<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach

 •  

  Właściciele wsi w 1926 - 1939 r.

  w woj. wileńskim.

  Nazwiska rozpoczynające się literą " L - Ż "

  przejdź do nazwisk rozpoczynających sie literą " A - K "


  wykonanie - Ryszard Sys

  Źródło: "Pisarz hipoteczny z  Dziennika Województwa Wileńskiego  1926 - 1939"

  (oryginalne skany dokumentów w Jagiellońskim on-line Archiwum)

   



  Właściciel - - ROK WIES POWIAT Nr.KOLONJE


  Labuc Andrzej - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 8

  Labuc Teodor - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 21

  Labucki Franciszek - - 1934 Karaczuny,duksztanskiej Swiecianskim 2

  Labucki Jan - - 1934 Karaczuny,duksztanskiej Swiecianskim 3

  Labucki Waclaw,Jozef,Wiktorja,Walerja,Marja - - 1934 Karaczuny,duksztanskiej Swiecianskim 1

  Labule Michal,Kazimierz,Wojciech - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 70

  Labule Maciej,Jan,Juljan - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 71

  Labule Marcin - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 3

  Labyr Kozimierz s Antoniego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 6

  Labyr Franciszka c Jana,Adam,Wincenty,Piotr,Juljan ss Piotra - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 20

  Labyr Wincenty s Antoniego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 26

  Labyr Kazimierz - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 6

  Labyr Franciszka,Wincenty,Piotr,Julian,Adam - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 30

  Labyr Wincenty - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 38

  Lachowicz Adam - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 1

  Lachowicz Karol,Zofja - - 1931 Jawcewory,Niem'j Wil-Trocki 6

  Lachowicz Helena c Macieja - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 10

  Lachowicz Aniela - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 43

  Lachowicz Stanislaw,Antoni,Tekla,Wiktorja,Zofja,Franciszka - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 3

  Lachowicz Wincentyna - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 28

  Lachowicz Paulina I Feliks Gajluk - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 12

  Lachowicz Jozef s Jozefa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 4

  Lachowicz Wincenty,Ignacy,Zofja,Antonina - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 3

  Lachowicz Michalina,Franciszek,Bronislaw,Jadwiga,Genowefa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 1

  Lachowicz Wincenty s Jana - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 2

  Lachowicz Aleksander s Jozefa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 10

  Lachowicz Jan s Stanislawa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 11

  Lachowicz Jozefa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 5

  Lachowicz Aleksander s Marcina - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 25

  Lachowicz Ludwik - - 1937 Gudaniszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 5

  Lachowicz Marcin - - 1937 Gudaniszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 2

  Lachowicz Michał - - 1937 Gudaniszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 1

  Lachowicz Eleonora - - 1937 Gudaniszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 3

  Lachowicz Weronika - - 1937 Gudaniszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 4

  Lachowicz Feliks,Władysław - - 1937 Sobole-Murowanka,niem'j Wil-Trockim 1

  Lachowicz Bolesław - - 1937 Sobole-Murowanka,niem'j Wil-Trockim 3

  Lachowicz Aleksander - - 1937 Sobole-Murowanka,niem'j Wil-Trockim 4

  Lachowicz Piotr,Pawel - - 1937 Sobole-Murowanka,niem'j Wil-Trockim 5

  Lachowicz Wincenty - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 19

  Lachowicz Anna - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 21

  Lachowicz Adam - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 11

  Lachowicz Alfons,Karol,Jan ss Antoniego - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 3

  Lachowicz Konstanty - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 5

  Lachowicz Aleksander - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Lachowicz Józef,Awdotia - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 77

  Lachowicz Kajetan - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 1

  Lachowicz Mikołaj - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 5

  Lachowicz Julian - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 16

  Lachowicz Adolf - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 21

  Lachowicz Nikodem - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 8

  Lachowicz Paulina,Antoni,Leonarda,Genowefa,Wanda,Krystyna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 11

  Lachowicz Waclaw,Pawel,Zenon,Ireneusz,Wanda,Genowefa,Anna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 41

  Lachowicz Józef s Adama - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 42

  Lachowicz Marianna c Marcina - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 43

  Lachowicz Andrzej s Kazimierza, Walrian I Paulina dz.Jana I Wincentyna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 44

  Lachowicz Adam s Tomasza - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 8

  Lachowicz Kazimierz s Tomasza - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 9

  Lachowicz Florian s Tomasza - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 10

  Lachowicz Joachim Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 6

  Lachowicz Benedykt Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 23

  Ladkowski Józef - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 39

  Ladkowski Bronisław,Felicja - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 79

  Ladkowski Jan - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 23

  Ladkowski Aleksander,Maria,Petronela - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 18

  Ladkowski Stanisław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 24

  Ladowski Andrzej - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 1

  Ladowski Andrzej - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 1

  Lagosz Tatiana - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 14

  Lagun Zenon,Aniela,Bronisław,Genowefa - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 1

  Lagun Hieronim,Paulina,Józef - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 19

  Lagunionok Paulina c Stefana - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 7

  Lagunionok Arsenjusz s Aleksandra - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 8

  Lagunionok Jozef s Herasima - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 10

  Lagunionok Marja,Michal,Wiktor,Ignacy,Wlodzimierz,Konstanty,Raisa,Tamara - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 20

  Lagunionok Hilary s Aleksandra - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 29

  Lagunionok Antoni s Jerzego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 81

  Lagutowa Anna c Antoniego - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 50

  Lak Jozef,Stanislaw,Adam - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 50

  Lakowicz Wladyslaw - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 5

  Laleko Maciej Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 51

  Lamciow Larjon - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 15

  Lamciow Awdoksy,Tryton,Uljana - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 19

  Lankialis Jan - - 1934 Kursze Wil-Trocki 22,82

  Lankowski Maciej Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 19

  Lanska Michalina - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 12

  Lanska Michalina c Michala - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 12

  Lapicki Mikolaj - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 15

  Lapido Izrael - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 447

  Lapin Jan,Franciszek,Teofila - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 19

  Lapin Aleksander - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 25

  Lapin Ewa,Justyn,Franciszek - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 26

  Lapin Adam - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 27

  Lapin Adolf - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 85

  Lapin Jozefata - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 338

  Lapinski Antoni - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 6

  Lapinski Antoni - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 6

  Lapko Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 118

  Lapko Ferdynand - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 119

  Lapko Justyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 120

  Lapkowski Paweł,Maria - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 27

  Lapo Jozef - - 1930 Turczylowo Braslawskim 10

  Lapo Adolf - - 1930 Turczylowo Braslawskim 11

  Lapo Juljan - - 1930 Turczylowo Braslawskim 12

  Lapo Kazimierz - - 1930 Turczylowo Braslawskim 13

  Lapo Boleslaw - - 1930 Turczylowo Braslawskim 16

  Lapowiski Piotr - - 1930 Turczylowo Braslawskim 14

  Lapowiski Jan - - 1930 Turczylowo Braslawskim 15

  Lapsze Bonifacy,Antoni,Stanislaw - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 35

  Lapszewicz Spadk.Jozefa - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 15,29,40

  Lapszewicz Spadk.Jana - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 19

  Lapszewicz Jan - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 4

  Lapszewicz Jozef,Marek - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 5

  Lapszewicz Tomasz - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 6

  Lapszewicz Jerzy - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 16

  Lapszewicz Antoni - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 17

  Lapszewicz Maciej - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 18

  Lapszewicz Izydor - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 19

  Lapszynska Zofja - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 39

  Lapszynska Zofja c Jana - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 39

  Lapun Wladyslawa I Zdanowicz: Konstanty,Mikolaj,F'zka - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 4

  Lapun Kazimierz,Marianna - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 141

  Lapyr Jozef s Antoniego - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 4

  Lapyr Bartlomiej s Antoniego - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 23

  Lapyr Michal s Wincentego - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 36

  Lasowski Bronisław - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 1

  Lasowski Jan - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 17

  Lasowski Antoni - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 18

  Lasowski Edward - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 24

  Laszczotko Tomasz - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 12

  Laszczotko Woldzimierz - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 13

  Laszczotko Szymon, - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 14

  Laszczotko Leon,Eustachy,Stefan,Lidja - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 15

  Laszczotko Stefan - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 16

  Laszczotko Michal - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 17

  Laszczotko Luba I Elzbieta Wieliczko - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 18

  Laszczotko Tomasz - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 19

  Laszczotko Wlodzimierz - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 4

  Laszczotko Szymon - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 15

  Laszczotko Leon,Eustachy,Stefa,Lidja - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 16

  Laszczotko Stefan - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 12

  Laszczotko Michal - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 10

  Laszczotko Luba I Elzbieta Wieliczko - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 20

  Laszkow Stefan - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 23

  Laszkow Agiej - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 33

  Laszkow Timofiej - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 36

  Laszkow Jan - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 38

  Laszkow Afanas - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 40

  Laszkow Nikita - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 43

  Laszuk Wlodzimierz,Anna,Olga - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 5

  Laszuk Antoni s Aleksego - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 1

  Laszuk Piotr s Bazylego - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 6

  Laszuk Ignacy,Antoni - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 2

  Laszuk Wincenty s Antoniego - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 4

  Laszuk Antoni s Antoniego - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 3

  Laszuk Bazyli,Jozef - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 8

  Laszuk Ludwika - - 1933 Pogrebiszcze,Ileskiej Wilejskim 7

  Latwinski Daniel - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 11

  Latwinski Elzbieta - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 13

  Latwinski Adam - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 20

  Latyka Michał,Anatol - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 5

  Latyka Bazyl - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 16

  Latyka Cyprian - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 17

  Latyka Piotr - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 32

  Latyszonek Jan - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 3

  Latyszonek Bazyli - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 9

  Latyszonok Leon - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 11

  Latyszonok Tadeusz,Stefan,Szymon,Juljan - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 15

  Latyszonok Ignacy,Jan - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 16

  Latyszonok Marta z prawem dozywocia Tatjany Latyszonok - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 17

  Laukowski Maciej - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 2

  Lawcel Waclaw s Antoniego - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 12

  Lawejko Antoni s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 109

  Lawrenczuk Jan - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 2

  Lawrenow Andrian - - 1934 Kruki Swiecianskim 21,50

  Lawrenow Jewdokja - - 1934 Kruki Swiecianskim 20,51

  Lawrukajty Karol,Antoni - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 12

  Lawrukajty Józef,Izydor - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 8

  Lawrukajty Czesław,Franciszek - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 1

  Lawrynczuk Salomea - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 3

  Lawrynczuk Krzysztof - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 4

  Lawrynian Michal,Nikodem - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 6

  Lawrynian Jan,Nikodem,Petronela - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 7

  Lawrynian Konstanty - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 8

  Lawrynian Monilka,Marcela I Lukowa Ludwika - - 1932 Rokiszki II,Daugiel'j Swiecianskim 9

  Lawrynkowicz Jan,Jozef,Adam - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 33

  Lawrynkowicz Bronislaw,Paulina,Franciszka - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 10

  Lawrynowicz Jan - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 74195

  Lawrynowicz Adam - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 140

  Lawrynowicz Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 15

  Lawrynowicz Franciszek, Marjanna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 124

  Lawrynowicz Pawel,Marjanna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 88149

  Lawrynowicz Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 68110132

  Lawrynowicz Michal,Elzbieta - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 67109131

  Lawrynowicz Pawel - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 56173

  Lawrynowicz Antoni,Bronislaw,Juljan - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 20200

  Lawrynowicz Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 43162

  Lawrynowicz Domicela,Wladyslaw,Paulina… - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 40225226

  Lawrynowicz Michal,Antoni,Marjanna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 44176

  Lawrynowicz Zygmunt - - 1933 Irzykowo Wilejskim 8

  Lawrynowicz Michal - - 1933 Irzykowo Wilejskim 10

  Lawrynowicz Anna,Stanislawa - - 1933 Irzykowo Wilejskim 11

  Lawrynowicz Rafal s Jana - - 1933 Sautki Postawskim 15

  Lawrynowicz Alfons,Urszula - - 1933 Sautki Postawskim 32

  Lawrynowicz Stanislaw,Urszula - - 1933 Sautki Postawskim 60

  Lawrynowicz Onufry,Kazimierz,Jan - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 4

  Lawrytan Albert,Michalina kalwelis - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 5

  Lawrywianiec Zygmunt,Józef,Apolonia,Rozalia - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 16

  Lawysz Jan - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 6,11,133

  Lebiedzia Spadk.Aleksandra - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 17,63

  Leciaho Spadk.Jana s Franciszek,Augustyn I cc Weronika,Leokadia,Melania - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 22

  Leczycki Henryk,Rafal - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 7

  Ledak Jan,Jozef,Emilia - - 1936 Swir Swiecianskim 2

  Ledak Paulina - - 1936 Swir Swiecianskim 3

  Ledaki Jan,Jozef,Emilja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 40,92

  Ledaki Pauline I Melanja Bamberg - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 27,9

  Lednik Nadzieja - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 5

  Lednik Jan s Filipa - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 20

  Lednik Spadk. Sawelia:wdowa Stefania dz. Nikifor,Jan,Anna,Olga,Pelagia - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 36

  Lednik Taras s Jana - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 45

  Lednik Mikolaj s Jana - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 27

  Lednik Paskowia c Jana - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 28

  Legaczynski Bonifacy - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 36

  Lejtanowa Malwina Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 21

  Lekarewicz Aniela c Sylwestra - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 91

  Lekarewicz Ignacy s Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 93

  Lekarewicz Feliks, Emilia Klippo,Julia Puzlan - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 79

  Lekarewicz Paulina,Antoni,Jadwiga z.i dz. Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 94

  Lekarewicz Piotr s Bartlomieja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 57

  Lekarewicz Piotr,Klemens,Janina - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 65

  Lekarewicz Agata c Jana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 56

  Lekarewicz Aniela c Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 107

  Lekarewicz Petronela c Macieja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 62

  Lekarewicz Anna,Andrzej,Stefa,Aleksander,Weronika z I dz. Stefana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 98

  Lekarewicz Dominik,Maria - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 99

  Lekarewicz Walery,Stanisław ss Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 29

  Lekarewicz Julia c Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 30

  Lekarewicz Ksawery s Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 16

  Lekarewicz Jerzy s Tomasza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 88

  Lekarewicz Aniela c Sylwestra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 13

  Lekarewicz Ignacy s Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 29

  Lekarewicz Spadk.Antoniego s Feliks I c Emilia Klippo,Julia Purłan I Grasylda - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 30

  Lekarewicz Spadk.Jerzego zona Paulina s Antoni I c Jadwiga - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 31

  Lekarewicz Klemens s Piotra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 58

  Lekarewicz Agata c Ignacego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 74

  Lekarewicz Aniela c Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 87

  Lekarewicz Petronela c Macieja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 93

  Lekarewicz Spadk.Stefana z.Anna ss Andrzej,Stefan,Aleksander I córka Weronika - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 117

  Lekarewicz Dominik s Karola I matka Maria - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 118

  Lekarewicz Walery I Stanisław ss Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 130

  Lekarewicz Julja c Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 131

  Lekarewicz Ksawery s Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 132

  Lekarewicz Jerzy s Tomasza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 136

  Lelis Boleslaw s Karola - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 57

  Lelis Wincenty s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 69

  Lelis Adam s Antoniego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 70

  Lelis Eleonora po mezu Sinko - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 71

  Lemanowicz Konstanty,Weronika - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 4

  Lemiesz-Leszczewicz Izydor,Piotr - - 1938 Uszakowo,Wojstomskiej Wilejski 3

  Lemiszonok Franciszek,Piotr,Antoni - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 52

  Lenis Boleslaw,Tekla,Jadwiga,Justyna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 1

  Lenis Konstancja, Józef Girdzis Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 18

  Lenisow Jozef,Konstancja - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 18

  Lenkowski Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 7

  Lenkowski Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 86

  Leocho Stanisław s Macieja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 20

  Leocho Józef,Ignacy s Macieja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 18

  Leocho Spadk.Jana z. Nastazja ss Józef I Jan - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 55

  Leonow Sewastjan - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 7

  Leonow Fiokla,Jan,Porfirij,Lifieja,Ulita,Katarzyna - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 6

  Leonow Eudokia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 37

  Leonowicz Bazyli I Mikolaj ss Jana - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 1

  Leonowicz Aleksander s Jakuba Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 7

  Leonowicz Spadk.Szymona wdowa Zofia dz.Bazyli,Lidia,Antonina,Nadzieja,Olga,Irena Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 2

  Leonowicz Stefan Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 15

  Leonowicz Spadk.Aleksandra s Piotra wdowa Anna s Mikolaj Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 14

  Leonowicz Spadk.Spirydona ss Melecjusz,Jan,Stefan I c Maria Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 31

  Leoszko Feliks - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 11

  Leoszko Wiktor - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 12

  Leoszko Andrzej - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 13

  Lepiochina Jefimia - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 17

  Lepkowski Jakób s Józefa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 18

  Lesczewicz Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 6

  Leskiewicz Andrzej Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 49

  Leskit Julia - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 35

  Lesnicki Ignacy s Sylwestra - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 35

  Lesniewicz Fabjan - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 13

  Lesniewicz Wincenty (zascianek Szurnia) - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 24

  Lesniewska Teofila - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 1

  Lesniewska Teofila - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 1

  Leszczewicz Jozef s Jozefa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 32

  Leszczewicz Anna,Bronislaw,Jan,Wladyslaw,Zofja,Helena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 51

  Leszczewicz Wincenty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 127

  Leszczewicz Zofja,Stanislawa, Weronika Gawrys - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 212

  Leszczewicz Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 50

  Leszczewicz Konstancja,Feliks,Kazimierz,Wiktorja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 89

  Leszczewicz Michal,Regina - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 94

  Leszczewicz Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 75

  Leszczewicz Wiktorja,Wladyslawa,Franciszek - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 27

  Leszczewicz Wincenty s Stanislawa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 92

  Leszczewicz Antoni s Antoniego - - 1933 Kamionka Oszmianskim 4

  Leszczewicz Julian,Albin - - 1938 Uszakowo,Wojstomskiej Wilejski 2

  Leszczewicz Antoni Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 53

  Leszczewicz Jan s Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 74

  Leszczewicz Spadk.Jana z Emilia dz.Wincenty,Edward Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 99

  Leszczewski Antoni s Ignacego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 42

  Leszczewski Karol s Wincentego - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 14,83

  Leszczewski Antoni,Kajetan - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 6

  Leszczewski Jan - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 12

  Leszczewski Wincenty - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 22

  Leszczewski Antoni s Ignacego - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 42

  Leszczewski Karol - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 14

  Leszczewski Antoni s Antoniego - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 32

  Leszczynski Spadk.Leopolda s Józefa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 41

  Leszczynski Stanisław s Józefa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 42

  Leszczyński Wincenty s Michała Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 26

  Leszkiewicz Jan - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 37

  Leszkiewicz Spadk.Piotra dz.Józef,Waclaw,Rozalia,Jadwiga - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 89

  Leszkiewicz Józef s Stanisława - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 38

  Leszkiewicz Konstanty - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 12

  Leszkiewicz Andrzej - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 77

  Leszkiewicz Mikolaj - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 19

  Leszkiewicz Walerian - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 90

  Leszkiewicz Spadk.Jakuba dz.Zinaida,Pawel,Eugeniusz,Roscislaw,Laura - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 76

  Leszkiewicz Spadk.Stefana dz.Stefan,Antoni,Aleksander,Bronisław,Wlodzimierz,Wincentyna,Adela I macocha Ksenia - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 16

  Leszkiewicz Józef,Bolesław,Wiktor ss Konstantego - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 20

  Leszkiewicz Wlodzimierz - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 72

  Leszkiewicz Grzegorz,Jan,Arkadiusz - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 14

  Leszkiewicz Bazyli - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 39

  Leszkiewicz Filip - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 47

  Leszkiewicz Spadk.Justyna dz.Kazimierz,Piotr,Bernard,Stanisław,Elzbieta cc Maria,Joanna,Teresa - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 13

  Leszkiewicz Antoni,Andrzej,Józef - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 6

  Leszkiewicz Nadzieja - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 66

  Leszkiewicz Anna - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 88

  Leszkowicz Paweł - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 80

  Leszkowicz Roman - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 81

  Leszkowicz Pawel - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 80

  Leszkowicz Roman - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 81

  Leszkowicz Witold,Piotr,Antoni,Ignacy,Stanisław,Józefa,Elzbieta,Franciszek Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 14

  Leszkowicz Jan Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 17

  Leszkowicz Kazimierz,Wacław s Mikolaja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 12

  Leszkowicz Eljasz s Pawla Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 23

  Leszkowicz Jan s Ignacego Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 45

  Leszkowicz Anna,Dominik,Jan,Bolesław,Albina Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 24

  Leszkowicz Anotnina,Adolf,Józefa,Marja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 71

  Leszkowicz Kazimierz Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 20

  Leszkowicz Andrzej s Ignacego Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 40

  Leszkowicz Paweł Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 101

  Leszkowicz Józef s Ignacego Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 35

  Leszkowicz Kazimierz s Jana Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 106

  Leszkowicz Jan s Piotra Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 13

  Leszkowicz Józef s Piotra Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 14

  Leszkowicz Piotr s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 17

  Leszkowicz Spadk.Stanisława z Marcela dz.Adolf,Bronisław,Władysław,Antoni,Anna,Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 18

  Leszkowicz Ignacy,Ewa Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 19

  Leszkowicz Spadk.Józefa z.Teresa s Jan I cc emilia Sawicka Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 26

  Leszkowicz Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 30

  Leszkowicz Józef s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 13

  Leszkowicz Piotr s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 14

  Leszkowicz Wincenty s Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 16

  Leszkowicz Olga c Ignacego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 109

  Leszkowicz Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 114

  Leszkowicz Mikolaj,Bronisław,Józef Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 124

  Leszniewski Czeslaw - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 42

  Leszniewski Czesław Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 42

  Lewandowski Michal - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 8

  Lewandowski Konstanty - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 9

  Lewandowski Marja - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 45

  Lewandski Michal - - 1930 Wojckieluny Braslawskim 2

  Lewandski Antoni - - 1930 Wojckieluny Braslawskim 3

  Lewandski Franciszek - - 1930 Wojckieluny Braslawskim 1

  Lewarowicz Ewa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 49

  Lewejko Henryk - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 101

  Lewejko Stanislaw - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 88

  Lewicki Kazimierz - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 62

  Lewicki Jan s Rafala - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 13

  Lewicki Rozalja - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 56

  Lewid Rocha I Lejzer, Dawid Kaplan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 48

  Lewin Nuchim + Jankiel Gorodenski - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 241

  Lewin Maks - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 101

  Lewin Itka - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 36

  Lewin Kalman Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 94

  Lewkowicz Spadkobiercy Jozefa - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 56

  Lewkowicz Spadk.Mikolaja - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 73

  Lewkowicz Mikolaj - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 66

  Lewkowicz Spadk.Józefa Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 56

  Lewocha Feliks Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 19

  Lewsza Adam s Franciszka Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 9

  Lewsza Jan s Franciszka Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 10

  Lewsza Antoni s Antoniego, Genowefa,Adela,Malwina Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 11

  Lewsza Spadk.Macieja z.Felicja c. Stefania,Anna Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 12

  Lewsza Spadk.Huliana z Marianna po 2 mezu Olechnowiczowa Braslawski - - 1939 Filipowszczyzna,slobodzkiej 13

  Lewszo Wincenty - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 12

  Lewszo Jozef - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 13

  Libachanski Spadk. Michala - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 33,14

  Libachonska Paulina,Michal,Piotr,Zofia,Helena - - 1936 Swir Swiecianskim 5

  Libin Abram Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 100

  Lichtarowicz Jan,Anna,Zofia,Tatiana - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 70

  Lichtarowicz Wincenty,Klemens,Maria - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 71

  Lichtarowicz Konstanty,Teodora,Antonina - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 72

  Liczkowski Spadk.Konstantego: Józef,konstanty I Maria oraz Miszczobrodzka Anna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 3

  Ligumski Spadk. Gierszuna - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 4

  Ligumski Abram - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 5

  Ligumski Bijoma - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 14

  Likarewicz Ignacy Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 1

  Likarewicz Mikolaj Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 2

  Likarewicz Walery,Stanisław Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 4

  Likarewicz Ksawery Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 5

  Likarewicz Julianna I Antonina Ambrozewicz Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 6

  Likarewicz Antoni,Tekla Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 19

  Likarewicz Marian,Jadwiga,Aleksander Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 25

  Likarewicz Kazimierz Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 27

  Liksza Helena,Adam - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 1

  Liksza Antoni - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 3

  Liksza Ignacy - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 5

  Liksza Jan - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 6

  Lila Grzegorz,Magdalena dz. Teodora - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 22

  Lila Konstanty - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 36

  Liman Spadk.Antoniego Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 1

  Liman Spadk.Karola Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 6

  Liman Spadk.Kazimierza Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 21

  Limanowska Kamilia primo voto Sledziewska - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 33

  Limanowski Spadk. Wiktorji - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 6,30

  Limanowski Djonizy - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 7,18,36

  Limanowski Arciemiusz - - 1937 Myszczyno,Mikołajewska Dzisnienskim 1

  Limanowski Konstanty - - 1937 Myszczyno,Mikołajewska Dzisnienskim 2

  Limanowski Józef - - 1937 Myszczyno,Mikołajewska Dzisnienskim 3

  Limanowski Maksym - - 1937 Myszczyno,Mikołajewska Dzisnienskim 4

  Linkiewicz Konstancja - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 20

  Linkiewicz Helena,Benedykt,Franciszek,Bron - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 9,14

  Linkiewicz Stanislaw - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 12

  Linkiewicz Mikolaj - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 13

  Linkiewicz Ignacy - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 16

  Linkiewicz Jan - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 15

  Linkiewicz Antoni I matka Adela - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 9

  Linkiewicz Józef - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 57

  Linkiewicz Zenon - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 56

  Linkiewicz Piotr - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 5

  Lipnicki Stefa s Wincentego - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 17

  Lipnicki Spadk.Jerzego wdowa Ewa dz.Michal,Bernard,Antoni,Genowefa - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 19

  Lipnicki Spadk.Wincentego:wdowa Michalina dz.Adolf,Floria,Stanisław,Jadwiga - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 40

  Lipska Anastazja - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 14

  Lipska Elzbieta Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 13

  Lipski Jan - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 14

  Lipski Leon s Wincentego Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 69

  Lisica Zuzanna z synem Antonim,Jozefa I Donata Tanona - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 33

  Lisica Jan,Michalina - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 24

  Lisowska Marjanna - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 18

  Lisowska Katarzyna - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 49

  Lisowski Michalina,Jan,Melanja,Zofja,Jadwiga,Apolonja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 8

  Lisowski Marcin - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 10

  Lisowski Michal - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 11

  Lisowski Jan - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 12

  Lisowski Dominik - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 23

  Lisowski Stanislaw - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 24

  Lisowski Tomasz - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 25

  Lisowski Salomon - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 26

  Lisowski Antoni s Mateusza - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 27

  Lisowski Zofja z corkami Anna,Janina,Jozefa,Marja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 28

  Lisowski Jakob - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 29

  Lisowski Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 198

  Lisowski Adolf,Hipolit,Monika,Emilja - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 18

  Lisowski Wincenty,Julja - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 24

  Lisowski Wladyslaw,Julja - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 25

  Lisowski Zofia,Michal,Mieczyslaw,Karol,Stanislawa,Albina - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 42

  Lisowski Adam s Michala - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 33

  Lisowski Jozef s Michala - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 8

  Lisowski Wincenty s Michala - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 32

  Lisowski Boleslaw,Zofja,Weronika dz Jana - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 3

  Lisowski Justyn s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 47

  Lisowski Antoni s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 4

  Lisowski Jozef s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 9

  Lisowski Józef - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 21

  Lisowski Sylwester - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 3

  Lisowski Andrzej - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 5

  Lisowski Aniela,Zofia - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 4

  Lisowski Piotr - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 20

  Lisowski Jan - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 22

  Lisowski Wincenty - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 16

  Lisowski Aleksander - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 9

  Lisowski Konstanty - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 10

  Lisowski Feliks - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 11

  Listopadzki Jozef - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 54

  Litochicki Antoni Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 86

  Litwin Anna c Józefa z dz. Stanisław,Bronisław,Stefan,Stanisława - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 10

  Litwin Ignacy - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 12

  Litwin Spadk.Jerzego zona Rozalia I córka Bronisława Luczynska - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 19

  Litwin Jan s Piotra - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 18

  Litwin Andrzej I Bronisław - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 56

  Litwinowa Emilja - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 13

  Litwinowicz Apolonja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 46

  Litwinowicz Jan s Macieja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 58

  Litwinowicz Stanislaw s Andrzeja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 59

  Litwinowicz Jan s Wincentego - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 41

  Litwinowicz Wincenty s Wincentego - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 48

  Litynski Jozef,Fortunata - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 10

  Liwszyc Morduch Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 103

  Lobaczewski Szymon - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 31

  Lobaczewski Rafal - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 10

  Lokim Kuler - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 236

  Lokotko Wladyslaw - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 10

  Lokuciewski Karolina,Petronela,Jozef - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 13

  Lomowska Helena I Jadwiga corki Teofila - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 26

  Lonko Michał,Katarzyna - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 31

  Lonko Lucja,Jakub,Jan,Piotr 1,Piotr 2,Włodzimierz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 32

  Lonko Justyna,Antoni,Nadzieja,Anastazja,Agata,Mikołaj - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 33

  Loński Matron c Karola z s.Aleksander s Stanisława - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 30

  Lopatko Spadk. Mikolaja: Aleksandra s Piotra I brat Jan - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 10

  Lopatko Andrzej matka Elzbieta siostry Zofia,Luba,Nina - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 26

  Lopatko Teodor I brat Jan - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 19

  Lopuszynski Izydor,Stefanja - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 20

  Lopuszynski Sergjusz,Natalja - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 21

  Lopuszynski Izydor,Stefanja - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 7

  Lopuszynski Sergjusz,Natalja - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 9

  Lopyr Stanislaw - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 45

  Lopyra Spadk.Adama Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 45

  Los Antoni - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 29

  Los Boleslaw z matka Katarzyna - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 4

  Los Franciszek - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 5

  Los Antoni - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 29

  Los Urszula, Andrzej I Jozefa Szymki - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 7

  Los Wincenty - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 117

  Los Jan - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 56

  Los Piotr - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 40

  Los Maria,Wladylaw,Jan,Leonard,Józef - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 39

  Los Luba - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 22

  Los Ignacy - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 23

  Los Michał - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 35

  Losionok Michalina, Wiktor I Helena Dunder - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 64

  Lowcewicz Andrzej s Jana - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 29

  Lowcewicz Ksienia c Jana I Marja c Bazylego - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 19

  Lowcewicz Anna c Ignacego,Lidja I Wasilisa cc Piotra - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 18

  Lowcewicz Bronislaw, Tomasz I Jozef Brzezowski - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 3

  Lowejko Stanislaw s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 32

  Lowejko Jozef s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 30

  Lowejko Antoni s. Stanislawa - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 42

  Lowejko Jadwiga c. Stanislawa - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 40

  Lowejko Antonina c. Stanislawa - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 37

  Lowejko Henryk s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 31

  Lowejko Antoni s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 20

  Lowejko Kazimierz s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 36

  Lowkis Kazimierz - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 3

  Lowkis Antoni,Mikołaj,Jan,Bronisława,Izabela - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 1

  Loziuk Antoni,Boleslaw - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 16

  Loziuki Spadk. Antoniego - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 173

  Lozowska Stefanja c Antoniego - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 8

  Lozowski Jakob,Jozef,Jerzy - - 1930 Linkiszki,Lyngm'j Swiecianskim 1,4

  Lozowski Antoni - - 1930 Linkiszki,Lyngm'j Swiecianskim 2,3

  Lozowski Feliks - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 35

  Lozowski Spadk.Piotra - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 30

  Lozowski Spadk.Adama - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 11

  Lozowski Spadk.Kazimierza - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 3

  Lozowski Pawel - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 10

  Lozowski Bazyli - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 11

  Lozowski Arseniusz - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 12

  Lozowski Antoni s Aleksandra - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 13

  Lozowski Spadk.Maksyma - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 14

  Lozowski Antoni 1 s Zachara - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 15

  Lozowski Antoni 2 s Zachara - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 16

  Lubart Antoni s Adama - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 42

  Lubart Spadk.Jerzego zona Stanisława Jedargis c Paulina I s Antoni - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 16

  Lubeński Feliks Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 6

  Lubeński Jadwiga Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 16

  Lubeński Jozef Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 3

  Lubeński Michal Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 8

  Lubinski Antoni,Ignacy - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 6

  Lubinski Walerjan,Antoni,Mieczyslaw+ - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 1

  Lubinski Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 9

  Lubochonski Justyn - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 31

  Lubocki Josiel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 451

  Lucki Lukasz,Bazyli - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 17

  Lucki Antoni - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 18

  Lucki Jan - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 19

  Lucki Wiktor - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 20

  Lucki Antoni s Jana - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 21

  Lucki Flor s Jana - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 22

  Luczko Mieczyslaw - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 35

  Luczkowska Anna c Benedykta - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 33

  Luczynski Jan - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 12

  Luczynski Teofila,Janina,Jadwiga,Wladyslaw,Aleksander - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 16

  Luczynski Kazimierz - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 25

  Luczynski Ignacy - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 51

  Ludkiewicz Zygmunt,Wincenty,Antoni - - 1929 Mamakalnia Wil-Tocki 6

  Ludkiewicz Justyn,Jozefa,Marjanna - - 1929 Mamakalnia Wil-Tocki 8

  Lufkowa Malwina Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 15

  Lugowiski Michal,Pawel,Maciej ss Macieja - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 27

  Lugowiski Aldyslaw s Antoniego - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 20

  Lukasewicz Olga,Katarzyna - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 33

  Lukasz Jan,Agnieszka - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 2

  Lukasz Justyn - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 3

  Lukasza Antoni - - 1934 Kruki Swiecianskim 44

  Lukaszewicz Andrzej - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 11

  Lukaszewicz Stanislaw - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 12

  Lukaszewicz Spadk.Feliksa - - 1931 Folwark Szylince Swiecianskim 1

  Lukaszewicz Michal - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 16

  Lukaszewicz Jan - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 6

  Lukaszewicz Konstancja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 387

  Lukaszewicz Pawel - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 7

  Lukaszewicz Jan,Maria - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 4

  Lukaszewicz Julia - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 13

  Lukaszewicz Antoni - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 14

  Lukaszewicz Franciszek - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 15

  Lukaszewicz Weronika I Bronislawa Adamowiczówna - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 33

  Lukaszewicz Helena - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 36

  Lukaszewicz Jan s Józefa - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 39

  Lukaszow Tomasz - - 1934 Kruki Swiecianskim 40,68

  Lukjanow Aleksander - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 8

  Lukojc Stanislaw,Marja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 30

  Lukojc Jerzy,Marja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 9

  Lukojc Maciej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 83,34

  Lukojc Jan,Urszula - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 125,93

  Lukojc Marjanna,Jozef I Urzula - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 87189

  Lukojc Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 123

  Lukojc Piotr,Szymon - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 71111212

  Lukojc Jadwiga,Ludwik,Piotr,Elzbieta - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 134

  Lukojc Ludwik,Stanislaw,Urszula - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 90215

  Lukojc Tomasz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 35

  Lukojc Wincenty,Bronislaw,Rozalja,Paulina - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 130,94

  Lukojc Wladyslaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 120

  Lukojc Jan II - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 127159

  Lukojc Kazimierz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 10

  Lukojc Jan - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 2209

  Lukojc Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 73,97,157

  Lukojc Jozef,Bronislaw,Marja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 64102155

  Lukojc Jozef - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 31151

  Lukojc Kazimierz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 3186

  Lukomski Stanislaw,Waclaw ss Jana I Jadwiga Malinowska - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 27

  Lukowicz Urszula,Jozef,Marja - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 27

  Lukowicz Piotr s Jana - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 18

  Luksz Mikolaj,Franciszek - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 88

  Luksz Marianna - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 69

  Luksz Spadk.Macieja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 50

  Luksz Spadk.Wincentego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 72

  Luksz Spadk.Stanislawa - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 46

  Luksza Agata Wersocka, Anna - - 1934 Kursze Wil-Trocki 68,76

  Luksza Andrzej - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 16

  Luksza Jerzy - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 44

  Luksza Aleksander - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 32

  Luksza Kazimierz - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 136

  Luksza Mikolaj,Franciszek - - 1936 Swir Swiecianskim 41

  Luksza Marianna,Helena,Apolinary+ - - 1936 Swir Swiecianskim 42

  Luksza Józef - - 1936 Swir Swiecianskim 43

  Luksza Helena - - 1936 Swir Swiecianskim 44

  Luksza Krystyna,Jan,Feliks,Janina,Lucja - - 1936 Swir Swiecianskim 45

  Luksza Konstanty,Anna,Piotr s Stanislawa - - 1936 Swir Swiecianskim 46

  Luksza Paulina - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 28

  Luksza Michal,Benedykt - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 5

  Lukszo Jan,Rozalja - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 5

  Lukszo Jozef,Rozalja - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 11

  Lukszowie Michal,Benedykt - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 5

  Luneck Weronika - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 14,59

  Lunecki Jan - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 18,60

  Lunecki Kazimierz - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 19,61

  Lunecki Adela,Florek,Kazimierz - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 20

  Lunicki Mateusz,Maciej - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 8

  Lunski Jan - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 7

  Lunski Kazimierz - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 6

  Lurje Josiel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 390

  Luszczyk Piotr - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 17

  Luszczyk Spadk.Jana - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 13

  Luszko Jerzy,Apolonja,Urszula - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 144

  Lutkiewicz Wincenty s Michala - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 14

  Lutkiewicz Ignacy s Wincentego - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 15

  Lutkiewicz Jozef s Wincentego - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 16

  Lutkiewicz Mieczyslaw s Justyna - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 18

  Lutkiewicz Wincenty - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 24

  Lutkiewicz Ignacy - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 40

  Lutkiewicz Józef - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 22

  Lutkiewicz Mieczysław - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 1

  Luzys Jadwiga,Antonina - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 13

  Lyczatko Doroteusz,Roman,Maksym,Irena,Nadzieja - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 115

  Lyczatko Stefan I Aleksy Markiewicz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 116

  Lysionok Justyn - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 17

  Lysionok Ignacy - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 1

  Lysionok Anna c Aleksandra - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 35

  Lysionok Wladyslaw - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 19

  Łabanowski Antoni,Anastazia Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 23

  Łabanowski Maksym Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 24

  Łabanowski Piotr Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 25

  Łabanowski Spadk.Donata z Helena Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 26

  Łabanowski Andrzej Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 27

  Łabanowski Józef Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 28

  Łabecki Piotr Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 5

  Łabecki Michał Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 6

  Łabuc Wincenty Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 29

  Łabysz Andrzej - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 26

  Łabysz Spadk.Eliasza wdowa Paraskiewa s Zachariasz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 27

  Łachowicz Adam - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 1

  Łachowicz Karol I siostra Zofia - - 1938 Jawelewory,niemeuczynskiej Wilno-Trockim 6

  Łagosz Antoni - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 2

  Łagosz Stanisław - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 5

  Łagosz Franciszek - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 1

  Łagosz Pawel - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 3

  Łagosz Teofila - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 4

  Łagosz Spadk.Józefa: synowie Bazyl,Bolesław - - 1938 Bondary,prozorockiej Dzisnienski 8

  Łagosz Spadk.Daniela s Nil c Anna - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 246

  Łagosz Nikifor I spczyni siostry Darli corka Luba Dorozkiewiczowa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 195

  Łagosz Kiryl - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 90

  Łagun Antoni I Julian ss.Karola - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 24

  Łagun Stefan s Karola - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 27

  Łagun Bolesław s Tomasza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 61

  Łagun Bronisław s Tomasza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 64

  Łagun Stanisław s Kazimierza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 16

  Łagun Karolina - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 56

  Łagun Wiktor s Szymona I zona Antonina c Ignacego oraz Katarzyna Polak c Aleksego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 194

  Łagun Józef,Franciszek ss Stefan I Elzbieta Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 43

  Łagun Anna ss Franciszek,Ignacy cc Julia,Maria Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 42

  Łagun Katarzyna,Jan, Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 16

  Łajczonok Jan Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 4

  Łajewski Jan s Feliks I Maria c Michała Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 34

  Łajewski Daniel s Feliksa Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 35

  Łajewski Spadk.Mikolaja:Maria c Kazimierza,Olga,Zinaida cc Mikolaja Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 36

  Łak Józef,Stanisław,Adam Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 50

  Łakotko Zenon Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 29

  Łamkowski Mikolaj I Maria Czupinowa - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 57

  Łapiczowa Anna - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 38

  Łapin Antonina wdowa po Michałe Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 32

  Łapin Ksawery,Kazimiera,Jerzy Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 2

  Łapinis Anna Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 17

  Łapyr Józef s Antoniego Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 4

  Łapyr Bartlomiej s Antoniego Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 23

  Łapyr Michał s Wincentego Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 36

  Łarjonow Mikolaj Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 1

  Łastówka Tomasz Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 151

  Łastówka Józef s Mikolaja Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 29

  Łastówka Magdalena ss Jan,Piotr c Jadwiga dz.Franciszka Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 39

  Łastówka Piotr,Józef s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 35

  Łastówka Aniela secundo veto Lagun s Jan Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 37

  Łaszkow Atanazy Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 18

  Łaszkow Szymon Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 23

  Łaszkow Marek Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 24

  Łaszkow Eufrozyna Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 60

  Łatyszonok Andrzej - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 7

  Łatyszonok Anisja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 42

  Ławcel Ignacy Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 15

  Ławcel Spadk.Jozefa Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 17

  Ławcel Jan Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 11

  Ławnikowicz Wincenty s Karola - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 34

  Ławnikowicz Andrzej s Karola z matka Katarzyna - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 120

  Ławnikowicz Piotr - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 5

  Ławnikowicz Elzbieta - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 6

  Ławnikowicz Eliasz - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 7

  Ławnikowicz Antoni - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 8

  Ławor Trofim - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 19

  Ławor Szymon - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 20

  Ławor Spadk.Romana wdowa Antonina ss Tomasz,Mikita I córka Wiera - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 1

  Ławor Spadk.jana wdowa Helena dz.Sergiusz,Julian,Michal,Jan,Mikolaj,Maria,Nina,Olga - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 9

  Ławor Hipolit - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 10

  Ławor Karp - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 15

  Ławor Spadk.Izydora wdowa Anna ss Mikolaj,Stefan,Mikita I córki Olga I Maria - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 16

  Ławor Spadk.Wiktora wdowa Eudokia dz.Aleksander,Konstanty,Nina,Maria,Antonina - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 17

  Ławrukajtys Karol z synem Antonim - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 6

  Ławrukajtys Józef I Izydor ss Józefa z siostra Joanna Wróblewska I Anna Sawicka - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 8

  Ławrukajtys Antoni, Aleksander, Anna,Marianna - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 10

  Ławrynczuk Salomea Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 3

  Ławrynczuk Krzysztof Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 4

  Ławrynian Michal Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 12

  Ławrynian Franciszek Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 11

  Ławrynian Marcela,Nikodem,Jan,Piotr I Urszula Maczkinisowie Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 47

  Ławrynian Jan Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 38

  Ławrynian Franciszek,Anna,Jan,Piotr,Weronika,Helena Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 5

  Ławrynian Michal Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 6

  Ławrynian Nikodem Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 24

  Ławrynian Domicela Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 3

  Ławrynian Antoni Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 4

  Ławrynian Kazimierz Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 9

  Ławrynowicz Spadk.Lazarza wdowa Teodora I dz. Makar,Aleksy,Jerzy,Anna,Maria - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 13

  Ławrynowicz Nestor s Stefana - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 43

  Ławrynowicz Antoni,Agata Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 10

  Ławrynowicz Edward Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 11

  Ławrynowicz Ignacy Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 12

  Ławrynowicz Michał,Stanisława Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 13

  Ławrynowicz Józef Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 14

  Ławrynowicz Justyn Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 15

  Ławrynowicz Anna Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 18

  Ławrynowicz Wincenty Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 54

  Ławrynowicz Jadwiga Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 8

  Ławrynowicz Jerzy Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 9

  Ławrynowicz Justyna,Alfons Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 18

  Ławrywianiec Monika I Władysława Szadujko - - 1938 Rymszany,rymszanskiej Braslawski 9

  Ławysz Jan Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 6

  Łazar Maria Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 57

  Łazar Benedykt s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 47

  Łazar Feliks s Mikolaja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 51

  Łazarz Kazimierz Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 3

  Łazarz Rozalja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 91

  Łazarz Aniela,Bolesław,Władysław Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 66

  Łazdowska Wera Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 30

  Łobacz Bolesław,Paulina I matka Maria Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 1

  Łobaczewska Katarzyna Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 9

  Łońko Michal,Katarzyna - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 31

  Łońko Lucja,Jakób,Jan,Piotr I,Piotr II,Wlodzimierz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 32

  Łońko Justyna,Antoni,Nadzieja,Anastazja,Agata,Mikolaj - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 33

  Łońska Michalina - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 6

  Łoński Stefan s Piotra z bratem Jan - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 132

  Łoński Wincenty s Ignacego z siostra Ludwika I bratem Antoni - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 25

  Łopacka Praskowia Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 18

  Łopacki Konrad - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 59

  Łopacki Wlodzimierz - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 46

  Łopacki Andrzej - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 78

  Łopatko Stanisław s Józefa - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 16

  Łopatko Kazimierz s Grzegorza - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 15

  Łopatko Spadk.Franciszka wdowa Maryla I s Antoni - - 1938 Male Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 14

  Łopatko Antoni - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 20

  Łoptakowa Maria - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 2

  Łopuszynski Stanislaw Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 14

  Łoś Feliks Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 155

  Łowejko Marcjanna c Antoniego - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 1

  Łowika Spadk. Piotra:wdowa Elzbieta dz.Michal,Adam,Józef - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 31

  Łowika Spadk.Gabriela:wdowaTekla dz.Leon,Wiktor,Witalis,Alfons,Donat,Salomeja - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 34

  Łowkisia Spadk.Jana: ss Antoni,Mikolaj,Jan c Bronisława - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 105

  Łubniewska Albina Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 7

  Łubniewski Antoni Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 25

  Łuczyński Jan - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 33

  Łukasza Michał s Izydora Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 95

  Łukaszewicz Julia - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 21

  Łukaszewicz Konstancja - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 13

  Łukaszewicz Piotr - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 28

  Łukianionek Paweł s Tomasza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 12

  Łukianionek Filip s Szymona Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 13

  Łukianionek Kuzma s Szymona Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 14

  Łukianionek Jakub s Joachima Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 16

  Łukianionek Antoni s Grzegorza oraz matka Zenobia Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 17

  Łukianionek Józef s Stefana Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 18

  Łukianionek Aleksander s Grzegorza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 19

  Łukianionek Orefij s Filipa oraz matka Maria Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 20

  Łukianionek Ignacy s Grzegorza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 21

  Łukianionek Sergiusz,Jan,Katarzyna,Wasilina dz.Prochora oraz matka Daria Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 22

  Łukianionek Spadk.Teodora:Atenogenes,Teodozjusz,Józef,Eufrozyna I z Pelagia Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 25

  Łukianionek Joachim s Tadeusza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 28

  Łukianionek Michał s Romana oraz matka Zenaida Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 29

  Łukianionek Józef s Adama Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 30

  Łukianionek Bazyli s Stefana Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 31

  Łukianionek Stefan s Konstantego Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 32

  Łukianionek Szymon s Dymitra Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 34

  Łukianionek Antonina,Helena dz.Piotra Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 35

  Łukianionek Spadk.Juliana: dz. Aleksander,Maria I zona Helena Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 36

  Łukjanowa Aleksandra - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 8

  Łukjanowicz Michał s Franciszka Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 29

  Łukoszko Br.Michał z Kazimiera s Kazimierz Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 94

  Łuksza Paulina - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 28

  Łukszo Kazimierz - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 14

  Łukszo Wincenty I spadk.Andrzeja:zona Teofila dz.Józef,Władysław I Ludwika - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 15

  Łukszo Hipolit I spadk.Lukzsyy:zona Teofila dz.Józef,Władysław I Ludwika - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 16

  Łunecki Weronika Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 14

  Łunecki Jan Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 18

  Łunecki Kazimierz Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 19

  Łunecki Adela,Florek,Kazimierz Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 20

  Łuniecki Jan s Antoniego Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 12

  Łupan Kazimierz s Józefa I matka Marianna - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 37

  Łuszczynski Feliks,Anastazja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 89

  Łuszczynski Paweł Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 90

  Łysionok Władysław - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 19

  Łysionok Olga c Zachariasza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 31

  Łysionok Olga ss Mikolaj,Benedykt,Dyonizy,Konstanty,Jefim I cc Aleksandra I Olimpia Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 28

  Łysionok Anna c Zachariasza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 111

  Łysionok Konstanty s Lukasza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 10

  Łysionok Leon s Mikolaja Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 90

  Łysionok Ignacy s Mikolaja Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 97

  Łysionok Walery s Walerego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 85

  Łysionok Wlodzimierz s Walerego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 88

  Macewicz Adam - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 65

  Macewicz Wincenty - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 5

  Macewicz Adam - - 1936 Strapieliszki,Swir Swiecianskim 69

  Macewicz Tekla,Olga z I c Jozefa - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 40

  Macewicz Franciszek - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 76

  Macewicz Anna,Bronislaw,Maria - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 48

  Macewicz Wincenty,Stefania - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 167

  Machnis Jan s Pawla Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 13

  Machnis Wlodzimierz s Pawla Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 25

  Macialis Anna,Jozef,Maciej Kieras, Maciej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 44

  Macias Bazyli s Jakuba - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 14

  Macias Ignacy s Jakuba - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 15

  Macias Hilary s Jakuba - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 10

  Macias Eudokia c Jakuba - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 19

  Macias Eudokia c Jakuba Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 19

  Macias Hilary s Jakuba Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 10

  Macias Ignacy s Jakuba Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 15

  Macias Bazyli s Jakuba Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 14

  Maciejewska Klaudia Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 75

  Maciejewski Boleslaw s Justyna - - 1934 Panasy Wil-Trocki 1

  Maciejewski Boleslaw - - 1936 Folw.Ponary,niemen'l Wil-Trockim 1

  Maciejewski Mateusz - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 22

  Maciejewski Kazimierz - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 17

  Maciejewski Antoni - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 19

  Maciejewski Aniela - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 9

  Maciejewski Maria,Jan - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 6

  Maciejewski Adolf s Antoniego matka Michalina I siostra Helena - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 33

  Maciejkowicz vel Marcinkiewicz Adolf - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 33

  Maciejkowicz Adam Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 69

  Maciejun Paulina,Józef,Andrzej,Jadwiga,Leokadia,Marianna - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 133

  Maciejun Spadk.Juliana:zona Paulina ss Józef,Andrzej cc Jadwiga,Leokadia,Marianna - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 66

  Maciejuniec Konstanty s Piotra - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 33

  Maciejuniec Helena , Jan, Jadwiga - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 35

  Macienkiewicz Franciszek - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 4

  Macienkiewicz Wincenty - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 5

  Macierzynski Jan - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 38

  Macierzynski Michal - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 41

  Macierzynski Jan Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 38

  Macierzynski Michal Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 41

  Maciesz Nikodem - - 1933 Macieniszki Braslawskim 1

  Maciesz Jozef,Jan,Anna - - 1933 Macieniszki Braslawskim 2

  Macinkiewicz Wladyslaw - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 11156

  Maciuk Kazimierz - - 1929 Krewnia,Slobodzkiej Braslawskim 7

  Maciuk Andrzej - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 2

  Maciukiewicz Helena - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 83

  Maciukiewicz Sofroniusz s Ignacego Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 33

  Maciulewicz Aniela - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 48

  Maciulewicz Justyn Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 64

  Maciusz Aleksander,Aleksy,Józef,Maria,Helena,Antonina - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 29

  Maciusz Piotr - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 30

  Maciusz Józef - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 37

  Maciusz Jan,Antonina,Nadzieja - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 46

  Maciusz Antoni,I Wlodzimierz Soroko I Maria - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 47

  Maciusz Grzegorz s Stefana - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 48

  Maciusz Bazyli - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 49

  Maciuszon Spadkobiercy Adama - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 13

  Maciuszonok Piotr - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 48

  Maciuszonok Helena,Anna,Jozef,Alfons - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 40

  Maciuszonok Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 120

  Maciuszonok Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 12

  Maciuszonok Malwina Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 13

  Maciuszonok Dorota Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 46

  Maciutkiewicz Spadk.Antoniego - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 35

  Maciutkiewicz Dominik - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 45

  Macki Boleslaw,Michal,Elzbieta - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 86,26,205

  Mackiel Anna,Stanislaw,Bronislaw dz. Michala - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 9

  Mackiel Stanislaw s Jerzego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 10

  Mackiel Spadk.Jozefa z Marianna dz. Franciszek,Konstancja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 11

  Mackiel Spadk. Antoniego z Izabela syn Jozef - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 12

  Mackiel Stanislaw,Franciszek,Marja dz Jana I Anny - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 23

  Mackiel Konstanty s Andrzeja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 24

  Mackiel Michalina,Zachariasz,Eufrozyna dz Jakuba - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 32

  Mackiel Marianna I Bronislaw,Julian,Antoni ss Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 33

  Mackiel Stanislaw s Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 39

  Mackiel Wincenty s Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 48

  Mackiel Jerzy s Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 49

  Mackiel Jerzy s Jozefa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 50

  Mackiel Michal s Jozefa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 51

  Mackiel Kazimierz s Andrzeja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 52

  Mackiela Spadk.Michala z Adela ss Wiktor,Jozef,Antoni - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 5

  Mackiewicz Ignacy - - 1934 Slobodka Polany 78,84

  Mackiewicz Kazimierz - - 1934 Slobodka Polany 53,89

  Mackiewicz Karolina,Jan,Anna,Antoni - - 1934 Slobodka Polany 55,88

  Mackiewicz Igmnacy - - 1934 Slobodka Polany 54,87

  Mackiewicz Weronika - - 1933 Folwark Szykszniszki Wil-Trocki 3

  Mackiewicz Katarzyna - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 11

  Mackiewicz Stanislaw - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 1

  Mackiewicz Marjanna,Józef,Franciszek,Michal - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 14

  Mackiewicz Jan s Franciszka - - 1938 Kisielewszczyzna,zukojnskiej Swiecianski 3

  Mackiewicz Eliasz s Franciszka - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 4

  Mackiewicz Michal s Franciszka - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 6

  Mackiewicz Jan s Pawla z bratem Józefem I matka Magdalena - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 8

  Mackiewicz Jan s Jana - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 10

  Mackiewicz Wincenty z zieciem Mieczyslaw - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 11

  Mackiewicz Julian s Franciszka - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 13

  Mackiewicz Spadk.Juliana s Andrzeja dz. Leon,Jan siotra Emilia z.Aniela - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 14

  Mackiewicz Spadk.Piotra s Macieja c c Józefa:Weronika - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 15

  Mackiewicz Władysław s Pawla z siostra Helena - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 17

  Mackiewicz Piotr s Tomasza - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 18

  Mackiewicz Julian s Stanisława - - 1938 Male-Stolpiniety,zukojnskiej Swiecianski 19

  Mackiewicz Bolesław s Mikolaja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 21

  Mackiewicz Spadk.Stefana zona Jozefa,Boleslaw,Zygmunt,Jan,Jadwiga,Regina,Stanislawa Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 3

  Mackiewicz Franciszek Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 13

  Mackiewicz Boleslaw Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 7

  Mackiewicz Waclaw,Stanislaw Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 8

  Mackin Boruch - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 364

  Mackojc Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 263

  Maconko Józef s Karola Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 21

  Maconko Ignacy s Ignacego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 22

  Maconko Józef s Jerzego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 23

  Maconko Józef s Michała Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 34

  Maconko Kazimierz s Ignacego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 35

  Maconko Franciszek s Ignacego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 36

  Maconko Spadk.Jana s Jana z Jozzefa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 37

  Maconko Konstanty s Feliksa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 38

  Macuk Jan,Antoni I matka Katarzyna - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 1

  Macuk Jozef,Piotr,Wlodzimierz,Zinowja - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 4

  Macuk Marja - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 3

  Macuk Daniel,Juljan,Kuzma,Justyn+ - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 5

  Macuk Nikodem,Stefan,Jozef,Leon - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 6

  Macuk Michal,Wlodzimierz,Jozef,Bazyli - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 7

  Macuk Klemens - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 12

  Macuk Marek - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 13

  Macuk Klemens - - 1930 Podzisienniki Braslawskim 14

  Macuk Stefan Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 5

  Macuk Wiktor,Julian Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 1

  Macuk Jan Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 2

  Macuk Wiktor Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 9

  Macuk Michał Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 10

  Macuk Konstanty Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 12

  Macuk Elzbieta Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 7

  Maculewicz Anna - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 7,39

  Maculewicz Spadk.Aleksandra - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 12,27

  Maculewicz Walerjan - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 3,40

  Maculewicz Spadk.Aleksandra - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 15,35,31

  Maculewicz Julja - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 80

  Maculewicz Elzbieta - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 347

  Maculewicz Konstanty - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 17

  Macutkiewicz Antoni - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 20,22

  Macutkiewicz Spadk.Jerzego - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 7,21

  Maczan Jan - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 2,19,39

  Maczan Jerzy - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 6,22,32

  Maczan Jan,Symforjan - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 7,20,34

  Maczan Michala - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 13,15,21,33

  Maczan Gabryel - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 14,16,17,40

  Maczan Ambrozy - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 25

  Maczan Ambrozy Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 25

  Maczel Jadwiga - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 68148

  Maczel Jan s. Hipolita - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 3,96

  Maczel Jozef s. Hipolita - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 13144

  Maczel Jan s. Antoniego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 55149

  Maczel Antonina,Jan,Mieczyslaw,Jadwiga - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 171

  Maczel Jozef s. Antoniego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 161

  Maczel Wejciech s Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 34,95

  Maczel Jozef s.Jana I Stefania,Helena - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 78164

  Maczel Pawel - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 60

  Maczelow Jan, Antoni,Mikolaj - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 7160

  Maczkinis Jerzy Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 1

  Maczkinis Jan s Jana I Jan s Jakóba Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 50

