<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20

 • Nazwiska na A
 • Nazwiska na B - Bi
 • Nazwiska na Bl - Bź
 • Nazwiska na C
 • Nazwiska na Ć
 • Nazwiska na D
 • Nazwiska na E
 • Nazwiska na F
 • Nazwiska na G
 • Nazwiska na H
 • Nazwiska na I
 • Nazwiska na J
 • Nazwiska na K - Kn
 • Nazwiska na Ko - Kó
 • Nazwiska na Kr - Ky
 • Nazwiska na L
 • Nazwiska na Ł
 • Nazwiska na M - Mę
 • Nazwiska na Mi - My
 • Nazwiska na N
 • Nazwiska na O
 • Nazwiska na P - Pi
 • Nazwiska na Pl - Py
 • Nazwiska na R
 • Nazwiska S - Stap
 • Nazwiska Star - Szyw
 • Nazwiska na Ś
 • Nazwiska na T
 • Nazwiska na U
 • Nazwiska na W - Wisz
 • Nazwiska na Wiś - Wzo
 • Nazwiska na V
 • Nazwiska na Z
 • Nazwiska na Ż
 • Nazwiska na Ź
 • Lista dodatkowa


 • Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

  Nazwiska na literę Ś

  (opracowanie własne)  Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934


  Ściążko Stanisław - , szer. 9. p. p. leg. pl. 22.IX.1920; świsłocz.
  Ścibisz Stanisław - , sap. babn most. zm. ch. 27.IV.1920 r, Warszawa.
  Ścibisz Walerjan - *, szer. sztab 1. bryg. lw. pl. 9.III.1919, Lwów.
  Ścibor Antoni - , - baon etap. zm. - 20-30.VII.1919, Sambor.
  Ścibor Antoni - *, szer. 2. p. strz. lw. pl. 11.1.1919, Zimna Woda
  Ścibor Józef - *, strz. 4. p. strz. gran. zm. - 26.VI.1920,
  Ścibor Stanisław - ., strz. 144. p. strz. pl. 10.VI.1920, Bubnówka.
  Ściborowski Franciszek - *, szer. 4. p. p. zm. ch. 17.VII.1919, Kielce.
  Ściech Apolinary - . , kan. 13. p. a. p. leg. zm. - 30.IV.1920,
  Ściegocki Antoni - *, kpr. 6. p. p. leg. pl. 15.111.1920, Antokol.
  Ściera Jan - *, szer. 68. p. p. zm. r. l.VI.1920, czoło san. 708.
  Ścieranka Rudolf - *, kan. 4. p. a. c. zm. ch. 5.V.1919, Lwów.
  Ścieszek Jan - *, kpr. 5. p. p. leg. pl. 12.V.1920, Borodzianka.
  Ścieszka Franciszek - * , szer. 20. p. p. pl. 21.V.1920, Jabłońce.
  Ścieżka Kazimierz - , sap. 1. p. w. kol. pl. 13.IV.1920, Równe.
  Scieżyński Stanisław - *, pchor. 27. p. p. pl. 25.VI.1920, Ozierany.
  Ścigała Antoni - , szer. 61. p. p. pl. 6.VIII.1920, Sokołów.
  Ścigała Władysław - *, st. strz. 49. p. strz. zm. r. 3.VII.1920, Hryców.
  Slachciak Michał - , szer. 67. p. p. pl. 10.VII.1920, Wilejka.
  Śladziński Marjan - *, szer. 55. p. p. pl. 17.IV.1920, Strakowicze.
  Ślaga Bonifacy - *, strz. 45. p. strz. zm. ch. 24 11.1920, Zamość.
  Ślaga Jan - *, strz. 49. p. strz. zm. ch. 19.11.1920, Kołomyja.
  Ślarzeński Wiktor - , szer. 57. p. p. zm. ch. 31.VIII.1920, Poznań.
  Ślaski Feliks - , strz. 48. p. strz. pl. 21.IX.1920, Łuszczyki.
  Ślaski Władysław - *, szer. 9. komp. tlgr. zm. ch. 30.XII.1919, Łuniniec.
  Ślaz Bolesław - ., szer. 23. p. p. pl. 21.VI.1920, Widoki.
  Ślaza Józef - *, kan. 18. p. a. p. zm. ch. 24.III.192G, szp. pol. 609.
  Ślągiewicz Józef - *, st. szer. 62. p. p. zm. ch. 21.VIII.I920, Bydgoszcz.
  Ślązak Edward - *, strz. 48. p. strz. pl. 10.V1.1920, Słobódka.
  Ślązak Paweł - *, strz. 47. p. strz. pl. 23.IX.1920, Moczulniki.
  Ślązak Piotr - *, szer. 56. p. p. pI. 2.IX.1920, Bereza.
  Ślązak Roman - *, plut. pl. 29.V.1920, żodzin.
  Ślązak Stefan - , szer. 20. p. p. pl. 1.1X.1920, Lwów.
  Ślązak Sylwester - ., Szer. 28. p. p. zm. ch. 1.1.1920, Radom.
  Ślązak Tomasz - *, szer. 69. p. p. pl. 6.VII.1920, Budsław.
  Ślązakiewicz Stefan - *, st. szer. 201. p. p. zm. ch. 24.XII.1920, Warszawa.
  Ślązowski Wojciech - *, strz. 50. p. strz. zm. ch. 16.XII.1919, Szepetówka.
  Śledzianowski Józef - , szer. 31. p. p. zm. - 16.11.1919, Włodzimierz Wol.
  Śledziewski Antoni - , szer. 33. p. p. pl. 17.VIII.1920, Nasielsk.
  Śledziewski Marcin - *, mar. 1. p. morski. zm. ch. 23.XI.I920, Tczew.
  Śledziewski Piotr - , szer. - zm. - 26.IV.1920,
  Śledziewski Władysław - *, - 8. p. a. p. zm. r. 21.VII.1920, Bialystok.
  Śledzikowski Franciszek - , st. szer. 67. p. p. pl. 30.IX.1920, Cegielnia.
  Śledzikowski Tadeusz - *, por. 25. p. p. pl. 20.III.1920, Rohaczów.
  Śledziński Józef - *, - 29. p. p. 16.VI.I920,
  Śledziński Józef - * , strz. 3. p. strz. pdh. pl. 21.IX.1920, Zaspieze.
  Śledziński Juljusz - ks. kapel. 11. p. strz. wlkp. pl. 2.II.1919, Słupia.
  Śledziona Michał - *, ppor. 18. p. p. pl. 8.VI1I.1920, Holowczyce.
  Śledź - -, ut 1. p. ul. pl. 9.VII.1919, Dunajów.
