<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ha - Hą


  pozostałe na dole wyboru w kategorii


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999

  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997


  Hab - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Hab - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Haba - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Haba - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Hababicki - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Hababicki - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habacz - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habacz - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaczuk - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaczuk - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaczyński - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaczyński - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habain - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habainy - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaj - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habal - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habalas - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habała - 1743 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habało - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habałowski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habas - 1608 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habasek - 1771 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habasiński - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habasz - 1696 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaszyk - 1691 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habaś - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habciak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habczak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habczyk - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habczyński - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habda - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habdan - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habdan - Chorzewski złożenia brak; Habdan od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.; Chorzewski 1403 (Wlkp) od nazw miejscowych typu Chorzów, Chorzewice, dawniej też Charzów, Charzewice

  Habdank - 1409 od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Habdank - 1409 od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Habdańk - od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Habdańk - od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Habdas - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habdaś - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habdyś - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habek - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habek - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habel - 1684 od imienia Abel. Imię biblijne, z hebrajskiego hebel ‘dech, tchnienie, nicość’ lub z akadyjskiego aplu ‘syn’. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Habel - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habel - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habela - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habela - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelman - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelok - (Śl) od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelok - (Śl) od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelski - od nazwy miejscowej Chabielino, dziś Chpbielin (bydgoskie, gmina Szubin).

  Habelski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habelski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habeluk - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habeluk - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Haber - 1392 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haber - 1392 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habera - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberczuk - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberek - 1647 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberk - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberka - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberkiewicz - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberko - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberla - od niemieckiej nazwy osobowej Haberle.

  Haberła - od niemieckiej nazwy osobowej Haberle.

  Habernik - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberniuk - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberny - 1608 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habert - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habert - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haberta - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haberta - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haberzak - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haberzec - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habes - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiar - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habich - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habieda - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiel - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habielski - od nazwy miejscowej Chabielino, dziś Chpbielin (bydgoskie, gmina Szubin).

  Habielski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habieniec - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habier - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiera - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habiera - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habierski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habierski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habik - 1661 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habina - 1787 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habinek - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habiniak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habiniec - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habiniek - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habinka - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habinowski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habinski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habiński - 1690 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’; od chabina, habina ‘rózga’.

  Habior - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habior - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiór - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habiór - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiórski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habiórski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habir - 1398 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habirek - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habirski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habis - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habisiak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habisz - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiszczewicz - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habiszka - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habit - od habit ‘suknia zakonna’.

  Habkowski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habla - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Hablak - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Hablasek - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Hablaszek - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habo - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habola - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habolas - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Haboła - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habor - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habora - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haborka - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Haborski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habos - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habosiński - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habowicz - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habowski - 1745 od nazwy miejscowej Chabowo (płockie, gmina Zawidz).

  Habowski - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habra - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habracki - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrahamowicz - 1435 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habral - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habralski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habram - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habramowicz - 1578 od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habraniec - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habrański - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habraszewski - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habraszka - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habraś - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrom - od imienia Abraham, dawniej też Abram. Imię biblijne, pochodzenia może akadyjskiego od Aba am ra am ‘kochaj ojca’. W Starym Testamencie występują Abraham i Abram. W Polsce w średniowieczu imię częste, notowane od XIII wieku w formach Abram, Abraam, Abraham, Habraam, Habraham, Habram, Habream, Jabram.

  Habros - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habroś - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrowicz - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrych - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habryk - od fabryka, od gwarowego habryka ‘fabryka; tytoń’.

  Habryka - 1781 od fabryka, od gwarowego habryka ‘fabryka; tytoń’.

  Habryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habrył - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habryła - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habryłło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habryło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Habryś - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrzak - 1643 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrzyk - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrzyn - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habrzyński - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Habuda - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habur - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habura - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habusz - 1680 od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habusza - od podstawy chab , też chob ‘słaby, zły, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro; sucha gałąź’.

  Habza - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habzda - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habzejon - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habzik - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habża - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Habżyk - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Hac - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacaga - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacala - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacaluk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacał - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacała - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacało - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacas - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacaś - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacek - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacholski - 1792 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Hachoł - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Hachoła - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Hachołek - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Hachul - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hachula - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hachulla - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hachulski - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hachuła - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hachułka - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hacia - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciak - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacias - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciaś - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciej - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacieja - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacik - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacikowski - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciłło - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciło - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciocha - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haciuk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hackiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hackiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hackl - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacko - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hackowicz - 1495 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacuk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacukiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacura - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacuro - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacus - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacuś - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacyk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacyszyn - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Hacz - 1425 od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Haczak - 1470 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Haczan - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Haczek - 1497 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Haczela - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haczelski - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haczewski - 1783 od nazwy miejscowej Haczów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Haczkiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haczko - 1497 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haczkowski - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haczuk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haczyk - 1441 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Haczykowski - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Haczyński - 1447 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Hać - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haćkiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haćko - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Haćkula - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’.

  Had - 1375 podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hada - 1385 podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadacz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadaczek - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadaj - 1485 (KrW) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadajczuk - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadajowicz - 1497 (KrW) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadak - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadaka - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadala - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadaliński - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadalski - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadała - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadam - 1536 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamczak - 1748 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamczyk - 1733 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamiak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamiec - 1699 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamietz - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamla - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadamus - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadan - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadana - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadanek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadaniak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadanik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadańczyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadas - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadasch - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadaschik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadasek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadasiak - 1748 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadasik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadasiuk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadasz - 1743 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadaszczak - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadaszik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadaszyk - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadaś - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadej - 1483 (KrW) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadeja - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadejak - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadejsza - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; może też od wschodniosłowiańskiego Chadaj = Tadeusz.

  Hadek - (Śl) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadek ‘wąż’.

  Hadel - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadela - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadelka - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadelko - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadełko - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hader - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadera - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Haderek - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Haderna - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Haderny - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Haderowicz - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadęga - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadka - 1785 podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadka ‘sprzeczka; kłótnia’.

  Hadke - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadka ‘sprzeczka; kłótnia’.

  Hadkiewicz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadka ‘sprzeczka; kłótnia’.

  Hadkowski - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadka ‘sprzeczka; kłótnia’.

  Hadlart - 1400 od niemieckiego Adalhard, to od adal ‘szlachetny’+ hart ‘mocny’.

  Hado - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadom - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadomek - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadomik - od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.

  Hadosik - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadosz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadoś - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadowik - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadowski - 1770 podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadra - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadra - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadran - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadranow - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadraszek - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadraś - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrawa - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrek - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadri - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrian - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadrijan - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadro - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadro - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadron - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadroń - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadrosek - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrosek - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadroszek - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadroszek - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadrowicz - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrowicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadrya - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadryan - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadryarz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadrych - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian

  Nazwisko Hadrych pochodzi także od słowa Hadry  co oznacza w jezyku Skandynawskim ( Szwecja , Norwegia , Finlandia , Islandia , Łotwa , Estonia ) człowieka wytrzymałego , odpornego także w znaczeniu mrozoodporny .
  Hadrychy w rejon Kcyni i Nakła przybyli z Inflant i dopiero z tamtego rejonu dalej w okolice Poznania  na Slask i emigrowali do USA wiec mało prawdopodobne aby nazwisko pochodziło z jezyka czeskiego lub staropolskiego tym bardziej ze w Polsce pojawiło się w XVII wieku
  Także : Hadra – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby, nad Liswartą.
  inf. Jan Łuczak 1.04.2016


  Hadrycz - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryga - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrygan - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryjan - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadryjarz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadryjewicz - od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Hadryn - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryniak - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryń - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryński - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrys - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrysiak - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrysiewicz - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrysz - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryszewski - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadryś - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrzak - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrzynski - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Hadrzyński - od staropolskiego hadra ‘łachman; kobieta lekkich obyczajów’, od gwarowego hader, hadera, też od imion Hadrian, Adrian.

  Haduch - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haduj - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haduk - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadula - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadulla - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haduła - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadun - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haduń - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadusz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haduszek - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haduś - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadwiczak - od niemieckiej formy imienia Hedwig, polskiego Jadwiga.

  Hadwig - od niemieckiej formy imienia Hedwig, polskiego Jadwiga.

  Hady - 1708 podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadych - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyczko - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyk - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyła - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyło - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyn - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadyna - (Śl) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadynek - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadynia - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadyniak - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadynka - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadynowicz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadyński - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadys - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadysik - (Śl) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadysz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyszewski - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadyś - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzewicz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadziak - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzic - 1408 podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzicki - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzielak - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzielski - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadziewicz - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzik - (Śl) podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadzina - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadziński - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadzyński - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H ; od czeskiego hadina ‘gadzina’.

  Hadzyś - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Hadź - podstawa wieloznaczna, może od ukraińskiego had ‘wąż’, też od ukraińskiego hadáti ‘myśleć’, od czeskiego had ‘gad’ lub od imion na Ad z wtórnym nagłosem H .

  Haf - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafalski - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafciak - 1691 od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Hafciarek - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Hafczyński - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Haff - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Haffa - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Haffek - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Haffke - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Haffman - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Haffmann - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafka - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafke - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafkie - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafko - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Hafman - od niemieckiej nazwy osobowej Haff, ta od średnio wysoko niemieckiego haf ‘morze, póżniej port’.

  Haft - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Haft - Szatyński złożenia brak; Haft od haft ‘wyszywanie, ornament’; Szatyński od szatyn ‘człowiek o ciemnych włosach’.

  Haftaniuk - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Haftarczuk - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od staropolskiego haftarz ‘hafciarz’.

  Haftarczyk - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od staropolskiego haftarz ‘hafciarz’.

  Haftarz - 1431 od haft ‘wyszywanie, ornament’; od staropolskiego haftarz ‘hafciarz’.

  Haftek - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od haftka.

  Hafterz - 1427 od haft ‘wyszywanie, ornament’; od staropolskiego haftarz ‘hafciarz’

  Haftka - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od haftka.

  Haftkiewicz - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od haftka.

  Haftkowski - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od haftka.

  Haftowski - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Haftyk - od haft ‘wyszywanie, ornament’.

  Haftyrz - 1432 od haft ‘wyszywanie, ornament’; od staropolskiego haftarz ‘hafciarz’

  Hag - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Haga - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagacz - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagaj - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagan - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Haganowski - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hageman - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hagemann - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hagen - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagna - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagne - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagno - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagosz - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hagowski - od niemieckiej nazwy osobowej Hag , ta od imion na Hag .

  Hahn - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hahna - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hahne - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hahnel - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hahula - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hahulla - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hahulle - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hahulski - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hahuła - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Hahyła - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Haida - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haidal - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haidan - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haiduczek - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Haiduczenko - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Haiduczyk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Haiduga - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haiduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Haidysek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haidyś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hain - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainc - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Haince - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Haincz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Haincze - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Haine - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainek - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainisz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainka - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainke - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainrich - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hainrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hains - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hainsz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Haintze - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hainy - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hainz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hainze - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Haińcz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hait - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Haitan - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Haj - 1475 od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Haj - 1475 od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Haja - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajas - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajc - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajca - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajce - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajcek - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajciak - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajcun - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajcz - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajczak - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajczewski - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajczuk - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heitz ,te od imion na Heid .

  Hajczuk - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajczyk - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heit, te od imion na Heid .

  Hajczyk - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajczyna - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heit, te od imion na Heid .

  Hajczyński - od niemieckich nazw osobowych Haitz, Heit, te od imion na Heid .

  Hajd - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajda - 1464 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdach - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdacki - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdacz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdaczuk - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdaj - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdajenko - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdajski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdak - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdamach - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamacha - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamacki - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamaczuk - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamaka - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamaszczuk - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamaszek - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamczuk - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamiak - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamowicz - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamowicz - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdamowski - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdan - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdan - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdania - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdania - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdaniak - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdaniak - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdaniuk - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdaniuk - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdanowicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdanowicz - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdanowski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdanowski - od hajdamach, hajdamak, hajdamaka ‘Kozak, chłop ukraiński biorący udział w walkach na prawobrzeżnej Ukrainie w XVII wieku’.

  Hajdar - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdara - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdari - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdarowicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdarowski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdarszyn - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdarz - 1625 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdas - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdasianek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdasiński - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdasz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdaś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajde - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdecki - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdeczko - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdejczuk - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdel - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdela - 1705 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdenko - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajder - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajder - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Hajdera - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdera - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Hajderek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajderek - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Hajderowicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Hajderowski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Hajderski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajderski - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Hajdo - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdon - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdoń - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdor - 1718 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdorowicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdos - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdosz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdoś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdow - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdowicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdowski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdrich - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajdrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajdryk - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajduch - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajducki - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczak - 1789 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczek - 1587 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczenia - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczka - 1616 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczuk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczyk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduczyński - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajdug - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduga - 1503 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduk - 1559 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduk - Karaźniewicz złożenia brak; Hajduk 1559 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’; Karaźniewicz od karaś ‘ryba z rodziny karpiowatych’.

  Hajdukiewicz - 1589 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajdukowicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajdukowski - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajduków - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajdul - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdulis - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduła - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdun - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdur - 1748 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdura - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdurek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdurzanek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdus - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdusianek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdusiewicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdusz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduszak - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduszek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduszewicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduszewski - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduszkiewicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajduśkiewicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdy - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdyga - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdyk - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdykiewicz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdyła - 1706 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdys - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdysek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdysz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdyszek - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdyś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdziga - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdzik - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdziński - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdziona - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdziony - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajdziuk - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hajec - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajeck - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajecki - 1778 od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajecki - od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Hajeczka - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajek - 1616 od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajenko - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajesz - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajewicz - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajewnicki - od nazwy miejscowej Hajowniki (zamojskie, gmina Skierbieszów).

  Hajewski - od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Hajęcki - od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Hajka - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajkduska, m. - 1621 od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajkiewicz - 1668 (KrW) od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajko - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajkowiak - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajkowicz - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajkowski - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajkus - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajkuś - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajm - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajma - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajmaj - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajman - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajmann - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajmej - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajmowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Hajn - 1397 od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajna - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnaczek - 1551 od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnarz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnas - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnasz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnc - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajnce - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajncz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajndrich - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajndrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajnduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Hajne - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnecki - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnek - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajniak - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnicz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajniewicz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnik - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnisek - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnisz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajniś - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajniuk - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnk - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajno - 1437 od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnok - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnol - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnold - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnoł - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnor - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnora - 1548 od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnos - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnosz - 1328 od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnoś - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnowicz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnowski - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnowy - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnrich - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajnroch - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajnrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajnrychowski - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hajns - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajnsz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajnus - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnusz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajny - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnych - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnycz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnyk - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajnysz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hajńce - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajńcz - od niemieckiej nazwy osobowej Heinz, ta od imion na Hagan , od Heinrich.

  Hajok - (Śl) od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajoł - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajor - (Śl) od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajorowicz - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajos - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajost - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajow - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajowa - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajowiak - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajowski - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajowy - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajów - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajs - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajsak - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajscewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajse - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajsek - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajsewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajsok - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajss - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajsz - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszak - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszan - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszuk - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszyk - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajszynek - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajt - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajta - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtałowicz - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtasz - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtek - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtka - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtko - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtłowicz - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajto - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtowicz - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtuch - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajtuk - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hajuta - 1265 od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hajza - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajzak - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajze - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajzik - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hajżyk - od niemieckiej nazwy osobowej Heis, ta od średniowysoko niemieckiego heis, heise ‘szorstki, ochrypły’.

  Hak - 1277 od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Haka - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakacz - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakal - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakaluk - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakałko - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakało - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakałowicz - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakałów - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hake - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakel - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakiel - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hako - 1265 od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakowicz - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakowski - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakuba - od imienia Jakub. Imię notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóf strzeże’.

  Hakubas - od imienia Jakub. Imię notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóf strzeże’.

  Hakubowicz - od imienia Jakub. Imię notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóf strzeże’.

  Hakuła - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakuło - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hakuszczak - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Hal - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hala - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halabarda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halaberda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halaburda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halacz - 1668 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaczek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaczko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaczyński - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halagarda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halagiera - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halaj - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halajda - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halajdaj - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halajdziak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halajec - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halajka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halak - 1653 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halakiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halam - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halama - 1690 od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamar - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamarczyk - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamiczek - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halaminiak - 1686 od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamski - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamus - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamusz - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halamuś - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Halar - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halara - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halarczyk - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halarewicz - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halarz - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halas - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halasa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halasek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halasewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halasi - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halasiński - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaska - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halastra - od chałastra, hałastra ‘pospólstwo, motłoch’.
  Halasz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).
  Chcialem podac Panstwu znaczenie nazwiska Halasz (i temu podobnych); na Panstwa stronie pisze, ze pochodzi ono z Niemieckiego \"Halle\". Wydaje mi sie, ze jest to blad; w Wegierskim znaczy \"Halasz\" rybak. wystepuje to nazwisko rowniez zniemczone jako \"Halatsch\".
  inf. Martin Klus  Halaszczyk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaszek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaszewski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaszka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halaś - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halat - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halata - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halatan - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halatka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halatyn - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halatyński - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halawa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halawin - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halawski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halber - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halberda - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halberski - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halbert - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halbin - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Halbina - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Halbiniak - od imienia Albin, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego, od Albinus, a to od nazwy rodowej Albus ‘biały’.

  Halbrych - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halbrycht - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halbryt - od imienia Albert, notowanego od XII wieku, z germańskiego Adalbert, pochodzącego od adal ‘szlachetny’ + berth ‘jasny, sławny’. W dialektach staroniemieckich uległo przekształceniu w Adalberth, Adalbert, Albert. Do staropolszczyzny imię zostało przejęte jako Adalbert, Adalpert, Adelbert, Albert, Albart, Jalbert, Olbert, Albrecht, Albracht, Albrycht, Jalbrecht, Olbracht, Olbrecht, Olbrocht, Olbrycht, Olbrat, Olbret, Olbrycht, Owracht, Owrecht, Jolbracht, Holbracht, Holbrocht, Holbrycht, Ulbrecht, Ulbrycht.

  Halcewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halcewicz - Pleskaczewski złożenia brak; Halcewicz od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); Pleskaczewski od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Halczak - 1657 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczakiewicz - 1767 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczewski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczok - (Śl) od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal

  Halczuch - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczuk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczy - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczyj - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczyk - 1638 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczyn - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczyński - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halczyszyn - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hald - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Haldaś - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Halduk - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Halduś - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Haleba - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Halebiak - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Halebski - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Halec - 1450 (KrW) od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal

  ). Halecki - od nazwy miejscowej Chalcza (KrW).

  Haleczek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haleczka - 1645 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haleczko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halega - (Śl) od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal

  Halej - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halejak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halejcio - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halejczuk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halejczyk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halejew - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halejko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halek - 1748 (Śl) od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal

  ). Haleks - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Haleksa - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksy, Aleksa, Aleks, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Halelujko - od alleluja.

  Haleło - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halemba - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Halembski - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Halena - 1783 od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Haleniak - od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Halenin - 1608 od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Haleniuk - od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Halenka - 1523 od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Halenko - od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Haleńczak - od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Haleński - od imienia żeńskiego Helena. Imię Helena jest pochodzenia greckiego Eléne, od helé ‘blask, jasność’ lub od heláne ‘pochodnia’. W Polsce notowane od XII wieku jako Helena, Alena, Elena, Halena, Helina, Jalana, Jelena.

  Haler - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halerewicz - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halerka - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halerny - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halerowicz - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halerski - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halery - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Halerz - od halerz ‘dawna drobna moneta austriacka’.

  Hales - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halesa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halesia - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halesiak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halesz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haleszczuk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halet - od kaleta ‘dawniej sakiewka’.

  Haleta - od kaleta ‘dawniej sakiewka’.

  Halew - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halewik - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halewnik - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halewski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halęba - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Haliasz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Halibard - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halibart - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Haliberda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Halica - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halich - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halicki - 1404 od nazwy miasta Halicz (KrW).

  Halicko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halicz - 1422 od nazwy miasta Halicz (KrW).

  Halicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliczanowski - od nazwy miejscowej Haliczany (KrW).

  Haliczański - 1528 od nazwy miejscowej Haliczany (KrW).

  Haliczek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliczka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliczko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliczuk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliczyn - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halijasz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.

  Halik - 1688 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halikiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halikowski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halin - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’.

  Halina - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Haliniak - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Haliniarz - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Haliniewicz - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Halinka - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Halinkiewicz - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Halinkowski - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Halinowski - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina; od nazwy miejscowej Halinów.

  Haliński - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Halis - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halisa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halisch - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halisiak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halista - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halisz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliszczak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliszewski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haliszka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halk - Łebiński złożenia brak; Halk od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); Łebiński 1762

  Halka - 1396 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halke - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkiew - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkiw - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halko - 1471 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkoczy - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkow - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkowicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkowski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halkóczy - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halków - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hall - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haller - Hallenburg brak.

  Hallman - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Hallmann - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Halma - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Halman - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Halmann - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Halmański - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Halmonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hellmann, ta od starowysokoniemieckiego helm ‘hełm’.

  Halniak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halnic - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halnich - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halnicki - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halnik - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halny - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od przymiotnika halny.

  Halo - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halocha - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haloszka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haloś - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halot - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halota - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halow - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halowicz - 1475 (KrW) od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal

  ). Halski - 1666 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluch - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluda - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halukiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halup - od chałupa.

  Halupa - od chałupa.

  Halupczak - od chałupa.

  Halupczek - od chałupa.

  Halupczok - od chałupa.

  Halupczyk - od chałupa.

  Halupka - od chałupa.

  Halupke - od chałupa.

  Halus - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halusa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halusek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halusiak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halusz - 1459 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halusza - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluszczak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluszewski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluszka - 1496 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Haluta - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halwa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halwas - od halwa, chałwa ‘rodzaj wyrobu cukierniczego’.

  Halwas - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halweg - od niemieckiego imienia Helwig, to od staro wysokoniemieckiego hell ‘zdrowie’ + wig ‘walka’.

  Halwic - od halwa, chałwa ‘rodzaj wyrobu cukierniczego’.

  Halwic - od niemieckiego imienia Helwig, to od staro wysokoniemieckiego hell ‘zdrowie’ + wig ‘walka’.

  Halwic - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Halwig - od niemieckiego imienia Helwig, to od staro wysokoniemieckiego hell ‘zdrowie’ + wig ‘walka’.

  Halwigowski - 1441 od nazwy miejscowej Albigowa, dawniej Halwigowa (rzeszowskie, gmina Łańcut).

  Hał - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hała - 1597 od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałabarda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Hałabud - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałabuda - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałabudrzin - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałabura - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałaburda - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Hałaburda - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałaburdo - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Hałaburdo - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałaburdzin - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Hałaburski - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Hałaburski - od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Hałaciński - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałaczek - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałaczkiewicz - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałada - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładaj - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładas - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładaś - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładczuk - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładej - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładewicz - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładin - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładoniuk - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładoń - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładój - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładuj - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładun - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładuń - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładus - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładusz - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładuś - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładyj - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładys - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładysz - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładziak - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Haładziński - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Hałagarda - od halabarda, dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Hałaj - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajasz - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajcio - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajczak - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajczuk - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajczyk - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajec - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajewski - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajka - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajkiewicz - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajko - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałajski - od gwarowego hałaj ‘krzykacz; trzpiot; nieuważny’.

  Hałak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hałakać ‘mówić krzykliwie’.

  Hałakan - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hałakać ‘mówić krzykliwie’.

  Hałakiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hałakać ‘mówić krzykliwie’.

  Hałakowski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hałakać ‘mówić krzykliwie’.

  Hałas - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałas - Jabłkowski złożenia brak; Hałas od hałas ‘wrzawa, krzyk’; Jabłkowski 1399 od nazwy miejscowej Jabłkowo (poznańskie, gmina Skoki).

  Hałasa - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasek - 1497 od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasiak - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasik - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasiński - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasiuk - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasowski - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałasz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszczuk - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszczyk - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszewski - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszkiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszko - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszuk - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszyn - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszynski - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaszyński - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaś - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałaśkiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Hałat - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałata - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatek - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatel - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatienko - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatiuk - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatkiewicz - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatnik - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatniuk - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatowicz - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatsch - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałatyn - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Hałcniowski - 1469 od nazwy miejscowej Hałcnów (bielskie, gmina Bielsko Biała).

  Hałcnowski - od nazwy miejscowej Hałcnów (bielskie, gmina Bielsko Biała).

  Hałda - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdaj - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdas - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdasz - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdaś - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdek - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdoń - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałduga - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdun - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałduniuk - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałduń - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdus - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdy - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdyk - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdyn - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdys - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdysz - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdyszewski - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdyś - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałdziński - od hałda lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hald.

  Hałek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ) lub od staropolskiego hałka ‘ptak kawka’.

  Hałkiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ) lub od staropolskiego hałka ‘ptak kawka’.

  Hałko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ) lub od staropolskiego hałka ‘ptak kawka’.

  Hałkowski - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ) lub od staropolskiego hałka ‘ptak kawka’.

  Hałocha - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałon - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałoniuk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałonko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałoń - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałońka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałońko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałota - od holota ‘pospólstwo’ dawniej ‘ubogi’.

  Hałoto - od holota ‘pospólstwo’ dawniej ‘ubogi’.

  Hałub - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałuba - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubczak - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubczyk - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubecki - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubeć - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubek - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubenny - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubic - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubicki - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubiczko - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubiec - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubiński - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubiuk - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubka - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubko - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubniak - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubnik - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubowicz - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałubowski - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Hałucha - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuj - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuja - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałun - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuniewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałunka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuń - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuńka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałup - od chałupa.

  Hałupa - od chałupa.

  Hałupczak - od chałupa.

  Hałupczok - od chałupa.

  Hałupka - od chałupa.

  Hałupniczak - od chałupa.

  Hałupnik - od chałupa.

  Hałupski - od chałupa.

  Hałus - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałusek - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuska - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałusko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałusz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałusza - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszanin - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszczak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszczuk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszczyk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszczyński - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszka - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszkiewicz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuszyński - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałuś - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ).

  Hałwa - od halwa, chałwa ‘rodzaj wyrobu cukierniczego’.

  Hałwiczka - od halwa, chałwa ‘rodzaj wyrobu cukierniczego’.

  Hały - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałycz - od nazwy miasta Halicz (KrW).

  Hałycz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałyk - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałylak - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałyna - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Hałynicz - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Hałyno - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Hałyński - zapewne od imienia Galina, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego galene ‘spokój, cisza’; od polskiego Halina.

  Hałys - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałysa - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałyst - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałysz - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałyszko - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałyszyn - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Hałyś - od podstawy hal , por. hala ‘pastwisko w górach’, od niemieckich nazw osobowych Hall, Halle, od ukraińskich lub czeskich wyrazów na hal (polskich na gal ); od hały ‘niezarosła polanka’.

  Ham - 1477 od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hama - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamaczek - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamad - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Hamada - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Hamadan - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Hamadani - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Hamadi - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Hamadyk - od imienia Amadeusz. Imię, pochodzenia łacińskiego, od amo, amare ‘’kochać’ + deus ‘’Bóg’.

  Hamak - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham ; też od hamak.

  Hamal - 1426 (KrW) od ormiańskiej nazwy osobowej Hamal z arabskiego hammal ‘tragarz’.

  Hamala - 1428 (KrW) od ormiańskiej nazwy osobowej Hamal z arabskiego hammal ‘tragarz’.

  Hamalczuk - od ormiańskiej nazwy osobowej Hamal z arabskiego hammal ‘tragarz’.

  Hamalski - od ormiańskiej nazwy osobowej Hamal z arabskiego hammal ‘tragarz’.

  Hamaluk - od ormiańskiej nazwy osobowej Hamal z arabskiego hammal ‘tragarz’.

  Hamalwa - od ormiańskiej nazwy osobowej Hamal z arabskiego hammal ‘tragarz’.

  Haman - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamann - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamańczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamański - od niemieckiej nazwy osobowej Hamann, ta od Hann, Hanne (< Johann).

  Hamar - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamar - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamara - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamara - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamarla - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamarlin - 1444 od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamarnik - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamarowicz - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamarowski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamarski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamayda - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamczyk - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamczyn - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamczyński - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamel - 1426 od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamela - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelak - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hameleusz - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hameli - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelij - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelik - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelin - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelka - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamell - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelski - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamelusz - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamer - 1441 od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Hamera - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerczuk - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerka - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerla - 1619 od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerlak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerlik - 1610 od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerlin - 1431 od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerliński - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerlok - (Śl) od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamermajster - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamermeister - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamermejster - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamernia - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerniak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamernik - 1616 od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’; lub od niemieckiej nazwy osobowej Hamerle.

