<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 1 Dywizja grenadierów w kampani Francuskiej 1940 roku

  ( opracowanie własne )


  Na podstawie książki Tadeusza Czaka i Józefa Smolińskiego "1 Dywizja grenadierów w kampani Francuskiej 1940 roku", wyd. 1998 r., przygotowałem listę osób występujących w publikacji.
   "13 listopada 1939 roku, na terenie francuskiego obozu wojskowego Coetquidan w Bretanii, rozpoczął się proces formowania l Dywizji Grenadierów. Jej ka
  drowy zalążek stanowili oficerowie z rezerwowych ośrodków szkolenia oraz żołnierze ze zgrupowanych wcześniej polskich oddziałów /2 pułk piechoty, pułk specjalny i pułk szkolny/.
  Pierwszym dowódcą dywizji został gen. Stanisław Maczek, * którego pod koniec grudnia 1939 roku zastąpił na tym stanowisku płk Zygmunt Bohusz-Szyszko.** W połowie stycznia 1940 roku dowództwo objął płk Bronisław Duch***, znany już jako utalentowany szkoleniowiec. On właśnie - awansowany 3 maja tegoż roku do stopnia generała brygady - dowodził dywizją w okresie jej organizacyjnego rozwoju, intensywnego szkolenia bojowego i frontowych zmagań z Niemcami.
  Miejsce dyslokacji l Dywizji Grenadierów nie było przypadkowe. W 1918 roku tworzono tam oddziały gen. Józefa Hallera. Rejon obozu - mimo surowego klimatu - przypominał żołnierzom ziemię ojczystą i skłaniał do historycznej refleksji."


  1 Dywizja Grenadierów składała się z:
  - dowództwa dywizji;
  - kwatery głównej;
  - trzech pułków piechoty;
  - oddziału rozpoznawczego;
  - pułku artylerii lekkiej;
  - pułku artylerii ciężkiej;
  - baterii artylerii przeciwpancernej;
  - batalionu saperów;
  - kompanii pionierów;
  - kompanii telegraficznej;
  - kompanii radio.

  Ponadto w jej skład wchodziły następujące służby:
  - park artylerii dywizyjnej;
  - służba zdrowia;
  - służba weterynarii;
  - służba intendentury;
  - służba sprawiedliwości;
  - służba żandarmerii;
  - służba poczty polowej.
   

  LISTA NAZWISK - zawiera 235 osób

  Zapraszam Czytelników do nadsyłania informacji o osobach wraz z notami biograficznymi.


  Nazwisko i Imię - - Stopień wojskowy - Przydział w l Dywizji Grenadierów 


  Badowski Zbigniew - - - - -
  Banaszkiewicz Tadeusz - - Kpt. - - 1 Batalion Saperów im. Tadeusza Kościuszki - Dowódca 1 kompanii
  Barlitz Stanisław - - mjr d. sł. st. - 1 dp - 8 Br. Kadr. Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Berak Stanisław - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 6 kompanii
  Białostocki Jan - - - OR - -
  Bielski Wiktor - - ppłk d. sł. sto - 2 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Biśta Ludwik - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca kompanii gospodarczej
  Bolechowskl Feliks - - Rtm. dypl. - - Oddział Rozpoznawczy Im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 - Szef sztabu
  Bombas Ludwik - - Prob. Wojsk. ks. dr - - Sztab - Szef duszpasterstwa
  Bryliński Jerzy - - Kpt. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 3 baterii
  Brzeszczański Stefan - - płk. Dypl - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca pułku
  Brzozowski Michał - - Mjr - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 3 batalionu
  Budzyński Adam Marian - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 3 kompanii
  Burakowskl - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Burkot - - Kpt. - - - Dowódca 1 Kompanii
  Chlipała Józef - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Chodźko Jan - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Pluton rozpoznawczy
  Chruściel Franciszek - - - 1 pp - -
  Chrzanowski Kazimierz - - - 1 pp - -
  Chrząstowski Wacław - - Kpt. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 4 baterii
