<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę A


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997

  Aaron - 1043 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Abdank - 1399 od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Abdank-Czarkowski - złożenia brak; Abdank 1399 od nazwy herbu Abdank, Habdank; Czarkowski 1397 od nazwy miejscowej Czarkowy, dawniej Czarnkowy (kieleckie, gmina Nowy Koprczyn).

  Abdank-Kozubski - złożenia brak; Abdank 1399 od nazwy herbu Abdank, Habdank; Kozubski 1579 od nazwy miejscowej Kozuby (płockie, gmina Łęczyca).

  Abdański - od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Abel - od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Abelak - od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Abelec - pochodzących od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Abelec-Pieńkowski - złożenia brak; Abelec od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku; Pieńkowski 1398 od nazw miejscowych Pieńki, Pieńkowo (kilka wsi).

  Abelski - od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Abelson - od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Aberski - może od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Abert - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Abgaro-Zachariasiewicz - złożenia brak; Abgaro brak; Zachariasiewicz od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharjejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Zacharyjasz i Zacharz.

  Ablerciak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert,Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Ablewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Ablewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Ablowska - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Abracham - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrachamczyk - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrachamek - 1376 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrachamiak - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrachamik - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrachamowicz - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrachimowski - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abracht - 1696 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Abraham - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamasik - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamczik - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamczyk - 1627 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamek - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamer - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamik - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamko - 1399 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamow - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamowicz - 1662 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamowicz-Bereźnicki - złożenia brak; Abrahamowicz 1662 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram; Bereźnicki od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Abrahamowski - 1707 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamów - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahamsson - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahanik - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrahimowicz - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abram - 1565 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramajtys - prawdopodobnie od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramant - prawdopodobnie od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramciów - prawdopodobnie od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramczak - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramczewski - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramczuk - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramczuk-Vel-Prokopiuk - złożenia brak; Abramczuk od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram; Prokopiuk od imienia Prokop. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Abramczyk - 1631- od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramek - 1376 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramek-Janiszewski - złożenia brak; Abramek 1376 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram; Janiszewski 1394 od nazw miejscowych Janiszew, Janiszów (kilka wsi).

  Abramenko - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramiak - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramicki - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramiec - 1461- od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramienko - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramik - 1471 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramiuk - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramkiewicz - 1470-80 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramkowicz - 1470-80 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramow - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramowicki - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramowicz - 1231 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramowiczów - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramowicz-Vel-Abramczyk - 1231 - złożenia brak; Abramowicz od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram. Abramczyk 1631- od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramowiec - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramowięta - 1444 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramow-Newerly - złożenia brak; Abramow od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram; Newerly brak.

  Abramowski - od nazwy miejscowej Abramowice (wieś w ziemi sieradzkiej, dziś zaginiona).

  Abramów - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrams - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramski - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramson - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramt - 1605 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abramuk - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abram-Vel-Abramczuk - złożenia brak; Abram 1565 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram; Abramczuk od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abranowicz - 1763 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abranowski - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrantowicz - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrańczyk - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrański - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abras - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrasimow - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrasonis - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abrasowicz - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abraszek - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abraszewski - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abraszkiewicz - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abraszko - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abraś - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abryszyński - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Abstac - 1323 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Abstach - 1452 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Abstacy - 1415 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Abstawski - prawdopodobnie od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Abstorski - prawdopodobnie od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Achacy - od imienia Achacy, notowanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od achátés ‘agat’ lub ádákos ‘zacny’.

  Achalej - od imienia Achacy, notowanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od achátés ‘agat’ lub ádákos ‘zacny’.

  Achałkacy - od imienia Achacy, notowanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od achátés ‘agat’ lub ádákos ‘zacny’.

  Achanowicz - od imienia Achacy, notowanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od achátés ‘agat’ lub ádákos ‘zacny’.

  Achara - 1580 od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Achimowicz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Achler - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Achmatowicz-Otok - złożenia brak; Achmatowicz- brak; Otok od otok, otoka ‘obramowanie, obwódka’.

  Achmatowicz-Szmajke - złożenia brak; Achmatowicz- brak; Szmajke od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Achrem-Achremowicz - złożenia brak; Achrem brak; Achremowicz brak.

  Acht - od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtabowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtclik - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtelik - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtelk - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtenberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achter - od niemieckiej nazwy osobowej Achter, ta od dolno-niemieckiego Achter ‘rzeczoznawca’.

  Achterberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Achter, ta od dolno-niemieckiego Achter ‘rzeczoznawca’.

  Achteri - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Achter, ta od dolno-niemieckiego Achter ‘rzeczoznawca’.

  Achtery - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Achter, ta od dolno-niemieckiego Achter ‘rzeczoznawca’.

  Achtman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtobowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtolik - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtsam - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtsnyt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtyl - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Achtzehn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Aćdabog - 1411 od staropolskiego ać ‘niech’ + da + Bóg.

  Ada - 1515 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adach - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adacha - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adachi - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adachowski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaciński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adal - 1795 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ lub od Adalbert.

  Adalewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adalik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaliński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adalski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adam - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaczuk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamajć - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamajda - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamajt - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamajtis - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamajts - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamajtys - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamala - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaman - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamanczuk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamanczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaniuk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamańczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamarczuk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamarek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamas - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ lub od adamas ‘diament’.

  Adamaschek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamasiak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaszek - 1789 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ lub od adamaszek ‘rodzaj tkaniny’.

  Adamaszewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaszko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaszwili - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamaśnik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamcewicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamcik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamcio - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamclewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczak - 1691 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczenko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczeski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczewicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczewski - 1763 od nazwy miejscowej Adamczewice, dziś Adamki (sieradzkie, gmina Błaszki).

  Adamczik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczok - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Adamczewice, dziś Adamczowice (tarnobrzeskie, gmina Klimontów).

  Adamczuk - 1662 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczy - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczyk - 1583 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczyk-Vel-Adamek - złożenia brak; Adamczyk 1583 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’; Adamek 1368 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamczyn - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamec - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamecki - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamecz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adameczek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adameit - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamejcis - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamejt - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamek - 1368 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamelak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamenko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamerek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adametz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adami - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamia - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiak - 1692 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiak-Adamczyk - złożenia brak; Adamiak 1692 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’; Adamczyk 1583 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiakowski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamian - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamianiec - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiar - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiarz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamica - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamicki - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiczek - 1684 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiczka - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiczko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamidis - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamidu - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiec - 1671 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiecki - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamien - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamienia - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamienko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamierski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamierz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiesz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamietz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamietzki - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamik - 1662 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamin - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiok(Śl) - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamirowicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamirski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamirzyn - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamis - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamisty - 1796 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszczak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszen - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszin - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszok(Śl) - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiszyn - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiściak - 1789 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamiuk - 1662 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamka - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamkiewicz - 1789 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamkowicz - 1400 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamkowicz-Brzeźnicka - złożenia brak; Adamkowicz od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’; Brzeźnicki od brzoza ‘gatunek drzewa’; może być odmiejscowe (niepotwierdzone).

  Adamkowicz-Gnarowska - złożenia brak; Adamkowicz od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’; Gnarowski brak.

  Adamkowski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamłowski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamniak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamo - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamocha - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamocki - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamojć - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamonis - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamoński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamos - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamoski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamoszek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamow - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamowicz - 1405 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamowiec - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamowski - 1400 od nazwy miejscowej Adamowice (krakowskie, gmina Gołcza).

  Adamowycz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamów - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamów-Bielkowicz - złożenia brak; Adamów od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’; Bielkowicz od biały, biel, bielić.

  Adams - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamsbaum - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamski - 1700 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamson - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamszewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamszyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamu - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamucha - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamuczek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamuk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamus - 1642 forma zlatynizowana od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusek - 1789 forma zlatynizowana od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusiak - forma zlatynizowana od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusiewicz - forma zlatynizowana od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusik - 1692 forma zlatynizowana od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusiński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusnik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamusz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamuszek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamuszewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamuszko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamuś - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamy - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adamyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adas - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasiak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasiczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasiewicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasik - 1743 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasimowicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasiński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaska - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adass - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adasz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszczynski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszewski - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszkiewicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaszyński - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaś - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaśkiewicz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adaśko - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adczak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Addamczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adel - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adela - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelaja - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelart - XII w. od niemieckiego Adalhard, to od adal ‘szlachetny’+ hart ‘mocny’.

  Adell - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelman - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelmann - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelski - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelski - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelson - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelson - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelstein - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adelt - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’, też od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Adem - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Ademczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Ademeczek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Ademek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Ademiak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Adlart - 1396 od niemieckiego Adalhard, to od adal ‘szlachetny’+ hart ‘mocny’.

  Adlartowic - 1399 od niemieckiego Adalhard, to od adal ‘szlachetny’+ hart ‘mocny’.

  Adlof - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adloff - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adolf - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adolfer - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adolp - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adolpf - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adolph - od niemieckiego imienia Adolf. Imię notowane w Polsce od XII wieku, dawniej też Adulf, Odolf, pochodzi z germańskiego Athawulf, od adal ‘szlachetny’+ wolf ‘wilk’.

  Adriaansen - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrian - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrianczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrianek - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrianek-Gorzel - złożenia brak; Adrianek od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria; Gorzel brak.

  Adrianik - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrianow - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrianowicz - 1734 od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrianowicz-Zawadzka - złożenia brak; Adrianowicz 1734 od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria’ Zawadzki 1382 od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Adrianowski - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adriańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adriański - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adriasz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrijanowski - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrijańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrja - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjan - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjanczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjanek - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjaniak - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjanow - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjanowicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjanowicz-Makiełło - złożenia brak; Adrjanowicz od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria; Makiełło od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Adrjanowski - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrjański - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adrya - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryan - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryanczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryanek - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryaniak - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryanowicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryanowski - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryański - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryian - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryianiak - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryiańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjan - 1723 od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjanczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjanek - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjaniak - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjanowicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjanowski - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjański - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjenko - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adryjyńczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Adwent - od adwent.

  Adwentowicz - od adwent.

  Adwentowski - od adwent.

  Adynkiewicz-Piragas - złożenia brak; Adynkiewicz brak; Piragas brak.

  Adynkiewicz-Piragos - złożenia brak; Adynkiewicz brak; Piragos brak.

  Afanaczek - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanas - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasenko - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasiak - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasiec - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasieff - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasienko - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasiew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasiewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasik - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasjef - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasjew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanasowicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanaszak - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanaszek - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanazjew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afaniuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afanosiew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afański - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Affanasowicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Afguścik - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Afraimowicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Aframowicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Afranowicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Afrasik - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Afrusiewicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Aftarczuk - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Aftaruk - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Aftarz - 1438 od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Aftyka-Vel-Szymula - złożenia brak; Aftyka brak; Szymula 1784 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, znaczącego pierwotnie ‘Bóg wysłuchał, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Aga - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agac - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaciak - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaciek - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agacik - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agacinski - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaciński - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaciuk - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agacki - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaczewski - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaczyński - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agafon - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Agafonow - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Agas - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agasz - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaszczuk - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaszewski - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaszko - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaś - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agat - 1789 od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agata - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agater - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agaterski - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agath - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agatka - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agator - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agatowicz - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agatowski - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agatyn - od imienia Agata. Imię żeńskie Agata, notowane w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Agatha, do łaciny przejęte z języka greckiego Agathé. Pierwotnie znaczyło ‘dobra’.

  Agnieszak - od imienia żeńskiego Agna, Jagna, to od Agnieszka.

  Agnieszczak - od imienia żeńskiego Agna, Jagna, to od Agnieszka.

  Agnieszka - od imienia żeńskiego Agna, Jagna, to od Agnieszka.

  Agniszowic - 1497 od imienia żeńskiego Agna, Jagna, to od Agnieszka.

  Agrykola - 1787 od łacińskiego agricola ‘rolnik’. Herb Rola miał też oboczną nazwę Agricola.

  Aho-Wanicki - złożenia brak; Aho brak; Wanicki brak.

  Aichler - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Aichner - od niemieckiej nazwy osobowej Eichner, ta od Eiche(n) ‘dąb; dębowy’.

  Aizner - od niemieckiej nazwy osobowej Eisner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego iesener ‘handlarz żelazem’.

  Ajchler - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Ajchman - od niemieckiej nazwy osobowej Eichmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eih(h) ‘dąb’ + mann ‘mąż, człowiek’.

  Ajduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Ajdukiewicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Ajdukonis - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Ajdukowski - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Ajduś - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Ajdykiewicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Ajmerczewicz - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ajmeryk - XV w. od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ajnekiel - od niemieckiej nazwy osobowej Einekel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Ajnenkel - od niemieckiej nazwy osobowej Einekel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Ajnenkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Einekel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Ajzner - od niemieckiej nazwy osobowej Eisner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego iesener ‘handlarz żelazem’.

  Akacki - od imienia Akakij, Akákij, Akat, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzenia greckiego od Akákios, to od apelatywu ákakos ‘nie znający zła, zacny’.

  Akaczonek - od imienia Akakij, Akákij, Akat, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzenia greckiego od Akákios, to od apelatywu ákakos ‘nie znający zła, zacny’.

  Akamient - 1536 od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Akatow - od imienia Akakij, Akákij, Akat, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzenia greckiego od Akákios, to od apelatywu ákakos ‘nie znający zła, zacny’.

  Akatów - od imienia Akakij, Akákij, Akat, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzenia greckiego od Akákios, to od apelatywu ákakos ‘nie znający zła, zacny’.

  Akatyszewski - od imienia Akakij, Akákij, Akat, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzenia greckiego od Akákios, to od apelatywu ákakos ‘nie znający zła, zacny’.

  Akielaszek - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, staro-wysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Akielewicz - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, staro-wysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Akier - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, staro-wysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Akonom - od ekonom ‘zarządzający majątkiem; człowiek oszczędny’.

  Akonon - od ekonom ‘zarządzający majątkiem; człowiek oszczędny’.

  Aksamicki - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamięt - 1514 od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamilowski - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamił - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamirski - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamit - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamitek - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamitowski - 1661 od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksamski - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Aksenczyk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Akseniuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksenow - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksenowicz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksentiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksentowicz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Akseńczuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Akseńczuk-Perlińska - złożenia brak; Akseńczuk od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’; Perliński od perła.

  Akseńczyk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Akseńtiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiączyk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiczyc - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksienczyk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksieniewicz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksienionek - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksieniuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksienow - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksientiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksień - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksieńtiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiewicz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksięciuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksionow - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksionów - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiucic - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiucik - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiuczic - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiuczuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiuczyc - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiukiewicz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiuta - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiutin - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiuto - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiutowicz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiutycz - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksiutyn - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksjonow - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Aksjonów - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Ala-Brudziński - złożenia brak; Ala brak; Brudziński od brud, brudzić.

  Albarski - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albator - 1489 od łacińskiego albator ‘blecharz, który bieli płótna w blecharni’.

  Alber - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albera - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albercht - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberciak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albercik - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberciński - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberciok - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albercki - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberczak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albercziok - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberczok - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberczyk - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albers - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberski - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albert - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberta - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertczak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberti - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertin - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertini - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberto - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertowicz - 1239 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertowski - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertsson - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertusiak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertuszak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberty - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertynski - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertyński - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertzki - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albertzki - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberusiak - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Alberyk - 1783 od niemieckiej nazwy osobowej Albirich, to od alb ‘elf’ + rich ‘potężny, mocny’.

  Albiert - 1770 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albierz - 1224 od niemieckiego Alber ‘topola’, może też od niemieckich imion Adalbert, Albert.

  Albierzowic - 1224 od niemieckiego Alber ‘topola’, może też od niemieckich imion Adalbert, Albert.

  Albigowski - 1443 od nazwy miejscowej Albigowa, dawniej Halwigowa (rzeszowskie, gmina Łańcut).

  Albikowski - od nazwy miejscowej Albigowa, dawniej Halwigowa (rzeszowskie, gmina Łańcut).

  Albin - 1668 od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albina - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albinek - 1647 od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albinger - od nazwy miejscowej Elbing, dziś Elbląg.

  Albingier - od nazwy miejscowej Elbing, dziś Elbląg.

  Albini - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albiniak - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albinowski - 1768 od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albinski - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albinus - forma zlatynizowana od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albiński - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Albirt - XVII w. od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albirz - 1429 od niemieckiego Alber ‘topola’, może też od niemieckich imion Adalbert, Albert.

  Albo - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Elbert, Adalbert.

  Albo - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Albert, Adalbert.

  Albowicz - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Elbert, Adalbert.

  Albowicz - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Albert, Adalbert.

  Albrech - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrechański - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrechciński - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrechczyński - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrechowicz - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrecht - 1762 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrechtowicz - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albreht - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrich - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albricht - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrych - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrychciński - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrychewicz - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrychiewicz - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrychowicz - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrycht - 1555 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrychtowicz - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Albrzykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Albirich, to od alb ‘elf’ + rich ‘potężny, mocny’.

  Albus - 1488 od łacińskiego albus ‘biały’.

  Alchemista - 1617- od alchemista ‘alchemik’.

  Aleks - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksa - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksak - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksan - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksanberg - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksander - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksanderczyk - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksanderek - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksanderski - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandra - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrak - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandraki - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrczak - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrek - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandroff - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrow - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrowic - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrowicz - 1471 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrowski - 1473 od nazwy miejscowej Leksandrowice, dziś Aleksandrowice (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Aleksandrów - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandruk - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandruk-Golonko - złożenia brak; Aleksandruk od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander; Golonko od goły, w pochodnych od golić ‘strzyc’.

  Aleksandrzak - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrzek - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksandrzyk - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksanrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksanrzak - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksejew - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksenberg - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Aleksewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksi - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiak - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksicki - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksić - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiei - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksieiuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiej - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejak - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejczuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejczyk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejenko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejeńko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejew - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejewski - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejka - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejkow - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejonek - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejonok - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejów - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejszyk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiejun - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksienko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiew - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksijczuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksijenko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksijew - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksijewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksijuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksik - 1679 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksikow - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksików - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksin - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiński - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksio - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksion - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksionek - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksitczuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiu - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiuk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiukiewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksium - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiun - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksiuń - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksjenko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksjew - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksnin - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alekso - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksonek - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksow - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksowczynski - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksowicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksowitz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksowski - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksy - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksyjenko - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksyków - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksyszyn - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleksza - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alekszun - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alekszyk - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alekszyszyn - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alekśnin - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Aleman - 1564 od łacińskiego Almanus ‘Niemiec’.

  Alemaniec - od łacińskiego Almanus ‘Niemiec’.

