<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę E


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Ebarhard - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebechart - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebecke - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebel - od niemieckiej nazwy osobowej Ebel, ta od imion Eberhard, Albrecht lub też od Abel.

  Ebelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ebel, ta od imion Eberhard, Albrecht lub też od Abel.

  Ebeling - od niemieckiej nazwy osobowej Ebel, ta od imion Eberhard, Albrecht lub też od Abel; też od niem. patronimicum Ebeling.

  Ebell - 1765 od niemieckiej nazwy osobowej Ebel, ta od imion Eberhard, Albrecht lub też od Abel.

  Ebelt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Ebel, ta od imion Eberhard, Albrecht lub też od Abel.

  Eber - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberbach -

  Eberchard - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberchardt - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberchart - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberd - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberdowski - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberdt - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebergard - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberhard - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberhardt - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberharolt - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberhart - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberherdt - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberl - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberlajn - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberle - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberlein - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberlejn - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberman - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebermann - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebernickel - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebernikel - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebernikiel - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebersbach - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebersberg - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebert - 1685 od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’ (por. niem. Ebert).

  Ebertowicz - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebertowski - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eberz - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebhardt - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebiorczyk - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebo - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebor - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eborka - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Eborowicz - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebusz - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ebysz - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Echler - 1561 - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Echt - od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Echta - od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Echtermeyer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eciak - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Ecimowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eck - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ecka - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckard - prawdopodobnie prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckardt - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckart - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Ecke - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckelman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckelmann - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckelt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Ecker - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckerlin - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckersdorf - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckert - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckes - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckett - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckfeld - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Echt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego echt, w znaczeniu ‘dziecko z prawego łoża’.

  Eckhard - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckhardt - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckhaus - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckhoff - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckhold - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckiert - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckl - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckloff - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckman - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckmann - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Eckner - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Edal - od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edel - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’; od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Edelman - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’.

  Edelmann - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’.

  Edelmański 1766 - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’.

  Edelmayer - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’.

  Edelski - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’; od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Edińska -

  Edla - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’; od niemieckiego apelatywu Edel ‘szlachetny’.

  Edman - prawdopodobnie od staro-angielskiego Eadmund (ead ‘bogactwo, szczęście’ + mund ‘ochrona’), przejęte do łaciny jako Edmundus’.

  Edmondson - prawdopodobnie od staro-angielskiego Eadmund (ead ‘bogactwo, szczęście’ + mund ‘ochrona’), przejęte do łaciny jako Edmundus’.

  Edmund - od staro-angielskiego Eadmund (ead ‘bogactwo, szczęście’ + mund ‘ochrona’), przejęte do łaciny jako Edmundus’.

  Edmundus - od staro-angielskiego Eadmund (ead ‘bogactwo, szczęście’ + mund ‘ochrona’), przejęte do łaciny jako Edmundus’.

  Edula - od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwarczyk - od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edward - od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwardo - prawdopodobnie od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwardowski - od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwards - prawdopodobnie od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwardsen - prawdopodobnie od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwartowski - od imienia Edward, to od germańskiego ead ‘dobrobyt’ + weard ‘warta, stróż’.

  Edwiński - od niemieckiego imienia Edwin.

  Edyta - od imienia żeńskiego Edyta.

  Efczyński - prawdopodobnie od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Efim - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimenko - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimienko - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimiuk - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimof - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimow - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimowicz - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimowski - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efimuk - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efinowicz - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efinowowicz - od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.

  Efko - prawdopodobnie od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Efkowski - prawdopodobnie od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Efner -

  Efrem - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Efremiuk - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Efremowicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Efroimowicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Efromienko - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Efromowicz - od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Efron - prawdopodobnie od imienia używanego w Kościele prawosławnym Efrem, Afrem, Efremij, to z hebrajskiego imienia Ephrajim ‘bardzo urodzajny’, to od nazwy jednego z plemion izraelskich.

  Egbert - od staro-wysoko-niemieckiego Egbert, Ekbert, od staro-wysoko-niemieckiego ekka, agi ‘broń sieczna’ i staro-wysoko-niemieckiego beraht ‘jasny, błyszczący’.

  Eger - od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egerd - od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Egermaier - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egerman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egermeier - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egers - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egert - 1753 od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Eggebrecht - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri

  Egger - od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Eggers - od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Eggerstedt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri

  Eggert - 1744 od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Eggertsen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Egid - od imienia męskiego Egidius.

  Egida - imię pochodzi prawdopodobnie od męskiego Egidius.

  Egidi - od imienia męskiego Egidius.

  Egidiusz - od imienia męskiego Egidius.

  Egier - od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egierd - od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Egiersdorff - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Egierski - od niemieckiej nazwy osobowej Eger, ta od imienia Eggeheri.

  Egiert - 1717 od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Egird - od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Eibisch - od niemieckiej nazwy osobowej Eibisch, średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu ibische ‘ślaz’.

  Eichart - od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eicher - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eicherberger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eichert - od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eicheuholz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eichheimer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eichhof - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eichhoff - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Eichler - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Eichman - od niemieckiej nazwy osobowej Eichmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eih(h) ‘dąb’ + mann ‘mąż, człowiek’.

  Eichmann - od niemieckiej nazwy osobowej Eichmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eih(h) ‘dąb’ + mann ‘mąż, człowiek’.

  Eichner - od niemieckiej nazwy osobowej Eichner, ta od Eiche(n) ‘dąb, dębowy’.

  Eidelman - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’.

  Eim - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Eima - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Eiman - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Eimer - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Eiminowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Eimler - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Eimocki - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eimont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Einenkel - od niemieckiej nazwy osobowej Einenkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Einenkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Einenkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Eismentowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eismond - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eismont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eismund - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eismunt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eisnak - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eisner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego isener ‘handlarz żelazem’.

  Eisnard - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eisner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego isener ‘handlarz żelazem’.

  Eisnberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eisner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego isener ‘handlarz żelazem’.

  Eisner - od niemieckiej nazwy osobowej Eisner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego isener ‘handlarz żelazem’.

  Eisop - prawdopodobnie od Ezop.

  Ejbeszyc - od niemieckiej nazwy osobowej Eibisch, średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu ibische ‘ślaz’.

  Ejbich - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eibisch, średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu ibische ‘ślaz’.

  Ejbisz - od niemieckiej nazwy osobowej Eibisch, średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu ibische ‘ślaz’.

  Ejbuszyc - od niemieckiej nazwy osobowej Eibisch, średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu ibische ‘ślaz’.

  Ejchart - od niemieckiej nazwy osobowej Eichert, ta od germańskiego Aighard, to od aig ‘posiadać’ + hard ‘mocny, silny’.

  Ejchinger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Ejchler - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Ejchman - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Ejchmann - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Ejda - od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdaszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdelman - od niemieckiej nazwy osobowej Edelmann, ta od apelatywu Edelmann ‘szlachcic’.

  Ejdenas - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdenstedt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdier - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdietis - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdink - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdint - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdlina - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdowski - od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski’.

  Ejdukiewicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski’.

  Ejdul - od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdulis - od niemieckiej nazwy osobowej Eid, ta od apelatywu Eid ‘przysięga’.

  Ejdziukiewicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski’.

  Ejm - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejma - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejman - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejme - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmocki - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmoncki - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmond - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmont - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmontt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmowski - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmulis - od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmut - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejmutis - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejsmentewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmentowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmond - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmondt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmontowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmontt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmund - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmundt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmunt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmuntowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsmuntt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsner - niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejssmont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejssymont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsymond - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsymont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsymont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsymontt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejsymontt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ejznerowicz - niemieckiej nazwy osobowej Eim, ta od imion germańskich typu Agimod, Eimuth.

  Ejzymont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ek - od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Eka - 1711 od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekald - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekalt - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekamann - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekanowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekardt - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekart - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekaus - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekberg - od staro-wysoko-niemieckiego Egbert, Ekbert, od staro-wysoko-niemieckiego ekka, agi ‘broń sieczna’ i staro-wysoko-niemieckiego beraht ‘jasny, błyszczący’.

