<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r.
  zesłanych na Zachodnią Syberię
   

  wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie
  http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

  (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)


  Nazwiska M - P


  "Na Syberię"  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy  Nazwisko i imię - Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej

  Maceło Stefan - Мацело Степан - lat x
  Macewicz Benedykt - Мацевич Венедикт Егоров - lat 54
  Maciborski Leonard - Матиборский Леонард Викентьев - lat 26
  Macierz Stefan - Мацеш Степам Яковлев - lat 23
  Maciewski Antoni - Мациевский Антон - lat x
  Maciewski Antoni - Мациевский Антон - lat x
  Maciewski Wasyl - Мациевский Василий Иванов - lat 34
  Maciewski Benedykt - Мациевский Венедикт Осипов - lat x
  Maciewski Konstanty - Мациевский Констан - lat 58
  Maciewski Fabian - Мациевский Фабиан - lat x
  Maciewski Felicjan - Мациевский Фелициан - lat 44
  Maciewski Jerzy - Мациевский Юрий - lat 36
  Maciłowski Stanisław - Мациловский Станислав Антонов - lat 23
  Mackiewicz Adam - Мацкевич Адам - lat 54
  Mackiewicz Albin - Мацкевич Альбин Антонов - lat 34
  Mackiewicz Antoni - Мацкевич Антон - lat 25
  Mackiewicz Antoni - Мацкевич Антон - lat 30
  Mackiewicz Antoni - Мацкевич Антон - lat 30
  Mackiewicz Antoni - Мацкевич Антон - lat 66
  Mackiewicz Benedykt - Мацкевич Бенедикт Антонов - lat 56
  Mackiewicz Grzegorz - Мацкевич Григорий Станиславов - lat 24
  Mackiewicz Karol - Мацкевич Карл - lat x
  Mackiewicz Lubomir - Мацкевич Любомир - lat x
  Mackiewicz Piotr - Мацкевич Петр - lat x
  Mackiewicz Justyn - Мацкевич Юстин - lat 27
  Mackowiak Ludwik - Мачковяк Людвиг Осипов - lat x
  Maczenas Kazimierz - Маченас Казимир - lat 23
  Maczulski Jan - Мачульский Иван - lat 50
  Maczus Jan - Мачус Ян - lat 54
  Maczylski Józef - Мачульский Осип - lat 65
  Madajski Antoni - Мадайский Антон - lat 24
  Madzolewski Leopold - Мадзолевский Леопольд - lat 54
  Magias Kazimierz - Магиас Казимир - lat 20
  Magnuszewski Franc - Магнушевский Франц - lat 58
  Magnuszewski Jan - Магнушевский Ян - lat 24
  Majchrowicz Klemens - Майхрович Клементий - lat x
  Majewski Adam - Маевский Адам Францев - lat 42
  Majewski Alojzy - Маевский Алоизий - lat x
  Majewski Andrzej - Маевский Андрей - lat 27
  Majewski Antoni - Маевский Антон - lat x
  Majewski Hipolit - Маевский Ипполит - lat x
  Majewski Klaudiusz - Маевский Клавдий Михайлов - lat x
  Majewski Stanisław - Маевский Станислав - lat 30
  Majewski Feliks - Маевский Феликс - lat 24
  Majewski Franc - Маевский Франц - lat 23
  Majewski Jan - Маевский Ян Иосифов - lat x
  Majorkiewicz Sebastian - Майоркевич Сабин Войдехов - lat 35
  Makarski Dymitr - Макарский Дмитрий Тимофеев - lat x
  Maksymowicz Antoni - Максимович Антон - lat 72
  Malaniawdzi Jan - Мальнявдий Иван - lat 30
  Malawicz Karol - Малявич Карл - lat 27
  Malawski Kazimierz - Малявский Казимир - lat 23
  Malawski Edward - Малявский Эдуард - lat 20
  Malewicz Wiktor - Малевич Виктор Игнатьев - lat 22
  Malewiczewa Michalina - Малевичева Михалина - lat x
  Malewski Cyprian - Малевский Киприан - lat 37
  Malewski Ludwik - Малевский Людвиг - lat 52
  Malewski Piotr - Малевский Петр Казимиров - lat 55
  Malewski Julian - Малевский Юлиан - lat 29
  Malewski Dominik - Малиевский Доменик Михайлов - lat 63
  Malicki Karol - Малецкий Карл - lat 49
  Malicki Wincenty - Малицкий Викентий Иванов - lat 23
  Malikiewicz Mikołaj - Маликевич Николай - lat 33
  Malinowski Antoni - Малиновский Антон Игнатьев - lat 36
  Malinowski Wincenty - Малиновский Викентий - lat x
  Malinowski Józef - Малиновский Иосиф - lat x
  Malinowski Laurent - Малиновский Лаврентий - lat x
  Malinowski Maciej - Малиновский Моцей - lat 24
  Malinowski Nikodem - Малиновский Никодим - lat x
  Malinowski Józef - Малиновский Осип - lat x
  Malinowski Piotr - Малиновский Петр - lat x
  Malinowski Stanisław - Малиновский Станислав Викторов - lat x
  Malinowski Tomasz - Малиновский Томаш - lat 24
  Malinowski Józef - Малиновский Юзеф - lat 24
  Malkiewicz Józef - Малькевич Иосиф - lat 28
  Malkiewicz Feliks - Малькевич Фелике Мартынов - lat x
  Malowiczowa Anna - Малевичева Анна - lat x
  Malski Hipolit - Мальский Ипполит - lat x
  Malszewski Tytus - Малышевский Титус - lat 19
  Małachowski Edward - Малаховский Эдуард Осипов - lat 28
  Małczewicz Paweł - Маучевич Павел Севостьянов - lat 20
  Małujdnas Józef - Малуиднас Осип - lat 44
  Małyszko Wojciech - Малышко Войцех - lat 28
  Mamont Franc - Мамонт Франц Осипов - lat x
  Mancel Franciszek - Манцель Францишек - lat x
  Manczuk Adam - Манчук Адам - lat 30
  Manczuński Alfons - Манчунский Альфонс - lat x
  Maniecki Leopold - Манецкий Леопольд Фелицианов - lat 19
  Maniewicz Benedykt - Маневич Венедикт - lat x
  Maniewski Feliks - Маневский Феликс - lat 24
  Manteifel von Zige Ryszard - Мантейфель фон Зеге Ришард Яковлев - lat x
  Mantkowski Paweł - Мантковский Павел Касперов - lat x
  Mańkowicz Jakub - Маньковский Якуб - lat x
  Marcinkiewicz Daniel - Марцинкевич Даниель Иванов (Марцинкович) - lat 20
  Marcinkiewicz Jan - Марцинкевич Иван - lat 33
  Marcinkowski Konstanty - Марцинковский Константин - lat x
  Marciszewski Ksawery - Марцишевский Ксаверий - lat 29
  Marcynkiewicz Antoni - Марцынкевич Антон - lat 22
  Marcynkowski Julian - Марцынковский Юлиан - lat 20
  Marcynowski Bolesław - Марцыновский Болеслав Варфоломеев - lat 23
  Marczewicz Ignacy - Марчевич Игнатий Иосифов - lat 40
  Marczewski Bronisław - Марчевский Бронислав - lat 35
  Marczewski Wincenty - Марчевский Викентий - lat x
  Mariański Erwin - Марианский Эрмин - lat 50
  Markiewicz Marceli - Маркевич Марцеллин Игнатьев - lat x
  Markiewicz Józef - Маркевич Осип - lat x
  Markiewicz Teofil - Маркевич Теофил Францев - lat x
  Markowski Józef - Марковский Иосиф Иванов - lat x
  Marksen Józef - Марксен Осип - lat x
  Martynowski August - Мартыновский Август Францев - lat x
  Martyszewski Bolesław - Мартышевский Болеслав - lat 37
  Masakowski Paul - Масаковский Паулин - lat 27
  Masalbis Kazimierz - Масальбис Казимир - lat 24
  Masandowicz Henryk - Масандович Генрих - lat 27
  Masłowska Antonina - Масловская Антонина - lat 61
  Masłowski Konstanty - Масловский Константин - lat 43
  Masłowski Romuald - Маслонский Ромуальд - lat 27
  Massa Tetlib - Масса Готлиб - lat x
  Maszarski Konstanty - Машарский Константин - lat x
  Maszkenis Karol - Машкенис Карл - lat x
  Maszkimas Aleksander - Машкимас Александр - lat 44
  Maszkowski Stefan - Машковский Степан - lat 27
  Maścicki - Масцицкий - lat x
  Matakajtis Benedykt - Матакайтис Бенедикт - lat x
  Mateślak Marcin (Michał) - Матесляк Мартын (Михаил) - lat 29
  Matkowicz Zenon - Маткович Зенон - lat 27
  Matkowski Ksawery - Матковский Ксаверий Андреев - lat 26
  Matnowski Piotr - Матновский Петр - lat x
  Matson Jan - Матсон Иван - lat 30
  Matusewicz Antoni - Матусевич Антон - lat 24
  Matusewicz Wiktor - Матусевич Виктор Ипполитов - lat 22
  Matusewicz Józef - Матусевич Иосиф - lat 28
  Matuszewicz Maciej - Матушевич Матвей - lat x
  Matuszewicz Piotr - Матушевич Петр - lat 23
  Matuszewicz Julian - Матушевич Юлиан Проспоров - lat 60
  Matys Jakub - Матис Якуб - lat x
  Mawczenowski Jan - Мавченовский Иван - lat 23
  Mazur Foma - Мазур Фома Иванов - lat x
  Mencer Henryk - Менцер Генрих - lat 29
  Mężniewski Józef - Межиевский Осип Иванов - lat x
  Michajłow Zygmunt - Михайлов Сигизмунд - lat x
  Michajłowski Ignacy - Михайловский Игнатий - lat 28
  Michajłowski Józef - Михайловский Осип Викентьев - lat 23
  Michajłowski C. - Михайловский С. Карлов - lat 28
  Michalczuk Józef - Михальчук Иосиф - lat x
  Michalen Jan - Михален Ян - lat 26
  Michalski Marcin - Михальский Мартин - lat 38
  Michalski Mateusz - Михальский Матеуш - lat x
  Michałowski Jan - Михаловский Ян - lat 24
  Michanowski Grzegorz - Махановский Григорий - lat 40
  Michelson Karolina - Михельсон Каролина - lat 34
  Michłowski Ludwik - Михловский Людвиг - lat 44