  Śledź Jan - *, szer. 32. p. p. zm. r. 6.XI.1920, szp. pol. 109.
  Śledź Jan - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 7.1.1920, Chełm.
  Śledź Józef - *, szer. 28. p. p. zm. ch. 3.VI.1919, Gródek JagieJ.
  Śledź Józef - , kan. 9. p. a. p. zm. - 28.II.1920, Dęblin.
  Śledź Wawrzyniec - , szer. baon wart. Grudziądz. zm. ch. 17.XII.1920, Toruń.
  Śledź Władysław - * , ul. 15. p. ul. zm. (uton.) 5.IX.1919, Berezyna.
  Ślenczka Tomasz - *, szer. komp. wart. Głębokie. zm. r. 25.VI.1920, Głębokie.
  Ślepko Józef - *, strz. 45. p. strz. pl. l.VI.1920, Napadówka.
  Ślepowroński Aleksander - *, szer. 38. p. strz. pl. 28.VIII.1920, Krystynopol. 39708.
  Ślepowroński Czesław - , strz. Wileń. p. strz. pl. 27.IX.1920, Lida.
  Ślepski Aleksander - , szer. 5. p. p. leg. zm. (uton.) 8.VII.1919, Wilejh.
  Slesiński Stanisław - , szer. 3. armja. zm. ch. 23.VIII.I920, Dębica.
  Sleszyński Antoni - , st. szer. ~3. p. p. pl. 4.VI.1920, Duniłowicze.
  Śleszyński Bronisław - *, strz. 45. p. strz. zm. ch. 20 II.1920, Włodzimierz Wol.
  Ślezak Ludwik - *, szer. 2/VI. baon etap. zm. ch. 22.VII.1920, Jarosław.
  Ślezarczyk Adam - , szer. 5. p. p. leg. pl. 27.XII.1918, Lwów.
  Ślezik Józef - *, szer. 12. p. p. pl. 21.V.1920, Kalita.
  Ślęczek Andrzej - , szer. 13. p. p. pl.11-31.111.1919, Lubień W.
  Ślęczka Władysław - *, szer. 13. p. p. zm. ch. 14.IX.1920, Kraków.
  Ślędak Stanisław - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 19.VI.I920, Lublin.
  Ślęk Andrzej - *, st. żand. żand. wojsk. zm. ch. 10.V.1920, Kraków.
  Ślęzak Jan - , szer. 6. p. p. leg. pl. 3-17.IX.1919,
  Śliga Antoni - *, kan. 15. p. a. c. zm. ch. 19.IX 1920, Zegrze.
  Ślipko Józef - *, bomb. 5. p. a. p. zm. ch. 11.1.1920, Lw6w.
  Ślipski Józef - *, szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 18.X.1919, Piotrków.
  Ślisz Jan - *, szer. 1/V. baon etap. zm. - 23.XII.1919, szp. pol. 606..
  Ślisz Jan - *, sb'z. 45. p. strz. pl. 13.VI.1920, Ostrów.
  Śliś Edward - , szer. 39. p. strz. zm. (uton.) V. - VI.1920,
  Śliwa Alfred - *, szer. komp. sanoc. zm. ch. 20.XI.I918, Sanok.
  Śliwa Alojzy - *, kpr. 11. p. ul. pl. 30.V.1920, Brasław.
  Śliwa Andrzej - *, szer. 15. p. p. zm. ch. 22.X.1919. Kraków.
  Śliwa Antoni - *, szer. 55. p. p. pl. 13.X.1920. Kojdanów.
  Śliwa Antoni - * , wachm. 11. p. uł. pl. 7.VI.1920, Kowalewszczyzna.
  Śliwa Antoni - , strz. 1. p. strz. pdh. pl. 6.VIII.1920, BrzeŚĆ n/B.
  Śliwa Emil - *, szer. 12. p. p. zm. ch. 26.IX.1919, Kraków.
  Śliwa Franciszek - *, szer. 13. p. p. zm. ch. 6.1.1920, Kraków.
  Śliwa Franciszek - *, szer. 1. p. p. leg. pl. 3.X.1920. nad Serweczą.
  Śliwa Jan - *, szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 6.VIII.1920, Warszawa.
  Śliwa Józef - *, plut. 2. syb. p. p. pl. 17.VIII.1920, Prusinowice.
  Śliwa Kazimierz - *, szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 21.II.1920, Kielce.
  Śliwa Marcin - *, ppor. D. O. G. III. zm. ch. 6.IX.1920, Radom.
  Śliwa Marcin - , - 17. p. p. zm. - 1919, niewola ukr.
  Śliwa Piotr - . - zm. - 22.VIII.1919, Kraków.
  Śliwa Stanisław - *, szer. oddz. 10. dyw. piech. zm. ch. 15.IX.1920, Tyszowce.
  Śliwa Władysław - * , szer. 37. p. p. zm. ch. 24.VII.1919, Przemyśl.
  Śliwa Władysław - *. strz. 2. p. strz. pdh. pl. 23.IX.1920, Kowale.
  Śliwa Władysław - *. strz. lidzki p. strz. zm. ch. 10.XI.1920. Modlin.
  Śliwa Zygmunt - *. bomb. 1. p. a. g. pl. 16.IX.1920, Dytiatyn.
  Śliwak Józef - *. szer. kmda m. Sanok. zm. ch. 22.XI.1918, Sanok.
  Śliwczyński Michał - *, szer. 61. p. p. zm. ch. 27.XII.1920, Gniezno.
  Śliwecki Jan - . szer. 6. p. p. leg. pl. 30.IV.1919, Wilno.
  Śliwecki Władysław - *, szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 1.X.1920, Białystok.
  Śliwiak Antoni - *. 26. p. p. zm. ch. 27.X.1919, Kraków.
  Śliwiany Antoni - *. szer. 3. baon etap. ~* zm. ch. 24.XI.1919, Tarnopol. 3975.8.
  Śliwierski Antoni - *, szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 5.1.1920. Mińsk Lit.
  Śliwiński Aleksander - , ul. 12. p. ul. pl. 16.IX.1920, Ołyka.
  Śliwiński Antoni - , ul. 12. p. ul. pl. 12.IX.1920, nad Bugiem.
  Śliwiński Bolesław - *, kpr. 58. p. p. pl. 2.VIII.1920, Janów PJdl.
  Śliwiński Bolesław - . plut. 23. p. p. zm. ch. 5.VIII.1920. poe. san. 21.
  Śliwiński Franciszek - *, strz. 51. p. strz. pl. 27.VI.1920, Popo)Vce.
  Śliwiński Jan - szer. baon koI.** zm. ch. 30.VIII.1919, Rajcza.
  Śliwiński Józef - . szer. 4. p. strz. wJkp. pl. 18.II.1919. Rynarzewo.
