<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1918 - 1938 Informacje

 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 1
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 2
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 3
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 4
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 5
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 6
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 7
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 8
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 9
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 10
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Artyleria i Pancerniacy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Piechota
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Strzelcy i Saperzy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Ułani i Szwoleżerowie
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 11
 • 56 Pułk Piechoty w karykaturze
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1914 - 20
 • 84 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 39 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 3 Pułk Lotniczy 1918 - 1928
 • Cmentarz Wojskowy w Białymstoku
 • 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich w karykaturze
 • Lotnicy 1918 - 1920
 • Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 • Oficerowie Marynarki Wojennej - 1930 r.
 • Oficerowie Korpusu Sanitarnego – 1934 r.
 • V Dywizja Syberyjska
 • Rocznik oficerów kawalerii 1930
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 1
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 2
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 3
 • Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy
 • Lista ofiar I wojny światowej - wrzesień 1914 r.
 • Groby żołnierzy z wojny polsko – bolszewickiej na cmentarzu w Rawiczu
 • Szematyzm funkcjonariuszy Straży Celnej 1927 r.
 • PST w Wilnie
 • Groby żołnierzy z lat 1914-1918 na cmentarzu w Rawiczu
 • Łódź. Popularne reklamy i ogłoszenia 1937 / 1939
 • Osadnicy wojskowi w powiecie Oszmiana w latach 1924 - 1939 r.
 • Żołnierze powiatu rudeckiego w okresie I wojny światowej
 • Pochowani na cmentarzu Obrońców Lwowa stan 1939 r.


 • Lista ofiar I wojny światowej
   
  wrzesień 1914 r.
  Ranni i zabici Polacy


  (C) Piotr Jerzy Piotrowski

   
  Na początku I wojny światowej niektóre gazety zaczęły publikować listy rannych, zabitych i zaginionych.
  Poniżej publikuję alfabetyczną listę 699 ofiar, będącą zestawieniem takich list z dwóch gazet: Nowego Kurjera Łodzkiego (NKŁ) i Dziennika Poznańskiego (DP).
   
  W NKŁ listy te pojawiły się na początku września 1914, w DP - już w 21 sierpnia 1914 r., a więc w momencie, kiedy Narodowy Komitet Polski w Galicji ogłosił tworzenie Legionów. Początkowo listy ukazywały się bardzo regularnie, jednakże, jak widać, szybko rosnąca liczba ofiar przerosła możliwości gazet w tej mierze. NKŁ zakończył publikowanie 16 września (sprawdziłem NKŁ do 1 listopada 1914 r.), DP po publikacji dwóch list z nazwiskami, po 22 sierpnia 1914 r. zaczął jedynie podawać liczbę zbiorczą ofiar z podziałem na jednostki wojskowe (sprawdziłem do 3 września 1914 r.).
   
  Skróty i konwencje stosowane w liście.
  --------------------------------------
  Kolejne pola, rozdzielone średnikami, zawierają:
   
  1. Dane osobowe oraz literowe oznaczenie:
  R  - ranny;
  Rc - ranny ciężko;
  Rl - ranny lekko;
  Rz - zmarł na skutek ran;
  P  - poległ (zginął);
  Z  - zaginiony;
  O  - zaginiony, ale się odnalazł;
   
  2. numer kolejny na liście źródłowej, mogący wskazywać na kolejnośc rejestracji ofiar (listy nie były publikowane alfabetrycznie)
   
  3. gdzie i kiedy informację opublikowano: symbol gazety i data (rok-miesiąc-dzień)
  NKŁ - Nowy Kurjer Łódzki (straty rosyjskie)
  DP  - Dziennik Poznański (straty niemieckie)
   
  4. Oznaczenie szpitali w których ranni przebywali albo spisów, z których dane gazeta cytowała:
  Uj  - szpital Ujazdowski w Warszawie
  1CK - szpital I Aleksandrowski Czerwonego Krzyża w gimnazjum praskim Warszawie
  2CK - szpital II CZerwonego Krzyża przy ul. Wiejskiej w Warszawie
  PKS - szpital polskiego komitetu sanitarnego przy ul. Elektoralnej
  WD  - lista ogłoszona w "War. Dniew." ("Warszawskij Dniewnik"?)
  US  - lista urzędu specjalnego
  LN  - wybrana przez DP części numerowanych list niemieckich, publikowanych w niemieckiej gazecie Reichsanzeiger
   
  ----------------
   
  Listy, z których pochodzi zestawienie, posiadały wstępy następującej treści:
   
  NKŁ 19140902:
  W szpitalu Ujazdowskim w Warszawie przebywają na kuracji nastepujący ranni: [lista] (D. c. nast)
   
  NKŁ 19140903:
  W szpitalu Ujazdowskim w Warszawie przebywają na kuracji nastepujący ranni:
   
  NKŁ 19140904:
  W szpitalu Ujazdowskim w Warszawie przebywają na kuracji nastepujący ranni:
   
  NKŁ 19140905 (dwie listy):
   
  1. W I Aleksandrowskim szpitalu Czerwonego Krzyża, który przybył z Piotrogradu do Warszawy i mieści sie a gmachu gimnazjum praskiego, układanie list rannych nie zostało jeszcze ukończone. Na razie podajemy część nazwisk na te litery, które doprowadzono do porządku: A. B. D. G. K. W. Z.
   
  2. W szpitalu polskiego komitetu sanitarnego przy ul. Elektoralnej św. Michała leżą szeregowcy:
   
  NKŁ 19140907 (dwie listy):
   
  1. Do szpitala Ujazdowskiego w Warszawie przybyli w dalszym ciagu następujący ranni:
  2. Do szpitala II Czerwonego Krzyża przy ul. Wiejskiej w Warszawie przybyli: podchorążowie [lista] oraz szeregowcy:
   
  NKŁ 19140915:
  Zabici i ranni. Z ogłoszonej w "War. Dniew." listy o zabitych i ranionych oficerach wybieramy nastepujące nazwiska o brzmieniu polskiem. Zabici: [lista] Ranni: [lista]
   
  NKŁ 19140916:
  Zabici i ranni. Urząd specjalny, zajmujący się registracją o zabitych, rannych i i zaginionych żołnierzach i oficerach, ogłasza nową listę, na której znajdujemy następujące nazwiska polskie: Zabici: [lista] Ranni [lista]:
   
  DP 19140821:
  Część czwartej listy strat niemieckich w obecnej wojnie obejmuje następujące pułki: piechoty nr. 17, 18, 20, 35, 40, 41, 59, 74, 76, 142, 146, 152 i 171; pułki dragonów nr. 10 i 22: pułk huzarów nr. 5; pułk konnych strzelców nr. 11; pułk artyleryi polnej nr. 60; batalion pionierów nr. 1; batalion pionierów nr. 14 (badeński); z oddziału lotników spadł i poniósł śmierć nadporucznik Koch. W tej części listy znajdujemy następujące nazwiska polskie: [lista]
   
  DP 19140822:
  Piąta lista strat niemieckich obejmuje następujące pułki: piechoty nr. 5, 20, 60, 70, 95, 97, 112, 129, 135; kompanią karabinów ma-szynowych 20 pułku: pułk strzelców nr. 14; pułk kirysyerów nr. 8; pułk dragonów nr. 14; pułk huzarów nr. 5; pułki ułanów nr. 7, 13 i 14; pułki artyleryi polnej nr. 34 i 37; batalion pionierów nr. 11. W liście piątej znajdujemy następujące nazwiska polskie: [lista]
   
  ----------------
   
  Na podstawie gazet dostępnych w polskich Bibliotekach Cyfrowych systemu dLibra (Wielkopolskiej i Uniwersystetu Łódzkiego) opracował:
  (C) Piotr Jerzy Piotrowski, styczeń 2010 r.


