<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r.
  zesłanych na Zachodnią Syberię
   

  wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie
  http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

  (opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)


  Nazwiska W - Ż


  "Na Syberię"  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy  Nazwisko i imię - Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej


  Wachowski Józef - Ваховский Юзеф – 24 lata,
  Wacławowicz Walerian - Вацлавович Валериан Францев – 20 lat,
  Wajnot Dominik - Вайнот Доменик Адамов – x lat,
  Wajnowski Tomasz - Вайновский Томаш – 42 lata,
  Wajter Henryk - Вайтер Генрих – x lat,
  Walentynowicz Jan - Валентинович Ян Томашев – 35 lat,
  Walentynowicz Maciej - Валентинович Матвей – x lat,
  Walewicz Ignacy - Валевич Игнатий – 23 lata,
  Waliński Józef - Валинский Осип – x lat,
  Walkiewicz Benedykt - Валкевич Венедикт – 24 lata,
  Walkowski Cyprian - Вальковский Киприан – x lat,
  Wałowicz Jan - Валович Иван – x lat,
  Wałuntis (Waluntis) Dominik - Валунтис Доменик – x lat,
  Wałutis (Walutis) Apoloniusz - Валутис Апполоний – 64 lata,
  Wałutis (Walutis) Nikodem - Валутис Никодим – 34 lata,
  Wamszok Jan - Вамшок Ян – 29 lat,
  Wanagas Andrzej - Ванагас Андрей – 24 lata,
  Wandałowski Nikołaj - Вандаловский Николай – x lat,
  Wanga Jerzy - Ванга Юрий – 32 lata,
  Warachowski Józef - Вараховский Юзеф – 25 lat,
  Waraksa Jan - Варакса Иван – x lat,
  Waraksa Wiktor - Варакса Виктор Иванов – x lat,
  Warchal Wojciech - Вархаль Войцех Петров – x lat,
  Warganok Władysław (Warganczyk) - Варганок Владислав Иванов(Варганчик) – 36 lat,
  Wasilewska Karolina - Васильевская Каролина – x lat,
  Wasilewski Michał - Dionizy - Василевский Михаил-Дионисий Антонов – 19 lat,
  Wasilewski Napoleon - Василевский Наполеон Иоанов – x lat,
  Wasilewski Szczepan - Василевский Степан – 22 lata,
  Wasilewski Władysław - Василевский Владислав – x lat,
  Waszawski Aleksander - Вашавский Александр Михайлов – 50 lat,
  Waszczyk Jan - Ващик Ян – 19 lat,
  Wasżanis (Wasrzanis) Józef (Marcin) - Васжанис Иосиф (Мартин) – 26 lat,
  Wat Kazimierz - Ват Казиммр – x lat,
  Wawriżeniuk (Wawrzyniuk) Józef - Вавриженюк Юзеф – x lat,
  Webis Tomasz - Вебис Томаш – 84 lata,
  Wejner Aleksander (Weinert) - Вейнер Александр Августинов (Вейнерт) – x lat,
  Wencel Paweł - Венцель Павел – 26 lat,
  Wencias Michał - Венциас Михаил – 27 lat,
  Wenderkowski Maksymilian - Вендерковский Максимилиан – 28 lat,
  Wengilewski Feliks - Венгилевский Феликс – x lat,
  Weniserski Nepomucen - Венисерский Непомоцей – 36 lat,
  Wenżychowski (Wenrzychowski) Antoni - Венжиховский Антоний – x lat,
  Werdyński Jan - Вердынский Ян – 38 lat,
  Werner Emil - Вернер Эмиль – x lat,
  Werner Kazimierz - Вернер Казимир Францев – x lat,
  Westendorf Karol - Вестендорф Карл – 44 lata,
  Weto Adam - Вето Адам – x lat,
  Wezberger Ludwig - Везбергер Людвиг Иосифов – x lat,
  Wichert Aleksander - Вихерт Александр – 18 lat,
  Wiczerkiewicz Wincenty - Вичеркевич Вицентий – 22 lata,
  Wiczyński Antoni - Вичинский Антон Иванов – x lat,
  Widpacz (Widłacz) Wojciech - Видпач Войцех – 48 lat,
  Wieczerka Jan - Вечерка Ян – 27 lat,
