ильдефонс - lat x
  Krychanowski Michał - Крыжановский Михаил - lat 27
  Kryczypin Tomasz - Кричипин Томаш - lat 18
  Krynicki Jan - Криницкий Иван - lat x
  Krynowiecki Modest - Криновецкий Модест - lat x
  Kryński Antoni - Кринский Антон Иосифов - lat 27
  Kryński Wincenty - Кринский Викентий - lat 48
  Kryński Mikołaj - Кринский Николай Францев - lat 21
  Kryński Piotr - Кринский Петр - lat 59
  Kryński Stanisław - Кринский Станислав Симонов - lat 22
  Kryński Stanisław - Кринский Станислав - lat x
  Kryński Feliks - Кринский Феликс Иванов - lat 69
  Kryński Jan - Кринский Ян - lat 22
  Kryński Jan - Кринский Ян - lat x
  Kryński Franciszek - Крынский Франц Касперов - lat 23
  Krysiński Karol - Крысинский Карл - lat x
  Kryszko Litman - Крышко Литман - lat 40
  Kryt Franciszek - Крит Францишек - lat 51
  Kryt Franciszek - Крит Францишка - lat 60
  Krzeczkowska Magdalena - Кржечковская Магдалина - lat 31
  Krzeczkowski Franciszek - Кржечковский Франц - lat 61
  Krzeczkowski Edward - Кржечковский Эдуард Францев - lat 33
  Krzychanowski Andrzej - Кршижановский Андрей - lat 40
  Krzylitafowicz Zygmunt - Кржилитафович Сигизмунд - lat 28
  Krzymoniecki Wincenty - Кшимонецкий Викентий Осипов - lat 20
  Krzysztanowski Antoni - Кржиштановский Антон - lat 24
  Krzywodłocki Ksawery - Крживодлоцкий Ксаверий - lat 27
  Krzyżanowski Antoni - Кржижановский Антон Антонов - lat x
  Krzyżanowski Antoni - Кржижановский Антон - lat x
  Krzyżanowski Wincenty - Кржижановский Викентий - lat x
  Krzyżanowski Leon - Кржижановский Леон Антонов - lat x
  Krzyżanowski Jan - Кржижановский Ян - lat x
  Książępolski Franciszek - Ксенжепольский Франц Адамов - lat 17
  Kubeki Jan - Кубеки Иван - lat x
  Kublicki Władysław - Кублицкий Владислав Валерианов - lat x
  Kucharski Wojciech - Кухарский Войцех - lat 32
  Kucharski Józef - Кухарский Иосиф Герасимов - lat x
  Kucharski Kazimierz - Кухарский Казимир Григорьев - lat 20
  Kucowicz Konstanty - Куцович Константин Михайлов - lat 31
  Kuczynek Stefan - Кучинек Степан - lat 28
  Kuczyński Wojciech - Кучинский Войцех Семенов - lat x
  Kujawski Jan - Куявский Ян - lat 23
  Kujek Jan - Куек Иван - lat x
  Kukiewicz Iegor - Кукевич Егор - lat x
  Kul Felicjan - Куль Фелициан - lat 23
  Kulbacki Jakub - Кульбацкий Яков - lat 57
  Kulczycki Timofiej - Кульчицкий Тимофей Иванов - lat x
  Kulczyński Antoni - Кульчинский Антон - lat 19
  Kulczyński Jan - Кульчинский Иван Иванов - lat x
  Kulczyński Timofiej - Кульчинский Тимофей Иванов - lat x