  Ekbert - od staro-wysoko-niemieckiego Egbert, Ekbert, od staro-wysoko-niemieckiego ekka, agi ‘broń sieczna’ i staro-wysoko-niemieckiego beraht ‘jasny, błyszczący’.

  Eke - od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekel - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekelt - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekelund - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekema - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Eken - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekenberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekendahl - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekenhem - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Ekenstierna - prawdopodobnie od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Eker - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekerd - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekert - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekhard - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekhardt - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekhart - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekiel - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekielski - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekier - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard (lub od niemieckiej nazwy osobowej Ecker, ta od Agihari).

  Ekierd - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekierski - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekiert - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekimow - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku.

  Ekinowicz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku.

  Ekirt - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekk - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekke - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekken - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekker - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekkert - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekler - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekonom - 1800 od ekonom ‘zarządzający majątkiem; człowiek oszczędny’.

  Ekonomik - od ekonom ‘zarządzający majątkiem; człowiek oszczędny’.

  Ekonomiuk - od ekonom ‘zarządzający majątkiem; człowiek oszczędny’.

  Ekonomowicz - od ekonom ‘zarządzający majątkiem; człowiek oszczędny’.

  Ekort - od niemieckiego imienia Eckhart, to od germańskiego, starowysoko-niemieckiego Eckhart, Agihard.

  Ekowski - od niemieckiej nazy osobowej Ecke, ta od apelatywu Ecke ‘kąt, róg’ lub od imienia Eckhart.

  Eksamit - 1492 od aksamit, ze staropolskiego też eksamit ‘rodzaj tkaniny’.

  El - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elaga - prawdopodobnie od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elago - prawdopodobnie od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elak - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elant - prawdopodobnie od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elantkowski - prawdopodobnie od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elański - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elas - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elasiewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elasiński - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elass - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elbing - od nazwy miejscowej Elbing, dziś Elbląg.

  Elbinger - od nazwy miejscowej Elbing, dziś Elbląg.

  Elbingier - od nazwy miejscowej Elbing, dziś Elbląg.

  Elbiński - od nazwy miejscowej Elbing, dziś Elbląg.

  Elbo - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Albert, Adalbert.

  Elbowicz - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Albert, Adalbert.

  Elbowski - od niemieckich nazw osobowych Elb-, Alb-, te od średnio-wysoko-niemieckiego alb ‘elf’ lub od imion Albert, Adalbert.

  Elbracht - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’.

  Elbruda -

  Elbrych - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’.

  Elbyś - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’.

  Elcerman -

  Elcner - od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Eleazar - 1470 od imion Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elezaros, z hebrajskiego Eli-azar ‘Bóg jest pomocą’.

  Elechniewicz - od imion na Ol-, typu staropolskich Oleksy, Oleksander.

  Elechno - 1439 od imion na Ol-, typu staropolskich Oleksy, Oleksander.

  Elefant - od elefant ‘słoń’.

  Elefanti - od elefant ‘słoń’.

  Eleganczyk - od elegant, elegancik.

  Elegańczyk - od elegant, elegancik.

  Elegen - prawdopodobnie od elegant, elegancik.

  Elegin - prawdopodobnie od elegant, elegancik.

  Elek - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elekowicz - prawdopodobnie od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elektorowicz - od elektor ‘wyborca’.

  Elektowicz - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elen - od imienia żeńskiego Helena, pochodzenia greckiego Eléne, od hélé ‘blask, jasność’ lub heláne ‘pochodnia’, znanego z mitologii greckiej, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Elena - 1265 od imienia żeńskiego Helena, pochodzenia greckiego Eléne, od hélé ‘blask, jasność’ lub heláne ‘pochodnia’, znanego z mitologii greckiej, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Elerd - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elerek - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elerik - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elerman - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elermaszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elert - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elertowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elertowski - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Eleryk - od niemieckiej nazwy osobowej Eler(t), ta od imienia Eilhard albo Egelhart, od staro-wysoko-niemieckiego Agilhart.

  Elganowski - od mazwy miejscowej Elganowo (gdańskie, gmina Trąbki Wielkie).

  Elgocki - 1497 od nazwy miejscowej Lgota (częste).

  Elgot - 1442 od nazwy miejscowej Lgota (częste).

  Elgota - 1476 od nazwy miejscowej Lgota (częste).

  Elgoth - od nazwy miejscowej Lgota (częste).

  Elian - od imienia Elijan, pochodzenia grecko-łacińskiego.

  Elias - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasiak - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasiewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasik - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasiński - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasiuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszak - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszczuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszczyk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszek - 1655 od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszewicz - 1630 od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszewski - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszowicz 1631 - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszów - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliasz-Przygoda - złożenia brak; Eliasz od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.Przygoda 1399 od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Eliaszuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaszyk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliaś - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elija - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elijan - od imienia Elijan, pochodzenia grecko-łacińskiego.

  Elijasiewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elijasik - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elijasiuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elijasz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elijazar - 1472 od imion Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elezaros, z hebrajskiego Eli-azar ‘Bóg jest pomocą’.

  Elijów - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elijsik - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elikowski -

  Eliks - od imienia Feliks. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu felix ‘szczęśliwy’.

  Elios - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliosz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elis - od imienia Elisiej, używanego w Kościele prawosławnym, z greckiego Elisaios, to z hebrajskiego Elišua ‘Bóg jest moim zbawieniem’.

  Elisch - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elischerowa - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elischowski - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elisiak - od imienia Elisiej, używanego w Kościele prawosławnym, z greckiego Elisaios, to z hebrajskiego Elišua ‘Bóg jest moim zbawieniem’.

  Elisiejew - od imienia Elisiej, używanego w Kościele prawosławnym, z greckiego Elisaios, to z hebrajskiego Elišua ‘Bóg jest moim zbawieniem’.

  Elisik - od imienia Elisiej, używanego w Kościele prawosławnym, z greckiego Elisaios, to z hebrajskiego Elišua ‘Bóg jest moim zbawieniem’.

  Elison - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elisz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszar - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszczak - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszczuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszer - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszewski - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eliszko - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elix - od imienia Feliks. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu felix ‘szczęśliwy’, też od szwedzkiego Elix.

  Eliza - prawdopodobnie od imienia żeńskiego Eliza.

  Elizar - od imion Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elezaros, z hebrajskiego Eli-azar ‘Bóg jest pomocą’.

  Elizarczyk - od imion Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elezaros, z hebrajskiego Eli-azar ‘Bóg jest pomocą’.

  Elizerowicz - od imion Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elezaros, z hebrajskiego Eli-azar ‘Bóg jest pomocą’.

  Elizikowski - od imion Elizar, Olizar, używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckie Elezaros, z hebrajskiego Eli-azar ‘Bóg jest pomocą’.

  Eljarz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljas - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljasiak - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljasiewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljasik - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljasiński - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljasz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljaszak - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljaszczuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljaszczuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljaszewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljaszuk - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Eljów - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elka - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elkan - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elke - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elki - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elko - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elkon - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elkowicz - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elkowiec - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elków - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elkus - od nazwy miasta Olkusz (katowickie).

  Elkusz - od nazwy miasta Olkusz (katowickie).

  Ellas - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Ellass - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elman - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmann - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmański - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmerich - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Elmericus - 1312 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Elmerych - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Elmeryk - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Elmianowski - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elminowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elminowski - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmis - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmisz - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmiś - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmuś - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elmyś - od niemieckiej nazwy osobowej Elmann, ta od imienia germańskiego Athilman.

  Elsmer - od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Elsner - 1450 od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Elss - od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Elssner - od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Elusz - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Eluszkiewicz - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Eluśkiewicz - od imion na El-, typu Elżbieta, Eliasz, niemieckiego Elwert, Al(l)wein.

  Elward - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elwardowski - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elwardt - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elwarowski -

  Elwart - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elwartowski - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elwert - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elwertowski - od niemieckiej nazwy osobowej Elward, ta od imienia germańskiego Athilwardu, od staro-wysoko-niemieckiego Edilwart.

  Elyas - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Elza - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’.

  Elzanowski - 1582 od nazwy miejscowej Elzanowo (toruńskie, gmina Kowalewo).