  Hamerowski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerszlag - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerszlak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerszmidt - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerszmit - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerszmydt - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamerzak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamiela - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamielec - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamier - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamik - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamilczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamilka - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamill - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamiłko - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamiłko - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamiło - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamisiak - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamisz - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamk - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamka - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamkowski - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Haml - 1414 od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamla - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hammar - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammel - 1429 od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hammer - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammerl - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammernik - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammerschlag - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammerschmidt - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammerschmied - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammerstein - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hammerszmidt - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamna - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamny - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hampel - 1391 od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Hampelski - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Hampl - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Hamplewski - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Hamplowicz - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Hampol - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Hamr - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamrol - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamroł - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamros - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Hamroz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Hamrozi - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Hamróz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Hamruk - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamrych - 1423 od imienia Emryk, pochodzenia germańskiego, od Erminirc, Emanarich, to od Emin, Omin 'półbóg germański' + ric 'król'.

  Hamryszak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamryszczak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamryszok - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Hamski - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamuczuk - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamuda - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamul - 1414 od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamula - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamulak - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamulczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamulczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamulec - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’; też od hamulec.

  Hamulecki - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamuła - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamułka - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamułko - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Hamułta - 1447 (KrW) od omleć ‘zemleć’.

  Hamus - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamusa - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamusak - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamys - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Hamysek - od niemieckich nazw osobowych Ham, Hamm, te od imion na Ham lub od polskich na Cham .

  Han - 1385 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hana - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanack - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanacz - 1790 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaczek - 1705 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaczewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaczowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaj - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanajczyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanak - 1396 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanakowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanalski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaluk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanańko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanański - 1705 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanar - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanarz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanas - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaschke - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasiński - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasiuk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasów - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasz - 1437 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanasza - 1786 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaszczak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaszewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaszkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanaszyński - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanc - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanc - Demczyszyn złożenia brak; Hanc od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes; Demczyszyn od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian

  Hancarcyk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancarski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancarz - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hance - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancek - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancel - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancewicz - 1550 od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanciuk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanciura - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancka, m. - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancke - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancken - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancko - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanckowiak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanclewski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanclich - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanclik - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancowicz - 1484 (KrW) od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancyk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancyl - 1420 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hancz - 1333 od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hancza - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczakowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczal - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczanik - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczar - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczarczyk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczarek - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczarow - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczarowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczarów - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczarski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczaruk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczaryk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczek - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczel - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczer - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczerowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczew - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczewski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczka - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczke - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczkie - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczko - 1357 od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczorowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczoruk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczowicz - 1484 od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczuch - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczuk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczur - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczura - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczyc - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczych - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczyk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczyn - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczyński - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczyryk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanczyszyn - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanć - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanćka - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanćko - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hanćkowiak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hand - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handa - 1420 od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handar - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handaszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handaś - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handel - 1437 od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handelik - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handelka - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handelski - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Hander - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handerek - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handerski - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handke - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handl - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handlak - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handlarek - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handlarski - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handler - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handlerek - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handlowski - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handlusz - 1434 od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handor - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handora - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handorf - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handow - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handowski - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handrak - od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Handrała - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrel - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrela - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrelin - 1403 od niemieckiego Andrelin, to od imienia Andreas.

  Handrewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrich - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrig - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrlin - 1406 od niemieckiego Andrelin, to od imienia Andreas.

  Handrosz - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrusiak - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Handrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrychowski - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrysiak - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrysiewicz - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrysik - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrysz - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handryś - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Handrzyca - 1400 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Handtke - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handus - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handusek - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handusz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handweker - Handwerker brak.

  Handysz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handza - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handzak - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handze - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handzel - 1365 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzelek - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzelewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzelk - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzełko - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handziak - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handziaruk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handziej - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handziel - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Handzik - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handzio - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handzlak - 1669 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzlewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzlich - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzliczek - (Śl) od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzlik - 1387 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzlowicz - 1479 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzlowski - 1705 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Handzow - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Handzuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hanecki - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haneczek - 1406 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haneczewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haneczko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haneczkowski - od imienia żeńskiego Hanna, to od Anna. Imię Anna pochodzi od hebrajskiego channah ‘łaska’; od Haneczka.

  Haneczkowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haneczok - (Śl) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanek - 1386 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanel - 1403 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanela - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanelik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanes - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanesz - 1404 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hang - od niemieckiej nazwy osobowej Hang, ta od średniowysokoniemieckiego hähen, hangen ‘wisieć, zwisać’.

  Hangel - od niemieckiej nazwy osobowej Hengel, ta od średniowysokoniemieckiego hengel ‘wisiorek, łańcuch’.

  Hangiel - od niemieckiej nazwy osobowej Hengel, ta od średniowysokoniemieckiego hengel ‘wisiorek, łańcuch’.

  Hango - od niemieckiej nazwy osobowej Hang, ta od średniowysokoniemieckiego hähen, hangen ‘wisieć, zwisać’.

  Hania - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniaczyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniakiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniasz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniaszyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanich - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniciak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanicki - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanicz - Boruta złożenia brak; Hanicz od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna; Boruta 1269 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Hanicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniczak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniczek - 1406 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniczok - (Śl) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniczuk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniczyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanida - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniebna - od hańba; haniebny.

  Haniebnik - od hańba.

  Haniebny - od hańba; haniebny.

  Haniec - 1402 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniecki - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniek - 1427 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniel - 1440 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanielewicz - 1335 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanieńko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanik - 1404 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanil - 1377 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniłka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniło - 1481 (KrW) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanin - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniok - (Śl) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanioszyn - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniowicz - 1453 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanis - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanisch - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanisek - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanist - 1467 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanisz - 1405 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniszczak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniszczyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniszek - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniszewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniszewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniszowska - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniś - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniuk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniukiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniurek - 1536 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniurka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Haniuszkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hank - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankała - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanke - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankel - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanken - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankie - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankiel - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankiewicz - 1653 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankisz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanko - 1307 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankowiak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankowicz - 1413 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankula - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankus - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankusiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankusz - 1410 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hankuś - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanlik - 1491 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hann - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanna - od imienia żeńskiego Hanna, to od Anna. Imię Anna pochodzi od hebrajskiego channah ‘łaska’.

  Hanna - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannabach - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannak - 1445 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannczak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanne - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannek - 1386 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannel - 1486 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannes - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannesz - 1399 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannik - 1614 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannisz - 1369 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanniszka - 1498 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannoch - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannocha - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannosz - 1381 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannoszek - 1418 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannoszyn - 1403 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannul - 1403 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannusch - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannusz - 1337 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannuszek - 1483 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannuszewicz - 1495 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannuszko - 1394 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannuszowicz - 1462 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannuszyc - 1472 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannuta - 1438 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hannutka - 1421 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanny - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hano - 1367 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanok - (Śl) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanos - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanosiak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanosiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanosz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanoszek - 1428 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanoszewicz - 1486 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanoszka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanota - 1408 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanow - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanowicz - 1418 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanrich - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanro - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanrus - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanryk - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanryka - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanryszko - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanryś - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Hanrzyca - 1400 od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.

  Hanse - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hansel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanselka - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanselm - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanselmann - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hansla - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanslak - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanslik - 1698 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanszel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanszka - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanszke - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanszko - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanszla - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanszlik - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanś - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanślik - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hant - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantaba - 1787 od antaba, dawniej też hantaba ‘metalowy uchwyt na bramie lub na drzwiach’.

  Hantczak - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Hantek - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantek - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Hantka - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Hantke - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Hantkiewicz - od imienia Antoni. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Hantów - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantulik - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantulski - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantuśko - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantys - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantyszak - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hantyszak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hantz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hantzko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hantzschel - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuda - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanul - 1392 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanula - 1417 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanulak - 1796 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanulewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanulik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuliński - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanulisz - 1479 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanulok - (Śl) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanulowic - 1457 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuluk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanus - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusa - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusch - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuschik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusej - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusek - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusiak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusin - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusiuk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuslik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusowicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanussek - (Śl) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusyk - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusz - 1347 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanusza - 1787 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszczak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszczyn - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszek - 1460 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszka - 1437 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszko - 1408 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszkowicz - 1461 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszlik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszny - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuszyn - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuś - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuśkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuśko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanut - 1420 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuta - 1419 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanutko - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuza - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanuzowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanych - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyck - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanycz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyga - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanypsiak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyrzewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanys - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanysch - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanysek - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanysik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyssek - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanysz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyszek - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyszewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyszkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyszyn - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyś - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanytkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyza - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyzak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyzewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyźkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyż - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyżak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyżewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanyżkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hanzel - 1391 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzelek - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzelewicz - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzelin - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzelka - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzelko - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzelm - 1428 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzl - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzla - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzlewicz - 1443 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzlik - 1396 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzlowicz - 1470 80 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanzyl - 1381 od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanźlik - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanża - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanżek - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hanżel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hań - 1417 (KrW) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hańba - od hańba.

  Hańbicki - od hańba.

  Hańbiewski - od hańba.

  Hańbowski - od hańba.

  Hańca - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańce - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańcewicz - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańcia - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańcko - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańckowiak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańcz - 1439 od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańcza - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczakowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczar - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczarek - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczarowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczarów - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczarski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczaruk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczaryk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczek - 1402 od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczewski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczka - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczko - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczuch - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczuk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczukowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczur - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczura - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczyc - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczyn - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańczyński - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańć - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańć - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańć - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańćka - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańćko - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańćkowiak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Hańderek - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Hańderski - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Hańdo - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hańdziak - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hańdziewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hańdzik - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hańdziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Hańka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hańkiewicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hańko - 1368 (KrW) od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hańkowicz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hańkowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Hański - 1546 od nazwy miejscowej Hańsk (chełm., gmina Hańsk)

  Hap - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapa - 1389 od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapaczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapaczyło - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapajewski - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapak - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapalak - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapaluk - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapała - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapałowski - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapan - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapanionek - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hape - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapej - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapek - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapel - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapiak - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapic - 1399 od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapich - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapiej - 1480 od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapij - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapka - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapke - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapkie - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapko - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Haplak - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Haplicznik - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Haplik - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapłyk - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapon - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponiak - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponienko - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponik - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponionek - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponiuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Haponowiec - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapoń - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapoński - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapowski - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Happa - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Happach - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Happe - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Haptekarz - 1585 od aptekarz.

  Haptykarz - 1602 od aptekarz.

  Hapun - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapuniak - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapunik - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapunowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Hapyca - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapycz - od niemieckiej nazwy osobowej Happe, w pochodnych też od imienia cerkiewnego Agapij, to od greckiego Agápios.

  Hapyn - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Har - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Hara - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haraba - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabacz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabarda - od halabarda, dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Harabarz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabas - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabasz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabaszewski - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabaś - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabczyk - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabicz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabień - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabik - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabin - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabinowski - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabisz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabkiewicz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabosz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabowicz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabowski - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabuć - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabuda - od halabarda, dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Haraburda - 1485 od hałaburda, haraburda dawniej ‘awanturnik, zawadiaka’.

  Haraburski - od halabarda ,dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Harabus - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Harabuz - od haraba, araba dawniej ‘rodzaj powozu’, także od Arab.

  Haracewicz - od haracz ‘opłata, danina’.

  Harach - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harachiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harachuc - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haraciński - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraciuk - od haracz ‘opłata, danina’.

  Harackiewicz - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haracz - 1786 od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczek - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczewski - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczka - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczkiewicz - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczko - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczowicz - 1480 od haracz ‘opłata, danina’.

  Haraczyński - od haracz ‘opłata, danina’.

  Haradczuk - od haracz ‘opłata, danina’.

  Harak - od arak ‘rodzaj napoju alkoholowego’.

  Haramać - od armata, z gwarowego harmata.

  Haran - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranczyk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haraniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranin - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harantkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haranus - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harań - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harańko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harański - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harap - 1455 od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapa - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapczuk - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapin - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapiński - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapiuk - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapkiewicz - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harapuczyk - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Haraputa - od harap, dawniej herap ‘bicz z długom rzemieniem’.

  Harasamowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraschin - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraschiński - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiemionek - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiemowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasieniuch - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasieński - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiewicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasijski - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasik - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimczyk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimiak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimianek - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimienko - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimik - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimiok - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimionek - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimko - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimków - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimow - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimowski - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimów - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasimuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasin - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasinczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiniak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasinik - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiniuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasinowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasińczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasińczyk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiński - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasiumiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harasny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harasowski - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harassek - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harast - 1623 od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harasta - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harastewicz - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harastiuk - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harastowicz - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harastowski - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harasym - 1479 od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymek - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymenko - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymi - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymiak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymiec - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasyminiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymko - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymków - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymluk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymow - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymowicz - 1500 od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymowski - 1583 od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasymów - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasyn - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasyniak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasynowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasynów - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harasyńczak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraszna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harasznik - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraszny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraszymowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraszymów - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraszyn - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraszyniuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraścik - 1641 od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraściuk - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraśna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraśny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harat - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Haratanowicz - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Haratański - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Haratek - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Haratik - od heretyk ‘odszczepieniec, zwolennik herezji’.

  Haratyk - od heretyk ‘odszczepieniec, zwolennik herezji’.

  Haratym - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Haratyn - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Haratynowicz - od haratać ‘bić; niszczyć; ranić’.

  Harazim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harazimiok - (Śl) od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harazimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harazimowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harazin - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraziniok - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Haraziński - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harazmus - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Harazmuź - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Harazna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harazny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraźna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Haraźny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harażna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harażny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harąza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harąźlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harąża - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harążka - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harążlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harb - (Śl) od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harba - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbacewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbach - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbacki - 1500 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbacz - 1440 (KrW) od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbaczewski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbaczonek - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbaczowicz - 1478 od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbaczuk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbaczyk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbal - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbala - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbała - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harban - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbanowicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbanowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbań - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbański - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbar - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Harbarczuk - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Harbarczyk - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Harbarowski - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Harbaruk - od garbarz ‘garbujący skórę’.

  Harbat - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbatiuk - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbatowicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbatowski - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbaty - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbek - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbień - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbik - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbin - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbino - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbis - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbola - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harboła - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbonowicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbortowski - 1401 od nazwy miejscowej Herbutów (KrW).

  Harbos - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbowski - od nazwy miejscowej Garbów (kilka wsi).

  Harbul - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbulewicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbunowicz - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbura - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbus - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbusin - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbuszyn - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbuś - od garb, garbić się ‘pochylac się, trzymać się krzywo’.

  Harbuz - 1522 od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Harbuziak - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Harbuziński - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Harbuziuk - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Harc - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcaj - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcej - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcenko - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcewniak - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcewski - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harchacz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchaj - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchala - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchalski - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchała - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchatow - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchatów - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchel - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchewicz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchol - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchola - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchoł - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchowski - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchula - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchulla - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchuł - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchuła - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchun - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harchut - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harciarek - od chart ‘pies gończy’.

  Harciczka - od chart ‘pies gończy’.

  Harciniak - od chart ‘pies gończy’.

  Harciński - od chart ‘pies gończy’.

  Harcisz - od chart ‘pies gończy’.

  Harcki - 1477 od nazwy miejscowej Harta (przemyskie, gmina Dynów).

  Harcuła - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcunowicz - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcy - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcyszyn - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harcz - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczak - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczarek - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczeniuk - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczenko - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczeńko - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczewniak - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczewski - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczkowski - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczuk - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczyk - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harczyński - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harć - od harc ‘zuch, junak’, dawniejszego harce ‘gonitwa, skoki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harz.

  Harda - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardajewski - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardasiewicz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardasz - (Śl) od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Harde - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardecki - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardej - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardejak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardejewicz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardejewski - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardejuk - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardek - 1501 (Śl) od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardel - 1691 od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardelik - 1683 od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Harden - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardenga - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Harder - od niemieckiej nazwy osobowej Harder, ta od imienia Hardheri.

  Hardęga - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardi - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardie - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardie - Douglas złożenia brak; Hardie od hardy ‘dumny, pyszny’; Douglas brak.

  Hardinko - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardiuk - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardlek - (Śl) od gardło ‘przednia część szyi’.

  Hardliczek - (Śl) od gardło ‘przednia część szyi’.

  Hardosz - 1765 od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardow - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardowski - 1725 od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardów - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardt - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardukiewicz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardukowicz - 1444 (KrW) od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardula - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardulak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardun - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardy - 1471 od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardych - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardycz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardygóra - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyj - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyjewski - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyk - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardykiewicz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyl - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyła - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyn - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyniak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyniec - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyń - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardysiak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardysz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardyś - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziej - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziejewicz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziejewski - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziejko - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziewicz - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardzik - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardzina - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Hardziński - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Harek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haremsa - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haremza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haren - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Harena - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Harencki - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’; od nazwy miejscowej Harenda (część Zakopanego).

  Harenczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Harenczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Harenda - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendarczyk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendarski - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendarz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendasz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendza - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendziak - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harendziński - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harenik - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Hareniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Harenza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harenzga - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harenża - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harenżlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Hareńczak - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Hareńczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Hareńczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Hareński - od niemieckiej nazwy osobowej Haren, ta od apelatywu Haar ‘włosy, sierść’.

  Harewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Hareza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harezga - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Hareziak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harezlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Hareźlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Hareża - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Hareżlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręcki - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Haręda - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędarczyk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędarz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędasz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędza - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędziak - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędziński - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harędzki - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Haręski - 1663 od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Haręza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręzga - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręziak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręzlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręzna - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręzok - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręźlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręża - 1765 od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harężak - 1685 od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harężga - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harężlak - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Haręży - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Harf - od harfa ‘rodzaj instrumentu muzycznego’.

  Harfa - od harfa ‘rodzaj instrumentu muzycznego’.

  Harfiniak - od harfa ‘rodzaj instrumentu muzycznego’.

  Harfiniec - od harfa ‘rodzaj instrumentu muzycznego’.

  Harhaj - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhala - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harharczuk - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhat - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhatów - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhol - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhola - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhula - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhulla - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harhura - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Hark - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harka - 1498 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkabudzik - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkaburz - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkabus - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkabuz - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkabuzik - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkabuż - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkacz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkaj - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkala - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkaluk - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkała - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkałło - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkawa - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkawik - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkawy - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harke - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkebusch - od arkabuz, arkabuz ‘broń ręczna używana od XV wieku, hakownica’.

  Harkie - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkiewicz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkiwy - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harko - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkot - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’; od harkot ‘mowa niewyraźna’.

  Harkowa - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkowiak - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkowiec - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkowik - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkowski - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkowy - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harków - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkulewicz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkuła - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkułowicz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkus - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harkusza - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Harla - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlak - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlakiewicz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlakowicz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlej - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlejczak - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlejczyk - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlężak - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harliczek - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harliczko - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlos - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harlow - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harł - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Harła - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harła - od gardło ‘przednia część szyi’.

  Harłabus - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Harłabuz - od harbuz, arbuz, dawniej ‘dynia’.

  Harłacz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłajczuk - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłakowicz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłap - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Harłop - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Harłos - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłoszyński - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłoza - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłoziński - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłożyński - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłukiewicz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłukowicz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harłukowiec - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Harm - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harma - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmaciej - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmaciński - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmaciuk - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmacki - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmaczyński - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmać - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmaj - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmak - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmala - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmaliński - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmała - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harman - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmanke - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmann - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmann - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmanowicz - 1479 od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmanowski - 1447 od nazwy miejscowej Hermanów (KrW).

  Harmansa - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmanza - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmański - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Harmarz - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmas - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmasz - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmasza - 1583 od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmaszuk - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmata - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmatij - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmatiuk - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmatnik - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmatowski - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmaty - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmatys - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmatysz - od armata, z gwarowego harmata.

  Harmaziej - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmazij - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmaziński - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmazy - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Harmel - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmela - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmelik - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmeliński - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmenik - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Harmermik - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer.

  Harmida - od harmider ‘gwar, wrzawa’.

  Harmider - od harmider ‘gwar, wrzawa’.

  Harmisz - 1392 od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmo - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmol - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmowski - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmuła - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmułowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmunkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmus - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmuszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harmuszko - od niemieckiej nazwy osobowej Harm, ta od średnio wysoko niemieckiego harm, harme ‘łasica, gronostaj’.

  Harn - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harna - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnack - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnak - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnala - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnałkiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnas - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnasch - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnasiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnast - 1469 od niemieckiego imienia Ernst, to od staro wysoko niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Harnasz - 1393 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnaszkiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnaś - 1646 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnat - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnata - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnatkiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnatowicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnecki - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnek - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnes - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnest - 1469 od niemieckiego imienia Ernst, to od staro wysoko niemieckiego ernnst ‘walka, wytrzymałość’.

  Harniak - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harniatkiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harniatko - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnicki - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harniczak - 1767 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnida - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harniewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnik - 1644 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnisz - 1476 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnisza - 1403 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnold - 1405 od imienia Arnold, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od aro, aran ‘orzeł’ + walten ‘panować’.

  Harnos - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnosz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnot - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnota - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnoth - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnotkiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnowski - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnuk - 1494 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnus - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnusz - 1394 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnuszkiewicz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnut - 1403 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harny - 1474 od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnys - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnysz - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harnyś - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Harńczyk - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Haro - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harola - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harold - od herold ‘poseł, wysłaniec’.

  Harolt - od herold ‘poseł, wysłaniec’.

  Harom - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haromiuk - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haromszek - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haromszeki - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haromszewski - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haron - 1497 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haronek - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haronik - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haronin - od imienia Hieronim, w staropolszczyźnie też Jeronim. Imię pochodzenia greckiego Hierónymos, od hierós ‘święty’ + ónyma ‘imię’, znane w Polsce od XII wieku.

  Haroniuk - od imienia Hieronim, w staropolszczyźnie też Jeronim. Imię pochodzenia greckiego Hierónymos, od hierós ‘święty’ + ónyma ‘imię’, znane w Polsce od XII wieku.

  Haronski - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haroń - 1497 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Harończyk - 1647 od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haroński - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haros - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haroska - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harost - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harosz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haroszek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haroszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haroszko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harowicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harożna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harożny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Harów - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harpak - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpaniuk - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpeniuk - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpiuk - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpul - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpula - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpuła - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Harpuna - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’ lub od harpun ‘broń do połowu wielorybów’.

  Harra - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harrak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harras - 1386 od staropolskiego harras ‘arras; gatunek lekkiej tkaniny wełnianej’.

  Harres - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Hars - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harsim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harsimczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harsimik - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harsimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harsimowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harsiniak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harst - od herszt, herst ‘przywódca, dowódca bandy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Harst.

  Harstowicz - od herszt, herst ‘przywódca, dowódca bandy’.

  Harsz - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harszak - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harszczak - od herszt, herst ‘przywódca, dowódca bandy’.

  Harszczuk - od herszt, herst ‘przywódca, dowódca bandy’.

  Harszczyk - od herszt, herst ‘przywódca, dowódca bandy’.

  Harsze - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harszej - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harszla - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harszlak - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harś - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Harśla - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Hart - od chart ‘pies gończy’, też od imienia Arytm.

  Hartacz - od chart ‘pies gończy’.

  Hartak - od chart ‘pies gończy’.

  Hartalski - od chart ‘pies gończy’.

  Hartan - od chart ‘pies gończy’.

  Hartanowicz - od chart ‘pies gończy’.

  Hartek - 1370 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Hartel - 1408 od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Harthan - od chart ‘pies gończy’.

  Harthun - od chart ‘pies gończy’.

  Hartka - od chart ‘pies gończy’.

  Hartke - od chart ‘pies gończy’.

  Hartkiewicz - od chart ‘pies gończy’.

  Hartkiński - od chart ‘pies gończy’.

  Hartkop - od chart ‘pies gończy’.

  Hartkow - od chart ‘pies gończy’.

  Hartl - od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Hartle - od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Hartlek - od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Hartlik - od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Hartliński - od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Hartman - 1243 od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Hartmanis - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Hartmann - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Hartmanowicz - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Hartmański - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Hartmeński - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Hartmon - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Harton - od chart ‘pies gończy’.

  Hartonowicz - od chart ‘pies gończy’.

  Hartos - od chart ‘pies gończy’.

  Hartowicz - od chart ‘pies gończy’.

  Hartowski - od chart ‘pies gończy’.

  Hartuch - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Hartuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Hartuła - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Hartun - od chart ‘pies gończy’.

  Hartuna - od chart ‘pies gończy’.

  Hartwig - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Hartwik - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Hartyk - od chart ‘pies gończy’.

  Hartykowicz - od chart ‘pies gończy’.

  Hartyl - od chart ‘pies gończy’.

  Hartyl - od niemieckiej nazwy osobowej Hartel, ta od imion na Hart .

  Hartym - od chart ‘pies gończy’.

  Hartym - 1457 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Hartymi - 1452 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Hartyn - od chart ‘pies gończy’.

  Hartyn - Leszczyński złożenia brak; Hartyn od chart ‘pies gończy’; Leszczyński 1388 od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Hartyn - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Hartyniuk - od chart ‘pies gończy’.

  Hartyniuk - od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Hartyoński - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Hartysz - 1476 od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Haruch - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harula - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harum - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Harun - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Harunek - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Harunowicz - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Haruń - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Harus - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harusiak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harusina - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harusz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haruszak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haruszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haruszewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haruszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haruszyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harut - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harvath - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harvey - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwaciński - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwacki - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwaczyński - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwad - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwat - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwatek - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwath - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwatyński - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Harwich - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Harwig - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Harwik - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Harwot - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Hary - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harych - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harycki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harycz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harydczak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harydon - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harydoń - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harydowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Haryga - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haryk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Haryndarz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Harysymczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harysymowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Harysz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harytaniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harytanowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harytczak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Haryton - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harytonienko - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harytoniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harytonski - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Harz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzecha - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzejko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzewski - od nazw miejscowych Chorzów, Charzowice, dawniej też Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Harzęga - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzig - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzog - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzok - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzowski - od nazw miejscowych Chorzów, Charzowice, dawniej też Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Harzycki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzyk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harzyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Harżyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Has - 1718 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Has - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasa - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasaj - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasajło - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasakiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasal - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasalak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasalski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasała - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasek - 1409 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasewski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiec - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiej - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiek - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasik - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasika - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasikiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasikowski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiński - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasior - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiorek - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiów - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiuga - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiuk - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiukiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiuniec - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasiura - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hask - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Haska - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Haske - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Haskew - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Haski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Haskiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasko - 1601 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasna - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasni - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasnik - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasno - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasny - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hass - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassa - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassaj - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassakowski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassek - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassik - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hassny - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasso - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasso - Agopsowicz złożenia brak; Hasso od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; Agopsowicz brak.

  Hasson - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hast - od niemieckiej nazwy osobowej Hast, ta od apelatywu Hast ‘pośpiech’.

  Hasta - od niemieckiej nazwy osobowej Hast, ta od apelatywu Hast ‘pośpiech’.

  Hastasz - od niemieckiej nazwy osobowej Hast, ta od apelatywu Hast ‘pośpiech’.

  Hasto - od niemieckiej nazwy osobowej Hast, ta od apelatywu Hast ‘pośpiech’.

  Hasuk - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasuka - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasulak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasuliński - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasy - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasyn - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Hasz - 1368 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Haweł = Gaweł.

  Hasza - 1446 (KrW) od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszaluk - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszcz - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczak - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczaruk - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczewicz - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczewski - od nazwy miejscowej Chaszczów (KrW).

  Haszczuk - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczyc - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczyk - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczyn - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszczyński - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Haszek - 1467 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszka - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszke - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszki - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszkiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszko - 1437 (Śl) od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszkowicz - 1630 od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszkowski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Hasznik - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszowski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszto - od niemieckiej nazwy osobowej Hast, ta od apelatywu Hast ‘pośpiech’.

  Haszuk - 1498 (KrW) od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszyc - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haszyk - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haś - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśka - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśke - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśkie - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśkiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśko - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśniak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśnica - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśnik - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Haśny - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has; też może od Hawryło.

  Hat - od chata ‘dom’.

  Hata - od chata ‘dom’.

  Hataczkiewicz - od chata ‘dom’.

  Hataj - od chata ‘dom’.

  Hatajczyk - od chata ‘dom’.

  Hatajewski - od chata ‘dom’.

  Hatajko - od chata ‘dom’.

  Hatak - od chata ‘dom’.

  Hatala - 1593 od chata ‘dom’.

  Hatalak - od chata ‘dom’.

  Hatalewicz - od chata ‘dom’.

  Hatalski - od chata ‘dom’.

  Hatała - 1599 od chata ‘dom’.

  Hatałek - od chata ‘dom’.

  Hatałka - 1682 od chata ‘dom’.

  Hatało - od chata ‘dom’.

  Hatałowicz - od chata ‘dom’.

  Hatas - od chata ‘dom’.

  Hatasz - od chata ‘dom’.

  Hataś - od chata ‘dom’.

  Hatczak - od chata ‘dom’.

  Hatczyk - od chata ‘dom’.

  Hatek - od chata ‘dom’.

  Hatelski - od chata ‘dom’.

  Hatenko - od chata ‘dom’.

  Hatiuk - od chata ‘dom’.

  Hatka - od chata ‘dom’.

  Hatke - od chata ‘dom’.

  Hatki - 1498 (KrW) od chata ‘dom’.

  Hatkiewicz - od chata ‘dom’.

  Hatko - od chata ‘dom’.

  Hatkowski - od chata ‘dom’.

