<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Akty Stanu Cywilnego cz. 1

 • Mazurówka, parafia Grzymałów, powiat Skałat
 • Stary Zamość
 • Powsin k. Warszawy
 • Podlesie, parafia Grzymałów powiat Skałat
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 2
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 3
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej UR
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej ŚL
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej ZG
 • Stupsk, gm. Stupsk, woj. mazowieckie
 • Śleszyn woj. łodzkie
 • Wypisy wybranych aktów ślubów,urodzeń i zgonów w Rożnowie, Nowosielicy, Dżurowa, Kut, Kosowa, Sniaty
 • Wilno, parafia św. Jana - chrzty
 • Wilno, parafia Św. Jana - śluby
 • Wilno, parafia Św. Jana - śluby późniejsze
 • Wilno, parafia Św. Jana - zgony
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 4
 • Kiełpin k. Warszawy UR
 • Kiełpin k. Warszawy ŚL
 • Kiełpin k. Warszawy ZG
 • Bedlno k. Kutna UR
 • Bedlno k. Kutna ŚL
 • Bedlno k. Kutna ZG
 • Tarchomin k. Warszawy UR
 • Tarchomin k. Warszawy ŚL
 • Tarchomin k. Warszawy ZG
 • Łomna k. Warszawy UR
 • Łomna k. Warszawy ŚL
 • Łomna k. Warszawy ZG
 • Zerzeń - Warszawa UR
 • Zerzeń - Warszawa ŚL
 • Zerzeń - Warszawa ZG
 • Paprotnia woj. mazowieckie UR
 • Paprotnia woj. mazowieckie ŚL
 • Paprotnia woj. mazowieckie ZG
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Św. Jana ŚL - nazwiska "A " do " Ł "
 • Warszawa, par. Św. Jana ŚL - nazwiska "M " do " Ż "
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę A - J - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę K - O - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę P - Ż - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Św. Jana UR
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława ŚL
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych ŚL 1866 - 1890 - nazwiska na literę " A - Ł "
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych ŚL 1866 - 1890 - nazwiska na literę " M - Ż "
 • Turośl woj. podlaskie UR


 • Wypisy wybranych aktów ślubów, aktów urodzenia i zgonów w Rożnowie (Rożnów) oraz z Nowosielicy, Dżurowa (Dżurów), Kut (Kuty, Kutty), Kosowa (Kosów, Kossów), Sniatynia, Zabłotowa na Huculszczyźnie i Pokuciu,

  ze „śladami” bycia tamże osób o nazwiskach: Wrszecki, Strziszka (Trziszka, Trzyszka), Jeniczek, Hucuł; Starkiewicz, Chałupa, Hołub, Ciołek, Steblecki, Pohrebienik (później zwany Pogrzebienny) i inne, znalezione i spisane w latach 2005-2008 (według pisowni oryginalnej nazwisk, często zmienianej przez piszących akty lub nieczytelne)

  w Centrum Historii Rodziny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (kościół Mormonów), Warszawa, ul. Wolska 142 x Redutowa, tel. 0 22 836 19 39 – źródła różne [Lubaczów, Przemyśl, Stanisławów (Iwano-Frankiwsk) i inne]. Oryginały w większości po łacinie. Warszawa

  spisał / tłumaczył Jacek Piotr Hucuł-Stróżewski; mail: js@orffa.pl.

   

  Akta Ślubów

   

  Wpisy w łacinie

   

  Miejscowość / data / numer domu / narzeczony – wyznanie; wiek; samotny; wdowiec / narzeczona – wyznanie; wiek; samotna; wdowa / świadkowie / ksiądz potwierdzający (dający) ślub.

   

  Wpis w katolickich aktach kossowskich:

   

  Rożnów

  Annus Domini 1776tus – vacat 0

   

  Rożnów

  Annus Domini 1777mus – Februari 9- 9 lutego; numer domu 182; narzeczony: Piotr (Petrus) Kuchniewicz profesji tkacz w Rożnowie (professionis sud Textor in Rożnow) obrządku grecko-katl.; katolik; lat 26; samotny; narzeczona: Anna Sokołowska wdowa Anna Ślusarska dicctis vidua in Rożnow filia legitima (córka z prawego łoża) – brak wpisu; świadkowie Franciszek Nieckowskikossowski szewc i szlachetna Katarzyna Sochacka żona Michała Sochacki w Rożnowie; ślub dał wielebny Protazy Donabzidowicz Ord:M:S:P:F:C (Cooperator) Superior Curatus Kossoviensis.

   

  Rożnów

  Annus Domini 1778 – 19 lutego; nr domu 369; narzeczony Stanisław (Stanislaus). Syn z prawego łoża Zofii Skórecka wdowy w Rożnowie; katolik; lat 22; samotny; narzeczona: Anna Krasowska córka z prawego łoża Michała Krasowski szewca w Rożnowie; katolik; lat 18; samotna; świadkowie Michał Gutkowski ex Dzurow (z Dżurowa) szewc i Anastazja żona Andrzeja Wołoszczuk Rustica; ślub dał Mateusz (Mathias) Pawelski Ord:M:S:P:F: Cooperatos Cune Parochus.

   

  Rożnów: Annus Domini: 1779-1786 Vacat.

   

  Rożnów

  Annus domini 1787 – 10 lutego; nr domu 1; narzeczony: Dnus Michał (Michael) Daszkiewicz syn ze wsi Utoropy illustriolim Antoniego Daszkiewicz Decani Kossowski RG. Religi.S Ritu suum grecum inictavitisi Latinu.; katolik; lat 25; samotny; narzeczona: Grosa (Wielmożna) Teresa (Theresia) Soroczyńska virgo (panna) Grosi (Wielmożnego) Dominika Soroczyńskiego (oeconomi Roznoviens filia legitimia) ekonoma rożnowskiego córka z prawego łoża; katolik; lat ...; samotna; świadkowie Grosus Andrzej Romanowski syn z prawego łoża Franciszka Romanowski dziedzica Partis Kossow i Pani (Pani) Konstancja Witynska żona Pana (Domini) Piotra Witynski ekonoma w Utoropy (Utoroponsis); ślub dał D. Domika Karwosiecki Episcops De licenta intra Bucoviensis scripsi.

   

  Rożnów: Annus Domini 1788 Vacat.

   

  Rożnów

  23 lutego 1789; nr domu 216; narzeczony: Andrzej (Andreas) Majewski wdowiec garncarz z Kossowa; katolik; lat 31; wdowiec; narzeczona: Anna Sochacka szlachcianka (nobilis) córka z prawego łoża Michała Sochackiego z Rożnowa; katolik; lat 23; samotna; świadkowie Bazyli Myckan z Rożnowa Rusticis i Marianna Majewska oraz Jan Majewski garncarze z Kossowa; ślub dał Stanisław Mrozowski cooperator.

   

  Rożnów

  7 września? 1790; nr domu 188; narzeczony: Antoni (Antonius) Krasowski syn Michała Krasowski szewca; katolik; lat 22; samotny; narzeczona: Marianna Kachunkiewiczuwna ex ignatis Patri orta (rodzice nieznani); katolik; lat 17; samotna; świadkowie Jan Terbas rustice ex Rożnów i Maria Skorecka żona Stanisława Skorecki rustice ex Kossów; ślub dał Protazy Donabiedowicz kurator tutejszy.

   

  Rożnów

  24 listopada? 1790; nr domu 216; narzeczony: Szalachcic (nobilis) Marcin Winiarski ze wsi Troyca (Trójca); katolik; lat 52; wdowiec; narzeczona: Konstantyna Sochacka szlachetna córka Michała Sochackiego ze wsi Rożnów; katolik; lat 20; samotna; świadkowie Gabriel Rylski szlachcic ze wsi Troyca (Trójca) i Marianna Winiarska ze wsi Rożnów szalchcianka żona Józefa Winiarski.

   

  Kossów

  5 sierpnia 1810; nr domu 1; narzeczony: M:D: Józef (Josephus) Przybyłowski ekonom z Krzyworówni (oeconomus ex Krzyworuwnia); katolik; lat 26; samotny; narzeczona: M:D: Katarzyna (Catharina) Makowiecka z Krzyworówni (de Krzyworownia); katolik; lat 32; wdowa; świadkowie D: Jan Polak Vigil Telonji Kossoviensis i Hon. (honestus) - uczciwy Franciszek Skowroński figulus (garncarz); ślub dał proboszcz kossowski Gabriel Gromadowski.

   

  Kossów

  4 listopada 1822; nr domu 113; narzeczony: Laurenty (Laurentius) Regetta hajduk (Hayduk); katolik; lat 42; samotny; narzeczona: Maria Anna Hołubczykowa (wdowa po Hołubie lub Hołubczyku); katolik; lat 49; wdowa; świadkowie Zygmunt Janczuk (?) kustosz i Paweł Hübka (?); ślub dał Mikołaj Budźko administrator w Kossowie.

   

  Kossów

  25(?) grudnia 1822; nr domu 211; narzeczony: Fryderyk (Fridericus) Bars ab Ansfeld (?); katolik; lat 29; samotny; narzeczona: Róża (Rosa) Strasser; katolik; lat 24; samotna; świadkowie Józef Strasser filig inspectoris i Stefan Byliński heres (dziedzic) w Jasieniowie; ślub dał Mikołaj Budźko administrator w Kossowie.

   

  Kossów

  30 stycznia 1823; nr domu 1; narzeczony Tadeusz (Thaddei) Urbański conductor salinarius; katolik; lat 34; samotny; narzeczona: Rozalia Putner córka Józefy (Josephi) Förwalter; katolik; lat 32; samotna; świadkowie Stanisław Pilatowski Controler i Aloyzy de Ravanet Magasinier; ślub dał Mikołaj Budźko administrator w Kossowie.

   

  Rożnów (akta kossowskie)

  19 sierpnia 1823; nr domu 1; narzeczony: Wojciech (Adalbertus) Bachmiński heres bonorum (dziedzic ziemski) Strzlce (Strzelce), Krzyworownia i Kopaczyńce; katolik; lat 60; wdowiec; narzeczona: Helena Kozłowicka córka Wojciecha i Anny [z domu] de Kuczyński Heredes Rożnów; katolik; lat 24; samotna; świadkowie Gaudenty (Gaudentis?) Kuczyński Capitanis i Alexander Baso Heydetz (?) Liber Baso (?); ślub dał Mikołaj Budźko administrator w Kossowie.

   

  Horod (akta kossowskie)

  16 lutego 1824; nr domu 1; narzeczony: Jan (Joannes) Wasiłkowski CK. Officialis; katolik; lat 27; samotny; narzeczona młoda: Franciszka (Francisca) córka Jana Frisch c.k. Controloris; katolik; lat 25; samotna; świadkowie Stanisław Pilatowski controlos i Alojzy de Rayanet officialis militaris; ślub dał Mikołaj Budźko administator w Kossowie obrządku łacińskiego.

   

  Kossów

  22 stycznia 1826; nr domu 109; narzeczony: Jakub (Jacobus) Hladey auriges sudostus Parochialis obrządku grecko-kat.; katolik; lat 25; samotny; narzeczona: Marianna Statkiewicz córka Mikołaja i Barbary z domu Harlig obrz. łac.; katolik; lat 20; samotna; świadkowie Andrzej Wołoszczuk rusticus i Anna Wiszniowska żona sacerdocis gr.-kat.; ślub dał Mikołaj Budźko administrator w Kossowie obrządku łacińskiego.

   

  Moskalówka (obecnie Kossów)

  29 stycznia 1827; nr domu 86; Laurenty (Lautentius) Regetta vulgo Heyduk; katolik; lat 47; wdowiec; narzeczona: Elżbieta (Elisabeth) Schuldes córka Wacława i Teresy Bawerow; katolik; lat 24; samotna; świadkowie Antoni Wołoszczuk garncarzi Andrzej Perkatiuk szewc; ślub dał Mikołaj Budźko administrator w Kossowie obrządku łacińskiego.

   

  Rożnów

  24 listopada 1835; 78; narzeczony Franciszek (Franciscus) Poźniak szlachetnie urodzony (nobilis) [syn] Andrzeja (Jędrzeja) i Agnieszka [z domu] Trębińska szlachetnie urodzeni (nobilium); katolik; 25 lat; legitimi; narzeczona Julianna Steblecka [córka] Jana i Anny [z domu] Biesiadowska; katolik; 25 lat; legitimi; świadkowie Mikołaj Proskownicki ....(nieczytelne) i Pantalemon Basilkiewicz pisarz w ...vernimi ? (nieczytelne); ksiądz Wincenty Perkowski z parafii w Kossowie.

   

  Rożnów

  19 listopada 1844; 171/88.; narzeczony Miron Pohrybienik z Rożnowa pochodzący (c Rożnów orjundus filius – syn Michała Pohrybienik rolnika z Rożnowa i Praxedy (Praksedy) z domu Hluszko; rgc (obrządku grecko-katolickiego); 19 lat; kawaler; narzeczona Julianna Bobijczuk z Rożnowa orjunda filia pd. Nicoła (?) Babijczuk Rustici c Rożnów i Rozalii z domu Krassowska; rl; 22 lata; samotna (panna); świadkowie Dmytro Stroicz i Zachariasz Stroicz rolnicy z Rożnowa; ślub dał Richardus (Ryszard) Gwiazdowski curatus rl. Kossoviensis (proboszcz obrządku łacińskiego kossowski); dopisek po polsku: jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za moim przyzwoleniem Ojcem małoletniego syna w obecności wyrażonych świadków zaświadczam Michał Pohrybienik

   

  Rożnów

  4 listopada 1845; 299; narzeczony Stroicz Grzegorz (Gregorius) milis dimisoni c Legioni pedestor Ducis de Lucea c Rożnów pochodzący i tamże mieszkający syn Jana Stroicz rolnika z Rożnów i Tatianna z domu Guszuł; rgc.- greko-katolik; 34 lata; samotny; narzeczona Katarzyna (Catharina) Dziedzińska z Brzuchowia cyrkułu Lwowskiego pochodząca i w Rożnowie mieszkająca córka Jana Dziedziński rolnika z Brzuchowia i Anny z domu Gigul; rl. katolik obrządku łacińskiego; 25 lat; samotna; świadkowie Juri Stroicz i Juri Pohrybienik rolnicy z Rożnowa; ślub dał Ryszard Gwiazdowski kurator obrządku łacińskiego kossowski.

   

  Rożnów

  30 sierpnia 1847; 1; narzeczony Antoni (Antonius) Sokołowski serinarius z Husiatynia pochodzący (c Husiatyn orjundus) i w Rożnowie mieszkający syn nieślubny Anastazji Sokołowski fosario z Husiatyn; rgc.(obrządku grecko-katolickiego); lat 23; samotna; narzeczona Maria Anna dwojga imion córka Franciszka Richter mieszkańca Lwowa (civis Leopoliensis) i Tekli [z domu] Hostańska ze Lwowa pochodząca i w Rożnowie jako służąca mieszkająca; rl. (obrządek łaciński); lat 29; samotna; świadkowie Jan Raczkowski Leśniczy z Rożnowa i Jan Drohomyrecki mielnik (młynarz) z Rożnowa; ślub dał Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  15 lutego 1848; 1/36; Wojtkowski Adolf (Adolphus) tragarz (lecticarius) z Rożnowa z Misory (lub Mirory) cyrkułu czortkowskiego pochodzący syn (circuli Czortkovieniis origendus filius) syn Michała Wojtkowski ekonoma z Misory i Magdaleny [z domu] Kalinoska; rl. (obrządku łacińskiego); 29 lat; samotny; narzeczona Katarzyna (Catharina) Raczkowska z Łękowice z cyrkułu czerniowieckiego (Czernovicensis) pochodząca córka Jan Raczkowskiego zarządcy lasu z Rożnowa (praefecti Sylva c Rożnów i Marii [z domu] Studzicka; rl.; 19 lat; świadkowie Antoni Skowroński ekonom z Rożnowa i Emanuel Duwall wychowawca (educator) syn Horedis z Rożnowa; ślub dał proboszcz Franciszek Dydakiewicz prezbiterianin; dopisek po polski: Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za moim zezwoleniem Ojciec małoletniej córki w obu wyżej wyrażonej obecności zaświadczam.

   

  Rożnów

  12 listopada 1848; 52/143; narzeczony Bakłaszewski Ferdynand (Ferdinandus) mieszkaniec Kołomyi profesji krawieckiej (sartor) z Kołomyi pochodzący tamże mieszkający syn Michała Bakłaszewski mieszkańca Kołomyi i Teresy [z domu] Schellenberg; rl. (obrządku łacińskiego); 24 lata; samotny (kawaler); narzeczona Franciszka (Francisca) Barath urodzona w Okno cyrkułu kołomyjskiego córka Franciszka Barath mandatarii (wójt ?) z Rożnowa i Teresy Parascewy żony jego z domu Sawicka (nato de domo Sawicki); rl.; 17 lat; samotna (panna); chrzestni (wpis po polsku): Kajetan Zadurowicz obywatel ziemski z Rożnowa i Antoni Skowroński ekonom z Rożnowa; wpis po polsku: Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za moim zezwoleniem Ojciec małoletniej małoletniej córki mojej Franciszki w obu wyżej wyrażonych Świadków zaświadczam Franciszek Barath Mandatariusz z Rożnowa; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Monastersko (obecnie część Kosowa)

  19 sierpnia 1851; 105 / 105; narzeczony Winterblum Franciszek (Franciscus) rzeźnik (lanis) z Meicheonis (lub Maichenies) z Czech (Bohemia) pochodzący i w Monastersko żyjący syn Antoniego Winterblum rzeźnika z Meicheneis i Anny [z domu] Swoboda, wdowiec po Weronice Mikoluszyk; rzymski katolik; lat 68; wdowiec; narzeczona Anna Tsziżka (Strziszka) z Jasienica w Czechach (Bohemia) pochodząca i w Monastersko mieszkająca córka Wojciecha (Adalberta) Herschmann górnika z Jasienica i Katarzyny [z domu] Kramulowy, wdowa po Franciszku Tsziżka (Strziszka) górniku z Skole (szukać dokumentów Strziszków); rzymski katolik; lat 32; wdowa; świadkowie Józef Klusik szwiec (szewc) z Stary Kosów i Józef Schuldes mularz (młynarz) z Monastersko; ślub dał Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  4 listopada 1852; 1/1; narzeczony Krojss Franciszek (Franciscus) górnik z Przybram w Czechach (in Bohemia) pochodzący i w Nowosielicy mieszkający syn Augustyna Krojss górnika z Nowosielicy i Rozalii z domu Bruniszka(?); rl. (obrządku łacińskiego); 21 lat; samotny (kawaler); narzeczona Maria córka Jana Kafka górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Trziszka (Strziszka) z Przybram w Czechach (in Bohemia orgiunda) pochodząca i w Nowosielicy mieszkająca; rl.; 21 lat; samotna (panna); świadkowie Franciszek (Franciscus) Wrszecki kowal z Rożnowa (ferrifaber c Rożnów) i Wacław (Venceslaus) Jeniczek górnik z Nowosielicy; Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za moim zezwoleniem Ojciec małoletniej Córki Marii dany w obu wyżej wyrażonych świadków zaświadczam Johann Kafka Bergmann (?); ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  9 września 1856 (55?); 1/1; narzeczony Filip (Philipus) Serbeniuk służący syn Grzegorza i Marii [z domu] Kurnar (lub Kuznar); katolik; 35 lat; samotny; narzeczona Józefa (Josepha) Witek córka Jana i Anny [z domu] Kalaryk (?); katolik; 23 lata; samotna; świadkowie Jan Prizel i Antoni Baranoski mieszkańcy tamże; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  16 lutego 1857; 4/1; narzeczony Wilkowski Jan (Joannes) rolnik z Ispas pochodzący i w Wisznica (Wyżnica) mieszkający syn Albina Wilkowski ekonoma z Ispas i Katarzyny z domu Łowczuk; rl.; 26; samotny; narzeczona Helena córka Deodata (Bogdan) Janowicza (Janowicz) ekonoma z Rożnowa i Antoniny z domu Paszkowska z Dżurków (w Dżurowie?) rodzona i w Rożnowie mieszkająca; rl.; 16; samotna; wpis po polsku świadkowie: Anton Juzefowicz m/p obywatel z Kutt (Kuty), Bogdan Janowicz m/p obywatel z Kutt m/p, Abraham Apriamowicz m/p obywatel z Kutt; wpis polski: Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za moim zezwoleniem Ojciec małoletniej córki mojej Heleny w obu wyżej wyrażonych świadków zaświadczam Bogdan Janowicz; ślub dał Richardus Gwiazdowski Parochus Kossoviensis (proboszcz kossowski).

   

  Rożnów

  23 czerwca 1857; 71/1; narzeczony Karpowicz Franciszek (Franciscus) cieśla (faber lignarius) z Zastawna na Bukowinie pochodzący (in Bucovina orjundus) i w Nowosielicy mieszkający syn Symeona Karpowicz ekonoma z Zastawna i Anny z domu Zielska; rl.; 25 lat (może 23 lata); samotny; narzeczona Franciszka (Francisca) córka Franciszka Strziszka górnika z Mizuń* i Anny z domu Herszmann z Rechewis (Rechowis?) cyrkuł Beraumemis w Czechach pochodząca (in Bohemia orjunda) i w Rożnowie jako służąca mieszkająca; świadkowie Filip Serbeniuk służący [dworski] z Rożnowa i Józef Leszczyński kowal z Rożnowa; ślub dał Richardus Gwiazdowski proboszcz obrządku łacińskiego kossowski.

   

  *Mizuń (Mizuń Stary) oraz Mizuń Nowy nad rzeką Mizuńką w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Rożnów

  24 lutego 1859; 547/347; narzeczony Łapczuk Bazyli (Basilius) rolnik z Rożnowa pochodzący i tamże mieszkający syn Mikołaja Łapczuk rolnika z Rożnowa (Rożnów) i Eudochia z domu Jasińska; rgc.; 38; samotna; narzeczona Julianna córka Macieja Schneider cieśli z Untertheme w Austrii (in Austria interiori) i Marii z domu Kinzer z Unterthimenan pochodząca (orjunda) i w Rożnowie mieszkająca; rl.; 38 lat; świadkowie Aleksy Jasiński rolnik z Rożnowa i Józef Guszuł rolnik z Rożnowa; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Monastersko (obecnie część Kosowa)

  7 marca 1859; 105/105; narzeczony Kublofski Józef (Josephus) stolarz-wytwórca skrzyń (arcarius) z Neulublitz cyrkułu Troppanensis in Silesia orjundus (ze Śląska pochodzący) i w Monastersko mieszkający syn Floriana Kublofski mieszkańca Neulublitz i Eleonory z domu Alker; rl.; 34; samotna; narzeczona Antonina córka Jana Schmidt górnika z Monastersko i Barbary z domu Studena (lub Strodena) z Przybram w Czechach (Bohemia) urodzona i w Monastersko mieszkająca; rl.; 22 lata; samotna; świadkowie Johann Frümel ...z Monastersko i ... Mazur ... z Kossowa.

   

  Nowosielica

  20 czerwca 1859;...; narzeczony Hollub (Hołub) Ignacy (Ignatius) górnik z Bordowitz cyrkułu Newischinensis na Morawach (in Moravia) pochodzący i w Nowosielicy mieszkający syn Ignacego Hollub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinetz (Babinec); rl; 22; samotny; narzeczona Małgorzata (Margaritha) córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard z Drohobycza pochodząca i w Nowosielicy mieszkająca; rl.; lat 18; świadkowie Cyryl Fridl m/p górnik z Nowosielicy i Franz Machaczek m/p górnik z Nowosielicy; wpis polski: Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za moim zezwoleniem Ojciec małoletniego syna mego Ignacego w obu wyżej wyrażonych świadków zaświadczam Ignac Hollub m/p; ślub dał Richardus Gwiazdowski proboszcz kossowski.

   

  Monastersko (obecnie część Kosowa)

  20 listopada 1859; 28/1; narzeczony Łakataruk Symeon (Simeoni)* służący cesarsko-królewskich żup solnych (salin, solanek) coctaro – kucharz? (lub loctaro) kossowski z Chocimierz cyrkułu kołomyjskiego pochodzący i w Monastersko mieszkający syn Stefana Łakataruk rolnika z Chocimierz i Katarzyny z domu Stadnik *wdowcu po Praxedzie (viduus post Praxedam) Szwediuk; rgc.; 33 lata; wdowiec; narzeczona Anna córka Macieja Jeniczek górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Bulwa z Sedlic cyrkułu Pesok (?) w Czechach (in Bohemia orjunda) i w Monastersko jako służąca mieszkająca; rl.; 19; samotna (panna); świadkowie Ignatz Kozłowski  ...? z Kossowa i Antoni Kuczera ...? z Monastersko; ślub dał Richardus Gwiazdowski proboszcz kossowski.

   

  Monastersko (obecnie Kosów)

  14 lutego 1860; 272/277; narzeczony Biliński Aleksander (Alexander) szewc (sutor) z Proszyn cyrkuł lwowski (Leopolonsis) pochodzący i w Dżurowie (Dżurów) mieszkający wdowiec po Marii Machalska syn Gabriela Biliński ekonoma z Dżurów i Agnieszki z domu Zardecki; rl.; 31; wdowiec; narzeczona Rozalia (Rosalia) córka Jana Drumarecki (lub Dzumarecki) młynarz (molitoris) z Załucze i Franciszki z domu Łotocka z Niezwiska cyrkułu kołomyjskiego pochodząca i w Monastersko mieszkająca; rl.; 26 lat; samotna; świadkowie Antoni Rociński szewc z Monastersko i Ferdynand Glaser (lub Gleiser) młynarz z Dżurowa; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  14 lutego 1860; 271/271; narzeczony Porczuk Jan (Joannes) rolnik (agricola) z Rożnowa pochodzący i też mieszkający syn Jana Porczuk rolnika z Rożnowa i Eudokia z domu Łuckaniuk; rgr.; 31; samotny; narzeczona Julianna córka Antoniego Szabo rolnika z Zabola w Transylwanii (in Transsilvania) pochodząca i Marii z domu Sülo z Zabola pochodząca i w Rożnowie mieszkająca; rl.; 27; samotna; świadkowie Jakub Kreczun rolnik z Rożnowa i Grzegorz Radysz rolnik z Rożnowa; ślub dał Richardus Gwiazdowski proboszcz kossowski.

   

  Nowosielica

  29 maja 1860; 1/1; narzeczony Kozłowski Bazyli (Basilius) górnik z Nowosielicy z Żydaczowa cyrkuł stryjski (Stryjensis) pochodzący, syn Tomasza Kozłowski ekonoma z Żydaczowa (Zydaczow) – i Franciszki z domu Gruszecka; rl.; 23 lata; samotny; narzeczona Weronika (Veronica) wdowa po Franciszku Carboch górniku z Nowosielicy córka Jana Striszka (Strziszka) górniku z Nowosielicy i Rozalii z domu Pazorek z Murszowice w Czechach (in Bohemia) pochodząca i w Nowosielicy mieszkająca; rl.; 33; wdowa; świadkowie Franciszek Karpowicz cieśla z Rożnowa (lignifaber c Rożnów) i Franciszek Wrszecki kowal z Rożnowa (ferrifaber c Rożnów); ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  12 stycznia 1864; 35/80; narzeczony Chałupa Jan (Joannes) górnik ze Stramberga (c Stramberg in Moravia oriundus) na Morawach pochodzący i w Nowosielicy mieszkający syn Józefa Chałupa górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Kellnar; katolik; 23 lat; samotny; narzeczona Karolina (Carolina) córka Wincentego Stark nauczyciela górniczego – sztygara? – (magistri fodinarum) z Nowosielicy i Elżbiety z domu Lochschmid z Mies w Czechach pochodząca i w Nowosielicy mieszkająca; katolik; 17 lat; świadkowie Stefan Wilibald górnik z Nowosielicy i Franz Machaczek górnik z Nowosielicy; wpis polski: Jako ten ślub dany jest w naszej przytomności i za naszem przyzwoleniem Ojcowie małoletnich dzieci naszych Jasia i Karoliny wobec wyżej wyrażonych świadków wyrażamy: +Józef Chałupa +Wincenty Stark; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  16 września 1864; 1/1; narzeczony Janowicz Kajetan (Cajetanus) ekonom z Kut (c Kutty) pochodzący i w Horodence (in Horodenka) mieszkający syn Bogdana (Adeodati) Janowicz mieszkańca z Kut (c Kutty) i Katarzyny z domu Manugiewicz; katolik; 24 lata; samotny; narzeczona Malwina (Malvina) córka Bogdana (Adeodati) Janowicz recto Józefowicz ekonoma z Rożnowa i Antoniny Paszkowska z domu z Uricz pochodząca i w Rożnowie mieszkająca; katolik; lat 18; samotna; świadkowie Grzegorz Danugiewy (prawd. Danugiewicz) mieszkaniec z Kut (civis c Kutty) i Kajetan Kajetanowicz possesor temporianem c Stanislaopol; wpis polski: Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za mojem zezwoleniem ojciec małoletniej córki mojej Malwiny w obu wyżej wyrażonych świadków zaświadczam: Bogdan Juzefowicz m/p.; ślub dał in ecclesia armenica Kuttensi (obrządku ormiańskiego kuckiego) proboszcz Jgnacy Jakubowicz.

   

  Rożnów

  19 lutego 1865; 548/176; narzeczony Guszuł Dymitr (Demetrius) z Rożnowa pochodzący i tamże mieszkający rolnik syn Damelis Guszul (Guszuł) rolnika z Rożnowa i Julianny z domu Smulska; katolik; 25 lat; samotny; narzeczona Ksenia (Axenia) córka Bazylego Radysz rolnika z Rożnowa i Agnieszki z domu Krasowska z Rożnowa pochodząca i tamże mieszkająca; katolik; lat 20; samotna; świadkowie Jan Wintoniuk i Jan Radysz obaj z Rożnowa; wpis po polsku: Jako ten ślub dany jest w mojej przytomności i za mojem zezwoleniem ojciec małoletniej córki mojej Kseni (Xeni) wobec wyżej wyrażonych świadków zaświaczam: + Wasyl Radysz; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  14 listopada 1865; 444; narzeczony Złotnicki Mikołaj (Nicolaus) młynarz (molitor) z Rożnowa pochodzący i tamże mieszkający syn Ignacego Złotnicki sukiennik (textoris) z Rożnow i Heleny z domu Łapka; katolik; 24 lata; samotny; narzeczona Julianna córka Jana Witek górnika z Nowosielicy i Anny z domu Kolaszyk z Wełdzierz (Wełdzirz)* pochodząca i w Nowosielicy mieszkająca; katolik; 21 lat; samotna; świadkowie Antoni Schowanek młynarz z Rożnowa i Józef Leszczyński kowal z Rożnowa; ślub dał Richardus Gwiazdowski.

   

  *Wełdzirz (obecnie Szewczenkowo) - w Karpatach koło miejscowości Maxymówka niedaleko miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica (szukać akt Delatynia)

  2 lutego 1882; 127/19 (może 79); narzeczony Karol (Carolus) Trziszka [Strziszka] urodzony w Delatyniu (Delatyn) górnik w Nowosielicy (Nowosielica) syn Franciszka (Francisci) górnika z Nowosielicy i Anastazji (Anastasia) [z domu] Bodeńko (Bodenko); katolik; lat 26 i 6/12; samotny (nieżonaty); narzeczona Zuzanna (Susanna) Lochszmid urodzona w Nowosielicy córka Wacława (Venceslai) górnika i Klary (Clara) Ridl (Ridel); katolik; lat 18 i 3/12; samotna (panna); świadkowie Franciszek Karpowicz i Wincenty (Vincentius) Fridl pierwszy z Rożnowa (unus de Rożnów) następny z Nowosielicy mieszkaniec (alter de Nowosielica incola); małżeństwo Matrimonium benedixit....protocolo.... Karol (Carolus) Dulik kurator (proboszcz) tutejszy; dopisek po polsku: ślub dany za moją przytomnością i za mojem zezwoleniem w przytomności swej zapisany w świadom Wincel Lochszmid ojciec (+).

   

  Wizytacja dekanatu w Kossowie dnia 5 lipca 1882

   

  Braki w aktach.

   

  Nowosielica

  19 czerwca 1890;...; narzeczony Franciszek (Franciscus) Trziszka [Strziszka] urodzony w Wojkowce Czechy (Bohemia) wdowiec po (viduus post) Anastazji (Anastasiani) Bodeńko syn Franciszka i Anny [z domu] Herschman; katolik; lat 60; wdowiec; narzeczona Anna Laskoska [Laskowska] wdowa po (vidua post) Ignacym Hołub córka Ignacego Laskoski i Zofii Iwanicha (lub Iwanicka) urodzona [w] Trójcy (Trójca); katolik; lat 44; wdowa; świadkowie Józef Hołub i Sebastian (Sobestioni?) Rojek; ślub dał ksiądz Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  24 sierpnia 1890;...; narzeczony Mikołaj (Nicolaus) Adler z Wołczków cieśla (lignifaber) w Dżurowie (Dżurów) syn Franciszka i Magdaleny [z domu] Jozefinko; katolik rzymski (rl); lat 25 i 6/11/12; samotny; narzeczona Teresa (Teresia) Müller z Nowosielicy córka Józefa górnika i Anny [z domu] Chałupa; katolik rzymski (rl); lat 18 i 6/12; świadkowie Augustyn Chałupa, Ferdynand Glazer i Józef Müller pater (ojciec); ślub dał Karol Dulik kurator (proboszcz).

   

  Nowosielica

  26 września 1890; 188 (lub 180) / 145; narzeczony Celestyn (Celestinus) Streker pracownik (laborosus) urodzony w Kutach (Kutty) syn Leona i Antoniny [z domu] Remer; katolik; lat 25 i 4/12; samotny; narzeczona Sabina Holub (Hołub) urodzona w Nowosielicy córka Józefa górnika i Wilhelminy [z domu] Malczek; katolik; lat 20 i 5/12; samotna; świadkowie Józef Hołub i Wacław Lang pater (ojciec) Józef Holub (Hołub); ślub dał Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  5 lipca 1891;...; narzeczony Antoni (Antonius) Juraszczyk wdowiec po Mariannie Radwan z Ostrawy na Morawach fererifaber (kowal) syn Augustyna i Teresy Otawer; katolik; lat 32; wdowiec; narzeczona Joanna (Janina) Kopeczka urodzona w Czerniowic (Czerniowce ?) córka Karola i Weroniki [z domu] Refuil (?) rolnicy; katolik; lat 24; samotna; świadkowie Wincenty Fridl i Antoni Chałupa; ślub dał Karol Dulik kurator (proboszcz).

   

  Nowosielica

  5 czerwca 1892;...; narzeczony Zygmunt (Sigismundus) Hansdorfer urodzony w Kołomyi (Kołomeja) mieszkający w Nowosielicy syn Felicjana i Magdaleny [z domu] Boil (lub Berl); Rom.Cath. (rzymski-katolik); lat 23½; samotny; narzeczona Rozalia (Rosalia) córka Józefa i Anny [z domu] Hałupa (Chałupa) urodzona w Nowosielicy mieszkająca również [w Nowosielicy]; Rom. Cath. (rzymski katolik); lat 17½; świadkowie Antoni Hałupa (Chałupa) i Wincenty Friedel (Friedl alias Fridel); ślub dawał Samuel Szewczyk administrator w Nowosielicy.

   

  Moskalówka

  5 października 1897; 255/94; narzeczony Jan (Joannes) Jeniczek (etiaru Janiczek vosatus – zwany Janiczek) kopacz węgla - górnik (fossor carbonum) syn Józefa Jeniczek kopacza węgla (górnika) w Nowosielicy i p.d. Maria Wrszecka natus commoransque w Nowosielica; katolik; 24 lata (urodzony 1873); samotny; narzeczona Anna Baranowska córka Michała Baranowski i Rozalii z domu Perkatiuk rolnicy (agricolarum) w Moskalówka (obecnie część Kosowa) – nata commoransque w Moskalówka; katolik; lat 21½ (urodzona 8/2 1876); samotna; świadkowie Augustyn Chałupa górnik z Nowosielicy podpisał K.Poncowski i Józef Koszczuk organista z Kosowa; Jako ojciec zezwalam mojej córce Annie zawrzeć ślub małżeński z Janem Jeniczek wobec wyrażonych świadków: x Michał Baranowski; ślub dał Karol Poncowski proboszcz tutejszy.

   

  Rożnów

  22 listopada 1903;...; narzeczony Stefan (Stephanus) Sawków miles (wpis w jęz. polskim): plutonowy (Zugsfreitrer) c.k. cesarsko-królewski  ( I pułku ułanów obrony krajowej / Leopoli (we Lwowie) – syn Maksyma (Maximi Sawków i Domicelli (Domitillae) z domu Mandrona rolnicy – urodzona w Dolinie (Dolina) dystrykt Rohatyn województwo lwowskie (Leopoli) parafii grecko-katolickiej Św. Apostołów Piotra i Pawła wdowiec po p.a. Antoninie z domu Kukla; rit.gr.cath; lat 33; wdowiec; narzeczona Rozalia (Rosalia) Kukla córka p.a. Jana Kukla cieśli-stolarzu (fabri lignori) i Petronelli z domu Piskozub urodzona comnorans w Rożnowie (in Rożnów); rit. lat. (rzymski katolik); lat 24; świadkowie legi. Jan Matejczuk kołodziej z Rożnowa (wpis polski) i legi. Antoni Sińkiewicz tkacz z Rożnowa; obszerny wpis po łacinie; ślub dawał Karol Borkowski.

  Duże luki – braki akt)

   

  1.Nowosielica et Rożnów

  31 stycznia 1920;-; narzeczony Wojciech Kozłowski szewc wdowiec po Annie Chałupa syn Franciszka i Zofii Borowicz (?) urodzony w Mokrzysko koło Brzesko zamieszkały w Nowosielicy; rzymski-katolik; ur. 1876; wdowiec; narzeczona Elżbieta Karg wdowa po Emilianie (Emilu) Dorożyński urodzona w Kołomyi zamieszkała w Rożnowie córka Jana i Katarzyny [z domu] Szapert; rzymski-katolik; ur. 1879; wdowa; świadkowie Ferdynand Chałupa i Jan Karg; ksiądz Jan Porzycki.

   

  2.Nowosielica et Rożnów

  1 marca 1920;-; narzeczony Ludwik Chałupa rolnik syn Augustyna i Józefy Janiczek [Jeniczek] urodzony i mieszkający w Nowosielicy; rzymski-katolik; ur. 16/9/1895; samotny; narzeczona Maria Adler córka Mikołaja i Teresy Chałupa urodzona i mieszkająca w Nowosielicy; rzymski-katolik; ur. 9/4/1899; samotna; Jan Janiczek i Laurencjusz Furtak; ksiądz Jan Porzycki.

   

  Parafia Kosów Huculski

  Protokół przedślubny

  30 grudnia 1938; ślub Marcina Bilińskiego i Karoliny Lang (Dowczyk-Lang) odbył się w tutejszym kościele parafialnym dnia 8 stycznia 1939 wobec świadków: Stanisław Klimczak i Kolan Jan (miał być Kamiński Piotr i Kolan Stefan – widocznie się zmienili); narzeczony Marcin Biliński listonosz rzymski-katolik syn Józefa Bilińskiego i Anny Kotlarczuk; urodzony Nowosielica 5 III 1899 zamieszkały w Rożnów; narzeczona Karolina Lang z domu Dowczyk; rzymski-katolik córka Antoniego i Katarzyny Sznabel; ur. Dietkowce parafia Kołomyja 3 maja 1910; za,. Moskalówka nr 10 (od 10 lat); wdowa.


     Akta Urodzeń

   

  Wpisy w łacinie.

  Miejscowość / dzień urodzenia / dzień chrztu / numer domu / imię dziecka / płeć (masculinus; femina) / z łoża prawego lub nie – legitimi lub illegitimi / rodzice – ojciec i matka / rodzice chrzestni / położna / chrzczący ksiądz / dodatkowe notatki

   

  Rożnów

  16 lipca 1776; 179; Jan (Joannes Babtista) Sarnecki; chrzcił R Bazyli Wesołowski proboszcz Kossowski RGrus; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Andrzej (Andreas) Sarnecki; matka Helena żona [jego] z ojca Józefa Winiarskiego urodzona ...; chrzestni szlachetny Michał Sarnecki szlachcic i Anna Winiarska ... żona Szlachcica Józefa Winarskiego.

   

  Rożnów

  5 września 1776; 1; Stanisław (Stanislaus) Szatkowski; chrzcił R Bazyli; katolik’ chłopiec; prawowity; ojciec Dnus – Pan Felicjan Szatkowski ekonom Rożnowski; matka Petronella żona; chrzestni Gross – Wielmożny Józef Bobrowski i Katarzyna Michała Sochackiego szalchcica żona.

   

  Rożnów

  10 października 1776; 180; Anna Smoczkiewicz babtizata ab eodomi et supra; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Wojciech Smoczkiewicz Rusticus; Anna żona [jego]; chrzestni Bazyli Myckaniuk Molinator (młynarz) i Katarzyna Szlachcica Michała sochackiego żona.

  Rożnów

  22 lipca 1777; 172; Jakub (Jacobus) Pawłowski chrzczony przez RP. Macieja Pawelski sacerioleo minc crittium; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Gaspar Pawłowski ...; Agnieszka z ojca Grzegorza Koszak Rustico nata; chrzestni Stanisław Koszak garncarz (figulus) i Katarzyna Stefana Rużycki szewca żona.

   

  Rożnów

  5 lipca 1778; 176; Marianna Winiarska chrzczona przez RP Macieja ...; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Szlachcic Józef Winiarski; matka Katarzyna żona; chrzestni Pan Teodor Wilkowski ekonom protune Duarum parhimo Kossów ... Tadeusz Dzieduszycki i Anna Czarnecka. R Cunpl..? Czarnecki Decani RG żona.

   

  Rożnów (bliźnięta)

  6 stycznia 1779; 216; Jalub (Jacobus) Sochacki chrzczony przez RP. Protazego (Protasio) Donabiedowicza Superio ex curato O.M.C.; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Szlachcic Michał Sochacki; matka Katarzyna żona; chrzestni Pan (Dnus) Jerzy Wodok lub Woclok C.R. (cesarsko-królewski) Coctura Kossoviensis Attendens i Agnieszka Morawska Wielmożnego (Grossi) Antoniego Morawskiego córka ekonoma rożnowskiego panna (virgo).

   

  Rożnów (bliźnięta)

  Eadem vta (6.01.1779); Idem; Marianna Sochacka j.w.; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Idem Michał Sochacki; matka Katarzyna żona; chrzestni Szlachcic Wincenty Morawski syn Wielmożnego Antoniego Morawskiego ekonoma rożnowskiego i Agnieszka Solecka córka Dictoris panna (virgo).

   

  Rożnów

  12(?) lutego 1780; 219; Anna Mrozowska chrzczona wodą przez akuszerkę Czerepińska. Ex Ceremonis Aula a.p. Stanisław Mrozowski cooperatora; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Szymon (Simon) Demblowski; matka Magdalena żona; chrzestni Franciszek Nieckowski szewc i Helena Filipowiczowa żona szewca Łukasza Filipowicza.

   

  Rożnów

  14 maja 1780; 172; Marianna Pawłowska wodą ochrzczona przez R Bazylego Wesołowski proboszcz obrz. greko-kat. ex ceremonis aula RP Stanisław Mrozowski cooperator; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Gaspar Pawłowski; matka Agnieszka żona; chrzestni Stanisław Koszak garncarz i Katarzyna Gołembiowska żona Michała Gołembiowskiego szewca.

   

  Rożnów

  3 czerwca 1780; 179; Michał (Michael) Sarnecki wodą ochrzczony przez Stanisława Mrozowskiego proboszcza grecko-kat. w Rożnowie; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Szlachcic Andrzej Sarnecki; matka Helena z ojca Józefa ...; chrzestni Jan Terpeluk kapelusznik i Anna Nieckowska żona Marcina Nieckowskiego organisty (?).

   

  Rożnów – 1781 vacat

   

  Rożnów

  5 maj 1782; 1; Zygmunt (Sigismundus) Komar ochrzczony przez RP Protazego Donabiedowicza; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Wielmożny Józef Komar ekonom Rożnowski; matka Wielmożna Anna ...ękowska żona; chrzestni Wielmożny Delfin Komar ... Józefa Komara i Petronella Komarówna...(?).

   

  Rożnów

  13 czerwca 1782; 176; Anna Winiarska ochrzczona 9 sierpnia przez R Bazylego Wesołowski proboszcza Rożnowskiego. Ex ceremonis a.p Stanisław Mrozowski; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Szlachcic Józef Winiarski Sylvas Prafectus in Rożnów (leśniczy); matka Katarzyna żona; chrzestni Antoni Koszak tkacz i Helena Filipowiczowa żona Łukasza Filipowicza szewca.

   

  Rożnów

  3 stycznia / 21 kwietnia 1783; 72; Helena Pawłowska ochrzczona wodą przez R Bazylego Wesołowskiego proboszcza Rożnowskiego. Ex ceremonis a P. Stanisław Mrozowski; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Gaspar Pawłowski mieszkaniec Rożnowa; matka Agnieszka z ojca Grzegorza Koszak tkacza; chrzestni Stanisław Koszak garncarz i Katarzyna Krassowska żona szewca.

   

  Rożnów

  11 czerwca 1783; 188; Marianna Krasowska ochrzczona przez r Bazylego Wesołowskiego wodą. Ex ceremonis a P. Stanisław Mrozowski; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Franciszek Krasowski szewc; matka żona [jego] ex Kuty ... (z Kut); chrzestni Michał Krasowski szewc i Anna Skórecka żona Stanisława Skórecki frenifabri (kowala?).

   

  Rożnów

  11 października 1783; 1; Frasnciszek (Franciscus) Soroczyński ochrzczony wodą przez R Bazylego Paranczycz obrządku greckiego; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Szlachcic Dominik Soroczyński ekonom Rożnowski; matka Wielmożna Rozalia żona; chrzestni Szlachcic Józef Winiarski Sylvarum Prafectus in Rożnów (leśniczy w Rożnowie) i Wielmożna Teresa Glinkowa.

   

  Rożnów

  4 grudnia 1784; 1; Barbara Domicella Soroczyńska ochrzczona przez RP Protazego Donabiedowicza superiores; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Wielmożny Dominik Soroczyński ekonom Rożnowski; matka Wielmożna Rozalia żona; chrzestni Wielmożny Wojciech Jasiński (?) posesor Dżurowa (?) i Wielmożna Zofia Konarzewska komornikowa ...?

   

  Rożnów – 1785 i 1786 vacat.

   

  Rożnów

  16 lutego(?) 1787; 188; Agnieszka (Agnes) Krasowska ochrzczona przez K.. Gadziński ... Rożnów ex ceremonias aulam a RP Stanisław Mrozowski cooperator; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Franciszek Krasowski szewc; matka Anna z ojca Michała Kostecki szewca urodzona w Kutach; chrzestni Michał Krasowski szewc i Marianna Krasowska żona Jana Krasowskiego szewca.

   

  Rożnów

  1 stycznia 1788; 176; Jan (Joannes) Ewangelista Ruciński(?) ochrzczony przez Protazego Donabiedowicza curato loci; ojciec Szlachcic Józef Ruciński (lub Kuciński) ?; matka Katarzyna z ojca Korsuf (?); chrzestni Wielmożny Ładoski (?) ekonom Rożnowski i Wielmożna Rozalia Soroczyńska żona Wielmożnego Dominika Soroczyńskiego ekonoma.

   

  Rożnów

  17 sierpnia 1788; 1; Klara i Marianna (Clara et Marianna); katoliczki; dziewczynki; prawowite; ojciec Manus Michał Daszkiewicz Plenipotentianus Urbavialis S.C. niltis P... in Rożnów; matka Jadwiga z ojca Domininka Soroczyński prasene ? aeconomo Dominis Rożnow nata; chrzestni Wielmożny Andrzej (Andreas) Zawirski Possesor Villa Rożnów Tribunus Kołomyjeńsis Posessor Domini Rożnów i Anna Czarnecka żona N.R.Onufrego Decani Kossoviense R. Graeci; Babtizavit ex aqua tantum Infirmitatis Causa NRP Protasius Donabiedowicz curatus loci.

   

  Rożnów

  25 stycznia 1789; 188; Antoni (Antonius) Krasowski ochrzczony wodą przez proboszcza RG Bazylego Wesołowskiego 1788 (?) dnia 30 maja ....25 stycznia ex ceremonis 1789; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec Franciszek Krasowski szewc; matka Anna z ojca Michała Kostecki nata ex Kuty (urodzona w Kutach) profesji szewskiej; chrzestni Michał Krasowski szewc i Marianna żona Jana Krasowskiego szewca.

   

  Rożnów

  7 kwietnia 1790; 1; Jan (Joannes) Babtysta Daszkiewicz ...; gemini – bliźnięta; katolik; chłopiec; prawowity; ojciec M.Dny Michał Daszkiewicz Plenipotentarius Urbarialis S. Corintisi in Rożnów; matka Jadwiga z ojca Wielmożnego Dominika Soroczyński ekonoma w Załucze; chrzestni Szlachcic M.D. Jan Zawirski Lo.in Penons in Exerci Regina Poloniae  

   

  kontynuować foto c 136 Rożnów

  7 kwietnia 1790; 1; Apolonia Daszkiewicz; katolik; dziewczynka; prawowita;  ... cdn.

   

  Kossów

  10 listopada 1803; 686; Teresa (Teresia) Stolarska; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Paweł Stolarski penes Prafecturam Kossoviensem servus vulgo Haydukk R: S:; matka Teresa z ojca (ex Patre) Wacława Błauszek in Moravia nata; chrzestni Bazyli Zieniak RS.tkacz i Anna Bazylego Kuszak (może Koszak) R:S: żona garncarza.

   

  Monastersko (obecnie część Kosowa)

  31 marca / 1 kwietnia 1840; 114; Karolina (Carolina) Szuldys; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec Ferdynand Szuldys miles gregarius ad Legionens pedestrem (żołnierz .. z legionów pieszych) Baron Watlet No 41. r. latini (obrządku łacińskiego); matka Feanciszka córka Macieja Wirzet mieszkańca w Horod (obecnie część Kosowa) i Anny [z domu] Bezold obrządku łacińskiego; chrzestni Józef Szuldys cocmentorier i Magdalena Krassowska żona szewca; chrzciła Antonina Finik wodą święconą w nagłym wypadku; ceremonię święcenia wodą dopełnił w kwietniu proboszcz kossowski Franciszek Schiffmann obrządku łacińskiego.

   

  Monastersko

  20 / 28 maja 1840; 127; Malwina Dołęga Kowalewska; katolik; dziewczynka; prawowita; ojciec szlachcic (Nobilis) Ignacy Dołęga Kowalewski CR Kossoviensis Justitianis Cameralis; matka Magdalena [córka] Stefana Strasser anteacti CR Inspectonis Salinaris Kossowiensis i Antoniny Jarocka secunda voto Bielińska córka; chrzestni Antoni Müller ..., Józef Strasser ..., Rajmund Jung ... i Antonina Łobeska panna; położna Antonina Finik; brak nazwiska księdza.

  Rożnów

  21/22 lutego 1844; 176; Ksenia (Xenia) Radysz; rl. katolik obrządku łacińskiego; dziewczynka; prawowita; ojciec Radysz Bazyli (Wasyl) rolnik z Rożnowa syn Michała i żony jego Eudokii urodzonej z domu Pohrybienyk; matka Agnieszka córka Jakuba Krassowski rolnik z Rożnowa i żony jego Anny z domu Wiśniewski; chrzestni Michał Krassowski i Katarzyna Stroicz rolnicy z Rożnowa; położna Maria Tarabasz; chrzcił Jan Antoniewicz kurator grecko-katolicki z Rożnowa.

   

  Rożnów

  9/13 kwietnia 1845; 223; Albin (Albinus) Kalinowski; rl. katolik obrządku łacińskiego; chłopiec; legitimi – z prawego łoża (prawowity); ojciec Kalinowski Józef rolnik z Rożnowa (de Rożnów) syn Wincentego i żony jego Agaty (Haphia) urodzona z domu Derlica; matka Ludwika córka Michała Kapuściński rolnika z Chomczyna (de Chomczyn) i Marii żony jego z domu Ilinicka (Ilnicka); chrzestni Wincenty Krzanowski rolnik z Kobak (de Kobaki) i Maria Kunarzewska (lub Konarzewska) córka serinarus ze Starego Kossowa; położna Maria Tarabasz; chrzcił Richardus Gwiazdowski kurator.

   

  Rożnów

  22/23 czerwca 1845; 182; Jan (Joannes) Sokołowski; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Sokołowski Józef rolnik z Rożnowa (agricola de Rożnów) syn Teresy i Marcina Sokołowski; matka Tatianna córka Stefana Tarabasz rolnika z Rożnowa i Pałahna z domu Hałysz (lub Hałycz); chrzestni Joachim Ropar rolnik z Rożnowa i Katarzyna Radysz; położna Maria Tarabasz; chrzcił Richardus Gwiazdowski kurator.

   

  Rożnów

  21/22 sierpnia 1845; 332; Michał (Michael) Sokołowski; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Sokołowski Wincenty rolnik z Rożnowa syn Marcina i Teresy żony jego z domu Stangret; matka Tekla córka Piotra Reszko rolnika z Rożnowa i żony jego Eudokia urodzona z domu Chan; chrzestni Grzegorz Petruk rolnik z Rożnowa i Barbara Odotiuk; położna Maria Tarabasz; chrzcił Richardus Gwiazdowski kurator.

