<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20

 • Nazwiska na A
 • Nazwiska na B - Bi
 • Nazwiska na Bl - Bź
 • Nazwiska na C
 • Nazwiska na Ć
 • Nazwiska na D
 • Nazwiska na E
 • Nazwiska na F
 • Nazwiska na G
 • Nazwiska na H
 • Nazwiska na I
 • Nazwiska na J
 • Nazwiska na K - Kn
 • Nazwiska na Ko - Kó
 • Nazwiska na Kr - Ky
 • Nazwiska na L
 • Nazwiska na Ł
 • Nazwiska na M - Mę
 • Nazwiska na Mi - My
 • Nazwiska na N
 • Nazwiska na O
 • Nazwiska na P - Pi
 • Nazwiska na Pl - Py
 • Nazwiska na R
 • Nazwiska S - Stap
 • Nazwiska Star - Szyw
 • Nazwiska na Ś
 • Nazwiska na T
 • Nazwiska na U
 • Nazwiska na W - Wisz
 • Nazwiska na Wiś - Wzo
 • Nazwiska na V
 • Nazwiska na Z
 • Nazwiska na Ż
 • Nazwiska na Ź
 • Lista dodatkowa


 • Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

  Nazwiska na I

  (opracowanie Jacek Młochowski - www.genealodzy.pl )  Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934


  Ibek Jan - 46.p.strz. zm.r. 4.VIII.1920 poc.inf.13.
  Icha Jan - kpr. 36.p.p. zm.ch. 8.VIII.1920 Włocławek.
  Iciek Jan - szer. 12.p.p. pl. 8.III.1919 Kamieniobród.
  Iciek Wincenty - szer. zakł.D.O.G.V. zm.ch. 9.IX.1920 Kraków.
  Ickowicz Matys - strz. 44.p.strz. pl. 27.IV.1920 Holendry.
  Ickowicz Stanisław - st.szer. baon.kpt.Trapszy. pl. 13.11.1919 Oserdów.
  Ickowicz Szloma - szer. 36.p.p. zm.r. 12.VI.1920 szp.pol.405.
  Idasiak Stanisław - szer. 1.p.p.leg. pl. 1.BC1919 Niderkuny.
  Idaszak Stefan - szer. 9.p.strz.wlkp. pl. 17.VIII.1920 Nasielsk.
  Idczak Jan - plut. 12.p.strz.wlkp. pl. 30.IX.1919 Pleszew.
  Idczak Jan - szer. 6.p.p.leg. pl. 6.VI.1920 Hornostajpol.
  Idenc Władysław - szer. 2.p.p.leg. pl. 10.VII.1920 Mińsk.Lit.
  Idyota Franciszek - szer. 31.p.p. pl. 23.VII.1920 Izabelin.
  Idziak Józef - szer. 24.p.p. pl. 12.VII.1920 Mińsk.Lit.
  Idzik Walenty - grodzień.p.strz. zm.ch. 28.XII.1920 Zorańskniewola.ros.
  Idzikowski - strz. 49.p.strz. pl. 22.VIII.1920 St.Otocznia.
  Idzikowski Aleksander - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 9.VII.1920 Maniewicze.
  Idzikowski Antoni - szer. 19.p.p. pl. 2.IV.1920 Płoskirów.
  Idzikowski Franciszek - st.szer. 19.p.p. zm.r. 15.111.1919 GródekJagieł.
  Idzikowski Franciszek - szer. 39.p.strz. zm.ch. 24.11.1920 Jarosław.
  Idzikowski Franciszek - sap. 6.baon.sap. zm.ch. 4.III.1920 Mińsk.Maz.
  Idzikowski Karol - kpr. 12.p.uł. pl. 10.VI.1920 Broniki.
  Idzikowski Kazimierz - uł. 12.p.uł. pl. 18.VII.1920 Beresteczko.
  Idzikowski Mikołaj - szer. 22.p.p. zm.ch. 13.111.1919 Warszawa.
  Idziniak Józef - strz. 3.s.dyon.strz.grań. zm.ch. 30.IV.1920 Grodno.
  Idzior Józef - zm.ch. 15.V.1919 Kołomyja.
  Idziorek Wojciech - st.szer. 70.p.p. pl. 25.V.1920
  Igiel Kazimierz - kan. młpl.oddz.och. zm.ch. 30.X.1920 Lwów.
  Igielczyk Majer - szer. 36.p.p. zm.(wypad.) 13.VII.1919 Różana.