  Hatla - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatlak - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatlanek - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatlapa - od gwarowego hatlapa ‘człowiek uległy’.

  Hatlappa - od gwarowego hatlapa ‘człowiek uległy’.

  Hatlas - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Hatlaś - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Hatle - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatleński - od chata ‘dom’.

  Hatleński - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatliński - od chata ‘dom’.

  Hatliński - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatlo - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Hatlopa - od gwarowego hatlapa ‘człowiek uległy’.

  Hatlos - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatlos - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Hatloś - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatła - od gwarowego hatlać ‘plątać, mieszać’.

  Hatłas - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Hatman - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann.

  Hatmann - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann.

  Hatna - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Hatnik - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Hatny - od prasłowiańskiego gatati ‘domyślać się, wróżyć’, od staropolskiego gatać ‘mówić, rozmawiać’; niekiedy też od prasłowiańskiego gatiti, staropolskiego gacić ‘uszczelniać, robić tamę’.

  Hatoniuk - od chata ‘dom’.

  Hatoń - od chata ‘dom’.

  Hatowczak - od chata ‘dom’.

  Hatowski - od chata ‘dom’.

  Hatt - od chata ‘dom’.

  Hatta - od chata ‘dom’.

  Hattman - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann.

  Hatucha - od chata ‘dom’.

  Hatun - od chata ‘dom’.

  Hatuszewicz - od chata ‘dom’.

  Hatuszka - od chata ‘dom’.

  Hatuszko - od chata ‘dom’.

  Hatylak - od chata ‘dom’.

  Hatys - od chata ‘dom’.

  Hatyś - od chata ‘dom’.

  Hauda - od niemieckiej nazwy osobowej Haude, ta od imion na Hud , Hut .

  Haudala - od niemieckiej nazwy osobowej Haude, ta od imion na Hud , Hut .

  Haude - od niemieckiej nazwy osobowej Haude, ta od imion na Hud , Hut .

  Haudek - od niemieckiej nazwy osobowej Haude, ta od imion na Hud , Hut .

  Haudziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Haude, ta od imion na Hud , Hut .

  Haudzlik - od niemieckiej nazwy osobowej Haude, ta od imion na Hud , Hut .

  Hauf - od niemieckiej nazwy osobowej Hauff, ta od średniowysokoniemieckiego hüfe ‘tłum ludzi’.

  Haufa - od niemieckiej nazwy osobowej Hauff, ta od średniowysokoniemieckiego hüfe ‘tłum ludzi’.

  Haufe - od niemieckiej nazwy osobowej Hauff, ta od średniowysokoniemieckiego hüfe ‘tłum ludzi’.

  Hauff - od niemieckiej nazwy osobowej Hauff, ta od średniowysokoniemieckiego hüfe ‘tłum ludzi’.

  Hauffa - od niemieckiej nazwy osobowej Hauff, ta od średniowysokoniemieckiego hüfe ‘tłum ludzi’.

  Hauffe - od niemieckiej nazwy osobowej Hauff, ta od średniowysokoniemieckiego hüfe ‘tłum ludzi’.

  Haup - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Haupa - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Haupczok - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Haupe - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Haupka - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Haupnik - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Hauppa - od niemieckiej nazwy osobowej Haup, ta od imion na Hüg .

  Haur - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haura - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haurec - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haureliński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haurilec - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hauryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hauryłkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hauryszkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Haus - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hausa - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hause - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hausek - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauss - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Haussa - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hausz - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauszka - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauszke - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauza - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauzak - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauze - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Hauziński - od niemieckiej nazwy osobowej Haus, ta od apelatywu Haus ‘dom’.

  Havelka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Havlin - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Haw - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawa - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawacz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawaj - od nazwy geograficznej Hawaje.

  Hawajczyk - od nazwy geograficznej Hawaje.

  Hawajski - od nazwy geograficznej Hawaje.

  Hawak - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawalewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawaliczek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawaluk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawała - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawałej - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawałko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawana - od nazwy miasta Hawana na Kubie.

  Hawańczak - od nazwy miasta Hawana na Kubie.

  Hawańczuk - od nazwy miasta Hawana na Kubie.

  Hawańczyk - od nazwy miasta Hawana na Kubie.

  Hawar - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawara - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawarczak - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawari - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawarnik - 1495 od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’; od staropolskiego hawiernia ‘kopalnia’.

  Hawaryszko - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawczak - 1427 (KrW) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawczaruk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawczyk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawdanek - 1427 od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Hawdank - 1379 od nazwy herbu Abdank, Habdank.

  Hawel - 1581 (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawelek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Haweliński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawelka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawellek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawelski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Haweł - 1333 (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawełda - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawełek - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawełka - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawełko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Haweło - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawer - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawera - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawerczuk - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawerko - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawernik - 1712 od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’; od staropolskiego hawiernia ‘kopalnia’.

  Hawiar - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawiarz - 1766 od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawiel - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawil - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawiński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawirko - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Hawla - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawlak - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawlicki - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawlicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawliczak - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawliczek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawliczka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawlik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawlin - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawlitek - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawluch - 1536 (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawly - (Śl) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłas - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłasewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłasiewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłosewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłosiewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłosz - 1442 (Młp) od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawłowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawola - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawoluk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Hawr - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawra - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawraj - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawraluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrałowski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawran - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawran - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawranek - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawranek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawraniak - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawraniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawranik - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawranik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawranka - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawranka, m. - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawranke - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawranko - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawranko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrasz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrelczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawreluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawro - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane pd XIII wieku.

  Hawroliszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrołeczko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawron - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawroń - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawroński - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Hawrosz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawroszenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawruczenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawruk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrus - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrusik - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawruszenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawruś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrut - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawruto - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrych - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryców - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrycz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryczenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryczeńko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryka - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrykiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryków - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryl - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylaczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylciów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylczenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylczyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylec - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylecki - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylejko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylenia - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryleszko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylik - 1662 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylinka - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylinko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryliński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryliszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryliszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylok - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrylów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryluk - Bartoszuk złożenia brak; Hawryluk od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło; Bartoszuk w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bartłomiej, od barta ‘topór’, od niemieckiego Bart ‘broda’.

  Hawryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrył - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryła - 1787 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłeczko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłenko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłeńko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłkiewicz - 1683 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłkowicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłków - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłoszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłowicz - 1445 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłów - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłycz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłyk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryłyszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryniak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryniewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryniuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryńczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryński - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrys - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrysiak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrysiek - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrysio - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrysiuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrysko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrysz - 1599 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszczak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszczuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszczyszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszka - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszkiewicz - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszkow - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszków - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszuk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryszyn - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawryśko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hawrzysz - 1599 od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Hayd - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haydasz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hayde - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hayden - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hayder - od niemieckiej nazwy osobowej Heider, ta od średniowysoko niemieckiego heide ‘dzikie pustkowie, błonie’.

  Haydon - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hayduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Haydukiewicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Haydzicki - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haydziona - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Haydziony - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Hayek - od podstawy haj , ta od hajać ‘głaskać’ lub od czeskiego haj ‘gaj’, też od niemieckich nazw osobowych Hey, Hei (zdrobnienia od Johann).

  Hayn - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hayny - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Haynyk - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Haynysz - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hayń - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan .

  Hayt - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Haytas - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Hayto - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Haza - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazackiewicz - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazaczek - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazak - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazakowski - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazan - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazankiewicz - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Haze - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazek - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Haziak - 1712 od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazik - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Haziuk - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazoń - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazuk - od staropolskiego hazuka ‘rodzaj szaty’.

  Hazuka - od staropolskiego hazuka ‘rodzaj szaty’.

  Hazula - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hazy - 1711 od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’; od węgierskiego hazi ‘domowy’.

  Hazyk - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Haża - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hażak - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Hażuk - od staropolskiego hazuka ‘rodzaj szaty’.

  Hażuka - od staropolskiego hazuka ‘rodzaj szaty’.

  Hąbek - od gęba.

  Hąbka - od gęba.

  Hąbla - od gęba.

  Hąc - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hącel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hącia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hąciak - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hącin - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hącka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hącza - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hąćka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hądzel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hądzelak - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hądzelek - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hądziel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hądzielak - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hądzlik - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hądzyński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Hądżel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Hątka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Hątko - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

     Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.


   