   

  Rożnów

  27/28 września 1845; 543; Michał Sokołowski; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Sokołowski Jan rolnik z Rożnowa syn Marcina i żony jego Teresy z domu Stangret; matka Pelagia córka Bazylego (Wasyla) Tomej rolnika z Rożnowa i zony jego Heleny z domu Gimbejowa; chrzestni Wlasyj Tarabasz rolnik z Rożnowa i Xenia Tomej; położna Maria Tarabasz; chrzcił Richardus Gwiazdowski kurator.

   

  wpis w księgach kosowsko-rożnowskich z 1845 roku:

   

  Hołyn

  28/28 czerwca 1844 urodzona i wyświęcona wodą przez (A ex aqua per) Richardus Jaoannes Kozaczkiewicz (?) kurator grecko-katolicki z miasta Hołynia (de Hołyń urbi a nata est baptisata); 1; Anna Paulina Leontyna trojga imion (...Leontina trn.) Tworowska; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojcie szlachetnie urodzony (nobilis) Karol Tworowski syn Jana i Tekli Tworowski hores sartis in Hołyń circuli stryenis; matka Maria córka Wojciecha Kozłowiecki dziedzic dóbr Rożnowa (Horodis Bonorum Rożnów) i Anny żony jego urodzonej z domu Kuczyńska; wpis po polsku: chrzestni Jan Józef Kozłowiecki Dziedzic Rożnowa, Helena Bachmińska Dziedziczka Strylcza, Jan (Joannes) Antoniewicz proboszcz rożnowski (parochus Roznoviensis), Michalina Bachmińska Dziedziczka Strylcza; położna Żukowska z Rypianka (?); Ceremonię ochrzczenia przeprowadził w Rożnowie Richardus Gwiazdowski kurator (proboszcz) obrządku łacińskiego dnia 26 grudnia 1845 [po Bożym Narodzeniu].

   

  Monastersko (obecnie część Kosowa)

  23 / 24 października 1849; 105; Karol (Carolus) Pokoy; katolik obrządku łacińskiego; chłopiec; illegitimi – z nieprawego łoża; ojciec ignatus - nieznany; matka Józefa Pokoy samotna z Monasterska (obecnie część Kossowa) córka Wacława (Venceslai) Pokoy kapelusznika (pillearis) z miasta Przebram (Przybram) w Czechach (Bohemia) i Józefy z domu Pożarek (prawdopodobnie Pazorek); świadkowie Franciszek Winterblum lanius (rzeźnik) z Monastersko i Prexeda Zielińska żona murari z Monastersko; położna Antonina Finik; chrzcił Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  10/11 lipca 1850; 1; Antoni (Antonius) Kafka; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kafka Jan (Joannis) górnik (montanista) z Nowosielicy (Nowosielica) syn Jana Kafki (Kafka) i Magdaleny z domu Kwasniczka [Kwaśniczka]; matka Franciszka córka Jana (Joannis) Tsiszka (Strziszka) górnika (montanista) z Nowosielicy i Rozalii (Rosalia) żony jego z domu Pazorek; chrzestni Franc. Wrszecki kowal (ferrifabri) z Nowosielicy i Anna Tsiszka (Strziszka) żona górnika z Nowosielicy; położna Rosalia Tsiszkowa (Strziszka); Chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Monastersko

  3 / 6 lutego 1851; 41; Mikołaj (Nicolaus) Baranowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Baranowski Józef frenifex z Monastersko syn Teodora i Xenii [z domu] Bilińska; matka Anna córka Andrzeja Rejtorowski cooperatoris (ksiądz) rgc (greko-kat.) ze Sniatynia i Elżbiety żony jego z domu Grnaczewska; chrzstni Andrzej Nikesiak (?) kowal z Monasterska i Fryderyka Stefanko żona Hajdonis (hajduka?) z Kossowa; położna Helena Łukanowska; chrzcił Ryszard Gwiazdowski

   

  Nowosielica

  2/5 czerwca 1851; 1; Eleonora Krois; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Krojs Karol (Carolus) górnik z Nowosielicy syn Augustyna (Augustinusa) i Anny z domu Wrszecka; matka Anna córka Jana (Joannis) Kawka górnika z Nowosielicy i Franciszki żony jego z domu Trziszka (Strziszka); chrzestni Franciszek (Franciscus) Wrszecki (oryginalny podpis Franca) kowal z Rożnowa i Anna Trziszka (Strziszka) żona górnika z Nowosielicy; położna Franciszka Kawka; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski

   

  Rożnów

  26/26 lipca 1851; 1; Anna Wrszecka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wrszecki Franciszek (Franciscus) kowal z Rożnowa syn Franciszka i Anna z domu Bouszkowa (Bouszka); matka Katarzyna (Catharina) córka Jana (Joannis) Tsiszka (Strziszka) górnika z Nowosielicy i Rozali (Rosalia) żony jego z domu Pazorkowa (Pazorek); chrzestni Karol (Carolus) Krois górnik z Nowosielicy i Anna Tsiszkowa (Strziszka) wdowa górnika z Monastersko [obecnie część Kosowa]; położna Franciszka Kafkowa; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  17/22 kwietnia 1852; 1; Rudolf (Rudolphus) Wywiórski; ritus latinus - katolik obrządku łacińskiego; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Wywórski lecticarius (tragarz ?) z Rożnowa; matka Julianna córka Mikołaja Her Inviligatoris c.r. Reditum fusian salium z Bojany i Marii [z domu] Galiczunka; chrzestni Jerzy Ryszka Eoquus (koniuszy?) z Rożnów Katarzyna (Catharina) Wrszecka żona kowala z Rożnowa (uxor ferri fabris c Roznów); położna Anna Tarabasz; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  5/6 czerwca 1852; 1; Karol (Carolus) Winterblum; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Winterblum Franciszek (Franciscus) rzeźnik (lanio in Monastersko) z Monastersko syn Antoniego [Winerblum] i Anny z domu (nato) Swoboda; matka Anna córka Wojciecha (Adalberta Herschman) Herschmanna górnika z Jasienica w Bohemia (Czechy) i Katarzyny (Catharina Kramulowa) Kramulowy 1o voto Trziżka [Strziszka]; chrzestni Karol (Carolus) Klojss [Krojs] górnik z Nowosielicy i Katarzyna (Catharina) Wrszecka żona kowala z Rożnowa; położna Weronika (Weronica) Corboch [Karboch]; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  20/22 września 1852; 1; Ludwik (Ludovicus) Krojss; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Krojss Karol (Carolus) górnik z Nowosielicy syn Augustyna [Krojss] i Anny [z domu] Wrszecka; matka Anna córka Jana (Joannis) Kawka (alias Kafka) górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Trziszka (Strziszka); chrzestni Franciszek (w aktach kossowskich Franz) Wrszecki kowal z Rożnowa (oryginalny podpis Franca) i Anny Winterblum żony rzeźnika z Monastersko; położna Weronica Carbochowa; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski (dopisana notka, że Ludwik: zmarł (mortui) 30 marca 1856).

   

  Rożnów

  13/14 kwietnia 1853; 1; Józef (Josephus) Nowicki; katolik; chłopiec; illegitimi ojciec nieznany; matka Nowicka Teresa (Theresa) samotna (caelebs) służąca (serva) z Rożnowa córka Jana Nowickiego woźnicy (auriga) z Rzazawa cyrkułu Czortkowskiego i Marii z domu Michałowskiej; chrzestni Stanisław (Stanislaus) Zarzycki szewc z Rożnowa i Katarzyna (Catharina) Wrszecka żona kowala z Rożnowa; położna Katarzyna (Catharina) Chułumandrycha; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  13/14 sierpnia 1853; 1; Maria Jeniczek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jeniczek Wacław (Venceslaus) górnik z Nowosielicy syn Macieja (Mathia) [Jeniczka] i Franciszki [z domu] Bulwa; matka Barbara córka Franciszka (Francisci) Wrszecki górnika z Maxymówka* i Anny żony jego z domu Bonska; chrzestni Josephus Jeniczek górnik z Nowosielicy i Anna Krojss; położna Weronika (Veronica) Carbochowa; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  *Maxymówka – między miejscowością Wełdzirz i Niagryn niedaleko Doliny (Dolina).

   

  Nowosielica

  2/4 października 1853; 1; Karol (Carolus); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Carboch Franciszek górnik z Nowosielicy; matka Weronika (Veronica) córka Jana (Joannis) Trziszka (Strziszka) górnik z Nowosielicy i Rozalia (Rosalia) z domu nieznana [(ignata) – z domu Pazorek]; chrzestni Karol (Carolus) Krojss górnik z Nowosielica i Maria Krojss; położna Anna Krojss, chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; dopisana notka, że Karol zmarł 18 ocbr = października [?] 1855.

   

  Rożnów

  1/9 stycznia 1854; 1; Bolesław (Boleslaus) Wieleżyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wieleżyński Walerian Actuarius z Rożnowa syn Jana Wieleżyński i Teresy z domu Popławska; matka Anna córka Wincentego Stupczakowski (lub Słupczakowski) Justitiarii z Głogów i żony jego urodzonej z domu Jaworska; chrzestni Franciszek Czerniański Mandatarius z Rożnowa i Rozalia Zadurowicz córka dziedzica z Rożnowa; położna Antonina Finik; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  4/7 lutego 1854; 1; Andrzej - Jędrzej (Andreas) Kostecki; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kostecki Jan młynarz z Rożnowa syn Piotra i Heleny z domu Cybulska; matka Maria córka Grzegorza Agapsowicz possesoris temporanei z Hanowce i Anny z domu Zastanów; chrzestni Ludwik Zadurowicz syn dziedzica z Rożnowa i Anna Iwanicka samotna clarifera z Rożnów; położna Katarzyna Janowska; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  15/19 marca 1854; 1; Józefa (Josepha) Wywiórski; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wywiórski Jan tragarz? (Lecticarius) z Rożnowa syn Kazimierza i Justyny z domu Dutkiewicz; matka Julianna córka Mikołaja Her invigilatoris redituum finansalim z Bojany i Marii z domu Galiczanka; chrzestni Józef Leszczyński kowal (ferrifaber) z Rożnowa i Alexandra Jarosławska służąca z Rożnowa córka feriferis z Petryłów; położna Katarzyna Janowska; chrzcił: ut supra.

   

  Rożnów

  4/6 kwietnia 1854; 215; Maria Gregorian; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Gregorian Jan rolnik z Rożnowa syn Saba i Eudokii z domu Szwaluk; matka Elżbieta córka Jakuba Sochacki rolnika z Rożnowa i Antoniny żony jego urodzonej z domu Podlaska; chrzestni Jerzy Myckan rolnik z Rożnowa i Anna Matusiw żona rolnika z Rybno; położna: at supra; chrzcił: ut supra.

   

  Rożnów

  4/4 kwietnia 1854; 176; Matrona Radysz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Radysz Bazyli (Basilius) rolnik (agricola) z Rożnowa syn Michała (Michaeli) i Eugenii (Eudochia) z domu Pohrebienyk (Pohrybienyk); matka Agnieszka (Agnes) córka Jakuba (Jacobi) Krasowski rolnik z Rożnowa (Rożnów) i Anny z domu Winiarska; chrzestni Simeon Andryjczuk rolnik z Rożnowa i Katarzyna (Catharina) Stroicz; położna Maria Tarabasz; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski (wpis w aktach kossowskich: chrzcił w nagłym przypadku Jan Antoniewicz kurator tutejszy obrządku greckiego).

   

  Rożnów

  29/30 maja 1854; 1; Antoni (Antonius) Pigulski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Pigulski Jan ogrodnik (hortulanus) z Rożnowa; matka Katarzyna córka Andrzeja (Jędrzeja) Botuch rolnika z Lusień i Marii żony jego; chrzestni Jakub Schmid Rhedarius  z Rożnowa i Maria Kruchinicka (?) panna córka ekonoma z Rożnowa; położna Katarzyna Janowska; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  3/3 czerwca 1854; 1; Józef (Josephus) Jeniczek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jeniczek Wacława (Venceslaus) górnik z Nowosielicy syn Macieja (Mathia) i Franciszki z domu Bulwa; matka Barbara córka Franciszka Wrszecki górnik z Maxymówka* i Anna [prawdopodobnie Marianna] z domu Bonska*[Bońska]; brak chrzestnych; położna Weronika Carbochowa (Carboch); notka mortui 3 czerwca 1854 ochrzczone dziecko przez położną po porodzie.

  Maxymówka - w Karpatach koło miejscowości Wełdzirz i Dolina.

   

  Rożnów

  28/29 czerwca 1854; 301; Piotr (Petrus) Lesiński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Lesiński Józef kowal z Rożnowa syn Józefa i Anny z domu Loreth; matka Anna córka Karola Milewski rolnika z Rożnowa i Katarzyny żony jego z domu Wesołowska; chrzestny Andreas Wasylko garncarz z Kossowa (figulus c Kossów) i Maria Klinowska żona szewca z Kobak (c Kobaki); położna Weronika Carboch; chrzcił: ut supra.

   

  Nowosielica

  2/3 lipca 1854; 1; Wacław (Venceslaus) Jeniczek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jeniczek Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy syn Macieja (Mathia) i Franciszki z domu Bulwa; matka Maria córka Franciszka (Franciscus) Wrszecki górnik z Nowosielicy i Barbary żony jego z domu Bonszka* lub raczej (Bońska?); chrzestni Wacław (Venceslaus) Jeniczek, Józefa (Josepha) Witek, Józef Harman, Barbara Jeniczek wszyscy górnicy z Nowosielica; położna Weronika Carboch; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; notka zmarł (mortui) 27 sierpnia 1854.

   

  Rożnów

  2/4 grudnia 1854; 36; Antoni (Antonius) Schmid; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Schmid Jakub rhedarius z Rożnowa; matka Maria córka Grzegorza Bohusiewicz mieszkaniec z Kuty i Anny z domu Osadca; chrzestni Filip Serbeńczuk służacy [dworski] z Rożnowa i Anna Knihinicka żona służącego z Rożnowa; położna Katarzyna Janowska; chrzcił: ut supra.

   

  Żabie (obecnie Werchowyna)

  14/15 grudnia 1854; 2; Leopolda Eugenia dwojga imion (Leopoldina Eugenia bn.) Brünch; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Brünch Franciszek prefekta lasów w Żabiu (Praefectus Sylvarum in Żabie) syn Franciszka i Józefy z domu Korn; matka Tekla córka Jana Dorożyński administratora musa minorenum in Brzozów i Rozalii żony jego z domu Błońska; chrzestni Brunon Piotrowski prezbiterianin obrządku greckiego w Żabie i Maria Witoszyńska żony proboszcza obrządku greckiego z Krasnocka (Krasniła?); położna Anna Siniatowicz; chrzcił Mikołaj Jaworowski kurator tutejszy obrządku greckiego.

   

  Rożnów

  9/10 marca 1855; 172; Helena Andrysz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Andrysz Gabriel rolnik z Rożnowa syn Jana i Marii z domu Gafton; matka Maria córka Bazylego Kryczyński rolnika z Rożnowa i Heleny żony jego z domu Pawłowska; chrzestni Teodor Kryczun rolnik z Rożnowa i Xenia Stroicz żona rolnika z Rożnowa; położna Maria Tarabasz; chrzcił: ut supra.

   

  Rożnów

  9/10 marca 1855; 122; Albina Janowska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Janowski Teodor frenifex z Rożnowa; matka Katarzyna córka Andrzeja  (Jędrzeja) Wilczyński rhedarii (woźnica?) z Stanisławowa i Marii z domu Kaługa; chrzestni Walerian Wieleżyński judex politicy z Rożnowa i Julianna Antoniewicz córka proboszcza obrządku greckiego rożnowskiego; położna Maria Tarabasz; chrzcił: ut supra.

   

  Nowosielica

  17/20 maja 1855; 190; Józef (Josephus) Jeniczek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jeniczek Wacław (Venceslaus) górnik z Nowosielicy syn Macieja (Mathia) i Franciszki z domu Bulwa; matka Barbara córka Franciszka Wrszecki górnika z Maxymówka* i Marii [prawdopodobnie Marianna] żony jego z domu Bonska* [Bońska]; chrzestni Jan (Joannis) Pigulski ogrodnik (hortulanus) z Rożnowa i Józefa (Josepha) Witek samotna służąca z Rożnowa; położna Veronika Carboch; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  * Maxymówka - w Karpatach koło miejscowości Wełdzirz i Dolina.

  Nowosielica

  1/3 czerwca 1855; 190; Józefa (Josepha) Jeniczek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jeniczek Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy syn Macieja (Mathia) i Franciszki z domu Bulwa; matka Maria córka Franciszka Wrszecki górnika z Nowosielicy i Barbara żona jego z domu Bouszka*; chrzestni Filip (Philipus) Serbynczuk [Serbeńczuk alias Serbeniuk] służący domowy (servus dominicalis) z Rożnowa i Barbara Jeniczek żona górnika z Nowosielicy; położna Weronica Carboh; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  9/10 stycznia 1956; 1; Wacław (Venceslaus) Krojs; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Krojss Franciszek (Franciscus) syn Augustyna (Augustin) Krojss i Rozalii (Rosalia) Braniszta; matka Maria córka Jana (Joannis) Kawka górnik z Nowosielicy i Franciszki żony jego z domu Trziszka (Strziszka); chrzestni Wacław (Venceslaus) Jeniczek, Maria Jeniczek, Józef (Josephus) Jeniczek, Barbara Jeniczek wszyscy górnicy z Nowosielicy; położna Veronica Carbochowa; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  4/6 stycznia 1857; 120; Józef (Josephus) Janowski; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Janowski Teodor frenifex z Rożnowa; matka Katarzyna córka Andrzeja (Jędrzeja) Wilczyński Rhedarii (woźnica?) z Stanisławowa i Marii z domu Kaługa; chrzestni Leon Michalski Pictor z Rożnowa i Julianna Michalska żona administratora obrządku grecko-katolickiego z Kossowa; położna Maria Tarabasz; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  12/15 marca 1857; 600; Grzegorz (Gregorius) Wojciechowski; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wojciechowski Michał nauczyciel szkoły powszechnej rożnowskiej; matka Teofila córka Ignacego Ulrich arcarii z Kutty i Marii z domu Speichler; chrzestni Ludwik Zadurowicz syn dziedzica w Rożnowie i Ludwika Antoniewicz córka proboszcza obrządku greckiego w Rożnowie; położna Katarzyna Janowska; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  6/7 kwietnia 1857; 1; Franciszek (Franciscus) Strziszka; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Strziszka górnik z Nowosielicy; matka Anastazja (Anastasia) córka Gabriela Bodenko tkacz–sukiennik (textoris) z Bohorodczany i Maria z domu Haratowicz; chrzestni Wacław (Venceslaus) Jeniczek górnik z Nowosielicy i Maria Krojss żona górnika z Nowosielicy; położna Veronica Carbochowa; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; notka mortui 15 maja 1858.

   

  Nowosielica

  26/28 kwietnia 1857; 190; Maria Jeniczek; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jeniczek Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy; matka Maria córka Franciszka Wrszecki górnika z Nowosielica i Barbary z domu Bouszka; chrzestni Serbeńczik [Serbeńczuk alias Serbeniuk] Filip (Philipus) służący dworu z Rożnowa i Jarzyńska Maria córka młynarza (molitoris) z Rożnowa; położna Veronica Carbochowa (Carboch); chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  22/24 maja 1857; 1; Anna Krojss; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Krojss Karol (Carolus) górnik z Nowosielicy; matka Józefa (Josepha) córka Macieja (Mathia) Jeniczek górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Bulwa; chrzestni Józef Biskupski pisarz z Nowosielicy i Anna Jeniczek samotna służąca z Kossowa (Kossów); położna Veronica Carbochowa; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  23/24 maja 1857; 1; Franciszek (Franciscus) Jeniczek; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jeniczek Wacław (Venceslaus) górnik z Nowosielicy; matka Barbara córka Franciszka Wrszecki górnika z Maxymówka* i Marii z domu Bońska; chrzestni Jan (Joannis) Pigulski ogrodnik z Rożnowa i Józefa (Josepha) Serbeniuk żona służącego z Rożnowa; położna Veronica Carbochowa, chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  *Maxymówka – między miejscowością Wełdzirz i Niagryn niedaleko Doliny (Dolina).

   

  Nowosielica

  22/24 października 1857; 1; Róża (Rosina) Barton; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Barton Jan (Joannis) górnik z Nowosielicy; matka Anna Marii córka Anny Marii Grussmann mieszkaniec miasta Werzowica na Morawach (in Moravia); chrzestni Ignacy (Ignatius) Holub [Hołub = Gołąb] górnik z Nowosielicy i Karolina (Carolina) Szczepan żona górnika z Nowosielicy; położna Apolonia Pawełka; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  6/8 listopada 1857; 1; Wacław (Venceslaus) Walek; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Walek Jan górnik z Nowosielicy; matka Elżbieta córka Jerzego Zuber mieszkańca z Werzowica na Morawach i Magdaleny z domu Lenhard; brak chrzestnych; ochrzciła położna Antonina Finik w nagłym przypadku.

   

  Nowosielica

  12/13 listopada 1857; 1; Józef (Josephus) Krojss; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Krojss Franciszek (Franciscus); matka Maria córka Jana (Joannis) Kawka (alias Kafka) górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Strziszka (Trziszka w aktach kossowskich); chrzestni Józef Jeniczek górnik z Nowosielicy i Anastazji (Anastasia) Strziszka (Trziszka w aktach kossowskich) żona górnika z Nowosielicy; położna Weronika (Veronica) Carboch; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; notka: mortui 25 grudnia 1857.

   

  Nowosielica

  26/27 listopada 1857; 1; Emilia Kozłowska; rl. katolik; dziewczynka, nieślubna (illegitimi); ojciec Kozłowski Ludwik (Ludovicus) górnik z Nowosielicy; matka Weronika (Veronica) Carboch wdowa po Franciszku Carboch górniku z Nowosielicy córka Jana (Joannis) Strziszka górnika z Nowosielicy i Rozalii (Rosalia) z domu nieznana (ignata); chrzestni Franciszek (Franciscus) Karpowicz cieśla-stolarz z Nowosielicy, Anastazja Strziszka (w aktach kossowskich: Trziszka) żona górnika z Nowosielicy i Józefa Krojss żona górnika z Nowosielicy; położna Apolonia Pawełka; notka: Że za ojca zapisany Ludwik Kozłowski przy Chrzcie św. był przytomnym i Ojcem tego dziecięcia być się mienił, jako też że sam żądał by to jego zeznanie w metryce było zapisane – zaświadczamy niżej zapisani + Franciszek Karpowicz cieśla z Nowosielicy [robił pewnie również oszalowania w kopalni w Nowosielicy] + Franciszek Krojss górnik z Nowosielicy (a w aktach kossowskich zapisany świadek: Józef Baranowski); chrzcił Richardus Gwiazdowski..

   

  Rożnów

  1/1 grudnia 1857; 101; Anna Krasowska; rl. katolik; dziewczynka; nieślubna; matka Krasowska Justyna samotna służąca z Rożnowa córka Antoniego Krasowski szewc z Rożnowa i Anny z domu Żmendak; chrzestni Leś Zacharuk rolnik z Rożnowa i Anna Stefurak żona rolnika z Rożnowa; położna Katarzyna Janowska; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  5/6 marca 1958; 256; Wincenty (Vincentius) Babiyczuk; katolik; chłopiec; nieślubny; Babiyczuk Pelagia samotna służąca z Rożnowa córka nieślubna Marii Babiyczuk wdowa po rolniku z Rożnowa z domu rodzona Huculak; chrzestni Tymoteusz Hłuszko rolnik z Rożnowa i Helena Tomej rolnika z Rożnowa; położna Helena Szenkaruk; chrzcił: qui supra.

   

  Rożnów

  15/21 marca 1858;...; Karolina (Carolina) Schram; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Schram Jan kowal z Rożnowa; matka Tekla córka Franciszka Binczer szewca z Xatły i Franciszki z domu Wagner; chrzestni Teodor Janowski frenifex z Rożnowa i Katarzyna Pigulska żona ogrodnika z Rożnowa; położna Anna Tarabasz; chrzcił: qui supra.

   

  Nowosielica

  15/21 marca 1858;...; Józef (Josephus) Stark; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Stark Wincenty górnik z Nowosielicy; matka Elżbieta córka Michała Lochschmid z Miss (Mies) w Czechach (in Bohemia) i Elżbiety z domu Pelter; chrzestni Wilibald Szczepan i Karolina Szczepan ambo górnicy z Nowosielicy; położna Maria Kołaczyk; chrzcił: qui supra.

   

  Kosów

  7/11 czerwca 1858; 330; Antoni Robert dwojga imion (Antonino Robertino bn.); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Vincenz Franciszek prefectus c.r. officii tributnalis Kossov; matka Elżbieta córka Alexandra Kluczyński dziedzic obecny z Dziatkowce i Anny z domu Torosiewicz; chrzestni Josann Miniss; Paliuna Official. i Petronella Torosiewicz żona dziedzica z Kossowa

   

  Nowosielica

  22/24 lipca 1858; 1; Józef (Josephus) Trześniak; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Trześniak Jakub górnik z Nowosielicy; matka Anna córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestni Franciszek Machaczek górnik z Nowosielicy i Teresa Fridel żona górnika z Nowosielicy; położna Weronika Carboch; chrzcił: qui supra.

   

  Rożnów

  14/15 sierpnia 1858; 761; Rozalia (Rosalia) Borzemski; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Borzemski Józef pisarz ...(scriba crinunitalis) z Rożnowa; matka Maria córka Michał Hustowski ekonoma z Bozance i Barbary z domu niewiadomo (de domo ignata); chrzestni Jan Porczuk rolnik z Rożnowa i Maria Peczyńska żona młynarza z Rożnowa; położna Helena Szynkaruk: chrzcił: qui supra.

   

  Nowosielica

  10/11 października 1858; 1; Karol i Józef (Carolus et Josephus gemelli) bliźniaki Szczepan; katolicy; chłopcy; legitimi; ojciec Szczepan Wilibald górnik z Nowosielicy syn Tomasza Szczepan....ze Stremberga na Morawach (lanarii c Stremberg in Moravia) i Katarzyny z domu Szczepan; matka Karolina córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestni Cyryl Fridl górnik z Nowosielicy i Elżbieta Stark żona górnika z Nowosielicy; położna Weronika Carboch; chrzcił: qui supra; dopisek Józef zmarł 30 lipca 1859, a Karol 7 grudnia 1859.

   

  Rożnów

  2 lutego / 1 marca 1859; 1; Laura Wywiórski; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wywiórski Jan lecticarius z Rożnowa syn Kazimierza Wywiórski lecticarii z Czerniowce (Czerniowiec) i Justyny z domu Dutkiewicz; matka Julianna córka Mikołaja Her Invigilatoris c.r. Redetum finansalium z Bojany i Marii z domu Galiczanka; chrzestna Maria Maciejowska żona Waleriana kontrolera kasy komunalnej z Kołomyja; położna Maria Kostycha; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  7/9 marca 1859; Jan (Joannes) Wojciechowski; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wojciechowski Michał nauczyciel z Rożnowa syn Jana Wojciechowski mieszkańca Kołomyi (civis Kolomyjensis) i Marii z domu Baranik; matka Teofila córka Ignacego Ulbrich arcarii z Kutty i Marii z domu Speichler; chrzestny Feliks Młodzianowski wpis po polsku: biuralista przy c.k. urzędzie powiatowym w Kossowie; położna Maria Sawiuk; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  5/6 kwietnia 1859;...; Józef (Josephus) Krojss; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Krojss Karol (Carolus) górnik z Nowosielicy syn Augustyna Krojss górnika z Nowosielicy i Anny z domu Wrszecka; matka Józefa (Josepha) córka Macieja (Mathia) Jeniczek górnik z Nowosielicy i Anny żony jego z domu Bulwa; chrzestny Józef Jeniczek górnik z Nowosielicy; położna Maria Kowaczek (w aktach kossowskich: Maria Kołaczyk); chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  22/25 kwietnia 1859;...; Ferdynand (Ferdinandus) Chałupa; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Chałupa Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy syn Jakuba (Jacobi) Chałupa kuśnierz (pellionis) ze Stramberga na Morawach (in Moravia) i Teresy (Theresia) z domu nie wiadomo; matka Magdalena córka Jana (Joannis) Kelner tkacza ze Stramberga na Morawach i żony jego z domu Hanzelka; chrzestny Wilibald (Vilibaldus) Szczepan; położna Maria Hołub; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  12/14 czerwca 1859;...: Jan (Joannes) Machaczek; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Machaczek Franciszek górnik z Nowosielicy syn Augustyna Machaczek lapidarii z Zawieszyce na Morawach i Magdaleny z domu Simiczek; matka Teresa córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestny Jan Walek górnik z Nowosielicy; położna Franciszka Kafka; chrzcił Richardus Gwiazdowski.  

   

  Nowosielica

  15/17 czerwca 1859;...; Franciszek (Franciscus) Lanch; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Lanch Antoni górnik (montanista) z Nowosielicy syn Andrzeja (Jędrzeja) Lanch górnik (carbonarii) z Majdan i Anny z domu Wagner; matka Maria córka Jana Fichtel górnika z Myszyn i Józefy z domu Hoffman; chrzestny Maciej Fichtel górnik z Nowosielicy; położna Franciszka Kafka; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  22/24 lipca 1859;...; Józef (Josephus) Jeniczek; rl. katolik; chłopiec; legitimi;  ojciec Jeniczek Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy syn Macieja (Mathia) Jeniczek górnika z Nowosielicy i Franciszki (Francisci) z domu Bulwa; matka Maria córka Franciszka Wrszecki górnika z Nowosielicy i Barbary żony jego z domu Bouszka; chrzestny Serbeniuk Filip (Philipus) służący dworu (servus aula c Rożnów) z Rożnowa; położna Anna Pouszuk, chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  29 listopada/2 grudnia 1859; 81; Maria Magdalena Kozłowska; rl. katolik; dziewczynka; nieślubna; ojciec Kozłowski Ludwik (Ludovicus) górnik z Nowosielicy syn Tymoteusza (Thima) Kozłowski ekonoma (oeconomi) z Holuzowa i Franciszki z domu Gruszczyńska; matka Weronika (Veronica) wdowa po Franciszku Carboch górnika z Nowosielicy córka Jana (Joannis) Strziszka górnika z Nowosielicy i Rozalii (Rosalia) z domu nie wiadomo; chrzestna Maria Jeniczek żona Józefa górnika z Nowosielicy; położna Maria Kołaczek (alias Kołaczyk); notka: Że za Ojca zapisany Ludwik Kozłowski przy Chrzcie Św. był przytomnym i ojcem tego dziecięcia być się mienił, jako też że sam żądał by to jego zeznanie w metryce było zapisane – zaświadczamy niżej podpisani świadkowie + Franciszek Wrszecki Kowal z Rożnowa; +Józef Jeniczek Górnik z Nowosielicy; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  12/12 grudnia 1859; 1; Filip (Philipus) Wrszecki; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek (Franciscus) Wrszecki kowal (ferrifabri) [mistrz kunsztu żelaznego] z Rożnów [Rożnowa] syn Franciszka Wrszecki kowala z Przibram (ferrifabris c Přibram czyli Przybram) w Czechach (in Bohemia) i Anny z domu Bouszka; matka Katarzyna (Catharina) córka Jana (Joannis) Strziszka górnika z Nowosielicy i Rozalii (Rosalia) żony jego z domu Pazorek; chrzestny Filip (Philipus) Serbeniuk służący dworu (aula) z Rożnowa (Rożnów); położna Maria Trzciniak; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; notka zmarł (mortui) 11 sierpnia 1860.

   

  Monastersko (obecnie część Kosowa)

  23/24 listopada 1859; 147; Franciszek (Franciscus) Reindel; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jakub Reindel nauczyciel górnictwa cesarsko-królewskiej żupy solnej w Kossowie, syn Wacława Reindel nauczyciela górnictwa (magistri fodinar) z Przibram w Czechach (Bohemia) i Magdaleny Schiba; matka Katarzyna córka Macieja Beizwarzyk szewca z Rokican w Czechach (Bohemia) i Marii z domu Bechowska; chrzestny Michał Buszkiewicz merpsi uist ?... z Kossowa; położna Antonina Finik; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  7/9 stycznia 1860; 1; Karolina (Carolina) Bernaczik; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Romuald Bernaczik strażnik leśny rożnowski (invigilator silva rożnoviensis) syn Antoniego Bernaczyk zarządcy (prefekta) cesarsko-królewskich lasów z Pistynia (Pistyń) i Agaty z domu Ludwik; matka Anna córka Jana Reinbalt zarządca więzienia czerniowieckiego (prafecti carceris Czernoviensis) i Julianny z domu Malchaker; chrzestni Rozalia Zadurowicz córka dziedzica ziemskiego Rożnowa (haredis bonorum Rożnów) i Albert Zadurowicz dziedzica ziemskiego Szczowce; położna Marianna Struć (Struś); chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Kossów

  26/29 marca 1860; 330; Karol Emanuel dwojga imion (Carolus Emanuel bn.) Vincenz; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Vincenz Franciszek prefekt cesarsko-królewski offici tributnalis kossowski syn Karola Vincenz judicis politici c.r. bonorum cameralium Jaworów i Rozalii z domu Kontecka; matka Elżbieta córka Alexandra Kluczyński possessoris temporanei z Diatkowce i Anny z domu Torosiewicz; chrzestni Piotr Kuczyński poborca dochodów Saliny Kossowskiej i Matylda Minnich żona officialis cesarsko-królewskiej Saliny (Żupy) coctura kossowskiej; położna Antonina Finnik; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  24/27 sierpnia 1860; 216; Maria Chań; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Chań Paweł rolnik z Rożnowa syn Symeona Chań rolnika z Rożnowa i Ireny z domu Saweniuk; matka Katarzyna córka Franciszka Sochacki rolnika z Rożnowa i Marii z domu Sołomiczuk; chrzestni Agata Porczuk żona Teodora rolnika z Rożnowa i Józef Krassowski szewc z Rożnowa; położna Helena Szynkaruk; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  28/28 sierpnia 1860; 1; Karol (Carolus) Szymek; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Szymek Augustyn górnik z Nowosielicy syn Ignacego Szymek kowala z Bodowitz (akta rożnowskie: Bradowni?) na Morawach i Joanny (Janiny) z domu Schlacher (akta kossowskie: Szlacher); matka Anna córka Konstantego (Constantini) Turański (alias Tureński) mieszkaniec miasta Kołomyja (akta kossowskie: servi z Toporowce i Anna de domo ignata) i Anny żony jego z domu Berezowska; chrzestny Ignacy (Ignatius) Hollub (Holub) górnik z Nowosielicy (akta kossowskie: i Maria Jeniczek żona górnika z Nowosielicy); położna Maria Kołaczyk; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  12/12 września 1860; 1; Michał (Michael) Kukla; rl. katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kukla Jan doliarius z Rożnowa syn Jakuba Kukla rolnik z Łąka i Małgorzaty z domu nieznana; matka Eudoxia córka Jana Pigulski ogrodnika z Rożnowa i Katarzyny z domu Winiarska; chrzestni Antoni Dawidowicz nauczyciel prywatny z Rożnowa i Rozalia Zadurowicz córka dziedzica ziemskiego Rożnów; położna Makrina (Marianna?) Struc (Struś); chrzcił Richardus Gwizdowski.

   

  Nowosielica

  31/31 grudnia 1860; 1; Karolina (Carolina) Walek; rl. katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Walek Jan górnik z Nowosielicy syn Ignacego Walek górnika z Gross Kuntschutz na Morawach i Weroniki z domu Andrusak; matka Elżbieta córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestni Ottylia Lang żona Jana górnika z Nowosielicy i Wincenty Stark górnik z Nowosielicy; położna Franciszka Kafka; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  27/28 marca 1861; 1; Karolina (Carolina) Strziszka; dziewczynka; ojciec Strziszka Franciszek górnik z Nowosielicy syn Franciszka Strziszka górnika z Nowosielicy i Anny z domu Herschmann; matka Anastazja (Anastasia) córka Gabriela Bodenko tkacza z Bohorodczany i Maria z domu Haratowicz; chrzestni Katarzyna (Catharina) Wrszecka żona Franciszka kowala z Rożnowa (Rożnów) i Franciszka Krojss górnik z Nowosielicy; położna Weronika Kozłowska [wcześniej Carboch]; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  31 marca/2 kwietnia 1861; 1; Maria Krojss; katolik; dziewczynka; ojciec; Karol (Carolus) Krojss górnik z Nowosielicy syn Augustyna Krojss górnika z Nowosielicy i Anny z domu Wrszecka; matka Józefa córka Macieja (Mathia) Jeniczek górnik z Nowosielicy i Franciszki z domu Bulwa; chrzestni Anna Szwaga żona Bazylego (Basili) kowal z Nowosielicy i Franciszek Krojss górnik z Nowosielicy; położna Franciszka Kafka; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  16/17 kwietnia 1861; 81; Rudolf (Rudolphus) Trześniak; katolik; chłopiec; ojciec Trześniak Jakub górnik z Nowosielicy syn Józefa (Josephi) Trześniak górnika z Maxymówka* i Maria z domu Schmid; matka Anna córka Jerzego (Georgii) Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestni Józef (Josephus) Hollub (Hołub) górnik z Nowosielicy i Maria Krojss żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina (Carolina) Ridel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  *Maxymówka – wieś między miejscowością Wełdzirz i Niagryn niedaleko Doliny (Dolina).

   

  Rożnów

  7/8 lipca 1861; 543; Piotr (Petrus) Sokołowski; katolik; chłopiec; legitimi; Sokołowski Grzegorz (Gregorius) rolnik (agricola) z Rożnowa syn Jana (Joannis) Sokołowski i Pelagii z domu Tomej; matka Aurelii (Airillii) Struś rolnik z Rożnowa i Marii z domu Luczuk (Łuczuk?); chrzestni Jakub (Jakobus) Pohrybienik rolnik z Rożnowa i Maria Stefiuk żona rolnika z Rożnowa; położna Helena Szynkaruk; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  13/14 lipca 1861; 1; Anna Hollub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Hollub Ignacy (Ignatius) górnik z Nowosielicy syn Ignaca (Ignatii) Hollub (Hołub) górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinetz; matka Małgorzaty (Margarita) córka Jerzego (Georgii) Zuber górnik z Nowosielicy i Magdalena z domu Lenhard; chrzestni Wilibald (Vilibaldus) Szczepan górnik z Nowosielicy i Anna Trześniak żona Jakuba górnika z Nowosielicy; położna Karolina (Carolina) Ridel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  26/28 lipca 1861; 1; Julianna Wrszecka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wrszecki Franciszek (Franciscus) kowal z Rożnowa syn Franciszka Wrszecki kowala z Przybram i Anny z domu Bouszka; matka Katarzyna (Catharina) córka Jana (Joannis) Strziszka górnika z Nowosielicy i Rozalii (Rosalia) z domu Pazorek; chrzestni Anna Lakataruk żona Symeona (Simeonis) służącego cesarsko-królewskich żupy solnej (saliny) w Kosowie (servi c.r salisat kossoviensis) i Filip (Philipus) Serbeniuk służący dworu w Rożnowie; położna Franciszka Kafka; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  13/15 września 1861; 1; Józef (Josephus) Hollub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Hollub (Hołub) Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy syn Ignacego (Ignatii) Hollub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; matka Wilhelmina córka nieślubna (illegitima) Anny Hahn służącej z Wełdzirz*; chrzestni Jan Mazoch górnik z Nowosielicy i Apolonia Hollub panna (virgo) z Nowosielicy; położna Anna Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  *Wełdzirz – w Karpatach między miejscowością Maxymówka a Doliną (Dolina).

   

  Nowosielica

  11/13 października 1861; 81; Anna Trześniak; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Trześniak Franciszek górnik z Nowosielicy syn Józefa Trześniak górnik z Ludwikówka i Marii z domu Mergel; matka Julianna córka Józefa Jaworski hutnika żelaza – odlewnik (fusoris ferri) z Maxymówka i Marii z domu Hahn; chrzestni Anna Trześniak żona Jakuba górnika z Nowosielicy i Franciszek Wrszecki kowal (ferrifaber) z Rożnowa (Rożnów); położna Maria Trześniak; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  *Maxymówka – między miejscowością Wełdzirz i Niagryn niedaleko Doliny (Dolina).

   

  Nowosielica

  16/16 stycznia 1862;...; Jan (Joannis); katolik; chłopiec z nieprawego łoża, czyli nieślubny (puer illegitimi); matka Maria Hołub samotna z Nowosielicy córka Ignacego Hołub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; chrzestni Józef Hołub górnik z Nowosielicy i Karolina Stark córka górnika z Nowosielicy; położna Anna Riedel; (Babt. urgentenuesitte) ochrzcił w nagłym przypadku Seweryn (Severinus) Lewicki opiekun (curatus) rga?; notka: mortui 2 lutego 1864.

   

  Nowosielica

  29/29 maja 1862;...; Herman (Hermanus); katolik; chłopiec nieślubny (z nieprawego łoża) - illegitimi; matka Hollub Apolonia samotna kobieta górnik(?!) z Nowosielicy córka Franciszka Hollub górnika z Bordowiec (?) na Morawach i Apolonii z domu Ermis; chrzestni Józef Hollub górnik z Nowosielicy i Zuzanna (Susanna) Hanzelka żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; (Bapt. urgenttenuesitte) ochrzcił w nagłym przypadku Seweryn Lewicki opiekun (curator); notka +29/5/1862 (martwe dziecko).

   

  Nowosielica

  8/8 listopada 1862; 215; Franciszek (Franciscus) Hollub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Hollub Józef górnik z Nowosielicy syn Ignacego Hollub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; matka Wilhemina córka nieślubna Anny Hahn służącej z Wełdzierz (Wełdzirz)*; chrzestni Jan Mazoch górnik z Nowosielicy i Franciszka Kop żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  *Wełdzirz - w Karpatach koło miejscowości Maxymówka niedaleko miejscowości Dolina.

   

  Rożnów

  16/18 stycznia 1863; 1; Joanna (Janina) Wrszecka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wrszecki Franciszek kowal (ferrifaber) z Rożnowa (Rożnów) syn Franciszka Wrszecki kowala (ferrifabrii - ferrifaber) z Przybram [Bohemia] i Anna z domu Bouszka; matka Katarzyna (Catharina) córka Jana (Joannis) Strziszka górnika z Nowosielicy i Rozalii (Rosalia) z domu Pazorek; chrzestni Joanna Kafka żona górnika Wacława (Venceslai) z Nowosielicy i Filip (Philipus) Serbeniuk (Serbiniuk) służący dworu z Rożnowa (Rożnów); położna Franciszka Kafka; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  13/17 lutego 1863; 1; Katarzyna Henryka dwojga imion (Catharina Henrica bn.) Wywiórska; katolik; dziewczynka; illegitimi; matka Wywiórska Julianna samotna z Rożnowa córka Jana Wywiórski lecticarii z Rożnowa i Julianny z domu Her; chrzestni Józefa Zadurowicz, Ludwik Zadurowicz, Teodorya Zadurowicz, Wiktor Michlewski córki i syn dziedzica z Rożnowa (heredis bonorum c Rożnów). Ultimus sal. Victor Michlewski medicus (lekarz) c Nowosielica; położna Helena Stofiuk; Bapt. qui supra (czyli Richardus Gwiazdowski).

   

  Nowosielica

  20/20 marca 1863; 82; Jan (Joannes) Hollub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Hollub Ignacy górnik z Nowosielicy syn Ignacego Hollub górnika z Nowosielicy i Anna z domu Babinec; matka Małgorzata (Margarita) córka Jerzego (Georgii) Zuber górnik z Nowosielicy i Magdalena z domu Lenhard; chrzestni Cyryl (Cyrillus) Friedel górnik z Nowosielicy i Anna Trześniak żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina (Carolina) Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; notka: zmarł (mortui) 31 marca 1863.

   

  Rożnów

  21/21 marca 1863; 182; Benedykt (Benedictus) Zawadzki; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Zawadzki Karol szewc z Rożnowa syn Kazimierza Zawadzki custodis sylvanim (leśnika?) in Czeremkov i Marii z domu Szulewicz; matka Katarzyna córka Jana Popiel fabrilignarii (cieśla) z Drohobycza i Joanny (Janiny) z domu nieznana; chrzestni Jan Kukla soliarius z Rożnowa i Maria Kordyś (?) żona freniferis z Rożnowa; położna Matrona Strerc; chrzcił: qui supra – czyli Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  23/24 marca 1863; 1; Maria Schowanek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Schowanek Antoni (Ant.) młynarz (molitor) z Rożnowa syn Macieja Schowanek opificis ze Stanisławowa i Wiktorii z domu Regec; matka Helena córka Andrzeja (Jędrzeja) Jarosławski coriaria z Miłowanic i Marii z domu Placek; chrzestni Maria Ryszko żona Jerzego cogni z Rożnowa i Jan Nikorak młynarz z Moskalówki (Moskaliwka); położna Matrona Strerc; chrzcił: qui supra.   

   

  Nowosielica

  10/11 kwietnia 1863; 81; Wincenty (Vincentius) Szczepan; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Szczepan Wilibald (Vilibaldus) górnik z Nowosielicy syn Tomasza (Thoma) Szczepan lanarii ze Stramberga na Morawach (Stramberg in Moravia) i Katarzyny z domu Szczepan; matka Maria córka Wacława Zelenka górnika z Pasieczna i Anny z domu Kratochwil; chrzestni Cyryl Friedel i Teresa Friedel conjuges górnika z Nowosielica; położna Karolina Riedel; chrzcił: qui supra.

   

  Rożnów

  24/25 czerwca 1863; 1; Jan (Joannes) Lesiński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Lesiński Józef kowal z Rożnowa (ferrifaber c Rożnów) syn Jos. (Józef) Lesiński serarii z Mizuń* i Anny z domu Loreth; matka Anna córka Grzegorza Axentowicz mieszkańca z Kut (Kuty) i Katarzyny z domu Markiewicz; chrzestni Filip Serbeniuk służący dworu w Rożnowie i Julianna Kukla żona służącego dworu w Rożnowie; położna Matrona Struc (Struś); chrzcił: qui supra.

   

  *Mizuń (Mizuń Stary) oraz Mizuń Nowy nad rzeką Mizuńką w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Monastersko

  2/2 lipca 1863; 147; Otylia Franciszka dwojga imion (Otilia Francisca bn) Reindel; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Reindel Jakub nauczyciel górniczy: cesarsko-królewskiej solanki (żupy solnej) Kossowa syn Wacława Reindel nauczyciela górniczego z Przybram w Czechach (magistri fodinarum c Przybram in Bohemia) i Magdaleny z domu Schiba; matka Katarzyna córka Macieja Biezwarzyk szewc z Rohycan w Czechach (in Bohemia) i Marii z domu Bechowska; chrzestni Franciszka Jordan żona Wincentego fabri lignarii cesarko–królewskiej saliny Kossów i Kalikst (Kalixt) Wolski mercator z Kossowa; położna Karolina Kowalska; chrzcił: qui supra.

   

  Nowosielica

  15/16 lipca 1863;..; Franciszek (Franciscus) Trześniak; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Trześniak Jakub górnik z Nowosielicy syn Józefa Trześniak górnika z Maxymówka i Marii z domu Schmid; matka Anna córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestni Franciszek Krojss górnik z Nowosielicy i Maria Szczepan żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina Reidel (Ridel); chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  *Maxymówka – między miejscowością Wełdzirz i Niagryn niedaleko Doliny (Dolina).

   

  Nowosielica

  21/21 lipca 1863;...; Ignacy (Ignatius) Walek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Walek Jan górnik syn Ignacego Walek górnika z Grosskuntschitz na Morawach (in Moravia) i Weroniki z domu Ondrusak (Ondruszak); matka Elżbieta córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; chrzestni Ignacy Hołub górnik z Nowosielicy i Otylia (Otilia) Lang żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił qui supra.

   

  Rożnów

  1/3 sierpnia 1863; 1; Klementyna (Clementina) Kordyś; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kordyś Edward frenifex z Rożnowa syn Piotra Kordyś frenifecis ze Śniatynia (c Sniatyn) i Marii z domu Kulczycka; matka Maria córka Antoniego Migocki szewca z Kut (c Kuty) i Brygidy z domu Samborska; chrzestni Grzegorz Wereszczak cremati braxator i Rozalia Jozefowicz samotna córka Bogdana (Deodati) ekonoma z Rożnowa; położna Matrona Struć (Struś); chrzcił qui supra.

   

  Nowosielica

  27/30 sierpnia 1863; 79; Zuzanna (Susanna) Lochschmid; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Lochschmid Wacław górnik z Nowosielicy syn Michała Lochschmid woźnica (auriga) z Mies (Mieś) i Elżbiety z domu Belter; matka Klara córka Józefa Riedel tkacz (textoris c Stremberg) ze Stremberga i Karoliny z domu Stepan; chrzestni Zuzanna Hanzelka żona Józefa górnika z Nowosielicy i Jan Lang górnik z Nowosielicy; położna Klara Riedel; chrzcił: qui supra.

   

  Nowosielica

  1/4 września 1863; 35; Zuzanna (Susanna) Stark; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Stark Wincenty (Vincentius) nauczyciel kopania (magister fodinar) [sztygar?] z Nowosielicy syn Jana (Joannis) Stark sztygara z Mies i Anny z domu Forst; matka Maria córka Ignacego Hołub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babince; chrzestni Zuzanna Hanzelka żona Józefa górnika z Nowosielicy i Ignacy Hołub górnik z Nowosielicy wuj młodej (avunculus prolis); położna (obstetrix) Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  3/6 września 1863; 46; Maria Strziszka; dziewczynka; ojciec Strziszka Franciszek górnik z Nowosielicy syn Franciszka Strziszka górnika z Nowosielicy i Anna z domu Herschmann; matka Anastazja córka Gabriela Bodenko tkacz-sukiennik z Bohorodczany i Maria z domu Haratowicz; chrzestni Maria Horzowska (Hoszowska) żona Jana szewca (sutoris) z Rożnowa i Franciszek Karpowicz stolarz-cieśla (lignifaber) z Rożnowa; położna Karolina Riedel, chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Kosów

  6/10 września 1863; 330; Elżbieta Regina dwojga imion (Elisabetha Regina bn.) Vincenz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Vincenz Franciszek praefectus c.r. officii tributnalis Kossów syn Karola Vincenz judicis politici c.r. breorum cameralium Jaworów i Rozalii z domu Kontecka. matka Elżbieta córka Aleksandra Kluczyński profesoris temporanei z Działkowce i Anny z domu Torosiewicz; chrzestni Jan Torosiewicz właściciel z Kujdaniec (Kajdaniec?) i Maria Staska panna córka lekarza cesarsko-królewskiej [leczniczej] solanki (saliny) kosowskiej (virgo filia medici c.r. salina kossoviensis; położna Julia Jaworska; chrzcił: qui supra.    

   

  Nowosielica

  19 sierpnia / 13 września 1863; 33; Alojzy (Alojsius) Kastel; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kastel Józef pisarz biura kopalni (scriba officii montanistici) z Nowosielicy syn Andrzeja (Jędrzeja) Kastel reterinarii (veterinarii?) z Chlumec w Czechach i Anny [z domu] Turnowska; matka Anna córka Antoniego Dembiwski nauczyciela prywatnego (padagogi privati) z Czudin na Bukowinie (in Bukovina) i Katarzyny z domu Markiewicz; chrzestni Alojzy Schmidt zarządca – kierownik biura kopalni (prefectus officii montanistei) z Nowosielicy i Rypsyna Markiewicz panna córka mieszkańca z Kuty (Kut); położna Józefa Stitkiewicz (Stetkiewicz); chrzcił Seweryn Lewicki proboszcz tutejszy obrządku greckiego.

   

  Nowosielica

  13/16 września 1863; 78; Jan (Joannes) Mazoch; katolik; chłopiec; legitimi ojciec Mazoch Jan górnik z Nowosielicy syn Marcina (Martini) Mazoch.......(morunarii [lub mercenarii]) z Trojanowicz (Trojanowice) i Maria z domu Janda; matka Apolonia (Apollonia) córka Franciszka Hołub mieszkaniec z miasta (incola) Bordowiec (Bordowice) i Apolonia (Apollonia) z domu Ermis (lub Erinis); chrzestni Józef Hołub górnik z Nowosielicy i Wilhelmina Hołub; położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski;

   

  Rożnów

  22/27 września 1863; 1; Władysław (Ladislaus) Karpowicz; katolik; chłopiec; legitimi; Karpowicz Franciszek mistrz ciesielski (faber lignarius) z Rożnowa syn Symeona (Simeonis) Karpowicz ekonom (oeconomi) z Zasławna (lub Zastawna) i Anny z domu Zielska (lub Żylska-Żielska); matka Franciszka córka Franciszka Strziszka górnika z Mizuń* i Anny z domu Herschmann; chrzestni Filip Serbeniuk służący dworu z Rożnowa i Julia Kukla żona służącego dworskiego rożnowskiego (aula rożnoviensis); położna Matrona Struś; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski; notka: [Władysław] zmarł 8 marca 1889 [26 lat].

