<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Poczet skazańców na Sybir do gubernii tylko Wiatskiej z Powstania roku 1830/31.


  Dzieki uprzejmości Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego( http://www.mtg-malopolska.org.pl/ )  możemy Państwu zaprezentować nw. listę wydaną w Krakowie w drukarni "Czasu" w. Kirchmayera. 1867 r.
  Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


  Nazwisko Imię - Stopień wojskowy - Jednostka wojskowa (inne) - Miejsce zsyłki w guberni Wiatskiej - Uwagi

  Aleksandrowicz - podporucznik - 1 pułk liniowy - Orłów - przyjął służbę
  Amszyński Ludwik - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Jarańsk -
  Anczewski Stanisław - podporucznik - 2 Mazurów (Ułanów) - Jełabug -
  Andrychiewicz Ludwik - jenerał brygady - - Wołogda -
  Antosiewicz Marcin - kapitan - 8 Ułanów - Jarańsk -
  Arnd Piotr - podpułkownik - 6 pułk linowy - - umarł w styczniu 1832 r.
  Asnyk Kazimierz - porucznik - 4 Strzelców Pieszych - Urzum -
  Baczewski Andrzej - podporucznik - 2 Strzelców pieszych - Nolińsk -
  Bagiński Feliks - porucznik - 5 pułk liniowy - Urzum -
  Bair Ludwik - podporucznik - 2 Jazda Krakowska - Sarapol -
  Białkowski Piotr - kapitan - 3 pułk liniowy - Słobock -
  Białopiotrowicz Józef - podporucznik - 5 pułk liniowy - Nolińsk - przyjął służbę
  Bieniasiewicz Ignacy - porucznik - pospolite ruszenie - Nolińsk - ogólne uwolnienie dnia 14 kwietnia 1833 r.
  Bienkowski Marceli - podporucznik - 6 pułk liniowy - Orłów - na żołnierza w Orenburskim korpusie
  Błeszyński Ignacy - podporucznik - Strzelcy Kaliscy - Głazów -
  Bobelecki Andrzej - kapitan - 1 pułk liniowy - Słobock -
  Bobiński Stanisław - porucznik - 1 Strzelców Pieszych - Jarańsk -
  Bobolecki Teodor - kapitan - 1 Strzelców Pieszych - Słobock -
  Bobrownicki Andrzej - major - 2 pułk Strzelców Pieszych - Wiatka -
  Bobrowski Wincenty - podporucznik - 3 Strzelców Pieszych - Słobock - na żołnierza w Orenburskim korpusie
  Bogdański Józef - kapitan - 1 Strzelców Pieszych - Sarapol -
  Bogdański Józef - podporucznik - 3 Strzelców Konnych - Sarapol - na żołnierza w Orenburskim korpusie
  Bogusławski Stanisław - podpor. - piesza artyleria - Nolińsk -
  Bogusławski Ludwik - jenerał brygady - - Perma -
  Bogusławski Eugeniusz - podporucznik - 4 pułk linowy - Wiatka -
  Boniakiewicz Jan - porucznik - korpus Weteranów - Nolińsk - uwolniony w maju 1832 r.
  Boniewicz Bonawentura - - kleryk O.O. Franciszkanów - Jarańsk - 5 miesięcy w garnizonie Wiatskim
  Borczak Tadeusz - - proboszcz Województwa Augustowskiego - Wiatka - uwolniony w maju 1832 r.
  Borysowicz Franciszek - - szlachcic - Jarańsk -
  Boski Eustachy - podporucznik - Jazda Sandomierska - Wiatka -
  Brocki Ignacy - podporucznik - Jazda Sandomierska - Sarapol -
  Bromirski Albert - podporucznik - Strzelcy Kaliscy - Głazów -
  Brzechwa Józef - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Jarańsk -
  Brzozowski Stanisław - podporucznik - Strzelcy piesz. Sandomirskich - Wiatka -
  Budzyński Aleksander - podporucznik - 10 pułk linowy - Kotelnica -
  Butkowski Jan - podporucznik - 8 pułk liniowy - Głazów - na żołnierza w Orenburskim korpusie
  Butrym Nikodem - major - kwatermistrz. Jeneral. - Wiatka - przyjął służbę
  Byszewski Romuald - kapitan - - Urzum - uwolniony w czerwcu 1832 r.
  Celiński Waleryan - - 5 pułk liniowy - Jełabug - na żołnierza; odebrał sobie życie
  Chaczewski Ksawery - major - 10 pułk linowy - Urzum -
  Chaczewski - porucznik - plac-major - Nolińsk -
  Chanowski Ferdynad - kapitan - legia Galicyjska - Kotelnica - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Chlewski Konstanty - major - 1 pułk Strzelców pieszych - Kotelnica - przyjął służbę do Inflant jako kapitan 30 pułku jegierskiego
  Chmielewski Benedykt - kapitan - - Orłów -
  Chmielewski Paweł - porucznik - 2 pułk Krakusów Woj.. Lubel. - Nolińsk - przyjął służbę
  Chmielewski Mateusz - porucznik - 1 pułk liniowy - Sarapol - wysłany na żołnierza
  Chodkiewicz Tomasz - - podleśniczy - Orłów - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Chrapański Jan - podporucznik - 2 pułk liniowy - Urzum -
  Chwalibóg Konrad - podporucznik - 10 pułk linowy - Wiatka -
  Cieński Jan - podporucznik - - Jełabug -
  Ciesielski Serafin - kapitan - - Słobock - uwolniony w czerwcu 1832 r.