  ?yszman Abram - - szer. - R; 99; NKŁ 19140902; Uj

  Abel Jan - - R; 3; NKŁ 19140905; 1CK -

  Adamek Franciszek - - R; 2; NKŁ 19140905; 1CK -

  Adamski Franciszek - - R; 1; NKŁ 19140905; 1CK -

  Ainaz (Binaz?) Józef - - R; 26; NKŁ 19140905; 1CK -

  Altman Wilhelm - - R; 4; NKŁ 19140905; 1CK -

  Anczychowski Bolesław - - szer. - R; 98; NKŁ 19140902; Uj

  Anderszklewicz Stanisław - - R; 5; NKŁ 19140905; 1CK -

  Andrzejak Stanisław - - szer.? - R; 140; NKŁ 19140904; Uj

  Antczak Stefan - - szer.? - R; 30; NKŁ 19140904; Uj

  Antoszyk Franciszek - - szer. - R; 12; NKŁ 19140907; Uj

  Augustyniak Franciszek - - szer.? - R; 83; NKŁ 19140904; Uj

  Babiak Piotr - - R; 18; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bagański Bolesław - - R; 14; NKŁ 19140905; 1CK -

  Baka Kazimierz - - R; 22; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bala Franciszek - - szer.? - R; 111; NKŁ 19140904; Uj

  Balcerzak Wojciech - - szer. - R; 82; NKŁ 19140902; Uj

  Banczar Jan - - szer. - R; 8; NKŁ 19140907; Uj

  Baner Filip - - R; 24; NKŁ 19140905; 1CK -

  Baranowski NN - - gefraiter z Górki pod Poznaniem - P; 18; DP 19140922; LN nr. 5

  Bardo Stanisław - - szer.? - R; 100; NKŁ 19140903; Uj

  Bartczak Wojciech - - szer.? - R; 29; NKŁ 19140904; Uj

  Bartusiak Wawrzyniec - - R; 20; NKŁ 19140905; 1CK -

  Baszczyk Antoni - - R; 6; NKŁ 19140905; 1CK -

  Batog Michał - - szer. - R; 41; NKŁ 19140902; Uj

  Bazio Andrzej - - szer.? - R; 81; NKŁ 19140903; Uj

  Bechtold Albin - - R; 11; NKŁ 19140905; 1CK -

  Benczok Abram - - szer.? - R; 97; NKŁ 19140903; Uj

  Bender Leon - - R; 16; NKŁ 19140905; 1CK -

  Berger(?) Józef - - szer. - R; 72; NKŁ 19140907; Uj

  Berjanc Eustachy - - szer.? - R; 7; NKŁ 19140904; Uj

  Berker Józef - - szer.? - R; 46; NKŁ 19140903; Uj

  Bidak Andrzej - - R; 27; NKŁ 19140905; 1CK -

  Biegalski Jan - - R; 7; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bieliński Antoni - - szer.? - R; 59; NKŁ 19140903; Uj

  Bieliźniak Kazimierz - - szer. - R; 18; NKŁ 19140907; Uj

  Bieniecki Władysław - - szer. - R; 26; NKŁ 19140907; Uj

  Biernacki Adam - - R; 15; NKŁ 19140905; 1CK -

  Biernacki Kazimierz - - kapitan - R; 10; NKŁ 19140915; WD

  Biernacki Wład - - szer. - R; 101; NKŁ 19140902; Uj

  Biernaszuk Jan - - R; 12; NKŁ 19140905; 1CK -

  Birowski Adam - - R; 19; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bisiejczyk Jan - - szer.? - R; 144; NKŁ 19140904; Uj

  Bistrzanowski Jan - - R; 25; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bladowski Antoni - - szer.? - R; 37; NKŁ 19140904; Uj

  Blan Szloma - - szer.? - R; 101; NKŁ 19140904; Uj

  Błażak NN - - gefraiter - Z; 19; DP 19140922; LN nr. 5

  Bodzik Antoni - - R; 13; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bogacki Józef - - szer.? - R; 56; NKŁ 19140904; Uj

  Bogulec Antoni - - szer. - R; 82; NKŁ 19140907; Uj

  Bogusiak Andrzej - - R; 17; NKŁ 19140905; 1CK -

  Bojko Kożma - - szer.? - R; 105; NKŁ 19140904; Uj

  Bojko Teodor - - szer.? - R; 123; NKŁ 19140904; Uj

  Bolor Karol - - szer. - R; 97; NKŁ 19140902; Uj

  Borabieda Bronisław - - szer. - R; 35; NKŁ 19140907; Uj

  Borkowski Teodor - - R; 28; NKŁ 19140905; 1CK -

  Borowik Marcin - - R; 29; NKŁ 19140905; 1CK -

  Borszowski Hersz - - R; 10; NKŁ 19140905; 1CK -

  Borzen Jan - - szer. - R; 83; NKŁ 19140907; Uj

  Bożański Feliks - - R; 23; NKŁ 19140905; 1CK -

  Brazylewski Jankiel - - szer. - R; 21; NKŁ 19140902; Uj

  Britz Alojzy - - szer. - R; 42; NKŁ 19140902; Uj

  Britz Bernard - - szer.? - R; 115; NKŁ 19140904; Uj

  Broczek Piotr - - szer.? - R; 55; NKŁ 19140904; Uj

  Brodzki Józef - - R; 9; NKŁ 19140905; 1CK -

  Brodzki NN - - kpt. - P; 8; NKŁ 19140915; WD

  Brulak Józef - - szer.? - R; 11; NKŁ 19140903; Uj

  Brurżyński Franciszek - - szer. - R; 50; NKŁ 19140902; Uj

  Bucholts Edmund - - szer.? - R; 5; NKŁ 19140903; Uj

  Buczyński Antoni - - szer. - R; 117; NKŁ 19140902; Uj

  Budźko Wiktor - - kornet - R; 18; NKŁ 19140915; WD

  Budźko Wiktor - - kornet - R; 4; NKŁ 19140916; US

  Budżko Franciszek - - ppor. - P; 1; NKŁ 19140916; US

  Bugorski Andrzej - - szer.? - R; 24; NKŁ 19140904; Uj

  Bugzałowski Jan - - szer.? - R; 23; NKŁ 19140904; Uj

  Bułyga Michał - - R; 21; NKŁ 19140905; 1CK -

  Burczak Michał - - szer.? - R; 66; NKŁ 19140903; Uj

  Burzański Jan - - R; 8; NKŁ 19140905; 1CK -

  Busonek Władysław - - szer. - R; 64; NKŁ 19140907; Uj

  Byliński Antoni - - szer.? - R; 3; NKŁ 19140903; Uj

  Bzowski Józef - - szer. - R; 47; NKŁ 19140907; Uj

  Carewski Adam Gebel - - oficer - R; 15; NKŁ 19140902; Uj

  Chałuj Józef - - szer.? - R; 68; NKŁ 19140904; Uj

  Chmielewski Aleksander - - kapitan - R; 6; NKŁ 19140915; WD

  Chobleweki Franciszek - - szer.? - R; 26; NKŁ 19140903; Uj

  Chodakiewlcz Aleks - - oficer - R; 1; NKŁ 19140902; Uj

  Chodnicki Jan - - szer.? - R; 132; NKŁ 19140904; Uj

  Chodzkowski kapitan - - R; 5; NKŁ 19140915; WD -

  Chromy Chaim - - szer. - R; 9; NKŁ 19140907; Uj

  Chrypczak Stefan - - szer.? - R; 5; NKŁ 19140904; Uj

  Chudobicki Roman - - szer. - R; 121; NKŁ 19140902; Uj

  Chyliński Adam - - szer.? - R; 34; NKŁ 19140904; Uj

  Chyżniak Dyonizy - - szer. - R; 25; NKŁ 19140902; Uj

  Cukiertain Berek - - szer. - R; 87; NKŁ 19140902; Uj

  Cybulski Aleksander - - sztabs-rotmistrz - R; 12; NKŁ 19140915; WD

  Cych Adolf - - szer.? - R; 126; NKŁ 19140904; Uj

  Czajko Fran - - szer. - R; 44; NKŁ 19140902; Uj

  Czechura Antoni - - szer. - R; 3; NKŁ 19140907; 2CK

  Czekałowski Ignacy - - rotmistrz - R; 13; NKŁ 19140915; WD

  Czerniawski Aleksander - - kapitan - R; 7; NKŁ 19140915; WD

  Czoban Chaim - - szer. - R; 81; NKŁ 19140907; Uj

  Czochwicki Aleksander - - szer. - R; 107; NKŁ 19140902; Uj

  Czygiński Franciszek - - szer.? - R; 116; NKŁ 19140904; Uj

  Czyżyk Paweł - - rtm. - Rz; 10; NKŁ 19140916; US

  Ćwikliński Piotr - - szer.? - R; 76; NKŁ 19140904; Uj

  Ćwikła Jan - - szer. - R; 60; NKŁ 19140902; Uj

  Daab Kazimierz - - szer. - R; 1; NKŁ 19140907; Uj

  Dalek Jan - - szer.? - R; 58; NKŁ 19140904; Uj

  Darmoch Kazimierz - - szer.? - R; 78; NKŁ 19140903; Uj

  Darmoch Kazimierz - - szer.? - R; 131; NKŁ 19140904; Uj

  Dąbrowski Franciszek - - szer.? - R; 32; NKŁ 19140903; Uj

  Dąbrowski NN - - podoficer - Rz; 1; NKŁ 19140916; US

  Dąbrowski - - Stanisław - szer.?