  Kulesz Jan - Кулеш Ян - lat 38
  Kulikowski Adam - Куликовский Адам - lat x
  Kulikowski Wawrzyniec - Куликовский Ваврженец - lat 49
  Kulikowski Wincenty - Куликовский Викентий - lat 55
  Kulikowski Dominik - Куликовский Доменик Михайлов - lat 20
  Kulikowski Jan - Куликовский Иван - lat x
  Kulikowski Piotr - Куликовский Петр - lat 29
  Kulikowski Szymon - Куликовский Симон - lat 29
  Kulikowski Jan - Куликовский Ян - lat 31
  Kulpiński Ludwik - Кульпинский Людвиг - lat 16
  Kulwin Wincenty - Кульвин Викентий - lat x
  Kułakowski Józef - Кулаковский Иосиф - lat 22
  Kułakowski Józef - Кулаковский Иосиф - lat 22
  Kułakowski Józef - Кулаковский Иосиф - lat x
  Kułakowski Sarmat - Кулаковский Сармат Домеников - lat 39
  Kułgan Alojzy - Кулган Алоизий Францев - lat x
  Kułłak Adolf - Куллак Адольф - lat x
  Kumanowski Wincenty - Кумановский Викентнй - lat x
  Kunajewski Piotr - Кунаевский Петр - lat 21
  Kuncewicz Jan - Кунцевич Иван - lat 23
  Kuncewicz Józef - Кунцевич Иосиф Адамов - lat 26
  Kuncewicz Paweł - Кунцевич Павел - lat x
  Kunicki Siemion - Куницкий Семен - lat 20
  Kunitis Anna - Кунитис Анна - lat x
  Kupicki Dominik - Купицкий Доменик - lat 19
  Kupiec Jakub - Купец Яков Григорьев - lat x
  Kupis Stanisław - Купис Станислав - lat 28
  Kurawski Rufin - Куравский Руфин Варфоломеев - lat 38
  Kurczykow - Курчиков - lat x
  Kurdziuk Piotr - Курдюк Петр - lat 43
  Kurkowski Michał - Курковский Михаил - lat 23
  Kurowski Michał - Куровский Михаил - lat x
  Kurowski Paweł - Куровский Павел Варфоломеев - lat 40
  Kurowski Paweł - Куровский Павел - lat 39
  Kurowski Rafał - Куровский Рафаил - lat x
  Kurzewiński Antoni - Кужевинский Антон - lat x
  Kurzewski Franciszek - Кужевский Франц - lat 23
  Kusiński Tomasz - Кусинский Томаш - lat 27
  Kuszczyk Stanisław - Кущик Станислав Яковлев - lat x
  Kuszkowski Jan - Кушковский Иван - lat x
  Kusztowski Stefan - Куштовский Степан - lat 22
  Kusztowski Franciszek - Куштовский Франц - lat 21
  Kuzun Jan - Кузун Ян - lat x
  Kuźmiński Foma - Кузьминский Фома - lat 25
  Kuźnicki Ignacy - Кузницкий Игнатий - lat 26
  Kwabys Karol - Квабус Карел - lat x
  Kwedow Józef - Кведор Осип - lat x
  Kwiatkowski Wawrzyniec - Квятковский Ваврженец - lat 36
  Kwiatkowski Damazy - Квятковский Дамазий Янов - lat 18
  Kwiatkowski Józef - Квятковский Юзеф - lat 20
  Kwiatkowski Jan - Квятковский Ян - lat 26
  Kwiciński Józef - Квитинский Юзеф - lat 20
  Kymicki Klemens - Кымицкий Клементий Леонтьев - lat x