  Michniewicz Henryk - Михневич Генрих - lat x
  Michniewicz Jerzy - Михневич Юрий - lat 32
  Miciejko Antoni - Мицейко Антон - lat x
  Miciewicz Józef - Мицевич Иосиф - lat 22
  Mickiewicz Abram - Мицкевич Авраам - lat 45
  Mickiewicz Józef - Мицкевич Иосиф - lat 24
  Mickiewicz Józef - Мицкевич Иосиф - lat 47
  Mickiewicz Leonard - Мицкевич Леонард Осипов - lat 31
  Mickiewicz Cezar - Мицкевич Цезарь - lat x
  Mickiewicz Julian - Мицкевич Юлиан Устинов - lat 20
  Mickiewicz Jakub - Мицкевич Яков - lat 25
  Mickiewicz (Micewicz) Konstanty - Мицкевич Константин (Мицевич) - lat 31
  Micun Konstanty - Мицун Константин - lat 24
  Miczuda Foma - Мичуда Фома Иванов - lat 37
  Miczulis Kazimierz - Мичулис Казимир - lat x
  Miczulski Benedykt - Мичульский Венедикт - lat 42
  Miechelson Karolina - Мехельсон Каролина - lat x
  Mieczejko Adam - Мечейко Адам - lat x
  Mieczejko Felicjan - Мечейко Фелициан - lat x
  Miecznikowski Gabriel - Мечниковский Габриель - lat 48
  Mieczys Wincenty - Мечис Викентий - lat 23
  Miedszczynkowski Ludwik - Медщинковский Людвиг - lat 22
  Miedszczynkowski Franc - Медщинковский Франц Викентьев - lat 37
  Mieduniecki Kazimierz - Медунецкий Казимир Иосифов - lat 32
  Miejło Jakub - Мейло Якуб - lat 62
  Mieleniuk Paweł - Меленюк Павел - lat x
  Mielkiewicz Stanisław - Меилкевич Станислав - lat x
  Mielkowski Jan - Мелковский Иван - lat x
  Mielkowski Piotr - Мельковский Петр - lat 30
  Mienczyński Feliks - Менчинский Феликс Антонов - lat x
  Mienkiewicz Dominik - Менкевич Доменик - lat 21
  Mienszek Jakub - Меньшек Яков Осипов - lat x
  Mienszyński Jan - Меншинский Иван - lat 35
  Mier Alfons - Меер Альфонс - lat x
  Mier Konstanty - Меер Константин - lat 31
  Mierkulewicz Adolf - Меркулевич Адольф - lat 30
  Mierżewski Jan - Мержиевский Иван - lat x (patrz - UWAGI - na dole strony)
  Mierżewski Jan - Мержиевский Ян - lat 60 (patrz - UWAGI - na dole strony)
  Mierżewski Ludwik - Мержинский Людвиг - lat 52 (patrz - UWAGI - na dole strony)
  Mieszczeniuk Eliu - Мещенук Елию - lat 57
  Mieszkowski Kajetan - Мешковский Каетан - lat 53
  Mikanowicz Teodor - Миконович Теодор - lat 25
  Mikmilewski Józef - Микмилевский Юзеф Антонов - lat x
  Mikszas Józef - Микшас Иосиф - lat 39
  Mikszta Kazimierz - Микшта Казимир Антонов - lat x
  Mikulski Józef - Микульский Иосиф - lat 30
  Mikulski Konstanty - Микульский Константин - lat x
  Mikulski Florian - Микульский Флориан Александров - lat 23
  Milewicz Aleksander - Милевич Александр Андреев - lat 24
  Milewicz Dominik - Милевич Доменик - lat x
  Milewicz Piotr - Милевич Петр - lat x
  Milewski Jan - Милевский Ян - lat x
  Milianowski Dawid - Миляновский Довиад - lat 29
  Milkowski Witold - Мильковский Витольд - lat 28
  Miller Adolf - Миллер Адольф - lat x
  Miller Jan - Миллер Иван Фридригов - lat x
  Miller Klemens - Миллер Клементий - lat x
  Miłko Karol - Милько Карл - lat x
  Miłkowski Antoni - Милковский Антон Викторов - lat 52
  Miłkowski Ludwik - Милковский Людвиг - lat 52
  Miłkowski Edward - Милковский Эдуард Иванов - lat x
  Miłnieko Florian - Милнеко Флориан Леонов - lat 28
  Miłowski Michał - Миловский Михаил Францев - lat 35
  Mincewicz Aleksander - Миневич Александр - lat 22
  Mincewicz Benedykt - Мицевич Венсдикт - lat 56
  Miniawicz Aleksander - Минявич Александр - lat 23
  Minicki Aleksander - Миницкий Александр - lat 26
  Minicki Ludwik - Миницкий Людвиг - lat 35
  Miniewski Kazimierz - Миневский Казимир - lat 42
  Miniewski Piotr - Миневский Петр - lat 23
  Miniewski Fadiej - Миневский Фадей - lat 27
  Minis Kazimierz - Минис Казимир - lat 54
  Minkiewicz Kazimierz - Минкевич Казимир - lat 26
  Minowski Mikołaj - Миновский Николай - lat x
  Minstwiłło Franc - Минствилло Франц - lat 35
  Minterg Józef - Минтерг Юзеф - lat x
  Mintkiewicz Hilary - Минткевич Гилярий - lat 20
  Mintorowicz Bolesław - Минторович Болеслав - lat x
  Mirecki Franc - Мирецкий Франц - lat 19
  Mirnowski (Miernowski) Jan - Мирновский Ян (Мерновский) - lat x
  Mironczuk Mikołaj - Мирончук Николай - lat 42
  Mirota Antoni - Мирота Антоний - lat 24
  Misiewicz August - Мисевич Август - lat x
  Misiewicz Kazimierz - Мисевич Казимир - lat 32
  Misionas Marcjan - Мисионас Марциан - lat 24
  Miszal Piotr - Мишаль Петр - lat 32
  Mitkiewicz Stanisław - Миткевич Станислав - lat 27
  Mitkiewicz Tadeusz - Миткевич Тадеуш Иосифов - lat x
  Mitkiewicz Tyburcy - Миткевич Тибурций Игнатьев - lat 18
  Mitko Adam - Митко Адам - lat 40
  Mizgier Jan - Мизгер Иван - lat 26
  Mlinczuk Paweł - Млинчук Павел Михайлов - lat 21
  Młyński Bolesław - Млынский Болеслав - lat 17
  Mochowski Konstanty - Моховский Константин - lat 26
  Mockewicz Ignacy - Моцкевич Игнатий - lat 43
  Moczkowicz Antoni - Мочкович Антоний - lat x
  Moczulski Jan - Мочульский Иван - lat x
  Moczulski Józef - Мочульский Юзеф - lat 37
  Modliński Ignacy (Hipolit) - Модлинский Игнатий (Ипполит) - lat x
  Modliński Franc - Модлинский Франц - lat x
  Mogilewski Antoni - Могилевский Антон - lat 44
  Mogilewski Antoni - Могилевский Антон - lat 46
  Mogilewski Antoni - Могилевский Антон - lat x
  Mogilewski Stanisław - Могилянский Станислав - lat x
  Moiszewski Hieronim - Мойшевский Героним - lat 32
  Mojećwiecki Julian - Моецвецкий Юлиан - lat 33
  Mojżym August - Мойжим Августин - lat 58
  Mokrzecki Filip - Мокржедкий Филипп Антонов - lat x
  Mokulek Modest - Мокулек Модест - lat 29
  Monczuński Alfons - Мончунский Альфонс - lat x
  Mondrowski Tomasz - Мондровский Томаш - lat 22
  Mongen Julian - Монген Юлий - lat 32
  Moniak Tomasz - Моняк Томаш - lat 32
  Monikowski Henryk - Мониковский Генрих - lat x
  Monkiewicz Konstanty - Монкевич Константин - lat x
  Montiłło Antoni - Монтнилло Антон - lat 60
  Montrymowicz Otto - Монтримович Оттон - lat x
  Morczak Piotr - Морчак Петр Венедиктов - lat x
  Morczuk Jakub - Морчук Яков - lat 23
  Mordasiewicz Nawel - Мордасевич Навел Николаев - lat x
  Morel Władysław - Морель Владислав (Морек) - lat 18
  Morendo Antoni - Морендо Антон Осипов - lat x
  Morenia Antoni - Мореня Антон - lat 29
  Morgiewicz Ignacy - Моргевич Игнатий Иосифов - lat 48
  Morkowski Felicjan - Морковский Фелициан - lat 38
  Mormantowicz Dominik - Мормантович Доменик - lat 62
  Mormantowicz Józef - Мормантович Иосиф - lat 40
  Moroz Grzegorz - Мороз Георгий - lat x
  Morżewski Bronisław - Моржевский Бронислав - lat x
  Mosiej Wincenty - Мосей Викентий Викентьев - lat 29
  Mosielski Mikołaj - Мосельский Николай - lat 34
  Mosiewicz Jan - Мосевич Ян - lat 37
  Moskiewicz Wincenty - Москевич Викентий - lat 24
  Mostowicz Szymon - Мостович Симон - lat 60
  Moszko Kazimierz - Мошко Казик - lat x
  Moszkowski Antoni - Мошковский Антон - lat 23
  Moszkowski Piotr - Мошковский Петр Карлов - lat 63
  Motoborski Leonard - Мотоборский Леонард - lat 25
  Motylewski Józef - Мотылевский Осип - lat 23
  Mozalewski Leopold - Мозалевский Леопольд - lat 23
  Możarski Konstanty - Можарский Константин - lat x
  Możejko Ferdynand - Можайко Фердинанд Феликсов - lat 58
  Mraczko Kazimierz - Мрачко Казимир - lat 30
  Mrowski Andrzej - Мровский Андрей - lat 34
  Mrowski Antoni - Мровский Антон - lat 34
  Mroza Jan - Мроза Иван - lat 26
  Muczkowski Karol - Мучковский Карл - lat 39
  Mukłanowicz Jan - Мукланович Иван Осипов - lat 34
  Mukotowicz Seweryn - Мукотович Северин - lat 36
  Mułniński Ludwik - Мулнинский Людвиг Францишков - lat 59
  Munkiewicz - Мункевич - lat x
  Muraszko Antoni - Мурашко Антон - lat 30
  Muraszko Benedykt - Мурашко Венедикт - lat 23
  Muraszko Geocynt - Мурашко Геоцынт - lat 20
  Muraszko Ignacy - Мурашко Игнатий - lat 27
  Muraszko Józef - Мурашко Иосиф - lat 28
  Muraszko Franc - Мурашко Франц Ромульдов - lat 24
  Murawski Mikołaj - Муравский Николай - lat 30
  Murawski Franciszek - Муравский Францишек - lat 19
  Musicki Władysław - Мусицкий Владислав - lat 18
  Muszyński Michał - Мушинский Михаил - lat 26
  Muszyński Feliks - Мушинский Феликс Мартынов - lat 35
  Myśliński Józef - Мислицкий Иосиф - lat 56

