<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ma - Mal


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach

  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Mac - 1470-80 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maca - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macader - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macagoniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macajka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macajło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macal - 160 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macala - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macalak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macalik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macalis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macalla - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macalski - 1703 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macała - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałajtis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałap - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macała-Wrześniowski - złożenia brak; Macała w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać; Wrześniowski od wrzesień ‘’dziewiąty miesiąc roku’.

  Macałek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałka - 1779 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macałuj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macana - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macander - od niemieckiej nazwy osobowej Machander, ta od dolnoniemieckiego machandel ‘jałowiec’.

  Macanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macanik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macanko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macany - 1532 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać, macany.

  Macari - (Śl) od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Macarski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Macary - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Macarz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Macas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macążek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maccari - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macech - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macecha - od macocha, też od staropolskiego macecha ‘przybrana matka’.

  Macecha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego macecha ‘macocha’.

  Macedo - 1500 od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Macedoński - 16 13 od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Macedowski - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Macedulski - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Macefko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macega - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macegoniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maceja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macejec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macejewski - od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Macejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macek - 1368 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macel - 1368 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macelewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macelin - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maceluch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maceluk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maceła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macełko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macender - od niemieckiej nazwy osobowej Machander, ta od dolnoniemieckiego machandel ‘jałowiec’.

  Macenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macenowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maceńko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maceus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macewka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macewko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mach - 14 18 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macha - 1429 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machacewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machacica - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaciński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machacki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machacy - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machacz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machacz ‘zbieg’.

  Machaczek - 1594 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machacz ‘zbieg’.

  Machaczka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machacz ‘zbieg’.

  Machaczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machacz ‘zbieg’.

  Machaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machacz ‘zbieg’.

  Machaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machacz ‘zbieg’.

  Machadenow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaj - 1604 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajczak - 1790 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajczyk - 1588 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajda - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajkuniów - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajłowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machajski - 17 19 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machal - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machala - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalański - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalarz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalica - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalich - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalina - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaliński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machall - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalla - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalok - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machalski - 17 17 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaluk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machał - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machała - 14 18 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machałaj - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machałek - 145 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machałka - 1744 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machałko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machało - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machałowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machan - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machancz - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machanda - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machander - od niemieckiej nazwy osobowej Machander, ta od dolnoniemieckiego machandel ‘jałowiec’.

  Machanek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machanik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machanka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machań - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machańca - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machańko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machański - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machar - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Machara - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharadze - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharek - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharia - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Machariusz - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharow - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharowicz - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharowski - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharski - 1656 od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharz - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharzański - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharzewski - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharzina - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharzyna - 1602 od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Macharzyński - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary.

  Machas - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaś - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machata - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machate - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machatik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machatin - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machaty - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machatyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machawa - 1462 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machay - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machażynski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machcicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machcieński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machciński - 1497 od nazwy miejscowej Machcin (leszczyńskie, gmina Śmigiel; radomskie, gmina Chynów), Machno (płockie, gmina Bielsk).

  Machczyński - od nazwy miejscowej Machcin (leszczyńskie, gmina Śmigiel; radomskie, gmina Chynów), Machno (płockie, gmina Bielsk).

  Machecki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machej - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machejak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machejek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machejko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machejski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machejus - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machel - 1673 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machela - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machelak - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machelek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machell - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machelski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od machelski ‘określenie gatunku sukna wyrabianego w Mechelen w Belgii.

  Macheła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machen - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machendrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Machander, ta od dolnoniemieckiego machandel ‘jałowiec’.

  Machenia - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macheniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macheńko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macheński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macher - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machera - 1624 od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macherak - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macherczak - 1680 od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macherczyk - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macherowski - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macherski - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macherzyński - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macheta - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machewka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machęta - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machiel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machiew - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machil - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machill - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machił - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machin - od machina ‘duża maszyna’.

  Machina - od machina ‘duża maszyna’.

  Machinek - od machina ‘duża maszyna’.

  Machinia - od machina ‘duża maszyna’.

  Machinka - od machina ‘duża maszyna’.

  Machinko - od machina ‘duża maszyna’.

  Machinowski - od machina ‘duża maszyna’.

  Machiński - od machina ‘duża maszyna’.

  Machl - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machla - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać lub od dawnego machlować ‘oszukiwać, fałszować’.

  Machlai - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlaj - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlajewski - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlan - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlański - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlar - 1659 w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlarczyk - 1659 w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlarz - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machleński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machler - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlerczyk - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlica - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machliński - od nazwy miejscowej Machliny (koszalińskie, gmina Czaplinek).

  Machloński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machlus - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machłaj - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machłajecki - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machłajewski - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machłak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machłarz - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machłatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machłej - w grupie nazwisk pochodzących od machler, dawniej też wachlarz, machlej, machlaj ‘szalbierz, oszust’.

  Machłowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machmed - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Machna,M. - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnacki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnacz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnal - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnia - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniaciak - 169 1 od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’; od machniaty ‘mchem obrośnięty, omszały’.

  Machniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniaty - 1660 od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’; od machniaty ‘mchem obrośnięty, omszały’.

  Machnic - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnica - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniecki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniej - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniew - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnij - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnik - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnikow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnikowski - 1768 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnio - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniów - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnis - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniska - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnist - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniś - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machno - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnowski - 1399 od nazw miejscowych Machów, Machowa (kilka wsi).

  Machny - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Machnyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać, machnąć, też od Magdalena.

  Macho - 1275 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machobej - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machocki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoczek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoj - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machojewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machojski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machol - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machola - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholc - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholica - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholl - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholla - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholnik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholo - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholowski - 1742 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macholz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoł - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machołek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machołka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoło - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machołowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machomet - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Machometa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Macho-Michalak - złożenia brak; Macho 1275 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać; Michalak 1683 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mika’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku;

  Machon - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machonik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoń - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machońka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machońko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machor - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machora - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machort - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorzek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machorzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machosz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoszek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoś - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machota - 1464 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machotin - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machotka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machotkin - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machotta - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowiacz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowiaków - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowicz - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowienko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowieszko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowików - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowina, m. - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowiński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machownikow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machowski - 1399 od nazw miejscowych Machów, Machowa (kilka wsi)..

  Machowsky - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machoy - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machój - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machól - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machólski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machół - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machów - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machr - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machra - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machraj - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrak - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machreło - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrewicz - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrocki - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrow - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrowicz - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrowski - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrukowski - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrzak - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Machrzyński - od macher ‘szachraj, oszust’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macher.

  Macht - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machta - 1253 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machta - 1253 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtalewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtel - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtelewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtelski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtułowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtura - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtycz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtyl - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtylewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtylski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machtyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Machucki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machudera - od gwarowego machudra ‘człowiek niezręczny, opieszały, maruder’.

  Machuderski - od gwarowego machudra ‘człowiek niezręczny, opieszały, maruder’.

  Machuj - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machujski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machul - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machula - 15 10 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulak - 1797 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulas - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulik - 1687 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulnik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuluk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machulunio - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuł - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuła - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machułła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuło - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machun - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machunik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machur - 1488 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machura - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machurat - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machurski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machurz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machurzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machut - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machuta - 13 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machutt - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machutta - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machużan - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machwa - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machwic - 1377 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machwicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machwiec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machwik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machwina - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machy - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyczka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machylski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyna - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machynia - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyno - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Machyta - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Macia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciagiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciagowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciajszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciak - 1374 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macialis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciałczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciałek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciałko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macian - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macianek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macianis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macianko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciankowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macianowicz - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macianta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciantowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macianty - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciańtowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciara - 1800 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciarski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciarzek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macias - 1762 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od formy Mathias.

  Maciasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciasowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciasz - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszcyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszczyk - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszek - 153 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciata - 162 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciatek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciaz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciażak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciażek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciażka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciąc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciączyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciąg - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciąg - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciąga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciągewka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciągiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciągowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciątek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciątkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciążak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciążek - 1575 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciążka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciążkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciążko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciążyk - 1777 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macic - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macich - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macicha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macichorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macichowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciczek - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciczyński - 1486 od nazwy miejscowej Maciczyna, dziś Macieczyna (kieleckie, gmina Koszyce).

  Maciec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciech - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciecha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciechowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciega - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieiczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciej - 1293 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macieja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejak - 1800 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejasz - 1406 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejasz-Bochnia - złożenia brak; Maciejasz 1406 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych; Bochnia 1449 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Maciejaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejaszek - 1450 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejca - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczak - 1705 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczowicz - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejczyk - 1632 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejek - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejeski - od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Maciejeszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejewicz - 14 19 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejewski - 1422 od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Maciejiczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejkanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejkianiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejkowicz - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejny - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejonczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejoniczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejończyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejoński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejoszek - 1475 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejowicz - 14 17 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejowiczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejowski - 1366 od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Maciejów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejsczyk - 1674 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejunas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejuniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciejuszowski - 1386 od nazwy miejscowej Maciszewice, dawniej Maciejuszowice (sieradzkie, gmina Błaszki).

  Maciejuwiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Maciek - 1384 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciekiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciekowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciela - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielag - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieląc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieląg - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macielski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciełek - 1453 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieniowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieńko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciepa - od gwarowego maciopy ‘bardzo maleńki’.

  Maciepiński - od gwarowego maciopy ‘bardzo maleńki’.

  Macier - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciera - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierakowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierewicz - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierkowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierz - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierzak - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierzanka - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’ lub od macierzanka ‘roślina o mocnym zapachu’.

  Macierzewski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierzonek - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierzyn - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macierzyński - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciesiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciesowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciesz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciesza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszkowicz - 1499 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macieś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciewiczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciewski - 147 1 od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Macież - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macieżewski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macieżyński - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macię - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macięczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macięg - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macięga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macięgiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macięgowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciężak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciężek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macig - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macigowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macijak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijny - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macijowski - od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Macijowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Macik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macika - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macików - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciłek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macina - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinalec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macingowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciniak - 1586 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinka - 162 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinowicz - 1675 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macinowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioch - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciocha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciokowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciol - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciolek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciolik - 1739 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioł - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioła - 178 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołek - 1432 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołkowski - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciołowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macion - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciong - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciongowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macionżek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciończk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciończyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciopa - od gwarowego maciopy ‘bardzo maleńki’.

  Macior - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciora - 1786 od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorek - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorkowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorowicz - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorz - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorzek - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciorzewski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macios - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioschek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciosek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciosowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciossek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciosz - 1496 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszek - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszka - 148 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macioś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciowski - 147 1 od nazw miejscowych Maciejów, Maciejewice (kilka wsi), też od imienia Maciej.

  Maciół - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciółek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciółka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macira - 1789 od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macirakowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macirowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macirzyński - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macisaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macisius - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macisowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macisz - 1383 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macisza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszewski - 1786 od nazwy miejscowej Maciszewice, dawniej Maciejuszowice (sieradzkie, gmina Błaszki).

  Maciszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuba - od gwarowego maciopy ‘bardzo maleńki’.

  Maciuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuchin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuczonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciudziński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukajc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukajć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukojć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciukowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciulak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciulewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciulis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciulko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciulski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuła - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciułek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciułka - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciułkowski - 1534 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciupa - od gwarowego maciopy ‘bardzo maleńki’.

  Maciura - 1789 od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciurak - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciurek - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciurkowski - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciurzek - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Maciurzyński - od staropolskiego maciora, macierz ‘matka’.

  Macius - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciusiak - 1797 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciusowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszczak - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszonki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszyc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuś - 1793 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciutkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciużak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maciużyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macjanczyk - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Macjanek - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Macjasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macjasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macjaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macjon - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Mack - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackajtis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackała - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackałło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackało - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackaniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackanić - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackań - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackaszwili - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackay - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackie - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackiel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackiełło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackieło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackier - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackiera - 1772 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macker.

  Mackiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackinson - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackuj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackunas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Mackuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macnar - 1468 od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Macner - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Maco - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macoch - od macocha, też od staropolskiego macecha ‘przybrana matka’.

  Macocha - 1457 od macocha, też od staropolskiego macecha ‘przybrana matka’.

  Macol - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macolewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macoloński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macoł - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Macoła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macołko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maconko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macora - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macorny - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macosz - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macoszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macoszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macri - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuba - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macubowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuda - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macudza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macudziński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macudzoński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macug - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Macug - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuga - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Macuga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macugowski - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Macugowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macujanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macujew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macujewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macukow - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Macukow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuków - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Macul - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macula - 1595 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maculak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maculewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maculik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maculis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Maculski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuł - 1630 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macułkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macunio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macura - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macurzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macutkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macybuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macyczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macydlarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macyga - 1766 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macygin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macygon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macygonik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macygoniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macykur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macylewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macyna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macyr - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macyra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macyszun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Macyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Macz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Macza - 1634 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczacza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczadło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczaluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczałaba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczałek - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczassek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczega - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Maczej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczeja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczek - 1733 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias lub od maczek ‘mały mak’.

  Maczel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczepa - od gwarowego maciopy ‘bardzo maleńki’.

  Maczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkanow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkiniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkinis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczollek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczuga - 149 1 od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Maczugowski - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Maczuha - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Maczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczukin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczukowski - od maczuga ‘rodzaj dawnej broni’.

  Maczul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczulka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczułko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczurad - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczurek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczuska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczuszenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczylski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczysta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczyszenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Maczyta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy macz, por. maczać, mak, możliwe też od imienia Matthias.

  Mać - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćkała - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćkało - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćkaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćkewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkielak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćkierak - 174 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macker.

  Maćkierzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Macker

  Maćkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’

  Maćkiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćko - 1335 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkoić - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkojc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkojć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkosz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkowicz - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkowiec - 1670 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkowik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkowycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkówka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkulak - 1765 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćkut - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać lub od staropolskiego mać ‘matka’.

  Maćwiejczyk - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mad - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Mada - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madaj - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madajski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madalic - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madaliński - 1670 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madała - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madam - od madam (z francuskiego) dawniej ‘pani, jejmość; też modniarka’.

  Madamek - od madam (z francuskiego) dawniej ‘pani, jejmość; też modniarka’.

  Madamik - od madam (z francuskiego) dawniej ‘pani, jejmość; też modniarka’.

  Madamowski - od madam (z francuskiego) dawniej ‘pani, jejmość; też modniarka’.

  Madamus - od madam (z francuskiego) dawniej ‘pani, jejmość; też modniarka’.

  Madan - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madana - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madanecki - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madani - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madaniak - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madanik - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madany - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madański - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madarasz - 1580 od węgierskiego madarasz ‘ptasznik’.

  Madarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madarski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madarzyn - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madarzyński - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madawski - 1683 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madawy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Maday - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madej - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madeja - 1668 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejczyk - 1666 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejek - 1627 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejkis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejowicz - 1465 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejski - 1696 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejsza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejszo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madejszys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madeka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madela - 1775 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madelan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madelec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madelic - 136 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madeliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madelko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madelski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madeła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madełko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madełło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Maden - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madenecki - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madenis - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madeń - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Madeński - od niemieckiej nazwy osobowej Maden.

  Mader - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madera - 1697 w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Maderak - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Maderek - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Maderer - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Maderko - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madernak - 1593 w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madero - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Maderski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Mades - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madesa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madesta - od imienia Modest, pochodzenia łacińskiego, od modestus ‘umiarkowany, skromny, cnotliwy’.

  Madeszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madey - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madeyski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madiera - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madjar - od Madziar ‘Węgier’.

  Madkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madla - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madlarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Madler, ta od imienia Madalher.

  Madlarz - od niemieckiej nazwy osobowej Madler, ta od imienia Madalher.

  Madler - od niemieckiej nazwy osobowej Madler, ta od imienia Madalher.

  Madoj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madojek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madoleński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madoliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madolski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Madon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madona - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madoniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madonicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madoń - 1634 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madoński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madora - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madr - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madra - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrak - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrala - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madran - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madras - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madrasz - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madraszek - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madraszewski - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madraś - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madrej - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrias - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madrjas - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madro - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madroch - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madroń - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madros - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madroszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madroszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrowski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madruj - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madry - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madryas - od madras ‘rodzaj tkaniny’.

  Madryga - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madryk - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madryła - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrys - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrysz - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madryszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madryś - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrzak - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrzykowski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Maduch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Maduj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madujski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madunowic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Maduń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madura - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madurowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madurowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madurski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Madusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madusiok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Maduszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Mady - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madyda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madyj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madyjak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madyjewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madyjewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madyjowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madyniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madysiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madzalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madzer - od Madziar ‘Węgier’.

  Madzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziag - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziak - 162 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziar - 1446 od Madziar ‘Węgier’.

  Madziara - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziarczyk - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziarek - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziarowicz - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziarski - 1786 od Madziar ‘Węgier’.

  Madziarz - od Madziar ‘Węgier’; może od Madzia, Magda.

  Madziasz - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziąg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madziejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madziejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madziel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzielec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzielewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzień - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziołko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziong - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzior - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziorski - od Madziar ‘Węgier’.

  Madziółko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madziulewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Madzyj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Madzynia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mad-, por. mada ‘bloto’, madać ‘majdać, bawić się’, imię Magdalena, Amadeusz.

  Maga - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magac - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magacz - 1447 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magajewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magalas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magalaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magalengo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magaliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magalon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdaczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalena - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalenka, m. - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdaleński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdaliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdana - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdanas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdans - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdanz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdań - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdasz - 1337 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdeczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdeczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdeczko-Capote - złożenia brak; Magdeczko w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen; Capote może od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Magdej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magderowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magderz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdoch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdorz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdosz - 1465 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdulski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdy - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdyj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziak - 1765 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdział - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzian - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziara - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziarek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziarski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziarz - 1607 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzierek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzierz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziorz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdzisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Magdziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena. Imię to zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku. Notowane było w formach Magdalena, Magdalana, Magdalina, Mandalena, Madlen.

  Mager - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magera - 16 1 1 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magerla - od niemieckiej nazwy osobowej Mägerle, ta od średniowysokoniemieckiego mager ‘szczupły, chudy’.

  Magerle - od niemieckiej nazwy osobowej Mägerle, ta od średniowysokoniemieckiego mager ‘szczupły, chudy’.

  Magerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magerski - 1743 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magger - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magiel - 1730 od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magiela - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magiella - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magielnik - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magielski - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magieł - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magieła - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magieła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magiełda - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magiełda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magiełka - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magiełka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magiełko - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magiełko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magier - 1405 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magiera - 1438 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’; od magiera ‘kobiet wstrętna, złośnica’.

  Magierc - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierczyk - 1762 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierecki - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierek - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierka - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’; od magierka ‘sukienna czapka typu węgierskiego’.

  Magierki - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierko - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierle - od niemieckiej nazwy osobowej Mägerle, ta od średniowysokoniemieckiego mager ‘szczupły, chudy’.

  Magierło - od niemieckiej nazwy osobowej Mägerle, ta od średniowysokoniemieckiego mager ‘szczupły, chudy’.

  Magiero - 1425 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierowicz - 1660 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierski - 17 16 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierz - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magierzak - 1639 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magirło - od niemieckiej nazwy osobowej Mägerle, ta od średniowysokoniemieckiego mager ‘szczupły, chudy’.

  Magiro - 14 15 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magirowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magister - 1352 od magister, to od łacińskiego magister ‘nauczyciel, mistrz’.

  Maglak - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Maglecki - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Maglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Maglewski - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Maglicz - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magliński - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magłysz - od niemieckiej nazwy osobowej Magel, Magle.

  Magnes - od magnez.

  Magneski - od magnez.

  Magnewski - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnez - 1656 od magnez.

  Magnik - 1360 od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnisiak - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnos - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnowski - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnucki - 1473 od nazwy miejscowej Magnusy (sieradzkie, gmina Wodzierady).

  Magnulski - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnus - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnusek - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnusiak - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnuski - 1498 od nazwy miejscowej Magnusy (sieradzkie, gmina Wodzierady).

  Magnusz - 14 12 od łacińskiego magnus ‘wielki’; od imienia Magnusz.

  Magnuszewicz - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnuszewski - od łacińskiego magnus ‘wielki’.

  Magnuszewski - 1393 od nazwy miejscowej Magnuszewice (kaliskie, gmina Kotlin), Magnuszew (ostrołęckie, gmina Szełków).

  Magnuszowski - 145 1 od nazwy miejscowej Magnuszewice (kaliskie, gmina Kotlin), Magnuszew (ostrołęckie, gmina Szełków).

  Magnutzki - od nazwy miejscowej Magnusy (sieradzkie, gmina Wodzierady).

  Magoc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magociński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magola - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magolan - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magolewski - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magolon - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magoloń - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magolski - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magoła - w grupie nazwisk pochodzących od magola ‘nazwa klaczy’, w pochodnych może też od imienia Magdalena.

  Magoła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magołon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena; pd gwarowego magoń ‘człowiek niezgrabny w ruchach’.

  Magoński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magosch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magosia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magoss - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magórski - od nazwy miejscowej Magura (częste na Pogórzu);

  Magra - 1594 od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magraba - od margrabia, ze staropolskiego markrabia ‘tytuł arystokratyczny’.

  Magraczyński - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Magraf - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Magras - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magraszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magraś - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrecki - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrel - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magreta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Magrita - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Magritta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Magrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magruk - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrus - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magryka - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magryła - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magryn - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magryń - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrys - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrysiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magrysz - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magryś - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magryta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Magrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Magud - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magulczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magulewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguliszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magull - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magulla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magur - od na + góra lub od nagorzeć ‘napalić’.

  Magura - od na + góra lub od nagorzeć ‘napalić’.

  Magura-Witkowski - złożenia brak; Magura od nazwy miejscowej Magura (częste na Pogórzu); od na + góra lub od nagorzeć ‘napalić’. Witkowski 1387 od nazw miejscowych Witkowice, Witków (kilka wsi).

  Magurka - 1647 od nazwy miejscowej Magura (częste na Pogórzu);

  Magurny - 1494 od na + góra lub od nagorzeć ‘napalić’.

  Magurski - 1636 od nazwy miejscowej Magura (częste na Pogórzu);

  Magurz - od na + góra lub od nagorzeć ‘napalić’.

  Magus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magusiak-Duda - złożenia brak; w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena; Duda 1392 od duda, dziś dudy ‘instrument muzyczny; lichy grajek’.

  Magusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Maguża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mag-, por. gwarowe maga ‘wiedźma’, mag ‘kapłan, mędrzec’, staropolskie magać ‘móc’, imię Magdalena.

  Magyar - od niemieckiej nazwy osobowej Mager, ta od średniowysokoniemieckiego mager, meger ‘chudy, szczupły’, także od spolonizowanej nazwy etnicznej Magyar ‘Węgier’.

  Mahaczek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahadea - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahaj - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahajda - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahajer - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahajowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahmad - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Mahmedow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Mahmet - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Mahol - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahomet - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Mahomud - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mahomet, uzywanego w Polsce między innymi przez Tatarów. Imię, określające wyznawców Mahometa, pochodzi od arabskiego Muhammad.

  Mahonik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahony - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahoń - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahuła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahułas - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahunik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mahuta - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Marcin, Maciej, Małomir, też od machać.

  Mai - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maicher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Maicherczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Maichrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Maichrzik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Maicki - od nazwy miejscowej Majki (kilka wsi, Maz).

  Maicz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maiczak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maiczek - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maid - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Maida - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Maidak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Maier - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Maik - 1448 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maika - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maikowski - od nazwy miejscowej Majki (kilka wsi, Maz).

  Maiło - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Main - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Maina - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainitz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mainka - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainusch - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mainusz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Maińczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Maińka - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Maiński - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maior - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Maios-Majewski - złożenia brak; Maios od maj ‘nazwa miesiąca’, maić; Majewski 1759 od nazwy miejscowej Majewo (kilka wsi) lub od maj.

  Mais - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Maisa - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Maiser - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Maisner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Maiss - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Maissner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Maiszak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Maiszew - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Maitek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Maizner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Maj - 1374 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Maja - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majach - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majacki - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majacz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majaczyński - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majako - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majakowski - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majan - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majanek - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majanowski - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majarek - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majas - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majborski - od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Majca - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majcak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majcan - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majcarzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcer - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcharczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcharczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcharek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcharzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcher - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherczyk - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherczyk-Zdan - złożenia brak; Majcherczyk 1679 od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchiar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchal, Melchar, Melchiel; Zdan 1 136 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Majcherda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherek - 16 13 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchert - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majcherzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchierkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchior - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchr - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrawski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchreczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrocki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrodzki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrowicz - 1654 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrowski - 1659 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzak - 1670 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzokowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzyk - 1675 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchrzykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchszycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majchur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majciak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majciecak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majcieczak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majcieczyk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majcz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczek - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczenko - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczer - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majczerczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majczerczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majczerek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majczuk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczyk - 1682 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczykowski - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczyn - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczyna - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczyno - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majczyński - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majda - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdacki - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdajski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdalak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdalani - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdalski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdał - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdała - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdan - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’ lub od majdan ‘plac’.

  Majdanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdanek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdani - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaniak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaniec - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdanik - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdany - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdański - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdas - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaska - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdasz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaszek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaszka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdaś - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdczak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdecki - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdel - 1793 w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majder - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdera - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majderek - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majderowicz - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majderski - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdewicz - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdewski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdiuk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdo - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdoń - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdoński - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdosz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdoszek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdoszka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdowicz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdowski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdra - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdrowicz - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdrowski - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdrych - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdrzak - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majdrzyk - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Majduch - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majduczek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majduk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdukowski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdul - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majduła - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdun - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdura - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majduszka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdyk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdykowski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdyła - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdyło - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdys - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdyś - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdziak - 1666 w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdzik - 1637 w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdziński - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdzion - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majdziuk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majecher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majecherek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majecki - od nazwy miejscowej Majki (kilka wsi, Maz).

  Majek - 1500 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majel - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majen - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majenka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majenta - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majer - 1469 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majera - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerak - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majeran - 1733 od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majeranek - 1599 od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majeranowicz - 1599 od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majeranowski - 1598 od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majeranowski - 1666 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerańczyk - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majerczak - 166 1 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerczyk - 1679 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerczyk-Marchewka - złożenia brak; Majerczyk 1679 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’; Marchewka 142 1 od marchewka.

  Majerczyk-Olejarz - złożenia brak; Majerczyk 1679 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’; Olejarz od olej ‘płynny tłuszcz wyciskany z olowek lub innych roślin oleistych’.

  Majerczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerek - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerik - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerko - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majeron - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majerow - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerowicz - 1637 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerowski - 166 1 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerów - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerski - 1695 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majeryk - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majerz - 16 13 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majes - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majesz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majeszczyk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majewczyk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majewicz - 1494 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majewski - 1759 od nazwy miejscowej Majewo (kilka wsi) lub od maj.

  Majętna - od majętny ‘bogaty, zamożny’.

  Majętniak - od majętny ‘bogaty, zamożny’.

  Majętny - od majętny ‘bogaty, zamożny’.

  Majger - od niemieckiej nazwy osobowej Meiger, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majgier - od niemieckiej nazwy osobowej Meiger, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majherek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majicki - od nazwy miejscowej Majki (kilka wsi, Maz).

  Majiczak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majiczek - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majik - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkiewicz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majko - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkos - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkoś - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkow - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkowicz - 1453 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkowski - 1623 od nazwy miejscowej Majki (kilka wsi, Maz).

  Majkowycz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkót - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Majków - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majkrzakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majkrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majksner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majkszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Majkulewicz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkuł - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkus - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkusiak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkusik - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majkut - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Majkutewicz - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Majkutiewicz - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Majkutowicz - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Majkutowski - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Maj-Majewski - złożenia brak; Maj 1374 od maj ‘nazwa miesiąca’, maić; Majewski 1759 od nazwy miejscowej Majewo (kilka wsi) lub od maj.

  Majmor - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Majmur - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Majmurek - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Majna - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Majnarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Majnas - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majner - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Majnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Majnicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majniewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnig - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnik - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majnik - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnisz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majniusz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnka - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnke - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majno - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnosz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnot - 1423 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majnota - 1430 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnus - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnusz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majnusz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnuś - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majnycz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Majoch - 1622 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majocha - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majok - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majolik - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majonek - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Major - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majora - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majoran - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majoran - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorczak - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorczenko - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorczyk - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorek - 1494 od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorka - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorke - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorkiewicz - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorkowski - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majoros - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorowicz - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorowski - 1789 od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorski - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majorzczyk - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majos - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majos-Majewski - złożenia brak; Majos od maj ‘nazwa miesiąca’ maić; Majewski 1759 od nazwy miejscowej Majewo (kilka wsi) lub od maj.

  Majowicz - 1426 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majowiec - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majowiecki - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majowski - 1545 od nazwy miejscowej Majewo (kilka wsi) lub od maj.

  Majór - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majówka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić; majówka.

  Majran - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majranc - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majranowski - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majrański - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majroński - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Majrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majruski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majrzak - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Majs - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsa - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsarek - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsarz - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majser - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majserek - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsiak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Majsiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Majsiejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Majsiejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Majsiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsik - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsiszko - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majsiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majski - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majsner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majsnerowicz - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majsnerowski - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majsnerski - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majssner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majster - 1722 od majster.

  Majsterak - od majster.

  Majsterczyk - od majster.

  Majsterek - od majster.

  Majsterenko - od majster.

  Majsterewicz - od majster.

  Majsterkiewicz - od majster.

  Majsterko - od majster.

  Majsterkowicz - od majster.

  Majsterowicz - od majster.

  Majstrak - od majster.

  Majstrek - od majster.

  Majstrenko - od majster.

  Majstrewicz - od majster.

  Majstrowicz - od majster.

  Majstruk - od majster.

  Majstryszyn - od majster.

  Majstrzak - od majster.

  Majstrzyk - od majster.

  Majsy - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszac - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszy - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majszyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majta - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtac - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtacz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtaczak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtan - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtas - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtasik - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtasowicz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtasz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtczak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtczyk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtek - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtela - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtkowski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majto - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtos - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtus - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtuszyc - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtuś - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtyk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtyka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtyła - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majtys - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Majuch - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majuk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majun - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majunka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majunow - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majur - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majurowicz - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Majus - od łacińskiego maius ‘wielki’.

  Majusiak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majusz - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majuszak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majuszek - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Majza - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzan - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzer - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzik - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majznarski - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majzner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majznerowicz - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majznerski - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Majzon - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzon-Wójtowicz - złożenia brak; Majzon od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’; Wójtowicz 16 14 od imienia Wojciech, także od wójt.

  Majzoń - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majzykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Majżuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mak - 1765 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Maka - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makac - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makacewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makach - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makachow - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makaciuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makać - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makai - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makaj - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makajew - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makal - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makala - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makalla - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makal-Młynarski - złożenia brak; Makal 1564 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary; Młynarski od młyn, młynek, od przymiotnika młynarski.

  Makalski - 166 1 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makała - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makało - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makałowski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makałus - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makan - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makański - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makar - 1452 (KrW) od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makara - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarajczuk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaran - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarańczak - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarańczuk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarańczyk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarański - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaras - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaraś - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarczak - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarczenko - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarczuk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarczuk-Jackowski - złożenia brak; Makarczuk od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar; Jackowski 1388 od nazw miejscowych Jacków, Jackowo (kilka wsi).

  Makarczyk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarczyński - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarec - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarejczuk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarek - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarenko - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarenkow - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarewicz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarkiewicz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaro - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaroczyn - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaroff - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaron - od makaron.

  Makaronkow - od makaron.

  Makaroń - od makaron.

  Makarończyk - od makaron.

  Makaroński - od makaron.

  Makaros - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaroś - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarow - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarowicz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarowski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarów - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaruch - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarucha - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaruk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarus - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaruś - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarut - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makary - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarych - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaryk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makaryszczuk - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarzec - 144 1 (KrW) od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makarzewicz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makas - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makasewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makasów - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makasz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makaszek - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makaś - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makedański - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makedoński - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makej - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makejew - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makejew-Siwolganow - złożenia brak; Makejew w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary; Siwolganow od siwy.

  Makel - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makela - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makeła - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maker - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makerski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makiedon - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makiedonow - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makiedoński - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makiej - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary lub od imienia cerkiewnego Mokej.

  Makiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejenko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejew - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejniak - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejów - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiejun - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiel - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiel - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiela - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiela - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makielak - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makielok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makielski - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makielski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makieł - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makieł - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makieła - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makieła - 1555 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiełka - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiełka - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiełkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiełła - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiełła - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiełło - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiełło - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makieło - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makieło - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makierewicz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makierski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makijanko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makijenko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makijew - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makijewski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makijonko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makin - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makinia - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiola - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiolczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiolla - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makioła - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makioła - 1753 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makiołka - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makiołka - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makita - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Maklak - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklas - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklasiński - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makles - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklesa - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makleś - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklewski - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Maklisz - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makłaj - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makłowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag-.

  Makoc - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoch - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makocha - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochan - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochom - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochon - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochonik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochoniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochoń - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makochoński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makocki - 14 13 od nazwy miejscowej Makocie (krakowskie, gmina Proszowice).

  Makodański - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makodoński - od nazwy miejscowej Macedonia, dawniej też Makedonia.

  Makojed - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makojet - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makojnik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makol - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makola - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolan - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolas - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolądra - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolądro - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolągwa - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary; od makolągwa ‘gatunek ptaka’.

  Makoląndra - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolla - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolondra - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makolski - 1533 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoła - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makomaski - 163 1 od nazwy miejscowej Makomasy (plockie, gmina Zawidz).

  Makon - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makonik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makonko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makor - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makora - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makorad - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makorewicz - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makorowski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Makos - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosa - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosch - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosia - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosiej - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosieńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosiński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosz - 145 1 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makosza - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoszka - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoszko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoś - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makota - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makotonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makotowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makotyn - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makow - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makow - 1486 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowa - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowa - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowądra - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowczę - 1478 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowczyk - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowej - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowelski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makoweński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makower - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary lub od nazwy miejscowej Maków.

  Makowian - 1766 od nazw miejscowych Maków, Makowo (częste).

  Makowicki - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowicz - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowiczka - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowiec - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary; od makowiec.

  Makowiecki - 1496 od nazwy miejscowej Makowiec (kilka wsi).

  Makowiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowijczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowka - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makowski - 1394 od nazw miejscowych Maków, Makowo (częste).

  Makowy - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makól - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makólski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makóła - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Maków - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makówka - 1383 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary; od makówka.

  Makras - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrecki - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrewicz - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makri - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makris - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrocki - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrol - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makroński - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makros - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrosz - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrow - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrowicz - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrósz - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrucki - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrusik - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makruszewski - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makruszyc - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrut - 1445 (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrycki - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Makrysz - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrzak - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Makrzycki - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Makrzyk - (pod wpływem ukraińskim) od mokry.

  Maks - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksa - 1602 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksajda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksajdowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksakow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksalion - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksalon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksela - 15 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksemczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksemiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksian - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksianowicz - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksim - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksimuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksinczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksion - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksium - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiumczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksiuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makson - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksoń - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksoński - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksumiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksumiszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksuris - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makswiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makswiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyjan - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyjański - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksykowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksylewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksym - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyma - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymczyk - 16 12 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymek - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymic - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymieszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymilian - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiljan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyminko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymkin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymowicz - 1465 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksymyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksynów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyon - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksysko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksyśko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Maksz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszan - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszanowski - od imienia cerkiewnego Maksian, to od łacińskiego maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makszyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makświej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maksym lub Maksymilian. Imię, pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce od XIV wieku. Łacińskie imię Maximus utworzone zostało od przymiotnika maximus ‘bardzo duży, największy’.

  Makuc - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuca - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makucewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuch - 1606 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makucha - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuchowski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuchów - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuciec - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makucik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makucki - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuć - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makul - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makula - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulak - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulas - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulec - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulecki - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulewski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuliński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuliś - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulski - 1785 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makulus - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuła - 1607 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makułowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makunia - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuracki - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makurad - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makurat - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makurath - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makus - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusak - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusch - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusek - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makush - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makush-Woronicz - złożenia brak; Makush w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary; Woronicz (z fonetyką ukraińską) od wrona ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Makusiak - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusiński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makusz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszak - 164 1 w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszek - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszka - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuszyński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuś - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makut - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuta - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makutanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makutonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makutowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makutunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makutynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makuzik - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makużyński - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makyla - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makyła - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makyniak - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makysz - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makyszko - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Makytyn - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Mal - 1528 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mala, m. - 1605 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malac - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaca - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malach - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malachiński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malachowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malachowitsch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malachowski - od nazwy miejscowej Małachowo (konińskie, gmina Witkowo).

  Malacik - 1662 od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malacina - 16 19 od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malaciniak - 1687 od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malaciński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malacki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malacz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malag - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Malaga - 1643 od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Malagiewicz - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Malagowski - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Malagowski - od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Malaika - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malaja - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajas - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajczyk - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajew - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajewski - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajka - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajszczak - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malajszczyk - od ukraińskiego malaj, małaj ‘placek kukurydziany’.

  Malak - 1664 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malan - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanda - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Malando - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Malandowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Malandy - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Malanek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malang - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Malangiewicz - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Malangowski - od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Malania - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanij - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanka - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malankowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malanowicz - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.
  Mam uwagę co do podanej etymologii nazwiska Malanowicz.
  Nie pochodzi ono ani od \"mały\" ani od imienia \"Małomir\" - jest to spolszczenie nazwiska Malon. Przodkowie przybyli najprawdopodobniej z Włoch (inna rodzinna wersja mowi że z Francji) - używali początkowo nazwiska Malon, później w dokumentach pojawia się Malonowicz/Malanowicz często wymiennie używane z nazwiskiem Malon dlatych samych osób - i tak się dzieje do II połowy XIX wieku.
  inf. Małgorzata Malanowicz 1.07.2012 


  Malanowski - 1674 od nazwy miejscowej Malanów, Malanowo (kilka wsi).

  Malant - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Malantowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Malany - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malańczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malańczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malańkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malański - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malar - od malarz.

  Malara - od malarz.

  Malarczuk - od malarz.

  Malarczyk - 1620 od malarz.

  Malarecki - od malarz.

  Malarek - od malarz.

  Malarenko - od malarz.

  Malarewicz - od malarz.

  Malarkiewicz - od malarz.

  Malarow - od malarz.

  Malarowicz - 143 1 od malarz.

  Malarowski - od malarz.

  Malarski - od malarz.

  Malaruk - od malarz.

  Malary - od malarz.

  Malaryc - od malarz.

  Malaryk - od malarz.

  Malarz - 1520 od malarz.

  Malarzek - od malarz.

  Malarzewski - od malarz.

  Malarzuk - od malarz.

  Malas - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasiński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malassa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malast - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malasz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszka - 1656 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszycki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaszyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malaś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malata - 1667 od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malatakis - od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malatka - od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malatos - od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malatyński - od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Malawa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malawka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malawko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malawko-Murawski - złożenia brak; Malawko w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir; Murawski 1627 od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Malawski - 1483 od nazwy miejscowej Malawa (rzeszowskie, gmina Krasne).

  Malawy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maląg - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malągiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malągowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maląng - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malątka - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malątko - XV w. w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malborczyk - 1569 od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Malbork - od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Malborski - 1522 od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Malc - 1394 (Wlkp) w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcew - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcewa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcharczik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcharczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcharek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcher - 1533 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherczak - 1676 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherczyk - 1739 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherek - 156 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherowicz - 1533 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherz - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malcherzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchier - 1533 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchierczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchrzik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchrzycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malchus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel lub od imienia biblijnego Malchus.

  Malcow - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcowicz - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malcz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczewic - 1459 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczewski - 1389 od nazw miejscowych Malczewo (poznańskie, gmina Niechanowo), Malczew, dawniej Malczów (radomskie, gmina Skaryszew).

  Malczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczonek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczos - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczowski - 1470-80 od nazw miejscowych Malczewo (poznańskie, gmina Niechanowo), Malczew, dawniej Malczów (radomskie, gmina Skaryszew).

  Malczuch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczyc - 1308 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczycki - 1442 od nazwy miejscowej Małczyce (KrW).

  Malczyk - 160 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczyński - od nazwy miejscowej Małczyn (ciechanowskie, gmina Nasielsk).

  Malczys - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczysz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Male - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malec - 1372 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malech - 1250 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malecha - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malechowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malechowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleciek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleciński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malecki - 1464 od nazw miejscowych Malec (kilka wsi), Malczyce (KrW).

  Malec-Kilianek - złożenia brak; Malec 1372 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir; Kilianek od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Malecko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malecza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleczko - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleczkowicz - 1368 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malej - 1484 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleja - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejcio - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejew - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejky - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejonek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malejwa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malek-Podjaski - złożenia brak; Malek w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir; Podjaski 1649 od nazwy miejscowej Podjazy (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Malena - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenata - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malendarczyk - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malendo - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malendowicz - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malendowski - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malenga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malengiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malengowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malenowski - 1442 od nazwy miejscowej Malinów (częste), Malinówka (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Malenta - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malentin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malento - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malentowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malentukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleńczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleńka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleńki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malepsza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malepszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malepszy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maler - od malarz.

  Malera - od malarz.

  Malerak - 166 1 od malarz.

  Malerczuk - od malarz.

  Malerczyk - 166 1 od malarz.

  Malerek - od malarz.

  Malerowicz - od malarz.

  Malerski - od malarz.

  Maleryk - od malarz.

  Malerz - od malarz.

  Malerzewski - od malarz.

  Malerzowski - od malarz.

  Malerzyk - od malarz.

  Males - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesiński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleski - od nazwy miejscowej Malewo (leszczyńskie, gmina Gostyń).

  Malessa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesta - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malestak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesz - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszczewski - 1569 od nazwy miejscowej Małaszewice (białostockie, gmina Terespol).

  Maleszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszewski - 1555 od nazw miejscowych Malesze (białostockie, gmina Wyszki), Maleszowa (kieleckie, gmina Pierzchnica).

  Maleszka,M. - 146 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszko - 1485 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszna - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszowski - 1470-80 od nazw miejscowych Malesze (białostockie, gmina Wyszki), Maleszowa (kieleckie, gmina Pierzchnica).

  Maleszów - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malesztak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleszyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleta - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maletka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maletko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maletycz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maletz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maletzki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malewa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malewajek - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malewaniec - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malewczuk - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malewczyk - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malewicki - 1400 od nazwy miejscowej Malewice (białostockie, gmina Dziadkowice).

  Malewicz - 149 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malewicz-Malijewska - złożenia brak; Malewicz 149 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir; Malijewski w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malewiecki - od nazwy miejscowej Malewice (białostockie, gmina Dziadkowice).

  Malewski - 1400 od nazwy miejscowej Malewo (leszczyńskie, gmina Gostyń).

  Maley - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maleyka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malęciński - 1467 od nazwy miejscowej Małęczyn (radomskie, gmina Gózd, Grabów).

  Malęda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malędowicz - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malędys - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Malęga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malęgowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malgrab - od margrabia, ze staropolskiego markrabia ‘tytuł arystokratyczny’.

  Malgraf - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Malherczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mali - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliborski - od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Malic - 1328 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malica - 1602 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malich - 1373-75 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malicha - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malicjusz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malicki - 1398 od nazwy miejscowej Malice (kilka wsi).

  Malicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malida - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliesz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malig - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maligan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliglowka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliglówka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maligłowa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maligłowka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maligłówczan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maligłówka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malij - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malijewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malijkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malijonis - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malik - 1223 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malikaniec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malikens - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malikow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malikowski - od nazwy miejscowej Malików (część Kielc).

