<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • " Historya piechoty polskiej "

  Autor: Górski Konstanty (1826-1898) 
  Wydawca : Księgarnia Spółka Wydawnicza Polska wydania :Kraków 1893 r.
  Na podstawie ksiązki, dotyczącej piechoty polskiej od XV w. do XVII w., opracowałem listę osób występujących w "Przypisach":

  Lista obejmuje 1250 nazwisk:
  Nazwisko Imię - - jednostka wojskowa

  Abramowicz Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Abramson Walery - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Abszelewicz Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Adelt Paweł - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Admuski Aleksander - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Aleksandrowicz Michał - - rota Marka 1471 r.
  Aleksandrowicz Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Andrzejewski Aleksander - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Andrzejkowicz Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Anglik Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Arto Aleksander - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Babiński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Bademir Lenart - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Badowski Mikołaj - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Bagowski Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Baliński Joannes - - rota Antoniego More 1553 r.
  Baliński Roman - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Bambinek Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Bani Istwan - - rota Siennickiego 1652 r.
  Banthowsky Alberthus - - rota Marka 1471 r.
  Bańkowski Ignacy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Baranowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Baranowski Paweł - - rota Otrębosza 1601 r.
  Baranowski Wawrzyniec - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Barbier Mikołaj - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Barski Michał - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Bartolowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Barwierz Jakub - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Barwierz Jakub - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Barwierz Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Basarowicz Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Basse Wawrzyniec - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Baumon Floryan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Bąkowicz Mathias - - rota Vieloglowskiego 1552 r.
  Bąkowski Stanisław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Bąkowski Ignacy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Bednarski Damian - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Beim Dawid - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Bek Johan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Belschycki Joannes - - rota Marka 1471 r.
  benda Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Bendecki Kazimierz - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Benek - - rota Piotra 1477 r.
  Bens Michał - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Beresteczko Dymitr - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Berger Hans - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Bether Johan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Betticher Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Bębnica - - rota Otrębosza 1601 r.
  Biały Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Biały Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Biały Jendrzej - - rota Marka 1471 r.
  Bibulka Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Bielawski Roch - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Bielecki Jan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Bielecki Jakub - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Bieli Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Biely Jan - - rota Marka 1471 r.
  Bienkowicz Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Biliński Marcin - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Biskup Matys - - rota Kani 1497 r.
  Blokowski Matys - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Bobiński Jeremiasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Bobr Matias - - rota Marka 1471 r.
  Bodzantha Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Bogucki Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Bogusch Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Bohdanowicz Jarosz - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Bojanowski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Bolle Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Bonowski Kazimierz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Borkowski Prokop - - rota Jeromiego Noskowskiego 1533 r.
  Borkowski Aleksander - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Borowicki Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Borowy Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Borutha Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Boryszowski Mikołaj - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Boryśkiewicz Krysztof - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Boyn - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Brachowski Matys - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Bracki Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Brada Thomae - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Bradnicki Zacharyasz - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Bradowski Jan - - rota Antoniego More 1553 r.
  Brahiniec Denis - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Brahiniec Waśko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Brahiniec Supron - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Brak Henryk - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Bramborg Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Brandys Piotr - - rota Piotra Brandysa 1564 r.
  Braschka Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Brems Bartek - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Brękowski Stanisław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Brochocki Marcin - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Brodowski Samuel - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Brodowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Brodowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Bronek Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Bronicki Piotr - - rota Marka 1471 r.
  Brot Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Bruchamski Mathias - - rota Marka 1471 r.
  Brudny Woytek - - rota Marka 1471 r.
  Brzeski Mikołaj - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Brzeski Klemens - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Brzoza Ferenc - - rota Siennickiego 1652 r.
  Brzozowski Krysztof - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Brzozowski Maciej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Bublik Jarem - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Buczyński Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Budowsky Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Budvil Andreas - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Budziński Jakub - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Budzyński Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Bujakowski Girzyk - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Bułanowski Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Burda - - rota Carwatha 1471 r.
  Burgiel Stanisław - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Burkath Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Bursak Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Bursztyński Konstanty - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Buzczyn Wawrzyniec - - rota Marka 1471 r.
  Bycukowicz Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Byczek Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Bylec Matyasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Byrwiński Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Bystrzycki Wasyl - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Carna Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Chabowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Chadorsky Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Chalecki Mateusz - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Chalupa Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Charitonowicz Michaiło - - rota Gojskiego 1581 r.
  Chełsłowski - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Chmiel - - rota Marka 1471 r.
  Chmiel Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Chmielecki Frączek - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Chmielowski Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Chmura Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Chojnicki Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Cholewczyk Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Chorostko Borys - - rota Gojskiego 1581 r.
  Chrzanowski Józef - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Chuschowsky Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Chwec Łukasz - - rota Kani 1497 r.
  Chwiedorow Zinko - - rota Gojskiego 1581 r.
  Chwiedorowicz Andrzej - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Ciaski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Ciaski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Ciciorka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Ciemierzyński Joannes - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Ciesielczyk Wawrzyniec - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Cimochowicz - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Ciołek Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Cipurna Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Clobukowsky Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Coguth Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Compka - - rota Piotra 1477 r.