  Elzner - od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Elznerowicz - od niemieckiego Elsner. Niemieckie Elsner na Śląsku może stanowić formę pochodną od nazwy miejscowej Olsen, a to od polskiej podstawy olsza.

  Elzon - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’.

  Elżanowski - 1523 od nazwy miejscowej Elzanowo (toruńskie, gmina Kowalewo).

  Elżbieciak - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’.

  Elżbieta - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’.

  Elżlakowski - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’.

  Emanow - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Embrich - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Embros - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, od przymiotnika ambrosios ‘nieśmiertelny’, notowanego w Polsce od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Embroż - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, od przymiotnika ambrosios ‘nieśmiertelny’, notowanego w Polsce od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Embrych - 1420 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Embrycz - 1419 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emela - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emelianiuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emelianow - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emelianowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emelita - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emeljancew - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emeljaniuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emelko - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emerich - 1551 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emerych - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emeryk - 1419 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emiel - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emielanowa - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emielianiuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emielianowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emielita - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emielitta - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emielitty - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emieljaniuk - 1713 od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emieljańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emijanowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emil - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emilewicz - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emilewski - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emilia - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emilian - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilian - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianow - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianow - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianowski - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianowski - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianów - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilianów - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiliańczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiliańczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiliańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiliańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiliaszowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiliewicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilijańczuk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilit - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emilita - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emiljan - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiljanow - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiljanowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiljanowski - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiljanów - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emiljańczyk - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilsen - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem –anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Emilski - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emiluta - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emiłow - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emiłowa - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja.

  Emir - od emir ‘władca u mahometan, książę’.

  Emirow - od emir ‘władca u mahometan, książę’.

  Emir-Przewoski - złożenia brak; Emir od emir ‘władca u mahometan, książę’. Przewoski 1498 od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Emirsajłow - od emir ‘władca u mahometan, książę’.

  Emirsajłów - od emir ‘władca u mahometan, książę’.

  Emirski - od emir ‘władca u mahometan, książę’.

  Emisz - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emka - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emke - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emko - od imienia żeńskiego Emilia, poświadczonego w Polsce już w XV wieku, pochodzącego od łacińskiego Aemilius, to od aemilius ‘współzawodnik’. Imię męskie Emil, późne, wtórne w stosunku do żeńskiego Emilia, w staropolszczyźnie, od XV wieku Emilja

  Emma - od imienia żeńskiego Emma, z germańskiego Ermana-, Irmina- ‘wielki, wszystko ogarniający’.

  Emme - od imienia żeńskiego Emma, z germańskiego Ermana-, Irmina- ‘wielki, wszystko ogarniający’.

  Emmerich - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emmrich - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emrich - od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Emrych - 1418 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Enda - od imienia żeńskiego Enda, pochodzenia greckiego o znaczeniu ‘sprawiać przyjemność cieszyć’.

  Ende - od imienia żeńskiego Enda, pochodzenia greckiego o znaczeniu ‘sprawiać przyjemność cieszyć’.

  Endrach - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endraszka - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endraszko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endrejczuk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endres - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endrich - od imienia Henryk. Imię, popularne od średniowiecza, jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Endruszkiewicz - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endrych - od imienia Henryk. Imię, popularne od średniowiecza, jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Endryk - od imienia Henryk. Imię, popularne od średniowiecza, jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Endryka - od imienia Henryk. Imię, popularne od średniowiecza, jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Endrzej - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endrzejczak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endrzejczyk - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endrzejko - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od aner, gen. andros ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andronikos. Imię notowane w Polsce też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Endzel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Endzelewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Endzelm - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Endziul - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Endzlewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Endzo - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Endzul - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Enenkel - od niemieckiej nazwy osobowej Einenkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Enenkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Einenkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego eininkel, einenkel ‘wnuk’.

  Engel - XV w. od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engele - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engelek - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engelkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engels - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engelusz - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engeł - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engiel - 1659 od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engielczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engielczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engielka - 1636 od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engielski - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Engil - 1400 od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Englek - od niemieckiej nazwy osobowej Engel, ta od apelatywu Engel ‘anioł’ lub od imienia Engelhardt.

  Enrych - od imienia Henryk. Imię, popularne od średniowiecza, jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Entrich - od imienia Henryk. Imię, popularne od średniowiecza, jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Enzel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Enzelm - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Enzlowicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Epec - 1375 od niemieckich nazw osobowych Opitz, Opätz, te od imienia Albrecht lub od opica ‘małpa’.

  Erasmus - 1564 od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Erazm - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Erazmus - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Erazmuz - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Erażmus - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Erbert - od niemieckiego imienia Herbert, to od starszej formy Harbert. Imię notowane w Polsce od XIII wieku (lub od niemieckiej nazwy osobowej Erbert).

  Erbertowski - Erbert od niemieckiego imienia Herbert, to od starszej formy Harbert. Imię notowane w Polsce od XIII wieku (lub od niemieckiej nazwy osobowej Erbert).

  Erbetowski - Erbert od niemieckiego imienia Herbert, to od starszej formy Harbert. Imię notowane w Polsce od XIII wieku (lub od niemieckiej nazwy osobowej Erbert).

  Erciszewski - 1570 od nazwy miejscowej Arciszewo (włocławskie, gmina Lubraniec).

  Erdaman - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdamski - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdeman - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdman - 1765 od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdmanczyk - 1765 od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdmańczyk - 1765 od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdmański - 1765 od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdo - 1606 od niemieckiej nazwy osobowej Herd, ta od średnio-wysoko-niemieckiego hërd, hërt ‘ognisko domowe, mieszkanie’.

  Erdtman - 1765 od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erdtmann - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erembarg - (Eremberg) Kamieniec, nazwa zamku, dziś na terenie wsi Odrzykoń (krośnieńskie, gmina Wojaszówka).

  Eremberg - (Eremberg) Kamieniec, nazwa zamku, dziś na terenie wsi Odrzykoń (krośnieńskie, gmina Wojaszówka).

  Erich - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Erichmann - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Erichsen - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Ericson - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Ericsson - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Eriko - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Eriksen - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Erikson - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Erikssen - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Eriksson - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Erlicki - od staropolskiego erlik, jarłyk ‘pozwolenie na piśmie, dyplom’.

  Erliczek - od staropolskiego erlik, jarłyk ‘pozwolenie na piśmie, dyplom’.

  Erlik - od staropolskiego erlik, jarłyk ‘pozwolenie na piśmie, dyplom’.

  Erlikowski - od staropolskiego erlik, jarłyk ‘pozwolenie na piśmie, dyplom’.

  Erm - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermakow - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Erman - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermanowicz - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermanowski - 1441 od nazwy miejscowej Hermanów (KrW).

  Ermański - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermardt -

  Ermisz - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermończyk - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermow - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermus - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ermusz - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku.

  Ern - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Erna - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernagiewicz -

  Ernas - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernasiewicz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernasiewski - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernast - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernastowicz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernastowski - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernaszewski - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernat - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernest - 1249 od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernesti - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernestowicz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernetowicz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernist - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernisz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernostowicz - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernst 1372 - od niemieckiego imienia Ernst, to od staro-wysoko-niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Ernstmajer -

  Erszkowski - - Mateusz nadesłał: Józef Erszkowski (matka była Kazimiera Sobańska, a ojcem Stanisław Erszkowski) mój pradziadek, pochowany w Sopocie, mieszkal w Wołominie tam tez urodzila sie moja babcia i jej brat - zobacz drzewo genealogiczne Mateusza LINK prosimy o kontakt osoby mogace pomóc w rozszerzeniu informacji

  Ertman - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Ertman - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Ertmańczyk - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Ertmański - od niemieckich nazw osobowych Erdmann, Ertmann, od staro-wysoko-niemieckiego ërda ‘ziemia’ + mann ‘człowiek’.

  Erwin - od imienia Erwin. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia niemieckiego od staro-wysoko-niemieckiego Heriwini, od Heri ‘drużyna wojenna’ + wini ‘przyjaciel’, od Ervin, Hervin, ze staro-wysoko-niemieckiego era ‘honor, godność’ lub neri ‘dowódca wojska’ + wini ‘przyjaciel’.

