<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • " Historya jazdy polskiej "

  Autor: Górski Konstanty (1826-1898) 
  Wydawca : Księgarnia Spółka Wydawnicza Polska wydania :Kraków 1894 r.
  Na podstawie ksiązki, dotyczącej kawalerii polskiej od roku 1410 do roku 1792, opracowałem listę osób występujących w "Przypisach":

  Lista obejmuje 1936 nazwisk:
  Abnak - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Abrahamowski - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Adam - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Adamowicz - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Adwokat Zacharyasz - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Aimasz - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Aleksander - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Alembikiewicz - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Andraszek - - Bochnia 1524 r.
  Andrych - - 1471 r.
  Andrzejowski - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Andrzych - - Bochnia 1524 r.
  Andrzychowski Joannes - - 1498 r.
  Arazowicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Armatowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Arzmourt - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Asan - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Asanowicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Asmus - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Azulewicz Aleksander - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Badra - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Bagnicki - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Bagurski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Bala - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Baliński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Bałaban Nicolaus - - 1558 r.
  Bapski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Baran Marek - - 1470 r.
  Baranowski Stanisław - - 1563 r.
  Baranowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Baranowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Baranowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Barbarski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Bardziejowski - - 1499 r.
  Bardziński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Barszczewski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Barszczewski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Bartkowski Matyas - - 1563 r.
  Barwierz - - 1471 r.
  Barwiszewski Michał - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Barzyński Jacobus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Bauer Jan - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Bekiesz - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Bełęcki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Bełżecki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Benczy Janosz - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Benzeman Ernest - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Berkuszowski Łukasz - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Bernoth Bohemus - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Bertrand Ludwik - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Berwalt Andreas - - Bochnia 1524 r.
  Beydam Albrich - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Beyer Hanns - - 1498 r.
  Bętkowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Bialovin Ławryn - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Białocki - - 1563 r.
  Bidziński Stefan - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Bidziński - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Bielawski - - Bochnia 1524 r.
  Bielawski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Bieli Jacobi - - 1474 r.
  Bieli Mathias - - 1474 r.
  Bielicki Joanes - - 1471 r.
  Bielicki Stanisław - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Bielikowicz Swyszka - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Bieliński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Bielski Stanisław - - 1500 r.
  Bielski Stanisław - - 1548 r.
  Biełgowski Wawrzyniec - - Bochnia 1524 r.
  Biełka Fedko - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Bieniecki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Bieńkowski Nicolaus - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Bieńkowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Biernacki Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Biliński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Biłucki Andrzej - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Blizanowski Franciszek - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Błaszowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Błażek - - 1499 r.
  Błażewski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Błędowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Błędowski Floryan - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Bniński Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Boba Andrzej - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Bobolecki Jakub - - 1499 r.
  Bobrownicki - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Boczkowski - - 1499 r.
  Bogatko - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Bogilewicz Stefan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Bogucki - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Bogusławski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Boher Matys - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Bohner - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Bojarski Andreas - - 1558 r.
  Bok Fryderyk - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Bokorha - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Bomper - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Borczyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Borensen Michał - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Borkowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Born Joachim - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Bornaszowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Borowski Antoni - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Bort Albrecht - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Borucki Piotr - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Borucki - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Boryszewski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Borzęcki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Borzykowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Borzymowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Borzysławski Jędrzej - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Borzysławski Jan - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Borzysławski Ludwik - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Borzysławski Maciej - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Bosacki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Boski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Bracki - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Bracki Jan - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Branicki - - 1500 r.
  Branicki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Bratkowski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Bratkowski Franciszek - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Bratoszewski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Braun Peter - - Bochnia 1524 r.
  Brayt - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Bredon - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Brenswik Henryk - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Brochocki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Broniewski Janus - - 1471 r.
  Broniewski Stanislaus - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Broniowski - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Broniszewski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Broniszowsky Andrzej - - 1531 r.
  Brony - - 1499 r.
  Brotowicz - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Brumer Jurga - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Bruns Paweł - - 1499 r.
  Brzeski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Brzeski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Brzewiński Błażej - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Brzozowski Jan - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Brzozowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Buczajski Mathias - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Buczajski Albertus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Buczajski Jan - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Buczyck Jan - - Bochnia 1524 r.
  Buczyński Jakub - - regestr z Podola 1540 r.
  Buczyński Józef - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Budrowski Jakub - - 1563 r.
  Budziszowski Stanisław - - 1538 r.
  Bujański - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Bujnaszewski Achmet - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Bujnoszewski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Bukowski - - regiment konny generałamajora Bukowskiego 1743 r.
  Bukuliński - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Bulikowski Joannes - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  Bułatowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Bułdaj Jan - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Burg Andrych - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Burkarth - - 1471 r.
  Burski Franciszek - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Burski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Burszyc Paweł - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Burta - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Buryka Stefan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Burzyński Jakub - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Butmałuj - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Byczek - - Bochnia 1524 r.
  Bykowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Bylecki - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Bylina - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Bystrzanowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Bystrzejewski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Bzikowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Carewicz Jan - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Caryczyński Rym - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Caryczyński Hrynica - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Cechrowski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Celiński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Cetner - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Chamek - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Charliński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Chastowski - - 1548 r.
  Chełmicki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Chełmicki - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Chełmski - - 1470 r.
  Chełmski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Cherubin Mikołaj - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Cherubin Krysztof - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Cherubin Hieronim - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Chlebowski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Chmiel Marcin - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Chmiel Jerzy - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Chmielecki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Chmielewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Chobrzeński Jan - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Choczminowski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Chojecki - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Chojecki - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Chojecki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Chojnacki Stanisław - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Cholecki - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Chołoniewski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Chomętowski Michał - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Chomętowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Chondzyński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Choński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Choraszewski Jan - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Choroszewski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Choryński Wojciech - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Chorytonowicz Iwan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Chraplowski Dobrogost - - 1548 r.
  Chruszczowski Paweł - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Chrzanowski Baltazar - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Chrzanowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Chrząszczewski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Chyliński Wojciech - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Chyniek - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Ciągienicki - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Cichocki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Ciemniewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Cierkiewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Ciesielski - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Ciesielski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Ciesielski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Cieszkowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Cieszowski - - 1499 r.
  Cieślewski Paweł - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Cieśliński Jan - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Ciński - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Ciołek - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Colański - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Colowsky - - 1471 r.