  Malin - 1378 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malina - 14 17 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinaś - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinczowski - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malindewicz - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinefa - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinek - 1593 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malines - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinga - od niemieckiej nazwy osobowej Malling, ta od nazwy miejscowej Malling (Bawaria).

  Malinger - od niemieckiej nazwy osobowej Malling, ta od nazwy miejscowej Malling (Bawaria).

  Malingewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Malling, ta od nazwy miejscowej Malling (Bawaria).

  Malingier - od niemieckiej nazwy osobowej Malling, ta od nazwy miejscowej Malling (Bawaria).

  Malingiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Malling, ta od nazwy miejscowej Malling (Bawaria).

  Malingowski - od niemieckiej nazwy osobowej Malling, ta od nazwy miejscowej Malling (Bawaria).

  Malinia - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Maliniak - 1644 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinicka - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Maliniec - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Maliniecki - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Maliniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinin - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Maliniuk - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinka - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinko - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinkow - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinkowski - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinoga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malinos - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinos - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malinoski - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinoś - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinoś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malinow - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinowicer - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od malina lub od mały.

  Malinowski - 1442 od nazwy miejscowej Malinów (częste), Malinówka (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Maliński - 1388 od nazwy miejscowej Malinino (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Malion - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Malionczyk - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Malipan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malis - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malischka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malischko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisios - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisius - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malison - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisoń - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malissa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malisz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszewski - 1674 od nazwy miejscowej Maliszewo (łomżyńskie, gmina Zawady), Maliszów (radomskie, gmina Kowala).

  Maliszka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliszowski - od nazwy miejscowej Maliszewo (łomżyńskie, gmina Zawady), Maliszów (radomskie, gmina Kowala).

  Maliśki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maliśniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malita - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malitek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malitka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malitkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malitowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malitowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malizna - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malke - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkierczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Malkiew - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkojć - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkowski - 1673 od nazwy miejscowej Malkowice (kieleckie, gmina Koszyce; tarnobrzeskie, gmina Bogoria).

  Malków - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkus - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkusch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkusy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malkusz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mall - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malla - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallach - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malli - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallika - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallissa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallok - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallon - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mallow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mally - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malmolski - 1533 od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Malmor - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Malmorski - 1525 od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Malmór - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Malmur - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Malmurowicz - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Malniczyn - od malnąć ‘uderzyć’.

  Malniewicz - od malnąć ‘uderzyć’.

  Malnowicz - od malnąć ‘uderzyć’.

  Malnowski - od malnąć ‘uderzyć’.

  Malnulec - od malnąć ‘uderzyć’.

  Malnusz - od malnąć ‘uderzyć’.

  Malnyk - od malnąć ‘uderzyć’.

  Maloch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malocha - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malochleb - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malodobry - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malok - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malon - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malona - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malonczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malonek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malonik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malonka - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malonowski - od nazwy miejscowej Malanów, Malanowo (kilka wsi).

  Maloń - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malosa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malosczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malosek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malosse - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malossek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malost - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maloszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maloszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maloszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malota - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malotka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malotka-Trzebiatowski - złożenia brak; Malotka w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir; Trzebiatowski 1766 od nazwy miejscowej Trzebiatowo, dziś Trzebiatkowa (słupskie, gmina Tuchomie).

  Malotke - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malotki - (Pom)– w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malotko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malotta - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malottka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malottke - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malottki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malowana - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowaniec - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowaniuk - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowany - 1430 od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowańczuk - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowańczyk - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowański - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowczyk - od malowany ‘piękny’, malować.

  Malowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malowiec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malsiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malski - 1386 od nazwy miejscowej Małe (sieradzkie, gmina Poddębice), Mała (rzeszowskie, gmina Ropczyce).

  Malsza - 1065 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malszewski - od nazwy miejscowej Maliszewo (łomżyńskie, gmina Zawady), Maliszów (radomskie, gmina Kowala).

  Malta - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maltacz - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maltak - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maltan - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maltar - od niemieckiej nazwy osobowej Malter, ta od Malter ‘małdr; miara zbożowa’.

  Maltarzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Malter, ta od Malter ‘małdr; miara zbożowa’.

  Malter - od niemieckiej nazwy osobowej Malter, ta od Malter ‘małdr; miara zbożowa’.

  Malterus - od niemieckiej nazwy osobowej Malter, ta od Malter ‘małdr; miara zbożowa’.

  Maltuk - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maltuniak - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maltyński - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Maluca - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malucha - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluchniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluchnik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluciak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malucin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluczki - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluczko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malućki - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluda - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maludy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maludzik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maludziński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluha - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malujda - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malujdy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluk - 1430 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malukow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malun - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malur - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malura - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malurdy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malurek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malurkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malus - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malusi - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malusiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malusz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszke - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluszys - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluśka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluśki - 1570 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluta - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutki - 14 10 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutko - 14 10 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluty - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malutz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluzi - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maluzyna - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malużaniec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malużeniec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malużkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malużkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malużyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malużyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malwa - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Malwic - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Malwicki - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Malwiczko - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Malwina - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Malwinowicz - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Malwiński - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Maly - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyjurek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malynyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malysek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyska - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malysko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyssek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malysz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malyśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Malżycki - 1405 od nazwy miejscowej Małżyce (kieleckie, gmina Czarnocin).

  Malżyński - 1470-80 od nazwy miejscowej Malżyn (tarnobrzeskie, gmina Lipnik).