  Erwinowicz - 1692 od imienia Erwin. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia niemieckiego od staro-wysoko-niemieckiego Heriwini, od Heri ‘drużyna wojenna’ + wini ‘przyjaciel’, od Ervin, Hervin, ze staro-wysoko-niemieckiego era ‘honor, godność’ lub neri ‘dowódca wojska’ + wini ‘przyjaciel’.

  Erwinowiczewski - 1729 od imienia Erwin. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia niemieckiego od staro-wysoko-niemieckiego Heriwini, od Heri ‘drużyna wojenna’ + wini ‘przyjaciel’, od Ervin, Hervin, ze staro-wysoko-niemieckiego era ‘honor, godność’ lub neri ‘dowódca wojska’ + wini ‘przyjaciel’.

  Erwiński - od imienia Erwin. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia niemieckiego od staro-wysoko-niemieckiego Heriwini, od Heri ‘drużyna wojenna’ + wini ‘przyjaciel’, od Ervin, Hervin, ze staro-wysoko-niemieckiego era ‘honor, godność’ lub neri ‘dowódca wojska’ + wini ‘przyjaciel’.

  Eryk - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Erykowski - od imienia niemieckiego Erik, to od germańskiego era ‘honor’ + rihhi ‘potężny’.

  Esman - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.

  Esmann - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.

  Esmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.

  Esmant - od niemieckiej nazwy osobowej Essmund.

  Esmantowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Essmund.

  Esmąt - od niemieckiej nazwy osobowej Essmund.

  Esmont - od niemieckiej nazwy osobowej Essmund.

  Esmund - od niemieckiej nazwy osobowej Essmund.

  Essman - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.

  Essmann - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.

  Essmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.

  Esta - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Estable -

  Estakowski - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Ester - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Estera - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Esterkin - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Esterkina - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Esterman - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Estermann - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Esterowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Esterski - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Estka - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Estken -

  Estko - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Estko-Daszkiewicz - złożenia brak; Estko od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej. Daszkiewicz

  Estkowski - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Estowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Estrajch - od niemieckiej nazwy osobowej Ostreich.

  Estreich - od niemieckiej nazwy osobowej Ostreich.

  Estrich - od niemieckiej nazwy osobowej Ostreich.

  Estrych - od niemieckiej nazwy osobowej Ostreich.

  Eszrich - od niemieckiej nazwy osobowej Eschrich, ta od staro-wysoko-niemieckiego ask, ze średnio-wysoko-niemieckiego ésche ‘oszczep’ + rich ‘potężny, możny’.

  Eszrych - od niemieckiej nazwy osobowej Eschrich, ta od staro-wysoko-niemieckiego ask, ze średnio-wysoko-niemieckiego ésche ‘oszczep’ + rich ‘potężny, możny’.

  Eszter - od niemieckiej nazwy osobowej Ester lub od imienia żeńskiego Ester, z hebrajskiego ester ‘gwiazda’.

  Eśrych - od niemieckiej nazwy osobowej Eschrich, ta od staro-wysoko-niemieckiego ask, ze średnio-wysoko-niemieckiego ésche ‘oszczep’ + rich ‘potężny, możny’.

  Eter - od niemieckiej nazwy osbowej Eter, ta od staro-wysoko-niemieckiego Adheri, z ad(d) ‘szlachetny ród’ + heri ‘dowódca wojskowy’; możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu eter ‘ogrodzenie wokół wsi’.

  Eterman - od niemieckiej nazwy osbowej Eter, ta od staro-wysoko-niemieckiego Adheri, z ad(d) ‘szlachetny ród’ + heri ‘dowódca wojskowy’; możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu eter ‘ogrodzenie wokół wsi’.

  Eterowicz - od niemieckiej nazwy osbowej Eter, ta od staro-wysoko-niemieckiego Adheri, z ad(d) ‘szlachetny ród’ + heri ‘dowódca wojskowy’; możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu eter ‘ogrodzenie wokół wsi’.

  Eterski - od niemieckiej nazwy osbowej Eter, ta od staro-wysoko-niemieckiego Adheri, z ad(d) ‘szlachetny ród’ + heri ‘dowódca wojskowy’; możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu eter ‘ogrodzenie wokół wsi’.

  Eterycz - od niemieckiej nazwy osbowej Eter, ta od staro-wysoko-niemieckiego Adheri, z ad(d) ‘szlachetny ród’ + heri ‘dowódca wojskowy’; możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu eter ‘ogrodzenie wokół wsi’.

  Etman - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’.

  Etmanowicz - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’.

  Etmanski - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’.

  Etmański - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’.

  Etorowicz - od niemieckiej nazwy osbowej Eter, ta od staro-wysoko-niemieckiego Adheri, z ad(d) ‘szlachetny ród’ + heri ‘dowódca wojskowy’; możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu eter ‘ogrodzenie wokół wsi’.

  Eugenia - od imienia Eugeniusz, z greckiego Eugenios od eu ‘dobrze’ + genos ‘ród, plemię’, ze wschodniosłowiańskiego Jewgienij.

  Eugeniusz - od imienia Eugeniusz, z greckiego Eugenios od eu ‘dobrze’ + genos ‘ród, plemię’, ze wschodniosłowiańskiego Jewgienij.

  Europa - od Europa.

  Eus - od imion Jewsiej, Ewséj, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusébios , to od eu ‘dobrze’ + sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Eusiewicz - od imion Jewsiej, Ewséj, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusébios, to od eu ‘dobrze’ + sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Eustach - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachewicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachica - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachiewicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachius - 1223 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachiusz - 1569 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachowa - ż. 1470-80 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustachowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustasiak - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustkiewicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Eustowicz - od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Ewa - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewachiewicz - 1733 od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewaczyński - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewak - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewakowski - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewald - od imienia pochodzenia niemieckiego Ewald, to od staro-wysoko-niemieckiego ewa ‘wieczność, prawo’ + walt(an) ‘kierować, panować’.

  Ewaldt - od imienia pochodzenia niemieckiego Ewald, to od staro-wysoko-niemieckiego ewa ‘wieczność, prawo’ + walt(an) ‘kierować, panować’.

  Ewalkiewicz -

  Ewandziak - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewański - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Eward - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewart - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewartowski - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewasiak - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewasik - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewasiński - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewasz - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewaściuk - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewczyński - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewdakimow - od ukraińskiego imienia Jewdokim, Jawdokim, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzi od greckiego eudójimos ‘sławny, poważny’.

  Eweczuk - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewert - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewertkowski - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewert-Krzemieniewski - złożenia brak; Ewert od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart; Krzemieniewski 1386 od nazwy miejscowej Krzemieniewo (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo).

  Ewertowski - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewertt - od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewertyński - prawdopodobnie od niemieckiego imienia Eberhard(t), to od staro-wysoko-niemieckiego ebur ‘odyniec’ + hart ‘mocny’.

  Ewiak - 1702 od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewich - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewicz - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.
  Ewij - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewik - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewikowski - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewiuk - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewjak - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewkiewicz - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa (lub od Ewka).

  Ewko - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa (lub od Ewka).

  Ewkowski - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa (lub od Ewka).

  Ewsieniuk - od imion Jewsiej, Ewséj, Awsiej. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi od greckiego Eusébios, to od eu ‘dobrze’ + sébas ‘cześć, uszanowanie’.

  Ewski - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewstasz - 1410 od imienia Eustachy, notowanego w Polsce od XIII wieku. Pochodzi z greckiego Eustachios, Eustachus, tu od eu ‘dobrze’ + stachus ‘kłos zboża, potomstwo’; przejęte przez język łaciński w formie Eustachius. W Polsce nastąpiło pomieszanie z innym imieniem Eustacy, pochodzącym od greckiego Eustathios (z eustathes ‘dobrze postawiony, zdrowy’). Imię pierwsze realizowane było w Polsce w formach Awstach, Abstach, Jawczach, drugie jako Awstacy, Abstacy, Jawstacy, na Kresach Wschodnich jako Ostap, Ostaf, Ostafiej.

  Ewy - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Ewyn - od imienia żeńskiego Ewa. Imię biblijnego pochodzenia, z hebrajskiego chavváh ‘dająca życie, matka’. W Polsce notowane od XIII wieku, także w formie Jewa.