  Wielc Sebastian - Вельц Севастиан Карлов – 53 lata,
  Wielczyński Klemens - Вельчинский Клементий Матвеев – 27 lat,
  Wielczyński Paweł - Вельчинский Павел – 19 lat,
  Wieleklinieki (Wielekliniecki) Stanisław - Велеклинекий Станислав – 31 lat,
  Wielentowicz - Велентович – 29 lat,
  Wielibowski Feliks - Велибовский Феликс – 53 lata,
  Wieliczko Ignacy - Величко Игнатий Казимиров – 41 lat,
  Wielikanis Adam - Великанис Адам – 29 lat,
  Wielsiudski Józef - Вельсиудский Иосиф – 20 lat,
  Wiełuczis Jan - Велучис Иван – 42 lata,
  Wienckowski (Więckowski) Aleksander - Венцковский Александр – 24 lata,
  Wiencłowicz Piotr - Венцлович Петр – x lat,
  Wienski Rafael - Венский Рафаил – 31 lat,
  Wierkowska Agata - Верковская Агата – x lat,
  Wierkowska Helena - Верковская Елена Осипова – x lat,
  Wierkowski Franciszek - Верковский Франц – x lat,
  Wierkowski Józef - Верковский Осип – x lat,
  Wierkowski Stanisław - Верковский Станислав Осипов – x lat,
  Wiernik Feliks - Верник Феликс – 40 lat,
  Wiernik Gustaw - Верник Густав – 28 lat,
  Wiernikowski Ignacy - Верниковский Игнатий – 44 lata,
  Wiernikowski Ignacy - Верниковский Игнатий Степанов – x lat,
  Wiersocki Augustyn - Версоцкий Августин – 31 lat,
  Wierżbicki (Wierzbicki) Władysław - Вержбицкий Владислав – 18 lat,
  Wierżbicki Wierzbicki) Franciszek - Вержбицкий Франц – 25 lat,
  Wiesiołowski (lub Wesołowski) Józef - Веселовский Иосиф Игнатьев – 20 lat,
  Wilago Józef - Вилаго Юрий – 30 lat,
  Wilarski Stanisław - Вилярский Станислав – 23 lata,
  Wilczewski Antoni - Вилчевский Антон – 29 lat,
  Wilczyński Józef - Вильчинский Юзеф – 26 lat,
  Wilgopolski Piotr - Вильгопольский Петр – x lat,
  Wiliamowski Aleksander (Wieliamowski) - Вильямовский Александр Иосифов (Вельямовский) – 29 lat,
  Wiliukiewicz Józef - Вилюкевич Юзеф – 25 lat,
  Wilkaniec Józef - Вильканец Иосиф – 19 lat,
  Wiloński Antoni - Вилонский Антон – 26 lat,
  Wincławski (lub Więcławski) Wincenty - Винцловский Викентий – 57 lat,
  Wincz Klementyn - Винч Клементий – 50-60 lat,
  Winczewski Wiktor - Виньчевский Виктор – 30 lat,
  Wiorowski Franciszek - Виоровский Франц –23 lata,
  Wirzewski Józef - Вижевский Иосиф – 59 lat,
  Wisinowski (Wiśniowski) Władysław - Висиновский Владислав – 26 lat,
  Wiskowska Helena - Висковская Елена – x lat,
  Wiskowski Antoni - Висковский Антон – x lat,
  Wisłocki Wacław - Вислоцкий Вацлав – x lat,
  Wiszkowska Petronela - Вишковская Петронеля – 30 lat,
  Wiszkowski Andrzej - Вишковский Андрей – 45 lat,
  Wiszkowski Jan - Вишковский Иван Егоров – 49 lat,
  Wiszkowski Zygmund - Вишковский Сигизмунд – 35 lat,
  Wiszniewski Antoni - Вишневский Антон – 35 lat,
  Wiszniewski Edmund - Вишневский Зигмунд – x lat,
  Wiszniewski Jan - Вишневский Иван Иванов – x lat,
  Wiszniewski Jan - Вишневский Иван – 27 lat,
  Wiszniewski Józef - Вишневский Иосиф – 23 lata,
  Wiszniewski Józef - Вишневский Осип – 61 lat,
  Wiszniewski Karol - Вишневский Карл – 25 lat,
  Wiszniewski Kazimierz - Вишневский Казимир – x lat,
  Wiszniewski Maciej - Вишневский Матвей – 32 lata,
  Wiszniewski Nikołaj - Вишневский Николай Павлов – x lat,
  Wiszniewski Wojciech - Вишневский Войцех – 38 lat,