   

  * Mizuń (Mizuń Stary) oraz Mizuń Nowy nad rzeką Mizuńką w Karpatach koło miejscowości Dolina.

  Nowosielica

  5/6 październikaa 1863; 78; Klara (Clara) Lang; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Lang Jan górnik z Nowosielicy syn Jana Lang mieszkańca z Szemszyn w Czechach (in Bohemia) i Maria z domu Warterinn; matka Otylia córka Dominika Kaler szewca z Pasieczna i Franciszki z domu nieznana; chrzestni Klara Lochschmid żona Wacława górnika z Nowosielicy i Jan Walek górnik z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił w nagłym przypadku Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku greckiego.

   

  Nowosielica

  5/5 listopada 1863; 79; Elżbieta (Elisabetha) Lang; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Lang Jerzy górnik z Nowosielicy i syn Jana Lang mieszkańca z Szemszyn w Czechach (in Bohemia) i Marii z domu Warterin (Warterinu?); matka Anna córka Antoniego Schmid szewca w Dolinie (Dolina) i Anny...; chrzestni Elżbieta Walek żona górnika z Nowosielicy i Józef Hanzelka górnik z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił qui supra.

   

  Nowosielica

  18/18 grudnia 1863; 78; Franciszek (Franciscus) Krojss; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Krojss górnik z Nowosielicy syn Augustyna Krojss górnika z Nowosielicy i Anny z domu Wrszecka; matka Józefa córka Macieja Jeniczek górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Bulwa; chrzestni Bazyli (Basilius) Suwaga górnik z Nowosielicy i Maria Krojss żona Franciszka górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; ochrzcił w nagłym przypadku Seweryn Lewicki curatus obrządku greckiego; notka na brzegu mortui chyba 26 Sept.- września 1865 (w aktach z Kosowa data wyraźna 30 września 1865).

   

  Nowosielica

  24/25 grudnia 1863; 217; Maria Fichtel; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Fichtel (lub Fiehtel) Mateusz (Mathaeus) górnik z Nowosielicy syn Jana Fichtel morunarii (lub morcenarii) z Drohobycza i Józefa z domu Hoffner; matka Franciszka córka Jana Kafka górnika z Niagryn i Franciszki z domu Strzyszka (Strziszka); chrzestni Katarzyna (Catharina) Wrszecka wdowa po Franciszku kowalu z Rożnowa (vidua post Franciscum ferrifabrum c Rożnów) i Franciszek Krojss górnik z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; ochrzcił w nagłym przypadku Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku greckiego.

   

  * Niagryn – miejscowość w Karpatach pomiędzy miejscowością Maxymówka i szczytem górskim Niagryn (119 m n.p.m.).

   

  Nowosielica

  14/14 lutego 1864; 81; Teresa (Theresia) Hołub; dziewczynka; ojciec Hołub Ignacy górnik z Nowosielica syn Ignacego Hołub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; matka Anna córka Jana Laskowski(ego) rolnika z Trójcy (Trójca) i Zofia (Sophia) z domu Iwanicka; chrzestni Teresa M..... (wpis niewyraźny Meroferziuk?) żona Franciszka górnika z Nowosielicy i J... M...(wpis niewyraźny Mezlok?) górnik z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  15/15 marca 1864; 1; Edward (Edvardus) Bernaczik; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Bernaczik Romuald strażnik lasów rożnowskich (invigilator sylva Rożnowiensis) syn Antoniego Bernaczik praefecti c.r. sylvarum  z Pistynia (c Pistyn) i Agaty z domu Ludwik; matka Anna córka Jana Reinhald praefecti carceris Czernoviensis i Julianny z domu Maczhaker (lub Malzhaker); chrzestni brak: położna Józefa Stekiewicz (Stetkiewicz) ochrzciła dziecko w nagłym przypadku.    

   

  Nowosielica

  21/21 marca 1864; 77; Jan (Joannes) Barton; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Barton Jan górnik z Nowosielicy syn Jana Barton górnika z Nowosielicy i Maria z domu Grussmann (Grusmann); matka Anna córka Michała (Michaeli) Lochschmid woźnicy (auriges) z Mijs lub Mies (?) i Elżbiety (Elisabetha) z domu Pelter; chrzestni Jan [Chałupa] górnik z Nowosielicy i Karolina Chałupa; położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  2/3 kwietnia 1864; 101; Michał (Michael) Krasowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Krasowski Teodor rolnik z Rożnowa syn Antoniego Krasowski szewca z Rożnowa i Anny z domu Zmenduk; matka Maria córka Aleksego Szczerban rolnika z Rożnowa i Pelagii z domu Powszuk; chrzestni Wilczyński Michał rolnik z Rożnowa i Anna Szczerban samotna córka rolnika z Rożnowa; położna Józefa Stekiewicz; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  5/5 maja 1864; 828; Jan (Joannes) Poliński; katolik; chłopiec; legitimi; Poliński Józef szewc z Rożnowa syn Michała Poliński szewca z Zabłotowa (Zabłotów) i Anny z domu Maciorzeska; matka Helena córka Jana Tarnowiecki szewca z Rożnowa i Katarzyny z domu Salwaroska; chrzestni Teodor (Theodorus) Steblecki rolnik z Rożnowa i Anna Salwaroska żona rolnika z Rożnowa; położna Matrona Struc (Struś); chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Krzyworównia

  15/19 maja 1864; 1; Zuzanna Zofia dwojga imion (Susanna Sophia) Przybylowski; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Przybylowski (Przybyłowski) Stanisław hares bonorum Krzyworównia syn Wojciecha (Adalberti) adwokata ze Stanisławowa (advocati Stanislaopoliensis) i Zuzanny z domu Jabłońska; matka Otylia (Otillia) córka Jana Wassilko (Wasiłko) propietarii pagi Panka et Pulcheria z domu Kałmucka; chrzestni Kornel (Cornel) Strasser i Matylda (Mathylda) Strasser syn i córka haredis bonorum in Jasienów (właściciele Jasieniowa); położna Anna Sienitowicz; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  22/22 maja 1864; 80; Anna Fridel; katolik; dziewczynka nieślubna - illegitimi; matka Fridl Agnieszka (Agnes) samotna z Nowosielicy córka Cyryla (Cirilli) Fridl górnika z Nowosielicy i Teresy z domu Szczepan; chrzestni Franciszek Kleteński górnik z Nowosielicy i Anna Chałupa córka Józefa górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel, chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski (w aktach kossowskich wpis że chrzcił w nagłym przypadku Jan Biłous administr. obrządku greckiego.

   

  Nowosielica

  3/3 czerwca 1864;...; Maria Teofila dwojga imion (Maria Theophila) Tomżyńska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Tomżyński Feliks (Felix)* syn Macieja Tomżyński nauczyciel z Tłomacza (w Tłomaczu była cukrownia zaopatrywana w węgiel z kopalni w Nowosielicy) i Teresy z domu Zielińska; matka Matylda córka Dominika Busch nauczyciela języka-dialektu galicyjskiego z Brzeżan (magistri lingua galica c Brzeżany) i Joanny (Janiny) z domu Kuczkowska, *praefectus cassa fodina carbonum lapideo in Nowosielica (zarządca kopalni węgla kamiennego w Nowosielicy); chrzestni Wanda Wereszczak żona Grzegorza olemici (?) z Rożnowa i Maksymilian Wiśniowski dziedzic obecny z Dżurowa (possesor temporalis c Dżurów); chrzciła [położna] Józefa Stekiewicz qua prolem home urgente nesessitate ex aqua baptis civil ceremoniai veroso Baptismi supplivit adm. RD Valeriana Busch Panchus Zabłotoviensis dies 3a Julii 864 (1864) in prasentia curati loco r.l.

   

  Nowosielica

  17/18 czerwca 1864; 78; Jan (Joannes) Kafka; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kafka Wacław (Venceslaus) górnik z Nowosielicy syn Jana Kafka górnika z Wełdzierz (Wełdzirz)* i Magdalena z domu Kwasniczek; matka Joanna córka Franciszka (Francisci) Wrszecki kowala (ferrifabris c) z Wełdzierz (Wełdzirz)* i Weroniki? (Veronica) z domu Bouszka (być może błąd w imieniu); chrzestni Cyryl (Cyrillus) Friedel górnik z Nowosielicy i Józefa (Josepha) Chałupa żona górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel (Riedl); chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski (w aktach kosowskich wpis, że chrzcił w nagłym przypadku Seweryn Lewicki proboszcz w obrządku greckim (curatus r.gr).

   

  *Wełdzirz - w Karpatach koło miejscowości Maxymówka niedaleko miejscowości Dolina.

   

  Rożnów

  20/24 czerwca 1864; 600; Paulina Wojciechowska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wojciechowski Michał* syn Jana Wojciechowski mieszkańca kołomyjskiego (Kołomyjensis) i Marii z domu Baranik; matka Teofila córka Ignacego Ulrich arrarii z Kut (c Kuty) i Marii z domu Sperchler *nauczyciel szkoły powszechnej z Rożnowa (magister schola trivialialis c Rożnów); chrzestni Ludwik Zadurowicz i Józefa Zadurowicz syn i córka właściciela dóbr Rożnowa (haridis bonorum Rożnów); położna Maria Stefiuk; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  30 czerwca 1864 / 3 lipca 1864; 81; Jan (Joannes) Hołub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Hołub Józef górnik z Nowosielicy syn Ignacego Hołub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; matka Wilhelmina nieślubna córka Anny Hahn służącej z Wełdzierz (Wełdzirz)*; chrzestni Jan Mazoch górnik z Nowosielicy i Apolonia Mazoch; położna Karolina Ridel; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  *Wełdzirz - w Karpatach koło miejscowości Maxymówka niedaleko miejscowości Dolina.

  Nowosielica

  27/28 marca 1865; 73; Alojzy (Alojsius) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Chałupa Jan górnik z Nowosielicy syn Józefa Chałupa górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Kellner; matka Karolina córka Wincentego Stark nauczyciela górnictwa (magistri fodinarum) z Nowosielicy i Elżbiety z domu Lochschmid; chrzestni Jan Lang cieśla (lignifaber) z Nowosielicy i Franciszka Schmid samotna (panna) z Nowosielicy; położna Józefa Stetkiewicz; Bapt. urgente necessitate Severinus Lewicki parochus loci r.g.

   

  Rożnów

  6/7 kwietnia 1865; 1; Feliks (Felix) Schowanek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Schowanek Antoni młynarz z Rożnowa (molitor c Rożnów) syn Macieja Schowanek opificis ze Stanisławowa (opificis c Stanislaopol) i Wiktorii z domu Regec (lub Regeo); matka Helena córka Andrzeja (Jędrzeja) Jarosławski coriarii z Miłowanie i Maria z domu Placek; chrzestni Teodora Stekiewicz cantor eccle vsis r.g. z Rożnów i Józefa Serbeniuk żona służącego z Rożnowa; położna Józefa Stekiewicz; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  15/15 maja 1865; 311; Mikołaj (Nicolaus) Dranicki; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Piotr Dranicki młynarz z Rożnowa syn nieślubny Heleny Dranicka samotna z Jabłonowa (Jabłonów); matka Aneta (Anetina) córka Aleksego (Alexii) Dobrowolski rolnika z Rożnowa i Parascewy z domu Pilipiuk (lub Pilipiak); chrzestni Jan Dobrowolski rolnik z Rożnowa i Zofia Jasińska żona rolnika z Rożnowa; położna Matrona Struc-Struć (Struś); chrzcił urgente necessitate Michał Kolankowski Coopti r.gr.

   

  Rożnów

  31 lipca / 1 sierpnia 1865; 1; Józef (Josephus) Wołoszyn; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wołoszyn Jan szewc z Rożnowa syn Kazimierza Wołoszyn crestodis agronomi z Rożnowa i Anny z domu Smetanicek; matka Katarzyna córka Ignacego Migdałowicz tkacza-sukiennika z Rożnowa (textores c Rożnów) i Heleny z domu Wachmińska; chrzestni Bazylii Szwaga kowal z Nowosielicy i Maria Starowiecka żona szewca z Nowosielicy; położna Matrona Struc-Struć (Struś); chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Kossów

  18/19 sierpnia 1865; 330; Jan Ludwik dwojga imion (Joannes Ludovicus bin.) Vincenz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Vincenz Franciszek* syn Karola Vincenz judicis politici c.r. bonorum cammeralium Jaworów i Rozalii z domu Kontecka *Praefectus c.r. officii tributnalis kossoviensis; matka Elżbieta córka Aleksandra Kluczyński possesoris temporanei z Dnatkowce i Anny z domu Torosiewicz; chrzestni Jan Mianowski (wpis po polsku) Aktnariusz c.k. urzędu powiatowego kossowskiego i Amalia Tarczonowska żona Aktuariusza c.k. urzędu powiat. Kossowskiego; położna Julia Jaworska; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Krzyworównia

  26 sierpnia / 6 września 1865; 1; Władysław Wojciech Stanisław trojga imion (Ladislaus Adalbertus Stanislaus trin.) Przybyłowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Przybyłowski Stanisław* syn Wojciecha Przybyłowski adwokat ze Stanisławowa i Zuzanny z domu Jabłońska *właściciel Krzyworówni (hares bonorum Krzyworównia); matka Otylia córka Jana Wassilko proprietarii pagi Panka i Pulcherii z domu Kałmucka; chrzestni (wpis po polsku): Karol Strasser właściciel Jasienowa, Zuzanna Przybyłowska właścicielka Krzyworówni, Kornel Strasser i Matylda Strasser właściciele Jasienowa; położna Anna Siemakwicz; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  2/4 października 1865; 1; Zygmunt (Sigismundus) Karpowicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karpowicz Franciszek mistrz ciesielski (cieśla) z Rożnowa (ligni faber c Rożnów) syn Symeona Karpowicz ekonoma z Zasławna (lub Zastawna) i Anny z domu Zielska; matka Franciszka córka Franciszka Strziszka (Strzyszka) górnika z Mizuń* i Anny z domu Herschmann; chrzestni Serbeniuk Filip służący dworu w Rożnowie i Helena Schowanek żona młynarza (molitoris) z Rożnowa; położna Matrona Struc (Struś); chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  Mizuń (Mizuń Stary) oraz Mizuń Nowy nad rzeką Mizuńką w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Rożnów

  8/10 listopada 1865; 139; Anna Iwanisko; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Iwanisko Nikifor (Nicephorus) rolnik z Rożnowa syn Michała Iwanisko rolnika z Rożnowa i Macrina z domu Tarabasz; matka Rozalia córka Michała Jarnik operarii z Posobia na Węgrzech (in Hungaria) i Anna z domu Scetka; chrzestni Taciana Stroicz żona Johana Stroicz rolnika z Rożnowa i Alexy Stroicz rolnik z Rożnowa; położna Maria Stefiuk; chrzcił Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  29 grudnia 1865 / 7 stycznia 1866; 35; Joanna (lub Janina) Stark; katolik; dziewczynka; legitimi; Stark Wincenty mieszkaniec Nowosielicy syn Jana Stark nauczyciela fedrowania (magistri fodinarum) z Mies i Anny z domu Forst; matka Maria córka Ignacego Hołub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; chrzestni Apollonia Hołub córka górnika z Nowosielicy i Ignacy Hołub syn górnika z Nowosielicy; położna Maria Kołaczyk; chrzcił ksiądz Richardus Gwiazdowski.

   

  (nowy ksiądz pisał niechlujnie i często nieskładnie oraz niewyraźnie):

   

  Rożnów

  15/18 lipca 1867(?); Kolonia (Colonia) Teresa Kroiss; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Karol Kroiss [Krojss] syn Augustyna (Augustini) i Anna [z domu] Warszecka (Wrszecka) górnik [Karol]; matka Józefa córka Macieja (Mathiei) i Franciszki [z domu] Bulwa górnik [Maciej]; chrzestni Jędrzej (Andreas) Kranczun lub Kranczan (wpis nieczyteny) młynarz (molitoris) z Moskalówki (Moskałówka) i Teresa (Teresia) żona Cyryla Fridel górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Alojzy (Aloisus) Piwcy (?) – wpis nieczytelny.

   

  Rożnów

  12/15 września 1867(?); 1; Malwina (Malvina) Karpowicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Karpowicz syn Symeona i Julii Zielskiej wytwórca skrzyń (arcularius?) [Franciszek]; matka Franciszka córka Trzyszka [Strziszka] Franciszka i Anny [z domu] Herschmann (Herzmann) górnik [Franciszek] z Mizun (Mizuń koło Doliny); chrzestni Filip Serbeniuk służący, Aleksandra Stawańska żona Antoniego młynarza, Józef Fajczyński lub Zajczyński kowal (ferrifaber) i Anna Szwaga żona Bazylego; położna Karolina Ridel; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy(?).

   

  Nowosielica

  4/5 stycznia 1868;...; Malwina (Malvina) Janiczek [Jeniczek]; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Janiczek [Jeniczek] syn Macieja (Mathiae) górnika i Franciszki [z domu] Bulba [Bulwa]; matka Maria córka Franciszka Wrszecki i Barbara [z domu] Bouszka górnik (Franciszek); chrzestni Jędrzej (Andreas) Kranczun lub Kranczan (wpis nieczytelny) rolnik z Moskaloka (Moskalówka) i Paraska (Parascevi) Szczerbak (Szczerbak) z Nowosielicy; położna Karolina Rydel; chrzcił ksiądz Alojzy Piwec (?).

   

  Braki akt.

  Księgi z Kosowa (brak oryginalnych ksiąg rożnowsko-nowosielickich – zaginęły)

   

  Rożnów

  18/19 kwietnia 1868; 1; Franciszek (Franciscus) Starowiejski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Starowiejski szewc syn Jana i Katarzyny; matka Barbara córka Franciszka Werszecki (Wrszecki) i Katarzyny [z domu] Trzyszka (Strziszka) – Michał kowal urodzony (?) w Noyrin lub Nayrin [Niagryn]* cyrkułu stryjeńskiego; chrzestni Franciszek Karpowicz wytwórca skrzynek (arcularius) z Rożnowa i Józefa żona Filipa Serbeński [Serbeniuk] – wpis polski: gumionny w Rożnowie; położna Matrona Struś; chrzcił Alojzy Piwcy; dopisek (zmarł): + 11/3 880 (1880)

   

  * Niagryn – miejscowość w Karpatach pomiędzy miejscowością Maxymówka i szczytem górskim Niagryn (119 m n.p.m.).

   

  Nowosielica

  19/20 marca 1869;...; Józefa (Josepha) Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Hołub górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babiniec; matka Wilhelmina córka Anny Hahn i Walentego Malczyk górnik z Mizun; chrzestni Jan Chałupa górnik z Nowosielicy i Anna żona Jana Barton; położna Karolina Rydel; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy (lub Piwy).

   

  Rożnów

  27/30 sierpnia 1869; 79; Maria Starowiecka (Starowiejska); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Starowiecki (Starowiejski) szewc syn Jana i Katarzyny [z domu] Wolskiej; matka Barbara córka Franciszka Werszecki (Wrszecki) kowal z Mizun i Katarzyna [z domu] Strzyszkow (Strziszka); chrzestni Józef (Josephus) Serbenczku [Serbeniuk], Aleksandra żona Antoniego Stawański, Eliasz Pohrebienik; Eudochia żona Józefa Lanczynski [Łanczyński?] mieszkańcy z Rożnowa; położna Matrona Struc [Struś]; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  Rożnów

  26/28 października 1869; 136; Kajetan (Cajetanus) Karpowicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Karpowicz zarządca (economus) syn Symeona i Andżeli Sielskiej; matka Franciszka córka Franciszka Trzyszka (Strziszka) górnika z Mizun (Mizuń) i Anna [z domu] Herzmann; chrzestni Józef Leszczyński z Rożnowa, Filip mąż Józefy Serbenczuk (po polsku) gumienny w Rożnowie, Daniel Onapky, Katarzyna Trzyszkow (Strziszka); położna Matrona Struś; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  Rożnów

  24/26 grudnia 1869; 1; Jan (Joannes) Starkiewicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kajetan Starkiewicz (wpis po polsku) sztelmach (stelmach) syn Franciszka i Urszuli Jaskulowskiej [Jaskułowskiej]; matka Maria córka Franciszka Werszecki (Wrszecki) kowal z Weldzierz (Wełdzirz)* i Katarzyna [z domu) Trzyszka (Strziszka); chrzestni Filip (Philip) Serbeniuk rolnik, Antonina Stawański żona Aleksandra młynarza z Rożnowa, Jerzy (Georgius) Ryczko, Barbara żona Michała Starowar; położna Agata Semotiuk; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  *Wełdzirz - w Karpatach koło miejscowości Maxymówka niedaleko miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica

  12/12 lutego 1870;...; Alojzy (Aloisus) Kroiss; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Kroiss górnik (montaneus) syn Augustyna i Anny [z domu] Warczuk (Wrszecka); matka Józefa córka Macieja Janiczek (Jeniczek) górnik (montanistea) i Franciszka [z domu] Bulwa; chrzestni Karol Ridel górnik w (montanista in) Nowosielicy i Maria żona Józefa Janiczek [Jeniczek]; położna Karolina Ridl [Riedl vel Ridel vel Rydel]; chrzcił [Seweryn] Lewicki proboszcz r.g.c. (grecko-katolicki) w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  3/5 czerwca 1870; 1; Karolina (Carolina) Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Hołub górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babince [Babinec]; matka Wilhelmina córka Walentego Malczyk (może Matczyk)* i Anna [z domu] Hahn, *górnika z Mizun (Mizuń); chrzestni (chyba – wpis nieczytelny) Augustyn Chalupa (Chałupa] górnik i Anna żona Jana Barton; położna Karolina Riegel [Ridel]; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  *Mizuń - w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica

  2/2 lipca 1870; 154; Maria Barton; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Barton syn (...brakuje wpisu), górnik; matka Anna córka Michała Lochschmidt i Elżbiety górnik; chrzestni Jan Chałupa górnik z Nowosielicy i Wilhelmina żona Józefa Hołub Mo. (górnik); położna Karolina Ridl [Riedl]; chrzcił ksiądz [Seweryn] Lewicki proboszcz r.g.c (grecko-katolicki) w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  20/20 lipca 1870; 1; Karolina (Carolina) Janiczek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Janiczek [Jeniczek] górnik syn Macieja i Franciszki [z domu] Bulbowa [Bulba vel Bulwa]; matka Maria córka Franciszka Wrszecki kowala z Przybram (ferrifabri c Przybram) i Anna [z domu] Bauszka [Bouszka]; chrzestni Jędrzej (Andreas) Krauczuk (Krawczuk) młynarz (molitor) z Moskalówki (Moskalówka) i Karolina Chałupa żona Jana ogrodnik (hortulanex) z Nowosielicy; położna Karolina Ridel; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  4/6 lutego 1871; 254; Józef (Josephus) Lang; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Lang* syn Jana i Anny [z domu] Warserin *górnik; matka Otylia (Otilia) córka Dominika Karel i Franciszki górnik z Goldengab (?) w Czechach (Bohemia); chrzestni Bazyli Szwaga mieszkaniec w Nowosielicy i Karolina (?) żona Jana Chałupa; położna Karolina Rydl [Ridel]; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  15/16 marca 1871; 214; Augustyn (Augustinus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Chałupa górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; Maria córka Feliksa Biernacki i Anny [z domu] Strońskiej kowal z Dżurowa (Dżurow); chrzestni Augustyn Chałupa górnik z Nowosielicy i Anna Józefa Muller (Miller) młynarz (molitor) z Dżurowa; położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz [Seweryn] Lewicki r.g z Nowosielicy.

   

  Rożnów

  3/4 kwietnia 1871; 694; Mikołaj (Nicolaus) Krasowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Dymitr (Demetrius) Krasowski rolnik syn Jana i Agaty (Agaphia) [z domu] Guszów (vel Guszuł); matka Maria córka Andrzeja (Jędrzeja) Bożyk i Barbara [z domu] Jambejczou, rolnika z Rożnowa; chrzestni Hawryło Struś (Struc) rolnik z Rożnowa i Anna żona Pawła Sachro; położna Maria Szczerban; chrzcił ksiądz Alojzy Piwcy.

   

  Moskalówka (obecnie część Kosowa)

  21/21 kwietnia 1871; 123; Sidonia Krawczuk; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Andrzej (Jędrzej) Krawczuk syn Lucjana (Lucce) i Heleny [z domu] Bonyś (lub Boryś), wpis: mielnik - czyli młynarz; matka Anna Janiczek (Jeniczek) córka Macieja (Jeniczek)* i Franciszki, *górnika z Nowosielicy; chrzestni Zachariasz Manugiewicz kowal z Moskalówki i Justyna żona Michała Krawczuk rolnik ze Smodna (obecnie część Kosowa); położna Maria Kolmer; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  12/12 maja 1871;...; Zofia (Sophia) Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Ignacy Hołub syn Józefa i Apolonii [z domu] Kostelna, górnik, poślubieni (copulatus) 6 lutego 1871; matka Maria Trzyszka (Strziszka) córka Franciszka* [Strziszka] i Anny Hermann, *mieszkaniec Praga w Czechach (incola in Praga Bohemia); chrzestni Cyryl Fridel górnik w Nowosielicy i Anastazja żona Franciszka Trzyszka (Strziszka); położna Karolina Riedel; chrzcił ksiądz Seweryn Lewicki proboszcz r.g.c.; wpis w języku polskim: Niżej podpisany w przytomności dwóch świadków wyżej wspomnianą Zofię za swoją córkę Ignacy Hołub. Świadkowie Cyryl Friedel, Jan Tymiuk lub Tymiak.

   

  Rożnów

  24/24 maja 1871; 600; Malwina (Malvina) Stadnicka; katolik; córka; legitimi; ojciec Mikołaj Stadnicki młynarz syn Ignacego i Heleny Łapkor; matka Julianna córka Jana Witek kowala z Mizun i Anna [z domu] Kolanyk (lub Kolarzyk); chrzestni Semen Stroicz rolnik w Rożnowie (in Rożnow) i Józefa wdowa po Filipie Serban (Serbeniuk); położna Anna Tymczuk; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Rożnów

  22/27 sierpnia 1871; 1; Malwina (Malvina) Starowicka (Starowiejska); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał syn Jana Starowicki i Katarzyny Wolskiej, szewc; matka Barbara córka Franciszka Werszecki (Wrszecki), kowala w Mizun (Mizuń)* i Katarzyny [z domu] Stryczkow (Strziszka); chrzestni Jan Kukla stolarz, Aleksandra żona Antoniego Stawański młynarza, Kajetan Pasakas, Anna Werszecka (Wrszecka), Bogdan Aksentowicz (Axentowicz), Maria Pohrebienik; położna Matrona Struś; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  *Mizuń - w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica

  20/21 września 1871; 1; Maria Barton; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Barton syn Jana i Marii Gros (Grosmann); górnik zaślubiony 9 maja 1871.; matka Anna Hołub córka Ignacego, górnika z Brodawice na Morawach i Anny [z domu] Babinec, urodzona w Brodvavice (lub Brodowice); chrzestni Bazyli Szwaga kowal i Anna żona Wincentego Stark górnika z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił Jędrzej (Andreas) Stalanczyk r.g.i.

   

  Rożnów

  18/26 maja 1872; 600; Adolf (Adolphus) Wojciechowski; katolik, chłopiec; legitimi; ojciec Michał Wojciechowski syn Jana i Marii Baranik, nauczyciel publiczny (ludi magister trivialis); matka Teofila córka Ignacego Ulbrych* i Marii [z domu] Speichler, *wytwórcy skrzyni (szkatułek-arcularius) w Stanisław (Stanisławów?); chrzestni Józef de Deutański c.k. drogomistrz i Matrona żona Wincentego Struś rolnika z Rożnowa; położna Matrona Struś; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  26/26 maja 1872; 190; Sabina (Sabinea) Hołub; katolik, dziewczynka; legitimi; ojciec Józef syn Ignacego Hołub i Anny [z domu] Babiniec, górnik; matka Wilhelmina córka Walentego Malczyk i Anny [z domu] Hahn, górnik z Mizun (Mizuń); chrzestni Jan Chałupa górnik z Nowosielicy i Anna żona Jana Barton; położna Karolina Riedl; chrzcił Lewicki proboszcz r.g.c.

   

  *Mizuń - w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica

  26/27 lipca 1872;...; Jan (Joannes) Barton; katolik, chłopiec; legitimi; rodzice Franciszek Barton i Anna córka Ignacego Holub (Hołub), górnik; położna Karolina Riedel; wpis: baptisarit et aqua in criticuli mortes – chrzczony wodą w zagrożeniu śmiercią.

   

  Rożnów

  23/27 listopada 1872;...; Władysław (Ladislaus); katolik; chłopiec; illegitimi; matka Maria Kurylak córka Jakuba i Anny Komarnickiej rolnika z Tłumacz (Tłumacza), służąca z Tłumacza samotna; chrzestni Józef Leszczyński kowal w Rożnowie i Katarzyna żona Jana Rublewski woźnicy; chrzcił Alojzy Piwcy; późniejszy dopisek w języku polskim: Oświadczam wobec dwóch świadków, że jestem ojcem naturalnym tego dziecka płci męskiej na dowód czego własnoręcznie się podpisuję: Juzef Nowicki (wpis z błędem w imieniu) świadkowie: Jan Turczyński (lub Tarczyński) podpisał się ...wpis zamazany.

   

  Nowosielica

  7/8 grudnia 1872; 215; Karolina (Carolina) Kroiss; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Karol Groiss (winno być: Kroiss) syn Augustyna i Anny [z domu] Warczuk (winno być: Wrszecka), górnik; matka Józefa córka Macieja Janiczek (Jeniczek)* i Franciszka [z domu] Bulwa, *górnika z Nowosielicy; chrzestni Józef Janiczek (Jeniczek) górnik i Teresa żona Cyryla Fridel oboje (ambo) z Nowosielicy; położna Karolina Riedl; chrzcił Lewicki proboszcz r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Rożnów

  4/12 ? 1873; 203; Piotr (Petrus) Kukla; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Kukla syn Jakuba i Małgorzaty, rolnik; matka Petronela córka Antoniego Piskozub (Piskozub) i Paulina z domu Spengler, rolnik z Kołomyi; chrzestni Antoni Stawański młynarz w Rożnowie, Eudochia żona Józefa Leszczyński kowala, Piotr Janczeski szewc z Kołomyi, Franciszka żona Franciszka Karpowicz; położna Paulina Piskozub z Kołomyi; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  12/12...?...1873; 217; Karolina (Carolina) Friedl; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Friedl, górnik syn Cyryla i Teresy [z domu] Szczepan; matka Rozalia córka Józefa Riedl* i Karoliny [z domu] Szczepan, *górnika ze Stremberga na Morawach (Stremberg in Moravia); chrzestni Franciszek Friedl górnik z Nowosielicy i Anna żona Jana Barton; położna Karolina Riedl; chrzcił Lewicki proboszcz r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Rożnów

  10/11...?...1873; 888; Teodor (Theodorus) Sokołowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Mikołaj Sokołowski, rolnik syn Jana i Palani (Palanei) Gembejow; matka Agata córka Bazylego Semeniuk* i Anny [z domu] Dmytruk, *rolnik z Rożnowa; chrzestni Jan Steforuk (?) rolnik z Rożnowa, Józefina (Josephina) żona Teodora Statkiewicz; położna Maria Guszuł; chrzcił Michał Zarewicz proboszcz r.g.c. w Rożnowie.

   

  Rożnów

  9/16...?...1873; 1; Teodor (Theodorus) Stawański; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Antoni Stawański młynarz, syn Macieja Schawański (Stawański) i Wiktoria [z domu] Reger (lub Riger); matka Helena córka Jędrzeja Jarosławski* i Maria [z domu] Placek, *cariari? z Miłowance; chrzestni Kajetan Pasek mieszkaniec z Rożnowa, Józefa żona Teodora Statkiewicz; Jan Kukla; Eudochia Leszczyńska, Iwan Meckan, Anna Me...(wpis nieczytelny); położna Makryna Struś; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Rożnów

  8/14 sierpnia? 1873; 1; Sabina (Sabinea) Axentowicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Bogdan Axentowicz, kowal syn Grzegorza i Antoniny [z domu] Markiewicz; matka Emilia córka Macieja Duszenko, krawiec (sartor) z Gradca i Ewa [z domu] Frej; chrzestni Kajetan Axentowicz krawiec z Klu... (wpis niewyraźny), Aniela Gure... Józefowicz z Rożnowa; położna Matrona Struś; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  7/8...?...? 1873; 219; Adolf (Adolphus) Morek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wincenty Morek syn Augustyna i Julianna [z domu] Sykorewa, górnik; matka Maria córka Franciszka Maratir (lub Muratir) mieszkaniec Konczyc na Morawach (incolee ex Konczyce in Moravia) i Magdaleny [z domu] Starik (lub Stark); chrzestni Franciszek Karpowicz cieśla przy kopalni (wpisane w jęz. polskim) i Rozalia żona Józefa Skiba górnik, obaj z Nowosielicy; położna Karolina Riedel; chrzcił Lewicki proboszcz r.g.c. w Nowosielica.

   

  Nowosielica

  21/31 grudnia 1873; 1; Alojzy Ferdynand Gido (Guido) Schmidt trojga imion; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Alojzy Schmidt, rządca kopalni (wpisane w jęz. polskim) syn Józefa Schmidt i Barbara [z domu] Kejha; matka Joanna Ewa (dwojga imion) Melion córka Franciszka Melion* i Marii [z domu] Zaraś , *mieszkaniec - civis in Iglaio (lub Iglaw) in Moravia – na Morawach; chrzestni Ferdynand Skibiński ... Emilia Skibińska, Guido Jerlička, Antonia (Antonina) Skibińska; położna Kajen Nagel; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  21/21 stycznia 1874; 177; Józef (Josephus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny z domu Kelner (alias Kolmer); matka Józefa córka Józefa Janiczek (Jeniczek)* i Marii [z domu] Wrżeckiej (Wrszecki), *górnika z Nowosielicy; chrzestni Józef Muller (Miller) górnik z Nowosielicy i Rozalia żona Józefa Friedl; położna Karolina Riedl; chrzcił Stadnik Tadeusz proboszcz r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  15/15 lutego 1874; 190; Maria Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Hołub, górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babinec; matka Wilhemina Malczyk (alias Matczyk), górnik z Mizun (Mizuń) i Anny [z domu] Hahn; chrzestni Paweł Kosiński kowal (ferrifabri z Popielnik) i Anastazja żona Franciszka Trziszka (Strziszki); położna Karolina Riegl (Riedl); chrzcił Tadeusz (Thadeus) Stadnik administr. r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  21/21 marca 1874; 243; Franciszek (Franciscus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Karolina Stark córka Wincentego* i Elżbiety [z domu] Lochschmidt, *górnika z Bohemia (Czech); chrzestni Józef Friedl górnik i Franciszka żona Stanisława Prochaska, obaj górnicy z Nowosielicy; położna Karolina Riedl; chrzcił Stadnik administrator r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Rożnów

  31 lipca / 1 sierpnia 1874; 600; Antoni Złotnicki; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Złotnicki, rolnik syn Ignacego i Heleny [z domu] Łapkan; matka Katarzyna córka Teodora Steblecki i Agata [z domu] Łukasiewicz, rolnik z Rożnowa (Rożnów); chrzestni Bazyli Pawlak

  rolnik z Rożnowa i Teodora Łapkan; położna Agata (Ahaphia) Smutirak; chrzcił Alojzy Piwcy; wpis mort. zmarł 19/1 1875.

   

  Nowosielica

  16/16 sierpnia 1874; 11; Rozalia (Rosalia) Műller; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Műller, górnik syn Wacława i Marii; matka Anna córka Józefa Chałupa* i Magdaleny [z domu] Kolmer (alias Kelner), *górnika z Nowosielicy; chrzestni Augustyn Chałupa górnik z Nowosielicy i Rozalia żona Józefa Skiba; położna Karolina Ridel; chrzcił Jan Singalewicz proboszcz r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Rożnów

  28 sierpnia / 8 września 1874; 1; Augustyn (Augustinus) Starkiewicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Kajetan Starkiewicz carpentarius (currifaber?) – stelmach syn Franciszka i Urszuli [z domu] Jaskółowska; matka Maria córka Franciszka Werszycki (Wrszecki)* i Katarzyny [z domu] Trzyszka (Strziszka), *kowala w Nigryn (ferrifaber in Nigryn – prawidłowo Niagryn*); chrzestni Starkiewicz Józefa i Jan Starkiewicz ekonom; położna Agata Samotiuk (?); chrzcił Alojzy Piwcy; wpis zmarł: +19/2 1876.

   

  * Niagryn – miejscowość w Karpatach pomiędzy miejscowością Maxymówka i szczytem górskim Niagryn (119 m n.p.m.).

   

  Nowosielica

  13/29 października 1874; 1; Karolina (Carolina) Kaliczyńska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Kaliczyński górnik, syn Stefana i Anastazji; matka Józefa córka Jana Trzyszka (Strziszka) i Barbara [z domu] Kafka, górnika z Przybram (Bohemia); chrzestni Mikołaj Kotlarczuk tkacz z Rożnowa i Maria żona Kajetana Starkiewicz currafabri – stelmach (woźnica) z Rożnowa; położna Franciszka Kafka; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  7/8 listopada 1874; 1; Franciszek (Franciscus) Starkiewicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Starkiewicz ekonom syn Franciszka i Urszuli Jaskulowskiej (Jaskółowskiej), matka Ludwika córka Jana Makarski i Magdalena [z domu] Kluczenko, z Kaniowa kowal (?); chrzestni Antoni Skowroński zarządca dóbr (wpis w jęz. polskim) i Franciszka żona Stanisława Prochaski górnika z Nowosielicy; położna Zofia Żmendiuk; chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Rożnów

  8/9 listopada 1874; 694; Grzegorz (Gregorius) Krasowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Dymitr (Demetrius) Krasowski, rolnik syn Jana i Agaty [z domu] Gusz; matka Maria córka Jędrzeja Bożyk i Barbara [z domu] Dziembej; rolnika z Rożnowa; chrzestni Ilia Gusz rolnik z Rożnowa i Makryna żona Atanazego Gusz; położna Maria Szczerban, chrzcił Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  17/17 listopada 1874;...; Karolina (Carolina) Friedl; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Friedl, górnik syn Cyryla Friedl i Teresy [z domu] Szczepan; matka Anna córka Wincentego Starkie (Stark) i Elżbiety Lochschmidt, górnika z Nadwornej (Nadworna); chrzestni Józef Riedl górnik z Nowosielicy i Karolina żona Jana Chałupa; położna Franciszka Kawka; chrzcił Jan Singalewicz proboszcz r.g.c. w Nowosielica.

   

  Nowosielica

  13/17 stycznia 1875; 154; Jan (Joannes) Barthon (Barton); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Barthon, górnik(lub Barton i Marii z domu Grussmann); matka Anna córka Michała Lochschmid i Elżbiety; chrzestni Józef Hołub górnik z Nowosielicy i Karolina żona Jana Chałupa; położna Karolina Chałupa; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz r.g.c. w Nowosielicy.

   

  Rożnów

  14/24 stycznia 1875; 79; Józef (Josephus) Starowicki; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Starowicki (alias Starowiejski) szewc syn Jana i Katarzyny Wolskiej; matka Barbara córka Franciszka Werszecki (Wrszecki)* i Katarzyny [z domu] Stryczka (Strziszka), *kowala z Mizun (Mizuń)*; chrzestni Franciszek Karpowicz górnik z Nowosielicy i Aleksandra (Alexandra) żona Antoniego Stawański młynarza z Rożnowa; położna Maria Kawka; chrzcił Jan Siengilewicz proboszcz r.g.c w Nowosielicy.

   

  *Mizuń - w Karpatach koło miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica

  16/17 marca 1875; 254; Józef (Josephus) Barthon; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Barthon, górnik syn Jana Barthon i Marii [z domu] Grossmann; matka Anna córka Ignacego Hołub i Anny z domu Babinec; chrzestni Paweł Kosiński i Anna żona Franciszka Friedl; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz r.g.c. w Nowosielica.

   

  Nowosielica

  10/25 lipca 1875; 243; Emilian (Emilianus) Prochazka (Prochaska); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Stanisław Prochazka (Prochaska) mechanik warsztatów kopalni w Nowosielicy (manipularis penes officinam montanum in Nowosielica) syn Franciszka Prochazka & Salomea [z domu] Ziemniecka; matka Franciszka córka Karola Kubiczka (alias Kubeczka) tkacza lnianego (linifreiber gensis) & Weroniki [z domu] Czepl; chrzestni Alojzy Schmidt dyrektor warsztatów kopalni (director officini momontana) i Teofila (Teophila) Siengalewicz żona proboszcza r.g. (greko-katolickiego); położna Józefina Statkiewicz; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz r.g.

   

  Nowosielica

  18/19 września 1875; 177; Emilia Chałupa; katolik, dziewczynka; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa, górnik syn Józefa Chałupa i Magdaleny [z domu] Keler; matka Józefa córka Józefa Janiczek, górnika i Marii [z domu] Wrszecka; chrzestni Józef Friedl i Anna Műller (komornik-kątnik, czyli mieszkający u innego gospodarza lub pracownik folwarku: inquilini novosieli-censes); położna Karolina Riedl; chrzcił RD. Jan Siengalewicz proboszcz r.g. in loco (tutejszy).

   

  Nowosielica

  15/17 października 1875; 51; Józef (Josephus) Fridl; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Fridl Józef górnik syn Cyryla Fridl & Teresa [z domu] Szczepan; matka Rozalia córka Józefa Riedl górnika & Anny [z domu] Gerig; chrzestni Jan Barton & Anna Friedl inquilini novosielicenses – komornicy; położna Karolina Ridl (Riedl); chrzcił RD Jan Siengalewicz proboszcz r.g. loci.

   

  Nowosielica

  10/10 grudnia 1875; 219; Maria Kafka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kafka Antoni górnik syn Jan Kafka & Franciszki [z domu] Poiszka (Bouszka lub raczej Strziszka); matka Anna córka Karola Kroiss & Józefy [z domu] Jeniczek; Baptisata in periculo mortis per obstetiscem Franciscam Jeczmeń (dziecko: ochrzczone w zagrożeniu śmiercią przez położną Franciszkę Jeczmeń); położna Franciszka Jeczmeń; dziecko zmarło: + (12/12 1875).

   

  Nowosielica

  22/23 kwietnia 1876;...; Franciszek (Franciscus) Krojs; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Krojs (Kroiss), górnik syn Augustyna i Marii [z domu] Strzyszka (Strziszka); matka Anna Kleman (?) córka Wojciecha; chrzestni Józef Leszczyński kowal i Franciszka Karpowicz żona rolnika (?); położna Maria Huczka (?); chrzcił Leon Szuchewicz coopti (miejscowy) r.g.c. z Rożnowa.

   

  Nowosielica

  20/21 czerwca 1876; 44; Anna Janiczek (Jeniczek); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Janiczek (Jeniczek), górnik syn Macieja i Franciszki [z domu] Bulwa; matka Marya (Maria) Werszycka (Wrszecka) córka Franciszka i Anny [z domu Bouszka?]; chrzestni Jana Chałupa górnik z Nowosielicy i Anna Krawczuk z Kossów (Kossowa); położna Karolina Riedl; chrzcił Karol Dulik kurator-opiekun.

   

  Nowosielica

  24/25 lipca 1876;-; Józef (Josephus) Kaliczyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Kaliczyński, górnik syn Stefana i Anastazji [z domu] Antoniuk; matka Józefa Trziszka (Strziszka) córka Jana i Barbary; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Maria Krojs; położna Franciszka Kawka; chrzcił C.Dulik kurator-opiekun.

   

  Nowosielica

  1/1 sierpnia 1876;...; +(zmarła) Rozalia (Rosalia) & Klara (Clara) Chałupa bliźnięta (gemelli); katoliczki; dziewczynki; legitimi; ojciec Jan Chałupa arenturius? syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Karolina Stark córka Wincentego i Elżbiety [z domu] Lochschmid; chrzestni Stanisław Prochaska ...?...z Nowosielicy i Rozalia Skiba incola (mieszkanka); położna Karolina Riedl; chrzcił prawd. Michał Zarewicz proboszcz (kartka przycięta); dopisek + (zmarła) 9/9 1876.

   

  Rożnów (razem z wpisem Krzyworównia – raczej błąd)

  13/13 sierpnia 1876; Malwina Maria Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Ignacy Hołub, górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babinice (Babiniec); matka Anna Laskoska (Laskowska) i córka Jana i Zofii [z domu] Iwanicka; chrzestni Franciszek Strzyszka (Strziszka) górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Karolina Ridl (Riedl); chrzcił J. Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  29 października / 19 listopada 1876;...; Stanisław (Stanislaus) Prochaska; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Stanisław syn Franciszka Prochaska i Salomei [z domu] Ziemnicka; matka Franciszka Kubeczki córka Karola i Weroniki [z domu] Czepil; chrzestni Wyspiański Witalis inspektor...(wpis nieczytelny) ze Śniatynia (Sniatyń) i Joanna Schmid; położna Karolina Riedl; chrzcił J. Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.  

   

  Nowosielica

  12/12 maja 1877; 254; Karolina (Carolina) Barton; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Barton; górnik syn Jana i Marii [z domu] Grosman (Grosmann); matka Anna Hołub córka Ignacego i Anny [z domu] Babiniec; chrzestni Paweł (Paulus) Kasiński (może Kosiński) górnik tutejszy i Anna Fridl; położna Franciszka Kafka; chrzcił J. Siengalewicz p.r.g.

   

  Nowosielica

  12/12 maja 1877; 219; Rozalia (Rosalia) Kafka; katolik; dziewczynka (błędnie zaznaczone chłopiec); legitimi; ojciec Antoni Kafka, górnik syn Jana (i Franciszki)?; matka Anna Krois córka Karola [Kroiss] i Józefy [z domu] Janiczek (Jeniczek); chrzestni Paweł Kosiński górnik tutejszy i Anna Ridl (Riedl); położna Marya (Maria) Kafka; chrzcił J. Siengalewicz p.r.g. tutejszy.

   

  Nowosielica

  31 maja / 3 czerwca 1877; 271; Magdalena Műller; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Műller, górnik syn Franciszka i Anny [z domu] Kahlman (lub Kolman); matka Anna Chałupa córka Józefa i Magdaleny [z domu] Kelner; chrzestni Augustyn Chałupa górnik tutejszy i Rozalia Skiba; położna Karolina Ridl (Riedl); chrzcił C. Dulik.

   

  Nowosielica

  24/25 listopada 1877; 177; Anna Chałupa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa, fossor (rolnik-kopacz) syn Józefa [i Magdaleny z domu Kelner]; matka Józefa Janiczek (Jeniczek) córka Józefa* i Marii [z domu] Werszycka (Wrszecka), *górnika tutejszego; chrzestni Józef Fridl górnik tutejszy i Anna Műller; położna Karolina Ridl (Riedl); chrzcił Jan Siengalewicz..

   

  Rożnów

  8/9 marca 1878; 31; Tomasz (Thomus) Krasoski (Krasowski); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Bazyli Krasoski (Krasowski), rolnik syn Jana i Agaty [z domu] Mychniuk; matka Agata Oriczko (lub Osiczko) córka Bazylego i Marii [z domu] Achnicka (lub Ochnicka); chrzestni Michał Czarnoknysz i Anastazja Guszuł rolnicy tutejsi; położna Maria Szczerbaniuk; chrzcił Karol Dulik; wpis o śmierci: + 22/11 1879.

   

  Nowosielica

  12/13 sierpnia 1878;...; Karol (Carolus) Kaliczyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Kaliczyński (może Kuliczyński); górnik syn Stefana i Anastazji [z domu] Antoniuk; matka Józefa Trziszka (Strziszka) córka Jana i Barbary [z domu] Kafka; chrzestni Alojzy Marek (lub Mazek) górnik tutejszy i Karolina Fridl; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  15/15 sierpnia 1878;...; Paulina Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Hołub górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babinec; matka Wilhelmina Han (Hahn) córka [nieślubna] Anny Han (Hahn); chrzestni Jan Barton górnik i Paulina Dyczakowa (lub Dyszakowa); położna Karolina Riedl; chrzcił Jan Siengalewicz opiekun tutejszy grecko-katolicki, wpisany znaczek: + być może zmarła – brak daty.

  Nowosielica

  7 stycznia 1879; 219; mortua nata (martwo urodzona); katolik; dziewczynka; legitimi; rodzice Antoni Kafka i Anna [z domu] Krois;

   

  Nowosielica

  6/9 marca 1879; 18; Karolina (Carolina) Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Ignacy Hołub górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babinec; matka Anna Laskoska córka Jana i Zofii [z domu] Iwanicka; chrzestni Józef Fridl górnik tutejszy i Maria Marek; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy; wpisany znaczek: + być może zmarła – brak daty.

   

  Nowosielica

  3/3 maja 1879; 254; Anna Barton; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Barton górnik syn Jana [i Marii z domu Grosmann]; matka Anna Hołub córka Ignacego i Anny [z domu] Babinice (Babiniec); chrzestni Jan Barton górnik i Apolonia Kopińska; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  17/17 czerwca 1879; 219; Malwina (Malvina) Krois; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Karol Krois górnik syn Augustyna i Anny [z domu] Wrszecka; matka Maria Trzyszka (Strziszka) córka Franciszka i Anny [z domu] Herszman; chrzestni Jan Barton górnik tutejszy i Franciszka Karpowicz; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz r.gr (grecko-katolicki).

   

  Rożnów

  23/24 sierpnia 1879; 301; Ferdynand (Ferdinandus) Leszczyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Leszczyński kowal [syn ?]; matka Eudokia Kuratnicka córka Michała i Marii [z domu] Orłoska (Orłowska); chrzestni Antoni Sarycz ekonom i Franciszka Karpowicz żona mieszkańca tutejszego (uxor incola loci); położna Matrona Struś; chrzcił Michał Zarewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Rożnów

  22/27 września 1879; 881; Andżelina (Angelina) Starowicki (alias Starowiejski); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Starowicki (alias Starowiejski) szewc [syn Jana i Katarzyny z domu Wolskiej]; matka Barbara [z domu] Wrzecka (Wrszecka) córka Franciszka i Katarzyny [z domu] Ciszka (Strziszka); chrzestni Józef Leszczyński kowal i Alexandra Stawańska młynarzowa (molitoter); położna Maria Łepetyńska (Lepetyńska); chrzcił Michał Zarewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  9/17 listopada 1879;...; Andżelina (Angela) Dyczakoski (Dyczakowski); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Piotr Dyczakoski (lub Dyczakowski); matka Paulina Hołub córka Ignacego i Anny [z domu] Babinice (Babiniec); chrzestni Józef Stark górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna – brak wpisu; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  8/9 stycznia 1880;177; Rozalia (Rosalia) Chałupa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Keler; matka Józefa [z domu] Janiczek córka Józefa i Marii [z domu] Wrżecka (Wrszecka); chrzestni Józef Müller górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  9/10 stycznia 1880; 3; Wincenty (Vincentius) Kafka; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Antoni Kafka górnik syn Jana i Franciszki [z domu] Trziszka (Strziszka); matka Anna [z domu] Krois córka Karola i Józefy [z domu] Janiczek (Jeniczek); chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Józefa Trziszka (Strziszka); położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz opiekun grecko-katolicki tutejszy; wpis o śmierci: + 20/2 1881.

   

  Nowosielica

  4/7 marca 1880; 14; Rudolf (Rudolphus) Hołub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Hołub górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babinec; matka Wilhelmina córka nieślubna Anny [Hahn]; chrzestni Jan Barton górnik tutejszy i Apolonia Kosińska; położna Franciszka Kafka; chrzcił J. Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy; wpis o śmierci: 15/3 1880.

   

  Nowosielica

  5/6 maja 1880; 271; Karolina (Carolina) Müller; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Müller górnik syn Franciszka i Anny [z domu] Kalman; matka Anna Chałupa córka Józefa i Magdaleny [z domu] Kelner; chrzestni Augustyn Chałupa górnik tutejszy i Karolina Fridl; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz p.r.g.c.

   

  Nowosielica

  1/7 września 1880; 44; Paulina Marek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Marek górnik syn Wincentego i Magdaleny [z domu] Dowczil (?); matka Karolina Strziszka córka Franciszka i Anastazja [z domu] Bodeńko; chrzestni Wincenty Fridl górnik i Franciszka Karpowicz; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy; wpis o śmierci: 30/1 1900.

   

  Nowosielica

  18/20 listopada 1880;...; Wiktor (Victorius) Richter; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Antoni Richter ariundus (?) ex Zeniwald lub Zniwald (?) in Bohemia syn Juliana (Juliani); matka Maria córka Antoniego Kuderna i Marii [z domu] Piszcharianda (?) ex Przibram; chrzestni Jan Chałupa, Otylia (Otillia) Kuderna, Paweł (Paulum) Richter kupiec (mercatorus) w Zeniwald i Joanna Kuderna; położna Franciszka Prochaska; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy grecko-katolicki; wpis o śmierci: 1/2 1883.   