  Eychler - od niemieckiej nazwy osobowej Eichler, ta od apelatywu średnio-wysoko-niemieckiego eichel ‘młody dąb’.

  Eychner - od niemieckiej nazwy osobowej Eichner, ta od Eiche(n) ‘dąb, dębowy’.

  Eysimont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysimunt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysmont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysmontt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysymont - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysymonth - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysymontt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Eysymuntt - od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis(en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Ezman - od niemieckiej nazwy osobowej Esmann.


  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
  Ebach Ebarhard Ebbach Ebbig Ebbinghaus Ebebenge Ebechart Ebecke Ebel Ebelewicz Ebeling Ebelt Ebenberger Ebenritter Ebenryter Ebenrytter Ebenstein Ebensztein Ebensztejn Eber Eberbach Eberchard Eberchardt Eberchart Eberd Eberdowski Eberdt Ebergard Eberhard Eberhardt Eberharolt Eberhart Eberherdt Eberl Eberlajn Eberle Eberlein Eberlejn Eberman Ebermann Ebernickel Ebernikel Ebernikiel Ebersbach Ebersberg Ebersoldt Eberst Eberstal Eberstein Ebert Ebertowicz Ebertowski Eberz Ebhardt Ebig Ebik Ebil Ebin Ebing Ebinger Ebink Ebiorczyk Ebis Ebisch Ebisz Ebiś Ebler Ebłowski Ebner Ebo Ebor Eborowicz Ebraheim Ebrahim Ebrahimi Ebrlich Ebro-Prokesz Ebstajn Ebstein Ebusz Ebut Ebysz Ec Eccarius Eceld Ech Echalik Echary Echaust Echemendia Echeński Echert Echilczuk Echler Echlert Echman Echna Echolc Echost Echowski Echt Echta Echtermeyer Eciak Ecimowicz Eck Ecka Eckard Eckardt Eckart Ecke Eckel Eckelman Eckelmann Eckelt Ecker Eckerlin Eckersdorf Eckert Eckes Eckett Eckfeld Eckhard Eckhardt Eckhardt Eckhaus Eckhoff Eckhold Eckiert Eckl Eckloff Eckman Eckmann Eckner Ecknigk Eckolt Eckrel Eckrich Eckstadt Eckstedt Eckstein Ecksztejn Eckwart Ecler Ecyngier Edberg Edda Edebol Edein Edel Edelbauer Edelbaum Edelberg Edelbrand Edelburg Edelding Edelenbosch Edelgard Edelhajt Edelhof Edellmüller Edelman Edelmann Edelmayer Edelmiler Edelmiller Edelmonn Edelmüler Edelmüller Edelsbacher Edelsberg Edelsburg Edelski Edelson Edelszein Edelszejn Edelsztajn Edelsztein Edelsztejn Edeltrant Edeltraud Edeltrauda Edeltraut Edelwajn Edelwein Edelwejn Edeman Edeński Eder Ederer Edewajm Edfrennes Edgaro Edgren Edin Edińska Edler Edlhauser Edlich Edling Edlinger Edlund Edman Edmondson Edmund Edmunds Edna Ednorał Edoga Edolf Edon Edorowicz Edreich Edries Edsberg Edstrandt Edukiewicz Edukonis Edut Edwald Edwaldt Edwarczyk Edward Edwardo Edwardowska Edwards Edwardsen Edwartowski Edwińska Edyk Edyko Edyngier Edys Edyta Eeckman Efczyński Efemberek Efemberek Efemberg Efemberger Efembergier Efemberk Efenberg Efenberger Efenbergier Efendijew Efert Effczyński Effenbengier Effenberg Effenberger Efferlenger Effert Effler Effmert Effner Effort Effta Efimenko Efimienko Efimiuk Efimof Efimow Efimowicz Efimowski Efimuk Efinowicz Efir Efisz Efiszow Efko Efkowska Efler Efner Efremiuk Efremowicz Efroimowicz Efromianko Efromowicz Efron Efros Efrus Efryńska Efta Eftkowski Eftymowicz Egaczoł Egarek Egbert Egdyszman Ege Egeberg Egebrecht Egehofer Egel Egeland Egelmund Egelnick Egelund Egeman Egemann Eger Egerd Egermaier Egerman Egermeier Egers Egert Eggan Eggebrecht Eggendorfer Egger Eggers Eggerstedt Eggert Eggertsen Eggle Eggler Eggli Egid Egidi Egidiusz Egiejman Egielman Egielska Egier Egierd Egiersdorff Egierski Egierszdorff Egiert Egird Egit Eglentowicz Egler Eglit Egner Egnes Egreczky Egrowski Eguła Egyda Egyed Egzmond Egzmont Egzowska Ehalt Ehertrant Ehlas Ehlemann Ehlenbeck Ehlenberger Ehlend Ehlendt Ehlers Ehlert Ehlke Ehlting Ehm Ehman Ehmann Ehmer Ehmka Ehmke Ehms Ehn Ehnert Ehr Ehraszkiewicz Ehrbacher Ehrbar Ehrchardt Ehrchen Ehrenberg Ehrenboth Ehrenbrot Ehrenfeld Ehrenfeucht Ehrenfreund Ehrenfried Ehrengart Ehrenhalt Ehrenhaus Ehrenkreutz Ehrenreich Ehrens Ehrentraut Ehrenwert Ehresmann Ehret Ehrgolt Ehrhard Ehrhardt Ehrich Ehrig Ehrilich Ehring Ehringer Ehrlich Ehrlichman Ehrlichmann Ehrling Ehrmann Ehrt Eibach Eiband Eibel Eiben Eibenberg Eibenstein Eiber Eiberg Eibert Eibich Eibin Eibisch Eibitner Eibl Eich Eichberg Eichberger Eicheberger Eichel Eichelbaum Eichelberg Eichelberger Eichelkrant Eichelkraut Eichelman Eichelmann Eichelt Eichen Eichenbaum Eichenberg Eichenberger Eichendorf Eichendorff Eichenholz Eichenland Eichenlaub Eichenwald Eicher Eicherberger Eichert Eicheuholz Eichheimer Eichhof Eichhoff Eichholz Eichholzer Eichhorn Eichhorst Eichinger Eichkorst Eichler Eichman Eichmann Eichmueller Eichner Eicholc Eicholz Eichorn Eichorst Eichrodt Eichstadt Eichstädt Eichstaedt Eichstaedt-Dembowski Eichstat Eichstedt Eichsztadt Eichsztet Eichtet Eichwald Eick Eicke Eickmann Eidanowski Eide Eidelheit Eidelis Eidelman Eiden Eider Eiding Eidinger Eidissen Eidler Eido Eidorowicz Eidrich Eidrigiewicz Eidstadt Eidtner Eiduk Eidynk Eidys Eidzinów Eiechstaedt Eiedtke Eiel Eier Eierweis Eierweiss Eieszberg Eifert Eifler Eigelis Eigenfeld Eiger Eigietis Eigl Eigler Eigner Eijbersen Eikelt Eikhof Eikman Eikmann Eil Eilbaum Eilberg Eilenberg Eilenberger Eilenfeld Eiler Eilers Eilert Eilf Eiliaszuk Eilich Eilmers Eilmes Eilrich Eilstein Eim Eima Eiman Eimer Eiminowicz Eimler Eimocki Eimont Einarsson Einbacher Einchenbaum Einchort Eineberg Einemer Einenkel Einenkiel Einfald Einfalt Einfeld Einfocht Einfort Einhorn Einleger Einnehmer Einsporn Einszporn Eipert Eirich Eiring Eis Eisa Eisbrener Eisbrenner Eischbrauh Eischer Eischler Eischstadt Eisel Eisele Eiselt Eisen