  Wiszor Gerazym - Вишбор Герасим – 24 lata,
  Witert Ignacy - Витерт Игнатий – 33 lata,
  Witkiewicz Ignacy - Виткевич Игнатий – x lat,
  Witkiewicz Jan - Виткевич Иван – 53 lata,
  Witkiewicz Michał - Виткевич Михаил – x lat,
  Witkiewicz Wojciech - Виткевич Войцех – x lat,
  Witkowicz Jan - Виткович Ян – x lat,
  Witkowska Domna - Витковская Домна – 49 lat,
  Witkowska Franciszka - Витковская Францишка – 46 lat,
  Witkowska Klementyna - Витковская Клементина Михайлова – 25 lat,
  Witkowska Paulina - Витковская Павлина Михайлова – 16 lat,
  Witkowska Wincenta - Витковская Вицентия – 23 lata,
  Witkowski Antoni - Витковский Антон Карлов – 41 lat,
  Witkowski Antoni - Витковский Антон – x lat,
  Witkowski Antoni - Витковский Антоний – 48 lat,
  Witkowski Bazyli - Витковский Базиль – 67 lat,
  Witkowski Grzegorz - Витковский Григорий – 36 lat,
  Witkowski Józef - Витковский Иосиф – 23 lata,
  Witkowski Józef - Витковский Осип Матвеев –x lat,
  Witkowski Karol - Витковский Карл Михайлов – 24 lata,
  Witkowski Michal - Витковский Михаил – 66 lat,
  Witkowski Rutman - Витковский Рутман – 46 lat,
  Witkowski Stanisław - Витковский Станислав Устинов – x lat,
  Witok Wojciech - Виток Войцех Михайлов – 20 lat,
  Witoszczyński Nikołaj - Витощинский Николай Николаев – x lat,
  Witter Ignacy - Виттер Игнатий – 40 lat,
  Witulis Antoni - Витулис Антон – 22 lata,
  Wiwulski Edward - Вивульский Эдуард Маврикиев – 29 lat,
  Wizgofen Joachim - Визгофен Иоахим – 27 lat,
  Wlakliński Stanisław - Вляклинский Станислав – x lat,
  Właszukowa Maria - Влащукова Марья Людвигова – x lat,
  Wnorowska Franciszka - Вноровская Францишка – 60 lat,
  Wnorowski Donat - Вноровский Донатий – 51 lat,
  Wnorowski Franciszek - Вноровский Францишек – 16 lat,
  Wodno Wincenty - Водно Викентий Андреев – x lat,
  Woinicki Józef - Воинский Иосиф – x lat,
  Wojcich Kazimierz - Войцих Казимир – x lat,
  Wojciechowski Adam - Войцеховский Адам – 42 lata,
  Wojciechowski Adolf - Войцеховский Адольф – 29 lat,
  Wojciechowski Franciszek - Войцеховский Франц – x lat,
  Wojciechowski Jan - Войцеховский Иван – 24 lata,
  Wojciechowski Jancenty - Войцеховский Анцентий – 29 lat,
  Wojcielewicz Józef - Войцелевич Иосиф Иосифов – 41 lat,
  Wojczylis Wincenty - Войчилис Викентий – x lat,
  Wojewoda Ksawery - Воевода Ксаверий – 25 lat,
  Wojna Jan - Война Иван Марианов – 60 lat,
  Wojnicki Józef - Войницкий Юзеф – 24 lata,
  Wojnicz Cyprian - Войнич Киприан – x lat,
  Wojniłowicz Aleksy - Войнилович Алексей Лукин – 17 lat,
  Wojniłowicz Stefania - Войнилович Стефания Игнатьева – x lat,
  Wojniłowkcz (lub Wojniłowicz) Łukasz - Войниловкч Лука – 64 lata,
  Wojno Henryk - Войно Генрих – 49 lat,
  Wojno Kazimierz - Войно Казимир – 70 lat,
  Wojno Leon - Войно Леон – x lat,
  Wojnołowicz Józef - Войнолович Иосиф – 56 lat,
  Wojszczyło Kazimierz - Войщило Казимир Христофоров – x lat,
  Wojszner August - Войшнер Август – 21 lat,
  Wojszner Augustyn - Войшнер Августин – 50 lat,
  Wojszwiłło Feliks - Войшвилло Феликс Карлов – 18 lat,
  Wojszwiłło Hipolit - Войшвилло Ипполит – x lat,
  Wojszwiłło Hipolit - Войшвилло Ипполит – 67 lat,
  Wojszwiłło Zenon - Войшвилло Зенон Осипов – x lat,
  Wojtalski Jan - Войтальский Иван – x lat,