  Cybulski Stefan - kapitan - 1 Strzelców Pieszych - Orłów - uwolniony w sierpniu 1832 r.
  Czarnecki Antoni - porucznik - 4 Strzelców konnych - Słobock -
  Czarnowski Józef - porucznik - dymisyonowany - Nolińsk - uwolniony w 1832 r.
  Czernik Edmund - podporucznik - Krakusy Ks. Józefa - Wiatka -
  Czyżewski Józef - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Danielecki - porucznik - Stzrelcy piesi Sandomirscy - Nolińsk - uwolniony w czerwcu 1832 r.
  Dankowski Jan - kapitan - 1 pułk liniowy - Kotelnica -
  Danowski Mikołaj - - szlachcic - Orłów -
  Danowski Apolinary - podporucznik - 10 pułk linowy - Orłów -
  Daszkowski Jan - porucznik - 7 pułk liniowy - Sarapol -
  Dąbrowski Bonawentura - podporucznik - 2 pułk liniowy - Wiatka -
  Dąbrowski Kazimierz - podporucznik - - Jełabug -
  Dąbrowski Stanisław - podporucznik - Jazda Płocka - Nolińsk - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Deręgowski Aleksander - podporucznik - 5 pułk liniowy - Sarapol - na żołnierza na Sybir
  Dobrycz Jerzy - kapitan - 2 Krakusów - Nolińsk - Ogólne uwolnienie dnia 14 kwietnia 1833 r.
  Doliński Jan - podporucznik - 7 pułk liniowy - Głazów - w służbę do Inflant
  Domański Adam - podporucznik - 2 pułk liniowy - Nolińsk -
  Domasowski Jan - kapitan - - Jełabug - przyjął służbę
  Domaszewski Piotr - porucznik - 9 pułk liniowy - Kotelnica -
  Donon Teodor - porucznik - 2 Ułanów - Wiatka - wysłany do Irkucka, uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Doroszewski Tomasz - podporucznik - - Sarapol -
  Drozdowski Wiktor - kapitan - 12 pułk liniowy - Sarapol -
  Dunin Julian - podporucznik - 6 pułk liniowy - Orłów - na żołnierza na Sybir
  Dutkiewicz Stanisław - podporucznik - 3 Strzelców Pieszych - Słobock - na żołnierza na Sybir do fort. Omska
  Dworzycki Piotr - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Słobock -
  Dziekoński Stanisław - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Erben Piotr - porucznik - 3 Strzelców Pieszych - Nolińsk - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Eysymund Jan - podporucznik - 5 pułk liniowy - Jełabug -
  Falęcki Ignacy - podporucznik - pułk Strzelców konnych - Kotelnica - wysłany na junkra do rezerwy kawal. w mieście Laszek
  Fągowski (Pągowski) Floryan - porucznik - 8 pułk liniowy - Słobock -
  Federowicz Filip - podporucznik - 22 pułk liniowy - Głazów - przyjął służbę do Strzelców kon. na junkra
  Fijałkowski Wiktor - podporucznik - Strzelców pieszych woj.. Sandomirskiego - Kotelnica - uwolniony w maju 1832 r.
  Fijałkowski Eustachy - podporucznik - 1 pułk liniowy - Urzum -
  Filanowski Ludwik - porucznik - 2 Strzelców pieszych - Orłów -
  Filipkowski - podporucznik - 1 pułk liniowy - Wiatka - przyjął służbę
  Fiszer Hipolit - podporucznik - - Jełabug -
  Frankowski Walenty - kapitan - 2 Strzelców konnych - Wiatka - uwolniony w czerwcu 1832 r.
  Gadomski Paulin - podporucznik - 4 pułk liniowy - Głazów - wysłany w Sybir do Irkucka w styczniu 1832 r.
