<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r.
  zesłanych na Zachodnią Syberię
   

  wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie
  http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

  (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)


  Nazwiska R - U


  "Na Syberię"  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy  Nazwisko i imię - Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej


  Raciborski Marcin - Рациборский Мартин – 22 lata,
  Raczep Paweł - Рачеп Павел – 29 lat,
  Racziński Tomasz - Рачинский Томаш – 50 lat,
  Racziński Zygmunt - Рачинский Сигизмунд – x lat,
  Raczkowski Józef - Рачковский Иосиф – 21 lat,
  Radwański Edward (Rydwański) - Радванский Эдуард Плацидов (Рыдванский) – 37 lat,
  Radwański Jan - Радванский Ян – x lat,
  Radziewski Antoni - Радзевский Антон – 25 lat,
  Radzikiewicz Jan - Радзикевич Иван – 23 lata,
  Radzio Stanisław - Радзио Станислав – 23 lata,
  Radziszewski Jakub - Радзишевский Яков – x lat,
  Radziszewski Walenty - Радзишевский Валентий – x lat,
  Radziukinas Maciej - Радзюкинас Мацей Францев – 28 lat,
  Ragoza Józef - Рагоза Иосиф – 23 lata,
  Rajacz Franciszek - Райач Франц – x lat,
  Rajecki Tadeusz - Раецкий Тадеуш – 32 lata,
  Rajza Marcin - Райза Мартин – 24 lata,
  Rak Jan - Рак Ян – x lat,
  Rakimowiczowa Michalina - Ракимовичева Михалина – x lat,
  Rakocz Wincenty - Ракоч Викентий – 34 lata,
  Rakowski Anastazy - Раковский Анастасий – 49 lat,
  Rakowski Ignacy - Раковский Игнатий Иванов – 36 lat,
  Rakowski Wincenty - Раковский Викентий – 24 lata,
  Ralinowski Józef - Ралинавский Юзеф – x lat,
  Rapcewicz Franciszek - Рапцевич Франц – 23 lata,
  Rapołuski Wacław - Раполуский Вацлав Иванов – 25 lat,
  Raszkas Antoni - Рашкас Антон – 64 lata,
  Raszkis Franciszek - Рашкис Франц – 34 lata,
  Ratajtis Nikodem - Ратайтис Никодим – 23 lata,
  Ratialis Wincenty - Ратялис Викентий – 24 lata,
  Rauba Kazimierz - Рауба Казимир – 27 lat,
  Rawna Antoni - Равна Антон – 33 lata,
  Rawski Feliks - Равский Феликс Осипов (Раевский) – 22 lata,
  Razwadowski Bolesław - Разводовский Болеслав – 23 lata,
  Razwadowski Jan - Развадовский Иван – 30 lat,
  Razwadowski Robert - Разводовский Роберт Людвигов – 45 lat,
  Reczak Franciszek - Речак Францишек – x lat,
  Reczyński Władysław - Речинский Владислав – x lat,
  Regenc Edward - Регенц Эдуард Андреев – x lat,
  Regilis Konstanty - Регилис Константин – x lat,
  Rejngold Jan (Reingold) - Рейнголд Ян – 49 lat,
  Rejterowicz Franciszek - Рейтерович Франц – x lat,
  Rejtront Marcin - Рейтронт Мартин – 29 lat,
  Rejzner Antoni (Reizner) - Рейзнер Антон Иванов – 32 lata,
  Reks Wincenty - Рекс Викентий – 25 lat,
  Rerutko Stanisław - Рерутко Станислав Юзефов – 18 lat,
  Reut Adam - Реут Адам – x lat,
  Reut Ignacy - Реут Игнатий – x lat,
  Reut Jan - Реут Иван – 37 lat,
  Reut Nikołaj - Реут Николай Иванов – 22 lata,
  Rewidowicz Bazyli - Ревидович Василий – 34 lata,
  Rewidowicz Ignacy - Ревидович Игнатий – 29 lat,
  Rewidowicz Paweł - Ревидович Павел – 64 lata,
  Rewiński Jan - Ревинский Иван – 22 lata,
  Rewkiewicz Jan - Ревкевич Иван Константинов – 18 lat,
  Rewkiewicz Konstanty - Ревкевич Константин Вицентьев – 57 lat,
  Rewkowski Jan - Ревковский Иван – 30 lat,
  Ridel (Rydel) Feliks - Ридель Феликс – 13 lat,
  Riette Karol - Риетте Карл Вильгельмов – x lat,
  Rigiers Edward (Diggier) - Ригерс Эдуард (Диггер) – x lat,
  Ritowicz (Rytowicz) Jan - Ритович Иван Францев – 29 lat,
  Rjabicki Karol - Рябицкий Карл – 52 lata.
  Rocewicz Franciszek - Роцевич Франц – 26 lat,
  Rocewski Jan - Роцовский Ян – 21 lat,
  Rochiński Władysław - Рохинский Владислав Гаврилов –27 lat,
  Rodakos Antoni (Bagdamos) - Родакос Антон (Багдамос) – 24 lata,
  Rode Robert - Роде Роберт – x lat,
  Rodwański Jan - Родванский Иван – 30 lat,
  Rodziewicz Adam - Родзевич Адам – 8 lat,
  Rodziewicz Alfons - Родзевич Альфонс – 40 lat,
  Rodziewicz Amelia - Родзевич Амалия – x lat,
  Rodziewicz Barbara - Родзевич Варвара Мартынова – 42 lata,
  Rodziewicz Eleonora - Родзевич Леонора – 5 lat,
  Rodziewicz Ewa - Родзевич Ева – 10 lat,
  Rodziewicz Franciszek - Родзевич Франц – 25 lat,
  Rodziewicz Józef - Родзевич Иосиф Бонифатов – 35 lat,
  Rodziewicz Julian - Родзевич Юлиан – 25 lat,
  Rodziewicz Stanisław - Родзевич Станислав – 21 lat,
  Rodziewicz Stanisław - Родзевич Станислав – x lat,
  Rodziewicz Wincenty - Родзевич Викентий Францев – 56 lat,
  Rodziewski Wincenty - Родзиевский Викентий – 22 lata,
  Rodzimiński Walenty - Родзиминский Валентий – 19 lat,
  Rodziński Adam - Родзинский Адам – 33 lata,
  Rodziszewski Antoni - Родзишевский Антон Александров – 30 lat,
  Rofalski Ernest - Рофальский Эрнест – 42 lata,
  Rofałowicz Michał - Рофалович Михаил – x lat,
  Rofałowski Józef - Рофаловский Иосиф – x lat,
  Rogalis Józef - Рогалис Осип – 22 lata,
  Rogalis Michał - Рогалис Михаил – 69 lat,
  Rogalis Zygmunt - Рогалис Сигизмунд – x lat,
  Rogalski Feliks - Рогальский Феликс – 39 lat,
  Rogalski Jan - Рогальский Иван – 31 lat,
  Rogiński Józef - Рогинский Иосиф – x lat,
  Rogopiec Antoni - Рогопец Антон – 41 lat,
  Rogopiec Antoni - Рогопец Антон – 65 lat,
  Rogowiecki Feliks - Роговецкий Феликс – x lat,
  Rogowski Adam - Роговский Адам Матвеев – 25 lat,
  Rogowski Jan - Роговский Ян – 39 lat,
  Rogowski Józef - Роговский Осип Вицентьев – x lat,
  Rogowski Konstanty - Роговский Константин Иосифов – 23 lata,
  Rogowski Ludwig - Роговский Людвиг – x lat,
  Rogulski Romuald - Рогульский Ромуальд – 22 lata,
  Roisewicz Paweł - Роисевич Павел – x lat,
  Rokosz Paweł - Рокош Павел – x lat,
  Rolikowski Hipolit - Роликовский Ипполит – 24 lata,
  Romal Konstanty - Ромаль Константин – 25 lat,
  Romanowicz Adam - Романовский Адам – 63 lata,
  Romanowicz Józef - Романович Осип Адольфов – 18 lat,
  Romanowski Andrzej - Романовский Андрей – x lat,