  Dcieśniewski Jan - - szer. - R; 61; NKŁ 19140907; Uj

  Dekmajer Edward - - szer. - R; 102; NKŁ 19140902; Uj

  Delant Edward - - R; 30; NKŁ 19140905; 1CK -

  Delelak Wawrzyniec - - R; 31; NKŁ 19140905; 1CK -

  Dębski Franc - - szer.? - R; 64; NKŁ 19140904; Uj

  Dłużniakiewicz Witold - - oficer - R; 7; NKŁ 19140902; Uj

  Dmochowski. Eugeniusz - - R; 36; NKŁ 19140905; 1CK -

  Doliński Bolesław - - szer.? - R; 63; NKŁ 19140904; Uj

  Drosicki Tymoteusz - - szer. - R; 31; NKŁ 19140902; Uj

  Drozdowski NN - - szt. kap - R; 14; NKŁ 19140902; Uj

  Drud Adam - - szer.? - R; 29; NKŁ 19140903; Uj

  Drudowski Stanisław - - szer. - R; 126; NKŁ 19140902; Uj

  Duk Piotr - - R; 35; NKŁ 19140905; 1CK -

  Durczyk Antoni - - R; 33; NKŁ 19140905; 1CK -

  Duszak Seweryn - - R; 32; NKŁ 19140905; 1CK -

  Dybowski Roman - - R; 34; NKŁ 19140905; 1CK -

  Dymała NN - - muszkieter - Z; 11; DP 19140922; LN nr. 5

  Dziadziewicz NN - - oficer - R; 18; NKŁ 19140902; Uj

  Dziadzio Daniel - - szer.? - R; 92; NKŁ 19140904; Uj

  Dziewiek Piotr - - szer. - R; 71; NKŁ 19140902; Uj

  Dziewierski Tomasz - - szer.? - R; 84; NKŁ 19140903; Uj

  Ebichardt Wilhelm - - szer.? - R; 98; NKŁ 19140904; Uj

  Endrech Jakób - - szer.? - R; 85; NKŁ 19140903; Uj

  Fabiańskki Teofil - - szer.? - R; 141; NKŁ 19140904; Uj

  Fabisiak Adam - - szer.? - R; 107; NKŁ 19140904; Uj

  Fahr Gustaw - - szer.? - R; 36; NKŁ 19140903; Uj

  Falkowski Włodzimierz - - ppor. - R; 1; NKŁ 19140916; US

  Fenger Gustaw - - szer. - R; 5; NKŁ 19140907; Uj

  Feodorowicz Franc - - szer.? - R; 16; NKŁ 19140903; Uj

  Filipiak Bronisław - - muszkieter - R; 13; DP 19140922; LN nr. 5

  Filipowski Stanisław - - szer. z Wągrowca - Rc; 2; DP 19140821; LN nr. 4

  Firetenberg Mordko - - szer.? - R; 76; NKŁ 19140903; Uj

  Franciszek Łacpik szer. - - R; 2; NKŁ 19140905; PKS -

  Franckiewicz Antoni - - szer. - R; 33; NKŁ 19140902; Uj

  Gabiczyński Ksawery - - szer. - R; 74; NKŁ 19140907; Uj

  Gabryel Mazur szer. - - R; 8; NKŁ 19140905; PKS -

  Gacoryn Marek - - R; 39; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gaczkowski Józef - - szer.? - R; 102; NKŁ 19140903; Uj

  Gaida Franciszek - - szer. - R; 47; NKŁ 19140902; Uj

  Gaika Józef - - R; 40; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gamerla (Hamerla?) Józef - - R; 37; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gamrat - Kurek NN - - sztabskapitan - R; 3; NKŁ 19140915; WD

  Garos Franc - - szer.? - R; 95; NKŁ 19140903; Uj

  Gaworski Piotr - - szer.? - R; 108; NKŁ 19140904; Uj

  Gerard Fenrdynane - - R; 42; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gębicki Piotr - - ppłk. - Rz; 7; NKŁ 19140916; US

  Gębusia Andrzej - - szer.? - R; 69; NKŁ 19140903; Uj

  Gędek Jan - - R; 52; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gilewicz Michał - - sztabs kapitan - R; 15; NKŁ 19140915; WD

  Głodny Franciszek - - R; 45; NKŁ 19140905; 1CK -

  Głowinuk Leontyn - - szer.? - R; 4; NKŁ 19140903; Uj

  Gobzek Otto - - R; 50; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gocal Stanisław - - szer.? - R; 64; NKŁ 19140903; Uj

  Gocławski Stefan - - R; 49; NKŁ 19140905; 1CK -

  Godziner Icek - - szer. - R; 69; NKŁ 19140907; Uj

  Goldner Kusel - - szer.? - R; 109; NKŁ 19140904; Uj

  Gołęzowski Grzegorz - - R; 47; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gomulewski Stanisław - - muszkieter z Poznańskiego - R; 16; DP 19140922; LN nr. 5