  Gadzinowski Szymon - podporucznik - Strzelcy Woj.. Sandomirskiego - Małmyż -
  Gałczyński Narcyz - podporucznik - 3 Strzelców pieszych - Słobock - na żołnierza w korpusie Orenburskim
  Gałczyński Wojciech - podporucznik - Jazda Kaliska - Urzum -
  Gałkowski Bartłomiej - podporucznik - 1 pułk liniowy - Orłów -
  Gawiński Tymoteusz - podporucznik - 10 pułk liniowy - Jarańsk - na żołnierza w korpusie Orenburskim
  Giedroić Wincenty - kapitan - Strzelcy celni - Wiatka -
  Giżyński Walenty - podporucznik - - Małmyż -
  Gmorczyński Adam - podporucznik - Strzelcy Kaliscy - Nolińsk -
  Gnatowski Feliks - podporucznik - 5 pułk liniowy - Głazów - na żołnierza
  Godlewski Franciszek - podporucznik - 2 pułk Ułanów - Jarańsk -
  Goldenhoff Aleksander - baron - podporucznik - 1 pułk Mazurów (Ułanów) - Słobock -
  Gorzechowski Jakób - podporucznik - 7 pułk Strzelców pieszych - Słobock -
  Gościcki Arkadyusz - podporucznik - Jazda Poznańśka - Wiatka -
  Górecki Konstanty - podporucznik - Krakusy Podlascy - Urzum -
  Górecki Jakób - podporucznik - 10 pułk liniowy - Głazów -
  Górski Józef - - obywatel guberni Wołyńskiej z Powstania - Wiatka - na żołnierza na Sybir
  Górski Kasper - - strażnik - Orłów -
  Gregorowski Józef - - podlekarz - Głazów - przyjął służbę
  Grochowski Antoni - podporucznik - 6 pułk liniowy - Głazów -
  Grodzki Jan - podporucznik - - Małmyż -
  Gronowalski Karol - podporucznik - 2 Jazdy Płockiej - Słobock -
  Grudziński Piotr - porucznik - 1 pułk Strzelców pieszych - Jarońsk -
  Grzybowski Józef - podporucznik - 7 pułk liniowy - Nolińsk - wysłany na żołnierza w Sybir
  Grzybowski Józef - podporucznik - - -
  Guyot Ferdynand - kapitan - Strzelcy celni Sandomirscy - Wiatka - uwolniony w kwietniu 1833 r.
  Gzowski Antoni - kapitan - 4 strzelców pieszych - Orłów - przyjął służbę
  Hanusz Jan - kapitan - 10 pułk liniowy - Jełabug -
  Harter Onufry - - szlachcic gub. Wołyńskiej - Wiatka -
  Helbig Ludwik - podporucznik - 5 pułk liniowy - Wiatka -
  Imbra Adam - kapitan - 5 pułk liniowy - Małmyż -
  Iwanowski Tadeusz - podporucznik - 11 pułk liniowy - Kotelnica -
  Iwiński Leopold - podporucznik - 9 pułk Strzelców pieszych - Wiatka -
  Izmaiłowicz Franciszek - - szlachcic - Sarapol -
  Jabłoński Tomasz - podporucznik - 4 pułk strzelców - Orłów - przyjął służbę
  Jabłoszewski Robert - porucznik - 3 pułk Ułanów - Kotelnica - do pułku karwskiego huzarskiego przyjął służbę
  Jagmin Bonifacy - jenerał brygady - - Perma -
  Jakubowicz Wincenty - - szlachcic - Jarańsk -
  Jankowski Kalasanty - kapitan - 11 pułk liniowy - Kotelnica -
  Januszkiewicz Adolf - porucznik - 8 pułk Ułanów Lit. - Wołyń. - Słobock - wysłany w Tobolskie na posielenie
  Jawornicki Piotr - podporucznik - artyleria piesza - Nolińsk -
  Jawornicki Erazm - kapitan - Jazda Sandomirska - Wiatka -
  Jawornicki Roch - podporucznik - Strzelcy Woj.. Sandomirskiego - Urzum -
  Jechalski Antoni - podporucznik - 14 pułk liniowy - Małmyż - przyjął służbę
  Jelski Witalis - kapitan - 10 pułk liniowy - Słobock -
  Jezierski Feliks - podporucznik - Strzelcy Woj.. Sandomirskiego - Wiatka -
  Jeziorański Adolf - podporucznik - 11 Strzelców pieszych - Jarańsk -
  Jeżewski Cyryl - major - 4 pułk Ułanów Lit. - Wołyń. - Wiatka -
  Jędrzejowicz Jan - podporucznik - 8 pułk liniowy - Orłów -
  Kalinkowski Teodor - pułkownik - 2 pułk liniowy - Wiatka -
  Kalinowski Jan - porucznik - - Sarapol -
  Kalinowski Józef - podporucznik - 4 strzelców pieszych - Głazów - na podoficera do Finlandyi
  Kaliński - - urzędnik z Wilna - Urzum - uwolniony w lutym 1833 r.
  Kamienobrodzki Michał - kapitan - artyleria piesza - Słobock -
  Kamieński Karol - porucznik - 4 strzelców konnych - Głazów -
  Kamieński - podporucznik - strzelcy piesi Sandomirscy - Sarapol -
  Karczewski Bogumił - kapitan - Strzelcy pułku Kaliskiego - Małmyż - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Kaszewski Józef - podporucznik - posplite ruszenie - Głazów -
  Katerla Eugeniusz - podporucznik - 9 pułk liniowy - Urzum - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Kausz Artur - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Słobock -
  Kempiński Napoleon - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Słobock -
  Kicałkiewicz (Nicałkiewicz) Andrzej - - urzędnik woj.. Podlaskiego - Jarańsk -
  Kiekiernicki Piotr - pułkownik - 1 pułk liniowy - Słobock - odebrał sobie życie w miesiącu maju 1832 r.