  Maczna Jozef - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 12,18,31

  Maczolis Michal - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 54

  Maczolis Michal Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 53

  Maczynski Mateusz - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 5

  Maczynski Jan - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 4

  Maczynski Justyn - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 6

  Madziul Spadkob Wincentym - - 1929 Nosowka,Dryswiackiej Braslawskim 1

  Madziul Antoni - - 1929 Nosowka,Dryswiackiej Braslawskim 2

  Madziul Aleksander - - 1929 Nosowka,Dryswiackiej Braslawskim 3

  Madziul Michal - - 1929 Nosowka,Dryswiackiej Braslawskim 4

  Magier Bazyli - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 23

  Magierek Stefan - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 89

  Magryn Andrzej - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 58

  Magun Michal - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 10

  Magun Konstancja,Dominik,Helena - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 12

  Magun Jerzy - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 13

  Magun Antonina,Wincenty,Jan,Marja - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 14

  Majewski Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 14

  Majewski Jan - - 1933 Popiszki Wil-Trocki 26

  Majewski Jozef - - 1933 Popiszki Wil-Trocki 25

  Makarewicz Jozef - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 15

  Makarewicz Spadk.Antoniego - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 8

  Makarewicz Romuald - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 6

  Makarewicz Spadk.Wladyslawa - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 12

  Makarewicz Stanislaw,Teofila - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 59

  Makarewicz Jozef,Kazimierz,Antoni,Marja dz. Dominika - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 21

  Makarewicz Edward,Jan - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 40

  Makarska Anna - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 43

  Makarska Anna - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 42

  Makarski Spadk.Antoniego - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 12

  Makaszewicz Teodor - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 23

  Makatun Antoni, Aleksander,Anna - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 2

  Makatun Antoni - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 16

  Makatun Antoni,Wlodzimierz,Tatjana+ - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 1

  Makatun Piotr,Timofiej - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 6

  Makatun Jewokja - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 15

  Makiej Honorata c Piotra - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 2

  Makiej Stefania c Piotra - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 3

  Makiej Jan,Urszula dz. Jozefa - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 5

  Makiej Antoni - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 1

  Makiejowa Wladyslawa - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 15

  Makiejwa Marja - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 19

  Makiewicz Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 35

  Makiewicz Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 58

  Makiewicz Stanislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 50

  Makiewicz Bronisława - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 29

  Makowicz Mikolaj - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 1

  Makowska Michalina I Emilja Bielawska - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 14

  Makowski Aniela,Jozef,Helena,Anastazja+ - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 35

  Makowski Michalina,Antoni,Jozef,Emilja+ - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 3

  Makowski Aniela c Mateusza,Jozef,Helena,Anastazja,Melanja dz. Jana - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 35

  Makowski Michalina I Emilja Bielawska - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 14

  Makowski Michalina c Kazimierza + - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 3

  Maksimowicz Konstancja - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 1

  Maksimowicz Jan,Antoni - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 12

  Maksimowicz Stanislaw - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 1

  Maksimowicz Francizek - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 5

  Maksimowicz Michalina,Jan,Stanislaw,Antoni - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 24

  Maksimowicz Wincenty - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 3

  Maksimowicz Jan - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 80

  Maksimowicz Kazimierz s Michala - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 2

  Maksimowicz Kazimierz s Jana - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 86

  Maksimowicz Aleksander,Marcin ss Michala - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 8

  Maksimowicz Michal - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 87

  Maksimowicz Władysław - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 6

  Maksimowicz Stanisław,Antoni,Anna,Elżbieta,Felicja - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 28

  Maksimowicz Aleksandra,Piotr,Bronisława,Anna,Emilia,Jadwiga - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 39

  Maksimowicz Antoni - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 13

  Maksimowicz Wladylaw - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 8

  Maksimowicz Spadk.Józefa:Stanisław,Antoni,Anna,Elzbieta - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 9

  Maksimowicz Spadk.Jana:Aleksandra,Piotr,Bronisława,Anna,Emilia,Jadwiga - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 22

  Maksimowicz Antoni - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 28

  Maksymowicz Jan s Józefa - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 65

  Makutynowicz Malwina,Kazimierz,Dminik,Jozef - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 35

  Makutynowicz Franciszka - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 25

  Makutynowicz Franciszek - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 26

  Malachowicz Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 84

  Malachowski Michal s Michala - - 1933 Brozola Wil-Trockim 16

  Malachowski Franciszek s Michala - - 1933 Brozola Wil-Trockim 51

  Malachowski Jozef s Michala - - 1933 Brozola Wil-Trockim 11

  Malaszkiewicz Grasylda - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 98

  Malcz Franciszek,Jozefa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 64

  Malcz Franciszek,Jozefa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 293

  Malej Spadk.Konstantego żona Władysława ss Józef,Aleksander,Jan - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 3

  Malej Tomasz s Franciszka - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 74

  Malej Spadk.Antoniego żona Leokadia s Stanisław - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 48

  Malej Spadk.Kazimierza żona Anna I c Antonina - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 32

  Malej Tomasz s Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 72

  Malej Jan s Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 73

  Malej Wilhelm - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 51

  Malej Spadk.Jana s Franciszka żona Karolina ss.Albert,Józef I córka Anna Miechowiczowa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 52

  Malej Jan s Aleksandra - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 24

  Malej Konstanty s Aleksandra - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 5

  Malej Jan s Leona - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 90

  Malej Adam s Leona - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 25

  Malej Antoni I ciotka Teofila Malej - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 62

  Malej Antoni,Emilia,Konstancja - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 60

  Malej Hipolit - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 21

  Malej Spadk.Piotra zona Magdalena,Hipolit I Maria - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 26

  Malej Spadk.Dominika zona Aniela I c Maria - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 77

  Malej Spadk. Jana s Grzegorza zona Helena s Mieczyslaw I cc Janina,Lucja,Adolna - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 7

  Malej Adela,Maria,Bronisława (siostry) - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 70

  Malej Spadk.Szymona zona Konstancja I s Antoni - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 40

  Malej Józef - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 16

  Malej Jan s Joachima - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 59

  Malej Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 56

  Malej Aniela - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 78

  Malej Helena - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 6

  Malej Adela,Maria - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 88

  Malej Feliks s Jana Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 28

  Malej Wldyslaw s Jana Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 29

  Malejowa Anna - - 1936 Witki,glebockiej Dzisnienskim 3

  Malewicz Andrzej - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 8

  Malewicz Teodor - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 20

  Malewicz Nikodem,Wiktor,Mikołaj,Paulina,Katarzyna - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 21

  Malewicz Barbara - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 23

  Malewicz Maciej,Filip,Anna - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 31

  Malinowska Lucja - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 13

  Malinowski Spadk.Kazimierza - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 21

  Malinowski Wladyslaw s Wladyslawa - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 83

  Malinowski Wladyslaw s Stanislawa - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 82

  Malinowski Feliks,Konstanty - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 2

  Malinowski Stefan - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 3

  Malinowski Jan Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 8

  Malinowski Joachim Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 11

  Malkiewicz Wincenty - - 1930 Folwark Dubrowo Dzisnienskim 3

  Malkiewicz Spadkob. Franciszka - - 1930 Folwark Dubrowo Dzisnienskim 1

  Malko Malwina - - 1933 Irzykowo Wilejskim 9

  Malko Stefan - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 28

  Malkowski Stanislaw - - 1934 Kursze Wil-Trocki 31,87

  Malkowski Franciszek - - 1934 Kursze Wil-Trocki 43,84

  Malkowski Pawel - - 1934 Kursze Wil-Trocki 7

  Malkowski Wincenty - - 1934 Kursze Wil-Trocki 18

  Malofiej Marja - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 37

  Mamaj Jan,Teodora c Borysa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 67

  Mankiewicz Antoni - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 8

  Mankiewicz Bronislaw - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 21

  Marchol Jan - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 96

  Marchol Ignacy - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 97

  Marciach Antonina,Adam,Felicja,Teofila,Albina - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 130

  Marciach Stanislaw - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 84

  Marciach Jozef - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 29

  Marciach Stanislaw s Franciszka,Stanislaw s Stanislawa - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 87

  Marcilonek Antoni Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 8

  Marcinkiewicz Boleslaw - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 9145

  Marcinkiewicz Wincenty - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 10141

  Marcinkiewicz Antoni, Jozefa, Aniela, Janina I Emilja - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 29142

  Marcinkiewicz Bronislaw I Petrunela - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 12117

  Marcinkiewicz Jan - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 1

  Marcinkiewicz Franciszek - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 2

  Marciuch Stanislaw,Kazimierz,Boleslaw,Stanislawa - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 2

  Marciuch Jan s Andrzeja - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 35

  Marciukiewicz Jozef,Aleksander,Jozefa,Anna Plaugo - - 1933 Popiszki Wil-Trocki 30

  Mareczko Piotr s Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 75

  Margiewicz Spadk. Justyna - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 1

  Margiewicz Spadk.Franciszka - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 21,18

  Margowkowa Klaudia Dzisnienskim - - 1939 folw.Silezniowo,pliskiej 7

  Markiel Jan,Piotr,Franciszek,Weronika Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 1

  Markielun Jan,Piotr,Franciszek,Weronika - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 1

  Markiewicz Gabryel - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 7

  Markiewicz Stanislaw - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 5

  Markiewicz Aleksander - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 11

  Markiewicz Sylwester - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 16

  Markiewicz Karol - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 30

  Markiewicz Nikifor s Pawla - - 1933 Uscie,Mikolajewskiej Dzisienkim 4

  Markiewicz Wincenty,Bronislaw ss Józefa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 24

  Markiewicz Jan s Józefa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 25

  Markiewicz Bronislaw s Szymona,Urszula,Marianna,Joanna,Michalina - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 26

  Markiewicz Bronislaw s Kazimierza - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 27

  Markiewicz Aleksander s Kazimierza - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 28

  Markiewicz Michał - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 17

  Markiewicz Nikodem - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 36

  Markiewicz Krzysztof - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 35

  Markiewicz Jan - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 24

  Markiewicz Zofia - - 1937 Morozy,miorskiej Braslawskim 4

  Markiewicz Spadk.Aleksandra ss Stanisław,Bolesław,Jan c c Janina,Helena, I matka Maria - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 3

  Markiewicz Pawel s Michala - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 57

  Markiewicz Spadk.Bronisława wdowa Malwina dz Bronisław,Stanisława - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 59

  Markiewicz Adam s Michala I siostra Dominika - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 54

  Markiewicz Aleksander s Michala - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 53

  Markiewicz Spadk.Jerzego wdowa Wiktoria I s Kasper - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 49

  Markiewicz Florjan Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 2

  Markiewicz Jan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 111

  Markiewicz Felicja c Alfonsa Lawrynowicza Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 42

  Markow Jakob - - 1936 Bierzynka,swiecianskiej Swiecianskim 6

  Markow Jan - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 2

  Markow Jan - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 2

  Markowicz Hipolit - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 24

  Markowicz Wladyslaw,Jan,Stanislaw,Janina,Michalina - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 14

  Markowicz Stansilaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 37

  Markowicz Mieczyslaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 10

  Markowicz Jan - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 9

  Markowicz Waclaw Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 13

  Markowicz Stanislaw Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 18

  Markowicz Onufry Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 19

  Markowicz Stefan Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 21

  Markowicz Weronika Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 22

  Markowicz Dziemjan Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 14

  Markowicz Antoni,Olga,Teodozja Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 18

  Markowicz Tomasz Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 20

  Markowicz Cyprian,Bazyli Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 27

  Markowicz Mikolaj,Apolonia Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 29

  Markowicz Stefan Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 30

  Markowski Kajetan - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 25,34

  Markowski Jan - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 31

  Markowski Jakob,Marja - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 15

  Markowski Michal - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 11

  Markowski Franciszek - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 22

  Markowski Aleksander,Adam,Kazimierz - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 15

  Markowski Jan s Kazimierza - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 12

  Markowski Ignacy I Stanisław Olszewski - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 79

  Markowski Józef,Jan,Piotr,Wincenty Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 1

  Markowski Michał Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 40

  Markowski Wincenty Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 41

  Markun Nikodem s Nikodema Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 10

  Markunasowa Jozefa - - 1938 Chmieziutka,Podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Martiszonek Jan - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 28

  Martynow Siemion - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 8

  Martynow Uscin - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 49

  Martyszyna Spadk.Aleksandra - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 10

  Marukiewicz Antonina c Piotra - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 4

  Masalska Anna - - 1933 Pogrunda Wil-Trocki 67

  Masewicz Albina,Alfons,Helena - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 37

  Masewicz Kazimierz - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 13

  Masewicz wdowa Albina s Alfons I córka Helena - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 11

  Masewicz Kazimierz - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 12

  Masiul Kazimierz Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 3

  Masiul Anna Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 4

  Masiul Wincenty,Michal,Jozef Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 10

  Masiul Piotr Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 14

  Masiulaniec Piotr - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 40

  Masiulaniec Marjanna - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 43

  Masiulaniec Aleksander - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 44

  Masiulanis Franciszek - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 37

  Maskinis Adela - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 11

  Maslakow Szymon - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 12

  Maslakow Archip - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 25

  Maslakow Memnon - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 26

  Maslakow Memnon - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 1

  Maslakow Olimpiusz - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 7

  Maslakowa Marja - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 11

  Maslakowicz Piotr s Justyna - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 8

  Maslakowicz Piotr s Leona - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 24

  Maslakowicz Antonina c Leona - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 25

  Maslakowicz Michal s Piotra - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 45

  Maslakowicz Aleksander,Jadwiga - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 46

  Maslakowicz Gabriel s Piotra - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 47

  Maslenik Bernard - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 28

  Maslinski Spadk. Katarzyny po drugim mezu Bukowski - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 1

  Maslowska Anna - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 1

  Maslowski Jand s Antoniego - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 38

  Maslowski Jan s Jozefa - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 2

  Maslowski Kazimierz s Jozefa - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 3

  Maslowski Kazimierz s Jozefa - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 18

  Masło Stanisław s Piotra Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 13

  Masło Spadk.Jana wdowa Salomea cc Jadwiga,Teresa,Helena Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 14

  Masło Józef s Ryszarda Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 15

  Masło Anna c Mikolaja Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 54

  Masło Spadk.Antoniego wdowa Felicja ss Kazimierz,Bolesław,Stanisław Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 55

  Masło Antoni s Jana Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 84

  Masło Adela I corka Anna Puszkielowa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 85

  Masło Franciszek,Wiktoria dz.Benedykta Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 86

  Masłowski Stanisław - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 11

  Maszara Serafim,Eugenia,Zofia - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 60

  Maszary Serafin,Eugenja,Zofja - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 60

  Maszkiewicz Andrzej s Jerzego - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 6

  Maścian Pawel s Stanisława - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 44

  Maścian Spadk.Stanisława wdowa Anna I córka Marcjanna - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 55

  Maścian Spadk.Jerzego wdowa Gabriela II I siostra Zofia - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 61

  Maśliński Kazimierz s Kazimierza - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 1

  Maśliński Romuald s Kazimierza - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 2

  Maśliński Leon s Kazimierza - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 3

  Mataczyno Alfons s Justyna - - 1934 Panasy Wil-Trocki 7

  Mataczyno Edward s Justyna - - 1934 Panasy Wil-Trocki 6

  Mataczyno Jozef - - 1934 Panasy Wil-Trocki 2

  Mataczyno Bronislaw s Ignacego - - 1934 Panasy Wil-Trocki 10

  Mataczyno Witold, Elzbieta dz Ignacego - - 1934 Panasy Wil-Trocki 9

  Mataczyno Mikolaj s Ignacego - - 1934 Panasy Wil-Trocki 8

  Mataczyno Alfons - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 7

  Mataczyno Edward - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 6

  Mataczyno Józef - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 2

  Mataczyno Bronislaw - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 10

  Mataczyno Witold,Elzbieta - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 9

  Mataczyno Mikolaj - - 1936 Ponary,niemen'j Wil-Trockim 8

  Matejko Leon - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 11

  Matejko Leon Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 11

  Matiuszonok Spadk.Adama wdowa Emilia ss Józef,Bolesław,Piotr corki Genowefa,Maria - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 13

  Matłak Andrzej Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 3

  Matłak Antoni Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 4

  Matłak Wladyslaw Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 5

  Matłak Boleslaw Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 6

  Matłak Jozef Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 7

  Matłak Stefanja Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 8

  Matujza Jozef - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 3,12

  Matukiewicz Hipolit,Zenon Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 4

  Matul Kazimierz,Maciej - - 1930 Zajelence Braslawskim 3

  Matul Jan,Jozef - - 1930 Zajelence Braslawskim 22

  Matul Adam,Zygmunt - - 1930 Zajelence Braslawskim 23

  Matula Spadkob. Boleslawa - - 1930 Zajelence Braslawskim 5

  Matulaniec Marja c Antoniego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 35

  Matulaniec Wincenty,Antoni - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 63

  Matulewicz Justyn - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 3

  Matulewicz Jozef - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 13

  Matulewicz Antoni - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 27

  Matulewicz Marjanna,Jan,Wladyslawa - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 30

  Matulewicz Kazimierz - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 31

  Matulewicz Jozef - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 34

  Matulewicz Jan - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 35

  Matulewicz Jan Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 8

  Matulewicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 11

  Matulewicz Ludwik Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 24

  Matulewski Jan Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 86

  Matulewski Urszula,Jan,Michal,Ludwika,Bronislaw,Wanda,Albin Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 62

  Matulewski Antoni,Michalina Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 80

  Matulewski Jozef,Jan,Piotr,Emilja,Michalina Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 156

  Matulewski Urszula,Nikodem,Konstanty Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 9

  Matusewicz Spadkobiercy Grzegorza - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 35,47,75,107

  Matusewicz Józef s Adama - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 1

  Matusewicz Ludwik s Adama - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 2

  Matusewicz Jan s Jerzego Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 9

  Matuszewicz Spadk.Grzegorza Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 35

  Matwiejew Agafon - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 12

  Matwiejew Jefim - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 11

  Matwiejew Jan - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 23

  Matwiejew Sawielij - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 29

  Matwiejew Atanazy - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 22

  Matwiejew Lukasz - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 25

  Matwiejew Jozef - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 7

  Matwiejew Grzegorz - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 32

  Matwiejew Rypina - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 35

  Matwiejko Franciszek Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 21

  Matwiejko Feliks Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 24

  Matyas Franciszek - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 34

  Matyjaszkowicz Stanislawa,Julian - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 69

  Matyjaszkowicz Weronika - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 71

  Matylan Spadk.Kajetana - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 9

  Matylan Spadk.Kajetana zona Maria ss Jan,Witold,Kajetan I c Maria Rymszewiczowa - - 1938 Lawryniszki,mejszagolskiej Wil-Trocki 16

  Mazelis Elzbieta,Boleslaw - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 13

  Mazelis Wincenty - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 10

  Mazurkiewicz Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 18

  Mazurkiewicz Andrzej - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 15

  Mazuro Konstany s Kazimierza, Piotr - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 1

  Mazuro Marja - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 2

  Mazuro Marja - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 3

  Mazuro Kazimiera - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 4

  Mazuro Antoni - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 5

  Mazuro Jan - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 6,10

  Mazuro Waclaw - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 7

  Mazuro Aleksander - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 8

  Mazuro Adela - - 1929 Malarka,Kiemieliskiej Swiecianskim 9,11

  Meczet Jan s Michała - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 221

  Meczet Barbara,Leon z I s Juliana - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 151

  Meczet Jan s Justyna - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 150

  Medejszowie Marja,Leon - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 21

  Mejsztowicz Karol,Jan,Urszula,Elzbieta - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 21

  Mejsztowicz Karol,Jan,Urszula,Elzbieta,Anna z córka Anna Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 21

  Mejszutowicz Aziul Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 30

  Melec Bazyli,Wladyslaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 74

  Meleszko Andrzej s Anny - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 111

  Meleszkowa Tatiana I Agata - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 147

  Meszko Franciszek - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 23

  Meszko Pawel s Michała - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 35

  Meszko Aleksander,Antoni,Stanisław,Piotr,Józef ss Antoniego - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 25

  Meszko Domicela z Baczunów - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 31

  Meszko Jadwiga c Rafala, Józef s Jozzefa - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 17

  Meuszatowicz Hjena - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 40

  Meuszatowicz Hjena - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 32

  Mezenkiewicz Izabela,Marta Dubaka - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 8

  Miacielica Teodor - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 36

  Miacielica Andrzej - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 37

  Miacielica Ignacy - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 38

  Miacielica Michal - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 39

  Miacielica Jakub - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 40

  Miadzielec Andrzej - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 4

  Miadzielec Jan - - 1937 Hermanowicze,herman'j Dzisnienskim 90

  Miadzielec Jakub,Piotr Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 8

  Miadzielec Jerzy Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 9

  Miadzielec Jan Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 10

  Miadzielec Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 11

  Miadzielec Filip-Maksym Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 12

  Miadzielec Stefan Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 13

  Miadzielec Nicefor Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 50

  Miadzielec Jakub z matka Helena I siostra Luba Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 51

  Miadzielec Piotr z siostra Katarzyna Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 52

  Miadzielec Paweł Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 53

  Miadzielec Helena Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 63

  Miadzielec Bronisława s s Franciszek Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 154

  Miadzielec Henryk s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 40

  Miadzielec Ignacy s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 41

  Miadzielec Augustyn s Kazimierza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 8

  Miadzielec Leonard,Franciszek dz.Stanisława Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 57

  Miadzielec Józef s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 14

  Miadzielec Władysław s Kazimierza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 32

  Miadzielec Józef s Kazimierza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 48

  Miadzielec Wincenty s Antoniego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 30

  Miadzielec Justyn s Antoniego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 11

  Miadziolko Jozef - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 95

  Miadziolko Adam,Marianna - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 60

  Miadziucho Jan s Piotra Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 40

  Miadziucho Antoni s Floriana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 93

  Miadziucho Piotr s Floriana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 65

  Miadziucho Maria I ss Dymitr,Teodor,Platon,Nikodem Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 44

  Micewicz Francizek,Teofila - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 16

  Michajlow Tierentij s Jana - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 16

  Michajlow Bazyl s Jana - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 18

  Michalewicz Mikolaj - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 80

  Michalewicz Antoni - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 90

  Michalewicz Spadk. Andrzeja - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 21

  Michalewicz Jan - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 16

  Michalewicz Aniela - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 26

  Michalewicz Michalina - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 29

  Michalewicz Agata - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 77

  Michalewicz Aniela,Donat,Wladyslaw,Witold - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 76

  Michalewicz Jozef,Lucjan,Walerjan - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 75

  Michalewicz Spadk.Antoniego - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 62

  Michalewicz Piotr - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 79

  Michalewicz Bronislaw - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 56

  Michalewicz Agata,Sabina,Jozefa,Felicja,Stanislawa - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 15

  Michalewicz Karol - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 65

  Michalewicz Spadk.Franciszka - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 9

  Michalewicz Spadk.Antoniego - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 8

  Michalewicz Adela,Jozef,Marjan,Aleksander,Marja - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 74

  Michalewicz Kazimierz,Jerzy - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 32

  Michalewicz Jozef s.Nikodema - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 42

  Michalewicz s. Szymona - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 55

  Michalewicz Jozef s. Tomasza - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 81

  Michalewicz Mikolaj,Jerzy,Juljan,Jozef - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 30

  Michalewicz Mikolaj,Karol - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 35

  Michalewicz Kazimierz,Aleksander - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 34

  Michalewicz Bronislaw,Jozefa,Leokadja,Marja - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 58

  Michalewicz Walery I Walerja Gorko Juljana - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 59

  Michalewicz Michalina,Szymon,Mikolaj,Ignacy - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 21

  Michalewicz Pauline c Szymona - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 20

  Michalewicz Eudokja,Teodor,Nadzieja,Lidja,Mikolaj - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 14

  Michalewicz Teodora,Bazyl,Andrzej,Cyprjan - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 28

  Michalewicz Aleksandra,Wlodzimierz,Marja,Weronika - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 15

  Michalewicz Roman,Helena,Katarzyna - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 12

  Michalewicz Marja,Anna,Olga,Eufrosinja,Nina,Teodora - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 11

  Michalewicz Kondrat s Eljasza - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 16

  Michalewicz Luba c Jana - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 40

  Michalewicz Teodor s Bazylego - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 23

  Michalewicz Julia - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 18

  Michalkiewicz Aniela,Michal - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 30

  Michalkiewicz Kazimierz s Jana - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 14

  Michalkiewicz Jozef s Jerzego - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 3

  Michalkiewicz Jan,Jozef - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 17

  Michalkiewicz Jozef,Jadwiga oraz Jadwiga Lipniewiczowa - - 1933 Podworance,Mejsz'kj Wil-Trocki 16

  Michalkiewicz Marjanna, Genowefa I Wladyslaw Wysocki - - 1933 Szkatula Wil-Trocki 36

  Michalkiewicz Adam - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 12

  Michalowicz Spadk.Józefa s Michala zona Marcela syn Alfons,Mikolaj,Romuald córki Aniel,Olimpia I dziad ich Michal Michalowicz - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 3

  Michalowicz Agata c Michala - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 4

  Michalowska Marja - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 5

  Michalowska Klementyna c Sylwestra z Dziauguciów - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 146

  Michalowski Jerzy,Anna - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 3

  Michalowski Franciszek - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 4

  Michalowski Antonina - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 5

  Michalowski Henryk - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 6

  Michalowski Onufry s Romualda - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 2

  Michalowski Onufry s Romualda - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 2

  Michalowski Stanislaw s Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 53

  Michałewicz Józefa - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 26

  Michałewicz Justyn,Aniela,Mikołaj,Piotr,Luba - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 91

  Michałewicz Włodzimierz - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 115

  Michałewicz Mikolaj s Aleksandra Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 24

  Michałowicz Marcela,Alfons,Mikołaj,Romuald,Aniela,Olimpia z.i dz. Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 120

  Michałowicz Agata c Michała - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 113

  Michałowicz Maria,Michał,Luba,Konstanty Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 19

  Michałowicz Onufry Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 24

  Michałowska Klementyna - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 128

  Michałowski Józef - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 4

  Michałowski Bronisław - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 1

  Michałowski Kazimierz,Stanisław - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 5

  Michałowski Feliks - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 15

  Michałowski Magdalena I dz. Adolf,Stanisław,Józefa,Rozalia Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 37

  Michałowski Kazimierz Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 38

  Michałuszko Stanisława - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 34

  Michałuszko Stanisław s Konrada Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 34

  Michasionok Arsenjusz,Antoni z mata Natalja - - 1930 Szyrki Postawskim 12,69

  Michasionok Jozef,Aleksander,Agata - - 1930 Szyrki Postawskim 11,27,45

  Michasionok Bazyli - - 1930 Szyrki Postawskim 20,55

  Michasionok Walery - - 1930 Szyrki Postawskim 2,54

  Michasionok Bazyl - - 1930 Szyrki Postawskim 15,47

  Michasionok Wincenty - - 1930 Szyrki Postawskim 33,56

  Michasionok Anatol,Marja - - 1930 Szyrki Postawskim 31,57

  Michasionok Jozef - - 1930 Szyrki Postawskim 34,58

  Michasionok Arseniusz s Antoniego brat Antoni matka Natalia - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 1

  Michasionok Józef s Pawla brat Aleksander I matka Agata - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 2

  Michasionok Bazyli s Romana - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 3

  Michasionok Walery s Romana - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 4

  Michasionok Bazyli s Mikolaja - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 14

  Michasionok Wincenty s Teodora - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 15

  Michasionok Anatol s Mitrofana I matka Maria - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 16

  Michasionok Józef s Teodora - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 17

  Michasionok Matka Maria c Wincentego I dz. Antoni,Michał,Piotr ss Eustachego Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 20

  Michasionok Jan s Piotra Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 27

  Michelewicz Romuald - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 15

  Michielewicz Bolesław,Witold - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 1

  Michielewicz Pietronela - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 5

  Michniewicz Adam - - 1933 Irzykowo Wilejskim 13

  Michniewicz Andrzej - - 1933 Irzykowo Wilejskim 14

  Michniewicz Marja - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 55

  Micisowa Michalina I Jasmin Jozefa - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 13

  Miciun Jan s Macieja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 85

  Mickiewicz Spadk.Tomasza - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 24

  Mickiewicz Piotr s Wincentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 44

  Mickiewicz Feliks,Kasper ss Macieja - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 24

  Mickiewicz Bronislaw s Macieja - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 25

  Mickiewicz Roman,Michal ss Macieja - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 26

  Mickiewicz Piotr - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 114

  Mickiewicz Anna - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 12

  Mickiewicz Karol Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 27

  Mickiwiczowa Ewa - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 46

  Mickiwiczowa Ewa Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 46

  Micko Jan,Władysław,Olga,Lidia,Elżbieta - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 71

  Micko Józef - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 12

  Mićko Spadk.Adolfa matka Dominika s Antoni - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 20

  Mićko Wincenty s Macieja - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 32

  Mićko Stanisław s Macieja - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 55

  Mićko Bazyli s Franciszka - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 27

  Mićko Stanisław s Stefana - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 34

  Mićko Spadk.Izydora z.Katarzyna dz.Józef,Wiktor - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 31

  Mićkowa Juliana - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 10

  Miechowicz Stanislaw - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 85

  Miechowicz Józef s Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 43

  Miecielica Mikolaj - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 5

  Miecielica Stefan - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 7

  Miecielica Tomasz - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 6

  Miecielica Julina - - 1937 Iwanówka,porpliskiej Dzisnienskim 5

  Mieczkowski Jozef - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 23

  Mieczkowski Jozef - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki zasc.Dolna

  Mieczkowski Jozef - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 18

  Mieczkowski Józef s Piotra - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 33

  Mieczkowski Józef s Piotra - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 5

  Mieczkowski Stanislaw Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 5

  Mieczkowski Jerzy Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 9

  Mieczkowski Waclaw Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 13

  Mieczkowski Ludwik Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 17

  Mieczkowski Franciszek Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 18

  Mieczkowski Wladyslaw Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 23

  Mieczkowski Stefan,Kazimierz,Michal Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 28

  Mieczkowski Bonifacy Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 14

  Miedzielec Ignacy - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 6

  Miedzin Ludwik - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 6

  Miedziucha Jakob - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 13

  Miedziucha Kazimierz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 14

  Miedziucha Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 12

  Miedziucha Jakub - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 13

  Miedziucha Kazimierz - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 14

  Miedziucha Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 12

  Miedziun Spadk. Cezarego - - 1934 Folw. Werki,Mikolajewskiej Dzisienkim 1

  Mielec Andrzej - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 8

  Mielec Maciej - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 27

  Mielec Andrzej - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 8

  Mielec Maciej - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 1

  Mielejsze Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 54192

  Mielejsze Szymon,Apolonja,Witaljusz,Jadwiga - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 95158

  Mielejsze Andrzej,Jan,Anna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 66204

  Mielejsze Stanislaw,Krzysztof - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 14

  Mielejsze Adam,Krzysztof - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 33201

  Mieleszko jan - - 1938 Lepiejki,prozorockiej Dzisnienski 4

  Mienczynski Maciej - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 19

  Mienczynski Maciej Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 19

  Mienkian Justyn - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 38

  Mienkian Marcela - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 37

  Mienkian Jozef,Maciej,Adela - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 5

  Mienkian Jozef,Edward,Klemens,Wiktor ss Kazimierza - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 21

  Mierzejewski Stanisław,Janina Wojnilowicz,Anna,Obuchowicz Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 13

  Mierzwinski Justyn I Teresa - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 11

  Miesciurewicz Antoni - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 54,99

  Miesciurewicz Michal - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 55,98

  Miesiewicz Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 8

  Miesiewicz Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 87

  Mieszaniec Adam - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 21

  Mieszkian Jozef,Helena-Monika - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 4

  Mieszkian Nikodem,Adam,Karolina - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 29

  Mieszkian Helena I Zofja Korbowska - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 20

  Mieszkian Antoni,cecylja,Boleslaw - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 5

  Mieszkian Justyn,Ludwik - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 10

  Mieszkian Antoni,Justyn - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 6

  Mieszkian Jan,Salomea - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 8

  Mieszkian Antonina,Aniela,Aleksandra,Boles+ - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 18

  Mieszkian Zofja,Kleofas,Nikodem - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 9

  Mieszkian Emilja,Wilhelmina,Jan - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 13

  Mieszkian Jozef,Helena, Monika dz. Nikodem - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 4

  Mieszkian Nikodem,Adam ss Wincentego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 29

  Mieszkian Antoni,Cecylja,Boleslaw dz Grzegorza - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 5

  Mieszkian Ludwik,Justyn ss Augustyna - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 10

  Mieszkian Antoni,Justyn ss Dominika - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 6

  Mieszkian Jan,Salomea dz. Augustyna - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 8

  Mieszkian Antonina c Sylwestra,+ - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 18

  Mieszkian Zofja c Adama,Kleofas,Nikodem ss Mateausza - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 9

  Mieszkian Emilja c Jana, Wilhelmina,Jan dz Juljana - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 13

  Mieszkiello Antoni - - 1934 Kruki Swiecianskim 27,56

  Mieszkiello Andrej - - 1934 Kruki Swiecianskim 38,49

  Mieszkiello Jozef - - 1934 Kruki Swiecianskim 18,58

  Mieszkiello Roman - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 12

  Mieszkis Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 22159

  Mieszkis Boleslaw I Aniela - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 62158

  Mieszkuniec Pawel I Maria - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 23

  Mieszkuniec Antoni - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 29

  Mieszkuniec Izabela I dz.Adolf I Andrzej - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 31

  Mieszkuniec Piotr - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 32

  Miezaniec Monika - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 6

  Miezaniec Wincenty - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 11

  Miezaniec Mieczyslaw - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 13

  Miezaniec Antoni - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 15

  Miezaniec Kajetan - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 29

  Miezaniec Zofja,Adam,Eleonora - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 46

  Mikielewicz Adam - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 15

  Mikielewicz Józef Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 3

  Mikielewicz Boleslaw,Aleksander,Antoni Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 4

  Mikielewicz Jan,Józef Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 5

  Mikielewicz Aleksander s Jana Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 6

  Mikielewicz Stanislaw,Pawel Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 8

  Mikielonis Jozef, Stanislaw - - 1934 Kursze Wil-Trocki 103,101,116,71

  Mikielonis Anna - - 1934 Kursze Wil-Trocki 72

  Miklaszewicz Jozef,Wincenty,Kazimierz,Ignacy ss Adolfa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 4

  Miklaszewicz Karolina,Pawel,Leonard,Maria - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 19

  Miklaszewicz Michal s Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 21

  Miklkowie Piotr,Jan - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 24

  Miklusz Michal s Michala - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 1

  Miklusz Adolf s Michala - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 2

  Miklusz Spadk.Stefana synowie Jozef,Franciszek - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 4

  Mikluszonok Mikolaj s Andrzeja - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 16

  Mikolejko Jozef - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 25

  Mikolejko Spadk.Katarzyny - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 29

  Mikolejko Józef Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 16

  Mikraszewicz Bronislaw s Stanislawa - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 19

  Mikraszewicz Adela - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 18

  Mikraszewicz Józef - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 19

  Mikraszewicz Wincenty - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 20

  Mikszanski Antoni,Władysław Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 18

  Mikszta Andrzej - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 15

  Mikszta Andrzej,Wincenty - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 131

  Mikszta Wincenty - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 59

  Mikszta Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 46

  Mikucka Paulina - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 10

  Mikucka Paulina I Karol Boltakis Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 10

  Mikulan Adam - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 43

  Mikulan Antoni - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 31

  Mikulan Piotr - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 30

  Mikulaniec Justyn - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 34

  Mikulczyk Wladyslaw - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 40

  Mikulen Marjanna, Stanislaw I Jan Toloczko - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 5

  Mikulewicz Jan s Aleksandra - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 145

  Mikulewicz Jozef s. Aleksandra - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 1,30

  Mikulewicz Franciszek s Jana - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 2

  Mikulewicz Aniela,Jozef s Jana - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 94

  Mikulewicz Marianna,Jan - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 42

  Mikulewicz Stefania - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 24

  Mikulewicz Franciszek s Jana - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 1

  Mikulewicz Aniela I Józef s Jana - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 2

  Mikulewicz Spadk.Walerego:Marianna I Jan - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 3

  Mikulicz Piotr s Bazylego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 8

  Mikulicz Jan s Szymona - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 11

  Mikulicz Filip s Bazylego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 15

  Mikulicz Kazimierz s Szymona - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 68

  Mikulicz Marja, Aleksander Duczko - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 69

  Mikulicz Anna - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 99

  Mikulicz Ludwik - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 25

  Mikulicz Joachim - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 32

  Mikulicz Mikolaj - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 33

  Mikulicz Lukian - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 34

  Mikulicz Bazyli - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 35

  Mikulicz Aleksandryna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 48

  Mikulicz Pawel I Antonina z c Barbara - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 91

  Mikulicz Tomasz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 132

  Mikulicz Abraham - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 133

  Mikulicz Dymitr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 143

  Mikulska Anna c Szymona - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 38

  Mikulska Franciszka Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 117

  Mikulski Jozef - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 10

  Mikulski Jozef - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 3

  Mikulski Michalina,Jan,Anna,Helena - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 4

  Mikulski Spadk. Jana dz.Szymon,Anna,Janina - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 21

  Mikulski Szymon,Stanislaw,Wlodzimierz,Julia - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 32

  Mikulski Zofia c Mikolaja,Anotni,Katarzyna - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 33

  Mikulski Aleksander,Jan,Jozef,Antoni,Zofia dz.Justyna - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 34

  Mikulski Jozef Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 7

  Milaszewska Eufrozyna - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 5

  Milaszkiewicz Eliasz s Jakóba - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 40

  Milczonek Andrzej - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 31

  Milczonok Julja - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 13

  Milejszo Waclaw - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 83,25,120

  Milejszo Michal - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 46149

  Milejszo Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 5105

  Milejszo Adolf, Juljan, Bronislaw I Julja - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 48104

  Milenciej Jan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 26

  Miler Tekla,Wladyslaw,Józef,Marja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 6

  Miler Adam s Michala - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 23

  Miler Józef s Michala - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 63

  Milewicz Józef s Stanisława - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 4

  Milewicz Piotr s Ludwika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 5

  Milewicz Ignacy s Ludwika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 6

  Milewicz Bronisław s Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 15

  Milewicz Marcin s Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 16

  Milewicz Jan s Marcina - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 17

  Milewski Edward s Antoniego - - 1938 Z-k Giry,rudziskiej Wilno-Trockim 1

  Milewski Antoni s Adama - - 1938 Z-k Giry,rudziskiej Wilno-Trockim 2

  Milewski Władysław s Kazimierza - - 1938 Z-k Giry,rudziskiej Wilno-Trockim 3

  Milewski Wincenty s Bartlomeija - - 1938 Z-k Giry,rudziskiej Wilno-Trockim 4

  Milewski Karol,Aleksander,Teodor,Jan - - 1938 Z-k Giry,rudziskiej Wilno-Trockim 11

  Milianowicz Justyn s Michala - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 8

  Milianowicz Klemens s Jozefa - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 9

  Milinkiewicz Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 107

  Miljanowicz Justyn Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 8

  Milkamanowicz Romauld - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 122,16,66

  Milkiewicz Stanislaw - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 27

  Milkiewicz Adam Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 4

  Milkiewicz Kazimiera Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 40

  Milkota Sergiuzsz,Józef Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 2

  Milkota Mikolaj z Nadzieja I s Mikolaj Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 3

  Milkota Dymitr s Teodora Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 4

  Milkota Józef s Jana Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 5

  Milkota Jakub s Andrzeja Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 7

  Milkota Stefania c Aleksego Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 8

  Milkota Tichon s Jakuba Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 9

  Milkota Paweł s Jakuba Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 10

  Milkota Bazyli s Stefana Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 11

  Milkota Klemens s Floriana Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 13

  Milkota Paweł s Michała Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 23

  Milonajc Franciszek,Wincenty,Ignacy dz.Ignacego - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 8

  Milonajc Jadwiga,Bronislawa - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 10

  Milonajc Michalina,Józef dz Franciszka - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 11

  Milosz Feliks,Emilja,Stanislaw,Janina - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 38

  Milosz Wincenty s Piotra - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 36

  Milosz Konstanty s Piotra - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 12

  Milstejnowa Tajba - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 395

  Miłaszewicz Wacław s Tomasza Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 65

  Miłaszewicz Spadk.Augustyna wdowa Adela Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 66

  Miłaszewicz Genowefa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 67

  Miłaszewicz Józef s Tomasza Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 68

  Miłaszewicz Jan s Adama Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 69

  Miłaszewicz Antoni s Józefa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 70

  Miłaszewicz Wiktor s Wincentego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 71

  Miłaszewicz Wincenty s Wincentego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 72

  Miłaszewski Edward Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 2

  Miłaszewski Jan Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 1

  Miłaszkiewicz Eliasz s Jakuba - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 5

  Miłonajć Marjanna c Józefa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 110

  Miłosz Tomasz - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 26

  Miłosz Spadk.Kazimierza wdowa Marianna po drugim mezu Jakuszczonok s Edward - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 27

  Miłosz Spadk.Bronisława wdowa Marianna po drigim mezu Kaminskaw s Zygmunt cc Genowefa - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 28

  Mincewicz Juljan,Ewa - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 20

  Mindryk Józefa,Franciszka,Władysław - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 8

  Mindryk Władysław - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 9

  Minkiel Paweł - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 25

  Minkiewicz Stanislaw - - 1933 Woropniszki Wil-Trocki 9

  Minkiewicz Stefania - - 1937 Raczki,polanskiej Oszmianskim 1

  Minkiewicz Mikolaj Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 27

  Minkiewicz Józef,Antoni,Wincenty ss Mikolaja Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 13

  Minkowicz Stefanja - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 36

  Minkowska Zofia I Spadk.Józefa zona Malwina Wil-Trocki - - 1939 Piotrowszczyzna II,mejszagolskiej 8

  Minkowska Izabela Wil-Trocki - - 1939 Piotrowszczyzna II,mejszagolskiej 9

  Minkowska Spadk.Jana zona Zofia Wil-Trocki - - 1939 Piotrowszczyzna II,mejszagolskiej 10

  Minkowski Antoni - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 38

  Minkowski Feliks - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 31

  Minkowski Roman - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 33

  Minkowski Daniel - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Minkowski Jan - - 1937 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wil-Trockim 28

  Minkowski Antoni - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 1

  Minkowski Feliks - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 2

  Minkowski Roman - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 3

  Minkowski Daniel - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 4

  Minkowski Jan - - 1938 Stankowszczyzna,podbrzeskiej Wilno-Trockim 5

  Minowy Pegalja,Stefan - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 4

  Mintorowicz Mieczyslaw - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 58

  Mintorowicz Józef - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 59

  Miodowski Antoni s Andrzeja - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 8

  Miodowski Spadk.Mikolaja wdowa Maria ss Antoni,Wincenty,Ludwik,Edward cc Maria,Wanda,Józefa - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 9

  Miodowski Jan s Mikolaja - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 10

  Miodowski Stanisław s Piotra - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 11

  Miodowski Maciej s Natalii - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 15

  Miodowski Ewelina c Adama - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 22

  Miodowski Michal s Adama - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 23

  Miodowski Wdowa Zofia I Józef s Antoniego - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 27

  Miostowska Jadwiga c. Jozefa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 23176

  Miotła Paweł Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 5

  Miotła Jakub Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 29

  Miotła Antoni Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 3

  Miotła Jan Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 1

  Miotła Spadk.Stefan wdowa Emilia dz.Zenon,Władysław,Bolesław,Jadwiga,Aniela Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 26

  Miotła Stefan Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 6

  Miotła Spadk.Szymona wdowa Katarzyna I cc Wiera,Nina,Nadzieja Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 25

  Miranowa Jewdokja - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 81

  Mironczyk Elżbieta - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 8

  Mironczyk Piotr - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 84

  Mironczyk Teodor - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 165

  Mironczyk Spadk.Benedykta:wdowa Eugenia s Jan c Nadzieja - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 136

  Mironczyk Grzegorz - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 181

  Mironczyk Jan - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 26

  Mironow Eufemia I Timofiejew Joanicjusz Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 63

  Mironowa Eudokja - - 1936 Swir Swiecianskim 58

  Mirończyk Spadk.Nikifora z.Maria s Anisiej,Szymon,Aleksy I c Olga - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 1

  Mirończyk Antoni - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 13

  Mirończyk Józef - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 3

  Mirończyk Grzegorz - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 12

  Mirończyk Benedykt - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 9

  Mirończyk Emilia - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 8

  Mirzwinski Adam - - 1929 Szarkiszki,Opeskiej Braslawskim 1

  Misiel Jozefa - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 1

  Misiewicz Bronislaw,Marcjanna,Feliks,Leonarda,Albin - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 18

  Misiewicz Emilja - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 40

  Mision Justyn s Wincentego - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 4

  Mision Justyn s Kazimierza - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 6

  Misiukiewicz Katarzyna,Mikolaj,Jan,Aleksander,Fiokla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 52

  Misiukiewicz Jan s Stefana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 53

  Misiukiewicz Ignacy s Romana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 54

  Misiukiewicz Szymon s Romana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 55

  Misiulajcis Nikodem, Marja Szrubianiec - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 1

  Misiulajcis Franciszek, Aniela Buczel - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 26

  Misiulajcis Roman, Stefanja Skirel - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 27

  Misiulajcis Szymon, Krystyna Wasilewska - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 28

  Misiulewicz Konstanty - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 15

  Misiulewicz Konstanty s Antoniego - - 1936 Grutuny,dryswiackiej Braslawskim 15

  Misiulewicz Klementyna c Antoniego - - 1936 Grutuny,dryswiackiej Braslawskim 30

  Misiułaj Karolina - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 27

  Misiun Kajetan - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 17

  Misiun Ludwik - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 8

  Misiun Wincenty - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 14

  Misiun Szymon - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 62

  Misiun Serafina,Kuzma,Wlodzimierz,Aleksander,Bazyli,Stefan - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 109

  Misiun Jozef - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 127

  Misiun Wincenty - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 100

  Misiun Krzysztof s Józefa - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 2

  Misiun Gabriel s Adama - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 4

  Misiun Justyn - - 1938 Cyceniszki,Daugieliskiej Swiecianski 1

  Misiun Michal - - 1938 Cyceniszki,Daugieliskiej Swiecianski 2

  Misiun Jan - - 1938 Cyceniszki,Daugieliskiej Swiecianski 4

  Misiun Jan s Karola Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 15

  Misiun Nikodem Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 71

  Misiun Kazimierz Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 79

  Misiun Maciej Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 83

  Misiun Adolf Braslawski - - 1927 Wieczorowszczyzna,Widzkiej 1

  Misiun Piotr,Michal,Aleksander Braslawski - - 1927 Wieczorowszczyzna,Widzkiej 2

  Misiun Jozef Braslawski - - 1927 Wieczorowszczyzna,Widzkiej 4

  Misiun Kajetan Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 17

  Misiun Justyn Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 4

  Misiun Justyn s Kazimierza Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 6

  Misiun Klemens Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 9

  Misniki Filip,Ksenia dz.Lukasza - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 4

  Misuna Franciszek,Hipolit Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 49

  Misuno Tymouteusz - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 50

  Miszkuc-Paszkiewicz Aleksander,Jozef,Marjanna,Helena,Paulina,Stanislawa - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 2

  Miszkuc-Paszkiewicz Maciej,Leon,Antoni,Pawel,Karolina,Adela+ - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 6

  Miszkuc-Paszkiewicz Alfons,Adolf,Marjanna,Izabella - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 10

  Misztowt Waclaw - - 1932 Degutynie,dryswi'l Braslawskim 5

  Miszuk Jan - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 12

  Miszula Krystyna - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 20

  Miszuta Teodor s Szymona - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 31

  Miszuta Krystyna - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 20

  Miszuto Spadk.Juljianny:Antoni,Daniel - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 11

  Mitkiewicz Jan - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 24

  Mitrofanow Lipaci,Jerzy,Nikita I Agafja Sawierjanowowa - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 22

  Mitrofanow Jerofiej - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 31

  Mitrofanow Sergiusz - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 17

  Mitrofanowa Spadk.Poljekta - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 16

  Mituniewicz Franciszek s Franciszka - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 43

  Mleczko Ignacy Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 15

  Mleczko Anna c Leona Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 54

  Mlynowska Stefanja I Bronislaw Szostak - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 22

  Mlynski Aleksander - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 8

  Mlynski Jozef - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 34,37

  Mlynski Franciszek - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 18,24

  Mociulin Grygorji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 5

  Moczulski Waleria,Maria,Helena,Czeslawa - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 13

  Mogillo Ksawery-Sylwester - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 11

  Mogillo Józef - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 30

  Mojciolinow Aleksy,Andrzej Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 33

  Mojsiejew Lubow - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 3

  Mojsiejonok Nestor s Jakuba - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 44

  Mojsiejonok Spadk.Leonie: Dormidon,Jan - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 21

  Mojsiejonok Serafim s Jefima - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 11

  Mojsiejonok Wlas s Ignacego - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 38

  Mojsiejonok Nikifor s Teodora - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 24

  Mojsiejonok Afrykan s Teodora - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 23

  Mojsiejonok Mikolaj s Teodora - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 22

  Mojsiejonok Jan s Teodora - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 35

  Mojsiejonok Archip s Ignacego - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 9

  Mokrzycki Michal - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 1

  Mokrzycki Michal,Jan dz. Aleksandra - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 5

  Mokrzycki Marja,Wlodzimierz,Wiera,Julja dz. Konstantego - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 10

  Molanajc Marianna - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 47

  Molewicz Edward s Jana - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 9

  Mołczan Szymon s Spirydona I zona Anna c Bazylego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 60

  Mołotownik Jan,Andrzej Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 27

  Mołotownik Stefan Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 44

  Monczunski Antoni s Kazimierza - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 9

  Monczunski Konstanty s Jana - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 8

  Monczunski Michalina,Konstanty,Józef dz.Tomasza - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 2

  Monczuński Konstanty s Jana - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 8

  Monczuński Antoni s Kazimierza - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 9

  Monczuński Michalina,Konstanty,Józef - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 2

  Moniak Antoni s Lukasza - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 1

  Moniak Spadk.Bazyli s Lukasza wdowa Katarzyna dz.Wincenty,Tekla - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 6

  Moniak Jan s Lukasza - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 7

  Moniak Bazyli s Leona - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 9

  Moniak Michal s Leona z bracmi Wlodzimierz,Mikolaj I siostra Eudokia - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 5

  Moniak Akulina,Aleksander,Bazyli,Anna,Audocja - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 12

  Moniak Jan s Joachima - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 15

  Moniak Antoni s Lukasza Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 1

  Moniak Jan s Lukasza Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 7

  Moniak Katarzyna I dz.Bazylego: Wincenty,Tekla Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 6

  Moniak Michał s Leona Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 5

  Moniak Bazyli s Leona Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 9

  Monit Michal - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 30

  Monit Apolonia - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 62

  Monit Jozef - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 8

  Monkiewicz Scholastyka - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 38

  Monkiewicz Juljan,Michal,Jadwiga - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 8

  Monkiewicz Katarzyna I Marcin, Kazimierz Sawicki - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 22

  Monkiewicz Antonina Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 22

  Monko Spadk. Aleksandra z Eufrozyna dz.Szymon,Maria,Halina - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 9

  Monko Jan - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 10

  Monko Piotr - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 11

  Monski Ignacy Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 3

  Monski Anastazja,Mikolaj,Jan,Olga Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 4

  Monski Piotr Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 5

  Monski Czesław Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 6

  Mordas Jadwiga c Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 14

  Mordas Jan s Marcina - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 28

  Mordas Julian s Marcina - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 29

  Mordas Adam s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 64

  Mordas Józef s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 65

  Mordas Ludwik s Michala - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 66

  Mordas Andrzej s Justyna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 67

  Mordas Piotr s Józefa - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 68

  Mordas Maria Szczerbuk z domu Mordas - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 69

  Morgiewicz Pawel,Bronislawa,Weronika dz. Justyna - - 1936 Swir Swiecianskim 11

  Morgiewicz Stanislawa,Izabella,Wladyslaw,Augustyn,Pawel,Helena - - 1936 Swir Swiecianskim 12

  Morkiewicz Franciszek,Jadwiga - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 15

  Moroz Zachery,Adela - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 40

  Moroz Piotr - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 10

  Moroz Adam - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 11

  Moroz Antoni - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 12

  Moroz Jozef I Francizek Bohdziewicz - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 14

  Moroz Jozef - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 1

  Moroz Jan - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 5

  Moroz Maksym - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 54

  Moroz Marja,Aleksander,Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 30

  Moroz Hieronim s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 28

  Moroz Waclaw s Ignacego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 6

  Moroz Feliks s Ignacego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 34

  Moroz Marjanna z Zawadzkich - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 31

  Moroz Ignacy s Waclawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 24

  Moroz Michalina c Antoniego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 13

  Moroz Antoni s Waclawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 25

  Moroz Jozef s Waclawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 75

  Moroz Joachim - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 56

  Moroz Filip s Michała - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 149

  Moroz Piotr - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 147

  Moroz Jan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 257

  Moroz Mefodij - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 247

  Moroz Michał s Stefana - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 148

  Moroz Joachim - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 205

  Moroz Zofia c Konstantego - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 25

  Moroz Bazyli - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 38

  Moroz Mateusz Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 27

  Moroz Spadk.Szymona:z.katarzyna cc.Antonina,Aniela,Zofia,Bronisława,Jadwiga Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 28

  Morozow Grzegorz - - 1934 Kruki Swiecianskim 37,66

  Morska Taida Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 2

  Moscianica Andrzej,Wiktor,Ewa - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 37

  Mosciulin Grigorij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 5

  Mosciulin Aleksiej,Andrzej - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 33

  Mosiejko Wiktor s Tomasza Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 42

  Mosiejko Antoni Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 43

  Mosiejkowa Urszula Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 34

  Mosiewicz Jozef - - 1934 Dukiele Wil-Trocki 6

  Mosiewicz Piotr - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 91

  Mosiewiczowa Jozefa - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 11,15

  Moskalonok Aleksy - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 49

  Moskalonok Władysław,Józefa,Adela - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 50

  Moskalonok Albina,Paulina,Aniela,Dominika - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 51

  Mosłowski Franciszek - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 69

  Moszaro Mikolaj s Michala - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 22

  Moszaro Julian s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 78

  Moszaro Jan s Juliana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 79

  Moszaro Michal s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 65

  Moszaro Anastazja c Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 80

  Moszaro Helena c Grzegorza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 90

  Moszaro Józef s Teodora,Helena c Teodora I matka Katarzyna c Kazimierza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 55

  Moszaro Justyn s Bazylego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 56

  Moszaro Hipolit s Michala, Teofila c Michala I matka Agata c Marka - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 113

  Moszaro Michal, Jan, Konstanty I Aleksander ss Stefana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 102

  Moszarowa Nadzieja c Andrzeja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 103

  Moszko Aleksander s Michala - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 22

  Mozejko Cecylja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 35

  Mozejko Wincenty s Jozefa - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 24

  Mozejko Adolf,Jozefa dz.Jozefa - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 25

  Mozejkowna Janina - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 6

  Mozolew Paladij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 41

  Mozolew Anurij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 42

  Mozolew Lawrentij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 43

  Mozolew Jan - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 44

  Mozolew Paladji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 41

  Mozolew Anurji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 42

  Mozolew Lawrentji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 43

  Mozolew Jan Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 44

  Mozolew Jan,Wawrzyniec,Palladiusz spadk.Onufrego Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 16

  Mozolewski Wincenty s Wincentego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 45

  Mozolewski Antoni s Antoniego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 59

  Mozolewski Ludwik,Jozef,Stefanja,Leonja - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 71

  Mozolewski Kajetan s Antoniego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 27

  Możejko Spadk. Jerzego:wdowa Maria dz. Waclaw,Jaroslaw,Władysława,Jadwiga,Genowefa - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 1

  Możejko Karol s Józefa - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 2

  Możejko Aleksander - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 3

  Możejko Augustyn s.Franciszka I matka Marcela - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 4

  Możejko Kazimierz s Jana - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 6

  Możejko Stanisława - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 9

  Możejko Kazimierz s Franciczka I matka Marcela - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 16

  Możejko Elzbieta - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 20

  Możejko Józef s Macieja - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 24

  Możejko Spadk.Jana:wdowa Elzbieta siostra Maria I córki Stanisława Dubowik I Rozalia - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 25

  Możejko Klemens I siostra Anna dz.Kazimierza - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 28

  Możejko Spadk.Adama:wdowa Aniela dz.Hilary,Józefa,Stanisława - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 30

  Możejko Maria - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 36

  Możejko Aleksander s Jakuba - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 37

  Możejko Andrzej s Andrzeja - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 39

  Możejkówna Janina - - 1938 Lawryniszki,mejszagolskiej Wil-Trocki 11

  Muczyń Zygmunt - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 29

  Muczyń Stefan - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 16

  Muczyń Wiktor - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 46

  Muczyń Spadk.Józefa corka Salomea po mezu Muczyn I c Paulina po mezu Sawejko - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 43

  Muczyń Benedykt - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 23

  Muczyń Hieronim - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 24

  Muczyń Franciszek I Bolesław - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 13

  Muczyń Witold - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 8

  Muczyń Szymon - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 44

  Muczyń Spadk.Stanisława zona Maria s Stefan c Stanisława - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 26

  Muczyń Ignacy - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 15

  Muczyń Hipolit - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 20

  Muczyń Władysław - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 41

  Muczyń Wincenty - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 19

  Mularonok Jan - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 16

  Munic Lejba - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 83

  Munic Mowsza - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 18

  Muniec Lejzer,Malka - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 12

  Muraszko Michal s Jozefa - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana

  Muraszko Anna - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 4

  Muraszko Tatjana,Hilary,Pawel,Klemens - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 7

  Muraszko Onufry - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 11

  Muraszko Jan - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 25

  Muraszko Tatjana,Hilary,Pawel,Klemens - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 7

  Muraszko Onufry - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 10

  Muraszko Jan - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 25

  Muraszko Jerzy Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 5

  Muraszko Tomasz Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 7

  Muraszko-Poniznik Piotr s Bazylego - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 13

  Muraszkowa Maria c Wincentego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 83

  Murawski Spadk. Dawida - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 3

  Murawski Julian - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 3

  Murawski Jan - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 6

  Murawski Lucjan - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 8

  Murawski Antoni - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 9

  Murawski Julian - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 4

  Murawski Jan - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 5

  Murawski Lucja - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 6

  Murawski Antoni - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 7

  Murawski Zuzanna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 15

  Murma Kazimierz - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 9

  Murza Magdalena I Wlodzimierz Maciusz - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 36

  Murzicz Aniela Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 7

  Murzyczowie Antoni,Piotr,Adolfina - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 98

