<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego
  1885 – 1985, Kraków

  Na podstawie "Księgi Pamiątkowej III gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985, wyd. Kraków 1984" (dostarczonej przez Pana J. T. )publikujemy s
  pis nauczycieli oraz pracowników administracji szkolnej, służby zdrowia i woźnych w latach 1883-1983


  "W spisach nauczycieli i absolwentów dokonano szeregu uzupełnień, niemniej jednak możliwe są jeszcze przeoczenia i nieścisłości spowodowane brakiem pełnej dokumentacji. Liczymy na sprostowania dotyczące spisów oraz materiału faktograficznego zawartego w całej publikacji. Zamierzamy po uroczystościach jubileuszowych wydać indeks."

   

  LISTA NAZWISK - zawiera 810 osób

  Zapraszam Czytelników do nadsyłania informacji o osobach wraz z notami biograficznymi.


  Albert Jan - - - nauczyciel przysposobienia wojskowego od roku 1957
  Alszer Tadeusz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1954
  Altanowicz Maria - - , lekarz - dentysta w r. 1932
  Ambroży Stanisław - - - Ks. katecheta w r. 1952
  Apollo Henryk - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1953
  Arway Wiktor - - - nauczyciel matematyki w r. 1901
  Augustyński Henryk - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1956-1964, dyrektor szkoły
  Augustyńska Kowalska Irena - - - nauczycielka wychowania fizycznego od r. 1971/2
  Balicki Antoni - - - nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w latach 1945-51
  Baliński Eugeniusz - - - nauczyciel języka polskiego i angielskiego w latach 1945-1951
  Bałuk Aleksandra - - - nauczycielka śpiewu w r. 1928
  Banaszkiewicz Irena - - - bibliotekarka w latach 1958-1962
  Banarkiewicz Janina - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1950
  Baran Bronisława - - - nauczycielka chemii w latach 1956-1959
  Baranowski Tomasz - - - woźny w latach 1915-1916
  Barański Franciszek - - - nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w latach 1888-189f
  Barański Kazimierz - - - prowadzący zajęcia praktyczne z fizyki w latach 1946-1949
  Barger Jadwiga - - - nauczycielka języka francuskiego w r. 1935
  Bauminger Henryka - - - nauczycielka języka niemieckiego w latach 1931-'1933
  Bąk Józef - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1937
  Bebłak Dominik - - - nauczyciel prowadzący chór w r. 1962
  Bednarski Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w latach 1892-1893
  Bełtowski Jan - - - nauczyciel biologii w r. 1908
  Bemben Józef - - - nauczyciel wychowania technicznego w latach 1964-1969
  Bergier Bogdan - - - nauczyciel fizyki w r. 1972/73
  Bergier Teresa - - - nauczycielka fizyki.od r. 1966
  Biedrzycka Stanisława - - - nauczycielka języka łacińskiego w latach 1954-1959
  Biela Jan - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego oraz kaligrafii w latach
  Bielak Franciszek - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1952-1953
  Bielewicz Tadeusz - - - nauczyciel historii i nauki o konstytucji w latach 1952-1954
  Bieniarz Wiktor - - - Ks. katecheta w r. 1907
  Bieniasz Franciszek - - - nauczyciel matematyki, biologii i kaligrafji w latach 1883-1893
  Biernakiewicz Tadeusz - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1930-1936
  Bińkowski Benedykt - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1912-1915 i 1951-1952
  Birczyński Teodor - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1954-1955
  Bisaga Edward - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w r. 1961
  Bizerski Tadeusz - - - nauczyciel rysunków i robót ręcznych w r. 1936/1937
  Blak Józef - - - nauczyciel historii w r. 1952/53
  Błaszczak Jadwiga - - - nauczycielka języka łacińskiego w r. 1951/52
  Błaszkiewicz Władysław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1906/7
  Błonarowicz Józef - - - Ks. katecheta w latach 1883-1893
  Bobek Kazimierz - - - nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, biologii w latach 1883/4 i 1887/8
  Bobrowski Kazimierz - - - nauczyciel historii w r. 1933/4
  Bocheńska Irena - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1950-1952
  Bochniewicz Józef - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1901/2
  Bodian Dawid - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1935-1938
  Bodzioch Janusz - - - nauczyciel fizyki w r. 1982/83
  Bogacki Józef - - - nauczyciel rysunków w latach1883-1893
  Bogatyński Władysław - - - nauczyciel historii; geografii w latach 1914-1917 i w. r. 1921
  Borkowski Henryk - - - nauczyciel geografii w r. 1962
  Borszewski Adam - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, w latach 1905 -1907 i 1915 - 1917
  Brablec Franciszek - - - nauczyciel matematyki w latach 1?15-:-1917
  Broniatowski Henryk - - - naucżyciel geografii w latach '1956-1970
  Broniewski Stanisław - - - nauczyciel biologii w r. 1934/5
  Bronikowski Kazimierz - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego w latach 1888-1892
  Bruck Stanislaw - - - nauczyciel historii, nauki o Polsce i świecie współczesnym w r. 1957
  Brudniak Franciszek - - - nauczyciel matematyki w r. 1905-6
  Brzezina Stanisław - - - nauczyciel języka/polskiego w latach 1963/4 - zastępca dyrektora w latach 1970-1978
  Brzeziński Karol - - - nauczyciel historii w latach 1883-1890, dyrektor
  Brzozowa Marta - - - nauczycielka geografii w latach 1945-1950
  Bugajski Jan - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1932-1946, komendant III KDH
  Bujak Emanuel - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. .1905
  Bulanda Edmund - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1914-16 ,
  Butrymowicz Bogusław - - - nauczyciel języka angielskiego w latach 1945 - 1951
  Butrymowicz Maria - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1945-1947
  Bylicki Franciszek - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w, latach 1887-1893 i 1903.-:1907
  Bystroń Jan - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, historij, geografii w latach 1887-1889
  Chamuła Wawrzyniec - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1955/56
  Chciuk Stefan - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1904
  Chmiel Józef - - - nauczyciel matematyki, geografii w r; 1912
  Chmielowski Stanisław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1954'-1956
  Chłap Antoni - - - nauczyciel języka greckiego w r. 1903/4
  Chmielewska Danuta - - - nauczycielka fizyki w r. 1964/65
  Chmiołek Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1883-1891
  Chojnacka-Olszewska Ewa - - - nauczycielka matematyki w latach:- 1971/72-1982/83
  Cholewiński Józef - - - nauczyciel fizyki w r. 1935/6
  Cholewka Ewa - - - nauczycielka języka angielskiego w r. 197617-7
  Chorzępa Krystyna - - - kierownik stołówki:, od; 1978
  Chowaniec Franciszek - - - nauczyciel stenografii w r. 1912
  Chraca Aleksander - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego w latach 1945-1949
  Chrzanowska Dorota - - - nauczycielka historii w r. 1971/72
  Chrzanowska Maria - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1957-1960 . j
  Chrzanowski Bogdan - - - nauczyciel propedeutyki filozogii w latach 1951-1955
  Chrzanowski Tadeusz - - - nauczyciel historii w r. 1961/62
  Chrzościk Jan - - - woźny od r. 1972
  Chwistek Leon - - - nauczyciel matematyki w latach 1909-1917
  Ciążyński Edmund - - - nauczyciel wychowania fiizycznego w latach 1945-J950, opiekun internatu
  Ciechowski Erard - - - nauczyciel języka francuskiego w r. 1889
  Cieplińska Genowefa - - -szef kuchni od 1974
  Cierniak Bronisława - - - nauczycielka języka polskiego w,Jata.ch 1965-;1980/81, 'zastępca dyrektora,w latach 1965-1970
  Cierniak Jerzy - - – nauczyciel rysunków w r. 1945/46
  Cieślik Adam - - - nauczyciel fizyki W-hitach J957:+-1960
  Cieślik Danuta - - - bibliotekarka w r. 1969/70
  Cieślik Wanda - - - nauczycielka języka angielskiego W hitach 1956-1976/77
  Cukrzyński Józef - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1906-1950, opiekun internatu.