   

  Nowosielica

  13/15 kwietnia 1881; 190; Emilia Janiczek (Jeniczek); katolik; dziewczynka; illegitimi; matka Maria Janiczek (Jeniczek)* córka Józefa i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka), *samotna (niezamężna) córka górnika; chrzestni Bazyli Tadasiczuk rolnik z Nowosielicy i Paulina Janiczek (Jeniczek) żona górnika; położna Franciszka Kafka; chrzcił Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  20/21 kwietnia 1881;...; Wilhelmina Strusiewicz; katolik; dziewczynka; illegitimi; matka Zofia Strusiewicz córka Ignacego i Kseni (Xenia), samotna służąca (famula caelebs), córka ceglarza (lateratis); chrzestni Alojzy Marek górnik tutejszy i Wilhelmina Hołub; położna Franciszka Kafka; chrzcił Karol Dulik; wpis o śmierci: + 25/5 1881.

   

  Nowosielica

  28/28 lipca 1881; 285; Wincenty (Vincentius) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wincenty Chałupa górnik syn Józefa górnika i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Katarzyna Has córka Ireneusza (Irenei)* i Anna [z domu] Krupa, * szewc; chrzestni Jan Chałupa górnik tutejszy i Józefa Chałupa; położna Franciszka Kafka; chrzcił J. Siengalewicz p.r.g.

   

  Nowosielica

  19/20 września 1881; 201; Wincenty (Vincentius) Kaliczyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wincenty Kaliczyński, górnik syn Stefana i Józefy recte (?) Anastazja [z domu] Antoniuk; matka Józefa Trziszka (Strziszka) córka Jana* i Barbary [z domu] Kafka, *górnika; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Maria Marek; położna Franciszka Kafka; chrzcił Dulik.

   

  Nowosielica

  19/20 września 1881; 222; Bolesław (Boleslaus) i Michał (Michael) bliźniaki Stokłosa; katolicy; chłopcy; legitimi; ojciec Stanisław Stokłosa górnik syn Józefa i Teresy; matka Maria Goldberger córka Karola i Teresy [z domu] Urbańska; chrzestni Wacław Lochschmid górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Anastazja Żmindak (lub Żmyndak); chrzcił J. Siengalewicz proboszcz tutejszy grecko-kat.; wpisy o śmierci: przy Bolesławie + 10/10 1881, a przy Michale + 24/4 1882.

   

  Nowosielica

  20/21 września 1881;...; Józef (Josephus) Hołub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Ignacy Hołub, górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babinica (Babiniec); matka Anna Laskoska córka Jana i Zofii [z domu] Iwanicka; chrzestni Józef Fridl górnik tutejszy i Klara Lochschmid żona górnika; położna Franciszka Kafka; chrzcił K. Dulik.

   

  Nowosielica

  21/21 września 1881; 288; Jan (Joannes) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Antoni Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Anna córka Jana Barton (górnika) i Anna [z domu] Lochschmid; chrzestni Gustaw (Gustavus) Chałupa górnik tutejszy i Anna Muller; położna Anastazja Żmyndak; chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  28/29 października 1881; 881; Michalina Starowiejska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Starowiejski szewc (syn Jana i Katarzyny z domu Wolskiej); matka Barbara Wrszycka (Wrszecka) córka Franciszka i Katarzyny [z domu] Cisek (Strziszka); chrzestni Kajetan Passakas (Pasakas) ekonom ...(wpis nieczytelny) i Aleksandra Stawańska żona młynarza; położna Agata Sematiuk; chrzcił M. Zarewicz proboszcz gr.-kat. tutejszy.

   

  Rożnów

  17/17 grudnia 1881; 1; Malwina (Malvina) Starkiewicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kajetan Starkiewicz; matka Maria córka Franciszka Wrzycki (Wrszecki) i Katarzyna [z domu] Cisek (Strziszka); chrzestni Kajetan Pasakas mieszkaniec tutejszy i Aleksandra Stawańska żona młynarza; położna Agata Symatiuk; chrzcił M. Zarewicz p.r.g. loci. (proboszcz grecko-kat. tutejszy.

   

  Nowosielica

  17/19 lutego 1882;...; Józef (Josephus) Janiczek (Jeniczek); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Janiczek (Jeniczek), górnik syn Wacława i Barbary [z domu] Wrszycka (Wrszecka); matka Paulina Zaberska (lub Zuberska?) córka Grzegorza i Anny [z domu] Palczyńska; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Anastazja Żmindiak; chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  2/2 marca 1882; 50; Filip (Philipus) Serbeniuk; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Serbeniuk, rolnik syn Filipa i Józefy Sabeniuk (Serbeniuk); matka Anna Kozłowska córka Michała* i Teresy [z domu] Pirog, * woźnica; chrzestni Józef Leszczyński kowal i Paulina Andrusiewicz żona ekonoma; położna Matrona Struś; chrzcił Michał Zarewicz p.r.g.

   

  Nowosielica

  3/5 marca 1882;...; Józef (Josephus) Marek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Marek górnik syn Wincentego i Magdaleny [z domu] Dorazil; matka Karolina Trsziszka (Strziszka) córka Franciszka i Anastazji [z domu] Bodeńko; chrzestni Wincenty Fridl górnik i Józefa Trziszka (Strziszka); położna Anastazja Żmindiuk; chrzcił K. Dulik.

   

  Nowosielica

  17/18 kwietnia 1882; 154; Antonina Bartoń (Barton); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Bartoń córka Jana i Marii [z domu] Grosmann; matka Anna Lochszmidt (Lochschmidt) córka Michała i Elżbiety; chrzestni Józef Hołub górnik i Karolina Chałupa; położna Anna Kafka; chrzcił Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  10/14 maja 1882; 275; Augustyn (Augustinus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Józefa Janiczek (Jeniczek) córka Józefa i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka); chrzestni Józef Müller górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Anastazja Żmindak; chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  25 maja / 12 czerwca 1882; 966; Romuald (Romualdus) Undrowicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Teofil Undrowicz (dietareius) syn Tadeusza (Thadei) rolnika z Tuczapy i Antoniny [z domu] Skulska; matka Bronisława Bobińska córka Emanuela i Klementyny [z domu] Wolska, nauczyciel szkoły tutejszej (magistra schola loci); chrzestni Józef Antoniewicz (decretarius) i Katarzyna Stetkiewicz żona nauczyciela; położna Agata Sematiuk; chrzcił Michał Zarewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  5/12 sierpnia 1882; 255; Michalina Sawczuk; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Sawczuk, śpiewak chóru cerkwi grecko-katolickiej tutejszej (cantor chori Edia r.g. loci) syn Mathai (Mateusza) i Heleny Pascyluk (lub Pasajluk); matka Maria Janiczek (Jeniczek) córka Józefa* i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka), * górnika; chrzestni Piotr Dasiewicz (lub Dusiewicz) śpiewak Eccl. (Ecclesia - kościół) r.g in Dżurów i Otylia Kuderna; położna Anastazja Żmediak; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  27/28 sierpnia 1882; 181?; Jan (Joannes) Lochszmidt; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wacław Lochszmidt, górnik syn Michała i Elżbiety [z domu] Pelzer; matka Klara Ridl córka Józefa* i Karoliny [z domu] Szczepan, * górnika; chrzestni Jan Bartoń (Barton) górnik tutejszy; położna Anna Kafka; chrzcił Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  18/24 września 1882;...; Marta (Martha) Chałupa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Karolina Stark córka Wincentego i Elżbiety [z domu] Lochszmidt; chrzestni Józef Fridl górnik tutejszy i Anna Barton; położna Anna Kafka; chrzcił K. Dulik.

   

  Nowosielica

  8/10 października 1882; 285; Józef (Josephus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wincenty Chałupa górnik syn Józefa i Magdaleny Kelner; matka Katarzyna Has córka Ireneusza i Anny [z domu] Krupa; chrzestni Jan Chałupa górnik i Anna Chałupa żona Antoniego; położna Franciszka Prochaska; chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  15/26 listopada 1882; 966; Józef (Josephus) Willamek (lub Willimski); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Willamek (lub Willimski) nauczyciel szkoły w Rożnowie (magister schola in Rożnów; matka Magdalena [z domu Drabik] córka Jana i Wiktorii [z domu] Żbik; chrzestni Bazylii Stetkiewicz nauczyciel szkoły w Rożnowie i Aleksandra Stawańska żona młynarza; położna Agata Sematiuk; chrzcił Michał Zarewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy (r.g. loci).

   

  Nowosielica

  29/31 grudnia 1882; 52; Rozalia (Rosalia) Fridl; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Fridl górnik tutejszy syn Cyryla i Teresy [z domu] Szczepan; matka Rozalia [z domu] Ridl (Riedl) córka Józefa i Karoliny; chrzestni Augustyn Chałupa górnik i Anna Barton; położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy.

   

  Nowosielica

  4 listopada / 31 grudnia 1882; 222; Artur Richter; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Antoni Richter (dirigent fodinum carbonum) dyrygent [orkiestry?] lub kierownik kopalni węgla [w Nowosielicy]; matka Maria Kuderna córka Antoniego i Ludmiły [z domu] Bischek; chrzestni Michał Sawczuk śpiewak (kantor) chóru cerkwi grecko-katolickie i Otylia Kuderna córka Antoniego z Ostrawy (Ostrawa); położna Franciszka Prochaska; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy; dopisek chyba o śmierci 6/9 1905(?) ad no 222.

   

  Nowosielica

  10/14 stycznia 1883; 145; Augustyn (Augustinus) Hołub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Hołub górnik syn Ignacego i Anny [z domu] Babiniec; matka Wilhelmina córka Anny Hahn (ojciec nieznany – nieślubna); chrzestni Jan Barton górnik i Wiktoria Malczyk; położna Franciszka Kafka; chrzcił Karol Dalik (Dulik).

   

  ur. Nowosielica; chrzest w Rożnowie

  30 stycznia / 2 lutego 1883; 254; Karol (Carolum) Bartoń; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Bartoń (Barton) górnik syn Jana i Anny Marii [z domu] Grosmann; matka Anna córka Ignacego Hołub i Anny [z domu] Babiniec; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Apolonia Kosińska; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił Michał Zarewicz proboszcz grecko-katolicki w Rożnowie.

   

  Nowosielica

  10/18 marca 1883; 271; Andżela (Angela) Müller; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Josephus Müller, górnik tutejszy syn Franciszka i Anny [z domu] Kolmor; matka Anna Chałupa córka Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Józefa Chałupa; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił Karol Dulik.

   

  Rożnów

  28 lutego / 26 marca 1883; 80; Wanda (Vanda) Starkiewicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kajetan Starkiewicz stelmach – carpentarius [syn Franciszka i Urszuli z domu Jaskółowska]; matka Maria Wrszycka (Wrszecka) córka Wacława (Venceslai) i Katarzyny [z domu] Trsziszka (Strziszka); chrzestni Jan Finik (lub Fenich, lub Fercich) ugnistar ex Jabłoniów (? z Jabłoniowa) i Ludwika (Ludovica) Wrszycka (Wrszecka) woźnicy żona w Jabłonowie (? – wpis nieczytelny); położna Matrona Struś (Struć); chrzcił Michał Zarewicz p.r.g.

   

  Nowosielica

  1/6 maja 1883; 34 (lub 311); Julianna Czech; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wincenty Czech, górnik syn Wincentego i Franciszki [z domu] Czeczudko (Czeczutko); matka Zofia Strusiewicz córka Ignacego i Kseni (Xenia); chrzestni Wincenty Chałupa górnik tutejszy i Anna Bartoń; położna Franciszka Kawka; chrzcił Karol Dulik.

   

  Rożnów

  7 kwietnia / 14 maja 1883; 1; Kornelia (Cornelia) Axentowicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Bogdan Axentowicz kowal; matka Emilia Duszeńko (Duszenko) córka Macieja i Ewy; chrzestni Zachariasz Dawidowicz ekonom tutejszy i Alexandra Stawańska żona młynarza; położna Agata Semotiuk; chrzcił Michał Zarewicz r.g.p.loci (grecko-katolicki proboszcz tutejszy).

   

  Nowosielica

  20 maja / 20 czerwca 1883; 214; Otylia (Otilia) Stokłosa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Stanisław Stokłosa górnik; matka Maria córka Karola Goldberg i Teresy [z domu] Urbańska; chrzestni Antoni Richter dyrektor kopalni węgla tutejszej (director fodinarius carboni loci) i Otylia Kuderna; położna Anastazja Żmindak; chrzcił J. Siengalewicz proboszcz grecko-kat. tutejszy (par.rit. gr. loci).

   

  Rożnów

  10/12 lipca 1883; 1; Franciszek Hucuł (Franciscus Hucuł); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jędrzej vel Andrzej (Andreas) Hucuł szewc syn Józefa i Marii [z domu] Kinet (wpisane „wężykami”: może być również Kiszet lub Kisut); matka Tekla (Thecla) Wrzyszecka [Wrszecka] córka Franciszka i Katarzyny [z domu] Trziszka [Strziszka]; chrzestni Edward (Eduardus) Bohdanowicz (expudo-vel expido forposta loci)....(?) tutejszy i Emilian (Emilies) Zarewicz syn Michała Zarewicz proboszcza grecko-katolickiego tutejszego (p.r.g. loci); położna Matrona Struc (Struś-Struć); chrzcił Michał Zarewicz proboszcz greko-katolicki tutejszy; dopisana notatka o śmierci (zmarł): + 21/1 1908 – podobno pobity na zabawie-być może noworocznej, podobno odbite nerki – pewnie był kopany; żył prawie 25 lat.

   

  Rożnów
  26/29 lipca 1883;...; Wacław (Venceslaus) Krois; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wacław Krois syn Franciszka i Marii [z domu] Kafka; matka Maria Ludwinczuk córka Mikołaja i Heleny [z domu] Trepinczuk (lub Trefinczuk); chrzestni Wincenty Fiuk i Rozalia Frid (Fridl) -wpis niewyraźny; położna Matrona Struc (Struś); chrzcił [Karol] K.Dulik.

   

  Nowosielica

  27/27 sierpnia 1883; 214; Wiktor (Victor) Malczek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Malczek, górnik syn Walentego i Anny [z domu] Hahn; matka Wiktoria Kosowska córka Michała i Marii [z domu] Niechwiej; chrzestni Józef Hołub i Maria Richter żona dyrektora kopalni węgla (uxer directoris fodin. carbon.); położna Franciszka Kafka; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki tutejszy (par. r.g.c. loci); dopisek Victor Malczek contracit matrimonium cum Elisa Degen die 29 Julii 1912 in Einsibseln in Helvetia (Wiktor Malczek ożenił się z Elizą Degen dnia 29 lipca 1912 roku w Einsibseln w Szwajcarii).

   

  Nowosielica

  23/23 września 1883;...; Michał (Michael) Nowicki; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Nowicki custos viarum (dozorca drogowy?); matka Maria Kuryluk córka Jakuba i Magdaleny [z domu] Kumanicka; chrzestni Dymitr (Demytrius) Huczka rolnik tutejszy i Helena Paranczyk (lub Parunczyk); położna Maria Nykiforuk; chrzcił Jan Siengalewicz.

   

  Kossów (Kosów)

  26/29 września 1883;...; Karol (Carolus) Finik; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Finik serinarius (wytwórca naczyń z gliny?) syn Antoniego i Anny [z domu] Kowalska; matka Anna Müller, serinarii córka Hartmana (Hartmani) i Marii; chrzestni Franciszek Rudkoski (Rutkowski) szewc i Maria Hnidan mieszkanka tutejsza; położna Katarzyna Hańba; chrzcił Karol Dulik; dopisana notatka o śmierci: + 30/II 1885.

   

  Nowosielica

  2/2 listopada 1883;...; Teofil (Theophilus) Wojewudka; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Wojewudka górnik; matka Julia Zaraszczuk córka Teodora i Paraski (Parasceva); chrzestni Michał Derdiuk górnik z Nowosielicy i Zuzanna Ciszka (Strziszka); położna Maria Szydło; chrzcił Michał Zarewicz p.r.g. w Rożnowie.

   

  Rożnów

  24/24 listopada 1883;...; Kazimierz (Casimirus) Sabeńczuk; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Sabeńczuk, rolnik syn Filipa i Józefy Serbeniuk; matka Anna Kozłowska córka Michała i Teresy [z domu] Pirog; chrzestni Bazyli Beszty rolnik i Petronela Kukla; położna Agata Sematiuk; chrzcił M. Zarewicz p.r.g.l.

   

  Nowosielica

  27/18 stycznia 1884; 988; Anna Chałupa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Antoni Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellner; matka Anna Bartoń córka Jana* i Anny [z domu] Lochschmid *górnik; chrzestni Augustyn Chałupa, górnik tutejszy i Anna Müller; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił Karol Dulik.

   

  Rożnów

  30 stycznia / 24 lutego 1884; 1; Zofia (Sophia) Starowiejska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Starowiejski szewc; matka Barbara Wrszycka (Wrszecka) córka Franciszka i Katarzyny [z domu] Cisek (Strziszka); chrzestni Mikołaj Tymiuk cantr exit rit. gr. in Żabie Ilcia (? śpiewak cerkwi grecko-kat. w Żabie Ilcia) i Maria Starkiewicz; położna Agata Sematiuk; chrzcił Michał Zarewicz par. rit. gr. loci.

   

  Rożnów

  15 kwietnia / 1 maja 1884; 966; Józef (Josephus) Nowakowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Nowakowski, kuśnierz (pellio) syn Antoniego i Ludwiki [z domu] Hajduk; matka Malwina Karpowicz córka Franciszka invigilator oeconomicus (zarządca ekonom) i Franciszki [z domu] Trziszka (Strziszka); chrzestni Józef Strzałkowski i Józefa Stetkiewicz żona śpiewaka cerkwi gr. tutejszej; położna Matrona Struś (Struć); chrzcił Michał Zarewicz proboszcz grecko-kat. tutejszy.

   

  Nowosielica

  11/18 maja 1884; 275; Ferdynand (Ferdinandus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa; górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kelnar (Kellner); matka Józefa Janiczek (Jeniczek) córka Józefa górnika i Marii [z domu] Wrryszeka (Wrszecka); chrzestni Józef Müller górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Franciszka Kawka; chrzcił K. Dulik.

   

  Nowosielica

  9/12 czerwca 1884; 217; Julian (Julianus) Marek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Marek górnik [syn Wincentego i Magdaleny z domu Dowczil]; matka Karolina Trziszka (Strziszka) córka Franciszka i Anastazji [z domu] Bodeńko; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Anastazja Żmindiuk; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz grecko-kat. tutejszy.

   

  Nowosielica

  13/15 czerwca 1884; 285; Antoni (Antonius) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wincenty Chałupa, górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellnar (Kellner); matka Katarzyna Haas córka Ireneusza i Anny [z domu] Krupska; chrzestni Alojzy Marek górnik i Rozalia Fridl; położna Helena Prawdiuk; chrzcił K. Dulik.

   

  Nowosielica

  13/15 czerwca 1884; 262; Antoni (Antonius) Kaliczyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Kaliczyński, górnik syn Stefana i Anastazji [z domu] Antoniuk (lub Antoniak); matka Józefa Trziszka (Strziszka) córka Józefa i Franciszki [z domu] Kawka (Kafka); chrzestni Alojzy Marek górnik i Rozalia Fridl; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił K. Dulik; dopisana notka o śmierci: +29/8 1884.

   

  Nowosielica

  29/29 lipca 1884;...; Wincenty (Vincentius) Hołub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Ignacy Hołub* syn Ignacego i Anny [z domu] Babinice* Moravia fodinarius operator (górnik z Moraw); matka Anna córka Jana Laskowski i Zofii [z domu] Iwanicka; chrzestni Józef Fridl górnik tutejszy i Maria Marek; położna nie została wymieniona; chrzcił Hiliarion (Hilary) Michalewicz paroch rit. gr. loci; dopisana notka o śmierci: +31/3 alias ¼ 1891.

   

  Nowosielica

  29 lipca / 10 sierpnia 1884; 206; Helena Sawczuk; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Sawczuk kantor cerkwi greckiej tutejszy (cantor Edia? rit. gr. loci); matka Maria Janiczek (Jeniczek) córka Józefa i Marii [z domu] Wrzyszeka (Wrszecka); chrzestni Stefan Kazmierczuk i Maria Czurko mieszkańcy tutejsi; położna – brak; chrzcił Jan Siengalewicz par. rit. gr. loci.

   

  Nowosielica

  21/22 sierpnia 1884; 216; Andżela (Angela) Wiszniewska (Wiszniowska); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Wiszniewski (Wiszniowski) górnik; matka Franciszka Piątkowska córka Mikołaja i Anny [z domu] Trziszka (Strziszka); chrzestni Jan Błoński górnik i Karolin a Fridl; położna – brak; chrzcił Jan Siengalewicz par. r.g.loci.

   

  Nowosielica

  25/25 sierpnia 1884;...; Katarzyna (Catharina) Hofman; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Karol Hofman kowal (ferrifabri); matka Antonina Habulewicz; położna Helena Prawdiuk; Katarzyna ochrzczona przez położną.

   

  Nowosielica

  29/29 września 1884; 159; Ferdynand (Ferdinandus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Ferdynand Chałupa górnik tutejszy; matka Zuzanna córka Wincentego Stark i Marii [z domu] Hołub; chrzestni Wincenty Chałupa górnik tutejszy i Józefa Chałupa żona Augustyna; położna Franciszka Kawka; chrzcił Jan Siengalewicz par. rit. gr. loci.

   

  Rożnów

  8/9 listopada 1884; 760; Urszula (Ursula) Złotnicka; katolik; dziewczynka; legitimi; matka Julia Złotnicka wdowa po Mikołaju rolniku z Rożnowa córka Jakuba i Anny [z domu] Witek; chrzestni Bazyli Besztej (Beszty) kuśnierz i Petronela Bickla żona serinarei; położna Agata Symatiuk; chrzcił Jan Zednarga Cropta rot. gr. loci.

   

  Rożnów

  9/16 listopada 1884; 1; Antonina Hucuł (alias Hucał); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec (Andreas) Jędrzej [Andrzej] Hucuł (Hucał) szewc (sutor) i (Thecla) Tekli Wrszycka [Wrszecka] córki Franciszka [Wrszecki] i Katarzyny [z domu] Cisek [Strziszka]; chrzestni Jan (Joannes) Błoński kowal (ferrifaber c Nowosielica) z Nowosielicy i Maria Wesołowska; położna Agata (Ahaphia) Semotiuk (vel Symatiuk); chrzcił Michał Zarewicz proboszcz greko-kat. tutejszy (par. rit. gr. loci).

   

  Nowosielica

  13/18 stycznia 1885; 52; Wacław (Venceslaus) Fridl; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Fridl górnik syn Cyryla i Teresy [z domu] Szczepan; matka Rosalia Riedl córka Józefa i Karoliny; chrzestni Jan Bartoń górnik i Józefa Chałupa; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz greko-kat. tutejszy.

   

  Nowosielica

  3/7 czerwca 1885; 218; Karolina (Carolina) Lochschmid; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wacław Lochschmid górnik syn Michała i Elżbiety [z domu] Pelzei; matka Klara Ridl (Riedl) córka Józefa i Karoliny [z domu] Szczepan; chrzestni Jan Barton górnik tutejszy i Karolina Chałupa; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił J. Siengalewicz obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  8/18 czerwca 1885; 254; Antonina Bartoń; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Franciszek Bartoń górnik; matka Anna Holub (Hołub) córka Ignacego i Anny [z domu] Babiniec; chrzestni Karol Strziszka górnik w kopalni węgla (fodinarei carbonum) i Karolina Fridl; położna Franciszka Kawka; chrzcił Jan Siengalewicz r.g. loci.

   

  Rożnów

  25 maja / 21 czerwca 1885;...; Maria Magdalena Starkiewicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kajetan Starkiewicz cieśla syn Franciszki i Urszuli [z domu] Jaskułowska; matka Maria Wrzycka (Wrszecka) córka Franciszka i Katarzyny [z domu] Trziszka (Strziszka); chrzestni Karol Kowalik (kowal?) z Kossowa i Anna Podgurska żona kowala tutejszego; położna Agata Semotiuk; chrzcił Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  26/28 czerwca 1885; 408; Paulina Czech; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wincenty Czech górnik syn Wincentego i Franciszki [z domu] Czyczatka (Czeczutko); matka Zofia Strusiewicz córka Ignacego ceglarza (laterari) i Kseni; chrzestni Jan Bartoń górnik i Katarzyna Chałupa; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  4/30 czerwca 1885; 705; Paulina Serbeniuk; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Serbeniuk rolnik syn Filipa i Józefy [z domu] Sabeniuk; matka Anna Kozłowska córka Michała* i Teresy [z domu] Pirog, *cieśli; chrzestni Karol Nowakoski kuśnierz tutejszy (pellarius loci) i Józefa Złotnicka; położna Matrona Struś (Struć); chrzcił Michał Zarewicz proboszcz obrządku grecko-katolickiego tutejszy.

   

  Nowosielica

  1/5 lipca 1885; 202; Jan (Joannes) Kaliczyński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Kaliczyński górnik; matka Józefa córka Jana Trziszka (Strziszka) i Barbary [z domu] Kawka (Kafka); chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił J. Siengalewicz par. rit. gr. loci.

   

  Rożnów

  30 czerwca / 5 lipca 1885;...; Paulina Strzałkoska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Strzałkoski (praefectus custodum in Rożnów) zarządca (zwierzchnik) policji w Rożnowie; matka Amalia Krzesińska córka Antoniego incolarum c Słowiatyn (mieszkanka Słowiatyna); chrzestni Józef Antoniewicz (serifabri loci?) i Józefa Stetkiwicz żona nauczyciela; położna Józefa Stetkiewicz; chrzcił M. Zarewicz par. rit. gr. loci.

   

  Nowosielica

  14/17 lipca 1885; 154; Józef (Josephus) Bartoń; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Bartoń górnik syn Jana i Marii [z domu] Grosman; matka Anna Lochschmid córka Michała i Elżbiety [z domu] Pelz; chrzestni Józef Hołub górnik i Karolina Chałupa; położna Franciszka Kawka; chrzcił J. Siengalewicz p. r. g. loci; dopisana notatka o śmierci: +18/7 1885.

   

  Nowosielica (Rożnów)

  23/23 sierpnia 1885;...; Antoni (Antonius) Hofman; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Hofman kowal; matka Antonina Horbulewicz córka Piotra i Marii [z domu]  Formaniuk; chrzestni Jan Podwiński stelmach (carpentarius) z Rudniki i Teresa Burger (lub Burgez) żona kowala z Rudniki; położna Anastazja Zmyndiak; chrzcił M. Zarewicz p. r. gr. in Rożnów.

  Nowosielica

  3/7 października 1885;...; Augustyn (Augustinus) Trziszka (Strziszka); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Trziszka (Strziszka) górnik; matka Zuzanna Lochschmid córka Wacława i Klary [z domu] Ridl (Riedl); chrzestni Józef Fridl górnik i Anna Derdiuk żona rolnika; położna Franciszka Kawka; chrzcił J. Siengalewicz rit. gr. par. loci; dopisana notatka o śmierci: +7/1 1889.

   

  Nowosielica

  16/18 listopada 1885;...; Rozalia (Rosalia) Chalupa (Chałupa); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Chałupa górnik; matka Karolina Stark córka Wacława i Elżbiety [z domu] Lochschmid; chrzestni Jan Bartoń górnik i Rozalia Fridl; położna Franciszka Kawka; chrzcił Włodzimierz Ozorkiewicz administrator tutejszy (rit. gr.) korzeniach grecko-kat.

   

  Rożnów

  3/17 grudnia 1885; 871; Zofia (Sophia) Axentowicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Bogdan Axentowicz kowal; matka Emilia Duszenko córka Macieja i Ewy [z domu] Frey; chrzestni Józef Andrusiewicz ekonom tutejszy i Józefina Pasakas mieszkanka tutejsza; położna Matrona Struś; chrzcił Michał Zarewicz p. r.g. loci.

   

  Nowosielica

  19/22 lutego 1886; 159; Józef (Josephus) Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Ferdynand Chałupa górnik; matka Zuzanna Stark córka Wincentego i Marii [ z domu] Hołub; chrzestni Augustyn Chałupa górnik tutejszy i Katarzyna Chałupa; położna Agata Sematiuk; chrzcił Włodzimierz Ozorkiewicz admin. r. g. loci.

   

  Nowosielica

  16/18 kwietnia 1886; 288; Andżela (Angela) Chałupa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Antoni Chałupa górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kelner; matka Anna Bartoń córka Jana* i Anny [z domu] Lochszmid (Lochschmid), *górnika; chrzestni Józef Müller górnik tutejszy i Józefa Chałupa; położna Franciszka Kawka (Kafka); chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  28/28 maja 1886; 881; Leon (Leo) Hucał (alias Hucuł); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jędrzej alias Andrzej (Andreas) Hucuł (wpisane: Hucał) szewc (sutor) i Tekla (Thecla) [z domu] Wrszycka (Wrszecka) córka Franciszka i Katarzyny [z domu] Cisek [Strziszka]; chrzestni Bazyli Besztej (Beszty) kuśnierz (pellio) i Maria Sachro żona rolnika tutejszego; położna Agata Symotiuk; chrzcił Michał Zarewicz p.r.g. loci (proboszcz grecko-katolicki tutejszy).

   

  Nowosielica

  29 czerwca / 1 lipca 1886; 87; Andżela (Angela) Marek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec

  Franciszek Marek górnik; matka Karolina Trziszka (Strziszka) córka Franciszka i Anastazji [z domu] Bodeńko; chrzestni Wincenty Fridl górnik tutejszy i Karolina Błońska; położna Anastazja Zmediak; chrzcił Włodzimierz Ozorkiewicz adm. r. g. loci.

   

   

  Nowosielica

  14/14 sierpnia 1886; 251; Wacław (Venceslaus) Lang; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wacław Lang górnik syn Jana i Otylii [z domu] Kaller; matka Karolina Hołub córka Józefa i Wilhelminy [z domu] Malczek; chrzestni Wacław Fridl górnik i Małgorzata Hołub; położna Anastazja Zmędiak; chrzcił W. Ozorkiewicz proboszcz grecko-kat. tutejszy; notatka o śmierci: +9/6 1887.

   

  Nowosielica

  28/28 sierpnia 1886; 314; Józef (Josephus) Marek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Marek górnik; matka Maria Ludwinczuk córka Ludwika i Heleny [z domu] Brzezińska; chrzestni Józef Fridl górnik tutejszy i Karolina Fridl (żona Wincentego?); położna Anastazja Zmendiuk; chrzcił Włodzimierz Ozorkiewicz adm. r. g. loci.

   

  Kossów

  30 sierpnia / 3 września 1886; 336; Jadwiga Augustyna (Hedviga Augustina binomen) dwojga imion; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kazimierz Błoński woźny (stróż) szkolny (vigilum magister) syn Antoniego i Andżeli [z domu] Kalicińska; matka Marianna Panlusińska (?) córka Stanisława i Marianny [z domu] Krzywdzińska; chrzestni Augustyn Pohl pidectus reserva (?) i Helena Janiczek (Jeniczek?) żona stróża szkolnego (uxor magistri vigilum); położna Julia Jaworska; chrzcił Sev. Ferenberg proboszcz w Pistyniu.

   

  Rożnów

  3/13 września 1886; 117; Józefina (Josephina) Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Hołub mieszkaniec tutejszy; matka Małgorzata córka Piotra Frick i Barbary; chrzestni Wacław Lang i Zofia Czech górnik z Nowosielicy (montani ex Nowosielica); położna – brak; chrzcił Michał Zarewicz parochus rit. gr. in Rożnów (proboszcz grecko-kat. w Rożnowie); notatka o śmierci: +25/10 1886.

   

  Nowosielica

  27 października / 7 listopada 1886; 275; Teresa (Theresia) Chałupa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Augustyn Chałupa górnik syn Józefa i Magdaleny [z domu] Kellar; matka Józefa Janiczek (Jeniczek) córka Józefa i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka); chrzestni Józef Müller górnik tutejszy i Rozalia Fridl; położna Rosina Dasiewicz; chrzcił K. Dulik.

   

  Rożnów

  8/11 listopada 1886; 80; Marcelina (Marcella) Starkiewicz; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kajetan Starkiewicz [syn Franciszka i Justyny z Jaskółowskich] stelmach-woźnica (carpentarius); matka Maria Wrszycka (Wrszecka) córka Franciszka (kowala) i Katarzyny [z domu] Ciszka (Strziszka); chrzestni Stefan Wesołowski rzeźnik (lanio) i Tekla Galdzicka żona szewca (Thecla Galdzicka uxor sutores, czyli jak łatwo się domyśleć była to Tekla z domu Wrszecka żona Jędrzeja Hucuł-Galdzickiego; prawdopodobnie Jędrzej na jakiś czas – na krótko - wrócił do swojego rodowego nazwiska, po jakimś czasie znowu w aktach występuje jako Hucuł alias Hucał); położna Agata Somatiuk; chrzcił M. Zarewicz p. r. gr. loci.

   

  Rożnów

  30/30 listopada 1886; 709; Józef (Josephus) Kalinowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Albin (Albinus) Kalinowski rolnik; matka Barbara Salwaroska córka Onufrego i Anny [z domu] Petruk; chrzestni Kalinowski Grzegorz rolnik tutejszy i Katarzyna Steblecka; położna Agata Semotiuk; chrzcił M. Zarewicz paroch. r. g. loci.

   

  Rożnów

  15/30 listopada 1886; 1; Józefina (Josephina) Bednawska (lub Bodnawska); katolik; dziewczynka; illegitimi; matka Franciszka Bednaska (alias Bednawska) córka Witalisa Józefa Bednaski (alias Bednawski) ekonoma w Delawie (Delawa) i Rozalii [z domu] Hirch; chrzestni Antoni Bednaski i Józefina Pasakas mieszkańcy tutejsi; położna Józefina Stetkiewicz; chrzcił M. Zarewicz p. r. g. loci.

   

  Rożnów

  9/19 grudnia 1886; 1; Jan (Joannes) Lang; katolik; chłopiec; illegitimi; matka Klara Lang samotna służąca (caelebs famula) córka Jana i Otylii [z domu] Kaller; chrzestni Józef Hołub górnik w Nowosielicy (fossorus in Nowosielica) i Karolina Lang; położna Anastazja Zmendiuk; chrzcił Michał Zarewicz par. rit. grc. loci (proboszcz grecko-katolicki tutejszy; dopiski niewyraźne: Legitimatum per subiescens .... Joannis Frick fossores elto 22 Novembris 887 (prawowity przez przysposobienie przez Jana Frick górnika 22 listopada 1887 roku); oraz druga notka nieczytelna Estr 12/7 1913 N 110(?).

   

  Nowosielica

  25/25 grudnia 1886; 226; Albin (Albinus) Wiszniowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Wiszniowski górnik; matka Franciszka Piątkowska córka Mikołaja i Joanny (Janiny) [z domu] Trsziszka (Strziszka); chrzestni Wincenty Fridel górnik tutejszy i Karolina Błońska (może z domu Wrszecka); położna Anastazja Zmindiak; chrzcił Włodzimierz Klimkowicz p. r. g. loci.

   

  Kossów

  16/26 grudnia 1886; 319; Augustyn Józef dwojga imion (Augustinus Josephus binominus) Pohl; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Augustyn Pohl magister militarus districtus loci (kierownik-naczelnik wojskowy okręgu-powiatu tutejszego) syn Konrada Marii [z domu] Lissner; matka Józefina Hruszka córka Franciszka i Anny [z domu] Pelican (Pelikan); chrzestni Fryderyk Janiczek (Jeniczek) praefectus custoram securitatis c Wisznitz in Bukowina (zwierzchnik straży policji z Wiżnicy (Wyżnica) na Bukowinie [Wyżnica koło Kut] i Maria Błońska żona także zwierzchnika straży policji tutejszej (praefecti custadum securitatis loci); chrzcił Karol Dulik; notatka o śmierci: +9/6 1911.

   

  Nowosielica

  22 grudnia 1886 / 6 stycznia 1887; 206; Maria Sawczuk; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Sawczuk śpiewak cerkiewny tutejszy (cantor Escir r. g. loci); matka Maria Janiczek (Jeniczek) córka Józefa górnika i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka); chrzestni Stefan Kazmierczuk (Kozmierczuk) i Maria Czurko rolnicy tutejsi; położna Agata Paranays (Paranczycz); chrzcił Włodzimierz Klimkowicz par. rit. loci (proboszcz tutejszy).

   

  Nowosielica

  3/9 stycznia 1887; 271; Genowefa (Genovefa) Müller; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józefa Müller górnik; matka Anna Chałupa córka Józefa i Magdaleny [z domu] Kelner; chrzestni Augustyn Chałupa górnik tutejszy i Karolina Fridl; położna Eufrozyna Dasiewicz; chrzcił Włodzimierz Klimkiewicz (alias Klimkowicz) p.r.g. loci; dopisana notatka o śmierci: + 4/7 1891.

   

  Nowosielica

  13/14 lutego 1887; 276; Ludwika (Ludovica) Derdiuk; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Eutemiusz (Euthemius) Derdiuk górnik; matka Maria Trziszka (Strziszka) córka Franciszka i Anastazji [z domu] Bodenko; chrzestni Aleksy Bednaroski (penes machinam fodinarum – obsługa maszyn kopalni-windy) i Karolina Fridl; położna Agata Paranczycz; chrzcił Wł. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Olbrzymia przerwa w dokumentach urodzeń – braki – prawdopodobnie bezpowrotnie zaginęły (lub być może w Archiwach Sowieckich lub Ukraińskich).

   

  Prawdopodobnie Nowosielica (brak wpisu miejscowości)

  poz.10

  20/25 października 1913;...; Jadwiga (Hedvigis) Hołub; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Hołub syn Ignacego i Anny Laskowska; matka Michalina (Michaela) Pohrebienik córka Michała i Marii Wrszecka; chrzestni Franciszek Hołub i Otylia (Othilia) Pohrebienka samotni; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił (wpis niewyraźny).

   

  Ocalało kilka stron z 1920 roku:

   

  1.Nowosielica

  16 /24 lutego 1920 (1922?); 51; Anna Grzyb; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Karol Grzyb syn Wojciecha (Adalberti) i Rozalii [z domu] Kargel; matka Andżela (Angela) Marek córka Franciszka i Karolina [z domu] Trziszka (Strziszka); chrzestni Jan Mazek (Marek) i Anna Chałupa żona Ferdynanda (Ferdinandi); położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Porzycki.

   

  4.Rożnów

  16 czerwca / 4 lipca 1920;...; Wanda Hucuł; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Michał Hucuł kowal syn Jędrzeja (Andrzeja) i Tekli [z domu] Werszecka (Wrszecka) = Michael Hucuł ferrifaber fil. Andreae et Teclae Werszecka (Tekla Wrszecka); matka Julia Werechy [Weryha] córka Eliasza i Anny Żybukowska = Julia Werechy filia Eliae et Annae Żybukowska; rodzice chrzestni: Joachim Pohrybienik i Irena Radysz żona Symeona; położna Akwilina (Aquilina) Szteficzak; ochrzcił Michał Zarewicz.

   

  5.Nowosielica

  18/21 sierpnia 1920;...; Stefan Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Chałupa kopacz [fossor – kopacz górnik? – kopalnia była już raczej nieczynna – prawd. tzw. bieda-szyby] syn Wincentego i Katarzyny Kat (Has-Haas); matka Klara Lochschid [Lochschmid] córka Wacława i Klary Ridel; chrzestni Mikołaj Adler cieśla i Paulina Chałupa żona Antoniego; położna Paulina Starkiewicz; ochrzcił Jan Porzycki..

   

  6.Rożnów

  5/14 sierpnia 1920;...; Maria Mazek (Marek); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Mazek (Marek) stolarz syn Michała i Anny [z domu – wpis nieczytelny]; matka Anna Wiśniowska (Wiszniowska) córka Jana i Franciszki [z domu] Piątkowska; chrzestni Jakub Nowak i Maria Ciołek żona Józefa; położna Helena Bodnar (?); chrzcił Bazyli Kryharczuk ksiądz greko-katolicki z Rożnowa.

   

  7.Nowosielica

  8/22 września 1920; 315; Marian Chałupa; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Chałupa rolnik syn Augustyna i Józefy [z domu] Janiczek [Jeniczek]; matka Adela Streker córka Celestyna (Celestini) i Sabiny (Sabinae) Hołub; chrzestni Wilhelm Streker samotny i Rozalia Chałupa żona Augustyna; położna Anna Parahszycz (lub Parańszycz); chrzcił Jan Porzycki.

  8. Nowosielica

  8/19 września 1920; 992; Maria Lang; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Lang kopacz (fossor) syn Wacława i Karoliny [z domu] Hołub; matka Anna Kubeczka [może Kubiczek] córka Antoniego i Anny [z domu] Lochschmid; chrzestni Laurencjusz Frick samotny i Karolina Frick żona Jana; położna Hafija Stefijczuk; chrzcił Jan Porzycki.

   

  2.Prawdopodobnie Nowosielica

  20/29 sierpnia 1921;...; Roman Marian Wesołowski dwojga imion; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Bolesław Wesołowski szewc syn Felicjana (Felicis) i Repsymy (Repsimae) Łazarowicz; matka Maria Zawadzka córka Michała i Anny [z domu] Barańska; chrzestni Jan Fedoruk samotny i Maria Wesołowska żona Karola; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Porzycki.

   

  3.Prawd. Nowosielica

  27 sierpnia / 5 września 1921; 116; Stanisława Wiszniowska (Wiśniowska); katolik, dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Wiszniowski kopacz (fossor) syn Jana i Franciszki [z domu] Trziszka (Strziszka); matka Julia Siermieńska córka Izydora i Wiktorii [z domu] Zamorska (lub Żamorska); położna Agata (Ahafija) Ostafijczuk; chrzcił Jan Porzycki.

   

  1.Trościaniec

  18/19 marca 1921; 142; Michał (Michael) Różycki; katolik; chłopiec; illegitimi; matka Petronela Różycka córka Wojciecha i Marii Borkowska wdowa po Antonim Ładowski; chrzestni Symeon Jakubowski i Maria Łyłyk; położna Agaphia (Agata) Ostafijczuk; chrzcił Jan Porzycki.

   

  CDN. (?)

   

  Parafia Dżurów (wybrane) – podlegała pod dekanat Zabłotów

   

  1.Dżurów

  25 lutego / 9 marca 1918; 450; Helena Starkiewicz; katolik; dziewczynka; legitimi; Józef Starkiewicz syn Kajetana (Kajetani) i Marii (Mariae) [z domu] Werszecka (Wrszecka); matka Paulina córka Mikołaja (Nicololai - wpis z błędem) i Marii [z domu] Mojsesowicz (Mojseszowicz), dodatkowy wpis po polsku: mąż 4 lata na wojnie; chrzestni Stefan (Stephanus) Siłecki i Helena Baniluk żona Grzegorz (Gregori); położna Helena Nikiforuk; chrzcił Leon (Leo) Burzyński.

   

  1.Dżurów

  12/19 stycznia 1919; 466; Marian (Marianus) Kossowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Kossowski kowal (ferrifaber) syn Franciszka i Andżeli (Angela) Stakiewicz; matka Andżela (Angela) Wesołowska córka Emiliana (Emiliani) i Pauliny [z domu] Jarzyńska; chrzestni Mikołaj Hryniowiecki młynarz (molitor) i Maria Kosowska samotna; położna Helena Nikeforuk [Nikiforuk]; chrzcił Jan Porzycki.

   

  2.Dżurów

  27 stycznia / 15 lutego 1919;...; Marian (Marianus) Kasperski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Józef Kasperski kowal (ferrifaber) syn Jana i Marii z domu Winnicka; matka Paulina Wojciechowska córka Jana i Marii [z domu] Harmatiuk; chrzestni Stefan Lipiński i Helena Gorgij (może Gordij) żona Bazyla; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Porzycki.

   

  3.Dżurów

  23 kwietnia / 11 maja 1919; 541; Stefania Stokłosa; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Władysław Stokłosa syn Stanisława i Marii [z domu] Goldbert; matka Emilia córka Karola Wołoszczuk i Rozalia [z domu] Jost; chrzestni Józef Raczak i Paulina Starkiewicz żona Józefa; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Porzycki; dopisana notka: zapisana za mąż Mikołaj (Nicolaus) Wasylewicz 13/XI.1943.

   

  1.Dżurów

  5/6 lutego 1920; 288; Roman (Romanus) Nikeforuk; katolik; chłopiec; illegitimi; matka Stanisława Nikeforuk samotna córka Jerzego (Georgii) i Katarzyny [z domu] Kuryluk; chrzestni Bazyli Maksymczuk i Helena Kuryluk samotna; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Porzycki.

   

  2.Dżurów

  20/29 sierpnia 1920;...; Roman Marian (Romanus Marianus) dwojga imion (bin.); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Bolesław Wesołowski szewc syn Felcjana (Felicis) i Repsymy (Repsimae) Lazarowicz; matka Maria Zawadzka córka Michał i Anny z domu Barańska; chrzestni Jan Fedoruk samotny i Maria Wesołowska żona Karola; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Porzycki.

   

  3.Dżurów

  27 sierpnia / 5 września 1920; 116; Stanisława Wiśniowska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Wiśniowski kopacz-rolnik (fossor) syn Jana i Franciszki [z domu] Trziszka (Strziszka); matka Julia Siermińska córka Izydora (Isidori) i Wiktorii (Victoriae) Zamorska [z domu]; chrzestni Józef Mazek (Marek) stolarz-cieśla (faber ligni – mistrz ciesielski) i Andżela (Angela) Mazek (Marek) żona Józefa; położna Ahafia Ostafijczuk; chrzcił Jan Porzycki.

   

  1.Dżurów

  7/28 marca 1921; Mieczysław (Miecislaus) Busch; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Busch Michał syn Franciszka i Gertrudy (Gertrudis) z domu Rybczyk; matka Paulina córka Pawła (Pauli) Nikieforuk i Franciszki z domu Horbulewicz; chrzestni Turczyński Grzegorz i Paulina Starkiewicz żona Józefa; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił R.W.L. Staufer proboszcz z Zabłotowa;

   

  2.Dżurów

  1/5 czerwca 1921; 504; Marian Tomaszewski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał stolarz (lignifaber) syn Jakuba i Józefy Szen; matka Joanna (lub Janina) Hrynowiecka córka Izydora i Rozalii [z domu] Stryczyńska; chrzestni Jan Tomaszewski i Paulina Knyżenicka (lub Krzyżewiecka) żona Jana; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Ludwik Staufer proboszcz.

   

  Wizytacja dekanatu Zabłotów dnia 29 grudnia 1921 Franciszek Wójcik.

   

  3.Dżurów

  4 sierpnia 1921 / 31 marca 1922 (?); 1; Józef Myckan; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Grzegorz Jakub Myckan syn Jana i Katarzyny Agopsowicz; matka Malwina Pasakas córka Kajetana i Franciszki (?) – wpis niewyraźny; chrzestni Grzegorz Donigiewicz i Rozalia Węglowska; chrzcił Ludwik Staufer.

   

  1.Dżurów

  2/17 czerwca 1923; 424; Jan Wesołowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Wesołowski syn Felicjana (Felius) i Repsymy [z domu] Lazarewicz; matka Maria Bodnaruk córka Michała i  Marii Knieżnicka; chrzestni Eliasz Knyhorezuk i Maria Fedoruk córka Jana; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Ludwik Staufer.

   

  2.Dżurów

  27/28 sierpnia 1923; 629; Maria Kasperska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kasperski Józef kowal syn Jana i Marii [z domu] Winnicka; matka Paulina Wojciechowska córka Jana i Marii [z domu] Harmatiuk; chrzestni Michał Pawlitka (lub Pawlik) rolnik i Paulina Starkiewicz (dopisane daty po chrzestnych 1875 19/3 1902 in Żasłarz (?) 1883 (?); położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Ludwik Staufer.

   

  1.Dżurów

  7 lutego / 2 marca 1924; 481; Tadeusz (Thaddaeus) Dobrzański; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Władysław Dobrzański fonor. syn Jana i Marii Zdziarstek; matka Genowefa Iwanicka córka Juliana i Marii [z domu] Hołub; chrzestni Jan Lang i Rozalia Dobrzańska samotna; położna Katarzyna (Catharina) Todorijczuk; chrzcił Jan Dudziak.

   

  1.Dżurów

  17 lutego / 8 marca 1925; 222; Emilia Helena Fedoruk dwojga imion (bin.); katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Fedoruk rolnik syn Atanazego (Athanasi) i Rozalia [z domu] Muszyńska; matka Maria Piotrowska córka Mikołaja i Marii [z domu] Morozowiecka; chrzestni Jan Semen i Helena Tomaszek żona Stefana; położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Ludwik Staufer proboszcz.

   

  5.Dżurów

  21 marca / 14 maja 1927;...; Bolesław Lang; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Antoni Lang syn Wacława i Karoliny [z domu] Hołub; matka Anna Gutkowska córka Jerzego (Georgii) i Maria [z domu] Petruk; chrzestni Bazyli Łukasik (?) i Antonina Pawłowska; położna – brak; chrzcił Emilian Dudyk.

   

  1.Dżurów

  6/9 kwietnia 1927; 287; Maria Józefa Nowakowska dwojga imion (bin.) katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Nowakowski szewc syn Cyryla i Karoliny [z domu] Wyszyńska; matka Petronela (Petronilla) Czernecka córka Michała i Pauliny [z domu] Laskowska; chrzestni Mikołaj Hrymenczuk młynarz i Józefa Glazer (lub Glezer); położna Paulina Starkiewicz; chrzcił Jan Dudziak proboszcz.

   

  1.Dżurów

  25/31 marca 1934; 450; Anna Simowinczyk; rzymski-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Simowinczyk Mikołaj syn Michała i Anny z domu Nykieforuk; matka Helena Starkiewicz córka Józefa i Pauliny z domu Armatjuk; chrzestni Michał Simowinczyk rolnik i Maria Pawlik żona Bazylego; położna Katarzyna Todorijczuk; chrzcił Emilian Dudyk proboszcz grecko-katolicki.

   

  2.Dżurów

  10/13 lipca 1934; 407; Leon (Leo) Rojek; rzymski-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Rojek Józef syn Sebastiana i Emilii [z domu] Swica; matka Stefania Steblecka córka Antoniego i Franciszki (?) [z domu] Macko; chrzestni Steblecki Mikołaj i Karolina Sienkiewicz żona Jerzego (?); położna (wpis nieczytelny); chrzcił Emilian Dudyk.

   

  1.Dżurów                         

   23 lipca / 26 sierpnia 1935;...; Michał Zbigniew Adler dwojga imion (bin.); rzymski-katolik; chłopiec; legitimi; .... syn Mikołaja Adler i Teresy Miller; matka Stefania córka Stefana Stokłosa i Anny [z domu] Chałupa; chrzestni Ludwik Chałupa i Paulina Hołub córka ...(Nowosielica); położna Sadowa Katarzyna; chrzcił Emilian Dudyk proboszcz grecko-katolicki w Dżurowie.

   

  Akta zgonów.

   

  Kossów

  9 stycznia 1808; 44; Marianna Bilińska Nobilis (szlachetnie urodzona – szlachcianka); katolik; kobieta; lat 90; Senectus – starość.

   

  Liber Metricea Mortuorum et Sepultorum Ecclesiac Parochialis r.l. Kossoviensis pro pagis Rożnów et Nowosielica ab anno 1828 malasire 1882 (Rejestr metryk śmierci i pochówku parafii kossowskiej dla wsi Rożnów i Nowosielica w latach 1828 - 1882)

   

  Wpisy w łacinie

  Miejscowość / data / numer domu / dane zmarłego/ wyznanie (catholic; acatholic) / płeć (masculinus; femina) / wiek / przyczyna śmierci / dodatkowe wpisy

   

  [wpisy dot. wsi Rożnów]:

  17/19 sierpnia 1828; 182; Antoni syn Jana i Apollonia Sokołowski służących w dworze (famuli in Aula); katolik; chłopiec; żył 9 tygodni; choroba dziecięca; pochował Bazylii (Wasyl) Basilius Steblecki proboszcz (parochus) r.g.c in Rożnów pozwolenie zakrycia (obtenta permissione) a P. (nieczytelnie) Maszewski).

   

  21/23 sierpnia 1828; 216; Anna Sochacka; katolik; kobieta; 53 lata; pochował Bazyli-Wasyl (Basilius) Steblecki proboszcz obrządku grecko-katolickiego w Rożnów.

   

  6/8 kwietnia 1831;...; Michał (Michael) Krassowski syn pracowitego Józefa (labor - wyrobnik) i Agaty (Agapia) z Perkani; katolik; chłopiec;...dni; ex naturali debilitate - naturalna choroba; pochował Basilius Steblecki proboszcz obrządku grecko-katolicki.

   

  27/29 sierpnia 1832; 101; Zofia (Sophia) Krassowska żona Antoniego Krassowski; katolik; kobieta; lat 40; ex hydrope – puchlina wodna.

   

  23/25 marca 1841; 58; Anna – Grzegorza (Grigoria) Petruk’a rolnika żona. Marcin (Martini) Sokołowski i Teresa Hawriluków ...(wpis nieczytelny) z Rożnowa córka; katolik; kobieta; 26 lat; phtysis –suchoty (wyniszczenie); pochowana przez Jana Borodaykiewicz (administrator r.gr.c in Rożnów cum ... parochi kossoviensis).

   

  Rożnów

  27/29 marca 1841; 1; Józef (Josephus) Piątkowski r.c. zarządca dóbr (bonorum) Rożnów i Nowosielica; katolik; mężczyzna; 48 lat; febris nervosa – wysoka gorączka; pochowany przez Schiffmani proboszcza kossowskiego mieszkańca rożnowskiego.

