<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach

 •  

  Właściciele wsi w 1926 - 1939 r.

  w woj. wileńskim.

  Nazwiska rozpoczynające się literą "A - K "

  przejdź do nazwisk rozpoczynających sie literą " L - Ż "


  wykonanie - Ryszard Sys

  Źródło: "Pisarz hipoteczny z  Dziennika Województwa Wileńskiego  1926 - 1939"

  (oryginalne skany dokumentów w Jagiellońskim on-line Archiwum)

     Właściciel - - ROK WIES POWIAT Nr.KOLONJE


  Abel Jankiel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 392

  Abel Abram,Lejb - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 396

  Ablam Władysław,Antoni,Piotr,Maria - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 10

  Abli Szmul,Rejchel - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 109

  Aborowicz Agata,Kazimierz - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 16

  Aborowicz Jerzy - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 28

  Aborowicz Adam - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 1

  Aborowicz Jozef - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 3

  Aborowicz Tekla - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 4

  Aborowicz Nikodem - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 5

  Aborowicz Wincenty - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 8

  Aborowicz Stanislaw - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 9

  Aborowicz Agata,Kazimierz Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 16

  Aborowicz Jerzy Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 28

  Aborowicz Jan Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 3

  Aborowicz Marta,Kazimierz,Józef,Konstanty Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 7

  Aborowicz Józef,Stanisław Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 9

  Aborowicz Nikodem,Antoni Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 10

  Aborowicz Józef s Antoniego Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 8

  Aborowicz Augustyn s Onufrego Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 26

  Aborowicz Spadk.Napoleona Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 25

  Aborowicz Spadk.Antoniego Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 24

  Aborowicz Domicela,Izabela,Cecylja Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 23

  Aborowicz Wacław Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 28

  Aborowicz Anna,Melanja Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 29

  Aborowicz Spadk.Michała:Weronika,Grasylda,Genowefa Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 5

  Abramowicz Jan - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 28

  Abramowicz Boleslaw - - 1932 Degutynie,dryswi'l Braslawskim 1

  Abramowicz Marja,Jozef,Feliks,Jan,Wiktorja,Marja - - 1932 Degutynie,dryswi'l Braslawskim 2

  Abramowicz Piotr - - 1932 Degutynie,dryswi'l Braslawskim 3

  Abramowicz Bronislaw - - 1932 Degutynie,dryswi'l Braslawskim 4

  Abramowicz Eljasz,Chaim,Mowsza-Icek,Lejb,Josiel,Zalman,Mana++ - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 425

  Abramowicz Szolan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 360

  Abramowicz Józef - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 26

  Abramowicz Michał - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 3

  Abramowicz Kazimierz - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 6

  Abramowicz Gabriel - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 7

  Abramowicz Aniela,Edward - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 8

  Abramowicz Klementyna - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 41

  Abramowicz Jozef Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 26

  Achramowicz Jan,Agrypina - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 74

  Achramowicz Jan,Agrypina - - 1936 Swir Swiecianskim 48

  Achramowicz Ignacy - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 5

  Achramowicz Kazimierz,Józef,Marianna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 1

  Achramowicz Dominik s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 2

  Achramowicz Jan I Urszula dz.Macieja - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 3

  Achramowicz Stanisław s Szymona - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 26

  Achramowicz Jan s Michala - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 52

  Achramowicz Józef s Michala - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 53

  Achramowicz Maciej s Antoniego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 55

  Achramowicz Antoni s Macieja - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 56

  Achramowicz Józef,Jan,Rozalia - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 57

  Achramowicz Marianna Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 3

  Achranowicz Aniela Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 3

  Achrem Laryon s Filipa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 94

  Achrem Teodor s Grzegorza - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 37

  Achrem Daniel,Natalja dz Jana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 72

  Achrem Piotr s Stefana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 133

  Achrem Ksienja - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 40

  Achrem Aleksander,Jozef ss Jakoba - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 111

  Achrem Mitrofan,Tatjana,Joachim - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 9

  Achrem Aleksander,tatjana,Joachim - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 11

  Achrem Jakob s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 327

  Achrem Teodora,Mikolaj,Nadzieja,Bazyli,Dymitr - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 23

  Achrem Anastazja s Wiktora - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 140

  Achrem Aleksander s Ignacego - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 71

  Achrem Bazyli,Eljasz ss Romana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 292

  Achrem Aleksy s Bartlomieja - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 147

  Achrem Wincenty s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 22

  Achrem Jakob s Wawrzynca - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 53

  Achrem Anna,Filip,Jan,Uljana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 89

  Achrem Maksym s Antoniego - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 1

  Achrem Jerzy s Antoniego - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 97

  Achrem Bazyli s Mikolaja - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 151

  Achrem Szymon s Andrzeja - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 123

  Achrem Stefan s Eljasza - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 290

  Achrem Wlodzimierz s Eljasza - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 44

  Achrem Helena,Józef s Jakóba - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 91

  Achrem Marja,Jan,Wudula,Nadzieja - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 122

  Achrem Miron,Pawel,Piotr - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 287

  Achrem Mateuz s Franciszka - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 115

  Achrem Grzegorz s Daniela - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 286

  Achrem Demjan,Jan,Pawel ss Adama - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 78

  Achrem Michal,Jan,Pawel ss Szymona - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 84

  Achrem Roman,Jan,Pawel ss Adama - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 80

  Achrem Andrzej s Teodora - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 143

  Adamkiewicz Eudokia - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 18

  Adamkiewicz Ignacy - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 10

  Adamkiewicz Ignacy - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 10

  Adamkowicz Dyonizy,Konstanty,Jan,Józefa - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 24

  Adamkowicz Alfons - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 29

  Adamkowicz Stanisław - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 27

  Adamkowicz Maciej - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 28

  Adamowicz Emilja - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 30

  Adamowicz Kazimierz - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 148

  Adamowicz Jozef,Witold,Michal,Feliks,Bonifacy+ - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 14

  Adamowicz Paulina,Zygmunt - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 40

  Adamowicz Zygmunt,,Nikodem,Antoni,Stanislaw,Paulina,Helena - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 9

  Adamowicz Paulina,Zygmunt - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 40

  Adamowicz Kazimierz - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 41

  Adamowicz Stanislaw,Adam - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 30

  Adamowicz Adolf - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 31

  Adamowicz Zofia,Franciszek - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 32

  Adamowicz Michał - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 43

  Adamowicz Michał - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 7

  Adamowicz Pawel - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 69

  Adamowicz Aleksander s Piotra - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 12

  Adamowicz Sergiusz,Nikifor ss Onufrego - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 11

  Adamowicz Pawel s Jana I matka Teodora - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 5

  Adamowicz Spadk. Aleksandra s Antoniego. Zona maria dz. Jozef,Arseniusz,Lida - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 25

  Adamowicz Tekla c Andrzeja - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 3

  Adamowicz Spadk.Piotra:Michal,Antonina Murawska,Apolonia Rodziewicz,Magdalena Machmacz - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 1

  Adamowicz Michal - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 43

  Adamowicz Józef,Szymon,Jerzy Postawski - - 1929 zasc.Grzybowszczyzna,Kobylnickiej 3

  Adamowicz Kazimierz,Franciszek Postawski - - 1929 zasc.Grzybowszczyzna,Kobylnickiej 5

  Adamowicz Andrzej,Ignacy Postawski - - 1929 zasc.Grzybowszczyzna,Kobylnickiej 6

  Adamowicz Andrzej Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 7

  Adamowicz Jan s Aleksego Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 8

  Adamowicz Lukasz s Jana Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 23

  Adamowicz Aleksander s Lukasza Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 24

  Adamowicz Antoni Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 25

  Adamowicz Antoni s Antoniego I Anna c Mikolaja Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 26

  Adamowicz Józef Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 27

  Adamowicz Jan s Józefa Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 28

  Adamowicz Aleksander s Jana Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 29

  Adamowicz Ignacy s Michała Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 51

  Adamowicz Ignacy s Tomasza Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 55

  Adamowicz Mikolaj Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 56

  Adamowicz Michałina ss Stanisław,Aleksander,Julian Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 1

  Adamowicz Wiktor Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 5

  Adaszkiewicz Mikolaj - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 10,7

  Adaszkiewicz Mikolaj Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 10

  Afanasjew Anna Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 56

  Agafonowa Fionja - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 27

  Agaponczyk Raisa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 159

  Ajduk Jan,Leon Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 42

  Ajnbinder Mowsza Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 24

  Ajuczonok Andrzej s Leona - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 26

  Akaczonok Aleksander I Agata,Olga,Maria Los - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 18

  Akaczonok Aleksy - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 31

  Akaczonok Sergiusz - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 42

  Aksienionek Jan s Antoniego - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 9

  Aksienionek Aniela,Alfons,Jozef,Piotr,Albina,Marja - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 16

  Aksienionek Jan s Antoniego Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 9

  Aksienionek Spadk.Adama:zona Aniela ss Alfons,Antoni,Józef,Piotr cc.Albina,Marja Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 16

  Akuto Antonina - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 29

  Aladowicz Krystyna,Petronela - - 1934 Kursze Wil-Trocki 52,83

  Aladowicz Wincenty - - 1934 Kursze Wil-Trocki 48

  Aladowicz Andrzej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 45

  Aladowicz Kazimierz - - 1934 Kursze Wil-Trocki 38,100

  Alancenowicz Aniela - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 5

  Alchimionkow Antoni,Grzegorz,Paulina - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 9

  Alchimionok Antoni,Grzegorz,Paulina - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 9

  Alchimowicz Emilja - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 14

  Alchimowicz Jozef,Apolin - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 2

  Alchimowicz Jozef - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 25

  Alchimowicz Kazimierz s Teodora - - 1933 Uscie,Mikolajewskiej Dzisienkim 1

  Alechnowicz Wladyslaw - - 1933 Macieniszki Braslawskim 3

  Alechnowicz Emilja,Pawel,Anna,Julja - - 1933 Macieniszki Braslawskim 4

  Alechnowicz Władysław - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 9

  Alechnowicz Antoni Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 77

  Alechnowicz Spadk.Jana z Helena ss Adam,Józef,Michał Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 78

  Alejun Piotr,Jozefa - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 2

  Alejun Michal - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 5

  Aleksa Aniela,Stanislaw,Jozef - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 5179

  Aleksa Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 8180

  Aleksa Elzbieta,Natalia - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 206

  Aleksa Ewa,Karol - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 80,28,208

  Aleksa Antoni,Jozef,Jozefa,Jerzy,Marjanna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 50154

  Aleksa Jerzy - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 89234

  Aleksa Szymon - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 126178

  Aleksandrowa Stepanida - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 10

  Aleksandrowicz Abraham - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 10

  Aleksandrowicz Emilja - - 1934 Slobodka Polany 44,92,70

  Aleksandrowicz Ewa,Michal - - 1934 Slobodka Polany 15,110

  Aleksandrowicz Aniela,Waclaw,Michal,Genowefa - - 1934 Slobodka Polany 18,4

  Aleksandrowicz Aleksander - - 1934 Slobodka Polany 35,3

  Aleksandrowicz Jozef - - 1934 Slobodka Polany 16

  Aleksandrowicz Wincenty - - 1934 Slobodka Polany 42

  Aleksandrowicz Stanislaw - - 1934 Slobodka Polany 6

  Aleksandrowicz Jan s Adama - - 1934 Slobodka Polany 115,9

  Aleksandrowicz Jan s Jozefa - - 1934 Slobodka Polany 49

  Aleksandrowicz Marja,Antoni,Franciszek,Adolf,Marjanna - - 1934 Slobodka Polany 77,90

  Aleksandrowicz Andrzej - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 104

  Aleksandrowicz Jozef s Franciszka - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 49

  Aleksandrowicz Adolf - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 80

  Aleksandrowicz Jan s Antoniego - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 72

  Aleksandrowicz Jan s Wincentego - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 226

  Aleksandrowicz Kazimierz,Boleslaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 87

  Aleksandrowicz Antoni s Jozefa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 161

  Aleksandrowicz Teodora,Jozef,Andrzej - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 82

  Aleksandrowicz Edward - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 228

  Aleksandrowicz Jan s Kazimierza - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 128

  Aleksandrowicz Jan s Justyna,Antonina,Emilja,Helena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 77

  Aleksandrowicz Jan s Konstantego - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 25

  Aleksandrowicz Wincenty s Michala - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 109

  Aleksandrowicz Emilja - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 17

  Aleksandrowicz Józef - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 36

  Aleksandrowicz Mustafa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 79

  Aleksandrowicz Helena,Sulejman Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 77

  Aleksandrowicz Marja,Elzbieta Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 32

  Aleksandrowicz Bronisław,Zofja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 42

  Aleksandrowicz Spadk.Jakuba wdowa Aniela dz.Stanisław,Amelia,Maria,Anna Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 5

  Aleksandrowicz Spadk.Wincentego wdowa Helena cc Helena,Bronisława,Matylda Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 6

  Aleksandrowicz Wincenty s Hilarego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 9

  Aleksandrowicz Ignacy s Hilarego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 10

  Aleksandrowicz Józef s Hilarego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 11

  Aleksandrowicz Rozalia c Hilarego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 12

  Aleksiejew Spadk. Tomasza - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 10

  Aleksiejew Grzegorz - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 11,11a

  Aleksiejew Afanas - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 14

  Aleksiejew Jozef - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 15

  Aleksiejew Lukasz - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 16

  Aleksiejew Bazyl - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 17

  Aleksiejew Jakob,Fedot,Paulina - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 57

  Aleksiejew Marcjan - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 2

  Aleksiejew Konofiej - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 3

  Aleksiejew Anikiej - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 5

  Aleksiejew Fewronja - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 6

  Aleksin Emiljan s Jana - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 23

  Aleksin Grzegorz s Józefa I Eufronsinia c Józefa - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 4

  Aleksin Stefa s Józefa - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 3

  Aleksin Eufrosinia,Stefan dz.Józefa Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 3

  Aleksin Grzegorz,Eufrosina Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 4

  Aleksion Walerian s Michala - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 15

  Aleksion Karol s Stanislawa - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 16

  Aleksion Mateusz,Zygmunt ss Mateusza - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 17

  Aleksion Walerjan Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 15

  Aleksion Karol Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 16

  Aleksion Mateusz,Zygmunt Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 17

  Alekso Jan - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 12

  Alekso Adolf - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 13

  Aleksy Wincenty - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 4

  Aleksy Jan - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 8

  Aleksy Józef,Emilja - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 37

  Aleksy Franciszek - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 38

  Aleksy Ignacy - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 39

  Alenowicz Anna,Emiljan - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 35

  Aleszkiewicz Helena,Aleksander,Kazimierz,Stanislaw - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 3

  Aleszkiewicz Wincenty Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 2

  Aleszkiewicz Marcin Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 3

  Aleszkiewicz Jan Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 4

  Aleszkiewicz Józef Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 10

  Aleszkiewicz Wincenty s Wincentego Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 27

  Alickun Karol - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 22

  Alickun Bolesław - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 18

  Alisz Tekla, Nadziezda Kolaga - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 11

  Alksnin Wladyslaw,Jozef,Boleslaw,Helena - - 1933 Ameljaniszki Braslawskim 1

  Alksnin Jerzy - - 1933 Ameljaniszki Braslawskim 2

  Alksnin Konstanty,Alfons,Emilja - - 1933 Ameljaniszki Braslawskim 3

  Alksnin Wiktor,Jozefa + Konstanty Milewicz - - 1933 Ameljaniszki Braslawskim 4

  Alochno Antoni,Edward,Helena - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 8

  Alochno Maciej,Cecylia - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 7

  Alochnowie Maciej,Cacylja - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 7

  Alonczyk Justyn,Jadwiga,Aniela,Marjanna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 37

  Alonczyk Kazimierz - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 31

  Alperowicz Rachela - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 453

  Alszfajn Szmul-Icek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 468

  Alter Gordon - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 20

  Alukowicz Bronislawa - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 6

  Ambrosewicz Mikolaj - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 2

  Ambrosewicz Zygmunt - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 6

  Ambrosewicz Adolf - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 9

  Ambrosewicz Franciszek - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 7

  Ambrosewicz Jozef - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 3

  Ambrosewicz Franciszek s Jerzego - - 1933 Mizulicze Wilejskim 4

  Ambrosewicz Franciszek s Jakoba - - 1933 Mizulicze Wilejskim 5

  Ambrosewicz Michal - - 1933 Mizulicze Wilejskim 7

  Ambrozego Spadk.Antoniego Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 20

  Ambrozewicz Jozef - - 1929 Burkita Wil-Trocki 2,3,23

  Ambrozewicz Marja c Stanislawa - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 18

  Ambrozewicz Tomasz - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 115

  Ambrozewicz Ignacy s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 6

  Ambrozewicz Albina c Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 3

  Ambrozewicz Wilhelm,Emilina, Helena Drobyszowa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 72

  Ambrozewicz Karolina c Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 27

  Ambrozewicz Marianna c Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 28

  Ambrozewicz Jadwiga c Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 10

  Ambrozewicz Antoni s Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 5

  Ambrozewicz Władysław s Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 26

  Ambrozewicz Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 12

  Ambrozewicz Antonina,Aniela,Waleria,Edward,Antoni - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 136

  Ambrozewicz Rozalia,Józef,Maria,Edward,Antoni - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 137

  Ambrozewicz Tomasz s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 1

  Ambrozewicz Ignacy s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 2

  Ambrozewicz Albina c Józefa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 5

  Ambrozewicz Spadk.Hieronima s Ignacego z.Helena Drobyszowa s Wilhelm I c Emilia - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 73

  Ambrozewicz Karolina c Józefa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 84

  Ambrozewicz Marianna c Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 85

  Ambrozewicz Jadwiga c Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 86

  Ambrozewicz Antoni s Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 88

  Ambrozewicz Władysław s Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 89

  Ambrozewicz Spadk.Andrzeja z.Józefa cc Emilia,Sylwestra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 114

  Ambrozewicz Spadk.Szymona z.Antonina cc Aniela,Waleria ss Edward,Antoni - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 115

  Ambrozewicz Spadk.Adama z.Rozalia ss Józef c maria - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 116

  Ambrożewicz Ignacy I Julian Cybulski Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 14

  Ambrożewicz Karol Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 22

  Ambrożewicz Ksawery Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 23

  Ambrożewicz Antoni Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 24

  Ambrożewicz Jerzy,Stanisław Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 33

  Amłuck Ohaja c Borucha z cc.Cypa,Zanderowa,Rachela,Widecka,Mina,Gaus,Rezja,Kagan - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 26

  Ananicz Wladyslaw - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 3

  Ananicz Antoni - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 13

  Ananicz Jan - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 18

  Ananicz Leon - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 13

  Ananicz Apanas - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 29

  Ananicz Leon Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 11

  Ananjewa Stepanida - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 376

  Ananko Bazyl - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 1

  Ananko Aleksy - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 2

  Ananko Anastazja - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 3

  Ananko Jan - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 4

  Anaszko Emilja I Antonina Woronko - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 8

  Ancugaj Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 96

  Ancugaj Olga - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 97

  Ancugaj Jan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 96

  Ancugaj Olga - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 97

  Andrałojć Jan I Michal Lukszo - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 13

  Andraszkiewicz Feliks - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 26

  Andrejewa Helena - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 6

  Andrejewski Filip,Pegalia - - 1930 Zajelence Braslawskim 21,29

  Andrejewski Kajetan - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 2

  Andrejewski Franciszek,Bohdan - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 3

  Andrejewski Jan - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 6

  Andrejewski Hipolit,Jozef - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 9

  Andrukajtis Kazimierz s Kajetana - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 18

  Andrukajtis Jozef s Kajetana - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 19

  Andrukianiec Jan - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 33

  Andrukianiec Piotr - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 26

  Andrukianiec Pawel - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 27

  Andrukianiec Kazimierz - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 32

  Andruszkiewicz Romauld - - 1929 Burkita Wil-Trocki 10

  Andruszkiewicz Antoni - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 59

  Andruszkiewicz Władysław - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 7

  Andruszkiewicz Wincenty Wil-Trocki - - 1939 Piotrowszczyzna II,mejszagolskiej 1

  Andruszkiewicz Ludwik Wil-Trocki - - 1939 Piotrowszczyzna II,mejszagolskiej 2

  Andrylojc Maciej - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 23

  Andrylojc Józef - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 24

  Andrylojc Stanislaw - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 25

  Andrzejczyk Aleksander - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 109

  Andrzejczyk Julian - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 110

  Andrzejewska Ewa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 240

  Andrzejewska Anastazja - - 1937 Krywoszyny,porpliskiej Dzisnienskim 3

  Andrzejewski Jan I Magdalena Wieliczko - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 6

  Andrzejewski Michal - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 7

  Andrzejewski Władysław - - 1937 Krywoszyny,porpliskiej Dzisnienskim 4

  Andrzejewski Maria,Franciszek,Stefania,Felicja,Helena,Stanisława - - 1937 Krywoszyny,porpliskiej Dzisnienskim 5

  Andrzejewski Adolf Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 1

  Andzielewko Aleksander - - 1936 Folw.Antopol,zaleskiej Dzisnienskim 3

  Andzielewko Antonina - - 1936 Folw.Antopol,zaleskiej Dzisnienskim 4

  Andzielewko Grzegorz s Jakuba I Anastazja c Bazylego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 34

  Andzielewko Maria Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 24

  Anewicz Bonifacy - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 22

  Anewicz Witold - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 24

  Anieck Józef,Antoni,Augustyn,Leon,Paulina - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 2

  Anisimowicz Anna - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 22

  Anisimowowa Agata Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 15

  Aniskowicz Emilia c Kazimierza - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 30

  Aniszkowicz Jan s Antoniego - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 15

  Aniszkowicz Spadk.Szymona z Olga I ss Jan,Bazyli,Szymon,Wlodzimierz - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 19

  Ankiancowie Wincenty,Wladyslaw - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 4

  Ankiancowie Teresa,Tekla,Helena,Jan - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 21

  Ankiancowie Franciszek,Aleksander - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 17

  Ankudowicz Domna c Hipolita Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 23

  Anosowicz Bazyli - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 17

  Anosowicz Maria - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 18

  Anosowicz Justyn s Leona - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 19

  Anosowicz Ignacy - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 20

  Anosowicz Józef - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 21

  Anosowicz Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 23

  Anosowicz Justyn s Kalistratesa - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 95

  Anosowicz Teofil - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 96

  Anosowicz Filip - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 97

  Anosowicz Mojzesz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 100

  Anosowicz Pawel - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 101

  Anosowicz Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 102

  Antonczyk Jan - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 12

  Antonionok Spadk.Jana z Maria dz.Mikolaj,Aleksander,Lidia Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 13

  Antonionok Antoni Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 68

  Antonionok Maria,Anna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 69

  Antonionok Klara,Agnieszka Blaszkowa Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 70

  Antonionok Szymon Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 73

  Antonionok Elzbieta Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 97

  Antonow Lukasz - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 9

  Antonowicz Marja - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 10,25

  Anuszkiewicz Wincenty - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 3

  Anuszkiewicz Piotr - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 18

  Anuszkiewicz Wincenty Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 17

  Anuszkiewicz Piotr Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 34

  Apanasewicz Antoni s Mikolaja - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 1

  Apanasionok Piotr - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 4

  Apanasionok Aleksander,Helena,Pelagja - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 5

  Apanasionok Pawel - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 10

  Apanowicz Jozef - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 10

  Apanowicz Franciszek - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 1

  Apanowicz Antoni - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 3

  Apiecionk Piotr,Stefania - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 4

  Apiotionek Marja - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 80

  Apiotionok Maria - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 80

  Aramowicz Stefania - - 1936 Folw.Rózyslaw,krewskiej Oszmianskim 30

  Aranowicz Szender - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 51

  Aranowicz Icek - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 48

  Arasnik Jan - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 86

  Arasnik Stanisław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 37

  Arasnik Jan - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 34

  Arasnik Natalia,Włodzimierz,Paweł,Aleksander,Anna - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 85

  Araszkiewicz Adolf - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 108

  Araszkiewicz Malwina - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 70

  Araszkiewicz Adam,Anna - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 22

  Arcewicz Spadk.Jana - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 146

  Arcewicz Franciszek,Helena,Zofia - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 43

  Archipowa Spadk. Jeremieja - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 11

  Archipowa Spadk.Anajna - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 39

  Arcimowicz Koronaty - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 2

  Arcimowicz Leokadja - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 6

  Arcimowicz Ludwika - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 11

  Arcimowicz Jan,Szymon - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 5

  Arcimowicz Mikita s Marcina - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 10

  Arcimowicz Romand,Piotr, Ksenia - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 18

  Arcimowicz Aleksander,Kazimierz,Józef ss Jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 42

  Arcimowicz Felicja,Józef,Wincenty,Bronislaw,Piotr,Paulina,Lena - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 43

  Arcimowicz Aleksy s Filipa - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 60

  Arcimowicz Ambrozy s Filipa - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 61

  Arcimowicz Mikolaj s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 71

  Arcimowicz Krysztof Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 13

  Arciszewski Józef,Felikds,Jan,Aniela córka I Aniela matka - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 88

  Arciszewski Franciszek - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 94

  Arciszewski Julian,Emilia - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 61

  Arciszewski Józef - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 15

  Arciszewski Stanisław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 60

  Arciszewski Anna,Stanisław,Zofia - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 35

  Arciszewski Benedykt,Józefa - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 87

  Arciszewski Feliks - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 68

  Arciszewski Bazyli,Jan - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 21

  Arcybowicz Antoni s Joachima - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 112

  Arcymowicz Bartolomiej - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 11

  Arcymowicz Bartlomiej Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 11

  Ardziejewski Robert,Helena - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 219

  Ardziejewski Wincenty - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 169

  Arest Jerofiejew - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 82

  Arhramowicz Jan - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 28

  Arlukieiwcz Katarzyna - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 38

  Aronowicz Gita - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 33

  Aronowicz Szender - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 25

  Aronowicz Icek - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 27

  Aronowicz Gita - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 35

  Artamonow Jan - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 5

  Artamonow Charlampij - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 9

  Artamonow Porfirij - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 11

  Artamonow Leonij - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 8

  Asaczow Andrzej - - 1933 Kramniszki Wil-Trocki 11

  Asajewicz Anna - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 129

  Asajewicz Antoni - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 128

  Asajonok Elżbieta,Tomasz,Grzegorz,Bazyl,Włodzimierz,Julia,Anna - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 14

  Asajonok Elzbieta,Tomasz,Grzegorz,Bazyli,Wlodzimierz,Julja,Anna - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 14

  Astyk Zofia - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 14

  Aszkielaniec Zygmunt Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 2

  Atenowicz Aleksander s Jana - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 4

  Atenowicz Stanislaw s Jana - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 46

  Atmienowicz Antoni,Michal,Aniela - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 112156

  Atmienowicz Michał - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 31

  Atminis Juljan - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 4

  Atminis Emilja,Jozef,Konstanty,Stanislaw,Marjanna,Geowefa - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 3

  Atrachimowicz Bazyl,Aleksander,Wlodzimierz - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 1

  Atrachimowicz Mieczyslaw - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 3

  Atrachimowicz Antoni - - 1937 Iwanówka,porpliskiej Dzisnienskim 2

  Atrachimowicz Szymon - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 42

  Atrachimowicz Jan - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 13

  Atrachimowicz Franciszek - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 94

  Atrachimowicz Piotr - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 81

  Atrachimowicz Antoni,Wasylina - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 61

  Atrachimowicz Mikołaj - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 5

  Atrachimowicz Antoni s Ignacego - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 64

  Atrachimowicz Lukierja, Tomasz I Agata Szucikowie Braslawski - - 1929 zasc.Bierzanka,Bohinskiej 3

  Atrachimowicz Jan Braslawski - - 1929 zasc.Bierzanka,Bohinskiej 5

  Atrasakiewicz Jan - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 35

  Atroszko Antoni - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 24

  Atroszko Waclaw - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 14

  Atroszko Jozef - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 4

  Audruszkiewicz Feliks - - 1936 Swir Swiecianskim 6

  Augul Jan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 78,55,102

  August Kazimierz - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 1

  August Stanislaw - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 2

  August Jan - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 3

  August Konstanty - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 4

  August Kazimierz - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 1

  August Stanislaw - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 2

  August Jan - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 3

  August Konstanty - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 4

  Augustynowicz Wiktor s Michal - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 102,85,167

  Augustynowicz Jadwiga, Genowefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 42,73,141

  Augustynowicz Agata c Franciszka, Paulina c Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 52,74,166

  Augustynowicz Pawel,Bronislaw,Pelagia - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 19138

  Augustynowicz Feliks s. Karola - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 132

  Augustynowicz Jan s. Jozefa I Jadwigi - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 24177

  Augustynowicz Jan s. Juliana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 50,175,80

  Augustynowicz Jan,Jadwiga dz Piotra,Emilia - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 103

  Augustynowicz Jadwiga c. Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 122

  Augustynowicz Magdalena,Marianna cc. Michala - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 5127

  Augustynowicz Antoni s. Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 124

  Augustynowicz Jan s. Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 66,81,125

  Augustynowicz Jozef s Eliasza - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 163

  Augustynowicz Anna c Igncego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 117

  Augustynowicz Antoni s Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 104

  Augustynowicz Antoni,Weronika dz. Augustyna - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 44,97

  Augustynowicz Julian s Augustyna - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 111

  Augustynowicz Ignacy s Elzbiety - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 27,92

  Augustynowicz Walerian s Pawla - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 47,86,133

  Augustynowicz Julian s Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 121

  Augustynowicz Roberta c Juliana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 79

  Augustynowicz Malwina c Dominika - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 9113

  Augustynowicz Michal s Jozefa - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 6

  Augustynowicz Stanislaw s Wincentego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 37

  Augustynowicz Maciej,Anna,Marja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 36

  Augustynowicz Michal,Jan,Andrzej,Emilja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 35

  Augustynowicz Stanislaw,Wincenty s Jerzego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 70

  Augustynowicz Michal - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 20

  Augustynowicz Adolf,Feliks,Maria dz. Wincentego - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 69

  Augustynowicz Sabina,Kazimierz,Józef,Maria dz.Benedykta Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 50

  Auksztol Aniela,Feliks,Tadeusz,Elżbieta,Lucja,Regina z I dz Nikodema - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 21

  Auksztol Stefania - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 25

  Auksztol Spadk.Nikodema z Aniela dz.Feliks,Tadeusz,Elzbieta,Lucja,Regina - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 21

  Auksztol Stefania I Helena Szylinowa - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 25

  Auksztul Jozef,Mikolaj - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 5

  Auksztulewicz Kazimierz s Kazimierza - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 25

  Awgul Sylwester - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 3

  Awgul Wincenty - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 6

  Awgul Waclaw I Jozef Bublewicz - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 9

  Awgul Bolesław - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 20

  Awgul Augustyn,Konstanty,Zygmunt - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 21

  Awgul Aleksander I Ignacy - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 22

  Awgul Spadk.Jakuba:wdowa Józefa dz.Stanisława,Janina I Ignacy - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 23

  Awin Karol - - 1933 Zalesie,Komajskiej Swiecianskim 2

  Awin Antoni - - 1933 Zalesie,Komajskiej Swiecianskim 3

  Awin Wincenty Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 8

  Awin Antoni,Michał,Karol,Leon Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 12

  Awin Karol s Karola Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 14

  Awinowa Eleonora Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 11

  Awinowa Józefa Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 12

  Awizyn Michał Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 49

  Awlas Roman - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 3

  Awlas Joachim - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 26

  Awlas Anna c Teodora Kuraczonka Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 5

  Awlas Roman I Mieczyslaw Altrchimowicz - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 25

  Awlas Joachim - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 27

  Awlasewicz Nikonor,Elzbieta,Anna - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 1

  Awlasewicz Tomasz - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 2

  Awlasewicz Wladyslaw - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 29

  Awłasewicz Lukasz Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 49

  Awłasik Franciszek c Franciszka Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 8

  Awłasionek Spadk.Ignacego z Franciszka Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 55

  Awłasionek Spadk.Stanisława z Józefa ss Władysław,Antoni Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 9

  Awłasionek Ignacy I c Franciszka Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 53

  Awłasionek Julian I c Franciszka Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 10

  Awłasionek Bolesław Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 40

  Awłasionek Wincenty Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 4

  Awłasow Prochor I marka Praskowia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 31

  Awłasow Praskowia cc Siekowa Anna I Eudokia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 40

  Awłasow Eliasz Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 49

  Awłasow Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 50

  Awłasow Gabriel Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 51

  Awłasow Irena Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 52

  Awłasow Daria Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 62

  Awrejcewicz Teodor - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 148

  Awrejcewicz Katarzyna,Nil,Aleksy,Michal - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 12

  Awrejcewicz Stefan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 16

  Awrejcewicz Jan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 52

  Awrejcewicz Michal - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 68

  Awrejcewicz Helena - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 45

  Awsiukiewicz Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 10

  Awsiukiewicz Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 64

  Awsiukiewicz Bronislaw,Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 23

  Awsiukiewicz Marja,Wiktorja,Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 43

  Awsiukiewicz Bonifacy - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 279

  Babicz Leon - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 2

  Babicz Jan - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 13

  Babicz Michal - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 17

  Babicz Wincenty - - 1936 Babicze,prozorckiej Dzisnienskim 3

  Babicz Jan - - 1936 Babicze,prozorckiej Dzisnienskim 4

  Babicz Antoni - - 1936 Babicze,prozorckiej Dzisnienskim 5

  Babicz Apolonja - - 1936 Babicze,prozorckiej Dzisnienskim 2

  Babiczowa Marja - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 18

  Babiej Tekla - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 17

  Babryszko Helena - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 41

  Babyszko Donat Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 26

  Bachier Katarzyna Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 26

  Bachier Stefan s Feliksa Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 30

  Bachir Jan,Ignacy,Roman ss Michala I matka Agata c Antoniego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 157

  Bachir Aleksander s Adama - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 151

  Bachir Wlodzimierz s Adama - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 20

  Bachir Piotr s Wlodzimierz - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 16

  Bachir Pelagia Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 7

  Bachirowa Julja - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 7

  Bachmalowa Marfa - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 14

  Bachwalow Marfa,Jan 1,Jan 2,Jewstafij,Domna,Marfa,Darasida,Kapitalina - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 18

  Baczul Onufry - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 13,3

  Baczul Kazimierz - - 1929 Burkita Wil-Trocki 4

  Baczul Jozef - - 1929 Burkita Wil-Trocki 6

  Baczul Antoni - - 1929 Burkita Wil-Trocki 7,13

  Baczul Spadk.Stanislawa Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 5

  Baczul Anna Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 11

  Baczul Waclaw Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 17

  Baczul Feliks Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 19

  Baczul Jozef Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 20

  Baczul Józef I Leonara Komarowska Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 22

  Bagan Tadeusz Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 6

  Bahryn-Kamiński Adolf Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 18

  Bajkocz Michalina - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 25

  Bajkowski Jozef s Jana I Marja - - 1933 Kamionka Oszmianskim 11

  Bajkowski Dominik s Szymona - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 36

  Bajkowski Jan s Szymona - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 37

  Bajnarowicz Kazimiera - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 33

  Bajus Spadk. Wlodzimierza wdowa Olga ss Bazyli,Wincenty,Stefan I Stefan - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 26

  Bakasenas Zofia - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 60

  Bakinowski Edward - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 29

  Bakunowicz Eljasz - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 15

  Bakunowicz Pawel - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 19

  Bakunowicz Ignacy - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 26

  Bakunowicz Spadk. Wincentego:Katarzyna,Teodor,Jozef,Wlodzimierz,Stefanja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 12

  Bakunowicz Spadk.Eljasza:tekla,Zofja,Marja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 2

  Bakunowicz Spadk. Jakoba: Marja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 4

  Balaban Jan - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 25

  Balaj Borys - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 23

  Balaj Borys - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 23

  Balaj Jan s Józefa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 33

  Balaj Adam s Feliksa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 65

  Balaj Jan,Adam,Malwina Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 34

  Balcewicz Aniela - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 30

  Balcewicz Jan s Franciszka - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 82

  Balcewicz Ludwik s Franciszka - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 4

  Balcewicz Jozef s Jana - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 84

  Balcewicz Jan s Jakoba - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 7

  Balcewicz Aniela - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 7

  Balcewicz Jan s Franciszka - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 24

  Balcewicz Ludwik s Franciszka - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 25

  Balcewicz Józef s Jana - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 40

  Balcewicz Spadk.Piotra:Franciszka Czeriawska,Jadwiga I Paulina Balcewicz - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 41

  Balcewicz Jan s Jakuba - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 49

  Balczynski Jozef s Kajetana - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 12

  Balejko Michał,Bronisław Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 2

  Balejko Ignacy s Szymona Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 3

  Balejko Lubow Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 5

  Balejko Marcin s Józefa Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 16

  Balejko Rozalia Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 17

  Balejko Michał s Jana Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 18

  Balejko Bronisław Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 19

  Balejko Franciszek Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 25

  Balejko Zofia dz.Zenon,Bolesław,Onufry Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 26

  Balejko Mateusz s Lukasza Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 27

  Balejko Marcin s Bazylego Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 36

  Balejko Weronika I s Michał Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 38

  Balejko Franciszek,Józef oraz Michałina Podziawa Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 52

  Balendanowicz Longin - - 1929 Burkita Wil-Trocki 20

  Balinski Witold s Konstantego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 50

  Baloban Adam - - 1933 Folw.Hojduszowo,Pliskiej Dzisienkim 8

  Baloban Justyn,Edward,Elzbieta,Adolfina - - 1933 Folw.Hojduszowo,Pliskiej Dzisienkim 6

  Baloban Anna,Kazimierz,Marja,Stanislawa,Jozefa - - 1933 Folw.Hojduszowo,Pliskiej Dzisienkim 9

  Balobosow Matrona,Piotr s Arseniusza - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 50

  Baloszko Alfiej - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 15

  Balsis Urszula - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 19

  Baltrul Maciej - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 23

  Baltruszewicz Jan - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 22

  Baltruszewicz Boleslaw,Józef,Leon,Melanja,Marja dz. Jana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 18

  Baltruszewicz Domicela - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 11

  Baltruszewicz Aniela,Julian,Nikodem - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 24

  Baltruszewicz Władysław,Józefa,Maria - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 5

  Baltrys Piotr - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 1

  Baluj Tadeusz - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 9

  Baluj Wladyslaw,Olga,Elzbieta - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 50

  Balysz Teodor s Piotra - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 1

  Balysz Dyonizy s Andrzeja - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 2

  Balysz Michal s Teodora - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 3

  Balysz Bazyli - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 8

  Balysz Dawid s Bazylego - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 16

  Balysz Wlodzimierz - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 18

  Balysz Konstanty s Józefa - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 19

  Balysz Wiktor,Aleksander ss Jozefa - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 20

  Balysz Dymitr s Leona - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 36

  Balysz Wlodzimierz s Pawla - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 39

  Balysz Jerzy s Pawla - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 40

  Balysz Wiktor s Pawla - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 41

  Balysz Aleksy s Wincentego I siostra Nadzieja - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 42

  Balysz Olga z Pawla I Stefania - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 43

  Balysz Cyryl s Mikolaja I Stefania - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 44

  Balysz Elzbieta,Bazyli,Dawid - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 45

  Balysz Makar s Adama - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 1

  Balysz Eustachy s Mikolaja - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 2

  Balysz Radion s Andrzeja - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 9

  Balysz Trofim s Andrzeja - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 11

  Balysz Demina ,Julia - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 14

  Balysz Wincenty s Michala - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 15

  Balysz Michal s Stefana - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 17

  Balysz Stefan - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 189

  Balysz Krystyna c Filipa - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 2

  Balysz Helena wdowa po Ignacym synowie Piotr,Bazyli - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 3

  Balysz Justyna wdowa po Dawidzie s Wlodzimierz c Wera - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 4

  Balysz Michal s Stefan I Barbary - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 5

  Balysz Nikon s Stefana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 6

  Balysz Michal s Andrzeja - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 7

  Balysz Andrzej s Andrzeja - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 8

  Balysz Helena wdowa po Jakubie s Bazyli c Natalia - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 9

  Balysz Wlodzimierz s Jakuba - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 10

  Balysz Demian s Michala - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 11

  Balysz Helena - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 13

  Balysz Michal s Stefana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 16

  Balysz Wlodzimierz s Stefana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 17

  Balysz Wiktor s Stefana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 18

  Balysz Leon s Eliasza - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 19

  Balysz Stanislaw s Eliasza - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 20

  Balysz Antonina wdowa po Bazylim I córka Nadzieja - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 21

  Balysz Maksym s Stefana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 22

  Balysz Joachim s Justyna - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 24

  Balysz Stefan s Grzegorza - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 25

  Balysz Szymon,Justyna,Maria,Aleksandra dz.Grzegorza - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 26

  Balysz Justyn s Dymitra - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 27

  Balysz Piotr s Ignacego - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 28

  Balysz Roman s Ignacego - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 29

  Balysz Aleksandra wdowa po Jerzym I syn Piotr - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 31

  Balysz Spirydon s Teodora - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 32

  Balysz Maria wdowa po Teodorze s Maksym c Nadzieja - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 33

  Balysz Prokop s Tefana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 34

  Balysz Mikolaj,Jan,Nadzieja dz.Romana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 35

  Balysz Wlodzimierz s Michala - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 36

  Balysz Jan s Antoniego - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 39

  Balysz Jan s Mikolaja - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 40

  Balysz Aleksander s Nikona - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 45

  Balysz Stefan s Nikona - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 46

  Balysz Antoni,Mikolaj,Olga,Anna,Wera dz. Trofima - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 48

  Balysz Cyryl s Izydora - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 49

  Balysz Andrzej s Mikolaja - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 55

  Balysz Olga wdowa po Stefanie - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 56

  Balysz Wera - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 64

  Bałasz Jan,Aleksandra dz.Michała Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 1

  Bałasz Bazyli,Jan,Zachariasz ss Tomasza Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 2

  Bałasz Michał s Wincentego Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 3

  Bałasz Andrzej s Wincentego Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 6

  Bałasz Andrzej,Arseniusz,Mikolaj,Olga dz.Arseniusza I wdowa Elzbieta Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 11

  Bałasz Filip Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 14

  Bałasz Julian Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 15

  Bałasz Olga Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 16

  Bałasz Aleksander Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 17

  Bandar Teresa - - 1930 Turczylowo Braslawskim 9

  Banicewicz Trofim s Michala - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 41

  Baniel Katarzyna,Waclaw,Stanislaw,Jozef,Wiktor,Jozefa - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 7

  Baniewicz Hipolit - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 8,41

  Baniewicz Spadk.Aleksandra - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 3

  Baniewicz Wiktor - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 4

  Baniewicz Alfons - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 8

  Baniewicz Jozef,Zuzanna,Adolfina - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 10

  Baniewicz Helena z Balinskich - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 10

  Baniewicz Spadk.Aleksandra: Antoni I Felicja Kierulowa - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 3

  Baniewicz Wiktor - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 4

  Baniewicz Alfons - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 8

  Baniewicz Józef,Zuzanna I Adolfina - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 10

  Baniewwicz Hipolit - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 8,41

  Baran Spadk.Eugenii maz Teodor - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 40

  Baran Anastazja,Wlodzimierz,Piotr,Mikolaj - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 52

  Baran Dyonizy,Michal - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 16

  Baran Bazyli s Józefa - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 17

  Baran Chaja - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 20

  Baran Ginda-Rocha,Berel,Samuil - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 27

  Baran Zelik - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 49

  Baran Konstanty Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 15

  Baran Jan Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 16

  Baran Antoni Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 17

  Baranczuk Wincenty,Mikołaj,Weronika - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 16

  Baranow Eleuteriusz s Andrzeja Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 2

  Baranow Eleuteriusz s Jana Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 4

  Baranowa Nadzieja - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 35

  Baranowska Jozefa I Wladyslawa Lapszewiczowna - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 7

  Baranowska Domicela - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 30

  Baranowska Zofja - - 1936 Madziuniszki,rzeszanskiej Wil-Trockim 4

  Baranowska Zofja Tugan-Mirza Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 13

  Baranowski Spadk. Jozefa - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 2

  Baranowski Boleslaw,Józef,Konstancja,Juljan dz. Józefa - - 1936 Swir Swiecianskim 13

  Baranowski Antoni - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 9

  Baranowski Konstanty s Augustyna - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 10

  Baranowski Malwina,Zygmunt,Feliks - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 11

  Baranowski Konstanty s Michala - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 12

  Baranowski Jan,Wiktor,Wiera,Aleksandra dz. Jana - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 22

  Baranowski Aleksander s Klemensa - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 20

  Baranowski Andrzej s Klemensa - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 8

  Baranowski Michal s Klemensa - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 14

  Baranowski Jerzy s Klemensa - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 9

  Baranowski Andrzej - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 7

  Baranowski Bazyli - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 8

  Baranowski Jan - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 9

  Baranowski Teodor - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 10

  Baranowski Spadk.Jana z.Petronela I c Anastazja Choroszewska - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 11

  Baranowski Hilary - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 12

  Baranowski Spadk.Makarego zona II veto Maria Miszarko dz.Aleksander,Eugenia,Daria,Maria - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 21

  Baranowski Spadk.Ignacego z Maria ss Jan,Teodor,Bazyli,Władysław - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 22

  Baranowski Antoni Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 8

  Baranowski Konstanty Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 18

  Baranowski Romuald Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 26

  Baranowski Franciszek s Antoniego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 1

  Baranowski Wincenty s Franciszka Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 2

  Baranowski Antoni s Feliksa Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 37

  Barańczuk Wincenty s Marcina - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 25

  Barkowski Marcin Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 96

  Barloszewicz Jozef s Tadeusza - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 30

  Barsukow Stefan - - 1934 Kruki Swiecianskim 7,28,29,30,17

  Barsukow Paramon - - 1934 Kruki Swiecianskim 16,19,59

  Barsul Adam - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 28

  Barszczewska Jadwiga c Aleksandra Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 27

  Bartosewicz Antoni Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 6

  Bartosewicz Jan Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 19

  Bartoszewicz Franciszek - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 9

  Bartoszewicz Wladyslaw,Zofja - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 1

  Bartoszewicz Jadwiga - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 12

  Bartoszewicz Michal s Wincentego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 52,58,29

  Bartoszewicz Antoni - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 23

  Bartoszewicz Wincenty - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 24

  Bartoszewicz Marja - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 32

  Bartoszewicz Teofila - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 33

  Bartoszewicz Adolf - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 34

  Bartoszewicz Tadeusz,Stanislaw,Franciszek - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 15

  Bartoszewicz Michal - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 52

  Bartoszewicz Piotr,Jan - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 23

  Bartoszewicz Tomasz - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 19

  Bartoszewicz Marcin - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 21

  Bartoszewicz Mikolaj - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 18

  Bartoszewicz Michal - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 1

  Bartoszewicz Anna - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 27

  Bartoszewicz Marja,Felicja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 86

  Bartoszewicz Mikolaj Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 18

  Bartunski Herasim - - 1936 Bierzynka,swiecianskiej Swiecianskim 1

  Bartunski Sergiusz - - 1936 Bierzynka,swiecianskiej Swiecianskim 2

  Bartunski Sergiusz s Kondrata - - 1936 Bierzynka,swiecianskiej Swiecianskim 3

  Bartunski Foka - - 1936 Bierzynka,swiecianskiej Swiecianskim 4

  Bartunski Potap,Saweli - - 1936 Bierzynka,swiecianskiej Swiecianskim 5

  Baryło Mikita - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 29

  Baryło Gabriel I siostra Olga - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 176

  Bas Josiel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 353

  Basewicz Jan,Konstanty - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 10

  Basewicz Jan,Konstanty ss Karola - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 39

  Basiukiewicz Józef - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 7

  Basiukiewicz Stanisława,Ludwik - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 4

  Basiukiewicz Józef s Jana - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 7

  Basiukiewicz Stanisława I syn Ludwik - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 4

  Baslyk Jan s Antoniego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 7

  Baslyk Denis s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 26

  Baslyk Michal s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 32

  Baslyk Ignacy s Stanislawa - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 33

  Baslyk Wiktor s Antoniego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 47

  Baslyk Prochor s Wiktora - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 67

  Basłak Gabriel Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 45

  Basłak Antoni Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 46

  Basłak Bazyli Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 47

  Basłak Szymon Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 48

  Basłak Paraskewa Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 49

  Basłyk Dymitr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 45

  Basłyk Gerasym - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 46

  Basłyk Barbara - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 47

  Basłyk Grzegorz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 93

  Basłyk Szymon - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 94

  Bastamski Ajzik - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 43

  Bastamski Icek - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 68

  Bastamski Srol - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 47,50

  Bastamski Abram - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 67,90

  Bastamski Gierszen - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 23

  Bastowski Maciej - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 17

  Bastyk Stefan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 136

  Baszewa Natalja - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 9

  Baszko Dominik s Hilarego Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 27

  Baszlykiewicz Boleslaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 258

  Baszowa Anna Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 11

  Batura Ludwik - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 22,17

  Batura Ludwik - - 1936 Swir Swiecianskim 17

  Batura Edward,Mieczyslaw,Fabian,Lubomir,Anna,Olga dz. Jerzego - - 1936 Swir Swiecianskim 32

  Baturo Melania - - 1936 Swir Swiecianskim 51

  Baturo Stanislaw,Jan - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 1

  Baturo Antoni s Jana - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 2

  Baturo Stanislaw s Jana - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 3

  Baturo Paulina,Stanislaw,Janina - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 4

  Baturo Piotr - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 5

  Baturo Adam - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 6

  Baturowa Petronela - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 49,97,126

  Batury Spadk.Jerzego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 35

  Batury Spadk.Mikolaja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 39

  Bazarewicz Tenzila - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 339

  Bazewicz Juljan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 60112

  Bazewicz Karolina - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 27108

  Bazewicz Ludwik - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 18123

  Baziewicz Karolina - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 32148

  Baziewicz Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 114228

  Baziewicz Jozef - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 55172

  Bazis Antoni,Jozef,Jadwiga - - 1934 Kursze Wil-Trocki 66

  Bazylo Teodor,Lidja,Nadzieja,Michal - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 25

  Beczelis Nikodem,Marcela,Jadwiga,Stanisław - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 21

  Bednar Jadwiga - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 9,13

  Begal Izroil - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 23

  Bejnar Michaline I Jozefa Dunder - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 3

  Bejnar Kazimierz - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 15

  Bejnara Spadk.Kazimierza:Justyn,Agnieszka Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 6

  Bejnarowicz Antoni - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 6

  Bejnarowicz Szymon - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 13

  Bejnarowicz Antoni Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 6

  Bejnarowicz Szymon Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 13

  Bejner Franciszek - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 33

  Bekisz Jan, Emilja Macko - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 7

  Bekisz Juljan, Franciszka Marcinkjan - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 8

  Benjar Magdelena - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 36

  Benjar Kazimierz Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 15

  Berent Jozefa,Jozefa,Leopold,Juljan,Franciszek,Fabjan - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 4

  Bereznowski Stanislaw,Juljan - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 1

  Bereznowski Kazimierz,Jan ss Piotra - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 2

  Bereznowski Kazimierz s Piotra - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 3

  Bereznowski Feliks s Józefa - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 4

  Bereznowski Antoni s Adama - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 5

  Berkman Tewel,Szymsza,Rocha - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 28

  Berkman Michel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 50

  Berkman Mendel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 51

  Berkowski Spadk.Wladyslawa - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 4

  Berlinski Onufry,Michał,Franciszek - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 1

  Berlinski Kazimierz,Michał,Franciszek - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 3

  Berlinski Witold Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 10

  Berliński Michał Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 1

  Berliński Kazimierz Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 2

  Bernacka Ludwika c Ignacego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 4109

  Bernandys Marta, Albina I Weronika Waszkiewicz - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 23

  Bernatowicz Nikodem - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 19

  Bernatowicz Andrzej - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 3

  Bernatowicz Franciszek,Konstanty,Bolesław - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 2

  Bernatowicz Ignacy - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 5

  Bezdel Bronislaw z prawem dozywocia Klotyldy Bezdel - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 8