  Alex - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexa - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexander - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Alexanderek - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Alexandre - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Alexandroff - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Alexandrowicz - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Alexandrowicz-Paleczny - złożenia brak; Alexandrowicz prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander; Paleczny od pal, palec, palić, pałać lub od palik.

  Alexandru - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Alexejew - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexiev - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexiewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexis - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alexy - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Alicki - 1478 od nazwy miasta Halicz (KrW).

  Alizarczyk - od imienia Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elizáros, z hebrajskiego Eliazar ‘Bóg jest pomocą’.

  Aljaszewicz - od imienia Eliasz. Imię, pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Alm - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Alma - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Almakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Almanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Almanus - 1513 od łacińskiego Almanus ‘Niemiec’.

  Almański - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Alochna-Średniawa - złożenia brak; Alochna brak; Średniawa od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’.

  Alosiak - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Alosiewicz - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloska - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloszewicz - 1789 od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloszkiewicz - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloszko - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloszyn - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloszyński - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Aloś - od imion typu Aleksander, Aleksy, Alojzy.

  Alt - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Altarysta - 1540 od łacińskiego altarista ‘duchowny pełniący obowiązki przy ołtarzu’.

  Alter - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Alterkop - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Alterman - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Alterowicz - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Altman - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Altmann - od niemieckiego alt, dolnoniemieckiego old ‘stary’.

  Altof - 1489 od niemieckiej nazwy osobowej Althof, ta od nazwy miejscowej Althof, z alt ‘stary’ + hof ‘dwór’.

  Altoff - 1702 od niemieckiej nazwy osobowej Althof, ta od nazwy miejscowej Althof, z alt ‘stary’ + hof ‘dwór’.

  Alwigowski - od nazwy miejscowej Albigowa, dawniej Halwigowa (rzeszowskie, gmina Łańcut).

  Alwin - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Alwincjer - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Alwinger - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Alwingier - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Amada - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Amadei - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Aman - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Amankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Amankowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Amann - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Amanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Amanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Amara - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Amari - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Amarin - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Amarowicz - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Amarowski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Ambor - od imbir ‘roślina podzwrotnikowa stosowana jako przyprawa’, wyraz zapożyczony z niemieckiego Ingeber; w staropolszczyźnie też ambirz, imbir, inbir, ingbir.

  Amborek - od imbir ‘roślina podzwrotnikowa stosowana jako przyprawa’, wyraz zapożyczony z niemieckiego Ingeber; w staropolszczyźnie też ambirz, imbir, inbir, ingbir.

  Amborski - od imbir ‘roślina podzwrotnikowa stosowana jako przyprawa’, wyraz zapożyczony z niemieckiego Ingeber; w staropolszczyźnie też ambirz, imbir, inbir, ingbir.

  Ambór - od imbir ‘roślina podzwrotnikowa stosowana jako przyprawa’, wyraz zapożyczony z niemieckiego Ingeber; w staropolszczyźnie też ambirz, imbir, inbir, ingbir.

  Ambroch - 1673 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrochowicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrok - 1673 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambros - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrosewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrosiewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrosionek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrosius - forma zlatynizowana od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrosowicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrosz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszczak - 1666 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszczyk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszczyn - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszewski - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszka - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszke - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszkiewicz - 1785 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroszko - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroś - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrośkiewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroza - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozak - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozi - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozia - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroziak - 1789 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozic - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroziczek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroziek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroziewicz - 1743 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozik - 1586 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroziński - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroziuk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozka - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozko - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozkowicz - 1553 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozowicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozuk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozy - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrozyk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroź - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroźkiewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroźko - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroźnik - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroż - 1499 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambroża - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożak - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożczak - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożczyk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożej - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożejczyk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożek - 1396 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożewicz - 1639 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożewski - 1613 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożkiewicz - 1743 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożkowicz - 1553 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożowicz - 1553 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożuk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożyc - 1440 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożyk - 1426 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrożyński - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambróz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambróziak - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrózko - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambróż - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambróżewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrus - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrusewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrusiewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrust - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambruszewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambruszewski - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambruszkiewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambruzd - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambruziak - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Ambrych - 1637 od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ambrysiak - 1680 od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ambryszak - 1637 od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ambryszczak - 1666 od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ambryszewski - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ambryszkiewicz - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ambrzykowski - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Amelanczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amelanczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amelaniczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amelańczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amelańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amelian - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Ameliańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Ameljan - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Ameljanczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Ameljańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amer - od niemieckiej nazwy osobowej Ammer, ta od apelatywu Ammer ‘trznadel’.

  Amerczewicz - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Amerek - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Ameryk - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Amielan - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amielanczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amielanczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amielańczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amielańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amielianowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amieliańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amieljanczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amieljanowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amieljańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amilanczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amilańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amilianczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amilianowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amiliańczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amiliańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amiljanczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amiljanowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amiljańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia. (pod wpływem białoruskim)

  Amor - 1447 od łacińskiego Amor ‘miłość’, Amor ‘bóg miłości’.

  Amorek - od łacińskiego Amor ‘miłość’, Amor ‘bóg miłości’ lub od amorek.

  Amornik - od łacińskiego Amor ‘miłość’, Amor ‘bóg miłości’.

  Amorowicz - od łacińskiego Amor ‘miłość’, Amor ‘bóg miłości’.

  Amorzyński - od łacińskiego Amor ‘miłość’, Amor ‘bóg miłości’.

  Ampel - 1464 od niemieckiej nazwy osobowej Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Amplewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Amplewski - od niemieckiej nazwy osobowej Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Amplowicz - 1500 od niemieckiej nazwy osobowej Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Ampol - od niemieckiej nazwy osobowej Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Ampulec - 1388 od ampuła.

  Ampulski - od ampuła.

  Ampuła - 1392 od ampuła.

  Amrosz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Amrych - 1223 od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Amryszewski - od imienia Emeryk. Imię pochodzenia germańskiego, od Erminric, Ermanarich, to od Ermin, Ormin ‘półbóg germański’ + ric ‘król’.

  Anak - 1578- od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anania - 1387 od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Ananian - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Ananias - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Ananiasz - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anastasienko - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasieńko - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasin - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasiok - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasiow - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasjew - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasow - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastasowski - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastaziak - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastazik - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastaziuk - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastazja - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastazjew - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastazjewski - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastazy - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anastowicz - od imienia Anastazy. Imię pochodzenia greckiego Anastasios, żeńskie Anastasia, to od anastásis ‘powstanie, zmartwychwstanie’. W Polsce imię Anastazy notowane jest od XIV wieku, Anastazja od XIII wieku.

  Anasz - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszewicz - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszewski - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszkiewicz - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszko - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszkowicz - 1560 od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszuk - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaszychin - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anaśkiewicz - od imienia Ananija, notowanego na Kresach Wschodnich od XIV wieku, Imię biblijne, z greckiego Ananias, a to z hebrajskiego Hananyah(u) ‘Jahwe jest łaskawy’.

  Anc - 1471 od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Ancewicz - 1485 od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Ancipiuk - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancipow - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Anciuszko - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Anckiewicz - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancuch - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancuchowicz - 1545 od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancukiewicz - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancuszko - 1558 od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancuszkowicz - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancut - 1627 od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancuta - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancutko - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancuto - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Ancykryst - 1532 od antychryst, także od gwarowego ancykryst, jancykryst ‘złośnik, potępieniec’.

  Anczak - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczakowski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczar - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczarek - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczarowski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczarski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczaruk - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczerowicz - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczerska - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczeski - 1757 od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczewski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczkiewicz - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczko - 1391 od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczkowski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczok - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczowski - 1682 od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczuk - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczuków - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczura - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczurowicz - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczurowski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczutko - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczyk - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczykowski - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczyłowska - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczyn - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anczyński - od imion Hanc, Jan, we wschodniej Polsce też od Antoni.

  Anda - 1445 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andacz - 1670 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andaszek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andełek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andełowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Ander - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andera - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderało - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderasik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderlin - 1369 – od niemieckiego Anderlin, to od imienia Andreas, por. Andrea dicto Anderlin 1400.

  Anders - 1656 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersch - 1740 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersen - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersh - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andershon - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderski - 1626 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersohn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderson - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersson - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderst - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andersz - 1570 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderszczewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderszek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderszen - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anderzek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andra - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andracek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrach - 1414 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrachewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrachiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andracho - 1415 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andracki - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraculak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraczek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraczka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraczke - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andradzki - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrae - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrajanow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrajowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrako - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrakowicz - 1579 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andral - 1392 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrała - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrałowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andras - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasch - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrascheck - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasi - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrasz - 1412 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszek - 1473 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszke - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszkowic - 1485 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszków - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszok - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraszyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andraścik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andratowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andratschke - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andratszke - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andratzek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrawczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrażek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andre - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrea - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreaczek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreaczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrean - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreańczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrearczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreas - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreasiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreasik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreassen - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreasson - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreasz - 1569 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreaszek - 1376 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreaszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreatto - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreatto-Jednoróg - złożenia brak; Andreatto od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Jednoróg od jeden.

  Andrechowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrechowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrecki - 1510 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreczka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andredzik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andree - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrei - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreiczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreiszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrej - 1445 (KrW) od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreja - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejanczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejanek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejańczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejarczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejas - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejasik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejasz - 1377 (KrW) od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejaszek - 1376 (KrW) od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejaszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejaszko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejaszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejciów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejcza - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejczenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejczyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejczyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejeff - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejek-Andrzejek - złożenia brak; Andrejek od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Andrzejek od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejeszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejewicz - 1491 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejewko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejkin - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejkow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejkowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejków - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejs - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrejunas - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrek - 1386 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrekiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrelczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrelewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrelewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrelewski - od niemieckiego Anderlin, to od imienia Andreas, por. Andrea dicto Anderlin 1400.

  Andrelin - 1394 – od niemieckiego Anderlin, to od imienia Andreas, por. Andrea dicto Anderlin 1400.

  Andrelunas - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrełowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreman - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andres - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreskowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andresz - 1309 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszka - 1564 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreszko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrews - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreyczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andreyka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrezowska - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andria - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrial - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andriało - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrian - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andriananowicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrianik - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrianiuk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrianow - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrianowicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrianowski - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andriańczyk - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrias - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andriasz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andriaszkiewicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Andrich - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriejuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrienko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriiszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijasz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijeczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrijuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrikanis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrikowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrioff - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrionik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriowska - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriskowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrissek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriszkowska - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriszok - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriukianiec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriukiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriuńczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriusiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriusiów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriuszczenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andriżko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjan - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjanik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjanow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjanowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjanowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjanów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjańczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjaszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrjenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrkaniec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrle - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrlin - 1400 – od niemieckiego Anderlin, to od imienia Andreas, por. Andrea dicto Anderlin 1400.

  Andro - 1420 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androchowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androcz - 1560 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andron - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Androna - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronais - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronanis - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Androniak - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Androniewicz - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronik - 1438 od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronikowicz - 1409 od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Androniuk - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronow - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronowicz - 1427 od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronowski - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andronów - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Androrz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andros - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsch - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsieczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsienko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsiuk-Androsiewicz - złożenia brak; Androsiuk od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Androsiewicz od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsowicz - 1545 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androsz - 1493 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszek - 1654 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszewicz - 1551 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszowicz - 1439 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androszowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androt - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androwiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androwic - 1423 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androwicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androwski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Androżenia - 1639 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andróchów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrószkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrószków - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrószowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrsen - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrskowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrszejczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrś - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrucenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrucewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruch - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrucha - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchin - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchiw - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchno - 1488 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchowycz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruchów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrucki - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrudzkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruhewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruj - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrujuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukaitis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukajtis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukajtys - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukajtyś - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukaniec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukanis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukianiec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukiewicz - 1639 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andru-Komorowska - złożenia brak; Andru od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Komorowski 1393 od nazw miejscowych Komorowo, Komorów (częste).

  Andrukonis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukowicz - 1639 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrukowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrul - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrulaniec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrulanis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrulewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrulonis - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruloniw - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrułoniec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruniewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrunik - od imienia Andronik, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od Andronikos, to od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ + nike ‘zwycięstwo’.

  Andrunio - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruniow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruniów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruniuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrunkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrus - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiakiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusieczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiejko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusikiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusin - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusina - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusiw - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruski - 1528 od nazwy miejscowej Andruchy (Wołyń).

  Andruski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruskiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusy - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusyna - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusz - 1491 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrusza - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszaniec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczakiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszczyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszeczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszek - 1775 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszeński - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszewicz - 1522 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszkiewicz - 1546 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszkiw - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszko - 1438 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszkow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszkowicz - 1491 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszków - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszojc - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszojć - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszowicz - 1488 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszoyć - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszycz - 1484 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszyński - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszysyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruszyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruś - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andruśkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryan - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryanczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryaniak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryanow - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryanowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryańczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryański - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryarczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryasiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryaszek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryca - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrych - 1636 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrychewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrychiewicz - 1754 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrycholski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrychowicz - 1424 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrychowicz-Jędrychowic - złożenia brak; Andrychowicz 1424 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Jędrychowic od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrychowski - od nazwy miasta Andrychów, dawniej też Andrzychów, Hyndrzychów (bielskie).

  Andrychów - od nazwy miasta Andrychów, dawniej też Andrzychów, Hyndrzychów (bielskie).

  Andrycki - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryckowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryculak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrycz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryczka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryczko - 1441 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryczyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryga - 1578 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryiszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjałowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjan - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjanczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjaniak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjanik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjanko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjanowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjanowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjanów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjańczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjańczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjański - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjarczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjasik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjasz - 1378 (KrW) od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryjaszew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryjaszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryjaszowicz - 1589 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryjaśkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjczenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjczyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjeneczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjesz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjiszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjowicz - 1659 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryjów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryjszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryka - 1578 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrykajtys - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrykiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrykowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrykowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryl - 1649 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrylewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryłojc - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryłojć - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryłowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrynczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrynio - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrynowski - – od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrys - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryschik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrysek - 1567 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrysewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrysiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrysieczko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrysiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrysik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrysiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryskiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryskowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrysowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryssek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrysyna - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrysz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszak - 1431 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszczak-Kosiński - złożenia brak; Andryszczak od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Kosiński 1447 od nazw miejscowych Kosin, Kosina (kilka wsi).

  Andryszczek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszczok - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszczyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszek - 1342 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszewicz - 1481 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszkowic - 1571 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszkowicz - 1442 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryszkowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andryś - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryśkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryśkowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andryzka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzajczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzan - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzarczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzech - 1567 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzeiczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzeiczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzeiczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej

  Andrzej - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzeja - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejaczek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejak-Wasilewski - złożenia brak; Andrzejak od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Wasilewski 1750 od imienia Bazyli, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego, od basileus ‘wódz, król’. Na Rusi miało formę Wasilij, Wasyl.

  Andrzejasz - 1398 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejaszek - 1489 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczak-Dziąg - złożenia brak; Andrzejczak od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Dziąg od prasłowiańskiego dęgati ‘rzucać’.

  Andrzejczak-Vel-Jędrzejc - złożenia brak; Andrzejczak od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej; Jędrzejc od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczok - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczy - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczyk - 1722 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejczyszyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejec - 1436 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejeczek - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejek - 1429 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejeski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejeszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejew - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejewski - 1676 od nazwy miejscowej Andrzejów (chełm., gmina Żmudź).

  Andrzejka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejko - 1394 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejkowicz - 1471 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejok - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejowicz - 1208 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejowiec - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejowski - 1446 od nazwy miejscowej Andrzejów (chełm., gmina Żmudź).

  Andrzejów - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzejuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzel - 1563 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej lub od Anzelm.

  Andrzelachaj - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzelak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzeł - 1567 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej lub od Anzelm.

  Andrzenko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzesiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzesik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzesiuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzesowicz - 1560 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzesz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzeykowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzjewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzjuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzy - 1640 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzyca - 1400 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzych - 1399 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej (też od Henryk).

  Andrzychowicz - 1424 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzychowski - 1498 od nazwy miasta Andrychów, dawniej też Andrzychów, Hyndrzychów (bielskie).

  Andrzyczka - 1388 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzykiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzykowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzykowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzyn - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzyszczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzyszek - 1471 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andrzyszewski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andszczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andszykowski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andukowicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andul - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andula - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andulak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andulski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anduła - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andura - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andurkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andurski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andusiak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anduszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andykiewicz-Piragas - brak.

  Andzel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andzela - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andzelak - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andzelewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andzelewski - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andzelm - 1428 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andzelma - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andziak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andziej - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andziejczuk - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andziejczyk - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andziejewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andziejuk - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Andziel - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Andzielewicz - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Andzielewko - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Andzielewski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Andziewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andzik - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andzilewko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andzinski - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Andziński - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Anenkel - od niemieckiej nazwy osobowej Einekel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Angel - 1566 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelard - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelczyk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angeleski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelewicz - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angeli - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelidis - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelis - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelloni - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelnik - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelo - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angeloni - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelow - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angeluk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angelus - 1376 forma zlatynizowana od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angeło - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angełow - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anghel - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angiel - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielaki - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielakis - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielaszek - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielczak - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielczuk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielczyk - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’; od nazwy etnicznej Angielczyk.

  Angielewski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angieli - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielkowski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielski - 1711 od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Angieluk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angielus - forma zlatynizowana od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angieł - 1566 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angiełko - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angiełow - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angioł - 1580 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Angiołek - 1534 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anglik - 1471 od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Anglikowski - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Anglin - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Anglis - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Anglisz - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Angliś - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Angnelius - od Anglik ‘mieszkaniec Anglii’.

  Anicka - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anicki - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniczak - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniczkin - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniczyn - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniecka - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniecko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anieczko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniećko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniekiej - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniel - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Aniela - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel lub od imienia Aniela.

  Anielak - 1696 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel lub od imienia Aniela.

  Anielaka - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielańczyk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielczyk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielewicz - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielewski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anieliańczyk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielin - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielin-Jasiuk - złożenia brak; Anielin od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel; Jasiuk od imion na Ja-, typu Jan, Jaczemir, Jaromir.

  Anieliszko - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielkin - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielko - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielski - 1562 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anielucki - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anieszewski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniewski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anigacz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anik - 1440 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikajt - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikej - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikiej - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikiejczyk - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikiejew - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikiel - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikij - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikin - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikowicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anikowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anima - 1577 od łacińskiego anima ‘dusza’.

  Animański - od łacińskiego anima ‘dusza’.

  Animaria - od łacińskiego anima ‘dusza’.

  Animowski - od łacińskiego anima ‘dusza’.

  Animucki - od łacińskiego anima ‘dusza’.