  Gortman Stefan - - szer. - R; 29; NKŁ 19140907; Uj

  Gosiński Tomasz - - szer.? - R; 33; NKŁ 19140903; Uj

  Górczak Władysław - - szer. - R; 50; NKŁ 19140907; Uj

  Grabarczyk Antoni - - szer.? - R; 4; NKŁ 19140904; Uj

  Grabarczyk Józef - - R; 38; NKŁ 19140905; 1CK -

  Grabarz Łukasz - - R; 46; NKŁ 19140905; 1CK -

  Grabielny Fr. - - szer.? - R; 53; NKŁ 19140904; Uj

  GrabowsKi Józef - - szer. - R; 106; NKŁ 19140902; Uj

  Grabowski Józef - - szer.? - R; 42; NKŁ 19140903; Uj

  Graczek Wojciech - - szer.? - R; 97; NKŁ 19140904; Uj

  Grdec Antoni - - R; 51; NKŁ 19140905; 1CK -

  Grigel Darlel - - szer. - R; 52; NKŁ 19140902; Uj

  Gromadziński Józef - - szer.? - R; 19; NKŁ 19140904; Uj

  Gromek Franciszek - - szer. - R; 92; NKŁ 19140907; Uj

  Gromek Franciszek - - szer.? - R; 18; NKŁ 19140903; Uj

  Grot Stanisław - - szer.? - R; 143; NKŁ 19140904; Uj

  Gródecki Daniel - - R; 43; NKŁ 19140905; 1CK -

  Grubas Paweł - - R; 44; NKŁ 19140905; 1CK -

  Grudziński Antoni - - R; 48; NKŁ 19140905; 1CK -

  Grygorski Ignacy - - szer.? - R; 14; NKŁ 19140903; Uj

  Grzejdziok Józef - - szer.? - R; 74; NKŁ 19140903; Uj

  Grzywac Julian - - szer. - R; 21; NKŁ 19140907; Uj

  Gudowski Piotr - - szer.? - R; 40; NKŁ 19140904; Uj

  Gulewicz Ignacy - - szer. - R; 31; NKŁ 19140907; Uj

  Gurye Jan - - szer. - R; 63; NKŁ 19140902; Uj

  Gutowski Franciszek - - szer. - R; 28; NKŁ 19140907; Uj

  Guzek Piotr - - szer. - R; 96; NKŁ 19140907; Uj

  Guzek Piotr - - szer.? - R; 96; NKŁ 19140904; Uj

  Gwardzin Teodor - - szer.? - R; 55; NKŁ 19140903; Uj

  Gwiazda Usze? (z Chełma) - - Rz; 41; NKŁ 19140905; 1CK -

  Gwizdak Franciszek - - szer.? - R; 80; NKŁ 19140904; Uj

  Hasan Piotr - - szer. - R; 34; NKŁ 19140902; Uj

  Hause(?) Walenty - - szer.? - R; 92; NKŁ 19140903; Uj

  Hejbowicz Aleksander - - porucznik - R; 14; NKŁ 19140915; WD

  Hengold Chaim - - szer. - R; 38; NKŁ 19140902; Uj

  Herman Fabian - - szer.? - R; 1; NKŁ 19140904; Uj

  Herman Piotr - - szer.? - R; 23; NKŁ 19140903; Uj

  Idwiński Kajetan - - oficer - R; 8; NKŁ 19140902; Uj

  Iludynowski(?) Antoni - - ppor. - R; 2; NKŁ 19140916; US

  Ingel Wilhelm - - szer. - R; 45; NKŁ 19140902; Uj

  Inkower August - - szer. - R; 40; NKŁ 19140902; Uj

  Iwanow Teodor - - szer. - R; 4; NKŁ 19140907; 2CK

  Jackowski Józef - - szer. - R; 88; NKŁ 19140907; Uj

  Jacobsohn Ryszard - - szer.? - R; 25; NKŁ 19140903; Uj

  Jagalski Władysław - - muszkieter - z pod Kwidzyny Z; 21; DP 19140922; LN nr. 5

  Jan Taube szer. - - R; 9; NKŁ 19140905; PKS -

  Janczewski Antoni - - ppor. - P; 4; NKŁ 19140916; US

  Jankowski Piotr - - kapitan - R; 8; NKŁ 19140915; WD

  Janowski Jan - - kpt. - Rz; 11; NKŁ 19140916; US

  Jarmoliński Mikołaj - - szer.? - R; 47; NKŁ 19140903; Uj

  Jaroszyna Jan - - szer. - R; 67; NKŁ 19140907; Uj

  Jaskulski Czesław - - szer.? - R; 57; NKŁ 19140904; Uj

  Jastrzębski Józef - - szer. - R; 23; NKŁ 19140902; Uj

  Jaworski Jan - - szer.? - R; 75; NKŁ 19140903; Uj

  Jączanik Antoni - - szer.? - R; 35; NKŁ 19140904; Uj

  Jelak Stanisław - - szer. - R; 36; NKŁ 19140907; Uj

  Józef Kania szer. - - R; 1; NKŁ 19140905; PKS -

  Józefowicz Marcin - - szer. - R; 38; NKŁ 19140907; Uj

  Józefowin Jan - - szer.? - R; 17; NKŁ 19140904; Uj

  Jóźwik Jan - - szer. - R; 7; NKŁ 19140907; 2CK

  Jugan Milner szer. - - R; 6; NKŁ 19140905; PKS -

  Jups Ignacy - - szer. - R; 55; NKŁ 19140902; Uj

  Kaceu? Lejzor - - R; 70; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kaczmarek Józef - - szer.? - R; 2; NKŁ 19140903; Uj

  Kakat Andrzej - - R; 55; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kaługa Roman - - szer.? - R; 137; NKŁ 19140904; Uj

  Kamiński Franciszek - - R; 77; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kamiński Leopold - - szer.? - R; 50; NKŁ 19140903; Uj

  Kapusta Wawrzyniec - - szer. - R; 112; NKŁ 19140902; Uj

  Kapuściński Tomasz - - R; 84; NKŁ 19140905; 1CK -

  Karatkowski Antoni - - szer.? - R; 39; NKŁ 19140903; Uj

  Karbowy Wojciech - - szer. - R; 20; NKŁ 19140902; Uj

  Karl Jan - - R; 85; NKŁ 19140905; 1CK -

  Karles Otto - - szer.? - R; 15; NKŁ 19140903; Uj

  Kartaszew Teodor - - podchor. - R; 2; NKŁ 19140907; 2CK

  Karwański Antoni - - R; 60; NKŁ 19140905; 1CK -

  Katzberg Michał - - szer.? - R; 18; NKŁ 19140904; Uj

  Kazimierz Zalesiński szer. - - R; 5; NKŁ 19140905; PKS -

  Kicman Aleksander - - szer. - R; 80; NKŁ 19140907; Uj

  Kidawa Bronisław - - R; 59; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kilmiuk Abram - - R; 78; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kiłarczyk Tomasz - - R; 58; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kimiowski Franciszek - - R; 53; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kisiel-Doroszycki Aleksander - - sztabskapitan - R; 9; NKŁ 19140915; WD

  Kisielek Stanisław - - R; 87; NKŁ 19140905; 1CK -

  Klarecki Władysław - - R; 54; NKŁ 19140905; 1CK -

  Klesza Andrzej - - szer.? - R; 73; NKŁ 19140904; Uj

  Kliks NN - - gefraiter z Zembowa - Z; 20; DP 19140922; LN nr. 5

  Klimaszewski NN podoficer z pod Brodnicy - - Rl; 7; DP 19140821; LN nr. 4 -

  Klimczewski Stanisław - - R; 86; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kluczański Aleks - - szer.? - R; 14; NKŁ 19140904; Uj

  Kłeck Ludwik - - szer.? - R; 82; NKŁ 19140904; Uj

  Kmiotek Stanisław - - szer. - R; 89; NKŁ 19140907; Uj

  Knoerszmit(?) Jankiel - - R; 71; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kobus. Józef - - szer. - R; 22; NKŁ 19140902; Uj

  Koch NN - - oddział lotników - (spadł i poniósł śmierć); 1; DP 19140821; LN nr. 4

  Koch NN - - oficer - R; 17; NKŁ 19140902; Uj

  Koczkowski Aleksander - - szer. - R; 90; NKŁ 19140907; Uj

  Kodarno Jakób - - szer.? - R; 9; NKŁ 19140904; Uj

  Kodytowski NN - - ppor. - R; 11; NKŁ 19140902; Uj

  Kojnasz Ignacy - - R; 79; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kolasa Józef - - R; 74; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kolato Stefan - - szer.? - R; 91; NKŁ 19140904; Uj

  Koleśnik Jan - - szer.? - R; 45; NKŁ 19140904; Uj

  Kołaczer(?) Stanisław - - R; 82; NKŁ 19140905; 1CK -

  Komarowski Jac - - szer.? - R; 38; NKŁ 19140904; Uj

  Konajczak Michał - - R; 83; NKŁ 19140905; 1CK -

  Konarski Jan - - szer. - R; 27; NKŁ 19140907; Uj

  Koniecki Bolesław - - R; 66; NKŁ 19140905; 1CK -

  Konrad Jan - - szer.? - R; 127; NKŁ 19140904; Uj

  Koper Michał - - szer.? - R; 27; NKŁ 19140904; Uj

  Kopfman Pinkus - - szer.? - R; 43; NKŁ 19140904; Uj

  Kopkowski Konstanty - - grenadyer z Branicy pod świeciem - R; 3; DP 19140922; LN nr. 5

  Korcz Wawrzyniec - - muszkieter z Lusowa pod Poznaniem - Z; 14; DP 19140922; LN nr. 5

  Korewo Jan - - oficer - R; 10; NKŁ 19140902; Uj

  Kornowski August - - szer. - R; 57; NKŁ 19140902; Uj

  Kosarowski Jan - - szer.? - R; 104; NKŁ 19140903; Uj

  Kosek(?) Feliks - - szer.? - R; 57; NKŁ 19140903; Uj

  Kosielski Wojciech - - szer. - R; 42; NKŁ 19140907; Uj

  Kosik Wojciech - - R; 57; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kostecki Antoni - - R; 80; NKŁ 19140905; 1CK -

  Koszuba Stefan - - szer.? - R; 94; NKŁ 19140904; Uj

  Kot Jan - - szer.? - R; 60; NKŁ 19140903; Uj

  Kotkiewlcz Jan - - grenadyer z pod Torunia - P; 7; DP 19140922; LN nr. 5

  Kotynia Józef - - szer.? - R; 25; NKŁ 19140904; Uj

  Kowakowski Albert - - R; 81; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kowal Konstanty - - R; 67; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kowalczuk Stefan - - R; 75; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kowalczuk Wincenty - - szer. - R; 5; NKŁ 19140907; 2CK

  Kowalczyk Grzegorz - - R; 73; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kowalka Stefan - - szer. - R; 46; NKŁ 19140902; Uj

  Kowalski Franciszek - - R; 63; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kowalski Józef - - szer.? - R; 7; NKŁ 19140903; Uj

  Kowalski Roman - - R; 56; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kozak Stefan - - R; 65; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kozieł Wojciech - - szer. - R; 16; NKŁ 19140907; Uj

  Kozłowicz Andrzej - - szer.? - R; 49; NKŁ 19140903; Uj

  Kozłowski Józef - - szer. - R; 36; NKŁ 19140902; Uj

  Kozłowski Teodor - - szer.? - R; 119; NKŁ 19140904; Uj

  Kozyra Piotr - - szer.? - R; 100; NKŁ 19140904; Uj

  Krasiński Ignacy - - szer.? - R; 71; NKŁ 19140903; Uj

  Krasowski Włodzimierz - - por. - P; 4; NKŁ 19140915; WD

  Krassowski Józef - - kpt. - P; 9; NKŁ 19140915; WD

  Kraśnikiewicz Antoni - - rezerwiska z pod Nowegomiasta - P; 6; DP 19140922; LN nr. 5