  Igielski Jan - szer. 4.p.p.leg. zm.ch. 15.VI.1919 Siedlce.
  Igielski Władysław - strz. 52.p.strz. zm.ch. 14.111.1920 Tarnopol.
  Iglicki Witold - szer. 38.p.strz. zm.ch. 29.111.1919 Kraków.
  Ignac Michał - strz. 47.p.strz. pl. 6.VI.1920 Korolewicze.
  Ignaciuk Franciszek - szer. 7.p.p.leg. zm.ch. 30.XH.1919 Warszawa.
  Ignacki Józef - strz. 50.p.strz. pl. 13.VIII.1920 Gołogóry.
  Ignaczak Józef - szer. zm.ch. 6.II.1920 Uniejów.
  Ignaczak Michał - szer. 6.p.p.leg. zm.ch. 12.VIII.1919 N.Święciany.
  Ignaczak Piotr - zm. 22.XI.1920 Piotrogród.niewola.ros.
  Ignalewski Antoni - szer. 33.p.p. pl. 14.VIII.1920 Ossów.
  Ignał Ludwik - szer. 33.p.p. pl. 18.X.1919 Kamień.
  Ignarski Ignacy - strz. 50.p.strz. pl. 27.VIII.1920 Wasylów.
  Ignarski Jan - kpr. 144.p.strz. zm.r. 21.VIII.1920 Modlin.
  Ignarski Stanisław - szer. zm.ch. 25.XII.1920 Modlin.
  Ignasiak Leon - szer. 31.p.p. zm.ch. 8.III.1920 Skierniewice.
  Ignasiak Mieczysław - szer. 28.p.p. zm.ch. 24.111.1920 Łódź.
  Ignaszak Lucjan - szer. 55.p.p. zm.ch. 13.V.1920 Śrem.
  Ignaszek Józef - szer. dtwo.XVI.bryg.piech. zm.ch. 11.11.1920 Białystok.
  Ignaszek Józef - szer. 68.p.p. zm.ch. 18.VIII.1920 N.Sącz.
  Ignaszewski Jan - szer. 56.p.p. pl. 4.VI.1920 Stołpiszcze.
  Ignatiuk Konstanty - plut. 13.p.uł. zm.(wypad.) 3.VI.1920 Wilno.
  Ignatiuk Paweł - szer. 23.p.p. zm.r. 24.IX.1920 szp.pol.602.
  Ignatowicz Aleksander - strz. miński.p.strz. pl. 14.1.1920 Lepel.
  Ignatowicz Edward Edmund - plut. białost.p.strz. pl. 13.VII.1920 Ignalino.
  Ignatowicz Wacław - st.szer. oddz.rtm.Abrahama. pl. 1920
  Ignatowski Marjan - st.szer. zakł.14.dyw.piech. zm.ch. 30.1.1920 szp.pol.702.
  Ignyś Jan - szer. 68.p.p. pl. 20.VIII.1920 Szelków.
  Ikiert Leonard - szer. 21.p.p. pl. 17.X.1920 Miropol.
  Ilczewski Bolesław - szer. 60.p.p. pl. 21.IX.1920 nadświsłoczą.
  Ilczyszyn Jakób - pl. 4.XI.1918 Lwów.
  Ilewicz Bronisław - szer. D.P.E.Wilno. zm.ch. 10.IV.1920 Wilno.
  Ilimel Karol - kan. 1.p.a.g. zm. 5.1.1920 Skawa.
  Ilków Karol - szer. 4.VI.baon.etap. zm.ch. 10.VII.1920 Kołomyja.
  Unicki Kazimierz - szp.epid.Lwów. zm.ch. 18.IV.1920 Lwów.
  Ilnicki Mikołaj - st.szer. 27.p.p. pl. 1-10.11.1919 Kryłów.
  Ilnicki Władysław - szer. szw.zap.tab.VI. zm.ch. 9.V.1920 Lwów.
  Ilszczuk Kazimierz - szer. 34.p.p. zm.ch. 4.V.1920 Brześć.n.B
  Ilukowicz Stefan - strz. nowogródz.p.strz. pl. 10.1.1920 Czerświaty.
  Iłłakowicz Naczke Karol - kpr. oddz.rtm.Felsztyńskiego. pl. 4.VIII.1919 Makacze.
  Iłowiecki Tadeusz - por. 3.p.strz.wlkp. pl. 12.VIII.1919 Ihumeń. (lek.)
