<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Fa - Fę

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Faba - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabaczka - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabaczkiewicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabaczyński - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabczak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabczyński - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabeck - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabecki - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabek - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabel - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Faber - 1260 od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabera - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Faberka - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Faberski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Faber-Stępień - złożenia brak; Faber 1260 od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’; Stępień 1678 od staropolskiego stępień, wstępień w grupie nazwisk pochodzących od stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pułapka na niedźwiedzia’; też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Fabia - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiach - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiajczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiaka - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabian - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabianczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabianczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabianek - 1749 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiani - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabianiak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabianowicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabianowski - od nazwy miejscowej Fabianów (kilka wsi).

  Fabianski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiańczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiańczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiański - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiarz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabias - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiasiak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiasz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiaszewski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabic - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabich - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabicki - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabieniak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabienke - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabienko - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabieńczak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabieński - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabierkiewicz - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabierowski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabig - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabija - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijan - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijanczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijanczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijanek - 1389 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijaniak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijanik - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijaniuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijanowicz - 1499 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijanowski - od nazwy miejscowej Fabianów (kilka wsi).

  Fabijanski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijańczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijańczuk-Niemirski - złożenia brak; Fabijańczuk od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan; Niemirski od imienia złożonego Niemir; od nazwy miejscowej Niemiry (łomżyńskie, gmina Zaręby Kościelne; ostrołęckie, gmina Brańszczyk).

  Fabijańczyk - 1594 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijański - 1715 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabijasz - 1241- 43 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabik - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabikowski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabin - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabinak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabinczak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabinczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiniak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiniewicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabinowicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabińczak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabińczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabińczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiński - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabion - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabirek - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabirkiewicz - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabirkowicz - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabirniewicz - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabirowski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabis - 1790 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisch - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabischak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisiak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisiak-Chojnacki - złożenia brak; Fabisiak od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan; Chojnacki 1396 od nazwy miejscowej Chojnaty (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Fabisieniuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisiewicz - 1782 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisiński - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiskiewicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabisz - 1402 od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiszak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiszczak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiszczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiszek - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiszewicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiszewski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiś - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabiunke - (Pom) od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjan - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjanczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjanczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjanek - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjaniak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjanowicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjanowski - od nazwy miejscowej Fabianów (kilka wsi).

  Fabjańczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjańczuk-Niemirski - złożenia brak; Fabjańczuk od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan; Niemirski od imienia złożonego Niemir; od nazwy miejscowej Niemiry (łomżyńskie, gmina Zaręby Kościelne; ostrołęckie, gmina Brańszczyk).

  Fabjańczyk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabjański - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabka - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabke - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabkowski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabor - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Faborowicz - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Faborowski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabosiak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabowski - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabójański - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabók - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabraniec - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabranowski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabri - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrici - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabricius - 1563 od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabriciusz - 1602 od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabricy - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabriczek - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrikiewicz - od fabryka.

  Fabrine - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabris - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabristowa - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabriszewski - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabritius - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabritz - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabritzek - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabritzius - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrizio - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabroński - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabrowicz - 1484 od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabrowski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabry - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabryc - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabryca - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrycek - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrych - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fabrycius - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrycki - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrycy - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabrycz - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabryczek - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabryczewski - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabryczna - od fabryka; od fabryczny.

  Fabryczny - od fabryka; od fabryczny.

  Fabryga - od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabryka - od fabryka.

  Fabrykant - od fabryka; od fabrykant ‘właściciel fabryki, przemysłowiec’.

  Fabrykiewicz - od fabryka; od fabrykant ‘właściciel fabryki, przemysłowiec’.

  Fabrykowski - od fabryka.

  Fabrzyk - 1691 od imienia Fabrycy, Fabryciusz, to od łacińskiego Fabricius (pochodzące od przymiotnika fabricus ‘rzemieślniczy’). Imię znane w Polsce od XIII w.

  Fabuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabyańczuk - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabyga - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fabyś - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fac - 1791 od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Faca - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facalusiak - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Fac-Biedziuk - złożenia brak; Fac 1791 od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy; Biedziuk od bieda.

  Facek - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Fach - od fach ‘zawód’.

  Fachet - od fach ‘zawód’.

  Facheta - od fach ‘zawód’.

  Fachin - od fach ‘zawód’.

  Fachner - od fach ‘zawód’.

  Fachnrich - od fach ‘zawód’.

  Fachowski - od fach ‘zawód’.

  Fachson - od fach ‘zawód’.

  Fachuta - od fach ‘zawód’.

  Faciak - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facibeni - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Faciej - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Faciejew - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facik - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Faciota - od staropolskiego facjata ‘twarz; kształt’, od staropolskiego facka ‘twarz’.

  Faciuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facjasek - 1653 od staropolskiego facjata ‘twarz; kształt’, od staropolskiego facka ‘twarz’.

  Facjotto - od staropolskiego facjata ‘twarz; kształt’, od staropolskiego facka ‘twarz’.

  Facka - 1451 od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy; od facka ‘policzek, uderzenie w twarz’.

  Fackert - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy; od facka ‘policzek, uderzenie w twarz’.

  Fackle - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy; od facka ‘policzek, uderzenie w twarz’.

  Facko - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Fackowiak - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Fackowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facler - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy; od facka ‘policzek, uderzenie w twarz’.

  Facon - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facoń - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Factor - 1497 od faktor, to od łacińskiego factor ‘pełnomocnik, pośrednik’.

  Faculak - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Facyniec - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Faczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Fatz, ta od apelatywu Fatz ‘drwina, szyderstwo’ lub od imion typu Fabian, Fabrycy.

  Fadajewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadarewicz - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadarewski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadarowicz - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadasiewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadasiński - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadaszak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadaszek - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadecki - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadejew - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadel - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Faden - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadeń - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fader - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faderek - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faderewicz - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faderewski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faderowicz - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faderowski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faderski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadhel - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadhil - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadiejew - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fador - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadorowicz - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadras - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadrejewski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadrowski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fadulski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Faduła - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thaddaj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadurski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadyga - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fadygowski - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fadysiak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadziejew - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadziejewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadziejko - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadziejow - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadziejów - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Fadziewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi od aramejskiego thad-daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Faf - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafacz - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafajda - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafalski - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’,też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafał - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafanek - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafanów - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafek - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’

  Fafelski - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Faff - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Faffek - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Faffka - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafflok - od gwarowego faflak ‘człowiek otyły’.

  Fafieński - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’

  Fafijańsko - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafil - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’

  Fafiński - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafiś - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafius - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafko - 1400 od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafkowic - 1400 od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Faflak - 1748 od gwarowego faflak ‘człowiek otyły’.

  Faflik - od gwarowego faflak ‘człowiek otyły’.

  Fafliński - od gwarowego faflak ‘człowiek otyły’.

  Faflok - (Śl) od gwarowego faflak ‘człowiek otyły’.

  Fafros - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fafuła - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego fafula ‘niedołęga’.

  Fafyna - od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Faga - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel; od niemieckiej nazwy osobowej Fag.

  Fagalski - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagał - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagan - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagas - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagasiewicz - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagasik - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagasiński - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagaszewski - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagaś - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagat - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fager - od niemieckiej nazwy osobowej Fagher, ta od staro wysokoniemieckiego fag ‘radować się’ + heri ‘dowódca wojskowy’.

  Fagerek - od niemieckiej nazwy osobowej Fagher, ta od staro wysokoniemieckiego fag ‘radować się’ + heri ‘dowódca wojskowy’.

  Fagiel - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel; od niemieckiej nazwy osobowej Fagel.

  Fagielski - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagiewicz - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagin - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel; od niemieckiej nazwy osobowej Fagin.

  Fagiś - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Faglio - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagos - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagosiński - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagot - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fagura - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fahgan - od fagas ‘dawniej: sługus; wścibski’, od niemieckich nazw osobowych Fag, Fanen, Fagel.

  Fahron - od gwarowego faron ‘piorun; przekleństwo na Śląsku’.

  Faida - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fain - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fait - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Faix-Dąbrowski - złożenia brak; Faix- brak; Dąbrowski 1386 od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Faj - od faja.

  Faja - 1636 od faja.

  Fajak - od faja.

  Fajal - od faja.

  Fajał - od faja.

  Fajbus - od niemieckich nazw osobowych Feibusch, Feubus, te od greckiej nazwy boga Phoibos ‘jaśniejący’, przydomek Apollina.

  Fajbusiak - od niemieckich nazw osobowych Feibusch, Feubus, te od greckiej nazwy boga Phoibos ‘jaśniejący’, przydomek Apollina.

  Fajbusiewicz - od niemieckich nazw osobowych Feibusch, Feubus, te od greckiej nazwy boga Phoibos ‘jaśniejący’, przydomek Apollina.

  Fajbusz - od niemieckich nazw osobowych Feibusch, Feubus, te od greckiej nazwy boga Phoibos ‘jaśniejący’, przydomek Apollina.

  Fajbuszenko - od niemieckich nazw osobowych Feibusch, Feubus, te od greckiej nazwy boga Phoibos ‘jaśniejący’, przydomek Apollina.

  Fajbuś - od niemieckich nazw osobowych Feibusch, Feubus, te od greckiej nazwy boga Phoibos ‘jaśniejący’, przydomek Apollina.

  Fajczowski - od faja, fajczyć.

  Fajczuch - 1700 od faja, fajczyć.

  Fajczyk - 1748 od faja, fajczyć.

  Fajda - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajdam - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajdarz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajdasz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajdek - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajdel - 1483 od niemieckich nazw osobowych Feitl, Pheitl, te od średnio-wysoko-niemieckiego pfeit ‘koszula’.

  Fajdel - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajder - od niemieckich nazw osobowych Feitl, Pheitl, te od średnio-wysoko-niemieckiego pfeit ‘koszula’.

  Fajduk - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fajecki - od faja.

  Fajek - 1693 od faja.

  Fajer - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fajera - 1628 od faja; od gwarowego fajera ‘otwór w płycie kuchennej’.

  Fajerabend - od niemieckiej nazwy osobowej Faierabend, ta od apelatywu Faierabent ‘koniec dnia roboczego’, od fajerant koniec dnia roboczego’.

  Fajerabent - od niemieckiej nazwy osobowej Faierabend, ta od apelatywu Faierabent ‘koniec dnia roboczego’, od fajerant koniec dnia roboczego’.

  Fajerek - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fajerhert - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fajerk - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fajerski - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fajertag - od niemieckiej nazwy osobowej Faiertag, ta od apelatywu Faiertag ‘święto’.

  Fajertak - od niemieckiej nazwy osobowej Faiertag, ta od apelatywu Faiertag ‘święto’.

  Fajewicz - od faja.

  Fajewski - od faja.

  Fajfara - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfel - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfer - 1772 od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajferek - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer; od gwarowego fajferek ‘zapałka’.

  Fajfermacher - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajferman - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajffer - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfman - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajforski - 1795 od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfowski - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfrer - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfrowski - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfruk - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfrzyk - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajfur - od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Fajfura - od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Fajfurek - od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Fajfurski - 1790 od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Fajfus - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fajg - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’.

  Fajga - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgara - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajge - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgel - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgelbaum - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgenbaum - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgenberg - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgenblat - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgenblum - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgencwajg - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.
  Chcialam tylko zwrocic uwage na fakt, ze nazwisko Fajgencwajg - i inne nazwiska, ktore zawieraja czlon Feige, nie pochodza od slowa - tchorz, strachliwy - tylko od drzewa figowego - Feigenbaum, Feigenzweig itp. (z niemieckiego)
  inf. Anna Przybyszewska Drozd 14.07.2013 r.  Fajgenman - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajger - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgiel - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgielbaum - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgielfeld - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgielski - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgier - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajgla - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fajk - od faja.

  Fajka - od faja.

  Fajkas - od faja.

  Fajkel - od faja.

  Fajker - od faja.

  Fajkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fajkier - od faja.

  Fajkierz - od faja.

  Fajkiesz - od faja.

  Fajkiewicz - od faja.

  Fajkir - od faja.

  Fajkis - od faja.

  Fajkisz - od faja.

  Fajkiś - od faja.

  Fajklewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fajklowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fajko - od faja.

  Fajkosz - od faja.

  Fajkow - od faja.

  Fajkowski - od faja.

  Fajks - od faja.

  Fajkus - od faja.

  Fajkuś - od faja.

  Fajn - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajna - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnajzen - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnas - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnbaum - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnbaun - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnberg - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnburg - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajndor - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajndt - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajner - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajngelernt - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnger - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajngierc - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajngold - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnhaken - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnhauz - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnicki - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnkuchen - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnogold - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnsztad - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnsztajn - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnsztejn - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajntuch - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnwaks - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnzang - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnzylber - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajnzyller - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fajok - od faja.

  Fajowicz - od faja.

  Fajpek - od faja.

  Fajper - od faja.

  Fajs - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajsel - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajsiak - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajsławek - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajst - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajszczyk - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajszerski - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajszner - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajsztejn - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fajt - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtak - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtanowski - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtar - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtczak - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtek - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtel - od niemieckich nazw osobowych Feitl, Pheitl, te od średnio-wysoko-niemieckiego pfeit ‘koszula’.

  Fajter - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajth - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtl - od niemieckich nazw osobowych Feitl, Pheitl, te od średnio-wysoko-niemieckiego pfeit ‘koszula’.

  Fajtler - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtlowicz - od niemieckich nazw osobowych Feitl, Pheitl, te od średnio-wysoko-niemieckiego pfeit ‘koszula’.

  Fajto - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtowicz - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtrowski - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtur - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtus - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajtysz - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fajucik - od faja.

  Fajud - od faja.

  Fajul - od faja.

  Fajut - od faja.

  Fajutowski - od faja.

  Fak - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Faka - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakadej - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakas - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakat - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakda - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakek - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakiewicz - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakineli - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakinelli - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakirmal - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakla - 1763 od gwarowego fakla ‘pochodnia’.

  Fakler - od gwarowego fakla ‘pochodnia’.

  Fakol - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakowicz - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakowski - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fakr - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Faks - od gwarowego faks ‘wykrzywienie twarzy, gest’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fax.

  Faksa - od gwarowego faks ‘wykrzywienie twarzy, gest’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fax.

  Faksiński - od gwarowego faks ‘wykrzywienie twarzy, gest’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fax.

  Faktor - od staropolskiego facjata ‘twarz; kształt’, od staropolskiego facka ‘twarz’.

  Fal - od imion złozonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fala - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falaciński - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falacz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała; od falacz ‘chwalca’.

  Faladys - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falak - 1667 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falalski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falan - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falana - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falancik - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falanczyk - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Faland - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falanda - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falander - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falandes - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falandis - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falandy - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falandys - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falandysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falankiewicz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falant - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falańczuk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falańczyk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falar - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falara - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falarczyk - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falarek - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falaron - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falarowski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falarski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falaryński - od fara ‘kościół parafialny’.

  Falarz - od fara ‘kościół parafialny’; od staropolskiego falarz, fararz ‘proboszcz, parafianin, uczeń szkoły farskiej’.

  Falarzyński - od fara ‘kościół parafialny’; od staropolskiego falarz, fararz ‘proboszcz, parafianin, uczeń szkoły farskiej’.

  Falas - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falasa - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falaschek - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falasek - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falasiński - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falasta - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falasz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falaszek - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falaszewski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falaszyński - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falaśka - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falat - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falata - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatek - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatik - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatus - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatycha - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatycki - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatyk - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatym - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatyn - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatynski - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falatyński - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falawa - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Falb - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falba - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbacz - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbe - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falber - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Falberbaum - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Falberbaun - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Falberg - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Falberger - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Falberski - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Falbierski - od farba ‘kolor, barwnik’; od falbierz ‘farbierz’; od przymiotnika farbierski.

  Falbierz - od farba ‘kolor, barwnik’; od falbierz ‘farbierz’.

  Falbikowski - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbin - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbiński - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbiszewski - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbogowski - od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Falborska - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falborski - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbowski - 1496 od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Falbowski - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbrycht - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falbuk - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Falc - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falcerski - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falcik - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falciński - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falcman - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falcmann - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falco - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falcon - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falconer - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falconi - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falcuta - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falczak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczenko - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczewski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczewski - od nazwy miejscowej Chwalczewo, dziś Chwaliszew (kaliskie, gmina Krotoszyn).

  Falczuk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczyc - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczyk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczyński - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falczyszyn - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falda - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falde - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Faldowski - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Faldziński - od falc ‘fałda, zakładka’.

  Falecki - od nazw miejscowych Falęcice, Falęcin, Falęty (kilka wsi).

  Falej - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falejczyk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falejew - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falejewski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falek - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falemba - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenciak - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falenciak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falencik - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falencik - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falencikowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenciuk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falencki - od nazw miejscowych Falęcice, Falęcin, Falęty (kilka wsi).

  Falenczak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenczik - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenczyk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenczykowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falendarz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falendasz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falendek - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falender - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falendusz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falendysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falendzki - od nazw miejscowych Falęcice, Falęcin, Falęty (kilka wsi).

  Falenic - 1404 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenicki - 1490 od nazwy miejscowej Falenica (Maz).

  Falenski - od nazwy miejscowej Falenica (Maz).

  Falent - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falenta - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falentin - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falento - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falenty - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falentyn - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falentys - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Faleńcik - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Faleńczak - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Faleńczik - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Faleńczyk - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Faleński - 1408 od nazwy miejscowej Falenica (Maz).

  Falesz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faleta - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falewicz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falewski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała

  Falęciak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falęcic - 1394 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falęcik - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falęcikowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falęcki - 1390 od nazw miejscowych Falęcice, Falęcin, Falęty (kilka wsi).

  Falęczkowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falędyn - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falędysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falędzki - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falęga - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falęncki - od nazw miejscowych Falęcice, Falęcin, Falęty (kilka wsi).

  Falęski - 1408 od nazw miejscowych Falęcice, Falęcin, Falęty (kilka wsi).

  Falęta - 1222 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falfas - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falfasi - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falfasiński - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falfer - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’; od gwarowego falfierz ‘część warsztatu tkackiego’.

  Falfura - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falfus - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falfuszyński - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falfuś - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Falga - od niemieckiej nazwy osobowej Falge, ta od Felge ‘ugór’.

  Falge - od niemieckiej nazwy osobowej Falge, ta od Felge ‘ugór’.

  Falger - od niemieckiej nazwy osobowej Falge, ta od Felge ‘ugór’; od niemieckiej nazwy osobowej Falger.

  Falgier - od niemieckiej nazwy osobowej Falge, ta od Felge ‘ugór’; od niemieckiej nazwy osobowej Falger.

  Falgowski - od niemieckiej nazwy osobowej Falge, ta od Felge ‘ugór’.

  Falgus - od niemieckiej nazwy osobowej Falge, ta od Felge ‘ugór’.

  Faliboga - od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Falibogowic - 1378 od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Falibogowski - 1424 od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Falibor - 1413 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faliboski - 1389 od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Falibowski - 1497 od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Faliboż - 1231 od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Falibożyc - 1231 od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Falicki - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falicz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faligocki - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faligowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falijaniak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falijewski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falik - 1414 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falikiewicz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falikowski - 1399 od nazw miejscowych Chwalikowice, Chwalikowo (kilka wsi).

  Faliksiak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falikszowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falina - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falinowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falinski - od nazwy miejscowej Falenica (Maz).

  Faliński - od nazwy miejscowej Falenica (Maz).

  Falis - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falisiak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falisiewicz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falisiński - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falisowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falisz - 1244 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faliszak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faliszek - 1329 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faliszewski - 1490 od nazw miejscowych Chwaliszewo, Chwaliszów, Faliszowice (kilka wsi).

  Faliszkowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Faliszowski - 1487 od nazw miejscowych Chwaliszewo, Chwaliszów, Faliszowice (kilka wsi).

  Faliś - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falk - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Falk - (Pom) od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falka - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Falka, m. - 1594 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falkarski - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Falke - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Falkiewicz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falko - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falko - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Falkos - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falkoski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falkowiak - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falkowicz - 1545 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falkowski - 1448 od nazw miejscowych Chwalikowice, Chwalikowo (kilka wsi).

  Falkus - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Falkuś - od niemieckiej nazwy osobowej Falk (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego falche ‘sokół’ lub od imion słowiańskich na Chwał-.

  Fallenczyk - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Fallentin - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Fallentyn - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falleńczyk - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego Walens, valentis ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W jężyku łacińskim znane było też imię Valentinus, od którego pochodzi imię polskie Walentyn.

  Falniowski - 1386 od nazwy miejscowej Falniów (kieleckie, gmina Miechów).

  Falondys - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falondysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Falt - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Falta - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltanski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltański - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltasz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Falte - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Falten - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltin - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltinowski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltiński - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Falton - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltus - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltusz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltyczko - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltyn - 1603 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltyniak - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltynka - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltynowicz - 1624 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltynowski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltyń - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltyński - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Faltys - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Falus - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Falusiak - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Faluszczak - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Faluszczyk - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Faluszewski - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Faluta - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Falutowski - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fał - 1224 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fała - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałach - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałaciński - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałaczyk - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałaga - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałak - 1374 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałat - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałata - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałatek - 1609 od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałatowicz - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałatyk - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałatyński - od gwarowego fałat ‘kawał, szmat; wiecheć’.

  Fałbowski - od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Fałczyc - 1399 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałczyk - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałda - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdasz - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdorowicz - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdowicz - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdowski - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdrowicz - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdyga - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdyna - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdysta - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałdziński - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fałek - 1228 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałenda - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Fałendesz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Fałendysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Fałęcik - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałęta - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałkiewicz - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałko - 1265 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałkowicz - 1387 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałkowięta - 1466 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałkowski - 1392 od nazw miejscowych Chwałków, Chwałkowice, Fałków (kilka wsi).

  Fałowicz - 1392 od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałt - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałta - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtowski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtunowicz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtyn - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtynowicz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtynowski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtyń - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałtyński - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fałut - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Fałuta - od imion złożonych typu Chwalimir, Chwalisław lub od chwalić, chwała.

  Famfara - od fanfara ‘muzyka podniosła, Hejnał’.

  Famielec - od familia ‘rodzina’.

  Familak - od familia ‘rodzina’.

  Familec - od familia ‘rodzina’.

  Familski - od familia ‘rodzina’.

  Famiła - od familia ‘rodzina’.

  Famula - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulak - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulczyk - 1686 od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulicki - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulla - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulok - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulski - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famulus - 1695 od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famuła - 1441 od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Famułka - od gwarowego famuła ‘rozgotowany chleb z owocami’, także ‘rodzaj potrawy’, famulus ‘służący’.

  Fan - 1370 od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanajło - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanal - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanaszczuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Fanaś - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Fanaś - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fancura - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanczak - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanczalski - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fand - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Fanda - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Fande - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Fanderowski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fanderski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandier - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrach - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrajewski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrei - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrej - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrejewski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrejski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrewicz - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrey - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrich - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fandrych - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fandryjewski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandrysz - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fandrzejewski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fandycz - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Fandys - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Fandysz - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Fandzierski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od niemieckiej nazwy osobowej Fander.

  Fanecki - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanek - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanelski - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanfara - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fanfora - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fanger - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Fangor - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Faniak - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanielec - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanin - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fank - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fanka - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fankanowski - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fanke - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fankidejski - od holenderskiego nazwiska Van Kidden.

  Fankiewicz - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fanko - 1404 od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fankul - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fankulewski - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fano - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fanok - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fant - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fanta - 1427 od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus; od gwarowego fanta ‘jakaś rzecz kościelna’.

  Fantała - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fantasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fantczak - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fantek - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fanti - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fantowicz - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fanty - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fantych - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fantyła - 1586 od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fanuk - 1426 od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fańczak - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Fańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij. od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Far - od fara ‘kościół parafialny’.

