<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1918 - 1938 Informacje

 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 1
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 2
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 3
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 4
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 5
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 6
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 7
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 8
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 9
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 10
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Artyleria i Pancerniacy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Piechota
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Strzelcy i Saperzy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Ułani i Szwoleżerowie
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 11
 • 56 Pułk Piechoty w karykaturze
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1914 - 20
 • 84 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 39 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 3 Pułk Lotniczy 1918 - 1928
 • Cmentarz Wojskowy w Białymstoku
 • 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich w karykaturze
 • Lotnicy 1918 - 1920
 • Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 • Oficerowie Marynarki Wojennej - 1930 r.
 • Oficerowie Korpusu Sanitarnego – 1934 r.
 • V Dywizja Syberyjska
 • Rocznik oficerów kawalerii 1930
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 1
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 2
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 3
 • Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy
 • Lista ofiar I wojny światowej - wrzesień 1914 r.
 • Groby żołnierzy z wojny polsko – bolszewickiej na cmentarzu w Rawiczu
 • Szematyzm funkcjonariuszy Straży Celnej 1927 r.
 • PST w Wilnie
 • Groby żołnierzy z lat 1914-1918 na cmentarzu w Rawiczu
 • Łódź. Popularne reklamy i ogłoszenia 1937 / 1939
 • Osadnicy wojskowi w powiecie Oszmiana w latach 1924 - 1939 r.
 • Żołnierze powiatu rudeckiego w okresie I wojny światowej
 • Pochowani na cmentarzu Obrońców Lwowa stan 1939 r.


 •  V Dywizja Syberyjska

  Lista polskich jeńców wojennych z roku 1921
  opublikowana na stronie:

  http://rodstvo.ru/forum/index.php?showtopic=19764&st=0&#entry44431
   
  (zapraszam do nadsyłania not biograficznych żołnierzy)
  ?chik Stanisław - s. Wasylego - ?хик Станислав Васильевич , 28 лет - 1 стрелковый полк 5 дивизии
  ?iszdyk Karl - s. Jana - ?ишдык Карл Янович , 24 года - Строительный отряд 5 дивизии
  ?kot Jan - s. Pawła - ?кот Иван Павлович , 27 лет - Инженерный батальон 5 дивизии
  Bazarski Bolesław - s. Franciszka - Базарский Болеслав Францевич , 33 года - 3 Польский стрелковый полк, стрелок
  Bek Władysław - s. Tomasza - Бэк Владислав Томашевич , 28 лет
  Bialecki Stanisław - s. Karola - Бялецкий Станислав Карлович , 47 лет
  Bieliński Antoni - s. Michała - Белинский Антон Михайлович , 25 лет
