<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku

  ( opracowanie własne )  Położenie Armii "Warszawa" 12 września 1939 r.

   

   

  l. Cmentarz Wojskowy na Powązkach

   

  Na cmentarzu spoczywa 6689 żołnierzy

  4 generałów. 387 oficerów i podchorążych. 5672 szeregowych. 620 cywilnych obrońców, którzy w 1939r. polegli za ojczyznę:

   

  w OBRONIE WARSZAWY (l.IX-28,IX.1939 r.)

  4586 żołnierzy

  1 generał, 287 oficerów i podchorążych, 3673 szeregowych, 616 cywilnych obrońców

   

  w OBRONIE MODLINA (11.IX-29.IX.1939 r.)

  710 żołnierzy

  39 oficerów i podchorążych, 671 szeregowych

   

  w BITWIE NAD BZURĄ (9.IX-22.IX.1939 r.)

  1392 żołnierzy

  3 generałów, 61 oficerów i podchorążych, 1328 szeregowych

   

  KWATERY CMENTARZA KOMUNALNEGO DLA ZASŁUŻONYCH

   

  l. Kwatera A8 - spoczywa 7 żołnierzy, w tym 4 oficerów,

  a wśród nich: - mjr Jan Zdzisław Kąkolewski (23.XII.1893-18.IX.1939) komendant placu w Kaliszu, VI-51

  - ppłk doc. dt med. Mieczysław Ferdynand Konopacki (16.IV.1880-IX.1939), zastępca komendanta Szpitala Okręgowego, IV-22

   

  2. Kwatera A10 - spoczywa 22 żołnierzy, w tym 1 generał i 16 oficerów, a wśród nich:

  Cyfra rzymska oznacza rząd kwatery, a arabska - numer grobu.

   

  - gen. bryg. Mikołaj Bołtuć (2l.XII.1893-22.IX.1939), dowódca grupy operacyjnej swego imienia z armii "Pomorze" poległ w Łomiankach Górnych, 1-10/12

  - mjr art. Leszek Lubicz Nycz (20.VIII.1899-22.IX.1939), dowódca 2 dywizjonu 14 pal, 14 DP, szermierz - olimpijczyk, mistrz Polski i armii, wykładowca Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, poległ w Łomiankach Dolnych, 1-28.

  - rtm. Olgierd Suryn (4.XI.1902-13.IX.1939), dowódca 2 szwadronu 12 pułku ułanów Wołyńskiej BK, poległ we wsi Cyganka k. Mińska Mazowieckiego, 1-33

  - kpt. art. Edmund Wołkowiński (27.VI.1897-18.IX.1939), dowódca 25 dac, 25 DP, zmarł z odniesionych ran w bitwie nad Bzurą, 1-13.

   

  3. Kwatera B10 - spoczywa 1811 żołnierzy, w tym 1 generał i 82 oficerów i podchorążych poległych:

   

   

  w obronie Warszawy

   

  Rząd I groby 10-33:

  1 generał, 27 oficerów i podchorążych, 87 szeregowych i 5 cywilnych obrońców zmarłych z ran w szpitalu Ujazdowskim, tam pochowanych, następnie w dniach 13-15 września 1951 roku stamtąd ekshumowanych na tę kwaterę. Wśród nich leżą:

  - por. Str. Gran. Paweł Czerkies (26.I.1901-28.IX.1939), dowódca 1 kompanii 4 batalionu 360 pp, 1-13

  - ppor. rez. dr Stanisław Dobiński (20.I.1909-28.IX.1939), 68 pp, 17 DP, docent Uniwersytetu Poznańskiego, 1-14.

  - gen. bryg. emer. Stanisław Dziewulski (6.XI.1869-IX.1939),. oficer z armii rosyjskiej, I Polskiego Korpusu, gdzie był dowódcą Legionu Rycerskiego Jazdy. Organizator i dowódca 4 pułku ułanów Wileńskich 1918-1921 r., 1-15.

  - mjr Antoni Kassian (13.I.1898-26.IX.1939), dowódca 2 batalionu 40 pp, 5 DP, 1-14.

  - kpt. rez. Stefan Konwerski (28.VII.1898-25.IX.1939), oficer sztabu 17 DP, 1-21.

  - por.. Tadeusz Piotr Kurowski (26.VII.1904-27.IX.1939), dowódca 8 kompanii 29 pp, 25 DP, 1-15.

  - płk em. Bolesław Menderer (10.VI.1881-IX.1939), 41 pp, 1-13.