  Fara - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farach - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faracha - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faracik - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faracki - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farak - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faralewski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faran - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farana - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farancewicz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faranczuk - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faranek - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faraniec - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farankiewicz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faranowski - 1782 od fara ‘kościół parafialny’.

  Farany - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farańczuk - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farański - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faraon - od faraon ‘władca starożytnego Egiptu’.

  Farasiński - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faraszow - 1446 od fara ‘kościół parafialny’.

  Faraś - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farb - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farba - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbacik - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbalczyk - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbaniec - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbański - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbiarczyk - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbiarz - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbiasz - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbicki - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbierczyk - 1558 od farba ‘kolor, barwnik’; od staropolskiego farbierz ‘rzemieślnik folujący i farbujący płótno’.

  Farbierz - 1508 od farba ‘kolor, barwnik’; od staropolskiego farbierz ‘rzemieślnik folujący i farbujący płótno’.

  Farbirz - 1504 od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbis - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbisz - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbiszewski - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbiś - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbota - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbotka - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbotke - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbotko - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbotnik - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbowicz - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farbowski - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farby - od farba ‘kolor, barwnik’.

  Farczak - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farczak - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farczyk - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farczyk - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farczyński - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farda - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Fardała - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Fardański - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Fardo - 1608 od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Fardun - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Fardyga - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Fardynowski - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Farecki - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farek - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farenc - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Farencewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Farencik - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fareniec - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Farentowicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fareńczuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fares - od fara ‘kościół parafialny’.

  Fareszkiewicz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farfał - od staropolskiego farfał, fertał ‘zguba’.

  Farfałowski - od staropolskiego farfał, fertał ‘zguba’.

  Farfos - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Farfułowicz - od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Farfułowicz - od staropolskiego farfał, fertał ‘zguba’.

  Farfułowski - od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Farfułowski - od staropolskiego farfał, fertał ‘zguba’.

  Farfura - od farfura, z gwarowego fajfura ‘fajans, naczynia gliniane’.

  Farfus - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Farian - od fara ‘kościół parafialny’.

  Fariaszewski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farion - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farjan - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farjasz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farjaszewski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farjon - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farka - 1407 od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farkacz - 1413 od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farkas - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farkasiewicz - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farkaś - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farkoś - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farkowski - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Farlejew - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Farley - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Farman - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Farmanowicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Farmas - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Farmazyn - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Farmonowicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Farmus - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Farmusiński - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Farmuś - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Farmuz - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’ lub od warmuż ‘jarmuż’.

  Farna - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnacki - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnak - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnas - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnasik - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnaś - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnelski - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Farner - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farni - 1608 od fara ‘kościół parafialny’.

  Farniak - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnica - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnicki - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farniecki - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnik - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farniok - (Śl) od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnoński - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnow - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnowski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnów - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farnula - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farny - od fara ‘kościół parafialny’; od farny ‘parafialny’.

  Farocik - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faron - 1602 od gwarowego faron ‘piorun; przekleństwo na Śląsku’.

  Faroniecki - od gwarowego faron ‘piorun; przekleństwo na Śląsku’.

  Faroń - od gwarowego faron ‘piorun; przekleństwo na Śląsku’.

  Farorz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faroszyn - od fara ‘kościół parafialny’.

  Fars - od farsz ‘nadzienie z siekanego mięsa lub sera’.

  Farsewicz - od farsz ‘nadzienie z siekanego mięsa lub sera’.

  Farsiewicz - od farsz ‘nadzienie z siekanego mięsa lub sera’.

  Farski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farsz - od farsz ‘nadzienie z siekanego mięsa lub sera’.

  Fart - 1417 od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Farta - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartacz - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartak - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartaka - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartek - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartocki - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartok - (Śl) od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fartuch - od fartuch.

  Fartuszek - od fartuch, fartuszek.

  Fartuszna - od fartuch.

  Fartuszniak - od fartuch.

  Fartuszny - od fartuch.

  Fartuszyński - od fartuch.

  Faruga - 1514 od fara ‘kościół parafialny’.

  Faruk - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farulewski - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farułka - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farun - od gwarowego faron ‘piorun; przekleństwo na Śląsku’.

  Faruń - od gwarowego faron ‘piorun; przekleństwo na Śląsku’.

  Farus - od fara ‘kościół parafialny’.

  Fary - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryan - od fara ‘kościół parafialny’.

  Farycki - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryga - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryj - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryjan - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryjewicz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryjowicz - od fara ‘kościół parafialny’.

  Faryma - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryman - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farymski - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryn - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryna - 1785 od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynarz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’, od staropolskiego marynarz ‘handlarz, przekupień’.

  Farynek - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynia - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryniacz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryniak - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynian - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryniarz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’, od gwarowego faryniarz ‘właściciel garkuchni’.

  Faryniasz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’, od gwarowego faryniarz ‘właściciel garkuchni’.

  Faryniec - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryniewicz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynik - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynirz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’, od gwarowego faryniarz ‘właściciel garkuchni’.

  Faryniuk - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynka - 1753 od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryno - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynow - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynowicz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynowski - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynów - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farynycz - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryń - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Faryński - od staropolskiego faryna ‘mąka; garkuchnia’.

  Farys - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Farysch - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Farysej - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Farysiak - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Farysiński - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Farysz - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Faryszewski - od fara ‘kościół parafialny’ lub od farys ‘beduiński jeździec’.

  Faryś - od fara ‘kościół parafialny’.

  Fas - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasa - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasan - od bażant, z gwarowego bażanek.

  Fasant - 1386 od bażant, z gwarowego bażanek.

  Fasąg - od wasąg ‘wóz; bryczka z wyplatanymi bokami; kosz stanowiący wnętrze bryczki’.

  Fasek - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasiak - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasian - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasica - 1794 od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasiczka - 1762 od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasiewicz - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasiński - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Faska - 1655 od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Faskowicz - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Faskus - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Faslibóg - 1602 od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Fasola - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasolek - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasolewski - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasolka - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasowicz - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasowski - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasóła - od fasola, dawniej też fasula.

  Fassuła - od fasola, dawniej też fasula.

  Fast - 1426 od chwast.

  Fastasz - od chwast.

  Fastowicz - od chwast.

  Fastowiec - od chwast.

  Fastryga - 1743 od fastryga ‘’rodzaj ściegu’.

  Fastycz - od chwast.

  Fastyn - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Fastyniak - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Fastyń - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Fasucha - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasuga - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fasula - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasulak - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasulas - od fasola, dawniej też fasula.

  Fasuła - od fasola, dawniej też fasula.

  Faszcz - 1504 od chwast.
  Źródłosłów wspomnianego nazwiska nie jest polski (słowiański), ale pruski (bałtyjski) - co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Potwierdza to ponadto przyporządkowanie mojej rodziny do herbu \"Prus I\". Żaden ród szlachecki nie mógłby mieć nazwiska od \"chwasta\", z którym to tłumaczeniem spotykam się zresztą po raz pierwszy. \"Faszcz\" pochodzi bowiem od \"woszcz\", czyli \"wosk\", co wskazuje, że moi dalecy przodkowie trudnili się bartnictwem. Następnie wyemigorowali na Mazowsze (powiat łomżyński), gdzie nadano im w zamian za obowiązek służby wojskowej (12 konnych, 7 pieszych w XV w.) dobra (tamtejsza wieś szlachecka \"Faszcze\").
  Michał 13.10.2013 r.


  Faszcza - od chwast.

  Faszczak - od chwast.

  Faszczewski - od nazwania/nazwiska chwast, notowanego od 1388, wszystko od polskiego słowa "chwast".

  Faszczowa - od chwast.

  Faszczowicz - 1764 od chwast.

  Faszczowski - od chwast.

  Faszczowy - od chwast.

  Faszczuk - od chwast.

  Faszczyk - od chwast.

  Faszczyński - od chwast.

  Faszina - (Śl) od faszyna ‘wiązka chrustu’.

  Faszinka - (Śl) od faszyna ‘wiązka chrustu’.

  Faszowicz - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Faszulski - od fasola, dawniej też fasula.

  Faszyna - od faszyna ‘wiązka chrustu’.

  Faszynka - 1781 od faszyna ‘wiązka chrustu’.

  Faszyński - 1786 od faszyna ‘wiązka chrustu’.

  Faściszewski - 1581 od nazwy miejscowej Faściszowa (tarnowskie, gmina Zakliczyn).

  Faśko - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’.

  Fat - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fata - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatach - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatah - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatalski - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatała - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatek - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fater - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fatera - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faterkowski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Faterski - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fatk - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatka - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatko - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatkowski - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatla - 1732 od gwarowego fakla ‘pochodnia’.

  Fatlak - 1667 od gwarowego fakla ‘pochodnia’.

  Fatocha - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatol - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatowicz - 1659 od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatowski - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatów - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatter - od apelatywu pochodzenia niemieckiego fater, od dolnoniemieckiego fader ‘ojciec’.

  Fatuga - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fatuła - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatuna - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatura - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatuś - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatycz - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatyga - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fatygowski - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fatyk - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Fatylak - od chwat ‘zuch, junak’lub od chwatać, fatać ‘chwytać’.

  Faud - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Fauda - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Faude - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Faudrowicz - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Faudziński - od fałda, od gwarowego fałdra, fauda, faudra ‘zmarszczka, zakładka’.

  Faul - od niemieckiej nazwy osobowej Faul, ta od apelatywu Faul ‘zgniły, kiepski’.

  Faulowski - 1496 od niemieckiej nazwy osobowej Faul, ta od apelatywu Faul ‘zgniły, kiepski’.

  Faust - 1448 od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustek - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustma - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustman - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustmann - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustus - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustyn - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustyniak - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Faustynowicz - od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Fava - od niemieckiej nazwy osobowej Fava, może też od imienia Favila, z łacińskiego favila ‘zarzewie, iskra’.

  Fawal - od niemieckiej nazwy osobowej Fava, może też od imienia Favila, z łacińskiego favila ‘zarzewie, iskra’.

  Fawek - od niemieckiej nazwy osobowej Fava, może też od imienia Favila, z łacińskiego favila ‘zarzewie, iskra’.

  Fawicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fava, może też od imienia Favila, z łacińskiego favila ‘zarzewie, iskra’.

  Fawiński - od niemieckiej nazwy osobowej Fava, może też od imienia Favila, z łacińskiego favila ‘zarzewie, iskra’.

  Fawisz - od niemieckiej nazwy osobowej Fava, może też od imienia Favila, z łacińskiego favila ‘zarzewie, iskra’.

  Fawor - od staropolskiego fawor ‘łaska, wyróżnienie’.

  Faworkiewicz - od staropolskiego fawor ‘łaska, wyróżnienie’.

  Faworski - od staropolskiego fawor ‘łaska, wyróżnienie’.

  Faworyk - od staropolskiego fawor ‘łaska, wyróżnienie’.

  Faworyt - od staropolskiego fawor ‘łaska, wyróżnienie’; od faworyt ‘człowiek wyróżniany’.

  Fay - od faja.

  Fayer - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fayfer - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fayn - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Fayner - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’.

  Faza - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’ lub od faza.

  Fazal - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’ lub od faza.

  Fazan - od bażant, z gwarowego bażanek; od gwarowego fazan ‘bażant’.

  Fazanowicz - od bażant, z gwarowego bażanek; od gwarowego fazan ‘bażant’.

  Fazel - od fasa, faska ‘naczynie drewniane, beczka’ lub od faza.

  Fąder - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fąderski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fądziel - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fąfara - 1748 od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąfarek - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąfarowicz - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąfarski - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąfer - 1603 od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’; od staropolskiego fąfry ‘fochy, dąsy’.

  Fąfera - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąferek - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąferka - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąferko - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąfora - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąfrowicz - 1608 od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fąk - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fąka - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fąkowicz - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fąkowski - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fąta - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fątański - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fątczak - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fątowicz - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Febron - 1443 od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Febronia - od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Febroń - od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Februn - od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Fec - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecak - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecan - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecek - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecenc - 1423 od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens.

  Fecenec - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens.

  Feceneć - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens.

  Fecewicz - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciak - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciaszko - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecica - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecik - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciński - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecio - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciuch - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciuk - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciura - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feciuta - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecke - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecki - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feckiw - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecko - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feckowicz - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecowicz - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecowycz - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feculak - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feculek - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecycz - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecyk - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fecynicz - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens.

  Feczan - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feczka - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feczko - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feczyc - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feczyk - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feczyszak - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Feć - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fećka - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fećkiw - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fećko - od zgermanizowanej formy imienia Wincenty, niemieckiego Vizens lub od Fec od Fedor z Teodor.

  Fed - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feda - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedczeszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Federa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Federko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Federowicz - 1417 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Federowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Federyszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedeszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedij - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedior - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedisch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fediuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedkiewicz - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedkin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedkiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedler - od niemieckich nazw osobowych Fiedler ‘skrzypek’, Fedler.

  Fedok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedokowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedonczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedonczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedonik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedoniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedoniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedonowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedończuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedończyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedoński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedor - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedora - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorog - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoronek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoronko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoronok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorońko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoros - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoroszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorowiat - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorowicz - 1533 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorowicz-Jackowski - złożenia brak; Fedorowicz 1533 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor; Jackowski 1388 od nazw miejscowych Jacków, Jackowo (kilka wsi).

  Fedorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorowycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoróg - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoruc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedorus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoruś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedory - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedoryszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedosewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedosij - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedosiuk - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia od greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doros 'dar'. W okresie staropolskim imię było także adaptowane jaki Czader, Czeder; na Kresach Wschodnich używano wschodniosłowiańskich form tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedosyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedosz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedoszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedot - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedotkin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedotow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedotów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrońko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedroszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrowitz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedruszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedryc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedrykowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedryno - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduniów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunkiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduńciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedurczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedurczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedurko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fedus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusiew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusiów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedusiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Feduś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyca - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyczkanicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedym - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyma - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedynczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedynicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedynowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedynyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyrko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyryszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedysio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedysiów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedysowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyszen - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzioryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzirka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedziura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedziuryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedziuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fedzko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fefer - od niemieckich nazw osobowych Feffer, Pfeffer, te od apelatywu Pfeffer ‘pieprz’.

  Fefera - od niemieckich nazw osobowych Feffer, Pfeffer, te od apelatywu Pfeffer ‘pieprz’.

  Feferowicz - od niemieckich nazw osobowych Feffer, Pfeffer, te od apelatywu Pfeffer ‘pieprz’.

  Fefferowicz - od niemieckich nazw osobowych Feffer, Pfeffer, te od apelatywu Pfeffer ‘pieprz’.

  Fefko - 1432 od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Feier - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Feierabend - od niemieckiej nazwy osobowej Faierabend, ta od apelatywu Faierabent ‘koniec dnia roboczego’, od fajerant koniec dnia roboczego’.

  Feierabent - od niemieckiej nazwy osobowej Faierabend, ta od apelatywu Faierabent ‘koniec dnia roboczego’, od fajerant koniec dnia roboczego’.

  Feifer - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Feiferek - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Feiffer - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Feig - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Feiga - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Feige - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Feigel - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Feigiel - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Feigiełowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Feikiel - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Feikis - od faja.

  Feikisch - od faja.

  Feikisz - od faja.

  Feikiś - od faja.

  Feiklowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fein - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’; od gwarowego fein ‘dobry, dobrze’.

  Feinas - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’; od gwarowego fein ‘dobry, dobrze’.

  Feist - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Feit - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Feitek - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Feith - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fej - 1419 od faja lub od niemieckiego Fey, węgierskiego fej ‘łowca’.

  Feja - od faja.

  Fejcak - od faja.

  Fejcarek - od faja.

  Fejciak - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fejcik - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fejczaruk - od faja.

  Fejczuk - od faja.

  Fejda - 1552 od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdak - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdarz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdasz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejder - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejderewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejderewski - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdisch - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdo - 1532 od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdosz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdowski - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdych - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporządanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdyk - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdys - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdysz - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporządanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdyś - od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejdzik - 1613 od niemieckiej nazwy osobowej Feid, ta od imienia Vitus lub od gwarowego fajda ‘coś nieporzadanego’, fajdać ‘paskudzić’.

  Fejer - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fejerabend - od niemieckiej nazwy osobowej Faierabend, ta od apelatywu Faierabent ‘koniec dnia roboczego’, od fajerant koniec dnia roboczego’.

  Fejertag - od niemieckiej nazwy osobowej Faiertag, ta od apelatywu Faiertag ‘święto’.

  Fejerteg - od niemieckiej nazwy osobowej Faiertag, ta od apelatywu Faiertag ‘święto’.

  Fejfar - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fejfer - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fejferek - od fajfer ‘grający na piszczałce’, od niemieckiej nazwy osobowej Pfeifer.

  Fejga - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejge - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejgel - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejgiel - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejgier - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejgierski - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejgin - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’; od gwarowego fajga ‘brudna kobieta’.

  Fejkel - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fejkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fejklowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fejn - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’; od gwarowego fein ‘dobry, dobrze’.

  Fejnas - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’; od gwarowego fein ‘dobry, dobrze’.

  Fejner - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’; od gwarowego fein ‘dobry, dobrze’.

  Fejnik - od fain, fajny, to od niemieckiego fein ‘dobry; delikatny’; od gwarowego fein ‘dobry, dobrze’.

  Fejst - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fejster - 1476 od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fejsterowicz - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fejstrowicz - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’.

  Fejszter - od niemieckich nazw osobowych Feist, Feis, te od apelatywu feist ‘tłusty, otyły’; od gwarowego fejszter ‘gajowy’,

  Fejt - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fejtek - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fejtka - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fejtko - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fejtlowicz - od niemieckich nazw osobowych Feitl, Pheitl, te od średnio-wysoko-niemieckiego pfeit ‘koszula’.

  Fekiel - od faja.

  Fekielski - od faja.

  Feko - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Feks - od gwarowego faks ‘wykrzywienie twarzy, gest’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fax.

  Fekser - od gwarowego faks ‘wykrzywienie twarzy, gest’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fax.

  Fekuła - od gwarowego fak ‘facet’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fack.

  Fel - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Fela - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felakowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felandysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Feląg - 1684 od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felążek - 1715 od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felążka - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felba - od gwarowego falba ‘szczecina; jasny włos’.

  Felc - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felcer - od felczer, dawniej felczar ‘pomocnik lekarski; cyrulik’.

  Felchmer - od niemieckiej nazwy osobowej Felchner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego velt-lehenaere ‘dzierżawca pola’.

  Felchmerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Felchner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego velt-lehenaere ‘dzierżawca pola’.

  Felchner - od niemieckiej nazwy osobowej Felchner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego velt-lehenaere ‘dzierżawca pola’.

  Felchnerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Felchner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego velt-lehenaere ‘dzierżawca pola’.

  Felcuk - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felcyn - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felcz - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felczak - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczar - od felczer, dawniej felczar ‘pomocnik lekarski; cyrulik’.

  Felczarek - od felczer, dawniej felczar ‘pomocnik lekarski; cyrulik’.

  Felczek - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felczek - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczer - od felczer, dawniej felczar ‘pomocnik lekarski; cyrulik’.

  Felczerek - od felczer, dawniej felczar ‘pomocnik lekarski; cyrulik’ lub od felczerek.

  Felczok - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczykowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felczykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczyński - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Felczyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Felt (t)z lub od apelatywu felc ‘fałda’.

  Feld - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felda - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldaczak - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldan - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felde - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldek - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felden - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldensztain - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldensztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldensztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felder - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felder-Reischer - złożenia brak; Felder od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’; Reischer od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin-.

  Feldin - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldman - od niemieckiej nazwy osobowej Feldmann.

  Feldmann - od niemieckiej nazwy osobowej Feldmann.

  Feldmański - od niemieckiej nazwy osobowej Feldmann.

  Feldmon - od niemieckiej nazwy osobowej Feldmann.

  Feldo - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldon - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldy - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feldyn - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felec - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feledy - zapewne od imienia Walenty.

  Feledyk - zapewne od imienia Walenty.

  Feledyn - zapewne od imienia Walenty.

  Feledynka - zapewne od imienia Walenty.

  Feledziak - zapewne od imienia Walenty.

  Feledziński - zapewne od imienia Walenty.

  Felek - 1444 od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feleksik - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feleksy - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felenczak - zapewne od imienia Walenty.

  Felenczuk - zapewne od imienia Walenty.

  Felender - zapewne od imienia Walenty.

  Felendyk - zapewne od imienia Walenty.

  Felendyn - zapewne od imienia Walenty.

  Felendzer - zapewne od imienia Walenty.

  Felendziak - zapewne od imienia Walenty.

  Feleńczak - zapewne od imienia Walenty.

  Feleńczuk - zapewne od imienia Walenty.

  Feler - od niemieckich nazw osobowych Fechler, Fähler lub od apelatywu feler ‘wada, usterka’.

  Feler-Korn - złożenia brak; Feler od niemieckich nazw osobowych Fechler, Fähler lub od apelatywu feler ‘wada, usterka’; Korn 1788 od podstawy korn-, por. kornik ‘chrząszcz gryzący drzewo’; korny ‘pokorny’; od niemieckiej nazwy osobowej Korn.

  Felerowicz - od niemieckich nazw osobowych Fechler, Fähler lub od apelatywu feler ‘wada, usterka’.

  Felerski - od niemieckich nazw osobowych Fechler, Fähler lub od apelatywu feler ‘wada, usterka’.

  Felesz - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feleszko - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felęga - 1687 od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felic - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felich - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felichowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliciak - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felician - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicijak - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliciński - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjan - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjancik - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjanczyk - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjanek - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjaniak - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjańczuk - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicjański - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicki - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicyn - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Felicyna - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliczak - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliczan - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliczek - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliczka - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliga - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feligowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felijakowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felik - 1795 od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felikowski - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliks - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksak - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksek - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksiak - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksiewicz - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksiewski - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksik - 1792 od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksiński - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksiowski - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksowicz - 1631 od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feliksy - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felikszek - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felikszewski - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felikszowski - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felinek - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felinga - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliniak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliniczak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliniczak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliniczyk - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felinowski - od nazwy miejscowej Felin (białostockie, gmina Huszlew) lub od nazwy miejscowej Felinow.

  Felinski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felińczak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felińczyk - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliński - 1607 od nazwy miejscowej Felin (białostockie, gmina Huszlew).

  Feliński - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felis - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felisa - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felisak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felisek - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felisiak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felis-Jureczko - złożenia brak; Felis od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’; Jureczko 1567 od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios pochodzi od georgós ‘rolnik’. W staropolsczyźnie znane były formy Jerzy, Jura, Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Jurij.

  Felistak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felisz - 1748 od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszczak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszczuk - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszek - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszewski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszkiewicz - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszko - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszkowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliszowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felisztyński - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Feliś - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felit - od imienia Felicjan, znanego w Polsce od XV wieku. Imię łacińskiego pochodzenia, od Felicianus, to od Felix.

  Feliusz - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feliuś - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felix - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felk - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felka - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felke - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkel - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felker - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkie - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkiel - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkien - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkier - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkiewicz - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkin - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkl - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkle - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkler - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkner - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felko - 1441 od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkorski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkowski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felków - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felkulin - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felon - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felong - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felonienko - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feloniuk - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felow - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felowicz - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Fels - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felsaj - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felsch - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felsiak - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felski - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felsz - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felszar - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felszer - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felszman - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felszmanowicz - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felszten - 1492 od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felsztyn - 1432 od nazwy miejscowej Felsztyn (KrW).

  Felsztynek - 1498 od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felsztyński - 1446 od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felszyński - od niemieckich nazw osobowych Fels, Felsch.