  Wojtechus Franciszek - Войтехус Франц Францев – 39 lat,
  Wojtkiewicz Jan - Войткеввч Иван – x lat,
  Wojtkiewicz Jan - Войткевич Ян – x lat,
  Wojtkiewicz Józef - Войткевич Иосиф – x lat,
  Wojtkiewicz Leon - Войткевич Леон Иосифов – x lat,
  Wojtkiewicz Michał - Войткевич Михайло – x lat,
  Wojtkiewiczowa Franciszka - Войткевичева Францишка Иосифова – x lat,
  Wojtkiewiczowa Rulica (Rozalia) - Войткевичева Рулиса (Розалия) Иосифова – x lat,
  Wojtkiewiczowa Waleria - Войткевичева Валерия Иосифова – x lat,
  Wojtkowicz Wincenty - Войткович Викентий Домеников – 41 lat,
  Wojtkowski Szczepan - Войтковский Степан – x lat,
  Wojtowicz Stanisław - Войткович Станислав – x lat,
  Wojtycki Karol - Войтицкий Карл – 25 lat,
  Wojzbun Władysław - Войзбун Владислав – x lat,
  Wolantinas Józef - Волянтинас Иосиф – 31 lat,
  Wolewiejski Adolf - Волевейский Адольф – 23 lata,
  Wolf Jan - Вольф Иван Иванов (Ян) – 21 lat,
  Wolnicki Józef - Вольницкий Иосиф – x lat,
  Wolski Bolesław - Вольский Болеслав – x lat,
  Wolski Kazimierz - Вольский Казимир – x lat,
  Wolski Konstanty - Вольский Константин Осипов – x lat,
  Wolunowski Kazimierz - Волюновкий Казимир – x lat,
  Wolward Jan - Вольвард Иван Матвеев – x lat,
  Wolwierzdek Jan - Вольвеждек Иван – x lat,
  Wołk Ignacy - Волк Игнатий – 46 lat,
  Wołkus Wincenty - Волкус Викентий – x lat,
  Wołodko Adam - Володко Адам Адамов – 20 lat,
  Wołonszynas Wawrzyniec - Волоншинас Лаврентий – 29 lat,
  Wołosiewicz Wincenty - Волосевич Викентий – 25 lat,
  Wołosowski Onufry - Волсовский Онуфрий Васильев – 37 lat,
  Wołoszyniewski Jerzy - Волошиневский Георгий Варфоломеев – 38 lat,
  Wołowicz Adam - Волович Адам Адамов – x lat,
  Wołowicz Franciszek - Волович Франц – 25 lat,
  Wołowski Michał - Воловский Михайло – 60 lat,
  Wołubchowski Aleksander - Волубховский Александр – 25 lat,
  Wołyntinas Kazimierz - Волунтинас Казимир – 30 lat,
  Wonago Jerzy - Вонаго Юрий Юрьев – 31 lat,
  Wondołowski (lub Wądołowski) Fortunat - Вондоловский Фортунат Катнев – 41 lat,
  Wonsławski Aleksander - Вонславский Александр Михайлов – 50 lat,
  Wonsowicz (lub Wąsowicz) - Вонсович – x lat,
  Wonsowicz (lub Wąsowicz) Konstanty - Вонсович Константин – 38 lat,
  Wonsowicz (lub Wąsowicz)Florian - Вонсович Флориан – x lat,
  Wonsowski (lub Wąsowski) Nikołaj - Вонсовский Николай – 50 lat,
  Woppo Wincenty - Воппо Викецтий – 28 lat,
  Woroniecki Feliks - Воронецкий Феликс – 38 lat,
  Woroniewski Jakub - Вороновский Яков – 45 lat,
  Woropaj Ignacy - Воропай Игнатий – x lat,
  Worotnicki Franciszek - Воротницкий Франц Иванов – 39 lat,
  Worotyński Jan - Воротынский Иван – x lat,
  Woszczełowicz Jerzy - Вощелович Григорий – 23 lata,
  Wosznikiewicz Eleonora - Вошникевич Леонора – x lat,
  Woszwiłło Wincenty - Вошвилло Викентий – 21 lat,
  Woźniewicz Ignacy - Возневич Игнатий Иванов – x lat,
  Wrocki Wacław - Вроцкий Вацлав Осипов – x lat,
  Wrona Michał - Врона Михаил Фомин – x lat,
  Wronkowski Leon - Вронковский Леон – 25 lat,
  Wroński Jan - Вронский Иван Иванов – x lat,
  Wroński Jan - Вронский Ян – 37 lat,
  Wróblewski Konstanty - Врублевский Константин – 20 lat,
  Wróblewski Lew - Врублевский Лев – x lat,