  Coschciel Bartholomeus - - rota Marka 1471 r.
  Costka Bartosius - - rota Marka 1471 r.
  Cościescha Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Cozieł - - rota Marka 1471 r.
  Craskowski Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Crayczy Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Crethko Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Cromierzski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Cruczek Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Curopatwa Matias - - rota Marka 1471 r.
  Curoploch - - rota Marka 1471 r.
  Curoploch Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Cygan Andrzej - - rota Marka 1471 r.
  Cygański Józef - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Cygański Grzegorz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Cysch Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Cystowski Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Cytera Jan - - rota Kani 1497 r.
  Czajkowski Eliasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Czampski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Czanowski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Czapczyński Paweł - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Czaplicki Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Czarnecki Mikołaj - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Czarnecki Stefan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Czarniecki Stefan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Czarnopyski Piotr - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Czarnotha Matyas - - rota Marka 1471 r.
  Czarnowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Czarny Maciej - - rota Marka 1471 r.
  Czarny Jakub - - rota Marka 1471 r.
  Czarny Jan - - rota Marka 1471 r.
  Czarny Tomek - - rota Marka 1471 r.
  Czarny Miszka - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Czasnotka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Czata Mikołaj - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Czayka Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Czebycz Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Czech Jur. - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Czech Joannes - - rota Antoniego More 1553 r.
  Czechowicz Walenty - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Czechowicz Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Czechowicz Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Czechowski Woyciech - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Czerkasanin Klim - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Czerniewski Jan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Czernowski Mikołaj - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Czerwiński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Czikay Alberto - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Czilakowicz Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Cziniawski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Czirny Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Czomotowski Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Czubrawski Wenceslaus - - rota Marka 1471 r.
  Czuchelski Bartoschus - - rota Marka 1471 r.
  Czwalina Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Czydlinski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Czykarski Grzegorz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Czyzowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Czyzowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Czyzykowski Aleksy - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Czyżkowicz Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Dahlke Jakub - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Dahlke Ludwik - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Dambrowa Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Dambrowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Danistowicz Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Daniszewski Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Dardzista Ferenc - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Dawiński Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Dąbrowski Maciej - - rota Piotra Brandysa 1564 r.
  Dąbrowski Bartosz - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Dąbrowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Dąbrowski Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Dąbrowski Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Dąbrowski Jan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Dąbski Stanisław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Dembowski Paul - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Długosch Marcin - - rota Marka 1471 r.
  Długosch Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Długosielski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Długosz Mathias - - rota Marka 1471 r.
  Dniewski Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Dobrzestawski Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Dobrzycki Sebastyan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Dobrzycki Aleksander - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Doczek Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Dolkiewicz Gedeon - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Dolski Marcin - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Dolski Mateusz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Domaracki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Domaracki Mikołaj - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Dombrowski Michał - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Dombrowsky Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Doniec Woyciech - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Dorosowski Jan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Drapak Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Drong Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Drozdowicz Panko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Druh Szymon - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Drzemlyk Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Drzewicki Jan - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Dubkowski Bazyli - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Dubrawski Dominik - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Duchnowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Duda Marcin - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Dukmański Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Dupa Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Duschniowski Staephan - - rota Marka 1471 r.
  Dusipiwo Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Dwirski Tomek - - rota Marka 1471 r.
  Dwulatek Marcin - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Dym Mathyas - - rota Marka 1471 r.
  Dziad Matwiej - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Dziasowicz Piotr - - rota Marka 1471 r.
  Dzierzyłowski Andrzej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Dziewczast Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Dzieża Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Dziszkowski Joannes - - rota Vieloglowskiego 1552 r.
  Dziwny Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Ferlik Jerzy - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Fickner Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Filip Hans - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Filipow Onisko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Filipowski Mikołaj - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Forman Gregier - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Forsyt Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Fortuna Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Frank Teodor - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Frank Teodor - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Franowski Paweł - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Funk Johan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Gans Grygiel - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Garbaty Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Garbun Waszko - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Gawełek Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Gąba Jan - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Gąsiorowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Gątowski Sebastyan - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Gdakała Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Gelnoski Simon - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Gemiel - - rota Carwatha 1471 r.
  Gerson Chrystyan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Gębicki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Giedroyć - - rota Otrębosza 1601 r.
  Gieklącz Krysztof - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Gielewski Bartłomiej - - rota Otrębosza 1601 r.
  Giemiera - - rota Carwatha 1471 r.
  Girzyk - - rota Carwatha 1471 r.
  Globyczky Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Głaskowski Walenty - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Gniazdowski Jakub - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Gniński Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Godlewski Paweł - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Gogol Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Gogon Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Gojski Krysztof - - rota Gojskiego 1581 r.
  Goliński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Golnowski Matias - - rota Marka 1471 r.
  Golweid Daniel - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Goly Wenceslaus - - rota Marka 1471 r.
  Goly Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Gorecki Mathias - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Gorski Bartosius - - rota Marka 1471 r.
  Gorski Woyciech - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Gorski Szymon - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Gorski Piotr - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Gortatowicz Grygiel - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Gorzkowicz Matyas - - rota Marka 1471 r.
  Gorzyłowski Łazarz - - rota Kani 1497 r.