  Biełok Michał - s. Antoniego - Белок Михаил Антонович , 32 года
  Bikowicz Emil - s. Antoniego - Брикович Эмиль Антонович , 25 лет
  Brzeziński Jan - s. Piotra - Бжежинский Иван Петрович , 41 год
  Buliat Józef - s. Michała - Булят Иосиф Михайлович , 42 года
  Cybulski Jan - s. Józefa - Цибульский Ян Иосифович , 22 года
  Damiecki Julian - s. Kajetana - Дамецкий Юлиан Кайтанович , 27 лет
  Danielak Józef - s. Stanisława - Данеляк Иосиф Станиславович , 27 лет
  Dłutek Ignacy - s. Nikodema - Длутек Игнатий Никодимович
  Dubinin Jan - s. Aleksego - Дубинин Иван Алексеевич , 34 года
  Dyda Wincenty - s. Józefa - Дуда Викентий Осипович , 20 лет
  Gaas Piotr - s. Pawła - Гаас Петр Павлович
  Gajdzik Andrzej - s. Andrzeja - Гайдик Андрей Андреевич , 26 лет
  Galjaszek Oskar - s. Teodora - Галяшек Оскар Теодорович , 30 лет - Штаб Польского войска, чиновник 9 класса
  Głodzki M. - s. Tomasza - Глоцкий М.. Фомич , 27 лет
  Gniatowski Franciszek - s. Józefa - Гнатовский Франц Иосифович , 28 лет
  Godziszedski Henryk - s. - Годзишедский Генрих , 27 лет
  Grabowski Józef - s. Jana - Грабовский Иосиф Иванович , 23 года
  Graniak Józef - s. Michała - Граняк Иосиф Михайлович , 31 год
  Grudziński Władysław - s. Leona - Грудзинский Владимир Леонович , 36 лет - Штаб 5 дивизии, 2 стрелковый полк
  Grzybowski Ignacy - s. Ignacego - Гржибовский Игнатий Игнатьевич , 27 лет
  Gurko Jan - s. Stanisława - Гурко Ян Станиславович , 36 лет
  Jachim Tymoteusz - s. Józefa - Яхим Тимофей Иосифович , 35 лет
  Jakimowicz Józef - s. Jana - Якимович Иосиф Иванович , 25 лет
  Jakubowski Stanisław - s. Michała - Якубовский Станислав Михайлович , 22 года
  Jezierski Antoni - s. Michała - Езерский Антон Михайлович , 33 года
  Juzenajtis Michał - s. Piotra - Юзенайтис Михаил Петрович , 20 лет
  Karcewicz August - s. Józefa - Карцевич Август Иосифович , 37 лет
  Kardasz Michał - s. Antoniego - Кардаш Михаил Антонович , 34 года
  Kartanas Józef - s. Wincentego - Картанас Осип Викентьевич , 28 лет
  Klamrowski Michał - s. Franciszka - Клямровский Михаил Францевич , 24 года
  Kleczek Wincenty - s. Józefa - Клечек Викентий Осипович , 28 лет
  Kluwak Jan - s. Michała - Клювак Ян Михайлович , 32 года
  Koleda Michał - s. - Коледа Микф.. , 21 года
  Konarski Stanisław - s. - Конарский Станислав , 38 лет
  Kosiwa Władysław - s. Grzegorza - Косива Владислав Григорьевич , 28 лет
  Kowal - s. - Коваль..к Т.М. , 25 лет
  Kowryn Emil - s. Mikołaja - Коврин Эмиль Николаевич , 36 лет
  Kozakowski Jan - s. Augusta - Козаковский Ян Августович , 24 года
  Krasowski Michał - s. - Красовский Михаил , 30 лет
  Krawczyk Adam - s. - Кравчик Адам , 33 года
  Król Konstanty - s. Denisa - Круль Константин Денисович , 21 год
  Krupp Michał - s. Emanuela - Крупп Николай Эмануилович , 28 лет
  Krzemiński Jan - s. Ludwika - Кшеминский Ян Людвигович , 21 год
  Krzyżanowski Wawrzyniec - s. Kazimierza - Кржижановский Лаврентий Казимирович , 36 лет
  Kulesza Konstanty - s. Melchiora - Кулеша Константин Мельхорович , 27 лет
  Kunysz Michał - s. Józefa - Куныш Михаил Иосифович , 39 лет
  Kuraś Jan - s. Jakuba - Курась Ян Якубович , 30 лет