  Wróblewski Michał - Врублевский Михаил Матвеев – x lat,
  Wróblewski Stanisław - Врублевский Станислав Андреев x lat,
  Wróblewski Tomasz (Wróbel) - Врублевский Томаш (Врубель) – x lat,
  Wruczyński Jan - Вручинский Иван – 31 lat,
  Wsietwalewicz Józef - Всетвалевич Осип Петров – 38 lat,
  Wudarczyk Franciszek - Вударчук Францишек – 23 lata,
  Wygonowski Andrzej - Выгоновский Андрей – x lat,
  Wygonowski Jan - Выгоновский Иван Петров – 18 lat,
  Wygonowski Julian - Выгоновский Юлиан Ильин – x lat,
  Wygonowski Kazimierz - Выгоновский Казимир Францев – 18 lat,
  Wygonowski Wawrzyniec - Выгоновский Лаврентий Петров – x lat,
  Wyliżyński Fadiej - Вылижинский Фадей Адамов – 22 lata,
  Wyrembowski Wojciech - Вырембовский Войцех – x lat,
  Wysocki Edward - Высоцкий Эдуард – x lat,
  Wysocki Jan - Высоцкий Иван – 54 lata,
  Wysocki Ludwik - Высоцкий Людовик – x lat,
  Wysokiński Maciej - Высокинский Мацей – 37 lat,
  Wyszemirski Ksawery - Вышемирский Ксаверий – x lat,
  Wyszemirski Marcelin - Вышемирский Марцеллин – x lat,
  Wyszewatyj Kazimierz - Вышеватый Казимир – x lat,
  Wyszyński Władysław - Вышинский Владислав – x lat.

  Zabiełło Józef - - Забелло Осип – x lat,
  Zabirski Bolesław - - Забирский Болеслав – x lat,
  Zabłocki Jakub - - Заблоцкий Яков – 27 lat,
  Zabłocki Onufry - - Заблоцкий Онуфрий – 22 lata,
  Zabłocki Stanisław - - Заблоцкий Станислав – x lat,
  Zaborowski Józef - - Заборовский Иосиф – 37 lat,
  Zaborowski Seweryn - - Заборовский Северин – x lat,
  Zaborowski Stanisław - - Заборовский Станислав – x lat,
  Zacharkiewicz Józef - - Захаркевич Иосиф – x lat,
  Zacharko Franciszek - - Захарко Франц – x lat,
  Zacharow Hilary - - Захаров Гилярий – 24 lata,
  Zacharow Roman - - Захаров Роман – x lat,
  Zadornowski Adam - - Задорновский Адам – x lat,
  Zagorski August - - Загродский Август – x lat,
  Zagorski Feliks - - Загорский Феликс – 23 lata,
  Zagorski Nikołaj - - Загорский Николай – 27 lat,
  Zagorski Wincenty - - Загорский Вицентий – x lat,
  Zagoza Jakub - - Загоза Якуб – 31 lat,
  Zagór Józef - - Загур Осип Мартынов – x lat,
  Zajenczkowski (lub Zajączkowski) Adolf - - Заенчковский Адольф Иванов – x lat,
  Zajkowski Antoni - - Зайковский Антон – x lat,
  Zajnowski Wojciech - - Зайновский Войцех – x lat,
  Zajonczkowski (lub Zajączkowski) Aleksander - - Зайончковский Александр – x lat,
  Zakarłowicz Konstanty - - Закарлович Константин Францев – 25 lat,
  Zakdalski Józef - - Закдальский Юзеф – 34 lata,
  Zakowski Julian - - Заковский Юлиан –26 lat,
  Zakrzewski Franciszek - - Закржевский Франц – 24 lata,
  Zakrzewski Franciszek - - Закржевский Франц – 33 lata,
  Zakrzewski Franciszek - - Закржевский Франц – 66 lat,
  Zakrzewski Franciszek - - Закржевский Францишек – 21 lat,
  Zakrzewski Józef - - Закржевский Иосиф Михайлов – 20 lat,
  Zakrzewski Władysław - - Закржевский Владислав Францев – 17 lat,
  Zaks Jan - Закс Иван –37 lat,
  Zalesski Grzegorz - - Залесский Григорий – 28 lat,
  Zalesski Jan - - Залесский Ян (Залевский) – 23 lata,
  Zalesski Michał - - Залесский Михаил – 25 lat,
  Zalessko – Ziembicki K.M. - - Залесско-Зембицкий К.М. – см. Зембицкий Константин Михайлов – x lat,
  Zalewski Gocefil - - Залевский Гоцефиль – 57 lat,