  Haack Haacke Haaf Haag Haagensen Haak Haake Haan Haarschack Haarschock Haas Haasa Haase Haasińska Haasler Haaso Haaś Haaza Haaze Hab Haba Hababicki Habacz Habaczuk Habaczyńska Habain Habainy Habaj Habal Habalas Habała Habało Habałowska Habandt Habant Habart Habarta Habas Habasiński Habasz Habaś Habat Habatowska Habatula Habatulla Habatuła Habbab Habbal Habciak Habczak Habczyk Habczyński Habda Habdan Habdan-Chorzewski Habdank Habdank Habdańk Habdas Habdaś Habdyś Habecki Habedank Habek Habel Habela Habelak Habelman Habelok Habelski Habelt Habeluk Habendak Habener Habeniuk Haber Haber Habera Haberbert Haberczuk Haberecht Haberek Haberer Haberger Habergrotz Habergrutz Haberk Haberka Haberkiewicz Haberko Haberkol Haberkorn Haberkowska Haberla Haberlah Haberland Haberling Haberliński Haberła Haberman Habermann Habermanów Habermas Haberna Habernal Habernik Haberniuk Habernoga Haberny Habersack Haberski Haberstock Haberstok Haberstroch Haberstroh Habersztok Habert Haberta Habertstroh Haberzak Habes Habet Habetin Habiak Habiał Habiar Habib Habibi Habich Habicht Habiciak Habiczak Habieb Habieda Habielski Habieniec Habier Habiera Habierski Habiger Habigier Habik Habil Habilewicz Habina Habinek Habiniak Habiniec Habiniek Habinka Habinowski Habinski Habiński Habior Habiór Habiórska Habir Habirek Habirska Habis Habisiak Habisz Habiszczewicz Habiszka Habit Habiurak Habjak Habka Habkemeyer Habko Habkowski Habla Hablak Hablasek Hablaszek Hable Habler Hablewicz Hablewski Hablicel Hablicer Habliczek Hablik Hablina Habliński Hablutzel Hablützel Habna Habnela Habnic Habnot Habo Habolas Haboła Habona Habor Habora Haborka Haborska Habos Habosińska Habot Habowicz Habowski Habra Habracewicz Habracki Habrajski Habralski Habram Habraniec Habrański Habraszewski Habraszka Habraś Habrat Habratowicz Habratowski Habrawa Habrecht Habrejska Habrela Habrenko Habrewicz Habrewicz Habrich Habriejski Habrom Habros Habroś Habrowicz Habrowski Habrych Habrycka Habryjska Habryk Habryka Habryluk Habrył Habryła Habryłło Habryło Habrym Habryn Habrynów Habryń Habryska Habryś Habrzańska Habrzycka Habrzyk Habrzyn Habrzyńska Habta Habucki Habuda Habulan Habuła Habułek Habułyk Habur Habura Haburda Haburska Habus Habusa Habusiak Habuz Habyk Habyka Habyra Habza Habzda Habzejon Habzik Habża Habżyk Hac Hacaga Hacaluk Hacał Hacała Hacało Hacamona Hacas Hacaś Hacek Hacel Hacenka Hacewicz Hach Hacha Hachaj Hachalska Hachałus Hachamowski Hachciak Hachejska Hachel Hachelek Hachelska Hachem Hacherek Hachiewicz Hachla Hachler Hachlica Hachlowski Hachluk Hachman Hachmeister Hachn Hachnel Hachok Hachoł Hachoła Hachołek Hachont Hachoń Hachorek Hachorkiewicz Hachór Hachuj Hachul Hachula Hachulla Hachulski Hachuła Hachułka Hachunia Hachura Hachurski Hacia Haciak Haciarek Hacias Haciaś Haciąg Haciej Hacieja Haciejewska Haciejska Haciewicz Hacik Hacikowski Haciłło Haciło Hacin Hacińska Haciocha Haciski Haciuk Hacja Hack Hackbarth Hacke Hackel Hackemer Hacken Hackenberg Hacker Hackert Hackett Hacki Hackiel Hackiewicz Hackl Hacko Hacla Hacnelt Hacor Hacper Hacuk Hacukiewicz Haculak Haculowicz Haculska Hacura Hacuro Hacus Hacuś Hacyk Hacyszyn Hacz Haczak Haczan Haczek Haczela Haczelski Haczewski Haczkiewicz Haczko Haczkowski Haczkur Haczkurski Haczmerian Haczuk Haczur Haczurek Haczyk Haczykowski Haczyński Hać Haćkiewicz Haćko Haćkula Hada Hadacz Hadaczek Hadada Hadadzińska Hadaisz Hadaj Hadajczuk Hadaka Hadala Hadalińska Hadalski Hadała Hadała Hadam Hadamczyk Hadamek Hadamiak Hadamiec Hadamietz Hadamik Hadamla Hadamus Hadan Hadana Hadanek Hadaniak Hadanik Hadańczyk Hadara Hadarasz Hadarcewicz Hadarewicz Hadaroń Hadarta Hadas Hadasch Hadaschik Hadasek Hadasik Hadasiuk Hadasz Hadaszczak Hadaszik Hadaszyk Hadaś Hadbas Hadczyńska Haddad Haddadi Haddal Hadej Hadeja Hadejak Hadejsza Hadek Hadel Hadela Hadelka Hadelko Hadełko Hadem Hademik Haden Hadenrajch Hader Hadera Haderek Haderer Haderla Haderna Haderny Haderowicz Hadersdorfer Haderska Hades Hadi Hadiak Hadik Hadinek Hadinger Hadiuk Hadka Hadke Hadkiewicz Hadkowska Hadla Hadler Hadlewska Hadlowski Hadła Hadłan Hadław Hadło Hadłow Hadłowicz Hadłów Hadman Hado Hadolska Hadom Hadomek Hadomik Hador Hadorowicz Hadosik Hadosz Hadoś Hadowik Hadowski Hadra Hadran Hadranow Hadraszek Hadraś Hadrawa Hadrek Hadri Hadrian Hadrich Hadrijan Hadrjan Hadro Hadron Hadroń Hadrosek Hadroszek Hadrowicz Hadrya Hadryan Hadryarz Hadrych Hadrycz Hadryga Hadrygan Hadryjan Hadryjański Hadryjarz Hadryjewicz Hadryk Hadrylak Hadryluk Hadryn Hadryń Hadryńska Hadrys Hadrysiak Hadrysiewicz Hadrysz Hadryszewska Hadryś Hadrzynski Hadrzyński Hadt Hadubiak Haduch Haduczenia Haduj Haduk Hadula Hadulla Haduła Hadun Haduń Hadupiak Hadur Hadura Hadusz Haduszek Haduś Hadwiczak Hadwig Hadwiger Hady Hadyba Hadybiak Hadych Hadyczko Hadyda Hadydon Hadydoń Hadyk Hadyła Hadyło Hadyma Hadymak Hadyn Hadyna Hadynek Hadynia Hadyniak Hadynka Hadynowicz Hadyński Hadypiak Hadyr Hadys Hadysz Hadyszewska Hadyś Hadzel Hadzelek Hadzewicz Hadziak Hadziar Hadzicki Hadzielak Hadzielski Hadziewicz Hadzik Hadzilik Hadziładas Hadzina Hadzinikola Hadzinikolas Hadziński Hadziony Hadzipapa Hadzisławus Hadzlik Hadzuła Hadzyńska Hadzyś Hadź Hadży Haeder Haedicke Haegebart Haegebarth Haegenbarth Haehne Haehnel Haela Haemerling Haemmerling Haendel Haendschke Haenel Haenelt Haensel Haentschel Haering Haerka Haerkiewicz Haerska Haertel Haertle Haertling Haese Haeseler Haesler Haeusler Haf Hafalski Hafbauer Hafciarek Hafczyński Hafemeister Hafenmaier Hafenmajer Hafenstein Hafensztain Haferkamp Haferkorn Haff Haffa Haffek Haffer Haffke Haffman Haffmann Haffner Hafijczuk Hafiruk Hafka Hafke Hafkie Hafkiewicz Hafko Haflarczyk Haflik Hafman Hafnauer Hafner Hafsteinsson Haft Haftaniuk Haftarczuk Haftarczyk Haftek Haftka Haftkiewicz Haftkowski Haftman Haftowski Haft-Szatyński Haftsztajn Haftyk Hag Haga Hagacz Hagaj Hagamajer Hagan Haganowska Hagberg Hagda Hagdan Hagdej Hagdey Hagdziak Hagdzin Hage Hagedorn Hagedorna Hagedorny Hagel Hagemajer Hageman Hagemann Hagemejer Hagemes Hagemojor Hagen Hagenau Hagenbarth Hagendorn Hagenmajster Hagenmejster Hagenmeyer Hagensee Hagensse Hagenstein Hagenza Hager Hagerling Hagi Hagiel Hagiemajer Hagierko Hagierowska Haglauer Haglund Hagmajer Hagna Hagne Hagner Hagno Hagosz Hagowski Hagryś Hagstrom Hagström Haha Hahaj Hahf Hahm Hahn Hahna Hahndorf Hahne Hahnefeld Hahnel Hahnelt Hahnewald Hahorkiewicz Hahs Hahse Hahske Hahu Hahuj Hahula Hahulla Hahulski Hahuła Hahyła Haich Haida Haidal Haidan Haidar Haidara Haidari Haidasz Haide Haidem Haideman Haidemann Haidenblut Haidenrajch Haidenreich Haider Haiderowska Haidka Haidner Haidrich Haidrowska Haidrych Haidt Haiduczek Haiduczenko Haiduczyk Haiduga Haiduk Haidysek Haidyś Haier Haigelman Haigenbart Haigenbarth Haigenberg Haik Haika Haikal Haile Hailmann Hailwax Haim Haiman Haimann Haimberger Haimeczko Haimel Haimlich Hain Hainberg Hainburg Hainc Haince Haincz Haindrich Haindrych Haine Hainek Haingerbart Hainich Hainisch Hainisz Hainka Hainke Hainkis Hainowski Hainrich Hainrych Hains Hainstock Hainsz Haintsch Haintze Hainy Hainych Hainz Hainzel Haińcz Haiński Haisch Haise Haiser Haisig Haiske Haiski Haisz Haiszła Hait Haitan Haitengi Haiter Haitlinger Haitner Haito Haitzer Haiw Haiwka Haiza Haize Haizer Haizig Haizyk Haj Haja Hajac Hajak Hajan Hajanga Hajas Hajast Hajbergier Hajbert Hajbonicz Hajboniuk Hajbos Hajbowicka Hajbowicz Hajbrowicz Hajbucki Hajbura Hajbutowicz Hajc Hajca Hajce Hajcek Hajcel Hajcelman Hajcer Hajchel Hajcher Hajcherczyk Hajchert Hajchort Hajchrzyk Hajcman Hajcun Hajcz Hajczewski Hajczuk Hajczyk Hajczyna Hajczyńska Hajd Hajda Hajdabas Hajdach Hajdacki Hajdacz Hajdaczuk Hajdaj Hajdajenko Hajdajska Hajdak Hajdakowska Hajdam Hajdamach Hajdamacha Hajdamacki Hajdamaczuk Hajdamaka Hajdamaszczuk Hajdamaszek Hajdamczuk Hajdamiak Hajdamowicz Hajdan Hajdania Hajdaniak Hajdaniuk Hajdanowicz Hajdar Hajdara Hajdari Hajdarowicz Hajdarowska Hajdarszyn Hajdas Hajdasianek Hajdasiński Hajdasz Hajdaś Hajde Hajdebrek Hajdebura Hajdecki Hajdeczko Hajdejczuk Hajdek Hajdel Hajdeman Hajden Hajdendraich Hajdendrajch Hajdenko Hajdenrach Hajdenraich Hajdenraisch Hajdenrajch Hajdenrajk Hajdenreich Hajder Hajdera Hajderek Hajderowicz Hajderowski Hajderski Hajdes Hajdewicz Hajdinger Hajdiuk Hajdka Hajdler Hajdmacha Hajdman Hajdnanowicz Hajdner Hajdo Hajdomowicz Hajdon Hajdoń Hajdor Hajdorowicz Hajdos Hajdosz Hajdoś Hajdowicz Hajdowski Hajdrich Hajdrowski Hajdrych Hajdryk Hajdt Hajduch Hajducki Hajduczek Hajduczenia Hajduczka Hajduczuk Hajduczyk Hajduczyński Hajduda Hajdug Hajduga Hajduk Hajduk Hajdukiewicz Hajduk-Karaźniewicz Hajdukonis Hajdukowicz Hajdukowski Hajduków Hajdul Hajdulis Hajduła Hajdun Hajdur Hajdura Hajdurek Hajdurzanek Hajdus Hajdusianek Hajdusiewicz Hajdusz Hajduszak Hajduszek Hajduszewicz Hajduszewski Hajduszkiewicz Hajduś Hajduśkiewicz Hajdy Hajdycki Hajdycz Hajdyga Hajdyk Hajdykiewicz Hajdyła Hajdyma Hajdynrajch Hajdys Hajdysek Hajdysz Hajdyszek Hajdyś Hajdzicka Hajdziga Hajdzik Hajdziński Hajdziona Hajdziony Hajdziuk Hajec Hajeck Hajecki Hajeczka Hajek Hajel Hajenko Hajenkowski Hajeńska Hajer Hajert Hajewicz Hajewski Hajewyj Hajęcki Haj-Fygass Hajga Hajgel Hajgelman Hajgenbart Hajgiel Haji Hajik Hajk Hajka Hajke Hajkiewicz Hajko Hajkowiak Hajkowicz Hajkowski Hajkus Hajkuś Hajkut Hajl Hajlasz Hajler Hajlig Hajligtag Hajlusz Hajłasz Hajło Hajm Hajma Hajmaj Hajman Hajmann Hajmanowska Hajmberg Hajmej Hajmowicz Hajn Hajna Hajnarz Hajnas Hajnasiewicz Hajnasz Hajnberg Hajnberger Hajnbergier Hajnc Hajnce Hajncel Hajncz Hajnczel Hajnda Hajndel Hajndol Hajndrich Hajndrych Hajnduk Hajne Hajnek Hajnelt Hajneman Hajnemann Hajner Hajnert Hajni Hajniak Hajnich Hajnicki Hajnicz Hajniewicz Hajnik Hajnike Hajnin Hajnisek Hajnisz Hajniś Hajniuk Hajnk Hajno Hajnok Hajnold Hajnoł Hajnor Hajnos Hajnosz Hajnoś Hajnowicz Hajnowski Hajnowy Hajnrich Hajnroch Hajnrych Hajnrychowska Hajns Hajnsz Hajntze Hajnus Hajnusz Hajny Hajnych Hajnycz Hajnyk Hajnysz Hajńce Hajńcz Hajok Hajoł Hajor Hajorowicz Hajos Hajost Hajow Hajowa Hajowiak Hajowski Hajowy Hajów Hajpel Hajperek Hajpuk Hajrak Hajri Hajrych Hajs Hajsak Hajscewicz Hajse Hajsek Hajsewicz Hajsig Hajske Hajski Hajsler Hajsner Hajsok Hajss Hajsz Hajszacka Hajszak Hajszan Hajszczuk Hajszprich Hajszprych Hajszuk Hajszyk Hajszyn Hajszynek Hajt Hajta Hajtałowicz Hajtasz Hajtek Hajter Hajtka Hajtko Hajtler Hajtłowicz Hajtman Hajtner Hajto Hajtowicz Hajtuch Hajtuk Hajudkiewicz Hajuk Hajwola Hajworoński Hajwos Hajwosz Hajwoś Hajza Hajzak Hajze Hajzebec Hajzel Hajzer Hajzerski Hajzeruk Hajzig Hajzik Hajziuk Hajzler Hajzner Hajzral Hajzrol Hajzyk Hajzyng Hajżyk Hak Haka Hakacz Hakadorna Hakajkiewicz Hakal Hakalec Hakalla Hakaluk Hakałko Hakało Hakałowicz Hakałów Hakam Hakan Hakansson Hakarewicz Hakas Hakaszewska Hakatów Hakawczyn Hakbart Hake Hakel Hakelberg Hakemer Haken Hakenberg Hakenberger Hakenier Hakenszmid Hakenszmidt Hakenszmit Haker Hakert Hakiel Hakien Hakier Hakim Hakke Hakl Hakluk Hakłasz Hakmacher Hakmajer Hakman Hakner Hakobert Hakowczyn Hakowicz Hakowiecka Hakowski Hakuba Hakubas Hakubowicz Hakuc Hakuć Hakuła Hakuło Hakuszczak Hal Hala Halaba Halabarda Halabecka Halaberda Halabi Halabiniak Halabowski Halabuda Halaburda Halacinska Halacz Halaczek Halaczko Halaczyński Halada Haladaj Haladin Haladiń Haladus Haladyn Haladyń Halagarda Halagiera Halaj Halajda Halajdaj Halajdziak Halajec Halajka Halak Halakiewicz Halam Halama Halamar Halamarczyk Halamoda Halamski Halamuda Halamunda Halamus Halamusz Halamuś Halan Halana Halania Halanka Halapacz Halapatsch Halapup Halar Halara Halarczyk Halardziński Halarewicz Halarz Halas Halasa Halasek Halasewicz Halasi Halasińska Halaska Halastra Halasz Halaszczyk Halaszek Halaszewska Halaszka Halaś Halat Halata Halatan Halatka Halatyn Halawa Halawin Halawska Halądka Halągowski Halątka Halba Halbańska Halbe Halbecki Halbedel Halber Halberda Halbersberg Halberski Halberstadt Halbersztadt Halbersztat Halbert Halberthal Halbetzki Halbianiak Halbik Halbin Halbina Halbiniak Halborn Halboth Halbowicz Halbożek Halbreich Halbrych Halbrycht Halbryt Halbsgut Halbsguth Halbtuch Halc Halcarz Halcerowiak Halcewicz Halcewicz-Pleskaczewski Halcki Halcmann Halcna Halcyder Halczak Halczewski Halczok Halczuch Halczuk Halczy Halczyj Halczyk Halczyn Halczyński Halczyszyn Hald Haldan Haldank Haldaś Haldegard Haldeman Halder Halduk Halduś Hale Haleba Halebiak Halebska Halec Halecki Haleczek Haleczko Haledarczyk Halej Halejak Halejcio Halejczuk Halejczyk Halejew Halejko Halek Haleks Haleksa Halelujko Halemba Halembska Halemski Halena Halenba Halencik Halenda Halendarczyk Halendarz Halender Halendy Haleniak Haleniewski Haleniuk Halenka Halenko Halenta Haleńczak Haleński Halepa Haler Halerewicz Halerka Halerowicz Halerska Halery Halerz Hales Halesa Halesiak Halesz Haleszczuk Halet Haleta Haletzka Halew Halewicz Halewik Halewnik Halewski Haley Halezy Halęba Halężlak Half Halfaf Halfar Halfter Halgowski Hali Haliasz Halibard Halibart Haliberda Halibożek Haliburda Halica Halich Halicki Halicki Halicko Halicz Haliczanowski Haliczek Haliczka Haliczko Haliczuk Haliczyn Haliczynowska Haliczyński Halida Halidow Halidów Halig Haligier Haligorska Haligowski Halij Halijasz Halik Halikiewicz Halikowski Haliks Halil Halilow Halił Haliłka Haliłow Haliman Halimann Halime Halimiak Halimoniuk Halin Halina Haliniak Haliniarz Haliniewicz Halinka Halinkiewicz Halinkowski Halinowski Halinowski Haliński Halip Halisa Halisch Halisiak Halista Halisz Haliszczak Haliszewska Haliszka Halitew Haliw Halizak Halizanowicz Halizof Haliżak Haliżek Haljewska Halk Halka Halke Halkiew Halkiewicz Halkiw Halk-Łebiński Halko Halkoczy Halkow Halkowicz Halkowski Halkóczy Halków Hall Halla Hallada Halladin Halladja Halladyn Hallal Hallala Hallamoda Hallanger Hallar Hallas Hallasch Hallatsch Hallay Hallberg Hallbrant Halldegard Halldin Halle Hallek Hallen Hallenberg Haller Haller Haller-Hallenburg Hallesten Hallgren Hallich Halliday Hallik Hallin Hallman Hallmann Hallo Hallon Hallop Hallor Halls Halma Halman Halmann Halmański Halmar Halmer Halmin Halmonowicz Halmos Halmowska Halmus Halniak Halnic Halnich Halnik Halny Halo Halocha Haloma Halon Halonka Halontka Halor Haloszka Haloś Halot Halota Halow Halowicz Halowski Halów Halpaus Halpczok Halper Halperin Halpern Halporn Hals Halski Halszańska Halszka Halt Halta Haltapa Haltebrut Haltenberger Halter Haltinger Haltman Haltof Halubczok Haluch Haluk Halukiewicz Halulko Halun Halup Halupa Halupczak Halupczek Halupczok Halupczyk Halupka Halus Halusa Halusek Halusiak Haluszczak Haluszewska Haluszka Haluta Haluza Haluzan Halużyńska Halwa Halwas Halweg Halwic Halwicki Halwig Halycz Halz Halzna Hał Hała Hałabała Hałabarda Hałabasty Hałabata Hałabaty Hałabaza Hałabek Hałabis Hałabisz Hałabiś Hałabud Hałabuda Hałabura Hałaburda Hałaburdo Hałaburdzin Hałaburska Hałabus Hałabuz Hałabuza Hałaciński Hałacz Hałaczanowska Hałaczek Hałaczer Hałaczkiewicz Hałaczynowski Hałada Haładaj Haładana Haładas Haładaś Haładczuk Haładej Haładewicz Haładin Haładoniuk Haładoń Haładój Haładucha Haładuda Haładuj Haładun Haładuń Haładura Haładus Haładusz Haładuś Haładyj Haładyn Haładyna Haładyniak Haładyń Haładys Haładysz Haładziak Haładziński Hałagan Hałagas Hałagida Hałaj Hałajasz Hałajcio Hałajczak Hałajczuk Hałajczyk Hałajda Hałajdziak Hałajec Hałajewski Hałajka Hałajkiewicz Hałajko Hałajski Hałak Hałakan Hałakiewicz Hałakowska Hałakuc Hałakuć Hałakuń Hałamaj Hałamajczuk Hałambiec Hałamejko Hałamij Hałamko Hałamus Hałamusza Hałamuszka Hałamuszko Hałan Hałanicz Hałaniec Hałaniuk Hałanko Hałań Hałańczuk Hałańdziak Hałańkiewicz Hałańko Hałapa Hałapacz Hałaparz Hałapup Hałapuś Hałas Hałas Hałasa Hałasek Hałasiak Hałasiewicz Hałasik Hałasiński Hałasiuk Hałas-Jabłkowski Hałasowski Hałasz Hałaszczuk Hałaszczyk Hałaszewicz Hałaszewski Hałaszkiewicz Hałaszko Hałaszuk Hałaszyn Hałaszynski Hałaszyńska Hałaś Hałaśkiewicz Hałat Hałata Hałatek Hałatel Hałatienko Hałatiuk Hałatkiewicz Hałatnik Hałatniuk Hałatowicz Hałatsch Hałatyn Haława Haławaj Haławczak Haławej Haławeńko Haławiczka Haławin Haławka Haławski Hałaziński Hałaż Hałącz Hałbicka Hałbiec Hałbiś Hałcnowska Hałcz Hałczuk Hałczyński Hałda Hałdaj Hałdas Hałdasz Hałdaś Hałdek Hałdoń Hałdrzyński Hałduga Hałdun Hałduniuk Hałduń Hałdus Hałdy Hałdyk Hałdyn Hałdys Hałdysz Hałdyszewski Hałdyś Hałdziński Hałecka Hałeczko Hałej Hałejko Hałek Hałeła Hałemejko Hałenda Hałenza Hałęba Hałęza Hałęża Hałgas Hałka Hałkiewicz Hałko Hałkowski Hałłaj Hałłas Hałmejko Hałmuk Hałoburdo Hałoburdzin Hałocha Hałoda Hałodyj Hałodzińska Hałoga Hałon Hałoniuk Hałonko Hałoń Hałońka Hałońko Hałoński Hałos Hałosa Hałosz Hałoś Hałota Hałoto Hałotta Hałowata Hałowczak Hałoweńko Hałowiecka Hałowiej Hałowin Hałowińska Hałownia Hałowska Hałów Hałówka Hałpa Hałpacz Hałsa Hałszkiewicz Hałtas Hałtyn Hałtyńska Hałub Hałuba Hałubczak Hałubczyk Hałubecki Hałubeć Hałubek Hałubenny Hałubic Hałubicki Hałubiczko Hałubiec Hałubiński Hałubiuk Hałubka Hałubko Hałubniak Hałubnik Hałubowicz Hałubowski Hałucha Hałucka Hałuda Hałuj Hałuja Hałum Hałun Hałuniewicz Hałunka Hałuń Hałuńka Hałup Hałupa Hałupczak Hałupczok Hałupka Hałupniczak Hałupnik Hałupska Hałus Hałusek Hałuska Hałusko Hałusz Hałusza Hałuszak Hałuszanin Hałuszczak Hałuszczuk Hałuszczyk Hałuszczyński Hałuszka Hałuszkiewicz Hałuszko Hałuszyński Hałuś Hałut Hałuta Hałuza Hałuzin Hałuzo Hałuźna Hałuża Hałużna Hałużo Hałużyński Hałwa Hałwiczka Hały Hałycz Hałyk Hałylak Hałyna Hałynicz Hałyno Hałyński Hałys Hałysa Hałyst Hałysz Hałyszko Hałyszyn Hałyś Ham Hama Hamacher Hamaczek Hamad Hamada Hamadan Hamadani Hamadi Hamadyk Hamaj Hamajczyk Hamajda Hamak Hamakało Hamaker Hamal Hamala Hamalczuk Hamalski Hamaluk Hamalwa Haman Hamandi Hamaniuk Hamankiewicz Hamann Hamanowicz Hamanowski Hamańczuk Hamańczyk Hamański Hamar Hamara Hamarla Hamarnik Hamarowicz Hamarowski Hamarski Hamarszmidt Hamas Hamasiewicz Hamasz Hamatowska Hamatsch Hambalek Hambera Hamberek Hamberg Hamberger Hambicki Hambor Hambruch Hambura Hamburg Hamburger Hamburgier Hamcarczyk Hamczakowska Hamczarska Hamczlak Hamczlińska Hamczyk Hamczyn Hamczyński Hamda Hamdan Hamdane Hamdi Hamdol Hamed Hamedinger Hamejko Hamek Hameka Hamel Hamela Hamelak Hamelczuk Hameleusz Hameli Hamelij Hamelik Hamelin Hamelka Hamell Hamelski Hamelusz Hamendinger Hamendyk Hameńska Hamer Hamera Hamerczuk Hamerla Hamerlak Hamerlich Hamerlik Hamerling Hamerliński Hamerlok Hamermajster Hamermeister Hamermejster Hamernia Hamerniak Hamernik Hamerowski Hamerski Hamerszlag Hamerszlak Hamerszmidt Hamerszmit Hamerszmydt Hamert Hamertak Hamerzak Hames Hameska Hamf Hami Hamica Hamid Hamida Hamidi Hamiec Hamiecka Hamielec Hamier Hamier Hamiga Hamik Hamilczuk Hamilka Hamill Hamilton Hamiłko Hamińska Hamisiak Hamk Hamka Hamkaluk Hamkała Hamkało Hamke Hamko Hamkowska Hamla Hamlat Hamling Hamlo Hamluk Hamm Hammacher Hamman Hammar Hammel Hammer Hammerl Hammerlik Hammerling Hammermeister Hammernik Hammerschlag Hammerschmidt Hammerschmied Hammerstein Hammerszmidt Hamminga Hammling Hammoud Hammouda Hamna Hamny Hamod Hamolewicz Hamoła Hamoncik Hamonowicz Hamot Hamotnik Hamowski Hamółko Hamp Hampa Hampczok Hampe Hampel Hampelski Hampf Hampka Hampl Hamplewski Hampol Hamponiak Hamprecht Hampt Hampton Hampus Hamr Hamracka Hamraj Hamrat Hamrin Hamrol Hamroł Hamros Hamrowicz Hamroz Hamrozi Hamróz Hamruk Hamrus Hamryga Hamryszak Hamryszczak Hamryszok Hamsik Hamski Hamsymowicz Hamucińska Hamuczuk Hamuda Hamula Hamulak Hamulczuk Hamulczyk Hamulec Hamulecki Hamulewicz Hamulski Hamuła Hamułka Hamułko Hamunik Hamurda Hamus Hamusa Hamusak Hamutka Hamutowska Hamuzik Hamys Hamysek Hamza Hamzaczek Hamze Hamzic Hamzik Hamzikiewicz Hamziuk Han Hana Hanack Hanaczewski Hanaczowski Hanafi Hanaj Hanajczyk Hanak Hanaka Hanakowska Hanalski Hanaluk Hanańko Hanar Hanarz Hanas Hanaschke Hanasiewicz Hanasik Hanasiński Hanasiuk Hanasko Hanasów Hanasterski Hanasyk Hanasz Hanaszczak Hanaszewski Hanaszkiewicz Hanaszyński Hanaś Hanat Hanatejko Hanatiw Hanatkiewicz Hanatowicz Hanatów Hanatuk Hanatyna Hanatyszak Hanaus Hanausek Hanbicki Hanc Hancarcyk Hancarska Hancarz Hancbach Hanc-Demczyszyn Hance Hancek Hancel Hancewicz Hanciuk Hanciura Hancka Hancke Hancken Hancko Hanckowiak Hanclewska Hanclich Hanclik Hancyk Hancz Hancza Hanczak Hanczak Hanczakowski Hanczal Hanczanik Hanczar Hanczarczyk Hanczarek Hanczarow Hanczarowski Hanczarów Hanczarski Hanczaruk Hanczaryk Hanczel Hanczer Hanczerowski Hanczew Hanczewski Hanczk Hanczka Hanczke Hanczkie Hanczko Hanczorowski Hanczoruk Hanczuch Hanczuk Hanczur Hanczura Hanczyc Hanczych Hanczyk Hanczyn Hanczyński Hanczyryk Hanczyszyn Hanć Hanćka Hanćko Hanćkowiak Hand Handalik Handall Handar Handarowicz Handaszczuk Handaś Handau Hande Handel Handelik Handelka Handelska Handelsman Handendraich Handendrajch Handenraich Handenrajch Hander Handerek Handerewska Handermander Handerowicz Handerski Handiuk Handkamer Handke Handkiewicz Handkowski Handkus Handl Handlarek Handlarski Handler Handlerek Hando Handor Handora Handorf Handow Handowicz Handowski Handrała Handrel Handrela Handrewicz Handrich Handrig Handrosz Handrowski Handrusiak Handrych Handrychowska Handrysiak Handrysiewicz Handrysik Handrysz Handryś Handschke Handschuh Handszu Handszuch Handszuh Handszuk Handszur Handt Handtke Handurski Handus Handusek Handusz Handweker Handweker-Handwerker Handwerg Handwerker Handwerkier Handy Handydraj Handysz Handz Handza Handzak Handze Handzel Handzelek Handzelewicz Handzelk Handzełko Handzen Handzewniak Handziak Handziaruk Handziej Handziel Handziewicz Handzik Handzio Handziuk Handzka Handzlewicz Handzlich Handzliczek Handzlik Handzow Handzuk Handżel Hane Hanebach Hanebauer Hanebom Hanecki Haneczewski Haneczko Haneczkowski Haneczok Hanefeld Hanejko Hanek Hanel Haneld Hanelik Hanelt Haneman Hanenko Haneńko Haner Hanera Hanerka Hanerlik Hanerliński Hanert Hanes Hanf Hanfa Hanfler Hanftwurcel Hang Hangel Hangiel Hango Hania Haniaczyk Haniak Haniakiewicz Haniasz Haniaszyk Hanich Haniciak Hanicki Hanicz Haniczak Hanicz-Boruta Haniczok Haniczuk Haniczyk Haniebna Haniebnik Haniebny Haniec Haniecki Hanieńko Hanier Haniewicz Haniewski Haniewski Hanig Hanik Haniłka Hanin Haniok Hanioszyn Hanis Hanisch Hanisek Hanisz Haniszczak Haniszczyk Haniszewicz Haniszewski Haniszowska Haniś Haniuk Haniukiewicz Haniurka Haniuszkiewicz Hank Hanka Hankała Hanke Hankel Hanken Hankie Hankiel Hankiewicz Hankisz Hanko Hankowicz Hankowski Hanks Hankus Hankusiewicz Hankuś Hankuz Hanl Hanler Hanlus Hann Hanna Hannabach Hannak Hannczak Hanne Hannebach Hannebauer Hanneberg Hanneman Hannemann Hannenberg Hanner Hannes Hannewald Hannibal Hannig Hanning Hannocha Hannower Hannowski Hannsz Hannusch Hanny Hano Hanoff Hanok Hanos Hanosiak Hanosiewicz Hanosz Hanoszka Hanousek Hanoussek Hanower Hanowerker Hanowicz Hanowski Hanpt Hanrich Hanro Hanrus Hanrych Hanryk Hanryka Hanryszko