  Imach Zygmunt - st.szer. 1.p.p.leg. pl. 11.VI.1919 Zaśkiewicze.
  Imbirkiewicz Stanisław - szer. 101.p.p. pl. 20.IX.1920 Grodno.
  Imbirski Franciszek - szer. 16.p.p. pl. 23.V.1920 Kniaziówka
  Imiela Konrad - szer. 32.p.p. zm.r. 14.X.1920 szp.pol.605.
  Imiołek Jan - strz. 9.p.strz.grań. pl. 16.VII.1920 Tarakanów.
  Indel Wojciech - strz. 50.p.strz. zm.ch. 22.11.1920 szp.pol.801.
  Indyk Stanisław - strz. grodzień.p.strz. pl. 4.VII.1920 W.Czernica.
  Inela Stanisław - szer. 159.p.p. zm.r. 15.VI.1920 szp.pol.405.
  Ingiluk Władysław - strz. kowień.p.strz. zm.r. 31.V.1919 Wołkowysk.
  Inglot Roman - szer. 39.p.strz. zm.ch. 3.XI.1920 Lwów.
  Inglot Stanisław - sierż. 28.p.p. pl. 3.VI.1920 Twerecz.
  Insiński Kazimierz - ognm. 13.p.a.p. pl. 29.V.1920 Żywotów.
  Interowicz Józef - strz. nowogródz.p.strz. pl. 17.VII.1920 Dokudowo.
  Irach Marjan - szer. 27.p.p. zm.ch. 18.111.1919 Częstochowa.
  Iracki Andrzej - szer. 1.p.p.leg. pl. 17.V.1919 Wilno.
  Irchowski Andrzej - szer. sztab.5.dyw.piech. zm.ch. 17.111.1920 Płoskirów.
  Irgang Gustaw - strz. miński.p.strz. pl. 26.VI.1920 Otrubek.
  Irla Jan - strz. 53.p.strz. pl. 2.IX.1920 Przemyślany.
  Irla Józef - sierż. 16.p.p. zm.ch. 27.VI.1919 Tarnów.
  Irlach Kazimierz - strz. grodzień.p.strz. pl. 16.VIII.1920 Radzymin.
  Iroń Stanisław - szer. 155.p.p. zm.r. 15.VI.1920 Wilno.
  Irwos Władysław - szer. 9.p.p.leg. pl. 19.V.1920 nadBerezyną.
  Irzyński Stanisław - szer. 19.p.p. zm.ch. 21.VIII.1920 Rawicz.
  Isański Stanisław - strz. 51.p.strz. zm. 15.XII.1920 Werbiż.
  Iskra Jan - szer. 12.p.p. zm.ch. 17.IV.1919 Bielsko.
  Iskra Karol - szer. 1.V.baon.etap. zm.ch. 13.VIII.1919 Grodno.
  Iskra Stanisław - st.szer. 1.syb.p.p. zm.r. 2.XI.1920 Kraków.
  Iskra Walenty - uł. 8.p.uł. zm.r. 24.VIII.1920 MostyW.
  Iskrzycki Jan - strz. 49.p.strz. pl. 12.IX.1920 Ruda.
  Issakiewicz Aleksander - plut. 205.p.a.p. pl. 6.IX.1920 Skniłów.
  Istichejew Wasyl - szer. 58.p.p. zm.ch. 4.VII.1920 Mińsk.Lit.
  Iszczek Andrzej - kan. 1.p.a.g. zm. 27.111.1920 N.Targ.
  Iwajtkowian Antoni - sap. 1.baon.sap. zm.ch. 27.VII.1920 Siedlce.
  Iwałko Michał - zakł.D.O.G.VI. zm. l-10.X.1919 Przemyśl.
  Iwan Ignacy - szer. sztab.6.armji. zm.ch. 20.XII.1920 Lwów.
  Iwan Jan - strz. 4.p.strz.pdh. zm.ch. 28.11.1920 N.Targ.
  Iwancewicz Józef - strz. kowień.p.strz. zm.ch. 15.1.1920 Grodno.
  Iwanejko Piotr - szer. 2.II.baon.wart. zm.ch. 4.II.1920 Dęblin
  Iwanek Ignacy - kan. 1.p.a.g. zm. 22.VIII.1920 Żywiec.
  Iwanek Józef - szer. 19.p.p. pl. 31.1.1919 Bartatów.