Eisenbach Eisenbard Eisenbardt Eisenbart Eisenbarth Eisenbeis Eisenberg Eisenberger Eisenhart Eisenhut Eisenman Eisenmann Eisenmenger Eisenstark Eisenstein Eisentrant Eisentraut Eiserman Eisermann Eisert Eisfeld Eisiak Eisig Eisikowicz Eising Eisinga Eisinger Eisler Eismart Eismentowicz Eismond Eismont Eismund Eismunt Eisnak Eisnard Eisnberg Eisner Eisop Eiss Eissmann Eister Eistrop Eisymont Eiszowska Eiszrich Eiszrych Eitel Eitelhaler Eitelthaler Eiternick Eiternik Eitner Eityminowicz Eiwardt Eiwińska Eizele Eizelt Eizen Eizenbart Eizenbarth Eizenberg Eizenchart Eizenhart Eizenman Eizerman Eizik Eizikiewicz Eizychard Ejak Ejankowski Ejben Ejber Ejbeszyc Ejbich Ejbin Ejbisz Ejbuszyc Ejchart Ejchblat Ejchel Ejchelberger Ejchelkraut Ejchelt Ejchenbaum Ejchental Ejcher Ejcherst Ejchinger Ejchler Ejchman Ejchmann Ejchorst Ejchorszt Ejchost Ejchsztat Ejchsztedt Ejchsztet Ejcksztet Ejczko Ejczun Ejda Ejdaszewska Ejdelman Ejdelsztejn Ejdenas Ejdenstedt Ejdier Ejdietis Ejdink Ejdint Ejdlina Ejdman Ejdorowicz Ejdowski Ejdrygiewicz Ejduk Ejdukiewicz Ejdul Ejdulis Ejdymt Ejdyngier Ejdys Ejdziukiewicz Ejer Ejerman Ejfert Ejfler Ejgel Ejgenberg Ejgerd Ejgert Ejgiel Ejgierd Ejgierdt Ejgiert Ejgim Ejgin Ejgird Ejgird-Zaleski Ejgirol Ejgmin Ejhenkraut Ejher Ejhorn Ejken Ejkiewicz Ejkołowicz Ejkszta Ejkszto Ejlak Ejlenberg Ejm Ejma Ejma-Multański Ejman Ejme Ejmocki Ejmoncka Ejmond Ejmont Ejmontt Ejmowski Ejmulis Ejmut Ejmutis Ejnak Ejnberg Ejnbinder Ejnchorn Ejneberg Ejnenkiel Ejner Ejnerowski Ejnes Ejnesman Ejneten Ejnfocht Ejnhorn Ejnik Ejno Ejnochowski Ejnowska Ejnsporn Ejnszporn Ejnysman Ejryszew Ejsak Ejsbrejner Ejsbrener Ejsbrenner Ejselt Ejsen Ejsenbart Ejsenberg Ejsenmann Ejsfeld Ejsler Ejsman Ejsmart Ejsmentewicz Ejsmentowicz Ejsmond Ejsmondt Ejsmont Ejsmontowicz Ejsmontt Ejsmund Ejsmundt Ejsmunt Ejsmuntowicz Ejsmuntt Ejsner Ejssmont Ejssymont Ejster Ejswil Ejsymond Ejsymont Ejsymontt Ejszrich Ejszrych Ejsztat Ejsztet Ejszuberg Ejszyszok Ejświł Ejtaszewski Ejtel Ejtmanowicz Ejtminowicz Ejza Ejzak Ejzbrener Ejze Ejzechart Ejzel Ejzele Ejzele Ejzelman Ejzelt Ejzeman Ejzemberg Ejzenband Ejzenberg Ejzenbuch Ejzenchard Ejzenchart Ejzenhart Ejzenhorn Ejzensztejn Ejzerman Ejzerner Ejzert Ejzeuchart Ejzikiewicz Ejzler Ejzman Ejznerowicz Ejzok Ejzugier Ejzychard Ejzychart Ejzygman Ejzygmann Ejzyk Ejzymont Ejzyngier Ejżugier Ejżwiertin Ejżyk Ek Ekald Ekalt Ekamann Ekanowska Ekardt Ekart Ekaus Ekberg Ekblom Ekcert Ekchard Eke Ekel Ekelt Ekelund Ekema Eken Ekenberg Ekendahl Ekenhem Ekenstierna Eker Eker Ekerd Ekerkunst Ekerling Ekerman Ekeroth Ekersdorf Ekert Ekes Ekesand Ekhard Ekhardt Ekhart Ekhaus Ekhoff Ekholm Ekiel Ekielski Ekier Ekierd Ekierska Ekiert Ekimow Ekinowicz Ekirt Ekk Ekke Ekken Ekker Ekkert Eklenberger Ekler Eklert Ekloff Eklund Ekman Ekmann Eknell Ekner Eknerych Eknet Ekolow Ekonom Ekonomik Ekonomiuk Ekonomowicz Ekort Ekowski Ekrowski Ekruth Ekrwa Eks Eksanow Eksanów Ekse Eksler Eksman Eksmąnd Eksmond Eksmont Eksner Eksnes Ekspensik Ekspenszid Ekspenszit Ekspenszyt Ekstarowicz Ekstawicz Ekstedt Ekstein Ekstenowicz Eksterowicz Ekstert Ekstowicz Ekstrand Ekstrom Ekström Ekstrowicz Eksyndorys Eksztain Eksztaj Eksztajn Eksztan Eksztań Eksztedt Eksztein Eksztejn Eksztert Eksztet Ekwa Ekwiński El Elaga Elago Elak Eland Elandt Elant Elantkowski Elańska Elas Elasiewicz Elasińska Elass Elba Elbanowski Elbaum Elbe Elbel Elber Elberg Elberger Elberling Elbers Elbert Elbertowska Elbich Elbicki Elbin Elbing Elbinger Elbingier Elbiński Elbl Elbo Elbojm Elbowicz Elbowski Elbracht Elbruda Elbrych Elbyś Elcerman Elceser Elcessor Elchhorn Elcmann Elcner Elczak Elczańska Elczewski Elczyk Elder Eldring Elebin Elechniewicz Elefant Elefanti Eleganczyk Elegańczyk Elegen Elegin Elek Elekowicz Eleksin Eleksnin Elekśnin Elektorowicz Elelman Elemanowicz Elemery Eleminowicz Elenberg Elenbogen Elencwajg Elend Elendt Elenewajg Elengold Eleniak Elenkow Elent Elentd Eleńko Eler Elerbusz Elerd Elerek Elerhardt Elerik Elerman Elermaszewska Elerowski Elers Elert Elertowicz Elertowski Eleryk Eles Eleszuk Elewska Elez Elezaj Elf Elfal Elfen Elferd Elfers Elfert Elffers Elfim Elfimowicz Elfinger Elfman Elfrieda Elfryda Elfsberg Elfstrand Elgalal Elgan Elgas Elgass Elgattus Elger Elgert Elget Elgiert Elgiet Elgner Elgot Elgoth Elhado Elhagar Elhalm Elian Elias Eliasiak Eliasiewicz Eliasik Eliasiński Eliasiuk Eliassen Eliasson Eliasz Eliaszak Eliaszczuk Eliaszczyk Eliaszewicz Eliaszewski Eliaszów Eliasz-Przygoda Eliaszuk Eliaszyk Elich Elicha Elicke Elicki Eliegel Elieger Elig Eligen Eligierowicz Eligin Elija Elijasiewicz Elijasik Elijasiuk Elijasz Elijów Elijsik Elikowski Eliks Eliksznia Elimer Elimes Eliminowicz Eliminowski Eliner Eling Elininowska Elinor Elinson Eliński Elios Eliosz Elis Elisch Elischerowa Elischowska Elisiak Elisiejew Elisik Elison Elisz Eliszar Eliszczak Eliszczuk Eliszer Eliszewicz Eliszewski Eliszko Elit Elitt Eliwart Elix Eliza Elizar Elizarczyk Elizerowicz Elizikowski Elizka Eljak Eljarz Eljas Eljasiak Eljasiewicz Eljasik Eljasiński Eljasz Eljaszak Eljaszczuk Eljaszewicz Eljasz-Radzikowska Eljaszuk Eljaszuk Eljaszuk Eljów Elka Elkan Elkanus Elkardi Elke Elkert Elki Elkienin Elkin Elkina Elkind Elkińcza Elkner Elko Elkon Elkowicz Elkowiec Elków Elksin Elkszyn Ell Ella Ellas Ellass Ellasson Ellen Ellenał Ellenberg Ellenbogen Ellendt Ellendyk Elleńk Eller Ellerick Ellerik Ellerman Ellert Elleryk Ellewart Ellgoth Ellinas Ellinger Ellingsen Elliott Ellison Ellman Ellmann Ellmer Ellnain Ellner Ellram Ellrich Ellwadt Ellward Ellwardt Ellwari Ellwart Ellwarth Ellwat Elmalla Elman Elmann Elmanowicz Elmanowski Elmańska Elmawardi Elmborg Elmbrych Elmer Elmerich Elmerych Elmeryk