<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ga - Gą

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Gab - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gaba - 1404 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabacik - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabacki - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabacz - 1494 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’ lub od staropolskiego gabacz ‘napastnik’.

  Gabaj - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabaja - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabajski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabal - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabala - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabalak - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabalewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabalis - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabalski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabała - 1545 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabałowski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gaban - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabani - 1777 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabanow - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabanowicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabań - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabański - 1417 od nazwy miejscowej Gabanie, dziś Gaboń (nowosądeckie, gmina Stary Sącz).

  Gabar - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabara - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarcz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarczyk - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarczyński - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarec - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarkiewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarowski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabarski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabary - 1768 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabarz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabas - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabasiewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabasiński - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabaszewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabat - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabata - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabawa - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabczyński - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabek - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabel - 1268 od niemieckich nazw osobowych Gobel, Gebel; od niemieckiej nazwy osobowej Gobo, ta od imion na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’, znanego z języków wschodniosłowiańskich.

  Gabel - 1371 od niemieckiej nazwy osobowej Gobo, ta od imion na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’, znanego z języków wschodniosłowiańskich.

  Gabel - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’lub od niemieckiej nazwy osobowej Gabel.

  Gabela - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabelski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gaber - 1699 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gabera - 1706 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gaberek - 1789 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gaberkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gaberkowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gabert - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gabert, to od Gabriel.

  Gabery - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub od niemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gaberzak - 1692 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, G Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel lub odniemieckiej nazwy osobowej Gaber, to od Gabriel.

  Gabianowicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabich - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiczek - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiec - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiecki - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiega - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabier - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabiera - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabig - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiga - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabik - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabil - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Gobo, ta od imion na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’, znanego z języków wschodniosłowiańskich.

  Gabin - 1442 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabinecki - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabinek - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiniecki - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiniewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabinowski - od nazwy miejscowej Gablin, też Gabin (poznańskie, gmina Dominowo).

  Gabiński - 1668 od nazwy miejscowej Gablin, też Gabin (poznańskie, gmina Dominowo).

  Gabiński - 1713 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’, od gwarowego gabina ‘wiąz’.

  Gabis - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabisz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiś - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabiuch - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabjan - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabka - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabkiewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabkowski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabla - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gablas - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gablasiński - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gable - od niemieckiej nazwy osobowej Gobo, ta od imion na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’, znanego z języków wschodniosłowiańskich.

  Gablek - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gablewicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gablewski - 1794 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gablicki - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabliczak - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gablik - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabliński - 1784 od nazwy miejscowej Gablin, też Gabin (poznańskie, gmina Dominowo).

  Gablowic - 1379 od niemieckiej nazwy osobowej Gobo, ta od imion na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’, znanego z języków wschodniosłowiańskich.

  Gabła - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabło - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabłoński - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabnich - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabnikowicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabok - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabol - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabola - 1696 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gaboł - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabołtowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Giebułtów, dawniej Giebołtow (krakowskie, gmina Wielka Wieś).

  Gabon - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gaboń - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gaboński - 1581 od nazwy miejscowej Gabanie, dziś Gaboń (nowosądeckie, gmina Stary Sącz).

  Gabor - 1427 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gabora - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborczak - 1661 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborczyk - 1661 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborec - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborek - 1674 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gabory - 1687 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaborzak - 1696 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gaboś - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabow - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabowicz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabowski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabór - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od węgierskiego Gabor = Gabriel.

  Gabra - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabracik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabracz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrahn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrakiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabral - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabralewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabran - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrań - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrański - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabras - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabraszek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabraszewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrej - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrejańczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrejela - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrela - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrelczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrelów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrelski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabren - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabreń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabreyel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriałowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrian - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrianczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriańczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrich - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrichowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriela - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielak - 1788 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrielsson - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriel-Węglowski - złożenia brak; Gabriel od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło; Węglowski 1392 od nazw miejscowych typu Węglowice, Weglewo, Węgły.

  Gabrień - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriewczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrijewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrileski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrilewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabriończyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrisch - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrischewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrisek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrisz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjałowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjanczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjaniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjańczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjelczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjelski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrjończyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabroliński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabron - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabroń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabror - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabroszuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabroś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrowski - 1799 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabruch - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabruk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrukiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrula - 1720 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.]

  Gabrulak - 1721 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrulik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabruła - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrun - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabruń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrus - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrusch - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrusewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrusianiec - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrusiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrusionek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrusz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabruś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabry - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryalski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryałowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryanczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryaniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryańczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrych - 1729 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrychowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrychowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrycki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryclewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrycniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryelski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryeniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryiel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryielczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryielski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjałek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjałowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjan - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjanczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjaniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjańczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjączyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjelczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjelczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjelewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjelow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjelów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjelski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjeluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjonczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryjończyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrykiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryl - 1792 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylak - 1718 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylecki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryleczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylejewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylelczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylelski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylewicz-Gorbaszewicz - złożenia brak; Gabrylewicz od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło; Gorbaszewicz od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Gabrylewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryliszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrylski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrył - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryła - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryłej - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryłowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryng - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryniewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryniewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrynowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryńczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryonczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryończyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrys - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysa - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysch - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysiak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysik - 1682 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysiński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysionek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysiuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysz - 1627 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrysza - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszok - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryszuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryś - 1596 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabryś-Stec - złożenia brak; Gabryś 1596 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło; Stec 1554 od imienia Stefan.

  Gabryź - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrzel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrzycki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrzyjałowicz - 1500 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschidnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabrzyszewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabszewicz - 1775 od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabuk - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabuł - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabunia - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabur - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabura - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gabuszewski - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabut - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabych - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabyl - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabys - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabysz - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gabyś - od staropolskiego gabać ‘zaczepiać, napadać’.

  Gac - 1494 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaca - 1597 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz; od gwarowego gaca ‘niezgrabny mężczyzna’.

  Gacak - 1723 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacal - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacaliński - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacalski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacał - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacała - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacałek - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacan - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacanowski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacąg - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacek - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz lub od gacek ‘nietoperz’.

  Gacel - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacelo - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaceł - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaceń - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacer - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacerz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacew - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacewicz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gach - 1428 od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gacha - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachacz - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachała - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gache - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachewicz - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachiewicz - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachiński - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachlak - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachna - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachnio - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gacholak - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gacholczak - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachoł - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachot - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachowiak - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachowicz - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachowiec - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachowski - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gachuła - od gach ‘kochanek’ lub od imion Gaweł, Gabriel.

  Gacia - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciach - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciak - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’;niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciara - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciarz - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciąg - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciąk - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacic - 1401 od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciech - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciek - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacik - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacikowski - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacin - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciński - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacio - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacioch - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacioł - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciong - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaciuch - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciuk - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaciura - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gacka, m. - 1442 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacke - (forma zniemczona) od nazwy miejscowej Gacki, Gać (kilka wsi).

  Gacki - 1467 od nazwy miejscowej Gacki, Gać (kilka wsi).

  Gackiewicz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacko - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gackowiak - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gackowicz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gackowiec - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gackowski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacman - 1628 od niemieckich nazw osobowych Gatz, Gätschmann.

  Gacmanik - 1628 od niemieckich nazw osobowych Gatz, Gätschmann.

  Gacoch - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacoł - od niemieckich nazw osobowych Gottschall (d), Godschalk, te od Gödeoscak ‘sługa boży’.

  Gacon - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacoń - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacor - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacparski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gacperczak - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gacperski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gacuk - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacukowicz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacula - 1796 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaculak - 1748 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaculewicz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacuł - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacuła - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacur - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacura - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacut - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacuta - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacwa - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacyk - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacyła - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacyna - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacyniak - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gacza - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczał - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczek - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczewski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczka - 1442 od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczki - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczkiewicz - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczoch - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczok - (Śl) od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczol - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczoł - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczor - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczorek - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczorkowski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczosek - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczot - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczow - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczół - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczór - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczur - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczyca - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczycki - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczykowski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczynski - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gaczyński - od gac ‘nietoperz’, też od imienia Gaweł, od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gać - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaćkowiak - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gaćkowski - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gad - 1609 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gada - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadacz - 1739 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadaczek - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadaj - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadajewicz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadajewski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadajski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadal - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadalewski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadaliński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadalski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadał - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadała - 1494 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadało - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadałów - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadan - 1581 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadaniec - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadarczyk - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadarz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadas - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadaszewski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadaś - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadawa - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadawiak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadawski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaday - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadczak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadecki - 1424 od nazwy miejscowej Gadka (kilka wsi).

  Gadeczka - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadej - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadejski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadek - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadela - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadeła - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gader - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadera - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaderski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadka - 1670 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadke - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadko - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadkowicz - 1667 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadkowski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gado - 1499 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadoch - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadocha - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadocz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadomski XV w. - od nazwy miejscowej Gadomiec, dawniej Gadom (ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała).

  Gadon - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadoniuk - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadoń - 1565 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gador - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadorowski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gados - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadosz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadoś - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadow - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadowiak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadowicz - 1624 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadowski - 1472 od nazwy miejscowej Gadów (ciechanowskie, gmina Cieksyn).

  Gadów - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadówczk - 1719 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadówczyk - 1619 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’

  Gadubała - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaducewicz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduch - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaducz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadula - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadulewicz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduliński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadulla - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadulski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduła - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’; od gaduła.

  Gadułka - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadun - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduniak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadunik - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduń - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadus - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaduszka - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadwa - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gady - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadycka - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyczyk - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyka - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyn - 1387 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadynek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gadyniak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyń - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyrka - 1440-1500 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadys - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadysiak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadysz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadyś - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzaliński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzaliszyn - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzalski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzała - 1440 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzałła - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzało - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzan - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzara - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzewicz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzewski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzia - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziacki - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziak - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzialski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziała - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziałowski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzicki - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziecki - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziejew - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziejewski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziek - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziel - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzieliński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzielski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziemski - od nazwy miejscowej Gadomiec, dawniej Gadom (ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała).

  Gadzien - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzier - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gadzik - 1579 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzikiewicz - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzikowski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziła - 1467 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzimora - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzimski - od nazwy miejscowej Gadomiec, dawniej Gadom (ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała).

  Gadzin - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzina - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzinka - 1449 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzino - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzinowski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzinski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziołka - 1629 od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziomski - od nazwy miejscowej Gadomiec, dawniej Gadom (ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała).

  Gadzis - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziszek - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziszewski - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziszyn - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziula XV w. - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziuliński - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadziwa - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadzomski - od nazwy miejscowej Gadomiec, dawniej Gadom (ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała).

  Gadzyszyn - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gadżała - od gadać ‘mówić’ lub od gad ‘zwierzę zimnokrwiste’, przenosnie ‘człowiek nikczemny’.

  Gaertner - od niemieckiej nazwy osobowej Gärtner, ta od apelatywu Gärtner ‘ogrodnik’.

  Gaettner - od niemieckiej nazwy osobowej Gärtner, ta od apelatywu Gärtner ‘ogrodnik’.

  Gafa - od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gaffe - od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gaffka - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gaffke - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gaffon - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gaffron - od niemieckiej nazwy osobowej Gafran, ta od słowiańskiego apelatywu gawron.

  Gafijczuk - od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafik - od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafiuk - od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafk - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafka - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafke - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafon - (Pom) od gafa ‘niezręczny postępek’, też od niemieckiego Gaff.

  Gafron - od niemieckiej nazwy osobowej Gafran, ta od słowiańskiego apelatywu gawron.

  Gafroń - od niemieckiej nazwy osobowej Gafran, ta od słowiańskiego apelatywu gawron.

  Gafryk - od niemieckiej nazwy osobowej Gafran, ta od słowiańskiego apelatywu gawron.

  Gafryś - od niemieckiej nazwy osobowej Gafran, ta od słowiańskiego apelatywu gawron.

  Gag - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaga - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagacki - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagacz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaczewski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaczowski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagajek - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagajewski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagala - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaliński - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagalon - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagalowicz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagalski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagał - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagała - 1569 od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagałek - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagałka - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagało - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagałowicz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagałuszko - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagan - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagara - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’; też od rosyjskiego gagara ‘ptak nurek, nur’.

  Gagarin - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaryn - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaryń - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagas - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaska - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagaszka - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagat - 1432 od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch, nicpoń’.

  Gagatek - 1460 od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch, nicpoń’.

  Gagatek-Zymuła - złożenia brak; Gagatek 1460 od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch, nicpoń’; Zymuła od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Gagatkiewicz - od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch, nicpoń’.

  Gagatko - od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch, nicpoń’.

  Gagatkowicz - od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch,nicpoń’.

  Gagatnicki - od gagat, gagatek w staropolszczyźnie ‘czarna odmiana bursztynyu’, później ‘pieszczoch, nicpoń’.

  Gagier - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagla - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaglewski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaglik - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaglin - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaglus - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagluś - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagła - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gago - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagojewicz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagol - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagola - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagolewicz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagolewski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagoliński - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagolski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagoł - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagołek - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagon - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagona - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagor - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagorowski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagos - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagosz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagoś - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagot - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagowski - 1783 od nazwy miejscowej Gagowa (KrW).

  Gagól - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagucki - 1597 od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagulewicz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagulski - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaguła - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagusz - od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagut - 1645 od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gagutek - 1595 od gaga ‘zgaga’, gagać ‘gęgać’.

  Gaica - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaiczek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaiczorz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaida - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaidas - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaide - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaidecki - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaideczko - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaidel - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaidetzka - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaidzik - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaidziński - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaik - 1583 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gaik ‘mały gaj’.

  Gaik-Czasak - złożenia brak; Gaik 1583 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gaik ‘mały gaj’; Czasak od czas.

  Gaikiewicz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaikowski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gain - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaina, m. - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaiński - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaisler - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gaiszler - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gaj - 1414 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gaja - 1755 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajach - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajacz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajan - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajanowicz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajas - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajasek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajasiński - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajaszek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajc - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajca - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajcała - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajcewski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajcowski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajcy - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajcz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczak - 1748 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczewski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczowski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczuk - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczuk-Zawadzki - złożenia brak; Gajczuk od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; Zawadzki 1382 od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Gajczy - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczyk - 1582 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajczyński - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajd - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajda - 1536 od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdacki - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdacz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdaczek - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdaj - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdajenko - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdak - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdal - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdał - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdała - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdało - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdałowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdar - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdarenko - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdarew - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdarowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdarski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdas - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdasiak - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdasik - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdasz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdaszuk - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdczyk - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajde - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdecki - 1691 od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdeczek - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdeczka - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdeczko - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdek - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdel - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaj-Demczuk - złożenia brak; Gaj 1414 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; Demczuk od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Gajder - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdera - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajderowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajderowski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajderski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdewski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdka - 1614 od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdko - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdkowski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdo - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdok - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdoł - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdor - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdorowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdos - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’; od staropolskiego gajdos ‘dudarz’.

  Gajdosik - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdosz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’; od staropolskiego gajdosz ‘dudarz’.

  Gajdosznik - 1479 od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdowski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajducki - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajduczyk - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajduk - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdukiewicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdukowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdur - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdura - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdus - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajduszek - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajduszewski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdycz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdyczar - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdyczer - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdyk - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdys - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdysiak - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziak - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzica - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzicki - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziecki - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziejewski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziel - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzieński - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziewski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzik - 1680 od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdził - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzin - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziński - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziok - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzion - 1657 od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzis - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdzis-Jacewicz - złożenia brak; od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’; Jacewicz 1663 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Jacz, Jak, typu Jakub, Jaczemir, także od Hyacinthus.

  Gajdzisz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziszewski - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziś - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajdziuk - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gajec - 1581 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajecki - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajeczka - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajeć - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajek - 1275 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajel - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajela - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajer - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajerowicz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajerski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajes - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajeszek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajew - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewa - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewczyk - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewiak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewicz - 1733 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewik - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewniak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewnicki - od nazwy miejscowej Gajewniki (sieradzkie, gmina Zduńska Wola).

  Gajewniczek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewnik - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewny - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajewska - od nazw miejscowych Gajewo, Gaj (częste).

  Gajewski - 1372 od nazw miejscowych Gajewo, Gaj (częste).

  Gajewy - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajęc - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajęcki - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajik - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajk - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajka - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajke - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajki - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajkiewicz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajko - 1385 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajkos - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajkoś - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajkow - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajkowicz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajkowski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajków - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajl - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajler - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’; od niemieckiego Geiler.

  Gajlesz - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlhard - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’; od niemieckiego Gehlhard.

  Gajli - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlicz - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlik - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlisz - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlun - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlunas - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajluń - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlus - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajlusz - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajluszys - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajło - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajłun - od niemieckiej nazwy osobowej Geil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu geil, geile ‘wesoły, pożądliwy’.

  Gajna - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajny ‘gajowy’.

  Gajneda - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajniak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajnik - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajno - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajnoś - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajnow - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajny - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajny ‘gajowy’.

  Gajo - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoch - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajocha - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajok - (Śl) od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoka - (Śl) od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajola - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajołek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajon - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoniak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajor - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’ lub od gajor ‘gąsior’.

  Gajorów - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajorski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajos - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajosek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajosiewicz - 1748 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajosiński - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoski - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajosów - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajosz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoszek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoszewicz - 1756 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajoś - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajowa - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowczyk - 1652 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowiak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowicki - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowicz - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowiczek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowiec - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowiecki - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowik - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowka - 1406 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy lub od gajówka.

  Gajowniak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowniczak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowniczek - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajownik - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajowski - 1393 od nazw miejscowych Gajewo, Gaj (częste).

  Gajowy - 1423 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajowy.

  Gajós - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajs - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajsa - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajsakow - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajsarski - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajser - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajsert - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajski - od nazwy miejscowej Gaj (częste).

  Gajslar - 1451 od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gajsner - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajst - od niemieckiej nazwy osobowej Geist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego geist ‘duch’.

  Gajster - od niemieckiej nazwy osobowej Geist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego geist ‘duch’.

  Gajszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Geist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego geist ‘duch’.

  Gajszek - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajszler - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gajt - od niemieckiej nazwy osobowej Geit, ta od górnoniemieckiego Geit ‘mrówka’.

  Gajtka - od niemieckiej nazwy osobowej Geit, ta od górnoniemieckiego Geit ‘mrówka’.

  Gajtko - od niemieckiej nazwy osobowej Geit, ta od górnoniemieckiego Geit ‘mrówka’.

  Gajtkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Geit, ta od górnoniemieckiego Geit ‘mrówka’.

  Gajuczka - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajuk - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajur - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajus - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajusz - 1394 od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’ lub od imienia Gajusz, z łacińskiego Gaius.

  Gajuś - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajuta - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gajza - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajzel - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajzer - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajzier - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajzler - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gajzlerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gajzlerski - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gajzmer - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajzner - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajzy - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajżakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajżewski - od niemieckiej nazwy osobowej Geiß, ta od górnoniemieckiego Geiß, niemieckiego Geißhirt ‘ten, co pasie kozy’.

  Gajżler - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gal - 1418 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gala - 1417 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galac - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galach - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galacik - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaciński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galacki - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galacz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaj - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galajew - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galak - 1660 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galak-Nowotko - złożenia brak; Galak 1660 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti; Nowotko od nowy.

  Galan - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galanc - od galant ‘elegant’.

  Galanciak - od galant ‘elegant’.

  Galanciuk - od galant ‘elegant’.

  Galanczuk - od galant ‘elegant’.

  Galand - od galant ‘elegant’.

  Galanda - od galant ‘elegant’.

  Galanek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galanicki - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaniec - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galank - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galanka - 1622 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galankiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galanowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galant - 1618 od galant ‘elegant’.

  Galanta - od galant ‘elegant’.

  Galante - od galant ‘elegant’.

  Galanter - od galant ‘elegant’.

  Galantkiewicz - od galant ‘elegant’.

  Galantowicz - od galant ‘elegant’.

  Galantowski - od galant ‘elegant’.

  Galant-Pawlak - złożenia brak; Galant 1618 od galant ‘elegant’; Pawlak 1640 od imienia Paweł, notowanego w Polsce od XII wieku. Obok formy Paweł występował Pawał, a także formy łacińskie i germańskie: Paulus, Paul oraz zgermanizowane Pauwel, Pauwil, Pawil, Pawol. Imię pochodzenia łacińskiego, od paulus ‘mały’.

  Galanty - od galant ‘elegant’; od gwarowego galanty ‘strojny’.

  Galańciak - od galant ‘elegant’.

  Galański - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galar - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galara - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarczyk - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarda - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardas - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardes - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardo - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardos - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardowski - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardziak - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galardzik - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galarek - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarewicz - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarkiewicz - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarnyk - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarowicz - 1800 od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarowski - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarski - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarus - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galary - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galarz - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galas - 1653 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti; lub od galas ‘rodzaj potrawy’.

  Galasa - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasiak - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasik - 1709 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasiński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaska - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaske - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasów - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galass - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galasz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaszek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaszewski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaszik - (Śl) od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaszka - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaszyński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galaś - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galat - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’; lub od galaty, galoty ‘spodnie’.

  Galata - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galati - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galatos - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galatowicz - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galatowski - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galąska - od gałąź.

  Galąskiewicz - od gałąź.

  Galąszczak - od gałąź.

  Galąś - od gałąź.

  Galązka - od gałąź.

  Galca - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galcak - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galcek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galcz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczak - 1614 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczenko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczewski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczus - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galczyński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galec - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galech - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galecki - od nazwy miejscowej Gałki (kilka wsi).

  Galeczka - (Śl) od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Galej - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galeja - 1740 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galejak - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galejczuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galejski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Galemba - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galemski - 1435 od nazwy miejscowej Galomin, dawniej Galemino (ciechanowskie, gmina Baboszewo).

  Galend - od galant ‘elegant’.

  Galenda - od galant ‘elegant’.

  Galendek - od galant ‘elegant’.

  Galendziok - od galant ‘elegant’.

  Galenicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galenka - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galenkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galenski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galenziok - (Śl) od gałąź.

  Galenziowski - od gałąź.

  Galeński - 1629 od nazwy miejscowej Galiny (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Galeński - 1762 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galer - 1793 od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’; od niemieckiego Galler ‘Gallus’.

  Galera - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’; od galera ‘rodzaj płótna; dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galerczyk - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galerda - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Galernik - 1395 od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’; od galernik.

  Galerowicz - 1785 od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galert - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Gales - od gałąź.

  Galesi - od gałąź.

  Galesiński - od gałąź.

  Galeska - od gałąź.

  Galeta - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galewski - 1498 od nazw miejscowych Galew, Galowo, Galewice (kilka wsi).

  Galez - (Śl) od gałąź.

  Galeza - od gałąź.

  Gależa - od gałąź.

  Galęba - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galęża - od gałąź.

  Galgan - (Śl) od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Galganek - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Galgon - (Śl) od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Galic - 1470-80 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galica - 1619 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galica-Grubarz - złożenia brak; Galica 1619 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti. Grubarz od gruby.

  Galich - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galicha - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiciński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galicki - 1679 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczak - 1620 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczek - 1764 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczewski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczok - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczyn - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiczyński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galik - 1472 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti; lub od dawnego galik ‘syfilis’.

  Galikiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galikowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galin - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galina - 1774 zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinak - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinat - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinatys - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinczak - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinek - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galiniak - 1799 zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galiniewicz - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galiniewski - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinow - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinowicz - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galinowski - od nazwy miejscowej Galinowo (elbląskie, gmina Kisielice).

  Galiń - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galińczak - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galiński - 1396 od nazwy miejscowej Galiny (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Galiński - 1761 zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galińszczak - 1787 zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Galis - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galisiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galisiński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galisz - 1567 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galisza - 1652 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiszek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiszewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiszewski - od nazwy miejscowej Galiszewo (konińskie, gmina Skulsk).

  Galiszka - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiszkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galiśkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Galka - (Śl) od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Galke - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Galko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Galkowski - od nazw miejscowych Gałki, Gałków, Gałkowice (kilka wsi).

  Gall - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galla - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gallak - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gallan - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gallant - od galant ‘elegant’.

  Gallar - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Gallas - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galler - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Gallera - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Gallert - od galiarda, galarda ‘dawny skoczny taniec włoski’.

  Gallewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gallin - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Gallina - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Gallo - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gallont - od galant ‘elegant’.

  Gallos - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gallus - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galm - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galma - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galmach - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galmaczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galman - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galmon - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galmus - od niemieckiej nazwy osobowej Galm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego galm ‘hałas, wrzawa’.

  Galo - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galoch - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galocha - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galocz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galomski - od nazwy miejscowej Galomin, dawniej Galemino (ciechanowskie, gmina Baboszewo).

  Galon - 1449 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galonek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galonia - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galonska - od gałąź.

  Galoń - 1789 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galończyk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galor - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galorczyk - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galorek - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galorowicz - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galorysiak - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Galos - 1587 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galosek - 1595 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galosz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galoszna - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galoszny - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galoś - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galot - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galota - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galotta - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galotzy - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Galow - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galowicz - 1649 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galowski - 1423 od nazw miejscowych Galew, Galowo, Galewice (kilka wsi).

  Galów - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galub - (pod wpływem czeskim) od gołąb.

  Galuba - (pod wpływem czeskim) od gołąb.

  Galubiak - (pod wpływem czeskim) od gołąb.

  Galubiński - (pod wpływem czeskim) od gołąb.

  Galubonis - (pod wpływem czeskim) od gołąb.

  Galuch - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuchowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galun - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galura - 1737 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galus - 1616 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusa - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusiak - 1692 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusiakowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusik - 1712 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusiński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuska - (Śl) od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galussek - (Śl) od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galusza - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuszek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuszka - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuszko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galuś - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Galwan - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwas - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwasz - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwaś - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galway - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwiaczek - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwic - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwidis - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwieło - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwin - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwinowski - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwitz - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Galwowski - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gał - 1635 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gała - 1469 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałac - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałach - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałachowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałaciński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałacki - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałacz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałaczkowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałaczyński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gaładyn - 1640 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaładyna - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaładyń - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaładziński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gałaj - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałajda - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałajewski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałajko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałak - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałakan - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałan - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałanek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałaniec - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałanik - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałaniuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałanowicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałant - od galant ‘elegant’.

  Gałań - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałarz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałas - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałasiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Gałasiewski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałasiński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałasz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałasza - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszczuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszczyk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszewski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszyk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaszyński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałaś - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałat - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałat - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Gałata - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałata - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Gałatała - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałatka - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałatka - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Gałaza - od gałąź.

  Gałazin - od gałąź.

  Gałazka - od gałąź.

  Gałazkiewicz - od gałąź.

  Gałazyn - od gałąź.

  Gałażewicz - od gałąź.

  Gałażyn - od gałąź.

  Gałąska - od gałąź.

  Gałąski - od nazwy miejscowej Gałązki (kaliskie, gmina Koźmin).

  Gałąskiewicz - od gałąź.

  Gałąszczak - od gałąź.

  Gałąszka - od gałąź.

  Gałąś - od gałąź.

  Gałąza - od gałąź.

  Gałązak - od gałąź.

  Gałązek - od gałąź.

  Gałązka - 1392 od gałąź, gałązka.

  Gałązki - od gałąź.

  Gałązkiewicz - od gałąź.

  Gałązko - od gałąź.

  Gałązkowski - 1426 od nazwy miejscowej Gałązkowice (wieś zagrodowa, krakowskie).

  Gałązowski - od gałąź.

  Gałązyka - od gałąź.

  Gałąź - od gałąź.

  Gałążewski - od gałąź.

  Gałążka - od gałąź.

  Gałążkiewicz - od gałąź.

  Gałczeński - od nazwy miejscowej Gałczyn (konińskie, gmina Orchowo).

  Gałczewski - 1538 od nazwy miejscowej Gałczewo (toruńskie, gmina Golub–Dobrzyń.

  Gałczowski - 1400 od nazwy miejscowej Gałczewo (toruńskie, gmina Golub–Dobrzyń.

  Gałczyk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałczyniak - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałczyński - 1415 od nazwy miejscowej Gałczyn (konińskie, gmina Orchowo).

  Gałd - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałda - 1687 od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdan - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdański - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdas - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdecki - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdek - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałden - 1718 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gałdon - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gałdosz - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdowski - 1615 od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdusiński - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałduszyński - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdy - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdych - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdyga - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdyk - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdyka - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdynek - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gałdyniak - 1684 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gałdyński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gałdys - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdysiak - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdysiński - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdysz - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdyszyński - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdyś - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdzewicz - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdzicki - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdziewicz - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdziński - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałdzyński - od prasłowiańskiego gał?da ‘krzyk, hałas’, także od imienia Gaudenty.

  Gałech - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałecki - 1398 od nazwy miejscowej Gałki (kilka wsi).

  Gałeczka - 1689 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałeczko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałej - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałek - 1490 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałenza - od gałąź.

  Gałenzia - od gałąź.

  Gałenziok - od gałąź.

  Gałenzyka - od gałąź.

  Gałeziak - (Śl) od gałąź.

  Gałeżewski - od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Gałeżowski - od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Gałęcki - od nazwy miejscowej Gałązki (kaliskie, gmina Koźmin).

  Gałęski - 1406 od nazwy miejscowej Gałązki (kaliskie, gmina Koźmin)

  Gałęza - od gałąź.

  Gałęzewski - od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Gałęzia - od gałąź.

  Gałęziak - 1716 od gałąź.

  Gałęziewicz - od gałąź.

  Gałęziewski - od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Gałęziok - (Śl) od gałąź.

  Gałęziowski - od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Gałęzka - od gałąź.

  Gałęzki - od nazwy miejscowej Gałązki (kaliskie, gmina Koźmin).

  Gałęzniak - od gałąź.

  Gałęzowic - 1399 od gałąź.

  Gałęzowski - 1447 od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Gałęzyka - od gałąź.

  Gałęź - od gałąź.

  Gałęźniak - od gałąź.

  Gałęża - od gałąź.

  Gałężewski - od nazwy miejscowej Gałęzów (lubelskie, gmina Bychawa), Gałęzewice (poznańskie, gminaKołaczkowo).

  Gałężka - od gałąź.

  Gałężniak - od gałąź.

  Gałga - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgała - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgan - 1628 od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgana - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałganek - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’; od gałganek.

  Gałganow - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałganowicz - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałganowski - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałganów - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgański - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgas - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgon - 1743 od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgonek - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgoń - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgoński - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgun - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgus - od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’.

  Gałgut - 1766 od gałgan ‘łotr; szmata’, od staropolskiego gałgan ‘nazwa rośliny’; od apelatywu gałgut ‘szmata’.

  Gałka - 1392 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałkaniewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałkin - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałkowicz - 1429– od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałkowski - 1687 od nazw miejscowych Gałki, Gałków, Gałkowice (kilka wsi).

  Gałkus - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałła - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałło - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałły - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gało - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałoch - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałocha - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałonska - od gałąź.

  Gałoń - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałos - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałosz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałoszka - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałoszuk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałoś - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałota - od staropolskiego gwarowego galeta, gielata, gieleta, gilata ‘skopek na mleko, kubek’.

  Gałowicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałowiec - 1679 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałs - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gałsiński - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gałsza - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gałszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gałszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gałuc - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuch - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałucha - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuchowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuj - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałun - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałus - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusa - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusek - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusik - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusiński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuska - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusow - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusz - 1234 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałusza - 1481 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuszek - 1604 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuszka - 1607 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti; lub od gwarowego gałuszka ‘kuleczka’.

  Gałuszkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuszko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuszkowicz - 1602 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuszyński - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuś - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałuśkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałwa - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałwan - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałwanowski - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałwiaczek - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałwiarak - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałwiczek - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałwiński - od gwarowego gałwa ‘guz, gula’.

  Gałycz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyga - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałygowski - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyk - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyna - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Gałynia - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Gałyński - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Gałys - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałysa - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałysko - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałysz - 1626 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałysza - 1567 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyszek - 1591 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyszka - 1561 od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyszkiewicz - od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti

  Gałyźniak - od gałąź.

  Gałyżniak - od gałąź.

  Gama - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamaj - od gamaj ‘pierścień, klejnot’.

  Gamala - 1667-72 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamalczyk - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamalski - 1772 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamała - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gaman - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamań - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamańczyk - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamański - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamas - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamba - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambal - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gamballa - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambała - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambara - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambas - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambe - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambera - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambiec - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambin - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambiński - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba

  Gambka - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambosz - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gamboś - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambowski - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambrat - 1396 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gambus - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambusz - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gambuś - od gamba ‘dawny instrument muzyczny’ lub od gwarowego gamba ‘gęba’.

  Gamcarz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gamczar - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gamczarenko - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gamczyk - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamek - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamela - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamelski - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamełko - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamerat - 1352 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamerek - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamerot - 1411 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamert - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamiec - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamiek - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamiel - 1609 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamik - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamkowski - XVII w. od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamla - 1789 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’; od gwarowego gamlać ‘mówić niewyraźnie’.

  Gamlas - 1777 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamlej - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamleszek - 1422 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamleszko - 1422 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamli - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamlij - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamlik - 1419 od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamlin - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamola - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamolczyk - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamoluch - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamon - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamoń - 1698 od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamończyk - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamoński - od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamorak - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamorski - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamota - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamra - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamraca - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamracki - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamracy - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamracyj - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamraczy - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamrat - 1396 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamratowic - 1401 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamrecko - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamrot - 1369 od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamrotek - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamroth - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gamrowski - od gamrat, kamrat ‘towarzysz; gach’, od łacińskiego gameratus ‘człowiek rozwiązły’.

  Gams - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamsa - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamszej - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamuch - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamul - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamula - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamulak - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamulczak - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamulczyk - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamulec - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamuliński - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamulski - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamuła - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’; od gamuła ‘niedołęga’.

  Gamułka - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamułkiewicz - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamułła - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamunia - 1494 od gamoń ‘niedorajda’.

  Gamura - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamus - od prasłowiańskiego gameti, gometi ‘krzyczeć, szumieć’, też od staropolskiego gwarowego gamać ‘jeść powoli’, od prasłowiańskiego gamati ‘jeśc’, też od gwarowego gamać się ‘iść powoli ociężałym, chwiejnym krokiem’.

  Gamza - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamzała - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamze - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamzel - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamzina - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamziuk - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamzyk - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamża - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gamżunow - od niemieckich nazw osobowych Gams, Gems, te od średnio-wysoko-niemieckiego gamß ‘kozica, gmiemza’.

  Gan - 1136 od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gana - od ganić ‘karcić, narzekać’; od gwarowego gana ‘przygana’.

  Ganadro - 1786 od ganadrać ‘ganic, zrzędzić’.

  Ganak - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganakowski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganas - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganasik - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganasiński - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganc - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganca - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancach - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancar - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarczuk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarowski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancaryk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarz - 1617 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarzczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarzewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancarzyk - 1783 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gance - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancek - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancel - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancera - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancerczyk - 1789 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancerek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancerewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancerz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancerzewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancewicz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancewski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganciara - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganciarczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganciarek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganciarski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganciarski - od kanclerz ‘wysoki dostojnik państwowy lub kościelny’.

  Ganciarz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancik - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganciosz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancka - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancke - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancko - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganckow - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganckowski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganclerz - od kanclerz ‘wysoki dostojnik państwowy lub kościelny’.

  Gancorz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancosz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancowski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gancyrczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancyrz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gancza - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczak - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczar - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarenko - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarik - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarko - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarow - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarów - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczaruk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczaryk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczarz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczek - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczerewicz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczerski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Ganczew - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczewski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczew-Stojanow - złożenia brak; Ganczew od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’; Stojanow od stojać ‘stać’, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Ganczon - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczuk - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczyk - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganczylik - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganda - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandaj - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gande - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandek - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandel - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandelak - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gander - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandera - 1748 od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganderka - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganderski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganderz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandla - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandlik - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandor - 1622 od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandorek - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandorski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandowicz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganduk - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandulski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandura - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandurkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandurski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandusiński - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganduski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganduszewski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandy - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandyk - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandyn - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandyń - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandyński - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandyra - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandyrz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandys - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandysiński - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandysz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandza - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandzarowski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandzel - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziak - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziała - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziara - 1776 od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziarek - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziarka - 1753 od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziarowski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziarski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziej - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziejczuk - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandzierowski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandzij - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandzik - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziński - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziorowski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziorski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gandziowski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandziura - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandzyk - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gandża - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganeczko - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganek - 1456 od ganić ‘karcić, narzekać’ lub od ganek.

  Ganel - od niemieckiej nazwy osobowej Ganel.

  Ganelczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Ganel.

  Ganelski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganer - od niemieckiej nazwy osobowej Ganer.

  Ganera - od niemieckiej nazwy osobowej Ganer.

  Ganerek - od niemieckiej nazwy osobowej Ganer.

  Ganerka - od niemieckiej nazwy osobowej Ganer.

  Gang - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Ganga - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangalewski - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangalowski - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangaś - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangel - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Ganger - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangier - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangin - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangus - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangusch - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gangusek - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gania - 1748 od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiacz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiak - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiba - 1787 od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganich - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiczko - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiebna - od hańba.

  Ganiebny - od hańba.

  Ganiec - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiek - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganieła - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganienko - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiewicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiewski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganik - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiła - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganin - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganinek - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganioch - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganioła - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiołka - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiony - 1536 od ganić ‘karcić, narzekać’; od ganiony.

  Ganior - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganios - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganis - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganisiewicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganisz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiszewski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganita - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiuk - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganiuszkin - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganka - 1463 od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gankiewicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganko - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gankow - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gankowski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gano - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganoba - 1707 od ganobić ‘starać się usilnie’.

  Ganos - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganowiak - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganowicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganowski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gans - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganschiniec - od gęś.

  Ganschinietz - od gęś.

  Gansel - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganser - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gansera - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gansewicz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gansieniec - od gęś.

  Gansiniec - od gęś.

  Gansinietz - od gęś.

  Ganska, m. - od gęś.

  Ganske - od gęś.

  Ganski - od gęś.

  Ganslerz - od kanclerz ‘wysoki dostojnik państwowy lub kościelny’.

  Gansza - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganszczyk - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganszer - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gansziniec - od gęś.

  Ganszyniec - od gęś.

  Ganta - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantar - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantarski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantarz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganter - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Ganther - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantier - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantka - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantkowski - od nazw miejscowych Gądki, Gadkowo (Wlkp).

  Gantkowski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantor - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantorski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantowski - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantuch - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gantz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gantzk - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gantzke - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gantzki - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gantzos - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganus - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganusiewicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganuszewicz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganuszewski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganuszko - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganuś - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganysz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganyś - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Ganz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganza - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganzek - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganzer - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganzera - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Ganzok - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gań - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańca - od ganić ‘karcić, narzekać’; od staropolskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gańcarz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańcon - (Śl) od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańcorz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańcz - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańcza - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańczak - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańczakowski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańczar - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczarczuk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczarczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczarek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczarowski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczarski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczaruk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczaryk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczorczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczors - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczorz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańczuk - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańczyk - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańczykowski - 1681 od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańczyrczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gańdynek - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gańdziarski - od gandziara ‘bat, korbacz’.

  Gańgański - od niemieckiej nazwy osobowej Gang.

  Gańka - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańko - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańkowski - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańszczyk - od ganić ‘karcić, narzekać’.

  Gańta - od niemieckich nazw osobowych Gand, Gant, te od imion na Gando-.

  Gap - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapa - 1623 od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapacki - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapacz - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapaniuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapanow - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapanowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapcio - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapczak - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapczyński - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gape - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapek - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapieniuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapienko - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapiga - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapik - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapin - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapinek - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapiński - 1508 od nazwy miejscowej Gapinin (piotrkowskie, gmina Poświętne).

  Gapis - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapiska - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapisz - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapiś - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapiuch - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapka - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapke - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapkowiak - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapkowski - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapon - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponenko - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponiak - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponienko - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponik - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponiok - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponiuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponow - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gaponów - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapoń - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapowiak - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gappa - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapsa - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapski - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapta - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapulewski - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapuniuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapunowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Gapys - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gapyś - od gapić się, gapa ‘wrona’.

  Gar - 1243 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Gara - 1430 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garach - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garachow - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garackiewicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garacz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garaczewski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garaczow - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garaczy - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garaczyn - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garai - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garaj - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garajew - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garak - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garakiewicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garal - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garala - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garalewski - od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Garalowski - 1800 od galar ‘łódź rzeczna’; galera ‘dawny okręt wojenny o napędzie wiosłowym’.

  Garalowski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garan - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garanin - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garanina - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garanty - od garant ‘poręczyciel (gwarant)’.

  Garańczuk - od garant ‘poręczyciel (gwarant)’.

  Garańczyk - od garant ‘poręczyciel (gwarant)’.

  Garańty - od garant ‘poręczyciel (gwarant)’.

  Garasim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasimczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasimczyk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasimow - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasimowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasinowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garasiński - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Garb - 1346 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garb - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garba - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbacewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbach - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaciak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaciarz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbacik - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaciński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaciok - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbacior - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaciuk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbacki - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbacz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczek - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczenek - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczenko - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczew - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbacziok - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczok - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczonek - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczow - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczów - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczuk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczyk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaczyński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaj - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbal - 1792 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbala - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbalewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaliński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbalski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbał - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbała - 1498 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbałka - 1734 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garban - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaniak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaniów - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbanów - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbań - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbar - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbara - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbaraczyk - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarak - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarciak - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarcik - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczak - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczek - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczok - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczów - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczuk - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczyk - 1771 od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarczyński - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbardzki - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarek - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarkiewicz - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarski - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbaruk - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbarz - 1435 od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbas - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbasiak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbasz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaszewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaszewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaś - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbat - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbata - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbatenko - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbatiuk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbatka - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbatow - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbatowicz - 1646 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbatowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbaty - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbczak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbecki - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbek - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbela - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbella - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garber - 1441 od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbera - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garberka - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbiak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiałowicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiarz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiarz - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbicki - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbicz - 1385 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiec - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiej - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiel - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiela - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbielczyk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbień - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbierz - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbiew - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbik - 1635 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbin - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbina - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbino - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbis - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbisch - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbisz - 1460 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbiszka - 1485 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbo - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbocewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbociak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbociuk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbocz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbol - 1420 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbola - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbolewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbolino - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garboliński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbon - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garboniak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garboń - 1650 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garborz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garborz - (Śl) od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Garbos - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbosz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garboś - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbota - 1299 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbotka - 1450 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbowiak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbowicz - 1416 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbowiec - 1366 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbownik - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbowski - 1375 od nazwy miejscowej Garbów (kilka wsi).

  Garbudziak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbudziński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbukiewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbul - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbula - 1622 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbulewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuliński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbulowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbulski - 1725 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuła - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuna - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbunow - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbunowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbunów - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuń - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbus - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbusewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbusianiec - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbusiewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbusik - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbusiński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbusz - 1743 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuszewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuszyn - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuszyński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuś - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbut - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbutowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuzik - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuziński - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuzow - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbuź - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbych - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbycz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbysiak - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garbysz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Garc - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garcarczyk - 1595 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcarek - 1605 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcarski - 1499 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcarz - 1497 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcarzow - 1442 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcarzowic - 1496 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcarzyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcek - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garcerz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garckiewicz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garcon - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garcoń - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garcorz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcosz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garcyna - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garcz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczak - 1791 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczakowski - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczarczyk - 1591 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczarek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczarski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczarz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczarzyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczasz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczek - 1786 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garczonek - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczorek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczorz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczosz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garczyca - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczyk - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczykowski - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczyna - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczyński - 1476 od nazwy miejscowej Garczyn (gdańskie, gmina Nowa Karczma; siedleckie, gmina Kałuszyn).

  Garczyński - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garczyrczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Gard - 1418 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Garda - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardacki - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardacz - 1672 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardaczewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardak - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardal - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardala - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardalik - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardaliński - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardała - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardan - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardański - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardar - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardarz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardas - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardasiak - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardasiewicz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardasik - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardasz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardaszewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardaś - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardecki - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardej - od nazwy miejscowej Gardej, dziś Gardeja (elbląskie, gmina Gardeja).

  Gardel - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardela - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardelewicz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardelik - 1796 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardelka - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardell - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardeła - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardełka - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardełko - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardeło - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardian - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardianczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardiańczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardias - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardiasz - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardiaś - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardjan - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardjan - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardjas - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardjasz - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardjew - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardlarz - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardliński - 1598 od nazwy miejscowej Gardlin (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Gardlo - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardła - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardło - 1391 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardłowicz - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardłowski - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Gardnia - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardnik - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardo - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardocha - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardocic - 1393 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardocki - od nazwy miejscowej Gardoty (łomżyńskie, gmina Stawiski).

  Gardoła - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardon - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardoniak - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardoń - 1549 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardorz - (Śl) od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardos - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardosz - 1395 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardoś - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardowicz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardowski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardul - 1534 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardula - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardulski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Garduła - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Garduszak - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Garduszewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardy - 1410 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyan - 1418 od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyanczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyańczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyarczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyas - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyasz - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyawczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardychowski - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyga - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardygała - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyjan - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyjanczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyjas - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyjasz - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyjewski - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyka - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyła - 1638 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyn - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyna - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardynecki - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardynek - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyner - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyniak - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardynik - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyniuk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyń - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardyński - 1530 od nazwy miejscowej Gardyny (olsztyńskie, gmina Dabrówno).

  Gardys - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardysiak - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardysiewicz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardysz - 1748 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyszewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyszowski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyś - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyza - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardyża - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzała - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzejewski - od nazwy miejscowej Gardej, dziś Gardeja (elbląskie, gmina Gardeja).

  Gardziała - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziałkowski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziałowski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziarz - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardziasz - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gardziej - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziejczuk - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziejczyk - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziejew - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziejewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziejko - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziejowski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziel - 1521 od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardziela - 1744 od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzielewicz - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzielewski - 1662 od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzielik - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzielnik - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzielowski - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzielski - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzieła - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardziewicz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzik - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzilewicz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzilewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzina - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzinczyc - 1425 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzinicki - 1438 od nazwy miejscowej Gardzienice (lubelskie, gmina Piaski; radomskie, gmina Ciepielów).

  Gardziński - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziński - od nazwy miejscowej Gardzienice (lubelskie, gmina Piaski; radomskie, gmina Ciepielów).

  Gardzioła - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardziołek - od gardziel ‘gardło, podgardle, wole’.

  Gardzisz - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziszewski - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardziuk - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzko - 1377 od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Gardzyński - od nazwy miejscowej Gardzienice (lubelskie, gmina Piaski; radomskie, gmina Ciepielów).

  Gardżała - od gardzić, gardy ‘hardy’ lub od imienia Gardomir.

  Garecki - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garek - 1616 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garewicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garga - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargacz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargaj - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargal - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargala - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargalas - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargalis - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargalski - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargała - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garganicz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garganin - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garganisz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargarz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargas - 1566 od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargasewicz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargasiewicz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargass - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargasz - 1561 od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargaś - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargel - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargelus - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garglinowicz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargo - 1384 od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargol - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargola - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargolik - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargoliński - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargoł - 1419 od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargoła - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargól - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargóliński - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargón - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargul XV w. - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargula - 1592 od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargulak - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargulewicz - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garguliński - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Gargulski - od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garguła - 1582 od gwarowego gargotać, gargolić ‘bełkotać, mówić niewyraźnie’, od gwarowego garguleć ‘niszczeć, wpadać w sidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gärg.

  Garian - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Garianowski - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Gariańczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Garias - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Garka - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garkiewicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garko - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garkowczuk - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garkowienko - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garkowoj - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garlak - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlarz - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlej - 1634 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garleja - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlejczyk - 1630 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlic - 1418 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlich - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlicha - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlicki - 1389 od nazwy miejscowej Garlica (krakowskie, gmina Zielonki).

  Garlicz - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garliczak - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garliczek - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlik - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlikowski - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garliński - 1706 od nazwy miejscowej Garlino (ciechanowskie, gmina Szydłowo).

  Garluch - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garlus - 1591 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłach - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłacz - 1530 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłaczek - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłak - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłek - 1687 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garło - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłoch - 1731 od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłow - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłowicz - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłowski - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłów - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garłukiewicz - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Garn - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garna - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnala - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnarek - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnas - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garncarczyk - 1689 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncarek - 1618 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncarski - 1483 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’; od przymiotnika garncarski lub od nazwy miejscowej Garncary.

  Garncarz - 1439 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncarzow - 1430 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncarzow - 1430 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncarzyk - 1783 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncasz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncasz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncerek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncnirz - 1497 od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncorz - (Śl) od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncow - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garncow - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garncowicz - 1536 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnczar - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnczarczyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnczarek - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnczarski - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnczaruk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnczarz - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnczarzyk - od garncarz ‘wyrabiający garnki z gliny’.

  Garnec - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnecki - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnek - 1398 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnetz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniak - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnic - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnicz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniczak - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniec - 1394 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniewicz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniewski - od prasłowiańskiego 'ognisko', od garnek, garniec.

  Garnik - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnikowski - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnis - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnisek - 1642 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnisz - 1384 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniszewski - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniszow - 1470-80 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garniszowicz - 1640 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garno - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnol - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnoń - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnowicz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnowski - XVII w. od nazwy miejscowej Garnowo (ciechanowskie, gmina Gołymin-Ośrodek).

  Garnuch - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnuchowski - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnus - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnusiek - 1600 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnusz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnuszek - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnuszewski - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnuś - 1602 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garny - 1466 od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnyk - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnys - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnysz - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garnyś - od prasłowiańskiego garn’ ‘ognisko’, garnek, garniec; też od gardny ‘dumny, hardy’.

  Garoń - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garosz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garoszczenko - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garoszczuk - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garoszuk - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garoszyński - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garota - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garow - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garowicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garowski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garst - od garść.

  Garsta - od garść.

  Garstacki - od garść.

  Garstak - od garść.

  Garstaka - od garść.

  Garstecki - od garść.

  Garsteczka - od garść.

  Garstek - od garść.

  Garstka - 1642 od garść.

  Garstkiewicz - od garść.

  Garstkowiak - od garść.

  Garstków - od garść.

  Garszczal - od garść.

  Garszczarek - od garść.

  Garszczaryk - od garść.

  Garszczyński - 1661 od garść.

  Garsztecki - od garść.

  Garsztka - od garść.

  Garsztko - od garść.

  Garsztkowiak - od garść.

  Garsztowiak - od garść.

  Garsztowicz - od garść.

  Garścia - od garść.

  Garściński - od garść.

  Garść - od garść.

  Gartacz - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartała - 1774 od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartczak - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartek - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartel - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Garten - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartka - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartke - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartkiewicz - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartkowiak - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Garton - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartowicz - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartowski - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Garttala - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartych - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Gartyński - od ogartać ‘ogarniać’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Gort.