  Kwitkowski - s. - Квитковский , 26 лет
  Lusk Antoni - s. Piotra - Ляуск Антон Петрович , 29 лет
  Łabuszewski Piotr - s. Józefa - Лабушевский Петр Иосифович , 41 год
  Łukomski Stanisław - s. Jana - Лукомский Станислав Янович , 37 лет
  Łyśniak Władysław - s. Wojciecha - Лысняк Владислав Войцехович , 35 лет
  Machowski Józef - s. Franciszka - Маховский Иосиф Францевич , 27 лет
  Maciełong Kazimierz - s. Marcina - Мацелонг Казимир Мартынович , 30 лет
  Mackiewicz Jan - s. Konstantego - Мацкевич Ян Константинович , 28 лет
  Małowski Władysław - s. Konstantego - Масловский Владислав Константинович , 28 лет
  Martyka Jakub - s. Ludwika - Мартыка Якуб Людвигович , 34 года
  Matkowski Antoni - s. Mateusza - Матковский Антон Матошевич , 42 года
  Milanowski Edmund - s. Romana - Миляновский Эдмунд Романович , 33 года
  Milcer Rudolf - s. Michała - Мильцер Рудольф Михайлович , 28 лет
  Miller Józef - s. Antoniego - Миллер Иосиф Антонович , 34 года
  Miszczyk Piotr - s. Jana - Мищик Петр Иванович , 36 лет
  Montej Henryk - s. Ludwika - Монтей Генрих Людвигович , 34 года
  Morawski Wincenty - s. Wojciecha - Моравский Викентий Войцехович , 17 лет
  Morawski Franciszek - s. Wojciecha - Моравский Франц Войцехович , 21 год
  Nacewicz Antoni - s. Kazimierza - Нацевич Антон Казимирович
  Niedźwiecki Andrzej - s. Józefa - Недзведский Андрей Иосифович , 32 года
  Olechnowicz F. - s. - Олехнович Ф.А. , 51 год
  Orden Andrzej - s. Mikołaja - Ордэн Андрей Николаевич , 32 года
  Otrysk Władysław - s. Jana - Отрыск Владислав Янович , 27 лет
  Pasowicz Emil - s. Stanisława - Пасович Эмиль Станиславович , 34 года
  Pawłowski Józef - s. Franciszka - Павловский Иосиф Францевич , 20 лет
  Pietrusaicz (?) Władysław - s. Wiktora - Петрусайц Владислав Вик. , 23 года
  Prokipczyn Piotr - s. Jakuba - Прокипчин Петр Яковлевич , 39 лет
  Pryszwil Adam - s. Józefa - Пришвыль Адам Иосифович , 35 лет
  Raszka Paweł - s. Jana - Рашка Павел Иванович
  Ratajczyk Marian - s. Walentego - Ратайчик Мартын Валентинович , 30 лет
  Ratysz Stanisław - s. Józefa - Ратиш Станислав Иосифович , 39 лет
  Rau Adolf - s. Gustawa - Рау Адольф Густавович , 30 лет
  Rumiaczek Marcin - s. Józefa - Румячек Мартын Иосифович , 28 лет
  Siemieniuk Urban - s. - Семенюк Урбан , 43 года
  Siweracki Folich (?) - s. Stanisława - Сиверацкий Фолих Станиславович , 29 лет
  Skiszek Michał - s. Tomasza - Скишек Михаил Томашевич , 26 лет
  Skoruk Stefan - s. Maksyma - Скорук Стефан Максимович , 16 лет
  Skoruk Jan - s. Maksyma - Скорук Ян Максимович , 26 лет
  Skowroński Stefan - s. Maksyma - Сковронский Степан Максимович , 30 лет
  Sławiński Jan - s. Ignacego - Славинский Иван Игнатьевич , 31 год
  Słomiński Stanisław - s. Kazimierza - Слоиминский Станислав Казимирович , 33 года
  Smolarek Jan - s. Józefa - Смолярек Ян Иосифович , 33 года
  Smoleński Franciszek - s. Grzegorza - Смоленский Франц Григорьевич , 23 года
  Sobol Bronisław - s. Jana - Соболь Бронислав Иванович , 38 лет
  Sobol Stefan - s. Stanisława - Соболя Степан Станиславович , 32 года
  Sturman Józef - s. Adama - Стурман Осип Адамович , 28 лет
  Szkleniuk - s. - Скленюк , 48 лет