  Felt - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feltanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felten - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Felton - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feltowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feltych - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feltyn - 1602 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Feltynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feltynowski - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feltyński - od niemieckiej nazwy osobowej Feld, ta od apelatywu Feld ‘pole’.

  Feluks - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felusz - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feluś - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Feluśniak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felux - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Feluziak - od imienia Feliks. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od Felix, a to od apelatywu Felix ‘szczęśliwy’.

  Felysiak - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Felyś - od imion Feliks, Felicjan, też od gwarowego Fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Fema, ż. - 1394 od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femczyk - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femek - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femia - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femiak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femian - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femija - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femin - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femina - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femisiak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femkowic - 1400 od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femków - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femlak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femow - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Femus - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fen - 1440 od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fena - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena; też od gwarowego fena ‘ostra strona młotka’.

  Fenak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena; też od gwarowego fena ‘ostra strona młotka’.

  Fenc - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fencer - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fencki - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fencow - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fenculak - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fencyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fenczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fenczek - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fenczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fenczyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fendak - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fendar - 1681 od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fendelski - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fender - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fendera - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fendol - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fendor - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fendrek - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus;

  Fendrich - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fendrych - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fendrychowski - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fendryk - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fendrykowski - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fendyk - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fendzioch - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fenfara - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fenger - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Fengerowic - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Fengerowicz - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Fengier - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Fengierowicz - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Feni - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenicki - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenicz - 1410 od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniczek - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniela - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenik - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenikowski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenio - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenisz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniszyn - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniś - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniuk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feniusiak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenka - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Fenko - 1498 od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenków - od fank ‘fenig, pieniądz’.

  Feno - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenoszyn - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenowicz - 1445 od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenówka - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenrich - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fenricht - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fenrych - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fenrycht - od apelatywu fenrych, fendrych ‘chorąży’.

  Fent - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fentała - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fenton - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fentoń - od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant; też od fant ‘wartościowy przedmiot, zastaw’, od imion wschodniosłowiańskich Fanta, Fantij, od łacińskiego Fantinus.

  Fenycz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fenyk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feń - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feńczak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feńczyszyn - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feńko - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feńków - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feńske - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feński - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Feodor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Feodorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Feodorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Feodorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Feodorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Feodorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Feodoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fer - 1449 od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Fera - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feraluk - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feranc - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feranec - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feranszkiewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferc - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Fercak - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferciak - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Fercikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Fercjak - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Fercowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Fercyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Fercz - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczychowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczyk - 1582 od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczyluk - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Fer (t)z, ta może od imienia Ferdinand.

  Ferd - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferda - 1602 od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdacz - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdak - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdek - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdko - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdo - 1608 od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferduła - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdus - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdusz - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferduś - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdycz - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyczak - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyczkowski - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdygała - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyk - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyko - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyna - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdynand - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdynandt-Piotrowski - złożenia brak; Frerdynandt od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’; Piotrowski 1339 od nazw miejscowych typu Piotrowice, Piotrów, też od imienia Piotr.

  Ferdynandzik - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdynandzki - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdynans - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyniak - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyniok - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyniuk - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdynus - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdynuś - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyń - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyrz - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdyszek - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdzen - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdzeń - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdzyn - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferdzyń - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Ferec - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferecki - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereczkowski - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferefecki - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfert.

  Ferej - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Ferejak - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Ferejsztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Ferek - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferenc - 1607 od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferencewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenciuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferencowicz - 1634 od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferencowycz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferencula - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferency - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferencyk - 1687 od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferencz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenczak - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenczkowski - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenczok - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenczuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenczy - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenć - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferend - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferendowicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferendz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferendzia - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereni - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereniarz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereniec - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenkiewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferens - 1580 od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferensewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferensiewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferensik - 1648 od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferensowicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenszkiewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenś - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferent - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferentiuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferentz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenus - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereny - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferenzy - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereńczak - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereńczuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereńczyk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fereński - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feresz - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Fereszko - 1476 ( = Tereszko 1475, KrW) od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feręc - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feręczkowski - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feręć - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feręnc - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feręs - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feręszkiewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feręzewicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferfass - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Ferfecki - 1601 od niemieckiej nazwy osobowej Ferfert.

  Ferfert - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfert.

  Ferfet - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfert.

  Ferfiert - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfert.

  Ferka - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferkacz - 1408 od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferkaluk - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferkel - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’; też od niemieckiej nazwy osobowej Ferkel.

  Ferkiewicz - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferko - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferkoluk - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferkowski - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferków - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferkuniak - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Ferl - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferla - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlacki - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlag - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlaga - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlak - od gwarowego firlać ‘mieszać’; od gwarowego ferlak ‘mątewka’.

  Ferlan - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlas - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferle - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlecki - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlej - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlejko - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlejków - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlewicz - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlich - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlichowski - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlik - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlikowski - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlin - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferliński - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferlowski - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferłejko - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Ferman - 1496 od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Fermanowicz - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Fermańczyk - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Fermenta - od ferment ‘zaczyn; niepokój’.

  Fermentowicz - od ferment ‘zaczyn; niepokój’.

  Fermus - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Fermusiewicz - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Fermusiński - od farmazon, dawniej farmazyn ‘mason’.

  Fern - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernalczyk - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fernalik - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fernc - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Ferncza - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernes - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernest - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Ferneza - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernezy - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Ferniec - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernik - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernófka - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernówka - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernufka - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fernul - 1601 od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fernys - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Firniß.

  Fernyś - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Firniß.

  Fero - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferolek - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferski - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferst - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Ferstaj - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fersten - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Ferster - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’; od niemieckiej nazwy osobowej Ferster.

  Ferstera - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’; od niemieckiej nazwy osobowej Ferster.

  Fersterowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’; od niemieckiej nazwy osobowej Ferster.

  Ferstl - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Ferszt - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Ferszter - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Ferszterowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Fersztyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fersztyński - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fert - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertacz - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertak - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertaka - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertakowski - 1672 od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertala - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertała - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertało - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertan - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertaś - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertecki - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertej - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertek - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertig - od niemieckiej nazwy osobowej Fertig, ta od przymiotnika fertig ‘gotowy’.

  Fertikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fertig, ta od przymiotnika fertig ‘gotowy’.

  Fertuk - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertuła - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertun - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertycki - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fertycki - od niemieckiej nazwy osobowej Fertig, ta od przymiotnika fertig ‘gotowy’.

  Fertyg - od niemieckiej nazwy osobowej Fertig, ta od przymiotnika fertig ‘gotowy’.

  Fertyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fertig, ta od przymiotnika fertig ‘gotowy’.

  Fertykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fertig, ta od przymiotnika fertig ‘gotowy’.

  Ferus - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feruszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feruś - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feryk - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feryn - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feryna - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferync - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferynć - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feryniak - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feryniec - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferynowicz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferynycz - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Feryński - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Ferysiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feryszka - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Feryś - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferzyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Ferzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Fehr, na Kresach Wschodnich od Terentij, Ferafontij z greckiego Terentios.

  Fesenko - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesiak - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesich - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesicz - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesik - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesio - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesiuk - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesiun - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesowiec - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fest - od niemieckiej nazwy osobowej Fest, ta od apelatywu fest ‘stały, mocny’.

  Festa - od niemieckiej nazwy osobowej Fest, ta od apelatywu fest ‘stały, mocny’.

  Festała - od niemieckiej nazwy osobowej Fest, ta od apelatywu fest ‘stały, mocny’.

  Fester - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Festerkiewicz - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Festerowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Festor - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Festorowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Festowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fest, ta od apelatywu fest ‘stały, mocny’.

  Festur - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Festur - od niemieckiej nazwy osobowej Fest, ta od apelatywu fest ‘stały, mocny’.

  Festyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fest, ta od apelatywu fest ‘stały, mocny’.

  Fesyk - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fesz - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszak - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszanycz - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszcz - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczak - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczenko - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczór - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczów - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczuk - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczur - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczyk - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszczyn - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszek - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszka - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszka-Borzyszkowski - złożenia brak; Feszka od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’; Borzyszkowski pd nazw miejscowych Borzyszkowo (bydgoskie, gmina Więcbork), Borzyszkowy (słupskie, gmina Lipnica).

  Feszkowski - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszowicz - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feszter - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Feszterowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Fesztorowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Feszyk - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feśko - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Feśków - od niemieckich nazw osobowych Fes, Fesch, te od apelatywu Fäsch, Vesch (e) ‘człowiek zniewieściały’.

  Fetczak - 1524 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fetczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fetela - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Feter - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fetera - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Feterowski - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Feterycz - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fetha - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fethka - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’; od niemieckiej nazwy osobowej Fethke.

  Fethke - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’; od niemieckiej nazwy osobowej Fethke.

  Fetka - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetke - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetkie - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetko - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetków - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetras - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fetrasiak - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fetraś - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fetrykowski - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fett - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetta - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fettas - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fetter - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fettka - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fettke - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Fettkie - od niemieckiej nazwy osobowej Fett, ta od apelatywu fett ‘tłusty, żyzny’.

  Feuer - od niemieckich nazw osobowych Feier, Feuer, te od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Feust - 1401 od imienia łacińskiego Faustus, a to od faustus ‘pomyślny, szczęśliwy’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego vüst, voust, od niemieckiego Faust ‘pięść’. Od imienia Faustus pochodzi inne imię Faustinus, znane w Polsce od XIII wieku.

  Fey - od faja.

  Feyka - od faja, od gwarowego fejka ‘fajka’.

  Feyke - od faja.

  Feykes - od faja.

  Feytko - od fajtać ‘szastać, ciskać’, też od niemieckiej nazwy osobowej Feit, ta od imienia Vitus.

  Fęfara - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fęferka - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fęgier - od niemieckich nazw osobowych Fenger, Fanger ,te od apelatywu Fänger ‘łowca’.

  Fęk - od fank ‘fenig, pieniądz’. 


  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.