  Aniol - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anioł - 1691 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anioła - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Aniołczyk - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Aniołek - 1537 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel lub od aniołek.

  Aniołkiewicz - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel lub od aniołek.

  Aniołkowski - 1598 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel lub od aniołek.

  Aniołowicz - 1626 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Aniołowski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Aniół - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Aniółkowski - od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anisz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszczak - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszczenko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszczenko-Budzyńska - złożenia brak; Aniszczenko od imion typu Anna, Jan, Han; Budzyński Budzyńska od buda, budzić, od imion złożonych typu Budzisław.

  Aniszczuk - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszczyk - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszewska - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszewski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszkiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszkowicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anisznowicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniszta - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniśka - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniśkiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniśko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniśkowicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anita - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anitas - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anitowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniuchowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniuk - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniukiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Aniuśkiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anjołowic - 1490 od anioł, także od gwarowego janioł, ze staropolskiego angioł, andziel.

  Anka - 1339 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankawska - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anko - 1325 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankosz - 1438 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankota - 1408 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankotowicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankowiak - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankowitsch - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankus - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ankusz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anlak - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anna - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annad - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annała - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annan - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annaszek - 1556 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annata - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annela - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annełło - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anner - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annetzberger - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annich - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annis - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annisimo - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annissimo - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anniuk - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anno - 1386 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annolek - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annollek - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annollick - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annus - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annusek - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annusewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annuss - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annusz - 1462 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Annuszka - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anocka - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anoczenko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Ansel - 1552 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anselm - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Antaczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antaczek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antal - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antalauf - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antalczyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antalec - 1793 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antalok - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antał - 1789 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antałczyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antałek - 1738 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antałkiewicz - 1725 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antałkowicz - 1683 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antałowicz - 1765 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antas - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antasiew - 1578 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antasik - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antasz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antaszczyszyn - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antaszek - 1789 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antaszewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antaszewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antaszko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antaszyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antaś - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antcerowicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antckiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antczakowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antczewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antczok - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antczyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antecki - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Anteczek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antek - 1699 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antel - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antela - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antelak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antelkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego lub od antał, antałek.

  Antepowicz-Darewski-Wery - złożenia brak; Antepowicz brak; Darewski od nazwy miejscowej Darewo (Wileńszczyzna); Wery od wschodniosłowiańskiego imienia żeńskiego Wera lub od niemieckich nazw osobowych na Wer-.

  Antes - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antesz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Anthony - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antinik - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antipiuk - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antipow - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antipowicz - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antke - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkoniak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkony - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkow - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkowiak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkowicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antkowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antków - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antlo - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antochewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antochin - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antochow - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antochowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antochów - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoczenko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antok - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antokol - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antokolski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antokowiak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antokowicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antol - 1556 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolak - 1768 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolczyk - 1652 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolec - 1731 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolecki - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolik - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antolski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoluk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoł - 1433 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antołek - 1690 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antołkiewicz - 1743 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Anton - 1405 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonatus - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonczak - 1789 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonczenko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonczuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonczyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoneczko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonesko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoni - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonia - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniak - 1789 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonial - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonias - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonicki - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniczuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniec - 1471 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniecki - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonienko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonieski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniew - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniewska - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonijczuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonik - 1565 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonika - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonikiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonin - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonina - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoninak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoninas - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonini - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonio - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniok - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonionek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniow - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniowek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniów - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonis - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonisz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniszak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniszczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniszen - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniszewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniszyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniszyn - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniu - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoniw - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonko - 1438 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonkowicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonochowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonow - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonowicz - 1433 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonów - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antony - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antonyszuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoń - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antończak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antończak-Kinkela - złożenia brak; Antończak od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego; Kinkela od niemieckiej nazwy osobowej Kinkel, ta od dolnoniemieckiego kinkel ‘kawałek chleba’.

  Antończak-Kinkiela - złożenia brak; Antończak od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego; Kinkiela od niemieckiej nazwy osobowej Kinkel, ta od dolnoniemieckiego kinkel ‘kawałek chleba’.

  Antończuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antończyk - 1646 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoński - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoreczko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antorowicz - 1763 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antos - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoscak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosch - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosiak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosiek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosiewicz - 1770 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosiewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosik - 1789 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosikiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosin - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosiuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosiuk-Szymański - złożenia brak; Antosiuk od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego; Szymański 1759 od nazwy miejscowej Szymany (kilka wsi) lub od nazwy osobowej Szyman.

  Antosk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoskiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antosz - 1337 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszczek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszczuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszczyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszczyn - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszczyszyn - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszek - 1671 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszenko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszewicz - 1779 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszewski - 1768 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszka - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszkin - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszkiw - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszko - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszkow - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszkowicz - 1682 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszkowski - 1687 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszlak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszowicz - 1439 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszów - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszuk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoszyk - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antoś - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antośkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antowiak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antowicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antuch - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antuchiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antuchow - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antuchowski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antusiak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antusiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antusz - 1404 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antuszewicz - 1703 od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antuszewski - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antychowicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Antykryst - 1494 od antychryst, także od gwarowego ancykryst, jancykryst ‘złośnik, potępieniec’.

  Antypczuk - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antypin - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antypiuk - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antyporowicz - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antypow - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antypowicz - od imienia Antip, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Antipas, to od anti ‘w miejsce’ + pater ‘’ojciec’.

  Antys - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Anus - 1576 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusek - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusiak - 1772 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusik - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuskiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusowski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anusz - 1462 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszat - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszczak - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszczyk - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszek - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszewski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszkiewicz - 1795 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszkiewski - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszko - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszowicz - 1492 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego od Jehohanan ‘Jahwe jest łaskawy’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Anuszowicz - 1558 od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego od Jehohanan ‘Jahwe jest łaskawy’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Anuś - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anuśkiewicz - od imion typu Anna, Jan, Han.

  Anzel - 1552 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzelak - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzelewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzell - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzelm - 1228 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzeł - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzlik - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Anzulewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Apanas - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasiejew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasienko - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasiewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasik - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasionek - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasiuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasjew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanasowicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanaszczyk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanaszewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanczonek - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanel - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanesewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanosieńko - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanosowicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apanosowicz-Katłu-Bej - złożenia brak; Apanosowicz od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas; Katłu- od niemieckich nazw osobowych Kalt, Kałd, te od apelatywu kalt ‘zimny’; Bej brak;

  Apanowicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apansewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apańczonek - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Apec - 1300 od niemieckich nazw osobowych Opitz, Opätz, te od imienia Albrecht lub od apica ‘małpa’.

  Apecko - 1292 od niemieckich nazw osobowych Opitz, Opätz, te od imienia Albrecht lub od apica ‘małpa’.

  Apon - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponasewicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponel - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponiak - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponiewicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponik - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponiuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponiuk-Vel-Haponiuk - złożenia brak; Aponiuk od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón; Haponiuk od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Aponowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Apoń - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Apończyk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Apostal - od apostoł.

  Apostał - od apostoł.

  Apostel - od apostoł.

  Apostol - od apostoł.

  Apostolczyk - 1615 od apostoł.

  Apostoli - od apostoł.

  Apostolidis - od apostoł.

  Apostolidu - od apostoł.

  Apostolik - 1628 od apostoł.

  Apostolof - od apostoł.

  Apostolski - 1785 od apostoł.

  Apostolu - od apostoł.

  Apostoluk - od apostoł.

  Apostoł - 1564 od apostoł.

  Apostołek - 1593 od apostoł; od apostołek.

  Apostołow - od apostoł.

  Apostołowicz - od apostoł.

  Apostołowski - od apostoł.

  Apostół - od apostoł.

  Apteka - od apteka.

  Aptekarczyk - 1656 od aptekarz.

  Aptekarz - 1544 od aptekarz.

  Apteker - od aptekarz.

  Aptekman - od aptekarz.

  Aptekorz(Śl) - od aptekarz.

  Apuniewicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Apunik - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Apuściński - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’; od Apon, to od Agafón.

  Arab - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabadzi - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab; od harabadzi ‘woźnica’.

  Arabadzis - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab; od harabadzi ‘woźnica’.

  Arabas - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabasz - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabaś - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabczuk - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabczyk - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabia - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabiej - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabik - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabkowicz - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabowicz - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabowski - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arabski - od haraba, araba ‘rodzaj powozu’, też od Arab.

  Arach - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Arachimowicz - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Araczewski - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Araczowski - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Arak - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Arakji - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Arand - 1489 od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold; od niemieckiego Arand.

  Aranderczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold; od niemieckiego Arand.

  Aras - od staropolskiego harras ‘arras; gatunek lekkiej tkaniny wełnianej’.

  Arasiewicz - od staropolskiego harras ‘arras; gatunek lekkiej tkaniny wełnianej’.

  Arasim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasimczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasimiak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasimik - 1662 od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasimowicz - 1551 od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasimski - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasin - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Araskiewicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasmus - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasmys - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasniewicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arast - 1695 od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Arastowicz - 1713 od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Arasym - 1486 od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasymowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od greckiego Gerásimos, od géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ + przyrostek imos.

  Arasztowski - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Araś - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Araścik - 1687 od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Araśkiewicz - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Araśniewicz - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Araśnik - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Arbaczewski - od garb, garbić się ‘pochylać się, trzymać się krzywo’.

  Arbaczowicz - 1478 od garb, garbić się ‘pochylać się, trzymać się krzywo’.

  Arbut - 1786 od imienia niemieckiego Herbert, to od starszej formy Haribert. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Arbuz - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Arbuzinski - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Arbuziński - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Arbuzow - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Archangel - 1660 od archanioł.

  Archangelski - od archanioł.

  Archangielski - od archanioł.

  Archaniałowicz - od archanioł.

  Archanielczyk - 1685 od archanioł.

  Archaniewicz - od archanioł.

  Archaniołowicz - od archanioł.

  Archaniuk - od archanioł.

  Archanowicz - od archanioł.

  Archański - od archanioł.

  Arcichowicz - 1551 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcichowski - 1580 od nazwy miejscowej Arciechów (płockie, gmina Iłów; warszawskie, gmina Radzymin).

  Arciechowski - 1576 od nazwy miejscowej Arciechów (płockie, gmina Iłów; warszawskie, gmina Radzymin).

  Arciemień - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciemiuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciemowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcieńska - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcikiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcikiewicz-Zdrodowski - złożenia brak; Arcikiewicz od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis; Zdrodowski brak;

  Arcikowski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimczyk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimienko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimień - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimionek - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimiuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimonek - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimonowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcimowicz - 1702 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcirzewski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arcisz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszański - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszenko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszewski - 1570 od nazwy miejscowej Arciszewo (włocławskie, gmina Lubraniec).

  Arciszkiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszyk - 1662 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciszyński - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuch - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuchiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuchow - 1578 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciusz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuszew - 1578 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuszewski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arciuszkiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arend - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arenda - 1618 od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendacz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendalski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendarczuk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendarczyk - 1637 od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendarek - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendarenko - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendarski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendaruk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendarz - 1591 od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’; od arendarz ‘dzierżawca’.

  Arendarzyk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendasz - 1780 od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’; od arendarz ‘dzierżawca’.

  Arendator - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’; od łacińskiego arendator ‘dzierżawca’.

  Arendawski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arenderczuk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arenderski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendorczuk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendowicz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendowski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendt - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arendys - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendziak - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arendzikowski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Arent - 1754 od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arentewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arentewitz - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arentowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arentowski - od niemieckiej nazwy osobowej Arendt, ta od imienia Arnold.

  Arian - od Arian ‘zwolennik nauki Ariusza’.

  Arianow - od Arian ‘zwolennik nauki Ariusza’.

  Arianów - od Arian ‘zwolennik nauki Ariusza’.

  Arion - od Arian ‘zwolennik nauki Ariusza’.

  Arjan - od Arian ‘zwolennik nauki Ariusza’.

  Arjański - od Arian ‘zwolennik nauki Ariusza’.

  Arkab - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Arkabus - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Arkabuś - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Arkabuz - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Arlet - 1679 od niemieckiej nazwy osobowej Arlet, ta od imienia Arnold.

  Arleta - od niemieckiej nazwy osobowej Arlet, ta od imienia Arnold.

  Arlet-Głowacki - złożenia brak; Arlet 1679 od niemieckiej nazwy osobowej Arlet, ta od imienia Arnold; Głowacki od głowa.

  Arleth - od niemieckiej nazwy osobowej Arlet, ta od imienia Arnold.

  Arletos - od niemieckiej nazwy osobowej Arlet, ta od imienia Arnold.

  Arlt-Stelmachowski - złożenia brak; Arlt brak; Stelmachowski od stelmach ‘rzemieslnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Arłamowski - 1581 od nazwy miejscowej Arłamów (krośnieńskie, gmina Ustrzyki Dolne).

  Armat - od armata, z gwarowego harmata.

  Armata - 1696 od armata, z gwarowego harmata.

  Armatez - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatorski - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatowicz - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatowski - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatów - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatyński - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatys - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatysz - od armata, z gwarowego harmata.

  Armatyś - od armata, z gwarowego harmata.

  Armen - 1354 od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armenat - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armendowicz - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armentowicz - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armeński - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armian - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armielak - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armielin - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armieńczo - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armieńczyk - 1439 od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armon - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armonajtis - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armonajtys - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Armonowicz - od Ormianin, Orrmiańczyk ‘człowiek pochodzący z Armenii’.

  Arnast - 1467 od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Arnastowicz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Arnest - 1103 od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Arnold - od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnoldes - od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnoldt - od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnoldt-Russocki - złozenia brak; Arnoldt od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’; Russocki od nazwy miejscowej Rusocice (konińskie, gmina Władysławów; krakowskie, gmina Czernichów).

  Arnolf - 1578 od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnolski - 1515 od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnolt - od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnołt - 1399 od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnołtowicz - 1425 od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnst - 1472 od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Arnulf - od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arnułt - 1379 od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Arocha-Guzman - złożenia brak; Arocha brak; Guzman brak.

  Aromowicz - 1763 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aromowski - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aron - 1433 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aronowicz - 1432 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aronowski - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aronson - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aronsson - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aronsztam - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aronzon - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aroń - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Aroński - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Arrasz - od staropolskiego harras ‘arras; gatunek lekkiej tkaniny wełnianej’.

  Arriasz - od staropolskiego harras ‘arras; gatunek lekkiej tkaniny wełnianej’.

  Arta - od niemieckiej nazwy osobowej Art lub Hart, od art ‘sposób’, hard ‘mocny, twardy’.

  Artech - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artechowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artecki - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artek - 1448 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemczuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemczyk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemenko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemiak - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemiew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemik - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemiuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemjew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemjuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemniak - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemow - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artemuk-Wel-Sacharuk - złożenia brak; Artemuk od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis; Wel od wiele lub od niemieckiej nazwy osobowej Well; Sacharuk od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwy osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Articha - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artichowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiemiew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiemiuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiemjew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiemowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artimienko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artimiew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artimionko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artimjew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artimow - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artimowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artisiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artisz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiszuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiuch - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiucha - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiuch-Artiuszkiewicz - złożenia brak; Artiuch od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis; Artiuszkiewicz od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiuchow - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiuchów - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiukiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artiuszów - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artman - 1206 od hetman, ze staropolskiego etman, hejtman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann.

  Artmann - od hetman, ze staropolskiego etman, hejtman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann.

  Artmański - od hetman, ze staropolskiego etman, hejtman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann.

  Artwich - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Artwicht - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Artwiek - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Artwig - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Artwik - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Artwiński - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Artych - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artychowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artychowski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artycz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyfikiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyk - 1661 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyka - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artykiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artykowski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artym - 1439 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymenko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymi - 1448 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymiak - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymiec - 1498 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymienko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymiński - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymionek - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymionko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymiuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymoński - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymowicz - 1560 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymowski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymowycz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artymów - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyn - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyna - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artynek - 1576 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyniak - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artynicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyniew - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyniewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyniuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artynko - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artynowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artynowski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artynów - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyń - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyński - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artys - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artysiewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artysz - 1475 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszak - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszczak - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszek - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszewicz - 1560 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszewski - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszka - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszko - 1437 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszowicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyszuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyś - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Artyziewicz - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Arwich - 1770 od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Arwicz - od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Arwik - 1612 od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Arys - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Aryss - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Aryst - od imienia Aryst, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Aristes, to od aristos ‘najlepszy’.

  Arystarchow - od imienia Aryst, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Aristes, to od aristos ‘najlepszy’.

  Arystarchów - od imienia Aryst, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Aristes, to od aristos ‘najlepszy’.

  Arystowski - od imienia Aryst, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Aristes, to od aristos ‘najlepszy’.

  Arysymowicz - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Arysz - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Aryszewicz - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Aryś - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Aryż - od imienia Aris, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Ares określało boga wojny.

  Ascoldus - 1222 od starowysokoniemieckiego imienia Ascold, to od Ask ‘jesion, włócznia’ + wald ‘rządzić, władać’.

  Asesor - 1742 od asesor ‘młodszy sędzia, woźny’.

  Askaldowicz - od starowysokoniemieckiego imienia Ascold, to od Ask ‘jesion, włócznia’ + wald ‘rządzić, władać’.

  Askoldowicz - od starowysokoniemieckiego imienia Ascold, to od Ask ‘jesion, włócznia’ + wald ‘rządzić, władać’.

  Asman - 1680 od niemieckiej nazwy osobowej Assmann, ta od imienia Erasmus.

  Asmann - od niemieckiej nazwy osobowej Assmann, ta od imienia Erasmus.

  Asner - od niemieckiej nazwy osobowej Asner.

  Aspis-Popecki - złożenia brak; Aspis- brak; Popecki od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Assman - od niemieckiej nazwy osobowej Assmann, ta od imienia Erasmus.

  Assmann - od niemieckiej nazwy osobowej Assmann, ta od imienia Erasmus.

  Assner - od niemieckiej nazwy osobowej Asner.

  Ast - od niemieckiej nazwy osobowej Jast lub też od niemieckiej nazwy osobowej Ast.

  Astachnowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astachow - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astachów - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astachyra - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astafiej - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astafiew - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapczuk - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapczyk - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapiec - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapionek - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapionok - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapko - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapkowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astapowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astasewicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astasiewicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astasz - 1427 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astaszewski - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astaszow - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astaszów - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astaszuk - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astel - od niemieckiej nazwy osobowej Jast lub też od niemieckiej nazwy osobowej Ast.

  Astepczuk - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astepczyk - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Aster - od aster, jaster ‘roślina ogrodowa’.

  Asterski - od aster, jaster ‘roślina ogrodowa’.

  Astopowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Astra - od aster, jaster ‘roślina ogrodowa’.

  Astrakowicz - od aster, jaster ‘roślina ogrodowa’.