  Szkoła Józef - s. Konstantego - Школа Иосиф Константинович , 39 лет
  Sztkański Antoni - s. Mariana - Штканский Антон Марианович , 46 лет
  Szukiewicz Maciej - s. Józefa - Шукевич Матвей Юзефович , 20 лет
  Szydek Wiaczesław - s. Jana - Шидек Вячеслав Янович , 29 лет
  Szydek Karol - s. Jana - Шидек Карл Янович , 24 года
  Szydek Ludwik - s. Jana - Шидек Людвиг Янович , 33 года
  Szyszło Olgierd - s. Felicjana - Шишло Ольгерд Фелицианович , 28 лет
  Śleziak Jan - s. Wojciecha - Слезяк Ян Войцехович , 30 лет
  Tasewicz Izydor - s. Macieja - Тасевич Исидор Матвеевич , 40 лет
  Tomaszewicz Konstanty - s. Antoniego - Томашевич Константин Антонович , 47 лет
  Turkowski Franciszek - s. Kuźmy - Турковский Франц Кузьмич , 35 лет
  Tyc Władysław - s. Wawrzyńca - Тиц Владислав Лаврентьевич , 58 лет
  Wachuliak Stanisław - s. Jana - Вахуляк Станислав Иванович , 40 лет
  Watyński Marian - s. Grzegorza - Ватынский Мариан Георгиевич , 25 лет
  Wieczorek Włodzimierz - s. Piotra - Вечорек Владимир Петрович , 34 года
  Wiełok Michał - s. Antoniego - Велок Михаил Антонович , 32 года
  Wojciechowski Stanisław - s. Karola - Войцеховский Станислав Карлович , 26 лет - 3 Польский стрелковый полк, прапорщик
  Woronicz Władysław - s. Józefa - Воронич Владислав Иосифович , 26 лет
  Woruch Aleksander - s. Jana - Ворух Александр Иванович , 30 лет
  Woźniak Józef - s. Jana - Возняк Иосиф Иванович , 25 лет
  Woźnicki Jan - s. Jana - Возницкий Ян Янович , 26 лет - 5 Польская дивизия
  Wróbel Michał - s. Kazimierza - Врубель Михаил Казимирович , 20 лет
  Wynikowski Konstanty - s. Józefa - Виниковский Константин Иосифович , 33 года
  Wyrbul Paweł - s. Jana - Вирбуль Павел Иванович , 35 лет - 5 Польская дивизия
  Zajkowski Marian - s. Antoniego - Зайковский Мариан Антонович , 41 год - 5 артиллерийский полк 5 Польской дивизии
  Zaufel Ferdynand - s. Franciszka - Зауфель Фердинанд Францевич , 37 лет
  Zawadzki Witold - s. Konstantego - Завадский Витольд Константинович , 19 лет
  Zawadzki Józef - s. Kazimierza - Завадский Иосиф Казимирович , 22 года
  Żwakowski Jan - s. Karola - Жваковский Ян Карлович , 28 лет
  SUPLEMENT  Jurek Chmilewski przesłał listę poległych i zmarłych żołnierzy W.P.na Syberii:

  Źródło:"Sybirak"-Organ Związku Sybiraów 1939 r.Lista zestawiona na podstawie wzmianek podanych we wspomnieniach i odpowiedziach na ankietę historyczną,nadesłanych do Sekcji Historycznej Komendy Głównej Koła Żolnierzy b.5.Syberyjskiej Dywizji W.P.Lista nie jest kompletna Prace nad nią z wiadomych powodów zostały przerwane we wrześniu 1939 r.  Nazwisko i Imię przydział,stopień, - - ,data i miejsce zgonu,uwagi  Adamiec Ferdynand 1.p.strz.,Strz. - - ,10 XI 1918
  Bagnowski Kazimierz ? Chor. - - ,24 V 1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Baran 3.p.strz.,Strz. - - ,1919,Lenki
  Baranowski Józef 3.p.strz.,Strz. - - 1919,Bernauł
  Barański ? Chor. - - ,1920,Krasinojarsk
  Baziak Stanisław ? Ppor. - - ,1920,Krasnojarsk
  Bernacik Marcin 2.p.strz.Strz. - - ,stycz.1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Bernstein 1.p.strz.,Strz. - - ,1918,Pokrowskaja
  Bezek ? Kpr. - - ? ?