  Bezdziel Julja - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 20

  Bezdziel Julja Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 20

  Bezzubienok Piotr - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 3

  Bezzubienok Jan - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 4

  Bezzubienok Aleksander - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 5

  Biala Olga - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 21

  Bialogrzywiec Agata,Andrzej - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 1

  Bialogrzywiec Leon - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 4

  Bialogrzywiec Teodor I Antonina Tanana - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 5

  Bialogrzywiec Agato,Antoni - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 26

  Bialogrzywiec Agata,Andrzej - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 21

  Bialogrzywiec Teodor I Antonina Tanana - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 14

  Bialogrzywiec Agata,Antoni - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 22

  Bialogrzywiec Leon - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 23

  Bialozorczyk Teodor - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 10

  Bialy Aleksander - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 22

  Bialy Wlodzimierz - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 14

  Bialy Jan,Ignacy - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 9

  Białozorczyk Nestor z zona Irena I matka zony Maria Baslak Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 37

  Biclun Ignacy - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 3

  Biczun Mojzesz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 40

  Biczun Konstanty - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 41

  Biczun Jerzy,Melania,Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 42

  Biczun Grzegorz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 43

  Biczun Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 119

  Biczun Dymitr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 120

  Biczun Zachariasz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 126

  Biczun Nicyfor - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 127

  Biczun Wincenty - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 128

  Biczun Andrzej I Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 129

  Biczun Jakub - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 134

  Biedalski Rozalja,Albin,Emilja - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 3

  Biedalski Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 7

  Biedalski Anna - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 34

  Biejnis Bartlomiej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 41,78

  Biejnis Aleksander - - 1934 Kursze Wil-Trocki 1

  Biekiesz Paweł s Szymona Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 2

  Biekiesz Piotr,Ignacy ss Stanisława oraz Urszula Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 3

  Biekiesz Adolf s Stefana Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 4

  Biekiesz Franciszek s Piotra Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 5

  Biekiesz Antoni s Piotra Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 6

  Biekiesz Jan s Dominika Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 22

  Biekiesz Bronisław s Dominika Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 23

  Biekiesz Jan s Władysława Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 24

  Biekiesz Franciszek s Władysława Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 25

  Bieksza Antonina - - 1934 Kursze Wil-Trocki 24,99

  Bieksza Andrzej,Jozef,Weronika,Monika - - 1934 Kursze Wil-Trocki 46

  Bielaj Andrzej Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 24

  Bielaj Spadk.Pawla wdowa Ksienia dz.Mikolaj,Lidia Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 25

  Bielaj Tekla Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 26

  Bielajszysa Spadk.Ksawerego Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 20

  Bielak Julia,Helena,Eugenia,Nina - - 1938 Naroty,Smorgonska Oszmianskim

  Bielapko Spadk.Antoniego Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 1

  Bielapko Spadk.Józefa Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 32

  Bielawska Michalina - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 33

  Bielawski Kazimierz - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 32

  Bielawski Jozef - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 43

  Bielawski Franciszek - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 31

  Bielawski Antoni,Helena,Emilja - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 11

  Bielawski Kazimierz,Augustyn - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 22

  Bielawski Domicela,Emilja,Aniela,Jerzy - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 22/33

  Bielawski Feliks - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 1

  Bielawski Ksawera,Adolf,Helena,Aleksadra - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 20

  Bielawski Spadkobiercy - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 47

  Bielawski Adolf s Jozefa - - 1933 Uscie,Mikolajewskiej Dzisienkim 7

  Bielawski Franciszek s Jozefa - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 31

  Bielawski Antoni,Helena,Emilja dz. Jana - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 11

  Bielawski Kazimierz,Augustyn ss Wincentego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 33

  Bielawski Domicela c Dominika + - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 22

  Bielawski Feliks s Gabrjela - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 1

  Bielawski Ksawera c Jana - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 30

  Bielawski Jerzy - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 10

  Bielawski Korowaty,Salomea,Genowefa - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 6

  Bielawski Wladyslaw s Jana - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 27

  Bielawski Wladyslaw s Jerzego - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 28

  Bielawski Józef - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 29

  Bielawski Jan - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 2

  Bielawski Michał,Jerzy,Piotr,Aniela - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 4

  Bielawski Andrzej - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 7

  Bielawski Mikołaj - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 8

  Bielawski Jan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 53

  Bieldziuk Helena c Jana - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 21

  Bielewicz Ludwik,Stanislaw,Antonina - - 1934 Slobodka Polany 72,82

  Bielewicz Michal - - 1934 Slobodka Polany 29,57,111

  Bielewicz Ignacy - - 1934 Slobodka Polany 64,85

  Bielewicz Marja,Józef,Wiktor - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 10

  Bielewicz Józef,Wiktor ss Michala - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 11

  Bielewicz Franciszek s Franciszka - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 12

  Bielewicz Albin s Józefa - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 22

  Bielewicz Marja c Jana - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 23

  Bielewicz Michal s Józefa - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 30

  Bielewicz Wincenty s Jerzego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 45

  Bielewicz Rozalja c Jerzego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 46

  Bielewicz Maria Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 1

  Bielewicz Piotr s Marcina Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 2

  Bielewicz Mikolaj s Justyna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 33

  Bielewicz Anna z Aleksandrowicz Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 7

  Bielewicz Julian Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 19

  Bielewicz Anna c Tomasza Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 87

  Bielikow Spadk.Bazlego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 80

  Bielikow Spadk.Aleksego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 58

  Bielikow Grzegorz - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 84

  Bielikow Spadk.Jana - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 85

  Bielikow Spadk.Macieja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 86

  Bielikow Spadk.Fenagiei - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 57

  Bielikow Grzegorz - - 1936 Swir Swiecianskim 60

  Bielikow Grzegorz s Jana - - 1936 Swir Swiecianskim 61

  Bielikowa Teodora - - 1936 Swir Swiecianskim 56

  Bielikowa Eudokja - - 1936 Swir Swiecianskim 59

  Bielikowa Anna - - 1936 Swir Swiecianskim 62

  Bielikowa Fenagieja - - 1936 Swir Swiecianskim 63

  Bielinis Kazimierz - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 7

  Bielinis Spadkobiercy Gabryla - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 11

  Bielinis Jan - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 17

  Bielinis Kazimierz - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 7

  Bielinis Spadk.Gabriela:wdowa Juliana dz.Waclaw,Walerian,Leokadia,Anna - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 11

  Bieliński Wincenty,Justyn Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 52

  Bielkiewicz Feliks - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 27,57,2

  Bielkiewicz Wladyslaw - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 31,56,1

  Bielkiewicz Piotr - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 12,26,63

  Bielkiewicz Marja,Jadwiga - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 22,64

  Bielkiewicz Bronislaw,Feliks,Antonina,Jadwiga,Wiktoria - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 13

  Bielkowicz Maksymillian Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 17

  Bielous Aleksy - - 1936 Folw.Janczyno,leonpolskiej Braslawskim 2

  Bielous Piotr - - 1936 Folw.Janczyno,leonpolskiej Braslawskim 3

  Bielous Szymon Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 17

  Bielous Wlodzimierz,Mikolaj,Zofia,Anastazja Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 22

  Bielous Wlodzimierz Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 34

  Bielski Adam - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 5

  Bielski Jozef s Ambrozego - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 6

  Bielski Tekla c Józefa - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 10

  Bielski Filip s Marcina - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 17

  Bielski Mikolaj s Szymona - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 8

  Bielski Bazyli s Szymona - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 9

  Bielski Ignacy s Szymona - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 1

  Bielski Anna c Józefa - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 10

  Biencewicz Juljan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 15

  Bieniecewicz Kazimierz - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 118

  Bieniecewicz Andrzej - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 34

  Bienkunski Boleslaw - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 12

  Bienkunski Jozefa,Stanislawa - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 17

  Bierdzionok Pimien - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 28

  Bierniakowicz Magdalena,Jakób,Nadzieja,Nina,Anna - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 8

  Biernikowicz Jozef - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 12

  Biernikowicz Jan - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 15

  Bieroza Jamieljan - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 23

  Bieroza Bazyli,Lukierja dz Dymitra - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 49

  Bieroza Iwon,Jan ss Michala - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 23

  Bieroza Filip,Mojzesz ss Emiljana - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 19

  Bieroza Andrzej s Maksyma - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 16

  Bieroza Marja c Grzegorsza - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 70

  Bieroza Jemieljan Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 23

  Bierwiaczonek Ignacy s Franciszka - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 18

  Bierwiaczonek Justyn s Piotra - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 26

  Bierwiaczonek Zuzanna c Jana,Stanislaw I Feliksa dz Wincentego - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 40

  Bierwiaczonek Adolf s Józefa - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 39

  Bierwiaczonok Spadk.Izydora ss Piotr I Justyn - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 15

  Bierwiaczonok Spadk.Adama ss Kazimierz,Zygmunt,Jan c Celina - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 16

  Bierwiaczonok Abdon s Macieja - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 17

  Bierwiaczonok Ignacy s Mikolaja - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 18

  Bierwiaczonok Konstanty s Ignacego - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 19

  Bierwiaczonok Michal s Mikolaj - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 20

  Bierwiaczonok Spadk.Józefa ss Antoni,Franciszek,Wincenty - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 21

  Bierzubionok Afanasij - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 18

  Bierzubionok Aleksander - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 19

  Bierzubionok Konstanty - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 20

  Biesiekierski Jan,Jozef,Konstanty,Kazimierz+ - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 3

  Bilddakiewicz Aleksander - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 19,62

  Bilewicz Michal - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 67

  Bilewicz Jan - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 68

  Bilewicz Klemens - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 67,64

  Bilewicz Michal - - 1936 Strapieliszki,Swir Swiecianskim 65

  Bilewicz Jan - - 1936 Strapieliszki,Swir Swiecianskim 66

  Bilewicz Klemens - - 1936 Strapieliszki,Swir Swiecianskim 67

  Bilkiewicz Jan - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 11

  Bilkiewicz Boleslaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 1

  Bincewicz Spadk.Gabriela s Piotr c Rozalia Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 80

  Bincewicz Jan s Jana,Jacek,Franciszek,Julian,Emilia,Anna,Bronisława dz.Antoniego Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 3

  Binder Kazimierz - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 19

  Binder Antoni - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 15

  Binder Jan,Marjanna - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 3

  Binder Weronika,Aniela - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 4

  Binder Ewa,Marja,Paulina,Helena,Emilja,Bronislawa - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 1

  Binder Maciej - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 7

  Binder Jozef - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 42

  Binicewicz Julia - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 7

  Bir Dawid - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 81

  Bisikirska Michalina - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 21

  Bisikirski Onufry - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 2

  Bisluk Michałina I ss Jan,Piotr Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 70

  Bisluk Mikolaj Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 52

  Bisluk Jan,Helena dz.Antoniego Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 86

  Bisluk Piotr,Justyn,Elzbieta,Katarzyna Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 87

  Bisluk Wincenty Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 2

  Biszewski Spadk.Stanislawa:zona Stanislawa,Puciala,Edward,Mieczyslaw,Zygmunt - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 10

  Bitowt Feliks - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 6

  Bizunowicz Pawel s Macieja z bratem Józefem I wujem Michalem - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 25

  Bizunowicz Spadk.Jana wdowa Emilia dz.Wiktor,Franciszek,Waclaw,Urszula,Stanisława - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 5

  Bizunowicz Spadk.Adama wdowa Paulina dz.Feliks,Jan,Stanisław,Andrzej - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 14

  Bizunowicz Jan s Piotra - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 26

  Bizunowicz Józef s Piotra - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 7

  Bizunowicz Spadk.Adama wdowa Paulina dz. Bronisław,Władysław,Michal,Józef,Franciszek,Stanisława - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 12

  Blaszkiewicz Maria - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 18

  Blaszkiewicz Michal - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 21

  Blaszkiewicz Maria,Eudokia Adamkiewicz - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 18

  Blaszkiewicz Michał - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 21

  Blaszkiewicz Kazimierz - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 2

  Blaszkiewicz Hilary - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 8

  Blaszkiewicz Jan - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 11

  Blaszkiewicz Helena,Grzegorz,Józef,Afanzy,Leofampia,Lidia - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 10

  Blaszkiewicz Taras - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 13

  Blazejewicz Franciszek - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 1

  Blazewicz Wladyslaw - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 40,42

  Blazewicz Antonina I Spadk. Edwarda - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 11

  Blazewicz Bronislaw - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 10

  Blazewicz Domicela - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 3

  Blazewicz Janina - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 44

  Blazewicz Antonina - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 1

  Blazewicz Jan s Piotra - - 1938 Chmieziutka,Podbrzeskiej Wil-Trockim 1

  Blazjewski Krystyna - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 74

  Blazko Grasylda,Piotr,Jozef - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 35

  Blazuk Stefanja - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 46

  Blazyjewska Krystyna Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 74

  Blazys Justyn - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 108

  Blazys Michal - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 7

  Blazys Kazimierz - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 8

  Blic Rejza - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 45

  Blinow Jozef I Anastazja Kowalewa - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 8

  Blinowa Barbara Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 20

  Blyszko Jan s Bazylego Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 18

  Błaszko Michał s Jana Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 6

  Błaszko Kajetan s Józefa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 7

  Bobkiewicz Jozef s Wincentego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 58

  Bobojc Franciszek - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 6

  Bobojc Wincenty - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 11

  Bobojc Michal - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 12

  Bobojc Johanna,Jan,Apolonja - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 13

  Bobojc Wojciech - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 14

  Bobrowicz Spadk. Antoniego - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 100

  Bobrowicz Karol - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 98

  Bobrowicz Spadk. Michala - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 170

  Bobrowicz Wincenty - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 169

  Bobrowicz Jan - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 168

  Bobrowicz Franciszek - - 1934 Kursze Wil-Trocki 51

  Bobrowicz Henryk,Longin - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 13

  Bobrowicz Karol - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 18

  Bobrowicz Jozef,Jan,Bronislawa,Aleksander - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 19

  Bobrowicz Wincenty - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 20

  Bobrowicz Jan - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 21

  Bobrowicz Jan - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 2

  Bobrowicz Wiktor,Hilary - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 3

  Bobrowicz Wincenty - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 4

  Bobrowicz Szymon - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 13

  Bobrowicz Piotr - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 15

  Bobrowicz Marianna - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 28

  Bobrowicz Józef Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 12

  Bobrowicz Władysław Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 8

  Bobrowko Antoni,Janina Kowalska - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 10

  Bobrowko Antoni,Janina Kowalska - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 24

  Bobrowska Weronika c Stanislawa - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 1

  Bobrowska Justyna - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 25

  Bobrowska Weronika c Stanislawa - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 1

  Bobrowska Aniela - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 8

  Bobrowski Waclaw - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 4,1,11

  Bobrowski Waclaw - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 4

  Bobrowski Jakub - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 9

  Bobrowski Borys - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 8

  Bobrowski Ignacy - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 14

  Bobrowski Piotr,Aleksander,Julian,Włodzimierz,Julia,Anna,Apolonia - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 54

  Bobrowski Ksenia,Helena - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 102

  Bobrowski Adam - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 11

  Bobrowski Ignacy - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 8

  Bobrowski Zenon,Stefania,Anna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 50

  Bobrowski Konstanty - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 58

  Bobrowski Antoni - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 57

  Bobryk Jan s Jana - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 2

  Bobryk Piotr s Jana - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 41

  Bobrykowa Olga - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 41

  Bobyszko Cecylja,Michal,Stanislaw,Jozef I Antonina Jodczyk - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 73

  Bochan Justyn,Adolf,Wladyslaw,Genowefa,Justyna - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 19

  Bochan Michal - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 3

  Bochwalowa Marta - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 25

  Bochwalowa Spadk.Lizaferia z Marta dz.Jan I,Jan II,Eustachy,Domna,Marta,Dorosyda,Kapitolina - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 44

  Bocian Antoni,Stefanja,Michal I Stanislaw - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 17

  Bogdan Spadk.Tytusa wdowa Teodora ss Jakub,Aleksander - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 4

  Bogdan Spadk.Sylwestra wdowa Elzbieta s Mikolaj I siostra Mokryna - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 5

  Bogdan Grzegorz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 18

  Bogdan Bazyli - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 19

  Bogdanowicz Jozef,Ludwika,Bronislawa - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 12

  Bogdanowicz Domicela - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 8

  Bogdanowicz Helena - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 10,2

  Bogdanowicz Spadk. Samuela - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 53,78,79,

  Bogdanowicz Jozef s Jozefa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 44

  Bogdanowicz Ignacy s Piotra - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 45

  Bogdanowicz Ignacy s Jozefa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 46

  Bogdanowicz Marianna,Wincenty,Witold,Bronislaw,Stanislawa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 47

  Bogdanowicz Ignacy - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 15

  Bogdanowicz Jan Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 27

  Bogdziewicz Kajetan Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 6

  Bogin Adam - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 2

  Bogino Franciszek - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 10

  Bogino Spadk.Stefana wdowa Helena cc Janina I Michalina - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 21

  Bogino Jan - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 22

  Bogino Mikolaj I Józef - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 73

  Bogorodż Adam s Michała Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 2

  Bogorodż Alfons s Michała Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 1

  Bogorodż Paweł s Michała Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 28

  Bogorodż Kazimierz,Józef ss Adama (s Ignacego) Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 6

  Bogorodż Julian,Adam Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 7

  Bogorodż Leon,Zofia Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 30

  Bogorodż Stefan,Kazimierz Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 31

  Bogorodż Adam s Stefana Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 4

  Boguszewicz Jan,Aleksy,Michał,Bazyli,Antonina,Marta,Paulina - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 3

  Boguszewicz Jan - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 19

  Boguszewicz Janina c Jozefa - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 67

  Bohdanowicz Franciszek - - 1929 Jozefpol Braslawskim 2

  Bohdanowicz Stanislaw,Julja,Adela - - 1929 Jozefpol Braslawskim 4

  Bohdanowicz Plotyn,Marja,Michalina - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 23,37

  Bohdanowicz Ignacy,Salomea,Lucjanna - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 29

  Bohdanowicz Spadk. Jana - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 10

  Bohdanowicz Mateusz - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 49

  Bohdanowicz Spadk.Jana - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 46

  Bohdanowicz Spadk.Antoniego - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 17

  Bohdanowicz Katarzyna - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 23

  Bohdanowicz Abraham,Almira - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 169

  Bohdanowicz Jan s Jozefa - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 3

  Bohdanowicz Bronislaw s Jakoba - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 4

  Bohdanowicz Antoni,Jan,Kazimiera dz. Konstantego - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 11

  Bohdanowicz Zelidja - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 9

  Bohdanowicz Bernard - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 5

  Bohdanowicz Jan - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 7

  Bohdanowicz Stefan - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 8

  Bohdanowicz Emilja - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 6

  Bohdanowicz Helena - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Bohdanowicz Franciszka, Franciszek Skowronski - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 20

  Bohdanowicz Piotr - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 6

  Bohdanowicz Wincenty - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 7

  Bohdanowicz Antoni Wil-Trocki - - 1927 Lewony,Podbrzeskiej 1

  Bohdanowicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1927 Lewony,Podbrzeskiej 2

  Bohdanowicz Onufry Wil-Trocki - - 1927 Lewony,Podbrzeskiej 3

  Bohdanowicz Wincenty s Andrzeja Wil-Trocki - - 1927 Lewony,Podbrzeskiej 4

  Bohdanowicz Wincenty s Jozefa Wil-Trocki - - 1927 Lewony,Podbrzeskiej 5

  Bohdanowicz Franciszek Braslawski - - 1929 Józefpol,Dryswiackiej 2

  Bohdanowicz Stanislaw,Julja,Adela Braslawski - - 1929 Józefpol,Dryswiackiej 4

  Bohdziewicz Wincenty,Franciszek - - 1934 Kursze Wil-Trocki 57,91

  Bohdziewicz Teofila,Stanisław z I s Adolfa - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 165

  Bohdziewicz Adolf s Florina - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 203

  Bohdziewicz Walerian - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 157

  Bohdziewicz Wea,Józefa - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 22

  Bohdziewicz Amelia,Wiktor,Leonard,Julia,Helena,Aleksandra z I dz Romana - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 20

  Bohdziewicz Grzegorz - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 21

  Bohdziewicz Onufry - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 226

  Bohdziewicz Józef,Monika - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 227

  Bohdziewicz Julian - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 253

  Bohdziewicz Felicjan I Marianna Januszewska Wil-Trocki - - 1939 Puciatowszczyzna,solecznickiej 2

  Bohdziewicz Melania Wil-Trocki - - 1939 Puciatowszczyzna,solecznickiej 3

  Bohorodz Barbara - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 1

  Bohunszewicz Urszula - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 7

  Bohuszewicz Konstanty - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 15

  Bohuszewicz Urszula c Jerzego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 7

  Bohuszewicz Anna - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 14

  Bojar Aleksander - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 9

  Bojar Jozef - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 10

  Bojar Antoni - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 11

  Bojar Leon - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 12

  Bojarowicz Bronislaw,Waclaw,Jadwiga - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 5

  Bojarowicz Ignacy - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 24

  Bojarowicz Romuald,Antoni - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 16

  Bojarun Kazimierz - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 12

  Bojarun Mateusz - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 14

  Bojarun Stanisław - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 20

  Bojarun Aleksander - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 23

  Bokiej Michał,Aleksander,Józef,Anna - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 34

  Bokszewicz Zofja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 271

  Bokszewicz Teofil,Stanislaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 270

  Bolkiewicz Jozefa, Adela Sniezko - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 7

  Boloszko Bazyl - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 5

  Boloszko Jozef - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 6

  Bolsewicz Michal vel Hajdukiewicz - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 13

  Boltakis Feliks - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 2

  Boltakis Joachim - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 11

  Boltakis Klemens - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 12

  Boltowa Magdalena c Lucjana - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 9

  Boltrunas Jozef - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 9

  Bolunda Hipolit - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 140

  Bolunda Kazimierz - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 153

  Bolundo Sabina - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 152

  Bolundz Klemens - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 34

  Bolundz Zenon - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 35

  Bolundz Filip - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 36

  Bolzan Wiktorja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 103

  Bołądż Izydor Dzisnienskim - - 1927 Brazdzieliszki,Bohinskiej 4

  Bołądż Ignacy Dzisnienskim - - 1927 Brazdzieliszki,Bohinskiej 6

  Bołotnik Wincenty - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 38

  Bołt Helena Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 25

  Bołtakis Feliks Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 2

  Bołtakis Joachim Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 11

  Bołtakis Klemens Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 13

  Bołtucho Stefan s Franciszka Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 16

  Bołtucho Józef,Michał Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 45

  Bołtunow Agurjan Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 7

  Bomberg Melania - - 1936 Swir Swiecianskim 3

  Bondar Marja,Marja,Teofla,Pawel - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 12

  Bondar Barsyli s Szymona - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 25

  Bondar Mikolaj s Szymona - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 26

  Bondarenok Maria c Andrzeja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 33

  Bondarew Pantielej - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 20

  Bondarew Timofiej - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 26

  Bondarew Fiedul - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 3

  Bondarowicz Ludwika - - 1929 Mamakalnia Wil-Tocki 5

  Bonder Jozefa Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 2

  Bonder Jozef Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 3

  Bont Nochim - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 105

  Boratyńska Józefa - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 54

  Boratyński Józef - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 55

  Borawska Magdalena Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 13

  Borejko Spadk.Franciszka zona Franciszka I s Józef - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 27

  Borejko Stefan - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 15

  Borejko Spadk.Józefa s Waclaw I c Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 84

  Borejko Albina (zona Jana) - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 38

  Borejko Waclaw s Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 87

  Borejko Waclaw s Walerego - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 19

  Borejko Józef - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 1

  Borejko Paweł,Bazyli,Helena Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 31

  Borejko Dorota,Mikolaj,Olga,Zofia Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 35

  Borejko Atanazy Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 38

  Borejko Antastazja I Dzieduszkiewiczowie Piotr,Józef,Luba Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 39

  Borejszo Jan - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 1

  Borejszo Jozef - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 2

  Borejszo Stanislaw - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 3

  Borejszo Jozef s Macieja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 55

  Borejszy Spadk.Adama - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 2,15

  Borejszy Spadk.Andrzeja - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 3,14

  Borkowska Konstancja, Stanislaw,Adela - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 19

  Borkowska Aleksandra - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 40

  Borkowski Adam - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 12,19

  Borkowski Pawel - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 11,18

  Borkowski Napoleon - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 3

  Borkowski Konstanty - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 10,17

  Borkowski Jan - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 4

  Borkowski Benedykt - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 2

  Borkowski Franciszek - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 8

  Borkowski Spadk. Michale - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 18

  Borkowski Ignacy - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 23

  Borkowski Spadk. Franciszka - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 4

  Borkowski Antoni,Jan,Boleslaw,Stanislaw + - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 24

  Borkowski Juljan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 10

  Borkowski Antoni - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 18,4

  Borkowski Jozef - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 38

  Borkowski Antoni,Marcin,Jakob - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 8

  Borkowski Maciej,Michal - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 65

  Borkowski Sylwester,Maciej,Kazimierz,Feliks - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 2

  Borkowski Jan,Juljan,Aleksander,Kazimierz+6 - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 50

  Borkowski Michalina,Jozef,Julian,Grzegorz,Stefania - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 48

  Borkowski Adam s Jerzego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 60

  Borkowski Jan s Antoniego - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 39

  Borkowski Michal s Jana - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 40

  Borkowski Julian s Jana - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 41

  Borkowski Kazimierz - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 1

  Borkowski Adam - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 2

  Borkowski Jan - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 4

  Borkowski Aleksander - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 6

  Borkowski Adam,Jan,Aleksander - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 12

  Borkowski Jan - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 9

  Borkowski Edward - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 20

  Borkowski Helena z synem Albin - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 21

  Borkowski Spadk.Ignacego Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 23

  Borkowski Cezary,Antoni Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 10

  Borkowski Spadk.Antoniego Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 12

  Borkowski Spadk.Franciszka Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 14

  Borodzicz Piotr s Piotra Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 43

  Borodzicz Jan s Andrzeja Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 44

  Borowik Ludwik - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 27

  Borowik Józef s Michała - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 12

  Borowik Emilia - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 20

  Borowik Stefania,Jan,Mikołaj z I dz Adama - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 5

  Borowik Konstanty - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 6

  Borowik Michał - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 24

  Borowik Maria,Edward,Jan,Leokadia,Wanda,Helena - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 14

  Borowik Józef,Franciszek,Elżbieta - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 3

  Borowik Józef s Michala - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 12

  Borowik Emilia - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 20

  Borowik Spadk.Adama z Stefania ss Jan,Mikolaj - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 5

  Borowik Konstanty - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 6

  Borowik Michal - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 24

  Borowik Spadk.Klemensa z Maria dz:Edward,Jan,Leokadia,Wanda,Helena - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 14

  Borowik Józef,Franciszek,Elzbieta - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 3

  Borowik Teodor Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 32

  Borowik Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 29

  Borowik Bronisław Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 30

  Borowik Antoni Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 31

  Borowiniec Antoni - - 1937 Krywoszyny,porpliskiej Dzisnienskim 1

  Borowska Magdalena - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 5

  Borowy Jan s Bartlomieja Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 7

  Borowy Antoni s Bartlomieja Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 8

  Borowy Józef s Bartlomieja Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 9

  Borowy Konstaty I matka Agata Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 1

  Borowy Józef s Lukasza Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 29

  Borowy Aleksander,Mikolaj,Piotr ss Antoniego Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 30

  Borowy Daria c Stefana Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 31

  Bortka Rafał s Tekli - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 159

  Bortkieiwicz Melchoir - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 12

  Bortkiewicz Stanislaw - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 14

  Bortkiewicz Agata - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 11

  Bortkiewicz Anna - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 13

  Bortkiewicz Rozalia - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 14

  Bortkiewicz Piotr,Jan - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 20

  Bortkiewicz Antoni,Jan - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 5

  Bortkiewicz Ludwika,Bronisława - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 6

  Bortkiewicz Adela,Stanisława,Maria,Franciszka,Stefania,Sabina - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 7

  Bortkiewicz Józef - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 2

  Bortkiewicz Stanisław,Wincenty,Jadwiga - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 18

  Bortkiewicz Edward,Bolesław,Józefa - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 23

  Bortkiewicz Piotr - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 19

  Bortkiewicz Stanisława,Wacław,Wiktor - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 21

  Bortkiewicz Józef,Emilia - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 13

  Bortkiewicz Romuald - - 1937 Pietkieliszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 4

  Bortkiewicz Piotr,Jan ss Tomasza - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 20

  Bortkiewicz Antoni,Jan ss Tomasza - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 5

  Bortkiewicz Spadk.Antoniego z Ludwika - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 6

  Bortkiewicz Spadk.Stefane z Adela dz Stanislawa, Maria,Franciszka,Stefania,Sabina - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 7

  Bortkiewicz Józef - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 2

  Bortkiewicz Spadk. Jakuba z Stanislawa dz Wincenty,Jadwiga - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 18

  Bortkiewicz Edward, Boleslaw - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 23

  Bortkiewicz Piotr - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 19

  Bortkiewicz Spadk. Justyna s Stanislawa dz Waclaw,Wiktor - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 21

  Bortkiewicz Spadk.Piotra dz Jozef,Emilia - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 13

  Bortkiewicz Albin Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 15

  Bortkiewicz Melchior,Apolonia Wil-Trocki - - 1939 Puciatowszczyzna,solecznickiej 1

  Bortko Franciszek - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 24

  Bortko Jozef - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 6

  Bortko Marja,Aleksander,Paulina - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 4

  Bortko Aleksander - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 19

  Bortko Piotr - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 32

  Bortko Michal - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 26

  Bortko Aleksandra,Jan,Marja Gossowa - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 7

  Bortko Jan - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 30

  Bortko Karol - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 17

  Bortko Antoni - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 3

  Bortko Wojciech - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 21

  Bortko Emilja,Jozef,Adolf,Jadwiga - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 23

  Bortkun Zygmunt,Stanisław,Anna Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 5

  Bortnik Mikita - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 17

  Bortnik Maksym - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 19

  Bortnik Bazyli - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 20

  Bortnik Antoni - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 24

  Bortnik Stefa s Jana I Helena - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 25

  Bortnik Ignacy - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 34

  Bortnik Piotr - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 37

  Bortnik Stefan s Antoniego - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 40

  Borys Antoni - - 1930 Szyrki Postawskim 8,17,42

  Borys Teodor,Jozef - - 1930 Szyrki Postawskim 18,66

  Borys Bazyl,Jozef - - 1930 Szyrki Postawskim 19,67

  Borys Anatol,Jan - - 1930 Szyrki Postawskim 13,53

  Borys Jan - - 1930 Szyrki Postawskim 26,61

  Borys Aleksy,Antoni,Nestor,Euronzyna+ - - 1930 Szyrki Postawskim 25,60

  Borys Aleksander - - 1930 Szyrki Postawskim 23,68

  Borys Ignacy - - 1930 Szyrki Postawskim 24,59

  Borys Antoni - - 1930 Szyrki Postawskim 5,43

  Borys Teodor,Piotr,Mikita,Justyn,Anatol+ - - 1930 Szyrki Postawskim 3,44

  Borys Jozef - - 1930 Szyrki Postawskim 4,51

  Borys Antoni s Wincentego - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 10

  Borys Teodor s Adama z bratem Józef - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 18

  Borys Bazyli s Adama I brat Józef - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 19

  Borys Anatol s Antoniego I brat Jan matka Tekla - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 20

  Borys Jan s Mikolaja - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 24

  Borys Aleksy s Józefa z bracmi Antoni,Nestor siostra Eufrozyna I matka Justyna - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 25

  Borys Aleksander s Mikolaja - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 26

  Borys Ignacy s Mikolaja - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 27

  Borys Teodor s Józefa I bracci Piotr,Mikita,Justyn,Anatol I matka Ksenia - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 28

  Borys Józef s Jana - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 29

  Borysewicz Jozef - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 19

  Borysewicz Jozef - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 19

  Borysionok Teodor,Natalja - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 2

  Borysionok Michal,Zofja - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 7

  Borysionok Katarzyna,Ignacy - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 8

  Borysionok Maciej s Maksyma - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 5

  Borysionok Antoni s Jozefa - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 6

  Borysionok Serafima,Mikolaj,Wlodzimierz - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 7

  Borysionok Tekla,Jan,Nadzieja,Anna - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 8

  Borysionok Stefan - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 16

  Borysow Dziemientij - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 62

  Borysow Amelian,Anna - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 43

  Borysow Archip - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 63

  Borysow Manuil - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 21

  Borysow Ustinia - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 39

  Boszkin Notel - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 133

  Botwinionok Spadk.Tadeusza z Konstancja ss Paweł,Piotr Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 43

  Boublis Jan s Józefa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 29

  Bowczys Piotr Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 6

  Bowgierd Anastazja,Piotr - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 25

  Bowgierd Franciszek - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 9

  Bowsza Kazimierz s Andrzeja - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 10

  Bowsza Jan - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 11

  Bowsza Stanisław,Bronisław,Józef,Felicja - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 12

  Bowszyc Adam - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 3

  Bowszyc Urszula - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 39

  Bowszyc Michal - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 40

  Bowszyc Adam Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 3

  Bowszyc Urszula Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 39

  Bowszyc Michal Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 40

  Bowszys Piotr - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 6

  Bozelko Franciszka c Andrzeja - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 1

  Bozelko Jozef,Adolf,Zofia dz. Adama - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 25

  Bozelko Franciszek - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 26

  Bozelko Zofia - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 27

  Bozelko Jan,Anna - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 28

  Bozko Jan - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 19

  Bozyczkowa Melania - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 12,18,20

  Bożyczko Adam - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 23

  Branicki Spadk.Józefa:Józef,Waclaw,Jan - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 27

  Brasel Piotr - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 16

  Brasel Piotr Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 28

  Brazewicz Tomasz - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 24

  Brazewicz Ignacy - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 25

  Brazulis Antoni,Justyn,Aniela,Agata - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 1

  Broel Spadk. Feliksa hr.Broel Piatera - - 1930 Podzisienniki Braslawskim II,IIII+

  Broel-Plater Spadk.Feliksa Dzisnienskim - - 1927 Brazdzieliszki,Bohinskiej 9

  Brojczyk Jan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 78

  Brojda Hirsz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 311

  Browko Petronela,Andrzej,Karolina Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 83

  Browko Michał Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 51

  Browko Rozalia I s Jan Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 59

  Browko Adolf Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 32

  Browko Anna dz.Antoni,Janina,Feliksa Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 60

  Browko Karolina I dz.Wincenty,Piotr,Jadwiga,Anastazia,Helena,Anna Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 65

  Browko Walerian,Feliks,Jan,Wincenty ss Mikolaja Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 71

  Brujko Anna c Wincentego - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 3

  Brujko Pawel s Ignacego - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 6

  Brujko Juljan s Jana - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 9

  Brujko Arkadiusz s Józefa - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 101

  Brujko Bazyli s Józefa - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 93

  Brujko Piotr s Józefa - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 92

  Brujko Eufrosinia c Józefa I matka Awdotia c Leona - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 91

  Brujko Grzegorz s Michala - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 64

  Brujko Michal s Michala - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 63

  Brujko Jan s Jana I matka Helena - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 24

  Bruzgielewicz Maciej s Kazimierza - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 22

  Bruzgielewicz Adam s Jana - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 23

  Bruzgis Aleksander s Aleksandra,Malwina - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 35

  Bruzgis Kajetan s Antoniego - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 38

  Bruzgis Boleslaw s Bartlomieja - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 39

  Bruzgis Aleksander - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 40

  Bruzgis Adam s Bartlomieja - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 41

  Bruzgis Adam s Marcina - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 42

  Bruzgis Jan s Krzysztofa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 43

  Bruzgis Adam,Bronislaw,Jan,Emilia - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 44

  Bruzgis Marcianna - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 45

  Brys Kazimierz s Józefa - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 12

  Brys Andrzej s Wincentego - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 13

  Brysiuk Spad.Justyna zona Maria - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 1

  Brysiuk Aleksy I Tatiana - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 2

  Brysiuk Jan s Bazylego - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 3

  Brysiuk Cyryl - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 4

  Brysiuk Spadk.Konstantego ss Jan I Aleksy - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 13

  Brysiuk Spadk.Jana dz.Michal,Jan,Józef,Aleksander,Anna - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 15

  Brysiuk Spadk.Wlodzimierza wdowa Tatiana dz.Bazyli,Ignacy,Józef,Antoni,Mikolaj,Paulina,Luba - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 50

  Brysiuk Maria - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 52

  Brzeski Andrzej - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 1

  Brzeski Piotr - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 2

  Brzeski Wasil - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 4

  Brzezowski Antoni - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 20

  Brzezowski Blazej - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 19

  Brzozowska Wiktoria, Joanna Wróblewska - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 4

  Brzozowska Ignacy s Kazimierza - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 6

  Brzozowska Piotr s Andrzeja - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 13

  Brzozowska Jan s Piotra - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 29

  Brzozowska Zofia (matka),Bolesław,Franciszek,Anna,Zofia (córka) - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 9

  Brzozowska Benedykt s Wincentego - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 10

  Brzozowska Władysław s Wincentego - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 7

  Brzozowska Wiktoria c Piotra I synowie Czeslaw I Franciszek Lawrukajtys - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 9

  Brzozowski Ignacy s Kazimierza - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 13

  Brzozowski Piotr s Andrzeja - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 15

  Brzozowski Jan s Piotra - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 16

  Brzozowski Zofia synowie Bolesław,Franciszek I córki Anna I Zofia - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 17

  Brzozowski Benedykt s Wincentego - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 18

  Brzozowski Władysław s Wincentego - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 19

  Brzozowski Bracia Michal I Aleksander stryj Józef I zona Michala,Anna - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 20

  Brzymowski Jan s Jana - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 2

  Brzymowski Aleksander s Piotra - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 6

  Brzymowski Jozef s Piotra - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 4

  Bubel Piotr Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 3

  Bubel Michal s Jana Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 76

  Bubel Michal s Karola Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 77

  Bubel Michal s Macieja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 59

  Bubel Michal s Marceli Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 36

  Bubel Nikodem Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 51

  Bublewicz Kazimierz,Wincenty - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 4

  Bublewicz Jozef,Adam,Jan,Franciszek - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 10

  Bublewicz Franciszek,Konstanty,Antoni,Florjan+ - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 12

  Bublewicz Antoni - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 39

  Bublewicz Ksawery I Michaline Brazewiczowa - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 13

  Bublewicz Franciszek - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 14

  Bublewicz Feliks - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 15

  Bublewicz Wincenty - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 16

  Bublewicz Spadk.Macieja - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 17

  Bublewicz Andrzej - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 18

  Bublewicz Witalis - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 19

  Bublewicz Jozefa - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 20

  Bublewicz Wladyslaw,Bronislaw,Jan,Wincenty+ - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 21

  Bublewicz Stefan - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 13

  Bublewicz Franciszek - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 14

  Bublewicz Wincenty - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 15

  Bublewicz Ksawery - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 16

  Bublewicz Feliks - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 17

  Bublewicz Waclaw - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 15

  Buchlak Józef,Stanisław ss Michała Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 18

  Bucko Jan - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 59,51,182

  Bucko Antoni s Piotra - - 1933 Kamionka Oszmianskim 2

  Bucko Julia I Maria Podbierezka - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 47

  Bucko Stefan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 91

  Bucko Barbara,Mark,Bazyli,Jozef - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 98

  Bucko Wiktor - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 116

  Bucko Olga - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 55

  Bucko Jozef s Feliksa - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 125

  Bucko Borys - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 146

  Bucko Aleksy - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 115

  Bucko Sergiuz,Mikolaj,Lola - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 49

  Bucko Jozef s Aleksego - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 132

  Bucko Aleksander,Stefa - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 147

  Bucko Mikolaj,Kazimierz - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 10

  Bucko Izabella - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 99

  Bucko Serafima,Nadzieja - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 94

  Bucko Justyna,Michal,Eugeniusz,Ksenia dz Jozefa - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 133

  Bucko Stanisław - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 48

  Bucwilowa Rozalja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 36232

  Buczel Pawel - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 15

  Buczel Andrzej - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 16

  Buczel Jerzy I Klemens - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 34

  Buczel Szymon I Jan - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 44

  Buczel Justyn - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 50

  Buczel Stanislaw,Helena - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 2

  Buczel Piotr s Szymona, Marja Jurkowianiec - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 3

  Buczel Jan,Paulina Kucka - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 4

  Buczel Roman,Helena - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 9

  Buczel Bazyl s Bartlomieja - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 10

  Buczel Jozef s Jana I Marja - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 11

  Buczel Wladyslaw,Michal,Anna - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 12

  Buczel Apolinary,Franciszka - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 15

  Buczel Klemens,Edward,Jozefa,Solomeja,Marjanna - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 16

  Buczel Ludwik,Mateusz,Bronislaw,Genowefa,Agata - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 17

  Buczel Franciszek - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 18

  Buczel Leonard,Franciszka - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 21

  Buczel Jozef s Bartlomieja - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 24

  Buczel Krzysztof - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 57

  Buczel Justyn - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 57

  Buczel Mikołaj - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 81

  Buczel Ludwik - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 23

  Buczel Piotr - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 1

  Buczel Piotr s Szymona - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 28

  Buczel Spadk.Pauliny m.Franciszek dz.Zenon,Zofia - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 9

  Buczel Piotr,Pawel - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 30

  Buczel Spadk.Józefa z.Karolina synowie Stanisław,Piotr - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 5

  Buczel Józefa wdowa po Aleksandrze Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 27

  Buczel Gabriel s Mikolaja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 28

  Buczel Karol s Ignacego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 29

  Buczel Ksawery s Ignacego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 30

  Buczel Wincenty s Krzysztofa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 31

  Buczel Ludwik Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 23

  Buczel Piotr s Jerzego Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 1

  Buczel Piotr s Szymona Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 28

  Buczel Franciszek,Zenon,Zofia Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 9

  Buczel Piotr,Paweł Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 30

  Buczel Karolina,Stanisław,Piotr Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 5

  Buczylo Katarzyna - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 140

  Buczynski Feliks - - 1929 Mamakalnia Wil-Tocki 9

  Buczynski Franciszek - - 1929 Mamakalnia Wil-Tocki 10

  Buczynski Stanislaw,Juljan,Bronislaw,Rafaela - - 1929 Mamakalnia Wil-Tocki 11

  Buda Eufrozyna c Jakuba z dz.Jan,Borys,Aleksander - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 150

  Buda Piotr s Andrzeja - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 137

  Buda Tomasz s Mikolaja - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 97

  Buda Pawel s Mikolaja - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 96

  Buda Julian s Mikolaja z bratem Pawl - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 95

  Budaj Maciej - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 20

  Budaj Bazyli - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 21

  Budaj Michal,Zofia dz.Antoniego - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 22

  Budkiewicz Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 1

  Budkiewicz Tadeusz - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 47

  Budniewicz Spadkob.Jana - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 5

  Budo Teodor Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 12

  Budo Jan Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 15

  Budo Maksym Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 25

  Budowniczy Bencjan - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 9

  Budowniczy Dawid - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 10

  Budowniczy Gierszon,Simon,Libe,Dzina,Lejzer - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 13

  Budowniczy Hirsz - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 14

  Budowniczy Szolom,Dwejra - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 15

  Budowniczy Boruch,Jankiel Szlapin - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 16

  Budowniczy Motyl - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 37

  Budrewicz Stefan - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 9

  Budrewicz Antoni - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 22

  Budziejko Ignacy - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 82

  Budzko Dominika - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 18

  Budzko Jakub,Feliksa - - 1938 Uszakowo,Wojstomskiej Wilejski 1

  Budzko Andrzej,Antoni - - 1938 Uszakowo,Wojstomskiej Wilejski 4

  Bugiel Jerzy s Stanislawa - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 1

  Bugiel Blazej s Stanislawa - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 13

  Bugiel Michal s Stanislawa - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 31

  Buhaj Adam - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 44

  Buhaj Antoni - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 34

  Buhajewicz Michal - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 3

  Buhlak Jerzy,Mikolaj - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 12

  Buhlak Jan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 13

  Buhlak Jan,Jozef - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 24

  Buhlak Henryk - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 21

  Buhlak Jozef - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 5

  Buhlak Michal - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 22

  Bujewicz Anna,Maria - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 13

  Bujk Spadk.Jana Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 11

  Bujko Aniela,Stanislaw,Wladyslaw,Pius,Benedykt,Czeslaw,Anna - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 17

  Bujko Michal,Aniela,Jadwiga - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 2

  Bujko Stanislawa,Franciszka - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 31

  Bujko Antoni, Anna Korwielowa,Stefanja Jermalowiczowa - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 42

  Bujko Bernard s Jana - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 30

  Bujno Salomea - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 7

  Bujnowski Franciszek - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 54

  Bujnowski Jan - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 12

  Bujnowski Kazimierz s Józefa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 1

  Bujnowski Szymon s Feliksa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 11

  Bujnowski Franciszek s Mateusza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 14

  Bujnowski Andrzej s Mateusza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 15

  Bujnowski Michał s Jana Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 16

  Bujnowski Jerzy s Eliasza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 17

  Bujnowski Mateusz s Mateusza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 20

  Bujnowski Kazimierz s Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 21

  Bujnowski Konstanty s Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 22

  Bujnowski Michał s Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 23

  Bujnowski Wincenty Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 24

  Bujnowski Wincenty s Szymona Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 26

  Bujnowski Spadk.Wincentego dz.Stanisław,Michał,Józef Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 27

  Bujnowski Michałina I Magdalena cc Kazimierza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 28

  Bujnowski Anna c Andrzeja Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 31

  Bujnowski Feliks s Tomasza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 32

  Bujnowski Hiploit s Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 33

  Bujnowski Jan s Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 34

  Bujnowski Eliasz s Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 56

  Bujnowski Józef s Eliasza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 57

  Bujnowski Adela c Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 58

  Bujnowski Stanisław,Józef,Elzbieta dz.Władysława Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 81

  Bujnowski Wincenty s Dominika Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 82

  Bujnowski Jan s Józefa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 83

  Bujnowski Emilia c Feliksa dz.Bolesław,Elzbieta,Edward,Bronisław Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 85

  Bujnowski Felikds s Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 86

  Bujnowski Wiktor s Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 87

  Bujnowski Jozzef s Adama Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 88

  Bujnowski Stanisław s Kazimierza I siostra Jadwiga Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 89

  Bujnowski Spadk.Jana z Aniela dz.Józef,Wincenty,Konstanty Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 97

  Bujwid Adela,Aleksander,Wincenty - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 2

  Bujwid Adela,Bronislawa,Janina,Marja,Jozefa,Emilja - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 18

  Bujwid Kazimierz - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 23

  Bujwid Adam - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 10

  Bujwid Jan - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 12

  Bujwid Bronislaw - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 10

  Bujwid Kazimierz - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 11

  Bujwidz Wincenty Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 7

  Bukat Antoni - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 68

  Bukat Aleksander - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 70

  Bukat Wiktor - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 69

  Bukiel Ludwik - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 15

  Bukiel Jozef s Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 67

  Bukiel Spadk.Konstantego dz.Emilia,Bronislaw - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 68

  Buko Albert s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 22

  Buko Grzegorz s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 18

  Buko Piotr s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 21

  Buko Helena c Leona - - 1933 Sautki Postawskim 20

  Buko Piotr s Jana - - 1933 Sautki Postawskim 56

  Buko Adolf s Adama - - 1933 Sautki Postawskim 54

  Buko Antoni s Adama - - 1933 Sautki Postawskim 7

  Buko Jozef s Piotra - - 1933 Sautki Postawskim 3

  Buko Bronislaw s Anny - - 1933 Sautki Postawskim 33

  Buko Ignacy,Antoni,Marja,Jozefa - - 1933 Sautki Postawskim 48

  Buko Eljasz s Feliksa I Antoni s Eljasza - - 1933 Sautki Postawskim 29

  Buko Walerjan s Stanislawa - - 1933 Sautki Postawskim 66

  Buko Michal s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 9

  Buko Antoni s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 76

  Buko Wincenty s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 41

  Buko Klemens s Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 67

  Buko Paulina c Bazylego - - 1933 Sautki Postawskim 5

  Buko Bronislaw s Jakoba - - 1933 Sautki Postawskim 63

  Buko Wladyslawa,Jozef,Jozefa,Anna,Antoni,Marja,Zofja - - 1933 Sautki Postawskim 8

  Buko Justyn s Jakoba - - 1933 Sautki Postawskim 61

  Buko Dorota, Marja - - 1933 Sautki Postawskim 28

  Buko Henryk s Jana - - 1933 Sautki Postawskim 13

  Buko Ignacy s Jana - - 1933 Sautki Postawskim 4

  Buko Wiktor s Jana - - 1933 Sautki Postawskim 70

  Buko Wincentyna,Stanislaw,Logina,Weronika,Marja - - 1933 Sautki Postawskim 69

  Buko Edward,Adolfina dz Augustyna - - 1933 Sautki Postawskim 64

  Buko Emilja,Marja - - 1933 Sautki Postawskim 68

  Buko Emila, Wincentyna Iwanszkiewicz - - 1933 Sautki Postawskim 26

  Buko Cyprjan s Kazimierza - - 1933 Sautki Postawskim 24

  Buko Olga,Ignacy - - 1933 Sautki Postawskim 73

  Buko Wladyslaw s Kazimierza - - 1933 Sautki Postawskim 6

  Bukowski Jan I Bronilsaw Kurylowicz - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 5

  Bukowski Michal,Helena,Weronika,Apolonja - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 8

  Bukowski Krzysztof - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 3

  Bukowski Kazimierz s Aleksandra - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 17

  Bukowski Spadk.Rafala:Antoni chmiel zona Pietrunela ss Jan,Antoni I c Maria - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 77

  Bukowski Michał,Helena,Weronika,Apolonja Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 8

  Bulach Piotr - - 1933 Jalowka,Prozorckiej Dzisienkim 3

  Bulach Piotr - - 1936 Szaragi,Prozorockiej Dzisnienskim 3

  Bulkiewicz Józef I Jan ss Józefa - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 24

  Bulkiewicz Spadk.Aleksandra wdowa Michalina ss Karol,Aleksander,Władysław,Franciszek cc Zofia,Adela,Janina,Regina - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 25

  Bullo Adam s Benedykta - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 39

  Bullo Wiktorja,Stanislawa,Janina - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 41

  Bullo Anna,Aleksander,Michal,Wladyslaw,Jadwiga,Leonora - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 46

  Bulo Aniela + Weronika Wolodko - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 29

  Bulygo Michał - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 41

  Bulygo Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 85

  Bulygo Katarzyna,Agrypina,Paweł,Jan,Aleksander - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 87

  Bulygo Tomasz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 88

  Bułach Ignacy - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 9

  Bułach Spadk.Franiszka:zona Michalina s Jan,Stanisław,Józef,Władysław,Antoni - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 6

  Bułach Jan - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 7

  Bułach Kazimierz - - 1938 Horowyje,prozorockiej Dzisnienski 1

  Bułach Bronisław z matka Franciszka - - 1938 Horowyje,prozorockiej Dzisnienski 2

  Bułach Spadk.Józefa wdowa Józefa s Adolf cc Maria I Jadwiga - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 72

  Bułach Antoni s Stanisława - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 77

  Bułach Spadk.Mikolaja ss Bronisław,Waclaw,Antoni cc Malwina,Józefa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 74

  Bułach Piotr s Piotra - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 73

  Bułach Maria - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 76

  Bułach Teodor Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 1

  Bułyho Michal - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 41

  Bułyho Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 85

  Bułyho Katarzyna,Agrypina,Pawel,Jan,Aleksander - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 87

  Bułyho Tomasz s Franciszka - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 88

  Bunkiewicz Janina c Lucjana - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 8

  Bunkiewicz Jan s Jana Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 34

  Bunkiewicz Elzbieta Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 7

  Bunkiewicz Hipolit s Kajetana Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 17

  Bunkiewicz Ludwik s Kajetana Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 38

  Bura Jozef - - 1929 Krewnia,Slobodzkiej Braslawskim 12

  Bura Michalina - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 73

  Buraczewski Spadk.Józefa wdowa Ewlina c Józefa,jadwiga,Maria,Emilia - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 17