  Nachilewicz Augustyn - Нахилевич Августин - lat 49
  Naczyn Józef - Начин Сонгин (Иосиф) - lat 37
  Nagórski Wincenty - Нагорский Викентий - lat 32
  Najbauer Karol - Найбауэр Карл - lat x
  Najkowski Franc - Найковский Франц - lat 25
  Namitkowicz Jan - Намиткович Иван - lat 52
  Narbut Jan - Нарбут Иван Мартынов - lat x
  Narbut Piotr - Нарбут Петр Осипов - lat 33
  Narbut Julian - Норбут Юлиан - lat 25
  Narejko Piotr - Нарейко Петр - lat 74
  Narejko Stanisław - Нарейко Станислав - lat x
  Narejko Tadeusz - Нарейко Тадеуш - lat 41
  Narkowicz Aleksander - Наркович Александр - lat 19
  Naruszewicz Jan - Нарушевич Иван - lat 39
  Narwacki Walery - Норвацкий Валерий - lat 24
  Narwojno Ignacy - Нарвойне Игнатий Осипов - lat 24
  Narzymski Józef - Нажимский Осип - lat x
  Narzymski Józef - Наржимский Иосиф - lat x
  Naturalist Maciej - Натуралист Матвей - lat 30
  Nawrocki Stanisław - Новроцкий Станислав - lat x
  Nazarow Franc - Назаров Франц Архипов - lat x
  Ne... Kazimierz - Не... Казимир - lat x
  Nejman G. - Нейман Г. - lat x
  Nejmowicz Józef - Неймович Осип - lat x
  Nieczycki Leopold - Нецицкий Леопольд Фомин - lat 23
  Niegoda Jan - Негода Ян (Нагода) - lat x
  Nielubowicz Antoni - Нелюбович Антон - lat 38
  Niełowski Józef - Неловский Осип Францев - lat 24
  Niemczyński Andrzej - Немчинский Андрей - lat x
  Niemiecki Dominik - Немейский Доменик Войцехов - lat x
  Niemora Fadei - Немора Фадей - lat x
  Niemyski Albin - Немыский Альбин - lat 23
  Niemyski Kazimierz - Немыский Казимир - lat 60
  Niemyski Konstanty - Немыский Константин - lat 23
  Niemyski Jan - Немысский Иван - lat 49
  Niespotko Maciej - Неспотко Матвей - lat 26
  Nieśliński Andrzej - Неслинский Андрей - lat x
  Nieucki Michał - Неусцкий Михайло - lat x
  Nieukowski Stanisław - Неуковский Станислав - lat 20
  Nieuzwiedzki (Niedżwiedzki) Wasyl - Неузвецкий Василий - lat x
  Niewiadomski Józef - Невядомский Юзеф - lat 40
  Niewiarowski Franc - Неверовсий Франц Андреев - lat 20
  Niewiarowski Antoni - Неверовский Антон - lat 21
  Niewiarowski Laurent - Неверовский Лаврентий - lat x
  Niewińska Julia - Невинская Юлия - lat 65
  Niewiński Piotr - Невинский Петр Петров - lat 22
  Niewiński Stanisław - Невинский Станислав - lat 27
  Niewrodzki Andrzej - Невродский Андрей - lat x
  Nieżewski Franciszek - Нежиевский Францишек Иванов - lat 23
  Nikel Ludwik - Никель Людвиг Иванов - lat x
  Nikołagonos Ilia - Николагонос Илья - lat 24
  Nikołajczyk Jakub - Николайчик Якуб - lat 22
  Nikołajewski Fiodor - Николаевский Федор - lat x
  Niks Jan - Никс Ян (Иван) - lat x
  Nikulski Józef - Никульский Иосиф - lat x
  Nikunda Feliks - Никунда Феликс Францев - lat x
  Niziński Stefan - Низинский Стефан - lat 21
  Nizowski Jan - Низовский Иван Войцехов - lat x
  Norejko Wiktor - Норейко Виктор (Нодзейко) - lat x
  Norejko Leopold - Норейко Леопольд - lat 22
  Norejko Monika - Норейко Моника - lat x
  Norkus Szymon - Норкус Симон - lat 31
  Norkus Stanisław - Норкус Станислав - lat 76
  Norż Adam - Норж Адам - lat 27
  Norż Barbara - Норж Барбара - lat 74
  Noskiewicz Foma - Носкевич Фома Лаврентьев - lat x
  Nosopowicz Augustyn - Носопович Августин - lat 33
  Nosowski Władysław - Носовский Владислав - lat 32
  Nowadzki Tomasz - Новадский Томаш - lat 36
  Nowakowski Adam - Новаковский Адам Иванов - lat 25
  Nowakowski Henryk - Новаковский Генрих - lat 29
  Nowakowski Paweł - Новаковский Павел Иванов - lat x
  Nowakowski Franc - Новаковский Франц Феликсов - lat x
  Nowakowski Jan - Новаковский Ян - lat 37
  Nowakowski Ludwik - Новацкий Людвиг - lat x
  Nowicki Aleksander - Новицкий Александр - lat 19
  Nowicki Antoni - Новицкий Антон - lat x
  Nowicki Wincenty - Новицкий Викентий - lat 44
  Nowicki Wincenty - Новицкий Викентий - lat x
  Nowicki Władysław - Новицкий Владислав - lat 24
  Nowicki Jan - Новицкий Иван - lat x
  Nowicki Jan - Новицкий Иван - lat x
  Nowicki Józef - Новицкий Иосиф - lat x
  Nowicki Kazimierz - Новицкий Казимир - lat 23
  Nowicki Karol - Новицкий Карл Францев - lat 22
  Nowicki Kornel - Новицкий Карнель - lat 36
  Nowicki Mateusz - Новицкий Матеуш - lat 24
  Nowicki Ryszard - Новицкий Ришард Каэтанов - lat x
  Nowicki Stanisław - Новицкий Станислав - lat x
  Nowicki Jan - Новицкий Ян - lat 49
  Nowin Wincenty - Новин Викентий - lat 29
  Nowiński Adam - Новинский Адам - lat x
  Nowiński Jan - Новинский Иван - lat 36
  Nowodworski Franc - Наводворский Франц - lat 60
  Nowodworski Bolesław - Новодворский Болеслав - lat 16
  Nowodworski Walerian - Новодворский Валериан - lat 17
  Nowodworski Maciej - Новодворский Матвей Кириллов - lat 60
  Nowogoński Andrzej - Новогонский Андрей - lat x
  Noworzyński Józef - Новожинский Иосиф - lat 26
  Nowosielski Daniel - Новосельский Даниель Францев - lat 18
  Nowosielski Ludwik - Новосельский Людвиг - lat x
  Nurczyk Wojciech - Нурчик Войцех - lat 34