  Klan Teodor - - aptekarz - Orłów - na służbę aptekarską
  Kleniewski Sebastyan - kapitan - artyleria piesza - Wiatka -
  Klicki Jan - jenerał dywizyi - - Kostroma -
  Kluk Ludwik - porucznik - 8 pułk liniowy - Słobock - przyjął służbę
  Kłopotowski Antoni - podporucznik - 5 pułk liniowy - Sarapol -
  Kniczycki Ksawery - podporucznik - 11 pułk Strzelców konnych - Orłów - na żołnierza w Symbirsk
  Kobyliński Józef - podporucznik - 7 pułk Strzelców pieszych - Orłów -
  Kołaczkowski - jenerał brygady - - Wołogda -
  Kołaczkowski Konstanty - porucznik - 6 pułk konnych strzelców - Słobock - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Kołaczkowski Ignacy - podporucznik - 10 pułk liniowy - Urzum - na podoficera do 25 jegierskiej dywizyi jen. Laszkowicza (?)
  Kołdowski Franciszek - kapitan - 2 pułk liniowy - Słobock -
  Kołdyński Karol - podporucznik - 1 pułk Mazurów (Ułanów) - Słobock -
  Komarnicki Piotr - podporucznik - Jazda Sandomirska - Sarapol -
  Komarnicki Aleksander - podporucznik - adjutant placu Częstochowy - Jełabug - na żołnierza
  Kondracki Klemens - podporucznik - 3 pułk Strzelców pieszych - Jarańsk -
  Konik Franciszek - - szlachcic Królestwa Polskiego - Wiatka -
  Kontrym - - lekarz 1 pułku Ułanó - Wiatka -
  Kończykowski Wincenty - podporucznik - Strzelcy Kaliscy - Małmyż -
  Kordasz Błażej - porucznik - 7 pułk Strzelców pieszych - Orłów -
  Korner Jan - podporucznik - 26 pułk liniowy - Głazów - uwolniony w styczniu
  Korycki Antoni - major - 11 pułk liniowy - Wiatka - wysłany w Irkuck, obłaść w Syberyi
  Korycki Feliks - porucznik - 2 pułk liniowy - Orłów - przyjął służbę
  Kosecki Aleksander - kapitan - 7 pułk liniowy - Kotelnica -
  Kosicki Teodor - podporucznik - 7 pułk Strzelców pieszych - Orłów -
  Kostecki Feliks - kapitan - 4 pułk strzelców - Małmyż -
  Kościański Feliks - - woźny Trybunału Radomskiego - Słobock -
  Kozłowski Ludwik - porucznik - 1 pułk liniowy - Sarapol -
  Kozłowski Kazimierz - porucznik - Jazda Augustowska - Nolińsk -
  Kozłowski - podporucznik - - Jełabug -
  Kozłowski Tomasz - podporucznik - - Jełabug -
  Koźmian Henryk - podporucznik - 3 pułk strzelców konnych - Wiatka -
  Krasiński Izydor - jenerał broni - - Wołogda -
  Kraszkowski Karol - podporucznik - 2 pułk liniowy - Nolińsk - na żołnierza w korpusie Orenburskim
  Krobicki Wincenty - kapitan - 2 pułk Mazurów (Ułanów) - Nolińsk - uwolniony w marcu 1832 r.
  Krukowiecki Jan - - baron - Jarosław -
  Krzesimowski Stanisław - podpułkownik - strzelcy piesi Sandomirscy - Wiatka -
  Krzymowski Józef - - szlachcic - - w Sybir do Irkucka
  Kuczewski Stefan - porucznik - Jazda Augustowska - Kotelnica -
  Kuhn Edward - - urzędnik państwowy w Mławie - Urzum - wysłany pod strażą w Polskę
  Kulcza Józef - podporucznik - 11 Strzelców pieszych - Orłów -
  Kurosz Benedykt - podporucznik - posplite ruszenie - Jarańsk -
  Laskowski Piotr - podporucznik - sdjutant jen. Romarino - Nolińsk -
  Leski Konstanty - kapitan - posplite ruszenie - Urzum -
  Leśniewski Piotr - porucznik - 1 pułk liniowy - Orłów - przyjął służbę
  Leśniowski Ludwik - podporucznik - 9 pułk liniowy - Jełabug -
  Lewandowski Józef - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Orłów - na żołnierza
  Linczewski Maksymilian - podporucznik - 6 strzelców pieszych - Orłów -
  Linowski Adam - porucznik - 1 pułk Krakusów woj.. Krakowskiego - Orłów -
  Linowski Ignacy - major - 2 pułk Krakusów woj.. Krakowskiego - Urzum -
  Lipiński Józef - podporucznik - 2 pułk liniowy - Sarapol -
  Lipiński Piotr - podporucznik - - Orłów -
  Lipiński Ludwik - podporucznik - 5 pułk liniowy - Jarańsk -
  Lisiecki Marcin - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Orłów -
  Lorenz Wincenty - podporucznik - 3 pułk liniowy - Orłów - uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Łaszczyński Stanisław - porucznik - pułk gwardyi grenadyjerów - Sarapol - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Łaszewski Wojciech - podpułkownik - dowódzca pociągu - Wiatka - uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Łącki Stanisław - major - 3 strzelców konnych - Wiatka -
  Łoś Franciszek - kapitan - batalion Saperów - Wiatka - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Machnikowski Błażej - - proboszcz z woj.. Lubelskiego - Wiatka -
  Madaliński Józef - major - oddział Puszeta - Małmyż -
  Majewski Józef - - strażnik - Orłów -
  Malinowski Andrzej - podporucznik - - Małmyż -
  Małachowski Henryk - podpułkownik - Jazda Sandomirska - Wiatka -
  Małachowski Napoleon - - 1 ułanów, adjutant jenerała Skrzyneckiego - Wiatka -
  Marszkowski Ignacy - podporucznik - Krakusy Podlascy - Sarapol -
  Marynowski Ignacy - podporucznik - Jazda Sandomirska - Nolińsk -
  Mazurkiewicz Józef - podporucznik - 2 Strzelców pieszych - Słobock - uwolniony w sierpniu 1832 r.