  Cyankiewicz Mieczysław - - - nauczyciel rysunków w r. 1955
  Czapliński Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1901
  Czapliński Władysław - - - nauczyciel historii w r. 1957 .
  Czaputa Teodor - - ks. - katecheta w r. 1918
  Czarnecka Maria - - - nauczycielka biologii w latach 1955-1957/8
  Czast Antoni - - - nauczyciel języka angielskiego w r. 1938/9
  Czechowicz Juliusz - - - nauczyciel rysunków w r. 1922/3
  Czechowski Dymitr - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niskiego W latach 1904-:-1916, dyrektor w r. 1916 .
  Czopek Czesław - - - nauczyciel języka angielskiego od r. 1979/80
  Czopek-Wasilewska Teresa - - - nauczycielka matematyki od r. 1968
  Czuchajowska Maria - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1952 -1955
  Czyński Czesław - - - nauczyciel języka francuskiego w latach 1884-1889
  Dadak Józef - - - nauczyciel historii (praktykant) w latach 1934-1938
  Dadał Zygmunt - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w latach 1951-53
  Dajewski Władysław - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1946-1951
  Danilczyk Halina - - - bibliotekarka w latach 1964/65-1969/70
  Danilczyk Michał - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1950-52
  Dańkowski Stanisław - - - nauczyciel matematyki w r. 1954/55
  Dawidowski Karol - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1906-1917
  Dąbek Bronisław - - - nauczyciel rysunków w r. 1958
  Dąbrowski Jan - - - nauczyciel historii w r. 1913
  Dąbrowski Marian - - - nauczyciel matematyki, języka niemieckiego w latach 1903-1905
  Dąbrowski Mieczysław - - – nauczyciel rysunków w.latach1909-1914
  Dec Walenty - - - nauczyciel śpiewu w latach 1892-1893
  Derejczyk Wacław - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w r. 1935/36
  Deszcz Marian - - - nauczyciel języka francuskiego, polskiego w latach 1923-50
  Dębska Krystyna - - - pedagog w latach 1980--82/83
  Dębski Krzysztof - - -nauczyciel wychowania fizycznego.w r. 1971/2
  Długopolski Edmund - - - nauczyciel historii w latach 1902-3 . ,
  Ks. Długosz Władysław - - - katecheta w latach 1928-9
  Dobrzycki Stanisław - - - nauczyciel historii w r. 1900
  Dobrzyńska Helena - - - nauczycielka chemii w latach 1972-1975
  Dolnicki Leon - - - ~nauczyciel historii, geografii, języka niemieckiego w latach 1889-1891
  Domański Tadeusz - - - nauczyciel historii w latach 1964-69
  Domaradek Stefania - - - nauczycielka biologii w latach 1954---55
  Domka Wanda - - - nauczycielka wychowania muzycznego w latach 197.0-73
  Drozd Władysław - - - nauczyciel historii (praktykant) w r. 1934
  Droździkowski Eugeniusz - - - nauczyciel języka niemieckiego w r, 1945
  Drożdż Leon - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach .1945-:-47
  Drożdż Władysław - - - nauczyciel rysunków w r. 1937
  Dryja Gustaw - - - nauczyciel języka greckiego w r. 1908
  Dudek Irena - - - nauczycielka historii w r. 1903
  Dudek Stanisław - - - nauczyciel języka greckiego w r. 1907
  Dunikowski Bolesław - - - nauczyciel historii w latach 1945-1952
  Duschak Maurycy - - - nauczyciel religii mojżeszowej 1884--87
  Dutkowska Maria - - - nauczycielka chemii w latach 1946-48
  Dużyk Ludwik - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach '1945-1976/77
  Dydak Irena - - - nauczycielka historii w r. 1936
  Dyląg Maria - - - nauczycielka geografii w latach 1950--'-51
  Dyląg Zygmunt - - - nauczyciel matematyki V latach 1948--1951
  Dynowski Stanisław - - - nauczyciel historii w r. 1937
  Dzień Jan - - - nauczyciel historii w r. 1956/7
  Dzięgiel Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, polskiego w latach 1915-1917
  Dziurzyński Adam - - - nauczyciel biologii w latach 1912-1913 i 1953-1954
  Dziurzyński Jan - - - nauczyciel matematyki w latach 1906-1909
  Emilewicz Aurelia - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1934-;-1936
  Engelberg Małka - - - nauczycielka języka niemieckiego w latach 1932-1933
  Farny Alfons - - - nauczyciel gimnastyki w latach 1913-1914
  Faron Bolesław - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1960-1963
  Fenczyn Barbara - - - bibliotekarka w latach 1965-1968
  Fic Edward - - - Ks. katecheta w r. 1948
  Figna Józef - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1909-1939
  Figwer August - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1883-1888
  Figwer Jan - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1910-1911
  Fijałek Józef - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1950-1952 dyrektor
  Fijałkowska Maria - - - nauczycielka fizyki w latach 1970-1980
  Filipek Andrzej - - - nauczyciel matematyki w latach 1954-1955
  Filipek Maria - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1973
  Firganek Kazimierz - - - nauczyciel matematyki (praktykant) w latach 1903-4
  Fischer Fryderyk - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1933
  Fischer Zbigniew - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1961
  Fiut Julian - - #NAZWA?
  Florkiewicz Witold - - - nauczyciel kaligrafii w r. 1918
  Francuz Franciszek - - - woźny od r. 1957
  Francuz Zofia - - - woźna od r. 1957
  Frandowa Mandelbaum - - - nauczycielka matematyki.w latach 1936-1937
  Frankiewicz Kazimierz - - - nauczyciel fizyki w latach 1960
  Frei Alfred - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1931
  Frolik Antoni - - - nauczyciel śpiewu w r. 1929
  Fryz Franciszek - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego w latach 1892-1893
  Fryeł Danuta - - - nauczycielka języka rosyjskiego w r. 1976/77
  Fuchs Franciszek - - - nauczyciel historii w latach 1910-1950
  Furka Julian - - - nauczyciel matematyki w r. 1900
  Furmankiewicz Aleksander - - - nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w latach
  Fussteig Luiza - - - nauczycielka języka łacińskiego (praktykant) w roku 1936
  1907-1917 - -
  Gałecka-Goldwaniec Rozalia - - - nauczycielka języka angielskiego, rosyjskiego w latach 1945-46
  Gałecki Włodzimierz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1939
  Garbaczewska Janina - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1948
  Garbusiński Kazimierz - - - nauczyciel śpiewu w latach 1922-32
  Gardziel Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1915
  Gasiński Mateusz - - - nauczyciel geografii w r. 1981/82
  Gawalewicz Adolf - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1889-1892
  Gawełek Franciszek - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w r. 1912
  Gawor Błażej - - - nauczyciel geografii w r. 1900
  Gąsiorowski Kazimierz - - - nauczyciel wychowania technicznego w latach 1969-71
  Gątkiewicz Feliks - - - nauczyciel historii w latach 1892-93
  Gebhardt Jan - - - nauczyciel historii, geografii w latach 1906-1907
  Gembala Alojzy - - - nauczyciel języka łacińskiego, geografii w latach 1928-29
  German Otto - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1931-36
  Gębik Barbara - - - nauczycielka chemii od r. 1979
  Gieroń Antoni - - - nauczyciel matematyki w r. 1922
  Glanowski Zbigniew - - - nauczyciel matematyki w latach 1970-75
  Gliński. Marian - - -lekarz szkolny w latach 1936-37
  Godyń Małgorzata - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1972-75
  Gofron Bartłomiej - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego ,niemieckiego w latach 1910-11
  Golański Jan - - - nauczyciel biologii w latach 1945-48
  Golański Jan - - - nauczyciel geografii w latach 1963-64,. zastępca dyrektora
  Gold Chana - - - nauczycielka języka polskiego (praktykant) w r. 1933
  Gołąb Marian - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1910-1913
  Goździewski Jerzy - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w latach 1979/80-1982
  Górecki Piotr - - - nauczyciel historii (praktykant) w r. 1908
  Gościnna Helena - - - nauczycielka języka greckiego (praktykant) w r. 1933
  Gottel Ryszard - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1911
  Grabowska Helena - - - woźna od r. 1956
  Grabowski Stanisław - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, niemieckiego w r. 1906.