Hanryś Hans Hansbach Hansbauer Hansberg Hansch Hanschel Hanschmidt Hansdorfer Hanse Hansel Hanselmann Hansen Hanser Hanserek Hansiewicz Hansik Hansikiewicz Hansiuk Hanska Hansla Hansler Hanslik Hansmann Hansner Hansnor Hanson Hanspol Hanss Hanssa Hanssen Hansson Hanswirt Hansz Hanszcz Hanszel Hanszka Hanszke Hanszko Hanszla Hanszlik Hanszyld Hanś Hanślik Hant Hantczak Hantek Hantel Hantka Hantke Hantkiewicz Hantów Hantsch Hantschel Hantschke Hantsz Hantszel Hantulik Hantulski Hantusiak Hantuśko Hantyk Hantys Hantyszak Hantz Hantzko Hantzschel Hanuda Hanula Hanulak Hanulewicz Hanulik Hanulińska Hanulok Hanuluk Hanus Hanusa Hanusak Hanusch Hanuschik Hanusej Hanusek Hanusewicz Hanusiak Hanusiewicz Hanusik Hanusin Hanusiuk Hanusko Hanuslik Hanusowicz Hanusowski Hanussek Hanusyk Hanusz Hanuszak Hanuszczak Hanuszczyn Hanuszek Hanuszewicz Hanuszewski Hanuszik Hanuszkiewicz Hanuszko Hanuszkowicz Hanuszlik Hanuszny Hanuszyn Hanuś Hanuśkiewicz Hanuśko Hanuza Hanuzowska Hanych Hanyck Hanycz Hanyga Hanypsiak Hanyrzewski Hanys Hanysch Hanysek Hanysik Hanyssek Hanysz Hanyszek Hanyszewska Hanyszkiewicz Hanyszyn Hanyś Hanytkiewicz Hanyza Hanyzak Hanyzewski Hanyźkiewicz Hanyż Hanyżak Hanyżewski Hanyżkiewicz Hanz Hanza Hanzar Hanze Hanzek Hanzel Hanzelek Hanzelewicz Hanzelin Hanzelka Hanzelko Hanzen Hanzer Hanzewiak Hanzewniak Hanzewnik Hanziuk Hanzl Hanzla Hanzlik Hanzy Hanźlik Hanża Hanżek Hanżel Haor Haos Hap Hapaczyk Hapaczyło Hapajewska Hapak Hapalak Hapała Hapałowska Hapan Hapanionek Hapaniuk Hapanowicz Haparta Hapat Hapączyk Hapcar Hapcer Hapczyk Hapczyn Hapczyński Hape Hapej Hapek Hapel Hapen Hapeniuk Hapental Hapeńczuk Hapeńczyk Hapeta Hapiak Hapich Hapij Hapiuk Hapka Hapke Hapkie Hapkiewicz Hapko Haplak Haplicznik Haplik Hapłoniuk Hapłyk Hapnik Hapon Haponiak Haponienko Haponik Haponionek Haponiuk Haponowicz Haponowiec Hapoń Hapoński Hapowska Happa Happach Happe Happel Happner Haptar Haptaś Haptek Hapter Haptuś Hapun Hapuniak Hapunik Hapunowicz Hapycz Hapyn Har Hara Hara Haraba Harabacz Harabajska Harabarda Harabarz Harabas Harabasz Harabaszewski Harabaś Harabczyk Harabicz Harabień Harabik Harabin Harabinowski Harabisz Harabkiewicz Harabosz Harabowicz Harabowska Harabuć Harabuda Harabuga Haraburda Haraburska Harabus Harabuz Haracewiat Haracewicz Harach Harachiewicz Harachuc Haraciński Haraciuk Harackiewicz Haracz Haraczek Haraczewski Haraczka Haraczkiewicz Haraczko Haraczyńska Haradczuk Haradejski Haradońska Haradziej Haradzina Haraf Harafiniak Haragos Harahuc Haraj Harajda Harajewicz Harajon Harajszczuk Harak Harakop Haralewicz Harała Harałyk Haramać Haraman Haramasiewicz Haramatys Haramciej Haramin Haramiorz Haramos Haramus Haran Haranczyk Harandziak Haranek Haranicz Haraniewicz Haranin Haranko Haranowicz Harantkiewicz Haranus Harań Harańczuk Harańczyk Harańdziak Harańko Harapa Harapczuk Harapin Harapiński Harapiuk Harapkiewicz Harapuczyk Haraputa Haras Harasamowicz Haraschin Haraschińska Harasek Harasiak Harasiemionek Harasiemowicz Harasieniuch Harasieński Harasiewicz Harasijski Harasik Harasim Harasimczuk Harasimczyk Harasimiak Harasimianek Harasimienko Harasimik Harasimiok Harasimionek Harasimiuk Harasimko Harasimków Harasimow Harasimowicz Harasimowski Harasimów Harasimuk Harasin Harasinczuk Harasiniak Harasinik Harasiniuk Harasinowicz Harasińczuk Harasińczyk Harasiński Harasiuk Harasiumiuk Harasna Harasny Harasowski Harassek Harast Harasta Harastewicz Harastiuk Harastowicz Harastowska Harasym Harasymczuk Harasymek Harasymenko Harasymi Harasymiak Harasymiec Harasyminiuk Harasymiuk Harasymko Harasymków Harasymluk Harasymow Harasymowicz Harasymowski Harasymów Harasyn Harasyniak Harasynowicz Harasynów Harasyńczak Harasz Haraszczak Haraszczenko Haraszczok Haraszczuk Haraszej Haraszewicz Haraszewski Haraszkiewicz Haraszkowski Haraszna Harasznik Haraszny Haraszymowicz Haraszymów Haraszyn Haraszyniuk Haraś Haraściuk Haraśkiewicz Haraśko Haraśna Haraśny Harat Haratanowicz Haratańska Haratek Haratik Haratyk Haratym Haratyn Haratynowicz Haraus Harazda Haraziak Harazim Harazimiok Harazimiuk Harazimowicz Harazin Haraziniok Haraziński Harazmus Harazmuź Harazna Harazny Harazymowicz Haraźna Haraźny Harażda Harażka Harażna Harażny Harąska Harąza Harąźlak Harąża Harążka Harążlak Harb Harba Harbacewicz Harbach Harbacka Harbacz Harbaczewski Harbaczonek Harbaczuk Harbaczyk Harbajczuk Harbal Harbala Harbała Harban Harbanowicz Harbanowska Harbań Harbańska Harbar Harbarczuk Harbarczyk Harbarowska Harbart Harbaruk Harbasch Harbasz Harbaszewski Harbaszka Harbat Harbata Harbatiuk Harbatnik Harbatowicz Harbatowski Harbaty Harbauer Harbe Harbek Harber Harbergier Harberle Harbersztok Harbi Harbich Harbicki Harbień Harbig Harbik Harbin Harbino Harbinowska Harbińska Harbis Harbit Harbola Harboła Harbonowicz Harbos Harbot Harbowczuk Harbowiec Harbowski Harbul Harbulewicz Harbunowicz Harbura Harbus Harbusin Harbuszyn Harbuś Harbut Harbutiak Harbuz Harbuziak Harbuziński Harbuziuk Harc Harcaj Harcej Harcenko Harcer Harcewniak Harcewska Harcęko Harchacz Harchaj Harchala Harchalski Harchała Harchatow Harchatów Harchel Harchewicz Harchol Harchola Harchoł Harchowska Harchula Harchulla Harchuł Harchuła Harchun Harchut Harciarek Harciczka Harciniak Harciński Harcisz Harckiewicz Harcolińska Harcorz Harcóg Harcuła Harcunowicz Harcuza Harcy Harcyszyn Harcz Harczak Harczarek Harczeniuk Harczenko Harczeńko Harczewniak Harczewski Harczkowska Harczuk Harczyk Harczyński Harć Harda Hardajewski Hardak Hardasiewicz Harde Hardecki Hardej Hardejak Hardejewicz Hardejewski Hardejuk Hardek Hardel Harden Hardenbicker Hardenga Harder Harders Hardęga Hardi Hardian Hardie Hardie-Douglas Hardiej Harding Hardinko Hardiuk Hardow Hardowska Hardt Hardtke Hardukiewicz Hardula Hardulak Hardun Hardwig Hardy Hardybała Hardych Hardycz Hardygóra Hardyj Hardyjewska Hardyk Hardykiewicz Hardyl Hardyła Hardyn Hardyniak Hardyniec Hardyń Hardysiak Hardysz Hardyś Hardziak Hardziej Hardziejewicz Hardziejewska Hardziejko Hardziewicz Hardzik Hardzina Hardziński Harebal Harebza Harecka Hareczko Haredziński Harejon Harek Harelik Harem Harembski Haremeister Haremiuk Haremsa Haremski Haremza Haren Harena Harenburg Harencki Harenczuk Harenczyk Harenda Harendarczyk Harendarski Harendarz Harendasz Harendza Harendziak Harendzińska Harenik Hareniuk Harensa Harenski Harenz Harenza Harenzga Harenża Harenżlak Hareńczak Hareńczuk Hareńczyk Hareński Haresza Haretko Harewicz Harewski Hareza Harezga Hareziak Harezlak Hareźlak Hareża Hareżlak Haręcki Haręda Harędarczyk Harędarz Harędasz Harędza Harędziak Harędziński Harędzki Haręza Haręzga Haręziak Haręzlak Haręzna Haręzok Haręźlak Haręża Harężak Harężga Harężlak Haręży Harf Harfa Harfelder Harfiniak Harfiniec Hargas Hargej Hargescheimer Hargesheimer Hargeshejmer Hargeshmeier Hargiela Hargot Hargut Harhaj Harhala Harharczuk Harhat Harhatów Harhof Harhol Harhola Harhula Harhulla Harhura Hariakow Harian Hariasz Haric Harich Harik Harimski Haring Haringas Haris Harisch Harisz Haritz Harjan Harjasz Hark Harka Harkabudzik Harkaburz Harkabus Harkabuz Harkabuzik Harkabuż Harkacz Harkaj Harkala Harkaluk Harkała Harkałło Harkawa Harkawik Harkawy Harke Harkebusch Harkie Harkiewicz Harkiwy Harko Harkot Harkowa Harkowiak Harkowiec Harkowik Harkowski Harkowy Harków Harkulewicz Harkuła Harkułowicz Harkus Harkusza Harla Harlak Harlakiewicz Harlakowicz Harland Harlander Harlecki Harleiczyk Harlej Harlejczak Harlejczyk Harlender Harleńska Harlewska Harlęska Harlężak Harliczko Harliński Harlop Harlos Harlow Harła Harłabus Harłabuz Harłacz Harłajczuk Harłakowicz Harłap Harława Harłop Harłorzyńska Harłos Harłoszyński Harłoza Harłoziński Harłożyński Harłukiewicz Harłukowicz Harłukowiec Harm Harma Harmaciej Harmaciński Harmaciuk Harmacki Harmaczyński Harmaj Harmak Harmala Harmalińska Harmała Harman Harmanke Harmann Harmanowicz Harmanowski Harmansa Harmanza Harmański Harmarz Harmas Harmasz Harmaszuk Harmata Harmatij Harmatiuk Harmatnik Harmatowski Harmaty Harmatys Harmatysz Harmausa Harmauza Harmaziej Harmazij Harmaziński Harmazy Harmel Harmela Harmelik Harmeliński Harmenik Harmermik Harmida Harmider Harmit Harmitko Harmo Harmol Harmon Harmonik Harmotys Harmowski Harmoza Harms Harmuła Harmułowicz Harmunkiewicz Harmus Harmuszkiewicz Harmuszko Harmuth Harmuz Harmuzińska Harn Harna Harnack Harnadkiewicz Harnak Harnala Harnałkiewicz Harnanza Harnas Harnasch Harnasiewicz Harnason Harnasz Harnaszkiewicz Harnaś Harnata Harnatkiewicz Harnatowicz Harnazy Harne Harnek Harner Harnerlik Harnes Harniak Harniatkiewicz Harniatko Harnicki Harniczak Harnida Harniewicz Harnik Harnis Harnisch Harnisz Harnos Harnosz Harnot Harnota Harnoth Harnotkiewicz Harnowski Harnoza Harns Harnsza Harnus Harnuszkiewicz Harnys Harnysz Harnyś Harńczyk Haro Harodej Harojan Harok Harold Harolejewicz Harolt Harom Haromiuk Haromszek Haromszeki Haromszewski Haron Haronek Haronik Haronin Haronski Haroń Haroński Haros Haroska Harost Harosz Haroszek Haroszkiewicz Haroszko Harot Harowicz Harowski Haroża Harożna Harożny Harów Harpak Harpaniuk Harpeć Harpeniuk Harpiuk Harpul Harpula Harpuła Harpuna Harra Harrak Harrer Harres Harris Harrison Harry Hars Harsche Harsdorf Harsim Harsimczuk Harsimik Harsimiuk Harsimowicz Harsiniak Harsiuk Harski Harst Harstowicz Harsz Harszak Harszczak Harszczuk Harszczyk Harsze Harszej Harszla Harszlak Harszwald Harś Harśla Hart Hartabus Hartabuz Hartacz Hartak Hartaler Hartalska Hartan Hartanowicz Hartberger Harte Hartel Hartelder Harteleb Hartelt Hartenberg Hartenberger Hartenbergier Hartender Harter Harterbrut Hartfelder Hartfeldor Hartfich Hartfiel Hartfil Hartgerink Harth Harthan Harthof Harthun Hartich Hartieb Hartig Hartin Hartin Harting Hartinger Hartingh Hartka Hartke Hartkiewicz Hartkińska Hartkop Hartkow Hartl Hartle Hartleb Hartleib Hartlek Hartlep Hartlewska Hartley Hartlib Hartlieb Hartlief Hartlik Hartliński Hartmajer Hartman Hartmanis Hartmann Hartmanowicz Hartmańska Hartmatiuk Hartmeński Hartmon Hartmunt Hartmut Hartnich Hartnik Harton Hartonowicz Hartos Hartoszcze Hartowicz Hartowski Hartpiel Hartramf Hartramp Hartrampf Hartramph Hartsch Hartseil Hartstein Hartstock Hartuk Hartuła Hartun Hartuna Hartung Hartwich Hartwick Hartwig Hartwiger Hartwik Hartwing Hartych Hartyk Hartykowicz Hartym Hartyn Hartyniuk Hartyn-Leszczyński Hartzell Haruba Harubała Haruch Haruda Harudziński Harufa Haruga Haruk Haruk Haruk Haruk Harukiewicz Harula Harum Harun Harunek Harunowicz Haruń Harupa Harupka Haruppa Harus Harusarz Harusewicz Harusiak Harusiewicz Harusina Harusta Harusz Haruszak Haruszewicz Haruszewska Haruszkiewicz Haruszyńska Harut Haruza Haruzińska Harvath Harvey Harwacińska Harwacki Harwaczyńska Harwad Harwala Harwał Harwan Harwanko Harwankowski Harwardt Harwart Harwarth Harwas Harwasiuk Harwaś Harwat Harwatek Harwath Harwatyńska Harwaziński Harwes Harweś Harwicki Harwig Harwik Harwith Harwoińska Harwońska Harwosiński Harwot Harwowska Harwoziński Harwtig Harwus Hary Harych Harycki Harycz Harydczak Harydoń Harydowicz Haryga Haryjan Haryk Harylak Harylewicz Harylski Haryłek Harymowicz Harymska Haryn Haryndarz Harynek Haryniuk Harynowski Haryński Haryok Haryseniuk Harysiak Harysymczuk Harysymowicz Harysz Haryszek Haryszniak Haryszyn Harytaniak Harytanowicz Harytczak Haryton Harytonienko Harytoniuk Harytonska Harytyk Haryza Haryzula Harz Harzanowicz Harzbecher Harzberg Harzderek Harzecha Harzejko Harzewski Harzęga Harzig Harzog Harzok Harzowski Harzycka Harzyk Harzyński Harżyński Has Hasa Hasaj Hasajło Hasak Hasakiewicz Hasal Hasalak Hasalski Hasała Hasan Hasanczuk Hasani Hasaniak Hasaniec Hascewicz Haschek Haschka Haschke Hasciło Hase Hasecke Hasek Haselak Haselau Haselbach Haselbauer Haselmajer Haselnus Haseltine Hasenauer Hasenbeck Hasenbein Hasenbek Hasenberg Hasenberger Hasenbrock Hasenfeld Hasenpusch Hasenritter Hasenryk Haserewicz Hasfeld Hasfogiel Hashem Hashemi Hashimoto Hasiak Hasichowska Hasicka Hasicz Hasiec Hasiej Hasiek Hasielewska Hasieli Hasiewicz Hasij Hasik Hasika Hasikiewicz Hasikowski Hasilik Hasinec Hasinger Hasiniec Hasiński Hasioli Hasior Hasiów Hasir Hasiuga Hasiuk Hasiukiewicz Hasiuniec Hasiura Has Hask Haska Haske Haskew Haski Haskiewicz Hasko Haskut Hasl Haslak Haslehner Hasler Haslik Haslinger Haslingier Hasman Hasmann Hasmulin Hasna Hasner Hasni Hasnik Hasno Hasnulin Hasny Hason Hasoni Haspel Haspelska Haspert Haspod Hasryś Hass Hassa Hassaj Hassak Hassakowska Hassan Hassanien Hasse Hassek Hassel Hasselbaum Hasselberg Hasselbusch Hasseler Hasselgren Hasselmajer Hasselt Hassen Hassenfeld Hassenpflug Hassib Hassik Hassine Hassinger Hassior Hasske Hassl Hasslacher Hassler Hasslinger Hassman Hassmann Hassner Hassny Hasso Hasso-Agopsowicz Hasson Hast Hasta Hastasz Hastebok Hasterman Hasterok Hastman Hasto Hasubek Hasuk Hasuka Hasulak Hasulińska Hasunger Hasy Hasydzak Hasydziak Hasydzyk Hasydżak Hasyn Hasz Hasza Haszak Haszaluk Haszcz Haszczak Haszczaruk Haszczewicz Haszczewski Haszczuk Haszczyc Haszczyk Haszczyn Haszczyński Haszeć Haszek Haszer Haszke Haszki Haszkier Haszkiewicz Haszko Haszkowski Haszlakiewicz Haszler Haszlewicz Haszlińska Hasznik Haszowski Haszto Haszyc Haszycka Haszyk Haszymienko Haszyńska Haszysz Haś Haścianica Haścibrzuch Haściło Haściłowicz Haśka Haśke Haśkie Haśkiewicz Haśko Haślik Haślingier Haślisz Haślorz Haśniak Haśnica Haśnik Haśniowska Haśny Hat Hata Hatab Hataba Hatabuda Hataczkiewicz Hatadaj Hatadyj Hataj Hatajczyk Hatajewska Hatajko Hatajłowicz Hatak Hatala Hatalak Hatalewicz Hatalski Hatała Hatałek Hatało Hatałowicz Hatamnejad Hatan Hatań Hatarczyk Hatarym Hatas Hatasz Hataś Hatat Hatatek Hatawska Hatazak Hatcher Hatczak Hatczyk Hatek Hatelska Hateła Hatenkerl Hatenko Haterak Haterla Haterne Haterowska Hatey Hatiuk Hatka Hatke Hatki Hatkiewicz Hatko Hatkowski Hatla Hatlak Hatlanek Hatlapa Hatlappa Hatlas Hatlaś Hatle Hatleb Hatliniak Hatliński Hatlopa Hatlos Hatloś Hatła Hatłas Hatman Hatmann Hatna Hatnik Hatny Hatoga Hatolas Hatolska Hatoniuk Hatoń Hatossy Hatowczak Hatowski Hatron Hatrowicz Hatryszak Hatsch Hatt Hatta Hattman Hattner Hattowski Hattwich Hattwig Hatucha Hatuda Hatun Hatupczek Hatupka Hatuszewicz Hatuszka Hatuszko Hatwich Hatwiejczyk Hatyjasik Hatylak Hatyńska Hatys Hatyś Hatzke Hau Hauba Haubek Hauben Haubenreisser Haubenstock Haubenstok Hauber Haubiec Haubitz Haubner Haubold Haubrich Haubrock Haubus Hauc Haucha Hauchszulz Hauck Haucka Haucke Hauco Hauczak Hauczar Hauczewska Hauczka Hauczko Hauda Haudala Haude Haudek Haudenschild Hauder Hauderowicz Haudrysiak Haudweker Haudzewniak Haudziuk Haudzlik Hauer Hauf Haufa Haufe Hauff Hauffa Hauffe Hauft Haug Haugas Haugeberg Haugen Haugseter Hauk Hauka Hauke Haukowska Haukus Hauler Hauling Haulor Haułas Haułdek Haułpt Haumey Haumik Haun Hauna Haundz Haunhorst Haup Haupa Haupczok Haupe Haupka Haupnik Hauppa Haupstok Haupsztok Haupt Haupter Hauptfleisch Hauptman Hauptmann Hauptstock Hauptstok Haur Haura Haurec Haureliński Haurilec Hauryluk Hauryłkiewicz Hauryszkiewicz Haus Hausa Hausaman Hausberg Hausbrandt Hausch Hauschalter Hauschild Hauschildt Hauschke Hause Hausek Hausel Hausemann Hausen Hausenplas Hauser Hausiński Hauski Hausknecht Hausla Hausleber Hausler Hausliber Hauslik Hauslinger Hausmajer Hausman Hausmann Hausmer Hausner Hausotter Hauss Haussa Hausser Haustein Hausteinska Haustek Hauster Haustof Haustow Hauswirt Hauswitzer Hausz Hauszczak Hauszild Hauszka Hauszke Hauszmer Hauszpigiel Hauszulc Hauszyld Haut Hautier Hautman Hauton Hautot Hautschel Hautt Hautulski Hautys Hautz Hauwalt Hauwetter Hauwort Hauza Hauzak Hauzar Hauze Hauzeker Hauzer Hauziński Hauzlik Hauzling Hauzman Hauzner Hauzyk Havelka Havemeister Havlin Havranek Haw Hawacz Hawaj Hawajczyk Hawajski Hawalewicz Hawaliczek Hawaluk Hawała Hawałej Hawałko Hawan Hawańczak Hawańczuk Hawańczyk Hawar Hawara Hawarczak Hawari Hawarnik Hawarra Hawaryszko Hawash Hawasiewicz Hawaszczyk Hawati Hawc Hawczak Hawczaruk Hawczyk Hawdecka Hawdejuk Hawderek Hawdio Hawdurowicz Hawdzel Hawdziajuk Hawdziej Hawdziejuk Hawel Hawelek Haweliński Hawelka Hawellek Hawelski Haweł Hawełda Hawełek Hawełka Hawełko Haweman Hawemann Hawemeister Hawenczuk Hawenka Hawenta Hawer Hawera Hawerczuk Hawerko Hawerland Hawerlińska Hawerlische Haweryluk Hawes Haweta Hawetka Haweto Hawęża Hawiacz Hawiaczyk Hawiak Hawiar Hawiczek Hawiec Hawiejna Hawiel Hawienczyk Hawieńczuk Hawieńczyk Hawiger Hawik Hawil Hawilej Hawińczyk Hawiński Hawirko Hawkalak Hawkaluk Hawkuluk Hawkus Hawlena Hawlenda Hawlenko Hawler Hawlicki Hawliczak Hawliczek Hawliczka Hawlik Hawlin Hawling Hawłas Hawłasewicz Hawłasiewicz Hawłosewicz Hawłosiewicz Hawłowski Hawno Hawnysz Hawoluk Haworen Haworeń Haworski Haworyłow Haworyszków Hawr Hawra Hawraj Hawraluk Hawrałowska Hawran Hawranek Hawraniak Hawranik Hawranka Hawranke Hawranko Hawrasz Hawrat Hawratowska Hawrecki Hawrej Hawrek Hawrelczuk Hawrelecka Hawreluk Hawris Hawrno Hawro Hawroliszyn Hawrołeczko Hawron Hawroń Hawroński Hawrosz Hawroszenko Hawrot Hawrozińska Hawruczenko Hawruk Hawruleszko Hawrus Hawrusik Hawruszenko Hawruś Hawrut Hawruto Hawrych Hawryców Hawrycz Hawryczenko Hawryczeńko Hawryczyk Hawryjkiewicz Hawryk Hawryka Hawrykiewicz Hawryków Hawryl Hawrylaczak Hawrylak Hawrylciów Hawrylczak Hawrylczenko Hawrylczuk Hawrylczyk Hawrylec Hawrylecki Hawrylejko Hawrylenia Hawrylenko Hawryleszko Hawrylewicz Hawrylicz Hawrylik Hawrylinka Hawrylinko Hawrylińska Hawryliszyn Hawryliszyn Hawrylkiewicz Hawrylok Hawrylów Hawryluk Hawryluk-Bartoszuk Hawrył Hawryła Hawryłczak Hawryłeczko Hawryłek Hawryłenko Hawryłeńko Hawryłkiewicz Hawryłko Hawryłkowicz Hawryłków Hawryło Hawryłoszyn Hawryłow Hawryłowicz Hawryłów Hawryłycz Hawryłyk Hawryłyszyn Hawryniak Hawryniewicz Hawryniuk Hawryń Hawryńczuk Hawryński Hawrys Hawrysiak Hawrysiek Hawrysio Hawrysiuk Hawrysko Hawrysz Hawryszak Hawryszczak Hawryszczuk Hawryszczyszyn Hawryszka Hawryszkiewicz Hawryszko Hawryszkow Hawryszków Hawryszuk Hawryszyn Hawryś Hawryśko Hawryteczko Hawrzyńska Hawtaniuk Hawtarczyk Hawtarska Hawtoruk Hawtowska Hawula Hawuła Hawurko Hawusz Hawyluk Hawyłeczko Hawysz Hawzner Hay Hayd Haydasz Hayde Hayden Haydenberg Hayder Haydon Haydrych Hayduk Haydukiewicz Haydzicki Haydziona Haydziony Hayek Hayer Hayes Haygelmann Haykowski Hayman Haymer Hayn Haynrych Hayny Haynysz Hayń Hayrda Hayt Haytas Hayto Haza Hazackiewicz Hazaczek Hazak Hazakowska Hazan Hazankiewicz Hazańska Hazar Hazarewicz Hazarkiewicz Hazberuk Hazburska Hazbuska Haze Hazejmajer Hazek Hazel Hazela Hazelbach Hazelbusz Hazelmajer Hazenbek Hazenberg Hazenerl Hazeński Hazi Haziak Haziar Haziek Hazik Haziński Hazior Haziuk Hazler Haznar Hazner Haznor Hazra Hazrat Hazubski Hazuga Hazuk Hazuka Hazula Hazur Hazurka Hazy Hazyk Haża Hażak Hażda Hażdy Haże Hażewski Hażubski Hażuk Hażuka Hąbek Hąbka Hąbla Hąc Hącel Hąchyra Hącia Hąciak Hącin Hącka Hącza Hączerow Hączyńska Hąćka Hądalska Hądasch Hądel Hądroszkiewicz Hądrykowska Hądyła Hądz Hądzek Hądzel Hądzelak Hądzelek Hądziel Hądzielak Hądzik Hądzk Hądzlik Hądzyński Hądżel Hąkała Hąklewska Hąnkała Hąsikowski Hątko Hązała Hązla Hązła Hązło Heba Hebaj Hebajko Hebal Hebala Hebalska Heban Hebandt Hebanowski Hebas Hebazińska Hebba Hebbel Hebbuś Hebda Hebdas Hebdaś Hebde Hebdowski Hebduś Hebdziak Hebdziński Hebdzyński Hebek Hebel Hebela Hebell Hebelska Hebelt Hebenbarth Hebenstrajt Hebenstreif Hebenstreit Heber Heberczuk Heberka Heberko Heberla Heberle Heberlein Heberlej Heberlejn Heberlińska Heberska Heberstreit Hebersztok Hebert Heberze Hebes Hebet Hebetynek Hebeustreit Hebich Hebig Hebik Hebioda Hebisch Hebisz Hebiś Hebko Hebl Hebler Heblewski Heblich Heblik Hebliński Heblowski Hebola Hebolowska Hebort Hebos Hebowska Hebra Hebracki Hebraczewski Hebrajski Hebratowska Hebreder Hebrowicz Hebrowski Hebrych Hebrycz Hebrzyński Hebuś Hebut Hebzda Hebzińska Hebżda Hebżdżyńska Hec Hecberg Hecbin Hecek Hecel Hecer Hecewicz Hech Hechel Hechelski Hecher Hechim Hechler Hechlewska Hechlinger Hechliński Hechłacz Hechman Hechmann Hechner Hechowski Hechsman Hecht Hechtman Heciak Hecig Hecjan Heck Hecka Heckajło Hecke Heckel Heckendorf Hecker Heckerman Heckermann Heckert Heckiert Hecking Heckman Heckmann Hecko Hecksel Heclik Hecman Hecmanczuk Hecold Hecton Hecyk Hecz Heczel Heczka Heczko Heczman Heć Hećka Hećko Hećman Hećmanczuk Hećmańczuk Heda Hedaiat Hedba Hedberg Hedel Hedeman Hedemann Heder Hedergard Hedergord Hederowicz Hederych Hederyńska Hedes Hedesz Hedeszynowska Hedeszyński Hedicke Hedickie Hedike Hedin Hedinger Hedke Hedkie Hedko Hedl Hedley Hedloff Hedlung Hedmark Hedner Hedoń Hedra Hedrich Hedruś Hedrych Hedrysiak Hedryś Hedrzak Hedtman Hedwecka Hedwig Hedwik Hedyna Hedyra Hedzel Hedzielski Hedzik Hedzińska Heed Heeda Heer Heerich Heerick Heering Heerkens Hees Heesch Heese Hef Hefczyc Hefczyk Hefczyński Hefela Hefele Hefeman Hefer Heffler Heffner Hefig Hefka Hefkalak Hefkaluk Hefke Hefko Hefler Heflfinger Heflich Heflik Heflinger Hefman Hefner Hefro Heft Hefta Heftman Heftowicz Hegadysz Hegaj Hegedeusz Hegedis Hegedisch Hegedisz Hegediusz Hegedorn Hegeduess Hegeduest Hegedus Hegeduss Hegedusz Hegedysz Hegel Hegele Hegemajer Hegeman Hegemann Hegemejer Hegen Hegenbart Hegenbarth Hegenberger Hegenberth Hegenbrath Hegendiss Hegenmejster Hegenza Heger Hegerle Hegert Heggenberger Hegglin Hegiedis Hegiedysz Hegiel Hegier Hegiert Heglarz Heglasz Hegman Hegmann Hegmit Hegner Hegol Hegryńska Hegwald Hegyi Hehemann Hehl Hehlmann Hehmueler Hehn Hehne Hehnel Hehner Hehondorff Heibel Heiber Heichel Heichman Heida Heidak Heidari Heidasch Heidbuchel Heidbüchel Heide Heidebreck Heidek Heidekorn Heideman Heidemann Heidemerich Heiden Heidenblut Heidenreich Heidenrejch Heidenrich Heider Heidera Heidereich Heidicke Heidinger Heidingier Heidke Heidl Heidlas Heidlmeir Heidner Heidok Heidorn Heidrich Heidrowska Heidrun Heidrych Heidrychowski Heidt Heiducki Heiduczek Heiduga Heiduk Heidutzka Heidyczek Heidykiewicz Heidysz Heieck Heienbrok Heier Heifeier Heigebarth Heigeimann Heigel Heigelman Heigelmann Heigenbardt Heigenbart Heigenbarth Heiger Heigert Heigeubarth Heik Heika Heike Heikel Heikie Heikinkow Heil Heiler Heilig Heilik Heiliński Heilman Heilmann Heilpern Heilrath Heilsberger Heim Heiman Heimann Heimanna Heimanowska Heimawska Heimbach Heimberg Heimberger Heimburger Heimbürger Heimeier Heimej Heimel Heimert Heimig Heimlich Heimo Heimowicz Heimowski Heimrath Heimrich Heimrot Heimroth Hein Heina Heinar Heinberger Heinbergier Heinc Heince Heincel Heincer Heincy Heincz Heindeinreich Heindenblaut Heindenblut Heindenreich Heindiger Heindl Heindrich Heindrych Heindzel Heine Heine Heinecke Heinehmer Heinelt Heineman Heinemann Heinen Heiner Heinerich Heinert Heingebarth Heingenberth Hein-Hofman Heinhold Heinich Heinicke Heinig Heiniger Heinigier Heinik Heinikowska Heininger Heinisch Heinischora Heinisz Heinke Heinki Heinkowska Heinle Heinlein Heinmrot Heinol Heinoł Heinor Heinowski Heinrich Heinrichowska