  Astupan - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Asz - 1446 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Aszakiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Aszako - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Aszczak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Aszek - 1487 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Aszkałdowicz - od starowysokoniemieckiego imienia Ascold, to od Ask ‘jesion, włócznia’ + wald ‘rządzić, władać’.

  Aszkołdowicz - od starowysokoniemieckiego imienia Ascold, to od Ask ‘jesion, włócznia’ + wald ‘rządzić, władać’.

  Aszkułowicz - od starowysokoniemieckiego imienia Ascold, to od Ask ‘jesion, włócznia’ + wald ‘rządzić, władać’.

  Aszyk - od imion na Ja-, typu Jan, Jaczemir, Jaromir (z pominięciem nagłosowego J-).

  Aszykowski - od imion na Ja-, typu Jan, Jaczemir, Jaromir (z pominięciem nagłosowego J-).

  Ataman - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamanczuk - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamaniak - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamaniec - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamanienko - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamanik - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamaniuk - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamanowicz - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamańczok(Śl) - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamańczuk - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamańczyk - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamański - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atamski - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atanański - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atanas - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atanasew - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atanasiewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atanasow - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atanaziewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atanowicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atanowski - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atańczak - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atańczuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Atłas - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłasiewicz - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłasik - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłasiński - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłasiuk - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłaski - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłaszewski - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłaszuk - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atłowski - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Atman - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atmanowicz - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Atmański - od ataman ‘dowódca wojsk kozackich’.

  Aubracht - 1727 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Aubrecht - 1798 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Aubrecht-Prcdzinski - złożenia brak; Aubrecht 1798 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht; Prcdzinski brak.

  Aubrecht-Prondziński - złożenia brak; Aubrecht 1798 od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht; Prondziński od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Augusciak - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguscik - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augusciuk - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augusewicz - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augusiak - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augusiewicz - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  August - 1349 od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augusta - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustajtis - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustajtys - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustajtyś - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustak - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustanc - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augustaniak - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustański - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustasicz - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustasty - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustic - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustik - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’.

  Augustin - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustincic - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustiniak - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustiniok(Śl) - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustinowicz - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustinski - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustis - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augustiuk. - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augustjański - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguston - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustowicz - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augustowski - 1692 od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augustów - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augustun - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustuniak - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyjański - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustym - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyn - 1424 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyna - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynczyc - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynczyk - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynek - 1680 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynewicz - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynia - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyniak - 1686 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyniakowski - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynic - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyniewicz - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynik - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyniok(Śl) - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyniuk - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynkiewicz - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynopolski - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynow - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynowicz - 1437 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynowski - 1623 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynów - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustynski - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyń - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyńczuk - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyńczyk - 1676 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augustyński - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Auguszczak - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguszczyk - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguszczyńczyk - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguszewski - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augusztyn - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Auguściak - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguścieński - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguścik - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguścik-Lipka - złożenia brak; Auguścik od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo; Lipka 1396 od lipka.

  Auguściński - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Auguściuk - od imienia August, notowanego w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Augustus pochodzi od przymiotnika augustus ‘święty, boski, uświęcony’ lub od nazw miejscowych Augustów, Augustowo.

  Augutowicz - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Augystyniak - od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Auriga - 1498 od łacińskiego auriga ‘woźnica, furman’.

  Aurita-Piątkowski - złożenia brak; Aurita brak; Piątkowski 1382 od nazw miejscowych Piątek, Piątkowa, Piątkowo (kilka miejscowości).

  Auryga - 1668 od łacińskiego auriga ‘woźnica, furman’.

  Awakiewicz - 1754 od łacińskiego avia ‘babka’.

  Awakowicz - 1754 od łacińskiego avia ‘babka’.

  Awdank - 1352 od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Awdankiewicz - od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Awdochin - od ukraińskiego imienia Jewdokim, Jawdokim, używanego w Kościele prawosławnym, Imię pochodzi z greckiego eudókimos ‘sławny, poważany’.

  Awia - 1603 od łacińskiego avia ‘babka’.

  Awiak - 1613 od łacińskiego avia ‘babka’.

  Awksentijuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Awksentiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Awksientiuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Awksientjuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Awksietijuk - od imienia Avksentij, Oksenty, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego Aukséntios, to z auksó ‘powiększam’.

  Awraniec - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Awranienko - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Awranik - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Awraniuk - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Awranowicz - 1486 (KrPłn) od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba- am- ra- am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Awryga - 1594 od łacińskiego auriga ‘woźnica, furman’.

  Awrylak - 1645 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’+ el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku, używanego w średniowieczu w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel, na Kresach Wschodnich Habryło, Hawryło, Awryło.

  Awrylik - 1662 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’+ el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku, używanego w średniowieczu w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel, na Kresach Wschodnich Habryło, Hawryło, Awryło.

  Awryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’+ el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku, używanego w średniowieczu w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel, na Kresach Wschodnich Habryło, Hawryło, Awryło.

  Awsiej - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awsiejenko - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awsiejew - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awsiejonek - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awsinkiewicz - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awsiuk - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awsiukiewicz - od imienia Jewsiej, Ewsiej, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusebios, to od eu ‘dobrze’ i sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Awstac - 1355 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Awstach - 1410 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Awstacy - 1402 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Eustachios, Eustachus, to od eu ‘dobrze’+ stachus ‘kłos zboża, potomstwo’, przejętego przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustáchios ( z eustachés ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Axamit - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Axamitowski - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Axamitzki - od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  Azan-Zieliński - złożenia brak; Azan brak; Zieliński 1424 od nazw miejscowych Zieleń, Zieleniec (kilka wsi).

  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.