  Garuch - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuga - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuk - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garukowski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garula - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garulowski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garulski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuła - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garus - 1638 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garusiewicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garusiński - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garusow - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garustowicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garusz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuszewski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuszyński - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garuś - 1605 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwa - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwacki - 1531 od nazwy miejscowej Garwacz (płockie, gmina Bodzanów).

  Garwacki - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwacz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwadzki - od nazwy miejscowej Garwacz (płockie, gmina Bodzanów).

  Garwała - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwecki - od nazwy miejscowej Garwacz (płockie, gmina Bodzanów).

  Garwicz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwin - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwliński - 1752 od nazwy miasta Garwolin (siedleckie).

  Garwol - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwola - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwolewski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwolski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwoł - 1458 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwoła - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwon - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwona - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwoń - 1598 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwota - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwul - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garwulewski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Gary - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyan - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Garyanczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Garyańczyk - od gwardian, staropolski gardian 'przełożony zakonu w niektórych klasztorach'.

  Garych - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garycha - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garycz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garycza - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyga - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyk - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garylewicz - 1791 może od imion typu Gorzysław; później od goryl ‘gatunek małpy’.

  Garylowicz - 1786 może od imion typu Gorzysław; później od goryl ‘gatunek małpy’.

  Garyluk - może od imion typu Gorzysław; później od goryl ‘gatunek małpy’.

  Garys - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garysa - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garysiak - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garysz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyszek - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyszewski - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyszko - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garyś - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garz - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzała - 1494 od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzec - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzej - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzeja - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzek - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzel - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzela - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzeł - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzoł - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzon - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzonka - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzonko - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzorz - (Śl) od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzosch - (Śl) od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garztecki - od garść.

  Garztek - od garść.

  Garztka - 1654 od garść.

  Garztkowiak - od garść.

  Garztych - od garść.

  Garzuch - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzyca - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Garzyński - 1405 od nazwy miejscowej Garzyn (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo).

  Garżel - od prasłowiańskiego garami ‘palić się, płonąć’, od staropolskiego, gwarowego gara ’coś spalonego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Gar.

  Gas - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasa - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasala - 1798 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasch - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasda - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gasdecki - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gasek - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasewicz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasia - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiak - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiakowski - od gęś.

  Gasiciel - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasidło - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiecki - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasienica - od gąsienica.

  Gasienko - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiennica - od gąsienica.

  Gasień - 1789 od gęś.

  Gasieńko - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasik - 1691 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasikowski - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasilewski - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiła - 1743 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasin - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasina - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasinak - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasinek - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiniak - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasinowicz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiński - 1690 od nazwy miejscowej Gaszyn (sieradzkie, gmina Wieluń).

  Gasio - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasioł - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasion - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasior - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gasiorczyk - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gasiorek - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gasiorkiewicz - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gasiorowski - od nazw miejscowych Gąsiorów, Gasiorowo (kilka wsi), może też od gąsior.

  Gasiorz - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gasiuk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiukiewicz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiul - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiulewicz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasiun - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaska - od gęś.

  Gaskiewicz - od gęś.

  Gaskiewicz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasko - od gęś.

  Gasko - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaso - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gason - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasoń - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasowski - od nazw miejscowych Gąsowo, Gąsów, Gąsówka (kilka wsi).

  Gaspar - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaspara - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparaniec - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparec - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparewicz - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaspari - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparian - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparijan - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparowicz - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaspars - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasparski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaspary - 1726 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasper - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperaniec - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperczak - 1654 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperczuk - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperczyk - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperewicz - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperowicz - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasperski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaspor - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasporowicz - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasproń - 1686 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasprończyk - 1790 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasprowicz - 1611 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasprowski - 1579 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gasprzykowicz - 1616 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gass - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gassa - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gassan - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gassanow - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gassań - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasson - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gassoń - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gast - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasta - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gastalik - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastał - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastała - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastecki - od garść.

  Gastka - od garść.

  Gastkowski - od garść.

  Gasto - 1765 od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gastok - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gastol - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastold - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastoldus - 1401 od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastoł - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastołd - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastołek - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastoń - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gastowski - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gastół - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastpari - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gastpary - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gastulak - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastuła - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gastych - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasyn - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasyna - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasyniuk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasyń - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gasz - 1223 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł,

  Gasza - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł,

  Gaszak - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszcyk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszcz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł,

  Gaszczak - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł,

  Gaszczan - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł,

  Gaszczarz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszczek - 1420 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszczenko - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszczon - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszczuk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszczyk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszczyński - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszek - 1407 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł lub od gaszek ‘kochanek’.

  Gaszeński - od nazwy miejscowej Gaszyn (sieradzkie, gmina Wieluń).

  Gaszewski - 1487 od nazwy miejscowej Gaszowice (kaliskie, gmina Syców).

  Gaszik - (Śl) od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszka - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszke - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszkiewicz - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszko - 1262 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszkołd - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gaszkowiak - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszkowiec - 1470-80 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszok - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszonek - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszowic - 1446 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszowiec - 1453 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszowski - od nazwy miejscowej Gaszowice (kaliskie, gmina Syców).

  Gaszpar - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaszperak - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaszperek - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaszpier - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaszpir - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gaszta - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasztek - 1346 od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztel - 1478 od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztka - od garść.

  Gasztkowiak - od garść.

  Gasztkowski - od garść.

  Gaszto - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasztold - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztoł - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztołd - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztołek - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztoło - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztołowicz - 1470 od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztołt - 1466 od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztowic - 1472 od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasztowt - 1791 od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztowtt - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gasztych - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasztyk - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gasztyn - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gaszuk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszur - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszyk - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszyn - 1648 od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszyna, m. - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaszyński - 1401 od nazwy miejscowej Gaszyn (sieradzkie, gmina Wieluń).

  Gaś - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaściewicz - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gaściuk - od staropolskiego gastać ‘mruczeć, skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Gast, ta od średnio-wysoko-niemieckiego gast ‘obcy, nietutejszy’,

  Gaść - od garść.

  Gaśka - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaśko - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gaślik - od imion na Ga-, typu Gadomir, Gabryjel, Gaweł.

  Gat - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gata - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatalski - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatarczyk - od niemieckich nazw osobowych Gothard, Godhard.

  Gatarek - od niemieckich nazw osobowych Gothard, Godhard.

  Gatarski - od niemieckich nazw osobowych Gothard, Godhard.

  Gatarz - od niemieckich nazw osobowych Gothard, Godhard.

  Gatarzewski - od niemieckich nazw osobowych Gothard, Godhard.

  Gatas - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gataś - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatek - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatesz - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać, niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatewicz - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatiuk - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatka - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatkiewicz - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatko - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatkowicz - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatkowski - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatnek - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatnicki - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatniejewski - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatnikiewicz - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatny - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatołka - 1612 od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatty-Kostyal - brak.

  Gatulski - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatuła - 1667 od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatułka - 1616 od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatuszka - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatys - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatysa - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatyś - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Gatz - od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gatza - od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gatzek - od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gatzke - od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gatzki - od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gatzko - od niemieckiej nazwy osobowej Gatz.

  Gauczyński - od nazwy miejscowej Gałczyn (konińskie, gmina Orchowo).

  Gaud - 1450 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gauda - 1449 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudanek - 1388 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudasiński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudaszyński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudecki - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudek - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudel - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gauden - 1717 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudenek - 1399 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gauder - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudiak - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudin - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudis - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudnik - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudo - 1442 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudon - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudt - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudun - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudusiński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudy - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyak - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyk - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyn - 1642 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudynek - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyniak - 1670 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyń - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudyr - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudysiński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudysz - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudziak - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaudziec - 1446 od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gaul - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaula - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaulas - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaulic - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gauliczek - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaulik - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaulin - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gauliński - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaulusik - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gauł - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaułas - od niemieckiej nazwy osobowej Gaul, ta od apelatywu Gaul ‘szkapa, koń’.

  Gaus - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gausa - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gausel - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauss - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gausz - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauszak - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauszek - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauszka - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauszko - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauz - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauza - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauze - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauzel - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauzera - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauzik - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauzka - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauzy - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gauże - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gavrilenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gavrilović - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gavrun - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gaw - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawa - 1502 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawacki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawad - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawadowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawadziński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawadzyn - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawajda - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawalewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawalik - 1786 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawaliński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawalkiewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawalski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawaluch - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawał - 1393 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawałek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawałkiewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawałko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawan - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawanda - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawanda - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawande - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawandtka - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawanowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawanta - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawanthka - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawantka - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawar - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawara - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawaracki - 1489 od nazwy miejscowej Gawarzec (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Gawarak - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarczewski - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarczuk - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarczyk - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaward - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawarda - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawardys - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawarecki - od nazwy miejscowej Gawarzec (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Gawarek - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawariewicz - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarkiewicz - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarna - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarowski - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarski - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawarszewski - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawart - 1538 od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawartowski - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawarzewski - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarzycki - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawarzyński - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawas - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawast - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawaś - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawat - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gaważyn - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawąd - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawąda - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawądzki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawczek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawczenko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawczuk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawczyński - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawda - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdał - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdan - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdat - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdejko - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawden - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdis - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdo - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdon - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdonowicz - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdor - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdowski - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdulski - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdun - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdurski - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdusiński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdyn - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdyn - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawdynek - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziak - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziakowski - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziejczyk - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziel - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdzik - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdzikowski - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziński - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdzis - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdzisz - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziś - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawdziul - od imienia Gaudenty. Imię znane w Polsce od X wieku, pochodzenia łacińskiego, od gaudens ‘radujący się’.

  Gawec - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawecki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawed - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gaweda - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawedzki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawejko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawek - 1471 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawel - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawelczyk - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawelec - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawelek - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawell - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawellek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawelowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawelski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawelus - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gaweł - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gaweła - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełak - 1725 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełda - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełek - 1615 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełkiewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawełko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gaweł-Kucab - złożenia brak; Gaweł od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Kucab od gwarowego kucaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający kołek u wozu’.

  Gaweł-Romaszkan - złożenia brak; Gaweł od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Romaszkan od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus ‘rzymski; Rzymianin’. W Polsce też od nazwy herbu Roman.

  Gawełski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawen - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawencki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawenczuk - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawenczyk - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawenda - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawendka - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawendowicz - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawendzki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawentka - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gaweńczuk - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gaweńczyk - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawer - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawera - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawerda - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawerecki - od nazwy miejscowej Gawarzec (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Gawerek - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawerkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawerski - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gaweryński - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawet - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawetczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Gäwert, ta od Gawowart, z gaw ‘miejsce osiedlenia’ + wart ‘strażnik’.

  Gawęcki - 1690– od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawęd - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawęda - 1567 od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawędka - 1583 od gawęda ‘baśń, opowiadanie’; od gawędka.

  Gawędowicz - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawędowski - 1690 od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawędza - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawędziński - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawędzki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawęncki - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawęski - od gawęda ‘baśń, opowiadanie’.

  Gawia - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiak - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiar - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiarczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawic - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawicki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiczek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawid - 1606 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawidowicz - 1607 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawidziel - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiec - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiecki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiejna - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiejnowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawielewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawieł - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawienczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawienowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawienowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawientka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawień - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawieńczuk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawieńczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawieńkowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawieński - 1391 od nazwy miejscowej Gawin (włocławskie, gmina Chodecz).

  Gawik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawikowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawin - 1456 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus lub od niemieckiego imienia Gawin.

  Gawina, m. - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinecki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinek-Samelczak - złożenia brak; Gawinek od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus lub od niemieckiego imienia Gawin; Samelczak od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Gawinęcki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawin-Gostomski - złożenia brak; Gawin 1456 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus lub od niemieckiego imienia Gawin; Gostomski 1498 od nazwy miejscowej Gostomia (radomskie, gmina Nowe Miasto nad Pilicą), Gostomie (gdańskie, gmina Kościerzyna), Gostomin (ciechanowskie, gmina Ojrzeń).

  Gawiniak - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiniecki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinkowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawin-Niesiołowski - złożenia brak; Gawin 1456 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus lub od niemieckiego imienia Gawin; Niesiołowski 1564 od nazwy miejscowej Niesiołowice (gdańskie, gmina Stężyca).

  Gawino - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawinski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiń - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawińczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiński - 1733 od nazwy miejscowej Gawin (włocławskie, gmina Chodecz).

  Gawionkowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawionowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawior - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawiór - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawir - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawirz - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawis - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiszek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiuch - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiuk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawiukowska - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawka - 1755 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawkowski - 1713 od nazwy miejscowej Gawki (ostrołęckie, gmina Stary Lubotyń).

  Gawla - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlak - 1620 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlak-Curuś - złożenia brak; Gawlak 1620 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Curuś od córka lub od imienia Cyryl.

  Gawlak-Homernik - złożenia brak; Gawlak 1620 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Homernik od staropolskiego hamer ‘kuźnia’, hamernik ‘kowal’.

  Gawlak-Kubik - złożenia brak; Gawlak 1620 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Kubik 1489 od imienia Jakub. Imię notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W staropolszczyźnie przejmowane jako Jakob 1136, Jakub 1204, Jakob 1356, Jokub 1405, na Kresach Wschodnich także Jakow 1438, Jakuw 1475.

  Gawlak-Mikuda - złożenia brak; Gawlak 1620 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Mikuda od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj (1369), Mikułaj (1399), Nikołaj (1203).

  Gawlak-Socka - złożenia brak; Gawlak 1620 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus; Socka od gwarowego socić ‘pchać, popychać’.

  Gawlas - 1799 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlaś - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawle - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlec - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlenka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawleński - 1716 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawleta - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlewski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlia - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlic - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlica - 1709 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlicek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlich - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlicki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawliczak - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawliczek - 1799 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawliczyn - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlik - 1559 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlikowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlikowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlin - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlina - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlinowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlińczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawliński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlista - 1743 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawliszyn - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlita - 1748 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlitta - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlitza - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlitzek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawliuk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlok - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlos - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawloski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlowicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawluk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlus - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlyta - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawlytta - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłas - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłecki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawło - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłonicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłos - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłosz - 1379 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłowicz - 1203 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłowin - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłowska - 1404 od nazw miejscowych Gawłowice, Gawłów (kilka wsi).

  Gawłowski - 1404 od nazw miejscowych Gawłowice, Gawłów (kilka wsi).

  Gawłów - 1567 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłuk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawłusz - 1381 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawo - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawo - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawol - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawol - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawola - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawola - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolski - 1785 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolski - 1785 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawolyn - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawoł - 1748 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawoł - 1748 od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawołda - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawołda - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawołek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawon - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawon - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawonek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawonicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawoński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawor - 1680 od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawora - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworczak - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworczuk - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworczyk - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworecki - od nazwy miejscowej Gawarzec (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Gaworek - 1469 od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworek-Michalczenia - złożenia brak; Gaworek 1469 od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’; Michalczenia od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mikha ’el ‘któż jest jak Bóg’, notowane w Polsce od XII wieku.

  Gaworkiewicz - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworko - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworowski - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworski - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworszczak - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworucha - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworzewski - od nazwy miejscowej Gowarzewo (poznańskie, gmina Kleszczewo).

  Gaworzycki - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gaworzyński - od nazwy miejscowej Gaworzyna, dawniej Goworzyna (radomskie, gmina Iłża).

  Gawoszka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawoś - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawot - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawotek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawór - od gaworzyć ‘mówić niewyraźnie, gadać’, od staropolskiego gawor, gowor ‘mowa, głos’.

  Gawra - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawracki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawracz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawraczyński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawraj - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrak - 1399 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawran - 1450 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawranek - 1417 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawrański - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawrasiak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawraś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrecki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrelik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrich - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrijałek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrijołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrilenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrilik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrilina - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawriluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawriłow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrino - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawriołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawris - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrisz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawriuczenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawriuczenkow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrjołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawro - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawroch - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrociński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrocki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawroczek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawroczyński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrol - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawroliński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawron - 1368 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawrona - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronczyk - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronek - 1400 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’ lub od Gawronek.

  Gawroniak - 1632 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawroniarz - 1696 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronik - 1619 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawroniuk - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronkiewicz - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronkowic - 1417 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronowic - 1440 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronowicz - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronowski - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawronski - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawroń - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawrończyk - 1483 od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawroński - 1389 od nazwy miejscowej Gawrony (kilka wsi), też od gawron.

  Gawrorz - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Gawrosiński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawroski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrosz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło lub od gawrosz.

  Gawroszczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrow - 1382 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrucha - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawruk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrul - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawruleszko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrus - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrusik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrusiński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrusz - 1470-80 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawruszak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawruszko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawruś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawry - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryał - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryałek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrych - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrychowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryciuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrycki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrycuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrycz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryczenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryel - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryiołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryjak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryjałek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryjełek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryjołek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrykiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrykow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryl - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylakiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylarz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylczenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylecki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylej - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryleń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryleński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryliczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylidis - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylin - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryliński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryliszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylok - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrylow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryluch - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrył - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryła - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłkowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłojek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłowicz - 1732 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryłów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrynowicz - 1707 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryńczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrys - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrysiak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrysiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrysiewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrysiński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrysiuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrysz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszczek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryszyński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryściuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryziak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawryź - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzalski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzewski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrział - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzileszko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzjał - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzoł - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyalski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyał - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzycki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzydek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyjak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyjał - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyjałek - 1462 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyjałka - 1494 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyjałowic - 1415 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzylak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzył - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawrzyński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Gawuć - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawuła - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawur - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawura - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawurski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawus - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawyluk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawyś - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Gawza - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gawzda - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gawział - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gawziński - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gawżor - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gawżyński - od niemieckiej nazwy osobowej Gaus, ta od imion na Gaut-, Got- ‘członek plemienia Gotów’.

  Gay - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gayczak - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gayda - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydamowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydar - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydarenko - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydarew - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydarowicz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydarz - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydus - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gaydzik - od gajda ‘dudy’, też ‘grający na dudach’, też ‘niezgrabna noga, człowiek gruby, niezgrabny’.

  Gayko - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gayny - od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’.

  Gayzler - od niemieckiej nazwy osobowej Geisler, Geislar, te od średnio-wysoko-niemieckiego gisler, gideler ‘poręczyciel, zakładnik’ lub od imienia Gieselheri.

  Gaz - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaza - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazakow - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazala - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazaliński - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazalka - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazałka - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazarczyk - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazarek - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazarkiewicz - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazarow - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazd - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazda - 1489 od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdajka - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdajko - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdal - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdaliński - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdalski - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdała - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdan - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdecki - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdeczka - 1786 od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdejko - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdek - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdka - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdowicz - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdowski - 1725 od gazda ‘gospodarz, góral’ lub od nazwy miejscowej Gazdy.

  Gazdów - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdulski - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazduła - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdun - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdur - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdyga - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdyszyn - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdzicki - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdziel - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdzieniak - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gazdziła - 1599 od gazda ‘gospodarz, góral’; od gaździć ‘gospodarzyć’.

  Gazdzioł - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaze - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazecki - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazek - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazeł - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazewski - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaziak - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazicki - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazik - 1470 od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazikowski - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaziło - 1471 od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaziński - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaziuk - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazlik - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazola - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazoliński - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazon - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazowski - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazur - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazura - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazurek - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazus - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazwa - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gazy - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaździak - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździała - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździcki - 1692 od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździecki - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździewicz - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździewski - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździk - 1592 od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździkiewicz - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździna - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździński - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździoki - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździoł - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździor - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździół - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaździuk - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gaźlewicz - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gaźliński - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gażda - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażdziak - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażdzicki - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażdziewicz - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażdzik - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażdziński - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażdziół - od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Gażek - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gażeka - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gażeł - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gażur - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gażurek - od prasłowiańskiego gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzać’.

  Gażyński - od nazwy miejscowej Garzyn (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo).

  Gąb - od gęba.

  Gąbacki - od gęba.

  Gąbacz - od gęba.

  Gąbaczka - od gęba.

  Gąbal - 1777 od gęba.

  Gąbala - od gęba.

  Gąbalczyk - od gęba.

  Gąbała - od gęba.

  Gąbara - od gęba.

  Gąbarczyk - od gęba.

  Gąbarowski - od gęba.

  Gąbarski - od gęba.

  Gąbas - od gęba.

  Gąbczak - od gęba.

  Gąbczewski - od gęba.

  Gąbczyk - 1719 od gęba.

  Gąbczyński - od gęba.

  Gąbic - 1731 od gęba.

  Gąbica - od gęba.

  Gąbicki - od nazwy miejscowej Gębice (kilka wsi).

  Gąbicz - od gęba.

  Gąbik - od gęba.

  Gąbin - od gęba.

  Gąbinowski - od gęba.

  Gąbiński - od nazwy miejscowej Gąbin (bydgoskie, gmina Szubin).

  Gąbior - od gęba.

  Gąbiorowski - od gęba.

  Gąbka - 1570 od gęba.

  Gąbkowski - od gęba.

  Gąbła - od gęba.

  Gąbołyś - od gęba.

  Gąborek - od gęba.

  Gąborowski - od gęba.

  Gąbowski - od gęba.

  Gąbrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Gumpert, ta od Gundobert.

  Gąbruk - od niemieckiej nazwy osobowej Gumpert, ta od Gundobert.

  Gąbrych - od niemieckiej nazwy osobowej Gumpert, ta od Gundobert.

  Gąbrzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Gumpert, ta od Gundobert.

  Gąc - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gąca - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącała - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącarz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gącarzewicz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gącek - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącelewski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącerz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gącerzewicz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąceżewicz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąciara - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąciarczyk - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąciarek - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąciarski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąciarz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gącierz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gącik - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącikowski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącjarz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gącka - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gąckiewicz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącz - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gącza - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gączar - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gączarek - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gączarowski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gączaruk - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gączarzewicz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gączewski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gączka - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gączkowski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gączowski - 1436 od nazwy miejscowej Gącz (bydgoskie, gmina Janowiec).

  Gączyński - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gąćkowski - od niemieckien nazwy osobowej Ganz, ta od wzmocnionej formy średnio-wysoko-niemieckiego gans ‘gęś’, od niemieckiego Ganß, też może od polskiego gańca ‘oszczerca’.

  Gąd - 1461 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gąda - 1748 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądak - 1595 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądal - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądał - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądałka - 1622 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądało - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądarczyk - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądarowski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądarz - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądczyk - 1660 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądecki - 1418 od nazwy miejscowej Godecz (bydgoskie, gmina Dobrcz).

  Gądek - 1415 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądel - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądela - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądeł - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gąder - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądera - 1786 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gąderek - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gąderski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądka - 1419 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądkiewicz - 1775 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądko - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądkowic - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądkowski - 1389 od nazw miejscowych Gądki, Gadkowo (Wlkp).

  Gądków - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądlek - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądłek - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądnik - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądnio - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądo - 1494 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądor - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądorowicz - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądowski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądro - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądrowski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądura - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądyła - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądyra - 1743 od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądz - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzała - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzelewski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzia - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądziak - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądziała - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądziel - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzielewski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzik - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzikiewicz - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzikowski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądziński - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzio - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądziorowski - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gądzyński - od staropolskiego gwarowego gadać, gędzić ‘grać’.

  Gągal - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągala - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągalski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągał - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągała - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągałka - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągało - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągiel - 1608– od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąglawa - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąglewicz - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąglewski - od nazwy miejscowej Gągławki (olsztyńskie, gmina Stawiguda).

  Gągliński - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągła - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągławski - 1652 od nazwy miejscowej Gągławki (olsztyńskie, gmina Stawiguda).

  Gągniewicz - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągol - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągola - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągolewicz - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągolewski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągoliński - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągolski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągoł - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągoła - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągołowski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągor - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągorek - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągorowski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągowski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągól - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągólski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągół - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągór - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągrowski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gągulski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąguł - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąk - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąka - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąkała - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąkiewicz - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąkowski - od gęgać, gęga ‘gęś’.

  Gąnsior - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsak - od gęś.

  Gąsakowski - od gęś.

  Gąsal - od gęś.

  Gąsania - od gęś.

  Gąsara - od gęś.

  Gąsawa - 1383– od gęś.

  Gąsawski - od gęś.

  Gąsczak - od gęś.

  Gąsecki - 1604 od nazwy miejscowej Gąski (kilka miejscowości).

  Gąseczka - 1404 od gęś.

  Gąsek - 1398 od gęś.

  Gąsewicz - od gęś.

  Gąsewski - od gęś.

  Gąsi - od gęś.

  Gąsia - od gęś.

  Gąsiak - od gęś.

  Gąsianiec - od gęś.

  Gąsianowski - od gęś.

  Gąsiar - 1684 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiarek - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiarowski - od nazw miejscowych Gąsiorów, Gasiorowo (kilka wsi), może też od gąsior.

  Gąsicki - od gęś.

  Gąsiczak - od gęś.

  Gąsidło - od gęś.

  Gąsiecki - od nazwy miejscowej Gąski (kilka miejscowości).

  Gąsiejewski - od gęś.

  Gąsienia - od gęś.

  Gąsienica - 1620 od gąsienica.

  Gąsienica-Bednarz - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Bednarz 1416 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Gąsienica-Brzega - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Brzega 1679 od brzeg.

  Gąsienica-Byrcyn - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Byrcyn od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Gąsienica-Bystrzan - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Bystrzan od bystry

  Gąsienica-Ciaptak - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Ciaptak od ciaptak ‘niedorajda, guzdrała’.

  Gąsienica-Ciułacz - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Ciułacz 1786 od ciułacz; w grupie nazwisk pochodzących od ciułać ‘gromadzić, sprzątać’.

  Gąsienica-Daniel - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Daniel od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił (o).

  Gąsienica-Franek - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Franek 1137 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Gąsienica-Gewont - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Gewont 1789 od nazwy góry Giewont.

  Gąsienica-Giewont - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Giewont 1786 od nazwy góry Giewont.

  Gąsienica-Gładczan - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Gładczan od gladki ‘równy, układny’, gładzić.

  Gąsienica-Golec - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Golec XII w. od goły; może też od golić ‘strzyc’; od golec ‘człowiek nagi, biedny’.

  Gąsienica-Groń - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Groń 1698 od podstawy gron-, por. winogrono, od staropolskiego, gwarowego groń ‘zbocze’; od grono.

  Gąsienica-Jacków - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Jacków od imienia Hiacynt, to od greckiego Hyákinthos, od apelatywu hyákinthos ‘nazwa kwiatu’, wcześniej nazwa boga wegetacji. W języku imię polskim znane od średniowiecza też w formach Jacenty, Jacek.

  Gąsienica-Jarząbek - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Jarząbek 1388 od jarząbek ‘ptak łowny’.

  Gąsienica-Jędrzejczyk - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Jędrzejczyk 1580 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Gąsienica-Józkowy - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Józkowy od imienia Józef. Imię pochodzenia hebrajskiego Joseph oznaczające pierwotnie ‘niech Bóg pomnozy’. W Polsce imię notowane od średniowiecza. Adaptowane jako Ożep, Jożep, Jożef, na Kresach Wschodnich też jako Josyp, Hosyp, Jesyp, Josyf.

  Gąsienica-Kaspruś - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Kaspruś od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie imienia nie jest pewne, być może wywodzi się ono z języka perskiego od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Gąsienica-Kleryk-Strynka - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Kleryk1294 od kleryk ‘uczeń seminarium duchownego’; Strynka od gwarowego stryk ‘strąk’.

  Gąsienica-Kołodziej - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Kołodziej 1330 od kołodziej ‘rzemieślnik wyrabiający koła i wozy’.

  Gąsienica-Kościelny - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Kościelny 1507 od kościelny.

  Gąsienica-Kotelnicki - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Kotelnicki brak.

  Gąsienica-Ladzi - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Ladzi od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Gąsienica-Łuszczek - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Łuszczek od dawnego łuska ‘sucha skóra; pokrycie ryby’, też od łuskać ‘obierać’.

  Gąsienica-Makowski - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Makowski 1394 od nazw miejscowych Maków, Makowo (częste).

  Gąsienica-Mracielnik - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Marcielnik brak.

  Gąsienica-Mikołajczyk - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Mikołajczyk 1588 od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj (1369), Mikułaj (1399), Nikołaj (1203).

  Gąsienica-Roj - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Roj– od roj, rój ‘pszczoły z jednego gniazda’.

  Gąsienica-Samek - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Samek 1397 od sam ‘samotny, jedyny’.

  Gąsienica-Sieczka - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Sieczka od sieczka ‘drobno pocięta słoma’.

  Gąsienica-Sobczak - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Sobczak 1666 od imion złożonych typu Sobiesław, od zaimka sobie.

  Gąsienica-Staszeczek - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Staszeczek od imion na Sta-, typu Stanisław.

  Gąsienica-Szostek - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Szostek 1419 od szósty, szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Gąsienica-Szymków - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Szymków od imienia Szymon, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego o pierwotnym znaczeniu ‘Bóg wysłuchał’.

  Gąsienica-Tomków - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Tomków 1468 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku jako Tomasz, Toma, wywodzącego się z języka aramejskiego od toma ‘bliźniak’.

  Gąsienica-Walczak - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Walczak 1767– od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać; sunąć powoli, ociężale’.

  Gąsienica-Wawrytko - złożenia brak; Gąsienica 1620 od gąsienica; Wawrytko od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum, w Polsce znanego od XIII wieku.

  Gąsieniec - od gęś.

  Gąsieniecki - od gęś.

  Gąsiennica - od gąsienica.

  Gąsienniczak - 1620 od gąsienica.

  Gąsieński - 1443 od nazwy miejscowej Gąsin (warszawskie, gmina Pruszków), Gęsina (sieradzkie, gmina Brzeźnio).

  Gąsierkiewicz - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiewicz - 1789 od gęś.

  Gąsiewski - od nazwy miejscowej Gosie (łomżyńskie, gmina Kołaki Kościelne).

  Gąsię - 1335 od gęś.

  Gąsik - 1581 od gęś.

  Gąsikiewicz - od gęś.

  Gąsikowski - od gęś.

  Gąsinak - od gęś.

  Gąsinica - od gąsienica.

  Gąsiniec - od gęś.

  Gąsinowski - od gęś.

  Gąsiński - 1411 od nazwy miejscowej Gąsin (warszawskie, gmina Pruszków), Gęsina (sieradzkie, gmina Brzeźnio).

  Gąsioł - od gęś.

  Gąsioła - od gęś.

  Gąsion - od gęś.

  Gąsionka - od gęś.

  Gąsionowski - od gęś.

  Gąsior - 1372 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiora - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorczyk - 1690 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorek - 1423 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorewicz - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorkiewicz - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorkowicz - 1668 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorowicz - 1368 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorowski - 1391 od nazw miejscowych Gąsiorów, Gasiorowo (kilka wsi), może też od gąsior.

  Gąsiorów - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorski - 1769 od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiorzewski - od nazw miejscowych Gąsiorów, Gasiorowo (kilka wsi), może też od gąsior.

  Gąsiowski - od gęś.

  Gąsiór - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsiur - od gąsior ‘samiec gęsi’.

  Gąsk - od gęś.

  Gąska - 1269 od gęś.

  Gąskal - od gęś.

  Gąskiewicz - od gęś.

  Gąskowicz - 1555 od gęś.

  Gąskowski - od gęś.

  Gąsków - od gęś.

  Gąsławski - od nazw miejscowych Gosławice, Gosław (kilka wsi).

  Gąsłowski - od nazw miejscowych Gosławice, Gosław (kilka wsi).

  Gąsniak - od gęś.

  Gąsorowski - od nazw miejscowych Gąsiorów, Gasiorowo (kilka wsi), może też od gąsior.

  Gąsowicz - 1746 od gęś.

  Gąsowski - 1418 od nazw miejscowych Gąsowo, Gąsów, Gąsówka (kilka wsi).

  Gąssowski - od nazw miejscowych Gąsowo, Gąsów, Gąsówka (kilka wsi).

  Gąsta - od gęsty.

  Gąstal - od gęsty.

  Gąstala - od gęsty.

  Gąstalik - od gęsty.

  Gąstał - od gęsty.

  Gąstała - od gęsty.

  Gąstol - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gąstoł - od gęsty.

  Gąstoł - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gąstół - od niemieckiej nazwy osobowej Gastold.

  Gąszcz - 1386 od gęsty; gaszcz.

  Gąszczak - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczałowski - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczar - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczek - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczera - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczewic - 1409 od gęsty; gaszcz.

  Gąszczewski - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczołowski - od gęsty; gaszcz.

  Gąszczyc - 1485 od gęsty; gaszcz.

  Gąszczyk - 1737 od gęsty; gaszcz.

  Gąszczyński - od gęsty; gaszcz.

  Gąszka - od gęś.

  Gąszowski - od gęś.

  Gąszyniec - od gęś.

  Gąś - od gęś.

  Gąściel - od gęsty.

  Gąściora - od gęsty.

  Gąśla - od gęśla, gęśle ‘instrument muzyczny’.

  Gąta - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątak - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątala - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątar - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątarczyk - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątarek - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątarewicz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątarski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątarz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątarzewski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątaszewski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątek - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gąterski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątka - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątkiewicz - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątko - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątkowski - od nazw miejscowych Gądki, Gadkowo (Wlkp).

  Gątnica - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątnicki - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gątowski - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Gązawa - od gwarowego gęzić się ‘kulić się, garbić się’.

  Gąziewski - od gwarowego gęzić się ‘kulić się, garbić się’.

  Gązikiewicz - od gwarowego gęzić się ‘kulić się, garbić się’.

  Gązikowski - od gwarowego gęzić się ‘kulić się, garbić się’.

  Gązowski - od gwarowego gęzić się ‘kulić się, garbić się’.

  Gązwa - od staropolskiego gązew, gążwa ‘wiązanie łączące bijak z dzierżakiem w cepie’.

  Gążkiewicz - od gwarowego gęzić się ‘kulić się, garbić się’.

  Gążwa - od staropolskiego gązew, gążwa ‘wiązanie łączące bijak z dzierżakiem w cepie’.

  Gbel - od gwarowego gbel ‘ceber’.

  Gbelski - 1400 od nazwy miejscowej Gbeł, dziś Giebło (katowickei, gmina Ogrodzieniec).

  Gbierczyk - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gbiorczyk - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gbor - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gborek - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gbór - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gbur - 1387 od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburczak - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburczyk - 1789 od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburczykowski - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburczyński - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gbureck - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburek - 1597 od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburkowski - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburowski - 1493 od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburski - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburyk - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburzyk - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gburzyński - od gbur, z gwarowego gmur ‘chłop, kmieć’.

  Gbyl - od gwarowego gbel ‘ceber’.

  Gbyliczek - od gwarowego gbel ‘ceber’.