  Buraczewski Roman s Onufrego - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 18

  Buraczewski Wincenty s Onufrego - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 19

  Buraczewski Wdowa Julia s Onufry cc Janina,Jadwiga - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 20

  Burak Ksawery - - 1934 Kruki Swiecianskim 43

  Burak Marjanna I Piotr Golotylec - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 19

  Burak Emilja - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 28

  Burak Mikolaj - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 9

  Burak Stefan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 97

  Burak Jan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 67

  Burak Albin - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 37

  Burak Franciszka - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 38

  Burak Jerzy s Blazeja I Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 89

  Burak Jerzy,Mikolaj,Piotr,Franciszek,Jozef,Wiktor - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 77

  Burak Apolonja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 53

  Burak Wiktor - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 28

  Burak Wiktor,Franciszek,Agata,Stefanja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 34

  Burak Kazimierz,Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 32

  Burak Franciszek,Agata,Stefanja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 35

  Burak Karolina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 31

  Burak Roman s Jana - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 66

  Burak Aleksander s Jana - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 20

  Burak Aleksander,Kazimierz ss Mikolaja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 79

  Burak Emilja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 122

  Burak Aleksander s Jana - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim (plac) N.247

  Burak Roman s Jana - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim (plac) N.248

  Burak Kazimierz,Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 250

  Burak Jan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 256

  Burak Maria,Antonina,Maria,Emilia,Adolfina - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 13

  Burak Leon - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 4

  Burak Aleksander - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 8

  Burak Adam - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 14

  Burak Hipolit,Maria - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 17

  Burak Tomasz,Roman,August,Józefeta - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 13

  Burak Wiktor - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 17

  Burak Justyn - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 19

  Burak Bronisław - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 24

  Burak Piotr - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 33

  Burak Jerzy - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 34

  Burak Spadk.Michala z Antonina po drugim mezu Jurewiczowa ss Aleksander,Bazyli,Piotr + c Helena - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 14

  Burak Jan - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 2

  Burak Spadk.Antoniego wdowa Maria I dz.Maria,Antonina,Emilia,Adolfina,Józefa,Emanuel - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 13

  Burak Leon - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 4

  Burak Aleksander - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 8

  Burak Adam - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 14

  Burak Hipolit I Maria - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 17

  Burak Jakub - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 22

  Burak Agata wdowa po Andrzeju Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 60

  Burak Mikolaj s Błazeja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 61

  Burak Kazimierz s Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 62

  Burak Mikolaj s Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 63

  Burak Edward s Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 64

  Burakiewicz Anna,Ambrozy - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 2

  Burakiewicz Salomea,Jan,Kleofas,Kazimierz,Edward,Marja - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 3

  Burakiewicz Adam,Ambrozy - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 5

  Burakiewicz Salomea,jan,Kloefas,Kazimierz,Edward,Marja - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 14

  Burba Jozefa c Jozefa - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 10

  Burblis Bronislaw s Tomasza - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 62

  Burbo Konstancja - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 93

  Burbo wdowa Marianna I dzeci Jerzy,Wladyslaw - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 32

  Burbo Ignacy s Jana - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 77

  Burbo Jozef s Jakóba - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 72

  Burbo Bronsilaw s Jakoba - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 33

  Burbo Weronika,Wladyslaw,Jozef,Paulina - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 71

  Burbo Helena - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 73

  Burbo Piotr s Macieja - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 78

  Burbo Hipolit,Franciszka,Helena - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 27

  Burbo Ignacy s Mikolaja - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 39

  Burbo Julian s Ignacego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 11

  Burbo Jan s Ignacego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 119

  Burbo Józefa c Józefa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 13

  Burbo Konstancja - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 23

  Burbo Marianna,Jerzy,Władysław - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 26

  Burbo Ignacy s Jana - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 27

  Burbo Józef s Jakuba - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 35

  Burbo Bronisław s Jakuba - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 37

  Burbo Spadk.Jana:Weronika,Władysław,Józef,Paulina - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 38

  Burbo Helena - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 39

  Burbo Piotr s Macieja - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 43

  Burbo Franciszka,Hipolit,Helena I spadk.Stanisława:Emilia,Mieczyslaw,Józef - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 44

  Burbo Ignacy s Mikolaja - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 54

  Burbo Julian s Ignacego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 55

  Burbo Jan s Ignacego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 62

  Burca Spadk.Jana wdowa Maria c Helena - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 224

  Burca Spadk. Bazylego wdowa Joanna s Bazyli cc Maria I Anna Szymanowa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 226

  Burca Spadk.Majanii maz Bonifacy c Aksenia I Nina - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 157

  Burec Nikifor,Natalia - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 7

  Burec Arkadiusz - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 19

  Burec Andrzej - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 6

  Burec Waclaw - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 1

  Bureg Spadk.Cyryla wdowa Tekla córka Julia I dz.zmarlej c Cyryla Marli:Bazyli Harasimowicz I Zinaida oraz Antonina Holubowicz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 29

  Bureg Spadk.Kazimierza wdowa Krystyna s Dymitry I siostra Eufrozyna - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 30

  Burel Antoni,Julja - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 31

  Burel Jozef - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 32

  Burk Piotr,Prakseda,Benedykt - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 33

  Burkowski Jozef,Adam - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 11

  Burkowski Feliks,Adam - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 12

  Burlowski Konstanty - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 139

  Burłakow Maksymiljan Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 1

  Burłakow Danil,Karp Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 2

  Burłakow Antoni,Siemion Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 3

  Burłakow Tadeusz Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 4

  Burłakow Maciej Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 5

  Burłakow Michał Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 7

  Burłakow Inscigniej,Jewsiej Braslawski - - 1928 Kiemierazy,Dryswiackiej 8

  Bursewicz Jan,Anna - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 77

  Bursewicz Jan,Anna - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 77

  Bursewicz Spadk.Józefa:Jan,Konstanty Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 6

  Bursewicz Helena Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 14

  Bursewicz Konstanty Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 16

  Bursewicz Piotr Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 20

  Bursewicz Olga-Helena Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 21

  Bursewicz Lukasz Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 33

  Bursewicz Jan I Lukasz Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 41

  Bursewicz Spadk.Jana:wdowa Anastazja dz.Jan,Lukasz,Helena Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 42

  Bursewicz Stefan Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 46

  Bursewicz Jan Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 47

  Burtakow Aksentjuu,Trofim,Naum - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 7

  Bury Adam - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 32

  Bury Antoni s Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 1

  Bury Adam s Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 2

  Bury Piotr s Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 3

  Bury Piotr s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 8

  Bury Piotr s Konstantego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 11

  Bury Bronislaw s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 14

  Bury Stanislaw s Piotra - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 26

  Bury Wincenty s Pawla - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 28

  Bury Piotr s Pawla - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 29

  Bury Jozef s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 52

  Bury Wincenty s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 74

  Bury Franciszek s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 85

  Bury Jozef s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 86

  Bury Stanislaw s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 88

  Bury Adam s Antoniego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 89

  Bury Konstanty s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 91

  Bury Antoni s Wincentego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 93

  Bury Jozef s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 101

  Bury Adam Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 32

  Bury Konstanty Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 10

  Bury Jozef s Wincentego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 87

  Burzynski Justyn - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 9,57

  Burzynski Justyn Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 9

  Busz Marja,Wincenty,Konstanty,Paulina - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 7

  Busz Jan - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 6

  Buszo Stanislaw - - 1936 Swir Swiecianskim 27

  Buter Michał s Pawla Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 37

  Butkat Antoni - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 68

  Butkat Aleksander - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 70

  Butkat Wiktor - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 69

  Butkiewicz Walclawa - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 57

  Butkiewicz Tadeusz - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 4

  Butkiewicz Felicja,Adma - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 9

  Butkiewicz Emilja,Stefan,Norbert,Franciszek,Marja - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 6

  Butkiewicz Piotr s Ignacego - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 7

  Butkiewicz Ignacy,Anotni,Andrzej - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 8

  Butkiewicz Wincenty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 260

  Butkiewicz Michal,Antoni,Feliks,Juljan,Jozef,Jan +4 - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 40

  Butkiewicz Ewa,Jozef,Jan,Wladyslaw,Antoni+3 - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 13

  Butkiewicz Jozef s Stefana I Helena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 8

  Butkiewicz Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 262

  Butkiewicz Jozef s Macieja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 107

  Butkiewicz Michal,Antoni,Mikolaj s Kazimierza - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 105

  Butkiewicz Adam - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 106

  Butkiewicz Piotr - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 4

  Butkiewicz Bernard - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 1

  Butkiewicz Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 156

  Butkiewicz Wincenty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 98

  Butkiewicz Jan - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 158

  Butkiewicz Maciej - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 159

  Butkiewicz Wladylaw - - 1934 Gladkiszki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 1

  Butkiewicz Franciszek - - 1934 Gladkiszki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 5

  Butkiewicz Jan - - 1934 Gladkiszki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 3

  Butkiewicz Wladyslawa - - 1934 Gladkiszki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 2

  Butkiewicz Jan,Wladyslawa - - 1934 Gladkiszki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 4

  Butkiewicz Helena,Juljan,Piotr,Konstancja - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 9

  Butkiewicz Mariana - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 60

  Butkiewicz Józef s Józefa - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 15

  Butkiewicz Michalina,Karol,Aleksander,Władysław,Franciszek,Zofia,Adela,Janina,Regina - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 3

  Butkiewicz Telimena - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 5

  Butkiewicz Piotr,Michal,Walerja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 23

  Butkiewicz Nikodem Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 29

  Butkiewicz Wincenty Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 1

  Butkiewicz Jan Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 5

  Butkiewicz Spadk.Franciszka:zona Emilja ss.Stefan,Norbert,Franciszek I c.Marja Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 6

  Butkiewicz Piotr s Ignacego Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 7

  Butkiewicz Ignacy,Antoni,Andrzej Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 8

  Butkiewicz Helena,Juljan,Piotr,Konstancja Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 9

  Butkun Jozef - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 33

  Butkun Ignacy,Juljan,Emilja - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 23

  Butowicz Teodor - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 12

  Butowicz Helena - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 24

  Butowicz Jan - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 15

  Butrym Justyn s Justyna Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 6

  Butrym Aniela wdowa po Krzysztofie I c Juliana Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 8

  Butrym Michał s Michała Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 18

  Butrym Piotr s Justyna Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 19

  Butryma Piotr - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 9

  Buyczykowa Maria - - 1936 Swir Swiecianskim 25

  Buzynska Stefanja - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 3

  Byczkowska Marja c Ignacego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 42

  Byk Mowsza - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 68

  Bykow Gerszon - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 72

  Bykowski Aleksy s Ignacego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 70

  Bykowski Władysław I Aniela - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 71

  Bykowski Maria Szczerbuk z domu Bykowska - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 72

  Bykowski Jan,Antoni,Aleksandra - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 73

  Bylinski Adam - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 95

  Bylinski Leon - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 9

  Bylinski Adam Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 95

  Bystrzycki Ignacy Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 7

  Bystrzycki Ignacy,Wincenty,Zygmunt Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 1

  Całko Paulina c Jana - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 50

  Całko Adolf s Jana - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 51

  Całko Antoni s Jana - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 14

  Całko Wiktor s Jana - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 10

  Caryk Emilian s Jakuba - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 9

  Caryk Ignacy s Jakuba - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 10

  Caryk Zofia - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 11

  Caryk Piotr s Michala - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 12

  Caryk Michal s Piotra - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 13

  Caryk Anna,Teodora - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 26

  Caryk Apolinary s Bazylego I syn Wlodzimierz - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 27

  Caryk Dymitr - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 51

  Caryk Pawel - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 4

  Caryk Stefan s Andrzeja - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 12

  Caryk Michal s Ignacego - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 13

  Caryk Konstanty s Stefana - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 38

  Caryk Piotr s Stefana - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 39

  Caryk Jan s Izydora s Wlodzimierz c Nadzieja I Wera - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 12

  Cegalko Michał,Konstanty,Stefan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 28

  Cegalko Michał,Aleksandra - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 29

  Cegalko Mikołaj - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 30

  Cegalko Mateusz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 37

  Cegalko Lucja,Konstanty,Wiera,Olga,Lukasz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 38

  Cegalko Michał - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 39

  Cegalko Andrzej,Stefania - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 40

  Cegalko Mikołaj - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 46

  Cegalko Józef,Stefan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 89

  Cegalko Helena,Aleksander,Stefan,Lida - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 90

  Cegalko Piotr - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 100

  Cegałko Michal,Konstanty,Stefan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 28

  Cegałko Michal,Aleksandra - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 29

  Cegałko Mikolaj - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 30

  Cegałko Mateusz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 37

  Cegałko Lucja,Konstanty,Wiera,Olga,Lukasz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 38

  Cegałko Michal - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 39

  Cegałko Andrzej,Stefania - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 40

  Cegałko Mikolaj - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 46

  Cegałko Józef,Stefan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 89

  Cegałko Helena,Aleksander,Stefan,Lida,Helena II - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 90

  Cegałko Piotr - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 98

  Cejlonska Gruna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 350

  Celewicz Andrzej - - 1929 Szarkiszki,Opeskiej Braslawskim 2

  Celewicz Boleslaw - - 1929 Szarkiszki,Opeskiej Braslawskim 3

  Cemach Zalman - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 7

  Cemach Mota,Srol,Chaim,Zawil,Hela - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 9

  Chachołko Teodozja c Eliasza I Anastazja c Eliasza Lednikowa - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 39

  Chaćko Helena Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 9

  Chadekiel Chackiel Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 98

  Chajes Abram - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 348

  Chalecka Marcela - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 33

  Chalecki Aleksander - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 119,18,2

  Charewicz Mikolaj - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 8,12

  Charewicz Wlodzimierz - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 9

  Charewicz Mikolaj Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 8

  Charewicz Wlodzimierz Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 9

  Charko Antoni s Stefana - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 26

  Charlamp Lesnow - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 3

  Charlaszow Jan - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 4

  Charlaszow Arciemjusz - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 14

  Charlaszow Piotr,Nestor,Józef,Marja,Irena,Teodora - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 7

  Charpowicki Boleslaw - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 1

  Charuk Wincenty - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 78

  Charyton Wincenty,Jozefa,Kazimiera,Wiktorja - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 26

  Charyton Michal - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 28

  Charyton Karolin,Jozef zona I s Wladyslawa - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 30

  Charyton Feliks, Kazimierz I Jozefa - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 13

  Chatkiewicz Emilia c Józefa - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 11

  Chatkiewicz Emilia c Józefa - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 2

  Chazbijewicz Stefan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 73

  Chermanowicz Wincenty,Agata - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 42

  China Edward - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 250

  Chledowicz Jozef - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 56

  Chmielewska Maria - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 38

  Chmielewski Helena,Jozef dz Kazimierza - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 19

  Chmielewski Domicela I Jan s Jana - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 20

  Chmielewski Antoni - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 21

  Chmielowa Weronika Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 36

  Chmylko Józefa,Leonara,Julja - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 9

  Chochlow Piotr - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 9

  Chochlow Spadkobiercy Lazarza s Piotra - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 10

  Chochlow Spadkob. Jana - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 20

  Chochlow Spadkob. Teodora - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 21

  Chochlow Spadkob. Antoniego - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 22

  Chochłow Piotr - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 9

  Chochłow Spadk.Lazarza s Piotra dz. Anastazja,Kalikieja,Ustinia - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 10

  Chocianowicz Mikolaj - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 12

  Chocianowicz Michal - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 25

  Chocianowicz Mikolaj Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 12

  Chocianowicz Michał Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 25

  Chocienowicz Eustachy - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 24

  Chocienowicz Kondrat - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 33

  Chocienowicz Magdalena,Mikolaj,Woldzimierz,Sergiuz,Nadzieja - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 17

  Chocienowicz Kuzma - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 20

  Chocienowicz Barzyli - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 26

  Chocilowiec Andrzej,Witalis,Nadzieja - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 21

  Chocilowiec Antoni,Walentyna,Wasilisa - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 22

  Chodanionok Zygmunt,Stanisław - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 74

  Chodanionok Augustyn s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 15

  Chodasewicz Spadk. Kazimierza - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 10

  Chodasewicz Spad.Ignacego wdowa Anna dz. Albert,Józefa,Franciszka,Maria Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 29

  Chodasewicz Adolf s Stefana Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 30

  Chodasewicz Spadk.Filipa wdowa Malwina Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 31

  Chodasewicz Władysław s Pawla Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 32

  Chodasewicz Michał s Józefa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 33

  Chodasewicz Maria c Wincentego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 34

  Chodasewicz Józef,Adam,Wiktor,Konstancja Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 35

  Chodasewicz Zofia Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 93

  Chodasewicz Franciszek Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 96

  Chodkiewicz Jozef I Konstanty Atrachimowicz - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 2

  Chodkiewicz Aleksander Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 14

  Chodkiewicz Stefanja,Bolesław,Leontyna Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 2

  Chodorowicz Teofil,Michal,Antoni,Katarzyna - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 22

  Chodorowicz Bronislaw,Stefania,Jozefa,Helena Warpochowa - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 49

  Chodorowicz Jan - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 52

  Chodorowicz Michal,Franciszek - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 1

  Chodorowicz Wladyslaw - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 26

  Chodorowicz Brygida,Piotr,Marta,Anna,Maria - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 31

  Chodorowicz Jozef s Michala - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 3

  Chodorowicz Maria,Kazimierz,Michalina,Bronislawa,Stefania - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 63

  Chodorowicz Florian - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 5

  Chojnowski Bazyli - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 14

  Chojnowski Benedykt - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 15

  Chojnowski Baszyli - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 13

  Chojnowski Benedykt - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 14

  Cholawa Jan - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 7

  Cholawa Platon Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 5

  Chomecki Florja - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 13

  Chomicz Anastazja - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 1

  Choruzy Jozef s Wawrzynca - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 18

  Choruzy Wincenty s Wawrzynca,Franciszek s Wincentego - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 9

  Choruzy Jan s Wawrzynca - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 43

  Choruzyk Mikolaj - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 7

  Chowryn Spadk.Jana zona Ewa s Mikolay c Lidja Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 13

  Chowryn Gabryel s Grzegorza Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 17

  Chowryn Ewa,Mikolaj,Lidja - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 13

  Chowryn Gabrjel s Grzegorza - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 17

  Chrapowicki Wladyslaw - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 16

  Chrapowicki Karol - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 1

  Chrapowicki Izabela,Bronisław,Emilia,Benedykta - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 2

  Chrebtowicz Jan,Katarzyna Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 4

  Chrol Teresa - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 3

  Chrol Nadzieja - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 32

  Chrol Jan - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 11

  Chrol Darja - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 31

  Chrol Agata,Anastazja,Piotr,Pelagja - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 34

  Chrol jan - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 17

  Chrol Wlodzimierz - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 1

  Chrol Helena,Mikolaj,Wiktor,Stefania - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 3

  Chrol Dorota s Ignacego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 5

  Chrol Antoni s Jana - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 18

  Chrol Anna c Jana,Leonard,Witold,Henryk,Jadwiga - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 24

  Chrol Bazyli s Grzegorza - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 25

  Chrol Anastazja,Olga,Anna cc Igncacego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 27

  Chrol Włodzimierz - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 1

  Chrol Helena,Mikołaj,Wiktor,Stefania - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 3

  Chrol Dorota,Stefan,Aleksy,Wiktor - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 5

  Chrol Antoni - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 20

  Chrol Anna,Leonard,Witold,Henryk,Jadwiga - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 36

  Chrol Bazyli - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 37

  Chrol Anastazja,Olga,Anna - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 39

  Chroł Spadk.Stanisława:Karolina,Adam,Stanisław - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 68

  Chroł Konstancja I Stanisław, Kosiewiczowa Jadwiga I Ciereszko Jan - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 108

  Chroł Stanisław s Jana - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 111

  Chroł Magdalena c Franciszka - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 30

  Chroł Spadk.Jana wdowa Magdalena s Adam I córki Magdalena,Konstancja,Emilia I Wiktoria - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 32

  Chroł Stanisław s Kazimierza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 46

  Chroł Spadk. Justyna dz.Justyn I Wilhemina - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 23

  Chroł Paulina,Adolf,Franciszek - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 91

  Chroł Spadk.Justyna wdowa Anna I dz. Maria,Julia,Stanisław,Ignacy - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 38

  Chroł Augustyn s Jana - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 112

  Chroł Justyn s Jana - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 119

  Chroł Maria - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 120

  Chroł Wincenty s Ludwika - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 94

  Chroł Spadk.Jana wdowa Bronisława, dz.Helena,Maria,Józef,Irena - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 101

  Chroł Józef s Andrzeja - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 98

  Chroł Elzbieta c Andrzeja - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 100

  Chroł Bazyli s Andrzeja - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 76

  Chrom Wladyslawa - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 34

  Chrom Adam - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 48

  Chrom Stanislaw,katarzyna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 49

  Chrom Jozef,Adolf,Stanislaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 17

  Chrom Wladyslaw,Piotr,Edward - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 16

  Chromiec Roman s Marli - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 5

  Chromiec Daniel - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 6

  Chromiec Sylwester - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 7

  Chromiec Jan I Teodor - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 8

  Chromiec Arseniusz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 53

  Chromiec Dymitr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 54

  Chromiec Aleksandra - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 76

  Chromiec Jan I Joachim - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 122

  Chromiec Polikarp - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 123

  Chromiec Andrzej - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 139

  Chromiec Marek - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 140

  Chromy Maksym - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 33

  Chropowicka Maria,Emilia Lachowicz - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 20

  Chrypacz Jan s Gabriela - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 94

  Chrypacz Teodor s Gabriela - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 95

  Chrypacz Daniel - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 118

  Chrypacz Spadk.Józefa:wdowa Anna c Teodora s Andrzej cc Zofia Szunelkowa I Fomaida Gasewiczowa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 115

  Chrypacz Spadk.Makara ss Parfeniusz,Szymon,Jan c Wasilina - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 66

  Chrypacz Aleksander - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 202

  Chrypacz Weronika - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 199

  Chrypacz Spadk.Romana s Aleksander c Justyna Bieglikowna - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 203

  Chrzanowicz Andrzej Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 2

  Chrzczonowicz Antoni,Jozef,Wincenty - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 117

  Chrzczonowicz Antoni,Józef,Wincenty - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 59

  Chudoba Michal - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 32

  Chudoba Michal Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 32

  Chwieckowicz Anna c Ignacego Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 8

  Chwiedziewicz Karol - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 16

  Chwietkiewicz Jan s Jozefa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 45

  Chwietkiewicz Stanislaw s Jana - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 23

  Chwietkiewicz Piotr s Jana - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 9

  Chwoinski Icek - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 14

  Chwolnski Icek - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 55

  Ciak Stanislaw - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 7

  Ciapelik Donat,Leon,Stanislawa - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 37

  Ciapelik Kazimierz - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 6

  Ciapelik Albin Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 25

  Ciapelik Spadk.Justyna Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 26

  Cichan Nadzieja - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 2

  Cichonow Finagiej Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 19

  Cichonow Mojzesz Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 59

  Ciechanowicz Anna,Józef,Zofja - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 15

  Ciechanowicz Tomasz s Filipa - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 40

  Ciechanowicz Spadk.Piotra dz.Janina,Anna wdowa Agata po II mezu Jazniewicz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 219

  Ciechanowicz Kazimierz s Stanisława z siostrami Anna,Karolina I brat Feliks - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 146

  Ciechanowicz Helena z domu Karatkiewicz c.Maria Karatkieiwcz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 163

  Ciechanowicz Antoni s Kazimierza - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 121

  Ciechanowicz Józef s Pawla - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 158

  Ciechanowicz Franciszek s Kazimierza - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 127

  Ciechanowicz Jan s Józefa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 23

  Ciechanowicz Andrzej s Józefa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 179

  Ciechanowicz Maria c Józefa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 178

  Ciechanowicz Antoni s Ludwika - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 114

  Ciechanowicz Andrzej s Tadeusza, brat Jan - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 126

  Ciechanowicz Edward s Antoniego - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 156

  Ciechanowicz Antoni s Justyna - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 131

  Ciechanowicz Bronisław s Antoniego - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 24

  Ciechanowicz Jan s Józefa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 226

  Ciechanowicz Spadk.Stefania brat Sylwester wdowa Anna - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 31

  Cieleg Piotr - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 6126

  Cielica Julja - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 8

  Ciepalik Kazimierz Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 20

  Ciepalik Adolf Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 21

  Cierechow Grzegorz - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 3

  Ciereszko Teofila I Sergjusz Lagunionok - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 80

  Ciereszko Józef s Józefa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 42

  Ciereszko Jan s Józefa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 105

  Ciereszko Wojciech s Józefa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 72

  Ciereszko Spadk.Franciszka wdowa Michalina I s Józef - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 49

  Ciereszko Spadk. Adama dz. Lucja I Albina - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 43

  Cierluk Gabryel - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 19

  Ciesiun Ignacy - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 4

  Ciesiun Jozef,Adrzej,Maria dz. Jana - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 5

  Ciesiun Ignacy - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 7

  Ciesiun Józef,Andrzej,Maria - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 6

  Cikoto Stefan Wilejski - - 1929 zasc.Okuszkowo,Zodziskiej 1

  Cikoto Józef s Piotra Wilejski - - 1929 zasc.Okuszkowo,Zodziskiej 2

  Cikoto Walerjan Wilejski - - 1929 zasc.Okuszkowo,Zodziskiej 3

  Cikoto Józef Wilejski - - 1929 zasc.Okuszkowo,Zodziskiej 8

  Cilewicz Boleslaw,Andrzej,Kazimierz - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 52

  Cimaszkiewicz Konstancja - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 25

  Cimoszko Spadk.Gabriela wdowa Klaudia dz.Antoni I Helena Machowa - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 41

  Cimoszko Bazyli - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 42

  Cimoszko Spadk.Leona wdowa Stefania dz.Bazyli,Olga,maria,Anastazja - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 43

  Cimoszko Stefan - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 46

  Cimoszko Michal - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 47

  Cimoszko Pawel - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 48

  Cinman Mendel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 25

  Cinman Sról - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 38

  Cisko Justyn - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 40

  Cisko Szymon - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 28

  Cisko Jerzy - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 11

  Ciszkiewicz Bronislaw,Marja Rudakowa - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 9

  Ciszko Nikodem - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 7

  Ciszko Konstancja I Albina Krukowska - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 24

  Ciszko Franciszek s. Karola - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 31

  Ciszko Anna,Kazimierz - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 46

  Ciszko Adolf s Karola, Urszula Warnel - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 47

  Ciszko Nikodem s Augustyna - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 21

  Ciszko Konstancja, Albina Krukowska - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 11

  Ciszko Franciszek s Karola I Karolina - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 25

  Ciszko Anna,Kazimierz - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 8

  Ciszko Adolf s Karola I Urszula Warnel - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 45

  Ciućman Antoni Dzisnienskim - - 1939 Polany,dolhinowskiej 4

  Ciuksza Walentyna - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 29

  Ciuksza Walentyna - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 11

  Ciuksza Bolesław s Jerzego Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 1

  Ciuksza Ignacy s Jerzego Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 2

  Ciuksza Jan s Jerzego Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 3

  Ciulkow Matrona,Antoni s Merkurego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 46

  Ciulkow Teodor s Merkurego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 45

  Ciulkow Antoni s Merkurego I matka Matrona - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 124

  Ciulkow Teodor s Merkurego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 125

  Ciunajtis Franciszek - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 10

  Ciunajtis Kajetan - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 22

  Ciunel Anna - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 55

  Ciunelis Spadk. Kazimierza - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 4

  Ciunelis Franciszek - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 14

  Ciunelis Jan s Kazimierza - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 15

  Ciunelis Kazimierz - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 28

  Ciunelis Jan s Kajetana - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 35

  Ciunelis Justyn - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 36

  Ciunowicz Michal s Michala I Anna - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 17

  Ciunowicz Zygmunt,Alfons,Helena,Marja dz. Antoniego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 19

  Ciunowicz Wiktor,Stanisław,Helena,Emilia dz.Rajmunda - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 27

  Cwieczkowska Zofja - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 15

  Cwieczkowska Donata c Antoniego Warmachowski Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 41

  Cwieczkowski Spadk.Ignacego - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 46

  Cwietkow Michal,Antoni,Grzegorz,Konstanty,Feliks - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 33

  Cwietkow Awerian,Matrona - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 33

  Cwietkow Kirian - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 51

  Cwietkow Anna - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 17

  Cwietkow Praskowia - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 45

  Cwietkow Awerian I Matrona - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 26

  Cwietkow Kirian - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 28

  Cwietkow Anna - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 29

  Cwietkow Praskowia - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 32

  Cwietkowa Stepanida,Marja - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 27

  Cwietkowa Kalina,Barbara - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 37

  Cwietkowa Efimja - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 18

  Cwik Jozef - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 16

  Cybowski Spadk. Bazylego z Nadzieja I syn Alik - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 14

  Cybowski Pawel s Bazylego - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 15

  Cybulska Anna - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 5

  Cybulski Spadk.Adama - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 45

  Cybulski Jan, Benigna Lastawska - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 84

  Cybulski Dyonizy - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 334

  Cycan Weronika,Albina,Wiktor,Leon,Franciszek - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 15

  Cycan Michał s Macieja - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 1

  Cycan Ludwik s Macieja - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 5

  Cycan Michał - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 8

  Cycan Monika,Paulina,Anna, Izabella Brukszto - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 10

  Cycan Marcela - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 7

  Cycan Karol - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 12

  Cycan Antoni,Anna Cybulska - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 6

  Cycan Konstanty - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 7

  Cycan Antoni Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 19

  Cycan Konstanty,Leon,Feliks,Leonard Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 78

  Cycan Salomeja,Zuzanna Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 10

  Cycan Nikodem Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 49

  Cycan Kazimierz Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 28

  Cycen Bernard,Feliks - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 3

  Cycen Wiktor,Elzbieta - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 4

  Cycen Michal - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 5

  Cycen Spadk.Karola:Julja,Justyn,Boleslaw,Helena - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 10

  Cycenówna Aniela c Krzysztofa - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 24

  Cycyn Adam - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 1

  Cycyn Adam Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 1

  Cylwik Ewa - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 16

  Cymmer Drejza - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 8

  Cypuk Zysla - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 22

  Cypuk Ruwim,Icyk,Szmujla - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 33

  Cypuk Rocha-Leja,Gicel,Ruwim - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 34

  Cypuk Zelik - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 39

  Cypuk Szejna-Rocha,Zalman - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 42

  Cypuk Kassel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 43

  Cyruk Dmitry - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 29

  Cytowicz Bazyli Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 4

  Cytowicz Piotr Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 5

  Cytowicz Jan s Leona Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 6

  Cytowicz Spadk.Jana z Leokadia s konstanty c Barbara Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 8

  Cytowicz Julian,Zachariasz,Antoni,Konstanty,Anatol Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 10

  Cytowicz Szymon Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 11

  Cytowicz Ignacy Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 12

  Cytowicz Jan Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 34

  Cytowicz Antoni Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 35

  Cytowicz Kuzma Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 36

  Cytowicz Spadk.Mikolaja z Katarzyna dz.Arkadiusz,Mikolaj,Anna,Olimpia,Nadzieja Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 37

  Cywinski Antoni - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 34

  Czabadan Michał Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 8

  Czabadan Symon Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 9

  Czabrowski Jan - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 6

  Czabrowski Jan,Adolf,Anna - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 58

  Czabrowski Adolf - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 21

  Czabrowski Anna,Zygmunt,Mieczyslaw - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 25

  Czabrowski Anna,Adolf - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 79

  Czabrycki Jan,Jozef - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 17

  Czabrycki Franciszek,Michal - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 37

  Czabrycki Teodor - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 8

  Czabrycki Franciszek - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 5

  Czaczykowa Katarzyna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 71

  Czajkowska Emilia - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 9

  Czajkowski Piotr,Wikto,Urszula,Elzbieta - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 30

  Czajkowski Franciszek - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 33

  Czajkowski Wincenty - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 12

  Czajkowski Antoni - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 2

  Czajkowski Napoleon - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 1

  Czajkowski Kazimierz - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 24

  Czajkowski Gabryel,Helena - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 23

  Czajkowski Gavryel,Walerjan,Boleslaw,+ - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 19,21

  Czajkowski Stanislaw - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 22

  Czajkowski Stanislaw - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 22

  Czajkowski Emilia - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 9

  Czajkowski Józef - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 7

  Czajkowski Józef - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 8

  Czajkowski Michał - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 8

  Czajkowski Justyn,Genowefa,Gracyta - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 21

  Czajkowski Józef - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 7

  Czajkowski Piotr,Wiktor,Urszula,Elzbieta Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 30

  Czajkowski Franciszek Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 33

  Czalej Aniela,Waleria,Maria - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 52

  Czaleja Spadk.Józefa:Aniela,Waleria,Maria - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 2

  Czalko Filip - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 45

  Czalko Tit I Fieodozja - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 61

  Czalko Nazar I Fieodozja - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 60

  Czalko Jakob - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 20

  Czalko Nikifor - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 55

  Czalko Natalja,Mina,Jan,Aleksandryna - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 53

  Czałno Adam,Salomeja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 14

  Czanski Romuald,Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 72

  Czaplinska Salomea - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 41

  Czaplinski Eljasza - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 8,30

  Czaplinski Jozef - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 9,29

  Czaplinski Alfons - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 10,28

  Czaplinski Ignacy Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 22

  Czapska Ludwika - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 104

  Czapski Jerzy - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 46

  Czapski Juljan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 21

  Czapski Jerzy - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 265

  Czapski Krzysztof s Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 19

  Czapski Tomasz s Tomasza Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 20

  Czapski Antoni Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 22

  Czapul Michal - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 9

  Czapulis Wincenty - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 10

  Czapulis Krzysztow - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 4

  Czapura Alfons s Jozefa - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 1

  Czapura Michal s Franciszka - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 11

  Czapura Nikodem s Jozefa - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 12

  Czapura Ignacy,Alfons ss Kazimierza - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 13

  Czapuro Alfons Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 1

  Czapuro Michał Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 11

  Czapuro Nikodem Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 12

  Czapuro Ignacy, Alfons Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 13

  Czarnocki Szmujlo - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 7

  Czarnocki Zalman - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 8

  Czarnocki Szmul - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 467

  Czarny Teodor - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 41

  Czarny Spadk.Aleksego wdowa Anna dz.Maria,Wasilina,Barbara - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 24

  Czarny Spadk.Nestora wdowa Anastazja I s Piotr - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 25

  Czarny Szymon - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 15

  Czarny Stanisław - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 36

  Czarny Piotr - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 7

  Czarny Jan - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 8

  Czarny Andrzej - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 33

  Czarny Spadk.Michala wdowa Anna dz.Ontoni,Genowefa,Albina,Anna,Weronika,Eleonora - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 32

  Czarny Maksym Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 38

  Czclalo Maria - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 26

  Czechowicz Władysław - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 145

  Czechowicz Kazimierz,Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 24

  Czegis Karol,Jozef - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 5

  Czegis Konstanty,Jozef - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 6

  Czegis Adam - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 7

  Czegis Konstanty s Macieja - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 8

  Czegis Karol,Piotr - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 9

  Czegis Marianna,Franciszka,Weronika - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 17

  Czejda Kazimierz - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 9

  Czejda Waclaw - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 28

  Czelalo Michał - - 1937 Morozy,miorskiej Braslawskim 5

  Czelalo Konstanty - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 7

  Czelaly Aleksy,Piotr,Aleksander,Natalia,Elżbieta,Anastazja,Tekla - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 12

  Czempkowska Katarzyna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 86

  Czenko Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 273

  Czepan Jozef,Onufy,Izabela - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 29

  Czepan Justyn - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 30

  Czepan Elzbieta,Ludwik,Antoni,Ignacy,Marianna,Weronika - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 31

  Czepan Adam - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 32

  Czepan Marcela,Filip,Angieszka,Walentyna - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 16

  Czepeilewska Anna - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 26

  Czepukow Antoni - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 33

  Czepukow Dawid - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 22

  Czepukow Lakeiej - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 35

  Czepul Jan,Franciszka,Karolina,Aniela - - 1929 Zybki Braslawskim 9

  Czepulis Marjanna,Cecylja,Malwina Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 72

  Czepulis Blazej Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 74

  Czepulkowska Weronika - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 16

  Czepulkowska Marja - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 7,14

  Czepulonok Stefan Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 66

  Czepulonok Cyprian Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 67

  Czepułkowski Teresa wdowa po Wincentym dz.Edward,Anna Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 5

  Czepułkowski Józef,Petronela dz.Antoniego Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 6

  Czepułkowski Franciszek s Antoniego Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 7

  Czepułkowski Petronela c Antoniego Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 8

  Czepułkowski Jan s Izydora Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 9

  Czepułkowski Michał s Izydora Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 10

  Czepułkowski Zofia wdowa po Adamie Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 11

  Czepułkowski Władysław Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 12

  Czerkiewicz Mikolaj s Kazimierza Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 25

  Czerkiewicz Konstanty I matka Stefania Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 26

  Czerkiewicz Julian s Ignacego Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 27

  Czerkiewicz Wincenty s Juliana Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 28

  Czerniak Aleksander s Dominika - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 17

  Czerniak Wladyslaw - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 1

  Czerniawicz Maciej,Adam,Piotr,Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 65

  Czerniawska Jadwiga - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 4,10

  Czerniawska Franciszka - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 61

  Czerniawska Petronela - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 70

  Czerniawski Jozef - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 24,88,114

  Czerniawski Pawel - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 73126

  Czerniawski Jerzy - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 93127

  Czerniawski Sparkobiercy Jana - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 25,72,113

  Czerniawski Waclaw - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 1,14

  Czerniawski Ignacy - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 6

  Czerniawski Adam - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 11

  Czerniawski Jozef - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 13

  Czerniawski Jan - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 6

  Czerniawski Jozef - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 8

  Czerniawski Jan - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 9

  Czerniawski Jozef, Adrzej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 64

  Czerniawski Jan - - 1934 Kursze Wil-Trocki 30

  Czerniawski Ignacy s Konstantego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 50,67,59

  Czerniawski Jozef s Konstantego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 33,57

  Czerniawski Ludwik s Konstantego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 24,54,88

  Czerniawski Piotr s Andrzeja - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 30,55

  Czerniawski Jan s Stanislawa - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 49

  Czerniawski Jan - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 17

  Czerniawski Wincenty - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 42

  Czerniawski Ignacy - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 50

  Czerniawski Józef - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 33

  Czerniawski Ludwik - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 24

  Czerniawski Piotr - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 30

  Czerniawski jan - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 49

  Czerniawski Bronislaw s Wincentego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 62

  Czerniawski Bronislaw s Wincentego, Franciszka - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 54

  Czerniawski Waclaw - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 1

  Czerniawski Bronisław s Wincentego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 42

  Czerniawski Józef Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 24

  Czerniawski Paweł Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 73

  Czerniawski Jerzy Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 93

  Czerniawski Spadk.Jana Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 25

  Czerniawski Krzysztof s Adama Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 7

  Czerniawski wdowa Elzbieta s Antoni c Adela Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 22

  Czerniawski Szymon Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 39

  Czerniawski Benedykt Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 40

  Czerniawski Konstanty Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 41

  Czerniawski Spadk.Józefa z Helena dz.Michał,Mikolaj,Klaudia Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 42

  Czerniawski Bronisław Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 74

  Czerniawski Józefa Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 92

  Czerniewska Konstancja - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 4

  Czerniewski Jozef - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 28

  Czerniewski Jozef,Heronim Surowiec - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 5

  Czerniewski Jozef s Stanislawa - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 28

  Czernik Antoni s Mikolaja - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 54

  Czernik Jan s Jana I Anny I Czernik Anna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 55

  Czernik Jan s Jana I Ireny - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 56

  Czernik Piotr - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 57

  Czernik Józef,Aleksander,Paraska,Stefania - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 58

  Czernik Adam,Antonina,Anna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 59

  Czernis Waclaw - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 22

  Czernis Stanislaw - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 23

  Czernis Bronislaw,Anastazia,Kazimierz - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 24

  Czernis Julian - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 25

  Czernis Anna,Boleslaw,Wladyslaw,Wincenty - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 26

  Czernomordy Jozef s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 50

  Czernomordy Jozef,Michal ss Adolfa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 51

  Czernomordy Stanislaw s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 61

  Czernomordy Juljan,Alfons,Jan,Marjanna Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 2

  Czernomordy Wincenty Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 3

  Czernomordy Juljan Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 19

  Czernomordy Wacław Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 20

  Czernomordy Wacław Stanisław Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 21

  Czernomordy Antoni Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 34

  Czernow Terentjusz - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 1

  Czeronko Jan - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 24

  Czeronko Bronisław - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 26

  Czeronko Leokadia - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 8

  Czeronko Stanisława - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 4

  Czeronko Józef - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 3

  Czeronko Leonarda po mezu Pomeronek - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 11

  Czeronko Jan - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 24

  Czeronko Bronislaw - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 26

  Czeronko Leokadia - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 8

  Czeronko Stanislaw - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 4

  Czeronko Józef - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 3

  Czeronko Leonarda po mezu Tomczonek - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 11

  Czerwinska Salomea I Marcela Zakrzewska Braslawski - - 1929 Sekty,Widzkiej 5

  Czerwinski Stanislaw - - 1930 Wilnoki,Rymszanskiej Braslawskim 3

  Czerwinski Stanislaw,Juljan,Edward,Piotr - - 1930 Lataniszki,Widkzkiej Braslawskim 1

  Czerwinski Konstanty - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 1

  Czesiulewicz Jozef,Jan,Kazimierz - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 8

  Czesul Ludwik - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 13

  Czesul Ludwik Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 13

  Czeszkiewicz Hilary s Kazimierza - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 59

  Czeszkiewicz Kazimierz s Jana - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 66

  Czeszkiewicz Spadk.Wincentego:zona Emilia I ss Hieronim,Klemens - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 63

  Czetowicz Bazyli,Adelja - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 37

  Czetyrkowski Spadk. Jozefa - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 181

  Czetyrkowski Spadk. Mikolaja - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 99

  Czetyrkowski Wincenty - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 179

  Czetyrkowski Jozef - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 178

  Czetyrkowski Aleksander,Weronika - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 8

  Czetyrkowski Michal - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 9

  Czetyrkowski Wincenty - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 10

  Czetyrkowski Jozef - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 11

  Czetyrkowski Jan Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 17

  Czetyrkowski Bolesław Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 18

  Czolno Krzysztof,Karol - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 25

  Czolno Maciej - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 42

  Czubat Michal I Olga - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 57

  Czubat Michal,Nicyfor,Marta - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 107

  Czubat Prokop I Zofia - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 108

  Czubat Pawel - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 109

  Czubat Jan s Hilarego - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 110

  Czubat Jan s Stefana - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 112

  Czubat Kuzma - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 113

  Czuchanski Konstanty Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 7

  Czuchanski Marja,Waclaw,Aleksander Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 2

  Czuchonski Ludwik Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 10

  Czuczurko Michal,Zofja,Gracylja - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 6

  Czujwid Karol - - 1933 Zalesie,Komajskiej Swiecianskim 1

  Czunkiewicz Apolonia,Piotr,Ludmila,Eudokia,Julia,Apolonia s I dz Jana - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 23

  Czunkiewicz Jakub - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 75

  Czunkiewicz Antoni - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 61

  Czunkiewicz Piotr - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 72

  Czurlowska Emilia,Julian,Jozefa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 28

  Czurlowski Spadk.Ludwika z Katarzyna dz Jan,Michal,Jozef,Piotr,Aleksandra - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 29

  Czurylo Kazimierz s Macieja - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 15

  Czurylo Andrzej s Jakóba - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 16

  Czurylo Agata,Wiktoria - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 17

  Czuwalow Fiokla,Larian,Maksym,Wosta,Anna - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 34

  Czuwałow Spadk.Jana z Fiokła ss Larion,Maksym cc Wassa,Anna - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 45

  Czypko Jan - - 1930 Szyrki Postawskim 21,65

  Czypko Jan s Antoniego - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 9

  Czyryk Pawel - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 2

  Czyryk Gabryel s Wincentego - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 42

  Czyryk Antoni s Wincentego - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 44

  Czyryk Marjanna,Adolf,Weronika,jan - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 47

  Czyryk Jan,Marcela dz. Michala - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 50

  Czyryk Jan s Michala - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 8

  Czyryk Kazimierz,Michal,Justyn,Ignacy ss Jana - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 6

  Czyryk Urszula c Mateusza - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 58

  Czyryk Kazimierz s Gabrjela - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 10

  Czyryk Jan s Gabrjela - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 11

  Czyryk Michal s Gabrjela - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 46

  Czyryk Leon s Wincentego - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 36

  Czyryk Agata c Jana - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 79

  Czyryk Adolf s Antoniego - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 20

  Czystowa Spadk.Samsona - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 79

  Czystowa Ksenja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 56

  Czystowa Ksienia - - 1936 Swir Swiecianskim 54

  Czysztowa Eudokia,Klaudia c Sampsona - - 1936 Swir Swiecianskim 52

  Czyz Kazimierz Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 9

  Czyżewska Anastazja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 110

  Czyżewska Maria c Maksyma - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 240

  Czyżewski Dymitry - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 192

  Czyżewski Teodor s Jakuba - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 232

  Czyżewski Spadk.Mikity:wdowa Maria c Maksyma ss Jan,Piotr cc Krystyna,Olga,Aleksandryna - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 238

  Czyżewski Teodor s Szymona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 58

  Czyżewski Florian - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 51

  Czyżewski Mikolaj - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 108

  Dabrow marcin,Izabella - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 11,23,38

  Dabrowski Juljan - - 1933 Kramniszki Wil-Trocki 3

  Dabrowski Spadk.Franciszka z Antonina s Stanislaw - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 1

  Dabrowski Tadeusz - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 2

  Dabrowski Spadk.Jana z Emila dz.Franciszek,Wincenty,Wladyslaw,Dominik,Anna,Elzbieta,Helena - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 3

  Dabrowski Konstancja z domu Rodziewicz I Antoni - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 4

  Dabrowski Stanislaw s Antoniego - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 5

  Dabrowski Rozalia,Weronika,Zofia Siluk z Dabrowska - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 6

  Dadełło Jan s Michala - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 50

  Dadełło Spadk.Józefa:Józef,Bronisław,Bolesław I Julia Baraszkowa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 51

  Dadełło Kazimierz s Michala - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 52

  Dadełło Karol s Michala - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 53

  Dadetto Jan s Michala - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 35

  Dadetto Jozef,Bronislaw,Boleslaw - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 80

  Dadetto Kazimierz s Michala - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 37

  Dadetto Karol s Michala - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 31

  Dajankiewicz Fabian s Jakuba - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 20

  Dajnowiec Jan - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 26

  Dajnowiec Spadk. Romualda - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 27

  Dalecka Michałina Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 14

  Dalecki Jan - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 10

  Dalecki Spadkob. Dominiku - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 20

  Dalecki Adam - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 21

  Dalecki Michal - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 12

  Dalecki Juljan - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 13

  Dalecki Antoni - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 15

  Dalecki Nikodem - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 16

  Dalecki Boleslaw - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 18

  Dalecki Donat - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 11

  Dalecki Jozef,Antoni - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 14

  Dalecki Feliks,Jozef,Juljan - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 19

  Dalecki Johanna,Jozef,Helena - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 14

  Dalecki Adam s Andrzeja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 16

  Dalecki Piotr s Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 17

  Dalecki Jozef s Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 18

  Dalecki Stansiaw s Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 19

  Dalecki Jan s Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 20

  Dalecki Zofja,Konstanty - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 23

  Dalecki Jozef s Antoniego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 35

  Dalecki Jan s Antoniego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 36

  Dalecki Adam s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 42

  Dalecki Stanislaw s Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 48

  Dalecki Mikolaj s Tadeusza - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 49

  Dalecki Piotr s Tadeusza - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 50

  Dalecki Antoni s Tadeusza - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 51

  Dalecki Stanislaw s Wincentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 57

  Dalecki Antoni,Jozef ss Wincentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 58

  Dalecki Michal s Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 59

  Dalecki Jozef s Jozefa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 62

  Dalecki Piotr s Jozefa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 63

  Dalecki Adam s Wincentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 68

  Dalecki Jan,Tomasz - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 49

  Dalecki Jerzy - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 55

  Dalecki Jan Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 1

  Dalecki Mikolaj Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 8

  Dalecki Jan,Tomasz Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 49

  Dalecki Jerzy Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 55

  Dalecki Andrzej Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 15

  Dalecki Józef Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 18

  Dalecki Jan Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 19

  Dalecki Kajetan, Michałina Dragunowa Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 5

  Dalecki Donata,Franciszek,Piotr,Bronisława Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 13

  Dalecki Wincenty Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 15

  Dalecki Adam Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 24

  Dalecki Adolf Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 28

  Dalecki Józef Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 29

  Dalecki Juljan Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 30

  Damaszko Jerzy,Nikodem Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 63

  Danielewicz Spadkobiercy Eijasza - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 37

  Danielewicz Piotr s. Michala - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 36,38,97

  Danielewicz Kamilja - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 77

  Danielewicz Piotr s. Michala - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 81125

  Danielewicz Spadkobiercy Konstantego - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 86134135

  Danielewicz Spadkobiercy Mikolaja - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 23,89,104

  Danielewicz Stefan - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 50,98,99

  Danielewicz Spadkobiercy Jana - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 53

  Danila Karol - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 32107

  Danilewicz Spadk.Eljasza Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 37

  Danilewicz Piotr s Michała Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 36

  Danilewicz Kamilja Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 77

  Danilewicz Piotr s Michała Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 81

  Danilewicz Spadk.Konstantego Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 86

  Danilewicz Spadk.Mikolaja Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 23

  Danilewicz Stefan Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 50

  Danilewicz Spadk.Jana Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 53

  Danilewicz Anna,Maria Balasz Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 20

  Danilewicz Michał,Wlodzimierz Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 22

  Danilewicz Wlodzimierz z zona Stefandia Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 23

  Danilowicz Jozef s Wladyslawa - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 13

  Danilowicz Paulina,Adolf,Anna - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 14

  Daniszewska Rozalia c Antoniego z Jurewiców - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 11

  Daniszewska Eleonora c Jana - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 36

  Daniszewski Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 215

  Darmaczonek Józef - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 8

  Darmaczonek Scholastyka,Józefa,Leon,Konstanty,Bolesław - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 10

  Darmaczonek Emilia,Zofia,Józefa,Jadwiga - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 9

  Darmaczonek Adolf - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 3

  Darmaczonek Spadk Ignacego z Scholastyka dz Józefa,Leon,Konstanty,Boleslaw - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 10

  Darmaczonek Spadk Ludwika dz Emilia,Zofia,Józefa,Jadwiga - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 9

  Darmaczonek Adolf - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 3

  Daszczynska Maria - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 18

  Daszczynski Józef - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 1

  Daszczyńska Maria - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 18

  Daszkiewicz Pola - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 64

  Daszkiewicz Pola - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 34

  Daszkiewicz Justyn - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 29

  Daszkiewicz Jan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 355

  Daszkiewicz Rafal - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 29

  Daszkiewicz Aniela,Alfons,Waclaw,Jozef,Kazimierz,Boleslaw - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 32

  Daszkiewicz Stefan,Wincenty,Franciszek ss Antoniego - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 33

  Daszkiewicz Augustyn,Leon - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 102

  Daszkiewicz Augustyn s Augustyna - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 101

  Daszkiewicz Julia - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 45

  Daszkiewicz Władysław - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 2

  Daszkiewicz Adolf - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 7

  Daszkiewicz Józef - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 25

  Daszkiewicz Leonard - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 5

  Daszkiewicz Mikołaj - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 4

  Daszkiewicz Taras - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 3

  Daszkiewicz Józef - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 10

  Daszkiewicz Ludwik I jego matka Marianna - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 34

  Daszkiewicz Julian I jego matka Marianna - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 12

  Daszkiewicz Bronisław I jego matka Marianna - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 21

  Daszkiewicz Karol s Stanisława - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 60

  Daszkiewicz Józef s Stanisława - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 76