  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
  Maak Maas Maasdam Maase Maass Maassen Maba Maber Maberda Maberka Maberla Mabertowska Mabieda Mabiki Mabinda Mabing Mabowska Mabraszka Mabryło Mabryn Mac Maca Macader Macagoniuk Macaj Macajka Macajło Macak Macakowski Macal Macala Macalak Macalik Macalis Macalla Macalski Macała Macałajtis Macałak Macałap Macała-Wrześniowski Macałek Macałka Macałko Macałowicz Macałuj Macan Macana Macander Macanek Macanik Macanko Macanowicz Macanowski Macarski Macary Macarz Macas Macaszek Macaś Macążek Maccari Macczak Macebuła Macech Macecha Macecki Maceczek Macedoński Macedowski Macedulski Macefko Macega Macegoniuk Maceja Macejczuk Macejec Macejewski Macejko Macek Macel Macelewicz Macelt Maceluch Maceluk Maceła Macełajtis Macełko Macender Macenko Macenowicz Maceńko Maceralnik Macerszmidt Macerzak Maceus Macewicz Macewka Macewko Macewska Macfałda Macficz Mach Macha Machacewicz Machacica Machaciński Machacki Machacy Machacz Machaczek Machaczka Machaczuk Machaczyk Machaczyńska Machadenow Machaj Machajczyk Machajda Machajek Machajewicz Machajewski Machajka Machajkuniów Machajłowski Machajski Machal Machala Machalak Machalański Machalarz Machalczyk Machalec Machalewski Machalica Machalich Machalik Machalina Machaliński Machalkiewicz Machall Machalla Machalok Machalski Machaluk Machał Machała Machałaj Machałek Machałka Machałko Machałkowska Machało Machałowski Machan Machancz Machanda Machander Machanek Machaniak Machaniec Machanik Machanka Machanowski Machań Machańca Machańko Machański Machar Machara Macharadze Macharek Macharia Machariusz Macharow Macharowicz Macharowski Macharski Macharz Macharzański Macharzewski Macharzina Macharzyna Macharzyński Machas Machaszewski Machaś Machata Machate Machatik Machatin Machatowska Machatscheck Machaty Machatyk Machauf Machay Machażynska Machcewicz Machcicki Machcieńska Machciński Machczyński Machdanz Machecki Macheimer Machej Machejak Machejek Machejewska Machejko Machejska Machejus Machek Machel Machela Machelak Macheleidt Machell Machelski Macheła Machen Machendrowicz Machenia Macheniak Macheńko Macheński Macher Machera Macherak Macherczak Macherowski Macherski Macherzyński Macheta Machewka Machewska Machęta Machga Machholc Machholtz Machholz Machi Machida Machiel Machieras Machiew Machiewicz Machij Machik Machil Machill Machiłko Machim Machin Machina Machinek Machinia Machinka Machinko Machinowski Machiński Machio Machita Machitka Machitko Machitta Machl Machla Machlai Machlaj Machlajewska Machlak Machlan Machlański Machlarz Machlejd Machleńska Machler Machlerczyk Machlewicz Machlewski Machlica Machlicka Machlik Machlikowski Machliński Machlis Machlit Machlla Machllak Machloński Machlowicz Machlowiec Machlowski Machlus Machłaj Machłajecka Machłajewski Machłak Machłarz Machłatowicz Machłej Machłowska Machmacz Machmadżanow Machmadżanów Machman Machmar Machmed Machmiel Machmik Machmudow Machna Machnacki Machnacz Machnaczyk Machnal Machner Machnerowski Machnes Machnia Machniak Machnic Machnica Machnicki Machnicz Machniecki Machniej Machniew Machniewicz Machniewski Machnij Machnik Machnikow Machnikowski Machnio Machniow Machniowski Machniów Machnis Machniska Machnist Machniś Machniuk Machno Machnow Machnowicz Machnowski Machny Machnyk Macho Machobej Machocki Machoczek Machoj Machojewska Machojska Machol Machola Macholak Macholc Macholec Macholek Macholewska Macholica Macholka Macholl Macholla Macholnik Macholo Macholski Macholz Machoł Machoła Machołek Machołka Machoło Machołowska Machomet Machometa Macho-Michalak Machon Machoniak Machonik Machoń Machońka Machońko Machoński Machor Machora Machorczyk Machorek Machorka Machorowski Machorski Machort Machorzek Machorzyńska Machoska Machosz Machoszek Machoś Machota Machotin Machotka Machotkin Machotta Machow Machowczyk Machowiacz Machowiak Machowiaków Machowicz Machowiec Machowiecki Machowienko Machowieszko Machowik Machowików Machowina Machowiński Machownikow Machowski Machowski Machowsky Machoy Machój Machól Machólska Machół Machów Machr Machra Machraj Machrak Machreło Machrewicz Machrocki Machrow Machrowicz Machrowska Machrukowska Machrzak Machrzyńska Machszyn Macht Machta Machtalewski Machtałowicz Machtel Machtelewski Machtelska Machtlicht Machtułowicz Machtura Machtycz Machtygal Machtyl Machtylewski Machtylski Machtyłowicz Machtynger Machucki Machudera Machuderski Machuj Machujski Machuk Machuka Machul Machula Machulak Machulas Machulec Machulek Machulewicz Machulewski Machulik Machulk Machulla Machullik Machulnik Machulski Machuluk Machulunio Machuł Machuła Machułła Machuło Machun Machuniak Machunik Machur Machura Machurat Machurski Machurz Machurzyński Machut Machuta Machutt Machutta Machużan Machwa Machwałda Machwic Machwicz Machwiec Machwiej Machwiejenia Machwik Machwina Machwitz Machy Machyczka Machylska Machyła Machyna Machynia Machyniak Machyno Machyński Machyta Machytta Machywicz Macia Maciaczuk Maciaczyk Maciąg Maciaga Maciagiewicz Maciagowski Maciajczyk Maciajszczyk Maciak Maciakiewicz Maciakowski Macialis Maciał Maciałczyk Maciałek Maciałko Maciałowicz Macian Macianek Macianis Macianko Maciankowicz Macianowicz Macianta Maciantowicz Macianty Maciańczyk Maciański Maciańtowicz Maciara Maciarkowska Maciarowska Maciarska Maciarz Maciarzek Macias Maciasek Maciasowicz Maciasz Maciaszak Maciaszanek Maciaszcyk Maciaszczak Maciaszczuk Maciaszczyk Maciaszek Maciaszewska Maciaszke Maciaszkiewicz Maciaszyk Maciaś Maciata Maciatek Maciaz Maciażak Maciażek Maciażka Maciąc Maciączyk Maciąg Maciąg Maciąga Maciągewka Maciągiewicz Maciągowski Maciąrz Maciąrzek Maciąrzyk Maciąszek Maciątek Maciątkiewicz Maciążak Maciążek Maciążek Maciążka Maciążkiewicz Maciążko Maciążyk Maciboch Macibora Maciborek Maciborka Maciborko Maciborski Macibosz Macibuch Macic Macich Macicha Macichorski Macichowski Macicki Maciczak Maciczek Maciczka Macidłowski Macieboch Maciec Maciech Maciecha Maciechowski Maciecki Macieczyk Macieczyńska Maciega Macieiczek Macieik Maciej Macieja Maciejak Maciejarz Maciejas Maciejasz Maciejasz-Bochnia Maciejaszczyk Maciejaszek Maciejawski Maciejca Maciejczak Maciejczek Maciejczka Maciejczok Maciejczuk Maciejczyk Maciejes Maciejeski Maciejeszczak Maciejewicz Maciejewski Maciejiczek Maciejk Maciejka Maciejkanis Maciejkianiec Maciejkiewicz Maciejko Maciejkowicz Maciejkowski Maciejków Maciejna Maciejniuk Maciejnowicz Maciejny Maciejok Maciejonczyk Maciejonek Maciejoniczyk Maciejończyk Maciejoński Maciejoszek Maciejowczyk Maciejowicz Maciejowiczak Maciejowiec Maciejowski Maciejów Maciejski Maciejszek Maciejszyk Maciejuk Maciejun Maciejunas Maciejuniec Maciejusz Maciejuwiec Maciek Maciekiewicz Maciekowicz Maciel Maciela Macielag Macielak Macieląc Macieląg Macielewicz Macielewski Macieliński Macielów Macielski Maciełowski Macieniewicz Macienko Macieńko Macieński Maciepa Maciepińska Macier Maciera Macierakowski Macierewicz Macierkowska Macierowski Macierska Macierz Macierzak Macierzanka Macierzewski Macierzonek Macierzyn Macierzyński Maciesiak Maciesowicz Maciesz Maciesza Macieszak Macieszanek Macieszczak Macieszczuk Macieszczyk Macieszek Macieszewska Macieszka Macieszki Macieszkiewicz Macieszko Macieszonek Macieszowicz Macieszyn Macieszyńska Macieś Maciewicz Maciewiczak Maciewski Maciey Macież Macieżewski Macieżyński Macię Macięcki Macięczyk Macięg Macięga Macięgiewicz Macięgowski Maciężak Maciężek Macig Maciga Macigowska Macihorski Macijak Macijas Macijasz Macijewicz Macijewski Macijkowicz Macijna Macijny Macijowski Macik Macika Macikiewicz Macikowski Macików Maciłek Macina Macinalec Macinczyk Macinek Macinga Macingowska Maciniak Macinik Maciniszyn Macinkiewicz Macinkowski Macinowski Macińczyk Maciński Macioca Macioch Maciocha Macioczek Maciok Maciokowski Maciol Maciolek Macioł Macioła Maciołek Maciołka Maciołków Maciołowicz Maciołowski Macion Macionczyk Macionek Maciong Macionga Maciongowski Macionis Macionowicz Macionszek Macionżek Macioń Maciończk Maciończyk Maciopa Macior Maciora Maciorek Maciorkowski Maciorowicz Maciorowski Maciorz Maciorzek Maciorzewska Macios Macioschek Maciosek Maciosowski Maciossek Maciosz Macioszczek Macioszczyk Macioszek Macioszko Macioszonek Macioszyk Macioś Maciot Maciotek Maciow Maciowczyk Maciowicz Maciół Maciółek Maciółka Maciów Macirakowski Macirowski Macis Macisaszek Macisius Macisowicz Macisz Macisza Maciszak Maciszczyk Maciszek Maciszewicz Maciszewski Maciszka Maciszkiewicz Maciszko Maciszonek Maciszyn Maciuba Maciuch Maciuchin Maciuczonek Maciuda Maciudziński Maciuga Maciuk Maciuka Maciukajc Maciukajć Maciukan Maciukanis Maciukiewicz Maciukojć Maciukow Maciukowski Maciula Maciulak Maciulewicz Maciulewski Maciuliński Maciulis Maciulko Maciulski Maciuła Maciułek Maciun Maciuński Maciupa Maciura Maciurak Maciurek Maciurkowski Maciurzek Maciurzyński Macius Maciusiak Maciusiewicz Maciusik Maciusowicz Maciusz Maciuszak Maciuszczak Maciuszczek Maciuszczyk Maciuszek Maciuszenko Maciuszew Maciuszewicz Maciuszewski Maciuszka Maciuszkiewicz Maciuszko Maciuszonek Maciuszonki Maciuszowicz Maciuszyc Maciuszyn Maciuszyńska Maciuś Maciuśkiewicz Maciuta Maciutkiewicz Maciużak Maciużyńska Maciwodziński Macjanczyk Macjanek Macjantowicz Macjasik Macjasz Macjaszek Macjon Mack Mackaj Mackajtis Mackal Mackalska Mackała Mackałło Mackało Mackan Mackaniak Mackanić Mackaniec Mackanis Mackań Mackaszwili Mackay Macke Mackell Mackenbruck Macker Mackford Macki Mackie Mackiel Mackiełło Mackieło Mackier Mackiewicz Mackin Mackinson Mackiw Macko Mackoford Mackojc Mackojć Mackonis Mackos Mackoś Mackow Mackowiak Mackowicz Mackowski Macków Mackuj Mackula Mackuła Mackun Mackunas Mackuń Mackus Mackusz Mackuś Maclas Macleja Maclejczyk Macler Macłas Macłaszek Macnar Macner Macniak Macniew Macnik Macniszek Macoch Macocha Macocki Macol Macolewicz Macolońska Macoła Macołko Maconko Macoń Macora Macorny Macos Macoszak Macoszek Macowicz Macowski Macri Macuba Macubowicz Macuch Macuda Macudza Macudziński Macug Macuga Macugowski Macujanis Macujew Macujewska Macuk Macukiewicz Macukow Macul Macula Maculak Maculewicz Maculik Maculis Maculski Macuła Macułkiewicz Macuło Macunio Macur Macura Macurek Macurzyńska Macus Macuski Macuś Macuta Macutkiewicz Macwaldowska Macwałda Macybuła Macyczko Macydlarz Macygin Macygon Macygonik Macygoniuk Macyk Macykur Macylewicz Macyna Macyński Macyr Macyra Macyszun Macyszyn Macz Maczacza Maczaczyk Maczadło Maczaj Maczak Maczalik Maczalski Maczaluk Maczała Maczałaba Maczałek Maczan Maczanowska Maczań Maczański Maczar Maczarek Maczarowski Maczasek Maczassek Maczaszek Maczat Maczata Maczej Maczeja Maczejewski Maczek Maczel Maczeński Maczepa Maczerzewska Maczerzyński Maczewski Maczicha Maczichin Macziński Maczioch Maczionsek Maczioszek Macziuga Maczjonsek Maczka Maczkanow Maczke Maczkiewicz Maczkiniec Maczkinis Maczko Maczkowiak Maczkowicz Maczkowski Maczków Maczmańska Maczmarek Maczmarska Maczmarzyk Maczniak Macznik Maczocha Maczolis Maczollek Maczugowski Maczuha Maczuja Maczuk Maczukiewicz Maczukin Maczukjan Maczukłacz Maczukowska Maczul Maczula Maczulak Maczulat Maczulewicz Maczulewska Maczulis Maczulka Maczulonis Maczulot Maczulski Maczuła Maczułajtys Maczułko Maczunder Maczur Maczura Maczurad Maczurek Maczus Maczuska Maczuszek Maczuszenko Maczużak Maczużan Maczy Maczychin Maczyk Maczylska Maczyła Maczyński Maczys Maczysta Maczyszenko Maczyszyn Maczyta Mać Maćczak Maćczak Maćka Maćkała Maćkało Maćkaś Maćkewicz Maćkiewicz Maćkiw Maćko Maćkoić Maćkojc Maćkojć Maćkosz Maćkoś Maćkow Maćkowiak Maćkowicz Maćkowik Maćkowski Maćkowycz Maćków Maćkówka Maćkula Maćkuła Maćkun Maćkus Maćkuś Maćkut Maćlowiak Mad Mada Madaczyk Madaj Madajczak Madajczuk Madajczyk Madajek Madajewicz Madajewski Madajka Madajowski Madajski Madal Madaler Madalewska Madaliński Madaliński Madalski Madalyr Madał Madała Madałkiewicz Madam Madamek Madamik Madamowska Madamus Madan Madana Madanecki Madani Madaniak Madanik Madanowicz Madanowski Madany Madański Madarasz Madarczyk Madarski Madarzyn Madarzyńska Madas Madasik Madaszczyk Madaś Madawy Maday Madczak Madczewski Madczuk Madczyk Maddocks Made Madea Madecki Madega Madej Madeja Madejak Madejczak Madejczuk Madejczyk Madejek Madejewicz Madejewski Madejka Madejkis Madejko Madejok Madejowicz Madejowski Madejski Madejsza Madejszo Madejszyk Madejszys Madek Madeka Madeksza Madekszo Madel Madela Madelan Madelec Madeliński Madelko Madelski Madeła Madełko Madełło Maden Madenecka Madenis Madeń Madeński Mader Madera Maderak Maderek Maderer Maderko Madero Maderski Madesa Madeszka Madeta Madetka Madetko Madey Madeyski Madeyski Madgabis Madge Madhulec Madiejek Madiera Madini Madio Madiuk Madj Madjar Madkiewicz Madla Madlarczyk Madlarz Madler Madlewski Madliński Madloch Madłasiak Madłoch Madłowska Madnan Madnik Madnys Mado Madochowska Madoj Madojek Madoliński Madolska Madon Madona Madonecka Madoniak Madonicz Madoń Madoński Madora Madoszycki Madowicz Madowski Madr Madra Madrachimowa Madrachinow Madracki Madrajkowski Madrak Madrakowski Madrala Madran Madras Madrasz Madraszek Madraszewski Madraś Madrat Madraus Madrecki Madrej Madrekiewicz Madrian Madrias Madrjas Madro Madroch Madroń Madros Madroszkiewicz Madroszyk Madrowicz Madrowski Madruj Madry Madryas Madryga Madryk Madryła Madrys Madrysz Madryszewska Madryś Madryta Madrzak Madrzejewski Madrzyk Madrzykowska Madrzyński Madsen Maduch Maduj Madujska Madulla Madulska Madun Madunowic Maduń Madura Madurajski Madurejska Madurowicz Madurski Madusiak Madusiok Maduszyk Madutowska Maduzia Mady Madycki Madycz Madyda Madyga Madygrał Madyj Madyjak Madyjewicz Madyjewski Madyjowski Madykiewicz Madyna Madyniak Madyński Madys Madysiak Madysz Madyś Madyta Madzaj Madzalik Madzej Madzelan Madzelewski Madzer Madzewicz Madzgała Madzia Madziag Madziak Madziała Madziałowska Madziar Madziara Madziarczyk Madziarek Madziarowicz Madziarski Madziarz Madziasz Madziąg Madzicki Madziejczyk Madziejewicz Madziejewska Madziel Madzielec Madzielewski Madzień Madzierski Madziewicz Madzik Madzikiewicz Madzikowski Madziński Madzio Madziołko Madziong Madzior Madziorska Madziółko Madziuk Madziulewska Madzon Madzul Madzula Madzura Madzurek Madzy Madzyj Madzylewska Madzynia Madźgała Madżarow Madżgała Maerk Maertin Maertz Maerz Maeser Maestri Maeurer Mafa Maffert Maffiuletti Mafina Mafnier Maga Magac Magacz Magaczewski Magadzia Magadziński Magadzio Magagiński Magaj Magajewski Magal Magala Magalas Magalaś Magalengo Magalewska Magaliński Magalon Magalski Magała Magań Magara Magarewicz Magarian Magas Magasińska Magaszewska Magaś Magazik Magazowski Magazynowski Magażyna Magda Magdaczko Magdal Magdalan Magdalena Magdalenko Magdaleński Magdalewicz Magdalewska Magdaliński Magdalska Magdał Magdan Magdana Magdanas Magdans Magdanz Magdań Magdański Magdeczka Magdeczko Magdeczko-Capote Magdej Magdenz Magderowicz Magderowska Magderz Magdewicz Magdi Magdiarz Magdij Magdis Magdiuk Magdoch Magdon Magdoń Magdorz Magdowski Magdulski Magdy Magdycz Magdyj Magdysz Magdzarz Magdzia Magdziak Magdziak Magdział Magdzian Magdziar Magdziara Magdziarczyk Magdziarek Magdziarski Magdziarz Magdziasz Magdzicki Magdziej Magdzierek Magdzierz Magdzik Magdzin Magdziński Magdziok Magdziorek Magdziorz Magdzisz Magdziuk Mage Maged Magedanz Magedorn Magel Magelsmeier Magemajer Magenta Mager Magera Magerberg Magerla Magerle Magerowski Magerski Mages Magge Magger Magholm Maghrabi Maghura Magi Magian Magid Magida Magiecok Magiedła Magiejska Magiel Magiela Magielewski Magiella Magielnicka Magielnicki Magielnik Magielski Magieł Magieła Magiełda Magiełka Magiełko Magiemajer Magier Magiera Magiera Magierc Magierczuk Magierd Magierecki Magierek Magierewicz Magierka Magierki Magierko Magierle Magierło Magierowicz Magierowski Magierski Magierz Magiłko Magin Maginis Magiński Magirło Magirowski Magis Magisztrak Maglak Maglarczyk Maglecki Maglewicz Maglewski Maglicz Magliński Maglowska Maglycz Magłowska Magłysz Magmet Magnani Magnatti Magne Magnecki Magner Magnes Magneski Magnewski Magnicki Magnier Magniewski Magnin Magnisiak Magniszewski Magnola Magnold Magnor Magnos Magnowicki Magnowski Magnucki Magnulska Magnus Magnusek Magnusiak Magnuski Magnussen Magnusson Magnuszewicz Magnuszewski Magnutzki Magoc Magoch Magocińska Magocki Magocsy Magoczy Magola Magolan Magolewski Magolon Magoloń Magolski Magoła Magołon Magon Magoń Magoński Magor Magorsz Magorz Magos Magosa Magosch Magosia Magosiewicz Magoska Magoss Magosz Magoś Magot Magota Magott Magowski Magór Magórko Magórski Magpoń Magraba Magraczyńska Magraf Magraian Magras Magraszewski Magraś Magrean Magrecki Magrejan Magrel Magrelska Magres Magreta Magrian Magrin Magrini Magrita Magritta Magritzer Magrowicz Magrowski Magruk Magrus Magryan Magryka Magryła Magryn Magryń Magrys Magrysiak Magrysiewicz Magrysz Magryś Magryta Magrzyk Magud Maguda Maguder Magul Magula Magulczak Magulewicz Magulewski Maguliszyn Magull Magulla Magulski Maguła Magun Maguń Maguński Magur Magura Magura-Witkowski Magurska Magurz Magus Magusiak Magusiak-Duda Magusiewicz Magusson Magusz Maguszczak Maguszewicz Maguszewski Maguś Maguth Maguza Maguża Magyar Mahabi Mahaczek Mahadea Mahaj Mahajda Mahajer Mahajowska Mahdej Mahdi Mahec Mahel Maheta Mahfoud Mahfoudia Mahfouz Mahl Mahler Mahlich Mahlik Mahlke Mahltig Mahlzan Mahmad Mahmedow Mahmet Mahmood Mahmoud Mahmoudi Mahmud Mahn Mahnel Mahnke Mahoffer Mahol Mahomet Mahomud Mahoney Mahonik Mahony Mahoń Mahorkiewicz Mahorowski Mahousek Mahr Mahrburg Mahrous Mahsel Mahuła Mahułas Mahunik Mai Maiali Maib Maibach Maibauer Maibaum Maibaun Maicher Maicherczyk Maichrzak Maichrzik Maicki Maicz Maiczak Maiczek Maid Maida Maidak Maidorn Maier Maifeld Maigre Maihs Maik Maika Maikowski Maiksner Maile Mailinger Maillard Maillot Maiło Main Maina Mainardi Mainczuk Mainczyk Mainda Maindek Maindok Mainert Mainhart Mainicz Mainitz Mainka Maintok Mainusch Mainusz Mainwald Maińczyk Maińda Maińka Maiński Maios Maios-Majewski Mair Mairer Mairowski Mais Maisa Maischak Maischatz Maise Maisel Maisen Maisenbacher Maiser Maisner Maison Maiss Maissner Maisus Maiszak Maiszew Maitek Maitimi Maitner Maitret Maitzki Maiwald Maix Maiz Maiza Maizel Maizels Maizenhilder Maizer Maizner Maj Maj Maj Maja Majach Majacki Majacz Majaczyński Majada Majajko Majak Majako Majakowski Majan Majanek Majanowska Majarczyk Majarek Majarenowicz Majarowicz Majarowski Majas Majba Majbach Majbański Majbaum Majblat Majblom Majblum Majboroda Majborski Majbour Majbowicz Majbrocki Majbroda Majbrodzki Majbuk Majca Majcak Majcan Majcarzyk Majcer Majchar Majcharczak Majcharczyk Majcharek Majcharzak Majcher Majcherczak Majcherczuk Majcherczyk Majcherczyk-Zdan Majcherda Majcherek Majcherka Majcherkiewicz Majcherowicz Majcherowski Majcherski Majchert Majcherzak Majcherzyk Majcherzyńska Majchierkiewicz Majchior Majchnak Majchnakowska Majchnow Majchnowska Majchofer Majchor Majchorek Majchorowicz Majchorowska Majchorska Majchowska Majchór Majchr Majchra Majchrak Majchrawski Majchrazek Majchreczyk Majchrewicz Majchrocki Majchrodzki Majchrowicz Majchrowski Majchruk Majchrycz Majchryk Majchrzak Majchrzakowski Majchrzanowska Majchrzek Majchrzik Majchrzok Majchrzokowska Majchrzuk Majchrzych Majchrzycki Majchrzyk Majchrzykiewicz Majchszak Majchszycka Majchszyk Majchur Majciak Majciecak Majcieczak Majcieczyk Majcur Majcurowski Majcurzak Majcz Majczak Majczek Majczenko Majczer Majczerczak Majczerczyk Majczerek Majczuk Majczyk Majczykowska Majczyn Majczyna Majczyno Majczyński Majczywa Majda Majdacki Majdajski Majdak Majdalak Majdalani Majdalska Majdał Majdała Majdamik Majdamowicz Majdamowska Majdan Majdanczyk Majdanek Majdani Majdaniak Majdaniec Majdanik Majdaniuk Majdanowicz Majdany Majdańczuk Majdańczyk Majdański Majdas Majdaska Majdasz Majdaszek Majdaszka Majdaś Majdax Majdczak Majde Majdecki Majdejska Majdejsza Majdek Majdenberg Majdenrajch Majder Majdera Majderdrut Majderek Majderowicz Majderska Majdewicz Majdewska Majdiuk Majdka Majdo Majdok Majdoń Majdońska Majdosz Majdoszek Majdoszka Majdowicz Majdowski Majdra Majdroda Majdrowicz Majdrowski Majdrych Majdrzak Majdrzyk Majduch Majduczek Majduk Majdukiewicz Majdukowicz Majdukowska Majdul Majduła Majdun Majdura Majduszka Majdyhor Majdyk Majdykowski Majdyła Majdyło Majdymor Majdyńska Majdys Majdyś Majdziak Majdzik Majdziński Majdzion Majdziuk Majecher Majecherek Majecki Majek Majen Majenarowski Majenka Majenta Majer Majera Majerak Majeran Majeranczyk Majeranek Majeranowski Majerańczyk Majerberg Majerczak Majerczuk Majerczyk Majerczyk-Marchewka Majerczyk-Olejarz Majerczyn Majerek Majerewicz Majerfeld Majerich Majericz Majerik Majeris Majerkiewicz Majerko Majerkowski Majernowski Majeron Majerow Majerowicz Majerowski Majerów Majersfeld Majerski Majersweld Majeryk Majerz Majes Majeski Majestrak Majesz Majeszczyk Majeścik Majetak Majetna Majetniak Majetny Majewczyk Majewicz Majewski Majętna Majętniak Majętny Majgat Majgebauer Majgelt Majger Majgier Majgofer Majgoska Majgre Majgrodzka Majgutiak Majher Majherek Majhofer Majicki Majiczak Majiczek Majik Majk Majka Majkiewicz Majko Majkos Majkoś Majkow Majkowicz Majkowski Majkowycz Majkót Majków Majkrzak Majkrzakowski Majkrzyk Majksner Majkszak Majkuciński Majkulewicz Majkuł Majkułowska Majkus Majkusiak Majkusik Majkut Majkutewicz Majkutiewicz Majkutowicz Majkutowski Majle Majler Majlert Majlęga Majlich Majlinger Majlingier Majlis Majła Majło Majłow Majłowicz Majłowski Majłów Majłun Maj-Majewski Majman Majmert Majmeski Majmesku Majmodzki Majmor Majmur Majmurek Majmusz Majna Majnardi Majnarowicz Majnarowska Majnas Majndok Majner Majnerowicz Majnert Majnhardt Majnhart Majnhold Majnicki Majnicz Majniewicz Majnig Majnik Majnikowski Majnisz Majniusz Majnka Majnke Majno Majnosz Majnowski Majntas Majntok Majnus Majnusz Majnuś Majnwald Majnycz Majoch Majocha Majofer Majoher Majok Majolino Majonek Major Majora Majoran Majorczak Majorczenko Majorczyk Majorek Majorka Majorke Majorkiewicz Majorkowski Majoros Majorowicz Majorowski Majorski Majorzczyk Majos Majos-Majewski Majowicz Majowiec Majowiecki Majowski Majór Majówka Majran Majranc Majranowski Majrańska Majrońska Majrowicz Majrowski Majruski Majrzak Majrzchak Majrzyk Majs Majsa Majsak Majsakowski Majsaniuk Majsarek Majsarz Majschak Majschrak Majsel Majsenhelter Majser Majserek Majsiak Majsiej Majsiejczyk Majsiejewicz Majsiejko Majsienica Majsiewicz Majsik Majsinowicz Majsiszko Majsiuk Majsker Majski Majskow Majsner Majsnerowicz Majsnerowski Majsnerski Majson Majssner Majstarek Majstat Majstej Majster Majsterak Majsterczyk Majsterek Majsterenko Majsterewicz Majsterkiewicz Majsterko Majsterkowicz Majsterowicz Majstrak Majstrek Majstrenko Majstrewicz Majstrowicz Majstruk Majstryszyn Majstrzak Majstrzyk Majsy Majszac Majszak Majszakowski Majszczak Majszczyk Majszewski Majsztrzyk Majszuk Majszutowicz Majszy Majszyk Majta Majtac Majtacz Majtaczak Majtak Majtałowicz Majtan Majtas Majtasik Majtasowicz Majtasz Majtaszewska Majtczak Majtczyk Majtek Majtela Majteld Majteles Majter Majterek Majterski Majtka Majtkowski Majtler Majtlis Majtner Majto Majtos Majtow Majtus Majtuszyc Majtuś Majtyk Majtyka Majtyła Majtys Majuch Majuk Majun Majunka Majunow Majur Majurowicz Majus Majusiak Majusz Majuszak Majuszek Majwald Majwat Majwusz Majza Majzak Majzan Majzbuchowski Majzel Majzeles Majzels Majzer Majzerowicz Majzes Majzet Majzik Majzińska Majzit Majzler Majzlik Majznarski Majzner Majznerowicz Majznerska Majznowska Majzol Majzon Majzon-Wójtowicz Majzoń Majzuk Majzyk Majzykiewicz Majżbuchowski Majżuk Mak Maka Makac Makacewicz Makach Makachow Makaciuk Makać Makada Makadasis Makadoński Makagon Makagoń Makai Makaj Makajew Makajewicz Makal Makala Makalarczyk Makales Makalewicz Makalla Makal-Młynarski Makalski Makała Makało Makałowski Makałus Makan Makanda Makandasis Makander Makański Makaon Makar Makara Makarajczuk Makaran Makarańczak Makarańczuk Makarańczyk Makarański Makaras Makaraś Makarczak Makarczenko Makarczuk Makarczuk-Jackowski Makarczyk Makarczyński Makard Makarec Makarejczuk Makarek Makarenko Makarenkow Makarewicz Makarkiewicz Makaro Makaroczyn Makaroff Makaron Makaronkow Makaroń Makarończyk Makaroński Makaros Makaroś Makarow Makarowicz Makarowski Makarów Makarski Makart Makaruch Makarucha Makaruk Makarus Makaruś Makarut Makary Makarych Makaryk Makaryszczuk Makarzec Makarzewicz Makas Makasewicz Makasiewicz Makasiuk Makasów Makasz Makaszek Makaś Makatowicz Makatrewicz Makatrowa Makatun Makatynowicz Makaus Makawczyk Makawska Makay Makbart Makczyński Make Makecka Makedańska Makedoński Makej Makejew Makejew-Siwolganow Makel Makela Makelaar Makelburg Makelson Makeła Makenson Maker Makerski Makes Makesz Makhabane Maki Makiah Makian Makiciak Makicki Makiczon Makida Makidła Makidonska Makiecko Makiedo Makiedon Makiedonow Makiedoński Makiefka Makiej Makiejczyk Makiejenko Makiejew Makiejewicz Makiejewski Makiejniak Makiejów Makiejrzko Makiejski Makiejun Makiel Makiela Makielak Makielok Makielski Makieł Makieła Makiełka Makiełkowski Makiełła Makiełło Makieło Makienik Makienko Makierewicz Makierska Makieta Makiewicz Makiezi Makijanko Makijenko Makijew Makijewski Makijonko Makila Makilla Makiła Makiłła Makiłło Makin Makinia Makinowska Makińska Makiola Makiolczyk Makiolla Makioła Makiołka Makita Makitiuk Makitynowicz Makiwiecka Makjejew Maklak Maklakiewicz Maklakowski Maklar Maklarska Maklas Maklasińska Maklason Makles Maklesa Makleś Maklewski Maklinger Maklinowska Maklisz Makłaj Makłowicz Makłowska Makne Maknia Makoc Makoch Makocha Makochan Makochom Makochon Makochonik Makochoniuk Makochoń Makochońska Makocki Makoć Makodański Makodoński Makogon Makohan Makohin Makohon Makohonenko Makohonienko Makohonik Makohoniuk Makohoń Makohończuk Makohoński Makojć Makojda Makojed Makojet Makojnik Makol Makola Makolan Makolas Makolądra Makolądro Makolągwa Makoląndra Makolewski Makolla Makolondra Makolski Makolus Makoła Makołajewski Makołowska Makomaski Makomski Makon Makonaska Makonik Makonko Makonowicz Makoński Makor Makora Makorewicz Makorońska Makorowska Makos Makosa Makosch Makosia Makosiej Makosieńczuk Makosiewicz Makosik Makosiński Makoski Makosz Makosza Makoszewski Makoszka Makoszko Makoś Makota Makotonowicz Makotowicz Makotyn Makow Makowa Makowądra Makowczenko Makowczyk Makowczyński Makowecka Makowej Makowejczuk Makowelski Makoweński Makower Makowiak Makowicki Makowicz Makowiczka Makowiczuk Makowiec Makowiecki Makowiejczuk Makowiejczyk Makowielski Makowijczuk Makowik Makowińska Makowka Makowon Makowski Makowski Makowszczyńska Makowy Makól Makólski Makóła Maków Makówczyński Makówka Makracka Makrai Makrak Makras Makrecki Makrenek Makrewicz Makri Makris Makrocki Makrogulska Makrol Makroński Makros Makrosińska Makrosz Makrow Makrowicz Makrowiecki Makrowska Makrósz Makrucki Makrusik Makruszewski Makruszyc Makrut Makrycki Makrydis Makrymczak Makrysz Makrzak Makrzanowski Makrzańska Makrzecki Makrzewska Makrzycka Makrzyk Makrzyńska Maks Maksa Maksajda Maksajdowski Maksakow Maksal Maksalion Maksalon Maksam Maksanta Maksanty Maksara Maksay Maksejda Maksejdowski Maksel Makselan Maksellon Makselon Maksemczuk Maksemiuk Maksent Maksiada Maksiak Maksian Maksianowicz Maksicki Maksiejewska Maksiewicz Maksik Maksim Maksimczak Maksimczek Maksimczuk Maksimczyk Maksimek Maksimenko Maksimiak Maksimiec Maksimienko Maksimik Maksimiuk Maksimow Maksimowicz Maksimowski Maksimów Maksimuk Maksin Maksinczyk Maksiniak Maksinkiewicz Maksinowicz Maksińczyk Maksiński Maksio Maksion Maksis Maksisz Maksiuk Maksium Maksiumczuk Maksiuta Maksjada Maksjan Maksner Maksolion Makson Maksoń Maksoński Maksuła Maksumiak Maksumiszyn Maksun Maksuris Maksuś Makswiej Maksyjan Maksyjańska Maksykowicz Maksylewicz Maksym Maksyma Maksymczak Maksymczuk Maksymczyk Maksymec Maksymek Maksymiak Maksymic Maksymiczyn Maksymiec Maksymienko Maksymieszyn Maksymik Maksymilian Maksymiljan Maksymin Maksyminko Maksymiszyn Maksymiuk Maksymiw Maksymkin Maksymow Maksymowicz Maksymowiec Maksymowski Maksymów Maksymuk Maksymyszyn Maksyn Maksyniak Maksyniec Maksyniuk Maksynów Maksyńczuk Maksyon Maksys Maksysko Maksysz Maksyś Maksyśko Maksz Makszak Makszan Makszanowski Makszejew Makszewski Maksztajner Makszyński Makszys Makszyś Makświej Makuba Makubunowicz Makuc Makuca Makucewicz Makuch Makucha Makuchowski Makuchów Makuciec Makucik Makucki Makuczyk Makuczyńska Makuć Makudi Makudrewicz Makudrowicz Makudzińska Makul Makula Makulak Makulas Makulec Makulecki Makulewicz Makulewski Makulik Makuliński Makuliś Makulski Makulus Makuła Makułowicz Makunia Makuracki Makurad Makurat Makurath Makus Makusak Makusch Makusek Makush Makush-Woronicz Makusiak Makusiewicz Makusik Makusińska Makusz Makuszak Makuszczyk Makuszek Makuszewicz Makuszewski Makuszka Makuszko Makuszyn Makuszyński Makuś Makut Makuta Makutanowicz Makutel Makutin Makutonowicz Makutowicz Makutra Makutunowicz Makutynowicz Makuzik Makużyńska Makwa Makwart Makwela Makwiński Makyla Makyła Makyniak Makysz Makyszko Makytyn Mal Mala Malaburda Malac Malaca Malach Malachiński Malachowicz Malachowitsch Malachowski Malacina Malaciński Malacki Malacz Malaczak Malaczek Malaczewski Malaczyk Malaczyński Malada Maladas Maladyn Maladys Malag Malaga Malagiewicz Malagowski Malaika Malaja Malajas Malajczyk Malajew Malajewski Malajka Malajkat Malajszczak Malajszczyk Malak Malaka Malakiewicz Malaky Malała Malama Malamis Malamkowska Malamowska Malan Malanczuk Malanczyn Malanda Malando Malandowicz Malandy Malanek Malang Malangiewicz Malangowska Malania Malanij Malanik Malaniowska Malaniuk Malanka Malankiewicz Malanko Malankowski Malanowicz Malanowski Malant Malantowicz Malany Malańczak Malańczuk Malańczyk Malańczyn Malańkowski Malański Malapel Malar Malara Malarczuk Malarczyk Malarecki Malarek Malarenko Malarewicz Malaria Malarkiewicz Malarow Malarowicz Malarowski Malarski Malart Malaruk Malary Malaryc Malaryk Malarz Malarzek Malarzewski Malarzuk Malas Malasa Malasczyk Malasek Malasiak Malasiewicz Malasik Malasiński Malaskowska Malassa Malast Malasy Malasz Malaszak Malaszczuk Malaszczyk Malaszek Malaszewicz Malaszewski Malaszka Malaszkiewicz Malaszko Malaszuk Malaszycka Malaszyk Malaszyńska Malaś Malata Malatakis Malatka Malatos Malatyński Malawa Malawczyk Malawka Malawko Malawko-Murawski Malawski Malawy Malazdra Malazdrewicz Malazi Malazik Malazon Malazorewicz Malączyk Maląg Malągiewicz Malągowski Maląng Malba Malberg Malbern Malbiniak Malborczyk Malbord Malbork Malborowski Malborski Malbort Malbrandt Malbrant Malc Malcahn Malcak Malcan Malcann Malcarek Malcarz Malcarzewicz Malcen Malcer Malcerek Malcerz Malcew Malcewa Malcewicz Malcha Malchak Malchalczyk Malchar Malcharczik Malcharczyk Malcharek Malcher Malcherak Malcherczuk Malcherczyk Malcherek Malcherk Malcherowicz Malcherowski Malcherzyk Malchierczyk Malchor Malchorczyk Malchorek Malchrowicz Malchrzak Malchrzik Malchrzycki Malchrzyk Malchus Malciak Malcińska Malcirska Malcki Malcow Malcyn Malcz Malczak Malczan Malczarski Malczek Malczenko Malczer Malczerczyk Malczerek Malczeski Malczewski Malczka Malczok Malczonek Malczos Malczuch Malczuk Malczycki Malczyk Malczyn Malczyński Malczys Malczysz Malczyszyn Malczyta Maldachowski Malder Maldes Maldis Maldonado Maldyn Maldys Maldzis Male Malec Malech Malecha Malechowicz Malechowski Maleciek Maleciński Malecki Malec-Kilianek Malecko Malec-Malecki Malecza Maleczak Maleczek Maleczewska Maleczko Maleczna Maleczyk Maleczyński Maleczyszyn Maleda Maleer Malega Malegowski Maleika Malej Maleja Malejak Malejaszczyk Malejcio Malejczuk Malejczyk Malejew Malejewski Malejk Malejka Malejki Malejko Malejky Malejonek Malejska Malejwa Malek Malek Maleko Malek-Podjaski Maleks Malela Malena Malenata Malenczak Malenczuk Malenczyk Malenda Malendarczyk Malendo Malendowicz Malendowski Malenga Malengiewicz Malengowski Malenik Maleniuk Malenka Malenki Malenkiewicz Malenko Malenkowicz Malenkowski Malenowicz Malenowski Malenta Malentin Malento Malentowicz Malentukiewicz Maleńczak Maleńczuk Maleńczyk Maleńdowicz Maleńka Maleńki Maleńkowska Maleński Malepsza Malepszak Malepszy Maler Malera Malerak Malerczuk Malerczyk Malerek Malerhofer Malerowicz Malers Malerski Maleryk Maleryniak Malerz Malerzewska Malerzowska Malerzyk Males Malesa Malesak Malesiak Malesiewicz Malesiewska Malesik Malesiński Maleski Malessa Malesta Malestak Malesz Malesza Maleszak Maleszczak Maleszczewski Maleszczuk Maleszczyk Maleszek Maleszewski Maleszka Maleszkiewicz Maleszko Maleszna Maleszowska Maleszów Malesztak Maleszuk Maleszyk Maleszyński Maleśkiewicz Maleta Maletka Maletko Maletycz Maletz Maletzki Malewa Malewajek Malewaniec Malewczuk Malewczyk Malewiacka Malewicki Malewicz Malewicz-Malijewska Malewiecki Malewski Maley Maleyka Malezyna Mależ Mależyk Mależyna Mależyty Malęda Malędowicz Malędys Malęga Malęgowski Malfar Malfer Malff Malgadej Malgadey Malgrab Malgraf Malgrem Malgut Malherczyk Malhotra Mali Malianowicz Maliaras Maliba Malibirska Malibo Maliborski Malibruda Malic Malica Malich Malicha Malichniewicz Malichnowska Malichowski Malichtarowicz Maliciński Malicjusz Malicki Malicz Maliczak Maliczek Maliczenko Maliczewski Maliczkiewicz Maliczkowski Maliczowski Maliczuk Maliczyn Maliczyńska Maliczyszyn Malida Maliesz Malig Maliga Maligan Maliglowka Maliglowska Maliglówka Maligłowa Maligłowka Maligłowski Maligłówczan Maligłówka Maligowska Maligórska Maligówka Maligranda Malij Malijewski Malijkiewicz Malijonis Malik Malikaniec Malikens Malikiewicz Malikow Malikowski Malimon Malin Malina Malinaś Malinczowski Malindewicz Malinefa Malinek Malines Malinga Malinger Malingewicz Malingier Malingiewicz Malingowski Malingranda Maliniak Malinicka Maliniec Maliniecki Maliniewicz Malinin Maliniowska Maliniuk Malinka Malinkiewicz Malinko Malinkow Malinkowski Malinoga Malinos Malinoski Malinoś Malinow Malinowicer Malinowicz Malinowski Malinski Maliński Malion Malionczyk Malioszek Malióska Malipan Malipowska Malirz Malis Malisa Malisak Malisch Malischka Malischko Malisek Malisiak Malisiewicz Malisik Malisios Malisius Maliski Maliskiewicz Malison Malisoń Malissa Malisz Maliszak Maliszczak Maliszczewski Maliszczuk Maliszek Maliszewicz Maliszewski Maliszka Maliszkiewicz Maliszowski Maliszycka Maliśki Maliśkiewicz Maliśniak Malita Malitek Malitka Malitkowska Maliton Malitorys Malitowicz Malitowski Malitz Maliwiacki Maliwiecki Malizeusz Malizius Maliziusz Malizjusz Malizna Malka Malke Malkierczyk Malkiew Malkiewicz Malkin Malko Malkojć Malkow Malkowiak Malkowicz Malkowski Malków Malkszyk Malkus Malkusch Malkusy Malkusz Malkut Malkysz Mall Malla Mallach Mallak Mallakiewicz Mallanek Mallek Mallendowicz Maller Malli Malliara Mallick Mallik Mallika Mallinowski Mallissa Mallmann Mallok Mallon Mallotki Mallow Mallwitz Mally Malm Malma Malman Malmberg Malmborg Malmega Malmek Malmen Malmena Malmer Malmiga Malmon Malmoń Malmor Malmos Malmowska Malmros Malmstedt Malmuk Malmund Malmur Malmurowicz Malnarowicz Malnedowicz Malner Malnerowicz Malniczyn Malniewicz Malnowicz Malnowski Malnulec Malnusz Malnyk Malo Malocco Maloch Malocha Malochleb Malochwy Malodobry Malodry Maloharek Malojda Malojdy Malok Malomon Malon Malona Malonczyk Malondowicz Malonek Malong Malonga Malonik Malonka Malonowski Maloń Malońska Malor Malora Malordy Malorna Malorny Malosa Malosczyk Malosek Malosse Malossek Malost Maloszczyk Maloszek Maloszyk Malota Malotka Malotka-Trzebiatowski Malotke Malotki Malotko Malotta Malottka Malottke Malottki Malovsek Malowana Malowaniec Malowaniuk Malowany Malowańczuk Malowańczyk Malowański Malowczyk Malowicki Malowicz Malowiec Malowska Malsiewicz Malski Malson Malsza Malszak Malszek Malszerska Malszewski Malszka Malta Maltachowska Maltak Maltan Maltanowski Maltański Maltar Maltarzyńska Maltazar Maltazer Malter Malterus Maltowski Maltuk Maltuniak Maltyński Maltz Maltzan Maluca Maluch Malucha Maluchniak Maluchnik Maluciak Malucin Maluczko Maluda Maludy Maludzik Maludziński Maluga Maluha Malujda Malujdy Maluk Malukiewicz Malukow Malun Malung Malunk Malunka Maluńka Malup Malupa Malupczok Malur Malura Malurdy Malurek Malurkiewicz Malus Malusi Malusiak Malusiewicz Malusińska Maluski Maluskiewicz Malusz Maluszak Maluszczak Maluszczyk Maluszczyńska Maluszek Maluszewski Maluszka Maluszke Maluszki Maluszkiewicz Maluszko Maluszycki Maluszyn Maluszyńska Maluszys Maluś Maluśka Maluśki Maluśkiewicz Maluta Malutczyk Malutin Malutka Malutkiewicz Malutko Malutowska Maluty Malutz Maluzi Maluzyna Malużaniec Malużeniec Malużkowicz Malużyn Malużyński Malwa Malwic Malwicki Malwiczko Malwina Malwinowicz Malwiński Malwitz Maly Malyga Malyjurek Malyk Malynyk Malyrz Malysek Malysiewicz Malyska Malysko Malyssek Malysz Malyszko Malyszyn Malyśkiewicz Malz Malzacher Malzacki Malzahn Malzer Malzyner Malż Malżycki Malżyk Mał Mała Małabęcki Małabis Małaburda Małabus Małach Małacha Małachajew Małachińska Małachniej Małachow Małachowicz Małachowiej Małachowski Małachów Małachwiej Małachwiejczuk Małachwiejczyk Małachwiejec Małachwiejew Małachwiejszczyk Małachwiejszyk Małacińska Małacki Małacuk Małacz Małaczak Małaczek Małaczewski Małaczkiewicz Małaczkowski Małaczyk Małaczyński Małada Maładaj