Heinrichs Heinricht Heinricz Heinrisch Heinrych Heinrychowski Heinrychs Heinrycht Heinryck Heinrykowski Heinrys Heins Heinsch Heinsek Heinsen Heinsius Heinsohn Heinsz Heintel Heintke Heintsch Heintz Heintze Heintzel Heintzer Heiny Heinysz Heinz Heinze Heinzel Heinzelman Heinzer Heipenreich Heir Heirich Heirichs Heirick Heis Heisbrodt Heise Heiselbetz Heiser Heiserowska Heisig Heising Heisio Heiskanen Heiske Heiskel Heiski Heisler Heissler Heistein Heisz Heit Heitemeyer Heiter Heith Heitke Heitman Heitmann Heitz Heitzann Heitzer Heitzman Heiza Heize Heizel Heizer Heizig Heizler Heizmann Heiztman Hej Hejak Hejankowski Hejaz Hejber Hejbo Hejbowicz Hejbucki Hejbudzki Hejcelman Hejchel Hejchman Hejcik Hejckman Hejcz Hejczak Hejczok Hejczuk Hejczyk Hejd Hejda Hejdak Hejdamowicz Hejdamowska Hejdanowska Hejdas Hejdasz Hejde Hejdegiusz Hejdel Hejdeman Hejden Hejdenrajch Hejdenreich Hejdenrejch Hejder Hejdera Hejdes Hejdinger Hejducki Hejduk Hejdukiewicz Hejdukowski Hejdun Hejduś Hejdyk Hejdyn Hejdynrajch Hejdys Hejdysz Hejek Hejenkowski Hejer Hejft Hejgediusz Hejgelmann Hejger Hejgor Hejjamy Hejka Hejke Hejkenkof Hejkenkow Hejkenków Hejkie Hejkin Hejkinko Hejkinkof Hejkinkow Hejkinow Hejkińkow Hejko Hejkowski Hejlasz Hejleman Hejler Hejlers Hejlik Hejliński Hejlman Hejlza Hejła Hejłasz Hejło Hejm Hejma Hejmaj Hejman Hejmann Hejmanowicz Hejmanowski Hejme Hejmej Hejmert Hejmisz Hejmlich Hejmo Hejmowicz Hejmowski Hejmrath Hejmrot Hejmroth Hejmyk Hejn Hejna Hejnak Hejnar Hejnarowicz Hejnas Hejnasz Hejnat Hejnc Hejnce Hejncelman Hejncz Hejnczel Hejndrich Hejne Hejne Hejnej Hejneman Hejnemann Hejner Hejnert Hejnesch Hejnia Hejniak Hejnich Hejnicki Hejnig Hejnik Hejninger Hejnisz Hejnke Hejnki Hejno Hejnok Hejnold Hejnoł Hejnos Hejnosz Hejnowicz Hejnowski Hejnrich Hejnrych Hejnryk Hejntze Hejny Hejnysz Hejnz Hejnze Hejnzelman Hejnzer Hejńska Hejorz Hejosz Hejrut Hejryk Hejs Hejsa Hejsak Hejse Hejser Hejsig Hejski Hejsler Hejt Hejtka Hejtman Hejtner Hejto Hejtota Hejtszel Hejwasz Hejwolski Hejwon Hejworski Hejwosz Hejwowski Hejza Hejzak Hejzakiewicz Hejzdral Hejze Hejzel Hejzer Hejzerowski Hejzler Hejzner Hejzral Hejzyk Hejża Hejżak Hejże Hejżyk Hek Hekajło Hekalik Hekasimowicz Hekawa Hekawe Hekawy Hekel Hekelman Hekenberger Heker Hekerkunst Hekerle Hekert Hekier Hekiert Hekker Hekkner Hekler Hekłowski Hekman Hekmat Hekmelin Hekner Hekowski Heksek Heksel Hekselman Heksman Hektor Hektowska Hektus Hel Helaj Helajsińska Helak Helan Heland Helandt Helaniak Helanowicz Helant Helańczuk Helasiński Helasz Helaszek Helba Helbach Helbecki Helbedel Helber Helberg Helbert Helbich Helbig Helbik Helbin Helbing Helbowicz Helbrecht Helbrych Helc Helcberger Helcbergiel Helcbergier Helcel Helcer Helcerger Helcyk Helcz Helczakowska Helczer Helczewska Helczuk Helczyk Helczyn Helczyński Held Heldak Heldebrandt Helden Heldenmajer Heldenmayer Heldenreich Heldok Heldt Heldwajn Heldwein Heldwej Heldwig Heldzior Hele Heleberda Heleberger Helebergier Helebert Helebowicz Helebrand Helebrandt Helebrant Helecki Heleczek Heleczko Helegda Helej Helejcio Helek Helem Helemak Helemann Helemba Helemejko Helement Helemreich Helen Helena Helenc Helend Helendy Helenga Helenia Heleniak Heleniarz Heleniewska Heleniszczy Heleniuk Helenka Helenkiewicz Helenko Helenowski Heleński Heler Helerska Heleski Helesz Heleszko Helewicz Helewski Heleziak Helezińska Helf Helfajer Helfan Helfand Helfeier Helfener Helfer Helfeuer Helfeur Helffier Helfojer Helfritsch Helfrycz Helga Helge Helgeland Helgesson Helgiezer Helgizer Helia Heliak Helianek Heliarz Helias Heliasiński Heliasz Helibik Helibruda Helicjusz Helicki Heliczer Heliczuk Helie Helienek Helier Helig Helijak Helijan Helijasz Helik Helim Helimberg Helin Helinek Heling Heliniak Helinski Heliński Helion Heliorz Helios Heliosch Helioschik Heliosek Heliosz Helioszek Heliot Helis Helisch Helisel Helisz Heliś Helit Heliuk Helizanowicz Helizon Helizonowicz Heljak Heljasiński Heljasz Helka Helke Helkenberg Helkenman Helkner Helko Helkowska Hell Hellack Hellak Hellar Hellas Hellbach Hellberg Hellborgsson Hellbourn Hellbranolt Helle Hellebrand Hellebrandt Hellebrant Hellek Helleńska Heller Helleuer Hellfajer Hellfeier Hellfer Hellfeuer Hellfeur Hellffuer Hellfritsch Hellfruer Hellgren Hellhorst Helli Hellich Hellig Hellige Hellik Hellin Helling Hellinger Hellis Hellman Hellmann Hellmich Hellmig Hellmis Hellmiss Hellmut Hellmyrs Hellmys Hellnar Hellner Hellnig Hellobrand Hellon Hellschmid Hellstein Hellsten Hellsztein Hellvig Hellwich Hellwig Hellwing Helm Helma Helmach Helmajster Helmak Helman Helman Helmann Helmanowicz Helmańczyk Helmar Helmarich Helmaszewska Helmchen Helmecka Helmen Helmer Helmes Helmich Helmik Helmin Helminiak Helmińska Helmirska Helmis Helmreich Helmrich Helmrych Helms Helmut Helmys Heln Helnarowicz Helnarski Helner Helniak Helnicka Helniczenko Helnik Helnrich Helnyk Heloberger Heloch Heloisz Helok Helon Helonek Heloniak Helońska Heloszek Helot Helowicz Helpa Helpewicz Helpolski Helrigel Helscher Helsel Helselman Helsin Helski Helsner Helstajn Helstein Helsz Helszer Helszmit Helszmyt Helsztain Helsztajn Helsztein Helsztyn Helsztyński Helt Helta Heltman Heltowski Heluk Helus Heluska Heluszka Heluszko Helwak Helwiak Helwich Helwicz Helwig Helwik Helwin Helwing Helz Helzer Helzheber Helzig Heł Hełak Hełas Hełbicki Hełbin Hełczyński Hełda Hełdak Hełetkanycz Hełka Hełkowski Hełm Hełma Hełman Hełmański Hełmecki Hełmicka Hełmik Hełmikowska Hełminiak Hełmiński Hełmniak Hełmniniak Hełmocka Hełmoński Hełmski Hełnicka Hełniecka Hełoń Hełpa Hełptowicz Hełstowski Hełzik Hem Heman Hemanowicz Hemanowska Hemań Hemard Hemas Hembel Hembińska Hemczak Hemczyk Hemczyńska Hemdzel Hemdzińska Hemej Hemeja Hemel Hemelak Hemelsztajn Hemeniuk Hemer Hemera Hemerek Hemerl Hemerla Hemerlak Hemerlig Hemerlik Hemerling Hemerlińska Hemerska Hemgren Hemich Hemieńska Hemig Hemka Hemke Hemken Hemlecki Hemler Hemlich Hemlowski Hemłowska Hemm Hemmer Hemmerle Hemmerlig Hemmerling Hemmers Hemmerschlag Hemmert Hemmig Hemmler Hemmzer Hemniak Hemon Hemowski Hempe Hempel Hempelski Hemperek Hemperk Hempiński Hempler Hemplikiewicz Hempoliński Hempowicz Hempowitz Hemprek Hemranowska Hemryt Hemschik Hemski Hemszik Hemszyk Hemtka Hemzaczek Hemzik Hemziuk Hen Henachke Henar Henaryk Henarz Henbauer Henbrych Henc Hencek Hencel Hencelewska Hencer Hencfel Henchel Henchelewski Henchen Henchert Hencia Henciak Henciel Hencik Henciński Hencke Hencki Hencler Henclewski Henclich Henclik Hencner Hencygier Hencz Henczak Henczal Henczek Henczel Henczer Henczka Henczke Henczko Henczkowska Henczlofski Henczlowska Henczyca Henczyk Henczyńska Henć Henćka Henda Hendak Hendakiewicz Hendeker Hendel Hendelska Hender Henderek Henderska Hendewich Hendig Hendiger Hendigery Hendigier Hendik Hendke Hendl Hendla Hendler Hendlich Hendlik Hendlisz Hendo Hendoń Hendorska Hendoszka Hendoszko Hendowski Hendoźko Hendożko Hendra Hendrak Hendras Hendrela Hendrich Hendrichs Hendrichsen Hendricks Hendrik Hendriks Hendriksen Hendruk Hendrych Hendrychowski Hendrycka Hendryk Hendrykowski Hendryks Hendryniak Hendrys Hendrysiak Hendrysiok Hendryszak Hendryś Hendryx Hendrzak Hendrzej Hendrzek Hendrzel Hendrzyk-Majewski Hendszke Hendtka Henducki Hendwik Hendy Hendyk Hendyka Hendzak Hendzel Hendzelak Hendzelek Hendzelewicz Hendzelewski Hendziak Hendziel Hendzielak Hendzielewska Hendzik Hendzilik Hendzińska Hendzlewska Hendzlik Hendzlowska Hendżak Hendżel Hene Heneburg Henecka Heneczkowski Heneczok Henejko Henek Henel Henelewski Henelich Henelik Henenfeld Henenko Henenstreit Hener Henez Henezel Heng Hengel Henger Hengielski Hengier Henglewicz Henglewski Hengstenberg Hengstler Heniberger Heniborch Heniborg Henic Henich Henicka Henicke Henicz Heniczek Heniec Heniek Henienko Heniewicz Henig Henik Henike Henikowski Heniks Henin Heninborch Hening Henis Henisz Heniszewska Henitsz Heniuk Henius Heniuś Henk Henka Henke Henkel Henkelman Henkelmann Henker Henkes Henkie Henkiel Henkiewska Henkler Henklewski Henkner Henko Henkolman Henkowski Henkulak Henl Henn Henne Henneberg Hennek Hennel Henner Hennessy Hennic Hennicke Hennies Hennig Hennik Hennike Henning Henningsson Hennke Hennlinger Hennoszczenko Henoch Henoel Henol Henolik Henoner Henowski Henpel Henramowska Henraś Henrecki Henrel Henrich Henrik Henriksen Henriksson Henrman Henrner Henry Henrych Henryk Henryka Henrykiewicz Henrykowski Henrykowski Henryków Henryks Henryluk Henrys Henrysiak Henryszewski Henryś Hens Hensalain Hensch Hensche Henschel Henschke Henschkowska Hensel Henseleit Henselek Henselewska Henselin Hensellek Henselmann Henselowski Henser Hensiak Henski Hensler Henslik Henslok Hensold Hensoldt Hensolt Henstchel Henstschel Hensz Henszczyk Henszek Henszel Henszke Henszkowska Henszlich Henszlik Henszok Hensztel Henś Henśkiewicz Henśl Hent Hentarz Hentczel Hentel Hentertan Hentisz Hentka Hentke Hentkiewicz Hentkowski Hentosz Hentowska Hentrich Hentsch Hentschel Hentschke Hentzke Hentzschel Henusz Heny Henych Henyk Henyschel Henysmidt Henyśmidt Henz Henzak Henze Henzek Henzel Henzelek Henzelewski Henzelin Henzelkiewicz Henzelko Henzell Henzellek Henzelman Henzelmann Henzelowska Henzer Henzich Henzler Henzlik Henzlok Henzlowski Henzolt Henzszel Henżyk Hep Hepa Hepak Hepbut Hepek Hepel Hepert Hepfel Hepfler Hepfner Hepfrier Hepio Hepka Hepke Hepko Hepla Hepler Hepła Hepnar Hepner Hepnerowski Hepo Heponer Hepp Heppa Heppel Heppen Heppener Hepper Heppert Heppler Heppner Hepra Heprich Heptler Hepworth Her Hera Heraburda Herachut Herada Herahuc Herain Heraj Herak Heral Herald Herała Heranan Heras Herasim Herasimczuk Herasimczyk Herasimenko Herasimienko Herasimiuk Herasimowicz Herasymowicz Herasyn Heraszczenko Heraś Heratym Herb Herba Herbacewicz Herbacienko Herbaciński Herbaciuk Herbacz Herbaczek Herbaczenko Herbaczewski Herbaczonek Herbaczuk Herbaczyński Herbal Herbała Herban Herbanowicz Herbanowska Herbański Herbarczuk Herbarowicz Herbarz Herbasch Herbasek Herbasz Herbat Herbateńko Herbatiuk Herbatko Herbatnik Herbatowicz Herbatowski Herbe Herbec Herbeć Herbej Herbele Herben Herber Herberg Herberger Herbergier Herberholz Herberska Herbert Herbertowski Herbest Herbesz Herbet Herbetko Herbich Herbig Herbik Herbin Herbinger Herbiński Herbko Herbnicki Herboczek Herbold Herbot Herbowicz Herbowski Herbowy Herbreder Herbrich Herbrych Herbrycht Herbski Herbst Herbster Herbszt Herbsztain Herbsztajn Herbsztrajt Herbsztrejt Herbt Herbuć Herbud Herbulewicz Herburt Herburt-Heybowicz Herburtowski Herbus Herbusiak Herbuś Herbut Herbutowicz Herbutowska Herbuz Herbyś Herc Hercak Hercan Hercberg Hercel Hercelińska Hercenberg Hercer Hercewicz Hercha Herchel Herchenreder Herchmer Herchold Herchoń Herchowska Hercig Hercigonja Hercik Hercio Herck Hercke Hercki Hercman Hercog Hercok Hercoń Hercuć Hercun Hercuń Hercych Hercyg Hercygier Hercyk Hercza Herczak Herczakowski Herczek Herczka Herczko Herczkowska Herczo Herczuch Herczuk Herczuszka Herczuszki Herczyk Herczyński Herć Herd Herda Herdach Herdalska Herdan Herdań Herde Herdecki Herdegen Herdejuk Herdel Herden Herder Herdesel Herdin Herdliczko Herdo Herdon Herdrich Herdt Herdus Herduś Herdy Herdych Herdyk Herdyn Herdyna Herdyński Herdz Herdziak Herdziejewicz Herdzik Herdzin Herdzina Herdziński Herdziuk Herdzuk Herebenda Herebeńska Hereberg Hereberger Herec Herech Herecik Herecki Herecz Hereczuch Hereczuk Hereczy Hereć Hered Hereda Heredyk Heredyska Heredzik Heregowska Herej Herejczak Herek Hereke Herel Herelius Herelke Hereman Herembeszta Heremski Heremza Herenda Herendarczyk Herendarz Herendel Herendziak Herenet Hereng Herens Herenza Hereńczyk Herer Heresiukiewicz Herestyn Hereszczuk Hereszczyk Hereszko Heresztyn Hereszym Hereś Hereśniak Heret Hereta Heretsch Heretsz Heretyk Hereza Herezak Herezin Hereziński Herezniak Herezo Herezy Hereźniak Hereżlak Hereżniak Hereży Heręza Heręźlak Heręża Herężniak Heręży Herfa Herfel Herfeld Herfert Herfet Herford Herfort Herfurt Herfurth Herger Herges Hergesel Hergesell Hergesheimer Hergessel Herget Hergezel Hergezele Hergeżele Hergizek Hergizel Herglewska Herhel Herherowicz Herholc Herhold Herholz Herhorczak Herhorowicz Heriak Herian Heriarz Herich Hericht Hering Herink Herisch Herisz Herjan Herka Herkaluk Herkała Herkan Herke Herkel Herkenhoff Herkiel Herkieledzis Herkner Herko Herkoperec Herkowiak Herkowicz Herkowski Herkt Herkulak Herl Herla Herlaine Herlander Herlecki Herlein Herleliński Herlen Herlender Herlic Herlich Herlicka Herlicz Herliczek Herliczka Herliczko Herlig Herlik Herlik-Herlikiewicz Herlikiewicz Herling Herlinger Herlink Herlitz Herloff Herlog Herłaziński Herło Herłożyńska Herm Herma Hermach Hermaciński Hermacki Hermaczuk Hermaczyk Hermais Hermaj Hermajz Hermak Hermakowicz Hermal Herman Hermanczuk Hermandez Hermanek Hermaniak Hermaniczak Hermaniuk Herman-Iżycki Hermankowska Hermann Hermanow Hermanowicz Hermanowski Hermansa Hermansdorfer Hermansen Hermanski Hermanson Hermansson Hermansz Hermanza Hermanzdorfer Hermań Hermańczuk Hermańczyk Hermański Hermas Hermasch Hermasz Hermaszczuk Hermaszewski Hermaszuk Hermaś Hermatiuk Hermatowski Hermatys Hermaz Hermazy Hermek Hermel Hermelak Hermelin Hermeling Hermelink Hermeliński Hermeła Hermenau Hermeniuk Hermenowicz Hermer Hermes Hermesz Hermet Hermeta Hermeth Hermetowicz Hermey Hermianowska Hermicka Hermiersz Hermierz Hermiesz Hermik Hermina Hermiński Hermisz Hermit Herms Hermsmajer Hermstein Hermuła Hermułowicz Hermus Hermut Hermyt Hermyth Hern Herna Hernacki Hernalewicz Hernan Hernand Hernandez Hernanowicz Hernanowski Hernant Hernas Hernasz Hernaś Hernat Hernatkiewicz Hernatowicz Hernberg Herncz Hernd Herndorf Hernecki Hernek Hernel Herner Hernes Hernet Hernhut Herniak Hernian Hernich Hernicki Herniczek Herniewicz Hernig Hernik Herniszyn Hernoga Hernos Hernot Herns Hernstadt Hernstat Hernszel Hernuła Hernysz Hero Herobisz Herod Herodecki Herodek Herodes Herodotou Herodowicz Herodzik Herodziński Herok Herol Herold Heroliczek Heroliczko Heromin Herominczak Herominek Herominka Herominko Heromiński Heron Heronim Heronimczak Heronimczuk Heronimek Heronimska Heroninek Heroń Heroński Herop Heropolitański Heros Herosimczuk Herosimczyk Herosz Heroszkiewicz Heroś Herot Herowski Herozik Heród Heródt Heródziński Herós Herótd Herów Herpa Herpel Herpers Herpińska Herpszt Herr Herra Herrala Herrera Herrgesell Herring Herrlein Herrman Herrmann Herrnstadt Herrs Herschfeld Herschmiller Herschweld Herse Hersesell Herski Herson Herstal Herster Herstowski Hersz Herszak Herszbajn Herszberg Herszczuk Herszel Herszfeld Herszhorn Herszkiewicz Herszko Herszkorn Herszkowicz Herszkowska Herszlak Herszlikiewicz Herszlikowicz Herszman Herszniak Herszowski Hersztański Hersztek Hersztowski Hersztyn Herszweld Herśkowski Hert Herta Hertal Hertczak Hertel Hertelendi Hertely Herter Hertes Hertflajsz Herth Hertha Hertho Hertich Hertig Herting Hertka Hertl Hertlein Hertlich Hertling Hertman Hertmann Hertmanowicz Hertmanowski Hertner Hertrampf Hertrich Hertrich-Woleński Hertwig Hertwiger Hertyk Hertyński Hertys Hertz Hertzel Hertzen Hertzig Hertzke Hertzog Herub Heruba Herubin Herubiński Herud Herudaj Heruday Herudej Herudek Herudziński Heruk Herula Heruminek Herumiński Herun Herunter Herus Heruś Herut Herwart Herwas Herwasiuk Herwat Herwath Herwaziński Herwert Herwerth Herwich Herwichowski Herwig Herwik Herwin Herwitt Herwos Herwy Heryan Herych Heryck Heryć Heryjan Heryk Heryn Heryna Herynek Heryng Herynowski Heryński Herysz Heryszek Heryt Herytoniak Herytończyk Herz Herzanowicz Herzberg Herzberger Herzeg Herzek Herzel Herzer Herzfeld Herzig Herzik Herzka Herzke Herzog Herzok Herzyk Herżog Herżóg Herżyk Hes Hesa Heschek Heschke Hese Hesek Heseler Hesenberg Hesiak Hesig Hesink Hesiński Hesiuk Heske Hesker Heski Hesko Hesko-Kołodziński Hesler Hesno Hesok Hesprich Hess Hesse Hessek Hessel Hessen Hessen Hessenmuller Hessey Hessler Hessok Hest Hestal Hester Hesterek Hesterok Hestig Hestkowski Heston Hestowski Heszczel Heszek Heszen Heszeń Heszka Heszke Heszko Heś Heśka Heśko Heśkowiak Het Heta Hetak Hetal Hetańczuk Hetel Hetelska Hetemi Hetemiak Heteniak Heteń Heter Hetera Heterl Hetflaisz Hetflajsz Hethausen Hetich Hetig Hetiuk Hetka Hetke Hetkie Hetko Hetkowski Hetler Hetlof Hetloff Hetman Hetmanczuk Hetmanczyk Hetmanek Hetmaniak Hetmanienko Hetmaniok Hetmaniuk Hetmann Hetmanowicz Hetmanowski Hetmań Hetmańczuk Hetmańczyk Hetmański Hetmeńczuk Hetmeńska Hetmer Hetminiak Hetmińczyk Hetnak Hetnal Hetnał Hetnar Hetnarowicz Hetnarska Hetner Hetnerowski Hetnerski Hetnorowicz Heto Hetper Hetrantowicz Hetroszek Hetscher Hetszko Hettel Hettinga Hettlinger Hettman Hettmaniok Hettmann Hettmańczyk Hettmańska Hettmer Hettner Hettwer Hetwer Hetwig Hetwik Hetych Hetyg Hetyk Hetylak Hetz Hetzel Hetzer Hetzig Hetzyg Heubi Heubner Heuchert Heucz Heuczke Heudzlik Heuer Heuermann Heufeuer Heukel Heuler Heus Heuschke Heuser Heusler Heusner Heuszel Heutschel Heuttner Heuwinkel Heuzler Hevelke Hevler Hew Hewa Hewak Hewakowski Hewałło Hewało Hewanicki Hewańska Hewczuk Hewczyc Hewek Hewel Heweliński Hewelke Hewell Hewelt Hewert Hewiak Hewig Hewik Hewiński Hewka Hewko Hewland Hewlik Hewner Hewosz Hewrycz Hewryk Hewrylak Hewryluk Hewryszko Hewusz Hewuszt Hexel Hexmann Hey Heybowicz Heyd Heyda Heydak Heydamek Heydanowska Heydebreck Heydel Heyden Heyder Heydrich Heydrych Heydt Heyduck Heyducki Heyduk Heydukiewicz Heydukowska Heydyk Heydykiewicz Heydysz Heyer Heyka Heyke Heyko Heyma Heyman Heymann Heymanowski Heyme Heymer Heymowski Heyn Heyna Heynał Heynar Heynat Heyne Heynemann Heynicki Heynol Heynoł Heynowski Heysa Heyse Heyser Heyt Heyza Heyzlar Heza Hezak Hezer Heziak Hezler Hezman Hezner Hezyna Hęcel Hęcia Hęciak Hęciek Hęciel Hęcik Hęciński Hęcki Hęclik Hęczak Hęczka Hęczlewska Hęczyńska Hęć Hęćka Hęćko Hęda Hędoga Hędogi Hędor Hędowski Hędra Hędraszek Hędrychowski Hędrykowska Hędrysiak Hędrzak Hędzak Hędzel Hędzelek Hędzelewski Hędzielska Hędzlik Hęgewicz Hęglewicz Hęperek Hęs Hęsiak Hęsio Hęś Hętkiewicz Hętkowski Hętnik Hęzel Hiacent Hiacenty Hiąca Hibel Hibental Hibentol Hiber Hiberkowska Hibiesz Hibiński Hibl Hibler Hibner Hibnerowicz Hibowski Hibsz Hibszer Hic Hica Hicenpichler Hicer Hichel Hichorowicz Hichorów Hiciak Hiciewicz Hicing Hicińska Hick Hickajło Hicke Hickel Hickey Hicki Hickiel Hickiewicz Hickowski Hicman Hicner Hicopolska Hicz Hiczak Hiczewski Hiczkiewicz Hiczkowski Hiczuk Hiczwa Hićkajło Hićkiewicz Hidebrand Hidebrandt Hidekrans Hidera Hidzik Hidżow Hiebel Hiebler Hiebner Hiejas Hiekiewicz Hieksch Hielbrecht Hielewczyk Hieliński Hielkiewicz Hielko Hielscher Hielszer Hien Hiener Hienne Hienrich Hier Hiera Hieraga Hierasimczyk Hierasimowicz Hierciński Hierczyk Hieremczuk Hierepalitańska Hiermajer Hierniak Hiernik Hiero Hierominek Hierominko Hieromińska Hieronim Hieronimczak Hieronimczuk Hieronimek Hieronimiak Hieronimska Hierończyk Hieropolitański Hierowski Hierseman Hierszman Hieruszewska Hierzog Hierzyk Hiesz Hieszczak Higa Higas Higdałek Higersberger Higi Higier Higiersberger Higler Higniewicz Higoń Hihs Hiibner Hijacent Hijak Hijaz Hijek Hijewski Hika Hikała Hikawa Hikawczuk Hikawy Hikel Hiker Hikert Hiki Hikiel Hikiert Hikisz Hikman Hikmann Hikrysz Hiksz Hil Hila Hilak Hilal Hilan Hilanicka Hilar Hilarczuk Hilarczyk Hilarczyński Hilarecki Hilarewicz Hilarowicz Hilarowski Hilarski Hilart Hilaruk Hilary Hilarzak Hilasz Hilaszek Hilber Hilbert Hilbich Hilbig Hilbrand Hilbrandt Hilbrant Hilbrecht Hilbrich Hilbrycht Hilburger Hilby Hilc Hilchen Hilcher Hilczer Hilczuk Hilczyńska Hilczyszyn Hild Hildabrandt Hildebradt Hildebrand Hildebrandt Hildebrant Hildebrański Hildebrend Hildebrynd Hildegard Hildegarda Hildenbrand Hildenbrandt Hildenrandt Hilderbrand Hilderbrandt Hilderbrant Hilderbrendt Hildman Hildobrandt Hildowski Hildt Hile Hilenberg Hilenbrand Hiler Hilerowicz Hilery Hilewicz Hilewska Hilf Hilfert Hilgartner Hilgärtner Hilgendorf Hilger Hilgert Hilgertner Hilgier Hilgner Hilibrand Hilicer Hilicki Hilik Hilimaniuk Hilinger Hiliński Hilip Hilipczuk Hilka Hilki Hilkiewicz Hilkner Hilko Hilkowski Hill Hilla Hillar Hillberg Hillbricht Hillbruner Hille Hillebrand Hillebrandt Hillekes Hilleman Hillemann Hillenberg Hillenbrand Hiller Hillerbrandt Hillers Hilliton Hillman Hillmann Hillo Hills Hilman Hilmanowicz Hilmantel Hilmer Hilmi Hilnarowicz Hilowicz Hilowski Hilpert Hils Hilsberg Hilscher Hilse Hilsenrath Hilsenroth Hilski Hilszczański Hilszer Hilt Hiltaj Hiltajczuk Hiltawski Hiltawsky Hiltman Hilton Hiltunen Hilus Hiluś Hilwa Hilz Hilze Hilzy Hilże Hiła Hiłas Hiłkowska Hiłówko Hiłubowski Hima Himajło Himan Himanek Himanowicz Himczuk Himczyca Himel Himelsztejn Himeniuk Himer Himiak Himicz Himiejczyk Himik Himilsbach Himkowski Himler Himmel Himmer Himmpel Himner Himniak Himonas Himonos Himowska Himstedt Himz Hin Hinborch Hinburg Hinc Hinca Hince Hincewicz Hincha Hincingier Hincke Hincki Hincko Hincman Hincmann Hincmanowski Hincyngier Hincz Hincza Hinczak Hinczek Hinczewski Hinczyca Hinczyńska Hinda Hindebrandt Hindemith Hinder Hindera Hinderer Hinderks Hindersin Hindersson Hindorf Hindur Hineborch Hineborg Hineburg Hinek Hinel Hineman Hinemanowska Hiner Hing Hinglot Hingst Hiniborch Hiniborek Hiniborg Hinicz Hiniewicz Hinik Hink Hinke Hinkelman Hinkelmann Hinkielman Hinkielmann Hinko Hinkow Hinkowska Hinkulak Hinnel Hinner Hinnersmann Hinoman Hinomanowski Hinowski Hinryk Hins Hinspeter Hinter Hinterberger Hintermayr Hinterstein Hintertan Hinton Hintz Hintze Hintzen Hintzka Hintzke Hintzler Hinz Hinze Hinzer Hinzinger Hinzke Hinzler Hinzman Hinzmann Hinżmann Hińc Hińca Hińcz Hińcza Hińczak Hińczewski Hińczyca Hińczyńska Hińko Hiolski Hip Hipczyńska Hipe Hiper Hipińska Hipisz Hipler Hipman Hipmann Hipnagowicz Hipnar Hipnarowicz Hipner Hipniar Hipnior Hipolit Hipowski Hipp Hippa Hippe Hippel Hippenrejter Hippenstiel Hipper Hippius Hippler Hippman Hippmann Hippner Hips Hipsch Hipsz Hipszer Hipś Hipting Hipy Hir Hira Hirago Hirak Hirakawa Hiraszka Hirch Hirchen Hirchil Hirchill Hirczak Hirczuk Hirczyn Hirek Hirer Hiriak Hirk Hirka Hirkiewicz Hirko Hirkowski Hirkyj Hirmak Hirn Hirna Hirner Hirniak Hirniak Hirnik Hirnle Hirny Hirnyj Hirnyk Hiro Hironimczuk Hironowicz Hiroń Hirosz Hirotomi Hirowicz Hirowski Hirsa Hirsach Hirsch Hirschberg Hirschberger Hirschel Hirschfeld Hirschke Hirschler Hirschmajer Hirschman Hirschmann Hirschmayer Hirschmeier Hirschweld Hirse Hirsek Hirsekorn Hirsel Hirserkorn Hirsh Hirshfeld Hirsin Hirski Hirsz Hirszak Hirszband Hirszberg Hirszberger Hirszel Hirszenberg Hirszewicz Hirszfeld Hirszhoner Hirszka Hirszke Hirszler Hirszmajer Hirszman Hirszmann Hirsznik Hirszowicz Hirszowski Hirszsen Hirszson Hirsztritt Hirszweld Hirt Hirte Hirth Hirtz Hiruk Hirwiak Hiry Hiryk Hirze Hirze Hirzekorn Hirzewski Hirzyk Hirzykorn Hirzyński Hirże Hirże Hirżyński His Hischer Hischtin Hisicz Hiska Hiske Hisniak Hiss Hissan Hisz Hiszczak Hiszczyński