  Śliwiński Józef - , szer. 23. p. p. pl. 2.III.1919,
  Śliwiński Józef - , szer. 9. p. p. leg. zm. r. 1.V.1919, Lwów.
  Śliwiński Józef - *, st. szer. szp. wojsk. Gniezno. zm. ch. 17.1.1920, Gniezno.
  Śliwiński Józef - , szer. 68. p. p. pl. 17.VIII.1920, Modlin.
  Śliwiński Michał - , kan. 1. p. a. p. pl. 15.1I.1919, Lubień W.
  Śliwiński Stanisław - . kpr. 6 j}. p. leg. pl. 12.VI.1920, Borod:zianka.
  Śliwiński Stanisław - *, ul. 1. p. uł. pl. 2.IX.1920, Laszezów.
  Śliwiński Stanisław - *. - - zm. ch. 28.X.1920, szp pol. 708.
  Śliwiński Wincenty - . st. szer. 9. p. p. leg. pl. 9.III.1919.
  Śliwiński Wincenty - , szer. - zm. ch. 25.XII.1920, Czuhujew, niewola ros.
  Śliwiński Władysław - *. szer. 2 'IV. Baon wart. zm. (uton.) 3.VII.1920, Styr.
  Śliwiński Władysław - *, szer. 39. p. strz. pl. 16.IV.1919, Sygniówka.
  Śliwiński Władysław - *, strz. grodzień. p. strz. pl. 8.IX.1920, Skrobiaki.
  Śliwiński Wojciech - *, szer. 7/VI. Baon V, art. zm. (wypad) 12.IX.1920, Dąbrówka.
  Śliwiński Zygfryd - *, szer. 63. p. p. zm. ch. 18.VIII.1920, Toruń.
  Śliwka Henryk - *, uł. 7. p. ul. zm. ch. 5.X.1920, Sosnowiec.
  Śliwka Ludwik - , - 10. p. p. pJ. 20-31.V.19l9,
  Śliwoń Franciszek - , sm. 51. p. strz. zm. - 30.VI.1920, Przemyśl.
  Śliwowski Antoni - * , szer. 1. p. p. leg. pl. 11.VI.1920, Borodzianka.
  Śliwowski Ignacy - *, kpr. 101. p. p. pl. 7.VIII.1920, Pułtusk.
  Śliwowski Stanisław - ., strz. 53. p. strz. pl. 18.VII.1920, Wołoczyska.
  Śliwowski Stanisław - , szer. 1. p. p. leg. pl. 29.1V.1919, Niemież.
  Ślłiwowski Tadeusz - , st. szer. 21. p. p. pl. 27.VIII.1919, Uszacz.
  Śliżewski Franciszek - *, szer. 2!VI. baon wart. zm. ch. 8.1.1920, Stanisławów.
  Ślonder Rudolf - *, szer. 30. p. p. zm. ch. 4.VI.19l9, Skierniewice.
  Ślotała Ignacy - ., szer. 1. p. strz. wlkp. pl. 9.XI.1919, Taszyłowice.
  Ślósarski Jan - , ppor. 6. d. a. k. zm. - VI.1920, Warszawa.
  Śluborski Leon - *, szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 11.IX.1920, Kielce.
  Śluczek W. - *, sierż. armja gen. Hallera. zm. - 16.VI.1919, Łódź.
  Śluczyński Marjan - , szer. - zm. -. 9.X.1920, Kraków.
  Ślusarczyk Józef - *, plut. 26. p. p. pl. 24.VII.1920, Bielska Wola.
  Ślusarczyk Leon - *, szer. 26. p. p. zm. ch. 6.XI.1920, Radomsko.
  Ślusarczyk Tomasz - *, plut. 29. p. p. zm. (wypad.) 23.Il.1919, Kalisz.
  Ślusarczyk Władysław - ., szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 25.VIII.1919, Radom.
  Ślusarek Czesław - , strz. 43. p. strz. zm. - 8.XII.1919, Czortków.
  Ślusarek Maksymiljan - *, plut. szp. okr. Poznań. zm. ch. 3.IX.1920, Poznań.
  Ślusarek Stanisław - , szer. 24. p. p. pl. 9.VIII.1920, N. Włeś.
  Ślusarek Stanisław - *, strz. 2. p. strz. pdh. pl. 23.IX.1920, Kuźnica.
  Ślusarek Wincenty - *, szer. 24. p. p. pl. 3.VIII.I920, Wyszków.
  Ślusarko Czamota Józef - *, pchor. 7. p. ul. pl. 21.VII.1919, Kobuza.
  Ślusarski Józef - , szer. 6. baon tlgr. zm. ch. 25.11.1920, Lwów.
  Ślusarz Antoni - , ul. jazda mjr. Jaworskiego. zm. (wypad.) , -,
  Śłuzek Ignacy - *, strz. 52. p. strz. zm. ch. 31.VIII.1920, Dębica.
  Śluzek Stanisław - ., strz. grodzień. p. strz. zm. r. 2.XII.1920, Wilno.
  Śmiałek Franciszek - , szer. 2. p. strz. wlkp. pl. 3.II.1919, N. Kramsko.
  Śmiałek Henryk - , ppor. 34. p. p. pl. l5.VII.1920, Czysta Łuźa.
  Śmiałek Jan - , st. szer. 66. p. p. zm. r. 8 X.1920, Warszawa.
  Śmiałek Józef - , kpr. 5. p. strz. kon. zm. - 1920, Skierniewice.
  Śmiałek Stanisław Stefan - , kan. 13. p. a. p. pl. 29.V.1920, żywotów.
  Śmiałkowski - -, por. - pl. 14.V. - 8.VI.1920,
  Śmiałkowski Franciszek - , szer. 105. p. p. pl. 23.VII.1920, Gołogóry.
  Śmiałkowski Wacław - *, szer. 68. p. p. zm. r. 10.Vn.1920, Mołodeczno.
  Śmiałkowski Wojciech - *, ul. 8. p. ul. pl. 30.VII.1920, Mikolajów.
  Śmiałowski Stanisław - *, szer. 61. p. p. zm. ch.23.XI.1920, Baranowicze.
  Śmiały Józef - *, strz. 53. p. strz. zm. r. 8.IX.1920, Lwów.
  Śmidowicz Michał - *, sap. 10. baon sap. zm. ch. 31.X.1920, Grodno.
  Śmiech - -*, szer. 29. p. p. zm. ch. 30.VIII.1920, Warszawa.
  Śmiech Józef - *, kan. 9. p. a. p. zm. ch. 28.III.1920, Dęblin.
  Śmiech Stanisław - , plut. 52. p. str:z. pl. LVII. 1920, Mańkowce.