  Białas Władysław 1.p.strz.,Por. - - ,1919,Kamień
  Biały 2.p.strz.,Strz. - - ,1919,Sidorka
  Bieda Adam ? Ppor. - - ,Grudz1920,Tuła
  Bobrowski Józef 3.p.strz.,Strz. - - ,1919,Barnauł
  Borkowski 5.p.a.1.,Kan. - - ,Kwiec.1920,Krasnojarsk,zabity przy ucieczce z niewoli
  Brzeźny Jan B.szturm.,Strz. - - ,1919,Nowonikołajewsk
  Brzęczek ? St. strz. - - ? Nikołajewka
  Chlebowski Józef 1.p.strz.,Strz. - - ,20 VIII 1918,Askanysz
  Czak/?/Andrzej 5.p.a.1.,Kan. - - ,1919,St.Kasztan
  Daciuk/?/ . 2.p.strz.,Kpr. - - 1919,Tajga
  Danielewicz 3.p.strz.,Strz. - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Darowski Żand. Kpt. - - ,1920,Krasnojarsk,zamordowany
  Dobruś Feliks . B.szturm.,Plut. - - ,1920,Krasnojarsk
  Drąg Filip 3.p.strz.,Strz. - - ,15 IX 1919,Wierch Sujetka
  Dręgowski Stanisław ? Ppor., - - ,1920,Tuła
  Dubaj Jan 1.p.strz.,Kpt. - - ,1920,Krasnojarsk
  Dubicki Jan ? Kpt. - - ,1920,Krasnojarsk
  Duda Ludwik/Józef?/ 2.p.strz.,Kpr. - - ,8 XI 1919,Sidorowka
  Dul Franciszek 1.p.strz., - - ,1918,Belebej
  Ejsmond 3.p.strz.,Chor./?/ - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Fangor /Faliński/ Zbigniew O.B.Kadr.,Chor. - - ,1920,Krasnojarsk,zabity przy ucieczce z niewoli
  Fedorowicz Jan 1.p.strz.,Strz. - - ,10 IX 1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Gaszczyński Wojciech 1.p.strz.,Strz. - - ,17 I 1920,Bugacz
  Gaweł Emil ? Por. - - ,16 II 1921,Tuła
  Getzen Henryk ? Plut. - - ,1920,Władywostok
  Głębocki B.inż. ,Por. - - ,1920,poc.sanit./po ranie odniesionej pod Tajgą/
  Gozdawa Dydziński Jan ? Strz. - - ,1920,Krasnojarsk
  Gumiński Bolesław Sąd wojsk.,Kpt. - - ,1920,Omsk
  Gutkowski/?/ 3.p.p., Por. - - 1920,Krasnojarsk
  Hafko Michał 1.p.strz.,Strz. - - ,20 VIII 1918,Ochlebino
  Henzel/Hensel/ 2.p.strz.,Strz. - - St.1919,Kamień
  Hubicki Aleksander Sł.zdrowia.,Dr.med. - - ,1920,Krasnojarsk
  Jaczyniec ? Por. - - ? ?
  Jakubowski 1.p.strz.,St.strz. - - ,10 X 1919,Sidorskoje
  Jakubowski ? Kpt. - - 1920,Omsk
  Jaworski 5.p.a.1.,Pchor./?/ - - ,1920,zamordowany w niewoli
  Jaworski - Sas Stanisław Punkt Zb.,Płk - - ,Listopad 1918,Orenburg
  Jaworski Nikodem ? Chor. - - ,Grudzień,1920,Tuła
  Jedynak 3.p.strz.,Strz. - - ,1920,Mnusińsk,kopalnia Czarnogórska
  Josielewicz ? ? - - ? ?