  Daszkiewicz Jan s Antoniego - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 63

  Daszkiewicz Wincenty s Antoniego - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 64

  Daszkiewicz Pawel s Antoniego - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 75

  Daszkiewicz Feliks s Antoniego - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 67

  Daszkiewicz Karolina c Michala - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 71

  Daszkiewicz Julja - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 39

  Daszkiewicz Spadk.Rozalii - Augustyn I Leon - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 112

  Daszkiewicz Augustyn s Augustyna - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 113

  Daszkiewicz Ignacy Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 5

  Daszkiewicz Wincenty s Ignacego Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 6

  Daszkiewicz Wincenty s Antoniego Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 37

  Daszkiewicz Wincenty s Jana Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 38

  Daszkiewicz Michał Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 61

  Daszkiewicz Hiploit s Michała Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 62

  Daszkiewicz Kazimierz,Ignacy ss Stanisława Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 8

  Daszkiewicz Jozzef s Mikolaja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 9

  Daszkiewicz Bolesław s Mikolaja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 10

  Daszkiewicz Marianna,Ludwik Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 34

  Daszkiewicz Marianna,Bronisław Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 21

  Daugielewicz Michal,Jozef,Aleksander,Jozefa,Pauline,Teresa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 22

  Dauksz Spadk.Feliksa Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 13

  Dauksz Spadk.Jozefa Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 15

  Dauksza Kazimierz - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 1,6

  Daukszewicz Jan - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 174

  Daukszewicz Jan - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 15

  Dawgiel Wladyslaw,Marja - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 56

  Dawgiel Jan,Anna - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 50

  Dawgiel Walery - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 47

  Dawidowicz Jan - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 21

  Dawidowicz Antoni s Bazylego - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 14

  Dawidowicz Jozef s Bazylego - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 15

  Dawidowska Zofia - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 28

  Dawidson Jozef - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 31

  Dawidson Piotr - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 1

  Dawidson Wladyslaw - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 2

  Dawidson Jozef,Antoni,Stanislaw,Marja - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 3

  Dbendef Budgor - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 256

  Debeltar Lejba - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 52

  Debies Aniela - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 27

  Debies Spadk.Stefana z Stefania ss Feliks,Bronislaw - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 28

  Debies Wincenty s Jozefa - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 29

  Debies Jozef,Michal dz.Jozefa - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 30

  Dejcz Ida - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 29

  Dejcz Szaja - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 30

  Dejcz Bejnus Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 63

  Dejczman Chackiel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 21

  Dejczman Grejman - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 24

  Dejnerowa Stanisława c Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 57

  Dementiew Aleksander - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 6

  Demjanczuk Stefan - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 10

  Demjanczuk Spadkob. Ignacego - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 16

  Demjanczuk Jakob - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 17

  Demjanczuk Agnieszka,Bazyli,Roman - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 18

  Demjanczuk Michal - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 19

  Demjanczuk Anna,Jacyna,Aleksandra,Mikolaj - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 23

  Demjanczuk Stefan - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 15

  Demjanczuk Paulina,Jan,Wlodzimierz,Elzbieta,+2 - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 16

  Demjanczuk Jakob - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 17

  Demjanczuk Agniesza,Bazyli,Roman - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 18

  Demjanczuk Michal - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 19

  Derwis Antoni,Jozef s Michala - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 172

  Derwis Jozef s Macieja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 11

  Derwis Antoni s Jakoba - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 57

  Derwis Walenty,Wladyslaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 55

  Derwis Tomasz - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 60

  Derwis Jozef s Antoniego - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 41

  Derwis Waclaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 9

  Derwis Pelagja,Stanislawa,Helena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 58

  Derwis Genowefa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 14

  Derwis Piotr,Marta - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 37

  Derwis Stanislaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 15

  Derwis Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 39

  Derwis Jozef,Janina,Wladyslawa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 42

  Derwis Michal,Ignacy,Katarzyna - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 112

  Derwis Kazimerz - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 110

  Derwis Feliks - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 157

  Dewejkis Kazimierz - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 2

  Diechtiar Juljan,Wilim,Ewa I Albina Korol - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 67

  Diemientiew Mikolaj Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 29

  Diemientiew Andron Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 41

  Disner Mender - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 398

  Disner Eljasz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 415

  Disner Hillel,Lejb - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 417

  Dobrolowicz Wincenty s Antoniego - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 1

  Dobrowolski Kazimierz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 356

  Dobrowski Jan - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 16,26

  Dobrzanski Stefan,Cezary,Bolesław - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 26

  Dohurno Spadk.Antoniego Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 1

  Dohurno Stanisław Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 7

  Dohurno Spadk.Juljana Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 9

  Dokszewicz Jak Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 35

  Dokszewicz Michał Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 36

  Dokurno Pawel s Alfonsa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 35

  Dokurno Marja,Boleslaw,Albert,Witold,Marja,Natalja - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 39

  Dokurno Edward s Wladyslawa I Marja - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 19

  Dokurno Franciszek s Jozefa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 53

  Dokurno Bernard s Izydora - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 49

  Dokurno Bronislaw s Jozefa I Kazimierz s Karola - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 5

  Dokurno Emilja,Bronislaw,Adolf,Stanislawa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 30

  Dokurno Jozefa, Melanja Zahorenko - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 13

  Dokurno Stanislaw s Pawla I Jadwiga - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 7

  Dokurno Helena c Jozefa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 54

  Dokurno Ignacy Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 2

  Dokurno Spadk.Ignacego Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 5

  Dolhowicz Józef,Bronislaw,Anastazja - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 5

  Dolhowicz Ewa,Jozefa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 41

  Dolhowicz Adam s Wincentego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 81

  Dolhowicz Adam s Stefana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 90

  Dolincowa Jadwiga - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 16

  Domaracki Spadk. Józefa c. Anna - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 11

  Domaradzka Anna c Józefa Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 11

  Domaszko Antoni - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 1

  Domaszko Piotr - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 2

  Donowa Leja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 419

  Dormaczonek Józef - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 8

  Dorniak Augustyn - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 1,15,23,38

  Dorniak Folgenty - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 2,16,27,33

  Dorniak Karol - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 3,29,18,40

  Dorniak Jerzy,Johanna - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 4,28,17,32,45

  Dorniak Michal,Antoni,Karolina - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 5,34

  Dorniak Stefanja,Stanislaw,Janina - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 11,30,20,25

  Dorniak Augustyn - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 1,15,23,38

  Dorniak Fulgenty - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 2,16,27,33

  Dorniak Karol - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 3,29,18,40

  Dorniak Jerzy,Johanna - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 4,28,17,32,45

  Dorniak Michal,Antoni,Karolina - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 5,34

  Dorniak Stefanja,Stanislaw,Janina - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 11,30,20,25

  Dorniak Stefan - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 4

  Dorniak Kamilla+ - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 6

  Dorniak Andrzej - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 7

  Dorniak Antonina + - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 8

  Dorniak Stanislaw - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 9

  Dorofiejewa Aleksiejwa (Spadk) - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 22

  Dorofiejewa Katarzyna - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 23

  Doronda Jan,Praskowja,Andrzej,Jozef - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 17

  Doronda Bazyli - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 21

  Doroszczonok Joachim Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 9

  Doroszczonok Aleksander Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 10

  Doroszczonok Klaudia I matka Krystyna Ordynska Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 45

  Doroszkiewicz Tomasz - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 2

  Doroszkiewicz Leon - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 3

  Doroszkiewicz Adam - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 4

  Dorozko Donat, Klementyna Ugarynko - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 45

  Dorozko Antoni - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 46

  Dorozko Teodor - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 14

  Dorozko Barbara c Aleksego - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 1

  Dorozko Antoni Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 46

  Dorozko Michałina s Franciszek c Adela Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 25

  Dorożkiewicz Jan s Maksyma - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 68

  Dorożkiewicz Michal s Maksyma - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 120

  Dorożkiewicz Maksym - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 205

  Dorożkiewicz Spadk.Pachoma s Maksyma s Bazyli cc Antonina I Maria - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 146

  Dorożkiewicz Pachoma s Maksyma Spadk. Jan,Wlodzimierz cc Aleksandryna,Nadzieja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 143

  Dorożkiewicz Saweli - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 155

  Dorożkiewicz Szymon - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 154

  Dorożkiewicz Praskowia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 152

  Dorożkiewicz Spadk.Piotra wdowa Eudokia s Leon cc Nadzieja,Maria,Stefania,Anna - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 153

  Dorożkiewicz Spadk.Pawla s Leon,Aleksander c Lidia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 156

  Dorzynkiewicz Marja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 68

  Dotman Wincenty - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 16

  Dotman Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 38

  Dotman Jan,Marja + Natalja,Mikolaj,Donat Wolk - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 105

  Dotman Wincenty - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 16

  Dotman Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 38

  Dowejko alfons s Józefa - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 4

  Dowejko Spadk.Tadeusza zona Kazimiera I s Tadeusz - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 6

  Dowejko Bolesław - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 8

  Dowejko Witold - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 9

  Dowejko Tadeusz s Wincentego z Zofia I c Wiktoria - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 11

  Dowejko Albin s Tadeusza - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 12

  Dowgiallo Emilia c Jana I voto Burbo - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 66

  Dowgiałło Emilia c Jana I voto Burbo voto Dowgiałłowa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 17

  Dowzuk Elżbieta c Stefana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 134

  Dowżuk Elzbieta c Stefana - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 46

  Drabionok Szymon - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 37

  Drabionok Polikarp,Konstanty,Aleksander - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 82

  Drabo Teodor Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 95

  Drabowicz Michal - - 1933 Justynopol,Swiecianskiej Swiecianskim 3

  Drabowicz Boleslaw - - 1933 Justynopol,Swiecianskiej Swiecianskim 2

  Drabowicz Aleksander,Maria - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 8

  Dragiel Aleksander Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 52

  Dragiel Spadk.Szymona dz.Wladylaw,Michał,Antonina Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 53

  Dragiel Paweł Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 110

  Dragun Aleksander,Katarzyna - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 10,19

  Dragun Filip - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 12,18

  Dragun Karolina,Jozef,Antoni,Anna,Apolonja - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 34

  Dragun Stefan,Franciszek,Stanislaw,Malwina,Elzbieta - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 35

  Dragun Boleslaw s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 79

  Dragun Jan s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 80

  Dragun Szymon - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 2

  Dragun Bazyli - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 3

  Dragun Andrzej - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 5

  Dragun Teodor - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 6

  Dragun Wiktor - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 7

  Dragun Grzegorz,Anna - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 16

  Dragun Jakub s Tomasza Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 4

  Dragun Józef s Tomasza Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 12

  Drawnel Kazimierz - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 15

  Drawnel Adolf - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 29

  Drema Aleksander - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 213

  Drema Rozalja, Emilja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 32148

  Drema Janina - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 52197

  Drobysowa Jadwiga c Sylwesztra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 14

  Drobysz Mikolaj - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 43

  Drobysz Jadwiga c Sylwestra - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 123

  Drobysz Kazimierz Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 9

  Drozd Jakob,Marja - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 25

  Drozd Jerzy - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 26

  Drozd Zofja - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 27

  Drozd Michal,Antonina - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 28

  Drozd Ksawery - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 29

  Drozd Izabela - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 33

  Drozdowicz Janinan, Jan - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 1

  Drozdowicz Stanislaw - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 7

  Drozdowicz Robert - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 2

  Drozdowicz Karol,Ignacy,Józef - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 3

  Drozdowicz Józef - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 6

  Drozdowicz Kazimierz - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 5

  Drozdowicz Jan - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 4

  Drozdowicz Emilia c Adama - - 1938 Folw. Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 3

  Drozdowicz Wiktor Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 12

  Drozdowski Kazimierz s Jana - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 17

  Drozdowski Kazimierz - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 10

  Drozdowski Jan - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 2

  Drozdowski Waclaw - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 3

  Drozdowski Jan s Władysława - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 4

  Drozdowski Kazimierz - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 29

  Drutel Adam - - 1931 Siolki,Polanskiej Oszmianskim 8

  Drutel Adam - - 1932 Solki,Polanskiej Oszminaskim 6

  Drutel Jozef s Antoniego - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 17

  Druzgal Andrzej - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 7

  Drygancewicz Maciej - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 5

  Drygancewicz Stefan - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 6

  Drygancewicz Klemens - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 30

  Dryło Adam Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 18

  Dryło Andrzej Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 28

  Dryło Dymitr Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 10

  Dryło Jan Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 9

  Dryło Spadk.Tekli Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 27

  Dryło Michał Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 19

  Dryło Anna Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 11

  Dryło Agata Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 23

  Dubak Jan - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 15

  Dubak Antoni - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 22,58

  Dubak Jan Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 15

  Dubak Antoni Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 22

  Dubaka Antoni - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 5

  Dubaka Jan - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 6

  Dubaka Izabela,Leon,Franciszek - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 7

  Dubaka Julian - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 26

  Dubako Jozef - - 1930 Wilnoki,Rymszanskiej Braslawskim 6

  Dubako Helena po mezu Burzynska - - 1930 Wilnoki,Rymszanskiej Braslawskim 7

  Dubaniewicz Helena,Józef Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 1

  Dubaniewicz Wacław Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 5

  Dubaniewicz Jadwiga Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 6

  Dubaniewicz Stanisław Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 8

  Dubaniewicz Józef Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 40

  Dubaniewicz Marja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 47

  Dubaniewicz Stanisław,Wiktor,Adolf,Józef 1, Piotr,Rozalja,Bronisław,Elijasz,Józef 2 Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 81

  Dubaniewicz Jan,Stanisław Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 50

  Dubaniewicz Antoni s Józefa Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 41

  Dubaniewicz Anna,Zofja,Marja,Józef,Kazimierz,Zygmunt,Klementyna Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 70

  Dubaniewicz Jan Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 21

  Dubaniewicz Adolf,Bronisław,Rozalia,Julia dz. Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 22

  Dubaniewicz Adam Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 23

  Dubaniewicz Józef s Karola I matka Katarzyna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 86

  Dubicki Joanna,Jan,Wladyslawa,Amelia - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 30

  Dubicki Spadk.Andrzeja z Bogumila dz.Wojciech,Jozef,Edward,Mieczysla,Anastazja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 31

  Dubicki Jerzy - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 91

  Dubicki Maria,Wincenty,Wladyslaw,Agata,Julia - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 24

  Dubicki Anna,Aleskander, Anastazja Szafrowska - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 9

  Dubicki Michał Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 36

  Dubilowicz Justyna - - 1934 Folw.Cielesze,Drujskiej Braslawskim 4

  Dubilowicz Antonina c Piotra - - 1936 Folw.Glinówka Braslawskim 1

  Dubilowicz Justyna - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 4

  Dubina Anna,Mikolaj,Alesksander,Zofia+ - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 8

  Dubina Jan - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 9

  Dubino Spadk.Aleksandra:z.Helena dz.Aleksander,Jan,Konstanty,Antonina,Maria Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 3

  Dubino Piotr,Rozalia Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 4

  Dubino Jakub Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 5

  Dubino Szymon Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 6

  Dubino Aleksy Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 7

  Dubinowicz Jan - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 44

  Dubowik Bogumila,Piotr,Antoni,Boleslaw,Jozef - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 43

  Dubowik Ludwik - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 28

  Dubowik Paulina,Emilja,Serafina,Stefanja - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 25

  Dubowikowa Weronika c. Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 32152

  Dubowikowa Anna - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 4

  Dubowscy Pawel,Mikolaj,Adrzej,Ewdokja - - 1930 Szyrki Postawskim 14,40

  Dubowski Antoni - - 1930 Turczylowo Braslawskim 6

  Dubowski Spadk.Jozefie - - 1930 Turczylowo Braslawskim 7

  Dubowski Aleksander - - 1933 Zaplisie,luckiej Postawskim 3

  Dubowski Antoni - - 1933 Zaplisie,luckiej Postawskim 4

  Dubowski Pawel s Piotra z bracmi Mikolaj,Andrzej I matka Eudokia - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 12

  Dubowski Teodor s Grzegorza I matka Anna c Gabriela Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 2

  Dubowski Aleksander s Andrzeja Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 14

  Dubowski Józef s Andrzeja Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 22

  Dubrowski Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 94

  Dubrowski Ignacy - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 10

  Dubrowski Mikolaj - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 5

  Duczko Teodor s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 12

  Duczko Gabrjel s Jerzego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 20

  Duczko Lucja,Filimon,Jerzy,Nina,Aleksandra - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 37

  Duczko Andrzej,Tekla dz. Jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 70

  Duczmanowa Jadwiga - - 1933 Folwark Woropniszki Wil-Trocki 1,2,10

  Duczynski Krystyna,Roman,Stefania,Emilia Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 10

  Duczynski Ksawery Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 19

  Duczynski Agata,Emilia Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 11

  Duczynski Adolf Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 4

  Duczyński Spadk. Kazimierza zona Ktystyna dz. Roman,Stefania,Emilia - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 10

  Duczyński Ksawery - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 19

  Duczyński Spadk.Józefa z.Agata córka Emilia - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 11

  Duczyński Adolf - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 4

  Duda Jozefa,Bronislaw,Helena - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 77

  Dudan Grzegorz Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 82

  Dudarenok Piotr,Wlodzimierz,Aleksander,Eufrosinja - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 1

  Dudarenok Konstanty - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 6

  Dudarenok Bazyli - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 9

  Dudarenok Wiaczeslaw,Eugenjusz,Lidja,Anastazja,Paraskiewa - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 2

  Dudarenok Piotr - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 7

  Dudarenok Piotr s Jana - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 8

  Dudarewicz Jan Wil-Trocki - - 1928 Mikuciszki,Rudominskiej 1

  Dudarewicz Antoni Wil-Trocki - - 1928 Mikuciszki,Rudominskiej 2

  Dudaronok Antoni s Wiktora - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 4

  Dudaronok Aleksander - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 5

  Dudaronok Pawel,Aleksander,Anna dz. Jana - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 6

  Dudaronok Antoni s Leona - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 7

  Dudaronok Michał - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 5

  Dudaronok Bazyli - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 21

  Dudaronok Szymon - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 32

  Dudek Adela - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 207

  Dudel Jewstafij - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 3

  Dudel Jefim - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 33

  Dudojciowa Anna c Jana - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 58

  Dudzien Adam - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 3

  Dukalska Maria - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 30

  Dukiel Tadeuz - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 7

  Dukiel Antoni,Andrzej - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 17

  Dukiel Elzbieta Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 30

  Dukiel Cecylja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 21

  Dukiel Michal Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 73

  Dulincowie Michal,Edward,Jan,Barbara - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 102

  Duliniec Konstanty s Tomasza - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 70

  Duliniec Kazimierz I s Tomasza, Zuzanna - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 69

  Duliniec Justyn,Ambrozy,Jozef,Franciszek,Antoni+ - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 68

  Duliniec Adolf,Eljasz,Ignacy,Bronislawa +10 - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 93

  Duliniec Donat,Walerja Sudnik - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 105

  Duliniec Albina,Jozefa,Cecylja,Jozef+6 - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 113

  Duliniec Kazimierz II s Tomasza - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 92

  Duliniec Jan s Tomasza - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 91

  Duliniec Hilary,Albin - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 81

  Duliniec Elzbieta - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 46

  Duliniec Jan s Kazimierza,Emilja,Witold,Adam +4 - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 97

  Duliniec Aniela,Adela,Kasper,Adam,Franciszek+6 - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 94

  Duliniec Genowefa,Kruhta,Kaarzyna,Justyna - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 40

  Duliniec Eljasz s Macieja - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 41

  Duliniec Witalis s Jana - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 95

  Duliniec Kazimiera,Ferdynand,Justyn,Helena+ - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 96

  Duliniec Aniela,Karol,Anna - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 86

  Duliniec Augustyn s Benedykta - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 110

  Duliniec Teofila,Hipolit,Nikodem,Michalina - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 100

  Duliniec Aleksander,Hilary - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 72

  Duliniec Karol s Stefana - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 73

  Duliniec Jan s Gabrjela - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 90

  Duliniec Anna,UrszulaJadwiga,Genowefa,Adolfina + - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 71

  Duliniec Jadwiga,Wiktor,Pawel,Piotr - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 116

  Dulko Anna I Zacharjasz Tumas - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 23

  Dulko Marcin - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 8

  Dulko Michał,Anna - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 10

  Dulko Jan - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 13

  Dulko Paweł - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 14

  Dulko Feliks,Józefa - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 15

  Dulko Antoni - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 16

  Dulko Maciej - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 17

  Dulko Stanisław - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 18

  Dulko Józef s Jana - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 20

  Dulko Józef s Macieja - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 22

  Dulko Joanna - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 24

  Dulko Kazimierz - - 1937 Lesna,turgielskiej Wil-Trockim 26

  Dunda Alfons Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 9

  Dunda Julina s Tomasza Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 11

  Dunder Adam s Klemensa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 2

  Dunder Michal s Michala - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 5

  Dunder Stanislaw s Stefana I Anastazja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 7

  Dunder Juljan s Stefana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 8

  Dunder Jozef s Michala - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 28

  Dunder Jozef,Julia dz. Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 34

  Dunder Jakob s Mikolaja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 46

  Dunder Stefanja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 70

  Dunder Józef,Antoni,Julian,Antonina,Felicja,Malwina Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 2

  Duniec Jozef - - 1933 Folw.Buda,luckiej Postawskim 3

  Duniec Jerzy - - 1933 Folw.Buda,luckiej Postawskim 4

  Duniec Michal,Marja dz. Aleksego I Antuch Marja - - 1933 Folw.Buda,luckiej Postawskim 2

  Duniewski Michal - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 19

  Duniewski Michal - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 19

  Durakiewicz Prakseda - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 121

  Durejko Michal s Adama - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 114

  Durejko Eliasz s Adama - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 115

  Durejko Urszula ss Antoni,Eliasz Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 78

  Durilowa Maura Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 22

  Dwilewicz Melchoir - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 27

  Dworzanski Kazimierz s Wincentego - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 97

  Dylewicz Sygmunt,Wiktor - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 34

  Dylewicz Walerjan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 16

  Dylewicz Spadk.Jozefa - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 27

  Dylewicz Jan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 25

  Dylewicz Wincenty - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 21

  Dylewicz Fabian - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 16

  Dymbelowa Stefania c Krzysztofa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 76

  Dziadzilo Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 88

  Dziagiel Kazimierz I brat Aleksander - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 7

  Dziagiel Stefan I siostra Albertyna - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 6

  Dziagiel Boleslaw I matka Antonina - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 5

  Dziagiel Adam - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 17

  Dziagiel Spadk.Franciszka z.Ludwika I dz. Kazimierz,Waclaw,Wiktoria - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 8

  Dziakewicz Pawel,Anna - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 4

  Dziakowicz Stanislaw s Mikolaja - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 78

  Dziatlik Józef Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 43

  Dziatlik Karol,Karolina Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 44

  Dziatlowski Antoni - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 19

  Dziatlowski Witold - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 6

  Dziatlowski Stanisław - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 7

  Dziatlowski Stanisław,Maria oraz Zofia Kolaszewska - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 17

  Dziatlowski Piotr - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 18

  Dziatlowski Anna - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 13

  Dziauguc Ludwik s Adama - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 114

  Dziauguc Ksawery s Adama - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 44

  Dziauguc Jadwiga s Jana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 129

  Dziauguc Aniela,Mikołaj,Aniela z.i dz.Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 130

  Dziauguc Aniela c Kazimierza I Emilia - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 153

  Dziauguc Sylwester s Marcina - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 119

  Dziauguc Elżbieta,Dominik,Romuald,Weronika - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 21

  Dziauguc Augustyn s Stefana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 63

  Dziauguc Emilia c Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 90

  Dziauguc Sylwester s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 131

  Dziauguc Józef s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 89

  Dziauguc Dominik s Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 22

  Dziauguc Aniela c Tadeusza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 112

  Dziauguc Józefa c Piotra - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 41

  Dziauguć Ludwik s Adama - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 6

  Dziauguć Ksawery s Adama - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 7

  Dziauguć Jadwiga c Jana - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 8

  Dziauguć Spadk.Jerzego zona Aniela s Mikolaj c Aniela - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 9

  Dziauguć Kazimierza I matka Emilia Orzel - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 16

  Dziauguć Sylwester s Marcina - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 18

  Dziauguć Spadk.Antoniego zona Elzbieta s Dominik,Romuald - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 59

  Dziauguć Augustyn s Stefana - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 60

  Dziauguć Emilia c Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 81

  Dziauguć Sylwester s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 106

  Dziauguć Józef s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 107

  Dziauguć Dominik s Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 139

  Dziauguć Aniela c Tadeusza z Orzelów - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 144

  Dziauguć Józefa c Piotra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 149

  Dziaukszta Jan - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 17

  Dziaukszta Helena,Marcin - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 25

  Dziblo Malwina, Stanislaw,Stanislawa - - 1929 Obaly Wil-Trocki 15,40,57

  Dziczkiewicz Lukasz s Zacharjusza - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 260

  Dziczkiewicz Paraskiewa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 83

  Dziczkiewicz Antoni s Jana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 14

  Dziczkiewicz Teodora c Stefana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 55

  Dziechciaronok Spadk.Pawla z Anastazja dz.Bazuli,Anna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 76

  Dziechciaronok Józef Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 79

  Dziechciaronok Antoni Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 80

  Dziechciaronok Zenon Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 81

  Dziechciaronok Spadk.Antoniego z Sabina dz.Piotr,Kazimierz,Anna,Kazimiera Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 82

  Dzieduszkiewicz Piotr I Terencjusz s Dymitra Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 2

  Dzieduszkiewicz Aleksander s Antoniego Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 3

  Dzieduszkiewicz Wiktor s Grzegorza Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 4

  Dzieduszkiewicz Aleksander,Pelagia,Tatiana Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 6

  Dzieduszkiewicz Paweł,Antoni,Anna,Eufrozyna,Maura,Maria Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 8

  Dzieduszkiewicz Michał Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 10

  Dzieduszkiewicz Wiktor s Antoniego Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 11

  Dzieduszkiewicz Piotr s Michała Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 16

  Dzieduszkiewicz Eufemiusz,Piotr Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 32

  Dziegciar Mikolaj - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 8

  Dziegciar Spadk.Michala - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 9

  Dziegciar Spadk.Antoniego - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 10

  Dziegtierowa Lukierja - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 34

  Dziegtierowa Lukierja Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 34

  Dziegucin Jadwiga - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 15

  Dziekan Jan - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 27

  Dziekan Wincenty - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 24

  Dziekan Kazimierz - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 19

  Dziekan Spadk. Jozefa - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 8

  Dziekan Spadk.Jana - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 16

  Dziemaszkiewicz Michal,Bronislaw,Franciszek - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 31

  Dziemaszkiewicz Zenon - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 2

  Dziemaszkiewicz Andrzej - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 42

  Dziemaszkiewicz Juljan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 47

  Dziemaszkiewicz Wincenty - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 39

  Dziemidow Nikifor - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 31

  Dziemidowicz Aleksander - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 5

  Dziemientjew Sergjusz,Anna - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 8

  Dziemientjew Isaj - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 9

  Dziemientjew Uscinja - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 25

  Dziemientjew Sergiusz - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 5

  Dziemientjew Erast - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 6

  Dziemieszko Malgorzata c Jozefa - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 51

  Dziemieszko Adam - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 63

  Dziemieszko Mikołaj - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 1

  Dziemieszko Konstanty - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 2

  Dziemieszko Antoni s Stefana - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 3

  Dziemieszko Luba - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 4

  Dziemieszko Marek - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 5

  Dziemieszko Antoni s Wincentego - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 6

  Dziemieszko Teodora,Nadzieja,Taras,Maria - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 8

  Dziemieszko Jan - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 9

  Dziemieszko Jan,Wawrzyniec - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 9

  Dziemieszko Aleksander - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 12

  Dziemieszko Konstanty - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 6

  Dziemieszko Frol - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 1

  Dziemieszko Filip - - 1937 Szaragi,Mikołajewskiej Dzisnienskim 9

  Dziemieszko Malgorzata c Józefa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 14

  Dziemieszko Adam - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 30

  Dziemieszko Paweł s Andrzeja Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 38

  Dziemieszko Teodor s Pawla Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 34

  Dziemieszko Paweł s Pawla Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 37

  Dziemieszko Trofim Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 42

  Dziemieszko Szymon Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 5

  Dziemieszko Józef Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 22

  Dziemieszko Maria,Michał,Dymitry,Aleksandra Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 28

  Dziemieszko Grzegorz Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 30

  Dziemieszko Bazyli Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 3

  Dziemieszko Lubow,Ksenia Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 23

  Dziemieszko Maria Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 33

  Dziemieszko Stefan Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 27

  Dziemieszko Eugenia,Konstanty Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 15

  Dziemieszko Anastazja,Elzbieta,Marek I Olga Zakrzewska Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 19

  Dziemieszko Konstanty I Helena Gogolinska Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 25

  Dziemieszko Teodor s Jana Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 8

  Dziemieszko Wlodzimierz Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 18

  Dziemieszko Augustyn Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 12

  Dziemieszko Olga Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 9

  Dziemieszko Kuzma Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 1

  Dzienuc Wincety s Józefa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 4

  Dzienuc Marianna I,Marianna II,Jan,Józefa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 6

  Dzienuc Antoni s Jana - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 7

  Dzienuc Jadwiga - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 50

  Dzierabo Filat - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 10

  Dzierabo Grigorij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 11

  Dzierabo Korniej - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 12

  Dzierabo Foma - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 48

  Dzierabo Filat Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 10

  Dzierabo Grygorji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 11

  Dzierabo Korniej Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 12

  Dzierabo Fonia Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 48

  Dzierugo Ignacy Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 129

  Dzieruho Bazyli - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 47

  Dzieruho Michal,Antonina,Domicela - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 2

  Dzieruho Stefan,Miron - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 6

  Dzieruk Antoni Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 1

  Dzieruk Adolf Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 2

  Dzieruk Jan Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 3

  Dzieszuk Klemens - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 14

  Dzieszuk Jadwiga - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 15

  Dzieszuk Mikołaj - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 27

  Dziewaltowska Anna - - 1936 Witki,glebockiej Dzisnienskim 10

  Dziewiacien Antonina,Bronislaw,Nikodem,Stanislaw,Zuzanna,Bronislawa - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 21

  Dziewiacien Prakseda,Stanislaw,Jozefa - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 7

  Dziewiacien Bronislaw - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 16

  Dziewiacien Jan s Kazimierza - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 13

  Dziewiacien Andrzej,Piotr,Michal - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 25

  Dziewiacien Feliks s Mikolaja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 119

  Dziewiacien Jozef s Szymona - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 78

  Dziewiacien Andrzej,Eljasz,Wincenty s Karola - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 79

  Dziewiacien Marja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 3

  Dziewiacien Szymon - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 53

  Dziewiacien Wiktor s Wincentego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 51

  Dziewiacien Wincenty s Wincentego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 52

  Dziewiacien Szymon,Wladyslaw,Juljan s Michala - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 60

  Dziewiacien Andrzej - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 26

  Dziewiatka Piotr - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 2

  Dziewiatnikow Orech - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 60

  Dziewiatnikow Arefij - - 1936 Swir Swiecianskim 57

  Dziewicien Helena,Wiera,Antoni s Michala - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 30

  Dziewiecien Kazimierz s Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 96

  Dzik Eugeniusz,Maria,Justyna,Piotr,Adam,Anna Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 7

  Dzikiewicz Dominik - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 10

  Dzikiewicz Józef - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 7

  Dzikiewicz Michał - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 24

  Dzikiewicz Andrzej - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 15

  Dzikiewicz Marcin - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 26

  Dzikowicz Walentyna c Mikolaja - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 29

  Dzinojawicz Helena oraz Marja,Zofja,Ewa I Emilja Szczucko Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 12

  Dzisko Adam - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 9

  Dzisko Adolf - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 13

  Dzisko Michalina - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 15

  Dzisko Donat - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 21

  Dzisko Witold,Antoni,Magdalena - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 239

  Dzisko Franciszek s Antoniego - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 8

  Dziubo Sawielij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 20

  Dziubo Trofim - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 34

  Dziubo Ananij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 37

  Dziubo Sawielji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 20

  Dziubo Trofim Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 34

  Dziubo Ananji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 37

  Dziuszko Daniel s Andrzeja - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 13

  Ecin Jankiel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 48

  Edelman Hirsza - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 26

  Edert Aniela,Helena - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 34

  Edert Waclaw,Anastazja - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 36

  Edert Waclaw I Anastazja - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 5

  Edert Aniela,Helena cc Karola - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 34

  Edert Waclaw,Anastazja dz. Antoniego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 36

  Einhorn Gdali - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 101

  Ejsmont Daniel - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 2

  Ejsymont Jan - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 1

  Ejsymont Izydor - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 2

  Emelianowa Akulina - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 9

  Emeljanow Filip - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 60

  Emeljanow Grzegorz - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 61

  Emeljanow Filaret - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 62

  Emielianowa Akulina - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 39

  Emilian Paweł s Michała Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 18

  Emilian Maciej s Jana Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 19

  Emiljana Spadk.Jozefa,Jerzego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 75

  Erdman Jan - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 2

  Erdman Feliks - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 7

  Erdman Piotr - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 9

  Etminis Wincenty - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 95

  Etminis Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 45132

  Etminis Aniela I Helena - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 79133

  Etminis Juljan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 34136

  Etminis Krzysztof - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 30146

  Etminis Jerzy - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 58137

  Etminis Walerjan, Antoni, Emilja, Jozefa I Bronislawa - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 16152

  Etminis Izydor - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 96

  Etminis Florjan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 44144

  Fadiejew Lipad - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 3,24,37

  Fadiejew Teodor - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 4,25,35

  Fadiejew Nikifor - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 5,36

  Falejan Boleslaw - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 42

  Falejan Boleslaw Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 42

  Falewicz Adam - - 1929 Folwark Kowale Wilejskim 16,4

  Falkiewicz Bronislaw - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 10

  Falkiewicz Józef - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 7

  Falkiewicz Pawel - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 9

  Falkiewicz Dominik,Antoni,Stanislaw - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 1

  Falkiewicz Michal - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 11

  Falkiewicz Feliks,Adolf - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 5

  Falkiewicz Wincenty,Marcin,Pawel,Malwina,Helena - - 1936 Mikszule,turgielskiej Wil-Trockim 3

  Falkowska Aniela Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 10

  Falkowski Jan - - 1929 Maciukowo,Pliskiej Dzisnienskim 5

  Falkowski Julian - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 7

  Falkowski Hipolit - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 8

  Farmanicki Nikodem - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 7

  Faryna Karol - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 5

  Faryna Jan - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 2

  Faryna Kazimierz - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 11

  Faryna Kasper - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 1

  Faryna Franciszek - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 22

  Faryna Stanislaw - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 4

  Faryna Zenon - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 3

  Faryna Karol Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 5

  Faryna Jan Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 2

  Faryna Kazimierz Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 11

  Faryna Kasper Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 23

  Faryna Franciszek Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 22

  Faryna Stanisław Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 4

  Faryna Zenon Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 3

  Fedorow Tomasz - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 3

  Fedorowa Irena - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 26

  Fedorowa Pelagia,Anastazja,Akulina - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 4

  Fedorowicz Genowefa - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 51

  Fedzkowicz Mikolaj - - 1933 Jalowka,Prozorckiej Dzisienkim 2

  Fedzkowicz Bazyli - - 1933 Jalowka,Prozorckiej Dzisienkim 6

  Fedzkowicz Adam - - 1933 Jalowka,Prozorckiej Dzisienkim 12

  Fedzkowicz Michal - - 1933 Jalowka,Prozorckiej Dzisienkim 8

  Fejgelson Josiel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 312

  Fejgin Mendel Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 108

  Fiedorowicz Tomasz - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 184

  Fiedorowicz Jerzy s Marcina - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 19

  Fiedorowicz Jozef s Marcina - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 21

  Fiedorowicz Spadk. Antoniego s Jana z Rozalia Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 14

  Fiedorowicz Józef,Malwina dz.Macieja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 15

  Fiedorowicz Elzbieta c Staszki Andrzeja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 39

  Fiedziuchin Jan - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 18

  Fiedziuchin Agripina - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 10

  Fiedzkowicz Mikolaj - - 1936 Szaragi,Prozorockiej Dzisnienskim 2

  Fiedzkowicz Bazyli,Lukierja dz Dymitra - - 1936 Szaragi,Prozorockiej Dzisnienskim 6

  Fiedzkowicz Michal - - 1936 Szaragi,Prozorockiej Dzisnienskim 82

  Fiedzkowicz Adam - - 1936 Szaragi,Prozorockiej Dzisnienskim 18

  Fiedżkowicz Teodor z matka Karolina - - 1938 Horowyje,prozorockiej Dzisnienski 5

  Fiedżkowicz Charyton z matka Karolina - - 1938 Horowyje,prozorockiej Dzisnienski 4

  Fiedżkowicz Lucja - - 1938 Horowyje,prozorockiej Dzisnienski 3

  Fiedżkowicz Eliasz - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 24

  Fiedżkowicz Spadk.Wlodzimierz wdowa Nina II voto Tarasionkowa s Jerzy - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 180

  Fiedżkowicz Michal - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 13

  Fiedżkowicz Spadk.Mikolaja wdowa Elzbieta s Mikolaj c Helena - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 189

  Fiedżkowicz Bazyli - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 34

  Fiedżkowicz Olga c Charytona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 187

  Fiedżkowicz Barbara c Tomasza, Jaroslaw s Tomasza - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 231

  Fiedżkowicz Jan s Emiliana - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 122

  Fiedżkowicz Spadk.Aleksego wdowa Eufronisia s Sylwester cc Olga Szunelkowna I Irena - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 216

  Fiedżkowicz Matrona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 125

  Filimonow Maksym - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 25

  Filimonow Maksym - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 36

  Filipczyk Ignacy - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 12

  Filipczyk Kazimierz - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 3

  Filipczyk Justyn - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 2

  Filipczyk Franciszek - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 4

  Filipczyk Pawel - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 11

  Filipczyk Adam - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 20

  Filipczyk Benedykt I siostra Elzbieta - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 22

  Filipczyk Jan I siostra Genowefa - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 23

  Filipczyk Piotr I matka Michalina - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 24

  Filipczyk Bronislaw - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 21

  Filipionok Emilia c Pawla - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 66

  Filipionok Magdalena Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 45

  Filipionok Adam s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 70

  Filipionok Jan s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 71

  Filipow Emilian Braslawski - - 1939 Jaciczki,opeskiej 1

  Filipow Jermolaj Braslawski - - 1939 Jaciczki,opeskiej 2

  Filipow Benedykt Braslawski - - 1939 Jaciczki,opeskiej 6

  Filipowicz Ludwika,Emilja,Stefanja,Jadwiga Batajlo - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 11

  Filipowicz Kazimierz s Jana - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 7

  Filipowicz Władysław - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 5

  Filipowicz Wincenty, Ewa z Grygianców - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 6

  Filipowicz Bronisław - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 7

  Filipowicz Wladyslaw - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 5

  Filipowicz Wincenty I Ewa z Grygainców - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 6

  Filipowicz Bronislaw - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 7

  Filistowicz Michał s Teodora - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 64

  Finazonok Jan,Efim - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 4

  Finazonok Tekla,Grzegorz,Marja - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 5

  Finazonok Naum - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 10

  Finazonok Safon,Aleksy - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 13

  Finazonok Kalina - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 26

  Finazonok Jan,Efim Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 4

  Finazonok Tekla,Grzegorz,Marja Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 5

  Finazonok Naum Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 10

  Finazonok Safon,Aleksy Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 13

  Finazonok Kalina Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 26

  Finkielsztejn Rasewa - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 17

  Fiodorec Mikołaj - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 7

  Fiodorow Zachar - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 5

  Fiodorow Lazarz - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 8

  Fiodorow Kalistrat - - 1936 Zygmuntowo,mikolajewskiej Dzisnienskim 10

  Fiodorow Lukieria Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 21

  Firko Pawel s Jozefa - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 2

  Fiszer Szymel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 418

  Flanzynska Maria c Antoniego - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 10

  Flazynski Jozef s Wladyslawa - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 13

  Frackiewicz Ludwik - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 6,89

  Frackiewicz Jozef - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 9

  Frackiewicz Kazimierz - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 29

  Frackiewicz Ludwik - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 60

  Frackiewicz Boleslaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 30

  Frackiewicz Michal - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 59

  Frackiewicz Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 85

  Franceson Zofja,Jozef,Mieczyslaw,Helena,Marja,Bogumila,Jadwiga - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 15,16

  Franceson Wladyslaw - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 6,13

  Franceson Edward - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 5

  Franceson Antoni - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 8,12

  Franceson Jan - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 11

  Franowicz Józef Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 3

  Frąckiewicz Spadk.Anny mąz Marian ss Henryk,Czeslaw - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 62

  Fronckiewicz Franciszek - - 1934 Panasy Wil-Trocki 4

  Fronckiewicz Franciszek - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 4

  Frydlander Meje, Lejba Sztump - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 241

  Furmanicki Nikodem s Augustyna - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 7

  Furs Bazyli,Tekla - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 1

  Furs Józef - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 10

  Furs Pawel - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 11

  Fursa Marja - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 29

  Fursa Antonina - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 30

  Gabrusian Jan,Zuzanna - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 15

  Gabrusian Michal - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 14

  Gadus Michał - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 5

  Gadus Justyn - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 11

  Gadus Józef - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 28

  Gajdamowicz Tomasz,Karol,Kazimierz - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 9

  Gajdamowicz Jozef,Jozefa,Aleksander,Piotr +4 - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 11

  Gajdamowicz Juljan - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 13

  Gajdamowicz Jozefa,Antoni,Waclaw,Jozef - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 18

  Gajdamowicz Wincenty - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 26

  Gajdamowicz Emilja,Jerzy,Wincenty - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 30

  Gajdamowicz Alfons - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 63

  Gajdamowicz Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 98

  Gajdamowicz Kazimierz - - 1937 Burtyszki,widzkiej Braslawskim 4

  Gajdamowicz Kazimierz - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 31

  Gajdamowicz Antoni - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 25

  Gajdamowicz Józef I Aleksander - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 54

  Gajdamowicz Franciszek - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 60

  Gajdelis Marjanna - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 16

  Gajdelis Michal - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 24

  Gajdelis Nikodem - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 20

  Gajdelis Michał Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 24

  Gajduk Jozef - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 80

  Gajduk Jozef - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 255

  Gajdziel Leokadja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 1

  Gajewska Michalina - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 2

  Gajluk Pawel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 54

  Gajluk Aleksander - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 49

  Gajlun Marjanna - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 23

  Gajlusz Dominik - - 1934 Kruki Swiecianskim 45

  Gajlusz Pawel,Leon,Wilhelm - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 42

  Gajlusz Karolina,Franciszka - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 41

  Gajlusz Aniela,Kazimierz,Helena,Regina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 51

  Gajlusz Feliks s Andrzeja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 102

  Gajlusz Leon I Urszula Kobzikowa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 36

  Gajlusz Juljan,Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 3

  Gajlusz Gabryel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 69

  Gajlusz Aleksander - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 266

  Gajlusz Pawel,Leon,Wilhelm - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 268

  Gajlusz Karolina,Franciszka - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 274

  Gajlusz Feliks s Andrzeja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 280

  Galagusz Filip - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 26

  Galagusz Antoni - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 27

  Galagusz Filip - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 26

  Galagusz Antoni - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 27

  Galjdanowicz Leokadja - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 5

  Galko Wladyslaw - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 28

  Galko Kazimierz - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 29

  Galwanowski Konstanty - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 5

  Galwanowski Jozef - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 20

  Gambowski Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 111

  Gamerow Josiel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 1

  Gamerow Rocha,Estera,Liba,Simen - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 2

  Gamerow Dawid - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 3

  Gamerow Zelik,Chaim - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 5

  Gamerow Bancjan - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 19

  Gamerow Basewa,Chaja,Bejska,Zalman,Michel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 47

  Gamerow Szymszel,Motyl,Zalman - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 52

  Ganicz Jan - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 12

  Ganicz Jakub - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 13

  Ganicz Aleksander - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 14

  Garbinski Adolf - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 19

  Garbowski Franciszek,Jozef,marjanna,Zofja+ - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 1

  Garbowski Jan - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 20

  Garbowski Jan - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 4

  Garbowski Helena,Julia,Justyn - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 13

  Garbowski Spadk.Franciszka dz.Wanda,Helena Krukowska,Jadwiga Tubisowa - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 13

  Garbowski Antoni s Feliksa - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 18

  Garbowski Bolesław s Feliksa - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 14

  Garbowski Andrzej s Kazimierza - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 20

  Garbowski Wiktor s Antoniego - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 17

  Garlinski Piotr,Olga,Paulina - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 73

  Garło Kazimierz Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 75

  Garło Wincenty Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 35

  Garło Aniela Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 55

  Garnis Jan - - 1930 Kleciszki,Widszkiej Braslawskim 5

  Garol Piotr - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 368

  Gasis Onufry,Michal ss Michala - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 5

  Gasis Michal s Adama - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 8

  Gasis Kazimierz,Michalina - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 10

  Gasis Onufry - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 16

  Gasis Michal s Michala - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 17

  Gasis Michał - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 1

  Gasis Jozef,Ignacy - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 51

  Gasis Juljan,Dawnis,Blazej - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 33

  Gasiul Jozef,Konstanty,Jan,Adela,Bronislawa,Aniela - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 7

  Gasiul Jan s Jana I Stefanja - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 41

  Gasiul Wladyslaw - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 42

  Gasiul Ignacy - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 43

  Gasiul Jan s Jozefa - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 44

  Gasiul Jan s Ignacego - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 45

  Gasiul Boleslaw - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 46

  Gasiul Piotr - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 47

  Gasiul Jozef - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 48

  Gasiul Jan s Justyna - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 49

  Gasparaniec Feliks,Bronislaw,Wincenty,Kazimierz+ - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 2

  Gasparaniec Franciszek - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 3

  Gasparaniec Edward - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 6

  Gasparaniec Antoni,jozef,Michal,Konstanty+ - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 8

  Gasparaniec Spadk. Franciszka s. Feliksa - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 9

  Gasparowicz Stanislawa, Emilia Rokicka - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 4

  Gasperowicz Jan - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 5

  Gasperowicz Jozef - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 8

  Gasporaniec Ludwik Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 25

  Gaszczenko Matwiej - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 54

  Gaszczenko Józef - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 26

  Gaszczenko Helena - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 2

  Gaszczenko Matwiej - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 20

  Gaszczenko Józef - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 37

  Gaszczenko Jan - - 1939 Puszcza I,lyntopskiej Swiecianski 9

  Gaszczenko Andrzej - - 1939 Puszcza I,lyntopskiej Swiecianski 7

  Gatowski Mikolaj - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 337

  Gaul Michal - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 51

  Gawejko Michal,Rozalja - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 12

  Gawejko Adam - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 13

  Gawejko Michal,Rozalja - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 18

  Gawejko Adam s Augustyna - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 17

  Gawrylczyk Jan,Eudokja - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 3

  Gawrylczyk Szymon - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 4

  Gawrylczyk Wlodzimierz - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 5

  Gawrylczyk Hipolit,Konstanty ss Piotra - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 6

  Gawrylczyk Anna - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 10

  Gawrylczyk Hipolit s Marka - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 11

  Gawrylczyk Pawel - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 12

  Gawrylczyk Władysław s Józefa - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 18

  Gawrylczyk Jerzy - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 3

  Gawrylczyk Mikolaj - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 7

  Gawrylczyk Piotr s Andrzeja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 129

  Gawrylczyk Anastazja c Andrzeja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 161

  Gawrylczyk Leon,Dominik,Józef ss Onufrego - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 132

  Gawrylczyk Leon s Onufrego - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 133

  Gawrylczyk Antoni s Sylwestra - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 6

  Gawrylczyk Piotr s Sylwestra - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 22

  Gawrylczyk Jan s Mirona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 85

  Gawrylczyk Teodor s Jerzego - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 50

  Gawrylczyk Borys - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 164

  Gawrylczyk Grzegorz - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 80

  Gawrylczyk Jan,Jakub ss Macieja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 190

  Gawrylczyk Spadk.Teodora:wdowa Justyna s-wie Mikolaj I Eugeniusz corka Zofia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 167

  Gawrylczyk Spadk.Kuzmy wdowa Anastazja c Klaudia Mironczykowa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 92

  Gawrylczyk Lucja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 104

  Gawrylczyk Bazyli s Charytona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 97

  Gawrylczyk Anisij s Charytona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 186

  Gawrylczyk Gabriel - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 15

  Gawrylczyk Michal s Bazylego I Agaty - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 88

  Gawrylczyk Antoni s Stefana - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 169

  Gawrylczyk Maciej - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 171

  Gawrylczyk Spadk.Emiliana ss Wlodzimierz,Mikolaj,Bazyli c Zinaida - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 139

  Gawrylczyk Piotr s Bazylego - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 137

  Gawrylczyk Anna - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 96

  Gawrylczyk Spadk.Tymoteusza:wdowa Pelagia ss Chrystofor,Aleksander,Pawel cc Helena,Katarzyna,Nadzieja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 231

  Gawrylczyk Ignacy - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 228

  Gawrylczyk Spadk.Ostapa:wdowa Maria c Pawla s Teodor c Fewronia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 207

  Gawrylczyk Lidia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 212

  Gawrylczyk Jerzy s Józefata - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 48

  Gawrylczyk Spadk.Prochora:wdowa Luba ss Wlodzimierz,Sergiusz,Jan córka Natalia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 40

  Gawrylczyk Aleksego sp-czynie: córki Zofia,Eudokia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 44

  Gawrylczyk Michal s Bazylego I Pelagi - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 47

  Gawrylczyk Spadk.Grzegorza wdowa maria c Wojciecha I s Wlodzimierz - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 141

  Gawrylczyk Eudokia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 127

  Gawrylczyk Owsiej - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 217

  Gawrylczyk Feoktyst - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 42

  Gawrylczyk Saweli - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 184

  Gawrylczyk Spadk.Pawla wdowa Leokadia II voto Fiedzkowiczowa I corka Nadzieja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 36

  Gawrylowowa Anastazja - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 4

  Gejdel Kazimierz - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 32

  Gejgal Sylwester s Macieja - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 58

  Gejgal Wladyslaw s Macieja - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 61

  Gejgal Jan s Andrzeja - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 62

  Gejgal Kazimierz s Karola - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 63

  Gejgal Jan s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 64

  Gejgal Jan,Wladyslaw s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 65

  Gejgal Wladyslaw s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 66

  Gejgal Adam s Jana - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 67

  Gejgal Hipolit s Antoniego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 68

  Gembicka Helena - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 345

  Gendel Lipa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 389

  Giak Zofja - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 32

  Giak Ignacy - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 34

  Giak Longin - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 38

  Gibowiski Michal,Wincenty,Aniela - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 31

  Gibowiski Jozef - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 9

  Gibowiski Jan,Jozef Karpowicz - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 45

  Gidrewicz Paulina c Marcina Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 65

  Gidzewicz Justyna I Emilia Polityka - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 36

  Giecewicz Michalina,Waclaw,Jadwiga - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 100146

  Giecewicz Boleslaw s. Feliksa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 43142

  Giecewicz Rufina - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 14

  Gieczewski Jozef - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 7

  Gieczewski Wincenty - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 9

  Gieczewski Napoleon - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 31

  Gieczewski Witold - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 24

  Gieczewski Michal - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 35

  Gieczewski Juljan - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 14

  Gieczewski Jozef - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 21

  Gieczewski Waclaw - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 13

  Giediun Aleksander Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 23

  Giedlewicz Pawel,Jan,Jerzy,Wiktor ss Jana - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 24

  Giedrojc Spadk.Izydora z Anna dz Wiktor,Stanislaw,Jan,Konstancja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 16

  Giedrojc Hipolit s Jozefa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 22

  Giedrojć Michał Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 8

  Giedrojć Aleksander Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 9

  Giedrojć Feliks Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 10

  Giedrojć Julian Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 11

  Giedrojć Michał Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 25

  Giedrys Kazimierz - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 2

  Giedrys Marja,Bonifacy - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 5

  Giedrys Witold - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 20

  Giedrys Zofia,Jadwiga - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 19

  Giedrys Kazimierz - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 3

  Giedrys Michalina,Konstanty,Kazimierz,Piotr - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 34