  Aaa Aab Aagten Aak Aaker Aba Ababas Ababicki Ababkow Abacjew Abadzijew Abadźijew Abadżijew Abajew Abakanowicz Abako Abakończyk Abakumiec Abakumow Abakumowicz Abakumowska Abakumów Abalewicz Abalicki Abalin Abalina Abamek Abanakowicz Abandowicz Abanowicz Abanska Abara Abaron Abarowicz Abas Abasi Abasow Abass Abaszewska Abaszkiewicz Abaszow Abaszów Abaszyn Abatyniak Abażewski Abbas Abbassi Abbe Abcewicz Abcińska Abczak Abczynska Abczyński Abdall Abdalla Abdański Abdowicz Abdulla Abdullah Abdullahi Abec Abed Abelski Abelson Abelt Abelunas Abeł Abenbrot Abend Abend Abendort Abendrot Abendroth Abenoit Abenska Abent Abent Abeńska Aberbach Aberbuch Aberdam Aberg Aberham Aberle Aberlich Aberski Abert Aberuch Abeska Abgarowicz Abgaro-Zachariasiewicz Abied Abiewska Abijski Abingier Abiński Abisiak Abka Abkowicz Ablakimow Ablakimów Ablakinow Ablamowicz Ablas Ablass Ablerciak Ablewicz Ablewski Ablowska Abłaczyński Abłam Abłamowicz Abłasewicz Abłazewicz Abłażej Abłażenko Abłażewicz Abłomiejko Abman Abodarczyk Abolewicz Abolik Abolnik Abołończykow Abor Aborowicz Aborowska Abosz Abowicz Abra Abrabek Abracewicz Abracham Abrachamczyk Abrachamek Abrachamiak Abrachamik Abrachamowicz Abrachimowski Abracka Abraczewski Abraczyk Abragimowicz Abraham Abrahamczik Abrahamczyk Abrahamek Abrahamer Abrahamik Abrahamow Abrahamowicz Abrahamowicz-Bereźnicki Abrahamowski Abrahamów Abrahamsson Abrahanik Abrahimowicz Abrałańska Abram Abramajtys Abramant Abramciów Abramczak Abramczewski Abramczuk Abramczuk-Vel-Prokopiuk Abramczyk Abramek Abramek-Janiszewski Abramenko Abramiak Abramicka Abramiec Abramienko Abramik Abramiuk Abramkiewicz Abramow Abramowicka Abramowicz Abramowiczów Abramowicz-Vel-Abramczyk Abramowiec Abramow-Newerly Abramowski Abramów Abrams Abramski Abramson Abramuk Abram-Vel-Abramczuk Abramyk Abramzik Abramzon Abran Abranczyk Abranek Abraniczuk Abranienko Abraniuk Abranowicz Abranowska Abrantowicz Abrańczyk Abrańska Abras Abrasimow Abrasonis Abrasowicz Abraszek Abraszewski Abraszkiewicz Abraszko Abraś Abrat Abratański Abratkiewicz Abratkiewicz Abratoński Abratowicz Abratowski Abratyński Abrazowski Abrażej Abrażewicz Abrefczyński Abresz Abrewczyński Abrich Abricka Abriszewski Abritzka Abrolat Abrom Abromait Abromaitis Abromeit Abromowicz Abromowska Abromska Abrontowicz Abrosimow Abrosińska Abrotkiewicz Abrowski Abroziewicz Abrozik Abrozińska Abroziuk Abrożej Abrożewicz Abruczewska Abrusewicz Abrusiewicz Abruszyńska Abrutańska Abrycki Abryga Abrym Abrymek Abrysawska Abrysiewicz Abrysowska Abryszak Abryszeński Abryszewski Abryszyn Abryszyński Abrzykowska Absalam Absalon Absolon Abstawski Abstorski Absyl Absztajn Abt Abtan Abtomiejko Abtoniak Abucewicz Abucki Abulewicz Abura Aburamowicz Abuska Abuszyniec Abuszyński Abycht Abyzow Abzdykiewicz Acadońska Acalski Accordi Acecki Acedański Acedoński Acela Acermann Acewicz Achalej Achałkacy Achanowicz Achceniak Achcik Achcing Achciński Achcyng Achczyński Achembach Achenbach Achenig Achenstein Achensztajn Achensztejn Acher Achermann Achi Achilles Achimowicz Achinger Achiron Achita Achkar Achler Achmadianow Achman Achmański Achmatow Achmatowicz Achmatowicz-Otok Achmatowicz-Szmajke Achmed Achmedianow Achmedjanów Achmierowicz Achmirowicz Achmisowicz Achmitz Achmurowicz Achna Achniarz Achnik Achnowska Achowicz Achramczyk Achramiej Achramowicz Achranowicz Achrem Achrem-Achremowicz Achremczik Achremczyk Achremenko Achremienia Achremowicz Achren Achrom Achromkin Achromowicz Achronowicz Achruk Achrycko Achryćko Achrymienia Achsen Acht Achtabowski Achtclik Achtel Achtelik Achtelk Achtenberg Achter Achterberg Achteri Achtery Achtman Achtner Achtobowska Achtolik Achtsam Achtsnyt Achtyl Achtzehn Achura Achwat Aciejewski Aciszewska Aciukiewicz Aciuszew Aciwszew Ackar Acker Ackeran Ackerman Ackermann Ackiewicz Ackling Ackmann Acman Acmizow Acosta Actmajer Actun Acuk Acuta Acwac Acwal Aczalski Aczkasowski Aczkiewicz Aczkowska Acznik Aczykowska Aczyniec Aćko Aćkowiak Aćman Adabasz Adac Adaca Adach Adacha Adachi Adachowski Adacińska Adacka Adaczyk Adaczynska Adaczyński Adadeński Adadyński Adahs Adajcka Adakimowicz Adalewski Adalik Adalińska Adalska Adam Adamaczuk Adamaczyk Adamajć Adamajda Adamajt Adamajtis Adamajts Adamajtys Adamak Adamala Adaman Adamanczuk Adamanczyk Adamaniuk Adamańczyk Adamarczuk Adamarek Adamas Adamaschek Adamasiak Adamaszek Adamaszewska Adamaszko Adamaszwili Adamaśnik Adamcewicz Adamcik Adamcio Adamclewska Adamczak Adamczak Adamczek Adamczenko Adamczeski Adamczewicz Adamczewski Adamczewski Adamczewski Adamczik Adamczok Adamczowski Adamczuk Adamczuk Adamczy Adamczyk Adamczyk Adamczyk Adamczyk Adamczyk-Vel-Adamek Adamczyn Adamec Adamecki Adamecz Adameczek Adameit Adamejcis Adamejt Adamejtis Adamek Adamek Adamelak Adamenko Adamerek Adametz Adami Adamia Adamiak Adamiak-Adamczyk Adamiakowski Adamian Adamianiec Adamiar Adamiarz Adamica Adamicki Adamicz Adamiczka Adamidis Adamidu Adamiec Adamiecki Adamien Adamienia Adamienko Adamierski Adamierz Adamiesz Adamietz Adamietzki Adamik Adamin Adamińska Adamiok Adamirowicz Adamirska Adamirzyn Adamis Adamiszak Adamiszczak Adamiszen Adamiszewska Adamiszin Adamiszok Adamiszyn Adamiuk Adamka Adamkiewicz Adamko Adamkowicz Adamkowicz-Brzeźnicka Adamkowicz-Gnarowska Adamkowski Adamłowska Adamniak Adamo Adamocha Adamocka Adamojć Adamonis Adamońska Adamos Adamoski Adamoszek Adamow Adamowicz Adamowiec Adamowski Adamowycz Adamów Adamów-Bielkowicz Adams Adamsbaum Adamski Adamson Adamszewska Adamszyk Adamu Adamucha Adamuczek Adamuk Adamus Adamusek Adamusiak Adamusiewicz Adamusik Adamusiński Adamusnik Adamusz Adamuszek Adamuszewski Adamuszko Adamuś Adamy Adamyk Adan Adanczak Adanczyk Adaniak Adaniczuk Adaniowska Adankiewicz Adanowicz Adanowska Adanus Adańczyk Adańkiewicz Adańska Adarcewicz Adarczyk Adarczyn Adarek Adarnowska Adarzek Adas Adasiak Adasiczyk Adasiewicz Adasik Adasimowicz Adasiński Adaska Adasko Adass Adasz Adaszak Adaszczyk Adaszczynski Adaszek Adaszewski Adaszkiewicz Adaszko Adaszyński Adaś Adaśkiewicz Adaśko Adczak Addamczyk Aden Adenicka Adenuga Adeńska Ader Aderejko Aderek Aderjahn Aderman Adesko Adeszko Adfeldt Adi Adianowski Adierejko Adin Adiuszyn Adjuszyn Adkiewicz Adkonis Adkowski Adla Adlachowicz Adlacińska Adlar Adląg Adler Adlersfeld Adlerski Adlerstein Adlersztajn Adlersztein Adles Adlewski Adlis Adller Adlof Adloff Adlokant Adolczyk Adolewski Adolf Adolfer Adoliński Adolp Adolpf Adolph Adolski Adom Adomajd Adomajda Adomajt Adomas Adomat Adomeit Adomenas Adomik Adomin Adorowicz Adoszak Adowski Adrabinski Adrabiński Adrajowska Adranowicz Adranowiec Adranowski Adrańczyk Adrańska Adrasiewicz Adrasik Adrasińska Adres Adresiak Adresiewicz Adriaansen Adrian Adrianczyk Adrianek Adrianek-Gorzel Adrianik Adrianow Adrianowicz Adrianowicz-Zawadzka Adrianowski Adriańczyk Adriański Adrich Adrichowski Adrijanowska Adrijańczyk Adrikowski Adrja Adrjan Adrjanczyk Adrjanek Adrjaniak Adrjanow Adrjanowicz Adrjanowicz-Makiełło Adrjanowski Adrjańczyk Adrjański Adronowicz Adrowski Adruch Adrul Adrusewicz Adrusiakiewicz Adrusieczko Adrusiewicz Adruszewska Adruszkiewicz Adrya Adryan Adryanczyk Adryanek Adryaniak Adryanowicz Adryanowski Adryańczyk Adryański Adrych Adrychowski Adrycka Adryian Adryianiak Adryiańczyk Adryjan Adryjanczyk Adryjanek Adryjaniak Adryjanowicz Adryjanowski Adryjańczyk Adryjański Adryjenko Adryjyńczyk Adrykowski Adrylewska Adryn Adrynczyk Adrynowska Adrys Adrysiak Adryszak Adryszczak Adryszek Adryś Aduch Aduchiewicz Aduchowski Aducik Aduckiewicz Adućkiewicz Adugalski Adukalski Adukiewicz Adukis Adukowski Adula Adulczuk Adulczyk Adulińska Aduła Adułło Aduło Adumczyk Adurowicz Adusz Aduszkiewicz Aduszko Adutis Adwent Adwentowicz Adwentowski Adydak Adydam Adydan Adydant Adydom Adydon Adygiezałow Adymiak Adyniewicz Adynkiewicz Adynkiewicz-Piragas Adynkiewicz-Piragos Adynowski Adyszak Adziejko Adzik Adzinkiewicz Adziński Adzyma Aerts Afa Afaltowicz Afaltowski Afaman Afamska Afanasenko Afanasewicz Afanasiak Afanasiec Afanasieff Afanasienko Afanasiew Afanasiewicz Afanasik Afanasjef Afanasjew Afanaszak Afanaszek Afanazjew Afaniuk Afanosiew Afańska Afek Afekt Afeld Afelder Afeldt Afelski Afelt Afeltowicz Afeltowski Afenda Afendulidis Afet Afetowicz Affa Affanasowicz Affek Affeld Affeldt Affelski Affelt Affeltowicz Affet Aficki Afifi Afinec Afinic Afiniec Afinowicz Afoltowicz Afonasik Afonik Afonin Afoniuszkina Afonów Afończyk Afraimowicz Aframowicz Afranowicz Afrasik Afrusiewicz Afryka Afrykański Afrykowska Afsztel Aftamańska Aftamiczuk Aftamienko Aftamiński Aftanas Aftanasiuk Aftanasow Aftanaz Aftanazy Aftanienko Aftaniuk Aftański Aftarczuk Aftaruk Afteka Aftewicz Aftka Aftodijew Aftomińska Aftomonkin Aftonowicz Aftowicz Aftyka Aftyka-Vel-Szymula Aga Agac Agaciak Agaciek Agacik Agacinski Agaciński Agaciuk Agacki Agaczewski Agaczyński Agafon Agafonow Agajew Agaliak Agalińska Agana Aganian Agapa Agapow Agapsowicz Agarda Agarko Agarkow Agas Agasz Agaszczuk Agaszewski Agaszko Agaś Agat Agata Agater Agaterski Agath Agatka Agator Agatowicz Agatowski Agatyn Agda Agdan Agden Agejczyk Agelek Agenczuk Agenfeld Agent Ageńczuk Agerhem Agert Agiejczyk Agiejew Agiejko Agielski Agientowicz Agieńczuk Agier Agierska Agiert Agijewicz Aglartowicz Agłuszewicz Agman Agnerza Agnes Agnese Agneza Agneża Agneży Agnieluk Agnieszak Agnieszczak Agnieszka Agnowski Agnus Agnyziak Agolcer Agolzer Agonek Agoń Agoprowicz Agopsowicz Agor Agort Agos Agospowicz Agosta Agowski Agórska Agrasińska Agrecki Agrejcewicz Agrejcowicz Agrelewska Agres Agrest Agrestowski Agroda Agronina Agronowski Agropsowicz Agroszewski Agrypinin Agrys Agryś Agulewicz Agupsowicz Agurkiewicz Agurska Agusewicz Agusiewicz Agustowska Agustyniak Agustynik Agustynowicz Agustyńska Aguścińska Ahacka Ahejczyk Ahfeld Ahfeldt Ahiecionek Ahiejczyk Ahl Ahland Ahlberg Ahlfors Ahlgren Ahlgrimm Ahlin Ahmad Ahmadi Ahman Ahmed Ahmelt Ahmeti Ahn Ahne Ahner Ahnert Aho Ahorner Aho-Wanicki Ahr Ahrenc Ahrends Ahrendt Ahrens Aibel Aibenszic Aiberska Aibin Aibinder Aichberger Aichbert Aichel Aichelkrant Aichelmann Aichelt Aichen Aichenlaub Aicher Aichinder Aichinger Aichler Aichmueller Aichmüller Aichner Aichnger Aicholc Aichstet Aichsztat Aidamenbor Aieksiewicz Aifler Aikins Aikowska Aimag Aimerska Aimowicz Ain Aina Ainbacher Ainbinder Airisz Airysz Aisler Aisz Aiszkiewicz Aisztat Aisztyniuk Aiwek Aizenbaum Aizenberg Aizler Aizner Ajamborek Ajankiewicz Ajasiczek Ając Ajbajter Ajband Ajberman Ajbin Ajbinder Ajbinder Ajchal Ajchart Ajche Ajchel Ajchelman Ajchelmann Ajchen Ajchenbaum Ajchenblat Ajchencwajg Ajchenlaub Ajchenlaud Ajchhorst Ajchler Ajchman Ajchner Ajchorn Ajchorst Ajchorszt Ajchorzt Ajchstant Ajchstet Ajchsztat Ajchsztet Ajchwald Ajcińska Ajdacha Ajdacki Ajdadyński Ajdakowski Ajdamach Ajdamiak Ajdarow Ajdarów Ajde Ajdelman Ajdels Ajdelson Ajdelsztajn Ajding Ajdler Ajdmach Ajdocka Ajdomach Ajduk Ajdukiewicz Ajdukonis Ajdukowski Ajduś Ajdykiewicz Ajdyn Ajdyna Ajdys Ajdysiński Ajdyszewski Ajecki Ajedyn Ajer Ajersch Ajersz Ajerwajs Ajewski Ajfer Ajfler Ajfosz Ajgencholc Ajger Ajgler Ajgner Ajhorn Ajka Ajkas Ajke Ajkman Ajkowski Ajl Ajlbert Ajlen Ajlender Ajlert Ajlikow Ajlin Ajma Ajmag Ajmietiew Ajmocki Ajnacher Ajnbacher Ajnbinder Ajnchart Ajnchord Ajnekiel Ajnenkel Ajnenkiel Ajnerfors Ajnert Ajnfeld Ajnhorn Ajnman Ajnsztejn Ajntner Ajnzychart Ajnzyhart Ajon Ajrich Ajrowska Ajrys Ajrysz Ajryś Ajs Ajsberg Ajsembart Ajsenbart Ajsenbleter Ajsenman Ajserman Ajsler Ajsner Ajszczak Ajszpur Ajsztat Ajsztet Ajtajewska Ajtel Ajter Ajtkum Ajtkun Ajtner Ajtwer Ajtyka Ajunszpis Ajzak Ajzan Ajzelt Ajzembał Ajzembaum Ajzen Ajzenbach Ajzenbał Ajzenban Ajzenband Ajzenbard Ajzenbart Ajzenbau Ajzenbaum Ajzenberg Ajzenblater Ajzenbletter Ajzenfeld Ajzenfisz Ajzenfur Ajzengart Ajzenglik Ajzenhendler Ajzenhuber Ajzenmajer Ajzenman Ajzenszłark Ajzenszłros Ajzenszmidt Ajzenszpis Ajzensztadt Ajzensztajn Ajzensztat Ajzensztejn Ajzenszten Ajzensztros Ajzentrant Ajzentraut Ajzer Ajzerman Ajzermann Ajzert Ajzeubaun Ajzeubraun Ajzikowicz Ajziuk Ajzler Ajzner Ajzop Ajzupet Ajzychart Ajzyk Ajzynbał Ajzyngier Ajżenbaum Ajżler Akabas Akacki Akaczonek Akademicki Akajewicz Akala Akaliński Akalski Akałczyńska Akałowski Akanowicz Akapiec Akar Akardel Akartel Akaszewska Akatiszewska Akatow Akatów Akatyszewski Akawiec Akawienko Akcennik Akciński Akctun Akczinski Akczyński Aker Akerberg Akerlund Akerman Akermann Akersten Akerström Akert Akertowicz Akesson Akianiec Akibińska Akielaszek Akielewicz Akiełan Akien Akienczyk Akienter Akientjew Akier Akierman Akiermann Akiewicz Akijewicz Akilian Akimiuk Akimow Akimowicz Akimowski Akin Akincza Akincze Akinczo Akinin Akinis Akinwale Akiń Akińcza Akińczo Akińczyk Akiszewska Akkerman Aklepowicz Akman Akmin Akmołowicz Aknom Akoczek Akoczenko Akoczonek Akoliński Akolnicka Akomon Akonczyk Akonikowska Akonom Akonon Akopian Akopjan Akorczyn Akord Akort Akosz Akowacz Akowrońska Akowska Akówka Akrap Akruszewska Akrzewska Aksa Aksak Aksamicka Aksamilowska Aksamił Aksamirski Aksamit Aksamitek Aksamitowski Aksamski Aksan Aksanowski Aksanski Aksańczuk Aksawił Aksel Akselrad Akselradowski Akselrod Aksemtowicz Aksenczyk Akseniuk Aksenow Aksenowicz Aksentiuk Aksentowicz Akseńczuk Akseńczuk-Perlińska Akseńczyk Aksiączyk Aksiczyc Aksienczyk Aksieniewicz Aksienionek Aksieniuk Aksienow Aksientiuk Aksień Aksieńtiuk Aksiewicz Aksięciuk Aksimiewicz Aksimowicz Aksiniewicz Aksinowicz Aksiń Aksionin Aksionow Aksionów Aksiucic Aksiucik Aksiuczic Aksiuczuk Aksiuczyc Aksiuk Aksiukiewicz Aksiuta Aksiutin Aksiuto Aksiutowicz Aksiutycz Aksiutyn Aksjonow Aksjonów Akslar Aksler Aksłuczyc Aksman Aksmann Aksmarska Aksnik Aksnowicz Akst Akszak-Okinczyc Akszmit Aksztejn Aksztel Akszterowicz Aksztin Aksztol Aksztulewicz Aksztyn Aksztyń Akścienkiewicz Akścikiewicz Akściłowicz Akścin Akścinkiewicz Akściukiewicz Aktaborska Aktaboski Aktabowska Aktanarowicz Aktanorowicz Aktawia Aktonorowicz Aktonowicz Aktorowicz Aktowicz Aktowska Aktunowicz Aktyl Akucewicz Akuczonek Akudowicz Akulat Akulenko Akuleńko Akulewicz Akulicz Akuliński Akulski Akuła Akułow Akułowicz Akus Akusiewicz Akusok Akusz Akuszenko Akuszewicz Akuszewski Akuszkin Akuta Akutko Akuto Akutowicz Akwanazy Akwarski Akwilina Ala Alaba Alabaster Alabaszow Alabaszowski Alaberska Alabester Alabiew Alabjew Alabo Alaborski Alabrudziński Ala-Brudziński Alabrudzyńska Alaburda Alachamowicz Alachimowicz Alachniewicz Alachnik Alaczkiewicz Aladyn Alagerska Alagierski Alagustyniak Alajko Alajster Alak Alam Alama Alamacz Alamajts Alamanciak Alambec Alame Alamenciak Alamenczak Alamoda Alamon Alamus Alana Alancewicz Alancynowicz Aland Alandt Alandzelowski Alania Alankiewicz Alankowicz Alanowicz Alanowska Alańska Alarczak Alard Alares Alarkiewicz Alas Alasa Alaschewski Alasiewicz Alasik Alasiński Alaszewicz Alaszewski Alaszka Alaszkiewicz Alaszko Alaśkiewicz Alatiejowska Alba Albaniuk Albano Albanowicz Albanowski Albański Albarczyk Albarski Albartowicz Albarus Albat Albaum Albecker Albecki Albeker Albekier Albekow Albenszic Alber Albera Albercht Alberciak Albercik Alberciński Alberciok Albercki Alberczak Albercziok Alberczok Alberczyk Alberdi Alberga Alberic Alberker Alberkier Albers Alberski Albersztein Albert Alberta Albertczak Alberti Albertin Albertini Alberto Albertowicz Albertowski Albertsson Albertusiak Albertuszak Alberty Albertynski Albertyński Albertzka Albertzki Alberusiak Albicewicz Albich Albicki Albicuk Albiczuk Albiekier Albig Albigier Albigowski Albikowski Albin Albina Albinger Albingier Albiniak Albinowski Albinski Albiński Albirt Albo Alborska Albosta Albosza Alboszczyk Alboszta Albosztan Alboszto Albowicz Albożek Albożyk Albracht Albramowicz Albrandt Albrant Albrech Albrechańska Albrechciński Albrechczyński Albrechowicz Albrecht Albrechtowicz Albreck Albrecka Albrefczyński Albreht Albresińska