  Śmiechowski Jan - *, szer. 26. p. p. zm. (wypad.) 3.X.1920, Włodawa.
  Śmiechowski Józef - *, kpr. komp. zap. sap. 4. zm. ch. l.XI.1920, Sandomierz. 39822.
  Śmiechowski Stanisław - *, sap. 10. baonsap. zm. ch. 27.XII.1920, Przemyśl.
  Śmiechowski Stefan - * , ul. 16. p. ul. pl. 23.VIII.1920, Siedlce.
  Śmiecikowski Feliks - *, plut. 1. dyon sam. zm. r. 28.V.1920, Warszawa.
  Śmieciuchowski Alter - *, strz. nowogródz. P. strz. pl. 21-30.VI.1920, Czernica
  Śmieczkiewicz Stanisław - *, plut. 26. p. p. zm. ch. 7.X.1920, Toruń.
  Śmieć Stanisław - , szer. 63. p. p. pl. 23.IX.1920, Horodec.
  Smiegowski Józef - , ul. 17. p. ul. pl. 14.VI.1920,
  Śmierciak Jakób - strz. 3. p. strz. pdh. pl. 6.VIII.1920, Ko",tomłoty.
  Śmiertjew Daniło - , st.' ul. 10. p. ul. pl. 28.VIII.1920, Górki.
  Śmiertko Jan - , kpr. 8. p. uł. pl. 31.IX.1920, Komarów.
  Smierzny Józef - ' szer. 14. p. p. zm. ch. 8.IX.1920, Włocławek.
  Śmierzyński Jan - *, szer. zakl. 1. dyw. piech. zm. ch. 7.1.1920, święciany.
  Śmieszała Jan - , szer. 62. p. p. pl. 1:J.VI.1920, nad Berezym~.
  Śmieszny Jan - *, - 30. p. p. pl. 7.VI.1920, Hermanowicze.
  Śmietana Jan - szer. szp. wojsk. Warszawa. zm. - 20.1I.1920, Warszawa.
  Śmietana Jan - *, szer. o,V. baon wart. zm. ch. 28.X.1920, Kraków.
  Śmietana Ludwik - , szer. 27. p. p. pl. 18.VIII.1920, Chełm.
  Śmietana Maksymiljan - , ppor. 60. p. p. pl. 27.VII.19S0, nad Orlą.
  Śmietana Mordka - *, szer. 22. p. p. zm. ch. 18.VI.1920, Modlin.
  Śmietanowski Jan - , szer. 8. p. p. leg. Zm. r. 5.II.1919, Warszawa.
  Śmietanowski Stefan - *, wachm. 4. p. ul. zm. ch. 3.VIII.1920, Warszawa.
  Śmietański Jan - plut. 1. p. p. leg. zm. r. 30.VIII.1920, Kraków.
  Śmigaj Franciszek - *, szer. 60. p. p. pl. 15.VI.1920, Czernica W.
  Śmigala Tomasz - , szer. urz. 18. dyw. piech. pl. 10.VI.1920, Winnica.
  Śmigiel Kazimierz - , szer. 3. baon strz. zm. ch. 7.VI.1919, Sanok.
  Śmigiel Wilhelm - , szer. 2. syb. p. p. zm. ch. 26.VIII.1920, Warszawa.
  Śmigielski Bolesław - , szer. suwal. p. strz. pl. 3.V.1919,
  Śmigielski Franciszek - *, szer. 205. p. p. pl. 4.X.1920, Orany.
  Śmigielski Ignacy - *, szer. 57. p. p. zm. ch 20.1.1920, Biedrusko.
  Śmigielski Jan - , szer. suwal. p. strz. pl. 16.IV.1919,
  Śmigielski Jan - , szer. 13. p. p. zm. r. -,
  Smigielski Józef - , strz. miiiski p. strz. zm. ch. 3.IX.1920, Dziedzice.
  Śmigielski Juljan - *, szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 6.IX.1920, Dziedzice.
  Śmigielski Leon - *, szer. 60. p. p. zm. ch. 7.IX.1920, Ostrów WIkp.
  Śmigielski Stefan - *, szer. 55. p. p. zm. r. 20.lV.1920, Bobrujsk.
  Śmigielski Stefan - , ut 17. p. ul. pl. l.VI.1920,
  Śmigielski Władysław - *, - 5zk. żaDd. pol. zm. ch. 30.IV.1920, Równe.
  Śmigielski Wojciech - *, szer. 1. syb. p. p. pl. 19.VIII.1920, Szwelice.
  Śmiglak Marcin - , szer. 10. p. p. zm. - 1-10.VII.1919, Lwów.
  Śmiłowski Jan - , szer. 40. p. strz. zm. ch. 6.1.1920, Lwów.
  Śmiłowski Maciej - *, szer. :32. p. p. zm. ch. 16.XII.1919, Tarnopol.
  Śniadała Stanisław - *, szer. 15. p. p. zm. ch. 28.11.1920, Brześć n B.
  Śniadecki Antoni - *, strz. -13. p. strz. zm. ch. 17.V.1920, Lublin.
  Śniadecki Franciszek - *, - 36. p. p. pl. 22.VI.1920, Zalesie.
  Śniadowicz Majer - *, strz. 54. p. strz. pl. 28.IV.1920, Noskowce.
  Śniadowski Leon - *, szer. baon szturm." pl. 23.111.1919, Lwów.
  Śniady Feliks - , szer. 21. p. p. pl. 27.111.1919, Wiszenka W.
  Śniady Józef - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 19.IV.1919,
  Śniak Andrzej - *, kan. - zm. r. 5.XII.1918, Lwów.
  Śniatala Kazimierz - *, ppor. 55. p. p. pl. 8.IX.1920, żabinka.
  Śniatała Leon - , szer. 12. p. strz. wlkp. zm. - 19.1.1920, Pleszew
  Śniatecki Wacław - , szer. 153. p. p. pl. 1.VI.1920, Rybczany.
  Śnicz Aleksy - *, szer. 1. ruch. park Jot. zm. - 21.X.1920, Grudziądz.
  Śnieć Leon - , st. szer. 31. p. p. pl. 19.X.1919, Lipsk.
  Śnieg Walenty - ~, szer. 14. p. p. pl. 22.VII.1920, Ostrów.
  Śniegocki Franciszek - , szer. .12. p. strz. wlkp. pl. 6.11.1919, Zduny.
  Śniegocki Stanisław - *, szer. 55. p. p. zm. r. 12.IV.1920, Kowel.
  Śniegocki Witold - *, kan. 2. d. a. k. zm. r. 19.X.1920, Warszawa.
  Śniegowski Aleksander - , szer. 1. baon strz. pl. 11.1.1919, Zimna Woda.