  Romanowski Edward - Романовский Эдуард – 26 lat,
  Romanowski Franciszek - Романовский Франц – 24 lata,
  Romanowski Ignacy - Романовский Игнатий Рафаилов – 38 lat,
  Romanowski Julian - Романовский Юлиан – 29 lat,
  Romaszewski Feliks - Ромашевский Феликс – 31 lat,
  Romaszewski Marcin - Ромашевский Мартын – 68 lat,
  Romaszewski Mateusz - Ромашевский Матеуш – 40 lat,
  Romaszewski Roch - Ромашевский Рох Амброзиев – 52 lata,
  Romaszewski Tomasz - Ромашевский Фома – x lat,
  Romaszewski Wincenty - Ромашевский Викентий – 21 lat,
  Romer Seweryn - Ромер Северин – 46 lat,
  Romer Teodora - Ромер Теодора – 42 lata,
  Romiejko Jan - Ромейко Иван Сильверстов – x lat,
  Rominkiewicz Władysław - Роминкевич Владислав – 33 lata,
  Rommel Ludwig - Роммель Людвиг – 32 lata,
  Romudowicz Mieczysław - Ромудович Мечислав – x lat,
  Ropcewicz Jan - Ропцевич Иван Семенов – 33 lata,
  Ror Antoni - Рор Антон – 48 lat,
  Rosochacki Antoni - Росохацкий Антон Яковлев – 31 lat,
  Rossiński Władysław - Россинский Владислав – 26 lat,
  Rossjak Antoni - Россяк Антон – 24 lata,
  Rostisławski Ksawery - Ростиславский Ксаверий – 42 lata,
  Rostiszewski Zygmunt - Ростишевский Сигизмунд – x lat,
  Rostkowski Ludwig - Ростковский Людвиг Осипов – x lat,
  Roszański Maciej - Рошанский Мацей – 43 lata,
  Roszkiewicz Adam - Рошкевич Адам Антонов – 28 lat,
  Roszkowski Emilian - Рошковский Емельян – 29 lat,
  Rotajski Franciszek - Ротайский Франц Станиславов – x lat,
  Rotanowicz Wawrzyniec - Ротанович Ваврженец – 29 lat,
  Rotim Nikodem - Ротим Никодим – 84 lata,
  Rotkiewicz Adam - Роткевич Адам Иванов – 20 lat,
  Rotkiewicz Jan - Роткевич Иван – 68 lat,
  Rotkiewicz Julia - Роткевич Юлия – 26 lat,
  Rotkiewicz Ludwika - Роткевич Людвига – 2,5 roku,
  Rotkiewicz Stefan - Роткевич Степан – 11 lat,
  Rout Wincenty - Роут Викентий – x lat,
  Rozental Longin - Розенталь Лонгин – 24 lata,
  Rozmysłowski Franciszek - Розмысловский Франц – x lat,
  Rożkowski Emilian - Рожковский Емельян – 30 lat,
  Rożkowski Henryk - Рожковский Генрих – 22 lata,
  Rożkowski Jakub - Рожковский Яков – x lat,
  Rożkowski Nikołaj - Рожковский Николай Войцехов – 45 lat,
  Rożkowski Seweryn - Рожковский Северин – 30 lat,
  Rożkowski Teofil - Рожковский Теофил – 23 lata,
  Rożniak Stanisław - Рожняк Станислав – x lat,
  Rubaszewski Ewaryst - Рубашевский Еварст – 38 lat,
  Rubinowski Konstanty - Рубиновский Константин – 27 lat,
  Rubiński Aleksander - Рубинский Александр – 34 lata,
  Rubis Andrzej (Grubas) - Рубис Андрей (Рубас) – x lat,
  Ruchlicz Hilary - Рухлич Ларион – 42 lata,
  Rudalewicz Ignacy - Рудалевич Игнатий – 67 lat,
  Rudis Klemens - Рудис Клеменс – 23 lata,
  Rudkiewicz Zdzisław - Рудкевич Здзислав – x lat,
  Rudkowski Felicjan - Рудковский Фелициан – 25 lat,
  Rudkowski Jan - Рудковский Иван Павлов – x lat,
  Rudnicki Ludwig - Рудницкий Людвиг – 16 lat,
  Rudskoj Franciszek (Rucki) - Рудзской Франц (Руцкий) – x lat,
  Rudziński Antoni - Рудзинский Антон – x lat,
  Rujanicki Franciszek - Руяницкий Франц – 29 lat,
  Rukojc Paweł - Рукойц Павел Иванов – x lat,
  Rukojsza Karol - Рукойша Карл Матвеев – 46 lat,
  Rundo Jan - Рундо Иван Антонов – x lat,
  Rupiński Antoni - Рупинский Антон – x lat,
  Rusinowski Józef - Русиновский Иосиф – 44 lata,
  Ruszczek Walenty - Рущек Валентий – x lat,
  Rutkowski Franciszek - Рутковский Францишек – 33 lata,
  Rutkowski Józef - Рутковский Осип – 38 lat,
  Rutman Nikołaj - Рутман Николай – 27 lat,
  Rutski Stanisław - Рутский Станислав – 28 lat,
  Rużacki Józef - Ружацкий Осип – x lat,
  Rwel Tomasz - Рвель Томаш – 48 lat,
  Rybak Michał - Рыбак Михаил Дмитриев – x lat,
  Rybakowicz Michał - Рыбакович Михайло – 23 lata,
  Rybakowski Ignacy - Рыбаковский Игнатий – 39 lat,
  Rybakowski Michał - Рыбаковский Михаил – x lat,
  Rybałtowski Julian - Рыбалтавский Юлиан – 19 lat,
  Rybicki Edward - Рыбицкий Эдуард – x lat,
  Rybołtowski Jan - Рыболтовский Ян – 25 lat,
  Rybołtowski Władysław - Рыболтовский Владислав – 23 lata,
  Rycerski Franciszek - Рыцерский Франц Осипов – x lat,
  Rychter Kazimierz - Рыхтер Казимир Войцехов – x lat,
  Rydzewski Aleksander - Рыдзевский Александр – 30 lat,
  Ryłło Wincenty - Рылло Викентий – 25 lat,
  Rymkiewicz Józef - Рымкевич Иосиф – 37 lat,
  Rymkiewicz Onufry - Рымкевич Онуфрий Федоров – 49 lat,
  Rymkiewicz Romuald - Рымкевич Ромуальд – x lat,
  Rymkiewicz Wincenty - Рымкевич Викентий Петров – 26 lat,
  Rymkiewicz Wincenty - Рымкевич Вицентий Игнатьев – 20 lat,
  Rymkowski Franciszek - Рымковский Франц – x lat,
  Rymkus Adam - Рымкус Адам – 46 lat,
  Rymski Józef - Рымский Юзеф – 23 lata,
  Rymsza Wincenty - Рымша Викентий Викентьев – x lat,
  Rymtowt Antoni - Рымтовт Антоний – 20 lat,
  Rynkiewicz Jan - Рынкевич Иван – 40 lat,
  Ryszkiewicz Wincenty - Рышкевич Викентий – x lat,
  Rżegonczyński Jacenty - Ржегончинский Яцентий Францев – 20 lat,
  Rżepniewski Adolf - Ржепневский Алольф Феликсов – 21 lat,

  Sabieski Józef - Сабеский Юзеф – 44 lata,
  Sabyszewski R. - Сабышевский Р. – 20 lat,
  Saczkowski Aleksander - Сачковский Александр – x lat,
  Sadowska Elżbieta - Садовская Елизавета – x lat,
  Sadowski - Садовский – x lat,
  Sadowski Adam - Садовский Адам – 28 lat,
  Sadowski Anastazy - Садовский Анастасий – 34 lata,
  Sadowski Jakub - Садовский Яков Томашев – 23 lata,
  Sadowski Jan - Садовский Иван Валентьев – x lat,
  Sadowski Seweryn - Садовский Северин Иванов – 60 lat,
  Sadowski Seweryn - Садовский Северин – 49 lat,
  Sadowski Tomasz - Садовский Томаш Юстинов – 53 lata,
  Saduła Kazimierz - Садула Казимир – 29 lat,
  Sadzikowski Ignacy - Садзиковский Игнатий – 22 lat,
  Safranowicz Teodozjusz - Сафранович Федот – x lat,
  Sagodiłas Karol - Сагодилас Карл – 30 lat,
  Sakowicz Jan - Сакович Ян – x lat,
  Sakowski Franciszek - Саковский Францишек – x lat,
  Sałogub Franciszek - Салогуб Франц – 25 lat,