  Gbylik - od gwarowego gbel ‘ceber’.
  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.  Gaa Gaal Gaall Gab Gaba Gabacik Gabacki Gabacz Gabaj Gabaja Gabajska Gabal Gabala Gabalak Gabalewicz Gabalis Gabalski Gabała Gabałowska Gaban Gabanow Gabanowicz Gabanski Gabań Gabański Gabar Gabara Gabarcz Gabarczyk Gabarczyńska Gabardziak Gabarec Gabarkiewicz Gabarowska Gabarski Gabarz Gabas Gabasiewicz Gabasińska Gabaszewicz Gabat Gabata Gabauer Gabawa Gabbe Gabbero Gabczyńska Gabe Gabec Gabecka Gabek Gabel Gabela Gabelski Gabelus Gabeński Gaber Gabera Gaberek Gaberkiewicz Gaberkowicz Gaberle Gaberlik Gabernat Gaberowicz Gabert Gabhard Gabhardt Gabianowicz Gabicer Gabich Gabicht Gabicka Gabiec Gabiecki Gabiega Gabier Gabiera Gabig Gabiga Gabik Gabin Gabinecki Gabinek Gabinelska Gabinet Gabiniecka Gabiniewicz Gabinowski Gabiński Gabis Gabiś Gabiuch Gabizdalski Gabjan Gabka Gabkiewicz Gabkowska Gabla Gablankowski Gablas Gablasiński Gable Gablek Gablenz Gabler Gableta Gablewicz Gablewski Gablicki Gabliczak Gablik Gablitzka Gabła Gabło Gabłoński Gabnel Gabner Gabnich Gabnikowicz Gabocińska Gabocka Gabok Gabon Gaboń Gaboński Gabor Gabora Gaborak Gaborczak Gaborec Gaborek Gaborkiewicz Gaborowska Gaborski Gabory Gaboś Gabowicz Gabowski Gabór Gabra Gabracik Gabracz Gabrahn Gabrajańczyk Gabrakiewicz Gabral Gabralewicz Gabran Gabrań Gabrański Gabras Gabraszek Gabraszewska Gabrat Gabrdyl Gabrej Gabrejańczyk Gabrejela Gabrek Gabrel Gabrela Gabrelczyk Gabrelów Gabrelski Gabren Gabreń Gabreyel Gabrhan Gabriak Gabriałowicz Gabrian Gabrianczyk Gabriańczyk Gabrich Gabrichowska Gabriel Gabriela Gabrielczak Gabrielczyk Gabrielewicz Gabrielewski Gabrielowicz Gabrielów Gabrielski Gabrielsson Gabriel-Węglowski Gabrień Gabriewczak Gabrijewska Gabrileski Gabrilewicz Gabriołek Gabriończyk Gabrisch Gabrischewska Gabrisek Gabrisz Gabrjałowicz Gabrjanczyk Gabrjaniak Gabrjańczyk Gabrjel Gabrjelczyk Gabrjelski Gabrjończyk Gabroliński Gabron Gabroń Gabror Gabroszuk Gabroś Gabrowicz Gabrowski Gabruch Gabruk Gabrukiewicz Gabrula Gabrulik Gabrun Gabruń Gabrus Gabrusch Gabrusewicz Gabrusianiec Gabrusiewicz Gabrusionek Gabrusz Gabruś Gabry Gabryalska Gabryałowicz Gabryanczyk Gabryaniak Gabryańczyk Gabrych Gabrychowicz Gabrychowski Gabrycki Gabryclewicz Gabrycniak Gabryel Gabryelak Gabryelczak Gabryelczyk Gabryelewicz Gabryelow Gabryelowicz Gabryelów Gabryelski Gabryeniak Gabryewicz Gabryiel Gabryielczyk Gabryielska Gabryijewska Gabryjałek Gabryjałowicz Gabryjan Gabryjanczyk Gabryjaniak Gabryjańczyk Gabryjączyk Gabryjek Gabryjel Gabryjelczak Gabryjelczyk Gabryjelewski Gabryjelow Gabryjelów Gabryjelski Gabryjeluk Gabryjewska Gabryjołek Gabryjonczyk Gabryjończyk Gabryk Gabrykiewicz Gabryl Gabrylczyk Gabrylecka Gabryleczyk Gabrylejewska Gabrylelczyk Gabrylelska Gabrylewicz Gabrylewicz-Gorbaszewicz Gabrylewski Gabryliszyn Gabrylski Gabryluk Gabrył Gabryła Gabryłej Gabryło Gabryłowicz Gabryng Gabryniak Gabryniewicz Gabryniewski Gabrynowicz Gabryń Gabryńczyk Gabryński Gabryołek Gabryonczyk Gabryończyk Gabrys Gabrysa Gabrysch Gabrysek Gabrysiak Gabrysiewicz Gabrysik Gabrysińska Gabrysionek Gabrysiuk Gabrysz Gabrysza Gabryszak Gabryszczak Gabryszczuk Gabryszek Gabryszewski Gabryszok Gabryszuk Gabryś-Stec Gabryź Gabrzel Gabrzycki Gabrzyszewski Gabski Gabszewicz Gabteni Gabuk Gabuł Gabunia Gabur Gabura Gabuszewska Gabut Gabych Gabyl Gabys Gabysz Gabyś Gabzdyl Gabzdył Gabzydyl Gabzyl Gabżdyl Gac Gaca Gacabyło Gacak Gacal Gacalińska Gacalska Gacał Gacała Gacałek Gacambosz Gacan Gacanowska Gacąg Gacbel Gacbuna Gacek Gacel Gacelo Gaceł Gaceń Gacer Gacerz Gacew Gacewicz Gach Gacha Gachacz Gachała Gache Gachewicz Gachiewicz Gachińska Gachlak Gachna Gachnio Gacholak Gacholczak Gachoł Gachowiak Gachowicz Gachowiec Gachowski Gachuła Gacia Gaciach Gaciag Gaciak Gaciara Gaciarz Gaciąg Gaciąk Gaciech Gaciek Gacik Gacikowski Gacin Gaciński Gacio Gacioch Gacioł Gaciong Gaciuch Gaciuk Gaciura Gacja Gacjarz Gacjasz Gacjenda Gack Gacke Gacki Gackiewicz Gacko Gackowiak Gackowicz Gackowiec Gackowski Gaclik Gacloń Gacławski Gacłowicki Gacłowska Gacmaga Gacman Gacmanga Gacmenga Gacmęga Gacner Gacniacka Gacoch Gacojew Gacołowska Gacon Gaconi Gaconis Gacoń Gacor Gacowski Gacparski Gacperczak Gacperski Gacuk Gacukowicz Gaculak Gaculewicz Gacuł Gacuła Gacur Gacura Gacut Gacuta Gacwa Gacwinska Gacyk Gacyła Gacyna Gacyniak Gacz Gacza Gaczał Gaczek Gaczewski Gaczka Gaczki Gaczkiewicz Gaczkowski Gaczmanga Gaczmenga Gaczoch Gaczok Gaczol Gaczoł Gaczor Gaczorek Gaczorkowski Gaczosek Gaczot Gaczow Gaczół Gaczór Gaczur Gaczyca Gaczycki Gaczykowska Gaczynski Gaczyński Gać Gaćkowiak Gaćkowski Gad Gada Gadacz Gadaczek Gadać Gadaj Gadaj Gadajewicz Gadajewski Gadajski Gadak Gadal Gadalewski Gadalęka Gadaliński Gadała Gadałów Gadamer Gadamowicz Gadamski Gadan Gadanewska Gadaniec Gadańska Gadarczyk Gadarz Gadas Gadaski Gadaszewski Gadaś Gadatek Gadau Gadawa Gadawiak Gadawski Gaday Gadczak Gadd Gadde Gade Gadecki Gadeczka Gadej Gadejkis Gadejski Gadek Gadela Gadelińska Gadeła Gademska Gaden Gadeński Gader Gadera Gaderiak Gaderska Gadewicz Gadewski Gadęcka Gadi Gadient Gadijewski Gadina Gadiński Gadjen Gadjus Gadka Gadke Gadko Gadkowicz Gadkowski Gadlec Gadlejewska Gadler Gadletz Gadlewska Gadlina Gadlińska Gadłuszko Gadnicki Gadocha Gadocka Gadocz Gadojska Gadoliński Gadomer Gadomski Gadomski Gadomski Gadomski Gadon Gadoniuk Gadonski Gadoń Gadońska Gador Gadorowska Gados Gadosz Gadoś Gadow Gadowiak Gadowicz Gadownik Gadowski Gadraś Gadri Gadron Gadrońska Gadrysiak Gadryś Gadszewska Gadt Gadubała Gaducewicz Gaduch Gaducki Gaducz Gadula Gadulewicz Gadulińska Gadulla Gadulski Gaduła Gadułka Gadun Gadunik Gaduń Gaduńska Gadus Gadusławska Gaduszka Gadwa Gadycka Gadyczyk Gadynik Gadyń Gadyński Gadys Gadysiak Gadysz Gadyś Gadz Gadzaliński Gadzaliszyn Gadzalski Gadzała Gadzałła Gadzało Gadzan Gadzara Gadzelska Gadzemura Gadzewicz Gadzewski Gadzia Gadziacki Gadziak Gadzialski Gadziała Gadziałowski Gadzicki Gadziecki Gadziejew Gadziejewski Gadziek Gadzieliński Gadzielska Gadziemski Gadziewski Gadzij Gadzijew Gadzik Gadzikiewicz Gadzikowski Gadziła Gadzimora Gadzimski Gadzin Gadzina Gadzino Gadzinowski Gadzinski Gadziński Gadziomski Gadzis Gadziszewski Gadziszyn Gadziwa Gadzki Gadzojani Gadzojanis Gadzomski Gadzujani Gadzwon Gadzyjany Gadzymira Gadzyszyn Gadżała Gadżamura Gadżanow Gaebel Gaebler Gaede Gaedig Gaedis Gaedtke Gaegas Gaepert Gaer Gaeremynck Gaerfig Gaerke Gaerthner Gaertig Gaertner Gaerych Gaessner Gaeta Gaetner Gaettner Gaeura Gafa Gafarowa Gafba Gaffe Gaffer Gaffi Gaffka Gaffke Gafflin Gaffling Gaffron Gafijczuk Gafik Gafiuk Gafk Gafka Gafke Gafllig Gaflowska Gafłuniak Gafner Gafor Gafos Gafron Gafroń Gafryk Gafryś Gaft Gafuler Gafurowa Gag Gaga Gagacki Gagacudi Gagacudis Gagacz Gagaczewski Gagaczowski Gagadzinowska Gagajek Gagajewski Gagajtis Gagala Gagalińska Gagalon Gagalowicz Gagalski Gagaluszko Gagał Gagała Gagałek Gagałka Gagało Gagałowicz Gagałuszko Gagan Gaganaszwili Gagara Gagarin Gagaryn Gagaryń Gagas Gagaska Gagaszka Gagat Gagatek Gagatek-Zymuła Gagatko Gagatnicki Gagawuś Gagawuzis Gagbas Gagdzis Gage Gagewska Gaggaro Gagielganc Gagiełka Gagiełło Gagien Gagierowa Gagis Gagjew Gagla Gaglewska Gagliani Gaglik Gaglin Gaglus Gagluś Gagła Gago Gagojewicz Gagol Gagola Gagolewicz Gagolewski Gagolińska Gagolska Gagoł Gagołek Gagomska Gagon Gagona Gagor Gagorowski Gagos Gagosz Gagoś Gagot Gagól Gagóra Gagórska Gagracz Gagraj Gagras Gagryelska Gagucki Gagulewicz Gagulska Gaguła Gagusz Gah Gaha Gahbler Gahl Gahler Gahliczek Gahobis Gahr Gahrmann Gaiarska Gaib Gaica Gaicki Gaiczorz Gaida Gaidamowicz Gaidas Gaide Gaidecka Gaideczko Gaidel Gaiderowicz Gaidetzka Gaidies Gaidzik Gaidzińska Gaier Gaiera Gaiger Gaijk Gaik Gaik-Czasak Gaikiewicz Gaikowski Gail Gaila Gailewicz Gailhofer Gaili Gailia Gailitis Gaillard Gaim Gaima Gaimholc Gaimska Gain Gaina Gainowska Gainulina Gaiński Gair Gaira Gaischeck Gaisek Gaishaimer Gaisińska Gaiska Gaisler Gaiszler Gaitis Gaitkowski Gaizdek Gaizik Gaizler Gaiżdż Gaj Gaj Gaja Gajach Gajad Gajada Gajak Gajan Gajanowicz Gajarszky Gajas Gajasek Gajasiński Gajaszek Gajawiak Gajawnik Gajazińska Gajączka Gająk Gajb Gajbacki Gajbarczyk Gajberger Gajbot Gajbowicz Gajbun Gajc Gajca Gajcewska Gajch Gajchir Gajchman Gajcka Gajckis Gajcowski Gajcy Gajcz Gajczak Gajczewski Gajczowski Gajczuk Gajczuk-Zawadzki Gajczy Gajczyk Gajczyński Gajć Gajd Gajda Gajda Gajdacki Gajdacz Gajdaczek Gajdaj Gajdajenko Gajdak Gajdal Gajdała Gajdało Gajdałowicz Gajdamach Gajdamakin Gajdamowicz Gajdamska Gajdan Gajdanach Gajdanowicz Gajdany Gajdar Gajdarenko Gajdarew Gajdarowicz Gajdarski Gajdarz Gajdas Gajdasiak Gajdasik Gajdasz Gajdaszuk Gajdawska Gajde Gajdecki Gajdeczka Gajdeczko Gajdek Gajdel Gajdelis Gajdembski Gajdemczuk Gaj-Demczuk Gajdemowicz Gajdemski Gajdenko Gajdenkorn Gajder Gajdera Gajderowicz Gajderowska Gajderska Gajdewska Gajdis Gajdiss Gajdisz Gajdka Gajdko Gajdkowski Gajdler Gajdmach Gajdo Gajdok Gajdomska Gajdor Gajdorowicz Gajdos Gajdosik Gajdosz Gajdowicz Gajdowski Gajducka Gajduczeń Gajduczyk Gajduk Gajdukiewicz Gajdukowicz Gajdul Gajdulewicz Gajdulowicz Gajdur Gajdura Gajdus Gajduszek Gajduszewski Gajdycz Gajdyczar Gajdyczer Gajdyk Gajdymowicz Gajdys Gajdysiak Gajdziak Gajdzica Gajdzicki Gajdziecka Gajdziejewska Gajdziel Gajdzieński Gajdziewski Gajdzik Gajdził Gajdzimska Gajdzin Gajdziński Gajdziok Gajdzira Gajdzis Gajdzis-Jacewicz Gajdziska Gajdzisz Gajdziszewski Gajdziś Gajdziuk Gajec Gajecki Gajeczka Gajeć Gajek Gajek Gajel Gajela Gajeński Gajer Gajerowicz Gajerski Gajes Gajesińska Gajeski Gajeszek Gajetz Gajetzki Gajew Gajewa Gajewczyk Gajewiak Gajewicz Gajewiecki Gajewik Gajewniak Gajewniczek Gajewnik Gajewny Gajewo Gajewska Gajewska Gajewski Gajewski Gajewy Gajęc Gajęcki Gajga Gajgal Gajgał Gajgałas Gajgałowicz Gajger Gajgiel Gajgier Gajgler Gajgner Gajić Gajik Gajk Gajka Gajke Gajki Gajkiewicz Gajko Gajkos Gajkoś Gajkow Gajkowicz Gajkowska Gajkowski Gajków Gajl Gajler Gajlesz Gajlewicz Gajlewski Gajlhard Gajli Gajlicz Gajlik Gajlikowski Gajlisz Gajlitis Gajlon Gajlun Gajlunas Gajluń Gajlus Gajlusz Gajluszys Gajło Gajłun Gajm Gajmer Gajmora Gajmulin Gajna Gajneda Gajner Gajniak Gajnik Gajninis Gajno Gajnodzinow Gajnoś Gajnotki Gajnow Gajnownik Gajnowska Gajnóg Gajnutdinow Gajny Gajo Gajoch Gajocha Gajocka Gajok Gajoka Gajola Gajolamowicz Gajon Gajoniak Gajoniecka Gajonowska Gajor Gajorów Gajorska Gajos Gajos Gajosek Gajosiński Gajoski Gajosów Gajosz Gajoszek Gajoś Gajowa Gajowczyk Gajowiak Gajowicka Gajowicz Gajowiczek Gajowiec Gajowiecki Gajowik Gajowka Gajowniak Gajowniczak Gajowniczek Gajownik Gajowski Gajowy Gajór Gajós Gajóski Gajószek Gajówczak Gajówka Gajs Gajsa Gajsakow Gajsarska Gajser Gajsert Gajshajmer Gajsinger Gajski Gajsler Gajsner Gajssler Gajst Gajster Gajszczak Gajszek Gajt Gajtabaszy Gajtka Gajtko Gajtkowski Gajtler Gajtmowska Gajtowska Gajtupen Gajuczka Gajuk Gajur Gajus Gajusz Gajuś Gajuta Gajwiczyńska Gajwienis Gajwinis Gajworoński Gajza Gajzder Gajzel Gajzer Gajzewska Gajzier Gajzler Gajzlerowicz Gajzlerski Gajzman Gajzmer Gajzner Gajzy Gajżakiewicz Gajżewski Gajżler Gak Gakach Gakan Gakewska Gakis Gakiszka Gaklik Gakos Gakowski Gakuć Gakuszko Gakuś Gakwas Gal Gala Galaburda Galac Galach Galacik Galaciński Galacki Galacz Galadra Galadros Galadyn Galadyna Galafin Galaj Galajcke Galajcki Galajew Galak Galak-Nowotko Galamacińska Galaman Galambos Galambosz Galamon Galan Galanc Galanciak Galanciuk Galanczuk Galand Galanda Galanek Galanicki Galaniec Galank Galanka Galankiewicz Galanowski Galant Galanta Galante Galanter Galantkiewicz Galantowicz Galantowski Galant-Pawlak Galanty Galanzka Galańciak Galański Galar Galara Galarczyk Galarda Galardas Galardes Galardo Galardos Galardowska Galardziak Galardzik Galarek Galareta Galarewicz Galarkiewicz Galarnyk Galarowicz Galarowski Galarski Galarus Galary Galarz Galas Galasa Galaschik Galasek Galasiak Galasiewicz Galasik Galasiński Galaska Galaske Galasowski Galasów Galass Galasta Galastewicz Galastowicz Galasz Galaszek Galaszewski Galaszik Galaszka Galaszyński Galaś Galaśka Galaśniewicz Galat Galata Galati Galatos Galatowicz Galatowska Galaus Galaut Galawan Galawicz Galazantin Galazdra Galazka Galazkowa Galązka Galba Galbarczyk Galbarek Galbarsch Galbarski Galbarz Galbarzyk Galbas Galbasz Galberz Galbeta Galbfach Galbiarz Galbicz Galbierczyk Galbiers Galbierski Galbierz Galbik Galbiuk Galborczyk Galborz Galbos Galca Galcak Galcek Galcz Galczak Galczenko Galczewski Galczowski Galczuk Galczus Galczyński Galda Galdarczyk Galder Galdia Galdik Galdja Galdusiński Galdyk Gale Galec Galech Galecińska Galecki Galeczka Galeitzke Galej Galeja Galejak Galejczuk Galejewska Galejner Galek Galeka Galelej Galemba Galenajtys Galenciak Galend Galenda Galendek Galendziok Galeniak Galenicz Galeniewski Galenin Galeniowska Galeniszcz Galenka Galenkiewicz Galenski Galenson Galent Galenziok Galenziowska Galeński Galer Galera Galerczyk Galerda Galeria Galernik Galerowicz Galert Gales Galesi Galesińska Galeska Galesza Galeszniuk Galeszyńska Galeta Galetzka Galewicz Galewski Galez Galeza Galezewski Galezia Galezowski Gależa Galęba Galęc Galęcka Galędzinowska Galęska Galęza Galęziowska Galęzowska Galgan Galganek Galgiewicz Galgon Gali Galia Galiak Galian Galias Galiasz Galibarczyk Galiboda Galic Galica Galica-Grubarz Galicha Galiciński Galicki Galicz Galiczak Galiczek Galiczewska Galiczok Galiczowski Galiczyn Galiczyński Galiderowicz Galif Galiga Galigowska Galij Galija Galijan Galijasz Galijewski Galijski Galik Galikowski Galilej Galilejczyk Galilik Galimow Galimowski Galimski Galimula Galimurka Galimurski Galin Galina Galinaitis Galinajtys Galinak Galinat Galinatys Galinczak Galinderowicz Galinek Galing Galinger Galiniak Galiniecka Galiniewicz Galiniewski Galinis Galinke Galinow Galinowicz Galinowski Galinski Galinurów Galiń Galińczak Galiński Galion Galior Galiorz Galios Galiosz Galioto Galis Galisiewicz Galisińska Galistl Galisz Galiszek Galiszewicz Galiszewski Galiszka Galiszkiewicz Galiśkiewicz Galit Galita Galitz Galitzki Galiusz Galja Galjan Galjas Galjasz Galjon Galk Galka Galke Galkiewicz Galko Galkow Galkowski Gall Galla Gallagher Gallai Gallak Gallan Gallant Gallar Gallas Gallaschik Gallbas Galle Gallea Gallefoss Gallego Galleja Gallejczyk Galler Gallera Gallert Gallet Galletz Gallewicz Gallg Galli Galli Gallikowski Gallin Gallina Gallinat Gallinger Gallion Gallis Gallmeister Gallo Gallon Gallos Gallot Gallus Gallwas Gallwitz Gally Galm Galma Galmach Galmaczyk Galman Galmel Galmon Galmus Galniewska Galnik Galno Galnowski Galo Galoch Galocha Galocz Galoff Galok Galomski Galon Galonek Galonia Galonio Galonka Galonowska Galonska Galont Galoń Galończyk Galoński Galor Galorczyk Galorek Galorowicz Galorysiak Galos Galoski Galoss Galosz Galoszna Galoszny Galoś Galot Galota Galotta Galotzy Galow Galowicz Galowitz Galowski Galowy Galpa Galperin Galperyn Galryszewska Galski Galster Galszman Galtas Galtowenger Galub Galuba Galubert Galubiak Galubiński Galubonis Galubska Galuch Galuchowski Galucińska Galucka Galuer Galuhn Galuk Galula Galulewicz Galun Galunska Galuppo Galus Galusa Galuscha Galuschka Galusek Galusiak Galusiakowski Galusiewicz Galusik Galusiński Galuska Galussek Galusza Galuszek Galuszewska Galuszka Galuszko Galuszyńska Galuś Galut Galuta Galuz Galwadis Galwan Galwas Galwasz Galwaś Galway Galwiaczek Galwic Galwidis Galwieło Galwin Galwinowska Galwitz Galwowska Galy Galys Galysa Galzer Gał Gała Gałabuda Gałaburda Gałaburdo Gałac Gałacan Gałach Gałachowski Gałacińska Gałacki Gałacz Gałaczkowski Gałaczyński Gałada Gaładek Gaładyk Gaładyka Gaładyn Gaładyna Gaładyń Gaładys Gaładza Gaładzińska Gaładzka Gaładzun Gaładżun Gałafin Gałagan Gałagocki Gałagun Gałagus Gałagusz Gałaguz Gałaj Gałajda Gałajewski Gałajko Gałajska Gałajsza Gałak Gałaka Gałakan Gałakuc Gałał Gałam Gałamacha Gałamaga Gałaman Gałambowska Gałamon Gałamosz Gałan Gałandzi Gałandziej Gałandziew Gałandzij Gałandzin Gałandziuk Gałanek Gałangowski Gałaniec Gałanik Gałaniuk Gałanowicz Gałant Gałań Gałańczuk Gałańdziej Gałańdziuk Gałańska Gałapin Gałarz Gałas Gałasiewicz Gałasiewska Gałasimow Gałasiński Gałaska Gałasz Gałasza Gałaszczuk Gałaszczyk Gałaszek Gałaszewicz Gałaszewski Gałaszkiewicz Gałaszko Gałaszuk Gałaszyk Gałaszyńska Gałaś Gałat Gałata Gałatka Gaława Gaławan Gaławanów Gaławicz Gaławski Gałaza Gałazentin Gałazin Gałazka Gałazkiewicz Gałazunów Gałazyn Gałażewicz Gałażewski Gałażyn Gałąb Gałąbiewska Gałąch Gałączkowski Gałąski Gałąskiewicz Gałąszczak Gałąszewska Gałąszka Gałąś Gałątzka Gałąza Gałązak Gałązek Gałązewski Gałązka Gałązki Gałązkiewicz Gałązko Gałązkowski Gałązowski Gałązyka Gałąź Gałążewski Gałążka Gałążkiewicz Gałbas Gałbasik Gałbierczak Gałbiuk Gałbogi Gałbudźko Gałczeński Gałczewski Gałczkowska Gałczyk Gałczyniak Gałczyński Gałd Gałda Gałdan Gałdańska Gałdas Gałdecki Gałdek Gałden Gałder Gałdies Gałdkowska Gałdobina Gałdon Gałdosz Gałdowski Gałdusiński Gałduszyński Gałdy Gałdych Gałdyga Gałdyk Gałdyka Gałdyn Gałdynek Gałdyń Gałdyński Gałdys Gałdysiak Gałdysińska Gałdysz Gałdyszyński Gałdyś Gałdzewicz Gałdzicki Gałdziewicz Gałdziński Gałdzyńska Gałech Gałecki Gałeczka Gałeczko Gałej Gałek Gałemziok Gałen Gałendek Gałender Gałenski Gałenza Gałenzewski Gałenzia Gałenziok Gałenzyka Gałenżewski Gałeński Gałez Gałeza Gałezia Gałeziewski Gałeziok Gałeziowski Gałezka Gałezowski Gałeżewski Gałeżowski Gałęcki Gałęda Gałędek Gałędzinowska Gałędziok Gałęga Gałęncka Gałęski Gałęza Gałęzewski Gałęzia Gałęziak Gałęziewicz Gałęziewski Gałęzinowski Gałęzińska Gałęziok Gałęzioł Gałęziowski Gałęzka Gałęzki Gałęzkowska Gałęzniak Gałęzowski Gałęzyka Gałęź Gałęźniak Gałęża Gałężawski Gałężewski Gałężka Gałężkiewicz Gałężniak Gałężyńska Gałga Gałgała Gałgan Gałgana Gałganek Gałganow Gałganowicz Gałganowska Gałganów Gałgański Gałgarzek Gałgas Gałgonek Gałgoń Gałgowski Gałgun Gałgus Gałgzyk Gałka Gałkaniewicz Gałkańska Gałkiewicz Gałkin Gałko Gałkosińska Gałkowski Gałkus Gałła Gałło Gałły Gałman Gałner Gałnowska Gało Gałobek Gałobińska Gałoch Gałocha Gałocka Gałojuch Gałomski Gałon Gałoncka Gałongowska Gałonska Gałonzka Gałonzowski Gałoń Gałoński Gałos Gałosińska Gałosz Gałoszka Gałoszuk Gałoś Gałota Gałow Gałowanow Gałowczyc Gałowiaczek Gałowicz Gałowiec Gałowniczek Gałowski Gałozowska Gałówko Gałpas Gałs Gałsiński Gałsza Gałszewski Gałszyńska Gałuba Gałubas Gałubiak Gałubicz Gałubiński Gałubowicz Gałuc Gałuch Gałucha Gałuchowski Gałucki Gałuda Gałudziński Gaługa Gałuj Gałun Gałuński Gałupa Gałus Gałusa Gałusek Gałusik Gałusiński Gałuska Gałusow Gałusz Gałusza Gałuszczewska Gałuszczyński Gałuszek Gałuszewski Gałuszka Gałuszkanycz Gałuszkiewicz Gałuszko Gałuszyński Gałuś Gałuśkiewicz Gałut Gałutowski Gałuz Gałuza Gałuzin Gałuzińska Gałuzo Gałuźna Gałuża Gałużka Gałużna Gałużny Gałwa Gałwan Gałwanowski Gałwiaczek Gałwiarak Gałwiczek Gałwińska Gałycz Gałydyk Gałyga Gałygowska Gałyk Gałyna Gałynia Gałyński Gałys Gałysa Gałysko Gałysz Gałyszkiewicz Gałyźniak Gałyżniak Gałza Gałziewska Gałziński Gałziok Gałzunów Gamaj Gamalczyk Gamaleja Gamalij Gamalski Gaman Gamanda Gamań Gamańczyk Gamański Gamar Gamaracki Gamaradzki Gamarcy Gamarz Gamas Gamauda Gamazyk Gamaż Gamba Gambal Gamballa Gambała Gambara Gambas Gambe Gambecka Gambera Gambiec Gambietz Gambin Gambini Gambińska Gambka Gambler Gamborska Gambosz Gamboś Gambowski Gambros Gambrych Gamburg Gambursch Gambus Gambusch Gambusz Gambuś Gamcarz Gamczar Gamczarenko Gamczyk Gamda Gamdyra Gamdzyk Gamecki Gameel Gamek Gamela Gamelski Gamełko Gamen Gameracka Gamerek Gamert Gamfler Gamgo Gamian Gamiec Gamiek Gamielowiec Gamik Gamla Gamlat Gamlej Gamli Gamlij Gamm Gamma Gammer Gammert Gamno Gamocka Gamojski Gamola Gamolczyk Gamoluch Gamoła Gamon Gamoń Gamończyk Gamoński Gamorak Gamorski Gamot Gamota Gamowska Gamółka Gampe Gampel Gampf Gamra Gamraca Gamracki Gamracy Gamracyj Gamraczy Gamradzka Gamrak Gamrat Gamrecka Gamrot Gamrotek Gamroth Gamrowski Gams Gamsa Gamsera Gamsjager Gamski Gamszej Gamuch Gamul Gamula Gamulak Gamulczak Gamulczyk Gamulińska Gamuła Gamułczyńska Gamułka Gamułkiewicz Gamułła Gamura Gamus Gamyn Gamys Gamza Gamzała Gamze Gamzel Gamzina Gamziuk Gamzyk Gamża Gamżunow Gan Gana Ganabasiński Ganabisiński Ganabysińska Ganaciu Ganacki Ganadzińska Ganak Ganakowski Ganarkiewicz Ganas Ganasik Ganasiński Ganatkowska Ganatowski Ganbarzyk Ganbera Ganbiec Ganbuś Ganc Ganca Gancach Gancacz Gancar Gancarczuk Gancarczyk Gancarek Gancarewicz Gancarowska Gancarski Gancaryk Gancarz Gancarzczyk Gancarzewicz Gancarzyk Gance Gancek Gancel Gancera Gancerek Gancerewicz Gancerz Gancerzewicz Gancewicz Gancewski Gancian Ganciara Ganciarczyk Ganciarek Ganciarska Ganciarz Gancik Ganciosz Gancka Gancke Gancko Ganckop Ganckow Ganckowski Ganclarski Ganclerz Gancorz Gancosz Gancowski Gancwal Gancwol Gancyrczyk Gancyrz Gancza Ganczak Ganczar Ganczarczyk Ganczarek Ganczarenko Ganczarewicz Ganczarik Ganczarko Ganczarow Ganczarów Ganczarski Ganczaruk Ganczaryk Ganczarz Ganczek Ganczerewicz Ganczerska Ganczewski Ganczew-Stojanow Ganczon Ganczorczyk Ganczors Ganczorz Ganczuk Ganczyk Ganczylik Ganda Gandaj Gandarski Gandasińska Gandawski Gande Gandea Gandecki Gandek Gandel Gandelman Gandelska Ganden Gander Gandera Gandercz Ganderka Ganderski Ganderz Gandewa Gandla Gandlik Gandor Gandorek Gandorski Gandowicz Gandrela Ganduk Gandulska Gandura Gandurkiewicz Gandurski Gandusińska Ganduska Ganduszewska Gandy Gandyk Gandyn Gandyń Gandyńska Gandyra Gandyrz Gandys Gandysińska Gandysz Gandza Gandzarowska Gandzel Gandziak Gandziała Gandziarek Gandziarowski Gandziarski Gandziej Gandziejczuk Gandzierowska Gandzij Gandzik Gandzińska Gandziorowski Gandziorska Gandziowska Gandziura Gandzyk Gandża Gane Ganecki Ganeczek Ganeczko Ganek Ganel Ganelczyk Ganełda Ganenda Ganer Ganera Ganerek Ganerka Ganes Ganet Ganew Ganewski Ganfler Gang Ganga Gangalewski Gangalowski Gangaś Gangbar Gangel Ganger Gangier Gangin Gangnin Gangnus Ganguin Gangus Gangusch Gangusek Gania Ganiacz Ganiak Ganiarek Ganiberzin Ganibol Ganich Ganicka Ganicz Ganiczko Ganiebna Ganiebny Ganiec Ganiecka Ganiek Ganienko Ganiewicz Ganiewski Ganik Ganiko Ganimian Ganin Ganinek Ganińska Ganioch Ganior Ganios Ganis Ganisiewski Ganisz Ganiszewski Ganiszewski Ganita Ganiuk Ganiuszkin Ganiza Gank Ganke Ganker Gankiewicz Ganko Gankow Gankowski Gannas Gano Ganobczyk Ganobis Ganocka Ganońska Ganos Ganowiak Ganowicz Ganowski Gans Ganschiniec Ganschinietz Ganschorek Ganschow Gansciora Gansczyk Gansdorfer Gansel Ganser Gansera Gansewski Gansfort Ganshe Gansieniec Gansiniec Gansinietz Gansińska Ganske Ganski Ganslerz Gansner Ganson Gansort Gansowska Gansty Ganswert Ganswindt Gansza Ganszczyk Ganszer Gansziniec Ganszyniec Ganta Gantar Gantarska Gantarz Ganter Gantert Ganther Gantier Gantka Gantkiewicz Gantkowski Gantner Ganton Gantor Gantorska Gantowska Gantuch Gantz Gantzk Gantzke Gantzki Gantzos Ganuchowski Ganułka Ganur Ganus Ganusiewicz Ganuszewicz Ganuszewska Ganuszko Ganuś Ganysz Ganyś Ganz Ganza Ganzek Ganzel Ganzela Ganzer Ganzera Ganzke Ganzler Ganzok Ganzynkowicz Ganżuk Ganżumow Gap Gapa Gapacki Gapacz Gapaja Gapanda Gapanionek Gapaniuk Gapanow Gapanowicz Gaparski Gapasiuk Gapcio Gapczak Gapczyński Gape Gapek Gapel Gapiejczuk Gapiejewska Gapieniuk Gapienko Gapierniuk Gapiga Gapik Gapinek Gapinski Gapiński Gapis Gapiska Gapisz Gapiś Gapiuch Gapiustka Gapka Gapke Gapkowski Gapla Gaplów Gapon Gaponenko Gaponiak Gaponienko Gaponik Gaponiok Gaponiuk Gaponow Gaponowicz Gaponów Gapoń Gapowiak Gappa Gappe Gaprys Gapsa Gapski Gapst Gapta Gapuniuk Gapunowicz Gapys Gapyś Gar Gara Garaba Garabala Garabara Garabas Garabedian Garabiec Garabińska Garabowska Garach Garachow Garack Garackiewicz Garacz Garaczewska Garaczow Garaczy Garaczyn Garadowska Garafiniuk Garagas Garagula Garai Garaj Garajaciak Garajew Garajewska Garajs Garakiewicz Garal Garala Garaldziak Garalowski Garał Garamaj Garamszegi Garan Garandża Garanin Garanina Garanoszewski Garanta Garanty Garańczuk Garańczyk Garańty Garapich Garapiek Garapuczyk Garara Garas Garasen Garasiewicz Garasik Garasim Garasimczuk Garasimczyk Garasimiuk Garasimow Garasimowicz Garasinowicz Garasiński Garason Garasoń Garasorz Garasymiw Garasz Garaszczenko Garaszczuk Garaszczukowski Garaszewski Garaszkiewicz Garaś Garatka Garaus Garaz Garazda Garazdowski Garażdza Garażdża Garażna Garb Garba Garbacewicz Garbach Garbaciak Garbaciarz Garbacik Garbaciński Garbaciok Garbacior Garbaciuk Garbacki Garbacz Garbaczak Garbaczek Garbaczenek Garbaczenko Garbaczew Garbaczewski Garbacziok Garbaczok Garbaczonek Garbaczow Garbaczowska Garbaczów Garbaczuk Garbaczyk Garbaczyński Garbadzki Garbaj Garbal Garbala Garbalewski Garbaliński Garbalski Garbał Garbała Garban Garbaniak Garbaniów Garbanowski Garbanów Garbań Garbar Garbara Garbaraczyk Garbarak Garbarciak Garbarcik Garbarczak Garbarczek Garbarczok Garbarczów Garbarczuk Garbarczyk Garbarczyńska Garbardzka Garbarek Garbarkiewicz Garbarski Garbart Garbaruk Garbarz Garbarzyk Garbas Garbasiak Garbasz Garbaszewicz Garbaszewski Garbaś Garbat Garbata Garbatenko Garbatiuk Garbatka Garbatow Garbatowicz Garbatowski Garbaty Garbawski Garbaziak Garbazik Garbaż Garbczak Garbczyńska Garbe Garbecki Garbek Garbela Garbella Garben Garber Garbera Garberka Garbiak Garbiałowicz Garbiarz Garbias Garbiasz Garbicz Garbiec Garbiej Garbiel Garbielczyk Garbień Garbiew Garbik Garbin Garbina Garbino Garbiński Garbis Garbisch Garbisz Garblińska Garbo Garbociak Garbociuk Garbocka Garbocz Garbodziak Garbogno Garbol Garbola Garbolewski Garbolino Garboliński Garbon Garboniak Garboń Garborz Garbos Garbosz Garboś Garbotz Garbowiak Garbowicz Garbowiecka Garbownik Garbowski Garbozik Garbrecht Garbudziak Garbudzińska Garbukiewicz Garbul Garbula Garbulewski Garbuliński Garbulowski Garbulski Garbuła Garbuna Garbunow Garbunowski Garbunów Garbuń Garbus Garbusewicz Garbusianiec Garbusiewicz Garbusik Garbusiński Garbuszewski Garbuszyn Garbuszyńska Garbuś Garbut Garbutowska Garbuz Garbuzik Garbuziński Garbuzow Garbuź Garbych Garbycz Garbysiak Garbysz Garc Garcarczyk Garcarek Garcarski Garcarz Garcarzyk Garcek Garcen Garcerz Garces Garchlewska Garchut Garcia Garciay Garciniec Garcke Garcki Garckiewicz Garcon Garcoń Garcorz Garcosz Garcyna Garcz Garczak Garczakowska Garczańska Garczarczyk Garczarek Garczarski Garczarz Garczarzyk Garczasz Garczek Garczenko Garczerek Garczewski Garczka Garczmarek Garczon Garczonek Garczorek Garczorsz Garczorz Garczosz Garczowski Garczyca Garczycki Garczyk Garczyk Garczykowski Garczyna Garczyński Garczyrczyk Garda Gardacka Gardacz Gardaczewska Gardak Gardal Gardala Gardalik Gardalińska Gardała Gardan Gardański Gardar Gardarz Gardas Gardasiak Gardasiewicz Gardasik Gardasz Gardaszewski Gardaś Gardat Gardawski Garde Gardecki Gardel Gardela Gardelewicz Gardelik Gardelka Gardell Gardeła Gardełka Gardełko Gardeło Gardemajer Gardemeier Gardemejer Gardemik Gardener Gardenik Gardeński Garder Garderewicz Garderowicz Gardeta Gardewiszki Gardiak Gardian Gardianczyk Gardiańczyk Gardias Gardiasz Gardiaś Gardiejew Gardiejów Gardiew Gardijas Gardijew Gardin Gardiner Gardiński Gardipe Gardisz Gardjan Gardjas Gardjasz Gardjew Gardlarz Gardlińska Gardlo Gardła Gardło Gardłończ Gardłowicz Gardłowska Gardner Gardnia Gardnik Gardo Gardocha Gardocki Gardoliński Gardoła Gardomska Gardon Gardoniak Gardoń Gardorz Gardos Gardoś Gardowicz Gardowski Gards Gardula Gardulski Garduła Garduszak Garduszewska Gardy Gardyan Gardyanczyk Gardyańczyk Gardyarczyk Gardyas Gardyasz Gardyawczyk Gardychowski Gardyga Gardygajko Gardygajło Gardygała Gardyjan Gardyjanczyk Gardyjas Gardyjasz Gardyjewski Gardyka Gardyła Gardyn Gardyna Gardynecki Gardynek Gardyner Gardyniak Gardynik Gardyniuk Gardyń Gardyński Gardyra Gardys Gardysiak Gardysiewicz Gardysz Gardyszewski Gardyszowska Gardyś Gardyza Gardyża Gardzała Gardzejewska Gardzelewski Gardziak Gardziała Gardziałkowska Gardziałowska Gardzian Gardziańczyk Gardziarz Gardziasz Gardziej Gardziejczuk Gardziejczyk Gardziejew Gardziejewski Gardziejko Gardziejowski Gardziel Gardzielewicz Gardzielewski Gardzielik Gardzielnik Gardzielowski Gardzielska Gardzieła Gardzieniów Gardzieńska Gardziewicz Gardziewski Gardzij Gardzijczyk Gardzijewski Gardzik Gardzilewicz Gardzilewski Gardzina Gardziński Gardzioła Gardziołek Gardzisz Gardziszewska Gardziuk Gardzius Gardzki Gardzkielik Gardzom Gardzonikas Gardzyńska Gardżała Garea Garecki Gareis Garej Garejta Garek Garel Garela Garelis Garelt Garemasz Garemko Garenda Garenek Garenko Gareon Garetzka Garewicz Garfinkel Garfunkel Garga Gargacz Gargaj Gargal Gargala Gargalas Gargalis Gargalska Gargała Garganicz Garganin Garganisz Gargantysiewicz Gargari Gargarz Gargas Gargasewicz Gargasiewicz Gargass Gargasz Gargaś Gargata Gargaz Gargel Gargelus Garglinowicz Gargol Gargola Gargolik Gargoliński Gargoł Gargoła Gargoń Gargosz Gargoś Gargól Gargólińska Gargón Garguc Gargul Gargula Gargulak Gargulewicz Garguliński Gargulski Garguła Gargut Gargyś Garhoła Garian Garianowska Gariańczyk Garias Garibaldi Garibaszwili Gariec Gariel Garielska Garifow Gariglio Garilenko Garina Garinek Garińska Gariwaldi Garjaciak Garka Garkaj Garkawenko Garkawienko Garkiewicz Garkin Garko Garkonienko Garkowaj Garkowczuk Garkowienko Garkowoj Garkowski Garkul Garkun Garkus Garkusz Garkusza Garkuszenko Garkuszeńko Garkuszka Garkut Garlach Garlacz Garlaczek Garlaj Garlak Garlarz Garlaszyński Garlec Garlej Garleja Garlejski Garlepów Garles Garlewicz Garlewitz Garlewski Garley Garli Garlicha Garlicki Garlicz Garliczak Garliczek Garlik Garlikowski Garlin Garling Garliński Garlowska Garlstedt Garłach Garłacz Garłaszyńska Garłat Garło Garłow Garłowicz Garłowski Garłukiewicz Garm Garmada Garmal Garmalczyk Garman Garmarz Garmasz Garmat Garmata Garmazińska Garmecka Garmeister Garmewicz Garmider Garmiec Garminowicz Garmińska Garmisch Garmol Garmolin Garmolita Garmoń Garmosicka Garmot Garmowska Garmoza Garmuch Garmujewicz Garmulewicz Garmus Garmys Garn Garna Garnala Garnarek Garnas Garnastajewa Garnaszewska Garnat Garncarczyk Garncarek Garncarski Garncarz Garncarzyk Garncasz Garncerek Garncorz Garncow Garnczar Garnczarczyk Garnczarek Garnczarski Garnczaruk Garnczarz Garnczarzyk Garnec Garnecki Garnek Garnet Garnetz Garniak Garniarz Garnic Garnicki Garnicz Garniczak Garnicz-Garnicki Garnidi Garnidis Garniec Garnier Garniew Garniewicz Garniewski Garnik Garnikowska Garnis Garniszewska Garnitz Garnkowski Garno Garnol Garnoń Garnoszewska Garnowicz Garnowiecka Garnowski Garns Garnsztoff Garntz Garnuch Garnuchowski Garnus Garnusz Garnuszek Garnuszewski Garnyk Garnys Garnysz Garnyś Garola Garolijas Garolik Garolis Garon Garoń Garoński Garori Garos Garosińska Garost Garosta Garosz Garoszczenko Garoszczuk Garoszuk Garoszyńska Garota Garow Garowicz Garowska Garozarczyk Garpich Garpiec Garpiel Garpocka Garr Garrelt Garrido Garrignes Garrity Garrone Garrych Gars Garsiec Garsija Garsin Garsińska Garski Garskowiak Garsowicz Garst Garsta Garstacka Garstak Garstaka Garstecki Garsteczka Garstek Garsteska Garstka Garstkiewicz Garstkowiak Garstków Garsza Garszanów Garszańska Garszcińska Garszczal Garszczarek Garszczaryk Garszczyński Garszek Garszel Garszewicz Garszewski Garszka Garszko Garszkow Garsznek Garsztecki Garsztka Garsztko Garsztkowiak Garsztof Garsztowiak Garsztowicz Garszwo Garszyna Garszyński Garścia Garścińska Garść Gartacz Gartat Gartatowicz Gartby Gartczak Gartecka Gartek Gartel Garteld Garten Gartenschlager Garthol Gartig Gartka Gartke Gartkiewicz Gartkowiak Gartlieb Gartman Gartner Gartold Garton Gartowicz Gartowski Gartside Gartska Garttala Gartych Gartyński Gartz Gartzkie Garu Garuch Garucha Garucki Garuczarek Garudzińska Garudzka Garuga Garuk Garukowska Garula Garulowska Garulski Garuła Garus Garusiewicz Garusiński Garuski Garusow Garustowicz Garusz Garuszewska Garuszyńska Garuś Garuścińska Garuz Garuzel Garuzińska Garwa Garwacki Garwacz Garwadka Garwadzki Garwalińska Garwała Garwarczak Garwarski Garwart Garwas Garwaski Garwat Garwatowski Garwecki Garwel Garwicki Garwin Garwiński Garwliński Garwobińska Garwocka Garwol Garwola Garwolewski Garwolik Garwoliński Garwolski Garwoła Garwon Garwona Garwoniński Garwoński Garwota Garwowińska Garwowska Garwul Garwulewski Garwysiak Garyalas Garyan Garyanczyk Garyantasiewicz Garyantes Garyantesiewicz Garyantosiewicz Garyantysiewicz Garyańczyk Garycha Garycki Garycza Garyczna Garyelczyk Garyelewicz Garyelska Garyga Garygiel Garyjołek Garyk Garyluk Garymowicz Garyntesiewicz Garys Garysa Garysiak Garysz Garyszewska Garyszko Garyś Garz Garzała Garzbarz Garzciński Garzdyk Garzebielucha Garzec Garzej Garzeja Garzek Garzel Garzela Garzelana Garzelerz Garzeł Garzembke Garzewska Garzędowski Garzkiewicz Garzmanga Garzoł Garzombka Garzombke Garzon Garzonka Garzonko Garzorz Garzosch Garztecki Garztek Garztka Garztkowiak Garztych Garzyczyk Garzyna Garzyński Garżel Gas Gasa Gasanow Gascewicz Gasch Gaschi Gaschik Gaschin Gaschini Gaschk Gaschka Gaschorski Gaschta Gasczyk Gasda Gasdecka Gasdorf Gase Gasecki Gasek Gaselle Gasem Gasen Gasenko Gasentzer Gaser Gasetzer Gasewicz Gasgari Gasi Gasia Gasiak Gasianiec Gasianowska Gasiarek Gasiąr Gasica Gasiciel Gasidło Gasiecki Gasieczyńska Gasieka Gasielczyk Gasienica Gasienica Gasienica Gasienica Gasieniec Gasienis Gasienko Gasiennica Gasieńko Gasiewicz Gasiewski Gasij Gasik Gasikowski Gasilewski Gasin Gasina Gasinak Gasinek Gasiniak Gasiniec Gasinowicz Gasiński Gasio Gasioł Gasion Gasior Gasiorczyk Gasiorek Gasiorkiewicz Gasiorowicz Gasiorowski Gasiorz Gasiór Gasiów Gasis Gasiuk Gasiukiewicz Gasiul Gasiulewicz Gasiun Gasiunas Gaska Gaskiewicz Gasko Gaskoń Gaskudzki Gasl Gaslerska Gaslunas Gasławski Gasłoń Gasłowska Gasner Gaso Gasoł Gason Gasoń Gasowski Gaspadowicz Gaspar Gaspara Gasparaniec Gasparavicius Gasparec Gasparewicz Gaspari Gasparian Gasparini Gasparis Gasparjan Gasparowicz Gaspars Gasparski Gaspary Gaspenas Gasper Gasperaniec Gasperczyk Gasperewicz Gasperniec Gasperowicz Gaspers Gasperski Gaspirowicz Gaspodarek Gaspor Gasporowicz Gasprowicz Gass Gassa Gassama Gassan Gassanow Gassań Gasse Gassem Gassen Gasser Gassin Gassina Gassis Gassmann Gassner Gasson Gassoń Gassowski Gast Gasta Gastajer Gastalik Gastał Gastała Gastecki Gasteier Gastejer Gaster Gastermann Gasternak Gastka Gastkowska Gastman Gastmo Gastniejewski Gasto Gastok Gastol Gastold Gastoł Gastołd Gastołek Gastomczyk Gastomska Gastoń Gastorowska Gastowska Gastół Gastpari Gastpary Gastrowska Gastulak Gastuła Gastur Gastwiński Gastych Gasudarski Gasyn Gasyna Gasyniuk Gasyń Gasz Gasza Gaszak Gaszcyk Gaszcz Gaszczak Gaszczan Gaszczarz Gaszczenko Gaszczon Gaszczorna Gaszczuk Gaszczyk Gaszczyński Gaszecki Gaszek Gaszeński Gaszewski Gaszi Gaszik Gaszin Gaszka Gaszke Gaszkiewicz Gaszko Gaszkołd Gaszkowiak Gaszkowski Gaszler Gaszman Gaszok Gaszonek Gaszorowska Gaszowska Gaszpar Gaszperak Gaszperek Gaszpier Gaszpir Gaszta Gasztecki Gasztelan Gaszten Gasztka Gasztkowiak Gasztkowski Gaszto Gasztold Gasztoł Gasztołd Gasztołek Gasztoło Gasztowicz Gasztowt Gasztowtt Gasztych Gasztyk Gasztyn Gaszuk Gaszur Gaszyk Gaszymow Gaszyn Gaszyna Gaszyński Gaś Gaściewicz Gaściło Gaścińska Gaściuk Gaść Gaśda Gaśka Gaśko Gaślik Gaśliński Gaśniak Gaśnier Gaśnikow Gaśniowska Gat Gata Gatajda Gatak Gatalski Gataman Gatan Gatarczyk Gatarek Gatarski Gatarz Gatarzewska Gatas Gataś Gatca Gatcmanga Gatczenia Gatec Gatecka Gatek Gateka Gatelis Gatens Gatera Gaterek Gatermajer Gaternus Gatesz Gatewicz Gatewska Gath Gatharczyk Gatie Gatiuk Gatka Gatke Gatkiewicz Gatko Gatkowicz Gatkowski Gatler Gatlich Gatlik Gatlner Gatmajewski Gatmańska Gatmar Gatna Gatnar Gatnarczyk Gatnek Gatner Gatnerczyk Gatnicki Gatniejewski Gatnikiewicz Gatnor Gatny Gatomski Gatowicki Gatowski Gatroński Gatryszak Gatrzar Gattant Gatter Gatti Gattnar Gattnek Gattner Gattringer Gatty-Kostyal Gatulska Gatuszka Gatwiaczek Gatyński Gatys Gatysa Gatyś Gatz Gatza Gatzek Gatzke Gatzki Gatzko Gatzkowska Gatzmaga Gatzmanga Gatzogiannis Gau Gaua Gaube Gaubiak Gaubitz Gauc Gauca Gaucarz Gauch Gauche Gaucher Gauchowska Gauchy Gaucy Gauczyc Gauczyńska Gauda Gaudasiński Gaudaszyńska Gaudea Gaudecki Gaudek Gaudel Gauden Gauder Gaudeszis Gaudeszys Gaudiak Gaudin Gaudis Gaudnik Gaudon Gaudt Gaudun Gaudusiński Gaudy Gaudyak Gaudyk Gaudyn Gaudynek Gaudyń Gaudyński Gaudyr Gaudysiński Gaudysz Gaudziak Gaudziński Gauer Gauermann Gauffin Gaufyn Gauger Gaugier Gauglic Gauglitz Gaugusch Gauk Gauks Gauksztol Gaul Gaula Gaulas Gaulic Gauliczek Gaulik Gaulin Gaulińska Gaulke Gaulusik Gauł Gaułas Gaułdyn Gaumer Gaumert Gaup Gaur Gaura Gaurczyk Gauron Gaus Gausa Gausberg Gausel Gauske Gausmann Gauss Gaussling Gaust Gauswerd Gausz Gauszak Gauszewski Gauszka Gauszko Gausztka Gauter Gauthier Gautier Gaux Gauz Gauza Gauze Gauzel Gauzera Gauzik Gauzka Gauzner Gauzy Gauże Gave Gavino Gavrilenko Gavrilović Gavrun Gaw Gawa Gawacki Gawad Gawadowska Gawadziński Gawadzyn Gawajda Gawalewicz Gawalik Gawaliński Gawalkiewicz Gawalski Gawaluch Gawał Gawałek Gawałkiewicz Gawałko Gawan Gawanda Gawande Gawandtka Gawanowski Gawans Gawanta Gawantka Gawar Gawara Gawarak Gawarczewski Gawarczuk Gawarczyk Gaward Gawarda Gawardys Gawarecki Gawarek Gawareska Gawariewicz Gawarkiewicz Gawarna Gawarowska Gawarski Gawarszewska Gawart Gawartowska Gawarzewski Gawarzycki Gawarzyński Gawas Gawast Gawaś Gawat Gaważyn Gawąd Gawąda Gawądzki Gawcarek Gawcarz Gawciczyk Gawczarczyk Gawczek Gawczenko Gawczuk Gawczygalska Gawczyk Gawczyński Gawda Gawdan Gawdat Gawdejko Gawden Gawdis Gawdo Gawdon Gawdonowicz Gawdor Gawdowski Gawdulski Gawdun Gawdurska Gawdusińska Gawdyn Gawdynek Gawdziak Gawdziakowski Gawdziejczyk Gawdziel Gawdzik Gawdzikowski Gawdziński Gawdzis Gawdzisz Gawdziś Gawdziul Gawec Gawecki Gawed Gaweda Gawedzki Gawejko Gawek Gawel Gawelczyk Gawelec Gawelek Gawell Gawellek Gawelowicz Gawelski Gaweł Gaweła Gawełczyk Gawełda Gawełek Gawełka Gawełkiewicz Gawełko Gaweł-Kucab Gaweł-Romaszkan Gawełski Gawen Gawencki