  Giedrys Franciszek - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 15

  Giedrys Witold - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 14

  Giedrys Zofia I siostra Jadwiga - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 15

  Giedrys Kazimierz - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 16

  Giedrys wdowa Michalina ss Konstanty,Kazimierz I Piotr - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 17

  Giedrys Franciszek - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 18

  Giedziun Michalin - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 17

  Giedziun Jerzy - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 26

  Giedziun Aleksander - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 23

  Giedziun Dominik - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 8

  Giedziun Michał Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 3

  Giegiel Bazyli,Aleksander,Pelagia Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 12

  Giegiel Mikolaj Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 10

  Giegiel Grzegorz Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 11

  Gieglis Kajetan - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 12

  Gieglis Ignacy - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 5

  Gieglis Jan,Antoni,Pawel,Stanislaw,Helena - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 35

  Gieglis Stanislaw,Jozef - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 13

  Gieglis Bronislaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 16

  Gielazun Stanislaw - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 21

  Gielowejnia Mieczysław,Kazimierz,Gierwazy - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 20

  Gielowejnia Florian - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 37

  Gieniewski Spadkobiercy Jozefa I Hipolita - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 34

  Gieniowiec Adolf - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 18

  Gierasimow Lukasz - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 12

  Gierszonowicz Szloma - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 267

  Gierwician Antoni,Irena - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 9

  Gigelewicz Wincenty - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 25

  Gigelewicz Stanislaw - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 26

  Gigelewicz Antoni - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 29

  Gigelewicz Wladyslaw - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 32

  Gigelewicz Malgorzata,Janina,Jozefa,Anastazja - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 36

  Gigolowna Agata,Anna Apicionok I Malwina Pleszkun - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 44

  Gil Wlodzimierz - - 1930 Szyrki Postawskim 1,49

  Gil Aleksander - - 1930 Szyrki Postawskim 6,50

  Gil Wincenty - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 8

  Gil Pawel - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 37

  Gil Wlodzimierz s Józefa - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 22

  Gil Aleksander s Ignacego - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 23

  Gil Stefan s Andrzeja Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 3

  Gil Julian s Ignacego Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 16

  Gil Antoni s Michała Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 17

  Gil Efrem s Ignacego Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 19

  Gildziuk Stefania - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 63

  Gilewski Joachim - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 104

  Gilewski Joachim - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 137

  Gilis Marcjanna - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 22

  Giluk Marcin Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 32

  Gimbor Eugenia Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 7

  Gimbor Felicata Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 27

  Gimbor Kazimierz Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 50

  Gimzewski Piotr - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 13

  Gimzewski Spadk. Antoniego c Weronika Zygas - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 35

  Gimzewski Michal - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 39

  Gimzewski Onufry - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 49

  Gimzewski Jan - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 37

  Ginczewski Feliks - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 12

  Ginczewski Emilja,Franciszek,Wladyslaw,Wincenty - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 17

  Ginczewski Wincenty - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 18

  Giniewski Stanislaw, Karolina - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 59

  Giniewski Jozef - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 92

  Giniewski Stanisław,Karolina Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 59

  Giniewski Spadk.Józefa I Hipolita Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 34

  Giniewski Józef Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 92

  Ginko Pawel - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 1

  Ginko Jan - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 2

  Ginko Piotr - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 3

  Ginko Aleksander - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 4

  Ginko Daniel - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 5

  Ginko Pawel - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 1

  Ginko Jan - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 2

  Ginko Piotr - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 3

  Ginko Aleksander - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 4

  Ginko Daniel - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 5

  Ginko Teodor - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 13

  Ginko Kajetan - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 38

  Ginko Ludwik - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 34

  Ginko Giertruda,Balbina Wierszylowska - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 52

  Ginko Paulina - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 37

  Ginko Kajetan - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 1

  Ginko Magdalena I ss Bernard,Bolesław dz.Józefa Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 10

  Ginko Kazimiera Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 3

  Ginko Petronela Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 13

  Ginko Stanisław s Antoniego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 29

  Ginko Bernard s Antoniego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 27

  Ginko Bolesław s Antoniego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 28

  Ginko Witalis s Franciszka Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 43

  Ginko Maria oraz:Wacław,Aleksander,Piotr,Bernard,Genowefa dz.Ksawerego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 20

  Ginko Zygmunt s Ignacego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 32

  Ginko Piotr s Stanisława Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 18

  Ginko Maria oraz:Adam,Jerzy ss Walerego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 23

  Ginko Adam s Walerego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 42

  Ginko Konstanty s Mikolaja Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 46

  Gintowt Stefania,Jadwiga Dajnowska,Maria Trzydzinska - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 1

  Gintowt Francizesk,Zofia - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 52

  Girdziuk Stanislaw s. Placyda - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 4

  Girdziuk Stanislaw - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 15

  Girdziuk Konstany,Adolf ss. Placyda - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 40

  Girdziuk Jozef - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 4

  Girdziuk Lukasz s Mirona - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 130

  Girdziuk Piotr s Mirona - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 50

  Girdziuk Benedykt - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 131

  Girgiel Eljasz - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 1

  Girgiel Piotr - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 2

  Girgiel Dorota I Anna Luszczykowa - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 3

  Girgiel Konrad - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 4

  Girgiel Pawel - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 5

  Girgiel Bazyl - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 8

  Girgiel Pelagja I Metody - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 11

  Girgiel Konstanty - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 2

  Girgiel Dominika,Jan,Konstanty,Teodor,Anna,Sarwa,Wlodzimierz,Zofja - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 3

  Girgiel Tekla Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 13

  Girsa Dominik Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 43

  Girsa Antoni s Józefa Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 44

  Giruc Marja,Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 219

  Gladkowski Kazimierz - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 8

  Gladkowski Wladyslaw - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 64

  Gladkowski Ludwik - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 15

  Gladkowski Stanislaw s Jozefa - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 1

  Gladkowski Aleksander s Jozefa - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 2

  Gladkowski Alfons,Eleonora Brasiunowa Wil-Trocki - - 1929 Monastyrka,Mejszagolskiej 1

  Glajchhorowie Oser,Hillef,Dawid,Zalman - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 399

  Glanzet Zalman s Eliasza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 171

  Glawdziel Aleksander - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 4118

  Glawdziel Antoni - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 62125

  Glawdziel Michal - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 8114

  Glazacz Stefania - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 55

  Gleb Katarzyna,Konstanty,Stanislaw,Jan,Antoni,Gedeon,Albina - - 1933 Brozola Wil-Trockim 6

  Glebicki Dawid - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 69

  Glebko Spadk. Wiktora - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 24

  Glebko Spadk.Wiktora + - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 75

  Glebko Waclaw - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 65

  Glebko Leon Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 39

  Glejzer Idel Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 60

  Glezer Josiel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 58

  Glezer Josiel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 22

  Glinko Marja I Pelegja Chocilowiec - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 20

  Glinski Bazyl - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 2

  Glinski Włodzimierz - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 3

  Glinski Mikołaj - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 1

  Gluchowski Urszula,Jan,Boleslaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 54

  Gluchowski Apolonja,Aleksander,Juljan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 55

  Gluchowski Antoni - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 11

  Gluchowski Jozef - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 10

  Gluchowski Adolf - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 5

  Gluchowski Michał - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 18

  Gluchowski Jerzy - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 28

  Gluchowski Piotr,Jan,Michał,Karol - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 17

  Glyszkiewicz Augustyn s Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 121

  Glyszkiewicz Antoni - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 19

  Gładowski Kazimierz - - 1938 Lawryniszki,mejszagolskiej Wil-Trocki 15

  Głod Malgorzata I dz.Wincenty,Mieczysław Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 1

  Głod Stanisław,Józef,Antoni Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 6

  Głod Józef s Grzegorza Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 15

  Głod Justyn Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 39

  Głod Stefan Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 40

  Głod Antoni Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 41

  Głotów Michal - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 60

  Gniedzionek Marfa - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 47

  Gniedzionok Marta - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 30

  Gocicha Ignacy - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 13

  Gocicha Stefan - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 14

  Gocicha Elżbieta - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 15

  Gocicha Eugenia - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 23

  Gocicha Sylwester - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 33

  Gocicha Antoni - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 32

  Gocicha Bazyli - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 34

  Godlejwska Wiktorja - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 33

  Godwod Stanisław - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 12

  Godwod Spadk.Wiktora ss Stanisław,Antoni wdowa maria - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 13

  Godwod Jan - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 14

  Godwod Rafal - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 26

  Godzewicz Justyna,Emilja,Polityka - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 36

  Godzinska Marja - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 26

  Gojło Władysław s Klemensa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 73

  Gojło Antoni s Antoniego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 75

  Gojło Ewa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 76

  Gojło Janina c Karola Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 78

  Gojło Aniela c Karola Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 79

  Gojło Jadwiga c Karola Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 80

  Golab Nikodem s Kazimierza - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 70

  Golah Nikodem - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 30

  Golbinski Piotr - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 32

  Golebiowski Józef s Wiktora - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 17

  Golebiowski Wincenty s Wiktora - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 2

  Golebiowski Maciej - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 18

  Goler Bronislaw,Aniela - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 1

  Golęblowska Bronisława Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 100

  Golotylec Jan,Zygmunt - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 13

  Golotylec Feliks,Konstanty,Marjanna - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 17

  Golotylec Jan,Waclaw,Jozef,Jozefa,Juljan,Karolina - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 18

  Golotylec Urszula - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 20

  Golotylec Sylwester,Leon + - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 21

  Golotylec Konstanty - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 22

  Golotylec Jan,Jozefa + - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 25

  Golowacki Jan - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 9

  Golowacki Eugenia,Paweł,Jerzy,Lidia,Zina,Jan,Aleksander - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 16

  Golowacki Anastazja - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 1

  Golowacz Jan - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 1

  Golowacz Jan - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 1

  Golowacze Anna,Piotr,Elżbieta,Nadzieja - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 13

  Golowka Olga,Aleksander s Jana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 65

  Golubiew Abram - - 1934 Kruki Swiecianskim 8,31,52

  Golygo Helena Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 87

  Gołębiowski Józef s Wiktora - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 11

  Gołębiowski Wincenty s Wiktora - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 12

  Gołębiowski Maciej - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 14

  Gołowacki Jan - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 9

  Gołowacki Spadk.Tymoteusza zona Eugenia dz.Pawel,Jerzy,Lidia,Zina,Jan,Aleksandra - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 16

  Gołowacki Anastazja - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 1

  Gołowacz Michal - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 48

  Gonczar Grzegorz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 22

  Gonczaronko Jan s Antoniego I Maria Adama - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 17

  Gonczaronok Spadk.Stanisława:Adam,Helena,Leokadia,Józef Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 11

  Gonczaronok Jan Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 12

  Gonczaronok Adela,Barbara,Konstancja Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 13

  Goraczko Konstanty - - 1930 Folwark Wielki Bor Dzisnienskim 2

  Goraczko Konstanty - - 1931 Wieki-Bor,Plisskiej Dzisnienskim 2

  Goranin Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 13

  Goranin Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 15

  Goranin Prakseda,Julia Makatowicz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 16

  Goranin Roman - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 17

  Goranin Katarzyna,Józef,Wiera,Włodzimierz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 18

  Goranin Julian - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 19

  Goranin Gabriel,Anna,Aleksy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 20

  Goranin Grzegorz,Julianna - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 44

  Goranin Stefan,Anna - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 70

  Goranin Marcin - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 71

  Goranin Spadk.Aleksego:wdowa Helena dz.Jan,Sergiuz,Antonina,Anastazja,Nadzieja,Krystyna - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 22

  Goranin Helena - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 23

  Goranin Wlodzimierz - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 35

  Goranin Piotr - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 29

  Goranin Jan - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 40

  Goranin Ignacy - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 38

  Goranin Grzegorz - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 7

  Goranin Spadk.Wlodzimierza ss Piotr I Michal - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 20

  Goranin Michal - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 43

  Goranin Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 13

  Goranin Jan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 15

  Goranin Prakseda I Julia Makatowicz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 16

  Goranin Roman - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 17

  Goranin Katarzyna,Józef,Wiera,Wlodzimierz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 18

  Goranin Julian - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 19

  Goranin Gabriel,Anna,Aleksy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 20

  Goranin Grzegorz,Julianna,Maria Adamowicz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 44

  Goranin Stefan,Anna - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 70

  Goranin Marcin - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 71

  Gorbaczow Michal,Kazimierz - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 68

  Gorbaczow Pawel,Kazimierz - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 67

  Gordet Benedykt - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 30

  Gordon Alter - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 60

  Gordon Lejzor - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 344

  Gordzewicz Urszula - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 25

  Gorecka Marja - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 15

  Goriaczko Jan s Marka I zona Wiera c Mikolaja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 13

  Goroszkin Nazarij - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 19

  Goroszkin Afanasij,Efimja - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 16

  Gorski Wincenty s Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 89

  Gorski Tomasz s andrzeja - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 75

  Gorski Adam s Andrzeja - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 60,38,82

  Gorski Piotr s Aleksandra - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 13

  Gorski Jan s Aleksandra - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 46

  Gorski Boleslaw s Aleksandra - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 12,94

  Gorski Stanislaw s Onufrego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 20

  Gorski Feliks s Onufrego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 95,78,34

  Gorski Pawel s Onufrego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 15,79

  Gorski Adam s Onufrego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 16,77

  Gorski Piotr s Onufrego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 19

  Gorski Jozef - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 74

  Gorski Antoni,Helena,Zofja,Elzbieta - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 72

  Gorski Jan s Jana - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 4

  Gorski Franciszek - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 5

  Gorski Spadk. Jana s Michala - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 6

  Gorski Michal - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 7

  Gorszanow Astrat - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 6

  Gorszwin Adam s Andrzeja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 38

  Gorszwin Anna s Andrzeja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 37

  Gorszwin Adam s Andrzeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 109

  Gorszwin Anna c Andrzeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 111

  Gorynowicz Jozef - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 7

  Gorynowicz Kazimierz - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 8

  Gorynowicz Piotr - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 9

  Gorynowicz Spadk.Jana - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 10

  Gotlejewski Bonifacy - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 3

  Gotlejewski Michal - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 1

  Gotlejewski Ignacy - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 2

  Gotowski Mikolaj - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 121

  Gotówkowa Nadzieja c Adama Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 26

  Gowkielewicz Konstanty - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 2

  Gowkielewicz Wincenty,Elzbieta,Malwina,Apol - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 3

  Gowkielewicz Władysław - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 14

  Gowkielewicz Adolf - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 18

  Gozdziewski Jozef - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 1

  Górski Tara s Jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 36

  Górski Wiktor,Aleksandra dz Jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 48

  Górski Jerzy s Jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 51

  Górski Tomasz - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 75

  Górski Adam s Andrzeja - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 60

  Górski Piotr s Aleksandra - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 13

  Górski Jan - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 46

  Górski Boleslaw - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 12

  Górski Justyn - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 39

  Górski Stanislaw - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 20

  Górski Feliks - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 95

  Górski Pawel - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 15

  Górski Adam s Onufrego - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 16

  Górski Piotr s Onufrego - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 19

  Górski Józef - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 74

  Górski Antoni,Helena,Zofja,Elzbieta - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 72

  Grablewski Wincenty - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 19

  Grablewski Jan - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 20

  Grablewski Juljan - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 23

  Grablewski Antoni,Jadwiga dz. Piotra - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 57

  Grablewski Spadk.Piotra:Antonina,Antoni,Jadwiga - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 56

  Grabowski Jozef - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 27

  Grabowski Jan s Antoniego - - 1936 Sipalino,luzeckiej Dzisnienskim 1

  Grabowski Jan s Stefana - - 1936 Sipalino,luzeckiej Dzisnienskim 2

  Grabowski Józef s Stefana - - 1936 Sipalino,luzeckiej Dzisnienskim 3

  Grabowski Jan s Antoniego - - 1936 Sipalino,luzeckiej Dzisnienskim 9

  Grabowski Nikfor,Bazyli,Aleksandra,Aleksander - - 1936 Sipalino,luzeckiej Dzisnienskim 7

  Grabowski Waclaw s Antoniego I matka Zofia - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 22

  Grabowski Stanisław s Antoniego I Emilia c Ignacego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 36

  Grabowski Stanisław s Antoniego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 60

  Grabowski Józef s Antoniego jego zona Klementyna dz.Ryszard, Franciszka - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 17

  Grabowski matka Maria I dz.Aleksander,Bazyli,Wlodzimierz,Mikolaj - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 26

  Grabowski Maria c Antoniego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 24

  Grabowski Jan s Adama - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 20

  Grabowski Józef s Teodora - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 37

  Grabowski Michal s Teodora - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 51

  Grabowski matka Zofia I dz.Anna I Maria cc.Wincentego I Dymitr s Wincentego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 35

  Grabowski Zofia c Józefa - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 58

  Grabowski Antoni s Kazimierza - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 21

  Grajczewicz Michal,Agata Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 7

  Gramont Michalina,Leokadja,Mateusz - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 26/27

  Gramont Michalina - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 26

  Grazewski Teodor,Eugenja,Marja dz. Teodora - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 25

  Grazewski Stefan s Jana I Andrzej s Stefana - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 32

  Grazewski Jan s Jana - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 30

  Grazewski Teodor s Daniela - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 24

  Grazul-Gulbinski Jozef - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 12

  Grazul-Gulbinski Franciszek,Michal - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 11

  Grazul-Gulbinski Helena,Aniela,Jozefa - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 6

  Grazul-Gulbinski Konstancja,Walerja,Dominika,Leontyna,Jozefa,Janina,Jan - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 5

  Greczycha Kazimierz - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 16

  Greza Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 17

  Grigiel Marja - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 8

  Grigiel Jan - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 11

  Griniewicz Józef Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 20

  Griniewicz Tomasz Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 21

  Grochowska Helena - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 90

  Grochowski Spadkob. Nikodema - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 8

  Grochowski Hieronim,Boleslaw - - 1933 Bieliszki,niemen'j Wil-Trockim 2

  Grochowski Sylwester,Jan,Weronika,Roza - - 1933 Bieliszki,niemen'j Wil-Trockim 3

  Groć Adolf Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 17

  Grodz Urszula,Stanislaw,Helena - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 7,25,34

  Grodz Wladyslawa c Kazimerza - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 27,47

  Grodz Jan - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 8,26,31,33,45

  Grodz Ludwik - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 24,30,43

  Grodz Ludwik s Jana - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 6,26

  Grodz Donat - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 1

  Grodz Spadk.Michala - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 7

  Grodz Antoni - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 8

  Grodz Ludwik - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 9

  Grodz Pawel - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 3

  Grodz Piotr - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 4

  Grodz Jerzy - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 5

  Grodz Sylwester - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 5

  Grodz Bronislaw,Jadwiga,Antonina,Aniela,Michalina - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 13

  Grodz Piotr,Krzysztof,Michal,Paulina,Franciszka,Grazylda - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 20

  Grodz Adolf - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 17

  Grodż Ludwik Oszmianski - - 1939 ok.Miezany,solskiej 24

  Gromnicki Kazimierz,Stanislaw - - 1930 Zajelence Braslawskim 13

  Gromnicki Adam - - 1930 Zajelence Braslawskim 14

  Gromnicki Antoni,Michal,Emilja - - 1930 Zajelence Braslawskim 18,30

  Gronski Franciszek s Kazimierza I macocha Wiktoria - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 57

  Grudzilowicz Hipolit s Jokoba - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 38

  Grudzinski Zygmunt - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 1

  Grudzinski Jan - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 2

  Grudzinski Feliks - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 3

  Grudzinski Piotr,Józef,Janina dz. Józefa - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Grudzinski Weronika ze Skorutow - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 5

  Grudzinski Bronislaw,Józef,Stanislaw ss Marcina - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 6

  Grudzinski Juljanna - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 7

  Grudzinski Juljan - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 8

  Grudzinski Józef - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 9

  Grudzinski Antoni - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 14

  Grudzinski Spadk.Adama Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 11

  Grudziński Hieronim s Wincentego - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 39

  Grudzis Michal - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 14

  Gruszwicka Anna primo voto Iwanska,Józef Sindrewicz s Adama,Mikita Iwanski - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 4

  Gruzewski Jozef s Ignacego, Marjan s Jozefa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 2

  Grybko Antoni,Paulina - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 1

  Grycewicz Jozef - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 14

  Grycewicz Michal - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 15

  Grycewicz Jan - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 26

  Grycewicz Zofja z Lelisów - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 59

  Grycewicz Ignacy - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 66

  Grycewicz Aleksander u matka Weronika - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 58

  Grydziuszko Wlodzimierz - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 12

  Grydziuszko Justyn s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 30

  Grydziuszko Szymon s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 31

  Grydziuszko Wanda,Henryk,Ryszard dz. Wincentego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 33

  Grydziuszko Filip s Konstantego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 35

  Grydziuszko Józef,Franciszek,Piotr,Jadwiga dz.Filipa - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 36

  Grydziuszko Jan s Adama - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 38

  Grydziuszko Andrzej s Wincentego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 46

  Grydziuszko Józef s Wincentego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 47

  Grydziuszko Antoni s Józefa - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 48

  Gryganiec Dominik Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 3

  Grygianiec Marcin - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 10

  Grygianiec Antoni - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 11

  Grygianiec Marcin - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 10

  Grygianiec Antoni - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 11

  Grygiel Adam - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 7

  Grygiel Jozef,Walerja,Kazimiera - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 17

  Grygiel Kazimierz s Kazimierza - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 5

  Grygiel Tomasz s Kazimierza - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 10

  Grygiel Konstanty,Bronisława Lastowska I s. Jan Grygiel - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 29

  Grygiel Michał Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 4

  Grygiel Andrzej Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 6

  Grygiel Jan Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 27

  Grygorowicz Tomasz - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 19

  Grygorowicz Jan - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 56

  Grykin Grasylja,Ignacy,Edward,Antoni - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 29

  Grykin Konstanty s Teofila - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 14

  Grykin Konstanty Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 14

  Gryncewicz Wincenty - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 20

  Gryncewicz Hipolit - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 22

  Gryncewicz Antoni - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 21

  Gryncewicz Jozef - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 12

  Gryncewicz Maciej,Piotr,Franciszek Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 2

  Gryncewicz Józef,Kazimierz I matka Michałina Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 3

  Gryncewicz Maciej,Józef Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 4

  Gryniewicz Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 7127

  Gryniewicz Konstancja I Paulina - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 17139

  Gryniewicz Tomasz Sys I Helena - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 3121

  Grynis Michalina - - 1936 Madziuniszki,rzeszanskiej Wil-Trockim 1

  Grynkiewicz Jadwiga,Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 75,23,202

  Gryszkiewicz Jan s Jozefa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 35

  Gryszkiewicz Kazimierz - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 9

  Gryszkiewicz Piotr - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 80

  Gryszkiewicz Gasper s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 9

  Gryszkiewicz Emilia - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 12

  Gryszkiewicz Józef s Marcina - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 78

  Gryszkiewicz Walenty s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 145

  Gryszkiewicz Augustyn s Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 19

  Gryszkiewicz Antoni s Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 20

  Gryszkiewicz Gasper s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 34

  Gryszkiewicz Józef s Marcina - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 133

  Gryszkiewicz Walenty s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 134

  Gryszman Marcimjan - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 47

  Grzegorz Sewastjanow - - 1934 Kruki Swiecianskim 14,35,61

  Grzybek Pawel s Jozefa - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 22

  Grzybek Pawel s Stefana - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 23

  Grzybek Zenon - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 24

  Grzybek Lucyan,Edward,Antonina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 25

  Grzybek Wiktor,Pawel - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 26

  Grzybek Heronim - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 27

  Grzybek Michal - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 49

  Grzybek Nikodem,Franciszek,Cecylia,Antonina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 50

  Grzybek Julian - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 51

  Grzybek Jozef - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 52

  Grzybek Adolf,Helena - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 53

  Grzybek Albin - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 54

  Grzybek Antoni,Franciszek,Apolinary - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 55

  Grzybek Juljan Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 19

  Grzybek Ignacy s Ignacego Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 17

  Grzybek Ignacy s Bartlomieja Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 12

  Grzybek Marja,Wiktor,Mieczysław,Stanisław Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 8

  Grzybek Szymon Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 10

  Grzybowska Julia - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 49

  Grzybowski Jan,Rozalja - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 29,64

  Grzybowski Zofja,Piotr,Stanislaw,Jozef,Stefa,Mieczylaw - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 7

  Grzybowski Eleonora,Kazimierz,Jozef,Aniela,Marja - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 8

  Grzybowski Konstanty - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 19

  Grzybowski Stanislaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 4

  Grzybowski Jan,Rozalja Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 29

  Gudalewicz Jozef s Dominika - - 1933 Dworzyszcze,Turgielskiej Wil-Trockim 57

  Gudalewicz Piotr,Konstanty,Paulina dz. Andrzeja - - 1933 Dworzyszcze,Turgielskiej Wil-Trockim 46

  Gudan Boleslaw,Jozef,Konstanty,Julja,Wincenty - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 19

  Gudaniec Jozef - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 3

  Gudaniec Piotr s Wincentego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 5

  Gudaniec Antoni s Wincentego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 6

  Gudaniec Jozef s Wincentego,Elzbieta z Janowskich - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 7

  Gudaniec Apolonia c Piotra z Maciejunców - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 34

  Gudaniec Wincenty s Wincentego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 2

  Gudaniec Aleksander s Tomasza - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 19

  Gudojc Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 35

  Gudowicz Adam s Ludwika - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 28

  Gudowicz Kajetan s Ludwika - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 15

  Gudowicz Piotr s Ludwika - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 13

  Gugniewicz Mikolaj - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 13

  Gugniewicz Antoni - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 14

  Gugniewicz Stanislaw - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 15

  Gugniewicz Stefanja,Wladyslaw,Witold,Anna,Ewelina - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 55

  Gugniewicz Wincenty I Bronislawa - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 13

  Gugnowicz Jozef - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 6

  Gujski Jerzy I Jozefa Piotrowska - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 106

  Gulbimowicz Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 21164

  Gulbinowicz Wladyslaw - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 43

  Gulbinowicz Aleksander - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 28,48

  Gulbinowicz Zofja I Stefanja Jodkowa - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 8

  Gulbinowicz Wladyslaw - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 43

  Gulbinowicz Aleksander - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 28

  Gulbinowicz Maria c Stanislawa - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 12

  Gulbinska Jozefa - - 1931 Poszakarwa,Kolty'j Swiecianskim 5

  Gulbinska Jozefa,Bronislaw,Helena - - 1936 Poszekarwa,kolty'j Swiecianskim 5

  Gurewicz Izrael - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 444

  Guszczyk Bazyli - - 1937 Podkirczyno,porpliskiej Dzisnienskim 1

  Guszczyk Teodor - - 1937 Podkirczyno,porpliskiej Dzisnienskim 2

  Guszczyk Nikifor - - 1937 Podkirczyno,porpliskiej Dzisnienskim 4

  Gutowiec Kazimiera - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 4

  Guzakowa Marja c Antoniego - - 1933 Sautki Postawskim 12

  Gwozdziecka Antonina - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 6

  Gwozdziecka Antonina - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 6

  Gwożdziewski Józef - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 1

  Habriański Aleksy - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 32

  Hajduczonok Bazyli s Jana - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 11

  Hajduczonok Bazyli s Jana Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 11

  Hajduk Bazyl,Jozef,Nadzieja,Anna,Klawdia dz Konstantego - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 6

  Hajduk Anna c Szymona - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 7

  Hajdukiewicz Stanislaw,Karofina,Anna dz.Jozefa - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 14

  Hajdukiewicz Wincenty - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 15

  Hajdukiewicz Julianna,Jan,Apolonia,Marianna - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 16

  Hajdukowski Genowefa,Waclaw - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 6

  Hajdukowski Jan,Wiktorja - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 9

  Hajdukowski Wiktor,Wiktorja - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 17

  Hajdukowski Bronislaw,Antoni,Wladyslawa - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 26

  Hajdukowski Kajetan - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 18

  Hajkowicz Konstancja, Adam - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 6

  Hajkowicz Ignacy,Magdelena - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 14

  Hajkowicz Anna,Leokadja,Anna,Stefan,Ksawery - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 98

  Hajkowicz Gustaw,Helena - - 1938 Folw.Drozdowszczyzna,Prozorckiej Dzisnienski 1

  Hajnsz Spadk.Mendela + - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 32

  Hakuć Ignacy,Anna dz.Stanisława Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 57

  Hakuć Justyna,Jerzy,Adela z I dz.Józefa Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 89

  Hakuć Michałina I mezem Julijanem Przybyski Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 76

  Hakuć Antoni Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 26

  Hakuć Szymon,Elzbieta,Olga,Weronika dz.Ignacego Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 85

  Halko Stanislaw s Jozefa - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 4,16,21

  Halko Michal s Waleriana - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 1,6,17

  Halko Julja,Wlodzimierz,Konstanty,Mikolaj,Leon - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 17

  Hałko Piotr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 26

  Hałko Ilia,Anisja,Teodora - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 27

  Hałko Jakub I Tekla - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 28

  Hałko Olga - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 49

  Hałko Józef - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 74

  Hałko Aleksander - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 75

  Hanczewski Adam,Elzbieta - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 19

  Haniewicz Waclaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 192

  Hapanionok Hieronim,Helena - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 96

  Hapanionok Ignacy - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 89

  Hapanowicz Kazimierz - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 7

  Hapanowicz Adolf,Dominik,Kazimierz,Stanisław,Józef,Jan,Piotr ss Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 60

  Hapanowicz Jan,Józef Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 61

  Hapanowicz Spadk.Wincentego z Krystyna c Maria I brat Tomasz Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 62

  Hapon Jozef,Janina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 4

  Hapon Waclaw,Jozef,Rozalia - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 5

  Hapon Andrzej - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 6

  Hapon Edward - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 7

  Hapon Jan - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 31

  Hapon Grzegorz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 32

  Haponczyk Józef s Adama,Elzbieta,Jan,Stanislaw,Anna,Salomea,Jadwiga,Emilia dz Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 38

  Haponczyk Pawewel,Piotr ss Pawla - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 39

  Haponczyk Antonina,Stanislawa,Stefania - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 43

  Haponczyk Paulina - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 44

  Haponczyk Józef s Antoniego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 45

  Haponczyk Kazimierz s Michala - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 71

  Haponczyk Antoni,Michalina - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 72

  Harasim Jadwiga - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 8

  Harasim Marianna - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 34

  Harasim Jan s Stefana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 35

  Harasim Zuzanna - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 36

  Harasim Wiktor,Konstancja,Maria dz. Ignacego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 62

  Harasim Julian s Andrzeja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 63

  Harasimowicz Jozefa z dzecmi - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 7,8,21

  Harasimowicz Wlodzimierz - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 13

  Harasimowicz Jozef - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 14

  Harasimowicz Antoni - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 15

  Harasimowicz Jan - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 16

  Harasimowicz Bronisław s Marcina - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 49

  Harasimowicz Jan s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 50

  Harasimowicz Antoni s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 51

  Hardyniec Szymon - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 9

  Hardyniec Konrad,Włodzimierz - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 29

  Hardyniec Maciej - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 30

  Haurylkiewiczowa Konstancja - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 9,21

  Haweto Antoni,Elzbieta Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 41

  Haweto Adolf,Elzbieta Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 42

  Haweto Józef,Anna,Andrzej Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 46

  Haweto Andrzej Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 47

  Hawruty Spadk.Jana dz.Maria I Adam - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 79

  Hejbowicz Jan - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 38

  Hejbowicz Anna,Jozef,Antoni - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 40

  Hendler Chaim - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 28

  Hendler Chaim - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 1

  Hepikowa Urszula Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 1

  Herbaczewska Barbara c Izydora - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 55

  Herbaczonok Jan Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 51

  Herman Stanislaw - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 40

  Herman Michal - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 55

  Hermanowicz Rozalja,Teofil,Stefan,Janina+2 - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 3

  Hermanowicz Spadk.Władysława:zona Rozalja ss Teofil,Stefan oraz cc.Salomea,Jadwiga Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 3

  Hirsz Cymer s Berki - - 1938 Bujki vel Kuryczenki,szarkowskiej Dzisnienski 38

  Hojcza Waleria s Antoni Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 192

  Hojcza Anna ss Kazimierz,Jan Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 31

  Hojcza ss Wincentego s Tomasza:Feliks,Jan,Kazimierz,Jadwiga,Adela,Janina Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 30

  Holak Walerjan - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 10

  Holak Adam - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 12

  Holak Karol,Józef,Augustyn - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 13

  Holak Jan,Piotr Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 2

  Holak Mikolaj,Walerja,Anna, dz. Tomasza Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 3

  Holak Maciej Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 11

  Holak Józef Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 12

  Holak Ksawery Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 18

  Holak Mikolaj Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 19

  Holak Jerzy Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 14

  Holak Spadk.Jana Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 16

  Holak Spadk.Kazimierza Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 24

  Holak Bronisław,Adam Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 23

  Holota Andrzej s Gabrjela - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 56

  Holowacki Stefan,Karol,Aleksy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 12

  Holub Antoni - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 44

  Holub Stanislaw,Edward,Michalina,Ewlina - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 1

  Holub Spadk.Stanislawa ss Rafal,Michal,Stanislaw - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 15

  Holub Waclaw s Juliana - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 16

  Holub Spadk Hilarego z.Katarzyna dz.Henryk,Mieczyslaw,Augusta,Eufemia,Monika,Katarzyna - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 17

  Holub Spad. Franciszka zona Zofia s Leonard - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 18

  Holub Konstanty s Kazimierza - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 20

  Holub Spadk.Wladyslawa z Wladyslawa dz Jozef,Michal,Marian,Stefania,Janina - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 21

  Holub Waclaw s Wincentego - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 22

  Holub Romuald,Maria,Franciszek s Antoniego - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 23

  Holub Spadk.Boleslaw z.Henryetta dz.Zygmunt,Wanda - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 24

  Holub Kazimierz,Pawel ss Ignacego - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 25

  Holub Henryetta - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 26

  Holub Spadk.Jozefa z Zofia dz.Stanislaw,Wladyslaw,Jozef,Wladyslawa,Aniela - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 27

  Holub Spadk.Wladyslawa z Stefania z Bohdziewiczów - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 29

  Holub Stefania z Kochanowskich - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 30

  Holub Alfons s Michala - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 31

  Holubowski Wladyslaw,Anna - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 6

  Hołomzik Nadzieja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 63

  Hołowaczowa Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 82

  Hołubowa Stanisława Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 92

  Hołubowski Antoni s Jana Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 1

  Hołubowski Józef s Jana Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 7

  Homan Antoni s Jana - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 23

  Homartkiewicz Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 20

  Homolko Dominika,Aleksandryna,Andrzej,Jan - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 143

  Homolko Bazyl,Maria,Akulina - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 16

  Honczar Stanislaw - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 91

  Honczar Henryk,Michal - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 92

  Honczar Wladyslaw - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 93

  Honczar Ferdynand - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 94

  Honczar Nikodem,Maria,Adolf - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 95

  Honczar Wiktor - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 130

  Honczaronok Piotr Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 25

  Honczaronok Andrzej Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 51

  Honczaryk Borys Molodeczanski - - 1929 Zapartyki vel Kasperowszczyzna,grodeckeij 1

  Honczaryk Adam Molodeczanski - - 1929 Zapartyki vel Kasperowszczyzna,grodeckeij 2

  Honczaryk Paulina Molodeczanski - - 1929 Zapartyki vel Kasperowszczyzna,grodeckeij 3

  Honczaryk Stefan Molodeczanski - - 1929 Zapartyki vel Kasperowszczyzna,grodeckeij 4

  Horanin Stanisław s Kaspra - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 63

  Horanin Józef,Edward,Anna,Olimpia dz.Kaspra - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 62

  Horanin Spadk.Jana s.s. Tadeusz,Władysław,Waclaw - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 49

  Horanin Anna c. Piotra - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 64

  Horanin Spadk.Józefa I Heleny Faryno - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 59

  Horanin Kasper s Andrzeja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 61

  Horanin Bracia Bronisław,Alfons ss Andrzeja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 68

  Horanin Elzbieta c Antoniego I Michal s Kazimierza - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 71

  Horanin Andrzej s Jana - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 60

  Horanin Stanisław s Wincentego - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 70

  Horanin Wincenty s Antoniego - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 25

  Horanin Bolesław s Antoniego - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 28

  Horanin Spadk.Wincentego z.Helena s Stanisław c Emilia Jackiewiczowa,Józefa,Helena - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 65

  Horanin Józef s Jana - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 38

  Horanin Wincenty s Józefa - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 54

  Horanin Spadk.Franciszka z.Izabella ss.Julian,Wincenty,Waclaw I c.Albina - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 1

  Horanin Karolina c Antoniego, Józef s Kazimierza - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 42

  Horanin Piotr s Kaspra - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 39

  Horanin Piotr s Franciszka - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 36

  Horanin Bazyli s Kajetana - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 51

  Horanin Bazyli s Franciszka - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 50

  Horanin Jan s Kajetana - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 34

  Horanin Kazimierz, Stanisław ss.Józefa - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 52

  Horanin Andrzej s Piotra - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 4

  Horanin Edward,Władysław s Józefa - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 30

  Horanin Janina c Mikolaja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 37

  Horanin Jan s Piotra - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 16

  Horanin Spadk.Stefana ss Julian,Franciszek I cc.Józefa,Urszula I zona Elzbieta - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 53

  Horanin Ignacy s Stefana I Anna c Jana Horanin - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 27

  Horanin Emilia c Tomasza - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 29

  Horanin Spadk.Andrzeja s Wiktor,Edward I Elzbieta - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 58

  Horbacz Jan Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 13

  Horbaczewski Marcin - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 60

  Horbaczewski Antoni - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 7

  Horbaczewski Marcin Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 60

  Hordziewicz Piotr s Wincentego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 16

  Hordziewicz Lukasz s Antoniego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 17

  Hordziewicz Michal s Wincentego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 18

  Hordziewicz Michal s Jana - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 19

  Hordziewicz Julian s Jerzego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 20

  Hornostaj Antoni - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 12

  Hornostaj Stefan,Alfons,Jan,Julia,Michalina - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 14

  Hornostaj Rafal,Konstanty - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 11

  Hornostaj Antoni - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 12

  Hornostaj Spadk. Waclawa z Michalina dz Stefan,Alfons,Jan matka Julia - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 14

  Hornostaj Rafal,Konstanty - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 11

  Hornotkiewicz Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 19

  Hornotkiewicz Wincenty - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 11

  Horowiec Teodor - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 2

  Horowoj Michal - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 35

  Horowy Aleksy Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 7

  Howorow Potap - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 7

  Hreborowicz Filip - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 131

  Hreborowicz Jozef - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 50

  Hrecki Atanazy,Barbara - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 47

  Hrecki Wladyslaw - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 35

  Hrecki Maria,Michal - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 8

  Hrecki Katarzyna,Szymon,Nadzieja - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 69

  Hrecki Stefania,Maria,Jan - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 57

  Hrecki Michal - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 66

  Hrecki Szymon,Helena Surynowiczowa - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 68

  Hrecki Agata,Jan,Jozef,Elzbieta,Anna,Aleksander,Michal - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 78

  Hrecki Ignacy - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 17

  Hrecki Kazimierz - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 76

  Hrecki Jan s Antoniego - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 71

  Hrecki Florian - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 140

  Hrecki Jakub - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 20

  Hrecki Kazimierz s Jana - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 11

  Hrecki Jan s Andrzeja - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 13

  Hrecki Jan s Jana - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 15

  Hrecki Mikolaj - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 85

  Hrecki Antonina,Józef,Stanisław,Kazimierz,Olimpia - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 128

  Hriwusiewicz Mikolaj spadk.Macieja:Adam I Elzbieta - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 3

  Hriwusiewicz Augustyn s Adama - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 29

  Hriwusiewicz Augustyn s Jana - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 30

  Hriwusiewicz Jan,Kazimiera,Barbara - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 31

  Hryckiewicz Anna - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 12

  Hryckiewicz Klemens - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 35

  Hryckiewicz Tomasz - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 46

  Hryckiewicz Anna,Polikarp,Jerzy - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 36

  Hryckiewicz Polikarp - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 37

  Hryckiewicz Ignacy - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 25

  Hrygorowicz Spadk. Jana - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 46,41,104,87

  Hryhorowicz Wlodzimierz - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 54

  Hryhorowicz Juljan s Jana - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 13

  Hryhorowicz Andrzej s Jana - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 33

  Hryhorowicz Justyna,Walerjan,Herasim,Bazyl,Jan - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 51

  Hryhorowicz Anna c Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 14

  Hrymowicz Jozef - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 2,9

  Hrymowicz Pawel - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 5,14

  Hryncewicz Michal,Jan - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 62

  Hryncewicz Wlas - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 45

  Hryncewicz Paraska,Emiljan,Tatjana - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 48

  Hryncewicz Bazyli - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 30

  Hryncewicz Nikifor,Anna,Helena - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 9

  Hryncewicz Eudokja,Marja,Elzbieta - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 7

  Hryncewicz Sylwester,Nikita - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 57

  Hryncewicz Aleksy - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 23

  Hryncewicz Katarzyna - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 35

  Hryncewicz Filimon - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 69

  Hryncewicz Elzbieta - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 21

  Hryniewicz Kazimierz - - 1929 Lojbiszki,Juraciskiej Wolozynskim 4,6,11

  Hryniewicz Jozef s. Mikolaja - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 13

  Hryniewicz Onufry - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 32

  Hryniewicz Ignacy s Edwarda - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 61

  Hryniewicz Wincenty s Jana - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 13

  Hryniewicz Spadk.Jana wdowa Paulina dz.Bolesław,Marcin,Kazimierz,Florian,Jan - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 2

  Hryniewski Jozef - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 7

  Hryniewski Józef - - 1938 Lawryniszki,mejszagolskiej Wil-Trocki 13

  Hrynkiewicz Adolf,Wikto,Waclaw.Jadwiga - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 3

  Hrynkiewicz Stefanja,Emilja,Antonina,jan,marja,Helena,Adela,Genowefa - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 8

  Hrynkiewicz Marja,Wladyslaw,Bronislaw,Ignacy,Jadwiga,Stanislaw - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 9

  Hrynkiewicz Jozef s Stanislawa - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 17

  Hrynkiewicz Antoni s Stanislawa - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 18

  Hrynkiewicz Jan s Stanislawa I Stefanja - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 6

  Hrynkiewicz Ernestyna,Czeslaw - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 10

  Hrynkiewicz Jadwiga,Adolf,Wiktor,Waclaw - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 3

  Hrynkiewicz Adela,Stefanja,Emilja,Antonina,Jan,Marja,Helena,Genowefa - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 8

  Hrynkiewicz Marja,Wladyslaw,Bronislaw,Ignacy,Jadwiga,Konstanty - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 9

  Hrynkiewicz Jozef s Stanislawa - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 17

  Hrynkiewicz Antoni s Stanislawa - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 18

  Hrynkiewicz Jan s Stanislawa I Stefanja - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 6

  Hrynkiewicz Ernestyna,Czeslaw - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 10

  Hrynkiewicz Jozef s Konstantego I matka Zofia - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 16

  Hrynkiewicz Jan s Konstantego - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 17

  Hrynkiewicz Bazyli s Jana - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 18

  Hrynkiewicz Piotr s Jakuba - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 19

  Hrynkiewicz Spadk. Jana z Stefancia I corka Ewlina - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 20

  Hrynkiewicz Julian - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 29

  Hrynkiewicz Wiktor - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 17

  Hrynkiewicz Walerian - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 16

  Hrynkiewicz Wladyslaw - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 18

  Hrynkiewicz Pawel - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 43

  Hrynkiewicz Jan s Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 103

  Hrynko Stefan s Franciszka - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 30

  Hryszan Anna,Jan dz.Bazylego - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 12

  Hryszan Jerzy - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 35

  Hryszan Stefan,Anna - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 54

  Hryszan Olga,Wladyslaw,Jan,Stanislaw,Franciszek,Bronislawa - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 59

  Hryszan Stefania,Stanisla,Wiktoria,Jozef,Edward,Hieronim,Maria z I dz. Jozefa - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 65

  Hryszan Katarzyna,Michal,Stefan,Aleksander,Wladyslawa,Bronislaw,Janina z I dz.Piotra - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 57

  Hryszkiewicz Stefan - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 10

  Hryszkiewicz Gabrjel - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 8

  Hryszkiewicz Wawrzyniec - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 25

  Hryszkiewicz Ksenia,Jan,Serafima - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 104

  Hryszkiewicz Jan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 144

  Hryszkiewicz Katarzyna,Wlodzimierz - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 141

  Hryszkiewicz Jozef s Jana - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 90

  Hryszkiewicz Eliasz - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 58

  Hryszkiewicz Anastazja,Michal,Wlodzimierz,Eugenia,Nadzieja - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 134

  Hryszkiewicz Tomasz - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 66

  Hryszkiewicz Daniel - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 137

  Hryszkiewicz Andrzej - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 14

  Hryszkiewicz Miron - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 63

  Hryszkiewicz Mikolaj - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 122

  Hryszkiewicz Kuznia,Karp - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 123

  Hryszkiewicz Wincenty,Karp - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 124

  Hryszkiewicz Maria,Antoni,Karp - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 125

  Hryszkiewicz Jan,Karp - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 126

  Hryszkiewicz Stefan Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 10

  Hryszkiewicz Gabryel Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 8

  Hryszkiewicz Hipolit s Franciszka I zona Emilia Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 42

  Hrywicki Eufrozyna,Kazimierz,Michal,Sylwester+5 - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 1

  Hrywicki Tomasz,Anna,Maksym,Prakseda - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 3

  Hrywicki Prakseda,Zofja,Helena,Marja - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 5

  Hrywicki Aleksander - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 9

  Hrywusiewicz Adam,Mikołaj,Elżbieta - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 5

  Hrywusiewicz Augustyn s Adama - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 60

  Hrywusiewicz Augustyn s Jana - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 48

  Hrywusiewicz Jan,Kazimierz,Barbara - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 7

  Hrywusiewicz Maria,Rusak,Ignacy,Antonina,Maria Zubkiewicz - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 49

  Htyszan Agat,Julia z I c Jozefa - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 66

  Huber Pawel - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 6

  Huber Justyn - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 8

  Hucko Jelisiej - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 140

  Huk Katarzyna I matka Lukieria - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 198

  Huk Wlodzimierz I matka Lukieria - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 64

  Huk Spadk.Daniela ss Aleksander I Andrzej cc Anna I Anastazia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 99

  Huk Makary - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 107

  Huk Grzegorz - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 220

  Hulecki Eudokja,Joachim,Teodor - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 146

  Hulecki Aleksy s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 60

  Hulecki Agata,Apanazy,Klemens - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 18

  Hulecki Bazyli s Maksyma - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 109

  Hulecki Naum s Jerzego - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 69

  Hulecki Konrad s Borysa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 104

  Hulecki Teodor s Borysa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 324

  Hulecki Anastazja,Teodor s Aleksandra - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 120

  Hulko Wiera,Nadzieja,Bazyl - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 41

  Hulko Jerzy s Jakóba - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 65

  Hunicz Michał,Paweł - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 86

  Hunicz Michal I Pawel - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 86

  Hurbanowicz Aniela - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 269

  Hurlo Aleksy,Emilian,Pawel - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 150

  Hurlo Maksim - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 51

  Hurlo Ignacy - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 102

  Hurynowa Marianna c. Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 99

  Huszcza Konstanty - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 19

  Huszcza Piotr - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 20

  Huszcza Zofja,Jan,Pawel,Stanislaw,Wanda - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 34

  Huszcza Dominik - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 44

  Huszcza Anna c Jana,Antoni,Jozefa - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 21

  Huszczonok Michalina,Scholastyka,Czeslaw,Wanda,Stanislawa,Franciszek - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 35

  Huszczy Spadk.Jana - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 31

  Huszczy Spadk.Antoniego - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 11

  Hutor Michal s. Grzegorza - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 3

  Hutor Spadk.Grzegorza - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 4

  Hutor Maria - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 33

  Ichilijczyk Golda - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 407

  Ignacik Stefan - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 9

  Ignacionok Leon s Bazylego - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 56

  Ignacionok Piotr s Pawla - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 4

  Ignacionok Pawel s Piotra - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 5

  Ignatowicz Hipolit s Antoniego - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 4

  Ignatowicz Jozef s Antoniego - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 3

  Ignatowicz Arkadiusz Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 19

  Ilewicz Antoni - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 3

  Iljicz Julian - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 67

  Iljicz Mateusz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 68

  Iljicz Paweł,Helena - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 69

  Iljicz Julian - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 67

  Iljicz Mateusz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 68

  Iljicz Pawel,Helena - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 69

  Iljicz Bazyli Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 3

  Iljicz Andrzej Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 4

  Iljicz Nikifor z siostra Anaztazja Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 30

  Iljicz Jakub Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 31

  Iljicz Mikolaj Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 32

  Iljicz Spadk.Michała:Aleksander Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 52

  Iljin Teodor s Kondrata - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 9

  Ilkiewicz Nadzieja c Leona - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 119

  Ilkiewicz Józef s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 936

  Ilkiewicz Grzegorz,Aleksander ss Antoniego - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 99

  Ilkiewicz Mikolaj,Piotr ss Antoniego - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 118

  Ilkiewicz Julian s Antoniego - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 8

  Ilkiewicz Piotr - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 9

  Ilkiewicz Michal - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 10

  Ilkiewicz Jan - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 11

  Ilkiewicz Juljan,Stefan,Konstanty ss Jozefa - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 12

  Ilkiewicz Piotr - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 103

  Ilkiewicz Mikołaj - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 41

  Ilkiewicz Jan,Weronika - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 123

  Ilkiewicz Józef,Weronika - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 36

  Ilkiewicz Mikołaj,Paweł - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 100

  Ilkiewicz Piotr,Mikołaj,Jan,Józef,Weronika - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 136

  Ilkiewicz Gabryel - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 24

  Ilkiewicz Bazyli - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 55

  Ilkiewicz Borys,Sergiusz matka Marta I siostra Maria - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 56

  Imperowicz Jadwiga Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 25

  Ingielewicz Spadk. Aleksandra Martyszuna - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 35

  Ingielewicz Franciszek - - 1933 Bieliszki,niemen'j Wil-Trockim 1

  Ingielewicz Leon,Piotr - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 17

  Ingielewicz Maria - - 1937 Poddubowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 4

  Ingielewicz Stanisław - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 7

  Ingielewicz Pawel - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 26

  Ingielewicz Jerzy,Helena,Konstanty,Stefan,Józefa - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 2

  Ingielewicz Kazimiera - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 5

  Ingielewicz Piotr - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 4

  Ingielewicz Michalina,Rozalia,Jadwiga,Edward,Adolf - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 25

  Ingielewicz Ignacy - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 24

  Ingielewicz Leon I Piotr - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 17

  Ingielewicz Adam Wil-Trocki - - 1939 zasc.Zyngi,niemenczynskiej 4

  Ingielewicz Antoni Wil-Trocki - - 1939 zasc.Zyngi,niemenczynskiej 1

  Ingielewicz Aleksander Wil-Trocki - - 1939 zasc.Zyngi,niemenczynskiej 5

  Ingielewicz Edward Wil-Trocki - - 1939 zasc.Zyngi,niemenczynskiej 3

  Ipatow Sawelij - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 23

  Ipatow Sawelji Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 23

  Itman Rafal s. Lejby - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 4

  Iwanczenko Jan - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 10

  Iwanczenko Jan - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 38

  Iwanczyk Stefan,Bendykt,Wladyslaw - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 19

  Iwanczyk Bronislaw I Jan - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 17

  Iwankowicz Filip s Wincentego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 63

  Iwankowicz Anna - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 6

  Iwankowicz Daniel I Marta Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 2

  Iwankowicz Bazyli s Daniela I Justyny Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 6