  - kpt. sap. Witold Jan Mizerski (19.VI.1907  - IX.1939), dowódca 2 kompanii 25 batalionu saperów, 25 DP, 16.IX.1939 r. ranny w Adamowej Górze k. Sochaczewa, 1-27.

  - kpt. art. Kazimierz Gustaw Aureliusz Strzelecki (18.V.1900-11.IX.1939), dowódca 4 baterii 13 dak, Kresowa BK, 1-27.

  - kpt. art. Tadeusz Bazyli Czesław Wdowiński (14.VI.1904-23.IX.1939), dowódca 8 baterii 25 pal, 25 TIP, 1-10.

  - mjr Bolesław Wodecki (25.IV.1897-I.1940), dowódca 3 batalionu 29 pp, 25 DP, I~12.

   

   

  w obronie Modlina

   

  Rząd VI.groby 1-4, 28-33. Rząd VII groby 2-16, 29-33. Rząd VIII groby 23-30: 5 oficerów, 281 szeregowych, poległych 21-29 września 1939 roku, pochowanych na cmentarzu we wsi Łomna, następnie 20 lutego 1952 roku stamtąd ekshumowanych na tę kwaterę. Wśród nich leżą:

  - ppor. rez. Stefan Ludwik Walerian Czarliński (26.VII.1909-20.IX.1939), dowódca 1 kompanii 68 pp, 17 DP, poległw Palmirach od niemieckiej bomby lotniczej, VII-4.

  - kpt. Gwidon Budrewicz (26.XI.1903-20.IX.1939), dowódca 3 batalionu 59 pp, 15 DP, poległ w Palmirach od niemieckiej bomby lotniczej, VII-lO.

  - ppor. rez. Stanisław Kosiński (16.VIII.1905-15.IX.1939), 13 pp, 8 DP, poległ w Kazuniu Polskim, VII-lO.

  - ppłk Alojzy Nowak (20.VI.1894-24.IX.1939), dowódca 13 pp, 8 DP, poległ w m. Łomna, VII-12.

  - ppor. rez. Bolesław Żukowski (19.VII.1911-20.IX.1939), dowódca plutonu 6 kompanii 68 pp, 17 DP, poległ w Palmirach od niemieckiej bomby lotniczej, VII-4.

   

   

  w bitwie nad Bzurą

   

  Rząd V groby 5.-14. Rząd VI groby 22, 24-25, 27-28: 8 oficerów .i podchorążych, 160 szeregowych z 31 pp, 1.0 DP, poległych 10 września i z 10, 18 i 37 pułku piechoty 26 DP, poległych 16 września w rejonie Kozłowa Szlacheckiego, Kozłowa Biskupiego oraz Gogolina, pochowanych w zbiorowej mogile w miejscowości Dębsk Kasa, następnie w dniach 13-15 lutego 1952 roku ekshumowanych na tę kwaterę. Wśród nich leżą:

   

  - ppor. rez. Tadeusz Galczak (23.VIII.1910-16.1X.1939), 37 pp, 26 DP, VI-24.

  - ppor. rez. Franciszek Alojzy August Nentwig (3.XII.1910-16.IX.1939), 37 pp, 26 DP, V1-25.

  - ppor. rez. Jan Pelesiak (8.II.1912-16.IX.1939), adiutant 3 batalionu 10 pp, 26 DP, poległ w Gogolinie, VI-28.

  - mjr Zygmunt Roszkowski (7.XII.1895-16.IX.1939), dowódca 3 batalionu 10 pp, 26 DP, poległ w Gogolinie, VI-28.

  - ppor. rez. Jan Traut (24.X.1910-16.IX.1939), 18 pp, 26 DP, V1-27.

  -         ppor. rez.. Jan Juliusz Urbański (30.IX.1913-16.IX.1939), 10 pp, 26 DP, V-12.

  -          

  Rząd III groby 5-33. Rząd IV groby 1-33. Rząd V groby 15-33: 3 oficerów i podchorążych oraz 550 szeregowych z 4, 14, 16, 27 dywizji piechoty i oddziałów pozadywizyjnych armii "Poznań" i "Pomorze", poległych 18--19 września 1939 roku po zachodniej stronie dolnej Bzury pod Wyszogrodem i pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach na końcu parafialnego cmentarza w Kamionie Małym, następnie 18 grudnia 1951 roku ekshumowanych na tę kwaterę. Wśród nich leżą:

   

  - kpt. Marian Filipowicz (17.IX.1899-18.IX.1939), 1 adiutant 57 pp, 14 DP, IV-l.