  Chudziakiewicz Mikołaj - - Mjr - - Sąd Polowy - Sędzia
  Czechowski Kazimierz - - Kpt. dypl. - - Sztab - I. Oddział
  Czerniawski Roman - - Kpt. dypl. - - Sztab - II. Oddział
  Członkowski Zygmunt - - por. sł. st. - 1 B .Sap. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Czyż Stefan - - Ppor. - - Sztab - Służba szyfrowa
  Czyżewski Zbigniew - - Kpt. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 9 baterii
  Dawiskiba Michał - - Kpt. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 2 baterii
  Dekiert Franciszek - - - 3pp - -
  Dębogórski Marian - - - 1 PAL - -
  Dobaj Aleksander - - - Bat. Saperów - -
  Dobija Stanisław - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 9 kompanii
  Doboszyński Adam - - por. rez. - 1 B.Sap. - Slo za Rothesay - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Doliński Piotr - - Kpt. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 4 baterii
  Domaradzki Jerzy - - Kpt. - - Dywizyjna Kompania Samochodowa - Dowódca Kompanii
  Domiter Karol - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 5 kompanii
  Doroz Jan - - - Bat. Łączności - -
  Duch Bronisław - - Gen. bryg. - - Sztab - Dowódca dywizji
  Dukowicz Karol - - kpt. sł. st. - 1 dp - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Dunin-Borkowski Olgierd - - Mjr dypl. - - Sztab - IV. Oddział
  Durczak Witold - - - Park Artylerii - -
  Dziadur Edward - - - 1 PAL - -
  Dzięciolowski Stanisław - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Elektorowicz Aleksander - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Fabiński Ryszard - - - 1 pp - -
  Fajfer Adam - - - 1 pp - -
  Florkowski Aleksander - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Frąckiewicz Stefan - - - 1 PAC - -
  Frączak Jan - - Ppor. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Pluton rozpoznawczy
  Fuglewicz Jan - - Mjr dypl. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 3 batalionu
  Gacek Franciszek - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 1 kompanii
  Garncorz Hcrbcrt - - Ppoc. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca plut. rozp.
  Gawdzik Tadeusz - - kpt. sł. st. - 2 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Gawlik Stefan - - - 1 pp - -
  Gibliński Antoni - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 5 kompanii
  Gluza Tadeusz - - - 1 PAL - -
  Gołębiewski Tadeusz - - - 3pp - -
  Grabiański Ryszard - - kpt. sł. st. - 1 pac - 8 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Grabowski Zygmunt - - Płk dypl. - - Sztab - Dowódca piechoty dywizyjnej
  Grabski Stanisław - - - OR - -
  Gromczakiewicz Juliusz - - Mjr - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 1 dywizjonu
  Grzymirski Zdzisław - - ppłk dypl - - Sztab - Szef sztabu
  Gwóźdź Izydor - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 11 kompanii
  Gzowski Kazimierz - - Por. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca kompanii dowodzenia
  Holly Karol - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 11 kompanii
  Hymol Stanisław - - kpt. sł. st. - 1 pal - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Hytroś Andrzej - - ppłk d. sł. sto - 1 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Jaskólski Jan - - - 1 PAL - -
  Jachnik Franciszek - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Jackowski Stanisław - - - 2pp - -
  Janicz (Józef Przewłocki) - - Kpt. - - Sztab - Oficerowie łącznikowi
  Janicz Andrzej - - rtm. rez. - 1 dp - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Jastrzębski Janusz - - Asp. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Pluton rozpoznawczy
  Jelonkiewicz Alfred - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 3 kompanii
  Jezierski Maksymilian - - - 3pp - -