  Gostomski Woytek - - rota Piotra 1477 r.
  Gożejski Joannes - - rota Piotra 1477 r.
  Górski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Grabowicki Ihnat - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Grabowski Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Grabowski Adam - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Grabowski Stanisław - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Gragoziński Stanisław - - rota Antoniego More 1553 r.
  Gralewski Szymon - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Gralewski Stefan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Gram Gergiel - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Grącki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Greczka Stanislaus - - rota Antoniego More 1553 r.
  Gromacki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Gromacki Andreas - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Gromacki Paweł - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Groman Karol - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Grotkowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Grotkowski Andris - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Grucki Jan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Grudek Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Grudziejski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Gruszkowicz Paweł - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Gryczka Woyciech - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Grydowicz Michał - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Grzegorzewski Józef - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Grzesiak Paweł - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Grzybowski Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Gurtyński Franciszek - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Hamman Michał - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Hanecki Marcin - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Hanicki Marcin - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Hanula Mathias - - rota Marka 1471 r.
  Harkawi Waśko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Hartman Peter - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Heilsberger Jergen - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Hein Hans - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Helmig Jerzy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Helwich Jerzy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Henkieschowsky Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Herlich Paul - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Heyzel Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Hinch - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Hlewicki Janusz - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Hładki Siemion - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Hłuchowski Mikołaj - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Hodzyński Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Hofman Konrad - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Hohendorf v. Melchior - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Holkusky Jurek - - rota Marka 1471 r.
  Holy Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Hołowan Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Horoszko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Hospodarik Oleksy - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Hryzorczyk Stanisław - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Huher Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Hunyck Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Huszewski - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Hwyma Johannes - - rota Marka 1471 r.
  Idzyk Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Inowlocki Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Iryński Jan - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Iskrzycki Nicolaus - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Iskrzycki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Iwanow Jaśko - - rota Gojskiego 1581 r.
  Izobycki Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Jabłonicki Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Jabłoński Woyciech - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jabłoński Aleksander - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jachon Andrys - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jackowski Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Jackowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jackowski Matys - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jagiełło Ferenc - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Jakimowicz Zinko - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Jakimowicz Pańko - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Jakowski - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Jakubowski Piotr - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Jamczewski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Janicki Szymon - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Janikowicz Matias - - rota Marka 1471 r.
  Janikowicz Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Janikowski Marcin - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Jankowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jankowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jankowski Michał - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Jankowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Janocki Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Janowski Nicolaus - - rota Antoniego More 1553 r.
  Jansen Michael - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Janson Olew - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Januszkowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jarosch - - rota Marka 1471 r.
  Jarząbkowski Stanisław - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Jarzec Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Jasienowicz Paweł - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Jasiński Petrus - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Jasiński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jasiński Walenty - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jasiński Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Jasiński Adam - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Jaskołka Wenceslaus - - rota Marka 1471 r.
  Jaskulski Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jastrząbek - - rota Carwatha 1471 r.
  Jastrzębski Stanisław - - rota Antoniego More 1553 r.
  Jastrzębski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Jasziek Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Jaszowski Bartosius - - rota Marka 1471 r.
  Jaworski Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Jaworski Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Jaworski Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jąkalski Franciszek - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Jedeczky Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Jelitka Martin - - rota Marka 1471 r.
  Jemielnicki Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Jeżowski Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Jędrzejowicz Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Jędrzejowski Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Jędrzejowski Paweł - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Jowczyński Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Jul Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Juraszowski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Jurowicz Szymon - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kaczkowski Wojciech - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Kaczorowski Andrzej - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Kaczorowski Paweł - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kalenik - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Kalinka Jan - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Kamieńczanin Piotr - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Kamiński Walenty - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Kamiński Jan - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Kamiński Tomasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Kampiński Maciej - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Kandziorka Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Kanecki Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Kaniowice Iwaszko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Kapiszewski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Karbowski Marcin - - rota Antoniego More 1553 r.
  Kaszerowski Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kawka Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Kazanowsky Leonardus - - rota Marka 1471 r.
  Kazmierowicz Sawko - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Kazmierowicz Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Kaźmierczyk Jurek - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Kernelowski Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kerschman Heinrich - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Kiciński Adam - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kiedrzyński Aleksander - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Kiep Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Kimer Hans - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kisielowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Kiśli Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Klefman Ernest - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Klefman Fryderyk - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kleszcz Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Klimkow Paweł - - rota Gojskiego 1581 r.
  Klonowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Kluka Siemion - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Knebelsdorf Reinhold - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kniaziow Ignat - - rota Gojskiego 1581 r.
  Knicz Fabian - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Kobierski Nicolaus - - rota Vieloglowskiego 1552 r.
  Kobyla Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Kobyłka Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Kobyłowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Kochaiński Michał - - rota Marka 1471 r.
  Kochowski Woyciech - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Kociel Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Koliskowski Michał - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kolowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Kołaczkowski Michał - - rota Marka 1471 r.
  Kołakowski Woyciech - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kołomyjczyk Jan - - rota Kani 1497 r.
  Kołowicz Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Komocki Szymon - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Komorowski Matheus - - rota Antoniego More 1553 r.
