<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Płaszów 1787 - 1903

  opracowanie Iwona Łaptaszyńska (TGCP)

   


  źródło: Publikacja "Płaszów 1912-2012" pod redakcją Melani Tutak (Dom
  Historii Podgórza).

   


  Zawarte wykazy:

  1. Numery domów i nazwiska ich właścicieli w 1787r.w Płaszowie
   (Centralne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, Fond 19, Opis 1,
   Sprawa 28)

  2. Wykaz domów i nazwiska włascicieli w 1848r. w Płaszowie.
   (APKr, Kataster Galicyjski, sygn. KKrak op.109, s. 305-310)

  3. Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17.12.1903r.
    (APKR, Gmina Płaszów, sygn. GmP X-32, s.169 - 171)

  4. Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna w Płaszowie - 16.12.1903r.
    (APKr, Gmina Płaszów, sygn. Gmp X-32, s.661)

  5. Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie.
   (APKR, Gmina Płaszów, sygn. GmP X-32, s.657)

  6. Spis robotników cegielni Teresy Geissler w Płaszowie - 16.12.1903r.
   (APKr. Gmina Płaszów, sygn.GmP X-32, s.655)

   

   

  Nazwisko Imię - - Uwagi/lata - Nr domu - dane z listy:


  Austeria (karczma) - - własność WP Wodzickiego - 96 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Balicki Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Banach Szymon - - - 47a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Bartoszek Maciej - - - 71 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Bembenek Jan - - - 88 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Bernstein Władysław - - 50 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Bierończyk Bartłomiej - - - 29 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Binkus Makary - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Birdolf Karol - - 36 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Bolechała Antoni - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Bolko Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Bugajski Jan - - cieśla - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Bysek Michał - - - 23 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Bysiek Antoni - - - 23a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Bysiek Antoni - - - 64 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Bysiek Kasper - - - 72 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Bysiek Błażej - - - 39a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Bysiek Jan - - - 39b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Bysiek Józef - - - 57 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Chruściel Antoni - - - 125 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Chrząszcz Stanisław - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Chwaja Mateusz - - - 32 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Chwaja Marjanna - - - 109 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Chwaja Wojciech - - - 117b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Chwal Jan - - - 60 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Cieślak Józef - - - 77 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Cieślak Franciszek - - - 108 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Cmilowski Kazimierz - - - 29b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Czapala Paweł - - - 142 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Dajwarek Józef - - 28 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Daniec Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Donajka Maciej - - - 49 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Donajka Antoni - - - 84 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Donajka Michał - - spadek - 14 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Donajka Józef - - - 52 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Donajka Andrzej - - - 61 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Duda Szczepan - - - 3a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Dudara Maria - - - 126 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Dudzik Marcin - - 52-lata - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Dudzik Józef - - 26-lata - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Dugobnik Antoni - - 22-lata - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Dutkiewicz Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Dyduła Władysław - - 38-lata - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Dyl Jakób - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Dyl Michał - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Dziechciarz Jan - - cieśla - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Dziedzic Franciszek - - - 40 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Dziewoński Łukasz - - - 75 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Dziewoński Franciszek - - - 114 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Figut Józef - - - 104 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Filipowicz Józef - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Filipowicz Szczepan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ganda Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Gastół Jan - - spadek - 9 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Gawlik Piotr - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Gazyk Jakób - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Gąsiorowski Wawrzyniec - - - 136 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Gil Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Goebel Józef - - maszynista - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Goldstein Leon - - magazynier - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Golik Andrzej - - - 17 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Golik Jan - - - 18 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Golik Józef - - - 19 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Golik Sebastian - - - 33 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Golik Jakub - - - 40a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Golik Stanisław - - - 24 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Golik Błażej - - - 30a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Golik Antoni - - - 46 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Gołębiowski Walenty - - - 45 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Gołębiowski Michał - - - 5 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Góra Jan - - 30 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Górka Wawrzyniec - - - 34 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Górka Stanisław - - - 35 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Górka Michał - - - 45 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Grela Wojciech - - - 90 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Grela Jan - - - 95a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Grela Jan - - 33-lata - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Grela Helena - - - 98 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Grela Jan - - - 105 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Grela Marcin - - - 51 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Grochol Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Gruchai Jan - - kowal - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Grudnik Michał - - - 133 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Grząka Mikołaj - - - 48 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Grzywacz Walenty - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Haczyk Józef - - - 44 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Halbtuch Julian - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  hastl - - - 132 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Szymon - - - 57 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Michał - - - 60 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Franciszek - - - 62 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Wawrzyniec - - - 65 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Franciszek - - - 66 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Sebastian - - - 67 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Walenty - - - 71 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Andrzej - - - 102 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Antoni - - - 106 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Heretyk Józef - - 29-lata - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Heretyk Salomea - - - 75a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Marianna - - - 6 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Wojciech - - - 83 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Paweł - - - 13 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Stanisław - - - 85 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Jakub - - - 88 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Szymon - - - 101 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Jan - - - 