  Jodeluk Mieczysław - - - 1 pp - -
  Kamiński Jerzy - - Mjr - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Szef sztabu
  Karnarzycki Stanisław - - Por. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 1 baterii
  Karolus Stanisław - - Mjr - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 1 batalion
  Kasperski Włodzimierz - - Ppłk dypl. - - Oddział Rozpoznawczy Im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 - Dowódca
  Kasprzak Marian - - por. sł. st. - 1 pal - 1 Br.Strzel. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Kaucz Jan - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 10 kompanii
  Kawalec Tadeusz - - - 1 pp - -
  Kazimierczak Stefan - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 6 kompanii
  Kępiński Jerzy - - ppor. rez. - O.R.l dp - 1 dac - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Kiejdana - - Mjr - - Sztab - Szef służby weterynarii
  Kielesiński Kazimierz - - - Bat. Saperów - -
  Klimsza Karol - - ppor. rez. - 3 pp gren. - 7 BKS/R.Rad./ - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Kluszczyński Norbert - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Kocur Szymon - - płk dypl. - 1 pp gren. - Sto za Rothesay - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku

  Koprowski Jan Stefan  
  (ur. 1915) – oficer rezerwy WP, uczestnik kampanii wrześniowej i francuskiej 1940 r., jeniec oflagów, więziony w PRL
  Urodzony 30 maja 1915 r. w Przemyślu. Syn Stefana (urzędnika PKP) i Tatiany z d. Szewczyk. W latach 1921 – 1925 uczęszczał do szkoły powszechnej im. H. Sienkiewicza, a w latach 1925 – 1935 do Państwowego Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu. We wrześniu 1935 r. został powołany do Szkoły Podchorążych Rez. Piech. przy 24 Dyw. Piech. w Jarosławiu, którą ukończył we wrześniu 1936 r. w stopniu plut. pchor. rez., otrzymując przydział mobilizacyjny do 17 pułku piechoty w Rzeszowie. Rozpoczął następnie studia na Wydziale Weterynarii Akademii Medycznej we Lwowie. W sierpniu 1937 r. został powołany na miesięczne ćwiczenia rezerwy w 17 pp, które odbył jako zastępca dowódcy plutonu. Do stopnia ppor. rez. piech. awansował 11 listopada 1938 r. ze starszeństwem od 1 stycznia 1938 r. 4 sierpnia 1939 r. powołano go na ćwiczenia do 5 pułku strzelców podhalańskich w Przemyślu, skąd 28 sierpnia skierowano go do obsadzającego w rejonie Rzepedzi (na płd. od Sanoka) batalionu Obrony Narodowej „Przemyśl”, w którym został dowódcą II plutonu 1 kompanii. W nocy z 5/6 września poprowadził swój pluton do wypadu na Nowy Łupków, gdzie stoczono potyczkę ze Słowakami. 9 września zarządzono odwrót w kierunku północno-wschodnim. Następnego dnia baon ON „Przemyśl”, idący w straży tylnej 3 Bryg. Górskiej, został pod Olszanicą koło Ustrzyk Dolnych zaatakowany przez Niemców i częściowo rozproszony. W następnych dniach, wśród walk z ukraińską dywersją, dotarł K. z resztkami baonu do rejonu Turki. Tam 14 września nastąpiła reorganizacja 3 Bryg. Gór., m.in. utworzono 3 pułk strzelców górskich, którego II baon powstał ze szczątków baonów ON. W jego składzie wziął udział w działaniach zaczepnych 3 Bryg. Gór. pod Starym Samborem 16 i 17 września. 19 września 3 Bryg. Gór., w zwartych szeregach z bronią i sprzętem, przeszła na rozkaz przez Przełęcz Użocką na Węgry, gdzie została internowana. Kpt. Władysław Witrylak, bezpośredni przełożony K-ego, w swojej relacji z kampanii wrześniowej spisanej w Paryżu w styczniu 1940 r. napisał m.in.: Jednym z najbardziej wartościowych młodszych oficerów mojej kompanii był ppor. Koprowski Jan, który przebył ze mną całą kampanię od dn. 29. VIII 39 do 19. IX 39, oficer bardzo dzielny w boju, zaradny, energiczny i przywiązany do dowódcy i oddziałów.