Albreszyński Albrewczyński Albrich Albricht Albrudziński Albrych Albrychcińska Albrychewicz Albrychiewicz Albrychowicz Albrycht Albrychtowicz Albrzykowski Albut Alcaraz Alcer Alchewicz Alchimionek Alchimowicz Alchinowicz Alchmanowicz Alchnicka Alchowik Alcynowicz Alczewski Alczyk Alczyński Alczyszyn Alda Aldag Alder Alders Aldershof Alderska Aldinger Aldminowicz Aldona Aldorf Alechin Alechna Alechniewicz Alechnik Alechno Alechnowicz Alechowicz Alechwańska Alef Alef-Bolkowiak Aleferowicz Alefierowicz Alefirowicz Alegnowska Alejanowicz Alejew Alejnik Alejnikow Alejników Alejok Alejowska Alejski Alejster Alejun Alejunas Alejzan Alejziak Alekiuk Alekniewicz Aleknowicz Aleks Aleksa Aleksak Aleksan Aleksanberg Aleksander Aleksanderczyk Aleksanderek Aleksanderski Aleksandra Aleksandrak Aleksandraki Aleksandrczak Aleksandroff Aleksandrow Aleksandrowic Aleksandrowicz Aleksandrowski Aleksandrów Aleksandruk Aleksandruk-Golonko Aleksandrzak Aleksandrzek Aleksandrzyk Aleksanrowicz Aleksanrzak Aleksejew Aleksenberg Aleksewicz Aleksi Aleksiak Aleksicka Aleksić Aleksiei Aleksieiuk Aleksiej Aleksiejak Aleksiejczuk Aleksiejczyk Aleksiejenko Aleksiejeńko Aleksiejew Aleksiejewicz Aleksiejewski Aleksiejka Aleksiejko Aleksiejkow Aleksiejonek Aleksiejonok Aleksiejów Aleksiejszyk Aleksiejuk Aleksiejun Aleksienko Aleksiew Aleksiewicz Aleksijczuk Aleksijenko Aleksijew Aleksijewicz Aleksijuk Aleksik Aleksikow Aleksików Aleksin Aleksiński Aleksio Aleksion Aleksionek Aleksitczuk Aleksiu Aleksiuk Aleksiukiewicz Aleksium Aleksiun Aleksiuń Aleksjenko Aleksjew Aleksnin Alekso Aleksonek Aleksow Aleksowczynski Aleksowicz Aleksowitz Aleksowski Aleksy Aleksyjenko Aleksyków Aleksyszyn Aleksza Alekszun Alekszyk Alekszyszyn Alekśnin Alemaniec Alemir Alenajnowicz Alenbacher Alencenowicz Alencewicz Alencinowicz Alencynowicz Alenczynowicz Alendarczyk Aleniak Aleniewski Alenik Alenkiewicz Alenkowicz Alenkuc Alenkuć Alenowicz Alentowicz Alentowska Aleńczyk Aleńkuc Aleńkuć Aleonowicz Alepca Alert Alertowicz Alesa Alesi Alesiak Alesik Alesionek Alesis Alessio Alester Aleszczenkowska Aleszczerikowski Aleszczuk Aleszczyk Aleszczyńska Aleszew Aleszewicz Aleszkiewicz Aleszko Aleszkowska Aleszótko Aleszuk Aleszyn Alet Aletański Aletorewicz Aletorowicz Aleturowicz Alewajska Alewarski Alewcewicz Alewras Alewski Alex Alexa Alexander Alexanderek Alexandre Alexandroff Alexandrowicz Alexandrowicz-Paleczny Alexandru Alexejew Alexewicz Alexiev Alexiewicz Alexis Alexy Alf Alfa Alfanasów Alfanicki Alfańska Alfar Alfarowicz Alfatowska Alfawicki Alfenger Alfensberg Alfer Alferowicz Alfier Alfierczyk Alfierowicz Alfimow Alfiński Alfirenko Alfler Alfmanowski Alfnatowska Alfons Alfoszyńska Alfred Alfreda Alfredsson Alfrotowska Alfrut Alfs Alfus Alfut Alfuth Alfutowski Algerowicz Algert Algier Algierd Algiermissel Algierowicz Algierski Algiert Algiertowski Algrewicz Algrzym Algusiewicz Ali Aliaczynowicz Alianowicz Alias Alibiniak Alibowska Alibozek Alibożek Alibóżek Alich Alicha Alichanow Alichnewicz Alichniewicz Alichniewska Alichnowicz Alichper Alichwier Alicinkiewicz Alicja Alicki Alickun Alicynowicz Aliduch Alifanow Alifier Alifierczyk Alijew Alijewicz Alik Alikow Alikowski Aliłujczyk Alimi Alimis Alimow Alimowski Alina Alincewicz Alincynowicz Aling Alinger Alinkiewicz Alinowicz Alinowski Aliński Alis Alisch Alister Alistratow Alisz Alisza-Uskas Aliszewska Aliszewski Aliszkiewicz Aliśkiewicz Alitojć Alitowicz Aliuk Alius Aliuszczak Aliwoda Alizarczyk Aljanowicz Aljaszewicz Aljewicz Alka Alke Alker Alkert Alkiemowicz Alkier Alkiewicz Alkimowicz Alkoff Alkoholiczka Alkowicz Alkowski Alkrzycki Alksin Alksinin Alksnin Alksninów Alksnis Alkśnin Alla Allaburda Allaf Allam Allamoda Allan Allen Aller Allerhand Allert Allery Allicka Alliger Allina Allinger Allinowska Allińska Allison Allner Allnoch Allo Alm Alma Almakiewicz Almanowicz Almański Almarczyk Almarska Almas Almasi Almasy Almater Almaza Almer Almert Alminowska Almstadt Almus Alnert Alniewicz Alninowska Alnoch Alochin Alochna Alochna-Średniawa Alochniewicz Alochnik Alochniuk Alochno Aloe Aloj Alojzy Aloksa Aloma Alomczyk Alomenciak Aloncewicz Alonczyk Alończyk Alorgiewska Alosiak Alosiewicz Aloska Aloszkiewicz Aloszko Aloszyn Aloszyńska Aloś Alot Alotin Alpa Alper Alperin Alpern Alperowicz Alpert Alperyn Alpierończyk Alpierowicz Alpiersztejn Alpiński Alpop Als Alsanowski Alscher Alseńczyk Alshut Alshuth Alski Alsleben Alslik Alspektor Alster Alsut Alszer Alszer Alszewski Alszko Alszneider Alszonowicz Alsztyniuk Alszuk Alszyniuk Alt Altamer Altamura Altaner Altanis Altańska Altarczuk Altawenger Altawengier Altawęgier Altawicka Altbach Altbaum Altbaun Altberg Altchamer Altcheim Altchoff Altdorf Altdorfer Alten Altena Altenberg Altenberger Altenbergier Altenbrunn Altenburg Altenburger Altenchof Altendorf Altendorfer Altenhof Altenhoff Altenwengier Alteńska Alter Alterkop Alterman Alterowicz Altewegier Altewenger Altewęgier Altfater Althaim Althajm Altham Althamer Althammer Althaus Altheim Althein Althof Althoff Altholz Althorn Altkorn Altmajer Altman Altmann Altmark Altmejd Altmid Altmojer Altmowicz Altnaj Altneder Altof Altoff Altowegier Altowenger Altowęgier Altowicz Altrech Altrok Altrowęgier Altrych Altschüler Altstadt Altsziler Altsziller Altszuler Altszulin Altszyler Altuch Altunina Alturowicz Altwasser Altwig Altyka Altyński Alubowicz Aluchna Aluchnia Aluda Aluk Alukas Alukiewicz Alukonis Aluszczyk Aluszkiewicz Aluszyk Alutorowicz Alutrowicz Alwaczyńska Alwan Alwas Alwasiak Alwast Alweil Alweis Alwin Alwincjer Alwinger Alwingier Alyas Alyass Alzak Alzanowski Alzer Alzner Alzonowska Alzuszczak Alzuszczyk Ałabisz Ałabuszew Ałachim Aładja Aładko Aładowicz Ałagida Ałaj Ałajko Ałamaniuk Ałambiec Ałamowska Ałanowski Ałapin Ałas Ałasa Ałasz Ałaszenkow Ałaszewski Ałaszkiewicz Ałaś Aławińska Ałbekier Ałchimów Ałdas Ałdasz Ałdaś Ałdoszyn Ałdusewicz Ałdycki Ałecka Ałenowicz Ałesa Ałfiorow Ałgusiewicz Ałgustyniak Ałguściak Ałguścik Ałguścińska Ałkowski Ałmazow Ałosa Ałoszewicz Ałsulska Ałszer Ałsztukanis Ałtas Ałtochow Ałtuski Ałtyn Ałtynik Ałtyńska Ałubowicz Ałulis Ałunowski Ałuszek Ałuszkiewicz Ałutko Ałyk Ałykow Ałyków Ama Amacki Amada Amadei Amaga Amagowska Amal Amalańska Amalec Amalio Amałowicz Aman Amanda Amandi Amandus Amaning Amankowicz Amann Amanowicz Amanowski Amara Amari Amarin Amarowicz Amarowski Amasiewicz Amatas Amatersztejn Amatoni Amatuni Amatyjasik Ambarczyk Ambarjan Ambas Ambasz Amber Amberg Amberski Ambicki Ambik Amblewicz Ambo Ambon Ambor Amborek Amborski Amboziak Amboziewicz Ambór Ambrach Ambramczuk Ambramczyk Ambramek Ambramowicz Ambraniak Ambras Ambrasas Ambraszewska Ambraziuk Ambrażej Ambrażejczuk Ambrażejczyk Ambraży Ambrąży Ambreziak Ambris Ambroch Ambrochowicz Ambrodziak Ambrogowicz Ambrok Ambrolewicz Ambromowicz Ambronek Ambros Ambrosewicz Ambrosiak Ambrosiewicz Ambrosionek Ambrosius Ambrosowicz Ambroszczak Ambroszczyk Ambroszczyn Ambroszewicz Ambroszewski Ambroszka Ambroszke Ambroszkiewicz Ambroszko Ambroś Ambrośkiewicz Ambrowczyk Ambrowicz Ambrowski Ambroz Ambroza Ambrozak Ambrozek Ambrozewicz Ambrozi Ambrozia Ambroziak Ambrozic Ambrozicz Ambroziczek Ambroziek Ambroziewicz Ambrozik Ambroziński Ambroziuk Ambrozka Ambrozko Ambrozowicz Ambrozuk Ambrozy Ambrozyk Ambroź Ambroźkiewicz Ambroźko Ambroźnik Ambroż Ambroża Ambrożak Ambrożczak Ambrożczyk Ambrożej Ambrożejczyk Ambrożek Ambrożewicz Ambrożewski Ambrożkiewicz Ambrożko Ambrożowicz Ambrożuk Ambroży Ambrożyk Ambrożyński Ambrólewicz Ambróz Ambróziak Ambrózko Ambróż Ambróżewicz Ambrus Ambrusewicz Ambrusiewicz Ambrust Ambruszewicz Ambruszewska Ambruszkiewicz Ambruzd Ambryszewski Ambryszkiewicz Ambrzykowski Ambs Ambuł Ambur Amburger Amburski Ambusz Ambuszkiewicz Amchewicz Amczykowska Amdraska Amdrysiak Amdzik Ameen Ameisen Amejka Amejko Amek Amel Amelanczuk Amelanczyk Amelaniczuk Amelańczuk Amelańczyk Amelańska Amelczenko Amelian Ameliańczyk Amelina Ameljan Ameljanczyk Ameljańczyk Amelko Amelski Amen Amenda Amende Amendy Amenek Amenkowicz Ament Amer Ameradzki Amerbiak Amerczewicz Amerek Amerla Amerlik Amermajster Amernik Amerski Ameryk Ameryla Amęda Amforowicz Amft Amiańska Amiechowicz Amiel Amielan Amielanczuk Amielanczyk Amielańczuk Amielańczyk Amielarczyk Amielawski Amielczenko Amielewicz Amielewski Amielianowicz Amieliańczyk Amielin Amielis Amieliszko Amieljanczyk Amieljanowicz Amieljańczyk Amielkin Amielko Amielnicka Amielucha Amieławski Amiełowska Amieniuk Amigo-Osmecki Amilanczyk Amilańczyk Amilianczyk Amilianowicz Amiliańczuk Amiliańczyk Amilieszko Amiliszko Amiljanczyk Amiljanowicz Amiljańczyk Amilkiewicz Amilowska Amilusik Amiławski Amiłowski Amimucka Amin Amine Aminowska Aminów Amińska Amioła Amiołkowska Amiri Amirian Amirowicz Amisejko Amiserowicz Amiszczyk Amiszewska Amiszyk Amitschenko Amkiewicz Amlarczyk Amler Amlersz Amlicki Amling Amlison Ammacher Ammann Ammar Ammel Ammer Ammińska Ammol Ammol Ammon Ammosow Amnicki Amolin Amolińska Amoła Amołkowska Amon Amonik Amonowicz Amons Amorek Amorgowicz Amornik Amorowicz Amorzyńska Amos Amosow Amosza Ampanowicz Ampel Amplewski Amponowicz Ampt Ampulski Ampuła Amputa Amrach Amramowicz Amraszkiewicz Amrocka Amrogowicz Amrolewicz Amrosiewicz Amrosz Amroszczyk Amroszewska Amroszkiewicz Amrowicz Amroz Amrozi Amroziak Amroziak Amroziewicz Amrozik Amroziński Amroziuk Amrozy Amroż Amroża Amrożek Amrożewicz Amrożewski Amrożkiewicz Amroży Amrószkiewicz Amróz Amróż Amróżkiewicz Amrugiewicz Amrugowicz Amruskiewicz Amrusz Amruszkiewicz Amruz Amryszewski Ams Amsel Amsiewicz Amska Amsler Amsolik Amst Amster Amsterdam Amsterdamer Amsterdamski Amszanik Amszaruk Amszej Amszewska Amsztat Amsztejn Amsztet Amszyńska Amśko Amtmann Amtmański Amudzidis Amul Amulewicz Amuller Amulska Amurski Amuryn Amusiak Amusz Amuszewska Amuszkiewicz Amylańska Amyż Amzal Amzel Anacewicz Anachim Anacik Anaciuk Anacki Anacko Anacyk Anaczewska Anaczin Anaczkowski Anaczyńska Anadzki Anafrejczuk Anagnostopulos Anajew Anajpo Anak Analewicz Analiza Anałowicz Anam Anamiów Ananczenko Anang Ananian Ananias Ananicz Ananiczew Ananier Ananiew Ananiewicz Ananiewski Ananin Ananiów Ananiuk Ananjan Ananjew Ananko Anańko Anapolski Anarecka Anarjew Anarowicz Anaruch Anas Anasasow Anasiak Anasiewicz Anasik Anasimowicz Anasiński Anasiuk Anasowicz Anastasienko Anastasieńko Anastasin Anastasiok Anastasiow Anastasjew Anastasow Anastasowski Anastaziak Anastazik Anastaziuk Anastazja Anastazjew Anastazjewski Anastowicz Anasychin Anasz Anaszewicz Anaszewski Anaszkiewicz Anaszko Anaszuk Anaszychin Anaśkiewicz Anatas Anatko Anatol Anatolak Anatolec Anatolik Anatolska Anatolusz Anatowska Anatyna Anatyszak Anawicz Anbek Anbild Anbo Anboniak Anbosi Anbroch Anbrosiuk Anbroś Anbroziak Anbrożewicz Anbrożkiewicz Anbrożuk Anbroży Anbryszewska Anc Ancan Ancel Ancelewicz Ancelewski Ancen Ancerewicz Ancerowicz Ancerska Ancewicz Ancfal Anchel Anchim Anchimiak Anchimik Anchimiuk Anchimowicz Anchuk Anci Anciar Ancich Ancik Ancikiewicz Ancikowski Ancilewska Anciłowska Ancinger Anciński Ancipiuk Ancipow Anciuszko Anckiewicz Ancuch Ancukiewicz Anculewicz Ancuła Ancułko Ancupow Ancuta Ancutko Ancuto Ancwal Ancwald Ancybus Ancyfier Ancyforow Ancygier Ancyngier Ancypa Ancyparowicz Ancyperowicz Ancypo Ancyporowicz Ancypow Anczak Anczakowski Anczar Anczarek Anczarowski Anczarski Anczaruk Anczerowicz Anczerska Anczewski Anczkiewicz Anczkowski Anczok Anczuk Anczuków Anczura Anczurowicz Anczurowski Anczutko Anczyk Anczykowski Anczyłowska Anczyn Anczyński Anda Andag Andalkiewicz Andalukiewicz Andała Andaner Andarało Andarów Andarzało Andas Andaszek Andaś Andczak Andebur Andecki Andeczek Andejewicz Andel Andelbrat Andelt Andełek Ander Andera Anderało Anderasik Anderka Anderko Anderl Anderla Anderle Anderman Andermann Andernajs Anders Andersch Andersek Andersen Andersh Andershon Anderski Andersohn Anderson Andersson Anderst Andersz Anderszczewska Anderszen Anderszewski Andert Anderwald Anderweit Anderwejt Anderweld Anderwola Anderz Anderzek Andes Andett Andewski Andlauer Andler Andolkiewicz Andonow Andonowski Andor Andorało Andorowicz Andracek Andrach Andrachewicz Andrachiewicz Andracki Andraculak Andraczek Andraczka Andraczke Andraczko Andraczyk Andradzki Andrae Andrajanow Andrajowicz Andrak Andraka Andrako Andrakowicz Andrała Andrałojc Andrałojć Andrałowicz Andranczyk Andraniak Andranowski Andrarzek Andras Andrasch Andrascheck Andrasi Andrasiak Andrasiewicz Andrasik Andrasiuk Andraski Andrasz Andraszak Andraszczak Andraszczuk Andraszczyk Andraszek Andraszewicz Andraszewski Andraszka Andraszke Andraszkiewicz Andraszko Andraszków Andraszok Andraszyk Andraścik Andratowicz Andratschke Andratszke Andratzek Andrawczyk Andrażek Andre Andrea Andreaczek Andreaczyk Andrean Andreańczyk Andrearczyk Andreas Andreasiak Andreasik Andreassen Andreasson Andreasz Andreaszek Andreaszkiewicz Andreatto Andreatto-Jednoróg Andrechowicz Andrechowska Andrecki Andreczka Andreczko Andredzik Andree Andreew Andrei Andreiczyk Andreiszyn Andreiuk Andrej Andreja Andrejak Andrejanczyk Andrejanek Andrejańczyk Andrejarczyk Andrejas Andrejasik Andrejasz Andrejaszkiewicz Andrejaszko Andrejaszyn Andrejciów Andrejcza Andrejczak Andrejczenko Andrejczuk Andrejczyk Andrejczyn Andrejczyszyn Andrejec Andrejeff Andrejek Andrejek Andrejek-Andrzejek Andrejenko Andrejeszyn Andrejew Andrejewicz Andrejewko Andrejewski Andrejkin Andrejko Andrejkow Andrejkowicz Andrejków Andrejowicz Andrejów Andrejs Andrejszyn Andrejuk Andrejunas Andrekiewicz Andreko Andrelczyk Andrelewicz Andrelewski Andrelunas Andrełowicz Andreman Andrenko Andres Andresiak Andresiewicz Andresik Andresiuk Andreski Andreskowski Andrespol Andresuk Andresyn Andresz Andreszak Andreszczak Andreszczyk Andreszenko Andreszewska Andreszko Andrew Andrews Andrewski Andreyczak Andreyka Andrezowska Andria Andrial Andriało Andrian Andriananowicz Andrianik Andrianiuk Andrianow Andrianowicz Andrianowska Andriańczyk Andrias Andriaszkiewicz Andrich Andriczuk Andriejuk Andrienko Andriewicz Andriiszyn Andrijasz Andrijczuk Andrijec Andrijeczko Andrijenko Andrijew Andrijewski Andrijow Andrijowicz Andrijów Andrijuk Andrik Andrikanis Andrikowski Andrioff Andrionik Andriowska Andriskowski Andrissek Andriszkowska Andriszok Andriszyn Andriukianiec Andriukiewicz Andriuńczyk Andriusiak Andriusiów Andriuszczenko Andriyszyn Andriżko Andrjan Andrjanik Andrjanow Andrjanowicz Andrjanowski Andrjanów Andrjańczyk Andrjaszkiewicz Andrjenko Andrkaniec Andrle Androchowicz Androjna Androlczyk Androlewicz Androłojć Androłowicz Andron Androna Andronais Andronanis Androniak Androniewicz Andronik Androniuk Andronow Andronowicz Andronowski Andronów Andropow Androrz Andros Androsch Androsiak Androsieczko Androsienko Androsiewicz Androsik Androsiuk Androsiuk-Androsiewicz Androsow Androsz Androszak Androszczuk Androszczyk Androszek Androszewicz Androszewska Androszka Androszowski Androt Androwiak Androwicz Androwski Andróchów Andrószkiewicz Andrószków Andrószowski Andrót Andrsen Andrskowska Andrszejczak Andrś Andrucenko Andrucewicz Andruch Andrucha Andruchewicz Andruchiewicz Andruchin Andruchiw Andruchow Andruchowicz Andruchowski Andruchowycz Andruchów Andrucki Andruczuk Andruczyk Andrudzkiewicz Andruhewicz Andruj Andrujuk Andruk Andrukaitis Andrukajtis Andrukajtys Andrukajtyś Andrukaniec Andrukanis Andrukianiec Andrukiewicz Andru-Komorowska Andrukonis Andrukowicz Andrukowska Andrul Andrulaniec Andrulanis Andrulewicz Andrulonis Andruloniw Andrułoniec Andruniewicz Andrunik Andrunio Andruniow Andruniów Andruniuk Andrunkiewicz Andrus Andrusenko Andrusewicz Andrusiak Andrusiakiewicz Andrusieczko Andrusiejko Andrusiew Andrusiewicz Andrusik Andrusikiewicz Andrusin Andrusina Andrusiów Andrusiuk Andrusiw Andruski Andruskiewicz Andrusow Andrusów Andrusy Andrusyk Andrusyn Andrusyna Andrusyszyn Andrusz Andrusza Andruszak