  Faba Fabaczka Fabaczkiewicz Fabaczyńska Fabaka Fabalak Fabat Fabaty Fabbi Fabbri Fabbro Fabczak Fabczyński Fabeck Fabecki Fabek Fabel Fabeńska Faber Fabera Faberka Faberski Faber-Stępień Fabęcka Fabia Fabiach Fabiajczyk Fabiak Fabiaka Fabian Fabianczuk Fabianczyk Fabianek Fabiani Fabianiak Fabianowicz Fabianowski Fabianski Fabiańczuk Fabiańczyk Fabiański Fabiarz Fabiasiak Fabiasz Fabiaszewski Fabic Fabich Fabicki Fabielna Fabieniak Fabienke Fabienko Fabieńczak Fabieński Fabierkiewicz Fabierowski Fabig Fabija Fabijan Fabijanczuk Fabijanczyk Fabijanek Fabijaniak Fabijanik Fabijaniuk Fabijanowicz Fabijanowski Fabijanski Fabijańczuk Fabijańczuk-Niemirski Fabijańczyk Fabijański Fabik Fabikowski Fabin Fabinak Fabinczak Fabinczuk Fabiniak Fabiniewicz Fabinowicz Fabińczak Fabińczuk Fabińczyk Fabiński Fabion Fabirek Fabirkiewicz Fabirkowicz Fabirniewicz Fabirowski Fabis Fabisak Fabisch Fabischak Fabisiak Fabisiak-Chojnacki Fabisieniuk Fabisiewicz Fabisiński Fabiskiewicz Fabisz Fabiszak Fabiszczak Fabiszczyk Fabiszek Fabiszewicz Fabiszewski Fabiś Fabiś Fabiunke Fabjan Fabjanczuk Fabjanczyk Fabjanek Fabjaniak Fabjanowicz Fabjanowski Fabjańczuk Fabjańczuk-Niemirski Fabjańczyk Fabjański Fabka Fabke Fabkowska Fablewski Fablowska Fabor Faborowicz Faborowska Fabosiak Fabotko Fabowska Fabójańska Fabók Fabraniec Fabranowski Fabregas Fabrello Fabri Fabrici Fabricius Fabricy Fabriczek Fabrikiewicz Fabrine Fabris Fabristowa Fabriszewski Fabritius Fabritz Fabritzek Fabritzius Fabrizio Fabrońska Fabrowicz Fabrowski Fabry Fabryc Fabryca Fabrych Fabrycius Fabrycki Fabrycy Fabrycz Fabryczek Fabryczewski Fabryczna Fabryczny Fabryga Fabryka Fabrykant Fabrykiewicz Fabrykowski Fabuk Fabuła Fabyańczuk Fabyga Fabyś Fac Faca Facalusiak Fac-Biedziuk Facek Fach Fachet Facheta Fachin Fachinett Fachinetti Fachner Fachnrich Fachowska Fachrmann Fachson Fachuta Faciak Facibeni Faciej Faciejew Facik Faciota Faciszewski Faciuk Facjotto Fack Fackert Fackle Facko Fackowiak Fackowski Facler Facon Facoń Facowicz Faculak Facyk Facyniec Faczyński Fadajewska Fadali Fadarewicz Fadarewska Fadarowicz Fadasiewicz Fadasińska Fadaszak Fadecki Fadejew Fadel Faden Fadeń Fader Faderek Faderewicz Faderewski Faderowicz Faderowski Faderska Fadhel Fadhil Fadiejew Fador Fadorowicz Fadras Fadrejewska Fadrowski Fadulski Faduła Fadurska Fadyga Fadygowski Fadysiak Fadziejew Fadziejewicz Fadziejko Fadziejow Fadziejów Fadziewicz Faecher Faehnrich Faehnring Faehrich Faehrmann Faerber Faestermann Fafacz Fafajda Fafalska Fafał Fafanek Fafanów Fafara Fafąra Fafczyńska Fafek Fafelska Fafer Fafera Faferek Faferko Fafeur Faff Faffek Faffka Fafflok Fafieński Fafijańska Fafil Fafiński Fafiś Fafius Faflak Faflik Faflińska Faflok Fafros Fafrowicz Fafuła Fafyna Faga Fagalski Fagał Fagan Fagas Fagasiewicz Fagasik Fagasiński Fagaszewska Fagaś Fagat Fagelgesang Fager Fagerek Fagerhaug Fagiel Fagielska Fagiewicz Fagin Fagiś Faglio Fagos Fagosińska Fagot Fagura Fahgan Fahie Fahl Fahlander Fahlenbach Fahler Fahmi Fahmy Fahner Fahnow Fahreholz Fahrenhalt Fahrenholc Fahrenholt Fahrenholz Fahrentz Fahrich Fahrin Fahron Fahrowicz Fahs Fahsmann Faicht Faida Faier Faierle Faifer Faiferek Faiffer Faiga Faige Faiger Faik Faika Faikis Faikowska Faiks Faikus Fail Failer Failert Fain Fainbier Fainman Faiński Fair Fais Faisiak Faist Faistra Faiszewska Fait Faix Faix-Dąbrowska Faj Faja Fajak Fajal Fajanowska Fajans Fajańska Fajardo Fajber Fajbisz Fajbus Fajbusiak Fajbusiewicz Fajbuszenko Fajbuś Fajchert Fajchman Fajchner Fajcho Fajcht Fajcik Fajczak Fajczowska Fajczyk Fajda Fajdam Fajdarz Fajdasz Fajdek Fajdel Fajder Fajduk Fajecki Fajek Fajencki Fajenski Fajeński Fajer Fajerabend Fajerabent Fajerbach Fajerberg Fajerek Fajerhert Fajerk Fajermacher Fajerman Fajermon Fajerski Fajersztajn Fajersztein Fajersztejn Fajertag Fajertak Fajet Fajewcow Fajewicz Fajewski Fajęcki Fajęski Fajfara Fajfel Fajfer Fajferek Fajfermacher Fajferman Fajffer Fajfman Fajfowska Fajfrer Fajfrowski Fajfruk Fajfrzyk Fajfur Fajfura Fajfurek Fajfus Fajg Fajga Fajgara Fajge Fajgel Fajgelbaum Fajgenbaum Fajgenberg Fajgenblat Fajgenblum Fajgencwajg Fajgencwejg Fajgenman Fajger Fajgiel Fajgielbaum Fajgielfeld Fajgielski Fajgier Fajgla Fajgman Fajgold Fajhauer Fajk Fajka Fajkas Fajkel Fajker Fajkiel Fajkier Fajkierz Fajkiesz Fajkiewicz Fajkir Fajkis Fajkisz Fajkiś Fajklewicz Fajklowicz Fajko Fajkosz Fajkow Fajkowski Fajks Fajkus Fajkuś Fajl Fajlahauer Fajlas Fajler Fajlert Fajlgenhauer Fajlhauer Fajlulin Fajło Fajman Fajmer Fajn Fajna Fajnajzen Fajnas Fajnbaum Fajnbaun Fajnberg Fajnburg Fajndor Fajndt Fajner Fajngelernt Fajnger Fajngierc Fajngold Fajnhaken Fajnhauz Fajnicki Fajnkuchen Fajnogold Fajnsztad Fajnsztajn Fajnsztejn Fajntuch Fajnwaks Fajnzang Fajnzylber Fajnzyller Fajok Fajowicz Fajpek Fajper Fajrajzen Fajrer Fajrowska Fajs Fajsel Fajsiak Fajsławek Fajst Fajst Fajszczyk Fajszerska Fajszner Fajsztejn Fajt Fajtak Fajtanowski Fajtar Fajtczak Fajtek Fajtel Fajter Fajth Fajtl Fajtler Fajtlowicz Fajto Fajtowicz Fajtrowski Fajtur Fajtus Fajtysz Fajucik Fajud Fajul Fajurnik Fajut Fajutowska Fajwel Fajwelewicz Fajwelman Fajwełowicz Fajwerek Fajwiszewski Fajwlowicz Fajwul Fajzel Fajzer Fajzetel Fajzulin Fajzylber Fak Faka Fakadej Fakas Fakat Fakda Fakek Fakiewicz Fakineli Fakinelli Fakirmal Fakler Fakol Fakowicz Fakowski Fakr Faks Faksa Faksińska Fakt Faktar Fakterman Faktor Fakuła Fal Fala Falaciński Falacz Faladys Falaga Falak Falan Falana Falancik Falanczyk Faland Falanda Falander Falandes Falandis Falandy Falandys Falandysz Falankiewicz Falant Falańczuk Falańczyk Falar Falara Falarczyk Falarek Falaron Falarowski Falarski Falaryńska Falarz Falarzyńska Falas Falasa Falaschek Falasek Falasiński Falasta Falasz Falaszek Falaszewski Falaszyński Falaśka Falat Falata Falatek Falatik Falatus Falatycha Falatycki Falatyk Falatym Falatyn Falatynski Falatyńska Falawa Falb Falba Falbacz Falbagowski Falbe Falber Falberbaum Falberbaun Falberg Falberger Falberska Falbierski Falbierz Falbikowski Falbin Falbiński Falbiszewska Falbogowski Falborska.G Falborski Falbowski Falbrycht Falbuk Falc Falcerska Falcik Falcińska Falcman Falcmann Falco Falcon Falconer Falconi Falcuta Falczak Falczenko Falczewski Falczuk Falczyk Falczyński Falczyszyn Falda Falde Faldenberg Faldowska Faldrowicz Faldu Faldzińska Falecik Falecińska Falecki Falej Falejczyk Falejew Falejewski Falek Faleksy Faleman Falemara Falemba Falenciak Falencik Falencikowski Falenciuk Falencki Falenczak Falenczik Falenczyk Falenczykowski Falendarz Falendasz Falendek Falender Falendusz Falendysz Falendzki Falenicka Falenski Falent Falenta Falenta Falentarska Falentin Falento Falenty Falentyn Falentys Faleńcik Faleńczak Faleńczik Faleńczyk Faleński Faler Falerowski Falerzyński Faleski Falesz Faleta Falewicz Falewski Falęciak Falęcik Falęcikowski Falęcki Falęczkowska Falędyn Falędysz Falędzka Falęga Falęncki Falęta Falfas Falfasi Falfasiński Falfer Falfura Falfus Falfuszyńska Falfuś Falga Falge Falger Falgier Falgowski Falgus Falhauer Falian Faliboga Falicki Falicz Faliero Faligocka Faligowski Falijaniak Falijewska Falik Falikiewicz Falikowski Faliksiak Falikszowska Falina Falinowski Falinski Faliński Falis Falisiak Falisiewicz Falisińska Falisowska Falisz Faliszak Faliszek Faliszewski Faliszkowska Faliś Falitarczyk Falitarski Falitor Falitowska Faljewski Falk Falka Falkarska Falke Falkegren Falkel Falkemberg Falken Falkenau Falkenauer Falkenberd Falkenberg Falkenflick Falkenhagen Falkenhain Falkenhein Falkenros Falkenstain Falkenstajn Falkenstein Falkenstejn Falkentoft Falkenwagen Falkert Falkienau Falkienberg Falkiewicz Falkin Falkman Falkner Falko Falkonberg Falkos Falkoski Falkowiak Falkowicz Falkowski Falkunauer Falkus Falkuś Fall Fallach Fallak Fallani Fallarczik Fallarczyk Fallaschek Fallaschiński Fallaszek Fallatik Fallenberg Fallenbuchl Fallenbüchl Fallenczyk Fallentin Fallentyn Falleńczyk Fallesen Fallin Falliner Fallkedrej Falma Falman Falmarz Falmur Falniowski Falogórska Faloman Falon Falona Falondys Falondysz Falonta Falorska Falou Falow Falowski Falów Falski Falsner Falstygier Falsz Falszewicz Falszewski Falszowski Falsztajm Falsztykier Falt Falta Faltanski Faltasz Faltatyn Falte Falten Faltenberg Falter Faltin Faltinowski Faltińska Falton Faltus Faltusz Faltyczko Faltyn Faltyniak Faltynowicz Faltynowski Faltyń Faltyński Faltys Faltz Faluba Falucińska Faluczyńska Faluk Falukiewicz Falus Falusiak Falusiewicz Faluszczak Faluszczyk Faluszewski Faluta Falutowska Falwarska Falwiewicz Falzdorf Falzman Falzmann Fała Fałach Fałacińska Fałaczyk Fałaga Fałajko Fałak Fałalejew Fałar Fałarska Fałat Fałata Fałatowicz Fałatyk Fałatyńska Fałbik Fałbowska Fałczyk Fałczyński Fałda Fałdasz Fałdorowicz Fałdowicz Fałdowski Fałdrowicz Fałdyga Fałdyna Fałdysta Fałdziński Fałecki Fałek Fałen Fałenda Fałendesz Fałendysz Fałęcik Fałęcka Fałędycz Fałędysz Fałęta Fałgowska Fałka Fałkenberg Fałkiewicz Fałkowicz Fałkowski Fałowicz Fałowski Fałszewicz Fałszewska Fałt Fałta Fałtowska Fałtunowicz Fałtyn Fałtynowicz Fałtynowska Fałtyń Fałtyńska Fałuczyńska Fałut Fałuta Fałyga Fałyksej Fama Famala Famalska Famberski Fambirowski Famela Famer Famfara Famiczewska Famielec Famieniec Familak Familec Familska Famiła Famin Famiński Famirski Famolska Famula Famulak Famulicki Famulla Famulok Famulski Famuła Famułka Famurat Famuta Fan Fanajło Fanal Fanara Fanarajewska Fanaszczuk Fanaś Fanc Fanchini Fancura Fanczak Fanczalski Fanda Fande Fandecka Fanderowski Fandersee Fanderski Fanderys Fandier Fandrach Fandrajewski Fandrat Fandrei Fandrej Fandrejewski Fandrejska Fandrewicz Fandrey Fandri Fandrich Fandriejewska Fandrijewska Fandrojewska Fandrowicz Fandrych Fandryjewska Fandrysz Fandrzejewska Fandycz Fandys Fandysz Fandzierska Fandzlał Fandzloch Fandzlocha Fandżyga Fanecka Fanek Fanelski Faner Fanert Fanfara Fanfora Fang Fangel Fanger Fangerof Fangerog Fangor Fangowska Fangrad Fangrat Fangret Fangrof Fangrot Faniak Fanielec Fanin Faniśkiewicz Fank Fanka Fankanowski Fankauzer Fanke Fanken Fankenberg Fankidajska Fankideiski Fankidejski Fankielun Fankiewicz Fankner Fankowiak Fankowicz Fankowska Fankul Fankulewski Fanni Fanny Fano Fanok Fanow Fanselau Fanselow Fanslak Fanslał Fanslau Fansloch Fanslow Fant Fantała Fantasiewicz Fantau Fantaziński Fantazyjski Fantczak Fante Fanter Fanti Fantini Fantoli Fantowicz Fanty Fantych Fantynel Fantz Fanulska Fanwerf Fanz Fanzak Fanzelan Fanzelow Fanzlach Fanzlau Fanzler Fanzloch Fańczak Fańczyk Fańka Fap Fapczak Fapera Faperek Fapis Fapiszewska Far Fara Farach Faracha Faracik Faracka Farad Faradejna Faradzińska Faraf Farafanow Farafontow Farafoszyn Farag Farago Farah Faraj Farajewicz Farajter Faraklas Faralewski Faralich Faralisz Faralska Farał Faran Farana Farancewicz Faranczuk Faranda Faranek Faraniec Farankiewicz Faranowski Faranszkiewicz Farantewicz Farany Farańczuk Farański Faraon Faras Farasiewicz Farasin Farasiński Farasiuk Faraska Faraszkiewicz Faraś Farat Faratajcio Faratowski Faratyn Faratyńska Farawa Farb Farba Farbacik Farbalczyk Farbaniec Farbańska Farbatko Farbatnik Farber Farberman Farbetz Farbian Farbiańska Farbiarczyk Farbiarz Farbiasz Farbicki Farbis Farbisz Farbiszewski Farbiś Farbitnyk Farbman Farbnich Farbota Farbotka Farbotke Farbotko Farbotnik Farbowicz Farbowski Farbsztein Farbsztejn Farby Farcalowski Farcho Farcik Farcinkiewicz Farciszkiewicz Farcy Farczak Farczyk Farczyńska Farda Fardała Fardańska Fardrowski Fardun Fardyga Fardynowska Farecki Farej Farejko Farejlis Farejowicz Farek Farelnik Faremska Farena Farenc Farencewicz Farencik Farengolm Farenholc Farenholtz Farenholz Fareniec Farenkemper Farensbach Farentowicz Farenzoł Fareńczuk Fareński Fares Fareson Fareszkiewicz Farette Faretto Faretyk Farewski Farey Faręzał Farfał Farfałowski Farfaras Farfecka Farfel Farfoc Farfos Farfułowicz Farfułowski Farfura Farfus Farganas Farganus Fargińska Fargoński Fargosz Fargotko Farhan Farhat Farian Fariaszewski Farid Farik Farima Farin Farina Farińska Farion Faris Farisela Farisella Farisiak Farjan Farjasz Farjaszewski Farjon Farkas Farkasiewicz Farkasinszki Farkaś Farkić Farkoluk Farkos Farkowski Farlan Farlanis Farlecka Farlejew Farlender Farley Farlisz Farlotko Farma Farmaga Farmakis Farman Farmas Farmas Farmela Farmen Farmer Farmiga Farmińska Farmonowicz Farmuga Farmulicki Farmulska Farmułowska Farmus Farmuś Farmuz Farmuzińska Farna Farnacka Farnal Farnalczyk Farnas Farnasik Farnaś Farnaus Farnelska Farner Farnezy Farnham Farnhofer Farnholc Farnholtz Farnholz Farniaszewska Farnica Farnicki Farniecki Farniela Farnik Farniok Farnow Farnowska Farnów Farny Farocik Farol Faromin Faron Faroniecki Faroń Faropaniak Farorz Faroszyn Farot Farotimi Farowicz Farpał Farr Farra Farrag Farraki Fars Farsewicz Farsiewicz Farski Farstad Farster Farsz Farszmin Farszpaniak Farta Fartacz Fartaka Fartek Fartocki Fartok Fartos Fartuch Fartujew Fartuniak Fartus Fartuszek Fartuszna Fartuszniak Fartuszny Fartuszyński Fartz Faruch Faruć Farudo Faruga Faruk Farulewski Farułka Farun Farunt Faruń Farus Faruss Faruzel Farwel Fary Faryan Faryaszewska Faryciarz Farycki Faryga Faryj Faryjan Faryjewicz Faryjowicz Faryma Faryman Farymska Faryn Faryna Farynarz Farynek Farynia Faryniacz Faryniak Farynian Faryniarz Faryniasz Faryniec Faryniewicz Farynik Farynirz Faryniuk Faryno Farynow Farynowicz Farynowski Farynów Farynycz Faryń Faryński Faryon Farys Farysch Farysej Farysiak Farysińska Farysz Faryszewski Faryś Faryt Faryta Farywa Faryzej Farzad Fas Fasalek Fasan Fasarek Faschenkieder Fasching Faschinka Fasciszewski Fasdriok Fasdryjok Fasdryok Fasecka Fasek Fasel Fashauer Fasiak Fasian Fasiczka Fasiecki Fasielak Fasiewał Fasiewicz Fasiński Fasiszczak Faska Faskowicz Faskus Fasłanko Fasłuszyńska Fasman Fasola Fasolek Fasolewski Fasolka Fasowicz Fasowski Fasóła Fass Fassa Fasshauer Fassian Fasst Fast Fastarz Fastasz Fastman Fastnacht Fastner Fastniok Fastowicz Fastowiec Fastowski Fastrejok Fastriok Fastryga Fastryjok Fastudzin Fastycz Fastyn Fastyniak Fastyń Fasucha Fasuga Fasula Fasulak Fasulas Fasuła Faszcz Faszcza Faszczak Faszczewski Faszczowa Faszczowska Faszczowy Faszczuk Faszczyk Faszczyńska Faszewski Faszfałow Faszina Faszinka Faszkun Faszladyn Faszman Faszner Faszowicz Faształów Faszulska Faszyna Faszynka Faszynkieder Faszyński Faścianelli Faściszewski Faśko Fat Fata Fatach Fatah Fatalski Fatała Fatar Fatara Fataryga Fatejow Fatejów Fatek Fatel Fatelak Fatelok Fatelska Fater Fatera Faterkowski Faters Faterska Fath Fatima Fatk Fatka Fatko Fatkowski Fatla Fatocha Fatol Fatomir Fatorowa Fatowska Fatów Fatraniuk Fatrasiak Fatter Fatto Fattori Fatuga Fatujma Fatuła Fatuna Fatura Fatuś Fatyca Fatycja Fatycz Fatyga Fatygowska Fatyk Fatylak Fatyma Fatyn Fatz Fau Faucz Faud Fauda Faude Faudrowicz Faudziński Fauga Fauk Faul Faulhaber Faulhamer Faume Faure Fausek Faust Faustek Faustma Faustman Faustmann Faustriak Faustrjak Faustryak Faustryjak Faustus Faustyn Faustyniak Faustynowicz Fauszewicz Fauszowicz Fauth Fautrel Fautsch Fautsz Fautyn Fautyń Fauzak Fauzer Fauzlan Fava Favero Favre Favrel Favrelle Favro Fawal Fawdul Fawek Fawer Fawiński Fawisz Fawlak Fawor Faworkiewicz Faworski Faworyk Faworyt Fawre Fawrel Fawrina Fawsek Fawstow Fay Fayer Fayfer Fayfowska Faykus Fayn Fayner Fayrich Faytanowska Fayterna Faza Fazal Fazan Fazanowicz Fazbir Fazda Fazekas Fazekasz Fazekaś Fazekos Fazel Fazińska Fazli Fąc Fąch Fąck Fączek Fączkowska Fączyk Fądalińska Fądasiewicz Fąder Fąderski Fądziel Fąfara Fąfarek Fąfarowicz Fąfarski Fąfczyński Fąfer Fąfera Fąferek Fąferka Fąferko Fąfiński Fąfora Fąfrowicz Fągowski Fąjerek Fąk Fąka Fąkowicz Fąkowski Fąnberg Fąnderska Fąnkowski Fąs Fąstek Fąta Fątańska Fątara Fątczak Fątera Fąterek Fątner Fątowicz Febel Feben Feber Febera Feberska Febert Febinka Febińska Febjaniak Febronia Fec Fecak Fecan Fecek Fecenec Feceneć Fecer Fecewicz Fechlauer Fechler Fechner Fecho Fechse Fecht Fechter Fechtler Fechtmeyer Fechtner Feciak Feciaszko Fecica Fecik Feciński Fecio Feciuch Feciuk Feciura Feciuta Fecke Fecki Feckiw Fecko Feckowicz Fecowicz Fecowycz Feculak Feculek Fecycz Fecyk Fecynicz Feczan Feczka Feczko Feczyc Feczyk Feczyszak Feć Fećka Fećkiw Fećko Fed Feda Fedaczkowski Fedaczyński Fedaj Fedajko Fedak Fedan Fedanyszyn Fedarczuk Fedarczyk Fedarek Fedarowicz Fedarz Fedas Fedasz Fedaszczuk Fedaszko Fedaw Fedawska Fedczak Fedczenko Fedczuk Fedczyk Fedczyn Fedczyna Fedczyni Fedczyniak Fedczyszak Fedczyszyn Fedde Feddeck Feddek Fedder Fedders Feddorf Fede Fedec Fedecki Fedeczka Fedeczkin Fedeczko Fedeczkowska Fedeczyńska Fedeczyszyn Fedejko Fedek Fedeka Fedel Fedeleska Fedeliński Fedelis Fedelska Fedenczak Fedenczuk Fedeniszyn Fedeniuk Fedenko Fedenyszyn Fedeńczak Fedeńczuk Feder Federa Federak Federakin Federał Federau Federbusch Federbusz Federczak Federczuk Federczyk Federek Federenko Federeńko Federer Federeszczenko Federeszyn Federewicz Federewski Federgrin Federgrün Federkiewicz Federko Federman Federmann Federończ Federońko Federow Federowicz Federowski Federów Federski Federspiel Federuk Federyga Federyszyn Fedes Fedeszyn Fedeus Fedew Fedewicz Fedewska Fedfebel Fedi Fediak Fedian Fedie Fediew Fedij Fedik Fedin Fedinick Fedio Fedior Fediow Fediów Fedirka Fedirko Fedisch Fedisz Fediuk Fediur Fediura Fediuszko Fediuszyn Fediw Fedke Fedkiewicz Fedkin Fedkiw Fedko Fedkow Fedkowicz Fedkowski Fedków Fedler Fedlinski Fedliński Fedło Fedłów Fedmowski Fednak Fednar Fedniczuk Fednik Fedniszko Fedniuk Fedniw Fednowicz Fedocka Fedoczyński Fedok Fedokowska Fedolak Fedom Fedomiuk Fedomska Fedon Fedonczuk Fedonczyszyn Fedonik Fedoniszyn Fedoniuk Fedonowska Fedoń Fedończuk Fedończyszyn Fedoński Fedor Fedora Fedora Fedorak Fedorakin Fedoran Fedoraszko Fedorcio Fedorciów Fedorciw Fedorczak Fedorczenko Fedorczeńko Fedorczok Fedorczuk Fedorczyk Fedorec Fedorejko Fedorek Fedorenko Fedoreńko Fedoreszczenko Fedorin Fedorio Fedoriw Fedoriwicz Fedorka Fedorkiewicz Fedorko Fedorkow Fedorków Fedorniak Fedorog Fedorok Fedoronek Fedoronko Fedoronok Fedorońko Fedoros Fedoroszczak Fedorow Fedorowiak Fedorowiat Fedorowicz Fedorowicz-Jackowski Fedorowski Fedorowycz Fedoróg Fedorów Fedorski Fedorszczak Fedorszyn Fedoruc Fedoruk Fedoruk Fedorus Fedoruś Fedory Fedoryga Fedoryj Fedoryk Fedoryka Fedoryn Fedoryniec Fedoryński Fedoryszak Fedoryszczak Fedoryszyn Fedos Fedosewicz Fedosiejew Fedosiewicz Fedosij Fedosiuk Fedosyk Fedosz Fedoszczak Fedot Fedotkin Fedotow Fedotów Fedowicz Fedowski Fedra Fedrał Fedrau Fedrek Fedrerowicz Fedrich Fedriko Fedrizzi Fedro Fedrońko Fedroszyn Fedrowicz Fedrowitz Fedrowski Fedruszczak Fedryc Fedrych Fedrycz Fedrygała Fedryk Fedrykowski Fedryn Fedryna Fedryno Fedszak Fedtka Fedtke Feduch Feducik Feduk Fedukowicz Fedulik Fedulow Fedułowa Fedun Feduna Fedunciów Fedunczak Fedunczuk Feduniak Feduniec Feduniewicz Fedunik Feduniów Feduniszyn Fedunkiw Fedunkow Fedunków Fedunowicz Feduń Feduńciów Feduńczak Feduńczyk Fedur Fedurczak Fedurczyk Fedurek Fedurko Fedus Fedusiak Fedusiew Fedusiewicz