  Krawczyk Cyryl - - szer.? - R; 41; NKŁ 19140904; Uj

  Krawczyk Michał - - R; 61; NKŁ 19140905; 1CK -

  Krawczyk Micnał - - szer. - R; 108; NKŁ 19140902; Uj

  Krawiec Paweł - - szer.? - R; 12; NKŁ 19140904; Uj

  Kreger Rajnold - - szer.? - R; 37; NKŁ 19140903; Uj

  Kresek(?) Józef - - szer.? - R; 128; NKŁ 19140904; Uj

  Kros Józef - - szer. - R; 93; NKŁ 19140907; Uj

  Król Antoni - - R; 62; NKŁ 19140905; 1CK -

  Królak Antoni - - szer.? - R; 101; NKŁ 19140903; Uj

  Kruczyński Piotr - - z pod Torunia - P; 4; DP 19140821; LN nr. 4

  Kruger Julian - - szer. - R; 27; NKŁ 19140902; Uj

  Krzenicki Jan - - R; 68; NKŁ 19140905; 1CK -

  Krzepki Samuel - - szer. - R; 125; NKŁ 19140902; Uj

  Krzysztofiak Jan - - szer. - R; 43; NKŁ 19140902; Uj

  Kuban Wojciech - - R; 69; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kubicz Jan - - muszkieter z pod Rybnika - R; 24; DP 19140922; LN nr. 5

  Kuc Feliks - - szer.? - R; 21; NKŁ 19140904; Uj

  Kucharczyk Józef - - szer. - R; 88; NKŁ 19140902; Uj

  Kucharski Bolesław - - szer. - R; 86; NKŁ 19140907; Uj

  Kucharski Bolesław - - szer.? - R; 34; NKŁ 19140903; Uj

  Kuczerny Józef - - szer.? - R; 11; NKŁ 19140904; Uj

  Kuczewski Kazimierz - - szer. - R; 62; NKŁ 19140907; Uj

  Kuczkowski Wincenty - - rezerwista z pod Brodnicy Z; 5; DP 19140922; LN nr. 5 -

  Kudes August - - R; 64; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kulczak Wincenty - - R; 76; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kumtz Józef - - szer.? - R; 118; NKŁ 19140904; Uj

  Kuntman Ignacy - - szer. - R; 71; NKŁ 19140907; Uj

  Kupiński Bolesław - - szer.? - R; 10; NKŁ 19140904; Uj

  Kuropatko Andrzej - - szer. - R; 69; NKŁ 19140902; Uj

  Kuroszyrński Stanłsław - - szer. - R; 33; NKŁ 19140907; Uj

  Kuss Wilhelm - - R; 72; NKŁ 19140905; 1CK -

  Kuś Andrzej - - szer.? - R; 72; NKŁ 19140903; Uj

  Kuźmiński Jerzy - - oficer - R; 4; NKŁ 19140902; Uj

  Kysiera Mateusz - - szer.? - R; 105; NKŁ 19140903; Uj

  Labudź Czesław - - ppor. - R; 3; NKŁ 19140916; US

  Lachnowski Józef - - szer. - R; 63; NKŁ 19140907; Uj

  Lachowski Piotr - - szer. - R; 65; NKŁ 19140907; Uj

  Lapa Władysław - - szer. - R; 30; NKŁ 19140907; Uj

  Laskowski Józef - - szer.? - R; 61; NKŁ 19140904; Uj

  Lenartowski Władysław - - szer.? - R; 129; NKŁ 19140904; Uj

  Lenc Alfred - - szer. - R; 96; NKŁ 19140902; Uj

  Lenica Tomasz - - szer. - R; 105; NKŁ 19140902; Uj

  Leon Wierzbicki szer. - - R; 3; NKŁ 19140905; PKS -

  Leszklewicz Mikołaj - - szer.? - R; 26; NKŁ 19140904; Uj

  Leśniewski Wawrzyniec - - szer.? - R; 12; NKŁ 19140903; Uj

  Leśniowski Jan - - szer. - R; 65; NKŁ 19140902; Uj

  Lewandowski Jan - - szer. - R; 78; NKŁ 19140902; Uj

  Lewicki Tytus - - szer. - R; 56; NKŁ 19140907; Uj

  Lewski Jan - - podchor. - R; 1; NKŁ 19140907; 2CK

  Llsicki Józef - - szer.? - R; 13; NKŁ 19140903; Uj

  Lubawski Piotr - - szer.? - R; 78; NKŁ 19140904; Uj

  Lustig Antoni - - szer.? - R; 106; NKŁ 19140904; Uj

  Łaniawski Roch - - szer.? - R; 133; NKŁ 19140904; Uj

  Łobuniec Ignacy - - szer.? - R; 120; NKŁ 19140904; Uj

  Łukasiak Wacław - - szer. - R; 32; NKŁ 19140907; Uj

  Łukaszek Andrzej - - szer. - R; 3; NKŁ 19140907; Uj

  Maciaszek Walenty - - szer. - R; 17; NKŁ 19140907; Uj

  Maj Andrzej - - szer. - R; 53; NKŁ 19140907; Uj

  Majdecki Jakób - - szer.? - R; 106; NKŁ 19140903; Uj

  Majewski Jan - - szer. - R; 57; NKŁ 19140907; Uj

  Majewski Włodzimierz - - kpt. - Rz; 2; NKŁ 19140916; US

  Majewszki Mieczysław - - sztabs - kpt. - Rz; 3; NKŁ 19140916; US

  Makowski Jan - - szer.? - R; 54; NKŁ 19140903; Uj

  Malarek Grzegorz - - szer. - R; 41; NKŁ 19140907; Uj

  Maleski Karol - - rezerwista z pod Gołdapia - R; 4; DP 19140922; LN nr. 5

  Malewaniec Wład - - szer. - R; 90; NKŁ 19140902; Uj

  Mańkowski Franc - - szer.? - R; 62; NKŁ 19140903; Uj

  Massion Jan - - szer.? - R; 134; NKŁ 19140904; Uj

  Maszewski Franciszek - - szer.? - R; 44; NKŁ 19140904; Uj

  Matak Antoni - - szer. - R; 39; NKŁ 19140902; Uj

  Mazio Władysław - - szer. - R; 2; NKŁ 19140907; Uj

  Mejer Hipolit - - szer.? - R; 27; NKŁ 19140903; Uj

  Mendel Herszt - - szer. - R; 98; NKŁ 19140907; Uj

  Miakłowski Roman - - szer.? - R; 58; NKŁ 19140903; Uj

  Michalik Mateusz - - szer. - R; 104; NKŁ 19140902; Uj

  Michalski Feliks - - szer. - R; 6; NKŁ 19140907; Uj

  Michałek Feliks - - szer.? - R; 65; NKŁ 19140904; Uj

  Michare??(?) Fr. - - szer.? - R; 51; NKŁ 19140903; Uj

  Michel Oskar - - szer.? - R; 61; NKŁ 19140903; Uj

  Mieńkowski Władysław - - szer. - R; 25; NKŁ 19140907; Uj

  Migalski Jan - - szer.? - R; 80; NKŁ 19140903; Uj

  Migas Józef - - szer.? - R; 39; NKŁ 19140904; Uj

  Mikołajczyk Antoni - - muszkieter z Kępna - R; 23; DP 19140922; LN nr. 5

  Mikołajczyk Józef - - szer.? - R; 93; NKŁ 19140903; Uj

  Milczarek Franciszek - - szer.? - R; 15; NKŁ 19140904; Uj

  Miller Icek - - szer. - R; 35; NKŁ 19140902; Uj

  Minachim Kacper - - szer. - R; 11; NKŁ 19140907; Uj

  Miszek LudwiK - - szer. - R; 80; NKŁ 19140902; Uj

  Mitręga Franciszek - - szer. - R; 48; NKŁ 19140902; Uj

  Moryc R?nd??eisz szer. - - R; 7; NKŁ 19140905; PKS -

  Mosiężnik Jakób - - szer.? - R; 124; NKŁ 19140904; Uj

  Mostek Walenty - - szer.? - R; 50; NKŁ 19140904; Uj

  Można Karol - - szer.? - R; 22; NKŁ 19140903; Uj

  Muranowicz Marian_Ferrynand - - szer.? - R; 65; NKŁ 19140903; Uj

  Najwarek Franciszek - - szer. - R; 68; NKŁ 19140902; Uj

  Nalman Karol - - szer. - R; 111; NKŁ 19140902; Uj

  Napiórkowski Władysław - - szer.? - R; 113; NKŁ 19140904; Uj

  Naumlec Piotr - - podporucznik - R; 19; NKŁ 19140915; WD

  Nawrotek Władysław - - szer.? - R; 84; NKŁ 19140904; Uj

  Nemulak Stanisław - - szer.? - R; 28; NKŁ 19140903; Uj

  Niewiadomski Franciszek - - szer.? - R; 47; NKŁ 19140904; Uj

  Nogal Józef - - szer.? - R; 73; NKŁ 19140903; Uj

  NowaK Franciszek - - szer. - R; 46; NKŁ 19140907; Uj

  Nowak Karol - - szer. - R; 100; NKŁ 19140902; Uj

  Nowakowski Jan - - szer.? - R; 59; NKŁ 19140904; Uj

  Nowicki Józef - - szer.? - R; 62; NKŁ 19140904; Uj

  Nowogórski Stanisław - - szer. - R; 61; NKŁ 19140902; Uj

  Oarstka Józef - - gefreiter-rezerwista z Oberhausen - Z; 6; DP 19140821; LN nr. 4