  Mękarski Teofil - podporucznik - 6 pułk liniowy - Sarapol - na żołnierza
  Mianowski Józef - podporucznik - 5 pułk liniowy - Sarapol - na żołnierza
  Michałowski Adam - kapitan - 6 pułk liniowy - Wiatka -
  Michniewicz Antoni - podporucznik - 5 pułk liniowy - Jełabug -
  Miciński Onufry - porucznik - Jazda Sandomirska - Urzum - do pułku huzarskiego karwskiego; przyjął służbę
  Mieczkowski Benedykt - podporucznik - dywizyon karabin. - Małmyż -
  Mierkowski Andrzej - podporucznik - 1 pułk Strzelców pieszych - Głazów - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Mieszkowski - podporucznik - - Sarapol -
  Mieszkowski Wincenty - porucznik - Jazda Kaliska - Kotelnica -
  Mieszkowski - - korpus górnictwa - Jełabug - na służbę wysłąny w korpus Uralski
  Migurski Tymoteusz - podporucznik - strzelcy piesi Sandomirscy - Jarańsk -
  Migurski Walenty - porucznik - 3 pułk liniowy - Urzum -
  Mikułowski Feliks - podporucznik - 16 pułk liniowy - Orłów - przyjął służbę
  Milewski Franciszek - podporucznik - 1 strzelców pieszych - Jełabug - na żołnierza wkorpus Orenburskim
  Mizuryusz - kapitan - Jazda Sandomirska - Orłów -
  Modzelewski Józef - podporucznik - adjutant jenerała Kamieńskiego )który zginął pod Ostrołęką) - Urzum -
  Morawski Franciszek - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Mroczkowski Tomasz - podporucznik - 3 Strzelców pieszych - Słobock -
  Mroziński Tomasz - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Mulberg Jan - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Muller Jan - jenerał brygady - - Perma -
  Myśliński Adolf - podporucznik - 3 Strzelców pieszych - Orłów -
  Nadolski Maksymilian - porucznik - 1 pułk liniowy - Głazów - w Orenburskim korpusie na żołnierza w Ufie
  Nagrodzki Klemens - porucznik - Jazda Augustowska - Słobock -
  Nicałkiewicz ( Kicałkiewicz ) Bogusław - podporucznik - 5 pułk liniowy - Małmyż - na żołnierza w Orenburskim korpusie
  Niemierycz August - podporucznik - strzelcy piesi Sandomirscy - Wiatka -
  Niesiołowski Józef - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Noskiewicz Wawrzyniec - podporucznik - 4 strzelcy piesi - Głazów - na żołnierza w Orenburskim korpusie
  Oladowski Jan - podporucznik - Jazda Sandomirska - Nolińsk -
  Olkuszewski Ignacy - podporucznik - 16 pułk liniowy - Jełabug -
  Olszewski Karol - podporucznik - 11 pułk liniowy - Kotelnica -
  Orzechowski Feliks - podporucznik - wolni Strzelcy - Nolińsk -
  Orzelski Marceli - major - komendant placu Tomaszowa - Słobock -
  Ostrowski Franciszek - podporucznik - Krakusy Podlascy - Urzum - przyjął służbę
  Owsiany Konstanty - - korpus górnictwa - Jełabug - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Papliński Dominik - kapitan - 2 pułk liniowy - Kotelnica -
  Paszkowski Rudolf - podporucznik - 5 strzelców pieszych - Słobock -
  Paszkowski Jan - - szlachcic Trybunału Radomskiego - Sarapol -
  Pawłowski Wojciech - podporucznik - - Orłów -
  Pawłowski Michał - podporucznik - - Jełabug - na żołnierza
  Pejcz Ignacy - podporucznik - oddział Puszeta - Głazów -
  Pieczyk Jan - - audytor Jazdy Augustowskiej - Wiatka -
  Piotrkowski Jan - podporucznik - strzelcy piesi sandomirscy - Kotelnica -
  Piotrowski Antoni - podporucznik - 2 Strzelców pieszych - Orłów - przyjął służbę
  Piskorski Jacenty - kapitan - 4 strzelców konnych - Wiatka -
  Plen Józef - podporucznik - strzelcy piesi woj.. Augustowskiego - Orłów -
  Plocer Jan - podpułkownik - 5 pułk liniowy - Wiatka - pozwolenie mieszkania w Symbirsku
  Płatanowski Antoni - podporucznik - 7 pułk strzelców konnych - Słobock - uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Pollini Aleksander - - korpus górnictwa - Słobock - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Pomorski Klemens - podporucznik - - Jełabug -