Maładus Maładyn Maładyniak Małafi Małafiej Małafiejew Małafiejski Małafiejuk Małaga Małagacka Małagiński Małagocki Małagodzki Małagowicz Małagowski Małaj Małajczuk Małajczyk Małajewicz Małajko Małajło Małajna Małajny Małajowicz Małak Małakowicz Małakowski Małakuc Małakucka Małan Małanczak Małanczkowska Małanczuk Małanczyj Małanczyn Małandasis Małandziuk Małanecz Małanek Małangiewicz Małaniak Małanicz Małaniczuk Małanij Małanin Małaniuk Małanka Małannik Małanowicz Małanowski Małanycz Małań Małańczak Małańczuk Małańczyk Małańczyn Małańska Małara Małarczyk Małarski Małaruk Małarzewski Małas Małasa Małasiak Małasiewicz Małasin Małasiński Małasiuk Małaskiewicz Małasnicka Małasny Małasycz Małasz Małaszak Małaszczak Małaszczenko Małaszczuk Małaszczycki Małaszczyk Małaszczyński Małaszek Małaszenko Małaszewicz Małaszewski Małaszkiewicz Małaszkin Małaszko Małaszniak Małaszonek Małaszowski Małaszuk Małaszycki Małaszycz Małaszyk Małaszyn Małaszyński Małaś Małaśnicki Małaśniecki Małat Małata Małatek Małatyńska Maława Maławiecka Maławski Maławy Małazek Małażewski Małączyński Małąg Małba Małcha Małcho Małchowicz Małchowski Małcki Małcuszuk Małcużyński Małcy Małcygrosz Małcza Małczak Małczan Małczaniuk Małczanow Małczanowicz Małczeć Małczek Małczewski Małczęc Małczęć Małczok Małczon Małczuk Małczyk Małczyński Małda Małdachowski Małdas Małdażys Małdenow Małdoch Małdochowska Małdonek Małdoń Małdowiak Małdowska Małdryk Małdrzyk Małdrzykowski Małduch Małduń Małdus Małdyga Małdyk Małdysz Małdziński Małdzis Małec Małech Małecki Małecki Małeczek Małeczko Małeczuk Małeć Małeja Małejczuk Małejczyk Małejek Małejk Małejka Małejki Małejko Małejkowski Małejkyj Małejska Małek Małenda Małengowska Małeń Małeńczuk Małerek Małerkowska Małerlak Małesa Małeski Małesz Małesza Małeszczyk Małeszewska Małeszka Małeszko Małeszuk Małeszyk Małeta Małetka Małetko Małęcki Małęczyński Małęga Małęza Małgas Małgies Małgieś Małgocka Małgorzaciak Małgorzacik Małgorzata Małgorzatowicz Małgorzewicz Małgoschewicz Małgosiak Małgoska Małgowski Małka Małkielun Małkiewicz Małkin Małkiński Małko Małkoski Małkosz Małkowiak Małkowicz Małkowski Małkuch Małkus Małkusiak Małkusz Małkuszewski Małkuś Małła Małłek Małmyga Małmygo Małmyszko Małnica Małnicka Małnowicz Małobęcki Małobędzki Małobłocki Małobłodzki Małobroda Małoburski Małoch Małocha Małochleb Małochoń Małochowska Małochwiej Małochwiejczuk Małochwy Małoczek Małoczka Małoczna Małocznik Małoczyc Małoczyńska Małodecki Małodobra Małodobry Małodowicz Małodziejko Małodziński Małofiej Małofiejczuk Małofiejew Małofiejuk Małofujec Małoga Małogłocka Małogłowa Małogłowski Małogłówka Małogocki Małogodzki Małogoski Małogowski Małogórski Małogrosz Małogurski Małohwiej Małoicki Małoid Małoj Małojec Małojet Małojid Małojło Małojo Małok Małolel Małoleprza Małoleprzy Małolepski Małolepsza Małolepszak Małolepszy Małomiejska Małon Małonia Małoniak Małoniecka Małoniewicz Małonij Małonowicz Małonóg Małoń Małończuk Małońska Małopiejuk Małopolski Małos Małosa Małosek Małosiewicz Małosiński Małosiuk Małoska Małosz Małoszczuk Małoszczycka Małoszczyk Małoszek Małoszewicz Małoszewski Małoszko Małoszowski Małoszuk Małoszyc Małoszycki Małoszyk Małoszyn Małoszyńska Małoś Małota Małow Małowicki Małowicz Małowiczka Małowidzki Małowiecki Małowiejski Małowieski Małowiński Małowist Małowski Małoziąć Małoziec Małozieć Małozięc Małozięć Małożewski Małów Małpa Małrac Małras Małrecki Małs Małselon Małsiak Małsiewicz Małsz Małszczycka Małszy Małszycki Małszyńska Małta Małtacz Małtarski Małtas Małtaszewska Małtawski Małtosz Małtowicz Małtowska Małtyszka Małuch Małucha Małucho Małucki Małucy Małuczuk Małuda Małudzek Małuj Małuja Małujko Małujło Małuk Małulc Małun Małunow Małunowicz Małunów Małupa Małupczak Małupczyńska Małupka Małur Małura Małurzewska Małus Małusa Małusecki Małusek Małusiak Małusiał Małusiej Małusiewicz Małusik Małusińska Małuska Małusz Małuszak Małuszczak Małuszczyk Małuszczyńska Małuszek Małuszewicz Małuszewski Małuszka Małuszkiewicz Małuszko Małuszuk Małuszyk Małuszyński Małuś Małuśniak Małut Małuta Małutowski Małużeniec Małużyk Małużyńska Mały Małych Małycha Małycka Małycz Małyczak Małyczek Małyczewska Małyczok Małyga Małygan Małygin Małygus Małyj Małyja Małyjas Małyjasiak Małyjasik Małyjaśkiewicz Małyjek Małyjurek Małyjuzek Małyk Małykiewicz Małymin Małyn Małynczak Małynia Małyniak Małynicz Małyniec Małyniok Małyniuk Małynko Małynycz Małyń Małyńczak Małyńczyk Małyński Małypan Małys Małysa Małysek Małysiak Małysiewicz Małysik Małysiok Małyska Małysko Małysów Małysy Małysz Małysz Małysza Małyszak Małyszczak Małyszczuk Małyszczycki Małyszczyk Małyszek Małyszew Małyszewicz Małyszewska Małyszka Małyszkiewicz Małyszkin Małyszko Małyszkowicz Małyszuk Małyszycki Małyś Małyśkiewicz Małyśniak Maływojtek Małz Małzeński Małzińska Małź Małż Małżeński Małżewski Małżonek Małżycki Małżyńska Mama Mamacarz Mamach Mamaczarski Mamaczyk Mamadonba Mamadyk Mamaj Mamajak Mamajek Mamajew Mamajko Mamajski Mamak Mamaki Mamakis Mamala Mamalis Mamała Mamaładze Mamałek Mamałka Mamałyga Maman Mamaniuk Mamanowicz Mamańczuk Mamańska Mamara Mamarczyk Mamarska Mamarz Mamas Mamat Mamatiuk Mamątow Mambelska Mamber Mambort Mamcarczyk Mamcarz Mamcer Mamcerczyk Mamcerz Mamcon Mamcorz Mamcyc Mamcyrczyk Mamczak Mamczan Mamczar Mamczarczyk Mamczarek Mamczarski Mamczarz Mamczas Mamczasz Mamczer Mamczerska Mamczok Mamczor Mamczór Mamczów Mamczuk Mamczur Mamczura Mamczurzyn Mamczyc Mamczyk Mamczyński Mamczys Mamczyś Mamderla Mamdycz Mamdzik Mamdzińska Mameczka Mameczko Mamedow Mamej Mamejek Mamejka Mamejko Mamek Mamel Mamela Mamelis Mamelok Mamelski Mameł Mameła Mamełka Mamełko Mameło Mamenas Mamenko Mament Mameńko Mamer Mamera Mameri Mamerka Mamerla Mamerlak Mamerlik Mamernia Mamerow Mamerowski Mamerów Mamerski Mamert Mamerta Mames Mamet Mameta Mamia Mamiak Mamiańska Mamiara Mamiarz Mamica Mamicki Mamicz Mamiecki Mamiedow Mamiel Mamieła Mamienko Mamieńska Mamięcka Mamiga Mamij Mamijak Mamijew Mamik Mamil Mamin Maminajszwili Maminik Mamiński Mamis Mamiska Mamista Mamiś Mamiuk Mamka Mamla Mamlak Mamlas Mamlejew Mamlewska Mamlijenko Mamlik Mamlo Mammel Mammer Mammet Mammot Mamnicki Mamniec Mamoch Mamocińska Mamociuk Mamocki Mamojko Mamok Mamola Mamoł Mamoła Mamołecka Mamołek Mamon Mamona Mamonas Mamonko Mamonow Mamonowicz Mamont Mamontjuk Mamontow Mamontowicz Mamoń Mamońcik Mamończyk Mamońko Mamoński Mamora Mamorek Mamorski Mamos Mamoś Mamot Mamotiuk Mamotko Mamourian Mamowicz Mamowski Mamozur Mamozyc Mamoż Mampa Mampe Mampel Mamprejew Mamra Mamraj Mamrak Mamrega Mamro Mamrocha Mamrocka Mamrol Mamroł Mamrosz Mamrot Mamroth Mamrowicz Mamrowska Mamruk Mamrycz Mamryk Mamrzec Mamrzyński Mamser Mamszak Mamszczak Mamszczyk Mamszyńska Mamt Mamtkiewicz Mamuciuk Mamul Mamulak Mamulecka Mamulewicz Mamulewska Mamulski Mamunowicz Mamuński Mamur Mamurska Mamus Mamuszak Mamuszka Mamuszko Mamuś Mamuśka Mamut Mamyk Mamys Mamysz Mamyszak Mamyś Mamza Mamzar Mamzer Mamzerowski Mamziej Mamzyński Mamża Mamżyński Man Mana Manach Manaches Manachewicz Manachiewicz Manachowski Manacki Manaczyn Manaczyński Manago Manaj Manak Manal Manalis Manarcha Manarczyk Manardo Manardt Manart Manarz Manas Manasiak Manasiewicz Manasis Manason Manasson Manastarska Manasterski Manasteruk Manastyrski Manasz Manaszczuk Manaszczyk Manaszek Manaszko Manaś Manc Manca Mancaj Mancarczyk Mancarski Mancarz Mancarzewska Mancarzyk Mancastroppa Mancel Mancewicz Mancfel Mancfeld Manch Manchen Manchiewicz Manciak Manciarz Mancik Mancikowska Mancini Manciniak Mancinlonis Manciuk Mancki Manckowiak Mancler Manclewicz Mancner Mancorz Manculewicz Mancy Mancyk Mancywoda Manczak Manczak-Mancewicz Manczakowska Manczar Manczarek Manczarski Manczarz Manczenko Manczew Manczewski Manczikowski Manczuk Manczukowski Manczuński Manczur Manczurek Manczyc Manczyk Manczykowska Manczyński Manda Mandach Mandajewska Mandak Mandakiewicz Mandal Mandala Mandalian Mandalis Mandalka Mandaluk Mandał Mandanow Mandarkiewicz Mandas Mandat Mandau Mandebura Mandeburska Mandecki Mandejcz Mandel Mandela Mandelak Mandelbaum Mandelbojm Mandelewski Mandelka Mandelke Mandelko Mandelkow Mandelowska Mandelski Mandelt Mandelzaft Mandenbura Mander Mandera Manderak Manderek Manderla Manderska Manderys Mandes Mandiello Mandik Mandios Mandiuk Mandke Mandkowski Mandl Mandla Mandler Mandlewski Mando Mandocha Mandocka Mandok Mandola Mandolla Mandoluk Mandoł Mandon Mandoń Mandorska Mandos Mandosik Mandot Mandowski Mandra Mandrak Mandrakas Mandrala Mandras Mandrąk Mandrega Mandrek Mandrela Mandrella Mandrewicz Mandrisch Mandro Mandrona Mandrosa Mandrossa Mandrosz Mandroszek Mandrow Mandrowski Mandruch Mandrusz Mandry Mandryga Mandrygaf Mandrygał Mandryk Mandryka Mandrykiewicz Mandrykin Mandryko Mandrykowski Mandryla Mandryn Mandrys Mandrysch Mandrysz Mandrysza Mandryś Mandryto Mandrzak Mandrzejewski Mandrzela Mandrzewska Mandrzik Mandrzyk Mandrzyn Mandschum Manduk Mandulak Mandulewicz Mandura Mandurowica Mandurska Mandus Mandybur Mandybura Mandychowska Mandycz Mandygraf Mandygrał Mandyk Mandyka Mandykowski Mandylis Mandyn Mandyna Mandyńska Mandys Mandysz Mandywa Mandywel Mandza Mandzak Mandzarz Mandzel Mandzelewska Mandzeliński Mandzelowski Mandzewski Mandzi Mandzia Mandziaj Mandziajewski Mandziak Mandziara Mandziarowski Mandziarska Mandziarz Mandziej Mandziejczuk Mandziejewicz Mandziejewski Mandzielewski Mandzierowska Mandziewicz Mandziewski Mandzij Mandzijewicz Mandzik Mandzikowski Mandziński Mandzion Mandziora Mandzios Mandziou Mandziu Mandziuch Mandziuk Mandziukowski Mandzla Mandzlik Mandzopulos Mandzufa Mandzufas Mandzukowska Mandzur Mandzyk Mandzyn Mandzyniec Mandzyń Mandzysz Mandżak Mandżejewski Mandżuk Mandżukowski Mandżunowski Mandżur Mandżyn Manecki Maneja Manejko Manejkowski Manek Manekowska Manel Manel-Jackiewicz Manelski Maneluk Maneł Manent Maner Manerońska Manerowski Manerski Manert Manes Manesiak Manesterski Manet Manetzka Manew Manewicz Manewska Manęta Manfeld Manff Manfred Manfredi Manfredini Mang Mangała Manganelli Mangecka Mangel Manger Manges Manget Mangiel Mangier Mangiewicz Mangler Mangnet Mango Mangol Mangold Mangolt Mangos Mangot Mangowska Mangrid Mangu Mangudis Mangus Mangutow Manhart Manhold Mania Maniaczek Maniaczyk Maniak Maniakało Maniakin Maniakowski Manianin Maniar Maniara Maniarak Maniarek Maniarski Maniarz Manias Maniasik Maniaszek Maniaszyk Maniaś Maniawski Manica Manich Manicha Manichnik Maniciak Manicki Manicz Maniczak Maniczenko Maniczka Manić Maniec Maniecki Maniecki Maniedow Maniek Maniel Manieluk Manieła Manienko Manienkow Maniera Manierak Manierczyk Manierek Manierka Manierski Manies Maniesiak Maniesik Manieta Manietta Manietzka Maniev Maniewicz Maniewski Manig Manigel Manigiel Manijak Manik Manika Manikajło Manikało Manikas Manikiewicz Manikow Manikowski Manilenko Manilewski Maniluk Manił Maniła Maniło Manina Manini Maniniak Maninkiewicz Maniński Manio Manioch Maniocha Maniocka Maniok Manioła Manion Maniora Maniorska Manios Maniosik Manioszek Manioś Maniot Maniowczak Maniowiec Maniowski Maniowszczak Maniów Manisalis Manisch Manisfeld Manisiak Manisławska Manista Manistaj Manistak Manisz Maniszak Maniszczak Maniszewski Maniszowski Manitius Manitzka Maniuch Maniuk Maniuka Maniukiewicz Maniukowska Maniuł Maniura Maniurka Maniurski Maniurzyk Maniusiak Maniusz Maniuszczak Maniuszko Maniuth Maniuto Manja Manjak Manjekowski Manjić Manjora Manjura Manjurka Mank Manka Mankal Mankała Mankarska Manke Mankes Mankielewicz Mankiewicz Mankin Manko Mankow Mankowiak Mankowicz Mankowski Manków Mankus Mankut Manmaj Mann Manna Manneberg Manneck Mannecki Mannei Mannek Mannel Mannerfelt Manni Mannigiel Manniło Mannin Manninen Mannischeff Mannisheff Mannke Manns Mannsberger Mannsfeld Mannteufel Mano Manoch Manocha Manochin Manochina Manoff Manok Manola Manolas Manolin Manoll Manolla Manolopulos Manolow Manolski Manołow Manołowa Manon Manontka Manoń Manoński Manorek Manorella Manoryk Manos Manosik Manoszek Manoś Manot Manota Manow Manowicka Manowicz Manowiec Manowiecki Manowita Manowski Manoziuk Manrocki Manrot Manrysz Mans Mansch Mansel Mansfel Mansfeld Mansfeldt Mansfelski Mansfelt Mansicz Mansiol Mansius Mansk Manske Manski Mansla Manslik Mansolf Mansoor Mansopust Mansour Mansour-Benaouf Mansouri Mansson Manssour Mansteld Mansula Mansur Mansury Mansweld Mansy Mansyk Mansz Manszewski Mant Mantaj Mantajewska Mantal Mantarska Mantas Mantaś Mantay Mantażyk Mantchoff Mante Mantecki Mantefka Mantehfel Mantei Mantej Mantejewski Mantek Mantel Mantelska Mantenfel Mantenfeld Manter Manterfel Manterska Manterus Manterys Manteryś Mantes Manteska Manteufel Manteufer Manteuffel Manteuffell Mantewka Mantewska Mantey Manthai Manthaj Manthei Manthej Manthey Manthoi Mantilla Mantiuk Mantke Mantkei Mantkey Mantkiewicz Mantkowski Mantlak Mantlewicz Mantlik Mantlikowska Mantmey Mantoifel Mantoj Mantojfel Mantolik Mantorowicz Mantorski Mantorys Mantowska Mantrak Mantryba Mantulik Mantuła Mantur Mantura Manturewicz Manturo Manturowicz Manturuk Manturyk Manturz Manturzewski Manturzyk Mantusz Mantuszewska Mantużyk Manty Mantych Mantycki Mantyk Mantyka Mantykiewicz Mantynkiewicz Manuch Manuchin Manuchowska Manuczak Manuel Manuet Manuga Manugielewicz Manugierewicz Manugiewicz Manuił Manuiło Manujło Manujłow Manuka Manukas Manukian Manukiewicz Manukjan Manula Manulak Manulewicz Manulic Manulik Manulok Manurzak Manus Manusch Manuschewska Manusek Manusewicz Manusiak Manusiewicz Manusiński Manuski Manusz Manuszak Manuszczuk Manuszek Manuszewski Manuszkiewicz Manuszyniec Manuś Manut Manuth Manycz Manygiel Manylicz Manyło Manyń Manyńska Manys Manysiak Manysz Manyś Manz Manzano Manzeck Manzei Manzej Manzel Manzelewski Manzer Manzerowska Manzfeld Manziej Manzij Manziuk Manzke Manzla Manzoni Manż Manżak Manżelenko Manżet Manżett Manżuk Manżukowski Manżuła Manżyk Manżyniec Maor Maowski Map Mapa Mapczak Mapejuk Mapelowska Mapka Maponik Maponiuk Mapoń Mapuszak Mara Maraburda Maracarz Maracewicz Marach Maracha Marachaj Marachowski Maracka Marackiewicz Maracz Maraczak Maraczewski Maraczkanycz Maraczuk Maraczyński Marada Maradini Maradus Maradz Maradziewski Maradziński Maradziszewska Marahs Maraj Marajca Marajczyk Marajda Marajka Marajko Marajska Marak Marakiewicz Maral Maralek Maralewicz Maralewski Maralska Maramarosz Maramiak Maramorosz Maramorsz Maran Maranda Maranek Marangos Maraniak Maranicik Maraniec Marankiewicz Marankowska Maranorosz Maranowicz Maranowski Marantowicz Maranz Maranzana Marańczak Marańczuk Marańczyk Marańda Marański Marar Mararczyk Maras Marasek Marasiak Marasiewicz Marasik Marasim Marasimiuk Marasimowicz Marasiński Marasiuk Maraskiewicz Marass Marasymowicz Marasz Maraszak Maraszczak Maraszczuk Maraszczyk Maraszek Maraszewski Maraszkiewicz Maraszyński Maraś Maraśkiewicz Marat Maraton Maratońska Maratos Maratyk Marawiak Marawiec Marawiecki Marawik Marawski Maraz Marazek Marazin Maraż Marażewski Marażny Marbach Marbacher Marbar Marbat Marber Marbicka Marbowiak Marbuz Marc Marcak Marcal Marcalik Marcała Marcało Marcan Marcas Marcazik Marcefeld Marcej Marcejon Marcejones Marcejonis Marcek Marcel Marcela Marcelak Marcelan Marcelanik Marcelek Marcelerowicz Marcelewicz Marcelewska Marceli Marcelik Marcelin Marcelina Marceliński Marcelonis Marceluch Marceluk Marceniak Marceniszyn Marceniuk Marceńska Marcewa Marcewicz Marcewski Marceyon Marcfeld March Marcha Marchacka Marchacz Marchaj Marchajski Marchal Marchalak Marchalewicz Marchalewski Marchalik Marchall Marchalska Marchaluk Marchał Marchałowska Marchand Marchański Marchard Marcharek Marchat Marchaw Marchay Marchecki Marchefka Marchel Marchela Marchelak Marchelek Marchelewicz Marchelewski Marchel-Mikusińska Marchelski Marcheluk Marcher Marchera Marcherek Marchese Marchetti Marchew Marchewa Marchewczuk Marchewczyk Marchewczyński Marchewicz Marchewitz Marchewka Marchewski Marchfant Marchfeld Marchiany Marchiel Marchiewa Marchiewicz Marchilewicz Marchini Marchiński Marchio Marchione Marchiori Marchlak Marchleński Marchlerek Marchlewicz Marchlewka Marchlewski Marchlik Marchliński Marchnicki Marchocki Marchodej Marchoff Marchol Marcholewski Marcholińska Marchoł Marchonowicz Marchoń Marchońska Marchot Marchow Marchowa Marchowiak Marchowicka Marchowicz Marchowiecki Marchowińska Marchowski Marchód Marchót Marchui Marchuk Marchul Marchulak Marchulska Marchuluk Marchuł Marchuła Marchut Marchwa Marchwacki Marchwacz Marchwadzki Marchwandt Marchwant Marchwant Marchwanz Marchwart Marchwat Marchwia Marchwiak Marchwian Marchwiana Marchwiana Marchwianka Marchwiankowska Marchwiany Marchwiarz Marchwiarzyk Marchwic Marchwica Marchwicki Marchwicz Marchwieńska Marchwik Marchwina Marchwiński Marchwitz Marchwitzka Marcia Marciach Marciak Marciałek Marcian Marcianiak Marcianik Marcianis Marcianowicz Marciańska Marciar Marciarek Marciarz Marcias Marciasz Marciaszek Marciborski Marcibowski Marcic Marcich Marcichow Marcichowski Marcichów Marcicki Marcickiewicz Marciczkiewicz Marcićkiewicz Marciejewska Marcieniuk Marcienkiewicz Marcienko Marciewicz Marcijan Marcijański Marcijasz Marcijaś Marcijewska Marcijoch Marcik Marcikiewicz Marcikowski Marcików Marcil Marcilonek Marcilonis Marcilonisz Marcin Marcinak Marcinalec Marcinanis Marcinauskiene Marcinczak Marcinczok Marcinczuk Marcinczyk Marcinczyn Marcine Marcinec Marcineczak Marcineczek Marcineczko Marcinek Marcinia Marciniak Marciniak Marciniak Marciniak-Gutowska Marcinial Marcinian Marcinianis Marciniec Marciniecki Marcinieczko Marciniek Marciniewicz Marciniewski Marcinik Marcinika Marcinikiewicz Marcinikowska Marciniok Marciniów Marciniszko Marciniszyn Marciniuk Marcinka Marcinkan Marcinkaniec Marcinke Marcinkian Marcinkianiec Marcinkienas Marcinkiewicz Marcinkiewicz Marcinkjan Marcinko Marcinkon Marcinkoń Marcinkow Marcinkowicz Marcinkowski Marcinkowski Marcinków Marcinonis Marcinoski Marcinoszek Marcinow Marcinowicz Marcinowski Marcinów Marcinski Marcinszonek Marcinszyn Marcinuk Marcińczak Marcińczuk Marcińczyk Marcińkiewicz Marcińkowski Marciński Marcio Marcioch Marciocha Marcion Marcioniak Marciończuk Marcioszek Marciow Marciowska Marciów Marcis Marcisiak Marcisiewicz Marcisław Marcisz Marciszak Marciszanok Marciszczuk Marciszczyk Marciszek Marciszel Marciszenko Marciszeńska Marciszewicz Marciszewski Marciszka Marciszkiewicz Marciszko Marciszkowska Marciszonek Marciszonok Marciszuk Marciszyn Marciuch Marciuk Marciukiewicz Marciukowska Marciulak Marciulonis Marciuniuk Marciusz Marciuszek Marciuszonek Marciwiak Marciwiec Marcjan Marcjanek Marcjaniak Marcjanik Marcjaniuk Marcjanowicz Marcjanowska Marcjański Marcjasz Marcjoch Marcjocha Marcjoniak Marcjoniek Marcjonis Marcjusz Marckiewicz Marclak Marclewicz Marclewska Marcniak Marcniek Marco Marcoch Marcog Marcoin Marcok Marcol Marcola Marcolik Marcoll Marcolla Marcoł Marcon Marconi Marconkowski Marcoń Marcos Marcowski Marców Marcówka Marcuch Marcucha Marcudziak Marcuk Marcukiewicz Marcul Marcula Marculanis Marculewicz Marcuła Marcun Marcuniak Marcuniuk Marcunkowska Marcuń Marcusiak Marcusz Marcuszewska Marcut Marcuta Marcuzk Marcy Marcyan Marcyanek Marcyaniak Marcyanik Marcyaniuk Marcych Marcyjan Marcyjanek Marcyjaniak Marcyjanik Marcyjaniuk Marcyjański Marcyk Marcykiewicz Marcykowski Marcymiak Marcymik Marcymiuk Marcyn Marcyniak Marcyniszyn Marcyniuk Marcyński Marcyoniak Marcyonik Marcys Marcysiak Marcyszewski Marcyszyn Marcyś Marcyśka Marcywiok Marcywolski Marcyz Marcyzak Marcz Marczak Marczak Marczak Marczakiewicz Marczak-Krupa Marczak-Maciak Marczakowski Marczałkowski Marczan Marczek Marczel Marczelewicz Marczenia Marczenko Marczeno Marczeńko Marczeńska Marczewczyk Marczewicz Marczewska Marczewski Marczinek Marcziniak Marcziniec Marczinkowska Marczińczak Marcziński Marcziszewska Marczkowski Marczlewska Marczo Marczok Marczol Marczoł Marczonek Marczorz Marczowski Marczuch Marczuk Marczuk Marczuk Marczukajtis Marczukiewicz Marczukiewski Marczula Marczulewicz Marczulewski Marczulin Marczułajtis Marczyc Marczycha Marczycki Marczyczkiewicz Marczydło Marczygłowa Marczyk Marczykiewicz Marczykowski Marczyłło Marczyło Marczyn Marczynczak Marczynczyk Marczynek Marczyniak Marczyniuk Marczyńczyk Marczyński Marczyszewski Marczyszyn Marczyśka Marć Marda Mardacz Mardak Mardaka Mardal Mardało Mardan Mardarowicz Mardarska Mardas Mardasiewicz Mardaszewski Mardaus Mardausz Mardefol Mardej Mardeja Mardejewski Mardek Mardel Mardelf Marder Marderowicz Marderwald Mardes Mardeusz Mardias Mardini Mardiniak Mardjas Mardkowicz Mardo Mardofel Mardofol Mardon Mardones Mardoń Mardos Mardosewicz Mardosiewicz Mardosz Mardoś Mardowski Marduardt Marduchowska Mardula Marduła Marduło Mardusewicz Mardusiewicz Mardusin Mardusiński Mardusz Marduta Mardwa Mardyła Mardyłło Mardyło Mardzak Mardzała Mardzewska Mardziak Mardziel Mardzik Mardziłowicz Mardziński Mardziołek Mardzon Mardzyński Marec Marecek Marecha Marechal Marechwica Marecik Marecinek Marecki Marecz Mareczak Mareczek Mareczka Mareczko Mareczkowska Mareć Mared Mareda Maredyk Maredziak Mareg Marejko Marek Marek-Młot Marekowski Marekwa Marekwia Marekwica Marel Marella Marelski Marena Marenczak Marenda Marendowski Marendycz Marendziak Marendziuk Marengo Mareniak Marenicz Mareniec Marenikowska Marenin Marenina Mareniok Mareniuk Marenko Marenowicz Mareń Mareńca Mareńczak Mareńko Mareńska Marer Marera Marerska Mares Maresa Maresch Maresek Maresińska Maresz Mareszczowska Mareszeniuk Mareszko Mareszyński Maret Mareta Maretko Maretniak Maretycz Maretynow Mareusz Marewia Marewica Marewicz Marewski Marey Mareykiewicz Maręcik Marędowski Marędzak Marędziak Marędzka Maręża Marężak Marfai Marfal Marfałek Marfat Marfatek Marferewicz Marfiak Marfiana Marfianek Marfianna Marfianny Marfiany Marficka Marfiewicz Marfik Marfionek Marfut Marga Margac Margacka Margacz Margaf Margaj Margal Margalarczyk Margalla Margalski Margalus Margała Margan Marganiec Marganowska Marganus Margański Margardt Margaritis Margaryti Margas Margasiewicz Margasiński Margaszewski Margaś Margat Margatis Margazyn Margeciok Margecki Margel Margella Margereta Margerit Margeth Margewicz Margian Margiciok Margiczok Margieciak Margieciok Margiecok Margieczok Margiel Margiela Margielewicz Margielewski Margiella Margielski Margiełło Margier Margierowska Margieta Margietzok Margiewicz Margiewska Margilewicz Margilewski Margin Marginiok Margis Margisz Marglarczyk Marglewicz Marglewski Margnardt Margner Margocki Margol Margola Margolak Margolin Margolis Margolska Margolt Margoł Margoła Margon Margonasz Margonia Margoniew Margoń Margoński Margoret Margoreta Margorzała Margos Margosiak Margosiewicz Margosik Margosińska Margosz Margoszczyn Margoszek Margoś Margot Margota Margowicz Margowiczna Margowiczny Margowiczy Margowko Margownicza Margowniczy Margowski Margól Margólska Margóniak Margrabia Margraf Margrarczyk Margrat Margrawiec Margryta Marguardt Marguitan Margul Margula Margulas Margulec Margules Margulewicz Margulies Margulin Margulis Margulski Marguła Margun Margunow Marguński Margusiewicz Marguson Margusz Margut Marguz Marguź Marguż Margużewicz Margużewski Margwart Margwat Margwitan Margyciok Margycioł Marhal Marhall Marhard Marhardt Marhefka Marhefkay Marhel Marhelka Marhewka Marhiewicz Marhlewicz Marhol Marholz Marhula Maria Mariage Mariak Mariakowska Mariampolski Marian Marianczuk Marianczyk Marianek Mariani Marianiak Marianik Marianiuk Mariankowski Marianna Marianow Marianowicz Marianowski Marianpolski Mariańczak Mariańczuk Mariańczyk Mariańkowski Mariański Mariarczyk Mariarz Marias Mariasiewicz Mariasik Mariasz Mariaszewski Mariat Maric Marica Maricka Marić Maridziak Marie Mariefka Marien Marieńczuk Mariera Mariette Mariewicz Marij Marijanek Marijczyn Marijko Marik Marika Marikiel Marikin Marikowska Marin Marinczak Marinek Marinescu Maringe Maringer Marini Mariniak Mariniok Mariniuk Marinkiewicz Marinkow Marinkowski Marinow Marinowicz Marinowski Marin-Rogers Marińczuk Marińczyk Mariok Mariol Mariola Marion Marionowska Mariota Mariotko Mariowski Maris Marisson Marisz Marisza Mariszak Mariszewski Maritczak Maritusz Mariuchna Mariuczenko Mariuk Mariusz Mariuszyc Mariuszycz Marjak Marjampolski Marjan Marjanczuk Marjanczyk Marjanek Marjaniuk Marjankowski Marjanowicz Marjanowski Marjanpolski Marjańczuk Marjańczyk Marjański Marjasiewicz Marjasik Marjasz Marjat Marjon Marjoniak Marjonowski Marjotte Marjowski Marjuszyc Marjuszycz Mark Marka Markabuz Markabuzik Markaczewski Markafka Markaj Markalewicz Markan Markanicz Markanycz Markarewicz Markarow Markas Markaszewski Marke Markefka Markefski Markejka Markel Markelewicz Markelow Marker Markert Markes Marketka Marketon Markewia Markewicz Markewitz Markewka Markewski Markewycz Markgraf Markgräfe Markhauser Marki Markica Markicki Markiduda Markiecki Markieczko Markiefka Markiejka Markiel Markielanis Markielaniś Markielans Markielczyk Markielewicz Markielis Markielowski Markieluk Markielun Markieł Markiełow Markienia Markienowicz Markień Markier Markiet Markieta Markietan Markietka Markieton Markietoń Markietun Markiew Markiewicz Markiewicz-Dunin Markiewiczius Markiewicz-Kłak Markiewicz-Markielewicz Markiewka Markiewski Markil Markilewicz Markin Markindorf Markinko Markińska Markis Markisch Markisz Markiszewska Markitan Markiton Markitoń Markiw Markiwicz Markiz Markiza Markizański Markl Marklejn Marklewicz Marklewska Marklik Marklowski Marklund Markłowski Markmann Markniok Marko Markocha Markociński Markocki Markoczyński Markoff Markol Markola Markoł Markon Markoni Markonicka Markonicz Markoń Markońska Markopolski Markopolsky Markopulos Markopulu Markort Markos Markosik Markosińska Markosz Markoszewski Markoś Markot Markow Markowc Markowczenko Markowiak Markowicz Markowiec Markowiecki Markowiok Markowitz Markowski Markowycz Markożyńska Markót Marków Marks Marksan Marksiewicz Markstein Markstrom Marksz Marku Markuc Markucik Markuciński Markucki Markuczak Markuczyńska Markuć Markudis Markul Markulak Markularz Markulek Markulen Markulicz Markulik Markulis Markulisz Markun Markunas Markunowicz Markuntowicz Markuń Markur Markurat Markus Markusiewicz Markusik Markussen Markusz Markuszewicz Markuszewski Markuszka Markuś Markut Markuta Markuza Markuze Markuzel Markwa Markwaj Markwald Markwała Markwałd Markwant Markward Markwardt Markwart Markwarti Markwas Markwat Markwent Markwia Markwiak Markwic Markwica Markwicz Markwiok Markwitan Markwitz Markwitza Markwordt Markysz Markysz Marla Marlak Marląg Marlecki Marlega Marlej Marlejczyk Marlena Marlenga Marles Marlewicz Marlewski Marlęga Marlęnga Marlica Marlicki Marlicz Marliga Marlikowski Marlin Marlina Marlinek Marlinga Marlinger Marliniak Marlinka Marlinkiewicz Marliński Marlis Marlisz Marlitz Marlo Marloch Marloff Marlos Marlowska Marluk Marła Marłachowska Marłatek Marłka Marło Marłoń Marłowicz Marłowski Marmaj Marmajewski Marmak Marmal Marmala Marman Marmara Marmarz Marmel Marmela Marmełowski Marmer Marmocha Marmocińska Marmol Marmola Marmolak Marmoł Marmołowski Marmon Marmontowicz Marmoń Marmor Marmot Marmoziewicz Marmól Marmór Marmucki Marmudzki Marmul Marmula Marmulak Marmulek Marmulewicz Marmulewski Marmull Marmulla Marmuła Marmułowski Marmur Marmur Marmura Marmurczak Marmurowicz Marmurowski Marmurski Marmurzewicz Marmus Marmusiewicz Marmusz Marmuszewski Marmuszok Marmuzek Marmuziewicz Marmuźniak Marmużek Marmużniak Marmyło Marmysz Marna Marnaj Marnasz Marnd Marnecha Marnecka Marneniuk Marner Marnewska Marniak Marnic Marnich Marnicki Marniewski Marnik Marnikowski Marniła Marniok Marno Marnocha Marnocka Marnola Marnowicz Marnowski Marnusz Marny Marnysz Maro Maroch Marochleb Marochow Marocik Marocińska Marocki Maroczek Maroczkaniec Maroczkanycz Marod Marodko Marody Marohn Marok Marokity Marol Marold Marolewski Marolt Marom Maroma Maromde Maron Marona Maronde Marondel Marondo Marondziak Marone Maronek Maroni Maronka Maronkiewicz Maronna Marono Maronowicz Maronowski Marontowska Marony Maroń Marończyk Maroński Maror Marorek Marorz Maros Marosa Marosak Marosanyj Marosch Marosek Marosi Marosiak Marosiek Marosik Marosińska Maroski Marossanyi Marossanyj Marosz Maroszak Maroszczuk Maroszczyk Maroszek Maroszka Maroszkanycz Maroszok Maroszuk Maroszyk Maroszyński Maroś Marot Marotke Marow Marowelt Marowiak Marowiec Marowski Maroz Maroza Marozak Marozas Marozek Marozik Marozin Marozowska Marożek Marożna Maród Maróg Marólewski Maróń Marów Marówka Maróz Marózałek Marpert Marpieniuk Marquard Marquardt Marr Marra Marrach Marramao Marras Marre MarreI Marrek Marriott Marrodan Marrodan-Casas Marrone Marroni Marrouch Mars Marsa Marsajewicz Marsal Marsalska Marsałek Marsantowicz Marsch Marschal Marschalik Marschalka Marschalkewicz Marschalko Marschalkowska Marschall Marschałkowski Marscham Marschaul Marschefski Marschel Marschewski Marschinke Marschk Marschke Marschner Marscholek Marscholl Marschollek Marscygowa Marsden Marseg Marsenger Marsetz Marsfelden Marshall Marsiałek Marsicke Marsicki Marsiewicz Marsik Marsinowicz Marsiske Marsjan Marsjański Marsjasiewicz Marski Marsocek Marsol Marsolek Marsolem Marsollek Marsołek Marson Marsop Marsow Marsowicz Marstalski Marstań Marsul Marsula Marsulo Marsy Marsylewicz Marsz Marszak Marszal Marszalak Marszalec Marszalek Marszalenko Marszaleńko Marszalewska Marszalik Marszall Marszallek Marszalski Marszaluk Marszał Marszała Marszałak Marszałakowska Marszałek Marszałkiewicz Marszałko Marszałkowicz Marszałkowski Marszałków Marszałł Marszałow Marszałowicz Marszałowski Marszałów Marszan Marszandt Marszang Marszanowska Marszawik Marszawska Marszczak Marszczek Marszczeniuk Marszczewski Marszczowski Marszczuk Marszczycka Marszczyzna Marszek Marszel Marszelec Marszelewski Marszelik Marszelski Marszełek Marszenik Marszeniuk Marszew Marszewicka Marszewicz Marszewiecki Marszewski Marszik Marszk Marszko Marszlakiewicz Marszlek Marszler Marszł Marszła Marszłek Marszłkowski Marszner Marszol Marszolek Marszolik Marszoll Marszoł Marszołek Marszon Marszow Marszowicka Marszowski Marsztyn Marszuk Marszula Marszurska Marszycki Marszyk Marszyn Marszyński Mart Marta Martacka Martala Martalek Martaller Martałek Martan Martanus Martanz Martas Martaś Martaus Martauz Martczak Martczenko Marte Martecki Marteczka Martejek Martek Marteklas Martel Martela Marteliński Martell Martelonis Martelus Martemianow Martemjan Marten Martenberg Martenczuk Martenek Martenes Martenfeld Marteni Marteniak Marteniuk Martenka Martenko Martenowski Martens Martenson Martensson Marteńczak Marteńczuk Marteńczyk Marteński Marter Marteson Marteus Martewicz Martewus Martęga Martficki Martfieka Marth Marthen Martia Martiak Martianow Martiaszek Martich Marticke Martim Marti-Marca Martin Martincewicz Martinczak Martinczyk Martinek Martineli Martinelli Martinenko Martines Martinet Martinez Martinez-Calbimonte Martinger Martingier Martini Martini-Bieszk Martiniec Martinik Martini-Kielan Martiniuk Martinka Martinkaitis Martinkowa Martinkus Martino Martinow Martinowicz Martinowski Martins Martinson Martinsson Martinus Martiń Martińczak Martiński Martirosjan Martirosow Martis Martisson Martisz Martiszek Martiszewicz Martiszewski Martiszko Martiś Martiuk Martka Martko Martkowiak Martkowska Martlewska Martman Martmanowski Martnelis Martniak Martniczak Martniczuk Martnis Martniuk Martnowicz Martnowski Martnów Martofek Martofel Martola Marton Martona Martonik Martonis Martoniuk Martoń Martorska Martos Martosek Martosiak Martosiński Martosz Martoszek Martoś Martowicz Martowłos Martowski Martschinke Martshin Martszin Marttinen Martuka Martul Martula Martulewicz Martuła Martun Martung Martuniak Martuniuk Martunowicz Martuń Martus Martusewicz Martusiak Martusiewicz Martuszewicz Martuszewski Martuszka Martuś Martuzalski Martuzelski Martużalski Martwiak Martwica Martwich Martwicki Martwig Martwij Martwijczuk Martwik Martwitz Martwłos Marty Martyba Martych Martychewicz Martychiewicz Martychoniec Martychowiec Martycz Martycz-Jaworska Martyga Martyjasik Martyjek Martyjewska Martyk Martyka Martyklas Martykowska Martyla Martylińska Martylus Martyła Martym Martymiec Martymiska Martymiuk Martymowska Martyn Martyna Martynajtis Martynajtys Martynaki Martynakis Martynczuk Martynczyk Martyneczko Martynek Martynel Martyneles Martynelis Martyni Martynia Martyniak Martyniczyn Martyniec Martyniecki Martynienko Martyniew Martyniewicz Martynik Martyniok Martynionis Martyniońska Martyniowski Martyniska Martyniszyn Martyniuk Martyniw Martyniwska Martynka Martynkien Martynkiewicz Martynkin Martynko Martynkowska Martynoga Martynonis Martynos Martynow Martynowicz Martynowski Martynów Martynson Martynus Martynuska Martynyk Martynyszyn Martyń Martyńciów Martyńczak Martyńczuk Martyńczyk Martyńko Martyński Martys Martysewicz Martysiak Martysiewicz Martysik Martysiuk Martysz Martyszenko Martyszewski Martyszko Martyszunis Martyszus Martyś Martyśko Martz Martzak Martzall Maruc Maruca Maruch Marucha Maruchacz Maruchel Maruchin Maruchniak Maruchnik Maruchoł Maruchowska Marucik Maruciński Marucka Maruczak Maruczka Maruczkiewicz Maruczko Maruczyński Marud Maruda Marudna Marudow Marudza Marudziński Maruga Marugalski Marugała Marugi Marugiewicz Maruhn Maruisz Maruk Marukiewicz Marukin Marukowska Marul Marula Marulec Marulewicz Marulewski Maruli Marulik Marulis Marulski Maruł Marun Maruna Marunczak Maruniak Maruniec Marunienko Maruniewicz Maruniuk Marunkiewicz Marunowicz Marunowski Maruń Maruńczak Maruński Marurczak Marurkiewicz Marurska Marurzak Marus Marusa Marusak Marusarz Marusczyk Marusej Marusek Marusia Marusiak Marusiek Marusieński Marusiewicz Marusik Marusiński Marusiuk Maruska Maruskiewicz Marusta Marusyk Marusyn Marusz Marusza Maruszak Maruszan Maruszczak Maruszczenko Maruszczuk Maruszczyk Maruszczyński Maruszeczko Maruszek Maruszewicz Maruszewski Maruszka Maruszkiewicz Maruszkin Maruszko Maruszniak Maruszyc Maruszyj Maruszyk Maruszyn Maruszyniec Maruszyński Maruś Marut Maruta Marutko Marutschka Marutschke Marutschko Maruwka Maruza Maruziak Maruzik Marwant Marwart Marwecki Marweg Marwega Marwege Marwers Marwic Marwicki Marwicz Marwinek Marwiński Marwis Marwitz Marwowska Marwy Marx Marxen Mary Maryan Maryanczyk Maryanek Maryanowski Maryańczak Maryańczyk Maryański Maryasz Maryc Marycki Marycz Maryczew Maryczka Maryczkanicz Maryczuk Maryczyk Maryda Marydło Marydz Marydziński Maryewski Maryiczyn Maryj Maryja Maryjan Maryjanik Maryjankowski Maryjanowski Maryjańczyk Maryjański Maryjas Maryjasiewicz Maryjasik Maryjczuk Maryjek Maryjewski Maryjka Maryjko Maryjok Maryjosz Maryjowski Maryk Marykowska Maryks Maryl Marylak Marylewicz Marylkiewicz Marylowski Marylski Maryluk Maryła Maryło Marymak Marymicz Marymont Marymowska Marymska Marymucha Maryn Maryna Marynaiczyk Marynak Marynarczyk Marynarka Marynarska Marynca Marynczak Marynczuk Maryndziak Marynia Maryniaczyk Maryniak Maryniarczyk Marynicka Marynicz Maryniec Maryniewski Marynik Marynin Maryniocha Maryniok Maryniowski Maryniuk Marynka Marynkiewicz Marynko Marynkowić Marynkowski Marynocha Marynowicz Marynowski Maryń Maryńczak Maryńczuk Maryńczyk Maryńdziak Maryński Maryok Maryon Maryowski Marys Marysa Marysewicz Marysiak Marysiewicz Marysiewski Marysik Marysińska Marysiok Marysiuk Maryska Maryson Marysz Maryszak Maryszczak Maryszczuk Maryszczyk Maryszewski Maryszka Maryszko Maryszler Maryś Maryśka Maryt Marytczak Marytka Marytko Marytna Marytniak Marytniuk Marytno Marytnowicz Maryto Marytoniuk Marytynowicz Marytz Maryż Marz Marza Marzajko Marzak Marzal Marzalik Marzał Marzałek Marzan Marzanek Marzaniszyn Marzanna Marzanowski Marzantowicz Marzański Marzawtowicz Marzącka Marząd Marządka Marząta Marzątka Marzątko Marzch Marzczuk Marzec Marzec Marzech Marzecion Marzecki Marzeda Marzeion Marzej Marzejan Marzejewski Marzejko Marzejko Marzejkowska Marzejon Marzejow Marzek Marzel Marzela Marzelanik Marzelski Marzełowski Marzena Marzencin Marzencki Marzenda Marzenna Marzenowski Marzenta Marzeński Marzeta Marzetz Marzewicz Marzewski Marzeyon Marzęciak Marzęcki Marzęda Marzęńciak Marzęta Marzętta Marziano Marzinek Marziniak Marzinkiewicz Marzinkowska Marziński Marzisz Marzjan Marzkiewicz Marzkowska Marzły Marznica Marznicki Marznik Marznowska Marzoch Marzodko Marzok Marzol Marzoll Marzoł Marzon Marzonek Marzoń Marzotka Marzotko Marzott Marzotto Marzuch Marzucha Marzuchowski Marzudzuk Marzula Marzulis Marzy Marzyan Marzyc Marzych Marzycha Marzychowski Marzycki Marzydusza Marzygliński Marzygłocki Marzyjan Marzyjanek Marzyk Marzykowski Marzymas Marzymski Marzyniak Marzynowska Marzyński Marzys Marzysz Marzyszek Marzyś Marzywołek Marż Marżak Marżało Marżecki Marżewski Marżeyon Marżęda Marżło Marżoch Marżonek Marżyński Marżysz Mas Masa Masaad Masac Masacz Masaczenko Masaczyński Masadyni Masadyń Masadyński Masaj Masajada Masajda Masajło Masajtis Masajto Masak Masakowski Masal Masala Masalewski Masalon Masalski Masał Masała Masałecki Masałkowski Masałow Masambuku Masan Masana Masanek Masaniec Masanio Masanneck Masannek Masanowski Masapust Masapusty Masar Masarak Masarczyk Masarek Masarewicz Masarowicz Masarski Masaryk Masarz Masarzewska