  Grzegorek Anna - - - nauczycielka chemii w r. 1961
  Grzędzielski Jan - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1901-1903
  Groblicki Błażej - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego w latach 1904-1906
  Gross Kazimierz - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego w latach 1902-1905
  Grotowski Bolesław - - - nauczyciel języka francuskiego, niemieckiego w latach 1900-1903
  Gruca Ryszard - - - nauczyciel matematyki od r. 1980
  Grudniewicz Maria - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1962-1977
  Grzybowski Józef - - - nauczyciel języka greckiego w 1at~h 1910-1911
  Gul Stefan - - - nauczyciel matematyki dyrektor od 1965 r.
  Gustawicz Bronisław - - - nauczyciel matematyki, geografii w latach 1900-1903
  Gutwiński Roman - - - nauczyciel matematyki, biologii W; r. 1884
  Habas Bogusława - - - nauczycielka geografii w r. 1965
  Hadbot Alfred - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1920
  Hajdukiewicz Józef - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1906-1907
  Hamburger Alfred - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1917-1922
  Hammer Adam - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1916
  Hammer Klemens - - - nauczyciel historii (praktykant) w r. 1902
  Hammer Seweryn - - - nauczyciel języka polskiego, greckiego w r. 1908
  Heck Korneli - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1905-1907
  Heczko Jan - - - nauczyciel stenografii w r. 1905
  Heilmann Bernard - - - nauczyciel języka niemieckiego (praktykant) w latach 1932-33
  Hofman Anna - - - nauczycielka biologii od r. 1957
  Hollender Henryk - - - nauczyciel matematyki w latach 1953-54
  Horbacki Władysław - - - nauczyciel fizyki w r. 1931
  Hoszowska Maria - - - nauczycielka biologii w latach 1949-50
  Hoszowski Edward - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1912
  Hraba1 Julian - - - nauczyciel rysunków i robót ręcznych w r. 1934 i w latach 1952-54
  Hraba1 Kazimierz - - - nauczyciel fizyki, chemii w latach 1950-71
  Hryńkow Michał - - - nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1955-71
  Hubert Maria - - - nauczycielka matematyki w latach 1972-81
  Ingber Zuzanna - - - nauczycielka języka łacińskiego w -r; 1931
  lwanek Eleonora - - - nauczycielka wychowania fizycznego w latach 1972-1982
  lwański Lech - - - nauczyciel wychowania fizycznego od r. 1981
  Kaczkowska Barbara - - - nauczycielka języka polskiego, zastępca dyrektora od r. 1979
  Kaczor Roman - - - nauczyciel wychowania plastycznego w r. 1979
  Kaczmarczyk-Holly Maria - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1975-77
  Kałużniacki Orest - - - nauczyciel historii w latach 1933-35
  Kamecki Cyprian - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1908-9
  Kamieniecka Maria - - - nauczycielka historii w latach 1951-52
  Kamieniecki Józef - - - Ks. katecheta w latach 1947-49
  Kamiński Adolf - - - nauczyciel matematyki w latach 1904-1905
  Kamiński Jan - - - nauczyciel fizyki w r. 1939
  Kania Zofia - - - nauczycielka języka rosyjskiego w r. 1971/72
  Kannenberg Stanisław - - - nauczyciel historii, geografii w. r. 1906
  Karabulowa Zofia - - - nauczycielka historii w latach 1950-56
  Karaś Antoni - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w r. 1971/72
  Karbowiak Michał - - - nauczyciel języka niemieckiego, historii w latach 1910-12
  Karp Barbara - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1965-71
  Karwiński Antoni - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1930-35
  Kaspar Stanisław - - - nauczyciel fizyki w latach 1947-48
  Kaszuba Józef - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w r. 1950
  Kaszyczko Mikołaj - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1909-1910 i 1931-50
  Kawecki Zygmunt - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1906
  Kądziela Zofia - - - nauczycielka biologii w latach 1936-37
  Kielski Bolesław - - - nauczyciel języka niemieckiego (praktykant) w latach 1902-1903
  Kiełbowicz Ewa - - - nauczycielka historii w r. 1949
  Kiszka Jan - - - nauczyciel rysunków w latach 1950-53
  Kita Halszka - - - nauczycielka chemii w latach 1970-79
  Kleczkowski Marian - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1908-1917 i w r. 1947
  Klemensiewicz Stanisław - - - nauczyciel śpiewu w latach 1883-1886
  Klemensiewicz Zenon - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1919-1939
  Klich Edward - - ~ nauczyciel języka polskiego (praktykant) w r. 1902
  Klimek Wilhelm - - - nauczyciel fizyki (praktykant) w latach 1910-11
  Kloska Tadeusz - - - nauczyciel chemii, biologii w latach 1945-69
  Kluczewska Barbara - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1965
  Kłosowski Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1910-1914
  Kłyś-Lodzińska Maria - - - nauczycielka chemii od r. 1956
  Knot Maria - - - nauczycielka wychowania technicznego w latach 1972-74
  Kobylec Henryk - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w latach 1952-1953
  Kocur Emilia - - - nauczycielka historii (praktykant) w latach 1932-33
  Kogut - - - nauczyciel fizyki w latach 1946-47
  Kołczykiewicz Maciej - - - nauczyciel języka niemieckiego, historii, geografii w latach 1883-1890
  Kołpaczkiewicz Włodzimierz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1908
  Konderla Jan - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1938--39
  Kondziela Zofia - - - nauczycielka biologii (praktykant) w latach 1936-37
  Konieczny Mieczysław - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1908
  Konieczny Władysław - - - nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii w latach 1922-26
  Kontny Ewa - - - nauczycielka języka angielskiego w r. 1955/56
  Konior Stanisław - - - nauczyciel śpiewu w latach 1934-35
  Kopciuch Szczepan - - - woźny od r. 1947
  Koprowicz Stanisław - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1900
  Korcyl Ignacy - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1906/7
  Kordela Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1906-1907
  Kornaś Emil - - - nauczyciel propedeutyki w r. 1961
  Korolewicz Adam - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1889--'-1892
  Korosadowicz Maria - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1964-65
  Korzennik Majer - - - nauczyciel języka' polskiego (praktykant) w latach 1932-33
  Kosiba Antoni - - - nauczyciel propedeutyki filozofii 1889--'-1893
  Kosiński Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego, stenografii w latach 1883-1889
  Kościelny Anna - - - nauczycielka biologii w r. 1972/73
  Kotulski Antoni - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1938--39