  Sałuniewicz Adam - Салуневич Адам Михайлов – x lat,
  Samiel Franciszek - Самель Франц – x lat,
  Samkowski Józef - Самковский Иосиф – x lat,
  Samulewicz Jan - Самулевич Иван Михайлов – x lat,
  Samulski Julian - Самульский Юлиан – x lat,
  Sankiewicz Ignacy - Санкевич Игнатий Осипов – x lat,
  Sankowski Stanisław - Санковский Станислав – x lat,
  Sarcewicz Jan - Сарцевич Ян – x lat,
  Sarkiewicz Jan - Саркевич Иван – 37 lat,
  Sarnecki Jan - Сарнецкий Иван – 32 lata,
  Sarnowski Jan - Сарновский Ян – 38 lat,
  Sarpalis Igor - Сарпалис Егор – x lat,
  Sasnel Teodor - Саснель Федор – 50 lat,
  Sasulicz Ksawery - Сасулич Ксаверий – 43 lata,
  Sawaszkiewicz Konstanty - Савашкевич Константин Иванов – 37 lat,
  Sawicka Justyna - Савицкая Устинья Викентьева – 32 lata,
  Sawicki Adolf - Савицкий Адольф Антонов – 41 lat,
  Sawicki Antoni - Савицкий Антон – x lat,
  Sawicki Antoni - Савицкий Антон – x lat,
  Sawicki Florian - Савицкий Флориан – 33 lata,
  Sawicki Ignacy - Савицкий Игнатий – 30 lat,
  Sawicki Jan - Савицкий Иван Фелицианов – 24 lata,
  Sawicki Jan - Савицкий Иван – x lat,
  Sawicki Jan - Савицкий Иван – x lat,
  Sawicki Józef - Савицкий Иосиф – 31 lat,
  Sawicki Ludwig - Савицкий Людвиг – x lat,
  Sawicki Napoleon - Савицкий Наполеон Фелицианов – 22 lata,
  Sawicki Podest - Савицкий Модест – 21 lat,
  Sawicki Stanisław - Савицкий Станислав – 30 lat,
  Sawicki Stanisław - Савицкий Станислав – x lat,
  Sawicki Stanisław - Савицкий Станислав – x lat,
  Sawicz Aleksander - Савич Александр Казимиров – 23 lata,
  Sawiński Aleksander - Савинский Александр – x lat,
  Sawiński Józef - Савинский Юзеф – x lat,
  Sawiński N. - Савинский Н. – x lat,
  Sawityński Józef - Савитинский Осип Германов – 38 lat,
  Sawner Wincenty - Савнер Викентий – x lat,
  Sbysław Antoni - Сбыслав Антон – 23 lata,
  Sergiejczuk Ignacy - Сергейчук Игнатий –x lat,
  Sergiejczyk Dominik - Сергейчик Доменик – 23 lata,
  Sergiejczyk Jan - Сергейчик Иван – 27 lat,
  Sergiejczyk Józef - Сергейчик Осип – 39 lat,
  Serwiński Mateusz - Сервинский Матеуш – 53 lata,
  Sianożencki Kazimierz - Сяноженцкий Казимир Лаврентьев – x lat.
  Siczkowski Aleksander - Сичковский Александр – x lat,
  Sidłowski Jan - Сидловский Ян – x lat,
  Sidorowicz Ignacy - Сидорович Игнатий – 57 lat,
  Sidorowicz Ksawery - Сидорович Ксаверий – x lat,
  Siedlecki Franciszek - Седлецкий Франц Андреев – x lat,
  Siedlecki Jakub - Седлецкий Якуб – 58 lat,
  Siedlecki Jan - Седлецкий Ян – 49 lat,
  Siedlecki Roman - Седлецкий Роман – 55 lat,
  Siedlecki Szymon - Седлецкий Симон – x lat,
  Siegiel Teofil (Siegien) - Сегель Феофил (Сеген) – x lat,
  Siegon Teofil - Сегон Феофил – 38 lat,
  Siejti Józef - Сейти Иосиф – 22 lata,
  Siekierko Paweł - Секерко Павел Людвигов – 65 lat,
  Siekierko Paweł - Секерко Павел – 50 lat,
  Siekułła (Sekułła) Karol - Секулла Карл Станиславов – x lat,
  Siekwiwiński Aleksander - Секвивинский Александр – 52 lata,
  Sieleżyński Franciszek - Сележинский Франц Лаврентьев – 27 lat,
  Sielibuschanow Józef (Włodzimierz) - Селибусханов Иосиф (Владимир) – 24 lata,
  Sielk Józef - Сельк Осип – 26 lat,
  Siemienowicz Teofil - Семенович Теофил Иосифов – 20 lat,
  Siemientkowski Feliks - Семеитковский Феликс Петров – x lat,
  Siemientkowski Piotr - Сементковский Петр Францев – x lat,
  Siempol Tomasz - Семполь Фома Осипов – 28 lat,
  Sienk Wincenty - Сенк Викентий – 50 lat,
  Sienkiewicz Dominik - Сенкевич Доменик – x lat,
  Sienkiewicz Feliks - - Шенкевич Феликс – x lat,
  Sienkiewicz Józef - Сенкевич Иосиф – 21 lat,
  Sienkiewicz Kazimierz - Сенькевич Казимир – 24 lata,
  Sienkiewicz Romuald - Сенкевич Ромуальд – 38 lat,
  Sienmiński Wojciech - Сенминский Войцех – 28 lat,
  Sieńkowski Marcin - Сеньковский Мартин – 22 lata,
  Sieradzit Kazimierz - Серадзит Казимир – 23 lata,
  Sierpicka Leontyna - Серпицкая Леонтина Герасимова – 59 lat,
  Sierżkowski Władysław - Сержковский Владислав Осипов – x lat,
  Siewierski Julian - Северский Юлиан – 34 lata,
  Sigirski Bolesław - Сигирский Болеслав – 27 lat,
  Sikorski Piotr - Сикорский Петр – x lat,
  Silityński Stanisław - Силитинский Станислав Иванов – x lat,
  Silwanowa Anastazja - Сильванова Анастасия Амброзиева – x lat,
  Silżycki Jerzy - Сильжицкий Юрий – 56 lat,
  Simaroko Jan - Симароко Иван – 38 lat,
  Simaszko Eufemiusz - Симашко Ефим – 42 lata,
  Simaszko Józef - Симашко Осип – 40 lat,
  Sindziński Hipolit - Синдзинский Ипполит – x lat,
  Sinicki Marcin - Синицкий Мартин Григорьев – x lat,
  Sinkiewicz Bernard - Синкевич Бернард – 31 lat,
  Sinkiewicz Józef - Синкевич Иосиф – 36 lat,
  Sinkowicz Adam - Синкович Адам Михайлов – x lat,
  Siparis Edward - Сипарис Эдуард – x lat,
  Sipowicz Felicjan - Сипович Фелициан – 43 lata,
  Sipowicz Franciszek - Сипович Франц Михайлов – 20 lat,
  Sipowicz Konstanty - Сипович Константин – 47 lat,
  Siroko Jan - Сироко Иван – x lat,
  Siruszniak Roman - Сирушняк Роман – 26 lat,
  Sitiega Nikołaj - Ситега Николай – 23 lata,
  Sitkowski Władysław - Ситковский Владислав – 19 lat,
  Sitkowski Władysław - Ситковский Владислав – 21 lat,
  Sitnicki Adam - Ситницкий Адам Петров – x lat,
  Sitor Jan - Ситор Ян – 32 lata,
  Siwicki Stanisław - Сивицкий Станислав – x lat,
  Skabniewski Franciszek - Скабневский Францишек Павлов – 30 lat,
  Skaczkowski Adam - Скачковский Адам – 53 lata,
  Skakowski Ignacy (Skakowiecki) - Скаковский Игнатий Богуславов (Скоковекий) – 29 lat,
  Skakowski Jan - Скаковский Ян – x lat,
  Skamierski Władysław - Скамерский Владислав Петров – x lat,
  Skarski Teofil - Скарский Теофил – x lat,
  Skażyński Józef - Скажинский Иосиф Францев – x lat,
  Skibniewski Kazimierz - Скибневский Казимир – 35 lat,
  Skiermunt Antoni - Скермунт Антон – 42 lata,
  Skinder Hieronim - Скиндер Иероним Михайлов – 34 lata,
  Skinder Ignacy - Скиндер Игнатий – 60 lat,
  Skinder Konstanty - Скиндер Константин Адамов – 18 lat,