  Musel Icek Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 41

  Mustaficz Konstanty,Anna Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 21

  Mustaficzowna Anna Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 115

  Muzykant Konstanty Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 33

  Muzykant Jan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 54

  Muzykant Józef Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 51

  Myczko Weronika - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 25

  Myczko Jan - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 26

  Myczko Apolonja - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 39

  Myczko Weronika - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 25

  Myczko Jan - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 26

  Myczko Apolonja - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 39

  Myszuk Jan,Mikolaj,Wiera,Pelagia - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 30

  Nacewicz Nikodem - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 3

  Nacewicz Jakub,Bazyli,Antoni - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 41

  Nacewicz Michal - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 42

  Nacewicz Antoni - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 43

  Nacewicz Piotr - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 44

  Nacewicz Atanazy - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 45

  Nacewicz Aleksy - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 46

  Nacewicz Wlodzimierz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 47

  Nacewicz Prokop - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 48

  Nadolski Jan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 18

  Nadolski Kazimierz,Anna,Genowefa Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 31

  Nafranowicz Jerzy - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 5

  Nahanowicz Jan s Jana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 18

  Nahanowicz Józefa,Magdalena cc Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 74

  Nahanowicz Maria,Mikołaj - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 60

  Nahanowicz Adela - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 50

  Nahanowicz Antoni s Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 15

  Nahanowicz Gabriel s Andrzeja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 24

  Nahanowicz Sykstus s Andrzeja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 138

  Nahanowicz Walery s Andrzeja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 82

  Nahanowicz Teofila - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 139

  Nahanowicz Marcela,Jan,Walenty,Adolf,Antoni,Monika,Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 152

  Nahanowicz Henryk s Antoniego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 81

  Nahanowicz Jan s Mikołaja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 157

  Nahanowicz Scholastyka c Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 83

  Nahanowicz Agata c Piotra - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 35

  Nahanowicz Maria c Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 23

  Nahanowicz Zofia - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 156

  Nahanowicz Jan s Jana - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 36

  Nahanowicz Józefa I Magdalena córki Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 38

  Nahanowicz Spadk.Franciszka s Andrzeja zona Maria s Mikolaj - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 62

  Nahanowicz Adela c Tomasza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 63

  Nahanowicz Antoni s Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 64

  Nahanowicz Gabriel s Andrzeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 97

  Nahanowicz Sykstus s Andrzeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 98

  Nahanowicz Walery s Andrzeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 99

  Nahanowicz Teofila c Andrzeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 100

  Nahanowicz Jan s Antoniego I matka Marcela - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 102

  Nahanowicz Henryk s Antoniego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 103

  Nahanowicz Jan s Mikolaja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 104

  Nahanowicz Scholastyka c Józefa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 135

  Nahanowicz Agata c Piotra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 140

  Nahanowicz Maria c Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 142

  Nahanowicz Zofia c Sylwestra z Dziauguciów - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 145

  Najdzicz Antoni,Jadwiga Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 38

  Najdzicz Jan Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 77

  Najdzicz Mateusz,Jadwiga Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 39

  Najdzicz Urszula I s Konstanty Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 56

  Najdzicz Adam Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 197

  Najdzicz Antoni,Jadwiga Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 75

  Najdzionow Fiedula - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 36

  Najdzionow Sawielij - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 8

  Najdzionow Irena,Wastwa,Isaj - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 47

  Najdzionow Filolej,Szymon - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 40

  Najlowcowie Jozef,Zofja,Jan,Macela - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 22

  Najmowicz Stefan,Hipolit - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 8

  Najmowicz Jozef - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 9

  Najmowicz Stefan,Hipolit Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 3

  Najmowicz Jozef Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 1

  Nalewajko Michał - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 6

  Nalewajko Cyryl - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 5

  Nanartowicz Jan - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 27

  Nanartowicz Jan - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 28

  Naniewicz Michal,Paulina - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 7

  Naniewicz Tadeusz - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 10

  Naniewicz Jan,Feliks,Izabella - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 23

  Naniewicz Tomasz - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 24

  Narbuntowicz Franciszek,Pietrunela - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 4

  Narbuntowicz Justyna,Jadwiga,Stanislawa,Nikodem - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 5

  Narbuntowicz Adam - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 6

  Narbuntowicz Antoni - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 25

  Narbuntowicz Anastazja,Mieczyslaw,Zygmunt,Aleksander - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 34

  Narbuntowicz Stanislaw - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 37

  Narbuntowicz Jan - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 41

  Narejko Stanislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 56

  Narejko Nikodem,Kazimierz ss Wincentego - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 3

  Narejko Antoni s Wincentego - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 35

  Narejko Krzysztof s Adama - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 5

  Narejko Kazimierz,Justyn ss Adama - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 7

  Narel Jozefa,Wladyslaw,Bronislawa - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 48

  Narel Adam,Karolina - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 63

  Narel Jozef,Wladyslaw,Bronislawa - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 30

  Narkiewicz Adolf - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 7

  Narkiewicz Antoni - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 11

  Narkiewicz Stanislaw - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 17

  Narkiewicz Jan - - 1931 Cegialnia,Rzeszanskiej Wil-Trocki 23

  Narkiewicz Jan - - 1933 Szkatula Wil-Trocki 33

  Narkiewicz Spirydon s Teodora - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 16

  Narkiewicz Bazyli s Spirydona - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 49

  Narkiewicz Michal s Tadeusza - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 15

  Narkowicz Longin,Wilhelm,Ignacy - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 12

  Narkowicz Stefan,Marjan - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 13

  Naruszewicz Adam - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 17

  Naruszewicz Jozef - - 1934 Folw.Cielesze,Drujskiej Braslawskim 2

  Naruszewicz Józef s Michala - - 1936 Folw.Glinówka Braslawskim 2

  Naruszewicz Józef s Adama,Elzbieta,Jan,Stanislaw,Anna,Salomea,Jadwiga,Emilia dz Jana - - 1936 Folw.Glinówka Braslawskim 3

  Naruszewicz Jozef - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 2

  Naruszewicz Kazimierz,Alfons,Mieczyslaw - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 4

  Naruszewicz Jan Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 20

  Naruszewicz Jozef Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 30

  Naruszewicz Adam Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 17

  Naruszewicz Józef s Michała Braslawski - - 1929 folw.Glinówka,Slobodzkiej 2

  Naruszewicz Spadk.Adama: Józef I spadk syna Jana:Elzbieta,jan,Stanisław,Anna,Salomea,jadwiga,Emilja Braslawski - - 1929 folw.Glinówka,Slobodzkiej 3

  Naruszko Helena I Klotylda Sinius - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 4

  Naruszko Helena I Klotylda Sinis - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 3

  Naruszko Klemens,Antoni s Klemensa - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 1

  Naruszko Nikodem - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 2

  Naruszko Jan - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 15

  Naruszko Klemens,Antoni Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 1

  Naruszko Nikodem Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 2

  Naruszko Jan Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 15

  Narymowski Anna,Feliks,Jan dz Wincentego,Kazimierz s Stanislawa - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 45

  Narymowski Stanislaw,Andrzej s Andrzeja, Kazimierz s Stanislawa - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 6

  Narymowski Jan s Wincentego - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 54

  Nasuro Stanislaw,Elbieta - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 42

  Nasuro Szymon - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 41

  Nasuro Antoni - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 82

  Nasuro Hilary - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 72

  Naum Aleksander,Władysław,Aleksander,Konstanty,Emila,Stefanja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 57

  Naumczyk Julian s Ludwika matka Antonina - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 36

  Naumczyk Jan s Ludwika matka Antonina - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 37

  Naumiec Kazimierz - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 65,26,129

  Naumiec Spadkobiercy Jozefa - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 40110

  Naumiec Konstanty - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 62

  Naumiec Spadkobiercy Onufrego - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 44112

  Naumiec Kazimierz Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 65

  Naumiec Spadk.Józefa Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 40

  Naumiec Konstanty Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 62

  Naumiec Spadk.Onufrgo Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 44

  Nawojczyk Adam s Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 27

  Nawojczyk Karolina Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 28

  Nawojczyk Antoni Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 29

  Nawojczyk Elzbieta c Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 34

  Nawrocka Franciszka Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 106

  Nawrocki Jan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 64

  Nazarow Teofil,Lazarz,Stefandia - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 1,5

  Nazarow Andrzej - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 2,4

  Nazarow Mateuz - - 1929 Rodziewszczyzna Braslawskim 7

  Nazarow Jan,Iryna - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 6

  Nazarow Spadk.Jana Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 6

  Nerel Adam,Wiktor,Karolina - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 11

  Nestorowicz Eudokia - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 30

  Newelska Donata Braslawski - - 1927 Wieczorowszczyzna,Widzkiej 5

  Newelski Jozef Braslawski - - 1927 Wieczorowszczyzna,Widzkiej 6

  Niechwiadowicz Józefa Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 88

  Niechwidowicz Anna I Jozef,Aleksander+ Zyliso - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 14

  Niedzwiecki Woldzimierz,Mikolaj,Zofia,Wiktor - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 2

  Niedzwiecki Taras - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 5

  Niedzwiecki Bazyl,Jan,Helena dz. Jozefa - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 6

  Niedzwiecki Aleksander - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 7

  Niedzwiecki Jan - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 8

  Niedzwiecki Piotr - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 9

  Niedzwiecki Joanna - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 10

  Niedzwiedzka Stanislawa c Michala - - 1933 Brozola Wil-Trockim 3

  Niedzwiedzki Adam,Krystyna - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 16,6

  Niedzwiedzki Maciej - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 21,5

  Niedzwiedzki Ludwik - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 20,13,4

  Niedzwiedzki Jozef - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 11

  Niedżwiecki Andrzej - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 3

  Niedżwiecki Adam,Krystyna Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 6

  Niedżwiecki Maciej Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 10

  Niedżwiecki Ludwik Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 11

  Niedżwiecki Józef Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 12

  Nielipowicz Wladyslaw - - 1929 Bohdanowo Postawskim 2

  Nielipowicz Jozef,Franciszek - - 1929 Bohdanowo Postawskim 3

  Niemejko Kazimierz,Edward - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 29

  Niemienionek Czesław s Macieja Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 39

  Niemienionek Antoni s Wojciecha Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 48

  Niemienionek Spadk.Wincentego wdowa Helena II voto Siwkowa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 49

  Niemienionek Wiktor s Wojciecha Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 50

  Niemienionek Spadk.Józefa wdowa Adela dz.Jan,Antoni,Józefa,Ludgarda,Anna Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 83

  Niemienionek Wincenty Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 12

  Niemienionkowa Michałina Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 24

  Niemiro Szymon Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 5

  Niemiro Jakub Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 15

  Niemiro Bazyli Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 36

  Niemirski Jewstigniej s Grzegorza - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 19

  Niemirski Grzegorz s Grzegorza - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 20

  Niemirski Hipolit s Andrzeja - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 21

  Niemirski Haria,Szymon,Serafim - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 5

  Niemirski Spadk.Bazylego wdowa Maria I synowie Szymon I Serafim - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 5

  Nienart Zofia - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 65

  Niescicrowicz Nadzieja,Justyn,Aleksy - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 1

  Niescieronek Jozef - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 178

  Niescieronek Stanislaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 183

  Niescierowicz Nadziezda,Urban,Piotr,Mikołaj,Dziemian - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 18

  Niesonolewicz Fyga,Apka,Szymka,Chaim Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 39

  Niesonolewicz Berko Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 47

  Nieścierowicz Anna c Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 122

  Niewiadomska Anna,Stanislawa Hejbowiczowa - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 41

  Niewiarowicz Ignacy Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 21

  Niewiarowski Antoni s Michala - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 1

  Niewiarowski Julian s Jozefa - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 2

  Niewiarowski Stanislaw,Witold,Anna - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 3

  Niewiarowski Paulina c Kazimierza - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 7

  Niewlewa Jefimia - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 3

  Nikicin Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 55

  Nikicin Dymitr Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 57

  Nikicin Jefim Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 58

  Nikonow Nikita,Grzegorz - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 33

  Nikonowa Jefimia - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 40

  Niziulko Konstanty - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 6

  Niziulko Piotr - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 7

  Norowicz Jozef,Anastazja - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 34

  Nosewicz Antoni - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 1

  Nosewicz Feliks - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 2

  Nosewicz Maria - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 131

  Nosinska Weronika c. Feliksa - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 112

  Nosko Zofia - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 41

  Nowakowska Jadwiga - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 2

  Nowelski Antoni - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 30

  Nowelski Jan - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 26

  Nowicka Franciszka c Pawla Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 71

  Nowicki Romauld,Karol - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 12

  Nowicki Andrzej - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 2

  Nowicki Andrzej - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 52

  Nowicki Spadk. Piotra - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 20

  Nowicki Michal - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 56

  Nowicki Antoni - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 33

  Nowicki Wincenty - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 23

  Nowicki Benedykt - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 19

  Nowicki Adam s Michal - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 7

  Nowicki Stefan,Jadwiga - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 79

  Nowicki Bernard,Maria - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 80

  Nowicki Sabina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 81

  Nowicki Zenon - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 82

  Nowicki Daniel - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 83

  Nowicki Hipolit - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 134

  Nowicki Romuald s Karola - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 12

  Nowicki Grzegorz - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 29

  Nowicki Aleksandra - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 30

  Nowicki Jan,Józef,Mikolaj - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 31

  Nowicki Benedykt Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 19

  Nowicki Andrzej Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 2

  Nowiczonek Maria c Józefa Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 13

  Nowiczonek Jan,Julian dz.Pawla Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 28

  Nowiczonek Antoni Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 29

  Nowiczonek Jerzy s Pawla Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 30

  Nowiczonki Aleksander, Wincenty - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 8

  Nowik Adam - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 8

  Nowik Grazylda,Bronislaw,Leon,Andrzej,Aleksandra - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 11

  Nowik Krystyna,Grazylda,Fraciszek - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 12

  Nowik Franciszek s Franciszka - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 13

  Nowik Wladyslaw,Leon - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 14

  Nowik Aniela,Genowefa I Jadwiga Kojra - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 22

  Nowik Grzegorz,Olga,Paraskiewa,Lidja,Glafira - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 26

  Nowik Malafiej - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 6

  Nowik Barzyl - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 29

  Nowik Teodor - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 13

  Nowik Anna,Jan,Sergjusz,Pawel,Anastazja,Nadzieja - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 7

  Nowik Piotr I siostry Aniela,Anela - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 14

  Nowik Spadk Wincentego zona Stanislawa dz. Ignacy,Antonina,Julia - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 25

  Nowik Leon - - 1938 Kisielewo,prozorockiej Dzisnienski 27

  Nowik Alfons s Stanisława - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 52

  Nowik Spadk. Stanisława z Anna s Mieczyslaw - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 15

  Nowik Hilary s Piotra - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 72

  Nowik Spadk.Aleksandra zona Natalia I dz.Jan,Wlodzimierz - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 11

  Nowik Spadk.Ignacego wdowa Olga ss Aleksy,Sergiusz,Józef,Jan - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 12

  Nowikowa Elzbieta Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 8

  Nowohonska Helena - - 1937 Raczki,polanskiej Oszmianskim 4

  Nowosielski Mikolaj,Antoni - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 23

  Nowosielski Spadk.Wincentego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 91

  Nowosielski Jan - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 89,54,53

  Nowosielski Wladyslaw - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 48

  Nowosielski Antoni - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 24

  Nowosielski Kazimierz - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 201

  Nowosielski Mikolaj,Antoni - - 1936 Swir Swiecianskim 18

  Nowosielski Anna,Ferdynand s Wincentego - - 1936 Swir Swiecianskim 19

  Nowosielski Jan - - 1936 Swir Swiecianskim 20

  Nowosielski Wladyslaw - - 1936 Swir Swiecianskim 21

  Nowosielski Antoni - - 1936 Swir Swiecianskim 40

  Nuhaj Jadwiga,Zenon,Jadwiga,Janina - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 9

  Nutan Ludwik - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 5

  Nutan Kazimierz - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 11

  Oberlan Antoni,Piotr - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 13

  Obolewicz Stanislaw - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 69

  Obolewicz Michał Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 3

  Obolewicz Justyna,Stefanja Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 4

  Ochranowicz Szymon - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 23

  Odorski Antoni s Karola Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 79

  Odorski Maria I s Karol Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 80

  Odync Michal,Stanislawa Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 31

  Odyniec Kazimierz,Antoni,Bronislaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 126

  Odyniec Wladyslaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 33

  Odyniec Bronislaw s Kajetana - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 213

  Odyniec Wincenty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 30

  Odyniec Karol - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 29

  Odyniec Zofja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 7

  Ogarynko Jan Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 14

  Ogórczenko Antonina Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 35

  Ogrodowicz Stanislaw,Wiktorja - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 4

  Oguz Mowsz,Lejba - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 67

  Oguz Zwul - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 4

  Oguz Eljasz - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 46

  Oguz Bencel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 6

  Oguz Chaim Lejb - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 37

  Oguz Abram - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 43

  Oguz Mowsza,Lejba - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 6

  Oguz Zwul - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 7

  Oguz Eljasz - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 8

  Oguz Bencel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 9

  Oguz Chajm-Lejb - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 13

  Oguz Abram - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 30

  Okulewicz Aleksander Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 105

  Okulicza-Kazaryna Spadk.Wincentego ss Władysław,Jan,Hipolit,Edward cc Janina,Wiktoria,Maria I zona Justyna - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 58

  Okulicza-Kazaryna Kazimierz s Stanisława brat Stanisław I siostra Mieczyslawa Zablocka - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 62

  Okuniew Klemens - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 6,20

  Okuniew Jan - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 21

  Okuniew Mierkurajan - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 5,22

  Okuniew Trofila I dzeci jej Jan I Agata - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 15

  Okuniew Minka s Szymona - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 4,16

  Okuniew Malafiej s Szymona - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 17

  Okuniew Filip s Szymona - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 18

  Okuniew Pawel - - 1929 Bielany,Braslawskiej Braslawskim 8

  Okuniew Klemens - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 20

  Okuniew Jan - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 21

  Okuniew Merkurian - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 22

  Okuniew Trofilia dz.Jan,Agata - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 15

  Okuniew Minka s Szymona - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 4

  Okuniew Malafiej - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 17

  Okuniew Filip s Szymona - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 18

  Okuniew Pawel - - 1938 Bielany,mikolajskiej Dzisnienski 8

  Okuniewicz Tatjana ur.Borysionokówna - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 19

  Okuniewow Maryna,Kilikieja,Grzegorz,Jewslafij - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 21

  Okuniewow Wosta,Katarzyna,Maria - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 20

  Okuniow Katarzyna,Marfa - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 52

  Okuniow Spadk.Anfima z Maryna c Kilikieja ss Grzegorz,Eustachy - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 41

  Okuniow Spadk.Mirona z Wassa cc Katarzyna,Maria - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 42

  Okuszko Antoni - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 2

  Okuszko Jan,Kazimierz,Jozefa - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 4

  Okuszko Karol - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 25

  Olchowska Malwina - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 50

  Olechnowicz Aniela corka Warnela Karola - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 5

  Olechnowicz Leon - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 264

  Olechnowicz Aniela,Jozef,Franciszek - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 10

  Olechnowicz Emila,Jozef,Kazimier,Anna,Genowefa - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 3

  Olechnowicz Emilia - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 5

  Olechnowicz Helena,Emilia,Marianna,Jadwiga,Wladyslaw - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 49

  Olechnowicz Apolonia,Jozef,Paulina - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 34

  Olechnowicz Aniela - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 31

  Olechnowicz Spadk.Wincentego:Emilia,Józef,Kazimierz,Anna,Genowefa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 19

  Olechnowicz Emilia - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 20

  Olechnowicz Spadk.Adama:Helena,Emilia,Marianna,Jadwiga,Władysław - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 21

  Olechnowicz Apolonia,Józef,Kazimierz - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 36

  Olencewicz Aniela I dz.Jan,Anna,Maria Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 49

  Olencewicz Michał Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 9

  Olencewicz Szymon Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 17

  Olencewicz Karol Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 73

  Olencewicz Aniela ss Józef,Michał I z Gabriela Anna Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 46

  Olencewicz Wiktoria,Anastazja c Michała Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 81

  Olencewicz Jan,Maria dz.Józefa Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 15

  Olencewicz Hipolit,Jerzy,Paulina,Bronisława dz.Adama Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 82

  Olencewicz Jan,Stefan,Michał Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 28

  Olencewicz Józef Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 36

  Olencewicz Józefa Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 37

  Olencewicz Jan Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 14

  Olesiewicz Rozalia Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 119

  Olesiewicz Aniela I c Maria Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 121

  Olesko Andrzej - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 10

  Oleszkiewicz Jan s Andrzeja - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 33

  Oleszkiewicz Jan s Jakoba - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 34

  Oleszkiewicz Antoni - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 35

  Oleszkiewicz Jan - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 8

  Oleszkiewicz Józef - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 16

  Oleszkiewicz Jan Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 8

  Oleszkiewicz Józef Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 16

  Olkowicz Kasper - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 7

  Olkowicz Kasper Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 7

  Olsiewicz Konstanty - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 4

  Olsiewicz Aleksander - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 9

  Olsiewicz Grzegorz - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 12

  Olsiewicz Piotr - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 14

  Olsiewicz Marcin - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 27

  Olsiewicz Anna Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 40

  Olszewicz Albin,Jozef,Antoni,Agata,Maria,Jadwiga,Antonina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 3

  Olszewska Anastazja - - 1936 Buszyki,zaleskiej Dzisnienskim 10

  Olszewski Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 45

  Olszewski Zofia,Helena,Konstancja - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 5

  Olszewski Rachela,Adela,Paulina,Maria Malinowska - - 1937 Zaleszczyzna,trockiej Wil-Trockim 11

  Olszewski Karol - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 19

  Olszewski Spadk.Stefana:wdowa Olga dz.Antoni,Nina,Antonina - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 5

  Olszewski Paraskiewa - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 2

  Olszewski Andrzej - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 33

  Olszewski Jan - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 21

  Olszewski Ignacy - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 25

  Olszewski Józef - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 3

  Olszewski Czeslaw - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 1

  Olszewski Piotr I Piotr Wilczynski z dzecmi: s Romuald I cc Michalina,Weronika,Leonora,Aleksandra - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 80

  Olszewski Aleksander s Juliana - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 30

  Olszewski Zofia cc Helena I Konstancja - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 5

  Olszewski Rachela cc Adela I Paulina I Maria Malinowska - - 1938 Zaleszczyzna,trockiej Wilno-Trockim 11

  Olszewski Franciszek,Helena Braslawski - - 1929 Sekty,Widzkiej 7

  Olszkiewicz Antoni I Stanislaw - - 1933 Uscie,Mikolajewskiej Dzisienkim 5

  Olszuk Elzbieta c Wincentego Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 33

  Olszuk Roman s Romana Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 34

  Onoszko Spadk.Bogumila - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 1

  Onoszko Paulina,Wladyslaw,Czeslaw,Marjan,Ludwika - - 1933 Horodyszcze Dzisnienskim 3

  Onoszko Helena,Konstanty,Stanislaw,+10 - - 1933 Horodyszcze Dzisnienskim 2

  Onoszko Jan - - 1933 Horodyszcze Dzisnienskim 5

  Onoszko Maciej - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 7

  Onoszko Szymon I Helena - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 9

  Onoszko Piotr Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 6

  Opalko Marcin Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 71

  Opoczkin Jakob - - 1933 Wegly,Kucewickiej Oszmianskim 3

  Opoczkin Piotr - - 1933 Wegly,Kucewickiej Oszmianskim 4

  Ordo Felicja - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 154

  Ordowski Wincenty - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 1

  Ordowski Michal - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 2

  Ordyński Aleksy Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 4

  Ordyński Jan s Aleksandra Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 1

  Ordyński Atanazy s Aleksandra Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 2

  Ordyński Spadk.Mikolaja z Katarzyna s Nikander c Krystyna Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 3

  Ordyński Spadk.Benedykta s Piotr cc Luba,Anastazja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 4

  Ordyński Maria Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 13

  Ordyński Jan s Antoniego Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 15

  Ordyński Konstanty s Antoniego Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 16

  Ordyński Bazyli s Wawrzynca Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 17

  Ordyński Bazyli s Bazylego Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 18

  Ordyński Jan s Mikolaja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 19

  Ordyński Grzegorz s Mikolaja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 20

  Ordyński Spadk.Geresyma z Pelagia s Ignacy cc Tekla,Halina,Anastazja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 21

  Ordyński Teodor s Ignacego Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 22

  Ordyński Spadk.Grzegorza z Elzbieta ss Bazyli,Pawwel Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 26

  Ordyński Aleksy Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 38

  Ordyński Katarzyna Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 41

  Ordyński Uliana po mezu Selawko Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 46

  Ordyński Spadk.Antoniego ss Nestor,Genadiusz I c Wera Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 47

  Orlenkowicz Andrzej s Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 34

  Orlenkowicz Stanislaw s Jozefa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 100

  Orlenkowicz Aleksander s Ignacego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 140

  Orlenkowicz Jan s Ignacego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 123

  Orlenkowicz Izabela,Edward,Boleslaw,Olimpja - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 77

  Orlenkowicz Kazimierz s Antoniego - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 40

  Orlenkowicz Wincenty s Kazimierza - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 118

  Orlenkowicz Ignacy,Jozefa dz. Stanislawa - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 145

  Orlenkowicz Agata,Tadeausz,Bronislaw - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 147

  Orlonek Wiaczeslaw - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 55

  Orlow Piotr - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 6

  Orlow Spadk.Ignacego wdowa Anna ss Sergiusz,Eugeniusz I ss Wiera I Eufima - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 123

  Orlowicz Jan s Marka I Nazieja Subocz - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 74

  Orlowicz Mikolaj s Marka - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 87

  Orlowicz Piotr s Kazimierza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 10

  Orlowski Ignacy - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 8,29

  Orlowski Adolf - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 5

  Orlowski Kazimierz s. Macieja - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 4

  Orlowski Jan - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 16

  Orlowski Ignacy - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 57

  Orlowski jozef - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 34

  Orlowski Kazimierz s. Jozefa - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 8

  Orlowski Franciszek s Tomasza - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 32

  Orlowski Jozef s Tomasza - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 39

  Orlowski Jan s Tomasza - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 33

  Orlowski Jan s Jana - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 61

  Orlowski Jozef s Jana - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 16

  Orlowski Ignacy s Antoniego - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 4

  Orlowski Stanislaw s Antoniego - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 91

  Orlowski Wincenty s Antoniego - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 34

  Orlowski Wladyslaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 79

  Orłow Piotr,Jan,Michał,Sergiusz,Mikołaj - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 6

  Orszewski Antoni s Justyna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 78

  Orszewski Jozef, Zenon s Justyna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 4

  Orszewski Michal,Leon,Wladyslaw,Marjanna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 8

  Orszewski Bronislaw s Wincentego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 87

  Orszewski Antoni s Justyna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 46

  Orszewski Jozef s Justyna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 50

  Orszewski Wladyslaw s Kajetana - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 58

  Orszewski Weronika,Kazimierz - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 25

  Orszewski Stanislaw,Witold,Juljan,Helena dz. Piotra I Helena - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 52

  Orszewski Bronislaw - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 24

  Orszewski Leon,Zenon,Marjanna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 61

  Orszewski Jan,Witold,Michal - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 4

  Orzech Jozef - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 29

  Orzech Jan s Jozefa - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 30

  Orzechowski Or - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 61

  Orzechowski Os - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 19

  Orzel Tadeusz s Macieja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 61

  Orzel Maciej s Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 70

  Orzel Agata - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 71

  Orzel Klemens s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 118

  Orzel Wiktoria,Bronisław,Kazimierz,Władysław,Antoni z I ss.Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 122

  Orzel Maciej s Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 148

  Orzel Walery,Aleksander,Anna z.i ss.Michała - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 149

  Orzel Jerzy s Jerzego - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 150

  Orzel Adela - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 117

  Orzel Tadeusz s Macieja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 10

  Orzel Maciej s Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 15

  Orzel Agata c Blazeja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 33

  Orzel Klemens s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 95

  Orzel Spadk.Kazimierza z.Wikroia ss Bronisław,Kazimierz,Władysław,Antoni - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 96

  Orzel Maciej s Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 127

  Orzel Walery s Michala z bratem Aleksander I matka Anna - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 128

  Orzel Jerzy s Jerzego - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 129

  Orzel Adela c Adama - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 147

  Orzeszkowski Konstanty - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 4

  Orzeszkowski Jan - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 5

  Orzeszkowski Alfons - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 19

  Orzeszkowski Spadk. Aleksandra - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 20

  Oscik Jozef s Macieja - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 18

  Oscik Spadk Rafala dz.Maria Piasecka,Stefania,Helena,Jozef - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 19

  Oscik Pawel,Juliana dz.Jakuba - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 21

  Oscik Spadk.Zachariasza z Helena ss Anotni,Jozef - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 22

  Oscik Rafal s Michala - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 23

  Osipow Kalina - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 58

  Osipow Markiel - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 65

  Osipow Jan - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 28

  Osipow Pelagia I Aagafia Morozowa - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 51

  Osipow Eudkokia - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 10

  Osipowicz Jozef - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 85

  Osipowicz Jozef s. Wincentego - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 166

  Osipowicz Boleslaw - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 165

  Osipowicz Michal - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 68

  Osipowicz Spadk. Jozefa - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 67

  Osipowicz Spadk.Wincentego - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 66

  Osipowicz Antoni - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 1

  Osipowicz Marianna - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 2

  Osipowicz Jozef s Antoniego - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 22

  Osipowicz Jozef s Wincentego - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 23

  Osipowicz Boleslaw - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 24

  Osipowicz Michal - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 47

  Osipowicz Rozalia,Anastazja - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 48

  Osipowicz Jan,Jaroslaw,Bronislaw,Wladyslawa,Janina,Krystyna - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 49

  Osipowicz Zofia - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 83

  Osispowicz Antoni - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 188

  Osispowicz Marjanna - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 83

  Ostaniewicz Zuzanna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 97

  Ostapkowicz Teodor + Elzbieta Filipowicz - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 12

  Ostapkowicz Spadk.Teodozji s Teodor I Elzbieta Filipowiczowna Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 12

  Ostromenska Jadwiga Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 7

  Ostrouch Edward Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 4

  Ostrouch Jan Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 12

  Ostrouch Kazimierz Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 13

  Ostroucho Anna - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 24

  Ostrowska Anna c Jozefa - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 14

  Ostrowska Teresa Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 1

  Ostrowski Sylwester s Jana - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 11

  Ostrowski Ignacy s Michala - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 37

  Ostrowski Karol - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 7

  Ostrowski Sylwester s Jana Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 11

  Ostrowski Spadk.Wincentego dz.Stefan,Marianna Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 8

  Ostrowski Stanisław Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 9

  Ostrowski Adolf Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 10

  Ostrowski Jan Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 11

  Oswiecimski Michał,Aleksander Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 3

  Oszako Józef s Dominika - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 45

  Oszako Wiktor,Aleksandra,Stefanja,Kazimiera dz Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 49

  Oszako Wiktor - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 50

  Oszejko Adam Swiecianski - - 1928 Daszki,Jasiewskiej 29

  Oszmego Apolonja - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 37

  Oszmego Apolonja c Antoniego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 37

  Oszurko Spadk.Józefa dz.Kazimierz,Józef,Franciszek,Franciszka,Janina Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 2

  Oszurko Józef s Józefa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 89

  Owczyn Paulina I Bolesław Walszomirski Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 15

  Owiecz Szymon - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 122169

  Owsiejowicz Abram - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 255

  Oziewicz Jan - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 37

  Oziewicz Franciszka,Wincenty,Marja,Helena - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 13

  Oziewicz Jan - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 37

  Oziewicz Franciszka - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 13

  Pacewicz Agata Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 46

  Pachalko Jozef - - 1930 Wilnoki,Rymszanskiej Braslawskim 2

  Pachałko Spadk.Augustyna Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 30

  Pachałko Jakim Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 31

  Pachałko Augustyn s Martyna Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 32

  Pachałko Adam s Andrzeja Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 33

  Pachałko Piotr s Zygmunta Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 35

  Pachałko Adam s Zygmunta Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 36

  Pachałko Spadk.Jana Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 37

  Pachałko Michał Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 41

  Pachom Antoni - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 11

  Pachom Stefan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 85

  Pachom Dymitr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 86

  Pachom Barbara I Wlodzimierz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 87

  Pachomow Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 62

  Pachomowa Spadk.Trofima - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 3

  Pachowicz Jan s Jakoba - - 1933 Rakowce I,Krewskiej Oszmianskim 16

  Paciejun Krzysztof,Gabrjel - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 10

  Paciejun Antoni,Marja,Piotr - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 7

  Paciejun Stanislaw,Krzysztof - - 1934 Podszakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 17

  Paciejun Salomeja Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 84

  Paciejun Jan Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 69

  Paciejun Anna Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 67

  Paciejunowa Apolonia - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 9

  Pacow Franciszek,Juljan,Augustyn,Adolf - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 38

  Pacowa Marja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 37

  Paczkowski Franciszek s Jana - - 1933 Sautki Postawskim 27

  Paczkowski Antoni s MIchala - - 1933 Sautki Postawskim 36

  Paczkowski Wiktor s Antoniego - - 1933 Sautki Postawskim 14

  Paczkowski Jozef s Antoniego - - 1933 Sautki Postawskim 43

  Paczkowski Justyn s Antoniego - - 1933 Sautki Postawskim 35

  Paczkowski Joanna,Jozef,Wiktor - - 1933 Sautki Postawskim 44

  Paczkowski Antoni s Tomasza - - 1933 Sautki Postawskim 30

  Paczkowski Agata,Piotr - - 1933 Sautki Postawskim 1

  Paczkowski Urszula c Stefana, Henryk s Jana - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 22

  Paczkowski Wincenty s Wincentego - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 38

  Paczkowski Józef s Wincentego - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 33

  Paczkowski Piotr s Wincentego - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 4

  Paczkowski Helena c Wincentego - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 5

  Paczkowski Jan s Piotra - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 29

  Paczkowski Feliks s Sylwestra I Józef s Feliksa Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 14

  Paczkowski Piotr s Bronisława Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 30

  Paczkowski Farnciszek s Józefa Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 47

  Pakulniewicz Ignacy - - 1929 Obaly Wil-Trocki 22,5,52

  Palaczanin Juljan - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 16

  Palecka Irena - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 18

  Palszewska Grazylda Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 25

  Paluszkiewicz Jozef s Jozefa - - 1933 Dworzyszcze,Turgielskiej Wil-Trockim 55

  Paluszkiewicz Wincenty,Feliks ss Andrzeja - - 1933 Dworzyszcze,Turgielskiej Wil-Trockim 51

  Panawa Antoni Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 20

  Panawa Monika Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 4

  Panawa Nikodem,Józef Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 5

  Panawa Marta c Stanisława Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 6

  Panawa Ignacy s Ignacego Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 34

  Panawa Malwina Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 40

  Panawo Mateusz - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 5

  Panawo Weronika,Karol,Urszula - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 3

  Pancejko Helena,Teodor - - 1937 Ostrow-Strusto,braslaw'j Braslawskim 5

  Pankiewicz Ignacy,Zenon,Poitr - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 14

  Pankiewicz Angnieszka c Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 19

  Pankiewicz Anna ss Józef,Michał,Paweł Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 77

  Pankiewicz Grzegorz s Stefana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 78

  Pankiewicz Maria c Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 87

  Pankiewicz Szymon s Andrzeja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 90

  Pankiewicz Grzegorz s Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 91

  Pankiewicz Bazyli Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 95

  Pankiewicz Maria c Joachima Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 125

  Pankrat Grzegorz - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 11

  Pankrat Aleksander - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 10

  Pankrat Mikołaj - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 9

  Pankrat Julia - - 1937 Mironczyki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 12

  Pankrat Jakub Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 16

  Pankrat Elzbieta Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 7

  Pankrat Jan Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 8

  Pankrat Bazyli Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 6

  Pankrat Michał Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 3

  Papierowski Nikodem - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 1

  Papszel Adam,Malwina - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 14

  Papszel Augustyn - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 15

  Papszel Nikodem,Ignacy,Antoni,Bronislawa,Michalina - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 11

  Papszel Karol,Elzbieta - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 10

  Papszel Józefa - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 4

  Papszel Jan,Wiktoria,Aniela,Tekla - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 9

  Papszel Ksawery,Helena,Anna - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 6

  Papszel Stanislaw,Anna - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 5

  Papszo Aleksander,Jan - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 28

  Papszo Jan - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 29

  Papszo Jozef - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 30

  Papszy Spadk. Szymona - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 88

  Papszy Spadk. Jana - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 87

  Papszy Spadk.Jana - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 87

  Paradnia Bazyli s Jakima - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 8

  Paradnia Teodor s Jakima - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 4

  Paradnia Spadk.Antoniego:wdowa Natalia dz.Olga,Nina - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 2

  Paradnik Teodor,Nikifor,Konstanty,Eudokja - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 1

  Paradnik Jan,Bazyli - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 13

  Parafjanowicz Kazimierz,Katarzyna - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 18

  Parafjanowicz Pawel I Jozefa Truchan - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 8

  Parafjanowicz Rozalja,Stanislaw,Agata - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 72

  Parafjanowicz Wincenty s Wincentego - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 45

  Parafjanowicz Michal s Michala - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 10

  Parafjanowicz Wincenty s Michala - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 44

  Parafjanowicz Wiktor s Michala - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 21

  Parafjanowicz Jan s Jana - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 11

  Parafjanowicz Kazimierz s Michala - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 23

  Parafjanowicz Jan,Piotr,Nikodem, Antoni Narkiewicz - - 1933 Szaltuny Wil-Trocki 88

  Parakiewicz Fortunat Braslawski - - 1929 Sekty,Widzkiej 1

  Parakiewicz Dominik Braslawski - - 1929 Sekty,Widzkiej 2

  Parakiewicz Antoni Braslawski - - 1929 Sekty,Widzkiej 3

  Parakiewicz Maurycy,Julja Braslawski - - 1929 Sekty,Widzkiej 4

  Paramon Piotr,Agafon - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 35

  Paramonow Agap,Piotr - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 8

  Paramonow Filip - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 1

  Paramonow Jozef - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 7

  Paramonow Jan - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 3

  Paramonow Teodor - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 16

  Paramonow Maksym Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 6

  Paramonow Jan Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 7

  Parczynska Stanislawa - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 1

  Parengowski Grzegorz - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 1

  Parengowski Karp - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 2

  Parengowski Jan,Gerasim - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 3

  Parengowski Akulina,Olimpij,Jewdokja,Matrona I,Matrona II - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 4

  Paretko Feliks - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 12

  Paretko Waclaw - - 1933 Tarakance,Soleczni'j Wil-Trockim 13

  Parfienowicz Wawrzyniec - - 1937 Iwanówka,porpliskiej Dzisnienskim 1

  Parfienowicz Aleksander - - 1937 Iwanówka,porpliskiej Dzisnienskim 3

  Parfienowicz Bazyl - - 1937 Iwanówka,porpliskiej Dzisnienskim 4

  Parfionow Teodor - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 55

  Parfionow Szymon - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 68

  Parfionow Agafon - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 4

  Parfionow Grzegorz - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 47

  Parfionow Jerzy - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 1

  Parfionow Jan - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 59

  Parfionow Arsenjusz - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 11

  Parniewicz Wincenty,Anna - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 99

  Parniewicz Juljan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 25

  Parniewicz Adam,Wiktor - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 29

  Parniewicz Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 8

  Parszuta Antoni Wilenskim - - 1927 Wybranciszki,Podbrzeskiej 9

  Parszuta Spadk.Sylwestra Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 3

  Parszuta Wladyslaw Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 5

  Parszuta Antoni,Mikolaj Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 6

  Parszuta Jozef,Stanislaw Wil-Trocki - - 1927 Okmianka,Niemenczunskiej 7

  Parwenis Adam - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 18

  Parwenis Bronislaw - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 19

  Parwenis Aleksander,Wincenty,Zygmunt - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 39

  Paster Doba - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 39

  Paster Doba - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 36

  Pasternak Mikolaj s Jana - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 57

  Pasternak Jozef,Stanislaw,Franciszek - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 115

  Pasternak Andrzej,Kazimierz s Macieja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 84

  Pasternak Juljan,Kazimierz s Macieja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 83

  Pasternak Kazimierz,Wincenty - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 81

  Pasternak Michal s Jana - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 80

  Pasternak Adam,Jozef,Wincenty,Kazimierz,Jozefa dz Juljana - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 38

  Pasternak Adam - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 39

  Pasternak Piotr,Eljasz - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 44

  Pasternak Wincenty,Jan,Aleksander - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 76

  Pasternak Stanislawa,Jadwiga,Antoni,Jerzy,Bronislaw - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 65

  Pasternak Karol - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 63

  Pasternak Juljan - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 64

  Pasternak Maciej s Feliks - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 54

  Pasternak Andrzej - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 103

  Pasternak Aniela,Agata - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 55

  Pasternak Wincenty s Mikolaja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 21

  Pasternak Aniela zona Jana - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 22

  Pasternak Piotr,Adam,Antoni s Wladyslawa, Agata - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 59

  Pasternak Piotr,Jan,Justyna dz.Antoniego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 10

  Pasternak Wincenty - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 46

  Pasternak Tadeusz - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 58

  Pasternak Jozef - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 253

  Pasternak Aleksander s Macieja - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 75

  Pasternak Piotr s Piotra - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 27

  Pasternak Jan,Wincenty,Wikto,Andrzej s Feliks - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 1

  Pasternak Franciszek - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 73

  Pasternak Jan,Ignacy s Michala - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 4

  Pasternak Wiktor,Franciszka dz Wincentego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 50

  Pasternak jan,Onufry s Szymona - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 71

  Pasternak Elzbieta,Juljan dz Jerzego - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 45

  Pasternak Rocha, Zuzka Ruszonik - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 6

  Pasternak Antoni,Kazimierz,Franciszek,Piotr ss Wincentego Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 61

  Pasternak Anastazia,Jan,Maria,Antoni Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 16

  Pasynok Michal,Zenaida - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 16

  Pasynok Konstanty,Aleksy,Jan,Tekla,Anna - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 28

  Pasynok Lukasz s Borysa - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 29

  Pasynok Dyonizy s Dominika - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 30

  Pasynok Wiktor,Pawel.Maria - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 31

  Pasynok Katarzyna - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 32

  Pasynok Helena I corka Maria Szunko - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 14

  Pasynok Dyonizy - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 60

  Paszczenko Helena - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 41

  Paszel Magdalena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 113

  Paszkaniec Jozef - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 10

  Paszkiewicz Michal - - 1929 Szarkiszki,Opeskiej Braslawskim 4

  Paszkiewicz Piotr - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 28,10

  Paszkiewicz Klemens I Rozalja Toloczko - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 9

  Paszkiewicz Jan,Wincenty,Mateusz,Feliks - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 47

  Paszkiewicz Jan I Emilja Wiszniewska - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 49

  Paszkiewicz Stanislaw - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 6

  Paszkiewicz Szymon - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 8

  Paszkiewicz Bronislaw - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 10

  Paszkiewicz Alfons - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 12

  Paszkiewicz Aniela - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 13

  Paszkiewicz Teodora - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 72

  Paszkiewicz Piotr - - 1936 Swir Swiecianskim 16

  Paszkiewicz Waclaw,Jan,Florian - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 85

  Paszkiewicz Waclaw,Jan,Florian ss Bronisława - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 12

  Paszkiewicz Antoni s Kazimierza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 63

  Paszkiewicz Antoni s Kazimierza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 64

  Paszkiewicz Feliks,Helena dz.Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 65

  Paszkiewicz Mateusz,Wincentyna dz.Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 66

  Paszkiewicz Stanisław,Anna dz.Mikolaja I matka Anna Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 67

  Paszkiewicz Elzbieta c Nikodem Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 73

  Paszkiewicz Antoni s Konstantego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 16

  Paszkiewicz Maksym s Konstantego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 17

  Paszkiewicz Justyn s Jana Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 18

  Paszkiewicz Piotr s Piotra Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 20

  Paszkiewicz Franciszek s Teofila Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 21

  Paszkiewicz Anna c Antoniego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 97

  Paszkowska Stefanja - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 15

  Paszkowska Anastazja - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 3

  Paszkowska Anastazja - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 3

  Paszkowski Franciszek - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 39131

  Paszkowski Walerjan Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 16

  Paszkowski Franciszek Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 39

  Pasznikow Baryl - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 14

  Pasznikow Spadk.Grzegorz - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 33

  Pasznikow Prokop - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 30

  Pasznikow Diementji - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 6

  Pasznikow Grzegorz - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 4

  Pasznikowicz Adela,Karol - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 57

  Paszuk Michal,Franciszek,Weronika dz. Jana - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 1

  Paszuk Józef,Stanislaw,Zygmunt,Marja dz. Augustyna - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 2

  Paszuk Feliks,Mikolaj ss Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 15

  Paszuk Stefan s Jana - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 16

  Paszuk Jan s Franciszka I Mikolaj s Mikolaja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 25

  Paszuk Michal s Franciszka I Feliks s Mikolaja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 26

  Paszuk Michal s Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 27

  Paszuk Emilja c Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 28

  Paszuk Wincenty s Wincentego I Emilja Palejko - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 31

  Paszuk Anna - - 1936 Swir Swiecianskim 49

  Paszulewicz Piotr Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 13

  Paszulewicz Michał Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 19

  Paszulewicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 20

  Paszun Krzysztof - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 99

  Paszun Marja,Genowefa,Katarzyna,Walentyna,Elwira - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 110

  Paszun Franciszek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 71

  Paszun Krzysztof,Franciszek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 262

  Paszynowa Karolina - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 36

  Patasznik Rufim - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 373

  Patecki Marcin,Boleslaw - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 1

  Patecki Karol - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 4

  Patecki Franciszek - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 5

  Patecki Franciszka - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 7

  Patecki Piotr,Wincenty - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 9

  Patecki Antoni,Leonard - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 12

  Patecki Ignacy,Franciszek - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 20

  Patrocyn Olimp - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 44

  Patrocyn Marfa - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 45

  Patrocyn Andrzej - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 46

  Pauksziel Wladyslaw s Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 59

  Paukszt Helena,Jozef - - 1936 Werekale Pokretonskie Swiecianskim 27

  Paukszta Jozefa - - 1933 Celinowo,Hoduciskiej Swiecianskim 5

  Paukszta Maciej,Kazimierz - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 12

  Paukszto Jozef - - 1931 Poszakarwa,Kolty'j Swiecianskim 11

  Paukszto Maciej - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 2

  Paukszto Nikodem - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 13

  Paukszto Stanislaw - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 18

  Paukszto Antoni - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 7

  Paukszto Joachim - - 1926 Wingiry,Daugieliskiej Swiecianskim 17

  Paukszto Jozef - - 1936 Poszekarwa,kolty'j Swiecianskim 1

  Paukszto Krzysztof - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 1

  Paukszto Jerzy - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 4

  Paukszto Józef - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 6

  Paukszto Kazimierz,Antoni Mozwillo - - 1937 Weclawiszki,daugieliskiej Swiecianskim 10

  Paukszto Piotr,Michal,Marceli Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 68

  Paulinkiewicz Piotr - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 32

  Pautszto Antoni - - 1929 Kalwiszki-Kliniszki Swiecianskim 5

  Pautszto Adam - - 1929 Kalwiszki-Kliniszki Swiecianskim 2

  Pautszto Konstanty - - 1929 Kalwiszki-Kliniszki Swiecianskim 1

  Pawelkiewicz Piotr - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 7

  Pawelkiewicz Maria - - 1936 Biala,woropajewskiej Postawskim 2

  Pawelkiewicz Piotr - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 7

  Pawelkiewicz Maria - - 1938 Biala,woropajewskiej Postawski 2

  Pawelkowicz Hipolit - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 76

  Pawelkowicz Woldzimierz - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 104

  Pawelkowicz Anna,Grzegorz,Zofja - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 42

  Pawelkowicz Hipolit - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 76

  Pawelkowicz Wlodzimierz - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 104

  Pawelkowicz Anna I dz.Grzegorz,Zofia - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 42

  Pawilan Leon - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 18

  Pawilan Leon,Piotr,Pawel - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 17

  Pawilan Bartlomiej s Błazeja Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 12

  Pawilan Józef s Józefa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 33

  Pawilan Aniela Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 34

  Pawilojc Lucja,Stanislaw,Boleslaw,Maria,Stanislawa - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 9

  Pawilojc Józef - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 11

  Pawilojc Maciej,Jan,Bronislaw,Stanislaw - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 12

  Pawlikowicz Grzegorz - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 41

  Pawlinowicz Elzbieta,Julja - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 3

  Pawlinowicz Julja,Elzbieta,Bronislawa,Szymon - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 68

  Pawlinowicz Szymon - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 8

  Pawlinowicz Szymon,Bronislawa - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 27

  Pawlow Kondrat - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 19

  Pawlow Osip - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 43

  Pawlow Jefim - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 59

  Pawlow Abram - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 58

  Pawlowa Ripina - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 32

  Pawlowicz Helena,Franciszek,Leonarda,Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 102

  Pawlowicz Jan s Wincentego - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 13

  Pawlowicz Jozef - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 15

  Pawlowicz Jan s Feliksa - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 16

  Pawlowicz Kazimerz - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 17

  Pawlowicz Michal,Kazimierz,Aniela - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 6

  Pawlowicz Adam - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 7

  Pawlowicz Konstanty,Alfons,Helena - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 18

  Pawlowicz Klemens,Anastazja - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 17

  Pawlowicz Witold,Anna,Zuzanna,Emilia - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 12

  Pawlowicz Anna - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 10

  Pawlowicz Maciej - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 2

  Pawlowicz Jan,Kazimierz - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 1

  Pawlowicz Michal,Julian,Jozef - - 1938 Gakiany,Widzkiej Braslawski 7

  Pawlowicz Spadk.Kazimierza Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 2

  Pawlowicz Krzysztof Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 5

  Pawlowicz Wincenty Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 7

  Pawlowska Weronika + 4 - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 73

  Pawlowska Emilja z Sawaniewskich - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 34

  Pawlowski Kazimierz - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 10,5

  Pawlowski Ksawery - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 1

  Pawlowski Kazimierz - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 5

  Pawlowski Zygmunt,Helena dz Dominika I Franciszka - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 16

  Pawlowski Franciszek - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 17

  Pawlowski Florjan - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 45

  Pawlukaniec Jan s Kazimierza - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 55

  Pawlukaniec Józef s Kazimierza - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 70

  Pawlukaniec Stefan,Helena dz. Piotra - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 75

  Pawlukaniec Michal,Helena - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 68

  Pawlukaniec Jan s Kazimierza - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 45

  Pawlukaniec Józef s Kazimierza - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 46

  Pawlukaniec Stefan I Helena dz.Piotra - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 47

  Pawlukaniec Michal I Helena - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 48

  Pawlukiewicz Anna,Feliks,Franciszek - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 16

  Pawlukiewicz Stanislaw s Józefa - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 17

  Pawlukiewicz Kazimierz - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 18

  Pawlukiewicz Paulina I dz. Jan I Jozef - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 46

  Pawlukiewicz Michalina I dz Stanislaw I Jan - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 47

  Pawlukiewicz Antoni - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 48

  Pawlukiewicz Stanislaw,Helena - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 49

  Pawlukiewicz Sergiuz,Agata Szunko - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 18

  Pawlukiewicz Józef - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 8

  Pawlukiewicz Andrzej - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 9

  Pawlukiewicz Jan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 138

  Pawlukiewicz Antoni - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 158

  Pawlukiewicz Aleksander s Macieja - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 243

  Pawlukiewicz Anna,Helena z I c Józefa - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 156

  Pawlukiewicz Ludwika z Jana I Janina - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 154

  Pawlukiewicz Onufry - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 28

  Pawlukiewicz Paulina,Józef,Janina z I dz.Pawla - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 255

  Pawlukiewicz Michał - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 296

  Pawlukiewicz Stefan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 152

  Pawlukiewicz Aleksander s Antoniego - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 26

  Pawlukiewicz Katarzyna,Stanisław,Bronisław,Maria - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 153

  Pawlukiewicz Jozef - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 8

  Pawlukiewicz Andrzej - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 9

  Pawlukowicz Krystyna - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 50,58a,107,92

  Pawlukowicz Pawel - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 43

  Pawlukowicz Stefan - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 41

  Pawlukowicz Jan - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 37

  Pawłowicz Maceli,Anna,Ludwika,Monika,Leon Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 27

  Pawłowicz Salomeja,Weronika,Bronislawa,Karolina Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 33

  Pawłowski Bronisław s Jana - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 116

  Pawłowski Ignacy - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 1

  Pawłowski Józef - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 2

  Pawłowski Spadk.Heleny Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 3

  Pażusiński Józef - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 15

  Pażusiński Spadk.Józefa dz.Mikolaj,Julia wdowa Zofia - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 16

  Pażusiński Aleksander - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 17

  Pażusiński Władysław I matka Józefa - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 19

  Pażusiński Bronisław I matka Józefa - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 20

  Pażusiński Spadk.Juliana:Piotr,Janina I Stefania - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 21

  Pażusiński Spadk.Antoniego: wdowa Teofila dz.Adolf,Monika - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 22

  Pelikanska Basza - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 452

  Perewozkin Ela s Gersznia - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 92

  Perewozkin Ela s Michla - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 83

  Perewozkin Ela s Gerszuna - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 92

  Perkowski Wincenty s Antoniego - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 56

  Perkowski Florian s Antoniego - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 5

  Perlow Lejzer Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 93

  Petren Boleslaw,Jozefa dz. Dominika - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 2

  Petron Boleslaw,Jozef - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 2

  Petrusewicz Michal - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 4

  Petrusewicz Kazmiierz - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 8

  Petryk Pawel, Marjanna I Tomasz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 1184

  Petrysewicz Anna,Feliks,Zofja - - 1933 Wankowszczyzna Wilejskim 1

  Pialonek Daniel - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 7

  Pialonek Daniel - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 7

  Piasecki Aleksander s Michala - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 24

  Piastunowicz Pejsach s Dawida Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 38

  Pieciukiewicz Julja - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 58

  Pieciukonis Michal - - 1934 Kursze Wil-Trocki 3

  Pieciukonis Stanislaw - - 1934 Kursze Wil-Trocki 70,97

  Pieciukonis, Anna,Jan Cecylja Mikielonis - - 1934 Kursze Wil-Trocki 25,85

  Pieciula Spadk.Ignacego I Marcina - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 21

  Pieciula Spadk.Wincentego - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 29

  Pieciulewicz Konstanty - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 8

  Pieciulewicz Jozef - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 41

  Pieciulewicz Wincenty - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 11

  Pieciulewicz Napoleon,Antoni - - 1936 Reduta,lyntopskiej Swiecianskim 26

  Piećko Mikolaj,Andrzej dz.Jana I matka Aniela Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 6

  Piećko Michał,Melania,Agrypina Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 7

  Piećko Aleksander,Tekla dz.Eliasza oraz matka Anna Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 8

  Piećko Dymitr,Nadzieja dz.Eliasza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 9

  Piećko Antoni,Eugraf,Wlodzimierz dz.Gerasyma Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 10

  Piećko Wlodzimierz s Adama Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 11

  Piekarski Miron - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 16

  Pielaczynski Anna,Wladyslaw,Witold,Zofia - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 12

  Pielecki Jozef - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 22

  Pielecki Jan,Aleksander,Maciej,Konstanty - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 11,19

  Pienkowski Macin I Jozefa Kozakiewiczowa - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 5

  Pienkowski Andrzej - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 6

  Pienkowski Stanislaw - - 1931 Augusty,Rzeszanskiej Wil-Trocki 7

  Pienkowski Marcin - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 5

  Pienkowski Andrzej - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 6

  Pienkowski Stanislaw - - 1932 Folwark Pustolowka Wil-Trockim 7

  Piercewicz Jan s Wincentego - - 1938 Chmieziutka,Podbrzeskiej Wil-Trockim 8

  Pierchowiczowa Leokadja Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 18

  Piercpeczko-Bielkowski Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 210

  Pierewozkim Ela s Michała - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 83

  Pierewoznik Zalman-Ber - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 449

  Pierewoznik Hirsz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 397

  Pierewoznik Mejer - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 380

  Pierewoznik Henoch - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 383

  Piermanicki Jan,Cyprjan dz. Adama - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 8

  Piermanicki Jan,Cyprianna - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 8

  Pierwejnis Jan,Marianna,Alfons - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 9

  Pierwejnis Wiktoria - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 17

  Pieskarski Jelisiej - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 27

  Pieskarski Miron Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 16

  Pieskarski Jelisiej Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 27

  Pieskowoj Spadk Pawla ss Michal,Jan,Joachim - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 17

  Pieskowoj Kazimierz - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 38

  Pieskowoj Spadk.Jana z Olga s Bronislaw I córka Janina - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 21

  Pieskowoj Jerzy - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 44

  Pieskowoj Teodor - - 1938 Juchowicze,lebiedziewskiej Molodeckiego 5

  Pieslakowa Jadwiga I Adela Szczesnowiczowa - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 18

  Pieslakowna Weronika - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 30

  Pieszko Marianna I dz. Józef I Romuald - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 7

  Pieszko Antoni I Jan ss Michala - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 8

  Pieszko Augustyn I Józef ss Michala I Anny - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 9

  Pieszko Józef s Michala - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 10

  Pieszko Aleksander s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 12

  Pieszko Bronisław s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 13

  Pieszko Feliks s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 45

  Pieszko Józef s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 46

  Pieszko Stanisław s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 47

  Pieszko Jan,Aleksander,Anna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 48

  Pieślak Wiktor Wil-Trocki - - 1927 Helenowo,Niemenczynskiej 5

  Pietkiel Jozef Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 70

  Pietkiela Spadk.Kazimierza Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 4

  Pietkiewicz Aloizy - - 1929 Maciukowo,Pliskiej Dzisnienskim 1,6,9

  Pietkiewicz Mieczyslaw - - 1929 Maciukowo,Pliskiej Dzisnienskim 2,7

  Pietkiewicz Ksawery - - 1929 Maciukowo,Pliskiej Dzisnienskim 3,8

  Pietkiewicz Wladyslaw - - 1929 Maciukowo,Pliskiej Dzisnienskim 4

  Pietkiewicz Wladyslaw,Helena - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 16,17

  Pietkiewicz Walery - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 1

  Pietkiewicz Kazimierz - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 2

  Pietkiewicz Stefan - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 3

  Pietkiewicz Stanislaw,Andrzej,Mikolaj,Adam - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 4

  Pietkiewicz Konstanty - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 37

  Pietkiewicz Andrzej - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 58

  Pietkiewicz Spadk. Aleksandra - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 27

  Pietkiewicz Jan I Spadk.Antoniego - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 13

  Pietkiewicz Spadk.Ludwika - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 48