  Iwankowicz Jan Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 3

  Iwankowicz Teodor Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 5

  Iwankowicz Bazyli s Daniela I Darii Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 1

  Iwanow Ananji - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 27

  Iwanow Jan - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 5

  Iwanow Pegalia - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 2

  Iwanow Aksenia c Aweriana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 136

  Iwanow Sebastian I siostra Eufemia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 16

  Iwanow Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 17

  Iwanow Jermolaj Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 30

  Iwanow Paweł Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 47

  Iwanow Sawielij Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 48

  Iwanow Grzegorz Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 53

  Iwanowa Marja - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 63

  Iwanowa Marja - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 33

  Iwanowa Akilina Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 13

  Iwanowa Anna wdowa po Stefania Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 10

  Iwanowowa Pelagia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 20

  Iwanowowa Wasta Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 25

  Iwanowska Jadwiga - - 1936 Madziuniszki,rzeszanskiej Wil-Trockim 11

  Iwanowska Tekla I dz.Michal,Wldozimierz,Sergiusz,Eudokia,Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 124

  Iwanowska Barbara - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 125

  Iwanowski Andrzej - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 5

  Iwanowski Piotr,Piotr,Antoni,Franciszek - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 5

  Iwanowski Jerzy - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 11

  Iwanowski Jan,Maria,Zofia - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 1

  Iwanowski Piotr,Maria dz. Aleksandra - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 3

  Iwanowski Jozef - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 26

  Iwanowski Jan vel Iwanko - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 17

  Iwanowski Franciszek s Macieja - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 2

  Iwanowski Jan s Macieja - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 5

  Iwanowski Wincenty Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 10

  Iwanowski Ignacy Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 37

  Iwanowski Marianna,Feliks,Józef Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 38

  Iwanowski vel Iwanko Jan - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 17

  Iwanski Bolesław,Jan,Bronisław,Adela - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 6

  Iwaszko Andrzej - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 62

  Iwaszko Teodora,Wiktor,Mikołaj,Justyn,Teodor,Aleksander,Maria - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 56

  Iwaszko Spadk.Leona:Teodora,Wiktor,Mikolaj,Justyn,Teodor,Aleksander,Maria - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 33

  Iwasznia Konstanty - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 7

  Iwasznia Olga - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 9

  Izaitko Jan s Michala - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 6

  Izaitko Teodora,Jan,Ignacy,Antoni,Julian,Helena z I dz.Ambrozego - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 62

  Izotow Antoni - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 14

  Izotow Michal - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 28

  Izotow Taras - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 31

  Jablonska Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 231

  Jablonska Teodora - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 11

  Jablonski Jozef,Weronika Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 7

  Jacewicz Antonina c Kazimierza - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 16106

  Jacewicz Wladyslawa c Kazimerza - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 28128

  Jacewicz Emilia c Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 69

  Jacewicz Konstanty - - 1937 Poddubowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 1

  Jacewicz Władysław - - 1937 Poddubowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 2

  Jacewicz Józef - - 1937 Poddubowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 3

  Jacewicz Jakub - - 1937 Poddubowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 5

  Jacewicz Wincenty - - 1937 Poddubowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 6

  Jacewicz Wincenty s Andrzeja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 48

  Jacewski Teodor s Prochora - - 1933 Wolyn Majatek,Gleb'j Dzisnienskim 33

  Jachimowicz Stanislaw,Maria dz.Wincentego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 41

  Jachimowicz Stanisław I Maria dz.Wincentego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 4

  Jackiewicz Zofia I syn Feliks - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 37

  Jackiewicz Weronika - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 24

  Jackiewicz Antoni - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 114

  Jackiewicz Spadk.Stanisława:zona Zofia s Leonard cc Zofia I Anastazja - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 18

  Jackiewicz Jan - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 20

  Jackiewicz Ignacy - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 14

  Jackiewicz Bronisław - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 15

  Jackiewicz Genowefa z Awlasewiczow - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 21

  Jackiewicz Johanna Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 7

  Jacunska Helena - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 16

  Jacyna Anna, Aleksandra Demjanczuk, Mikolaj Oguren - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 23

  Jacyna Stanislawa - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 10

  Jacyno Jozef - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 18

  Jacyno Pankracy - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 19

  Jacyno Jan - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 21

  Jacyno Bronislaw,Helena - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 25

  Jacyno Albina - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 26

  Jacyno Heronim - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 35

  Jadziewicz Aniela dz.Antoni,Walery,Aleksander - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 17

  Jagiello Jozef - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 22

  Jagielowicz Mikolaj,Wincenty,Jan - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 5

  Jagielowicz Stefan - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 9

  Jagiełło Józef,Antoni,Adolf,Stanisław ss Kazimierza Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 9

  Jagiełło Mikolaj,Michał,Kazimierz ss Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 10

  Jagiełło Mikolaj s Michała Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 11

  Jagiełło Antoni s Michała Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 12

  Jagiełło Józef Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 32

  Jagiełło Spadk.Jana z Rozalia ss Wincenty,Kazimierz Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 58

  Jagiełło Stefan oraz Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 3

  Jagiełło Tadeusz s Adama Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 10

  Jagiełło Filip s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 66

  Jagiełło Piotr s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 67

  Jagiełło Piotr,Filip ss Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 68

  Jagiełło Olga c Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 69

  Jaglinska Helena Wil-Trocki - - 1929 Monastyrka,Mejszagolskiej 3

  Jaglińska Aleksandra - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 23

  Jakimczyk Jan - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 2

  Jakimionek Jan - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 3

  Jakimionek Felicja,Marcjanna,Antonina - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 10

  Jakimowicz Paulina,Sergjusz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 71

  Jakimowicz Emilja,Jan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 54

  Jakimowicz Marja 1,Konstanty,Wlodzimierz,Marja 2 - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 67

  Jakimowicz Franciszek - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 64

  Jakimowicz Hipolit - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 84

  Jakimowicz Paulina,Piotr - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 61

  Jakimowicz Elzbieta,Dymitr - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 106

  Jakimowicz Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 24

  Jakimowicz Adam - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 25

  Jakimowicz Jan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 86

  Jakimowicz Lukasz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 108

  Jakimowicz Józef s Franciszka - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 1

  Jakimowicz Nikodem s Franciszka - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 47

  Jakimowicz Edward s Karola - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 2

  Jakimowicz Stefan,Aleksandra - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 78

  Jakimowicz Tomasz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 94

  Jakimowicz Julia - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 95

  Jakimowicz Michał - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 28

  Jakimowicz Mikołaj - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 30

  Jakimowicz Paulina I s. Sergiusz - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 71

  Jakimowicz Emilia I s. Jan - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 54

  Jakimowicz Maria I dz.Konstanty,Wlodzimierz,Maria,Antoni - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 67

  Jakimowicz Franciszek - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 64

  Jakimowicz Hipolit - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 84

  Jakimowicz Paulina I s. Piotr - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 61

  Jakimowicz Elzbieta I s. Dymitry - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 106

  Jakimowicz Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 24

  Jakimowicz Adam - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 25

  Jakimowicz Jan - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 86

  Jakimowicz Lukasz - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 108

  Jakimowicz Stefan,Aleksandra - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 78

  Jakimowicz Tomasz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 94

  Jakimowicz Julia,Arkadiusz,Nadzieja - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 95

  Jakimowicz Tomasz Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 1

  Jakimowicz Spadk.Dymitra:wdowa Julia s Tomasza dz Arkadiuisz,Nadzieja Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 2

  Jakimowicz Izaak Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 5

  Jakimowicz Stefan Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 9

  Jakimowicz Spadk.Mikolaja:wdowa Katarzyna dz.Jan,Paweł,Konstanty,Mikolaj Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 11

  Jakimowicz Aleksy Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 15

  Jakimowicz Spadk.Mikolaja:wdowa Eufrozyna c Maria Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 19

  Jakimowicz Spadk.Grzegorza:Józef,Aleksander,Jan,Wlodzimierz,Piotr,Helena Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 22

  Jakimowicz Lukasz s Adama Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 34

  Jakimowicz Spadk.Antoniego:wdowa Anna dz.Antoni,Mikolaj,Konstanty,Nadzieja,Maria Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 35

  Jakimowicz Aleksander s Jana Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 36

  Jakimowicz Lukasz s Jana Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 37

  Jakimowicz Ignacy z zona Maria Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 38

  Jakimowicz Bazyli Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 39

  Jakimowicz Stefan s Jana Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 40

  Jakimowicz Maria dz.Antoni,Szymon,Anastazja Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 43

  Jakowicka Emilja - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 10

  Jakowicz Anna - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 8

  Jakowiec Klara I Anna Bohowicz - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 114

  Jakowita Michał - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 10

  Jakowita Szymon - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 19

  Jakowlew Spadk.Pawla:zona Wliana ss Klim,Bazyli,Siemion I córka Eudokia - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 118

  Jakowlew Hilarion,Tymoteusz ss Gabriela I Darla c Gabriela - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 19

  Jakowlew Teodor Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 28

  Jakóbczonok Józef s Tomasza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 3

  Jakóbczonok Jan s Tomasza I zona Anastazja c Marcina - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 4

  Jakóbczonok Szymon s Grzegorza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 2

  Jakóbczonok Antoni s Tadeusza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 73

  Jakóbczonok Pelagia c Justyna - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 89

  Jakóbowski Antoni,Jan,Wladyslaw Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 9

  Jakóbowski Jozef Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 5

  Jaksieboga Jan Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 1

  Jakszewicz Edward,Weronika Kolodko - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 213

  Jakszewicz Władysław - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 214

  Jakszewicz Józef - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 249

  Jakszewicz Wincenty s Józefa, Józef s Wincentego - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 261

  Jakszewicz Zofia,Antoni - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 163

  Jakszewicz Paweł - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 266

  Jakub - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 22

  Jakubczonok Jan s Teodora I Anastazja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 64

  Jakubionok Wiktor s Szymona - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 7

  Jakubionok Antoni s Szymona - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 11

  Jakubionok Adam s Szymona - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 12

  Jakubionok Jan,Michalina dz.Grzegorza - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 22

  Jakubionok Wiktor - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 7

  Jakubionok Antoni - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 11

  Jakubionok Adam - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 12

  Jakubionok Anna,Antoni,Józefa, Maria Huszcza - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 31

  Jakubionok Jan,Michalina - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 33

  Jakubowicz Antoni s Bernarda - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 17

  Jakubowicz Jozef s Jacka - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 37

  Jakubowicz Jan,Antoni,Rafal,Sylwester ss Wincentego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 53

  Jakubowicz Wladyslaw s Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 14

  Jakubowicz Zenon I Paulina dz Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 2

  Jakubowicz Stanislawa,Jan ss Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 3

  Jakubowicz Szymon s Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 48

  Jakubowicz Magdalena,Stanislaw,Adolf,Andrzej,Jadwiga - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 33

  Jakubowicz Jozef s Kazimierza - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 94

  Jakubowicz Bronislaw,Wladyslaw,Adela dz. Szymona - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 4

  Jakubowicz Kazimierz s Jozefa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 1

  Jakubowicz Jan s Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 42

  Jakubowicz Teodor s Jana - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 46

  Jakubowicz Nieyper s Jana - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 44

  Jakubowicz Emilja,Rozalja cc Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 50

  Jakubowicz Jozef,Antoni,Weronika dz. Jana - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 12

  Jakubowicz Boman,Antoni dz Aleksandra - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 18

  Jakubowicz Kazimierz s Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 69

  Jakubowicz Jozef s Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 7

  Jakubowicz Franciszek s Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 8

  Jakubowicz Jozef s Teodora - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 49

  Jakubowski Antoni,Jan,Wladyslaw - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 4

  Jakubowski Jozef - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 7

  Jakubowski Amurat,Stefan - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 199

  Jakubowski Zofja,Marja,Rozalja,Zenia - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 339

  Jakubowski Zofia,Jakób,Marja,Elzbieta,Helena Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 123

  Jakubowski Mastafa Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 92

  Jakubowski Aleksander Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 5

  Jakubowski Michał Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 6

  Jakubowski Ibrahim s Sylwestra Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 12

  Jakubowski Spadk.Donata wdowa Adela Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 74

  Jakuc Alfons Braslawski - - 1929 zasc.Skurciszki,Widzkiej 5

  Jakutis Domicela - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 6

  Jakutis Jozef,Adolf,Jan - - 1932 Pogurbie,Duksztan'j Swiecianskim 7

  Jalonik Stefan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 19

  Jalonik Andrzej - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 20

  Jalonik Stefan - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 19

  Jalonik Andrzej - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 20

  Jamolowicz Marja, Elzbieta - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 60,29

  Jancewicz Jan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 241

  Jancewicz Franciszek,Józefa,Karolina - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 159

  Jancewicz Maciej Postawski - - 1929 zasc.Grzybowszczyzna,Kobylnickiej 2

  Jancewicz Malwina,Adolf Biekiez Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 1

  Janczewski Michal - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 1

  Janczewski Francciszek,Wladyslaw - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 13

  Janczewski Michal - - 1931 Siolki,Polanskiej Oszmianskim 3

  Janczewski Cyprjan - - 1931 Siolki,Polanskiej Oszmianskim 5

  Janczewski Adam - - 1931 Siolki,Polanskiej Oszmianskim 9

  Janczewski Antoni - - 1931 Siolki,Polanskiej Oszmianskim 2

  Janczewski Michal - - 1932 Solki,Polanskiej Oszminaskim 1

  Janczewski Cyprjan - - 1932 Solki,Polanskiej Oszminaskim 2

  Janczewski Adam - - 1932 Solki,Polanskiej Oszminaskim 3

  Janczewski Antoni - - 1932 Solki,Polanskiej Oszminaskim 4

  Janczewski Pawel,Salomea - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 97

  Janczewski Bronislaw,Teofil,Alfons,Stefan - - 1933 Wojkuszki Folwark,Rym'j Braslaswskim 1

  Janczewski Franciszek - - 1933 Wojkuszki Folwark,Rym'j Braslaswskim 2

  Janczewski Witold - - 1933 Wojkuszki Folwark,Rym'j Braslaswskim 3

  Janczewski Wladyslaw - - 1933 Wojkuszki Folwark,Rym'j Braslaswskim 4

  Janczewski Anna, Stanislaw I Lucja Szantyrowie - - 1933 Wojkuszki Folwark,Rym'j Braslaswskim 5

  Janczewski Jan,Antoni - - 1933 Wojkuszki Folwark,Rym'j Braslaswskim 6

  Janczewski Lazarz s Joachima - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 8

  Janczukowicz Maria - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 25

  Janianiec Ludwik - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 12

  Janianiec Marcin - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 14

  Janianiec Krzysztof - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 11

  Janianiec Maria,Jan - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 6

  Janianiec Wincenty - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 18

  Janianiec Augustyn - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 22

  Janianiec Nikodem - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 24

  Janiewicz Jozefa c Adama - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 37

  Jankielowicz Antoni - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 1

  Jankiełowicz Antoni Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 20

  Jankiewicz Jozef - - 1929 Burkita Wil-Trocki 19

  Jankiewicz Ludwik - - 1929 Burkita Wil-Trocki 22

  Jankowicz Kazimiera I Stanislawa - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 41111

  Jankowicz Jan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 23126

  Jankowicz Juljan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 26113

  Jankowicz Tomasz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 64160

  Jankowicz Jan - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 6163

  Jankowicz Konstanty - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 12

  Jankowicz Mojtesz - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 1

  Jankowicz Jozef - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 10

  Jankowicz Leon - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 7

  Jankowicz Jan - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 4

  Jankowicz Henryk - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 2

  Jankowicz Wiktor - - 1931 Lasunowo,Mankow'j Postawskim 1

  Jankowicz Wladyslaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 19

  Jankowicz Barbara,Tadeuz - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 33

  Jankowicz Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 7

  Jankowicz Jozef - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 122

  Jankowicz Karol - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 4

  Jankowicz Karol - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 17

  Jankowiski Michal,Marjanna,Tekla - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 5

  Jankowska Marjanna c Karola - - 1933 Brozola Wil-Trockim 35

  Jankowska Marjanna c Karola - - 1933 Brozola Wil-Trockim 73

  Jankowski Michal - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 1

  Jankowski Ludwik - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 2

  Jankowski Ignacy - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 3

  Jankowski Feliks - - 1934 Kursze Wil-Trocki 4

  Jankowski Wincenty,Wladyslawa,Franciszka+ - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 17

  Jankowski Mateusz - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 6

  Jankowski Konstanty s Ignacego - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 17

  Jankowski Jozef - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 5

  Jankowski Jan,Elzbieta - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 27

  Jankowski Michal - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 28

  Jankowski Adela,Aleksander,Piotr,Walentyna,Zofia z.i dz. Ignacego - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 34

  Jankowski Wincenty - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 43

  Jankowski Michal matka Marianna siostra Tekla - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 5

  Jankowski Michal - - 1938 folw.Koncystaw,mejszagolskiej Wil-Trocki 1

  Jankowski Ludwik - - 1938 folw.Koncystaw,mejszagolskiej Wil-Trocki 3

  Jankowski Ignacy - - 1938 folw.Koncystaw,mejszagolskiej Wil-Trocki 4

  Jankowski Mateusz Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 6

  Jankowski Spadk.Stanislawa Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 9

  Jankun Franciszek - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 4

  Jankun Jerzy s Ignacego - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 20

  Jankun Józef s Józefa - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 12

  Jankun Wincenty s Józefa - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 2

  Jankun Elżbieta z Biedulskich - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 93

  Jankun Jan s Piotra - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 30

  Jankun Jadwiga c Daniela - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 18

  Jankun Kazimierz s Piotra - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 27

  Jankun Karol,Anna - - 1937 Burtyszki,widzkiej Braslawskim 1

  Jankun Antoni - - 1937 Burtyszki,widzkiej Braslawskim 2

  Janonis Marcin - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 34

  Janowicz Pelagja - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 36

  Janowicz Michal - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 15

  Janowicz Walerian - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 16

  Janowicz Stanislawa - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 17

  Janowicz Józef s Michala - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 39

  Janowicz Antoni s Antoniego - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 26

  Janowicz Maria Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 21

  Janowski Stefania,Pawel,Jan,Piotr - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 27

  Janowski Jan - - 1936 Witki,glebockiej Dzisnienskim 4

  Januczkowska Anna c Jana - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 79

  Janukowicz Albina,Akwilina - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 94

  Janukowicz Wincenta,Michalina,Elzbieta,Stanislaw,jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 101

  Janukowicz Jozef - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 108

  Janukowicz Andrzej,Tomasz - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 23

  Janukowicz Wincenty,Serafina - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 26

  Janukowicz Tadeuz,Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 2

  Janukowicz Jerzy - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 3

  Janukowicz Piotr - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 116

  Janukowicz Wiktor,Jozef - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 7

  Janukowicz Bronislaw,Konstancja,Aleksander,Marja - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 8

  Janusz Zenaida c Leona Brzeskiego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 102

  Januszewska Franciszka - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 52

  Januszewski Michał Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 7

  Januszewski Zofia po mezu Repnik Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 10

  Januszkiewicz Gabryel - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 14

  Januszkiewicz Emilja, Anna Piworowicz - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 34

  Januszkiewicz Ludwik,Helena - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 10

  Januszkiewicz Jan,Kazimierz - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 22

  Januszkiewicz Wincenty - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 9

  Januszkiewicz Michal - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 35

  Januszkiewicz Klementyna - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 30

  Januszkiewicz Wincenty s Wincentego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 25,53

  Januszkiewicz Jozef s Wincentego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 31

  Januszkiewicz Wincenty - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 25

  Januszkiewicz Józef - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 31

  Januszkiewicz Anna - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 26

  Januszkiewicz Piotr - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 27

  Januszkiewicz Józef s Józefa - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 28

  Januszkiewicz Jozef s Piotra - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 42

  Januszkiewicz Malwina I Maria Greczychowa - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 43

  Januszkiewicz Anastazja c Wincentego - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 214

  Januszkiewicz Feliks s Piotra - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 129

  Januszkiewicz Maria c Jana z Matka Malwina - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 134

  Januszkiewicz Antoni s Piotra - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 212

  Januszkiewicz Wincenty s Piotra - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 215

  Januszkiewicz Teresa c Józefa z dz. Józef,Maria,Ksienia - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 155

  Januszkiewicz Spadk.Franciszka wdowa Anna c Mariana z c Adela Panarat wnukiem Franciszek I synem Jan - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 159

  Januszkiewicz Spadk.Kazimierza córka Anna I wdowa Agata po II mezu Masalska - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 216

  Januszkiewicz Antoni s Jana - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 115

  Januszkiewicz Spadk. Katarzynie: Maria Horanin - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 94

  Januszkiewicz Spadk.Katarzynie:Malwin Jazniewicz I Antonina Januszkiewicz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 133

  Januszkiewicz Jan Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 1

  Januszkiewicz Wiktorja,Jozef,Franciszek,Wladyslaw,Weronika,Anastazja,Jozefa,Salomeja Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 8

  Januszkiewicz Jan Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 15

  Januszkiewicz Klaudia I Grzegorz Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 9

  Januszonok Anna - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 9

  Januszonok Pawel - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 7

  Januszonok Jan - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 8

  Januszonok Antoni - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 9

  Januszow Kondrat,Helena,Lubow - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 27

  Janutanowa Aniela Braslawski - - 1929 zasc.Skurciszki,Widzkiej 3

  Jarkowski Ludwik - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 20

  Jarmal Albina c Feliksa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 92

  Jarmal Albina c Feliksa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 47

  Jarmalonok Tomasz - - 1937 Ostrow-Strusto,braslaw'j Braslawskim 1

  Jarmalonok Ksawery - - 1937 Ostrow-Strusto,braslaw'j Braslawskim 2

  Jarmalonok Michał - - 1937 Ostrow-Strusto,braslaw'j Braslawskim 3

  Jarmalonok Jakób - - 1937 Ostrow-Strusto,braslaw'j Braslawskim 10

  Jarmalonok Antoni - - 1937 Ostrow-Strusto,braslaw'j Braslawskim 8

  Jarmolajew Filip - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 17

  Jarmolajew Login - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 16

  Jarmolkowicz Agata,Konstanty,Wincenty,Józef - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 46

  Jarmolkowicz Marianna,Maria - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 84

  Jarmolo Aleksander - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 6

  Jarmolo Jan - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 7

  Jarmolo Adolf - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 8

  Jarmolo Jozefa,Jozef,Stefania - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 9

  Jarmolowicz Zofja - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 10

  Jarmolowicz Feliks s Piotra - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 39,58,51

  Jarmolowicz Mateuz - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 59,52,40

  Jarmolowicz Kajetan - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 48,42

  Jarmolowicz Piotr,Marcin,Jozef,Feliks,Antoni, Michal - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 15,47

  Jarmolowicz Andrzej,Jakob,Jozef,Kazimierz,Michal - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 3,37

  Jarmolowicz Stanislaw - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 25

  Jarmolowicz Piotr,Jan ss Dominika - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 8

  Jarmuszewicz Spadk.Franciszka - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 41

  Jarmuszewicz Bronislaw - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 17

  Jarmuszewicz Antoni,Juljan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 36

  Jarmuszewicz Koronaty,Jan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 35

  Jarmuszewicz Jan,Leon - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 19

  Jarmuszewicz Ludwik - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 46

  Jarmuszewicz Adam - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 30

  Jarmuszewicz Jozef,Anna - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 22

  Jarmuszewicz Józef - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 3

  Jarmuszewicz Antoni - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 9

  Jarmuszewicz Kazimierz,Kleofas ss Justyna - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 10

  Jarmuszewicz Emilia - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 12

  Jarmuszewicz Sylwester,Jan s Sywestra - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 14

  Jarmuszewicz Waclaw s Szymona - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 16

  Jarmuszewicz Helena - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 20

  Jarmuszewicz Napoleon - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 21

  Jarmuszewicz Ewa - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 22

  Jarmuszewicz Jan - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 28

  Jarmuszewicz Kazimierz s Ignacego - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 29

  Jarmuszewicz Stefania - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 17

  Jarmuszewicz Leonara - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 4

  Jarmuszewicz Leonora, Zofia I Edward Kazenowie - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 4

  Jarmuszewicz Jozef Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 3

  Jarmuszewicz Antoni Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 9

  Jarmuszewicz Kazimierz,Kleofas Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 10

  Jarmuszewicz Emilja Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 12

  Jarmuszewicz Sylwester,Jan Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 14

  Jarmuszewicz Waclaw Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 16

  Jarmuszewicz Helena Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 20

  Jarmuszewicz Napoleon Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 21

  Jarmuszewicz Ewa Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 22

  Jarmuszewicz Jan Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 28

  Jarmuszewicz Kazimierz,Ignacy Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 29

  Jarochowicz Melania c Onufrego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 19

  Jarochowicz Melania - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 24

  Jarosz Kazimierz - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 29

  Jarosz Jozef,Adan ss Sylwestra - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 30

  Jarosz Jozef s Sylwestra - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 31

  Jaroszewicz Ksawery - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 11

  Jaroszewicz Spadk.Jana - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 12,15

  Jaroszewicz Spadk.Franciszka - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 31

  Jaroszewicz Aleksander - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 16,17

  Jaroszewicz Spadk.Jakoba - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 27,33

  Jaroszewicz Jan - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 5

  Jaroszewicz Wincenty - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 4

  Jaroszewicz Stanislaw - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 13

  Jaroszewicz Stanislaw - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 12

  Jaroszewicz Stanislaw - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 12

  Jaroszewicz Aleksandra - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 20

  Jaroszewicz Józef - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 11

  Jaroszewicz Tymoteusz I Michal - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 6

  Jaroszewicz Józef - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 11

  Jaroszewicz Konstanty Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 57

  Jaroszewicz Aleksander Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 58

  Jarynowski Jan - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 4

  Jarynowski Antoni - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 6

  Jarynowski Antoni - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 12

  Jarynowski Stefan,Koronaty - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 9

  Jarysta Michał Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 17

  Jarzynowski Ignacy - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 5

  Jasienowicz Jerzy s. Jana - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 21

  Jasiewicz Boleslaw - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 12

  Jasiewicz Jan - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 16

  Jasiewicz Kazimierz - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 18

  Jasiewicz Stanislaw,Piotr,Konstaty ss Onufrego - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 19

  Jasiewicz Benedyky - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 20

  Jasiewicz Jozef - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 37

  Jasiewicz Konstanty - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 41

  Jasiewicz Feliks - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 45

  Jasiewicz Aniela c Józefa dz.Bolesław,Jadwiga,Anna,Felicja - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 28

  Jasinska Magdalena I Sylwester Czepul - - 1929 Zybki Braslawskim 10

  Jasinska Marja - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 4

  Jasinska Wladyslawa - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 82

  Jasinski Jan - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 25,65

  Jasinski Stanislaw - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 6

  Jasinski Wladyslaw - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 10

  Jasinski Michal,Juljan,Jan,Piotr s Jana - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 1

  Jasinski Piotr s Jozefa - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 5

  Jasinski Wincenty,Maria,Anna - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 74

  Jasinski Michał - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 75

  Jasinski Władysław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 122

  Jasinski Wincenty,Hipolit - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 99

  Jasinski Stanisław,Czesław,Leonora,Maria - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 120

  Jasinski Wiktor - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 43

  Jasinski Franciszek - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 38

  Jasinski Anna,Emilja,Dominika - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 107

  Jasinski Karolina,Władysław,Antoni,Stanisław,Romuald,Józefa - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 40

  Jasinski Konstanty - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 106

  Jasinski Jan,Stanisław,Petronela - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 105

  Jasinski Konstanty - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 124

  Jasinski Wiktor - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 138

  Jasiukiewicz Aleksander,Stefan - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 49

  Jasiulewicz Stanislaw I jego matka Antonina - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 4

  Jasiulewicz Francizek - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 14

  Jaswin Bolesław - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 8

  Jaswin Józef s Antoniego - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 9

  Jaswin Stanisław - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 11

  Jaswin Józef s Franciszka - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 12

  Jaswin Ignacy - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 13

  Jaszkiewicz matka Maria ss Jan,Andrzej c Tatiana,Anna Wasilonek Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 35

  Jaszkiewicz Maria Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 88

  Jawszewicz Jozef,Marcin,Anna,Zofja,Bronislaw+ - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 12

  Jazionok Hilary Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 43

  Jazionok Anna,Michał,Jan,Luba,Konstanty Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 44

  Jazionok Aleksandra,Mikolaj,Maria Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 45

  Jazionok Stefan Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 46

  Jazionok Andrzej,Teodor Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 47

  Jazionok Mieczysław Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 48

  Jazionok Benedykt Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 56

  Jazionok Aleksander Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 57

  Jazniewicz Bronislaw,Anastazja,Franciszka,Elzbieta dz. Kazimierza - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 43

  Jazniewicz Jozef,Bronislaw,Bronislawa,Eleonora dz. Nikodema - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 6

  Jazniewicz Aleksander s Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 26

  Jazniewicz Wincenty s Jozefa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 16

  Jazniewicz Kazimierz s Jana z brat Antoni ss Franciszek,Elzbieta - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 220

  Jazniewicz Aleksander s Kazimierza - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 113

  Jazniewicz Józef s Kazimierza - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 218

  Jazniewicz Jan s Wawrzynca z bracmi Hipolit,Sewery - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 142

  Jazniewicz Bronisław s Wawrzynca - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 213

  Jazniewicz Anna c Karola z dz.Antoni,Jan,Andrzej po ojcu Stefanie - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 93

  Jazniewicz Maciej s Stefana - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 164

  Jedargis Aleksander I matka Józefa - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 48

  Jedargis Florian - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 2

  Jedargis Kazimierz - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 17

  Jedzinski Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 75

  Jedzinski Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 19

  Jedzinski Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 55

  Jefimow Filat,Ignacy,Saweli,Chowra Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 14

  Jefimowa Anna I Dziemientjewa Irena cc.Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 106

  Jegorow Jakub - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 42

  Jegorow Jan - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 60

  Jegorow Bartlomiej - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 61

  Jegorow Teodor - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 20

  Jeleniewska Rachela - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 10

  Jeleniewska Rachela - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 11

  Jelinski Jozef s Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 1

  Jelinski Adam s Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 2

  Jelinski Pawel,Kazimierz,Janina,Wanda,Zofia dz Boleslawa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 3

  Jelski Antoni,Tomasz,Jan,Józef Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 5

  Jelski Antoni s Tadeusza Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 6

  Jelski Józef,Teofila Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 7

  Jelski Tadeusz s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 8

  Jemieljanow Afanczy,Lipat - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 2

  Jemieljanow Trofim - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 4

  Jemieljanow Szymon - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 18

  Jerdokimow Jerzy,Matrona Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 38

  Jeremionok Joachim - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 21

  Jerenkiewicz Jadwiga,Jozefa,Michal - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 17

  Jerenkiewicz Antoni s Michala - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 39

  Jerenkiewicz Stefan s Stefana - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 44

  Jerenkiewicz Maciej s Stefana - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 41

  Jerenkiewicz Jozefa,Jan,Jozef,Zofja,Stefanja,Jadwiga - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 47

  Jerenkiewicz Jan s Wincentego - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 28

  Jerenkiewicz Zenon s Franciszka - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 23

  Jerenkiewicz Aniela,Zofja,Helena,Jan,Stanislaw - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 18

  Jerenkiewicz Pael,Jozefa,Stefan - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 22

  Jerenkiewicz Malwina,Edward,Adam,Katarzyna,Apolonja,Stanislaw - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 14

  Jergorow Karp,Nazariusz,Kalinkia - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 46

  Jergorow Anisja,Jakub,Prokop,Mistrygieja,Tatiana - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 36

  Jergorow Barbara - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 37

  Jermak Józef - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 202

  Jermak Antoni - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 164

  Jermak Jan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 14

  Jermak Bronisław - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 234

  Jermak Aleksander - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 228

  Jermak Elżbieta,Stanisława - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 236

  Jermakowicz Michalina - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 11

  Jermakowicz Franciszek,Paulina,Elzbieta+8 - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 22

  Jermakowicz Mikolaj - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 45

  Jermakowicz Jan,Nikodem I Maria Kopciuch - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 61

  Jermakowicz Daniel,Bazyli - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 30

  Jermakowicz Spadk.Bolesława zona Zofia I córka Jadwiga - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 69

  Jermakowicz Spadk.Wincentego zona Irena s Mikolaj I c Tatiana - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 12

  Jermakowicz Adela - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 63

  Jermakowicz Spadk.Jana zona Antonina I c Maria Sabyniczowa (po mezu) - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 71

  Jermakowicz Spadk.Andrzeja cc Maria,Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 18

  Jermakowicz Spadk.Kazimierza ss Stanisław,Jezef,Jan - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 13

  Jermakowicz Wincenty,Józef (bracia) - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 8

  Jermakowicz Spadk.Adolfa zona Apolonia ss Edward,Zenon,Wilhelm cc Józefa,Jadwiga,Sabina - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 14

  Jermakowicz Spadk.Bronisława zona Cecylia ss Olgierd,Władysław,Józef I corka Alina - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 37

  Jermakowicz Franciszek - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 66

  Jermakowicz Genowefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 67

  Jermakowicz Stefa s Franciszka - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 44

  Jermakowicz Franciszek s Franciszka - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 46

  Jermakowicz Antoni s Leona Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 21

  Jermakowicz Krystyna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 94

  Jermakowicz Stefan,Olgierd,Czeslawa,Irena - - 1936 Witki,glebockiej Dzisnienskim 5

  Jermakowicz Augusta - - 1936 Witki,glebockiej Dzisnienskim 6

  Jermalonek Michał s Stefana Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 15

  Jermalonek Kazimierz s Stefana Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 16

  Jermalonek Spadk.Juliana dz.Alfons,Antonina Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 17

  Jermalonek Wiktor s Jana Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 18

  Jermalonek Michał s Jana Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 19

  Jermalonek Stanisław, Władysław ss Stanisława Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 20

  Jermalonek Józef s Stanisława, Magdalena,Marianna Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 21

  Jermankowicz Jozef,Elzbieta - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 96

  Jermankowicz Waclaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 32

  Jermankowicz Justyn - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 25

  Jermaszewicz Elzbieta c Tadeusza - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 22137

  Jermaszewicz Adela,Antonina - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 4

  Jermaszewicz Józef,Helena Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 27

  Jermolonek Jozef - - 1929 Krewnia,Slobodzkiej Braslawskim 1

  Jermolonek Adolf,Michal,Piotr,Tomasz - - 1929 Krewnia,Slobodzkiej Braslawskim 2

  Jermolonek Jozef s. Stanislawa - - 1929 Krewnia,Slobodzkiej Braslawskim 3

  Jermolonek Teodor - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 20

  Jermolonek Antoni - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 21

  Jermolonek Justyn - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 22

  Jermolonek Juljan - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 23

  Jermolonek Aleksander - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 24

  Jermolonek Jerzy - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 25

  Jermolonek Wlodzimierz - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 26

  Jermolow Konstanty,Antoni,Wlodzimierz,Maria - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 36

  Jermolowski Jan,Jozef,Jadwiga - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 3

  Jermolowski Longin,Weronika,Bronislawa - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 1

  Jermolowski Adam,Marjanna,Wanda,Weronika - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 6

  Jermolowski Leonard - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 14

  Jermolowski Karol - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 7

  Jermoszewicz Antoni - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 65

  Jerofiejew Arest - - 1936 Swir Swiecianskim 53

  Jerofiejew-Iwanowowa Maria Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 46

  Jeromin Marcin - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 8

  Jeromin Stefan,Adela - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 9

  Jeromin Urszula,Jozefa,Anna - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 10

  Jerynowska Rozalja - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 8

  Jesman Jozef - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 69

  Jesman Ludwik,Wincenty,Jan - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 59

  Jesman Scholastyka,Adolf,Edmund,Witold - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 17

  Jesman Malwina,Bronislawa,Wilhelm - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 16

  Jewdokimow Ostrat - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 26

  Jewdokimow Ambrozy s Fiedota - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 145

  Jewdokimow Szymon s Fiedota - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 46

  Jewdokimow Onufry s Fiedota - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 30

  Jewdokimow Tatiana c Pawla - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 28

  Jewdokimow Jan,Cyryl,Anani ss Teodora - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 9

  Jewdokimow Spadk.Mitrofana zona Helena I Piotr - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 139

  Jewdokimow Fiedosiej s Jermalaja,Maria c Charlampiusza,Terenciusz,Piotr I Teodor ss Bazylego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 69

  Jewdokimow Anastazja c Archipa - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 197

  Jewdokimow Teodor s Piotra zona Natalia c Ambrozego I babka Repina c Fiedota - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 160

  Jewdokimow Lubow c Awriana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 35

  Jewdokimow Naum s Artiema - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 163

  Jewdokimow Jewdokim s Maksyma - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 23

  Jewdokimow Maria c Foki I Laszkowowa Fotina c Maksyma - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 107

  Jewdokimow Ostrat Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 26

  Jewlew Jeruchim - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 31

  Jochelman Lejba - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 408

  Jochelman Jochel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 426

  Jochelman Icek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 310

  Jocz Aleksander,Wladyslaw s.Klemensa - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 1

  Jocz Piotr - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 3

  Jocz Mateusz s.Jozefata - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 4

  Jocz Aleksander-Konstanty s. Aleksego - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 5

  Jocz Mateusz s. Stanislawa - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 6

  Jocz Wladyslaw,Adolf,Stanislaw,Zenon,Jadwiga,Teofila - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 7

  Jocz Juljuan s. Jozefa - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 10

  Jocz Walerjan s Jozefa - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 11

  Joczow Feliks,Piotr - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 2

  Joczowie Bronisław,Zygmunt,Stanisław,Stanisława,Adela Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 63

  Jodelo Jozef - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 33

  Jodelo Maciej - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 48

  Jodelo Ignacy,Filip,Andrzej,Konstanty,Antoni ss. Ludwika - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 49

  Jodelo Konstanty s Jana - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 56

  Jodelo Aleksander - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 85

  Jodgazys Paulina Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 73

  Jodkialo Janina,Zofia cc Józefa - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 23

  Jodkiewicz Andrzej - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 27,47

  Jodkiewicz Piotr - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 86

  Jodkiewicz Andrzej - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 27

  Jodkiewicz Józef - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 11

  Jodko Jan - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 1,13

  Jodziewicz Urszula,Jan,Szymon,Emilja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 108233

  Jodziewicz Stanislaw,Jozef,Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 41188

  Jodziewicz Tomasz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 211

  Jodziewicz Adam - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 11

  Jodziewicz Alfons,Waclaw,Jan,Bronislaw,Jozefa - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 11

  Jodziewicz Jozef - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 47

  Jodziewicz Szymon Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 60

  Joffe Mendel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 440

  Joffe Nachame Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 107

  Johaniewicz Wincenty - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 31

  Johaniewicz Agnieszka,Jozef,Aleksander,Jadwiga,Adolfiina - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 5

  Johaniewicz Jozef s. Mikolaja - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 27

  Jon Helena - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 39

  Jotkiewicz Ludwik s Antoniego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 21

  Jotkiewicz Kazimierz - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 22

  Jotkiewicz Jan - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 26

  Jozel Spadk. Adama z Justyna dz.Pawel,Michal,Michalina - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 8

  Jozel Szymon s Jozefa - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 9

  Jozel Antoni s Karola - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 13

  Jozel Jan,Michal ss Karola - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 14

  Jozel Antoni,Maciej ss Jerzego - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 15

  Jozel Maria - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 31

  Józefowicz Józef s Franciszka - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 8

  Józefowicz Jan s Franciszka - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 9

  Józefowicz Antoni - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 10

  Józefowicz Jan s Józefa - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 11

  Józefowicz Aniela wdowa po Bartlomieju I s Paweł Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 46

  Józefowicz Ksawery s Jerzego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 47

  Józefowicz Mikolaj s Jerzego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 48

  Józefowicz Salomea c Jerzego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 49

  Józefowicz Tomasz s Napoleona Swiecianski - - 1939 Zabieliszki,kiemieliskiej 13

  Juchniewicz Augustyn - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 47

  Juchniewicz Antoni - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 11

  Juchniewicz Michal,Konstancja,Petronela - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 1

  Juchniewicz Pawel,Konstancja,Petronela - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 2

  Juchniewicz Franciszek s Ignacego - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 6

  Juchniewicz Jerzy - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 7

  Juchniewicz Bronislawa,Marja,Jozefa,Janina,Walerja - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 30

  Juchniewicz Agata - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 15

  Juchniewicz Ignacy,Kajetan,Monika - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 7

  Juchniewicz Aniela - - 1936 Swir Swiecianskim 39

  Juchniewicz Justyn - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 58

  Juchniewicz Antoni s Augustyna - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 2

  Juchniewicz Julian - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 9

  Juchniewicz Klemens - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 38

  Juchniewicz Antoni s Ignacego - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 39

  Juchniewicz Michal s Michala - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 20

  Juchniewicz Władysław s Aleksandra Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 45

  Juchniewicz Leopold s Sylwestra Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 46

  Juchniewicz Anna c Rajmunda Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 47

  Juchno Marianna Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 1

  Juchno Konstanty s Andrzeja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 2

  Juchno Karol,Gabriel ss Andrzeja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 3

  Juchno Marianna Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 4

  Juchno Szymon s Szymona Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 5

  Juchno Jan s Szymona Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 6

  Juchno Maciej s Szymona Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 7

  Juchno Michałina wdowa po Piotrze Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 13

  Juchno Franciszka wdowa po Kazimierza Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 14

  Juchno Helena c Mikolaja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 15

  Juchno Julian s Michała Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 16

  Juchno Stanisław s Gabriela Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 17

  Juchno Wiktor s Piotra Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 18

  Juchno Józef s Gabriela Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 42

  Juchno Paulina Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 43

  Juchno Józef s Antoniego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 44

  Juchno Wiktor s Mikolaja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 45

  Juchno Michałina zona Franciszka I s Zenon Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 55

  Juchno Marian I Julianna dz.Andrzeja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 56

  Juchno Julian wdowa po Gabrielu Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 57

  Juchno Błazej s Mikolaja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 58

  Juchno Józef s Mikolaja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 59

  Juchno Teresa,Grazylda c Szymona Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 72

  Juchno Marianna I Julianna Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 74

  Juchno Julian s Gabriela Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 75

  Juchno Maria c Ksawerego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 78

  Judyc Jozef,Stanislaw - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 22

  Judycki Juljan - - 1929 Burkita Wil-Trocki 9,11

  Judycki Zygmunt - - 1929 Burkita Wil-Trocki 21

  Judycki Józef s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 58

  Judycki Wlodzimierz I brat Jan Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 68

  Jukowicz Jan - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 4

  Jukowicz Nadzieja - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 76

  Jukowicz Franciszek - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 29

  Jukowicz Jan s Jana, Antoni,Władysław,Adela - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 61

  Jukowicz Dyonizy,Ludwika Jasiulewicz,Maria Pietraszkiewicz,Kazimierz Juszkiewicz - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 74

  Julewicz Konstanty,Franciszek - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 30

  Jundzilowa Jozefa - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 6,10

  Juniewicz Maciej s Jakoba - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 19

  Juniewicz Franciszek s Michala - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 20

  Juniewicz Maciej - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 4

  Juniewicz Franciszek - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 3

  Juniewicz Junstyn Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 15

  Juran Adolf - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 5

  Jurewczowa Marja - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 48

  Jurewicz Wladyslaw, Jadwiga Galinska - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 6,23

  Jurewicz Mikolaj - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 4

  Jurewicz Lubow,Herasim,Anna - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 3,2

  Jurewicz Michal - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 11

  Jurewicz Jerzy - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 17

  Jurewicz Antoni,Marja - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 26

  Jurewicz Franciszek,Karolina - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 30

  Jurewicz Jozef s Karola - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 58

  Jurewicz Efim s Stefana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 19

  Jurewicz Emiljan s Kazimierza - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 62

  Jurewicz Gertruda,Antoni s Jana - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 10

  Jurewicz Kazimierz,Feliks,Apolinary,Tomasz - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 66

  Jurewicz Agata,Sylwester,Maria z.i dz. Sylwestra - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 106

  Jurewicz Agata c Jana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 100

  Jurewicz Aleksander,Jan,Franciszek - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 143

  Jurewicz Kazimierz,Feliks,Apolinary,Tomasz - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 11

  Jurewicz Spadk.Sylwestra zona Agata s Sylwester I c Maria - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 12

  Jurewicz Agata c Jana - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 76

  Jurewicz Spadk.Andrzeja ss Aleksander,Jan,Franciszek - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 121

  Jurewicz Ignacy Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 11

  Jurgiel Izydor - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 37

  Jurgiel Stefan - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 1

  Jurgiel Elzbieta,Lukasz,Wiera,Serafina - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 2

  Jurgiel Domna,Jan,Zofja,Franciszek - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 3

  Jurgiel Franciszek - - 1936 Swir Swiecianskim 33

  Jurgiel Julian - - 1936 Swir Swiecianskim 34

  Jurgiel Rozalia - - 1936 Swir Swiecianskim 35

  Jurgiel Piotr - - 1936 Swir Swiecianskim 36

  Jurgiel Edward - - 1936 Swir Swiecianskim 37

  Jurgiel Izydor - - 1936 Swir Swiecianskim 47

  Jurgiel Franciszek - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 114,38,100

  Jurgiel Spadk.Jozefa I Juljana - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 70

  Jurgiel Rozalja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 25

  Jurgiel Piotr - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 45

  Jurgiel Edward - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 63

  Jurgielaniec Jan - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 50

  Jurgielaniec Adolf - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 22

  Jurgielaniec jozef - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 20

  Jurgielaniec Spadk.Franciszka - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 36

  Jurgielewicz Ignacy,Bonawentura,Alfons,Jan - - 1929 Burkita Wil-Trocki 1

  Jurgielewicz Helena - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 31,12

  Jurgielewicz Jan - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 3

  Jurgielewicz Kazimierz - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 4

  Jurgielewicz Agata - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 1

  Jurgielewicz Tomasz - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 5

  Jurgielewicz Jan,Ludwik, Paulina Mackiewicz - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 11

  Jurgielewicz Krystyna - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 12

  Jurgielewicz Boleslaw - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 14

  Jurgielewicz Helena - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 15

  Jurgielewicz Jozef - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 23

  Jurgielewicz Aleksander - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 24

  Jurgielewicz Jerzy,Franciszka - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 28

  Jurgielewicz Piotr,Ewa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 25

  Jurgielewicz Izabela,Jozef,Ewa,Krzysztof - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 11

  Jurgielewicz Ludwik,Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 4

  Jurgielewicz Izabela,Jozef,Ewa,Krzysztof - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 263

  Jurgielewicz Ludwik,Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 264

  Jurgielwicz Paweł Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 9

  Jurgielwicz Aniela,Józef Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 28

  Jurkiewicz Adolf s. Szymona - - 1929 Rozewo,Opeskiej Braslawskim 1

  Jurkiewicz Adolf s. Adolfa - - 1929 Rozewo,Opeskiej Braslawskim 4

  Jurkiewicz Michal s. Augusta - - 1929 Rozewo,Opeskiej Braslawskim 6

  Jurkiewicz Zygmunt s. Adama - - 1929 Rozewo,Opeskiej Braslawskim 7

  Jurkiewicz Karol s. Szymona - - 1929 Rozewo,Opeskiej Braslawskim 10

  Jurkiewicz Ewa c Joachima - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 87

  Jurkiewicz Ignacy s Antoniego - - 1933 Sautki Postawskim 59

  Jurkiewicz Konstanty s Antoniego - - 1933 Sautki Postawskim 52

  Jurkiewicz Wincentyna,Witalis,Lucja,Franciszek,Jadwiga - - 1933 Sautki Postawskim 19

  Jurkiewicz Jozefa c Wincentego - - 1933 Sautki Postawskim 23

  Jurkiewicz Antoni s Michala - - 1933 Sautki Postawskim 16

  Jurkiewicz OlgamBazyl,Aleksander - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 9

  Jurkiewicz Konstanty,Adam,Jan,Weronika,Franciszka dz Jana - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 12

  Jurkiewicz Spadk.Filipa wdowa Konstancja s Piotr c Adela - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 12

  Jurkiewicz Spadk.Karola ss Adolf I Mikolaj - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 13

  Jurkiewicz Adolf s Jana - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 14

  Jurkin Stanislaw - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 1,14

  Jurkin Zygmunt - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 2

  Jurkin Antoni - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 3

  Jurkin Spadkobiercy Napoleonie - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 4

  Jurkin Michal - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 6

  Jurkin Konstanty - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 7

  Jurkin Jan - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 9

  Jurkin Wincenty - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 10

  Jurkin Klemens - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 11

  Jurkin Alfons - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 12

  Jurkin Waclaw - - 1929 Nastaryszki Braslawskim 13

  Jurkin Genowefa - - 1930 Kleciszki,Widszkiej Braslawskim 4

  Jurkinowa Apolonia - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 5

  Jurkojc Wincenty - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 10

  Jurkowski Aleksander - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 41

  Jursza Rozalja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 25

  Jurszan Katejan - - 1929 Kalwiszki-Kliniszki Swiecianskim 4,6

  Jurszan Wincenty - - 1929 Kalwiszki-Kliniszki Swiecianskim 3,7

  Jurszewicz Jan I Arkadjusz - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 8

  Jurszewicz Piotr - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 9

  Jurszewicz Stefan - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 10

  Jurszewicz Franciszek - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 11

  Jurszewicz Karol Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 106

  Juszczynski Michal - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 43

  Juszkiewicz Tadeusz - - 1933 Folw.Wejtkowo,Pliskiej Dzisienkim 3

  Juszkiewicz Piotr - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 35

  Juszkiewicz Michal s Izydora - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 36

  Juszkiewicz Jan - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 37

  Juszkiewicz Jozef - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 38

  Juszkiewicz Spadk.Stefanii - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 39

  Juszkiewicz Zofia c Konstantego - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 60

  Juszkiewicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 46

  Juszko Rafal s Aleksandra Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 5

  Juszko Spadk.Wincentego wdowa Maria Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 6

  Juszko Ignacy s Józefa Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 7

  Juszko Joanna c Elzbiety Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 8

  Juszko Spadk.Andrzeja wdowa Agata dz.Konstanty,Jan,Bazyli,Anna,Nina,Eudokia Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 9

  Juszko Barbara z domu Zuk Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 23

  Juszko Hipolit s Jana Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 29

  Juszko Józef s Hipolita Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 30

  Juszko Antoni s Jana Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 31

  Juszko Grzegorz s Antoniego Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 32

  Kabak Piotr s Teodora - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 41

  Kabak Jan s Teodora - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 195

  Kabak Katarzyna c Teodora - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 196

  Kabak Bazyli s Adama I zona Helena c Onufrego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 49

  Kabelis Rafal Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 1

  Kabelis Wincenty,Alfons Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 2

  Kac Szloma - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 15

  Kac Idel Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 109

  Kacielowicz Jan s Aleksandra - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 31

  Kacielowicz Rozalja c Aleksandra - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 28

  Kacynel Ignacy,Franciszek - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 2

  Kacynel Kazimierz,Jakób,Aleksander - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 3

  Kacynel Andrzej s Jana - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 5

  Kacynel Wincenty - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 9

  Kacynel Mateusz - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 12

  Kacynel Ignacy s Jana - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 21

  Kacynel Józef,elzbieta,Wincenty - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 22

  Kacynel Józef s Jana - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 23

  Kacynel Józef s Kajetana - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 24

  Kacynel Ignacy s Tomasza - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 25

  Kacynel Jan s Michala - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 26

  Kacynel Ignacy s Stanislawa - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 27

  Kacynel Kazimierz s Stanislawa - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 28

  Kacynel Ignacy s Wincentego - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 29

  Kacynel Jan s Wincentego - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 34

  Kacynel Ignacy,Aniela dz Kazimierza - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 35

  Kacynel Marja - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 41

  Kaczan Antoni,Andrzej,Konstanty,Olga,Paraskiewa - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 16

  Kaczan Aleksander Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 11

  Kaczanowski Aleksander s Piotra - - 1933 Rakowce I,Krewskiej Oszmianskim 20

  Kaczanowski Ignacy Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 50

  Kaczanowski Spadk.Józefa z Teodora dz.Jan,Stanisław,Władysław,Maria,Jadwiga,Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 51