  Kowalikowski Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1903-6
  Kowalski Adam - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1965
  Kowalunas-Marciniak Ewa - - - nauczycielka języka angielskiego od r. 1981/82
  Kozioł Kazimierz - - - nauczyciel matematyki w latach 1952-54
  Kozioł Stanisław - - - nauczyciel historii, propedeutyki od r. 1972/73
  Kozłowski Edward - - - nauczyciel języka polskiego, historii, geografii w latach 1887-1890 i 1920-1922
  Kozłowski Michał - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1889
  Kracińska Maria - - - nauczycielka matematyki w latach 1946-1950
  Krajewski Józef - - - nauczyciel historii, geografii w latach 1930-1936
  Krajewski Kazimierz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1932
  Krajewski Władysław - - - nauczyciel matematyki w latach 1902-1903
  Krakowiak Zygmunt - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w r. 1973-4
  Kramarczyk Karol - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, w latach 1904-1905
  Krawczyk Anna - - - nauczycielka historii w latach 1952-54
  Krawczyk Antoni - - - nauczyciel matematyki w latach 1906-1907
  Kreczmar Józef - - - nauczyciel języka. polskiego w r. 1912
  Kremer Józef - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w r. 1912
  Kremer Tadeusz - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1906-1907
  Kremerowa-Gierat Małgorzata - - - nauczycielka biologii w latach 1973-6
  Kremer Wiesław - - - nauczyciel fizyki od r. 1961
  Kret Józef - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1924-29
  Kretowicz Józef - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1883-90
  Krokiewicz Adam - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1921-23
  Kropaczek Stefan - - - nauczyciel języka polskiego, zastępca dyrektora w latach 1948--50
  Krotowski Kazimierz - - nauczyciel języka niemieckiego, historii, geografii w latach 1887-1890
  Król Eugeniusz - - - Ks. katecheta w latach 1930-31
  Król Ignacy - - - nauczyciel matematyki, fizyki, biologii w latach 1907-1917 i 1921-1932
  Król Zbigniew - - - nauczyciel wychowania muzycznego w latach 1968--73
  Kruczkiewicz Bronisław - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1883-1888 .
  Krukowski Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w r. 1913/14
  Krupiński Jerzy - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w latach 1932-33
  Krzesiński Andrzej - - - Ks. katecheta w r. 1933
  Krzyczkowski Jan - - - nauczyciel rysunków w latach 1922-1933
  Krzyżanowska Emilia - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1950-53
  Książek Jan - - -nauczyciel rysunków, robót ręcznych w latach 1932-33 i 1945-46
  Książek Stanisław - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1936-37
  Książkowa Jadwiga - - - nauczycielka języka francuskiego w latach 1936-37
  Kubica Krystyna - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1975-77
  Kublińska Janina - - - nauczycielka języka łacińskiego w latach 1950-51
  Kuchinka Tadeusz - - - nauczyciel języka greckiego w latach 1906-7
  Kudelka Władysław - - - nauczyciel biologii w latach 1903-4
  Kudelski Stanisław - - - Ks. katecheta w latach 1945-47
  Kukliński Antoni - - - nauczyciel języka greckiego w latach 1908-11
  Kulczyński Leon - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1883-87
  Kulinowski Józef - - - Ks. katecheta w r. 1895
  Kulpowa Janina - - - nauczycielka języka francuskiego w latach 1950-1971
  Kumaniecka Bronisława - - - nauczycielka języka francuskiego w latach 1932-37
  Kumaniecki Kazimierz - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1927-37
  Kunstmann Zygmunt - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1883
  Kiinst1iinger Dawid - - - nauczyciel religii mojżeszowej w latach 1903-1907
  Kupczyński Mieczysław - - - nauczyciel historii w r. 1907
  Kurek Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1905-1907
  Kurletto Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1913
  Kurowski Józef - - - nauczyciel historii w latach 1883-86
  Kurpiel Antoni - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1889-1916
  Kurzawa Marek - - - woźny w latach 1905-1920
  Kuś Franciszek - - - nauczyciel języka łacińskiego, historii w latach 1906-12
  Kwaśniewicz Jan - - - nauczyciel historii w latach 1950-52
  Kwiatek Grażyna - - - nauczycielka wychowania fizycznego w latach 1968--71
  Kwinta Michał - - - woźny w latach 1922-54
  Landau Samuel - - - nauczyciel religii mojżeszowej w latach 1891-93
  Lang Marian - - - nauczyciel matematyki w latach 1904--1905
  Langier Stanisław - - - nauczyciel języka francuskiego w r. 1920
  Laskowska Maria - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1937-38
  Lederer Józef - - - nauczyciel języka polskiego, niemieckiego w latach 1913-24, 1932-33 i w r. 1945
  Lehnart Halina - - - nauczycielka rysunków w latach 194i-49
  Lehnart Karol - - - nauczyciel śpiewu w latach 1947-49
  Lehnart Seweryn - - - nauczyciel języka angielskiego w latach 1946-50
  Leitner Roman - - - nauczyciel fizyki w r. 1938
  Lenarczyk Maria - - - pedagog w r. 1979/80
  Lenarczyk Henryk - - - nauczyciel fizyki w r. 1975
  Lenczowski. Antoni - - - nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, geografii w latach 1891-93
  Lewek Edward - - - nauczyciel języka greckiego, łacińskiego w latach 1891-1900
  Lewicka Janina - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1950-1978
  Lewicka Krystyna - - - nauczycielka języka rosyjskiego w r. 1960
  Lewicki Stanisław - - - nauczyciel śpiewu w r. 1960
  Leszkowa Aniela - - - nauczycielka geografii w latach 1950-52
  Leszko Ludwik - - - nauczyciel rysunków w r. 1912
  Leśniak Augustyn - - - woźny od r. 1981
  Leśnodorski Gustaw - - - nauczyciel matematyki, fizyki w latach 1912-1920
  Leśnodorski Zygmunt - - - nauczyciel języka polskiego, historii w latach 1930-31
  Lęcznar Franciszek - - - nauczyciel fizyki w latach 1931-36
  Lipecka Jolanta - - - nauczycielka biologii w latach 1945-48
  Lipień Stanisława - - - nauczycielka fizyki w r. 1975
  Lisowska Jadwiga - - - nauczycielka śpiewu w latach 1924--25 i 1935-36
  Lisowska Jadwiga - - - nauczycielka geografii w latach 1964--66
  Liszkowicz Piotr - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1927-31
  Liszka Tadeusz - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1937-38
  Litwin Jan - - - Ks. katecheta w latach 1924--25
  Lorenc Janina - - - nauczycielka języka łacińskiego w latach 1930-38
  Lorenc Krystyna - - - nauczycielka języka rosyjskiego w r. 1960
  Luba Aleksandra - - - bibliotekarka od r. 1962
  Luba Bolesław - - - nauczyciel fizyki od r. 1954, zastępca dyrektora w r. 1962/63.