  Cordzolek - - Bochnia 1524 r.
  Costka Nicolao - - 1479 r.
  Cotharzynski Nicolao - - 1479 r.
  Cracan Gaspar - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Crakowsky - - 1471 r.
  Crawth - - 1471 r.
  Cudowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Cugicki Woyciech - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Curopatva Johanne de Starałoza - - 1470 r.
  Cybulski Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Cybulski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Cyganowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Cymerman - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Cywiński Jan - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Cywiński - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Czajkowski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Czapkowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Czarkowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Czarnecki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Czarniecki Michał - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Czarnowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Czaroski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Czarzecki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Czasieniecki Michajło - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Czeliński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Czerkas - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Czerkies - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Czermiński Joannes - - 1558 r.
  Czermiński Jerzy - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Czerniewski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Czeryżyński Zienicz - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Czeski - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Czieplowski Joanni - - regestr z Podola 1540 r.
  Czieplowski Stanislaus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Czieplowski Petrus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Czirni Jan - - Bochnia 1524 r.
  Czornoszot - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Czotowski - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Czyrzyński - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Czywiński Jan - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Czyżewski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Czyżewski Tomasz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dalkiewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dalusky - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Dałusiński Maciej - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Dambrowski Nicolaus - - 1548 r.
  Damian - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Daniel - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Daniłowski - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Daroski - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Dawidziński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dąbrowa Tomasz - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Dąbrowski Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Dąbrowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Dąbrowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dąbski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Dąbski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Dąmbski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Delorgie - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Dembicki - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Dembiński Samuel - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Dembski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Demko - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Depostel - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Dereszyński Ignacy - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Dębicki Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Dębowski Mikołaj - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Dębowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Dębrowa Maciej - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Diakowski - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Dillinger Ludwik - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Dłuszek - - 1500 r.
  Dmitraszko - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Dmitrowski - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Dmitrowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Dmitrowski - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Dmochowski Albertus - - 1558 r.
  Dobek - - 1471 r.
  Dobek Jakub - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dobrawnicki - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Dobrzelewski Franciszek - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dobrzycki Woyciech - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Doliński Jacobus - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Doliński - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Domaniewski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Domaradzki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Dombrowski Feliks - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dorasz - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Dramiński - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Drast - - Bochnia 1524 r.
  Dreszczeski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Drevic Jakub - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Drozdowski - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Drozdowski Antoni - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Drozdowski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Drozdowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Drożyński - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Dubrawski Fedor - - 1548 r.
  Duczaszycki Jakub - - 1563 r.
  Dukszyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Dunin - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Dunin - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Dunin - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Dusza - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Duszyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dutowicz - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Dużajski Albertus - - 1558 r.
  Dyalski Piotr - - 1500 r.
  Dyliński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dymieniecki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Dymitr - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Dyptski - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Dziambek - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Dziebłowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Dziembowski Piotr - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Dzierażyński Wincenty - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Dzierzek - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Dzierzek Adam - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Dzierżawski - - 1471 r.
  Dzięgilowski Stanisław - - 1500 r.
  Ender Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Engel Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Erdman Michał - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Ernst Zygmunt - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Ersenbleser Jerzy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Estgolt Andrzej - - Bochnia 1524 r.
  Eulikier - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Exted - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Facht Michał - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Favel Peter - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Fenderheder Nikel - - 1498 r.
  Ferda Matheus - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Ferver Mathias - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Ficzaja - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Fiktor Krystof - - 1498 r.
  Filski Sebastyan - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Firlej Janusz - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Flant Malcher - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Fok - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Franciszewski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Frankiewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Fredro - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Freillich Matys - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Fronckiewicz Michał - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Fruhling Georg - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Frundza - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Frydrych Andreas - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Gabiński Maciej - - 1500 r.
  Gadomski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Gajownicki - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Galczewski Krysztof - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Galhyna - - 1498 r.
  Galiar - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Galicki Franciscus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Gałczyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Gamrath - - 1498 r.
  Gande Zygmunt - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Gapanowski Jan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Gaszyński Jan - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Gawłowski - - Bochnia 1524 r.
  Gawsiawicz - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Gąsiorowski Mikołaj - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Geind Krysztof - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Geist Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Gemicki Piotr - - 1499 r.
  Giemielnicki - - 1500 r.
  Giemsa - - 1471 r.
  Ginter Dawid - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Girzyk - - 1471 r.
  Girzyk Janda - - 1500 r.
  Girzyk Sczirzyński - - 1479 r.
  Giszowski Stanisław - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Giszowski Serafin - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Glinowiecki Tomasz - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gliński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Gładysz - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Głogowski Gabryel - - 1558 r.
  Głogowski Zygmunt - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Głowacki - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Głowczyński Ignacy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Głowiński - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Głuchowski Paulus - - 1548 r.
  Głuszkowski Michał - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Głygma - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Gniazdowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Gnieszdowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gniewkowski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Gnojeński - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Godleski - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Godziek - - Bochnia 1524 r.
  Gogoł - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Gok - - Bochnia 1524 r.
  Golawiński - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Golc Krysztof - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Golczowski Jędrzej - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Goliński - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Gołąbek - - 1470 r.
  Gorajski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Gorajski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Gorczyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Gorczyński - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Gorecki - - 1499 r.
  Gorecki Bogusław - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Goreczkowski - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Gornowski Albertus - - 1558 r.
  Gorzelowski Paweł - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Gorzeński Stanisław - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Gostyński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Gościecki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gothard - - Bochnia 1524 r.
  Gójski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Górecki Jędrzej - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Górski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Górski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Górski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Grabianka - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Grabianka Ignacy - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Grabianowski - - 1499 r.
  Grabiński Feliks - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Grabowski Sidor - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Grabowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Grabowski Mateusz - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Grabowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Grabowski Floryan - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Grabowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gradowski Paweł - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Grajski - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Gras Hans - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Grącki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Grądzki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Greben - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Gregoraszko - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Greifs Daniel - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Greis Godfryd - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Grodzicki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Grotha Petrus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Grudkowski Albert - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Grudowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gruszewski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Gruszyński Dobek - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Grygier Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Grygniewski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Grygoraszko - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Grygorcza - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Grzembski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Grzybiński - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Grzybowski Maciek - - 1471 r.
  Grzybowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Gumiński Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Gumoski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Gumowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gumowski Gaspar - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Gurowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Gurski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Gutkowski Jakub - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Gutowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Gutowski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Gwiazdowski - - 1499 r.
  Haarbrandt Christberg - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Hake Georg - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Halen - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Hall - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Hamięcki - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Hammerstein Jurga - - 1498 r.
  Han Heinrich - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Hanusz - - Bochnia 1524 r.
  Hański - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Hartwig Jerzy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Havral - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Heiss Woyciech - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Heliasz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Helsen von - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Herubin Sewer - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Heysig Henryk - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Hijasz z Radiowce - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Hindrychowski - - 1498 r.
  Hliński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Holman Jan - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Holy - - 1471 r.
  Hołowiński - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Horecki - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Hryniewicki - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Hrynkowicz Waśko - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Hrywanowicz Kuźma - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Hubanowski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Hubert Filip - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Hugwitsch Krysztof - - 1498 r.
  Hugwitsch nicol - - Bochnia 1524 r.
  Hulewicz Łukasz - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Humicki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Humiecki - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Hynek - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Hynek - - 1471 r.
  Hystajowicz Waśko - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Ignatief - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Iłgowski Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Iłowicki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Irzyk - - Bochnia 1524 r.
  Iskrzycki Nicolaus - - 1563 r.
  Istwały - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Istycki - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Iwanicki - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Iwanowski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Iwaszko - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Iwaszkowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Iwładowski Mikołaj - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Iwonaszko - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Iwonia Feliks - - regestr z Podola 1540 r.
  Iwonia Jan - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Iwonia Tomasz - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Izbiński - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Izdebski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Jabłkowski Ignacy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Jabłonowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Jabłoński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Jabłoński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Jachimowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Jagielski Jan - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Jakimowski Adam - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Jakimowski Adam - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Jakowicki Aleksander - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Jakubicki - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Jakubowicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Jakubowicz - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Jałumowski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Jałumowski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Janczel - - Bochnia 1524 r.
  Janicki Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Janicki - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Janiszewski - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Janitzki Siemion - - 1563 r.
  Jankiewicz - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Jankowski - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Jankowski Jakub - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Jankowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Janowicki Piotr - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Janowski Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Jansor Wawrzyniec - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Januszewski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Jarociński Woyciech - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Jarocki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Jarosławski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Jarosz - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Jaroszewski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Jarunko - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Jasiński Feliks - - 1531 r.
  Jasiński Marcin - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Jasiński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Jasiński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Jaskulski Jan - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Jasper Andreas - - 1538 r.
  Jastrzębski Albert - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Jaszowski - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Jawicki - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Jawornicki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Jaworowski Bartłomiej - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Jaworski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Jazwiński Jan - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Jedliński - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Jelnicki - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Jemielnicki - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Jemielnicki Józef - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Jenetz - - Bochnia 1524 r.
  Jerzykowski Matys - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Jes Marcin - - 1531 r.
  Jeżewski - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Jędrzejewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Jędrzejowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Jędrzejowski Piotr - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Jędrzejowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Jokesz - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Joklewski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Jolczyński - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Jordan Jacobus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Jordanowski - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Jorunowski - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Jugaszewski Stanisław - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Jurkowicki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Jurkowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Jursza Paweł - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Jursza - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Juszko - - 1499 r.
  Kaczanowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Kaczkowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Kaczyński Paulus - - 1558 r.
  Kaczyński Jan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Kalicki Mikołaj - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Kaliński - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Kaliski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Kalkstein Sebastyan - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Kałuski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Kamienowojski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Kamieński - - 1471 r.
  Kamieński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Kamieński - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kamiński - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Kamocki Marcin - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kamocki Marcin - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kamocki Szymon - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kaniowski Baltazar - - 1528 r.
  Karakan - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Karaszejowski Łazar - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Karczewski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Karczewski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Karczowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Karłowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Karp - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Karp - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Karwacki - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Karwacki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Karwowski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Kasperowicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Kąkolewski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Kąszyski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Kicki Wacław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Kiczyński - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Kielczowski Stanisław - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Kiełbowski Stanisław - - 1470 r.
  Kiełczewski Jakub - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kiełczewski Franciszek - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kiełczewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kiełczowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kiersnowski Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kinik - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Kiński - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Kirszbaum Kazimierz - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Kiryk - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Kiśleński Stanislaus - - 1538 r.
  Kleis Krystyan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Klemitz Hans - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kleparski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Klichowski Walery - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Klimaszewicz - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Klonowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Klonowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Kluszczewski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Kluzkowski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Kłański - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Kłodzicki Józef - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kłodziński Georgius - - 1558 r.
  Kłopocki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Kłopocki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Kłopocki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Kłopotowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Kłoskowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Kłowaczkowski - - 1499 r.
  Kmita Czarnobylski Filon - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Knebelsdorf Karol - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Kniazycki Łukasz - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Knobelsdorf Balzer - - 1498 r.
  Knobelsdorf Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Knollich Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kobierzycki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Kobyłecki - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Kochański - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kochowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Kolankowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Kolczyński - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Kolheycz - - Bochnia 1524 r.
  Kolibowski Mathias - - 1528 r.
  Kolin Piotr - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Koliński - - 1474 r.
  Kołakowski Lazary - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kołdny Iwan - - regestr z Podola 1540 r.
  Kołucki Mateusz - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Kołucki Albert - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Komar - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Komornicki - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Komorowski - - 1471 r.
  Komorowski Erazm - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Komorowski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Komorowski Adam - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Komorowski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Komorowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kompanowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Konarzewski Franciszek - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kondeliński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Konewicz - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Końciński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kopaniecki Jakub - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Kopański - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Kopecki Bogusław - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Koperski Franciszek - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kopiński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kopnaszyński Baptysta - - 1500 r.
  Kopp Krysztof - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Korbiński Wawrzyn - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Korkietel Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Korniński Janek - - 1471 r.
  Korycki Tymon - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  Korycki Krysztof - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Korycki - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Koryski - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Korytkiewicz Adam - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Korytko Piotr - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Koschka Phedor - - regestr z Podola 1540 r.
  Kosielski Jędrzej - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Kosiński - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Koskowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kosmiński Antoni - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kosperton Michał - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kossowski Mateusz - - 1563 r.