  Kaczanowski Józef Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 52

  Kaczanowski Adolf,Wiktor Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 53

  Kaczanowski Zofia c Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 20

  Kaczanowski Adam s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 27

  Kaczanowski Agnieszka I ss Jan,Kazimierz,Piotr Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 28

  Kaczanowski Adam Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 29

  Kaczanowski Andrzej s Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 55

  Kaczanowski Józef s Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 56

  Kaczanowski Stanisława Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 134

  Kaczkan Spadk.Jozefa Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 8

  Kaczko Franciszka - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 75

  Kaduszkiewicz Wawrzyniec - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 33

  Kaduszkiewicz Juljan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 62

  Kaduszkiewicz Weronika - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 55

  Kaduszkiewicz Konstanty - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 7

  Kaduszkiewicz Grzegorz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 18

  Kaduszkiewicz Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 45

  Kaduszkiewicz Aleksander - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 107

  Kaduszkiewicz Daniel,Marja,Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 109

  Kaduszkiewicz Bernard - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 19

  Kaduszkiewicz Wawrzyniec - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 33

  Kaduszkiewicz Julian - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 62

  Kaduszkiewicz Weronika - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 55

  Kaduszkiewicz Konstanty - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 7

  Kaduszkiewicz Grzegorz - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 18

  Kaduszkiewicz Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 45

  Kaduszkiewicz Aleksander - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 107

  Kaduszkiewicz Daniel,Maria,Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 109

  Kadziul Wladyslaw Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 12

  Kagan Gita - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 12

  Kagan Szymel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 34

  Kagan Gita - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 11

  Kagan Szymel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 12

  Kagan Josel I Szender ss Kastijela - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 27

  Kajko Jan - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 9

  Kajko Bazyli - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 26

  Kajko Aleksy - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 25

  Kajmer Stefanja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 56

  Kajraniec Kazimierz - - 1933 Jalowka,Prozorckiej Dzisienkim 4

  Kajraniec Kazimierz - - 1936 Szaragi,Prozorockiej Dzisnienskim 4

  Kalczewski Józef I Olga - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 32

  Kaleśnikowicz Grzegorz Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 28

  Kaleśnikowicz Katarzyna Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 29

  Kaleśnikowicz Julian Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 30

  Kaleśnikowicz Józef Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 31

  Kaleśnikowicz Olga Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 32

  Kalinowski Jan,Polonja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 142

  Kalinowski Jozef,Marja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 96164

  Kalinowski Adam - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 141

  Kalinowski Leon,Andrzej,Otton,Boleslaw - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 365

  Kalkin Bartlomiej - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 16

  Kalkin Bartlomiej Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 16

  Kałmanowicz Rywa Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 101

  Kamieniecka Emilia c Andrzeja dz.Michal,Maria,Jadwiga I c meza Anna - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 41

  Kamieniecka Julia c Wincentego dz.Edmund,Edward - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 40

  Kamieniecka Marja Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 30

  Kamieniecki Spadk.Mikolaja - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 70

  Kamieniecki Spadk.Jana Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 31

  Kamienszczykow Andrzej - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 1

  Kamienszczykow Karp - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 2

  Kamienszczykow Spadk.Jana - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 4

  Kamienszczykow Isaj - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 5

  Kaminska Dorota c Jana - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 1

  Kaminski Jan s Dominika - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 31

  Kaminski Adam s Dominika - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 32

  Kaminski Filip - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 200

  Kaminski Antonina,Aleksander,Zofia - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 18

  Kaminski Aleksander - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 19

  Kaminski Izaak,Julian - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 55

  Kaminski Piotr - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 56

  Kamiński Izaak,Juljan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 55

  Kamiński Piotr - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 56

  Kamiński Jan s Dominika Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 31

  Kamiński Adam s Dominika Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 32

  Kamziuk Aleksander - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 2

  Kamziuk Ignacy - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 26

  Kamziuk Mikołaj - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 117

  Kamziuk Piotr - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 92

  Kamziuk Piotr,Mikołaj - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 102

  Kancewicz Jozefa - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 42

  Kandziorka Adam,Wincenty - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 27

  Kanfor Aron - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 446

  Kankrany Stanisław,Michał - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 3

  Kanonowicz Jan - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 7

  Kanonowicz Wladyslaw - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 1

  Kanonowicz Józef s Jerzego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 6

  Kanonowicz Antoni s Jerzego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 7

  Kantor Michel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 17

  Kapciuch Agata,Grzegorz s Dymitra - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 137

  Kapciuch Elzbieta c Jana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 43

  Kapciuch Anastazja c Szymona - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 303

  Kapciug Filip,Marja dz. Antoniego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 21

  Kapciug Józef s Antoniego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 44

  Kapciug Bazyl s Antoniego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 58

  Kaplunowski Kozma Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 28

  Kapszul Aleksander - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 6

  Kapusta Anna - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 8

  Kapusta Olga Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 8

  Kapysz Piotr s Michala - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 6

  Kapysz Jan s Konstantego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 7

  Kapysz Jozef s Stefana - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 8

  Kapysz Jan s Jozefa - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 9

  Kapysz Stefan,Jozefa dz. Michala - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 11

  Kapysz Stanislaw,Julian ss Pawla - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 21

  Kapysz Feliks s Jana - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 12

  Kapysz Jozef s Jana - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 13

  Kapysz Maria c Michala - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 27

  Karaluk Napoleon - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 19

  Karandziej Anna - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 34

  Karandziej Waclaw s. Michala - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 2

  Karandziej Leon s. Michala - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 68

  Karasiewicz Feliks - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 90

  Karasiewicz Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 88

  Karasiewicz Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 89

  Karasiowa Antonina - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 10

  Karatkiewicz Piotr s Konrada z matka Magdalena I siotra Stefania - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 33

  Karatkiewicz Jan s Konrada - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 152

  Karatkiewicz Spadk.Teodorze c Ewa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 117

  Karawacka Mawra - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 376

  Karawacka Anna - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 8

  Karawacka Anna - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 32

  Karazniewicz Wincenty Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 2

  Karazniewicz Wincenta Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 3

  Karbowska Zofja c Tomasza - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 20

  Karczewska Adela c Antoniego - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 6

  Kardel Julia - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 40

  Kardela Stanislaw,Adam - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 2

  Kardelis Franciszek,Jan - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 18

  Kardowska Stanislawa c. Ignacego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 98

  Kardowska Stefania c. Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 63129

  Kardymowicz Spadk.Sylwestra:Edward,Józef,Helena - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 3

  Kardzis Konstanty - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 1

  Kardzis Piotr I Spadk.Adolfa - c Kazimiera - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 2

  Kardzis Stanisław I Mieczyslaw - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 3

  Kardzis Spadk.Macieja:zona Petronela cc Maria,Felicja I Sabina - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 4

  Kardzis Jan s Andrzeja matka Teofila cc Ludwika,Wiktoria I Genowefa - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 5

  Kardzis Wincenty s Macieja - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 6

  Kardzis Spadk Bronisława:zona Adela dz.Wiktor,Bronisław - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 7

  Kardzis Jan,Ludwik,Władysław dz.Feliksa - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 8

  Karenik Józefa Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 12

  Karenko Jozef - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 28

  Karkowski Wikto - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 44

  Karlinska Adela - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 9

  Karlowicz Juljan,Michalina - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 6

  Karlowicz Zofia Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 1

  Karło Spadk.Klemensa: s Jan c Pelagia z Domicela - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 8

  Karmazyn Jan - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 11

  Karmazyn Boleslaw,Marja - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 14

  Karmazyn Antoni,Marja - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 13

  Karmazyn Jan,Marja - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 9

  Karmazyn Wincenty - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 6

  Karmazyn Jadwiga,Wladyslawa,Helena c Michala - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 3

  Karmazyn Wiktor - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 5

  Karmazyn Bronislawa - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 4

  Karnicka Stanisława Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 10

  Karniej Jan I dz. Piotr I Czeslaw - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 45

  Karol Adam s Jozefa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 17

  Karol Boleslaw s Bartlomieja - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 25

  Karol Anastazja,Michal,Jozef,Anna - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 92

  Karol Władysław Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 33

  Karolewicz Jozef - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 10

  Karolonek Jozef,Aleksander,Antoni,Boleslaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 68

  Karolonek Mikolaj - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 9

  Karolonek Julja,Atanazy,Dymitry,Abdan,Kazimierz - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 8

  Karolonek Ignacy - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 4

  Karolonek Urszula,Zofja,Helena z drugiego meza Pinska - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 62

  Karpezo Stanisław s Wincentego - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 3

  Karpezo Władysław s Wincentego - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 7

  Karpezo Józef s Marcina - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 2

  Karpezo Mikolaj s Marcina - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 68

  Karpezo Antoni s Justyna - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 12

  Karpezo Karol s Justyna - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 13

  Karpezo Justyn s Szymona - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 54

  Karpicka Stefania - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 1

  Karpieko Konstanty - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 34

  Karpieko Aleksy - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 37

  Karpieko Antoni - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 38

  Karpik Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 13

  Karpinowicz Spadk Aleksego z Barbara cc Anna,Aleksandryna - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 13

  Karpinska Maria - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 67

  Karpowa Pelagja - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 15

  Karpowicz Eljasz s Bazyla - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 9

  Karpowicz Konstanty,Anna,Eugenja,Arkajiusz,Sergjusz - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 10

  Karpowicz Wladyslaw,Ksawery - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 11

  Karpowicz Elzbieta, Wincenty - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 12

  Karpowicz Ignacy,Kazimierz - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 18

  Karpowicz Michal,Pawel,Bronisław - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 11

  Karpowicz Paulina - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 10

  Karpowicz Helena Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 2

  Karpowicz Bonifacy Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 4

  Karpowicz Szymon Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 11

  Karpowicz Kazimierz a Adama Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 123

  Karusiewicz Spadk. Jana, Piotr I Paweł - - 1937 Towciszki,mejszagolskiej Wil-Trockim 5

  Karusiewicz Spadk. Kazimierza, Zofja po II-im meza - - 1937 Towciszki,mejszagolskiej Wil-Trockim 3

  Karusiewicz Spadk. Stanisława,Adolf,Jan,Bronisław,Stanisław,Edward,Jadwiga,Helena,Maria - - 1937 Towciszki,mejszagolskiej Wil-Trockim 2

  Karusiewicz Spadk. Józefa,Helena,Janina - - 1937 Towciszki,mejszagolskiej Wil-Trockim 7

  Karusiewicz Jerzy - - 1937 Towciszki,mejszagolskiej Wil-Trockim 12

  Karuzel Jadwiga - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 16

  Karwiel Józef - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 10

  Kasiński Adolf - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 59

  Kasperowicz Boleslaw,Teofila dz. Justyna - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 83,94

  Kasperowicz Jozef s Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 123

  Kasperowicz Stefania,Jan,Fran,Waclaw - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 116119120

  Kasperowicz Ludwik - - 1931 Siolki,Polanskiej Oszmianskim 1

  Kasperowicz Aleksander - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 37

  Kasperowicz Ludwik - - 1932 Solki,Polanskiej Oszminaskim 5

  Kasperowicz Karol - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 4

  Kaszczyc Wincenty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 179

  Kaszczyc Andrzej I dz. Stanislaw I Marianna - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 44

  Kaszkur Stefan Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 11

  Kaszkurowa Emilia I siostra Adela Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 77

  Kaszkurowa Andrzej Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 90

  Kaszyro Maria Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 40

  Kaśkiewicz Maria Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 2

  Kaśkiewicz Zachariasz,Salomea,Józefa Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 19

  Kaśkiewicz wdowa Malgorzata ss.Ignacy,Bolesław cc Felicja,Anna Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 20

  Kaśkiewicz Bronisław Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 23

  Kaśkiewicz Józef Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 24

  Katkiewicz Agata - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 58

  Katkowski Spadkobiercy Saweleigo I Pawla - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 28,32,63,101

  Katkowski Teodor - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 61105

  Katkowski Szymon - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 21,68,106

  Katkowski Spadkobiercy Stefana I Jakoba - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 13

  Katkowski Spadk.Saweljego I Pawla Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 28

  Katkowski Teodor Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 61

  Katkowski Szymon Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 21

  Katkowski Spadk.Stefana I Jakóba Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 13

  Katowicz Adam s Adama Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 64

  Kawecki Jan - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 8

  Kawrus Cyryl,Wincenty,Matrona,Stefania - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 27

  Kawrus Grzegorz - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 15

  Kawrus Polikarp - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 16

  Kawrus Wiktor - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 13

  Kawrus Weronika,Eugenia - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 17

  Kazanowicz Jozef - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 14

  Kazanowicz Jozef - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 14

  Kazanowicz Konstanty - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 27

  Kazanowicz Jozef s Szymona - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 28

  Kazanowicz Spadk.Michala z Anna ss Izydor,Justyn I c Julia - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 25

  Kazanowicz Jozef s Stefana - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 7

  Kazanowicz Grzegorz - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 8

  Kazanowicz Piotr - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 36

  Kazanowicz Tymoteusz - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 29

  Kazanowicz Spadk.Jerzego z Zofia ss Jan,Aleksander,Maciej I córki Eufrozyna,Aksenia - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 23

  Kazanowicz Roman - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 40

  Kazara Stanisław s Adama Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 14

  Kazaranok Alfons,Bernard,Lucja,Helena Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 4

  Kazarnowicz Antoni - - 1933 Kosciuki,Swirskiej Swiecianskim 2

  Kazaryn Justyn - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 5

  Kazaryn Jan - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 6

  Kazen Zofia,Edward - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 4

  Kazieka Ludwik - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 32

  Kazieka Michal - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 76

  Kaziukiewicz Adam s Marcina - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 18

  Kaziukiewicz Karol s Marcina - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 19

  Kaziukiewicz Franciszek - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 20

  Kaziukiewicz Gerwazy s Szymona - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 21

  Kaziukonis Katarzyna,Jan Razius, Anna - - 1934 Kursze Wil-Trocki 42,112

  Kazperowicz Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 36

  Kestowicz Wawrzyniew - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 13

  Kiakszty Spadk.Jerzego wdowa Rozalia s.Albin wnuczki Albina,Stanisława - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 23

  Kiakszty Spadk.Józefa wdowa Aniela dz.Walenty,Mieczyslaw,Salomea - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 2

  Kiakszty Spadk.Zygmunta wdowa Aleksandra dz.Piotr,Agnieszka - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 24

  Kiarszys Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 39,79

  Kiarszys Michal Kiarszys - - 1934 Kursze Wil-Trocki 6

  Kiatszt Spadkobiercy Jerzego - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 27

  Kiatszt Spadkobiercy Jozefa - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 2

  Kiatszt Spadkobiercy Zygmunta - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 24

  Kibort Adela,Stefanja Hrynkiewicz - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 4

  Kibort Adela I Stefanja Hrynkiewicz - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 4

  Kibort Apolonja z Salatynskich - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 16

  Kibotowa Zofja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 57

  Kicko Filip - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 14

  Kiebicz Daniel - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 33

  Kiebicz Antoni - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 35

  Kiebicz Grzegorz s Teodora - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 36

  Kiebicz Spadk.Filipa wdowa Ludmila dz.Maria,Olimpia,Aleksandra,Lidia,Wiera,Nina - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 44

  Kiebicz Grzegorz s Jerzego - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 45

  Kiecarys Jan - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 106,95,125

  Kieda Józef - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 34

  Kiedejko Franciszka,Antoni,Helena - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 19

  Kiedejko Wincenty - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 8

  Kiedejko Alfons,Ambrozy - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 11

  Kiedo Bazyli I Jan oraz Julia Pupkiewicz - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 76

  Kiejno Kazimier,Jozef - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 3

  Kielbasa Jan,Konstanty - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 52

  Kielbasicz Olga - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 2

  Kielbowska Franciszka - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 7

  Kierski Jan - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 14

  Kierski Wiktor - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 8

  Kierul Pawel - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 36

  Kierul Eleonora - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 39

  Kierul Antoni - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 25

  Kierul Bronisław - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 17

  Kierul Wincenty - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 14

  Kierul Alfons - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 29

  Kierul Walenty - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 24

  Kierul Alfons I zona Felicja - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 2

  Kierul Antoni - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 6

  Kierul Bronisław - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 7

  Kierul Wincenty - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 8

  Kierul Alfons - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 9

  Kierul Walenty - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 10

  Kierulo Alfons,Felicja - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 2

  Kietala Józefa dz.Józef,Emilia Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 64

  Kiezikowa Elzbieta - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 53

  Kiezun Wincenty,Stanislawa - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 37

  Kiezun Stanislaw,Jadwiga - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 17

  Kiezun Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 81

  Kiezun Ignacy,Stefanja - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 11

  Kiezun Bronislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 69

  Kiezun Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 83

  Kieżun Spadk.Józefa żona Antonina cc Jadwiga,Antonina,Helena - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 15

  Kilowski Spadk.Antoniego Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 22

  Kimbor Helena,Wladyslaw - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 27

  Kimbor Malwina,Józef,Mieczyslaw dz. Ignacego - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 28

  Kimbor Józef s Fabjana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 29

  Kimbor Helena - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 30

  Kimborówna Anna - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 5

  Kimtacz Maciej - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 95

  Kirczenko Anna Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 21

  Kirdejko Franciszka,Antoni,Helena - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 1

  Kirdejko Wincenty - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 2

  Kirdejko Alfons,Ambrozy ss Jozefa - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 3

  Kirej Wlodzimierz s. Andrzeja, Jan, Wiktor, Walentyna,Władysław,Andrzej - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 4

  Kirej Wincenty,Justyn,Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 79

  Kirej Klemens - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 1

  Kirej Wlodzimierz,Józef,Antonina - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 27

  Kirej Wlodzimierz,Wiktor,Jan,Walentyna,Wladyslaw - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 4

  Kirej Wincenty,Justyn,Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 79

  Kirej Klemens - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 1

  Kirej Woldzimierz,Jozef,Antonina - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 27

  Kirelko Urszular I spadk. Michala Kireki - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 27

  Kirgiet Konstanty s Ignacego Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 12

  Kirgiet Spadk.Andrzeja z Maria c Jana dz.Nadzieja,Paweł,Jan Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 17

  Kirgiet Michał s Andrzeja Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 18

  Kirgiet Jakub s Andrzeja Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 19

  Kirgiet Stefan s Jana Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 20

  Kirgiet Matka Paraskewa dz.Andrzej,Anna Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 21

  Kirhet Mikolaj - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 13

  Kirhet Filimon - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 19

  Kirhet Marja,Aleksander,Szymon,Wlodzimierz - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 22

  Kirhet Aleksander - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 39

  Kirhet Cyprjan - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 21

  Kirhet Tomasz - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 72

  Kirhet Katarzyna - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 3

  Kirhet Jerzy,Jan,Julja - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 43

  Kirpluk Adolf - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 7

  Kirpluk Bronisław - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 8

  Kirpluk Andrzej - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 9

  Kirylow Teodor Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 64

  Kirylowicz Antoni,Michalina - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 18

  Kisiel Marciej - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 29,20,109

  Kisiel Franciszek - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 36108

  Kisiel Aleksander - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 1

  Kisiel Jozef - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 2

  Kisiel Wincenty - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 3

  Kisiel Nikodem - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 23

  Kisiel Witold - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 24

  Kisiel Ignacy - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 38

  Kisiel Jozefa,Marjan,Waclaw,Lucjan,Feliks,Weronika - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 1

  Kisiel Stanislaw,Helena - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 2

  Kisiel Juljan - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 3

  Kisiel Witold - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 4

  Kisiel Jozef S Jana I Wincenty - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 5

  Kisiel Aniela,Stefan,Juljan,Marjanna - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 6

  Kisiel Jozef s Jana II - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 7

  Kisiel Kazimierz - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 8

  Kisiel Helena,Wiktor,Malwina,Stanislawa - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 9

  Kisiel Franciszek,Michalina - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 10

  Kisiel Michal - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 12

  Kisiel Jan - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 7

  Kisiel Jan 2/3 Michal 1/3 - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 15

  Kisiel Maciej - - 1936 Swir Swiecianskim 14

  Kisiel Franciszek - - 1936 Swir Swiecianskim 15

  Kisiel Serafina - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 41

  Kisiel Jan,Michałina Braslawski - - 1929 zasc.Skurciszki,Widzkiej 1

  Kisiel Ludwik Braslawski - - 1929 zasc.Skurciszki,Widzkiej 2

  Kisiel Józef,Teofila Braslawski - - 1929 zasc.Skurciszki,Widzkiej 4

  Kisiel Juljan Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 1

  Kisiel Piotr Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 35

  Kisiel Wiktor,Stansilawa,Stefanja - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 16

  Kisielewicz Antoni,Alfons,Jozef - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 66

  Kisielewicz Jan - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 9

  Kisielewski Wladyslaw s. Kajetana - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 7

  Kisielewski Stanislaw - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 8

  Kisielewski Juljan - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 9

  Kisielewski Jozef - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 10

  Kisielewski Wladyslaw s.Antoniego - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 11

  Kisielewski Antoni - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 12

  Kisielewski Franciszek - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 17

  Kisielewski Jozefa - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 21

  Kisielow Teoktyst Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 42

  Kisielow Jan Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 43

  Kisielowowa Agrypina I ss Izajasz,Bazyli Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 10

  Kislowa Leokadia Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 22

  Kisly Zinaida,Ronda,Piotr,Nikodem,Stefan,Michal,Maria - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 13

  Kisly Jan Postawski - - 1929 zasc.Grzybowszczyzna,Kobylnickiej 4

  Kislyj Józef - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 18

  Kisły Maksym - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 84

  Kiszkiel Tomasz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 15161

  Kiszkiel Tadeuz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 81,40,124

  Kiszko Antoni,Justyn,Ewa - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 38

  Kiszko Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 106

  Kiszko Wincenty,Anna,Stanislawa,Jadwiga - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 50

  Kiszkurno Paweł s Andrzeja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 49

  Kiszkurno Jan s Andrzeja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 52

  Kiszkurno Antoni s Andrzeja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 68

  Kiszyno Zofia I dz.Konstanty,Maria,Jan,Aleksy - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 38

  Kiszyno Jan I Olga - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 39

  Kiszyno Kalistrates,Cyryl,Agata I matka Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 44

  Kizdzik Marja,Jozef,Adam,Stanislaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 53

  Kizdzik Edward,Bronislaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 52

  Kizdzik Stanislaw,Stefa,Michal,Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 334

  Kizdzik Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 194

  Kizdzik Helen,Anna,Jan - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 20

  Kizdzik Konstanty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 274

  Kizdzik Ignacy - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 19

  Kizdzik Stanislaw,Jan,Antonina,Marja c Michala - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 31

  Kizdzik Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 244

  Kizdzik Antonina,Jan,Ignacy,Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 56

  Kizdzik Wiktorja,Waclaw,Bronsilaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 17

  Kizdzik Jan,Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 59

  Kizdzik Marja,Wladyslaw,Kazimierz,Marja,Jadwiga - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 16

  Kiziniewicz Piotr - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 53,21

  Kizino Teodor - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 76

  Kizino Teodor - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 76

  Kizlow Benedykt,Michal - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 12

  Klaus Semen - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 27,62

  Klaus Semen Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 27

  Klawinski Waclaw s Stanislawa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 25

  Kleczko Władysław,Jan,Michał,Stefania Litwinowicz - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 12

  Kleczko Hilary - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 9

  Kleczko Władysław s Władysława - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 19

  Kleczko Piotr s Filipa - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 38

  Kleczko Piotr s Jana - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 34

  Kleczko Spadk.Jana:Władysław,Jan,Michal I Stefania Litwinowicz - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 24

  Kleczko Hilary - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 26

  Kleczko Władysław s Władysława - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 27

  Kleczko Piotr s Filipa - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 34

  Kleczko Piotr s jana - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 40

  Klemantowicz Adam - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 2

  Klemantowicz Spadk.Ignacego:Anna c Pawla Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 48

  Klemantowicz Mikolaj Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 49

  Klemantowicz Konstanty Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 50

  Klemiaticz Maria - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 85

  Klemiaticz Wincenty - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 21

  Klemiaticz Bazyli s Aleksandra - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 48

  Klemiaticz Antoni,Bazyli s Aleksego - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 53

  Klemiaticz Jan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 105

  Klemiato Michał Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 28

  Klenowska Pelagja - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 2

  Klepacka Wiktorja - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 5

  Klepacki Antoni Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 25

  Klepacki Spadk.Wacława z Jadwiga Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 54

  Klepacki Jan Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 50

  Klepacki Józefa Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 37

  Kleszczonek Stanisław Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 7

  Kliener Jan - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 40

  Kliener Leonard - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 41

  Klim Adolf s Andrzeja - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 16

  Klimanski Antoni s Michala - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 48

  Klimanski Elzbieta,Bazyl,Mikolaj - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 7

  Klimanski Teodor s Cyryla - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 24

  Klimanski Wlodzimierz s Bazylego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 49

  Klimanski Mateusz s Bazylego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 61

  Klimaszewski Justyn - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 16

  Klimaszewski Wincenty,Wladyslaw,Salomea +3 - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 17

  Klimaszewski Jan - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 42

  Klimaszewski Michal s Jana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 59

  Klimowicz Aleksander,Franciszek,Malwina - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 2

  Klimowicz Józef s Pawla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 3

  Klimowicz Konstanty s Bazylego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 4

  Klimowicz Paulina,Zygmunt,Kazimierz,Piotr,Michalina,Zofja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 14

  Klimowicz Mikita s Bazylego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 16

  Klimowicz Barbara,Pawel,Teofila,Boleslaw,Weronika - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 22

  Klimowicz Dominik s Pawla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 27

  Klimowicz Antoni s Pawla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 28

  Klimowicz Jan s Pawla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 29

  Klimowicz Mikolaj s Jerzego, Eudokja Stanislawczyk - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 45

  Klimowicz Piotr,Pawel,Marja,Anna,Eugenia - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 46

  Klimowicz Jerzy s Jerzego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 57

  Klimowicz Ignacy s Jerzego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 64

  Klimowicz Tryfon s Józefa - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 73

  Klimowicz Jerzy s Józefa - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 74

  Klimowicz Magdelena,Pawel,Jan,Feliks,Aleksander,Ignacy - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 75

  Klimowicz Hieronim s Feliksa - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 76

  Klimowicz Mojzesz s Stefana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 77

  Klimowicz Aleksander s Stefana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 78

  Klimowicz Filip - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 79

  Klimowicz Aleksander - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 14

  Klimowicz Trofim - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 16

  Klimowicz Makar,Bazyli,Michal,Filip,Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 118

  Klipa Mikolaj Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 36

  Klippa Michal - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 14

  Klippo Mikołaj,Franciszek,Karol,Jan,Emilia,Edmund - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 87

  Klippo Agata c Tomasza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 86

  Klippo Spadk.Józefa s Blazeja:Mikolaj,Franciszek,Karol,Jan - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 48

  Klippo Agata c Tomasza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 137

  Kliszewicz Antoni - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 22

  Klonowski Piotr - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 13

  Klosowski Maciej - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 27

  Klucznik Jan Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 8

  Klucznik Aleksandra,Mikolaj,Ignacy,Bazyli,Andrzej,Stefania Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 9

  Klucznik Stefan Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 10

  Klucznik Alfons,Teofila,Franciszka Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 16

  Klucznik Józef Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 17

  Klucznik Anna c Piotra Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 19

  Klucznik Anna z Daszkiewiczow c Michała Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 39

  Klujszo Jan s Jana - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 5,34

  Kluk Jozef s Wincentego - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 2

  Kluk Kazimierz s Wincentego - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 3

  Kluk Józef Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 2

  Kluk Kazimierz Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 3

  Klukas Walenty,Jan,Wincenty - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 2

  Klukowski Judyta,Jozef,Albert,Boleslaw - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 22

  Klukowski Tomasz s Tomasza - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 17

  Klukowski Bonifacy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 91

  Klukowski Bonifacy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 91

  Klukowski Marja,Jan,Ignacy,Sylwester Wil-Trocki - - 1927 Pokliszki,Niemenczynskiej 2

  Klukowski Franciszek Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 1

  Klukowski Feliks,Petronela,Bronislawa,Jadwiga,Franciszek Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 2

  Klukowski Romuald Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 11

  Klukowski Benedykt Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 13

  Klusowska Julja - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 23,61

  Klusowski Jan - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 7

  Knel Lejzer Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 38

  Kobardo Grzegorz Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 1

  Kobardo Antoni Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 10

  Kobiak Spadk.Eliasza wdowa Anna ss Julian,Jan,Aleksander,Antoni,Metody Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 19

  Kobiak Jan Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 11

  Kobiak Szymon Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 10

  Kobiak Piotr Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 12

  Kobiak Teodor Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 13

  Kobiak Maria Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 9

  Kobzik Karol - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 1

  Kobzik Piotr - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 24

  Kobzik Michal - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 48

  Kobzika Spadk.Mikolaja Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 7

  Kobzika Spadk.Michała Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 8

  Kobzika Spadk.Jerzego Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 10

  Kobzika Bronisław,Józef,Antoni,Walerjan Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 17

  Kobzikowa Leonarda c Kazimierza - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 12

  Kochan Julia - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 166

  Kochanowicz Kazimerz - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 38

  Kochanowicz Ludwik - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 39

  Kochanowicz Antoni - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 40

  Kochanowicz Kazimierz,Ludwik,Antoni - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 41

  Kochanowicz Jadwiga - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 27

  Kochanowicz Jadwiga - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 27

  Kochanowska Natalja - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 100

  Kochanowska Natalja Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 100

  Kochanowski Czeslaw - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 5

  Kochański z Helena s Wiktor c Leokadia br Julian,Antoni,Wincenty I s Elzieta Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 84

  Kochański Maria dz.Andrzej,Michałina Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 40

  Kochański Kazimeira ss Feliks,Izydor I Michał Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 193

  Kochański Wincentyna I c Leokadia Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 47

  Kocielowicz Jozefa - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 31

  Kocielowicz Magdelena,Piotr - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 38

  Kocilowicz Jozefa - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 32

  Kocilowicz Piotr,Katarzyna - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 14

  Koczan Ignacy - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 15

  Koczan Anna c Szymona - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 185

  Koczan Wlodzimierz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 130

  Koczanowski Romuald Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 11

  Koczergicki Icek - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 13

  Kodz Stefan - - 1929 Obaly Wil-Trocki 19,9,44

  Kodz Wiktor,Olimpja - - 1929 Obaly Wil-Trocki 18,8,46

  Kodz Jakob - - 1929 Obaly Wil-Trocki 20,11,48

  Kodz Feliks,Juljan - - 1929 Obaly Wil-Trocki 21,37,54

  Kodziowie Jan,Klementyna,Albert,Filomena,Bronislawa - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 18

  Kodzis Feliks - - 1929 Obaly Wil-Trocki 16,53

  Kojra Emilja,Apolonja I Paulina Nowik - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 9

  Kojra Paulina - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 11

  Kojra Adolf, Piotr Siemienas - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 40

  Kojra Justyn - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 22

  Kojra Spadk.Jerzego c Paulina Owczyn I s drugi córki Adeli Bolesław Walszomirski - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 15

  Kojra Spadk.Karola z Anna I córka Józefa Wolodzko - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 27

  Kojra Andrzej - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 29

  Kojra Franciszek - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 14

  Kojra Józef - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 35

  Kojra Kazimierz jego ojciec Kazimierz, bracia Albin,Stanisław I siostra Albina - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 26

  Kojra Jan,jego ojciec Kazimierz - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 25

  Kojra Justyn Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 22

  Kojra Anna Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 27

  Kojra Andrzej Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 29

  Kojra Józef Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 35

  Kojra Kazimierz,Albin,Stanisław,emilia Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 26

  Kojra Jan,Albin,Stanisław,Kazimierz,Albina Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 25

  Kojraniec Adam - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 16

  Kojraniec Adam - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 16

  Kojro Stanislaw - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 3

  Kojro Jerzy s Stefana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 1

  Kojro Wincenty s Stefana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 2

  Kojro Weronika,Józef,Henryk,Wiktor,Walerjan,Kazimierz,Genowefa - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 3

  Kojro Jadwiga,Wladylsaw,Stanislaw,Bronislaw,Katarzyna - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 4

  Kojro Mieczylaw,Zygfryd - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 5

  Kojro Nikodem s Jana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 6

  Kojro Michal s Jana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 7

  Kojro Rafal s Jana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 16

  Kojro Jan s Jana - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 17

  Kojro Franciszek s Blazeja - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 20

  Kojro Stanisław - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 3

  Kojrowicz Jozef - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 39

  Kolando Aleksander s Stanisława - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 8

  Kolczianok Sabina - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 1

  Koledo Jan,Karolina - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 4

  Koledo Jozef,Feliks - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 69

  Kolenda Jan - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 18159

  Kolenda Michal - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 17158

  Kolenda Szymon - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 81,99,183

  Kolenda Karol - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 48136

  Kolenda Maciej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 7196

  Kolesinow Juljan,Michal,Jan,Urszula - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 43

  Kolesinska Stefania - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 5

  Kolesnik Jozef - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 19

  Kolesnik Ignacy - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 29

  Kolesnik Aleksander - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 8,36

  Kolesnikow Maria,Pelagia,Stepanida,Zofia,Jan - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 52

  Kolesnikow Spadk.Dziemida z Maria cc Pelagia,Stefanida,Zofia I s Jan - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 46

  Kolesow Natalja,Kirjan,Jermalaj,Andrzej - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 50

  Kolesow Timofiej - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 59

  Kolodko Jan s Tadeusza - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 267

  Kolodko Jan,Jefim - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 268

  Kolosionok Zofia c Franciszka - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 5

  Kolosow Piotr - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 28

  Kolosow Aleksander - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 15

  Kolosow Jan - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 13

  Kolosow Piotr - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 4

  Kolosow Leon - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 5

  Kolosow Olimpiusz - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 2

  Kolosow Szymon s Jakuba - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 9

  Kolosow Szymon s Tymoteusza - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 1

  Kolosowski Stanislaw - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 33

  Kolpak Kazimiera - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 5

  Kolpak Kazimierz - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 32

  Kolpakow Kapitolina,Rodjan,Michal,Frozyna - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 6

  Kolpakowski Jan - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 11

  Kolwzan Ludwik - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 23,25

  Kolwzan Michal s Karola - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 4,22,36

  Kolyszko Jozef - - 1929 Obaly Wil-Trocki 23,12,38

  Kolyszko Adam - - 1929 Obaly Wil-Trocki 24,10,49

  Kolyszko Wincenty - - 1929 Obaly Wil-Trocki 25,6,47

  Kolyszko Marjanna,Feliks,Stanislaw,Irena - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 6,24,43

  Kolyszko Jozef - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 9,19

  Kolyszko Marjanna,Stanislaw,Feliks,Irena - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 6,24,43

  Kolyszko Jozef - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 9,19

  Kolyszko Michal s Karola - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 7

  Kołwelis Kazimierz Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 8

  Komaiszko Spadk.Antoniego - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 58

  Komaiszko Antoni - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 12

  Komalszko Nikodem - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 25

  Komar Antoni - - 1930 Skuteliszki Braslawskim 3

  Komar Kazimierz,Anna,Teofila,Helena - - 1930 Skuteliszki Braslawskim 4

  Komar Spadk.Piotra - - 1930 Skuteliszki Braslawskim 5

  Komarow Wiera,Aleksy - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 70

  Komarowa Anastazja - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 49

  Komarowicz Bronislaw - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 10

  Komarowicz Justyn - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 12

  Komarowicz Karol - - 1932 Lepie,Dziewienskiej Oszminaskim 11

  Kompiniowa Marjanna - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 53

  Kompinjo Marjanna - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 57

  Konachowicz Jan - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 55

  Konachowicz Julian - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 61

  Konarska Elzbieta Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 31

  Konarski Maciej Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 29

  Konawko Feliks s Jana Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 1

  Konawko Wincenty s Jana Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 2

  Konawko Stanisław s Antoniego Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 3

  Koncz Józef,Kazimierz - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 13

  Konczanin Kleofas - - 1938 Kisielewszczyzna,zukojnskiej Swiecianski 1

  Konczanin Adolf - - 1938 Kisielewszczyzna,zukojnskiej Swiecianski 2

  Konczanin Ludwik - - 1938 Kisielewszczyzna,zukojnskiej Swiecianski 5

  Konczaninowa Stefania - - 1936 Swir Swiecianskim 25

  Konczewski Antoni - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 47

  Konczewski Jan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 48

  Konczewski Wlodzimierz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 49

  Konczewski Paulina,Michal - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 72

  Konczewski Olga,Aleksander,Wlodzimierz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 73

  Konczewski Marcin,Anna - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 44

  Konczewski Antoni - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 22

  Konczewski Karol - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 8

  Konczewski Piotr - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 21

  Konczewski Hipolit - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 22

  Konczewski Józef,Emilia,Adolf,Stanisław,Antoni,Józef - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 23

  Konczewski Antoni s Adama - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 47

  Konczewski Jan s Adama - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 48

  Konczewski Wlodzimierz s. Karola - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 49

  Konczewski Olga I dz. Aleksander,Wlodzimierz - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 73

  Konczewski Paulina I s. Michal - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 72

  Konczewski Marcin, Anna - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 44

  Konczewski Antoni s Józefa - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 22

  Kondrat Symforian,Zuzanna - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 4

  Kondrat Julian - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 3

  Kondrat Malgorzata - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 5

  Kondratjew Karp - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 8

  Kondratjewa Eudokja - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 6

  Kondratowicz Antoni - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 65,87

  Kondratowicz Jozef - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 73,68

  Kondratowicz Jan - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 12

  Kondratowicz Jan - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 13

  Kondratowicz Jan - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 2

  Kondratowicz Jan,Ignacy,Jozef,Witold s.Dominika - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 13

  Kondratowicz Koronaty s. Jozefa - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 17

  Kondratowicz Walerjan,Stefan s. Adama - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 18

  Kondratowicz Antoni s.Jana - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 20

  Kondratowicz Stanislaw,Izabela - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 38

  Kondratowicz Kazimierz - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 5

  Kondratowicz Franciszek - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 99

  Kondratowicz Cyprjan - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 24

  Kondratowicz Jozef - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 25

  Kondratowicz Jakob,Aniela - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 32

  Kondratowicz Jozef,Julja - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 33

  Kondratowicz Antoni - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 65

  Kondratowicz Józef - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 73

  Kondratowicz Jan - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 35

  Kondratowicz Julian - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 12

  Kondratowicz Jan - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 16

  Kondratowicz Olga c Justyna - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 105

  Kondratowicz Weronika Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 4

  Kondratowicz Jan,Bohdan,Kazimierz Braslawski - - 1927 Wieczorowszczyzna,Widzkiej 7

  Kondzielewska Julia - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 10

  Konecka Elzbieta c Ludwika Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 49

  Koniuszewski Kazimierz - - 1934 Folw.Cielesze,Drujskiej Braslawskim 6

  Koniuszewski Kazimierz,Jadwiga, Antoni Czerniewski - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 6

  Konon Jerzy - - 1937 Krywoszyny,porpliskiej Dzisnienskim 6

  Kononowicz Jozef,Tekla I Aleksander Kunicki - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 15

  Kononowicz Jan,Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 4

  Konopacki Jan,Julja,Franciszek,Monika,Helena - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 10,15

  Konopacki Piotr,Leonard,Stefania,Wanda - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 19

  Konopenis Stanisława - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 19

  Kontora Spadk. Lejzera S. Michel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 49

  Kopal Józefata,Antoni,Franciszka - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 21

  Kopal Kazimierz - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 22

  Kopca Spadk. Eljasz - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 16

  Kopciel Szymon - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 5

  Kopylow Aleksiej - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 39

  Kopylow Foka - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 47

  Kopylow Foma Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 22

  Kopylow Aleksy Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 39

  Kopylow Foka Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 47

  Kopylow Foma - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 22

  Kopylowa Iryna - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 21

  Kopylowa Pielagieja - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 38

  Kopylowa Iryna Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 21

  Kopylowa Pelagja Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 38

  Kopysz Jozef - - 1934 Slobodka Polany 28

  Kopyt Irena Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 16

  Kopyt Piotr Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 17

  Korczakowski Michal - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 7

  Kordel Spadk.Ksawerego - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 5

  Kordel Benedykt - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 6

  Kordel Wincenty - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 7

  Kordel Stanislaw - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 8

  Kordel Jozef - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 9

  Kordel Hipolit - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 10

  Kordel Tadeusz - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 11

  Kordowski Maciej,Pawel Jakszewicz,Jan Jancewicz - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 34

  Kordowski Maciej - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 271

  Kordzik Trofim - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 52

  Kordzik Trofim s Trofima - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 145

  Korec Mikolaj - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 131

  Korejwo Władysław s Jana - - 1937 Korejwiszki,gierwiackiej Wil-Trockim 1

  Korejwo Wacław,Zygmunt,Stanisława,Bronisława dz.Jana I Michaina - - 1937 Korejwiszki,gierwiackiej Wil-Trockim 2

  Korejwo Florian s Jana - - 1937 Korejwiszki,gierwiackiej Wil-Trockim 3

  Korejwo Kazimierz,Józef ss Aleksandra - - 1937 Korejwiszki,gierwiackiej Wil-Trockim 5

  Korendo Maria c Jana,Maria c Jozefa - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 14

  Korendo Wiktor - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 15

  Korendo Stanislaw - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 16

  Korenik Mikolaj,Kazimierz,Bonifacy - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 6

  Korenik Stanislaw - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 9

  Korenik Jozef,Adolf - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 10

  Korenko Władysław,Franciszek,Jan,Waclaw,Adela,Anna,Konstancja,Anna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 7

  Korenkow Eljasz,Jan,Panfil,Justyn - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 5

  Koreszkow Pamfil Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 17

  Korkowska Marjanna Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 66

  Korobczyc Wladyslaw,Stanislaw,Bronislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 51

  Korobczyc Jan s Kazimierza - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 41

  Korobczyc Bronislaw s Kajetana - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 31

  Korobczyc Franciszek s Marka - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 13

  Korobczyc Paulina c Franciszka - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 10

  Korobczyc Walerja c Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 38

  Korobczyc Benedykt s Wincentego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 56

  Korobczyc Wiktor,Antoni,Jozef,Franciszek ss Jana - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 170

  Korobczyc Benedykt s Justyna - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 146

  Korobczyc Jakob s Justyna - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 141

  Korobczyc Wincenty s Justyna - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 73

  Korobczyc Wincenty s Jozefa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 36

  Korobczyc Jozef s Pawla - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 32

  Korobczyc Kazimierz s Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 45

  Korobczyc Eljasz s Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 25

  Korobczyc Stanislaw s Pawla - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 63

  Korobczyc Wincenty s Pawla - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 27

  Korobczyc Katarzyna,Jozef,Jan,Jadwiga,Bronislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 23

  Korobczyc Bronislaw s Tomasza - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 22

  Korobczyc Jozef s Jana - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 19

  Korol Antonina,Apolonja I Antoni Szalygo - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 6

  Korol Klemens s Stanislawa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 21

  Korol Magdelena,Adela - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 22

  Korol Jozef s Jozefa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 24

  Korol Aleksandra,Konstanty,Stanislaw - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 25

  Korol Klemens s Jozefa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 26

  Korol Adam s Stefana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 30

  Korol Jozef s Stanislawa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 31

  Korol Stanislawa,Adolf,Antoni,Jan - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 32

  Korol Antoni,Ewa,Anna,Helena - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 33

  Korol Jozef s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 66

  Korol Jan s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 69

  Korol Stanislawa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 71

  Korol Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 42

  Korol Ignacy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 51

  Korol Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 93

  Korol Stefan I Aleksy Glowacki - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 12

  Korol Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 42

  Korol Ignacy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 51

  Korol Spadk.Jana wdowa Agata dz.Jan,Nadzieja,Anna,Weronika - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 93

  Korol Stanisław Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 2

  Korol Adam s Konstantego Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 3

  Korol Jan Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 4

  Korol Juljan Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 5

  Korol Spadk.Adama Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 6

  Korol Spadk.Antoniego Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 7

  Korol Jakób s Piotra Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 8

  Korol Katarzyna Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 9

  Korol Stefan Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 10

  Korol Grzegorz Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 11

  Korol Adam s Cyprjana Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 13

  Korol Zofia c Andrzeja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 64

  Korol Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 93

  Korol Spadk.Jana:wdowa Agata dz.Jan,Nadziej,Anna,Weronika Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 10

  Korol Lukasz Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 12

  Korol Jan z siostrami Olga,Katarzyna Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 13

  Korol Michał Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 44

  Korolewicz Spadkobiercy Mikolaja - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 16,22,64,96

  Korolewicz Józef - - 1938 Lawryniszki,mejszagolskiej Wil-Trocki 17

  Korolewicz Spadk.Mikolaja Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 16

  Korolkiewicz Wladyslaw Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 2

  Korolkiewicz Zofja,Jadwiga,Marja,Franciszek,Antoni,Jan,Stanisława Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 28

  Koroscik Jerzy - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 2

  Koroscik Jan s Jozefa - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 8

  Koroscik Adolf - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 9

  Koroscik Walerian,Jadwiga - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 23

  Koroscik Antoni,Wincenty - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 37

  Korotki Adolf,Jozef ss Jozefa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 72

  Korotki Spadk.Andrzeja - Tekla,Piotr,Jan,Konstancja,Salomeja Braslawski - - 1927 Plitniki,Slobudzkiej 1

  Korotki Jozef Braslawski - - 1927 Plitniki,Slobudzkiej 2

  Korotkin Teodor - - 1930 Skuteliszki Braslawskim 1,7

  Korotkin Aleksandra - - 1930 Skuteliszki Braslawskim 2,6

  Korowacka Julian z I ss. Józef I Witold Bogorodz Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 8

  Korowacki Aleksander,Wincenty,Michal,Anna,Helena - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 8

  Korowacki Anna,Leonard,Albina - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 4

  Korowacki Stefan - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 6

  Korowacki Spadk Jana z Anna dz Leonard,Albina - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 4

  Korowacki Stefan - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 6

  Korowaj Irena - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 47

  Korowajczyk Wincenty (folwark Dobrawola) - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 26

  Korowajczyk Frfanciszek,Marja,Helena - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 52

  Korsak Andrzej - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 28

  Korsak Spadk. Jozefa - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 34

  Korsak Michal,Piotr,Stanislaw,Antoni - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 4

  Korsak Aleksander - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 9

  Korsak Aleksander,Andrzej,Feliks - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 18

  Korsak Kaximierz - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 2

  Korsak Wincenty - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 1

  Korsak Jozef,Anna - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 9

  Korsak Benedykt - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 10

  Korsak Jan,Alfons,Aniela - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 13

  Korsak Antoni - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 14

  Korsak Rozalja,Katarzyna Stankiewicz - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 26

  Korsak Michal - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 27

  Korsak Stanislaw - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 28

  Korsak Petronela - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 29

  Korsak Antoni - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 3

  Korsak Hipolit - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 32

  Korsak Piotr s Zygmunta - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 44

  Korsak Spadk.Zygmunta dz.Stanislaw,Jozefa,Zofia,Anna - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 45

  Korsak Spadk.Jozefa z.Marianna,dz.Julian,Jan,Stanislaw,Rozalia - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 46

  Korsak Jan s Konstantego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 47

  Korsak Józef s Andrzeja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 44

  Korsak Hipolit s Andrzeja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 43

  Korsakow Adela,Jozef - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 1

  Korwiel Michal - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 17

  Korwiel Michal Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 29

  Korycki Adam,Kazimerz - - 1929 Obaly Wil-Trocki 26,3,42

  Korycki Andrzej - - 1929 Obaly Wil-Trocki 27,7,43

  Korycki Marcin,Michaina,Paulina,Ludwika - - 1929 Obaly Wil-Trocki 28,14,39,50

  Korzan Mikolaj - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 11

  Korzan Jan,Henryk,Piotr,Anna,Antonina - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 8

  Korzeniewska Kazimiera - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 6

  Korzeniewska Zofja z Lisztwinów Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 118

  Korzeniewski Jan,Donat,Jozef,Stanislaw - - 1930 Babjola,Opeskiej Braslawskim 1

  Korzeniewski Jakob s. Jozefa - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 1

  Korzeniewski Jozef,Florjan - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 50

  Korzeniewski Jozef,Florjanna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 73

  Korzeniewski Wincenty Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 121

  Korzeniowski Jan,Donat,Jozef, Stanislaw - - 1931 Folwark Babjole Braslawskim 1

  Korzieniewski Anna,Wladyslaw,Waclaw - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 5

  Korzieniewski Aniela,Michal,Juljan Sokolowski - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 28

  Korzik Bronislaw - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 3

  Korzik Antoni - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 4

  Korzionok Wlodzimierz,Elzbieta,Anna,Ignacy - - 1934 Ananicze,prozorockiej Dzisienkim 3

  Korzionok Anna,Jan s Jana - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 1

  Korzionok Jan s Jakoba - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 2

  Korzionok Jan s Jozefa - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 3

  Korzionok Andrzej s Jakoba - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 9

  Korzionok Anna,Paraskieda,Katarzyna dz. Andrzeja - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 10

  Korzionok Spadk. Ignacego: Sona Juljana I syn Piotr Korzionok - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 13

  Korzionok Pawel - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 11

  Korzionok Kozma - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 12

  Korzionok Włodzimierz - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 1

  Korzionok Aleksander s Wincentego - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 2

  Korzionok Antoni,Stefania - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 3

  Korzionok Tichon - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 6

  Korzionok Jan,Barbara - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 9

  Korzionok Ignacy - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 10

  Korzionok Stefan - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 13

  Korzionok Antoni s Romana - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 14

  Korzionok Agata,Plafira,Nadzieja - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 15

  Korzionok Teodor - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 27

  Korzionok Mitrofan - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 29

  Korzionok Maksym - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 38

  Korzionok Aleksander,Jan ss Grzegorza - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 39

  Korzionok Michał - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 41

  Korzionok Wlodzimierz - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 17

  Korzionok Franciszek s Piotra - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 11

  Korzionok Jan s Benedykta I Katarzyna - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 12

  Kosacz Walerian s Józefa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 27

  Kosakowski Tatjana, Eugeniuz,Waclaw - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 18

  Kosarewski Wincenty s Leona Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 54

  Kosarewski Piotr s Jakuba Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 21

  Kosarewski Jan s Jakuba Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 18

  Kosata Marja - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 40,72

  Kosaty Aleksander - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 26

  Kosaty Bazyli s Antoniego - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 6

  Kosaty Jan - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 15

  Kosaty Antoni I Maria - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 27

  Kosaty Antoni - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 28

  Kosaty Bazyli s Mikolaja - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 32

  Kosaty Spadk.Aleksego:wdowa Nina I s Dmitry - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 16

  Kosaty Spadk.Tadeusza wdowa Eleonora cc Stefania,Maria,Tekla,Władysława,Ignacyna Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 17

  Kosaty Spadk.Jana wdowa Aniela ss Michał,Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 16

  Kosaty Maciej Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 8

  Kosaty Spadk.Wawrzynca wdowa Raisa I s Jan Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 4

  Kosaty Antoni,Konstanty Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 20

  Koscina Agafia - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 18

  Kosciukiewicz Mikalaj - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 4

  Kosciukiewicz Hipolit - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 7

  Kosciukiewicz Bazyli - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 10

  Kosciukiewicz Grzegorz - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 20

  Kosciukiewicz Gabriel - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 23

  Kosciukiewicz Eugeniusz - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 27

  Kosciukiewicz Jan - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 35

  Kosciukowicz Gabriel,Jakób,Aleksander - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 24

  Kosciukowicz Stefan,Natalia,Anna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 31

  Kosciukowicz Michał - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 65

  Kosciukowicz Grzegorz - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 26

  Kosciukowicz Mikołaj - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 88

  Kosciukowicz Aleksander - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 92

  Kosianowicz Piotr - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 51

  Kosiewicz Józef s Franciszka - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 36

  Kosiewicz Antoni,Anna dz. Juljana - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 30

  Kosiewicz Konstanty s Józefa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 69

  Kosiewicz Bolesław s Piotra - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 117

  Kosiewicz Apolinary s Piotra - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 114