  Komorowski Michał - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Komorowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Komorowski Jakub - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Konarski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Konarzewski - - rota Siennickiego 1652 r.
  Konieczkowicz Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Konojacki Franciszek - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Konopka Franciszek - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Kopicki Siemion - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Kopiński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Korbut Jan - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Korczewski Łukasz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kornatowicz Luzil - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Korythko Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Korzenicki Aleksander - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Korzybski Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kostyrski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Koszczarz Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Kotkowski Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Kotulski Jan - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Kowal Janusz - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Kowalewski Walenty - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kowalski Miklasz - - rota Siennickiego 1652 r.
  Kowalski Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kowalski Stefan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kowalski Andrzej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kowalski Konstanty - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Kozaczenko Terent - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Kozakowicz Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kozarski Paweł - - rota Kani 1497 r.
  Kozelczyk Jan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Koziarski Tadeusz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kozicki Joannes - - rota Antoniego More 1553 r.
  Koziel Joani - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Kozirak Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Kozłowski Mikołaj - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Kozłowski Grzegorz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kozłowski Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kozłowski Wojciech - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kozłowski Jakub - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Kozłowski Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Krakowiński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Krank Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Krause Karol - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Krawcowicz Iwaszko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Krebasz Woyciech - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Krol Piotr - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Krośnia - - rota Otrębosza 1601 r.
  Król Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Króleszczyński Mateusz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Krupa Matias - - rota Marka 1471 r.
  Kruszyński Janusz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Krysa Janusz - - rota Siennickiego 1652 r.
  Krysa Jan - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Krzczony Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Krzemiński Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Krzywień Michał - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Krzywoszapka Janczy - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Krzyżanowski Wojciech - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kubacki Woyciech - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Kuczyński Michał - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kuczyński Michał - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Kujawski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Kulczycki Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Kulik Jan - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Kulka Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Kunowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Kuropłoch Jakub - - rota Kani 1497 r.
  Kurowski Tomasz - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Kurowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Kurth Tobiasz - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Kurtynowicz Teodor - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Kuszelowski Stanisław - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kuszkowski Kazimierz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Kuziwskowski Piotr - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Kwiatkowski Jan - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Kwiatkowski Tomasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Kwicierz Laurentius - - rota Marka 1471 r.
  Lach Janko - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Lacheta Mikołaj - - rota Piotra 1477 r.
  Lambi Matias - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Lanckoronski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Lanckoroński Leopold - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Lanos Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Laudanus Marhias - - rota Marka 1471 r.
  Lączyński Mikołaj - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Leduchowski Stanisław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Lenkiewicz Aleksander - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Leski Piotr - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Leszczyński Woyciech - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Leszek Samuel - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Lewczewicz Matias - - rota Marka 1471 r.
  Leżyński Woyciech - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Libel Jakub - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Lichański Andrzej - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Linicki - - rota Siennickiego 1652 r.
  Lipniczky Leonardus - - rota Marka 1471 r.
  Lipski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Lis Albert - - rota Antoniego More 1553 r.
  Lisiecki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Lobozin Sawka - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Lobselt Christoph - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Lojem Michel - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Lomen Johan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Loryncz - - rota Marka 1471 r.
  Lotis Siemion - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Lotis Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Lubalski Jan - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Lubaniewski Janusz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Lubatowski Stanisław - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Lubieniecki Łukasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Lubowski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Ludischuj Martin - - rota Marka 1471 r.
  Ludowski Fabian - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Ludzkaszkoda Swentosław - - rota Marka 1471 r.
  Lupipiwo Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Lupychny Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Lutemberk Paweł - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Luthowyski Bartosius - - rota Marka 1471 r.
  Lynk - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Lysopisz Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Łakowski Marcin - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Łapikoza Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Ławryk Andrzej - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Łazowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Łomowski Miklasz - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Łotwicz Kazimierz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Łukaszenko Iwan - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Łukaszewicz Błażej - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Łyczowski Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Łysakowski Miron - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Łyskowski Blasius - - rota Antoniego More 1553 r.
  Maier Józef - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Makalski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Makowski Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Makowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Makowski Michał - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Makowycky - - rota Marka 1471 r.
  Maledziński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Malinowski Mikołaj - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Małogórski Tomasz - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Małowski Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Mały Marek - - rota Marka 1471 r.
  Małykowski Piotr - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Marcinkiewicz Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Marczypiwo Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Markocki Stanisław - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Markowicz Klemens - - rota Marka 1471 r.
  Masło Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Masłowski Irzyk - - rota Marka 1471 r.
  Massalski Bazyli - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Masso Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Mastykiewicz Walenty - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Maszyk Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Mazur Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Mazur Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Mazurkiewicz Janusz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Mazurowsky Johannes - - rota Marka 1471 r.
  Meyrer Balcer - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Męcina - - rota Otrębosza 1601 r.
  Michajłowski Krysztof - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Michalewski Janusz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Michłowicz Mikołaj - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Miedziński Łukasz - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Mikorzewski Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Milanowski Daniel - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Miłoszyński Wawrzyniec - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Miłoszyński Wawrzyniec - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Minda Sztencel - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Mioduski Szymon - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Mirachowsky Marthinus - - rota Marka 1471 r.