Gawenczuk Gawenczyk Gawenda Gawendka Gawendowicz Gawendzki Gawenko Gawentka Gawenus Gaweńczuk Gaweńczyk Gawer Gawera Gawerda Gawerecki Gawerek Gawerkiewicz Gawerski Gaweryńska Gawet Gawetczyk Gaweydka Gawęcki Gawęd Gawęda Gawędowicz Gawędowska Gawędza Gawędziński Gawędzki Gawęga Gawęka Gawęncki Gawęnda Gawęndka Gawęski Gawęzka Gawęzowska Gawgan Gawgun Gawia Gawiada Gawiak Gawianowski Gawiar Gawiarczyk Gawic Gawicki Gawicz Gawid Gawidziel Gawidzis Gawiec Gawiecki Gawiejna Gawiejnowicz Gawielewicz Gawieł Gawienas Gawienczyk Gawienowicz Gawienowski Gawień Gawieńczuk Gawieńczyk Gawieńkowska Gawier Gawierska Gawięczyk Gawięńczyk Gawik Gawikowska Gawilczek Gawilicz Gawilk Gawin Gawina Gawinczyk Gawinecki Gawinek Gawinek-Samelczak Gawinęcka Gawin-Gostomski Gawiniak Gawiniecki Gawinko Gawinkowski Gawin-Niesiołowski Gawino Gawinowicz Gawinowski Gawinski Gawiń Gawińczyk Gawiński Gawionkowska Gawionowicz Gawior Gawiór Gawir Gawirdowska Gawirz Gawis Gawiszek Gawit Gawiuch Gawiuk Gawiukowska Gawizda Gawizdowicz Gawkielewicz Gawkiewicz Gawkilewicz Gawkińska Gawkowski Gawla Gawlak Gawlak-Curuś Gawlak-Homernik Gawlak-Kubik Gawlak-Mikuda Gawlak-Socka Gawlas Gawlaski Gawlaś Gawle Gawlec Gawlek Gawleński Gawler Gawleta Gawlewicz Gawlewska Gawlia Gawlica Gawlicek Gawlich Gawlicki Gawlicz Gawliczak Gawliczek Gawliczyn Gawlijałek Gawlik Gawlikowicz Gawlikowski Gawlin Gawlina Gawlinowska Gawlińczyk Gawliński Gawlista Gawliszyn Gawlita Gawlitta Gawlitza Gawlitzek Gawliuk Gawlok Gawlos Gawloski Gawlowicz Gawlowski Gawluk Gawlus Gawlyta Gawlytta Gawłas Gawłecki Gawłęziowska Gawło Gawłonicz Gawłońska Gawłos Gawłowicz Gawłowin Gawłowska Gawłowski Gawłowski Gawłów Gawłuk Gawłyta Gawnicka Gawnoń Gawnowska Gawnyszewska Gawo Gawodziński Gawol Gawola Gawolek Gawolewicz Gawolik Gawolyn Gawoł Gawołda Gawołek Gawon Gawonicz Gawoński Gawor Gawora Gaworczak Gaworczuk Gaworczyk Gaworecki Gaworek Gaworek Gaworek-Michalczenia Gaworkiewicz Gaworko Gaworowski Gaworski Gaworszczak Gaworucha Gaworzewski Gaworzycka Gaworzyński Gawosławski Gawoszka Gawoś Gawot Gawoz Gawór Gawra Gawracka Gawracz Gawraczyński Gawraj Gawrak Gawralidis Gawran Gawrański Gawrasiak Gawraś Gawrecki Gawrek Gawrel Gawreliuk Gawrenik Gawrewicz Gawrich Gawrijałek Gawrijołek Gawrik Gawrilenko Gawrilik Gawrilina Gawriluk Gawriłow Gawrino Gawriołek Gawris Gawrisz Gawriuczenko Gawriuczenkow Gawrjołek Gawro Gawroch Gawrocińska Gawrocki Gawroczek Gawroczyńska Gawrol Gawroliński Gawron Gawronczyk Gawronek Gawroniak Gawronik Gawroniuk Gawronkiewicz Gawronowicz Gawronowski Gawronski Gawroń Gawrończyk Gawroński Gawrorz Gawrosiński Gawroski Gawrosz Gawroszczak Gawrot Gawrowski Gawrsiak Gawrucha Gawrujołek Gawruk Gawrul Gawruleszko Gawrus Gawrusik Gawrusiński Gawruszak Gawruszko Gawruś Gawry Gawryał Gawryałek Gawrych Gawrychowski Gawryciuk Gawrycki Gawrycuk Gawrycz Gawryczenko Gawryczuk Gawryel Gawryiołek Gawryjak Gawryjałek Gawryjełek Gawryjołek Gawryk Gawrykiewicz Gawrykow Gawryl Gawrylak Gawrylakiewicz Gawrylarz Gawrylczak Gawrylczenko Gawrylczuk Gawrylczyk Gawrylecki Gawrylej Gawryleni Gawrylenko Gawryleń Gawryleńska Gawrylewicz Gawrylewski Gawryliczyk Gawrylidis Gawrylik Gawrylin Gawrylińska Gawryliszyn Gawrylkiewicz Gawrylok Gawrylow Gawryluch Gawryluk Gawrył Gawryła Gawryłek Gawryłkiewicz Gawryłko Gawryłkowicz Gawryło Gawryłojek Gawryłow Gawryłowicz Gawryłów Gawryn Gawryniak Gawrynowicz Gawryń Gawryńczak Gawryński Gawryołek Gawrys Gawrysiak Gawrysiewicz Gawrysiewska Gawrysińska Gawrysiuk Gawrysołek Gawrystak Gawrysz Gawryszak Gawryszczak Gawryszczek Gawryszek Gawryszewski Gawryszowski Gawryszuk Gawryszyk Gawryszyński Gawryś Gawryściuk Gawrytkowicz Gawrytowa Gawryziak Gawryź Gawrzak Gawrzalska Gawrzewski Gawrział Gawrzjał Gawrzoł Gawrzyalski Gawrzyał Gawrzydek Gawrzyjak Gawrzyjał Gawrzylak Gawrzył Gawrzyński Gawski Gawtowicz Gawuć Gawuła Gawur Gawura Gawurski Gawusta Gawutta Gawyluk Gawyś Gawza Gawzda Gawział Gawziński Gawżor Gawżyński Gay Gayczak Gayda Gaydamowicz Gaydus Gaydzik Gayer Gayk Gayko Gayny Gayzler Gaz Gaza Gazakow Gazala Gazalińska Gazalka Gazałka Gazarczyk Gazarek Gazarian Gazarkiewicz Gazarow Gazączniak Gazd Gazda Gazdag Gazdajka Gazdajko Gazdal Gazdaliński Gazdalska Gazdała Gazdan Gazdecki Gazdeczka Gazdejko Gazdek Gazdka Gazdner Gazdowicz Gazdowski Gazdów Gazdulski Gazduła Gazdun Gazdur Gazdyga Gazdyszyn Gazdyza Gazdziak Gazdzicki Gazdziel Gazdzieniak Gazdziewska Gazdzik Gazdzińska Gazdzioł Gaze Gazecki Gazek Gazel Gazela Gazelińska Gazelkowska Gazella Gazeł Gazencer Gazenfrac Gazenter Gazentzer Gazeszczak Gaześkowiak Gazewski Gazga Gazgul Gazi Gaziak Gazicki Gazier Gaziewska Gazik Gazikowska Gazimura Gazinowska Gaziński Gaziuk Gazka Gazkowska Gazleja Gazler Gazlerowicz Gazlik Gazola Gazolińska Gazon Gazowski Gazur Gazurek Gazus Gazwa Gazy Gazycka Gazynkiewicz Gazyszek Gaździak Gaździała Gaździcki Gaździecki Gaździejewska Gaździelewska Gaździewicz Gaździewski Gaździk Gaździkiewicz Gaździna Gaździński Gaździoki Gaździoł Gaździor Gaździół Gaździuk Gaźdzół Gaźkiewicz Gaźliński Gaża Gażakowska Gażda Gażdziak Gażdzicki Gażdziewicz Gażdzik Gażdziński Gażdziół Gażek Gażeka Gażeł Gażeniski Gażer Gażler Gażonek Gażur Gażurek Gażyński Gąb Gąbacka Gąbacz Gąbaczka Gąbal Gąbala Gąbalczyk Gąbalska Gąbała Gąbara Gąbarczyk Gąbarowski Gąbarska Gąbas Gąbczak Gąbczewska Gąbczyk Gąbczyński Gąbica Gąbicki Gąbicz Gąbiecka Gąbik Gąbin Gąbinowski Gąbiński Gąbior Gąbiorowska Gąbka Gąbkowski Gąbła Gąbołyś Gąborek Gąborowski Gąbowska Gąbrowska Gąbruk Gąbrych Gąbrzyński Gąbski Gąbuska Gąbzdyl Gąc Gąca Gącała Gącarz Gącarzewicz Gącek Gącelewski Gącerz Gącerzewicz Gąceżewicz Gąchewicz Gąchowska Gąciaba Gąciara Gąciarczyk Gąciarek Gąciarski Gąciarz Gąciaszewska Gącielewska Gącierz Gącik Gącikowski Gącjarz Gącka Gąckiewicz Gąckowska Gąclewska Gącz Gącza Gączar Gączarek Gączarowski Gączaruk Gączarzewicz Gączewski Gączka Gączkowski Gączowski Gączyński Gąćkowski Gąd Gąda Gądało Gądarczyk Gądarowski Gądecki Gądek Gądel Gądela Gądeł Gąder Gąderek Gąderska Gądk Gądka Gądkiewicz Gądko Gądkowski Gądlek Gądłek Gądnio Gądor Gądorowicz Gądowicz Gądowska Gądro Gądrowska Gądrzyńska Gądylowska Gądysiak Gądz Gądzała Gądzelewski Gądzia Gądziak Gądziała Gądziel Gądzielewska Gądzik Gądzikiewicz Gądzikowska Gądziński Gądzio Gądziorowska Gądzka Gądzlewski Gądzwan Gądzyński Gągal Gągala Gągalski Gągał Gągała Gągałka Gągało Gągata Gągda Gągerowski Gągiel Gąglawa Gąglewicz Gąglewski Gąglińska Gągła Gągniewicz Gągol Gągola Gągolewicz Gągolewski Gągoliński Gągolski Gągoł Gągoła Gągołowska Gągor Gągorek Gągorowski Gągotek Gągowska Gągól Gągólski Gągół Gągór Gągrowski Gągulski Gąguł Gąk Gąka Gąkała Gąkiewicz Gąkowski Gąnsior Gąntarska Gąpała Gąpeć Gąponik Gąpska Gąsak Gąsakowska Gąsania Gąsara Gąsawa Gąsawski Gąsczak Gąsecki Gąsecki Gąsek Gąsewicz Gąsewski Gąsi Gąsia Gąsiak Gąsianiec Gąsianowski Gąsiar Gąsiarek Gąsiarowska Gąsiarz Gąsicki Gąsiczak Gąsidło Gąsiecki Gąsiejewski Gąsienia Gąsienica Gąsienica Gąsienica Gąsienica Gąsienica Gąsienica Gąsienica Gąsienica-Bednarz Gąsienica-Brzega Gąsienica-Byrcyn Gąsienica-Bystrzan Gąsienica-Ciaptak Gąsienica-Ciułacz Gąsienica-Daniel Gąsienica-Fronek Gąsienica-Gewont Gąsienica-Giewont Gąsienica-Gładczan Gąsienica-Golec Gąsienica-Groń Gąsienica-Jacków Gąsienica-Jarząbek Gąsienica-Jędrzejczyk Gąsienica-Józkowy Gąsienica-Kaspruś Gąsienica-Kleryk-Strynka Gąsienica-Kołodziej Gąsienica-Kościelny Gąsienica-Kotelnicki Gąsienica-Ladzi Gąsienica-Łuszczek Gąsienica-Makowski Gąsienica-Marcielnik Gąsienica-Mikołajczyk Gąsienica-Mracielnik Gąsienica-Roj Gąsienica-Samek Gąsienica-Sieczka Gąsienica-Sobczak Gąsienica-Staszeczek Gąsienica-Szostak Gąsienica-Szymków Gąsienica-Tomków Gąsienica-Walczak Gąsienica-Wawrytko Gąsieniec Gąsieniecka Gąsiennica Gąsiennica Gąsiennica Gąsiennica Gąsierkiewicz Gąsierowski Gąsiewicz Gąsiewski Gąsiforek Gąsik Gąsikiewicz Gąsikowski Gąsinak Gąsiniak Gąsinica Gąsiniec Gąsinowski Gąsiński Gąsioł Gąsioła Gąsion Gąsionka Gąsionowska Gąsior Gąsiora Gąsiorczyk Gąsiorek Gąsiorewicz Gąsiorkiewicz Gąsiorowicz Gąsiorowski Gąsiorów Gąsiorski Gąsiortek Gąsiorzewski Gąsiowski Gąsiór Gąsir Gąsirek Gąsirowska Gąsiur Gąsk Gąska Gąskiewicz Gąskiorowska Gąskowski Gąsławski Gąsłowski Gąsniak Gąsnicka Gąsor Gąsorowski Gąsowicz Gąsowski Gąsór Gąssowski Gąsta Gąstal Gąstala Gąstalik Gąstał Gąstała Gąstarczyk Gąstarska Gąstawski Gąstlik Gąstok Gąstol Gąstoł Gąstół Gąszcak Gąszciecki Gąszcz Gąszczak Gąszczałowska Gąszczar Gąszczecka Gąszczek Gąszczera Gąszczewska Gąszczołowski Gąszczurna Gąszczyk Gąszczyński Gąszewski Gąszka Gąszowski Gąszyniec Gąś Gąściel Gąściora Gąśla Gąta Gątak Gątala Gątar Gątarczyk Gątarek Gątarewicz Gątarski Gątarz Gątarzewski Gątaszewski Gątek Gąterska Gątka Gątkiewicz Gątko Gątkowski Gątnica Gątnicki Gątorek Gątowski Gązawa Gąziewska Gązikiewicz Gązikowska Gązka Gązkiewicz Gązowski Gązwa Gążkiewicz Gążwa Gbauer Gbel Gbicha Gbierczyk Gbiorczyk Gbor Gborek Gbowska Gbór Gbur Gburczak Gburczowska Gburczyk Gburczyk Gburczykowski Gburczyński Gbureck Gburek Gburkowski Gburski Gburyk Gburzyński Gbyl Gbyl Gbyliczek Gbylik Gda Gdacz Gdaczyk Gdaczyński Gdak Gdakowicz Gdakowski Gdal Gdala Gdalewicz Gdalewski Gdalińska Gdalski Gdałowski Gdanetz Gdaniec Gdaniec Gdanietz Gdanitz Gdanowska Gdańczk Gdańczyk Gdański Gdarz Gdasa Gdasińska Gdasz Gdaszewska Gdaszka Gdawiak Gdawiec Gdawski Gdecka Gdeczyk Gdela Gdemiec Gdenia Gdeniewska Gdera Gdercik Gderigk Gderska Gderz Gderzyk Gdesz Gdik Gdojuch Gdok Gdolewicz Gdolewski Gdomski Gdon Gdoniec Gdonik Gdonka Gdończyk Gdora Gdowata Gdowczyk Gdowiak Gdowiak Gdowicz Gdowik Gdowiński Gdowiok Gdowka Gdowski Gdówka Gdryń Gdrzyńska Gduch Gduk Gduka Gdul Gdula Gdula Gdulewicz Gduliński Gdulla Gdulski Gduła Gduna Gdunik Gdus Gdusiak Gdusik Gduszak Gdy Gdybska Gdyczyński Gdyk Gdyl Gdynia Gdynko Gdyński Gdyra Gdyro Gdyrzyński Gdyska Gdyszyński Gdytowski Gdyżyńska Gdziełek Gdzieło Gdzila Gdzinkiewicz Gdziński Gdzyl Geabel Geaff Geba Gebacki Gebacz Gebal Gebala Gebalczyk Gebalski Gebała Gebaner Gebara Gebarowski Gebarska Gebartus Gebarzewski Gebas Gebater Gebauer Gebaur Gebawer Gebber Gebbing Gebchard Gebczyk Gebczyński Gebek Gebel Gebeltowicz Geber Geberczuk Geberd Geberle Geberowicz Gebert Geberte Gebesta Gebethner Gebetner Gebhard Gebhardt Gebharolt Gebhart Gebicki Gebicz Gebień Gebier Gebik Gebińska Gebis Gebiś Gebka Gebkard Gebkart Gebla Gebler Geblewicz Gebloński Gebo Gebolis Geboliś Gebołyś Geboner Gebono Gebora Geborek Geborowska Geborski Gebort Geborys Gebouer Gebórek Gebra Gebran Gebraud Gebre Gebrew Gebrowska Gebski Gebułtowicz Gebur Gebura Geburczyk Geburek Geburt Gebus Gebusia Gebuś Gebutowicz Gebuza Gebylik Gebys Gec Geca Gecajna Gecarz Gecaszek Gece Gecejna Gecen Gecere Gecewicz Gechfeld Gechlińska Gechna Gechowski Gechrke Gechtlinger Geciów Gecjana Gecke Gecki Geckowska Gecman Gecołd Gecow Gecsei Gecsej Gecynger Gecyngier Gecz Geczańska Geczew Geczewska Geczyk Ged Geda Gedaj Gedamek Gedamke Gedamska Gedanitz Gedanken Geddert Gede Gedecki Gedej Gedek Gedel Gedelewicz Gedeon Gedera Gederowicz Gedert Gedi Gedian Gedida Gedig Gediga Gedigace Gedigk Gedigo Gedij Gedjan Gedka Gedl Gedlaczek Gedlicka Gedliczka Gedliga Gedłek Gedmint Gedmont Gedo Gedorski Gedos Gedowski Gedóga Gedrange Gedrejc Gedrewicz Gedroc Gedroch Gedroić Gedrojc Gedrojć Gedrojec Gedrojt Gedronowicz Gedrowicz Gedroyc Gedroyć Gedroyt Gedrys Gedtke Gedutis Gedwicz Gedwilas Gedwiłas Gedwiłło Gedych Gedycki Gedyga Gedyj Gedyk Gedyma Gedymin Gedynia Gedz Gedza Gedzala Gedzar Gedzich Gedzicz Gedzik Gedziński Gedzion Gedzior Gedziorowski Gedziun Gedziunas Gedzius Gedź Gedźiunaite Geeford Geelert Geerigk Geerlof Geers Gefeld Geferd Gefert Geffe Geffert Geffke Gefkowicz Gefler Gefliug Gefner Gefon Gefrajter Gefre Gefrejter Gefrerer Gega Gegała Gegenhuker Gegersztedt Gegeth Gegg Gegiec Gegielska Gegiga Gegla Geglarek Geglarz Geglawa Geglawy Geglecka Gegliński Geglis Gegniewicz Gegno Gego Gegolin Gegorkiewicz Gegotek Gegulska Geher Geherke Gehermann Gehfeld Gehfeldt Gehfelt Gehferd Gehler Gehlert Gehlhar Gehlich Gehling Gehr Gehra Gehrhann Gehrig Gehring Gehrka Gehrke Gehrken Gehrle Gehrman Gehrmann Gehrt Gehrtz Gehrz Geib Geibel Geida Geide Geider Geidlitz Geidzek Geier Geigenberger Geiger Geilka Geilke Geim Geineder Geiner Geinicki Geins Geir Geirczyński Geirek Geiringer Geirlata Geis Geisberger Geischaimer Geischeimer Geise Geisejmer Geisel Geisheimer Geishejmer Geisier Geisinger Geislar Geisler Geisner Geison Geissel Geissler Geist Geister Geistlinger Geiszaimer Geiszer Geiszler Geisznger Geiszt Geitel Geitz Geizel Geizler Geizlerowicz Gej Gejak Gejb Gejber Gejbis Gejbo Gejbys Gejc Gejcig Gejcurach Gejcyg Gejda Gejdas Gejdasz Gejdebrecht Gejdek Gejdel Gejdrych Gejdyk Gejdzis Gejec Gejer Gejetz Gejewicz Gejewska Gejgalis Gejgał Gejgała Gejgar Gejger Gejko Gejlich Gejło Gejma Gejman Gejmer Gejmus Gejna Gejne Gejneberg Gejnega Gejner Gejnerewska Gejno Gejo Gejsert Gejsheimer Gejsler Gejssler Gejszer Gejszter Gejsztoft Gejsztor Gejszyk Gejza Gejzak Gejzer Gejzler Gejzner Gejżan Geka Gekelman Gekiełek Gel Gela Geladarys Gelak Gelan Gelanietz Gelar Gelard Gelarek Gelarowska Gelarski Gelaszewska Gelaszyńska Gelata Gelatka Gelau Gelb Gelba Gelbach Gelbard Gelbart Gelbartowicz Gelber Gelberg Gelberger Gelbert Gelbertowicz Gelbhart Gelbhuber Gelbrecht Gelc Gelczewska Gelczowski Gelczuk Gelczyński Gelda Geldarski Geldberg Gelde Geldhof Geldman Geldner Geldon Gelec Geleciak Geleciński Gelecka Geleczyńska Gelegrat Gelej Gelejewska Gelejzy Gelek Gelela Geleman Gelembin Geleniewska Gelenza Geleń Geler Gelera Gelerak Gelerman Gelerski Gelert Gelesz Geleszka Geleszko Geleszyński Geleta Geletka Geletta Geletz Gelewicz Gelewski Gelffert Gelfort Gelger Gelgor Gelgut Gelhar Gelhard Gelhardt Geli Geliak Gelic Gelicińska Gelicka Gelifeld Gelik Gelinek Gelinger Geliński Gelio Gelios Gelis Geliszkiewicz Gelka Gelko Gella Gellart Gellen Geller Gellera Gellert Gelles Gelleta Gellety Gellhard Gellner Gello Gellor Gelman Gelmer Gelmeres Gelmers Gelmuda Gelmus Gelnau Gelner Gelniak Gelnicki Gelnik Gelniowska Gelnow-Ozimkiewicz Gelny Gelo Gelowicz Gelska Gelsler Gelsok Gelszus Gelter Geltler Geltowski Geltz Geluch Geluk Gelus Geluta Gelwert Gelwesiuk Gelwinowski Gelz Gelza Gelzak Gelzner Gelzok Gelzon Gelżyński Geła Gełczewski Gełczyńska Gełda Gełdon Gełechata Gełecki Gełej Gełemej Gełesz Gełeta Gełetiuk Gełetkanycz Gełgut Geło Gełomej Gełsz Gełzakowski Gełżyński Gema Gemabara Gemader Gemajnert Gemalski Gemander Gemaszczuk Gemba Gembaciuk Gembacki Gembacz Gembaczka Gembaczyk Gembal Gembala Gembalczik Gembalczyk Gembalik Gembalis Gemball Gemballa Gembalski Gembał Gembała Gembałyś Gembar Gembara Gembarczyk Gembard Gembarowicz Gembarowski Gembarski Gembart Gembartowska Gembarzewski Gembaszewski Gembatiuk Gembczyk Gembczyński Gembel Gembera Gemberowski Gemberys Gembiak Gembiał Gembic Gembica Gembicki Gembicz Gembiec Gembiecka Gembik Gembiński Gembis Gembisz Gembiś Gembitz Gembitzka Gembka Gembolczyk Gemboleś Gembolis Gembolys Gembołuś Gembołys Gembołysz Gembołyś Gembora Gemborczyk Gemborek Gemborowski Gemborska Gemborys Gemboryś Gembosz Gembowska Gembrowicz Gembrowski Gembrys Gembski Gembura Gembus Gembusia Gembusz Gembuś Gembyś Gemcza Gemczyńska Gemczyszyn Gemdrowska Gemdzyk Gemeibert Gemeier Gemeinert Gemeinhardt Gemejnert Gemek Gemel Gemeła Gemender Gemieniczek Gemiennik Geminder Geming Gemiński Gemirska Gemke Gemki Gemkol Gemkow Gemlera Gemlik Gemma Gemmala Gemmer Gemming Gemna Gemnicka Gemon Gemosz Gempa Gempel Gempka Gempska Gemra Gemracy Gemrat Gemrot Gemrzycki Gems Gemsa Gemser Gemski Gemula Gemulla Gemuła Gemułczyńska Gemus Gemza Gemzała Gemzer Gemziak Gemzicki Gemzik Gemzo Gemżała Genak Genakowska Genas Genath Genatowski Genau Genbała Genbar Genbior Genbolis Genbołyś Genbora Genc Genca Gencel Gencelek Gencer Gencerski Gench Gencja Gencman Gencora Gencza Genczan Genczarek Genczek Genczelewski Genczelska Genczyk Genda Gendaczyk Gendaj Gendak Gendala Gendarz Gendas Gendasz Gendaszek Gendaszewski Gendaszyk Gendek Gendel Gender Gendera Genderek Genderen Genderka Genderko Genderska Gendig Gendka Gendlewska Gendlin Gendłek Gendolla Gendoła Gendorz Gendosz Gendowska Gendritzka Gendrolis Gendrowska Gendrycki Gendrykoff Gendrysiak Gendusz Gendwiłło Gendyk Gendyka Gendza Gendzel Gendziel Gendzielewska Gendzierski Gendzińska Gendzioła Gendzion Gendziorowska Gendzius Gendziuś Gendziwełna Gendzmajer Gendzwiłł Gendźwił Gendźwiłł Gene Genedera Geneja Genek Genekowicz Genelerz Geneli Genelli Genello Geneman Gener Genera General Generalczuk Generalczyk Generał Generałek Generałowicz Generek Generowicz Generska Genert Genet Geneter Genew Genewicz Genewski Geneza Genfeld Geng Genga Gengało Genge Gengelęga Genger Gengerek Gengert Gengiel Genglas Gengo Genibar Geniberg Genibor Genibork Genicz Geniec Genieczko Geniewicz Geniewska Genik Geniowska Genis Genisiewiec Genisz Geniszewski Geniuć Geniuk Geniusz Geniusz-Mikusiński Genizer Genizsch Genjusz Genke Genna Genne Gennert Gennicz Geno Genok Genot Genow Genowa Genowicz Genowski Genrich Genrt Genrych Genrzicki Gens Gensch Genschier Genschior Genseburg Genser Gensert Gensiak Gensicki Gensiecki Gensieniec Gensieruk Gensikowski Gensina Gensing Gensiniec Gensior Gensiorowska Gensiorski Genski Genskow Gensler Genssler Gensta Genstenberger Genster Genstwa Genstwicka Gensty Genszczak Genszke Gent Genta Gentarek Gentek Gentelet Gentelman Genteman Genter Genterska Genterz Genth Genthe Gentila Gentile Gentili Gentka Gentkiewicz Gentkowski Gentków Gentler Gentman Gentosz Gentowska Gentsch Gentz Gentzig Gentzik Gentzing Genyk Genys Genz Genza Genzburg Genzeburg Genzel Genzels Genzer Genzera Genzerowicz Genzig Genzkow Genzler Genzner Genzor Genzykiewicz Genzykowicz Genżykiewicz Geńcza Geńdek Geńka Geńko Geńkowska Geński Geoda Geodecki Geodek Geodzińska Geodzki Geonet Geoning Georg Georgallis George Georgel Georgens Georgeon Georgiczuk Georgiew Georgiewski Georgij Georgijew Georgjew Georgopulos Georgopulu Georgula Georgulas Georgulis Georlich Gepart Gepchard Gepchart Geper Gepert Gepert Gepfert Gepfort Gephard Gephardt Gepiga Gepner Gepnerowska Geppard Geppart Geppert Geppus Gepras Gepus Gepysz Ger Gera Gerac Gerach Geracz Geraczyńska Gerad Geraf Gerafiniak Geraga Geraj Gerajewska Gerak Gerałd Gerałło Gerałowska Gerałt Gerałtowski Geran Geranc Gerando Geranowski Gerant Gerantowska Gerantz Gerańczyk Gerańska Gerard Gerard Gerard-Gierut Gerardow Gerartowska Geras Gerasch Gerasi Gerasik Gerasim Gerasimczuk Gerasimenko Gerasimenok Gerasimiak Gerasimiuk Gerasimok Gerasimonek Gerasimow Gerasimowicz Gerasimuk Gerasiniuk Gerasiński Gerasiuk Gerasymczuk Gerasymczyk Gerasymiuk Gerasymiw Gerasz Geraszczenko Geraszek Geraś Gerat Gerath Geratowski Geraut Gerba Gerbach Gerbaciak Gerban Gerbatowski Gerbeg Gerbel Gerbela Gerber Gerberbaum Gerbert Gerbi Gerbian Gerbich Gerbicka Gerbicz Gerbig Gerbin Gerbińska Gerbisz Gerbka Gerblich Gerblińska Gerbołka Gerbowski Gerbólka Gerbółka Gerbszt Gerbut Gerc Gercan Gercek Gercha Gerchand Gerchant Gerchard Gerchardt Gerchart Gerchewicz Gerciak Gercog Gercuń Gercuszkiewicz Gercz Gerczak Gerczarek Gerczew Gerczewski Gerczorz Gerczuk Gerczycki Gerczyk Gerczykow Gerczyński Gerć Gerd Gerda Gerdan Gerdecka Gerdel Gerdenik Gerdes Gerdom Gerdon Gerdowski Gerdyga Gerdyma Gerdynik Gerdziewicz Gerdzikowa Gere Gereb Gerebka Gerech Gerecht Gerecki Gerecz Gereczna Gereda Geredorf Gerega Gereitzik Gerej Gerejcik Gerejczuk Gerejczyk Gerek Gereke Gerela Gerelak Gerelecki Gereluk Gerełło Gereło Gerembka Geremek Geremesz Geremuga Geremus Geren Gerenc Gereng Gereniak Gerent Gerenter Gerentera Gerentier Gerenza Gereńska Gerepa Gerepka Gerer Gerersdorf Geres Geresdorf Geresiak Geresim Gereska Geresz Gereszczuk Gereta Geretczuk Gereth Geretke Geretna Geretti Gerewicz Gerez Gerfeld Gerfolweden Gerga Gergant Gerge Gergeby Gergel Gergelac Gergelewicz Gergella Gergely Gergenidis Gergenidu Gergens Gerger Gerget Gergiej Gergiel Gergielewicz Gergier Gergiew Gergil Gergilewicz Gergiński Gergla Gergmann Gergola Gergon Gergont Gergoń Gergorczuk Gergorczyk Gergotka Gergow Gergowich Gergowicz Gergulewicz Gergulińska Gergulska Gergun Gerguszewicz Gerhand Gerhant Gerhard Gerhards Gerhardt Gerhart Gerhka Gerhke Gerhman Gerhmann Gerhorst Geriak Gerian Gerich Gericke Gerig Gerigk Gerij Gerilich Gerimaj Gerina Gering Geringer Gerink Gerisch Geritz Gerjatowicz Gerjatowicz-Ćwiok Gerk Gerka Gerke Gerken Gerkes Gerkewicz Gerki Gerkie Gerkiewicz Gerkis Gerko Gerkowicz Gerkowski Gerl Gerla Gerlach Gerlachowski Gerlacka Gerlacz Gerlaczek Gerlaczka Gerlaczyński Gerlak Gerlasiński Gerlatowski Gerle Gerlec Gerlecki Gerleć Gerlee Gerlej Gerlewicz Gerlib Gerlic Gerlich Gerlicki Gerlicz Gerlieb Gerlig Gerlik Gerlikowska Gerlin Gerlinda Gerling Gerlinger Gerliński Gerlip Gerlipp Gerlitz Gerlitzka Gerlof Gerlotka Gerluk Gerłach Gerłachowski Gerławska Gerłowicz Gerłowski Gerłych Germach Germacz Germak Germakowska Germal Germala Germalec Germała Germałowicz German Germanajda Germanek Germang Germanini Germaniuk Germann Germanowicz Germanowski Germańczuk Germańczyk Germański Germar Germarzyński Germasiński Germasz Germaszewski Germata Germaz Germaziak Germaziński Germazja Germazowska Germaztok Germazy Germek Germel Germer Germińska Germolewicz Germoła Germołowicz Germosz Germuda Germuga Gern Gernach Gernacka Gernaga Gernager Gernalczyk Gernand Gernard Gernaszewski Gernaś Gernat Gernatowski Gerncarz Gernd Gernda Gerndt Gerne Gernecka Gerner Gernewska Gernhad Gernhardt Gernhardt Gernhart Gerniak Gernicka Gernig Gernik Gerning Gerno Gernot Gernt Gernz Gero Geroba Geroch Gerocka Gerod Gerodimos Gerodymos Gerodymu Gerojczyk Gerola Gerold Gerolińska Geromin Gerominko Geron Gerona Geronim Geronin Geronis Gerono Geronołowicz Gerontewicz Geroń Geros Gerosimowicz Geroska Gerosz Geroszka Geroś Gerot Geroth Gerowski Gerpa Gerra Gerreth Gerrietz Gerristen Gerro Gerry Gers Gersberger Gersch Gerschel Gerschendorf Gerschewska Gerschman Gerschmann Gerschus Gersdorf Gersel Gersiak Gersin Gersiński Gerska Gersmann Gersok Gersolewska Gerson Gerss Gerst Gerstacker Gerstbercer Gerstberger Gerste Gerstel Gerstemberg Gersten Gerstenberg Gerstenberger Gerstendorf Gerstenerger Gerstenhorn Gerstenkorn Gerstenstein Gerstern Gersternkorn Gerstke Gerstman Gerstmann Gerstner Gersyn Gersz Gerszak Gerszanin Gerszberg Gerszczyńska Gerszendorf Gerszewski Gerszka Gerszke Gerszkow Gerszkowicz Gerszman Gerszon Gerszonowicz Gerszoń Gersztajn Gerszte Gersztof Gersztyn Gerszyn Gerszynowicz Gerszyński Gerś Gert Gertchen Gertenberger Gerter Gerth Gertich Gertig Gerting Gertler Gertner Gertnerowicz Gertnicz Gertruda Gertrudowicz Gertrudziak Gertrych Gerts Gertuga Gertuła Gertych Gertz Geruda Gerudt Gerug Geruga Geruk Gerula Gerulak Gerulewicz Gerulis Gerulla Gerulski Geruła Gerun Gerung Gerus Gerusa Gerusel Geruszczak Geruszyńska Geruś Gerut Gerutto Gerutzka Geruzek Geruzel Gerw Gerwa Gerwacka Gerwais Gerwajs Gerwald Gerwałowska Gerwarowski Gerwas Gerwasik Gerwat Gerwata Gerwatka Gerwatowski Gerwazik Gerwel Gerwicki Gerwin Gerwing Gerych Gerycki Gerycz Geryg Gerygiel Geryk Gerylewicz Geryło Gerymski Geryn Geryng Gerynowicz Gerynowska Geryń Gerys Geryszewski Geryszyn Geryś Gerz Gerzeja Gerzok Gerzyc Gerzyńska Gerżyc Ges Gesaner Gesche Gescheimer Geschendorf Geschke Geschlecht Gescholewitz Gescholowitz Gescholwitz Geschwind Gese Gesehl Gesek Gesele Gesell Gesella Geselle Gesiarz Gesich Gesicki Gesiek Gesieniecki Gesierich Gesik Gesikiewicz Gesikowski Gesina Gesing Gesinowski Gesioła Gesionek Gesiorek Gesiuk Gesiul Geske Geski Geskin Gesla Geslach Gesler Geslerski Geslicka Geslin Gesłych Gesmanowski Gesnar Gesner Gesonik Gesperowicz Gess Gesse Gessek Gessel Gessing Gesslein Gessler Gessner Gesson Gest Gesta Gestel Gestenberg Gestenberger Gestendorf Gester Gesterkorn Gestern Gesternkorn Gestewicz Gestwa Gestwicka Gestwińska Gesz Geszajter Geszcz Geszczak Geszczyński Geszejter Geszek Geszel Geszendorf Geszew Geszewska Geszka Geszke Geszkiewicz Geszko Geszlecht Geszler Geszprych Gesztler Gesztoft Gesztoft Gesztych Geszyk Geściak Geśla Geślak Geślarczyk Geślik Geślowski Get Geta Getalenko Getek Getel Getelmann Geter Geteta Getetiuk Getfel Getfert Getgens Gethard Gethe Getinger Getka Getke Getko Getkowicz Getkowska Getla Getler Getlich Getlin Getling Getller Getman Getmańczyk Getmańska Getnarowska Getner Getrich Getrig Getroj Getruszkiewicz Getrych Getrzyńska Gett Getta Gette Gettel Getter Gettka Gettke Gettler Gettlich Gettman Gettmejer Gettner Getwert Getyński Getz Getza Getze Getzen Geuba Geucman Geudasz Geudera Geuderska Geus Geus Gewald Gewalt Geward Gewartowski Gewert Gewerth Gewin Gewiner Gewinner Gewinus Gewior Gewirz Gewis Gewiss Gewiś Gewler Gewlik Gewond Gewont Gewont-Kempf Gewończyk Geyer Geysztor Gez Geza Gezek Gezel Gezela Gezele Gezeliński Gezella Gezelle Gezenko Gezgold Gezikiewicz Geziuk Gezler Gezman Geżyński Gęba Gębacki Gębacz Gębaczewska Gębaczka Gębaczyk Gębal Gębala Gębalczyk Gębalewska Gębalik Gębalis Gębalski Gębał Gębała Gębanowska Gębar Gębara Gębarowicz Gębarowski Gębarski Gębart Gębarzewski Gębaszewska Gębaś Gębata Gębawska Gębcyś Gębczak Gębczyk Gębczyński Gębel Gębela Gębert Gębiak Gębica Gębicki Gębicz Gębiec Gębik Gębiński Gębis Gębiski Gębisz Gębiś Gębka Gębła Gębocki Gębol Gębola Gębolis Gęboliś Gębolska Gębołys Gębołyś Gębora Gęborek Gęborowicz Gęborowski Gęborski Gęborys Gęboryś Gębosz Gęboś Gębotyś Gębowicz Gębowska Gębrowski Gębryś Gębrzyńska Gębski Gębula Gębuna Gębunia Gębura Gębus Gębusia Gębusiak Gębuska Gębuś Gęca Gęcek Gęciarek Gęciarz Gęcikiewicz Gęcka Gęckowski Gęclawy Gęcowska Gęczek Gęczelewski Gęda Gędaj Gędak Gędala Gędas Gędaszewska Gędaś Gędek Gęder Gędera Gęderka Gęderko Gędka Gędłak Gędłek Gędniewicz Gędor Gędos Gędosz Gędoś Gędowski Gędraszko Gędrek Gędrysiak Gędrzewski Gędysiak Gędzba Gędzel Gędziak Gędziarski Gędzielewski Gędzierowski Gędzierski Gędzik Gędzioł Gędzior Gędziorowski Gędziorska Gędzius Gędziuś Gędzwiłł Gędźba Gęga Gęgala Gęgalski Gęgała Gęgałka Gęgało Gęgarowska Gęgatek Gęgawa Gęgawy Gęglana Gęglany Gęglawa Gęglawy Gęgniewicz Gęgnotek Gęgola Gęgoła Gęgołek Gęgorek Gęgorowski Gęgoś Gęgotek Gękala Gękot Gęmarska Gęmbart Gęmbicka Gęmbka Gęmborys Gęmbski Gęndziorowska Gęns Gępczyński Gępek Gępka Gępska Gęs Gęsa Gęsak Gęsciak Gęsecka Gęsek Gęsewicz Gęsiach Gęsiak Gęsian Gęsiarek Gęsiarz Gęsich Gęsicki Gęsicki Gęsiecki Gęsiejewski Gęsiek Gęsielewicz Gęsienica Gęsienicka Gęsieniec Gęsierski Gęsierz Gęsiewicz Gęsiewski Gęsigóra Gęsik Gęsikiewicz Gęsikowski Gęsina Gęsing Gęsiniec Gęsino Gęsinowska Gęsiński Gęsioła Gęsior Gęsiora Gęsiorczyk Gęsiorek Gęsiorowski Gęsiorski Gęsiowska Gęska Gęsla Gęslak Gęslowska Gęsłowska Gęsta Gęstalska Gęstarz Gęstkowska Gęstnicka Gęstwa Gęstwicki Gęstwiński Gęsty Gęszarz Gęszcz Gęszczak Gęszczyk Gęszczyńska Gęszka Gęszowska Gęś Gęśba Gęściak Gęściński Gęśkowiak Gęśkowska Gęśla Gęślak Gęślewski Gęślicki Gęślikowska Gęślowski Gętarek Gętek Gętek-Szymborska Gętka Gętkowski Gętnicka Gęza Gęzba Gęziak Gęzicki Gęzikiewicz Gęzwa Gęża Giak Giałbas Giara Giarkowska Giaro Giądła Giątka Gib Giba Gibadło Gibaj Gibajło Gibak Gibala Gibalewicz Gibalka Gibalski Gibała Gibałka Gibałko Gibało Gibałowska Gibanek Gibarska Gibas Gibasiewicz Gibasik Gibaszak Gibaszek Gibaszewski Gibaś Gibauer Gibauło Gibawska Gibayło Gibczak Gibczyński Gibek Gibel Gibeła Giber Gibera Giberczyk Gibert Gibes Gibicki Gibiec Gibiek Gibiel Gibielak Gibier Gibietz Gibilska Gibiński Gibiorczyk Gibirska Gibis Gibka Gibke Gibki Gibko Giblak Gibler Giblewski Gibliński Gibner Gibniewski Giboń Giborczyk Giborek Giborowska Gibos Gibosiewicz Giboszek Giboszewska Gibowicz Gibowski Gibór Gibran Gibroń Gibrzyńska Gibs Gibski Gibson Gibulski Gibuła Gibułka Gibułtowicz Gibułtowska Gibur Giburek Gibus Gibuszek Gibuta Gibutowski Gibzieńska Gibziński Gic Gicala Gicała Gicel Gicela Gicelman Gicelska Gicer Gicewicz Gicger Gicgier Gicis Gicis-Ostraszewska Gicka Gickel Gicko Gicler Gicner Gicola Gicz Giczak Giczala Giczan Giczański Giczek Giczel Giczela Giczella Giczen Giczeniek Giczew Giczewicz Giczewski Giczko Giczkowski Giczlach Giczlotka Giczoń Giczów Gić Gid Gida Gidaj Gidalska Gidasz Gidaszewski Gidaszko Gidejewski Gidek Gidel Gidelewicz Gidelski Giderewicz Giderska Gidian Gidlaszewska Gidlecki Gidlewicz Gidlewski Gidłowska Gidmański Gidner Gidokajt Gidokeit Gidoń Gidorowicz Gidoszewski Gidrewicz Giduch Giduszewska Gidycka Gidycz Gidyk Gidyna Gidyński Gidzak Gidzewicz Gidzger Gidzgier Gidziak Gidzicka Gidziela Gidzielski Gidziewicz Gidziewski Gidziński Gieb Gieba Giebak Giebał Giebała Giebarda Giebartowski Giebas Giebel Giebelmann Gieber Giebert Giebienia Giebień Giebler Gieblewicz Giebodziński Gieborowski Giebotowicz Giebra Giebrych Giebski Giebsz Giebudowska Giebudziński Giebuła Giebułtowicz Giebułtowski Giebura Gieburowski Giebus Giebuta Giebutowska Giec Gieca Giecaszek Giecawska Giece Giecek Giecelman Giecen Giecewicz Giechman Giechotka Giechulska Gieciemin Gieciewicz Gieciurowska Gieck Giecka Giecko Giecold Giecołd Giecołt Giecoszek Giecyngier Giecz Gieczan Gieczański Gieczewicz Gieczewski Gieczka Gieczla Gieczlach Gieczonis Gieczowska Gieczur Gieczyrak Gieczys Gieć Gieda Giedasz Giedaszewski Giedaszko Giedel Giedera Giederewicz Giederowicz Giedgowd Giedka Giedlarowiec Giedlarska Giedlecka Giedlewicz Giedmiłło Giedmin Giedniło Giedo Giedoła Giedorowicz Giedoryć Giedosz Giedraityte Giedrajć Giedrajtis Giedrałojć Giedrewicz Giedroch Giedroć Giedroic Giedroicz Giedroić Giedrojc Giedrojć Giedrojć-Juraha Giedrojć-Towścik Giedroje Giedrojec Giedrojt Giedronowicz Giedroń Giedroska Giedrość Giedrowicz Giedroyc Giedroyć Giedroyć-Juraha Giedroyjć Giedrójć Giedryć Giedryk Giedrys Giedryś Giedusiewicz Gieduszko Giedwid Giedwidy Giedwidz Giedwidź Giedwidż Giedwilas Giedwillas Giedwiłło Giedwiło Giedwojn Giedwoyn Giedy Giedych Giedyk Giedyl Giedył Giedyma Giedymin Giedyna Giedz Giedzicz Giedziela Giedziewicz Giedzimów Giedzinow Giedziński Giedzion Giedziow Giedzium Giedziun Giedziuń Giedziuszewicz Giedzun Giedzuń Giedzyk Giedź Giedż Giefert Giefing Giefry Giefryt Giega Giegamian Giegel Giegiecka Giegiel Giegielewicz Giegieł Giegienio Giegienko Giegier Giegierich Giegies Giegis Gieglecki Gieglis Giegno Giegoła Giegoracki Giegórska Giegroić Giegrojć Giegużyński Giegzała Giegzno Giegżno Giehgi Giehl Giehsmann Gieidasz Gieimuda Giej Giejba Giejbatow Giejbel Giejbo Giejc Giejca Giejcyga Giejczyk Giejć Giejda Giejdas Giejdasz Giejdel Giejgałło Giejgało Giejger Giejko Giejłaszewski Giejło Giejna Giejner Giejno Giejo Giejson Giejsztoft Giejsztop Giejsztor Giejsztorewicz Giejsztowt Giejsztowt-Bernatowicz Giejuć Giejuk Giejza Giejzak Giejzer Giejzler Giejzner Giek Giekarska Giekas Giekier Giekira Giekle Giekszewska Giel Giela Gielaciak Gielacinska Gielafa Gielak Gielała Gielaniak Gielanowska Gielar Gielara Gielarak Gielarczyk Gielarda Gielarek Gielarok Gielarowiec Gielarowski Gielarski Gielas Gielata Gielatka Gielawska Gielażyn Gielb Gielba Gielbart Gielberd Gielbert Gielbet Gielbras Gielc Gielca Gielcarz Gielcińska Gielcman Gielczak Gielczawska Gielczewski Gielczowski Gielczuk Gielczy Gielczyk Gielczyńska Gield Gielda Gieldarski Gieldorska Giele Gielec Gieleciak Gieleciński Gielecki Gieleczyńska Gielej Gielejza Gielejzy Gielek Gielement Gielenicz Gieleniewski Gieleń Gieleńska Gielerak Gielerek Gielerowska Gielerski Gielert Gieles Gielesiewska Gieleta Gieletka Gieletucha Gielewicz Gielewski Gielezy Gieleżyński Gielg Gielgier Gielic Gielich Gielicka Gielicz Gielig Gielik Gieling Gieliniewski Gieliniowski Gieliński Gielis Gieliszkowski Gielka Gielke Giell Giella Giellard Gielle Gieller Gielleta Giellnik Giello Gielman Gielmiak Gielmicka Gielmik Gielmud Gielmuda Gieln Gielner Gielniak Gielnicki Gielniewski Gielnik Gielnikowska Gielniowski Gielo Gieloch Gielok Gielota Gielotka Gielowski Giels Gielsa Gielska Gielsok Gielson Gielstad Gieltler Gieltowski Gieluch Gielut Gieluta Gieluza Gielwanowicz Gielwert Gielwiej Gielza Gielzak Gielzok Gielzuk Gielzy Gielżecka Gielżycka Gielżyński Gieła Giełarys Giełarzys Giełasz Giełazia Giełazis Giełazun Giełazyn Giełażewski Giełażun Giełażyn Giełażys Giełażysz Giełażyś Giełba Giełbaga Giełbas Giełbotowicz Giełbuda Giełbunt Giełbut Giełbutowicz Giełbutowska Giełczewski Giełczyk Giełczyński Giełda Giełdanowski Giełdczyńska Giełdiński Giełdo Giełdon Giełdoń Giełdowski Giełdyk Giełdzik Giełdziński Giełdżys Giełecki Giełesz Giełeta Giełgoń Giełgut Giełka Giełomiej Giełoża Giełożańska Giełożewska Giełożyn Giełtowski Giełusz Giełuszyk Giełwanowski Giełysz Giełza Giełzak Giełzakowski Giełzdowska Giełzecki Giełzyńska Giełżak Giełżecki Giełżun Giełżyc Giełżycki Giełżyn Giełżyński Giema Gieman Giembal Giembara Giembarowski Giembic Giembicki Giembka Giemborek Giemborys Giembowska Giembski Giemczyk Giemczyński Giemdza Giemek Giemeła Giemiątkowska Giemieczko Giemieniec Giemierkiewicz Giemla Giemlewicz Giemlich Giemlik Giemra Giemsa Giemski Giemuda Giemuk Giemula Giemulla Giemuł Giemuła Giemurczak Giemza Giemzała Giemzia Giemziak Giemzielska Giemzik Giemzin Giemzińska Giemzo Giemzowski Giemzy Giemża Giemżycki Gien Gienap Gienas Gienatowska Gienc Gienca Giencewicz Gienczak Gienczelewski Gienda Giendaszewska Giendaź Giendaż Giendek Giendel Giendrych Giendzmajer Giendzwiłło Giendźwiłło Gienej Gieneja Gienejko Gienek Giener Gienerowicz Gieneszko Giengiel Gieniak Gienibor Gienicz Gieniczko Gieniec Gienieczko Gieniek Gienier Gieniewicz Gieniewski Gienik Gienio Gieniowiec Gienis Gienisiewska Gieniszewski Gieniuk Gieniul Gieniusz Gieniza Gienjusz Gienkie Gienko Gienkowska Gienstrych Gienszczak Gientek Gienter Gientka Gientkiewicz Gientkowski Gientosz Gientuga Gienza Gienzewska Gień Gieńczelewska Gieńko Gieńkowska Gieńska Gieona Gieorgi Gieorgica Gieorgich Gieorgiejewski Gieorgiew Gieorgiewska Gieorgijew Gieorgijewski Gieorgin Gieorys Giepard Gieparda Giepart Giepchardt Gieperd Giepert Giephard Gieppart Gieppert Gieprowicz Gieprz Giepura Gier Giera Gieraba Gierach Gieracha Gierachowska Gieracki Gieracz Gieraczkowska Gieraczuk Gieraczyński Gierad Gierada Gieradka Gierado Gieradowska Gieradzka Gieraga Gieraj Gierajewska Gierajtis Gierak Gierakowski Gieral Gieralczyk Gieralek Gieralowska Gieralski Gieralt Gierał Gierała Gierałdowski Gierałka Gierałkowska Gierałło Gierało Gierałowicz Gierałowska Gierałt Gierałtowicz Gierałtowińska Gierałtowski Gierałtów Gieramin Gieramniuk Gieran Gieranczyk Gierandowicz Gieranin Gierankowska Gieranowski Gieranszkiewicz Gierant Gierantowicz Gierantz Gieranz Gierań Gierańczyk Gierańska Gierard Gierarda Gierart Gierartowska Gieras Gierasieńska Gierasiewicz Gierasik Gierasim Gierasimczik Gierasimczuk Gierasimczyk Gierasimenok Gierasimidis Gierasimienko Gierasimik Gierasimionek Gierasimiuk Gierasimow Gierasimowicz Gierasimowski Gierasimów Gierasimski Gierasimuk Gierasiniuk Gierasinowicz Gierasiński Gierasiuk Gierasiumiuk Gierasymidis Gierasymiuk Gierasz Gieraszek Gieraszewski Gieraś Gierat Gieraths Gieratka Gieratowski Gieratsch Gieraut Gieraz Gierazda Gieraziński Gierba Gierbacz Gierbasiński Gierbatowski Gierber Gierbich Gierbicz Gierbiedź Gierbienis Gierbig Gierbińska Gierbisz Gierbliński Gierboszewska Gierbowska Gierburowska Gierbuszewski Gierbuś Gierc Giercak Giercan Giercarz Gierch Giercha Gierchałowski Gierchand Gierchant Gierchard Gierchatowski Gierchewicz Gierchowski Giercio Giercos Giercun Giercuszewska Giercuszkiewicz Giercyk Giercz Giercza Gierczak Gierczakowski Gierczał Gierczan Gierczarz Gierczek Gierczewski Gierczok Gierczuk Gierczycki Gierczyczewska Gierczyk Gierczyło Gierczyna Gierczyński Gierć Gierda Gierdac Gierdajko Gierdal Gierdalski Gierdardowicz Gierdelska Gierden Gierdewicz Gierdo Gierdoć Gierdojć Gierdoń Gierdos Gierdosz Gierdowicz Gierdowska Gierdrojć Gierdt Gierduszewski Gierdwiłło Gierdwiło Gierdyć Gierdyk Gierdys Gierdyś Gierdziejewski Gierdziewicz Gierdziewska Gierdzik Gierdziuk Giere Gierebek Gierebka Gierebko Gierec Gierech Gierecki Giereczuk Gieredzka Giereg Gierega Gieregielewicz Gieregowski Gierej Gierejczyk Gierejkiewicz Gierejko Gierek Gierela Gierelak Gierelewicz Gierelicz Giereluk Giereła Gierełko Gierełło Giereło Gieremaniuk Gieremek Gieren Gierenda Gierenowicz Gierenszkiewicz Gierent Giereń Gieres Gieresimiuk Gieresz Giereszewski Giereszko Giereś Gieret Giereta Giereuszkiewicz Gierewicz Gierez Gierga Gierganc Gierganz Giergard Giergasz Giergenis Giergiczna Giergiczny Giergiczuk Giergiej Giergiel Giergiela Giergielewicz Giergielewicz-Możajski Giergier Giergiesiewicz Giergiewicz Giergilewicz Giergiński Giergisiewicz Giergon Giergonicz Giergont Giergoń Giergowicz Giergowski Giergun Gierguń Giergusiewicz Gierguś Giergużyńska Gierhard Gieriach Gieriat Gieriatowicz Gierich Giericka Gierigelewicz Giering Gierjatowicz Gierk Gierka Gierke Gierkie Gierkiewicz Gierko Gierkowicz Gierkowski Gierla Gierlach Gierlachowski Gierlacki Gierlaczek Gierlaczyk Gierlak Gierlasiński Gierlaszyński Gierlata Gierlatka Gierle Gierlecki Gierles Gierleś Gierletka Gierlib Gierlic Gierlich Gierlicki Gierlicz Gierlik Gierlikowski Gierling Gierliński Gierlip Gierlitz Gierlof Gierlosińska Gierlotka Gierlowski Gierła Gierłach Gierłachowicz Gierłachowski Gierłacz Gierłak Gierłat Gierłatowski Gierłło Gierło Gierłowicz Gierłowski Gierługa Gierma Giermach Giermacka Giermak Giermakowicz Giermakowski Giermala Giermalczyk Giermałowska Gierman Giermanek Giermaniak Giermaniuk Giermanowicz Giermanowski Giermański Giermarz Giermasimczyk Giermasiński Giermasz Giermaszewska Giermaszuk Giermat Giermata Giermawska Giermaz Giermaza Giermaziak Giermazik Giermaziński Giermaż Giermek Giermel Giermen Giermkowska Giermok Giermoła Giermołowicz Giermosz Giermowicz Giermoziak Giermuda Giermuga Giermunda Giermusińska Giermuz Giermuziński Giernach Giernacki Giernaczyk Giernadowicz Giernakowska Giernalczuk Giernalczyk Giernańska Giernardowicz Giernarowicz Giernas Giernaszewski Giernaś