  Śnieżek Antoni - , por. 16. p. p. pl. 6.IX.1920, Firlejówka.
  Śnieżek Stanisław - , szer. 31111. baon wart. zm. ch. 5.XI.1920, Zawiercie.
  Śnieżek Władysław - *, szer. 36. p. p. pl. 4.VI.1920, Dunilowicze.
  Śnieżko Nikodem - *, szwol. 2. p. szwoJ. zm. - 8.VI.1920,
  Śnieżyński Piotr - , strz. 2. p. strz. H. pl. 9.VI.1919, Obarów.
  Śnikowski Walenty - *, st. szer. 10. p. p. zm. ch. 24.1.1919, Przemyśl.
  Śnitko - -, uł jazda mjr. Jaworskiego. pl. 13.1.1919, Wojnica.
  Śpiewak Jakób - *, strz. 4. p. strz. pdh. pl. 26.IX.1920, Obuchowicze.
  Śpiewak Michał - *, plut. 53. p. strz. pl. 26.VIII.1920, Handcrow.
  Śpiewak Wojciech - *, szer. 2. dyw. piech. zm. ch. 12.VIII.1919, Mińsk Lit.
  Śpiewakowski Aleksander - *, st. strz. kowień. p. strz. pl. 25.VIII.1920, Kolno.
  Śrama Michał - , szer. 4. p. strz. wlkp. pl. 7.11.1919, Murowańce.
  Środa Marcin - *, szer. 26. p. p. pl. 24.V.1920, Rudnia Radowska.
  Śrutowski Stanisław - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 19.V.1920, Lipsk.
  Świacki Kazimierz - *, ut 14. p. ul. zm. ch. 14.IV.1920, Rzeszów.
  Świadkiewic.z Kazimierz - *, szer. 36. p. p.zm. ch. 21.V.1919, Warszawa.
  Światczak Tomasz - , kan. 1. p. a. g. pl. 16.IX.1920, Dytiatyn,
  Światłowski Wojciech - , st. szer. 1. p. p. leg. zm. r. 27.IX.1920, Warszawa.
  Światły Piotr - *, szer. 9. p. strz. wlkp. zm. ch. 11.1.1920, Poznań. p. p.
  Światowicz Antoni - , pchor. 101. pl. 27.VII. ~ 20.VIII.1920,
  Światowy Ignacy - *, szer. 67. p. p.zm. ch. 1l.II.1920, Lida.
  Światowy Wincenty - *, kpr. 2. p. strz. kon. pl. 3.11.1920, Dyneburg.
  Świąc Antoni - *, szer. 2. p. p. leg. zm. - 7. IX.1920, Lublin.
  Świąc Stanisław - *, szer. 19. p. p. pl. 14.IX.1920, Stronibaby.
  Świąder Józef - *, szer. 25. p. p. zm. ch. 5..111.1920, Chełm.
  Świąder Józef - *, szer. 8. p. p. leg. zm.(wypad.) 24.XI1920, Kiemieliszki.
  Świąderak Stanisław - , szer. 31. p. p. zm. ch. 17.VL1920, Rzeszów. 39908.
  Świątczak Antoni - *, kan. 1. p. a. p. lit. biał. zm. ch. 25.II.1920, Lida.
  Świątczak Bronisław - , ul. 17. p. ul. pl. 12.VIII.1920,
  Świątczak Stanjsław - *, szer. 6. p. p. leg. pl. l.V.1919, Wilno.
  Świątecki Stanisław - , kpt. 4. p. 8trz. pdh. pl. 21.IX 1920, Sokółka.
  Świątek Antoni - , plut. 15. p. p. zm. ch. 12.11.1920, Łachwa.
  Świątek Antoni - *, strz. 46. p. strz. pl. 14.X.1920, Siennica.
  Świątek Bolesław - , strz. grodzień. p. strz. zm. ch. 6.II.1920, Grodno.
  Świątek Franciszek - , L (1897), st. szer. 12. p. p. zm. ch. 14.X.1919, Kraków.
  Świątek Franciszek - , II. (1897), szer. 12. p. p. ZU1. ch. 25.1.1920, Kraków.
  Świątek Franciszek - , ul. 17. p. ul. pl. 14.VI.l920,
  Świątek Ignacy - , szer. 14. p. p. zm. r. 30.VI.1919, Niźniów.
  Świątek Jan - *, szer. 26. p. p. zm. ch. 16.XII.1918, Uhnów
  Świątek Jan - *, por. szp. wojsk. PJ'zemy~1. zm. ch. 28.X.1919, Rajcza.
  Świątek Jan - strz. 52. p. strz. zm. r. 24.VIII.1920, Lwów.
  Świątek Jan - , szer. 1. p. p. leg. pl. 21.IV.1919, Wilno.
  Świątek Jan - , szer. 157. p. p. pl. 6.VIII.1920, Przetycz.
  Świątek Jan - , st. strz. 2. p. strz. pdh. pl. 6.VIlI.1920, Dobratycze.
  Świątek Józef - , strz. białost. p. strz. zm. - :JO.VIII.19l9, Lida.
  Świątek Karol - , strz. 3. p. strz. pdh. zm. ch. 15.XI.1920, szp. pol. 504.
  Świątek Marcin - *, szer. 16. p. p. pl. 22.V.1920, B ieliczany.
  Świątek Piotr - , strz. 46. p. strz. pl. 24.VII.1920, nad Niemnem.
  Świątek Stanisław - , strz. 52. p. strz. pl. 28.VI.1919, żuków.
  Świątek Stanisław - *, st. szer. 60. p. p. zm. ch. 24.IV.1920, Równe.
  Świątek Stanisław - , szer. 202. p. p. pl. 17.VIII.1920, Bronin.
  Świątek Wawrzyniec - *, szer. 31. p. p. pL 11.VlI.1920, Mińsk Lit.
  Świątek Wawrzyniec - *, szer. 157. p. p. zm. ch. 18.VIII.1920, Radom.
  Świątek Władysław - , szer. 26. p. p. pl. 2.VIII.1920, Jajno.
  Świątek Wojciech - szer. 56 p. p. zm. r. 4.X.1920, Baranowicze.
  Świątkiewicz Jan - , szer. 69. p. p. zm. -,
  Świątkiewicz Józef - , kpr. 14. p. p. zm. ch. 17.IX.1920, Lwów.
  Świątkowski Bernard - *, szer. dom uzdrow. Benjaminów. zm. ch. 28 X.1920, Zegrze.
  Świątkowski Bogumił *, ppor. 32. p. p. zm. - l2.VIII.19l9,
  Świątkowski Franciszek - , szer. 12. p. p. zm. r. 3.IX.1920, Lwów.