  Oblinkiewicz Wojciech - Облинкевич Войцех – 44 lata,
  Obniewski Jan - Обневский Ян Антонов (Иван) – 19 lat,
  Obolewski Stanisław - Оболевский Станислав – x lat,
  Obremski Kazimierz - Обремский Казимир – 32 lata,
  Obuchowski Jan - Обуховский Ян – 26 lat,
  Ogowski Kazimierz - Оговский Казимир Иванов – 40 lat,
  Ogrzutowicz Wojciech - Огжутович Войцех – x lat,
  Okmełowicz Jan - Окмелович Ян – 61 lat,
  Okmiański Włodzimierz - Окмянский Владимир Викентьев – 35 lat,
  Okmitowicz Michał - Окмитович Михаил – 38 lat,
  Okołko Franciszek - Околко Франц Иванов – 22 lata,
  Okołow Aleksander - Околов Александр – 66 lat,
  Okołow Jan - Околов Иван – 20 lat,
  Okołow Józef - Околов Иосиф – 45 lat,
  Okołow Paweł - Околов Павел – 41 lat,
  Okołowa Antonina - Околова Антонина – 9 lat,
  Okołowa Klementyna - Околова Клеменция – 28 lat,
  Okonski Aleksander - Оконский Александр – 22 lata,
  Okonski Jan - Оконский Ян Антонов – x lat,
  Okulicz Piotr - Окулич Петр Михайлов – 27 lat,
  Okulski Franciszek - Окульский Франц – 33 lata,
  Olechniewicz Aleksander - Олехневич Александр Степанов – 27 lat,
  Olechnowicz Michał - Олехнович Михаил – x lat,
  Oleczhnowicz Stanisław - Олехнович Станислав – 41 lat,
  Olekiewicz Paweł - Олекевич Павел – x lat,
  Olenczuk Paweł - Оленчук Павел – 20 lat,
  Olendeski Julian - Олендэский Юлиан Ксаверьев он же Юлий – 24 lata,
  Olendzski Seweryn - Олендзский Северин – x lat,
  Oleszkiewicz Józef - Олешкевич Иосиф – x lat,
  Oleszkiewicz Ludwig - Олешкевич Людвиг Викентьев – 18 lat,
  Olszański Feliks - Ольшанский Феликс – x lat,
  Olszewski Franciszek - Ольшевский Францишек – 42 lata,
  Olszewski Łukasz - Ольшевский Лукаш – 56 lat,
  Olszewski Maciej - Ольшевский Матвей Францев – 45 lat,
  Olszewski Paweł (Palwiński Piotr) - Ольшевский Павел (он же Пальвинский Петр) – x lat,
  Olszewski Stefan - Ольшевский Степан – 31 lat,
  Olszewski Wincenty - Ольшевский Викентий Фомов – x lat,
  Olsztyński Marcin - Олшинский Мартин – 28 lat,
  Ołaj Antoni - Олай Антон – x lat,
  Ołdachowski Józef - Олдаховский Юзеф Лукашев – 36 lat,
  Ołosicki Tadeusz - Олосицкий Фадей Иосифов – 24 lata,
  Ommianiec Hipolit - Оммянец Ипполит – x lat,
  Oniegiński Wawrzyniec (Arczichowski Wojciech) - Онегинский Ваврженец – см. Арчиховский Войцех – x lat,
  Onoszko Felicjan - Оношко Фелициан – 48 lat,
  Onoszko Feliks - Оношко Феликс – 35 lat,
  Onoszko Mieczysław - Оношко Мечислав – 20 lat,
  Opanski Mateusz - Опанский Матеуш – 44 lata,
  Opanski Sylwester - Опанский Селиверст – 23 lata,
  Opanski Wincenty - Опанский Викентий – 54 lata,
  Opoczyński Michał - Опочинский Михаил – 17 lat,
  Oprisko Jan - Оприско Ян – 22 lata,
  Oprżontkiewicz Wojciech - Опржонткевич Войцех – x lat,
  Opunski Mateusz - Опунский Матеуш – 38 lat,
  Orański Konstanty - Ораньский Константин – x lat,
  Orasiewicz Jan - Орасевич Ян Янов – x lat,
  Orlicki Tomasz - Орлицкий Фома – x lat,
  Orłowicz Dominik - Орлович Доменик – x lat,
  Orłowski Antoni - Орловский Антон Антонов – 22 lata,
  Orłowski Jan - Орловский Иван Матвеев – x lat,
  Orszalusiak - Оршалусяк – см. Армуляш Антон.
  Orżechowski Adolf - Оржеховский Адольф Игнатьев – 33 lata,
  Orżeszkiewicz Zenon - Оржешкевич Зенон – 22 lata,
  Orżeszko Florencjusz - Оржешко Флорентин Феликсов (Оржеско) – 28 lat,
  Osiak Kazimierz (Wosiak) - Осяк Казимир (Восяк) – 22 lata,
  Osich August - Осих Август – 33 lata,
  Osichowski Edward - Осиховский Эдуард – 19 lat,
  Osiecki Wincenty - Осецкий Вицентий – 25 lat,
  Osiecki Wojciech - Осецкий Войцех – 33 lata,
  Osiński Kazimierz - Осинский Казимир – x lat,
  Ositinski Józef - Оситинск Осип – 28 lat,
  Osmołowski Bazyli - Осмоловский Базиль Шимонов – x lat,
  Osmołowski Boncze - Осмоловский Бонче – x lat,
  Osmołowski Szymon - Осмоловский Шимон – x lat,
  Osodski Józef - Осодский Юзеф – x lat,
  Ososko Ildefons - Ососко Ильдефонс – 30 lat,
  Ostaniewicz Walerian - Останевич Валериан – 29 lat,
  Ostaszewski Spirydion - Осташевский Спиридон Михайлов – 77 lat,
  Ostaszkowicz Tomasz - Осташкович Фома Францев – 48 lat,
  Ostolicki Teofil - Остролицкий Теофил – 38 lat,
  Ostomicki Ignacy - Остромицкий Игнатий – 54 lata,
  Ostrowski Antoni - Островский Антон – 23 lata,
  Ostrowski Jan - Островский Ян – 22 lata,
  Ostrowski Jan - Островский Ян – x lat,
  Ostrowski Józef - Островский Осип x lat,
  Ostrowski Karol - Островский Карл Казимиров – 19 lat,
  Ostrowski Ludwig - Островский Людвиг – 67 lat,
  Ostrowski Mateusz - Островский Матеуш – 22 lata,
  Ostrowski Władysław - Островский Владислав – 26 lat,
  Ostrożski Witalis - Острожский Виталий Викторов – 38 lat,
  Osuchowski Ksawery - Осуховский Ксаверий – x lat,
  Osuchowski Wincenty - Осуховский Викентий – 53 lata,
  Oszto Józef - Ошто Юзеф – 32 lata.
  Otto Józef - Отто Осип – 33 lata,
  Owincicki Kazimierz - Овинцицкий Казимир Станиславов – 20 lat,
  Owsiajczyk Jan - Овсяйчик Иван – x lat,