  - por. Jan Józef Pleń (7.1II.1911-18.IX.1939), 66 pp, 16 DP V-33. '

  - plut. pchor. inż. Kazimierz Słomnicki (8.1I.1915-18.IX.1939), 66 pp, 16 DP, V-32.

   

  Rząd V groby 1--4, 14. Rząd VI groby 5-20, 23. Rząd VII groby 17-28. Rząd VIII groby 1-22, 31-33. Rząd IX groby 1-33. Rząd X groby 8-33: 35 oficerów i podchorążych oraz 278 szeregowych z armii "Poznań" i "Pomorze", poległych 14 września (Brochów), 17-19 września 1939 roku nad dolną Bzurą po stronie wschodniej między Brochowem a Śladowem i na zachodnich skrajach Puszczy Kampinoskiej; pochowanych w wspólnych mogiłach w miejscowościach: Brochów, Janówek, Tułowice, Łasice, Nowa Wieś, Hilarów, Górki, Piaseczno, Śladów i Kromnów, następnie w dniach 13-15 lutego 1951 roku przeniesionych na tę kwaterę.

              Wśród nich leżą:

  - kpr. pchor. Lucjan Cywiński (19.I.1919-18.IX.1939), 57 pp, 14 DP, poległ w m. Janówek, V-4.

  - ppor. rez. Alfons Ignacy Banaszkiewicz (20.VII.1912-18.IX.1939'), 70 pp, 17 DP, poległ nad dolną Bzurą, VII-23.

  - ppor. rez. Ignacy Bukowiecki (10.VI.1912-14.IX.1939), dowódca plutonu ppanc. 7 psk. Wielkopolska BK, poległ w Brochowie, VI-6.

  - por. rez. Alfred Delong (14.XII.1902-17.IX.1939), oficer łączności 3 batalionu 68 pp, 17 DP, poległ w Brochowie, IX-12.

  - ppor. lek. Eugeniusz Frankiewicz (25.XI.1909-20.IX.1939) poległ we wsi Śladów, VI-9.

  - płk art. Witold Doliwa-Andruszewicz (16.VI.1890-20.IX. 1939), dowódca artylerii dywizyjnej 16 DP, prezes Polskiego Związku Zachodniego w Grudziądzu, poległ w Tułowicach, VI-7.

  -por. rez. Jan Ignaszak (17.XII.1904-17.IX.1939), 60 pp, 25 DP, poległ w Tułowicach, IX-6.

  - kpt. sap. Mieczysław Jarosiński (25.VIII.1908-19.IX.1939) poległ we wsi Śladów, VIII-l.

  - kpt. art. Andrzej Jerzy Jeżyński (3.VIII.1908-17.IX.1939) poległ w Tułowicach, IX-lO.

  - por. Szczepan Langner (1913-17.IX.1939), dowódca 5 kompanii 68 pp, 17 DP, poległ w Brochowie, IX-13.

  - ppor. rez. pil. Konstanty Mackiewicz (1913 -19.IX.1939), 3 pułk lotniczy, poległ we wsi Kromnów Puszcza Kampinoska, X-13.

  - kpt. sap. Józef Sapiński (18.IV.1901-18.IX.1939), poległ we wsi Łasice, X-14.

  - ppłk mgr Aleksander Alojzy Słupczyński (14.VI.1892-18.IX.1939), dowódca, 16 pal, 16 DP, poległ we wsi Janówek, X-9. .

  - kpr. pchor. rez. lek. Gerard Sobecki (10.VIII.1912-19.IX.  1939), lekarz sanitarny 2 dywizjonu 17 pal, 17 DP, poległ w Myszorach, IX-14. .

  - ppor. Jan Kazimierz Szybczyński (29.VIII.1914-17.1X.1939), dowódca 8 kompanii 68 pp, 17 DP, poległ w Brochowie, IX-13.

  - płk dypl. Stanisław Jan Świtalski (28.11I.1890-19.IX.1939), b. dowódca 16 DP, dowódca grupy bojowej swego imienia armii "Pomorze", poległ we wsi Krzywa Góra, VI-9.

  - kpt. rez. Stanisław Wiśniewski (27.IV.1898-18.IX.1939), sztab OK VIII" poległ we wsi Śladów, V-2.

  - ppor. rez. Władysław Zyzniewski (6.IX.1909-17.IX.1939), 68 pp, 17 DP, poległ we wsi Piaski, X-30.