Fedusio Fedusior Fedusiów Fedusiuk Fedusiw Feduszczak Feduszka Feduszko Feduszyński Feduś Fedyca Fedycki Fedycz Fedyczak Fedyczek Fedyczkanicz Fedyczko Fedyczkowski Fedyczyńska Fedyk Fedyka Fedyków Fedym Fedyma Fedyn Fedyna Fedynczyszyn Fedyniak Fedynicz Fedyniszyn Fedyniuk Fedynkiewicz Fedynowski Fedynyszyn Fedyń Fedyńczak Fedyńczuk Fedyńska Fedyrko Fedyryszyn Fedys Fedysiak Fedysio Fedysiów Fedysowicz Fedysz Fedyszak Fedyszczak Fedyszen Fedyszewski Fedyszyn Fedyś Fedzin Fedzina Fedzio Fedzioryna Fedzirka Fedziuk Fedziura Fedziuryna Fedziuszko Fedzkiewicz Fedzko Fefczak Fefer Fefera Feferberg Feferblum Feferkorn Feferkuch Feferman Feferowicz Fefferowicz Fefle Fefliński Fegarska Fege Fegecyn Fegel Feggaras Feghof Fegiel Fegler Fegnerowicz Fegon Feher Feherpataky Fehlau Fehlauer Fehlberg Fehlbier Fehle Fehler Fehm Fehr Fehrenc Fehrmann Fehse Fehst Feicht Feichtinger Feick Feier Feierabend Feierabent Feiereis Feierstein Feifer Feiferek Feifert Feiffer Feig Feiga Feige Feigel Feigenbaum Feigiel Feigiełowicz Feigl Feiglewicz Feigman Feikiel Feikis Feikisch Feikisz Feikiś Feiklowicz Feiks Feikus Feil Feiler Feilert Feilgenhauer Feilhauer Feill Feiller Fein Feinas Feinber Feinbier Feind Feindar Feindor Feindura Feiner Feisel Feist Feister Feistner Feit Feitek Feith Feitler Feix Feizettel Fej Feja Fejans Fejcak Fejcarek Fejcher Fejchert Fejchner Fejcho Fejcht Fejciak Fejcik Fejczaruk Fejczuk Fejdak Fejdarz Fejdast Fejdasz Fejder Fejderowicz Fejderowska Fejdisch Fejdiś Fejdorowicz Fejdosz Fejdowski Fejdych Fejdyk Fejdys Fejdysz Fejdyś Fejer Fejerabend Fejertag Fejerteg Fejes Fejfar Fejfer Fejferek Fejga Fejge Fejgel Fejgelman Fejgels Fejgelson Fejgelsztejn Fejgiel Fejgier Fejgierski Fejgin Fejglewicz Fejka Fejkel Fejkes Fejkiel Fejkis Fejkisz Fejklowicz Fejkowicz Fejkowski Fejlchauer Fejlich Fejlik Fejło Fejman Fejn Fejnas Fejner Fejnik Fejntów Fejorek Fejowski Fejral Fejst Fejster Fejsterowicz Fejstrowicz Fejszter Fejt Fejtek Fejtka Fejtko Fejwlowicz Fejzer Fekacz Fekecz Fekete Fekiecz Fekiel Fekielska Fekieta Fekner Feko Feks Fekser Feksmann Fekt Fekte Fekuła Fel Fela Felak Felakowski Felał Felandysz Felaner Felau Felauer Felaur Felawska Feląg Felążka Felba Felbabel Felbaum Felbel Felber Felberbaum Felberczuk Felberg Felbier Felbinger Felbor Felbowska Felbór Felbrich Felbrot Felbur Felburt Felbuszewicz Felc Felcenloben Felcer Felchauer Felchaur Felcher Felchmer Felchmerowska Felchner Felchnerowski Felchow Felchowska Felcman Felcuk Felcyn Felcz Felczak Felczakow Felczar Felczarek Felczek Felczer Felczerek Felczkowska Felczok Felczuk Felczyk Felczykowski Felczyński Felczyszyn Feld Felda Feldan Feldbach Feldbau Feldbaum Feldberg Feldblum Feldbusch Feldchaj Feldczak Felde Feldek Felden Feldensztain Feldensztajn Feldensztejn Felder Felderhof Felderhoff Felder-Reischer Feldfaber Feldfebel Feldfeber Feldgajer Feldgebel Feldhaus Feldheim Feldin Feldinger Feldkeller Feldlajt Feldlaufer Feldler Feldmajer Feldman Feldmann Feldmańska Feldmer Feldmon Feldmus Feldo Feldon Feldpicer Feldsztein Feldsztejn Feldszuh Feldt Feldy Feldyn Feldzamen Feldzeinsztajn Feldzensztajn Felec Felecki Feledy Feledyk Feledyn Feledynka Feledziak Feledziński Felek Feleksik Feleksy Felemczyk Felenberg Felenczak Felenczuk Felender Felendyk Felendyn Felendzer Felendziak Feleniak Feleniczak Felenzer Feleńczak Feleńczuk Feler Feler-Korn Felerowicz Felerski Feleskowska Felestak Felesz Feleszko Felesztyński Feletyńska Feleży Feleżyńska Felfebel Felfeber Felfedor Felfedyn Felfus Felga Felgelson Felgenau Felgenhauer Felgentraeger Felger Felhauer Felhaur Felhendler Felhnerowski Felhorski Felic Felich Felichowska Feliciak Felician Felicijak Felicińska Felicjan Felicjancik Felicjanczyk Felicjanek Felicjaniak Felicjańczuk Felicjański Felicki Felicyn Felicyna Felicyta Felicytas Feliczak Feliczan Feliczek Feliczka Felić Felieta Feliga Feligowska Felijakowski Felik Felikowski Feliks Feliksak Feliksbrot Feliksek Feliksiak Feliksiewicz Feliksiewska Feliksik Feliksiński Feliksiowski Feliksy Felikszek Felikszewski Felikszowski Felinczak Feliner Felinga Felinger Felingier Feliniak Feliniczak Felinowski Felinski Felińczak Felińczyk Feliński Felis Felisa Felisak Felischer Felisek Felisiak Felis-Jureczko Felistak Felisz Feliszak Feliszczak Feliszczuk Feliszek Feliszewski Feliszkiewicz Feliszko Feliszkowski Feliszowski Felisztyński Feliś Felit Feliusz Feliuś Felix Felk Felka Felke Felkel Felkenberg Felkenhagen Felker Felkerzam Felkie Felkiel Felkien Felkier Felkiewicz Felkin Felkl Felkle Felkler Felkner Felkorska Felkowski Felków Felkranc Fell Fella Fellauer Fellbaum Fellberg Fellenberg Feller Fellhauer Fellhofer Fellinger Fellman Fellmann Fellmer Fellmuth Fellner Felma Felman Felmann Felmer Felmet Felmrych Felmuth Felnagel Felner Felniak Felniczak Feloman Felomann Felon Felong Felonienko Feloniuk Felow Felowicz Felpel Felpuk Fels Felsaj Felsberg Felsbergs Felsch Felscher Felsen Felsiak Felsing Felske Felski Felskowski Felsman Felsmann Felstau Felster Felsz Felszar Felszer Felszman Felszmanowicz Felsztiger Felsztigier Felsztukier Felsztygard Felsztygier Felsztyn Felsztyński Felszyński Felt Feltanowski Felten Feltenberg Felter Feltfebel Felthauer Feltman Feltmann Felton Feltowicz Feltscher Feltych Feltynowicz Feltynowski Feltyńska Feltzke Feluch Feluks Felus Felusiak Felusiewicz Felusz Feluś Feluśniak Felux Feluziak Felysiak Felyś Felz Felzaj Felzemsztejn Felzen Felzenhardt Felzenowski Felzenstein Felzensztejn Felzin Felzke Felzmann Felzner Felzyński Fełczyński Fełdowska Fełenczak Fełeńczak Fełkel Fełkowska Fełner Fełter Fełuch Fełyk Fembrych Femczyk Femek Femia Femiak Femian Femin Femina Femior Femisiak Femków Femlak Femlerża Femow Femułka Femus Fen Fena Fenak Fenc Fencel Fencenloben Fencer Fencke Fencki Fencl Fencloch Fencow Fencór Fenculak Fencyk Fenczak Fenczek Fenczyn Fenczyszyn Fendak Fendaliński Fendelska Fender Fendera Fenders Fendler Fendol Fendor Fendorf Fendrich Fendrych Fendrychowski Fendryk Fendrykowski Fendyk Fendyn Fendzioch Fene Fenecki Fenek Feneloch Fenentka Fener Fenerowicz Fenersenger Fenerstein Fenerstejn Fenert Fenerzenger Fenfara Fengecholc Fenger Fengerowic Fengerowicz Fengiel Fengier Fengierowicz Fengler Feni Feniak Fenicki Fenicz Feniczek Feniela Fenig Feniger Fenigsen Fenigsztajn Fenigsztein Fenik Fenike Fenikowski Feniksztajn Fenio Fenisz Feniszyn Feniś Feniuk Feniusiak Fenka Fenkaluk Fenkanin Fenke Fenkowiat Fenków Fennell Fenner Fennert Fennig Fennman Feno Fenor Fenoszyn Fenówka Fenrich Fenricht Fenrych Fenrycht Fens Fenske Fenski Fenskie Fenslau Fenst Fenster Fensterszaub Fent Fentała Fenter Fentlińska Fentner Fenton Fentoń Fentross Fentrossi Fentzel Fentzl Fenycz Fenyk Fenz Fenzel Fenzke Fenzl Fenzlan Feń Feńczak Feńczyszyn Feńko Feńków Feńske Feński Feodor Feodorczyk Feodorow Feodorowicz Feodorowska Feodorów Feodoruk Fepek Fepko Fepler Feplińska Fepyń Fer Fera Feraluk Feranc Feranec Feranszkiewicz Ferański Ferarius Ferbach Ferbej Ferbejewski Ferber Ferberg Ferberger Ferbes Ferbier Ferbiler Ferbiński Ferblik Ferc Fercak Fercenloben Ferch Fercha Ferchan Ferchau Ferchmin Fercho Ferchof Fercholec Ferchon Ferchow Ferciak Fercikowski Fercjak Fercki Fercowicz Fercyk Fercyk Fercz Ferczak Ferczewski Ferczychowska Ferczyk Ferczykowski Ferczyluk Ferczyński Ferd Ferda Ferdacz Ferdak Ferdanus Ferdek Ferdel Ferden Ferder Ferderek Ferderer Ferdergruen Ferdhus Ferdin Ferdinand Ferdinski Ferdjan Ferdjani Ferdko Ferdman Ferdo Ferdok Ferdorf Ferdubiński Ferduła Ferdus Ferdusz Ferduś Ferdyan Ferdycz Ferdyczak Ferdyczkowska Ferdygała Ferdyk Ferdyko Ferdymacki Ferdyn Ferdyna Ferdynand Ferdynandt-Piotrowski Ferdynandzik Ferdynandzki Ferdynans Ferdyniak Ferdyniok Ferdyniuk Ferdynus Ferdynuś Ferdyń Ferdyrz Ferdyszek Ferdzen Ferdzeń Ferdzyn Ferdzyń Ferebun Ferec Ferecka Fereczkowski Fereda Feredyk Feredza Ferefecka Ferega Ferej Ferejak Ferejsztajn Ferek Ferelak Fereł Feremberg Feremczuk Feremnik Feremowicz Feren Ferena Ferenc Ferencewicz Ferenciuk Ferencka Ferencowicz Ferencowycz Ferency Ferencz Ferenczak Ferenczkowska Ferenczok Ferenczuk Ferenczy Ferenć Ferend Ferendowicz Ferendz Ferendzia Ferenholc Fereni Fereniarz Fereniec Ferenkiewicz Ferens Ferensewicz Ferensiewicz Ferensowicz Ferenstain Ferenstein Ferenszajn Ferenszkiewicz Ferensztain Ferensztaj Ferensztajn Ferensztein Ferensztejn Ferenś Ferent Ferentezi Ferentiuk Ferentz Ferenus Fereny Ferenz Ferenzy Fereńczak Fereńczuk Fereńczyk Fereński Fereńsztain Fereńsztajn Feres Ferestyn Feresz Fereszczuk Fereszke Fereszkiewicz Feresztajn Feresztyn Fereś Feret Feret Fereta Feretycki Fereus Fereusztajn Fereuz Ferez Fereżyk Fereżyński Feręc Feręczkowski Feręć Feręnc Feręs Feręszkiewicz Feręzewicz Ferfass Ferfecki Ferfert Ferfet Ferfiert Fergelewski Ferger Fergiel Fergien Fergier Fergin Fergiński Fergisz Fergon Ferguson Ferhoefen Ferhofen Feriacz Feric Ferich Ferić Ferin Ferinc Ferinowicz Ferisch Ferka Ferkaluk Ferkau Ferkel Ferkiewicz Ferko Ferkoluk Ferkowski Ferków Ferks Ferkuniak Ferl Ferla Ferlacki Ferlag Ferlaga Ferlak Ferlan Ferlas Ferle Ferlecki Ferlej Ferlejko Ferlejków Ferlepa Ferlewicz Ferlian Ferlich Ferlichowska Ferlik Ferlikowska Ferlin Ferliński Ferlowska Ferłejko Ferman Fermanowicz Fermańczyk Ferme Fermejster Fermela Fermena Fermenta Fermentowicz Fermer Fermfelt Fermier Fermus Fermusiewicz Fermusińska Fernalczyk Fernalik Fernander Fernandes Fernandez Fernau Fernaus Fernc Ferncza Ferne Ferner Fernes Fernest Ferneza Fernezy Fernholc Fernholz Fernicka Ferniec Fernik Ferniowska Fernolc Fernófka Fernówka Ferns Fernsner Fernsztajn Fernufka Fernworn Fernys Fernyś Fero Ferolek Feron Ferona Feroni Ferorczyk Ferorowicz Feroyn Ferra Ferrando Ferrante Ferrara Ferrari Ferrarini Ferrario Ferraris Ferrarius Ferraro Ferrati Ferreira Ferri Ferro Ferroni Ferry Fers Fersch Ferschke Ferski Fersner Ferst Ferstaj Fersten Ferstenberg Ferster Ferstera Fersterman Fersterowska Ferstl Fersz Ferszel Ferszer Ferszet Ferszka Ferszke Ferszowicz Ferszt Fersztadt Fersztand Fersztandt Ferszter Ferszterowski Fersztman Fersztorowski Fersztyn Fersztyński Ferś Fert Fertacz Fertak Fertaka Fertakowski Fertala Fertała Fertało Fertan Fertaś Fertecki Fertej Fertek Fertel Fertelis Fertiak Fertig Fertikowski Fertliński Fertman Fertner Fertsch Fertuk Fertulańska Fertuła Fertun Fertycki Fertyg Fertyk Fertykowski Fertz Feruga Ferus Feruszewski Feruś Ferwerda Ferwor Ferworn Ferworrn Ferycze Ferydzyn Feryj Feryk Ferykowska Feryn Feryna Ferync Ferynć Feryniak Feryniec Ferynowicz Ferynycz Feryński Ferysiuk Feryszka Feryś Ferzyn Ferzyński Feschner Fesdorf Fesenko Feser Fesiak Fesich Fesicz Fesik Fesinger Fesio Fesiuk Fesiun Feske Feski Fesków Fesler Fesnak Fesner Fesniak Fesołowicz Fesowiec Fesper Fessel Fesseler Fesser Fessler Fesson Fest Festa Festag Festała Festarowska Festdorf Festen Fester Festerkiewicz Festerman Festerowski Festing Festinger Festman Festor Festorowski Festowska Festur Festyk Festyński Fesułowicz Fesyk Fesz Feszak Feszanycz Feszar Feszcz Feszczak Feszczenko Feszczór Feszczów Feszczuk Feszczur Feszczyk Feszczyn Feszczyszyn Feszek Feszer Feszka-Borzyszkowski Feszkowska Feszler Feszowicz Feszter Feszterowski Fesztorowska Fesztyl Fesztyńska Feszyk Feśko Feśków Feśler Feśluk Feśniak Fetbrod Fetczyn Fetela Fetelewska Feter Fetera Feterli Feterlich Feterowski Feterycz Fetfejer Fetha Fethke Feting Fetings Fetka Fetke Fetkie Fetkiewicz Fetkif Fetko Fetkowski Fetków Fetlak Fetlejewska Fetler Fetliński Fetłak Fetner Fetowska Fetras Fetrasiak Fetraś Fetrykowska Fett Fetta Fettas Fetter Fetting Fettka Fettke Fettkie Fettner Fettyng Fetych Fetycz Fetyński Fetzer Fetzka Fetzki Feuchtbaum Feuchtinger Feudel Feuder Feuer Feuerbach Feuerberg Feuereisen Feuerman Feuermann Feuerring Feuersenger Feuerstein Feuertag Feujerstein Feujerstejn Feurguth Feusette Feusi Feusz Feutlińska Fewan Fewczak Fewgas Fexer Fey Feybes Feyder Feyer Feyerabend Feyerabendt Feyerhern Feyerstein Feygelbaum Feyka Feyke Feykes Feyral Feyska Feytko Feyx Fez Fezer Fezich Feziński Fęcki Fędak Fęderski Fędor Fędyk Fęfara Fęferka Fęg Fęgier Fęglerski Fęgowska Fęk Fiabian Fiabianowska Fiabiańska Fiabiszewska Fiacek Fiachowski Fiaczek Fiak Fiakiewicz Fiakowicz Fial Fiala Fialik Fialkowski Fialski Fiał Fiała Fiałecki Fiałek Fiałka Fiałkiewicz Fiałko Fiałkowicz Fiałkowski Fiałków Fiałowicz Fiałowski Fiamczyk Fiandra Fiarkowska Fias Fiastek Fiata Fiatał Fiatek Fiatkowski Fiatow Fiącek Fiącyk Fiączek Fiączyk Fiąncek Fiba Fibach Fibak Fibakiewicz Fibek Fibelkorn Fiber Fiberek Fiberg Fiberger Fibert Fibes Fibiak Fibic Fibich Fibiek Fibig Fibiger Fibigier Fibik Fibikowski Fibilska Fibinger Fibingier Fibiński Fibirkiewicz Fibisiak Fibiszewska Fibitz Fiblikowska Fibner Fibo Fibokiewicz Fibor Fiborek Fiborok Fibór Fibrand Fibrich Fibrych Fibuch Fibur Fibus Fibusz Fic Fica Ficak Ficałowicz Fice Ficek Ficel Ficenes Ficens Ficer Ficerman Ficermann Ficewicz Fich Fichaczek Fichauzer Fichel Ficher Fichler Fichna Fichner Fichnia Fichowski Ficht Fichta Fichte Fichtek Fichtel Fichtelberg Fichtelman Fichtelmann Fichteman Fichtenbaum Fichter Fichtmuller Fichtner Fichtyl Fichura Fichweger Fichy Ficia Ficiak Ficigowski Ficilis Ficiński Ficiur Fick Fickal Ficke Ficki Fickie Fickman Fickowicz Fickowski Ficman Ficner Ficnerowski Ficnerski Fico Ficon Ficoń Ficowicz Ficowski Ficuk Ficulak Ficuła Ficycz Ficygowski Ficyk Ficz Ficza Ficzak Ficzał Ficzek Ficzka Ficzke Ficzko Ficzkowicz Ficzkowski Ficzulski Ficzygowski Ficzyk Fić Fićko Fid Fida Fidaczyńska Fidak Fidala Fidali Fidalski Fidała Fidar Fidarewicz Fidarynowa Fidas Fidczuk Fidecienko Fidecki Fidej Fidek Fidel Fidela Fidelak Fidelek Fidelholc Fidelis Fidelman Fidelok Fidelski Fidelus Fidenicz Fidenkiewicz Fidenko Fider Fidera Fiderchewicz Fiderczak Fiderczuk Fiderczyk Fiderek Fiderer Fiderewicz Fiderkie Fiderkiewicz Fiderkiw Fiderko Fidermak Fiderman Fidernak Fiderowicz Fiderowski Fiderska Fideruk Fides Fidewicz Fidik Fidika Fidirko Fidiszyn Fiditkiewicz Fidiukowicz Fidiuna Fidiura Fidiurek Fidiuryna Fidkowski Fidla Fidlak Fidler Fidler-Wieruszewski Fidlewska Fidliukiewicz Fidlus Fido Fidoczenko Fidokowicz Fidola Fidoli Fidolus Fidomski Fidoniuk Fidor Fidora Fidorczuk Fidorczyk Fidorek Fidorow Fidorowicz Fidorowski Fidorów Fidorski Fidoruk Fidos Fidosiej Fidosiewicz Fidosik Fidosiuk Fidosz Fidoś Fidot Fidowicz Fidowski Fidór Fidóra Fidórska Fidów Fidrich Fidrocki Fidruch Fidrych Fidrycki Fidrycyk Fidryk Fidryna Fidrysiak Fidrysiuk Fidrzysiak Fidukiewicz Fidukowicz Fidulej Fiduł Fidun Fiduna Fiduński Fidur Fidura Fidurek Fidurko Fidurski Fidus Fidusiewicz Fidut Fidych Fidyga Fidyk Fidyka Fidył Fidyłek Fidyło Fidyrko Fidyszyn Fidyt Fidytek Fidzianko Fidziański Fidziewicz Fidzina Fidzinkiewicz Fidziński Fidzioryna Fidziukiewicz Fidziuryna Fiebach Fieback Fiebag Fiebek Fiebelkorn Fieber Fieberg Fiebic Fiebich Fiebieg Fiebier Fiebig Fiebiger Fiebigier Fiebitz Fiebler Fiebrandt Fiebrich Fiebuch Fiec Fiecak Fiecek Fiech Fiechowski Fiechweger Fieck Fiecko Fieckowicz Fiecman Fiecz Fiećko Fiećkowicz Fiedak Fiedasiewicz Fiedasz Fiedczak Fiedczuk Fiedec Fiedek Fiedel Fieden Fiedenberger Fiedeń Fieder Fiederak Fiederek Fiederer Fiederkiewicz Fiederonek Fiederowicz Fiedior Fiediorenko Fiediuk Fiediukiewicz Fiediukowicz Fiediurek Fiediuryna Fiediuszko Fiedjasz Fiedkiewicz Fiedko Fiedków Fiedlander Fiedler Fiedo Fiedociuk Fiedokowicz Fiedołow Fiedona Fiedonczuk Fiedończuk Fiedor Fiedorak Fiedorczak Fiedorczuk Fiedorczyk Fiedorec Fiedorek Fiedorenko Fiedoriw Fiedorkiewicz Fiedorko Fiedorków Fiedoronek Fiedoronok Fiedorow Fiedorowicz Fiedorowski Fiedorów Fiedorski Fiedorszyn Fiedoruk Fiedoryna Fiedoryszyn Fiedos Fiedosewicz Fiedosiej Fiedosiejew Fiedosienko Fiedosiewicz Fiedosik Fiedosiuk Fiedoszczenia Fiedoszenko Fiedoszewicz Fiedot Fiedotin Fiedotjew Fiedotow Fiedór Fiedrich Fiedrina Fiedrowicz Fiedrów Fiedrych Fiedryna Fieducik Fieduk Fiedukiewicz Fiedukowicz Fiedukowski Fieduna Fieduń Fiedur Fiedura Fiedurak Fiedurek Fiedurski Fieduruk Fiedusiewicz Fiedusik Fieduszkin Fieduszko Fiedyn Fiedyna Fiedyń Fiedyszkiewicz Fiedyszyn Fiedzewicz Fiedziejew Fiedziewicz Fiedzikiewicz Fiedzina Fiedzinkiewicz Fiedziuch Fiedziuk Fiedziukiewicz Fiedziukowicz Fiedziuniewicz Fiedziurek Fiedziuszkin Fiedziuszko Fiedziuszyn Fiedzko Fiedzkowicz Fiedźko Fiedźkowicz Fiefer Fiefko Fieg Fiega Fiege Fiegel Fieger Fiegert Fiegiel Fiegier Fieglar Fiegler Fieglerski Fiegorczuk Fieguth Fiehweger Fieischer Fieiszer Fiejdak Fiejdasz Fiejdosz Fiejek Fiejgin Fiejka Fiejko Fiejkowski Fiejska Fiejszman Fiejtek Fiejter Fiek Fiel Fielas Fielauer Fielauf Fielczak Fielczuk Fieldorf Fieldsend Fieleborn Fielek Fielestak Fielgler Fielhaber Fielhauer Fielkiewicz Fielman Fielmann Fielok Fielor Fieluba Fieluf Fieluk Fielukiewicz Fielusz Fiełaciuk Fiełatiuk Fiełdoń Fiełka Fiema Fiemiak Fien Fiene Fiener Fienerska Fienger Fiengier Fieniuk Fienko Fienkowska Fień Fieńczak Fieńko Fieńkowski Fieodorow Fier Fiera Fierasiewicz Fieraza Fiercek Fierczyk Fierczyński Fierdanek Fierdek Fierdonek Fierdyna Fiereck Fierek Fierenczuk Fiereniec Fierens Fiereńczuk Fierfahs Fierfas Fierfass Fiergalska Fiergelewski Fiergielewski Fiergolla Fiergolski Fiergoła Fiergowska Fierheler Fierich Fierk Fierka Fierkant Fierke Fierkiewicz Fierkowicz Fierkus Fierla Fierlej Fierlek Fierleś Fierley Fierlik Fierman Fierna Fiernow Fieroch Fierosiewicz Fierska Fiertak Fiertek Fiertel Fierus Fieruś Fierut Fieruta Fierzbik Fiesiak Fieske Fiesner Fieszak Fieszer Fieśko Fieśkowicz Fiet Fietak Fietczak Fietczuk Fietek Fietis Fietka Fietkau Fietkiewicz Fietko Fietkun Fietowska Fietsch Fiett Fietz Fietze Fietzek Fieweg Fieweger Fiewek Fiewski Fifagrowicz Fifański Fifar Fifelski Fifer Fifielski Fifieł Fifowski Fift Fig Figa Figac Figaciński Figacz Figaczewska Figaj Figalk Figalski Figał Figałowska Figałuszka Figan Figaniak Figant Figański Figara Figarek Figaro Figarowska Figarski Figas Figasiński Figaszewski Figaś Figat Figatelski Figatowski Figdanowicz Fige Figel Figelak Figeland Figelc Figelek Figelski Figger Figiel Figiel Figiela Figielczak Figielek Figielewicz Figielewska Figielman Figielski Figielus Figier Figiera Figierska Figiew Figiniak Figiński Figisiak Figla Figlak Figlant Figlański Figlarek Figlarewicz Figlarowicz Figlarski Figlarz Figlas Figlasz Figler Figlerowicz Figlerski Figlewicz Figlewska Figlewski Figlisiak Figlon Figlus Figluś Figła Figłus Figłuszka Figman Figmąka Figna Figner Figol Figoluszka Figoła Figołuszka Figołuszko Figon Figoniak Figoń Figorska Figoruszka Figos Figosińska Figot Figota Figowicz Figowska Figóła Figóra Figórek Figórka Figórna Figórniak Figórny Figórowski Figórski Figrak Figranek Figul Figula Figule Figulska Figuł Figuła Figułka Figułła Figułoszka Figunka Figur Figura Figurak Figurek Figurewicz Figurka Figurkowska Figurna Figurniak Figurny Figurowicz Figurowski Figurski Figurzyński Figus Figuś Figuśniak Figut Figuta Figwer Figzał Figzoł Figżał Fihauser Fihauzer Fihel Fihl Fija Fijak Fijakowski Fijal Fijala Fijalik