Andruszaniec Andruszczak Andruszczakiewicz Andruszczenko Andruszczewicz Andruszczuk Andruszczyk Andruszczyn Andruszczyszyn Andruszeczko Andruszek Andruszenko Andruszeńska Andruszewicz Andruszewski Andruszka Andruszkiewicz Andruszkiw Andruszko Andruszkow Andruszków Andruszojc Andruszojć Andruszowicz Andruszoyć Andruszuk Andruszyn Andruszyński Andruszysyn Andruszyszyn Andruś Andruśkiewicz Andrut Andrużewska Andryan Andryanczyk Andryaniak Andryanow Andryanowski Andryańczyk Andryański Andryarczyk Andryasiewicz Andryaszek Andrybur Andryca Andrych Andrychewicz Andrychiewicz Andrycholska Andrychowicz Andrychowicz Andrychowicz-Jędrychowic Andrychowski Andrychów Andryciewicz Andrycka Andryckowicz Andryculak Andrycz Andryczka Andryczko Andryczyk Andryczyszyn Andryiszyn Andryjałowicz Andryjan Andryjanczyk Andryjaniak Andryjanik Andryjanko Andryjanowicz Andryjanowska Andryjanów Andryjańczuk Andryjańczyk Andryjański Andryjarczyk Andryjasik Andryjaszew Andryjaszkiewicz Andryjaśkiewicz Andryjczenko Andryjczyszyn Andryjeneczko Andryjenko Andryjesz Andryjew Andryjewicz Andryjewska Andryjiszyn Andryjomowski Andryjowicz Andryjów Andryjszczak Andryk Andryka Andrykajtys Andrykiewicz Andrykowicz Andrykowski Andrylewicz Andryłojc Andryłojć Andryłowicz Andryn Andrynczyk Andrynio Andrynowski Andrys Andryschik Andrysek Andrysewicz Andrysiak Andrysiak Andrysieczko Andrysiewicz Andrysik Andrysiuk Andryskiewicz Andryskowski Andrysowski Andryssek Andrysyna Andrysz Andryszak Andryszczak Andryszczak-Kosiński Andryszczek Andryszczok Andryszczuk Andryszczyk Andryszczyn Andryszek Andryszenko Andryszewicz Andryszewski Andryszka Andryszkiewicz Andryszko Andryszkowski Andryszowska Andryszuk Andryszyn Andryś Andryśkiewicz Andryśkowski Andryzka Andrzajczak Andrzan Andrzarczyk Andrzeiczak Andrzeiczuk Andrzeiczyk Andrzej Andrzeja Andrzejaczek Andrzejak Andrzejak Andrzejak Andrzejak-Wasilewski Andrzejasz Andrzejaszek Andrzejczak Andrzejczak Andrzejczak-Dziąg Andrzejczak-Vel-Jędrzejc Andrzejczek Andrzejczok Andrzejczuk Andrzejczuk Andrzejczy Andrzejczyk Andrzejczyk Andrzejczyn Andrzejczyszyn Andrzejec Andrzejeczek Andrzejek Andrzejeski Andrzejeszczak Andrzejew Andrzejewicz Andrzejewicz Andrzejewski Andrzejka Andrzejkiewicz Andrzejko Andrzejkowicz Andrzejkowska Andrzejok Andrzejowicz Andrzejowiec Andrzejowski Andrzejów Andrzejski Andrzejszczak Andrzejuk Andrzel Andrzelachaj Andrzelak Andrzenko Andrzesiak Andrzesik Andrzesiuk Andrzewski Andrzeykowicz Andrzjewski Andrzjuk Andrzychowski Andrzyk Andrzykiewicz Andrzykowicz Andrzykowski Andrzyn Andrzyszczyk Andrzyszek Andrzyszewski Andszczak Andszykowska Andtuszkiewicz Andtykowska Anduga Andukowicz Andul Andula Andulska Anduła Andura Andurkiewicz Andurska Andusiak Anduszkiewicz Anduta Andyba Andybór Andybur Andycki Andycz Andyk Andyka Andykiewicz-Piragas Andykowicz Andykowska Andysz Andyszczak Andyszkiewicz Andza Andzejazek Andzejczak Andzejczyk Andzejewski Andzel Andzela Andzelak Andzelewicz Andzelewski Andzelm Andzelma Andziak Andziej Andziejczuk Andziejczyk Andziejewicz Andziejuk Andziel Andzielewicz Andzielewko Andzielewski Andziewicz Andzik Andzilewko Andzinski Andziński Andziok Andzioł Andzior Andziora Andzisz Andziul Andziulewicz Andzlik Andzo Andzulewicz Andzunik Andżlik Anecki Aneczek Anećko Aneja Anejko Anek Aneks Anełło Anemowicz Aner Anerczok Anerska Aneryk Aneszkiewicz Aneszko Aneygier Anfang Anflik Anflink Anfolecki Anforowicz Anfosiewicz Anfowska Anfrejczyk Anfrowicz Anfulecki Anga Angas Angel Angelard Angelczyk Angeleski Angelewicz Angeli Angelidis Angelis Angelloni Angelnik Angelo Angeloni Angelow Angelski Angeluk Angelus Angełow Anger Angerbauer Angerer Angerhefer Angerhoefer Angerhoeffer Angerhofer Angerhöfer Angerman Angermann Angermuller Angermüller Angerstein Anghel Angiel Angielaki Angielakis Angielaszek Angielczak Angielczuk Angielczyk Angielewski Angieli Angielkowska Angielski Angieluk Angielus Angieł Angiełko Angiełow Angier Angierman Angiermann Angierski Angiersztejn Angiew Anglard Anglart Anglenik Anglert Anglewicz Anglewitz Anglewski Anglik Anglikowski Anglin Anglis Anglisz Angliś Angnelius Angowski Angrecki Angres Angrestowicz Angrestowski Angrick Angrik Angrocki Angrodzka Angrot Angruszka Angryk Angrys Angryś Angster Angstraich Angstreich Angsztrajch Angsztrajsz Angul Angulewicz Angulski Angurent Angurska Anguścik Anguta Angutek Angyziak Anhalis Anhalt Anhel Anheł Anholcer Anholt Anhut Anhuth Aniceta Anichimiuk Anichimowicz Anichimowski Anichowski Anicka Anicki Anicki Anicz Aniczak Aniczkin Aniczyn Aniechamowska Aniecka Aniecko Anieczko Aniećko Aniekiej Aniel Aniela Anielak Anielaka Anielańczyk Anielczyk Anielewicz Anielewski Anieliańczyk Anielin-Jasiuk Anieliszko Anielkin Anielko Anielski Anielucka Aniemucka Anieszewski Aniewicz Aniewski Anigacz Anikajt Anikej Anikiej Anikiejczyk Anikiejew Anikiel Anikiewicz Anikij Anikin Aniko Anikowicz Anikowski Anilczyk Anilewicz Aniluk Anił Aniłczyk Aniłek Aniłkiewicz Aniłkowska Aniło Aniłowska Animańska Animaria Animowski Animucki Aninewicz Aning Aninowski Aniol Anioł Anioła Aniołczyk Aniołek Aniołkiewicz Aniołkowski Aniołowicz Aniołowski Anioniak Aniota Aniotczyk Aniotek Aniół Aniółkowski Anirska Anisarowicz Aniserewicz Aniserowicz Anisiejko Anisienia Anisieniewicz Anisiewicz Anisilewska Anisimo Anisimorowicz Anisimow Anisimowicz Anisimów Anisinowicz Anisiowicz Aniskiewicz Aniskin Anisko Aniskowicz Aniskowski Anisow Anisowicz Anisowiec Anisów Anissimo Anista Anisymo Anisymowicz Anisymów Anisz Aniszczak Aniszczenko Aniszczenko-Budzyńska Aniszczuk Aniszczyk Aniszewicz Aniszewska Aniszewski Aniszkiewicz Aniszko Aniszkowicz Anisznowicz Aniszta Aniśka Aniśkiewicz Aniśko Aniśkowicz Anita Anitas Anitowski Aniuchowski Aniuk Aniukiewicz Aniuksztys Aniulis Aniuśkiewicz Anizeń Aniżeń Ankawska Anker Ankerski Ankerstain Ankerstein Ankersztajn Ankersztejn Ankes Ankianiec Ankiej Ankiel Ankielewicz Ankier Ankierski Ankierstain Ankierstejn Ankiersztajn Ankiersztein Ankiersztejn Ankiewicz Ankijaniec Ankijanuc Ankikiel Ankin Ankirski Ankjaniec Anklam Ankler Anklewicz Ankłowicz Ankołowicz Ankosz Ankot Ankotowicz Ankowiak Ankowitsch Ankowski Anksztulewicz Anksztutis Ankud Ankuda Ankudewicz Ankudo Ankudowicz Ankurowski Ankus Ankusz Ankut Ankutowicz Ankwicz Anlak Anlauf Anlośkiewicz Anludowicz Anłas Anłoń Anmüller Anna Annad Annała Annan Annata Annela Annełło Anner Annetzberger Annich Annicz Annis Annisimo Annissimo Anniuk Annolek Annollek Annollick Annowski Annus Annusek Annusewicz Annuss Annuth Annykiel Anoba Anobis Anochin Anocka Anoczenko Anolak Anolek Anolik Anolowicz Anołczyk Anołowski Anonicz Anoniew Anonim Anonin Anoniów Anop Anopczenko Anopek Anoruszkiewicz Anoryszczak Anosi Anosiak Anosow Anosowicz Anossi Anoszczenko Anoszewska Anoszkin Anoszko Anoszyn Anotonowicz Anowicka Anowski Anozy Anój Anpraszak Anpulska Anrasik Anraszewicz Anrosiak Anrosiewicz Anroszczyk Anrusiewicz Anrusyszyn Anruszewska Anruszkiewicz Anrychowicz Ansari Ansary Ansel Anselm Ansen Anser Ansiejko Ansielewski Ansilewski Ansimowicz Ansion Ansisewicz Ansiukiewicz Anslik Ansobska Ansolik Ansorge Anszczak Anszczok Anszel Anszelewicz Anszpengier Anszperger Anszpergier Anszuków Anszyc Anślik Ant Anta Antaczak Antakow Antal Antalauf Antalczyk Antalok Antał Antałczyk Antamańczyk Antaniel Antanik Antanowicz Antanowska Antańczyk Antas Antasik Antasz Antaszczyszyn Antaszek Antaszewicz Antaszewska Antaszko Antaszyk Antaś Antcerowicz Antckiewicz Antczak Antczak Antczakowska Antczewska Antczok Antczyk Antecki Anteczek Antek Antel Antelak Antelkiewicz Antemijczuk Antepowicz Antepowicz-Darewski-Wery Anter Anterski Anterszlak Antes Antesz Antezak Anthony Antiasow Antichowicz Antiechowicz Antikainen Antinik Antipiuk Antiporowicz Antipow Antipowicz Antiszko Antke Antkiewicz Antkoniak Antkony Antkow Antkowiak Antkowicz Antkowski Antków Antl Antlauf Antler Antlewicz Antman Antmański Antmucka Antochewicz Antochin Antochow Antochowski Antochów Antoczenko Antok Antokol Antokolski Antokowiak Antokowicz Antol Antolak Antolczyk Antolec Antolecka Antolewski Antolik Antolkiewicz Antolski Antoluk Antoł Antołek Antołowicz Antoman Antomanczyk Antomańczyk Antomiak Antomik Antomiuk Anton Antonatus Antonczak Antonczenko Antonczuk Antonczyk Antoneczko Antonesko Antoni Antonia Antoniak Antonial Antonias Antonicki Antoniczak Antoniczuk Antoniec Antoniecki Antoniek Antonienko Antonieski Antoniew Antoniewicz Antoniewska Antoniewski Antonijczuk Antonik Antonika Antonikiewicz Antonim Antonin Antonina Antoninak Antoninas Antonini Antonio Antoniok Antonionek Antoniow Antoniowek Antoniów Antonis Antonisz Antoniszak Antoniszczak Antoniszen Antoniszewski Antoniszyk Antoniszyn Antoniu Antoniuk Antoniuk Antoniuk Antoniw Antonkiewicz Antonkowicz Antonochowska Antonow Antonowicz Antonowski Antonów Antony Antonyk Antonyszuk Antoń Antończak Antończak Antończak-Kinkela Antończak-Kinkiela Antończuk Antończyk Antoński Antopolski Antoreczko Antos Antos Antosak Antoscak Antosch Antosczak Antosewicz Antosiak Antosiek Antosiewicz Antosiewski Antosik Antosikiewicz Antosin Antosiuk Antosiuk-Szymański Antosk Antoskiewicz Antosyk Antosz Antoszak Antoszczak Antoszczek Antoszczuk Antoszczyk Antoszczyn Antoszczyszyn Antoszek Antoszek Antoszenko Antoszewicz Antoszewski Antoszewski Antoszewski Antoszka Antoszkiewicz Antoszkin Antoszkiw Antoszko Antoszkow Antoszków Antoszlak Antoszów Antoszuk Antoszyk Antoś Antośkiewicz Antowiak Antowicz Antowski Antrejuk Antreski Antrop Antropik Antropow Antroszenko Antryb Antrzak Antuch Antuchiewicz Antuchow Antuchowski Antul Antulis Antulski Antułowicz Antusiak Antusiewicz Antuszewicz Antuszewski Antwarg Antwark Antwińska Antworka Antworska Antyborzec Antybur Antychowicz Antycka Antyforuk Antyga Antyk Antykiewicz Antymijczuk Antymos Antymowicz Antynonik Antypczuk Antypin Antypiuk Antyporowicz Antypow Antypowicz Antys Antysiak Antyszak Antyszka Antzak Antzok Anuchta Anucik Anuciński Anucz Anuczak Anuczewska Anuczyn Anuczyński Anufrajonek Anufriew Anufrjew Anufrowicz Anukiewicz Anukwicz Anulak Anulewicz Anulicz Anus Anusek Anusewicz Anusiak Anusiewicz Anusik Anuskiewicz Anusowska Anusz Anuszat Anuszczak Anuszczyk Anuszek Anuszewicz Anuszewski Anuszkiewicz Anuszkiewska Anuszko Anuszuk Anuś Anuśkiewicz Anut Anuth Anutowicz Anutta Anwailer Anwajler Anwaler Anwalicz Anwand Anweiler Anyczak Anykicz Anykiel Anyperowicz Anyrz Anyrzewska Anys Anysek Anysiewicz Anysik Anyst Anysz Anyszczy Anyszek Anyszewski Anyszka Anyszkiewicz Anyszko Anyśko Anyż Anyżek Anyżewski Anyżka Anyżko Anyżowska Anzel Anzelak Anzelewicz Anzell Anzelm Anzeł Anzlik Anzorga Anzorge Anzulewicz Apa Apabasowicz Apacki Apajewski Apalach Apalańska Apalczyk Apalewicz Apaliński Apalko Apalkow Apalkowska Apanas Apanasewicz Apanasiejew Apanasienko Apanasiewicz Apanasik Apanasionek Apanasiuk Apanasjew Apanasowicz Apanaszczyk Apanaszewicz Apanczonek Apanel Apanesewicz Apanosieńko Apanosowicz Apanosowicz-Katłu-Bej Apanowicz Apansewicz Apańczonek Aparowicz Aparta Aparycka Apas Apathy Apatowicz Apatraj Apcewicz Apcio Apczak Apczynska Apczyński Apel Apelbaum Apelblat Apelkowski Apell Apelman Apelmann Apelski Apelsztajn Apelt Apeltowicz Apenit Aperczyńska Aperliński Aperman Apeta Apeter Apewicz Apfel Apfelbaum Apfeld Apicionek Apiecinek Apiecionek Apielonek Apin Aping Apisdorf Apitz Apka Apko Apkowicz Aplak Aplas Aplegierka Apler Aplewicz Aplik Aplikowski Aplowski Apoczkin Apola Apolczyk Apolenis Apolet Apolewicz Apolikowska Apolin Apolinarek Apolinarski Apolinarzak Apoliner Apoliniarski Apoliniarzak Apolinowska Apolińska Apoljański Apollo Apolo Apolona Apolonarska Apoloni Apolonia Apolonis Apolonk Apolony Apolowicz Apolski Apolt Apołenis Apołłow Apołonik Apon Aponasewicz Aponel Aponiak Aponiewicz Aponik Aponiuk Aponiuk-Vel-Haponiuk Aponowicz Apoń Apończyk Apora Aporius Aporowicz Apostal Apostał Apostel Apostol Apostoli Apostolidis Apostolidu Apostolik Apostolof Apostolski Apostolu Apostoluk Apostoł Apostołow Apostołowicz Apostołowski Apostół Apoznański Appa Appel Appelbann Appelbaum Appelblom Appelbum Appeld Appelkvist Appelmann Appelmen Appelt Appen Appenheimer Appo Appolt Appołonów Apponowicz Apps Apraksin Aprano Apras Aprelew Apresów Apriarz Aprias Apriast Apriasz Aprisz Apro Aproszko Apryas Apryasz Apryczyn Apryjas Apryjasz Apryszko Aprzynger Apse Apsel Apstowicz Apszek Apsztajn Apt Aptacy Aptapski Aptaruk Aptazy Apte Apteka Aptekarz Apteker Aptekman Aptekorz Aptewicz Aptik Aptika Aptowicz Aptulska Aptus Aptycy Aptyka Apuchowicz Apuniewicz Apunik Apuścińska Ar Arab Arabadzi Arabadzis Arabas Arabasz Arabaś Arabczuk Arabczyk Arabia Arabiej Arabig Arabik Arabkowicz Arabowicz Arabowski Arabski Arabucki Arabudzki Aracewicz Arach Arachimowicz Araczewski Araczowska Arad Aragon Araina Araj Arajszczuk Arak Arakji Aralkiewicz Aramczyk Arament Aramide Aramik Araminas Araminowicz Aramiuk Aramowicz Aramowska Aramski Aramus Aranderczyk Arani Aranin Araniń Araniw Aranka Arankiewicz Arankowska Aranowicz Aranowski Arant Arantewicz Arantewitz Arantowicz Arantowitz Arański Arapanowicz Arapinowicz Arapłonowicz Aras Arasiewicz Arasim Arasimczuk Arasimiak Arasimiuk Arasimowicz Arasimski Arasin Arasiuk Araskiewicz Arasmus Arasmys Arasniewicz Arast Arasymowicz Arasz Araszczuk Araszczyk Araszewicz Araszewski Araszkiewicz Araszkiewski Araszkowska Arasztowski Araś Araśkiewicz Araśniewicz Araśnik Arata Aratyk Aratyn Araucz Araus Arawar Arawski Arayńska Araziak Araziński Arazna Arazny Arazy Araźna Araźnik Araźny Arażna Arażnik Arażny Arączek Arbach Arbaczewski Arbadzisz Arbaiter Arbajt Arbajter Arbamiuk Arbamowicz Arbanowski Arbaros Arbart Arbaszewski Arbat Arbatański Arbatowski Arbeit Arbeiter Arbejter Arbelius Arbenter Arbesfeld Arbesman Arbesteld Arbestfeld Arbiszewska Arbitan Arbszajtis Arbszajtys Arbszajtyś Arbter Arbudziński Arbuntowicz Arbus Arbusiewicz Arbusow Arbuszewicz Arbuszewska Arbuśników Arbuz Arbuzinska Arbuziński Arbuzow Arcab Arcaba Arcabowicz Arcemew Arceus Arceusz Arcewicz Archabus Archabuz Archacki Archadzki Archalska Archała Archałowicz Archamowicz Archan Archangelski Archangielski Archaniałowicz Archaniewicz Archaniołowicz Archaniuk Archanowicz Archański Archcińska Archecka Archem Archemczyk Archetka Archiciński Archidów Archimieńczuk Archimiuk Archimowicz Archimowska Archinowicz Archip Archipczewska Archipenko Archipiak Archipienko Archipiuk Archipora Archipow Archipowicz Archipów Archita Architek Architekt Architowski Archman Archmann Archminiuk Archmirowicz Archocka Archołowska Archomowicz Archtel Archucka Archulowska Archulska Archuntycz Archut Archuticz Archutowski Archutycz Archycińska Archymowicz Archyta Arcichowski Arciechowski Arciemień Arciemiuk Arciemowicz Arcieńska Arcikiewicz Arcikiewicz-Zdrodowski Arcikowski Arcimczyk Arcimienko Arcimień Arcimionek Arcimiuk Arcimonek Arcimonowicz Arcimowicz Arcinek Arciniejew Arcinowicz Arcinowski Arcińczyk Arciński Arcioch Arciom Arciomczyk Arcion Arcipiuk Arcipowski Arcirzewska Arcisz Arciszański Arciszenko Arciszewicz Arciszewski Arciszkiewicz Arciszuk Arciszyński Arciuch Arciuchiewicz Arciuk Arciusz Arciuszewska Arciuszkiewicz Arciwek Arcon Arcoń Arcos Arcowicz Arcowski Arct Arcybaszew Arcykiewicz Arcyman Arcymiuk Arcyszewicz Arcyz Arczak Arczebasow Arczeszewski Arczewski Arczoski Arczykowski Arczyński Ardan Ardanowski Ardasiewicz Ardasiński Ardaszewska Ardaszyńska Ardatjew Ardczak Ardecki Ardej Ardel Ardeli Ardelki Ardelli Ardelt Arden Ardenowska Ardeński Ardow Ardowski Ardutowska Ardycka Ardygóra Ardykowski Ardyl Ardylewski Ardyli Ardyn Ardynowicz Ardyńska Ardzacka Ardziak Ardziejewski Ardziewicz Ardzijewski Ardziński Ardziszewska Ardziuk Arecki Areczuk Arefiew Areimowicz Areiszewska Areko Arel Arelt Aremelarczyk Areminiak Aremka Aremke Aremtowicz Arena Arenacka Arenarius Arenberger Arenc Arend Arendacz