<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ć

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Ćma - 1236 od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmachowski - 1404 od nazwy miejscowej Ćmachowo (pilskie, gmina Wronki).

  Ćmak - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmakowski - 1422 od nazwy miejscowej Ćmachowo (pilskie, gmina Wronki).

  Ćmala - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmalach - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  ĆmelowskI - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmica - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmich - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmicki - prawdopodobnie od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmidło - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmiech - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmiekiewicz - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmiel - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmiela - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielak - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielarz - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielas - prawdopodobnie od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmieląg - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielewicz - 1782 od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielewski - prawdopodobnie od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmieliński - prawdopodobnie od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielowski - prawdopodobnie od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmielów - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmieluch - prawdopodobnie od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Ćmik - 1465 od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmikiewicz - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmil - prawdopodobnie od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmina - 1136 od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmiotek - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmira - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmoch - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmoczek - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćmok - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’; od ćmok ‘ćma’.

  Ćmokowski - od ćma, od staropolskiego gwarowego ćmić ‘zaciemniać’.

  Ćwakliński - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwakowski - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwąkała - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiak - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiakała - 1633 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiakowski - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiąk - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiąkalski - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiąkała - 1491 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiąkało - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwicz - 1719 od ćwiczyć.

  Ćwiczak - od ćwiczyć.

  Ćwiczyński - od ćwiczyć.

  Ćwieczek - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’ lub od ćwieczek.

  Ćwieczkowski - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’ lub od ćwieczek.

  Ćwieczyk - 1704 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiek - 1408 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwieka - 1593 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiekała - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwieki - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiekiewicz - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwieklik - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiekliński - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiekła - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiekowic - 1316 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiekowski - prawdopodobnie od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwieków - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwierczek - 1490 od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwierczyński - prawdopodobnie od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwierdziński - od nazwy miejscowej Ćwierdzin (konińskie, gmina Witkowo).

  Ćwierk - od ćwierkać, ćwierk.

  Ćwierka - od ćwierkać, ćwierk.

  Ćwierkiewicz - od ćwierkać, ćwierk.

  Ćwierko - od ćwierkać, ćwierk.

  Ćwierkowski - od ćwierkać, ćwierk.

  Ćwierków - od ćwierkać, ćwierk.

  Ćwiertkniewicz - prawdopodobnie od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Ćwiertna - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Ćwiertnia - 1602 od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Ćwiertniak - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Ćwiertnica - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’ lub od ćwiertnica ‘skrzynka na zboże’.

  Ćwiertnicz - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Ćwiertniewicz - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Ćwiertniewski - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Ćwiertny - 1669 od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Ćwiertok - prawdopodobnie od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Ćwiertynia - od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Ćwierucki -

  Ćwierz - 1786 od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierzeń - od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierzewicz - od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierzona - od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierzyk - od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierzyn - od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierzyński - od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwierż - prawdopodobnie od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwiesz - prawdopodobnie od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwietal -

  Ćwietkow - prawdopodobnie od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwietkowski - prawdopodobnie od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwietków -

  Ćwietnia - prawdopodobnie od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Ćwietniak - prawdopodobnie od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Ćwież - prawdopodobnie od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwieżyk - prawdopodobnie od staropolskiego ćwierzyć (się) ‘zabawić się, cieszyć się’.

  Ćwięcek - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięcichowska - - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięcki - - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięcuk - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięczek - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięczkowska - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięk - 1785 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwięka - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiękalik - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiękała - 1487 od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiękieła - prawdopodobnie od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiękolik - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiękowski - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiętkow - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwik - 1397 od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikalak - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikalski - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikała - 1793 od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikałowski - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikiel - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’ lub od gwarowego ćwiekiel ‘wstawka z materiału; klin drewniany’.

  Ćwikielnik - od gwarowego ćwiekielnik ‘rodzaj potrawy z ćwikłą’.

  Ćwikiełka - 1440 od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikiewicz - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikilewicz - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikla - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklak - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklarz - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikleński - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklewicz - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklewski - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklicer - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklicki - prawdopodobnie od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklicz - 1438 od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklik - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwiklinek - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikliński - 1428 od nazwy miejscowej Ćwiklin (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Ćwikła - 1370 od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikłak - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikło - 1460 od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikłowicz - od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikłowski - 1565 od ćwikła ‘burak, zwłaszcza jego korzeń, potrawa z buraków ćwikłowych’.

  Ćwikowicz - 1500 od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikowski - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikuła - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwikun - od staropolskiego ćwik ‘ptak myśliwski, krogulec; człowiek niedoświadczony’.

  Ćwiok - prawdopodobnie od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwiokowski - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwionkała - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwir - prawdopodobnie od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwirczek - 1490 od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwirdziński - 1497 od nazwy miejscowej Ćwierdzin (konińskie, gmina Witkowo).

  Ćwirk - od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwirka - od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwirko - od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwirko-Godycki - od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’; Godycki

  Ćwirkowicz - od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwirkowski - od ćwierkać, ćwierk ‘ćwierkanie, szczebiot’.

  Ćwok - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.