  Mirosławski Tomasz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Mirowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Mirzejowski Aleksander - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Młynarz Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Moczypiwo Jan - - rota Kani 1497 r.
  Modliński Jan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Moracki - - rota Otrębosza 1601 r.
  More Antoni - - rota Antoniego More 1553 r.
  Morzycki Aleksander - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Moskwicin Orzeł - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Moskwicin Mikita - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Moskwicin Zdan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Moskwicin Hryszka - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Moskwicin Siemion - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Mostowski Piotr - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Motys Paul - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Mozdak Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Mrachowski Tomasz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Mroczek - - rota Piotra 1477 r.
  Mroczkowicz Miklasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Muszyński Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Muszyński Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Mykula - - rota Marka 1471 r.
  Mymla - - rota Carwatha 1471 r.
  Myrzwa Matias - - rota Marka 1471 r.
  Mysłowski Stanisław - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Mystelski Walenty - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Myszewicz Błażej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Myślakowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Myśliszewski Michał - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Nabruch Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Nagawyn Jan - - rota Marka 1471 r.
  Nagórski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Nalewacz Wojciech - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Naropiński Szczęsny - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Nasiogniew Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Nasz Staś - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Nawencki Jacenty - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Neyman Kacper - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Niczowski Piotr - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Niedopyt Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Niegodoma Maurycy - - rota Marka 1471 r.
  Niemiec Szczepan - - rota Marka 1471 r.
  Niemiec Jakub - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Niemiec Bartłomiej - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Niemiec Stefan - - rota Antoniego More 1553 r.
  Niesin Hryszka - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Niezabitowski Jan - - rota Antoniego More 1553 r.
  Nischurowski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Nischurowski Tomasz - - rota Marka 1471 r.
  Noschownyk Mathias - - rota Marka 1471 r.
  Noszek - - rota Marka 1471 r.
  Nowacki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Nowak Krysztof - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Nowasz Błażej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Nowicki Jerzy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Nowocki Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Nowogurski Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Ocierz Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Oczko Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Ogurek Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Oleskowicz Samuel - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Olszewski Paweł - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Ołdasowski Stencel - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Onuszkowicz Karp - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Opacki Kazimierz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Opatowski Andrzej - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Orbyk Laurentius - - rota Marka 1471 r.
  Organistha Szymon - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Oryszowski Jan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Oryszowski Jan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Orzechowski - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Orzel - - rota Marka 1471 r.
  Osiecki Szymon - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Osiński Paweł - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Oskowsky Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Osnowacki Gergiel - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Ostropolski Prokop - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Ostrowski Jakub - - rota Antoniego More 1553 r.
  Ostrowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Ostrowski Andrzej - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Ostrowski Marcin - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Ostrowski Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Ostrzyński Paweł - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Ostyka Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Osuchowski Joannes - - rota Antoniego More 1553 r.
  Otrębosz Stanisław - - rota Otrębosza 1601 r.
  Paczewski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Paderwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Pajewski Adam - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Pakosławski Michał - - rota Marka 1471 r.
  Parachoszka Konstanty - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Paradzik Jan - - rota Marka 1471 r.
  Parzypiwo Martin - - rota Marka 1471 r.
  Paszek Mikołaj - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Patrz Martin - - rota Marka 1471 r.
  Pawluk - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Pawłowski Paweł - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Pawłowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Pawłowski Paweł - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Pawłowski Aleksander - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Pergańczyk Fabian - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Pfrydecki - - rota Marka 1471 r.
  Phiol Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Phyol - - rota Marka 1471 r.
  Piasecki Wojciech - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Piasecki Adam - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Piaskowski Marceli - - rota Otrębosza 1601 r.
  Piechotka Andrzej - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Piechowski Jan - - rota Piotra Brandysa 1564 r.
  Pieczonka Matyasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Piekarzewicz Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Pierdziel Lucas - - rota Marka 1471 r.
  Pierz Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Pietraszek Piotr - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Pińczuk Stefan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Piotropolski - - rota Carwatha 1471 r.
  Piotrowski Stanisław - - rota Antoniego More 1553 r.
  Piotrowski Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Pisarz - - rota Carwatha 1471 r.
  Placzek Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Pleban Jan - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Plechniewicz Jan - - rota Marka 1471 r.
  Plechniewicz Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Płaszczyński Janusz - - rota Siennickiego 1652 r.
  Pławikowski Jakub - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Podolanin Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Pogorzelski Chryzostom - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Polak Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Polak Mathei - - rota Piotra 1477 r.
  Polazka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Polian Ignacy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Polikowski Ignacy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Pomaski Andreas - - rota Vieloglowskiego 1552 r.
  Pomiechowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Ponizowski Stencel - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Pończoszka Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Popiel Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Popiel Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Popliński Józef - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Popowicz Andrzej - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Potocki Ferenc - - rota Siennickiego 1652 r.
  Potocki Andrzej - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Pozega Ambroży - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Późniak - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Pranewski Walenty - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Preck v. Marcin - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Preck v. Krysztof - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Prudziczky Dobieslaus - - rota Marka 1471 r.