  Popiel Jan - podporucznik - 11 pułk liniowy - Nolińsk -
  Poradoski Karol - podporucznik - - Orłów - uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Potkański Kajetan - podporucznik - Jazda Sandomirska - Sarapol -
  Potocki Michał - major - 1 pułk strzelców konnych - Wiatka -
  Prądzyński - jenerał brygady - - Wołogda -
  Pręgowski Ludwik - porucznik - - Sarapol -
  Pruski Kazimierz - kapitan - - Orłów -
  Pruszyński Jan - podpułkownik - strzelcy piesi - dowódzca - Wiatka - uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Pruziewicz Paweł - porucznik - Jazda Kaliska - Małmyż - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Przyłucki Józef - podporucznik - - Orłów -
  Psarski Antoni - porucznik - gwardya Strzelców konnych - Sarapol - przyjął służbę
  Pstrokoński Józef - kapitan - 1 strzelców pieszych - Słobock - przyjął służbę
  Ptaszyński Aleksander - podporucznik - 1 pułk liniowy - Orłów - przyjął służbę
  Pukiel - porucznik - - Jarańsk -
  Raczyński Paweł - - kleryk grecko - unicki Krolestwa Polskiego - Słobock -
  Radziwiłł Michał - jenerał broni - książę - Jarosław -
  Ratomski Ludwik - kapitan - 1 pułk liniowy - Słobock -
  Ratomski Leander - porucznik - 1 pułk Ułanów - Urzum -
  Ratyński Antoni - podporucznik - - Jełabug -
  Redel Jan - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Rejmiński Karol - podporucznik - 5 pułk liniowy - Jarańsk - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Reynhold Józef - podporucznik - Jazda Krakowska - Urzum -
  Reynisz Jan - podporucznik - - Małmyż - uwolniony w 1832 r.
  Rodziewicz Antoni - kapitan - 2 pułk liniowy - Nolińsk - przyjął służbę
  Rogowski Michał - kapitan - adjutant jen. Przebendowskiego - Kotelnica - przyjął służbę jako porucznik do pułku huzarów Milańskiego (?)
  Rokosowski Bolesław - porucznik - 2 Jazdy Płockiej - Wiatka -
  Roland Franciszek - jenerał brygady - - Wołogda -
  Romanowski Maurycy - porucznik - - Jarańsk -
  Rubinkowski Franciszek - podporucznik - 11 Strzelców pieszych - Nolińsk - uwolniony w sierpniu 1832 r.
  Rucki Edward - major - adjutant Naczelnego Wodza - Wiatka - uwolniony
  Rudnicki Michał - podporucznik - 2 pułk liniowy - Nolińsk -
  Rurbasz Ezechiel - - lekarz 5 pułku liniowego - Orłów - przyjął służbę
  Rusicki Leonard - podporucznik - 2 Jazdy Płockiej - Orłów -
  Rutkowski - - szlachcic woj. Płockiego - Wiatka - wysłany pod strażą w Polskę w styczniu 1833 r.
  Rykaczewski Hipolit - porucznik - - Urzum - uwolniony w kwietniu 1832 r.
  Rykowski Eugeniusz - podporucznik - strzelcy piesi kaliscy - Małmyż -
  Rzewuski Wawrzyniec - podporucznik - 6 pułk liniowy - Jełabug -
  Samborzecki Franciszek - kapitan - korpus Giełguda - Słobock -
  Sawicki Piotr - - szlachici guberni wołyńskiej - Wiatka -
  Sawicki Jerzy - kapitan - 3 strzelców konnych - Wiatka -
  Sażewski Tytus - podporucznik - legia Wołyńska - Słobock - uwolniony w listopadzie 1832 r.
  Schroder Jakób - major - 2 pułk liniowy - Kotelnica - zesłany w Tobolsk
  Scipio Maurycy - podporucznik - Jazda Sandomirska - Sarapol -
  Serwatowicz Andrzej - - szlachcic - Jełabug -
  Siekierzyński Jan - porucznik - 15 pułk liniowy - Wiatka -
  Sienkiewicz Michał - porucznik - strzelcy piesi - Orłów - przyjął służbę
  Sierakowski Wacław - jenerał brygady - - Jarosław -
  Sikorski - podporucznik - 7 pułk liniowy - Nolińsk -
  Sikorski Feliks - podporucznik - 3 Strzelców pieszych - Słobock - na żołnierza w korpusie Orenburskim
  Skalski Józef - - korpus górnictwa - Słobock - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Skawiński Stanisław - porucznik - gwardya Grenadierów (1 Ułanów) - Sarapol - pod strażą w Polskę 1832 r.