  Skinkis Kazimierz - Скинкис Казимир – 24 lata,
  Skirmund Kugirian - Скирмунд Кугiриян – 68 lat,
  Skobiejko Adolf - Скобейко Адольф – 37 lat,
  Skobromski Józef - Скобромский Осип Яковлев – 23 lata,
  Skodiński Kaston - Скодинский Кастон – 69 lat,
  Skolerski Stanisław - Сколерский Станислав – 20 lat,
  Skoliasiński Stanisław - Сколясинский Станислав – 42 lata,
  Skolimowski Wiktorian - Сколимовский Викторин Антонов – x lat,
  Skorski Wincenty - Скорский Викентий – 39 lat,
  Skorulski Piotr - Скорульский Петр – 40 lat,
  Skorybski Ignacy - Скрибский Игнатий – 30 lat,
  Skorżewski Rafael - Скоржевский Рафаил Викентьев – 19 lat,
  Skorżyński Jan - Скоржинский Иван – 27 lat,
  Skoszski Ludwig - Franciszek Rochow - Скошский Людвиг-Франц Рохов – x lat,
  Skowroński Józef - Сковронский Иосиф – x lat,
  Skrodski Leopold - Скродский Леопольд Сигизмундов – 28 lat,
  Skrotski Piotr - Скротский Петр – 52 lata,
  Skuldicki Antoni - Скульдицкий Антон – 43 lata,
  Skulski Jan - Скульский Иван Андреев – x lat,
  Skurat Karol - Скурат Карл – 24 lata,
  Skuratowicz Bogusław - Скуратович Богуслав – 30 lat,
  Skuratowicz Jakub - Скуратович Якуб Иосифов – 50 lat,
  Skurzewski (Skórzewski) Rafał - Скужевский Рафаил – x lat,
  Skważa Jan - Скважа Иван – 22 lata,
  Skwierczyński Roch - Скверчинский Рох – x lat,
  Skwiro Maciej - Сквиро Матвей – 57 lat,
  Sliedko Piotr - Следко Петр – x lat,
  Słaboszewicz Telesfor - Слабошевич Телесфор – 62 lata,
  Słakowicz Hipolit - Слакович Ипполит Антонов – 35 lat,
  Sławaczyński Ludwig - Славачинский Людвиг – x lat,
  Sławiński Bolesław - Славинский Болеслав Иосифов (Юзефов) – 22 lata,
  Sławiński Michał - Славинский Михаил – x lat,
  Sławiński Stanisław - Славинский Станислав – 45 lat,
  Słodziński Hipolit - Слодзинский Ипполит Мартынов – x lat,
  Słoma Tomasz - Слома Фона Яковлев – 24/27 lat,
  Słomczyński Adam - Сломчинский Адам Францев – x lat,
  Słomczyński Ignacy - Сломчинский Игнатий Касперов – 32 lata,
  Słonczyński Wojciech - Слончинский Войцех – 42 lata,
  Słoniak Wojciech - Слонияк Войцех – 31 lat,
  Słowikowski Leonard - Словиковский Леонард – 22 lata,
  Słowikowski Maciej - Словиковский Матвей – 70 lat,
  Słowiński Aleksander - Словинский Александр – x lat,
  Słowiński Michał - Сломинский Михайло – 33 lata,
  Słuchacki Stanisław - Слухацкий Станислав – 29 lat,
  Słuszkalis Andrzej - Слушкалис Андрей – 24 lata,
  Smakowski Ludwig - Смаковский Людвиг – x lat,
  Smiedlicki Wincenty - Смеблицкий Викентий – 36 la,
  Smilgin Cyprian - Смильгин Куприян – 21 lat,
  Smirko Nikołaj - Смирко Николай – x lat,
  Smoleński Franciszek - Смоленский Франц – x lat,
  Smorczewski Feliks - Сморчевский Феликс – 42 lat,
  Smorczewski Józef - Сморчевский Иосиф – 26 lat,
  Smorczewski Józef - Сморчевский Иосиф – x lat,
  Smorczewski Walenty - Сморчевский Валентий – x lat,
  Smulski Stanisław - Смульский Станислав – 26 lat,
  Smultrowicz Jan - Смультрович Ян – 28 lat,
  Smyczkowa Agata - Смычкова Агата – x lat,
  Smyłowicz Wincenty - Смылович Викентий – 33 lata,
  Snarski Aleksander - Снорский Александр – x lat,
  Snarski Józef - Снарский Иосиф – 19 lat,
  Snarski Wojciech - Снарский Войцех – 39 lat,
  Sobczyk Jan - Собчик Ян – x lat,
  Sobieszczański Franciszek - Собещанский Франц Юзефов – 58 lat,
  Sobolewski Marcin - Соболевский Мартин – x
  Sobolewski Antoni - Соболевский Антон – 47 lat,
  Sobolewski Cyprian - Соболевский Киприан Антонов – x lat,
  Sobolewski Feliks - Соболевский Феликс – 51 lat,
  Sobolewski Ignacy - Соболевский Игнатий – 33 lat,
  Sobolewski Konstanty - Соболевский Константин – 25 lat,
  Sobolewski Łukasz - Соболевский Лука – 22 lat,
  Sobolewski Mateusz - Соболевский Матеуш – x lat,
  Sochacki Józef - Сохацкий Осип – x lat,
  Sofonowicz Jan - Софронович Иван Софронов – x lat,
  Sojecki Teofil - Соецкий Теофил – x lat,
  Sojecki Teofil - Соецкий Феофил – x lat,
  Sokolski Franciszek - Сокульский Франц – x lat,
  Sokoł Wincenty - Сокол Викентий Игнатьев – x lat,
  Sokołowska Stanisława - Соколовская Станислава – 57 lat,
  Sokołowski Antoni - Соколовский Антон – 24 lata,
  Sokołowski Antoni - Соколовский Антон – 26 lat,
  Sokołowski Feliks - Соколовский Феликс – 20 lat,
  Sokołowski Ferdynand - Соколовский Фердинанд – 42 lata,
  Sokołowski Ferdynand - Соколовский Фердинанд – 46 lat,
  Sokołowski Ferdynand - Соколовский Фердинанд – 50 lat,
  Sokołowski I. - Соколовский И. – 46 lat,
  Sokołowski Jan - Соколовский Иван Осипов – 28 lat,
  Sokołowski Julian - Соколовский Юлиан – 41 lat,
  Sokołowski Mateusz - Соколовский Матеуш – 29 lat,
  Sokołowski Piotr - Соколовский Петр – 33 lat,
  Sokołowski Piotr - Соколовский Петр –53 lata,
  Sokołowski Walery - Соколовский Валерий Янов – 25 lat,
  Sokołowski Wincenty - Соколовский Викентий Осипов – 48 lat,
  Sokowicz Jan - Сокович Иван Тимофеев – x lat,
  Sonczyk Jan - Сончик Ян – 22 lata,
  Soroka Jan - Сорока Иван – x lat,
  Sosiński Ludwig - Сосинский Людвиг Францев – x lat,
  Sosnowski Cyprian - Сосновский Куприян – x lat,
  Sosnowski Jan - Сосновский Иван Базилев – x lat,
  Sosnowski Jan - Сосновский Ян – 25 lat,
  Sosnowski Kacper - Сосновский Каспер – 18 lat,
  Sosnowski Kazimierz - Сосновский Казимир – x lat,
  Spaszyński Jan - Спашинский Иван Игнатьев – x lat,
  Spicziluk Fabian - Спичилюк Фабиан – 28 lat,
  Spidło Jan - Спидло Ян – 26 lat,
  Spiridowicz Władysław - Спиридович Владислав Григорьев – 33 lata,
  Spiridowicz Włodzimierz - Спиридович Владимир Григорьев – 31 lat,
  Sprypczyn Franciszek - Спрыпчин Франц – 23 lata,
  Sprypczyn Józef - Спрыпчин Осип – 23 lata,
  Spulski Nikołaj - Спульский Николай – 31 lat,
  Sriedlicki Julian - Средлицкий Ульян – 47 lat,
  Srżedziński Józef - Сржедзинский Иосиф Иванов (Осип) – 44 lata,
  Stachowski Lucjan - Стаховский Люциан – 25 lat,
  Stachowski Ludwig - Стаховский Людвиг – x lat,