  Pruskowski Jakub - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Pruszek Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Przam Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Przebracki Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Przełomski Szymon - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Przemka Grzegorz - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Przepiorka Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Przepiórka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Przesmycki Jan - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Przeworski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Przychocki Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Przygoda Maciej - - rota Marka 1471 r.
  Przymorski Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Psarski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Psowski Mikołaj - - rota Piotra 1477 r.
  Pszona Michał - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Ptaszyński Andrzej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Pyczostański - - rota Marka 1471 r.
  Pysda Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Pyszny Jan - - rota Marka 1471 r.
  Pyzdzioch Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Radłowski Jan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Radunowski Jan - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Radwan Albertus - - rota Marka 1471 r.
  radziej Ferenc - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Ramulkowsky Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Ray Hans - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Rączka Adam - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Rątowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Rechta Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Refa Marcin - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Regza Bartoschus - - rota Marka 1471 r.
  Rejner Jergen - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Rekendorf Henryk - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Rogowski Oleksy - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Rojecki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Rokaczewski Michał - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Roman Jakub - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Romanowski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Romer Jerzy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Rosen Fabian - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Rosenberk Krystyan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Rosochacki Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Roszkowski Mikołaj - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Rozmanowski Paweł - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Rudkowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Rudnicki Marcin - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Rudnicki Andrzej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Rudyński Woytek - - rota Kani 1497 r.
  Rurmeister Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Rusnicki Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Russek Jan - - rota Marka 1471 r.
  Ruszkowski Matys - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Rybacki Miklasz - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Rybicki Janusz - - rota Siennickiego 1652 r.
  Rycharski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Ryczywoł Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Rynda Wojciech - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Ryżowski Gabryel - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Rzepecki Mikołaj - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Rzepiński Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Rzepiszowski Błażej - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Rzepka Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Rzeszotorski Stanisław - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Rzewuski Wacław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Rzewuski Wacław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Rzuczkowicz Matyas - - rota Marka 1471 r.
  Rzychaj Martino - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Rzymiawski Woytek - - rota Kani 1497 r.
  Sachnowicz Hawryło - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Sadkowski Mikołaj - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Sadkowski Janusz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Sadurski Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Samborski Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Sampryszek Janusz - - rota Siennickiego 1652 r.
  Sandomierski Grygiel - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Sartanowski - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Sastrzał Orzeł - - rota Marka 1471 r.
  Sawicki - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Sawry Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Schachmayer Jakub - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Schachmayer Hans - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Schalscha Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Schasny Tomek - - rota Marka 1471 r.
  Schczurek Matias - - rota Marka 1471 r.
  Schelava Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Schlezak Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Schlomow Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Schlunka Matys - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Scholtz Hanusz - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Schulak Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Schulthaysz Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Schvolek Johannes - - rota Marka 1471 r.
  Schymborsky Laurentius - - rota Marka 1471 r.
  Schypryn Mathias - - rota Marka 1471 r.
  Schyrka Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Scop Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Scop Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Scyrba Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Scyrba Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Serugalski Mikołaj - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Serypula Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Siczyński Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Sidorowicz Iwanko - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Siemionek Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Sienkiewicz Franciszek - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Sienkow Sidor - - rota Gojskiego 1581 r.
  Siennicki - - rota Siennickiego 1652 r.
  Sieradzki Walenty - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Sierakowski Konstanty - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Sierponowicz Piotr - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Sietipski - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Sikorski Sebastyan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Sikorski Stanisław - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Siraweński Szymon - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Sirocki Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Sitarowicz Tomasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Skala Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Skalsky Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Skarzyński Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Skaszewski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Sklarski - - rota Siennickiego 1652 r.
  Skogowski - - rota Piotra 1477 r.
  Skorkowski Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Skorkowski Grzegorz - - rota Marka 1471 r.
  Skorylas Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Skorylas Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Skowroński Woyciech - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Skrobacz Timofiej - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Skrzydłowski Mikołaj - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Skrzyniecki Jan - - rota Piotra Brandysa 1564 r.
  Skrzypca Sieńko - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Skupiński Matys - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Slanka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Slawkowski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Slązak Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Slisewicz Bartosius - - rota Marka 1471 r.
  Slizak Kresa - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Slotha Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Slotha Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Slowak Matyas - - rota Marka 1471 r.
  Slowak Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Slowysz Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Slubyczky Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Sładzewnik Abram - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Sławiński Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Słoma Ferenc - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Słomiński Marcin - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Słomowski Marcin - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Słuczanin Fedor - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Słuczanin Andrzej - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Służowicz Stefan - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Smarzewski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Smietanka Jan - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Smigielski - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Smoliński Adam - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Smotrycki Roman - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Smotrycki Józef - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Smyczek - - rota Marka 1471 r.
  Snochal - - rota Carwatha 1471 r.
  Snyczka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Sobirmuth Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Socha Paulus - - rota Marka 1471 r.
  Socha Matias - - rota Marka 1471 r.
  Sojecki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Sokala Lorenc - - rota Siennickiego 1652 r.
  Sokołowski Franz - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Sokołowski Tomasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Sokołowski Andrzej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Sokołowski Tomasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Sokołowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Sokołowski Eliasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Solarz - - rota Carwatha 1471 r.