Fijałkowski Fijalow Fijalski Fijał Fijał Fijała Fijałczuk Fijałek Fijałka Fijałkiewicz Fijałko Fijałkowicz Fijałkowski Fijałkowski Fijałków Fijałło Fijało Fijałowicz Fijałowska Fijan Fijar Fijarczyk Fijarska Fijas Fijaś Fijat Fijatkowska Fijawa Fijek Fijel Fijełek Fijewski Fijka Fijkowski Fijofek Fijok Fijol Fijolek Fijolik Fijoł Fijoła Fijołek Fijołkowski Fijołna Fijor Fijorek Fijowska Fijółkiewicz Fijuk Fijut Fijuth Fijutowski Fik Fik Fikalska Fikara Fikarra Fikas Fikaś Fikciński Fikelstein Fiker Fikert Fikiel Fikier Fikiert Fiklar Fiklewicz Fiklus Fikłus Fikman Fikner Fiko Fikoc Fikoczek Fikos Fikowicz Fikowski Fików Fiks Fiksa Fiksak Fiksalski Fiksał Fiksat Fiksek Fiksiak Fiksiński Fiksman Fiksoł Fiksot Fiktus Fiktusowicz Fikucki Fikuła Fikus Fikuś Fil Fila Filaber Filaciuk Filaciuk Filacz Filaczek Filaczyński Filagrowicz Filajecki Filajne Filak Filakiewicz Filakowski Filan Filand Filandt Filankiewicz Filanowicz Filanowski Filant Filański Filapek Filar Filara Filarczyk Filarecki Filarek Filarowicz Filarowski Filarski Filary Filas Filasek Filasiak Filasiewicz Filasiński Filaszek Filaszkiewicz Filaś Filat Filatiew Filatkiewicz Filatow Filatyn Filauer Filaw Filawski Filber Filberek Filbert Filbier Filbir Filbrand Filbrandt Filbrant Filbrech Filbrich Filc Filcek Filcer Filchaber Filchowska Filckowski Filcz Filczak Filczek Filczewski Filczkowska Filczmer Filczuk Fild Fildebrand Fildebrandt Fildebrant Filder Fildorf Fileborn Filec Filech Filechowska Fileck Filecki Fileger Filej Filejecki Filejski Filek Filemon Filemonowicz Filemowicz Filenicz Filenko Filenkow Fileńczuk Fileńska Filepek Filepowicz Filer Filerajs Files Filestak Filew Filewicz Filewski Filgarz Filgner Filhaber Filhauer Filia Filiacz Filiak Filianowicz Filiański Filiaszkiewicz Filibczuk Filiber Filibrandt Filich Filicha Filichowski Filiciak Filiciewicz Filicz Filiczak Filiczek Filiczkowski Filiczuk Filiczykowska Filiczyńska Filig Filigowska Filik Filika Filikiewicz Filikowski Filiks Filiksiak Filikus Filim Filima-Chilimoniuk Filiman Filimanow Filimanowicz Filimek Filimger Filimon Filimoniak Filimoniuk Filimonow Filimonowicz Filimonów Filimończyk Filimowicz Filimowski Filin Filinger Filingier Filiniak Filinik Filiniuk Filinonow Filinow Filinowicz Filinowska Filiński Filio Filiochowski Filiończyk Filiowicz Filip Filipa Filipajtis Filipajtys Filipak Filipaszek Filipaszko Filipcewicz Filipcow Filipców Filipcuk Filipczak Filipczek Filipczenko Filipczenkow Filipczik Filipczok Filipczon Filipczuk Filipczyk Filipczyński Filipec Filipecki Filipek Filipek Filipek Filipenko Filipetz Filipi Filipiak Filipic Filipiec Filipiecka Filipiek Filipienko Filipieńko Filipik Filipin Filipinek Filipiński Filipiok Filipionek Filipiowicz Filipiszyk Filipiszyn Filipiuk Filipk Filipka Filipkiewicz Filipko Filipkowiak Filipkowicz Filipkowski Filipków Filipnik Filipo Filipow Filipowiak Filipowicz Filipowicz-Dubowik Filipowski Filipowsky Filipów Filipp Filippczyk Filippek Filippi Filippow Filippowicz Filips Filipski Filipsson Filipuk Filipunas Filipuszko Filipzik Filis Filisiak Filisiewicz Filisikowska Filisiński Filisiuk Filist Filistowicz Filistyński Filiszak Filiszek Filiszewski Filiszkiewicz Filiśka Filiśnik Filitowicz Filitowski Filius Filiusz Filiut Filiżankowski Filiżanowski Filjanowicz Filjo Filk Filka Filke Filkenstein Filkensztejn Filkiewicz Filko Filkomer Filkos Filkowski Fill Filla Fillak Fillauer Fillborn Fille Filleborn Filler Filling Fillinger Fillingier Fillip Fillipiak Fillipow Fillipski Fillman Fillmann Film Filman Filmann Filmanow Filmanowicz Filmanowski Filmoniuk Filmonowicz Filmowicz Filmus Filmut Filner Filngier Filnikowska Filniuk Filo Filoch Filocha Filochowicz Filochowski Filoda Filok Filomat Filomena Filomenko Filomenowicz Filomon Filomonow Filomończyk Filon Filonczuk Filonczyk Filonek Filonik Filoniowicz Filoniuk Filonow Filonowicz Filonowska Filoń Filończuk Filończyk Filor Filorczak Filosch Filosek Filoszek Filot Filous Filowat Filowiat Filowicz Filowski Filozof Filpe Filpiak Filpkiewicz Filpkowski Fils Filscher Filsinger Filski Filskowski Filstych Filszer Filsztych Filśniak Filter Filtz Filtzmann Filuba Filuch Filuchowski Filuciak Filuda Filudi Filudis Filuk Filumba Filus Filusch Filusek Filusińska Filusz Filuś Filut Filuta Filutek Filutkiewicz Filutkowski Filutowicz Filutowski Filutycz Filwok Filyk Filypczyk Filypek Filz Filzek Filzer Filzkowski Filzon Fił Fiła Fiłacińska Fiłaciuk Fiłaciuk Fiłacz Fiłanowicz Fiłat Fiłatek Fiłatiuk Fiłatow Fiłatowski Fiłatów Fiłczew Fiłek Fiłka Fiłkowski Fiłoc Fiłocha Fiłojek Fiłokcistów Fiłon Fiłonczuk Fiłonczyk Fiłoniak Fiłonienko Fiłonik Fiłoniuk Fiłonkowicz Fiłonow Fiłonowicz Fiłoń Fiłończuk Fiłończyk Fiłosow Fiłot Fiłotow Fiłowicz Fiłowik Fiłowski Fiłych Fiłyk Fiłypczuk Fim Fima Fimber Fimbier Fimbir Fimek Fimel Fimiak Fimian Fimiarz Fimiasz Fimiąrz Fimierz Fimiński Fimka Fimmel Fimowicz Fin Fina Finak Finar Finc Fincek Fincel Fincenberger Fincer Fincerska Finceuberger Finch Finck Finckler Fincymberger Finczek Finczuk Finczyńska Finda Findala Findeisen Findejs Findel Findeldej Findelkind Finder Findlik Findling Findrik Findrykowska Findur Findura Findurska Findysz Findzinkiewicz Findziński Finecka Fineczko Finek Finell Finelski Finelt Finer Finfa Finfajch Finfando Finfsztyk Fingajski Fingas Fingecholc Fingenchardt Finger Fingerchut Fingerholc Fingerholz Fingerhut Fingerit Fingerut Fingeryk Fingier Fingierut Fingler Finglin Fingrut Finiak Finiakow Finiarski Finiarz Finiewicz Finiewski Finik Finikowska Finio Finior Finiosz Finiowski Finiuk Fink Finka Finkas Finkbajner Finkbeiner Finke Finkeistein Finkel Finkelblech Finkeldej Finkelkraut Finkelman Finkelperl Finkelski Finkelstein Finkelsztain Finkelsztajn Finkelsztein Finkelsztejn Finkenstaedt Finkenstedt Finkenstein Finkenstet Finkenzeller Finker Finkes Fink-Finowicki Finkiel Finkiel Finkielkraut Finkielman Finkielstein Finkielsztajn Finkielsztein Finkielsztejn Finkieski Finkiewicz Finkleiner Finklesztajn Finklewicz Finko Finkowiak Finkowicz Finkowski Finks Finkstejn Finlej Finler Finley Finn Finner Finnermark Finnestad Finogenow Finoket Finokiet Finoling Finor Finotto Finowicka Finowiecka Finowski Finster Finsterbusch Fint Finta Fintak Fintek Fintka Fintkowski Fintok Fintowski Fintz Fintzel Finyk Finz Finze Finzel Finzinska Fio Fiobich Fioch Fioczyńska Fiodarowicz Fioder Fioderczuk Fioderewicz Fioderowicz Fiodka Fiodo Fiodor Fiodorczenko Fiodorczuk Fiodorczyk Fiodorek Fiodorenko Fiodoroff Fiodoronek Fiodorow Fiodorowicz Fiodorowski Fiodorów Fiodorska Fiodoruk Fiodos Fiodosiej Fiodosiewicz Fiodosiuk Fiodra Fiodrów Fiodryk Fiodrysiak Fioducik Fiodun Fiodura Fiodurczyk Fiok Fioka Fiol Fiola Fiolek Fioler Fiolik Fiolka Fiolkowska Fioller Fioł Fioła Fiołek Fiołka Fiołko Fiołkowski Fiołków Fiołna Fiołno Fionc Fioncek Fionczek Fionczyk Fionek Fioner Fionik Fioniuk Fionkiewicz Fiont Fior Fiorani Fiorczak Fiorczyk Fiorczyńska Fiore Fiorek Fiori Fiot Fioterz Fiotta Fiół Fiółka Fiółkowski Fiór Fir Fira Firadza Firaga Firago Firak Firan Firanek Firańczuk Firańczyk Firański Firas Firasiewicz Firasz Firaszewicz Firaszyńska Firaś Firaza Firc Fircej Firch Firchał Firchan Fircher Firchman Fircho Firchof Firchow Firchów Fircowicz Firczakowska Firczuk Firczyk Firczyński Firecki Firek Firer Firesiewicz Firesko Firewicz Firęcka Firfa Firfas Firfass Firgalski Firgan Firganek Firgang Firgielewska Firgola Firgolski Firgon Firgoń Firgowska Firgut Firich Firidus Firiedek Firiej Firik Firin Firius Firka Firke Firkiewicz Firko Firkowicz Firkowski Firkus Firl Firla Firlag Firlaj Firlajczyk Firlas Firlay Firląg Firle Firlej Firleja Firlejczyk Firlejów Firlet Firleta Firlewicz Firley Firliciński Firlik Firlinger Firliński Firlit Firlong Firluns Firlus Firluś Firman Firmanczuk Firmandy Firmanek Firmaniuk Firmant Firmanta Firmanti Firmantowski Firmanty Firmańczuk Firmata Firmhofer Firmończuk Firmowski Firmuga Firnis Firnowski Firnys Firo Firoch Firok Firończyk Firosz Firowicz Firowska Firs Firschke Firsik Firsiof Firsiuk Firsof Firsor Firsow Firsowicz Firsowski First Firstenau Firstenberg Firstenhaupt Firsz Firszke Firszt Firt Firtak Firtas Firtek Firtel Firus Firuś Firut Firuta Firuzek Firych Firydus Firyk Firyn Firynowicz Firysiuk Firzbak Fis Fisahn Fisak Fisakowska Fisan Fisch Fischbach Fischbeim Fischbein Fischbejn Fischbier Fischbierek Fischbock Fischbok Fischbuch Fischel Fischer Fischer Fischer-Fischerring Fischgalla Fischgalle Fischgrund Fischhof Fischinger Fischler Fischlin Fischman Fischner Fischoeder Fisek Fisel Fisełowicz Fiser Fisera Fisher Fisiak Fisieczko Fisiel Fisienia Fisier Fisina Fisinger Fisior Fisiorek Fisiór Fisiuk Fiskal Fiske Fiskies Fiskiewicz Fiskowicz Fislak Fisol Fisołek Fisos Fisowicz Fiss Fisske Fisskie Fista Fistak Fistek Fister Fisterowicz Fistkowski Fistrowicz Fisula Fisun Fisz Fiszader Fiszak Fiszan Fiszant Fiszauf Fiszbach Fiszbain Fiszbajn Fiszbak Fiszbein Fiszbejn Fiszbierek Fiszbin Fiszbok Fiszczek Fiszczenko Fiszczuk Fiszdon Fiszebrand Fiszebrandt Fiszebrant Fiszeder Fiszek Fiszel Fiszelzon Fiszenberg Fiszenfeld Fiszer Fiszera Fiszerbrandt Fiszerman Fiszerowicz Fiszerowska Fiszewska Fiszgala Fiszgrund Fiszhof Fiszka Fiszka-Borzyszkowski Fiszkal Fiszkiewicz Fiszkin Fiszko Fiszkow Fiszkowski Fiszlak Fiszler Fiszlerman Fiszlewicz Fiszman Fiszow Fisztal Fiszter Fiszylewicz Fiś Fiścinek Fiśka Fiśkiewicz Fiślak Fiślikowski Fit Fita Fitacz Fitagrowicz Fitak Fital Fitali Fitał Fitała Fitar Fitarenko Fitas Fitaszewski Fitaś Fitawska Fitc Fitcek Fitebór Fitek Fitel Fitela Fitelbach Fiten Fitenbach Fiter Fiterman Fiternicki Fiternik Fiterniuk Fiterski Fites Fitia Fitio Fitka Fitkał Fitkało Fitkau Fitkiewicz Fitko Fitkoś Fitkowicz Fitkowski Fitler Fito Fitobor Fitobór Fitok Fitola Fitoli Fitoł Fiton Fitonik Fitonowicz Fitoń Fitończuk Fitońska Fitos Fitowicz Fitowski Fitryk Fitryszyn Fitrzak Fitrzyk Fitt Fitta Fittenbrun Fitter Fittkau Fittkow Fittler Fituch Fituka Fitula Fitulski Fituła Fituri Fiturski Fitus Fitych Fityga Fityk Fityka Fitz Fitza Fitze Fitzek Fitzer Fitzerman Fitzermann Fitzet Fitzgerald Fitzke Fitzmann Fitzner Fitzon Fitzoń Fiucek Fiucz Fiuczek Fiuczyński Fiuczyszyn Fiudara Fiudczak Fiuder Fiudkowska Fiudysz Fiudziukiewicz Fiugaj Fiugajski Fiuk Fiumel Fiumkiewicz Fiur Fiurczuk Fiurst Fiust Fiusz Fiuszek Fiut Fiuta Fiutak Fiutakiewicz Fiutek Fiutka Fiutko Fiutkowski Fiuto Fiutowski Fiuty Fiweg Fiweger Fiwegier Fiwek Fixa Fixek Fiz Fiza Fizan Fizek Fizela Fizels Fizgał Fizia Fiziar Fizik Fizińska Fizio Fizior Fiziurska Fizol Fizyczak Fizyczyk Fizyk Fizynger Fizyta Fjał Fjałkowski Fjołek Flaba Flabirski Flach Flacha Flachmański Flachmeier Flachna Flacht Flachta Flaciński Flack Flaczak Flaczek Flaczkiewicz Flaczkowski Flaczyk Flaczyński Flada Fladasch Fladda Flade Fladecki Fladen Flader Fladerer Fladro Fladrowski Fladrzyński Fladung Fladziński Flaga Flagel Flagier Flagmański Flagner Flago Flagorowska Flagowski Flaht Flaischer Flaiszer Flaiszerowicz Flajs Flajsierowicz Flajszak Flajszaker Flajszar Flajszczak Flajszer Flajszerowicz Flajszhaker Flajszhakier Flajszman Flajszman Flajszok Flak Flaka Flakierski Flakiewicz Flakowicz Flakowski Flaks Flaksman Flakus Flakuś Flałek Flałka Flam Flama Flaman Flamand Flamandzki Flame Flamenbaum Flament Flamer Flamerska Flamholc Flamm Flamma Flammer Flamowicz Flamula Flan Flan Flanc Flancbaum Flanczewski Flanczyk Flander Flandorfer Flandro Flandysz Flanek Flank Flankiewicz Flankowski Flann Flanowicz Flanowski Flant Flantowicz Flantz Flanz Flapan Flar Flara Flaras Flarczyk Flarek Flarkowska Flarski Flarzyńska Flas Flasa Flasch Flaschinski Flaschka Flasek Flasia Flasiak Flasiewicz Flasig Flasiński Flaska Flass Flassielier Flassig Flassilier Flast Flaster Flasz Flasza Flaszak Flaszar Flasz-Błaszczak Flaszczyński Flaszecki Flaszek Flaszen Flaszenberg Flaszewski Flaszka Flaszkiewicz Flaszkowski Flaszman Flaszmann Flaszner Flaszowski Flaszyński Flaś Flaśkiewicz Flat Flatak Flatał Flatan Flatau Flaten Flateng Flater Flath Flatho Flatka Flatko Flato Flaton Flatow Flatów Flatt Flattau Flatzek Flauder Flaum Flaume Flaumen Flaumenbaum Flaumenhaft Flawian Flazik Flaziński Flażyński Flącek Fląchowiak Fląd Fląder Flądra Flądro Flądrowski Flądrzyńska Fląszczyńska Fląt Flątara Flech Flecha Flechner Flechner Flechsig Flechstein Flechtner Fleciński Fleck Fleckenstein Flecker Fleckstein Fleczak Fleczko Fleczuk Fleczykowska Fleczyński Flećko Fleder Fledrzyński Fledyk Fledyn Flegel Fleger Flegiel Flegier Flegińska Flegl Flegmańska Flego Flegoła Flegowski Flehmer Flehmke Fleimer Fleischel Fleischer Fleischerowicz Fleischhacker Fleischhakier Fleischhauer Fleischman Fleischmann Fleischner Fleischnerowicz Fleisner Fleiszar Fleiszer Fleiszerowicz Fleiszfreser Fleiszfresser Fleiszhaker Fleiszner Fleiszok Fleiszor Fleiter Fleites Fleituch Flejder Flejma Flejmajer Flejman Flejmer Flejnar Flejner Flejnerowicz Flejscher Flejschhacker Flejsierowicz Flejsiorowicz Flejsman Flejsner Flejsz Flejszak Flejszakier Flejszan Flejszar Flejszbank Flejszczak Flejszer Flejszerowicz Flejszfresser Flejszman Flejszmanowicz Flejśman Flejta Flejtar Flejter Flejterczyk Flejterowska Flejterski Flejtuch Flejzer Flejzor Flek Fleker Flekiej Flekier Flekiewicz Flekij Fleks Flekszar Flema Flemer Flemerski Flemina Fleming Flemke Flemki Flemming Flenc Flendrich Flenkenthaler Flens Flent Flenz Flera Fleran Flerarz Flerczak Flerczuk Flerczyńska Flerek Flerian Flerianowicz Flerke Flerkowski Flery Flescher Fleschner Flesik Flesiński Fleskes Flesler Flesman Flesner Flessler Flesz Fleszak Fleszar Fleszczar Fleszczyński Fleszek Fleszer Fleszerowicz Fleszewski Fleszler Fleszman Fleszner Fleszor Fleszyński Fleś Fleśman Fleśnik Flet Fleta Fleter Fleterska Fleth Fletka Fletner Fletszar Fletta Flettner Fleuren Fleury Fleus Fleymer Fleysierowicz Fleyszman Flich Flichta Fliciński Flicker Flicki Flidrzyński Flieg Fliega Fliegar Fliege Fliegel Fliegelman Fliegener Flieger Fliegert Fliegiel Fliegier Fliegner Flienger Flies Fliesek Fliesen Fliess Flietel Flietes Flig Fliga Flige Fligel Fligelman Fliger Fligert Fligga Fligge Fligiel Fligier Fligner Fligo Fligowska Flihs Flik Flikier Flikierski Fliks Fliksa Flin Fliniak Flinik Flinikowski Flink Flinker Flinkiewicz Flinkowska Flint Flinta Flintenstein Flińkowska Fliński Flioger Fliogor Flir Flirciak Flirczak Flirczoń Flirczyk Flirek Flirjańczyk Flirski Flirt Flirtak Flis Flisak Flisakowski Flisarski Flisch Flischek Flisek Flisiak Flisiakowska Flisiek Flisieńska Flisiewicz Flisik Flisikowski Flisiński Flisiuk Fliski Fliskiewicz Flisnik Flisnikowski Flisowski Fliss Flissakowski Flissek Flissikowski Flist Flista Flistek Flistowicz Flisykowski Flisz Fliszczak Fliszczuk Fliszek Fliszewski Fliszka Fliszkiewicz Fliszkowska Fliszner Flisznik Fliszta Flisztyńska Fliś Fliściewska Fliśkiewicz Fliślikowski Fliśniak Fliśnik Fliśnikowski Flita Flitka Flitta Flittner Flizak Flizek Flizgel Flizik Flizikowski Flizinger Fliżak Floberg Floc Floch Flock Flockau Flockenhagen Flockton Floczak Floczyk Floczyńska Flodin Flodman Flodrowski Flodziński Floegel Floegl Floekenhagen Floerke Floeter Floeth Floether Floeting Floga Flogel Flohr Flojszor Flok Flokau Flokiewicz Flokowski Flolka Flombaum Flomenbaum Flomenbojm Flommersfeld Flomyn Flon Flonc Floncek Flonczyk Flond Flonder Flondra Flondro Flondryńska Flont Flontowicz Flor Flora Floraczek Florak Florakowska Floran Florans Florańczyk Floras Floraszak Floraszek Floraś Florcak Florciak Florcjan Florcuk Florcza Florczak Florczak Florczewski Florczkiewicz Florczkowska Florczok Florczuk Florczyak Florczyk Florczykiewicz Florczykowski Florczyński Flore Florea Florecki Florek Floren Florenc Florencki Florens Florenski Florensztajn Florentyna Floreński Flores Floreszczyk Florewska Floręcki Floria Florian Florianc Florianczyk Florianowicz Floriańczyk Floriański Florijan Florikiewicz Florin Floringer Floriński Florisiak Florisson Florja Florjan Florjanczyk Florjanowicz Florjańczyk Florjański Florka Florkasiewicz Florke Florkiewicz Florko Florkow Florkowska Florkowski Florkowski Florków Florkus Florniewicz Floros Floroszek Florow Florowski Florsch Florschutz Florska Florstedt Florsz Florszak Florszczak Flortek Floruk Florus Flory Floryan Floryanczyk Floryanowicz Floryańczyk Floryański Floryda Floryja Floryjańczyk Floryjańska Floryk Florykowska Floryn Floryński Florys Florysiak Floryszak Floryszczak Floryszczuk Floryszczyk Floryszek Floryś Florzańczyk Florzek Flos Flosik Flosiński Floss Flosz Floszek Flot Flota Flotan Flotczuk Flotczyk Floter Flöter Flöther Flotyński Flotzińska Flowarska Flowasów Flór Fluchrad Flucińska Flückiger Fluczek Flud Fluda Fludarski Fludek Fluder Fluderski Fludra Fludre Fludziańska Fludziński Fluegel Fluegge Flug Flügel Flügelman Fluger Flügge Flugiel Flugrad Fluhr Fluk Fluks Fluksik Flum Flumenbaum Flunt Flur Flura Flurczyk Flurda Flurek Flusfeder Flusiak Flusik Flusińska Fluske Flusniak Fluss Fluśniak Fluśnik Flut Flutsztejn Flyborg Flygon Flynt Flys Flyschmann Flysta Flyzikowski Fłaga Fłakowski Fłaszner Fłądro Fłom Fłombojm Fłys Fłysnyk Fłysta Fłyś Fnouk Fnyk Fobel Fober Fobicka Fobisiak Fobisiewicz Fobka Fobke Fobrowicz Foc Foca Focan Foch Fochler Fochman Fochmann Fochs Focht Fochtman Fociejewa Fociński Fociuk Focke Focklem Fockowski Focoń Foculak Foczka Foczke Foczki Foczmaniak Foczmanowicz Foczmianiak Foczpaniak Foczpański Foczyński Foć Fodak Fodali Fodczuk Fodde Fodemski Fodeński Foder Foderkiewicz Fodernacht Foderowicz Fodkiewicz Fodor Fodora Fodoran Fodorowicz Fodorowski Fodos Fodrowicz Fodrowski Fodurek Fodyma Fodymski Fodyna Fodysz Fodyszyn Foedde Foede Foeder Foedke Foege Foegele Foegelle Foehr Foeht Foelckner Foelkel Foelker Foelkner Foeller Foellmer Foellnagel Foerder Foerst Foerster Foerstera Foersterling Foerstermann Foerter Foese Foeske Foester Foestera Foethke Foetke Foetkke Foetzka Foetzke Foetzki Foffman Fofińska Foforek Foga Fogaczewski Fogal Fogalska Fogel Fogelbaum Fogelgarn Fogelgesang Fogelgezang Fogelhut Fogelman Fogelmann Fogelnest Fogels Fogelsang Fogelsinger Fogelsteller Fogelzang Foget Fogg Foghammar Fogiel Fogielewicz Fogielfeld Fogielhart Fogielman Fogier Fogiński Fogl Foglar Fogleman Fogler Fogliński Fogt Fogta Fogtman Fogtmann Fogtsberger Fogtt Fogura Fohler Fohrman Fohs Fohsz Foht Foicik Foiczik Foiczyk Foifl Foight Foigt Foigth Foik Foikt Foina Foint Foiński Foise Foit Foitar Foiter Foitik Foitor Foitur Foitzik Foj Foja Fojas Fojcik Fojciuk Fojczik Fojczyk Fojda Fojdek Fojdel Fojdiuk Fojecki Fojer Fojerman Fojerowska Fojersenger Fojerska Fojersztein Fojfar Fojgiel Fojgt Fojik Fojk Fojkis Fojkiś Fojkowska Fojks Fojkt Fojkus Fojler Fojł Fojna Fojnd Fojndzka Fojno Fojnt Fojntowski Fojny Fojoł Fojrajzen Fojt Fojta Fojtar Fojtczak Fojtel Fojter Fojtik Fojto Fojtor Fojtowicz Fojtowski Fojtów Fojtuch Fojtzik Fojucik Fojud Fojudzki Fojut Fojuth Fojutk Fojutkowska Fojutowicz Fojutowski Fok Foka Fokarczyk Fokarska Fokas Fokciński Fokczyński Foke Fokiejew Fokin Fokiński