  Pietkiewicz Spadk.Macieja - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 28

  Pietkiewicz Jozef - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 52

  Pietkiewicz Wladyslaw - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 4

  Pietkiewicz Andrzej - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 50

  Pietkiewicz Pawel - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 69

  Pietkiewicz Adam - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 40

  Pietkiewicz Jozef - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 44

  Pietkiewicz Anna - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 9

  Pietkiewicz Jan - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 38

  Pietkiewicz Platon,Michalina - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 39

  Pietkiewicz Marja,Antoni,Zofja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 40

  Pietkiewicz Michalina,Edward,Bronislaw,Zygmunt,Anna+ - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 42

  Pietkiewicz Jozef,Stanislaw,Waclaw,Bronislawa dz.Jozefa - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 43

  Pietkiewicz Adam - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 66

  Pietkiewicz Marcin - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 67

  Pietkiewicz Marek - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 68

  Pietkiewicz Stanislaw,Boleslaw,Aniela dz. Izydora - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 69

  Pietkiewicz Antoni s Jozefa - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 70

  Pietkiewicz Jozef,Kaleta,Aniela - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 71

  Pietkiewicz Spadk. Andrzeja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 72

  Pietkiewicz Zofja - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 82

  Pietkiewicz Bartlomiej - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 83

  Pietkiewicz Emilja,Aleksander,Bronislaw - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 84

  Pietkiewicz Marja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 218

  Pietkiewicz Grzegorz s Andrzeja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 78

  Pietkiewicz Wiktor,Lukasz - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 10

  Pietkiewicz Cyprjan s Lukasza I Anna - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 69

  Pietkiewicz Andrzej s Sylwestra - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 18

  Pietkiewicz Juljan s Mikolaja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 30

  Pietkiewicz Ignacy s Ignacego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 54

  Pietkiewicz Marja,Ksenia - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 39

  Pietkiewicz Mikolaj - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 57

  Pietkiewicz Melania - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 1

  Pietkiewicz Franciszek s Jana - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 81

  Pietkiewicz Boleslaw s Jana - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 76

  Pietkiewicz Jozef s Ignacego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 64

  Pietkiewicz Jan s Ignacego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 65

  Pietkiewicz Jozef - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 13

  Pietkiewicz Urszula - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 19

  Pietkiewicz Jan s Karola - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 21

  Pietkiewicz Jan s Ignacego - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 22

  Pietkiewicz Marianna,Jozef - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 61

  Pietkiewicz Wincenty s Tomasza - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 54

  Pietkiewicz Franciszek,Benedykta dz. Jerzego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 56

  Pietkiewicz Katarzyna, Jan Urbanowicz - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 57

  Pietkiewicz Andrzej,Feliks,Kazimiera - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 20

  Pietkiewicz Jerzy s Karola - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 11

  Pietkiewicz Wincenty s Andrzeja - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 13

  Pietkiewicz Adam s Karola - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 14

  Pietkiewicz Spadk.Franciszka:wdowa Michalina dz.Donat,Bronisław,Julian,Maria - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 15

  Pietkiewicz Helena - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 32

  Pietkiewicz Marcin - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 1

  Pietkiewicz Helena c Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 142

  Pietkiewicz Józef s Józefa I zona Paula c Onufrego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 29

  Pietkiewicz Spadk.Heleny maz Wincenty s Wiktor I corki Maria I Stanisława - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 63

  Pietkiewicz Franciszek s Jana - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 15

  Pietkiewicz Bolesław s Jana - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 16

  Pietkiewicz Józef s Ignacego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 18

  Pietkiewicz Jan s Ignacego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 60

  Pietkiewicz Jadwiga z domu Garbowski - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 11

  Pietkiewicz Andrzej I Feliks s Kazimierza I matka Kazimiera - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 61

  Pietkiewicz Józefa c Antoniego - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 5

  Pietkiewicz Hilary s Józefa - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 6

  Pietkiewicz Kazimierz s Józefa - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 7

  Pietkiewicz Edward s Adama - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 13

  Pietkiewicz Justyna c Andrzeja - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 14

  Pietkiewicz Mikolaj s Macieja - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 15

  Pietkiewicz Jan s Michala - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 16

  Pietkiewicz Jadwiga,Leontyna,Waclaw - - 1939 Puszcza II,lyntopskiej Swiecianski 8

  Pietkiewicz Zygmunt - - 1939 Puszcza II,lyntopskiej Swiecianski 3

  Pietkowski Kajetan - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 121

  Pietkowski Antoni - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 122

  Pietkowski Edward,Genowefa - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 123

  Pietkowski Jozefa,Jan,Wiltalis,Genowefa,Olimpia,Jadwiga - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 124

  Pietkowski Ignacy - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 125

  Pietkowski Boleslaw - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 126

  Pietkowski Wiktor - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 127

  Pietkowski Daniel - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 129

  Pietkun Ewa,Labecka Teofila - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 6

  Pietkun Franciszek, Kazimierz s Adama - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 18

  Pietkun Adam s Antoniego - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 34

  Pietkun Antoni s Ignacego - - 1929 Zybki Braslawskim 2

  Pietkun Ignacy s Ignacego - - 1929 Zybki Braslawskim 3

  Pietkun Franciszek,Juljan,Albina,Piotr - - 1929 Zybki Braslawskim 4

  Pietkun Piotr s Ignacego - - 1929 Zybki Braslawskim 8

  Pietkun Michal - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 4

  Pietkun Weronika - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 29

  Pietkun Jozef,Wiktor,Michal,Adela - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 42

  Pietkun Adam,Piotr - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 2

  Pietkun Rozalja,Ksawery Wiszkielo, Zofja - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 27

  Pietkun Leonora,Ewa - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 32

  Pietkun Ignacy - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 34

  Pietkun Michal - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 37

  Pietkun Aniela I Stefanja Lawrynowicz - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 14

  Pietkun Boleslaw,Mieczyslaw,Bronislawa,Albina,Jozefa - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 15

  Pietkun Jozef,Jozefa - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 16

  Pietkun Julja,Bronislaw,Antoni - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 17

  Pietkun Adolf - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 12

  Pietkun Rafal - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 11

  Pietkun Adolf,Rafal,Antoni,Stanislaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 7

  Pietkun Adolf,Rafal,Antoni,Stanislaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 77

  Pietkun Antoni,Stanislaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 82

  Pietkun Anna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 24

  Pietkun Stanislaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 20

  Pietkun Paulina - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 8

  Pietkun Stanislaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 93

  Pietkun Jakob - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 99

  Pietkun Weronika - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 12

  Pietkun Cecylja - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 13

  Pietkun Marja,Anna Sielicka - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 4

  Pietranis Franciszek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 33

  Pietranis Romuald - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 39

  Pietranis Franciszek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 105

  Pietranis Mikolaj - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 111

  Pietranis Anna,Albert,Franciszek,Stefanja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 106

  Pietranis Franciszek s Adama - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 261

  Pietranis Andrzej - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 32

  Pietranis Teresa - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 21

  Pietranis Ludwik,Karol ss Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 11

  Pietranis Wiktor s Krzysztofa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 67

  Pietranis Franciszek s Kazimierza Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 68

  Pietraszewicz Jan s Jakoba - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 134

  Pietraszewicz Benedykt s Jozefa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 57

  Pietraszewicz Katarzyna c Jozefa - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 58

  Pietraszewicz Julja,Nadzieja:zona I corka Maksima - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 41

  Pietraszewicz Demjan,Aleksander ss Andrzeja - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 132

  Pietraszewicz Eljasz,Piotr,Anna,Marta,Aleksander - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 276

  Pietraszewicz Aleksy s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 5

  Pietraszewicz Piotr s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 7

  Pietraszewicz Anna c Aleksego z dziecmi Aleksander,Konstanty,Zenaida - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 3

  Pietraszewicz Teodor,Bazyli - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 29

  Pietraszewicz Krystyna c Piotra z synem Janem - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 130

  Pietraszewicz Anastazja c Teodora - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 112

  Pietraszewicz Aleksy,Piotr - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 102

  Pietraszewicz Marja,Jan,Zenaida,Piotr - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 46

  Pietraszewicz Marcin s Maksima - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 114

  Pietraszewicz Leon s Maksima - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 101

  Pietraszewicz Jan s Leona - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 28

  Pietraszkiewicz Adam - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 12

  Pietraszkiewicz Walentyna c Justyna - - 1936 Swir Swiecianskim 11

  Pietraszkiewicz Boleslaw - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 7

  Pietraszkiewicz Stefania,Wiktor - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 53

  Pietrazycki Józef s Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 23

  Pietrow Karp - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 2

  Pietrow Afonas - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 22

  Pietrow Filat s Szymona - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 37

  Pietrow Piotr,Aggiej,Helena dz.Kuzmy - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 12

  Pietrow Nazarow on ze Afanas Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 22

  Pietrowicz Teofila,Pawel,Franciszek - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 72133

  Pietrowicz Maciej,Juljan,Jan - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 119

  Pietrowicz Jan,Tomasz,Wladyslaw,Aniela - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 46135

  Pietrowicz Jerzy - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 217

  Pietrowicz Szymon,Aleksander,Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 128

  Pietrowicz Ludwik - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 47231

  Pietrowicz Onufry - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 207

  Pietrowicz Tomasz - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 63235171

  Pietrowicz Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 62151

  Pietrowowa Irena c Benedykta (z domu Borowa) Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 32

  Pietrowska Anna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 82,98,174

  Pietrowski Antoni - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 52

  Pietrowski Jozef - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 2

  Pietrowski Helena,Witold,Leonard,Aleksander,Janina - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 3

  Pietrowski Mikolaj - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 23

  Pietrowski Stanislaw - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 15

  Pietrowski Jan - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 16

  Pietrowski Konstanty - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 17

  Pietrowski Spadk.Jozefa s Jana z Konstancja dz.Jozef,Wiktor,Janina,Felicja,Jadwiga - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 65

  Pietrowski Andrzej s Szymona - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 66

  Pietrowski Michał,Teofila,Helena - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 7

  Pietrowski Pawel s Marcina - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 32

  Pietrowski Spadk.Kaspra wdowa Urszula dz.Józef,Marta,Michalina,Olimpia - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 33

  Pietrowski Józef - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 42

  Pietrowski Jan s Kazimierza - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 10

  Pietrowski Pawel s Kazimierza - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 22

  Pietrowski Kazimierz,Maceli,Stefanja,Joachim Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 26

  Pietrowski Antoni Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 52

  Pietruk Aniela - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 82,98,174

  Pietrukaniec Józef - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 22

  Pietrukaniec Mateusz - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 36

  Pietrusewicz Adam - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 34

  Pietrusewicz Michal,Jozef,Stanislaw,Julyan - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 18

  Pietrusewicz Kazimierz - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 30

  Pietrusz Michal s Jana - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 8

  Pietrusz Wincenty s Jana - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 9

  Pietrusz Dominik s Piotra,Petronela - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 10

  Pietruszewicz Wincenta - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 21

  Pietruszewicz Jan - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 34

  Pietruszewicz Tekla,Michal - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 20

  Pietruszkiewicz Michalina c Kazimierza - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 7

  Pietryk Władysław - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 29

  Pietryk Franciszek, Animuccy Marianna I Andrzej - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 30

  Pietryk Ignacy I Stanisław dz.Józefa I Ewa c Jana - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 31

  Pietryk Spadk.Michala wdowa Marianna dz.Jan I Julia - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 32

  Pietryk Spadk.Jana wdowa Paulina dz.Bronisława,Helena I Regina - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 33

  Pietrykiewicz Bazyl,Mikolaj,Jan,Ignacy - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 5

  Pietrykiewicz Wladyslaw,Mikolaj,Jan,Ignacy - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 6

  Pietuch Jakob,Konstanty,Wlodzimierz - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 6

  Pietuch Teresa,Filip - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 7

  Pietuch Andrzej - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 8

  Pietuch Agnieszka - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 38

  Pietuch Jakób,Konstanty,Wlodzimierz - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 2

  Pietuch Teresa,Filip - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 11

  Pietuch Andrzej - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 27

  Pietuszko Aleksander,Stanislaw,Anna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 32

  Pietuszko Antoni,Wladyslaw - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 14

  Pietuszko Kazimierz,Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 21

  Pietuszko Karol,Rozalja - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 5

  Pietuszko Spadk.Andrzeja z Maria dz.Piotr,Witalis,Tatiana Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 14

  Pietuszko Grzegorz Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 15

  Pietuszko elzbieta,Antoni,Wincenty Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 16

  Pietuszko Kazimierz,Emilia Braslawski - - 1939 Zadworce,hohinskiej 17

  Pilat Antoni - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 60

  Pilemon Anna,Julja Stefaja Golniewska + - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 23

  Pilemon Grzegorz s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 26

  Pilemon Konstanty s Zacharjasza - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 47

  Pilemon Stefan - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 25

  Pilemon Olga c. Jana - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 11

  Pilemon Jan s. Maksima - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 19

  Pilemon Ignacy + - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 62

  Pilimon Igancy s. Eljasza - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 27

  Pilimon Ignacy s.Eljasza + - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 66

  Pilimon Ignacy s. Eljasza + - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 85

  Pilimon Konstanty s. Zacharjasza - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 91

  Pilimon Stefanja, Lucja Sobol, Zofja Lotysz - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 9

  Pilimon Igancy - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 13

  Pilimon Stefanja,Lucja Sobolowa,Zofia Lotysz Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 9

  Pilipajtis Jan - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 42

  Pilipajtis Władysław - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 6

  Pilipajtis Spadk.Feliksa ss Józef,Tomasz,Waclaw,Wincenty cc Emilia I Genowefa - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 18

  Pilipajtis Wiktor - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 5

  Pilipionek Jan - - 1938 Hornostaje,Pliskiej Dzisnienski 2

  Pilipionek Wacław I zona Wiera Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 24

  Pilipionek Jan s Jana I z Maria Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 43

  Pilipionek Spadk.Bazylego z Anastazja s Leon cc Aksenia,Tekla Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 42

  Pilipionek Józef Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 57

  Pilipionek Jan s Adama Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 41

  Pilipionek Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 49

  Pilipionek Elzbieta Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 5

  Pilkien Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 13

  Pilzys Marja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 3

  Pilzys Adam s Jana - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 47

  Pilzys Jozef s Jana - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 1

  Pilzys Stanislaw s Jana - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 19

  Pilzys Kazimierz s Jana - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 50

  Pilzys Wincenty s Kazimierza - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 49

  Pimpicki Kazimierz - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 39

  Pimpicki Antoni - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 40

  Pimpicki Józef,Anna,Stefanja,Jadwiga,Zofja dz.Jerzego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 41

  Pimpicki Jadwiga - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 43

  Pinczuro Jan - - 1930 Zajelence Braslawskim 4

  Pinczuro Spadkob. Michala - - 1930 Zajelence Braslawskim 6

  Pinczuro Antoni,Juljan,Jozef,Genowefa - - 1930 Zajelence Braslawskim 7

  Pinczuro Izydor - - 1930 Zajelence Braslawskim 20

  Pinczuro Adam - - 1930 Zajelence Braslawskim 25

  Pinczuro Aleksander - - 1930 Zajelence Braslawskim 27

  Pinczuro Ksawery - - 1930 Zajelence Braslawskim 28

  Piotrowicz Koleta - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 61,19,193

  Piotrowicz Andrzej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 137

  Piotrowicz Elwira - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 2

  Piotrowicz Augustyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 84

  Piotrowicz Konstanty - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 85

  Piotrowicz Jozefa,Pawel,Antonina,Marja,Fakunda,Klementyna - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 86

  Piotrowicz Piotr - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 87

  Piotrowicz Antoni - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 88

  Piotrowicz Bernard s Edwarda z matka Konstancja Ostrowska - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 5

  Piotrowicz Stanislaw s Jana - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 6

  Piotrowicz Jozefa wdowa po Jozefie - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 8

  Piotrowska Anna - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 14

  Piotrowska Stefania - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 14

  Piotrowski Stanislaw,Aleksander,Janina,Jozef - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 47

  Piotrowski Bronislaw - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 12

  Piotrowski Mieczyslaw s Szymona - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 14

  Piotrowski Stanislaw - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Piotrowski Albin - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 5

  Piotrowski Jerzy - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 20

  Piotrowski Spadk.Ignacego s Michala:Helena,Jan,Lidja,Julja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 28

  Piotrowski Spadk.Wincentego:Jozef,Eugenjusz,Wlodzimierz,Julja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 21

  Piotrowski Jozef s Jana - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 18

  Piotrowski Spadk.Piotra:Regina,Jan,Aleksander,Anna - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 17

  Piotrowski Spadk.Ignacego s Franciszka:Emilja,Aleksander,Wincenty,Marja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 16

  Piotrowski Spadk.Konstantego:Helena,Aleksy,Wlodzimierz,Marja,Stefan - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 7

  Piotrowski Wincenty - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 30

  Piotrowski Wlodzimierz - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 8

  Piotrowski Anna,Amelja - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 9

  Piotrowski Jozefa,Jadwiga,Jan,Aldona,Janina - - 1934 Folw.Leonowo,krzywickiej Wilejskim 2

  Piotrowski Kazimierz s Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 52

  Piotrowski Adam s Jerzego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 57

  Piotrowski Antoni - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 27

  Piotrowski Anastazja,Jan,Ignacy,Bazyli - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 109

  Piotrowski Mikolaj - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 11

  Piotrowski Wincenty s Michala - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 7

  Piotrowski Jan - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 42

  Piotrowski Feliks,Franciszek Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 14

  Piotrowski Władysław,Konstancja Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 23

  Piórko Kazimierz I Stanisław - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 6

  Piórko Jan s Józefa - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 7

  Piórko Rozalia I dzieci:Stanisława,Waleria,Janina,Jan - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 8

  Piórko Bolesław - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 9

  Piórko Antoni - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 10

  Piórko Jan,Monika Czerniawska,Janina Pupenizanka - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 28

  Pirog Aleksander - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 1

  Pirog Pawel - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 5

  Pirog Ignacy - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 7

  Pirog Andrzej - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 10

  Pirog Michal - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 17

  Pisarczyk Kazimiera,Walery,Maria - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 36

  Pisarczyk Konstanty - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 31

  Pisarczyk Władysław,Rozalia,Stanisława - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 30

  Pisarczyk Feliks - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 41

  Pisarczyk Adam - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 51

  Pisarczyk Szymon s Eliasza - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 16

  Pisarczyk Józef,Zofia - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 53

  Pisarczyk Blazej - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 59

  Pisarczyk Wiktor - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 58

  Pisarczyk Adolf - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 15

  Pisarczyk Pius - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 22

  Pisarczyk Ignacy,Aniela - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 20

  Pisarczyk Szymon s Aleksandra - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 37

  Pisarczyk Kazimiera spadk.Franciszka:Walery I Maria - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 4

  Pisarczyk Konstanty - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 5

  Pisarczyk Spadk.Ignacego:Władysław,Rozalia,Stanisława - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 6

  Pisarczyk Feliks - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 10

  Pisarczyk Adam - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 12

  Pisarczyk Szymon s Eliasza - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 13

  Pisarczyk Józef I Zofia - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 14

  Pisarczyk Blazej - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 16

  Pisarczyk Wiktor - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 17

  Pisarczyk Adolf - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 18

  Pisarczyk Pius - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 19

  Pisarczyk Spadk.Kazimierza:Ignacy,Aniela - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 20

  Pisarczyk Szymon s Aleksandra - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 21

  Pisarewski Jozef - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 73

  Pisarewski Aleksander - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 74

  Pisarewski Piotr - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 75

  Piskun Piotr,Ksawery,Malwina - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 98

  Piskun Piotr,Ksawery,Malwina - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 87

  Piskunowicz Nikifor s Antoniego - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 34

  Piskunowicz Nikanor s Grzegorza - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 12

  Pislewicz Gertruda - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 19

  Piszczako Antoni Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 204

  Piszczako Dominik I c Jadwiga Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 201

  Piszczelonok Stefan - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 5

  Piszczelonok Jozef - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 8

  Piszczelonok Michal - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 9

  Piszczelonok Szymon - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 10

  Piszczelonok Olga,Antoni - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 23

  Piszczelonok Bazyli - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 24

  Piszczelonok Grzegorz - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 25

  Piszczelonok Teodora - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 22

  Piszczelonok Tatinja - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 23

  Pitkun Kazimierz - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 45

  Piwarowicz Napoleon,Piotr - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 21

  Piwarowicz Zygmunt,Antoni,Dominika - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 22

  Piwarowicz Antoni - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 25

  Piwarowicz Franciszek - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 27

  Piwarowicz Kazimierz,Józef - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 31

  Piworowicz Jan,Michal I spadk.Zyg.Czajkowski - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 11

  Piwowarun Michał - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 51

  Piwowarun Maciej - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 40

  Piwowarun Adela,Bronisław,Wacław,Klemens,Józefa,Stefania - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 44

  Piwowarun Leon - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 24

  Plasun Magdalena - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 76

  Plasun Jan Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 6

  Plasun Grzegorz Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 9

  Plasus Adam Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 11

  Plasus Józef Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 12

  Platkowski Kleofas - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 34

  Platkowski Stanislaw - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 35

  Platkowski Teofila,Wiktor,Apolonia - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 36

  Platkowski Anastazia,Zygmunt,Karol,Regina - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 37

  Platkowski Hipolit,Jan - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 41

  Platonow Jan - - 1933 Kramniszki Wil-Trocki 7

  Plauga Adolf - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 41

  Plauga Bolesław I Konstanty - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 14

  Plaugowie Sylwester I Rozalja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 65187

  Plawgo Jan,Franciszka - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 21

  Pleszkun Michal,Barbara - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 52

  Pleszkun Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 143

  Plisko Bazyli s Jozefa - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 9

  Plisko Jan s Onufrego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 15

  Plisko Stanislawa,Anna,Maria dz.Pawla - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 17

  Plisko Julia,Jozefa - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 23

  Plisko Ignacy s Onufrego - - 1936 Ulino,huzeckiej Dzisnienskim 30

  Plisko Bazyli - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 9

  Plisko Jan - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 15

  Plisko Stanisława,Maria,Anna - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 19

  Plisko Julia - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 35

  Plisko Ignacy - - 1937 Ulino,luzeckiej Dzisnienskim 45

  Plitnik Juljan s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 65

  Plotnikow Potap - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 59

  Plotnikow Stepanida,Kiryl,Paweł,Agafij,Proskowja - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 4

  Plotnikow Radion - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 32

  Plotnikow Porfion - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 66

  Plotnikow Bazyl - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 9

  Plotnikow Flor - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 61

  Plotnikow Efrem,Maksym,Nikifor,Mawra - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 3

  Plotnikow Anna - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 12

  Plotnikow Militiej - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 11

  Plotnikow Aksenia,Efimia - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 55

  Pluszkina Eudokja - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 24

  Pluto Boleslawa,Boleslaw,Genowefa - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 45

  Plygawko Aleksander,Antoni - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 9

  Plygawko Wincenty - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 19

  Plygawko Szymon - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 23

  Plygawko Jan,Ksienja,Szymon + - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 13

  Płoska Maria Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 50

  Płotnikow Patapiusz - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 10

  Płotnikow Spadk.Ignacego:z.Stefandia ss Cyryl,Pawel,Agapiusz - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 11

  Płotnikow Radion - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 12

  Płotnikow Parteniusz - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 13

  Płotnikow Bazyli - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 14

  Płotnikow Florus - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 15

  Płotnikow Spadk.Nestora ss Efrem,Maksym,Nicefor I c.Maura - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 16

  Płotnikow Anna - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 19

  Płotnikow Meleciusz - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 21

  Płotnikow Spadk.Kondratia z Aksenia c Eufemia - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 22

  Płygawko Michał Dzisnienskim - - 1928 Piotrówka,Porpliskiej 1

  Płygawko Jan Dzisnienskim - - 1928 Piotrówka,Porpliskiej 2

  Płygawko Piotr Dzisnienskim - - 1928 Piotrówka,Porpliskiej 3

  Płygawko Jerzy Dzisnienskim - - 1928 Piotrówka,Porpliskiej 6

  Pobiedzinski Pawel - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 189

  Pobiedzinski Grzegorz s Mikolaja - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 17

  Pobiedzinski Felomena,Jozef - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 29

  Pobiedzinski Franciszka,Wincenty,Marja,Helena - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 52

  Pobierzyna Paulina - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 5

  Pociejewski Witalis - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 3

  Pociejewski Hipolit - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 2

  Pociejewski Antoni s Wincentego - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 1

  Pociejewski Tekla c Wincentego - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 4

  Pociejewski Antoni s Teodora - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 6

  Pociejewski Tekla c Marcina oraz Mikolaj I Maria dz. Jana - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 5

  Poczarniej Ignacy,Prakseda,Cyryl,Mikołaj,Katarzyna,Maria,Barbara - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 47

  Poczarniej Agrypina,Jan,Anna,Kleopatra - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 48

  Poczarniejow Paraskewa,Cyryl,Mikolaj,Maria,Barbara,Katarzyna,Ignacy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 47

  Poczarniejow Agrypina,Jan,Anna,Kleopatra - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 48

  Poczopko Eudokja,Mikolaj,Lidja,Jefrem,Eugenja,Nadzieja,Ksienja - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 11

  Poczopko Lucja - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 14

  Poczopko Andrzej - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 15

  Poczopko Antoni - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 16

  Poczopko Justyn Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 12

  Poczopko Wawrzyniec I brat Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 54

  Podelisowie Bartlomiej,Teofila - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 26,36

  Podgajski Michalin, Donat I Zofia dz. Andrzeja - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 8

  Podhajski Jan s Hipolita - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 95

  Podhajski Anna,Jadwiga,Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 88

  Podhajski Hipolit - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 96

  Podhajski Wincenty - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 133

  Podhajski Anna - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 141

  Podhajski Jan s jozefa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 144

  Podhajski Stanislaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 142

  Podhajski Franciszek - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 207

  Podhajski Jozef + - - 1933 Kamionka Oszmianskim 7

  Podhajski Antoni Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 9

  Podhajski-Lewsza Stanisław Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 3

  Podlecki Piotr,Romuald - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 2

  Podlecki Piotr,Romuald - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 2

  Podlecki Franciszek - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 15

  Podlipska Aniela - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 107

  Podlipski Adam - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 40,63,86

  Podlipski Adam - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 40

  Podlipski Michal - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 41

  Podmostki Spadk. Jerzego - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 34,15

  Podmostko Jozef,Zygmunt - - 1936 Swir Swiecianskim 4

  Podoby Konstancja,Waclaw,Zygmunt - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 29

  Podoby Adela,Walerian,Zofia,Anastazja,Anna z I dz.Karola - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 30

  Podolecki Feliks,Bronislaw - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 74

  Podolecki Feliks I Bronisław - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 11

  Podrez Jozef,Feliks - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 41

  Podrez Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 89

  Podrez Ludwika - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 18

  Podrezowa Ludwika - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 17

  Podudzinski Jan Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 8

  Podworski Antoni - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 191

  Podworski Jozef,Stanislaw Oszmianski - - 1929 Kozorezy,Grauzyskiej 9

  Podziawa Piotr Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 4

  Podziawa Anna dz.Paweł,Antoni,Franciszek Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 22

  Podziawa Kazimierz s Józefa Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 23

  Podziawa Ignacy Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 34

  Podziawa Antoni Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 35

  Podziawa Lucjan Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 42

  Podziawa Antoni,Ignacy Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 47

  Pogolinski Anna,Jerzy,Roman, Bazyli I Nadzieja Dziemieszko - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 10

  Pogolinski Maria - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 6

  Pogolinski Filip - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 17

  Pogolinski Stefan - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 18

  Pogolinski Leon - - 1937 Pozenki,Mikołajewskiej Dzisnienskim 19

  Pohoska Judyta,Bronislawa Stankiewiczówna - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 7

  Poklikajew Iryna,Bazyl,Gabriel - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 24

  Poklikajew Spadk.Kuzmy z Irena ss Bazyli,Gabriel - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 38

  Pokomunski Lejzer - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 47

  Pokomunski Lejzer - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 28

  Pokrzyjewski Nikodem Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 17

  Pokulnicki Alfons Braslawski - - 1929 zasc.Podsosna vel Czarny,Widzkiej 1

  Polak Jozef,Zygmunt,Franciszka dz. Andrzeja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 65

  Polak Ignacy s Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 6

  Polak Filip, Anna I Eugenia Zuk - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 89

  Polak Józef s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 8

  Polak Marcin s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 15

  Polak Marek s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 25

  Polak Wiktor s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 38

  Polak Leon s Bazylego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 14

  Polak Michal s Piotra I Elzbieta c Piotra - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 27

  Polak Melania c Sylwestra - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 158

  Polak Józef s Piotra - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 120

  Polak Nadzieja c Jerzego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 119

  Polak Helena,Nazieja,Wiera cc Mikolaja I matka Justyna c Bazylego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 36

  Polak Julian s Zachariasza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 1

  Polanin Olga - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 53

  Polanin Szymon,Teodora - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 28

  Polanowski Amelia,Stanisław,Alfons,Wiktor,Zygmunt,Jadwiga z I dz Gabriela - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 240

  Polanska Helena c Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 77

  Polanski Jakub - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 52

  Polanski Tymoteusz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 53

  Polanski Jan,Michał,Zenobia - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 54

  Polańska Petronela c Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 100

  Polański Jakub - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 52

  Polański Tymoteusz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 53

  Polański Jan,Michal,Zenobia - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 54

  Polański Adam,Franciszek,Konstanty,Jan,Helena dz.Juliana I matka Petronela Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 92

  Polipionek Jan - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 2

  Polit Antoni - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 26

  Polita Antoni s Franciszka - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 24,84

  Polonis Zygmunt,Czeslaw,J.Zawistonowicz - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 2

  Polonis Jadwiga - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 1

  Poltarakiewicz Stefan - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 33,69,13

  Poltarakiewicz Jan - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 64,20,92

  Poltarakiewicz Spadk.Jozefa - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 5,93

  Polujanski Spadk.Jozefa - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 6

  Polujanski Adam s.Jozefa - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 24

  Polujanski Boleslaw - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 8

  Polujanski Andrzej - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 12

  Polujanski Adam s. Kajetana - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 25

  Polujanski Jan - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 14

  Pomarnecki Konstanty - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 8,15

  Pomarnecki Ignacy - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 1

  Pomarnecki Feliks - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 7,16

  Pomiecko Izydor,Franciszek,Edward,Adolf,Ewelina,Jadwiga,Emilja - - 1933 Irzykowo Wilejskim 1

  Pomiecko Jan - - 1933 Irzykowo Wilejskim 2

  Pomiecko Adam - - 1938 Popiszki,Kiemieliskiej Swiecianski 1

  Pomiecko Weronika,Jozef s Adama - - 1938 Popiszki,Kiemieliskiej Swiecianski 2

  Pomiecko Franciszek - - 1938 Popiszki,Kiemieliskiej Swiecianski 3

  Pomiecko Jan,Boleslaw,Franciszek,Jozef ss Hipolita oraz Franciszka - - 1938 Popiszki,Kiemieliskiej Swiecianski 4

  Poniatowski Kazimierz - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 11,38

  Poniatowski Aleksander - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 1

  Poniznik Onufry - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 2

  Poniznik Lubow,Aleksander,Lidja,Katarzyna,Arkadjusz - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 4

  Poniznik Bazyl, Katarzyna Dubiejko - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 5

  Poniznik Teodor,Marja,Jan,Wiera,Eufrozyna,Nina - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 15

  Poniznik Józef s Franciszka Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 82

  Poniznika Spadk.Romana wdowa Elzbieta s Józef cc Adolfina,Jadwiga Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 81

  Popakul Franciszek s Kazimierza - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 10

  Popakul Kazimierz I Franciszek,Jan,Bronisław,Anna dz.Konstantego - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 23

  Popakul Franciszek s Kazimierza - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 10

  Popakul Kazimierz spadk.Konstantego dz: Franciszek,Jan,Bronisława,Anna - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 23

  Popakul Zofia Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 19

  Popieredin Agafia - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 7

  Popieredin Dmitrij,Władysław,Symon,Jan,Antoni - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 6

  Popingis Jan - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 18

  Poplawski Antoni,Jozefa - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 367

  Popławski Aleksander Oszmianski - - 1929 Wielbutowo,Grauzyskiej 4

  Popok Maciej - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 14

  Popok Aleksander,Stefan - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 15

  Popok Jan - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 16

  Poradnia Teodor s Jakima Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 4

  Poradnia natalia I dz.Nina,Olga Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 2

  Poradnia Bazyli s Jakima Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 8

  Posled Samuel - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 1

  Posniak Antoni - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 62

  Poszewiecki Antoni - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 6

  Poszewiecki Ignacy s Józefa - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 21

  Poszewiecki Wincenty s Józefa - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 9

  Poszewiecki Ignacy s Justyna - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 23

  Poszewiecki Tekla i córka Aniela - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 51

  Poszewiecki Justyn oraz Helena I Janina - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 44

  Poszewiecki Spadk.Karola ss Wincenty,Kajetan,Maciej I córka Julia - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 5

  Poszewiecki Spadk.Wincentego zona Teofila I c Maria Rynkunowa - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 53

  Poszewiecki Jan - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 8

  Poszewiecki Stanisław - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 46

  Poszewiecki Julian I Edward - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 57

  Poszewiecki Maria - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 45

  Poszkowski Jan,Tylingo,Michałina,Aleksander,Wacław Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 9

  Potapow Jan - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 10

  Potaszow Efim,Maksym,Stefan,Zenaida - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 48

  Potaszow Stefan,Zenaida - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 54

  Potaszowa Anna - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 35

  Potaszowa Seklecja - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 55

  Potaszowa Anna Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 35

  Potopowicz Kazimierz,Adam,Zygmunt - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 20

  Potopowicz Helena,Rudolf,Stanisław,Edward,Bronisław,Leokadia - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 50

  Potoroczyn Stefan Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 1

  Potrzebowski Stanislaw I Agata Subocz - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 20

  Powara Antoni - - 1934 Soroki,Glebockiej Dzisienkim 8

  Powaren Wlodzimierz,Arkadjusz,Pawel,Aleksander - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 12

  Powaren Leon - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 8

  Powaren Jan - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 27

  Powaren Olga - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 20

  Powaren Bazyl - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 28

  Powaren Michal - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 24

  Powilan Wincenty - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 6

  Powilan Karol - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 7

  Powilan Hieronim,Feliks,Berneard,Bronislaw - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 8

  Poznanki Marja - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 2

  Pozniak Onufry - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 46,26

  Pozniak Niester,Lawren,Piotr,Agurjan,Barbara - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 34

  Pozniak Antoni,Ksawery,Stefanja Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 2

  Pozniak Józef Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 3

  Pozniak Ludwik Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 6

  Pozniak Wiktor,Janina Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 7

  Pozniak Jan,Katarzyna Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 9

  Pozniakow Moisiej s Nikifora - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 38

  Pozniakowowa Agata - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 7

  Pożniak Franciszek s Jakuba - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 17

  Pożniak konstanty s Jakuba - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 29

  Pożniak Michalina I dz.Feliks,Aleksander,Helena - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 2

  Pożniak Spadk.Michala wdowa Emilia I s Józef - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 9

  Prałotowej Spadk Barhary dz.Michal I Pelagia - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 54

  Praskow Jan,Anfim - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 13

  Prochoronek Jan s Karpa - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 60

  Prochoronek Stefan s Karpa - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 61

  Produszkiewicz Spadk.Michala: s Konstanty - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 12

  Projawko Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 9

  Projawko Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 10

  Projawko Dorota I Antoni Bukato - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 28

  Prokofiew Mateusz - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 45

  Prokofiew Teodor - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 24

  Prokofiew Jeremiusz,Ignacy - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 41

  Prokofiew Piotr - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 49

  Prokofiew Nadzieja - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 26

  Prokofiew Izydor Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 22

  Prokofiew Szymon Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 28

  Prokofiew Teodor I siotry Anastazja,Eudokia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 39

  Prokofiew Spadk.Agafona z Fietynia dz.Eliasz,Sergiusz,Jefim,Larlon,Izwoli,Klaudia,Anna Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 65

  Prokop Aniela c Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 132

  Prokop Aniela c Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 123

  Prokopionek Maria c Antoniego Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 8

  Prokopowicz Olimpja - - 1933 Zolwa,braslaswskiej Braslawskim 6

  Prokopowicz Franciszek - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 5

  Prokopowicz Jakub,Anastazja - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 138

  Prokopowicz Aleksander - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 142

  Pronko Jozef - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 15

  Prońko Jan s Szymona Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 4

  Prońko Wiktor s Ignacego Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 5

  Prońko Anna c Jana Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 6

  Prońko Hipolit s Szymona Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 10

  Prońko Helena c Szymona Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 11

  Prońko Aleksy s Franciszka Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 21

  Prońko Antoni s Franciszka I Natalia c Michała Dzisnienskim - - 1939 Szarabaje Nowe,Glebockiej 23

  Prońko Antoni Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 67

  Prostasewicz Spadk.Józefa z Agata dz.Jan,Piotr,Władysław,Elzbieta,Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 20

  Prostasewicz Spadk.Antoniego z Ewa dz.Piort,Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 33

  Prostasewicz Józef s Jana Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 35

  Prostasewicz Spadk.Kazimierza z.Izabela ss Kazimierz,Jan Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 36

  Protas Konstanty - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 26

  Protas Józef Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 33

  Protas Atanazy Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 34

  Protas Paraskewa Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 35

  Protas Julia z synem Antoni Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 36

  Protasewicz Antoni,Michał,Józef,Kazimierz,Adolf,Magdalena Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 63

  Prudnikowicz Jan s Lukiana matka Magdalena dz.Andrzej,Wlodzimierz,Jan,Nadzieja - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 61

  Prudnikowicz Dymitr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 98

  Prudnikowicz Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 99

  Prudnikowicz Akulina - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 114

  Prunko Spadk.Bazyla - - 1931 Laskowo,Herman'l Dzisnienskim 7

  Pryslawka Jozefa,Aniela,Sylwester - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 24

  Prystawko Marek - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 9

  Prystawko Spadk.Ignacego z Pelagia I c Elzbieta - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 15

  Prystawko Andrzej s Teodora - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 13

  Prystawko Andrzej s Juliana - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 14

  Prystawko Wlodzimierz - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 3

  Prystawko Józef - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 2

  Prystawko Antoni - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 5

  Prystawko Jan - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 4

  Prystawko Dawid,Bazyli,Cyprian - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 1

  Prystawko Spadk.Jana zona Agata I Stefan - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 12

  Prystawko Stefan - - 1938 Racki,szarkowskiej Dzisnienski 11

  Prytycki Jakób s Marka - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 27

  Prytycki Genowefa,Jadwiga,Salomea,Bronislaw,Jan,Konstanty - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 36

  Prytycki Wladyslaw,Albina,Magdalena - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 37

  Przewlocki Spadk. Jana - - 1933 Horodzkowo,wiszniews'j Wilejskim 3

  Pszełowski Michal,Domicela - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 12

  Pszełowski Bolesław - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 16

  Pszełowski Rachela - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 15

  Pszełowski Antoni - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 14

  Pszezołowska Stanisława - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 32

  Puczynska Franciszka - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 36

  Puczynska Adela - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 39

  Puczynska Genowefa I Andrzej Subocz - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 24

  Puczynski Anna c Jana, Jan, Wlodzimierz,Antoni+ - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 26

  Puczynski Michal - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 35

  Puczyński Spadk.Piotra Dzisnienskim - - 1927 Brazdzieliszki,Bohinskiej 5

  Pugaczow Aleksander s Heleny - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 183

  Pugawko Wlodzimierz s Antoniego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 39

  Pugawko Wlodzimierz I Piotr ss Konstantego oraz Anisja c Jakuba - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 185

  Pugawko Michal s Piotra - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 85

  Pugawko Jan s Piotra - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 48

  Pugawko Julian s Piotra zona Maria c Ignacego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 47

  Pugawko Szymon s Piotra I matka Aleksandra c Szymona - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 6

  Pugawko Konstanty s Grzegorza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 137

  Pugawko Spadk.Cypriana z Anisja ss Wlodzimierz,Konstanty Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 8

  Pujszo Spadk.Djonizym - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 18,20

  Pujszo Jozef - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 49129

  Pujszo Wiktor - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 13122

  Pujszo Jozef - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 14

  Pujszo Genowefa,Konstanty,Emilja - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 15

  Pujszo Karol - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 16

  Pujszo Jan,Jozef,Stefania I Adela Wroblowa - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 55

  Pujszo Elzbieta,Genowefa,Aniela - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 56

  Pujszo Marjanna - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 57

  Pujszo Justyn s Jana - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 58

  Pujszo Jozef s Zygmunta - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 5

  Pujszo Genowefa,Konstanty,Emilja - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 66

  Pujszo Karol s Augustyna - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 69

  Pujszo Helena - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 52

  Pujszo Jan,Jozefa,Stefanja dz Stanislawa I Adela Wroblowa - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 38

  Pujszo Elzbieta,Genowefa,Aniela - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 43

  Pujszo Marjanna,Stanislaw,Karol,Adam,Emilja - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 47

  Pujszo Justyn s Jana - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 56

  Pujszo Kajetan,Karol Zoldak - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 1

  Pujszo Emilia,Bolesław,Fortunat,Kazimierz,Michał - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 40

  Pujszo Augustyn - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 42

  Pulski Lukasz s Józefa - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 24

  Puncewicz Aleksander,Bolesław,Edward - - 1937 Pietkieliszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 1

  Puncewicz Ignacy - - 1937 Pietkieliszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 6

  Puncewiczowa Juljanna - - 1929 Burkita Wil-Trocki 15

  Pundis Krzysztof Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 4

  Pundzie Augustyn - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 65

  Punia Pegalia,Maria - - 1936 Osowo,krzywickiej Wilejskim 106

  Punkiewicz Emilja - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 24

  Pupin Piotr - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 49

  Pupin Spadk. Antoniego - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 48

  Pupinow Michal,Jan - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 56

  Pupkiewicz Kazimierz,Emilja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 315

  Pupkiewicz Janina - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 2

  Pupkiewicz Ignacy s Tomasza - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 19

  Pupkiewicz Pawel,Aleksander,Mikolaj,Piotr,Maria,Antonina - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 20

  Pupkiewicz Aniela,Antoni,Franciszka,Emilia,Stefania - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 21

  Pupkiewicz Konstanty - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 22

  Pupkiewicz Antoni I Tatiana Rusak - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 23

  Pupkiewicz Antonina,Jadwiga Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 15

  Pupkiewicz Antoni Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 16

  Pupkiewicz Maria Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 17

  Pupkiewicz Sylwester Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 18

  Purakiewicz Prakseda, Waclaw I Filomena Pietuszko - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 23

  Purakiewicz Grazylda,Józef,Bernard,Marianna - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 1

  Purakiewicz Grazylda,Józef,Bernard,Marianna - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 1

  Purewicz Edward,Agnieszka - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 14

  Purewicz Spadk.Antoniego - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 37

  Purewicz Jan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 2

  Purikow Tacjana,Jewscigniej,Cyryl,Pawel - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 20

  Purikow Miron - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 21

  Purikow Mikolaj - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 23

  Purikow Archip - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 4

  Purlan Juljan,Bronislaw - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 71

  Purlan Feliks - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 46

  Purlan Józefa, Monika Tarasiewicz - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 69

  Purlan Ignacy, Maria Wierzbicka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 135

  Purlan Kazimierz s Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 147

  Purlan Mikołaj - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 39

  Purlan Ksawery s Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 84

  Purlan Feliks s Kazimierza - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 146

  Purlan Emilia - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 53

  Purlan Feliks s Mikolaja - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 4

  Purlan Karol Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 10

  Purłan Ignacy s Jerzego, siostra Maria Wierzbicka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 39

  Purłan Kazimierz s Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 40

  Purłan Mikolaj s Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 41

  Purłan Ksawery s Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 42

  Purłan Feliks s Kazimierza - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 43

  Purłan Emilia c Piotra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 138

  Purwin Jozef - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 33

  Pustynikow Olimpij - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 51

  Puszka Spadk.Michala - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 8

  Puszkarew Wasta,Pawel,Kalina,Bazyli ss Jakuba - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 15

  Puszkarew Teodor - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 64

  Puszkarew Anfilofij, Makar ss Nikifora - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 66

  Puszkarew Ignacy - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 5

  Puszkarew Piotr, Aleksy,Mikolaj ss Konstantego - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 8

  Puszkarew Trofim - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 9

  Puszkarowa Ficinja - - 1936 Morgi,hermanowickiej Dzisnienskim 1

  Puszkieło Ksawery I spadk.Jana:wdowa Maria I s Jan Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 56

  Puszko Helena I Narelowie Emilja I Konstanty - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 32

  Puszko Ludwik,Wladyslaw,Jan s Jana - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 33

  Puszko Jozef s Jana - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 34

  Puszko Franciszek s Benedykta - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 35

  Puszko Adam s Benedykta - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 36

  Puszko Karol s Dominika - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 37

  Puszko Wincenty s Dominika - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 38

  Puszko Ludwika,Wladyslaw,Jan - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 7

  Puszko Jozef s Jana - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 6

  Puszko Franciszek s Benedykta - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 26

  Puszko Adam s Benedykta - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 12

  Puszko Karol s Dominika - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 54

  Puszko Wincenty s Dominika - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 53

  Puszlis Feliks s Feliksa Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 15

  Putrysz Franciszek Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 7

  Putyrska Marta - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 6

  Putyrski Jan - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 2

  Putyrski Aleksander - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 5

  Putyrski Sergiusz - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 6

  Putyrski Bronislawa,Bernard,Jozef,Stanislaw,Anna,Antonina - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 21

  Putyrski Stefan - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 26

  Putyrski Aleksander s Teodora Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 4

  Puzan Jadwiga c Aleksandra - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 105

  Puzan Józef,Antoni,Karolina - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 67

  Puzan Karolina,Feliks,Hieronim - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 11

  Puzan Walery - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 34

  Puzan Jadwiga,Benedykt,Donat,Nikodem,Franciszka z.i dz. Jana - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 104

  Puzan Mikołaj s Macieja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 127

  Puzan Kazimierz s Mikołaja - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 126

  Puzan Spadk.Jerzego s Stanisława ss Józef,Antoni I c Karolina - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 67

  Puzan Spadk.Jerzego s Macina z.Karolina s Feliks,Hieronim - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 71

  Puzan Spadk.Jakuba s Marcina s Wlaery I c Agata Klippo,Apolonia Pietkiewicz,Jadwiga Juerwicz - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 72

  Puzan Spadk.Jana s Macieja z Jadwiga ss Benedykt,Donat,Nikodem I c Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 75

  Puzan Mikolaj s Macieja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 77

  Puzan Kazimierz s Mikolaja - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 78

  Puzan Maciej Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 34

  Puzan Józef Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 35

  Puzanowa Jadwiga c Aleksandra - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 51

  Puzyrewski Konstanty s Michala - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 15

  Puzyrewski Jan s Michala - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 24

  Puzyrewski Waclaw s Michala - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 33

  Puzyrewski Urszula,Wladyslawa,Pawel,Stanislawa - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 34

  Puzyrewski Konstanty s Michała Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 15

  Puzyrewski Jan s Michała Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 24

  Puzyrewski Wacław s Michała Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 33

  Puzyrewski Spadk.Stanisława zona Urszula ss Władysław,Paweł I c Stanisława Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 34

  Pyz Michal - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 12

  Rabiec Wincenty - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 6

  Rabiec Spadk.Tomasza c Dzierybo Zofia - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 7

  Rabiec Antonina I Jadwiga cc Józefa - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 8

  Rabiec Spadk.Jana s Konstanty I Stanisław cc Anna,Jadwiga - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 9

  Rabiec Antonina I Anna c Antoniego - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 27

  Rabiec Spadk.Józefa wdowa Anna ss Wincenty,Stanisław cc Antonina,Olimpia oraz Grzegorz I Lukasz - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 28

  Rabiec Teodora,Justyn I Jakub - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 34

  Rabiec Szymon - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 35

  Rabiec Pawel - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 39

  Rabiec Franciszek I Irena - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 42

  Rabiec Antonina,Anna oraz spadk.Józefa:wdowa Anna ss Wincenty,Stanisław cc Antonina,Olimpia,Grzegorz I Lukasz - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 79

  Rabiza Eljasz s Adama - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 27

  Rabizo Jan s Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 32

  Rabizo Elzbieta,Piotr,Pawel,Jan,Serofima - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 67

  Rabizo Krystyna,Jan,Aleksander,Michal,Piotr,Konstanty,Anastazja,Irena - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 50

  Rabizo Marja,Piotr,Jan,Michal,Walerjan,Helena - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 68

  Rabizo Paulina,Nadzieja,Katarzyna - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 23

  Rabizo Adam s Andrzeja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 47

  Rabizo Jozef - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 46

  Rabizo Bazyl - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 44

  Rabizo Michal - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 45

  Rabizo Benedykt - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 62

  Rabizo Leon s Adama - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 19

  Rabizo Marja, Anhelina - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 20

  Rabizo Piotr s Stefana - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 83

  Rabizo Jan,Ananij - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 82

  Rabizo Bazyl s Stefana,Bazyl s Kondrata - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 16

  Rabizowa Monika I dz.Józef,Wincenty,Mieczysław ss Stanisława Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 44

  Rachmiel Szolom - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 36

  Rackiewicz Stanislaw,Jan - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 42

  Rackiewicz Stanislaw,Jan - - 1936 Swir Swiecianskim 7

  Raczko Antoni - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 3

  Raczko Michal,Anna - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 6

  Raczko Adam - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 14

  Raczko Jozef - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 15

  Raczkowski Jan - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 11

  Raczkowski Antoni,Zygmunt,Amelja,Janina+ - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 42

  Raczkowski Fransiszek I Wladyslawa Rosicka - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 15

  Raczkowski Ignacy - - 1933 Pogrunda Wil-Trocki 69

  Raczkowski Stanislaw - - 1933 Pogrunda Wil-Trocki 68

  Raczkowski Spadk.Maksymilji Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 15

  Raczycki Aleksander Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 4

  Raczynska Jozefa - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 2

  Raczynski Mieczyslaw s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 37

  Raczynski Michal s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 61

  Raczynski Boleslaw s Stanislawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 23

  Raczynski Jozef s Andrzeja - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 38

  Raczynski Franciszek s Wincentego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 1

  Raczynski Weronika - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 27

  Raczyński Antoni s Józefa Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 24

  Raczyński Domicela ss.Piotr,Władysław Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 26

  Raczyński Domucela I s Antoni Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 27

  Raczyński Julia I dz.Antoni,Jan,Weronika,Helena Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 28

  Radawicz Spadk.Jana - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 17

  Radionow Jan,Tryfon,Bazyli,Saweliusz,Irena - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 8

  Radionow Maksym - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 11

  Radkiewicz Spadkobiercy Romulda - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 1

  Radkiewicz Adolf - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 8

  Radkiewicz Spadkobiercy Wincentego - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 4,13

  Radkiewicz Andrzej - - 1929 Bandziszki,Ejszyskiej Lidzkim 7,11

  Radkiewicz Jan - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 21,81

  Radkiewicz Władysław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 64

  Radzikowski Kazimierz, Julia - - 1938 Aleksandrynowo,Jodzkiej Braslawski 2

  Radzionow Sawielij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 25

  Radzionow Sawielji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 25

  Radziszewski Ignacy - - 1934 Slobodka Polany 71,93

  Radziszewski Michal - - 1934 Slobodka Polany 48,98,60

  Radziuk Wladyslaw s Aleksandra - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 24

  Radziuk Kazimierz s Michala - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 25

  Radziuk Jan S Michala - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 26

  Radziuk Maria c Stefana z c.Tatiana - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 135

  Radziuk Antoni s Kaspra - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 148

  Radziuk Tomasz s Kaspra - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 157

  Radziuk Grzegorz s Andrzeja - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 122

  Radziun Stanislaw - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 17,1

  Radziun Wladyslaw - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 4,11

  Radziun Maciej - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 21,23

  Radziun Jozef s Jozefa - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 62

  Radziun Franciszek,Wiktor,Michalina - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 56

  Radziun Wincenty,Jan,Waclaw s Wincentego - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 15

  Radziun Wincenty s Jozefa - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 5

  Radziun Juljan s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 32

  Radziun Teodor - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 10

  Radziun Stanisław,Zygmunt,Genowefa I Anna Mielko Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 2

  Radzius Jakob - - 1934 Kursze Wil-Trocki 36,107

  Radzius Antoni - - 1934 Kursze Wil-Trocki 25,109

  Radziusz Paulina c Tomasza,Józef,Franciszek,Leon,Jadwiga - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 20

  Radziusz Wiktor s Mikolaja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 44

  Radziwilowicz Jozef - - 1929 Lojbiszki,Juraciskiej Wolozynskim 1,5,10,12

  Radzkowicz Lucja Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 16

  Radzywilowna Wladyslawa - - 1929 Burkita Wil-Trocki 5

  Raginia Adolf - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 30

  Raginia Izydor - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 27

  Raginia Wincenty - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 29

  Raginia Antoni - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 16

  Ragunia Anna I Jozef Dawgiel - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 72

  Ragunia Michal - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 40

  Ragunia Adolf - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 61

  Ragunia Ludwik - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 7

  Ragunia Zygmunt - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 2

  Ragunia Wincenty - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 3

  Ragunia Wincenta,Rafal Pino, Jozef Manueli - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 55

  Ragunia Jozef - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 67

  Rajchel Szymon - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 349

  Rajczonok Grzegorz s Anisii Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 75

  Rajczonok Jan s Nikifora Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 82

  Rajczonok Olga II voto Kirej c Prokla Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 48

  Rajczonok Maria po mezu Lysionkowa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 47

  Rakalowicz Spadk.Pawla ss Pawel I Wiktor - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 10

  Rakalowicz Spadk.Jozefa z Angieszka cc Jozefa,Helena - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 11

  Rakicki Konstanty s Bazylego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 1

  Rakicki Emiljan,Agata dz. Pawla - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 31

  Rakiecki Emilian - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 58

  Rakiecki Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 59

  Rakiecki Eudokim I Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 77

  Rakiecki Grzegorz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 78

  Rakiel Jozef,Helena dz. Rafala - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 8

  Rakiel Aleksandra,Stanislaw,Wanda,Weronika - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 9

  Rakiel Jadwiga - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 17

  Rakowicz Michal s. Wincentego - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 5

  Rakowicz Stanislaw s Wincentego - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 10,59

  Rakowicz Donat s Wincentego - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 33

  Rakowicz Antoni - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 35

  Rakowicz Piotr - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 36

  Rakowicz Jozef - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 37

  Rakowicz Jakob - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 38

  Rakowicz Adam - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 39

  Rakowicz Maciej - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 73

  Rakowicz Spadk.Michala - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 51

  Rakowicz Maciej - - 1936 Swir Swiecianskim 24

  Rakowska Salomea - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 5

  Rakowska Salomea - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 5

  Rakowski Adam - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 3,10,15

  Rakowski Bronislaw - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 8,14

  Rakowski Boleslaw - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 7,13

  Rakowski Mieczyslaw - - 1929 Ladoklanie Wil-Tocki 2,9,12

  Rakowski Adam - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 3

  Rakowski Bronislaw - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 8

  Rakowski Boleslaw - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 7

  Rakowski Mieczyslaw - - 1931 Jadoklanie,wornlanskiej Wil-Trocki 2

  Rakowski Piotr,Pius,Pawel,Wladyslaw,Marja,Regina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 112

  Ralicki Tomasz - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 2

  Ralkiewicz Kazimierz II s Ignacego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 74

  Ralkiewicz Wawrzyniec s Tomasza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 10

  Ralkiewicz Konstanty s Tomasza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 50

  Ralkiewicz Walerian s Józefa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 24

  Ralkiewicz Bronisław s Józefa Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 25

  Ralkiewicz Józef s Eljasza Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 68

  Ralkiewicz Kazimierz s Jakuba Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 6

  Ralkiewicz Piotr s Ignacego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 52

  Ralkiewicz Kazimierz s Ignacego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 53

  Ralkiewicz Zygmunt s Ignacego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 44

  Ralkiewicz Emilia zona Stanisława I dz. Jego Edward I Józef Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 76

  Ralkiewicz Anna Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 77

  Ramonowicz Marja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 8

  Ramza Wasyl - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 3

  Ramza Parfirji - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 4

  Ramza Antoni - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 7

  Ramza Daniel,Anna - - 1930 Swiatopolszczyzna Braslawskim 8

  Ranojc Tadeuz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 31131

  Ranojc Rozalja, Genowefa I Aniela - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 72,67

  Ranojc Emilja, Aniela, Michal, Boleslaw I Jozefa - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 73,56,143

  Ranojc Boleslaw - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 71,61,110

  Ranojc Wladyslaw I Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 70,68

  Ranojc Piotr - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 57109

  Ranojc Julja, Genowefa I Aniela - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 63162

  Ranojc Elzbieta, Kazimierz I Wincenty - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 69

  Rapacewicz Julian,Stefan,Stefanida,Helena dz.Sawielego - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 11

  Rapacewicz Jan,Lukasz - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 12

  Rapacewicz Eustachy,Helena - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 13

  Rapacewicz Maria - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 14

  Rapanowicz Jan,Cyryl,Michal,Anastazja - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 105

  Rapanowicz Spadk.Stefana,Maria,Aleksander,Nina - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 106

  Rapcewicz Stanisław - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 6

  Rapcewicz Jan Wil-Trocki - - 1927 Pokliszki,Niemenczynskiej 3

  Rapcewicz Andrzej Wil-Trocki - - 1927 Pokliszki,Niemenczynskiej 4

  Rapio Sylwester s Szymona - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 3

  Rapio Stanisław s Szymona - - 1937 Dowboryszki,daugieliska Swiecianskim 6

  Rapnik Gabrzyel Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 65

  Rapniko Petronela,Jan Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 46

  Rapoport Srol,Chaim,Aryj - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 14

  Rapoport Chanerla,Lejzer,Hela,Esteri,Cyla - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 13

  Rapoport Srol - Notka - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 12

  Ratkiewicz Jan,Aleksander - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 15

  Ratkiewicz Michal,Marrek - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 16

  Ratowicz Bronislaw - - 1934 Slobodka Polany 46

  Rawo Maria,Józefa - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 3

  Rawo Michalina - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 2

  Rawo Bolesław - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 5

  Rawo Edward - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 6

  Rawojc Jozef - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 30

  Rawojc Honorat,Emilja,Bronislaw,Stanislaw - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 18