  Stachura Florian - Стахура Флориан – 20 lat,
  Stachurski Piotr - Стахурский Петр – x lat,
  Stackiewicz Julian - Стацкевич Улин Антонов – 36 lat,
  Stackiewicz Kazimierz - Стацкевич Казимир Иванов – 29 lat,
  Stadyncki Władysław - Стадынцкий Владислав – x lat,
  Stakien Henryk - Стакен Генрих – 26 lat,
  Stakowski Józef - Стаковский Юзеф – 31 lat,
  Stalcowicz Józef - Стальцович Иосиф Матвеев – 42 lata,
  Stalkowski Ludwig - Сталковский Людвиг – 23 lata,
  Stancewski Jan - Станцевский Иван – x lat,
  Staniecki Dominik - Станецкий Доменик – x lat,
  Staniecki Ludwig - Станецкий Людвиг – x lat,
  Staniewicz Henryk - Станевич Генрих – x lat,
  Staniewicz Magdalena - Станевич Магдалина – x lat,
  Staniewicz Piotr - Станевич Петр – 28 lat,
  Staniewicz Stanisław - Станевич Станислав – 31 lat,
  Staniewicz Teofil - Станевич Теофил – x lat,
  Stanis Józef - Станис Осип – 22 lata,
  Stanisławow L. - Станиславов Л. – x lat,
  Stanisławow Łukasz - Станиславов Лука – x lat,
  Stanisławowicz Aleksander - Станиславович Александр – x lat,
  Stanisławski Antoni - Станиславский Антон – 46 lat,
  Staniszewski Franciszek - Станишевский Франц – x lat,
  Staniszewski Hipolit - Станишевский Ипполит Федоров – 24 lata,
  Staniszewski Jakub - Станишевский Яков – 19 lat,
  Staniszewski Jan - Станишевский Иван – x lat,
  Staniszewski Józef - Станишевский Осип Игнатьев – 26 lat,
  Stankiewicz Antoni - Станкевич Антон – x lat,
  Stankiewicz Antonina - Станкевич Антонина – x lat,
  Stankiewicz Jan - Станкевич Иван – 44 lata,
  Stankiewicz Jan - Станкевич Ян – 24 lata,
  Stankiewicz Józef - Станкевич Иосиф – 53 lata,
  Stankiewicz Józef - Станкевич Иосиф – x lat,
  Stankiewicz Józef - Станкевич Осип Петров – 60 lat,
  Stankiewicz Kazimierz - Станкевич Казимир – 24 lata,
  Stankiewicz Kridoston (Chryzostom) - Станкевич Кридостон – 25 lat,
  Stankiewicz Ludwig - Станкевич Людвиг – x lat,
  Stankiewicz Stanisław - Станкевич Станислав – 25 lat,
  Stankiewicz Stanisław - Станкевич Станислав – 32 lata,
  Stankiewicz Szymon - Станкевич Семен – 29 lat,
  Stankiewicz Wincenty - Станкевич Викентий – 23 lata,
  Stankowicz Nikołaj - Станкович Николай – x lat,
  Stankus Benedykt - Станкус Бенедикт – x lat,
  Stankus Benedykt - Станкус Венедикт – 28 lat,
  Stankus Benedykt - Станкус Венедикт – x lat,
  Stanowicz Aleksander - Станович Александр Александров – 27 lat,
  Stanowicz Henryk - Станович Генрих Александров – 24 lata,
  Stanski Antoni - Станский Антон – 21 lat,
  Stapulkowski Wawrzyniec - Стапульковский Лаврентий – 56 lat,
  Starkiewicz Władysław - Старкевич Владислав Адамов – x lat,
  Staronowicz Wojciech - Старонович Войцех – x lat,
  Starżewski Wincenty - Старжевский Викентий – 19 lat,
  Starżyński Bartłomiej - Старжинский Бартоломей – 61 lat,
  Staszewski Jan - Сташевский Ян – 19 lat,
  Staszkiewicz Dionizy - Сташкевич Дионисий – 46 lat,
  Statkiewicz Franciszek - Статкевич Франц – 24 lata,
  Statkiewicz Ignacy - Статкевич Игнатий – 43 lata,
  Stawski Walenty - Ставский Валентий – x lat,
  Steczkowski Stanisław - Стечковский Станислав – x lat,
  Stefanowicz Julia - Стефанович Юлия – 33 lata,
  Stefanowicz Konstanty - Стефанович Константин Антонов – 32 lata,
  Stefanowicz Lew - Стефанович Лев – x lat,
  Stefanowicz Wojciech - Стефанович Войцех – x lat,
  Stefanowski Konstanty - Стефановский Константин – x lat,
  Stefanowski Stefan - Стефановский Степан – 23 lata,
  Stempniewski Jan - Стемпневский Ян – 26 lat,
  Stepański Józef - Степанский Юзеф – 34 lata,
  Stepko Michał - Степко Михайло – 31 lat,
  Stepulkowski Julian - Степульковский Юлиан – 40 lat,
  Sterpowicz Andrzej - Стерпович Андрей – 19 lat,
  Sterupin Antoni - Стерупин Антон – 28 lat,
  Stiebak Jan - Стебак Иван Фомин – x lat,
  Stobi Julian - Стоби Юлиан – x lat,
  Stog Marcin - Стог Мартин – 66 lat,
  Stogorżewski Seweryn - Стогоржевский Северин Юлианов – 22 lata,
  Stojanowski Szymon - Стояновский Семен Валентьев – x lat,
  Stojtywas Mateusz - Стойтывас Матеуш – x lat,
  Stokieło Józef - Стокело Иосиф – 30 lat,
  Stokowski Konstanty - Стоковский Константин – 54 lata,
  Stomicz Jan - Стомич Иван Игнатьев – 45 lat,
  Stonia Wojciech - Стоня Войцех – 33 lata,
  Stopowski Stefan - Стоповский Степан – 40 lat,
  Storejko Sylwester - Сторейко Селиверст – 27 lat,
  Stralis Maciej - Стралис Матвей – 59 lat,
  Strawiński Bonifacy - Стравинский Бонифаций Абрамов – 27 lat,
  Straż Jankiel - Страж Янкель – 47 lat,
  Strażewicz Józef - Стражевич Осип Антонов – 63 lata,
  Strelecki Józef - Стрелецкий Юзеф Викентьев – x lat,
  Striełkow Jan - Стрелков Иван – 50 lat,
  Strulczewski Jan - Струльчевский Ян – 25 lat,
  Strumiło Roch - Струмило Рох – 60 lat,
  Strutyński Kazimierz - Струтинский Казимир – x lat,
  Stryszewicz Hilary - Стришевич Гилярий – 52 lata,
  Stryżewski Kastor - Стрижевский Кастон – 34 lata,
  Strżanowski Wilhelm - Стржановский Вильгельм – 34 lata,
  Strżeziński Julian - Стржезинский Юлиан – x lat,
  Stulczyński Franciszek - Стульчинский Франц – 25 lat,
  Stulczyński Ignacy - Стучинский Игнатий – x lat,
  Stulczyński Krystian - Стульчинский Кристиан Осипов – 45 lat,
  Styrpiejko Walerian - Стырпейко Валериан Еремиев – 48 lat,
  Suchocki Antoni - Сухоцкий Антон – 26 lat,
  Suchotski Józef - Сухотский Осип Яковлев – 28 lat,
  Sudwoj Piotr - Судвой Петр – x lat,
  Sudzinowski Józef - Судзиновский Осип – 23 lata,
  Sulin Jakub - Сулин Яков – x lat,
  Sulistrowski - Сулистровский – x lat ,
  Sulkowski Ignacy - Сульковский Игнатий – x lat,
  Sulkowski Szymon - Сульковский Симон – 21 lat,
  Sułkowski Józef - Сулковский Осип Осипов – 30 lat,
  Surtuł Józef - Суртул Иосиф – x lat,
  Surwicz Władysław - Сурвич Владислав Антонов – 38 lat,
  Surwiłło Antoni - Сурвилло Антон Климентьев – 23 lata,
  Suszyński Władysław - Сушинский Владислав Михайлов – 37 lat,
  Sutkiewicz Jan - Суткевич Иван – 28 lat,
