<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Lista imienna niektórych podoficerów i żołnierzy,
   którzy wzgardziwszy amnestią Cara za rozkazem króla Pruskiego zamknięci w fortecy gdańskiej, tamże do ciężkich robót skazani [1831 / 1832]  (opracowanie Piotr Jerzy Piotrowski )

  Uwagi do listy:
  1.  Zgodnie z opisem w źródle wyliczone są 173 osoby, brakuje: 203 Rusinów oraz 184 z fortecy w Grudziądzu.

  2. Źródło:
  Gaszyński Konstanty, Notatki officera polskiego o obchodzeniu się rządu pruskiego z korpusem wojska polskiego (weszłego z Litwy do Pruss pod dowództwem jenerała Giełguda) w czasie 53 dni trwającej kwarantanny, Paryż 1833

  3. Lokalizacja źródła:
  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1610&from=&dirids=1


  4. Użyte w opisach skróty: p - podoficer, ż - żołnierz
  pu - pułk ułanów, psk - pułk strzelców konnych, psp - pułk strzelców pieszych,
  ppl - pułk piechoty liniowej, pM - pułk Mazurów, jP - jazda Poznańska,

  Nazwisko imię opcjonalnie skąd, żołnierz/podoficer - formacja  Nazwisko i imię - opcjonalnie skąd, żołnierz/podoficer - formacja