  Skażyńśki Seweryn - porucznik - 6 pułk liniowy - Urzum -
  Skąpski Wojciech - kapitan - 1 pułk strzelców konnych - Kotelnica -
  Skrajnowski Józef - kapitan - 2 pułk strzelców pieszych - Orłów -
  Skrzynecki Ignacy - podporucznik - 8 pułk liniowy - Głazów - na żołnierza w Orenburskim i Symbirskim korpusie
  Skupiński Jan - podporucznik - 14 pułk liniowy - Jełabug -
  Slaski Rudolf - kapitan - 2 Strzelców pieszych - Słobock -
  Smoleński Jan - kapitan - 7 pułk liniowy - Nolińsk -
  Smoleński Stanisław - porucznik - - Jarańsk -
  Smulski Wincenty - kapitan - 4 pułk Ułanów - Wiatka -
  Sołecki Andrzej - podporucznik - artyleria piesza - Sarapol - na żołnierza w Orenburskim
  Stachowski Józef - - szlachcic gub. Grodzieńskiej - Kotelnica - przyjął służbę
  Stankiewicz Dyonizy - porucznik - korpus Weteranów - Słobock - uwolniony w sierpniu 1832 r.
  Stelnicki Tadeusz - porucznik - adjutant Dembińskiego 13 pułk Ułanów - Urzum -
  Stempowski Józefat - podporucznik - 11 pułk strzelców pieszych - Głazów -
  Stempowski Fryderyk - podporucznik - 11 pułk strzelców pieszych - Głazów -
  Stokowski Jan - podporucznik - 1 pułk Mazurów (Ułanów) - Kotelnica -
  Stronowski ( Chronowski ) Kasper - porucznik - 3 strzelcy piesi - Orłów -
  Suchodolski Ignacy - podporucznik - artyleria piesza - Sarapol -
  Suchorzewski Józef - kapitan - 6 pułk liniowy - Słobock - przyjął służbę
  Sudnik Aleksander - kapitan - 2 pułk liniowy - Nolińsk - na żołnierza na Sybir
  Szamowski Dominik - porucznik - 6 pułk liniowy - Słobock -
  Szamowski Alojzy - podporucznik - 6 pułk liniowy - Słobock - uwolniony w maju 1832 r.
  Szaster Antoni - porucznik - kwatermistrz jeneralny - Słobock - uwolniony w styczniu 1833 r.
  Szkup Władysław - podporucznik - 8 pułk liniowy - Głazów - na żołnierza w Orenburskim i Symbirskim korpusie
  Szlaski Wiktor - porucznik - 1 strzelców konnych - Słobock -
  Szonert Franciszek - podporucznik - - Orłów -
  Szturmer Ludwik - porucznik - artyleria piesza - Kotelnica - przyjał służbę do 23 brygady artyleryi
  Szuman Ferdynand - - inspektor korpusu górnictwa - Słobock - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Szuwalski Andrzej - podporucznik - 5 pułk liniowy - Kotelnica - na junkra do 23 dywizyi w Wiborgu
  Szyszkowski Teofil - podporucznik - strzelcy piesi sandomirscy - Orłów - uwolniony w maju 1832 r.
  Taczanowski Napoleon - podporucznik - Jazda płocka - Urzum - uwolniony w 1832 r.
  Tatarowicz Andrzej - porucznik - 16 pułk liniowy - Słobock -
  Tchórzewski Stanisław - kapitan - - Orłów - przyjał służbę
  Telczyński Konstanty - porucznik - Jazda Kaliska - Wiatka -
  Teleżyński Cypryan - kapitan - 3 strzelców konnych - Wiatka -
  Toczyłowski Józef - porucznik - 5 pułk liniowy - Jarańsk - na żołnierza
  Todwen Józef - kapitan - 4 pułk Ułanów - Wiatka - przyjął służbę
  Tomicki Jan - jenerał dywizyi - - Wołogda -
  Topczewski Marceli - podporucznik - 5 pułk liniowy - Jarańsk - na żołnierza
  Touta Wacław - - korpus górnictwa - Słobock - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Troszczyński Józef - kapitan - 5 pułk Ułanów - Wiatka -
  Trzebiński Stefan - podporucznik - 1 pułk liniowy - Kotelnica -
  Trzebiński Ksawery - podporucznik - - Urzum -
  Turketi Antoni - podporucznik - Jazda Kościuszki - Nolińsk - na żołnierza na Sybir
  Turno Karol - jenerał brygady - - Perma -
  Turski Ferdynand - - korpus górnictwa - Słobock - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Tyburski Teodor - podporucznik - - Orłów -
  Tymieniecki Wespazyan - porucznik - Jazda Sandomirska - Jełabug - na żołnierza
  Tyss Józef - podporucznik - 1 pułk Strzelców pieszych - Orłów - na żołnierza
  Ulatowski Stanisław - podporucznik - Jazda Kaliska - Urzum -
  Ułan Aleksander - podporucznik - oddział Puszeta - Głazów -
  Uszyński Franciszek - - Kasyer Królestwa Polskiego woj.. Lubelskiego - Wiatka -
  Wartkowski Stanisław - kapitan - 11 Strzelców pieszych - Nolińsk - uwolniony w sierpniu 1832 r.