   

  Rząd I groby 1-9. Rząd II groby 1-33. Rząd III groby 1--4: 5 oficerów i 287 szeregowych z armii "Poznań" i "Pomorze", poległych 17-20 września 1939 roku w północnej części Puszczy Kampinoskiej, pochowanych w zbiorowych mogiłach w leśniczówce Wilków, leśniczówce Głusk i leśniczówce Rybitwa; następnie 13-15 grudnia 1951 roku ekshumowanych i przeniesionych na tę kwaterę. Wśród nich leżą:

   

  - por. art. Jan Bronikowski (14.VIII.1910-19.IX.1939), dowódca 1 baterii 14 pal, 14 DP, poległ w rejonie leśniczówki Wilków, 1-2.

  - ppłk Marian Ludwik Frydrych (14.VIII.1897-19.IX.1939), dowódca 60 pp, 25 DP, poległ w rejonie Dąbrowy Starej, 1I-33.

  - mjr Albin Michalewski (26.XII.1896-19.IX.1939), dowódca 1 batalionu 58 pp, 14 DP, poległ w rejonie leśniczówki Wilków, 1-3.

  - kpt. lek. Bohdan Paszko (1906-1 UX.1939), lekarz sanitarny 6 pułku ułanów, Podolska BK, I-l.

             

  4. Kwatera C12 - spoczywa 11 oficerów i podchorążych,

  108 szeregowych poległych:

             

  w obronie Modlina

   

  Rząd I groby 1-16, 18. Rząd II groby 4-11. Rząd III grób 9: 6 oficerów, 95 szeregowych, ekshumowanych z cmentarza w Łomnie. Wśród nich leżą:

   

   

  - por. Józef Fedorowicz (17.1II.1906-25.IX.1939), dowódca 5 kompanii 82 pp, 30 DP, poległ w Kazuniu, 1-7.

   

   

  Jestem wnuczką Józefa Fedorowicza, pośmiertnie awansowanego na kapitana - nie jest pochowany na Powązkach, choć już się nie raz spokałam z taką informacją. Moja śp Babcia - Pelagia Fedorowicz - osobiście pojechała po ciało swojego męża i pochowała go ... nie pamiętam: albo w Siedlcach, albo w Sokołowie Podlaskim. Jestem w posiadaniu fotografii grubu mojego Dziadka, choć nie miałam okazji go odwiedzić.

  inf. -Joanna Początek  - kpt. Adam Gdulewicz (16.XI.1899-24.IX.1939), adiutant 13 pp, 8 DP, poległ w Łomnie, 1-10.

  - por. Stanisław Mioduszewski (4.IX.1907-25.IX.1939), dowódca 4 kompanii 82 pp, 30 DP, poległ w Kazuniu, 1-6.

  - por. rez. Jan Dominik Siemiątkowski (4.VIII.1902-25.IX.1939), 2 batalion 82 pp, 30 DP, poległ w Kazuniu, 1-6.

   

  w bitwie nad Bzurą

   

  Rząd I groby 12, 17. Rząd II grób 16. Rząd III groby 10-11, 14-18: 4 oficerów i pOdchorążych, 14 szeregowych, poległych nad dolną Bzurą i Puszczy Kampinoskiej. Wśród nich leżą:

  - plut. pchor. rez. Bohdan Charkowski (1918_20.IX.1939), l kompania 68 pp, 17 DP, poległ w Palmirach od niemieckiej bomby lotniczej, 1-5.

  - ppor. rez. Józef Kaczmarek (28.VI.1912-20.IX.1939), dowódca plutonu 1 kompanii ckm, 68 pp, 17 DP, poległ od bomby lotniczej w Palmirach, 1-4.

  - ppor. rez. Konrad Andrzej Krowarsch (25.XI.1911-19.IX.1939), 56 pp, 25 DP, poległ w m. Łasice, 1II-9.

  - por. Jerzy Szkaradziński, dowódca kompanii ppanc. 18 pp 26 DP, poległ 18.IX.1939 r. we wsi Śladów, III-lO.

   

  5. Kwatery C24, C26, C28 i C30 - spoczywa 19 oficerów i 340 szeregowych, zmarłych z ran w szpitalu Ujazdowskim w latach 1940-1942. Wśród nich:

   

  - płk dr med. Bogumił Łada (22.III.1889-24.X.1942), zastępca szefa sanitarnego armii "Modlin", C30-II-14.

   

  6. Kwatera Al7 - spoczywa 77 ,oficerów i podchorążych, 50 szeregowych, 13 cywilnych obrońców, poległych w obronie Warszawy. Wśród nich:

   

  - por. art. Bronisław Augustyn (18.XII.1907-26.IX.1939), dowódca 8 kompanii 336 pp, poległ na Saskiej Kępie, III-6.