  Adamowicz Józef - , p - 13 pu Wilno
  Adamowicz Stanisław - z Wilna, ż - jP
  Adamowicz Teodor - z Wilna, ż - jazda Kaliska
  Andruszkiewicz Maciej - , ż - 12 pu Wilno
  Balewski Albin - z Wilna, ż - Artyleria piesza
  Baranowski Józef - z Nassy, ż - Gwardia strzelców konnych
  Barański August - z Kalisza, ż - 8 ppl
  Bazel Adam - z Płocka, ż - Gwardia Narodowa
  Bejnarowicz Michał - z Wilna, p - jP
  Bielikiewicz Jan - , ż - 13 pu Wilno
  Bielkiewicz Florian - , ż - 13 pu Wilno
  Bielkiewicz Michał - , ż - 13 pu Wilno
  Bilewicz Albin - , ż - 12 pu Wilno
  Bilewicz Ambroży - z Grodna, ż - 12 pu Wilno
  Bohdanowicz Leon - , p - 10 pu Grodno
  Bonikowski Fabel - , ż - 13 pu Wilno
  Borowski Józef - z Wilna, p - 2 psp
  Budźko Józef - z Wilna, ż - 7 ppl
  Bukowski Wincenty - z Wilna, ż - 2 psp
  Butkiewicz Jan - z Lublina, p - 1 psk
  Chiryk Antoni - z Grodna, ż - 16 ppl
  Chmielewski Eustachy - z Grodna, p - 2 psp
  Chruścinski Antoni - z Mińska, p - 12 pu Wilno
  Cydzik Wincenty - , p - 13 pu Wilno
  Czernicki Piotr - z Białegostoku, p - 1 psk
  Czernik Aleksander - , ż - 13 pu Wilno
  Danielak Stanisław - z Podlasia, ż - Gwardia Narodowa
  Dąbrowski Aleksander - z Wilna, ż - 2 psp
  Dąbrowski Jan - z Lublina, ż - kompania Saperów
  Dębski Wiktor - , ż - 13 pu Wilno
  Dowgierd Florian - , p - 10 pu Grodno
  Drozd Paweł - z Wilna, p - 3 psp
  Drygat Jan - , p - 12 pu Wilno
  Eysmont Napoleon - , p - 11 pu Grodno
  Fastykowski Józef - z Mińska, ż - 11 pu Grodno
  Filipowicz Antoni - z Witebska, ż - 12 pu Wilno
  Filipowicz Dominik - , p - 1 pu Mińsk
  Frankowski Edward - z Mazowsza, ż - 1 psk
  Gimzowski Maciej - z Wilna, ż - 4 ppl
  Gorski Antoni - , ż - Gwardia grenadierów
  Grudziński Ignacy - , ż - 10 pu Grodno
  Hawryłowicz Jan - , ż - 12 pu Wilno
  Horodecki Wincenty - , p - 12 pu Wilno
  Iwanowski Jan - , ż - 10 pu Grodno
  Iwaszkiewicz Franciszek - z Wilna, p - 4 psp
  Jakowicki Edward - z Witebska, ż - 4 psp
  Jankiewicz Kajetan - z Wilna, ż - 4 psp
  Janowicz Antoni - , ż - 13 pu Wilno
  Januszkiewicz Michał - z Mazowsza, ż - jP
  Jaokusz Mateusz - z Wilna, ż - 6 psk
  Jasiński Ludwik - , ż - 10 pu Grodno
  Jaworski August - z Sandomierza, ż - Artyleria piesza
  Jermołowicz Aleksander - z Wilna, ż - 1 pu Mińsk
  Jocz Aleksander - , p - 11 pu Grodno
  Jodko Erazm - , p - 13 pu Wilno
  Józefowicz Kazimierz - z Grodna, ż - jP
  Juchnowicz Michał - z Grodna, ż - 1 psk
  Kalinowski Józef - z Mazowsza, p - 4 ppl
  Kamiński Maciej - , ż - 12 pu Wilno
  Karol Ignacy - z Mazowsza, ż - Gwardia Narodowa
  Kaszemikajtis Jerzy - z Wilna, ż - 6 psk
  Kiersnowski Ignacy - , p - 11 pu Grodno
  Kierżański Karol - , p - 12 pu Wilno
  Knlikowski Józef - z Kalisza, p - 2 ppl
  Kozakowski Antoni - , p - 10 pu Grodno
  Kozłowski Paweł - , ż - 11 pu Grodno
  Kozyrski Aleksander - z Grodna, ż - jP
  Krupowicz Augustyn - , ż - 11 pu Grodno
  Krupowicz Hieronim - , ż - 11 pu Grodno
  Kryżan Albert - z Mazowsza, ż - 4 ppl
  Kubieński Michał - z Kalisza, p - Gwardia grenadierów
  Kumin Michał - z Mińska, ż - 2 psp
  Lipiński Wincenty - z Wilna, p - 10 pu Grodno
  Łapiński Andrzej - z Wilna, ż - 6 psk
  Łapiński Piotr - z Augustowa, ż - 2 ppl
  Ławrzyniec Andrzej - z Grodna, ż - 13 ppl
  Łukowski Hieronim - z Wilna, p - 1 psp
  Makuszka Józef - z Krakowa, p - 2 psp
  Malewski Marek - , p - 11 pu Grodno
  Malinowskki Łukasz - z Witebska, ż - 1 pu Mińsk
  Maliszewski Bartłomiej - z Mazowsza, ż - 4 psk
  Marczewski Michał - z Mazowsza, ż - Gwardia Narodowa
  Mariański Józef - z Łeczycy, ż - 10 pu Grodno
  Matusewicz Szymon - , ż - 1 pu Mińsk
  Mazgalski Kazimierz - z Mazowsza, ż - Gwardia Narodowa
  Mieczuskowski Maciej - z Krakowa, ż - 1 psp
  Miładowski Michał - , p - 13 pu Wilno
  Mingenowicz Andrzej - z Wilna, ż - 6 psk