  Lubaczewski Marian - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1930-32
  Lubowiecki Jakub - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1933-35
  Ludmiński Władysław - - - nauczyciel robót ręcznych w latach 1945-47
  Łupa Stanisław - - - nauczyciel wychowania plastycznego w r. 1975
  Łakomy Roman - - - nauczyciel geografii w latach 1973-1976
  Łepki Bohdan - - - nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1899-1903
  Łoziński Florian - - - nauczyciel geografii w latach 1889-1890
  Łucki Aleksander - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1917-1931
  Łukasik Ignacy - - - nauczyciel biologii (praktykant) w r. 1904
  Łukasik Stanisław - - - nauczyciel języka francuskiego w latach 1950-51
  Łukiewicz Aleksander - - - nauczyciel biologii w latach 1927-1933
  Maciejczyk Jjózef - - - woźny w latach 193G--50
  Maciejczyk Stanisław - - - woźny w latach 1947-49
  Madeja Henryka - - - nauczycielka fizyki w r. 1965/66
  Madeja Leonard - - - Ks. katecheta w r. 1938
  Magiera Wawrzyniec - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1905-1906
  Majda Franciszek - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1939
  Majer Halina - - - nauczycielka języka niemieckiego od r. 1982
  Majewska Lucyna - - - nauczycielka wychowania w rodzinie w r. 1978/79
  Majgier Józef - - - Ks. katecheta w latach 1933-36
  Majka Józef - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1910-1 I
  Majka Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego (praktykant) w r. 1912
  Maluty Stanisław - - - nauczyciel biologii w r. 1907/8
  Mandelbaum Helena - - - nauczycielka matematyki w latach 1934-36
  Mańkowska Janina - - - nauczycielka języka polskiego, francuskiego, rosyjskiego w latach 1949-50
  Marchocki Marian - - - nauczyciel fizyki w r. 1938
  Marcinkowski Karol - - - nauczyciel historii w r. 1939
  Markiewicz Teresa - - - nauczycielka matematyki w latach 1981-1983
  Markiewicz Zygmunt - - - nauczyciel języka francuskiego w latach 1934-39
  Marek Jadwiga - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1934
  Maroszkowa Janina - - - nauczycielka matematyki w latach 1945--50
  Maryniak Grzegórz - - - nauczyciel matematyki w latach 1883-90
  Marzec Władysław - - - nauczyciel historii w latach 1946-48"
  Masłowski Kazimierz - - - komendant SP w latach 1948-50
  Matemowski Marceli - - - nauczyciel historii, geografii w latach 1907-11
  Matysik Józef - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1907-8
  Mazanowski Antoni - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1902-17
  Maziarski Wincenty - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 189G--1893
  Mazurkiewicz Józef - - -nauczyciel fizyki w latach 1972-75
  Merena Marina - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1979-81
  Meus Stanisław - - - Ks. katecheta w latach 191G--24 i 1932-36
  Mężyk Józef - - - nauczyciel historii w latach 1945--50
  Michalik Alicja - - - nauczycielka wychowania plastycznego w latach 1972-1980
  Michalski Marian - - - Ks. katecheta w latach 1932-33
  Michalski Stanisław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1902-25
  Migdał Andrzej - - - nauczyciel wychowania technicznego w r. 1972
  Mikstein Stanisław - - - nauczyciel biologii, matematyki, fizyki w latach 1936-49
  Mikstein Władysław - - - nauczyciel śpiewu w latach 1932-39 i 1945-54
  Milewski Franciszek - - - nauczyciel języka greckiego w r. 1913
  Miodoński Adam - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1890-91
  Missona Kazimierz - - - nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego w latach 1915-16
  Miszka Kazimierz - - - Ks. katecheta w latach 1927-28
  Młoszowski Teofil - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego w latach 1910-11
  Molewicz Izabela - - - nauczycielka biologii w latach 1948-50
  Mołodecki Marian - - - nauczyciel wychowania technicznego w latach 1961-63
  Monkiewicz Alfred - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1960
  Morowiecki Stefan - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1930
  Mroczek Wilhelm - - - nauczyciel śpiewu w latach )912-13
  Mroczkowski Eugeniusz - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1954-56
  Mrowczyk Franciszek - - - nauczyciel geografii w r. 1960
  Musiałowa-Jakiel Lidia - - - nauczycielka matematyki, fizyki w latach 1945-1951 i 1954-70
  Muszyński Jerzy - - - nauczyciel fizyki (praktykant) w r. 1912
  Muller Fryderyk - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1915
  Muller Jan - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1905-1916
  Miinnich Adam - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1905-1906
  Miinnich Stanisław - - - nauczyciel matematyki w r. 1939
  Mycielska Helena - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1952-54
  Nagórzański Franciszek - - - nauczyciel języka greckiego w latach 1902-1904
  Nawrot Zenon - - - nauczyciel historii w r. 1960
  Nawrocki Tadeusz - - - nauczyciel historii (praktykant) w r. 1935/36
  Nennel Henryk - - - nauczyciel stenografii w latach 1900-1903
  Niemczewski Bogdan - - - Ks. katecheta w latach 1915-22
  Niepielski Stanisław - - - nauczyciel śpiewu w r. 1900
  Nikiel Karol - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1901-1902
  Nosad Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1906-1907
  Nowakowska Zofia - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1950-54
  Nowinek Michał - - - nauczyciel biologii w r. 1906
  Nowogrodzki Stanisław - - - nauczyciel historii w latach 1931-33
  Nowosielski Michał - - - nauczyciel biologii w r. 1905
  Nuckowski Jerzy - - - nauczyciel wychowania technicznego w latach 1962-64
  Nykliński Antoni - - - nauczyciel matematyki w latach 1930-31
  Nycz Michał - - - nauczyciel historii w r. 1933
  Odroń Jan - - - nauczyciel języka greckiego (praktykant) w r. 1912
  Odrzywołek Kazimierz - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1936
  Olbrych Kazimierz - - - nauczyciel geografii w r. 1-969
  Onyszko Bogusław - - - nauczyciel fizyki w r. 1962/63
  Opatrny Franciszek - - - nauczyciel historii w latach 1904-1905
  Opuszyński Karol - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1900-1907
  Ordyński Ryszard - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1901
  Orłowska Anna - - - nauczycielka geografii w latach 1966-68
  Orzech Józef - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1915-17
  Orzech Lucjan - - - nauczyciel wychowania plastycznego w r. 1976
  Orzechowski Leon - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego w latach 1883-1887
  Osiewalski Kazimierz - - - nauczyciel biologii od r. 1958
  Ostrowska Maria - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1938
  Oświęcimski Bronisław - - - nauczyciel matematyki w latach 1915-16 i w r. 1946
  Pabian Antoni - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1885~90
  Padlewska Bożena - - - bibliotekarka w r. 1968/69
  Paczowski Jan - - - kierownik pracowni naprawy pomocy szkolnych w latach 1945-47
  Pawlica Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1890-92
  Pawłowska Małgorzata - - - nauczycielka języka niemieckiego w latach 1973-ł977
  Pawłowski Mieczysław - - - nauczyciel historii, dyrektor w latach 1947-50
  Pawlikowski Jan - - -nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1900-1928
  Patkaniowska Danuta - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1979-81
  Patkaniowska Teresa - - - nauczycielka chemii w latach 1966-68
  Patoń Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1930-50
  Pelz Witold - - - nauczyciel matematyki w r. 1947/48
  Pendzej Bogusław - - - nauczyciel historii, nauki o konstytucji w latach 1945-47 i od .1953-78
  Pendzej Rita - - - nauczycielka historii w r. 1964-65
  Petelenz Ignacy - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1908/9
  Petrylak Władzsław - - - nauczyciel historii w latach 1936--,-37
  Piasecka Zofia - - - nauczycielka języka rosyjskiege w r.1971/2
  Piątkiewicz Bronisław - - - nauczyciel biologii w latach. 1904-1905.