  Ochrel Jan - - szer.? - R; 43; NKŁ 19140903; Uj

  Odyniec Tymoteusz - - szer. - R; 13; NKŁ 19140907; Uj

  Ogilko Józef - - podoficer - R; 5; NKŁ 19140916; US

  Ogilko Józef - - podporucznik - R; 20; NKŁ 19140915; WD

  Oglenicki Wincenty - - szer.? - R; 31; NKŁ 19140903; Uj

  Ogrodowszczyk Józef - - szer.? - R; 70; NKŁ 19140904; Uj

  Okręt Ilja - - szer.? - R; 88; NKŁ 19140904; Uj

  Olczak Józet - - szer. - R; 100; NKŁ 19140907; Uj

  Olejniczak Wawrzyniec - - szer.? - R; 52; NKŁ 19140904; Uj

  Oleszczak Aron - - szer.? - R; 82; NKŁ 19140903; Uj

  Olszewski Teodor - - szer. - R; 51; NKŁ 19140902; Uj

  Ołdak Aleksander - - szer.? - R; 90; NKŁ 19140904; Uj

  Orlik(?) Jan - - szer.? - R; 98; NKŁ 19140903; Uj

  Osiński Eugenisz - - dr oficer - R; 2; NKŁ 19140902; Uj

  Owies August - - szer.? - R; 52; NKŁ 19140903; Uj

  Paduch Władysław - - szer. - R; 89; NKŁ 19140902; Uj

  Pajączkowski Kazimierz - - szer.? - R; 8; NKŁ 19140904; Uj

  Pakeła Paweł - - szer.? - R; 79; NKŁ 19140903; Uj

  Pakuła Piotr - - szer. - R; 79; NKŁ 19140902; Uj

  Panczyński Mikołaj - - rtm. - R; 6; NKŁ 19140916; US

  Panin Stefan - - szer.? - R; 71; NKŁ 19140904; Uj

  Paprocki Teofil - - muszkieter z Pleszewskiego - P; 22; DP 19140922; LN nr. 5

  Paszkowski Mikołaj - - sztabs kapitan - R; 17; NKŁ 19140915; WD

  Paszkowski Teofil - - szer. - R; 120; NKŁ 19140902; Uj

  Patelski Wojciech - - szer. - R; 4; NKŁ 19140907; Uj

  Pawlak Jan - - szer.? - R; 53; NKŁ 19140903; Uj

  Pawłowski Stanisław - - szer.? - R; 114; NKŁ 19140904; Uj

  Penica Andrzej - - szer.? - R; 81; NKŁ 19140904; Uj

  Penkel Aron - - szer.? - R; 91; NKŁ 19140903; Uj

  Pepliński NN artylerzysta - - P; 9; DP 19140821; LN nr. 4 -

  Perłowski Teodor - - szer. - R; 52; NKŁ 19140907; Uj

  Pęczkowski Ignacy - - szer. - R; 37; NKŁ 19140902; Uj

  Picatowski Antoni - - szer.? - R; 87; NKŁ 19140904; Uj

  Pietrzak Andrzej - - szer.? - R; 125; NKŁ 19140904; Uj

  Pietrzak Ignacy - - szer. - R; 22; NKŁ 19140907; Uj

  Pietrzak Roch - - szer.? - R; 103; NKŁ 19140903; Uj

  Pietrzak Walenty - - szer.? - R; 69; NKŁ 19140904; Uj

  Pietrzak Władysław - - szer.? - R; 8; NKŁ 19140903; Uj

  Pijewski Walenty - - szer. - R; 86; NKŁ 19140902; Uj

  Pikiewicz Karol - - szer.? - R; 83; NKŁ 19140903; Uj

  Piotrowski Damian - - ppor. - P; 2; NKŁ 19140916; US

  Piotrowski Feliks - - szer. - R; 91; NKŁ 19140907; Uj

  Piotrowski Mikołaj - - oficer - R; 6; NKŁ 19140902; Uj

  Piotrowski NN - - wicefeldfebel z Zadzborka - R; 26; DP 19140922; LN nr. 5

  Piotrowski Piotr - - szer.? - R; 79; NKŁ 19140904; Uj

  Piotrowski Tymoteusz - - szer. - R; 115; NKŁ 19140902; Uj

  Pirog Józef - - szer.? - R; 48; NKŁ 19140904; Uj

  Pisarczyk Antoni - - szer. - R; 81; NKŁ 19140902; Uj

  Piwowski Piotr - - szer.? - R; 54; NKŁ 19140904; Uj

  Piziak Lucjan - - szer. - R; 123; NKŁ 19140902; Uj

  Pluszczewski - Pluszczyk NN - - chor. - Z; 11; NKŁ 19140915; WD

  Płochacki Józef - - szer. - R; 76; NKŁ 19140907; Uj

  Płocki Feliks - - rezerwista z Nowego Miasta w Pr. Zach. R; 2; DP 19140922; LN nr. 5 -

  Podgórski Kazimierz - - szer.? - R; 112; NKŁ 19140904; Uj

  Pohoski Stanisław - - ppłk. - Rz; 4; NKŁ 19140916; US

  Pokusa Filip - - szer. - R; 116; NKŁ 19140902; Uj

  Polański Mikołaj - - kapitan - R; 4; NKŁ 19140915; WD

  PorębsKi Władysław - - szer. - R; 37; NKŁ 19140907; Uj

  Prangel Józef - - rezerwista z Dąbrówki pod Kwidzyna - R; 1; DP 19140922; LN nr. 5

  Pruszyś Adam - - szer.? - R; 110; NKŁ 19140904; Uj

  Puchalski Józef - - szer.? - R; 77; NKŁ 19140903; Uj

  Pustak Juliusz - - szer. - R; 26; NKŁ 19140902; Uj

  Puszczyk Władysław - - szer.? - R; 13; NKŁ 19140904; Uj

  Radke Albert - - szer. - R; 66; NKŁ 19140907; Uj

  Raika Karol - - szer.? - R; 86; NKŁ 19140903; Uj

  Rakowski Władysław - - huzar z Rogallna w powiecie złotowskim - P; 8; DP 19140821; LN nr. 4