  Soroczyński Iwo - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Soschimski Blasius - - rota Marka 1471 r.
  Spans Christoph - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Spiszak Andreas - - rota Marka 1471 r.
  Sprancel Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Stajnica Grzegorz - - rota Marka 1471 r.
  Standreis Adam - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Stanisławowicz Jurek - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Stanisławski Ludwik - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Stanowicz Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Stańczowski Abraham - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Stary Miklasz - - rota Marka 1471 r.
  Staszowski Wawrzyniec - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Stawicki Jerzy - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Stawiński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Stawiński Jakub - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Stawski Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Steśkiewicz Franz - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Sthanik Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Stiepanow Sicz - - rota Gojskiego 1581 r.
  Stojnowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Stradomski Mateusz - - rota Vieloglowskiego 1552 r.
  Stradomski Adam - - rota Vieloglowskiego 1552 r.
  Strasch Alberthus - - rota Marka 1471 r.
  Strasiewicz Józef - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Strażyski Jędrzej - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Strożewski Stanisław - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Strublovsky Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Strupka Janusz - - rota Siennickiego 1652 r.
  Strykowski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Strzałkowski Adam - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Strzeczka Jan - - rota Kani 1497 r.
  Strzemień Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Strzyschowski Matyas - - rota Marka 1471 r.
  Stumpowski Martin - - rota Kani 1497 r.
  Stuziński Kacper - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Suchorowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Suchoruki Filip - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Suchy Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Suflera Matys - - rota Kani 1497 r.
  Sulenicki Łukasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Sulicki - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Sulżyński Łukasz - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Surbiński Dziwir - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Surowski Wawrzyniec - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Suski Jan - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Swiencichowski Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Swientochowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Swiercz Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Swierszczak - - rota Marka 1471 r.
  Swyacz Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Swyczka Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Swyda Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Swyna Alberthus - - rota Marka 1471 r.
  Syciński Kazimierz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Symborski Jan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Syrny Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Szabłowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Szanikowicz Jan - - rota Jeromiego Noskowskiego 1533 r.
  Szarek Stanisław - - rota Piotra 1477 r.
  Szary Mikołaj - - rota Piotra 1477 r.
  Szczam Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Szczerbiński Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Szczurowski Ignacy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Szlązak Mathyas - - rota Marka 1471 r.
  Szletylski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Szmitt Maryan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Szoltysz Matias - - rota Marka 1471 r.
  Szostak Jakub - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Szostakowski Dyonizy - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Szotha Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Szpaczek Jan - - rota Kani 1497 r.
  Szram Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Szroka Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Szuster - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Szwadza Woytek - - rota Kani 1497 r.
  Szwawski Mikołaj - - rota Marka 1471 r.
  Szwejkowski Paweł - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Szydełko Błażej - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Szydłowski Stanisław - - rota Antoniego More 1553 r.
  Szydziński Andrzej - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Szylling Floryan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Szymański Stanisław - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Szymański Piotr - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Szymański Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Śmiotana Kacper - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Świderski Piotr - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Świdziński - - rota Otrębosza 1601 r.
  Świerczowski Janusz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Święcicki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Święcicki Jakub - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Święczycki Joachim - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Tabor Hans - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Tachańśki - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Tadema Jan - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Tanf Krzysztof - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Tappert Adam - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Tarnowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Tatarzyński Kacper - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Tharnka Matias - - rota Marka 1471 r.
  Thatara Matias - - rota Marka 1471 r.
  Thutasz Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Time Henryk - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Todorowicz Bazyli - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Tomasz Mikołaj - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Tomaszewski Sebastyan - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Tomaszewski Łukasz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Tomczycki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Tomikowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Trausch Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Trost Hanusz - - rota Marka 1471 r.
  Truskowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Truskowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Truszkowski Paul - - rota Otrębosza 1601 r.
  Trybiński Woyciech - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Trzciński Piotr - - rota Kani 1497 r.
  Trzeciak Mikołaj - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Tudulicz Jan - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Turkiewicz Demetr - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Turno Jerzy - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Tworowicz - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Tworzyjan - - rota Kani 1497 r.
  Tysiński Marcin - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Tyszka - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Ulaniecki Tomasz - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Ułanowski Tomasz - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Uniejowski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Unierzyski Piotr - - rota Kani 1497 r.
  Urywański - - rota Siennickiego 1652 r.
  Usf. Siemion - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Uszczki Matias - - rota Marka 1471 r.
  Uszycki Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Uściński Kacper - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Victorius Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Vieczorek Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Vieliki Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Vielki Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Waczyrsky Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Waganiec Jakub - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Wagner - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Wan Jakub - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wandejko Pracek - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Wasilewski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Wasiutyński Gerzy - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Waszkowski Szymon - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wąsowicz Mikołaj - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Weliki Maciej - - rota Marka 1471 r.
  Wers Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Wesołowski Andrzej - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Wesołowski Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Wesołowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Wesołowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Wesołowski Antoni - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Węcki Szymon - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Węcki Adam - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wibert Krystyan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wickowski Jerzy - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Widawsky Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Wieliński Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wieliszy Jan - - rota Marka 1471 r.