Giernat Giernatkowska Giernatowicz Giernatowski Gierncarz Giernek Gierniach Gierniak Gierniakowska Gierniatowska Giernicki Gierniczna Gierniczny Giernig Giernik Giernoch Giernoft Giernoszewska Giernot Giernowicz Giero Gieroba Gieroch Gierochowska Gieroczyński Gieroda Gierodymis Gierodymos Gieroim Gierojć Gierojewski Gierok Gieroliński Gierolweden Gierołka Gierom Gieromczyk Gieromin Gieron Gieroni Gieronim Gieronis Gieronowicz Gieroń Gieroński Gieros Gierosim Gierosimienko Gierosimowicz Gierosińska Gieroska Gierosz Gieroszek Gieroszewska Gieroszka Gieroszyński Gieroś Gierot Gieroth Gierowicz Gierowski Gierp Giers Giersa Giersberg Giersch Gierschendorf Gierschewska Gierschner Giersfeld Giersiela Giersień Giersiewicz Giersig Giersimczuk Giersimiuk Giersin Giersinski Giersk Gierski Giersłachowski Giersok Gierss Gierst Gierstal Gierstberg Gierstel Gierstun Gierstunowicz Gierstynowicz Giersz Gierszak Gierszal Gierszał Gierszan Gierszanin Gierszanow Gierszań Gierszawska Gierszczak Gierszczewska Gierszczuk Gierszczyńska Gierszel Gierszemdorf Gierszen Gierszendorf Gierszewicz Gierszewski Gierszkiewicz Gierszkowski Gierszlak Gierszner Gierszol Gierszoł Gierszon Gierszonowicz Gierszoń Giersztejn Giersztof Giersztoft Giersztunowicz Giersztyn Giersztynowicz Giersztyń Gierszyn Gierszyński Gierś Giert Gierta Gierter Gierth Giertig Giertler Giertner Giertowicz Giertowski Giertruda Giertrudziak Giertruga Giertrych Giertter Giertudziak Giertuga Giertusa Giertuszewska Giertwa Giertych Giertyczka Giertz Gieruc Gierucha Gierucki Gieruć Gierud Gierudis Gieruk Gierukas Gierula Gierulewicz Gierulis Gierulski Gieruła Gierumański Gierun Gieruń Gierus Gierusy Gierusz Gieruszczak Gieruszczek Gieruszczyk Gieruszczyński Gieruszewski Gieruszka Gieruszkiewicz Gieruszowski Gieruszyński Gieruś Gierut Gieruta Gierutto Gieruza Gieruzel Gierwa Gierwalczyk Gierwalik Gierwało Gierwałowska Gierwantowska Gierwarowska Gierwartowska Gierwat Gierwatowski Gierwazik Gierwel Gierwelaniec Gierwełło Gierwiałło Gierwiało Gierwiatowski Gierwicz Gierwiel Gierwielaniec Gierwin Gierwinowicz Gierwo Giery Gieryatowicz Gierych Gierycka Gierycz Gieryga Gierygowski Gieryk Gierylak Gieryluk Gieryła Gieryło Gierym Gierymowicz Gierymski Gieryn Gieryna Gieryng Gieryngier Gierynk Gierynowicz Gierynt Gieryń Gieryński Gierysz Gieryszberg Gieryszewski Gieryszowski Gierz Gierzadowicz Gierzak Gierzał Gierzandowicz Gierzata Gierzatowicz Gierzban Gierzchała Gierzcz Gierzczyk Gierzczyński Gierzejko Gierzek Gierzeńska Gierzewska Gierzgała Gierzkiewicz Gierzkowski Gierzok Gierzowska Gierzycki Gierzycz Gierzyniak Gierzyński Gierzyska Gierżabek Gierżadowicz Gierżan Gierżanowicz Gierżatowicz Gierżban Gierżberg Gierżod Gierżot Gierżyc Gierżych Gierżyński Gies Giesa Giesak Giesberg Giesbert Gieschaimer Giesche Gieschler Giesder Giesebrecht Giesek Giesel Gieselbert Giesert Giesewski Gieshaimer Gieshamer Giesiada Giesielska Gieska Giesko Giesl Giesla Giesler Gieslicka Giesłach Giesman Giesmanowski Giesner Giess Giesse Giessmann Giesz Gieszański Gieszcz Gieszczak Gieszczok Gieszczuk Gieszczyk Gieszczykiewicz Gieszczynkiewicz Gieszczyński Gieszejter Gieszek Gieszela Gieszewski Gieszka Gieszke Gieszkie Gieszkiewicz Gieszko Gieszta Gieszter Giesztof Giesztoft Giesztor Giesztorowicz Giesztowt Giesztyń Gieszykiewicz Gieszyńska Gieś Gieść Gieśko Gieślak Giet Gietczak Gietczyk Gietczyński Gietdon Gietdzik Gietek Gieter Gietka Gietke Gietkie Gietkier Gietkiewicz Gietko Gietkowski Gietler Gietling Gietner Gietowt Gietrowska Gietruga Gietruszczyk Gietrych Gietryga Gietrzak Gietrzykowska Giette Gietter Giettka Giettmański Gietyngier Gietz Gietzel Gietzendorf Gieusch Giewa Giewald Giewalt Giewałd Giewanowicz Giewanowska Giewartowski Giewej Giewel Giewert Giewiada Giewidz Giewidź Giewidż Giewiel Giewielisz Giewiner Giewis Giewniak Giewon Giewont Giewoń Giewończyk Gieworski Giewrzyński Giewski Gieygało Gieysztor Giez Gieza Giezak Giezan Giezdek Giezdowska Gieze Giezecka Giezek Giezel Giezelc Giezeł Giezgała Giezgało Giezgoła Giezgołd Giezińska Giezłak Giezniak Giezniowska Giezowski Giezula Giezyk Gieź Gieźba Gież Gieża Gieżak Gieżek Gieżewska Gieżycki Gieżyński Giębicki Gięborys Gięboryś Giębska Gięda Giędaj Giędek Giędłek Giędosz Giędza Giędzis Gięlecińska Gięntek Gięśla Giętek Giętka Giętko Giętkowski Giętosz Giętyłło Gięza Gięzieński Gif Gifaj Gifmięga Giga Gigacz Gigaj Gigala Gigała Gigaszewska Gigat Giggier Gigiel Gigielewicz Gigielis Gigier Gigiewicz Gigilewicz Gigl Gigla Gigle Gigler Giglewicz Giglewska Giglok Gignal Gigo Gigol Gigoł Gigoła Gigołła Gigołło Gigoło Gigon Gigoń Gigos Gigoszewska Gigowski Gigtek Giguła Gigura Gigurniak Gigzewska Gihl Gij Gijewska Gijło Gijner Gijoś Gijszczak Gikała Gikiewicz Gikler Giklewicz Gikora Gikowlaw Gil Gila Gilak Gilakiewicz Gilakowski Gilala Gilanowska Gilant Gilar Gilara Gilarak Gilarek Gilarok Gilarowski Gilarski Gilary Gilas Gilasiewicz Gilaski Gilasz Gilaszewicz Gilaś Gilata Gilatowski Gilba Gilbar Gilbard Gilbart Gilbas Gilber Gilberg Gilbert Gilbutowicz Gilc Gilch Gilczak Gilczanowski Gilczew Gilczewski Gilczyński Gild Gilde Gildemajster Gildemeister Gildenfenig Gildiszewicz Gildner Gile Gilec Gilecińska Gilecki Gilejko Gilejsza Gilek Gilelewicz Giler Gilerek Gilert Gileska Gileta Giletiuk Gilety Giletycz Giletz Gilewicz Gilewicz-Ziarko Gilewski Gilga Gilgacz Gilgasch Gilgasz Gilge Gilgen Gilgenart Gilgenas Gilgenast Gilger Gilginas Gilginast Gilgner Giliaszewicz Gilich Giliciński Gilicki Giliczyńska Giliga Giliginas Gilik Gilik Giliński Gilis Gilis-Januszewski Giliszczyńska Giliszek Gilitowicz Giljaszewicz Gilka Gilke Gill Gilla Gillans Gillar Gillasamatinow Gillasamatinów Gillaschke Giller Gillern Gillert Gilles Gillich Gillmaister Gillmajster Gillman Gillmann Gillmeister Gillmejster Gillner Gilmaister Gilmajster Gilman Gilmeister Gilmejster Gilmester Gilmuda Gilner Gilnicz Gilniewski Gilnik Gilnińska Gilon Gilos Gilowicz Gilowski Gilschewski Gilsik Gilski Gilszczyńska Giltner Giluk Gilun Giluń Gilut Gilwanowski Gilwatowski Gilwecka Gilwejt Gilwer Gilwiej Gilwiński Gilza Gilzer Gilzicka Gilzner Gilżyński Gił Giła Giłaj Giłażewska Giłda Giłdyn Giłecka Giłej Giłga Giłka Giłko Giło Giłowejn Giłowejnia Giłowejno Giłudz Giłudź Giłyk Giłżecki Gimalski Giman Gimas Gimbach Gimbarowski Gimbicki Gimbult Gimbuł Gimbut Gimbutt Gimeister Gimek Gimel Gimeła Gimer Gimerek Gimerski Gimeza Gimiel Gimier Gimik Giminiak Giminne Gimiński Gimiterczuk Gimitrzak Gimiziński Gimka Gimla Gimlak Gimlewicz Gimlik Gimła Gimmek Gimmel Gimmler Gimoch Gimon Gimoszko Gimpel Gimper Gimpert Gimpertowicz Gimpiel Gimplaj Gimter Gimther Gimtrzak Gimularz Gimulla Gimza Gimzała Gimzia Gimzicki Gimziński Gimżewski Gina Ginajło Ginajt Ginajtis Ginak Ginal Ginalski Ginał Ginap Ginardo Ginas Ginat Ginbała Ginber Ginc Gincburg Gincel Gincelewska Gincelis Gincer Gincewicz Ginciarz Gincielewska Gincka Ginckaj Gincz Ginczek Ginczelewski Ginczewski Ginczolowska Ginczyk Ginda Gindelman Gindera Ginderek Ginderewicz Ginderowicz Gindifer Gindorowicz Gindrich Gindrych Ginduła Gindzelis Gindzieński Gineja Ginejko Ginejska Ginejt Ginel Ginela Gineli Ginelli Giner Ginet-Kuncewicz Ginett Ginew Gingas Gingert Gingiel Ginglas Gingold Ginialski Giniatowicz Ginibor Ginic Giniec Ginieczko Giniel Ginielczyk Ginielewicz Ginier Giniewicz Giniewski Giniło Ginin Ginińska Giniowiec Ginis Giniusz Ginka Ginke Ginkel Ginkiewicz Ginko Ginkol Ginkowski Ginkowt Ginler Ginnet Gino Ginolska Ginoł Ginowicz Ginowiec Ginsberg Ginsbert Ginschel Ginskaj Ginskij Ginskow Ginster Ginstrowska Ginszendorf Ginszt Ginszur Gint Ginta Gintar Gintart Gintast Gintel Ginter Gintera Ginterowicz Ginther Ginthner Gintler Gintner Gintof Gintoft Gintorowicz Gintow Gintowicz Gintowit Gintowska Gintowt Gintowt-Dziewałtowski Gintowt-Dziwiłł Gintowt-Juchniewicz Gintrowicz Gintrowski Gintschel Gintwot Gintyłło Gintyło Ginza Ginzberg Ginzburg Ginzel Giobas Giobisz Giochnio Giodła Giodowska Giolanowicz Giolbas Giolda Giołbas Giołbos Giołczyński Giołda Giondła Gionek Giordalski Giordam Giordanko Giordano Giorga Giorgetta Giorgetti Giorgi Giorgiewska Giorgowska Giorko Giosek Gioth Giotka Gioudła Giovanoli Giovanoli-Wizner Giowanoli Giowanowicz Giozda Giórko Gipczyński Gipisiak Gipka Gipki Gipp Gips Gipsiak Gipski Gir Gira Girach Giraczuk Girada Giraga Giraitis Girajewska Girajów Girajtis Girak Giralczyk Giralowska Girał Giranowski Girard Girardi Giras Girasimczuk Girasimiszko Girasimiuk Girat Giraud Girbar Girbas Gircza Girczak Girczuk Girczyc Girczyk Girczyński Girczys Gird Girda Girdak Girdel Girdo Girdwojn Girdwoyn Girdwoyń Girdziej Girdziejewski Girdziewicz Girdziuk Girdzius Girdziusz Gire Girecki Gireczkowska Gireczyk Gireger Girej Girejko Girek Girel Girelnik Giren Girenko Gireń Girer Gireranowski Gireś Girewicz Girga Girganc Girgel Girgiel Girgielewicz Girgilewicz Girgińska Girgla Girgon Girgus Girguś Giriat Giriatowicz Giriel Giriłłowicz Girin Giring Giriotas Girjat Girjatowicz Girjotas Girk Girka Girke Girko Girle Girlej Girlich Girlik Girling Girlińska Girliś Girmaziński Girndt Girne Girniak Girniec Girnyk Giro Girod Giron Giroń Giro-Syryński Girowojn Girowska Girs Girsa Girsch Girschinska Girski Girston Girstun Girsz Girsza Girszczuk Girszel Girszewski Girszing Girszon Girsztoft Girsztowt Girsztowtt Girszweld Girszyc Girszys Girt Girter Girtler Girtych Giruc Girucha Girucki Giruć Girug Giruk Girul Girulski Girun Girus Giruszka Giruś Girwic Girwicz Girwidz Girycki Girycz Giryczuk Giryl Giryliuk Giryluk Giryn Giryng Girynowicz Giryń Giryński Girys Girza Girzak Girzda Girzecki Girzejowski Girzelski Girzeński Girzewski Girztorowicz Girzycki Girzyński Girż Girża Girżadowicz Girżatowicz Girżda Girżyńska Gis Gisa Gisajtis Gisal Gisberd Gisbert Gischa Gisder Gisdoń Gise Gisek Gisel Giselbert Gisella Giselsson Giser Giserman Gisger Gisges Gishaimer Gisicki Gisicz Gisiel Gisieńska Gisiewicz Gisik Gising Gisinger Gisiniecka Gisiński Giska Gisko Gislason Gisler Gisła Gisman Gismann Gisowska Giss Gissa Gissek Gissel Gisser Gisserowska Gissing Gissler Gissman Gissowska Gissyng Gist Gistel Gister Gisterek Gisterk Gisterowicz Gistkowska Gistowski Gisyng Gisz Gisza Giszak Giszalska Giszcz Giszczak Giszczyk Giszczyński Giszejter Giszel Giszewski Giszka Giszkielnik Giszkieluk Giszko Giszkowska Giszman Gisztal Gisztarowicz Giszter Giszterowicz Gisztor Gisztorowicz Giś Giślinda Git Gita Gitaj Gitalewicz Gitarek Gitarska Gitcher Gitchor Gitej Gitek Gitel Gitelman Gitenis Giter Gites Giteszek Gitis Gitka Gitkiewicz Gitkowska Gitla Gitlar Gitlarski Gitlarz Gitler Gitlik Gitlin Gitling Gitman Gitner Gitowska Gitszel Gittel Gitter Gittke Gittler Gittman Gittmann Gittner Gitz Gitzel Gitzer Gitzgier Gitzkowska Gitzler Gitzman Gitzner Giubilei Giuczaków Giuda Giudler Giuglardo Giurg Giurk Giurko Giurow Giurzyńska Giuściora Giw Giwa Giwajno Giwakowska Giwalski Giwał Giwczyk Giwel Giwer Giwera Giwerowski Giwerski Giwiaszczyk Giwier Giwierski Giwil Giwińska Giwka Giwkowska Giwojno Giwonek Giz Giza Giza Gizak Gizal Gizan Gizar Gizara Gizbert-Studnicki Gizbier Gizda Gizdelczyk Gizder Gizdol Gizdoł Gizdon Gizdoń Gizdor Gizdra Gizdziejewski Gize Gizecki Gizejdziak Gizejowska Gizek Gizel Gizela Gizelak Gizelakowska Gizelbach Gizelback Gizelec Gizelewski Gizelińska Gizella Gizelski Gizeński Gizesik Gizeszczuk Gizeweter Gizewicz Gizewski Gizger Gizgier Gizgoń Giziak Gizicki Giziecka Gizielski Gizienicz Gizieńska Giziewicz Giziewski Gizikowski Gizina Gizing Giziński Giziński Giziuk Gizka Gizko Gizlar Gizler Gizlewska Gizło Gizmajer Gizman Gizmund Gizmunt Gizmut Gizo Gizoł Gizon Gizoń Gizot Gizowski Gizuć Gizulewski Gizun Gizuń Gizycki Gizyn Gizyńska Giździel Giźka Giźlar Giźlewska Giż Giża Giżak Giżanowski Giżder Giże Giżecki Giżej Giżejewski Giżejowski Giżelski Giżeński Giżewski Giżka Giżlar Giżmuła Giżo Giżowski Giżuk Giżycki Giżyński Gjadła Gjądła Gjelarowiec Gjeldstad Gjondła Glaba Glabas Glabas Glabaś Glabaśnia Glabaznia Glabaźnia Glabażnia Glabian Glabiasz Glabik Glabion Glabirz Glabisch Glabisz Glabiszewski Glabiś Glabka Glabos Glabs Glabsch Glabski Glabś Glabus Glabuś Glac Glaca Glacal Glacek Glacel Glacer Glach Glacias Glacjar Glacki Glacman Glacz Glacza Glaczyńska Glad Glada Gladała Gladas Gladasz Gladczenko Gladczuk Glade Gladiak Gladicz Gladikowska Glading Gladis Gladisch Gladisz Gladiś Gladka Gladki Gladkowska Gladner Gladoch Glados Gladosz Gladsztajn Gladun Gladus Gladusz Gladuś Gladys Gladysz Gladyś Gladzik Gladziński Glaesel Glaeser Glaeske Glaesmann Glaessner Glafig Glafik Glaflik Glaga Glagia Glagier Glagiszewska Glagla Glagluś Glago Glaguś Glai Glaic Glaicar Glaich Glaida Glaiksner Glaizner Glajc Glajcar Glajch Glajcher Glajda Glajdych Glajdziński Glajgewicht Glajksner Glajna Glajnych Glajser Glajsner Glajtman Glajtmanska Glajzer Glajzler Glajzner Glakowski Glala Glama Glamaciński Glamaczyński Glamas Glamasińska Glamba Glambert Glamc Glamer Glamkowski Glamowski Glana Glanaj Glanas Glanbert Glanbitz Glanc Glance Glancer Glanciak Glanczyk Glanda Glandel Glander Glandos Glandys Glandyś Glandz Glane Glanec Glanek Glaner Glanerski Glanert Glang Glania Glaniec Glanier Glanikowska Glaniszewska Glanka Glankowski Glann Glanner Glano Glanorska Glanos Glanowski Glans Glanter Glantz Glanz Glanzberg Glanzmann Glań Glańda Glap Glapa Glapan Glapiak Glapik Glapin Glapiński Glapiok Glapisak Glapiwska Glapka Glapkowicz Glapler Glapła Glaps Glapski Glapś Glarczyński Glarka Glary Glas Glasa Glasak Glasberg Glasder Glasek Glasel Gläsel Glaseman Glasemann Glasen Glasenapp Glaseniak Glaser Gläser Glasgall Glasik Glasińska Glasior Glaske Glaskowska Glasla Glasło Glasman Gläsman Glasmann Gläsmann Glasmer Glasnap Glasnapp Glasneck Glasnek Glasner Gläsner Glasow Glasowicz Glaspan Glasper Glaspiok Glass Gläss Glass-Brudziński Glasse Glassel Glasser Glassgall Glassmann Glassner Glässner Glasz Glaszczka Glaszka Glaszke Glaszko Glaszmidt Glaszner Glata Glate Glater Glathe Glatka Glatki Glatkowska Glatman Glatow Glatowska Glatt Glatte Glatter Glattka Glattki Glattky Glattman Glattstein Glatty Glatz Glatza Glatzel Glatzer Glatzka Glaubart Glaubert Glaubic Glaubitt Glaubitz Glauda Glaudec Glaudel Glauder Glaudys Glauer Glaunzberg Glaura Glaus Glautier Glautz Glauz Glaw Glawania Glawaty Glawc Glawczyński Glawe Glawer Glawik Glawina Glawińska Glawion Glawon Glawoń Glawr Glawzer Glaz Glaza Glazak Glazant Glazar Glazcz Glazder Glazek Glazeniak Glazer Glazew Glazik Glazing Glaziński Glazman Glazna Glaznap Glaznat Glazner Glaznet Glazor Glazow Glazowski Glazór Glazuń Glazur Glaża Glażer Glażowska Gląb Gląba Gląbała Gląbikowski Gląbka Glącel Gląciuk Glądala Glądalski Glądała Glądała Glądało Glądka Glądy Glądys Glągała Gląjc Glązik Gleaser Gleb Gleba Glebas Glebiec Glebieska Glebiński Glebionek Glebioska Glebiowski Glebka Glebko Glebkowicz Glebon Glebow Glebowicz Glebowska Glebów Glebus Glebusicz Glebusiewicz Glec Glecewicz Glech Glechnowicz Gleck Gleczer Gleczewska Gleczman Gleda Gledzka Glegała Glegara Gleglewicz Glegociński Glegodziński Glegola Glegolski Glegoł Glegoła Glegora Glegota Glegóła Glegulski Gleguła Gleich Gleichgewicht Gleid Gleiech Gleif Gleifer Gleiksner Glein Gleindek Gleinert Gleinzer Gleisenberg Gleiser Gleisler Gleisner Gleisnert Gleissner Gleitz Gleixner Gleizer Gleizner Glej Glejbicki Glejch Glejczyk Glejewska Glejf Glejgałło Glejk Glejksner Glejmska Glejnc Glejndek Glejnder Glejnert Glejniczak Glejnik Glejser Glejsner Glejt Glejtkowa Glejzer Glejzman Glejzner Glejzor Glejzow Glekner Glela Glema Gleman Glemb Glembin Glembocki Glemp Glempik Glemża Glen Glenc Glencer Glencka Glencner Glenda Glendała Glendek Glender Glendzinowska Glenek Glenert Glenewinkel Glenker Gleno Glenoła Glenowski Glensczok Glensczyk Glensek Glensik Glensk Glenski Glenszczok Glenszczuk Glenszczyk Glenszok Glenszyk Glenz Gleń Gleńdek Gleńsk Gleński Glepa Glepiak Glepko Glepkowicz Glepoła Gleraga Glerczak Glerot Gles Glesel Gleser Glesińska Gleska Gleske Glesman Glesmann Glesmer Glesner Glessman Glessmann Glessner Gleszar Gleszczyk Gleszczyński Gleszman Gleszyńska Gleśman Gleśmian Glet Gletch Gletkier Gletkierów Glett Glettner Gleuer Glew Glewczuk Glewicki Glewicz Glewiński Glewsk Glewska Glewszczok Glewszczyk Gleza Glezder Glezel Glezer Glezia Gleziona Glezjer Glezman Glezmann Glezmer Glezner Glęb Glęba Glębicka Glębin Glęc Glęcka Glęć Ględa Ględała Ględzka Glęgała Glęgoła Glęske Glęszczyk Glęt Glęzańska Glib Gliba Glibkowska Glibońska Glibowicki Glibowski Glibrowska Glic Glica Glice Glicejnsztejn Glicensztejn Glicewicz Glich Glicha Glicher Glichiewicz Glichowski Gliciński Glick Glicka Glicklich Glicner Glicwa Glicz Glicza Gliczkowska Gliczyński Glid Glidman Glidziński Glidziuk Glied Gliege Glieinert Gliener Glienke Glier Gliesner Gliewicz Glieze Gliff Gliffe Gliga Glige Gligo Gligorczyk Gligurowski Gliha Glijer Glijerski Glik Glik Gliklich Glikman Glikowski Glikselli Gliksman Glikson Gliksztajn Glim Glimajster Glimak Gliman Glimański Glimarz Glimas Glimasiński Glimazińska Glimeister Glimejster Glimiecka Glimik Gliminski Glimka Glimm Glimos Glimszak Glimus Glin Glina Glinak Glinberg Glincer Glinczak Glinczewski Glinczyńska Glinda Glindała Glinecki Gliner Glineur Glinga Gliniak Gliniakowski Glinian Gliniana Glinianowicz Glinianowski Gliniany Gliniański Gliniarz Glinica Glinicki Gliniecki Gliniewicz Gliniewski Glinik Glinikiewicz Glinikowski Gliniorz Gliniska Glinitzka Glink Glinka Glinkau Glinke Glinkiewicz Glinko Glinkowski Glinna Glinner Glinnicka Glinny Glinojecki Glinowicz Glinowiecki Glinowski Glinski Gliń Glińczak Glińczewska Glińka Glińkowska Gliński Glipa Glirejko Glirsman Glirsztyn Glis Glischińska Glischynski Glisciak Glisciński Glisczyński Gliska Gliskman Glisler Glislewski Glisman Glisnik Glista Glistak Glistek Gliszczak Gliszczewska Gliszczynski Gliszczyński Gliszeryńska Gliszewski Glisziński Gliszka Gliszta Gliszyc Gliszyński Gliściak Gliściński Gliśnik Glit Glita Glitniew Gliuk Gliuka Gliut Gliwa Gliwa-Gliwińska Gliwatowska Gliwiak Gliwiana Gliwiany Gliwic Gliwicki Gliwicz Gliwiński Gliwka Gliwko Gliwkowska Gliwna Gliwnik Gliwny Gliwski Glixelli Gliz Gliza Glizańska Glizdziński Glizek Glizga Glizia Glizic Glizicki Gliziński Glizner Glizniewicz Gliznik Gliździński Gliźniewicz Gliźnik Gliżdzińska Gliżniewicz Gliżnik Gliżyńska Glob Globa Globalik Globic Globig Globik Globińska Globis Globisch Globisz Globiś Globke Globś Globus Gloc Gloca Glocer Gloch Glochowski Glock Glockentin Glockner Glod Glodde Gloddek Glodek Glodniok Glodny Glodosz Glodowski Glodt Gloeckner Glogar Glogasa Glogaza Gloge Gloger Glogger Glogier Glogla Glogolska Glogowski Glogowszek Glogulska Glogus Glohs Glok Glokman Glokmann Gloksin Glomb Glomba Glombek Glombica Glombich Glombicka Glombiewska Glombik Glombin Glombinski Glombińska Glombiowska Glombitza Glombowski Glomek Glomkowski Glomlik Glomm Glomowska Glomp Glompik Glomsda Glomski Glomzda Glon Glona Glonania Glonba Glonbin Glonbitza Glonda Glondalski Glondała Glondeła Glondys Glondzik Glonek Gloner Glonert Gloniak Glonka Glonke Glonkowski Glonowski Glont Glończyk Gloński Glop Glopa Glopiak Glopiński Glor Glorek Glormes Glorys Glorzyniarz Glos Glosa Glosarek Glosch Glosek Gloser Gloska Gloskiewicz Glosmann Glosnek Glosnicka Glosowic Glosowicz Glosowitz Glospan Gloss Glosz Gloszewska Gloszko Gloś Glot Gloth Glotin Glotkowska Glotosch Glotz Glover Glowa Glowacki Glowacz Glowala Glowalla Glowania Glowatzka Glowczewska Glowek Glowiak Glowicka Glowicz Glowienka Glowienke Glowienko Glowierowska Glowig Glowik Glowinke Glowiński Glowka Glownia Glowniak Glowoc Glowotz Gloza Glozak Glozeniak Glozer Glozicki Glozińska Gloznek Glozowic Glozowicz Glozowitz Glóra Glówczewska Glówka Gluba Glubczyńska Glubiak Glubicka Glubiński Glubka Glubke Glubowicz Glubowski Glubs Gluc Glucek Gluch Gluchowski Gluchy Glucińska Gluck Glück Glucklich Glücklich Glucksberg Glücksman Glucz Gluczkiewicz Gludka Gludzińska Glueck Gluecklich Gluek Glueklich Glug Gluga Glugla Glük Glüklich Glukotys Glula Gluła Gluma Glumac Glumb Glumbak Glumbek Glumiak Glumiński Glumm Glummert Glump Glumzińska Glund Glunicz Glunowska Gluński Glups Glura Glus Glusa Gluschke Glusczak Glusek Glusing Glusk Gluska Gluskota Gluszcz Gluszczenko Gluszczyńska Gluszek Gluszkiewicz Gluszko Gluszyńska Gluśniewicz Glut Gluta Gluth Gluth-Nowowiejska Gluz Gluza Gluzberg Gluzek Gluzicki Gluzik Gluziński Gluzman Gluzniewicz Gluzowic Gluźniewicz Gluża Glużek Glużman Glużniewicz Glysz Głab Głaba Głabała Głabicki Głabik Głabiński Głabiszewska Głabowska Głabski Głabus Głabuś Głabyś Głacel Głachowicz Głachtiejew Głachtijewski Głacki Głaczek Głaczkowski Głaczyński Głada Gładała Gładasz Gładczak Gładczenko Gładczeńska Gładczuk Gładczyk Gładczynko Gładczyński Gładecki Gładek Gładeniuk Gładikowski Gładis Gładisz Gładiszewski Gładiś Gładka Gładke Gładki Gładkie Gładkiewicz Gładkin Gładko Gładkojć Gładkow Gładkowicz Gładkowski Gładków Gładlo Gładnilski Gładniuk Gładoch Gładoniuk Gładosz Gładowicz Gładowski Gładski Gładszek Gładuch Gładun Gładuniak Gładuniec Gładunik Gładuniuk Gładunow Gładunowska Gładuń Gładusińska Gładuszyńska Głady Gładych Gładychowska Gładyga Gładyk Gładykowski Gładyn Gładynek Gładyń Gładyński Gładyrz Gładys Gładysak Gładysek Gładysiak Gładysiewicz Gładysik Gładysiński Gładysław Gładysz Gładyszak Gładyszczak Gładyszek Gładyszew Gładyszewski Gładyszowski Gładyszów Gładyszuk Gładyszyńska Gładyś Gładziak Gładzicki Gładziejewski Gładziewicz Gładziewski Gładzik Gładzikowski Gładziński Gładzio Gładziszewski Gładziuk Gładzki Gładzyńska Głagola Głagolew Głagolski Głagoła Głagosz Głagowski Głagoza Głagólska Głaj Głakowska Głamkowska Głamowski Głania Głań Głapa Głapiak Głapiński Głapirek Głarzewska Głarzowska Głas Głasek Głasica Głasicz Głasik Głaska Głasko Głaskowski Głass Głastka Głaszak Głaszcz Głaszczak Głaszczewska Głaszczka Głaszczko Głaszczuk Głaszczyk Głaszczyńska Głaszek Głaszewski Głaszka Głaszkiewicz Głaszko Głaszonek Głaszuka Głaszyński Głaś Głatczak Głatek Głatka Głatki Głatkowski Głatoń Głatun Gławacz Gławdan Gławdecki Gławdel Gławdo Gławdzin Gławenda Gławęda Gławęnda Gławiaczek Gławik Gławina Gławiński Gławira Gławiszyn Gławnicki Gławocha Gławzda Głaysz Głaz Głaza Głazacz Głazaczew Głazaczow Głazaczów Głazak Głazdowska Głazek Głazer Głazewski Głaziewicz Głazik Głazikowski Głaziński Głazka Głazków Głazman Głazonow Głazonów Głazowski Głazunow Głazunów Głazyrin Głaź Głaźkowska Głaż Głażak Głażewicz Głażewski Głażowski Głąb Głąba Głąbacka Głąbacz Głąbala Głąbała Głąbasz Głąbczyński Głąbecki Głąbek Głąbiak Głąbica Głąbicki Głąbiec Głąbień Głąbiew Głąbiewski Głąbik Głąbikowski Głąbin Głąbiński Głąbiowski Głąbkowski Głąbnicka Głąbnik Głąbocki Głąbowicz Głąbowski Głąbski Głączyński Głądała Głądek Głądkowski Głądowska Głądys Głądzik Głąmb Głąmska Głąskowska Głązka Głązowska Głeb Głeba Głebocki Głebowska Głebski Głech Głedych Głedysz Głegoła Głeguła Głembalski Głembicka Głembiewska Głembin Głembocki Głemboczyk Głembosz Głembski Głemza Głęb Głęba Głębacka Głębała Głębcki Głębczyk Głębczyński Głębecki Głębek Głębiak Głębica Głębicha Głębicki Głębicz Głębiewski Głębik Głębikowski Głębin Głębiński Głębioniewska Głębiowska Głębkowska Głębocki Głęboczek Głęboczyk Głęboka Głęboki Głęborski Głębosz Głębowicz Głębowicz-Skujbieda Głębowiec Głębowski Głębski Głędała Głędkowska Głędowska Głęgoła Głęmbin Głęmbocka Głęmbski Głob Głoba Głobaszewska Głobecka Głobiczka Głobik Głobina Głobiński Głobisch Głobisz Głobowska Głobuczek Głobus Głobuś Głoc Głoch Głochowiak Głochowski Głocki Głockowska Głocz Głoczkowski Głoczyńska Głoćko Głod Głoda Głodacka Głodała Głodas Głodasik Głodawa Głodawski Głodczenko Głodczuk Głodczyńska Głodecki Głodek Głodewicz Głodkiewicz Głodkowski Głodna Głodnia Głodniak Głodnicki Głodniecka Głodnilska Głodniok Głodno Głodny Głodo Głodoch Głodoła Głodomski Głodowicz Głodowski Głodowy Głoduk Głodun Głoduszewska Głodych Głodykowska Głodyń Głodys Głodysiak Głodysz Głodyszewska Głodyś Głodz Głodziak Głodział Głodziej Głodzień Głodziewski Głodzik Głodzin Głodziński Głodzka Głodź Głogiewicz Głogiński Głogocki Głogoczewska Głogoczowski Głogokiewicz Głogolew Głogolski Głogołkiewicz Głogoski Głogosz Głogoszcz Głogoszewski Głogowicz Głogowiec Głogowiecki Głogowski Głogoza Głogoza Głogólska Głogucki Głogulski Głoguł Głogusz Głoguś Głogwiński Głojuch Głok Głoka Głomb Głomba Głombała Głombek Głombica Głombich Głombicki Głombiewski Głombig Głombik Głombikowski Głombiński Głombiowski Głombitza Głombowski Głombski Głomica Głomin Głomińska Głomski Głon Głondar Głondziewska Głonek Głoniak Głoniatowski Głonica Głonicka Głonik Głonikowska Głonińska Głonisz Głonka Głonkowska Głonszek Głoń Głoński Głopowski Głos Głosek Głosiak Głosiek Głosiewska Głosik Głosiński Głoskała Głoski Głoskiewicz Głoskowski Głosławski Głosna Głosnicki Głosny Głosowicz Głosowski Głoss Głost Głosz Głoszaj Głoszcz Głoszczka Głoszczko Głoszczuk Głoszczyński Głoszczyszyn Głoszek Głoszewski Głoszkiewicz Głoszkowski Głoszycka Głoś Głościcka Głośkiewicz Głośna Głośniak Głośnicki Głośniewski Głośny Głot Głota Głotkowski Głotowska Głouszek Głowa Głowac Głowaca Głowaciński Głowaciuk Głowacka Głowacki Głowacki Głowacki Głowacki Głowacz Głowaczenko Głowaczewski Głowaczowski Głowaczów Głowaczuk Głowaczyk Głowadzki Głowak Głowakiewicz Głowal Głowala Głowalla Głowalski Głowała Głowan Głowana Głowandzik Głowania Głowaniec Głowań Głowańczuk Głowarz Głowata Głowaty Głowatzki Głowczak Głowczewski Głowczyk Głowczyński Głowecki Głowek Głoweli Głowenda Głowenko Głowęcka Głowiak Głowiańska Głowicki Głowicz Głowiczka Głowiczyn Głowiec Głowiecka Głowienka Głowienke Głowienko Głowienkowski Głowieńka Głowieńko Głowieńkowski Głowieński Głowiesa Głowik Głowikowska Głowin Głowina Głowinek Głowiniak Głowinka Głowinko Głowinkowski Głowinowska Głowinski Głowiński Głowis Głowiszyn Głowiś Głowka Głowko Głowkowska Głownia Głowniak Głownica Głownicki Głowniecki Głowniewska Głownik Głownikowski Głowoc Głowocz Głowola Głowschewska Głowski Głoza Głozaczew Głozak Głozek Głoziński Głozniak Głozowski Głożak Głożek Głożewski Głożowska Głożyk Głożyński Głód Głódek Głódkowski Głódowska Głódz Głódź Głódż Głóg Głógiewicz Głów Główacz Główaczewska Główczak Główczeski Główczewski Główczyk Główczyński Główiak Główieńska Główiński Główka Główkiewicz Główko Główkowski Główna Głównia Główniak Głównicki Główny Głóżek Głub Głubała Głubczyk Głubiak Głubica Głubieniec Głubiński Głubisz Głubiuk Głubkiewicz Głuboka Głuboki Głubowicz Głuc Głucek Głuch Głucha Głuchacki Głuchaczka Głuchan Głuchanek Głuchaniec Głuchaniuk Głuchański Głuchecka Głuchnik Głuchocka Głuchomska Głuchow Głuchowcew Głuchowicki Głuchowicz Głuchowiecki Głuchowik Głuchowski Głuchów Głuchy Głuciński Głuck Głucka Głucz Głuczanowska Głuczkowski Głud Głuda Głudek Głudka Głudkin Głudkowski Głudyszewska Głudziak Gług Gługajczyk Gługiewicz Gługocka Gługos Gługosz Gługowiecka Gługowski Głukowski Głumbica Głumik Głumkowska Głuniak Głuński Głupczewska Głupczyk Głupczyński Głupi Głupiak Głupiec Głus Głusakowski Głusek Głusiak Głusiec Głusiecki Głusik Głusiński Głusiuk Głusk Głuski Głuskowski Głussek Głusz Głuszak Głuszakiewicz Głuszał Głuszan Głuszanowski Głuszcz Głuszczak Głuszczakowska Głuszczanowska Głuszczenko Głuszczewicz Głuszczewska Głuszczuk Głuszczyk Głuszczyński Głuszczyński Głuszczyszyn Głuszec Głuszecki Głuszek Głuszenia Głuszenko Głuszenkow Głuszeń Głuszewski Głuszka Głuszkiewicz Głuszko Głuszkoś Głuszkowski Głuszków Głusznajder Głuszniak Głuszniewski Głuszok Głuszokas Głuszonek Głuszuk Głuszyc Głuszyca Głuszyk Głuszyn Głuszyniak Głuszyniuk Głuszyński Głuś Głuśniewski Głut Głutkowski Głutowicz Głuwiek Głuwnia Głuz Głuzek Głuzmanska Głuzowska Głuźkowski Głuźniewska Głużewska Głużkowski Głużniewska Głużycki Głyba Głybin Głybowicz Głybowski Głybyszyn Głych Głychowska Głyda Głydziak Głydziak Głyk Głymbiewska Głyńska Głysz Głyszczak Głyszyński Głyś Gływko Głyż Głyżeńska Głyżewski Gmach Gmachowski Gmadczyński Gmadek Gmaj Gmajner Gmarczyk Gmarek Gmasińska Gmaś Gmat Gmatiuk Gmer Gmerciński Gmerczyk Gmerczyński Gmerek Gmernicki Gmerski Gmeryk Gmeza Gmiadek Gmiat Gmiatek Gmiatkowska Gmiąt Gmiątczyk Gmieciak Gmiedziejko Gmiel Gmiela Gmielka Gmiełka Gmieńska Gmierek Gmietrusiuk Gmil Gmiła Gmiłka Gmina Gminkowska Gminter Gmiński Gmir Gmirek Gmitar Gmitczak Gmitczuk Gmitek Gmiter Gmiterczuk Gmiterek Gmiteruk Gmitowska Gmitrach Gmitracz Gmitrasiuk Gmitrek Gmitrewicz Gmitriuk Gmitro Gmitron Gmitronicz Gmitroń Gmitrowicz Gmitrowski Gmitruch Gmitruczuk Gmitruk Gmitrych Gmitryszewska Gmitryszewska Gmitrzak Gmitrzak Gmitrzuk Gmitrzyk Gmitrzykowski Gmiza Gmoch Gmochowski Gmolska Gmołowska Gmosiński Gmot Gmotek Gmoter Gmowska Gmólska Gmółka Gmór Gmórczyk Gmórek Gmórkowska Gmórski Gmuchalski Gmuczyńska Gmudkiewicz Gmulska Gmułek Gmułka Gmur Gmura Gmurczak Gmurczyk Gmurek Gmurkowski Gmurowski Gmurski Gmurzyński Gmusowska Gmuszyńska Gmuślicka Gmut Gmutek Gmuzdek Gmużdek Gmybek Gmych Gmyl Gmyla Gmyr Gmyra Gmyrczyńska Gmyrek Gmyrska Gmys Gmyterko Gmytrasiewicz Gmytrasz Gmytruk Gmytryk Gmyz Gmyza Gmyzin Gmyzo Gmyż Gnabasiak Gnabasik Gnabek Gnabel Gnacek Gnach Gnachowska Gnaciak Gnaciewicz Gnacik Gnacikowski Gnaciński Gnaciuk Gnaciuska Gnacy Gnacyk Gnaczkowska Gnaczy Gnaczyk Gnaczyński Gnadczyński Gnadek Gnadel Gnadkiewicz Gnadkowicz Gnadkowska Gnadowicz Gnadt Gnadzi Gnadzik Gnaj Gnaja Gnajczak Gnajda Gnajewski Gnak Gnalek Gnalicki Gnap Gnapiński Gnapowski Gnapp Gnar Gnarowski Gnas Gnasińska Gnasiuk Gnasowska Gnass Gnaszek Gnaszewska Gnaś Gnat Gnatek Gnatenko Gnatewska Gnatiuk Gnatkiewicz Gnatko Gnatkowicz Gnatkowski Gnatner Gnatoński Gnatowicz Gnatowski Gnatów Gnatt Gnaty Gnatyk Gnatyna Gnatyszak Gnatyszyn Gnatzy Gnaziuk Gnażewicz Gnąślewicz Gneba Gnebieta Gnech Gnega Gneja Gnejszczak Gnela Gnelec Gnelikowska Gnelka Gnempa Gnenkowicz Gnenzel Gneń Gnerek Gnerich Gnerowicz Gnes Gnesik Gnesner Gneszczyńska Gneszek Gneś Gnetner Gnewa Gnewek Gneza Gnezińska Gnezner Gnezytra Gniada Gniadczyk Gniadecki Gniadek Gniadkiewicz Gniadko Gniadkowski Gniadło Gniado Gniadowicz Gniadowski Gniady Gniadzień Gniadzik Gniadzińska Gniałczyk Gniałkowska Gniarczyk Gniarek Gniasińska Gniaś Gniat Gniatacz Gniatczyk Gniatczyński Gniatecka Gniatek Gniatkiewicz Gniatko Gniatkowski Gniatowicz Gniatowska Gniaz Gniazdarz Gniazdecka Gniazdek Gniazdkowska Gniazdo Gniazdorz Gniazdosz Gniazdowicz Gniazdowski Gniazdziorz Gniazik Gniaź Gniaździak Gniaździński Gniaźdź Gniaż Gniażdzińska Gniądko Gniąt Gniątkowska Gniba Gnibba Gnibowska Gnica Gnicewicz Gnich Gnichalla Gnichowska Gnichów Gnick Gniczoł Gnida Gnidec Gnidek Gnidiuk Gnidko Gnidowski Gnidula Gniduła Gnidz Gnidzia Gnidziak Gnidziejko Gnidziejska Gnidzienko Gnidziński Gnidziuk Gniecek Gniech Gnieciak Gnieciata Gnieciecki Gnieciołek Gniecioszek Gnieciuk Gniecki Gniecko Gniećko Gnieda Gniedczyk Gniedek Gniediejko Gniedin Gniediuk Gniedko Gniedow Gnieduk Gnieduła Gniedy Gniedycz Gniedziejka Gniedziejko Gniedziejska Gniedziewicz Gniedzik Gniedziński Gniedzionek Gniedziuk Gniedzko Gniedźko Gniefke Gniefkowski Gniela Gnielczyk Gnielica Gnieliński Gnielka Gniełczyk Gniełka Gniep Gnierka Gnierko Gniesa Gniesdzia Gniesław Gnieszawa Gnieszawa-Słodkowski Gnieś Gnieśdzia Gnietecki Gnietek Gnietka Gnietko Gniewa Gniewacka Gniewajewska Gniewak Gniewaszewski Gniewczyński Gniewecki Gniewek Gniewek-Węgrzyn Gniewicz Gniewiecka Gniewiesz Gniewiewski Gniewiński Gniewisz Gniewk Gniewkiewicz Gniewko Gniewkowski Gniewniak Gniewońska Gnieworski Gniewoski Gniewosz Gniewoszewski Gniewowski Gniewski Gniewszew Gniez Gniezdowski Gniezdzia Gniezdziejko Gniezdziłow Gniezdziuch Gnieziński Gnieździdło Gnieździeńska Gnieździłło Gnieździło Gnieździłow Gnieździński Gnieździorz Gnieździuch Gnieździuk Gnieżdziłow Gnieżeński Gnieżewska Gnieżnieński Gniffke Gnifka Gnik Gnika Gnila Gnilakiewicz Gnilański Gnilica Gnilicka Gnilka Gnilska Gniła Gniłka Gniłko Gniłobokowa Gniłorybow Gniłoszewska Gniłoząb Gniłozub Gniner Gninka Gninkowska Gnińdzia Gnioch Gnioda Gniodzik Gniolczyk Gniołczyk Gniołka Gniontek Gniosdorz Gniosdosz Gnioska Gniosko Gniot Gniota Gniotczyk Gniotek Gnioth Gniotka Gniotkiewicz Gniotowski Gniott Gniotyński Gniozdek Gniozdon Gniozdorz Gniozdziorz Gnioździarz Gnioździorz Gnioździosz Gniożdziorz Gnip Gnis Gnisa Gnisch Gnisdza Gnisdzia Gniser Gnisz Gniszcz Gniszka Gniszkiewicz Gniśdzia Gnitecki Gniter Gniterek Gnitka Gnitkowic Gnitkowitz Gnitow Gnitowska Gnitrowicz Gnitruk Gnitrzak Gnitszuk Gnitt Gniuchowski Gnius Gniusiewicz Gniwa Gniwczyńska Gniwecki Gniwek Gniwkiewicz Gniwkowski Gniwola Gniwowski Gniza Gnizda Gnizdała Gnizdor Gnizdorz Gnizdur Gnizdzia Gnizia Gnizot Gniździa Gniździłow Gniża Gniżdzia Gnoch Gnochocka Gnocik Gnocińska Gnocy Gnoiczewski Gnoik Gnoiński Gnoiss Gnoiwoj Gnojak Gnojczak Gnojczewski Gnojczyk Gnojec Gnojek Gnojenko Gnojewski Gnojko Gnojkowski Gnojnicki Gnojnski Gnojńska Gnojok Gnojowa Gnojowy Gnojski Gnona Gnonkowska Gnońska Gnop Gnorowski Gnosdorz Gnosowski Gnoszek Gnot Gnotek Gnoth Gnotkowska Gnotowicz Gnotowska Gnott Gnoyke Gnoza Gnuk Gnup Gnupek Gnur Gnurczyk Gnurek Gnurkowska Gnurowska Gnus Gnuschke Gnusiec Gnusińska Gnusowski Gnuszkiewicz Gnuś Gnutek Gnutek-Wilczyński Gnutkiewicz Gnutów Gnyb Gnyba Gnybek Gnybka Gnybowski Gnych Gnyd Gnyl Gnyla Gnylewicz Gnynicz Gnyp Gnypek Gnypel Gnypowicz Gnyra Gnyrek Gnyrowicz Gnys Gnysiewicz Gnysiński Gnyska Gnyszak Gnyszek Gnyszka Gnyszko Gnysznyszyn Gnyszyńska Gnyś Gnywa Gnywaczewska Gnywan Gnyz Gnyza Gnyż Goba Gobalska Gobała Goban Gobańska Gobara Gobarciak Gobber Gobcewicz Gobczak Gobczek Gobczuk Gobczyński Gobejko Gobek Gobel Gobeń Gober Gobera Gobert Gobiec Gobiecki Gobieraj Gobik Gobiło Gobin Gobińska Gobis Gobisz Gobiszewski Gobiś Gobka Gobla Goblewska Goblińska Gobno Gobocińska Gobolewska Gobołka Gobor Gobora Gobos Gobosz Gobórka Gobrański Gobrec Gobrosz Gobrowska Gobryk Gobrys Gobryszewska Gobryś Gobska Gobstel Gobuch Gobucki Gobudzka Gobus Gobusz Gobuś Gobzela Goc Goca Gocaja Gocajna Gocak Gocal Gocald Gocalik Gocaliński Gocalski Gocaluk Gocał Gocała Gocałek Gocan Gocarz Gocawka Gocejn Gocejna Gocek Gocel Gocell Goceł Gocemba Gocerz Goch Gocha Gochan Gochel Gocher Gochman Gochn Gochna Gochnia Gochniak Gochniewski Gochnio Gochno Gochnów Gochon Gochowski Goci Gocia Gociald Gocialik Gociarz Gociawska Gociek Gociewicz Gocimowska Gocinski Gocion Gocior Gociur Gock Gocki Gockiewicz Gocko Gockowiak Gockowski Goclan Goclarz Goclender Goclig Goclik Gocling Goclon Gocloń Goclow Gocławski Gocłowski Gocman Gocner Gocol Gocolek Gocoliński Gocoł Gocon Gocoń Gocor Gocół Gocówka Gocparska Gocuk Goculak Goculenko Gocuł Gocwin Gocwińska Gocyk Gocyl Gocyla Gocył Gocyła Gocyra Gocz Goczak Goczal Goczalik Goczalk Goczalska Goczał Goczałk Goczałkowski Goczan Goczarek Goczek Goczewski Goczka Goczke Goczki Goczkiewicz Goczko Goczkowski Goczling Goczok Goczol Goczoł Goczon Goczow Goczół Goczyla Goczylla Goczyła Goczyło Goczyński Goć Goćfin Goćka Goćkieiwcz Goćkiewicz Goćko Goćkowski Goćlin Goćnińska Goćwin Goćwiński God Goda Godacz Godaj Godala Godalewska Godalo Godamowicz Godan Godań Godard Godardt Godarska Godart Godas Godaś Godau Godawa Godawicz Godawiec Godawski Godbergar Godbielska Godbole Godczaska Godczewska Goddard Godebski Godec Godecki Godek Godel Gödel Godela Godelewska Godella Godelski Goden Godeniewska Godenka Godenko Godeń Godera Goderecki Goderski Godes Godesz Godeś Godewski Godfrejow Godfrejów Godfreyow Godfrid Godfryd Godfryt Godiew Godik Godiło Godin Godina Godinska Godis Godisch Godisz Godkewski Godkiewicz Godko Godkowicz Godkowski Godlańska Godlaś Godlawska Godlecka Godlejewski Godlejowska Godleńska Godlerska Godles Godleś Godlew Godlewicz Godlewski Godlewski Godlina Godliński Godłow Godłowski Godłoza Godłoża Godłów Godłuszko Godmann Godna Godnarski Godner Godniak Godnicz Godniek Godniewicz Godniowski Godnowska Godny Godo Godoj Godola Godolińska Godomer Godomski Godon Godonczuk Godoniuk Godoń Godończuk Godora Godorecki Godorowski Godos Godosek Godosz Godoś Godowa Godowicz Godowski Godój Godórkiewicz Godras Godraza Godrecki Godrowicz Godschalk Godski Godszal Godszald Godszalt Godszling Godt Godtfryd Goduch Godula Godula Godulas Godulla Godulski Goduła Godumska Godun Godunczuk Goduń Goduński Godurkiewicz Godurowski Godusławski Godusz Goduszawska Goduszewski Godwald Godwin Godwiński Godwod Godwon Godycki Godycki Godyk Godyla Godylewicz Godyła Godym Godymirski Godyn Godynia Godyniak Godynicki Godyniuk Godyń Godyński Godyra Godys Godyska Godysz Godz Godzalińska Godzała Godzawiczny Godzejewska Godzeńska Godzewski Godziak Godziała Godziądkowska Godziątkowski Godzic Godzich Godzicki Godzicz Godzidło Godzieba Godziebiewski Godziec Godziecka Godziejewicz Godziejewski Godziek Godziel Godziela Godzielewicz Godzielewska Godzieliński Godzieł Godziemba Godziemba-Czyż Godziemba-Dąmbski Godziembski Godziemski Godzień Godzieński Godziersz Godzierz Godziesz Godzieszewska Godzieszka Godziewa Godziewicz Godziewski Godzięba Godziębski Godzik Godzikowski Godzil Godziło Godzim Godzimira Godzimirski Godzimski Godzina Godzinak Godziniec Godzinnik Godzino Godzinowicz Godzinowski Godziński Godzisz Godziszewski Godziszka Godziszko Godziuk Godziwan Godziwska Godzki Godzkowski Godzojani Godzoner Godzwa Godzwan Godzwań Godzweń Godzwon Godzwoń Godzyk Godzysz Godźwa Godż Godżała Godżyk Goebel Goeben Goebler Goece Goeck Goeda Goede Goedhart Goehlman Goehring Goehs Goel Goeldner Goelger Goelik Goepfert Goerc Goerick Goerig Goerigk Goering Goeritz Goerk Goerke Goerlich Goerlitz Goerne Goersdorf Goerst Goertner Goertz Goesz Goetel Goeth Goethel Goettel Goettig Goettlich Goetz Goetze Goetzen Goetzendorf Goetzendorf-Grabowski Goetzke Gofalik Gofała Gofman Gofran Gofron Gofroń Gofryk Gofszteter Gog Goga Gogac Gogacka Gogacz Gogaj Gogala Gogalin Gogaliński Gogalska Gogała Gogałek Gogałkiewicz Gogałuszko Gogan Gogarowski Gogarz Gogas Gogaś Gogda Gogel Gogela Gogga Gogiel Gogiew Gogilska Gogina Gogis Gogler Goglewska