Elmes Elmgren Elmianowska Elminowicz Elminowski Elmis Elmisz Elmiś Elmrych Elmuś Elmyś Elner Elnerych Eloch Elocka Elofsson Eloranta Elpel Elper Elpieryn Elpinier Elrich Elrlich Elrych Elryk Elsahen Elsajed Elsayed Elsbury Elsby Elschläger Elschleger Elsen Elsenbach Elsenbahn Elshin Elsholz Elsmer Elsner Elss Elssner Elster Elstner Elszak Elszik Elszkowski Elszleger Elszt Elsztajn Elsztein Elsztejn Elszuk Elszyk Elszyn Elt Elter Elterman Eltermann Eltman Eltmann Eltoni Eltrman Eltsner Eltymin Elunczyk Elunke Elusz Eluszkiewicz Eluśkiewicz Elut Elvers Elversson Elwait Elwanowski Elwar Elward Elwardowski Elwardt Elwart Elwartowski Elwat Elwatr Elwerowska Elwert Elwertowski Elwic Elwich Elwicki Elwin Elwing Elwira Elwirski Elwis Elwisz Elwitz Elyan Elyas Elza Elzaluk Elzanowski Elzarowska Elzear Elzenbach Elzenberg Elzer Elzesel Elzesser Elzmann Elzner Elznerowicz Elznic Elzon Elżakowski Elżanowski Elżbieciak Elżbierciak Elżbieta Elżenska Elżlakowski Elżnic Elżyńska Ełandt Ełazchyl Ełmanowicz Ełunika Em Ema Emanowicz Emans Emanuel Emanuela Emanuelsson Emanuilidis Emanuiłow Embacher Embalo Embart Ember Emberger Embinger Embingier Embrich Embros Embroż Emchanowicz Emche Emchowicz Emcken Emczyński Emden Emder Eme Emela Emelianiuk Emelianow Emelianowicz Emelita Emeljancew Emeljaniuk Emelko Emer Emerich Emerla Emerle Emerli Emerlich Emerling Emerlink Emersajlów Emersajłow Emert Emertycka Emery Emerych Emeryk Emes Emeschajmer Emeschajner Emeschejmer Emeschojmer Emesschajmer Emeszajmer Emey Emfazy Emich Emielanowa Emielianiuk Emielianow Emielianowicz Emielita Emielitta Emielitty Emieljaniuk Emieljańczyk Emig Emijanowicz Emik Emil Emilewicz Emilewski Emilia Emilian Emilianczyk Emilianow Emilianowicz Emilianowska Emilianów Emiliańczuk Emiliańczyk Emiliaszowicz Emiliewicz Emilijańczuk Emilit Emilita Emiljan Emiljanow Emiljanowicz Emiljanowska Emiljanów Emiljańczyk Emilsen Emilski Emilsson Emiluta Emiłowa Emin Eminger Eminowicz Emińska Emir Emirow Emir-Przewoski Emirsajłow Emirsajłów Emirski Emisz Emka Emke Emko Emler Emma Emmanuiłow Emme Emmel Emmer Emmerich Emmerle Emmerlich Emmerling Emmert Emmertsen Emmler Emmons Emmrich Emonet Emostowicz Empacher Empel Empfinger Emr Emrich Emrlich Emrula Emrych Emsel Emsig Emski Emson Emszer Emuerling Emunowicz Emus Emzik Enaler Enander Enbinger Enbingier Enc Enckait Enckajt Encminger Enczew Enda Ende Endecki Endel Endelman Endel-Ragis Endelsztejn Enden Ender Enderle Enders Endert Enderwic Endigk Endler Endlicher Endo Endrach Endraszka Endraszko Endrejczuk Endres Endrich Endrigkeit Endrikajt Endrikat Endrukajtis Endruszat Endruszkiewicz Endrych Endryka Endryszkajt Endrzejczak Endrzejczyk Endrzejko Endsminger Endt Endter Endward Endzel Endzelewicz Endzelm Endziul Endzlewicz Endzo Endzul Enegel Enekier Enekman Eneland Enemingier Enenkel Enenkiel Enerlich Enfocht Eng Engdahl Engdal Engdaul Engdbrecht Enge Engeis Engel Engelard Engelart Engelbardt Engelbercht Engelberg Engelbertnik Engelbiecht Engelbrech Engelbrecht Engelbrechtslehner Engele Engelek Engeler Engelgard Engelgardt Engelgart Engelhard Engelhardt Engelhart Engelhoffer Engelholm Engelhorn Engelin Engelke Engelkind Engelking Engelkink Engelkowska Engellandt Engelling Engelmajer Engelman Engelmann Engelmayer Engels Engelsberg Engelsztein Engeltrecht Engelusz Engeł Enger Engerbert Engert Engfer Engfors Engholm Engiel Engielard Engielbrycht Engielczyk Engielczyn Engielgard Engielgart Engielking Engielman Engielski Engier Engiert Engl Englaender England Englander Engländer Englard Englardt Englart Englender Engler Englerd Englert Englerth Englet Englich Englicht Englicz Englin Engling Englink Englińska Englisch English Englisz Englot Englund Englut Engman Engmann Engnat Engom Engor Engstrom Engström Engwald Engwart Engwer Engwert Engwest Enig Enik Enka Enke Enkelking Enkelman Enkelmann Enkiel Enking Enkisch Enkisz Enkman Enko Enkot Enna Ennig Ennis Enoch Enosiewicz Enra Enros Enrych Ens Enseling Ensiel Ensink Enskajt Enskog Ensminger Ensmingier Enson Ensor Enst Ensztein Ensztejn Ent Ente Entel Enten Entenberg Entin Entmańska Entner Entoch Entrich Entz Enuła Enz Enzel Enzelm Enzenreich Enzfellner Enzi Enzinger Enzlowicz Enzman Enzon Epa Epalińska Epe Epel Epelbaum Epelbojm Epelewajg Epeling Epelkon Epelman Epelsztein Eperlein Eperlejn Ephan Epimach Epimach-Szypiłło Episz Episzko Epka Epler Epner Epp Eppa Eppel Eppelmann Eppen Eppinger Epple Eppler Epstein Epsztain Epsztajn Epsztein Epsztejn Epting Epur Erabarkiewicz Erac Erad Eraman Eramańska Eramin Eranaszczuk Erania Erankowska Eraslan Erasmus Erat Eratowski Erazim Erazm Erazmus Erazmuz Erażmus Erb Erbach Erbacher Erban Erbatowski Erbe Erbel Erben Erber Erbert Erbertowski Erbes Erbest Erbetowski Erbich Erbill Erbiński Erbisch Erbisz Erbling Erbreder Erbrich Erbroder Erbrych Erbs Erbsch Erbst Erbszt Erburt Ercen Erchał Erchard Erchardt Erchemla Erchen Ercher Erchmann Erck Ercum Erd Erda Erdal Erdaman Erdamska Erdanowski Erdberg Erde Erdei Erdel Erdelbrock Erdelli Erdelt Erdelyi Erdeł Erdeman Erden Erdenberg Erdenberger Erder Erdheim Erdinast Erdini Erdman Erdmanczyk Erdmanis Erdmann Erdmanski Erdmańczyk Erdmański Erdmernger Erdogan Erdon Erdowski Erdstein Erdsztajn Erdt Erdtman Erdtmann Erdukant Erdymast Erdzik Erechemla Erechling Ereciński Erek Erelis Eremberg Eremina Ereminowicz Eremus Eren Erenbbek Erenbek Erenberg Erenbrod Erenc Erencowicz Erencwajg Erendits Erendt Erene Erenewajg Erenfaicht Erenfeicht Erenfejcht Erenfeld Erenfraund Erenfrid Erenfried Erenfryd Erenkeit Erenkfeit Erenkfleit Erenkiel Erenkrojc Erenlib Erenn Erennfeicht Erenreich Erens Erenst Erensztejn Erent Erentrand Erentrant Erentraud Erentraut