117a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Józef - - - 44 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Wojciech - - - 123 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Jakub - - - 63 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Heretyk Wojciech - - 46 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Heretyk Jan - - 56 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Heretyk Michał - - 24 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Heretyk Jakub - - 26 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Heretyk Franciszek - - 24 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Heretykowa x - - wdowa - 59 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Hudecki Jędrzej - - 46 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Idenc Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Jachnik Jan - - - 58 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Jachnik Łukasz - - - 61 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Jachnik Małgorzata - - - 73 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jachnik Marcin - - - 76 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jachymczak Michał - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Jadrygas Piotr - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Jamka Wojciech - - - 80 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jamka x - - - 70 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Janeyka Krzysztof - - - 63 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Janeyka Jan - - - 64a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Janeykowa x - - wdowa - 103 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Janika Marcin - - - 4 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jarzyna Franciszek - - - 37 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jasek Antoni - - z Rybitw - 116 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jasek Krzysztof - - - 120 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jaśkiewicz Jan - - 65 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Jedynak Antoni - - 48 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Jochemczyk Michał - - 30 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Jokra Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Jonczyk Michał - - - 82 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jonczyk Ludwik - - - 31 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Jonczyk Marianna - - - 40 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kalinowski Michał - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kania Michał - - furman - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kania Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Karaman Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Karbownik Stanisław - - - 2 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Karbownik Wawrzyniec - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Karbownik Szymon - - - 68 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kędzior Stanisław - - - 74 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kędzior Filip - - 40 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Kiryłowicz Mikołaj - - 47 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Klęsk Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Klima Stanisław - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kociela Błażej - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kohut Józef - - 36 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Kolasiński Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kołodziej Wincenty - - - 10 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kołodziej Bartłomiej - - - 18 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kołodziej Tomasz - - - 21a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kołodziej Jakób - - - 93 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kołodziejczyk Franciszek - - - 104 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Korzeniowski Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kosołka Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kowalczyk Stanisław - - - 51 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Kowalski Jan - - - 12 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Koza Jakub - - stróż - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kozioł Antoni - - - 32 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Kozioł Michał - - - 17 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Krówka Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Krówka Michał - - 42 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Krupa Bartłomiej - - - 14 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Krupa Andrzej - - - 108 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Krupa Jan - - - 25 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Krupa Józef - - - 42 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Krupa Andrzej - - - 67a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Krzemień Wojciech - - - 16 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Krzemień Sebastian - - - 119 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kubik Kazimierz - - - 16 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Kubik Jan - - - 37 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Kubik Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kubik Antoni - - - 8 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kubowicz Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kucharczyk Jan - - - 80 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Kucharczyk Franciszek - - - 94 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Kucharczyk Błażej - - - 111 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kucharczyk Wawrzyniec - - - 112 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Kula Antoni - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kurdensz Michał - - 40 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Kurylens Paweł - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Kutrzeba Szczepan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Larys Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Lenda Wojciech - - - 84 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Lenda Karol - - - 122 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Lenda Maria - - - 127 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Lenda Wojciech - - - 58 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Lenda Ignacy - - 38 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Leśniak Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Lewacki Michał - - - 43 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Łaczny Jan - - - 121 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Łasek Andrzej - - - 10 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Łączny Michał - - - 85 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Łączny Jakub - - - 87 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Łodziński Jakób - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Łoś Klemens - - 50 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Maciejczyk Adam - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Majcher Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Malek Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Maniecki Wojciech - - - 33 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Maniecki Ludwik - - - 47 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mardyla Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Mardyla Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Marschałek Michał - - 40 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Marzec Tomasz - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Mazurek Sebastian - - - 3 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Paweł - - - 11 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Jan - - - 36 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Jan - - - 50 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Andrzej - - - 53 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Jakub - - - 72 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Wawrzyniec - - - 83 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Wojciech - - - 107 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Andrzej - - - 112 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Mazurek Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Mazurek Michał - - - 12a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Maciej - - - 21b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Wawrzyniec - - - 100 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Szymon - - - 103 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Tomasz - - - 34 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Tomasz - - - 124 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Kacper - - - 128a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Franciszek - - - 64a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Tomasz - - - 64b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Antoni - - - 143 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mazurek Jakub - - 50 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Mazurkowa x - - wdowa - 5 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Medrych Mikołaj - - - 62 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Miasto Kazimierz - - folwark Beszcz - 45a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Miasto Kazimierz - - folwark Beszcz - 46 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Michno Karol - - - 101 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Michno Józef - - - 28 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Mucha Bartłomiej - - - 69 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Nazim Jan - - 40 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Nazimek Marcin - - - 47 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Nazimek Andrzej - - - 105 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Noga Stanisław - - dozorca - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Nosal Jan - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Nowotny Józef - - majster - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ochajna Andrzej - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ogrodnik Piotr - - - 135 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Ogrodnik Stanisław - - - 137 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Okoń Marcin - - - 9 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Okoń Tomasz - - - 15 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Okoń Mikołaj - - - 43 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Okoń Jan - - - 20 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Okoń Wojciech - - - 29a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Pająk Piotr - - 45 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Pajurowa Teresa - - 40 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Palinker Wolf - - stróż - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Pelikant Ignacy - - zarządca - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Piech Stanisław - - 39 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Piekarczyk Jan - - - 79 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Piekarczyk Walenty - - - 92 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Piekarski Antoni - - - 76 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Piradek Stanisław - - - 52 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Piwowarczyk Sebastian - - - 70 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Piwowarczyk Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Placzek Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Pluta Michał - - - 21 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Popiołek Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Prochowski Ludwik - - - 27 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Prochowski Maciej - - - 53 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Prociak Stanisław - - 34 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Przybyło Stanisław - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Pstrusiński Tomasz - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ptak Marcin - - - 69 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Pych Aleksander - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Pyrczak Józef - - - 90 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Pyrczak Tomasz - - - 65 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Rajca Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ramota Antoni - - - 26 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Ramota Michał - - - 48 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Robak Karol - - 46 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Roskocha Wojciech - - 40 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Rybka Ludwik - - 54 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Rymarczyk Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Rypalski Wincenty - - - 59 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Ryszkiewicz Jędrzej - - 24 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Sarna Józef - - - 67b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Sciezierki x - - wdowa - 30 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Scięzor Stanisław - - - 41 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Scięzor Antoni - - - 54 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Scięzor Jakub - - - 55 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Scięzor Piotr - - - 56 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Scięzor Andrzej - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Scięzor Wojciech - - - 66a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Scięzorowa x - - wdowa - 38 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Semla Ignacy - - - 26 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Sibuda Józef - - - 39 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Sibuda Szymon - - - 12b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Siepak Paweł - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Siwek Ludwik - - - 78 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Skawiński Szymon - - - 95 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Słaby Józef - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Słodki Wawrzyniec - - - 20 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Słowik Andrzej - - - 7b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Snida Józef - - - 23 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Socha Franciszek - - - 86 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Socha Ignacy - - 40 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Socha Wojciech - - 40 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Solecki Florian - - 48 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Solecki Franciszek - - 62 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Spiradek Wawrzyniec - - - 8 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Spiradek Józef - - palacz - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Spiradek Wojciech - - - 87 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Spiradek Wawrzyniec - - - 35 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Starowicz Adam - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Stefanik Wojciech - - - 95 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Stefański Wawrzyniec - - - 92 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Suchyła Ignacy - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Suchyła Jakub - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Suder Jan - - 39 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Suriak Krzysztof - - - 79 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Suryaka Wojciech - - - 73 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Szafraniec Jakub - - - 74 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Szafraniec Filip - - - 78 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Szafraniec Kazimierz - - - 91 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Szafraniec Regina i Wiktor - - - 36 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Szafraniec Maciej - - - 118 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Szatan Maciej - - - 49a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Szczepanik Walenty - - - 98 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Szczypczyk Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Szępiak Paweł - - 40 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Szfraniec Marianna - - - 107 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Szlęzak Andrzej - - maszynista - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Szostak Nikodem - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Szwachowicz Antoni - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Szymoniak Tomasz - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ślusarek Kasper - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Ślusarek Franciszek - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Śmietana Jan - - 39 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Taforska x - - wdowa - 27 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Talarek Józef - - - 97 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Talarkowicz Marcin - - - 13 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Toforowski Wojciech - - - 41 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Tomana Wojciech - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Tomana Józef - - odlewacz form - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Tomana Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Tomana Kazimierz - - 32 - - Spis robotników cegielni Jakóba Rothhirscha w Płaszowie