Goglik Goglin Gogłaza Gogłoska Gogłoza Gogłoża Gogłuski Gogłuszka Gogłuszko Gogniak Gogniat Gogo Gogoc Gogocz Gogoć Gogoj Gogojewicz Gogokiewicz Gogol Gogola Gogolak Gogolan Gogolczyk Gogoleff Gogolek Gogolew Gogolewski Gogolik Gogolimski Gogolin Gogoliński Gogolka Gogoll Gogollok Gogolok Gogolska Gogoluk Gogoł Gogoła Gogołek Gogołka Gogołkiewicz Gogołok Gogołowicz Gogołowski Gogon Gogoń Gogos Gogosz Gogosza Gogoszewska Gogoś Gogot Gogota Gogotek Gogowski Gogoz Gogozin Gogój Gogól Gogólka Gogólok Gogólski Gogół Gogóła Gogółka Gogółkiewicz Gogółko Gogów Gogucki Gogul Gogula Gogulak Gogulewicz Gogulla Gogulski Goguł Goguła Gogułka Goguń Gogus Goguska Gogusz Goguszewska Goguszka Goguś Gogut Gogwizd Gogyla Gogyńska Gohen Gohl Gohla Gohlich Gohlike Gohling Gohlka Gohlke Gohly Gohr Gohra Göhring Gohrke Goibion Goicz Goiec Goihl Goik Goike Goilik Goin Goinda Goinka Goiny Goiński Goiser Goisz Goitowski Goitsch Goitz Goiżewski Goj Goja Gojak Gojan Gojaniuk Gojarski Gojas Gojasz Gojaszek Gojawiczak Gojawiczyński Gojażewska Gojcz Gojczyk Gojda Gojdak Gojdan Gojdas Gojdek Gojdka Gojdosz Gojduk Gojdycz Gojdyk Gojdz Gojdzik Gojdziński Gojdź Gojdż Gojec Gojecka Gojek Gojenska Gojer Gojewicz Gojewski Gojg Gojger Gojgorcewicz Gojk Gojka Gojke Gojko Gojkowska Gojlanek Gojlewicz Gojlik Gojlk Gojlusz Gojło Gojman Gojna Gojnasz Gojniczek Gojny Gojos Gojot Gojow Gojowa Gojowczyk Gojowski Gojowy Gojrzewski Gojsiak Gojski Gojszewski Gojszyk Gojt Gojtka Gojtko Gojtkowska Gojtowski Gojzler Gojżewski Gok Gokasowska Gokąsek Gokiert Gol Gola Golab Golabek Golabińska Golach Golachowicz Golachowski Golaciak Golacik Golacińska Golacka Golacz Golaczek Golaczewska Golaczyk Golaczyński Goladziewska Golajczyk Golak Golakiewicz Golakow Golakowicz Golakowski Golał Golan Golanczyk Golanek Golania Golaniak Golaniec Golanik Golanka Golankiewicz Golanko Golankowicz Golankowski Golanowski Golanski Golant Golanta Golanty Golań Golańczyk Golański Golar Golara Golarc Golarczyk Golarka Golarowski Golarska Golarz Golas Golasa Golasiak Golasiewicz Golasik Golasiński Golaska Golasowicz Golasowski Golasów Golasz Golasza Golaszczyk Golaszek Golaszewicz Golaszewski Golaszowska Golaś Golat Golata Golatowski Golatycka Golatzka Golau Golawiec Golawski Golazka Goląbek Golb Golba Golbarczyk Golbas Golbe Golbeck Golber Golberd Golberdt Golberg Golberger Golberska Golberski Golbert Golbertowicz Golbiak Golbicka Golbig Golbik Golbing Golbiński Golbstein Golby Golc Golc Golcak Golcawa Golcew Golch Golchuk Golcman Golcow Golcowski Golców Golcwajg Golcz Golczak Golczek Golczenko Golczewski Golczuk Golczyk Golczyński Gold Golda Goldak Goldalska Goldamer Goldammer Goldan Goldańska Goldapel Goldarz Goldas Goldasińska Goldasz Goldau Goldbach Goldbaum Goldbeck Goldbek Goldberg Goldberger Goldberska Goldberszt Goldbert Goldblat Goldblum Goldcwajg Golde Goldejewska Goldeman Golden Goldenbau Goldenberg Goldenfajn Goldenzweig Golder Goldera Goldergierz Goldeś Goldewicz Goldewska Goldfarb Goldfarth Goldfeld Goldfinger Goldfingier Goldfried Goldgart Goldhammer Goldian Goldinger Goldiszewicz Goldjan Goldkamer Goldkorn Goldmacher Goldman Goldmann Goldmer Goldner Göldner Goldnik Goldoni Goldowski Goldryng Goldscheid Goldscheidt Goldschmidt Goldschmied Goldschmiedt Goldschneider Goldschsmidt Goldstain Goldstein Goldstoin Goldstrom Goldszajd Goldszajder Goldszajdt Goldszajt Goldszer Goldszlag Goldszlak Goldszlejn Goldszmid Goldszmidt Goldszmit Goldszmydt Goldszmyt Goldsznajder Goldsztain Goldsztajm Goldsztajn Goldsztein Goldsztejn Goldsztyn Goldwasser Goldy Goldykiewicz Goldyn Goldynek Goldynia Goldysz Goldyszewicz Goldyszewska Goldziak Goldzik Goldziński Goldzstajn Goldztajn Gole Golebski Golec Golec Golec-Biernat Golechowska Golecińska Golecki Golecko Goleczka Goleczko Goleczyk Goleć Goledzinowska Golega Golej Golejewski Golek Golekowski Golema Golemaj Goleman Golemań Golemba Golemberska Golembieska Golembiewski Golembiowski Golembka Golembowska Golembska Golembusz Golemiec Golemienko Golemiszko Golemo Golemski Golen Golenczak Golenda Golender Golendzinowski Golenia Goleniak Goleniawska Golenicka Golenicz Goleniec Goleniewicz Goleniewski Goleniowski Goleniszcza Golenka Golenkiewicz Golenko Golenkowicz Goleno Golenowska Golenta Goleń Goleńczak Goleńczuk Goleńko Goleński Goler Golera Golert Goles Golesa Golesińska Goleski Golesna Golesny Golessa Golesz Golesza Goleszewicz Goleszewska Goleszna Goleszny Goleszyński Goleś Goleśna Goleśniewski Goleśny Goletz Goletzka Goletzko Golew Golewia Golewicz Golewski Golez Golęba Golębiewski Golębiowska Golębowska Golębska Golęcińska Golęcka Golęda Golędziewska Golędzik Golędzik Golędzinowski Golędziowska Golęga Golf Golfert Golfred Golfryd Golfrydziak Golger Golgin Golgolewska Golgon Golgowska Goli Golia Golian Golianek Golianiec Goliański Goliarsch Goliarz Golias Goliasch Goliasz Goliaszek Goliaszewski Goliat Goliatowski Golib Goliberczuch Golibrocki Golibroda Golibrzuch Golic Golica Golich Gölich Golicha Golichowski Golicki Golicyn Golicz Goliczek Goliczewski Goliczka Goliczko Golida Goliderowicz Goliesz Goliew Goliewska Goliez Goliger Goligowski Golijan Golijanek Golijański Golijasz Golijat Golijatowski Golijewski Golik Golikow Golikowski Golików Golimczak Goliment Golimento Golimeta Golimo Golimont Golimoszek Golimowski Golimska Golimuntowicz Golin Golina Golinczak Golinderowicz Golinek Golinerska Goling Golinger Golingiewicz Golinia Goliniak Goliniewski Golinik Goliniowska Golinka Golinkiewicz Golinomicz Golinowski Golinski Goliń Golińczak Golińczyk Goliński Golion Goliot Golis Golisch Golisek Goliska Golisowicz Golisz Goliszak Goliszek Goliszewski Goliszowska Goliszuk Goliś Golit Golita Golitz Goliwas Goliwąs Goliwodzka Goliwons Golizantin Golizda Goljan Goljanek Goljanów Goljański Goljarz Goljas Goljasz Goljaszewski Goljat Goljatowski Golk Golka Golke Golkiewicz Golko Golkowski Golks Goll Golla Gollach Gollak Gollan Gollanek Gollas Gollasch Gollasz Gollawski Golle Gollek Gollenhofer Gollent Goller Gollert Golletz Gollfried Golli Gollicer Gollich Gollij Gollik Golling Gollinger Gollis Gollmer Gollmińska Gollnau Gollner Göllner Gollnik Gollnisch Gollo Gollob Gollok Gollon Gollor Gollosch Gollub Gollus Golluschiński Golly Golman Golmanowski Golmąt Golment Golmento Golmer Golmert Golmo Golmont Golmontowicz Golnak Golnau Golnek Golnia Golniak Golniczak Golniewicz Golniewska Golnik Golnis Golnisz Golno Golnowski Golnyk Golo Golob Golobach Goloburda Goloch Golochowicz Golomb Golombeck Golombek Golombiewski Golombik Golombka Golombowski Golomek Golomento Golomienko Golomka Golomko Golomski Golon Golona Golonak Golonbek Golonek Goloniec Golonka Golonkiewicz Golonko Golono Goloń Golończyk Golońska Golop Golor Golorek Golorik Golorz Golos Golosek Golosińska Golosseck Golossek Golosz Golot Golota Golow Golowanow Golowiarz Golowiej Golowik Golowski Golónka Golpa Golpert Gols Golski Golsman Golstein Golster Golstyn Golsz Golszany Golszewski Golszmidt Golszmit Golszmyt Golsznow Golszpigiel Golsztain Golsztajn Golsztein Golsztejn Golsztyn Golsztyńska Goltanek Goltberg Goltman Goltmann Goltsche Goltz Golub Goluba Golubcow Golubek Golubiak Golubiec Golubienko Golubiewski Golubiński Golubkow Golubowski Golubski Goluburda Goluch Goluchowska Goluda Goludz Goluk Golumski Goluniewicz Golunkiewicz Goluński Golup Golupska Golus Golusda Golusiańska Golusik Golusiński Golusz Goluszewska Goluszyńska Goluś Goluzda Golwa Golwala Golwas Golwiej Golwin Goly Golysz Golyszna Golyszny Golz Golzberg Goł Goła Gołab Gołabczak Gołabczyk Gołabek Gołabowicz Gołabowska Gołabska Gołach Gołaciński Gołacki Gołaczewska Gołaczkowska Gołaczyński Goładak Goładkowska Goładyk Gołagan Gołagusz Gołaj Gołajewicz Gołajewski Gołajsza Gołajuch Gołambiewska Gołan Gołanczyk Gołandzin Gołangowski Gołanik Gołanowska Gołań Gołańczuk Gołańczyk Gołańdziuk Gołański Gołas Gołasa Gołasiewicz Gołasiewski Gołasiński Gołasiński Gołaski Gołast Gołasz Gołaszczuk Gołaszczyk Gołaszewicz Gołaszewski Gołaszkiewicz Gołaszyński Gołaś Gołat Gołata Gołatek Gołatka Gołatko Gołatowska Gołatta Gołatyńska Goławacz Goławczyk Goławiecki Goławienko Goławski Gołaz Gołażewski Gołąb Gołąbczak Gołąbczyk Gołąbecki Gołąbeczek Gołąbek Gołąbiak Gołąbiecki Gołąbiewicz Gołąbiewski Gołąbikowska Gołąbiński Gołąbiowski Gołąbka Gołąbkiewicz Gołąbko Gołąbkowski Gołąbniak Gołąbowicz Gołąbowski Gołąbski Gołąb-Szydłowska Gołącek Gołącz Gołąś Gołązka Gołązowska Gołba Gołban Gołbas Gołbek Gołbiewski Gołbiowski Gołbucko Gołbućko Gołczewski Gołczyk Gołczyniak Gołczyniek Gołczyński Gołd Gołda Gołdak Gołdan Gołdanowicz Gołdanowski Gołdański Gołdarz Gołdas Gołdasiewicz Gołdasińska Gołdasz Gołdaś Gołdawski Gołdberg Gołdecki Gołdek Gołden Gołdeń Gołdera Gołdeś Gołdman Gołdo Gołdobin Gołdon Gołdoń Gołdoś Gołdowicz Gołdowski Gołdun Gołduńska Gołdy Gołdych Gołdycz Gołdyga Gołdygowska Gołdyk Gołdyka Gołdym Gołdyn Gołdynek Gołdynia Gołdyniak Gołdyń Gołdyński Gołdyra Gołdyrz Gołdys Gołdysiak Gołdysz Gołdyszewicz Gołdyś Gołdziak Gołdzicka Gołdzik Gołdziński Gołebiak Gołebicki Gołebiewski Gołebiowski Gołebski Gołec Gołecki Gołeczka Gołeczko Gołeć Gołej Gołek Gołek Gołek-Narzęcki Gołembczyk Gołembecki Gołembek Gołemberski Gołembiak Gołembiarz Gołembicki Gołembicz Gołembiecki Gołembierski Gołembieski Gołembiewski Gołembiowski Gołembka Gołembniak Gołembnik Gołemborska Gołembowicz Gołembowski Gołembski Gołemski Gołeń Gołeszna Gołeszny Gołeszyn Gołęb Gołębczak Gołębczyk Gołębecki Gołębek Gołęberski Gołębiak Gołębiarczyk Gołębiarska Gołębiarz Gołębica Gołębicki Gołębicz Gołębiec Gołębiecki Gołębieski Gołębiewicz Gołębiewski Gołębikowski Gołębinowska Gołębiow Gołębiowski Gołębiwski Gołębka Gołębkiewicz Gołębniak Gołębnik Gołębocka Gołębowicz Gołębowski Gołębski Gołęcki Gołędek Gołędowski Gołędyńska Gołędziejewski Gołędziewski Gołędzinowski Gołędziński Gołędziowski Gołęgowski Gołęmbiewska Gołęmbiowska Gołęmbka Gołęzowski Gołga Gołgak Gołgas Gołgis Gołgowski Gołka Gołkiewicz Gołko Gołkontt Gołkowski Gołła Gołłas Gołły Gołman Gołmiński Gołobiewska Gołobów Gołoburda Gołobut Gołoch Gołochowicz Gołochowska Gołociński Gołocki Gołocyn Gołoczyńska Gołoć Gołod Gołoda Gołodkowska Gołodok Gołodoliński Gołodowczuk Gołodyn Gołodziuk Gołofit Gołogocki Gołogowski Gołogórski Gołojuch Gołokwast Gołołuch Gołomb Gołombczyk Gołombecka Gołombek Gołombicka Gołombiewski Gołombijewski Gołombiowski Gołombniak Gołombowski Gołomej Gołomiński Gołomski Gołomuzdow Gołomysek Gołonbek Gołondziewski Gołonicz Gołonkiewicz Gołonowicz Gołonóg Gołoń Gołoński Gołos Gołosa Gołosek Gołosiewska Gołosiński Gołosiuk Gołosko Gołosow Gołosowski Gołost Gołosz Gołoszczuk Gołoszczukow Gołoszczyk Gołoszewski Gołoszyny Gołoś Gołot Gołota Gołotyn Gołowa Gołowacz Gołowaczewski Gołowaczik Gołowaczuk Gołowaczyk Gołowadzyk Gołowaniec Gołowanow Gołowań Gołowańczuk Gołowaszowa Gołowata Gołowatenko Gołowczenko Gołowczuk Gołowczyc Gołowczyk Gołowczyn Gołowczyński Gołowejno Gołowenko Gołoweńko Gołowicz Gołowiec Gołowiejko Gołowieniec Gołowienka Gołowienko Gołowieńko Gołowieszko Gołowin Gołowina Gołowińska Gołowkin Gołowko Gołowkow Gołowków Gołowlew Gołownia Gołownicki Gołowocz Gołowski Gołoza Gołozowska Gołób Gołóbek Gołóbka Gołóch Gołód Gołów Gołówka Gołówko Gołózd Gołpyn Gołpys Gołpyś Gołsz Gołszewska Gołszkiewicz Gołszna Gołta Gołtas Gołtowski Gołub Gołubcewicz Gołubcow Gołubców Gołubczuk Gołubczyk Gołubecki Gołubek Gołubenko Gołubiak Gołubiatnikow Gołubiatników Gołubicki Gołubicz Gołubiec Gołubieniec Gołubienko Gołubieńko Gołubiew Gołubiewski Gołubin Gołubiński Gołubiow Gołubkiewicz Gołubkow Gołubkowicz Gołubosz Gołubowicz Gołubowski Gołubska Gołuch Gołucha Gołuchowski Gołucki Gołudz Goługa Goługowska Gołujuch Gołumbiewski Gołumski Gołunski Gołuński Gołus Gołuska Gołuszczukow Gołuszek Gołuszewicz Gołuszewski Gołuszka Gołuszkiewicz Gołuszko Gołuszny Gołuza Gołuzd Gołuzin Gołuźniak Goły Gołyb Gołybek Gołych Gołyda Gołydka Gołyga Gołygowski Gołykowska Gołymin Gołyn Gołyna Gołyniak Gołyniec Gołyno Gołynowska Gołyński Gołys Gołysa Gołyski Gołysko Gołystka Gołysz Gołyszew Gołyszka Gołyszna Gołyszny Gołyszny Gołyszyn Gołyś Gołyzniak Gołyźniak Gołyżniak Gołyżnica Gołza Gom Gomad Gomadzka Gomala Gomalko Gomalla Gomalska Gomaluch Gomała Goman Gomann Gomań Gomańczuk Gomańska Gomaszczyk Gomaszek Gombal Gombara Gombarczyk Gombarowska Gombart Gomber Gomberg Gombiec Gombietz Gombin Gombiner Gombiński Gombiowski Gombka Gombołys Gombor Gombos Gombosz Gombowski Gombrowicz Gombrych Gomcerzewicz Gomciara Gomcowczyk Gomczarenko Gomczyk Gomdczyk Gomdek Gomduch Gomdzik Gomel Gomela Gomen Gomera Gomerek Gomerski Gomert Gomes Gomet Gomez Gomęza Gomi Gomia Gomiak Gomicka Gomiela Gomieniuk Gomieńczuk Gomiliszek Gomiła Gominiak Gominior Gomiński Gomiołka Gomior Gomiuk Gomiwiecha Gomliszek Gomluch Gommert Gomol Gomola Gomolak Gomolczak Gomolczyk Gomolec Gomolewski Gomolicki Gomoliński Gomolisek Gomoliszek Gomoliszew Gomoliszewski Gomolka Gomoll Gomolla Gomolska Gomoluc Gomoluca Gomoluch Gomolzik Gomoła Gomołka Gomołkowska Gomołowski Gomołuch Gomołysek Gomon Gomonowicz Gomoń Gomoński Gomor Gomoracki Gomoradzki Gomorak Gomorek Gomorka Gomorodzki Gomorski Gomota Gomotka Gomowicz Gomowski Gomólak Gomólicki Gomóliński Gomólka Gomólski Gomóluch Gomóła Gomółczak Gomółka Gomółkiewicz Gomółko Gompper Goms Gomse Gomss Gomuka Gomukiewicz Gomul Gomula Gomulach Gomulacz Gomulak Gomulan Gomularz Gomulczak Gomulczyk Gomulec Gomulicki Gomuliński Gomuliszek Gomuliszewski Gomulka Gomulnicki Gomulorz Gomulski Gomuluch Gomuła Gomułach Gomułczak Gomułczakiewicz Gomułczyński Gomułka Gomułkiewicz Gomułko Gomułkowska Gomuło Gomułowicz Gomułowski Gomułuch Gomurczyk Gomuska Gomuta Gomutka Gomza Gomzar Gomzer Gomziuk Gomża Gona Gonaczkin Gonańko Gonarczyk Gonarkiewicz Gonarski Gonarz Gonat Gonata Gonatrczyk Gonatrek Gonbacz Gonca Goncarczyk Goncarek Goncarz Goncarzewicz Goncasz Goncel Goncelewski Goncer Goncerski Goncerszewicz Goncerz Goncerzewicz Goncewicz Gonciak Goncian Gonciar Gonciara Gonciarczyk Gonciarek Gonciarski Gonciarz Gonciasz Gonciecki Goncierczyk Goncik Goncikowski Gonciorek Goncioro Goncirz Gonckopf Goncorz Goncorzewicz Goncz Gonczar Gonczara Gonczarek Gonczarenko Gonczarewicz Gonczarewska Gonczarik Gonczarko Gonczaronek Gonczarow Gonczarowski Gonczarów Gonczarski Gonczaruk Gonczaryk Gonczarz Gonczawek Gonczelewska Gonczer Gonczerewicz Gonczerzewicz Gonczerzewska Gonczewski Gonczor Gonczorenko Gonczorowski Gonczowski Gonczyńska Gonczyryk Gond Gonda Gondak Gondal Gondalach Gondalczyk Gondalski Gondański Gondarczyk Gondarek Gondarenko Gondarow Gondarowicz Gondarz Gondas Gondeck Gondecki Gondej Gondeja Gondek Gondel Gondela Gondelek Gondeł Gonder Gondera Gondermann Gonderska Gondiuk Gondiza Gondka Gondkiewicz Gondko Gondlach Gondok Gondol Gondolewski Gondor Gondorek Gondorowicz Gondosz Gondowicz Gondowska Gondra Gondro Gondrowicz Gondrowska Gondry Gondul Gondur Gondurak Gondurska Gondyk Gondyński Gondyra Gondys Gondysiak Gondz Gondzia Gondziarek Gondziarowski Gondziarska Gondzic Gondzik Gondzio Gondzior Gondziorowska Gondziuk Gondzuł Gonek Gonel Gonela Gonelak Gonelewska Gonelko Goner Gonera Gonerka Gonerko Gonerowicz Gonerski Gonet Gongala Gongalski Gongała Gongało Gongek Gongerowski Gongol Gongola Gongolewicz Gongolewski Gongolowska Gongolska Gongoł Gongor Gongorek Gongorowski Gongół Gongusch Gonia Goniacz Goniak Goniakowski Goniarczyk Goniarski Goniarz Gonicarz Gonicki Gonicz Goniczewska Gonieczko Goniek Gonierska Goniewicz Goniewiecha Goniewiecka Goniewski Gonigroszek Gonik Gonikowska Gonin Goniniecha Goniniecka Goniorowski Goniowski Goniprowski Gonis Gonisiewicz Gonisiewski Gonisławska Goniszczyńska Goniszewczyk Goniszewski Gonita Goniuch Goniulska Goniwiecha Goniwiecho Goniwiecka Gonka Gonkielewicz Gonkiewicz Gonko Gonkowicz Gonkowski Gonoch Gonogroszek Gonolec Gonolek Gonorek Gonorowska Gonos Gonosek Gonsak Gonsala Gonsch Gonschior Gonschiorek Gonschor Gonschorek Gonschorowska Gonschorreck Gonschorrek Gonscz Gonsczyk Gonsek Gonsiecki Gonsiejewska Gonsieniec Gonsierowski Gonsiewicz Gonsiewski Gonsik Gonsiniec Gonsior Gonsiorczyk Gonsiorek Gonsiorowicz Gonsiorowski Gonsiorska Gonsiur Gonski Gonsko Gonsler Gonsławski Gonsowski Gonst Gonstaj Gonstak Gonstal Gonstala Gonstalla Gonstał Gonstała Gonstaw Gonstoł Gonsz Gonszcz Gonszczak Gonszczyk Gonszer Gonszewski Gonszor Gont Gonta Gontaczyk Gontak Gontal Gontar Gontara Gontarczak Gontarczuk Gontarczyk Gontarczyn Gontard Gontarek Gontarenko Gontarewicz Gontaro Gontarowicz Gontarowski Gontarski Gontaruk Gontaryk Gontarz Gontarzewski Gontarzyk Gontas Gontasz Gontaszewski Gontaś Gontek Gonter Gontera Gonterek Gontka Gontkiewicz Gontko Gontkowski Gontor Gontorczuk Gontorek Gontorska Gontorz Gontosz Gontow Gontowiak Gontowicz Gontowiuk Gontownik Gontowski Gontów Gontrowicz Gontyła Gontyrz Gontzman Gonuch Gonula Gonulec Gonz Gonza Gonzales Gonzalewska Gonzalez Gonzberg Gonzera Gonzior Gonzolez Gonzółka Gonżewski Goos Goosmann Goossens Gop Gopa Gopacz Gopaniuk Gopczak Gopek Gopert Gopik Gopiński Goplański Goplarek Gopman Gopniak Gopon Goponiuk Gopoń Goppert Goppold Goppon Gopport Goppus Gopsz Gopszel Gopula Gopys Gor Gora Goraca Gorach Gorackiewicz Goracy Goracz Goraczek Goraczew Goraczewski Goraczkiewicz Goraczko Goraczkowski Goraczniak Goraczyk Goraczyński Gorada Goradczuk Goradzka Goraj Gorajak Gorajczyk Gorajdowski Gorajec Gorajek Gorajewski Gorajno Gorajnow Gorajów Gorajski Gorak Gorakowski Goral Gorala Goralczuk Goralczyk Goralewicz Goralewski Goralik Gorall Goralowska Goralski Gorał Goran Goranczewski Goranin Goranow Goranowski Gorans Goransch Goranszcz Gorańczyk Gorańska Goras Gorasan Gorasdza Gorasik Gorasińska Gorasz Goraszewska Goraś Gorat Goratowski Goraus Gorauś Gorawski Gorayski Gorazd Gorazda Gorazdowski Gorazdza Goraziński Gorazol Gorażdowski Gorażdza Gorażdża Gorąc Gorąca Gorący Gorączak Gorączek Gorączewski Gorączka Gorączkiewicz Gorączko Gorączkowski Gorączniak Gorącznik Gorączyński Gorądzki Gorb Gorba Gorbacewicz Gorbaciak Gorbacki Gorbacz Gorbaczew Gorbaczewicz Gorbaczewski Gorbaczow Gorbaczuk Gorbaczyk Gorbaczynska Gorbaczyński Gorbal Gorban Gorbaniuk Gorbanowska Gorbań Gorbarczuk Gorbarczyk Gorbas Gorbaszewicz Gorbaszewicz Gorbaszewicz-Gabrielewicz Gorbat Gorbatenko Gorbatiuk Gorbatkow Gorbatowicz Gorbatowski Gorbeczka Gorbeczko Gorbenko Gorberg Gorbiel Gorbień Gorbik Gorbin Gorbol Gorbola Gorbolewski Gorboń Gorborczyk Gorbow Gorbowicz Gorbowiec Gorbowska Gorbska Gorbudzik Gorbun Gorbunow Gorbunowicz Gorbunów Gorc Gorcarz Gorcek Gorceń Gorcerz Gorcewicz Gorchowik Gorciarek Gorcik Gorcin Gorcowski Gorcy Gorcyl Gorcz Gorcza Gorczajewa Gorczak Gorczakow Gorczakowski Gorczanin Gorczany Gorczański Gorczarczyk Gorczarek Gorczaty Gorczawska Gorczayńska Gorczek Gorczeńska Gorczew Gorczewicz Gorczewski Gorczinski Gorcziński Gorczkowski Gorczok Gorczowski Gorczuk Gorczyc Gorczyca Gorczycki Gorczyczewski Gorczyczko Gorczyczyński Gorczyk Gorczyka Gorczykiewicz Gorczykowski Gorczyn Gorczyna Gorczynski Gorczyński Gorczyszewski Gorczytza Gord Gorda Gordacka Gordajew Gordala Gordalik Gordalla Gordalska Gordała Gordan Gordań Gordas Gordasz Gordaszak Gordaszek Gordaszewska Gordat Gordaus Gordawska Gordczuk Gorde Gordecha Gordecki Gordejew Gordejko Gordejuk Gordek Gordel Gordela Gordelak Gordelewska Gordelik Gordelkowska Gordena Gordeniak Gordian Gordias Gordiejew Gordiejuk Gordienko Gordieńko Gordij Gordijenko Gordijewicz Gordinowicz Gordiuk Gordjan Gordjasz Gordjuk Gordocka Gordon Gordonowicz Gordoń Gordowicz Gordowienko Gordowski Gordowy Gordus Gorduszak Gordych Gordycki Gordycz Gordyczukowski Gordyjan Gordyjas Gordyjenko Gordyjewicz Gordyl Gordylik Gordyła Gordyna Gordyna Gordynecka Gordyniak Gordyniec Gordynik Gordyniuk Gordyński Gordyszewska Gordzej Gordzelewski Gordziałek Gordziałkowski Gordziałowska Gordzica Gordzicz Gordziej Gordziejczak Gordziejczuk Gordziejczyk Gordziejew Gordziejewicz Gordziejewski Gordziejko Gordziejonek Gordziejonok Gordziejowski Gordziejuk Gordziel Gordzielak Gordzielewicz Gordzielewski Gordzielik Gordzielowska Gordzienko Gordzieńska Gordziewicz Gordzijewski Gordzina Gordzioła Gordziołek Gordzionka Gordzisz Gordzki Gore Gorec Gorechowski Gorecki Gorecki Gorecko Goreczka Goreczko Goreczky Goreczna Goreczny Goreglad Goreinow Gorej Goreja Gorejek Gorejko Gorejowski Gorejska Gorek Gorel Gorela Gorelenko Goreli Gorelik Gorelko Gorell Gorełkin Goreło Gorełow Goremek Gorenia Goreniak Goreniuk Gorenko Goreń Goreńczyk Goreński Goresdorf Goresz Goreś Goretz Goretzki Goretzko Goreusz Gorewaj Gorewicz Gorewoda Gorezewicz Gorezowska Goręca Goręczko Goręczniak Gorga Gorgacz Gorgal Gorgala Gorgalewska Gorgalik Gorgała Gorgas Gorgel Gorgella Gorgiel Gorgis Gorgo Gorgol Gorgola Gorgolewski Gorgolik Gorgoliński Gorgoła Gorgomska Gorgon Gorgoń Gorgoński Gorgorz Gorgos Gorgosch Gorgosz Gorgoś Gorgowicz Gorgoy Gorgól Gorgół Gorgul Gorgula Gorguliński Gorgulla Gorgunowski Gorgurewicz Gorgus Goriaczko Goricka Goriewski Goril Gorin Goring Gorink Goriński Gorischek Gorisek Goriszowski Goriwoda Gorizontow Gorja Gorjaczew Gorjainow Gorjan Gorjanowicz Gorjańska Gork Gorka Gorkawczuk Gorke Görke Gorki Gorkiewicz Gorkin Gorklo Gorko Gorkoff Gorkoniuk Gorkow Gorkowczuk Gorkowienko Gorkowski Gorkowy Gorla Gorlach Gorlaga Gorlak Gorlas Gorlaszczyńska Gorlaszka Gorlaszyński Gorlaś Gorlecki Gorlej Gorlewicz Gorlewski Gorli Gorlic Gorlica Gorlich Görlich Gorlicki Gorliczka Gorliczyński Gorlik Gorlikowski Gorlin Gorliński Gorlitz Görlitz Gorliwa Gorliwy Gorlo Gorloff Gorlowski Gorłacz Gorłat Gorło Gorłow Gorłowicz Gorłowski Gorłów Gormińska Gorn Gorna Gornacki Gornakowa Gornal Gornas Gornaś Gornat Gornatkiewicz Gornecki Gorney Gornia Gorniaczyk Gorniak Gorniak Gorniasiewicz Gornicki Gornicz Gorniczek Gorniec Gorniewicz Gorniewski Gornig Gornik Gornikiewicz Gornikowska Gornio Gornioczek Gorniok Gornisch Gornisiewicz Gornisz Gorniszek Gornostaj Gornow Gornowicz Gornowski Gorny Gornys Gorobec Gorobiec Gorobika Goroch Gorochow Gorochowicz Gorochowik Gorociak Gorocka Gorockiewicz Goroczko Goroczyński Gorodczański Gorodczuk Gorodecki Gorodejko Gorodek Gorodkiewicz Gorodko Gorodna Gorodnia Gorodniczuk Gorodnik Gorodowienko Gorodowska Gorodyńska Gorodziecka Gorodziejczyk Gorodziejko Gorodzielik Gorodziński Gorol Gorolczyk Gorolewski Gorolik Gorolin Goroll Goroluk Goroła Goronca Goroncy Goronczewski Goronczka Goronowicz Goronowski Goroń Gorońca Goroński Goros Gorosiak Gorostka Gorostowicz Gorosz Goroszczenko Goroszczuk Goroszenik Goroszewski Goroszki Goroszkiewicz Goroszkin Goroszko Goroś Gorot Gorotkiewicz Gorow Gorowa Gorowczyc Gorowicki Gorowicz Gorowiec Gorowij Gorowski Gorowy Gorozd Gorozda Gorozdowski Gorozowska Gorozyca Gorożankin Gorożańska Goról Gorpiel Gorra Gors Gorsek Gorsiak Gorski Gorskow Gorskula Gorskulla Gorst Gorstecka Gorstel Gorstenberger Gorstka Gorstkiewicz Gorsz Gorszak Gorszanin Gorszanow Gorszanów Gorszczak Gorszczaruk Gorszczaryk Gorszczeniuk Gorszczuk Gorszczyk Gorszczyński Gorszel Gorszen Gorszenin Gorszeniuk Gorszeń Gorszewski Gorszka Gorszki Gorszkiewicz Gorszko Gorszkow Gorszkowiak Gorszkowski Gorszonowski Gorszowski Gorsztecki Gorsztyła Gorszuk Gorszwa Gorszwin Gorszyca Gorszyniecki Gorszyńska Gort Gorta Gortad Gortadt Gortaj Gortak Gortakowski Gortal Gortalewicz Gortał Gortałewicz Gortat Gortatewicz Gortatowicz Gortatowski Gortek Gortel Gortler Gortner Gortol Gortowski Gortuch Gortych Gortycz Gortyk Gortyński Goruch Gorucha Gorucht Goruchta Gorucka Goruk Goruk-Górski Gorula Gorulewska Gorunca Goruń Goruńska Gorus Gorustowicz Goruszewski Goruś Gorwa Gorwadzka Gorwecki Gorwicki Goryanowicz Goryc Goryca Gorych Gorycki Gorycz Gorycza Goryczewska Goryczka Goryczkiewicz Goryczko Goryga Goryjewski Goryjowski Goryk Gorykiewicz Goryl Goryla Gorylak Gorylewski Gorylińska Gorylska Goryluk Goryn Gorynia Goryniak Gorynicz Goryniewska Gorynkowa Gorynow Gorynowicz Gorynski Gorynta Goryń Goryńczyk Goryński Gorys Gorysiak Gorysz Goryszewski Goryszka Goryszowski Goryś Gorytzka Gorywoda Gorz Gorza Gorzach Gorzad Gorzadek Gorzak Gorzala Gorzalak Gorzalanna Gorzalik Gorzaliński Gorzalka Gorzalla Gorzalniak Gorzalnik Gorzalski Gorzała Gorzałczana Gorzałczany Gorzałczyński Gorzałeczko Gorzałek Gorzałka Gorzałkowski Gorzan Gorzandt Gorzanek Gorzaniak Gorzant Gorzańczyk Gorzański Gorzarda Gorzarda Gorzawski Gorząc Gorząch Gorząd Gorządek Gorzcz Gorzczyca Gorzczyński Gorzdek Gorzec Gorzech Gorzechowski Gorzecik Gorzecki Gorzeczyło Gorzedowska Gorzegolańczyk Gorzegorzewska Gorzeja Gorzejewski Gorzejko Gorzejowski Gorzek Gorzekańczyk Gorzekiewicz Gorzel Gorzela Gorzelak Gorzelan Gorzelana Gorzelanczuk Gorzelanczyk Gorzelania Gorzelanka Gorzelanna Gorzelanny Gorzelany Gorzelańczak Gorzelańczuk Gorzelańczyk Gorzelański Gorzelawska Gorzelczak Gorzelczyk Gorzelec Gorzelecha Gorzelecki Gorzelena Gorzeleńczyk Gorzeletz Gorzelewski Gorzelic Gorzelicka Gorzelik Gorzeliński Gorzelitz Gorzella Gorzellik Gorzellok Gorzelna Gorzelnia Gorzelniak Gorzelniarska Gorzelniaski Gorzelnicki Gorzelnik Gorzelniowski Gorzelny Gorzelnyk Gorzelok Gorzelski Gorzeł Gorzeła Gorzemba Gorzembowska Gorzen Gorzend Gorzendowski Gorzenik Gorzeń Gorzeński Gorzera Gorzerek Gorzeski Gorzewski Gorzęba Gorzęch Gorzęcki Gorzęda Gorzędowski Gorzędzielski Gorzęmba Gorzęta Gorzgała Gorzka Gorzki Gorzkiewicz Gorzko Gorzkoś Gorzkowicz Gorzkowiecka Gorzkowski Gorzków Gorzkula Gorzkulla Gorzkuła Gorzna Gorznik Gorznowski Gorzny Gorzoch Gorzochowska Gorzol Gorzola Gorzolik Gorzolka Gorzolla Gorzolnik Gorzoła Gorzołka Gorzombke Gorzon Gorzoniak Gorzont Gorzoń Gorzowski Gorzóch Gorzółka Gorzstila Gorztyła Gorzuch Gorzuchowski Gorzula Gorzulka Gorzunów Gorzuń Gorzut Gorzyc Gorzyca Gorzych Gorzycki Gorzycnik Gorzyczka Gorzykowska Gorzym Gorzyn Gorzyniak Gorzynik Gorzynski Gorzyński Gorzysławski Gorzyszewska Gorżelnik Gorżoch Gos Gosa Gosak Gosakowska Gosch Goschin Goschka Goschke Goschorek Goschorski Goscicki Gosciej Gosciek Gosciewska Goscik Goscimiński Goscimski Gosciniak Gosciniec Gosciniewicz Goscinny Goscinski Gosciński Gosczyniak Gosda Gosdalik Gosdowski Gosdzinski Gosdziński Gose Gosecki Gosek Gosiadło Gosianiec Gosiczewski Gosidło Gosienecki Gosienicki Gosieniecki Gosieniewicz Gosiewicz Gosiewski Gosik Gosik-Gosiewski Gosikowska Gosiniecki Gosinowska Gosiński Gosior Gosiorczyk Gosiorek Gosiorowski Gosiuk Gosiul Gosk Goska Goske Goskiewicz Gosko Goskowicz Goskowitz Goslar Gosler Goslewski Goslicki Goslinowska Goslinski Goslińska Goslowski Gosła Gosłańska Gosława Gosławski Gosłek Gosłowski Gosnał Gosner Gosniak Gosno Gosowski Gospar Gosparski Gosperowicz Gospod Gospodar Gospodarczuk Gospodarczyk Gospodarec Gospodarek Gospodarewicz Gospodarowicz Gospodarski Gospodarszyn Gospodaryk Gospodaryszyn Gospodarz Gospodarzec Gospodinow Gospodorz Gospor Gosporewicz Gospos Gospoś Goss Gossa Gosse Gossek Gossens Gossfeld Gossmann Gost Gostakowska Gostal Gostał Gostałek Gostamska Gostanian Gostański Gostawski Gostek Gostembska Gostemczyk Gostemski Gosterowicz Gostębska Gostępski Gosthorski Gostik Gostka Gostkawska Gostkiewicz Gostkowski Gostoł Gostołek Gostomczyk Gostomski Gostonczyk Gostończyk Gostońska Gostowski Gostół Gostrowski Gostui Gostulak Gostuł Gostumski Gostwicki Gostwińska Gostych Gostylla Gostyła Gostyń Gostyński Gosudarski Gosyński Gosz Goszcyński Goszcz Goszczak Goszczański Goszczaryk Goszczewski Goszczko Goszczura Goszczurka Goszczurna Goszczurny Goszczury Goszczych Goszczycha Goszczycki Goszczyk Goszczyna Goszczyniak Goszczynski Goszczyński Goszczyrna Goszek Goszer Goszewski Goszik Goszka Goszke Goszki Goszkiewicz Goszko Goszkowicz Goszkowski Goszlar Goszlek Goszler Goszmyt Goszorek Gosztkowski Gosztof Gosztoff Gosztoft Gosztold Gosztołd Gosztowf Gosztowt Gosztowtt Gosztuła Gosztych Gosztyka Gosztyła Gosztyło Gosztyra Goszumska Goszyc Goszycka Goszyk Goszyniak Goszyński Goszytyła Goś Gościa Gościak Gościaniak Gościanna Gościański Gościara Gościaszek Gościcki Gościec Gościej Gościejew Gościek Gościel Gościela Gościemski Gościeniak Gościeniec Gościeniecki Gościenna Gościenniak Goścień Gościeńska Gościeta Gościewicz Gościewski Gościęcka Gościk Gościłło Gościło Gościłowicz Gościmak Gościmiak Gościmiła Gościmiński Gościmski Gościniak Gościniar Gościniarek Gościniec Gościniecki Gościniek Gościniewicz Gościnkiewicz Gościnna Gościnniak Gościnny Gościnski Gościńczak Gościńczuk Gościńczyk Gościński Gościor Gościora Gościuk Gość Gośdzińska Gośka Gośkiewicz Gośko Gośkowiak Gośla Goślicki Goślik Goślinowski Gośliński Gośniak Gośniczek Gośniewska Gośnik Gośniniak Gośniniewicz Gośniowski Gośny Gośta Goświńska Got Gota Gotaj Gotak Gotalski Gotan Gotarczuk Gotarczyk Gotard Gotarski Gotart Gotartowski Gotarz Gotas Gotasiewicz Gotasz Gotaszewska Gotaś Gotchald Gotchold Gotczalk Gotczenia Gotczol Gotdas Gotdyka Gote Gotek Gotembowska Gotenberg Gotenburg Goter Goterek Goteried Gotfalski Gotfred Gotfret Gotfreyow Gotfrid Gotfried Gotfrit Gotfryd Gotfrydziak Gotfryg Gotfryt Goth Göth Gothajner Gothard Göthe Gothelf Gothsonner Gothszalk Gotka Gotkiewicz Gotko Gotkowicz Gotkowski Gotlejewski Gotler Gotlewski Gotlib Gotlibowski Gotlich Gotlidz Gotlieb Gotlied Gotlik Gotlikowski Gotłas Gotłasz Gotman Gotnarczyk Gotnarek Gotner Gotniejewski Gotocki Gotojuch Gotoniec Gotos Gotosko Gotosz Gotow Gotowa Gotowala Gotowalski Gotowała Gotowczyc Gotowczyk Gotowecki Gotowicki Gotowicz Gotowiec Gotowiecki Gotowski Gotowszczyc Gotowszyc Gotowt Gotowy Gotówka Gotówko Gotrat Gotratowicz Gotry Gotrych Gotryd Gotrzalk Gotsberg Gotsch Gotscha Gotschal Gotschalk Gotschall Gotschling Gotsman Gotszal Gotszald Gotszalik Gotszalk Gotszałek Gotszlak Gotszlich Gotszlig Gotszlik Gotszling Gotszol Gott Gött Gotta Gottas Gottberg Gottczel Göttel Gottenhuber Gotter Götter Gottesman Gottesmann Gottfrid Gottfried Gottfrudziak Gottfryd Gottfrydziak Gottfryed Gotthard Gotthardt Gottheit Götting Gottleb Gottlib Gottlid Gottlieb Gottlied Gottman Gottmann Gottmannshausen Gottner Gotto Gottor Gottowt Gottowt-Wojszwiłło Gottried Gottschal Gottschalik Gottschalk Gottschall Gottschlich Gottschlick Gottschling Gottschol Gottscholk Gottscholl Gottsmann Gottszalk Gottszlink Gottwald Gottwried Gotulińska Gotuński Gotuszko Gotuwiecki Gotwald Gotwalski Gotwała Gotwicki Gotwred Gotycki Gotylda Gotyński Gotyska Gotysz Gotyszny Gotyś Gotyz Gotz Götz Gotzald Götze Gotzein Gotzejn Gotzek Gotzen Götzen Götzendorf Gotzka Gotzkie Gotzman Gotzmann Gotzner Goubecka Goubert Gouda Goudek Gouden Goudy Goudyn Goudzik Gousior Goust Goustał Goustoł Goutarz Goutorek Gouzd Gouzy Gowa Gowacka Gowaczewski Gowada Gowadzińska Gowakowska Gowala Gowalewicz Gowalla Gowalska Gowałkiewicz Gowałko Gowar Gowarecka Gowarek Gowarkiewicz Gowarowska Gowartowski Gowarzewski Gowaszewski Gowczarewicz Gowda Gowdek Gowdiak Gowdyk Gowdziak Gowdziej Gowdziel Gowelczonek Goweł Gowenko Goweńczuk Gower Gowers Gowerska Gowęda Gowgiel Gowicki Gowien Gowienkowski Gowieńczuk Gowieńczyk Gowieńkowska Gowik Gowin Gowinek Gowinkiewicz Gowinowicz Gowinów Gowiń Gowiński Gowkiało Gowkielewicz Gowkiewicz Gowlik Gowlikiewicz Gowłowski Gowolek Gowoluch Gowoł Gowor Goworczuk Goworek Goworkiewicz Goworko Goworowicz Goworowski Goworski Goworuszka Goworuszko Gowra Gowron Gowronek Gowroński Gowrych Gowryluk Gows Gowsik Gowsiorowicz Gowsz Gowsztyła Gowś Gowtorczuk Goy Goyer Goyk Goyka Goyke Goyl Goyny Goyski Goytowski Goz Goza Gozala Gozalińska Gozanek Gozański Gozarewicz Gozarkiewicz Gozarski Gozd Gozda Gozdaj Gozdak Gozdal Gozdalik Gozdalski Gozdałek Gozdan Gozdanek Gozdań Gozdański Gozdarski Gozdawa Gozdawa Gozdawa-Chroszczewska Gozdawa-Dydyński Gozdawa-Godlewski Gozdawa-Gołębiowski Gozdawa-Grajewski Gozdawa-Leonowicz Gozdawa-Nocoń Gozdawa-Reklewski Gozdawa-Tyszkowski Gozdawica Gozdawski Gozdecki Gozdeczka Gozdek Gozdel Gozdela Gozdeł Gozder Gozdera Gozdoj Gozdołek Gozdon Gozdona Gozdonia Gozdor Gozdow Gozdowa Gozdowiak Gozdowicz Gozdowski Gozdój Gozdór Gozdra Gozduj Gozdulska Gozduła Gozdun Gozdur Gozdura Gozdycki Gozdyk Gozdyna Gozdyra Gozdyrów Gozdyszyn Gozdz Gozdziak Gozdzialski Gozdzianek Gozdziaszek Gozdzicki Gozdziecki Gozdziejewski Gozdziela Gozdzielewski Gozdzielik Gozdzielska Gozdzierniak Gozdzierski Gozdzieszek Gozdziewicz Gozdziewski Gozdzik Gozdzikowski Gozdziński Gozdziołko Gozdzior Gozdziowska Gozdziuk Gozek Gozel Gozela Gozelak Gozelańczyk Gozewicz Goziak Gozianek Goziańska Goziel Gozieniecka Goziewski Gozik Gozikowski Gozimierski Gozimirski Gozin Goziński Goziołek Gozliński Gozłowski Gozowski Goźdz Goździak Goździalski Goździałko Goździański Goździarski Goździaszek Goździch Goździcki Goździecki Goździejewicz Goździejewski Goździela Goździelewski Goździeliński Goździella Goździelski Goździeniak Goździeńska Goździerski Goździerz Goździeszak Goździeszek Goździeszewski Goździewicz Goździewiński Goździewski Goździk Goździkiewicz Goździkowicz Goździkowski Goździn Goździniak Goździński Goździoł Goździołko Goździor Goździowski Goździółko Goździszewski Goździuch Goździuk Goźdź Goźla Goźleński Goźliński Goźmierski Goźmirski Goźniak Goźniczak Goźniewska Goża Gożałczyński Gożałka Gożdz Gożdzewski Gożdziak Gożdzialska Gożdziarski Gożdziaszek Gożdziawski Gożdzicka Gożdziecki Gożdziejewicz Gożdziejewski Gożdziela Gożdzielewicz Gożdzielewska Gożdzierska Gożdziewicz Gożdziewski Gożdzik Gożdzikowski Gożdzioł Gożdziowski Gożdziór Gożdziuk Gożdż Gożdżewska Gożek Gożel Gożelak Gożelnik Gożkiewicz Gożkowski Gożliński Gożmirska Gożuch Gożuk Gożut Gożycki Gożyczka Gożyczko Gożyńska Góbka Góbkiewicz Gócio Góczał Góczkowska Gódz Gódź Gógółka Góguł Góguła Góhra Gój Gójdź Gójka Gójski Gójszczak Gól Góla Gólak Gólanowska Gólarczyk Gólasz Gólcz Gólczewski Gólczyk Gólczyński Gólecki Gólicz Góliński Gólka Gólko Góllz Gólnik Gólski Góła Gółczyński Gółek Gółka Gółkiewicz Gółkowski Gółz Góma Gómiela Gómorowski Gómulak Gómulski Gómuła Gómułka Góner Gónera Gónerka Gór Góra Góracki Góracz Góraczewski Góraczyk Góraczyński Góraj Górajczak Górajczyk Górajdowski Górajec Górajek Górajewski Górajów Górajski Górak Górakiewicz Górakowski Góral Góralc Góralczak Góralczonek Góralczuk Góralczyk Góralczyk Góraleczka Góraleczko Góralewicz Góralewski Góralik Góraliński Góralna Góralnik Góralny Góralowski Góralski Góraluk Góran Góranicz Góranowski Górańska Góras Górasiński Górast Górasz Góraszczyk Góraś Góratowski Górawski Górayski Górazda Górazdowski Górazdza Górazińska Górba Górbiel Górbiesz Górbik Górbski Górcewicz Górczak Górczakowska Górczana Górczanin Górczanowski Górczany Górczaty Górczeniak Górczewicz Górczewski Górczok Górczyca Górczych Górczycka Górczyk Górczyn Górczyński Górda Górdak Górdas Górdczuk Górdek Górdziałek Górdziel Górdziński Górdziołek Górdzyńska Górec Górecha Górecki Górecko Góreczka Góreczko Góreczna Góreczniak Góreczny Góredka Góredki Górej Górejczyk Górejek Górek Górela Górelczyk Góreluk Góren Górenko Góreńczyk Góreska Góretzki Górewicz Górga Górgacz Górgała Górgiel Górgol Górgoń Górgoska Górgól Górgul Górgulewicz Górgurewicz Górjanow Górka Górka-Niwiński Górke Górki Górkier Górkiewicz Górkin Górko Górkowa Górkowski Górkowy Górlaczyk Górlaga Górlak Górlaska Górlewicz Górlewska Górlich Górlicki Górlik Górlikowski Górling Górliński Górlo Górmiński Górna Górnacki Górnacz Górnaczów Górnak Górnas Górnasiewicz Górnaś Górnecki Górnefluk Górnera Górni Górnia Górniacki Górniaczek Górniaczyk Górniak Górniak Górniakowski Górniaszek Górnic Górnica Górnicak Górnich Górnicka Górnicki Górnicz Górnicza Górniczak Górniczek Górniczyk Górniech Górniecki Górnieczyk Górniesiewicz Górniewicz Górniewski Górniewski Górnig Górnik Górnika Górnikiewicz Górnikowski Górnioczek Górniok Górniowska Górnis Górnisewicz Górnisiewicz Górnisz Górniszewicz Górniś Górnofluk Górnostaj Górnowicz Górnowski Górny Górny Górnyk Górnywoda Górok Górol Górolska Góron Góroń Góroński Górow Górowicka Górowicz Górowiec Górowski Górów Górówiec Górra Górs Górsa Górsiak Górsk Górski Górsz Górsza Górszczak Górszczyk Górszczyk-Kęcik Górsztyn Górsztynowicz Górt Górta Górtat Górtatowski Górtkiewicz Górtkowska Górtowski Góruk Góryjowski Góryl Góryn Góryniak Górynowicz Góryń Góryński Górysz Górywoda Górz Górza Górzak Górzakowska Górzan Górzana Górzanka Górzanowski Górzański Górzawski Górze Górzec Górzejko Górzeński Górzewski Górzęda Górzkowski Górzna Górzny Górzoch Górzonek Górzycki Górzynik Górzyński Górżycki Gósz Gószczak Gószczyk Gószkowski Gószyńska Góśniowski Góta Gótin Gótka Gótkiewicz Gótkowska Gótowski Gótter Gótz Gówno Góz Góza Gózal Gózd Gózdecki Gózdek Gózdz Gózdziszewska Gózdź Gózdż Gózek Gózera Gózga Góziak Gózik Gózikiewicz Gózior Gózka Gózowski Góźańska Góźda Góźdz Góździak Góździalska Góździcki Góździelewska Góździewicz Góździk Góździoł Góździowski Góździuk Góźdź Góźliński Góźmierska Góźniczak Góźnik Góżański Góżdz Góżdzicka Góżdź Góżdż Góżerowicz Góżewski Góżniczak Góżycka Góżyński Gra Grab Graba Grabaciak Grabacik Grabaciok Grabacki Grabacz Grabaczak Grabaczewski Grabaczonek Grabaczow Grabaczyk Grabada Grabaj Grabajło Grabak Grabaka Grabala Grabalińska Grabalski Grabała Grabałowski Graban Grabanek Grabani Grabania Grabanowski Grabań Grabański Grabar Grabara Grabarak Grabarciak Grabarczak Grabarczuk Grabarczyk Grabarczyk Grabarek Grabarkiewicz Grabarnia Grabarok Grabarski Grabarski Grabaruk Grabarz Grabarzewska Grabarzyk Grabas Grabasik Grabasz Grabaszczyńska Grabaszewski Grabaś Grabatek Grabatowski Grabciński Grabczak Grabczan Grabczewski Grabczon Grabczuk Grabczyk Grabczykowska Grabczyk-Rozwadowski Grabczyński Grabda Grabe Grabeck Grabecki Grabek Grabel Grabela Grabelak Grabelewska Grabelkiewicz Grabelli Grabellus Grabelna Grabelniak Grabelny Grabelski Grabelus Grabeł Grabełus Grabełusz Graben Graber Graberczuk Graberczyk Graberek Graberska Grabert Grabeus Grabeusz Grabe-Zaremba Grabia Grabiacz Grabiak Grabiało Grabian Grabiana Grabianka Grabianko Grabianowski Grabiański Grabiarz Grabias Grabiasz Grabica Grabich Grabicki Grabicz Grabie Grabiec Grabiek Grabieniewska Grabieników