Fokoczyński Fokow Foków Fokrot Fokrzański Fokrzej Foks Foksa Foksberger Foksch Foksewicz Foksieńska Foksiewicz Foksiński Foksowicz Foksowska Foksz Foksza Fokszan Fokszański Fokszej Fokszeński Fokś Fokt Fokta Foktman Fokus Fol Fola Folacińska Folak Folana Foland Folaniewski Folant Folański Folar Folarczyk Folarin Folaron Folarowski Folaryńska Folarz Folarzyński Folas Folasińska Folatko Folbaum Folborski Folbrecht Folbrier Folbrych Folbrycht Folc Folcenloben Folcher Folchert Folchman Folchmann Folcholc Folciak Folcik Folczak Folczyk Folczykowska Folczyński Folda Folde Foldeń Földes Foldfebel Foldman Foldyn Foldyna Foldziński Folega Foleher Folehr Folej Folejczyk Folejewski Folek Folendorf Folendysz Folentarski Foleńska Foler Folerski Folert Folerzyński Foleszyńska Folewiak Foley Foleżyński Folęga Folętarski Folfa Folfas Folfasiński Folfoszyński Folfus Folg Folga Folgard Folgart Folge Folger Folgert Folgier Folgiert Folgman Folgmann Folgner Folgowska Folgun Folgus Folhamer Folhert Folhoc Folholc Foliczko Folier Foligowski Folik Foliksiak Foliński Folis Folisiewicz Folisz Foliszewska Folitańska Folitar Folitarczyk Folitor Foliusz Foliżyński Folk Folka Folkart Folke Folkel Folkelt Folkenauer Folkenberg Folkenflik Folkening Folkenstein Folker Folkert Folkesson Folkholc Folkierski Folkman Folkmann Folkmar Folkmer Folkner Folkomen Folkowska Folkusz Foll Folla Follak Folland Follbrecht Folleher Follehr Follek Follenberg Follendorf Foller Follert Follest Follga Follher Follin Follis Follkomen Follman Follmann Follmar Follmer Follmueller Follmuller Follprecht Follstedt Folman Folmann Folmański Folmar Folmer Folmering Folmert Folmes Folmicka Folmiler Folmiller Folmyler Folnalczyk Folner Folnier Folniewicz Folok Folondysz Foloran Folota Folp Folpp Folrek Fols Folsdorf Folss Folsz Folszewska Folt Folta Foltak Foltan Foltanowicz Foltański Foltarczyk Foltarz Foltas Foltasz Folte Foltek Foltin Foltinek Foltin-Zaczek Foltman Foltus Folty Foltyczko Foltyn Foltyna Foltynek Foltyniak Foltyniewicz Foltyniok Foltynowicz Foltynowska Foltynski Foltyń Foltyński Foltys Foltysz Foltyś Foltz Foltzer Foluch Foluk Folus Folusewycz Folusiak Folusiewicz Folusniak Folusz Foluszczak Foluszczyk Foluszewski Foluszna Foluszny Foluszyński Foluśniak Foluta Folwaczna Folwaczny Folwaczyn Folwarczna Folwarczniak Folwarczny Folwarczyk Folwarczyn Folwark Folwarków Folwarniak Folwarski Folway Folwerk Folz Folzdorf Folżańska Folżner Fołaj Fołczyk Fołczyński Fołda Fołdowska Fołdrowicz Fołdyna Fołdziński Fołek Fołga Fołk Fołka Fołkman Fołkocz Fołkowicz Fołkowska Fołła Fołomietow Fołt Fołta Fołtarz Fołtek Fołtycz Fołtyn Fołtyniak Fołtynowicz Fołtyń Fołtyńska Fołtys Fołyga Fołys Foma Fomaidis Fomal Fomalak Fomalczyk Fomalik Fomalska Fomczynkowa Fomela Fomenko Fomfara Fomfeld Fomferek Fomi Fomicki Fomicki Fomicz Fomiczenko Fomiczew Fomiczewski Fomiczuk Fomienko Fomikowska Fomin Fomina Fominkowska Fominski Fomiński Fomiuk Fomkiewicz Fomkin Fomszenkowa Fomuk Fomuła Fonał Fonan Fonarew Fonariewa Fonau Fonberg Foncka Fonckiel Fonczalska Fonczenko Fonda Fondakowski Fondaliński Fondanicz Fonde Fonder Fonderka Fonderowska Fonderski Fonderys Fondoński Fondos Fondyga Fondys Fondziel Fonecka Foneiter Fonek Fonfan Fonfara Fonfarski Fonfera Fonferek Fonferka Fonferko Fonfińska Fonfner Fonfora Fonfria Fonfria-Pereda Fonger Fongierowicz Fongler Fongowski Fongrat Foniak Fonialak Fonik Fonin Foniok Fonioł Foniowicz Foniszewska Fonk Fonkert Fonkiewicz Fonkin Fonkowicz Fonkowski Fonna Fonnicka Fonobert Fonolefen Fonrafa Fonrath Fonrobert Fons Fonseca Fonseca-Saborit Fonslau Fonsz Fontaine Fontana Fontani Fontanna Fontański Fontara Fontasiewicz Fontczak Fonte Fonte Fonte Fontelle Fonter Fonterko Fontin Fontner Fontowicz Fontyńska Fonucka Fonudla Fonżychowski Fończuk Fońska Fook Foolen Fopczaniak Fopka Fopke Fopowicz Fopp Foppen Foppke For Fora Foraita Foraiter Forajta Forajter Foralewski Forana Foranczykiewicz Forankiewicz Forańczak Forański Foras Forasiński Foraś Forbach Forbagiel Forbaniec Forbeck Forbelski Forbereger Forberg Forberger Forbergier Forbergis Forbert Forbes Forbich Forbichler Forbiergis Forbisz Forbot Forbotko Forbrich Forbringer Forbrodt Forbrych Forbus Forc Forcewicz Forchała Forcińska Forcisz Forck Forcz Forczak Forczek Forczewski Forczmaniak Forczmanowicz Forczmański Forczpaniak Forczyk Forczyński Ford Fordalczyk Fordan Fordańska Fordas Fordaszewski Fordenia Forder Fordestier Fordey Fordham Fordon Fordonski Fordoński Fordowicz Fordowski Fordubiński Forduna Forduński Fordyga Fordygiel Fordymacki Fordyn Fordyna Fordynus Fordyska Fordzała Foreck Forecki Foreć Foreiter Forejtar Forejter Forek Forel Forell Forelle Forem Forema Foreman Forembski Foremiak Foremik Foremiuk Foremna Foremniak Foremniakowski Foremnik Foremniok Foremniowski Foremny Foremski Forenc Forencewicz Forenda Forenholc Forenniak Forens Forenska Forentz Foreński Foresch Foresztyn Foret Foretek Forębski Foręc Foręć Foręda Forfa Forfecki Forfos Forfus Forgacz Forgalski Forgała Forgang Forganus Forgbert Forgel Forgheim Forghein Forghejn Forgiel Forgin Forguł Forhajn Forhof Forhorf Foria Forias Foriasz Forich Forin Foris Forisch Forisz Foriszak Foriter Forjas Forjasz Fork Forkajm Forkasiewicz Forkiewicz Forkowska Forks Forkusiewicz Forkuszak Forlak Forlanski Forlański Forlej Forlepa Forlicz Forlind Forlita Forma Formaczek Formag Formaga Formago Formajski Formajster Formal Formala Formalczyk Formalewicz Formalik Formalla Formalski Forman Formanek Formaniak Formaniewicz Formaniuk Formankiewicz Formankowska Formann Formanowicz Formanowski Formanski Formantowicz Formańczak Formańczyk Formański Formas Formas Formaux Formeister Formejster Formel Formela Formele Formell Formella Formentini Formeny Former Formicki Formiecka Formiella Formiński Formizel Formiziel Formmberg Formolicz Formowicz Formowska Formoza Formula Formuła Formund Formus Formusiak Formusiewicz Formuszewicz Fornagel Fornagiel Fornagiol Fornagon Fornahl Fornajczyk Fornal Fornala Fornalak Fornalczak Fornalczuk Fornalczyk Fornalek Fornalewicz Fornalewski Fornalik Fornalis Fornalkiewicz Fornall Fornalski Fornaluk Fornara Fornari Fornaro Fornas Fornaś Fornat Fornath Forncel Fornek Fornel Fornela Fornell Fornella Fornelli Fornelski Forner Forney Fornia Forniak Fornicki Forniczewska Forniecka Forniella Fornier Fornik Fornoff Fornol Fornolc Fornold Fornolik Fornowicz Fornowski Fornt Forntczak Forodońska Forodyńska Foromański Foron Foroncewicz Foronczak Foronkiewicz Forostkiewicz Forostyna Forosz Foroszczuk Foroszewska Forościej Forow Forowicz Forowska Foroziński Forrajter Forreiter Forrest Forreter Forretter Fors Forsa Forsberg Forsch Forscher Forsell Forsen Forsewicz Forsiuk Forski Forslund Forsman Forsner Forsow Forsowicz Forspaniak Forss Forssen Forssten Forst Forster Förster Forstera Förstera Forsterowska Forsterski Forstinger Forstner Forstrenter Forstrojter Forsz Forszajn Forszewski Forszke Forszmanowicz Forszpaniak Forszpanik Forszt Forsztag Forsztek Forszter Forszteter Forsztęga Forsztyl Forsztyngier Forsztyniak Forszyl Fort Forta Fortac Fortak Fortalski Fortanc Fortanz Fortańska Fortas Fortaszewski Fortaś Fortecki Fortein Fortel Fortelna Fortelny Fortenbach Fortepian Fortgang Fortheim Forthofer Forthoffer Fortin Forting Fortini Fortkowski Fortling Fortman Fortocki Fortona Fortonka Fortonko Fortoński Fortowski Fortringer Fortsch Fortstek Fortulański Fortun Fortuna Fortunak Fortunalska Fortunarski Fortunas Fortunat Fortuniak Fortuniewicz Fortunka Fortunko Fortunkowska Fortunna Fortunski Fortuński Fortusińska Fortyk Fortykowska Fortyn Fortyna Fortynowski Fortyński Fortysiak Fortyś Forucka Forulewska Foruna Foruńska Forus Forusinski Forusiński Forusiuk Foruszewska Foruś Foruta Forwal Forwalska Forwarków Forwecka Forwerk Foryas Foryc Forycha Foryciarz Forycki Foryfler Foryfter Foryj Foryjasz Foryjewicz Forymiak Foryn Foryna Forync Foryniarz Forynkowa Foryno Foryński Forys Forysiak Forysiek Forysiewicz Forysiewski Forysiński Forysiuk Foryska Foryst Forystek Foryster Forysz Foryszek Foryszewski Foryszowski Foryś Foryt Foryta Forytar Forytarczyk Forytarz Foryter Forytta Foryza Foryź Foryż Forzelak Forzpaniak Forzpańczyk Forztas Fos Fosa Fosberg Fosc Foschodinów Foschodjenow Fose Fosh Fosiczka Fosiewicz Fosiński Foska Foskato Foskowicz Fosłacz Fosłun Fosmańczyk Fosner Foss Fossa Fossard Fossberg Fosse Fossen Fossland Fossmark Fost Fostacz Fostakowski Fostej Fostek Foster Fosteri Fostiak Fostowicz-Zahorski Fostriak Fostyk Fostyn Fosza Foszcz Foszczej Foszczek Foszczewska Foszczka Foszczyński Foszer Foszka Foszman Foszmanczyk Foszmanowicz Foszmańczyk Foszner Foszodinów Foszpaniak Foszpańczyk Foszpańska Foszt Fosztek Fosztyl Foszyn Foś Fościak Fościk Fościuk Fot Fota Fotakaki Fotakakis Fotakis Fotalska Fotek Foter Foterek Foterko Fotewski Fotfolc Foth Fotiadis Fotiadou Fotiadu Fotij Fotin Fotinos Fotinowski Fotis Fotiu Fotjanowski Fotka Fotkański Fötke Fotkowska Fotlak Fotła Fotodimas Fotola Fotomajczyk Fotopulos Fotopulu Fotorek Fotorygo Fotos Fotoś Fotowicz Fotrak Fotraś Fotrich Fotrmela Fotrych Fotscha Fotschka Fotschki Fott Fotta Fottch Fotto Fottyn Fotujma Fotycz Fotyga Fotygo Fotyka Fotym Fotyma Fotymski Fotyn Fotyna Fotyniak Fotyniewicz Fotyniuk Fotyń Fotyńska Fotysz Fotyś Fotzki Foubert Fouchs Fouk Fouler Foulkner Foulon Foures Fournel Fournier Fous Fousse Fout Foutras Foutyn Fowa Fowel Fowie Fowler Fox Foxa Foy Foycik Foye Foyer Foyle Foyt Fozyna Fój Fójcik Fól Fórman Fórmanek Fórmaniak Fórmankiewicz Fórmann Fórmanowicz Fórmanowski Fórmantowicz Fórmański Fórnal Fórszpaniak Fraatz Fraba Frabaniec Frabasik Frabec Frabert Frabetz Frabiński Frabisz Frabiszak Frablewicz Frac Fracal Fracala Fracała Fracek Fracewicz Fracewski Frach Frachanowski Frachiewicz Frachimiak Frachman Frachniewicz Frachowiak Frachowicz Fracier Fracik Fracikowski Fraciszkiewicz Fracki Frackiel Frackiewicz Frackowiak Fracz Fraczak Fraczek Fraczewska Fraczkiewicz Fraczkowski Fraczuk Fraczyk Fraczyński Fradera Fradis Fradkowska Fradland Fradoferd Fradowski Fradrych Fradryszak Fradsztern Fradyma Fradyna Fradyński Fraenzel Frafas Frafiał Frafna Frafus Frag Fragas Fragel Fragiel Fragman Fragnoli Fragnowski Fragstain Fragstajn Fragstein Fragstein-Niemsdorff Fragsztajn Fragudi Fragudis Frahn Frahs Frai Fraiberg Fraid Fraidenberg Fraidenhaim Fraidenrajch Fraier Fraihoefer Frain Fraind Fraint Frais Fraisse Fraissenon Frait Fraitag Fraitak Fraj Fraja Frajanek Frajanowska Frajaszewski Frajberg Frajberger Frajcarz Frajcas Frajcasz Frajcosz Frajczyk Frajd Frajda Frajdas Frajdenberg Frajdenfeld Frajdenraich Frajdenrajch Frajdental Frajder Frajdman Frajdos Frajdzinger Frajemauer Frajenberg Frajer Frajerska Frajfeld Frajfrowski Frajgand Frajhajt Frajhefer Frajher Frajhofer Frajk Frajkopf Frajkowski Frajkur Frajlag Frajlich Frajman Frajmut Frajna Frajnagel Frajnagiel Frajnak Frajnd Frajndlich Frajndorfer Frajndt Frajner Frajnerowicz Frajnik Frajno Frajnot Frajnowicz Frajnt Frajny Frajrach Frajs Frajsleben Frajstman Frajszewska Frajsztat Frajt Frajtag Frajtag Frajtak Frajtak Frajtczak Frajtek Frajter Frajtog Frajusz Frajwald Frajzynger Frajzyngier Frak Frakacz Frakała Frakas Frakowski Fraks Fraksa Frakstajn Frakstein Fraksztajn Fraktownik Frala Fralak Fralewska Fralich Fraliszewska Frała Frałkowska Frałowski Frałów Fram Frama Framaga Framak Framaszczyk Framaszek Frambach Frambowicz Framczak Framczyk Framecki Framel Framer Framewska Framęga Framholc Framiak Framiel Framik Framiński Framkiewicz Framkowicz Framm Frams Framski Framstow Framś Framus Framusiak Fran Franas Franasek Franasiak Franasik Franasiuk Franasowicz Franasz Franaszak Franaszczak Franaszczuk Franaszczyk Franaszek Franaszyk Franaś Franaus Franazik Franc Franca Francak Francał Francblau Francek Francel Francelak Francer Frances Franceson Francesson Francew Francewicz Franch Franchowicz Franchowska Franciak Francic Francica Franciczek Francić Francieszek Franciewicz Franciewska Francig Francik Francikiewicz Francikowski Franciok Francis Francisczok Francisz Franciszak Franciszczak Franciszczok Franciszczuk Franciszczyk Franciszek Franciszewski Franciszkańska Franciszkiewicz Franciszkowicz Franciszkowski Franciszków Franciszok Franciszowska Franciszyn Franciuk Franck Francke Francki Franckie Franckiewicz Franckiewicz-Frąckiewicz Franckon Franckowiak Franckowicz Franckowski Franckunas Franclak Francman Franco Francois Francok Francos Francosz Francow Franców Francug Francuk Francukiewicz Francus Francuskiewicz Francuszkiewicz Francuz Francuzewicz Francuziak Francuzik Francuzkiewicz Francuzowicz Francuzów Francygier Francyk Francyszyn Francz Franczak Franczak Franczek Franczewicz Franczewski Franczk Franczkiewicz Franczkowiak Franczkowski Franczok Franczowski Franczuk Franczukowski Franczyk Franczykiewicz Franczykowski Franczysty Franczyszyn Frand Franda Frandczak Frandlucha Frandofert Frandowska Frandryga Frandsen Frandt Frandyk Frandz Frandzel Frandzelski Frandziuk Frandzka Frane Franecki Franeczek Franek Franel Franela Franelak Franelczyk Franeli Franelli Franeman Franenberg Franenfelder Franenheim Franerski Franet Franetzki Franetzky Franeus Franewszczuk Franezik Franeżyk Frang Frangen Frangol Frangos Frangrat Frania Franiak Franiarz Franiasz Franiaszczyk Franic Franica Franicka Franiczak Franiczek Franiczyk Franiec Franiecka Franieczek Franieczko Franiek Franiel Franielczyk Franiesz Franiewicz Franiewski Franijasz Franik Franikowicz Franikowski Franila Franio Franiok Franiowski Franisz Franiszyn Franitz Franitza Franitzek Franiuga Franiuk Franiusiak Franjasz Frank Frank Franka Franke Frankel Frankeltal Franken Frankenberg Frankenstein Frankestein Frankewicz Frankfunter Frankfurt Frankfurter Franki Frankidejska Frankie Frankiel Frankiensztajn Frankiewicz Frankił Frankiw Frankl Frankler Franklin Franko Frankon Frankonberg Frankow Frankowiak Frankowicz Frankowski Franków Franks Frankulewska Frankus Franohel Franos Franosch Franosek Franosik Franosz Franoszczak Franoszczyk Franoszek Franoś Franous Franowicz Franowski Frans Franschke Franselau Fransen Fransis Franska Franskiewicz Franskowiak Fransowski Franssen Fransson Franszczak Franszczuk Franszczyk Frant Franta Frantalski Frantczak Frantik Frantiuk Frantkiewicz Frantkowski Frantofel Frantowska Frantz Frantza Frantzel Frantzeskakis Frantzik Frantzioch Frantzka Frantzke Franukiewicz Franus Franusch Franuschczyk Franusewicz Franusiak Franusiewicz Franusik Franusiszyn Franust Franustkiewicz Franusz Franuszczok Franuszczyk Franuszek Franuszewicz Franuszkiewicz Franuś Franuz Franz Franzblau Franze Franzel Franzelow Franzen Franzioch Franziok Franzke Franzki Franzkowiak Franzkowski Franzky Franzl Franzlik Franzman Franzmann Franzok Franzowicz Franzuschak Frań Frańciok Frańcisczok Frańczak Frańczewska Frańczok Frańczuk Frańczyk Frańke Frańkie Frańkiewicz Frańkowski Frańków Frański Fras Frasa Frasak Frasałowicz Frasch Fraschka Frasek Fraser Frasiak Frasiewicz Frasik Frasiński Frask Fraska Fraskulska Frasłowicz Frasol Frasolnik Frasołek Frasołowicz Frasonek Frasoński Frasowska Frass Frassa Frassek Frasunek Frasuniak Frasunkiewicz Frasuński Frasyniak Frasyniuk Frasz Fraszak Fraszczak Fraszczak Fraszczak Fraszczuk Fraszczyk Fraszczyński Fraszczyszyn Fraszek Fraszelik Fraszewski Fraszka Fraszke Fraszkiewicz Fraszko Fraszkowiak Fraszkowicz Fraszkowski Fraszyk Fraszyński Fraś Frat Fratarska Fratas Fratczak Frater Fratewicz Fratkiewicz Fratta Fratyka Fratyn Fratzke Frau Fraube Frauczak Frauczuk Fraue Frauefelder Frauenfelder Frauenglas Frauenheim Frauenknecht Fraukacz Frauke Fraund Fraundorf Fraunfelder Fraus Fraut Frauta Frautberg Frautman Frautner Frautschi Frauz Frawaszek Frawczyk Frawczyńska Frawiński Frawke Frawkiewicz Fray Frayer Frays Fraystein Frayś Fraz Frazek Frazik Frazin Frażka Frażyńska Frąba Frąbczyński Frąblewicz Frąc Frąca Frącala Frącała Frącczak Frącek Frącewicz Frąch Frąchowicz Frąciewicz Frącik Frącisz Frąck Frąckewicz Frącki Frąckiel Frąckiew Frąckiewiak Frąckiewicz Frąckowiak Frąckowicz Frąckowski Frącola Frącuk Frącyk Frącz Frączak Frączakowska Frączczak Frączczek Frączek Frączer Frączewski Frączkiewicz Frączko Frączkowiak Frączkowicz Frączkowski Frączkowski Frączków Frączuk Frączyk Frączykowski Frączyński Frączysta Frączysty Frąć Frąćkiewicz Frąćkowiak Frąd Frąda Frądczak Frądczyk Frądkiewicz Frądz Frądziak Frąg Frągnowski Frągowski Frąk Frąkała Frąkiewicz Frąkowiak Frąnc Frąncak Frąnckiewicz Frąnckowiak Frąnczak Frąnczek Frąnczkiewicz Frąnczkowski Frąnczyk Frąnda Frąnk Frąnkowski Frąnsiak Frąntczak Frąńczyk Frąńtczak Frąs Frąsiak Frąsiek Frąsik Frąskiewicz Frąstek Frąszak Frąszcak Frąszcza Frąszczak Frąszczek Frąszczyk Frąś Frąt Frątczak Frątczak Frątczek Frątczyk Frątecki Frątkiewicz Frątnicka Frątowska Frątzak Frebel Freberg Frecała Frecek Frecel Frech Freche Frechel Frechlich Frechman Frechow Frechowicz Frecikowska Freck Freckmann Freckowska Freczko Freczyńska Fred Freda Fredberg Fredborg Frede Fredecki Fredek Fredel Fredenfeld Fredenreich Freder Frederick Frederiksen Frederowicz Fredka Fredków Fredlewska Fredlich Fredlund Fredman Fredmańska Fredo Fredowicz Fredrich Fredriksen Fredrikson Fredriksson Fredro Fredro-Boniecki Fredrych Fredrychowicz Fredryk Fredryksztajn Fredryńska Fredrysiak Fredryszek Fredson Fredyk Fredyn Fredyna Fredzeń Fredziak Fredzich Fredzio Fredziuk Freese Frefler Freg Fregel Freger Fregiel Fregien Fregin Fregman Frehland Frehlich Frehlke Frei Freiber Freiberg Freiberger Freiberk Freibruek Freiburger Freich Freicheit Freichel Freicher Freichlich Freichof Freidel Freidenberg Freidenberger Freidenreich Freider Freidl Freidla Freidlich Freidman Freidmiter Freidorf Freidrich Freidstern Freier Freiert Freifeld Freifrau Freigang Freigant Freigel Freigin Freihafer Freiheit Freiheiter Freiher Freiherr Freihoefer Freihof Freihofer Freihöfer Freihs Freik Freikowski Freilich Freiman Freimann Freimund Freimundt Freimunth Freimut Freimuth Freinberg Freinchagen Freind Freindl Freindlich Freindorf Freindorfer Freinig Freinik Freino Freiny Freire Freireich Freis Freisdorf Freise Freisheim Freisler Freist Freister Freit Freitag Freitak Freiter Freites Freiwald Frej Frejak Frejar Frejberg Frejbich Frejc Frejchel Frejcher Frejd Frejda Frejdenberg Frejdenfeld Frejder Frejderowska Frejdkin Frejdlich Frejdlin Frejdowicz Frejdun Frejek Frejer Frejert Frejgandt Frejgang Frejgant Frejgell Frejgiel Frejgin Frejgis Frejheit Frejhöfer Frejkur Frejl Frejlak Frejlich Frejlich Frejlichowski Frejliszek Frejłowski Frejman Frejmark Frejmut Frejna Frejnagel Frejnagiel Frejnan Frejnarowicz Frejndl Frejndorf Frejnik Frejnkiel Frejno Frejny Frejowski Frejów Frejs Frejsa Frejsler Frejster Frejszmidt Frejsztad Frejsztadt Frejsztat Frejt Frejta Frejtag Frejtak Frejten Frejter Frejtowicz Frejtyn Frejuch Frejuk Frejus Frejusz Frejza Frekler Frekman Frel Frela Frelak Frelas Frelas-Vel-Białas Frelaś Frelczak Frelek Frelenberg Frelian Frelich Frelichowski Frelicki Frelidz