  Kosiewicz Jan s Piotra - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 85

  Kosiewicz Adam spadk.Juliana wdowa Zofia I spadk Waclawa wdowa Anna I c Wiktoria - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 103

  Kosiewicz Józef s Jerzego - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 81

  Kosiewicz Augustyn s Jerzego - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 84

  Kosiewicz Józefa c Justyna - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 13

  Kosiewicz Spadk.Kazimierza:wdowa Józefa dz.Bronisław,Józef,Adam,Władysław,Justyn,Waclaw - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 12

  Kosiewicz Jan,Malwina,Julia - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 20

  Kosiewicz Stanisław s Jana - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 4

  Kosiewicz Władysław,Józefa,Henryka - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 28

  Kosiewicz Barbara c Tomasza, Jaroslaw s Tomasza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 33

  Kosiewicz Jaroslaw s Tomasza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 139

  Kosiewicz Jan s Pawla - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 55

  Kosiewicz Waclaw,Zofia,Anna - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 5

  Kosiewicz Bronisław s Pawla - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 8

  Kosiewicz Piotr s Pawla - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 95

  Kosiewicz Józef s Justyna - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 53

  Kosik Joachim - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 53

  Kosinska, Julja Wesocka Dominika - - 1934 Kursze Wil-Trocki 9

  Kosinski Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 16

  Kosinski Andrzej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 10

  Kosinski Andrzej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 60,11

  Kosinski Jan - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 8

  Kosiski Marja Aleksander, Antonina - - 1934 Kursze Wil-Trocki 20

  Kosjanowicz Piotr Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 51

  Kosmacz Jozef s Romana - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 1

  Kosmacz Jozef s Michala - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 2

  Kosmacz Mikolaj s Michala - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 3

  Kosmacz Jakob s Michala - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 4

  Kosmacz Michal s Jana I Ewy - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 5

  Kosmacz Stefan,Elzbieta dz. Stefana - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 6

  Kosmacz Stefan s Stefana - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 6a

  Kosmacz Szymon,Bazyl ss. Jozefa I Bazyli s Teodora - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 8

  Kosmacz Adam s Jana - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 9

  Kosmacz Jan s Piotra - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 10

  Kosmacz Stefan s Piotra - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 11

  Kosmacz Michal s Jana - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 12

  Kosmacz Jan,Michal,Anna,Anastazja,Jadwiga dz. Aleksandra - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 13

  Kosmacz Stefan s Ignacego - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 14

  Kosmacz Mikolaj s Dymitra - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 15

  Kosmacz Jan s Konrada - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 16

  Kosmacz Bazyli,Jan,Jozef,Helena dz. Michala - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 17

  Kosmacz Baryli s Adama - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 18

  Kosmacz Michal s Stefana - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 19

  Kosmacz Maria - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 37

  Kosmacz Piotr - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 43

  Kosmacz Pawel - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 11

  Kosmacz Spadk.Ignacego z Fruzyna s Onufry cc Krystyna - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 3

  Kosmacz Zofia - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 32

  Kosmacz Jakub - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 16

  Kosnikowski Pelagia,Bazyli,Sergiusz,Borys,Konstanty - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 2

  Kosnikowski Stefan s Jana - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 4

  Kosnikowski Wiktor s Bazylego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 13

  Kosnikowski Maria c Bazylego,Onufry,Jan,Olga,Maria - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 14

  Kosnikowski Teodor s Nicefora - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 29

  Kosnikowski Pelagia,Bazyli,Sergiusz,Borys,Konstanty - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 2

  Kosnikowski Stefan s Jana - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 4

  Kosnikowski Wiktor - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 13

  Kosnikowski Maria,Onufry,Jan,Olga,Maria c Nikifora - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 14

  Kosnikowski Teodor - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 44

  Kostecki Jan - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 10

  Kostecki Bolesław - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 12

  Kostecki Wincenty - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 24

  Kosteczko Wladysaw I spadk. Jozefa - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 55

  Kosteczko Jan I spadk. Jozefa - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 40,13

  Kosteczko Franciszek - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 31,12

  Kosteczko Spadk. Jozefa - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 32,11

  Kosteczko Maciej,Michalina,Krystyna - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 66

  Kosteczko Wladyslaw,Tekla - - 1936 Swir Swiecianskim 1

  Kosteczko Jan s Wincentego - - 1936 Swir Swiecianskim 8

  Kosteczko Franciszek - - 1936 Swir Swiecianskim 9

  Kosteczko Maria,Józef,Alfons,Adolf,Jan - - 1936 Swir Swiecianskim 10

  Kosteczko Maciej,Krystyna - - 1936 Strapieliszki,Swir Swiecianskim 68

  Koszczyca Spadk.Leona zona Paulina I s Henryk - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 23

  Koszczyca Spadk.Jana cc Teresa Ryza I Władysława Konopielko - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 28

  Koszelow Mikolaj Dzisnienskim - - 1927 Brazdzieliszki,Bohinskiej 3

  Kościukiewicz Wsiewolod,Anna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 31

  Kościukiewicz Antonina Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 32

  Kościukiewicz Mikolaj Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 89

  Kościukiewicz Spadk.Michała z Maria dz.Mikolaj,Wiera Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 90

  Kościukiewicz Władysław Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 91

  Kot Wladyslaw vel Wlodzimierz s Andrzeja - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 37

  Kot Andrzej s Romana - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 46

  Kot Wlodzimierz s Mikolaja - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 47

  Kotlan Antoni - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 9

  Kotlarski Lejba - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 234

  Kotler Abram s Izaaka - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 16

  Kotowicz Anna,Aleksander,Walery - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 2

  Kotowicz Pawel - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 3

  Kotowicz Anna,Aleksander,Walery - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 17

  Kotowicz Pawel - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 13

  Kotowicz Wawrzyniec s Mikolaja Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 7

  Kotowicz Eleonora ss Jan,Józef,Wacław Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 26

  Kotowicz Jan s Stanisława Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 51

  Kotowicz Piotr s Stanisława Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 69

  Kotowicz Władysław s Stanisława Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 17

  Kotowicz Augustyn s Antoniego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 103

  Kotowicz Grzegorz s Jakima Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 62

  Kotowicz Józef s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 19

  Kotowicz Kasper s Macieja Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 67

  Kotowicz Aleksander,Piotr,Malwina,Józefa,Anna dz.Franciszka Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 28

  Kotowicz Alfons,Augustyn,Maria dz.Stanisława Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 18

  Kotowicz Wincenty s Józefa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 36

  Kotowicz Malwina cc Emilia,Jadwiga I syn Heronim Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 12

  Kotowicz Władysław s Ludwika Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 5

  Kotowicz Emilia zona Stanisława I dz. Jego Edward I Józef Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 58

  Kotowicz Franciszek s Jakima Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 13

  Kotowicz Leon,Józef,Julia,Helena Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 59

  Kotowicz Piotr s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 66

  Kotowicz Ignacy s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 54

  Kotowicz Józefa c Józefa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 56

  Kotowicz Józef I Józefa dz.Józefa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 23

  Kotowicz Ignacy s Adama Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 38

  Kotowicz Aniela c Mikolaja Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 49

  Kotowicz Spadk.Jana z Gabriela ss Jan,Robert Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 65

  Kotuszonok Cecylja - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 6

  Kowal Jozef,Stanislaw - - 1929 Burkita Wil-Trocki 14,18

  Kowalczys Stanislaw - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 27,9

  Kowalczys Spadk.Szymona - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 18,2

  Kowalczys Stanisław Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 13

  Kowalczys Spadk.Szymona:zona Anna córki Heronima,Stanisława I syn Stansilaw Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 15

  Kowalew Andrzej - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 11

  Kowalew Teodor - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 15

  Kowalew Aleksy - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 19

  Kowalewicz Maciej s Joachima - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 211

  Kowalewicz Michal s Joachima - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 29

  Kowalewicz Seweryn s Joachima - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 147

  Kowalewska Emilja - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 32

  Kowalewska Marjanna - - 1934 Slobodka Polany 52,104

  Kowalewska Rozalja - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 1

  Kowalewska Rozalja - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 16

  Kowalewska Józefa c Gabriela - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 25

  Kowalewska Adela - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 9

  Kowalewska Adela - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 9

  Kowalewska Prakseda Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 12

  Kowalewska Petronela c Andrzeja Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 55

  Kowalewski Jozef - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 20

  Kowalewski Wincenty,Gasper - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 32

  Kowalewski Piotr,Natalja,Michalina - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 28

  Kowalewski Adela,Jozef,Walentyna - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 29

  Kowalewski Jozef s Klemensa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 75

  Kowalewski Konstanty s Jana - - 1933 Brozola Wil-Trockim 30

  Kowalewski Dominik s Antoniego - - 1933 Brozola Wil-Trockim 57

  Kowalewski Wincenty, Gasper ss Jana - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 32

  Kowalewski Piotr,Natalja dz Adolfa + - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 28

  Kowalewski Julian - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 24

  Kowalewski Antoni, Izabela Galinowska - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 3

  Kowalewski Spadk.Eugeniusza:Jan,matka Aniela siostra Adela I bracia Ignacy,Antoni - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 67

  Kowalewski Antonina, Maria Budzko,Anna Urbanowicz,Adela Klonowska - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 17

  Kowalewski Bronisław - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 28

  Kowalewski Józef s Kazimierza - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 15

  Kowalewski Franciszek I Alfons oraz Stanisława I Zygmunt - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 16

  Kowalewski Michal s Wincentego - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 39

  Kowalewski Ignacy s Wincentego I matka Katarzyna I siostra jadwiga - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 40

  Kowalewski Helena,Stanisław,Bolesław Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 11

  Kowalonek Elżbieta,Józefa - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 5

  Kowalonok Hipolit - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 11

  Kowalonok Pawel,Antoni,Piotr,Anastazja,Michalina - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 1

  Kowalonok Pawel,Władysław,Maria,Agata - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 32

  Kowalonok Mikołaj - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 27

  Kowalonok Antoni s Józefa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 52

  Kowalonok Ignacy s Bazylego - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 59

  Kowalonok Julia,Izydor,Weronika,Maria - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 35

  Kowalonok Stanisław,Apolonia,Anna,Stefania - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 11

  Kowalonok Feliks s Michala - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 39

  Kowalonok Daniel - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 71

  Kowalonok Andrzej,Wawrzyniec,Barbara I Zofia - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 79

  Kowalonok Demian - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 80

  Kowalonok Karp - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 81

  Kowalonok Emilian - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 82

  Kowalonok Mikolaj - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 83

  Kowalonok Tytus - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 135

  Kowalow Malafej - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 22

  Kowalow Timofiej,Aksienja - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 36

  Kowalow Timofiej,Aksienja Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 36

  Kowalow Jakub Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 12

  Kowalski Marja,Antoni,Jan,Helena - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 11

  Kowalski Marja,Anotni,Jan,Helena - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 6

  Kowel vel Kowiel, Stanislaw s Karola - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 6

  Kowel vel Kowiel,Jan s Mateusza - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 7

  Kowel vel Kowiel Marianna c Izydora - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 17

  Kowel vel Kowiel Mieczyslaw s Kazimierza - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 37

  Kowel vel Kowiel spadk. Jana s Marcina z Rozalia - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 38

  Kowel vel Kowiel,Helena,Waclaw,Julia,Wanda - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 64

  Kowhan Teofila,Stanisław,Weronika,Stefania,Józefa,Genowefa - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 162

  Kowhan Antoni - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 49

  Kowhan Edward,Władysław,Michał - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 142

  Kowhan Aleksander - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 9

  Kowhan Julia,Jan,Edward,Stanisław,Antoni,Emilia z I dz Władysława - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 15

  Kowhan Bolesław - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 120

  Kowhan Jaroslaw - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 12

  Kowielowicz Ludwik - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 16,28

  Kownacka Kazimiera Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 110

  Kowrecki Aleksander s Stanislawa - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 16

  Kowrecki Aleksander - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 16

  Kowzan Stanislaw,Konstancja,Waclawa - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 8,33

  Kowzan Urszula,Helena - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 22,32

  Kowzan Pawel,Marja,Bronislaw,Konstancja - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 19

  Kowzan Konstanty,Emilja Ktur,Marja And'icz - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 20

  Kowzan Natalja - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 21

  Kowzan Spadk.Jozefa - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 15

  Kowzan Franciszek,Michal - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 14

  Kowzan Spadk.Jana - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 19

  Kowzan Bolesław - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 122

  Kozak Ignacy s Ignacego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 8

  Kozak Natalia,Piotr,Julian,Ignacy,Bazyli - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 10

  Kozak Antoni s Mikolaja - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 28

  Kozak Jan - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 30

  Kozak Ignacy - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 8

  Kozak Natalia,Piotr,Julian,Ignacy,Bazyli - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 10

  Kozak Antoni - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 43

  Kozak Stefan - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 22

  Kozak Jan,Antoni - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 40

  Kozak Bazyli s Adam cc Józefa,Jadwiga - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 16

  Kozakiewicz Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 24

  Kozakiewicz Stanislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 28

  Kozakiewicz Józef - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 19

  Kozakiewicz Antoni - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 20

  Kozakiewicz Napoleon,Julian - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 16

  Kozakiewicz Władysław - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 18

  Kozakiewicz Andrzej - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 17

  Kozakiewicz Parfienij - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 20

  Kozakiewicz Aleksander - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 21

  Kozakiewicz Julia I córka Olga - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 22

  Kozakiewicz Gerasym,Pawel,Józef - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 23

  Kozakiewicz Jan,Pawel,Józef - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 24

  Kozakiewicz Spadk.Hilarego wdowa Tedora ss Jakub,Józef,Lukasz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 25

  Kozakiewicz Marja Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 5

  Kozakiewicz Jan Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 4

  Kozakiewicz Antoni,Józefa Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 5

  Kozakow Antoni siostra Anastazja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 134

  Kozakow Mikolaj - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 67

  Kozakowa Zofia c Charytona - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 91

  Kozakowa Zofia Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 4

  Kozan Kazimierz - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 8

  Kozan Nadzieja,Piotr,Bazyl,Olga - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 21

  Kozanowicz Mikolaj s Bazylego - - 1933 Skarynowicze Molodeckim 7

  Kozara Adam Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 22

  Kozara Bonficay,Juljan,Malgorzata,Jadwiga Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 23

  Kozara Juljan Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 31

  Kozara Stanisław Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 32

  Kozaronok Jozef s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 82

  Kozaronok Benedykta,Ignacy,Alfons,Bronislaw - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 83

  Kozaronok Eleonora,Piotr,Bronislaw - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 84

  Kozaronok Paweł,Tekla Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 16

  Kozaronok Adam Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 17

  Kozaronok Michał Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 18

  Kozemiaka Szymon s Heljasza - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 72

  Kozemiaka Anastazja,Grzegorz dz Jerzego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 15

  Kozemiaka Zofja,Bazyl dz. Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 71

  Kozemiaka Tatjana,Tymoteusz,Aleksandra,Dorota,Anna - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 36

  Kozicz Urszula,Marjanna,Adela - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 16

  Kozicz Katarzyna I brat Jan - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 30

  Koziello Jozef s Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 20

  Kozienkowie Zofja,Adam - - 1930 Szyrki Postawskim 28,46

  Kozieńko Zofia c Leona z bratem Adam - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 13

  Koziniec Anna - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 18

  Koziol Adam - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 5

  Koziol Kazimierz - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 6

  Koziol Adam - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 20

  Koziol Juljan - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 13

  Koziol Mikolaj - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 5

  Koziol Spadk.Antoniego - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 61

  Koziol Aleksander,Anna,Serafina - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 3

  Koziol Joachim,Jadwiga,Marja,Jan - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 4

  Koziol Jan - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 1

  Koziol Konstanty - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 3

  Koziol Jakub,Pawel - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 2

  Koziol Agata - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 3

  Kozioł Antoni,Szymon,Bazyli,Anna - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 25

  Kozioł Jadwiga - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 28

  Kozioł Grzegorz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 6

  Kozioł Tadeusz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 31

  Kozioł Spadk.Piotra wdowa Anna s Władysław cc Elzbieta I Luba - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 32

  Kozioł Polikarp - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 33

  Kozioł Spadk.Jana dz.Michał,Wincenty,Leon,Michałina,Maria,Stanisława,Helena,Jadwiga oraz siostra Jana Koziol Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 2

  Kozioł Adam Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 26

  Kozlow Jan - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 44

  Kozlow Radion - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 32

  Kozlow Maksim,Benedykt,Anna - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 36

  Kozlow Mikolaj - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 38

  Kozlow Akinfij - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 40

  Kozlow Anna,Fiodor,Michal - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 39

  Kozlow Benedykt - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 37

  Kozlow Jan - - 1936 Swir Swiecianskim 38

  Kozlowa Irena - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 35

  Kozlowska Ksienja - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 4

  Kozlowska Franciszka, Jozef + Grudzinski - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 9

  Kozlowska Katarzyna - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 9

  Kozlowska Anna c Dominika - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 19

  Kozlowski Donat - - 1929 Jozefpol Braslawskim 1

  Kozlowski Wladyslaw s.Gabryela - - 1929 Jozefpol Braslawskim 3

  Kozlowski Wladyslaw s. Nikodema - - 1929 Jozefpol Braslawskim 5

  Kozlowski Stanislaw - - 1929 Jozefpol Braslawskim 6

  Kozlowski Spadkob. Antoniego - - 1930 Zajelence Braslawskim 9

  Kozlowski Adama - - 1930 Zajelence Braslawskim 26

  Kozlowski Stanislaw - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 20,43

  Kozlowski Jozef - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 25

  Kozlowski Michal - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 6

  Kozlowski Spadk.Marcina - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 36

  Kozlowski Spadk.Jozefa - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 41

  Kozlowski Karolina,Waclaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 225

  Kozlowski Abram,Alta,Bluma - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 242

  Kozlowski Ignacy - - 1933 Irzykowo Wilejskim 12

  Kozlowski Adolf s Jerzego I Zofja Wojciechowska - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 14

  Kozlowski Jan s Jozefa - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 20

  Kozlowski Antoni s Jozefa - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 17

  Kozlowski Wladyslaw - - 1933 Kamionka Oszmianskim 12

  Kozlowski Antoni s Jana - - 1933 Kamionka Oszmianskim 14

  Kozlowski Jozef s Piotra - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 25

  Kozlowski Jan s Piotra - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 49

  Kozlowski Antoni s Piotra - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 7

  Kozlowski Marcin s Michala - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 19

  Kozlowski Michalina,Waclaw,Piotr,Helena,Janina,Wiktor,Melanja - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 1

  Kozlowski Ludwik - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 107

  Kozlowski Aleksander, Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 14

  Kozlowski Ludwik - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 289

  Kozlowski Gerasim - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 5

  Kozlowski Michal - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 19

  Kozlowski Aleksy - - 1936 Rzawka,mikoljewskiej Dzisnienskim 7

  Kozlowski Józef, Kazimiera Szulaj - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 1

  Kozlowski Gerasim - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 5

  Kozlowski Michał - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 19

  Kozlowski Aleksy - - 1937 Prudy 1,Mikołajewskiej Dzisnienskim 7

  Kozlowski Alfons,Józef - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 110

  Kozlowski Ignacy,Ambrozy - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 8

  Kozlowski Michal - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 3

  Kozlowski Antoni - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 5

  Kozlowski Stefania - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 6

  Kozłow Paulina wdowa po Pawle Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 21

  Kozłow Michałina Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 22

  Kozłowski Marcin s Ludwika - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 12

  Kozłowski Antoni s Ignacego I s Leonarda - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 11

  Kozłowski Adolf - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 1

  Kozłowski Spadk.Alfonsa z Adela po 2 mezu Edertowa s Emilian I c Władysława - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 2

  Kozłowski Antoni - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 4

  Kozłowski Konstanty,Aleksander,Jan,Anastazja dz Adama - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 4

  Kozłowski Zofia II voto Jaroszewiczowa I Anna,Nadzieja I Antoni dz.Ignacego - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 5

  Kozłowski Stefan - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 1

  Kozłowski Jan - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 2

  Kozłowski Spadk.Bazylego wdowa Katarzyna ss Bazyli,Konstanty I c Zenaida I Paulina - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 5

  Kozłowski Donat Braslawski - - 1929 Józefpol,Dryswiackiej 1

  Kozłowski Wladyslaw s Gabryela Braslawski - - 1929 Józefpol,Dryswiackiej 3

  Kozłowski Wladyslaw s Nikodema Braslawski - - 1929 Józefpol,Dryswiackiej 5

  Kozłowski Stanislaw Braslawski - - 1929 Józefpol,Dryswiackiej 6

  Kozłowski Aleksander Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 62

  Kozłowski Donat,Wincenty,Edward Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 12

  Kożan Mikolaj s Mikolaja I żona Stefania c Michala - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 18

  Kożan Walerian s Mikolaja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 59

  Kożan Teofila c Mikolaja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 140

  Kożaronok Józef Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 5

  Kożaronok Donat Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 6

  Kożaronok Spadk.Grzegorza:Adela,Tomasz,Antoni,Stefan Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 7

  Kożaronok Spadk.Pawla z Antonina I corka Antonina Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 8

  Krablikowowa Anna - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 12

  Krakuc Kajetan s Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 25

  Krakuc Andrzej s Mikołaja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 95

  Krakuć Andrzej s Mikolaja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 68

  Krakuć Kajetan s Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 69

  Krakuć Spadk.Stanisława s Jerzego zona Aniela dz.Hieronim,Maryla,Benedykta - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 70

  Kramok Teodor - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 7

  Kramok Aleksy - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 26

  Kramok Aleksander,Tekla - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 28

  Kramok Konstanty - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 36

  Krankowska Stefanja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 34

  Kranowski Feliks - - 1937 Pietkieliszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 2

  Kranowski Józef - - 1937 Pietkieliszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 3

  Krasilewicz Jan - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 21

  Krasilewicz Karol,Arkadiusz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 74

  Krasilewicz Wincenty - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 75

  Krasilewicz Ignacy - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 76

  Krasilewicz Justyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 77

  Krasilewicz Marcin - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 78

  Krasilewicz Kazimierz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 101

  Krasilewicz Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 102

  Krasilewicz Stanislaw,Michal - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 103

  Krasilewicz Weronika - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 137

  Krasiukow Parteniusz Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 68

  Krasko Stefan - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 30

  Krasko Ignacy, Stanislaw - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 42

  Krasko Franciszka - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 43

  Krasowska Antonina - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 10

  Krasowski Sylwester - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 40

  Krasowski Sylwester s Krzysztofa - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 29

  Krasowski Emilia,Michałina Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 8

  Krasowski Ludwik,Maria,Bronisław Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 9

  Krasowski Józef,Antoni Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 10

  Krasowski Jan s Jana Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 11

  Krasowski Piotr s Jana Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 12

  Krasowski Michał s Klemensa Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 13

  Krasowski Jan s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 116

  Krasowski Antoni s Stanisława Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 118

  Krasutin Maria - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 34

  Kraśko Jakub Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 4

  Kraśko Julian Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 5

  Kraśko Antoni Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 14

  Kraśko Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 2

  Kraśko Szymon Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 1

  Kraśniewicz Spadk.Stefana z Teresa dz.Adolf,Franciszka,Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 54

  Kraśniewicz Mikolaj Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 55

  Kraśniewicz Antoni Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 56

  Kratkowski Stanisław - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 9

  Kratkowski Józef - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 13

  Kraulajdzis Józefa,Anna - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 12

  Krawczonok Jan - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 5

  Krawczonok Joachim - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 22

  Krecik Władysław,Ignacy,Anna,Helena,Marja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 97

  Krecik-Chodkiewicz Tomasz Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 98

  Krekowska Marja,Bronislawa - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 3

  Krekowski Michal - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 32

  Krekowski Antoni - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 10

  Krekowski Kazimierz - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 12

  Krekowski Jozef - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 13

  Krink Maksim - - 1934 Kruki Swiecianskim 25,69

  Krompiewski Stanislaw - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 67

  Kronik Jankiel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 29

  Kronik Szmujlo - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 50

  Kronik Jankiel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 4

  Kronik Szmuilo - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 26

  Krot Józef,Teodora,Marja dz Pawla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 34

  Krot Naum - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 29

  Krot Jan s Filimona - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 31

  Krot Karp,Anastazja,Maria,Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 72

  Krot Ana,Mikolaj - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 73

  Krot Eufrzyna c Bazylego - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 103

  Krot Eliasz I Zofia - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 104

  Krot Eufrozyna c Ignacego - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 137

  Krot Onufry - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 138

  Krotowicz Antoni - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 13

  Krotowicz Tomasz - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 14

  Krotowicz Antoni - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 34

  Krugleg Spadk.Macieja z Natalia ss Anatol,Aleksander,Wlodzimierz I cc Eufrozyna,Anna Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 48

  Krugły Adam Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 22

  Krugły Stanisław Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 21

  Kruk Zofia,Andrzej,Jan,Adam,Pawel,Antonina,Nadzieja,Helena,Nina - - 1937 Nowickie,Mikołajewskiej Dzisnienskim 26

  Kruk Mikołaj - - 1937 Nowickie,Mikołajewskiej Dzisnienskim 27

  Kruk Bazyli,Dymitr - - 1937 Nowickie,Mikołajewskiej Dzisnienskim 29

  Kruk Włodzimierz - - 1937 Nowickie,Mikołajewskiej Dzisnienskim 28

  Krukow Eudokja Pietrowa - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 7

  Krukowska Paulina - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 5

  Krukowska Pauline - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 5

  Krukowska Michalina - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 40

  Krukowski Leon - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 12

  Krukowski Weronika or. Wiktor,Karol,Zofia,Jadwiga dz.Stanislawa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 60

  Krukowski Stefan Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 5

  Krukowski Jozef Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 19

  Krukowski Kazimierz Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 4

  Krumin Stanislaw,Anastazja - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 12

  Krumin Adam,Stanislaw,Paulina,Teresa - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 13

  Krumin Bazyl s Franciszka - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 75

  Krumin Arkadjusz s Franciszka - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 74

  Krumin Antoni s Franciszka - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 73

  Krumin Stanislaw s Kazimierza - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 12

  Krumin Józef s Kazimierza - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 13

  Krumin Jan s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 42

  Krumin Wincenty s Wincentego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 47

  Kruminowicz Spadk.Mikolaja: Prakseda,Stefanja,Marja,Julja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 1

  Krumplewski Kazimierz s Jana - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 21

  Krumplewski Kazimierz Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 21

  Krupienia Michal - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 15

  Krupienin Grzegorz - - 1934 Kruki Swiecianskim 13,24,64

  Krupienin Ankdudin, Afrem - - 1934 Kruki Swiecianskim 11,22,62

  Krupienin Jakob - - 1934 Kruki Swiecianskim 33,48

  Krupienin Jan - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 5

  Krupienin Tekla - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 6

  Krupienin Teodor - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 7

  Krupienin Arsien - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 28

  Krupienin Tatiana,Kondrat s Cypriana - - 1936 Swir Swiecianskim 55

  Krupienin Arsien Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 28

  Krupienina Tatjana - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 83

  Krupieniny Ann, Irena, Melanja - - 1934 Kruki Swiecianskim 12,23,63

  Krupko Witold - - 1930 Folwark Dubrowo Dzisnienskim 2

  Krupko Jozef - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 8

  Krupko Justyn,Jozef,Stanislaw,Benigda,Anna +5 - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 4

  Krupkowa Maria c Antoniego Miadziucho Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 1

  Kruplenik Michał Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 15

  Krupscy Jan,Ewa - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 1

  Krycka Marja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 18

  Krycki Michal - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 65

  Krycki Marjan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 17

  Krycki Jan - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 16

  Kryczynska Marja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 103

  Kryczynski Aleksander Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 43

  Krylowicz Adam - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 19

  Krynicki Jan,Edward - - 1933 Marciniszki-Slobodka Swiecianskim 1

  Krynicki Kazimierz - - 1933 Marciniszki-Slobodka Swiecianskim 2

  Krynicki Gabryel I Anna Stecka - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 27

  Krynicki Leon (Antoni,Antoni,Edmund,Zuzanna Turlo) Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 33

  Krysztalewicz Bazyli Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 31

  Krysztalewicz Paweł Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 32

  Krysztalewicz Mikolaj Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 49

  Krysztalewicz Maria dz.Arkadiusz,Michał,Wlodzimierz Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 50

  Krysztalewicz Stefan,Wiktor,Grzegorz,Antoni,Dorota,Anna Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 51

  Krysztowt Julia - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 98

  Krywicka Chana - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 31

  Krywicka Chana - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 5

  Krywicki Spadk.Macina - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 33

  Krywienko Stefania c Antoniego, Walery,Taisja,Klaudia Dzisnienskim - - 1939 Cielesze,Prozorockiej 5

  Krywieńka Zofia c Józefa z wnukami:Aleksy,Antoni po ojcu Wincenty - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 228

  Krywieńka Anna c Jana z dz. Wiktor,Anastazja,Aleksandryna - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 227

  Krywieńki Broys s Grzegorza - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 136

  Krywionok Aleksander - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 24

  Krywionok Jan z matka Pietrunela - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 4

  Krywionok Aleksander Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 24

  Krywko Boleslaw - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 15

  Krywko Adam - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 14

  Krywko Józef - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 24

  Krywko Michał - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 13

  Krywonos Piotr s Andrzeja - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 21

  Krywonsowie Piotr,Anastazja I Tekla Borys - - 1930 Szyrki Postawskim 32,48

  Krzeslewska Stansilawa - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 42

  Krzysztofowicz Józef - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 4

  Krzywiec Hilary Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 5

  Kublicka Marja s Jana,Anna Dzimitruk - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 26

  Kublicka Praskowja c Jozefa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 32

  Kuc Pawel - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 14

  Kuc Bazyli - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 15

  Kucewicz Marja - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 8

  Kuchalski Jewscihniej,Tatiana dz.Grzegorza - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 28

  Kuchalski Mieczysław - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 66

  Kuchalski Apolinary - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 22

  Kuchalski Bolesław - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 39

  Kuchalski Jan s Wincentego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 11

  Kuchalski Sylwester,Ignacy,Piotr,Stanisław dz.Jana Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 45

  Kuchalski Józef,Olga dz.Szymona Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 39

  Kuchalski Genowefa,Elzbieta Trojnicz c Augustyna Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 22

  Kuchalski Ewa Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 12

  Kuchalski Albin s Antoniego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 31

  Kuchalski Antoni s Wincentego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 19

  Kuchalski Tomasz s Wincentego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 26

  Kuchalski Józef s Walerego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 8

  Kuchalski Anatol s Eliasza Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 40

  Kuchalski Eudokia I Bazyli,Katarzyna dz.Jana Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 14

  Kuchalski Mikolaj s Teodora Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 21

  Kuchalski Wincenty,Maria,Jadwiga,Magdalena Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 16

  Kuchalski Adela oraz dz:Tadeusz,Wincenty,Grzegorz ss Walerego Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 4

  Kucharewicz Jozef,Kazimierz - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 14

  Kucharonok Zygmunt - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 19

  Kucharonok Ignacy,Aleksander - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 7

  Kucharonok Wincenty,Antoni - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 31

  Kucharonok Józef s Adama - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 22

  Kucharonok Zygmunt - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 19

  Kucharonok Ignacy,Aleksander - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 7

  Kucharonok Wincenty,Antoni oraz spadk.Jana dz:Antoni,Piotr,Franciszek,Julia,Monika - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 31

  Kucharonok Józef s Adama - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 22

  Kucharska Olana - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 11

  Kuchciński Joachim - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 8

  Kuchciński Józef s Filipa - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 38

  Kuchciński Aleksy - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 23

  Kuchciński Józef s Michala - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 19

  Kuchciński Joachim s Filipa Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 8

  Kuchciński Józef s Filipa Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 38

  Kuchciński Aleksy s Filipa Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 23

  Kuchciński Józef s Michała Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 19

  Kuchta Antoni - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 24

  Kuchta Antoni - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 24

  Kuchta Piotr - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 5

  Kuchta Piotr,Aleksander,Ignacy - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 57

  Kuchta Aleksander,Ignacy - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 33

  Kuchta Arsenjusz s Pawla - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 11

  Kuchta Jan s Adama - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 33

  Kuchta Antoni - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 85

  Kuchta Paulina - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 84

  Kuchta Józef s Antoniego - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 15

  Kuchta Jan s Józefa - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 73

  Kuchta Anastazja,Aleksandra,Aleksander,Teodora z I dz.Jana - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 95

  Kuchta Szymon - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 59

  Kuchta Teodor - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 79

  Kuchta Teodora,Olga,Anna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 60

  Kuchto Teodor Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 14

  Kuchto Marek Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 26

  Kuciun Jakob - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 41

  Kuciun Jozefa,Alina,Jozef,Stanislaw,Mieczyslaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 40

  Kuciun Jakob - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 66

  Kucko Jadwiga I Leokadja Skokowska - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 15

  Kucto Olga - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 10

  Kucucha Apolonja,Jozef starszy I Jozef mlodszy - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 51

  Kucucha Stanislaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 31

  Kuczko Franciszek,Karolina - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 24,62

  Kuczko Aleksander - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 3

  Kuczko Boleslaw - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 5

  Kuczko Ewa - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 7

  Kuczko Jozefa - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 9

  Kuczko Jan - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 11

  Kuczko Michal - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 13

  Kuczko Antoni - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 15

  Kuczko Wincenty - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 16

  Kuczko Aleksander - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 3

  Kuczko Boleslaw - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 5

  Kuczko Ewa - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 7

  Kuczko Jozefa - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 9

  Kuczko jan - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 11

  Kuczko Michal - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 13

  Kuczko Antoni - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 15

  Kuczko Wincenty - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 16

  Kuczynski Wincenty - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 24

  Kuczynski Donat - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 23

  Kuczynski Pawel - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 22

  Kuczynski Jan - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 3

  Kuczynski Adam - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 17

  Kuczynski Józef - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 1

  Kućko Antoni s Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 35

  Kućko Jerzy s Adama Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 36

  Kućko Paulina c Józefa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 37

  Kudrewicz Michalina,Waclaw,Jadwiga,Barbara - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 10

  Kudzmowa Sabina - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 59

  Kujecki Marcin - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 16

  Kujecki Joachim - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 18

  Kujecki Mikolaj - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 19

  Kukian Stanislaw - - 1930 Zajelence Braslawskim 8

  Kukian Wladyslaw - - 1930 Zajelence Braslawskim 12

  Kukian Spadkob. Jozefa - - 1930 Zajelence Braslawskim 15

  Kukian Spadkob. Michala - - 1930 Zajelence Braslawskim 17,31

  Kukian Antoni,Jan - - 1930 Zajelence Braslawskim 19

  Kukian Wladyslaw - - 1930 Zajelence Braslawskim 24

  Kukian Nikodem - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 18

  Kukis Stanislaw - - 1934 Kursze Wil-Trocki 49

  Kuklan Nikodem - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 13

  Kuklielow Michal-Emanual,Helena - - 1929 Lojbiszki,Juraciskiej Wolozynskim 9

  Kuklis Aniela I voto Zahorska - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 16

  Kukowski Konstanty - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 63

  Kukowski Antoni,Wiktor - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 2

  Kukowski Konstanty - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 63

  Kukowski Antoni, Wiktor - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 2

  Kukowski Wiktor Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 14

  Kuksan Julian,Aniela - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 2

  Kuksan Jozef - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 4

  Kuksan Konstancja,Edmund,Kazimierz,Ludwik - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 7

  Kuksan Witold - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 13

  Kukuć Kazimierz Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 96

  Kulak Wincenty - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 2121

  Kulak Antoni - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 51

  Kulak Spadkobiercy Jana - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 84118

  Kulak Spadkobiercy Kazimierza - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 85,19,117

  Kulak Spadkobiercy Jozefa - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 17,1,119

  Kulak Spadkobiercy Konstantego - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 18,3,120

  Kulak Augustyn,Antoni,Wladyslaw - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 1

  Kulak Wladyslaw,Kazimierz - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 2,10,14

  Kulak Mikolaj - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 3,13

  Kulak Spadkob. Aleksandra - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 4,11

  Kulak Jozef,Kazimierz,Michal - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 5

  Kulak Antoni - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 6,12

  Kulczyk Spadk.Jana wdowa Zuzanna cc Maria Stolyhowa,Malwina I Janina - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 151

  Kulczyk Mikolaj - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 237

  Kuldowie Piotr,Jan,Wincenty - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 17

  Kulesz Antoni - - 1929 Bohdanowo Postawskim 1,6

  Kulesz Mikolaj - - 1929 Bohdanowo Postawskim 4,5

  Kulesz Karol - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 25

  Kulesz Zofja,Witold - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 25

  Kulesz Nikodem - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 19

  Kuleszanka Aniela - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 5

  Kuleszanka Kazimiera c Lucjana - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 6

  Kuleszewicz Antoni s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 46

  Kuleszewicz Waleria - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 77

  Kuleszewicz Antoni s Jana - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 35

  Kuleszewicz Waleria c Kazimierza I matka Emilia Lekarewiczowa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 94

  Kuleszo Marcin s Daniela - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 1

  Kuleszo Mieczyslaw-Piotr s Lucjana - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 2

  Kuleszo Rafal s Lucjana - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 3

  Kuleszow Jozef,Magdalena,Zofja - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 19

  Kuleszow Wikto,Aniela,Anna - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 29

  Kuleszow Jozef,Jozefa - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 20

  Kuleszow Jozef,Aleksander,Pegalja,Helena - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 46

  Kuleszowic Helena, Ewa,Helena,jan,Jozef - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 12

  Kuleszyna Anna-Malwina - - 1938 Prusy,kozlowszczyzna Postawski 22

  Kulewicz Spadk.Franciszka Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 9

  Kulic Kazimierz,Jozef s. Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 21,82,135

  Kulic Michal, Emilia dz. Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 107112

  Kulicka Weronika c Jerzego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 20136

  Kulikowski Konstanty - - 1933 Macieniszki Braslawskim 5

  Kulinok Władysław s Jana - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 6

  Kulinok Spadk.Pawla wdowa Ewa dz.Piotr,Zenon,Jan,Olimpia,Emilia,Antoni - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 5

  Kulis Jozef,Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 105166

  Kulis Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 106227

  Kulis Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 107165

  Kulis Ludwik - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 139

  Kulis Jozef,Wincenty - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 219

  Kulis Tomasz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 221

  Kulis Jakob - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 70116161

  Kulis Maccciej,Ewa - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 69113160

  Kulis Andrzej,Jan,Adela,Wladyslaw,Bron - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 145

  Kulis Fraciszka - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 108233

  Kuliszewski Władysław Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 21

  Kulpa Sylwester - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 4

  Kulpa Franciszek,Anna - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 30

  Kulpa Antoni - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 17

  Kulpa Jan - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 29

  Kulpa Sylwester - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 4

  Kulpa Franciszek I Anna - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 30

  Kulpa Antoni - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 17

  Kulpa Jan - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 29

  Kulszewicz Spadk.Wincentego Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 16

  Kułak Wincenty Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 2

  Kułak Antoni Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 51

  Kułak Spadk.Jana Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 84

  Kułak Spadk.Kazimierza Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 85

  Kułak Spadk.Józefa Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 17

  Kułak Spadk.Konstantego Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 18

  Kumielam Zygmunt s Michała - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 80

  Kumielan Blazej s Blazeja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 140

  Kumiełan Błazej s Błazeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 28

  Kumiełan Zygmunt s Michala - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 119

  Kumisz Franciszka,Bronislaw,Jozef,Nikodem,Antoni,Jadwiga - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 23

  Kumiszcze Michal - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 87,90,118

  Kumiszcze Michal,Salomea - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 43

  Kumiszcze Jan,Marcin - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 71

  Kumiszcze Michal,Marja,Jadwiga - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 49

  Kumiszcze Michal s Wincentego - - 1936 Swir Swiecianskim 28

  Kumiszcze Michal,Salomea dz Kaspra - - 1936 Swir Swiecianskim 29

  Kumiszcze Jan,marcin - - 1936 Swir Swiecianskim 30

  Kumiszcze Michal s Justyna,Maria,Jadwiga - - 1936 Swir Swiecianskim 31

  Kumiszczy Kazimierz Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 3

  Kumiszczy Jan Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 7

  Kunawicz Aleksander,Dominik Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 72

  Kunawicz Ewa dz.Jan,Michał,Maryla Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 10

  Kuncer Anna - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 12

  Kuncewicz Jozefa - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 43

  Kuncewicz Aleksander,Michalina - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 27

  Kuncewicz Aleksander I Michalina - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 7

  Kuncewicz Rozalia c Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 22

  Kuncewicz Piotr s Adama Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 39

  Kuncewicz Ignacy s Adama Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 40

  Kuncewicz Piotr,Ignacy Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 41

  Kuncewicz matka Magdalena ss Edward,Władysław Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 42

  Kuncewicz Helena dz.Antoni,Wincenty,Zofia Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 44

  Kuncewicz Kazimierz s Stanisława Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 45

  Kuncewicz Kazimierz I ss Mikolaj,Stanisław,Piotr Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 46

  Kuncewicz Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 81

  Kuncewicz Teresa c Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 117

  Kuncewicz Hipolit Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 21

  Kuncewicz Jan Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 58

  Kuncewicz Michał Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 59

  Kuncewicz Spadk.Hilarego z Ksenia dz.Mikolaj,Wlodzimierz,Aleksander,Olga Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 60

  Kuncewicz Józef Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 61

  Kuncewicz Spadk.Bazylego z Michałina po 3 mezu Harnowska Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 64

  Kuncewicz Maria,Olga,Paweł Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 87

  Kunicki Jozef - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 2

  Kunicki Wincenty - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 3

  Kunicki Stanislaw,Anna - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 4

  Kunicki Ignacy - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 6

  Kunicki Antoni - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 8

  Kunicki Jan - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 14

  Kunicki Jakob - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 16

  Kunicki Józef,Franciszek,Stefan,Malwina,Janina,Kazimierz - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 18

  Kunicki Tomasz,Stanisław Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 23

  Kuoczko Adam,Maciej,Jan s. Jozefa I Michalina - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 29

  Kupec Jozef - - 1930 Wojckieluny Braslawskim 6

  Kupec Dyonizy - - 1930 Wojckieluny Braslawskim 5

  Kupec Augustyn,Wiktorja - - 1930 Wojckieluny Braslawskim 4

  Kupec Augustyn,Wiktoria - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 8

  Kupran Piotr - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 11

  Kupran Spadk.Michala: wnuczki Franciszka Wierzanowna,Janina Pupkiewiczowa,Helena Urbanowa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 120

  Kuprewicz Aleksy - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 3

  Kuprewicz Pawel - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 2

  Kuprewicz Filip - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 1

  Kuprewicz Michalina,Jan,Awdocja - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 2

  Kuprynowicz Jozef,Anna,Pelagia - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 50

  Kuprynowicz Justyna,Jozef - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 51

  Kuraczonok Aleksander s Gabrjela Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 59

  Kuraczonok Mikolaj,Konstanty,Zofia po mezu Lysionkowa dz.Stefana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 77

  Kuraczonok Elzbieta ss Jan,Paweł Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 57

  Kuraczonok Jan s Szymona Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 25

  Kuraszewicz Ewa,Stanislaw,Napoleon - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 1

  Kuraszewicz Albert,Ignacy,Marja dz.Antoniego - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 2

  Kuraszewicz Antonina,Jan s Stefana - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 3

  Kuraszewicz Spadk.Wincentego:wdowa Stefania c Marka I córka Maria Maksymowiczowna - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 18

  Kuraszewicz Spadk.Jana: Wiera c Jana, Kanczewska Nadzieja c Jana I Nawojczyk Mina c Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 27

  Kuraszewicz Jan s Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 63

  Kuraszewicz Wawrzyniec s Szymona - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 21

  Kuraszewicz Ignacy s Antoniego - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 13

  Kuraszewicz Kazimierz s Ignacego - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 4

  Kuraszewicz Malwina c Adolfa oraz Weronika I Leokadia cc Bolesława - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 7

  Kuraszewicz Kazimierz s Teodora - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 16

  Kuraszewicz Izabela c Wincentego, Stanisław,Władysław oraz Augustyn s Wincentego - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 15

  Kuraszewicz Stanisław s Teodora - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 14

  Kuraszewicz Józefa Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 47

  Kuraszewicz Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 52

  Kuraszo Joachim,Jan,Aleksander,Olga,Wiera - - 1937 Morozy,miorskiej Braslawskim 11

  Kurcewicz Bazyl,Jan,Kaimiera,Aleksandra,Jadwiga - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 103

  Kurcewicz Antoni,Helena Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 72

  Kurcin Paulina,Franciszka,Stanislawa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 92

  Kurcin Piotr,Eleonora - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 60

  Kurcin Stefanja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 59

  Kurcin Biruta - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 103

  Kurcin Edward,Franciszek,Andrzej,Kazimiera - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 75

  Kurcin Adam - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 93

  Kurcin Kazimierz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 94

  Kurcin Elzbieta - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 73

  Kurcin Paulina,Franciszka,Stanislawa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 260

  Kurcin Aleksander I siostra Untanowa Maria Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 69

  Kurcin Kazimierz,Agata,Izabela dz.Krzysztofa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 70

  Kurczewska Michalina - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 28

  Kurdzicka Bazyli - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 43

  Kurian Adela c Mikolaja (po ojcu Sieda) z mezem Wlodzimierz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 217

  Kurianczykowa Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 72

  Kurianowicz Julian - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 1

  Kurianowicz Julia,Olga,Dymitr,Anastazja,Piotr - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 2

  Kurianowicz Szymon - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 34

  Kurianowicz Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 35

  Kurianowicz Jan,Tekla - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 49

  Kurianowicz Jan s Augusta - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 50

  Kuriło Hilary - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 49

  Kuriło Szymon - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 50

  Kurjan Waldyslaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 54

  Kurjanowicz Juljan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 1

  Kurjanowicz Julja,Olga,Dymitr,Anastazja,Piotr - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 2

  Kurjanowicz Szymon - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 34

  Kurjanowicz Jan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 35

  Kurjanowicz Jan I Tekla - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 49

  Kurjanowicz Jan s Augusta - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 50

  Kurjanowicz Jan Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 18

  Kurjanowicz Konrad Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 45

  Kurk Elzbieta wdowa po Marcinie - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 58

  Kurkowa Stefancia c Antoniego - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 49

  Kurkowska Aniela c Wincentego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 12

  Kurkowska Jozefa z domu Brzozowska - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 11

  Kurkowski Wladyslaw - - 1933 Zaplisie,luckiej Postawskim 1

  Kurkul Mikolaj Postawski - - 1929 zasc.Grzybowszczyzna,Kobylnickiej 1

  Kurlandczyk Hessel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 369

  Kurmin Aleksander - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 35

  Kurnoszko Aleksander - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 7

  Kurnoszko Szymon - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 10

  Kurnoszko Aleksander,Szymon,Bazyli - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 62

  Kurnoszko Bazyli - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 20

  Kuroczka Józefa Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 13

  Kuroczko Adam,Maciej,Jan ss Jozefa I Michalina - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 71

  Kurowski Szymon - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 11

  Kurowski Spadk.Romualda - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 14

  Kurowski Spadk.Jozefa - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 10

  Kursewicz Sylwester s Andrzeja bracia:Jozej,Kajeta matka Elzbieta - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 27

  Kurto Spadk.Adama dz.Adolf,Sabina - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 7

  Kurto Tomasz s Andrzeja - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 22

  Kurto Józefa - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 35

  Kurto Karol s Mikolaja - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 21

  Kurto Antoni s Mikolaja - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 6

  Kurto Julia c Macieja dz.Kazimierz,Felicja - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 34

  Kurycki Mendel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 418

  Kurycki Chlawna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 422

  Kurycki Szmul - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 423

  Kurylowicz Aleksander - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 36

  Kurylowicz Jozef - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 3,45,47

  Kurylywicz Mikolaj Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 94

  Kuryłowicz Bazyli s Michała Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 9

  Kuryłowicz Eliasz s Michała Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 12

  Kuryłowicz Antoni,Walerian ss Adama Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 15

  Kuszczynski Antoni Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 135

  Kusznierowicz Kazimierz - - 1930 Lisiszki,Dryswiackiej Braslawskim 2

  Kusztanowa Eudokja - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 18

  Kutnik Zalman,Henoch,Rysia-Male,Ber-Lejb - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 124

  Kutylowicz Jadwiga Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 85

  Kuzel Antoni - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 4

  Kuzel Adam - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 5

  Kuzel Ewa - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 8

  Kuzel Nikodem - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 18

  Kuzel Józef - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 32

  Kuzmicz Jan - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 10

  Kuzmicz Kazimierz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 11

  Kuzmicz Maria - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 12

  Kuzmicz Augustyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 13

  Kuzmicz Wawrzyniec - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 14

  Kuzmicz Malwina,Anna,Mieczyslaw - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 15

  Kuzmicz Mikolaj,Justyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 16

  Kuzmicz Serafina,Bronislawa,Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 17

  Kuzmicz Wladyslaw,Helena,Weronika - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 18

  Kuzmicz Leon - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 28

  Kuzmicz Rafal s Jozefa - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 29

  Kuzmicz Jozef - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 30

  Kuzmicz Magdalena,Janina,Monika,Agnieszka - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 41

  Kuzmicz Emilia,Piotr,Jozef - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 42

  Kuzmicz Wincenta,Jozef - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 43

  Kuzmicz Wiktor,Katarzyna - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 44

  Kuzmicz Piotr - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 45

  Kuzmicz Ignacy - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 46

  Kuzmicz Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 47

  Kuzmicz Michal - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 48

  Kuzmicz Feliks - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 68

  Kuzmicz Antoni s Jozefa - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 69

  Kuzmicz Edward,Michalina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 70

  Kuzmicz Jozef,Magdalena - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 71

  Kuzmicz Tytus - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 72

  Kuzmicz Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 73

  Kuzmicz Wiktor s Franciszka - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 89

  Kuzmicz Antoni s Teodora,Maria - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 90

  Kuzmicz Justyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 96

  Kuzmicz Rafal,Antoni,Kazimierz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 97

  Kuzmicz Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 98

  Kuzmicz Franciszek s Michala - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 99

  Kuzmicz Waclawa,Jan,Alojzy - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 100

  Kuzmicz Wiktoria - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 135

  Kuzmicz Mateusz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 136

  Kuzmicz Heronim - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 138

  Kuzmicz Zygmunt - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 139

  Kuzmicz Wawrzyniec,Mikolaj,Augustyn,Maria,Malwina,Anna,Mieczyslaw - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 140

  Kuzmicz Helena z Dziecmi Adam,Kajetan,Witold,Katarzyna,Stanisława - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 140

  Kuzminow Archip - - 1934 Kruki Swiecianskim 36,67

  Kuzminow Tit - - 1934 Kruki Swiecianskim 4,10,72

  Kuzminow Antoni,Jan, Sidor, Jewdokja - - 1934 Kruki Swiecianskim 6,73

  Kuzminow Leon - - 1934 Kruki Swiecianskim 5,74

  Kuzminow Agap - - 1934 Kruki Swiecianskim 34,75

  Kuzminow Foka - - 1934 Kruki Swiecianskim 42,47

  Kuzminow Jozef - - 1934 Kruki Swiecianskim 32,71

  Kuzminski Witold - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 15,3,91

  Kuzminski Jozef,Adolf - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 31,28,80

  Kuzminski Aleksander s. Jana - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 7,86

  Kuzniecow Ananjusz - - 1930 Glebowszczyzna Braslawskim 9

  Kuzniecow Filip Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 15

  Kużel Antoni Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 4

  Kużel Adam Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 5

  Kużel Ewa Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 8

  Kużel Nikodem Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 18

  Kużel Jozef Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 32

  Kwaitkowska Julia Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 16

  Kwiatkowski Karolina oraz Helena,Zofia,Anna cc Tomasza - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 53

  Kwiatkowski Jozef s Ferdynanda - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 54

  Kwiatkowski Aleksander s Ferdynanda - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 55

  Kwiatkowski Franciszek s Ferdynanda - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 56

  Kwiatkowski Zygmunt s Adama - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 29

  Kwiatkowski Apolonia - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 14

   

   

   


  19 wrzesień 2012 r. - 17 styczeń 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005