  Razewicz Jozefa c Piotra - - 1933 Dworzyszcze,Turgielskiej Wil-Trockim 53

  Razmian Wladyslaw,Adam - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 2

  Razminowicz Michal,Adam Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 4

  Razminowicz Jozef,Kazimierz Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 5

  Razumczyk Tekla Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 27

  Razumiejko Józef Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 10

  Rebiantnikowa Jewdokja - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 31,63

  Rebiatnikowa Jewdokja Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 31

  Redzko Pius,Wiktor,Paulina,Maria,Stanisława - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 40

  Redzko Michał,Pius,Józef - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 32

  Redżko Spadk.wincentego:Pius,Wiktor,Paulina I spadk.Adama:Maria I Stanisława - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 7

  Redżko Spadk.Michala:Michal,Pius,Józef - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 25

  Regina Malwina c Marcina - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 24

  Rejbakoz Augustyn - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 23

  Rejbakoz Szymon - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 29

  Reksciowa Michalina - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 8

  Rekuc Helena I Stefanja Bernat - - 1933 Kamionka Oszmianskim 3

  Remis Jan I Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 76,54,153

  Remis Aleksander - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 75,52,147

  Remis Izydor - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 77130

  Reszetowski Pawel - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 13

  Reszetowski Eugenia,Maksim,Grzegorz,Mikołaj,Larysa - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 14

  Reznik Lejzor - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 126

  Rodzewicz Antoni - - 1930 Widziszki Braslawskim 1

  Rodzewicz Bogumila,Jozef,Feliks,Bronislawa - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 44

  Rodzewicz Edward s Dominika - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 37

  Rodzewicz Jan s Jana - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 60

  Rodzewicz Wladyslaw s Wincentego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 38

  Rodzewicz Marjanna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 73

  Rodzewicz Wladyslaw - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 5

  Rodzewicz Antoni s Bartlomieja - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 7

  Rodzewicz Nikodem s Izydora - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 18

  Rodzewicz Napoleon s Piotra - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 19

  Rodzewicz Jan s Piotra - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 20

  Rodzewicz Antoni Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 7

  Rodzewicz Nikodem Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 18

  Rodzewicz Napoleon Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 19

  Rodzewicz Jan Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 20

  Rodzewicz-Bielewicz Edward - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 49

  Rodzewicz-Bielewicz Antonina - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 50

  Rodzewicz-Bielewicz Antoni - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 17

  Rodzewicz-Bielewicz Jan - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 16

  Rodzewicz-Bielewicz Leonard - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 15

  Rodzewicz-Bielewicz Waclaw - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 18

  Rodzewicz-Bielewicz Antoni s Ferdynanda - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 14

  Rodziewicz Napoleon - - 1930 Lataniszki,Widkzkiej Braslawskim 2

  Rodziewicz Alfons - - 1930 Lataniszki,Widkzkiej Braslawskim 6

  Rodziewicz Antonina - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 9

  Rodziewicz Antoni,Wincenty,Daniel,Wladyslaw,Marjanna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 67

  Rodziewicz Hipolit,Boleslaw,Weronika,Karolina - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 22

  Rodziewicz Wladyslaw - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 5

  Rodziewicz Jan - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 2

  Rodziewicz Kasper - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 4

  Rodziewicz Lucjan - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 21

  Rodziewicz Kajetan - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 1

  Rodziewicz Helena,Konstanty - - 1937 Sobole-Murowanka,niem'j Wil-Trockim 2

  Rodziewicz Jan - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 8

  Rodziewicz Kasper - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 9

  Rodziewicz Lucjan - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 10

  Rodziewicz Kajetan - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 12

  Rodzkowicz Emilja,Jan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 87

  Rodzkowicz Emilia I s. Jan - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 87

  Rogacz Jan s Pawla Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 33

  Rogalski Wincenty s Andrzeja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 17

  Rogalski Jozef s Andrzeja - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 10

  Rogejszo Zuzanna,Julian,Justyn,Weronika - - 1938 Cyceniszki,Daugieliskiej Swiecianski 3

  Roginis Augustyn,Onufry,Piotr,Bronislawa - - 1934 Lawrynczukiski,Daugiel'j Swiecianskim 5

  Roginski Anna,Bronislaw,Czeslaw,Adolf,Melanja - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 36

  Roginski Stefan s Feliksa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 51

  Roginski Augustyn,Onufry,Piotr,Bronisława oraz Pipingis Salomea Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 5

  Rogowa Mokryna - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 24

  Rogowa Franciszka, Malwina I Wiktor Wysoccy I Stanisława Rogowa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 48

  Rogowa Mokryna Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 24

  Rogowski Leopold - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 9

  Rogowski Wincenty - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 7

  Rogowski Helena,Mikolaj I Szlapejtis Genowefa - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 10

  Rogowy Kazimierz s Marcina Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 20

  Rogowy Józef s Marcina Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 72

  Rokicka Anna Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 9

  Rokicki Piotr - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 101

  Rokicki Jozef - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 92

  Rokicki Salomea,Józef,Wladyslaw,Stefan,Aleksander,Maria,Bronislawa,Weronika - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 5

  Rokicki Mieczyslaw - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 11

  Rokicki Jan - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 10

  Rokicki Wladyslaw - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 12

  Rokicki Piotr - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 14

  Rokicki Jozef - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 51

  Rokicki Zofia,Józef,Salomea - - 1937 Mierkwiany,mielagianskiej Swiecianskim 6

  Roliczowa Melanja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 6

  Rolik Adela - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 3

  Rolik Julja s Bazylego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 34

  Rolik Jozef s Bazylego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 31

  Romancewicz Wincenty s Wincentego - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 1

  Romancewicz Józef s Michała - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 36

  Romancewicz Konstancja - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 15

  Romancewicz Adolf - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 26

  Romancewicz Józef,Franciszek,Maria - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 9

  Romancewicz Adela - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 16

  Romancewicz Wincenty s Wincentego - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 1

  Romancewicz Józef s Michala - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 36

  Romancewicz Konstancja - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 15

  Romancewicz Adolf s Michala - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 26

  Romancewicz Józef,Franciszek,Maria - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 9

  Romanczuk Antonina,Hipolit - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 25

  Romankiewicz Kazimierz - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 19

  Romankiewicz Józefa,Piotr,Boleslaw - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 20

  Romankiewicz Rozalja,Juljan,Anna - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 22

  Romankiewicz Kajetan - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 36

  Romankiewicz Józef - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 37

  Romankiewicz Rozalja,Stanislaw,Romuald - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 38

  Romanowicz Bazyl s Eliasza - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 22

  Romanowicz Wincenty s Jana - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 23

  Romanowska Maria primo voto Sabyniczowa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 2

  Romanowska Malwina c Leona - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 75

  Romanowski Andrzej - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 107,4,88

  Romanowski Spadk.Stanislawa - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 25

  Romanowski Zofia,Pietrunela - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 9

  Romanowski Kazimierz,Juljan +3 - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 3

  Romanowski Tekla,Justyn,Marja - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 4

  Romanowski Wladyslaw - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 1

  Romanowski Aleksander - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 2

  Romanowski Tekla - - 1933 Nowy-Kurzeniec Wilejskim 10

  Romanowski Jozef,Zofja - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 27

  Romanowski Antoni,Stanislawa I marja Gieglis - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 22

  Romanowski Stanislaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 32

  Romanowski Jozef,Edward,Anna - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 11

  Romanowski Jozef - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 22

  Romanowski Antoni - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 15

  Romanowski Stanislaw - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 12

  Romanowski Adam - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 15

  Romanowski Jozef - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 9

  Romanowski Józef - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 48

  Romanowski Kazimierz s Augustyna - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 42

  Romanowski Agata - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 43

  Romanowski Maksymillian - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 76

  Romanowski Kazimierz s Augustyna - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 49

  Romanowski Agata c Tadeusza z Orzelów - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 143

  Romanowski Józef Wil-Trocki - - 1928 Borejkowszczyzna,Rukojnskiej 1

  Romanowski Jan Wil-Trocki - - 1928 Borejkowszczyzna,Rukojnskiej 2

  Romanowski Bolesław Wil-Trocki - - 1928 Borejkowszczyzna,Rukojnskiej 3

  Romanowski Michał Wil-Trocki - - 1928 Borejkowszczyzna,Rukojnskiej 4

  Romanowski Aleksander - - 1937 folw.Krzywsk,krewskiej Oszmianski 24

  Romaszkiewicz Dominika - - 1937 Taranda,rzeszanskiej Wil-Trockim 4

  Romaszko Wiktor s Jana - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 4

  Romaszko Ignacy s Dmitrego - - 1934 Ugrowo,prozorockiej Dzisienkim 12

  Romaszko Tryfon s Anny I Katarzyna - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 3

  Romaszko Tatiana c Borysa,Olga I Eugenia cc Stefana,Anastazja c Stefana Akaczonek I Grzegorz s Tatiany Akaczonek - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 5

  Romejko Jakob - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 44

  Romejko Dymitr,Julja,Stefanja - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 12

  Romer Hilary - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 14

  Romeranc Icek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 420

  Romeyko Janina,Marja - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 2

  Romysz Bazyl,Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 21

  Romysz Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 72

  Romysz Bazyli,Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 21

  Romysz Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 72

  Ropacewicz Woldzimierz,Szymon,Jan - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 15

  Ropacewicz Jakub,Marek - - 1936 Wawuki,kewskiej Oszmianskim 16

  Roslewicz Tekla - - 1936 Babicze,prozorckiej Dzisnienskim 1

  Rostenis Józef,Piotr,Antoni - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 5

  Rostenis Onufry - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 6

  Rostenis Mateusz - - 1937 Zelaniszki,daugieliskiej Swiecianskim 9

  Rostkowska Elzbieta - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 57

  Roszko Gabryel - - 1933 Mizulicze Wilejskim 3

  Roszko Pawel - - 1933 Mizulicze Wilejskim 2

  Rowda Leontyna - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 5

  Rozanski Franciszek - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 40,31,39

  Rozanski Kazimierz - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 38

  Roziel Karolina - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 79

  Rozko Jozef s Leona - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 2

  Rozko Anna c Antoniego ,Jan,Jozef,Mikolaj - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 3

  Rozminowicz Jozef,Kazimierz,Michal,Adam - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 19

  Rozminowicz Józef,Kazimierz,Michał,Adam Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 19

  Rozwadowski Stefanida,Jan,Pawel,Borys - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 12

  Rozwadowski Michal - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 13

  Rozwadowski Stepanida,Jan,Pawel,Borys - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 11

  Rozwadowski Michal - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 12

  Rozwadowski Jan - - 1936 Bielkiszki,polanskiej Oszmianskim 6

  Rózanski Franciszek s Wladyslawa - - 1936 Grutuny,dryswiackiej Braslawskim 40

  Rózanski Kazimierz s Wladyslawa - - 1936 Grutuny,dryswiackiej Braslawskim 38

  Rózanski Wiktorja c Wladyslawa - - 1936 Grutuny,dryswiackiej Braslawskim 41

  Rubaszko Spadkob. Grzegorza - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 28

  Rubaszko Sergjusz,Marja,Helena,Klawdja - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 28

  Rubaszko Jan s Onufrego - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 17

  Rubaszko Teodor s Onufrego - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 18

  Rubaszko Antoni s Onufrego - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 16

  Rubaszko Bazyli s Andrzeja - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 12

  Rubaszko Jefim s Jefima - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 5

  Rubaszko Jan s Jefima - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 6

  Rubaszko Spadk.Jana s Danilego:zona Anna c Jana synowie Teodor I Sergiusz oraz c.Antonina Rubaszko - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 8

  Rubaszko Szymon s Danilego - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 9

  Rubaszko Szymon s Antoniego - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 1

  Rubaszko vel Szalaj Kuzma s Jana - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 7

  Rubaszko vel Szalaj Jan s Stefana - - 1938 Emilianczyki,luzeckiej Dzisnienski 2

  Rubaszko vel Szalaj Jan s Stefana Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 2

  Rubaszko Kuzma s Jana Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 7

  Rubaszko Szymon s Antoniego Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 1

  Rubaszko Szymon s Danilego Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 9

  Rubaszko Anna,Teodor,Sergiusz,Antonina Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 8

  Rubaszko Jan s Jefima Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 6

  Rubaszko Jefim s Jefima Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 5

  Rubaszko Bazyli s Andrzeja Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 12

  Rubaszko Antoni s Onufrego Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 16

  Rubaszko Teodor s Onufrego Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 18

  Rubaszko Jan s Onufrego Dzisnienskim - - 1939 Emiljanczyki,Luzeckiej 17

  Rubnikowicz Wincenty s Franciszka Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 46

  Rubnikowicz Aleksander s Franciszka Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 150

  Rubnikowicz Franciszek s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 61

  Rubnikowicz Anna ss Ignacy I,Henryk,Igancy II cc Emilia,Katarzyna Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 4

  Rubnikowicz Adam s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 1

  Rubnikowicz Wincenty s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 2

  Rubnikowicz Jan s Jana Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 31

  Ruda Wincenty s Józefa - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 130

  Rudak Jozef,Antoni,Ignacy,Szymon,Darja,Katarszyna - - 1932 Orzechowno,Gleb'j Dzisnienskim 4

  Rudak Wladyslaw - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 6

  Rudak Jerzy s Szymona - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 5

  Rudakowa Domna c Jefima - - 1938 Ledniki,holubickiej Dzisnienski 18

  Rudalewicz Franciszek,Apolonia - - 1937 Burtyszki,widzkiej Braslawskim 3

  Rudkowska Stefanja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 227

  Rudnicki Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 39

  Rudnicki Icek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 419

  Rudnikowicz Kasper s Aleksandra - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 30

  Rudnikowicz Magdelena,Juljan,Stanislaw - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 138

  Rudnikowicz Adela c Jana z m. Rozalia - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 128

  Rudnikowicz Zofia c Jana - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 26

  Rudominowa Kazimiera - - 1934 Folw Osinowka Dzisienkim 34

  Rudomiot Zofja,Jan,Pawel,Stanislaw,Wanda - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 2

  Rudzik Jan - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 13

  Rudzinska Marta - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 2,28

  Rudzinski Jozef - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 13

  Rudzinski Witold - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 13

  Rudzinski Adam - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 39,41

  Rudzinski Jan - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 14,23

  Rudzinski Jozef - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 5,33

  Rudzinski Antoni,Jozef,Bronislawa - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 22,34

  Rudzinski Adolf,Zygmunt+ - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 2,17,37

  Rudzinski Izydor - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 20

  Rudzinski Spadk.Antoniego - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 19

  Rudzinski Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 9

  Rudzinski Stanislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 10

  Rudzinski Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 12

  Rudzinski Konstanty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 22

  Rudzinski Spadk. Aleksandry m.Bartolomiej ss Wincenty,Feliks - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 4

  Rudż Ksenia c Leona Brzeskiego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 15

  Rundo Robert,Juljan,Leokadja,Adela,Jozef,Zenon,Konstancja + - - 1933 Uscie,Mikolajewskiej Dzisienkim 8

  Rundzia Albert s Andrzeja c Weronika matka Aniela Pawlowiczowa - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 24

  Rundzia Bronisław s Karola brat Józef c Genowefa - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 22

  Rundzia Adam s Karola c Genowefa - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 23

  Rundzia Adolf s Karola c Genowefa - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 25

  Rundziowie Stanislaw,Maciej - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 60

  Rusak Marianna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 83

  Rusak Aleksander - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 74

  Rusak Mikołaj - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 58

  Rusak Antonina - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 2

  Rusak Antoni - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 4

  Rusak Maria - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 35

  Rusakow Charyton - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 2

  Rusakow Grzegorz - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 1

  Rusakow Michal - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 3

  Rusakow Teodozja,Piotr - - 1934 Pietkieniszki,Trockiej Wil-Trockim 4

  Rusakowicz Jozef - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 46

  Rusakowicz Jan,Mieczyslaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 37

  Rusiecki Kazimerz - - 1929 Burkita Wil-Trocki 16

  Rusiecki Jozef - - 1929 Burkita Wil-Trocki 17

  Rusiecki Piotr, Jozef - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 62

  Rusiecki Pawel - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 37

  Rusiecki Benedykt - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 17

  Rusiecki Pawel - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 37,76

  Rusiecki Adam s Stanislawa - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 31

  Rusiecki Piotr,Józef - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 62

  Rusiecki Benedykt - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 17

  Rusiecki Pawel - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 37

  Rusiewicz Stanislaw - - 1934 Kursze Wil-Trocki 59,92

  Ruskan Antoni s Justyna - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 66

  Ruskan Wincenty s Jana - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 65

  Ruskan Ludwika,Wladyslaw,Bronislaw,Franciszka,Konstancja - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 40

  Ruskan Wincenty s Jozefa - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 30

  Ruszonik Bejla,Liba,Chaim - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 7

  Ruszonik Berel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 8

  Ruszonik Ruwim,Rafail,Jankiel - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 31

  Ruszonik Chaim - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 44

  Ruszonik Szmujlo - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 46

  Rutkiewicz Mieczyslaw,Stanislaw,Emilja,Walerja,Celina - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 5

  Rutkiewiczowna Magdalena - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 6

  Rutkowska Paulina - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 26

  Rutkowska Anastazja - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 22

  Rutkowska Paulina - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 26

  Rutkowski Franciszek s Aleks - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 29150

  Rutkowski Konstanty,Tomasz ss Tomasza - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 18

  Rutkowski Bazyli - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 18

  Rutkowski Jakub - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 3

  Rutkowski Spadk.Dymitego wdowa Barbara c Izydora s Wldozimierz - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 236

  Rutkowski Piotr - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 148

  Rutkowski Barbara c Izydora - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 234

  Rutkowski Jakub - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 3

  Rutkowski Feliks I Bronisław - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 25

  Rutkowski Bazyli - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 15

  Rutkowski Spadk.Jana z Karolina c Maconki Ignacego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 33

  Rybak Stanislaw - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 2

  Rybak Krzysztof - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 39

  Rybak Blazej,Helena,Salomea - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 6

  Rybak Piotr,Marcela,Michal,Anna - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 10

  Rybak Jan - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 22

  Rybak Michal s Antoniego - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 24

  Rybiczonok Spadk. Marka: z Daria dz.Mikolaj,Wiera - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 10

  Rybiczonok Piotr s Jana - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 2

  Rybiczonok Szymon s Zachara - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 18

  Rybiczonok Grzegorz s Zachara - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 6

  Rybiczonok Anastazja c Cyryla - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 7

  Rybinski Jan - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 10,11,12

  Rybko Jerzy - - 1930 Szyrki Postawskim 7,35,41

  Rybko Jerzy s Szymona - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 11

  Ryboltowicz Jan s Bartlomieja - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 21

  Ryc Tonkiel - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 95

  Ryc Matno - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 71

  Rychlicki Kazimierz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 8

  Rychlicki Edward - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 9

  Rymasz Justyn - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 7

  Rymasz Maria,Stefan,Sabina - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 38

  Rymasz Rozalia,Walenty,Rozalia c Wiktora - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 30

  Rymasz Helena,Aleksander,Ludwika,Anastazja - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 42

  Rymasz Nikodem,Aniela Wieliczko - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 40

  Rymasz Ignacy - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 20

  Rymasz Michalina,Ewa,Augustyna - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 44

  Rymdzionek Julia c Jana Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 2

  Rymdzionok Jozef s Jozefa - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 27

  Rymdzionok Jan s Piotra I Anastazja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 25

  Rymdzionok Lucja,Andrzej,Agata dz. Mojzesza - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 37

  Rymdzionok Piotr s Jozefa - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 28

  Rymdzionok Marek s Jozefa - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 29

  Rymdzionok Justyn s Aleksandra - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 9

  Rymdzionok Aleksander s Mikolaja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 8

  Rymdzionok Konstanty,Elzbieta,Helena dz.Andrzeja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 43

  Rymdzionok Jan,Aleksandra,Anna dz Prokapa - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 5

  Rymdzionok Anna,Pawel,Nadzieja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 35

  Rymdzionok Teodor s Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 22

  Rymdzionok Adam s Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 59

  Rymdzionok Jozef s Teodora - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 57

  Rymdzionok Helena, Stefanja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 58

  Rymdzionok Anna,Piotr - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 53

  Rymdzionok Mikolaj s Jakoba - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 56

  Rymdzionok Marja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 41

  Rymdzionok Julja,Jan,Wiktor,Tymoteusz,Olga dz. Kazimiera - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 40

  Rymdzionok Jakob,Natalja dz.Ignacego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 66

  Rymdzionok Praskowja,Awdotja - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 77

  Rymdzionok Michal s Antoniego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 76

  Rymdzionok Wlodzimierz s Piotra - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 17

  Rymdzionok Piotr s Ignacego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 1

  Rymdzionok Aleksander s Ignacego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 2

  Rymdzionok Jan s Ignacego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 3

  Rymdzionok Piotr s Marka - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 83

  Rymdzionok Michal,Julian,Antoni,Mikolaj ss.Marka,Helena,Nina cc.Marka oraz matka Krystyna c.Pawla - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 82

  Rymdzionok Antoni s Józefa - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 84

  Rymdzionok Józef s Marcina - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 138

  Rymdzionok Mikolaj s Marcina - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 5

  Rymkiewicz Rozalja,Paulina - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 37

  Rymkiewicz Kazimierz - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 29,28,44

  Rymkiewicz Feliks,Jadwiga,Bronislaw - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 1

  Rymkiewicz Władysław - - 1938 Wiciuny,podbrzeskiej Wilno-Trockim 1

  Rymko Feliks - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 6

  Rymko Feliks Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 6

  Rymowicz Ksawery - - 1929 Burkita Wil-Trocki 8,12

  Rymowicz Emilja - - 1930 Zajelence Braslawskim 1

  Rymowicz Karol - - 1930 Zajelence Braslawskim 2

  Rymowicz Kazimierz - - 1930 Zajelence Braslawskim 10

  Rymowicz Sylwester - - 1930 Zajelence Braslawskim 11

  Rymowicz Spadkob. Konstantego - - 1930 Zajelence Braslawskim 16

  Rymowicz Dominik,Nikodem,Franciszek,Piotr,+3 - - 1933 Macieniszki Braslawskim 6

  Rymowicz Weronika - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 268

  Rymsza Michal - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 1

  Rymsza Karolina,Marjanna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 58

  Rymsza Pawel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 78

  Rymsza Bernard - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 86

  Rymsza Aleksander,Adela - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 101

  Rymsza Gabryel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 117

  Rymsza Karolina,Marjanna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 267

  Rymsza Gabryel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 327

  Rymsza Piotr,Antoni,Ramuald s Ignacego - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 17

  Rymsza Jozef,Wiktor s Wincentego - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 2

  Rymsza Wladyslaw - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 8

  Rymsza Franciszek,Aleksander - - 1936 Bendary Dolne Wil-Trockim 10

  Rymsza Grzegorz,Maksym - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 24

  Rymsza Januar,Józef,Marcin - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 25

  Rymsza Bronisław,Julian,Józef - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 26

  Rymszewicz Wincenty - - 1930 Turczylowo Braslawskim 1

  Rymszewicz Igancy - - 1930 Turczylowo Braslawskim 2,17

  Rymszewicz Adam - - 1930 Turczylowo Braslawskim 3

  Rymszewicz Leon - - 1930 Turczylowo Braslawskim 4

  Rymszewicz Kajetan - - 1930 Turczylowo Braslawskim 5

  Ryndziewicz Eufrozyna c Józefa - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 14

  Rynkiewicz Waclaw,Franciszek,Aniela - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 118168

  Rynkiewicz Szymon - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 16230

  Rynkiewicz Adam,Wincenty - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 17198

  Rynkiewicz Wincenty,Szymon,Andrzej… - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 60,49,167

  Rynkiewicz Szymon,Julja,Elzbieta,Urszula,Ewa - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 58101185

  Rynkiewicz Stanislaw,Jan,Jerzy,Janina - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 57100163

  Rynkiewicz Jakob - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 174

  Rynkiewicz Aleksander - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 146

  Rynkiewicz Wincenty - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 150

  Rynkiewicz Michal - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 63

  Rynkiewicz Sylwester,Bronislaw,Jozefa,Stanislawa - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 67

  Rynkiewicz Jan - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 92

  Rynkiewicz Walerjan - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 7

  Rynkiewicz Donat,Wladyslaw - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 20

  Rynkiewicz Spadk.Sylwestra - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 93

  Rynkiewicz Aleksander,Kazimierz,Jan,Izabella - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 10

  Rynkiewicz Emilja - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 29

  Rynkiewicz Rozalja,Antoni,Stefan - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 12

  Rynkiewicz Jozef - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 49

  Rynkiewicz Jozef s Tomasza - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 16

  Rynkiewicz Jan s Jakóba - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 21

  Rynkiewicz Aleksander - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 22

  Rynkiewicz Franciszek - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 24

  Rynkiewicz Wladyslaw,Wincenty,Marjanna,Konstancja dz.Ksawerego - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 25

  Rynkiewicz Jan s Hipolita - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 26

  Rynkiewicz Adam s Szymona - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 1

  Rynkiewicz Antoni - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 7

  Rynkiewicz Kazimierz - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 8

  Rynkiewicz Jozefa - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 40

  Rynkiewicz Stanislaw s Benedykta - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 8

  Rynkiewicz Wincenty - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 39

  Rynkiewicz Michal - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 40

  Rynkiewicz Spadk.Jana Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 2

  Rynkiewicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 17

  Rynkiewicz Jan,Jerzy,Józef Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 18

  Rynkiewicz Stanisław,Marcin,Kazimierz,Adela,Marjanna Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 25

  Rynkiewicz Jan s Franciszka Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 26

  Rynkiewicz Spadk.Karola s Tomasza ss Stanisław,Józef Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 29

  Rynkiewicz Spadk.Jana s Tomasza z Izabela Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 30

  Rynkiewicz Michał s Tomasza Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 31

  Rynkiewicz Konstanty s Tomasza Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 32

  Rynkiewicz Andrzej s Jana Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 39

  Rynkiewicz Karolina Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 40

  Rynkiewicz Elzbieta Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 41

  Rysik Aleksander - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 4

  Rysik Ignacy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 5

  Rysik Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 6

  Rysik Szymon - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 7

  Rysik Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 64

  Rysik Stefan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 65

  Rysik Anastazja,Izydor,Jan,Paweł,Helena,Anna - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 66

  Rysik Joachim - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 79

  Rysik Aleksander - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 4

  Rysik Ignacy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 5

  Rysik Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 6

  Rysik Szymon - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 7

  Rysik jan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 64

  Rysik Stefan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 65

  Rysik Anastazja,Izydor,Jan,Pawel,Helena,Anna - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 66

  Rysik Joachim - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 79

  Rysiow Jerimja - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 47

  Ryzy Jan,Jozef,Apolonja,Janina - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 18

  Ryzy Michal - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 19

  Ryzy Alesksander,Konstanty,Kazimierz,Anna - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 20

  Ryzy Stanislaw,Jadwiga - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 21

  Ryzy Jan - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 22

  Ryzy Jadwiga, Emilia Subocz - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 80

  Ryży Edward - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 39

  Ryży Wiktor,Lucjan - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 50

  Ryży Ksawery - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 45

  Ryży Antoni I siostra Józefa - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 31

  Ryży Lukasz - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 11

  Ryży Alina - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 10

  Ryży Spadk.Tytusa cc Stefania,Czeslawa,Barbara,Kleofasja - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 47

  Ryży Jan s Jakuba - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 68

  Ryży Spadk.Walerego zona Stefania ss Piotr,Władysław - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 34

  Ryży Stefania - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 83

  Rzeczycki Kalikst,Wiktorian - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 105

  Rzeczycki Feliks Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 67

  Sablewska Rozalia Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 34

  Sablinska Zofja c Klemensa - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 3,20,35

  Sablinski Aleksander s Franciszka - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 2,8,30

  Sablinskie Zofa,Helena - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 24,29

  Sabynicz Wincenty I Waclaw, Jan Jankowski, + - - 1933 Witki,Gleb'j Dzisnienskim 34

  Sabynicz Spadk.Edwarda ss Aleksander,Stanisław,Zygfryd I zona Maria (obecnie Romanowska) - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 1

  Sabynicz Józef - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 9

  Sabynicz Spadk.Franciszka zona Paulina ss Jan,Antoni,Mikolaj I c Adolfina - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 22

  Sabynicz Ignacy - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 65

  Sabynicz Aleksander s Piotra - - 1938 Dzierkowszczyzna,glebockiej Dzisnienski 53

  Sabynicz Waclaw - - 1936 Witki,glebockiej Dzisnienskim 2

  Sachnowicz Bronislaw,Napoleon,Anna I Scholastyka - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 7

  Sachnowicz Józefa - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 8

  Sachnowicz Antonina - - 1936 Sachnowicze,prozorckiej Dzisnienskim 10

  Sachnowicz Luba - - 1938 Poddubniki,jaznienskiej Dzisnienski 8

  Sadowska Teofila - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 99

  Sadowski Michal - - 1929 Zakiszki Wil-Tocki 4

  Sadowski Wincenty - - 1930 Folwark Wielki Bor Dzisnienskim 1

  Sadowski Mikolaj - - 1930 Folwark Wielki Bor Dzisnienskim 3

  Sadowski Antoni - - 1930 Folwark Wielki Bor Dzisnienskim 4

  Sadowski Antoni,Malgorzata - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 40

  Sadowski Zacharjusz,Benedykta - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 42

  Sadowski Antoni - - 1931 Wieki-Bor,Plisskiej Dzisnienskim 4

  Sadowski Mikolaj - - 1931 Wieki-Bor,Plisskiej Dzisnienskim 3

  Sadowski Wincenty - - 1931 Wieki-Bor,Plisskiej Dzisnienskim 1

  Sadowski Piotr s Ludwika - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 28

  Sadowski Piotr s Ignacego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 29

  Sadowski Romuald s Ignacego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 30

  Sadowski Boleslaw s Ludwika - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 31

  Sadowski Jan s Aleksandra - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 9

  Sadowski Marcin s Antoniego - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 15

  Sadowski Stanislaw s Antoniego - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 16

  Sadowski Aleksander,Juljan,Józef,Konstanty, Marja Wilejski - - 1929 zasc.Grzybek,Wojstomskiej 11

  Sadowski Antoni,Elzbieta dz.Andrzeja Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 48

  Sadowski Antoni,Ewa,Rozalia,Helena,Kazimierz dz Marka Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 49

  Sadowski Karol s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 30

  Sadowski Teresa c Andrzeja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 32

  Sadowski Ignacy s Dominika Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 104

  Sadowski Józef s Józefa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 1

  Sadowski Józef s Macieja Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 2

  Sadowski Antoni s Jana Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 3

  Sadowski Franciszek,Filip ss Jakuba Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 4

  Sadowski Józef s Aleksandra Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 26

  Sadowski Spadk.Feliksa wdowa Katarzyna I s Donat Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 28

  Sadowski Piotr,Antoni,Jan,Felicja Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 13

  Sadowski Ignacy Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 14

  Sadowski wdowa Konstancja Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 15

  Sadowski Placyda I s Adolf Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 16

  Sadowski-Sokolowski Stanislaw,Anna - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 16

  Sadunski Wincenty - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 10

  Safarewicz Rozalja - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 26,57

  Safarewicz Emilja - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 36

  Saiul Zuzanna,Antonina Syryca Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 7

  Sajewicz Jan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 142

  Sajkowska Apolonja - - 1930 Kleciszki,Widszkiej Braslawskim 2

  Sajkowski Antoni - - 1930 Lisiszki,Dryswiackiej Braslawskim 1

  Sajkowski Spadk. Napoleona - - 1930 Kleciszki,Widszkiej Braslawskim 3

  Sajkowski Spadk.Jana - - 1930 Kleciszki,Widszkiej Braslawskim 6

  Sajkowski Antoni - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 5

  Sajkowski Jozef I Zuzanna Kujaowicz - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 6

  Sajkowski Waclaw,Franciszek,Ambrozy - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 7

  Sajkowski Antoni - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 19

  Sajkowski Waclaw,Franciszek,Ambrozy,Donata - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 11

  Sajkowski Henryk - - 1926 folw.Bieniasze,widskiej Braslawski 2

  Sajkowski Jozef - - 1926 folw.Bieniasze,widskiej Braslawski 3

  Sajkowski Waldyslaw - - 1926 folw.Bieniasze,widskiej Braslawski 4

  Sajkowski Franciszek - - 1926 folw.Bieniasze,widskiej Braslawski 1

  Sak Mikolaj Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 115

  Sakowicz Adam - - 1933 Irzykowo Wilejskim 4

  Sakowicz Jan,Bronislaw,Wladyslaw,Stanislaw,Zofja - - 1933 Irzykowo Wilejskim 5

  Sakowicz Bronislawa - - 1933 Irzykowo Wilejskim 6

  Sakowicz Genowefa - - 1933 Irzykowo Wilejskim 7

  Sakowicz Pelagja - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 88

  Sakowicz Wincenty,Eustachjusz,Aleksander - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 75

  Sakowicz Wiktor,Helena,Julja - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 66

  Sakowicz Antoni - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 41

  Sakowicz Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 21

  Sakowicz Jozefa,Marja,Jadwiga,Jozef,Wincenty - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 34

  Sakowicz Konstanty - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 91

  Sakowicz Katarzyna,Jozefa Wolkowiczowa,Franciszka Hapsewiczowa - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 27

  Sakowicz Stanislaw s Kazimierza - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 22

  Sakowicz Florjan I Michal ss Kazimierza - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 6

  Sakowicz Wiktorja,Antoni,Jan,Marja,Zofja,Jadwiga,Weronika - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 15

  Sakowicz Marianna,Marcela - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 36

  Sakowicz Pelagia - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 88

  Sakowicz Wincenty I dz.Eustachiusz,Aleksander - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 75

  Sakowicz Wiktor,Helena,Julia - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 66

  Sakowicz Antoni - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 41

  Sakowicz Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 21

  Sakowicz Józefa I dz.Maria,Jadwiga,Józef I Wincenty - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 34

  Sakowicz Konstanty - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 91

  Sakowicz Franciszek,Józef Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 5

  Sakowicz Zygmunt I matka Felicja Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 6

  Sakowicz Augustyn,Michał,Emilia Wilejski - - 1939 zasc.Chojeckowszczyzna,wiszniewskiej 7

  Sakowicz Stefan s Jana - - 1937 Folw.Nierówka,krewskiej Oszmianski 33

  Sakowski Justyn - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 12

  Salak Jan, Magdelena - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 2,70,51

  Salak Konstanty - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 16,46

  Salak Wincenty,Antoni,Pawel,Jozef,Jozefa - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 19,47

  Salatynski Wladyslaw s Jozefa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 43

  Salatynski Romuald s Wladyslawa - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 2

  Salatynski Marja,Jozef,Wiktorja - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 26

  Salatynski Karolina,Petronela,Helena,Marja - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 15

  Salicki Wiktor - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 19

  Salmonowicz Justyn - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 6

  Salnik Jakob - - 1933 Pogrunda Wil-Trocki 66

  Salnikowa Anna z Dziecmi - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 26

  Salwinski Stanislaw - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 77

  Salwinski Wincenty - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 78

  Salwinski Konstanty - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 80

  Sałak Wlodzimierz Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 2

  Samkowicz Wiktor,Grzegorz,Teodor - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 103

  Samkowicz Antoni - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 65

  Samkowicz Jozefa,Marja,Serafina - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 101

  Samkowicz Jozef - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 3

  Samkowicz Juljan - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 74

  Samkowicz Grzegorz s Konrada - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 8

  Samkowicz Jakób s Konrada - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 13

  Samkowicz Józef s Aleksandra - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 18

  Samkowicz Ignacy s Aleksandra - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 23

  Samkowicz Grzegorz - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 45

  Samkowicz Anna,Wlodzimierz - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 43

  Samkowicz Wiktor,Grzegorz,Teodor - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 103

  Samkowicz Antoni - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 65

  Samkowicz Józefa I córki Maria I Serafina - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 101

  Samkowicz Józef - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 3

  Samkowicz Julian - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 74

  Samosionok vel Krawczonok Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 37

  Samsonowicz Anna I Jan Balejko Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 37

  Samul Ignacy - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 25

  Samul Hjerzy,Jan s Piotra - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 26

  Samul Jan s. Michala - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 27

  Samul Ignacy s Augustyna - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 55

  Samul Jerzy s Kazimierza I Jan s Piotra - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 50

  Samul Jan s Michala - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 37

  Samulewicz Ignacy - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 28

  Samulewicz Pawel - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 19

  Samulewicz Benedykt - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 20

  Sanc Jozef,Jan,Benedykta,Jozefa,Antonina - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 23

  Sanc Pawel - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 26

  Sanc Eljasz - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 38

  Sanc Wincenty - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 34

  Sanc Spadk. Aleksandra - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 32

  Sandowicz Piotr I - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 3

  Sandowicz Piotr II,Jozef - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 17

  Sandowicz Andrzej - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 18

  Sandowicz Michal - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 19

  Sandowicz Stanislaw - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 22

  Sandowicz Spadk.Michala - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 23

  Sandowicz Franciszek - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 25

  Sandowicz Spad.Michala - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 26

  Sandowicz Wincenty,Antoni - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 28

  Saniuk Feliks - - 1933 Kosciuki,Swirskiej Swiecianskim 4

  Saniuk Michal,Aleksander,Emilja - - 1933 Kosciuki,Swirskiej Swiecianskim 3

  Saniuk Jan s Tomasza - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 33

  Saniuk Feliks s Tomasza - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 34

  Saniuk Zygmunt s Tomasza - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 35

  Saniuk Jan s Jana - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 36

  Saniuk Rozalia Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 18

  Saniuk Wiktor s Feliksa Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 57

  Sankowski Jozef - - 1934 Slobodka Polany 45,97,65

  Sankowski Antoni - - 1934 Slobodka Polany 67,99

  Sankowski Antoni - - 1934 Slobodka Polany 66,109

  Sankowski Marjanna,Bronislawa, Stanislawa - - 1934 Slobodka Polany 69,94

  Saozwanowa Jewdokja - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 16

  Sapońko Melecjusz,Michal ss Dymitrego oraz matka Helena c Józefa - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 40

  Sapońko Jerzy s Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 12

  Sapońko Wiktor I Aleksander ss.Bazylego oraz matka Anastazja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 61

  Sapońko Bazyli s Wincentego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 88

  Sapońko Aleksander s Wincentego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 75

  Sardyka Natalia c Szymona Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 15

  Sargiewicz Antoni - - 1930 Lisiszki,Dryswiackiej Braslawskim 3

  Sarkan Justyn - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 4

  Sarkan Klemens - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 7

  Sarkan Adam,Konstanty,Alfons,Jozefa - - 1929 Daciszki,Widzkiej Braslawskim 8

  Sarul Kazimierz s Klemensa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 25

  Saucio Franciszek,Kazimierz Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 6

  Sauć Stanisław Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 14

  Sawczyc Piotr,Wiktorja - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 11

  Sawczyc Piotr,Platon - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 79

  Sawczyc Aleksander s Dawida - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 126

  Sawczyc Grzegorz,Jan ss Dawida - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 124

  Sawczyc Michał,Bazyli,Teodor,Eliasz,Aleksandryna,Zenobia,Maria,Olga - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 125

  Sawczyc Michał s Daniala I Barbara - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 72

  Sawczyc Michał s Daniala - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 20

  Sawczyc Jan s Daniela - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 71

  Sawczyc Teodor s Józefa Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 1

  Saweljew Ascigniej - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 9

  Saweljew Jozef - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 13

  Saweljew Prokop,Charyton - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 15

  Saweljew Eljasz - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 17

  Sawicka Dominika - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 18

  Sawicka Konstancja c Wiktora - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 23

  Sawicki Spadkobiercy Stanislawa - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 90

  Sawicki Ewa,Jozef,Aniela,Marjanna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 129,92

  Sawicki Elzbieta,Jozef,Andrej - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 79,29

  Sawicki Agata,Wiktor,Jadwiga - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 39194

  Sawicki Michal,Jan,Maciej,Antoni,Jozef - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 76,24,175

  Sawicki Wladyslaw,Elzbieta - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 42229

  Sawicki Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 91199

  Sawicki Jan I - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 117210

  Sawicki Wincenty,Jan,Boleslaw,Rozalja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 6216

  Sawicki Anna, Franciszka - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 18220

  Sawicki Stanislaw s. Wincentego - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 14

  Sawicki Ignacy - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 17

  Sawicki Jozef - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 18

  Sawicki Wincenty - - 1929 Zybki Braslawskim 6

  Sawicki Boleslaw - - 1929 Zybki Braslawskim 7

  Sawicki Maciej - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 4

  Sawicki Jan s.Marcina - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 17,31

  Sawicki Jan s.Kazimierza - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 35

  Sawicki Antoni - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 5

  Sawicki Antoni,Stefanja - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 1

  Sawicki Andrzej,Emilja - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 14

  Sawicki Jozef - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 112

  Sawicki Antoni - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 113

  Sawicki Mieczyslaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 20

  Sawicki Adam - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 107

  Sawicki Jan,Anna - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 91

  Sawicki Kajetan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 93

  Sawicki Jan - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 1

  Sawicki Michal - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 2

  Sawicki Kazimierz - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 3

  Sawicki Jerzy s Jana - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 30

  Sawicki Konstancja I Leon - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 31

  Sawicki Aleksander - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 78

  Sawicki Adela, Tekla Bortkiewicz + - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 7

  Sawicki Stanislaw,Anna,Piotr,Teofila,Anna I Aniela Dlaecki - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 52

  Sawicki Ignacy - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 53

  Sawicki Jan s Szymona - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 1

  Sawicki Jozef s Waclawa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 8

  Sawicki Nikodem,Sabina Jachimowiczowa - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 1

  Sawicki Konstanty,Jan,Nikodem,Adolfina - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 9

  Sawicki Marjanna - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 6

  Sawicki Nikodem s Franciszka - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 2

  Sawicki Stanislaw s Dyonizego - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 5

  Sawicki Magdelena, Józefa - - 1936 Januciszki,braslawkiej Braslawskim 3

  Sawicki Jan,Stefan - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 31

  Sawicki Malwina,Piotr,Jan,Stanislaw,Jozef,Tekla - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 10

  Sawicki Konstancja, Stanislaw,Adela - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 12

  Sawicki Julian s Dominika - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 24

  Sawicki Jozef,Jan,Julia,Jadwiga dz. Jana - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 25

  Sawicki Michal s Jana - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 21

  Sawicki Anna,Aleksander,Timofiejew Michal - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 29

  Sawicki Atanazy - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 30

  Sawicki Michal - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 31

  Sawicki Piotr s Józefa - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 16

  Sawicki Kazimierz - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 24

  Sawicki Konstancja c Wiktora - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 28

  Sawicki Efim - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 2

  Sawicki Anna - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 12

  Sawicki Nikodem,Sabina Jachimowicz - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 1

  Sawicki Konstanty,Jan,Nikodem,Adolfina,Marianna - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 9

  Sawicki Józef,Alfons,Marianna - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 6

  Sawicki Nikodem s Franciszka - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 2

  Sawicki Stanisław - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 5

  Sawicki Magdalena,Józefa - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 3

  Sawicki Ignacy - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 6

  Sawicki Jan - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 5

  Sawicki Antoni - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 7

  Sawicki Jerzy - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 27

  Sawicki Piotr s Józefa - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 21

  Sawicki Spadk.Józefa Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 52

  Sawicki Spadk.Stanisława Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 90

  Sawicki Mateusz Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 46

  Sawicki Adam s Kazimierza Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 42

  Sawicki Ludwik s Andrzeja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 56

  Sawicki Adolf s Antoniego Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 55

  Sawicki Ignacy s Antoniego Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 54

  Sawicki Antoni Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 91

  Sawicki Jan Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 10

  Sawicki Filip,Bazyli,Genadiusz Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 11

  Sawicki Ludwik,Kazimierz Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 3

  Sawicki Spadk.Stanisława z Maria dz.Stefa,Wilhelm,Józef,Benedykt,Jadwiga,Maria Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 4

  Sawicki Maria,Józefa,Antoni ss Dominika Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 95

  Sawicki Jan s Szymona Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 55

  Sawicki Mateusz z wujem Janem Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 62

  Sawicki Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 53

  Sawicki Rozalia Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 103

  Sawicki Jan s Ignacego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 105

  Sawicki Teresa c Kazimierza Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 106

  Sawicki Ignacy,Wiktor Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 107

  Sawicki Teresa ss Jan,Ignacy,Wiktor c Konstancja Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 108

  Sawicki Józefa c Waskielly Franciszka Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 16

  Sawicki Spadk.Karola zona Elzbieta Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 59

  Sawicki Stanisław s Jana Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 60

  Sawicz Zofja,Aniela,Donata,Bronislawa - - 1930 Lataniszki,Widkzkiej Braslawskim 3

  Sawicz Helena - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 49

  Sawicz Jozef - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 9

  Sawicz Wladyslaw - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 10

  Sawiczowa Teresa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 126

  Sawicz-Zablocka Stanislawa - - 1932 Folwark Susliszki Oszminaskim 7

  Sawielew Emilian vrat Sawielij I matka Lukieria Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 35

  Sawielew Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 36

  Sawieliew Eulampiusz s Aweriana I matka Katarzyna c Judy - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 131

  Sawieliew Aksienei s Tomasza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 26

  Sawieliew Jan s Grzegorza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 67

  Sawieliew Prokop s Grzegorza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 66

  Sawieliew Teodor s Ambrozego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 100

  Sawieliew Marcin s Ambrozego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 98

  Sawieliew Ankudzin s Ambrozego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 99

  Sawieliew Daniel s Ambrozego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 150

  Sawieljew Leon - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 24

  Sawieljew Michal - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 42

  Sawieljew Michal - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 54

  Sawielowa Maria I Zofia Kuraczonkowna Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 63

  Sawierjanow Jan - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 14

  Sawierjanow Cyryl - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 11

  Sawionek Aleksander,Edward,Pawel - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 2

  Sawionek Pawel,Tiehon - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 18

  Sawionek Bazyl - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 17

  Sawionek Jan,Konstanty,Aleksander,Dymitry,Sergjusz,Lubow dz. Jana - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 23

  Sawionek Mikita - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 15

  Sawionek Olga - - 1936 Sawionki,pliskiej Dzisnienskim 19

  Sawkin Anfim - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 8

  Sawlewicz Ignacy,Kazimiera - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 7

  Sawlewicz Ignacy - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 18

  Sawlewicz Boleslaw - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 19

  Sawlewicz Jozef - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 21

  Sawlewicz Justyn - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 29

  Sawlewicz Boleslaw s Andrzeja - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 9

  Sawlewicz Jerzy s Andrzeja - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 10

  Sawlewicz Antoni s Nikodema - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 11

  Sawlewicz Feliks s Nikodema - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 12

  Sawlewicz Wiktoria s Jana - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 13

  Sawlewicz Bolesław - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 26

  Sawlewicz Jerzy - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 28

  Sawlewicz Antoni s Nikodema - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 13

  Sawlewicz Feliks,Kasper ss Macieja - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 23

  Sawlewicz Wiktoria - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 12

  Sawlewicz Kajetan - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 5

  Sawlun Wincenty - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 31

  Sawrynowicz Felicjan s Jana - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 26

  Sawrynowicz Michal s Jana - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 42

  Sawrynowicz Jan I Marja dz. Antoniego - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 13

  Sawrynowicz Antoni s Szymona - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 31

  Sawulis Ludwik, Karolina - - 1934 Kursze Wil-Trocki 54,74

  Sciepanian Jerzy - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 20

  Sciopko Ignacy,Ludwik,Michalina dz.Ignacego I Edward s Apolinarego Adamowicz - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 25

  Segal Izrael - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 56

  Sejuin Eliasz - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 11

  Selmanowicz Jan - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 73

  Selmanowicz Stanislaw,Ewa,Franciszka - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 75

  Selmanowicz Kazimierz - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 66

  Selmanowicz Wladyslaw - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 76

  Selmanowicz Franciszek - - 1934 Sokolniki Wil-Trocki 71

  Serdakowski Antoni s Jana - - 1933 Brozola Wil-Trockim 25

  Serdakowski Michal I Wincenty ss Michala - - 1933 Brozola Wil-Trockim 41

  Serdakowski Ludwika c Michala I Marjanna - - 1933 Brozola Wil-Trockim 24

  Serdakowski Jan,Dominik,Jozefa I Michalina dz. Jerzego - - 1933 Brozola Wil-Trockim 1

  Serdakowski Anna - - 1933 Brozola Wil-Trockim 20

  Sewastianowa Marta - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 27

  Sewastjanowa Marfa - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 16

  Siatkowski Onufry I - - 1931 Mackucie,Podbrzeskiej Wil-Trocki 5

  Siatkowski Lucja,Piotr dz. Grzegorza - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 52

  Siatkowski Arkadiusz s Jerzego matka Eudokia c Teodora - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 144

  Siatkowski Nikita s Mikolaja oraz Teodor Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 3

  Sićko Bazylina Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 40

  Sidorewicz Michał,Franciszek ss Adama Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 7

  Sidorewicz Izydor Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 8

  Sidorewicz Franciszek,Józefa,Stefania Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 20

  Sidorewicz Jerzy,Mikolaj Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 21

  Sidorewicz Michałina,Stanisława,Maria Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 22

  Sidorewicz Michał s Jana Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 24

  Sidorewicz Paweł Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 30

  Sidorewicz Wiktor s Stefana Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 31

  Sidorewicz Julian,Ignacy Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 44

  Sidorewicz Jan s Adama Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 45

  Sidorewicz Wiktor s Wincentego Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 47

  Sidorewicz Jan s Józefa Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 48

  Sidorewicz Jan Wilejski - - 1939 zasc.Rosciszki,wiszniewskiej 51

  Sidorewicz Wincenty Wilejski - - 1939 zasc.Rosciszki,wiszniewskiej 52

  Sidorewicz Julia Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 53

  Sidorow Larion,Iow,Anikiej,Filip - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 53

  Sidorowicz Kazimierz - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 1

  Sidorowicz Aleksander s Ignacego - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 11

  Sidorowicz Wlodzimierz s Ignacego - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 29

  Sidorowicz Ludwik,Jan - - 1936 Pawlukance,niemenczynskiej Wil-Trockim 12

  Sidorowicz Jan - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 6

  Sidorowicz Leonard s Romualda - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 7

  Siebiez Lukasz Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 5

  Siebiez Spadk.Dymitra:corka Akilina,Anastazja Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 6

  Sieczynski Ludwik - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 4152

  Sieczynski Wladyslaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 11

  Sieczynski Bronislaw,Izydor,Adolf,Elzbieta,Marja - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 1

  Sieda Malwina - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 139

  Siedy Rozalia c Marka z dz. Jan,Pawel - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 151

  Siedy Bronisław s Jana z matka Katarzyna c Karola - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 141

  Siedy Andrzej s Jakuba z macocha Kazimiera, bracmi Stanisław,Jan, siostra Maria - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 223

  Siedy Spadk.Józefie z Siedów Ciechanowicz maz Julian - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 110

  Siedy Jakub s Mikolaja - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 153

  Siedzikowa Marja I Elmira Jakubowska Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 67

  Siedziukiewicz Józef s Grzegorza Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 33

  Siedziukiewicz Maria oraz Jerzy I Michał ss Piotra Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 39

  Sielawko Anna,Katarzyna,Olga,Maria,Nadzieja - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 61

  Sielawko Piotr s Jakuba - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 108

  Sielewicz Stefan - - 1929 Folwark Kowale Wilejskim 1

  Sielewicz Adolf - - 1929 Folwark Kowale Wilejskim 7,8

  Sielewicz Stefan,Aleksander,Edward + - - 1929 Folwark Kowale Wilejskim 11,12

  Sielewicz Klementyna,Leonarda,Stanislawa - - 1929 Folwark Kowale Wilejskim 9,10,13

  Sielewicz Spadk.Franciszka - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 7

  Sielewicz Spadk.Stefana - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 5

  Sielewicz Spadk.Franciszka I Stefan - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 6

  Sielewicz Julian,Leonard,Helena - - 1936 Swir Swiecianskim 22

  Sielewicz Michalina,Jan - - 1936 Swir Swiecianskim 23

  Sielic Michal,Joachim,Antoni,Franciszek - - 1933 Irzykowo Wilejskim 3

  Sielicka Helena - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 16

  Sielicka Helena c Jerzego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 16

  Sielicka Anna, Maria Pietkun - - 1937 Januciszki,braslawskiej Braslawskim 4

  Sielicka Zofia c Kazimierza z dz.Józef,Olga,Janina - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 28

  Sielicka Maria c Jana z dz. Pawel,Michal - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 149

  Sielicka Michalina c Stanisława z dz. Kazimierz,Julian,Rozalia - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 160

  Sielicka Elzbieta c Michala z dz. Alfons,Józef,Bronisław,Maria,Anna - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 112

  Sielicka Marja Wilejski - - 1928 Witowce,Dolhinowskiej 36

  Sielicki Michal - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 24/25

  Sielicki Marcela,Aniela,Urszula - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 38

  Sielicki Jozef - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 19

  Sielicki Jan - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 15

  Sielicki Michal s Bazylego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 24

  Sielicki Macela,Aniela,Urszula cc Wincentego - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 38

  Sielicki Jozef s Augustyna - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 19

  Sielicki Jan s Andrzeja - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 15

  Sielicki Bolesław s Lukasza - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 143

  Sielicki Karol s Franciszka - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 118

  Sielicki Alfons s Antoniego - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 233

  Sielicki Franciszek,Kazimierz,Piotr Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 5

  Sielicki Rozalia Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 12

  Sielicki Adam s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 25

  Sielicki Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 136

  Sieluk Anna,Jan,Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 55,90

  Sieluk Jan - - 1934 Kursze Wil-Trocki 50

  Sieluk Kazimierz - - 1934 Kursze Wil-Trocki 26,108

  Sieluko Agata, Jozef, Helena - - 1934 Kursze Wil-Trocki 8

  Sieluko Jozef, Antonina - - 1934 Kursze Wil-Trocki 63

  Sieluko Franciszek, Stanislaw,Janina - - 1934 Kursze Wil-Trocki 67,98

  Siemak Jozef s Antoniego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 18

  Siemak Jozef s Bronislawa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 19

  Siemak Andrzej s Bronislawa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 19

  Siemasko Józef - - 1938 Lawryniszki,mejszagolskiej Wil-Trocki 6

  Siemaszkiewicz Jadwiga, Stefanja Krawczonok - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 6

  Siemaszko Jozef - - 1930 Folwark Koncystaw Wil-Trocki 4

  Siemaszko Wincenty - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 2

  Siemaszko Justyn - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 3

  Siemaszko Stanislaw - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 6

  Siemaszko Jozef - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 7

  Siemaszko Malwina z Bronislawem - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 9

  Siemaszko Adolf - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 10

  Siemaszko Boleslaw - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 11

  Siemaszko Ignacy - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 12

  Siemaszko Jozef - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 16

  Siemaszko Jozef s.Franciszka I jego matka Zofja - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 17

  Siemaszko Anna - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 21

  Siemaszko Ignacy s. Zygmunta - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 22

  Siemaszko Euzebjusz - - 1931 Grusztele,Podbrzeskiej Wil-Trocki 24

  Siemaszko Antoni s Jana - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 1

  Siemaszko Antoni,Bronislaw,Jan - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 1

  Siemaszko Florjan,Rozalja - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 4

  Siemaszko Jan s Onufrego - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 5

  Siemaszko Tomasz,Jan s Jakoba - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 7

  Siemaszko Jan s Andrzeja - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 8

  Siemaszko Stefan,Antoni - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 14

  Siemaszko Justyn,Alfons,Marja - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 15

  Siemaszko Marcjanna,Jan,Aleksander,Bronislaw+3 - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 21

  Siemaszko Tomasz s Antoniego - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 23

  Siemaszko Antoni,Jozef,Piotr s Ignacego, Apolonja,Izabela - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 25

  Siemaszko marja,Jozef,Julja,Martyna,Stanislawa - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 27

  Siemaszko Ignacy - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 28

  Siemaszko Adolf,Wiktor ss Antoniego - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 31

  Siemaszko Jan s Adama, Adela Mickieiwicz - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 32

  Siemaszko Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 3

  Siemaszko Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 57

  Siemaszko Franciszek - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 52

  Siemaszko Stanislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 62

  Siemaszko Ignacy - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 71

  Siemaszko Tomasz - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 74

  Siemaszko Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 25

  Siemaszko Franciszek s Adama I Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 2

  Siemaszko Wincenty s Tomasza - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 47

  Siemaszko Jozef s Tomasza - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 78

  Siemaszko Stanislaw - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 65

  Siemaszko Ludwik s Tomasza - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 92

  Siemaszko Andrzej - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 6

  Siemaszko Kazimierz - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 94

  Siemaszko Bronislawa - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 93

  Siemaszko Franciszek,Kazimierz,Kleofas - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 68

  Siemaszko Ludwik - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 70

  Siemaszko Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 31

  Siemaszko Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 23

  Siemaszko Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 41

  Siemaszko Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 20

  Siemaszko Piotr - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 8

  Siemaszko Feliks - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 133

  Siemaszko Marcin - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 18

  Siemaszko Alfons - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 17

  Siemaszko Konstanty - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 16

  Siemczonok Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 63

  Siemczonok Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 63

  Siemienas Pawel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 27

  Siemienas Paulina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 91

  Siemienas Tomasz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 23

  Siemienas Felicja,Stanisław,Alfons,Edmunt,Zofia Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 1

  Siemienas Paweł Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 1

  Siemienas Spadk.Jana ss Mikolaj,Adolf,Antoni cc Franciszka,Helena,Maria Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 4

  Siemienas Agata wdowa po Konstantym Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 5

  Siemienas Wacław Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 6

  Siemienas Izydor I Agata Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 7

  Siemienas Albin,Antonina Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 8

  Siemienas Agata Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 9

  Siemienas Adolf,Alfons Swiecianski - - 1939 Subociszki,hoduciskiej 10

  Siemienas Marianna,Benedykt,Felicja Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 13

  Siemienas Agata,Leon,Julian Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 14

  Siemienas Urszula,Adela Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 16

  Siemienas Aniela,Anna Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 17

  Siemienas Emilia Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 21

  Siemieniec Kazimierz s Jana - - 1938 Zaborie II vel Zaborze,jaznienskiej Dzisnienski 10

  Siemieniec Kazimierz s Jana Dzisnienskim - - 1939 Zaborje II vel Zaborze II,jaznienskiej 10

  Siemiesz Józef s Pawla - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 194