  Kostenecki - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Kostyrkiewicz - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Koszewski Jakub - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Koszkiel - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Koszkield Bieniasz - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Koszylewski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Kościejewicz Gerzyk - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Kościelski Andreas - - 1500 r.
  Kośmiński - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Kotek - - 1474 r.
  Koth Joannes - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Koth - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Kotowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Kotwicz Jurga - - Bochnia 1524 r.
  Kowalewski Maciej - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kowalski Staś - - 1499 r.
  Kowalski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Kowalski Paweł - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kowalski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Kowalski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kowar Iwan - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Kowlaski Mikołaj - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kownacki - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Kownacki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Kozanecki Woyciech - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kozar - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Kozicki - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Kozietulski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Kozłowski Adam - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Kozłowski - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Kozłowski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kozłowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kozowski Ludwik - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Koźlicki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kożuchowski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Kraiński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Krajewski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Krajowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Krajowski Stanisław - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Krakowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Krasicki Jan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Krasiniczki Joannes - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Krasnopolski Feliks - - 1531 r.
  Krasnosielski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Krasnowski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Kraśnicki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Krawcowicz Leon - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Kreczun - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Kronocki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Kropiwnicki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Krulikowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Krupka Tomasz - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Krupski Georgius - - 1502 r.
  Kruświcki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Krynicki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Krzekotowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Krzsowski Andrzej - - Bochnia 1524 r.
  Krzycki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Krzycki Franciszek - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Krzywicki - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Krzywkowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Kuczkowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Kuczkowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Kugel Zygmunt - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kulesza Piotr - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Kulik Gabryel - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  kuliński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kułakowski Sebastyan - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Kułakowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Kułakowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Kułakowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Kułakowski Jakub - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kułakowski Jakub - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kumelski Stanisław - - 1548 r.
  Kuncowicz Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Kunic Wilhelm - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Kunicki - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Kunicki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Kunicki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kuradłowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Kurianowicz Miszko - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Kuropatnicki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Kuropatwa - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Kurowski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Kurpiewski Franciszek - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Kuryłowski Borsy - - 1563 r.
  Kusim - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Kuszkowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Kutej - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Kwark Jerzy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Kwaśniowski Jan - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Kwiatkowski Maciej - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Kwiatkowski Antoni - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kwiatkowski Bartłomiej - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kwiatkowski Paweł - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Kwilecki Stanisław - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Lafalie - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lamarc - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lamer - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lanckoroński - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Lange Godfryd - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Langier - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lanson - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Laskowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Laskowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Lasonel - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lasota Brzostowski - - 1499 r.
  Lassowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Laszło - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Laus Antoni - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Lautier - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lechanowicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Leda - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Ledel Hanusz - - 1498 r.
  Lenczowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Lenczowski Józef - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Lerber - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Leszczyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Leszczyński - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Leśniewski Tomasz - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Leśniowski Krysztof - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Leśniowski Jan - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Leśniowski Krysztof - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Lewandowski Idzi - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Lewiński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Lewiński - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Lewkowicz - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Leżeński - - 1499 r.
  Libiszewski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Lichoń Bogdan - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Lichoński Aleksander - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Liczko Nicolaus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Ligęza - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Ligowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Likorkowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Limanowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Lindener Krysztof - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Liniewski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Linowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Lipowski - - 1471 r.
  Lipowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Lipski Cherubin - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Lipski Walenty - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Lipski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Lipski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Lisiecki - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Lisiecki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Litwin Jan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Lonczky - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Loton - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lubecki Bohdan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Lubecki - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Lubicki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Lubieniecki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Lubko Prokop - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Lubowidzki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Lubowidzki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Lubowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Lucava Casper - - 1498 r.
  Luden - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Lukas Hans - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Lupuł - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Luskowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Lyednicki - - 1471 r.
  Łakęcki Jan - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Łaskiewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Łasowski - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Łaszcz Piotr - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Łaszczyński - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Łaszecki Franciszek - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Ławrycz Bohdan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Ławrynowicz - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Łącki Adam - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Łącki - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Łempiński Sylwester - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Łepkowski Jakub - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Łepkowski Ludus - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Łętowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Łodziński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Łomaszewski Han - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Łomaszewski Marcin - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Łopaciński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Łoś - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Łuczek - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Łukasz Iwan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Łukaszyński - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Łukowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Łukowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Łukowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Łupkowski Krysztof - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Łuskowski Franciszek - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Łuszczyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Łysakowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Maciejewicz Szczęsny - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Maciejowski - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Maćmierski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Madaliński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Madrolewski Ignacy - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Madziarski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Magnuszewski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Magurasz - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Majewski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Malinowski Szczepan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Malinowski Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Malinowski Józef - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Maliński Stanisław - - 1558 r.
  Maliowski Joannes - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Maluszyński - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Małachowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Maniewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Maorson - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Marassyk - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Marchocki Paweł - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Marchocki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Marchocki - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Marcinkowski Hieronimus - - 1558 r.
  Marciński - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Markowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Markowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Masłowski Marcin - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Masłowski Julian - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Massace Heinrich - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Matulewicz Józef - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Mazanek Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Mazomtha Thomas - - 1498 r.
  Mączyński Tymek - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Meciński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Męciński Nepomucen - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Męciński Wincenty - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Miączyński Andrzej - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Michajłowicz Wasyl - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Michalczynek - - 1498 r.
  Michalewicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Michałowski Piotr - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Michałowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Michałowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Mickiewicz Ważko - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Miechowiecki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Miekicki Stanisław - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Mielczyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Mieleszkowski Joachim - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Mielnicki Jarosz - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Mier. Wilhelm - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Mierosławski Antoni - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Mieroszewski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Mierzwicki Franciszek - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Mierzyński - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Mierzyński Michał - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Mieszkowski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Mikłusiewicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Mikołaj z Poznania - - 1499 r.
  Mikosza - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Mikulski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Mikuła - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Milewski Jan - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Miller Krysztof - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Miller Hans - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Miller Matys - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Miniszewski Paweł - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Miniszewski Tomasz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Miraszewicki Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Miraszewski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Mirski Jakub - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Mirusa - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Misiawski Jan - - Bochnia 1524 r.
  Misiewski Martinus - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Miskowicz Aleksander - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Miskowski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Misłowski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Mitkowicz Ważko - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Mizerski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Młodawski Kacper - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Młodawski Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Młodawski Jan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Młodawski Woyciech - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Młodawski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Młodawski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Młoszowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Młyński - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Mnichowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Moczan Krysztof - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Moczulski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Moczydlnicki Malcher - - 1498 r.