Masbauer Masberg Mascewicz Masch Maschek Maschenski Maschera Mascherczyk Maschiński Maschitz Maschka Maschke Maschner Maschota Maschotta Maschtall Maschuff Mascianica Mascianiec Mascibroda Mascidła Mascidło Mascienica Masciuch Mascyk Masczyk Mase Masecki Masecuch Masejczuk Masejewska Masek Masel Maselewski Maseli Maselik Masella Maselli Maselon Masely Masełajc Masełbas Masełek Masełka Masełko Masełkowski Masełow Masenek Masepiuk Maser Maserak Maserczyk Maserek Maserewicz Masernak Maserok Maserowicz Maserszmit Masetek Masewicz Masewicz-Masel Masewski Masheimer Mashel Mashow Masiak Masiakiewicz Masiakowski Masiali Masialik Masialski Masiał Masiałowicz Masian Masianik Masianis Masiankiewicz Masianko Masiarak Masiarczyk Masiarek Masiarkowski Masiarz Masiasz Masiaszek Masiądz Masiąg Masibrodzki Masic Masica Masicki Masicz Masiczak Masiczek Masiczuk Masiej Masiejańska Masiejczuk Masiejczyk Masiejewicz Masiejewska Masiejka Masiejko Masiejonek Masiejowska Masiek Masiel Masielak Masielarz Masielewicz Masielewski Masielska Masiełajc Masiełajć Masiena Masienek Masieniak Masienko Masienniak Masier Masiera Masierak Masierek Masierkiewicz Masierkowski Masierna Masierowski Masierz Masiewicz Masiewska Masik Masikowski Masilela Masilewicz Masilikiewicz Masilonis Masilunas Masiłkin Masimowicz Masin Masina Masiniak Masinkiewicz Masinowski Masiński Masio Masiołek Masion Masionek Masionis Masioń Masior Masiorek Masioro Masiorski Masiota Masiowicz Masiowski Masiórna Masir Masirek Masirer Masirowski Masiubański Masiuda Masiudziński Masiuk Masiukiewicz Masiuk-Polonis Masiul Masiulaniec Masiulanis Masiuleniec Masiulewicz Masiulis Masiuloniec Masiunas Masjak Masjanis Masjarek Masjasz Masjonis Maska Maskal Maskalan Maskalaniec Maskalenko Maskalewicz Maskalon Maskalonek Maskalonok Maskalski Maskaluk Maskaluniec Maskała Maskar Maskara Maske Maskey Maskieła Maskiera Maskiewicz Maskińska Masklak Masko Maskol Maskoń Maskos Maskow Maskowiak Maskowicz Maskowski Maskuch Maskulak Maskulaniec Maskulanis Maskuliński Maskulska Maskuła Maskus Maskut Maskwińska Maslach Maslaczka Maslak Maslakiewicz Maslana Maslanek Maslaniec Maslanik Maslanis Maslanka Maslankiewicz Maslanko Maslankowski Maslanny Maslany Maslarz Maslaska Masląg Maslej Maslejak Maslenik Maslenikow Maslenkow Maslennikow Masler Maslerz Maslewska Maslica Maslich Maslicha Maslij Maslijewicz Maslikiewicz Maslikowski Maslinger Masliński Maslisz Maslo Masloch Maslof Maslon Maslona Maslonka Maslonkowski Masloń Maslosz Maslow Maslowski Masluch Masluk Maslukiewicz Masluszczak Maslużenko Masła Masłaj Masłak Masłakow Masłakowiec Masłalska Masław Masławski Masłej Masłek Masło Masłobojew Masłoch Masłocha Masłocki Masłok Masłon Masłoniak Masłonik Masłoń Masłońska Masłosz Masłow Masłowicki Masłowicz Masłowiec Masłowiecki Masłowski Masłowy Masłówka Masłuszczak Masły Masłycka Masłygan Masłyj Masłyk Masłyka Masłysz Masna Masnel Masner Masniak Masnica Masnicka Masnik Masnowski Masnusz Masny Masnyj Masnyk Masoch Masocha Masoj Masojada Masojcz Masojć Masolak Masoł Masoła Mason Masoni Masoniec Masonik Masoń Masoński Masopust Masoput Masor Masorek Masorz Masosz Masow Masowa Masowicz Masowiec Masowska Masór Masów Maspan Masprowicz Masr Masri Mass Massa Massabki Massad Massajada Massak Massakowski Massal Massalewicz Massalski Massan Massań Massar Massarczyk Massarek Massari Massarnowski Massauh Masse Massek Massel Masseli Masselik Massely Massełkowska Massen Masser Masserowicz Masset Massey Massi Massiel Massier Massirer Massiuk Massloch Massloff Massny Masson Massoni Massoń Massopust Massouh Massow Massowa Massór Massulik Mast Mastachowska Mastag Mastaj Mastajek Mastakowska Mastal Mastala Mastalafiński Mastalan Mastalarczuk Mastalarczyk Mastalarek Mastalarski Mastalarz Mastalasz Mastalczyk Mastalec Mastalen Mastaler Mastalerczuk Mastalerczyk Mastalerek Mastalerko Mastalerski Mastalerz Mastalesch Mastalesz Mastaliersch Mastalierz Mastaliński Mastalirz Mastalisz Mastalski Mastały Mastankiewicz Mastańska Mastarek Mastay Mastecki Mastej Mastejak Mastejek Mastejewska Mastejowski Mastek Mastela Mastelak Mastelan Mastelarczuk Mastelarczyk Mastelarz Mastelerczuk Mastelerczyk Mastelerz Mastella Mastelorz Master Masterak Masterczak Masterman Masternak Masterniak Masterok Masterska Masterzak Mastiak Mastian Mastieńczuk Mastin Mastkowska Mastlerz Mastny Masto Mastoj Mastolarczyk Mastolarek Mastolarska Mastolerczyk Mastolerz Mastos Mastowiec Mastowska Mastów Mastrowski Mastruk Mastrzyk Mastrzykowski Mastuch Mastularz Mastur Masty Mastyga Mastyj Mastyjan Mastyk Mastyka Mastykarz Mastyla Mastylak Mastylarek Mastylarz Mastyła Mastyło Mastyna Mastyniuk Mastynow Mastyń Mastyński Masuch Masuhr Masulik Masulis Masuła Masur Masura Masuras Masurek Masuro Masurowski Masy Masyasz Masyk Masynek Masynowicz Masyra Masys Masyszyn Masz Masza Maszadro Maszak Maszakowska Maszalajtys Maszalec Maszalski Maszałajtys Maszałek Maszałkiewicz Maszałkowska Maszało Maszanka Maszanowski Maszański Maszara Maszarek Maszarkowski Maszaro Maszawiec Maszawska Maszbach Maszczak Maszczakiewicz Maszczar Maszczenko Maszczenkowska Maszczuk Maszczyc Maszczyk Maszczykowski Maszczyn Maszczyński Maszczyszyn Maszecki Maszej Maszek Maszel Maszelajtis Maszelajtys Maszelewska Maszelska Maszenda Maszeńda Maszeński Maszer Maszerak Maszerek Maszerenko Maszerewicz Maszerkowski Maszerow Maszerowski Maszeski Maszeston Maszestow Maszestun Maszewida Maszewski Maszk Maszka Maszkała Maszkało Maszkara Maszkarewicz Maszke Maszkier Maszkiewicz Maszkiewski Maszko Maszkot Maszkow Maszkowców Maszkowiak Maszkowicz Maszkowski Maszków Maszlach Maszlak Maszlakiewicz Maszlana Maszlanka Maszlany Maszląg Maszlej Maszlejak Maszlewska Maszlic Maszlińska Maszloch Maszlong Maszluch Maszłak Maszło Maszłykina Maszna Masznarska Maszner Masznic Masznica Masznicz Masznienko Maszniew Maszniguc Masznigut Maszochraj Maszograj Maszol Maszonek Maszonka Maszoń Maszoński Maszorek Maszorowska Maszot Maszota Maszotta Maszotte Maszowski Maszpańska Maszrafiak Maszre Masztafia Masztafiak Masztaj Masztajak Masztak Masztakow Masztakowski Masztaków Masztal Masztalar Masztalarczuk Masztalarczyk Masztalarski Masztalarz Masztalecz Masztaler Masztalerczuk Masztalerczyk Masztalerek Masztalerski Masztaleruk Masztalerz Masztalesz Masztalewicz Masztalewska Masztalik Masztaliński Masztalir Masztalisz Masztaller Masztalowski Masztalski Maształ Masztanowicz Masztarowski Masztek Masztelan Masztelarczuk Masztelarczyk Masztelarz Masztelerska Masztelerz Masztelski Masztur Maszuch Maszudziński Maszuf Maszumańska Maszur Maszuta Maszy Maszybrocki Maszybrodzki Maszyc Maszycki Maszyk Maszymańska Maszyn Maszyna Maszynda Maszyniak Maszynkiewicz Maszynowski Maszyńda Maszyński Maś Maśca Maścian Maścianica Maścianiec Maściborska Maścibrocki Maścibroda Maścibrodzki Maścibrzuch Maścibrzych Maścicka Maścidło Maścienica Maściński Maściobroda Maściszewska Maściuch Maściuk Maśka Maśkiewicz Maśko Maśkowiak Maśkowiec Maśkowska Maśków Maśla Maślach Maślaczek Maślaczyk Maślaczyński Maślag Maślaj Maślak Maślaka Maślakiewicz Maślakow Maślakowski Maślaków Maślan Maślana Maślanak Maślanek Maślanicz Maślaniec Maślaniewicz Maślanik Maślank Maślanka Maślanka Maślankiewicz Maślanko Maślankowski Maślanna Maślanny Maślanowski Maślany Maślanyk Maślańczuk Maślańczyk Maślański Maślarczyk Maślarz Maślarzyk Maślawik Maśląg Maśląka Maśląkowski Maśleczka Maślej Maślejak Maślejczyk Maślena Maślenicki Maślenik Maślenikow Maśleników Maślenkow Maślennik Maślennikow Maśleń Maślerz Maślewicz Maślewski Maśli Maślica Maślich Maślicha Maślicki Maślij Maślijewicz Maślik Maślikiewicz Maślikowski Maślinger Maślinkiewicz Maślinowski Maśliński Maślisz Maśliwiec Maśloch Maślon Maślona Maślong Maślonik Maślonka Maślonkiewicz Maślonkowicz Maślonkowski Maśloń Maślorz Maśluch Maśluk Maślukiewicz Maśluszczak Maśłowska Maśna Maśniak Maśnica Maśnicki Maśniecki Maśniewicz Maśniewski Maśnik Maśniska Maśniuk Maśny Maśpinek Maśtak Maśtakowski Maświcka Mat Mata Matablewski Matac Matachowski Matacka Matacz Mataczak Mataczun Mataczyna Mataczyno Mataczyński Matafiasz Matafiej Matafiejuk Mataj Matajas Matajasek Matajczuk Matajek Matajewicz Matajka Matajkiewicz Matajowicz Matajszczuk Matajszczyk Matak Matakiewicz Matal Matala Matalak Mataleńska Matalerz Matalewski Matali Matalik Mataliniec Mataliński Matalis Matalkiewicz Matalla Matalska Matała Matałek Matałowski Matałyga Matam Matamuszek Matan Matan Matanda Matanek Matania Mataniak Matanina Matanog Matanowicz Matanowski Matanóg Matanycz Matanyj Matań Matańczuk Matańko Matańska Matar Mataram Mataraszek Matarczyk Matarczyńska Matarewicz Matarkowska Matarska Matarz Matarzewska Matarzyński Matas Mataschke Matasek Matasiak Matasik Mataska Matasko Matasow Matasz Mataszczak Mataszczyk Mataszek Mataszewski Mataszka Mataszkiewicz Mataszko Mataszyńska Mataśka Mataśko Matat Mataulewicz Mataus Matausch Matauschek Matausz Matauszek Matauszów Matawowska Matawska Matąga Matca Matcarowska Matchel Matcher Matcherek Matchies Matchowski Matciak Matciniak Matciol Matciuk Matcyk Matczak Matczak Matczak Matczak Matczejewska Matczek Matczenia Matczenie Matczewski Matczok Matczuk Matczyk Matczyna Matczyński Matczyszyn Mate Matea Mateal Mateas Matebel Mateblewski Mateblowski Mateburska Matech Matecha Matecki Matecz Mateczak Mateczka Mateczko Mateczok Mateczyńska Mateef Mateias Mateiko Mateis Matej Mateja Matejak Matejan Matejanka Matejanko Matejarz Matejas Matejasik Matejaszczuk Matejaszczyk Matejaszek Matejaś Mateja-Torbiarz Matejcio Matejciów Matejczak Matejczek Matejczuk Matejczyk Matejek Matejenka Matejesiek Matejeski Matejew Matejewicz Matejewski Matejka Matejkiewicz Matejko Matejkowski Matejo Matejok Matejowski Matejski Matejszczak Matejuczyk Matejuk Matejuk-Miszczuk Matejun Matejunas Matek Matel Matela Matelak Matelan Matelański Matelczuk Matelewicz Matelewski Matelica Matelisiak Matelka Matelkiewicz Matella Matelonek Matelowski Matelski Matelunas Mateła Matełka Matełko Matełusiak Matełusik Matemisz Matemowska Matena Matenczuk Mateni Matenia Matenik Mateniuk Matenka Matenko Matenkow Matenna Matenok Matensiak Matenszuk Mateń Mateńczuk Mateńka Mateńko Mateńkowska Mateński Mateoszek Mateószek Mater Matera Materac Materach Materacka Materak Materał Materan Materas Matercok Materczok Materczyk Matere Materek Materen Matereń Materewicz Materia Materka Materka Materkas Materklas Materko Materkowski Materla Materlak Materlik Materliński Materła Matern Materna Materna Maternak Materne Maternia Materniak Maternicki Maternik Maternisz Materniuk Maternowski Maternus Materny Materny Materok Materowicz Materowski Matersiak Materski Materus Materyński Materys Materzak Materzok Materzyński Materżok Mates Matesa Matesek Matesiak Matesik Mateszczyk Mateszek Mateszew Mateszewska Mateszko Mateszo Mateszuk Mateś Mateus Mateusiak Mateusik Mateusz Mateuszak Mateuszczak Mateuszczuk Mateuszczyk Mateuszek Mateuszewski Mateuszów Mateuszuk Matewa Matewicz Matewiejczuk Matewisz Matewka Matews Matewski Matey Mateyszczyk Mateza Matezuk Matfejuk Matfiej Matfiejczuk Matfiejczyk Matfiejew Matfiejuk Matfin Mathan Mathaus Mathauser Mathcor Mathe Mathea Mathec Mathei Matheiczyk Matheis Matheisel Mathej Matheja Mathejczyk Mathejs Mathejsel Matheke Mathela Mathenia Mathens Matheos Matheoschat Matheoszat Mathera Mathes Matheta Matheus Mathews Mathfa Mathia Mathiak Mathias Mathiasen Mathiassen Mathiasz Mathiaszek Mathiaszyk Mathiej Mathies Mathiesen Mathioschek Mathis Mathiszik Mathner Mathoes Mathonia Mathuschowitz Mathussek Mathuszek Mathyl Mathys Mathyssek Matia Matiaczewska Matiak Matiakowski Matian Matianowski Matiarz Matias Matiasczyk Matiasek Matiasiak Matiasik Matiasińska Matiasz Matiaszak Matiaszczak Matiaszczuk Matiaszczyk Matiaszek Matiaszewski Matiaszkiewicz Matiaszkojć Matiaszowski Matiaszów Matiaszuk Matiaszyk Matiaś Matiatko Matic Matich Maticka Matić Matiejós Matiejów Matiejunas Matiejus Matiesza Matieszko Matij Matijak Matijas Matijasik Matijasz Matijaszek Matijaszkiewicz Matijaśkiewicz Matijcio Matijciów Matijców Matijczak Matijczuk Matijek Matijewicz Matijewska Matijuk Matik Matilda Matilis Matillek Matilski Matiolański Matiolla Matios Matiosik Matioszek Matioszka Matioszko Matis Matisek Matisiak Matisik Matisow Matissek Matiszewska Matiszkowiak Matiszok Matiszyńska Matiucha Matiuk Matiukow Matiulko Matiunko Matiuszczak Matiuszek Matiuszko Matiuszyn Matjakowski Matjan Matjanowski Matjas Matjasek Matjasewicz Matjasik Matjasiński Matjasowicz Matjasz Matjaszczuk Matjaszczyk Matjaszek Matjaszewski Matjaszko Matjaszkojć Matjaszuk Matjaszyk Matjaszys Matjaśkiewicz Matjatko Matjeka Matjeski Matjew Matjewicz Matjoni Matjuchin Matka Matkacz Matkas Matkies Matkiewicz Matko Matkońska Matkowicz Matkowski Matkowski Matkus Matl Matla Matlach Matlachowski Matlacz Matlag Matlajew Matlak Matlakiewicz Matlakowski Matlanga Matlanowski Matlar Matlas Matlaś Matlawska Matląg Matlega Matlegiewicz Matlejewski Matlengiewicz Matlerski Matlewski Matlęga Matlęgiewicz Matlica Matlich Matlik Matlikiewicz Matlingiewicz Matlinkiewicz Matliński Matlisjewicz Matloch Matlochowska Matlok Matloka Matlonga Matlor Matlowski Matluas Matluch Matluk Matła Matłach Matłachowski Matłacki Matłacz Matłaj Matłas Matłaszek Matłaszewski Matława Matławski Matłejko Matłęga Matłoch Matłocha Matłok Matłoka Matłosz Matłoszek Matłoszyński Matłowski Matłuch Mat-Madajczak Matmia Matmiak Matmias Matner Matnia Matniak Matnicka Matniej Matniejczyk Matnies Matniewicz Matnik Matnis Matniszewski Matniuk Matnizo Matoblewski Matocha Matochniejczuk Matochwiejczuk Matoczyńska Matofiej Matofiejczuk Matofij Matog Matoga Matojkowska Matok Matola Matolicz Matoliniec Matolińska Matolska Matoła Matołka Matoma Matomisz Maton Matong Matoni Matonia Matoniak Matonis Matonocha Matonog Matonoha Matonóg Matoń Matońka Matońkiewicz Matońska Mator Matora Matorny Matoróg Matorski Matory Matoryn Matoryń Matos Matosak Matosch Matosek Matosiak Matosik Matosiuk Matosjan Matoska Matosz Matoszak Matoszek Matoszen Matoszewicz Matoszka Matoszko Matoszuk Matośka Matota Matousz Matouszek Matouszuk Matowicki Matowicz Matowidło Matowiecki Matowski Matóg Matószko Matrac Matracha Matracki Matracz Matraj  Matrakas Matranek Matrarzek Matras Matrasek Matrasik Matraszak Matraszek Matraszek-Szaniawska Matraszkiewicz Matraś Matray Matrąg Matreczyk Matrejak Matrejek Matrejko Matrela Matrena Matrenczuk Matrenczyk Matrenka Matreńczuk Matreńczyk Matreska Matreszek Matrewicz Matręczyk Matriba Matriej Matrij Matrna Matrochin Matrocka Matrofianiuk Matroj Matrojek Matroks Matrona Matronczuk Matronczyk Matrończyk Matros Matroszek Matroszyło Matroś Matrowski Matruda Matruk Matrunicz Matrunionek Matrus Matrusiewicz Matruszek Matruszewicz Matruszewska Matryba Matrybińska Matrybut Matrychowiec Matrycka Matrycyn Matryfajło Matryka Matryn Matryna Matryniak Matryniewicz Matryniuk Matrynowicz Matrynowska Matrypuła Matrys Matryszewski Matryszyn Matrzak Matrzkiewicz Matschaj Matschay Matschej Matschery Matschey Matschi Matschke Matschulak Matschulat Matschulla Matsek Matsernak Matses Matsfelt Matsiak Matsouka Matsson Matsumoto Matsunaga Matszaj Matszak Matszczak Matszewska Matszkiewicz Matszula Matt Matta Mattab Mattausch Mattauszek Mattawska Mattczak Matte Mattej Mattel Mattela Mattengiewicz Matter Mattera Mattern Matterna Mattes Matteus Mattey Mattfeld Matthaei Matthaus Matthäus Matthea Matthes Mattheus Matthews Matthey Matthias Matti Mattiasson Mattik Mattis Mattisson Mattmiler Mattmüller Mattna Mattner Mattoszko Mattsson Mattusch Mattusek Mattussak Mattusz Mattuszek Mattya Mattyssek Matuba Matubowski Matuc Matuch Matuchin Matuchniak Matuchno Matuchny Matuchowska Matucki Matuczuk Matuć Matuda Matug Matuga Matuika Matuja Matujasek Matujaszek Matujewicz Matujko Matujło Matujszczak Matujza Matujzo Matuk Matuka Matukanis Matukańska Matukić Matukiewicz Matukin Matuko Matul Matula Matulaitis Matulajczyk Matulak Matulaniec Matulanis Matulczyk Matulenko Matulewicz Matulewski Matulicz Matulin Matuliniec Matuliński Matulis Matulis Matuliś Matulka Matulko Matulla Matulski Matuluk Matuła Matułajtis Matułajtys Matułak Matułar Matuław Matułka Matułkowicz Matułojć Matułowicz Matułowska Matunak Matunek Matuniak Matuniek Matunik Matunin Matuńczyk Matuńkiewicz Matur Matura Maturczak Maturek Maturka Maturkiewicz Maturlak Maturniak Maturowski Maturski Maturz Maturzak Maturzejczuk Maturzek Maturzewska Maturzyk Maturzyński Matus Matusak Matusch Matuschak Matuschek Matuschewski Matuschik Matuschke Matuschkiewicz Matuschok Matuschowitz Matusczak Matusczyk Matusecka Matusek Matusek-Perez Matusewicz Matusiak Matusiak Matusiakiewicz Matusiarz Matusiecki Matusiek Matusielański Matusiewicz Matusiewski Matusik Matusikiewicz Matusiński Matusioch Matuski Matuskiewicz Matusko Matuson Matusow Matusów Matussek Matussiak Matusyk Matusz Matuszak Matuszalik Matuszalski Matuszcak Matuszcyk Matuszczak Matuszczek Matuszczenko Matuszczuk Matuszczyk Matuszczyńska Matuszecka Matuszek Matuszelański Matuszelewska Matuszenko Matuszeński Matuszew Matuszewicz Matuszewski Matuszewski Matuszik Matuszka Matuszkiewicz Matuszko Matuszkowiak Matuszkowska Matuszna Matuszniak Matuszny Matuszok Matuszonek Matuszowic Matuszowicz Matuszowitz Matuszowski Matuszów Matuszuk Matuszycka Matuszyk Matuszyn Matuszyniec Matuszyński Matuś Matuśka Matuśkiewicz Matuśna Matuśniak Matuśniarz Matuśny Matuta Matutkiewicz Matuttis Matuza Matuzalski Matuzelski Matuzewicz Matuziak Matuziewicz Matuzik Matuzińska Matuzja Matuzjo Matuzna Matwa Matwejko Matwejków Matwejuk Matwia Matwial Matwicki Matwiczak Matwiczuk Matwiczyn Matwid Matwieczuk Matwieiszyn Matwiej Matwiejak Matwiejczak Matwiejczuk Matwiejczyk Matwiejczyk-Matwiejewski Matwiejczyn Matwiejec Matwiejenko Matwiejew Matwiejewicz Matwiejewski Matwiejko Matwiejków Matwiejów Matwiejski Matwiejszuk Matwiejszyn Matwiejuk Matwies Matwieszczyk Matwieszyn Matwig Matwij Matwijas Matwijcio Matwijczak Matwijczuk Matwijczyk Matwijczyna Matwijec Matwijeczko Matwijejko Matwijejska Matwijenko Matwijeszyn Matwijew Matwijewicz Matwijewski Matwijiszyn Matwijiw Matwijko Matwijow Matwijowski Matwijów Matwijszyn Matwik Matwików Matwin Matwiński Matwis Matwisów Matwisyk Matwiszyn Matwitz Matwoszkiewicz Maty Matya Matyanowski Matyas Matyaschek Matyasek Matyasiak Matyasik Matyasińska Matyasz Matyaszczuk Matyaszczyk Matyaszek Matyaszewski Matyaszkiewicz Matyba Matyborski Matybowski Matych Matychewicz Matychniak Matychowiak Matychowicz Matychowiec Matyciak Matycki Matycyn Matycz Matyczak Matyczek Matyczka Matyczkiewicz Matyczyk Matyczyński Matyczyński Matyda Matyfi Matyg Matyga Matyiak Matyias Matyiński Matyj Matyja Matyjac Matyjach Matyjaczak Matyjak Matyjakowski Matyjan Matyjanczyk Matyjanek Matyjaniak Matyjanka Matyjanko Matyjanowski Matyjas Matyjaschek Matyjasek Matyjasiak Matyjasiek Matyjasik Matyjaskiewicz Matyjasz Matyjaszak Matyjaszcyk Matyjaszczak Matyjaszczuk Matyjaszczyk Matyjaszczyn Matyjaszek Matyjaszewski Matyjaszkiewicz Matyjaszko Matyjaszkojc Matyjaszkojć Matyjaszkowicz Matyjaszuk Matyjaszyc Matyjaszyk Matyjaszyn Matyjaszys Matyjaśkiewicz Matyjawczyk Matyjciów Matyjczak Matyjczek Matyjczów Matyjczyk Matyjek Matyjen Matyjesik Matyjeszczyk Matyjew Matyjewicz Matyjewicz-Maciejewicz Matyjewski Matyjka Matyjkiewicz Matyjonek Matyjoszek Matyjów Matyjszczyk Matyjszek Matyjuk Matyjurek Matyjusik Matyk Matyka Matykajtys Matykiewicz Matyko Matykowski Matyl Matyla Matylak Matylaska Matylda Matylek Matylewicz Matylewski Matylianes Matylis Matylka Matylkiewicz Matylla Matylon Matylonek Matylowicz Matylowski Matylski Matyła Matyłasik Matymak Matymia Matymysz Matyna Matynak Matynczyk Matynia Matyniak Matynian Matynicz Matyniewicz Matyniów Matyniuk Matynka Matynkiewicz Matynkowski Matynoga Matynowski Matyń Matyńczuk Matyńczyk Matyńka Matyńkiewicz Matyńko Matyńkowski Matyńkowski Matyński Matyoszek Matyraj Matyrka Matyrko Matyrzenko Matyrzyński Matys Matysa Matysak Matysbon Matyschik Matyschiok Matyschok Matysczok Matysek Matysewicz Matysiak Matysiakiewicz Matysiek Matysiew Matysiewicz Matysiewski Matysik Matysikiewicz Matysin Matysińska Matysiok Matysiuk Matyska Matyskiel Matyskieł Matyskieła Matyskieło Matyskiewicz Matysko Matysniak Matysowicz Matysów Matyssek Matysz Matyszak Matyszczak Matyszczuk Matyszczuk-Matysko Matyszczyk Matyszek Matyszewicz Matyszewski Matyszik Matyszkiel Matyszkiewicz Matyszko Matyszkojć Matyszkowicz Matyszok Matyszuk Matyszyk Matyszyńska Matyś Matyśkiel Matyśkiewicz Matyśniak Matyśnik Matywa Matywiakiewicz Matywiecki Matywojtek Matyz Matyzbon Matyziak Matyzonok Matyżonek Matz Matzak Matzallik Matzanke Matzdorf Matzek Matzenauer Matzgier Matziari Matziaris Matziol Matzion Matziuch Matzka Matzke Matzken Matzker Matzko Matzner Matzocha Matzumińska Mau Mauara Mauberg Mauc Mauceri Mauch Maucha Mauchnik Maucy Mauczko Mauczura Mauderowicz Maudowska Maudrykiewicz Maudrysz Mauduk Maudulak Maudziak Maudziewicz Maudziński Maudziuk Mauer Mauersberg Mauersberger Mauersbergier Maug Mauk Maukiewicz Mauks Mauksch Mauksz Maul Maula Maulc Maulenberg Mauler Maulis Maultz Mauma Maumaj Maumczyk Maumiak Maumowicz Maumuk Maunder Maunowska Maur Maura Maurach Maurawicki Maurek Maurer Mauri Mauricz Maurin Mauritz Mauruszewicz Maury Mauryc Maurycy Maus Mausak Mausch Mauschagen Mauschild Mausel Mauser Mausfeld Maushagen Mausher Mausiak Mausiewicz Mausimiuk Mausolf Mausz Mauszek Mauszewska Mauszycki Mauszyński Mauś Maut Mauterys Mauthe Mauthner Mautkowska Mautorska Mautsiewicz Mautużyk Mautycka Mauzagen Mauzei Mauzel Mauzer Mauzińska Mauzolf Mawa Mawak Mawaszek Mawduk Mawdzik Mawejek Mawejska Mawel Mawer Mawerczyk Mawicka Mawiejczuk Mawik Mawińska Mawla Mawlichanów Mawrandza Mawrandzas Mawricz Mawrić Mawridis Mawrin Mawro Mawrocki Mawrodin Mawroidis Mawrojanidis Mawryczew Mawryn Mawryniuk Mawryń Max Maxa Maxe Maxellon Maxelon Maxheimer Maximilien Maxis Maxisch Maxymowicz May Maya Maycher Maychrzak Maychszak Mayda Maydek Maydell Maydlak Mayduk Maydzińska Mayea Mayejczuk Mayen Mayer Mayerberg Mayerhofer Mayering Mayeta Maygier Mayier Mayka Mayko Maykowski Mayle May-Majewski Maynusz Mayor Mayoral Mayr Mayrowski Mays Mayser Maysiak Maysner Mayszczak Mayszel Mayszko Maywald Mayzel Mayzner Maz Maza Mazacz Mazaj Mazajczyk Mazajew Mazajka Mazajko Mazajło Mazak Mazal Mazalanowski Mazalewski Mazalia Mazalik Mazalis Mazalla Mazalon Mazalski Mazało Mazan Mazana Mazanec Mazanek Mazaniak Mazaniec Mazaniewska Mazanik Mazaniuk Mazanka Mazankiewicz Mazanko Mazanow Mazanowicz Mazanowski Mazantowicz Mazanuk Mazany Mazań Mazański Mazar Mazaraka Mazaraki Mazarant Mazarański Mazarczyk Mazarek Mazarenek Mazarent Mazarewicz Mazarewski Mazarkiewicz Mazarko Mazaro Mazarowska Mazarski Mazartowicz Mazaruk Mazarz Mazasz Mazaś Mazat Mazawka Mazawska Mazdak Mazdan Mazder Mazdrzowska Mazdyniewicz Mazdziarz Maze Mazec Mazecki Mazeczek Mazeda Mazej Mazejczyk Mazejewski Mazejko Mazejski Mazek Mazel Mazela Mazelak Mazelan Mazelanik Mazelewski Mazelik Mazelisz Mazella Mazelnik Mazelon Mazelow Mazelska Mazen Mazenas Mazeon Mazepa Mazepin Mazepiuk Mazepka Mazepus Mazer Mazera Mazerand Mazerant Mazerek Mazerewicz Mazerowicz Mazerski Mazerys Mazet Mazew Mazewicz Mazewski Mazg Mazga Mazgaczyk Mazgaj Mazgajczyk Mazgajewski Mazgajski Mazgal Mazgalik Mazgalin Mazgalski Mazgała Mazgało Mazgańska Mazgawa Mazgay Mazgialis Mazgiejko Mazgiel Mazgielczyk Mazgiel-Wiszniewski Mazgiewska Mazgis Mazgiś Mazgol Mazgoła Mazgóła Mazguła Mazia Maziajka Maziak Maziakiewicz Maziakowski Mazialska Maziała Mazian Mazianek Maziańska Maziar Maziara Maziarczak Maziarczuk Maziarczyk Maziarek Maziarka Maziarkiewicz Maziarko Maziarski Maziaruk Maziarz Maziarzewski Maziarzuk Maziarzyk Maziasz Maziaszek Maziata Mazicka Mazideński Maziec Maziej Maziejewska Maziejko Maziejuk Mazielowska Mazień Mazieńczuk Mazieńczyk Mazierak Mazierczuk Mazierczyk Mazierek Mazierkiewicz Mazierkowski Mazierski Mazierz Maziewicz Maziewski Mazij Mazik Mazikiewicz Mazikow Mazikowski Mazilewska Maziła Maziło Mazimek Mazimierska Mazinek Mazinkiewicz Mazinowic Mazinowić Maziński Mazio Maziol Maziolek Maziołek Maziopa Maziora Maziorek Maziorska Maziorz Maziorzewska Mazippus Mazir Mazirczyk Maziuga Maziuk Maziukiewicz Maziuk-Juchniewicz Maziuksiewicz Maziul Maziur Maziurek Maziurkiewicz Mazjaczyk Mazjan Mazlar Mazler Mazło Mazłowski Mazna Maznas Mazniak Maznica Mazniewski Maznik Maznio Maznokiewicz Maznyczka Mazo Mazoch Mazok Mazol Mazolewski Mazolon Mazon Mazonek Mazonik Mazoń Mazońska Mazopa Mazopust Mazoruk Mazowicz Mazowiec Mazowiecki Mazowieński Mazowita Mazowko Mazowski Mazór Mazuch Mazuchin Mazuchowicz Mazuchowski Mazuczyk Mazuga Mazuhr Mazuk Mazuka Mazuker Mazukiewicz Mazul Mazulak Mazulewicz Mazulewski Mazulis Mazuł Mazun Mazuniewska Mazunkiewicz Mazuń Mazur Mazura Mazurak Mazurawski Mazurchiewicki Mazur-Chromiak Mazurczak Mazurczuk Mazurczyk Mazurczyn Mazurec Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek-Mieczyński Mazurenko Mazureńko Mazurew Mazurewicz Mazuriak Mazuriewicz Mazurik Mazurk Mazurkiewicz Mazurkiewicz-Dubieński Mazurko Mazurkow Mazurkowicz Mazurkowski Mazurków Mazur-Mazurkiewicz Mazuro Mazurow Mazurowicz Mazurowski Mazurów Mazur-Przydromirski Mazurski Mazuruk Mazuruk Mazury Mazurych Mazurycz Mazuryk Mazus Mazusek Mazuszczak Mazuszek Mazuszewska Mazuś Mazut Mazuth Mazutyk Mazwa Mazy Mazyan Mazygliński Mazyjasik Mazyk Mazyl Mazynas Mazyniak Mazyntas Mazyńska Mazyr Mazyrek Mazyrewicz Mazyrko Mazyrska Mazyruk Mazys Mazza Mazzara Mazzini Mazzon Mazzotti Maź Maźczak Maździarz Maździerz Maźkiewicz Maźko Maźkowiak Maźna Maźniak Maźnica Maźnicki Maźniewski Maźnik Maźniniak Maźnio Maźno Maźny Maźwa Maż Mażak Mażan Mażanek Mażanowicz Mażany Mażański Mażarski Mażdzarz Mażdziarz Mażdzonek Mażec Mażejewski Mażejko Mażejuk Mażek Mażel Mażelis Mażewski Mażęda Mażgaj Mażguła Mażik Mażjarz Mażkowska Mażniak Mażnica Mażnicki Mażniewski Mażnik Mażnio Mażoch Mażol Mażółkiewicz Mażuch Mażuchin Mażuchowski Mażuga Mażul Mażulewicz Mażulis Mażur Mażurek Mażutis Mażwa Mażyntas Mażyński Mażys Mażysz Mąbek Mąc Mącanko Mącarz Mącek Mącel Mącewicz Mącfel Mąchalica Mąchera Mąchocki Mąchowski Mącia Mąciatek Mącibowicz Mącidym Mącidyn Mącik Mącikalska Mącikiewicz Mącikowicz Mącina Mącińska Mąciocha Mącior Mąciuk Mąciwoda Mąciwodziński Mącki Mąckiewicz Mącko Mącz Mączak Mączakowski Mączałowski Mączar Mączarczyk Mączarek Mączarowski Mączarski Mączek Mączeński Mączewski Mączka Mączkiewicz Mączko Mączkorowski Mączkowiak Mączkowski Mączna Mączniański Mączniewski Mącznik Mącznikowski Mączuk Mączuńska Mączyk Mączykowska Mączyński Mączyński Mączyński Mąćko Mąda Mądaj Mądak Mądalski Mądczak Mądej Mądel Mądelewska Mąder Mąderek Mąderewicz Mąderowicz Mądlak Mądlarski Mądlewska Mądlikowska Mądorowicz Mądra Mądrach Mądrachowski Mądracki Mądraczewska Mądraczyk Mądrak Mądrakiewicz Mądrakowski Mądral Mądrala Mądralski Mądraszczyk Mądraszek Mądraszewski Mądraszkiewicz Mądraszyk Mądrawa Mądrawski Mądrecki Mądrek Mądrkowski Mądro Mądroch Mądrochowski Mądrolska Mądron Mądroń Mądroszek Mądroszewska Mądroszkiewicz Mądroszyk Mądrowicka Mądrowicz Mądrowski Mądruj Mądry Mądrych Mądrycki Mądrygał Mądryj Mądryk Mądryńska Mądrzak Mądrzakowski Mądrzał Mądrzański Mądrząk Mądrzecki Mądrzejczyk Mądrzejewski Mądrzejowski Mądrzek Mądrzelewski Mądrzewska Mądrzycki Mądrzyk Mądrzykiewicz Mądrzykowski Mądrzyński Mądrzywołek Mądrżak Mądz Mądza Mądzala Mądzejewski Mądzel Mądzela Mądzelan Mądzelewski Mądziak Mądziel Mądzielewski Mądzik Mądziura Mądzlik Mądzowska Mądzrycka Mądzrzycka Mądzyk Mądzyński Mądżejewski Mąga Mągielska Mągulska Mąka Mąkal Mąkala Mąkalska Mąkała Mąkara Mąkarski Mąkasa Mąkaszewska Mąke Mąkel Mąkicz Mąkierski Mąkiewicz Mąkina Mąkinia Mąko Mąkobocki Mąkobodzka Mąkol Mąkola Mąkolski Mąkoł Mąkos Mąkosa Mąkoski Mąkosz Mąkosza Mąkoszewski Mąkoś Mąkow Mąkowicz Mąkowiecki Mąkowski Mąkól Mąkólski Mąksza Mąkulski Mąkwińska Mąndel Mąndryk Mąntewka Mąrach Mąsa Mąsiak Mąsica Mąsik Mąsior Mąsiorek Mąsiorka Mąsiorowski Mąsiorski Mąskiera Mąskiewicz Mąsowski Mąszczyńska Mąszkiewicz Mąszkowski Mąszner Mąt Mątczak Mątecki Mątek Mątel Mątela Mątewka Mątewski Mątficki Mątka Mątkiewicz Mątkowicz Mątkowski Mątla Mątowski Mątrkiewicz Mątuła Mątus Mątwicki Mątygier Mątynia Mązik Mązińska Mązyński Mążdżeń Mążka Mążych Mążydło Mążyk Mążykowska Mążyński Mdlak Meb Mebel Mebert Mebius Mebrius Mec Meca Mecała Mecan Mecdorf Mecek Mecel Mecendorf Mecewicz Mecfeld Mecger Mecgier Mech Mecha Mechacki Mechaczek Mechal Mechaliński Mechalski Mechał Mechała Mechanicki Mechanik Mechanisz Mechaniszyn Mecharzyński Mechecki Mecheda Mechedin Mechedo Mechedyn Mechedynek Mechejska Mechel Mechela Mechelak Mechelewski Mechelińska Mechelis Mecheńska Mecher Mecherski Mecherzyński Mechetiuk Mechier Mechl Mechla Mechler Mechlewicz Mechlewski Mechlich Mechlik Mechlin Mechliński Mechlowicz Mechło Mechłow Mechłowska Mechna Mechner Mechnik Mechnowicz Mechocki Mechowicki Mechowicz Mechowski Mechring Mecht Mechta Mechtyl Mechud Mechulska Mechuła Mechura Mechut Mechwald Mechwiński Mecich Mecichorski Mecier Mecik Mecina Meciński Meck Mecka Meckaniak Meckaniuk Mecke Meckel Mecker Meckien Meckier Mecklenburg Mecler Meclik Mecmajer Mecnarowski Mecner Mecnerowska Mecnyczok Meconek Mecuk Meculińska Mecwaldowski Mecweldowski Mecych Mecydlarz Mecys Mecyszyn Meczaj Meczakowski Meczel Meczenas Meczerżak Meczew Meczke Meczko Meczkowski Mecznik Meczulski Meczykowski Meczyński Meć Med Meda Medaffar Medaj Medajczyk Medak Medakiewicz Medala Medaliński Medalion Medalis Medar Medau Mede Medecki Medej Medejczyk Medejski Medejszo Medek Medeksa Medeksza Medel Medela Medelczyk Medelewski Medelińska Medelnik Medelski Medencow Medenecki Medenson Medeński Meder Medera Mederak Mederer Mederowski Mederski Mederyka Medes Medeś Medias Mediger Medigier Medikowski Medina Medina-Bravo Meding Medinger Mediuch Mediuk Medjas Medko Medla Medlak Medlarski Medler Medlewska Medlińska Mednak Mednik Mednis Medniuch Medoch Medock Medoliński Medolis Medon Medoń Medorowski Medowski Medów Medra Medracka Medrak Medrala Medraszek Medrecka Medrek Medrela Medrey Medroń Medruń Medry Medrycki Medrygał Medrygała Medryk Medrykiewicz Medrykowska Medrys Medrzecki Medrzejewska Medrzycki Meduch Meducki Medudzyn Medulan Meduna Medunecki Meduniecki Medvey Medwadowski Medwecki Medweczky Medwedczuk Medwedecki Medwedew Medwediuk Medwedowski Medwedyńska Medwedź Medwej Medweszczek Medwicki Medwicz Medwid Medwiduk Medwieczuk Medwied Medwiedieff Medwiediuk Medwiedziew Medwiedziuk Medwiel Medwig Medwin Medwit Medycha Medychowska Medycki Medyczuk Medygal Medygrał Medygram Medyj Medyk Medyka Medykiewicz Medykowski Medyło Medyn Medyna Medyński Medysiewicz Medzech Medzelewski Medzelowska Medziak Medziałek Medzibrodszky Medzielak Medzikowski Medziński Medzkiewicz Medzuch Medzwiedziuk Medzwiedzki Medzyn Medźwiedziuk Medźwiedzki Medźwiedź Meesyasz Mega Megadja Megalon Megas Megber Megec Megel Megelin Meger Megert Meges Megger Megiel Megier Megierecka Megierski Megies Megler Meglica Meglich Meglicki Meglicz Meglin Megluj Megrous Megrowicz Mehal Mehdey Mehdi Mehedyn Mehel Mehelewska Meher Mehera Mehl Mehlan Mehlbauer Mehlbaur Mehlberg Mehlem Mehler Mehlhorn Mehlich Mehlik Mehlis Mehlisz Mehloch Mehls Mehmed Mehmedow Mehmet Mehnert Mehnwald Mehoffer Mehr Mehrholc Mehrholz Mehring Mehrolc Mehrolz Mehrstein Mehrwald Mehs Mehto Mehwald Meichel Meicher Meichsner Meidal Meiduk Meier Meierowska Meiert Meiger Meihorst Meihsner Meijers Meijk Meik Meiksner Meiksza Meil Meilinger Mein Meina Meinardi Meinc Meinchard Meinel Meiner Meiners Meinert Meingardt Meinhard Meinhardt Meinhold Meinicke Meinike Meininger Meinke Meinlisch Meinowska Meins Meinsinger Meinusch Meinusz Meinze Meinzer Meiranke Meironek Meironk Meironke Meirowski Meisa Meisaner Meischatz Meischner Meise Meisel Meisels Meisenhalter Meisenhälter Meisenhelder Meiser Meisinger Meisler Meisner Meisnerowicz Meisnerowski Meissburger Meisser Meissner Meister Meisz Meiszner Meiszter Meitman Meitz Meixner Meizel Meizner Mej Meja Mejak Mejarowska Mejbam Mejbaum Mejcher Mejchrzak Mejcz Mejczyk Mejda Mejdak Mejdar Mejdas Mejder Mejduł Mejdus Mejek Mejer Mejerowicz Mejers Mejewski Mejger Mejgier Mejgis Mejgło Mejk Mejka Mejke Mejko Mejkowski Mejksner Mejksza Mejksztan Mejksztaniec Mejkun Mejlinger Mejlon Mejlus Mejłan Mejłoch Mejłon Mejłuk Mejłun Mejłus Mejłusz Mejna Mejnarowicz Mejnartowicz Mejnas Mejner Mejnert Mejnhard Mejniak Mejnke Mejno Mejnorowicz Mejnowska Mejnusch Mejnusz Mejor Mejorczyk Mejran Mejranowska Mejrań Mejro Mejrowski Mejryc Mejs Mejsak Mejsarz Mejsasz Mejsel Mejsiej Mejsik Mejsiuk Mejsner Mejsnerowski Mejssner Mejster Mejsyk Mejszelis Mejszewska Mejsztowicz Mejszutowicz Mejta Mejtka Mejtner Mejtun Mejtusz Mejza Mejzel Mejzer Mejziński Mejzlik Mejzner Mejża Mejżyk Mejżykiewicz Mejżyńska Mek Meka Mekal Mekała Mekanik Mekarski Mekas Meke Mekelburg Mekelburk Meker Mekeresz Mekerysz Meketiuk Mekicka Mekić Mekiecz Mekielburg Mekier Mekin Mekina Mekiński Mekiska Mekisz Mekita Mekitów Mekka Mekke Mekl Mekla Mekle Meklemberg Meklemborg Meklemburg Meklenburg Mekler Meklich Meklinger Meklusz Mekowski Meks Meksa Meksel Meksi Meksiak Meksis Meksuła Meksz Mekuch Mekulska Mekus Mekwa Mekwiński Mel Mela Melaba Melach Melachowicz Melak Melan Melanczuk Meland Melander Melandowicz Melandowska Melangiewicz Melania Melanides Melanidis Melanidu Melaniec Melanik Melaniuch Melaniuk Melanko Melanorowicz Melanowicz Melanowski Melanta Melańczuk Melańczyk Melar Melarczyk Melarowska Melarski Melarz Melas Melasa Melasik Melasińska Melaszek Melawiuk Melawski Meląg Melbaum Melbe Melbo Melbroda Melbróda Melbruda Melburda Melc Melcarek Melcarska Melcarz Melcer Melcer Melcher Melcherek Melcherowski Melcherski Melchert Melchier Melchinkiewicz Melchinkowicz Melchińkiewicz Melchior Melchner Melcholc Melcin Melcner Melcuszny Melcz Melczak Melczan Melczarek Melczenko Melczer Melczewicz Melczewski Melczuk Melczyk Melczyński Melde Melder Meldner Meldo Melduniecki Mele Melebrand Melec Melech Melecha Melechowicz Melechowska Melecki Meledyn Meledyń Melej Melek Melen Melenczuk Melenda Melendowska Melengowski Meleniak Meleniewska Melenik Melenis Meleniuk Melentin Melentowicz Melentyn Meleń Meleńczak Meleńczuk Meler Melerowicz Melerowski Melers Melerski Melesa Meleska Meleskiewicz Melesz Meleszczak Meleszczuk Meleszczyk Meleszewska Meleszka Meleszkiewicz Meleszko Melesztyńska Melewczyk Melewski Melezyk Meleżyński Melfierd Melfrid Melfried Melga Melgler Melguj Melibroda Melibruda Melibrudzka Melica Melich Melichercik Melichowicz Melicki Melier Meligi Melik Melikant Melikian Melikiewicz Melin Meling Melinger Melinis Meliński Melion Meliosz Melis Melisa Melisas Melisiak Melisos Melisowas Melissa Melisz Meliszek Meliszewska Meliszowicz Meljan Meljaniec Meljon Meljon-Pilawa Melka Melkał Melkau Melke Melker Melkiewicz Melkis Melkler Melkner Melko Melkowicz Melkowski Melkumian Melkus Mell Mella Mellado Mellander Mellar Melle Mellebrandt Mellech Mellem Mellen Mellenthin Mellentin Meller Mellerowicz Mellerowski Mellfeier Mellibruda Mellin Melliwa Melloch Mellon Mellorowicz Melnarowicz Melnarzyk Melner Melnerowicz Melniak Melnicki Melniczak Melniczek Melniczenko Melniczok Melniczuk Melniczuk-Gżegolec Melnik Melnikiewicz Melnikow Melnikowicz Melniuk Melnorowicz Melny Melnych Melnyczajko Melnyczak Melnyczek Melnyczenko Melnyczok Melnyczuk Melnyk Melnykiewicz Melnykowicz Melo Meloch Melocha Melodyna Melon Melonczyk Melonek Melonik Melonowicz Melon-Walczak Meloń Melosik Melowicz Melowski Melski Melson Melssner Melsztyński Melter Meltsz Meltzer Meluch Meluszka Melwin Melwiński Melz Melzacki Melzer Melzig Melzon Mełamed Mełczuk Mełczyńska Mełdak Mełdoń Mełec Mełech Mełek Mełen Mełenczuk Mełeniuk Mełeń Mełeńczuk Mełerzyk Mełeszczak Mełeszka Mełeszko Mełeżyk Mełgaław Mełgałw Mełges Mełgies Mełgieś Mełgwa Mełka Mełkowski Mełnicki Mełnik Mełnyczajko Mełpiński Mełus Mełuś Mełwa Mełwicka Mełwińska Mełych Mełyniuk Mełżińska Mełżyk Memches Memczyńska Memdocha Memdygrał Memecka Memej Memel Memełko Mementowski Memes Memet Memeti Memetow Memlauer Memła Memmel Memmer Mempel Memtel Memza Menaczkowska Menadala Menakiewicz Menapace Menape Menard Menarek Menarski Menart Menartowicz Menas Menasiak Menasik Menasria Menasterski Menaszek Menatrowicz Menażyk Menc Menca Mencała Mencarowski Mencel Mencelewicz Mencer Mencerowski Mencewicz Mencfal Mencfel Mencfeld Mencfeldowski Mencfelt Mench Menche Menchen Menchowska Menciak Mencik Mencikowski Mencina Menciński Menciuk Mencka Mencl Mencler Menclewicz Menclewski Menclikowski Mencnarowski Mencner Mencnerowski Mencwal Mencwel Mencweld Mencwelt Mencyna Mencz Menczak Menczel Menczeńska Menczewicz Menczik Menczikowski Menczińska Menczyk Menczykowski Menczyński Mend Menda Mendak Mendakiewicz Mendakowski Mendal Mendala Mendalewski Mendalka Mendalko Mendalski Mendaluk Mendała Mendan Mendankiewicz Mendarek Mendas Mendasik Mendaszewski Mendat Mendca Mende Mendec Mendecki Mendecow Mendefik Mendek Mendel Mendela Mendelak Mendelawska Mendelbaum Mendelejewska Mendelewicz Mendelewski