  Rożnów

  4/6 kwietnia 1844; 1; Matrina Tworowska córka prawowita Karola Tworowski właściciel dóbr (horidis bonus) Hołyń i Marii z domu Kozłowiecka; katolik; dziewczynka; 2 lata; koklusz (cochlus); pochował Wojciech Kubiński proboszcz.

   

  Rożnów

  4/6 sierpnia 1844; 1; Wojciech Maciej (Adalbertus Mathaus) Kozłowiecki właściciel dóbr (hores bonus) Rożnów maritus Anna nata Kuczyńska; katolik; mężczyzna; 74 lata; hydrops; pochował Wojciech Kubiński proboszcz.

   

  Rożnów

  10/12 kwietnia 1847; 182; Teressa wdowa po Marcinie (Martini) Sokołowski’m rolniku z Rożnowa (Rożnów) z domu Hawryluk; rl. - katolik obrządku łacińskiego; kobieta; lat 60; starość (senecta); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  16/18 grudnia 1847; 600; Antoni (Antonius) syn Ignacego Złotnicki tkacza (sukiennika) z Rożnowa i Heleny z domu Łapka; rl. katolik, chłopiec; ½ roku; wymioty; pochował Jana Antoniewicz proboszcz z Rożnowa.

   

  Rożnów

  13/13 kwietnia 1848; 101; Antoni (Antonius) Krassowski szewc z Rożnowa (sutor c Rożnów) mąż Anny [z domu] Zmendak; rl. katolik; mężczyzna; 60 lat; zapalenie płuc; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  4/8 maja 1848; 180; Stanisław (Stanislaus) Trela Hajdubovna samotny z Rudniki Dominii Izdebnik Cir. Wadovicensis (cyrkuł wadowicki) pochodzący; rl. katolik; 27 lat; tyfus; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  14/16 maja 1848; 60; Katarzyna (Catharina) Ditrich żona Józefa Ditrich górnika z Nowosielicy z domu Lewińska; rl. katolik; kobieta; 50 lat; apoplexis; pochował Mikołaj Terlecki proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  14/16 lipca 1848; 105; Piotr (Petrus) syn prawowity Stefana Kalinoski rolnik z Nowosielicy i Teodory [z domu] Bożak; rl. katolik; chłopiec; 14 lat; Ictors sertor ?; pochował Mikołaj Terlecki proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  8/10 września 1848; 180 (lub 190); Michał (Michael) Krassowski rolnik z Rożnowa mąż Praksedy Radysz; rl. katolik; mężczyzna; 50 lat; cholera; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Chomczyn

  11/13 września 1848; 136; Emilia córka prawowita Franciszka Langer Prof. sylvo cum. Chomczynensis i Teresy [z domu] Korczyński; rl. katolik; dziewczynka; 1 rok i 10 miesięcy; pochował Józef Sokulski proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  18/20 września 1848; 1; Józef (Josephus) Ditrich górnik z Nowosielicy wdowiec po Katarzynie [z domu] Lewińska; rl. katolik; mężczyzna; 58 lat; cholera; pochował Mikołaj Terlecki proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  20/22 września 1848; 1; Ewa żona Felicjana (Felicis) Senisson mieszkańca Rożnowa z domu Wolańska; rl. katolik; kobieta; 60 lat; cholera; pochował Jan Antoniewicz proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  23/25 września 1848; 235; Dubicki Michał (Michael) wytwórca skrzyń - stolarz (arcarius) z Łysiec cyrkuł Stanisławów pochodzący samotny w Jaworów apud Curatum laboriosus; rl. katolik; 40 lat; cholera; pochował Jan Kobrzyński proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  5/7 października 1848; 118; Karolina córka Dominika (Dominici) Pojczny pisarz pański (Actuarii Dominicalis) z Rożnowa (Rożnów) i Anny z domu Czornowus; rl. katolik, dziewczynka; 11 miesięcy; Phtysis – wycieńczenie; pochował Jan Antoniewicz proboszcz rożnowski tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  7/9 października 1848; 1; Wacław Schimani górnik z Nowosielicy pochodzący (orjundus) z Bohemia (Czech) żonaty z Marią z domu Kuzilowa (lub Kizielowa); rl. katolik, mężczyzna; 50 lat; cholera; pochował Mikołaj (Nicolaus) Terlecki proboszcz obrządku grecko-katolickiego nowosielicki (Novosielicensis).

   

  Rożnów

  7/9 października 1848; 157; Teresa Wilk samotna córka prawowita Wojciecha Wilk rolnika z Rożnowa i Magdaleny [z domu] Muszyńska; rl. katolik; kobieta; 41 lat; cholera; pochował Jan Antoniewicz proboszcz tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  13/15 października 1848; 1; Anna córka prawowita Jana Kunik górnika z Nowosielicy i Anny [z domu] Hałewa; rl. katolik; dziewczynka; 4 lata; cholera; pochował Mikołaj Terlecki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  18/20 października 1848; 1; Jan (Joannes) syn prawowity Jana Kunik górnika z Nowosielicy i Anny [z domu] Hałewa; rl. katolik; chłopiec; 6 lat; cholera; pochował Mikołaj Terlecki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Żabie

  29/31 października 1848; 43; Antoni (Antonius) syn prawowity Andrzeja (Jędrzeja) Czernichowski woźnica (auriga) z Żabie i Agaty [z domu] Daryjczuk; rl. katolik; 4 miesiące; cholera; pochował Mikołaj Jaworowski kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  6/8 listopada 1848; 143; Józefa (Josepha) wdowa po Józefie Przybylski Possesorem temporanerem de Warwulińce z domu Mężyńska; rl. katolik; kobieta; 60 lat; senectus – starość; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Jaworów

  15/17 grudnia 1848; 217; Maria córka prawowita Franciszka Schuldes mieszkańca Jaworów i Józefy [z domu] Kluczenko; rl. katolik; dziewczynka; 13 lat; tyfus; pochował Jan Kobrzyński kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  21/23 grudnia 1848; 179; Józef (Josephus) Krassowski rolnik z Rożnowa mąż Agaty [z domu] Porczuk; rl. katolik; mężczyzna; 44 lata; phtysis – wycieńczenie (gruźlica); pochował Ryszard Gwiazdowski kurator (proboszcz).

   

  Rożnów

  19/21 kwietnia 1849; 1; Jan (Joannes) Komar kowal (ferrifaber) z Rożnowa żonaty z Heleną Berezowską; katolik; mężczyzna; 27 lat; Phtysis - wycieńczenie (gruźlica); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica Dnom Rożnów

  4/6 kwietnia 1849; 1; Maciej (Mathias) Jeniczek górnik z Nowosielica pochodzący z Bohemia (Czech) żonaty z Franciszką z domu Matejka; katolik; mężczyzna; 53 lata; oppressio arens – ściśnięcie suche (suchoty? – gruźlica); pochował Mikołaj Terlecki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  10/12 sierpnia 1849; 1; Franciszek (Franciscus) Jeniczek górnik z Nowosielicy pochodzący z Bohemia (Czech) syn ślubny (legitimi) Macieja Jeniczek i Franciszki z domu Matejka; katolik; mężczyzna; 21 lat; udar mózgu (wylew) – apoplexius; pochował Mikołaj Terlecki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  23/25 lipca 1850; 1; Klojs (Krojss) Augustyn (Augustinus) mieszkaniec Rożnowa (Incola roznoviensis) z Przybram z Bohemia (Czech) pochodzący żonaty z Anną z domu Werschetzka (Wrszecka); katolik; mężczyzna; 54 lata; zapalenie (Inflamatis) – nieopisane konkretne zapalenie; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  28 lutego/2 marca 1851; 1; Trziszka (Strziszka) Jan (Joannes) górnik z Nowosielicy żonaty z Rozalią (Rosalia) z domu Pazorek – z Flosków w Bohemia (Czech) pochodzący [Floski – Czechy stąd pochodzili prawd. Strziszki]; katolik; mężczyzna; 86 lat; starość (Senectus); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  14/16 maja 1852; 143; Alfred (Alfredus) syn prawowity Antoniego Skowroński ekonoma z Rożnowa i Antoniny z domu Przybylska; rl. katolik; 2 lata; konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  14/16 czerwca 1852; 1; Eleonora córka prawowita Karola Kroiss górnika z Nowosielicy i Anny z domu Kafka; rl. katolik; dziewczynka; 1 rok; Phtysis – wycieńczenie (gruźlica); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  18/20 grudnia 1852; 1; Anna córka prawowita Franciszka Carboch górnika z Nowosielicy i Weroniki [z domu] Trziszka [Strziszka]; katolik; dziewczynka; 2 lata; tyfus; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  25/27 września 1853; 1; Maria córka prawowita Wacława (Vencelaii) Jeniczek górnika z Nowosielicy i Barbara z domu Wrszecka; katolik; dziewczynka; 6 tygodni; drgawki (padaczka?); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  9/11 lutego 1854; 1; Karol (Carolus) syn prawowity Franciszka Winterblum rzeźnik z Monasterska i Anny z domu Herschman; katolik; chłopiec; 1 rok 7 miesięcy; tyfus; pochował Richardus Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  11/13 kwietnia 1854; 176; Matrona Radysz córka prawowita Bazylego rolnika i Agnieszki [z domu] Kawka (Kafka); katolik; dziewczynka; 8 dni; debilitas; pochował Jan Antoniewicz.

   

  Rożnów

  19/21 kwietnia 1854; 176; Agnieszka Radysz* żona Bazylego Radysz rolnika * z domu Kawka; katolik; kobieta; 34 lata; infilix postum (po porodzie?); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  3/5 czerwca 1854; 1; Józef (Josephus) syn z prawego łoża (ślubny) Wacława Jeniczek górnika z Nowosielicy i Barbary z domu Wrszecka; katolik; chłopiec; żył 5 chwil-minut (minutar); niedojrzały-przedwczesny (immaturitus); pochował Mikołaj Terlecki opiekun tutejszej parafii.

   

  Rożnów

  16/18 lipca 1854; 543; Jan (Joannes) Sokołoski mąż Pelagii Tomej; katolik; mężczyzna; 47 lat; confusio mantis; pochował Gwiazdowski (?).

   

  Nowosielica

  27/29 sierpnia 1854; 1; Wacław (Venceslaus) syn z prawego łoża Józefa Jeniczek górnika z Nowosielicy i Marii z domu Wrszecka; katolik, chłopiec; żył 8 tygodni; drgawki (padaczka?); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  17/19 grudnia 1854; 548; Eliasz (Elias) Smulski rolnik mąż Praxedy Szlechtiuk; katolik; mężczyzna; 74 lata, starość; pochował Gwiazdowski (?).

   

  Nowosielica

  18/20 listopada 1855; 1; Karol (Carolus) syn z prawego łoża Franciszka Carboch górnika z Nowosielicy i Weroniki z domu Trziszka (Strziszka); katolik; chłopiec; 2 lata; konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski;

   

  Nowosielica

  20/22 listopada 1855; 1; Carboch Franciszek górnik z Nowosielicy żonaty z Weroniką z domu Trziszka (Strziszka); katolik, mężczyzna; 51 lat; cholera; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  29/31 stycznia 1857; 120; Józef (Josephus) syn prawowity Teodora Janowski freniferis z Rożnowa i Katarzyny z domu Wilczyńska; rl. katolik; chłopiec; 25 dni; debilitas; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  8/10 lutego 1857; 101; Krassowski Bazyli (Basilius) szewc z Rożnowa żonaty z Jasińczuk; rl. katolik; mężczyzna; 30 lat; phtysis – gruźlica; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  22/24 kwietnia 1857; 1; Tekla (Tecla) córka nieślubna (illegitima) Teresy Nowicka służącej z Rożnowa, samotnej córki Jana Nowicki rolnika z Rzezawa i Marii z domu Michałowska; rl. katolik; dziewczynka; 10 lat; Erysipelas; pochował Ryszard Gwizdowski.

   

  Kossów

  26/28 kwietnia 1857; 387; Bachmiński Piotr (Petrus) garncarz z Kossowa (figulus c Kossów) mąż pobożnej Anny z domu Sitnik; rl. katolik; mężczyzna; 64 lata; paraliż (paralisis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  30 kwietnia / 2 maja 1857; 171; Rozalia (Rosalia) wdowa po Mikicie (Mikitam) Bobijczuk rolnik z Rożnowa, córka Antoniego Krassowski szewcu z Rożnowa i Marii z domu Sokołowska; rl. katolik; kobieta; 55 lat; puchlina wodna (hydrops); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  6/8 listopada 1857; 219; Wacław (Venceslaus) syn prawowity Jan Walek górnika z Nowosielica i Elżbiety z domu Zuber; rl. katolik; chłopiec; 1 minuta; debilitas; pochował Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  25/27 grudnia 1857; 1; Józef (Josephus) syn prawowity Franciszka Krojss górnika z Nowosielicy i Marii z domu Kawka; rl. katolik; chłopiec; 6 tygodni; konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  7/9 stycznia 1858; 172; Maria Radysz żona Gabriela rolnika z domu Kupczyńska; katolik; kobieta; 32 lata; astma spasmatica – astma spazmatyczna; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  8/10 marca 1858; 171; Pelagia Babijczuk służąca samotna córka Mikity i Marii Babijczuk; katolik; kobieta; 40 lat; pastius (?); pochował qui supra.

   

  Rożnów

  30 marca / 1 kwietnia 1858; 1; Mikołaj (Nicolaus) Wywiórski syn prawowity Jana i Julianny [z domu] Her; katolik; chłopiec; 2 miesiące; Phtysis – wycieńczenie; pochował qui supra.

   

  Rożnów

  5/7 maja 1858; 494; Jan (Joannes) Złotnicki syn prawowity Ignacego i Heleny Łapka; katolik; mężczyzna; 20 lat; Phtysis – gruźlica; pochował Jan Antoniewicz.

   

  Rożnów

  5/7 maja 1858; 1; Karol (Carolus) Wywiórski syn prawowity Jana i Julianny [z domu] Her; katolik; chłopiec; 2 lata; konwulsje; pochował Jan Antoniewicz.

   

  Nowosielica

  15/17 maja 1858; 1; Franciszek syn z prawego łoża Franciszka Trziszka (Strziszka) górnika z Nowosielicy i Anastazji z domu Bodenko; katolik; chłopiec; 1 rok; odra (morbili); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  7/9 września 1858; 1; Jerzy (Georgius) Zuber górnik wdowiec po Magdalenie [z domu] Lenhard; katolik; mężczyzna; gruźlica (Phtysis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  10/12 listopada 1858; 1; Jan (Joannes) Pigulski ogrodnik (hortulanus) mąż Katarzyny [z domu] Winiarska; katolik; mężczyzna; 48 lat; subinerno (?); pochował qui supra.

   

  Rożnów

  17/19 listopada 1858; 1; Tekla (Tecla) Schram (alias Szram?) żona Jana kowala (ferri fabris); katolik; kobieta; dyzenteria (desenteria); pochował qui supra.

   

  Rożnów

  23/25 listopada 1858; 579; Katarzyna (Catharina) wdowa po Macieju Radysz rolniku z Rożnowa – córka Marcina Sokołowski rolnika z Rożnowa i Teresy z domu Hawryluk; katolik; kobieta; 46 lat; dezynteria (desenteria); pochował Jan Antoniewicz opiekun tutejszej parafii.

   

  Nowosielica

  7/9 stycznia 1859;...; Rosina (Rozalia - Róża) żona Tomasza (Thomo) Goercik (Goerig) górnika z Nowosielicy – córka Jerzego (Georgii) Czernoch mieszkańca z Werszawice (lub Werszawiec) na Morawach i Magdalena z domu Charandza; rl. katolik; kobieta; 32 lata, astma; pochował Seweryn Lewicki opiekun tutejszej parafii.

   

  Rożnów

  22/24 stycznia 1859; 101; Anna córka nieślubna Justyny Krassowski samotnej służącej z Rożnowa córki Antoniego Krassowski szewca z Rożnowa i Anny z domu Żmendak; rl. katolik; dziewczynka; 13 miesięcy; Fabes lub tabes; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  19/21 marca 1859; 432; Katarzyna (Catharina) wdowa po Demetrim Stroicz rolniku z Rożnowa córka Antoniego Krasowski rolnika z Rożnowa i Marii z domu Sokołowska; rl. katolik; kobieta; gruźlica (Phtysis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  2/4 kwietnia 1859; 1; Maria żona pobożnego Józefa Jarzyński młynarz z Rożnowa córka Walentego Bajor młynarza ze Starego Kossowa i Katarzyny z domu Trunkwalter; rl. katolik; kobieta; 48 lat; puchlina wodna (Hydrops); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  18/20 lipca 1859; 78; Tekla (Tecla) wdowa po Jerzym (Georgius) Steblecki mieszkańcu z Kobak (Kobaki) córka Jana Wernicki rolnika z Trościaniec (Trościańca) i Anny z domu Stroicz; rl. katolik; kobieta; 62 lata; Febris calida; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  31 lipca / 2 sierpnia 1859;..; Józef (Josephus) syn prawowity Wilibalda Szczepan górnika z Nowosielicy i Karolina z domu Zuber; rl. katolik; chłopiec; 10 miesięcy; tyfus (Tufsis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  10/12 sierpnia 1859;..; Józef (Josephus) syn prawowity Jana Walek górnika z Nowosielicy i Elżbiety z domu Zuber; rl. katolik; chłopiec; 7 miesięcy; tyfus; brak księdza.

   

  Nowosielica

  16/18 sierpnia 1859; 19; Jan (Joannes) syn prawowity Daniela Kalinowski rolnika z Nowosielicy i Marii z domu Kusznier; rl. katolik; chłopiec; 4 lata; dezynteria (disenteria); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  25/27 sierpnia 1859; 1; Józef (Josephus) syn prawowity pobożnego Jana Kukla Doliarii z Rożnowa i Eudochia z domu Pigulska; rl. katolik; chłopiec; 4 tygodnie; phtysis – wycieńczenie (gruźlica?); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  19/21 września 1859; 527; Julianna żona pobożnego Bazylego Łapczuk rolnika z Rożnowa córka Macieja Schneider cieśli z Unterthemena w Austrii interiori i Marii z domu Kinzer; rl. katolik; kobieta; 38 lat; gruźlica (Phtysis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  14/16 listopada 1859;...; Elżbieta (Elisabetha) córka prawowita Antoniego Lanch górnika z Nowosielicy i Marii z domu Fichtel; rl. katolik; dziewczynka; 3 lata; phtysis – gruźlica; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  7/9 grudnia 1859;...; Karol (Carolus) syn prawowity Wilibalda Szczepan górnika z Nowosielicy i Karoliny z domu Zuber; rl. katolik; chłopiec; 1 rok; tyfus (Tufsis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  9/11 grudnia 1859; 1; Julianna córka prawowita Józefa Schowanek młynarza z Rożnowa i Heleny z domu Jarosławska; rl.; dziewczynka; 11 tygodni; tyfus (Tufsis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Monastersko (obecnie w Kossowie)

  22/24 lutego 1860; 37; Katarzyna (Catharina) córka prawowita Symeona Łakataruk służącego cesarsko-królewskiej solanki...kossowskiej (servi c.r. Salis Cocturo Kossoviensis) i Anny z domu Jeniczek; rl. katolik; dziewczynka; 7 tygodni; gruźlica (Phtisis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  25/27 lutego 1860; 271; Anna córka prawowita Jana Porczuk rolnika z Rożnowa i Julianny z domu Szabo; rl. katolik; dziewczynka; 26 dni; Debilitas; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  1/3 marca 1860; 235; Wiktoria (Victoria) wdowa po Stefanie Dubiniewicz rolniku z Germakówka córka Jana Konopski rolnika z Germakówka i Anny z domu nieznana; rl. katolik; kobieta; 61 lat; gruźlica (Phtisis) pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  1/3 kwietnia 1860; 1; Franciszek (Franciscus) syn prawowity Jakuba Czerniak górnika z Nowosielicy i Anny z domu Zuber; rl. katolik; chłopiec; 3 lata; ospa - variola; pochował Seweryn Lewicki kurator tutejszy r. gr. kath. (obrządku grecko-katolickiego).

   

  Nowosielica

  4/6 kwietnia 1860; 1; Wincenty (Vincentius) syn prawowity Jan Lang górnika z Nowosielicy i Otylii z domu Kaller; rl. katolik; chłopiec; 4 miesiące; ospa - variola; pochował Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Nowosielica

  20/22 kwietnia 1860; 1; Karolina córka nieślubna (illegitima) Wilhelminy Han (Hahn) samotnej z Nowosielicy córki nieślubnej Anny Hahn samotnej służącej z Wełdzież (Wełdzirz)*; rl. katolik; dziewczynka; 1 i ½ roku; ospa - variola; pochował Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  *Wełdzirz - w Karpatach koło miejscowości Maxymówka niedaleko miejscowości Dolina.

   

  Nowosielica

  21/23 maja 1860; 1; Rozina córka prawowita Jana Barton górnika z Nowosielicy i Anny z domu Grossman; rl. katolik; dziewczynka; 1 i ½ roku; ospa - variola; pochował Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  7/9 czerwca 1860; 1; Barbara wdowa po Janie Leszczański prefekt cesarsko-królewski poczty w Łączynie (Lączyn) córka Macieja Doliński ekonoma z Siemakowce i Katarzyny z domu Wojciechowska; rl. katolik; kobieta; 70 lat; puchlina – hydrops; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  11/13 lipca 1860; 182; Sokołowski Józef (Josephus) rolnik z Rożnowa żonaty z Tatianną (Tetianna) z domu Tarabasz; rl. katolik; kobieta; 47 lat; gruźlica (Phtysis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  28/30 lipca 1860; 1; Karolina (Carolina) żona pobożnego (superstitis) Wilibalda Szczepan górnika z Nowosielicy córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy i Magdaleny z domu Lenhard; rl. katolik; kobieta; 24 lata; suchoty-gruźlica (phtysis); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  11/13 sierpnia 1860; 1; Filip (Philipus lub Philippus – wpis „kosowski”) syn z prawego łoża (prawowity – legitimi) Franciszka Wrszecki kowala (ferrifabri) z Rożnowa i Katarzyna z domu Strziszka (Strzyszka – wpis w aktach kosowskich); rl. katolik obrządku łacińskiego – rzymskiego; chłopiec; 9 miesięcy; thufsis [typhus?] – tyfus; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  23/25 września 1860; 1; Józef (Josephus) syn z prawego łoża Ignacego Hollub (Holub – wpis „kosowski”) górnik z Nowosielicy i Małgorzata z domu Zuber; rl. katolik; chłopiec; 6 miesięcy; wycieńczenie – phtysis (gruźlica); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  8/10 października 1860; 1; Milewski Karol (Carolus) rolnik wdowiec po Katarzynie z domu Wesołowska; rl. katolik; mężczyzna; 71 lat; starość – senectus; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  9/11 grudnia 1861;...; Strusiewicz Ignacy (Ignatii) górnik z Nowosielicy żonaty z Ksenią (Xenia) z domu Kołodij; katolik; mężczyzna; 46 lat, niewyraźny dopisek: vix crenot suma 20 annos (20 lat po ślubie); wycieńczenie-gruźlica (phtysis); pochował Seweryn Lewicki opiekun tutejszej parafii.

   

  Nowosielica

  7/9 lutego 1862;...; Anna córka z prawego łoża Ignacego Hollub górnik z Nowosielica i Małgorzata z domu Zuber; katolik; dziewczynka; wycieńczenie; pochował Seweryn Lewicki opiekun tutejszej parafii.

   

  Rożnów

  17/19 marca 1862; 1; Prohaska Julius (Juliusz) salis (solny) Caetor c.r. (cesarsko-królewskiej) Salis (żupy solnej) Cocturo Stebnik cenui, colebs (samotny) syn Franciszka Prohaska ogrodnika (Hortulani) z Rożnowa (Rożnów) i Anny z domu Ziemnicka; katolik, mężczyzna; 25 lat; wycieńczenie; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  29/31 maja 1862; Herman (Hermanus) syn z nieprawego łoża Apolonii Hollub calebs (samotna) górnik (kobieta?) z Nowosielicy; chłopiec; nieślubny; żył 1 dzień; słaby - wada (debilitas); pochował Seweryn Lewicki opiekun tutejszej parafii.

   

  Rożnów

  21/23 grudnia 1862; 271; Julianna żona pobożnego Jana Porczuk rolnika z Rożnowa córka Antoniego (Antonii) Szabo (Sabo) rolnika z Żabola (Zabola) w Transylwanii (Transylvania) i Marii z domu Suto; katolik; kobieta; 30 lat, dopisek niewyraźny: vixer ipnet sum 2 annos (2 lata po ślubie?); puchlina wodna (hydrops); pochował Richardus Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  31 marca/2 kwietnia 1863; 81; Jan (Joannes) syn z prawego łoża Ignacego Hollub górnika z Nowosielicy i Małgorzaty z domu Zuber; katolik, dziewczynka; 10 dni; konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  1/3 kwietnia 1863; 1; Joanna córka z prawego łoża Franciszka Wrszecki kowala z Rożnowa i Katarzyny z domu Strziszka; katolik, dziewczynka; 2 miesiące; konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  6/8 kwietnia 1863; 81; Małgorzata (Margaretha) żona pobożnego Ignacego Hollub górnika z Nowosielicy córka Jerzego Zuber górnika z Nowosielicy (Nowosielica) i Magdaleny z domu Lenhard; katolik; kobieta; 22 lata, dopisek niewyraźny: zamężna od 4 lat; wycieńczenie; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  9/11 kwietnia 1863; 33; Hollub Józef (Josephus) pisarz w służbie kopalni w Nowosielica mąż Karoliny z domu Feiks ze Stramberg na Morawach pochodzącej; katolik, mężczyzna; 43 lata, niewyraźny dopisek vixerunt sum17 annos (zamężna 17 lat); udar mózgu (wylew) – apoplexia; jeszcze jakiś niewyraźny dopisek; pochował Seweryn Lewicki opiekun tutejszej parafii.

   

  Rożnów

  21/23 sierpnia 1863; 1; Wrszecki Franciszek (Franciscus) kowal (ferrifaber) z Rożnowa (c Rożnów) żonaty [z] Katarzyną (Catharina) z domu (nato) Strziszka (wpis kossowski: maritus Catharina Strziżka); katolik; mężczyzna; 43 lata (43 annor.), dopisek: vixerunt suum 20 annos (żonaty 20 lat); wycieńczenie (suchoty-gruźlica) – Phtysis; pochował Ryszard Gwiazdowski.

  (Franciszek Wrszecki [syn Franciszka] urodził się około 1820 roku – prawdopodobnie w Przibram-Bohemia, ślub około 1843 roku – też prawd. Przibram-Bohemia)

   

  Rożnów

  30 sierpnia/1 września 1863; 1; Jan (Joannes) syn z prawego łoża Józefa Lesiński kowal (ferrifabris) z Rożnowa i Anny z domu Arentowicz; katolik; chłopiec; 2 miesiące; konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  13/15 września 1863; 459 (lub 449); Antoni (Antonius) rolnik żonaty z Katarzyną Krasoska [Krasowska]; katolik; mężczyzna; 45 lat; inflamatis pulmonum – zapalenie płuc; pochował qui supra.

   

  Rożnów

  19/21 listopada 1863; 148 (?); Irena (Iraena) Szwaluk żona Dymitra rolnika; katolik; kobieta; 43 lata; zapalenie płuc; pochował qui supra.

   

  Nowosielica

  20/22 grudnia 1863;...; Mikołaj (Nicolaus) Schlik syn Jana i Małgorzaty [z domu] Fichtel; katolik; chłopiec; 3 lata; angina; pochował Seweryn Lewicki curatus rgc.

   

  Nowosielica (również w aktach kossowskich)

  2/4 lutego 1864; 35; Jan (Joannes) syn nieślubny Marii Hołub samotnej z Nowosielicy córki Ignacego Hołub górnika z Nowosielicy i Anny z domu Babinec; katolik; chłopiec; 2 lata; combunoulus? (coribunculis?) – chyba poparzenie; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  16/18 lutego 1964; 1; Edward (Edvardus) syn z prawowitego łoża Romualda (Romualdei) Bernaczik leśnika rożnowskiego (inviligatoris silvo Roznoviensis) i Anna z domu Reinhalt; katolik; chłopiec; 1 dzień; convulsiones - konwulsje; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  16/18 lutego 1864;...; Julianna córka z prawego łoża Franciszka Wrszecki [nieżyjący] kowala (ferrifabris) z Rożnowa i Katarzyny z domu Strziszka; katolik; dziewczynka; 2 ½ roku (annor - anorum); wyniszczenie (suchoty) – Phtysis; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  27/29 marca 1864; 78; Czernoch Józef (Josephus) górnik z Nowosielicy syn Jana Czernoch górnika z Pasieczna i Joanny z domu Rzehak; katolik; mężczyzna; 26 lat; lanyngitis (?); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  27/29 marca 1864; 77; Jan (Joannes) syn prawowity Jana Barton górnika z Nowosielicy i Anny z domu Lochschmid; katolik; chłopiec; 6 dni; konwulsje – convulsiones; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  3/5 maja 1864;...; Maria córka prawowita Macieja Fichtel górnika z Nowosielicy i Franciszki z domu Kafka; katolik; dziewczynka; 5 miesięcy; biegunka – Diarcha; pochował Seweryn Lewicki kurator tutejszy obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  10/12 września 1864; 1; Maria córka prawowita Antoniego Schowanek młynarza z Rożnowa i Heleny z domu Jarosławska; katolik; dziewczynka; 1½ roku; szkarlatyna; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  16/18 kwietnia 1865; 81; Witek Jan (Joannes) górnik z Nowosielicy mąż pobożnej (maritus superitis) Anny z domu Kolarzyk; katolik; mężczyzna; 65 lat; gruźlica – Phtysis; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  5/7 maja 1865; 73; Alojzy (Alojsius) syn prawowity Jan Chałupa górnika z Nowosielicy i Karoliny z domu Stark; katolik; chłopiec; 5 tygodni; konwulsje; pochował Seweryn Lewicki kurator obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  15/17 maja 1865; 311; Mikołaj (Nicolaus) syn prawowity Piotra Dranicki młynarza z Rożnowa i Anieli (lub Aurelia) z domu Dobrosielska; katolik; chłopiec; 9 godzin (horar); wada (słaby) - Debilitas; pochwał Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  30 września/2 października 1865; 78; Franciszek (Franciscus) syn z prawego łoża Karola Krojss górnika z Nowosielicy i Józefy z domu Jeniczek; katolik, chłopiec; 1 rok i 10 miesięcy; biegunka (diarcha - diarea); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  24/26 listopada 1865; 1; Tworowski Michał (Michaelis) nauczyciel prywatny (pedagogus privatus) z Rożnowa, samotny; syn Antoniego ekonoma (oeconomi) i Marii z domu Sulatycka; katolik; mężczyzna; 67 lat, puchlina wodna (hydrops); pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Nowosielica

  28/30 grudnia 1865; 70; Franciszka wdowa po Macieju (Mathiam) Jeniczek górniku z Nowosielicy z domu Bulwa (nata de domo) z Sedlice (Sedlica) w Czechach (in Bohemia) orjunda religius ignorantur (pochodzenia religijnego nieświadoma – prawd. protestanckie); katolik (prawd. przyjęła chrzest); kobieta; 71 lat; biegunka – diarcha); pochował Seweryn Lewicki opiekun greko-katolicki tutejszej parafii.

   

  Rożnów

  8/10 lutego 1866; 1; Rozalia żona pobożnego Antoniego Dawidowicz ekonoma z Załucze córka Deodati - Bogdana (lub Deodecti) Józefowicz ekonoma z Rożnowa i Antonina z domu Paszkowska; katolik; kobieta; 23 lata, dopisek vixerunt 1 annum suum; phtysis guturis – wyniszczenie gardła (tchawicy) [phthisis gutturis]; pochował Ryszard Gwiazdowski.

   

  Rożnów

  3/8 sierpnia 1866;...; Jan Nowicki syn ... brak wpisu – pusto; katolik, chłopiec; 12 lat; cholera; pochował Jan Antoniewicz proboszcz obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  24/25 sierpnia 1866; 11; Jan Krassowski rolnik w Rożnowie (Rożnów) żonaty z Ma[r]janna Bończuk i syn Antoniego Krasowsski i Zofii (Sophia) z domu Taraban; katolik; mężczyzna; 32 lata; cholera; pochował Jan Antoniewicz proboszcz r.g.c.

   

  Rożnów

  26/27 sierpnia 1866; 19; Zofia nieślubna córka Krystyny (Christina) z domu Krasowska córka Michała i Zofii z domu A.; katolik; dziewczynka; 4 lata; cholera; pochował Jan Antoniewicz proboszcz r.g.i

   

  Nowosielica

  20/22 września 1866; dom aula – dom dworu/dworski, czyli nr 1; Franciszek Janiczek [Jeniczek] syn z prawego łoża Józefa Janiczek [Jeniczek] i Maria z domu Werszecka [Wrszecka]; katolik, chłopiec; 6 miesięcy; cholera; pochował Seweryn Lewicki proboszcz r.g.i

   

  Rożnów

  6/8 lutego 1867; 648; Elżbieta (Elisabeth) Gregorasz żona pobożnego Jana Gregorasz rolnik z Rożnowa córka Jakuba Sochacki i Antoniny Podlaska; katolik, kobieta; 44 lata, tyfus; pochował proboszcz Jana Kanty (Cantius) Skoczylas parafii tutejszej.

   

  Rożnów

  8/10 marca 1867;...; Ignacy Złotnicki tkacz – sukiennik(textor) z Rożnowa żonaty z pobożną Heleną z domu Łapka; katolik, mężczyzna; 55 lat, [zmarł] naturalnie; pochował Jan Antoniewicz proboszcz obrządku grecko-katolickiego.

   

  Rożnów

  21/23 kwietnia 1867; 1; Teresa Nowicka wdowa po Antonim Kubasiewicz służący dworu w Rożnowie (Rożnów); katolik, kobieta; 46 lat; tyfus – typhus; pochował proboszcz Jan Kanty Skoczylas.

   

  Rożnów

  1/3 maja 1867; 31; Jan Krasowski rolnik z Rożnowa żonaty z pobożną Zofią Gusuł; katolik; mężczyzna; 58 lat; [zmarł] naturalnie; pochował ksiądz Jan Kanty Skoczylas administrator parafii.

   

  Nowosielica

  27/29 maja 1867;..; Anna córka Józefa i Marii Babinec żona Ignacego Hołub górnika; katolik, kobieta; 54 lata; pochował Alojzy Piwcy (wpis niewyraźny) proboszcz.

   

  Nowosielica

  10/12 marca 1869?; ex; Jan (Joannes) syn z prawego łoża Jana Lang i Otylii Kak, cieśla-stolarz; katolik, chłopiec; 3 lata; angina, pochował Alojzy Piwcy (wpis niewyraźny).

   

  Nowosielica

  10/12 marca 1869?; 222; Władysław (Ladislaus) syn Jana Kozłowski i Katarzyny (P)orowskiej pisarza publicznego (com(m)unisalo); katolik; chłopiec; 2 lata; angina; pochował Alojzy Piwcy proboszcz.

   

  Nowosielica

  1/3 czerwca 1869?;...; Józefa córka Józefa Hołub górnik i Wilheminy Hahn córka z prawego łoża; katolik; dziewczynka; 3 miesiące; dziecko – infantili; pochował Alojzy Piwcy (wpis niewyraźny).

   

  Rożnów

  27/29 czerwca 1869; 182?; Bazyli syn z prawego łoża ... Sokołowski rolnik i (Serenii) Lopotei (?); katolik, chłopiec; 6 miesięcy; biegunka; pochował Alojzy Piwcy (wpis niewyraźny).

   

  Nowosielica

  6/8 lipca 1869; 1; Franciszek (Franciscus) syn Józefa Janiczek [Jeniczek] i Maria [z domu] Wrszeska [Wrszecka]; katolik, chłopiec; 7 lat; wpis po polsku: Kurcze; pochował Lewicki proboszcz parafii greko-katolickiej (par. r.g.c.)

   

  Rożnów

  11/13 marca 1870; 1; Symeon Karpowicz z Szuparka (lub Szuparku) cyrkułu Czortków wdowiec; 86 lat; starość – ex sinecio; pochował Piwcy opiekun.

  Nowosielica

  5/7 października 1871; 1; Maria córka z prawego łoża Franciszka Barton* i Anny [z domu] Hołub *górnika; katolik; femina; 15 dni; infanteli; pochował ?.

   

  Nowosielica

  5/7 grudnia 1871; 1; Maria córka z prawego łoża Franciszka Barton i Anny Hołub, górnika; katolik, dziewczynka; 15 dni; infanti; pochował Lewicki proboszcz parafii.

   

  Rożnów

  30 grudnia 1871 (wpis po polsku grud.) / 1 stycznia 1972; 101; Jan syn Teodora Krasowski i Maria Szczerban, syn z prawego łoża rolnika; katolik; chłopiec; infantili sarcolis 4 mensum – dziecię w ciąży 4-o miesięczne; sarcolis – przy porodzie (poronienie); pochował Zarewicz proboszcz w Rożnowie (par. r.g.c. in Rożnow)

   

  Rożnów

  9/11 stycznia 1872; 1e; Barbara córka Jana Witek i Anny [z domu] Kolarzyn, żona Bogdana (Bogdani) Axentowicz syna Grzegorza (Gregorii) i Katarzyny, wpis niewyraźny: Man(?).. ski(ky) kowala – ferrefaber [chyba Bogdan]; 25 lat; [zmarła] przy porodzie; pochował Alojzy Piwcy prob.

   

  Nowosielica

  26/28 lutego 1872; 1e; Ignacy Hołub syn Józefa i Apolonii Kaztel (lub Kartel), mąż (maritus) Marii córki Franciszka Trzyszka [Strziszka] i Anny He(r)rman; katolik; mężczyzna; 72 lata; thusi – tussi (kaszel; pochował Alojzy Piwcy prob.

   

  Nowosielica

  27/29 lipca 1872;..; Jan (Joannes) syn Franciszka Barton i Anny [z domu] Hołub; katolik; chłopiec; 1 dzień?; dziecięce wycieńczenie (infantili debilitio); pochował Piwcy.

   

  Nowosielica

  31 lipca 1874 / 1sierpnia 1874; 1; Franciszek (Franciscus) Krois górnik poślubiony Marii Kafków (Kawka) syn Jana i Franciszki; katolik; mężczyzna; 44 lata; wpis nieczytelny; pochował Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  6/8 grudnia 1874; 215; Józefa córka Macieja i Franciszki Janiczek [Jeniczek], żona Karola Krois (Krojss) górnika; katolik; kobieta; 35 lat; wpis po polsku krwotok; pochował Alojzy Piwcy.

   

  Rożnów

  14/16 stycznia 1875; 606; Antoni (Antonius) syn z prawowitego łoża Józefa Złotnicki i Katarzyny Stebleckiej, rolnika; katolik; chłopiec; ½ roku; infantili; pochował Alojzy Piwcy (lub Pawiec).

     

  Nowosielica

  7/10 stycznia 1875;...; Józef (Josephus) syn z prawego łoża Karola Kroiss i Józefy Janiczek (Jeniczek), górnik; katolik; mężczyzna; 16 lat; wpis po polsku: spuchlizna [opuchlizna, być może spowodowana pracą młodego Józefa w kopalni]; pochował Alojzy Piwcy.

   

  Nowosielica

  25/28 kwietnia 1875;...; Karolina (Carolina) Friedl córka z prawego łoża Franciszka Friedl górnika w Nowosielicy & żony jego Anny z domu Starkie [może Streker]; katolik; femina; 6 miesięcy; tyfus; pochował R.D. Jan Siengalewicz proboszcz grecko-kat. tutejszy (par. r.g. in loci).

   

  Nowosielica

  30 kwietnia / 2 maja 1875; 1; Karolina (Carolina) Melion samotna urodzona Jglavice (lub Jglavia) na Morawach (Moravia) córka Franciszka Melion mieszczanina (civis) & Marii [z domu] Żaras; katolik; femina; lat 40; paraliż płuc (paralisis pulmonum); pochował R.D. Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy (paroch loci).

   

  Nowosielica

  30 kwietnia / 2 maja 1875; Cyryl (Cyrillus) Frydel [Friedl] górnik pochowany (superstitis) przez Marię z domu Hołub; katolik; masculinus; 53 lata; pthisis - suchoty (wyniszczenie); poch. R.D. Jan Siengalewicz paroch r.g. loci.

   

  i osobny dokument luzem w języku polskim:

  Wielebny rzymsko kath [pisownia oryginalna] urzędzie parafialny

  Następujący akt śmierci przedkładam dla wpisania w dotyczącą metrykę: ND 53. Cyrill Frydel z Nowosielicy lat 53 mający rzymsko kath. zmarły umarł na dniu 30go kwietnia 1875 a dnia 2go maja b.r pogrzebany – Gr. kath urząd parafialny Nowosielica dnia 4go maja 1875. Jan Siengalewicz

   

  Nowosielica

  10/12 grudnia 1875; 219; Maria Kafka córka z prawego łoża Antoniego Kafka górnika i Anny [z domu] Kroiss; katolik; dziewczynka; ½ godziny; słabość-wada; pochował Jan Siengalewicz proboszcz r.g. loci.

   

  Rożnów

  14/16 lutego 1876; 1; Augustyn (Augustinus) Starkiewicz syn z prawego łoża Kajetana (Cajetani) Starkiewicz woźnica (rhedaric) [powóz – rheda / raeda] i Marii (Maria) Werszycka [Wrszecka]; katolik; chłopiec; 1½ roku; szkarlatyna – scartlatina; pochował Michał Zarewicz proboszcz r.g.Rożnoviensi.

   

  Nowosielica

  4/5 lipca 1876;...; Franciszek Krojs syn z prawego łoża Karola górnika Kroiss i Maria Trzyszka (Strziszka) górnik (powtórzone 2-a razy); katolik; chłopiec; 2 ½ miesiąca; biegunka; pochował Siengalewicz prob. tutejszy.

   

  Nowosielica

  2/4 września 1876; 260; Rozalia Chałupa córka z prawego łoża Jana [Chałupa] i Karoliny Stark, górnika; katolik, dziewczynka; 1 miesiąc; biegunka; pochował Suchewicz ksiądz greko-katolicki z Rożnowa.

   

  Nowosielica

  15/15 października 1876;...; Anna Orszecka [Wrszecka z domu Bouszka?] wdowa po Franciszku [Wrszecki] górniku (?); katolik; kobieta; około 70 lat (circa - circiter 70 annorum); naturalnie; pochował Karol Dulik proboszcz-opiekun [parafii]. (Anna lub Marianna nazywana w aktach czasami Marią z domu Bońska? urodzona około 1806 ?)

   

  Nowosielica

  8/10 marca 1878;...; Stanisław Prohaska pisarz mąż ...(nieczytelne) Franciszki córki Franciszka i ...toni pochodzący z Uniatycze dystryktu Drohobycz; katolik; mężczyzna; 35 lat; suchoty-gruźlica (consumtis); pochował Karol Dulik opiekun kossowski (curator Kossoviensis);    

   

  Nowosielica

  6/8 kwietnia 1878;...; Józef Janiczek [Jeniczek] syn z prawego łoża Józefa i Marii (Maria) [z domu] Wrrszecka (Wrszecka), górnik [nowosielicki]; katolik, mężczyzna; 19 lat; zapalenie mózgu – inflammate cerebre; pochował Jan Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  4/6 maja 1879; 234 lub 254; Anna Barton córka z prawego łoża Franciszka górnika i Anny [z domu Hołub]; katolik; dziewczynka; 2 dni (?); wycieńczenie; pochował Jan Siengalewicz.

   

  Rożnów

  11/13 marca 1880;...; Franciszek Starowiejski syn z prawego łoża Michała [szewc] i Barbary [z domu] Werszecka [Wrszecka]; katolik; chłopiec; 9 lat 11 miesięcy (9 11/12 roku); odra – morbili; pochował Dulik opiekun tutejszej [parafii].

   

  Nowosielica

  25/27 marca 1880; 90; Rudolf (Rudolphus) Hołub syn z prawego łoża Józefa górnika i Wilhelminy [z domu] Malczek (?) – nazwisko mało czytelne; katolik; chłopiec; 3 tygodnie; wycieńczenie; pochował Jan Siengalewicz curatus loci rit. gr.c. (grecko-katolicki).

   

  Starowiejscy prawdopodobnie przenieśli się w obawie o zdrowie córki do Żabiego Ilci, ale niestety:

   

  Żabie Ilcia

  6/8 maja 1880;...; Malwina Starowiejska córka z prawego łoża Michała i Barbary [z domu Wrszecka] szewca - sutoris [Michał]; katolik; dziewczynka; 16 lat (?); dyfteryt; pochował Mikołaj (Nicolaus) Wołoszyński administrator rit. gr. loci (greko-katolicki).

   

  Nowosielica

  23/25 czerwca 1880;...; Zofia (Sophia) Hołub córka z prawego łoża Ignacego górnika i Maria [z domu] Trziszka (Strziszka); katolik; dziewczynka; 1 rok 1 miesiąc (1 1/12); consumptio – wyniszczenie – gruźlica (?); pochował Jan Siengalewicz prob. rit. gr.

   

  Nowosielica

  20/22 lipca 1880; 250; Otylia (Otillia) Lang wdowa po Janie Lang górniku; katolik; kobieta; 45 lat; naturalnie; pochował Jan Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  10/12 września 1880;...; Barbara Jeniczek wdowa po Wacławie (Venceslaus) Jeniczek woźnicy i... (aurigeus et froctea?) górniczym córka Franciszka (Francisc.) Wrszecki górnika z Maxymówka i Anny [z domu] Bońska; katolik; kobieta; 49 lat; hidropi (hydropis) - puchlina wodna; pochował Karol Dahl (Dulik).

  *Maxymówka – między miejscowością Wełdzirz i Niagryn niedaleko Doliny (Dolina).

   

  Nowosielica

  20/22 listopada 1880; 218; Mateusz (Mathius) Fichtel górnik z Drohobycz pochodzący ..... Marianna.... wpis bardzo nieczytelny; prawdopodobnie mąż Franciszki z domu Kafka) ; katolik; mężczyzna; 46 lat; zapalenie płuc (inflamtus pulmonis); pochował Karol Dulik curatus (proboszcz).

   

  Nowosielica

  27/29 stycznia 1881; 218; Piotr (Petrus) Lochszmid syn z prawego łoża Wacława i Klara Rigiel – górnik; katolik; chłopiec; 5 lat; angina; pochował J. Siengalewicz prob.rit.gr.

   

  Nowosielica

  20/22 lutego 1881; 220; Wacław Kafka syn z prawego łoża Antoniego górnika i Anna [z domu Krojs]; katolik; chłopiec; 1 rok 1 miesiąc (1 1/12); dyfteryt; pochował Jan Siengalewicz paroch rit.gr.

   

  Nowosielica

  2/3 marca 1881; 219; Karol (Carolus) Hołub syn z prawego łoża Ignacego górnika i Anny; katolik; chłopiec; 9 lat; consumptio – suchoty/gruźlica; pochował Jan Siengalewicz par. rit. gr. loci.

   

  Nowosielica

  19/21 marca 1881; 145; Paulina Hołub córka z prawego łoża Józefa górnika i Wilheminy [z domu] Malczek; katolik; dziewczynka; 2 lata i 3 miesiące (2 3/12); odra; pochował Jan Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  24/16 kwietnia 1881; 95; Emilia Janiczek [Jeniczek] córka nieślubna Marii Janiczek samotnej służącej (famula coelebis); 14 dni; słabość/wada noworodka; pochował Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  12/14 maja 1881;...; Maria Krois żona....(wpis nieczytelny) Karola górnika; katolik; kobieta; 42 lata; puchlina wodna; pochował J. Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  12/14 czerwca 1881;...; Anna Trziszka (Strziszka) wdowa 2-ndo voto..... wpis nazwiska  nieczytelny tkacz z Kossowa (leinarius ex Kossów); katolik; kobieta; 45 lat; marasmus – wyniszczenie; pochował J. Siengalewicz..

   

  Nowosielica

  19/21 lipca 1881; 145; Walenty (Valentinus) Malczek górnik wdowiec po Annie z domu Han; katolik; mężczyzna; około 75 lat; marasmus – wyniszczenie; pochował Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  10/12 sierpnia 1881;...; Malwina (Malvina) Krois córka Karola górnika i Marii [z domu] Trziszka (Strziszka); katolik; dziewczynka; 2½ roku; consumptio – wyniszczenie (gruźlica?); pochował Jan Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  10/11 października 1881; 214; Bolesław (Boleslaus) Stokłosa syn prawowity Józefa górnika i Teresy; katolik; chłopiec; 20 dni; nautis debilitas (wada dziecięca – ułomność noworodka); pochował Jan Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  6/8 marca 1882;...; Maria Bartoń [Barton] żona......(wpis niewyraźny) zamężna z Janem górnikiem mężatka 47 lat z domu Grossman; katolik, kobieta; 67 lat; naturalnie; pochował Karol Dulik proboszcz z Kossowa.

   

  Rożnów

  25/26 kwietnia 1882; 1; Malwina (Malvina) Starkiewicz córka z prawego łoża Kajetana woźnicy (rhedaric) i Marii (Maria z domu Wrszecka); katolik; dziewczynka; 4 miesiące;...wpis niewyraźny; pochował Karol Dulik.

   

  Nowosielica

  15/17 marca 1883; 218; Ferdynand (Ferdinandus) Lochschmidt syn prawowity Wacława* i Klary *górnik tutejszy; katolik; chłopiec; 3 lata...; szkarlatyna; pochował J. Siengalewicz par. rit. loci.

   

  Rożnów

  27/29 marca 1883;...; Michał (Michael) Nowicki sotre menda (żebrak) & advena (przybysz); katolik; masculinus; około 80 lat; marasmus (wyniszczenie); pochował Michał Zarewicz p.r.g.c.

   

  Nowosielica

  28/30 marca 1883; Józef (Josephus) syn prawowity Karola Trsziszka (Strziszka)* i Zuzanny [z domu] Lochschmidt *górnik; katolik; chłopiec; 2 miesiące; nautis debilitas (wada – ułomność noworodka); pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  6/8 kwietnia 1883; 294; Wacław (Venceslaus) Krois maritus derelicta uxoris – mąż pozostawiający żonę Marię Litwińczuk górnik a.m. 2 annorum – od 2 lat; katolik; masculinus; prawdopodobnie wiek: 27 lat (kleks); inflamatio pulmonum (zapalenie płuc); pochował J. Siengalewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  19/21 kwietnia 1883;...; Józef (Josephus) Janiczek (Jeniczek) syn prawowity Franciszka górnika i Pauliny z domu Zabarska; katolik; 1 i 2/12 roku; thusis (thrisis?) in vulnur (vulmin) - zakażenie w ranie?; pochował Jan Siengalewicz p.r.g. loci.

   

  Rożnów

  27/29 października 1883;...; Feliks (Felix) Schowanek Stawański młynarz syn Antoniego młynarza Schowanek i Heleny [z domu] Jarosławska; samotny; katolik; masculinus; 18 i 7/12 lat; thyphus – tyfus; pochował K. Dulik.

   

  Rożnów

  4/6 kwietnia 1884; 966; Franciszek (Franciscus) Karpowicz invigilator oeconomicus – dbający o ekonomię (ekonom) maritus derelicta uxoris (mąż pozostawiający żonę) Franciszkę z domu Trziszka (Strziszka) a.m. 27 annis (po ślubie 27 lat) – lat; katolik; masculinus; 52 lata; hydrops – puchlina wodna; pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  21/23 czerwca 1884; 192; Juliusz (Julius) Gersztel syn nieślubny Katarzyny Gersztel córki Ferdynanda i Agnieszki (Agnetis); katolik; chłopiec; 5 miesięcy; debilitus (wada, ułomność noworodka); pochował Jan Siengalewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  27 czerwca / 1 lipca 1884; 202; Antoni (Antonius) Kaliczyński syn prawowity Józefa górnika i Józefy [z domu] Trziszka (Strziszka); katolik; chłopiec; 6 dni; wada przy urodzeniu – nautis debilitas (ułomność noworodka); pochował Jan Siengalewicz par. g. loci.

   

  Rożnów

  20/22 lipca 1884; 332; Wincenty (Vincentius) Sokołowski rolnik moritus superstitis (chowała pobożna) Theclae (Tekla) Ryszków; katolik; masculinus; 66 lat; consumptio – suchoty (gruźlica); pochował Michał Zarewicz par. rit. gr. loci.

   

  Nowosielica

  23/27 sierpnia 1884;...; Katarzyna (Catharina) Hofman córka prawowita Karola kowala i Antoniny [z domu] Habulewicz; katolik; dziewczynka; 8 dni (?); nautis debilitas (ułomność noworodka); pochował Jan Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  25/27 maja 1885; 159; Józef (Josephus) Chalupa (Chałupa) maritus derelicta uxoris Magdalena Kelnar montanista a.m. 49 annorum (po ślubie 49 lat); katolik; masculinus; 72 lata; senectus – starość; pochował K.Dulik proboszcz (curatus).

   

  Nowosielica

  18/20 lipca 1885; 154; Józef (Josephus) Bartoń syn prawowity Jana górnika i Anny [z domu] Lochschmid; katolik; chłopiec; 4 dni; nualis (nautis) debilitas (ułomność noworodka); pochował Jan Siengalewicz p.r.g.