  Pichor Adam - - - nauczyciel matematyki wlatach'1931~38 . .
  Pieradzka Krystyna - - - nauczycielka historii w latach 1932~33
  Piotrowska Begonia - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1972-,-76
  Piotrowski Antoni - - - nauczyciel fizyki w latach 1938-39'
  Piotrowski Jan - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1913
  Piwarski Kazimierz - - - nauczyciel historii w r. 1928
  Piwko Stanisław - - - nauczyciel historii w latach 1915-16
  Pluciński Kazimierz - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1912-26
  Pluta Fryderyk - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r.. 1953
  Pociecha Michał - - - nauczyciel rysunków w latach 1894-1904
  Podgórny Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1938-39
  Podgórski Franciszek - - - nauczyciel śpiewu w latach 1951-52
  Podkówka Wiktor - - - nauczyciel historii w latach 1938-1951
  Podolska Zdzisława - - - nauczycielka historii od r. 1979
  Pogan Antoni - - - woźny w latach 1930
  Pogorzelski Wiktor - - - nauczyciel języka polskiego, dyrektor w latach 1921-1930
  Polek Stanisław - - - nauczyciel chemii w latach 1948-50
  Polmiński Wiesław - - - nauczyciel logiki w r. 1962/63
  Popek Miron - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1952-53
  Porowska Halina - - - dentystka w latach 1947-50
  Pouch Jarosław - - - nauczyciel przysposobienia wojskowego w latach .1955-1973
  Półtowicz Tadeusz - - - nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1961-1965
  Prade Franciszek - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1945-47
  Prażmowski Kazimierz - - - Ks. katecheta w latach 1922-25
  Probalski Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1905
  Przyboś Adam - - - nauczyciel historii, geografii, języka francuskiego w latach 1930-31
  Przybylski Józef - - - nauczyciel biologii w latach 1899-1905
  Przychocki Eugeniusz - - - nauczyciel historii w latach 1900-1902
  Ptak Kazimierz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1962/63
  Ptaśnik Jan - - - nauczyciel historii w latach 1901-1902
  Puchowicz Władysław - - - nauczyciel matematyki w latach 1891-92
  Puszet Stanisław - - - Ks. katecheta w latach 1883-1893
  Pytel Franciszek - - - nauczyciel geografii w latach 1900-1916
  Radko Helena - - - nauczycielka matematyki w r. 1972/73
  Radowski Michał - - - nauczyciel matematyki w latach 1916-17
  Radwański Michał - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1907-1908
  Rafacz Józef - - - nauczyciel historii w latach 1913-16
  Ratułowski Bronisław - - - nauczyciel przysposobienia wojskowego w latach 1949-51 i 1953-54
  Rawski Paweł - - - Ks. katecheta w latach 1891-1895
  Reich Helena - - - nauczycielka języka łacińskiego w latach 1934-36
  Reinhold Joachim - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w latach 1904-1905
  Reiter Marian - - -- nauczyciel języka łacińskiego w latach 1901-1902
  Reising Wojciech - - - nauczyciel historii (praktykant) w latach 1910-11
  Reisner Henryk - - - nauczyciel języka francuskiego w latach 1933-34
  Reiss Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1904-1905
  Rodowicz Romana - - - nauczycielka języka francuskiego w r. 1964/65
  Rokita Michał - - - nauczyciel robót ręcznych w latach 1946-47
  Romaniec Teresa - - - nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1971/72 1981/82
  Romańczyk Bolesław - - - nauczyciel wychowania muzycznego w r. 1961
  Rosenmann Dawid - - - nauczyciel religii mojżeszowej w latach 1906-26
  Rotter Józef - - - nauczyciel historii w latach 1904-1905
  Rozmarynowicz Mieczysław - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1910-39
  Roy Van Rudolf - - - Ks. katecheta w latach 1913-15 .
  Rozmus Teresa - - - nauczycielka chemii od 1981 r.
  Rozmuski Czesław - - - nauczyciel historii w latach 1883-89
  Ruchel Józef - - - nauczyciel chemii w latach 1947-48
  Rudnicki Apolinary - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1913-14
  Rudnicki Janusz - - - nauczyciel chemii w latach 1950-51
  Rudowska Karin - - - nauczycielka języka angielskiego od r. 1976
  Russcr Zdzisław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1934-1939
  Rutkowski Władysław - - - nauczyciel historii, dyrektor w latach 1931-47
  Rychel Zofia - - - nauczycielka języka polskiego od r. 1964 zastępca dyrektora w r. 1972/73
  Rymar Leon - - - nauczyciel historii, geografii w latach 1906-1907.
  Rymarżowa Maria - - - nauczycielka biologii w latach 195~52
  Ryzner Józef - - - nauczyciel matematyki w latach 1905-1906
  Rzeszutko-Kosecka Eleonora - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1970-1971
  Rzeźnik Anna - - ~ nauczycielka matematyki od r. 1982
  Sala Helena - - - kierownik do spraw administracji od r. 1977
  Salak Władysław - - - lekarz w latach 1932-36
  Samek Piotr - - - woźny w latach 1934-35
  Saratowicz Jan - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w r. 1931
  Sas Marcin - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1888-1893
  Saski Sylweriusz - - - nauczyciel rysunków w latach 1927-28
  Satora Mieczysław - - - Ks. katecheta w r. 1956
  Schachter Sussie - - - nauczyciel religii mojżeszowej w latach 1932-33
  Schirnbock Leopold - - - nauczyciel biologii w latach 1903.-:1904
  Schmidt Wiktor - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1900-21 dyrektor w latach 1917-21
  Schonnenmann Bronisław - - - woźny w latach 1950-54
  Schrenzel Klara - - - nauczycielka matematyki w latach 1931---'34
  SchiiIIer Adolf - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1918-19
  Seelengut Cerla - - - nauczycielka języka łacińskiego w r. 1934- (praktykant)
  Seidler Franciszek - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1904-06
  Semel Hersz - - - nauczyciel religii mojżeszowej w latach 1918-19
  Sennenschein Dawid - - - nauczyciel religii mojżeszowej w r. 1938/39
  Serafin Andrzej - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1908-12
  Sędzimir Jan - - - nauczyciel biologii w latach 1909-10
  Siedlecki Stanisław - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, propedeutyki filozofii wIatach 1887-1899
  Siegiel Zofia - - - nauczycielka przysposobienia obronnego w latach 1967-70
  Siekierzyński Antoni - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1969-71
  Sierkowa Celina - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1951-52
  Sierko Czesław - - - nauczyciel matematyki, fizyki w latach 1950-63
  Sierosławski Józef - - - nauczyciel śpiewu w latach 1887-1892
  Sikora Wincenty - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1901-1902
  Sitarska Katarzyna - - - nauczycielka języka angielskiego w r. 1971
  Siuda Antoni - - - Ks. katecheta w latach 1901-1917
  Skibiński Mieczysław - - - nauczyciel historii, geografii w lataeh 1927-29
  Skirnina Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1913-46
  Skiminowa Maria - - - nauczycielka języka łacińskiego w latach 1946-52
  Skowronek Józefa - - - szef kuchni w latach 1969.-:80 .
  Skoczylas Ludwik - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1921-22 i 1936--48
  Skotniczna Stanisława - - - nauczycielka biologii od 1981 r.