  Pac Adam - Пац Адам - lat x
  Pac Andrzej - Пац Андрей - lat 38
  Pacewicz Ignacy - Пацевич Игнатий Андреев - lat x
  Pacewicz Józef - Пацевич Иосиф - lat 31
  Pacewicz Karol - Пацевич Карл (Карп) - lat x
  Pachowski Paweł - Паховский Павел - lat x
  Paciorkowski (Pocierkowski) Władysław - Поциорковский Владислав (Почерковский) - lat x
  Pacynko Władysław - Пацынко Владислав Леонардов - lat 30
  Pacynko Stanisław - Пацынко Станислав - lat 63
  Pacynko Edward - Пацынко Эдуард Станиславов - lat 23
  Paczyrzyński Leopold - Пачизинский Леопольд - lat 25
  Padejk Wincenty - Падейк Викентий - lat 42
  Pajewski Józef - Паевский Иосиф - lat x
  Pakulis Jerzy - Пакулис Юрий - lat 28
  Palkowski Tomasz - Пальковский Томаш - lat x
  Palwiński Piotr - Пальвинский Петр - lat x
  Pałka Bartłomiej - Палка Варфоломей Иванов - lat x
  Pamfiłowicz Julian - Памфилович Юлиан - lat 27
  Panlirowski Józef - Панлировский Осип - lat 24
  Pańkowski (Pinkowski) Stanisław - Паньковский Станислав (Пинковский) - lat x
  Paprocki Franc - Попроцкий Франц - lat 35
  Parafka Kazimierz - Паравка Казимир Павлов - lat x
  Paranbo Adam - Паранбо Адам - lat 24
  Parcełowicz Kazimierz - Парцелович Казимир - lat 43
  Parchomowicz Mikołaj - Пархомович Николай - lat 48
  Parfionowicz Edward - Парфянович Эдуард Матвеев - lat 23
  Parmekisz Wojciech - Пармекиш Войцех - lat x
  Parmialis Józef - Пармялис Иосиф - lat 57
  Partkowski - Партковский - lat 33
  Parzer Andrzej - Пажер Андрей - lat 28
  Paschalski Dymitr - Пасхальский Дмитрий - lat 40
  Pasicki (Palicki) Jan - Пасицкий Ян (Палицкий) - lat 26
  Pasmus Antoni - Пасмус Антон - lat 54
  Pasmus Leon - Пасмус Леон - lat 39
  Pastor Teodor - Пастор Теодор - lat 29
  Paszczewicz Dominik - Пащевич Доменик - lat 77
  Paszeste Józef - Пашесте Юзеф - lat 32
  Paszkiewicz Adam - Пашкевич Адам - lat 17
  Paszkiewicz Antoni - Пашкевич Антон - lat 36
  Paszkiewicz Jan - Пашкевич Иван - lat 23
  Paszkiewicz Ignacy - Пашкевич Игнатий - lat x
  Paszkiewicz Kazimierz - Пашкевич Казимир - lat 52
  Paszkiewicz Kazimierz - Пашкевич Казимир - lat 70
  Paszkiewicz Leonard (Leopold) - Пашкевич Леонард (Леопольд) - lat 23
  Paszkiewicz Michał - Пашкевич Михаил Иванов - lat x
  Paszkiewicz Michał - Пашкевич Михаил - lat x
  Paszkiewicz Paulina - Пашкевич Павлина - lat 20
  Paszkiewicz Franc - Пашкевич Франц Иванов - lat 40
  Paszkowski Władysław - Пашковский Владислав - lat 67
  Paszkowski Jan - Пашковский Иван - lat 31
  Paszkowski Franciszek - Пашковский Францишек - lat 28
  Pawałańska Katarzyna - Паваланская Екатерина - lat x
  Pawiłonas Jan - Павилонас Иван - lat 34
  Pawiłonas Konstanty - Павилонас Константин - lat 31
  Pawiłonas Józef - Павилонас Осип - lat x
  Pawlenko Maciej - Павленко Матвей - lat x
  Pawliński Jan - Павлинский Ян - lat x
  Pawłowicz Józef - Павлович Юзеф - lat x
  Pawłowski Aleksander - Павловский Александр - lat 37
  Pawłowski Andrzej - Павловский Андрей - lat x
  Pawłowski Andrzej - Павловский Андрей - lat x
  Pawłowski Antoni - Павловский Антон Казимиров - lat 35
  Pawłowski Antoni - Павловский Антон Осипов - lat 37
  Pawłowski Walenty - Павловский Валентий - lat 24
  Pawłowski Wincenty - Павловский Викентий - lat 27
  Pawłowski Wincenty - павловский Вицентий - lat 41
  Pawłowski Władysław - Павловский Владислав - lat 32
  Pawłowski Władysław - Павловский Владислав - lat x
  Pawłowski Ignacy - Павловский Игнатий Мартынов - lat 30
  Pawłowski Ignacy - Павловский Игнатий - lat 31
  Pawłowski Józef - Павловский Иосиф - lat x
  Pawłowski Kazimierz - Павловский Казимир Иванов - lat x
  Pawłowski Kazimierz - Павловский Казимир - lat x
  Pawłowski Konstanty - Павловский Константин - lat x
  Pawłowski Józef - Павловский Осип - lat x
  Pawłowski Ryszard - Павловский Ришард - lat 30
  Pawłowski Ryszard - Павловский Ришард - lat x
  Pawłowski Seweryn - Павловский Северин - lat x
  Pawłowski Jakub - Павловский Яков - lat 35
  Pawryński Paweł - Павринский Павел - lat x
  Pawrzyński Konstanty - Павржинский Константин - lat 37
  Pawsieliński Wojciech - Павсенлинский Войцех - lat 19
  Pecelyński Franc - Пецелынский Франц - lat 37
  Peduński Józef - Педунский Иосиф - lat 22
  Pelcicki Andrzej - Пельцицкий Андрей - lat x
  Pengożyk Icko - Пенгожик Ицко - lat 70
  Perkal Teofil - Перкаль Теофил - lat 23
  Perłowski Franc - Перловский Франц Францев - lat x
  Pesk... Józef - Песк... Осипов - lat x
  Peslak Michał - Песляк Михаил - lat x
  Peslak Piotr - Песляк Петр Михайлов - lat 33
  Peterson Maciej - Петерсон Фадей - lat x
  Petrończuk Józef - Петрончик Юзеф - lat x
  Pęcewicz Jakub - Пентцевич Яков Тадеушев - lat 21
  Piasecki Leon - Пясецкий Леон Викторов - lat 29
  Piasecki Ludwik - Пясецкий Людвиг Николаев - lat 31
  Piasecki Paweł - Пясецкий Павел - lat x
  Piczewski Antoni - Пичевский Антон - lat 49
  Pieczek Ludwik - Печек Людвиг - lat 23
  Pieczyński Aleksander - Печинский Александр - lat x
  Pieczyński Józef - Печинский Осип - lat 43
  Pieczyński Urban - Печинский Урбан - lat x
  Piekałkiewicz Roman - Пеколькевич Роман - lat x
  Piekarski Konstanty - Пекарский Константин Леопольдов - lat x
  Piekarski Konstanty - Пекарский Константин - lat 20
  Pielichowski (Palkowski) Aleksander - Пелиховский Александр (Пальковский) - lat 37
  Pielkiewicz Maciej - Пеликевич Матвей - lat 40
  Pieńkowska Wiktoria - Пеньковская Виктория - lat 20
  Pieńkowski Ludwik - Пеньковский Людвиг - lat 33
  Pieński Antoni - Пенский Антон - lat x
  Pierewost Ludgar - Перевости Людгард Яковлев - lat x