Grabienowska Grabień Grabieńczyk Grabieński Grabierz Grabies Grabieszczenko Grabietz Grabijański Grabijas Grabijasz Grabik Grabikowski Grabilska Grabin Grabina Grabiniak Grabiniec Grabiniewska Grabiniok Grabino Grabinowski Grabinski Grabiń Grabiński Grabiosz Grabis Grabisa Grabisch Grabisna Grabisz Grabiszewski Grabiszowski Grabiszyńska Grabiś Grabiwod Grabiwoda Grabizna Grabjański Grabjas Grabjasz Grabka Grabke Grabkiewicz Grabko Grabkowski Grabla-Mściszewski Grablas Grablec Grablewicz Grablewski Grablicka Grablińska Grablis Grablon Grablowski Grabluk Grablun Grablunas Grabłowski Grabłun Grabna Grabner Grabnia Grabnicki Grabniok Grabnowski Grabny Grabociński Grabocz Grabola Grabolińska Grabolska Grabolus Graboł Grabołowska Grabołus Grabon Grabonek Grabonowicz Graboń Grabończyk Grabońska Grabor Graborczyk Graborek Graborska Graborz Grabos Grabosch Grabosińska Graboski Grabosz Graboszewska Grabosz-Karnicki Graboszki Graboś Grabow Grabowa Grabowczyk Grabowic Grabowicka Grabowicz Grabowiec Grabowiecki Grabowieński Grabowik Grabowińska Grabowitz Grabowski Grabowy Grabsa Grabsch Grabski Grabsztunowicz Grabul Grabulewski Grabulowski Grabulska Grabun Grabuń Grabuńczyk Grabuńska Grabus Grabusewicz Grabusiewicz Grabusiński Grabusowski Grabusz Grabuszewska Grabuszyński Grabuś Grabyk Grabyniak Grabys Grabysa Grabysar Grabysz Grac Graca Gracaj Gracak Gracan Gracek Gracel Gracewicz Grach Grachala Grachalski Gracharczyk Grachel Grachowicz Grachowska Grachulska Gracia Gracias Graciasz Gracik Gracikowski Graciński Graciszewski Gracja Gracjalna Gracjan Gracjarz Gracjas Gracjasz Gracke Gracki Grackiewicz Gracko Grackowska Gracla Graclik Gracman Gracol Gracon Gracoń Gracowski Gracuch Gracuk Gracyalna Gracyalny Gracyas Gracyasz Gracyk Gracz Graczak Graczanik Graczarek Graczek Graczenik Graczew Graczewski Graczkowski Graczorz Graczow Graczuk Graczyk Graczykowski Graczylewska Graczylowski Graczyn Graczyński Grać Grad Grada Gradal Gradalski Gradań Gradańska Gradara Gradas Grade Gradecki Gradek Gradel Gradelewska Graden Grader Grades Gradeusz Gradewa Gradewicz Gradias Gradin Gradka Gradke Gradkiewicz Gradko Gradkowski Gradl Gradlewski Gradło Gradna Gradnik Gradoch Gradocka Gradok Gradolewski Gradomiński Gradomski Gradon Gradoń Gradoński Grados Gradoszyńska Gradoś Gradowa Gradowicz Gradowski Gradowy Gradtke Graduk Gradulewski Gradulski Gradus Gradusiak Graduszak Graduszek Graduszewski Graduszyński Gradwicki Grady Gradych Gradyjas Gradys Gradysz Gradyś Gradz Gradzała Gradzewicz Gradzi Gradziak Gradzicki Gradziej Gradziejczyk Gradziel Gradzielewska Gradzielski Gradziewicz Gradzik Gradzikiewicz Gradzikowska Gradzin Gradziński Gradzisz Gradziszewska Gradziuk Gradzki Gradzkiewicz Graeb Graeber Graefen Graefling Graeiner Graeser Graesmann Graetz Graetzer Graf Grafa Grafczyński Grafe Grafender Grafenhorst Grafentin Graff Graffa Graffender Graffik Graffka Graffke Graffon Graffstein Graffunder Grafienko Grafik Grafinowski Grafiński Grafka Grafkiewicz Grafkowicz Grafkowska Grafling Grafon Grafschmidt Grafstein Grafsztain Grafsztajn Grafunder Graga Gragan Graganek Gragier Gragierek Graglewski Gragon Gragorczuk Gragorczyk Gragorkiewicz Gragorzewska Gragowicz Gragowski Gragulska Gragun Grah Graham Grahl Grahn Grahowska Graicarek Graicke Graicki Graif Grailich Grainer Grainert Graipel Graiser Graizarek Graizer Graj Graja Grajacz Grajarz Grajas Grajaszek Grajbek Grajber Grajbich Grajcak Grajcan Grajcar Grajcarek Grajcarski Grajcarz Grajcas Grajcasz Grajcer Grajcewicz Grajciun Grajcke Grajcki Grajcow Grajczak Grajczar Grajczarek Grajczewski Grajczok Grajczuk Grajczyk Grajczyński Grajda Grajdak Grajdek Grajdos Grajdowski Grajduła Grajdura Grajdus Grajduszewska Grajdziadek Grajdzik Grajec Grajecki Grajek Grajer Grajerczyk Grajerz Grajesz Grajeta Grajetta Grajewicz Grajewo Grajewski Grajf Grajka Grajko Grajkow Grajkowski Grajlar Grajlich Grajna Grajnek Grajner Grajnert Grajnowski Grajny Grajoczek Grajosek Grajoszek Grajowczyk Grajpel Grajper Grajpert Grajser Grajska Grajter Grajur Grajwer Grajwert Grajwoda Grajwodzki Grajzarek Grajzer Grajżul Grak Grakiewicz Grakowiak Grakowicz Grakowski Gral Grala Gralac Gralacz Gralak Gralan Gralanowska Gralar Gralarz Gralczyk Gralec Gralecki Gralej Gralek Grales Gralewicz Gralewski Gralich Gralicki Gralik Gralikowski Graliński Gralka Gralke Gralki Gralkowski Grall Gralla Grallok Gralok Gralow Gralowicz Gralowska Gralska Gralus Gralyk Grał Grała Grałek Grałka Grałko Grałkowska Grałła Grałowska Gram Grama Gramacki Gramada Gramadka Gramadko Gramadzki Gramak Gramala Gramalak Gramalla Gramała Graman Gramann Gramas Gramasch Gramasz Gramaszek Gramaś Gramat Gramatkow Gramatnikowski Gramatowski Gramatyka Gramatyr Gramatys Grambach Grambarg Gramberg Grambo Grambor Grambowski Grambs Grambur Gramburg Gramc Gramcow Gramczak Gramczewski Gramczow Gramczyk Gramczyński Gramda Gramdzyk Gramecki Gramek Gramel Gramen Gramenos Gramens Gramentz Gramenz Gramer Gramera Gramerski Gramiak Gramicka Gramiec Gramiński Gramlewicz Gramlich Gramm Grammer Gramniak Gramnicka Gramodka Gramodzińska Gramola Gramolak Gramoliński Gramont Gramoszek Gramot Gramotek Gramotka Gramotkow Gramowicz Gramowski Grams Gramsa Gramsch Gramse Gramsińska Gramski Gramsz Gramś Gramula Gramuliński Gramulla Gramuła Gramunt Gramus Gramysz Gramz Gramza Gramze Gramziński Gramża Gran Grana Granacki Granada Granadzka Granas Granasiuk Granaszewski Granaś Granat Granata Granatek Granatowicz Granatowski Granatyr Granc Grancari Grancaris Grancewicz Grancki Grancow Grancowski Granców Grancyn Granczak Granczarowska Granczarska Granczewski Granczka Grand Granda Grandaj Grandal Grandalski Grandas Grandaszewska Grande Grandecki Grandek Grandel Grander Grandes Grandicki Granditzki Grandke Grandkowski Grandoch Grandos Grandosz Grandowicz Grandowski Grandt Grandtke Grandus Grandybarg Grandyberek Grandyberg Grandyborek Grandycki Grandys Grandysiak Grandysz Grandyś Grandziarowska Grandziarska Grandzicki Grandzińska Granecki Graneczny Granek Granel Granelska Graner Granetzny Granfelder Granger Granholm Grania Graniak Graniasta Graniasty Granic Granica Granicki Granicz Graniczek Graniczewski Graniczka Graniczko Graniczkowski Graniczna Graniczny Graniec Graniecki Granieczna Granieczny Graniek Granieński Granietzna Granietzny Graniewski Graniger Granik Granilewicz Graniniak Graniński Graniowiecki Graniowski Granis Granisz Graniszewski Graniszowska Graniś Granit Granitowski Granitza Granitzki Graniuk Granka Granke Grankiewicz Grankin Grankow Grankowski Grann Granna Granops Granos Granosek Granosik Granosz Granoszek Granoszewski Granoś Granowicz Granowiecki Granowski Grans Gransberg Gransch Gransel Gransert Gransicki Gransort Gransz Gransztof Gransztoff Grant Granta Grantman Grantowski Grantz Grantze Granuch Granula Granus Granusz Granuszewski Granuś Granz Granza Granzel Granzenis Granzicki Granzin Granzner Granzon Granzow Granżan Granżlis Granżul Grań Grańcowska Grańców Grańczewska Grańczyk Grańk Grańko Grańkowska Grański Grap Grapa Grapała Grapatin Grapatyn Grapczak Grapentin Grapentyn Graper Grapiniak Grapińska Grapka Grapkowski Grapla Grapow Grapowska Grapp Grapski Grapsztunowicz Gras Grasa Grasek Grasela Graser Grasewicz Grasia Grasiak Grasiewicz Grasiewski Grasik Grasimowicz Grasiński Grasiuk Grask Graska Grasko Graskowski Grasler Grasman Grasmann Grass Grassa Grassak Grassman Grassmann Grasso Grasz Grasza Graszak Graszczenkow Graszczyk Graszczyński Graszek Graszel Graszew Graszewicz Graszewski Graszk Graszka Graszkiewicz Graszko Graszkowska Graszta Grasztka Graszyk Graszyn Graszyński Graś Graśkiewicz Grat Grata Gratal Gratek Gratel Gratewicz Grath Grati Gratien Gratis Gratka Gratke Gratkiewicz Gratko Gratkowski Gratowski Gratsch Grattel Gratulewicz Gratunik Gratuniuk Graty Gratyfikacki Gratys Gratz Gratza Gratzinger Gratzke Gratzki Grau Graudenz Graudes Graudys Grauer Grauholc Grauholz Grauka Graul Graulicka Grauman Graumann Graumieller Graumiler Graumiller Graumueler Graumueller Graumuller Graumüller Graun Graunitz Graunsberg Graunwinkel Graunwinkiel Graupe Graupen Graupert Graupner Graur Graus Grausam Grausberg Grausch Grausek Grauser Grausicka Grausman Grauss Grausz Grauszek Grausztof Graut Grauwinkel Grauwinkiel Grauzul Graużenis Graużlis Graużul Graużynis Graw Grawaczewska Grawal Grawan Grawas Grawe Grawecki Grawek Graweman Grawenda Grawender Grawer Grawermeyer Grawęda Grawiat Grawicz Grawiec Grawiecka Grawiński Grawirski Grawka Grawling Grawojda Grawon Grawoszewska Grawowska Grawski Grawzel Grawżel Grawżyn Gray Grayecka Grayn Graz Grazak Grazda Grazdaj Grazdan Grazdz Grazek Grazewicz Graziak Grazik Grazka Grazler Grazma Graznow Grazowski Grazul Grazulis Grazyk Graźka Grażanow Grażanów Grażawski Grażdan Grażdankin Grażdanów Grażewicz Grażewski Grażka Grażkowska Grażlewska Grażowski Grażul Grażulewicz Grażulis Grażyna Grażyński Grąb Grąba Grąbaczewski Grąbal Grąbala Grąbała Grąbarek Grąbas Grąbczenska Grąbczewski Grąbek Grąbel Grąbelka Grąbelska Grąbicka Grąbiec Grąbik Grąbka Grąbkowski Grąblinek Grąbliniak Grąbosz Grąbowicz Grąbowiec Grąbowski Grąbski Grącek Grąciak Grącik Grącikowski Grącki Grącko Grącz Grączak Grączek Grączeski Grączewska Grączewski Grączka Grączkowski Grączyk Grączykowska Grączyński Grąd Grąda Grądal Grądalski Grądas Grądecki Grądek Grądel Grądka Grądkie Grądkiewicz Grądkowski Grądman Grądol Grądolewski Grądolska Grądowa Grądowski Grądowy Grądska Grądtke Grądtkie Grądwal Grądwald Grądys Grądyś Grądz Grądzejewska Grądzek Grądzel Grądziak Grądzicki Grądziek Grądziel Grądziela Grądzielewski Grądzielowska Grądzielów Grądzielski Grądziewska Grądzik Grądzikiewicz Grądzil Grądzińska Grądziuk Grądzki Grądzko Grądź Grąg Grąglak Grąglewski Grąglowska Grągowska Grąk Grąkiewicz Grąkowski Grąmbelski Grąnc Grąncki Grąndkowska Grąndzka Grąnkowska Grąnżel Grąs Grąsela Grąska Grąsowska Grąszka Grąszko Grąt Grątczak Grątek Grątkiewicz Grątkowski Grątman Grąz Grąza Grązak Grązek Grąziak Grąziec Grąziel Grązielewska Grąziewicz Grązik Grąziowski Grązka Grązkiewicz Grąźlewski Grąż Grążalewska Grążawski Grążewski Grążka Grążko Grążkowska Grążlewski Grążlikowski Grążowska Grdal Grdek Grden Grdeń Grdesiński Grdoń Grduk Grdulewski Grdulski Grdusiak Grduszak Grduszczak Grduszek Grduszyński Grdyjas Grdyk Grdynik Grdyń Grdzicki Greb Greba Grebak Grebalska Grebarow Grebas Grebasz Grebasz Grebawa Grebda Grebecka Grebel Grebelny Grebelski Grebeluk Grebeń Grebeń-Dawidowicz Grebeńko Greber Greberski Grebiaszka Grebiaszkow Grebielichowska Grebienik Grebienikow Grebieniow Grebieniów Grebieniuk Grebienko Grebiennik Grebiennikow Grebienników Grebień Grebień Grebieńczuk Grebieszczenko Grebieszkow Grebieszków Grebin Grebina Grebiniuk Grebka Grebl Grebla Greblicki Greblowska Grebluk Greblunas Grebner Grebniew Grebniów Grebnow Greborkiewicz Greborska Grebosz Grebowicz Grebowiec Grebowska Grebski Grebszynis Grebulińska Grebuła Grec Greca Grecaj Grecak Grecer Grecewicz Grech Grecha Grechot Grechow Grechowicz Grechowska Grechowy Grechów Grechuła Grechuta Greciak Grecicha Grecja Grecjarz Greck Greckel Grecki Greckiewicz Grecko Grecmacher Grecman Grecnar Greconowicz Grecz Grecza Greczało Greczan Greczanik Greczaniuk Greczarek Greczek Greczel Greczen Greczeń Greczewska Greczichen Greczka Greczko Greczkowicz Greczkowski Greczla Greczman Greczmer Greczna Greczner Greczniak Grecznik Greczniuk Greczuk Greczulewicz Greczycha Greczychin Greczycho Greczyk Greczyła Greczyło Greczyn Greczyn Greczynin Greczyński Greczyszkin Greczyszyn Greć Gred Greda Gredal Gredalski Gredała Gredas Gredczyszyn Gredecki Gredel Gredeń Greder Gredes Greding Gredinger Gredka Gredke Gredkie Gredkiewicz Gredko Gredkowski Gredling Gredniewicz Gredusz Gredyczyszyn Gredyk Gredys Gredysz Gredziak Gredzik Gredziński Gredziuch Gredziuk Gredżuk Green Greenfield Gref Grefa Grefenhaim Grefenhajm Grefenheim Grefenhejm Greffkowicz Greffling Greffner Greficz Grefik Grefka Grefkiewicz Grefkowicz Grefkowski Grefling Greg Grega Gregacka Gregajtis Gregajtys Gregalis Gregała Gregało Gregarczyk Gregarek Gregarowicz Gregaruk Gregel Greger Gregeracki Gregerczyk Gregerowicz Gregerski Gregiel Gregier Gregierski Greglak Greglewicz Greglewski Greglica Greglicki Grego Gregoczyk Gregol Gregoliński Gregoluk Gregoła Gregonis Gregor Gregoracki Gregoracz Gregorałka Gregorarz Gregorasz Gregoraszczuk Gregoraszczyk Gregoratzka Gregorcewicz Gregorczak Gregorczewicz Gregorczuk Gregorczyk Gregorczyńska Gregorek Gregorenko Gregorewicz Gregorich Gregoriew Gregorius Gregorjew Gregorkiewicz Gregorosz Gregorowicz Gregorowski Gregorski Gregorsky Gregoruk Gregory Gregoryński Gregorz Gregorzek Gregorzewska Gregorzyk Gregosch Gregosiewicz Gregosz Gregotowicz Gregowski Grególska Gregór Gregórz Gregracki Gregrczyk Gregrowicz Gregrowski Gregul Gregulak Gregulec Greguletz Gregulewicz Gregullus Gregulski Greguła Gregułowski Gregurek Gregus Gregusz Greguś Greh Grehl Greibich Greiecka Greif Greifenberg Greiff Grein Greincer Greinda Greiner Greinert Greinke Greipel Greipner Greiss Greit Greitowicz Greitzig Greitzke Greitzsch Grej Greja Grejber Grejbus Grejc Grejcar Grejcaryk Grejcarz Grejciuch Grejciun Grejcke Grejcz Grejczyk Grejć Grejdek Grejdus Grejf Grejkowska Grejlak Grejm Grejman Grejn Grejna Grejnar Grejner Grejnert Grejnia Grejniec Grejpel Grejs Grejszczyk Grejtowicz Grejuch Grejza Grek Greka Grekel Grekiel Grekotowicz Grekow Grekowicz Grekulak Grekuliński Grekuł Grel Grela Grelach Grelak Grelakowska Grelczak Greld Grele Grelecki Grelek Grelewicz Grelewski Greliak Grelich Grelicki Grelicz Grelik Grelikowska Greliński Greljak Grelk Grelka Grell Grella Grellus Grelniak Grelo Greloch Grelof Greloff Grelow Grelowicz Grelowski Grelski Greluk Grelus Grełoch Grem Grema Gremas Gremba Grembacka Gremball Grembarowska Grembecki Grembek Grembianiow Grembicki Grembka Gremblewski Gremblicki Gremblowski Grembocki Gremboła Grembora Gremboro Gremborz Grembosz Grembowicz Grembowiec Grembowski Grembski Gremek Gremer Gremiak Gremian Gremiszewska Gremiuk Gremka Gremkowska Gremla Gremlas Gremlic Gremlica Gremlik Gremlos Gremlowski Grempka Grempla Gremplewicz Gremplewski Gremplica Gremski Gremusiak Gremuza Gremza Gremzo Gren Grena Grenada Grenader Grenadier Grenasiuk Grenau Grenbal Grenbał Grenbich Grenc Grencel Grencer Grenckowski Grencow Grenców Grencza Grenczak Grenczuk Grenczyk Grenczyn Grenda Grenda-Pakuła Grendas Grende Grendecki Grendel Grendera Grendes Grendka Grendo Grendowicz Grendowski Grendus Grendusz Grendys Grendysa Grendyska Grendysz Grendyszyńska Grendyś Grendzeński Grendzia Grendziak Grendzicki Grendziel Grendzieński Grendzik Grendziński Grendziok Grendziok-Konarski Grendzisz Grenecka Greneczko Grenewicz Grenewiecka Grenia Greniak Grenibowicz Grenich Grenicz Greniewicz Greniewiecki Greniewski Greniger Grenik Grening Greniowiecka Greniuch Greniuk Grenka Grenke Grenkiewicz Grenkowicz Grenkowski Greno Grenola Grenolowicz Grenosik Grenowicki Grenowicz Grenowiecki Grenowski Grens Grenso Grenś Grent Grenta Grentkiewicz Grentz Grentza Grenwald Grenz Grenza Grenzalik Grenzel Grenziak Grenzio Grenzlik Grenzlikowski Grenzow Grenzowski Grenźlik Greń Greńczak Greńczuk Greńczyk Greńda Greńdziak Greńdzieńska Greńkowski Grepka Grepko Grepkowski Greplowska Gres Gresch Greschkowitz Greschla Greser Gresewicz Gresewitz Gresiak Gresik Gresikiewicz Gresio Gresior Gresiuk Gresiukiewicz Greska Greske Greskiewicz Gresko Greskowiak Gresle Gresler Gresler Gress Gressa Gressel Gresser Gressewicz Gressier Gresyk Gresz Greszało Greszata Greszczak Greszczenko Greszczeszyn Greszczuk Greszczyk Greszczyn Greszczyński Greszczyszyn Greszel Greszela Greszeta Greszka Greszkiewicz Greszko Greszkowicz Greszla Greszler Greszner Greszonowicz Greszta Greszuk Greś Greśka Greśkiewicz Greśkiw Greśko Greśkow Greśkowiak Greśków Greśla Greśler Gret Greta Gretczyn Gretka Gretke Gretkierewicz Gretkiewicz Gretko Gretkowicz Gretkowski Gretman Gretmann Gretner Gretschel Gretszel Gretszla Gretz Gretza Gretzich Gretzinger Gretzki Gretzyngier Greulich Greuner Greunke Greupner Grewa Grewatowski Grewe Grewenda Grewers Grewęda Grewik Grewiński Grewkiewicz Grewkowicz Grewling Grewniak Grey Grez Grezak Grezel Grezer Grezewitz Greziak Grezicka Grezl Grezler Grezlikowski Grezner Greźlik Greźlikowski Greżel Greżlikowski Gręb Gręba Grębacz Grębaczka Grębala Grębalski Grębał Grębarowska Grębarska Grębas Grębasz Grębecki Gręber Grębica Grębicki Grębiec Grębin Grębka Grębkowska Grębków Grębla Gręblas Gręblewska Gręblicki Grębliniak Gręblowski Grębocki Grębon Gręborz Grębos Grębosz Grębowicz Grębowiec Grębowiec-Krokosz Grębowski Grębski Grębura Grębus Gręca Gręcel Gręciak Gręcikowska Gręcz Gręczek Gręda Grędalski Grędarz Grędas Grędecki Grędek Grędel Grędka Grędkiewicz Grędkowska Grędowicz Grędowski Grędus Grędusz Grędys Grędysa Grędysz Grędz Grędziak Grędzica Grędzicha Grędzicki Grędziel Grędzielewski Grędziewicz Grędzik Grędzika Grędzikowski Grędzina Grędziński Grędziok Grędziołek Grędzisz Grędziszewski Grędzki Gręmbowska Gręndysz Gręndziak Gręndzińska Gręnzel Grępa Grępiel Grępka Gręplewska Gręplowski Gręsiak Gręś Gręślikowski Grętacki Grętkiewicz Grętkowska Gręza Gręzak Gręzel Gręziak Gręzicki Gręzik Gręzikowska Gręzlik Gręzlikowski Gręźlewski Gręźlik Gręźlikowski Grężak Grężek Grężel Grężewski Grężlewski Grężlik Grężlikowski Grężowska Grib Gribaczowa Gribecka Gribko Gribkowska Gribnau Gribner Gribowic Gribsz Gribunowa Gric Gricaj Grican Gricenko Gricer Grich Grichala Grichan Grichen Gricholik Grichtol Grichtolik Grichulska Griciuk Grickiewicz Gricmacher Gricman Gricner Gricuk Gricz Griczenko Griczuk Grida Gridniew Gridziński Gridziuszko Grieb Griebel Griebsz Griech Griechen Griegel Griegen Grieger Griegiel Griegier Griegor Griegoriew Griegorzak Grieman Griemla Grien Griener Grienhauser Grienwald Grień Griepentrog Griesa Griesch Griesche Griese Grieser Griesgraber Griesing Griesman Griesmann Griesser Griessgraber Griesswald Grieswald Grieszkojć Griffig Griffikowski Griffin Griffiths Griffkowski Grifka Grifkowski Griga Grigajtis Grigalis Griganiec Grigarczik Grigarczuk Grigarczyk Grigarek Grigas Grigel Grigelewicz Griger Grigian Grigianiec Grigiel Grigielski Grigier Grigjans Grigner Grigo Grigoleit Grigolejt Grigolek Grigor Grigorcewicz Grigorczuk Grigori Grigoriadis Grigoriadu Grigorian Grigoricz Grigoriczenko Grigorief Grigoriew Grigorijew Grigorjew Grigorow Grigorowicz Grigoruk Grigowicz Grigrowicz Grigrowski Grigutis Grik Grikien Grikień Grikin Grikis Griksa Grikszak Gril Grilec Grilewicz Grilicz Grill Grillon Grilner Grim Grima Grimajło Griman Grimann Grimarz Grimas Grimbaum Grimberg Grimbosz Grimek Grimel Grimklewicz Grimling Grimlowski Grimm Grin Grina Grinban Grinbaum Grinberg Grinberger Grincelew Grincewicz Grincholc Grincwajg Grinczelis Grinczenko Grinda Grinde Grindel Grinder Grindl Grindler Griner Grinert Grinfeld Gring Gringel Gringiel Gringmann Gringras Grinholc Grinholz Grinienko Grinień Griniewicki Griniewicz Grinig Grinik Grinin Grining Grinink Griniow Griniów Grinis Griniuk Grinka Grinke Grinkiewicz Grinkowski Grinkraut Grinman Grinn Grinndal Grinnig Grinor Grinpeter Grinspek Grinszek Grinszlag Grinszpan Grinsztein Grinsztejn Grinter Grinwald Griń Grińczuk Grińczyk Grińdel Griński Grioner Grippas Gris Grisa Grischka Grise Grisgraber Griska Griskiewicz Grisko Grissbach Grist Griswald Griswałd Griszan Griszanow Griszata Griszbacher Griszczenko Griszczuk Griszek Griszewska Griszin Griszke Griszkienas Griszkiewicz Griszkin Griszko Griszkojć Griszkowska Griszo Griszok Griszów Grisztor Griszyn Grita Gritner Gritta Grittner Gritz Gritzka Gritzman Gritzmann Gritzner Griwer Griza Grize Grizer Grizesik Grizodubowa Grla Grlej Grlikowski Grlinke Gro Grob Groba Grobalski Grobała Groban Grobar Grobara Grobarczuk Grobarczyk Grobarek Grobarski Grobarz Grobawski Grobczak Grobecki Grobek Grobel Grobela Grobelak Grobelan Grobelczyk Grobelek Grobelewska Grobelka Grobelkiewicz Grobelko Grobelna Grobelniak Grobelnicki Grobelny Grobelski Grobens Grober Groberek Groberski Grobert Grobeusz Grobiarz Grobica Grobicki Grobiec Grobiecka Grobielak Grobielna Grobielniak Grobik Grobińska Grobis Grobka Grobkowska Grobl Grobla Grobler Groblewicz Groblewski Groblica Groblich Groblicki Grobliniak Grobliński Grobmann Grobner Gröbner Grobnicka Grobol Grobola Grobolewska Grobon Groboń Grobor Grobors Groborz Grobosch Grobosz Grobowicz Grobowski Grobsch Grobska Grobus Groby Grobys Grobysz Grobyś Groc Groca Groch Grocha Grochacki Grochacz Grochaj Grochal Grochala Grochalak Grochalewski Grochall Grochalski Grochał Grochała Grochans Grochantz Grochcińska Grochecki Grochel Grocheliński Grochl Grochla Grochlich Grochlińska Grochmal Grochmalicki Grochmalski Grochman Grochmolicka Grochmolska Grochnecka Grochniak Grochnio Grochnowska Grochociak Grochociński Grochocki Grochoczyński Grochodzka Grochol Grochola Grocholak Grocholewicz Grocholewski Grocholiński Grocholl Grocholski Grochoł Grochoła Grochoniec Grochonska Grochoń Grochońska Grochot Grochota Grochow Grochowa Grochowalski Grochowczak Grochowczyk Grochowiak Grochowicki Grochowicz Grochowiec Grochowiecki Grochowina Grochowiński Grochowlewicz Grochownia Grochownik Grochowolski Grochowski Grochowy Grochól Grochólski Grocht Grochta Grochucki Grochula Grochulski Grochus Grochut Grochutek Grociak Grocik Grocki Grocz Groczak Groczal Groczek Groczewska Groczkowski Groczuk Groczyca Groczycka Groczyk Groczyn Groczyńska Groć Groćko Grod Groda Grodacka Grodaczewska Grodala Grodalka Grodała Grodan Grodaszewski Grodecki Grodecko Grodek Grodel Grodeń Grodetzka Grodeus Grodka Grodkiewicz Grodkowski Grodlewicz Grodlewska Grodman Grodna Grodner Grodniak Grodnicki Grodniczak Grodniewicz Grodniewski Grodnik Grodny Grodomiński Grodomirski Grodomski Grodon Grodoń Grodowczyk Grodowicz Grodowski Grodski Grodtke Grodulska Grodyński Grodz Grodzak Grodzala Grodzecka Grodzewicz Grodziak Grodzicka Grodzicki Grodzicz Grodziecki Grodziejewski Grodzielanek Grodzielik Grodzień Grodzieński Grodzieszka Grodziewicz Grodziewska Grodzik Grodzikiewicz Grodzikowska Grodziński Grodziński Grodziski Grodzisz Grodziszewski Grodziuk Grodzki Grodzkowska Grodź Grodż Groegel Groeger Groegier Groehl Groehlich Groehlik Groele Groelich Groeling Groelle Groen Groena Groenewald Groenich Groening Groenke Groenwald Groer Groetschel Groetszel Groff Groffik Grofig Grofik Groga Grogel Grogelski Groger Gröger Grogiel Grogla Grogol Grogolewski Grogolińska Grogor Grogorczuk Grogorczyk Grogorowicz Grogosz Grogowicz Grogowska Grogoźnik Grogrowicz Grogulski Grohl Gröhl Grohlich Gröhlich Grohman Grohmann Grohnert Grohs Grohsfeld Groj Groja Grojc Grojca Grojczyńska Grojda Grojdan Grojdek Grojec Grojecki Grojek Grojewiec Grojewski Grojkowski Grojlich Grojnert Grojnicki Grojnim Grojnowski Grojo Grojs Grojsman Grokol Grol Grola Grolak Grolec Grolek Groleń Grolesinska Grolewicz Grolewski Grolich Grölich Grolicka Grolig Grolik Grolimund Gröling Grolińska Grolisch Grolka Groll Grolle Grölle Grolman Groln Grolnicka Grolnik Grolok Grolowski Groluszak Groł Grołek Grołkowska Grołła Grom Groma Gromacki Gromaczewska Gromaczkiewicz Gromaczyńska Gromada Gromadarska Gromadczuk Gromadczyk Gromadecki Gromadel Gromadka Gromadkiewicz Gromadko Gromadło Gromadowski Gromadski Gromadzik Gromadziński Gromadzki Gromadzkiewicz Gromak Gromakowski Gromal Gromala Gromalewski Gromalska Gromała Groman Gromanowski Gromański Gromaszek Gromat Gromatka Gromatkiewicz Gromatowicz Gromatowska Gromba Grombal Grombala Gromball Grombalski Grombczewski Grombecka Grombelka Grombelko Grombik Grombka Grombkowski Grombliniak Gromczak Gromczakiewicz Gromczewski Gromczyk Gromczyka Gromczyński Gromecki Gromek Gromelewska Gromelski Gromer Gromerling Gromerski Gromiak Gromiec Gromik Gromikowska Grominak Grominiak Gromiński Gromirska Gromisz Gromiszewska Gromiuk Gromka Gromke Gromkiewicz Gromko Gromkowicz Gromkowski Gromlewicz Gromlewska Gromling Gromlińska Gromlowicz Grommel Grommunt Gromna Gromniak Gromnica Gromnicki Gromniszewski Gromnitza Gromny Gromodka Gromodko Gromola Gromolak Gromolska Gromoł Gromon Gromont Gromosiak Gromostaj Gromota Gromotka Gromotko Gromotowicz Gromotowska Gromow Gromowa Gromowicz Gromowski Gromowy Gromół Gromółka Gromów Groms Gromski Gromsztat Gromuk Gromul Gromulak Gromulski Gromuł Gromuła Gromunt Gromus Gromuś Gromut Gromycz Gromyk Gromyko Gromys Gromysz Gromza Gromżyński Gron Grön Grona Gronacka Gronadkiewicz Gronadowska Gronadzińska Gronadzka Gronak Gronal Gronalewski Gronalska Gronan Gronastaj Gronastajska Gronatowicz Gronau Gronauł Gronba Gronberg Gronberski Gronbiewicz Gronc Groncek Gronciak Groncik Groncikowski Groncki Gronczak Gronczakiewicz Gronczek Gronczewski Gronczyk Gronczyński Gronda Grondaczyk Grondaj Grondak Grondal Grondalczyk Grondalski Grondas Grondawa Grondawy Grondczak Grondecki Grondek Grondelska Gronder Grondes Grondke Grondkowski Grondman Grondmann Grondowa Grondowski Grondowy Grondwald Grondys Grondysiak Grondysz Grondyś Grondz Grondzal Grondzewski Grondziak Grondzicka Grondziejewski Grondziel Grondzielewska Grondziewski Grondzik Grondzio Grondziok Grondziowski Grondziuk Grondzki Groneberg Gronecki Gronek Groner Gronerewska Gronert Grönert Gronerta Gronet Groniadowska Groniak Gronica Gronich Gronicki Gronicz Groniczewska Groniczyk Groniec Groniec Groniecki Groniek Groniewicz Groniewski Gronik Gronikowski Groning Gröning Groniok Groniowski Gronis Gronitz Groniżyńska Gronk Gronka Gronke Grönke Gronkiewicz Gronko Gronkowski Gronmeyer Gronnek Gronner Gronny Grono Gronolewska Grononicz Gronos Gronosik Gronostaj Gronostajewski Gronostajski Gronostal Gronostalski Gronostay Gronosz Gronoszal Gronoszewska Gronotka Gronow Gronowalski Gronowicz Gronowiecka Gronowski Gronsiok Gronski Gronszewska Gront Grontecki Grontkiewicz Grontkowski Grontman Grontmarz Grontokowski Grontowska Grontyman Grontzki Gronulski Gronuł Gronus Gronuś Gronwald Grönwald Gronwalska Gronz Gronzewski Gronzio Gronżalski Gronżewska Gronżka Groń Grońba Grończak Grończewska Grończyński Grońdalski Grońko Grońkowski Groński Groos Grooss Grop Gropianow Gros Grosa Grosanc Grosant Grosara Grosbach Grosbart Grosch Groschang Groschek Groschel Groschewska Groschke Groschkowska Groschowski Groscyk Grosek Grosel Groser Grosfeld Grosgalik Grosglik Grosh Grosiacki Grosiak Grosica Grosicke Grosicki Grosiecki Grosiek Grosier Grosiewicz Grosik Grosikowska Grosinger Grosinowicz Grosiński Grosjer Groskop Groskopf Groskrejc Groskreuz Groskrojc Grosler Grosman Grosmann Grosmarz Grosner Grosnik Grosnowska Grosor Grosowska Grospart Grospicz Grospierre Gross Gross Gross Grossa Grosschmidt Grosse Grossek Grossel Grosser Grösser Grosset Grossfeld Grosshans Grosshantz Grosshohnacker Grössing Grossjer Grosskreutz Grossman Grossmann Grossner Grosso Grosspietsch Grosstueck Grossy Grosta Grostak Grostal Grostek Grosty Grosucka Grosweld Groswelt Grosy Grosyk Grosz Grosza Groszak Groszalska Groszan Groszana Groszang Groszczyk Groszczyński Groszecki Groszek Groszer Groszew Groszewicz Groszewski Groszfeld Groszka Groszkiewicz Groszko Groszkowiak Groszkowicz Groszkowski Groszla Groszmann Groszon Groszowicz Groszownik Groszowski Groszów Groszówka Groszta Groszukiewicz Groszweld Groszy Groszyk Groszyński Groś Grościcka Grośkiewicz Groślak Groślewicz Grośty Grot Grota Grötan Grote Grotecki Grotek Grotel Grotela Groten Groter Groth Grotha Grothe Groticki Grotka Grotkiewicz Grotkowski Grotla Grotlowska Grotman Grotniak Grotnik Grotomirski Grotońska Grotoska Grotoszewicz Grotowicz Grotowiecki Grotowski Grotschel Grötschel Grott Grotta Grotte Grottel Grottger Grotthus Grotthuss Grotthuz Grotto Grotus Grotuz Grotyński Grotz Grotzki Grous Grouss Grouz Grow Growecka Growiec Growienka Growietz Growik Growin Growinkowska Growiński Growirska Grownia Groworek Growowska Growska Groyecki Groz Groza Grozalski Grozawska Grozdanow Grozdew Grozdow Grozdowska Grozdziński Grozień Grozik Grozińska Grozmani Grozowski Grozów Groźdankin Groździak Groździej Groździerska Groździńska Groźlewska Groźman Groźna Groźniak Groźny Grożańska Grożawski Grożdzialska Grożdziej Grożdżewicz Grożeń Grożeńska Grożewski Grożyk Grożyński Grób Gróbarczyk Gróbarz Gróbecka Gróbel Gróbiel Gróbka Gróblewska Gróborz Gróbski Gróchaj Gróchała Gróchoła Gróczak Gróczyński Gród Gróda Gródecki Gródek Gródka Gródkiewicz Gródko Gródkowski Gródnicka Gródniewski Gródowicz Gródz Gródzicka Gródzień Gródziński Gródzka Gródzyński Gródź Gróger Grójczyk Grójec Grójecki Grójski Gról Gróla Grólewski Grólkowska Gróll Grółkowska Grón Gróndwald Grónert Grónwald Grópska Gróssy Grósty Grósy Grószczyk Grószczyński Grószewska Grószka Grószkowska Grószy Grószyńska Gróth Grótkowski Grózlikowska Gróźdź Gróźniak Gróżawska Gróżdż Gróżewska Gróżka Gróżniak Gróżyńska Grub Gruba Grubacka Grubaczycki Grubak Grubala Grubalski Grubała Gruban Grubanowicz Grubar Grubara Grubarczyk Grubarda Grubarek Grubarska Grubarz Grubas Grubasz Grubba Grubbe Grubczak Grubczyk Grubczykowska Grubczyński Grube Grubecki Grubek Grubel Grubelny Grubelski Gruber Gruberski Grubert Grubiak Grubianin Grubich Grubicki Grubicz Grubiel Grubień Grubieszyc Grubik Grubin Grubiński Grubisz Grubiś Grubizna Grubizny Grubiżna Grubka Grubkajtys Grubkowska Grubl Grublaska Grublewski Grubman Grubmiler Grubmiller Grubmuller Grubmüller Grubner Grubol Gruboś Grubowicz Grubowski Grubski Grubusińska Grubusz Gruby Gruc Gruca Grucel Grucela Grucelewska Grucelski Grucewicz Gruch Grucha Gruchacz Gruchaczka Gruchaczyk Gruchaj Gruchal Gruchala Gruchalak Gruchalig Gruchalla Gruchalla Gruchalla-Wensierski Gruchalski Gruchała Gruchała Gruchała-Węsierski Gruchała-Więsierski Gruchałła Gruchałła-Węsierski Gruchało Gruchawka Gruchawski Gruchel Gruchelski Gruchiński Gruchlik Gruchlińska Gruchlla Gruchllik Gruchmalski Gruchmała Gruchman Gruchmann Gruchniewska Gruchnik Gruchociak Gruchocińska Gruchocki Gruchocz Gruchol Gruchola Grucholc Grucholski Grucholz Gruchoł Gruchoła Gruchot Gruchota Gruchowiak Gruchowicz Gruchowina Gruchowski Gruchtol Gruchtolik Gruchtoł Gruchulski Gruchwa Gruchyniak Grucikowski Gruciuk Grucki Gruckiewicz Grucman Grucmman Gruco Grucuk Grucukiewicz Grucz Grucza Gruczalski Gruczek Gruczelak Gruczelski Gruczewicz Gruczewska Gruczka Gruczkowicz Gruczkowska Gruczla Gruczman Gruczoł Gruczon Gruczyk Gruczykowski Gruczyński Grućko Grud Gruda Grudak Grudała Grudanowski Grudecki Grudek Grudel Grudelska Gruder Grudewicz Grudiuk Grudka Grudke Grudkiewska Grudko Grudkowski Grudl Grudlewicz Grudlewski Grudło Grudman Grudmann Grudna Grudnaj Grudner Grudniak Grudniarska Grudnicki Grudnicz Grudniczka Grudniecka Grudniewicz Grudniewski Grudnik Grudniok Grudniowicz Grudniowski Grudno Grudnowski Grudny Grudo Grudowicz Grudowski Grudszok Gruduk Grudulski Grudusiak Grudyniak Grudyń Grudys Grudysz Grudz Grudza Grudzak Grudzał Grudzas Grudzczewska Grudzecka Grudzel Grudzeń Grudzewicz Grudzewski Grudziadz Grudziak Grudziałek Grudziałka Grudziań Grudziaszek Grudziaż Grudziąc Grudziącka Grudziądz Grudziądż Grudziąź Grudziąż Grudzich Grudzicki Grudziecki Grudziej Grudziel Grudzielewski Grudzielski Grudzien Grudzień Grudzieński Grudzier Grudzierz Grudziewicz Grudziewski Grudziędź Grudzięż Grudzik Grudziłowicz Grudzimski Grudzin Grudzina Grudziniak Grudzino Grudzinski Grudziń Grudziński Grudziołek Grudziowska Grudzis Grudzki Grudzko Grudzlik Grudzowski Gruell Grueman Gruenbaum Gruenberg Gruender Gruendler Gruener Gruenert Gruenhauser Gruenholc Gruenholz Gruening Gruenke Gruenpeter Gruenspan Gruenwald Gruetner Gruetz Gruetzmacher Gruetzmann Gruetzner Gruga Grugała Grugarczyk Grugel Gruggel Grugiel Grugier Grugierczyk Grugierek Grugl Gruglas Gruglewska Gruglicki Gruglik Grugocewicz Grugorczuk Grugorczyk Grugoruk Gruhlke Gruhm Gruhn Grühn Gruhs Gruin Gruiński Gruj Grujda Grujska Grujszczak Grujś Gruk Gruka Grul Grula Grulak Grulec Grulewicz Grulewski Grulich Grulik Grulikowski Grulka Grulke Grulko Grulkowski Grulski Grum Gruma Grumadż Gruman Grumandz Grumann Grumanowski Grumądź Grumbaum Grumbelka Grumbianin Grumbinin Grumbliniak Grumbrewicz Grumczyk Grumek Grumel Grumelska Grumiela Grumiński Grummich Grumnich Grumondż Grumowicz Grumska Grumulski Grumuła Grumuza Grumwald Grun Grün Gruna Grunacz Grunak Grunalewska Grunan Grunas Grunau Grunbaum Grünbaum Grunberg Grünberg Grunc Grunch Gruncikowski Grunczak Grunczewska Grunczyk Grunczyńska Grund Grunda Grundaj Grundal Grundalska Grundan Grundas Grundberg Grundboeck Grundecka Grundei Gründemann Grundin Grundke Grundkiewicz Grundkowski Grundland Grundman Grundmann Grundner Grundo Grundon Grundowska Grundowy Grundszok Grundt Grundtke Grundtner Grundwald Grundys Grundza Grundzach Grundzielski Grundzik Grundzińska Grundzka Grune Grunecki Grunek Grunenberg Grünenberg Gruner Grüner Grunert Grunerwald Gruneszberg Grunewald Grunfeld Grünhagen Grünhaut Grunholc Grünholc Grunholz Grünholz Grunicki Gruniecka Gruniew Gruniewski Grunig Grünig Grunik Grünik Grunikiewicz Grunin Gruning Grüning Grunka Grunke Grünke Grunkiewicz Grunkowicz Grunkowski Grunmann Grunnenberg Gruno Grunol Grunon Grunor Grunos Grunostaj Grunow Grunowalska Grunowski Grunschel Grunsiok Grunspek Grunst Grunstajn Grunstal Grunsz Grunszel Grunszfeld Grunt Gruntke Gruntkiewicz Gruntkowski Gruntman Gruntmejer Grunt-Mejer Gruntmeyer Gruntowicz Gruntowski Gruntowy Grunwald Grünwald Grunwalski Grunyk Grunzek Gruń Gruńdziak Gruński Gruotzmacher Grupa Grupczyk Grupczyński Grupe Grupiński Grupk Grupka Grupkajtys Grupkatys Grupkowska Grupner Gruppen Grupski Grus Grusa Grusanc Grusans Grusch Gruschka Gruschke Gruschlewski Gruschta Gruse Grusecki Gruselewski Grusiak Grusicka Grusiczek Grusiecki Grusiel Grusiewicz Grusik Grusikowska Grusinowska Grusińska Grusista Gruska Gruske Gruskoś Gruskowiak Gruslis Gruss Grussa Grusske Grussy Grust Grustka Grusto Grustowski Grusy Grusz Grusza Gruszak Gruszała Gruszanc Gruszcz Gruszczak Gruszczakowska Gruszczal Gruszczanko Gruszczecka Gruszczek Gruszczelak Gruszczelniak Gruszczenko Gruszczeńska Gruszczewski Gruszczkowski Gruszczuk Gruszczyk Gruszczyn Gruszczynski Gruszczyński Gruszczyszyn Gruszecki Gruszecki Gruszeczka Gruszek Gruszel Gruszelka Gruszeł Gruszewicki Gruszewicz Gruszewski Gruszfald Gruszfeld Gruszfold Gruszka Gruszka-Mameła Gruszke Gruszkiewicz Gruszkin Gruszko Gruszkoś Gruszkowiak Gruszkowski Gruszlewska Gruszlik Gruszlińska Gruszmejer Grusznic Gruszniew Grusznik Grusznis Gruszo Gruszołek Gruszowiec Gruszowski Gruszów Gruszówka Gruszperski Gruszta Grusztajtis Grusztel Gruszto Gruszun Gruszweld Gruszyc Gruszycki Gruszyk Gruszyn Gruszyński Gruś Gruściel Gruścińska Gruśkiewicz Gruśkowiak Gruślewska Gruślińska Gruślis Grut Grutczuk Grutek Gruter Gruth Grutke Grutkowski Grutman Grutmeyer Grutnowska Grutowski Grutów Grutsch Gruttke Gruttmann Gruttner Grutz Grutza Grutzka Grutzmacher Grützmacher Grutzman Grutzmann Grützmann Grutzner Grützner Gruz Gruza Gruzalski Gruzała Gruzd Gruzd Gruzda Gruzdas Gruzdo Gruzdow Gruzdowski Gruzdziew Gruzdzis Gruzdzisz Gruzdź Gruzdż Gruze Gruzek Gruzel Gruzela Gruzeł Gruzenia Gruzewska Gruziak Gruziel Gruzielewicz Gruzielewska Gruziewicz Gruziewski Gruzik Gruzin Gruzinowska Gruziński Gruzioła Gruzioło Gruzkała Gruzla Gruzlewski Gruzliński Gruzła Gruzło Gruznowska Gruzo Gruzol Gruzowska Gruzyński Gruź Gruźdz Gruździewicz Gruździński Gruździs Gruźdź Gruźkewski Gruźla Gruźlak Gruźlewski Gruźlik Gruźliński Gruż Gruża Grużalski Grużda Grużdz Grużdzyńska Grużdź Grużdż Grużel Grużelewicz Grużewski Grużla Grużlak Grużlewski Grużlińska Grużniewicz Grużowska Grużyński Gryb Gryba Grybajtys Grybalow Grybalska Gryban Grybańko Grybarczyk Grybas Grybaś Grybaum Grybczuk Grybczyński Grybek Grybel Gryber Grybias Grybicz Grybiel Grybielewicz Grybienko Grybieńczyk Grybierczyk Grybik Grybiniak Grybionko Grybisz Grybka Grybko Grybkow Grybkowski Grybków Grybla Gryblewski Gryblicka Grybło Gryboć Grybok Grybol Grybos Gryboś Grybow Grybowicz Grybowiecka Grybowski Grybóś Grybów Grybs Grybski Grybsz Grybsztunowicz Grybś Grybuk Grybus Grybuś Grybysz Grybyszewska Grybyś Gryc Gryca Grycaj Grycajenko Grycak Grycan Grycaniuk Grycar Grycarz Grycbach Gryceczko Grycek Grycel Gryceł Grycen Grycendler Grycenia Grycenka Grycenko Grycerski Grycewicz Grycewska Grych Grycha Grychała Grychan Grychawska Grychciński Grychczyński Grychel Grychewicz Grychiewicz Grychlik Grychłot Grychman Grychnik Grychno Grychot Grychowicz Grychowski Grychta Grychtal Grychto Grychtok Grychtol Grychtolik Grychtolin Grychtoł Grychtor Grychuta Gryciak Grycian Grycicha Grycier Grycierczyk Grycik Grycink Grycio Gryciok Gryciów Gryciuk Grycjan Grycjiewicz Grycki Gryckich Gryckiewicz Grycko Grycków Grycło Grycmacher Grycman Grycmann Grycmarz Grycner Grycok Grycon Grycuk Grycuniak Grycyk Grycyniak Grycyszyn Grycz Grycza Gryczaj Gryczak Gryczało Gryczałowska Gryczan Gryczanik Gryczaniuk Gryczanowicz Gryczanowski Gryczański Gryczar Gryczek Gryczełowski Gryczenko Gryczewski Gryczka Gryczke Gryczkiewicz Gryczko Gryczkowicz Gryczkowski Gryczków Gryczman Gryczmański Gryczok Gryczon Gryczoń Gryczuk Gryczycha Gryczyk Gryczyło Gryczyn Gryczyniec Gryczyński Gryczyszkin Gryczyszyn Gryć Gryćkiewicz Gryćko Gryda Grydaki Grydakis Grydalska Grydek Grydil Grydlak Grydlewicz Grydlewska Grydlicki Grydlik Grydmiszko Grydniewski Grydonis Grydun Grydyk Grydz Grydzewski Grydziuk Grydziuszko Grydzuk Grydź Grydż Grydżuk Grydżyn Gryener Gryf Gryfa Gryfczyński Gryff Gryff-Keller Gryficz Gryfik Gryfikowska Gryfka Gryfkowiec Gryfkowski Gryfny Gryg Gryga Grygaer Grygajlis Grygajło Grygajtis Grygajtys Grygalan Grygalczyk Grygalewicz Grygalon Grygalska Grygalun Grygalunas Grygała Gryganiec Gryganiew Gryganowicz Grygar Grygarcewicz Grygarczewicz Grygarczyk Grygarek Grygarowicz Grygaruk Grygas Grygaś Grygatowicz Grygel Grygelewicz Grygelski Grygencz Grygeńc Grygeńcza Grygeńć Gryger Grygerek Grygerska Grygewicz Gryggiel Grygian Grygianec Grygianiec Grygiecewicz Grygieć Grygiel Grygielcewicz