  Skorupka Zdzisław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1966-71
  Skórska Janina - - -lekarz dentysta od r. 1973
  Skwarczewski Leonard - - - Ks. katecheta w latach 1938, 194-5-48
  Sładek Józef - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1961-67
  Służewski Włodzimierz - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1890-1917
  Smoliński Wojciech - - - nauczyciel matematyki w latach 1903-1904
  Smolicki Wojciech - - - nauczyciel języka niemieckiego w łatach 1903-1904
  Sobieniewski Marian - - - nauczyciel języka polskiego (praktykant) w latach 1904-1905
  Sochańska Zofia - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1950-51 i 1958-68
  Sołtys Anna - - - nauczycielka wychowania fizycznego od r. 1981
  Sołtysik Tomasz - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, dyrektor w latach 1899-1916
  Songin-Urbanik Małgorzata - - - nauczycielka języka angielskiego w r. 1969
  Sosnowski Kazimierz - - - nauczyciel języka polskiego, greckiego w latach 1901-1904
  Sośnierz Wacław - - - nauczyciel matematyki w latach 1938-39
  Soświński Antoni - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach -1883-1905
  Sowiński Zdzisław - - - bibliotekarz w latach 1951-1965
  Spiechowicz Wincenty - - - nauczyciel historii w latach 1948-54
  Spytkowska Maria - - - nauczycielka geografii w latach 1954-55
  Stabryła Władysław - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1928-29 i 1955/56
  Stach Jan - - - nauczyciel biologii w latach 1900-1917
  Starmachowa Bolesława - - ~ nauczycielka biologii w latach 1952
  Statmach Karol - - ~ nauczyciel biologii w latach 1930-31
  Stefan Stefania - - - nauczycielka chemii w latach 1962-72
  Sroczyńska Wanda - - - nauczycielka historii w latach 1932-33
  Srokowski Władysław - - ~ nauczyciel historii w latach 1885-1887
  Stanek Wanda - - - nauczycielka wychowania technicznego od r. 1968
  Stankiewicz Janina - - - nauczycielka biologii w latachł952-54
  Stelmach Antoni - - - nauczyciel historii w latach 1971-74
  Step Antoni - - - nauczyciel historii w latach 1971-74
  Step Eugeniusz - - - nauczyciel geografii w latach 1955-56
  Stepański Aleksander - - - nauczyciel historii w latach 1934--35
  Stępski Marek - - - nauczyciel przysposobienia obronnego od r. 1981
  Stojda Antoni - - - nauczyciel historii w latach 1935-36
  Stobiecki Stanisław - - - nauczyciel matematyki w latach 1908-1909
  Stopka Andrzej - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w r. 1900
  Stopka Ludwik - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1922-25
  Stopow Stanisława - - - nauczycielka języka francuskiego (praktykant) w latach 1933-34
  Strojek Jan - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1885-1903
  Strojnowski Leonard - - - nauczyciel rysunków w latach 1908---1909
  Stroka Wincenty - - - nauczyciel języka polskiego, propedeutyki filozofii w latach 1894--1901
  Suchińska Danuta - - - nauczycielka języka rosyjskiego w r. 1968
  Suder Małgorzata - - - nauczycielka języka rosyjskiego w r. 1970/71
  Swaryczewski Antoni - - - nauczyciel matematyki w latach 1934--36
  Sycz Marian - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1950---51
  Sygnarski Mieczysław - - - nauczyciel esperanto w 1962 r.
  Syrkiewicz Janina - - -lekarz od r. 1976
  Sykała Władysław - - - nauczyciel stenografii w latach 1906--1907
  SykuIski Józef - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1956-
  Szaflarski Józef - - - nauczyciel języka niemieckiego, polskiego w latach 1913-17 i 1945-47
  Szafraniec Róża - - - nauczycielka fizyki, astronomii w latach 1949-50
  Szantroch Tadeusz - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1930---39
  Szarłowski Alojzy - - - nauczyciel historii w latach 1900---1906
  Szczepańczyk Piotr - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1962-64
  Szeliski Tadeusz - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1922-24
  Szlamka Edward - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1912-50
  Szpunar Feliks - - - nauczyciel historii w latach 1906--17 i 1946--50
  Szreder Feliks - - - Ks. katecheta w latach 1949-50
  Sztolf Tadeusz - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1938/39
  Szumera Bolesław - - - nauczycielka geografii w latach 1975-78
  Szwarc Stanisław - - - nauczyciel rysunków w latach 1914--18 i 194&.-47
  Szwedo Klementyna - - - nauczycielka śpiewu w latach 1928-29
  Szych Halina - - - nauczycielka chemii w r. 1977
  Szydło Zenon - - - nauczyciel przysposobienia obronnego w latach 1965-68
  Szymańska Małgorzata - - ~ nauczycielka wychowania fizycznego w r. 1978/79
  Szymański Edward - - - nauczyciel biologii, dyrektor w latach 1952-54
  Szymański Juliusz - - - nauczyciel historii w latach 1938---39
  Szymański Marian - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1936--37
  Szymeczko Jan - - - Ks. katecheta w latach 1935-39 i 1945-57
  Szymska Maria - - - nauczycielka wychowania fizycznego w r. 1970
  Szyszko Michał - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1905-22
  Ślęczek Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1945
  Śliwiński Leon - - - nauczyciel śpiewu w latach 1906--1907
  Ślusarczyk Barbara - - - nauczycielka historii w r. 1970
  Ślusarska Jolanta - - - nauczycielka języka niemieckiego od r. 1980/81
  Świątek Tadeusz - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1909-13
  Świderski Artur - - - nauczyciel wychowania technicznego w r. 1967/68
  Świerzyński Michał - - - nauczyciel śpiewu w latach 1903-5
  Świstek Bronisław - - - woźny w latach 1932-33
  Świtalski Stanisław - - ~ nauczyciel języka polskiego w latach 1883-1887
  Tabor Ludmiła - - - nauczycielka matematyki w latach 1966-68. .
  Talik Danuta - - - nauczycielka wychowania muzycznego w r.,. 1965
  Tarliński Zygmunt - - - nauczyciel historii w r. 1904
  Teichma Anna - - - nauczycielka historii w r. 1962/63
  Tellier Gustaw - - - nauczyciel języka francuskiego w latach 1903 - 16 .