  Moczulski Ignacy - z Wilna, ż - 2 psp
  Mokrzecki Ludwik - , p - 11 pu Grodno
  Monkiewicz Tadeusz - z Wilna, ż - 6 psk
  Morawski Józef - z Augustowa, p - jP
  Narkiewicz Wiktor - z Wilna, p - 6 psk
  Nogala Józef - ż - 12 pu Wilno
  Obuchowicz Kazimierz - , p - 11 pu Grodno
  Okołotowicz Tadeusz - , p - 11 pu Grodno
  Opaliński Wincenty - z Mazowsza, ż - 6 psk
  Ostrowski Jan - , ż - 1 psp
  Paszkiewicz Józef - z Grodna, ż - 13 pu Wilno
  Paszkiewicz Stefan - , ż - 10 pu Grodno
  Peski Leonard - z Wilna, ż - jP
  Pietrukiewicz Jan - z Augustowa, ż - 13 pu Wilno
  Pietrukiewicz Szymon - , ż - 13 pu Wilno
  Pleśniewicz Szymon - z Mazowsza, ż - jP
  Popowski Joachim - z Witebska, p - 11 pu Grodno
  Przemieniecki Antoni - , ż - 10 pu Grodno
  Przybylski Piotr - z Mazowsza, ż - 1 pu Mińsk
  Przyjałgowski Julian - z Wilna, ż - 19 ppl
  Rajecki Hipolit - , ż - 13 pu Wilno
  Rampsewicz Justyn - , ż - 13 pu Wilno
  Ratajski Wawrzyniec - z Poznania, ż - 4 ppl
  Raubor Wincenty - , ż - 13 pu Wilno
  Reszka Jan - z Mazowsza, ż - 10 pu Grodno
  Rodyck Karol - , p - 13 pu Wilno
  Roszkowski Soter - z Wilna, p - 19 ppl
  Rożnowski Antoni - , ż - 11 pu Grodno
  Ryckiewicz Michał - , p - 12 pu Wilno
  Ryng Bogumił - z Mazowsza, ż - 4 ppl
  Rzonzewski Piotr - , p - 4 pu Kijów
  Sadowski Ignacy - , ż - 11 pu Grodno
  Samsonowicz Stanisław - z Płocka, p - 1 pu Mińsk
  Samulewicz Edmund - z Augustowa, p - jP
  Samuyło Joachim - , ż - 11 pu Grodno
  Sawicki Maciej - z Białegostoku, ż - 10 pu Grodno
  Sinicki Stanisław - z Mazowsza, p - 12 pu Wilno
  Skrodzki Ludwik - z Mazowsza, p - 1 psp
  Skropacki Józef - z Wilna, p - 1 psp
  Sobolewski Adolf - z Augustowa, ż - 1 pu Mińsk
  Sochacki Hipolit - , ż - 11 pu Grodno
  Sołopiata Jan - z Augustowa, ż - pM
  Stachowski Ildefons - , p - 12 pu Wilno
  Stankiewicz Józef - z Wilna, ż - 19 ppl
  Stankiewicz Krzysztof - z Mazowsza, ż - jP
  Stankiewicz Michał - z Wilna, ż - Artyleria piesza
  Stegnicki Antoni - z Mazowsza, ż - 4 ppl
  Stulgiński Maciej - , ż - 12 pu Wilno
  Stypułkowski Lucjan - , ż - 13 pu Wilno
  Swirski Jan - , ż - 13 pu Wilno
  Szaciło Leon - , ż - 1 pu Mińsk
  Szatrawin Paweł - z Wilna, p - 6 psk
  Szczuka Józef - ż - 11 pu Grodno
  Szerszewicki Wincenty - z Mazowsza, ż - jP
  Sztumski Ignacy - z Mazowsza, p - 4 psp
  Taliszewski Julian - z Wilna, ż - Artyleria konna
  Tatur Onufry - z Wilna, p - 19 ppl
  Tawłowicz Stanisław - z Wilna, ż - Artyleria piesza
  Terajewicz Izydor - , ż - 13 pu Wilno
  Tomaszewski Jan - , ż - 1 pu Mińsk
  Tomczak Piotr - , ż - 10 pu Grodno
  Tomkiewicz Aleksander - z Wilna, ż - 2 psp
  Traszewski Józef - z Wilna, ż - 4 psp
  Truskowski Kazimierz - z Mazowsza, ż - 3 psk
  Turowski Mateusz - z Galicji, ż - 1 pu Mińsk
  Ubysz Edward - z Wilna, p - jP
  Urbanowicz Andrzej - z Wilna, ż - 6 psk
  Walentynowicz Onufry - z Białegostoku, ż - 11 pu Grodno
  Warkulewicz Aleksander - z Wilna, p - 6 psk
  Wasil Stefan - z Grodna, ż - 3 psp
  Wencławowicz Justyn - z Wilna, ż - 6 psk
  Wesołowski Jan - z Mazowsza, ż - 7 ppl
  Wieliczko Franciszek - ? - 13 pu Wilno
  Wilgoszewski Onufry - , ż - 13 pu Wilno
  Wincentowicz Jan - , ż - 10 pu Grodno
  Witkiewicz Kazimierz - z Płocka, ż - 12 pu Wilno
  Witkowski Ludwik - , p - 11 pu Grodno
  Włodkowski Antoni - z Wilna, ż - 6 psk
  Włosek Józef - , ż - 4 psp
  Wolski Adam - , ż - 10 pu Grodno
  Wolski Antoni - z Mazowsza, ż - 4 ppl
  Wybranowski Józef - , ż - 11 pu Grodno
  Wybranowski Michał - z Wilna, ż - 11 pu Grodno
  Wyganowski Lucjan - , p - 11 pu Grodno
  Zalewski Józef - z Mazowsza, ż - 5 ppl
  Zebrowski Piot - r, ż - 13 pu Wilno
  Ziemiński Józef - z Podlasia, ż - 4 ppl
  Żermiński Józef - z Mazowsza, ż - 5 ppl

   

     28 październik 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005