  Ratajczyk Wojciech - - szer. - R; 29; NKŁ 19140902; Uj

  Reden Felicjan - - szer. - R; 59; NKŁ 19140907; Uj

  Rembecki Antoni - - szer.? - R; 45; NKŁ 19140903; Uj

  Rogacki Józef - - szer. - R; 70; NKŁ 19140907; Uj

  Rogiński Jan - - szer. - R; 70; NKŁ 19140902; Uj

  Rogójski Włodzimierz - - kpt. - P; 10; NKŁ 19140915; WD

  Rogulski Metody - - ppor. - P; 3; NKŁ 19140916; US

  Rosenberg Zygmunt - - szer. - R; 85; NKŁ 19140907; Uj

  Rosenson Chaskiel Srul - - szer.? - R; 60; NKŁ 19140904; Uj

  Rostkowski Jozef - - szer.? - R; 135; NKŁ 19140904; Uj

  Rotajczyk Józef - - szer.? - R; 9; NKŁ 19140903; Uj

  Różycki Franc - - szer.? - R; 74; NKŁ 19140904; Uj

  Rudnicki Longin - - szer.? - R; 102; NKŁ 19140904; Uj

  Rujewlcz Artur - - szer.? - R; 56; NKŁ 19140903; Uj

  Rul Andrzej - - szer.? - R; 6; NKŁ 19140903; Uj

  Rutkowski NN - - ppor. - R; 12; NKŁ 19140902; Uj

  Rużanik Icnacy - - szer.? - R; 96; NKŁ 19140903; Uj

  Ryba Jan - - szer. - R; 103; NKŁ 19140902; Uj

  Rybiński Ignacy - - szer. - R; 99; NKŁ 19140907; Uj

  Rycerz Józef - - szer.? - R; 122; NKŁ 19140904; Uj

  Rypiński Konstanty - - szer.? - R; 67; NKŁ 19140903; Uj

  Sagel Konstanty - - szer.? - R; 66; NKŁ 19140904; Uj

  Sawicki Michał - - oficer - R; 9; NKŁ 19140902; Uj

  Sawin Józef - - szer.? - R; 20; NKŁ 19140904; Uj

  Sawolak Jan - - muszkieter z pod Kluczborka - R; 25; DP 19140922; LN nr. 5

  Selwar Józef - - szer. - R; 24; NKŁ 19140902; Uj

  Serwa Walenty - - szer.? - R; 89; NKŁ 19140904; Uj

  Siedlecki Aleksander - - rtm. - P; 3; NKŁ 19140915; WD

  Siedlecki Bronisław - - kpt. - Rz; 5; NKŁ 19140916; US

  Sikarski (Sikorski?) Stefan - - szer.? - R; 104; NKŁ 19140904; Uj

  Silberman Dawid - - szer. - R; 74; NKŁ 19140902; Uj

  Siwucha Antoni - - szer. - R; 6; NKŁ 19140907; 2CK

  Skiba Szczepan - - szer.? - R; 70; NKŁ 19140903; Uj

  Skrzypczak NN - - muszkieter - Z; 12; DP 19140922; LN nr. 5

  Skrzypczak Stanisław - - muszkieter z Berlina - R; 17; DP 19140922; LN nr. 5

  Słobodecki Abram - - szer.? - R; 17; NKŁ 19140903; Uj

  Słomczyk Stefan - - szer.? - R; 109; NKŁ 19140903; Uj

  Służewski Michał - - szer. - R; 7; NKŁ 19140907; Uj

  Smyczek Wiktor - - szer.? - R; 99; NKŁ 19140904; Uj

  So?ko Józef - - szer. - R; 66; NKŁ 19140902; Uj

  Sobczyk Stanisław - - rezerwista z Berlina - Z; 3; DP 19140821; LN nr. 4

  Socha Wojciech - - szer.? - R; 28; NKŁ 19140904; Uj

  Sosnowski Józef - - szer.? - R; 136; NKŁ 19140904; Uj

  Spała Franciszek - - szer.? - R; 75; NKŁ 19140904; Uj

  Sporc Karol - - sztabs-rtm. - P; 6; NKŁ 19140915; WD

  Stadliński Józef - - szer.? - R; 108; NKŁ 19140903; Uj

  Staliński Franciszek - - szer.? - R; 32; NKŁ 19140904; Uj

  Stanicki Walenty - - szer.? - R; 51; NKŁ 19140904; Uj

  Stankiewicz Stanisław - - szer. - R; 60; NKŁ 19140907; Uj

  Stańczyk Jan - - szer. - R; 94; NKŁ 19140902; Uj

  Starodąb Antoni - - szer.? - R; 103; NKŁ 19140904; Uj

  Staroń Adam - - szer.? - R; 95; NKŁ 19140904; Uj

  Stawicki Adam - - szer. - R; 119; NKŁ 19140902; Uj

  Stempel Józef - - szer. - R; 95; NKŁ 19140907; Uj

  Stempień Józef - - szer. - R; 84; NKŁ 19140907; Uj

  Stopczyk Piotr - - szer. - R; 62; NKŁ 19140902; Uj

  Str??ny Cyryl - - szer. - R; 56; NKŁ 19140902; Uj

  Stradelewski Wojciech - - szer.? - R; 138; NKŁ 19140904; Uj

  Strużeń Michał - - oficer - R; 16; NKŁ 19140902; Uj

  Studzieński Walerian - - podoficer - R; 7; NKŁ 19140916; US

  Sujko Józef - - szer. - R; 91; NKŁ 19140902; Uj

  Sulima Piotr - - szer. - R; 53; NKŁ 19140902; Uj

  Suprymera Franciszek - - szer. - R; 45; NKŁ 19140907; Uj

  Susko Jan - - szer. - R; 67; NKŁ 19140902; Uj

  Suszyński Stefan - - rtm. - R; ; NKŁ 19140916; US

  Swinerski Jan - - szer. - R; 34; NKŁ 19140907; Uj

  Syc?kowski Jan - - szer.? - R; 94; NKŁ 19140903; Uj

  Szafrański Edmund - - szer. - R; 28; NKŁ 19140902; Uj

  Szajer Jan - - szer. - R; 83; NKŁ 19140902; Uj

  Szapiro Boruch - - szer. - R; 124; NKŁ 19140902; Uj

  Szapowicz Aleksander - - szer. - R; 51; NKŁ 19140907; Uj

  Szaryk Tomasz - - szer.? - R; 72; NKŁ 19140904; Uj

  Szczapiński Władysław - - szer.? - R; 85; NKŁ 19140904; Uj

  Szechat Srul - - szer.? - R; 63; NKŁ 19140903; Uj

  Szefler Marcin - - szer. - R; 43; NKŁ 19140907; Uj

  Szejk(?) A???? - - szer.? - R; 48; NKŁ 19140903; Uj

  Szeluga Michał - - podoficer - Rz; 6; NKŁ 19140916; US

  Szemczak Tomasz - - szer.? - R; 49; NKŁ 19140904; Uj

  Szenderowski Józef - - szer. - R; 10; NKŁ 19140907; Uj

  Szerecki Jan - - szer. - R; 59; NKŁ 19140902; Uj

  Szifman Fiszel - - szer.? - R; 22; NKŁ 19140904; Uj

  Szpruta Macej - - muszkieter z Pempowa pod Gostyniem - Z; 15; DP 19140922; LN nr. 5