  Moczydlnicki Malcher - - Bochnia 1524 r.
  Modrzychowski Franiscus - - 1498 r.
  Moduński Cyryak - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Modzelewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Modzolewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Mogielnicki Nicolaus - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Mokorski Michał - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Molęda Zygmunt - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Molicki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Mołodecki - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Monaczyński Stanislaus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Monkowski Ignacy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Moraski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Morawicz - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Morawnicki Jan - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Morawnicki Feliks - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Morawski Paweł - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Morawski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Morawski Marcin - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Morawski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Morcenis Maciej - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Morchowski Albert - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Mornowski Mateusz - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Morszalski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Morszewski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Morszyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Mortynowicz Iwan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Moskwicin Hrehor - - 1563 r.
  Moskwicin Chwiedor - - 1563 r.
  Moszczeński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Moszeński Józef - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Motawski - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Motkowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Motulewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Mouro Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Mrakowiński Matys - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Mroczko - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Mrokowski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Mrozicki Mikołaj - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Mrozowicki - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Mszycki - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Mścisławiec Krzysztof - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Mściwojowski - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Mukański - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Murawski - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Murawski Wojciech - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Murza - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Murzynowski Wincenty - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Murzynowski Feliks - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Murzynowski Nepomucen - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Murzynowski Narcyz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Musza - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Muszyński - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Mystowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Myszko - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Myszkowski Walenty - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Mysznik Georgius - - 1500 r.
  Myszyński Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Myśliborski Jan - - 1470 r.
  Mytka - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Nabruch Nicolaus - - 1531 r.
  Nabruch Jarosz - - 1531 r.
  Napierski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Naprużovsky Petri - - 1470 r.
  Nasierawski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Nester Joachim - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Nestorowicz - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Nestwitsch Stanislaus - - 1498 r.
  Niedźwiedzki Joannis - - 1563 r.
  Niedźwiedzki Mikołaj - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Niekruszewicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Niemiec - - Bochnia 1524 r.
  Niemiec Jan - - Bochnia 1524 r.
  Niemiełowski Jędrzej - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Niemirowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Niemojewski Ildefons - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Niemojewski Ambrozy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Niepołonicki - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Nierzycki - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Nieszkowski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Nieszkowski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Niewiadowski Jan - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Niezabitowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Nieżeński - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Niszczycki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Norowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Nosthwicz Johannes - - 1498 r.
  Novus Petrus - - 1471 r.
  Nowacki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  nowodworski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Nowosielski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Nowowiejski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Oborski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Oborski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Obulewicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Ochocki - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Oczosalski Paulus - - 1548 r.
  Oczretowski Józef - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Odaliński - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Odrzywolski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Oleksa - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Olszański - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Olszewski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Olszewski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Olszewski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Olszycki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Ołdakowski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Ołtarzewski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Omielski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Onacko Michał - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Onisko Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Opierzchał - - 1471 r.
  Oraczowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Orchowski Paulus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Orchowski Bronisław - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Orłowski Henryk - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Orsetti Władysław - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Orsetti Wilhelm - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Orsetti Władysław - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Orzechowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Orzeszko Przecław - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Orzeszko Jerzy - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Osławski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Osoliński - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Ostafiej Dymitr - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Ostroski Paweł - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Ostrowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Ostrowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Ostryca - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Ostrzycki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Oświęcim - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Otha - - Bochnia 1524 r.
  Otocki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Otomański - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Otorowski Stefan - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Otowiński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Otwinowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Owadowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Owsiany Petrus - - 1558 r.
  Ożarowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Ożarowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Ożarowski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Pachołkiewicz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Pacławski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Paczesky Nicolaus - - 1531 r.
  Paczyński Serafin - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Paczyński - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Palecki Łukasz - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Pałatyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Panczewski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Panna Vacław - - 1479 r.
  Panoska - - Bochnia 1524 r.
  Paprocki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Paprocki Piotr - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Paprocki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Parmaka - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Parsimo - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Paschenijko Leonard - - 1548 r.
  Paskał - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Paslik Kacper - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Pasznikowski Jan - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Paślewski Tomasz - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Patrycy - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Paukier - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Paul - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Pawełko Woyciech - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Pawłowski Nicolaus - - 1558 r.
  Pawłowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Pełka - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Peter - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Petrus Wielki - - 1471 r.
  Pherens - - 1500 r.
  Piasecki - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Piasecki - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Piatecki Dawid - - 1531 r.
  Pieniążek - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Pieńkowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Pieńkowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Pieszkowski Joannes - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Pietrzyk - - Bochnia 1524 r.
  Piniatelli Antoni - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Piński Grzegorz - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Piołunowski Michał - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Piotkowski Sewerynus - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Piotr z Chmielnika - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Piotroski - - 1474 r.
  Piotrowicz Urban - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Piotrowski Wawrzyniec - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Piotrowski Mikołaj - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Piotrowski Adam - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Piotrowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Piotrowski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Piotrowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Piotrowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Piórkowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Pirocki - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Pist - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Pląciński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Pląskowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Pładziński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Pławiński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Pniewski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Pniewski Bonawentura - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Pniewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Pobielski Jędrzej - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Podbipięta Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Podczaszy Andrzej - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Podhorodyński - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Podolski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Podolski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Podwij - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Pogorzelski Jacek - - 1499 r.
  Polak Jan - - Bochnia 1524 r.
  Polak - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Połacki Dominik - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Połacki - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Połtorski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Połudowski Andrzej - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Pomianowski Paweł - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Poniatowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Popek Jan - - 1538 r.
  Popławski Krysztof - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Popławski - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Popławski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  popowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Popowski Danko - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Popowski Waśko - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Popowski Fedor - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Popowski Lasko - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Poradowski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Poradziński Paweł - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Porębski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Porskaj Frydrych - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Potkański Wincenty - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Potocki - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Potocki Nicolaus - - 1558 r.
  Potocki Jakub - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Potocki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Poturnak - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Powala - - 1470 r.
  Powliński - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Pozarzycki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Pozorowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Pożarowski - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Praszic Stanisław - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Prażan - - Bochnia 1524 r.
  Prebek - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Preis Jan - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Prem Wilhelm - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Próchnicki - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Prusch Jakub - - 1471 r.