  Iwanek Paweł - st.szer. 34.p.p. zm.ch. 28.1.1920 BiałaPodl.
  Iwaniak Antoni - szer. 9.p.p.leg. zm. 7.V.1920 szp.pol.606.
  Iwaniak Stanisław - szer. 5.p.p.leg. pl. 16.V.1919 St.święciany.
  Iwaniak Stanisław - szer. 28.p.p. pl. 15.VIII.1920 Wólka.Radzymin.
  Iwanicha Jakób - szer. p.z.rzeszow. zm.ch. 15.XII.1918 Rzeszów.
  Iwanicki Eljasz - kpr. 51.p.strz. zm.ch. 22.VII.1920 Sambor.
  Iwanicki Marjan - uł. 12.p.uł. pl. 16.IX.1920 Ołyka.
  Iwanicki Michał - szer. 18.p.p. zm.ch. 5.XII.1919 szp.pol.208.
  Iwaniec Antoni - szer. ob.ćwicz.Stanisławów. zm.ch. 31.V.1920 Stanisławów.
  Iwaniuk Franciszek - szer. szp.pol.207. zm.ch. ll.IV.1920 Chełm.
  Iwaniuk Jan - szer. 7.p.p.leg. pl. 15.V.1920 Kublicze.
  Iwaniuk Michał - szer. oddz.mjr.Abrahama. zm.ch. 26.VIII.1920 Lwów.
  Iwaniuk Paweł - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 6.1.1920 Dukszty.
  Iwaniuk Tomasz - strz. 144.p.strz. zm.ch. 6.IX.1920 N.Sącz.
  Iwanów Aleksander - strz. słucki.p.strz. zm.ch. 16.111.1920 Baranowicze.
  Iwanów Mikołaj - szer. składn.san. zm. ll.IV.1920 Równe.
  Iwanowicz Aleksander - ppor. kmda.m.Bielsko. zm.r. 17.11.1919 Kraków.
  Iwanowicz Stanisław - szer. 33.p.p. zm.r. 27.IX.1920 Lwów.
  Iwanowski Bolesław - szer. zakł.dyw.lit.biał. zm.ch. 14.VII.1919 Wołkowysk.
  Iwanowski Grzegorz - szer. 2.p.strz.lw. pl. 26.I.1SJ19 Lwów.
  Iwanowski Henryk - szer. 9.p.p.leg. pl. 12.IX.1919 Różki.
  Iwanów Włodzimierz - szer. 262.p.p. zm.ch. 2.IX.1920 Zegrze.
  Iwanowski Stanisław - szer. 41.p.p. zm.ch. 2.IX.1919 Wołkowysk.
  Iwanowski Wiktor - ppor. białost.p.strz. pl. 20.VI.1919 Cieszewla.
  Iwanowski Wincenty - szer. 21.p.p. pl. 3.IV.1919 Starzyska.
  Iwańczak Jan - szer. 34.p.p. zm.ch. ll.V.1920 Lublin.
  Iwańczuk Aleksander - szer. 23.p.p. zm.r. 22.X.1919 Wilno.
  Iwańczuk Feliks - st.uł. 9.p.uł. zm.ch. 24.IV.1920 Równe.
  Iwańczuk Jan - szer. 35.p.p. pl. 5.VI.1919 Radziwiłłów.
  Iwańczuk Jan - szer. 14.p.p. zm.ch. 21.XII.1919 Sarny.
  Iwańczuk Michał - szer. b.z.w.wart.IX. zm.ch. 18.XII.1920 Grodno.
  Iwańczyk Maciej - strz. białost.p.strz. zm.ch. 16.11.1920 Zamość.
  Iwański Antoni - uł. 2.p.uł. pl. l.X.1920 Romanówka.
  Iwański Aleksander - szer. 5.p.p.leg. pl. 30.VIII.1919 Druja.
  Iwański Aleksander - sierż. 22.p.p. zm.ch. 18.11.1920 szp.pol.401.
  Iwański Edmund - szer. 29.p.p. zm.ch. 5.X.1919 Kalisz.
  Iwański Franciszek - szer. 39.p.strz. zm.r. 5.III.1919 Przemyśl.
  Iwański Franciszek - strz. 43.p.strz. zm.ch. 7.IV.1920 Równe.
  Iwański Franciszek - szer. b.z.w.wart.VII. zm.ch. 9.XII.1920 Poznań.
  Iwański Józef - szer. 1.p.p.leg. pl. 22.VIII.1920 Białystok.