  Lacerus Krzysztof - Ляцерус Христофор – 27 lat,
  Lachowicz Teodor - Ляхович Федор – x lat,
  Lachowski Stanisław - Ляховский Станислав – x lat,
  Langier W. - Лангиер В. – x lat, mężczyzna,
  Laskowski Ignacy - Лясковский Игнатий – 50 lat,
  Laskowski Józef - Лясковский Юзеф – 26 lat,
  Laskowski Mateusz - Лясковский Матеуш – x lat,
  Lasnowski Izydor - Лясновский Исидор – 32 lata,
  Lasocki Wacław - Лясоцкий Вацлав – x lat,
  Lasocki Władysław - Лясоцкий Владислав – 28 lat,
  Laszkiewicz Jakub - Ляшкевич Яков – 36 lat,
  Lau Ludwig - Ляу Людвиг – 29 lat,
  Lau Ludwig - Ляу Людвиг – 25 lat,
  Lebianiec Jan - Лебянец Иван – 35 lat,
  Lebin Jan - Лебин Ян – x lat,
  Lech Andrzej - Лех Андрей Станиславов – x lat,
  Leciński Jan - Лецинский Иван – x lat,
  Legowicz Jan - Легович Ян Юстинов (Иван) – 26 lat,
  Legowicz Wincenty - Легович Винценты – x lat,
  Legun Ksawery - Легун Ксаверий – 19 lat,
  Lejnard Karol - Лейнард Кароль – 22 lata,
  Lejnard Stanisław - Лейнард Станислав – 30 lat,
  Lejzerowicz - Лейзерович – x lat – mężczyzna,
  Lel S. - Лель С. – x lat, mężczyzna,
  Lelewel Ignacy - Лелевель Игнатий – x lat,
  Lemieszonok Bazyli - Лемешонок Василий – 46 lat,
  Lempicki Antoni - Лемпицкий Антон – x lat,
  Lenartowicz Kazimierz - Ленартович Казимир Лаврентьев – 28 lat,
  Lenartowicz Stanisław - Ленартович Станислав – x lat,
  Lenczewski Tomasz - Ленчевский Томаш Яковлев – 57 lat,
  Lengirowicz Antoni - Ленгирович Антон – 31 lat,
  Leninski Feliks - Ленинский Феликс – 36 lat,
  Lenkiewicz Jan - Ленкевич Иван – 45 lat,
  Lenkowski Feliks - Ленковский Феликс – 56 lat,
  Leonowicz Jan - Леонович Иван – 64 lata,
  Leonowicz Jan - Леонович Ян – 62 lata,
  Leonowicz Kajetan - Леонович Каетан – 55 lat,
  Leonsonas Maciej - Леонсонас Матвей – 20 lat,
  Leotostański Antoni - Леотостантский Антон – 56 lat,
  Lepiński Jan - Лепинский Ян – 24 lata,
  Lepiński Jan - Лепинский Ян – 27 lat,
  Lerwienicz Michał - Лервенич Михайло – x lat,
  Lesiewicz Jan - Лесевич Иван – 30 lat,
  Lesiński Stanisław - Лесинский Станислав Николаев – x lat,
  Lesowoj Nikołaj - Лесовой Николай – x lat,
  Leszczuk Roman - Лещук Роман Никифоров – x lat,
  Leszczyński Adam - Лещинский Адам – 21 lat,
  Leszczyński Aleksander - Лещинский Александр Михайлов – 20 lat,
  Leszczyński Ferdynand - Лещинский Фердинанд – 38 lat,
  Leszczyński Hieronim - Лещинский Героним – 21 lat,
  Leszczyński Józef - Лещинский Юзеф – x lat,
  Leszczyński Konstanty - Лещинский Константин Иванов – x lat,
  Leszyński Jakub - Лешинский Якуб – x lat,
  Leszyński Jan - Лешинский Иван – x lat,
  Letin Jan - Летин Ян – x lat,
  Lewandowicz Stanisław - Левандович Станислав – x lat,
  Lewandowski Andrzej - Левандовский Андрей – 27 lat,
  Lewandowski Andrzej - Левандовский Андрей – x lat,
  Lewandowski Karol - Левандовский Карл – 26 lat,
  Lewandowski Wincenty - Левандовский Викентий – 25 lat,
  Lewandowski Wojciech - Левандовский Войцех – 36 lat,
  Lewczuk Jan - Левчук Иван – x lat,
  Lewczuk Michał - Левчук Михаил – x lat,
  Lewicki Antoni - Левицкий Антон – x lat,
  Lewicki Ludwik - Левицкий Людвиг – 25 lat,
  Lewicki Wiktor - Левицкий Виктор Антонов – x lat,
  Lichodziewski Bolesław - Лиходзиевский Болеслав – 24 lata,
  Likowicki Ludwik - Ликовицкий Людвиг Станиславов – 26 lat,
  Link Franciszek - Линк Франц – x lat,
  Link Walenty - Линк Валентий – 26 lat,
  Linkiewicz Antoni - Линкевич Антон –24 lata,
  Linowski Adam - Линовский Адам – 30 lat,
  Lioli Agafia (Agape) - Лиоли Агафья Станиславова – x lat,
  Lipiński Kazimierz - Липинский Казимир Михайлов – 29 lat,
  Lipnicki Franciszek - Липницкий Франц – 32 lata,
  Lipnicki Kazimierz - Липницкий Казимир – 60 lat,
  Lipniewicz Teresa - Липневич Тереза Осипова – x lat,
  Lipski Julian - Липский Юлиан Яковлев – 23 lata,
  Lisiuk Onufry - Лисюк Онуфрий – 34 lata,
  Lisowska Anastazja - Лисовская Анастасия – x lat,
  Lisowska Julia - Лисовская Юлия – x lat,
  Lisowski Dominik - Лисовский Доменик – x lat,
  Lisowski Hieronim - Лисовский Героним Михайлов – 16 lat,
  Lisowski Jan - Лисовский Иван – x lat,
  Lisowski Wincenty - Лисовский Викентий x lat,
  Listopadska Petronela - Листопадская Петронеля Осипова – x lat,
  Lits Karol - Литс Карл – 21 lat,
  Litwinski Eleonora - Литвинский Леонора – x lat,
  Liwandowski Feliks - Ливандовский Феликс – 23 lata,
  Liwicki Józef - Ливицкий Иосиф – x lat,
  Lorenc Józef - Лоренц Иосиф – 20 lat,
  Luks Fryderyk - Люкс Фридрих – 35 lat,
  Lusowicki Ludwik - Люсовицкий Людовик – 27 lat,
  Lutkiewicz Dominik - Люткевич Доменик – 49 lat,
  Lutkiewicz Karolina - Люткевич Каролина – 59 lat,
  Lutostańska Joanna - Лютостанская Юганна Викентьева (по мужу Боровская) – x lat,
  Lutostinski Jakub - Лютостинский Якуб – 29 lat,
  Lutyk Ignacy - Лютык Игнатий Игнатьев – 27 lat,