  Tomaszewski Florian - - - 42 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Tomczyk Franciszek - - 45 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Trzaskalski Michał - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Trzos Edmund - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Turchan Wawrzyniec - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Tyrka Jakub - - - 97 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Tyrpa Ferdynand - - 46 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Ujejski Michał - - - 24 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Urban Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Walasik Jakub - - - 6 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Walek Antoni - - - 91 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Walek Jan - - - 38 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Walkowski Stanisław - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Waśniowski Karol - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Wawrzkiewicz Wawrzyniec - - - 30b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wątroba Wincenty - - - 19 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wątroba Adam - - 68 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Wiatrak Stanisław - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Wiatrak Jakób - - 55 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Wiatrakowa Marya - - 50 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Widocki Walenty - - - 48a - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wiesławski Jan - - 42 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Wilk Wacław - - - 86 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wilk Wojciech - - - 81 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wilkoszka Augusta - - - 141 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wirzban Sebastian - - - 110 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wirzban Karol - - - 140 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Włodarczyk Jakub - - - 82 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Włodarczyk Michał - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Włodarczyk Kazimierz - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Włodarczyk Mikołaj - - - 99a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Włodarczyk Szymon i Klara - - - 113 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Włodarczyk Wiktoria - - - 115 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Włodarczyk Jakub - - - 128b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wodzicki - - - 1 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wojciechowski Wojciech - - - 68 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wojciechowski Szymon - - - 89 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wojciechowski Szczepan - - - 93 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wojciechowski Szymon - - - 100 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wojciechowski Wincenty - - - 7a - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wojciechowski Stanisław - - - 89 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wojciechowski August - - - 102 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wojciechowski Stanisław - - - 129 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Woyiaka Jan - - - 28 - Numery domów i nazwiska ich właścicieli w Płaszowie - 1787r.

  Wójcik Grzegorz - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Wójcik Józef - - - 77 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wójcik Stanisław - - - 11 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wójcik Józef - - - 15 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wójcik Maria - - - 49 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wójcik Jan - - - 50 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wójcik Stanisław - - - 54 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Wójcik Stanisław - - 50 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Zając Andrzej - - - 99b - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848 Zarzycki Jakób - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r Zdzieński Aleksander - - - 1 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 2 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 3 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 96 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 55 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 56 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 130 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 131 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 134 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 138 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zdzieński Aleksander - - - 139 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Zielińska Katarzyna - - 52 - - Spis robotników fabryki gipsu Leopolda Taubmanna - 16 12 1903r

  Zolinczyk Maciej - - 36 - - Spis robotników cegielni Teresy Geisser 16 XII 1903

  Żelazny Andrzej - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r

  Żurek Katarzyna - - - 94 - Wykaz domów w gminie Płaszów wraz z nazwiskami właścicieli - 1848

  Żyła Jan - - wyrobnik - - Spis robotników fabryki dachówek w Płaszowie - 17 12 1903r
     20 maj 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005