  Iwański Marjan - szer. 5.p.p.leg. pl. 1-20.1.1919
  Iwański Piotr - strz. 1.p.strz.pdh. zm.ch. 3.XII.1918 N.Sącz.
  Iwański Stanisław - 30.p.p. pl. l.VI.1920 Okuniew.
  Iwański Stanisław - szer. 3.p.p.leg. pl. 27.VII.1920 Porozów.
  Iwański Tadeusz - szer. 16.p.p. zm.ch. 23.VI.1919 Tarnów.
  Iwaszczuk Stanisław - szer. 35.p.p. pl. 19.1.1920 Kopatkiewicze.
  Iwaszek Stefan - szer. zakł.wojsk.Kalisz zm.ch. 7.II.1919 Kalisz.
  Iwaszkiewicz Henryk Alfred - ppor. 19.p.p. zm.(wypad.) 4.XI.1919 Wiśniowiee.
  Iwaszkiewicz Jan - st.uł. grodzień.p.uł. pl.
  Iwaszkiewicz Jan - uł. 13.p.uł. pl. ll.VIII.1920 Gołystok.
  Iwaszkiewicz Józef - szer. 1.p.p.leg. zm.r. 7.VII.1920 Zambrów.
  Iwaszko Franciszek - szer. baon.uzup. zm.r. 11.VIII.1919 Lwów.
  Iwaśkiewicz Witold - st.szer. 7.p.p.leg. zm.ch. 17.111.1919 Cieszyn.
  Iwia Jan - szer. 30.p.p. zm. 2.III.1920 Tomaszów.
  Iwicki Wacław - st.szer. 159.p.p. pl. 8.VI.1920 Hanczary.
  Iwiński Stanisław - szer. 3.p.lot. zm.(utoń.) 7.VII.1920 Poznań.
  Iwiński Władysław - szer. 59.p.p. zm. 3.VII.1920 Białystok.
  Iwoński Zbigniew - uł. 211.p.uł. pl. 21.XII.1920
  Iwotowski Ignacy - szer. 36.p.p. pl. 17.V.1920 Czerniewicze.
  Iwuba Wacław - kan. 113.p.a.p. pl. 29.V.1920 żywotów.
  Izajko Stanisław - szer. 4.p.p.leg. pl. 25.V.1920 Ziembin.
  Izański Wawrzyniec - szer. 18.komp.etap. zm.ch. 29.X.1919 Lwów.
  Izdebski Aleksander - kpr. 8.p.p.leg. pl. 15.V.1919 Wołcza.
  Izdebski Aleksander - szer. 5.p.p.leg. zm.(utoń.) 8.VII.1919 Krzywicze.
  Izdebski Antoni - kan. 13.p.a.c. zm.ch. 29.11.1920 Zamość.
  Izdebski Edward - uł. 2.p.uł. pl.
  Izdebski Franciszek - szer. 67.p.p. zm.ch. 21.V.1920 Niwki.
  Izdebski Polikarp - szer. 205.p.p. pl. 24.IX.1920 Grodno.
  Izdebski Władysław - szer. 3.p.p.leg. zm.ch. 1.VII.1919 Radom.
  Izdebski Władysław - szer. 4.V.baon.etap. zm.ch. 23.VII.1920 Inowrocław.
  Izdebski Wojciech - kpr. 22.p.p. zm.r. 8.V.1920 poc.san.9.
  Izdunek Władysław - strz. 45.p.strz. zm.ch. 24.11.1920 Równe.
  Izlik Joachim - szer. zm. 14.XI.1920 Pustelniki.
  Izraelski Izrael - szer. zm.ch. 11.1920 Moskwa.niewola.ros.
  Izydorczak Wacław - szer. 70.p.p. pl. 30.V.1920 Jaszkówka.
  Izydorczyk Wawrzyniec - szer. 61.p.p. pl. 22.VIII.1920 Ostrów.Maz.
  Izydorski Józef - szer. 14.p.p. zm.ch. 24.11.1920 Włocławek.
  Iżef Kacper - szer. 9.p.p.leg. pl. 21.1.1919 Radymno.
  Iżycki Józef - plut. 202.p.p. pl. 17.VIII.1920 Bronino.
  Iżycki Stanisław - wachm. 2.p.uł. zm.ch. 11.XII.1918 Lublin.
  Iżyk Jan - kan. 13.p.a.p. pl. 29.V.1920 Żywotów.
  4 marzec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005