  Kadlec 2.p.strz.,Ppłk. - - ,1920,Krasnojarsk
  Kajzy ? ? - -
  Karaś Kazimierz ? Pchor. - - ,Styczeń1921,Tuła
  Karmazyn Michał . 2.p.strz.,Chor. - - ,Styczeń1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Karnicki/?/Józef Intend., Urz.w.IX.r, - - ,Maj 1920,Krasnojarsk /lub Czelabińsk/
  Karwowski Józef 2.p.strz. - - ,Grudzień1919,Tajga
  Karwowski Zygmunt 2.p.strz., - - ,Grudzień 1919,Tajga
  Kasprowicz Michał . 3.p.strz., - - ,5 X 1919,Wołkowo/Karasuk? /
  Kawa Władysław B.szturm.,Ppor. - - ,1920,Krasnojarsk
  Kienitz 3.p.strz.,Ppor. - - 1919,Lenki
  Kienitz Alfred . D.W.P. Płk. - - ,1920,Krasnojarsk
  Klejner Józef ? Chor. - - ,1920,Krasnojarsk
  Knotz B.szturm.,Por./?/ - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Konieczny B.szturm.,Plut. - - ,1920,Klukwiennaja
  Konieczny Kazimierz 2.p.strz.,Kpt. - - ,8 XI 1919,Sidorskoje
  Kowalow 3.p.strz.,Strz. - - ,1919,Lenki
  Kowalski 1.p.strz.,Kpt/?/ - - ,22 XII 1918,Ufa
  Kozik/?/ 3.p.strz.Strz. - - 6 I 1920,Krasnojarsk
  Król Józef /Jan?/ 1.p.strz.,Strz. - - 23 XII 1919,Tajga
  Kruchlik Oddz.rdlgr.,Strz. - - ,Grudzień,1919,w pociągu
  Kutkowski/Gutkowski? 3.p.strz.,/ew. B.szturm./Por. - - /1920 Krasnojarsk,rozstrzelany
  Kwaśniewski ? ? - - ,11 X 1919 ?
  Kwiatkowski Józef 1.p.strz.,Strz. - - ,1919,Tajga
  Kwiatkowski St ? Por. - - .,4 II 1920,nad granicą Łotwy zastrzelony
  Lorenc ? Strz. - - ,Grudzień,1919,Charbin
  Łagutko ? Autokadra ? Szofer - - 1921,Krasnojarsk rozstrzelany
  Łaptaś B.szturm.,Chor. - - ,1920,Omsk
  Łukowski 1.p.strz.,Strz. - - ,1918,Buzułuk
  Maciejewski Karol ? Strz. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Maćkowiak Józef 2.p.strz.,Strz. - - ,1919,Sidorowka
  Małachowski B.szturm.,Sierż - - ,Styczeń,1920,Klukwiennaja
  Małachowski 5.p.a.l.,Kan. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Marecki Oddz.Władyw., Ppłk. - - ,1920,Władywostok
  Marek 1.p.strz.Strz. - - ,1918,pod Ufą
  Markuciński 5.p.a.l.,Kan. - - ,1920,Krasnojarsk
  Mazurkiewicz Aleksander Sł.zdr., Dr.med. - - ,1920,Krasnojarsk
  Morawski 5.p.a.l. Kan. - - 0,192
  Mrugała Andrzej ? Chor. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Nawrocki Zygmunt ? strz. - - ,1920,Krasnojarsk
  Neiberg 5.p.a.l.,Por. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Niebieszczański 3.p.strz.,Kpt. - - ,1920,Krasnojarsk
  Niecałek ? Chor. - - ? Semipałatyńsk
  Noskowski Marian ? ? - - ,23 XII 1919,Tajga
  Nowak 1.p.strz.,Sirż. - - ,10 Xii 1918,Wierchni Sardyk
  Obuchowski 1.p.strz.,Por. - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Olszewski 1.p.strz.,Sierż./plut/, - - ,1918,Ochlebino /Iglino?/
  Olszewski ? strz. - - ,1919 ?
  Olszewski Mirosław 5.p.a.l., Kan. - - ,27 III 1921,Kurhan,rozstrzelany
  Orłowski 1.p.strz.,Strz. - - ,1919,Belebej
  Ostrowski 3.p.strz.,Strz. - - ,1920,Minusinsk,kopalnie Czarnogórskie
  Pankiewicz 1.p.strz.,Strz. - - ,1919,Krasnojarsk
  Pawlikowski 3.p.strz.Por./?/ - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Polender Józef ? Urz.w., - - ,Kwiecień,`1921,Omsk
  Popielarz Antoni ? Strz. - - ,23 XII 1919,tajga
  Potowicz/?/Feliks ? strz., - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Proczek B.szturm.,strz. - - ,1920 w pociągu
  Raczyński . B.szturm.Por. - - ,1920,Krasnojarsk,rozstrzelany
  Rudnicki ? Chor. - - ,Grudzień,1919,Charbin
  Rusinek Józef . 3.p.strz.,Strz. - - ,5 X 1919,Sławgorod
  Rzepa 1.p.uł.St., Uł. - - ,1919,Sidorka
  Sąpecki Franciszek B.inż.,Szer. - - ,1919,Tajga
  Schikowski/?/ . B.szturm.,Strz. - - 1919, ?