  Zalewski Jan - - Залевский Иван – 20 lat,
  Zalewski Józef - - Залевский Осип – x lat,
  Zalewski Julian - - Залевский Юлиан Адамов – 24 lata,
  Zalewski Julian - - Залевский Юлиан – 23 lata,
  Zalewski Kacper - - Залевский Каспер –24 lata,
  Zalewski Paweł - - Залевский Павел 21 lat,
  Zalewski Sylwester - - Залевский Сильвестр – 25 lat,
  Zalewski Szweł (Ksawery) - - Залевский Савелий (Ксаверий) – x lat,
  Zamacka Kornelia - - Замацкая Корнилия – x lat,
  Zamacki Feliks - - Замацкий Феликс – x lat,
  Zaniemojski Andrzej - - Занемойский Андрей Степанов – x lat,
  Zapasnik Aleksander - - Запасник Александр Бонифациев –x lat,
  Zapasnik Augustyn - - Запасник Августин – x lat,
  Zappiatalski Józef - - Заппятальский Юзеф – x lat,
  Zaraniecki Michał - - Зарянецкий Михаил – 32 lata,
  Zaremba Antoni - - Заремба Антон –x lat,
  Zaremba Bernard - - Заремба Бернард – 26 lat,
  Zaremba Jerzy - - Заремба Юрий – x lat,
  Zaremba Łukasz - - Заремба Лукаш – 56 lat,
  Zaremba Nikołaj - - Заремба Николай – 23 lata,
  Zaremba Paweł - - Заремба Павел – 24 lata,
  Zaremba Wiktor - - Заремба Виктор – 30 lat,
  Zaremba Władysław - - Заремба Владислав – 19 lat,
  Zaremba Wojciech - - Заремба Войцех – 26 lat,
  Zarzycki Maciej - - Зажицкий Матвей – x lat,
  Zarżokiewicz (lub Zarzokiewicz) Teofil - - Заржокевич Феофил Павлов – x lat,
  Zasimowicz Teofil - - Засимович Теофил – 21 lat,
  Zasłański Arnold - - Засланский Арнольд Иванов – x lat,
  Zasłowicz Teofil - - Заслович Теофил – 27 lat,
  Zaszkus Józef - - Зашкус Иосиф – 28 lat,
  Zasztowt Feliks - - Заштовт Феликс Юлианов – x lat,
  Zatorski Filip - - Заторский Филипп Леонтьев – x lat,
  Zawacki Julian - - Завацкий Юлиан – 34 lata,
  Zawad Franciszek - - Завад Франц Францев – x lat,
  Zawadzki Jan - - Завадский Иван Юзефов – 45 lat,
  Zawadzki Alfred - - Завадский Альфред – x lat,
  Zawadzki Andrzej - - Завадский Андрей – x lat,
  Zawadzki Eugeniusz - - Завадский Евгений Варфоломеев – 16 lat,
  Zawadzki Gabriel - - Завадский Габриель – 40 lat,
  Zawadzki Ignacy - - Завадский Игнатий – 21 lat,
  Zawadzki Karol - - Завадский Карл – x lat,
  Zawadzki Michał - - Завадский Михайло – x lat,
  Zawadzki Michał - - Завадский Михайло – x lat,
  Zawadzki Piotr - - Завадский Петр – 30 lat,
  Zawadzki Szymon - - Завадский Семен Иванов – 32 lata,
  Zawadzki Wawrzyniec - - Завадский Лаврентий – x lat,
  Zawadzki Władysław - - Завадский Владислав – x lat,
  Zawierinowa Julia - - Заверинова Юлия – x lat,
  Zawodski Luryks - - Заводский Люрикс –43 lata,
  Zborowski Roman - - Зборовский Роман Ксаверьев – 17 lat,
  Zdanowicz Dorota - - Зданович Дорота – 54 lata,
  Zdanowicz Edward - - Зданович Эдуард – 19 lat,
  Zdanowicz Józef - - Зданович Осип – x lat,
  Zdanowski Feliks - - Здановский Феликс Теофилов – 30 lat,
  Zdechowski Adam - - Здеховский Адам Иванов – x lat,
  Zdeński Piotr - - Зденский Петр Анастасиев – 20 lat,
  Zdradowski Władysław - - Здрадовский Владислав – 28 lat,
  Zdrajewski Emeryk - - Здраевский Эмерик – 30 lat,
  Zdrodowski Feliks - - Здродовский Феликс Матеушев – 26 lat,
  Zdziarski Roch - - Здзярский Рох – 51 lat,
  Zenowicz Julian - - Зенович Юлиан – 23 lata,
  Zgirski Kałga - - Згирский-Калга Иосиф – x lat,