  Prusinowski Mathias - - 1558 r.
  Pruszak Marcin - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Pruszkowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Pruszkowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Pruszyński - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Pruszyński - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Pruszyński - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Pruszyński - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Przebendowski Ernest - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Przeborowski - - 1499 r.
  Przeradzki - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Przeradzki Antoni - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Przezdziecki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Przybysławski Jan - - 1538 r.
  Przybysławski Franciszek - - regestr z Podola 1540 r.
  Przybysławski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Przyłuski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Przypkowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Przysiecki Aleksander - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Przystałowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Psarski Stanisław - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  Pszonka - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Pszonka Krysztof - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Ptaszkowsky Mathias - - 1474 r.
  Puczek - - Bochnia 1524 r.
  Puhan Karol - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Puławski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Puzyna - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Pyczkowski Indrych - - 1499 r.
  Pyelka - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Racz Leonard - - 1500 r.
  Racz - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Racz Nowak - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Racz Krysztof - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Raczyński - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Radecki Wojciech - - 1499 r.
  Radecki Mathias - - 1528 r.
  Radecki Stanislaus - - 1528 r.
  Radecki Joannes - - 1558 r.
  Radecki - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Radecki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Radek Melchior - - 1498 r.
  Radliński - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Radomiński Jakub - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Radomyski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Radosław - - 1500 r.
  Raduł - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Raduł - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Raduł - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Radwankowski - - 1499 r.
  Radwański Kazimierz - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Radwański - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Radzicz - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Radzimiński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Radzki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Radzymiński - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Rakliński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Rakowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Ramcewicz - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Raszewski Jan - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Raszko - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Reder Hanus - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Rejnacki - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Rekowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Ressel Kacper - - Bochnia 1524 r.
  Rewin Franciszek - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Rey - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Rhomanko - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Roczko - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Rogalski Michał - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Rogowski Jacobus - - 1531 r.
  Roguski - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Rohaczow Hrynicz - - regestr z Podola 1540 r.
  Rojek - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Rokitnicki Georgius - - 1528 r.
  Rokosowski - - 1470 r.
  Romanowski Jan Karol - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Romanus Samuel - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Romiszewski Stanisław - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Ronikier Michał - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Ropp - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Ropszyński - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Rosaheber Casper - - 1498 r.
  Rosicki - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Rosicki - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Rosicki Piotr - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Rosien - - 1471 r.
  Rosniewski - - 1499 r.
  Rosnowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Rosowski Bartolomeus - - 1558 r.
  Rostkowski Thomas - - Bochnia 1524 r.
  Rostkowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Rostolski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Rothe Krystyan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Rother - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Rotkiewicz - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Rowiński - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Royski Stanisław - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Rozmarynowski Ignacy - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Rozrażewski Krysztof - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Rozymowski - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Rożeński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Rubański - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Ruchalski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Rudawski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Rudnicki - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Rudnicki Franciszek - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Rudnicki Karol - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Runowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Ruprecht - - 1471 r.
  Rusian Jędrzej - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Rusocki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Russian Stog - - 1531 r.
  Ruszkowski Łukasz - - 1558 r.
  Ruszkowski Stanisław - - 1558 r.
  Ruszkowski Albertus - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Ruszkowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Rutkowski Nicolaus - - 1558 r.
  Rybiszewski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Rychłowski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Ryczowsky - - 1471 r.
  Rydzowski Joannes - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Rynkort Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Rzeszowski Joannes - - 1531 r.
  Rzeszowski Samuel - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Rzeszowski Jeronim - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Rzewuski Wacław - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Rzyczyński Piotr - - 1471 r.
  Sadoski Marcin - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sadowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Sadowski Aleksander - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sadowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Sadwelch Sismondus - - 1498 r.
  Sadwelch Sismondus - - 1498 r.
  Safianowicz - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Sahajdaczny - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Sampoliński - - 1470 r.
  Sandziwoy - - Bochnia 1524 r.
  Sanocki Kazimierz - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Sapalski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Sarhor Joannes - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Sawicki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Schaler Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Schenk Krysztof - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Schimek Ganwat - - Bochnia 1524 r.
  Schnayder Jerzy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Schubert Henryk - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Schulz Frydrych - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Schulz - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Schusiawski - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Schypiński - - 1471 r.
  Secygniowski Jacobus - - 1502 r.
  Semion - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Semp Joachim - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Sempiere - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Sędzic - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Sędzimir - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Sękurski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Siciński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Sieciński - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Siedecki - - 1474 r.
  Siekierzyński Martinus - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  Sielicki Joachim - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Sielicki Achmet - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Sielicki Abracham - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Sieniawski Alexandri - - 1548 r.
  Sienicki Jakub - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Siennicki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Sieński Marcin - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Siepierski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Sierowski - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Siertof Woyciech - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Siestrzewitowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Siestrzynowski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Siliński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Sinicki - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Siostrzeniec Jan - - Bochnia 1524 r.
  Siostrzeniec Łukasz - - Bochnia 1524 r.
  Skalecki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Skarady - - 1471 r.
  Skiblik Ważko - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Skiermunt - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Skotnicki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Skórczycki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Skrzetuski Jan - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Skrzetuski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Skubrecki Paulus - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Skuszyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Slarski Stanisław - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Slengowicz Waśko - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Sliepkowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Sliwicki Dominik - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sluścza - - Bochnia 1524 r.
  Sławecki Andreas - - 1558 r.
  Sławiński - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Słobodzki Janek - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Słomiński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Słonecki Joannes - - 1558 r.
  Słupecki - - 1531 r.
  Słupiec Bohus - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Słuszewski Jaronim - - regestr z Podola 1540 r.
  Słusznic Martinus - - 1499 r.
  Słuszowski Jan - - regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
  Służewski Jeronim - - 1563 r.
  Smelterowicz Grzegorz - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Smeryka - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Smiarowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Smichowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Smid Jurgi - - 1499 r.
  Smigielski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Smilgieński Piotr - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Smolik Piotr - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Smolka - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Sniepowski Bohdan - - rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
  Snifczyński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Snitowski Hora - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Snopka Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Sobiekarski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Socha Gryszka - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Sochocki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Sokolnicki - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Sokolnicki Piotr - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Sokolowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Sokołowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Sokołowski Piotr - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Sokołowski Józef - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Sokołowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Sokołowski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Sokołowski Paweł - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sokołowski Stanisław - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sokołowski Teodor - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sokołowski Maciej - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Solewski Woyciech - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Sosnowski - - 1499 r.