  Sieminas Tomasz - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 1

  Sieminas Ksawery - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 9

  Sieminas Feliks - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 1

  Siemionow Jan - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 2

  Siemionow Justyna Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 33

  Siemionow Justyna I Anna Afansiewowa Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 34

  Sienkiewicz Jan - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 56

  Sienkiewicz Anastazja,Stanislaw - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 28

  Sienkiewicz Kazimierz - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 32

  Sienkiewicz Dyonizy - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 37

  Sienkiewicz Karol - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 5

  Sienkiewicz Tomasz - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 193

  Sienkiewicz Helena - - 1933 Plocieniszki I Wil-Trocki 73

  Sienkiewicz Aniela,Bronislawa - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 2

  Sienkiewicz Salomea - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 51

  Sienkiewicz Stefan,Izabela Stefanowicz - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 56

  Sienkiewicz Salomea, Janina Bullowna - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 40

  Sienkiewicz Stefania I Izabela Stefanowicz - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 6

  Sienkiewicz Jan Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 56

  Sienkiewicz Cecylia Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 15

  Sienkowiec Michal,Klemens,Malwina dz Karola - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 7

  Sienkowiec Jan,Bronislaw - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 28

  Sienkowiec Marja,Stanislaw,Józef,Emilja,Józefa - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 21

  Sienkowiec Bonifacy,Jadwiga dz Józefa - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 37

  Sientkiewicz Agata - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 30

  Sientkiewicz Jan - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 29

  Sientkiewicz Agata - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 33

  Sieńko Spadk.Diemiana wdowa Stefania dz.Mikolaj,Piotr,Wldozimierz,Jan,Wiera,Eugenia,Agata - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 31

  Sieńko Aleksander s Jana - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 32

  Sierdiński Spadk.Antoniego wdowa Katarzyna I wnuki Jan,Wlodzimierz I Maria - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 58

  Siereda Antonina,Michal,Wincenty,Antoni,Filip,Marja - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 3

  Siereda Michal - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 5

  Siereda Jozef,Pawel,Zinowij,Jan,Walentyna - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 9

  Sierputowski Jozef - - 1930 Nowosiolki,Polanskiej Oszmianskim 28

  Sierzant Jan - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 22

  Sierzantowa Serafina Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 137

  Silwanowicz Spadk.Bonifacego - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 9

  Simankowicz Michal I Leokadia - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 2

  Simankowicz Marcin s Michala - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 17

  Simankowicz Spadk.Walerego z Paulina s Alfons,Albin I corka Genowefa - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 12

  Simankowicz Kazimierz - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 10

  Simankowicz Spadk.Marcina s marcin cc Jadwiga,Maria - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 1

  Simankowicz Spadk.Aleksandra s Arkadiusz,Bazyli cc Nadzieja I Anna - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 5

  Simankowicz Spadk.Jana s Wiktor,Jan I Aleksandra - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 7

  Simonajć Stanislaw Swiecianski - - 1927 zasc.Lukaszewszczyzna,Lyntupskiej 1

  Simonajć Spadk.Andrzeja Swiecianski - - 1927 zasc.Lukaszewszczyzna,Lyntupskiej 2

  Simonajć Spadk.Ignacego Swiecianski - - 1927 zasc.Lukaszewszczyzna,Lyntupskiej 3

  Simonajć Wincenty Swiecianski - - 1927 zasc.Lukaszewszczyzna,Lyntupskiej 4

  Simonajć Jan,Aniela,Salomeja Swiecianski - - 1927 zasc.Lukaszewszczyzna,Lyntupskiej 5

  Simonajć Spadk.Zygmunta Swiecianski - - 1927 zasc.Lukaszewszczyzna,Lyntupskiej 6

  Simonowicz Antoni - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 100

  Simonowicz Andrzej - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 77

  Simonowicz Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 95

  Sindrewicz Wincenta - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 22

  Sindrewicz Spadk.Józefa z Elzbieta s Władysław,Franciszek,Jozerf,Bernard,Antoni cc Józefa,Antonina,Maria,Justyna - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 15

  Sindrewicz Józef s Adama - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 3

  Siniak Stefan - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 22

  Siniak Ignacy - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 23

  Siniak Mieczyslaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 70

  Siniawski Wiktor - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 3

  Siniawski Aleksy,Dymitr,Pawel,Elzbieta,Anastazja,Anna - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 6

  Siniawski Kir,Lubow - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 5

  Siniawski Aleksander s Leona - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 23

  Siniawski Spadk. Bazylego z Anna I ss.Nikifor,Nestor,Jan - - 1938 Borsuki,Leonpolskiej Braslawski 24

  Sinica Kazimiera,Stanislawa,Donata - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 38

  Sinica Stanislaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 60

  Sinica Wincenty - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 39

  Sinica Kazimiera,Feliks,Antoni,Benigda - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 44

  Sinica Ambrozy - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 65

  Sinica Jozef - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 26

  Sinica Wladyslaw,Krystyna - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 73

  Sinica Napoleon,Zofja,Tekla - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 21

  Sinica Agnieszka,Ignacy,Wincenty,Aniela,Wilamja - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 22

  Sinica Klementyna c Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 8

  Sinica Klementyna c Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 22

  Sinica Spadk.Antoniego:zona Agnieszka ss Ignacy,Wincenty cc Aniela,Wilamja Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 21

  Sinica Napoleon,Zofja,Tekla Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 22

  Sinica Spadk.Teodora:Marja,Stefa,Lidja Braslawski - - 1929 zasc.Bierzanka,Bohinskiej 2

  Sinica Bazyl Braslawski - - 1929 zasc.Bierzanka,Bohinskiej 1

  Sinicki Jan - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 274

  Sinikojc Tomasz s Jakoba - - 1933 Kamionka Oszmianskim 1

  Sinkiewicz Kazimierz - - 1929 Pilakolnia Wil-Tocki 6

  Sinkiewicz Elzbieta,Leon,Emilja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 85

  Sinkiewicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 99

  Sipowicz Cyprian - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 19

  Sipowicz Jozef - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 20

  Sipowicz Justyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 104

  Sipowicz Benedykta - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 106

  Sirojc Jozef - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 13

  Sirojc Jan - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 32

  Sirojc Adam - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 22

  Sitkiewicz Jan - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 7

  Siulkiewicz Helena Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 70

  Siwicka Adela Swiecianski - - 1939 Rakieciszki,hoduciskiej 18

  Siwicki Helena,Anotni,Waclaw,Wilhelmina - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 6

  Siwicki Witold,Maria dz.Jana - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 1

  Siwicki Kazimier s Antoniego - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 2

  Siwicki Piotr s Andrzeja - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 3

  Siwicki Alfons I Czeslaw dz.Kazimierza - - 1938 Niewieryszki,postawskiej Postawski 11

  Siwicki Kazimierz Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 23

  Siwicki Franciszek Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 75

  Siwicki Jan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 76

  Siwicki Spaddk.Zenona:wdowa Ludwika dz.Franciszek,Maria,Tekla Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 64

  Siwicki Rajmund Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 65

  Siwicki Bolesław Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 66

  Siwko Wincenty s Michała Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 51

  Siwko Antoni s Michała Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 52

  Siwko Michał s Michała Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 53

  Skaczko Szymon - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 1

  Skakun Joachim - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 4

  Skarul jozef - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 1

  Skarul Antoni - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 2

  Skarul Jan - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 4

  Skarul Adolf - - 1938 Dowciany,mejszagolskiej Wilno-Trockim 25

  Skarul Jozef Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 1

  Skarul Anotni Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 2

  Skarul Jan Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 4

  Skarzynska-Bobrowska Emilja - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 57

  Skarzynski Jozef - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 91

  Skarzynski Karol - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 144

  Skarzynski Michal - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 143

  Skarzynski Franciszek s Justyna - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 47

  Skarzynski Jozef s Justyna - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 4

  Skarzynski Antoni,Stanislaw,Antonina - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 28

  Skarzynski Jozef - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 44

  Skarzynski Karol - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 45

  Skarzynski Michal - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 46

  Skarżyński Genowefa,Władysław,Dominik,Anna,Stanisław - - 1938 Nowosiolki,mickunskiej Wil-Trockim 3

  Skierlo Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 14119

  Skierlo Tomasz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 24,97

  Skinder Franciszek - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 20

  Skinder Tekla - - 1937 Polce,kobylinckiej Postawskim 5

  Skinder Franciszek - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 2

  Skinder spadk.Antoniego wdowa Tekla - - 1938 zasc Polce,kobylnickiej Postawski 3

  Skipor Jozef - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 10

  Skipor Franciszek - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 19

  Skipor Antoni,Donat,Florjan,Henryk,Jadwiga - - 1931 Rodzie,Postawskeij Postawskim 18

  Skipor Anna c Kajetana c Albina Szuniewicz - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 13

  Skipor Józef s Stefana - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 26

  Skipor Franciszek s Michala c Michalina - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 33

  Skirelowa Petronela - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 15

  Skirelowa Ewa,Justyn,Franciszek - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 21

  Sklepowicz Jozef - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 22,7

  Sklepowicz Ludwik - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 23,8

  Sklepowicz Stanislaw - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 14

  Sklepowicz Aleksander - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 12

  Sklepowicz Józef Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 7

  Sklepowicz Ludwik Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 8

  Sklepowicz Stanisław Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 9

  Sklepowicz Aleksander Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 14

  Skokowska Anna - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 7

  Skokowska Teresa - - 1933 Folw.Wejtkowo,Pliskiej Dzisienkim 5

  Skokowska Johanna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 84

  Skokowski Jan - - 1933 Bohi,Szarkowskiej Dzisnienskim 3

  Skokowski Kazimierz - - 1933 Folw.Wejtkowo,Pliskiej Dzisienkim 2

  Skokowski Ignacy - - 1933 Folw.Wejtkowo,Pliskiej Dzisienkim 1

  Skokowski Juljan,Dyonizy Braslawski - - 1928 Giejstenie,Rymszanskiej 2

  Skopowicz Franciszek,Wiktorja - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 4

  Skopowicz Ignacy,Leonarda - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 28

  Skopowicz Jozef,Apolonja,Weronika - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 11

  Skopowicz Walerjan - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 14

  Skorbianski Orel Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 37

  Skory Władysław s Władysława Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 5

  Skory Ludwik,Konstancja Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 6

  Skory Franciszek s Tadeausza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 7

  Skory Wincenty,Antoni ss Feliksa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 8

  Skory Kazimierz s Gabryela Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 9

  Skory Edward s Feliksa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 12

  Skory Mateusz s Kazimierza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 25

  Skory Izydor,Sabina dz.Feliksa I matka Michałina Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 35

  Skory Jan s Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 36

  Skory Benedykt s Tomasza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 37

  Skory Szymon s Szymona Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 39

  Skory Jan,Julian ss Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 40

  Skory Edward s Michała Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 45

  Skory Szymon s Jakuba Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 46

  Skory Piotr s Jakuba Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 47

  Skory Franciszek s Mateusza I matka Zofia Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 48

  Skory Jan s Mateusza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 49

  Skory Rozalia c Mateusza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 50

  Skory Wincenty s Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 51

  Skory Piotr s Feliksa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 52

  Skory Kazimierz s Feliksa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 53

  Skory Jan,Stanisław ss macieja I matka Jadwiga Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 54

  Skory Kazimierz,Karol s Andrzeja I matka Michałina Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 61

  Skory Wincenty s Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 68

  Skory Elzbieta c Andrzeja dz.Stanisława,Wiktoria,Helena,Stanisław Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 69

  Skory Elzbieta c Antoniego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 76

  Skory Konstancja c Jana Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 102

  Skoworodko Michal - - 1938 Morozki,Miorski Braslawski 10

  Skraho Antoni - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 77

  Skrobotun Spadk.Katarzyny maz Stefan ss Szymon,Wlodzimierz,Pawel cc Walentyna,Eugenia - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 101

  Skrobotun Stefan - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 103

  Skrobowski Juljan s Jakoba - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 60

  Skrobowski Mikolaj s Jakoba - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 61

  Skrobut Jadwiga - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 24

  Skrobutanowa Agata - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 334

  Skrobutanowa Malwina c Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 29

  Skrocki Józef s Antoniego - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 29

  Skrodzcki Edmund I Paulina - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 47

  Skrycka Malwina + - - 1933 Plocieniszki II Wil-Trocki 56

  Skrycki Edmund - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 258

  Skrypionok Franciszek s Szymona Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 108

  Skrzydlewski Adam s Karola - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 12

  Skrzydlewski Józef s Sylwestra - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 21

  Skrzydlewski Jerzy s Sylwestra - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 26

  Skulak Wiktor - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 11

  Skulak Wiktor - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 11

  Skunczyk Wincenty - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 52

  Skunczyk Wincenty Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 51

  Skunczyk Anna,Albina,Stefania Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 1

  Skunczyk Stanisław Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 2

  Skunczyk Spadk.Gabryela z Grasylda Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 3

  Skunczyk Nikodem Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 4

  Skunczyk Spadk.Józefa:Zuzanna,Antoni,Franciszek,Jan,Joachim Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 5

  Skunczyk Spadk.Piotra z karolina dz.Bronisława,Alfons,Piotr Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 6

  Skunczyk Jan Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 7

  Skunczyk Adam Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 8

  Skunczyk Dominik Swiecianski - - 1939 Juraliszki,daugieliskiej 9

  Skuratowicz Anna - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 42

  Skuratowicz Michal - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 18

  Skuratowicz Antonina - - 1935 Bohusze,kreskiej Oszmianskim 1

  Skurjat Emilja,Antonina - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 52

  Skurjat Marja - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 9

  Skurjat Augustyn - - 1933 Puszcza,Opeskiej Braslawskim 1

  Skurjat Konstanty - - 1933 Puszcza,Opeskiej Braslawskim 2

  Skurjat Kazimierz - - 1933 Puszcza,Opeskiej Braslawskim 3

  Skurjat Ignacy - - 1933 Puszcza,Opeskiej Braslawskim 4

  Skurjat Emilja,Antonina - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 32

  Skurko Zofja,Szymon,Bazyli,Piotr,Marja - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 4

  Slawinska Ksawera - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 464

  Slawinska Helena - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 95

  Slawinska Józefa Wil-Trocki - - 1939 Puciatowszczyzna,solecznickiej 4

  Slawinski Ignacy,Karol - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 10

  Slawinski Jan, Antoni - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 20

  Slawinski Wincenty - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 24

  Slawinski Michał - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 3

  Slawinski Stefan - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 74

  Slawinski Kazimierz,Urszula,Ewa,Marianna - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 77

  Slawinski Józef,Antoni,Marianna,Anna - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 27

  Slawinski Stanisław,Maria - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 121

  Slawinski Piotr,Maria - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 13

  Slawinski Kazimierz,Maria - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 109

  Slawinski Adam - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 4

  Slawinski Władysław - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 7

  Slepik Ludwik Wil-Trocki - - 1927 Pokliszki,Niemenczynskiej 1

  Slepika Spadk.Fracisza - - 1931 Apuszyny,Kiemelskiej Swiecianskim 13

  Slipkówna Stanisława c Jana Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 30

  Sładkiewicz Michal - - 1938 Lojciszki,trockiej Wilno-Trockim 2

  Sładkiewicz Michalina - - 1938 Lojciszki,trockiej Wilno-Trockim 3

  Sładkiewicz Ignacy - - 1938 Lojciszki,trockiej Wilno-Trockim 5

  Sładkiewicz Rozalia - - 1938 Lojciszki,trockiej Wilno-Trockim 7

  Sławińska Helena - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 61

  Sławiński Adam - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 4

  Sławiński Władysław - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 7

  Smagorzewski Nikodem - - 1933 Samoniszki,mieleg'j Swiecianskim 2

  Smagorzewski Jan - - 1933 Samoniszki,mieleg'j Swiecianskim 4

  Smargórowa Wiktoria - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 1

  Smilginis Petronela,Kazimeirz,Malwina,Monika,Helena Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 22

  Smilginis Piotr Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 61

  Smilginis Katarzyna,Michał I Genowefa Stankiewicz Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 58

  Smirnow Timofiej - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 7

  Smirnow Ksienofon - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 8

  Smirnow Michal - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 9

  Smirnow Timofiej Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 7

  Smirnow Ksienofon Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 8

  Smirnow Michał Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 9

  Smirnowa Julja + Jozefa Gajdamowicz - - 1933 Borejszuny Wil-Trockim 2

  Smogorzewski Julja,Jan,Antoni,Grasylda,Emilja - - 1933 Konciarzyno IV Swiecianskim 1

  Smogorzewski Ewa,Michal,Jerzy,Anna - - 1933 Konciarzyno IV Swiecianskim 3

  Smogorzewski Kazimierz - - 1933 Konciarzyno IV Swiecianskim 2

  Smogorzewski Izabella - - 1933 Konciarzyno IV Swiecianskim 4

  Smolenski Jan s Józefa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 38

  Smolski Pawel - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 58,31,109,130

  Smolski Jan - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 29,87,102

  Smolski Wladyslaw - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 71128

  Smolski Franciszek - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 83,30,111

  Smolski Franciszek - - 1930 Strapieliczki,Swirskiej Swiecianskim 19

  Smolski Franciszek - - 1936 Swir Swiecianskim 50

  Smolski Paweł Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 58

  Smolski Jan Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 29

  Smolski Władysław Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 71

  Smolski Franciszek Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 83

  Smorgorzewski Jan,Kazimierz,Weronika,Helena,Marianna - - 1936 Werekale Sudackie Swiecianskim 1

  Smorgorzewski Juljan,Jan,Antoni,Grasylda,Emilja - - 1935 Konciazyno,zablockiej Swiecianskim 1

  Smorgorzewski Ewa,Michal,Jerzy,Anna - - 1935 Konciazyno,zablockiej Swiecianskim 3

  Smorgorzewski Kazimierz - - 1935 Konciazyno,zablockiej Swiecianskim 2

  Smorgorzewski Izabella - - 1935 Konciazyno,zablockiej Swiecianskim 4

  Smulkiewicz Katarzyna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 72

  Smulko Feliks,Piotr - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 43

  Smulko Baltazar - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 35

  Snarkiewicz Spadk.Jana s Tomasza ss Wincenty,Józef cc Józefa,Stanisława Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 1

  Snarkiewicz Jan s Józefa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 2

  Snarkiewicz Józef s Józefa Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 3

  Snarkiewicz Franciszek s Wincentego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 4

  Snarkiewicz Spadk.Michała s Macieja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 5

  Snarkiewicz Antonina c Zwichorowskiego Mikolaja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 11

  Snarkiewicz Maria c Konstantego Emilian Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 20

  Sniezko Józef - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 1

  Sniezko Rafal - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 2

  Sniezko Antonina,Józefa,Wanda,Genowefa - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 3

  Sniezko Kazimierz, Marja Rosczynska - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 4

  Sniezko Wiktor,Piotr - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 5

  Sniezko Michal s Kazimierza - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 6

  Sniezko Michal s Jakoba - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 39

  Sniezko Antoni - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 40

  Sniezko Jan - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 41

  Snitko Jozef - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 10,26,37,31

  Snitko Mikolaj - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 12,22,39

  Snitko Wladyslaw - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 13,36

  Snitko Waclaw - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 14,44,21,25

  Snitko Jozef - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 10,26,37,31

  Snitko Mikolaj - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 12,22,39

  Snitko Wladyslaw - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 13,36

  Snitko Waclaw - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 14,44,21,25

  Snorek Florian - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 10

  Snorek Stefan - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 11

  Snorek Mikołaj - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 15

  Snorek Klemens - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 19

  Snorek Konstanty - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 20

  Snorek Helena,Helena,Maksym z I dz. Jana - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 25

  Snorek Jadwiga,Józef,Aleksander,Antoni z I ss.Piotra - - 1937 Zapasniki,kozlowska Postawskim 26

  Sobczykowa Maria Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 8

  Sobol Mikolaj - - 1933 Folw.Starzyna,Pliskiej Dzisienkim 6

  Sobol Jan s Lukasza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 45

  Sobol Wlodzimerz s Andrzeja I matka Anna c Jana - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 37

  Sobol Mikolaj Dzisnienskim - - 1929 Folw.Sterzyna,Pliskiej 6

  Sobolew Parfiej - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 23

  Sobolew Eudokia,Aksenia,Efinia,Wosta,Karp,Jan,Daniel - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 22

  Sobolew Parteniusz - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 39

  Sobolew Spadk.Sergiusza z Eudokia cc Aksenia,Eufemla,Wassa ss Karp,Jan,Daniel - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 40

  Sobolewski Jozef - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 4,20

  Sobolewski Nikodem - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 5

  Sobolewski Franciszek - - 1929 Wolkowszczyzna Oszminskim 7,42

  Sobolewski Spadk.Rozalii - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 11,61

  Sobolewski Spadk. Zofji - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 34,85

  Sobolewski Franciszek - - 1930 Wolkowszczyzna Oszmianski 7,42

  Sobolewski Józef Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 4

  Sobolewski Nikodem Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 5

  Sobolewski Eljasz,Stefa,,Michał,Marja,Amelja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 18

  Soczywka Antoni - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 8

  Soczywka Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 9

  Soczywko Jakub - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 84

  Soczywko Ignacy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 10

  Soczywko Antoni - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 8

  Soczywko Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 9

  Soczywko Ignacy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 10

  Soczywko Jakub - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 84

  Sokolow Teodor - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 2

  Sokolow Andrzej - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 1

  Sokolow Spadk.Jewgrafa - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 14

  Sokolow Jerzy - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 5

  Sokolow Jan - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 6

  Sokolow Jeremiej - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 3

  Sokolow Iwolij - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 4

  Sokolow Anikiej - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 28

  Sokolow Samson - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 17

  Sokolowa Anna - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 12

  Sokolowska Paulina - - 1934 Borkowszczyzna Wil-Trockim 38

  Sokolowska Kazimiera Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 9

  Sokolowska Paulina I Helena Woronko - - 1933 Borkowszczyzna,Tro'j Wil-Trockim 38

  Sokolowski Ignacy - - 1930 Widziszki Braslawskim 2

  Sokolowski Antoni - - 1930 Widziszki Braslawskim 3

  Sokolowski Wincenty - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 14

  Sokolowski Wiincenty - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 15

  Sokolowski Antoni s Antoniego - - 1932 Dulino,Kozlowszczyzna Postawskim 115

  Sokolowski Michal s Jozefa - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 34

  Sokolowski Anna I Anna Stiepanowa - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 9

  Sokolowski Tatjana I Zofja Andrejalowicz - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 37

  Sokolowski Adolf,Jan - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 23

  Sokolowski Wladyslaw,Jan - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 26

  Sokolowski Alfons,Wanda,Katarzyna,Stanislaw - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 25

  Sokolowski Józef - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 32

  Sokolowski Józef - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 36

  Sokołowski Antoni - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 5

  Sokołowski Michal - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 7

  Sokołowski Karol - Julian - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 3

  Sokołowski Józef - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 13

  Sokołowski Konstanty - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 8

  Sokołowski Aleksander - - 1938 Uzaciszki,niemenczynskiej Wilno-Trockim 11

  Sokołowski Jan Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 8

  Sokołowski Spadk.Jerzego Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 11

  Sokołowski Spadk.Jozefa Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 12

  Sokołowski Spadk.Wincentego Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 22

  Sokołowski Onufy Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 24

  Sokołowski Adam Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 25

  Sokołowski Spadk.Karola Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 26

  Sokołowski Leonard Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 27

  Sokołowski Pawel,Maciej Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 29

  Solenik Feliks s Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 3

  Solenik Jan s Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 4

  Solenik Teofila,Weronika - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 5

  Solenik Szymon s Szymona - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 39

  Solenik Mikolaj s Mikolaja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 40

  Solenik Feliks s Wincentego - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 41

  Solenik Józef,Stanislawa dz Józefa - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 42

  Solenik Izabela - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 47

  Solenik Franciszek, Juljan ss Mikolaja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 48

  Solohub Wera c Bazylego - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 23

  Solowjowa Spadk. Tierentia - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 18

  Sołodownikow Michal - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 56

  Sołowiej Franciszek s Jakuba Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 17

  Sołowjow Patrej Braslawski - - 1939 Jaciczki,opeskiej 3

  Sołowjow Anisim Braslawski - - 1939 Jaciczki,opeskiej 4

  Sołowjow Nikita Braslawski - - 1939 Jaciczki,opeskiej 5

  Sonko Tekla Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 21

  Sońko Tekla - - 1938 Kurlandziki,mikolajewskiej Dzisnienski 21

  Soroka Klim - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 24

  Soroka Stefan,Szymon,Jozef - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 31

  Soroka Paweł - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 33

  Soroko Piotr,Wasta,Praskowja - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 22

  Soroko Tierentij,Larjon - - 1930 Zapolosie,Przeb'kiej Braslawskim 23

  Soroko Andrzej - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 23

  Soroko Antoni - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 24

  Soroko Aleksander - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 25

  Soroko Józef - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 53

  Soroko Józef,Mikolaj,Katarzyna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 60

  Soroko Antoni,Pawel,Anastazja,Olimpia - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 61

  Soroko Jan,Michal,Józefa - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 62

  Soroko Roman s Emiliana - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 64

  Soroko Jan I Maria - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 65

  Soroko Maria I Wlodzimierz - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 74

  Soroko Władysław Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 20

  Sorokowa Kazimiera - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 14

  Sorokowa Anna - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 2

  Sosna Amelia,Joachim,Antoni,Antonina - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 13

  Sosnilo Stefanja - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 31

  Sosnowik Chasia - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 32

  Sosnowik Zalman - - 1937 Drujsk,slobódzkiej Braslawskim 35

  Sosnowik Nachman Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 54

  Sosnowik Jankiel Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 55

  Sosnowik Basia Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 99

  Sosnowik Rada,Chackiel Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 102

  Sosnowik Girsza Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 104

  Sosnowik Zalman Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 105

  Sosnowska Emilia - - 1937 Raczki,polanskiej Oszmianskim 3

  Sosnowska Nadzieja c Ignacego - - 1938 Zarzecze,luzeckiej Dzisnienski 8

  Sosnowski Jozef - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 8

  Sosnowski Wincenty - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 11

  Sosnowski Aleksander - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 24

  Sosnowski Ignacy - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 3

  Sosnowski Spadk. Michala:Anastazja,Michal,Antonina - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 23

  Sosnowski Jozef - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 33

  Sosnowski Marianna,Teofila,Antoni,Ryszard ss Konstantego - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 14

  Sosnowski Jakub,Onufy ss Władysława - - 1937 Gudejki,podbrzeskiej Wil-Trockim 21

  Sosnowski Konstanty Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 10

  Sosnowski Kazimierz Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 12

  Sosnowski Antoni Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 16

  Souś Konstanty - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 7

  Souś Modest - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 34

  Souś Spadk.Karpa wdowa Helena ss Sergiusz,Bazyli,Eugeniusz - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 35

  Spadkob Alfonsa Krumina - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 11

  Spirydonow Michal - - 1931 Jackowszczyzna Braslawskim 9

  Spirydowicz Jozef s.Kazimierza - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 6

  Spirydowicz Spadk.Michala - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 61

  Spirydowicz Spadk.Antoniego - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 21

  Spirydowicz Jan - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 51

  Spirydowicz Spadk.Wincentego - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 42

  Spirydowicz Michal s.Jozefa - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 14

  Spirydowicz Jozef - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 50

  Spirydowicz Gabryel - - 1931 Kiemiany,Szumkiej Wil-Trocki 63

  Spirydowicz Jan Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 14

  Sporna Juljanna c Maksyma - - 1936 Rupiny,duksztanskiej Swiecianskim 25

  Stabrowski Spadk.Heliodora - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 48,71,62

  Stabrowski Wincenty,Nikodem,Maria,Paulina,Bronisław,Julian,Waclaw - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 1

  Stabrowski Justyn - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 2

  Stabrowski Bolesław - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 3

  Stabrowski Florian - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 4

  Stabrowski Julian - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 5

  Stabrowski Napoleon - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 6

  Stabrowski Zenon - - 1937 Bojarszczyzna,dunilowicka Postawskim 7

  Stabulaniec Kazimierz - - 1929 Mielniki,Widzkiej Braslawskim 2,8

  Stacewicz Francizek - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 4

  Stacewicz Stanislaw - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 19

  Stacewicz Marjanna - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 2

  Stacewicz Marjanna - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 7

  Stachowski Agaton-Jozef,Jozef,Petronela+ - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 35

  Stachowski Jozef s Justyna - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 36

  Stachowski Jozef s Kazimierza - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 20

  Stachowski Jan s Kazimierza - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 23

  Stachowski Jermolaj - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 13

  Stachowski Jan - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 14

  Stachowski Władysław - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 15

  Stachowski Filip - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 16

  Stachowski Piotr - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 17

  Stachowski Spadk.Trofima ss Sergiusz,Mikolaj,Leonid,Aleksander - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 18

  Stachowski Grzegorz - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 24

  Stachowski Spadk.Tymoteusza z Uliana dz.Mikolaj,Maria,Nadzieja - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 25

  Stachowski Rozalia I Bazyli - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 26

  Stacina Florjan,Jadwiga,Marjanna - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 1

  Stacina Feliks s Macieja - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 2

  Stacina Hipolit,Antoni,Petronel,Izabella - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 3

  Stacina Juljan,Jan,Stanislawa,Anna - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 4

  Stacina Piotr s Antoniego - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 5

  Stacina Konstanty s Jana - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 10

  Stacina Ignacy c Jana - - 1933 Zielonka,Gierwaickiej Wil-Trockim 12

  Stackiewicz Spadk.Kazimirza I Jozefa - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 13

  Stadkiewicz Anna c Karola - - 1933 Brozola Wil-Trockim 17

  Staniusz Walery s Walerego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 32

  Staniusz Anatazy s Walerego Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 69

  Staniusz Paweł Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 109

  Staniusz Grzegorz s Kazimierza Postawski - - 1939 Bałaje,woropajewskiej 33

  Stankiewicz Antoni - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 27

  Stankiewicz Jan - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 32

  Stankiewicz Marcin - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 23,4

  Stankiewicz Piotr,Antoni,Dominike - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 20

  Stankiewicz Ludwik - - 1930 Trokiele,Hoduciskiej Wil-Trocki 21

  Stankiewicz Antoni,Urszula,Eufrozyna - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 3

  Stankiewicz Wladyslaw,Anna - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 4

  Stankiewicz Salomon,Edmund,Wlodzimierz,Ludwika - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 5

  Stankiewicz Zofja - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 23

  Stankiewicz Zofja - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 24

  Stankiewicz Mieczyslaw,Aniela - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 25

  Stankiewicz Franciszek - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 26

  Stankiewicz Jozef - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 27

  Stankiewicz Antoni - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 28

  Stankiewicz Wilhelm - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 30

  Stankiewicz Witold - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 37

  Stankiewicz Leonard - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 38

  Stankiewicz Lucjan - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 39

  Stankiewicz Dezyderjusz - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 40

  Stankiewicz Aniela - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 44

  Stankiewicz Kazimierz,Franciszek oraz Kajetana,Stefanja,Marjanna,Zofa - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 6

  Stankiewicz Boleslaw s Jana - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 7

  Stankiewicz Konstanty,Rozalja - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 28

  Stankiewicz Jerzy - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 39

  Stankiewicz Jozef - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 51

  Stankiewicz Marja,Jan,Wincenty,Rozalja,Marja - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 75

  Stankiewicz Jozef s Jozefa - - 1933 Plocieniszki Wil-Trocki 5

  Stankiewicz Jozef - - 1933 Pogrunda Wil-Trocki 41

  Stankiewicz Maciej - - 1933 Pogrunda Wil-Trocki 71

  Stankiewicz Jerzy - - 1933 Szkatula Wil-Trocki 31

  Stankiewicz Adam,Marja,Stanislaw - - 1933 Misiuczany,Turgielskiej Wil-Trockim 27

  Stankiewicz Anna - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 30

  Stankiewicz Stanislaw - - 1936 Madziuniszki,rzeszanskiej Wil-Trockim 6

  Stankiewicz Wiktoria,Jan,Mamert,Roman,Aleksander,Halina - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 18

  Stankiewicz Jan,Jadwiga - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 16

  Stankiewicz Karol,Jan,Stanislaw,Adam ss Kazimierza - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 37

  Stankiewicz Jadwiga,Kazimierz,Maria - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 2

  Stankiewicz Antoni s Michała - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 32

  Stankiewicz Antoni s Antoniego - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 31

  Stankiewicz Józef - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 8

  Stankiewicz Helena,Wincenty,Romuald,Henryk,Janina,Władysław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 82

  Stankiewicz Piotr - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 81

  Stankiewicz Jan - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 15

  Stankiewicz Tomasz - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 18

  Stankiewicz Adam - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 22

  Stankiewicz Zofia - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 12

  Stankiewicz Jan s Feliksa - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 15

  Stankiewicz Maria,Stefan,Julian,Ilia,Michał,Piotr,Zachar,Jan,Wiara,Lubow,Katarzyna - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 16

  Stankiewicz Szymon,Katarzyna - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 18

  Stankiewicz Jan s Dawida - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 17

  Stankiewicz Stefan,Stefania,Jan,Antoni - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 19

  Stankiewicz Konstanty - - 1937 Sloboda-Dryhucka,Mikołajewskiej Dzisnienskim 20

  Stankiewicz Adolf - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 15

  Stankiewicz Antoni s Michala - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 3

  Stankiewicz Antoni s Antoniego - - 1938 Pilolowka,trockiej Wilno-Trockim 4

  Stankiewicz Weronika Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 10

  Stankiewicz Michal Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 11

  Stankiewicz Wincenty Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 12

  Stankiewicz Marja,Alfons, Anna Perdejowa Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 19

  Stankiewicz Stefan Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 14

  Stankiewicz Jan,Józef Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 16

  Stankiewicz Antoni,Wincenty Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 22

  Stankiewicz Antoni s Wincentego Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 2

  Stankiewicz Tadeusz s Wincentego Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 3

  Stankiewicz Jan s Wincentego Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 4

  Stankiewicz Spadk.Józefa ss Piotr,Józef Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 15

  Stankiewicz Spadk.Wincentego:Piotr,Józef Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 16

  Stankiewicz Franciszek Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 95

  Stanko Agata,Filip,Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 22

  Stanko Tatiana,Jan,Nina,Włodzimierz,Eugenia - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 23

  Stanko Aleksander s Michała - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 24

  Stanko Julian - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 25

  Stanko Piotr - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 26

  Stanko Paweł - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 27

  Stanko Andrzej - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 45

  Stanko Ignacy - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 73

  Stanko Aleksander s Onufrego - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 74

  Stanko Mikołaj, Helena Leszkowicz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 75

  Stanul Franciszek - - 1933 Juryszki,Wiszniew'j Wilejskim 2

  Stanul Jozef - - 1933 Juryszki,Wiszniew'j Wilejskim 3

  Stanul Anastazja - - 1933 Juryszki,Wiszniew'j Wilejskim 1

  Stanul Wiktor Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 58

  Stanul Józef Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 59

  Stańko Agata,Filip,Jan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 22

  Stańko Tatiana,Jan,Nina,Wlodzimierz,Eugenia - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 23

  Stańko Aleksander s Michala - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 24

  Stańko Julian - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 25

  Stańko Piotr - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 26

  Stańko Pawel - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 27

  Stańko Andrzej - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 45

  Stańko Ignacy - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 73

  Stańko Aleksander s Onufrego - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 74

  Stańko Mikolaj I Helena Leszkowicz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 75

  Staroduba Spadk.Jerzego - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 89

  Staroduba Spadk.Jana - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 42

  Starzynski Wincenty - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 48

  Starzynski Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 46

  Starzynski Stanisław I Helena Zajkowa Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 26

  Stasiewicz Jozefa - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 16

  Stasiewicz Norbert s Szymona - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 22

  Stasiewicz Jerzy s Szymona - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 23

  Stasiewicz Apolonia, Michal s Ignacego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 38

  Stasiewicz Malwina,Genowefa,Walentyna,Weronika,Jozefa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 39

  Stasiewicz Jozef s Adama - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 40

  Stasiewicz Edward s Jozefa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 42

  Stasiewicz Antoni s Jozefa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 43

  Stasiewicz Aleksander s Pawla - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 48

  Stasiewicz Felikds s Pawla - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 49

  Stasiewicz Piotr s Mateusza - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 50

  Stasiewicz Jerzy - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 17

  Stasiewicz Józefata wdowa po Kazimierzu Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 8

  Stasiewicz Krystyna wdowa po Feliskie Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 9

  Stasiewicz Jerzy Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 17

  Stasiulewicz Jan S Ignacego - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 1,13

  Stasiun Romauld,Dominik,Pawel,Rozalja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 63

  Stasiun Marcela,Helena,Marja,Juljan,Hipolit - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 29

  Stasiun Aleksander s Jana - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 10

  Stasiun Paulina,Leon,Aleksander,Elzbieta - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 95

  Stasiun Romuald,Dominik,Pawel,Rozalja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 259

  Staszewska Julja - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 82,98,174

  Staszewski Stanislaw - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 1

  Staszewski Boleslaw - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 2

  Staszewski Jozef s Michala - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 3

  Staszewski Kazimierz - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 10

  Staszewski Wincenty - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 11

  Staszewski Malwina oraz Helena,Aleksander,Maria dz Aleksandra - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 12

  Staszewski Jozef s Marcina - - 1936 Borkuszki,turgielskiej Wil-Tockim 13

  Staszewski Spadk.Floriana wd Franciszka dz.Pawel,Franciszek,Bolesław,Kazimierz,Stanisław,Bronisława,Franciszka - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 69

  Staszewski Szymon s Antoniego - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 68

  Staszkiewicz Stefan s. Leona - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 54139

  Staszkiewicz Jan, Franciszka dz. Jakuba - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 53140

  Staszkiewicz Jozef s. Leona - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 26,90

  Staszkiewicz Juljan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 20

  Staszkiewicz Jozef - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 48

  Staszkiewicz Adam,Michalina - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 32

  Staszkiewicz Juljan,Michal,Rozalja,Elzbieta,Teresa - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 28

  Staszkiewicz Jakob,Karol - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 4

  Staszkiewicz Piotr,Jan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 23

  Staszkiewicz Jozef,Ludwika - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 8

  Staszkiewicz Wincenty - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 49

  Staszkiewicz Aleksander - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 15

  Staszkiewicz Aleksander - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 15

  Staszkiewicz Jan s Michala - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 20

  Staszkiewicz Antoni - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 270

  Staszkiewicz Jan,Konstanty,Bazyl,Mikolaj,Andrzej - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 56

  Staszkiewicz Konstanty - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 58

  Staszkiewicz Spadk.Wlodzimierza dz.Wlodzimierz,Anastazja,Wiera,Nadzieja - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 26

  Staszulonok Piotr s Antoniego matka Julia Obuch - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 22

  Staszulonok Wincenty s Stanisława - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 11

  Staszulonok Antoni s Piotra - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 65

  Staszulonok Anna,Emilia - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 19

  Staszulonok Spadk.Stanisława z Józefa dz.Stanisław,Antoni,Kunegunda - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 64

  Staszynski Stanislaw,Zofja - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 3

  Staszynski Franciszek - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 89

  Statkiewicz Antoni,Juljan,Feliks - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 2

  Statkiewicz Elzbieta,Katarzyna - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 4

  Statkiewicz Alfons - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 15

  Statkiewicz Alfons - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 23

  Statkiewicz Antoni - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 50

  Statkiewicz Ignacy s Jana - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 46

  Statkiewicz Spadk.Aleksandra wdowa Michalina s Jan - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 47

  Statkiewicz Spadk.Kazimierza dz. Marian,Janina - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 45

  Statkin Hieronim s Wincentego - - 1936 Mila Gora,mejszagolskiej Wil-Trockim 1

  Statkun Hieronim s Wincentego - - 1938 Mila Góra,mejszagolsjiej Wilno-Trockim 1

  Stech Jan - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 1

  Stech Wladyslaw - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 2

  Stecka Grazylda - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 4

  Stefanian Kazimeirz s Adama - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 38

  Stefanowicz Spadk.Zofji I Macieja - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 1

  Stefanowicz Wincenty - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 9

  Stefanowicz Spadk.Franciszka - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 26

  Stefanowicz Spadk.Andrzeja - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 25

  Stefanowicz Spadk.Stanislawa - - 1930 Masiuny,Dziew'kiej Oszmianskim 17

  Stefanowicz Wincenty - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 38,50,100

  Stefanowicz Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 92

  Stefanowicz Tadeuz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 89157

  Stefanowicz Jerzy - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 87,38,150

  Stefanowicz Ludwik s. Jana - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 85,95,134

  Stefanowicz Ludwik s. Ignacego - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 93

  Stefanowicz Rozalja, Emilja I Antonina - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 42138

  Stefanowicz Aniela, Julja I Genowefa - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 84,37

  Stefanowicz Jerzy - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 22128

  Stefanowicz Hipolit, Jan, Anna, Jozefa I Scholastyka - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 1148

  Stefanowicz Jerzy s Wincentego - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 90

  Stefanowicz Piotr - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 80,51,101

  Stefanowicz Michalinaw dowa po Romanie,Lukasz + - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 50

  Stefanowicz Stanislaw I Weronika Daniuszowa - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 51

  Stefanowicz Antoni - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 52

  Stefanowicz Rozalja,Edward,Wanda - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 53

  Stefanowicz Konstanty,Ignacy ss Marcina - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 54

  Stefanowicz Andrzej s Jana - - 1933 Brozola Wil-Trockim 23

  Stefanowicz Piotr I Paulina dz. Kazimierza I Zukowska Ludwika - - 1933 Brozola Wil-Trockim 7

  Stefanowicz Aleksander s Aleksandra I Joanna - - 1933 Brozola Wil-Trockim 19

  Stefanowicz Petronela,Edward,Albin,Antoni,Kazimierz,Stanislawa,Helena,Marjanna - - 1933 Brozola Wil-Trockim 18

  Stefanowicz Stanislaw s Tomasza - - 1933 Brozola Wil-Trockim 14

  Stefanowicz Michal s Jana - - 1933 Brozola Wil-Trockim 39

  Stefanowicz Dominik s Wincentego - - 1933 Brozola Wil-Trockim 13

  Stefanowicz Jozef s Andrzeja - - 1933 Brozola Wil-Trockim 31

  Stefanowicz Zofja,Wiktor,Albin - - 1933 Brozola Wil-Trockim 4

  Stefanowicz Jozef s Jerzego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 8

  Stefanowicz Franciszek s Wincentego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 29

  Stefanowicz Anna - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 155

  Stefanowicz Józef s Jerzego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 8

  Stefanowicz Franciszek s Wincentego - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 22

  Stefanowicz Antoni - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 4

  Stefanowicz Stanislaw Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 1

  Stefanowicz Piotr Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 2

  Stefanowicz Józef Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 6

  Stefanowicz Jan Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 8

  Stefanowicz Waclaw Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 9

  Stefanowski Spadkobiercy Franciszka I Joachima - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 27,97,132

  Stefanowski Jan s. Jaoachima - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 78108

  Stefanowski Kazimierz - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 43,54

  Stefanowski Jan - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 55

  Stefanowski Jozef - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 22

  Stefanowski Spadk. Michala: Anna,Wladyslaw - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 13

  Stefanowski Spadk.Franciszka I Joachima Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 27

  Stefanowski Jan s Joachima Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 78

  Stefanowski Kazimierz Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 43

  Stefanowski Jan Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 55

  Stejgard Mowsza - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 371

  Stejngart Nachama - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 6

  Stejngart Lejba Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 64

  Stelmaczonok Józefa,Józefa dz Stefana - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 1

  Stelmaczonok Józef s Leona - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 2

  Stelmaczonok Paulina,Piotr I Franciszek ss Leona,Michal - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 3

  Stelmaczonok Jan s Leona - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 4

  Stelmaczonok Adam s Gabriela - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 5

  Stelmaczonok Stanislaw s Gabriela - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 6

  Stelmaczonok Wincenty - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 7

  Stelmaczonok Michal s Jana - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 13

  Stelmaczonok Tomasz - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 14

  Stelmaczonok Piotr - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 15

  Stelmaczonok Jan s Konstantego - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 16

  Stelmaczonok Adma s Konstatego - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 17

  Stelmaczonok Stanislaw s Leona - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 18

  Stelmaczonok Wincenty,Józef,Wladyslaw,Zofja dz Leona - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 19

  Stelmaczonok Adam s Leona - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 20

  Stelmaczonok Michal s Leona - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 21

  Stelmaczonok Ewa,Placyd s Antoniego - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 22

  Stelmaczonok Michal s Antoniego - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 23

  Stelmaczonok Julian s Antoniego - - 1936 Gawejki,slobodzkiej Braslawskim 24

  Stelmaczonok Donat,Marjanna Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 16

  Stelmaczonok Spadk.Adama Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 17

  Stelmak Konstanty - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 5

  Stempelkowski Jozef - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 93

  Stempelkowski Jozef - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 52

  Sternowska Tekla - - 1930 Borkowszczyzna Braslawskim 3

  Stocik Aleksander - - 1929 Chacilowce,Glebock Dzisnienskim 6

  Stocik Aleksander - - 1933 Chocilowce,gleboc'j Dzisnienskim 6

  Stodolnik Maria - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 23

  Stodolnik Tomasz - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 26

  Stodolnik Hilary - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 27

  Stodolnik Bazyli - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 28

  Stolarowa Barbara - - 1933 Kramniszki Wil-Trocki 5

  Stom Nikodem,Konstanty,Genowefa,Franciszka - - 1937 Przegrodz,miadziolskiej Postawskim 33

  Stom Spadk.Jana:Nikodem,Konstanty,Genowefa,Franciszek - - 1938 Przogrodz,miadziolskiej Postawski 41

  Stoup Antoni - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 11

  Stoup Jan,Jozefa,Franciszek,Anna,Wiera,Elzbieta - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 16

  Stozkowa Julja - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 4,23

  Stracewski Walerjan - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 17

  Strach Emilia+ Bazyli,Julian,Antonina dz. Wawrzynca - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 10

  Strach Julian,Konstanty ss Stefana - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 22

  Strach Stanislaw s Stefana - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 23

  Strach Maria c Jozefa - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 29

  Strach Spadk.Jozefa z Jadwiga dz.Michal,Hieronim,Justyne,Jozefa - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 1

  Strach Aleksander s Jana - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 2

  Strach Jozef s Adama I matka jego Anna - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 3

  Strach Antoni s Adama - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 4

  Strach Julian s Adama - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 5

  Strach Jan s Aleksandra I matka Marianna - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 6

  Strach Antoni s Wincentego - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 7

  Strach Stefan s Wincentego - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 8

  Strach Jan s Adama - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 9

  Strach Spadk.Antoniego dz.Wawrzyniec,Maria,Stanislawa - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 10

  Strach Spadk.Jana dz.Wiktor,Jadwiga,Zofia,Helena,Emilia - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 11

  Strach Antoni s Jozefa - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 14

  Strach Julian s Piotra - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 15

  Strach Spadk.Wincentego z Stefania Lawniekieicz c.Felicja Dawidzionkowa - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 22

  Strach Spadk.Antoniego dz. Stanislaw,Jan - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 23

  Strach Michal s Piotra I matka Michalina - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 24

  Strach Spadk.Wincentego z Agat dz.Jan,Jozef,Stanislaw,Wladyslaw,Franciszka - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 25

  Strach Maria c Kazimierza - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 26

  Strach Bronislawa c Kazimierza - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 28

  Strach Jan s Piotra - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 31

  Straszkiewicz Aleksander s Tomasza - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 44

  Straszynski Maria,Leon,Anna - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 41

  Straszynski Jan,maria,Helena,Anna,Maria z I c Jana - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 160

  Strojew Kapitalina,Piotr,Helena,Efinia - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 65

  Strojew Afanasij - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 56

  Strojew Spadk.Bazylego z Kapitolina s Piotr cc Helena I Eufimia - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 17

  Strojew Atanazii - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 18

  Strumillo Aleksander - - 1934 Slobodka Polany 41,40

  Strumillo Justyn - - 1933 Korwie Wil-Trocki 4

  Strygowicz Stanislaw - - 1936 Miszkince,podbrzeskiej Wil-Trockim 18

  Stryjewski Kazimierz s Jozefa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 26

  Stryjonok Lida Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 6

  Stryjonok Spadk.Stefana z Anna ss Teodor,Dymitr Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 31

  Stryjonok Spadk.Jana s Sergiusz cc Wera,Nadzieja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 32

  Stryjonok Marcin s Jana Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 33

  Stryjonok Mikolaj Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 34

  Stryjonok Teodozja Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 36

  Stryżonok Dymitr s Piotra - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 28

  Student Spadk.Jakuba wdowa Maria ss Jan,Antoni - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 23

  Student Michal - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 24

  Student Ignacy - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 25

  Student Antoni - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 26

  Student Emilian - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 27

  Student Jan s Józefa - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 28

  Student Bazyli - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 29

  Student Spadk.Jana wdowa Maria I dz.Sergiusz,Maciej - - 1938 Slemierniki,gródeckiej Molodecki 30

  Stuk Mikolaj - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 15

  Sturlis Bronislaw - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 21

  Sturlis Bronislaw - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 21

  Sturlis Jerzy s Andrzeja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 3

  Styranowicz Józef,Władysław,Jan,Józefa,Helena z I dz. Karola - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 26

  Subko Kazimierz Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 1

  Subko Józef Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 4

  Subko Franciszek Postawski - - 1929 Grunwaldy,Luckiej 12

  Subocz Jan - - 1934 Kruki Swiecianskim 46

  Subocz Petronela, Aniela Miszkuc - - 1933 Golotylce,hoduciskiej Swiecianskim 9

  Subocz Maciej - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 7

  Subocz Bronislaw - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 13

  Subocz Aleksander - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 1

  Subocz Jan - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 4

  Subocz Adam - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 5

  Subocz Antoni s Michala - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 2

  Subocz Eudokja,Mikolaj - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 32

  Subocz Eudokja,Joachim - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 34

  Subocz Eudokja,Miron - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 20

  Subocz Elzbieta,Apanazy,Nadzieja,Helena - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 117

  Subocz Jerzy,Anastazja,Jakob - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 125

  Subocz Tymoteusz s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 13

  Subocz Szymon s Pawla - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 116

  Subocz Benedykt s Dymitra - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 107

  Subocz Maciej s Kazimierza - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 47

  Subocz Jozef,Anna,Michal - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 18

  Subocz Marta,Wiktor - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 19

  Subocz Konstanty,Wlodzimierz,Stefan,Wera - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 21

  Subocz Olimpia,Wlodzimierz - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 36

  Subocz Józef - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 230

  Subocz Stanisław s Antoniego - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 7

  Subocz Ignacy s Tomasza bracia:Roch,Konstanty,Waclaw,Władysław - - 1938 Rajówka,porplickiej Dzisnienski 31

  Subocz Maciej s Kazimierza - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 58

  Subot Maksym,Nadzieja,Tomasz - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 7

  Subot Nadzieja,Zofia cc Jozefa - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 43

  Subota Dmitryj - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 1

  Subota Stefan - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 2

  Subota Olimpij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 3

  Subota Marta,Piotr - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 4

  Subota Mitrofan s Pawla - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 13

  Subota Login - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 18

  Subota Timofiej,Arsanofij - - 1933 Kirylino,Slobodzkiej Braslaswskim 19

  Subota Wincenty,Atanazy Hrecki - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 7

  Subotkiewicz Tomasz,Marjanna - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 77,25,150

  Subotkiewicz Wincenty - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 53214

  Subotkiewicz Jozef - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 78143

  Subotkiewicz Jan,Krystyna,Felicja,Benedykta - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 103191

  Subotkiewicz Jozef,Paulina,Karolina - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 104153

  Subotkiewicz Szymon - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 45177

  Subotkiewicz Wiktorja,Antoni,Stanislawa,Jozefa - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 84271203

  Subotkiewicz Piotr - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 138

  Subotkiewicz Adam - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 2

  Subotkiewicz Ignacy - - 1933 Popiszki,Gierwiackiej Wil-Trocki 7

  Subotkiewicz Waclaw - - 1938 Bujwidze,mickunskiej Wilno-Trockim 35

  Suboto Dmitry Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 1

  Suboto Stefan Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 2

  Suboto Olimpji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 3

  Suboto Spadk.Timofieja Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 4

  Suboto Mitrofan s Pawla Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 13

  Suboto Login Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 18

  Suboto Timofiej,Asanofji Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 19

  Sucharzewski Andrzej s Adama - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 9

  Sucho Aleksander I Maria - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 15

  Suchocki Adolf, Walerja - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 13

  Suchodolski Jan s Izydora Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 22

  Suchorzewski Jan - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 3

  Suchorzewski Michal - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 4

  Suchorzewski Boleslaw - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 5

  Suchorzewski Marja,Jozefa - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 6

  Suchorzewski Jozef - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 7

  Suchorzewski Zygmunt,Marja I Jadwiga Furmankowa - - 1933 Folwark Olszczyzna Dzisnienskim 8

  Sudnik Mikolaj - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 17

  Sudnikiewicz Helena - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 3

  Sudnikowicz Antoni,Tekla - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 145

  Sudnikowicz Józef Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 2

  Sudnikowicz Spadk.Konstantego z Maria ss Jan,Michał,Sergiusz Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 3

  Sudnikowicz Olga Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 14

  Sufinowicz Józef s Ignacego - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 97

  Sufinowicz Julian s Dominika - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 18

  Sufinowicz Bronisław s Dominika - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 19

  Sufinowicz Spadk.Justyna dz.Anna,Władysław - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 88

  Sulzycki Piotr - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 24

  Sulzycki Kazimierz - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 3

  Sulzycki Izydor - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 32

  Sulzycki Jan,Aleksander - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 15

  Sulzycki Michal - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 30

  Sulzycki Wiktor - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 37

  Sulzycki Julian,Eleonora dz.Stefana - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 53

  Sulzycki Krystyna,Waclaw,Bronislaw,Stanislawa z I dz.Jana - - 1937 Studzienica,smorgonskiej Oszmianskim 70

  Sumbar Antoni,Michalina,Wiktoria - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 6

  Sumbar Emilia - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 7

  Sumbar Kazimierz - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 17

  Sumbor Ludwika,Jan,Janina Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 1

  Sumbor Kazimierz Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 6

  Sumbor Wincenty s Jozefa Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 7

  Sumbor Anna,Franciszek,Jan,Boleslaw Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 8

  Sumbor Spadk.Wincentego Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 9

  Supinowicz Jan - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 12

  Supinowicz Augustyn - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 17

  Supinowicz Kazimierz,Zygmunt,Dominika - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 18

  Supinowicz Franciszka,Maria - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 6

  Supko Zygmunt,Franciszek,Wladyslaw,Wiktor,Antoni ss Józefa - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 7

  Supko Jan s Macieja - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 8

  Supko Eljasz s Jana - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 13

  Supko Jadwiga,Franciszek,Józef dz. Michala - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 14

  Supko Jan s Michala - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 32

  Supranowicz Lukasz I Mikolaj - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 1

  Supranowicz Hilary I Maria - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 2

  Supranowicz Andrzej I Mikolaj - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 3

  Supranowicz Tadeusz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 4

  Supranowicz Prakseda I Tekla - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 9

  Supranowicz Atenogenes - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 10

  Supranowicz Piotr s Antoniego I Anastazja - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 11

  Supranowicz Andrzej s Andrzeja - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 12

  Supranowicz Ilia - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 13

  Supranowicz Jan I Bazyli - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 63

  Supranowicz Spadk.Justyna:Anosowicz Saweli z zona Anna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 64

  Supranowicz Stefan I Maria - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 65

  Supranowicz Michal - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 66

  Supranowicz Sergiusz,Grzegorz,Irena - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 67

  Supranowicz Prokop,Spirydon,Piotr - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 68

  Supranowicz Maria - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 69

  Supranowicz Antoni s Jana - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 88

  Supranowicz Maciej - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 89

  Supranowicz Grzegorz - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 90

  Supranowicz Konstanty I Paszukowa Elzbieta - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 92

  Supranowicz Dymitr,Serafina,Nadziej - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 111

  Supranowicz Tekla - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 117

  Supranowicz Piotr I siostra Justyna - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 121

  Supranowicz Marta - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 141

  Supranowicz Jakub - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 144

  Surilowa Magdalena - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 39153

  Surowiec Heronim - - 1934 Folw.Cielesze,Drujskiej Braslawskim 5

  Surowiec Wincenty s Feliksa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 40

  Surowiec Jan s Feliksa - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 41

  Surowiec Stanisław Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 1

  Surowiec Arkadiusz Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 2

  Surowiec Zofia Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 3

  Surowiec Teodora Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 4

  Surowiec Spadk.Pawla wdowa Olga dz.Maria,Anna,Bazyli,Jan Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 5

  Surowiec Antoni Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 6

  Surowiec Wiktor Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 7

  Surowiec Olga Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 38

  Surowiec Spadk.Aleksandra: ss Aleksander,Mikolaj Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 39

  Surowiec Konstanty Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 41

  Surowiec Piotr Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 42

  Surowiec Teodor Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 43

  Surowiec Julian Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 44

  Surpin Mowsza Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 31

  Surwillo Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 36

  Surwilo Maria - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 67

  Surzyc Piotr - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 9

  Surzyc Piotr - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 9

  Suszko Antonina - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 102

  Suszko Wincenty s Jana - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 10

  Suszko Stefan s Mikolaja - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 11

  Suszko Piotr s Justyna - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 20

  Suszko Franciszka,Eustachy,Mikolaj,Zofja - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 42

  Suszko Wawrzyniec - - 1937 Morozy,miorskiej Braslawskim 6

  Suszko Dymitr - - 1937 Morozy,miorskiej Braslawskim 3

  Suszko Antonina - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 102

  Suszko Szymon s Bazylego - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 6

  Suszko Piotr I s Antoniego - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 7

  Suszko Józef - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 8

  Suszko Szymon s Mikolaja - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 9

  Suszko Polikarp - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 34

  Suszko Alekander - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 35

  Suszko Szymon s Jana - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 36

  Suszko Aleksy s Jana - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 37

  Suszko Mikolaj s Jana - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 38

  Suszko Mikolaj s Szymona - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 71

  Suszko Bazyli s Mikolaja - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 72

  Suszyński Bazyli - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 60

  Swejkowska Marcela - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 50

  Swejkowska Marcela Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 50

  Swejkowski Jerzy - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 8

  Swejkowski Jerzy Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 8

  Swejkowski Józef,Jan Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 6

  Swejkowski Michał Swiecianski - - 1929 Wirszuple,Daugieliskiej 12

  Swiacki Malwina,Stanislawa,Leokadja - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 16