  Na Węgrzech został internowany w obozie Savar, skąd uciekł 26 grudnia t.r. i przez zieloną granicę przeszedł do Jugosławii. Ze Splitu odpłynął na greckim statku „Patris” do Marsylii, do której zawinięto 8 lutego 1940 r. Po weryfikacji i krótkim pobycie w obozie przejściowym w Paryżu otrzymał przydział do organizującego się w Bretanii 2 pułku piechoty. W kampanii francuskiej dowodził III plutonem 7 kompanii 2 pułku grenadierów wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego. W czerwcu 1940 r. bił się m.in. pod Dieuze i Lagarde; przepłynął wpław kanał Marna-Ren. We wniosku na odznaczenie K-ego Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de Guerre, dowódca II baonu 2 pułku grenadierów mjr Franciszek Wrona napisał: W Insming niszczy grupę Niemców, którzy się wdarli na tyły kompanii (…). W walce pod Dieuze po wycofaniu się kompanii pozostaje samorzutnie z małą grupą strzelców i prowadząc silny ogień rkm wprowadza w błąd npla. Tamże ranny [w rzeczywistości został tylko kontuzjowany]. Po rozwiązaniu 1 Dywizji Grenadierów przedzierał się z czteroma innymi oficerami samochodem do Szwajcarii. Około 18 km przed granicą, w okolicy Colmar, natknęli się na Niemców, którzy wzięli ich do niewoli. Osadzono go w Oflagu II c Woldenberg (Dobiegniewo), gdzie pracował w izbie chorych. Po uwolnieniu z niewoli przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r. przyjechał do Przemyśla, skąd w czerwcu t.r. przeniósł się do Wrocławia. Kontynuował przerwane wojną studia. 28 lipca 1947 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i rozpoczął pracę jako starszy asystent i adiunkt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWr. Wojskowa Komisja Rejestracyjno-weryfikacyjna nr 7 we Wrocławiu 14 maja 1949 orzekła: … naukowiec, nieszczery, notowany w WUBP, bezpartyjny. 10 lutego 1951 r. uzyskał tytuł doktora medycyny weterynaryjnej na podstawie pracy Anemia zakaźna koni napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Markowskiego. 26 maja 1955 r. został aresztowany przez UB pod zarzutem współpracy z angielskim wywiadem. Pretekstem było utrzymywanie rodzinnych stosunków z szwagrem K-ego Stanisławem Dziduszko, który będąc marynarzem bywał m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie najprawdopodobniej nawiązał jakiś kontakt z tamtejszym wywiadem. Po ciężkim śledztwie w więzieniu na Rakowickiej, wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z 21 grudnia 1955 r. (sygn. 121/55), w składzie: przewodniczący kpt. Eugeniusz Dudzik, sędzia kpt. Stanisław Gutaker, sędzia kpt. Stanisław Kozłowski, (oskarżał prokurator Józef Chomętowski) został skazany na 12 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz na przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. Wyrok uprawomocnił się 13 lutego 1956 r. „Karę” odbywał we Wronkach. Zgromadzenie Sędziów Najw. Sądu Wojsk. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 13 lutego 1957 r. zmieniło wyrok Wojsk. Sądu Garnizonowego i postanowiło złagodzić mu karę 12 lat więzienia na 5 lat, a karę 5 lat utraty praw publicznych i obywatelskich do 3 lat oraz na zasadzie art. 3. ust. 1 pkt. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 1956 r. o amnestii, wymienioną karę 5 lat więzienia oraz utraty praw – darować. Zwolniony 18 lutego 1957 r. Rozkazem Pers. MON nr 0521 z 3 czerwca 1957 r. został zdegradowany do stopnia szer. i skreślony z ewidencji oficerów rezerwy.
  Powrócił następnie do pracy naukowo-dydaktycznej w Wyższej Szkole Rolniczej (funkcjonującej od r. 1972 jako Akademia Rolnicza) we Wrocławiu. W 1970 r. ukończył rozprawę habilitacyjną, której jednak – po mimo pozytywnych recenzji – nie pozwolono mu obronić. Na emeryturę przeszedł w październiku 1980 r. Mieszka we Wrocławiu, od czerwca 1945 r. w tym samym mieszkaniu przy ul. Łukasiewicza.
  Za walki w szeregach 1 Dywizji Grenadierów we Francji został odznaczony Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de Guerre.
  Żonaty z Łucją Fałatowicz (1918-1989), ma córkę Barbarę (ur. 1946), zamężną Kelly, dra nauk medycznych, która jesienią 1981 r. wyjechała turystycznie do USA. Na skutek wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zdecydowała się pozostać na emigracji. Obecnie prowadzi własną praktykę medyczną w Ithaca, NY.
  Zmarł 4.12.2012.