   

  Rożnów

  4/6 sierpnia 1885; 80; Adolf (Adolphus) Starkiewicz syn Kajetana* i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka) * ligni fabris (cieśla-stolarz); katolik; chłopiec; 7 lat 2 miesiące; scarlatina – szkarlatyna; pochował J. Siengalewicz.

   

  Nowosielica

  9/11 września 1885;...; Jan (Joannes) Trziszka (Strziszka)* górnik syn prawowity Franciszka górnika tutejszego i Anastazji Bodeńko *samotny-kawaler; katolik; masculinus; lat 25 i 3/12; consumptio (suchoty –gruźlica, prawdopodobnie pylica płuc); Sep. est supra (pochowany poza?).

   

  Rożnów

  4/6 listopada 1885; 80; Maria Magdalena Starkiewicz córka prawowita Kajetana cieśli>?< stolarza) i Marii [z domu] Wrzyszcka (Wrszecka); 5 miesięcy; dziewczynka; rofia; pochował M. Zarewicz pa. r. gr. loci.

   

  Rożnów

  14/16 listopada 1885;...; Maria Hucuł (alias Hucał) wdowa po Józefie nazwisko rodowe z domu Zawadzka {(vidua post Josephum cognum de domo Zawadzka) - czy Maria to matka Jędrzeja Hucuł (alias Hucał), a może raczej macocha Jędrzeja/Andrzeja – Józef Hucuł alias Hucał mógł mieć drugą żonę też Marię}; katolik; femina; lat około 60; naturali – śmierć naturalna; pochował Michał Zarewicz r.g. loci. (może się kiedyś wyjaśni?)

   

  Nowosielica

  25/27 października 1886;...; Józef (Josephus) syn prawowity Józefa Hołub i Małgorzaty [z domu] Frick; katolik; chłopiec; 1 miesiąc; nualis debilitas (ułomność noworodka); pochował W. Ozorkiewicz adm. r.g. loci.

   

  Nowosielica

  7/9 stycznia 1887; 294; Franciszka (Francisca) Kawka (Kafka) Ivoto vidua post (wdowa po) Jęczmiń (Jęczmień) IIvoto; katolik; femina; około 83 lata; senectus – starość; pochował Wł. Klimkiewicz par. rit. gr. loci.

   

  Rożnów

  22/24 stycznia 1887; 1; Jan (Joannes) Wrublewski alias Wrubel zmarł pozostawiając żonę Katarzynę [z domu] Trziszka (Strziszka) a.m. 23 annorum (po ślubie 23 lata); katolik; masculinus; 76 lat; senectus – starość; pochował Michał Zarewicz r.g. loci.

   

  Nowosielica

  9/10 czerwca 1887; 254; Wacław (Venceslaus) Lang syn prawowity Wacława* i Karoliny [z domu] Holub (Hołub) *górnika; katolik; chłopiec; 10 miesięcy; naulis debilitas – ułomność dziecięca; pochował Wł. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  22/24 czerwca 1887; 2; Ignacy (Ignatius) Hołub* zmarł pozostawiając żonę Annę [z domu] Łyskoska (Laskoska) *górnik a.m. 22 annorum (po ślubie 22 lata); katolik; masculinus; około 54 lata; inflamatis cerebris – zapalenie mózgu; pochował Wł. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  16/18 września 1887; 251; Stanisław (Stanislaus) Lang syn prawowity Wacława Lang i Karoliny [z domu] Hołub; katolik; chłopiec; 4 miesiące; nualis debilitas – ułomność dziecięca; pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  16/18 września 1887; 159; Magdalena Chałupa wdowa po Józefie górniku; katolik; femina; 68 lat; marasmus – wyniszczenie (starość); pochował K. Dulik proboszcz (curatus).

   

  Rożnów

  25/27 września 1887; 696; Maria córka prawowita Karola Nowakoski* i Malwiny [z domu] Karpowicz *serinariorum (?); katolik; dziewczynka; 1 rok; desentoria (dyzenteria); pochował Michał Zarewicz p.r.g. loci

   

  Nowosielica

  30 września / 9 października 1888; 275; Wincenty (Vincentius) Chalupa (Chałupa) zmarł pozostawiając żonę Katarzynę a.m. 8 annorum (po ślubie 8 lat); katolik; masculinus; 27 lat; consumptio – gruźlica (suchoty); pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  4/6 stycznia 1889;...; Amelia (Amalia) Trziszka (Strziszka) córka prawowita Karola* i Zuzanny [z domu] Lochschmid *górnika; katolik; dziewczynka; 1 rok; diarhea (biegunka = odwodnienie); pochował W. Klimkowicz p.r.g. loci.

   

  Kolejna tragedia w tej samej rodzinie:

   

  Nowosielica

  7/9 stycznia 1889;...; Augustyn (Augustinus) Trziszka (Strziszka) syn prawowity Karola* i Zuzanny [z domu] Lochschmid *górnika; katolik; chłopiec; 3 lata 3/12 miesięcy; diarchea (biegunka = odwodnienie); pochował W. Klimkowicz p.r.g. loci

   

  Nowosielica

  1/3 lutego 1889; 291; Antonina Marek córka prawowita Ferdynanda* i Józefy [z domu] Złotnicka *górnika; katolik; dziewczynka; 1 miesiąc; nualis debilitas – ułomność dziecięca; pochował W. Klimkowicz r.g.c. loci.

   

  Rożnów

  2/3 lutego 1889;...; Felicja Helena Świetlik córka prawowita cuctidis scenritalis i Franciszki; katolik; dziewczynka; 1 rok i 5/12; difteritis; pochował M. Zarewicz p.r.g. loci.

   

  Rożnów

  23/25 lutego 1889; 5 lub 9; Jan (Joannes) Hucuł syn prawowity-legitimi Jędrzeja (Andrzeja – Andrea) szewca i Tekla Wrzyszcka (Wrszecka); katolik; chłopiec; 11 miesięcy (Jaś urodził się około marca 1888 roku); consuptio pernistion (suchoty szybkie wyniszczające); pochowali K. Dulik (Karol Dulik) oraz M. Zarewicz (Michał Zarewicz) par. r.g.loci.

  (wpis w aktach kossowskich: Rożnów 23/25 Februarii 1889; 5; Joannes Hucuł fil. legit. Andrea sutoris et Tecla Wrzyszcka; catholica; masc.; 11 mensim; consuptio permision; Sep. K. C. Dulik i M.Zarewicz paroch r.g.c.).

  (około 1893 lub 1894 roku [może 1895 r.] urodził się drugi syn Hucułom, któremu nadano również imię Jan (Joannes) – brak oryginalnego aktu urodzenia).

   

  Rożnów

  8/10 marca 1889; 966; Władysław (Ladislaus) Karpowicz* syn Franciszka cieśla i Franciszki [z domu] Trziszka (Strziszka) *samotny (kawaler); katolik; masculinus; lat 25 i 6/12; consumptio – suchoty (gruźlica); pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  26/28 sierpnia 1889; 171; Karol (Carolus) Kubiczka maritus derelicta uxoris...dalej pusto; katolik; masculinus; 64 lata; senectus- starość (brak księdza/popa).

   

  Rożnów

  30 lipca / 1 sierpnia 1889; 80; Rudolf (Rudolphus) Starkiewicz syn prawowity Kajetana cieśli i Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka); katolik; chłopiec; 4½ miesiąca; diarhea sanguinus – krwista biegunka; pochował M. Zarewicz par. r.g. loci.

  Nowosielica

  19/22 grudnia 1889; Ferdynand (Ferdinand) Marek syn prawowity Franciszka* i Katarzyna [z domu] Trziszka (Strziszka) *górnik; katolik; chłopiec; 10 miesięcy; consumptio – suchoty (wyniszczenie); pochował W. Klimkiewicz par. r.g. loci.

   

  Smodne (obecnie część Kosowa)

  20/22 grudnia 1889; 1; Maria (Marya) Janiczek (Jeniczek) córka prawowita Wacława (Venceslai ~ Vaclaus) Janiczek (Jeniczek) górnika z Nowosielicy (Nowosielica) i Barbary [z domu] Wrszycka (Wrszecka); katolik; femina; około (circitei) 18 lat; consumptio – suchoty (gruźlica) – może zmarła w lecznicy dr-a Tarnawskiego(?); pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  10/12 stycznia 1890;...; Anastazja (Anastazya) Trziszka (Strziszka) żona pozostawiająca męża Franciszka górnika z domu Bodeńczuk; katolik; femina; około 57 lat; naturali – naturalnie; pochował W. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  18/20 maja 1890; 254; po polsku imię: Franciszek Barton mąż pozostawiający żonę Annę z domu Hołub a.m. 8 annorum (po ślubie od 8 lat); katolik; masculinus; 45 lat; astma; pochował Wł. Klimkiewicz.

   

  Nowosielica

  27/29 maja 1890; 259; Józef (Josephus) Janiczek (Jeniczek) mąż pozostającej żony Marii [z domu] Wrszycka (Wrszecka) a.m. 35 annorum (po ślubie 35 lat); katolik; masculinus; 60 lat; naturali – naturalnie; pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  9/11 września 1890;...; Anna Chałupa uxor derelictis mariti Antoni montani a matrimonis 9 annus (żona pozostającego męża Antoniego górnika po ślubie 9 lat); katolik; femina; 24 lata i 8/12; in suprelem (sciprelem) pezerpili (?); pochował K. Dulik.

   

  Nowosielica

  23/24 września 1890; 288; Rozalia (Rosalia) Chałupa córka Antoniego* i Anny Barton *górnika; katolik; femina; 1 miesiąc; nualis debilitus – ułomność dziecięca; pochował Wł. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  15/17 listopada 1890;...; Józef (Josephus) Holub (Hołub) górnik pozostawiający żonę Wilhelminę [z domu] Malczek; katolik; masculinus; 53 lata; Aurio sanguinus –.... krwi; pochował Wł. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  9/11 grudnia 1890; 146; Józef (Josephus) Skiba górnik pozostawiający żonę Rozalię; katolik; masculinus; około 64 lata; senectus – starość; pochował Wł. Klimkiewicz p.r.g.l.

   

  Rożnów

  13/15 grudnia 1890; 223; Józef (Josephus) Kalinowski wdowiec po Juliannie z domu Kapuścińska; katolik; masculinis; około 64 lata; Naturali mortui – śmierć naturalna; pochował A. Schulz par. Pistynuis - proboszcz pistyński (z Pistynia).

  Nowosielica

  12/14 lutego 1891;...; Maria Turaszczuk żona pozostającego męża Antoniego serin fabris ex Moravia circa Ostraviia loci Przywóz (z Moraw koło Ostrawy loci Przywóz); katolik; femina; 26 lat; inflamatis pulmonis – zapalenie płuc; pochował Adal. (Adalbertus) – Wojciech Schulz proboszcz obrządku łacińskiego w Pistyniu (p.r.l. in Pistyń)

   

  Nowosielica

  18/20 lutego 1891; 251; Wacław (Venceslaus) Frick syn prawowity Jana i Klary [z domu] Lang; katolik; chłopiec; 1 rok i 7/12; szkarlatyna; pochował Wł. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  1/3 kwietnia 1891; 276; Wincenty (Vincentius) Holub (Hołub) syn Ignacego* i Anny [z domu] Laskoska * górnika; katolik; chłopiec; 6 lat i 8/12; ignis combustus (?); pochował Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  23/25 kwietnia 1891; 52; Józef (Josephus) Fridl górnik pozostawiający żonę Rozalię [z domu] Ridl (Ridel alias Riedl) a.m. – po ślubie 17 lat; katolik; masculinus; 45 lat; typhus – tyfus; brak nazwiska księdza przy pochówku (prawdopodobnie Dulik, który zmarł kilka dni potem).

   

  Nowosielica

  2/4 października 1891; 8; Karolina (Carolina) Trziszka (Strziszka) córka prawowita Karola górnika i Zuzanny [z domu] Lochszmidt (Lochschmidt); katolik; dziewczynka; 1 rok i 5/12; naatalis debilitas – dziecięca ułomność; pochował W. Klimkiewicz p.r.g. loci.

   

  Nowosielica

  19/21 maja 1892; 276; Antonina Derdiuk prawowita córka Eutherius i Marii z domu Trzyszka (Strziszka); katolik; femina; 2 i ½ roku; pochował Wojciech Schultz interimalis administrator.

   

  Moskalówka (obecnie część Kosowa)

  28/30 kwietnia 1892; 113; R. Karol (R. Carolus) Dulik parochus Kossoviensis r. lat. (proboszcz kossowski obrządku łacińskiego); katolik; masculinus; 66 lat; Ruptura (zawał serca ?); pochował Sigismundus (Zygmunt) Ławidzki decanus in Kołomyja.

   

  Nowosielica

  19/21 maja 1892; 310; Antonina Derdiuk córka prawowita Tomasza; katolik; dziewczynka; duo anni et 5 menses (2 lata i 5 miesięcy); ftisis (suchoty – gruźlica); pochował Klimkiewicz parochus Nowosielicy graeco-Catholicus (proboszcz grecko-katolicki z Nowosielicy).

   

  Rożnów

  30 kwietnia / 2 maja 1892; 1014; Ferdynand (Ferdinandus) Stawański syn prawowity Józefa i Pauliny [z domu] Świca; katolik; chłopiec; tres mensis (3 miesiące); przyczyny brak; pochował Michał Zarewicz.

   

  Rożnów

  28/30 maja 1892; 17; Stanisław (Stanislaus) Hucuł syn Jędrzeja (fil. Andreae legitimus ) prawowity i Tekli (et Teclae); katolik; chłopiec; 4 miesiące (przekreślone 5 lat); brak przyczyny; pochował Teodor (Theodorus) Homorał corp. gr.c. in Rożnów.

   

  Rożnów

  15/18 czerwca 1892; 80; Franciszek Kajetan (Franciscus Cajetanus) dwojga imion (bin) Starkiewicz syn Kajetana carpentarii – stelmach/woźnica [i Marii z domu Wrszecka]; katolik; chłopiec; 2 annorum – 2 lata; convulsio - konwulsje; pochował Teodor Hamorał (alias Homorał).

   

  Osobne pismo po łacinie – częściowo niewyraźne: Nr 79

  Dnia 15 czerwca 1892 zmarł w Rożnowie (Rożnów) pod nr 50 Franciszek Kajetan Starkiewicz syn Kajetana Starkiewicz stelmacha-woźnicy katolik (carpentares rit. cat.) 2 lata, zmarły [przez] konwulsje (padaczka? – brak spójności dot. przyczyny śmierci - choroby) i przez R... Teodora (Theodorum) Hamorak (alias Hamorał) corporatorum loci urgente necessitate sepultus est. Quor veresabili officio parochiali fine inscriptionis in librum metricalem Mortuorum hisce notificatur. Schedula revisionis aceluditus. Officium parochiali – Rożnow dnia 18 czerwca 1892 Zarewicz parochus in Rożnow.

   

  Rożnów

  5/7 stycznia 1893; 279; Antoni (Antonius) Nowakowski syn prawowity Karola i Malwiny [z domu] Karpowicz; katolik; chłopiec; unus dies (1 dzień); infirmus natus; pochował Teodor Hamoran corp. rit. gr. in Rożnów.

   

  Nowosielica

  9/11 stycznia 1893; 254; Jan (Joannes) Bartoń carbonarius viduus post def. (defunctum) Marianna – górnik wdowiec po Mariannie; katolik; masculinus; 82 lata; senectus – starość; pochował Samuel Szewczyk administrator.

   

  Rożnów

  8/10 lutego 1893; 750; Ignacy (Ignatius) Serbeńczuk [alias Serbeniuk] syn prawowity Jana i Anny [z domu] Kozłowska; katolik; chłopiec; 14 dierun – 14 dni; convulsio – konwulsje; pochował Michał Zarewicz par. gr. cath. in Rożnów (proboszcz grecko-katolicki w Rożnowie).

   

  Nowosielica

  8/10 lutego 1893; 145; Leon (Leo) Holub (Hołub) syn nieślubny Marii służącej (famulae); katolik; chłopiec 1 dzień; infirmus natus; pochował Włodzimierz Klimkowicz paroch. rit. gr. cat. in Nowosielica (proboszcz obrządku grecko-katolickiego w Nowosielicy).   

   

  Nowosielica

  1/4 marca 1893; 355; Maria* Janiczek (Jeniczek) wdowa po Józefie (vidua post defunctum Josephum nata) z domu Wrszecka; katolik; femina; 57 lat; mente copta; pochował Samuel Szewczyk administrator.

   

  Nowosielica

  4/6 marca 1893; 257; Rudolf (Rudolphus) Bartoń syn prawowity Franciszka i Anny [z domu] Hołub; katolik; chłopiec; 12 lat; wpis po polsku: Puchlina; pochował Włodzimierz Klimkowicz paroch. gr.cath in Nowosielica (proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy).

   

  Nowosielica

  6/8 lipca 1893; 205; Katarzyna (Catharina) Frick córka Macieja Frick kopacza w kopalni węgla w Nowosielicy (fossoris in fodina carbonaria in Nowosielica) i Katarzyny [z domu] Daunheimer; katolik; dziewczynka; 3 hebdomadum; Debilitas; pochował R. Włodzimierz Klimkowicz parochus gr.c. in Nowosielica (proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy).

   

  Nowosielica

  4/6 grudnia 1893;...; Helena Juraszczyk córka Antoniego Juraszczyk kopacza w kopalni węgla w Nowosielicy (fossoris in fodina carbonum in Nowosielica) i Joanna (Janina) Kubeczka; katolik; dziewczynka; 6 lat; Pneumonia – płuca; pochował R. Włodzimierz Klimkowicz proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  27/29 maja 1894; 173; Jan (Joannes) Piątkowski (a gemellis – z bliźniaków) syn Józefa Piątkowski kopacza węgla - górnika (fossoris carbonum) i Karoliny [z domu] Fridl; katolik; chłopiec; 1 rok; Convulsio – konwulsje; pochował R. Aleksy (Alexius) Iwanów prezbiterianin (praesbyter rit. lat. habitans in Nowosielica) obrządku łacińskiego w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  29 czerwca / 1 lipca 1894; 80; Michalina Strziszka córka Karola laboriosi in fodina carbonaria (pracownika w kopalni węgla) i Zuzanny [z domu] Lochschmid; katolik; dziewczynka; 1 rok i 7 miesięcy; Diarrhea; pochował Aleksy Iwanów prezbiterianin obrządku łacińskiego mieszkaniec w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  27/29 sierpnia 1894; 289; Anna Galiczyńska* córka Józefa Galiczyński (alias Kaliczyński) fossoris carbonum (kopacz węgla – górnik) i Józefy Trziszka (Strziszka), *- caelebs (samotna); 21 annos nata – 21 lat życia; Pneumonia – płuca; pochował Aleksy Iwanów prezb. obrządku łac. mieszkający w Nowosielicy.

   

  Rożnów

  28/30 września 1894; 1004; Władysław (Ladislaus) Stawański; syn Józefa Stawański młynarza z Rożnowa i Pauliny [z domu] Świca; katolik; chłopiec; 1 rok i 3 miesiące; Phtisis (suchoty); pochował Karol Borkowski proboszcz.

   

  Nowosielica

  11/13 listopada 1894; 303; Wiktoria (Victoria) Stal córka Antoniego Stal fossoris carbonum (górnika – kopacza węgla) i Marianny [z domu] Nowak; katolik; dziewczynka; 6½ roku; angina; pochował R. Aleksy Iwanów obrządku łacińskiego kapelan w Nowosielicy (r. lat. capellanius in Nowosielica.

   

  Nowosielica

  27/29 listopada 1894; 159; Stefan (Stephanus) Chałupa syn Ferdynanda Chałupa (fossoris carbonum) górnik i Zuzanny [z domu] Stark; katolik; chłopiec; 1 rok; Angina; pochował R. Aleksy Iwanów r.lat. obrządku łacińskiego kapelan w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  19/21 grudnia 1894; 273; Karolina (Carolina) Friedl żona derelicti Wincentego Friedl (fossoris carbonum) kopacza węgla (górnika) w Nowosielicy z domu Walek; katolik; wdowiec; lat 33; pneumonia (płuca); pochował R. Włodzimierz Klimkowicz proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  25/27 grudnia 1894; 151; Piotr (Petrus) Fryk (Frick) syn Jana Fryk górnika (fossoris carbonum) i Klary [z domu] Lang; katolik; chłopiec; 5 miesięcy; Angina; pochował R. Aleksy Iwanów r.lat. obrządku łacińskiego kapelan w Nowosielicy.

   

  Braki w aktach kościelnych – zaginęły (CDN?).

   

  Akta zgonów - Radziechów – Wołyń

  Akta kościoła rzymsko-katolickiego spis / indeks alfabetyczny od 1880 roku – 400 stron.

  Brak kompletnych wpisów.

   

  Index zgonów:

   

  -1925-

  [zmarł] Wąsilk Joannes f. Stanislai [et] Carolinae [z domu Hucuł] 21.IX. [nr aktu zgonu]:48.

  A może winno być Wąsik: Jan syn Stanisława i Karoliny – zmarł 21 września 1925.

   

  -1927-

  [zmarła] Hucuł Thecla; v.P. Andream 26.VI. [nr aktu zgonu]: 53.

  Czyli zmarła Hucuł Tekla wdowa po (vidua post) Andrzeju (Jędrzeju) – 26 czerwca 1927 (zmarła u swojej córki i zięcia w dwa lata po śmierci swojego męża Jędrzeja, który był pochowany na Huculszczyźnie w Rożnowie).

   

  -1932-

  [zmarła] Wąsilk Romana f. Stanislai [et] Carolinae [z domu Hucuł] 21.VI. [nr aktu zgonu]:62.

  Czyli zmarła Wąsilk Romana córka Stanisława i Karolina – 21 czerwca 1932.

   

  Akta Nowosielica – kościół grecko-katolicki (Kościół Mormonów: Archiwum Ukraińskie z Iwano-Frankiwska – Stanisławowa - akty chrztu – wybrane noty z 2007 roku)

   

  Nowosielica

  31 sierpnia / 3 września 1874; 228; Roman (Romanus) Tymiak; katolik; legitimi; chłopiec; ojciec Jan Tymiak śpiewak (cantor) cerkwi w Nowosielicy, matka Anastazja córka Mikołaja Huka i Marii z domu Iwasiuk; chrzestni Mikołaj Bożak rolnik z Nowosielicy, Anna żona Andrzeja (Jędrzeja) Mirka pelifexi?, Symeon Strilczyk szewc z Rożnowa, Karolina córka kowala Franciszka Werszecki (Wrszecki); położna Maria Hauka; chrzcił i potwierdził Jana Siengalewicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  26/27 września 1874; 217; Maria Kosińska; katolik; dziewczynka; ojciec Paweł kowal pochodzący z Popielniki syn Jana, matka Pelagia córka Ignacego Hołub i Anny z domu Babiniec; chrzestni Kazimierz Ferkaluk szewc z Popielniki i Wilhelmina żona Józefa Hołub z Nowosielicy; położna Maria Kawka (Kafka) z Nowosielicy; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  6/13 grudnia 1874; 18; Jarosław Ludwik (Jaroslaus Ludovicus) dwojga imion Siengalewicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Riverendus Jan de Schilling Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki z Nowosielicy, matka Wielmożna Teofila córka Michała Szlapiński (Szłapiński) i Hilarii (?) z domu Zawandyńska proprietari realitaitis in Sniatyn; chrzestni Alojzy Schmidt mp wpis nieczytelny, Karolina żona Michała Lewicki kapelana z Popielniki, Leon Szuchewicz Coopti z Rożnowa, Maria żona Michała Szłapiński ze Sniatynia; położna Józefina Stetkiewicz; chrzcił Michał Zarewicz proboszcz z Rożnowa i potwierdził Stefan Terlecki proboszcz z Dżurowa.

   

  Nowosielica

  3/6sierpnia 1876; 217; Jan (Joannes) Kosiński; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Paweł Kosiński górnik z Nowosielicy syn Jana, matka Pelagia córka Ignacego Hołub i Anny z domu Babiniec; chrzestni Józef Hołub górnik z Nowosielicy i Rozalia żona Kazimierza Ferkulak szewca z Popielniki; położna Karolina Ridl (Riedl); chrzcił i potwierdził Korneliusz Drohomirecki administrator z Popielniki.

   

  Nowosielica (lub Rożnów)

  1/1 lipca 1877; 266; Piotr (Petrus) Kuryluk; katolik; chłopiec; illegitimi; ojciec nieznany, matka Maria córka Jakuba Kuryluk mieszkaniec tutejszy i Magdaleny z domu Komanicki z Horyhlady pochodzący; chrzestni Jan Harasymiuk rolnik z Nowosielicy i Franciszka żona Franciszka Karpowicz z Rożnowa; położna Maria Hauka; chrzcił i potwierdził Michał Zarewicz proboszcz w Rożnowie

   

  Nowosielica

  25/28 września 1878; 192; Olga Guszuł; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Mikołaj Guszuł nauczyciel w szkole w Nowosielicy syn Stefana, matka Eufrozyna córka Leona Tarnowiecki i Julianny z domu Bojanowska; chrzestni Jan Rożałowski inspektor szkolny dystryktu Sniatyńskiego m/p. i Teofila żona Jana Siengalewicz proboszcza tutejszego; położna Parascewa Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  12/12 listopada 1878; 266; Eufrozyna (Eufrozina) Nowicka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Nowicki rolnik tutejszy, matka Maria córka Jakuba Kuryluk i i Magdaleny z domu Kumanicki; chrzestni Mikołaj Kusznir rolnik tutejszy i Katarzyna żona Jana Hałytczuk, położna Parasceva Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  7/12 stycznia 1879; 222; Józef (Josephus) Watral; katolik; chłopiec; illegitimi; ojciec nieznany, matka Maria córka Andrzeja (Jędrzeja) Watral i Auclina (?) z domu Lachowicz ancilla ze Sniatynia; chrzestni Jan Chałupa górnik z Nowosielicy, Anna żona Jana Barthon (górnika), Andrzej (Jędrzej) Stroicz rolnik tutejszy, Agata żona Jerzego Palijczuk, Karol Cieślicki kowal ze Sniatynia, Karolina Werszecka (Wrszecka) z Rożnowa, Jan Błoński kowal ze Stanisławowa, Maria żona Józefa Janiczek z Nowosielicy; położna Maria Hauka; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  12/14 czerwca 1879; 125; Filip (Philippus) Panteluk; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Mikołaj Panteluk rolnik tutejszy syn Jerzego, matka Julianna córka Andrzeja (Jędrzej) i Anny z domu Dobrowolska kowal z Kossowa; chrzestni Józef Hołub górnik z Nowosielicy i Anastazja żona Franciszka Strzyszka (Strziszka); położna Parascewa Żmendak, chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  13/13 września 1879; 217; Wincenty (Vincentius); katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Paweł Kosiński górnik z Nowosielicy syn Jana, matka Apolonia córka Ignacego Hołub i Anny z domu Babinec; chrzestni Józef Hołub górnik z Nowosielicy i Rozalia żona Kazimierza Ferkaluk szewc z Kułaczkowce (Kołaczkowce); położna Franciszka Kafka; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  3/4 lipca 1881; 219; Zofia (Sophia) Kozak; katolik; dziewczynka; illegitimi; ojciec Józef Chrobak górnik z Nowosielicy syn Stanisława, matka Teresa córka Aleksego Kozak i Agaty z domu Kotlarczuk; chrzestni Stanisław Stokłosa górnik z Nowosielicy i Wilhelmina żona Józefa Hołub; położna Franciszka Kafka; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  26 lipca (chyba sierpnia) /11 września 1881; 18; Włodzimierz Eugeniusz (Vladimirus Eugenius) dwojga imion; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan de Schilling Siengalewicz proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy syn Grzegorza, matka Teofila córka Michała Szłapiński i Marii z domu Zawadyńska; chrzestni Walerian Łukawieckij..., Maria Zarewicz żona proboszcza z Rożnowa, Antoni Richter mp...., Malwina żona Tito? (Tytusa?) Siengalewicz cesarsko-królewskiego sędziego w Zabłotowie; położna Józefina Stetkiewicz z Rożnowa; chrzcił i potwierdził Michał Zarewicz proboszcz w Rożnowie.

   

  Nowosielica

  28/29 grudnia 1881; 294; Karolina (Carolina) Krois; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Wacław Krois (Krojss) górnik z Nowosielicy syn Franciszka, matka Maria córka Ludwika Litwinczuk i Heleny z domu Trepeńczuk; chrzestni Józef Fridl górnik z Nowosielicy i Karolina żona Wincentego Fridl; położna Anastazja Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  18/19 luty 1882; 268; Józefina (Josephina) Nowicka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Nowicki rolnik tutejszy, matka Maria córka Jakuba Kuryluk i Magdaleny z domu Kumanicka; chrzestni Jan Błoński kowal z Nowosielicy i Franciszka żona Franciszka Karpowicz mieszkanka z Rożnowa; położna Anastazja Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  1/2 czerwca 1882; 217; Mikołaj (Nicolaus) Kosinski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Paweł Kosinski (Kosiński) górnik tutejszy syn Jana, matka Apolonia córka Ignacego Hołub i Anny z domu Babiniec; chrzestni Józef Fridel górnik z Nowosielicy, Wilhelmina żona Józefa Hołub; położna Anastazja Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  4 stycznia (raczej marca) /5 marca 1883; 192; Eugeniusz (Eugenius) Guszuł; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Mikołaj Guszuł nauczyciel szkoły w Nowosielicy syn Stefana, matka Eufrozyna córka Leona Tarnowiecki i Julianny z domu Bojanowska; chrzestni Emilian Kaziewicz nauczyciel szkoły w Kobaki i Maria żona Jana Tarnowiecki pictoris; położna Anastazja Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  6/8 sierpnia 1883; 216; Wincenty (Vinzentius) Wiszniowski; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Wiszniowski górnik z Nowosielicy syn Onufrego, matka Franciszka córka Mikołaja Piątkowski i Joanny z domu Strziszka; chrzestni Wincenty Fridl górnik z Nowosielicy i Zuzanna żona Karola Strzyszka (Strziszka); położna Franciszka Kafka; chrzcił i potwierdził Seweryn Lewicki proboszcz w Dżurowie.

   

  Nowosielica

  11/17 lutego 1884; 219; Karolina (Carolina) Chrobak; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Chrobak górnik tutejszy pochodzący z Bochni syn Stanisława, matka Parascewa (Paraska) córka Akeksego Kozak i Heleny z domu Kotlarczuk; chrzestni Michał Derdiuk górnik z Nowosielicy i Wilhemina żona Józefa Hołub; położna Anastazja Żmendak; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  18/18 kwietnia 1884; 84; Eufrozyna (Eufrozina) Strusiewicz; katolik; dziewczynka; illegitimi; ojciec nieznany, matka Marina służąca żydowska? (serva judaica) córka Ignacego Strusiewicz i Kseni z domu Manastyrski z Konczaki Nowe Capt. Dolina; chrzestni Teodor Żmendak rolnik tutejszy i Anna żona Michała Derdiuk górnika; położna Maria Szyndro; chrzcił i potwierdził Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  5/6 listopada 1884; 74; Maria Galdzicka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Galdzicki szewc (raczej kowal – wynika to z późniejszych aktów urodzeń kolejnych córek, a może dwojga profesji szewskiej i kowalskiej?) w Nowosielicy syn Leona, matka Eugenia córka Bazylego (Wasyla) Tymiak (może profesja szewska dotyczyła Bazylego Tymiaka) i Tekli z domu Potakowska (błąd w nazwisku – winno być Bazylko); chrzestni Józef Galiczyński górnik tutejszy i Maria żona Józefa Nowickiego rolnika; położna Maria Nykiforuk z Rożnowa; chrzcił Jan Siengalewicz proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  22 grudnia 1886 narodzona /6 stycznia 1887 chrzczona; 206 w Nowosielicy; Maria Sawczuk; obrządku łacińskiego; legitimi, ojciec Michał Sawczuk obrządku grecko-katolickiego, matka Maria córka Józefa Janiczka (Jeniczek) i Marii z domu Warszycka (Wrszecka) - incularum hujatorum ritus latini; chrzestni Stafan Kozmeniuk rolnik tutejszy, Maria żona Jakuba Czurko z Rożnowa; Grzegorz Palijczuk rolnik w Nowosielicy i Józefina (żona lub córka) Gustawa Chałupa rolnika tutejszego; położna Agata (Ahaphia) Paranczycz z Rożnowa; chrzcił w zastępstwie Włodzimierz Klimkowicz proboszcz; odnotowano w rejestrze kościoła łacińskiego w Kossowie 8 stycznia 1887 pod nr. 5.

   

  Nowosielica

  3 stycznia 1887 narodzona /9 stycznia chrzczona; 27 w Nowosielicy; Genowefa (Genovefa) Műller; obrządku łacińskiego; dziewczynka; legitimi, rodzice: Józef Műller i Anna córka Józefa Chałupa i Magdaleny z domu Kellner – Rustici w Nowosielica; chrzestni Augustyn Chałupa i Karolina żona Wincentego Friedel Rustici w Nowosielicy; położna Eufrozyna Dasiewicz z Dżurowa; chrzcił w zastępstwie Włodzimierz Klimkowicz grecko-katolicki proboszcz tutejszy; odnotowano w rejestrze kościoła łacińskiego w Kossowie pod nr 6 dnia 11 stycznia 1887.

   

  Nowosielica

  13/13 lutego 1887; 276; Ludwika (Ludovica) Derdiuk; obrządku łacińskiego; dziewczynka; legitimi; ojciec Eutymiusz Derdiuk pracownik w kopalni węgla w Nowosielicy obrządku grecko-katolickiego, matka Maria córka Franciszka Strzyszka i Anastazji z domu Bodenko z Bohorodczany pracownica w kopalni węgla w Nowosielicy – obrządku łacińskiego; chrzestni Aleksy Bednarski syn Dymitra – maszynista-machinista (kolejowy lub raczej w kopalni węgla w Nowosielicy(?)) i ...?; położna Agata Paranczycz z Rożnowa; chrzcił Włodzimierz Klimkowicz proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy – w zastępstwie; odnotowano dnia 15 lutego 1887 w rejestrze pod nr 21 kościoła łacińskiego w Kossowie.

   

  Nowosielica

  28/28 maja 1887; 104/74; Zofia (Sophia) Galdzicka; katolik; dziewczynka; legitimi; rodzice Jan Galdzicki kowal w Nowosielicy i Eugenia córka Bazylego (Wasyla) Tymjak (Potakowski) i Tekli z domu Bazylko z Rożnowa; chrzestni Maksimus Tarabassa rolnik i Karolina żona Jana Błońskiego rolnika tutejszego; położna Eufrozyna Dasiewicz z Rożnowa; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  28/29 maja 1887; 162; Amalia Czech; obrządku łacińskiego; dziewczynka; legitimi; ojciec Wincenty Czech pracownik w kopalni węgla w Nowosielicy, matka Zofia córka Ignacego Strusiewicz i Kseni nieznanego nazwiska z Kończyki – coctorum laterum olim w Nowosielicy; chrzestni Józef Hołub pracownik w kopalni węgla lokalnej i Karolina żona Franciszka Marek pracownika w kopalni węgla w Nowosielicy; położna Maria żona Mikołaja Szyndro; chrzcił w zastępstwie Włodzimierz Klimkowicz proboszcz grecko-katolicki w Nowosielicy.

   

  Nowosielica

  10/10 lipca 1887; 285; Anna Chałupa; obrządku łacińskiego; dziewczynka; legitimi; ojciec Wincenty Chałupa rolnik z Nowosielicy i Katarzyna córka Wojciecha Hoff i Anny z domu Krupska rolnicy z Zabłotowa; chrzestni Augustyn Chałupa i Anna żona Antoniego Chałupa; położna Eufrozyna Dasiewicz z Dżurowa; chrzcił w zastępstwie Włodzimierz Klimkowicz grecko-katolicki proboszcz w Nowosielicy; odnotowano w rejestrze kościoła łacińskiego w Kossowie dnia 11 lipca 1887 pod nr 45.

   

  Nowosielica

  27 sierpnia narodzone /1 września 1887 chrzczone; bliźnięta Józefina i Maria Nowickie; obrządek grecko-katolicki; dziewczynki; legitimi; rodzice Józef Nowicki reparator viarum i Maria córka Jakuba Kuryluka i Magdalena z domu Kumanicka z Tłumacza; chrzestni Ferdinandus Linde inspicient viarum, Karolina żona Antoniego Bednarski z Rożnowa, Wincenty Friedel z kopalni węgla tutejszej, Rozalia żona Józefa Friedel pracownika w kopalni węgla; położna Anastazja Żmendak Symeona córka (może żona); chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz proboszcz; dopisane cyfry (daty pod imieniem Maria: V-48 1945 764 2 31V63 r(?)).

   

  Nowosielica

  3/3 czerwca 1888; 276; Wincenty (Vincentius) Derdiuk; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Eutymiusz Derdiuk syn Mateusza pracownik w kopalni węgla w Nowosielicy, matka Marianna córka Franciszka Strzyżka (Strziszka) i Anastazji z domu Bodenko – pracownicy w kopalni węgla tutejszej; chrzestni Wincenty Friedel pracownik w kopalni węgla tutejszej i Anna żona Sebastiana Rojek; położna Anastazja Żmendak Symeona córka(?); chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz proboszcz tutejszy.

  Nowosielica

  23/23 lipca 1889; 1; Korneliusz (Cornelius) Dańciewicz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Franciszek Anzelm Dańciewicz syn Mikołaja ze Sniatynia carpentarius dominicalis tutejszy, matka Agnieszka córka Franciszka Szustakowski i Teresy (z domu) Tetryk ze Sniatynia; chrzestni Karol Hoffman kowal tutejszy i Stanisława żona Dominika Dobrowolski carpentarii z Załucze; położna Anastazja Żmendak Symeona córka (?); chrzcił Włodzimierz Klimkowicz proboszcz tutejszy; dopisek: zapisane w księgach kościoła łacińskiego w Sniatyniu.

   

  Nowosielica

  2/2 lutego 1890; 268; Paulina Nowicka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Nowicki reparator viari tutejszej, matka Maria córka Jakuba Kurylak i Magdaleny Komunicka urodzona z Tłumacz; chrzestni Józef Stawański młynarz w Rożnowie i Józefina żona Augustyna Chałupa z Nowosielicy; położna Tekla (z domu Wrszecka) żona Jędrzeja (Andrzeja – Andreas) Hucuł w Rożnowie; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz.

   

  Nowosielica

  28/28 marca 1891; 310; Piotr (Petrus) Derdiuk; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Eutymiusz Derdiuk pracownik kopalni węgla tutejszej syn Michała, matka Maria* córka Franciszka Striszka (Strziszka) i Anastazji (z domu) Bodenko *pracownica w lokalnej kopalni węgla; chrzestni Sebastian Rojek i Zuzanna żona Karola Striszka (Strziszka); położna Anastazja Żmendak Symeona córka (?); chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  7/7 stycznia 1892; 204; Józef (Josephus) Sawczuk; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Sawczuk pracownik w kopalni węgla syn Mateusza, matka Maria córka Józefa Janiczek (Jeniczek) pracownika lokalnej kopalni węgla i Marii z domu Wrszycka (Wrszecka); chrzestni Stefan Kozmeniuk praepositus tutejszy i Anna córka Józefa i Marii Janiczka (Jeniczek) pracownica; położna Agata Symotiuk z Rożnowa; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz.

   

  Nowosielica

  19/19 kwietnia 1892; 243; Zuzanna (Susanna) Marek; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Karol Marek syn Wincentego pracownik w kopalni węgla, matka pracowita Maria córka Ludwika Ludwinczuk i Helena (z domu) Berezowska urodzona w Rożnowie; chrzestni Jan Galdzicki kowal tutejszy i Karolina żona Franciszka Marek pracownica w lokalnej kopalni węgla; położna Anastazja Żmendak Symeona córka; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkiewicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  2/2 października 1892; 74; Michalina Galdzicka; katolik; dziewczynka legitimi; ojciec Jan Galdzicki kowal tutejszy syn Leona; matka Eugenia córka Bazylego (Wasyla) Tymjak i Tekli z domu Bazylko z Rożnowa; chrzestni Jędrzej (Andreas) Hucuł szewc w Rożnowie i Maria żona Karola Marek pracownik w kopalni węgla; położna Anastazja Żmendak Symeona córka (?); chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  7/7 stycznia 1894; 92; Adam Mieczysław (Adam Mieczyslaus) dwojga imion Chruszcz; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Bazyli (Wasyl) Chruszcz ekonom dominicalis tutejszy, matka Julia córka Konstantego Lewicki i Anny z domu Molendowicz; chrzestni Wincenty Jasiński z Popielniki praefectus postalis i Andżela Grudziński praeposita famularum dominicalium tutejsza; położna Józefina Stetkiewicz z Rożnowa; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz.

   

  Nowosielica

  29/29 kwietnia 1895; w domu fabryki nr 243; Helena Kowalska; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Kowalski Albert superior fossor (officialis) w lokalnej kopalni węgla, matka Katarzyna córka Józefa Dorożyński i Rozalia Cebrzowska obrządku grecko-katolickiego parafii w Borki Wielkie; chrzestni Dittmar Zygmunt superior fossorum w kopalni i Maria Zaplatnik zamężna maszynista w lokalnej kopalni węgla; położna Agata Synedżuk z Dżurowa; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz.

   

  Nowosielica

  21/21 maja 1895; 207; Rozalia (Rosalia) Lutczyn; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jan Lutczyn syn Ignacego – kopacz węgla (górnik) – pracownik w lokalnej kopalni węgla, matka Pelagia córka Jana Proć i Marii Cap pochodząca z Podborek dystryktu Dolina – rolnicy; chrzestni Józef Piątkowski kopacz węgla i Rozalia żona Wincentego Friedel kopacza węgla tutejszego; położna Agata Synedżuk z Dżurowa; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  10/10 listopada 1895; 74 / 268; Teresa (Theresia) Nowicka; katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Józef Nowicki – rolnik, matka Maria córka Jakuba Kuryluk i Magdalena Komunicka – rolnika; chrzestni Józef Stawański młynarz w Rożnowie i Maria żona Karola Kowakowski kuśnierza w Rożnowie; położna Maria Nykiforuk; chrzcił i potwierdził Włodzimierz Klimkowicz.

   

  Nowosielica

  27/27 września 1896; 268 / 74; Jan (Joannes) Nowicki; katolik; chłopiec; illegitimi; ojciec nieznany, matka Eufrozyna córka Józefa Nowicki i Marii córki Jakuba Kuryluk i Magdaleny z domu Kumanicka rolnicy; chrzestni Józef Stawański młynarz z Rożnowa i Katarzyna córka Józefa Hołub carpentarii w Rożnowie; położna Anastazja Żmendak Symeona córka(?); chrzcił i potwierdził W. Klimkowicz kurator (proboszcz).

   

  Nowosielica

  29/29 sierpnia 1897; 74 / 268; Michał (Michael) Nowicki; katolik; chłopiec; illegitimi; ojciec nieznany, matka Eufrozyna córka Józefa Nowicki rolnika i Marii córki Jakuba Kuryluk i Magdaleny z domu Kumanicka ancilla in Zebranowka; chrzestni Teodor Kreczun rolnik z Rożnowa i Ewdokia żona Jerzego Hałytczuk rolnika z Rożnowa; położna Anna Mokan z Rożnowa; chrzcił i potwierdził W. Klimkowicz proboszcz.

   

  Nowosielica

  1/2 kwietnia 1899; 151; Józef (Josephus) Sikomas (?); greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Bazyli Sikomas kopacz węgla (górnik) w Nowosielicy syn Onofrego i Parascewy z domu Kadnyk z Potelicz dystryktu Rawa Ruska, matka Ewa córka Grzegorza Mastyka i Anny z domu niewiadoma; chrzestni Andrzej (Jędrzej) Staud, Katarzyna żona Michała Kotlarczuk kopacza węgla (górnika) tutejszego, Mikołaj Puhacz anneator, Dymitr Puhacz rolnik tutejszy, Jan Baron anneator, Józef Hajtatowicz kopacz węgla tutejszy; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki administrator parafii.

  Nowosielica

  5/11 czerwca 1899; 287; Jakub (Jacobus) Frick; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jakub Frick kopacz węgla w Nowosielicy syn Piotra i Barbary z domu Łuć (Lutz), Maria córka Michała Derdiuk i Anny z domu Krywko; chrzestni Mateusz Frick kopacz węgla w Nowosielicy, Katarzyna żona Jana Schatz młynarza z Drohobycza, Jan Frick, Barbara żona Laurentego Furtak (?) obaj kopacze węgla tutejsi; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki administrator parafii.

   

  Nowosielica

  9/10 czerwca 1899; 19; Helena Kalinowska; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Piotr Kalinowski rolnik tutejszy syn Daniela i Marii z domu Huk, matka Maria córka Teodora Łabka (Łapka) i Thathi (?) z domu Czurko; chrzestni Jan Rumiga rolnik z Nowosielicy i  Maria żona Jana Szczerbań rolnika z Rożnowa; położna Maria żona Jakuba Botnar (?) z Rożnowa; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki grecko-katolicki administrator parafii.

   

  Nowosielica

  16/21 czerwca 1899; 2; Józef (Josephus) Kurynczuk; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Mikołaj Kurynczuk kopacz (górnik) w kopalni węgla w Nowosielicy syn Julianny Kurynczuk, matka Rozalia córka Wawrzyńca Bania szewca i Marianny z domu Szala; chrzestni Teodor Kozmeniuk, Matrona żona Mikołaja Kusznir, Aleksy Kotaczyk rolnik tutejszy i Teresa Pawluk służąca tutejsza; położna Maria Pochroń z Nowosielicy; ochrzczony w nagłym przypadku przez Ignacego Szuber kapelana tutejszego obrządku łacińskiego. Ceremonia autem esplevit i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki administrator parafii.

   

  Nowosielica

  9/12 sierpnia 1899; 257; Piotr (Petrus) Kotlarzuk (Kotlarczuk?); greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jan Kotlarzuk syn Marcina i Tekli (z domu) Dobrowodzka rolnicy z Nowosielicy, matka Katarzyna córka Jana Rumiga i Julianny (z domu) Huculak rolnicy z Nowosielicy; chrzestni Józef Biliński szewc w Nowosielicy i Anna żona Mikołaja Stroicz rolnika z Nowosielicy; położna Anastazja Hryhorczuk z Dżurowa; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki administrator parafii.

   

  Nowosielica

  28 listopada /4 grudnia 1899; 206; Jan (Joannes) Sawczuk; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Sawczuk syn Macieja/Mateusza? (Mathiae) i Heleny z domu Panejluk mieszkańcy Nowosielicy, matka Maria córka Józefa Janiczka (Jeniczek) i Marii z domu Warszycki (Wrszecka); chrzestni Sebastian Roik (Rojek) kopacz (górnik) w kopalni węgla w Nowosielicy i Anna żona Jakuba Baranowskiego młynarza w Nowosielicy; położna Helena B... żona Jakuba rolnika z Rożnowa; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  9/10 marca 1900; 96; Helena Iwasiów; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Bazyli Iwasiów z Wołoskie Seło koło Bolechów kopacz w kopalni węgla mieszkaniec w Nowosielicy, matka Anastazja córka Andrzeja (Jędrzeja) Seńkow i Anny z Hoziew dystrykt Dolina; chrzestni Michał Kaban i Irena żona Mikołaja Kabaniuk obaj rolnicy tutejsi; położna Anastazja Hryhorczuk z Dżurowa; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz nowosielicki.

   

  Nowosielica

  16/16 marca 1900; 214; Józef (Josephus) Masztaler; greko-katolik; chłopiec; illegitimi; matka Katarzyna Masztaler służąca w kopalni węgla w Nowosielicy córka Józefa i Heleny z domu Kiselecka z Pomirki dystryktu Buczacz rodzona; chrzestni Bazyli Riszko (lub Riczko) i Anna żona Augusta Rysz obaj kopacze (górnicy) kopalni w Nowosielicy; położna Anastazja Hryhorczuk z Dżurowa; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  19/25 marca 1900; 243; Maria Frick; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Piotr Frick kopacz (górnik) w kopalni węgla w Nowosielicy syn Piotra i Barbary z domu Lutz, matka Rozalia córka Ludwika Litwińczuk i Heleny z domu niewiadomo; chrzestni Franciszek Hołub, Katarzyna żona Mathei Frick, Jakub Frick i Katarzyna wdowa po Janie Schitz, wszyscy kopacze (górnicy) węgla w Nowosielicy; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz nowosielicki.

   

  Nowosielica

  15/16 sierpnia 1900;?; Józef (Josephus) Halicki; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Michał Halicki kowal w Nowosielicy syn Piotra i Katarzyny (z domu) Gabrun, matka Anna córka Franciszka (Franciszki?) Celiński; chrzestni Mikołaj Adler stelmach (woźnica) tutejszy i Anna żona Józefa Miler (Muller) kopacz w kopalni węgla tutejszej; położna Rozalia Dembowska z Nowosielicy; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  16 lipca 1900 /24 stycznia 1901; 18; Jarosław Emilian (Jaroslaus Aemilianus) dwojga imion; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Wielmożny Bazyli Nowicki proboszcz greko-katolicki w Nowosielicy syn Jana i Anny z domu Budunkiewicz, matka Wielmożna Zenobia córka Juliana Oscisławski i Domicelli z domu Korzyński (Korzyńska); chrzestni Wielmożny Włodzimierz Stefanowicz greko-katolicki proboszcz z Kuty i Wielmożna Maria de Cieński Leona Teodorowicza żona haeredi vici Nowosielica; położna Katarzyna Słoniowska z Zabłotowa; chrzcił Grzegorz Sielański greko-katolicki coop. z Rożnowa, potwierdził i ceremonię odprawił Michał Zarewicz dziekan sniatyński grecko-katolicki z Rożnów.

   

  Nowosielica

  11/17 marca 1901; 322; Anna Frick; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jakub Frick kopacz węgla w Nowosielicy syn Piotra i Barbary z domu Lutz; matka Ma ria córka Michała (pseudo: Mateusz-Matchias) Derdiuk i Anny z domu Krywko; chrzestni Tymoteusz Derdiuk, Klara żona Jana Frick, Jan Frick, Elżbieta córka Katarzyny Frick wszyscy kopacze węgla w Nowosielicy; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  29 lipca 1901; 298; Urodzona martwa dziewczynka; legitimi; ojciec Miron Palijczuk syn Aleksego i Anny z domu Kalinowska; matka Eudokia córka Pawła Mirka i Heleny z domu Bożak rolnicy tutejsi; położna Maria Panteluk.

   

  Nowosielica

  1 sierpnia 1901; 61; Urodzona martwa dziewczynka; legitimi; ojciec Paweł Knysz syn Piotra i Marii z domu Bożak, matka Maria córka Jana Waradowski i Parasceva z domu Żmendak rolnicy tutejsi; położna Maria Panteluk.

   

  Nowosielica

  15/15 października 1901; 363/279; Helena Tarabassa; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Andrzej (Jędrzej) Tarabassa syn Andrzeja (Jędrzeja) i Teodory z domu Chałamandro rolnicy tutejsi, matka Maria córka Teodora Bożak i Ahaphi Pyłypiuk rolnicy tutejsi; chrzestni Jan Gajewski górnik z Dżurowa i Maria żona Jana Tarabassa rolnika z Nowosielicy; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  22/24 grudnia 1901; 54/234; Anna Guluk; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Onufry Guluk syn Jana i Marii Pyłypiuk rolnicy tutejsi, matka Anna córka Piotra Panteluk i Eudoki Gembej rolnicy tutejsi; chrzestni Jan Frick pensione proviens górnik tutejszy i Acelina żona Piotra Hryhorczuk rolnika tutejszego; położna Ahaphia Ostapijczuk z Trościaniec; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki greko-katolicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  6/12 stycznia 1902;-; Andżela (Angela) Nowicka; greko-katolik; dziewczynka; illegitimi; matka Eufrozyna (aut Rozalia) Nowicka mieszkanka obecna w Nowosielicy /: żona Michała Wilkawski z Wiśnica, qui supro patre non declaravi (nie zadeklarowała ojca dziecka) córka Józefa Nowicki kopacza (górnika) z Nowosielicy i Marii z (domu) Kuryluk; chrzestni Józef Kark kopacz (górnik z) Nowosielicy i Rozalia Sienkiewicz z Rożnowa; położna Anna Kusznieryk; ochrzcił w nagłym przypadku Ignacy Szuber kapelan obrządku łacińskiego górników (Capelanus. rit. lat. fossorum).

   

  Nowosielica

  18/21 maja 1903; 361/28; Jan (Joannes) Palijczuk; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Nicephorus Palijczuk syn Stefana i Ireny z domu Panteluk, matka Anna córka Grzegorza Symotiuk i Marii z domu Kossowan – rolnicy; chrzestni Jan syn Grzegorza Symotiuk i Karolina żona Bazylego Lang górnika tutejszego; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  9/11 czerwca 1903; 322/309; Teodor (Theodorus) Frick; greko-katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Jakub Frick syn Piotra i Barbary z domu Lutz -, matka Maria córka Michała Derdiuk i Anny z domu Krywko – kopacz węgla (górnik); chrzestni Fryderyk Baumheumer i Elżbieta córka Katarzyny Frick górnik tutejszy; położna Maria Panteluk; chrzcił i potwierdził Bazyli Nowicki proboszcz tutejszy.