  - ppłk Jakub Witalis Chmura (6.X.1898-12.IX.1939), dowódca 330 pp i pododcinka "Mokotów", IV-5.

  - kpt. str. Gran. Witold Marian Chotkowski (16.VII.1900-10.IX.1939),dowódca oddziału wypadowego na Wawrzyszew, III-27.

  - kpt. Czesław Daczkowski (19.XI.1897-21.IX.1939), dowódca 2 kompanii batalionu Stołecznego, IV-29.

  - ppłk dypl. Kazimierz Jan Galiński (8.II.1894-26.IX.1939), dowódca 360 pp i dowódca pododcinka "Mokotów", II-12.

  - mjr Stefan Gieranowski (3.XII.1896-13.IX.1939), dowódca 1 batalionu 83 pp, 30 DP, VI-3.

  - mjr Andrzej Górnicki (29.X.1896-16.IX.1939), dowódca 3 batalionu 336 pp, ranny na Saskiej Kępie, zmarł w "Omedze" w Warszawie. 1-7.

  - kpt. Brunon Guttenberger (21.XI.1902-22.IX.1939), dowódca 1 baterii 11 dak (Pomorska BK), poległ w Łomiankach Górnych, VII-3. - por. Zbigniew Hołyszewski (2.I.1911-27.IX.1939), 62 pp, V-8.

  - por. rez. Jerzy Kasian Iwiński (18.VIII.1904-27.IX.1939), dowódca 2 kompanii 4 batalionu 360 pp, IV-8.            .

  - mjr Bronisław Czesław Kamiński (3.IX.1895-21.IX.1939), dowódca 1 batalionu 30 pp, 10 DP, poległ we wsi Placówka, IV-18.

  - kpt. Michał Papierski (29.I.1899-4.IX.1939), 1 pułk lotniczy, szef bezpieczeństwa PZL, IV-8.

  - ppłk st. sp. Zygmunt Radwański (22.V.1881-17.IX.1939), zastępca komendanta Miasta Warszawy, II-25.

  - rtm. Mieczysław Rasiewicz (16.X.1904-13.IX.1939), dowódca 2 szwadronu 4 psk (Nowogródzka BK, pokojowo Mazowiecka BK), poległ pod Mińskiem Mazowieckim, H-20.

  - kpt. Tadeusz Rudowski (28.X.1897-21.IX.1939), dowódca 3 kompanii 30 pp, 10 DP, poległ we wsi Placówka, V-3.

  - por. rez. Tomasz Sobański (1907-26.IX.1939), 62 pp, 1-9. - por. Feliks Henryk Szawłowski (11.VIII.1906-27.IX.1939), dowódca kompanii 3 batalionu 26 pp, 5 DP, VI-5.

  - ppłk dypl. Bronisław Szostak (24.III.1894-25.IX.1939), sztab armii "Prusy", II-4.            .

  - por. rez. Roman Jan Wasilewski (12.III.1895-IX.1939), dziennikarz, VII-21.

  - kpt. Józef Witkowski (24.XII.1896-25.IX.1939), 32 pp, II-7.'

             

  7. Kwatera A21, B19, B21, C21, spoczywa 12 żołnierzy, w tym 6 oficerów poległych w obronie Warszawy.

   

  8. Kwatera B23 - spoczywa 4 oficerów, 12 szeregowych i 152 cywilnych obrońców poległych w obronie stolicy. Wśród nich:

   

  - ppor. rez. Jan Witold Pawłowicz (1910-IX.1939), leśnik, asystent hodowli lasów, 1-13.

  - mjr br. panc. Kazimierz Konrad Żółkiewicz (19.II.1898-20.IX.1939), dowódca 71 dywizjonu pancernego Wielkopolskiej BK, 1-9.

   

  9. Kwatera A25 rzędy I, II, V i VI - spoczywa, 397 żołnierzy, w tym 10 oficerów i podchorążych, poległych w różnych dzielnicach stolicy i tamże pochowanych, następnie przez m.agistrat m. Warszawy począwszy od grudnia 1939 do czerwca 1940 ekshumowanych na tę kwaterę. Wśród nich są:

   

  - por. Wacław Chojna (4.VIII.1907-22.IX.1939), dowódca 2 baterii 4 pal, 4 DP, poległ na Bielanach, 1-44.

  -por. rez. mgr Marian Andrzej Pukacki (29.II.1908-26.IX.1939), dowódca 9 kompanii 56 pp, 25 DP, poległ na Dworcu Zachodnim V-38.