  Łabada Jerzy - Лабада Григорий – 20 lat,
  Łabiac Aleksander - Лабяц Александр – 45 lat,
  Łagiewnicki Jan - Лагевницкий Иван Адамов – x lat,
  Łagikowicz Andrzej - Лагикович Андрей Федоров – 49 lat,
  Łakis Nikołaj - Лакис Николай – x lat,
  Łakk Walenty - Лакк Валентий – 24 lata,
  Łakosicz Tomasz - Лакосич Фома – 27 lat,
  Łakpowski Tomasz - Лакповскмй Томаш – 28 lat,
  Łaparski Demetriusz - Лапарский Дмитрий – 25 lat,
  Łapinski Adam - Лапинский Адам – 45 lat,
  Łapinski Bolesław - Лапинский Болеслав Степанов – 24 lata.
  Łapinski Józef - Лапинский Юзеф – x lat,
  Łapinski Nikodem - Лапинский Никодим – 32 lata,
  Łappo Piotr - Лаппо Петр – 23 lata,
  Łapski Aleksander - Лапский Александр Фадеев – 29 lat,
  Łasski Bonifacy - Ласский Бонифаций Викентьев – 30 lat,
  Łaszewski Franciszek - Лашевский Франц – 18 lat,
  Ławrentowicz Stanisław - Лавренович Станислав Антонов – 49 lat,
  Łazarczuk Józef - Лазарчук Иосиф – 29 lat,
  Łazarczuk Szymon - Лазарчук Семен – 29 lat,
  Łazowski Józef - Лазовский Иосиф – 80 lat,
  Łoliawski Magaum - Лолявский Магаум – 54 lata,
  Łomanowicz Józef - Ломанович Иосиф – x lat,
  Łomnicki Aleksander - Ломинский Александр – x lat,
  Łonczyński Eustachy - Лончинский Евстахий Иванов – 45 lat,
  Łoński Michał - Лонский Михаил – 24 lata,
  Łosicki Wincenty - Лосицкий Викентий Викентьев – 37 lat,
  Łosk Tomasz - Лоск Томаш Фомин – x lat,
  Łoszczynski Ferdynand - Лощинский Фердинаид Станиславов – 32 lata,
  Łowicki Antoni - Ловицкий Антон – 51 lat,
  Łuczycki Antoni - Лучицкий Антон Францев – x lat,
  Ługowski Jan - Луговский Иван – 30 lat,
  Łukacewski Józef - Лукацевский Иосиф – 39 lat,
  Łukaszewicz Adam - Лукашевич Адам – 37 lat,
  Łukaszewicz Franciszek - Лукашевич Франц Осипов – x lat,
  Łukaszewicz Franciszek - Лукашевич Франц – 27 lat,
  Łukaszewicz Hieronim - Лукашевич Иероним – 33 lata,
  Łukaszewicz Jan - Лукашевич Ян – x lat,
  Łukaszewicz Józef - Лукашевич Иосиф – x lat,
  Łukaszewicz Paweł - Лукашевич Павел – 41 lat,
  Łukaszewicz Władysław - Лукашевич Владислав – x lat,
  Łukawski Henryk - Лукавский Генрих – x lat,
  Łukawski Piotr - Лукавский Петр Петров – 79 lat,
  Łukowicz Józef - Лукович Осип – x lat,
  Łuniewski Jan - Луневский Иван – x lat,
  Łupinski Ignacy - Лупинский Игнатий Викентьев – 26 lat,
  Łutkiewicz Józef - Луткевич Юзеф – x lat,
  Łysowski Teodor - Лысовский Теодор – x lat,
  Ływkowicz Józef - Лывкович Иосиф – 36 lat,


   

   

   

   

     14 - 18 wrzesień 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005