   

  Nowosielica

  22 września / 2 października 1904; 322; Maria Frick; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Jakub Frick syn Piotra – kopacz węgla (górnik i Barbary z domu Lutz), matka Maria córka Michała Derdiuk i Anny (z domu Krywko); chrzestni Jan Frick i Magdalena Lang żona Józefa kopacze węgla (górnicy); położna Anna Paranczycz; chrzcił i potwierdził Antoni Dmytrasz administrator.

   

  Nowosielica

  31 października / 3 listopada 1906; 18; Zenobia (Senobia) Szkromyda; greko-katolik; dziewczynka; legitimi; ojciec Eliasz Szkromyda syn Symeona greko-katolicki proboszcz tutejszy, matka Klementyna córka Teofila Koczarhan i Marii z domu Kaszubiński; chrzestni nie wpisani; położna Anna Paranczycz; chrzcił ex aqua Michał Zarewicz proboszcz z Rożnowa (dopisana notka prawd. o zgonie 27.VIII.68).

   

  Nowosielica

  11/11 czerwca 1907; 71; Eustachy? (Eutichius) Bekalek; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Aleksy Bekalek szewc tutejszy syn Symeona, matka Maria córka Józefa Nowicki i Maria z domu Kuryluk; chrzestni Piotr Nowicki....? tutejszy i Paulina córka Józefa Nowicki rolnika tutejszego; położna Anna Paranczycz; chrzcił i i potwierdził Eliasz Szkromyda proboszcz.

   

  cdn. (?)

   

  Zapowiedzi przedślubne w Kutach (Kutty / Kuty - wpisy w większości w języku polskim)

   

  Kutty – zapowiedzi 22, 29 maja, 5 czerwca 1825

  Basili (Bazyl) Biliński wdowiec w Ispasie od 30 lat zamieszkały, szynkarz; lat 46; obrządku łacińskiego; Ispas; 273; 3 lipca zaślubieni Agnieszka de IvotoHermanowa; ojciec – Szymon Saras (lub Jaras-Taras?) Rolnik; Rolnika córka; lat 37; obrządku łacińskiego; Kutty

   

  Kutty – prawd. 1848 rok

  Stefan Tarnowiecki Obywatel tutejszy syn Michała gospodarza tutejszego i Praxedy z domu Halickiej; wdowiec po ś.p. Annie Freder; 43 lata; greko-katolik; z Katarzyną szlachetnie urodzoną Bilińską córką szl. Kazimierza Bilińskiego niegdyś mieszkańca w Horodnicy (lub Horodzicy) cyrkułu Czortków parafia Liczkowce i szl. urodz. Konstancyi z domu Piotrowską; wdowa po zmarłym Jędrzeju Ochocińskim snecerzu (snycerzu); lat 36

   

  Kutty – zapowiedzi 15, 22, 29 czerwca 1856

  Józef Kolmer kowal syn Wencla (Wacława) kowala w Kuttach i Anny Wurcer; 525; lat 27; obrządku łacińskiego; Kutty; z Karoliną Jekkel córką Jana mielnika (młynarza) w Kuttach i Judyty; 696; lat 16; obrządku łacińskiego; Kutty.

   

  Kutty – zapowiedzi 10, 15, 17 sierpnia 1856

  Johan Podgórski Piaszczarnik (?) w Ispasie syn Teodora mieszkańca w Żukowie i Pauliny Drewicka; wolny stan; 18; lat 34; greko-katolik; Wiżnitz; z Anną Kolmer córka Wencla obywatel tutejszego i Anny Wurcer; młody; 525; lat 20; obrządku łacińskiego; Kutty; ślub 4/9 1856.

   

  Kutty - 1856 rok

  Jan Zawadzki szewc syn Bartłomieja gospodarza i Marii Bilińska; nr domu 640; młody; lat 24; obrządku łacińskiego; Kutty; z Katarzyną Migocką córką Antoniego gospodarza i Brigitty Samorska; młody; lat 23; obrządku łacińskiego; Kutty; ślub 25/11 1856.

   

  Kutty - 1857 rok

  Jan Wilkowski mieszkaniec na Buknie (może skrót Bukowinie) syn Albina niegdyś mieszkańca Kutt nr 80 i Katarzyny Lowczuk; młody; lat 26; obrządku łacińskiego; Wiżnic; z Heleną Janowicz córką Bogdana mieszkańca Kutt teraz w Rożnowie Ekonoma; młoda; 666; lat 16; obrządku łacińskiego.

  Kutty – zapowiedzi 29 września, 3, 10 października 1858

  Karol Napp garncarz syn zmarłego Krzysztofa garncarza tutejszego i Katarzyny Hankiewicz; wolny; 332; lat 28; obrządku łacińskiego; Kutty; z Anną Ciołek córką Michała mieszkańca tutejszego i Marii Słoniowska; młoda; 67; lat 21; obrządku łacińskiego; ur. Kutty.

   

  Kutty – zapowiedzi 10, 17, 24 października 1858

  Franciszek Hanik adjunk(t) katastralny mieszka w Tudiowie syn Franciszka Hanik professora w Trpiń (lub Terpiń) i franciszki Woyta; wolny; lat 28; obrządku łacińskiego; ur. Terpiń mieszka w Tudiowie; z Apolonią Baklang (lub Bakhanz) córką Franciszka c.k. kancellisty w Peczeniżynie i Marii Bilińska; młoda; lat 17; obrządku łacińskiego; ur. Peczeniżyn.

   

  Kutty – 1860 rok (nie wzięli ślubu)

  Augustyn Antoszewski stolarz tutejszy syn +Jana stelmacha w Warszawie i +Katarzyny de domo nieznana; wdowa; 893; lat 39; obrządku łacińskiego; z Antoniną Zankowską w Berchomecie córką +Michała stelmacha w Sniatynie i Gertrudy Kawecka; młoda; lat 21; obrządku łacińskiego; ur. Wiżnitz.

   

  Kutty – zapowiedzi 11, 18, 25 listopada 1860

  Jan Wlach wysłużony żołnierz syn Wacława krawca w Błatince (lub Błatence) w Czechach i Anny Bubeniczek; wolny; 812; lat 35; obrządku łacińskiego; Kutty; z Magdą Olinowicz córką Teodora mieszkańca tutejszego i Marii Krzemińska; wolna; 135; lat 27; obrządku łacińskiego; ur. Kutty.

   

  Kutty – zapowiedzi 12, 19, 20 maja 1861

  Antoni Nowicki szewskiej profesji mieszka w Rostokach syn +Marii Nowicka służącej w Stanisławowie; wolny; lat 32; obrządku łacińskiego; z Petronellą Jagełło córką Stanisława Jagełło krawca w Dołhopolu i +Julii Warsławska; młoda; lat 23; obrządku łacinskiego; ur. Kutty.

   

  Kuty – zapowiedzi 18, 25, 29 maja 1862

  JMP. P. Walerian Andrusiewicz (?) officcjalista pod nr 569 przy ... Romunii wdowiec po śp. Barbarze Slimkiewicz, syn +Kajetana i Rypsiny Zadurowicz; wdowiec; lat 44; obrządek ormiański (katolicko-ormiański); z J.M.P. Panną Karoliną córką JMP. P. Józefa Brejer c.k. kameras leśniczego z Rostok i Tekli Hayer; wolna; lat 27; obrządku łacinskiego; ślub 19 czerwca 1862.

   

  Kuty – zapowiedzi 28, 29 września, 12 października 1862

  JMP Pan Edmund Kolmer c.k. kancelista przy tutejszym urzędzie powiatowym syn Wacława Kolmer i Anny Wurzer; wolny; lat 28; obrządku łacińskiego; Kuty; z JMP Panną Leontyną córką Wiel. JMP księdza Demetrego Truscha Parocha (proboszcza) i Dziekana w Bukowie obwodu Samborskiego obrządku greko-kat.; wolna; lat 22; obrządku greko-katolickiego; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 21,28 stycznia, 2 lutego 1866

  Anton(i) Matuszak rolnik z Rybna wdowiec po +Annie z domu Piskorowicz syn +Macieja Matuszak rolnika i żony jego Katarzyny z domu Łowczuk; wdowiec; lat 40; obrządku łacińskiego; Kutty; z Ludwiką Bilińską córką Bazylego Bilińskiego rolnika z Trójcy i Agnieszki z domu Podjaskiej; wolna; 22 lata; obrządku łacińskiego; parafia Zabłotów

   

  Kuty – zapowiedzi 14, 21, 28 lipca 1867

  ..ni Ochociński zoł.... tutejszy syn +Andrzeja (Jędrzeja) Ochocińskiego snycerza w Kołomyi i żony jego Katarzyny z domu Bilińska; wolny; lat 28; obrządku łacińskiego; Kuty; z Anną Hodinik córką Jana Hodinika mieszkańca w Serecie i żony jego Teresy z domu Kosińska; wolna; lat 23; obrządku łacińskiego;

   

  Kuty – zapowiedzi 13, 20, 27 października 1867

  ... Biliński wysłużony żołnierz syn +Katarzyny Bilińskiej zamieszkałej w Kutach; wolny; 33 lata; Kuty; z ... Napp córką Szczepana Nappa garncarza tutejszego i żony jego Rypsyny z domu Bogdanowicz; wolna; lat 27; obrządku ormiańskiego; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 6, 12 grudnia 1868

  Mikołaj Pudło żołnierz syn +Jana Pudło wysłużonego żołnierza i żony jego Maryi z domu Filipowicz; ur. 5/8 1837; N. 440; wolny; lat 30 6/12; obrządku łacińskiego; Kuty; z Karoliną Ciołek córką +Mikołaja Ciołek wysłużonego żołnierza i żony jego Anny z domu Piskozub; ur. 16/9 1841; N. 76; wolna; 26 9/12; obrządku łacińskiego; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 6, 12 grudnia 1868

  Jakub (Jakób) Ciołek żołnierz syn +Mikołaja Ciołek wysłużonego żołnierza i żony jego Anny z domu Piskozub; N. 76; wolny; lat 30 7/12; obrządku łacińskiego; Kuty; z Gertrudą Agopsowicz córką Kajetana Agopsowicza gospodarza i żony jego Maryi z domu Tumanowicz; wolna; 22 lata; obrządku ormiańskiego.

   

  Kuty – zapowiedzi 17, 24, 31 stycznia 1869

  Tomaszewski Józef szewc tutejszy wdowiec po +Katarzynie Kaczkowskiej syn +Szczepana Tomaszewskiego i Zofii Ciołek; N. 728; wdowiec; lat 47 10/12; obrządku łacińskiego; Kuty; z Rozalią Muskowską córką Michała Muskowskiego szewca tutejszego i Antoniny Bilińska; wolna; lat 23 7/12; obrządku łacińskiego, Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 22 maja, (?), 1870

  P. Klaudyusz Baptista Simon rodem z Baume-les-Danies (Dames) we Francyi syn + kupiec Jana Klaud. Antoniego Simona obywatela tamt. i żony jego Joanny Franciszki Jeannenot; wolny; lat 45; obrządku łacińskiego; Kuty; z P. Eleonorą Sirke córką P. Jana Sirke obywatela tutejszego i żony Katarzyny z domu Piotrowska; wolna; 18 2/12; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 22, 26, 29 maja 1870

  P. Józef Feigel kowal obywatel z Radauiec syn Franciszka Feigla kowala tamtejszego i żony Marcjany z domu Frenuiorfer; lat 28; obrządku łacińskiego; Radautz; z P. Karoliną Kolmer córką P. Wacława Kolmer kowala tutejszego i Anny Wurzer; wolna; lat 25 5/12; obrządku łacińskiego; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 14, 21, 28 stycznia 1872

  Jan Gołub szewc tutejszy syn Marcina Gołupa szewca i Katarzyny Onyszko; 715; wolny; lat 28; obrządku łacińskiego; kuty; z Julianną Babiuk córka Grzegorza Babiuka szewca tutejszego i Barbary Halickiej; 223; wolny; 17 11/12; obrządku greko-katolickiego; Kuty.

   

   

   

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 6, 12 stycznia 1873

  Tomasz Ciołek szewc tutejszy syn Wojciecha Ciołka szewca i Katarzyny Jaworska; wolny; lat 30 3/12; obrządku łacińskiego; z Rypsymą Leszczyńską wdową po Janie Leszczyńskim córką Bogdana Bogdanowicza i Maryi Agopsowicz; wdowiec; lat 32; obrządku ormiańskiego;

   

  Kuty – zapowiedzi 26 października, 1,2 listopada 1873

  Michał Czerkiewski szewc tutejszy syn Jan Czerkiewskiego szewca tutejszego i Rozalii z domu Ciołek; 1009; stanu wolnego; lat 22 9/12; z Rozalią Torosiewicz córką Jana Torosiewicza obywatela tutejszego i Maryi z domu Zachariasiewicz; -; stanu wolnego; 27 lat; obrządku ormiańskiego.

   

  Kuty – zapowiedzi 18, 25 stycznia, 1 lutego 1874

  Józef Hołub szewc tutejszy syn Marcina Hołuba szewca tutejszego i Paraski Onysko; stanu wolnego; 25 lat; obrządku łacińskiego; z Heleną Bodnaruk córką Bazylego Bodnaruka bednarza tutejszego; i Anny Sawczykiewicz; 790; stanu wolnego; 20 lat; obrządku greko-kat.

   

  Kuty - zapowiedzi 3, 6, 10 stycznia 1875

  Antoni Ciołek mieszczan tutejszy syn Józefa Ciołka szewca tutejszego i Luwiki Dobrowolskiej ur. 3/3 1851; 794; wolny; lat 23 10/12; obrządku łacińskiego; z Anną Emilią Fiderer córką Franciszka Fiderera kapelusznika tutejszego i Rozali Steuer 25/11 1850; wolna; lat 24 1/12; obrządku łacińskiego.

   

  Kuty – zapowiedzi 6, 7, 11 stycznia 1877

  Ignacy Ciołek garncarz syn śp. Wojciecha i Maryi Sas; wolny; łaciński; lat 26; z Anną Trześniowską po śp. Janie córka śp. Antoniego i Maryi Joroszewskiej; wdowa; łaciński; lat 46; 884; ślub 28/1 1877 Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 1, 17, 24 lipca 1881

  Jan Antoniewicz profesyi szewskiej wdowiec po zmarłej Barbarze Fener syn Jakuba i Teresy Huculak; wdowiec; łaciński; 50 lat; 732; z Apolonią Ciołek córką Jana i Anny Nadworniańska; wolnego; greko-katolik; lat 29 – 28/5 1852 urodzona w Baniłowie zamieszkała tutaj.

   

  Kuty – zapowiedzi 22, (?) stycznia, 1 lutego 1882

  Mikołaj Piazza kowal wdowiec po zmarłej Leontymie Antocti syn Alojzego i Maryi
  Maflijemer; wdowiec; łaciński; lat 30; 59; Dołhopole; z Anną Tymoczko córką Grzegorza i Katarzyny Usyk; wolnego; greko-katolik; lat 17; Fereskuli.

   

  Kuty – zapowiedzi 22, 29 lipca, 6 sierpnia 1883

  Józef Biernacki majster kowalski wdowiec po zmarłej Katarzynie Migockiej syn Feliksa i Anny Łozińskiej; wdowiec; łaciński; lat 29 - 1854; urodzony w Wilawczy na Bukowinie zamieszkały tutaj; z Panną Pauliną Jarosiewicz córką Karola i Maryi Jeziorkowskiej; stanu wolnego; łaciński; lat 21 – 1862; urodzoną i zamieszkałą we Lwowie.

   

  Kuty – zapowiedzi 31 października 1886

  Michał Nap (Napp) garncarz syn Karola i Anny Ciołek; wolny; obrządek łaciński; lat 27, ur. 1859; 332; Kuty; z Rozalią Szymańską córką Piotra i Anny Gredżuk; obrządek ormiański; lat 19, ur. 1857; 867; Kuty; ślub 25 listopada 1886.

   

  Kuty - zapowiedzi 1, 14 listopada 1886

  Antoni Gredżuk profesyi szewskiej syn Jana i Rozalii Szymańskiej; wolny; obrządek łaciński; lat 29; 518; Kuty; z Katarzyną Manugiewicz córką Grzegorza i Maryi Bilińskiej; wolna; obrządek łaciński; lat 21, ur. 1865; Kuty, dziwny dopisek (może świadkowie: Piotr Samborski, Maria Bilińska Gredżuk urodzona w Baniłowie zamieszkała w Kutach).

   

  Kuty – zapowiedzi 16, 25, 30 października 1887

  W-y Pan Aleksander Gottinger zarządca przy Towarzystwie drzewnem wdowiec po zmarłej Emilii Chorbaczewskiej syn Wincentego i Salomei Prager; wdowiec; obrządek łaciński; ur. 1/12 1838, lat 49; urodzony w Berezowie parafi Jabłonowskiej zamieszkały w Brosztenach w Rumunii; z W-ną Pannę Apolonią Jekel córką Jana i Józefy Winkler; panna; obrządek łaciński; lat 31; Kuty, ślub 13 listopada 1887

   

  Kuty – zapowiedzi 4, 11, 18 listopada 1888

  Franciszek Antoniewicz mielnik (młynarz) syn Jana i Barbary Fener; wolna; obrz. łaciński; lat 23; 593; Kuty; z Katarzyną Bilińską córką Jana i Maryi Napp; wolna; obrz. ormiański; lat 20; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 2, 3, 10 lutego1889

  Michał Krawczyński kowal syn Jana i Katarzyny Balewicz; stanu wolnego; obrz. łaciński; lat 27; urodzony i zamieszkały w Borszczowie parafii Zabłotów; z Petronellą Matuszak córką Antoniego i Ludwiki Bilińskiej; stanu wolnego; obrz. łacińskiego; lat 17; 3; Rybno; ślub 24/2 1889.

   

  Kuty – zapowiedzi 10, 17, 24 listopada 1889

  Józef Antołowicz garncarz wdowiec po zmarłej Katarzynie Broszkiewicz syn Stefana i Jeleny Kozaczuk; wdowiec; obrządek łaciński; lat 61; Kuty; z Marią Bilińską wdową po zmarłym Janie córką Szczepana Nap (Napp) i Ripsyny Bogdanowicz; wdowa; obrządek ormianski; lat 45; 381; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi..., 26,... stycznia 1890

  P. Mikołaj Moskaluk prof. szewskiej syn Szczepana i Rozalii Broszkiewicz; stanu wolnego; greko-katolik; lat 24; Kuty; z P. Antoniną Fiala córką Antoniego i Józefy Vlasak; panna; obrządek łaciński;

   

  Kuty – zapowiedzi 13, 20, 27 kwietnia 1890

  Wielmożny Pan Bogdan Bohosiewicz właściciel dóbr ziemskich syn Piotra i Ripsiny Osadca; kawaler; obrządku ormiańskiego; lat 32; 10; urodzony i zamieszkały w Baniłowie na Bukowinie; z Wielmożną Panną Marią Wandą Danek córką Stanisława i Maryi Burkhardt; panna; obrządku łacińskiego; lat 18; urodzona w Stryją zamieszkała tutaj; ślub 27 kwietnia.

   

  Kuty – zapowiedzi 6, 8, 15 stycznia R.P.1893

  Karol Chrzanowski profesyi szewskiej syn Jana i Anny Baranowskiej; stanu wolnego; obrządek łaciński; lat 29, ur. 5/4 1864; 888; Kuty; z Marią Napówną córką Karola i Anny Ciołek; stanu wolnego; obrządek łaciński; lat 23, ur. 4/? 1870; 332; Kuty; ślub 29 stycznia 1893.

   

  Kuty – zapowiedzi 22,  ...,... stycznia 1893

  Franciszek Matuszak rolnik syn Antoniego i Ludwiki Bilińskiej; stanu wolnego; obrządek łaciński; lat 26; ur. 21/12 1866; 3; Rybno; z Katarzyną Solatycka córką Jana i Franciszki Laskowskiej; stanu wolnego; obrządek łaciński; lat 20, ur. 1872; 198; urodzona i zamieszkała w Trójcy parafii Zabłotowskiej.

   

  Kuty – zapowiedzi ... 23 kwietnia 1893

  Wielmożny Pan Apolinary Tarnawski Doktor Medycyny i lekarz powiatowy syn Andrzeja (Jędrzeja) i Teresy Kostrzewskiej; kawaler stanu wolnego; obrz. łaciński; ur. 6.07.1851, 42 lata; urodzony w Gnojnicach parafii Krakowiec zamieszkały w Kosowie; z wielmożną Panną Romualdą Marią Zaremba córką Mieczysława i Bronisławy Domańskiej; panną; obrz. łacińskiego; ur. 7.02.1871, 22 lata; urodzoną w Żukowie (Żnkowie) zamieszkała w Kutach; ślub 24.04.1893 w Kosowie.

   

  Kuty – zapowiedzi 21 ..., ... maja 1893

  Józef Ciołekprofesyi szewskiej syn Szczepana i Anny Luckiej (Łuckiej); stanu wolnego; obrz. łaciński; ur. 24/8 1864 lub 1867 (?); Kuty; z Rozalią Sobol córką Franciszka i Antoniny Janowicz; stanu wolnego; obrz. ormiański; ur. 1871; 197; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 10, ..., 24 września 1893

  Michał Botuliński kowal syn Józefa i Salomei Tomaszewskiej; stanu wolnego; greko-katolicki; ur. 21/4 1868, lat 25 4/12; urodzony i zamieszkały w Widynowie; z Anną Matusiewicz córką Antoniego i Ludwiki Bilińskiej; wolnego; łaciński; lat 18; ur. 1875; Rybno; ślub 1/10 1893.

   

  Kuty – zapowiedzi 24 września 1893

  Józef Nap (Napp) garncarz syn Karola i Anny Ciołek; wolnego; łaciński; ur. 1865, lat 27; 332; Kuty; z Anną Chrzanowską córką Mikołaja i Rypsyny Dawodowicz; wolnego; ormiański; ur. 1874, lat 19; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 1, 8, 15 kwietnia 1894

  Wielmożny Pan Feliks Karol Wilhelm trojga imion Műck aptekarz syn Wielmożnego Wilhemla Műcka półkownika (pułkownika) wojsk austriackich w pensyi i Józefiny Moritz; młodzian stanu wolnego; łaciński; ur. 14/1 1866, lat 28; urodzony w Kołomyi zamieszkały tutaj; z Wielmożną Panną Julią Michaliną Bohosiewicz córką śp. Jan Bohosiewicza obywatela w Baniłowie ruskim i Anny Romaszkan; panna stanu wolnego; ormiański; ur. 1873; lat 20; urodzoną w Baniłowie zamieszkałą tutaj.

   

  Kuty – zapowiedzi 19, 26 sierpnia, 2 września 1894

  Szanowny Pan Stanisław Majkrot nadstrażnik skarbowy syn Mikołaja i Józefy Świerczynska; wolnego; greko-katolicki; lat 35; ur. 3/5 1859; urodzony w Sanoku zamieszkały w Kołomyi; z Panną Wiktorią Leontiną Kolmer córką Józefa i Karoliny Jekel; panna stanu wolnego; łaciński; lat 30; 525; Kuty; ślub 29/ 1894.

   

  Kuty – zapowiedzi 26 sierpnia; 2, 9 września 1894

  Mikołaj Steblecki rolnik syn Jana i Anny Proskurnickiej; wolnego; greko-katolik; ur. 26/3 1864, lat 30.5; 78; Rożnów; z Zofia Strzałkowską córką Szymona i Albiny Schweigert; wolnego; łaciński; lat 24.4; 451; Kobaki; świadkowie Michał Schweigert stolarz, Leona Steblecki rolnik z Rożnów, Antoni(na?) Schweigert?; ślub 23/9 1894.

   

  Kuty – zapowiedzi ...; 25 października, ....1896

  Jan Koziorowski profesyi szewskiej syn Mikołaja i Anny Jurak (Jurok); wolnego; łaciński; ur. 20/4 1870; 289; Kuty; z Marią Ciołkówną córką Jakuba i Gertrudy Agopsowicz; wolnego; ormiański; ur. 1876; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 31 stycznia, 14 lutego 1897

  Bazyli Matuszak rolnik syn Antoniego i Ludwiki Bilińskiej; wolnego; łacińskiej; ur. 20/6 1869; lat 28.7; 3; Rybno; z Anną Jakowec córką Jana i Karoliny Krzemińskiej; wolnego; łacińskiej; ur. 18/12 1878, lat 18; 23; Rożen Wielki, ślub nastąpił Cop. 21/2 1897.

   

  Kuty – zapowiedzi 8, 12, 19 września 1897

  P. Szczepan Skrypniczuk nauczyciel szkoły garncarskiej syn Michała (pracowitego) i Rozali Kapuścińskiej; wolnego; greko-katolicki; 8/1 1861, lat 36.8; urodzony i zamieszkały w Kołomyi; z P. Leontyną Blaszkowską córką Antoniego (woźnego) i Klementyny Mazur; wolnego; łaciński; ur. 21/5 1878, lat 19.3; 460; urodzona w Kosowie zamieszkała tutaj; ślub 9/10 1897.

   

  Kuty – zapowiedzi 3, 10, 17 października 1897

  W-y Pan Bolesław Juliusz Pacuła zarządca dóbr kameral (?) w Hryniawie syn Walentego i Hieronimy Gobel; wolnego; łacińki; lat ?; urodzony w Krzeszowicach powiatu Chrzanów zamieszkały w Hryniawie; z W-ą Panną Franciszką Wiktoryą Blacha-Szymanowską córką śp. Ludwika i Olimpii Nowinskiej; wolnego; łaciński; lat ?; urodzona i zamieszkała w Warszawie w Królestwie Polskim.

   

  Kuty – zapowiedzi ..., 1, .. stycznia 1898

  Szanowny Pan Jan Bajer wachmistrz C.K. Żandarmeryi syn Wacława i Katarzyny Tynorek; wolnego; łacińskiego; ur. 20/12 1863, lat 34; urodzony w Starym Jiczynie w Czechach zamieszkały tutaj; z Szanowną Panną Józefą Konstancyą Merklinger córką Andrzeja (Jędrzeja) i Anny Mądry, wolnego; łaciński; ur. 7/2 1868, lat 29.10; urodzona w Nawojowej powiat Nowy Sącz zamieszkała tutaj.

   

  Kuty – zapowiedzi 6, 9, 16 stycznia 1898

  Zygmunt Błoński szewc syn Michała i Anny Mazurkiewicz; wolnego; łaciński; ur. 2/5 1875; urodzony w Chomiakówce parafii Gwoździec; z Katarzyną Krzemińską córką Jana i Julii Jaworskiej; wolnego; ormiański; ur. 1877; 771; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 15, 23, 30 października 1898

  Tomasz Nap garncarz syn Szczepana i Katarzyny Krzemińskiej; wolnego; łacińskiego; 19/12 1874; Kuty; z Petronellą Broszkiewicz córką Antoniego i Anny Łukasiewicz; wolnego; ormiańskiego; 1878; 554; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 1 stycznia 1899

  Pan Antoni Lick komendant CK. Żandarmeryi w Żadawie syn Antoniego i Maryi Neczas; wolnego; łaciński; 19/12 1865; urodzony w Boskowitz (lub Borkowitz) na Morawach, zamieszkały w Żadawie na Bukowinie; z P. Anielą Szylak córką Gabriela i Anny Kinzhuber;  wolnego; łaciński; 21/111873; Kuty; ślub 8 stycznia 1899.

   

  Kuty – zapowiedzi 23, 29, 2 lutego 1899

  Emilian Koch stolarz syn Grzegorza i Zofii Jaworskiej; wolnego; łaciński; 19/2 1874; urodzony w Ispasie na Bukowinie parafia Wyżnica, zamieszkały tutaj; z Rypsyną Bogdanowicz recte Manugiewicz córką Bogdana i Katarzyny Donigiewicz; wolnego; ormiański; 1876; Kuty; wpisy przekreślone i dopisek o panu młodym: uciekł przed ślubem zabrawszy pannie posag.

   

  Kuty – 2. zapowiedzi 22, 29 stycznia 1899

  Karol Chrzanowski szewc syn Antoniego i Anieli Baranowskiej; wolnego; łaciński; 13/4 1879, lat 19.9; Kuty; z Barbarą Ziegler córką Filipa i Elżbiety Kajzer; wolnego; łaciński; 17/10 1868; urodzony w Falkenberg diecezji Przemyśl, zamieszkały tutaj; wpisy przekreślone i dopisek: Nie wolno ze względów wojskowych.

   

  Kuty – zapowiedzi 22, 23, 29 października 1899

  Pan Edward Lipka asystent leśnictwa syn Edwarda (ck. rotmistrza...?) i Natalii Rosner; wolnego; łaciński; ur. 21/8 1867; urodzony w Cieszynie na Szląsku (Śląsku) zamieszkały w Hryniawie; z Panną Małgorzatą Grabmayer córką Wilhelma Dyrektora fabryki i Emmy Spaczek; wolnego; łaciński; ur. 2/11 1879; urodzona i zamieszkała w Cieszynie.

   

  Kuty – zapowiedzi 29 kwietnia; 6, 13 maja 1900

  Jan Sas kowal wdowiec po zmarłej IIvoto Maryi Zebrzyniak syn Andrzeja (Jędrzeja) i Maryi Kowalskiej; wdowiec; łaciński; 26/8 1838, lat 61.8; 1007; Kuty; z Katarzyną Staninka wdową po zmarłym Ignacym córką Michała Burkowskiego i Antoniny Bilińskiej; wdowa; łaciński; 9/11 1842, lat 57.7; Kuty; wpisy przekreślone i dopisek: Rozeszli się.

   

  Kuty – zapowiedzi 6, 13, 20 maja 1900

  Szanowny Pan Bazyli Witek (lub Witer) Kierownik szkoły ludowej w Starych Kutach syn Andrzeja (Jędrzeja) i Parascewy Machnowicz; kawaler stanu wolnego; greko-katolicki; ur. 27/12 1863; urodzony w Bożykowie parafii Podhajce zamieszkały w Starych Kutach; z Sznanowną Panną Marią Antoniną Rappaport córką Joachima i Berty Baumgarten; panna stanu wolnego; neofitka rzymsko-katolicki; urodzona w Przemyślu, zamieszkała tutaj; ślub 29 maja 1900.

   

  Kuty – zapowiedzi 13, 20, 27 października 1901

  Józef Władysław Ciołek szewc syn Szczepana i Anny Łuckiej; stanu wolnego; obrządku łacińskiego; ur. 19/3 1874; 974; Kuty; z Antoniną Amalią Starkiewicz córką Kajetana (stelmach w Rożnowie) i Maryi Warszecka (Wrszecka); stanu wolnego; obrządku łacińskiego; ur. 6/1 1880; 80; urodzona w Wasiłowcach na Bukowinie powiat Kotzmań zam. w Rożnowie; ślub 27/10 1901 w Nowosielicy.

   

  Kuty – zapowiedzi 13, 20, 27 października 1901

  Hilary Słobus kowal syn Makisma i Heleny Bilińskiej; stanu wolnego; greko-katolik; ur. 25/3 1876; lat 24.6; ...; ur. w Selatynie pow...., zam. w Putyłowie pow. Wyżnica; z Anną Semczuk córką Jerzego i Maryi Tomaszewskiej; stanu wolnego; obrządku łacińskiego; ur. 19/12 1878; lat 22.10; 565; Kuty; ślub 17 listopada 1901; świadkowie Trześniowski Michał i Jan Halicki rolnicy.

   

  Kuty – zapowiedzi 1, 2, 9 listopada 1902

  Pan Szczepan Biliński szewc syn Jana i Maruyi z Nap (Napp); wolnego; łaciński; ur. 28/8 1877; lat 25.2; 148; Kuty; z Adolfiną Chrzanowską córką Ludwika i Karoliny z Burkowskiej; wolnego; łaciśki; ur. 6/1 1884; lat 18.10; 176; Kuty; ślub 23 listopada 1902.

   

  Kuty – zapowiedzi 1, 2, 8 lutego 1903

  P. Leon Babiuk śpiewak cerkiewny syn Mikołaja i Apolonii Posthaus; wolnego; greko-kat.; ur. 2/6 1859; ...; urodzony w Kutach zam. w Tudiowie; z Antoniną Ciołkówną córka Jakóba i Rozalii z Kręcidłów; wolnego; łaciński; ur. 28/11 1878; 715; Kuty; ślub 15 lutego 1903.

   

  Kuty – zapowiedzi 24 kwietnia, ... maja 1904

  P. Jan Trześniowski garncarz syn Mikołaja i Julii z Włosów; wolnego; rzymski; ur. 4/12 1880; lat 23.6; 444; Kuty; z P. Karoliną Ciołek córką Jakóba i Rozalii z Kręcidłów; wolnego; rzymski; ur. 9/4 1881; lat 23; 715; Kuty; ślub 29 maja 1904; świadkowie Leon Babiuk, Piotr Chrepczuk z Gwoźdzca i Józefa Trześniowska.

   

  Kuty – zapowiedzi 15, .. maja 1904

  P. Franciszek Malaszak gospodarz wdowiec po zmarłej Katarzyna z Solatyckich syn Antoniego i Ludwiki z Bilińskich; wdowiec; rzymsko-kat.; ur. 21/12 1866; lat 37.5; 29; Rybno; z P. Anną Broszkiewiczówną córką Jakóba i Julii z Tomaszewskich; wolnego; rzymsko-kat.; ur. 17/5 1881; lat 23; 958; ślub 25 maja 1904; świadkowie Jan Trześniowski i Grzegorz Malaszak (lub Matuszak).

   

  Kuty – zapowiedzi 21 sierpnia 1904

  Grzegorz Biliński garncarz syn Jana i Maryi z Napów (Nappów); wolnego; rzymski-kat.; ur. 24/11 1882; lat 21.9; 381; Kuty; z Antoniną Broszkiewicz córką Antoniego i Anny z Łukasiewiczów; wolnego; ormiański; ur. 26/6 1880; lat 24.2; 543; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 29 stycznia, 2, 5 lutego 1905

  P. Franciszek Xawery Matusiewicz kowal syn Antoniego i Ludwiki z Bilińskich; wolnego; rzymski; ur. 2/10 1881; lat 23.4; 3; Rybno parafii tutejszej; z P. Julią Turkiewicz córką Mikołaja i Maryi z Diakontuków; wolnego; z orm. przeszła na rzymsko-kat.; ur. 4/5 1886; lat 18.9; urodzona i zam. w Ispasie na Bukowinie orm. kat. parafii; ślub 16 lutego 1905.

   

  Kuty – zapowiedzi 11 czerwca 1905

  Szanowny Pan Eugeniusz Andrzej Fus syn Józefa i Anieli Fus komendant posterunku CK. Żandarmeryi w Hryniawie; stanu wolnego; obrządek rzymsko-kat.; lat 35; urodzony w Żołyni pow. Łańcut zam. w Hryniawie; z Szanowną Panną Emilią Werszecką córką Franciszka i Ludwiki z Urbańskich; stanu wolnego; obrządek rzymski; lat 22 (urodzona ok. 1883); Jabłonów.

   

  Kuty – zapowiedzi 31 grudnia 1905, 1, 6 stycznia 1906

  Szanowny Pana Józef Ludwik Kisielewicz nauczyciel w Hryniawie syn Mikołaja i Katarzyny z Żarkowskich (orym.?); stanu wolnego; obrządek rzymsko-kat.; ur. 23/8 1878; nr domu 61; urodzony w Warężu powiatu Sokal, zamieszk. w Hryniawie; z Szanowną Panną Stefanią Lewicką córką Antoniego (prob. z Fereskuli i Olimpii z Drohomireckich; stanu wolnego; obrządek grecko-kat.; ur. 1/2 1881; nr domu 69; urodzona w Kamionkach Wielkich powiat Kołomyja, zam. w Fereskuli.

   

  Kuty – zapowiedzi 14, 20, 28 stycznia 1906

  Michał Ciszewski szewc syn Szczepana i Julii z Antołowiczów; stanu wolnego; obrządek rzymsko-kat.; ur. 9/2 1878; 1032; Kuty; z Anną Hołub córką Józefa i Heleny z Bodnaruków; stanu wolnego; obrządek grecko-kat.; ur. 12/11 1874; ...; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 29 kwietnia, 6, 13 maja 1906

  Antoni Ciołek policjant miejski syn Jakóba i Rozalii z Kręcidłów; stanu wolnego; obrządek rzymsko-kat.; 6/4 1876; nr domu 932; Kuty; z Katarzyną Basystnik wdową po Macieju córką Teodora Gilewicza i Heleny z Ilnickich; wdowa; obrządek grecko-kat.; 6/5 1883; nr 858; Kuty.

   

  Kuty – zapowiedzi 8, 15, 22 lipca 1906

  Piotr Nap (Napp) garncarz syn Krzysztofa i Julii z Dobrowolskich; stanu wolnego; obrządek rzymsko-kat.; ur. 10/7 1880; 383; urodzony i zam. w Starych Kutach; z Michaliną Pudło córką Jana i Apolonii z Ciołków; stanu wolnego; obrządek rzymsko-kat.; ur. 27/10 1877; 820; Kuty; ślub 22 lipca 1906; świadkowie Stefan Tomaszewski kuśnierz i Stefan Jarosławski kowal.

   

  Kuty – zapowiedzi 23, 31 maja 1909

  Piotr Hołub szewc syn Józefa i Heleny z Bodnaruków; stanu wolnego; rzymski-kat.; ur. 8/2 1878; lat 31; nr 136; Kuty; z Marią Babiuk córką Dmytra i Heleny z Marczuk; stanu wolnego; greko-kat.; lat 19; urodzona w Tudiowie zam. tutaj.

   

  Kuty – zapowiedzi 5, ..., ... listopada 1911

  Leon Hucał (Hucuł – prawidłowo winno być Galdzicki) szewc syn Andrzeja i Tekli z Werszeckich (Wrszeckich); stanu wolnego; obrządku rzymsko-katolickiego; ur. 28/5 1886 (lat 25.6); urodzony i zamieszkały w Rożnowie parafia Nowosielica; z Anielą Jaskółowską córką Macieja i Maryi ze Strzałkowskich; stanu wolnego; obrządku rzymsko-katolickiego; ur. 6/1 1889; nr 261; Kobaki; ślub 19 listopada lub grudnia 1911; świadkowie Michał Galdzicki [Michał syn Jędrzeja - Andrzeja Hucuł Galdzickiego] Rożnów kowal i Franciszek Turdek (?) z Kobak.

   

  Kuty – zapowiedzi 17, 21, 24 maja 1914

  Józef Bartłomiej Ciołek majster zawodu szewskiego wdowiec po śp. Rozalii Sobol syn Stefana i Anny Łuckiej; wdowiec; obrz. rzymsko-kat.; ur. 24/8 1868; nr 197; urodzony i zam. w Kutach parafii tutejszej; z Marya Podgórska córka Bazylego kowala z Rożnowa i Kseni Korzeno; stanu wolnego; obrz. grecko-kat.; ur. 5/3 1875; nr 1140; urodzona w Moskalówce (obecnie Kosów) zam. w Rożnowie parafia Rożnów; ślub 30 maja 1915 w Rożnów.

   

  Kuty – zapowiedzi 4, 11, 18 maja 1915

  Grzegorz Czajkowski stelmach wdowiec po śp. Petroneli Dereżyckiej syn. śp. Antoniego i śp. Elżbiety; wdowiec; rzym.-kat.; ur. 14/2 1886; nr 996; ur. w Waszkowcach, zamieszk. w Kutach – parafii tutejszej; z Anielą Pudło córką śp. Jana i Apoloni Ciołek; stanu wolnego; rzym.-kat.; ur. 3/5 1881; nr 820; urodz. i zam. w Kutach parafii tutejszej; ślub 24/7 1915 / ks. Filipek.

   

  Kuty- zapowiedzi 24, 31 października; 1 listopada 1915

  P. Zygmunt Treszkasyn śp. Stanisława i Waleryi Fiałkowska wdowiec po śp. Zofii z domu Buszek leśniczy lasów państwowych; wdowiec; rzym.-kat.; ur. 26/4 1880; ur. w Słotwinie (parafii Słotwina) zam.w Kutach Starych numer domu 297- leśniczówka; z P. Heleną Buszek córką śp. Franciszka i Maryi Grechowicz; stsanu wolnego; rzym.-kat.; ur. 11/5 1894; ur. w Muszynie (parafii tamże), zam. w Kutach Starych nr domu 657 (obok leśniczówki); ślub 25/11 1915, ks. Filipek.

   

  Kuty – zapowiedzi 9 kwietnia 1917

  P. Leon Kacprzak syn Antoniego i Agnieszki Kacprzak urodz. w gminie Żychlin, guberni Warszawska, siodlarz przestający na pozycji wojennej w Krasnołuch ad Żabie; obrz. łacinski; z p. Elżbietą Kverka, córką Franciszka i i Maryi Linhardt, wdowa po śp. Franciszku Jeniček urodz. w Mezeun, gmina Beroun, powiat Hořowice, parafia Tachlowice, Czechy, zamieszkała przedtem w Kijowie a obecnie w Kutach; rzym.-kat.; ur. 9/12 1884; Rozeszli się.

   

  Kuty – zapowiedzi: 29 kwietnia 1917. w jednym dniu za indultem w moc władzy udzielonej przez kardynałów metrop. obrządku łacińskiego we Lwowie z dnia 20/12 1912 (I.a.1.) „duranto bello...”: P. Juliusz Wróblewski, porucznik 4 polskiego pułku strzeleckiego rosyjskiej armii wojennej, syn Juliusza i Stanisławy Heinrych, urodzony w Radomiu (Król. Polskie) dnia 2 listopada 1893; religii rzym.-katol.; stanu wolnego; z panną Emmą Kinzhuber’ówną córką Józefa i Wiktoryi z Antoszewskich, urodzoną (5/6 1897) i zamieszkałą w Kutach nr 513, religii rzym.katol. stanu wolnego; ślub 29/4 1917.

   

  Kuty – zapowiedzi 30 maja, 3, 6 czerwca 1920

  Pawiński Piotr (szewc), syn śp. Aleksandra i Rozalii Hołub, urodzony (23/6 1900) we Wyżnicy (Bukowina) zamieszkały w Kutach, stanu wolnego, obrządku łacińskiego; z Emilią Maryią (dwojga imion) Wałowską córką sp. Wojciecha i Zofii z Kowalskich, urodzoną (3/XI 1896) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, obrz. łac.; ślub 16/6 1920.

   

  Kuty – zapowiedzi 29 stycznia, 2, 5 lutego 1922

  P. Władysław Broszkiewicz, szewc, syn Jakóba i śp. Julii z tomaszewskich, urodzony (24/7 1899) i zamieszkały w Kutach, stanu wolnego, religii rzym.-kat.; z Rozalią Pohrebienyk’ówną, córką Aleksandra i Anieli z Markowskich, urodzoną w Rożnowie (12/3 1905) zamieszkałą w Załuczu, parafii Sniatyn, stanu wolnego, religii rzym.kat.; ślub w Załuczu ad Sniatyn 26/2 1922.

   

  Kuty – zapowiedzi 25 maja 1922

  P. Franciszek Ksawery Matusiewicz, kowal, syn śp. Antoniego i Ludwiki z Bilińskich, urodzony (2/10 1881) i zamieszkały w Rybnie, wdowiec, po śp. Julii z Turkiewiczów, obrządku łac.; z Stefanią Gerstel, córką śp. Ferdynanda i Olimpii z Grzybowiczów, urodzoną (23/12 1893) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, obrządku łac.; przekreślone – Rozeszli się.

   

  Kuty – zapowiedzi ...(Piotra i Pawła) czerwca, 2, 9 lipca 1922

  Mikołaj Kryzar, chorąży z 2. p. Korpusu X. w Przemyślu, syn Ferdynanda Kryzara i Rypsyny z Nikosiewiczów, urodzony (12/11 1892) w Kutach, zamieszkały w Jarosławiu, stanu wolnego, religii rzym.kat.; z p. Olgą Kazimierą (2ga imion) Ciołkówną, córką Wincentego i Sabiny Wiktoryi z Szymańskich, urodzoną (18/2 1898) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, religii rzym.kat.; ślub 15/7 1922.

   

  Kuty – zapowiedzi 20, 27, 31 maja 1923

  P. Jerzy Puzaruk (rolnik) syn Jakóba i Parascewii z Sorochan’ów , urodzony (8/4 1885) i zamieszkały w Słobódce, stanu wolnego; rel.grecko-kat.; z p. Antoniną Janowską, córką Konstantego i Maryi z Biernackich, urodzoną (2/5 1896) w Dżurowie parafii Zabłotów (Nowosielica), zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, rel. rzymsko-katol.; ślub 14/7 1923; Erdeleg. benedictus R.D. Stanislaus Ciołek ... ex diecesi Lublinensi (L. 174).

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 12, 25 sierpnia 1923

  P. Franciszek Ksawery Matusiewicz, gospodarz, syn śp. Antoniego i Ludwiki z Bilińskich, urodzony (2/10 1881) i zamieszkały w Rybnie, wdowiec po śp. Julii z Turkiewiczów, rel. rzym.katol.; z p. Michaliną Ditrich’ówną, córką Ignacego i Maryi z Kręcidłów, urodzoną (20/1 1905) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, rel. rzym.katol.; ślub 25/8 1923.

   

  Kuty – zapowiedzi 13, 20, 21 kwietnia 1924

  P. Stanisław Podkowski strażnik celny, syn Walentego i Weroniki Marciniak, urodzony (10/11 1900) w Poniec’u (pow. Gostyń), parafii Poniec (p.l.) zamieszkały w Kutach, stanu wolnego, religii rzym.kat.; z Julią Anną (2ga imion) Ciołek córką Józefa Władysława Ciołka i Amalii Starkiewicz urodzoną (2/5 1905) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, religii rzym.kat.; ślub 26/4 1924.

   

  Kuty – zapowiedzi 18, 25 maja, 1 czerwca 1924

  P. Antoni Wasilewski strażnik celny, syn Walentego i Agnieszki Zyler(?), urodzony (8/4 1899) w gminie: Mchy (powiat: Śrem), zamieszkały w Tudiowie, stanu wolnego, religii rzym.kat.; z p. Natalią Bilińską córką śp. Szczepana i Adolfiny z Chrzanowskich, urodzoną (29.X.1904) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, religii rzym.kat.; ślub 8/6 1924.

   

  Kuty – zapowiedzi 8, 15, 25 maja 1927

  Pan Frick Jan (szewc) syn śp. Piotra i Rozalii Ludwińczuk urodzony 10/7 1898 w Nowosielicy pow. Kosów zamieszkały w Rożnowie parafia Zabłotów, stanu wolnego, rit. rzymski-katolik; z p. Józefa Zasławska córka Grzegorza i śp. Maryi z Tondlów urodzona 21/XII 1906 zamieszkała w Kutach, stanu wolnego, rel. rzymski-katolik; przekreślone – rozeszli się.

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 12, 16 czerwca 1927

  Pan Ciołek Mikołaj Jan (dwojga imion) profesor gimnazjalny syn śp/ Jakóba (Jakuba) i Gertrudy z Agopsowiczów (Ormianie), urodzony 21/5 1879 w Kutach, zamieszkały w Krotoszynie, stanu wolnego; rit. rzymski-katolik; z p. Konstantyna Katarzyna (dwojga imion) Herud’ówna córka Karola (dzierżawcy dóbr ziemskich) i Katarzyny Bucka urodzona 12/2 1894 w Jankowicach pow. Raciborski – Górny Śląsk, zamieszkała w Sannikach (pow. Środa) – woj. Poznańskie, parafia Pobiedziska, stanu wolnego, rel. rzymski-katolik; ślub we wsi   

   

  Kuty – zapowiedzi 25, 29 grudnia 1929, 1 stycznia 1930

  Pan Zrobek Szczepan, funkcjonariusz służby granicznej syn Andrzeja i Maryi Janka urodzony (17/12 1896) w Pawłówko (powiat Wągrowiec, par. Żoń, wojew. Poznań) zamieszkały w Rybnie, stanu wolnego, rel. rzymsko-katolickiej; z p. Wandą Wiarowską, córka Franciszka i Rozalii Chałupa, urodzona 26/2 1907 i zamieszkała w Nowosielicy pow. Zabłotów, stanu wolnego; religii rzymsko-katolickiej; ślub 5/1 1930 w Nowosielicy.

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 6, 12 stycznia 1930

  Pan Świderski Stanisław Dominik (dwojga imion), kupiec syn Władysława i Krystyny z Maciejowskich, urodzony (25/4 1907) w Grybowie zamieszkały w Kutach, stanu wolnego; rel. rzymsko-kat. z p.Stanisławą Ludwiką Ciołek córką Józefa Władysława (dwojga imion) Ciołka (szewca) i Antoniny Starkiewicz (<-córka Kajetana Starkiewicz i Marii Wrszecka), urodzoną (12/9 1908) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, rel. rzymsko-kat., ślub 25/1 1930.

  Kuty – Rok Pański 1932, zapowiedzi 6, 10, 17 stycznia

  Słaninka Piotr (zarobnik) syn śp. Ignacego i Katarzyny z Borkowskich wdowiec po śp. Petroneli Kliweta urodzony (29/6 1877) i zamieszkały w Kutach, religii rzym.kat. z Wikorją Ciołek córką śp. Jakóba (Jakuba) i Rozalji Kręcidło urodzoną (29/5 1897) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, religii rzym.kat., ślub 19/1 1932.

   

  Kuty – zapowiedzi 12, 19, 26 czerwca 1932

  Pan Włos Antoni (garncarz), syn śp. Jana i Katarzyny z Bodnaruków, urodzony (25/2 1905) i zamieszkały w Kutach, wdowiec po śp. Stefaniji z Tarnowieckich, religiji rzym.katol. z p. Emilją Ciołek, córką Antoniego i Katarzyny z Gilewiczów, urodzoną (6/3 1908) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, rel. grecko-katolickiej, ślub w cerkwi 26/6 1932.

   

  Kuty – zapowiedzi 31 lipca, 7, 14 sierpnia 1932

  Pan Czaplewski Alojzy starszy strażnik graniczny, syn Piotra i Franciszki Cemka urodzony w Wilczych Błotach, parafia Lubrikowo (Pomorze) powiat: Starogard urodzony (26/1 1899), zamieszkały w Rybnie, stanu wolnego, religii rzym.katol. z p.Heleną Chałupą córką Ferdynanda i Heleny Strecker urodzoną (25/1 1914) w Nowosielicy i tamże zamieszkałą, stanu wolnego, religii rzymsko-katolickeij, ślub?.

   

  Kuty – zapowiedzi 16, 23, 30 lipca 1933

  Pan Bauer Antoni Ferdynand (kupiec) syn Jana i Rozalji Reitmaier urodzony (17/1 1907) i zamieszkały w Waszkowcach (Rumunia – Bukowina), stanu wolnego, religii rzymsko-katolickiej z p. Heleną Bronisławą (dwojga imion) Ciołkówną (Ciołek), córką Wincentego i Sabiny Wiktorji z Szymańskich (urodzona 1/1 1900) i zamieszkała w Kutach, stanu wolnego, religii rzymsko-katol.; ślub 5/8 1933.

   

  Kuty – zapowiedzi 6, 13, 15 sierpnia 1933

  Pan Kuszyk Franciszek (krawiec) syn Grzegorza i Emilji z Fischerów urodzony w Nowosielicy parafia: Bojany (Bukowina [Rumunia]) 10/7 1909, zamieszkały w Kutach, stanu wolnego, religii rzymsko-katol. z p. Marją Moskaluk’ówną córką Stefana i Anieli z Łuckich, urodzoną (14/12 1909) i zamieszkałą w Kutach, stanu wolnego, religii ormiańsko-kat.; ślub w kościele obrządku łacińskiego 16/9 1933.

   

  Kuty – zapowiedzi 4, 11, 18 lutego 1934

  Pan Krukierek Józef, nauczyciel szkół powszechnych, syn Jana i Julji Król urodzony (19/2 1910) w Krośnie, zamieszkały w Kobakach, stanu wolnego, rel. rzymsko-katol. z p. Joanną Zdzisławą (dwojga imion) Giermek nauczycielką szkół powszechnych, córką śp. Jana i Anieli Gołąb urodzoną (24/5 1911) w Zawadce parafia: Borynia, powiat: Turka, zamieszkała w Kobakach, stanu wolnego, rel. rzymsko-kat., ślub 8/4 1934 w kaplicy w Rożnowie.

   

  Kuty – zapowiedzi 5, 12, 16 czerwca 1938

  Pan Ciołek Leopold Kazimierz (dwojga imion) starszy asystent pocztowy, syn Wincentego i Sabiny z Szymańskich, urodzony (12/12 1904) i zamieszkały w Kutach z p. Eugenją Janowiczówną, córką sp. Izaaka Dominika Janowicza i Anieli z Agopsowiczów, urodzoną (26/VI 1908) i zamieszkałą w Wyżnicy, stanu wolnego, religji rzym. katol., ślub w Wyżnicy – Bukowina Rumuńska 16/7 1938.

   

  Kuty – zapowiedzi 23, 30 października, 1 listopada 1938

  Pan Ilnicki Michał syn Michała i Anny Tarnisek (?), urodzony (20/6 1911) i zamieszkały w Kobakach; religji rzym.katol. z p. Parascewą Palijczuk, córką Andrzeja i Katarzyny Stroicz, urodzoną (1914) i zamieszkałą w Nowosielicy, stanu wolnego, religji grecko-katol.; ślub 26/11 1938 w Nowosielicy w cerkwi.