  Wielki Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Wielogorski Jan - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Wiencziorek Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Wierukowicz Johannes - - rota Marka 1471 r.
  Wierzbicki Trochim - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Wierzejski Julian - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Wierzkowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Wilde Henryk - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wilk Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Wilk Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Wilk Marcin - - rota Marka 1471 r.
  Wilk - - rota Carwatha 1471 r.
  Wilkowski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Wilkowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Wiltanki Matys - - rota Kani 1497 r.
  Winogradzki Szymon - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Wisniowski Folkin - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Wisnowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Wiszniewski Teodor - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Włas Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Wodopijan Iwan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Wojewotka Mathias - - rota Marka 1471 r.
  Wolański Andrzej - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Wolicki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Wolski Stanisław - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Wolsky - - rota Marka 1471 r.
  Wołkowski Paweł - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Wołoszyn Bogdan - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Wołoszyn Iwonia - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Wołoszyn Kukay - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Woraszyło Jakub - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Woszyński Marcin - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Woyciechowski Jan - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Woyciechowski Kacper - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Woyna Albertus - - rota Marka 1471 r.
  Woyna Maciej - - rota Marka 1471 r.
  Wróbel Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Wróblarz - - rota Marka 1471 r.
  Wrzoskowski Matys - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Wulf Hans - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Wulf Matias - - frejkompania dragońska starosty halickiego 1653 r.
  Wydlicza Stanisław - - rota Marka 1471 r.
  Wyrwotka Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Wysocki Kacper - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Wyszota Kazimierz - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Zabawsky Lorek - - rota Marka 1471 r.
  Zaborowski Michał - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Zaborowski Michał - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1773 r.
  Zachworost - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Zadacki Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Zadwornowski Adam - - rota Marka 1471 r.
  Zagorski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Zagórski Marhias - - rota Antoniego More 1553 r.
  Zając Aleksy - - rota Marka 1471 r.
  Zającz Petrus - - rota Marka 1471 r.
  Zajączkowski Jakub - - rota Naropińskiego 1581 r.
  Zajączkowski Jan - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Zakrzewski Stanisław - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Zaleski - - rota Kani 1497 r.
  Zaleski Albert - - rota Antoniego More 1553 r.
  Zaleski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Zaleski Matyasz - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Załucki Ihnat - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Załuski Zygmunt - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Zankiel - - rota Marka 1471 r.
  Zapadyński Wasyl - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Zapiński Andrzej - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Zarnicki Mikołaj - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Zarychta Gregorius - - rota Marka 1471 r.
  Zathorski Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Zathorski Leonardus - - rota Marka 1471 r.
  Zathorski Lucas - - rota Marka 1471 r.
  Zathorski Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Zathorski Mikołaj - - rota Marka 1471 r.
  Zathorski Martinus - - rota Marka 1471 r.
  Zatorski Pracek - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Zawacki Nicolaus - - rota Marka 1471 r.
  Zawada Stanislaus - - rota Marka 1471 r.
  Zawada Jacobus - - rota Marka 1471 r.
  Zawadzki Woyciech - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Zawistowski Stanisław - - rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r.
  Zazulecki Ferenc - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Zbadowski Michał - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Zbyczyński - - regiment artylerii koronnej 1717 r.
  Zebrzydowski Joannes - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Zerański Paweł - - regiment dragoński Oboźnego koronnego Winnickiego 1659 r.
  Zgłobicki - - rota Otrębosza 1601 r.
  Zieliński Jędrzej - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Ziętkiewicz Antoni - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Zimiński Andrzej - - rota Iskrzyckiego 1538 r.
  Złobkowski Bartosz - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Złoczowski Piotr - - rota Fabiana Rosena 1667 r.
  Złostowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Zmigrod Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Zochowski Jurek - - rota Stuzińskiego 1577 r.
  Zolądz Marceli - - rota Rocha Bielawskiego 1564 r.
  Zolestowski Andrzej - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Zoltypysk Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Zranicza Gmorzek - - rota Piotra 1477 r.
  Zubryk Andrzej - - rota Łukasza Jelskiego 1653 r.
  Zubrzycki Piotr - - rota Siennickiego 1652 r.
  Zubrzyski Mikołaj - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.
  Zuczek - - rota Piotra 1477 r.
  Zugracki Stanisław - - rota Michała Myśliszewskiego 1667 r.
  Zuk Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Zukowski Jan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Zukowski Aleksander - - regiment pieszy buławy polnej koronnej 1767 r.
  Zul Stefan - - rota wojewody chełmińskiego 1674 r.
  Zuschnek Matyas - - rota Marka 1471 r.
  Zwierzchowski - - rota Otrębosza 1601 r.
  Zydek Michał - - rota Marka 1471 r.
  Zylarczyk Mateusz - - rota Ciemierzyńskiego 1557 r.
  Zyska Piotr - - rota Jasińskiego i Zebrzydowskiego 1522 r.
  Zysław Joannes - - rota Marka 1471 r.
  Żóraw Miklasz - - rota Hanusza Scholtza m. Korczyn 1478 r.


   
  5 wrzesień 2008 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005