  Pietkiewicz Aleksander - Петкевич Александр Антонов - lat x
  Pietkiewicz Michał - Петкевич Михайло - lat x
  Pietkiewicz S. - Петкевич С. - lat x
  Pietkowski Maksymilian - Петковский Максимилиан - lat 44
  Pietrakonis Michał - Петраконис Михаил - lat 54
  Pietraszewski Kajetan - Петрашевский Каетан - lat 24
  Pietraszewski Józef - Петрашевский Осип - lat 26
  Pietraszkiewicz Jan - Петрашкевич Иван - lat 63
  Pietraszkowicz Andrzej - Петрашкович Андрей Антонов - lat 66
  Pietrowicz Józef - Петрович Иосиф - lat 24
  Pietrowicz Paweł - Петрович Павел Онуфриев (Пиотрович) - lat 26
  Pietrowicz Paweł - Петрович Павел - lat x
  Pietrowski Aleksander - Петровский Александр - lat x
  Pietrowski Władysław - Петровский Владислав - lat x
  Pietrowski Kazimierz - Петровский Иван Казимиров - lat x
  Pietrowski Ignacy - Петровский Игнатий - lat 18
  Pietrowski Marcin - Петровский Мартин - lat x
  Pietrowski Maciej - Петровский Мацей - lat x
  Pietrowski Piotr - Петровский Петр - lat x
  Pietrowski Stanisław - Петровский Станислав - lat 24
  Pietrowski Tadeusz - Петровский Тадеуш - lat x
  Pietrowski Franc - Петровский Франц - lat 42
  Pietrowski Józef - Петровский Юзеф - lat x
  Pietrusewicz Wincenty - Петрусевич Викентий - lat 52
  Pietrusewicz Ignacy - Петрусевич Игнатий Осипов - lat 28
  Pietruszkiewicz Lucjan - Петршкевич Люциан - lat x  (patrz - UWAGI - na dole strony)
  Pietruszkiewicz Maurycy - Петршкевич Маврикий - lat x   (patrz - UWAGI - na dole strony)
  Pietrynkiewicz Andrzej - Петрынкевич Андрей - lat 65
  Pietrzkiewicz Lucjan - Петржкевич Люциан Иосифов - lat 60 (patrz - UWAGI - na dole strony)
  Piętkowski Wacław - Пентковский Вацлав - lat 39
  Piętkowski Paweł - Пентковский Павел - lat 25
  Pikturno Apolinary - Пиктурно Апполинарий Леонтьев - lat 22
  Pilczycki Andrzej - Пильчицкий Андрей - lat x
  Pilecki Władysław - Пилецкий Владислав Станиславов - lat 30
  Pilecki Władysław - Пилецкий Владислав - lat 30
  Pilichowski Józef - Пилиховский Иосиф Антонов - lat 42
  Pilirzek Stefan - Пилижек Степан - lat 45
  Pinakiewicz Karol - Пинекевич Карл - lat 23
  Pincowski Jan - Пинцовский Иван - lat 61
  Pinlanen Józef - Пинлянен Осип - lat 16
  Pionun Józef - Пионун Андрей Осипов - lat x
  Piotrowicz Wincenty - Пиотрович Викентий - lat x
  Piotrowicz Nikodem - Пиотрович Никодим - lat x
  Piotrowski Marcin - Пиотровский Мартин - lat x
  Piotrowski Mikołaj - Пиотровский Николай - lat x
  Pisanko August - Писанко Август - lat 62
  Pisanko Wincenty - Писанко Викентий Антонов - lat x
  Pisanko Wojciech - Писанко Войцех - lat 32
  Pisanko Piotr - Писанко Петр - lat 20
  Pisanko Jan - Писанко Ян - lat 56
  Pischacki Kastor - Писхацкий Кастон - lat 37
  Pisikowski Władysław - Писиковский Владислав - lat 60
  Piskarewski (Piskorzewski) Laurent - Пискаревский Лаврентий (Пискоржевский) - lat x
  Piskowski Marcin - Писковский Мартын - lat x
  Piwiński Antoni - Пивинский Антон - lat 30
  Piwiński Bronisław - Пивинский Бронислав - lat 27
  Piwiński Ignacy - Пивинский Игнатий - lat 50
  Piwiński Kazimierz - Пивинский Казимир - lat 40
  Piwowarski Józef - Пивоварский Юзеф - lat 22
  Plapas Ustin - Пляпас Устин - lat x
  Plapas (Klepas) Jan - Пляпас Иван Семенов (Клепас) - lat x
  Plaskowski Aleksander - Плясковский Александр Осипов - lat x
  Pleskaczewski Ignacy - Плескачевский Игнатий - lat 45
  Pleskoczewski Józef - Плескочевский Иосиф - lat x
  Plewski Konstanty - Плеевский Константин - lat 22
  Pliskowski Albert - Плисковский Альберт Федоров (Александр) - lat 25
  Pluczyński - Плючинский - lat x
  Pluszkiewicz Marcin - Плюшкевич Мартин - lat 38
  Pluto Konstanty - Плюто Константин - lat 26
  Płanowski Jan - Плановский Ян - lat x
  Płaschany Grzegorz - Пласханный Григорий - lat x
  Płaszkowski Adam - Плашковский Адам - lat 52
  Pławski Aleksander - Плавский Александр - lat x
  Pławski Cezary - Плавский Цезарий - lat 30
  Płażewski Nikodem - Плажевский Никодим - lat 29
  Płoniszewa Krystyna - Плонишева Кристина - lat x
  Płontkiewicz Napoleon - Плонткевич Наполеон - lat x
  Płoński Paweł - Плонский Павел - lat 67
  Płoskonyj Grzegorz - Плосконный Григорий - lat 38
  Płowski Jan - Пловский Иван Михайлов - lat x
  Pobywski Karol - Побывский Карл - lat 51
  Pochlak Jan - Похляк Ян - lat 47
  Pochowski Wincenty - Поховский Викентий - lat 29
  Pococki Piotr - Поцоцкий Петр - lat 25
  Poczepowicz Feliks - Почепович Феликс Яковлев - lat 29
  Poczerkowski - Почерковский - lat x
  Poczta Wojciech - Почта Войцех - lat x
  Podegols Jan - Подегольск Иван - lat 49
  Podgórski Stanisław - Подгурский Станислав Антонов - lat 19
  Podgórski Feliks - Подгурский Феликс - lat 49
  Podmostko - Подмостко - lat 24
  Podmostkow Stanisław - Подмостков Станислав Викентьев - lat x
  Podniewski Jan - Подневский Иван - lat x
  Podoliński Wiktor - Подолинский Виктор Казимиров - lat 26
  Podoliński Jan - Подолинский Иван Михайлов - lat 27
  Podosowski Edmund - Подосовский Эдмунд - lat 27
  Podrez Walerian - Подрез Валериан - lat 50
  Podsinkiewicz Jan - Подсинкевич Ян - lat 32
  Podwiński Włodzimierz - Подвиньский Владимир - lat x
  Podwodzińska Józefa - Подводзинская Юзефа - lat x
  Podzierski Józef - Подзерский Юзеф - lat 28
  Pogodzki Feliks - Погозский Феликс - lat 25
  Pogosski Jordan - Погосский Иордан Яковлев - lat 17
  Pokłowski Julian - Покловский Юлиан - lat x
  Pokutowski Grzegorz - Покутовский Григорий - lat 54
  Polaczek Aleksander - Полячек Александр - lat x
  Polatwiński Jan - Полятвинский Иван Антонов - lat x