  Zichanow Roman - - Зиханов Роман – x lat,
  Zielenczkowski Anton - - Зеленчковский Антон – 20 lat,
  Zieleniewski F. - Зеленевский Ф. – x lat,
  Zieleniewski Kazimierz - - Зеленевский Казимир – 19 lat,
  Zielenkiewicz Antoni - - Зеленкевич Антон – x lat,
  Zieliński Aleksander - - Зелинский Александр Иванов – x lat,
  Zieliński Antoni - - Зелинский Антон – x lat,
  Zieliński Jakub - - Зелинский Яков Яковлев – x lat,
  Zieliński Jan - - Зелинский Ян – 22 lata,
  Zieliński Józef - - Зелинский Иосиф Иванов – x lat,
  Zieliński Wincenty - - Зелинский Викентий – x lat,
  Zielwowicz Władysław - - Зельвович Владислав – 27 lat,
  Ziemacka Karolina - - Земацкая Каролина – 39 lat,
  Ziemacki Eliasz - - Земацкий Илья – 47 lat,
  Ziembicki Konstanty (Zalesko-Ziembicki) - - Зембицкий Константин Михайлов (Залесско-Зембицкий) – x lat,
  Ziembrużcki (lub Zemburzycki) Hipolit - - Зембружцкий Ипполит – 32 lata,
  Ziemcz Piotr - - Земч Петр Андреев – x lat,
  Ziemlacki Fabian - - Земляцкой Фабиан Венедиктов – x lat,
  Zigura Józef - - Зигура Осип Мартынов – x lat,
  Zinkiewicz Aleksander - - Зинкевич Александр – 44 lata,
  Zinówko Adam - - Зинувко Адам – 24 lata,
  Ziołkowski Józef - - Зиолковский Юзеф – x lat,
  Zlimburt Konstanty - - Злимбурт Константин Францев – 47 lat,
  Złotkiewicz Piotr - - Злоткевич Петр – 31 lat,
  Złotkowski Mateusz - - Злотковский Матеуш – x lat,
  Złotocz Jakub - - Злоточ Яков – 46 lat,
  Złotocz Jan - - Злоточ Иван – 37 lat,
  Złotyński Stanisław - - Злотинский Станислав – x lat,
  Znamierowski Leopold - - Знамеровский Леопольд – x lat,
  Zoborowski Stanisław - - Зоборовский Станислав – x lat,
  Zoza Jerzy - - Зоза Юрий Казимиров – x lat,
  Zubrjacka Józefa - - Зубрятская Юзефа – x lat,
  Zurin Józef - - Зурин Осип – x lat,
  Zwidziński Józef - - Звидзинский Иосиф – x lat,
  Zwierchowski Michał - - Зверховский Михаил – x lat,
  Zwierowicz Adolf - - Зверович Адольф Иванов – 55 lat,
  Zwierowicz Julian - - Зверович Юлиан – x lat,
  Zwierowicz Onufry - - Зверович Онуфрий – 28 lat,
  Zwoliński Nikołaj - - Зволинский Николай – x lat,
  Zygmuntowicz Józef - - Зигмунтович Иосиф Казимиров – x lat,
  Żaba Konstanty - - Жаба Константин – 42 lata,
  Żaba Michał - - Жаба Михаил Осипов – 26 lat,
  Żabiński Antoni - - Жабинский Антон – 54 lata,
  Żachowski Józef - - Жаховский Иосиф – 44 lata,
  Żakowicz Jan - - Жакович Иван Казимиров – 22 lata,
  Żaneto Jerzy - - Жането Георгий – x lat,
  Żarski Konrad - - Жарский Конрад – 49 lat,
  Żarski Konstanty - - Жарский Константин – 39 lat,
  Żaryn Nikołaj - - Жарин Николай – 37 lat,
  Żebrowski Bronisław - - Жебровский Бронислав Станиславов – 18 lat,
  Żegocki Julian - - Жегоцкий Юлиан – x lat,
  Żegujewicz Stanisław - - Жегуевич Станислав – x lat,
  Żelazowski Kazimierz - - Желазовский Казимир – 34 lata,
  Żelezowski Julian - - Железовский Юлиуш – x lat,
  Żeligowski Nikołaj - - Желиговский Николай – x lat,
  Żelliński Stanisław - - Желлинский Станислав – 36 lat,
  Żelnierowicz Franciszka - - Желнерович Францишка – x lat,
  Żelnorowicz Kazimierz - - Желнорович Казимир – 56 lat,
  Żelski Franciszek - - Жельский Франц Рохов – 21 lat,
  Żelski Ignacy - - Жельский Игнатий Войцехов – 64 lata,