  Sutkiewicz Jan - Суткевич Иван – x lat,
  Sutkowski Nikołaj - Сутковский Николай – x lat,
  Sutkowski Tomasz - Сутковский Фома – 34 lat,
  Suwaliński Józef - Сувалинский Юзеф – x lat,
  Suwiński Piotr - Сувинский Петр – 48 lat,
  Swolkin Augustyn - Сволькин Августин – x lat,
  Swolkin Jan - Сволькин Ян Станиславов – 23 lata,
  Swolkin Nikołaj - Сволькин Николай – 29 lat,
  Sworecki Kazimierz - Сворецкий Казимир – 26 lat,
  Symson Jan (Simson) - Сымсон Иван Карлов (Симсон) – 40 lat,
  Syrto... Józef - Сырто[...] Иосиф – 44 lata,
  Syrutin Fortunat - Сырутин Фортунат – 52 lata,
  Szablewicz Anna - - Шаблевич Анна – 53 lata,
  Szablewicz Józef - - Шаблевич Иосиф – x lat,
  Szablewicz Wincenty - - Шаблевич Викентий – 49 lat,
  Szablewiczowa Franciszka - - Шаблевичева Франциска – 60 lat,
  Szablicki Jan - - Шаблицкий Иван – x lat,
  Szabuniewicz Michał - - Шабуневич Михаил Адамов – 36 lat,
  Szachno Józef - - Шахно Иосиф – 26 lat,
  Szachno Józef - - Шахно Юзеф – x lat,
  Szacki Piotr - - Шацкий Петр – 9 lat,
  Szajkowski Józef - - Шайковский Юзеф – 20 lat,
  Szajnowicz Jan - - Шайкович Иван Захаров – x lat,
  Szałtanis Jerzy - - Шалтанис Егор Осипов – x lat,
  Szamaniew Justyn - - Шамониев Юстин – x lat,
  Szamański Leopold - - Шаманский Леопольд – 31 lat,
  Szamatowicz Cezary - - Шматович Цезарий – 31 lat,
  Szamatowicz Stanisław - - Шматович Станислав – 38 lat,
  Szangasze Tomasz - - Шангаше Томаш – x lat,
  Szanoński Julian - - Шанонский Юлиан – 24 lata,
  Szanpor Ludwig - - Шанпор Людвиг – 27 lat,
  Szapiński Tomasz - - Шапинский Томаш – x lat,
  Szarkowski Józef - - Шарковский Иосиф – x lat,
  Szarkowski P. - - Шарковский П. – 38 lat,
  Szawielis Józef - - Шавелис Иосиф – 20 lat,
  Szawiński Józef - - Шавинский Осип – 32 lata,
  Szawlenko Wincenty - - Шавленко Викентий – 22 lata,
  Szban Kazimierz - - Шабан Казимир – x lat,
  Szczecińska Natalia - - Щецинская Наталия – x lat,
  Szczekotowski Jan - - Щекотовский Ян – 37 lat,
  Szczekotski Jan - - Щекотский Ян – 37 lat,
  Szczepankiewicz Antoni - - Щепанкевич Антон – 26 lat,
  Szczepanowski Stanisław - - Щепановский Станислав Матвеев – 27 lat,
  Szczepański Andrzej - - Щепанский Андрей – 37 lat,
  Szczepiński Trofim - - Щепинский Трофим – x lat,
  Szczerbauk Antoni - - Щербаук Антом – 22 lata,
  Szczerbaunt Antoni - - Щербаунт Антон – 18 lat,
  Szczetkowska Matylda - - Щетковская Матильда – x lat,
  Szczuka Jan - - Щука Иван – 30 lat,
  Szeja Rudolf - - Шея Рудольф Антонов – x lat,
  Szejman Ludwig - - Шейман Людвиг – x lat,
  Szelkin Władysław - - Шелькин Владислав Петров – 17 lat,
  Szemański Antoni - - Шеманский Антон – 30 lat,
  Szemański Ignacy - - Шеманский Игнатий – 29 lat,
  Szemiejtis Jan - - Шемайтис Иван – 22 lat,
  Szemrowski Nikodem - - Шемровский Никодим – 18 lat,
  Szeniawski Bazyli - - Шенятовский Василий – 23 lata,
  Szeniawski Jacenty - - Шенявский Анцентий Томашев – 18 lat,
  Szeniawski Walerian - - Шенявский Валериан – 29 lat,
  Szepielis Tomasz - - Шепелис Фома – x lat,
  Szepietowski Józef - - Шепетовский Иосиф Францев – 43 lata,
  Szermienowicz Wiktor - - Шерменович Виктор – 39 lat,
  Szermientowicz Kazimierz - - Шерментовский Казимир – x lat,
  Szernowicz Wiktor - - Шернович Виктор – 38 lat,
  Szestowski Ludwig - - Шестовский Людвиг – 34 lata,
  Szewczyk Stanisław - - Шевчик Станислав – x lat,
  Sziagd Jerzy - - Шиягд Юрий Николаев – 27 lat,
  Szimbek Didak - - Шимбек Дидак Карлов – 44 lata,
  Szinkler Wilhelm - - Шинклер Вильгельм – 41 lat,
  Szkiłondze Wojciech - - Шкилондзе Войцех – x lat,
  Szklar Jan - - Шкляр Иван Станиславов – x lat,
  Szkuławski Józef - - Шкулавский Осип Викентьев – x lat,
  Szlagier Jerzy - - Шлягер Юрий – x lat,
  Szleger Ludwig - - Шлегер Людвиг – 47 lat,
  Szmidt Marcin - - Шмидт Мартин Андреев – 45 lat,
  Szmidt Rudolf - - Шмидт Рудольф – x lat,
  Szmigiel Józef - - Шмигель Иосиф – x lat,
  Szmigielski Maciej - - Шмигельский Мацей – x lat,
  Szmur Ignacy - - Шмур Игнатий – 54 lata,
  Szmurło Nikołaj - - Шмурло Николай Казимиров – 62 lata,
  Szniukiewicz Tomasz - - Шнюкевич Томаш – 20 lat,
  Szołomicki - - Шоломицкий – x lat,
  Szostakowicz Bolesław - - Шостакович Болеслав Петров – 25 lat,
  Szpaczkowski Józef - - Шпачковский Иосиф – 44 lata,
  Szpakowska Antonina - - Шпаковская Антонина – 77 lat,
  Szpakowska Petronela - - Шпаковская Петронеля – 32 lata,
  Szpakowski Antoni - - Шпаковский Антон – 21 lat,
  Szpakowski Antoni - - Шпаковский Антон – 37 lat,
  Szpakowski Józef - - Шпаковский Иосиф – 28 lat,
  Szpakowski Julian - - Шпаковский Юлиан – 42 lata,
  Szpiganowicz Antoni - - Шпиганович Антон Петров – 34 lata,
  Szpilewski Józef - - Шпилевский Иосиф – x lat,
  Szreders Jan - - Шредерс Иван – 22 lata,
  Sztajman Antoni - - Штейман Антон – x lat,
  Szternel Karol - - Штернель Карл Вильгельмов – x lat,
  Szternel Walenty - - Штернель Валентий Матвеев – x lat,
  Sztorbek Rudolf - - Шторбек Рудорльф – x lat,
  Szubert Ignacy - - Шуберт Игнатий – 37 lat,
  Szukiet Hieronim - - Шукет Героним Иванов – 52 lata,
  Szulc Jan - - Шульц Ян – 37 lat,
  Szulc Jan - - Шульц Ян – x lat,
  Szulc Wincenty - - Шульц Викентий Францев – 36 lat,
  Szulc Władysław - - Шульц Владислав Францев – x lat,
  Szulczewski Konstanty - - Шульчевский Константин – x lat,
  Szulejko Andrzej - - Шулейко Андрей – x lat,
  Szuliakowski Antoni - - Шуляковский Антон – 9 lat,
  Szuman Mateusz - - Шуман Матеуш – 51 lat,
  Szumiłowski Antoni - - Шумиловский Антон – 24 lata,
  Szukiewicz Antoni - - Шукевич Антон Варфоломеев – 19 lat,
  Szuniewicz Feliks - - Шуневич Феликс – 20 lat,
  Szuniewicz Florenty - - Шуневич Флорентин – 27 lat,
  Szuniewicz Franciszek - - Шуневич Франц – 19 lat,
  Szurabin Wojciech (Szurabiek) - - Шурабин Войцех Осипов (Шурабек) – x lat,
  Szustamowicz Michal - - Шустамович Михаил Николаев – x lat,
  Szusza Jan - - Шуша Ян – 37 lat,