   

  Kuty – zapowiedzi 29 listopada, 6, 8 grudnia 1942

  Bąkowski Antoni Kazimierz Zygmunt (trojga imion) leśniczy w zarządzie spławów drewna na Czeremoszu syn Antoniego i Kazimiery z Wierzbickich urodzony (17/I 1914) w Radomiu, zamieszkały w Kutach stanu wolnego, religji rzym. katol. z Zofią Kazimierą (dwojga imion) Trzszka (Trzyszka = Strziszka), córką Zygmunta i Heleny Buszek (? Bouszka?) urodzoną (7/VI 1917) i zamieszkałą w Kutach Starych, stanu wolnego; rel. rz. kat.; ślub 29/XI 1942.

   

  Kuty – zapowiedzi 29 listopada, 6, 8 grudnia 1942

  Ciołek Antoni majster kaflarski syn Józefa Władysława Ciołka i Antoniny Starkiewicz (<= córka Kajetana Starkiewicz i Marii Wrszeckiej), urodzony (14/VI 1907) i zamieszkały w Kutach, stanu wolnego, religji rzym. katol. z Bronisławą Karabczyńską, córka Franciszka i Klary z Kurysińskich (?), urodzona (4/I 1920) i zamieszkała w Kutach, stanu wolnego, religji rzym. katol.; ślub 10/12 1942.

   

  Kuty – zapowiedzi 2, 9, 16 maja 1942

  Milcewicz Stanisław Aleksander syn Jana i Zofii Stanisławy Jastrzębskiej urodzony (20/12 1921) we Warszawie (Rz. kat. parafji Św. Krzyża), zamieszkały we Hryniawie, stanu wolnego, religji rzymsko-katolickiej z Krystyną Marją Małgorzatą Weryńską, córką Feliksa i Władysławy Kolasińskiej, urodzona (6/10 1922) w Mielcu, zamieszkałą w Hryniawie, stanu wolnego, rel. rzymski-katolik; ślub 23/5 1943.

   

  Akty ślubów Kutty – Kuty:

   

  Kutty

  23 lipca 1825; Ispas 273; pan młody Bazyli (Basilius) Biliński ...sowicz (?) caupo in Pago Ispas ... obrządku łacińskiego; katolik; lat 46; wdowiec; panna młoda: Agnieszka (Agnes) Ivoto Hermanowa Janowa rolnik (chłopka) z domu Simon Zaroska (?) obrządku łacińskiego; katolik; lat 37; wdowa; świadkowie Krzysztof Napp garncarz mieszkaniec [w] Kutty cum Katarzyna sua consorte; ślub poświęcił Krzysztof Abrahamowicz ksiądz ....(wpisy niewyraźne).

   

  Kutty

  30 stycznia 1844; 408; pan młody: Franciszek (Franciscus) Wojciechowski szewc w Kutty syn p.d. (świętej pamięci) Jana mieszkańca w Kołomyja i żony jego Marii; katolik; lat 32; samotny; panna młoda: Teresa (Theresia) Kordowicz córka p.d. (świętej pamięci) Andrzeja (Jędrzeja) mieszkanca w Kutty i p.d. jego żony Katarzyny; katolik; lat30; samotna: świadkowie Ludwig Jekkel młynarz (?) w Kutty i Krzysztof Napp gancarz (garncarz) w Kutty; ślub poświęcił Michał Kłossowski kapelan kościoła obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kutty

  6 października 1844; 72; pan młody: Jan Nenek eliam Fokczuk nominatus, dimissus miles legionis pedestris Lucca No 24 syn p.d.Bazylego rolnika w Rybno i Anny nieznanego nazwiska mieszkającej w Rybno; greko-katolik; lat 30; samotny; panna młoda: Katarzyna Szatkowska służąca, córka p.d. Mikołaja szewca w Sniatyn i Marii z domu Hoszowska mieszkająca w Rybno; katolik; lat 23; samotna; świadkowie Michał Jaskułowski rzeźbiarz w kamieniu (sculptor) w Kobaki i Antonina Nargang żona Adama młynarza w Rybno; ślub poświęcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy.

   

  Kutty

  26 stycznia 1845; 289 / 715; pan młody: Michał (Michaelis) Silarski (może Sitarski) szewc w Pistyń, wdowiec po p.d. Annie z domu Wawrykow córka p.d. Błażeja i Marii z domu Zajączkowska; katolik; lat 60, wdowiec; panna młoda: Maria Hoszko a także (etiam) Tomaszewska zwana, córka z nieprawego łoża p.d. (świętej pamięci) Piotra Hoszko prostego żołnierza – gregarii (szeregowca) i Agnieszki z domu Tomaszewska zamieszkała w Kutty; katolik; lat 22; samotna; świadkowie Mathias Tomaszewski szewc w Kutty i Marcin Hołub j.w. (szewc w Kutty); ślub poświęcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy obrządku łacinskiego.

   

  Kutty

  14 maja 1848; 469 / 155; pan młody: Stefan (Stephanus) Tarnowiecki mieszkaniec Kucki (Kuttyensis) syn Michała obywatela (mieszczanin) w Kutty i Praxedy z domu Halicka obrządku greko-katolickiego; katolik; lat 43; wdowiec; panna młoda: Katarzyna (Catherina) Bilińska córka Kazimierza Biliński mieszkanka Kutty i Konstantyna Piotrowska obrządku łacińskiego; katolik; lat 36; wdowa; świadkowie Andrzej (Jędrzej) Herbert ...? w Kossowie i Jan Biliński cancellista magistra tualis in Kutty; ślub poświęcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kutty

  5 października 1851; 29 / 788; pan młody: Ferdynand (Ferdinandus) Kornelson obywatel mieszkający w Jassy w Mołdawii (Moldavia) syn św. pamięci (p.d.) Jędrzeja (Andrea) Kornelson mieszkańca w Radautz na Bukowinie (Rumuńskiej) i Katarzyny z domu Bogucka; katolik; lat 28; samotny; panna młoda: Anna Jekkel córka d. Franciszka Jekkel mieszkańca w Kutty i Fryderyki z domu Nikles; ewangelik; lat 20; samotna; świadkowie Jan Jekkel młynarz w Kutty i Franz Jekkel pistor (piekarz) w Kutty; ślub poświęcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  19 października 1851; 489 / 777; pan młody: Atanazy (Athansius) Huculak obywatel w Kutty syn Onufrego Huculak obywatela w Kutty i Heleny z domu Romaniuk wdowiec po p.d. Marii córce p.d. Jana Timoczko szewca w Kutty i Rozalii z domu Kaczkowska; katolik; lat 25; wdowiec; panna młoda: Maria Tomaszewska córka Wojciecha Tomaszewski szewca w Kutty i p.d. Antoniny z domu Ciołek; katolik; lat 20; samotna; chrzestni Antoni Tomaszewski szewc w Kutty i Jan Mykietiuk kuśnierz w Kutty; ślub poświęcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  12 lutego 1852; 53 / 39; pan młody: Jan (Joannes) Barański szewc & mieszkaniec w Douhopol syn Jakuba Barański w Douhopol i Anny z domu Potelicka; katolik; lat 25; samotny; panna młoda: Maria Jagełło córka Stanisława Jagełło sartoris (krawiec?) i p.d. Julianna z domu Warsławska; katolik; lat 19; samotna; świadkowie D. Karol Hrdliczka c.r. cameralis judex politici w Uscieriki (Uścieryki) i Jan Milcewicz mieszkaniec w Hryniowa; wpis polski: Jako na zamęście córki mojej małoletniej Marii z Janem Barańskim mieszkańcem Douhopolskim pozwalam zeznaję w przytomności świadków – Kutty datum ut supra Świadkowie Tomasz Grabarski xxx Jan Mykietiuk xxx Stanisław Jagełło m.p. Post datum consensum a potre sponsa sponsorensi, post tres proclamationes per actas, nulloque impedimento detecto, benedixit die ut supra. Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  15 lutego 1852; 176 / 220; pan młody: Michał (Michael) Burkowski szewc & mieszkaniec w Kutty, syn p.d. Mikołaja szewca w Kutty i p.d. Rozalii z domu Mędrzychowska wdowiec po p.d. Antoninie córce p.d. Kajetana Bilińskiego mieszkańca w Kutty i Wiktorii Zielińskiej; katolik; lat 33; wdowiec; panna młoda: Elżbieta (Elisabetha) Czerkiewska wdowa po p.d. Franciszku Czerkiewski militiem legionis ducis Parma No 24 demortuum Vienna, córka p.d. Bazylego Węgliński mieszkańca Kutty i p.d. Marii z domu Dobrowolska; katolik; lat 28; wdowa; świadkowie Stefan Moskaliuk mieszkaniec w Kutty i Jan Mykietiuk kuśnierz w Kutty; ślub poświęcił Michał Kłossowski m.p. kapellan.

   

  Kutty

  27 listopada 1857; 784 / 647; pan młody: Franciszek (Franciscus) Kamiński solearius (robiący sandały ?) w Kutty syn Jana mieszkańca kuckiego (Kuttyensis) i p.d. Marii Sworot; katolik; samotny; lat 26; panna młoda: Katarzyna Tomaszewska córka p.d. Wojciecha mieszkańca w Kutty i p.d. Antoniny z domu Ciołek; katolik; samotna; lat 22; świadkowie Wojciech Ciołek szewc w Kutty i Antoni Tomaszewski j.w.; ślub poświęcił Michał Kłosowski kapelan tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kutty

  24 października 1858; 332 / 67; pan młody: Karol (Carolus) Napp garncarz w Kutty miles gregorius legionis Parma No 24 syn p.d. Krzysztofa mieszkańca w Kutty i Katarzyny (z domu) Hankiewicz; katolik; samotny; lat 28; panna młoda: Anna Ciołek córka p.d. Michała Ciołek szewca w Kutty i Marii z domu Słoniowska; katolik; samotna; lat 21; świadkowie Teodor Botuliński obywatel w Zabłotów i Stefan Napp garncarz w Kutty; Post acceptam licentiam sponsiab instantia militari d.2 Junii 1858 No 904 / 1845 – post acceptam testimonium proclamatiorum a Capellano campesori in Maros Vasarhely d.21 Junii 1858 No 84. post acceptam licentiam pro sponsa minorenni ab instanti pupilarii in Kutty d. 25 Februarii 1858 No 439. – post tres proclamatione in loco peractas nultique inspedimento detecto benedixit die ut supra; ślub poświęcił Michał Kłossowski m.p. kapelan tutejszy obrządku łacińskiego.

   

  Kutty

  26 listopada 1858; 262 / 772; pan młody: Mikołaj (Nicolaus) Gerelecki mieszkaniec w Kutty, wdowiec po p.d. Annie z domu Ciołek syn Wincentego mieszkańca w Kutty i Anny z domu nieznana; katolik; lat 50; wdowiec; panna młoda: Karolina (Carolina) Schweigert wdowa po p.d. Antonim Schweigert mieszkańcu w Kobaki, córka p.d. Mikołaja Fedunowicz proboszcza obrządku grecko-katolickiego w Sołukow cyrkuł Stryjski (Stryjensis) i Franciszki z domu Wakau; katolik; lat 40; wdowa; świadkowie Karol Jakubowski mieszkaniec w Kutty i Karol Riedel j.w.; ślub poświęcił Michał Kłossowski m.p. kapelan tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kutty

  3 lutego 1859; 350 / 640; pan młody: Grzegorz (Gregorius) Manugiewicz szewc w Kutty syn Mikołaja Manugiewicz mieszkańca w Kutty i Rozalii Marudowicz; katolik; lat 24; samotny; panna młoda: Maria Bilińska córka Katarzyny Bilińska – córka Kajetana Biliński i Wiktorii mieszkańców w Kutty; katolik; lat 22; samotna; świadkowie Jan Zawadzi szewc w Kutty i Karol Migocki j.w.; Post acceptam licentiam ab instantia pupilarii sponsa minoremis – Kutty d. 2 Februarii 1859 No 353 – post productam testimonium baptismi sponsi a parochia r.g.c. in Hliboka d. 16 Januari 1859 post tres proclamationes per actas nulloqua impedimento detecto benedixit die ut supra. – Michał Kłossowski m.p. kapelan tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kutty

  25 listopada 1860; 14 / 135; pan młody: Jan (Joannes) Wlach prawidłowe nazwisko Werlch, syn Wacława Werlch mieszkańca z Blatenka w Czechach (Bohemia) i Anny (z domu) Bubeniczek; emeritus miles legionis pedestris No 51, obecnie mieszkaniec w Kutty; katolik; samotny; lat 35; panna młoda: Magdalena Olinowicz córka mieszkańca w Kutty Teodora Olinowicz i Marii z domu Krzemińska; katolik; samotna; lat 27; świadkowie Mikołaj Korzeniowski tkacz w Kutty i Aleksandre Kryczuniak murarius w Kutty; Post aceptas literas dimixionis ab offo militari legionis pedestris archiducis Caroli Ferdinandi No 51. extraditas Klausenburgii d. 30 Septembris 1860 & sponsi testimonium baptismi ab offopar. r.l. Blatna in Bohemia d. 18 Martii 1853 – post tres proclamationes pramissas nulloque impedimento detecto, benedixit die et supra ślub poświęcił Michał Kłosowski m.p. kapelan tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Akta urodzenia – Kutty (Kuty) – wybrane wypisy z archiwum Kościoła Mormonów.

   

  Kutty

  21 / 22 marca 1825; 58; Katarzyna (Catharina) Kaczkowska; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Wojciech Kaczkowski szewc; matka Zofia córka Józefa Migocki consors; chrzestni Wojciech Migocki szewc i Barbara Ciołek consors sutoris; chrzcił R. Bőhm.

   

  Kutty

  19 stycznia / 22 marca 1825; 609; Maria Timoczko;; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Józef Timoczko szewc; matka Tekla córka Kaczyński cinsors; chrzestni Jakub Ciołek szewc i Helena Kaczkoska; cinsors molitoris; chrzcił R. Bőhm ksiądz kutski.

   

  Kutty

  4 maja 1825; Ispas; zm. Małgorzata (Margarita) Bilińska munita taera mensis (?) per R. Bőhm Coop. ... sepulta; katolik; kobieta; lat 56; Obtussim putridam (?); Vidi sub acta Installaonis neo curati R. Abrahamowicz 8 maja 1825

   

  Kutty

  5 / 5 czerwca 1835; 135; Antonina (Antonia) Ciołek; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Andrzej – Jędrzej (Andreas) Ciołek; matka Katarzyna [córka] Andrzeja Jaworski i Anny; chrzestni Antoni Migocki szewc i Anna Migocka żona szewca; chrzcił Krzysztof Abrahamowicz opiekun (ksiądz) tutejszy.

   

  Kutty

  16 / 16 lipca 1835; 105; Katarzyna (Catharina) Ciołek; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Mikołaj Ciołek Landwer BiStrauch 4 Comp Miles; matka Anna córka Wojciecha Piskozup (Piskozub); chrzestni Józef Ridl garbarz i Fridrich Jekel młynarz; położna Grędzicka; chrzcił Krzysztof Abrahamowicz.

   

  Kutty

  19 / 19 lipca 1835; 105; Jakub (Jakobus) Gerelecki; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Mikołaj Gerelecki servil (?); matka Anna [córka] Jakuba i Apolonii Ciołek; chrzestni Józef Ridl garbarz i Apolonia Witwicka żona profesora normal. (?); położna

   

  Kutty

  28 / 28 marca 1844; 67; Apolonia Ciołek; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Michał Ciołek szewc w Kutty; matka Maria (z domu) Słoniowska córka Józefa szewca w Zabłotów i Anny z domu Kotabska; chrzestni Mikołaj Gerelecki szewc w Kutty i Anna Ciołek żona Jana szewca w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłossowski kapelan

   

  Kutty

  1844 / lub 1845; 105; Jakub (Jakobus) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Ciołek szewc w Kutty; matka Anna (z domu) Nadwórniańska córka Pantaleona tkacza w Kutty i Marii z domu Harasymowicz; świadkowie Jan Agopsowicz mieszkaniec w Kutty i Maria Donigiewicz panna (virgo) córka Teodora mieszkańca w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy.

   

  Kutty

  11 / 12 maja 1845; 772; Jan Franciszek (Joannes Franciscus) dwojga imion; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Ignacy Ulbrich arcularius (szkatułkarz) w Kutty; matka Maria (z domu) Speiger córka Laurentego szkatułkarza (arcularii) w Stanisławowie i Joanny (Janiny) z domu Rauth; chrzestni Piotr Czerwinka obywatel w Kutty i Teresa Bornstrom żona Jakuba siodlarza (Ephippiarii) w Kutty; położna brak; chrzcił Michał Kłossowski kapelan tutejsz obrządku łacinskiego.

   

  Kutty

  19 / 21 maja 1845; 772; Julia Gerelecka; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Mikołaj Gerelecki szewc w Kutty; matka Anna Ciołek córka Jakuba szewca w Kutty i Apolonia z domu Kaczkowska; chrzestni Jan Mykietiuk kuśnierz w Kutty i Katarzyna Popiuk żona Aleksandra tkacza (textoris) w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy.

   

  Kutty

  21 / 21 maja 1845; 58; Mikołaj (Nicolaus) Nargang; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Piotr Nargang młynarz (molitorus) w Słobutka; matka Wiktoria Monastyrska córka Józefa szynkarza (Cauponus) w Załucze i Magdaleny z domu nieznana; chrzestni Franciszek Fiderer kapelusznik w Kutty i Teresa Bornstrom żona siodlarza w Kutty; położna brak; chrzcił Kajetan Jakubowicz cooperator kościoła obrządku ormiańskiego w Kutty.

   

  Kutty

  22 czerwca / 3 lipca 1845; 548; Mikołaj (Nicolaus); katolik; chłopiec; illegitimi; ojciec Aleksander Popowicz obm..rufum?... BB finiruz? wi..?: matka Karolina Muhr córka Franciszka super Revisoris Accissa i Anny z domu Wurcel; chrzestni Piotr Czerwinka obywatel in Stare Kutty (Alt Kutty) i Józefa Jekkel żona Jana młynarza w Kutty; położna Maria Ulbrich; wpis po polsku: Ja w przytomności Kumów zeznaję, że to dziecie jest moje własne, na co się własnoręcznie podpisuję. Aleksander Popowicz m.p.; chrzcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kuty

  3 / 4 lipca 1845; 102; Józef (Josephus) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Wojciech Ciołek szewc w Kutty; matka Katarzyna Jaworska córka Jędrzeja (Andrzeja) garncarza (figuli) w Kutty i Heleny z domu Andryaszczuk; chrzestni Michał Ilnicki garncarz w Kutty i Maria Szpak żona Jerzego szewca w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy.

   

  Kutty

  26 / 27 lipca 1845; 715; Stefan (Stephanus) Hołub alias Gołąb; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Marcin (Martinus) hołub alias Gołąb szewc w Kutty; matka Katarzyna Onyszko córka Stefana tkacza w Kutty i Heleny (z domu) Issak; chrzestni Piotr Issak tkacz w Kutty i Maria Tomaszewska żona Antoniego szewca w Kutty; położna Teresa Dolińska; chrzcił  Michał Kłossowski kapelan tutejszy kościoła obrządku łacińskiego w Kutty  

   

  Kutty

  9 / 17 kwietnia 1846;...; Jan (Joannes) Piazza; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Alojzy Piazza; z Douhopole; matka Maria córka Jana Marfijewicz profesor szkoły zwyczajnej w Douhopole & Julii (z domu) Gojan; chrzestni Pan Walerian Sosański C.K. aktuariusz w Uscieriki (Uścieryki) i Pani Karolina Hordliczka żona P. Karola Mandatariusza Cameralis w Uscieriki (Uścieryki); chrzcił Michał Kłossowski ksiądz tutejszy obrządku łacińskiego w Kutty.

   

  Kutty

  6 / 6 maja 1846; 772; Antonina Gerelecka; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Mikołaj Gerelecki szewc w Kutty; matka Anna córka Jakuba Ciołek szewca w Kutty i Apolonii z domu Kaczkowska; świadkowie Grzegorz Dawidowicz mieszkaniec w Kutty i Anna Zachariasiewicz żona Marka mieszkańca w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski kapelan.

   

  Kutty

  21 / 21 czerwca 1846; 548; Anna Schram; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Jan Schram z Rożnowa; matka Tekla Binecer córka Franciszka szewca w Kutty & Franciszki z domu niewiadomo; chrzestni Błażej Tarabassa rolnik z Rożnowa i Julianna Myckan żona Jan rolnika w Rożnowie; położna Maria Tarabassa; chrzcił RD. Jan Antoniewicz proboszcz obrządku greko-katolickiego w Rożnowie.

   

  Kutty

  27 / 28 lipca 1846; 640; Stefan (Stephanus) Zawadzki; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Bartolomeusz Zawadzki szewc w Kutty; matka Maria córka Kajetana Biliński famuli (służacy) penes (posiadłości?) Vervalteriam in Kossow (w Kossowie) i Wiktorii z domu niewiadomo; chrzestni Michał Migocki szewc w Kutty i Helena Timoczko żona Jana kuśnierza w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłossowski kapelan.

   

  Kutty

  26 / 30 lipca 1846; 366; Franciszek (Franciscus) Lippa; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Lippa kowal w Kutty; matka Maria córka Józefa Bodlak mieszkańca Doliny i Anny z domu Otoczko; chrzestni Wacław Kolmer kowal w Kutty i Praxeda Kubranowicz akuszerka (położna); chrzcił Michał Kłossowski kapelan.

   

  Kutty

  27 / 27 maja 1847; 105; Antoni (Antonius) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Ciołek szewc w Kutty; matka Anna córka Pantaleona Nadwórniański i Marii z domu Harasymowicz; chrzestni Antoni Piskozub dolearius (bednarz?) w Kutty i Maria Donigiewicz wdowa po Lazarze mieszkańcu w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski kapelan.

   

  Kutty

  24 /25 sierpnia 1847; 381; Krzysztof (Christoforus) Napp; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Stefan Napp garncarz w Kutty; matka Rypsina córka Bogdana Bogdanowicza mieszkańca Kutskiego (Kuttyensis) i Katarzyny z domu Janowicz; chrzestni Jakub Nedy szewc w Kutty i Rypsina Nedy siostra stryjeczna; położna Teresa Dolińska; chrzcił Michał Klossowski.

   

  Kutty

  25 / 26 września 1847; 794; Michał (Michael.) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Józef Ciołek szewc w Kutty; matka Ludwika córka Jan Dobrowolski arcularii (twórca szkatułek) i Antoniny z domu Tomkiewicz; chrzestni Michał Bohosiewicz mieszkaniec Kutty (kucki) i Katarzyna Donigiewicz jw.; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Klemens Martynowski cooperator obrządku łacińskiego w Tartakow.

   

  Kutty

  23 września / 1 października 1847; 33; Anna Fiderer; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Franciszek Fiderer kapelusznik (pillearius) w Kutty; matka Rozalia córka Franciszka Steurer szewca w Kutty i Teresy z domu Freitler; chrzestni Franciszek Steurer szewc w Kutty i Antonina Haass (Hass) żona kapelusznika w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski kapelan tutejszy obrządku łacińskiego.

   

  Kutty

  6 / 8 września 1848; 67; Michał (Michael.) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Mikołaj Ciołek szewc w Kutty; matka Anna Piskozub córka Wojciecha Piskozub bednarz (doliarii) w Kutty i Salomei z domu nieznana; chrzestni Jan Tomaszewski szewc w Kutty i Fryderyka Jekkel wdowa po Franciszku młynarzu w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  braki w aktach roku 1849 i 1850 (?)

   

  Kutty

  15 / 16 stycznia 1851; 488; Ignacy (Ignatius) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Wojciech Ciołek szewc w Kutty; matka Maria córka p.d. Ignacego Sass mieszkańca w Kutty i Eudochia z domu Botulińska; chrzestni Grzegorz Windyk kuśnierz w Kutty i Rozalia Sekretar żona Jerzego szewca w Kutty; położna Anna Zachariaszewicz; chrzcił Michał Kossowski m.p.

   

  Kutty

  26 / 25 stycznia 1851; 67; Michał (Michael) pierworodny (primogenitus) Czerkiewski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Czerkiewski szewc w Kutty; matka Rozalia p.d. Michała Ciołek szewca w Kutty i Maria (z domu) Słoniowska; chrzestni Wojciech Łucki szewc w Kuty i Maria Piskozub żona Antoniego bednarza w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  3 / 4 marca 1851; 794; Antoni (Antonius) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Józef Ciołek szewc w Kutty; matka Ludwika córka Jana Dobrowolski szkatułkarz (arcularii) w Milie i Anny z domu Tomkiewicz; chrzestni Mateusz Migocki szewc w Kutty i Rozalia Sekretar żona Grzegorza szewca w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  26 / 27 kwietnia 1851; 136; Piotr (Petrus) Hołub; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Marcin Hołub szewc w Kutty; matka Katarzyna córka Stefana Onyszko tkacza (textoris) w Kutty i Heleny z domu Isadczuk; chrzestni Piotr Isatczuk tkacz w Kutty i Anna Sawczykiewicz żona Jana siodlarza? (ephippiarii) w Kutty; położna Teresa Dolińska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  27 / 27 czerwca 1851; 102; Piotr (Petrus) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Wojciech Ciołek szewc w Kutty; żona Katarzyna córka p.d. Andrzeja (Jędrzeja) Jaworski garncarz (figuli) w Kutty i Anny z domu Andriaszczuk; chrzestni Stefan Zieliński szewc w Kutty i Maria Antoniewicz żona Antoniego szewca w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  19 / 19 września 1851; 640; Wojciech (Adalbertus) Zawadzki; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Bartolomeusz Zawadzki szewc w Kutty; matka Maria córka Kajetana Biliński mieszkańca w Kutty i Wiktorii z domu nieznana; chrzestni Michał Migocki szewc w Kutty i Helena Timoczko żona Jana kuśnierza w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  29 / 30 września 1851; 95; Katarzyna (Catharina) Kierkorowicz; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Grzegorz Kierkorowicz rolnik w Rybno; matka Marcelina (Marcella) córka p.d. (św. pamięci) Jakuba Sochacki rolnika w Rożnów i p.d. Antoniny z domu Padlewska; chrzestni Xawery Matuszak rolnik w Rybno i Elżbieta Gregorasz żona Jana rolnika w Rożnów; położna Monika Demenczuk; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  24 / 25 listopada 1851; 289; Stefan (Stephan) Sporrer; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Antoni Sporrer obywatel w Stare Kutty; matka Antonina córka Marcjana Kajetanowicz mieszkańca w Kutty i Marii z domu Janowicz; chrzestni Jan Beck curruarius w Stare Kutty (Alt Kutty) i Anna Petrowicz żona Zacharego mieszkańca w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  21 / 22 lutego 1852; 407; Eleonora Sirke; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Jan Sirke młynarz w Kutty; Karolina recte (prawidłowo) Katarzyna Piotrowska córka p.d. Jana szkatułkarza w Kutty i p.d. Magdaleny z domu nie wiadomo; chrzestni Jan Jekkel młynarz w Kutty i Katarzyna Jekkel żona Franciszka malarza w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  27 / 27 lutego 1852; 706; Leon (Leo) Korzeniowski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Marcin Korzeniowski szewc w Kutty; matka Maria córka Antoniego Tomaszewski szewca w Kutty i Maria z domu Huculak; chrzestni Demetriusz (Dymitr) Hułejuk tkacz w Kutty i Anna Tomaszewska żona Michała szewca w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  1 / 7 marca 1852; 623; Rudolf (Rudolphus) Schappert; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Walenty Schappert szewc w Kutty; matka Maria córka Marka Zachariasiewicz mieszkańca w Kutty i Anny z domu Łukasiewicz; chrzestni Franciszek Mariczek szewc w Kutty i Katarzyna Janowicz żona Kajetana mieszkańca w Kutty; położna Anna Zacharia-siewicz; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  10 / 11 kwietnia 1852; 772; Leon (Leo) Gerelecki; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Mikołaj (Nicolaus) Gerelecki mieszkaniec w Kutty; matka Anna córka Jakuba Ciołek szewca w Kutty i p.d. Apolonii z domu Kaczkowska; chrzestni Mikołaj Gregorowicz mieszkaniec w Kutty i Rypsina Gregorowicz żona Augustyna mieszkańca w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz;

   

  Kutty

  17 / 17 kwietnia 1852; 52; Maria pierworodna Chimey; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Demetriusz Chimey rolnik w Słobutka; matka Anna córka Piotra Łukaniuk rolnika w Słobutka i Marii z domu Kowalska; chrzestni Bazyli Tomaszczuk rolnik w Słobutka i Krystyna Czeredarek; położna Krystyna Czeredarek; chrzcił Kajetan Jakubowicz cooperator kościoła ormiańskiego w Kutty.

   

  Kutty

  10 / 10 kwietnia 1852; 82; Jerzy (Georgius) pierworodny Janiszewski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Janiszewski mieszkaniec w Hryniowa (Hryniawa); matka Anna córka Teodora Zykaliuk mieszkaniec w Krasnoilla (Krasnoiła) i Ahafii (Agaty) Mełnyczuk (lub Mełnijczuk); chrzestni Bazyli Gadziuk chłop (rusticus) w Żabie i Anna Sumarczuk żona Macabei mieszkańca w Żabie; położna Eudochia Hrynyszyna; chrzcił R.D. Jaworowski proboszcz obrządku grecko-katolickiego w Żabie

   

  Kutty

  1 / 1 maja 1852; 493; Rozalia Trześniowska; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Trześniowski garncarz w Kutty; matka Anna córka Antoniego Winiarski mieszkańca w Kutty i Marii z domu Jaruszewska; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  7 / 8 marca 1852; 1; Grzegorz i Jan bliźniaki (Gregorius & Joannes gemelli) Schmied; katolicy; chłopcy; ojciec Jakub Schmied zaprzęgowy-woźnica ? (curruarius) w Kutty; matka Maria córka Grzegorza Bohosiewicz mieszkańca w Kutty i Anny z domu Bohosiewicz; chrzestni Filip Serbenczuk woźnica (auriga) w Rożnów (znany też rodzinie Wrszecki) i Zofia Jaworska córka Franciszka Jaworski urzędnik leśny (gajowy?) w Rożnowie; położna Katarzyna Janowska; chrzcił R.D. Jan Antoniewicz proboszcz obrządku grecko-katolickiego w Rożnowie (In sequellam Ex.Gubernii a. ordinationis 1a Julii1852 No 26858 huric octambaptismi inscripsi. Kutty die 19a Julii1852- Mich. Kłossowski m.p.).

   

  Kutty

  7 / 8 sierpnia 1852; 487; Anna Hułeyczuk; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Demetriusz Hułejczuk tkacz w Kutty; matka Maria córka Stefana Tomaszewski szewca w Kutty i Zofii z domu Ciołek; chrzestni Jan Tomaszewski szewc w Kutty i Rozalia Halicka żona Jana kuśnierza w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  17 / 18 września 1852; 136; Mikołaj (Nicolaus) Hołub; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Marcin Hołub szewc w Kutty; matka Katarzyna córka Stefana Onyszko tkacza w Kutty i Heleny z domu Jsatczuk; chrzestni Jan Nadworniański tkacz w Kutty i Helena Jurak żona Eliasza tkacza w Kutty; położna Teresa Dolińska; chrzcił Kajetan Jakubowicz cooperator kościoła obrządku ormiańskiego w Kutty.

   

  Kutty

  29 / 30 października 1852; 578; Filomena Talinger; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Laurentiusz Talinger mieszkaniec kucki; matka Rozalia córka Błażeja Karabczyński mieszkańca kuckiego i Anny z domu nieznana; chrzestni Ferdynand Steuer kuśnierz w Kutty i Anna Kolmer córka Wacława obywatel w Kutty; położna Rozalia Palewicz; chrzcił Michał Kłossowski.

   

  Kutty

  31 października / 1 listopada 1852; 681; Katarzyna (Catharina) Huculak; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Atanazy Huculak obywatel w Kutty; matka Maria córka Wojciecha Tomaszewski szewca w Kutty i Antoniny (z domu) Ciołek; chrzestni Karol Deck mieszkaniec w Kutty i Maria Skorecka żona Jakuba mieszkańca w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  15 / 15 listopada 1852; Mikołaj (Nicolaus) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Wojciech Ciołek szewc w Kutty; matka Katarzyna córka Andrzeja (Jędrzeja) Jaworski garncarz w Kutty i Anna z domu Andriaszczuk; chrzestni Michał Baranowski siodlarz (ephippiarius) w Kutty i Praxeda Zielińska żona Stefana szewca w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Braki kilku roczników

   

  Kutty

  13 / 13 maja 1857; 493; Mikołaj (Nicolaus) Trześniowski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Trześniowski garncarz w Kutty; matka Anna córka Antoniego Winiarski mieszkaniec w Kutty i Marii z domu Jaruszewska; chrzestni Jakub Ciołek kuśnierz w Kutty i Karolina Ciołek córka Mikołaja mieszkańca w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  1 / 2 czerwca 1857; 230; Antonina Korzeniowska; katolik; dziewczynka; illegitimi; ojciec nieznany; matka Anna samotna służąca w Kutty córka p.d. Andrzeja (Jędrzej) Korzeniowski mieszkańca Zabłotów i śp. (p.d.) Marii z domu nieznana; chrzestni Jan Biliński prawidłowo (recte) Biłecki mieszkaniec w Stare Kutty i Maria Czepycha żona Łukasza mieszkańca w Stare Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  29 lipca / 20 sierpnia 1857; 399; Innocenta Helena (Innocentia Helenna) Csato; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; Pan Michał Csato c.r. propositus officii districtualis w Kutty; matka Franciszka córka p.d. Jana Bob supremi vigilliarum prefecti c.r. legionis Watlet i Józefy z domu Weyrotker; D. Piotr Romaszkan mieszkańca w Kutty i D. Maria Marcinkiewicz siostra Franciszka c.r. districtualis officii adjuncti w Kutty; położna Rozalia Borodaykiewicz; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  9 / 10 września 1857; 102; Michał (Michael) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Wojciech Ciołek szewc w Kutty; matka Rypsyma córka Szymona Kajetanowicz mieszkańca w Kutty i p.d. Anny z domu Nikosowicz; chrzestni Jan Jaworski garncarz w Kutty i Joanna Brandl żona Andrzeja (Jędrzeja) szewca w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  9 października / 1 listopada 1857; 883; Zofia (Sofia) Trembicki; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Michał Trembicki nauczyciel szkoły zwyczajnej (podstawowej); matka Józefa córka p.d. Felicjana Bieniecki mieszkańca Stanisławowa i p.d. Rozalii z domu Czerwińska; chrzestni Franciszek Tufig c.r. prefectus sylva (lasów) in Kutty i Teresy Langer żona Franciszka c.r. prefecti sylva in Chomczyn; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  3 / 8 listopada 1857; 293; Matylda (Matilda) Kandel; obrządek ewangelicki; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Fryderyk Kandel woźnica (curruarius) w Kutty; matka Karolina córka Franciszka Jekkel młynarza w Kutty i Fryderyki z domu Nikles; chrzestni Franciszek Jekkel piekarz (pistor) w Kutty i Karolina Kolmer żona Józefa obywatela w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  27 / 29 listopada 1857; 799; Józef (Josephus) Zawadzki; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Mikołaj Zawadzki szewc w Kutty; matka Katarzyna córka p.d. Mikołaja Gilewicz kuśnierza w Kutty i p.d. Anna z domu Guzmińska; chrzestni Mikołaj Chrzanowski szewc w Kutty i Julianna Gilewicz żona Bazylego kuśnierza w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  8 / 9 marca 1858; 350; Otylia (Otilla) Kirczhuber; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Alojzy Kirczhuber kapelusznik w Kutty; matka Wiktoria córka p.d. Franciszka Steuer mieszkańca w Kutty i Teresy (z domu) Treitler; chrzestni Antonina Hass wdowa po Macieju (Mathiam) kapeluszniku w Kutty i Ferdynand Steuer kapelusznik w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił R.D. Kajetan Jakubowicz cooperator kościoła obrządku ormiańskiego w Kutty.

   

  Kutty

  ur. 25 października 1857 / chrzest 9 marca 1858; 67; Edward Karol Wilhelm trojga imion (Eduardus Carolus Wilhelmus trinominis) Pauli; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Edward Pauli c.k caal prafectus sylva (urzędnik leśny) w Hryniowa; matka Elżbieta córka p.d. Jana Twerdy c.k.prafeti bonorum cameralium in Kossow i Marii z domu Lindner; chrzestni D. Franciszek Marcinkiewicz adjunctus cesarsko-królewski oficiallis dystryktu w Kutty i Alojza (Aloysia) Buba siostra? (consors) cesarsko-królewskiego urzędnika leśnego w Krasnoilla (Krasnoiła); położna brak; chrzcił Michał Kłosowski kapelan tutejszy obrządku łacińskiego tutejszy.

  Kutty

  29 / 29 maja 1858; 692; Anna Czerkiewska; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Jan Czerkiewski szewc w Kutty; matka Rozalia córka p.d. Michała Ciołek szewca w Kutty i Marii z domu Słoniowska; chrzestni Wojciech Michał Łucki szewc w Kutty i Karolina Chrzanowska żona Michała szewca w Kutty; położna Anna Zachariasiewicz; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  ? / 25 listopada 1858; 263; Franciszka (Francisca) Głowacka; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Antoni Głowacki szkatułkarz syn Antoniego mieszkańca w Kutty i Anny Męrzyńska; matka Albina córka Antoniego Schweigert mieszkańca w Kobaki i Karoliny (z domu) Fedunowicz; chrzestni Karol Ridl (Riedl) mieszkaniec w Kutty i Maria Jaskułowska żona Michała mieszkańca w Kobaki; położna Eudochia Timofijczuk; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  18 / 20 marca 1859; 489; Ernest (Ernestus) Jekkel; ewangelik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Ludwik Jekkel młynarz w Kutty syn Franciszka młynarza w Kutty i Fryderyki z domu Nikles; matka Elżbieta córka Filipa Korth tkacza z Bohorodczany i Elżbiety (z domu) Nerbas; świadkowie Fryderyk Kandel woźnica (curruarius) w Kutty i Katarzyna Sirke żona Jana mieszkańca w Kutty; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  8 / 9 czerwca 1859; 693; Antoni (Antonius) Czerkiewski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Czerkiewski szewc w Kutty syn Józefa mieszkańca w Kutty i Anny (z domu) Kamińska; matka Rozalia córka Michała Ciołek mieszkańca w Kutty i Marii (z domu) Słoniowska; chrzestni Wojciech Łucki szewc w Kutty i Karolina Chrzanowska żona Michała szewca w Kutty; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  30 / 31 lipca 1859; 332; Michał pierworodny Napp; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Karol Napp garncarz w Kutty syn Krzysztofa mieszkańca w Kutty i Katarzyny (z domu) Hankiewicz; matka Anna córka Michała Ciołek mieszkańca w Kutty i Maria (z domu) Słoniowska; chrzestni Józef Antołowicz garncarz w Kutty i Rozalia Chrzanowska żona Michała mieszkańca w Kutty; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  29 sierpnia / 4 września 1859; 58; Róża (Rosa) Blaha; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Antoni Blaha cesarsko-królewski katastralny geometra zamieszkały w Rostoki syn Macieja (Mathia) mieszkańca w Lubna pod Rakonitz w Czechach i Rozali (z domu) Ransdorf; matka Józefa córka Antoniego Dublowski szkatułkarz w Stryju i Franciszki z domu Wilmuth; chrzestni d. Franciszek Krahl cesarsko-królewski katastralny geometra i Karolina Preyer córka Józefa cesarsko-królewskiego urzędnika leśnego w Rostoki; położna Wasylina Zielińska; chrzcił R.D. Damian Kustynowicz proboszcz grecko-katolicki w Rostoki.

   

  Kutty

  27 września / 16 października 1859; 399; Władysław Michał (Ladislaus Michael) dwojga imion Csato; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Wielmożny (D.) Michał Csato cesarsko-królewski districtualis officii prapositus w Kutty, syn Mikołaja in pensione officialis mieszkający w Rzeszów i Apolonii z domu Bazylewicz; matka Franciszka córka Jana Bob majoris legionis Watlet i Józefy Weinother; świadkowie D. Piotr Romaszkan mieszkaniec w Kutty i D. Maria Marcinkiewicz żona Franciszka cesarsko-królewskiego adjunkta districtualis w Kutty; położna Rozalia Bedyńska; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  18 / 18 października 1859; 440; Franciszek (Franciscus) Pudło; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Pudło mieszkaniec w Kutty syn Błażeja mieszkańca w Ispas i Marii (z domu) Wyszyńska; matka Anna córka Jędrzeja Słominczuk mieszkańca w Rożnów i Marii z domu Smczuk; chrzestni Jędrzej Sokołowski szewc w Kutty; Maria Głowacka służąca w Kutty, Piotr Tymoczko garncarz w Kutty i Helena Rusińkiewicz; położna Maria Samsonowicz; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  20 / 23 października 1859; 921; Jędrzej (Andreas) Tokar; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Michał Tokar szewc w Kutty syn Jędrzeja (Andrea) mieszkańca w Kutty i Katarzyny (z domu) Lipińska; matka Katarzyna córka Dominika Krzysztofowicz mieszkańca w Kutty i Rozalii (z domu) Demianowicz; chrzestni Bogdan Norcesowicz mieszkaniec w Kutty i Katarzyna Janowicz żona Bogdana mieszkańca w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; pochował Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  22 sierpnia / 27 listopada 1859; 185; Katarzyna Eufrozyna (Catharina Eufrosina) Feuer; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Franciszek Feuer młynarz w Hryniowa syn Jakuba mieszkańca w Kutty i Katarzyny (z domu) Piotrowska; matka Wilhelmina córka Jerzego Metzger i Elżbiety (z domu) Hauk; chrzestni Jan Sirke młynarz w Kutty i Apolonia Witwicka wdowa po Janie nauczycielu w Kutty; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Michał Kłossowski.

   

  Kutty

  14 / 18 grudnia 1859; 52; Wiktoria (Victoria) Zawadzka; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Jan Zawadzki szewc w Kutty syn Bartolomeusza mieszkańca w Kutty i Marii (z domu) Bilińska; matka Katarzyna córka Antoniego Migocki mieszkańca w Kutty i Brygidy (z domu Samborska); chrzestni Wojciech Migocki mieszkaniec w Kutty i Helena Timoczko żona Jana mieszkańca w Kutty; położna Maria Mach; chrzcił Michał Kłossowski m.p.

   

  Kutty

  26 kwietnia / 18 czerwca 1860;-; Michał (Michael) Włos; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Michał Włos garncarz w Kutty syn Macieja (Mathia) mieszkańca kuckiego (Kuttyensis) i Anny (z domu) Kierdaniuk; matka Katarzyna córka Onufrego Huculak mieszkańca w Kutty i Heleny (z domu) Romaniuk; chrzestni Jędrzej (Andrzej) Andreyczuk i Michał Brendfed; Babt. in Botuszany sacerdos r.g.n.u. Jan Biliński. In sequetam acordinationis Illustr: ac Rdfini Metrop: Consistori r.l. Leopoliensis d. 31 Martii 1860 No 777 hunc actum baptisini inscripsit – Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  10 / 11 maja 1860; 141; Rozalia (Rosalia) Manugiewicz; katolik; dziewczynka; pierworodna; ojciec Grzegorz Manugiewicz szewc w Kutty syn Mikołaja mieszkańca w Kutty i Rozalii (z domu) Marudowicz; matka Maria Bilińska córka Katarzyny mieszkanki w Kutty; chrzestni Jan Janowicz mieszkaniec w Kutty i Kajetanna Osadca córka Jakuba Osadca mieszkańca w Kutty; położna Barbara Mach; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  24 maja / 17 czerwca 1860; 883; Len Jan Kiejstut (Leo Joannes Keistud) Żędzianowski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Józef Żędzianowski nauczyciel szkoły w Kutty syn Ignacego officialis privati w Borynicze cyrkuł Brzeżany i Ludwiki (z domu) Czerniecka; matka Laura córka Jerzego Bleickenbach (lub Bleichenbach) cesarsko-królewskiej cassierii penes officium telonii in Tarnów i Marii z domu Majer; chrzestni D. Józef Soroczyński prefectus bonorum cameralis in Kutty i D. Franciszka Zagajewski żona aptekarza w Kutty; położna Rozalia Bedyńska; chrzcił Ignacy Jakubowicz proboszcz kościoła obrządku ormiańskiego w Kutty.

   

  Kutty

  20 maja / 19 czerwca 1860; 113; Jan Korneliusz (Joannes Cornelius) Miltsowicz; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Miltsowicz aquaductor (doprowadzający wodę) w Hryniowa syn Jana urzędnik lasów (prafecti silva) w Köresmöze i Elżbiety Dyengyesi; matka Paulina córka Antoniego Campefort mieszkańca w Czerniowce (Czernowitz) i Anny z domu Moszoro; chrzestni Michał Csato prapositus c.r. offidi strictus w Kutty i Elżbieta Pauli żona Edwarda cesarsko-królewskiego urzędnika lasów w Hryniowa; położna Anna Schikman; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  28 kwietnia / 15 lipca 1860; 545; Malwina (Malvina) Popowicz; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Grzegorz Popowicz mieszkaniec w Kutty proboszcz grecko-katolicki n.u. w Mamornitza i Anny (z domu) Kitzak; matka Karolina córka Franciszka Muhrmieszkańca w Sodygóra i Anny z domu niewiadomo; chrzestni Franciszke Jekel mieszkaniec w Kutty i Anna Kałynicz żona Jędrzeja mieszkańca w Borchomet; położna Rozalia Tomaszewska m.p.

   

  Kutty

  15 / 17 lipca 1860; 971; Antonina (Antonia) Fiderer; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Franciszek Fiderer kapelusznik w Kutty syn Piotra mieszkańca w Czerniowce (Czernowitz) i Anny z domu Lutz; matka Rozalia córka Franciszka Steuer mieszkańca w Kutty i Teresy z domu Freitler; chrzestni Alojzy Kinzhuber kapelusznik w Kutty i Antonina Hass wdowa po p.d. Mathiam mieszkańcu w Kutty; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  17 marca / 10 sierpnia 1860; 293; Matylda (Matilda) Kandel; ewangelik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Fryferyk Kandel woźnica (carruarius) w Stare Kutty, syn Henryka mieszkańca w Landestreu i Katarzyny z domu Nerbasz; matka Karolina córka Franciszka Jekel (Jekkel) młynarza w Kutty i Fryderyki (z domu) Niklas; chrzestni Franciszek Jekel piekarz (pistor) w Kutty i Anna Kornelson żona Ferdynada mieszkańca w Jassy; położna Maria Ulbrich; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  5 / 6 września 1860; 369; Jakub (Jacobus) Schmied; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Jan Schmied szewc w Kutty syn Jakuba mieszkańca w Kutty i Agnieszki z domu niewiadomo; matka Katarzyna córka Aleksandra Moskaliuk mieszkańca w Kutty i Eudochii Myketiuk; chrzestni Mikołaj Moskaliuk bednarz w Kutty i Helena Moskaliuk żona Bazylego bednarza w Kutty; położna Teresa Dolińska; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  26 / 26 września 1860; 728; Franciszek (Franciscus) Tomaszewski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Michał Tomaszewski szewc w Kutty syn Stefana mieszkańca w Kutty i Zofii z domu Ciołek; matka Katarzyna córka Stefana Turski mieszkańca w Kutty i Anny (z domu) Sawczykiewicz; chrzestni Stefan Tarnowiecki mieszkaniec w Kutty i Maria Hułeyczuk żona Dymitra mieszkańca w Kutty; położna Wiktoria Kozierowska; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  6 / 7 listopada 1860; 658; Leonard (Leonhardus primogenitus) pierworodny Feichtinger (?); katolik; chłopiec; illegitimi thori. – z nieprawego łoża; znany ojciec: Józef Merker prafectus vice w Kutty syn Franciszka mieszkańca w Wilomitz w Czechach (Bohemia) i Józefy Bernt; matka Anna córka Elżbiety Feichtinger mieszkanki w Medmach w Austrii superiori – przebywającej; chrzestni Jakub Reindel mieszkaniec w Kossów i Katarzyna Trima żona Jan cudonis w Kutty; położna Julia Jaworska; poświadczył J.Merker; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  8 / 10 listopada 1860; 728; Jędrzej (Andreas) Tomaszewski; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Józef Tomaszewski szewc w Kutty syn Stefana mieszkańca w Kutty i Zofii Ciołek; matka Katarzyna córka Wojciecha Kaczkowski mieszkańca w Kutty i Zofii (z domu) Migocka; chrzestni Karol Migocki szewc w Kutty i Katarzyna Tomaszewska żona Jana mieszkańca w Kutty; położna Maria Rybaczuk; chrzcił Michał Kłosowski m.p.

   

  Kutty

  25 / 26 lipca 1863; Krzysztof (Christopherus) - brak nazwiska – winno być Napp; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Karol Napp syn Krzysztofa murarius i Katarzyny Mankiewicz; (Hankiewicz); matka Anna córka Michała Ciołek i Marii (z domu) Słoniowska; chrzestni Jan Chrzanowski szewc tutejszy i Rozalia Chrzanowska; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Karol Peltz administrator.

   

  Kutty

  8 / 8 listopada 1863; 728; Katarzyna (Catharina) Tomaszewska; katolik; dziewczynka; z prawego łoża; ojciec Tomaszewski Józef szewc w Kuttyi syn Stefana Tomaszewski mieszkaniec tutejszy i żony jego Zofii z domu Ciołek; matka Katarzyna córka Wojciecha Kaczkowski mieszkańca tutejszego i żony jego Zofii z domu Migocka; chrzestni Jan Tomaszewski szewc tutejszy i Helena Tomaszewska samotna tutejsza; położna Maria Samsonowicz; chrzcił Franciszek Felicjan Preysentanz curatus (opiekun).

   

  Kutty

  11 / 12 listopada 1863; 661; Marcin Kajetan dwojga imion (Martinus Cajetanus binom.) Lorenz; katolik; chłopiec; illegitimi – z nieprawego zw.; matka Franciszka Lorenz redus hic loci habitans córka Mikołaja Lorenz c.r.magistri in carcerator in Praga Bohemorum (cesarsko-królewski nauczyciel w więzieniu (?) w Pradze Czeskiej i żony jego Katarzyny z domu Sadinek; chrzestni Kajetan Manugiewicz mieszkaniec tutejszy, Rozalia Tomaszewska położna tutaj pozostająca i Antonina Zabor żona Diurnista? (kronikarz?) w Nadwórna; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Franciszek Felicjan Preysentanz curatus.

   

  Kutty

  1 / 1 lutego 1864; 135; Antoni Błażej dwojga imion (Antonius Basius bin.) Ciołek; katolik; chłopiec; z prawego łoża; ojciec Ciołek Wojciech mieszkaniec w Kutty syn Jakuba Ciołek szewca tutejszego i żpny jego Apolonii z domu Kaczkowska, r.l. obrządku łacińskiego; matka Maria córka Ignacego Sass mieszkańca w Kutty i Eudokia z domu Botulińska, r.g.c. obrządku greko-katolickiego; chrzestni Jan Hawlik servus praf. officin.distr. hujas – służący urzędnika dystrykru tutejszego i Anna Sass wdowa tutejsza; położna brak; chrzcił Franciszek Felicjan Preysentanz curatus.

   

  Kutty

  24/24 listopada 1864; 706; Antoni (Antonius) Hołub; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Hołub Michał szewc tutejszy syn Marcina Hołub szewca tutejszego i żony jego z domu Jssak obrządku łacińskiego, matka Anna córka Mathia Babiuk szewca i jego żony Heleny z domu Maleczuk (lub Maleszuk) obrządku greko-katolickiego; chrzestni Jan Bodnaruk szewc tutejszy i Eudokia Ryndykiewicz żona szewca tutejszego; położna Poncylina Dorożycka, chrzcił Franciszek Felicjan Preysentanz kurator (proboszcz).

   

  Kutty

  21/21 lutego 1865; 332; Józef (Josephus) Napp; katolik; chłopiec; legitimi; ojciec Karol Napp garncarz (figulus) tutejszy syn Krzysztofa Napp garncarza tutejszego i żony jego Katarzyny Hankiewicz (lub Mankiewicz), matka Anna córka Michała Ciołek szewca tutejszego i żony jego Marii z domu Słoniowska; chrzestni Jerzy Dmytruk garncarz tutejszy i Anna Chrzanowska żona szewca tutejszego; położna Rozalia Tomaszewska; chrzcił Franciszek Felicja Preysentanz kurator.

   

  Akty zgonów:

   

  Kutty

  17 / 19 kwietnia 1844; 67; zmarł Michał (Michael) Ciołek szewc w Kutty pozostawiwszy żonę o imieniu Maria; katolik; mężczyzna; lat 41; consumptio – wyniszczenie; pochował Michał Kłossowski.

   

  Kutty

  25 / 27 maja 1845; 772; zmarła Julia Gerelecka córka z prawego łoża Mikołaja Gerelecki szewca w Kutty i Anny z domu Ciołek; katolik; dziewczynka; 6 dni; konwulsje; pochował Michał Kłossowski.

   

  Kutt