   

  10. Kwatera B25 - spoczywa 1382 żołnierzy, w tym 47 oficerów i podchorążych oraz 251 cywilnych obrońców poległych w różnych dzielnicach stolicy i tamże pochowanych, następnie przez magistrat m. Warszawy na początku 1940 roku na tę kwaterę ekshumowanych. Wśród nich są:

   

  - por. rez. Kamil Władysław Adamski (25.IV.1902-22.IX.1939), XII-21.

  - por. Jan Chomicz (1913~26.IX.1939), dowódca 5 kompanii 41 pp, 29 DP, poległ na Ochocie, XI-32.

  - por. rez. Antoni Dyakowski (9.III.1894-24.X.1939), VIII-56.

  - por. sap. Bogusław Jaworski-Sas (10.III.1902-17.IX.1939), Sztab Główny, VI-l.

  - por. Aleksander Jan Kapałka (16.I.1911-31.X.1939), 60 pp, 25 DP, zmarł z ran w szpitalu Okręgowym, VII 1-78.

  - por. rez. Leon Wiesław Liwicki (11.IV.1905-20.IX.1939), dowódca kolumny amunicyjnej 6 dak, Podolska BK, VIII~54. .

  - kpt. pil. Mieczysław Leonard Olszewski (12.VIII.1906-l.IX.1939), dowódca 123 eskadry myśliwskiej, Brygady Pościgowej, II -44.

  - ppor. Władysław Pabich (3.I.1912-24.IX.1939), dowódca 116 baterii art. plot. 75 mm, III-42.

  - ppor. Stefan Pawłowski (2.VIII.1914-25.IX.1939), dowódca 81 baterii art. plot. 40 mm, XVIII~56.

  - kpt. rez. Tadeusz Adam Post (26.IX.1897-25.IX.1939), dowódca 5 kompanii 79 pp, 20 DP, uprzednio sztab 17 DP, VIII-53.

   

  11. Kwatera B27 - spoczywa 1312 żołnierzy (w tym 37 oficerów i podchorążych oraz 124 cywilnych obrońców) poległych w obronie stolicy (tak jak kwatera B25). Między innymi tu leżą: .

   

  - ppor. rez. Jan Stefan Cymbalista (16.XII.1911-25.IX.1939) dowódca 7 kompanii 360 pp, II-56.            '

  - por. Antoni Andrzej Geissler (2.V.1910-26.IX.1939), oficer wywiadowczy 60 pp, 25 DP, poległ na Bielanach, VIII-42.

  - por. Marian Wacław Greefield (6.IV.1911-26.IX.1939), dowódca 8 kompanii 1 pp Obrony Pragi, poległ na ulicy Floriańskiej, XIV-54.

  - por. rez. Kazimierz Majewski (27.V.1903-27.IX.1939), 61 pp, 15 DP, VI-64.

  - por. Zdzisław Eugeniusz Kozdęba (15.1I.1911-17.IX.1939), dowódca samodzielnej kompanii ckm na taczankach z 44 DP Rez., IV-lO.

  - por. rez. Stanisław Paluczyński (24.IX.1911-25.IX.1939), 13 pp, 8 DP, II-33.

  - por. rez. Marian Pawłowski (14.1.1913-26.IX.1939), 60 pp, 25 DP, poległ na Bielanach, VIII-49.

  - por. rez. Alfred Sachs (2.1.1910-27.IX.1939), dowódca 6 kompanii 29 pp, 25 DP, poległ na Dworcu Zachodnim, 1-18.

  - rtm. rez. inż. Antoni Wieniawski (13.VI.1898-26.IX.1939), dowódca szwadronu marszowego 2 pułku szwoleżerów Pomorskiej BK, IV-84.

  - por. rez. Władysław Ignacy Antoni Zaorski (1901-25.IX.1939), dowódca kompanii z 68 pp, 17 DP, poległ na Bielanach, 1-19.

  - kpt. art. Konstanty Zbijewski (12.1.1898-26.IX.1939), dowódca oddziału partyzanckiego armii "Warszawa", poległ we wsi Czerniaków, IV-89.

  - kpt. Jan Zwolak (29.XI.1900-26.IX.1939), dowódca 4 kompanii 60 pp, 25 DP, poległ na Bielanach, XIV-110.

             

  12. Kwatera C25 - spoczywa 487 żołnierzy poległych w 1939 roku w obronie Warszawy

  Rząd I groby 6-30. Rząd II groby 5-30. Rząd III groby 5-30. Rząd IV groby 3-29: 27 oficerów i podchorążych, 378 szeregowych (w tym 111 NN), 53 cywilnych obrońców Warszawy zmarłych z ran w szpitalu Ujazdowskim i tamże pochowanych, następnie 14 listopada 1951 roku ekshumowanych na tę kwaterę:

   

  - mjr Józef Bach (2.1.1898-7.X.1939), dowódca 1 batalionu 79 pp, 20 DP, IV-18.