  Szwajkowski Józef - - Швейковский Юзеф – 21 lat,
  Szwalski Józef - - Швальский Иосиф Демидов – x lat,
  Szwancar Kazimierz - - Шванцар Казимир – 28 lat,
  Szwarc Andrzej - - Шварц Андрей – 22 lata,
  Szwiejnowski Jan - - Швейновский Иван – x lat,
  Szwojnicki Roman - - Швойницкий Роман Михайлов – 20 lat,
  Szybiakowski Antoni - - Шубяковский Антон – x lat,
  Szydłowski Jan - - Шидловский Иван – x lat,
  Szydłowski Józef - - Шидловский Юзеф – 49 lat,
  Szydłowski Wojciech - - Шидловский Войцех – 41 lat,
  Szylerski Tomasz - - Шилерский Томаш Станиславов – 22 lata,
  Szylin Feliks - - Шилин Феликс – x lat,
  Szylling Stanisław (fon Szyling) - Шиллинг Станислав (фон Шиллинг) – 48 lat,
  Szymanowski Wincenty - - Шимановский Вицентий Павлов – x lat,
  Szymańska Jugana (Sziłońska) - - Шиманская Югана (Шилонская) – 30 lat,
  Szymański Aleksy - - Шиманский Алексей – x lat,
  Szymański Alojzy - - Шиманский Алоизий Алоизиев – 26 lat,
  Szymański Antoni - - Шиманский Антон – 37 lat,
  Szymański Franciszek - - Шиманский Франц Матвеев – 30 lat,
  Szymański Ignacy - - Шиманский Игнатий Антонов – x lat,
  Szymański Ignacy (Szyłoński) - - Шиманский Игнатий (Шилонский) – 60 lat,
  Szymański Józef - - Шиманский Иосиф Севастьянов – x lat,
  Szymański Sylwester - - Шиманский Селиверст – 24 lata,
  Szymański Wincenty - - Шиманский Викентий Генрихов – x lat,
  Szymański Wincenty - - Шиманский Викентий Иванов – x lat,
  Szymas Michał - - Шимас Михаил – 34 lata,
  Szymbarski Jan - - Шимбарский Иван – 41 lat,
  Szymborski Tomasz - - Шимборский Фома – x lat,
  Szymkiewicz Ignacy - - Шимкевич Игнатий – x lat,
  Szymkowski Aleksander - - Шимковский Александр – x lat,
  Szymonowicz - - Шимонович – x lat,
  Szymoszski Wojciech - - Шимошский Войцех – x lat,
  Szymowski Wojciech - - Шимовский Войцех – x lat,
  Szymsanski Franciszek - - Шимсанский Франц – 26 lat,
  Szynkowski - - Шинковский – 27 lat,
  Szynkus Pałka - - Шинкус Палка – 52 lata,
  Szypowski Antoni - - Шиповский Антон – 43 lata,
  Szyroki Szymon - - Широкий Семен – 31 lat,
  Szyrokos Wojciech - - Широкос Войцех – 45 lat,
  Szyszkowski Feliks - - Шишковский Феликс – x lat,
  Szyszkowski Konstanty - - Шишковский Константин Андреев – 32 lata,
  Szytawski Józef - - Шитавский Иосиф Мечиславов – 33 lata,

  Śliwczyński Hipolit - Сливчинский Ипполит – 33 lata,
  Świcin Edward - Свицин Эдуард – 26 lat,
  Świderski - Свидерский Генрих – 36 lat,
  Świderski - Свидерский Казимир – x lat,
  Świderski - Свидерский Ян – 49 lat,
  Świderski Antoni - Свидерский Антон x lat,
  Świdziński I. - Свидзинский И. – x lat,
  Świdziński Wincenty - Свидзинский Викентий Викентьев – 22 lata,
  Świedziński Józef - Сведзинский Осип Блажиев – x lat,
  Świedziński Piotr - Сведзинский Петр – x lat,
  Świeński Michał - Свенский Михаил Антонов – 66 lat,
  Świercki Paweł - Сверцкий Павел – 24 lata,
  Świerżewski Tomasz - Свержевский Фома Осипов (Сука) – x lat,
  Świetlicki Ipko - Светлицкий Ипко – x lat,
  Świeżyński Oskar - Свежинский Оскар – x lat,
  Świętkowski Stanisław - Свентковский Станислав – x lat,
  Świętski Piotr - Свентский Петр – 40 lat,
  Świrski Adam - Свирский Адам Иннокентьев – 40 lat,
  Świrski Piotr - Свирский Петр-Альбин Иванов – 43 lata,

  Tabolska Elżbieta - Табольская Елизавета Михайлова – 36 lat,
  Tadkowski Aleksander - Тадковский Александр – x lat,
  Tadzusiak (Tadeusiak) Wincenty - Тадзусяк Викентий Станиславов – x lat,
  Tajgiński Aleksander - Тайгинский Александр – 24 lata,
  Tajszyrski Ludwig - Тайширский Людвиг – 38 lat,
  Talewicz Józef - Талевич Юзеф – 31 lat,
  Talko Feliks - Талько Феликс Васильев – 38 lat,
  Talwiński Paweł - Талвинский Павел – 26 lat,
  Tałoczko Aleksander - Талочко Александр – 34 lata,
  Tamsicki Marcin - Тамсицик Мартин – 22 lata,
  Tarankiewicz Stanisław - Таранкевич Станислав – x lat,
  Tarasiewicz Ignacy - Тарасевич Игнатий – 60 lat,
  Tarasiewicz Kajetan - Тарасевич Каетан – x lat,
  Tarasiewicz Wincenty - Тарасевич Викентий – 52 lata,
  Targoński Aleksander - Таргонский Александр – 27 lat,
  Tariniak (Taryniak) Antoni - Тариняк Антон – 25 lat,
  Tarnogórski Antoni  - Rogowo - inf. Barbara Fabjanska 19.02.2011
  Taszkowicz Józef
  - Ташкович Юрий Францев – 42 lata,
  Tatar Józef - Татер Осип – x lat,
  Tatur Antoni - Татур Антон – x lat,
  Tatur Dominik - Татур Доменик Казимиров (Дионисий) – 25 lat,
  Tatur Wincenty - Татур Викентий Иванов – 18 lat,
  Tatur Wincenty - Татур Викентий – 23 lata,
  Tawgin Stanisław - Тавгин Станислав Казимиров – 40 lat,
  Tawryd Józef - Таврид Иосиф – x lat,
  Tejzler Józef - Тейзлер Юзеф –27 lat,
  Telega Jakub - Телега Якуб – 32 lata,
  Tenciegolski Antoni - Тенцегольский Антон – x lat,
  Tepper Józef - Теппер Иосиф Иванов – x lat,
  Terajewicz Cezary - Тераевич Цезарий Осипов – 29 lat,
  Terkowski Józef - Терковский Осип – 18 lat,
  Terlikowski Michał - Терликовский Михайло – 31 lat,
  Terpiłowski Józef - Терпиловский Осип – x lat,
  Teszotis Nikołaj - Тешотис Николай – x lat,
  Tewar Sebastian - Тевар Севастиан Севостьянов – x lat,
  Tkaczyk Trofim - Ткачук Трофим Артемьев – x lat,
  Tobiański Justyn - Товянский Устин – 36 lat,
  Toborski Jan - Тоборский Иван Матвеев – x lat,
  Toczyński Edward - Точинский Эдуард Осипов – 20 lat,
  Toczyński Feliks - Точинский Феликс – 53 lata,
  Tokarski Franciszek - Токарский Франц – x lat,
  Toletkas Antoni - Толеткас Антон – 34 lata,
  Tolkiewicz Piotr - Толькевич Петр – 29 lat,
  Tolkin Dominik - Толкин Доменик Яковлев – x lat,
  Tolwiński Piotr - Тольвинский Петр – 25 lat,
  Tolwiński Roch - Тольвинский Рох – 23 lata,
  Tołoczko Aleksander - Толочко Александр – 26 lat,
  Tołwiński Krzysztof - Толвинский Христофор – x lat,
  Tomaszewicz Edward - Томашевич Эдуард – 40 lat,
  Tomaszewicz Nikołaj - Томашевич Николай – 34 lata,
  Tomaszewicz Onufry - Томашевич Онуфрий Юрьев – 49 lat,
  Tomaszewski Adam - Томашевский Адам – 33 lata,