  Świątkowski Józef - , ppor. 15. p. p. zm. r. 1.IV.1920, Łódź.
  Świątkowski Piotr - , szer. 25. p. p. pl. 28.IX.1920, Sarny.
  Świątkowski Stanisław - *, szer. 31. p. p. pl. 23.VII.1920, Izabelin.
  Świątkowski Stanisław - , szer. 60. p. p. zm. (wypad.) 15.IX.1920,
  Świątkowski Władysław - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 80. VII.1920, Łuck:
  Świątnicki Stanisław - ., st. szer. 7. p. p. leg. pl. 15.VI.1919, Denisów.
  Świchalik Józef - , szer. 31. p. p. zm. r. 10-20.X.1919, Lwów.
  Świczak Józef. - , sap. 9. baon sap. pl. 14.VI.1920, Ozierszczyzna.
  Świda Wincenty - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 30.XII.1919, szp. po). 404.
  Świda Władysław - , szer. 20. p. p. :mł. ch. 11.1.1920, Dęblin.
  Świdek Jan - *, szer. 18. p. p. zm. ch. 26.XII.1920, Warszawa.
  Świder Adam - *, szer. b. z. w. wart. VI. zm. ch. 25.Xn.1920, Lwów.
  Świder Czesław - *, szer. 35. p. p. pl. 18.1.1920, Chustna.
  Świder Feliks - *, kan. 5. p. a. p. zm. r. 25.IX.1920, Lachowce.
  Świder Jan - *. sierż. armja gen. Hallera. zm. ch. 3.1.1920, Kraków.
  Świder Józef - *, szer. 2. syb. p. p. pl. 14.VIII.1920, Zawady.
  Świder Marcin - *, sap. komp. zap sap. 5. zm. ch. 14.IV.1920, Kraków.
  Świder Michał - *, szer. zakł. 2. dy'v. piech. zm. ch. 8.VIII.1919, Wilno.
  Świder Michał - ., szer. zm. ch. 12.II.1920, Pustelnik.
  Świder Stanisław - , szer. 38. p. :trz pl. 9.IX.1920, Kamionka Strum.
  Świder Stanisław - *', I. (1898), st. strz. 144. p. strz. pl. 30.IX.1920, Senin.
  Świder Stanisław - , II. (1896), plut. 144. p. strz. zm. ch. 5.111.1920, Jarmolińce.
  Świder Wincenty - , strz. 43. p. strz. zm. - 10-20.1.1920, szp. pol. 404.
  Świderek Antoni - , szer. 28. p. p. zm. ch. 23.VII.1920, Łódź.
  Świderek Jan - *, szer. 12. p. p. zm. ch. 4.X.1919, Cieszyn.
  Świderek Jan - *', strz. 144. p. strz. pl. 15.VIII.1920, Popielżyn.
  Świderek Jan - , szer. 3O. p. p. zm. - 24.1.1920, Skierniewice.
  Świderek Stanisław - *, st. szer. 28. p. p. zm. ch. 17.VII.1920, Tarnów.
  Świderski Aleksander - , szer. 6. p. p. leg. pl. (u1on.) 1920, Kijów.
  Świderski Czesław - *, st. szer. 68. p. p. pl. 9.II.1919, Nakło.
  Świderski Henryk - , por. 1. p. szwol. pl. 27.IX.1920, Rohaczów.
  Świderski Jan - , szer. 31. p. p. pl. 19.IV.1919.
  Świderski Jan - , szer. 1 III. baon etap. zm. ch. 8.11.1920, Wilno.
  Świderski Jan - , szer. 21. p. p. zm. ch. 26.XI.1920, Kraków
  Świderski Jerzy - , ppor. oddz. rtm. Jaworskiego. pl. 13.1.1919, Wojnica.
  Świderski Józef - , szer. 12. p. p. pl. 23.V.1920, Nowosiółki.
  Świderski Józef - *, st. szer. 20. p. p. pl. 21.V.1920, Januki.
  Świderski Józef - *, strz. 45. p. strz. pl. 27.VII.1920, IDuboczek W.
  Świderski Józef - , strz. 51. p. strz. pl. 18.VIII.1920,
  Świderski Józef - , ul. 2. p. ul. pl. 12.IX.1920,
  Świderski Józef - , szer. 6. p. p. leg. pl. 27.IX 1920,
  Świderski Kazimierz - *, st. szer. 9. p. p.leg. zm. r. 4.VII.1919, Lwów.
  Świderski Konstanty - *', szer. 2. p. p. leg. zm. - 4.1.1920, Piotrków.
  Świderski Maksymiljan - , sap. 3. p. w. kol. zm. ch. 23.IX.1920, Łódź.
  Świderski Michał - *, szer. ~8. p. strz. zm. ch. 11.1.1920, szp. pol. 60S.
  Świderski Stanisław - , szer. 205. p. p. pl. 30.VIII.1920,
  Świderski Stefan - -, 30. p. p. pl. 6.VI.1920, Hermanowicze.
  Świderski Władysław - , kpr. 56. p. p. zm. - 17.11.1920, szp. pol. 702.
  Świdłowski Antoni - , szer. 67. p. p. pl. 19.V.1920, Glinna.
  Świdwa Jan - , strz. kowień. p. strz. zm. ch. 14.11.1920, Wilno.
  Świdwiński Wojciech - , ppor. 36. p. p. pl. 14.VIII.1920, Ossów.
  Świdyk Feliks - *, szer. kmda ob, Gniezno. zm. ch. 15.1.1920, Gniezno.
  Świdzikowski Józef - *, szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 19.II.1920, Radom.
  Świdziński Antoni - *, por. kurs of. mierno zm. ch. :>.V.19HI, Warszawa.
  Świdziński Michał - *, strz. 51. p. strz. pl. 20. VIII.192/), Przemyślany.
  Świebocki Władysław - , por. 1. p. a. g. pl. 161X.1920, Dytiatyn.
  Świeca Aleksander - *, kan. 1. p. a. p. pl. 20.11.1920, Daszkowce
  Świeca Franciszek - szer 39. p. strz. zm. ch. 19.IV.1920, Jarosław.
  Świech Jan - , szer. 40. p. strz. pl. 2ii.VIII.1920, Zadwórze.
  Świech Jan - *, ul. 2. p. ut zm. ch. 17.XII.1918, Kraków.
  Świecki Mieczysław - szer. - zm. - 21-:n.I.1920, szp. pol. 801.
  Świecki Zygmunt - ppor. 2. p. p. Jeg. pl. 18.VII.1920,
  Świeczkowski Stanisław - , szer. 5. p. p. leg. pl. 9.VII.1919,
  Świedlicki Władysław - , szer. Lp. p. leK. pl. 26 IV.1920, żytomierz.