  - płk kaw. Aleksander Kunicki (13.XI.1876-12.IX.1939), dowódca punktu zbornego "Cytadela", IV-l 8.

  - rtm. dypl. Janusz Łoś (l.XI.1903-25.IX.1939), sztab armii "Poznań", 11-15.

  - por. obs. Edward Maliszewski (22.XI.1909-26.IX.1939), II-12.

  - ppor. Stefan Lucjan Mazowiecki (1913-31.X.1939), 32 pp, IV-24.' .

  - por. rez. mgr Feliks Morkowski (6.xI.190l-28.IX.1939), dowódca plutonu ckm z 2 baonu strzelców, poległ na Ochocie, 11-5.

   

  w bitwie nad Bzurą

   

  Rząd 1 groby 1-5. Rząd II grobY 1-4. Rząd III groby 1--4:. Rząd IV groby 1-2: 3 oficerów, 25 szeregowych (w tym 4 z obrony Modlina) poległych nad dolną Bzurą. Wśród nich są:

   

  - ppor. rez. Zdzisław Kaczmarek 58 pp, 14 DP, poległ l8.IX. 1939 r. w Janówku k. Tułowic, II-l.

  - kpt. Janusz Sarnecki (25.VIII.1908-18.IX.1939), adiutant 25 pal, 25 DP, poległ w m. Śladów, III-l.

  - kpt. piech. Antoni Sierpiński (15.1.1900-l9.IX.1939), dowódca artylerii piechoty 18 pp, 26 DP, poległ w m. Śladów, 1-5. .

             

  13. Kwatera. C27 - spoczywa 462 żołnierzy poległych w 1939 roku:

   

  w obronie Warszawy

   

  Rząd I groby 3-33. Rząd II groby 22-28, 30-33: 10 oficerów i podchorążych, 114 szeregowych (w tym 20 NN), 6 cywilnych obrońców Warszawy, zmarłych z ran w szpitalu Ujazdowskim, tamże pochowanych, następnie 12 listopada 1951 roku ekshumowanych na tę kwaterę. Wśród nich są tu:

   

  - por. rez. mgr Michał Jaworski (5.IX.1902-l9.1X,1939), dowódca plutonu 4 szwadronu 1 pułku szwoleżerów z Mazowieckiej BK, artysta muzyk i kompozytor, ranny 1 września, II-33.

  - por. rez. Kazimierz Franciszek Wagner dowódca oddziału piechoty w grupie gen. Bułak-Bałachowicza, poległ l6.IX.1939 r. 1-33.

   

  Rząd II groby 10-21: 1 oficer, 21 szeregowych (w tym 17 NN) poległych pod Jeziorną, pochowanych we wsi Gassy, następnie 12 listopada 1951 roku tu ekshumowanych.

   

  w obronie Modlina

   

  Rząd III groby 1-33. Rząd IV groby 1-33: 17 oficerów i podchorążych, 262 szeregowych (w tym 256 NN) poległych w Modlinie, w Twierdzy pochowanych, następnie 23 listopada

  1949 roku stamtąd ekshumowanych. Między innymi są tu:

   

  - mjr łączn. Zygmunt Franciszek Chimiak (11.1I.1897-20.IX.1939), dowódca łączności GO "Piotrków" z armii "Łódź", następnie dowódca łączności Obrony Modlina, III-l.

  - płk kaw. Stanisław Królicki (10.II.1893-28.IX.1939), dowódca 7 pułku strzelców konnych, Wielkopolskiej BK, 17.IX ranny w Puszczy Kampinoskiej, zmarł z ran, 111-3.

  - mjr Stanisław Liszka (20.VII.1894-IX.1939), dowódca 3 batalionu 62 pp, 15 DP, 17.IX.1939 r., ranny k. Brochowa, zmarł z ran, IV            -4.            .

  - płk dypl. Henryk Romiszowski (14.VII.1892-18.IX.19'39), dowódca artylerii dywizyjnej 2 DP Leg., poległ w Twierdzy (zwłoki przeniesiono obok na inną kwaterę).

  - por. Klemens Uzdowski (28.X.1902-24.IX.1939), 13 pp, 8 DP, III.,-16.