  Sowiński - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Sperbiany - - 1499 r.
  Spya Woyciech - - Bochnia 1524 r.
  Spytecki Tomasz - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Stabrowski Paulus - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Stachulski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Stachurski Ernest - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Stadnicki Jacobus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Stadowski Woyciech - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Stalky - - 1474 r.
  Stanczyłowicz Andraszko - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Stanisławowicz Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Stanisławski Michał - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Staniszewski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Staniszewski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Staniszewski Franciszek - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Staniszewski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Stańczyk - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Starczewski - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Stark Hans - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Starosielski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Stary Woytek - - 1474 r.
  Starynowicz Anton - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Starynowicz Lenarth - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Stasiewicz Mikołaj - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Staskiewicz - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Staszyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Stawski Zacharyasz - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Stawski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Stażyński - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Stege Jakub - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Stepan - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Stepczański - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Sterkowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Stiborius - - 1471 r.
  Stilka Michał - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Stobrawski Paulus - - regestr z Podola 1540 r.
  Stocki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Stojan - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Stojanowski Stanisław - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Stojerski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Stolecki - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Stradmayer Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Stramonsowicz Borys - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Strasburger Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Strawiński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Strefenberg Martin - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Strembosz - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Struschek - - 1471 r.
  Strusz - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Struś - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Stryjeński Mikołaj - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Strzelbicki - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Strzelecki - - 1499 r.
  Strzeszowski Jan - - 1531 r.
  Studnicki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Stugniew Jan - - regestr z Podola 1540 r.
  Stuszkowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Styczniewski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Suchocki Jeremiasz - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Suchodolski - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Suchodolski Jan - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Suchodolski Franciszek - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Suchodolski Kazimierz - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Suchodolski Michał - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Suchodolski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Suchorapski Stanislaus - - 1548 r.
  Suchorapski Nicolaus - - 1548 r.
  Suczka - - Bochnia 1524 r.
  Sudwicki - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Sufczyński - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Sulerzycki Leon - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Suleżyński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Sulima Stanisław - - 1558 r.
  Suliszycki - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Suski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Suszczyński - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Swierczanowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Swierczowski Janussium - - 1502 r.
  Swierski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Swinarski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Swiniarski Krysztof - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Swinogrodzki Dymitr - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Swiridonowicz Łukian - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Swirski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Swirski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Swoszowski - - Bobrka popis rot husarskich 1590
  Swoszowski - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Swycikowski Jarosz - - 1531 r.
  Sybilski Jan - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Sybilski Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Sylwester - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Symeon - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Sywkowicz Ostapko - - posterunek w Bracławiu 1529 r.
  Szabłowski - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Szałaszowski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Szamota - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Szaniawski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Szarsiewicz Daniel - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Szaszowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Szczaniecki - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Szczawiński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Szczepanowski Stefan - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Szczepański - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Szczepański - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szczerbiński - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Szczęsny - - 1500 r.
  Szczucki Jędrzej - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Szczygielski Stanislaus - - 1558 r.
  Szczygielski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szeligowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Szkirlet - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Szkotnicki - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Sznapowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Sznepuński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szolecki - - 1499 r.
  Szorc - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Szornet - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Szoroczyński - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Szpakowski Stanisław - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Szpakowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Szpanorski - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Szpichalski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szudziński - - 1499 r.
  Szulc Jerzy - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Szurzycki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szwejkowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Szybiński - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Szydłowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Szydłyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szymanowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Szymański - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Szymonyski Tworzyan - - 1528 r.
  Szymulski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Szyszko Kuźmin - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Szyszowicz Job - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Środa - - Bochnia 1524 r.
  Świerczyński Jan - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Święcicki - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Tabor Adam - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Taczanowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Talczewski Michał - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Taniszewski Malewski - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Tarnowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Taszycki - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Tatomir - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Tauben Hans - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Temruk - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Terlikowski Andrzej - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Terpiłowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Teszlak Krysztof - - 1500 r.
  Tiski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Tisza - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Tobenheim Krysztof - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Todosz - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Tokarski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Tołoczko Danko - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Tołoczko Myszko - - posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
  Tomaszewski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Tomaszewski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Toner - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Topolia Anton - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Trubacz - - 1471 r.
  Tryliński - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Trzciński Krysztof - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Trzciński - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Trzciński Jakub - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Trzciński - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Trzebiński - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Trzebuchowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Trzeciak - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Trzemeski Jacobus - - 1548 r.
  Trzeszczkowski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Trześnia Felicyan - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  tubicini - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Tudorowicz - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Tupalski - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Turek - - Bochnia 1524 r.
  Turowski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Tworowski Joannes - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  Tymienicki - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Tyrawinski Matys - - posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
  Tyszka - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Tyszkiewicz Krysztof - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Tyszko Mateusz - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Tyszowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Ulencz Johannes - - Bochnia 1524 r.
  Ułan Dawid - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Ułan Achmet - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Ułanowski Antoni - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Umiecki Matias - - rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
  Urbanowski Adam - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Urbański - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Urowiecki Mikołaj - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Uszyński - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Valanth - - 1471 r.
  Vaysz Hanusz - - 1471 r.
  Vessathy Stanislaus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Vielki - - Bochnia 1524 r.
  Wacław - - Bochnia 1524 r.
  Waginiewski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Wagner Hans - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Waksman - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Walenty Walenty - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Walewski - - regiment konny generałamajora Bukowskiego 1743 r.
  Walewski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Walewski Aleksander - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Walicki - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Warszecki - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Warszyński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Warw - - Bochnia 1524 r.
  Wasilkowski Paulus - - 1558 r.
  Wasserblat Eberhardt - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Wasyl - - chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
  Waszowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Waśkowicz Matwiej - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Waśniowski - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Wayt Frydrych - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Wazyn Jan - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Ważyński - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Wąsowicz - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Webert Heinrich - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Weran Matias - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Weyher - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Węgłowski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Wężyk - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Wężyk - Zabiełło - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Wichrowski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Wichrowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Wiczorek - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Widawski - - rota Zebrzydowskiego 1589 r.
  Widawski Józef - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Wiecki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Wieczorek - - Bochnia 1524 r.