  Świerad Walerjan - , szer. 1 'V. baon etap. zm. - 5.VI.HI19. Kraków
  Świerbel Antoni - , kan. 4. p. a. c. znt. (uton.) 4.V.1920, Korosteń.
  Świerciński Franciszek - , strz. 47. p. strz. zm. ch. 19.VII.1920, Toruń.
  Świercz Walenty - , szer. 9. p. strz. ,,'lkp. pl. 7.11.1919, Studzienki.
  Świerczek Henryk - , szer. p. z. ,,'aclew. pl. 26.1.1919, Stonawa.
  Świerczek Jan - , strz. kowień. p. strz. zm. ch. 25.XI.1920, N. Sącz.
  Świerczek Józef - *, szer. 201. p. p. . pl. 15.VIII.1920, nad Wkrą.
  Świerczek Józef, - bomb. 1. p. a. g. zm. - IX.1920, N. Targ.
  Świerczek Tomasz - , szer. 1;')7. p. p. zm. ch. 29IX.1920, Tarnów.
  Świerczewski Adam - kpr. 24. p. p. pl. 20.V.192,), Bercźniówka.
  Świerczewski Stanisław - , bomb. :. d. a. k. zm. ch. 10.II.19~O, Szepetówka.
  Świerczewski Stanisław - szer. 6. p. p. leg. zm. r. 19.VIII.1920, szp. pol. 604.
  Świerczyk Alojzy - *, szer. 12. p. p. zm. r. 27.V1.1920, Zamość.
  Świerczyński Bronisław - , szer. 23. p. p. zm. ch. 22.1.1919, Lublin.
  Świerczyński Franciszek - *, fzer. 1. p. p. leg. zm. ch. 7.XI.1919, Wilno.
  Świerczyński Franciszek - *, szer. 106. p. p. zm. ch. 23. VI.1920, szp. pol. 602.
  Świerczyński Jan - , st. szer. 15. p. p. zm. - 26.XII.1920, Ostrów Maz.
  Świerczyński Jan - *, szer. b. z. w. wart. III. zm. ch. 17.VI.1920, Warszawa.
  Świerczyński Józef - , st. szer. szp. pol. 505. pl. 4.VI 1920, Berdyczów.
  Świerczyński Ryszard - , szer. 34. p. p. zm. 1'. 9.II.1919, Warszawa.
  Świerczyński Stanisław - *, szer. 1. p. p. lo>g. zm. (uton.) 22.VI1919, Troki.
  Świerczyński Stanisław - , str. n owo grf>dz. p. strz. pl. VII.1920, Brańsk.
  Świerczyński Władysław - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 19.1.1920, LubHn.
  Świerć Franciszek - *, sap. kornI'- zap. sap- 7. zm. ch. 2.111.1920, Gniezno.
  Świerdewski Stanisław - *, strz. 45. p. strz. zm. ch. 20.II.1920, Włodzimierz Woł.
  Świergo Tomasz - *, kpr. 5. p. p. leg. pl. 21.VIII.1920, Dziadkowieze.
  Świergocki Bolesław - *, szer. zakł. 2. dyw. piech. pl. 27.1.1920, Werchmeń.
  Świergul Józef - , kan. 11. p. a. p. pl. 20.VI.1920, Jaryczów.
  Świerk Jan - *, szer. 25. p. p. zm. ch. 30.XII.1919, Kielce.
  Świerko - -, - pl. - VIII.1920, Skrzeszew.
  Świerkosz Ignacy - , szer. 12. p. p. pl. 21.VI.1920, Korosteń.
  Świerkot Wilhelm - , szer. 65. p. p. pl. 13.VI.1920, Malin.
  Świerkowski Józef - , szer. 11. p. p. pl. 20.VIII.1920, Uchańka.
  Świerkowski Paweł - , sierż. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Pliskowo.
  Świerkowski Stanisław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 4.II.1919, Czyszki.
  Świerlikowski Władysław - *, szer. 21. p. p.pl. 17.1.1919, KacqnĄry.
  Świerski Jan - *, szer. 59. p. p. pl. 14.VI.1920, DOD1Żeryce.
  Świerski Kazimierz - , szer. 61. p. p. zm. ch. 1-10.IV.1920, szp. pol. 305.
  Świerszcz Franciszek - *, szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 31.V.1920, Warszawa.
  Świerszcz Karol - *, sap. 5. baon sap. zm. ch. 31.1.1920, Wilno.
  Świerszczek Franciszek - , ul. 9. p. ul. pl. 31.VIII.1920, Wolica śniatycka.
  Świerzak Stanisław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 4.11.1919, Chyrów.
  Świerzawski Jakób - *, strz. 49. p. strz. zm. ch. 6.1.1920, Modlin.
  Świerzbin Antoni - , szer. 41. p. p. pl. 15.X.1920, Zasław.
  Świerzulski Stanisław - , szer. 8. p. p. leg. pl. 16.V.1919, Wołcza.
  Świerzyński Edmund - , ppor. 34. p. p. pl. 16.VI.1920, Wereśnia.
  Świes Józef - *, pion. 1. baon kol. zm. ch. 4.X.1920, Lwów.
  Świeszek Antoni - , szer. 36. p. p. zm. r. 4.VI.1920, szp. pol. 206.
  Świetlik Telesfor - *, strz. lidzki p. strz. pl. 26.VII.1919, Nowiki.
  Świetlik Wincenty - *, plut. 27. p. p. zm. ch. 24.X.1920, Warszawa.
  Świetlikowski Bolesław - *, szer. wojsk. str. kol. zm. ch. 14.IX.1919, Wilno.
  Świetlikowski Mieczysław - *, ul. 11. p. ul. pl. 6.IX.1919, Or8.ny.
  Świeżewski Stanisław - , szer. 5. p. p. leg. pl. 3.1.1920, Mazul.
  Świeżowski Józef - *, szer. 16. p. p. zm. ch. 29.VIII.1920, Rawicz.
  Świeżycki Antoni - *, szer. b. z. w. wart. 11.zm. ch. 29.V.1920, Chełm.
  Święcicki Andrzej - *, san. czoło san. 21. zm. ch. 14.XII.1919, Szepet6wka.
  Święcicki Antoni - , ppor. grodzień. p. uł. pl. wiosna 1920, Lepel.
  Święcicki Roman - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 6.1.1920, Poznań.
  Święcicki Stefan - *, sap. kadra w. kol.** zm. ch. 31.X.1920, Kowel.
  Święcicki Wojciech - *, kan. 2. p. a. p. zm. ch. 17.11.1920, Radom.
  Święcicki Zygmunt - *, szer. 11. p. p. pl. 25.VI.1920, Rudnia Radowel.