  Swiatocha Jan s Wincetego - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 3

  Swiatocha Antoni s Andrzeja - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 4

  Swiatocha Aleksander s Andrzeja - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 5

  Swiatocha Wincenty s Pawla - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 6

  Swiatocha Jozef s Pawla - - 1936 Janczelewo,koscien'j Wilejskim 7

  Swicielska Agata Dzisnienskim - - 1939 Poharce,mikolajewskiej 17

  Swiderski Wincenty - - 1930 Folwark Dubrowo Dzisnienskim 4

  Swidzinski Ignacy s Piotra - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 28

  Swidziński Ignacy s Piotra Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 28

  Swieczewska Kazimiera Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 17

  Swiluk Pawel - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 1

  Swiluk Pawel,Zenon I Jozefa Babul - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 2

  Swiluk Piotr s Tomasza - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 12

  Swiluk Ferdynand - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 13

  Swirbutowicz Petronela,Maria,Jan - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 9

  Swirbutowicz Maria,Władysław,Zofia - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 8

  Swirbutowicz Teofila,Józef,Maria,Zofia - - 1937 Rynkiany,swiecanskiej Swiecianskim 41

  Swirski Fejga,Jankiel - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 235

  Swirski Jankiel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 407

  Swirski Szymel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 416

  Switel Ludwik s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 51

  Switel Michał s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 52

  Switel Ignacy s Franciszka - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 155

  Switel Feliks,Rozalia - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 144

  Sworzynska Maria - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 12

  Sygnatowicz Boleslaw s Michala - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 49

  Sylwanowicz Timofiej s Michala - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 13

  Sylwanowicz Grzegorz,Piotr ss Jerzego - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 30

  Sylwanowicz Darja,jan,Demjan,Daniel,Pelagja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 49

  Sylwanowicz Samuel s Matwieja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 50

  Sylwanowicz Adam s Joachima - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 56

  Sylwanowicz Prokop s Jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 59

  Sylwanowicz Sergjusz s jana - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 66

  Sylwanowicz Andrzej - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 36

  Sylwanowicz Nina I Nadzieja - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 37

  Sylwanowicz Wincenty - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 50

  Sylwanowicz Stefan - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 51

  Sylwestrowicz Jan I spadk.Mikolaja - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 6

  Symonowicz Jozefa - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 21

  Symonowicz Jozefa - - 1931 Bezwodna Wil-Trockim 22

  Symonowicz Boleslaw - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 60

  Syryc Jozefa,Jan - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 30

  Syryca Andrzej - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 1

  Syryca Juljan - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 2

  Syryca Kazimierz - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 4

  Syryca Adam,Jan - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 3

  Syryca Paulina,Wladyslaw,jozef,Henryk,Sabina,Kazimierz - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 6

  Syryca Andrzej Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 37

  Syryca Adolf,Jerzy Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 38

  Syryca Paweł Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 39

  Syryca Mikolaj Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 40

  Syryca Paweł Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 41

  Syryca Stanisław Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 42

  Sys Kazimierz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 86,39,154

  Sys Karol - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 66,99

  Sys Tadeuz - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 59155

  Sys Jan I Ignacy - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 47103

  Sys Ludwik I Ignacy - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 33140

  Sys Wladyslaw - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 2106

  Sys Wladyslaw I Julia - - 1931 Miciuny Wil-Trocki 74,53,98

  Szaban Gabriel - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 67

  Szaban Józef siostra Serafina Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 53

  Szaban Aleksander s Józefa Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 54

  Szaban Klemens Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 59

  Szaban Aleksander Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 60

  Szaban Piotr Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 61

  Szaban Filip Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 62

  Szaban Antoni Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 63

  Szabanowicz Aleksander - - 1930 Sorok Tatary,L'skiej Wil-Trocki 8

  Szablinski Zofja,Malwina,Weronika - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 5

  Szablinski Apolonja dz.Edward,Janina,Karolina,Franciszka - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 4

  Szablinski Apolonja,Helena,Wincenty - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 6

  Szablinski Spadk.Napoleona: zona Anna z Michowiczow dz. Jadwiga,Jan - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 7

  Szablinski Spadk.Stanislawa dz.Jadwiga I Stanislaw - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 8

  Szablinski Kajetan - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 9

  Szablinski Jozef s Aleksandra - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 10

  Szablinski Spadk.Michala s Stanislaw c Zuzanna - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 12

  Szablowinska Apolonja - - 1934 Slobodka Polany 19,50,103

  Szablowinski Wincenty - - 1934 Slobodka Polany 47,43,96,59

  Szablowinski Boleslaw - - 1934 Slobodka Polany 79,81

  Szablowinski Michal,Marja - - 1934 Slobodka Polany 27,36,58

  Szablowinski Marcella,Jozef,Adrzej,Aniela - - 1934 Slobodka Polany 21,10

  Szablowinski Stanislaw,Jozefa - - 1934 Slobodka Polany 68,91

  Szablowinski Wladyslaw - - 1934 Slobodka Polany 20,8

  Szablowinski Stanislaw s Franciszka - - 1934 Slobodka Polany 17,51,102

  Szablowinski Jan - - 1934 Slobodka Polany 12

  Szablowska Kapitolina Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 23

  Szablowska Uliana z domu Stryjonok Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 35

  Szablowski Teofil - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 35

  Szablowski Antoni - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 36

  Szablowski Genowefa - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 43

  Szablowski Arkadiusz Dzisnienskim - - 1939 Piotrowicze,Szarkowszczyzna 24

  Szabucki Adolf - - 1934 Folw.Cielesze,Drujskiej Braslawskim 3

  Szabucki Adolf - - 1935 Gielesze,drujskiej Braslawskim 3

  Szabunia Tatjana c Stefana - - 1936 Ureczje,kolowickiej Wilejskim 39

  Szachowicz Barbara - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 28

  Szachowicz Elzbieta Wilejski - - 1939 Dolhinow (ulPilsudskiego),dolhinowskiej 59

  Szacko Jan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 161

  Szadejko Stanislaw,Jadwiga dz. Andrzeja, Marjanna - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 14

  Szadejko Bolesław - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 1

  Szadejko Bolesław - - 1937 Bernaty,podbrzeskiej Wil-Trockim 8

  Szadejko Monika Braslawski - - 1939 Podziawy,przebrodzkiej 33

  Szadkowski Wladyslaw - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 4

  Szadkowski Konstancja,Michalina - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 16

  Szadujkis Franciszek - - 1931 Jodance,Podbreskiej Wil-Trockim 31

  Szadujko Helena c Józefa Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 84

  Szadzinis Krzyztof - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 12

  Szadzinis Krzysztof Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 12

  Szadziun Michal - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 6

  Szadziun Michal Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 11

  Szafranowicz Magdalena,Kazimierz,Konstanty,Wiktor,Aleksander,Jozefa,marjanna - - 1933 Plocieniszki I Wil-Trocki 51

  Szajewska Emilja - - 1934 Filipki,krzywickiej Wilejskim 9

  Szajgiedziewicz Spadk.Emilji Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 84

  Szajgiedziewicz Romuald Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 109

  Szajko Jan,Ignacy - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 116

  Szajko Piotr - - 1933 Nowosiolki,Wojstomskiej Swiecianskim 2

  Szajko Maria,Jan,Luba,Anna z I dz Pawla - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 144

  Szajko Władysław - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 208

  Szajko Antoni - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 3

  Szajko Weronika,Piotr,Sergiusz,Maria,Lida z I dz Józefa - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 4

  Szajkowski Spadk.Michała Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 82

  Szajkowski Jan Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 49

  Szajkowski Jan s Kazimierza Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 46

  Szajkowski Franciszek Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 45

  Szajkowski Józef Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 76

  Szakiel Antoni - - 1930 Glebowszczyzna Braslawskim 8

  Szakiel Bronislawa - - 1930 Turczylowo Braslawskim 8

  Szakiel Zofja,Piotr,Konstanty,Bronislaw,Albina - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 25

  Szakiel Adam s Jana - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 26

  Szakiel Malwin,Konstanty,Jan,Jozef - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 27

  Szakiel Antoni s Antoniego - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 35

  Szakiel Antonina ,Stefan - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 4

  Szakiel Aleksandra - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 6

  Szakiel Helena, Domicela Czajkowska - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 2

  Szakiel Teofila c Antoniego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 62

  Szakiel Helena I Domicela Czajkowska - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 2

  Szakiel Spadk.Jana:zona Zofja ss Piotr,Konstanty,Bronisław I c Albina Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 25

  Szakiel Adam s jana Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 26

  Szakiel Malwina,Konstanty,Jan,Józef Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 27

  Szakiel Antoni s Antoniego Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 35

  Szakiewicz Juljan - - 1936 Pietrucie II,podbr'j Wil-Trockim 33

  Szakinowa Anna c Lucjana - - 1938 folw.Grunwald,kozlowszczyzna Postawski 7

  Szakis Adam Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 33

  Szakis Piotr,Paweł,Tekla Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 34

  Szakis Michał s Jana Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 35

  Szakis Antoni s Antoniego Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 36

  Szaknis Jan,Zuzanna - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 21

  Szaknis Napoleon - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 5

  Szaknis Alfons - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 4

  Szaknis Jan - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 3

  Szaknis Zofia - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 2

  Szakola Elzbieta,Zofja I Stanislaw Kiewlicz - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 6

  Szakola Stanislawa,Wladyslaw,Bronislaw,Felicja - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 64

  Szakola Augustyn - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 13

  Szakola Lucjan - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 5

  Szakola Edward - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 81

  Szakola Ludwik - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 66

  Szakola Franciszek - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 14

  Szakola Jan,Michalina,Boleslaw,Sabina - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 80

  Szakola Jozef - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 63

  Szakola Wincenty - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 15

  Szakola Adam - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 12

  Szakola Julian - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 5

  Szakola Antoni - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 17

  Szakola Wincenty - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 15

  Szakolo Janina z Lekarewiczow - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 57

  Szakura Aleksander s Jana - - 1933 Uscie,Mikolajewskiej Dzisienkim 11

  Szakurowa Józefa c Krzysztofa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 77

  Szalaj Michalina - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 4

  Szalaj Augustyn - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 6

  Szalaj Józef - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 7

  Szalaj Ludwik - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 8

  Szalaj Antoni - - 1937 Biedunki,kobylnickiej Postawskim 9

  Szalakicki Sawelej - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 2

  Szalakicki Michiej - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 15

  Szalakicki Mina - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 29

  Szalakicki Tadeusz - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 28

  Szalakicki Anna - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 27

  Szalakicki Lapieryj - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 38

  Szalakicki Anna,Anikiej,Afanasij,Miechiej,Teodor,Korneij - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 30

  Szalc Marja + - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 15

  Szalc Adolf I Aleksandryna Wasilewska - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 17

  Szalc Karolina - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 18

  Szalc Franciszek - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 19

  Szalc Justyn,Stanislaw,Wladyslaw - - 1933 Gajlusze,Hoduciskiej Swiecianskim 20

  Szalc Franciszek - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 100

  Szalc Pawel,Izabela - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 13

  Szalc Pawel,Izabela - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 294

  Szalc Józef - - 1937 Jankowicze,hoduciskiej Swiecianskim 23

  Szalc Jan - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 2

  Szalc Marcin s Tomasza Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 24

  Szalc Petronela wdowa po Janie Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 25

  Szalc Michałina wdowa po Wincentym Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 26

  Szalc Józef s Józefa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 65

  Szalc Ewa wdowa po Antonim Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 66

  Szalc Justyn Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 3

  Szalc Józef Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 26

  Szalc Jan Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 2

  Szalejkiski Dominik s Tynmoteusza - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 25

  Szalejkiski Dominik,Wasyl Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 25

  Szalkin Jermolaj - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 26

  Szalkin Jermolaj Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 26

  Szalkina Ulita - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 45

  Szalkina Ulita Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 45

  Szalkina Lukierja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 88

  Szalkowska Benedyktja I Eugenja Czesnowska - - 1933 Mozale,Krewskiej Oszmianskim 7

  Szalkowska Aksenia - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 46

  Szalucha Józefa - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 4

  Szalucha Ignacy - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 8

  Szalucha Nadzieja - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 12

  Szalucha Adela - - 1937 Skwirce,jaznienskiej Dzisnienskim 16

  Szalugo Piotr Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 19

  Szalyho Marja,Szuk,Anna,Marja Markowicz - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 8

  Szalyho Marja + - - 1933 Zamosze,Leonpolskiej Braslawskim 9

  Szałakicki Sawelii - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 23

  Szałakicki Micheusz - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 24

  Szałakicki Mina - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 33

  Szałakicki Tadeusz s Macieja - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 34

  Szałakicki Anna - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 35

  Szałakicki Lafierij - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 47

  Szałakicki Spadk.Antoniego z Anna ss Anikij,Atanzy,Micheusz,Teodor,Korniej - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 48

  Szałkowska Aksenia - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 31

  Szałkowska Barbara I Ksenia Krotowa - - 1938 Rabun,koscieniewckiej Wilejski 70

  Szałkowski Bronisław s Józefa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 28

  Szałkowski Spadk.Michala:Helena I Antonina oraz Emilia Bujnicka - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 29

  Szałkowski Dominik s Józefa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 31

  Szałna Aniela Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 31

  Szałno Konstanty,Joachim,Jozef,Helena Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 81

  Szałno Nikodem,Urszula,Weronika,Salomeja,Monika,Jan Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 2

  Szałno Anna Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 32

  Szamajko Antoni Dzisnienskim - - 1926 Borsuczyno vel Borsuki vel Borowiki,Mikolajewski 5

  Szameta Jan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 61

  Szameta Paweł Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 80

  Szameta Wiktorja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 50

  Szamionok Jan - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 1

  Szandinis Jerzy - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 36

  Szandinis Jerzy Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 36

  Szaniawski Jan,Franciszek,Michal,Ignacy,Juljan - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 3

  Szaniawski Spadkob. Jana - - 1929 Zwirble,Dryswiackiej Braslawskim 7

  Szanier Stefanja,Alfons - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 1

  Szantarycka Maria - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 38

  Szanter Paulina - - 1938 Bulaszki,Porpliskiej Dzisnienski 9

  Szantyr Kalikat Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 6

  Szapiel Romuald - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 15

  Szapiel Adam - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 16

  Szapiel Franciszek - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 17

  Szapiel Walerja,Klemens,marjanna - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 18

  Szapiel Zygmunt - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 19

  Szapiel Nikodem,Melanja,Anna dz. Jana - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 20

  Szapiel Nikodem s Antoniego - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 21

  Szapiel Michal,Urszula - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 22

  Szapiel Adam,Jan ss Michala - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 32

  Szapiel Adam s Michala - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 33

  Szapiro Zusiel,Bela - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 54

  Szapiro Spadk. Dawida - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 53

  Szapiro Gabryel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 42

  Szapiro Zusiel,Bela - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 15

  Szapiro Dawid - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 16

  Szapiro Gabrjel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 39

  Szapiro Szmerel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 8

  Szapiro Dawid - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 393

  Szapiro Boruch - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 391

  Szapiro Notel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 450

  Szapiro Kasrel - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 410

  Szapiro Pinchus,Iser,Here,Tajba - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 411

  Szapiro Mejer - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 340

  Szapkowski Wiktor s Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 98

  Szapolowski Michal - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 2

  Szarach Jozef - - 1933 Logowce III,Mikolajewskiej Dzisienkim 13

  Szarak Piotr - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 53

  Szarak Wincenty,Stanislawa,Józefa dz.Ludwika - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 54

  Szarak Stanislaw s Wincentego - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 55

  Szarejko Antoni - - 1933 Brozola Wil-Trockim 43

  Szarkiel Stanislaw Braslawski - - 1927 Plitniki,Slobudzkiej 3

  Szarkiel Rozalja Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 57

  Szarkielowa Anna - - 1931 Swilemiescie,Plus'j Braslawskim 4

  Szarkiewicz Andrzej - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 1

  Szarkiewicz Spadk. Konstantego - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 35

  Szarkiewicz Andrzej - - 1938 Maciesze,Jodzkiej Braslawski 44

  Szarko Grazylda,Helena,Weronika,Zuzanna,Wincenty z.i dz.Michała - - 1937 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianskim 8

  Szarko Spadk.Michala zona Grazylda dz.Helena,Weronika,Zuzanna I Wincenty - - 1938 Cymbaliszki,duksztanskiej Swiecianski 8

  Szarko Antoni s Kazimierza Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 11

  Szarkowski Franciszek,Melania,Stanisława,Leokadia - - 1937 Obale,widzkiej Braslawskim 20

  Szaroch Antoni s Jakuba - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 93

  Szaroch Antoni s Jana - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 4

  Szaroch Piotr - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 3

  Szaroch Wlodzimierz - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 4

  Szaroch Stefania - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 5

  Szaroch Bazyl s Jerofima - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 11

  Szaroch Justyna - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 12

  Szaroch Maria - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 13

  Szaroch Piotr - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 14

  Szaroch Bazyli - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 15

  Szaroch Piotr I Koroscik Paulina - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 41

  Szaroch Piotr s Jana - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 42

  Szarski Jan - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 3

  Szarski Wladyslaw,Alfons,Stanislaw - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 4

  Szarski Ignacy - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 23

  Szaryk Jadwiga - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 4

  Szarynski Jan - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 13

  Szarynski Spadk.Antoniego - - 1930 Gienie II,Mejszag'iej Wil-Trocki 4

  Szarynski Malwina,Wincenty - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 10

  Szatewicz Antoni s Michala - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 9

  Szatewicz Wincenty s Jozefa - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 24

  Szatkiewicz Jan - - 1929 Obaly Wil-Trocki 36

  Szatkiewicz Zofja,Juljan,Anna - - 1929 Obaly Wil-Trocki 32,17,34

  Szatkowski Bronislaw s Jozefa - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 9

  Szatkowski Helena,Antonina, Emilia Bujnicka - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 50

  Szatkowski Dominik s Jozefa - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 60

  Szatkowski Julian,Walerian,Zofia,Helena - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 4

  Szatkowski Karol - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 10

  Szatkowski Ignacy - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 17

  Szatkowski Adam - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 32

  Szatkowski Maria,Marian,Jan,Józef,Czesława,Anastazja - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 33

  Szatkowski Augustyn,Michał - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 34

  Szatybelko Rudolf s. Jana + - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 103

  Szaudzinis Weronika,Franciszek, Marianna Jelkin - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 4

  Szaudzinis Rozalia,Wiktor - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 2

  Szaudzinis Antoni,Anastazja,Jan,Marcin - - 1937 Auguciszki,daugieliskiej Swiecianskim 9

  Szaulis Jan - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 20

  Szawelo Helena - - 1937 Nurewiany,dryswiacka Braslawskim 14

  Szawerdak Wincenty,Helena,Agata - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 18

  Szawerdak Antoni - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 19

  Szawerdak Stefania,Woldzimierz,Grzegorz - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 20

  Szawerdak Aniela,Pawel,Zenon,Antoni - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 21

  Szawerdak Anotni,Adolf - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 22

  Szawerdak Boleslaw - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 35

  Szawerdak Walery - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 36

  Szawiec Adela,Michalina - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 15

  Szawiec Helena,Florian,Antoni,Piotr,Jozefa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 16

  Szawiec Stanislaw s Szymona - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 58

  Szawiec Jozef s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 59

  Szawiec Adolf s Szymona - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 94

  Szawiec Jozef s Szymona - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 95

  Szawiec Michal s Szymona - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 96

  Szawiec Franciszek s Szymona - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 97

  Szawkiewicz Adolf - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 41

  Szawko Spadk.Grzegorza wdowa Pelagia s konstanty cc Olga,Nadzieja,Katarzyna,Wiera - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 219

  Szawlisa Jan - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 5,23,39,41

  Szawlowska Salomea - - 1929 Konowaly,Widzkiej Braslawskim 1,27

  Szawlowski Jan - - 1929 Mielniki,Widzkiej Braslawskim 3,5,9

  Szawluga Stefan s Jerzego - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 10

  Szawluga Cyryl s Jerzego - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 8

  Szawluga Atanazy s Arciemiusza - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 9

  Szawluga Tymoteusz,Aleksy,Piotr,Anastazja,Nadzieja - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 5

  Szawluga Agafia,Michal,bazyli,Pawel,Wlodzimierz,Maria,Julia - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 6

  Szawluga Audocja,Mikolaj,Maria - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 11

  Szawluga Mikita s Ilji - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 1

  Szawluga Antoni s Ilji z zona Helena - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 4

  Szawluga Anna - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 3

  Szawluga Grzegorz s Stefana - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 13

  Szawluga Jan s Stefana - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 7

  Szawluga Sergiusz s Stefana - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 14

  Szawluga Maksym s Ilji - - 1938 Mikolajewo,mikolajewskiej Dzisnienski 2

  Szawluga Jan s Konstantego - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 4

  Szawluga Piotr - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 9

  Szawluga Sergiusz - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 8

  Szawluga Stefan - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 2

  Szawluga Teodor - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 3

  Szawluga Tymoteusz - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 1

  Szawluga Pelagja - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 7

  Szawluga Stefania - - 1938 Jankowo,mikolajewskiej Dzisnienski 6

  Szczaja Anna,Wasyl,Darja,Iryna - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 23

  Szczaja Jan,Tatjana - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 37

  Szczaja Anna,Wasyl,Darja,Iryna Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 23

  Szczaja Jan,Tatjana Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 37

  Szczanowicz Paulina,Pawel,Franciszek,Antoni,Feliks,Piotr,Jan - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 10

  Szczanowicz Antoni,Mikolaj,Bronislawa - - 1936 Sazonowszczyzna Dzisnienskim 21

  Szczasna Julia Postawski - - 1939 Ziemce,woropajewskiej 55

  Szczebiet Antoni - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 13

  Szczebiet Kajetan - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 26

  Szczebiet Jozef,Kajetan,Antoni - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 63

  Szczebiet Antoni,Kajetan - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 73

  Szczebiet Jozef - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 32

  Szczebiot Aleksander,Jozef ss Nicyfora - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 27

  Szczebiot Jan s Jana - - 1933 Lichobolocie,Gleb'j Dzisnienskim 31

  Szczegolew Eustafji,Jerofiej,Lifier+ - - 1930 Pietryszki,Bohinskiej Dzisnienskim 8

  Szczelkun Wacław - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 1

  Szczelkun Waclaw - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 1

  Szczepanowicz Franciszek s Ignacego - - 1938 Poleniki,grauzyskiej Oszmianskim 4

  Szczerbowicz Spadk.Wincentego wdowa Eufrozyna cc Anna,Wiktoria,Elzbieta Wilejski - - 1939 Dworzec,ilskiej 24

  Szczerbuk Wiktor s Józefa - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 32

  Szczerbuk Michalina Burba z domu Szczerbuk - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 33

  Szczerbuk Józef s Antoniego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 34

  Szczerbuk Jan s Antoniego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 35

  Szczerbuk Antoni,Wiktor,Maria,Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 74

  Szczerbuk Józef s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 75

  Szczerbuk Bolesław,Maria,Emilia,Edward - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 76

  Szczerbuk Jan s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 77

  Szczerbuk Wincenty s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 78

  Szczerbuk Stanisław s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 79

  Szczerbuk Józef,Jadwiga,Wanda dz.Jana I matka Józefa - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 80

  Szczesnowicz Jan,Wincenty,Stanisław - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 1

  Szczesnowicz Józef - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 78

  Szczesnowicz Jakób,Rozalia Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 27

  Szczesnowicz Andrzej Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 116

  Szczesny Dawid s Jozefa - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 5

  Szczesny Tryfon s Jozefa - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 6

  Szczesny Daniel,Stefania - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 34

  Szczęsny Franciszek s Franciszka Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 22

  Szczęsny Bronisław s Feliksa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 23

  Szedowicz Spadk.Antoniego I Stanislawa - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 7

  Szejnichowicz Antoni - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 28

  Szejnichowicz Stefan,Wladyslaw,Bazyli,Jan,Maria - - 1938 Slabsny,smorgonskiej Oszmianskim 61

  Szelago Michał s Jana Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 18

  Szelago Jan s Kazimierza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 19

  Szelago Antoni,Piotr,Paulina,Maria dz.Wincentego Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 41

  Szelago Michał s Mateusza Wilejski - - 1939 Abramowszczyzna,wojstomskiej 94

  Szemat Stanislaw s Jozefa - - 1933 Kamionka Oszmianskim 10

  Szemialojc Piotr - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 54

  Szemialojc Jan - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 55

  Szemiel Adam - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 1

  Szemiel Piotr - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 2

  Szemiel Franciszek - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 3

  Szemiel Wincenty - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 6

  Szemiel Adam - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 1

  Szemiel Piotr - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 2

  Szemiel Franciszek - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 3

  Szemiel Wincenty - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 6

  Szemiello Julian - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 82

  Szemietiłło Julian - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 82

  Szemis Weronika - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 20

  Szemis Weronika - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 20

  Szender Josel - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 5

  Szepiel Apolonja,Jozef - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 214

  Szepiel Klemens + Anna Romanowska - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 108

  Szepiel Adam,Boleslaw,Marja,Apolonja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 149

  Szepiel Jakob - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 116

  Szepiel Helena,Jozef,Weronika,Anna - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 100

  Szepiel Jozefa - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 135

  Szepiel Michal,Emilja,Apolonja,Helena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 117

  Szepiel Maciej,Klementyna - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 136

  Szepiel Wiktorja - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 74

  Szepiel Jan - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 54

  Szeremet Józef Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 2

  Szeremet Piotr Wilejski - - 1939 Pleszczany,chocienczyckiej 3

  Szeszko Józef - - 1936 Zwirynie,dryswiackiej Braslawskim 15

  Szewaljo Konstanty,Jan,Boleslaw,Urszula,Adela - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 25

  Szewc Szmul - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 405

  Szewiakow Kirjan - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 1

  Szewiakow Tymoteuz - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 2

  Szewiakow Lukasz - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 3

  Szewiakow Grzegorz - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 4

  Szewiakow Jakob - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 5

  Szewiakow Wlas - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 6

  Szewiakow Frol - - 1933 Tarasiszki,duksztan'j Swiecianskim 7

  Szielko Wiktor,Olga,Maria - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 57

  Szkiel Jozef,Napoleon - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 16

  Szkiel Aleksander,Rozalja - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 18

  Szkiel Franciszek - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 2

  Szkiel Adolf - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 3

  Szkiel Onufry - - 1933 Krukowszczyzna Postawskim 9

  Szkielda Jozef - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 41,91

  Szkielda Józef Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 41

  Szklennik Mieczyslaw - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 9

  Szkuncik Wlodzimierz s Akima - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 4

  Szkuncik Anna c Jozefa - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 5

  Szkuncik Jan s Szymona - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 17

  Szkuncik Mieczyslaw s Szymona - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 19

  Szkuncik Piotr s Adama - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 21

  Szkuncik Konstanty s Adama - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 22

  Szkuncik Wlodzimierz s Ignacego - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 24

  Szkuncik Juljan s Akima - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 28

  Szlachtowicz Jan - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 3

  Szlachtowicz Piotr,Antoni,Konstanty - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 11

  Szlachtowicz Michal s. Antoniego - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 12

  Szlachtowicz Michal,Jozef - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 13

  Szlachtowicz Józef s Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 54

  Szlachtowicz Józef,Antoni,Tekla dz. Ludwika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 58

  Szlachtowicz Józef s Ludwika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 59

  Szlachtowicz Feliks s Ludwika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 60

  Szlachtowicz Antoni s Jana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 61

  Szlachtowicz Adam s Kazimierza - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 62

  Szlachtowicz Antoni s Adama - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 63

  Szlachtowicz Zofia - - 1938 urocz Trokiele,szumskiej Wilno-Trockim 1

  Szlachtowicz Piotr,Antoni,Konstanty Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 36

  Szlachtowicz Michal Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 21

  Szlachtowicz Michal,Jozef Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 23

  Szlapo Grzegorz - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 7

  Szlapo Jan - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 8

  Szlapo Wincenty,Maciej - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 9

  Szlapo Konstanty - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 10

  Szlapo Aleksander s Piotra - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 11

  Szlapo Anastazja,Bazyli,Mikolaj - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 12

  Szlapo Marja,Helena - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 13

  Szlapo Aleksander s Antoniego - - 1936 Demjanowicze,wiszniewskiej Wilejskim 14

  Szlas Anna - - 1937 Rudomino,rudominskiej Wil-Trockim 67

  Szmidt Borys - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 273

  Szmulski Sylwester s Wincentego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 58

  Sznejder Hercyk - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 104

  Sznejderowicz Owsiej - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 354

  Sznip Józef s Stanisława - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 11

  Sznip Tomasz - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 12

  Sznip Michal,Andrzej,Katarzyna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 13

  Sznip Jan - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 14

  Sznip Nikita - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 15

  Sznip Maria,Antonina oraz Maria Rabiec - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 16

  Sznip Anna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 17

  Sznip Konstanty - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 18

  Sznip Grzegorz s Antoniego - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 19

  Sznip Stefan I Anastazja - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 20

  Sznip Józef,Jan,Zenaida,Krystyna - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 43

  Sznip Bazyli,Stefania,Zofia,Nadzieja Szewerga - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 44

  Sznip Anna,Józef,Piotr,Mikolaj,Maria,Paulina - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 45

  Sznip Spadk.Mikolaja:Józef,Sergiusz,Konstanty,Eugenia,Nina,Alina I wdowa Julia - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 50

  Sznip Spadk.Aleksandra:wdowa Anastazja ss Wlodzimierz,Leon cc Maria,Anna,Olga - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 51

  Sznip Teodor I Stefania Lichtarowiczowa - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 52

  Sznip Marcela,Anastazja Natrowska I Mikolaj Sznip - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 67

  Sznip Józef,Aleksy s Adama I Maria - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 68

  Sznip Jerzy - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 69

  Sznip Sergiusz I Maria - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 75

  Sznip Wiktoria - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 76

  Sznipówna Paulina - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 4

  Sznitko Stanislaw s Stefana I Anna - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 15

  Sznitko Stanislaw,Jozefa dz Macieja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 37

  Sznitko Wincenta,Adam,Jan,Bronislaw,Adela,Konstanja,Marja,Julja,Stanis - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 38

  Sznitko Stanislaw s Wincentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 39

  Sznitko Jozef s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 40

  Sznitko Piotr s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 41

  Sznitowski Boleslaw - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 23

  Sznitowski Franciszek - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 18

  Sznitowski Adolf - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 20

  Sznurow Karp - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 42

  Sznurow Grzegorz - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 10

  Sznurow Trofim - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 54

  Sznurow Mikolaj - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 14

  Sznurow Piotr - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 57

  Sznurow Prokop - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 55

  Sznurow Pimon - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 41

  Sznurow Nestor - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 52

  Sznurow Siemion - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 53

  Sznurow Aksenia Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 61

  Szoc Wincenty - - 1933 Mizulicze Wilejskim 8

  Szoc Michal - - 1933 Kosciuki,Swirskiej Swiecianskim 1

  Szochet Jankiel - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 2

  Szochet Jankiel - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 38

  Szocik Franciszek,Jozefa - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 46

  Szokiel Józef - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 41

  Szokiel Wincenty - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 33

  Szolc Franciszek - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 60

  Szolc Mikołaj,Paweł,Jacek,Józef,Konstancja - - 1937 Bialy Dwor,Herm'j Dzisnienskim 67

  Szolna Jozef - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 14

  Szorec Michał Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 90

  Szorec Franciszek,Piotr,Antoni,Maria,Helena dz.Adama Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 92

  Szorec Anna,Aniela Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 91

  Szoroch Ignacy Dzisnienskim - - 1929 Powarki,Parafjanowskiej 7

  Szoslak Kazimierz - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 11

  Szostak Bronislaw - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 19

  Szostak Ludwik,Jozefa - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 26,3

  Szostak Jozef,Jozefa - - 1930 Rakliszki,Dziewiesk' Oszmianskim 15

  Szostak Józef - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 11

  Szostak Andrzej - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 12

  Szostak Stanisław - - 1937 Glity,trockiej Wil-Trockim 6

  Szostak Karol Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 112

  Szostak Bronisław Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 3

  Szostak Ludwik,Józefa Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 4

  Szostak Józef,Józefa Oszmianski - - 1931 folw.Konwaliszki,dzieweniskiej 5

  Szostko Franciszek Wil-Trocki - - 1927 Gowstany,Niemenczynskiej 3

  Szpak Aleksander s Teodora Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 37

  Szpak Aleksander s Wincentego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 56

  Szpak Józef s Benedykta I matka Helena Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 57

  Szpak Antoni s Aleksandra Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 58

  Szpak Wincenty s Maksyma Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 59

  Szpak Edward s Franciszka Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 60

  Szpak Stanisław s Leona Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 61

  Szpak Spadk.Donata ss Leonard,Bronisław I c Józefa Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 62

  Szpak Martyna c Stanisława Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 63

  Szpak Spadk. Donata wdowa Natalia cc Anna,Maria Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 64

  Szpak Piotr s Leona Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 88

  Szpak Józef s Aleksandra Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 91

  Szpakow Filip - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 53

  Szpakow Filip Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 52

  Sztabowicz Jan - - 1930 Rudawka,Przedrod'j Braslawskim 30

  Sztralo Adela,Karol,Władysław,Marja Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 95

  Szturo Elzbieta,Jan,Marja,Jozefa - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 16

  Szturo Kazimierz - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 24

  Szturo Michal - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 97

  Szturo Jan - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 13

  Szturo Wincenty - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 18

  Szturo Jerzy - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 121

  Szturo Jozef - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 90

  Szturo Augustyn,Helena,Anna - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 105

  Szturo Bazyl - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 11

  Szturo Marja,Juljan,Stanislaw - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 92

  Szturo Kajetan,Adam,Piotr - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 111

  Szturo Genowefa - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 184

  Szubelko Józefa Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 29

  Szubelko Stefan Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 30

  Szubelko Feliks Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 31

  Szuk Paweł Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 1

  Szuk Ignacy Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 7

  Szuk Anastazja,Paweł,Marta Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 12

  Szuk Józef,Maria Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 21

  Szuk Gabriel Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 23

  Szuk Jan,Anna,Katarzyna Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 25

  Szuk Wiktor,Nadzieja Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 26

  Szuk Jan,Nicefor Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 28

  Szuk Dymitr Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 33

  Szuk Szymon,Luba,Maria Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 37

  Szuk Aleksander Braslawski - - 1939 Czurylowo Dalekie,leonpolskiej 40

  Szuk Jakob - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 1,13

  Szuk Szymon - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 2,14

  Szuk Piotr - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 3,15

  Szuk Tomasz - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 5,16

  Szuk Wiktor - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 6,20

  Szuk Aleksander - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 7,21

  Szuk Jan - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 8

  Szuk Woldzimierz,Marja - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 9,22

  Szuk Wiktor s. Szymona - - 1930 Draguny,Leonpolski Braslawskim 11

  Szukiel Karolina - - 1929 Jakobance,Podbrzesk Wil-Tocki 16

  Szukiel Helena - - 1930 Kleciszki,Widszkiej Braslawskim 1

  Szukiel Michal - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 44

  Szukiel Dominik - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 43

  Szukiel Aniela,Zofja,Stanislawa,Anna - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 42

  Szukiel Prakseda Isajewa,Antoni,Napoleon - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 25

  Szukiel Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 45

  Szukiel Antoni,Napoleon ss Wincentego I Jozef - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 63

  Szukiel Ignacy - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 27

  Szukiel Anna - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 30

  Szukiel Antoni - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 31

  Szukiel Ignacy Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 27

  Szukiel Anna Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 30

  Szukiel Antoni Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 31

  Szukiewicz Ignacy - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 44

  Szukiewicz Jan - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 21

  Szukiewicz Ludwik - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 64

  Szukiewicz Andrzej - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 49

  Szukiewicz Adam I Stanisław s Daniela - - 1938 Lucyn,grodeckiej Molodecki 26

  Szukilowicz Teofila - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 335

  Szukis Wladyslaw - - 1931 Poszakarwa,Kolty'j Swiecianskim 6

  Szukis Jozef - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 36

  Szukis Wladyslaw - - 1936 Poszekarwa,kolty'j Swiecianskim 6

  Szulc Karolina,Zofja I Jan Szuszko - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 18

  Szulc Stefan Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 14

  Szulga Konstanty Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 6

  Szulga Hieronim Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 12

  Szuliniewicz Jan,Zofja,Jozef,Wladyslaw - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 91

  Szuliniewicz Katarzyna,Stanislaw,Zygmunt,Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 26

  Szuliniewicz Jozefa,Adam,Anna - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 209

  Szulski Jozef s. Kazimierza - - 1929 Zybki Braslawskim 1

  Szulski Michal s Kazimierza - - 1929 Zybki Braslawskim 5

  Szulski Spadkob. Nikodema - - 1929 Zybki Braslawskim 12,13

  Szulwinski Antoni s Rafala - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 52

  Szulwinski Adam - - 1938 Myksa,kewskiej Oszmianskim 13

  Szulzycka Amelia c Ignacego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 56,59,71,134

  Szulzycki Pawel s. Michala - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 14143

  Szulzycki Boleslaw, Bronislawa ss Michala - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 30172

  Szulzycki Karol,Wladyslaw s.Adolfa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 8157

  Szulzycki Jozef s. Adolfa - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 12156

  Szulzycki Henryk s Piotra - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 38169

  Szulzycki Jan s Piotra - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 41,91

  Szulzycki Stefan - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 212

  Szulzycki Jan s Antoniego, Grzegorz s Juliana - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 141

  Szuman Nikanor,Ananij,Melecjusz,Wasilisa,Paraskiewa - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 19

  Szuman Nikanor - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 18

  Szuman Wiaczeslaw - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 4

  Szuman Herman - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 42

  Szuman Jan,Piotr,Stefan,Nadzieja,Agata - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 14

  Szuman Agata - - 1938 Podlipki,luzeckiej Dzisnienski 44

  Szumski Spadkobiercy Jozefa - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 57

  Szumski Ignacy s Pawla - - 1933 Brozola Wil-Trockim 54

  Szumski Julian - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 146

  Szumski Felicja,Antoni,Ignacy z I sz Floriana - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 251

  Szumski Antoni - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 29

  Szumski Wlodzimierz I Piotr - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 1

  Szumski Trofim - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 2

  Szumski Tekla I Michal - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 3

  Szumski Klemens - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 4

  Szumski Tymoteusz - - 1938 Kozly,krasnienskiej Molodecki 5

  Szumski Spad.Józefa Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 57

  Szunelko Jan - - 1937 Zapole,prozorockiej Dzisnienskim 4

  Szunelko Spadk.Antoniego z.Justyna I s Michal - - 1938 Bojary,prozorockiej Dzisnienski 2

  Szunelko Mikolaj - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 245

  Szunelko Spadk.Natalii siotrzence Andrzej Meleszko s Anny I Maria Dorozkiewiczowa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 114

  Szunelko Teodor I bracia Jan,Aleksander I Stefa - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 244

  Szunelko Bazyli s Izydora - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 208

  Szunelko Bazyli s Izydora I brat Antoni - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 209

  Szunelko Józef - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 223

  Szunka Stefan s Jozefa - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 50

  Szunka Onufry s Jozefa - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 51

  Szunka Antonina wdowa po Romanie synowie Michal,Teodor - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 52

  Szunka Bazyli s Jana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 53

  Szunka Miron s Jana - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 54

  Szunko Jan s Wincentego - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 3

  Szunko Antonina,Aleksandra,Agata,Nina,Helena - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 4

  Szunko Marcin s Wincentego - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 5

  Szunko Apolonia - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 6

  Szunko Andrzej, Justyn - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 7

  Szunko Bazyli,Agata - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 8

  Szunko Bazyli s Marcina - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 12

  Szunko Szymon s Andrzeja - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 19

  Szunko Elzbieta,Wlodzimierz,Pawel,Wiktor,Nadzieja,Maria - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 21

  Szunko Jozef s Andrzeja - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 40

  Szunko Tomasz s Dyonizego - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 1

  Szunko Magdalena I córki Nadzieja I Wera - - 1939 Suckowo,smorgonskiej Oszmianskim 15

  Szupienko Katarzyna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 89

  Szuszkiewicz Pawel - - 1934 Brzeski,kobylnickiej Swiecianskim 6

  Szuszkiewicz Wincenty,Konstanty Braslawski - - 1939 Michejowce I,slobodzkiej 3

  Szuszko Jozef,Albina - - 1932 Wielka Olsia,Postaw'j Postawskim 19

  Szuszko Grazylda - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 50

  Szuszko Franciszek,Marja,Genowefa,Klemens,Juljanna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 108

  Szuszko Krystyna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 70

  Szutowicz Michal s. Jana - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 84131

  Szutowicz Michal - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 48

  Szutowicz Mikołaj - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 263

  Szutowicz Wincenty - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 264

  Szutowicz Michal Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 48

  Szwabowicz Spadk.Michala z Ewa c Stanislawa - - 1938 Buniany,grausz'j Oszmianskim 1

  Szwajkowski Spadkobiercy Michala - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 82

  Szwajkowski Jan - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 49115

  Szwajkowski Jan s. Kazimierza - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 46124

  Szwajkowski Franciszek - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 45123

  Szwajkowski Spadkobiercy Stefana I Marji - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 67122

  Szwajkowski Jozef - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 76

  Szwedowicz Kazimierz - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 6

  Szwedowicz jozef - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 8

  Szwedowicz Hipolit - - 1931 Drawcze,Mejszag'j Wil-Trocki 5

  Szwejkowska Paulina, Anna Szolna - - 1934 Szakaryszki,Daugiel'j Swiecianskim 13

  Szwejkowski Spadk.Stefana I Marji Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 67

  Szybkowski Aleksy,Prakseda, Tekla Kabakowa - - 1939 Trzeci Maj,smorgonskiej Oszmianskim 3

  Szyciko Emilja,Alfons,Mamert,Wladyslawa - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 29

  Szycionok Józef s Aleksandra - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 13

  Szycionok Spadk.Michala:zona Tacjana I syn Michal - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 5

  Szycionok Makar s Jana - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 20

  Szycionok Spadk.Aleksandra:zona Anna I córki Luba I Zina - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 3

  Szycionok Spadk.Stefana:zona Julia I córki Maria,Nadzieja I Helena - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 12

  Szycionok Piotr s Stefana - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 14

  Szycionok Spadk.Antoniego:zona Anna s Teodor matka Maria I siostra Klaudia - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 15

  Szycionok Prakseda c Jana - - 1938 Pawlinowo,prozorockiej Dzisnienski 16

  Szycko Bonifacy - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 33

  Szycko Adolf - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 34

  Szycko Kazimierz - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 35

  Szycko Justyn - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 36

  Szycko Modest - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 37

  Szycko Ludwik - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 38

  Szycko Wincenta,Boleslaw,Walery,Jadwiga,Adolf - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 39

  Szycko Katarzyna - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 40

  Szycko Hipolit - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 56

  Szycko Antoni s Justyna - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 57

  Szycko Franciszek,Albina - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 58

  Szycko Piotr,Antoni - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 59

  Szycko Heronim - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 60

  Szycko Nikodem - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 61

  Szycko Ksawery - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 62

  Szycko Antoni s Jozefa - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 63

  Szycko Jozef - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 64

  Szycko Stefan - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 115

  Szycko Feliks - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 116

  Szycko Paulina,Antoni,Henryk,Jozef,Bronislaw,Jadwiga - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 117

  Szycko Franciszek - - 1936 Czarna,Kozlowszczyzna Postawskim 132

  Szydlo Ignacy,Boleslaw,Wladyslaw,Stanislaw s. Jozefa - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 5

  Szydlo Piotr,Jan,Witol,Jozef - - 1932 Budniki,Mejszagoski Wil-Trockim 7

  Szydlowska Maria c Kazimierza - - 1936 Pustylki,podbrzeskiej Wil-Tockim 6

  Szydlowska Maria - - 1937 Pilolowka,trockiej Wil-Trockim 2

  Szydlowski Wincenty - - 1930 Preswieciszki Braslawskim 4

  Szydlowski Karolina,Izabela,Aleksandryna,Adolf - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 5

  Szydlowski Blazej s Michala - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 6

  Szydlowski Jozef s Ignacego - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 84

  Szydlowski Franciszek s Blazeja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 7

  Szydlowski Apolanja,Jozef,Eleonora - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 55

  Szydlowski Aleksander,Franciszek,Mikolaj - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 9

  Szydlowski Blazej s Blazeja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 83

  Szydlowski Karol,Anna,Karolina - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 73

  Szydlowski Jozefa,Juljan,Apolonja - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 96

  Szydlowski Aleskander s Michala - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 22

  Szydlowski Wincentry I spadk.Antoniego - - 1938 Preswiaciszki,Plusskiej Braslawski 4

  Szydłowski Spadk.Jozefa Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 5

  Szydłowski Piotr,Witold,Jan,Jozef Wil-Trocki - - 1927 Budniki,Mejszagolskiej 8

  Szyinski Stefan s Adama - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 26

  Szykiewicz Pancielejmon,Teodor,Aleksy,Anna - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 4

  Szyksznian Jozef - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 1 I 9

  Szyksznian Antoni,Jozef - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 2

  Szyksznian Genowefa - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 4

  Szylak Wincenty s Adama Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 10

  Szylak Franciszek,Hipolit Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 11

  Szylak Bronisław,Rozalia,Michałina,Maria Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 12

  Szylin Michal I spadk.Zofji Szylin - - 1930 Grotony,Dryswiackiej Braslawskim 8

  Szylinska Elbieta I Adolf Sadowski - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 32

  Szylinski Apolonia - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 32

  Szylinski Julian - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 16

  Szylińska Apolonia - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 32

  Szyliński Julian - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 16

  Szylkinowa Jadwiga z Szablinskich - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 13

  Szylko Grzegorz s Bazylego - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 68

  Szylko Demian,Maria,Helena,Anna - - 1937 Matczyce,wiazynskiej Wilejskim 140

  Szylkowa Anna c Antoniego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 18

  Szylkowa Anna Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 21

  Szylonok Elzbieta - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 14

  Szymancowa Malwina Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 4

  Szymancowa Wincenta Wil-Trocki - - 1927 Pojunele vel Poniuele,Niemenczynskiej 5

  Szymanel Andrzej Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 55

  Szymanel Wincenty s Jana Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 64

  Szymanel Julian s Władysława Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 65

  Szymanel Jan,Maria,Bronisława Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 66

  Szymanel Julian,Józef,Stanisława,Władysława Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 67

  Szymanel Helena Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 68

  Szymanel Ignacy Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 70

  Szymanel Franciszek s Ignacego Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 71

  Szymanowicz Bronsilawa - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 2

  Szymanowska Petronela - - 1938 Folw. Zarzecze, Prozorockiej Dzisnienski 4

  Szymanowski Magdelena,Ignacy,Kajetan,Mieczyslaw,Stanislaw,Aniela - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 110

  Szymanowski Stanislaw,Wincenty,Izabella - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 56

  Szymanowski Agata,Ignacy - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 100

  Szymanowski Kajetan,Wincenty - - 1931 Wolkolata,Wolokolackiej Postawskim 47

  Szymanski Jan,Adolf,Antoni - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 7

  Szymanski Jan - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 24

  Szymanski Jan Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 24

  Szymanski Jan s Tomasza Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 13

  Szymanski Franciszek Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 14

  Szymanski Michał Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 15

  Szymanski Jan s Konstantego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 50

  Szymkowicz Ignacy,Jozef,Agnieszka,Domicela - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 3

  Szymkowicz Jozef - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 13

  Szymkowicz Tekla,Bernard,Michal,Stefanja,Marja+2 - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 25

  Szymkowicz Teofila,Jan,Bronislaw,Stanislaw - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 26

  Szymkowicz Helena,Jan,Jozef,Witold,Marja - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 27

  Szymkowicz Franciszek - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 34

  Szymkun Onufry,Jan,Alfons,Witold,Klemens - - 1936 Saule,mielegianskiej Swiecianskim 9

  Szymon Sewastjanow - - 1934 Kruki Swiecianskim 2,15,60

  Szymonowicz Marjanna,Anna,Jozef,Stefania,Stanislaw + - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 13

  Szymonowicz Anna,Marjanna,Stefanja,Jozef - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 12

  Szymonowicz Wiktorja,Boleslaw,Wladyslaw,Marja,Salomea - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 37

  Szymonowicz Wladyslaw s Szymona - - 1934 Wielkie Lepie,dziewieniskiej Oszmianskim 63

  Szymonowicz Adam I s Jozef - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 25

  Szymonowicz Antoni,Wleksy,Marja,Anna - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 5

  Szymonowicz Eljasz,Piotr,Olga,Helena - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 6

  Szynelko Stanislaw,Malwina dz. Stanislawa - - 1933 Sautki Postawskim 51

  Szyngier Jan + - - 1933 Kamionka Oszmianskim 6

  Szynkiewicz Terentij,Bazyli,Nil,Marja - - 1934 Lastowka,prozorockiej Dzisienkim 1

  Szynkiewicz Malwina c Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 44

  Szynkiewicz Ignacy s Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 13

  Szynkiewicz Franciszek s Mikolaja - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 28

  Szynkiewicz Ignacy s Mikolaja - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 34

  Szynkiewicz Hieronim s Ignacego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 41

  Szynkiewicz Parteniusz s Macieja - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 16

  Szynkiewicz Arkadiusz s Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 68

  Szynkiewicz Konstanty s Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 1

  Szynkiewicz Antonina c Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 14

  Szynkiewicz Jerzy s Jana - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 50

  Szynkiewicz Antoni s Ignacego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 45

  Szynkiewicz Franciszek s Ignacego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 38

  Szynkiewicz Adolf s Ignacego - - 1938 Honczary vel Gonczary,luzeckiej Dzisnienski 23

  Szynkiewicz Mikita I Fedorkowiczowna Konstancja - - 1938 Soryki,zaleskiej Dzisnienski 6

  Szynkowska Marja c Stanislawa - - 1934 Osipany,Solskiej Oszmianskim 7

  Szynkowska Marja c Stanislawa - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 7

  Szynkowski Ignacy Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 9

  Szyper Weronika - - 1936 Folw.Janczyno,leonpolskiej Braslawskim 1

  Szypko Konstanty,Jozef - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 7

  Szypko Kazimierz,Jozef - - 1929 Osinowka,Wiszniew Wilejskim 8

  Szypko Sawieli - - 1936 Pusty Uhol,pliskiej Dzisnienskim 2

  Szyrko Cichon - - 1930 Szyrki Postawskim 10,22,62

  Szyrko Walery - - 1930 Szyrki Postawskim 29,63

  Szyrko Aleksandryna s dz. Katarzyna,Ant+ - - 1930 Szyrki Postawskim 9,64

  Szyrko Stefan - - 1930 Szyrki Postawskim 30,70

  Szyrko Tichon s Szymona - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 5

  Szyrko Walery s Szymona - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 6

  Szyrko Aleksandryna c Jakuba z dz.Katarzyna,Anatol,Andrzej - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 7

  Szyrko Stefan s Zachariusza - - 1938 Szyrki,postawskiej Postawski 8

  Szyrwinski Jan s Stanislawa - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 13

  Szyrwinski Antoni s Franciszka - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 14

  Szyrwinski Onufy,Feliks,Ignacy Wil-Trocki - - 1928 Baranele,Podbrzeskiej 8

  Szyszko Aleksander - - 1936 Girstuny,glebockiej Dzisnienskim 20

  Szyszko Bronisław s Justyna siostra Wiercinska Franciszka c Justyna I matka Filimena Rymdzionok c Wincentego - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 152

  Szyszko Antoni Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 107

  Szyszko Józefa Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 33

  Szyszlo Dymitr,Barbara,Michał,Stefan,Stefania,Anna,Wiera,Jan - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 36

  Szyszlo Zofia,Włodzimierz,Józef - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 61

  Szyszlo Zachariusz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 62

  Szyszlo Helena ss Dymitr,Grzegorz,Jan,Anatol Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 70

  Szyszlo Teodora I c Janina Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 73

  Szyszlo Piotr s Joachima Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 74

  Szyszlo Teodora c Janina ss Piotr,Konstanty Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 75

  Szyszlo Konstanty s Joachima Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 76

  Szyszlo Adam s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 96

  Szyszlo Wacław s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 97

  Szyszlo Ignacy s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 98

  Szyszlo Władysław s Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 99

  Szyszlo Barbara ss Adam,Ignacy,Wacław,Władysław Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 101

  Szyszlo Maria ss Władysław,Stanisław I cc Jadwiga,Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 127

  Szyszlo Anna c Józefa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 133

  Szyszło Dymitr,Barbara,Michal,Stefan,Stefania,Anna,Wiera,Jan - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 36

  Szyszło Zofia,Wlodzimierz,Józef - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 61

  Szyszło Zachariasz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 62

  Szyszło Helena c Wincentego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 50

  Szyszłow Alfons Braslawski - - 1939 Borowyje,slobodzkiej 1

  Szyszłow Anna I ss Józef,Antoni Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 15

  Szyszulo Malwina,Stanislaw,Jozef - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 224

  Szyszulo Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 223

  Śledziewska Kamila c Adama Dzisnienskim - - 1939 Kurlandziki,mikolajewskiej 33

  Śliski Aleksander s Stefana z bratem Kazimierz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 138

  Śliski Jan s Jana z matka Anna c Andrzeja Wolkowicz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 225

  Świacka Agata Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 56

  Świacka Maria Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 57

  Świacka Zofia Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 58

  Świacka Ewa Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 60

  Świacki Bazyli Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 54

  Świacki Arkadiusz Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 55

  Świacki Konstanty Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 59

  Świacki Dymitr s Jana Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 61

  Świacki Józef Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 62

  Świacki Dymitr s Ludwika Dzisnienskim - - 1939 Dzienisowo,Mikolajewskiej 63

  Świłel Ludwik s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 25

  Świłel Michal s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 26

  Świłel Ignacy s Franciszka - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 27

  Świłel Spadk.Blazeja:zona Józefa po drugiem mezu Purlan I corka Monika Tarasiewiczowa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 32

  Świłel Feliks s Jerzego I matka Rozalia, siostra Adela Nahanowicz - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 45

  Tabolo Aleksander,Piotr,Magdelena - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 2

  Tabolo Jan s Franciszka - - 1933 Bachiry,Hermanowickiej Dzisienkim 18

  Tabolo Anna z domu Sudnikowicz Dzisnienskim - - 1939 Olchowce,Szarkowszczyzna 1

  Tajanowicz Joanna,Stefan - - 1933 Wolki,Luczajskiej Postawskim 9

  Tajanowicz Joanna,Stefan - - 1935 Wolki,luczajskiej Postawskim 5

  Talaronok Antoni - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 47

  Talaronok Julian I Edward - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 10

  Talaronok Antiofij - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 70

  Taluc Józef s Romulda - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 18

  Talun Ignacy - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 38

  Talun Kajetan - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 20

  Talun Jozef - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 15

  Talun Piotr - - 1936 Poszyle,rzeszanskiej Wil-Trockim 34

  Tamiloj Jozef I Jan ss Antoniego - - 1933 Kamionka Oszmianskim 8

  Tamulewicz Anna,Dominik,Józef,Florian - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 2

  Tamulewicz Anna,Adam,Jan,Dominika,Emilia,Józefa - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 3

  Tamulewicz Bronislaw s Bartlemieja - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 30

  Tamulewicz Fabian s Michala - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 31

  Tamulewicz Bronislaw s Antoniego - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 32

  Tamulewicz Adam s Jana - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 33

  Tamulewicz Adam,Marek,Marcin - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 34

  Tamulewicz Maciej - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 46

  Tamulewicz Aleksander s Michala - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 47

  Tamulewicz Albin s Jana - - 1936 Dajnowo,oranskiej Wil-Trockim 48

  Tanajew Saweli - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 5

  Tanajew Stefan - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 7

  Tanajew Józef - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 3

  Tanajew Marcin - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 6

  Tanajew Jan - - 1936 Ostanówka-Lady Braslawskim 8

  Tanana Antoni - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 48

  Tanana Wladyslaw,Jan,Alfon,Kazimierz,Irena - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 10

  Tanana Klemens - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 75

  Tanana Jozef - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 83

  Tanana Wincenty - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 82

  Tankiewicz Marja,Wiktor,Stanislaw,Wladyslaw,Anna - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 32

  Tanon Antoni - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 6

  Tanon Mikita - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 2

  Tanona Adolf,Juljan - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 77

  Tanona Anna - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 30

  Tanona Konstanty,Wladyslaw,Helena,Marja - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 21

  Tanona Pawel - - 1933 Zaplisie,luckiej Postawskim 2

  Tanona Teodor - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 11

  Tanona Aleksander - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 20

  Tanona Michal - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 9

  Tanona Piotr,Maria - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 1

  Tapnach Icek - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 21

  Tapuć Gabryel Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 21

  Tapuć Maria Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 8

  Tapuć Jerzy Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 20

  Tapuć Jan,Kazimierz,Konstanty Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 7

  Tapuć Jan z ojcem Feliksem Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 45

  Tapuć Adela I dz.Stanisław,Jan,Jadwiga Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 203

  Tapuć Adam Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 79

  Tapuć Maria,Jan Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 44

  Tapuć Franciszek z matka Brygida Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 199

  Tapuć Antoni Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 24

  Taranda Adolf,Michal,Antoni s. Hilarego - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 34

  Tarankiewicz Antoni s Michala - - 1939 Blikany,polanskiej Oszmianskim 3

  Tararaka Ignacy s Anastazji - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 74

  Tararas Olga,Marja,Nazieja,Zofja,Michal - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 186

  Tarasewicz Jan - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 69

  Tarasewicz Jan - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 162

  Tarasewicz Marcin - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 86

  Tarasewicz Michalina - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 63a

  Tarasewicz Jan s Jana - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 25

  Tarasewicz Marek - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 26

  Tarasewicz Jan s Franciszka - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 27

  Tarasewicz Michalina - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 42

  Tarasewicz Karol Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 11

  Tarasewicz Aleksander Swiecianski - - 1939 Jarzewo,hoduciskiej 13

  Tarasiewicz Kazimierz s Stanisława - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 68

  Tarasiewicz Klemens,Augustyn - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 7

  Tarasiewicz Feliks,Augustyn - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 4

  Tarasiewicz Kazimierz s Stanisława - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 21

  Tarasiewicz Klemens s Stanisława I brat Augustyn - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 23

  Tarasiewicz Feliks s Stanisława - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 24

  Tarasiewicz Franciszek,Jan,Adam ss Wincentego Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 54

  Tarasionk ojciec Ignacy ss Dymitry,Sergiusz cc Olympia,Maria - - 1938 Wielkie Kulhaje,prozorockiej Dzisnienski 177