  Wielmowski Michał - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Wielopolski - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Wielowiejski - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Wieniawski Roch - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Wieruszewski Marceli - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Wierzbicki Andreas - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Wierzbicki - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Wierzbicki Jan - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Wierzbicki - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Wierzchowski Nicolaus - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Wietryński Andrzej - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Więckowski - - rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
  Wikarski Adam - - 1563 r.
  Wiktor Ludwik - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Wilanowski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Wilczyński - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Wilegolaski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Wilga - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Wilkowski Paulus - - Bochnia 1524 r.
  Winiarski Stanisław - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Winkler Henryk - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Winter Michał - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Wiszkowtowicz Paweł - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Wiśniewski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Wiśniewski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Witaliszowski Bartolomeus - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Witemberk - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Witko Jerzy - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Witman Stanisław - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Witwicki - - kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
  Wkrywski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Właschaty - - 1471 r.
  Włostowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Wnorowski - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Wnuczek - - Bochnia 1524 r.
  Wnuk - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Wodzicki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Wodziński - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Wojakowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Wojciechowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Wojciechowski Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Wojniłowicz Stefan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Wojski Matys - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Wolf - - 1471 r.
  Wolf Jerzy - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Woliński - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Woliński - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Wollas Ignacy - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Wolski Albertus - - 1558 r.
  Wolski Walerianus - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Wolski Piotr - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Wolski Michał - - regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
  Wolski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Wolski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Wolte Kasper - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Wołk Mateusz - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Wołk Oponas - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Wołowski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Wołowski Woyciech - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Wołyniec Hryszka - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Wołyniec Stanisław - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Woronicz Witalis - - regestr z Podola 1540 r.
  Woronicz Stefan - - 1563 r.
  Woszyta z Iwanowicz - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Woyciechowicz Kazimierz - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Woyciechowski Adam - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Woyciechowski - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Woynarowski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Woystepski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Woytek - - Bochnia 1524 r.
  Woyth Andreas - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Wrębski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Wrona - - 1500 r.
  Wrona - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Wrzosek - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Wsiowski Jan - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Wybranowski - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Wyganowski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Wygodecki Jan - - 1499 r.
  Wykarth - - Bochnia 1524 r.
  Wyrzekowski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Wysokiński - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Wysokiński - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Wyssyel - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Wyszeński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Wyszyński Feliks - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Zabawski - - 1474 r.
  Zabawski - - 1471 r.
  Zabierzyski Staś - - 1499 r.
  Zabłocki Antoni - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zabłocki Andrzej - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zaborowski - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Zaborowski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Zaborowski Jakub - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zaborski - - kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
  Zacharyasz - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Zacharyasz - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Zachorowski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Zaćwilichowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Zadecki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zaglicz - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Zagrodzki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zahnak - - rota Temruka kozacka 1589 r.
  Zakliński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Zakrzewski Grzegorz - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Zakrzewski - - regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
  Zakrzewski - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Zakrzewski Kazimierz - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Zalasch Johannes - - 1498 r.
  Zaleski - - 1470 r.
  Zaleski Stiborius - - 1471 r.
  Zaleski Georgius - - 1538 r.
  Zaleski Andrzej - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Zaleski Jakub - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Zaleski Kazimierz - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Zaleski Józef - - chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
  Zaleski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Załęski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Załoga - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Zamojski Joannes - - 1558 r.
  Zapolski - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Zaranowski Jan - - rota Kazanowskiego 1580 r.
  Zaremba Dawid - - Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra - starosty świerczyńskiego - 1570 r.
  Zaręba Stanisław - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Zarnowski Woyciech - - Brześć popis rot husarskich 1580
  Zarzecki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zas - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Zasadzki - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Zasaski Józef - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Zass Andrzej - - regiment buławy koronnej 1739 r.
  Zawacki Samuel - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Zawacki Achmet - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Zawadzki - - chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
  Zawalski Kuśma - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Zawicki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Zawisza Bartosz - - 1500 r.
  Zbąski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Zbijewski Jan - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zbijewski Anastazy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zbijewski Piotr - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zbijewski Ignacy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zbikolski - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Zbrożek - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Zdanowicz Jan - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Zdanowicz Onikiej - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Zdański - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Zdebski - - rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
  Zdnieniecki Jerzy - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zdrawski - - rota Gorajskiego husarska 1589 r.
  Zdzienicki Józef - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zebrzydowski Jurek - - 1470 r.
  Zegotha - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Zehoupt Martin - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Zelazowski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zelowski - - chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
  Zeman - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Zembruski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Zerfels Hans - - rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
  Zestyński - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Zgut - - chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
  Zieliński Sebastyan - - rota Czartkowskiego 1538 r.
  Zieliński - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Zieliński - - kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
  Zieliński - - kompania husarska JKM 1761 r.
  Zieliński - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Zieniczkowicz - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Zieniczkowicz Oleksa - - posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
  Zienkowicz Fiedor - - Wilno regestr roty konnej Kmity - starosty orszańskiego - 1567 r.
  Ziliński Andrych - - 1499 r.
  Zimnowodzki Jan - - posterunek w Chmielniku 1529 r.
  Złotnicki - - kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
  Złotnicki - - chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
  Złotoliński - - kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
  Zmudzki - - rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
  Zmudzki - - rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
  Zorafski - - 1474 r.
  Zorhac Malcher - - Bochnia 1524 r.
  Zub - - Bochnia 1524 r.
  Zuchorzewski Stanisław - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Zwienkowski Iwan - - 1538 r.
  Zwinogradzki Iwan Kozak - - rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
  Zyszka Martinus - - 1471 r.
  Zythowiecki - - regestr dworzan z Podola 1495 r.
  Żabicki - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Żabokrzycki Józef - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Żabokrzycki Hilary - - chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
  Żebrawski - - chorągiew Męcińskiego 1789 r.
  Żelazkowski - - chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
  Żołkiewski - - regestr dworzan z Podola 1496 r.
  Żółkowski - - kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
  Żórawski - - chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
  Żukowski - - kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
  Żurawski - - rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
  Żurawski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Żurawski Jan - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Żurawski - - chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
  Żyliński - - chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
  Żyrowski Józef - - lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
  Żyszka - - 1471 r.


   
  29 sierpień 2008 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005