  Żełna Konstanty - - Жельня Константин – 61 lat,
  Żełtan Apolinary - - Желтан Апполинарий Игнатьев – 32 lata,
  Żełtko Szymon - - Желтко Семен – 26 lat,
  Żemiejc Michał - - Жемейц Михайло Юрьев – 40 lat,
  Żemojtel Karol - - Жемойтель Карл – 23 lata,
  Żenetto Jerzy - - Женетто Георгий – 23 lata,
  Żengolewicz Ropat - - Женголевич Ропат Гидянов – 27 lat,
  Żenudowicz Maciej - - Женудович Матвей – 62 lata,
  Żenuncki Ludwig - - Женунцкий Людвиг Мартынов – x lat,
  Żewicki Stanisław - - Жевицкий Станислав Фелицианов – 57 lat,
  Żiżemski Ludwig - - Жижемский Людвиг – 35 lat,
  Żiżemski Tytus - - Жижемский Тит – 25 lat,
  Żmajłowicz Jan - - Жмайлович Иван – x lat,
  Żmunzdin Wincenty - - Жмунздин Викентий – 24 lata,
  Żołtkowa Antonina - - Жолткова Антонина – x lat,
  Żołtok Maciej - - Жолток Матвей – 45 lat,
  Żongłowicz Wincenty - - Жонглович Вицентий – 24 lata,
  Żoniałowski Dominik (Żonżewski Szymon) - - Жоняловский Доменик (Жонжевский Симон) – 28 lat,
  Żuczenia Józef - - Жученя Осип Прохоров – 37 lat.
  Żuk Dominik - - Жук Доменик – 45 lat,
  Żuk Iwan - - Жук Иван – 21 lat,
  Żukowski Adam - - Жуковский Адам – 18 lat,
  Żukowski Adam - - Жуковский Адам – 35 lat,
  Żukowski Feliks - - Жуковский Феликс – x lat,
  Żukowski Franciszek - - Жуковский Франц – x lat,
  Żukowski Jan - - Жуковский Иван Яковлев – 43 lata,
  Żukowski Józef - - Жуковский Осип – 24 lata,
  Żukowski Kazimierz - - Жуковский Казимир – x lat,
  Żukowski Paweł - - Жуковский Петр Осипов – 35 lat,
  Żukowski Rafael - - Жуковский Рафаил Петров – 30 lat,
  Żukowski Szymon - - Жуковский Семен – 38 lat,
  Żulkiewicz Bazyli - - Жулькевич Василий – 30 lat,
  Żupiński Teofil - - Жупинский Теофил – 25 lat,
  Żurawski Jan - - Журавский Ян – x lat,
  Żurawski Jan - - Журавский Ян – 38 lat,
  Żurawski Jan - - Журавский Ян – 44 lata,
  Żurkowski Adam - - Журковский Адам – 20 lat,
  Żutowicz Jan (Żutont) - - Жутович Иван (Жутонт) – 52 lata,
  Żydkiewicz Antoni - - Жидкевич Антоний – x lat,
  Żydowicz Franciszek - - Жидович Франц Михайлов – 20 lat,
  Żygniewski Karol - - Жигневский Карл Францев – 35 lat,
  Żylewicz Jarosław - - Жилевич Ярослав – 33 lata,
  Żyligowska Julia - - Жилиговская Юлия – x lat,
  Żylinkiewicz Józef - - Жилинкевич Иосиф – 24 lata,
  Żyliński August - - Жилинский Август – x lat,
  Żyliński Kazimierz - - Жилинский Казимир – 23 lata,
  Żyliński Kazimierz - - Жилинский Казимир – x lat,
  Żyliński Wiktor - - Жилинский Виктор Игнатьев – x lat,
  Żyngolowicz Dominik - - Жинголович Доменик Иосифов – 19 lat,
  Żyngolowicz Eufemia - - Жинголовлч Евфимия – 59 lat,
  Żyngolowicz Jan - - Жинголович Ян Иосифов – м15 lat,
  Żyngolowicz Karolina - - Жинголович Каролина Иосифова – 23 lata,
  Żyniewicz Paweł - -Жиневич Павел – 31 lat,
  Żynkiewicz Tomasz - - Жинкевич Томаш – 21 lat,
  Żyrczewicz – I. - - Жирчевич И. – x lat,
  Żyrniewski Konstanty - - Жирневский Константин – 24 lata,
  Żyromska Zofia - - Жиромская София – x lat,
  Żytkiewicz Jan (Żytkowicz) - - Житкевнч Иван (Житкович) – 26 lat,
  Żywin Kazimierz - - Живин Казимир – x lat,
  Żywot Antoni - - Живот Антон Семенов – x lat,


   

   

   

   

     16 -17 wrzesień 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005