  Święcik Andrzej - * , szer. czoło san. 4. zm. - 14.x.II.1919, Szepetówka.
  Święciński Benedykt - *, szer. dtwo tw. Grodno. zm. ch. 20.X.1919, Grodno.
  Święcki Jan - , strz. 50. p. strz. zm. - 19.111.1920, Równe.
  Świętczak Wiktor - , ul. 17. p. uł. pl. 23.VIII.1920,
  Świętek Antoni - *, strz.. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 22.IV.1920, Sanok.
  Świętek Franciszek - *, szer. 60. p. p; pl. 11.II.1920, Jezierzyce Kościenne.
  Świętek Jan - *, - zm. (wypad.) 5.111.1919, Lwów. .
  Świętek Wawrzyniec - , szer. 159. p. p. zm. ch. 18.VIII.1920, Radom.
  Świętkowski Juljan - *, szer. 26. p. p. pl. 4.VII.1920, Andrzejówka.
  Świętochowski Stanisław - *, szer. 1. p. p. leg. pl. 9.VII.1920, Równe.
  Świętojański Andrzej - *, szer. 9. p. p. leg. zm. r. 1.1.1919, Jarosław.
  Świętoniowski Antoni - , - 2. p. p. leg. pl. 5.VIII.1919, Papiernia.
  Świętoniowski Wojciech - *, kan. 1. p. a. p. zm. ch. 30.XI.1920, Warszawo..
  Świętoń Michał - , strz. 46. p. strz. pl. 14.VIII.1920, Radzymin.
  Świgoł Wincenty - *, san. 64. p. p. zm. ch. 11.VI.1920, Mińsk Lit.
  Świkla Piotr - , szer. 5. p. p. leg. pl. IX.1919, Ziabki.
  Świnarski Marjan - *, szer. 3. komp. tlgr. zm. ch. 29.1.1920, Dyneburg.
  Świniarski Jan - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 12.IX.1919, Jankiszki.
  Świnka Tomasz - *, sap. komp. mp. sap. 6. zm. ch. 9.V.1920, Przemyśl.
  Świński Stanisław - ., szer. wyż. szk. lot. zm. (uŁan.) 7.VI.1920,
  Świostek Jan - *, - 2. p. p. leg. zm. ch. 30.1.1920, Piotrków.
  Świrkowski Henryk - , plut. 53. p. strz. zm. - 17.X.1920, Bcchnia.
  Świrski Bolesław - *, kan. 21. p. a. p. zm. ch. 4.X.1920, Rzeszów.
  Świrski Edward - *, plut. leg. pol. zm. r. 21.x.I.1918, Lwów.
  Świrski Józef - *, kpt. dtwo tw. Modlin. zm. ch. 13.IV.1919, Warszawa.
  Świslewicz Józef - , kan. 13. p. a. p. pl. 20.VI.1920, Onyszkowce.
  Świsłowski Jan - *, strz. 145. p. strz. zm. r. VIII. 1920, Kałuszyn.
  Świst Franciszek - *, szer. 39. p. strz. pl. 4.IX.1920, żuratyn.
  Świstak Bolesław - *, szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 16.VI.1920, Warszawa.
  Świstak Franciszek - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 23.V.1920, Murowa.
  Świstak Stanisław - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 12.VII.1920, Izabelin.
  Świstalski - -*. pchor. 201. p. p. pl. -.
  Świstalski Stanisław - *. szer. 40. p. strz. pl. 1.III.1919, Kulparków.
  Świstek - -, ul. jazda mjr. Jaworskiego. pl. 3.VIII.1919, Beresteczko.
  Świstek Ignacy - *, szer. 2. baon etap.*. zm. ch. 19.XI.1919, BrzeŚĆ n B.
  Świstek Jan - ., kan. 3. p. a. c. zm. ch. 17.III.1920, Krasław.
  Świstek Mikołaj - *, szer. - zm. ch. 31. V.1920. Wilno.
  Świszcz Jan - ., kpr. 20. p. p. zm. ch. 29.VIII.1920, Tarnów.
  Świszcz Krystjan - *, kpr. 39. p. strz. pl. 13.XI.1918, Lwów.
  Swiszowski Józef Wilhelm - *. mjr. Kmda m. Stryj. zm. ch. 28.x.I.1919, Stryj.
  Świt Juljan - *, st. żaud. żand. pol. zm. r. 8.1.1920. Kraków.
  Świt Paweł - szer. 28. p. p. pl. 17.VIII.1920, Mokre.
  Świt Władysław - *, szer. 29. p. p. pl. 5.VIII.1920, Zambrow.
  Świta Antoni - .. szer. 3/V. baon etap. zm. ch. 26.XI.1920. Białystok.
  Świtacz Wacław - .. st. ut. 7. p. ul. zm. r. 13.IX.1920. Gniezno.
  Świtała Antoni - , szer. 24. p. p. pl. 23.V.1920.
  Świtalski Franciszek - *, kan. 15. p. a. p. zm. ch. 2.VIII.1920, Grudziądz
  Świtalski Franciszek - *, szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 7.IX.1919, Piotrków.
  Świtalski Jan - szer. 10. p. p. pl. 18.11.1919, Gródek Jagieł.
  Świtalski Józef - *, szer. D. O. G. I. zm. ch. 13.X.1920, Warszawa.
  Świtalski Józef - . szer. 38. p. strz. zm. ch. 13.VII.1919. Lwów.
  Świtalski Mieczysław - , szer. 29. p. p. pl. 4.VII.1920, Dworzyszcze.
  Świtalski Stanisław - ., szer. 40. p. strz. pl. 12.V.1920, Szczasliwa.
  Świtała Jan - ., st. szer. D. O. G. VII. zm. ch. 19.XI.1920, Poznań.
  Świtała Józef - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 8.X.1920, Dęblin.
  Świtała Walenty - *, sap. 14. baon sap. zm. ch. 4.xL1920. Borodziej.
  Świtała Wojciech - . szer. 9. p. p. leg. pl. 28.VI.1919. Psary.
  Świtałek - -, ul. oddz. mjr. Jaworskiego. pl. 20.11.1920, Łuczanki.
  Świtek Tomasz - *, szer. 17. p. p. zm. ch. 21.VI.1920, Mińsk: Lit.
  Świtkiewicz Józef - *, szer. 32. p. p. pl. 12.x.1920, Słuck.
  Świtkiewicz Józef - *, szer. 2. komp. etap. Zbaraż. zm. ch. 19.XII.1919, Tarnopoł.
  Świtkowski Franciszek - *, szer. oddz. D. O. G. I. zm. ch. 16.IV.1920, Warszawa.  24 luty 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005