Mendelińska Mendelius Mendelka Mendelke Mendella Mendelowski Mendelsberg Mendelski Mendelson Mendelt Mendeluk Mendeła Mendenhall Mendenko Mender Mendera Menderak Menderecki Menderek Menderer Menderewska Menderla Menderowicz Menderski Mendes Mendewicz Mendewski Mendik Mendin Mendiuk Mendke Mendla Mendlak Mendler Mendlewicz Mendlewski Mendlicki Mendlik Mendlikowski Mendlowicz Mendlowski Mendluk Mendocha Mendocka Mendofik Mendolak Mendon Mendoń Mendorek Mendoszewski Mendowicz Mendowski Mendra Mendrak Mendral Mendrala Mendralla Mendraszek Mendrecki Mendrek Mendrela Mendrella Mendrila Mendrina Mendroch Mendrok Mendrol Mendroń Mendrowski Mendruch Mendruń Mendry Mendryca Mendrych Mendrychowski Mendrycki Mendrygal Mendrygala Mendrygalla Mendrygał Mendrygała Mendrygałła Mendrygrał Mendryk Mendryka Mendrykiewicz Mendrykowski Mendryla Mendryn Mendryna Mendryń Mendrys Mendrysz Mendrysza Mendryś Mendrzak Mendrzecka Mendrzejewski Mendrzycki Mendrzyk Mendsfeld Menducki Mendus Menduś Mendwicka Mendychowski Mendycki Mendygraf Mendygral Mendygrał Mendygram Mendyk Mendyka Mendykowski Mendyl Mendyński Mendyr Mendys Mendyszewski Mendyta Mendza Mendzak Mendzel Mendzela Mendzelewski Mendzelowski Mendzia Mendziak Mendziara Mendziejewska Mendzigal Mendzigall Mendzik Mendzikowski Mendzin Mendzina Mendziński Mendziorz Mendzios Mendziuk Mendzla Mendzlewski Mendzlik Mendzoch Mendzuk Meneczkowska Menedel Menefel Menefeld Menegon Menegoni Menejkowski Menekenmejer Menel Menelek Menelski Menelyk Mener Menert Menes Menesiak Menesik Meneś Menet Meneta Menezla Mengali Mengarda Menge Mengel Menger Menglikowski Mengowska Menhard Menia Menich Meniczuk Meniec Meniel Menikas Menikowska Menin Menio Meniów Menis Menitz Meniuk Menka Menkal Menkala Menkalski Menkała Menkarski Menke Menkel Menkelman Menkelmann Menkes Menkie Menkiel Menkiewicz Menkina Menkinia Menkiszak Menklingier Menko Menkus Menl Menlich Mennarz Menne Mennig Menning Menocha Menora Menos Menozik Menozzi Menpel Mens Mensak Mensch Menschel Menschig Menschińska Mensel Menser Mensfel Mensfeld Mensfeldowski Mensfelt Mensiak Mensik Menski Mensla Mensledowska Menslok Mensławowicz Mensyk Mensz Menszek Menszig Menszing Mensztel Menszyk Menszyński Menś Ment Menta Mentak Mental Mentalewicz Mentalewska Mentalis Mentalski Mentcel Mentecki Mentek Mentel Mentelewicz Mentelewska Mentelis Mentelowski Mentelski Mentelwiak Menter Menterska Menterys Menteufel Menthey Mentka Mentkowski Mentlak Mentlewiak Mentlewicz Mentlewska Mentlicka Mentlik Mentlikowska Mentner Mentol Mentolski Mentorska Mentowska Mentrak Mentryba Mentrycki Mentryka Mentuch Mentus Mentygierd Mentykowska Mentyl Mentylewicz Mentyńczak Mentyńska Mentz Mentzel Mentzen Mentzner Menuet Menus Menz Menzak Menzel Menzer Menzfeld Menzik Menziński Menzla Menzler Menzner Menzol Menzuł Menzyk Menzynski Menżeński Menżyk Menżykowska Menżyński Meps Mer Mera Merai Merajka Merak Meramow Meran Meranda Meranke Meranowska Meranwil Meras Merasimowicz Merasińska Meraszyński Merącel Merąk Merboth Merbus Merc Mercak Mercalo Mercałło Mercało Mercedes Mercek Mercelak Mercer Merch Mercha Merchalska Mercharier Merchel Merchelek Merchelski Merchlewicz Merchlewska Merchlowski Mercholc Mercholz Merchuł Merchurt Merchut Merchwa Merci Mercier Mercik Merciniak Mercińczyk Merciuczok Mercuło Mercuń Mercuri Mercz Merczak Merczański Merczel Merczenko Merczuk Merczyk Merczykowska Merczyński Merda Merdacz Merdak Merdalski Merdał Merdała Merdało Merdas Merdasiński Merdecka Merdek Merdel Merdelski Merder Merdi Merdka Merdo Merdofel Merdowska Merdrala Merduch Merduła Merdyk Merdylak Merdzak Merdzik Merdziński Merec Merecik Merecki Merecz Merecz Merecz Mereczyński Mereć Meredyk Meredykt Meredziński Merej Merek Meremer Merena Merenda Merendowska Merendziak Mereng Merenholc Mereń Meres Meresiński Meresta Mereszczak Mereszczowski Mereszka Mereszko Mereś Meretik Meretko Meretycz Merezińska Mereżko Mereżyński Merfa Merfeld Merfort Merg Mergalski Mergarten Merge Mergel Mergelska Mergentaler Merges Mergiel Mergies Mergilewicz Mergist Mergler Mergner Mergo Mergol Merha Merhel Merhing Merholc Merholtz Merholz Merhut Merian Merias Mericle Mering Meringer Merk Merka Merke Merkel Merkel-Wielozierska Merker Merkert Merkez Merkiel Merkiewicz Merkin Merkis Merkisz Merkla Merklein Merklej Merklejn Merkler Merklinger Merklingier Merko Merkowski Merks Merkuda Merkuła Merkułow Merkułowski Merkułów Merkun Merkur Merkura Merkury Merkus Merkwa Merkwiczko Merla Merlak Merland Merlański Merle Merlend Merlender Merlewski Merlich Merlin Merling Merlinger Merliński Merlowska Merluk Merlund Merła Merło Merłowicz Merman Mermaniuk Mermanowicz Mermanowski Mermański Mermel Mermela Mermella Mermer Mermon Mermoń Mermyt Mernacki Mernas Mernecki Mernek Mernel Mernicki Mernik Mernios Mernioz Mernitz Mernola Mero Merod Merodyk Merok Meron Meronek Meronicki Meroniecka Meronik Meroniuk Meronk Meronka Meronke Meronko Meronow Meronowicz Meronów Meroń Merończyk Merońska Merowicz Mers Mersa Merschel Mersich Merski Mersner Merson Merstalinger Merstallinger Merstein Merstejn Mersz Merszel Mersztein Merszteńska Merszyński Mert Merta Mertak Mertas Mertek Mertel Merten Mertencow Mertenka Mertens Mertes Merteus Mertewicz Mertin Mertins Mertka Mertke Mertkowska Mertl Mertling Mertna Mertner Mertnis Mertoski Mertowski Mertsch Mertus Mertuszka Mertyka Mertyn Mertyna Mertyns Mertynz Mertyńczak Mertys Mertz Merud Merudek Merudzińska Meruk Merunowicz Meruszok Meruszyńska Merwa Merwald Merwałd Merwant Merwar Merward Merwart Merwat Merwert Merwicki Merwid Merwin Merwiński Meryk Meryło Merymanis Meryn Merynda Meryng Merynowicz Merynowska Meryson Meryszczakowski Meryś Merytiuk Meryto Merz Merza Merzberg Merzdorf Merzel Merzesiak Merzig Merzola Merzowicz Merzwa Merzyk Merzyński Merżan Mes Mesa Mesanio Mesaric Mesarosz Mesch Meschi Meschke Meschnik Mesek Mesele Meser Meserska Meserszmidt Meserszmit Meserszmyt Mesglewska Mesiak Mesiarz Mesiasz Mesic Mesieniak Mesier Mesig Mesigner Mesing Mesinger Mesingier Mesiołek Mesior Mesjak Mesjan Mesjarz Mesjasz Meskas Meskasz Meske Meski Meskler Meskuła Meslik Meslin Meslo Mesloub Mesła Mesłek Mesłocha Mesner Mesnerowicz Mesojed Mesor Mess Messal Messek Messer Messerer Messerschmidt Messerszmidt Messerszmit Messerszmyt Messing Messinga Messinger Messjasz Messlik Messlin Messner Messyarz Messyasz Messyjasz Mesta Mestanek Mestek Mestenhauser Mester Mesterhazy Mesterowicz Mestewchuser Mestl Mestlik Mestrowicz Mestył Mesurowicz Mesyasz Mesyjasz Mesyk Mesynga Mesynger Mesyszyn Mesz Mesza Meszak Meszaros Meszchna Meszczyk Meszczyński Meszczyszyn Meszdasik Meszeder Meszek Meszeka Meszel Meszka Meszke Meszken Meszkenas Meszkes Meszkiewicz Meszkis Meszko Meszkowska Mesznik Meszuk Meszyasz Meszyński Meś Meściur Meśko Meślak Meślin Met Metak Metal Metalewicz Metalewska Metalica Metalińska Metalowska Metalska Metaniuk Metanowski Metara Metas Metczelski Metczyński Metecki Metejas Metejek Metejuk Metel Metela Metelański Metelica Metelicki Metelka Metelkin Metella Metello Metelowska Metelski Meteluch Metełka Metenia Metenidis Metenidu Meteniowski Meteńka Meteńko Meter Metera Meterka Meterko Meterla Meterne Meternik Meternowski Meterowicz Meterska Meterz Meterzyńska Meteszko Metęk Methae Methner Metich Metiner Metiółka Metiuk Metka Metko Metkowski Metlak Metlenga Metler Metlerski Metlewiak Metlewicz Metlewska Metlica Metlicki Metlinga Metlińska Metlo Metloch Metluk Metła Metmaczyk Metmanek Metmecka Metnel Metner Metnik Meto Metochir Metodiew Metow Metowski Metra Metrak Metras Metraszek Metreschen Metreszen Metreweli Metrika Metropolit Metropolita Metrot Metrowski Metruszka Metrycha Metrycki Metryk Metryka Metrykowski Metrykusz Metryszyn Metrzak Metrzelski Mett Metta Mette Mettel Metter Mettin Mettke Mettko Mettler Mettner Metto Metusewicz Metuska Metuszek Metuz Metwali Metwaly Metwińska Metych Metycka Metyjek Metyk Metykiewicz Metyl Metylewska Metylica Metylski Metynich Metynowski Metys Metysewicz Metyś Metz Metza Metzab Metzech Metzegier Metzen Metzendorf Metzer Metzger Metzgier Metzig Metzigier Metzker Metzlaff Metzler Metzmacher Metzner Metznery Meucner Meuer Meufel Meufeld Meulenberg Meuller Meüller Meumann Meunier Meunster Meus Meusek Meusel Meusiak Meusik Meuss Meusz Meuszig Meuszyński Meuś Meutek Meutelska Meuzel Meuzner Mewa Mewak Mewald Mewałko Mewart Mewdocha Mewes Mewius Mews Mewsel Mewska Mey Meya Meycher Meycheroski Meyda Meyduk Meye Meyen Meyer Meyerhoff Meyerhold Meyerholt Meyerholz Meyerowski Meyers Meyk Meyka Meyke Meyle Meylerowicz Meyna Meynarska Meynas Meynat Meyńczyk Meyr Meyro Meyrowski Meyse Meysner Meysyk Meysztonowicz Meysztowicz Meysztowicz-Dudziak Meyza Meyze Meyziński Mezakowska Mezal Mezban Mezebrodzki Mezei Mezek Mezela Mezencow Mezer Mezerreg Mezga Mezgelewska Mezgelska Mezger Mezgier Mezglewski Mezglowska Mezibrocki Mezik Mezini Meziniak Meziński Mezitis Mezner Mezo Mezyk Mezylanik Mezyński Meżalik Meżerycki Meżgier Meżglewska Meżydło Meżyk Meżykiewicz Meżykowski Meżyński Męc Męcała Męcberger Męcbergier Męcek Męcel Męcfal Męcfel Męcfeld Męch Męcharowski Męcherzyńska Męciak Męcicki Męcik Męcikalski Męcikiewicz Męcikowski Męcina Męcina-Krzesz Męciński Męciwoda Męcka Męckiewicz Męckowski Męclewicz Męclewski Męcnarowski Męcner Męcnerowski Męcnorowska Męcwałdowska Męcwel Męcykalski Męczak Męczarski Męczekalski Męczekelska Męczel Męczeński Męczewska Męczka Męczkorowski Męczkowski Męczków Męcznik Męczuńska Męczyk Męczykalski Męczykiewicz Męczykowski Męczyński Męczywor Męczywór Męć Męćkowski Mędak Mędakiewicz Mędakowski Mędala Mędalka Mędalski Mędała Mędasik Mędel Mędela Mędelak Mędelewski Mędelski Męder Mędera Męderak Męderek Męderk Męderowicz Męderski Mędewska Mędkarska Mędkiewicz Mędkowski Mędla Mędlak Mędlar Mędlarski Mędlarz Mędlewicz Mędlewski Mędliński Mędlowski Mędluk Mędon Mędoń Mędorowicz Mędosik Mędowicz Mędowski Mędra Mędrachowski Mędracka Mędrak Mędrakiewicz Mędrala Mędrala-Grabiec Mędrasik Mędrasz Mędraszek Mędraszewska Mędraś Mędrawska Mędrecki Mędrek Mędrela Mędrkiewicz Mędrkowicz Mędrkowski Mędro Mędroch Mędrocka Mędrola Mędron Mędroń Mędrowicz Mędrowski Mędry Mędrych Mędrychowska Mędrycki Mędrygał Mędrygrał Mędryk Mędrykiewicz Mędrykowski Mędryla Mędryń Mędrys Mędrysa Mędrysz Mędrzak Mędrzał Mędrzechowski Mędrzecki Mędrzejewski Mędrzek Mędrzelewska Mędrzycha Mędrzychowski Mędrzycki Mędrzyk Mędrzykowski Mędrzyński Mędrzywołek Mędsbergier Męducki Męduś Mędygral Mędygrał Mędygroł Mędyk Mędyka Mędykowski Mędyków Mędyńska Mędza Mędzberger Mędzbergier Mędzek Mędzela Mędzelek Mędzelewski Mędzelowski Mędzelska Mędzia Mędziak Mędzielewski Mędzik Mędzikowski Mędziło Mędzin Mędziński Mędzka Mędzkiewicz Mędzlak Mędzlewski Mędzrycki Mędzyńska Męka Mękada Mękaj Mękal Mękalski Mękała Mękarski Mękas Mękau Mękawska Mękel Mękicki Mękina Mękinia Mękińska Mękitów Mękla Mękol Mękola Mękorski Mękosa Mękosza Mękowska Mękus Mękwiński Męncfal Męncfel Męndak Męndrala Męndrek Męndryk Męndrzycki Męnkarska Męrchel Męs Męsik Męsikowska Męsior Męski Męszczyńska Męszczyzna Męsznik Męta Mętal Mętala Mętalewicz Mętecki Mętek Mętel Mętelski Mętka Mętkiewicz Mętkowski Mętlak Mętlek Mętlewiak Mętlewicz Mętlicki Mętła Mętłak Mętol Mętowska Mętrak Mętrkiewicz Mętrucka Mętryba Mętrycki Mętrykowski Męturko Mętwicka Mętza Męzglewski Męzia Męzik Męziński Męzko Męzydło Męzyk Mężak Mężalik Mężalska Mężał Mężałka Mężatka Mężczyzna Mężek Mężelewski Mężeński Mężko Mężkowska Mężnicki Mężowska Mężycki Mężydło Mężyk Mężykiewicz Mężykowski Mężyk-Sikorska Mężyński Mgeładze-Arciuch Mgiełka Mglej Mgłej Mgłosiek Mgłosik Mgłoszek Mgłowski Mhlec Mhlicka Miac Miach Miachalak Miachalski Miachałek Miachałowska Miachczyłowicz Miachczyłowicz-Wolska Miaciaszek Miaciejewski Miacieszyn Miackowska Miaczkowski Miacznik Miaczyn Miaczyński Miać Miaćkowska Miadełko Miadiełko Miadin Miadkowska Miadoński Miadowczak Miadowicz Miadzel Miadziałka Miadziałko Miadziec Miadzielec Miadzielska Miadzińska Miadziołko Miadziółko Miagacz Miagowski Miahki Miajłów Miaka Miakczyło Miakienko Miakienkow Miakienow Miakieńkij Miakinik Miakinin Miakinko Miakinkow Miakinków Miakinnik Miakisz Miakos Miakota Miakoto Miakowski Miakszyk Mialcarek Mialek Mialik Mialinowski Mialuk Miałan Miałań Miałaszewski Miałchowski Miałczygrosz Miałczyk Miałczyński Miałdowski Miałdun Miałduń Miałdyn Miałek Miałk Miałka Miałkas Miałkaś Miałki Miałkos Miałkosz Miałkoś Miałkowski Miałkowski Miałkus Miałszygrosz Mian Mianecki Mianetzka Mianias Mianiecka Miankienko Miankowski Miannik Miano Mianowana Mianowany Mianowicz Mianowski Miańko Miar Miara Miarczyński Miarecki Miareczka Miareczko Miarka Miarkiewicz Miarko Miarkowicz Miarkowski Miarnik Miarnowski Miarowski Miarski Miarzecka Miarzejewski Miarzek Miarzyński Mias Miasek Miasiaczek Miasiaczyk Miasiak Miasiarz Miasik Miaskauzy Miaskiewicz Miasko Miaskowski Miaskuzy Miasłowski Miasnikow Miaso Miasojed Miasojedonow Miasojedow Miasopust Miast Miastecka Miasteczko Miastelska Miastkiewicz Miastkowski Miastowski Miaszała Miaszkiewicz Miaszko Miaszygrosz Miaśkiewicz Miaśnik Miaśnikiewicz Miaśnikow Miatello Miatk Miatka Miatkowski Miaz Miazak Miazdalski Miazdzyk Miazek Miazga Miazgiewicz Miazgowicz Miazgowski Miazin Miaziniak Miazio Miazon Miaż Miażdzyk Miażdżyk Miażecka Miażek Miażga Miażkiewicz Miąc Miącek Miącka Miącz Miączewski Miączkowski Miączyński Miączyska Miąć Miąda Miądlicki Miądlikowski Miądowicz Miądrowicz Miądzel Miądziel Miągowski Miąkisz Miąkota Miąsa Miąsak Miąsek Miąsik Miąska Miąskiewicz Miąsko Miąskowiak Miąskowski Miąso Miąsopust Miąsowska Miąstkiewicz Miąstkowska Miąszkiewicz Miąśkiewicz Miąśkowiak Miąśkowska Miątek Miątka Miątkiewicz Miątkowicz Miątkowski Miąza Miązak Miązek Miązel Miązer Miązik Miązka Miązkiewicz Miązko Miązkowska Miążek Miążela Miążkiewicz Miążko Miba Mibalak Mibas Mibes Miboń Mibosz Mibowski Mibs Mibszer Mibś Mibura Mic Mica Micach Micak Mical Micalak Micalczyński Micalik Micalska Micał Micała Micałek Micałowska Micanti Micar Micarek Micat Micberger Micbergier Micek Micel Micelach Micelmacher Micelski Micer Micerak Micerda Micericz Micerski Miceusz Micewa Micewicz Micewski Micgiel Mich Micha Michabok Michacewicz Michacik Michacińska Michacz Michaczewska Michać Michael Michaeli Michaelis Michaelsen Michaelus Michail Michailidi Michailidis Michailidu Michailiuk Michailow Michailów Michaiłow Michaj Michajak Michajczyk Michajel Michajewicz Michajko Michajkow Michajków Michajlak Michajlec Michajlenko Michajlew Michajlicz Michajliczenko Michajlidis Michajlidu Michajlik Michajlina Michajlis Michajliszyn Michajliw Michajlo Michajlow Michajlów Michajluk Michajlun Michajluniów Michajlyszyn Michajło Michajłow Michajłowa Michajłowicz Michajłowski Michajłów Michajłuk Michajłuszkin Michajłuszko Michajłyszyn Michajska Michajtos Michak Michakiewicz Michal Michala Michalac Michalach Michalak Michalak Michalak-Michalewski Michalak-Nowak Michalańska Michalar Michalarz Michalas Michalaszek Michalat Michalcewicz Michalczak Michalczek Michalczenia Michalczenko Michalczewski Michalczik Michalczok Michalczonek Michalczuk Michalczuk Michalczyc Michalczycz Michalczyk Michalczyn Michalczyński Michalczyszyn Michalda Michaldo Michale Michalec Michalecki Michaleczko Michaleczna Michalejko Michalek Michalenc Michalenć Michalenia Michalenicz Michalenik Michalenko Michaleńć Michaleńko Michaler Michaleszczuk Michalew Michalewicz Michalewski Michali Michaliak Michalic Michalica Michalicha Michalichyn Michalicki Michaliczek Michaliczenko Michaliczewska Michaliczko Michaliczuk Michaliczyn Michalik Michalik-Lipka Michalikowski Michalin Michalina Michalini Michalinko Michalinowska Michaliński Michalis Michaliski Michaliszczyn Michaliszyk Michaliszyn Michaliuk Michalk Michalka Michalke Michalkiewicz Michalko Michalla Michallak Michallek Michallik Michallska Michalok Michalonek Michalowa Michalowek Michalowski Michalski Michalski Michalszczak Michalszczyn Michalszczyszyn Michaludis Michaluk Michalunia Michalunio Michalus Michaluś Michaluta Michał Michała Michałaciuk Michałaczuk Michałajko Michałak Michałaski Michaławska Michałcewicz Michałczak Michałczenko Michałczenkow Michałczenow Michałczewski Michałczuk Michałczyk Michałczyszyn Michałec Michałecki Michałeczko Michałejko Michałek Michałeńko Michałewicz Michałewycz Michałka Michałkiewicz Michałko Michałkow Michałkowicz Michałkowski Michałków Michałła Michałojć Michałojko Michałonka Michałoski Michałoś Michałow Michałowicz Michałowski Michałowy Michałowycz Michałów Michałski Michałunek Michałus Michałuszek Michałuszka Michałuszko Michałuś Michałyk Michan Michana Michancio Michanczyk Michaniak Michanicka Michaniec Michaniewicz Michaniewski Michaniów Michaniuk Michankow Michanol Michanowicz Michanowiec Michanowski Michań Michańcio Michańczak Michańczyk Michańków Michański Michar Micharczk Micharczyk Michard Micharda Michardziński Micharek Micharewicz Micharowski Micharska Michas Michasiewicz Michasik Michasionek Michasiów Michasiuk Michasiw Michaski Michasz Michaszczak Michaszczuk Michaszewicz Michaś Michaśków Michata Michatczak Michatek Michaus Michawczak Michawicz Michawska Michciańska Michcik Michciński Michczyński Michej Michejda Michejew Michejewska Michejów Michel Michelas Michelet Michelis Micheliś Michelius Michelke Michella Michels Michelska Michelson Michelus Micheł Michen Michenka Michenko Micheń Micheńko Micheńska Micher Michera Micherczyk Micherda Micherdziński Micherdzyński Micherek Micherewicz Micherowicz Micherski Michew Michewicz Michiej Michiejew Michielewicz Michielus Michiet Michiewicz Michilewicz Michina Michinkiewicz Michl Michla Michlaczyk Michlado Michlak Michland Michlaski Michlec Michler Michlewicz Michlewski Michlic Michlicki Michlicz Michlik Michlina Michlinek Michliński Michliszyn Michlkiewicz Michlok Michlowicz Michlowski Michlów Michlski Michluk Michła Michłaek Michłajewska Michłak Michłanowicz Michłek Michłowicz Michłowski Michman Michmiel Michmiewska Michna Michnacki Michnal Michnar Michne Michnej Michnel Michner Michni Michnia Michniacki Michniadowicz Michniak Michnicki Michnicz Michniczek Michniczuk Michniecki Michniej Michniel Michnienko Michnierowski Michniew Michniewicz Michniewski Michnik Michnikiewicz Michnikow Michnikowski Michnio Michniok Michnionek Michniowski Michniowski Michniuk Michniukiewicz Michno Michnol Michnolska Michnow Michnowicz Michnowiec Michnowski Michociak Michocki Michol Michola Micholak Micholcz Micholczewska Micholczuk Micholczyk Micholec Micholecki Micholewicz Micholik Micholok Micholowicz Micholski Michołap Michołek Michołko Michołow Michołowicz Michołowska Michołów Michołuszek Michołuszko Michołyk Michon Michonka Michonowski Michoń Michończyk Michoński Michopolus Michopulos Michopulus Michor Michorczyk Michorecki Michorek Michorowicz Michorowski Michorski Michorzewski Michorzowska Michos Michosiak Michoś Michota Michotek Michotka Michotowska Michow Michowiak Michowicka Michowicz Michowiecki Michowik Michowińska Michowniak Michowski Michożewski Michół Michółka Michón Michór Michórski Michów Michówka Michra Michrowski Michrzik Michsza Michta Michtar Michtas Michulak Michulec Michuler Michulic Michulik Michulski Michuł Michuła Michułka Michułko Michułowicz Michun Michuniewicz Michunowska Michunski Michuń Michur Michura Michurski Michusik Michuta Michutka Michwa Michwiak Michwo Micia Miciach Miciaczyk Miciak Miciałkiewicz Miciałkowicz Miciałowska Micianiec Miciarz Miciaszek Micichowski Micicki Miciejczak Miciejewska Miciejko Miciek Micielewski Micielica Micielińska Micielnica Micielnik Micielowska Micielski Micien Micieński Micieszek Miciewicz Micigemba Micigolski Micigólska Micigulski Micik Micikiewicz Micikowski Micimiński Micin Micinda Miciniak Miciniowski Micinkiewicz Micinowski Micińska Miciński Micio Miciochowska Miciołek Miciołkiewicz Miciopulos Miciopulu Micior Miciorek Micióła Miciór Micis Miciszewska Miciucewicz Miciucha Miciuda Miciuk Miciukiewicz Miciul Miciula Miciulewicz Miciulewska Miciuł Miciuła Micium Miciun Miciuń Miciuńska Miciur Miciura Miciurz Miciuta Miciuto Miciwiak Miciwska Micjalska Micjałek Micjaniec Mick Mickalak Mickalska Mickan Mickaniec Mickaniewski Mickanis Mickarek Micke Mickel Mickeleit Mickelleit Micker Mickerski Mickewicz Mickholz Micki Mickie Mickielewicz Mickiewicz Mickiewicz Mickiewicz-Rękawek Mickis Mickler Mickley Mickliński Mickner Micko Mickonis Mickorek Mickos Mickoś Mickowski Micków Micksch Mickun Mickunas Mickuń Mickura Mickurz Mickus Mickuś Miclaf Miclaff Miclarz Micler Micłanis Micman Micmoński Micnas Micner Micnik Micocki Micołek Micon Micoń Micor Micorek Micoś Micot Micota Micór Micsutka Micuda Micuga Micuk Micukiewicz Miculi Miculis Micuł Micuła Micun Micuniewicz Micuń Micuński Micur Micurz Micut Micuta Micwalska Micy Micygała Micygiewicz Micyk Micył Micyszyn Micyusz Micz Micza Miczaja Miczajka Miczal Miczalczyk Miczalec Miczalewicz Miczalska Miczał Miczałek Miczałkowski Miczałowski Miczan Miczanowski Miczarek Miczarska Miczczuk Miczda Miczejko Miczek Miczel Miczewicz Miczewski Miczga Miczka Miczke Miczkiewicz Miczko Miczkowiak Miczkowski Miczkuła Micznicz Micznik Micznikowski Miczno Miczołek Miczorek Miczorowska Miczos Miczpań Miczuga Miczuk Miczulas Miczulis Miczulski Miczun Miczuń Miczur Miczura Miczurski Miczyk Miczyński Miczyporuk Mić Mićka Mićkiewicz Mićko Mićkow Mićkowski Mićków Mićkuś Mida Midak Midalski Midałek Midar Midek Midel Mider Midera Miderla Miderski Midgal Midgalska Midgał Midleja Midlesa Midloch Midner Mido Midon Midoń Midońska Midor Midos Midowicz Midowska Midra Midrasiewicz Midriuk Midro Midrzak Midtek Miduch Miduchowska Miducka Miduńczyk Midur Midura Miduszewski Midyk Midysiewicz Midzalak Midzalska Midzek Midzel Midzelewska Midzelski Midzia Midziak Midzialska Midziałek Midziar Midziarek Midziejewska Midzielski Midzierski Midzik Midziński Midzio Midziocha Midziołek Miebs Miecach Miecał Miecała Miecanowska Miecarek Miecarz Miecek Miecewicz Miech Miechaczek Miechaj Miechajłów Miechalak Miechalczak Miechalczuk Miechalec Miechalik Miechaliszyn Miechalski Miechałowski Miechałuszko Miechciał Miechelis Miecherdziński Miechiczenko Miechiński Miechkot Miechkota Miechlińska Miechna Miechniak Miechnicka Miechnicz Miechnieski Miechniewicz Miechniewski Miechnik Miechnikiewicz Miechno Miechnowska Miechocka Miechoniecka Miechoń Miechoński Miechorczyk Miechorek Miechorski Miechota Miechotek Miechowiak Miechowian Miechowicki Miechowicz Miechowiecki Miechowski Miechór Miechówka Miechułka Miechur Miechura Miechurski Miechwiedż Miechwiejczyk Mieciak Mieciakiewicz Mieciarz Miecicki Mieciecki Miecieczko Mieciek Mieciel Miecielec Miecielewski Miecielica Miecielski Miecieniec Miecierz Mieciesz Miecik Mieciński Mieciński Miecirz Mieciuła Mieciułka Mieciuń Mieciuś Mieciuta Miecki Miecko Mieckowski Mieckula Mieclarek Miecugow Miecyjak Miecz Mieczagłowska Mieczaj Mieczajko Mieczak Mieczakowski Mieczałowski Mieczan Mieczaniec Mieczarek Mieczarski Mieczay Mieczągłowski Mieczchała Mieczejewska Mieczejko Mieczek Mieczewski Mieczkina Mieczko Mieczkoński Mieczkowski Mieczławski Miecznicki Miecznik Miecznikiewicz Miecznikowski Mieczorek Mieczorkowski Mieczowska Mieczur Mieczwa Mieczwiak Mieczychowski Mieczyk Mieczykowski Mieczyński Mieczyński Mieczysław Mieczysławski Mieć Miećko Miećkowski Miećwiczuk Miedaner Miedas Miedbała Miedejsza Miedejszo Miedek Miedeksza Mieder Miedkowski Miedlar Miedlarz Miedlich Miedlicka Miedła Miedło Miedniak Miednik Miedników Miedniok Miedoba Miedona Miedonicki Miedoniecki Miedoński Miedowski Miedrzejewski Miedrzew Mieduniecki Mieduszewski Miedwiecki Miedwied Miedwiedczuk Miedwiediew Miedwiednik Miedwiedziew Miedwiedź Miedwieżenko Miedza Miedzak Miedzanowska Miedzeń Miedzia Miedziak Miedziałek Miedziałko Miedziałkowska Miedziało Miedziałowski Miedzian Miedziana Miedzianek Miedzianik Miedzianka Miedzianko Miedziankowska Miedzianow Miedzianowski Miedziany Miedziański Miedziarczak Miedziarczyk Miedziarek Miedziarska Miedziaszczyk Miedzichowska Miedziechowski Miedziejewski Miedziejko Miedziejowska Miedziela Miedzielak Miedzielec Miedzielski Miedzieńska Miedzierski Miedziewski Miedzigórska Miedzik Miedzin Miedzinkiewicz Miedziński Miedziocha Miedziok Miedziołek Miedziołko Miedziowski Miedziółka Miedziszczyk Miedziszewska Miedziuch Miedziucho Miedzium Miedziun Miedziuto Miedzowski Miedzwiecki Miedzwiedz Miedzwiedziew Miedzwiedzik Miedzwiedziuk Miedzwiedzki Miedzwiedź Miedzybłocki Miedzybłodzka Miedzybrocka Miedzybrodzki Miedzychowski Miedzyński Miedzyrzecki Miedź Miedźwiecki Miedźwiedziew Miedźwiedzik Miedźwiedziuk Miedźwiedzki Miedźwiedź Miedżwiedzik Miefiodow Miegas Mieglujewicz Miegoć Miegon Miegoń Miegowska Mieguć Miegulewicz Miegzan Miehlau Miehle Mieier Miejak Miejas Miejasz Miejkszan Miejlicka Miejłuk Miejski Miejstel Miejszczak Miejszelis Miejszuk Miejszutowicz Miejtuk Miejzińska Miek Miekalak Miekalczyk Miekalik Miekalska Miekaniec Miekarek Miekarska Miekarzewicz Miekcińska Miekczarek Miekczyński Miekicka Miekietów Miekietyn Miekietyński Miekin Miekina Miekisiak Miekisz Miekiszak Miekley Miekoś Miekota Miekowska Miekrewicz Mieksz Miekuła Miekurzak Miekus Miekusz Miel Miela Mielach Mielachowicz Mielak Mielan Mielanczuk Mielanczyk Mielaniak Mielaniec Mielanik Mielaniuk Mielanowicz Mielańczak Mielańczuk Mielańczyk Mielańska Mielarczyk Mielarek Mielarska Mielarz Mielarzewicz Mielas Mielaszek Mielaszewski Mielaszko Mielawczyk Mielcak Mielcan Mielcarak Mielcarczyk Mielcarek Mielcarkiewicz Mielcarski Mielcarz Mielcarzewicz Mielcasz Mielcek Mielcerek Mielcerzewicz Mielch Mielcharzewicz Mielcon Mielcorek Mielcorz Mielcuch Mielcuszek Mielcuszka Mielcuszna Mielcuszny Mielcuszyn Mielczak Mielczakowska Mielczanek Mielczanowski Mielczarczek Mielczarczyk Mielczarek Mielczarkiewicz Mielczarkowski Mielczarowska Mielczarski Mielczarz Mielczarzewicz Mielczarzewska Mielczarzyk Mielczek Mielczerek Mielczewczyk Mielczewski Mielczorek Mielczowska Mielczuch Mielczuk Mielczurek Mielczusna Mielczuszek Mielczuszny Mielczyk Mielczyński Mielczyrczyk Mielczyrek Mieldzicz Mieldzieć Mieldzioc Mieldzioć Mieldziuk Mielec Mielech Mielechanow Mielechiewicz Mielechin Mielechowicz Mielechowiec Mielechowska Mielecki Mieleczewska Mielejska Mielek Mielemąka Mielen Mielencki Mielenczuk Mielenek Mieleniak Mieleniczek Mieleniczuk Mieleniec Mieleniewicz Mieleniewski Mielenka Mielenkiewicz Mielenko Mielenski Mielenz Mieleń Mieleńczuk Mieleńczyk Mieleński Mieler Mielerowicz Mielert Mielesiewicz Mielesza Mieleszczenko Mieleszczuk Mieleszczyk Mieleszczyna Mieleszka Mieleszkiewicz Mieleszko Mieleszuk Mieleszyńska Mielewczik Mielewczyk Mielewicz Mielewski Mielewszczyk Mieleżyński Mielęcki Mielęgowski Mielguj Mielhoń Mielhorski Mielianiec Mielich Mielichiewicz Mielicki Mielicz Mieliczek Mieliczenko Mieliczko Mielik Mielimaka Mielimączka Mielimąka Mielimonka Mielimska Mielin Mielincka Mielinczenko Mielinicka Mielinik Mieliński Mieliszek Mieliszewicz Mieliszkiewicz Mielitz Mieliwadzka Mieliwek Mieliwocki Mieliwodzki Mielka Mielkan Mielkau Mielke Mielkie Mielkiewicz Mielko Mielkorska Mielkus Mieller Miellke Mielmąka Mielmonka Mielna Mielniak Mielnicki Mielniczak Mielniczek Mielniczenko Mielniczny Mielniczuk Mielniczyk Mielniczyn Mielnik Mielnik Mielnikel Mielnikiel Mielnikiewicz Mielnik-Kośmiderski Mielnikonis Mielnikow Mielnikowicz Mielnikowski Mielników Mielniska Mielniszuk Mielniszyn Mielniuk Mielno Mielnowska Mielnyczok Mielnyk Mieloch Mielon Mielonek Mielony Mielorek Mieloski Mielosz Mieloszczyk Mieloszek Mieloszyk Mieloszyński Mielowski Mielski Mielszczuk Mielsztyńska Mieluch Mieluk Mieluksztys Mielunik Mielus Mielusek Mieluski Mielusz Mieluszno Mieluś Mielwiński Mielziuk Mielżyński Miełcarz Miełczarek Miełczyk Miełdoń Miełdun Miełduń Miełek Miełgieś Miełk Miełka Miełkas Miełko Miełkoska Miełkowska Miełkumian Miełkunowa Miełoch Miełocha Miełta Miełto Miemczok Miemczuk Miemczycki Miemczyk Miemczyński Miemiec Miemietz Miemus Miemyski Mienajło Miencheberg Miencicki Mienciel Mienciuk Mienckiewicz Mienculewicz Mienczej Mienczewska Mienczyk Mienczyński Mienda Miendak Miendlar Miendlarz Miendlarzewski Miendler Miendła Mienecki Miener Mienga Mieniajłow Mieniak Mienicki Mieniczuk Mieniec Mieniek Mienietz Mieniewicz Mieniewski Mienik Mieniok Mieniuk Mienius Mienki Mienkiewicz Mienkina Mienkinia Mienkisiak Mienkisz Mienko Mienkos Mienkota Mienkotta Mienkowski Mienkus Mienkusiak Miensak Miensok Miensopust Mienszak Mienszczykow Mienszych Mienszykow Mienszyńska Mienta Mientek Mientka Mientke Mientki Mientkiewicz Mientkowski Mienturka Mienturko Mientus Mientusiewicz Mientusz Mientuś Mientys Mienwa Mienwiak Mienwiarska Mienwiek Mieńciel Mieńciuk Mieńckowska Mieńcuk Mieńczej Mieńczewska Mieńczkowski Mieńczuk Mieńczyk Mieńczykow Mieńczykowska Mieńczyków Mieńkiewicz Mieńko Mieńkowski Mieński Mieńszczykow Mier Miera Mierada Mieradka Mieradko Mieradziński Mierajka Mierak Mieran Mieraszewski Mieraszko Mierau Mierawa Mierawska Mierchlewicz Mierchut Miercicki Mierciński Mierciszewski Mierczak Mierczański Mierczarek Mierczarska Mierczewski Mierczi Mierczuk Mierczyk Mierczyński Mierdziński Mierecki Mierecz Miereczko Mierek Miereń Mierges Miergiel Miergies Mierk Mierka Mierkała Mierkiewicz Mierkis Mierko Mierkowski Mierkuła Mierkułow Mierkułów Mierkus Mierlak Mierlut Miermiczak Miermik Mierna Miernacik Miernecki Miernia Mierniak Miernicki Mierniczak Mierniczek Mierniewicz Mierniewski Miernik Miernikiewicz Miernikowski Miernik-Zdanowicz Miernow Miernowski Mierny Miero Mierocha Mierociuk Mierodka Mierodzińska Mieron Mieroniuk Mieronowicz Mieronowska Mieroń Mierończuk Mieroński Mieros Mierosławski Mieroszewicz Mieroszewski Mierosznik Mierowski Mierskała Mierski Mierswa Miersz Mierszała Mierszchała Mierta Miertkowska Miertuszka Mierucki Mieruniski Mieruński Mieruszewski Mieruszyński Mierwa Mierwald Mierwiak Mierwiński Mierys Mierz Mierza Mierzajewska Mierzak Mierzalska Mierzał Mierzałek Mierzan Mierzanek Mierzaniec Mierzanowski Mierzańska Mierzawa Mierzba Mierzbiczak Mierzbłocki Mierzchala Mierzchalski Mierzchała Mierzchowiak Mierzchowski Mierzczyk Mierzczyńska Mierzecki Mierzeja Mierzejak Mierzejecka Mierzejek Mierzejewski Mierzejowski Mierzejski Mierzelak Mierzeniewski Mierzeński Mierzewa Mierzewicz Mierzewski Mierzęcki Mierziak Mierzicha Mierzicki Mierzikowicz Mierziński Mierzka Mierzkalska Mierzkowski Mierzla Mierzlak Mierzlaków Mierzlikin Mierzlińska Mierzna Mierzniak Mierznicka Mierznikowska Mierzniński Mierzowicz Mierzowiec Mierzowski Mierzuchowski Mierzuk Mierzwa Mierzwak Mierzwiak Mierzwicki Mierzwiczak Mierzwieński Mierzwiński Mierzwitzka Mierzwo Mierzwowicz Mierzycki Mierzyjewski Mierzyk Mierzykowski Mierzynek Mierzynowska Mierzyński Mierżanowska Mierżwiak Mierżwiński Mierżycki Mierżyński Miesak Miesalla Miesała Miesączek Miescha Mieschke Miescier Miesczak Mieser Miesiac Miesiaczek Miesiaczyk Miesiaczyński Miesiak Miesiarczyk Miesiąc Miesiączek Miesiecka Miesiejczuk Miesiejuk Miesienko Miesieńko Miesiewicz Miesik Miesikowski Miesiobęcki Miesiobędzka Mieski Miesler Miesniak Miesnik Mieso Miesojada Miesojed Miesok Miesowski Miesterkiewicz Miestowska Mieszadło Mieszak Mieszaka Mieszakowski Mieszalski Mieszał Mieszała Mieszałkowski Mieszało Mieszałowski Mieszanek Mieszaniec Mieszanowski Mieszawski Mieszchalski Mieszchała Mieszczak Mieszczakowski Mieszczan Mieszczanczuk Mieszczanczyk Mieszczanek Mieszczanik Mieszczanin Mieszczankin Mieszczankowski Mieszczanowicz Mieszczanowska Mieszczańczuk Mieszczańczyk Mieszczański Mieszczek Mieszczenia Mieszczenko Mieszczeriak Mieszczeriakow Mieszczerski Mieszczeruk Mieszczerykowska Mieszczoch Mieszczok Mieszczowska Mieszczółkowski Mieszczuch Mieszczuk Mieszczycha Mieszczycka Mieszczyk Mieszczykowski Mieszczyński Mieszczyszyn Mieszek Mieszewicz Mieszewski Mieszka Mieszkalski Mieszkała Mieszkało Mieszkan Mieszkarska Mieszke Mieszkian Mieszkiel Mieszkieła Mieszkiełło Mieszkieło Mieszkienas Mieszkiewicz Mieszkis Mieszkiś Mieszklaska Mieszko Mieszkow Mieszkowicz Mieszkowicz-Adamowicz Mieszkowski Mieszków Mieszkuc Mieszkuć Mieszkuć-Mieszkowska Mieszkuniec Mieszkurska Mieszło Mieszok Mieszoła Mieszołowska Mieszonowska Mieszowska Miesztal Miesztalski Miesztela Mieszuk Mieszwa Mieszwińska Mieszyk Mieszyniec Mieszyńska Mieścicki Mieścier Mieściński Mieścior Mieśkiewicz Mieśkowicz Mieśkowska Mieśniak Mieśniakiewicz Mieśniakowicz Mieśnik Mieśnikiewicz Mieśnikowicz Mietalnikow Mietalski Mietała Mietecki Mieteczko Mietek Mietelica Mietelski Mietełka Mietełko Mieteń Mieteńko Mieter Mieth Miethke Miethling Mietianiec Mietielica Mietieliczyn Mietieńko Mietiołka Mietiółka Mietiułka Mietka Mietke Mietki Mietkie Mietkiewicz Mietkiewski Mietkińska Mietko Mietkowski Mietla Mietlarek Mietleńska Mietlewicz Mietlewski Mietlica Mietlicki Mietliński Mietlitz Mietlonek Mietlowski Mietluk Mietła Mietłakow Mietłaków Mietławski Mietło Mietłowski Mietnicki Mietniczuk Mietnik Mietnikowski Mietniowski Mietno Mietur Mieturko Mietus Mietusiewicz Mietuszewska Mietz Mietzer Mietzner Mieuda Mieulska Mieun Mieunak Mieuń Mieus Miewiadomska Miewierski Miewiński Miewno Miewska Miezal Miezała Miezancew Miezaniec Miezanko Miezek Miezga Miezgiel Miezgowski Miezian Miezianko Miezieliński Miezien Mieziencew Miezień Miezieńcew Mieziewski Miezin Miezińska Miezio Miezkowski Miezło Miezowski Miezuga Mieźwa Mieźwińska Mieżal Mieżalik Mieżał Mieżaniec Mieżanowski Mieżdżyk Mieżecki Mieżejewski Mieżejowski Mieżeń Mieżerycka Mieżonis Mieżowiec Mieżowski Mieżuch Mieżuk Mieżuła Mieżwa Mieżwicki Mieżwiński Mieżycki Mieżyk Mieżykowski Mieżyński Mięcarz Mięchowiecka Mięcicki Mięciel Mięcikiewicz Mięcikowski Mięcina Mięciński Mięciuk Mięcki Mięckiewicz Mięcko Mięckowski Mięcław Mięculewicz Mięcz Mięczak Mięczakowski Mięczewski Mięczkowski Mięcznik Mięczyńska Mięćkowski Międa Międak Międlak Międlar Międlarz Międler Międlicki Międła Międło Międowicz Międrak Międrkiewicz Międygrał Międza Międzak Międzel Międziak Międziar Międzidło Międzierska Międzik Międzińska Międziocha Międzkiewicz Międzobrodzki Międzyblocki Międzybłocki Międzyborski Międzybrocki Międzybrodzki Międzychocki Międzychowska Międzygrocka Międzyrzecki Międzyżecka Mięgoc Mięgoć Mięgoń Mięgoś Mięka Miękała Miękczyło Miękczyński Mięki Miękicki Miękiewicz Miękina Miękinia Miękiński Miękisiak Miękisiewicz Miękisz Miękisza Miękiszak Miękiszek Miękiszewski Miękka Miękki Miękno Miękoś Miękota Miękowicz Miękowski Miękós Mięksiak Miększyło Miększyńska Miękus Miękusz Miękuszek Miękuszewski Miękuś Miękwicz Mięlecki Mięmczyk Mięnkina Mięntkiewicz Mięntkowska Mięrzęcki Mięrzwiak Mięsa Mięsak Mięsek Mięsewicz Mięsiak Mięsiarczyk Mięsicka Mięsik Mięsikowski Mięsiok Mięskiewicz Mięsko Mięskowski Mięso Mięsok Mięsopust Mięsowicz Mięsowski Mięszak Mięszała Mięszało Mięszanek Mięszania Mięszczak Mięszkowska Mięścier Mięśniak Mięśnik Mięta Miętak Miętasiewicz Miętek Miętel Miętelski Miętka Miętke Miętki Miętkiewicz Miętkiewski Miętko Miętkowski Miętlewska Miętnik Miętniowski Miętos Miętowski Miętrega Miętrkiewicz Miętrzak Miętta Mięturka Mięturko Miętus Miętusiewicz Miętuszewski Miętuś Mięza Mięzak Mięzalik Mięzał Mięzik Miężak Miężalik Miężalski Miężał Miężała Miężkiewicz Miężko Miężwa Miffke Miftadinow Miga Migacka Migacz Migaczew Migaczewski Migadł Migaj Migajło Migal Migala Migaleń Migalewicz Migalski Migał Migała Migałka Migałło Migałowska Miganowicz Miganowski Migarska Migarz Migarzewska Migas Migasiewicz Migasik Migasiński Migasiuk Migaszewski Migaś Migatulski Migawa Migawski Migaz Migazińska Migda Migdacz Migdak Migdal Migdalczak Migdalczyk Migdalek Migdalewicz Migdalski Migdał Migdała Migdałek Migdałło Migdałowicz Migdałowski Migdan Migdańska Migdar Migdas Migdol Migdoll Migdoł Migdoń Migdor Migdowicz Migduła Migdziński Migdzioł Migel Migelski Migew Migga Migge Miggel Migiel Migielicz Migielski Migiełek Migier Migiera Migiewicz Miginko Migior Miglanc Miglantz Miglanz Miglarska Miglas Miglicki Miglin Miglujewicz Miglus Miglusz Migluś Migłan Migło Migłowiec Migniewicz Migniszewska Migo Migoc Migocha Migocki Migocz Migoć Migoda Migodziński Migola Migoła Migon Migonis Migoń Migora Migorska Migos Migosz Migoś Migot Migota Migotz Migowicz Migowski Migóra Migórski Migów Migra Migrała Migrella Migret Migrewicz Migros Migryt Migucki Migul Migula Migulec Miguletz Migulski Miguł Miguła Migun Miguń Migura Migurski Migus Migusiewicz Miguś Migut Migza Mih Miha Mihaj Mihal Mihilewicz Mihuł Mihułka Mihułowicz Mihun Mihuniewicz Mihutka Miiler Miilerski Miiller Miinch Mija Mijac Mijacz Mijaczewski Mijak Mijakowski Mijal Mijalczewski Mijalna Mijalnicki Mijalny Mijalski Mijał Mijała Mijałkowska Mijanowski Mijas Mijaś Mijecki Mijewski Mijowski Mik Mika Mikadon Mikajewski Mikal Mikała Mikałajczak Mikałajczyk Mikałajewicz Mikałonis Mikałszewicz Mikałujczak Mikałuszka Mikaniec Mikanik Mikaniuk Mikanowicz Mikanowski Mikanyk Mikańska Mikar Mikara Mikarej Mikary Mikaryjczak Mikarz Mikas Mikasiewicz Mikasińska Mikaszek Mikaszewicz Mikaszewski Mikaś Mikawos Mikawoz Mikciński Mikciuk Mikczyński Mike Mikec Mikecka Mikee Mikel