  Segda 3.p.strz.,Ppor. - - ,1919,Lenki
  Sek Wacław ? Strz. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Sędrakowski Leopold . 2.p.strz.,Strz. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Siedlecki 5.p.a.l.,Ppłk, - - ,1920,Krasnojarsk
  Sioda Michał ? Strz. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Skiba,Antoni ? Szer. - - ? ?
  Skiergiełło-Jacewicz D.W.P., Płk. - - ,1920,Krasnojarsk
  Slanda Jan 3.p.strz.,Plut. - - ,1919,Lenki
  Smurz/?/Franciszek ? Sierż. - - ? ?
  Sobański Marian ? Kpt. - - ,1920,Krasnojarsk
  Sokołowski Stefan Odr.b.kadr.,Strz. - - ,1919,Aczinsk
  Sokół Władysław 1.p.uł. Uł. - - ,1919,Tajga
  Staryszenko 1.p.strz.,Strz. - - ,10 X 1919,Sidorskoje
  Stolarz .B.szturm.Chor. - - ? ?
  Stronczek/?/ ? Strz. - - ,Lipiec 1920,w drodze do Polski /na statku/
  Syc Józef B.szturm. Strz. - - ,Nowonikołajewsk
  Szamot 2.p.strz.,Strz. - - ,1919,Tajga
  Szaniawski Stanisław ? Por. - - ,Styczeń 1921,Tuła
  Szawałdis 1.p.strz.,Strz. - - ,1919,St.Czerepanowo
  Szczupak `2.p.strz., - - ,1920,na robotach w niewoli
  Szuchajewski Józef ? Ppor. - - ,1921,Tuła
  Szut 5.p.a.l. Kan. - - ? Krasnojarsk
  Szweda Szczepan 2.p.strz.,Kpr. - - ,1919,Barnauł
  Święcicki, 1.p.uł.,Płk. - - 1920,Krasnojarsk
  Tkacz Kazimierz 3.p.strz.,Chor./?// - - ,1919,Tajga
  Toczyski Stanisław Sł.zdr., Dr.med. - - ,1920,Krasnojarsk
  Tomana Andrzej ? Por. - - ,1919,Nowonikołajewsk
  Tomczak 5.p.a.l.,Kan. - - .1920,Krasnojarsk
  Trzecieski Aleksander 2.p.strz.,Kapr. - - ,1919,Barnauł
  Ulman 1.p.strz.,St.strz. - - ,1919,Kamień
  Wepa /?// 1.p.uł., Uł. - - ,23 Xii 1919,Tajga
  Wilkicki/?/ 5.p.a.l.,Kan. - - ,Krasnojarsk
  Wilkosz 1.p.strz.,Strz. - - ,1918,Sardyk
  Wimbor Konstanty ? Ppor. - - ,1920,Krasnojarsk
  Witkowski Stanisław ? ? - - ? ?
  Wlazło Stefan 1.p.uł. Uł. - - ,Grudzień 1918,pod Ufą
  Wojniak 1.p.strz.Strz. - - ? ?
  Wowewoda Marian 1.p.strz.,Ppor. - - ,1920,Klukwiennaja
  Wróbel O.b.kadr.Chor. - - ,Lipiec 1919,Nowonikołajewsk
  Zakrzewski Ignacy ? Por. - - ,Lipiec,1920,Krasnojarsk
  Zarębski Czesław ? Strz. - - ,1919,Gorłowo
  Ziarko/?/ 3.p.strz.,Strz. - - 1919,Sławgorod
  Żarow ? Kpr. - - ? ?
  Żaryczański Józef ? Strz. - - ,1920,Krasnojarsk
  Żemajtel Jan 5.p.a.l. Kan. - - ,23 XII 1919,Tajga
  Żongołowicz Mieczysław ? Por. - - ,1920,Krasnojarsk


  27 luty 2008 r. - 24 sierpień 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005