  Politewicz Antoni - Политевич Антон Михайлов - lat x
  Polkowski Aleksander - Польковский Александр Феликсов - lat 24
  Polkowski Ludwik - Польковский Людвиг Домеников - lat 35
  Polstruk (Polszczuk) Walenty - Польстрюк Валентий Венедиктов (Польщук) - lat 17
  Połankowicz Wincenty - Поланкович Викентий - lat 23
  Połchowski Władysław - Полховский Владислав - lat x
  Połoczański Andrzej - Полочанский Андрей - lat x
  Połoniewicz Edward - Полоневич Эдуард - lat x
  Połoński Aleksander - Полонский Александр - lat 28
  Połoński Józef - Полонский Юзеф - lat x
  Połukard Antoni - Полукард Антон - lat 22
  Poncerzyński Antoni - Понцержинский Антон - lat 51
  Poniatowska Marianna - Понятовская Марианна Матвеева - lat x
  Poniatowski Józef - Понятовский Осип - lat x
  Ponset de Sandon Sobiesław - Понсет-де-Сандон Собеслав - lat x
  Popielarczyk Józef - Пепелярчик Юзеф - lat 22
  Popławska Anastazja - Поплавская Настасья - lat 27
  Popławska Justyna - Поплавская Юстина - lat 30
  Popławski Maciej - Поплавский Матвей - lat 26
  Popławski Franc - Поплавский Франц - lat 36
  Popławski Józef - Поплавский Юзеф Тадеушев (Иосиф) - lat 55
  Popławski Julian - Поплавский Юлий Викторов - lat x
  Popławski Jakub - Поплавский Якуб - lat 50
  Popowski Feliks - Поповский Феликс - lat 40
  Poraziński Szymon - Порадзинский Шимон - lat 25
  Porełowski Jakub - Пореловский Яков Станиславов - lat 65
  Poremski Jakub - Поремский Яков - lat x
  Porzusiński Paweł - Пожусинский Павел - lat 35
  Porżeliński Stanisław - Поржелинский Станислав - lat 52
  Porżerski Franc - Поржерский Франц - lat 28
  Posienicki Władysław - Посеницкий Владислав - lat 27
  Poskoczyn Wincenty - Поскочин Викентий - lat 35
  Posledysz Kazimierz - Последиш Казимир - lat 45
  Poszta Franc - Пошта Франц - lat 29
  Pośledni Jan - Последний Иван - lat 34
  Pośledni Józef - Последний Иосиф - lat 28
  Pośledni Laurent - Последний Лаврентий - lat 20
  Pośledni Michał - Последний Михаил - lat 62
  Pośledni Franc - Последний Франц - lat 40
  Potaszyński Józef - Поташинский Юзеф Францев - lat x
  Potnicki Jan - Потницкий Иван - lat x
  Potorłajster Julian - Поторлайстер Юлиан Антонов - lat 26
  Potulicki Władysław - Потулицкий Владислав - lat x
  Potulicki Bojzbun - Потулицкий Войзбун Владиславов - lat x
  Powelski (Pawsiecki) Franc - Повельский Франц Казимиров (Павсецкий) - lat x
  Powileński Adam - Повиленский Адам - lat 48
  Powileński Albin - Повиленский Альбин - lat 34
  Powileński Łukasz - Повиленский Лукаш - lat 42
  Powileński Maciej - Повиленский Матвей - lat 32
  Powileński Mikołaj - Повиленский Николай - lat 46
  Powileński Jan - Повиленский Ян - lat 44
  Powiński Antoni - Повинский Антон - lat 28
  Powiński Bronisław - Повинский Бронислав - lat 33
  Powiński Stefan - Повинский Степан - lat 28
  Pozowski Lubomir - Позовский Любомир Викентьев - lat x
  Pożarski Władysław - Пожариский Владислав Францев - lat 25
  Pożarski Kazimierz - Пожарский Казимир - lat 38
  Praga Józef - Прага Иосиф - lat x
  Prasławski Antoni - Прасловский Антон - lat 27
  Prokopien Jan - Прокопен Ян - lat 21
  Prokopowicz Antoni - Прокопович Антон - lat x
  Prokopowicz Wincenty - Прокопович Викентий - lat 51
  Prokopowicz Mikołaj - Прокопович Николай Антонов - lat 25
  Prokopowicz Ferdynand - Прокопович Фердинанд Игнатьев - lat 65
  Prowski Zygmunt - Провский Сигизмунд - lat x
  Pruciński Tomasz - Прутинский Томаш - lat 34
  Pruciński (Pruszyński) Ignacy - Прутинский Игнатий (Прушинский) - lat x
  Prucki Tomasz - Пруцкий Фома - lat x
  Pruski Henryk - Пруский Генрих - lat 21
  Pruszczyński Leon - Прущинский Леонтий - lat x
  Pruszlyński Jan - Прушлинский Ян - lat 65
  Pruszyńska Franciszka - Прушинская Францишка - lat x
  Pruszyński Antoni - Прушинский Антон - lat 43
  Pruszyński Walenty - Прушинский Валентий - lat 41
  Pruszyński Wiktor - Прушинский Виктор - lat 42
  Pruszyński Wojciech - Прушинский Войцех - lat 50
  Pruszyński Klemens - Прушинский Клементий - lat 50
  Pruszyński Konstanty - Прушинский Константин - lat 16
  Pruszyński Michał - Прушинский Михаил Иванов - lat x
  Pruszyński Józef - Прушинский Осип - lat x
  Pryckier Moszko - Прицкер Мошко Фреймов - lat 46
  Przebaszewski Ignacy - Пшебашевский Игнатий Францишков - lat x
  Przedziak (Szostak) Michał - Пшедзяк Михаил (Шостак) - lat 22
  Przybylski Józef - Пржиыбыльский Осип - lat 31
  Przybylski Józef - Пржыбыльский Иосиф - lat x
  Przybyłowicz Antoni - Пржебылович Антон Крестинов - lat x
  Przygemski Ignacy - Пржгемский Игнатий - lat 27
  Przyjałkowski Julian - Пшиялковский Юлиан - lat 23
  Przywczaski Julian - Пржевчацкий Юлиан - lat x
  Puchalski Andrzej - Пухальский Андрей - lat x
  Puchowicz Jan - Пухович Иван - lat 42
  Puciato Stanisław - Пуцято Станислав - lat x
  Puciłowski Alfons - Пуциловский Альфонс - lat 48
  Puciłowski Jan - Пуциловский Иван - lat 55
  Puciłowski Ignacy - Пуциловский Игнатий - lat 43
  Puciłowski Ludwik - Пуциловский Людвиг - lat x
  Puczyński Michał - Пучинский Михайло - lat x
  Pukiński Wacław - Пукинский Вацлав - lat 41
  Puksil Konstanty - Пуксиль Константин - lat 23
  Pulikas Józef - Пуликас Осип - lat 74
  Purycki Konstanty - Пурицкий Константин Юрьев - lat 30
  Puszyński Jan - Пушинский Иван Матвеев - lat x
  Putkowski Siemion - Путковский Семен - lat 28
  Putwiński Rafał - Путвинский Рафаил - lat 40
  Pychowski Jan - Пыховский Ян Антонов - lat 35
  Pyszerski Franc - Пышерский Франц - lat 21
  Pyszkowski Feliks - Пышковский Феликс Андреев - lat x