Mikelburg Mikelczuk Mikelionis Mikels Mikelska Mikerski Mikert Mikesa Mikeska Mikesky Mikesz Miketa Miketiuk Miketko Miketta Miketuk Miketyszyn Mikianiec Mikians Mikiaszewska Mikicej Mikiciak Mikiciak-Mikita Mikicicz Mikiciej Mikicik Mikicin Mikiciński Mikicionek Mikiciuch Mikiciuk Mikicki Mikiczak Mikiczuk Mikiecik Mikieciuk Mikieko Mikiel Mikiel Mikiela Mikielanis Mikielburg Mikielczuk Mikielczyk Mikielewicz Mikielewski Mikielin Mikielinas Mikielis Mikieliś Mikielita Mikielka Mikielkiewicz Mikiels Mikielski Mikielson Mikienik Mikieniuk Mikienko Mikieńska Mikier Mikiera Mikierczuk Mikierysz Mikiesiuk Mikiet Mikieta Mikietenko Mikietiński Mikietiuk Mikietka Mikietko Mikietnik Mikietow Mikietowicz Mikietów Mikietyn Mikietyński Mikietyszyn Mikiewicz Mikiewlewicz Mikijaniec Mikijewska Mikikaniec Mikilewicz Mikilis Mikill Mikilska Mikiluk Mikilyszyn Mikiła Mikiłajczak Mikiłajczyk Mikiłajek Mikiłajko Mikina Mikinia Mikinik Mikinka Mikinko Mikinnik Mikiński Mikiola Mikiprowicz Mikis Mikisiuk Mikisz Mikisza Mikiszew Mikiszewski Mikiszka Mikiszko Mikita Mikitczak Mikitczuk Mikiteszyn Mikitiak Mikitin Mikitis Mikitiuk Mikitka Mikitnik Mikitno Mikito Mikitorowicz Mikitow Mikitowicz Mikitów Mikituk Mikituła Mikityn Mikitynowicz Mikityńska Mikityszyn Mikiuk Mikiuła Mikjaniec Mikk Mikke Mikla Miklaj Miklajewski Miklan Miklaniewicz Miklaniewska Miklar Miklarz Miklas Miklasiewicz Miklasiński Miklasz Miklaszański Miklaszek Miklaszewicz Miklaszewicz Miklaszewski Miklaś Mikle Miklej Miklejewski Miklejn Miklen Mikleński Mikler Mikles Mikleszka Miklewicz Miklewski Miklic Miklica Miklicki Miklicz Mikliel Miklikowski Miklin Mikliniewicz Miklinowska Mikliński Miklis Miklisz Mikliszański Mikliś Miklitz Miklon Miklos Miklosik Miklosina Miklosz Miklowicz Miklowski Mikluch Miklukiewicz Miklulewicz Miklus Miklusiak Mikluska Miklusz Mikluszew Mikluszka Mikła Mikłajczak Mikłajczyk Mikłajuk Mikłas Mikłasewicz Mikłasiewicz Mikłasz Mikłaszewicz Mikłaszewski Mikłaszkiewicz Mikłaś Mikło Mikłos Mikłosewicz Mikłosiak Mikłosik Mikłosz Mikłoszewicz Mikłoszewski Mikłoś Mikłowski Mikłuch Mikłucha Mikłus Mikłusiak Mikłusz Mikłuszewski Mikłuszka Mikłuszko Mikłuszyn Mikniewicz Mikno Miko Mikobog Mikobycka Mikocewicz Mikocha Mikociak Mikociewicz Mikocik Mikocińska Mikociuk Mikocki Mikoczyńska Mikoć Mikoda Mikodem Mikodemski Mikodon Mikol Mikolajczak Mikolajczewski Mikolajczyk Mikolajec Mikolajek Mikolajetz Mikolajewicz Mikolajko Mikolan Mikolanis Mikolarz Mikolas Mikolasch Mikolasek Mikolasz Mikolaszek Mikolcz Mikoleit Mikolesin Mikolik Mikoliński Mikoliszyn Mikolka Mikolon Mikolska Mikoluk Mikoł Mikołaczak Mikołaczyk Mikołaj Mikołajak Mikołajcyk Mikołajczak Mikołajczek Mikołajczewski Mikołajczik Mikołajczuk Mikołajczuk Mikołajczy Mikołajczyk Mikołajczykiewicz Mikołajczyszyn Mikołajec Mikołajek Mikołajenko Mikołajeski Mikołajew Mikołajewicz Mikołajewski Mikołajka Mikołajkiewicz Mikołajko Mikołajkow Mikołajków Mikołajon Mikołajonek Mikołajowski Mikołajów Mikołajski Mikołajszyk Mikołajszyn Mikołajtis Mikołajtys Mikołajuk Mikołajun Mikołajunas Mikołajurz Mikołajusz Mikołaniec Mikołanis Mikołańczuk Mikołańczyk Mikołap Mikołas Mikołasek Mikołasiek Mikołaski Mikołasz Mikołaszczek Mikołaszec Mikołaszek Mikołaszewicz Mikołaszewski Mikołczyk Mikołejek Mikołejko Mikołka Mikołko Mikołojuk Mikołoszewska Mikołowicz Mikołowski Mikołów Mikołuc Mikołuć Mikołuszko Mikołyjko Mikołyn Mikołyszyn Mikon Mikonowicz Mikoń Mikoński Mikoranda Mikoreda Mikorenda Mikoręda Mikorindo Mikorowska Mikorski Mikorynda Mikorz Mikorzewski Mikos Mikosa Mikosch Mikoschek Mikosek Mikosiak Mikosik Mikosiński Mikosiuk Mikoska Mikossek Mikost Mikosta Mikosz Mikosza Mikoszek Mikoszewski Mikoś Mikościk Mikot Mikota Mikoteit Mikotowicz Mikow Mikowicz Mikowiec Mikowoz Mikowóz Mikowski Mikowski-Feret Mikóda Mikólski Mikóła Mikółka Mikółko Mikra Mikrasiewicz Mikrasz Mikraszewicz Mikro Mikroda Mikros Mikroś Mikrot Mikrotowicz Mikrowicz Mikrót Mikrud Mikruda Mikruj Mikrul Mikruł Mikrus Mikruszewska Mikrut Mikruta Mikrza Mikrzak Mikrzec Mikrzewski Mikrzycki Mikrzyński Miks Miksa Miksala Miksar Miksch Mikschik Miksiewicz Miksik Miksiński Miksiuk Miksowicka Mikstacki Mikstal Mikstein Mikstorowicz Miksulska Miksuła Miksz Miksza Mikszak Mikszal Mikszan Mikszaniec Mikszel Mikszewicz Mikszewski Mikszik Mikszkiel Mikszo Mikszon Mikszonis Mikszów Mikszt Mikszta Miksztacki Miksztajn Miksztajtis Miksztal Miksztaniec Miksztarowicz Miksztein Miksztejn Mikszto Miksztorowicz Miksztowicz Mikszturowicz Miksztuta Miksztyn Mikszuta Mikszyc Mikszyn Mikszyński Mikś Miktas Miktasz Miktaszewicz Miktaszewska Miktos Miktoś Miktura Miktus Miktusiak Miktuszka Miktuś Mikuc Mikucewicz Mikuch Mikucha Mikuciński Mikuciuk Mikucki Mikuczeński Mikuczewski Mikuczonis Mikuczyński Mikuć Mikuda Mikudra Mikuiska Mikul Mikula Mikulak Mikulaniec Mikulanis Mikulanka Mikularz Mikulaska Mikulasz Mikulaścik Mikulce Mikulcewicz Mikulcz Mikulczyk Mikulczyński Mikulec Mikulecki Mikuleć Mikulewicz Mikuli Mikulicki Mikulicz Mikulik Mikulin Mikulinas Mikuliński Mikulisz Mikuliszak Mikuliszyn Mikulka Mikulko Mikulla Mikulonek Mikulów Mikulski Mikuł Mikuła Mikułak Mikułan Mikułaniec Mikułka Mikułko Mikuło Mikułowicz Mikułowski Mikułów Mikułycz Mikunajtis Mikunda Mikunicka Mikunowicz Mikura Mikurda Mikurenda Mikuręda Mikuro Mikurski Mikurzak Mikurzewska Mikus Mikusch Mikusek Mikusewicz Mikusiak Mikusiewicz Mikusik Mikusiński Mikuski Mikuskiewicz Mikusz Mikuszek Mikuszelska Mikuszewski Mikuszka Mikuszkiewicz Mikuszkina Mikuszyn Mikuszyńska Mikuś Mikuśkiewicz Mikut Mikuta Mikutajcis Mikutajtis Mikutan Mikutaniec Mikutaniec-Lipniewicz Mikutel Mikutelin Mikutka Mikutko Mikutowicz Mikutowski Mikutra Mikwiński Mikylski Mikyszyn Mikytyn Mikziła Mikziński Mil Mila Milach Milachowski Milacz Milak Milakowski Milala Milalichowski Milan Milancej Milancew Milancewicz Milanczuk Milanczyk Miland Milanek Milanes Milani Milaniak Milanicz Milaniec Milanik Milaniszyn Milaniuk Milankiewicz Milankowicz Milano Milanowicz Milanowski Milanson Milanycz Milańczuk Milańczyk Milański Milar Milarczyk Milarek Milarski Milart Milarz Milarzewski Milas Milasiewicz Milaska Milast Milasta Milasz Milaszczuk Milaszewicz Milaszewiczius Milaszewski Milaszius Milaszkiewicz Milaś Milat Milata Milato Milatos Milatti Milawski Milbałer Milbauer Milberg Milbers Milbert Milbor Milbradt Milbrand Milbrandt Milbrandt Milbrant Milbrat Milbrod Milbrodt Milbrot Milc Milcan Milcarczyk Milcarek Milcarski Milcarz Milcarza Milcarzewicz Milcer Milcerz Milcewicz Milch Milchar Milcher Milchert Milcin Milcuć Milcuszek Milcz Milczach Milczak Milczakiewicz Milczakowska Milczanek Milczanowski Milczanus Milczarczyk Milczarczyk-Piwowarczyk Milczarek Milczarkiewicz Milczarkowski Milczarowska Milczarski Milczaruk Milczarz Milczarzewicz Milczasz Milczaunaś Milczejko Milczek Milczenko Milczeńska Milczerek Milczerska Milczewski Milczko Milczkowski Milcznowski Milczonek Milczorek Milczuch Milczuk Milczun Milczunas Milczuszek Milczyk Milczynowska Milczyński Milczyrczyk Milda Mildanis Mildasińska Milde Milder Mildner Mildo Mildyn Mile Milebauer Milec Milech Milecki Milej Milej Milejczak Milejczuk Milejczyk Milejewski Milejko Milejkowski Milejski Milejski Milejszo Milejszy Milek Milen Milenbach Milencki Milenda Milendo Milenia Mileniak Mileniczek Mileniczuk Mileniewska Milenik Milenikiewicz Mileniuk Milenka Milenkiewicz Milenko Milenkowicz Milenuszkin Mileń Mileńka Mileńkiewicz Mileńko Mileński Miler Milera Milerczyk Milerowicz Milerowski Milerski Milert Milerz Miles Milesiewicz Mileski Mileszczak Mileszczuk Mileszczyk Mileszka Mileszkiewicz Mileszko Mileszyk Miletic Miletich Miletić Mileuszek Milew Milewczyk Milewicki Milewicz Milewski Milewszczyk Milęcka Milęda Milford Milfort Milgewicz Milgier Milgiewicz Milgram Milgrom Milha Milhaim Milhajm Milhalm Milhamanowicz Milhausen Milhauzen Milhrodt Mili Milian Milianiak Milianiec Milianowicz Milianowski Milibrand Milibrandt Milibrant Milic Milicer Milich Milichewicz Milichiewicz Milichniewicz Milichowicz Milicki Milicz Miliczanowska Miliczek Miliczenko Miliczeńko Miliczkiewicz Miliczyk Milić Milieczek Milieczyk Milig Miligiewicz Milihausen Milii Milijan Milik Milikiewicz Milikowicz Milikowska Milimąka Milimen Milimkiewicz Milimonka Milin Milina Milinek Miling Miliniewicz Miliniewski Miliniuk Milinkiewicz Milinowicz Milinowska Milintowicz Milińkiewicz Miliński Milion Milios Milioszkiewicz Milisiewicz Milisiewska Miliskiewicz Milisz Milisza Miliszak Miliszewski Miliszkiewicz Miliszowski Militowski Militsch Militz Miliuchin Miliukiewicz Milius Miliwek Miljan Miljanowicz Miljon Miljoniz Miljonowicz Milk Milka Milkamanowicz Milkarska Milkas Milkaszewska Milkau Milke Milkerait Milkereit Milkie Milkiewicz Milko Milkosz Milkowski Milkulski Milkus Milkusiak Mill Milla Millack Millaczek Millak Millan Millar Millard Millati Millauer Millbauer Millczek Millda Millder Mille Millebrandt Millek Miller  Millerowicz Millerowska Millert Millewska Milli Millinder Milling Millinger Million Millner Millo Millota Mills Milluch Millus Milluszek Milmończyk Milnecki Milner Milnerowicz Milnickel Milnicki Milniczak Milniczek Milniczenko Milniczuk Milniczyn Milnik Milnikel Milnikiel Milnikier Milnikiewicz Milnikow Milnikowicz Milnikowska Milniszyn Milo Miloch Milon Milona Milonas Milonczyk Milonkiewicz Miloń Milończyk Milońska Milopulos Milopulu Milor Milorska Milos Milosch Milosek Milosik Milosz Miloszek Miloszyk Miloś Milota Milotta Milotzki Milouszek Milowański Milowicka Milowicz Milowski Milówka Milrad Milschewski Milsiak Milski Milstejn Milsza Milszewski Milsztajn Milsztein Milsztejn Milt Milta Miltak Miltas Miltawski Milter Miltko Miltner Milto Milton Miltowicz Miltowska Miltsch Miltus Miltyk Miluc Miluch Miluczenko Miluć Miluk Milukiewicz Milukowicz Miluksztis Miluksztys Milulla Miluła Milun Milunas Miluniec Miluń Milus Milusińska Miluski Milusz Miluszek Miluszewski Miluszkiewicz Miluszniewicz Miluś Miluśka Miluśki Miluta Milutin Milutinović Milutka Milwicki Milwicz Milwicz-Delach Milwid Milwin Milwiw-Baron Mily Milz Milżyński Miła Miłachowicz Miłachowski Miłaczewski Miładowski Miładun Miłajko Miłak Miłakowski Miłan Miłancz Miłanowski Miłański Miłas Miłasiewicz Miłasz Miłaszczuk Miłaszewicz Miłaszewiczius Miłaszewicziute Miłaszewski Miłaszkiewicz Miłaszko Miłaszuk Miłat Miłata Miławicki Miławiecka Miławski Miłbrandt Miłczak Miłczewska Miłczyńska Miłdowska Miłecki Miłejko Miłejszo Miłek Miłeta Miłka Miłkiewicz Miłko Miłkos Miłkosz Miłkoś Miłkow Miłkowski Miłków Miłkusiak Miłłek Miłłowska Miło Miłobaszewski Miłobęcki Miłobędzki Miłobog Miłobok Miłoboszewski Miłobóg Miłobór Miłoch Miłocha Miłochowicz Miłociński Miłocki Miłodrowski Miłogrodzki Miłon Miłonajć Miłoncz Miłonczyk Miłonim Miłoń Miłończyk Miłoński Miłopolski Miłoprowska Miłoraj Miłos Miłosek Miłosierna Miłosiernak Miłosierny Miłosiewicz Miłosiewska Miłosiński Miłoska Miłosławski Miłosna Miłosnicki Miłosta Miłostan Miłosz Miłoszczyk Miłoszek Miłoszewicz Miłoszewski Miłoszowicz Miłoszycka Miłoszyk Miłoś Miłośnicki Miłot Miłota Miłotta Miłow Miłowanow Miłowicki Miłowidow Miłowiecka Miłowski Miłożembska Miłożemski Miłożewska Miłożowska Miłta Miłtakis Miłto Miłtych Miłuch Miłula Miłułka Miłun Miłuński Miłusińska Miłusz Miłuszewska Miłuszkiewicz Miłuś Miłuśki Miły Mima Mimajew Mimarczok Mimaś Mimbrant Mimcer Mimcz Mimczak Mimczuk Mimczyk Mimelt Mimer Mimiec Mimier Mimierska Mimietz Mimiewicz Mimiewski Mimik Mimisz Mimlec Mimochód Mimojło Mimoński Mimowicz Mimtura Mimus Mina Minaj Minajew Minajewska Minajkin Minajko Minajluk Minajłło Minajło Minakow Minakowski Minaków Minal Minałko Minałto Minar Minarcik Minarczuk Minarczyk Minarek Minarik Minarowski Minarski Minartowicz Minarzyk Minas Minasiewicz Minasowicz Minasz Minaszewicz Minatorska Minaut Minc Minca Mincberg Mincberger Mincbergier Minceberg Mincel Mincer Mincerska Mincewicz Mincger Minch Mincha Minchajmer Minchberg Minchejmer Minciel Mincikiewicz Mincikowski Minciuk Minciukiewicz Minciukowski Minciun Mincner Minculewicz Minczak Minczakiewicz Minczakowski Minczan Minczanowski Minczarek Minczekowska Minczenko Minczenok Minczerska Minczew Minczewski Minczonek Minczuk Minczyc Minczyk Minczykiewicz Minczykow Minczykowski Minczyński Minć Mind Minda Mindach Mindacki Mindak Mindakiewicz Minde Mindel Minder Mindera Minderman Mindermann Minderski Mindewicz Mindik Mindikowski Mindko Mindla Mindlak Mindler Mindok Mindor Mindorf Mindowicz Mindra Mindrow Mindrycki Mindryk Mindryn Mindt Mindur Mindura Mindurska Mindyk Mindykowski Mindyłowska Mindza Mindzberger Mindzbergier Mindziak Mindzio Mindziuk Mindziukiewicz Mindziul Mindżus Minea Mineberg Mineberger Minec Minecha Minecki Minejko Minek Miner Minerczyk Minerowicz Minerski Mineruk Minerwin Minet Minetka Minett Minetti Minew Mineyko Ming Minga Mingajło Mingałło Minge Mingelewicz Mingelgrin Minger Mingielewicz Mingielowicz Mingiewicz Mingilewicz Mingin Minginowicz Mingiowicz Minglewicz Mingo Mingoć Mingowski Minguć Minia Miniach Miniacha Miniajew Miniajluk Miniajło Miniak Miniakowski Miniaków Minialuk Miniałko Minianecki Miniarczyk Miniarski Miniarz Minias Miniasiewicz Miniat Miniatorski Miniatowska Miniatt Minich Minichowicz Minichowski Minicki Minicz Miniczenko Miniczewska Miniec Miniecki Miniejko Minier Minierowicz Minierski Miniewicz Miniewski Minigniew Minik Minikiel Minikiewicz Minikin Minikina Minikowicz Minikowski Minio Minior Miniorczyk Miniorska Miniow Miniór Miniów Ministerska Miniszak Miniszewski Minita Miniuk Miniur Miniuszko Miniutko Minizińska Minja Mink Minka Minkacz Minke Minkendorf Minkeschak Minkeszak Minkiel Minkielewicz Minkiewicz Minkin Minkina Minkinia Minkiński Minkisiak Minkisiewicz Minkiszak Minklaj Minklei Minklej Minklejn Minkley Minkner Minko Minkos Minkota Minkow Minkowa Minkowicz Minkowski Minksztejn Minksztym Minksztymas Minksztyn Minkus Minkusiewicz Minkusz Minkuszek Minkwicz Minkwitz Minner Minnich Minnicki Minnier Minnik Minocki Minodzki Minoga Minojć Minok Minol Minola Minoł Minor Minorczuk Minorczyk Minorowicz Minorowski Minorski Minos Minosora Minossora Minot Minota Minotowska Minow Minowicz Minowski Minsberg Minschid Minschinski Minschiński Minschke Minsdorf Minshid Minski Minsner Minster Minszczak Minszewska Minta Mintak Mintal Mintalewicz Mintało Mintałto Mintautas Mintek Mintel Minterski Mintkiewicz Mintkiewska Mintol Mintorowicz Mintura Minturowicz Mintus Mintz Mintzberg Mintzberger Minuch Minuczyc Minula Minulla Minurski Minut Minuta Minuth Minys Minz Minzberg Minzberger Minzdorf Minzger Miodana Miodański Miodawska Miodeck Miodecka Miodek Miodeł Miodeńska Mioder Miodeuszewska Miodkowski Miodon Miodona Miodonka Miodoń Miodoński Miodor Miodorska Miodoszewska Miodowicz Miodownik Miodowski Miodtke Mioduch Mioduchowski Mioducki Miodulska Miodun Mioduna Mioduniecka Miodunka Miodunko Mioduń Mioduńka Mioduński Miodus Mioduski Mioduszewski Mioduszyńska Miodyński Miodyszewska Miodziałek Miodzianowska Miodzicka Miodziński Miodzioch Miodziszewska Miokiewicz Miokś Mioland Miołk Miołka Mionc Mioncz Mionczyński Miondlikowski Miondowicz Miondzel Mionek Miongowski Mionka Mionkowski Mionsek Mionska Mionsko Mionskowski Miończak Miończyńska Miorka Miorowska Mioscka Miosek Miosga Miosge Miosk Mioska Mioskowski Mioszczyńska Miot Miotecka Miotek Miotelka Miotełka Miotełko Mioth Miotk Miotka Miotke Miotkie Miotko Miotkowski Miotla Miotlewska Miotlicki Miotliński Miotł Miotła Miotło Miotłowski Miotta Miottke Miowski Miozga Miozgowicz Miozio Miozler Miozowska Miódek Miókowska Mips Miptys Miquel Mir Mira Mirabel Mirabella Miracha Mirachowska Miracki Miraczewski Miraczyńska Miradecki Miradziński Miradzka Miraj Mirajewski Mirak Mirakina Mirakowski Miralewska Miralski Mirałowska Miramowicz Miran Miranda Miranewicz Miranko Miranowicz Miranowski Mirańczuk Mirański Miras Mirasiewicz Miraszewski Miraszników Miraś Miratka Miratyński Mirau Miraz Miraż Mirączka Mirbach Mircea Mircewicz Mirch Mircha Mirchel Mircho Mirchowski Mirciak Mirciński Mircitiuk Mirczak Mirczek Mirczew Mirczewski Mirczuk Mirczyk Mirczyński Mirda Mirdewicz Mirdoszewska Mirdzio Mirecki Mireczek Mirek Mirek-Olcha Mirel Mirela Mirella Mirenczuk Mirenik Mireniuk Mirenko Mireńczuk Mireńko Mireński Mirer Mires Miresiński Mireska Mireta Miretzka Mirewicz Mirewski Miręga Mirfazy Mirga Mirgała Mirgałowska Mirgas Mirgos Mirgosz Miriam Mirian Miriel Miriłowicz Miring Mirinkiewicz Mirinowska Miris Miriuk Mirjuk Mirka Mirke Mirkiewicz Mirkiewioł Mirko Mirkołow Mirkowicz Mirkowiec Mirkowski Mirkuć Mirkuda Mirkulewicz Mirkulin Mirkułow Mirkułów Mirkus Mirkut Mirlak Mirlas Mirlecka Mirlina Mir-Mackiewicz Mirman Mirmann Mirna Mirniak Mirnicki Mirnienko Mirnietz Mirnik Mirnikiewicz Mirnow Mirnowicz Mirnowska Mirny Miroch Mirocha Mirochem Mirochna Mirocho Mirochowski Mirociński Mirociuk Mirocki Miroczak Mirocznik Mirodka Miroforidis Miroforidu Mirolewicz Miroljub Miromik Miromiuk Miron Mironas Mironczenko Mironczuk Mironda Mironenko Mironiak Mironiczuk Mironienko Mironiewicz Mironik Mironiski Mironiuk Mironkiewicz Mironkin Mironko Mironow Mironowicz Mironowski Mironów Mironuk Miroń Mirończak Mirończuk Mirończuk-Ossowski Mirończyk Miroński Mirońszuk Miros Miros Mirosek Mirosenko Miroski Mirosław Mirosław Mirosława Mirosław-Matysiak Mirosławski Mirosz Mirosz Miroszczenko Miroszczuk Miroszczyk Miroszek Miroszewski Miroszka Miroszkin Miroszniczenko Miroszniczenko-Łukszo Miroszniczeńko Mirosznik Mirosznikow Mirosznyczenko Miroszuk Miroś Mirośniczeńko Mirot Mirota Mirotaj Mirotko Mirotta Mirowczuk Mirowicz Mirowiecki Mirowski Mirowski Miroża Miróchna Mirr Mirsch Mirschfeld Mirschmeier Mirski Mirsz Mirszler Mirt Mirta Mirtecki Mirtęga Mirtner Mirtosz Mirtus Mirtyński Miruc Miruch Mirucha Miruchna Mirucik Mirucki Miruć Miruda Miruk Miruk-Mirski Mirula Mirulaniec Mirułowski Mirunka Mirunkiewicz Miruński Mirura Mirus Mirusik Miruski Miruszewski Miruszyński Miruś Mirutko Mirutowska Mirwa Miry Mirydziuk Miryłowicz Miryn Mirynowicz Mirynowski Miryński Mirys Miryszkiewicz Mirytiuk Mirytuk Mirz Mirza Mirzajewski Mirzakowski Mirzałek Mirzało Mirzanowski Mirzdykowska Mirzecki Mirzejewski Mirzejowski Mirzeński Mirzewa Mirzewski Mirzkowicz Mirzojan Mirzołemski Mirzwa Mirzwicka Mirzwiński Mirzycki Mirzyk Mirzyński Mirż Mirżejan Mis Misa Misaczek Misaczyńska Misajłow Misak Misakiewicz Misakowski Misala Misalko Misalla Misalski Misała Misało Misan Misanik Misaniuk Misarek Misarko Misarski Misarz Misaszczyk Miscewy Misch Mischal Mischala Mische Mischel Mischi Mischk Mischka Mischke Mischker Mischker Mischki Mischkowski Mischlewska Mischliwski Mischner Mischnick Mischnik Mischuda Mischura Miscichowska Miscicka Miscierewicz Miscikowski Miscior Misciorak Misciur Misczak Misczyk Misczyński Misdalski Misdziel Misdziol Misdzioł Misejuk Misek Misel Miselhorn Miselis Miser Misera Miserewicz Miserlis Misernchorn Misernhorn Miserowicz Miserski Misewicz Mishal Misia Misiaczek Misiaczkiewicz Misiaczuk Misiaczyk Misiaczyński Misiag Misiak Misiak Misiakiewicz Misiakowski Misiala Misialik Misialski Misiał Misiała Misiałek Misiałkiewicz Misiałkowska Misiałowski Misian Misiara Misiarczyk Misiarek Misiarko Misiarska Misiarz Misiaszak Misiaszek Misiawiec Misiączyk Misiąg Misiągiewicz Misiąszek Misic Misicki Misiczak Misiczyk Misida Misiec Misiecha Misiecki Misieczko Misiejak Misiejczuk Misiejczyk Misiejko Misiejuk Misiek Misiel Misielak Misielewicz Misielewska Misieliński Misielska Misielusz Misienica Misieniewicz Misienkiewicz Misienko Misieńko Misier Misierewicz Misierka Misierna Misierowicz Misieszek Misiewicz Misiewicz-Kopytko Misiewski Misięgiewicz Misiężny Misigrosz Misijowska Misijuk Misik Misikiewicz Misikonis Misikowska Misiło Misina Misiniak Misiniec Misinkiewicz Misińkiewicz Misiński Misio Misioczyńska Misiok Misiokiewicz Misioł Misioła Misiołek Misiołęcka Misiołowski Mision Misiona Misiong Misioniec Misioń Misiopecki Misior Misiora Misiorczyk Misiorek Misiorna Misiorny Misiorowski Misiorski Misiorz Misioszek Misiow Misiowicz Misiowiec Misiowski Misiór Misióra Misiórek Misiórkiewicz Misiórna Misiórny Misiórowicz Misiórski Misiów Misiszek Misiuda Misiuga Misiuk Misiukajtis Misiukanis Misiukaniś Misiukiewicz Misiukojc Misiukojć Misiul Misiula Misiulak Misiulaniec Misiulewicz Misiuła Misiułajtis Misiułajtys Misiułatis Misiun Misiuna Misiunajtis Misiunas Misiuniewicz Misiunkiewicz Misiuno Misiuń Misiur Misiura Misiurak Misiurc Misiurek Misiurewicz Misiurka Misiurkiewicz Misiurkowski Misiurna Misiurny Misiuro Misiurowicz Misiurska Misiurski Misiurz Misiusz Misiuta Misiuwianiec Miskal Miskala Miskała Miskałowicz Miske Miski Miskiałojć Miskiel Miskiewicz Miskis Misko Miskon Miskow Miskowiak Miskowicz Miskowiec Miskowski Misków Miskulin Miskur Miskurka Miskurska Misky Misler Mislewicz Mislisch Mislisz Misłak Misłara Misłarz Misłowska Mismer Misnakiewicz Misnankin Misnik Miso Misobska Misobski Misoga Misojed Misok Misoła Misołajties Misołek Mison Misoński Misor Misora Misorna Misorny Misorowski Misorski Misorz Mispel Miss Missa Missal Missala Missalla Missallo Missała Missałka Missałła Missan Missar Missera Missiak Missiec Missiek Missima Missina Missini Mission Missir Missiura Missiuro Missobska Missok Missol Missona Missorek Missori Misstal Missuna Missuno Missura Missygar Mist Mista Mistachowicz Mistacka Mistak Mistakiewicz Mistal Mistalski Mistan Mistarkiewicz Mistarska Mistarz Mistarzak Mistasz Mistat Mistczak Mistczyk Mistecki Mistejko Mistejuk Mistek Mistel Mistela Mistelski Mister Mistera Misterek Misterewicz Mistergazi Misterka Misterkiewicz Misterko Misterkowicz Misterna Misterowicz Misterski Misteruch Misteruk Mistewicz Mistian Mistkiewicz Mistkowski Mistler Mistol Mistola Mistolska Miston Mistoń Mistor Mistorkiewicz Mistorz Mistowski Mistrz Mistrzak Mistrzenko Mistrzowski Mistrzuk Mistrzyk Mistrzyński Mistrzyszyn Mistuchowicz Mistukiewicz Mistuń Mistur Mistura Misturek Mistycki Mistygacz Mistygan Mistygarz Misun Misuna Misuno Misuń Misur Misura Misurak Misurek Misurny Misuro Misurski Misygar Misyk Misyło Misz Misza Miszak Miszakin Miszakowska Miszaków Miszal Miszala Miszalski Miszała Miszałek Miszałkowski Miszałowski Miszan Miszanik Miszasiewicz Miszaszczyk Miszawski Miszcak Miszcz Miszczak Miłosław Miszczakiewicz Miszczakowski Miszczan Miszczanczuk Miszczanin Miszczanowicz Miszczańczuk Miszczańska Miszczej Miszczek Miszczenko Miszczenkow Miszczenowicz Miszczeński Miszczer Miszczerewicz Miszczerzewicz Miszczichowski Miszczij Miszcziszin Miszczobrocki Miszczobrodzki Miszczok Miszczor Miszczorak Miszczorek Miszczuch Miszczuk Miszczurka Miszczurko Miszczych Miszczycha Miszczycki Miszczyj Miszczyk Miszczykowicz Miszczykowski Miszczyn Miszczyński Miszczyrka Miszczyrko Miszczyszyn Miszecki Miszejczuk Miszek Miszel Miszelak Miszelski Miszenko Miszewicz Miszewski Miszi Miszk Miszka Miszkal Miszkalski Miszkałowicz Miszke Miszkel Miszker Miszki Miszkie Miszkiel Miszkielewicz Miszkieło Miszkienas Miszkieniewicz Miszkieniuk Miszkier Miszkierka Miszkiewicz Miszkin Miszkina Miszkiniewicz Miszkinis Miszkiniuk Miszkiń Miszkis Miszko Miszkowiak Miszkowicz Miszkowicz-Adamowicz Miszkowiec Miszkowski Miszkórka Miszków Miszkuć Miszkulska Miszkuniec Miszkura Miszkurek Miszkurka Miszkurko Miszkuro Miszkurski Miszkuwka Miszlak Miszler Miszlik Miszlińska Miszłanowa Miszner Misznicka Miszograj Miszok Miszoł Miszon Miszon Miszondznik Miszondznik Miszor Miszowiec Miszowska Miszór Miszórek Miszputen Miszta Misztachowicz Misztak Misztal Misztala Misztalewicz Misztalewski Misztalski Miształ Misztel Misztela Misztella Misztelo Misztelska Misztla Miszto Misztoft Misztol Misztor Misztowt Misztrzak Misztszak Misztuk Misztur Misztura Miszturak Miszuda Miszuk Miszula Miszułowicz Miszun Miszura Miszurek Miszurka Miszurski Miszuta Miszuto Miszutowicz Miszycki Miszyk Miszyk-Miński Miszyn Miszyński Miś Miścichowski Miścicki Miścier Miścierewicz Miścierowicz Miścigorski Miścikowski Miścińska Miścior Miściorak Miściorek Miścisz Miściuk Miściukiewicz Miściur Miściurewicz Miśczak Miśdzioł Miśk Miśka Miśkałowicz Miśki Miśkiel Miśkiełowicz Miśkiewicz Miśkiewicz-Domaniewska Miśkiewicz-Szmyga Miśkin Miśkiw Miśko Miśkoniec Miśkow Miśkowiak Miśkowicz Miśkowiec Miśkowski Miśków Miśkulin Miśkura Miśkurka Miśkurko Miśkurski Miśla Miślak Miślewicz Miślewski Miślich Miślicka Miśliński Miślisch Miślisz Miśliwczyk Miśliwiec Miśliwska Miśluk Miśła Miśłak Miśma Miśniak Miśniakiewicz Miśniewicz Miśniewski Miśnik Miśnikiewicz Miśnikowicz Miśnińska Miśta Miśtak Miśtaka Miśtal Miśtalski Miśtarz Miśterek Miśtol Miśtur Miśtura Mita Mitadis Mitak Mitakis Mital Mitalska Mitalsztet Mitał Mitan Mitana Mitaniec Mita-Nita Mitańska Mitar Mitaraj Mitarski Mitarz Mitas Mitasek Mitasińska Mitasz Mitaszewicz Mitaszewski Mitaszka Mitaszko Mitaś Mitchel Mitchell Mitczak Mitczarek Mitczenko Mitczuk Mitecka Mitejska Mitek Mitel Mitela Mitelewski Mitelman Mitelski Mitelstaedt Mitelstedt Mitelstet Mitelszedt Mitelsztat Mitelsztedt Mitelsztet Miter Mitera Miteraj Miterek Miterka Miterko Miternowski Miterski Miteska Mitetzki Mitew Mitewska Mitiajew Mitianiec Mitianin Mitica Mitiera Mitiew Mitigowski Mitin Miting Mitis Mitisiewicz Mitiuchin Mitiuk Mitiukow Mitjanin Mitjans Mitk Mitka Mitkalik Mitke Mitkewicius Mitkiewicz Mitko Mitkorska Mitkoś Mitkow Mitkowski Mitków Mitkus Mitl Mitlas Mitlaszewski Mitleger Mitlejner Mitlener Mitler Mitlewski Mitlęga Mitlicka Mitliński Mitlitz Mitluszka Mitłaszewski Mitło Mitłosz Mitłoszewska Mitman Mitmann Mitmański Mitner Mitol Mitoł Mitomski Miton Mitoniewicz Mitoń Mitoński Mitora Mitoraj Mitors Mitorski Mitos Mitosch Mitosek Mitosz Mitoszkin Mitoszyk Mitoś Mitowski Mitóra Mitra Mitrajew Mitranka Mitras Mitrasów Mitraszewski Mitraszko Mitraś Mitrawska Mitrąga Mitre Mitrega Mitrencis Mitrenga Mitrenko Mitrevski Mitrewicz Mitręga Mitręnga Mitriak Mitro Mitrocki Mitroczuk Mitrofan Mitrofaniuk Mitrofanow Mitrofanów Mitrofon Mitrofonow Mitroginow Mitronga Mitroniuk Mitros Mitrosz Mitroszewski Mitroszonek Mitroś Mitrović Mitrowicz Mitrowski Mitruczak Mitruczuk Mitruk Mitrus Mitrusiak Mitruszanek Mitruś Mitrut Mitryfaniuk Mitryk Mitryniuk Mitryńska Mitryszyn Mitrzak Mitrzyk Mitsch Mitscha Mitsche Mitschein Mitschek Mitschka Mitschke Mitschko Mitseas Mitsz Mitszak Mitszka Mitszke Mitszko Mitt Mittag Mittak Mittan Mittas Mittek Mitteldorf Mittelstadt Mittelstädt Mittelstaed Mittelstaedt Mittelsteadt Mittelsted Mittelstedt Mittelsztet Mitter Mittermueller Mitterreiter Mitting Mittke Mittlener Mittman Mittmann Mittula Mittwoch Mitudis Mituga Mitukiewicz Mitul Mitula Mitulińska Mitulla Mitulski Mituła Mituniewicz Mitura Mituraj Mituro Miturski Miturzyński Mitus Mitusek Mitusiński Mituszak Mituś Mitut Mituta Mitwicki Mitwoch Mitychoruk Mitygowski Mityk Mityn Mityń Mitz Mitza Mitzel Mitzig Mitzka Mitzlaff Mitzner Miuch Miucha Miur Miura Mius Miusa Miwa Miwecka Mix Mixa Mixtacki Miza Mizaga Mizak Mizakowska Mizała Mizałek Mizan Mizancew Mizanowska Mizar Mizara Mizarewicz Mizarkiewicz Mizarko Mizarska Mizdal Mizdall Mizdalski Mizdołek Mizdra Mizdrak Mizdrenko Mizdrzak Mizdziol Mizdzioł Mizek Mizeliński Mizer Mizera Mizeracki Mizeraczyk Mizerak Mizeraka Mizerakowski Mizerczyk Mizerecki Mizerek Mizeria Mizerja Mizerka Mizerkiewicz Mizerna Mizernik Mizerny Mizero Mizerocha Mizerocki Mizerowska Mizerski Mizewski Mizga Mizgajski Mizgalewicz Mizgalski Mizgał Mizgała Mizgarski Mizger Mizgiel Mizgier Mizgier-Chojnacki Mizgiert Mizgiro Mizgirow Mizgoń Mizgorski Mizgórska Mizia Miziak Mizialińska Miział Miziała Miziałek Miziałkiewicz Miziałkowski Miziana Mizianta Mizianty Miziarski Miziej Miziel Mizieliński Mizielski Mizieński Mizier Miziera Mizierkiewicz Mizierko Mizierska Miziewicz Miziewińska Miziewski Miziger Mizik Mizikar Mizikowski Miziłek Mizimiak Miziniak Miziński Mizio Mizioch Mizioł Miziołek Miziołkiewicz Miziołkowska Miziołowski Miziołyk Mizior Miziorek Miziorko Miziotek Miziółek Miziór Miziuk Miziuła Miziur Miziura Miziurek Miziurko Miziurkowski Miziuro Mizkiewicz Mizko Mizler Mizoga Mizolf Mizołek Mizołembska Mizulewicz Mizulo Mizuła Mizuło Mizułowska Mizun Mizunka Mizur Mizura Mizurek Mizuro Mizutowicz Mizycki Mizyk Mizyn Mizyńska Miźdal Miździoł Miźnik Miźnikiewicz Miźwińska Miż Miżak Miżałek Miżanowski Miżdal Miżdzioł Miżdżyk Miżecka Miżejewski Miżejowski Miżełowski Miżeńska Miżera Miżerska Miżgała Miżgier Miżkowski Miżniak Miżnik Miżołembski Miżołemski Miżołębski Miżołyńska Miżowski Miżuk Miżunka Miżutowicz Miżwa Miżwiński Miżycki Miżygorska Miżyjewski Miżyk Miżykowski Miżyła Miżyński Mlacki Mladenis Mladenow Mladenowski Mladeńka Mlak Mlas Mlaskawa Mlaskot Mlaskowa Mlastek Mlastoń Mlaś Mlatkowski Mlatowska Mlatysiak Mlawa Mlazga Mlącki Mlądzki Mląka Mląkowski Mląski Mlecarek Mlecarz Mlecz Mleczak Mleczarczyk Mleczarek Mleczarski Mleczek Mleczewski Mleczk Mleczka Mleczko Mleczkowski Mlecznik Mlecznikowska Mleczyński Mledzek Mlejczyk Mlejmek Mlejnek Mlek Mlekicki Mlekita Mleko Mlekodaj Mlekojad Mlekyta Mlenarska Mlenek Mlenko Mleńko Mletzko Mlewicz Mlewski Mlęcki Mlęczek Mlic Mlicki Mliczak Mliczarek Mliczek Mliczewski Mliczka Mliczko Mliczkowski Mliczyński Mlieczko Mligłówka Mlikota Mlina Mlinarczyk Mlinowska Mliński Mliszewski Mliś Mliwa Mlleczak Mloc Mlocek Mloczek Mloczkowska Mlodawski Mlodzianowska Mlodziejewski Mlodzieniak Mlok Mlokicki Mlonek Mlonik Mlonka Mlonkowski Mlorek Mlosek Mlosińska Mlost Mlostek Mloston Mlostoń Mlot Mlotek Mlottek Mlozga Mluc Mludek Mlundek Mlyc Mlyczek Mlyczko Mlyczyński Mlynarczuk Mlynek Mlynkowiak Mlyńska Mlytz Mładanowicz Mładasz Mładawski Mładczuk Mładecki Mładejowski Mładek Mładenow Mładij Mładko Mładowski Mładszew Mładun Mładuniuk Mładuński Mładyszewska Mładzieniec Mładzik Młajewicz Młakiewicz Młanarczyk Młastek Młaszczyk Młaś Mława Mławiński Mławski Młazek Młazga Młecka Młeczak Młeczek Młezywa Młeżywa Młocak Młocek Młochowiecki Młochowski Młocicki Młociński Młocki Młoczak Młoczek Młoczkowski Młoczycki Młoczyński Młoda Młodajewska Młodak Młodanowicz Młodański Młodarczyk Młodarska Młodaszczyk Młodaszewska Młodawa Młodawski Młodecki Młodek Młodkiewicz Młodkowski Młodniacka Młodnicki Młodoch Młodochowski Młodojewski Młodok Młodorzeniec Młodorzyniak Młodorzyński Młodoszewski Młodowicz Młodowiec Młodowski Młodozeniec Młodożeniak Młodożeniec Młodożeńca Młodożynak Młodożyniak Młodożyński Młoduchowski Młody Młodychowski Młodynia Młodyński Młodystach Młodysz Młodyszewski Młodziak Młodziakowski Młodzian Młodzianek Młodzianka Młodziankiewicz Młodzianko Młodziankowski Młodzianowski Młodziańska Młodziej Młodziejewski Młodziejko Młodziejowski Młodzieniak Młodzieniec Młodzieniewski Młodzieniowska Młodzieńczak Młodzieńska Młodziewski Młodzik Młodzikowski Młodziło Młodziniak Młodziniewska Młodzinkiewicz Młodzinkowska Młodzinowska Młodziński Młodziuk Młodziuśka Młodziuśki Młodzki Młodzyński Młokosiewicz Młoncz Młonczak Młonek Młonik Młoń Młostan Młostań Młostek Młoston Młostoń Młostyniak Młot Młotczyński Młotecki Młotek Młoteska Młotkiewicz Młotkowski Młotniak Młotolski Młotowicz Młotowski Młott Młottek Młowicz Młowiec Młozek Młoźniak Młożkowski Młożniak Młóciński Młódko Młódzik Młódzińska Młudzik Młudzikowski Młudziński Młynaczak Młynak Młynar Młynarczak Młynarczewski Młynarczuk Młynarczy Młynarczyk Młynarczykowski Młynarczyn Młynarek Młynarka Młynarkiewicz Młynarowicz Młynarsczyk Młynarski Młynartowicz Młynarycz Młynaryk Młynarz Młynarzcyk Młynarzczyk Młynarzewski Młynczak Młynczakowska Młynczok Młynczyk Młyneg Młynek Młyniak Młynicki Młynicz Młyniec Młynik Młynikowski Młyniuk Młynkiewicz Młynko Młynkowiak Młynkowicz Młynkowski Młynnik Młynowski Młyńczak Młyńczuk Młyńczyk Młyńkiewicz Młyński Młyżwa Młyżywa Mnian Mnich Mnicha Mnichacz Mnichasz Mnichatz Mnichowiak Mnichowicz Mnichowski Mnida Mnieczkowska Mniecznikowska Mniedło Mniejżyński Mniek Mnielnik Mniewski Mnika Mnikołajski Mnikowski Mników Mnikszek Mniot Mnisz Mniszak Mniszek Mniszew Mniszewski Mniszka Mniszko Mniścichowski Mnitowski Mniuch Mnocha Mnochy Mnot Mnych Mnysz Moas Mobik Mobis Mobus Moc Moca Mocak Mocała Mocar Mocarna Mocarny Mocarski Mocarz Mocegoniuk Mocek Mocel Moceń Mocer Mocewicz Moch Mocha Mochacki Mochaj Mochajska Mochal Mochalak Mochale Mochalik Mochalle Mochalski Mochała Mochałek Mochałków Mochałowski Mochański Mocharski Mochas Mochaupt Mochcińska Mochecki Mochejski Mochel Mochelewska Mochelski Mochem Mochera Mocherek Mocherzyński Moches Mochewicz Mochilewski Mochiła Mochin Mochl Mochlak Mochliński Mochman Mochmaus Mochna Mochnacki Mochnacz Mochnaczewski Mochnak Mochnal Mochnia Mochniak Mochniej Mochniewicz Mochniewska Mochnij Mochnik Mochnio Mochniuk Mochnow Mochny Mochocki Mochol Mochola Mocholska Mochoł Mochołek Mochołowski Mochonek Mochoń Mochor Mochorow Mochorowski Mochort Mochos Mochotr Mochowicz Mochowski Mochoy Mochól Mochrke Mochs Mochtak Mochtyl Mochuczy Mochujski Mochul Mochulec Mochuła Mochura Mochwacz Mochy Mochylowska Mochylski Mochyła Mochyło Mocia Mociak Mocianko Mociarska Mocias Mociaszczyk Mociaszek Mociąg Mociągiewicz Mociągowski Mocica Mocicik Mocicki Mocie Mociemba Mociewicz Mocię Mocigeba Mocigemba Mocigęba Mocik Mocin Mociński Mocio Mocioł Mociołek Mocior Mocioszek Mociszewska Mociuk Mociukiewicz Mociulak Mociulko Mocium Mociun Mociuszonek Mock Mockalonek Mockaluk Mockałło Mockało Mocki Mockiewicz Mocko Mockowiak Mockowski Mockun Mockuń Mockus Moclik Mocna Mocnarski Mocniak Mocniejsza Mocniejszy Mocny Mococh Mocoła Mocon Mocoń Mocort Mocowski Mocół Moculak Mocuła Mocur Mocura Mocurz Mocydlarz Mocygała Mocyk Mocylarz Mocyński Mocz Mocza Moczadło Moczadłowski Moczak Moczal Moczala Moczalla Moczalska Moczała Moczałow Moczan Moczańska Moczar Moczara Moczar-Demko Moczarna Moczarnik Moczarny Moczarski Moczek Moczelany Moczeleniec Moczelny Moczeniat Moczerad Moczerat Moczerko Moczerna Moczerniak Moczerniuk Moczerski Moczia Moczigemba Moczigęba Mocziński Moczka Moczke Moczker Moczkier Moczko Moczkodan Moczkowski Moczkudan Moczna Moczniański Moczny Moczodłowska Moczollek Moczoł Moczon Moczoń Moczorat Moczorodyński Moczoszek Moczóń Moczuba Moczubska Moczuga Moczugowski Moczuk Moczul Moczulajtys Moczulak Moczulewicz Moczulewski Moczulis Moczulonis Moczulski Moczuła Moczułajtys Moczuło Moczułowski Moczur Moczura Moczurad Moczurkiewicz Moczuski Moczybroda Moczybrodzki Moczybród Moczydlak Moczydlan Moczydlana Moczydlany Moczydlarz Moczydło Moczydłowski Moczygeba Moczygemba Moczygęba Moczygęmba Moczyk Moczykowski Moczyło Moczymorda Moczyński Moczyrog Moczyróg Moczysłowska Moćka Moćko Moćkowiak Moćkowicz Moćkowski Moćków Moćkun Moćkuń Mod Moda Modaj Modaliński Modanowska Modarak Modarczyk Modarski Moddelmog Moddelsee Modecki Modej Modejczak Modejski Modeksza Model Modela Modelewski Modeliński Modelnog Modelowski Modelski Modena Modenko Modeń Modeński Moder Modera Moderacki Moderadzka Moderak Moderas Moderau Moderecka Moderewska Moderhak Moderka Moderko Moderny Moderow Moderów Moderski Moderzyńska Modes Modesan Modest Modesta Modestowicz Modetko Modig Modin Modka Modkowska Modl Modla Modlaff Modlak Modlas Modlasiński Modlborek Modlek Modlelewska Modleńska Modler Modlewicz Modlewski Modliborek Modliborski Modlibowski Modlibóg Modlibórska Modlich Modlik Modlin Modlinger Modlinowska Modliński Modlis Modlisz Modliszewski Modliś Modlitowski Modlo Modloch Modlońska Modła Modłasiak Modłasik Modławski Modłińska Modłkowski Modłowski Modna Modnicki Modniewski Modnik Modny Modoń Modońska Modora Modorzyńska Modowidło Modra Modrachowska Modracki Modraj Modrak Modrakiewicz Modrakowski Modranek Modranka Modrany Modrański Modras Modrasiewicz Modrasy Modraszewski Modraw Modrawski Modrecki Modrek Modrella Modrewicz Modrewski Modro Modrof Modrok Modron Modroniewska Modroń Modros Modrow Modrowski Modrów Modruk Modrusewicz Modry Modrycki Modrygajłło Modrygajło Modrykamień Modryl Modrzak Modrzakowski Modrzański Modrzecki Modrzej Modrzejeski Modrzejewska Modrzejewski Modrzejowski Modrzelewski Modrzeniak Modrzeńska Modrzer Modrzeski Modrzew Modrzewiecki Modrzewski Modrzik Modrziński Modrzok Modrzyc Modrzycki Modrzydusza Modrzyk Modrzykowski Modrzyn Modrzyński Modulewska Modulski Moduń Moduńska Modur Modura Modurajska Modurek Modurska Modusz Moduszewski Moduszka Modwecka Modwisz Mody Modycki Modyda Modykowski Modylak Modyna Modyń Modyński Modysko Modystach Modyśkiewicz Modz Modza Modzadłowski Modzak Modzalak Modzalan Modzalewski Modzalska Modzejewski Modzel Modzelak Modzelan Modzelań Modzelewicz Modzelewski Modzelik Modzelnik Modzelon Modzelowski Modzelska Modzeńska Modzewska Modziejewska Modziejowska Modzielan Modzielewski Modzik Modzikowska Modziński Modzisz Modzlik Modzo Modzolewski Modzyniewicz Modzyński Modżak Modżanowska Modżelewski Modżyńska Moebus Moeck Moede Moedler Moeglich Moehs Moeler Moellenbrock Moeller Moeltgen Moenda Moenert Moenke Moerke Moes Moeschke Moese Moeser Mofa Mofina Moga Mogacka Mogacz Mogadorski Mogajewski Mogalla Mogalska Mogała Mogańska Mogas Mogaś Mogdalski Mogdał Mogdałek Mogdans Mogdoł Mogdziak Mogdziarz Mogdziński Moge Mogelnicki Moges Mogga Mogge Mogger