   

  Rząd II groby 1-9, 29: 9 oficerów i pOdchorążych, 21 szeregowych (w tym 17 NN), poległych pod Nowym Dworem i ekshumowanych tu 31 pażdziernika 1951 roku. Wśród nich są:

   

  - kpt. Jerzy Dąbrowski (30.III.1903-6.X.1939), kwatermistrz 4 pp Leg. 2 DP Leg., II-5.

  - kpr. Oskar Juliusz Fiok (4.VIII.1899-IX.1939), dowódca 3 kompanii ckm 32 pp, 8 DP, II-6.

  - kpr. Wacław Kupa (19.IX.1906-26.IX.1939), dowódca 6 kompanii 32 pp, 8 DP, poległ w Kolonii Góra, II-6.

  - ppor. rez. inż. Janusz Józef Stypułkowski (25.VII.1907-15.IX.1939), II-9.

             

  Ponadto również w różnych innych kwaterach są pojedyncze groby żołnierzy poległych w 1939 roku, a między innymi leżą tu:

   

  - płk dypl. Tadeusz Piotr Parafiński (2.1I.1896-22.IX.1939), dowódca piechoty dywizyjnej 26 DP, poległ w Łomiankach Górnych, A22-tuja 76

  - gen. bryg. Stanisław Skotnicki-Grzmot (13.I.1894-19.IX. 1939), dowódca Pomorskiej BK, GO "Czersk", następnie w bitwie nad Bzurą dowódca grupy operacyjnej swego imienia, poległ w rejonie m. Tułowice, pochowany we wsi Hilarów (grób nr 2), ekshumowany 13.II.1952 r. na kwaterę B10-X-33, a następnie 28.VI.1960 roku na kwateręA29- VII-30.

  - ppłk dypl. Tadeusz Michał Adam Tabiszewski (25.IV.189811.IX.1939), dowódca 32 pal, 33 DP Rez., poległ w Krześlinie k. Siedlec, B12-1-3.

  - gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład (17.X.1888-18.IX.1939), dowódca 14 DP, zmarł z ran w Gajówce Januszew k. Wyszogrodu; A27, półkole lewe 1/2.

   

   

   

  II. Cmentarz Bródnowski

   

              W dwóch (114W i 28P) kwaterach wojskowych w zbiorowych mogiłach spoczywa 800 żołnierzy, poległych w obronie Warszawy w 1939 roku.

   

   

  III Cmentarz Slużew

   

              W kwaterze wojskowej „A" spoczywa 493 rozpoznanych, 1224 nierozpoznanych żołnierzy wojska polskiego i osób cywilnych - ofiar nalotów i bombardowań broniącej się Warszawy w 1939 roku.

   

   

  IV. Cmentarz wojskowy w Wawrzyszewie

   

  Na cmentarzu spoczywa 644 (w tym 326 nieznanych) żołnierzy poległych w obronie Warszawy w 1939 roku. Wśród nich:

   

  - por. rez. inż. Marian Sława Kupczyński (12.VIII.1909-27.IX.1939), 27 pal, 27 DP.

   

   

  V. Cmentarz w Wilanowie

   

  W kwaterze wojskowej 1939 roku spoczywa 3 oficerów i podchorążych, 110 szeregowych (w tym 64 nieznanych) poległych w obronie stolicy. Wśród nich:

   

  - ppor. rez. Henryk Tadeusz Dobrowolski (21.I.1913-IX.1939), 81 pp, 29 DP.

  - ppor. rez. Mieczysław Włodarczyk (2.I.1910-IX.1939), 24 pp, 27 DP.


   


  Podany wyżej wykaz nie obejmuje ogólnej liczby poległych żołnierzy w 1939 roku w obrębie stolicy, gdyż nie udało mi się zbadać wszystkich warszawskich cmentarzy różnych wyznań.

  Pragnę przy tym nadmienić, iż przy Wolskim Cmentarzu Katolickim obok grobów Powstańców Warszawskich z 1944 roku znajduje się kwatera ekshumowanych żołnierzy, poległych w 1939 roku pod Mławą z 20 dywizji piechoty i pod Wyszkowem z l dywizji piechoty Legionów w liczbie: 7 oficerów i podchorążych oraz 473 szeregowych, a wśród nich:

   

  - por. rez. Franciszek Gutkowski (12.III.1906-2.1x1939),80 pp,

  - por. Stanisław Malkiewicz, dowódca 1 kompanii 80 pp, poległ .IX.1939 r. pod Mławą,

  - por. Władysław Zuk, dowódca 8 kompanii 5 pp. Leg., poległ pod Wyszkowem 10.IX.1939 roku.
  Źródło: "Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej" - Ludwik Głowacki


  21 lipiec 2007 r. - 3 styczeń 2008 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005