     UWAGI :

  24.09.07
  Witam, przeglądałem wykaz zesłańców od m do p. figuruje w nim dwóch moich krewnych: Lucjan Stanisław Pietrzkiewicz (syn Józefa Kazimierza Pietrzkiewicza, urodzony 1810) oraz Wawrzyniec Maurycy Pietrzkiewicz (syn Józefa Kazimierza Pietrzkiewicza, urodzony 1813).

  W oryginalnym (omskim) zestawieniu najprawdopodobniej jest błąd, gdyż dwukrotnie został zaewidencjonowany Lucjan Stanisław Pietrzkiewicz, raz jako "Петршкевич" (przez "ш"), a raz jako "Петржкевич" (przez "ж"). Stąd moim zdaniem w poniższym cytacie jest błąd tłumaczenia. Niżej wymienieni Lucjanowie to jedna i ta sama osoba, czyli Lucjan Stanisław, a Maurycy nie Pietruszkiewicz, a Pietrzkiewicz.

  "Pietruszkiewicz Lucjan - Петршкевич Люциан - lat x
  Pietruszkiewicz Maurycy - Петршкевич Маврикий - lat x
  Pietrzkiewicz Lucjan - Петржкевич Люциан Иосифов - lat 60

  Pozdrawiam Andrzej Pietrzkiewicz


  2.10.2007r.
  Dotyczy wykaz zesłańców
  Mierżewski Jan - Мержиевский Иван - lat x
  Mierżewski Jan - Мержиевский Ян - lat 60
  - to jest rosyjska pisownia nazwiska Mierzejewski
  identyczny zapis jest w księgach metrykalnych

  Mierżewski Ludwik - Мержинский Людвиг - lat 52
  - a to jest raczej Mierzyński

  Przemysław Mierzejewski

   

  8.10.2013 r..
  Dosyłam uzupełnienie do uczestników Powstania Styczniowego. Witold Pintowski-zginął w bitwie pod Szklarami, a Władyslaw Pintowski zginął w bitwie pod Miechowem. Byli braćmi mojego dziadka Felicjana Pintowskiego. Obaj byli studentami.
  Jako ciekawostkę dosyłam zdjęcie ojca nieszczęsnych chłopaków Aleksandra Pintowskiego(w okularach).

  Piotr Kwiryn Pintowski

   

   

   


   

   

     15 wrzesień 2007 r. - 8 październik 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005