  Teodorowicz Zygmunt - - - nauczyciel języka polskiego W latach 1903-6
  Thiel Henryk - - - nauczyciel wychowania technicznego w r. 1967/68
  Tobiczyk Kazimierz - - - nauczyciel matematyki w latach.l901-2
  Tokarski Marian - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1889-1917
  Tomczyk Piotr - - -lekarz w latach 1950-56
  Tomecki Jarosław - - - nauczyciel biologii w latach 1971-73
  Towpasz Stefan - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1946
  Tretiak Andrzej - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1908
  Trybowski Władysław - - - nauczyciel języka łacińskiego w r. 1920
  Trybula Ryszard - - - nauczyciel wychowania technicznego, kierownik internatu od r. 1966
  Trylska Aleksandra - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1949-51
  Tułecki Józef - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1908-12
  Turkowska Jadwiga - - - nauczycielka matematyki w latach 1950-69, zastępca dyrektora w latach 1951-53 i 1957/8
  Turosz Wojciech - - - nauczyciel matematyki w latach 1922-26
  Turowicz Andrzej - - - nauczyciel matematyki w latach 1927-30
  Turowski Stanisław - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1903~17
  Turyn Józef - - - nauczyciel stenografii w latach 1907-12
  Twardosz Kazimierz - - - nauczyciel fizyki w latach 1931-33
  Tyczka Franciszek - - - nauczyciel języka niemieckiego w r. 1900
  Tylek Ewa - - - nauczycielka języka rosyjskiego od r. 1981
  TyraIski Zygmunt - - - nauczyciel historii w latach 1902-5
  Tyrała Jacek - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1902~
  Tyrankiewicz Wincenty - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1915~16
  Tyrowicz Janina - - - sekretarka w latach 1934--36
  Ujejski Jan - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1905-6
  Urbanek Józef - - - nauczyciel matematyki w latach 1905-7
  Urbanowicz Jacek - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1972-80
  Urbański Kazimierz - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1945
  Uryga Kazimiera - - - nauczycielka języka polskiego od r. 1975
  Wacławik Jan - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1945-7
  Wagner Zofia - - - nauczycielka języka polskiego (praktykant) w latach 1932-33
  Wajda Stanisław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1929-1946
  Walczak Jan - - - nauczyciel matematyki w latach 1916-17
  Walczak Zbigniew - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1952-54
  Walentoski Stefan - - - nauczyciel geografii, dyrektor w latach 1954--1960
  Walewski-WaIlek Bolesław - - - nauczyciel śpiewu w latach 1905-6
  Wandasiewicz Adam - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, geografii w latach 1904--7
  Wandor-Kouik Małgorzata - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1972
  Warecki Wacław - - - nauczyciel matematyki w latach 1953-54
  Wasilewska Szymańska Wanda - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1929-30
  Wasung Władysław - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1901-1913
  Wyśkowski Tadeusz - - - nauczyciel rysunków w latach 1912-1916
  Wawrzoń Edward - - - nauczyciel logiki, propedeutyki filozofii w r. 1962
  Wawszczyk Maria - - - nauczycielka biologii, geografii w latach 1948-195Q
  Weigelt Jolanta - - - sekretarka od r. 1977
  Weindling Estera - - - nauczycielka języka niemieckiego w latach 1933-37
  Weiner Stanisław - - - nauczyciel historii w latach 1907-11
  Werner Jerzy - - - nauczyciel języka greckiego, łacińskiego w latach 1909-16
  Węgrecka Anna - - - sekretarka w latach 1946-1977
  Wiatr Wilhelm - - - nauczyciel historii, geografii w latach 1909-191.5
  Widacki Wojciech - - - nauczyciel geografii w r. 1966
  Wierdak Szymon - - - nauczyciel matematyki w latach 1915-16
  Wierzejski Stanisław - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1904--1905
  Wierzchosławska Krystyna - - - sekretarka w latach 1962-77
  Wierzuchowska Jadwiga - - nauczycielka chemii w latach 1938-39
  Wilczyński Henryk - - - nauczyciel historii w r. 1935/36
  Wilk Antoni - - - nauczyciel fizyki, matematyki w latach 1921-33
  Winkowski Józef - - - nauczyciel języka łacińskiego, greckiego w latach 1889-1893
  Wiśniewski Władysław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w r. 1954
  Wiśniowska Renata - - ~ nauczycielka historii w latach 1966-69
  Witkowska-Pycińska Dorota - - - bibliotekarka, nauczycielka historii w latach 1970-77
  Witkowska Grażyna - - - nauczycielka języka niemieckiego od r. 1981
  Witkowski Ignacy - - - Ks. katecheta w latach 1908-11
  Włosowicz Barbara - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1972-75
  Włosowicz Władysław - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1949-51
  Wnuczek Erwin - - -lekarz w latach 1934--36
  Wojczyński Władysław - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1907/8
  Wojtasiewicz Teofil- - - nauczyciel matematyki, fizyki w latach 1950--52
  Wojtowicz Janina - - - nauczycielka języka łacińskiego w latach 1950--51
  Wójcik Iwona - - - nauczycielka matematyki w latach 1979-81
  Wołek Adam - - - nauczyciel języka łacińskiego w latach 1899-1900
  Wołowiec Jan - - - nauczyciel śpiewu w latach 1950--51
  Woźniak Wojciech - - - nauczyciel wychowania fizycznego od r. 1981
  Wroński Józef - - - nauczyciel języka polskiego, zastępca dyrektora w latach 1954--56
  Wróbel Wiesław - - - nauczyciel wychowania technicznego w r. 1968/69
  Wróblewski Kazimierz - - - nauczyciel języka niemieckiego w -latach 1912-13
  Wszołek Władysław - - - nauczyciel matematyki w latach 1973-75
  Wygrzywalski Ludwik - - - nauczyciel fizyki, matematyki w latach 1928-50
  Wyrobek Józef - - - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1892-93
  Zachara Józef - - - nauczyciel języka polskiego, łacińskiego w latach 1903-1904
  Zacharewicz Ewa - - - nauczycielka wychowania muzycznego w r. 1972/73
  Zaczek Franciszek - - - nauczyciel historii w latach 1886-88
  Zaćwilichowski Ja - - n - nauczyciel biologii w latach 1920--27
  Zagarski Antoni - - - nauczyciel zajęć praktycznych w latach 194-7-48
  Zagórowski Stanisław - - - nauczyciel rysunków w latach 194-6-4-7
  Zagórski Stanisław - - - nauczyciel języka rosyjskiego w r. 194-6
  Zając Barbara - - - nauczycielka języka angielskiego w latach 1956-61
  Zając Kazimierz - - - nauczyciel historii, nauki o Polsce w latach 1955-70
  Zalewski Stanisław - - - nauczyciel logiki w latach 1955-56
  Zamorski Franciszek - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1902-4
  Zaremba Jan - - - nauczyciel przysposobienia wojskowego w r. 1961
  Zarębski Ignacy - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1932-36
  Zaręczny Stanisław - - - nauczyciel biologii w latach 1883-1895
  Zassowski Adam - - - nauczyciel języka niemieckiego w latach 1900--1
  Zastawny Piotr - - - nauczyciel matematyki, fizyki w latach 1946-50 i 1952-70
  Zathey Hugo - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1883-1889
  Zathey Jerzy - - - nauczyciel historii w latach 1934--35
  Zawadzki Jerzy - - - nauczyciel języka angielskiego w latach 1946-4-8
  Zawiliński Roman - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1883-93
  Zazula Danuta - - - nauczycielka języka łacińskiego od r. 1974
  Zazula Włodzimierz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1922
  Zborowski Juliusz - - - nauczyciel języka polskiego w r. 1912/13
  Zduleczny Józef - - - nauczyciel języka polskiego w latach 1934--35
  Zielińska Anna - - - nauczycielka języka rosyjskiego od r. 1968
  Zieliński Władysław - - - nauczyciel matematyki w latach 1967-69
  Ziembiński Zygmunt - - - nauczyciel matematyki w r. 1932/33
  Ziętara Barbara - - - nauczycielka geografii od 1968 r.
  Zimny Jadwiga - - - nauczycielka języka niemieckiego w latach 1971-75
  Zmora Władysław - - - nauczyciel matematyki w latach 1907-8
  Zwoliński Maciej - - - nauczyciel kaligrafii w latach 1887-89
  Zuhler Regina - - - nauczycielka języka niemieckiego (praktykantka) w r. 1934-/35
  Żak Wanda - - - nauczycielka języka polskiego w latach 1951-52
  Żarnecki Władysław - - - nauczyciel fizyki w r. 1908/9
  Żebracka Krystyna - - - nauczycielka języka polskiego w r. 1981/82
  Żurawska Krystyna - - - higienistka od r. 1964
  Żurowski Marek - - - nauczyciel prowadzący chór w r. 1964-/65  10 grudzień 2008 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005