Hiszek Hiszka Hiszko Hiszmajer Hiszman Hisznajder Hiszpan Hiszpański Hiszpolska Hisztin Hitczak Hitczenko Hitek Hitel Hiter Hiterski Hitkeper Hitl Hitlawski Hitman Hitnarowicz Hitner Hitorska Hitra Hitrąga Hitrec Hitrek Hitrow Hitryk Hitter Hittinger Hittmann Hittner Hitzig Hitzinger Hiuz Hiuzmann Hiwel Hiza Hizgier Hiziak Hizik Hiziński Hizmann Hiż Hiżeńska Hiżewski Hiżycki Hiżyk Hiżyński Hladek Hlades Hladeś Hladiak Hladik Hladil Hladisz Hladka Hladke Hladky Hladna Hladny Hladon Hladoń Hladowczak Hladusz Hlady Hladyk Hladzik Hladziuk Hlanda Hlapik Hlaponiuk Hlasna Hlasny Hlasta Hlastacz Hlastawa Hlaszek Hlavata Hlavaty Hlavka Hlawa Hlawacik Hlawacz Hlawaczek Hlawatin Hlawatsch Hlawaty Hlaweczek Hlawenka Hlawińska Hlawniak Hlawsa Hlawsa Hlawski Hleb Hlebda Hlebek Hlebergier Hlebicki Hlebicki Hlebiecki Hlebik Hlebionek Hlebisz Hlebko Hleb-Koszański Hlebowicki Hlebowicz Hlebuś Hled Hlek Hleniewski Hlerowicz Hlib Hlibka Hlibowicki Hlibowski Hlicka Hlimak Hlimanowicz Hlimi Hlimiak Hliniak Hlinka Hlinowski Hlip Hlipała Hlipczuk Hlipka Hlisnikowska Hliśnik Hliśnikowski Hliśnikowsky Hlitniczak Hliwa Hliwiadczyn Hliwiak Hliwiatczyn Hliwiatowicz Hliwna Hliwski Hlodek Hlond Hlousek Hlouszek Hlowoczek Hlożek Hluba Hlubczak Hlubek Hlubiński Hlubucek Hluchnik Hluczna Hludek Hludziński Hluhnik Hlukiewicz Hlumert Hlupic Hlus Hlusow Hluszczenko Hluszczyk Hluszko Hluzow Hlywa Hład Hładaniuk Hładasz Hładczuk Hładec Hładek Hładeńko Hładiak Hładicz Hładij Hładik Hładio Hładiszewska Hładiuk Hładka Hładke Hładki Hładkiewicz Hładko Hładkowska Hładkulik Hładon Hładoniuk Hładoń Hładowczak Hładowczyk Hładowski Hładów Hładun Hładuniak Hładunik Hładuniuk Hładuń Hładuński Hładusz Hładuszewski Hłady Hładybroda Hładycz Hładyj Hładyk Hładyło Hładyłowicz Hładyn Hładyniuk Hładyń Hładysz Hładyszewski Hładyszowski Hładytowicz Hładziak Hładzic Hładziejewski Hładzik Hładzin Hładzio Hładziuk Hłaniczka Hłap Hłapek Hłas Hłasa Hłasek Hłasko Hława Hławacz Hławaczek Hławicka Hławicza Hławiczek Hławiczka Hławka Hławko Hławniak Hławnik Hłąd Hłądzyński Hłek Hłobasz Hłobaz Hłobaź Hłobaż Hłobił Hłobuczek Hłodan Hłodanowski Hłodarczyk Hłodczuk Hłodec Hłodki Hłodkowska Hłodoń Hłodowczak Hłodowska Hłoduniuk Hłoduń Hłodyga Hłodyk Hłodyszewski Hłodz Hłodzik Hłond Hłondzyński Hłoniecka Hłoń Hłopas Hłopaś Hłopecka Hłosta Hłotow Hłouszek Hłowaczek Hłowiuk Hłód Hłubek Hłuboczek Hłubowski Hłuch Hłuchenko Hłucheńka Hłucheńki Hłucheńko Hłuchnik Hłuchyj Hłud Hłumyk Hłuszanin Hłuszawin Hłuszczak Hłuszczenko Hłuszczyk Hłuszczyszyn Hłuszek Hłuszij Hłuszko Hłuszok Hłuszonek Hłuszyczko Hłuszyk Hłybin Hłymuszko Hłynczak Hłyniak Hłyniański Hłynka Hłyń Hłyńczak Hłyńczuk Hłyńczyk Hłyszko Hłyściuk Hływa Hływiak Hływicz Hływka Hływski Hmak Hmatiuk Hmatów Hmiel Hmielewicz Hmielewski Hmielina Hmielorz Hmielosch Hmielosz Hmielowiec Hmouz Hmur Hmura Hmurak Hmurski Hmytko Hmyza Hmyzo Hnacik Hnaciuk Hnaczewski Hnadczak Hnadczuk Hnadkiewicz Hnajtejko Hnasiuk Hnastyk Hnat Hnataszyn Hnatczak Hnatczuk Hnatczyszyn Hnatejko Hnatek Hnatenko Hnatewicz Hnatiak Hnatik Hnatio Hnatiuk Hnatkiewicz Hnatko Hnatkow Hnatkowicz Hnatkowski Hnatków Hnatnik Hnatow Hnatowicz Hnatowski Hnatów Hnatusko Hnatusz Hnatuszak Hnatuszko Hnatuszyn Hnatuśko Hnatyk Hnatyka Hnatyna Hnatyszak Hnatyszek Hnatyszyn Hnaupek Hnedi Hnenna Hnenny Hnet Hnetecka Hnetejko Hniatiuk Hnida Hnidan Hnidec Hnideć Hnidek Hnidiuk Hnidy Hnidziejka Hnidziejko Hnidziuk Hnieciecki Hniećko Hniedziejko Hniedziewicz Hniłka Hniopek Hnisdiłów Hnitecki Hnitz Hniz Hnizdo Hnizdur Hniździuk Hniźdzuk Hniżdur Hniżdziuk Hnuk Hnut Hnutko Hnybidenko Hnyda Hnydiuk Hnydka Hnydyn Hnydyszyn Hnyluch Hnyłyca Hnyłycia Hnytka Hnytko Hnywka Hoang Hoba Hobek Hober Hoberek Hobernik Hobgarski Hobik Hobler Hoboczek Hobora Hoborowicz Hoborska Hobosz Hoboszenko Hobot Hobotów Hobowacz Hobrowicz Hobrowski Hobrzański Hobrzyk Hobszta Hobułowicz Hobz Hobza Hobzda Hoc Hocaj Hocajluk Hocak Hocan Hocaniak Hocaniuk Hocaś Hocek Hoch Hochajzel Hochajzer Hochałus Hochaus Hochauz Hochbaum Hochberg Hochedlinger Hocheisel Hocheizel Hocheker Hochel Hochema Hochemczak Hochenza Hochenzy Hochfeld Hochhaus Hochhauser Hochherz Hochicz Hochle Hochleitner Hochlejtner Hochlewicz Hochlinger Hochliński Hochła Hochman Hochmann Hochmański Hochmut Hochn Hochne Hochnowski Hochol Hocholak Hocholski Hochoł Hochołek Hochołkowska Hochołowski Hochonek Hochorek Hochorowski Hochól Hochół Hochór Hochreiter Hochschule Hochschulz Hochstätter Hochstim Hochstrat Hochszulc Hochszulz Hochul Hochula Hochulska Hochuł Hochwald Hochweida Hociał Hociej Hocik Hocimski Hocionek Hocius Hock Hocka Hockauff Hocke Hocko Hockowska Hocks Hockuba Hocman Hoculak Hoculewski Hocur Hocwig Hocwik Hocyk Hocz Hoczaj Hoczarna Hoczek Hoczela Hoczkiewicz Hoczkowska Hoczyk Hoczyński Hoć Hoćko Hoćwik Hoda Hodacki Hodacz Hodaczek Hodaj Hodak Hodakiewicz Hodakowski Hodala Hodalski Hodała Hodała Hodan Hodana Hodaniewicz Hodanionek Hodanycz Hodań Hodara Hodarcewicz Hodarska Hodas Hodasz Hodbod Hodczak Hoddow Hodecki Hodek Hodel Hoder Hodera Hoderek Hoderko Hoderna Hoderny Hoderyn Hoderzy Hodgarska Hodiak Hodias Hodij Hodio Hodkiewicz Hodkowski Hödl Hodlik Hodlin Hodnicka Hodniczek Hodnik Hodok Hodolewicz Hodoly Hodoła Hodołowska Hodoły Hodon Hodona Hodoniecki Hodoniuk Hodoń Hodor Hodora Hodorecka Hodorek Hodoriuk Hodorko Hodorny Hodorowicz Hodorowski Hodorski Hodos Hodosz Hodowana Hodowaneć Hodowaniec Hodowany Hodowański Hodowicz Hodowiec Hodowski Hodór Hodrych Hodryjewicz Hodryk Hodryniak Hodrysiak Hodrysiewicz Hodrzyńska Hodt Hoduch Hodujko Hoduk Hodula Hoduł Hoduła Hodun Hoduń Hoduńko Hoduński Hodup Hodur Hodura Hodurak Hodurek Hodurski Hodurz Hodusińska Hodusz Hodyas Hodycka Hodyga Hodygo Hodyjas Hodyl Hodyła Hodym Hodyma Hodyna Hodyniak Hodyniec Hodyniecka Hodyniuk Hodynka Hodynko Hodyń Hodyński Hodyr Hodyra Hodyrska Hodys Hodysz Hodzel Hodzeń Hodzewicz Hodziak Hodzić Hodzidło Hodziec Hodzierz Hodziewicz Hodzik Hodziński Hodzyński Hodźko Hodża Hodżko Hoebell Hoecel Hoeck Hoeder Hoedke Hoedl Hoedt Hoefler Hoeflich Hoeflik Hoefman Hoeft Hoefta Hoeftmann Hoehl Hoehle Hoehn Hoehne Hoehnel Hoehnerz Hoehnke Hoek Hoele Hoelke Hoeller Hoelm Hoendel Hoene Hoene-Wroński Hoenisch Hoenke Hoenl Hoenszer Hoepfner Hoerner Hoerner Hoerster Hoettel Hof Hofa Hofanowski Hofbauer Hofdun Hofelmajer Hofer Hoferek Hofert Hofeszer Hoff Hoffa Hoffan Hoffann Hoffat Hoffer Hoffet Hoffgunst Hoffleit Hoffler Hoffmaister Hoffmajster Hoffman Hoffmann Hoffman-Wecker Hoffmański Hoffmeister Hoffmeyer Hoffner Höffner Hoffnowska Hoffrichter Hoffschneider Hoffses Hofft Hofgunst Hofig Hofina Hofka Hofland Hofle Hofler Hoflich Höflich Hoflik Hoflinger Hofmaister Hofmajster Hofman Hofman Hofman Hofman-Delbor Hofmann Hofmann-Delbor Hofmański Hofmeister Hofmokl Hofmokl-Ostrowska Hofnagel Hofnagiel Hofner Höfner Hofrichter Hofrychter Hofsas Hofschneider Hofses Hofstaeter Hofstater Hofstede Hofstetter Hofsznajder Hoft Höft Hofta Höfta Hoftek Hoftkowicz Hoftman Hoga Hogan Hogdan Hoge Hogel Hogenbarth Hogendorf Hoger Hogg Hogieć Hogiel Hoglich Hogno Hogo Hogstad Hoh Hohaisel Hohajzel Hohańska Hohaus Hoheisel Hoheizel Hoheker Hohenauer Hohenberg Hohenberger Hohendorf Hohendorff Hohenfeld Hohenmajer Hohensee Hohenstein Hohenza Hohenze Hohl Hohle Höhle Hohlfeld Hohlmann Hohlweg Hohlweger Hohm Hohman Hohmann Hohn Höhn Hohne Höhne Hohnel Höhnn Hohol Hoholek Hoholuk Hohoł Hohorek Hohorowski Hohotiuk Hohół Hohszulc Hohula Hohuł Hoica Hoicz Hoiczyk Hoida Hoidem Hoidis Hoiduk Hoidys Hoika Hoikis Hoim Hoin Hoinacka Hoinca Hoince Hoincza Hoinisch Hoinisz Hoinka Hoinkes Hoinkis Hoinkiś Hoinko Hointza Hoinz Hoinza Hoiński Hoionka Hoj Hoja Hojak Hojan Hojanowska Hojański Hojar Hojara Hojarczyk Hojarski Hojast Hojatynowicz Hojbach Hojca Hojcak Hojchert Hojcz Hojczak Hojczuk Hojczyk Hojda Hojdak Hojdała Hojdan Hojdas Hojdasz Hojde Hojdecka Hojdeczko Hojdem Hojden Hojder Hojderz Hojdis Hojdo Hojdor Hojduczek Hojduczenia Hojduk Hojdukiewicz Hojdus Hojduś Hojdycz Hojdykiewicz Hojdyn Hojdys Hojdysiewicz Hojdysz Hojdyszek Hojdyś Hojdzieczko Hojdziona Hojecki Hojek Hojenko Hojenkowski Hojeński Hojer Hojewski Hojka Hojkiewicz Hojko Hojkowski Hojków Hojło Hojm Hojman Hojmanowska Hojmark Hojn Hojna Hojnacki Hojnak Hojnar Hojnarska Hojnasz Hojnca Hojnczyk Hojniak Hojniarz Hojnic Hojnicki Hojnik Hojnis Hojnisz Hojniś Hojno Hojnor Hojnosz Hojnowicz Hojnowski Hojnucka Hojny Hojnysz Hojok Hojoł Hojost Hojowski Hojrys Hojs Hojsak Hojsan Hojsler Hojst Hojsym Hojszyk Hojt Hojtaszewska Hojteczko Hojtkun Hojto Hojtosz Hojuk Hojut Hojwa Hojwaniuk Hojwor Hojwosz Hojza Hojzer Hojzler Hojża Hok Hokansson Hoker Hokielska Hokka Hokke Hokod Hokoszewski Hoks Hoksa Hokusz Hokuś Hol Hola Holabowski Holacki Holaczek Holaczewski Holaczuk Holać Holajda Holajn Holak Holakowicz Holan Holand Holanek Holaniewska Holanin Holanowski Holański Holarczyk Holarska Holarz Holas Holasek Holasz Holaszewicz Holaszka Holaś Holat Holata Holauer Holawa Holawik Holawka Holawska Holband Holbaum Holber Holboj Holbój Holbrecht Holc Holcblat Holcel Holcenbach Holcer Holcgreber Holchajmer Holchan Holchauzer Holcher Holchman Holckampf Holcki Holcman Holcmann Holczak Holczenko Holczer Holczewski Holczman Holczuk Holczyk Holczyński Hold Holdemajer Holdenmajer Holdenmayer Holder Holdfajer Holdinger Holdonmajer Holdys Hole Holec Holecek Holecki Holecko Holeczek Holeczke Holeczki Holeczko Holegreber Holejka Holejko Holek Holeksa Holenc Holenda Holender Holenderek Holenderski Holendo Holendzki Holeniewski Holeniowska Holeniszczy Holenko Holeńczak Holeński Holepa Holepik Holer Holerek Holeryk Holerz Holerzyński Holes Holesch Holesiński Holeska Holesz Holeszczuk Holeszko Holeszowski Holeszyński Holeś Holewa Holewata Holewaty Holeway Holewczyński Holewek Holewiak Holewicz Holewik Holewiński Holewiusz Holewjusz Holewka Holewnik Holewski Holeyder Holeżyńska Holf Holfajer Holfeier Holfejer Holfeld Holfelt Holfeuer Holga Holger Holi Holiasz Holiat Holibabka Holibożek Holica Holicke Holicki Holicko Holicner Holicz Holiczek Holiczer Holiczke Holiczko Holik Holike Holikowski Holiksa Holin Holinata Holinaty Holinej Holinger Holingier Holinka Holinko Holinkowska Holiński Holiot Holipka Holisa Holisch Holisz Holiszczak Holiszowski Holitoris Holitschke Holitzke Holizna Holjat Holk Holka Holke Holker Holk-Łebiński Holko Holkowicz Holkowska Holl Holla Hollaender Hollain Hollajn Hollak Hollan Holland Hollander Holländer Höllander Hollandt Hollandz Hollanek Hollaner Hollas Hollbeck Holleczek Hollein Hollej Hollek Hollender Holler Hollerbaum Hollert Hollesch Holley Holli Holliday Hollik Hollikowska Hollin Hollinek Hollinger Holliński Hollis Hollitscher Hollitzer Hollman Hollmann Hollner Hollon Holloń Hollor Holloway Hollstein Hollup Hollweg Holly Holm Holmajer Holman Holmann Holmberg Holmer Holmgren Holmgvist Holmkvist Holmquist Holmqvist Holmsz Holn Holndke Holner Holnicki Holniuk Holny Holoboj Holocher Holocz Holoczek Holod Holodenko Holodyńska Hologert Hologreber Holomek Holon Holona Holonka Holonko Holoń Holopa Holopiak Holos Holosienko Holot Holota Holotta Holoubek Holousek Holovecz Holowa Holowatinc Holowski Holoża Holożo Holówka Hols Holschauzer Holschuh Holski Holst Holstein Holstein-Beck Holsten Holstinghausen-Holsten Holszański Holsztajn Holsztein Holsztejn Holszuk Holt Holtas Holter Holtke Holtorff Holtorp Holtos Holtoś Holtrop Holtstein Holtz Holtzer Holtzman Holub Holubasz Holubczenko Holubek Holubka Holubowicz Holubowska Holuch Holug Holuk Holuka Holumi Holup Holupczok Holupiak Holur Holuscha Holusek Holusia Holusza Holuszek Holuszka Holuta Holutiak Holwa Holwech Holweg Holweger Holwegier Holwek Holwer Holwet Holwig Holwsteiner Holy Höly Holyk Holyszko Holz Holza Holzapfel Holzbecher Holze Holzegger Holzel Holzem Holzenbach Holzenbecher Holzer Holzgreber Holzhacker Holzhackier Holzhauer Holzhausen Holzhauser Holzhauzer Holzhaüzer Holzheimer Holzhiter Holzhüter Holzinger Holzka Holzkamp Holzki Holzknecht Holzman Holznagel Holzner Holzschuh Hoła Hołabud Hołacińska Hołacz Hołaczkiewicz Hoład Hołada Hoładaj Hoładej Hoładowska Hoładyn Hołaj Hołajczak Hołajda Hołajdziak Hołajkiewicz Hołajko Hołakiewicz Hołanka Hołań Hołańczyk Hołard Hołas Hołasek Hołasiewicz Hołasińska Hołast Hołaszewski Hołaś Hołat Hołata Hołąd Hołbecka Hołbik Hołbowic Hołbowicz Hołbowska Hołbuc Hołciłowicz Hołczubiec Hołczuk Hołczyński Hołd Hołda Hołdaj Hołdak Hołdakowski Hołdan Hołdanowicz Hołdas Hołdasiewicz Hołdasińska Hołdasz Hołdaś Hołdek Hołderna Hołderny Hołdo Hołdoc Hołdoch Hołdodiak Hołdonowicz Hołdowański Hołdowicz Hołdowski Hołdrowicz Hołdrycz Hołdun Hołduń Hołduński Hołdy Hołdyk Hołdyn Hołdyń Hołdyński Hołdys Hołdysz Hołdyś Hołdziek Hołdziewicz Hołdzińska Hołejko Hołek Hołenko Hołgas Hołka Hołm Hołmańska Hołmów Hołobicki Hołobiczko Hołobinka Hołobińca Hołobińska Hołobiuk Hołobko Hołobok Hołobotowski Hołobowicz Hołobowski Hołobud Hołoburda Hołobut Hołobyn Hołobyń Hołocha Hołochwast Hołociński Hołoczak Hołocznik Hołod Hołoda Hołodak Hołodaś Hołodawa Hołodek Hołodeńko Hołoderna Hołodewicz Hołodiak Hołodiuk Hołodko Hołodna Hołodniak Hołodnik Hołodniuk Hołodocha Hołodok Hołodowańska Hołodowicz Hołodowski Hołodowy Hołodrycki Hołodryga Hołodta Hołody Hołodyj Hołodyn Hołodyniak Hołodyński Hołodys Hołodyszyn Hołodziak Hołodziej Hołodziejczuk Hołodziński Hołodziuk Hołoga Hołoj Hołojczak Hołojczuk Hołojda Hołojewski Hołojuch Hołojuk Hołołga Hołołob Hołołub Hołoma Hołomaj Hołomasza Hołomej Hołomejko Hołomek Hołomenko Hołomiej Hołominiak Hołomski Hołomsza Hołomyzda Hołonicka Hołoniecki Hołonienko Hołoniewski Hołonka Hołonowicz Hołoń Hołoński Hołopa Hołopiak Hołopycz Hołos Hołosa Hołosewicz Hołosiewicz Hołosko Hołoskok Hołosna Hołosowska Hołost Hołosyniuk Hołoszczak Hołoszczuk Hołoszkiewicz Hołoszyk Hołoszyn Hołoś Hołośna Hołośny Hołot Hołota Hołotczyk Hołotek Hołotiak Hołotka Hołotko Hołotnik Hołowa Hołowacienko Hołowacka Hołowacz Hołowaczenko Hołowaczuk Hołowaczyk Hołowadczuk Hołowan Hołowania Hołowaniec Hołowań Hołowańczuk Hołowat Hołowata Hołowatiuk Hołowatnik Hołowaty Hołowczak Hołowczuk Hołowczyc Hołowczyk Hołowczyn Hołowczyńska Hołowecki Hołowej Hołowenczak Hołowenicz Hołowenko Hołoweńczak Hołoweńko Hołowerska Hołowiak Hołowiańska Hołowiata Hołowiatuk Hołowicki Hołowicz Hołowid Hołowiec Hołowiecki Hołowiej Hołowiejczuk Hołowienczuk Hołowieniec Hołowienko Hołowieńczak Hołowieńko Hołowieszko Hołowij Hołowin Hołowina Hołowinny Hołowiński Hołowit Hołowka Hołowkiewicz Hołowko Hołowkowski Hołownia Hołownia-Czarny Hołowniak Hołownicki Hołownicz Hołowniec Hołowniuk Hołowońska Hołowski Hołowyty Hołozubec Hołozubiec Hołozubiel Hołożyńska Hołób Hołóbecka Hołód Hołój Hołówek Hołówka Hołówki Hołówkiewicz Hołówko Hołówkowski Hołównia Hołpczak Hołpiak Hołst Hołta Hołten Hołtra Hołtun Hołtuń Hołtyn Hołtyń Hołtyńska Hołtys Hołtyś Hołub Hołub Hołubacka Hołubasz Hołubawska Hołubcow Hołubczak Hołubczat Hołubczuk Hołubczyk Hołubecki Hołubek Hołubenko Hołubenna Hołubenny Hołuber Hołubiak Hołubicki Hołubiczko Hołubiec Hołubiecka Hołubieczko Hołubienko Hołubieńko Hołubik Hołubinka Hołubinko Hołubiński Hołubiok Hołubiszyn Hołubiuk Hołubka Hołubko Hołubkow Hołubkowicz Hołubniak Hołubowicz Hołubowski Hołubut Hołuchowska Hołuczka Hołud Hołuj Hołujuch Hołun Hołunowicz Hołuń Hołuńska Hołup Hołupczak Hołupka Hołupko Hołus Hołusza Hołuszczak Hołuszko Hołuś Hołuta Hołwienko Hoły Hołybowicz Hołyga Hołyj Hołyk Hołyko Hołymczuk Hołyn Hołyna Hołynek Hołynia Hołyniewski Hołyń Hołyński Hołys Hołysa Hołysiak Hołyst Hołysty Hołysz Hołyszewski Hołyszko Hołyś Hołyż Hołżyński Hom Homa Homadiuk Homaj Homajer Homal Homala Homaluk Homan Homaniec Homaniuk Homann Homanowski Homanyi Homań Homańczuk Homańczyk Homański Homar Homarowicz Homątowski Hombek Homber Hombesch Hombesz Hombre Hombrska Homburg Homc Homczyński Homda Homdy Homdzel Homdziuk Homdzlik Home Homecki Homeisel Homeja Homel Homelka Homelt Homenda Homeniuk Homenko Homentowski Homeńko Homeński Homer Homera Homerczyk Homerda Homerlik Homerlin Homernik Homerski Homęda Homętowski Homiak Homicki Homicz Homiczuk Homieja Homiela Homieniec Homieniuk Homienna Homieńczuk Homik Homikowska Homików Homin Hominek Hominek-Hominiuk Hominiak Hominicka Hominiec Hominiuk Homiński Homis Homistrzak Homisz Homiszczak Homiuk Homiziak Homka Homkiewicz Homko Homkowski Homkus Homlak Homlala Homlek Homma Homme Hommel Hommernik Hommerssom Hommerszmitt Homo Homola Homolacz Homolicki Homolka Homolko Homolla Homolnicka Homolnik Homoła Homołko Homon Homoncik Homonicki Homoniec Homoniuk Homonko Homonowski Homont Homontek Homontowski Homońcik Homornik Homorowicz Homot Homotiuk Homotnik Homotowski Homowicz Homółko Homplewicz Homrol Homrowski Homsiak Homski Homt Homulak Homulicki Homulski Homułko Homut Homuth Homycz Homyj Homyk Homysz Homza Homziak Homziuk Homża Hon Honaj Honak Honarowski Honarska Honasterski Honaszczuk Honatyk Honbrechts Hönbrechts Honc Honca Honcarewicz Honcek Honcel Honcerewicz Honcerowicz Honchera Honcia Honcinoga Honckiewicz Honcz Honcza Honczak Honczar Honczarek Honczarenko Honczarewicz Honczarow Honczarowicz Honczaruk Honczaryk Honczek Honczel Honczerowska Honczia Honczo Honczuk Honczyk Hond Honda Hondar Hondebrink Hondek Hondel Hondke Hondo Hondowicz Hondowski Hondra Hondreska Hondrych Hondrysik Hondrzyk Hondschka Hondurka Hondz Hondzel Hondzelek Hondzera Hondziarek Hondziel Hondziński Hondzio Hondzlewicz Hondzlik Hondzyński Honebun Honecki Honef Honeff Honeiser Honejko Honek Honekiewicz Honel Honela Honerkamp Honesti Honesto Hong Hongarska Honheiser Honia Honiak Honiakowska Honica Honicki Honicz Honiec Honiek Honiewicz Honiewski Honig Honigsfeld Honij Honik Honikman Honinik Honińska Honiok Honisch Hönisch Honisz Honiszewska Honiwiczka Honk Honka Honke Honkisz Honko Honkowicz Honn Honnef Honnig Hono Honobelsdorf Honold Honolik Honolora Honon Honor Honore Honorkiewicz Honorowicz Honorowska Honorski Honory Honoryński Honorz Honowski Honrichs Honrurg Honryka Honryks Hons Honsa Honscha Honschik Honsek Honskamp Honslik Honstscharuk Honsumbek Honsza Honszczuk Hont Hontaruk Hontel Honter Honti Hontrza Hontscha Hontschar Hontscharuk Hontschik Hontsza Hontze Honus Honusz Honwalt Honysz Honywczuk Honza Honzatka Honzatko Honze Honzek Honzel Honzelek Honzer Honzlik Honzła Honżwiczka Hop Hopa Hopacz Hopajło Hopak Hopaluk Hopało Hopań Hopcar Hopcia Hopciaś Hopczak Hopczyk Hopczyńska Hope Hopej Hopek Hopel Hopen Hopenhajt Hopenheit Hopensztand Hoper Hoperz Hopf Hopfan Hopfen Hopfengart Hopfer Hopfinger Hopfler Hopfner Höpfner Hopiak Hopicia Hopicka Hopiński Hopka Hopkała Hopke Hopkiewicz Hopkins Hopko Hopkowicz Hopków Hopner Hopnik Hopol Hoponik Hoponiuk Hopońska Hoporz Hoposz Hopowska Hopp Hoppa Hoppe Hoppek Hoppel Hoppen Hoppenheit Hoppert Hoppke Hoppner Höppner Hopstock Hopsza Hopszta Hopt Hoptar Hoptas Hoptasz Hoptij Höpting Hoptyj Hopulele Hopur Hopyt Hora Horab Horabik Horacek Horach Horackiewicz Horacy Horacz Horacza Horaczek Horaczewski Horaczko Horaczuk Horaczy Horaczyński Horad Horadczuk Horadecka Horadejczuk Horadkiewicz Horadko Horain Horaj Horajecki Horajewska Horajn Horajno Horajski Horajzer Horak Horakowski Horała Horan Horandkiewicz Horanik Horanin Horanina Horanse Horań Horańczyk Horański Horapcio Horas Horasicka Horasim Horasimowicz Horasz Horaszewska Horaszko Horatyk Horatym Horawa Horawiec Horawski Horągiewicz Horąża Horążak Horążek Horążewska Horążka Horążkiewicz Horążlak Horąży Horążyk Horba Horbacewicz Horbaciuk Horbacki Horbacz Horbaczek Horbaczewicz Horbaczewski Horbaczonek Horbaczuk Horbaczyk Horbaczyński Horbaj Horbajczuk Horbal Horban Horbanow Horbanowicz Horbań Horbańczuk Horbańska Horbarczek Horbarczewska Horbarczuk Horbarczyk Horbas Horbasch Horbaszewski Horbat Horbata Horbatenko Horbatiuk Horbatko Horbatnik Horbato Horbatowicz Horbatowski Horbaty Horbecki Horbejczuk Horbejko Horbek Horbenko Horbiak Horbiański Horbich Horbijczuk Horbik Horbiński Horbnik Horbolewicz Horbonik Horbonos Horboń Horbończuk Horbońska Horbosz Horbot Horbotowicz Horbowa Horbowicz Horbowiec Horbowski Horbowy Horbów Horbst Horbuczewska Horbul Horbulewicz Horbun Horbunow Horbunowicz Horburger Horbut Horc Horch Horchel Horchiejewicz Horchmer Horchner Horchowik Horchowski Horchuc Horcińska Horcz Horczak Horczaruk Horczek Horczenko Horczewski Horczka Horczyc Horczyczak Horczyk Horczyna Horczyński Hord Horda Hordaczewski Hordak Hordas Hordasewicz Hordecki Hordeczna Hordej Hordejewicz Hordejuk Horden Hordenko Horder Hordes Hordet Hordi Hordich Hordiejczuk Hordiejko Hordiejuk Hordienko Hordiewicz Hordij Hordijczuk Hordijewski Hordijuk Hordik Hordin Hordiuk Hordjewicz Hordjuk Hordliczka Hordliczko Hordon Hordowicz Hordowski Hordt Horduj Hordulak Hordun Hordus Hordy Hordych Hordyczak Hordyczko Hordyczuk Hordyj Hordyjewicz Hordyjewski Hordyjuk Hordyk Hordyl Hordyn Hordyna Hordynczuk Hordyniak Hordynicz Hordyniec Hordynowicz Hordyń Hordyński Hordys Hordyska Hordyszeńska Hordyś Hordziej Hordziejak Hordziejczuk Hordziejczyk Hordziejew Hordziejewicz Hordziejewski Hordziejko Hordziel Hordziewicz Hordzij Hordzin Hordziuk Horebec Horecki Horecz Horecza Horeczko Horeczy Horeda Horeglad Horeglod Horejda Horejduk Horejko Horek Horelik Horembała Horemski Horenda Horendza Horenga Horenza Horeń Horeńska Horeszko Horewicz Horewnik Horezga Horębała Horębiewska Horęda Horęza Horęzga Horęziak Horęża Horęży Horgała Horgan Horgbała Horgiel Horgos Horhowska Horhuca Horiaczek Horiański Höricht Horiński Horiszna Horiszny Horitza Horiwnyk Horka Horkało Horkawy Horkiewicz Horko Horkosz Horków Horkulewicz Horkusz Horkuszczyk Horky Horl Hörl Horla Horlak Horląg Horlicki Horlik Horlitz Horlop Horłacz Horłaj Horłata Horłaty Horłman Horłoza Horłozińska Horłoża Horłukowicz Horm Horma Hormaciej Hormadiuk Hormaj Hormak Hormala Horman Hormański Hormata Hormatiuk Hormatkiewicz Hormatko Hormatys Hormeyer Hormich Hormik Hormonowicz Hormowski Horn Horna Hornaciuk Hornacki Hornadkiewicz Hornak Hornański Hornastaj Hornaś Hornat Hornatkiewicz Hornatko Hornatowski Hornawska Hornberer Hornberger Hornecki Hornek Horner Horniak Horniatka Horniatkiewicz Horniatko Hornic Hornich Hornicki Horniczak Horniczan Horniczek Hornig Hornik Hornika Hornikel Hornikiewicz Hornikowski Hornoberger Hornof Hornos Hornostaj Hornośko Hornotkiewicz Hornotowski Hornowicz Hornowski Hornów Hornschuh Hornstein Hornsztajn Hornug Hornuk Hornung Horny Hornyak Hornziel Horo Horoba Horobajczuk Horobańczyk Horobański Horobata Horobczuk Horobec Horobejczuk Horobiak Horobiec Horobik Horobiński Horobiowski Horobowicz Horoch Horochowiak Horochowik Horochowski Horochwik Horockiewicz Horoczy Horoczyńska Horod Horodak Horodański Horodczuk Horodecha Horodecki Horodeczna Horodeczny Horodejczuk Horodejska Horodejuk Horodek Horodelski Horodeński Horodewski Horodiuk Horodka Horodkiewicz Horodko Horodków Horodna Horodnicki Horodnicza Horodniczuk Horodniczy Horodniuk Horodny Horodok