Grygielczyk Grygielewicz Grygielewski Grygielicki Grygielko Grygielow Grygielowska Grygielski Grygielun Grygieł Grygiełko Grygienas Grygienc Grygiencz Grygiencza Grygiencze Grygienć Grygienek Grygieniec Grygienko Grygień Grygieńc Grygieńcz Grygieńcza Grygieńcze Grygieńczo Grygieńć Grygieńko Grygier Grygieracki Grygieraski Grygierczak Grygierczek Grygierczuk Grygierczyk Grygierek Grygierowski Grygierski Grygierzec Grygiewicz Grygięć Grygil Grygilewicz Grygińcza Grygjaniec Grygjans Grygla Gryglak Gryglaniec Gryglas Gryglaszewski Gryglaś Gryglecka Grygleńska Grygler Gryglewicz Gryglewski Gryglicki Gryglik Gryglowski Grygłów Grygmann Grygna Grygnia Grygny Grygo Grygocewicz Grygojć Grygojew Grygolec Grygoleit Grygolejt Grygolek Grygolewicz Grygolewska Grygolonek Grygolska Grygoluk Grygolunas Grygołajtys Grygołowicz Grygon Grygoniec Grygonik Grygonis Grygonowicz Grygoń Grygor Grygorasz Grygorcewicz Grygorciewicz Grygorczak Grygorczewicz Grygorczuk Grygorczyk Grygorczyn Grygorec Grygorek Grygorenko Grygoreus Grygorewicz Grygoriew Grygoriewicz Grygorjew Grygorkiewicz Grygorow Grygorowicz Grygorowski Grygorów Grygorski Grygoruk Grygoruk-Iwaniuk Grygory Grygoryszyn Grygorzuk Grygos Grygosiew Grygosiński Grygosz Grygoś Grygotowicz Grygowicz Grygowski Grygoyć Grygólec Grygronis Grygrowicz Grygrowski Gryguc Grygucis Grygucka Gryguć Grygula Grygulewicz Grygulewska Grygulicz Grygulska Gryguła Grygułło Gryguło Grygun Grygus Gryguś Gryguta Gryguties Grygutis Grygutys Grygutyś Grygzik Gryier Gryierzec Gryja Gryjarowicz Gryjarowicz-Ukryn Gryjek Gryjewski Gryk Gryka Grykałowski Grykias Grykiel Grykielewicz Grykien Grykień Grykier Grykierz Grykiewicz Grykin Grykina Grykis Gryko Grykołowski Grykow Grykowski Gryksa Grykszak Gryksztas Gryl Gryla Grylak Grylas Grylaszewska Grylecki Grylewicz Grylewski Grylicki Grylicz Grylik Gryling Grylińska Grylko Grylkowiak Gryll Grylla Grylman Grylowski Grylska Gryluła Grył Gryła Gryłak Gryłczuk Gryłka Gryłko Gryłowski Grym Gryma Grymajło Grymak Grymal Grymała Gryman Grymanowski Grymańska Grymas Grymasiuk Grymaszewski Grymbal Grymbał Grymbaum Grymberg Grymbka Grymbos Grymbosz Grymbowiec Grymbowski Grymbski Grymczel Grymdziak Grymek Grymel Grymer Grymiel Grymienko Grymin Grymiński Grymis Grymiuk Grymko Grymkowski Grymla Grymlowski Grymm Grymmel Grymol Grymon Grymowicz Grymowski Grymski Grymsta Grymszyn Grymuca Grymuka Grymula Grymuliński Grymulski Grymuła Grymułek Grymuło Grymuńska Grymuz Grymuza Grymza Grymzel Gryn Gryna Grynacz Grynadier Grynagel Grynagiel Grynasiuk Grynastyl Grynasz Grynaszewski Grynaszkiewicz Grynaszko Grynbaum Grynbaun Grynberg Grynblat Grynblich Gryncer Gryncewicz Grynchajt Gryncholewski Grynczal Grynczek Grynczel Grynczewicz Grynczewski Grynczuk Grynczyk Grynczyński Grynczyszyn Grynda Gryndek Gryndel Gryndeman Gryndenman Grynder Gryndkiewicz Gryndys Gryndzeluk Gryndzia Gryndziak Gryndzielnik Gryndzieluk Gryndziński Gryneberg Grynek Gryner Grynert Grynfas Grynfeld Grynfelder Grynglas Gryngorn Grynhagel Grynhajd Grynhajt Grynhoff Grynholc Grynholewski Grynia Gryniak Gryniakow Gryniaków Grynica Grynicki Grynicz Gryniczko Gryniec Gryniecki Gryniek Grynienko Gryniewicki Gryniewicz Gryniewiczów Gryniewiecki Gryniewko Gryniewski Grynig Grynik Gryning Gryniów Grynis Gryniszewska Gryniszko Gryniszyn Gryniuk Grynka Grynke Grynkiewicz Grynkiewicz-Sudnik Grynko Grynkor Grynkorn Grynkowski Grynowicz Grynowiecki Grynowska Grynpeter Grynszpan Grynsztajn Grynter Gryntke Gryntkiewicz Gryntkowska Gryntus Grynus Grynuś Grynwald Gryń Gryńczuk Gryńczyk Gryńdzia Gryńdziak Gryńkiewicz Gryńko Gryńkowski Gryński Gryp Grypa Grypczyński Grypek Grypicz Grypin Grypiński Grypka Grypkow Gryplicka Grypniak Grypo Grypowicz Gryps Grypski Grypś Grypuć Gryrlas Gryrzkiewicz Grys Grysa Grysak Grysakowski Gryschek Gryschka Gryschko Gryscyk Grysczek Grysczok Grysczyk Grysiak Grysiecka Grysiel Grysienko Grysiewicz Grysiewska Grysik Grysin Grysiński Grysiuk Gryska Gryskiewicz Grysko Gryskowski Grysla Grysłak Grysmanowska Grysocki Gryss Grysz Grysza Gryszajewa Gryszak Gryszan Gryszanow Gryszanowicz Gryszań Gryszata Gryszatar Gryszcuk Gryszcz Gryszczak Gryszczel Gryszczena Gryszczenia Gryszczenko Gryszczewska Gryszczok Gryszczuk Gryszczyk Gryszczył Gryszczyn Gryszczynko Gryszczyński Gryszczyszyn Gryszecki Gryszek Gryszel Gryszenko Gryszeta Gryszewicz Gryszewski Gryszka Gryszkalis Gryszkalska Gryszke Gryszkian Gryszkiel Gryszkienas Gryszkiewicz Gryszkin Gryszko Gryszkojć Gryszkowicz Gryszkowiec Gryszkowski Gryszkun Gryszkus Gryszkut Gryszlin Gryszok Gryszon Gryszowska Gryszówka Gryszpan Gryszpanowicz Gryszpańska Gryszpiński Gryszponowicz Gryszta Grysztar Gryszter Grysztor Gryszuk Gryszun Gryszyk Gryszyn Gryszyńska Gryś Gryścicka Gryśka Gryśkiewicz Gryśkow Gryślikowska Gryśnik Gryt Gryta Grytczuk Gryter Grytka Grytner Grytowska Grytt Grytta Grytz Grytzbach Grytzka Grywa Grywacz Grywaczewski Grywalski Grywałd Grywas Grywczewski Grywczyńska Grywicz Grywienko Grywiński Grywiuk Grywkowiec Grywna Grywo Grywocz Grywuła Gryz Gryza Gryzak Gryzakowski Gryzałka Gryzałko Gryzan Gryzawska Gryzboń Gryzbowska Gryze Gryzek Gryzel Gryzełka Gryzełko Gryzer Gryzgot Gryzia Gryziak Gryzicka Gryziec Gryziecki Gryziewicz Gryziewski Gryzik Gryzikowska Gryziński Gryzio Gryziuk Gryziukowski Gryzka Gryzko Gryzla Gryzlak Gryzlewska Gryzła Gryzło Gryzmajło Gryzmało Gryzmałowicz Gryzmołowicz Gryzniak Gryzoń Gryzowski Gryzul Gryzwald Gryzwałd Gryź Gryźba Gryźlak Gryźlewski Gryźniak Gryźniewicz Gryźniewski Gryż Gryża Gryżak Gryżan Gryżanowski Gryżba Gryżbon Gryżboń Gryżenia Gryżewski Gryżlak Gryżmałowicz Gryżmołowicz Gryżniak Gryżniewski Gryżowska Gryżyn Grzaba Grzabek Grzabel Grzabińska Grzabka Grzabkowiak Grzabosik Grzabowska Grzaca Grzacz Grzaczyk Grzaczyńska Grzadka Grzadko Grzadkowski Grzadzel Grzadziel Grzadziela Grzadzielewski Grzadzielska Grzalak Grzalec Grzalewska Grzalik Grzał Grzałek Grzałkowska Grzałowska Grzana Grzanda Grzandziel Grzanecki Grzanek Grzanewicz Grzaniak Grzaniewicz Grzanka Grzanko Grzankowicz Grzankowski Grzanków Grzanowicz Grzanowski Grzany Grzas Grzasiak Grzasik Grzasiuk Grzaska Grzasko Grzaslewicz Grzaszczak Grzaszczyk Grzaszka Grzaszlewicz Grzaś Grzaśko Grzaślewicz Grzaśniak Grzatowska Grząba Grząbek Grząbel Grząbka Grząbkowiak Grząbska Grzączewska Grzączkowski Grząd Grząda Grządała Grządecki Grządek Grządka Grządkiewicz Grządko Grządkowiak Grządkowski Grządła Grządys Grządz Grządzela Grządziak Grządziec Grządziejewski Grządziel Grządziela Grządzielewski Grządzielski Grządzieł Grządziewska Grządzińska Grządzki Grząka Grząko Grząkowski Grząpka Grząs Grząsek Grząsiak Grząsiewicz Grząsik Grząska Grząsko Grząslewicz Grząstko Grząszcz Grząszczak Grząszlewicz Grząś Grząśka Grząśkiewicz Grząśko Grząślewicz Grzątek Grzątkowski Grzązek Grzązik Grzązko Grząździel Grząźko Grząźlewicz Grzążko Grzążlewicz Grzbelec Grzbiela Grzbielec Grzbielichowski Grzbielska Grzbieluch Grzbielucha Grzduk Grzduk Grzeb Grzeba Grzebacz Grzebak Grzebalińska Grzebalski Grzebał Grzebała Grzebałek Grzebałkowski Grzebało Grzebałowski Grzebek Grzebel Grzebelec Grzebelek Grzebelko Grzebelska Grzebelus Grzebełek Grzebełko Grzebia Grzebiak Grzebialucha Grzebianiak Grzebicki Grzebiec Grzebiecka Grzebiela Grzebielec Grzebielecka Grzebielichowski Grzebielis Grzebieliszewski Grzebieliś Grzebielski Grzebieluch Grzebielucha Grzebielucka Grzebieluszewska Grzebien Grzebieniak Grzebieniarz Grzebieniek Grzebieniewski Grzebienik Grzebieniowski Grzebieniuk Grzebiennik Grzebień Grzebieruk Grzebieta Grzebieucha Grzebila Grzebilichowski Grzebiliszewski Grzebiluch Grzebin Grzebiniak Grzebiniewski Grzebinoga Grzebinowski Grzebiński Grzebionek Grzebionoga Grzebisz Grzebita Grzebka Grzebkowska Grzeblok Grzebmacher Grzebna Grzebnacher Grzebniak Grzebniok Grzebny Grzeboliński Grzeborczyk Grzeborzewska Grzebowski Grzebski Grzebula Grzebuliński Grzebulski Grzebulus Grzebuł Grzebuła Grzebya Grzebyk Grzebyszak Grzebyszek Grzebyta Grzeca Grzech Grzecha Grzechac Grzechacki Grzechacz Grzechca Grzechczyk Grzechla Grzechlik Grzechniak Grzechnicka Grzechnik Grzechnikowski Grzechniuk Grzechociński Grzechocki Grzechocz Grzecholska Grzechoniak Grzechorzewska Grzechota Grzechotowski Grzechowiak Grzechowicz Grzechowski Grzechujda Grzechulski Grzechuła Grzechunka Grzechynia Grzechynka Grzeciak Grzecicha Grzecińska Grzecza Grzeczak Grzeczanik Grzeczk Grzeczka Grzeczko Grzeczkowiak Grzeczkowicz Grzeczkowski Grzeczmowski Grzeczna Grzecznarowska Grzeczniak Grzecznik Grzecznowski Grzeczny Grzeczynia Grzeczyński Grzećkowicz Grzeda Grzedowski Grzedyk Grzedzicki Grzedziel Grzedzielewska Grzedziński Grzega Grzegadło Grzegalska Grzeganek Grzegdala Grzegdalska Grzegdała Grzegdec Grzegdola Grzeger Grzegieluch Grzegierzec Grzegiński Grzegocki Grzegoczyca Grzegoczyk Grzegolczyk Grzegolec Grzegolińska Grzegolski Grzegołka Grzegołkowska Grzegołowski Grzegonek Grzegonkiewicz Grzegor Grzegora Grzegorasz Grzegorczak Grzegorczik Grzegorczuk Grzegorczyca Grzegorczyk Grzegorczyn Grzegorczyszyn Grzegoreg Grzegorek Grzegorewicz Grzegorka Grzegorkiewicz Grzegorowicz Grzegorowski Grzegorski Grzegory Grzegory-Roróg Grzegorz Grzegorzak Grzegorzczyk Grzegorzek Grzegorzewicz Grzegorzewski Grzegorzkiewicz Grzegorzko Grzegorzlak Grzegorzowski Grzegorzółka Grzegorzów Grzegorzuk Grzegorzułka Grzegorzyca Grzegorzycka Grzegorzyk Grzegorzyński Grzegosz Grzegoszcyk Grzegoszczuk Grzegoszczyk Grzegoszewska Grzegoszkiewicz Grzegoszko Grzegotowski Grzegowski Grzegozek Grzegozewicz Grzegożek Grzegożewicz Grzegożewski Grzególski Grzegóła Grzegółka Grzegółko Grzegółkowski Grzegółowska Grzegórczyk Grzegórek Grzegórka Grzegórko Grzegórski Grzegórz Grzegórzak Grzegórzecka Grzegórzek Grzegórzewicz Grzegórzewski Grzegórzkiewicz Grzegórzko Grzegórzyca Grzegószek Grzegószko Grzegrzak Grzegrzek Grzegrzok Grzegrzołka Grzegrzołowska Grzegrzólka Grzegrzólska Grzegrzółka Grzegrzółko Grzegrzula Grzegrzuliński Grzegrzuła Grzegrzułka Grzegszczak Grzeguletz Grzegulski Grzeguła Grzegułka Grzegurski Grzegurzek Grzeguszko Grzegżółka Grzegżułkowska Grzeh Grzehorczyk Grzehynia Grzei Grzeja Grzejak Grzejciuk Grzejczak Grzejczyk Grzejda Grzejdak Grzejdziak Grzejdziela Grzejdziok Grzejek Grzejewski Grzejka Grzejko Grzejszcak Grzejszczak Grzejszczak Grzejszczakowski Grzejszczk Grzejszczok Grzejszczuk Grzejszczul Grzejszczy Grzejszczyk Grzejwa Grzek Grzeka Grzekiewicz Grzekowicz Grzel Grzela Grzelachowski Grzelacka Grzelaczak Grzelaczyk Grzelak Grzelak Grzelakowski Grzelakowski Grzelana Grzelankowska Grzelańczyk Grzelański Grzelarczyk Grzelaszczyk Grzelaszyk Grzelazka Grzeląska Grzelązka Grzelczak Grzelczak Grzelczuk Grzelczyk Grzelczyk-Lucas Grzelda Grzelec Grzelecki Grzelek Grzeleński Grzelewski Grzelichowski Grzeligowski Grzelik Grzelikowski Grzeliński Grzelk Grzelka Grzelke Grzelkiewicz Grzelkowski Grzella Grzellak Grzelniak Grzelnik Grzelo Grzeloch Grzelok Grzeloński Grzelski Grzelszczak Grzelszczyk Grzeluk Grzelus Grzeluszka Grzeluszko Grzełka Grzełkiewicz Grzełkowiak Grzeło Grzemała Grzemba Grzembek Grzembielewska Grzembka Grzembkowski Grzembowski Grzembski Grzemczyk Grzemczyńska Grzemda Grzemia Grzemiączka Grzemiecka Grzemielewski Grzemiński Grzemiszewski Grzemiszka Grzemkiewcz Grzemkowicz Grzemkowska Grzemna Grzemny Grzemowski Grzempa Grzempczak Grzempczyński Grzempica Grzempka Grzempkowska Grzempowski Grzempski Grzemski Grzena Grzenc Grzenczak Grzenczek Grzenczuk Grzenczyk Grzenda Grzenda Grzenda-Grzankowska Grzendek Grzendowski Grzendzicki Grzendziecki Grzendziel Grzendzielewski Grzendziński Grzenek Grzenia Grzeniak Grzenia-Romanowska Grzenica Grzeniecki Grzenielucha Grzenienik Grzeniewski Grzenik Grzeniowska Grzenk Grzenkiewicz Grzenkowicz Grzenkowitz Grzenkowski Grzenna Grzenny Grzenowicz Grzenska Grzenwald Grzeńczyk Grzeńda Grzeńdzicka Grzeńdziński Grzeńkowski Grzepa Grzepka Grzerzek Grzerzewska Grzerzkowicz Grzes Grzesak Grzesch Grzeschiek Grzeschik Grzeschiok Grzeschok Grzesczak Grzesczuk Grzesczyk Grzesek Grzesiaj Grzesiak Grzesiakowski Grzesic Grzesica Grzesicak Grzesicki Grzesiczak Grzesiczek Grzesiczuk Grzesiecki Grzesiek Grzesiewicz Grzesiewski Grzesik Grzesikiewicz Grzesikowski Grzesin Grzesina Grzesiński Grzesio Grzesioch Grzesiok Grzesiory Grzesiowski Grzesiów Grzesista Grzesitowski Grzesitza Grzesiuchna Grzesiuk Grzesiukiewicz Grzesiukowicz Grzesiuła Grzesiura Grzesk Grzeski Grzeskiewicz Grzesko Grzeskow Grzeskowiak Grzeskowicz Grzesków Grzeslak Grzesło Grzesłowska Grzesnikowska Grzestek Grzesto Grzesz Grzeszak Grzeszapa Grzeszata Grzeszcz Grzeszcza Grzeszczak Grzeszczakowski Grzeszczek Grzeszczeszyn Grzeszczkowska Grzeszczok Grzeszczuk Grzeszczyk Grzeszczykiewicz Grzeszczykowska Grzeszczyn Grzeszczyński Grzeszczyszyn Grzeszek Grzeszeta Grzeszewicz Grzeszewski Grzeszica Grzeszik Grzeszka Grzeszkiewicz Grzeszko Grzeszkowiak Grzeszkowicz Grzeszkowski Grzeszna Grzeszniak Grzesznik Grzesznikowska Grzeszny Grzeszo Grzeszok Grzeszolski Grzeszowiak Grzeszowski Grzeszuchna Grzeszuk Grzeszyk Grzeszykowski Grzeszyński Grześ Grześciok Grześczak Grześczuk Grześczyk Grześk Grześka Grześkiewicz Grześko Grześkof Grześkow Grześkowiak Grześkowicz Grześkowski Grześków Grześlak Grześlewicz Grześlowski Grześluk Grześniak Grześnik Grześnikowski Grześniok Grzewa Grzewacz Grzewaczewski Grzewaczyk Grzewalski Grzewca Grzewica Grzewin Grzewiński Grzewka Grzewko Grzewkowicz Grzewna Grzeworski Grzewska Grzewula Grzeza Grzeziak Grzezica Grzeziek Grzezierski Grzeziewicz Grzeziński Grzeziółkowski Grzezółka Grzezułka Grzeżałkowski Grzeżkowiak Grzeżołkowski Grzeżółka Grzeżółkowski Grzeżułka Grzeżułko Grzeżułkowski Grzeżułowski Grzęba Grzębalski Grzębczyńska Grzębicka Grzębiel Grzębieniowska Grzębińska Grzębka Grzębkowski Grzębowski Grzębski Grzęczek Grzęczkowska Grzęczyk Grzęda Grzędaj Grzędała Grzędka Grzędko Grzędkowski Grzędowicz Grzędowski Grzędzak Grzędziachowski Grzędziak Grzędziakowski Grzędzica Grzędzicki Grzędziecka Grzędziel Grzędziela Grzędzielewski Grzędzielski Grzędzik Grzędziński Grzędziszewski Grzędzki Grzęga Grzęgorska Grzęgorzowska Grzęmbkowski Grzęmbska Grzępa Grzęsiak Grzęsica Grzęsik Grzęsikiewicz Grzęsiński Grzęsiowska Grzęsista Grzęski Grzęsło Grzęszczak Grzęszczyk Grzęś Grzęśk Grzęślewicz Grzęzicka Grzęzik Grzęźlikowska Grzib Grzibek Grzibiela Grzik Grzimek Grzincić Grziwa Grziwacz Grziwak Grziwocz Grziwok Grziwotz Grzmek Grzmiączka Grzmiel Grzmielewicz Grzmielewski Grzmięczka Grzmil Grzmilas Grzmilewski Grzmińska Grzmociński Grzmot Grzmot-Bilski Grzmotek Grzocha Grzoma Grzomba Grzomek Grzomka Grzompka Grzomski Grzon Grzona Grzonba Grzondko Grzondkowski Grzondowska Grzondziak Grzondziel Grzondziela Grzondzielewski Grzonek Grzonia Grzonka Grzonko Grzonkowicz Grzonkowski Grzonna Grzonowicz Grzonowski Grzop Grzopek Grzosek Grzosiak Grzosik Grzosikiewicz Grzosiok Grzostek Grzoszek Grzowski Grzódkowska Grzuchowski Grzuk Grzunka Grzunowicz Grzuska Grzuszka Grzutek Grzyb Grzyba Grzybacz Grzybaczewski Grzybaczyńska Grzybak Grzybalski Grzybała Grzybałowska Grzybański Grzybarczyk Grzybczak Grzybczyk Grzybczyński Grzybecki Grzybek Grzybel Grzyber Grzyberz Grzybiak Grzybianek Grzybiański Grzybicki Grzybiecki Grzybielec Grzybieluch Grzybień Grzybieńska Grzybikowski Grzybiński Grzybionek Grzybko Grzybkowski Grzybolska Grzybołowski Grzybon Grzyboń Grzyborek Grzyborowski Grzyborski Grzyboś Grzybowicka Grzybowicz Grzybowiecki Grzybowiński Grzybowski Grzybowski Grzybska Grzybulski Grzybuła Grzybyk Grzybylińska Grzybylska Grzybyła Grzybyło Grzybysz Grzybyta Grzych Grzychacki Grzychacz Grzychnik Grzychowska Grzyciuk Grzycki Grzyczok Grzyczon Grzyczyńska Grzyga Grzygielewicz Grzygorczyk Grzygul Grzyk Grzykała Grzykiewicz Grzykowski Grzyl Grzyla Grzylek Grzylewicz Grzylewski Grzyliński Grzylkowiak Grzyll Grzyma Grzymacz Grzymaczewska Grzymajłko Grzymajło Grzymaka Grzymakowska Grzymala Grzymalla Grzymalski Grzymała Grzymała-Lubański Grzymała-Moszczyński Grzymała-Siedlecki Grzymała-Turzańska Grzymałkiewicz Grzymałła Grzymałło Grzymało Grzymałowski Grzymały Grzymaska Grzymaszewska Grzymek Grzymiesławski Grzymiński Grzymisława Grzymisławski Grzymisłowski Grzymiszewski Grzymka Grzymkiewicz Grzymkowski Grzymoła Grzymowicz Grzymowski Grzympa Grzympka Grzymski Grzymulski Grzymuła Grzymuza Grzymykowska Grzymysławski Grzymysłowska Grzywacki Grzywacz Grzywaczewski Grzywaczowski Grzywaczyk Grzywaczyński Grzywacz-Zach Grzywadzki Grzywak Grzywala Grzywalski Grzywał Grzywała Grzywan Grzywanowicz Grzywanowski Grzywański Grzywara Grzywarczyk Grzywarz Grzywatz Grzywczak Grzywczewski Grzywczyk Grzywczyńska Grzywecki Grzywek Grzywiak Grzywicki Grzywieńska Grzywina Grzywiński Grzywka Grzywkowski Grzywna Grzywniak Grzywniewicz Grzywno Grzywnowicz Grzywny Grzywoc Grzywocz Grzywo-Dąbrowski Grzywok Grzywonowicz Grzyworzewski Grzywotz Grzyzga Grzyzuna Grzyźniak Grzyż Gsel Gsell Gsella Gsik Gsiorek Gstier Gstir Gsuk Guadalupe Guba Gubacz Gubadula Gubaka Gubala Guballa Gubalski Gubała Gubałło Gubało Guban Gubanow Gubań Gubański Gubar Gubara Gubarew Gubarewicz Gubarewski Gubarnat Gubaro Gubarow Gubarów Gubarz Gubas Gubata Gubatenko Gubawka Gubay Gubb Gubba Gubbels Gubbin Gubbinowicz Gubchen Gubczak Gubczenko Gubczuk Gubczyk Gubczyński Gube Gubej Gubek Gubel Guben Gubenko Gubeńska Guber Gubera Guberant Guberat Guberda Guberewicz Guberman Gubernaczuk Gubernak Gubernant Gubernarczuk Gubernat Gubernator Guberniak Gubernot Gubernowicz Guberow Guberów Guberski Guberski Gubert Gubic Gubica Gubich Gubicki Gubicz Gubiec Gubiel Gubienia Gubieniec Gubienko Gubieska Gubiew Gubik Gubin Gubina Gubinowicz Gubiński Gubis Gubisz Gubka Gubkin Gubko Gubler Gublińska Gubna Gubońska Gubor Gubow Gubowski Gubraj Gubrewicz Gubriel Gubrnat Gubrymowicz Gubrynowicz Gubrysiak Gubski Gubuła Guc Guca Gucajma Gucajna Gucajtis Gucajtys Gucaluk Gucał Gucała Gucałło Gucało Gucasz Gucaw Guce Gucej Gucejt Gucek Gucenowicz Gucewicz Gucfa Guch Gucha Guchała Guchan Gucia Guciak Gucial Guciarska Guciel Guciewski Gucik Gucima Gucin Guciński Gucio Guciorska Guck Gucke Gucki Guckler Gucko Gucła Gucław Gucma Gucman Gucowska Guculak Guculik Gucwa Gucweler Gucwiński Gucy Gucz Gucza Guczak Guczalski Guczał Guczawska Gucze Guczek Guczewski Guczko Guczkowski Guczma Guczna Guczoł Gucztan Guczwa Guczwiński Guczyński Guć Gućma Gućmańska Gućwa Gud Guda Guda Gudacz Gudaczewski Gudaj Gudaja Gudajczyk Gudajtis Gudajtiś Gudajtys Gudak Gudakowski Gudala Gudalewicz Gudalewski Gudalińska Gudalis Gudała Gudałajtis Gudałejć Gudan Gudanek Gudaniec Gudanis Gudanowicz Gudanowski Gudanus Gudań Gudański Gudaris Gudarowski Gudarowski Gudarz Gudarzewska Gudas Gudasch Gudasz Gudaszewski Gudaś Gudawajtys Gudawska Gude Gudebski Gudec Gudecki Gudefajtis Gudej Gudejko Gudek Gudekis Gudel Gudelawiczus Gudelewicz Gudelewiczius Gudelewski Gudelin Gudelińska Gudelis Gudell Gudelski Gudelun Gudełajski Gudełajtis Gudełko Gudemajer Gudemczyk Gudemojer Guden Gudenczuk Guder Gudera Guderczyk Guderian Guderjan Guderka Guderla Guderlaj Guderle Guderlej Guderley Gudermajer Gudermann Guderski Gudes Gudewicz Gudewska Gudiadidis Gudiadidu Gudian Gudidis Gudiens Gudierus Gudima Gudin Gudinowicz Gudjan Gudka Gudkiewicz Gudkow Gudkowski Gudków Gudlewicz Gudlewski Gudłowska Gudna Gudner Gudnik Gudnowska Gudo Gudojc Gudojczyk Gudojć Gudoł Gudołajska Gudołajtis Gudonis Gudonowicz Gudoń Gudońska Gudorowski Gudos Gudow Gudowancew Gudowańcew Gudowicz Gudowski Gudra Gudrak Gudrewicz Gudrian Gudrich Gudro Gudrojc Gudron Gudro-Puischel Gudrowski Gudrun Gudrymowicz Gudska Gudun Gudurasz Gudwański Gudwicz Gudwikowicz Gudwiłłowicz Gudwiłowicz Gudwońska Gudwowicz Gudy Gudycka Gudyk Gudyka Gudyla Gudylewicz Gudym Gudyma Gudyn Gudyng Gudyniewski Gudynowicz Gudynowski Gudynudis Gudyń Gudysiak Gudysz Gudyś Gudz Gudza Gudzak Gudzała Gudzan Gudzańska Gudzbeler Gudzela Gudzelak Gudzewa Gudzewski Gudzia Gudziak Gudział Gudzian Gudzich Gudzicki Gudziec Gudziecki Gudziej Gudziejewski Gudziejko Gudzielak Gudzielewski Gudziemba Gudzień Gudzieńska Gudziewski Gudzijewska Gudzik Gudzikiewicz Gudzikowski Gudzin Gudzinowicz Gudzinowska Gudziński Gudzio Gudziszewska Gudziuk Gudzowata Gudzowaty Gudzowski Gudzy Gudzyk Gudzymińska Gudzynowska Gudź Gudż Gudżowski Guellard Guelzim Guendel Guender Guenter Guenther Guentner Guentzel Guer Guerra Guertler Guethner Guettai Guettler Guettner Guevara Guevara Guf Guff Guffeter Guga Gugaj Gugajna Gugala Gugalińska Gugalska Gugała Gugałka Gugałko Gugało Gugałów Gugan Gugata Gugelmajer Gugelmann Gugenberger Gugenheim Gugger Gugielska Gugienmus Gugiennus Gugier Gugiesz Gugisz Gugla Guglas Gugler Gugles Guglicz Guglowska Gugnacki Gugnacki Gugniewicz Gugnowicz Gugnowski Gugolka Gugolska Gugoł Gugoła Gugołek Gugołka Gugowska Gugólski Gugółka Gugul Gugula Gugulis Gugulski Guguł Guguła Gugułka Guhl Guhling Gühlke Guhn Gühne Guhr Guhs Guida Guika Guindo Guinet Guirard Guis Guisson Guit Guitton Guizot Guja Gujanczak Gujar Gujaszczak Gujda Gujecka Gujen Gujer Gujewska Gujga Gujgo Gujko Gujownik Gujski Gujszczak Gujszczyk Gujtar Gujtyn Guk Gukaj Gukalin Gukasian Gukasjan Gukiel Gukierska Gukiewicz Gukisz Gukow Gukowska Gul Gula Gulacz Gulaczek Gulaczyk Gulaczyńska Gulag Gulaj Gulajczyk Gulajecz Gulajek Gulajew Gulajewska Gulajski Gulak Gulakow Gulakowski Gulaków Gulan Gulanczyk Gulanicka Gulanicz Gulanowski Gulańczyk Gulańska Gular Gularczyk Gulardowski Gularek Gularowski Gularski Gularz Gulas Gulasek Gulasz Gulaszewski Gulaszowska Gulatowicz Gulatowski Gulatz Gulawski Gulazdowski Gulba Gulbas Gulbertowicz Gulbicki Gulbiecki Gulbierz Gulbiewska Gulbin Gulbinas Gulbinowicz Gulbinowska Gulbiński Gulbis Gulbitowicz Gulbowicz Gulbynowicz Gulc Gulcz Gulczak Gulczewski Gulczuk Gulczycka Gulczyk Gulczyński Gulda Guldan Gulden Guldenschuh Guldewicz Guldner Guldon Guldowski Guldyn Guldynowicz Guldziński Guldzyńska Gulec Gulecińska Gulecki Gulej Guleja Gulejczuk Gulejewa Gulejska Gulela Gulemba Gulenda Guleńczyk Guleńko Gules Gulewaty Gulewicz Gulewski Gulgowski Gulhaugen Guli Guliamaki Guliamakis Gulian Gulicki Gulicz Gulić Gulid Gulida Gulido Guligowski Gulij Gulijski Gulik Gulikowski Gulima Gulimow Gulimów Gulin Gulina Guliński Gulip Gulis Gulisz Gulitowska Guliwer Gulizuch Gulka Gulkiewicz Gulko Gulkowski Gull Gulla Gullaksen Gullatz Gullberg Gullbrandson Gullbrandsson Gullik Gulliksen Gullo Gulman Gulmanowicz Gulmantowicz Gulmontowicz Gulna Gulnicki Gulnik Gulonicki Gulorska Gulowata Gulowaty Gulowska Gulski Gulszewicz Gultaj Gultmann Gultz Gulubiewski Guluk Gulyas Gulżycka Guł Guła Gułacka Gułacz Gułaga Gułaj Gułajewicz Gułajewski Gułajski Gułan Gułanik Gułapa Gułas Gułaś Guławski Gułażenko Gułba Gułcz Gułczyńska Gułdziok Gułecz Gułej Gułka Gułkiewicz Gułkowski Gułmańska Guło Gułowski Gułów Gułta Gułun Gułuńska Gułycz Gułyj Gułyk Gułyn Gułyń Guma Gumal Gumala Gumalak Gumała Guman Gumaniuk Gumanna Gumański Gumara Gumarczyk Gumarska Gumas Gumaski Gumatowska Gumbar Gumbarewicz Gumber Gumbi Gumbia Gumbińska Gumbiowska Gumbis Gumbisz Gumbrewicz Gumbrowicz Gumbrycht Gumbrys Gumczak Gumel Gumela Gumelec Gumen Gumena Gumeniak Gumeniuk Gumeńczyńska Gumera Gumerka Gumernat Gumert Gumia Gumiak Gumianek Gumianiak Gumianna Gumianny Gumiańczyk Gumiańska Gumiel Gumiela Gumielak Gumieła Gumienga Gumieniak Gumieniczak Gumieniczek Gumieniczuk Gumieniek Gumienik Gumieniuk Gumienna Gumienniak Gumienniczak Gumienniczek Gumienniczuk Gumiennik Gumienniuk Gumienno Gumienny Gumień Gumieńczak Gumieńczuk Gumieńczyk Gumieńska Gumieżna Gumięga Gumięzna Gumiężna Gumiężny Gumik Gumilińska Gumilnna Gumiła Gumiłowicz Gumina Guminek Guminiak Guminiczak Guminik Guminiok Guminior Guminna Guminniak Guminny Guminski Gumiński Gumiola Gumionik Gumior Gumka Gumkowski Gumla Gumlak Gumleniak Gumlińska Gumm Gumma Gummer Gummere Gumna Gumniak Gumniczak Gumniczek Gumnior Gumnor Gumny Gumoga Gumol Gumola Gumoliński Gumolka Gumolski Gumoluch Gumołczyńska Gumołka Gumołowski Gumońska Gumorowska Gumosiński Gumoś Gumowski Gumól Gumólski Gumóła Gumółka Gumper Gumpert Gumpertska Gumplowicz Gumprecht Gumpricht Gumska Gumul Gumula Gumulak Gumularz Gumulczyńska Gumulec Gumulek Gumuleński Gumulewska Gumulicka Gumulinski Gumuliński Gumulla Gumulski Gumuła Gumułczyński Gumułka Gumułkowska Gumura Gumurczak Gumurczyk Gumurowska Gumurski Gumus Gumutka Gumz Gumza Guna Gunacka Gunajew Gunała Gunaris Gunarowski Gunarski Gunarys Gunasz Gunatowska Gunawardene Gunbrun Güncel Gunciarz Guncierz Gunczak Gunczenko Gund Gunda Gundak Gundek Gundelach Gunder Gundera Gunderin Gunderman Gundermann Gundersen Gundlach Gundłach Gundrum Gundycz Guner Gunera Gunerka Gunerke Gunerko Gunerski Gunert Gunerua Gunerza Gunia Guniak Gunianiewicz Gunia-Sołtan Gunicki Guniec Guniecka Guniela Guniewicz Guniewski Gunik Gunin Gunio Gunior Guniorz Guniowski Gunka Gunkałowski Gunkel Gunkiewicz Gunkina Gunko Gunkowski Gunna Gunnard Gunnarsson Gunnesson Gunola Gunowska Guns Gunsch Gunstuk Gunstuł Gunstut Gunsz Gunszczyk Gunsztaf Gunt Guntar Guntas Guntek Gunter Günter Gunterberg Gunterman Gunther Günther Güntner Guntowski Guntul Guntzel Güntzel Gunuła Gunweniuk Gunyńska Gunzel Günzel Gunzer Guńda Guńka Guńkałowski Guńkiewicz Guńko Guński Guokas Gupacz Gupało Gupanik Gupas Gupel Guper Gupert Gupicha Gupieniec Gupin Guporowicz Gupowski Guppa Gupper Guppert Gupryjak Gupta Gur Gura Guracka Guracz Guraczyński Gurada Guraj Gurajczyk Gurajdowski Gurajec Gurajek Gurak Gurakowski Gural Guralczyk Guralewicz Guralewski Guralna Guralowska Guralska Guralski Guraluk Gurałowska Guran Guranik Guranowicz Guranowski Guranty Gurartowski Gurarz Guras Gura-Stachulak Gurasz Guraszek Guraszyński Guraś Gurat Guratowski Gurawiec Gurawski Gurazda Gurazdowski Gurazińska Guraż Gurażyńska Gurba Gurbacka Gurbada Gurbala Gurbalera Gurbała Gurban Gurbanowicz Gurbański Gurbara Gurbasz Gurbata Gurbe Gurbel Gurbiasz Gurbicz Gurbiej Gurbiel Gurbiers Gurbierz Gurbiesz Gurbin Gurbinel Gurbis Gurbisz Gurbiś Gurbo Gurboda Gurbowicz Gurbski Gurbunowicz Gurcewicz Gurciel Gurczak Gurczewski Gurczyk Gurczyn Gurczyński Gurda Gurdaba Gurdak Gurdała Gurdek Gurdek-Tokarska Gurdel Gurdiołek Gurdok Gurduszyński Gurdyka Gurdyna Gurdyniak Gurdyszewska Gurdziałek Gurdziel Gurdzielewski Gurdziński Gurdziołek Gurec Gurecki Gureczna Gureczny Gureghian Gurek Gurek Gurel Gurencajg Gureń Guresz Guret Guretzki Gurewicz Gurfinkiel Gurga Gurgacz Gurgal Gurgał Gurgała Gurgan Gurgarcz Gurgas Gurgaś Gurgel Gurgelewicz Gurger Gurgiel Gurgielewicz Gurgielewska Gurgij Gurgol Gurgon Gurgoń Gurgól Gurgul Gurgula Gurgulewicz Gurgun Gurgurewicz Guria Guriak Gurian Gurianow Guriańczyk Guriaszyna Guriew Gurin Gurina Gurinow Gurjak Gurjanow Gurjańczyk Gurjew Gurk Gurka Gurkała Gurkało Gurkau Gurkawa Gurke Gurkiewicz Gurkin Gurklis Gurko Gurkowski Gurkowy Gurla Gurlaga Gurland Gurlew Gurlicki Gurlig Gurlik Gurlikowski Gurling Gurliński Gurlit Gurłacz Gurłakowska Gurłącz Gurło Gurma Gurmacz Gurman Gurmiński Gurn Gurna Gurnacka Gurnacz Gurnaś Gurncikowska Gurne Gurnecki Gurni Gurniak Gurnicka Gurnicz Gurniewicz Gurnik Gurnikowski Gurning Gurnisiewicz Gurnocz Gurnowicz Gurnowska Gurnwald Gurny Gurojec Gurok Gurol Guroń Gurop Guros Guroś Gurowicz Gurowiec Gurowietz Gurowski Gurp Gurpacz Gurr Gurrat Gurs Gursch Gurschińska Gursiel Gursisz Gurski Gurst Gurstenstein Gursz Gurszczak Gurszczyk Gurszczyńska Gurszecka Gurszen Gurszke Gurszpil Gurszpit Gurszprit Gursztyn Gursztynowicz Gursztyń Gurszyn Gurszyński Gurt Gurtaj Gurtakowska Gurtal Gurtanowska Gurtat Gurtatowski Gurtecka Gurter Gurtiaków Gurtkiewicz Gurtkowski Gurtler Gürtler Gurtman Gurtowski Gurtzman Guruk Gurul Gurulczak Gurwatowska Gurwicz Gurwiec Gurwin Gurwych Gury Gurycki Gurycz Guryj Guryk Guryl Guryło Guryłowicz Gurym Guryn Gurynia Guryniuk Gurynow Gurynowicz Gurynowska Gurynów Guryń Guryński Gurysek Gurz Gurzak Gurzalska Gurzan Gurzawski Gurzda Gurzeda Gurzej Gurzenda Gurzeńska Gurzewski Gurzęba Gurzęda Gurzęga Gurziński Gurzkowski Gurzna Gurzon Gurzonek Gurzuńska Gurzycka Gurzydło Gurzyński Gurżanowski Gus Gusak Gusakow Gusakowska Gusakowski Gusaków Gusal Gusar Gusarczuk Gusarczyk Gusarek Gusarow Gusarów Gusaryk Gusarzewski Gusc Gusche Guschok Gusciora Gusday Gusdek Gusdowska Gusdraj Guse Gusejnowa Gusek Gusenbauer Gusenica Gusia Gusiacin Gusiacki Gusiaczyn Gusias Gusiatin Gusiatyn Gusiciora Gusicki Gusiecki Gusiel Gusiew Gusiewicz Gusiewski Gusik Gusin Gusiniec Gusiński Gusior Gusiora Gusiulewicz Guske Guski Guskiewicz Gusko Guskos Guskow Guskowiak Guskowski Gusławski Gusłek Gusło Gusłoś Gusłowicz Gusłowski Gusłyńska Gusman Gusmann Gusnar Gusner Gusniewska Gusniowski Gusnor Gusowski Guspiel Guss Gussek Gussios Gussman Gussmann Gussnar Gust Gusta Gustab Gustachiewicz Gustaf Gustafiak Gustafik Gustafson Gustafsson Gustainis Gustaj Gustajits Gustajtis Gustak Gustakowski Gustal Gustalik Gustan Gustanowicz Gustap Gustarowska Gustarsson Gustavsen Gustavsson Gustaw Gustawiak Gustawski Gustein Gusteinis Gustejnis Gustek Gustelniak Guster Gustersson Gustin Gustke Gustkiewicz Gustkowiak Gustkowicz Gustkowski Gusto Gustof Gustołek Guston Gustoń Gustos Gustoś Gustot Gustow Gustowarow Gustowiak Gustowicz Gustowski Gustra Gustro Gustter Gustwa Gusty Gustyk Gustyl Gustyn Gustyniak Gustyń Gustyński Gusy Gusz Gusza Guszal Guszał Guszała Guszardo Guszcz Guszcza Guszczak Guszczanowski Guszczar Guszczenko Guszczenkow Guszczewski Guszczuk Guszczyk Guszczyn Guszczyński Guszek Guszewska Guszkarz Guszke Guszkiewicz Guszko Guszkowski Guszlewicz Guszniewska Guszpic Guszpid Guszpiel Guszpil Guszpit Guszpyt Guszta Gusztab Gusztaf Gusztajtis Gusztal Gusztaw Gusztkowska Gusztor Gusztow Gusztyła Gusztyn Gusztyń Guszul Guszuł Guszy Guszyński Guś Guścian Guściara Guścibora Guścidra Guściel Guściera Guściewicz Guścin Guścińska Guścio Guścior Guściora Guścióra Guścira Guść Guśkiewicz Guśko Guśkow Guśków Guślak Guślakow Guślaków Guślanica Guślin Guśliński Guśniak Guśniewski Guśniowski Guśpiel Guśtak Guśtoski Gut Guta Gutacker Gutaj Gutajewska Gutak Gutaker Gutakier Gutakowski Gutalewicz Gutalski Gutaluk Gutan Gutańska Gutar Gutarczyk Gutarew Gutarewicz Gutarowicz Gutarowski Gutasz Gutaszewski Gutatowska Gutaw Gutawska Gutbier Gut-Borowy Gutcajt Gutczak Gutecka Gutecz Gutej Gutek Gutekunst Gutełatys Gutenbaum Gutenberg Gutenberger Gutenbro Gutenko Gutenkunst Gutenplan Gutenszwagier Gutentag Guteńko Guter Guterańska Guterbaum Guterch Guterek Guterko Guterman Gutermann Guterowski Guterwil Guterwill Gutewicz Gutfal Gutfańska Gutfater Gutfeder Gutfeld Gutfeldt Gutfeter Gutfrański Gutfreund Gutglas Gutglik Gutglük Gutgold Guth Guthe Guther Güther Gutherc Gutherz Gutholc Gutiar Gutiens Gutierez Gutierrez Gutik Gutjahr Gutjar Gutk Gutka Gutkidis Gutkidu Gutkiewicz Gutkin Gutkind Gutknecht Gutko Gutkow Gutkowiak Gutkowicz Gutkowski Gutlecka Gutler Gutlewska Gutlik Gutmacher Gutmajer Gutmajster Gutman Gutmann Gutmanowicz Gutmański Gutmayer Gutmeyer Gut-Misiaga Gut-Mostowy Gutner Gutnik Gutny Guto Gutocki Gutoma Gutomski Gutor Gutorka Gutorow Gutorów Gutorski Gutosz Gutowicki Gutowicz Gutowić Gutowiec Gutowiecki Gutowski Gutra Gutraj Gutral Gutrejman Gutrowski Gutry Gutsch Gutscha Gutsche Gutsfeld Gutstein Gutswa Gutsweld Gut-Szczerba Gutsze Gutszmit Gutsztain Gutsztein Gutt Gutta Guttakowski Guttan Gutte Guttek Guttemeger Guttenberger Gutter Gutterch Gutterdz Gutterman Gutterwil Gutteter Guttfald Guttfeld Gutthy Guttkowski Guttlein Guttler Güttler Guttmajer Guttman Guttmann Guttmayer Guttmejer Guttmeyer Guttmostowy Gutt-Mostowy Guttner Guttowska Güttrich Guttry Gutty Guttzeit Gutwal Gutwald Gutwaska Gutwein Gutweld Gutwerski Gutweter Gutwierska Gutwin Gutwiński Gutwirth Gut-Wnęk Guty Gutycz Gutyj Gutyło Gutyński Gutysz Gutyter Gutz Gutze Gutzeit Gutzen Gutzman Gutzmann Gutzmerow Guwer Guwińska Guz Guz Guza Guzak Guzal Guzala Guzalewicz Guzalski Guzał Guzan Guzanda Guzanek Guzanowicz Guzanowski Guzara Guzarewicz Guzarow Guzarów Guzas Guzawa Guzawska Guzbrycht Guzda Guzdaj Guzdak Guzdecki Guzdek Guzder Guzderska Guzdkiewicz Guzdoj Guzdowska Guzdraj Guzdro Guzdrowska Guzdyk Guzdz Guzdzik Guzdzioł Guze Guzecki Guzej Guzejko Guzek Guzek Guzel Guzela Guzelak Guzelf Guzelik Guzeł Guzenczak Guzenda Guzenicz Guzenko Guzeń Guzera Guzerowicz Guzerski Guzewicz Guzewski Guzgan Guzia Guziacka Guziak Guziakiewicz Guziak-Nowak Guziakowski Guzial Guzialowska Guział Guziałek Guziałkowski Guziałowski Guziana Guziarowicz Guziawa Guzicki Guzicz Guziczak Guziczek Guziec Guziecka Guziejewski Guziejka Guziejko Guziel Guzielak Guzielewicz Guzieniuk Guzienko Guzier Guzierowicz Guzierska Guziew Guziewicz Guziewski Guzik Guzikiewicz Guzikow Guzikowski Guzików Guzin Guzina Guzinski Guziński Guzio Guzioł Guziołek Guziołkowski Guziołowski Guzior Guziorek Guziorowicz Guziorski Guziowiak Guziółek Guziór Guziuk Guziur Guziwelakis Guzka Guzkiewicz Guzko Guzkowska Guzla Guzlak Guzlecki Guzlewska Guzliński Guzman Guzmann Guzmański Guzmar Guzmer Guznar Guzner Guzniczak Guzniewicz Guznowski Guzonek Guzonska Guzor Guzorczuk Guzow Guzowata Guzowiak Guzowicz Guzowski Guzów Guzuk Guzwa Guzweter Guzy Guzyk Guzylak Guzyluk Guzyński Guź Guźda Guźdz Guździał Guździk Guździok Guździoł Guździół Guźdź Guźkowski Guźla Guźlak Guźlecki Guźlewicz Guźlewski Guźlicka Guźlik Guźliński Guźmiczak Guźmiega Guźmierski Guźmięga Guźmiński Guźmirska Guźniaczak Guźniak Guźniczak Guźniczek Guźnieczak Guźniewska Guźnik Guźniszak Guźny Guźść Guźwiczak Guż Guża Gużak Gużan Gużara Gużas Gużawski Gużda Gużdzieł Gużdzik Gużdzio Gużdzioł Gużdż Gużdżoł Gużek Gużel Gużendo Gużeński Gużeski Gużewicz Gużewski Gużkowski Gużla Gużlak Gużlecki Gużlewski Gużliński Gużmięga Gużniczak Gużnik Gużnikowska Gużowski Guży Gużyński Gwacha Gwacińska Gwacki Gwadera Gwadora Gwadowski Gwadrys Gwadryś Gwadyś Gwadzik Gwadzki Gwadzko Gwaj Gwajda Gwakowska Gwalicki Gwalik Gwalikowska Gwalina Gwalińska Gwałkiewicz Gwałt Gwanda Gwandt Gwap Gwara Gwaramadze Gwarczyk Gwarda Gwardacz Gwardak Gwardasz Gwardecki Gwardencki Gwardeńczuk Gwardeńska Gwardera Gwardęcki Gwardia Gwardiak Gwardian Gwardjak Gwardjan Gwardlak Gwardniak Gwardowski Gwardyak Gwardyan Gwardyjak Gwardyjek Gwardyński Gwardys Gwardyś Gwardzak Gwardzan Gwardzewska Gwardziak Gwardzik Gwardziński Gwardzyński Gwardżak Gwarecki Gwarek Gwargys Gwariak Gwarkiewicz Gwarna Gwarnicki Gwarny Gwarola Gwarolecka Gwaron Gwarońska Gwaryński Gwarys Gwarysiuk Gwarzewski Gwarzyk Gwarzyński Gwazda Gwazdacz Gwazdowicz Gwazdowska Gwazdzińska Gwazdziow Gwaździewska Gwaździński Gwer Gwerk Gwertler Gwędrowski Gwęgierski Gwiada Gwiadek Gwiadoń Gwiadowski Gwiadza Gwiadzik Gwiazd Gwiazda Gwiazdak Gwiazdalewicz Gwiazdała Gwiazdań Gwiazdecki Gwiazdeczka Gwiazdek Gwiazdeń Gwiazdka Gwiazdkowska Gwiazdon Gwiazdonik Gwiazdoń Gwiazdorowicz Gwiazdowicz Gwiazdowski Gwiazdzinski Gwiazdziński Gwiaździeński Gwiaździński Gwiaździsta Gwiażdonik Gwiażdoń Gwiażdziński Gwiciński Gwid Gwida Gwidała Gwidecka Gwidek Gwidiuk Gwido Gwidoła Gwidon Gwidoń Gwidt Gwidz Gwidzik Gwidziński Gwidzioł Gwiedosz Gwiek Gwiela Gwierczak Gwieroń Gwiezda Gwiezdowicz Gwieździński Gwik Gwil Gwilański Gwilk Gwilkowski Gwiła Gwiłka Gwina Gwinciński Gwinczewski Gwinek Gwiner Gwingelberg Gwinner Gwinociński Gwint Gwińciński Gwińczewski Gwińska Gwionda Gwiosda Gwiosdzik Gwiozda Gwiozdzik Gwioźdik Gwioździk Gwiożdzik Gwis Gwisdalla Gwisdała Gwisdol Gwisdz Gwist Gwistka Gwiszcz Gwiszczyński Gwiś Gwit Gwitt Gwiz Gwizak Gwizd Gwizda Gwizdak Gwizdaka Gwizdal Gwizdala Gwizdalak Gwizdalewicz Gwizdalla Gwizdalski Gwizdał Gwizdała Gwizdałka Gwizdałł Gwizdałła Gwizdan Gwizdarg Gwizdecki Gwizdek Gwizdel Gwizdelska Gwizdk Gwizdka Gwizdkowski Gwizdok Gwizdol Gwizdoł Gwizdoła Gwizdon Gwizdoń Gwizdow Gwizdowicz Gwizdowski Gwizdra Gwizdz Gwizdział Gwizdziel Gwizdził Gwizdziłł Gwizdzinska Gwizdziński Gwizdź Gwizdż Gwizek Gwizner Gwizun Gwizuń Gwiźdz Gwiździał Gwiździel Gwiździk Gwiździł Gwiździłł Gwiździński Gwiźdź Gwiźdż Gwiżdak Gwiżdowski Gwiżdz Gwiżdziel Gwiżdził Gwiżdziński Gwiżdzioł Gwiżdź Gwiżdż Gwiżecki Gwojdziński Gwojek Gwol Gwolek Gwolik Gworda Gworek Gworys Gworyś Gworzyn Gwosch Gwosć Gwosda Gwosdek Gwosdz Gwosdź Gwosdż Gwosek Gwost Gwoszewska Gwoszowska Gwościek Gwość Gwośdz Gwośdź Gwozd Gwozda Gwozdacz Gwozdała Gwozdawska Gwozdecki Gwozdek Gwozder Gwozdka Gwozdko Gwozdoń Gwozdowicz Gwozdowski Gwozdyk Gwozdz Gwozdziańska Gwozdziej Gwozdziewicz Gwozdziewski Gwozdzik Gwozdzikowski Gwozdziłło Gwozdziński Gwozdziowski Gwozdziuk Gwozdź Gwozdż Gwoźdz Gwoździak Gwoździański Gwoździcki Gwoździecki Gwoździej Gwoździejewski Gwoździeńska Gwoździewa Gwoździewicz Gwoździewski Gwoździk Gwoździkiewicz Gwoździkowski Gwoździłło Gwoździński Gwoździowski Gwoździuk Gwoźdź Gwożdz Gwożdziak Gwożdziański Gwożdziewicz Gwożdziewski Gwożdzik Gwożdzikiewicz Gwożdziowski Gwożdziuk Gwożdź Gwożdż Gwódź Gwódż Gwórek Gwósdek Gwósdź Gwóść Gwóśdź Gwózd Gwózdek Gwózdz Gwózdź Gwózdż Gwóźd Gwóźdz Gwóździcka Gwóździejewska Gwóździewicz Gwóźdź Gwóźdź Gwóźdż Gwóżda Gwóżdz Gwóżdź Gwóżdż Gwuźdź Gwużdż Gwych Gwyla Gwynar Gyba Gybej Gybel Gyber Gybka Gybrylewicz Gybrysiak Gybryś Gybulska Gybura Gyczew Gyda Gydel Gydyga Gydyn Gydziak Gygiel Gygielow Gygier Gygierek Gygon Gygoń Gygoruk Gyguła Gylewicz Gylke Gylkowski Gyllensund Gyłybow Gymak Gymbala Gymbała Gymborowski Gymel Gymerska Gymienna Gymmer Gymnopoulos Gymnopulos Gyms Gymytrowicz Gymza Gynczewa Gynresak Gynter Gyra Gyrbowska Gyrczuk Gyrdak Gyrdynik Gyrok Gyruliński Gyryga Gyrzyński Gys Gysch Gyszka Gyś Gyurko Gyurkovich Gyurkowich Gyza Gyziejewski Gyziński Gyzler Gyża Gyżeński Gyżyńska Gzaja Gzara Gzarnacki Gzdak Gzdyl Gzdziński Gzegorczyk Gzegza Gzegzuła Gzek Gzeka Gzel Gzela Gzell Gzella Gzera Gzicka Gziel Gzielec Gzieł Gziełło Gzieło Gzier Gzik Gzika Gzikowski Gzil Gził Gziło Gzin Gzinka Gziński Gziorczyk Gziut Gzoch Gzocha Gzowski Gzuba Gzubicki Gzuc Gzuk Gzul Gzula Gzulak Gzuła Gzuper Gzura Gzut Gzyk Gzyl Gzylewski Gzylkowiak Gzył Gzyło Gzymka Gzyra Gżegżuła Gżel Gżelak Gżeło Gżyl

  wrzesień 2008 r. - 18 grudzień 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005