  Ćwokliński - od ćwiek, ze staropolskiego i gwarowego ćwięk, ćwok, ćwak ‘rodzaj gwoździa’.  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.  Ćkuj Ćlagowska Ćlemrych Ćlepska Ćlesińska Ćlęzak Ćmachowski Ćmak Ćmakowski Ćmalach Ćmelowska Ćmica Ćmich Ćmicka Ćmiech Ćmiekiewicz Ćmiel Ćmiela Ćmielak Ćmielarz Ćmielas Ćmieląg Ćmielewski Ćmieliński Ćmielowski Ćmielów Ćmieluch Ćmikiewicz Ćmil Ćmiotek Ćmira Ćmoch Ćmok Ćmokowski Ćmolach Ćmolas Ćmoluch Ćmugr Ćniek Ćwacz Ćwajgel Ćwajna Ćwakliński Ćwakowska Ćwan Ćwaruba Ćwąkała Ćwiach Ćwiacz Ćwiaczek Ćwiak Ćwiakała Ćwiakowski Ćwiałkowska Ćwian Ćwiartka Ćwiączek Ćwiąda Ćwiąk Ćwiąkalski Ćwiąkała Ćwiąkało Ćwiątkowska Ćwich Ćwichoń Ćwichula Ćwichuła Ćwichun Ćwichuń Ćwichuta Ćwiciński Ćwick Ćwicka Ćwickała Ćwicz Ćwiczak Ćwiczyński Ćwidak Ćwider Ćwiderke Ćwidro Ćwidziński Ćwidznia Ćwiech Ćwieciński Ćwieczek Ćwieczkowski Ćwieczyńska Ćwiedak Ćwiejkowski Ćwiek Ćwieka Ćwiekała Ćwieki Ćwiekiewicz Ćwieklik Ćwiekliński Ćwiekła Ćwiekowski Ćwieków Ćwiel Ćwielag Ćwieląg Ćwielich Ćwielińska Ćwieloch Ćwielona Ćwielong Ćwielowski Ćwielóch Ćwieluch Ćwielucha Ćwielung Ćwiełobut Ćwiencek Ćwienczek Ćwieng Ćwienk Ćwienkała Ćwienkowski Ćwieńkowska Ćwier Ćwierat Ćwierbutowicz Ćwierciak Ćwierciakowski Ćwierczakiewicz Ćwierczakowski Ćwierczek Ćwierczyńska Ćwierdziński Ćwierk Ćwierka Ćwierkiewicz Ćwierko Ćwierkowska Ćwierków Ćwierlej Ćwierlikowski Ćwierłka Ćwiernia Ćwierniak Ćwierniewicz Ćwierniewska Ćwiertak Ćwiertka Ćwiertkiewicz Ćwiertkniewicz Ćwiertna Ćwiertnia Ćwiertniak Ćwiertnica Ćwiertnicz Ćwiertniewicz Ćwiertniewski Ćwiertny Ćwiertok Ćwiertynia Ćwierucki Ćwierz Ćwierzeń Ćwierzewicz Ćwierzona Ćwierzyk Ćwierzyn Ćwierzyński Ćwierż Ćwiesz Ćwietal Ćwietkow Ćwietkowski Ćwietków Ćwietnia Ćwietniak Ćwież Ćwieżyk Ćwięcek Ćwięcichowska Ćwięcka Ćwięcuk Ćwięczek Ćwięczkowska Ćwięk Ćwięka Ćwiękalik Ćwiękała Ćwiękieła Ćwiękolik Ćwiękowski Ćwiętkow Ćwigon Ćwigoń Ćwigun Ćwiguń Ćwihuła Ćwihuń Ćwik Ćwikalak Ćwikalski Ćwikała Ćwikałowski Ćwikiel Ćwikielnik Ćwikiewicz Ćwikilewicz Ćwikla Ćwiklak Ćwiklak Ćwiklarz Ćwikleński Ćwiklewicz Ćwiklewski Ćwiklicer Ćwiklicki Ćwiklicz Ćwiklik Ćwiklinek Ćwikliński Ćwikliński Ćwikła Ćwikłak Ćwikło Ćwikłowicz Ćwikłowski Ćwikowicz Ćwikowski Ćwikuła Ćwikun Ćwil Ćwilag Ćwilak Ćwiląg Ćwilewicz Ćwilich Ćwilichowski Ćwilik Ćwiliński Ćwilong Ćwiluk Ćwiłkowska Ćwiłowicz Ćwiłowski Ćwinarowicz Ćwinczek Ćwingiel Ćwiniewicz Ćwink Ćwinkowski Ćwinorowicz Ćwintal Ćwiok Ćwiokowski Ćwionkała Ćwiora Ćwioro Ćwir Ćwirat Ćwirbut Ćwirk Ćwirka Ćwirko Ćwirko Ćwirko-Godycki Ćwirkowicz Ćwirkowski Ćwirlej Ćwirlicka Ćwirlik Ćwirlińska Ćwirła Ćwiro Ćwirończuk Ćwirta Ćwiruk Ćwirynkało Ćwirzań Ćwirzen Ćwirzeń Ćwirzewicz Ćwirzona Ćwirzyńska Ćwisz Ćwiszewski Ćwityński Ćwiuło Ćwizewicz Ćwizinia Ćwiżewicz Ćwiżka Ćwiżyk Ćwoja Ćwojdzińska Ćwok Ćwokliński Ćwołek Ćwonda Ćwójda Ćwynar   - 7 sierpień 2009 r. - 1 grudzień 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005