Erentz Erenwert Erenyi Erenz Ereński Eresman Eresmann Ereszkiewicz Eret Eretraud Erezman Erfel Erfelt Erford Erfort Erfurt Erfurth Erfut Erganc Ergang Erger Ergert Ergetowski Ergierd Ergiert Ergietowski Ergin Ergot Erhadta Erhaim Erhard Erhardt Erhart Erharter Erich Erichmann Erichsen Ericson Ericsson Erigina Eriko Eriksen Erikson Erikssen Eriksson Erimowicz Erimus Ering Erisman Erismann Erison Eritt Erkan Erkardt Erkenberg Erker Erkert Erkier Erkiert Erkiet Erkiewicz Erkort Erkuła Erkut Erl Erlach Erlacher Erlancki Erland Erlandsen Erlandsson Erlańska Erlaucki Erlbaum Erle Erlebach Erlein Erlekampf Erlen Erlepach Erler Erlert Erlewein Erlich Erlich-Herlikiewicz Erlichman Erlichmann Erlichmon Erlichowski Erlichson Erlichster Erlicki Erliczek Erlik Erlikowski Erline Erling Erlinger Erlingowski Erlingson Erlis Erlo Erm Ermakow Erman Ermanowicz Ermanowski Ermańska Ermardt Ermel Ermelej Ermeł Ermer Ermich Ermig Ermiński Ermiola Ermisch Ermisz Ermler Ermlich Ermończyk Ermow Ermst Ermstowska Ermus Ermusz Ern Erna Ernagiewicz Ernas Ernasiewska Ernastowicz Ernaszewski Ernat Erndt Erne Erner Ernert Ernes Ernest Ernesti Ernestowicz Ernetowicz Ernist Ernisz Ernlund Ernostowicz Erns Ernsdorf Ernsdorff Ernst Ernstmajer Ernstsen Ernt Ernz Ero Erol Erolik Erolman Eroman Eromann Eromańska Eromin Eron Eronim Eronin Eros Erowska Erpel Erpst Erpszt Erreich Ersepke Ersetic Erski Ersler Ersman Ersson Erst Erstenik Ersteniuk Ersterniuk Ersterowicz Erstling Erstowicz Erszkiewicz Erszkowicz Erszkowski Erszman Erszwald Erszward Ert Ertanowski Ert-Eberdt Ert-Ebert Ertel Ertelt Ertem Erter Ertl Ertler Ertman Ertmann Ertmańczyk Ertmański Ertner Erts Ertyk Erucki Erust Erward Erwardt Erwart Erwin Erwiński Eryc Eryce Erychleb Eryck Erydrych Eryglas Erygorowicz Erygowska Eryk Erykowska Eryl Erymus Erynchwejt Erynczek Erynfajd Eryng Erynk Erynkfajd Erynkfajt Erynkwajd Erynkwajt Eryński Erysman Eryś Erzepka Erzepke Erzepki Erzepky Erzijn Erżant Esa Esauł Esaułow Esbicki Esch Esche Eschen Eschenbach Eschenbaum Eschenhorn Escher Eschert Eschik Eschinger Eschner Eschrich Eschwowitz Escobar Esden Esden-Tempski Esemburg Esen Esenbach Esenberg Esenburg Esenbürg Esenwa Eser Esfeld Eshold Eshref Eshun Esielewicz Esik Esikowski Esing Esipow Eskaut Eske Eski Eskie Eskiera Eskiewicz Esko Eskowska Eskreiss Eskreys Esktowicz Esler Esliger Eslinger Eslingier Esman Esmann Esmanowicz Esmantowicz Esmąt Esminger Esmont Esmund Esnault Esnekier Esner Esop Espa Espada Esparza Espek Espener Espenhan Espenner Espenschid Espenschied Espenschit Espenschitt Espenszit Espenszyt Esper Esperanto Esperonnier Esping Espinosa Espinoza Esposito Ess Essa Esse Essel Esselinger Essen Essenburg Essenburger Essenburgier Essenfeld Esser Essessien Essiam Essig Essing Essker Essle Essler Esslinger Essman Essmann Essmanowska Esta Estable Estakowska Estal Estecki Estel Estemberg Ester Estera Esterajcher Esterich Esterkin Esterkina Esterman Estermann Esterowicz Esterska Esterson Esterzon Estka Estken Estko Estko-Daszkiewicz Estkowski Estler Estmańska Estmer Estolla Estowicz Estrada Estrajch Estreich Estreicher Estrejch Estrich Estrin Estrop Estrow Estrych Estryn Estryń Eswił Esz Esze Eszer Eszert Eszik Eszke Eszman Eszner Eszrich Eszrych Eszter Eszwowicz Eszyk Eśrych Eświł Etanczak Etanek Etasicka Etc Etel Etemadi Etenberg Etenkowski Eter Eterle Eterman Eterowicz Eterska Eterycz Etfer Etfert Etgens Etiene Etienne Etinger Etingier Etkun Etler Etlin Etlinger Etmajer Etmanowicz Etmanski Etmański Etmaszuk Etminowicz Etnarska Etner Etnerski Etorowicz Etowicz Etowski Etrich Etruczynik Etruk Etrych Etryk Etryka Ettel Ettelin Ettelt Etter Etterle Ettienne Ettinger Ettingier Ettlin Ettmajer Ettmayer Etwert Etynger Etyngier Etyngold Etynkowski Etz Etzel Eubich Eubig Euchast Euchaust Euchi Euchnajzer Euejda Euge Eugel Eugelberg Eugelbrecht Eugelhardi Eugelhardt Eugelhorn Eugelke Eugelmajer Eugelmann Eugenbart Eugenia Eugeniusz Eugiel Euglender Eugler Euglewicz Euglin Eugling Euglisz Eugowska Eujasik Euka Eukelman Eukisch Euko Eule Eulenfeld Euler Eulich Eulig Euling Eulner Eumińska Eupryn Eurier Eurman Eusanow Euse Eusiewicz Euskirchen Eusminger Eustachewicz Eustachiewicz Eustachowicz Eustasiak Eusterowicz Eustkiewicz Eustowicz Eustrat Eustratanowicz Eustratonowicz Euzemberg Evans Even Evensen Everard Everest Evers Everstad Evert Eves Evest Evle Evrard Ewa Ewaczyńska Ewadzimow Ewais Ewak Ewakowska Ewald Ewaldt Ewalkiewicz Ewalt Ewandziak Ewangelidis Ewangelidu Ewangelista Ewangelopolos Ewangelopulos Ewangelopulu Ewangelos Ewangelu Ewangielidu Ewangielista Ewangielistow Ewangielopolus Ewangielopulos Ewangielowska Ewangielu Ewans Ewańska Eward Ewart Ewartowski Ewaryst Ewasiak Ewasik Ewasiński Ewasz Ewaściuk Ewatkiewicz Ewczyński Ewdakimow Eweczuk Ewel Ewelina Ewelka Ewelt Ewen Ewendt Eweninienko Ewenstein Ewent Ewentowska Ewerard Ewerhartz Ewerli Ewerlin Ewerman Ewers Ewert Ewertkowska Ewert-Krzemieniewski Ewertowski Ewertt Ewertyński Ewest Ewgenidis Ewiak Ewich Ewicz Ewienienko Ewik Ewiklak Ewiklińska Ewikowska Ewiktorowicz Ewing Ewingiel Ewiuk Ewjak Ewkiewicz Ewko Ewkowski Ewleszyn Ewmienienko Ewminenko Ewrtowski Ewryn Ewsieniuk Ewska Ewtimow Ewtuch Ewy Ewyn Exl Exler Exner Exsner Eychler Eychner Eydrygiewicz Eydziałowicz Eylers Eylert Eyman Eymels Eymont Eymontt Eynarowicz Eynetten Eysimont Eysimunt Eysmont Eysmontt Eysymont Eysymonth Eysymontt Eysymuntt Eytner Eywicz Eywik Eyzop Ezbrecht Ezer Ezeryński Ezjak Ezman Eznaber Eznach Eznarski Eznechart Eznekier Ezop Ezroch Ezrylewicz Ezryna Ezubik Ezulin Ezupowicz Eźlakowski Eżeryńska Eżlakowski


     wrzesień 2008  - 8 wrzesień 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005