Horodowicz Horoduk Horodyjewska Horodyjski Horodyłowski Horodyniec Horodyńczuk Horodyński Horodyski Horodyski Horodysko Horodziej Horodziejczyk Horodziejewicz Horodziejko Horodzik Horodzikiewicz Horodzińska Horodziuk Horof Horojdko Horojko Horojtko Horok Horold Horolenko Horolew Horoła Horołza Horomański Horoneskul Horoniecki Horonin Horoniuk Horonkiewicz Horonziak Horonży Horoń Horończyk Horoński Hororów Horos Horosiewcz Horosiewicz Horosimowicz Horosin Horosińska Horoska Horostowski Horostycka Horosz Horoszczak Horoszczaruk Horoszczewicz Horoszczkiewicz Horoszczuk Horoszczyk Horoszek Horoszewicz Horoszewski Horoszka Horoszkiewicz Horoszko Horoszna Horoszo Horoszowska Horoszy Horoszyło Horoszymin Horoszyński Horoś Horośko Horośniak Horośniański Horotko Horowa Horowaj Horowiak Horowic Horowicz Horowiec Horowiecki Horowik Horowińska Horowitz Horowoj Horowski Horowy Horoz Horoziak Horożaniecki Horożański Horożyński Horpestad Horpyniuk Horpynka Horpynko Horsch Horschwald Horsczaruk Horsecki Horsen Horski Horsonek Horst Horst Horsthemke Horstman Horstmann Horsz Horszczaruk Horsze Horszkowska Horszowski Horszt Horsztyński Horszwald Horszyk Horszyński Hort Hortecki Hortel Horten Hortenbergier Hortig Hortis Hortmanowicz Horton Hortsch Hortwig Hortyński Hortzke Horuba Horubała Horubski Horucki Horud Horudkiewicz Horudko Horuk Horulska Horumbała Horun Horunng Horuń Horuszkiewicz Horutko Horvat Horvath Horwacik Horwacki Horwalik Horwał Horwanko Horwart Horwarth Horwat Horwata Horwatek Horwath Horwatic Horwatt Horwatt-Bożyczko Horwaty Horwik Hory Horyc Horych Horycińska Horycki Horyczny Horyd Horydańska Horydowicz Horydowiec Horyga Horyk Horyl Horyłek Horymska Horyn Horyna Horynecki Horynek Horynica Horynicka Horyniec Horyniecki Horynkiewicz Horyń Horyńczuk Horyński Horyp Horypniuk Horys Horysiak Horysiewicz Horysiuk Horysz Horyszczak Horyszczaruk Horyszczuk Horyszewska Horyszka Horyszko Horyszna Horyszno Horyszny Horyszuk Horyśniak Horyza Horyża Horz Horzak Horzampa Horzan Horzanek Horzaniecki Horzberg Horzeca Horzela Horzele Horzella Horzelski Horzempa Horzemski Horzenek Horzeniek Horzeniowski Horzenko Horzepa Horzewski Horzępa Horzinek Horzog Horzombek Horzonek Horzowski Horzwald Horzycki Horzyk Horzymek Horzynek Horzyński Horżaniecki Hos Hosa Hosadyna Hosaja Hosala Hosalla Hosała Hosana Hosaniak Hosar Hosarczuk Hosarski Hosbein Hosch Hosche Hoschek Hosciło Hosciłowicz Hose Hosejko Hosek Hosemann Hosen Hosenberg Hoser Hosiak Hosiawa Hosicki Hosiorek Hosiura Hoska Hoske Hosner Hosni Hosnowski Hosobek Hosodarysko Hosodelska Hosonowska Hosowicz Hospod Hospodar Hospodarczyk Hospodarec Hospodaremska Hospodarewski Hospodarska Hospodarysko Hospodiuk Hospodowicz Hospodura Hospodynicz Hospód Hoss Hossa Hossadyna Hossaj Hossaja Hosseja Hossen Hossien Hossin Host Hosta Hostaniecki Hostarz Hostasz Hosticzka Hosticzko Hostik Hostipiska Hostiuk Hostman Hostmann Hostyk Hostyna Hostynek Hostynik Hostyński Hosumbek Hosur Hosz Hosza Hoszaluk Hoszard Hoszcz Hoszczak Hoszczaruk Hoszczewski Hoszczowska Hoszczyńska Hoszecki Hoszek Hoszewski Hoszka Hoszkiewicz Hoszkil Hoszko Hoszkowicz Hoszkowska Hoszków Hoszler Hoszman Hosznik Hoszowski Hoszto Hoszwa Hoszycki Hoś Hościk Hościłło Hościło Hościłowicz Hośko Hoślewicz Hota Hotaj Hotała Hotas Hotdawa Hotderna Hoteit Hotek Hotel Hotenko Hoteńko Hotera Hoterna Hoternicka Hotewicz Hotflajsz Hoti Hotiuk Hotka Hotkiewicz Hotko Hotkowicz Hotkowski Hotlas Hotlaś Hotlewski Hotlos Hotloś Hotorzyńska Hotoś Hotowa Hotowacz Hotowała Hotowczak Hotowczyc Hotowczyk Hotoweńko Hotowko Hotownia Hotowski Hotowy Hotówko Hotsch Hott Hottel Hotter Hottewitzsch Hottgenroth Hottois Hottowy Hotub Hotuik Hotylak Hotyłek Hotyński Hotyrczuk Hotyst Hotysz Hotyś Hotze Hotzwik Houba Houda Houdail Houdek Houdon Houfani Houszka Houszko Houśka Houwald Houwalt Houza Houzar Houzwic Houzwiczka Houźwiczka Houżwiczka Howadek Howah Howak Howako Howakowska Howałko Howało Howan Howanczak Howaniak Howanic Howanicka Howaniec Howanietz Howańczak Howański Howara Howard Howarka Howarski Howarth Howaszczuk Howat Howda Howdun Howdziej Howdziejko Howe Howek Höwelhaus Howelt Howera Howeron Howeryng Howiacki Howicki Howieńczyk Howijka Howikowicz Howil Howiński Howis Howisz Howiszczak Howiś Howk Howkisz Howlicka Howłowczak Hownia Howniak Hownylak Howoko Howon Howoń Howor Howor-Howorowska Howorka Howorko Howoron Howorski Howorucha Howorun Howorus Howorusz Howoruszko Howprus Howra Howrus Howryluk Howryło Howryszko Howsa Howsza Howszczak Howurek Howusz Howuszt Howzan Howzbit Howzon Hoy Hoyda Hoydem Hoydis Hoyer Hoyer-Maryńczuk Hoyka Hoyle Hoym Hoynacka Hoynowska Hoys Hoyzer Hoza Hozak Hozakowski Hozaniuk Hozarska Hozbaczewska Hozenberg Hozer Hoziak Hozjasz Hozler Hozłubiec Hozman Hoznar Hoznarowski Hozner Hoznerowski Hozubek Hozumbek Hozyasz Hoźniak Hoża Hożak Hożakowski Hożalski Hożejowski Hożek Hożela Hożeluk Hożenka Hożenko Hożer Hożewski Hożyj Hożyk Hożyn Hożynka Hożyń Hódor Hódziec Hóflich Hóft Hój Hójczyk Hójka Hól Hólbój Hólbuj Hóltańska Hółoga Hómin Hórdyniec Hórna Hórnik Hórny Hórzyk Hórzynek Hósar Hóta Hózman-Mirza-Sulkiewicz Hpoe Hrab Hrabaczka Hrabak Hrabal Hrabał Hrabański Hrabar Hrabarowicz Hrabasek Hrabąszcz Hrabczak Hrabczuk Hrabec Hrabecki Hrabek Hrabel Hrabelski Hraber Hrabi Hrabia Hrabiec Hrabik Hrabin Hrabina Hrabińska Hrabiowicz Hrabis Hrabka Hrabko Hrabkowicz Hrabol Hrabołowska Hrabowski Hrabski Hrabyk Hraca Hrach Hrachowina Hrachowsky Hraciuk Hracki Hracyk Hraczek Hraczuch Hraczyk Hradec Hradecki Hradel Hradil Hradowicz Hradowy Hradowycz Hradowyj Hradzil Hradzki Hraj Hrajnik Hrakałło Hrakało-Horawski Hrama Hramadiuk Hramenko Hramęga Hramitko Hramota Hramowska Hramyczka Hranc Hranczewska Hraniak Hranicka Hraniewicz Hraniuk Hranka Hrankowski Hranowicki Hranowska Hranyczka Hranyczko Hranyczna Hranyczny Hrańczuk Hrańkowska Hrapak Hrapała Hrapan Hrapczyński Hrapec Hrapeć Hrapek Hrapia Hrapiec Hrapka Hrapkiewicz Hrapko Hrapkowicz Hrapowicz Hras Hrasiewicz Hrasimowicz Hrasoń Hraścik Hraświcki Hrauz Hrazdij Hrazdil Hrąchol Hrączek Hrda Hrdina Hrdinka Hrdinko Hrebec Hrebecki Hrebelko Hrebelna Hrebelski Hrebenda Hrebeniak Hrebeniuk Hrebenko Hrebenyk Hrebeńko Hrebieniuk Hrebień Hrebieńczuk Hrebik Hrebin Hrebionko Hreborczak Hrebowicz Hrechorczuk Hrechorecki Hrechorow Hrechorowicz Hrechorowski Hrechorów Hrechoruk Hrechoryszak Hrechowicz Hrechuch Hreciński Hrecki Hreczak Hreczana Hreczanek Hreczanik Hreczaniuk Hreczanowski Hreczany Hreczański Hreczecha Hreczecka Hreczeniuk Hreczka Hreczko Hreczkosiej Hreczkowicz Hreczkowski Hreczniak Hreczuch Hreczuk Hreczuk-Greczuk Hreczycha Hreczycho Hreczyn Hreczyński Hreć Hredczak Hredel Hredliczko Hredowy Hredziuszko Hredzorowicz Hregorowicz Hreheruk Hrehorczak Hrehorczuk Hrehorecki Hrehorek Hrehorewicz Hrehoriek Hrehorowicz Hrehorowski Hrehorów Hrehoruk Hrehowicz Hrehrowicz Hremer Hremiec Hremorowicz Hren Hrenczarek Hrenczewski Hrenczuk Hrendz Hrenek Hreniak Hreniar Hreniewicki Hrenkiewicz Hrenkowska Hreń Hreńca Hreńczuk Hreńków Hreptowicz Hresik Hresiukiewicz Hresiukowicz Hreska Hreszczuk Hreszczyk Hreśka Hretczak Hrewców Hrewniak Hręczawiuk Hrężelok Hrężlak Hribar Hribaszek Hricik Hricko Hriczek Hridina Hridziuszko Hriniewicz Hristoska Hrk Hrnczarek Hrobacewicz Hrobaciuk Hrobacki Hrobaczek Hrobaczewska Hrobaczyńska Hrobak Hrobal Hrobaszcz Hrobat Hrobok Hroboni Hroboń Hrobot Hrobotek Hrobucka Hrobut Hrom Hromada Hromadiuk Hromadko Hromadzki Hromek Hromiak Hromik Hromiński Hromiuk Hromniak Hromulak Hromyk Hron Hronda Hronek Hrones Hroneś Hroniak Hronik Hroniszewska Hronowski Hroń Hropkowicz Hrost Hrostek Hrostowska Hroszowiec Hrościel Hrośniak Hrouda Hroun Hrowatic Hrowiec Hrozdziej Hrozeńczyk Hrozna Hroździej Hróst Hróściel Hruba Hrubaczyński Hruban Hrubań Hrubar Hrubczyński Hrubec Hrubeniuk Hruber Hrubesz Hrubian Hrubieniuk Hrubieszewski Hrubieszów Hrubis Hrubiszewski Hrubji Hrubon Hruboń Hrubrsz Hruby Hruciuk Hruckiewicz Hruczkowski Hrudej Hrudeń Hrudzik Hrudzińska Hrudziuszko Hrugacz Hrugała Hruk Hruniewicka Hruniewicz Hruniuk Hrunyk Hrupek Hrusciel Hrusiewicz Hrusińska Hrusman Hrust Hrustek Hrustowicz Hrustowska Hrusza Hruszawiec Hruszcz Hruszczak Hruszczok Hruszczowiec Hruszczyk Hruszecka Hruszelnicki Hruszewicz Hruszewiec Hruszewska Hruszka Hruszkiewicz Hruszko Hruszkowska Hrusznik Hruszowicz Hruszowiec Hruszwicki Hruściak Hruścian Hruścicka Hruściel Hruścik Hruściński Hruśka Hruślicka Hruświcki Hrut Hruz Hruza Hruzd Hruzdowicz Hruzek Hruzel Hruzewicz Hruzik Hruzik-Mazurkiewicz Hrużel Hryb Hrybacz Hrybek Hrybeniuk Hrybenko Hrybeńko Hrybieniuk Hrybieński Hrybik Hrybiński Hrybko Hrybkowski Hrybowicz Hrybus Hrybyk Hrybyszyn Hryc Hryca Hrycach Hrycaj Hrycajenko Hrycajew Hrycajewski Hrycajko Hrycak Hrycal Hrycalik Hrycał Hrycan Hrycaniak Hrycaniuk Hrycannik Hrycanów Hrycaś Hrycej Hrycek Hrycel Hrycelak Hrycenia Hryceniak Hryceniów Hryceniuk Hrycenkiewicz Hrycenko Hryceńko Hrycewicz Hrych Hrychel Hrychorciów Hrychorczuk Hrychorczyk Hrychorek Hrychorowicz Hrychów Hrychrowicz Hrycia Hryciak Hryciej Hryciek Hrycienko Hryciew Hrycik Hrycikowski Hrycin Hryciniuk Hrycio Hryciow Hryciów Hryciuk Hryciuk Hryciuniak Hryciuszko Hryciw Hryckiewicz Hrycko Hryckowiak Hryckowian Hryckowiarz Hryckowion Hrycków Hrycluk Hrycna Hrycon Hrycoń Hrycow Hryców Hrycuk Hryculak Hrycuła Hrycun Hrycuniak Hrycuta Hrycyk Hrycykiewicz Hrycykowski Hrycylak Hrycyn Hrycyna Hrycyniak Hrycyniuk Hrycynkiewicz Hrycyńko Hrycyszyn Hrycz Hryczak Hryczanik Hryczaniuk Hryczenek Hryczeniuk Hryczenko Hryczewska Hryczka Hryczkiewicz Hryczko Hryczna Hrycznik Hryczuch Hryczuk Hryczyk Hryczyniuk Hryczyński Hryczyszyn Hryć Hryćkiewicz Hryćko Hryćków Hrydczuk Hryderuk Hrydiuk Hrydiuszko Hrydowyj Hrydyński Hrydzewicz Hrydziszko Hrydziuszko Hrygienko Hrygorczuk Hrygorczyk Hrygorenko Hrygoruk Hryharowicz Hryharszczuk Hryholewicz Hryhorciów Hryhorciuk Hryhorczak Hryhorczuk Hryhorczyk Hryhorek Hryhoreńko Hryhorkiewicz Hryhorowicz Hryhorowski Hryhoryszyn Hryja Hryjczuk Hryjek Hrykiewicz Hryko Hrykorczyk Hrykorowicz Hrylicka Hryluk Hrym Hryma Hrymajłło Hrymajło Hrymak Hrymaluk Hrymasz Hrymaszewicz Hrymcyszyn Hrymczak Hrymczyszyn Hrymek Hrymiewicz Hrymik Hrymnak Hrymniak Hrymnok Hrymoć Hrymowicz Hrymów Hryn Hrynach Hrynacz Hrynak Hrynakowski Hrynarz Hrynasz Hrynaszewski Hrynaszkiewicz Hrynawiecka Hryncalik Hryncewicz Hrynciów Hrynców Hryncyszyn Hrynczak Hrynczel Hrynczenko Hrynczuk Hrynczycha Hrynczyszyn Hrynda Hryndio Hrynduła Hryndzio Hrynek Hrynenki Hrynenko Hryneńko Hrynewka Hrynewko Hrynia Hryniak Hryniakowska Hryniaszak Hryniawski Hrynicik Hrynicki Hrynicz Hryniczak Hryniecki Hrynielewicz Hryniewicki Hryniewicz Hryniewiecki Hryniewski Hrynik Hryników Hrynio Hryniow Hryniowicki Hryniowiecki Hryniowski Hryniów Hryniszak Hryniszczak Hryniszczuk Hryniszyn Hryniuk Hryniuka Hrynius Hryniw Hryniwiecka Hryniwka Hrynk Hrynkiewicz Hrynkiewicz-Kapturek Hrynkiewicz-Moczulski Hrynkiewicz-Sudnik Hrynkiewicz-Szpyrka Hrynkiw Hrynko Hrynkow Hrynkowska Hrynków Hrynorowicz Hrynowicki Hrynowicz Hrynowiecki Hrynowska Hrynus Hrynyk Hrynysz Hrynyszyn Hrynyszyna Hryń Hryńciow Hryńciów Hryńczak Hryńczek Hryńczuk Hryńczyk Hryńczyszyn Hryńkiewicz Hryńkiw Hryńko Hryńkow Hryńków Hryńków-Statkiewicz Hryp Hrypiński Hryplewicz Hryrzyk Hrys Hrysała Hrysiak Hrysińska Hrysio Hrysiukowicz Hrystan Hrystońska Hryszaj Hryszak Hryszan Hryszczenko Hryszczuk Hryszczyk Hryszczyński Hryszczyszyn Hryszel Hryszka Hryszkiewicz Hryszko Hrysznik Hryszon Hryszowiec Hrysztofiak Hrysztofik Hryszuk Hryszukiewicz Hryś Hryśkiewicz Hrywacz Hrywaczewski Hrywiak Hrywicki Hrywka Hrywko Hrywna Hrywnak Hrywniak Hrywnik Hrywusiewicz Hryzań Hryzik Hryziuk Hryzyk Hrzanowski Hrząstek Hrząszcz Hrzebiczek Hrzegorczyk Hrzelak Hrzemińska Hrzena Hrzesiczak Hrzesińska Hrzęstek Hrzibek Hrziwniak Hrzuściel Hrzyciuk Hrzymisławska Hrzywacz Hrzywnacki Hrzywniak Hsino Hsyniuk Hszyca Hub Huba Hubacki Hubacz Hubaczek Hubaczewska Hubaj Hubal Hubala Hubalek Hubalewski Hubała Huban Hubaniecka Hubanow Hubar Hubarak Hubarewicz Hubas Hubasińska Hubbard Hubciuk Hubczak Hubczek Hubczenko Hubczeńko Hubczuk Hubczyk Hubczyński Hube Hubeczko Hubek Hubel Hübel Hubela Hubelt Huben Hubeni Hubenko Hübenthal Hubeny Hubeńko Huber Hubera Huberek Huberhoff Huberman Hubernat Hubernik Huberski Hubert Hubert-Strauss Huberuk Hubiak Hubian Hubiasz Hubica Hubiciak Hubicki Hubicz Hubik Hubilit Hubin Hubiński Hubioka Hubisz Hubiszta Hubka Hubkiewicz Hubko Hubkowski Hubl Hublewski Hublik Hubluk Hubnek Hubner Hübner Hubnicki Hubnik Huboczyk Hubot Hubr Hubrecht Hubrich Hubrowski Hubrych Hubryj Hubrynowicz Hubsch Hübsch Hubscher Hübscher Hubski Hübsz Hubszer Hübszer Hübszman Hubś Hubtas Hubtyś Hubyk Huc Hucajluk Hucak Hucal Hucala Hucalak Hucalik Hucaluk Hucał Hucała Hucało Hucałów Hucar Hucbój Huceł Huchajda Huchajło Huchała Huchel Hucher Hucherko Huchla Huchler Huchlerz Huchmacz Huchmielska Huchnik Hucho Huchon Huchowski Huchra Huchrak Huchro Huchrowska Huchulski Huchuła Huchwajda Huciancow Huciańska Hucik Huciński Hucisko Huciuk Huck Huckel Huckiel Huckle Huckman Huckmann Hucko Hucner Hucoł Hucół Hucuk Huculak Huculińska Huculski Hucuł Hucuła Hucyk Hucz Huczak Huczalik Huczalla Huczała Huczek Huczek-Głębocki Huczewski Huczka Huczko Huczkowski Huczowska Huczuk Huczwa Huczyk Huczyński Huć Hućka Hućko Hud Huda Hudaczek Hudak Hudal Hudala Hudalewska Hudalla Hudała Hudan Hudaniec Hudanycz Hudański Hudasch Hudasz Hudaszek Hudaś Hudczak Hudec Hudecki Hudeczek Hudek Hudela Hudemowicz Hudenko Huder Hudera Huderak Huderek Huderewicz Huderowicz Huderska Huderuk Hudes Hudeusz Hudiak Hudiuk Hudjak Hudka Hudkiewicz Hudko Hudkowska Hudl Hudła Hudło Hudniak Hudoba Hudobińska Hudobski Hudomel Hudomiąt Hudomient Hudomiet Hudomięt Hudon Hudoń Hudońska Hudowicz Hudowolski Hudowski Hudryk Hudryś Hudson Huduk Huduń Hudwiłowicz Hudy Hudyba Hudycz Hudyga Hudyj Hudyk Hudyka Hudym Hudyma Hudyna Hudynia Hudyniak Hudysz Hudz Hudzia Hudziak Hudzic Hudzicki Hudziczek Hudziec Hudzieczek Hudzik Hudzikiewicz Hudzikowski Hudzina Hudzinowska Hudziński Hudź Hudźko Huebner Hüebner Huebscher Hüebscher Huebszer Hueckel Huegel Huehndorf Huelle Hueniger Huepner Huet Huether Huetter Huettner Huf Hufa Huff Huffman Hufleit Huflejt Hufman Hufnagel Hufnagiel Hufnegel Hugel Huget Hugeth Hughes Hugiel Hugiet Hugo-Bader Hugues Huhajło Huherko Huhman Huhmann Huhn Huhrak Huhulik Huhulski Huhwajda Hui Huibner Huicka Huida Huidec Huisman Huismann Huj Hujar Hujara Hujarski Hujas Hujawa Hujbol Hujczyk Hujda Hujdasz Hujdo Hujdów Hujduk Hujdus Hujduś Hujek Hujeta Hujka Hujniak Hujnik Hujor Hujs Hujsak Hujwan Huk Hukajło Hukaluk Hukała Hukało Hukałowicz Hukałowski Hukas Hukasjanc Hukiel Hukiewicz Hukisz Huklejt Huklewicz Huko Hukosiej Hukowicz Hukowski Huksol Huksoll Hul Hula Hulacki Hulacz Hulaj Hulajew Hulajgrodzki Hulajko Hulaj-Pole Hulak Hulaka Hulako Hulalka Hulan Hulandra Hulanicki Hulanik Hulanka Hulanko Hulas Hulaszcza Hulaszczy Hulaszczyj Hulaszczyk Hulaszko Hulawa Hulawicz Hulawka Hulawy Hulbaj Hulbicz Hulbińska Hulboj Hulbój Hulbuj Hulczak Hulczewski Hulczyk Hulda Hulecki Hulej Huleja Hulejczuk Hulejczyk Hulejewska Hulek Hulena Huleniuk Huler Hulesza Hulewicz Hulewski Huli Hulicki Hulicz Huliczka Hulida Hulik Hulim Hulimka Hulin Hulinka Huliński Hulip Hulist Hulisz Hulitsche Hulitschke Hulka Hulkiewicz Hulko Hull Hulla Huller Hulles Hulley Hullin Hullmann Hullok Hulnicki Hulnik Hulok Hulpa Hulpowski Hulsch Hulski Hulsz Hult Hultajski Hultan Hultberg Hultgren Huluk Huł Huła Hułak Hułakowska Hułas Hułejczuk Hułokiewicz Hułubowicz Hułuj Hułyj Hułyk Hum Huma Humaj Humala Humaluk Human Humaniak Humanicki Humanik Humaniuk Humanowski Humański Huma-Szabelska Humbala Humbek Humbla Humcik Hume Humecki Humeja Humel Humelanc Humelczuk Humelicz Humelt Humen Humena Humenecki Humeni Humeniak Humenicki Humenik Humeniuk Humenna Humennik Humenny Humeny Humeń Humeńczuk Humeńczyk Humeński Humer Humerczyk Humerski Humiak Humianiuk Humianowska Humiącka Humicka Humicz Humiczewski Humiecka Humieja Humiencka Humieniak Humienicki Humieniecka Humienik Humieniuk Humienna Humiennik Humienny Humień Humieńczuk Humieńska Humiewicz Humięcin Humięcki Humijski Humin Huminczuk Huminek Huminiak Huminiarz Huminiecki Huminik Huminiłowicz Huminiuk Humiński Humka Humkało Humko Huml Humla Hummel Hummer Hummerling Hummiel Humnicki Humoła Humoniuk Humowicz Humowiecki Humpa Humpich Humpiek Humplik Humski Humsza Humuniecka Humuski Humyniecki Humyniuk Hun Hunc Hunca Huncek Huncia Huncza Hunczak Hund Hundak Hundal Hundeck Hunder Hundert Hunderuk Hundla Hundowski Hundrieser Hundsdoerfer Hundsdorff Hundt Hundz Hundzel Hundziak Hundziłowicz Hundzlik Hundzyk Hunek Hungendorf Hungendorfer Hunger Hungier Hunia Huniak Huniat Hunicz Huniec Huniewicz Hunik Hunikowski Hunin Huninek Huninik Hunk Hunka Hunke Hunkel Hunker Hunkiel Hunkier Hunkiewicz Hunkiewicz Hunko Hunkowski Hunla Hunlewicz Hunold Hunsa Hunsch Hunsel Hunski Hunskopf Hunsza Hunszka Hunt Hunter Hunth Huntowski Hunysz Hunz Hunzek Hunzmann Huńcza Huńczak Huńczyk Huńdera Huńka Huńkiewicz Huńko Huńkowski Huński Hupa Hupacz Hupajko Hupajło Hupaluk Hupała Hupało Hupałowicz Hupałowski Hupan Hupas Hupasz Hupaszek Hupatsch Hupczak Hupczuk Hupełko Hupental Hupert Hupfeld Hupiak Hupik Hupinow Hupinów Hupiński Hupka Hupkała Hupke Hupkiewicz Hupko Hupkowski Huplik Hupnarowska Hüpner Hupołowska Hupp Huppental Huppenthal Huppert Hupsch Hüpsch Huptacz Huptas Huptaś Huptoś Huptych Huptys Huptysiowski Huptyś Hur Hura Huraj Hurak Hurakowska Huraksiewicz Huranko Hurańska Huras Hurasiewicz Huraś Hurawska Huray Hurba Hurbakowicz Hurban Hurbanowicz Hurbańczuk Hurbańczyk Hurbich Hurbol Hurcewicz Hurcz Hurczak Hurczyn Hurda Hurdaki Hurdis Hurec Hureczko Hurej Hurejko Hurek Hurglin Hurhal Huriak Hurian Hurias Hurich Huricz Huriez Hurij Hurin Hurinowicz Hurja Hurka Hurkacz Hurkała Hurkałło Hurkało Hurkasiewicz Hurkata Hurkiewicz Hurkmans Hurko Hurko-Romeyko Hurkot Hurkowski Hurlak Hurle Hurlet Hurleto Hurlowski Hurła Hurło Hurm Hurma Hurmak Hurman Hurmański Hurmik Hurna Hurniak Hurnicki Hurniczak Hurnik Hurnowicz Hurny Hurodeczna Hurodeczny Hurski Hursowicz Hursuk Hurszewski Hursztyn Hurt Hurtak Hürter Hurtig Hurtik Hurtowski Hurtów Hurtuk Hurtyń Huruk Hury Hurycz Huryk Hurylski Huryn Huryniewicz Huryniuk Hurynowicz Huryń Hurysz Huryś Huryta Hurzynowski Hurża Hus Husa Husaczuk Husaim Husain Husak Husakiewicz Husakowski Husar Husarczuk Husarek Husarewicz Husarski Husarz Husarzewski Hüschebett Huse Huseczko Husejka Husejko Husejnow Husek Huseman Husemann Husen Huser Husewicz Husi Husiak Husiała Husiałek Husiałowicz Husian Husianica Husianycia Husiar Husiatyński Husiew Husiewicz Husik Husiński Husior Huska Huskens Huskiewicz Husko Huskowski Husłowska Husmann Huson Husowiec Huss Hussain Hussaini Hussak Hussakowski Hussan Hussar Hussarek Hussarska Husse Hussein Hussejn Hussek Husser Hussin Hussock Husson Hussowski Hust Hustecka Huster Hustwitt Husy Husz Huszak Huszakiewicz Huszakowski Huszal Huszalak Huszaluk Huszał Huszarowa Huszarska Huszban Huszca Huszcio Huszcz Huszcza Huszczak Huszczanowski Huszczka Huszczo Huszczonek Huszczuk Huszczuk Huszczyński Huszek Huszelik Huszer Huszkiewicz Huszko Huszkowska Huszla Huszlak Huszlewski Huszna Huszno Huszo Huszpaniak Huś Huścia Huścik Huścio Huśkiewicz Huśler Hut Huta Huta-Hołdowski Hutarz Hutchinson Hutczak Hutczyk Hutek Hutel Hutera Huterak Huterański Huteriak Huterski Hutflesz Huth Hutka Hutkaj Hutkiewicz Hutko Hutkowski Hutmacher Hutman Hutmann Hutmański Hutna Hutnagiel Hutner Hutniak Hutnicki Hutniczak Hutniczek Hutnik Hutnikiewicz Hutnikowska Hutnuczak Hutny Hutor Hutorna Hutorowicz Hutorowska Hutowicz Hutowski Hutrek Hutrowicz Hutryczyk Hutryk Hutsch Hutschalik Hutsz Hutt Hutta Huttel Hutten Hutter Hütter Hüttl Huttman Huttner Hüttner Huttnikiewicz Huttny Huttowski Hutura Hutwiczak Hutyk Hutyn Hutyń Hutyra Hutyrczak Hutyrczyk Hutyriak Hutyrko Huwajda Huwar Huwer Huza Huzakowski Huzan Huzar Huzarczuk Huzarek Huzarewicz Huzarkowska Huzarow Huzarowska Huzarów Huzarski Huzaruk Huzek Huzel Huzelak Huzeman Huzer Huziak Huziej Huziejenko Huziel Huzier Huziewicz Huzij Huzik Huzil Huzio Huzior Huzist Huziuk Huzniak Huzyczak Huzyczuk Huzyk Huzylak Huźli Huźniak Huża Hużko Hużonek Hwaciński Hwal Hwaliczek Hwaliński Hwalisz Hwaluk Hwała Hwałek Hwałko Hwaro Hwaryłko Hwast Hwastarz Hwastek Hwaszcz Hwedoruk Hwedyk Hwiałek Hwiałkiewicz Hwiałkowska Hwiałowski Hwiatkowska Hwiedorowicz Hwiejczak Hwiłka Hwiłowicz Hwinda Hwiorek Hwist Hwozdeński Hwozdowicz Hwozdyk Hyacent Hyb Hyba Hybalski Hybała Hybel Hybiak Hybichow Hybicki Hybik Hybiński Hybiorz Hybka Hybki Hyblewski Hyblik Hybner Hybowski Hybryn Hybs Hybst Hybsz Hybszer Hybś Hybysz Hybyś Hybza Hyc Hycak Hycał Hycek Hycel Hychowski Hyciek Hyciński Hycki Hyckowski Hycla Hyclak Hycmar Hycnar Hycner Hycz Hycza Hyczar Hyczek Hyczewski Hyczka Hyczkiewicz Hyczko Hyczkowski Hyczpan Hyćko Hyćkowska Hyd Hyde Hydel Hyderska Hydla Hydler Hydnarowski Hydra Hydrek Hydryński Hydryś Hydrzyk Hydziak Hydzik Hydziński Hydziuk Hydzyński Hyga Hygyn Hyhs Hyj Hyjak Hyjek Hyk Hyka Hykalik Hykawy Hykel Hykiel Hyklewicz Hyl Hyla Hylak Hylarecki Hylaszek Hylbrycht Hylbryk Hylczuk Hyld Hyldebrant Hyldebrański Hyldybrandt Hyldybrant Hyleński Hylewicz Hylewski Hylicki Hyliński Hylka Hylko Hyll Hylla Hyller Hylo Hylt Hyltman Hylus Hyluś Hyła Hyłek Hyłka Hyłko Hyman Hymanek Hymczak Hymel Hymer Hymka Hymkowski Hymol Hymon Hymoń Hymos Hynak Hynal Hynał Hynarek Hynarska Hynas Hynasiński Hync Hynca Hyncman Hyncyngier Hyncz Hynczer Hynda Hynder Hyndka Hyndle Hyndrysiak Hyndza Hyndzel Hynek Hyniak Hyniewski Hynisz Hynka Hynke Hynkel Hynkowicz Hynowski Hyns Hynuk Hyńcza Hyńko Hyp Hypa Hypczyńska Hypel Hyper Hypiak Hypiek Hypka Hypki Hyplak Hypnar Hypnarowicz Hypnarowski Hypner Hypniak Hyppa Hyps Hypsior Hypsz Hypszek Hypszer Hypszner Hypś Hypta Hyptusiowska Hyra Hyrc Hyrchała Hyrchel Hyrciek Hyrcik Hyrciów Hyrciuk Hyrcza Hyrczak Hyrczek Hyrczka Hyrczko Hyrczyk Hyrda Hyrdek Hyrdel Hyria Hyriak Hyrja Hyrjak Hyrka Hyrkiel Hyrko Hyrkowski Hyrlak Hyrlicki Hyrlik Hyrna Hyrniak Hyrnik Hyrny Hyrowicz Hyrowski Hyrschke Hyrsz Hyrszmajer Hyrwicz Hyryciuk Hyrycz Hyryk Hyrynko Hyrz Hyrza Hyrzak Hyrzy Hyrzyk Hyrzyński Hyrża Hys Hysa Hysek Hysiak Hysiek Hysik Hysiorek Hyske Hyski Hysko Hyss Hyssa Hystek Hysyk Hysz Hysza Hyszan Hyszcza Hyszczak Hyszczuk Hyszczyn Hyszka Hyszko Hyszła Hyszor Hyszpańska Hyszta Hyś Hyściński Hyt Hytel Hyter Hytkowski Hytło Hytnar Hytnik Hytra Hytrek Hytros Hytrosz Hytroszek Hytroś Hytrowski Hytry Hytryk Hytryn Hytryniewicz Hytyra Hywel Hyz Hyza Hyzia Hyziak Hyzicki Hyziewicz Hyzik Hyziński Hyzny Hyzopski Hyzorek Hyzy Hyźniak Hyźny Hyż Hyża Hyżak Hyżdal Hyżewicz Hyżewski Hyżko Hyżna Hyżniak Hyżny Hyżo Hyżopski Hyżorek Hyżowiecki Hyżowski Hyży Hyżyk Hyżyński

   


  wrzesień 2008 r. - 1 kwiecień 2016 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005