   
  CAW: Teczka akt personalnych (powojenna), sygn. 269/725 (fot.); Centr. Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, sygn. WAST Oflag X C, I. 109; Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie: Akta 2 pułku grenadierów, sygn. A. IV. 10/19; Relacja kpt. W. Witrylaka d-cy 1 komp. baonu ON „Przemyśl” z kampanii wrześniowej, Paryż 1940 (kopia w zbiorach autora); Relacje J. Koprowskiego udzielone autorowi w 1999 i 2006 r.; Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, opr. R. Rybka i K. Stepan, Kraków 2003, s. 246; R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989, s. 68; Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944-1984, MSW Biuro „C”, Tajne (Warszawa 1984), Lublin 1994, s. 168; J. Kirszak, Wybrani oficerowie Armii „Karpaty” i ich późniejsze losy w II wojnie światowej, „Dzieje Podkarpacia” t. IV, Krosno 2000 s. 211; T. Kryska-Karski, Piechota Polska 1939-1945, z. 2, Londyn 1970, s. 64; Tamże, z. 14, Londyn 1974, s. 39; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na Obczyźnie, cz. 1, Londyn 1959, s. 355; J. Smoleński, 2 pułk grenadierów, Pruszków 1995, s. 17; T. Sufin, 3. Brygada Strzelców Górskich w kampanii wrześniowej 1939 r., Warszawa 2004, s. 31; Wykonać „4444”. Walki 1 Dywizji Grenadierów we Francji w 1940 roku, opr. zb. pod red. B. Ducha, Londyn [brw – 1960?], s. 227, 243.
  inf. Jerzy Kirszak
   


  Korzeniowski Antoni
  - - kpt. sł. st. - Sztab ldp. - 1 Bryg.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Kosior Zygmunt - - Mjr - - Zmotoryzowana Dywizyjna Kompania Przeciwpancerna - Dowódca kompanii
  Kossowski Jerzy - - Kpt. - - Sztab - Dywizyjny oficer oświatowy
  Kostrzewa Leon - - - 2pp - -
  Kowalski Stanisław - - Por. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Pluton rozpoznawczy
  Kozan Stefan - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 1 kompanii
  Koźbiał Stanisław - - - OR - -
  Kraczkiewicz Jan - - Kpt. - - Sztab - Służba topograficzna
  Kramar Stanisław - - mjr d. sł. st. - 3 pp gren. - 8 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Krawczyński Tadeusz - - Kpt. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 2 baterii
  Kreft Augustyn - - - OR - -
  Krótki Bernard - - Ppor. - - Sztab - Adiutant dowódcy
  Krupiczka Tadeusz - - Kpt. - - Intendentura Dywizyjna - Oficer Intendent
  Krzewiński Leonard - - Mjr dr - - Sztab - Szef służby zdrowia
  Kulczycki Bolesław - - - 1 pp - -
  Kuza Alojzy - - Por. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Pluton rozpoznawczy
  Kuzniarski Kazimierz - - Mjr int. - - Sztab - Szef intendentury
  Kwieciński Józef - - Kpt. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 3 baterii
  Ląszkiewicz Józef - - Kpt. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 5 baterii
  Leleno Janusz - - - 2pp - -
  Linke Bolesław - - por. rez. - 2 pp gren. - Ob.Poc.Panc. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Lisicki Tadeusz - - kpt. sł. st. - 1 dp - COW/Woj.ln.T./ - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Litwinow Marian - - Kpt. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 1 baterii
  Łabno Edward - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 2 kompanii
  Łuczyński Władysław - - ppor. sł. sto - 1 pal - 1 dac - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Łukasiewicz Kazimierz - - Mjr - - 1 Batalion Saperów im. Tadeusza Kościuszki - Dowódca batalionu
  Łukasik Antoni - - - 3pp - -
  Łukaszkiewicz Roman - - - 2pp - -
  Łupiński Zygmunt - - por. rez. - 1 pp gren. - 5 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Makowski Franciszek - - - OR - -
  Malak Mieczysław - - kpt. sł. st. - 2 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Marciniak Franciszek - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 9 kompanii
  Marcinkowski Karol - - Por. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca kompanii broni tow.
  Matuszek Eryk - - Rtm. - - Oddział Rozpoznawczy Im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 - Dowódca 2 szwadronu (motocykl.)