  Wągrocki - major - 4 pułk liniowy - Jarańsk -
  Wąsikiewicz Jan - - podinspektor korpusu górnictwa - Słobock - na służbę wysłany w korpus górny Uralski
  Wąsowicz Teodor - podporucznik - 2 pułk liniowy - Małmyż - na żołnierza w Orenburgu
  Wejsenhoff Jan - jenerał dywizyi - - Kostroma -
  Werbusz Antoni - - szlachcic Galicyi austryjackiej - Słobock - uwloniony w maju 1832 r.
  Węgierski Adam - podporucznik - 2 pułk liniowy - Małmyż -
  Wężyk Józef - podporucznik - strzelcy sandomirscy - Słobock -
  Wiedemann Jan - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Słobock -
  Wierzbięta Wincenty - major - 4 strzelców pieszych - Orłów - przyjął służbę
  Wilchorski Jan - major - Jazda Sandomirska - Wiatka -
  Winnicki Franciszek - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Słobock -
  Witkowski Tadeusz - podporucznik - 7 strzelców pieszych - Urzum -
  Witoszyński Piotr - podporucznik - - Małmyż -
  Witski Stanisław - podporucznik - 4 strzelców pieszych - Orłów - do pułku karwskiego huzarskiego, przyjął służbę
  Wolf Leopold - kapitan - 4 strzelców pieszych - Kotelnica -
  Wolfszleger Nepomucyn - podporucznik - 4 strzelców konnych - Kotelnica - uwolniony w lipcu 1832 r.
  Wolmer Fryderyk - porucznik - 4 pułk liniowy - Głazów - na żołnierza w Orenburg
  Wolson Wilhelm - - lekarz 4 strzelców pieszych - Wiatka -
  Wolsoński Antoni - - szlachcic - Jełabug -
  Wołowicz Stanisław - - obywatel woj.. Płockiego - Słobock - uwolniony w grudniu 1832 r.
  Wołyński Konstanty - porucznik - - Jełabug -
  Wróblewski Adam - - podaptekarz - Nolińsk -
  Wysocki Józef - podporucznik - 6 strzelców pieszych - Nolińsk - na żołnierza w Orenburgu
  Wysocki Stanisław - porucznik - 2 pułk Krakusów woj.. Krakowskiego - Sarapol -
  Wysokiński Antoni - porucznik - ex-aktor - Małmyż -
  Wyszogordzki Mateusz - porucznik - 1 pułk Mazurów (Ułanów) - Jarańsk -
  Zabiełłewicz Jan - porucznik - - Orłów -
  Zabłocki Antoni - kapitan - 2 pułk liniowy - Jarańsk -
  Zakrzewski Antoni - podporucznik - 1 pułk Mazurów (Ułanów) - Urzum - uwolniony w marcu 1832 r.
  Zakrzewski Ksawery - kapitan - 3 pułk liniowy - Jełabug -
  Załuskowski Józef - podporucznik - 10 pułk liniowy - Głazów -
  Zasławski Jan - - kleryk grecko - unicki z guberni grodzkiej - - wysłany pod strażą do St. Petersburga
  Zatorski Franciszek - - strażnik - Orłów -
  Zawadzki Melchior - - lekarz 2 strzelców pieszych - Wiatka - uwolniony w sierpniu 1832 r.
  Zawadzki Stanisław - podporucznik - 7 strzelców kaliskich - Głazów -
  Zawadzki Antoni - podporucznik - 6 pułk liniowy - Głazów - do Tambowa pozwolenie
  Zawidzki Ignacy - pułkownik - dowódzca 4 strzelców pieszych - Wiatka -
  Zdziechowicz Kazimierz - - podleśniczy - Urzum - uwolniony w maju 1832 r.
  Zenzler Maksymilian - podporucznik - strzelcy piesi sandomirscy - Jarańsk -
  Zielenkiewicz Henryk - porucznik - 7 strzelców pieszych - Słobock -
  Zienkiewicz Witalis - - lekarz 2 strzelców pieszych - Głazów - przyjął służbę
  Złotkowski Jan - podporucznik - 2 pułk liniowy - Głazów - na żołnierza w Orenburgu
  Znałowicz Leopold - porucznik - 4 pułk liniowy - Wiatka -
  Żarnowski Józef - - ex-aktor - - uwolniony w grudniu 1831 r.
  Żelewski Wiktor - podporucznik - 4 strzelców pieszych - Nolińsk - na żołnierza
  Żołądź Romuald - porucznik - Krakusy księcia Józefa - Głazów - na żołnierza w korpus Sybirski do twierdzy Omska
  Żukowski Floryan - - ex-aktor - Małmyż -
  Żułtowski Romuald - podporucznik - 5 pułk liniowy - Sarapol - pod strażą na Wołyń w kwietniu 1832 r.
  Żułtowski Edward - jenerał dywizyi - - Jarosław -
  Żychliński Filip - - szlachcic - Kotelnica - przyjął służbę

   


   

  6 grudnia 2007 r.

   

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005