  Tomaszewski Bartłomiej - Томашевский Бартоломей – 24 lata,
  Tomaszewski Jan - Томашевский Ян Леонтьев – 31 lat,
  Tomaszewski Marcin - Томашевский Мартин – 25 lat,
  Tomkiewicz Aleksander - Томкевич Александр Апполониев – 19 lat,
  Tomkiewicz Feliks - Томкевич Феликс – 65 lat,
  Tomkiewicz Julian - Томкевич Юлиан – 41 lat,
  Tomkowicz Stanisław (Ignacy) - Томкович Станислав (Игнатий) – 25 lat,
  Tomkowski Feliks - Томковский Феликс – x lat,
  Tonczko Konstanty - Тончко Константин – 26 lat,
  Topczewski Łukasz - Топчевский Лука Денисов – x lat,
  Topolski Karol - Топольский Карл – x lat,
  Torgoński Urban - Tоргоньский Урбан – 58 lat,
  Toriankiewicz Konstanty - Торянкевич Константин – 54 lata,
  Tornowski Rudolf - Торновский Рудольф – x lat,
  Towgin Dominik - Товгин Доменик – 31 lat,
  Towiański Kazimierz - Товянский Казимир Сигизмундов (Иванов) – 24 lata,
  Towtkiewicz Roch - Товткевич Рох – x lat,
  Traszizyński Tyberiusz - Тряшизинский Тибурций – 57 lat,
  Trebuchowski Franciszek - Требуховский Франц – 31 lat,
  Tretiak Jakub - Третьяк Яков – 24 lata,
  Trojenowski Walenty - Троеновский Валентий Людвигов – x lat,
  Trol Wilhelm - Троль Вильгельм – x lat,
  Tromnowski Kazimierz - Тромновский Казимир – 30 lat,
  Tropowski Jan - Троповский Ян – 25 lat,
  Troszisko Walenty - Трошиско Валентий – 26 lat,
  Truchmiński Jan - Трухминский Ян – 21 lat,
  Trumińska Agata - Труминская Агата – 54 lata,
  Truskowski Antoni - Трусковский Антон – x lat,
  Truszewski Sylwester - Трушевский Селиверст – 34 lata,
  Truszkowski Dionizy - Трушковский Денис Иванов – 25 lat,
  Truszkowski Dionizy - Трушковский Дионисий – 30 lat,
  Truszyński Józef - Трушинский Осип – 40 lat,
  Truszyński Ksawery - Трушинский Ксаверий – x lat,
  Truszyński Piotr - Трушинский Петр – 45 lat,
  Trużtek (Trurztek) Piotr - Тружтек Петр Васильев – 63 lata,
  Trżecinski (Trzeciński) Władysław - Тржецинский Владислав – 33 lata,
  Trżeczkowski (Trzeczkowski) Maciej - Тржецковский Матвей – 27 lat,
  Trżeczkowski (Trzeczkowski) Stanisław - Тржецковский Станислав – 36 lat,
  Trżeskowski (Trzaskowski) Kastor - Тржесковский Кастон – 30 lat,
  Tubalewicz Józef - Тубалевич Иосиф – x lat,
  Tuborowski Kondrat - Туборовский Кондратий – 30 lat,
  Tucewicz Jan - Туцевич Иван – x lat,
  Tuczyński Adolf - Тучинский Адольф – 26 lat,
  Tukałło Konstanty - Тукалло Константин Игнатьев – 40 lat,
  Tulbowski Maksymilian - Тулибовский Максимилиан – 36 lat,
  Tulkowski Julian - Тульковский Юлиан – 27 lat,
  Tuncewicz Jan - Тунцевич Иван – x lat,
  Turczanowicz Józef - Турчанович Юзеф Касперов – 36 lat,
  Turczybas Paweł - Турчибас Павел – x lat,
  Turkowski Józef - Турковский Иосиф – x lat,
  Turs Mowsza (Mowosław) - Турс Мовша – 58 lat,
  Turski Aleksander - Турский Александр – 24 lata,
  Turza Maciej - Турза Матвей Викентьев – x lat,
  Tuskawicz Onufry - Тускевич Онуфрий – 46 lat,
  Tuszczyński Franciszek - Тщинский Франц – x lat,
  Tuszyłowicz Hipolit - Тушилович Ипполит – x lat,
  Tutakiewicz Tomasz - Тутакевич Томаш – 19 lat,
  Tutus Andrzej - Тугус Андрей – 24 lata,
  Tuzkiewicz Onufry - Тузкевич Онуфрий – x lat,
  Twarkowski Aleksander - Тварковский Александр – 30/42 lata,
  Twarowski Józef - Тваровский Осип – 35 lat,
  Twierdowski (Twardowski) Edward - Твердовский Эдуард – x lat,
  Twierdowski (Twardowski) Franciszek - Твердовский Франц – 23 lata,
  Tworicznowicz Józef - Творичнович Иосиф Викторов – 48 lat,
  Tyborski Nikołaj - Тиборский Николай Карлов – 26 lat,
  Tyc Ludwig - Тиц Людвиг – 29 lat,
  Tychniewicz Kazimierz - Тихневич Казимир – 25 lat,
  Tykocki Nikołaj - Тыкоцкий Николай – 47 lat,
  Tyletew Nikołaj - Тилетев Николай Тадеушев – x lat,
  Tynkiewicz Ignacy - Тынкевич Игнатий – 31 lat,
  Tyranowski Ignacy - Тырановский Игнатий – x lat,
  Tyranowski Ignacy - Тырановский Игнатий – x lat,
  Tyszecki Tomasz - Тышецкий Томаш – x lat,
  Tyszkiewicz Antoni - Тышкевич Антоний Петров – x lat,
  Tyszkiewicz Konstanty - Тышкевич Константин – x lat,
  Tyszkiewicz Ludwig - Тышкевич Людвиг – x lat,
  Tyszyński Jakub - Тышинский Яков – x lat,

  Uibłor Robert - Уиблор Роберт Карлов – 24 lata,
  Ulasiński Romuald (Ułusiński) - Улясинский Ромуальд (Улусинский) – 24 lata,
  Ulianowski Wiktor - Ульяновский Виктор – 20 lat,
  Ulińska Konstancja - Улинская Констанция – x lat,
  Umiński Antoni - Уминский Антон Викентьев – 23 lata,
  Umiński Marian - Уминский Мариан – 27 lat,
  Umiński Marian - Уминский Мариан – 48 lat,
  Umiński Wincenty - Уминский Викентий – 55 lat,
  Umiński Wincenty - Уминский Викентий – 60 lat,
  Uodrowicz Wincenty - Уодрович Викентий Казимиров – 30 lat,
  Urabski Tomasz - Урабский Томаш Иосифов – 47 lat,
  Uraniwiecki Stanisław - Уранивецкий Станислав – x lat,
  Urbanowicz Andrzej - Урбанович Андрей – 30 lat,
  Urbanowicz Edward - Урбанович Эдуард Ипполитов – x lat,
  Urbanowicz Izydor - Урбанович Исидор – x lat,
  Urbanowicz Kazimierz - Урбанович Казимир – 22 lata,
  Urbanowicz Ludwig - Урбанович Людвиг – 64 lata,
  Urbanowicz Nikodem - Урбанович Никодим – 39 lat,
  Urbański Antoni - Урбанский Антон – x lat,
  Urbasiewicz Antoni - Урбасевич Антон – 29 lat,
  Urbasiewicz Apolinary - Урбасевич Апполон – x lat,
  Urbich Wincenty (Urbanowicz) - Урбих Викентий (Урбанович) – 33 lata,
  Uriat (lub Urjat) Józef - Урят Иосиф Станиславов – 27 lat,
  Urniaż Franciszek - Урняж Франц – 22 lata,
  Ustino Antoni - Устино Антон – 52 lata,
  Uszarek Leonard - Ушарек Леонард – 26 lat.
  Utniewicz Nikodem - Уткевич Никодим – 33 lata,
  Uwojn Franciszek - Увойн Франц Александров – 24 lata,
  Uzdem Adam - Уздем Адам – 13 lat,
  Uzdem Antoni - Уздем Антон – 29 lat,
  Uzdem Franciszek - Уздем Францишек – 27 lat,
  Uzierski Andrzej - Узерский Андрей Павлов – x lat,


   

   

   

   

     16 wrzesień 2007 r. - 19 luty 2011 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005