Arendalska Arendarczuk Arendarczyk Arendarek Arendarenko Arendarski Arendaruk Arendarz Arendarzyk Arendawska Arenderczuk Arenderski Arendorczuk Arendowicz Arendowski Arends Arendt Arendys Arendz Arendziak Arendzikowski Areni Arenicz Arenin Arennt Arenowicz Arenowski Arens Arensburg Arensmajer Arenszt Arent Arentewicz Arentewitz Arentowicz Arentowski Areń Areńkowicz Arepczuk Aresin Arest Arestow Areszko Areszta Aresztowicz Aresztowski Arewicz Arezyńska Areżewska Aręd Arędacz Arędarczyk Arędarska Arędz Arędzikowski Arędzki Arętowicz Argalski Argasiński Argentow Argermann Argier Argirowski Argo Argociński Argolski Argomiściak Argosińska Argulewicz Arian Arianow Arianów Arias Arich Arielska Ariew Arik Arim Arion Aristow Arjan Arjańska Arjent Arkab Arkabus Arkabuś Arkabuz Arkadiusz Arkanas Arkanow Arkanów Arkatow Arkatyn Arkauszewska Arkawik Arke Arkew Arkieta Arkietek Arkiewicz Arkin Arkisiewicz Arkiszewski Arkit Arkita Arkitek Arkitekt Arkowski Arksiowicz Arkteg Arkuda Arkudas Arkular Arkulary Arkularz Arkulisz Arkułowicz Arkuschewski Arkusiewicz Arkusiński Arkusz Arkusza Arkuszawska Arkuszewicz Arkuszewski Arkuszyński Arkutowicz Arkutowski Arkuzińska Arlak Arlet Arleta Arlet-Głowacki Arleth Arletos Arlewska Arlichowska Arlik Arlińska Arlitewicz Arloser Arlt Arlt-Stelmachowski Arluk Arlukiewicz Arłamowski Arłanowska Arłukiewicz Arłukowicz Arłymowicz Arm Arma Armaciński Armacki Armada Armadzki Armala Armała Armałowicz Armałys Armamowski Armanda Armangic Armanko Armanowicz Armanowski Armantys Armański Armas Armat Armata Armatez Armatorska Armatowicz Armatowski Armatów Armatyński Armatys Armatysz Armatyś Armazys Armaża Armbert Armborst Armbrust Armbruster Armecki Armel Armen Armenat Armendowicz Armentowicz Armeńska Armeta Armetys Armgard Armgardt Armiak Armian Armielak Armielin Armieńczo Armijak Arminajtis Arminiak Armiński Armista Armister Armisty Armknecht Armland Armo Armol Armolys Armołkowicz Armon Armonajtis Armonajtys Armonowicz Armotowska Armotys Armółowicz Armstrong Armudowicz Armulska Armuła Armułowicz Armundowicz Armus Armusiewicz Armuszewicz Armuszewski Armuszkiewicz Armuz Armuzewska Armużewska Armużyński Arnacka Arnadys Arnak Arnal Arnanowska Arnas Arnasiewicz Arnastowicz Arnaszewski Arnat Arnata Arnatowicz Arnatowski Arnatys Arnaudow Arnberg Arnchold Arnczan Arnd Arndt Arnedt Arnek Arnelt Arnemann Arnet Arngolc Arnhold Arniak Arnicki Arniewicz Arnikowski Arning Arnista Arnistek Arnister Arniszczuk Arno Arnocka Arnol Arnold Arnoldes Arnoldt Arnoldt-Russocki Arnolt Arnot Arnowski Arnt Arnulf Arnusiewicz Aroch Arocha-Guzman Arockier Aroczek Arodz Arodź Arok Aromec Aromiec Aromin Arominiak Aromiński Aromotek Aromowicz Aromowski Aron Arondarska Aronfeld Aroni Aroniec Aroniewicz Aronik Aroniszydze Aronobis Aronowicz Aronowski Aronson Aronsson Aronsztam Aronzon Aroń Aroński Aros Arosimczyk Arosłanow Aross Arostowska Arosz Aroszkiewicz Aroś Arośniewicz Arow Arowicz Arpas Arpaszew Arpińska Arpuchowicz Arragon Arrasz Arriasz Arsala Arsan Arsanowicz Arsemiko Arsene Arsenicz Arseniew Arsenin Arseniu Arseniuk Arsenowicz Arseń Arseńczuk Arsewicz Arsieniew Arsiewicz Arsim Arsinowicz Arsiuta Arsiutin Arski Arsłanow Arsłanowow Arsman Arsoba Arsow Arsymowicz Arsz Arszar Arszcz Arszczal Arszelewski Arszeluk Arszeniak Arszenik Arszennik Arszewicz Arszewski Arszkiewicz Arszlewska Arsztynowicz Arszulik Arszułowicz Arszyło Arszyłowicz Arszyniewski Arszyński Art Artabus Artabuz Artajew Artamanoff Artamanow Artamonow Artaniak Artanowicz Artaszewicz Artąg Artchman Artech Artechowicz Artecki Artel Arteld Artelik Artelski Artelt Artemczuk Artemczyk Artemenko Artemiak Artemiew Artemik Artemiuk Artemjew Artemjuk Artemniak Artemow Artemowicz Artemski Artemuk Artemuk-Wel-Sacharuk Arteniak Artenik Arteniuch Arteniuk Artenowicz Artensztejn Arter Artewicz Artęg Artf Artfik Artfil Artfiński Artich Artichowicz Artiemiew Artiemiuk Artiemjew Artiemowicz Artimienko Artimiew Artimionko Artimjew Artimow Artimowicz Artinjan Artiom Artioment Artiomow Artionow Artisiewicz Artisz Artiszuk Artiuch Artiucha Artiuch-Artiuszkiewicz Artiuchow Artiuchów Artiukiewicz Artiuszów Artjonienko Artjuch Artjuchow Artka Artke Artkiewicz Artkop Artkowski Artl Artman Artmann Artmański Artmon Artmowicz Artnik Artoman Artomiuk Artomski Artoniak Artonowicz Artosek Artosik Artoszczyk Artoszko Artoszyńska Artowicz Artowski Artschwager Artski Artt Artuch Artuchiewicz Artuchowski Artujanz Artukiewicz Artun Artuna Artung Artur Artus Artuszewski Artuszyk Artwica Artwich Artwicht Artwiek Artwig Artwik Artwiński Artych Artychowicz Artychowski Artycz Artyfikiewicz Artyka Artykiewicz Artykowski Artyl Artym Artymenko Artymiak Artymicz Artymienko Artymiński Artymionek Artymionko Artymiuk Artymko Artymoński Artymowicz Artymowski Artymowycz Artymów Artyn Artyna Artyniak Artynicz Artyniew Artyniewicz Artyniuk Artynko Artynowicz Artynowski Artynów Artyń Artyński Artypowicz Artys Artysiewicz Artysz Artyszak Artyszczak Artyszek Artyszewicz Artyszewski Artyszka Artyszko Artyszowicz Artyszuk Artyś Artyziewicz Arubkowicz Arucik Arucz Aruczan Arudt Aruga Arukiewicz Aruknecht Arułkiewicz Arumiński Arundel Aruniewicz Arunowski Arus Arusewicz Arusiewicz Arusik Arusolik Arustamian Arustel Arustowicz Arusz Aruszek Aruszewicz Aruszewski Aruszkiewicz Aruszko Arusztowicz Arutiunian Arutiunianc Arutiunow Arutkowski Arutunow Arutyńska Arwacz Arwai Arwaj Arwamienko Arwańska Arwar Arwas Arway Arwei Arwer Arwicz Arwoński Arycewicz Arycha Aryckiewicz Aryk Aryka Aryko Arylak Arylukiewicz Arym Arymiński Arymowicz Arynt Arys Aryss Aryst Arystarchow Arystarchów Arystowski Arysymowicz Arysz Aryszewicz Aryś Aryta Arytm Arytmiak Arytymiak Aryż Arzelecka Arzenton Arzogin Arzt Arzucińska Arżaniewicz Arżanik Asaczew Asad Asadzka Asafow Asajewicz Asak Asakowski Asamczewski Asamowicz Asan Asanin Asankowicz Asanow Asanowicz Asante Asarabowski Asare Asberg Asbert Asbin Asboth Aschenbach Aschenberenner Aschenberg Aschenbrener Aschenbrenner Aschendorf Aschendorff Aschenfarb Aschenhof Ascher Ascherener Aschick Aschik Aschkenazy Aschmann Aschmitat Aschmutat Asciłowicz Asciukiewicz Ascych Asejczyk Asenada Asenchaimer Asenchajmer Asenczuk Asenda Asendi Asendrych Asendryk Asendy Asenhajmer Asenikow Asenko Asenkowicz Asenow Asenska Asensky Asenso Aseńczuk Aseńko Aseńska Aseryczew Aseudrych Asfal Asfeld Asheim Asieczukiewicz Asiedacz Asiejew Asiejewski Asienkiewicz Asiesiukiewicz Asiewicz Asijewski Asik Asikowski Asilińska Asimowicz Asinan Asinowicz Asiński Asipczyk Asirakow Asisa Asiukiewicz Ask Aska Askaldowicz Askanas Askier Askierko Askit Askoldowicz Askontowicz Askowska Askudrzyk Askuntowicz Askupińska Asler Asłacka Asłajew Asłamowicz Asłan Asłanowicz Asłel Asma Asman Asmann Asminowicz Asmus Asmuss Asner Asowska Asp Aspadarec Asparczyk Asparuchow Asperski Asperstein Aspidow Aspis Aspis-Popecki Aspras Aspraś Aspres Ass Assaman Assamann Assanowicz Assarabowski Assbury Assenchaimer Assenchajmer Assendi Assendrich Assendrych Assengajmer Assenhajmer Assenhamer Assenheimer Assenhejmer Assenkowitz Assiany Assman Assmann Assner Assón Assulewicz Assynger Assyngier Ast Astachnowicz Astachow Astachów Astachyra Astafiew Astalosch Astania Astankiewicz Astańko Astapczuk Astapczyk Astapiec Astapionek Astapionok Astapko Astapkowicz Astapowicz Astasewicz Astasiewicz Astaszewski Astaszow Astaszuk Astecka Astel Astemberg Astemborska Astepczyk Aster Asterski Astesiewicz Astik Astman Astner Astopowicz Astra Astrabas Astrachancew Astrachańcew Astrachańska Astrachow Astrakowicz Astrał Astrambowicz Astramowicz Astran Astrau Astrebas Astrejko Astriab Astriabski Astriap Astroł Astrom Astromowicz Astron Astrowska Astukiewicz Astupan Astuszka Astyk Astyniak Asulewicz Asunowicz Asuwniak Aswald Asybawska Asynger Asyngier Asynowicz Asyra Asz Aszakiewicz Aszako Aszbrener Aszbrenner Aszczak Aszczurowski Aszeberg Aszeff Aszejczyk Aszemberg Aszemberk Aszenberg Aszenbraner Aszenbrener Aszenbrenner Aszendorf Aszenfarb Aszenger Aszengier Aszengrau Aszenmil Aszer Aszerenko Aszerman Aszkałdowicz Aszkenazy Aszkielaniec Aszkielowicz Aszkiełojć Aszkiełoniec Aszkiełowicz Aszkiełowicz Aszkienazy Aszkieniewicz Aszkietowicz Aszkiewicz Aszkiłowicz Aszkinis Aszklar Aszkołdowicz Aszkowski Aszkułowicz Aszlar Aszman Aszmann Aszmiełowicz Aszmoneit Aszmowicz Aszmunajt Aszmuned Aszmutat Aszniewicz Asznowicz Aszoff Aszot Aszpurgiel Aszremborska Asztabski Asztal Asztalerz Asztamborska Aszteborski Asztel Asztemborski Asztembowska Asztembrowska Asztemburski Asztemhorska Asztenborska Asztęborski Asztęmborski Asztulewicz Asztymborska Aszuk Aszukiewicz Aszurek Aszurkiewcz Aszurkiewicz Aszurko Aszurkow Aszuryn Aszychmin Aszyjczyk Aszyk Aszymanek Aszypowska Aścik Aściłowicz Aściłowski Aścinkiewicz Aściszewska Aściuk Aściukiewicz Aśko Aślik Atacan Atachim Atachlewska Atak Atalęga Atalski Atałańska Atałap Ataman Atamanczuk Atamaniec Atamanienko Atamanik Atamaniuk Atamanowicz Atamańczok Atamańczuk Atamańczyk Atamański Atamski Atanańska Atanas Atanasew Atanasiewicz Atanasow Atanaziewicz Ataniel Atanowicz Atanowski Atańczak Atańczuk Ataraszkiewicz Atarczyk Atarowski Ataryk Atarzewski Atasiak Atasiewicz Ataszewska Ataszkiewicz Atczak Atczuk Atczyło Atejko Atelman Atemborski Atenborski Atencio Ateński Aterenblat Atereńczak Ates Atewęgier Atępień Athenstadt Athman Atig Atik Atinger Atkaczunas Atkielski Atkiewicz Atkins Atkinson Atkonis Atkowiak Atkowska Atlak Atlas Atlasiński Atleński Atler Atliński Atłachowicz Atłas Atłasiewicz Atłasik Atłasiński Atłasiuk Atłaski Atłaszewski Atłaszuk Atłowski Atman Atmanowicz Atmański Atmin Atminis Atnos Atolska Atomańczuk Atomańczyk Atoniak Atonina Atończyk Atosiewicz Atoszewska Atowski Atówko Atrachimionek Atrachimowicz Atrachinowicz Atras Atrasik Atrasz Atraszkiewcz Atraszkiewicz Atrąpeć Atremska Atrębska Atrielska Atroczenko Atros Atroszczak Atroszczyk Atroszenko Atroszkiewicz Atroszko Atruszkiewicz Atrymko Atryszuk Atta Attaman Attinger Atuchniewicz Aturowicz Atwuszewska Atycka Atyła Atys Atzberger Atzler Atzmüller Au Aubek Aubicka Aubrecht Aubrecht-Prcdzinski Aubrecht-Prondziński Auc Auch Auchim Auchimenia Auchimieniuk Auchimik Auchimiuk Auchimowicz Auchman Auchmik Auchowski Auchymowicz Aucik Auciór Auciszewska Auckiewicz Auczkiewicz Auczykowska Auda Audachowicz Auderski Auditor Audler Audoszczyk Audrowska Audruchów Audryszyn Audul Auduła Audycja Audycki Audykowicz Audykowski Audziej Audziejczyk Audzielewicz Audziewicz Aue Auer Auerbach Auerebach Aueron Auerswald Aufang Auferowicz Auffnanger Aufricht Aufrichter Aufrichtig Aufrychter Auga Augarten Augastyniak Augat Augburg Augenbraun Augenlicht Augenszbraun Augerman Augernian Augestad Augeulicht Augier Augiewicz Augipow Augluś Augof Augoff Augowska Augóstyn Augrot Augsburg Augsburger Augstach Augstein Augsten Augstyn Augstyniak Augszpurger Augsztejn Augucewicz Auguff Augul Augulewicz Augulska Augun Auguń Auguńcik Augusciak Auguscik Augusciuk Augusewicz Augusiak Augusiewicz August Augusta Augustajtis Augustajtys Augustajtyś Augustak Augustanc Augustaniak Augustański Augustasicz Augustasty Augusten Augustenowicz Augustewicz Augustiański Augustic Augustik Augustik-Auguścik Augustin Augustincic Augustiniak Augustiniok Augustinowicz Augustinska Augustis Augustiuk Augustjański Auguston Augustowicz Augustowski Augustów Augustun Augustuniak Augustyjańska Augustym Augustyn Augustyna Augustynczyc Augustynczyk Augustynek Augustynewicz Augustynia Augustyniak Augustyniak Augustynic Augustyniewicz Augustynik Augustyniok Augustyniuk Augustynkiewicz Augustynopolski Augustynow Augustynowicz Augustynowski Augustynów Augustynski Augustyń Augustyńczuk Augustyńczyk Augustyński Auguszczak Auguszczyk Auguszczyńczyk Auguszewski Augusztyn Auguściak Auguścieńska Auguścik Auguścik-Lipka Auguściński Auguściuk Augutowicz Augystyniak Auksel Aukszten Auksztol Auksztukanis Auksztulewicz Aukudowicz Aukunas Aukunaz Aukutowicz Aulak Aulejtner Aulek Aulesztulewicz Auleytner Auliak Aulich Auliek Aulig Aulikowska Aulszlak Aumer Aumiler Aumiller Aumueller Aumüler Aumuller Aumüller Aümüller Auniak Aunicz Auniszkiewicz Aunynia Aupulewicz Auramiec Auras Aurast Auriga Aurik Aurika Aurita-Piątkowski Auron Auronowicz Auroń Auruga Auruszkiewicz Auryga Aurzadniczek Aurzecki Aurzędniczek Ausbach Ausbiter Auschwitz Ausdajczer Ausenberg Ausfeld Ausilewska Ausinowska Ausiuk Auskin Auslander Auslender Auslik Ausobski Ausobsky Aussenberg Aust Austasiewicz Austein Austel Austen Auster Austin Austria Austrijak Austrjak Austro Austryak Austryjak Austryjski Austyn Austyniak Ausygier Ausz Auszadniczek Auszczak Auszew Auszkarek Ausztol Ausztukanis Auszwic Auś Aut Auta Autaner Autas Auterhoff Authier Autkowiak Autkowski Autków Autochowska Autokolska Autolec Autolik Autoniewska Autoniuk Autosiewicz Autosz Autoszczyk Autoszewska Autoszków Autow Autowak Autowicz Autrieb Autryb Autuch Autuchiewicz Autuchniewicz Autyn Auwicz Auzadniczek Auzbiter Auzel Auzendniczek Aużandniczek Awacka Awad Awade Awadziej Awadziun Awadziur Awadziusz Awadzka Awadzun Awais Awaj Awakowicz Awaków Awakumow Awakumowski Awakunowska Awanko Awariańczyk Awarmik Awarski Awaruk Awaruszkiewicz Awasiuk Awąs Awchimowicz Awczarek Awczarski Awczuk Awdankiewicz Awdaszczenko Awdaszkiewicz Awdaszko Awdecka Awdejenko Awdejuk Awdiejczuk Awdiejczyk Awdiejenko Awdiejew Awdiejewicz Awdiejuk Awdijczuk Awdijuk Awdjenko Awdjonek Awdochin Awdoszko Awdycki Awdykowicz Awdymirzec Awdziej Awdziejczuk Awdziejczyk Awdziejenko Awdziejew Awdziejewicz Awdziejewski Awdziejuk Awdziewicz Awdziński Awe Awecka Awedyk Awena Awenarius Awenciuk Awencki Awendzka Awenik Awent Awerbach Awerbuch Awerczuk Awerianow Awericzew Awerin Awerjanow Awerkin Awerkowicz Awerman Awerski Aweryn Awęcki Awędzka Awftyka Awgucewicz Awgul Awgulewicz Awgun Awgusewicz Awgusiewicz Awgustin Awgustiuk Awgustowicz Awgustynowicz Awguścik Awgutowicz Awgutowska Awianowicz Awicewicz Awid Awidiejew Awielicz Awielowska Awienko Awienowicz Awier Awierczenko Awierianow Awierianów Awierjanow Awierko Awieruk Awieruszko Awierycz Awieryszew Awiłło Awiłowski Awin Awinas Awiniak Awino Awinowicki Awiński Awiorko Awiota Awiórko Awirzeń Awisiuk Awisko Awiśkowicz Awiteń Awizen Awizjusz Awizycz Awizyn Awiżańska Awiżen Awiżeń Awiżyc Awiżycz Awiżyn Awksentijuk Awksentiuk Awksientiuk Awksientjuk Awksietijuk Awlas Awlich Awłachowska Awłas Awłasewicz Awłasiewicz Awłasionek Awłosewicz Awłosowicz Awłowska Awner Awners Awniak Awnuk Awolińska Awraam Awraamow Awracewicz Awrach Awrajcewicz Awram Awramczenko Awramczuk Awramenko Awrameńska Awramiec Awramienko Awramieszko Awramik Awramiuk Awramow Awraniec Awranienko Awranik Awraniuk Awrecewicz Awrejcewicz Awreluk Awremiuk Awreszuk Awril Awriukiewicz Awrjańczyk Awromik Awrońska Awruch Awrudzka Awruk Awrusewicz Awrycewicz Awryluk Awsciukiewicz Awsiej Awsiejenko Awsiejew Awsiejonek Awsinkiewicz Awsiuk Awsiukiewicz Awstric Awstryc Awsztel Awsztol Awtarczuk Awtaruk Awtelak Awtewicz Awtomonow Awtoniuk Awtoruk Awtuch Awtuszewski Awtuszka Awtuszko Awtyka Awwakumow Awzamienko Awzan Axamit Axamitowska Axamitzka Axel Axelsson Axenti Axentowicz Axer Axmann Axt Aywas Azak Azakiewicz Azankiewicz Azanon Azanow Azan-Zieliński Azar Azarczyk Azarenko Azarewicz Azarkiewicz Azarko Azarow Azarowicz Azarowski Azarów Azatow Azawada Azberger Azbergier Azbert Azderbal Azdykiewicz Azeb Azejczyk Azemberg Azembski Azenko Azenkowicz Azerska Azersztak Azewicz Azgier Azgin Azia Aziak Aziambor Azian Aziarkiewicz Aziątek Azierski Aziewicz Azikiewicz Azikowski Aziukiewicz Aziulewicz Aziz Azjak Azjan Azman-Zieliński Azmin Aznańska Azner Azorkiewicz Azorko Azorowicz Azorowska Azorska Azot Azubroszczyk Azulak Azulewicz Azur Azurek Azyan Ażarko Ażelonis Ażogin Ażurek   


   


   wrzesień 2009 r. - 1 grudzień 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005