  Tarasow Szymon - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 21

  Taraszkiewicz Leonarda - - 1936 Male-Gulbiny,rzeszanskiej Wil-Tockim 31

  Taraszkiewicz Stanisław,Józef,Bronisław,Waclaw,Jadwiga,Helena,Zofia - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 30

  Taraszkiewicz Bolesław,Jozzef,Czeslaw,Marianna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 31

  Taraszkiewicz Jan s Stefana - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 39

  Taraszkiewicz Stefan s Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 40

  Tarazewicz Alfons,Edmund - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 11

  Tarazewicz Wiktor - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 12

  Tarazewicz Józef - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 14

  Tarazewicz Stanisław - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 18

  Tarazewicz Julian - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 22

  Tarazewicz Wilhelm - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 25

  Tarazewicz Wincenty,Jan - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 27

  Tarazewicz Franciszek,Stanisław,Władysław,Teresa,Elżbieta - - 1937 Sloboda,zosnianskiej Postawskim 33

  Tarczewski Jan - - 1937 Raczki,polanskiej Oszmianskim 2

  Targonski Filip - - 1937 Nowe-Turki,parafianowskiej Dzisnienskim 8

  Tarnach Icek - - 1931 Podbrzezie (Miasto) Wil-Trocki 59

  Tarnogórski Antoni s Piotra - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 24

  Tarykowa Nadzieja - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 156

  Taszczenko Bazyli - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 2

  Taszkun Nikodem - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 1

  Tatarczuk Ludwik,Leontyna - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 78

  Tatarczuk Ferdynand - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 79

  Tatarczuk Heronim,Helena - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 57

  Tatarczuk Kazimierz - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 11

  Tatarczuk Ludwik,Edward - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 71

  Tatarczuk Albert - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 35

  Tatarczuk Ludwik - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 7

  Tatarczuk Jan - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 36

  Tatarczuk Andrzej - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 22

  Tatarczuk Rozalia - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 23

  Tatarczuk Maria,Helena - - 1936 Sokoly,hruzdowskiej Postawskim 18

  Tatarowicz Maciej,Maksym - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 6

  Tatarowicz Szymon - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 18

  Tatarowicz Natalia - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 22

  Tatarowicz Jakub - - 1937 Malonka,kozlowskiej Postawskim 34

  Tebenska Natalja - - 1928 Michalowszczyzna Pow.Oszmiana 137

  Tebenska Natalja Oszmianski - - 1928 Michałowszczyzna,Holszanskiej 137

  Teliczan Jan,Wincenty Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 7

  Teliczan Józef Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 10

  Teliczan Jan Wil-Trocki - - 1928 Taraszyszki,Solecznickiej 14

  Terentiew Jermolaj - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 1

  Terentiew Jan - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 3

  Terentiew Teodor - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 4

  Terentiew Daniel - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 5

  Terentiew Archip - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 6

  Terentiew Charytyna - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 7

  Terentjew Jermolaj - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 7

  Terentjew Teodor - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 48

  Terentjew Daniel - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 37

  Terentjew Archip - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 43

  Terentjew Charytynja - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 57

  Tereszko Jan - - 1934 Timoszkowo,Mikol'j Dzisienkim 12

  Terwenis Jozef,Zygmunt,Stefanja Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 10

  Tichonow Wincenty Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 66

  Tijunelis Onufy Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 20

  Timofiej Stefania - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 25

  Timofiejew Sergiuz - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 47

  Timofiejew Sergiusz Swiecianski - - 1929 Michalowo,Daugielskiej 47

  Timoniwowa Olimpia - - 1939 Szylowicze,kewskiej Oszmianskim 51

  Tito Filip,Fetynja - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 3

  Tobola Juljan s Aleksego - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 4

  Tobola Stefan,Andrzej,Wladyslaw,Bazyl,Marja dz. Jana - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 12

  Tobola Konstaty,Antoni ss Jozefa - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 11

  Toczylowska Marja (majatek Meilki) - - 1932 Mielki,Mejszagolskiej Wil-Trockim 25

  Tofejko Grzegorz,Petronela - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 25

  Tofejko Grzegorz - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 45

  Tofejko Michal,Jozef,Jozefa,Jadwiga+ - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 26

  Tokarew Dmitrij,Pancielej - - 1933 Kropiszki,Slobodzkiej Braslaswskim 56

  Tokarew Dmitry,Pancielej Braslawski - - 1928 Kiryno,Slobodzkiej 56

  Tolaronek Krystyna - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 72

  Toloczko Mikolaj - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 15

  Toloczko Justyn - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 11

  Toloczko Kazimierz - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 12

  Toloczko Adam - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 13

  Toloczko Wladyslaw,Jozef,Zofja,Paulina - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 8

  Toloczko Sylwester - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 14

  Toloczko Boleslaw - - 1933 Berzeniki Swiecianskim 15

  Toloczko Anna,Elżbieta - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 8

  Tołoczko Mikolaj Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 27

  Tołopiło Wlodzimierz Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 33

  Tołopiło Eliasz Dzisnienskim - - 1939 Stomino,luzeckiej 23

  Tołstyko Józef s Franciszka - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 17

  Tołstyko Stanisław s Jakuba - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 19

  Tołstyko Nikodem s Jana - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 69

  Tołstyko Wiktor s Jana I siostry Jadwiga,Anna,Elzbieta - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 2

  Tołstyko Andrzej I Michal ss Franciszka - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 3

  Tomaszewicz Antoni,Zofia,Izabella - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 1

  Tomaszewicz Michal - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 2

  Tomaszewicz Adam - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 4

  Tomaszewicz Jozef - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 6

  Tomaszewicz Dominik,Franciszek - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 8

  Tomaszewicz Wincenty - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 9

  Tomaszewicz Bronislaw - - 1929 Dziawaniszki,Mickun Wil-Tocki 11

  Tomaszewicz Marja,Ludwik,Kazimierz,Aniela+ - - 1929 Folwark Kowale Wilejskim 13,14,15,19,6

  Tomaszewicz Jan - - 1933 Plocieniszki I Wil-Trocki 52

  Tomaszewicz Jan - - 1933 Plocieniszki II Wil-Trocki 53

  Tomaszewicz Wincenty - - 1933 Plocieniszki II Wil-Trocki 16

  Tomaszewicz Jozef - - 1933 Plocieniszki II Wil-Trocki 64

  Tomaszewicz Andrzej - - 1933 Plocieniszki III Wil-Trocki 57

  Tomaszewicz Jan s Franciszka - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 15

  Tomaszewicz Stefan s Franciszka - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 16

  Tomaszewicz Jozefa z Rodziewiczów - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 26

  Tomaszewicz Ignacy s Kazimierza - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 81

  Tomaszewicz Kazimierz - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 28

  Tomaszewicz Ludwik s Kazimierza - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 79

  Tomaszewicz Sylwester s Wincentego - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 6

  Tomaszewicz Jozef,Anna Grablewska - - 1936 Kiwiszki,mickunskiej Wil-Tockim 48

  Tomaszewicz Eufrozyna - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 10

  Tomaszewicz Jan,Józef,Adolf ss Eliasza - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 75

  Tomaszewicz Kazimierz,Jan,Józef,Antoni,Paulina,Elżbieta - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 19

  Tomaszewicz Jan s Adama - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 99

  Tomaszewicz Stefania,Nadzieja,Zenon - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 17

  Tomaszewicz Polikarp - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 18

  Tomaszewicz Andrzej - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 44

  Tomaszewicz Elżbieta - - 1937 Litowce,porpiskiej Dzisnienskim 78

  Tomaszewicz Jan,Pawel,Józef,Aleksander,Stefania,Zygmunt - - 1938 Wiktoryszki,turgiel Wilno-Trockim 72

  Tomaszewicz Józefa - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 9

  Tomaszewicz Ignacy s Kazimierza - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 10

  Tomaszewicz Kazimierz - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 32

  Tomaszewicz Ludwik s Kazimierza - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 33

  Tomaszewicz Sylwester - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 34

  Tomaszewicz Józefa I Anna Grablewska - - 1938 Kiwiszki,mickunskiej Wilno-Trockim 57

  Tomaszewicz Stanislaw, Feliks Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 12

  Tomaszewicz Florjan Swiecianski - - 1927 Stracza-Niedroszka,Swirskiej 12

  Tomaszewicz Antoni,Zofja,Izabella Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 1

  Tomaszewicz Michał Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 2

  Tomaszewicz Adam Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 4

  Tomaszewicz Józef Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 6

  Tomaszewicz Dominik,Franciszek Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 8

  Tomaszewicz Wincenty Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 9

  Tomaszewicz Bronisław Wil-Trocki - - 1929 Dziewaniszki,Mickunskiej 11

  Tomaszewska Jadwiga córka Kazimierza - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 9

  Tomaszewska Honorata - - 1938 Balciuniszki,mejszagolskiej Wilno-Trockim 5

  Tomaszewski Kazimierz,Walerja,Marja - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 10

  Tomaszewski Ludwik - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 11

  Tomaszewski Marja - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 3

  Tomaszewski Hieronim - - 1934 Szarny,Podbrzeskiej Wil-Trockim 6

  Tomaszewski Józef s Tomasza - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 48

  Tomaszewski Andrzej s Tomoasza - - 1939 Kunawa,smorgonskiej Oszmianskim 49

  Tomaszewski Tatiana,Stefan,Mikolaj,Olga - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 13

  Tomaszewski Paraskewa,Wlodzimierz,Nina,Eugenia,Zenaida - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 14

  Tomaszewski Piotr - - 1939 Burczaki,smorgonskiej Oszmianskim 15

  Tomaszewski Adam - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 13

  Tomaszewski Józef,Mieczysław - - 1937 Worniszki,podbrzeskiej Wil-Trockim 22

  Tomaszun Józef,Antoni,Jan,Stanislaw,Zofja dz.Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 13

  Tomaszun Kazimierz,Waclaw ss Jana - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 14

  Tomaszun Kazimierz s Jana - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 15

  Tomaszun Adam s Cyprjana - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 16

  Tomaszun Romuald s Mateusza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 17

  Tomaszun Mateusz s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 18

  Tomaszun Wincenty s Kazimierza - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 19

  Tomaszun Waclaw s Szymona - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 20

  Tomaszun Wladyslaw s Józefa - - 1936 Jawniuny,mejszag'j Wil-Trockim 22

  Tomilin Markiel - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 25

  Tomilin Parfiej - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 26

  Tomilin Filip - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 12

  Tomilin Agurjan - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 11

  Tomilin Miron - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 42

  Tomilin Grzegorz - - 1933 Zwojryszki,Lyntupskiej Swiecianskim 49

  Tomko Hilary Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 17

  Tomkowicz Antoni - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 6

  Tomkowicz Jan - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 14

  Tomkowicz Wincenty,Andrzej,Piotr,Michal+ - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 1

  Tomkowicz Michal - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 16

  Tomkowicz Adam,Marja,Jozef,Rozalja - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 38

  Tomkowicz Grzegorz - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 11

  Tomkowicz Alfons,Marja, Tesciowa Olga - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 27

  Tomkowicz Juljan - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 10

  Tomkowicz Petronela - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 269

  Tomkowicz Jozef s Klemensa - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 1

  Tomkowicz Kazimierz - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 15

  Tomkowicz Jozef s Marka - - 1933 Horbaczewo,koscien'j Wilejskim 30

  Tomkowicz Stefanja - - 1933 folw.Kazimierowka Wilejskim 3

  Tomkowicz Adela c Kajetana dz. Aleksander,Anna,Janina,Maria,Weronika - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 125

  Tomkowicz Olga c Franciszka - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 231

  Tomkowicz Adolf,Aleksander,Stefania,Albina - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 1

  Tomkowicz Stefania I Dominika Maskalonok - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 2

  Tomkowski Wladyslaw s Wincentego - - 1932 Stara-Buda,Trockiej Wil-Trockim 12

  Tondryk Mikolaj - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 39

  Tondryk Franciszek - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 28

  Tondryk Jozef s Jana - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 40

  Tondryk Jozef,Michal - - 1933 Porpliszcze Dzisnienskim 9

  Tracewicz Jan - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 59

  Tracewicz Jozef - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 58

  Tracewicz Kasper - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 34

  Tracewicz Spadk. Wincentego - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 61

  Tracewicz Jozef - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 62

  Tracewicz Jan - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 32

  Tracewicz Antoni,Wincenty - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 66

  Tracewicz Jan - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 67

  Tracewicz Spadk.Macieja - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 68

  Trachniewiczow Marja,Malwina - - 1934 Nowiki,Soly Oszmianski 12

  Tranczewska Anna - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 11

  Tranczewski Jan - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 28

  Tranczewski Feliks - - 1933 Piotrowicze Dzisnienskim 34

  Trapszowa Helena - - 1931 Taleniszki,Widzkiej Braslawskim 7

  Traskowski Kalikst - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 204

  Traskowski Jan - - 1937 Pohulanka,Smorgon Oszmianskim 220

  Trasowski Jan Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 31

  Trawkin Kalistrat - - 1934 Kruki Swiecianskim 3,70

  Trawkin Dymitr - - 1934 Kruki Swiecianskim 1,53

  Trawkin Nikita - - 1934 Kruki Swiecianskim 39,54

  Trawkin Teodor - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 1

  Trawkin Andron - - 1933 Jozefino,komajskiej Swiecianskim 2

  Tregis Jozef,Napoleon,Leokadja - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 11

  Tregis Napoleon s Jozefa I Kleofas - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 12

  Tregis Donata,Kazimierz,Tekla - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 13

  Tregis Wiktor,Feliks - - 1932 Susliszki/Sohlubiszki Oszminaskim 14

  Tregis Jozef,Napoleon,Leokadja - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 21

  Tregis Jozef,Napoleon,Leokadja - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 22

  Tregis Napoleon s Jozefa - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 13

  Tregis Donata,Kazimierz,Tekla - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 12

  Tregis Wikto,Feliks - - 1933 Pakulnia,Widzkiej Braslawskim 7

  Treszczynski Michalina,Boleslaw,Hipolit,Ewa - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 10

  Treszczynski Michałina,Bolesław,Hipoli,Ewa Braslawski - - 1929 Dziadkowce,Slobodzkiej 10

  Treszczyński Michal Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 9

  Treszczyński Wiktor Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 10

  Treszczyński Juljan Braslawski - - 1927 Widutowszczyzna,Slobodzkiej 11

  Tripucki Adam - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 22

  Trofimow Longin - - 1937 Apidamy,lyntupskiej Swiecianskim 40

  Trofimow Login - - 1938 Apidamy,lyntupskiej Swiecianski 8

  Trofimow Karp,Michał Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 2

  Trofimow Michał Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 3

  Trofimow Karp Dzisnienskim - - 1939 Zalesie,zaleskiej 4

  Trojnicz Malwina,Leon,Kazimiera - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 34

  Trojnicz Zygmunt - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 41

  Trojnicz Boleslaw - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 45

  Trojnicz Tadeuz,Jan,Aniela - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 12

  Trojnicz Emilja,Anna,Edmund - - 1932 Wasiewicze,Luczajskiej Postawskim 52

  Trojnowski Spadk.Aleksandra Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 5

  Trojnowski Spadk.Macieja Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 9

  Trojnowski Adolg,Onufry Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 27

  Trok Ruwim - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 90

  Trokiel Aleksander - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 5

  Trokiel Stefan - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 6

  Trokiel Feliks,Ludwik,Zofja - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 7

  Trokiel Konstanty - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 8

  Trokiel Gabryel, Karolina Duczynska - - 1933 Trokiele,Hoduciskiej Swiecianskim 22

  Trokiel Andrzej,Michal - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 81

  Trokinski Chaja,Mowsz,Nachona Szmukler - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 63

  Trubacz Florjan - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 42

  Trubacz Jan - - 1934 Plikowicze,kurzenieckiej Wilejskim 46

  Trubacz Stefa,Melania dz.Bazylego Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 24

  Trubacz Teodor,Anastazja dz.Bazylego Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 25

  Trubacz Spadk.Anny:Mikolaj,Maria,Olga,Nadzieja dz.Szymona Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 26

  Trubacz Elzbieta c Juliana Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 27

  Trubacz Onufry s Andrzeja Wilejski - - 1939 Litwinki,kurzenieckiej 28

  Truchan Jozef,Antoni - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 20

  Truchan Wincenty - - 1930 Popiszki,Rzesz'iej Wil-Trocki 2

  Trukanowa Marja - - 1936 Opsa,opeskiej Braslawskim 134

  Trumpakajs Wincenty - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 24

  Trumpakajs Onufry - - 1932 Dwojlince,niemen'j Wil-Trockim 30

  Trus Stefan,Pegalia I Jan - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 1

  Trus Pawel - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 2

  Trus Antoni - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 3

  Trus Bazyl - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 4

  Trus Jan,Jozef I Aleksander - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 6

  Trus Benedykt s Grzegorza - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 19

  Trus Benedykt s Michala - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 20

  Trus Petronela - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 21

  Trus Stefan s Jana - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 22

  Trus Grzegorz - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 23

  Trus Jakob - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 24

  Trus Antoni I Jan - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 25

  Trus Michal - - 1933 Spichalszczyzna,Jasnienskiej Dzisienkim 5

  Trusewicz Adam s Jakuba z bratem Józefem I siostra Jadwiga - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 35

  Trusewicz Anna c Józefa z dz. Stanisław,Bronisław,Stefan,Stanisława - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 161

  Trusewicz Spadk.Kazimierza c. Eleonora,Janina - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 111

  Trusewicz Anna c Wincentego z s.Anatoliuszem Skuracionkiem - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 229

  Trusewicz Anna z dz. Kajetan,Helena,Maria,Elzbieta,Marek - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 230

  Trusewicz Barbara c Macieja z dz.Kazimierz,Feliks,Karolina,Adolf - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 32

  Trusewicz Anna c Franciszka z dz.Jan,Ignacy,Kazimierz - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 119

  Trusewicz Józef - - 1938 Jaznie,Krzywickiej Wilejski 156

  Trybocka Malgorzata - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 48

  Trybocki Anna,Witold - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 6

  Trybocki Adam,Emilja dz. Kazimierza - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 7

  Trybocki Adam s Kazimierza - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 8

  Trybocki Karol,Nikodem,Joachim - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 9

  Trybocki Romuald,Paulina - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 10

  Trybocki Bronislaw,Konstancja - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 11

  Trybocki Franciszek,Petronela - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 12

  Tryfan Norbert Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 8

  Tryfan Wincenty Swiecianski - - 1939 Giedziunele,duksztanskiej 9

  Tryfonow Marcin s Michala - - 1934 Wysiolki,Daugiel'j Swiecianskim 17

  Tryfonow Marcin Swiecianski - - 1929 Lawrynczukiszki,Daugieliskiej 17

  Trygolubow Grzegorz,Jan,Parfen - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 5

  Trygolubow Nestor - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 20

  Trypucki Aleksander,Wiktoria - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 15

  Trypucki Jozef,Stanislaw,Michal,Stefania dz Antoniego - - 1936 Korkozyszki,podbrodzkiej Swiecianskim 16

  Trypucki Michal - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 5

  Trypucki Ignacy Wil-Trocki - - 1927 Purnuszki Male,Niemenczynskiej 7

  Tryzna Ludwik - - 1937 Weslawinieta,Smorgon Oszmianskim 1

  Tryzna Ambrozy Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 41

  Tryzna Wincenty Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 19

  Tryzna Anna Wilejski - - 1939 Krunie,Wojstomskiej 42

  Trzeciak Bernard - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 29

  Trzeciak Tomasz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 82

  Trzeciak Kazimierz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 19

  Trzeciak Teofila - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 126

  Trzeciak Tomasz - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 254

  Trzeciak Lucjan s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 24

  Trzeciak Lukasz s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 25

  Trzeciak Abraham s Mikolaja - - 1936 Niwki,koscieniewskiej Wilejskim 39

  Trzeciakowa Elzbieta - - 1933 Mirkliszki Swiecianskim 24

  Tubisowa Stafania - - 1936 Swir Swiecianskim 23

  Tumanowicz Marja,Tatjana - - 1932 Cudzieniszki Oszminaskim 58

  Tumas Feliks - - 1930 Zloukty,Turgielskeij Wil-Trocki 28

  Tumasz Jan,Franciszek,Jozef - - 1933 Mizulicze Wilejskim 9

  Tumasz Franciszek - - 1933 Mizulicze Wilejskim 6

  Tumasz Anna,Adam Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 17

  Tumasz Józef,Jan ss Jana Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 19

  Tumasz Spad.Franciszka siostra Katarzyna zona Marcela I dz.Jan,Zenon,Antoni,Janina,Emilia Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 20

  Tumaszowa Władysław z Iwanowskich - - 1938 Lipki,wornianskiej Wilno-Trockim 10

  Tumaszowa Emilia Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 7

  Tumaszowa Jadwiga Dzisnienskim - - 1939 Tumasze,Glebockiej 18

  Tumczonek Michał Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 11

  Tumczonek Helena I corka Barbara Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 21

  Tumczonek Aleksander Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 36

  Tumczonek Julian s Józefa Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 35

  Tumczonek Spadk.Bronisława z Anna dz.Julian,Stefan,Edward,Julia,Rachela,Rafalina,Paulina Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 34

  Tumczonek Rozalia Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 38

  Tumczonek Józef Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 3

  Tumczonek Bazyli s Franciszka Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 45

  Tumczonek Wincenty Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 51

  Tumczonek Elzbieta Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 39

  Tumczonek Spadk.Bazylego z Maria ss Paweł,Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 22

  Tumczonek Bronisław Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 56

  Tumczonek Antoni Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 17

  Tumczonek Dymitr Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 33

  Tumczonek Piotr Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 2

  Tumczonek Eugenia Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 44

  Tumelis Domecila - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 30/41

  Tumelis Wincenty - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 17

  Tumelis Sylewstri Michal - - 1930 Jolomance,Rymsz'j Braslawskim 21

  Tumelis Domicella c Jozefa - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 40

  Tumelis Wincenty s Michala - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 17

  Tumelis Sylwester,Michal ss Michala - - 1933 Jaloniance,Rymszanskiej Braslawskim 21

  Tuniewicz Józef - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 19

  Tuniewicz Wiktoria, Elzbieta Waskowicz, Franciszek - - 1938 Nowosiady,solcezniekiej Wil-Trockim 10

  Tur Spadk.Józefa s Macieja z Paulina c Alencieja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 24

  Tur Kazimierz s Macieja Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 25

  Tur Konstanty s Kazimierza Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 26

  Tur Spadk.Jana s Szymona z Wiktoria Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 27

  Tur Paulina c Jana Snarkiewicza Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 28

  Tur Józef s Konstantego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 44

  Turczynowicz Aleksander I Maria - - 1938 Borsuki,dokszyckiej Dzisnienski 24

  Turczynowicz Helena c Wincentego Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 84

  Turczynowicz Helena Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 85

  Turewicz Magdelena - - 1933 Powiaze,Kucewickiej Oszminaskim 265

  Turlo Edward,Ewa - - 1939 Mizany,Soly Pow.Oszmiana 15,38

  Turlo Bernard - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 3

  Turlo Mojzesz - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 10

  Turlo Jan - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 17

  Turlo Waclaw - - 1930 Folwark Ignapol Dzisnienskim 18

  Turlo Michalina - - 1933 Jozefinopol,Hoduciskiej Swiecianskim 10

  Turlo Henryk - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 44

  Turlo Adam s Józefa - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 55

  Turło Spadk.Konstantego: Józef,Bernard,Helena,Scholastyka - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 3

  Turło Franciszek - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 20

  Turło Antoni - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 32

  Turło Spadk. Izabeli: Leon Krynicki, Antoni I dz. Drugiego malzenstwa Antoni, Edmund, Zuzanna - - 1938 Gotówki,hoduciskiej Swiecianski 33

  Turło Adam s Józefa - - 1938 Norkiewicze,komajskiej Swiecianski 92

  Turło Józef,Bernard,Helena,Scholastyka Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 3

  Turło Franciszek Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 20

  Turło Antoni Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 32

  Turłowicz Domicela,Franciszek Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 25

  Turłowicz Boleslaw Wil-Trocki - - 1927 Dejlidany,Niemenczynskiej 12

  Turok Adolf s Wincentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 47

  Turonok Jadwiga - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 6

  Turonok Jozef - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 23

  Turonok Jan - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 37

  Turonok Wlodzimierz - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 38

  Turonok Sylwester - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 39

  Turonok Wladyslawa I Jozefa I Jadwiga Krukowska - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 51

  Turonok Kazimierz - - 1933 Okolica Rudawa Braslawskim 59

  Turut Spadk.Jana s Jerzego z Helena Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 48

  Turut Wincenty,Franciszek s Jerzego Wilejski - - 1939 Chocilowicze,wiszniewskiej 49

  Tuszyn Weronika - - 1936 Chocilki,swirskiej Swiecianskim 6

  Tynkun Witold - - 1933 Poszumien,kolty'j Swiecianskim 43

  Tyrylis Konstanty - - 1933 Upie,Daugieliskiej Swiecianskim 8

  Tyszewicz Michalina c Benedykta - - 1935 Zydziszki,trockiej Wil-Tockim 6

  Tyszkiewicz Kazimerz,Felicja,Apolonja - - 1929 Obaly Wil-Trocki 29,2,35,56

  Tyszkiewicz Adolf,Jerzy,Stanislaw,Emilja,Helen+ - - 1929 Obaly Wil-Trocki 33

  Tyszkiewicz Anna,Franciszek,Michalina,Stanislawa - - 1929 Obaly Wil-Trocki 30,13,45

  Tyszkiewicz Florjan - - 1929 Obaly Wil-Trocki 31,1,51

  Tyszkiewicz Wincenty s Franciszka - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 9

  Tyszkiewicz Boleslaw s Franciszka - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 10

  Tyszkiewicz Waclaw s Michala - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 11

  Tyszkiewicz Filomena,Joanna,Zofia - - 1936 Sanguniszki,mejszag'j Wil-Tockim 13

  Tytusz Regina I Aleksander - - 1933 Rakowce I,Krewskiej Oszmianskim 15

  Tytusz Michal s Jakoba - - 1933 Rakowce I,Krewskiej Oszmianskim 17

  Tytusz Bazyl s Jerzego - - 1933 Rakowce I,Krewskiej Oszmianskim 18

  Tytusz Stanislaw s Lukasza - - 1933 Rakowce I,Krewskiej Oszmianskim 19

  Udyrysz Jan,Wladyslaw - - 1932 Dunajowka,Szumskiej Wil-Trockim 14

  Ugarenko Jakob s Mikolaja - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 8,67

  Ugarenko Boleslaw,Zofja,Genowefa - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 9

  Ugarenko Grzegorz - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 7

  Ugarenko Antoni - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 6

  Ugarenko Spadkob Antonim - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 9

  Ugarenko Piotr - - 1929 Sztokowce,Slobodzkiej Braslawskim 8

  Ugarenko Jozef - - 1930 Alochny,Plusskiej Braslawskim 3

  Ugarenko Wincenty - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 5

  Ugarenko Stanislaw,Antoni - - 1933 Bochony,Slobodzkiej Braslaswskim 7

  Ugarynko Wincenty s. Mikolaja - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 3

  Ugarynko Michalina - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 17

  Ugarynko Adam s Benedykta - - 1929 Uscie,Slobodzkiej Braslawskim 32

  Ugarynko Tomasz s Walentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 52

  Ugarynko Stanislaw s Walentego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 53

  Ugarynko Ewa, Stanislaw,Jozef,Antoni dz. Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 54

  Ugarynko Anastazja,witalis,Piotr,Zofia dz. Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 55

  Ugarynko Michal,Juljan ss Macieja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 56

  Ugarynko Michalina,Julian,Stanislaw ss Juliana - - 1936 Folw.Glinówka Braslawskim 1

  Ugarynko Jan s Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 9

  Ugarynko Alfons s Ludwika - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 19

  Ugarynko Piotr s Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 20

  Ugarynko Franciszek s Adama - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 30

  Ugarynko Stanislawa,Franciszek,Adolf,Janina,Marja,Michalina - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 32

  Ugarynko Michal s Jana - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 33

  Ugarynko Adam s Piotra - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 46

  Ugarynko Helena,Piotr,Jozef.Jan,Kazimierz,Ignacy+ - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 49

  Ugarynko Ewa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 57

  Ugarynko Antoni s Jerzego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 62

  Ugarynko Jadwiga - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 63

  Ugarynko Piotr s Jerzego - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 64

  Ugarynko Piotr s Piotra - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 65

  Ugarynko Stanislaw,Michalina - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 66

  Ugarynko Ewa,Magdalena - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 67

  Ugarynko Ewa,Jozef,Donat,helena,Stefania, - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 68

  Ugarynko Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 69

  Ugarynko Antoni s Stanislawa - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 70

  Ugarynko Helena - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 75

  Ugarynko Franciszek,Antoni,Donat,Malwina+ - - 1936 Lunie,slobodzkiej Braslawskim 98

  Ugarynko Wincenty,Michal,Leon Braslawski - - 1927 Plitniki,Slobudzkiej 4

  Ugarynko Jan s Jana Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 9

  Ugarynko Antoni s Jozefa Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 10

  Ugarynko Jan s Tomasza Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 11

  Ugarynko Antoni s Mikolaja Braslawski - - 1927 Kowaliszki,Slobodzkiej 12

  Ugarynko Adam Braslawski - - 1928 Jelence,Slobodzkiej 1

  Ugarynko Jan Braslawski - - 1929 Leoszki,Slobodzkiej 36

  Ugarynko Spadk.Piotra:Michałina,Antonina po mezu Dublowiczowa Braslawski - - 1929 folw.Glinówka,Slobodzkiej 1

  Ugielski Józef - - 1936 Wazgielance II Braslawskim 7

  Ugielski Julian s Stanislawa - - 1938 Siostrzence,Widzkiej Braslawski 10

  Ugielski Jozef Braslawski - - 1927 Wazgielance,Rymszanskiej 7

  Ugielski Juljan Braslawski - - 1928 Siestrzence,Widzkiej 10

  Uhrewicz Alfons - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 70

  Uhrewicz Alfons - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 50

  Ulczyc Bazyli I Konstanty Mozelewski - - 1938 Iwoncewicze,krasnienskiej Molodecki 8

  Ułasewicz Franciszek Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 2

  Ułasewicz Józef Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 3

  Ułasewicz Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 4

  Ułasewicz Spadk.Jana dz.Paweł,Franciszka,Wiktoria Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 14

  Ułasewicz Ignacy Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 16

  Ułasewicz Spadk.Bernarda:ferdynand,Kazimierz,Karol,Wacław,Alfons Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 17

  Ułasewicz Leokadia Dzisnienskim - - 1939 Ostrowszczyzna,Jaznienskiej 18

  Umbras wdowa Anastazja dz.Telesfor,Melania,Anna,Stefania Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 1

  Umbras Augustyn,Michał I s Aniela Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 2

  Umbras Augustyn Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 3

  Umbras wdowa Weronika ss Antoni,Michał,Stanisław Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 4

  Umbras Michał s Jana I z Urszula Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 5

  Umbras wdowa Grasylda dz.Jan,Piotr,Józef,Michał,Bernard,Helena,Urszula Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 13

  Umbras Antoni,Kazimierz,Piotr Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 14

  Umbras Piotr s Piotra Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 17

  Umbras Krzysztof s Kazimierza Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 29

  Umbras Krystyna Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 30

  Umbras wdowa Aniela dz.Antoni,Sylwester,Michał,Aniela,Emilia Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 32

  Umbras Jan s Justyna Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 37

  Umbras Krzysztof s Antoniego Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 38

  Umbras Petronela Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 39

  Umbras Piotr s Michała Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 40

  Umbras Grazylda c Stanisława Wieliczko Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 41

  Umbras Kazimierz Swiecianski - - 1939 Liguny,duksztanskiej 43

  Umpirowicz Wincenty,Kazimierz,Jan ss Karola - - 1937 Bendary,dryswiackiej Braslawskim 11

  Umpirowicz Wincenty,Kazimierz,Jan ss Karola - - 1938 Zwirynie,opeskiej Braslawski 11

  Undrowa Stefania - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 10

  Undryszo Jan,Wladyslaw Wil-Trocki - - 1927 Dunajówka,Szumskiej 25

  Urban Antoni - - 1933 Samoniszki,mieleg'j Swiecianskim 3

  Urban Antoni,Paulina - - 1933 Samoniszki,mieleg'j Swiecianskim 1

  Urbanowa Helena - - 1937 Norkiewicze,komajskiej Swiecianskim 2

  Urbanowicz Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 85,21,190

  Urbanowicz Stanislaw - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 222

  Urbanowicz Aniela,Bronislaw,Jozef,Anna,Genow - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 38

  Urbanowicz Bronislawa - - 1929 Zybki Braslawskim 11

  Urbanowicz Franciszek,Antoni - - 1930 Rudziany,Zablociskiej Swiecianskim 9,2,32

  Urbanowicz Anna - - 1934 Panasy Wil-Trocki 3

  Urbanowicz Wincenty - - 1931 Waszkuny,Gierwaity Wil-Trocki 8

  Urbanowicz Kazimierz,Jan,Adela - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 18

  Urbanowicz Antonin,Franciszek,Malgorzata - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 24

  Urbanowicz Leon - - 1931 Suromszczyszna,D'ej Braslawskim 25

  Urbanowicz Jan - - 1932 Milejszuny Oszminaskim 18

  Urbanowicz Marja - - 1933 Kisiele,zukojnskiej Swiecianskim 14

  Urbanowicz Justyn s Franciszka - - 1934 Szutany I,Mieleg'j Swiecianskim 1

  Urbanowicz Antoni - - 1934 Szutany I,Mieleg'j Swiecianskim 2

  Urbanowicz Aniela - - 1934 Szutany I,Mieleg'j Swiecianskim 3

  Urbanowicz Justyna s Krzysztofa - - 1934 Szutany I,Mieleg'j Swiecianskim 4

  Urbanowicz Franciszek - - 1934 Szutany I,Mieleg'j Swiecianskim 5

  Urbanowicz Anna - - 1936 Folw.Ponary,niemen'l Wil-Trockim 3

  Urbanowicz Antoni s Andrzeja - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 70

  Urbanowicz Piotr - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 10

  Urbanowicz Józef - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 13

  Urbanowicz Władysław - - 1937 Wasilkowo,Herm'j Dzisnienskim 14

  Urbanowicz Florianna - - 1938 Możejki,Postawskiej Postawskim 23

  Urbanowicz Piotr - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 10

  Urbanowicz Józef - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 13

  Urbanowicz Antoni s Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 18

  Urbanowicz Wincenty,Klemens,Karolina - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 19

  Urbanowicz Julian I Aniela dz.Dominika - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 20

  Urbanowicz Józef I Stefan ss Wincentego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 21

  Urbanowicz Karol s Wincentego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 22

  Urbanowicz Feliks s Wincentego - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 23

  Urbanowicz Bronisław s Justyna - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 24

  Urbanowicz Michal s Bronisława - - 1938 Mizniuny,szumskiej Wilno-Trockim 25

  Urbanowicz Antonina Wilejski - - 1939 Bujaki,wiszniewskiej 23

  Urbanowicz Jan,Szymanelowa Weronika Wilejski - - 1939 Szymanele,wiszniewskiej 69

  Urbel Edward,Leon,Krystyna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 336

  Urbielonis Marcin,Jan,Michal,Piotr,Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 53,81,

  Urbielonis Krystyna - - 1934 Kursze Wil-Trocki 14,75

  Urbielonis Marcin - - 1934 Kursze Wil-Trocki 15,80

  Urbielonis Katarzyna + Katarzyna Rutkowska - - 1934 Kursze Wil-Trocki 33,77

  Uscinowicz Bronislawa - - 1935 Gaudziewicze,Solskiej Oszmianskim 9

  Uscinowicz Konstanty Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 23

  Uscinowicz Mikolaj s Krzysztofa Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 50

  Uscinowicz Michałina wdowa po Gabrielu Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 51

  Uscinowicz Mikolaj s Wincentego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 52

  Uscinowicz Franciszek s Wincentego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 53

  Uscinowicz Bronisław s Wincentego Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 54

  Usel Ludwik - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 85

  Usel Dominik,Ludwik,Jan,Kajetan - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 3

  Usel Antoni s Antoniego - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 42

  Usel Pawel s Mateusza - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 43

  Usel Kajetan s Jozefa - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 32

  Usel Witold s Jozefa - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 80

  Usel Konstanty,Jozef,Marjanna,Aleksandra,Emilja - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 54

  Usel Zygmunt - - 1933 Borskuny,Majszagolskiej Wil-Trocki 31

  Uselowa Weronika Wil-Trocki - - 1929 Monastyrka,Mejszagolskiej 6

  Usowicz Józef Dzisnienskim - - 1939 Zaulki,pliskiej 1

  Uszak Stanislaw s Jana - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 9

  Uszak Jozef, Anastazja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 10

  Uszak Tadeusz,Elzbieta,Zofja - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 11

  Uszak Michal s Antoniego - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 12

  Uszak Anastazja,Antoni,Zofja,Anna dz. Adama - - 1933 Obabje-Duze,Slobodzkiej Braslaswskim 13

  Uszpulewicz Wiktor - - 1934 Markiniety,holszanskiej Oszmianskim 36

  Utkina Minadora - - 1933 Nowo-Ilenski,Podbrz'kj Wil-Trocki 13

  Uzdal Pietronela - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 2

  Uzdal Józefa - - 1937 Kolnota VII,podbrzeskiej Wil-Trockim 4

  Uziallo Ewa,Jan,Wincenty,Helena,Anna - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 27

  Uziallo Wladyslaw - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 4

  Uziallo Monika - - 1936 Drusciany,swiecianskiej Swiecianskim 8

  Uzlis Franciszek - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 1

  Uzlis Aleksander - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 2

  Uzlis Wincenty - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 3

  Uzlis Apolonia,Sylwester,Stanisław,Zofia,Salomea dz.Konstantego - - 1937 Vel,prozorockiej Dzisnienskim 4

  Uzlowski Tekla,Bazyl,Tymoteusz - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 57

  Uzlowski Jan,Konstanty,Szymon,Stefania - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 58

  Uzlowski Platon,Konstanty,Szymon - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 59

  Uzlowski Mikołaj - - 1937 Milez,dolhinowskiej Wilejskim 60

  Uzłowski Tekla,Bazyli,Tymoteusz - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 57

  Uzłowski Jan,Konstanty,Szymon,Stefania - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 58

  Uzłowski Platon,Konstanty,Szymon,Stefania - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 59

  Uzłowski Mikolaj - - 1938 Milcz,dolhinowskiej Wilejski 60

  Uzłowski Spadk.Jana:dz.Platon,Jan,Mikolaj Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 69

  Uzłowski Spadk.Ignacego wdowa Tekla dz.Bazyli,Tymofiej Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 70

  Uzłowski Spadk.Piotra:Konstanty,Szymon Wilejski - - 1939 Niebyszyno I Siwce,dolhinowskiej 71

  Uzorewicz Urszula - - 1928 Galczuny Wil-Trocki 115

  Uzorko Ignacy - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 19

  Uzorko Adam - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 20

  Uzorko Apolonja,Bronislawa,Jozef - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 21

  Użlis Franciszek - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 1

  Użlis Aleksander - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 2

  Użlis Wincenty - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 3

  Użlis Apolonia,Sylwester,Stanislaw,Zofia,Salomea dz.Konstantego - - 1937 Bortkowo,prozorckiej Dzisnienskim 4

  Waiegielis Tomasz - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 3

  Wajman Mejer s Mowszy - - 1938 Czeszki,prozorockiej Dzisnienski 23

  Wajner Chlawna - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 443

  Wajnsztanja Spadk. Mendela - - 1932 Dolna I,Podbrrzeskiej Wil-Trockim 2

  Wajspapierowa Liba - - 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 479

  Wako Władysław s Pawla, Andrzej I Bronisław ss Adama - - 1938 Grebaly,gierwiackiej Wilno-Trockim 9

  Walecka Ewa,Helena,Juljanna - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 9

  Walenowicz Józef Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 114

  Walenowicz Karol Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 120

  Walenowicz Bolesław Wil-Trocki - - 1929 Niemierz,Rudominskiej 122

  Walentynowicz Jozef - - 1930 Zarnele,Mickunskiej Wil-Trocki 2

  Walentynowicz Jozef - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 70

  Walentynowicz Stanislaw,Bronislaw,Jan I Leopold ss Michala - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 7

  Walentynowicz Teresa,Jan I Weronika - - 1933 Kiezduny,Polanskiej Oszmianskim 8

  Walentynowicz Józef - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 70

  Walentynowicz Salomea - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 29

  Walentynowicz Jan s Eleonory - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 13

  Walentynowicz Gabriel I Anna - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 14

  Walentynowicz Antoni - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 15

  Walentynowicz Józef,Stefania,Helena,Anna - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 16

  Walentynowicz Kazimierz s Adama - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 17

  Walentynowicz Jan s Józefa - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 18

  Walentynowicz Kazimierz s Józefa - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 19

  Walentynowicz Antoni - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 20

  Walentynowicz Apolonia I dz.Piotr,Wincenty,Michal,Maria,Zofia,Julian - - 1938 Waskance,niemenczynskiej Wilno-Trockim 21

  Walentynowicz Pawel Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 4

  Walentynowicz Kazimierz Wil-Trocki - - 1927 Górnopoliszki,Niemenczynskiej 6

  Walicka Adela z Kuckow Swiecianski - - 1939 Dowejsie,hoduciskiej 38

  Walukiewicz Franciszek Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 11

  Walukiewicz Ignacy Wil-Trocki - - 1927 Linkance,Podbrzeskiej 16

  Waluszko Jan,Wlodzimierz,Julja,Tekla dz. Dominika - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 48

  Waluszko Jan, Jozef dz. Piotra - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 41

  Waluszko Tomasz s. Piotra - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 38

  Waluszko Jan s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 21

  Waluszko Antoni,Michalina dz.Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 22

  Waluszko Ignacy s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 6

  Waluszko Jozef s. Antoniego - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 87

  Waluszko Jan,Wlodzimierz,Julja,Tekla dz. Dominika - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 63

  Waluszko Jan,Wlodzimierz,Julja,Tekla dz. Dominika - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 64

  Waluszko Jan,Wlodzimierz,Julja,Tekla dz. Dominika - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 70

  Waluszko Jan,Wlodzimierz,Julja,Tekla dz. Dominika - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 74

  Waluszko Jan,Jozef I Tomasz s. Piotra - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 82

  Waluszko Jan,Jozef I Tomasz s. Piotra - - 1931 Folwark Dolgie,Prozo'j Dzisnienskim 99

  Waluszko Jan s Stanisława - - 1937 Lisica/Hornostaje,pliskiej Dzisnienskim 10

  Waluszko Jan s Stanislawa - - 1938 Lisice,Pliskiej Dzisnienski 10

  Waluta Spadk.Juljana - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 2

  Waluta Antoni - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 3

  Waluta Piotr - - 1930 Podroksze,Smolw'iej Braslawskim 11

  Waluto Wladyslaw,Stefanja - - 1936 Folw.Zawiesiszki,smolwenskiej Braslawskim 4

  Wanagielisa Spadk.Teodora - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 34,15

  Wangin Nikodem I Zofiha dzeci Kazimiera - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 12

  Wangin Zenon,Jozef,Ludwik - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 15

  Wangin Jozef,Aleksander,Kazimierz - - 1932 Arcimowicze,Opeskiej Braslawskim 16

  Wargan Aleksander - - 1933 Kobiele,Porpliskiej Dzisnienskim 27

  Warkowicz Franciszek s Stanislawa I Kazimiera - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 32

  Warkowicz Wincenty s Stanislawa - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 48

  Warkowicz Konstanty s Wincentego - - 1933 Kamionka,Holszanskiej Oszmianskim 55

  Warkowski Boleslaw - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 16,5

  Warkowski Aleksander - - 1934 Pikieliszki Wil-Trocki 11

  Warkowski Alfons, Franciszek Rusiecki - - 1937 Pietkieliszki,niemenczynskiej Wil-Trockim 5

  Warmachowski Józef Braslawski - - 1939 Jermolowo,Drujskiej 1

  Warmachowski Antoni s Bonawentury Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 36

  Warmachowski Józef s Bonawentury Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 37

  Warmachowski Józef s Bonifacego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 38

  Warmachowski Spadk.Pawla wdowa Konstancja dz.Michał,Helena,Amelia,Maria Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 40

  Warmachowski Dominik s Antoniego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 43

  Warmachowski Sylwester s Antoniego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 44

  Warmachowski Hilary s Antoniego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 45

  Warmachowski Spadk.Franciszka wdowa Domicela s Franciszek I c Wacława Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 46

  Warmachowski Ludwik s Antoniego Braslawski - - 1939 Powiacie,drujskiej 47

  Warna Ksawery - - 1930 Pietkuny,Przeb'iej Braslawskim 7

  Warnas Michal - - 1933 Dudy,Daugieliskiej Swiecianskim 9

  Warnel Augustyn - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 8

  Warnel Feliksa,Jan,Stanislawa,Ewa,Jozef - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 9

  Warnel Jozef I Julja dz. Jozefa - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 19

  Warnel Andrzej,Adam,Jan s Dominika - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 39

  Warnel Adolf s. Karola - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 41

  Warnel Nikodem s Karola - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 42

  Warnel Kazimierz - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 43

  Warnel Bronislawa,Franciszka cc Karola I Marjanna Niewiarowicz - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 50

  Warnel Jan,Jozef ss Michala - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 51

  Warnel Kazimierz,Ignacy,Karolina - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 54

  Warnel Augustyn s Wiktora - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 15

  Warnel Feliksa,Jan,Stanislawa,Ewa,Jozefa - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 48

  Warnel Jozef,Julja dz. Jozefa - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 4

  Warnel Andrzej,Adam,Jan ss Dominika - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 24

  Warnel Adolf s Karola - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 27

  Warnel Nikodem s Karola - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 74

  Warnel Kazimierz s Piotra - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 46

  Warnel Jan,Jozef ss Michala - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 13

  Warnel Bronislawa,Franciszek,Marjanna Niewiarowicz - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 33

  Warnel Kazimierz,Ignacy,Karolina dz.Ignacego - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 34

  Warykisz Mikolaj - - 1938 Puhacze,rakowskiej Molodecki 66

  Wasilec Teodor - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 61

  Wasilec Michal - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 30

  Wasilec Spadk.Bazylego wdowa Stefania I cc Nadzieja,Eufrozyna - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 31

  Wasilec Mikolaj - - 1938 Wolodzkowo,Pliskiej Dzisnienski 65

  Wasilew Eustachy s Lukiana - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 4

  Wasilewicz Ewa Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 92

  Wasilewska Stefania c Wincentego - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 2

  Wasilewska Walerja - - 1931 Zmitrowszczyzna Dzisnienskim 11

  Wasilewska Weronika,Ewa Walecka - - 1936 Labunce,daugieliska Swiecianskim 17

  Wasilewska Emilia - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 26

  Wasilewska Anna I Paulina Kowalonkowa - - 1938 Ciereszki,hermanowickiej Dzisnienski 58

  Wasilewski Wojciech s Tadeusza - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 162

  Wasilewski Florian s Tadeusza - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 10173

  Wasilewski Jozef s Ludwika - - 1939 Gaucie,Soly Pow. Oszmiana 110

  Wasilewski Jozef,Jozef,Witold,Adela - - 1930 Wisztoki,Polanskiej Oszmianskim 10,35

  Wasilewski Spadk. Jozefa - - 1930 Grodzie,Polanskiej Oszmianskim 32

  Wasilewski Stanislaw - - 1930 Krupienie,Doksz'j Dzisnienskim 10

  Wasilewski Jan - - 1934 Gryciuny Wil-Trocki 66

  Wasilewski Wincenty,Jan,Felikds Stankiewicz - - 1933 Kamienny Lug,Szumskiej Wil-Trocki 47

  Wasilewski Adam,Michal ss Sylwestra - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 16

  Wasilewski Michal,Stanislaw ss Tadeusza - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 20

  Wasilewski Jan - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 6

  Wasilewski Franciszek - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 22

  Wasilewski Boleslaw - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 11

  Wasilewski Michal s Andrzeja - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 13

  Wasilewski Kazimierz,Edward,Zofja - - 1933 Wesolowo,Smolw'j Braslaswskim 18

  Wasilewski Wladyslaw s Mikity - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 33

  Wasilewski Anna,Aleksander - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 34

  Wasilewski Zofja,Aleksander - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 22

  Wasilewski Hipolit s Grzegorza - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 21

  Wasilewski Pawel s Piotra - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 46

  Wasilewski Jakób s Piotra - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 7

  Wasilewski Andrzej,Michal,Adela - - 1936 Lozowiki,kozlowska Postawskim 4

  Wasilewski Jan - - 1936 Grynciuny,niemen'j Wil-Trockim 66

  Wasilewski Antoni s Jana - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 1

  Wasilewski Antonina c Michala oraz Julian,Jozef,Antoni,Boleslaw,Jan,Zofia - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 24

  Wasilewski Jozef s Wincentego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 25

  Wasilewski Julian s Wincentego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 26

  Wasilewski Konstaty s Wicentego - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 27

  Wasilewski Anna c Michala - - 1936 Przechody,krewskiej Oszmianskim 28

  Wasilewski Jozef s Antoniego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 58

  Wasilewski Jan s Antoniego - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 59

  Wasilewski Karolina - - 1939 Kowale,solskiej Oszmianskim 61

  Wasilewski Antoni s Jana - - 1939 Koczany,kewskiej Oszmianskim 30

  Wasilewski Józef Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 5

  Wasilewski Maciej Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 6

  Wasilewski Jan Wil-Trocki - - 1928 Wojewodziszki,Rzeszanskiej 7

  Wasiljew Jan s Sysoja - - 1936 Winogrady,woropajewskiej Postawskim 17

  Wasiuczonok Tomasz - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 5

  Wasiuczonok Bazyli - - 1937 Zaborce,Mikołajewskiej Dzisnienskim 6

  Wasiuczonok Józef,Kazimierz,Agnieszka Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 8

  Wasiuczonok Augustyn Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 9

  Wasiuczonok Justyna Braslawski - - 1939 Nowy Pohost,nowopohoskiej 83

  Wasowicz Wladyslaw - - 1930 Dawidki,Koscien'iej Wilejskim 41

  Wasowicz Kazimierz - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 66

  Wasowicz Jozef - - 1933 Preny,Kiemieliska Swiecianskim 7

  Waszczenko Teodor Braslawski - - 1939 Konowalowszczyzna,slobodzkiej 18

  Waszkiel Anna,Aleksander,Michal - - 1936 Folw.Antopol,zaleskiej Dzisnienskim 1

  Waszkiel Hipolit - - 1936 Folw.Antopol,zaleskiej Dzisnienskim 2

  Waszkiel Józef,Teofila - - 1936 Folw.Antopol,zaleskiej Dzisnienskim 5

  Waszkiel Konstanty - - 1936 Folw.Antopol,zaleskiej Dzisnienskim 6

  Waszkiewicz Józefa - - 1936 Poszylajcie, Wil-Trockim 21

  Waszkiewicz Antoni - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 2

  Waszkiewicz Wincenty s Wincentego - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 1

  Waszkiewicz Wincenty s Augustyna - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 3

  Waszkiewicz Józef s Augustyna - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 4

  Waszkiewicz Justyn - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 10

  Waszkiewicz Napoleon - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 11

  Waszkiewicz Józef s Kazimierza - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 12

  Waszkiewicz Wiktor - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 13

  Waszkiewicz Anna - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 15

  Waszkiewicz Aleksander - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 21

  Waszkiewicz Konstanty - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 22

  Waszkiewicz Franciszek,Antoni - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 24

  Waszkiewicz Jan - - 1937 Zybaki,rymszanskiej Braslawskim 25

  Waszkiewicz Domicela Swiecianski - - 1927 Ozany,Daugieliskiej 16

  Waszkiewicz Sylwester Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 3

  Waszkiewicz Maria Braslawski - - 1939 Czemiery,leonpolskiej 4

  Wawrzyniakowa Jadwiga Wilejski - - 1939 Dolhinow II,dolhinowskiej 112

  Wąsowicz Franciszka c Adama, Malwina c Adama Faryna - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 31

  Wąsowicz Kazimierz s Antoniego I Stanisław s Pawla Stankiewicz - - 1938 Ciereszki,Krzywickiej Wilejski 32

  Weclawowicz Gabryela - - 1933 Loszany,bienickiej Molodeckim 14

  Wejksznia Romuald,Michał,Jan,Bronisław,Feliks Wil-Trocki - - 1928 Mikuciszki,Rudominskiej 3

  Wejksznia Władysław Wil-Trocki - - 1928 Mikuciszki,Rudominskiej 4

  Wejksznia Kazimierz,Juljan Wil-Trocki - - 1928 Mikuciszki,Rudominskiej 5

  Wejksznia Piotr Wil-Trocki - - 1928 Mikuciszki,Rudominskiej 6

  Wendt Benedykt - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 65

  Wendt Spadk. Wincentego - - 1930 Porudomino Wil-Trocki 64

  Wendt Benedykt - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 37

  Wendt Bronsilawa,Wladyslaw,Feliks,Maria - - 1936 Sorokowszczyzna Wil-Tockim 38

  Wercinski Justyn - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 78

  Wercinski Aleksander - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 58

  Wercinski Wiktor - - 1933 Luck Kozlowskie Postawskim 57

  Wercinski Justyn s Teodora - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 78

  Werciński Justyn s Antoniego - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 59

  Werciński Aleksander - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 58

  Werciński Wiktor - - 1938 Luck-Kozlowski,Kozlowszczyzna Postawskim 57

  Werenko Jozef,Antoni - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 3

  Werenko Jozef s Kazimierza - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 4

  Werenko Bronislaw - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 5

  Werenko Grzegorz - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 6

  Werenko Adolf - - 1936 Swirki,parafianowskiej Dzisnienskim 33

  Wereszczak Prochor Dzisnienskim - - 1939 Treskuny,Mikolajewskiej 14

  Werkowski Jozef - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 8

  Werkowski Karolina,Antoni,Wincenty,Zofja,Marjanna - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 11

  Werkowski Marjanna,Jan,Stanislaw - - 1932 Majkuny Wil-Trockim 22

  Werkowski Stefan - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 1

  Werkowski Adolf,Zofia - - 1938 Bitiny,niemenczynskiej Wil-Trockim 13

  Werscocki Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 37,106

  Wersocki Adam - - 1934 Kursze Wil-Trocki 62

  Wersocki Sylvestr - - 1934 Kursze Wil-Trocki 35,105

  Wersocki Stanislaw - - 1934 Kursze Wil-Trocki 19

  Wersocki Piotr - - 1934 Kursze Wil-Trocki 21

  Wersocki Szymon - - 1934 Kursze Wil-Trocki 58,93

  Wersocki Jozef - - 1934 Kursze Wil-Trocki 69,94

  Wersocki Dominik - - 1934 Kursze Wil-Trocki 13,110

  Wersocki Andrzej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 2

  Wersocki Feliks - - 1934 Kursze Wil-Trocki 29,113

  Wersocki Stanislaw,Jan,Wincenty - - 1934 Kursze Wil-Trocki 12

  Wersocki Andrzej - - 1934 Kursze Wil-Trocki 32

  Wersocki Ignacy,Stanislaw,Marja - - 1934 Kursze Wil-Trocki 5

  Wersocki Stanislaw,Jan,Wincenty - - 1934 Kursze Wil-Trocki 56,86

  Wersocki Jozefa,Kazimiera - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 9

  Wersocki Ewa,Jan,Piotr,Bronislaw,Stefan,Stanislaw - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 12

  Wersocki Antoni s Stefana - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 14

  Wersocki Wojciech s. Stefana - - 1932 Dzikie-Jocze,oranskiej Wil-Trockim 15

  Werykowski Franciszek - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 4

  Werykowski Alfons - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 5

  Werykowski Stanislaw - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 6

  Werykowski Jan - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 7

  Werykowski Jerzy - - 1931 Minkiele,Niemen'iej Wil-Trockim 8

  Wiatkin Teoklist - - 1929 Michalowo,Daugiel Swiecianskim 51

  Wiazicki Hipoliy,Barbara Rabizo - - 1933 Paszki,herman'skiej Dzisienkim 60

  Wiazicki Ignacy s Michala - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 124

  Wiazicki Julian s Michala - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 125

  Wiazicki Józef s Zachariasza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 11

  Wiazicki Adam s Zachariasza - - 1938 Wielkie Siolo,hermanowickiej Dzisnienski 10

  Wiciun Jan s Wincentego - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 21

  Wiciun Rozalia c Nikodema dz Józef,Adela,Zofia,Weronika - - 1938 Podmerecz,turgiel Wilno-Trockim 31

  Widun Jerzy,Lida dz.Piotra Dzisnienskim - - 1939 Sawickie,szarkowszczyzna 5

  Widzewicz Jan - - 1939 Lojcie,grauzyskiej Oszmianskim 20

  Widziewicz Andrzej - - 1929 Lojbiszki,Juraciskiej Wolozynskim 3,7,8

  Widziewicz Wincenty - - 1929 Lojbiszki,Juraciskiej Wolozynskim 2

  Widziun Franciszek - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 14

  Widziun Konstanty - - 1937 Piotrowo,niemenczynskiej Wil-Trockim 11

  Widziun Franciszek - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 14

  Widziun Konstanty - - 1938 Pietrowo,niemenczynskiej Wilno-Trockim 11

  Wiekun Ignacy s Antoniego - - 1935 Nasielany,podbrodskiej Swiecianskim 18

  Wielata Maciej - - 1931 Dworce,Szumskiej Wil-Trocki 3

  Wieliczanka Jadwiga - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 6

  Wieliczki Spadk.Jerzego - - 1930 Mile,Swiecianskiej Swiecianskim 11

  Wieliczko Marjanna,Wojtaniec Antoni I Bronislawa - - 1932 Jodlowicze,opeskiej Braslawskim 2

  Wieliczko Michal,Antonina,Julja,Domicela - - 1933 Dziatkowce,slobod'j Braslawskim 1

  Wieliczko Jozef - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 2

  Wieliczko Franciszek - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 3

  Wieliczko Benedykt - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 4

  Wieliczko Dominik - - 1933 Jaczmieniszki Braslawskim 12

  Wieliczko Marjanna, Antoni I Bronislawa Wojtaniec - - 1935 Sadlowicze,opeskiej Braslawskim 10

  Wieliczko Jadwiga </