  Mazurkiewicz Edward - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Mączyński Zygmunt - - - 3pp - -
  Michalik Antoni - - Mjr - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 2 batalionu
  Michalski Feliks - - - 1 pp - -
  Milczak Bogdan - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 6 kompanii
  Mischke A. Maciej - - - 1 pp - -
  Mucha Józef - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 3 kompanii
  Mueller Tadeusz - - Mjr - - Sztab - Komendant kwatery głównej
  Musik Henryk - - Por. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca kompanii gospodarczej
  Myczkowski Stanisław - - Kpt. - - Kwatera Główna Dywizji - Oficer Kwatery
  Naziembło - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 10 kompanii
  Nędza Henryk - - ppor. sł. sto - 1 dp - COW - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Niemczyk Mieczysław - - - OR - -
  Niemira Rudolf - - Gen. bryg. - - Sztab - Dowódca artylerii dywizyjnej
  Niemyski Anatol - - Mjr lek. - - Służba Zdrowia - Dowódca Grupy Sanitarnej
  Niwirski Ignacy - - Por. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Nowak Wojciech - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 11 kompanii
  Nowakowski Tadeusz - - - 1 pp - -
  Nowosad Jan - - Por. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 10 kompanii
  Nunberg Roman - - - C - -
  Onacewicz Włodzimierz - - Ppłk dypl. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca pułku
  Osiecki Stanisław - - Kpt. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 8 baterii
  Pająk Stanisław - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca kompanii dowodzenia
  Pajdo Antoni - - mjr sł. st. - 1 pac - 1 D AC - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Paszki Kazimierz - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 2 kompanii
  Paszkowski Kazimierz - - por. sł. st. - 1 pp gren. - 5 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Perl Franciszek - - Mjr - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 3 batalionu
  Piątkowski Tadeusz - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 1 kompanii
  Piekarski Jerzy - - - 1 PAL - -
  Piętowski Henryk - - - Sztab 1 Dyw. Sek. Top. - -
  Płachta Walenty - - - 1 pp - -
  Płocharz Piotr - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 7 kompanii
  Podczaski Stanisław - - - Komp. Sanit. - -
  Pohoreckl Roman - - Rtm. - - Oddział Rozpoznawczy Im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 - Dowódca 1 szwadronu (samochód.)
  Postuła Zbigniew - - - Komp. Ppanc. - -
  Potocki Adam - - Por. - - Sztab - Oficerowie łącznikowi
  Proszak Jan - - - Bat. Saperów - -
  Puzdrakiewicz Mieczysław - - Rtm. - - Oddział Rozpoznawczy Im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 - Dowódca szwadronu gospodarczego
  Rauer Edward - - ppor. rez. - 2 pp gren. - Poe.Panc. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Rawicz-Szczerbo Antoni - - mjr d. sł. st. - 1 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Pawłowski Ryszard - - - 1pp - -
  Rodowicz Feliks - - kpt. sł. st. - 2 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Rogulskl Marian - - Por. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 11 kompanii
  Rohoziński Tadeusz - - Ppłk - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca dywizjonu
  Rola Tadeusz - - ppłk d. sł. st. - 1 dp - 8 BKS Londyn - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Rosiński Jan - - - 2pp - -
  Rożalski Feliks - - Mjr - - Park Artylerii Dywizyjnej - Dowódca Parku
  Rurański Stefan - - Por. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca komp. ckm i broni tow.