Frelig Freliga Frelik Frelikow Frelikowski Freling Frelinka Frelino Frelińska Freliszek Freliszka Freliszko Freljan Frelka Frelke Frelkie Frelkiewicz Frelko Frelkowski Frella Freller Frelok Frelon Frełusz Frem Frembecka Fremberg Fremd Fremder Fremel Frementowicz Fremert Fremi Freml Fremm Fremmel Fremond Fremtz Fremusiński Fremzel Frena Frenberg Frenc Frencek Frencel Frencer French Frenchel Frenchowicz Frencinger Frencke Frencken Frencki Frenczak Frenczek Frenczko Frenczkowska Frend Frenda Frendak Frendeberg Frendel Frendenberg Frendenfall Frendenheim Frender Frendke Frendl Frendler Frendman Frendo Frendorf Frendowicz Frendowski Frendyk Frendzel Frendzelewska Frendzelska Frenel Frenfryd Frengel Frenia Freniec Freniedo Frenik Frenk Frenke Frenkel Frenken Frenkenberg Frenkert Frenki Frenkiel Frenkiewicz Frenkler Frenkner Frenks Frenlich Freno Frenochowicz Frens Frensborg Frenschek Frenschkowski Frensel Frensko Frenszek Frenszkowski Frenśko Frent Frentel Frentkiewicz Frentle Frentowska Frentzek Frentzel Frentzki Frenz Frenzek Frenzel Frenzer Frenzl Freń Freńdo Freńko Freńsko Freńśko Frepont Fres Frescha Frese Fresel Fresenko Fresin Freske Fresko Fresl Fresol Fresonke Fress Fresse Fressel Frest Frestadius Frestaj Fresz Fresza Freszczak Freszczuk Freszel Freszer Freszkiewicz Freszko Freś Freśko Fret Freta Fretała Fretczak Freter Fretkowska Fretowicz Frett Fretter Frettko Fretyn Fretzenwanker Freuchel Freuchowicz Freud Freudak Freude Freudenberg Freudenberger Freudenheim Freudenhejm Freudenreich Freudiger Freudka Freudman Freudrich Freuer Freuhanf Freuhmark Freulich Freund Freundel Freundlich Freundorfer Freundt Freuno Freus Freuszof Freuś Freutel Freutler Freutzel Frewer Frewicz Frey Frey Freya Freyberg Freyberger Freybote Freydank Freyde Freydenfeld Freyer Freygand Freygant Freyherrn Freyman Freymark Freymuth Freynik Freyno Freyschmidt Freyt Freytag Freyter Freyth Freywald Freza Frezai Frezer Frezewit Frezewitte Freździak Fręc Fręcek Fręcel Fręch Fręchowicz Fręcińska Fręck Fręcka Fręckiewicz Fręckowiak Fręczak Fręczek Fręczko Fręczkowski Fręczyk Fręć Fręćko Frędzel Frękiel Fręs Fręsiak Fręsko Fręszczak Fręszkiewicz Fręszkowska Fręś Fręśko Frętczak Frętczek Frętkiewicz Frętkowska Frętowska Fribe Fribel Friben Friberg Fribes Fribisch Fric Frica Frice Frich Frichauf Frichel Frichof Frichow Frichowska Frick Fricke Fricker Frickert Fricki Frickowski Fricler Fricowski Fricz Fricze Friczka Friczkowski Frid Frida Fridag Fridberg Fridbojm Fride Fridecka Fridehl Fridek Fridel Fridemann Fridenberg Fridenberger Frider Friderich Fridfertig Fridgendler Fridh Fridhard Fridhofer Friding Fridjonsson Fridla Fridlech Fridlender Fridman Fridmanas Fridrak Fridrich Fridrichowicz Fridrichowitz Fridrichowska Fridrischek Fridrisdorf Fridriszak Fridriszik Fridriszyk Fridrych Fridrychów Fridryszek Frieba Friebe Friebel Frieben Frieber Friebese Friebeza Friebie Friebner Frieboese Frieboeze Friebolin Frieböse Friebull Friebus Fried Frieda Friedberg Friede Friedek Friedel Friedeli Friedeman Friedemann Friedemberg Friedenberg Friedenberger Friedensberg Friedenstab Friedenstat Friedensztab Friederer Friederich Friedestab Friedhof Friedich Friediger Friedl Friedla Friedlaender Friedlander Friedländer Friedlandes Friedlein Friedlender Friedler Friedman Friedmann Friedrich Friedrichowicz Friedrichowska Friedrichs Friedrichsdorf Friedrici Friedriczik Friedrischak Friedriszik Friedriszyk Friedrych Friedrychowicz Friedrychowitz Friedrychowska Friedrycy Friedwald Friedza Friekert Friel Frieler Frieman Friemann Friemel Friemer Frienagel Frier Fries Friese Friesel Frieska Frieske Friesko Friess Frietsch Frietz Frieze Frifeldt Frifler Frigen Friger Frigerek Frigerio Friges Frigieri Frigies Frihauf Friholc Friihauf Frijant Frijański Frijof Frik Frikert Frikowska Fril Friling Frilka Friller Frillich Frim Friman Frimark Frimasch Frimel Frimer Friml Frimmel Frimus Frinal Frinberg Frinczek Frindo Frindt Frings Frinkel Fripon Frippel Frippenbach Fris Frisch Frischemuth Frischer Frischholz Frischka Frischke Frischkemut Frischkemuth Frischkiemuth Frischko Frischman Frischmann Frischmut Frischmuth Frischtag Frischwasser Frise Friser Frisk Friska Friske Frisoli Friss Frisschmit Frist Fristaczka Fristawska Fristedt Frister Frisz Friszczuk Friszer Friszka Friszke Friszkemut Friszko Friszkowski Friszman Friszmuth Friszniok Friszt Frisztacki Frisztig Friszting Friszwasser Frit Fritko Fritsch Fritsche Fritschel Fritscher Fritschke Fritschuweit Fritsz Fritsze Fritt Fritz Fritza Fritzch Fritze Fritzek Fritzhand Fritzke Fritzkowski Fritzler Fritzowski Fritzsche Friz Frize Frizel Frizen Friziel Friżewska Frob Frobel Froberg Fröberg Froböse Froc Frocek Frocewicz Froch Frocha Frochlich Fröchlich Frochlke Frochmut Frochnel Frocht Frochtlender Frochtman Frocisz Frockiel Froclich Frocza Froczek Froczka Froczo Frocztenga Froczyński Frode Fröde Frodel Frodeman Frodin Frödin Frodis Frodl Frodyma Frodyna Froegel Froehlich Fröehlich Froehlke Froelich Froelichowski Froelke Froemberg Froemchen Froemel Froemlich Froemmel Froesa Froesch Froeschke Froese Froess Froesz Froeszke Froeza Frofiniuk Frog Frogel Frögel Frogiel Frogni Frogowski Frohberg Frohl Fröhlen Frohlich Fröhlich Fröhlik Frohling Fröhling Frohlke Fröhlke Frohloff Frohm Frohmberg Frohmut Frohn Frohnel Fröhnel Frohner Frohnert Frohs Frohwerk Froidure Froin Froint Frois Froissart Frojak Frojan Frojanek Frojańczyk Frojd Frojdas Frojdenfal Frojdenrajch Frojek Frojman Frojmowski Frojn Frojnagiel Frojnar Frojnd Frojndel Frojniak Frojnicz Frojnt Frojtag Frok Froka Frokowska Froks Frokter Froktor Frol Frola Frolak Frolenko Frolich Frölich Frolick Frolik Frolikow Frolików Frölke Frolof Frolow Frolowicz Frolowska Frolów Froł Frołow Frołowa Frołowicz Frołowski Frołów From Froma Fromalewicz Froman Fromaszek Frombała Fromberg Frömberg Fromblewicz Fromborska Fromchen Frömchen Fromcholc Fromcholz Fromczak Fromczyk Fromek Fromel Frömel Fromela Fromelc Fromelec Fromelius Fromeliusz Fromella Fromelt Fromenfelder Fromer Fromeyer Fromholc Fromhold Fromholtz Fromholz Fromia Fromicki Fromicz Fromik Fromiński Fromk Fromke Fromkiewicz Fromkowska Fromlewicz Fromlich Fromlowic Fromlowicz Fromm Frommann Frommberg Frömmel Frommelt Frommer Frommholc Frommhold Frommholz Fromont Fromowicz Fromstow Fromtczak Fromuth Fromzik Fromzon Fron Fronalewski Fronaszczuk Fronaszczyk Fronc Froncak Froncala Froncek Froncen Froncewicz Fronchowicz Fronciak Froncik Froncisz Fronciszczak Froncki Fronckiel Fronckiewicz Fronckowiak Fronckowicz Fronckowski Froncowicz Froncz Froncza Fronczak Fronczakowski Fronczala Fronczan Fronczek Fronczer Fronczewski Fronczik Fronczkiewicz Fronczkowiak Fronczkowicz Fronczkowski Fronczok Fronczuk Fronczy Fronczyk Fronczykiewicz Fronczykowski Fronczyński Fronczysta Fronczysty Frond Fronda Frondczak Frondczyk Frondzak Frondziak Frondziuk Frone Fronecki Fronek Froner Frong Fronia Froniak Fronica Froniczak Fronieczek Froniek Froniewicz Froniewski Fronik Fronikowska Fronin Fronina Fronio Froniowski Fronk Fronkala Fronke Fronkiewicz Fronkowska Fronków Fronn Frons Fronsberg Fronsiak Fronskiewicz Fronszak Fronszczak Fronszczyk Front Frontalska Frontczak Frontczyk Frontek Frontkiewicz Frontkowska Frontońska Frontowicz Frontzek Frontzik Fronz Fronzeck Fronzek Froń Frońc Frońcisz Frończak Frończek Frończkiewicz Frończuk Frończyk Frończyński Frońda Froński Fros Frosch Frösch Fröschel Frosel Frosik Frosin Frosina Frosińska Froska Fross Fröss Frost Frostega Frostek Frosth Frosthage Frostig Frostowicz Frosunkiewicz Frosyna Frosz Froszak Froszczyńska Froszka Froszkiewicz Froszok Frosztaga Frosztąga Frosztega Frosztęga Froszyńska Froś Frościńska Frot Frotczak Frotczer Frotschki Frötter Frotzer Frouda Frowal Frowczak Frowczek Frowert Froyen Frozik Frozyna Frożyński Fróg Frókowski Frółow Früauff Fruba Fruber Frübing Fruboes Früboes Frubrich Fruc Fruch Fruchauf Früchauf Früchel Fruchling Fruchman Fruchmark Fruchon Frucht Fruchtgarten Fruchthandler Fruchthendler Fruchtlender Fruchtman Frucz Fruczek Fruczkie Fruczyńska Frudel Frudko Frudło Frudziński Frueauf Frueauff Fruehauf Fruehmark Frueholz Fruehstueck Früff Frug Fruga Frugalski Frugała Frugier Frugiołka Fruglewicz Frugoł Fruhacz Fruhauf Frühauf Fruhlich Fruhmark Frühmark Frühwald Frujentow Fruk Frukacz Frukowski Fruksiewicz Frum Frumaga Frumarkiewicz Frumcek Frumen Frumentowicz Frumerman Frumes Frumin Frumińska Frumker Frumkiewicz Frumkin Frumson Frumus Frun Frunbak Fruncek Fruncel Fruncke Frunckowski Fruncyński Fruncza Frunczak Frundt Fruner Frunia Frunk Fruntczak Fruntke Frunwald Frunza Frunze Fruń Fruński Frus Frusewicz Frusińska Fruske Fruss Frust Frusz Fruszcz Fruszczyńska Fruszke Fruszkiewicz Fruszkin Fruszkowski Fruś Fruścicka Frutczak Frutkowska Fruttiger Frutyńska Fruzel Fruziak Fruziewicz Fruziński Fruzyna Frużyński Fry Fryant Fryauf Fryba Frybacka Frybczewski Frybczowska Frybe Frybek Frybel Fryben Fryber Fryberg Frybes Frybeś Frybeza Frybezowski Frybis Fryboes Frybus Frybys Frybyś Fryc Fryca Frycak Fryce Frych Frychauf Frychel Frychiel Frycholc Frycia Frycie Frycier Frycińska Frycio Frycki Fryckiewicz Fryckowski Frycler Frycnel Frycowski Frycz Fryczak Frycze Fryczek Fryczewski Fryczka Fryczke Fryczkie Fryczko Fryczkowski Fryczowski Fryczyński Fryć Fryd Fryda Frydberg Frydberger Fryde Frydecki Frydek Frydel Frydenberg Frydenberger Frydenbergier Frydenger Frydenson Frydental Frydeńbergier Fryder Fryderek Fryderych Fryderycka Fryderyk Fryderyszek Frydheim Frydko Frydl Frydlak Frydland Frydlender Frydler Frydlewicz Frydlewski Frydling Frydliński Frydlów Frydło Frydman Frydmann Frydmański Frydnian Frydol Frydowska Frydra Frydrich Frydrichowicz Frydriszewski Frydrowska Frydruchowicz Frydruk Frydrych Frydrychewicz Frydrychiewicz Frydrychowicz Frydrychowski Frydrychs Frydrychson Frydrycki Frydryckiewicz Frydrycy Frydryczak Frydryczek Frydryczyk Frydryg Frydryk Frydrykiewicz Frydryński Frydrysek Frydrysiak Frydrysik Frydryszak Frydryszczak Frydryszczyk Frydryszek Frydryszewski Frydryszyk Frydrzychowska Frydt Frydulski Frydyada Frydyada Frydyade Frydychowicz Frydychowska Frydyński Frydysiak Frydz Frydzel Frydziński Frydzon Frydzyński Frydzyszewska Fryer Fryes Fryfanow Fryfon Fryfrykiewicz Fryga Frygar Frygaut Fryge Fryger Fryges Frygiel Frygielska Frygier Frygies Frygin Frygo Frygowska Frygut Fryholc Fryhubowicz Fryjant Fryjańska Fryjer Fryjewicz Fryjlich Fryk Fryka Frykacz Frykan Frykas Frykiert Frykiewicz Frykowski Frykus Fryla Frylewicz Frylich Frylik Fryling Frylińska Frylke Frył Fryłow Fryłów Frym Frymak Fryman Frymar Frymarek Frymark Frymarkiewicz Frymarski Frymarz Frymas Frymasz Frymel Frymelaus Frymeleusz Frymer Frymerk Frymerkiewicz Frymet Frymeusz Frymorgen Frymus Frymusińska Frymuś Fryn Frynark Frynarz Frynas Fryncel Fryncenwanker Fryncko Frynczyk Frynda Fryndo Fryndt Frynel Frynen Fryngidis Fryngiel Frynia Fryniak Fryniarz Frynicka Fryniecka Fryniel Fryniszewska Frynka Frynkiel Frynkiewicz Frynkowska Frynt Frynta Fryntkowski Fryń Frys Frysa Frysch Fryschke Frysiak Frysiek Frysier Fryska Fryske Fryskiewicz Fryskowska Frysna Frysny Fryst Frystacki Frystatzki Fryster Frystocka Frystyniak Frysz Frysza Fryszak Fryszcz Fryszczyn Fryszer Fryszfeld Fryszka Fryszke Fryszkemut Fryszkie Fryszkiewicz Fryszko Fryszkowski Fryszlok Fryszłak Fryszłok Fryszman Fryszmut Fryszniak Fryszowska Frysztacki Frysztadt Frysztak Frysztik Frysztok Frysztyk Frysztyniak Fryś Fryśka Fryśke Fryśkiewicz Fryśkowski Fryśna Fryśny Fryt Fryta Frytek Frythof Frytkiewicz Frytko Frytkowska Frytman Frytsch Frytsche Frytsz Frytz Fryz Fryza Fryze Fryzek Fryzel Fryzeł Fryzer Fryzerman Fryzet Fryzewska Fryziak Fryzicka Fryziek Fryziel Fryzieł Fryziewicz Fryzik Fryziński Fryziuk Fryzka Fryzke Fryzlewicz Fryzło Fryzoł Fryzowicz Fryzowski Fryzurska Fryźewska Fryźlewicz Fryźlowicz Fryż Fryża Fryże Fryżelka Fryżeł Fryżewski Fryżlewicz Fryżowicz Fryżowska Frzasko Fubala Fubiszewski Fubke Fubrowski Fuc Fucek Fuch Fucha Fuchas Fuche Fucher Fuchl Fuchler Fuchowska Fuchra Fuchrich Fuchs Füchs Fuchsa Füchsel Fuchsig Fucht Fuchtel Fuchtler Fucia Fucik Fuculak Fucydzy Fucydzys Fucz Fuczak Fuczek Fuczeński Fuczidzis Fuczik Fuczka Fuczkiewicz Fuczko Fuczpaniak Fuczyk Fuczyła Fuczyło Fuczyński Fuć Fuda Fudacz Fudaj Fudak Fudakowski Fudal Fudala Fudalaj Fudalak Fudalej Fudalejewska Fudaler Fudalewicz Fudalewski Fudali Fudalia Fudalik Fudalin Fudaliński Fudalis Fudalla Fudalski Fudał Fudała Fudało Fudałowicz Fudau Fudczak Fude Fudecki Fudel Fudela Fudelaj Fudelej Fudelewicz Fudeli Fudelska Fudelus Fudeła Fudem Fudeman Fudemann Fuden Fuder Fudera Fudim Fudin Fudko Fudlar Fudola Fudolej Fudolewska Fudoli Fudoła Fudoń Fudowicz Fudra Fudrak Fudro Fudrowska Fudrów Fudrujek Fudrych Fudryk Fudrykoń Fuduch Fudukiewicz Fuduli Fudur Fudus Fudut Fudyma Fudyna Fudzak Fudziak Fudziński Fudzyński Fudżak Fuegmann Fuehr Fuehrer Fuelbier Fuellbrandt Fuentes Fuer Fuergut Fuerguth Fuerschke Fuerst Fuerstenau Fuerstenberg Fuertes Fufał Fufała Fufel Fufl Fufuła Fuga Fugacki Fugacz Fugalewicz Fugała Fugarska Fugas Fugaś Fugat Fuge Fugel Fugendhaft Fuger Fugger Fugiel Fugielski Fugiewicz Fugiński Fugler Fuglestad Fuglewicz Fugliński Fuglowicz Fugman Fugmann Fugol Fugonicz Fugowicz Fugowski Fugra Fuguła Fugurski Fuhek Fuhge Fuhl Fuhlbruck Fuhlbrück Fuhlbrueck Fuhlbrügge Fuhr Führa Fuhrer Führer Fuhrich Führlein Fuhrman Fuhrmann Fuhs Fuhsek Fuhsy Fuik Fuiński Fuisz Fuit Fuitowska Fuj Fuja Fujak Fujaka Fujanka Fujanowicz Fujar Fujara Fujarczuk Fujarczyk Fujarewicz Fujarkiewicz Fujarow Fujarowicz Fujarów Fujarski Fujawa Fujawów Fujc Fujcik Fujczak Fujerczuk Fujna Fujnicki Fujok Fujtak Fujter Fuk Fuka Fukacz Fukaczewski Fukaj Fukala Fukała Fukara Fukarewicz Fukas Fukaszewska Fukawska Fukiendorf Fukiet Fukin Fuklem Fuklim Fuklin Fukow Fukowski Fuks Fuksa Fuksbrumer Fuksiewicz Fuksiński Fuksman Fuksmima Fukson Fuksow Fuksowicz Fukś Fukuda Ful Fula Fulaczyk Fulak Fulanty Fular Fulara Fularczik Fularczyk Fularski Fularyński Fularz Fulas Fulasz Fulaw Fulawa Fulawka Fulbiszewski Fulborska Fulbrik Fulbryk Fulbyszewska Fulczyk Fulczyn Fulczyński Fulda Fulde Fulder Fuleczek Fuleda Fulek Fulge Fulgmann Fulgowska Fulham Fulianta Fulianty Fulida Fulidis Fulidu Fulin Fuliński Fulis Fuljanta Fuljanty Fulka Fulke Fulko Full Fulla Fullar Fullarczyk Fullbier Füllbier Fullbrandt Füllbrandt Fulman Fulmański Fulmer Fulmes Fulmirski Fulmyk Fulmys Fulneczek Fulnerczyk Fulnyk Fulocha Fulor Fulora Fulorski Fulorz Fultanowicz Fultiak Fultowicz Fultyn Fuła Fułat Fuławka Fuławski Fułczak Fułczyński Fułecka Fułek Fułyma Fumianowska Fumikowska Fuminikowski Fuminkowski Fumińska Funajek Funał Funar Funari Funch Funcz Fund Funda Fundak Fundakowski Fundal Fundalej Fundalewicz Fundalewska Fundaliński Fundalski Fundamenski Fundament Fundament-Karśnicki Fundameński Fundanicz Fundari Fundaris Fundarkowska Fundary Fundarys Fundas Fundasiewicz Fundator Funde Fundecka Fundela Fundeła Funder Funderis Funderski Fundibryder Fundora Fundowicz Funduk Funduka Fundus Fundybrider Fundyga Fundys Fundytus Funek Fung Funglewicz Funicola Funik Funikowski Funików Funiok Funk Funka Funkacz Funkas Funke Funken Funkendorff Funkensztejn Funket Funki Funkiendorf Funkiendorff Funkiewicz Funkowicz Funkowski Funt Funtał Funtasiewicz Funtasz Funtikow Funtowicz Fuńko Fuńska Fur Fura Furaczak Furak Furakiewicz Fural Furalska Furan Furanek Furańska Furas Furasiewicz Furbergis Furbiszewska Furc Furca Furcel Furch Furche Furchel Furchert Furchet Furchheim Furciński Furcon Furcoń Furcza Furczak Furczek Furczeń Furczon Furczoń Furczyk Furczyn Furczyński Furda Furdak Furdal Furdała Furdanowicz Furdel Furdo Furdok Furdol Furdoń Furduk Furdyczka Furdyczko Furdygel Furdygiel Furdyk Furdykon Furdykoń Furdykowska Furdyn Furdyna Furdzen Furdzeń Furdzik Furdzyn Furega Furek Furemka Furenda Furer Furestedt Furewicz Furga Furgac Furgacz Furgal Furgala Furgalec Furgaliński Furgalski Furgał Furgała Furgałła Furgało Furgałowski Furgan Furganek Furgar Furgat Furgata Furgatz Furge Furgiel Furgo Furgol Furgoll Furgoł Furgon Furgot Furgów Furguth Fürguth Furhaga Furhang Furhman Furhmann Furian Furiasz Furiat Furiatowska Furich Furier Furjan Furje Furjer Furka Furkacz Furkal Furkałowski Furkawa Furkawy Furkiew Furkiewicz Furkioti Furkiotis Furkioty Furkiotys Furko Furkowska Furla Furlaga Furlak Furlan Furlani Furlatowski Furlej Furlepa Furlewicz Furlik Fürll Furła Furłak Furmacz Furmaga Furmak Furman Furmanak Furmanczak Furmanczuk Furmanczyk Furmanek Furmaniak Furmaniak Furmaniczyk Furmaniec Furmaniewicz Furmanik Furmanika Furmaniok Furmaniszyn Furmaniuk Furmankiewicz Furmankowski Furmann Furmanok Furmanow Furmanowicz Furmanowski Furmanski Furmantowicz Furmańczak Furmańczuk Furmańczuk-Wadowicki Furmańczyk Furmański Furmarczyk Furmarz Furmaszkiewicz Furmentowicz Furmer Furmiak Furminkowski Furmiński Furmon Furmonkiewicz Furmońska Furnal Furnalczyk Furnan Furnankiewicz Furnańska Furnari Furniadis Furniadys Furniak Furniotis Furno Furoń Furowicz Furowska Furrer Furs Fursa Fürschke Furschmid Fursewicz Fursiewicz Furski Furso Fursow Fursowicz Fursów Furst Fürst Furstenau Fürstenau Furstenberg Fürstenberg Fürstenhaupt Furstenwald Furszewska Furszmanowicz Furszpaniak Furszt Furś Furt Furta Furtacz Furtag Furtak Furtakowska Furtan Furtap Furtas Furtaś Furtek Furtel Furter Furtęga Fusiek Füssel Fuszek Fuszera Fuszkiewicz Fuszniak Fuszpaniak Fusztej Fuszyńska Fuś Fuśko Fuśniak Fuśniar Fuśnik Fuśnikowska Fut Futa Futaj Futajewicz Futajna Futak Futakiewicz Futała Futarcz Futasewicz Futawka Fute Futej Futek Futer Futera Futerał Futerańska Futerfas Futerhendler Futerko Futerleib Futerman Futerski Futerwajt Futet Futiak Futiakiewicz Futka Futkalska Futkiewicz Futko Futkowski Futnik Futo Futoma Futona Futorański Futoroński Futorski Futowski Futra Futrak Futreda Futrega Futro Futrowski Futryk Futryn Futrzyk Futrzyński Futschik Futt Futter Futterlib Futuch Futujma Futura Futyma Futymowski Futymski Futyna Futyra Fux Fuxa Fuz Fuzak Fuzakowski Fuzia Fuzik Fuziński Fuzon Fuzoń Fuzowski Fuzyk Fuźnik Fuż Fużewski Fużyński Fyal Fyalek Fyał Fyałkowski Fyas Fyc Fychner Fyczak Fyczakowski Fyczok Fyczyńska Fyć Fyda Fydelska Fyder Fyderek Fyderka Fydlar Fydmunda Fydo Fydorska Fydoruk Fydos Fydrich Fydruch Fydrych Fydrychewicz Fydrychowicz Fydrychowska Fydrycz Fydryk Fydrysiak Fydryszek Fydryszewski Fydyrko Fyfczyńska Fyfe Fygacz Fygan Fygas Fygass Fygiel Fygielska Fyk Fykus Fyl Fyla Fylak Fylan Fylarczyk Fylbrandt Fylcek Fylla Fylok Fylypiw Fylzek Fyłatiuk Fymowicz Fync Fynio Fynyk Fyrciak Fyrek Fyrenc Fyrgon Fyrgut Fyrguth Fyrko Fyrla Fyrlaj Fyrlus Fyrman Fyrnis Fyrnys Fyrst Fyrstenau Fyrstenberg Fyrsz Fyrszt Fyrtak Fyrtała Fyrtuś Fyrydel Fyryk Fysek Fysiarz Fysiel Fystyk Fysz Fyszczuk Fyszczyk Fyszel Fyszemberg Fyszenberg Fyszer Fyszka Fyszkiewicz Fyszko Fyt Fytter Fywakiewicz Fyze


  wrzesień 2008 r. - 13 październik 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005