  Szrenc Władysław - - szer.? - R; 19; NKŁ 19140903; Uj

  Szumski Adam - - szer.? - R; 142; NKŁ 19140904; Uj

  Szyka Łukasz - - szer.? - R; 44; NKŁ 19140903; Uj

  SzymańsKi Bronisław - - szer. - R; 76; NKŁ 19140902; Uj

  Szymański Ignacy - - szer. - R; 58; NKŁ 19140907; Uj

  Szymański Michał - - szer.? - R; 16; NKŁ 19140904; Uj

  Szymański Wacław - - szer. - R; 97; NKŁ 19140907; Uj

  Szyprjak Łukasz - - szer.? - R; 121; NKŁ 19140904; Uj

  Ściepużyński Mikołaj - - rtm. - P; 2; NKŁ 19140915; WD

  Śliwiński Erazm - - szer.? - R; 77; NKŁ 19140904; Uj

  Śniady Mieczysław - - szer. - R; 19; NKŁ 19140902; Uj

  Świątkowski Antoni - - szer. - R; 77; NKŁ 19140907; Uj

  Święcicki Piotr - - ppłk. - Rz; 8; NKŁ 19140916; US

  Świnarski NN - - rezerwista - R; 10; DP 19140922; LN nr. 5

  Świtosławski Stanisław - - szer. - R; 122; NKŁ 19140902; Uj

  Tegraf Andrzej - - szer. - R; 101; NKŁ 19140907; Uj

  Teodor Małecki szer. - - R; 4; NKŁ 19140905; PKS -

  Tewtowicz Jan - - szer.? - R; 38; NKŁ 19140903; Uj

  Tidern Karol - - szer. - R; 114; NKŁ 19140902; Uj

  Tomaszewski Antoni - - szer.? - R; 10; NKŁ 19140903; Uj

  Tomaszewski Franciszek - - sztabs - kpt. - Rz; 9; NKŁ 19140916; US

  Tomaszewski Jan - - szer.? - R; 20; NKŁ 19140903; Uj

  Tomczyk Andrzej - - szer.? - R; 89; NKŁ 19140903; Uj

  Topczewski Stanisław - - szer. - R; 78; NKŁ 19140907; Uj

  Torżeweki Jan - - oficer - R; 3; NKŁ 19140902; Uj

  Truciński Franc - - szer.? - R; 67; NKŁ 19140904; Uj

  Trusiński Jan - - szer. - R; 110; NKŁ 19140902; Uj

  Truszyn Wacław - - szer.? - R; 1; NKŁ 19140903; Uj

  Trzesławski Izrael - - szer. - R; 40; NKŁ 19140907; Uj

  Tudzki Stanisław - - szer. - R; 93; NKŁ 19140902; Uj

  Turek Edward - - szer. - R; 72; NKŁ 19140902; Uj

  Tusski Wacław - - pułkownik - R; 11; NKŁ 19140915; WD

  Twora Szmul - - szer. - R; 48; NKŁ 19140907; Uj

  Tysakowski Teodor - - grenadyer z Gdańska - R; 8; DP 19140922; LN nr. 5

  Uchol Franciszek - - szer. - R; 84; NKŁ 19140902; Uj

  Ujma Michał - - szer. - R; 118; NKŁ 19140902; Uj

  Uliński Jan - - szer. - R; 79; NKŁ 19140907; Uj

  Umanic Filip - - szer. - R; 109; NKŁ 19140902; Uj

  Untrajn Abracham - - szer. - R; 113; NKŁ 19140902; Uj

  Urbaniak Franciszek - - szer. - R; 64; NKŁ 19140902; Uj

  Usciński Jan - - szer.? - R; 21; NKŁ 19140903; Uj

  Ustaw Jerzy - - szer. - R; 24; NKŁ 19140907; Uj

  Uzulin Edward - - szer.? - R; 24; NKŁ 19140903; Uj

  Wachno Teodor - - szer.? - R; 30; NKŁ 19140903; Uj

  Wader Jan - - szer. - R; 30; NKŁ 19140902; Uj

  Wagner Edward - - R; 97; NKŁ 19140905; 1CK -

  Wagner Mendel - - R; 100; NKŁ 19140905; 1CK -

  Wainar Johan - - szer.? - R; 88; NKŁ 19140903; Uj

  Wajczkowski Aleksander - - szer.? - R; 40; NKŁ 19140903; Uj

  Walczyński Jan - - szer.? - R; 68; NKŁ 19140903; Uj

  Waleniewski Czesław - - oficer - R; 5; NKŁ 19140902; Uj

  Walin Gustaw - - R; 99; NKŁ 19140905; 1CK -

  Walter Jan - - R; 93; NKŁ 19140905; 1CK -

  Wałkowski Jan - - szer.? - R; 33; NKŁ 19140904; Uj

  Wartoszewicz Wład - - szer. - R; 32; NKŁ 19140902; Uj

  Waserstein Mordka - - szer.? - R; 117; NKŁ 19140904; Uj

  Wasilewski NN - - podoficer - R; 1; NKŁ 19140915; WD

  Waspasiak Józef - - szer. - R; 75; NKŁ 19140902; Uj

  Waszniewski Aleksander - - chor. - P; 5; NKŁ 19140915; WD

  Wąsowski Eugeniusz - - R; 95; NKŁ 19140905; 1CK -

  Wendarek Wojciech - - R; 90; NKŁ 19140905; 1CK -

  Węgorek Adam - - szer. - R; 75; NKŁ 19140907; Uj

  Wiblicki Leon - - szer. - R; 58; NKŁ 19140902; Uj

  Wielecki Józef - - R; 94; NKŁ 19140905; 1CK -

  Wierzbowski NN - - podof. zapasowy - P; 7; NKŁ 19140915; WD

  Wieszyński NN - - podoficer - R; 2; NKŁ 19140915; WD

  Winowrocławski Fiszeł - - szer. - R; 19; NKŁ 19140907; Uj

  Wintkowski Franciszek - - R; 88; NKŁ 19140905; 1CK -

  WiszniewsKi Jakób - - szer. - R; 54; NKŁ 19140902; Uj

  Wiszniewski Kazimierz - - szer.? - R; 3; NKŁ 19140904; Uj

  Wiszniewski Leon - - szer. - R; 77; NKŁ 19140902; Uj

  Wiśniewski Michał - - R; 92; NKŁ 19140905; 1CK -

  Witkowski Jakób Feliks - - płk. - P; 1; NKŁ 19140915; WD

  Witkowski NN - - szt. kap - R; 13; NKŁ 19140902; Uj

  Wizuń Jakób - - szer. - R; 55; NKŁ 19140907; Uj

  Władysław Król szer. - - R; 10; NKŁ 19140905; PKS -

  Włochowski Jan - - szer. - R; 68; NKŁ 19140907; Uj

  Włodarczyk Bolesław - - R; 96; NKŁ 19140905; 1CK -

  Wodziński Leonard - - szer. - R; 15; NKŁ 19140907; Uj

  Woiko Aleks - - szer. - R; 95; NKŁ 19140902; Uj

  Wojciecchowski Jan - - szer. - R; 39; NKŁ 19140907; Uj

  Wojciech Józef - - szer. - R; 49; NKŁ 19140907; Uj

  Wojciechowski Franciszek - - szer.? - R; 130; NKŁ 19140904; Uj

  Wojda Jacenty - - szer.? - R; 99; NKŁ 19140903; Uj

  Wojtasik Jan - - muszkieter z pod Ostrowa Z; 9; DP 19140922; LN nr. 5 -

  Wolski Władysław - - szer.? - R; 46; NKŁ 19140904; Uj

  Wosiak Franciszek - - R; 101; NKŁ 19140905; 1CK -

  Woźniak Józef - - szer.? - R; 86; NKŁ 19140904; Uj

  Woźniak Stanisław - - R; 91; NKŁ 19140905; 1CK -

  Woźniak Władysław - - szer.? - R; 41; NKŁ 19140903; Uj

  Wójcik Antoni - - szer. - R; 20; NKŁ 19140907; Uj

  Wróbel Antoni - - R; 89; NKŁ 19140905; 1CK -

  WutlańsKi Franciszek - - szer. - R; 85; NKŁ 19140902; Uj

  Wyrzuć Karol - - R; 98; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zaber Rudolf - - szer. - R; 73; NKŁ 19140902; Uj

  Zabrzewski Edward - - R; 109; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zabrzewski Walenty - - R; 104; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zacharewicz Antoni - - szer.? - R; 35; NKŁ 19140903; Uj

  Zacharow Józef - - szer.? - R; 31; NKŁ 19140904; Uj

  Zachorwiak Jakób - - szer. - R; 92; NKŁ 19140902; Uj

  Zagdański Władysław - - R; 113; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zagrał Paweł - - R; 107; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zając Wolf - - szer.? - R; 42; NKŁ 19140904; Uj

  Zaleski Antoni - - szer.? - R; 36; NKŁ 19140904; Uj

  Zaleski Piotr - - kapitan - R; 16; NKŁ 19140915; WD

  Zalewski Wojciech - - R; 110; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zamper Franciszek - - R; 106; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zawadzki Ludwik - - szer.? - R; 2; NKŁ 19140904; Uj

  Zawistowski Stanisław - - szer. - R; 73; NKŁ 19140907; Uj

  Zawistowski Stanisław - - szer.? - R; 93; NKŁ 19140904; Uj

  Zbiertal Jan - - R; 103; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zdulski Stanisław - - szer. - R; 54; NKŁ 19140907; Uj

  Zdych Walentyty - - R; 111; NKŁ 19140905; 1CK -

  Ziejewski Jan - - R; 102; NKŁ 19140905; 1CK -

  ZielińsKi Franc - - szer. - R; 49; NKŁ 19140902; Uj

  Zilberman Józef - - R; 112; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zilherman Mejer - - R; 108; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zimny NN - - wicefeldfebel - P; 5; DP 19140821; LN nr. 4

  Ziółkowski Franciszek - - szer. - R; 14; NKŁ 19140907; Uj

  Ziółkowski FranclszeK - - szer. - R; 23; NKŁ 19140907; Uj

  Zonenberg Karol - - R; 105; NKŁ 19140905; 1CK -

  Zółtowiak Józef - - szer. - R; 44; NKŁ 19140907; Uj

  Zwanecki Lejba - - szer.? - R; 6; NKŁ 19140904; Uj

  Zwoncowski Abram - - szer.? - R; 90; NKŁ 19140903; Uj

  Zyman Izrael - - szer.? - R; 139; NKŁ 19140904; Uj

  Żochowski Piotr - - szer. - R; 94; NKŁ 19140907; Uj

  Żuchowski Ludwik - - szer. - R; 87; NKŁ 19140907; Uj

  Żukowski Józef - - szer.? - R; 87; NKŁ 19140903; Uj


   


  31 styczeń 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005