  Rypel Jan - - kpt. sł. st. - 1 B.Sap. - 1 Bryg.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Ryżowski Roman - - - 1 pp - -
  Rzewuski Henryk - - Ppłk - - Sztab - Szef sądu polowego
  Sawicki Roman - - - 2pp - -
  Siekierski Andrzej - - - Bat. Łączności - -
  Sitny Feliks - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 9 kompanii
  Skinder Adam - - - 3 pp - -
  Skoczowski Ludwik - - Mjr - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca kompanii dowodzenia
  Skrzydlewski Józef - - ppłk dypl - - Sztab - Szef sztabu
  Skrzywan Kazimierz - - Mjr dypl. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 2 dywizjonu
  Smoczkiewicz Antoni - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 10 kompanii
  Soja Stanisław - - - 2pp - -
  Sośnierz Jan - - Kpt. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 7 kompanii
  Spaltenstein Hemyk - - Mjr - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca dywizjonu
  Stafiej Kazimierz - - ppłk d. sł. sto - 1 pal - 5 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Stefanowski Kazimierz - - Rtm. - - Dywizyjna Kompania Pionierów - Dowódca Kompanii
  Stojewski-Rybczyński Józef - - Mjr - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 5 baterii
  Stolarz Franciszek - - - 1 pp - -
  Stołowczyk Antoni - - - 3pp - -
  Strzembosz Tadeusz - - por. rez. - 1 pal - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Strzygowski Alfred Zenon - - rtm. sł. st. - O.R.l dp - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Suchoń Andrzej - - - 1 PAC - -
  Sujkowski Witold - - ppłk sł. sto - 1 pp gren. - n Of.do zl.N.W. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Szczepański Adam - - - 1 pp - -
  Szczerbo - Rawicz Antoni - - Mjr dypl. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 1 batalionu
  Szeremeta Józef - - kpt. sł. st. - 1 dp - 3 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Szeworski Adam - - - 1 pp - -
  Szołtysek Henryk - - - 1 pp - -
  Szpala Franciszek - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca kompanii gospodarczej
  Szydłowski Adam - - Mjr dypl. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 2 batalionu
  Szydłowski Zdzisław - - Mjr dypl. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca 1 batalionu
  Tafelski Józef - - kpt. sł. st. - 2 pp gren. - 3 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Tarnawski Tadeusz - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 5 kompanii
  Tarnowski Stanisław - - - 2pp - -
  Trębicki Ludomir Jerzy - - por. sł. st. - 1 dp - 1 Br.Strzel. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Tuszyński Jan - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca 2 kompanii
  Ullman Władysław - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca kompanii broni tow.
  Urbanowicz Zygmunt - - Rtm. - - Oddział Rozpoznawczy Im. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 - Dowódca szwadronu ckm i broni. tow.
  Ursyn-Szantyr Sergiusz - - Kpt. - - Dywizyjna Bateria Przeciwpancerna (10 Bat. 1 P.A.L.) - Dowódca baterii
  Wawrzkiewicz Jan - - Mjr dypl. - - Sztab - Szef sztabu
  Wawrzyniak Teofil - - Kpt. - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca 7 kompanii
  Waygart Kazimierz - - mjr. Dypl - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Szef sztabu
  Wilgat Bogdan - - - Bat. Łączności - -
  Witkowski Ludwik - - ppor. rez. - 1 pp gren. - 1 dac - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Wnuk Wincenty - - Płk - - 3 Pułk Grenadierów Śląskich - Dowódca pułku
  Wojciechowski Tadeusz - - - 3pp - -
  Wojdyno - - Ppor. - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Pluton rozpoznawczy
  Woźniak Stanisław - - ppor. rez. - 3 pp gren. - WIT Londyn - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Wrona Franciszek - - mjr sł. st. - 2 pp gren. - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Wydro Krzysztof - - - 2pp - -
  Zakrzewski Jan - - - Bryg. Podhalańska - -
  Zaniewski Teodor - - ppłk dypl - - Sztab - Dowódca saperów dywizji
  Zapisek Jan - - Kpt. - - Służba Żandarmerii - Szef
  Zarębski Bolesław - - Kpt. - - 1 Pulk Grenadierów Warszawy - Dowódca batalionu
  Zbrożek Gustaw - - - 1 PAL - -
  Zieliński Bernard - - Por. - - 1 Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej - Dowódca 7 baterii
  Zieliński Mieczysław - - Por. - - 1 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema - Dowódca 7 baterii
  Ziętkiewicz Władysław - - Płk - - 2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego - Dowódca pułku
  Ziółkowski Stanisław - - - 1 pp - -
  Żarski Tadeusz - - - 3pp - -
  Żebrok Stefan - - - 1 pp - -
  Żebrowski Władysław - - por. sł. st. - 1 pp - 7 Br.Kadr.Strz. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Żemło Jan - - por. rez. - 1 pac - Poc.Panc.n D. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku
  Żychowski Władysław - - ppor. sł. sto - 1 dp - Dyon Rozp.Kor. - przybył z Francji do Wielkiej Brytanii do maja 1941 roku  14 listopad 2008 r. - 3 kwiecień 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005