Moghrabi Mogialski Mogieć Mogiek Mogielecki Mogieliński Mogielnica Mogielnicki Mogielnicki Mogielski Mogieła Mogiełka Mogiełko Mogiera Mogila Mogilan Mogilana Mogilany Mogilański Mogilenicki Mogilewczyk Mogilewicz Mogilewski Mogilian Mogilicki Mogilinicki Mogiliński Mogilner Mogilnicki Mogilniski Mogilny Mogilowski Mogilski Mogiła Mogiła-Lisowski Mogiłka Mogiłko Mogiłło Mogiołka Moglia Moglian Moglicki Moglicz Moglik Möglin Mogłowski Mogły Mognar Mogner Mogoch Mogocz Mogoda Mogodzińska Mogojska Mogola Mogolan Mogolewska Mogoła Mogoń Mogore Mograś Mogren Mogryta Mogucki Mogul Mogulewska Mogulska Moguł Mogułka Mogus Mogusiak Mogut Mogwa Mogwic Mohamad Mohamed Mohamet Mohammad Mohammed Mohan Mohanek Mohanna Mohard Mohaupt Moheit Moheker Mohelicki Mohilewicz Mohl Mohlek Mohmand Mohn Moholi Moholowski Moholska Mohoń Mohord Mohort Mohot Mohr Mohrardt Mohrhardt Mohrwardt Mohs Mohsen Mohuczy Mohuczy-Wachowski Mohun Mohyla Mohylak Mohylewski Mohylowski Mohyluk Mohyła Mohyłowska Moi Moicher Moicherek Moiczek Moignard Moik Moine Moini Moinka Moińska Mois Moisa Moisak Moisan Moisiej Moisiejczuk Moisiejenko Moisk Moiska Moisko Moissenko Moisym Moiszak Moiszewska Moiza Moizel Moizner Moj Mojak Mojan Mojarowska Mojas Mojasa Mojcek Mojcewicz Mojcha Mojcher Mojcherczyk Mojcherowicz Mojcho Mojchrzak Mojchrzakowska Mojchrzyk Mojciewicz Mojciuk Mojcner Mojczak Mojczek Mojczyk Mojczyna Mojda Mojdak Mojdan Mojdaniuk Mojdowska Mojduszka Mojduszko Mojdysz Mojdzińska Mojecki Mojejko Mojek Mojeńska Mojerczyk Mojerowicz Mojerska Mojerz Mojeszczyk Mojeścik Mojeździk Mojgier Mojidinis Mojik Mojka Mojkin Mojko Mojkowski Mojkut Mojle Mojmir Mojna Mojnicz Mojnik Mojnisz Mojniszek Mojnowski Mojnusz Mojoch Mojocha Mojor Mojorczyk Mojościk Mojrzesz Mojrzeszek Mojrzych Mojrzysz Mojs Mojsa Mojsak Mojsakowski Mojse Mojsej Mojsejów Mojsek Mojsenowicz Mojseowicz Mojsewicz Mojsiadis Mojsiak Mojsiczyn Mojsieczyn Mojsiej Mojsiejczuk Mojsiejczyk Mojsiejenka Mojsiejenko Mojsiejew Mojsiejewicz Mojsiejewski Mojsiejok Mojsiejonek Mojsiejowicz Mojsiejów Mojsiejuk Mojsiel Mojsienia Mojsiewicz Mojsijonek Mojsik Mojsinowicz Mojsiuk Mojsiuszko Mojski Mojso Mojsów Mojsses Mojsyk Mojsym Mojsyn Mojsza Mojszczak Mojszczyk Mojszewicz Mojszewska Mojszyk Mojściej Mojściejuk Mojta Mojtyka Mojza Mojzel Mojzer Mojzes Mojzesowicz Mojzess Mojzesz Mojzeszowicz Mojzisch Mojzisz Mojzuk Mojzych Mojzyk Mojzykiewicz Mojzym Mojzysz Mojża Mojżech Mojżes Mojżesowicz Mojżess Mojżesz Mojżeszczyk Mojżeszek Mojżeszewicz Mojżeszko Mojżeszowicz Mojżuk Mojżych Mojżyk Mojżykiewicz Mojżyn Mojżyrz Mojżys Mojżysz Mojżyszek Moka Mokanek Mokaniuk Mokanowski Mokański Mokar Mokarski Mokarzanowska Mokarzycka Mokas Mokasiewicz Mokaś Mokawska Mokayed Mokczan Mokej Mokelke Mokgiewicz Mokhtarnia Mokicki Mokicz Mokicziuk Mokiczuk Mokiczyk Mokiej Mokiejewski Mokieła Mokierow Mokierów Mokierów-Czołowska Mokiewicz Mokiewski Mokijewski Mokis Mokka Mokkas Moklak Moklebust Mokła Mokłowicz Mokłowska Mokły Mokobocki Mokobodzki Mokobrodzka Mokocka Mokoda Mokok Mokol Mokolądra Mokolewska Mokolondra Mokolus Mokołajczyk Mokoń Mokorczyk Mokorska Mokorzycki Mokos Mokosa Mokosiej Mokosiewicz Mokosiński Mokosz Mokosza Mokoszej Mokoszyn Mokoś Mokot Mokotowicz Mokotowski Mokowczyński Mokowielski Mokowiński Mokra Mokracki Mokracz Mokrak Mokranek Mokranowski Mokras Mokrasiński Mokraś Mokrauz Mokrawiecka Mokrecki Mokreska Mokroer Mokrogólska Mokrogulec Mokrogulski Mokronowski Mokroński Mokros Mokrosiński Mokross Mokrosz Mokroś Mokrowicka Mokrowiec Mokrowiecki Mokrowski Mokrski Mokrus Mokruszyn Mokruś Mokry Mokryc Mokrycki Mokrynka Mokryński Mokrys Mokrysz Mokryś Mokrzak Mokrzan Mokrzanowski Mokrzański Mokrzec Mokrzecki Mokrzeński Mokrzesiak Mokrzewski Mokrzka Mokrzki Mokrzonowska Mokrzowska Mokrzyc Mokrzyca Mokrzycki Mokrzyczak Mokrzyk Mokrzyn Mokrzynowska Mokrzyński Mokrzysiak Mokrzyski Mokrzysz Mokrzyszak Mokrzyszczak Mokrzyszek Mokrzyszewski Mokrzyś Moks Moksa Moksa-Zaszczudłowicz Mokselon Moksiej Moksiewicz Moksik Moksymowicz Moksza Mokszan Mokszański Mokszecki Mokszka Mokszki Mokszycki Mokszyn Mokszyński Mokszysz Mokszyszczak Mokś Mokuczy Mokula Mokulski Mokusiej Mokusiński Mokwa Mokwiński Mol Mola Molacz Molajda Molak Molalis Molanda Molander Molanek Molański Molarczyk Molarek Molarowska Molarska Molart Molaruk Molas Molasa Molasy Molaś Molata Molatta Molau Molawa Molawka Molawko Molawski Moląda Moląg Molągowski Molcan Molcjan Molcon Molcz Molczan Molczaniuk Molczański Molczarek Molczewska Molczyk Molczyński Molda Moldauer Moldechower Molden Moldenchower Moldenhauer Moldenhawer Moldenhower Moldko Moldon Moldowan Moldryk Moldrzyk Moldzyński Molecki Moleczek Moleda Moledna Moledowicz Moledowska Molegowska Molej Molejczuk Molek Molel Molen Molena Molencki Molend Molenda Molendo Molendow Molendowicz Molendowski Molendys Molendziński Molendzki Molenga Molenowski Molenschot Molenta Molentin Moleń Moleńkiewicz Moleński Moler Molerus Molerz Molerzysiak Molesa Moleschek Moleski Molesta Molestak Molestak Molesz Molesza Moleszak Moleszewska Molesztag Molesztak Moleszycka Moleścik Moleśtak Moleta Molewicz Molewka Molewko Molewski Molęcki Molęda Molędowicz Molędowski Molędys Molędzki Molęga Molęgowski Molęnda Molfa Molga Molgalik Molgan Molgo Moliborska Molicak Molicki Moliell Molier Moliere Molik Molikiewicz Molikowska Molin Molina Molina-Brenes Molina-Gonzales Molind Molinda Molinek Molinero Molinger Molinkiewicz Molinowska Molinus Moliń Moliński Molis Molisak Molisek Molisiak Molisińska Moliski Molisz Moliszewski Moliszkiewicz Moliś Moliter Molitka Molitor Molitoris Molitorys Molk Molka Molke Molkenti Molkentin Molkie Molkietyn Molkityn Molko Molkowski Moll Mollak Mollas Mollen Mollenbrock Mollenda Mollenhauer Moller Mollerowicz Mollga Mollik Mollin Molling Mollitzer Mollo Mollon Molloy Mollus Molly Molman Molmorska Molnar Molner Molnicka Molnik Molo Moloch Molocios Moloechower Molong Molos Molost Molota Molowicz Molsa Molsiakowska Molsich Molski Molstoń Molsza Molszewska Molsztyn Molt Molteni Molter Moltkau Moltko Moltzahn Moltzan Molubek Moludy Moluków Molus Molusza Moluszys Molz Molzahn Molzan Molzych Mołanda Mołań Mołaryn Mołas Mołaś Mołata Mołatowicz Moława Mołągowska Mołczan Mołczaniuk Mołczanow Mołczanowicz Mołczanowski Mołczanów Mołczań Mołczkowa Mołczun Mołczyk Mołczyn Mołczyński Mołda Mołdach Mołdachowski Mołdak Mołdas Mołdasiak Mołdasik Mołdawa Mołdawan Mołdawiak Mołdawiec Mołdawski Mołdczak Mołdecki Mołderna Mołdnych Mołdoch Mołdocz Mołdokiewicz Mołdowec Mołdoweć Mołdowicz Mołdowski Mołdrawski Mołdrycz Mołdrzak Mołdrzik Mołdrzukowski Mołdrzyk Mołdrzykowski Mołduch Mołdysz Mołdzianowska Mołdzik Mołdziński Mołdżeń Mołecki Mołek Mołendys Mołęczyńska Mołęda Mołga Mołgieś Mołka Mołkińska Mołko Mołkowicz Mołkowska Mołkus Mołła Mołłow Mołoch Mołochwiej Mołoczka Mołoczko Mołocznik Mołoczyńska Mołod Mołoda Mołodacka Mołodciak Mołodcow Mołodczak Mołodec Mołodecki Mołodeńko Mołodij Mołodkiewicz Mołodobry Mołodoch Mołodoweć Mołodowicz Mołodowiec Mołodowski Mołodrzyk Mołody Mołodyński Mołodzejko Mołodzianowicz Mołodziej Mołodziejewski Mołodziejko Mołodzinowicz Mołodziński Mołofiej Mołojec Mołojeć Mołoko Mołolepsza Mołolepszy Mołomek Mołon Mołoniewicz Mołoń Mołończuk Mołorzyk Mołos Mołostan Mołosz Mołoszuk Mołoszyn Mołoszyńska Mołoś Mołota Mołotczak Mołotiuk Mołotkiewicz Mołotkin Mołotko Mołotkow Mołotkowski Mołotok Mołotowicz Mołotownik Mołowata Mołowaty Mołowicki Mołowicz Mołowidło Mołowieło Mołowińska Mołownia Mołozan Mołozanowicz Mołozięć Mołożej Mołs Mołsik Mołtoch Mołutowska Mołwa Mołwińska Mołyczka Mołyk Mołyn Mołyniec Mołyń Mołysz Mołyszczyk Mołyszko Moma Momaj Momat Momatiuk Momczak Momel Moment Momentowicz Momentyk Momet Momgiało Momicka Momiuszka Momka Momla Momo Momocińska Momociuk Momocki Momok Momol Momola Momont Momontjuk Momońska Momora Momot Momoth Momotiuk Momotka Momotko Momotnik Momro Momrot Momuntjuk Momut Momysz Mon Mona Monach Monachiewicz Monachin Monachow Monachowicz Monachowski Monachów Monaczyńska Monad Monadjem Monaj Monaki Monako Monakowska Monarcha Monarcho Monarczyk Monard Monardt Monarski Monarszyński Monart Monartowicz Monasierska Monasipow Monasterski Monasteruk Monastryka Monasturski Monastyrski Monastyruk Monasypow Monasz Monaszczuk Monatyrska Monawar Monażewski Moncarz Moncarzewski Moncel Moncelewicz Moncewicz Moncfold Monchar Moncher Moncia Moncibowicz Moncik Moncina Moncinek Monciwoda Moncka Monckiewicz Moncler Moncol Moncport Moncz Monczak Monczak-Mancewicz Monczakowski Monczałowska Monczar Monczarski Monczarz Monczek Monczeński Monczewski Monczka Monczko Monczkowski Moncznik Moncznikowski Monczulewicz Monczuński Monczykowska Monczyn Monczyń Monczyński Mond Mondak Mondakiewicz Mondala Mondalski Mondaluk Mondau Mondek Mondel Mondela Mondelewska Mondelski Monden Monder Mondera Monderek Monderewicz Monderjan Monderow Monderżan Mondes Mondeski Mondiuk Mondkiewicz Mondla Mondlak Mondlewska Mondon Mondoń Mondorewicz Mondorowicz Mondr Mondra Mondrach Mondrachowski Mondrak Mondrakiewicz Mondrakowski Mondral Mondrala Mondraszek Mondraszewski Mondrawska Mondre Mondrek Mondri Mondroch Mondroń Mondrowicz Mondrowski Mondry Mondry-Dombrowski Mondrygał Mondryk Mondrysz Mondrzak Mondrzejewski Mondrzejowska Mondrzewski Mondrzik Mondrzycki Mondrzyk Mondrzyka Mondrzyński Mondschein Mondszaj Monduk Mondygraf Mondygrał Mondyk Mondzela Mondzelewski Mondziak Mondziakiewicz Mondziel Mondzielewski Mondzielska Mondziewska Mondzik Mondziński Mondzior Mondziuk Mondzlewski Mondzy Mondzylewski Mondzyński Mondżelewski Monebert Monek Monela Monelska Monenert Moneta Moneto Monetti Monew Mongard Monge Monge-Monge Mongiałło Mongiało Mongird Mongol Mongold Mongolik Mongolski Mongolt Mongólski Mongrid Mongulski Monia Moniak Moniakowski Moniatowicz Moniatowska Monic Monica Monicer Monich Monichowski Monicki Monicz Moniczewski Monid Moniecka Moniek Monies Monieta Moniewicz Moniewski Monig Monik Monika Monikało Monikiewicz Monikowski Moniło Monin Monini Moniński Moniot Moniowski Monist Monista Monisz Moniszewski Moniszka Moniszko Monit Monita Moniuk Moniuszka Moniuszko Moniuszkowska Monka Monkal Monkalk Monke Monkewicz Monkiel Monkielewicz Monkiewicz Monkisz Monko Monkol Monkolski Monkos Monkosa Monkosz Monkosza Monkowicz Monkowski Monkólski Monks Monkus Monna Monne Monni Monnier Mono Monoch Monod Monok Monoki Monokiewicz Monol Monolit Mononen Monopacka Monor Monorczyk Monorowicz Monoryk Monot Monota Monow Monowicz Monowid Monowski Mons Monsauret Monschikowska Monschowska Monse Monsen Monseń Monserrat Monseu Monsfeld Monsfelski Monsiel Monsig Monsiol Monsior Monsiorski Monski Monsopust Monsour Monsport Monsur Monsz Mont Monta Montag Montague Montaj Montak Montal Montalbetti Montalerz Montana Montanowicz Montarski Montas Montasiewicz Montauk Monte Montean Montecka Montefka Montegero Montek Montel Montelatic Montelatyc Montelski Montenowicz Monterial Monteriał Monterian Monterski Montesano Montewka Montewko Montewski Montey Montgomery Monthey Monti Montian Monticolo Montigny Montikolo Montkiewicz Montkowska Montmory Montole Montonowicz Montorski Montowit Montowski Montowt Montowtt Montoya Montrak Montrezor Montrymowicz Montrymowicz-Żakowicz Montsko Montukow Montuło Monturowicz Montusiewicz Montwilas Montwill Montwił Montwiłł Montwiłło Montwiło Montycka Montyger Montygerd Montygier Montygierd Montygierd-Łojbo Montygierd-Łoyba Montyjan Montyk Montyła Montynowicz Montz Monulak Monus Monuszak Monuszki Monwid Monwid-Olechnowicz Mony Monycz Monygiel Monyk Monys Monzel Monzelewski Monzer Monzillo Monzy Moody Moog Mooij Moor Moore Moor-Jankowski Moorman Moors Moorthi Moos Moosmann Mooss Mop Mopert Mopes Mopetr Moppert Mops Mor Mora Morabito Morac Moraca Morach Moracińska Moracki Moracz Moraczek Moraczewski Moraczko Moraczyński Moradas Moradewicz Moradi Moradian Moradziński Morag Morais Morajda Morajka Morajko Morajski Morak Morakiec Morakowski Moral Morales Moralewicz Moralewski Moralis Moraljan Moralski Moran Moranda Morandini Morange Moraniak Moraniec Moraniecki Moraniek Moranienko Moranin Moranka Moranko Moranowicz Moranowski Morantowicz Moranucki Moranz Morań Morańczyk Morańda Morański Morar Morarz Moras Morasek Morasicki Morasicki Morasiewicz Morasik Morasiński Moraski Morastiew Morastjew Morasz Moraszczuk Moraszczyk Moraszewski Moraszka Moraszkiewicz Moraś Morat Moravec Moraw Morawa Morawcziński Morawczyński Morawe Morawec Morawek Morawetz Morawiak Morawian Morawic Morawicki Morawicz Morawiec Morawiecki Morawiel Morawietz Morawik Morawin Morawiński Morawitz Morawka Morawko Morawski Morayne Moraz Morazis Morączewska Morąg Morągiel Morąk Morbach Morbaciuk Morbitzer Morbulewicz Morc Morcański Morcel Morcewicz Morchajczuk Morchal Morchało Morchan Morchanowicz Morchant Morchard Morchart Morchat Morchel Morchelewska Morchner Morchonowicz Morchot Morchun Morcian Morcianiak Morcienic Morcienko Morcinczok Morcinczyk Morcinek Morciniak Morciniec Morciniuk Morcinkiewicz Morcinkowski Morcińczyk Morciński Morcioch Morcis Morcissek Morcisz Morciszek Morciś Morcula Morculewicz Morcycki Morcz Morczak Morczakowska Morczek Morczewicz Morczewska Morczinczok Morczinczyk Morczinek Morcziniec Morczinietz Morczińczyk Morczkowska Morczuk Morczycka Morczyk Morczykowska Morczynek Morczyński Morć Morda Mordacik Mordaciuk Mordacz Mordak Mordaka Mordako Mordal Mordal Mordal Mordal Mordalewski Mordalski Mordał Mordała Mordam Mordan Mordań Mordańska Mordarka Mordarski Mordas Mordasewicz Mordasiewicz Mordasiukiewicz Mordaska Mordasow Mordaszewski Mordaszko Mordaszów Mordaś Mordaus Mordausz Mordawski Mordec Mordecki Mordeczko Mordeć Mordeja Mordejuk Mordek Mordel Mordelak Mordelewska Mordelski Mordeńska Mordera Morderska Mordes Mordęcki Mordhorat Mordias Mordka Mordko Mordkowicz Mordofel Mordol Mordon Mordoń Mordońska Mordosewicz Mordosiewicz Mordosz Mordowiec Mordowski Mordstein Morduch Morduła Morduń Mordusewicz Mordusiewicz Mordwa Mordwiłko Mordwinkin Mordwinow Mordwiński Mordyas Mordyjas Mordyk Mordyl Mordylak Mordyła Mordyło Mordyński Mordysz Mordz Mordzak Mordzakowski Mordzal Mordzanowski Mordzawska Mordzek Mordzel Mordzelewski Mordzeń Mordzewski Mordziak Mordziakowska Mordziałek Mordzicki Mordziel Mordzielewski Mordzień Mordzieńska Mordzik Mordziński Mordzioł Mordziołek Mordziszka Mordzon Mordzonek Mordzyńska Morecki Morecz Moredyk Morejko Morejno Morejski Morek Morel Morela Morelewski Morella Morelli Morelowski Morelski Moren Morena Morenberg Morenc Morenda Morendarz Morendowska Morengiel Moreniuk Morenko Moreno Morenowska Morenz Moreń Moreńko Moreński Mores Moresińska Moresta Moretti Moretto Moretz Moręc Morędziak Moręgiel Morfiak Morga Morgal Morgala Morgalla - (bez daty źródłowej )- w grupie nazwisk pochodzących od mórg, morga 'miara powierzchni gruntu'. Morgalska Morgalus Morgała Morgan Morganiec Morganti Morgantini Morgański Morgas Morgasińska Morgaś Morgata Morgawczuk Morgawska Morgen Morgenbesser Morgenbrod Morgenstein Morgenster Morgenstern Morgensztajn Morgensztern Morgentaler Morgenthal Morgenweck Morgiel Morgielewicz Morgielewska Morgiewicz Morgilewicz Morgin Morgis Morgisz Morglin Morgner Morgo Morgol Morgoł Morgon Morgonowicz Morgoń Morgos Morgoś Morgowicz Morgownicza Morgowniczy Morgownik Morgowski Morgólska Morgul Morgula Morgulak Morgulec Morgulski Morgun Morgunow Morgunowicz Morguń Morgusz Morgut Morhard Morhardt Morhło Morhonowicz Morhun Mori Moriak Moriał Morian Morias Moriba Moric Moricky Moricz Moriczka Morig Morik Moriki Morikis Moriko Morillo Morin Morina Morio Moris Morison Morisson Morita Morito Moritz Moritzhuber Morizak Morjak Morjan Morjańska Morjas Morjasz Mork Morka Morkal Morkas Morkel Morken Morkes Morkiel Morkiewicz Morkil Morkis Morkisz Morko Morkonowicz Morkos Morkowski Morks Morkulak Morkun Morkunas Morkunos Morkus Morkuś Morkwa Morlak Morlewski Morlęga Morlingiewicz Morlinkiewicz Morliński Morlo Morlowski Morman Mormel Mormol Mormon Mormól Mormul Mormull Mormus Mormyło Morna Mornel Mornicka Moro Moroch Morochow Morochowicz Morochowski Morocz Moroczek Moroczeniec Moroczewska Moroczko Moroczkowska Morocznik Moroczowska Moroczyński Morodwinow Morodyńska Morojdko Morokiszka Morokoszka Morol Morola Morolas Moron Morona Moronczyk Morong Moroniak Moroniec Moroniewicz Moroniuk Moroń Morończak Morończyk Morońda Moroński Moros Morosch Morosek Morosik Moroski Morosko Morossanyi Morossony Morossonyi Morosz Moroszczak Moroszczuk Moroszczyk Moroszek Moroszkiewicz Moroszkin Moroszko Moroszkowska Moroszuk Moroszyk Moroś Morow Morowa Morowczyńska Morowiak Morowicki Morowicz Morowidło Morowiec Morowiecki Morowik Morowin Morowińska Morowski Moroz Moroza Morozas Moroz-Bohuszewicz Morozek Morozewicz Morozgalski Moroziewicz Morozik Morozin Morozinko Moroziński Moroziuk Morozko Morozo Morozow Morozowicz Morozowski Morozów Moroź Moroźko Moroźkowski Moroż Morożan Morożewicz Morożko Morożon Moróz Morózgała Morpak Morra Morrek Morris Mors Morsakowski Morschtin Morsczyk Morsczyzna Morskanow Morski Morsonek Morst Morstejn Morstin Morstyn Morstynka Morsula Morsyn Morsz Morszał Morszałek Morszan Morszczaruk Morszczuk Morszczyn Morszczyna Morszczynin Morszczyński Morszczyzna Morszeniuk Morszer Morszewiecka Morszhauzer Morszner Morszolik Morsztejn Morsztyn Morsztynkiewicz Morsztynowska Morsztyński Morszycka Morszyn Morta Mortal Mortas Mortecki Morteczka Mortek Mortel Mortell Mortelus Mortensen Mortensson Morteński Mortimer Mortinek Mortka Mortko Morton Mortoń Mortun Mortunicz Mortuń Mortus Mortusiak Mortusiewicz Mortwicka Mortyka Mortyko Mortyn Mortyniew Mortyniuk Mortynka Mortynowicz Mortynowska Mortyński Mortysz Mortyz Mortz Mortzek Moruchniak Morud Moruda Morul Morun Morunowska Moruń Moruńska Morus Morusek Morusewicz Morusgała Morusiak Morusiewicz Morusik Morusiński Moruska Moruszak Moruszczak Moruszewicz Moruszewska Moruś Morut Moruz Moruzgała Morwa Morwath Morway Morwian Morwiński Morwitz Morwska Mory Moryc Moryciński Morycki Morycz Moryczewska Moryczyńska Moryć Morydz Moryga Moryk Morykowska Moryks Moryksiewicz Moryl Morylak Morylewski Morylowski Morylski Moryłko Moryło Moryn Moryniak Moryniok Morynka Morynos Morynowicz Morynowska Moryń Moryński Morys Morysan Moryschok Morysewicz Morysiak Morysiewicz Morysiński Moryskiewicz Moryson Morysoń Morysow Morysz Moryszczyn Moryszewicz Moryś Moryta Morytka Morytko Moryto Morytz Morz Morza Morzak Morzakow Morzanowski Morzdrzeń Morzdzeń Morzdzień Morzdziżewski Morzdziżowska Morzdzyński Morzdżej Morzdżyński Morze Morzec Morzecki Morzejko Morzek Morzekwica Morzela Morzelska Morzeń Morzeński Morzeski Morzesz Morzewski Morzęcka Morzęda Morzik Morzinek Morziniec Morzinietz Morzinkowska Morzińska Morzkowski Morzoch Morzoł Morzombek Morzonek Morzotko Morzowski Morzóch Morzuch Morzuchowski Morzy Morzyc Morzycki Morzyć Morzydłowska Morzydusza Morzyduszka Morzygemba Morzygiemba Morzyk Morzykowski Morzyn Morzyniec Morzyński Morzysz Morzyszek Morzywałek Morzywołek Morżak Morżało Morże Morżkowski Morżoł Morży Morżycka Morżyk Morżyńska Mos Mosa Mosak Mosakiewicz Mosakowski Mosal Mosallam Mosalma Mosalski Mosałka Mosan Mosand Mosaniuk Mosański Mosar Mosarczyk Mosarski Mosasterska Mosbauer Mosbaurer Mosberg Mosch Moscha Moschalewicz Moscher Moschi Moschinger Moschko Moschner Moschny Moscho Moschutis Moscianica Mosciański Moscibrocki Moscibrodzki Moscicki Moscinski Moscińska Moscipan Mosciszko Mosciuk Mosciwski Mosczyński Mosdorf Mosdzin Mosdzonek Mosdżonek Mosejczak Mosejczuk Mosejko Mosek Mosel Mosella Mosen Mosenkowski Moseński Moser Moserek Moses Mosewicz Mosgalik Mosgalla Mosgallik Mosgała Mosgol Mosiadek Mosiadz Mosiagin Mosiak Mosiakowski Mosiala Mosialska Mosiał Mosiała Mosiałek Mosian Mosiana Mosianek Mosiarz Mosiawa Mosiądz Mosiąg Mosic Mosica Mosicki Mosiczak Mosiczuk Mosidlak Mosie Mosiecki Mosieczuk Mosiej Mosiejak Mosiejczuk Mosiejczyk Mosiejenko Mosiejew Mosiejewicz Mosiejewski Mosiejko Mosiejonek Mosiejowski Mosiejuk Mosiek Mosiel Mosielewicz Mosielski Mosiełek Mosieniak Mosieńczuk Mosieński Mosier Mosierz Mosiewicz Mosiewska Mosieżnik Mosięch Mosiędzowa Mosięga Mosiężna Mosiężnik Mosiężny Mosig Mosigiewicz Mosijaka Mosijewicz Mosijowska Mosik Mosikiewicz Mosikowska Mosilak Mosilińska Mosił Mosiłek Mosin Mosina Mosinak Mosing Mosingiewicz Mosiniak Mosiniewicz Mosinowicz Mosiński Mosio Mosioł Mosiołek Mosiołkowska Mosio-Mosiewski Mosion Mosiondz Mosionek Mosior Mosiorek Mosiorska Mosiółek Mosiór Mosirer Mosiuk Mosiukiewicz Mosiuł Mosiur Mosiurczak Mosiwiak Mosjejenko Mosjewicz Mosjo Moska Moskafa Moskal Moskala Moskalaniec Moskalczenko Moskalczuk Moskalczyk Moskalec Moskalek Moskalenko Moskalenok Moskaleńko Moskalew Moskalewicz Moskalewski Moskalik Moskalis Moskalonek Moskalow Moskalów Moskalski Moskaluch Moskaluk Moskaluniec Moskał Moskała Moskałów Moskałyk Moskan Moskarewicz Moskat Moskata Moskatek Moskauk Moskaw Moskawa Moskawska Moske Moskiera Moskietorz Moskiewicz Moskiewski Moskin Moskińska Moskla Moskna Mosknik Mosko Moskol Moskolatek Moskorz Moskot Moskowczenko Moskowczuk Moskowiak Moskowicz Moskowiczow Moskowski Moskóra Moskulak Moskuła Moskusińska Moskwa Moskwat Moskwiak Moskwiaka Moskwicz Moskwiczew Moskwiczow Moskwiczów Moskwiek Moskwik Moskwin Moskwina Moskwiński Moskwita Moskwityn Moskwityńska Moskwyn Moskwytyn Mosler Moslerz Mosli Mosław Mosłek Mosłoch Mosłoń Mosłowik Mosłowska Mosłowy Mosman Mosmiler Mosna Mosnedel Mosner Mosniok Mosnowski Mosny Mosoczy Mosok Mosokiewicz Moson Mosonik Mosoń Mosopust Mosor Mosora Mosorek Mosorka Mosorska Mosorzewski Mosowicz Mosowska Mosór Mospan Mospanek Mospaniak Mospaniuk Mospański Mospinek Moss Mossa Mossak Mossakiewicz Mossakowski Mossalska Mossarowska Mossel Mosser Mossetty Mossety Mossey Mossler Mossoczy Mossol Mosson Mossoń Mossor Mossór Mossur Most Mostafa Mostal Mostalak Mostalarczuk Mostaler Mostalerska Mostalerz Mostalesz Mostalik Mostalińska Mostaller Mostalski Mostaniec Mostawa Mostawczyk Mostawik Mostawska Mostbauer Mostecki Mostej Mostejko Mostek Mostek Mostek Mostel Möstel Mostelarz Mosteniec Mosteńczak Mosteńczuk Mosteńska Mostepan Moster Mosterewa Mosterman Mosternak Mosterniak Mostienczuk Mostieńczuk Mostiniuk Mostkiewicz Mostkowa Mostkowiak Mostkowski Mostkowy Mostłowicz Mostolińska Mostomska Moston Mostoniec Mostoń Mostosiak Mostowa Mostowczyk Mostowiak Mostowicz Mostowicz-Gerszt Mostowicz-Szulewski Mostowiec Mostowik Mostownik Mostowny Mostowo Mostowoj Mostowój Mostowski Mostowski Mostowski Mostowy Mostrąg Mostur Mostura Mostwa Mostwiłło Mostyc Mostyk Mostyl Mostył Mostyłowicz Mostyna Mostyniuk Mostyński Mosuc Mosuch Mosulak Mosuła Mosuń Mosur Mosurek Mosurey Mosuriak Mosurski Mosurz Mosw Moswińska Mosycz Mosyr Mosyrsz Mosyrz Mosysz Mosz Moszak Moszakowski Moszal Moszalik Moszalska Moszałka Moszan Moszant Moszańska Moszara Moszciński Moszcza Moszczak Moszczański Moszczar Moszczenko Moszczeński Moszczowski Moszczuk Moszczyc Moszczycki Moszczyk Moszczykowski Moszczyn Moszczyński Moszczyński Moszej Moszejenko Moszek Moszelewski Moszenko Moszeńska Moszer Moszew Moszka Moszkiewicz Moszkin Moszko Moszkow Moszkowców Moszkowiak Moszkowicz Moszkowski Moszków Moszlak Moszna Moszner Mosznienko Moszniński Moszny Moszol Moszonek Moszonka Moszonkowski Moszoński Moszora Moszoro Moszowski Moszpański Mosztal Mosztuk Moszuk Moszulska Moszułański Moszumański Moszur Moszura Moszurenko Moszutyńska Moszycki Moszyk Moszymańska Moszyn Moszyński Moszyński Moś Mościak Mościan Mościanica Mościaniec Mościapan Mościbocki Mościborski Mościbrańska Mościbrądzka Mościbrocki Mościbroda Mościbrodzki Mościbrodzki Mościbroszka Mościbrzuch Mościc Mościcha Mościchowski Mościcki Mościdło Mościechowski Mościejewska Mościelecki Mościelnica Mościenica Mościeniec Mościeńska Mościeszko Mościk Mościki Mościło Mościłowicz Mościmski Mościński Mościpan Mościska Mościsker Mościskier Mościszewski Mościszko Mościuch Mościuga Mościuk Mościwski Mościwujewska Mośczyński Mośka Mośkal Mośkiewicz Mośko Mośkowiak Mośkwa Mośkwiak Moślach Moślakiewicz Moślińska Mośna Mośniak Mośnicki Mośniewicz Mośniok Mośny Mośpan Mośpański Moświak Mot Mota Motacki Motacz Motaczyński Motaj Motaj Motak Motal Motalińska Motała Motarski Motas Motaska Motawa Motawiec Motawski Motczak Motczok Motczyński Motecha Motecki Motej Motejuk Motek Moteka Motel Motelewicz Motelewski Motelski Moterski Motewka Mothea Mothke Motiejunas Motilewski Motisek Motka Motkaluk Motkiewicz Motko Motkowicz Motkowski Motl Motlak Motlanga Motlas Motlik Motlińska Motloch Motloś Motłach Motława Motławski Motłoch Motłok Motłosz Motłoszyński Motłowski Motłuch Motniak Motnik Motocznik Motoczyński Motofa Motofij Motog Motoga Motok Motoko Motol Motola Motolicz Motolko Motoloch Motoła Motonog Motoń Motopulos Motor Motora Motorko Motorkow Motorna Motorniak Motornik Motorniuk Motorny Motorski Motorwa Motoryn Motorzko Motosek Motoszka Motoszko Motow Motowelczuk Motowicki Motowidełko Motowidlak Motowidło Motowilczuk Motowiło Motowski Motowyło Motrenko Motriuk Motruk Motrunicz Motrunionko Motrycki Motrycz Motsanos Motscha Motsion Motsza Mott Motta Mottel Mottl Motto Mottok Motty Motuc Motucki Motug Motuk Motul Motula Motulewicz Motulewski Motulski Motuła Motur Motus Motusek Motusiewicz Motusz Motuszak Motuszek Motuz Motuzny Motwicki Motwidło Motwiejczuk Motwiejuk Motwiłł Motwiło Motwin Motwiszyn Motybel Motybowski Motych Motycińska Motycki Motycyn Motyczka Motyczko Motyczyński Motyga Motyja Motyjas Motyjaszek Motyjka Motyk Motyka Motyka-Radłowski Motykiewicz Motyko Motykowski Motyl Motyl Motylak Motylek Motylewicz Motylewski Motylica Motylicki Motyliński Motyliski Motylkiewicz Motylonek Motylow Motylowski Motylski Motylsza Motyluk Motylyńska Motył Motyła Motyłkiewicz Motyn Motynia Motyński Motys Motysek Motysia Motysiak Motysik Motysińska Motyssek Motyszewska Motyszkiewicz Motyś Motyśniak Motyw Motz Motza Motzek Motzki Motzko Motzkuhn Motzny Moulis Mount Mour Mousa Mouson Moussa Mousse Mousson Mousza Mowak Mowakowski Mowczan Mowczanowska Mowczeniuk Mowczko Mowczuk Mowczun Mowczyn Mowczyńska Mowek Mowel Mowiak Mowicki Mowieński Mowik Mowil Mowiński Mowius Mowka Mowlik Mowna Mownius Mowny Mowolewska Moworol Moworżyn Mowosielska Mowrzewski Mowser Mowsiej Mowszet Moy Moya Moycho Moyer Moyka Moykowski Moyl Moyo Moys Moysa Moysak Moyscowicz Moyse Moyseowicz Moysewicz Moysowicz Moytka Moyzes Moz Moza Mozajko Mozajło Mozakowski Mozal Mozala Mozalew Mozalewicz Mozalewski Mozała Mozało Mozan Mozanka Mozanowicz Mozański Mozar Mozarczak Mozarczyk Mozarna Mozarski Mozaryn Mozbauer Mozciel Mozd Mozderska Mozdewski Mozdierz Mozdoń Mozdosz Mozdrzanowski Mozdrzech Mozdrzen Mozdrzeń Mozdrzewski Mozdrzoch Mozdrzonek Mozdrzyński Mozduniewicz Mozdyniewicz Mozdynkiewicz Mozdzan Mozdzanowski Mozdzelewski Mozdzen Mozdzeń Mozdzeńska Mozdziak Mozdzianowski Mozdziarski Mozdziej Mozdzien Mozdzień Mozdzierska Mozdzierz Mozdzierzewski Mozdzież Mozdzik Mozdzińska Mozdzioch Mozdzirski Mozdzonek Mozdzyńska Mozdżanowska Mozdżen Mozdżeń Mozdżonek Mozdżyński Mozejko Mozek Mozel Mozela Mozelewski Mozella Mozeluk Mozeniak Mozer Mozera Mozerant Mozerowska Mozerski Mozert Mozerys Mozes Mozewski Mozga Mozgaj Mozgajewska Mozgajska Mozgal Mozgalewska Mozgalik Mozgała Mozgawa Mozgawiec Mozgiel Mozgol Mozgolik Mozgoł Mozgoła Mozgowa Mozgowiec Mozgowoj Mozgowski Mozgowych Mozguła Mozgunow Mozgura Mozgwa Mozia Moziakowski Moziarka Moziarz Moziądz Mozicki Moziejczak Moziejko Mozielewska Mozielowski Mozik Mozikowski Mozil Mozińska Mozio Moziołek Mozion Mozionek Moziuk Mozler Mozłowicz Mozłowski Mozol Mozolak Mozolewicz Mozolewski Mozolowicz Mozolska Mozoluk Mozoł Mozoła Mozołowicz Mozołowski Mozoń Mozor Mozow Mozowicz Mozowiecka Mozownik Mozoziński Mozól Mozół Mozór Mozrzymas Mozubek Mozubiczko Mozuch Mozuchowska Mozul Mozulak Mozuł Mozur Mozurek Mozwiłło Mozwiło Mozwojski Mozych Mozykowska Mozyl Mozylewska Mozyła Mozyr Mozyrko Mozyro Mozyrski Mozyszek Moźdierz Moźdrzeń Moźdrzyń Moźdzan Moźdzen Moźdzenska Moźdzeń Moźdzeńska Moźdzer Moździanowski Moździara Moździarski Moździarz Moździech Moździelski Moździen Moździeń Moździeńska Moździer Moździerski Moździeruk Moździerz Moździerzewski Moździerzowska Moździewska Moździeż Moździeżewska Moździk Moździn Moździński Moździoch Moździoł Moździonek Moździrski Moździrz Moździuch Moźdzonek Moźdzoń Moźdzyński Moźdżen Moźdżeniak Moźdżeń Moźdżer Moźdżonek Moźdżyński Moźko Moźna Moźniak Moźnik Moźnio Moźwa Moźwiłło Moźwiło Moźwoło Moż Możacz Możajew Możajski Możak Możanowicz Możański Możar Możarowski Możaryn Możdien Możdrzech Możdrzen Możdrzeniak Możdrzeń Możdrzyn Możdrzyń Możdrzyński Możdyniewicz Możdzan Możdzanowski Możdzem Możdzen Możdzeń Możdzeński Możdzer Możdzianek Możdzianowska Możdziara Możdzien Możdzieniak Możdzień Możdzier Możdzierski Możdzierz Możdzierzewski Możdzik Możdziński Możdzioch Możdzionek Możdziuch Możdzon Możdzonek Możdzowska Możdzyk Możdzyniewicz Możdzyń Możdzyński Możdżan Możdżanek Możdżanowski Możdżań Możdżańska Możdżech Możdżen Możdżeniak Możdżeń Możdżeński Możdżer Możdżeruk Możdżeź Możdżonek Możdżoń Możdżyn Możdżyń Możdżyński Możedżeń Możej Możejewski Możejko Możejko Możejska Możelak Możelko Możeluk Możeński Możerowski Możerska Możes Możewski Możgała Możgiel Możgwa Można Możniak Możny Możoch Możowska Możuch Możuchin Możuchowski Możul Możwicka Możwiłło Możwiło Możyc Możydusza Możygłód Możyk Możykowska Możyłowski Możyński Możyszek Móchał Móchorowski Módz Módź Mój Mójecki Mójsa Mójta Mójtowicz Móka Mókosa Mól Mólak Mólarczyk Mólawka Mólczyński Mólik Mólka Móll Móller Mólnar Mólska Mół Mółka Mónko Mónus Mór Mórawa Mórawiec Mórawski Mórdas Mórgowski Mórka Mórkowski Mórmól Mórzak Mótak Mówczan Mówczyńska Mówieńska Mówięcka Mówiński Mówka Móz Mózg Mózgowiec Mózgowiecka Mózgowski Móźdrzeń Móźdżeń Móżdzyńska Móżdżak Móżdżeń Móżdżeński Móżdżonek Móżdżyński Móżgowski Mrachacz Mracharz Mrachatz Mracielnik Mracja Mracki Mracz Mraczak Mraczek Mraczewski Mraczka Mraczkowska Mraczna Mraczny Mraczuk Mraczyńska Mraćno Mrahs Mrajca Mrajecz Mrajski Mrak Mraka Mral Mrall Mras Mrasek Mrasicka Mraskiewicz Mrass Mraszkiewicz Mrawca Mrawczak Mrawczyk Mrawczyński Mrawiec Mrawik Mrawiński Mrawka Mrawski Mrayed Mraz Mrazek Mrazen Mraziak Mrazińska Mrazko Mrazowicz Mrażek Mrażyńska Mrącz Mrączka Mrączkowska Mrąg Mrąga Mrągowska Mrąskiewicz Mrczek Mrczka Mreczka Mreczkowska Mreczuch Mreczyńska Mrela Mreła Mrenca Mreńca Mreńce Mreńcza Mrewca Mreżar Mręczycka Mrkwa Mrocek Mroceń Mroch Mrochacz Mrochem Mrochen Mrocheń Mrochoń Mrochyn Mrochyń Mrociek Mrocik Mrocz Mroczak Mroczek Mroczek Mroczek-Gliszczyński Mroczek-Walczuk Mroczeńska Mroczewski Mroczka Mroczkiewicz Mroczko Mroczkowiak Mroczkowski Mroczna Mroczoszek Mroczowska Mroczyk Mroczykowska Mroczyński Mrofca Mrogaś Mrogenda Mrogiel Mrogowska Mrogulec Mrohs Mrojak Mrok Mroka Mrokla Mrokon Mrokoń Mrokowski Mroks Mrokwa Mrokwia Mrol Mrola Mrolińska Mromliński Mronc Mronca Mroncz Mrondel Mrongas Mroniak Mronic Mronicz Mroniec Mroniewicz Mronka Mronkowska Mronsch Mronsz Mrontsch Mronz Mrończuk Mrończyk Mroński Mrorz Mrorzka Mros Mrosczek Mrosczok Mrosek Mrosewski Mrosik Mrosik-Glisczynski Mrosk Mroskawiak Mroske Mroski Mroskowiak Mroskowska Mrosla Mrosowski Mross Mrostawa Mrosz Mroszcyk Mroszczak Mroszczek Mroszczok Mroszczuk Mroszczyk Mroszek Mroszewski Mroszkiewicz Mroszkowski Mroszyński Mroś Mrośkiewicz Mrośkowiak Mrośla Mrotek Mrotok Mrotzek Mrowa Mrowca Mrowca-Ciułacz Mrowca-Kuscorz Mrowca-Migiel Mrowca-Piekarz Mrowcewicz Mrowczak Mrowczeńska Mrowczyk Mrowczyński Mrowec Mrowel Mrowiak Mrowic Mrowicki Mrowicz Mrowiec Mrowiecki Mrowietz Mrowiński Mrowka Mrowla Mrowski Mrowszczyk Mrowszczyńska Mroz Mrozak Mrozek Mrozek-Gliszczyński Mrozel Mrozen Mrozeńska Mrozewicz Mrozewski Mrozga Mrozgała Mroziak Mroziakiewicz Mrozicki Mroziek Mrozielski Mroziewicz Mroziewski Mrozig Mrozik Mrozik-Gliszczyński Mrozikiewicz Mrozikowski Mrozina Mrozinkiewicz Mrozinski Mroziński Mrozioł Mroziuk Mrozkiewicz Mrozkowiak Mrozkowska Mrozna Mroznik Mrozny Mrozonek Mrozow Mrozow Mrozowiak Mrozowicki Mrozowicz Mrozowiecki Mrozowski Mrozowski Mrozuk Mroź Mroźk Mroźkiewicz Mroźla Mroźna Mroźniak Mroźniewski Mroźnik Mroźny Mroż Mrożak Mrożański Mrożdżeń Mrożejko Mrożek Mrożek-Gliszczyński Mrożenko Mrożewicz Mrożewski Mrożiński Mrożkiewicz Mrożko Mrożkowski Mrożla Mrożna Mrożniewska Mrożnik Mrożny Mrożowicz Mrożowski Mrożyńska Mróczek Mróczkowska Mróczwyńska Mróczyński Mródz Mródź Mródż Mróg Mrógała Mrógowski Mrók Mróklik Mról Mrólek Mrólewski Mrós Mrósk Mrószczyk Mrów Mrówca Mrówczacki Mrówczak Mrówczyk Mrówczyński Mrówczyński Mrówiec Mrówiński Mrówka Mrówko Mróz Mrózek Mróz-Goncalves Mrózik Mrózkowiak Mróź Mróż Mróżek Mróżkiewicz Mrstak Mruc Mrucz Mruczak Mruczek Mruczkiewicz Mruczkowski Mruczow Mruczow Mruczyk Mruczyński Mruda Mrudzek Mrudzyk Mrug Mruga Mrugacz Mrugala Mrugalla Mrugalski Mrugał Mrugała Mrugałło Mrugało Mrugas Mrugasiewicz Mrugowski Mruk Mrukiewicz Mruklik Mrukot Mrukowicz Mrukowiecki Mrukowski Mrukwa Mrukwia Mrula Mrulewicz Mrulik Mrus Mrusarz Mrusczok Mrusek Mruszak Mruszczak Mruszczok Mruszczowiec Mruszczyk Mruszek Mruszka Mruszyńska Mrutzek Mruwczyński Mruwka Mruz Mruzek Mruzgała Mruzik Mruziński Mruziuk Mruz-Żurawski Mrużek Mrużyński Mryc Mrycak Mrycz Mryczko Mryg Mryga Mrygalski Mrygała Mrygań Mrygas Mrygłodowicz Mrygłód Mrygoń Mryjca Mryk Mryka Mrynca Mrynek Mrynka Mrynkiewicz Mrynowicz Mryń Mryńca Mryńko Mryńska Mrysz Mrysza Mryszko Mrzała Mrzałek Mrzecka Mrzemińska Mrzena Mrzew Mrzewa Mrzewiński Mrzewka Mrzewska Mrzezicka Mrzęsowski Mrzigod Mrzigód Mrzik Mrzilek Mrzonek Mrzyca Mrzyciek Mrzyczek Mrzyglod Mrzyglodzik Mrzyglód Mrzygłocki Mrzygłod Mrzygłodzik Mrzygłodzki Mrzygłowski Mrzygłód Mrzygłud Mrzygod Mrzygód Mrzygut Mrzyk Mrzykowska Mrzywa Mrzywka Mscich Mscichowski Mscisz Msciszewska Msciwujewski Mstowski Msyk Msywald Mszak Mszal Mszaluk Mszałek Mszanecki Mszaniecka Mszanik Mszanowski Mszański Mszczonowski Mszeborowska Mszur Mszurek Mszyc Mszyca Mszych Mszycz Mszyk Mszyńska Mściarewicz Mściarz Mścibojewski Mścibroda Mścich Mścichawski Mścichecki Mścichocki Mścichowski Mścicki Mścinojewska Mściowska Mścisławski Mścisz Mściszewski Mściwojewski Mściwujewski Mściwujska Muc Muca Mucał Mucała Mucek Mucen Mucenek Mucenko Much Mucha - 1362 - od mucha. Muchacki Muchaczow Muchaj Muchajer Muchajew Mucha-Kruczyński Muchal Muchala Muchalak Muchalczyk Muchaldo Muchalek Muchalińska Muchalski Muchała Muchametczyn Mucha-Muszyński Muchański Mucha-Orliński Muchar Mucharejczuk Mucharski Mucharzewski Muche Muchecki Muchel Muchenberg Mucheński Mucher Mucherski Muchewicz Muchiewicz Muchin Muchina Muchiński Muchl Muchla Muchlada Muchlado Muchlewicz Muchlicki Muchliński Muchmel Muchna Muchnicki Muchniewicz Muchniewski Muchniuk Muchnowska Mucho Muchoborowska Muchocki Muchomor Muchor Muchorowski Muchorski Muchota Muchotrzeb Muchow Muchowicz Muchowiecki Muchowski Muchów Muchyn Muchyna Muchyński Muciak Muciał Muciałkiewicz Muciancow Mucianko Muciański Muciaszek Muciborek Muciek Muciek-Szewczyk Mucielski Muciewicz Mucik Mucikowski Muciłowicz Mucin Mucinkowska Muciński Muciok Mucius Muciuś Muck Mück Mucka Mucke Mücke Muckie Mucko Muckowska Muckus Mucowski Mucujanis Muculak Mucuś Mucwicki Mucyk Mucyn Mucz Mucza Muczajka Muczajko Muczak Muczańska Muczayka Mucze Muczek Muczeński Muczka Muczke Muczko Muczkowski Muczniewicz Mucznik Muczoło Muczuk Muczulajtys Muczulat Muczun Muczyn Muczynis Muczyń Muczyński Muć Mućk Mućka Mućke Mućko Mućkowska Mućwicki Mud Muda Mudant Mudarak Mudaszek Mudecki Mudel Mudent Muder Muderewicz Muderhak Muderowicz Muders Mudiuk Mudjer Mudkiewicz Mudko Mudlaf Mudlaff Mudlak Mudlakow Mudlap Mudlaw Mudlo Mudloff Mudław Mudło Mudłowski Mudny Mudomięt Mudra Mudrak Mudreck Mudrecki Mudrek Mudrewicz Mudrik Mudroch Mudrow Mudrowski Mudrów Mudruk Mudry Mudryj Mudryk Mudryszyn Mudrzyński Mudwaff Mudy Mudyk Mudyka Mudyn Mudyna Mudynia Mudyń Mudyś Mudza Mudzak Mudzelewska Mudziakiewicz Mudzich Mudziejewski Mudzik Mudzikowski Mudzin Mudziński Mudzio Mudziuk Mudzo Mudzyńska Mudź Mudż Mueck Mueckler Muehleisen Muehmel Muehsam Muela Mueler Muelle Mueller Müeller Mueller-Czarnek Muelnickel Muelnickiel Muench Muenchberg Muennich Muenster Muenzberg Muenzdorf Muenzer Muerau Muetzel Muf Mufel Muff Mufka Mug Muga Mugaj Mugas Mugasiewicz Mugda Mugenschnabel Mugensznabel Mugeński Mugerman Mughrabi Mugiel Mugieńska Mugierman Muglik Mugowski Mugrabia Muheim Muheisen Muhlack Muhlauser Muhlbauer Mühlbauer Mühlbrod Muhlbrodt Mühlbruch Mühle Mühleisen Muhlemann Mühlen Mühler Muhlestein Mühlheim Mühlin Mühln Mühlnickel Mühlnikel Muhlnikiel Mühlnikiel Muhlrad Mühlstein Muhoray Mührenberg Muhs Muhsam Muisiała Muiśtura Mujak Mujakowska Mujecki Mujer Mujka Mujnik Mujowicz Mujsa Mujstra Mujszak Mujta Mujwid Mujzel Mujzienik Mujżel Muk Muka Mukaj Mukalski Mukałowicz Mukamiełow Mukan Mukano Mukanowski Mukarkar Mukarker Mukas Mukasiej Mukassabi Mukawa Mukbel Mukian Mukiel Mukielewicz Mukielka Mukiełka Mukietyk Mukla Muklan Muklanowicz Muklewicz Muklik Muklus Mukoid Mukold Mukomiełow Mukomiłow Mukomiłów Mukosa Mukosiej Mukosiński Mukowoz Mukowozczik Mukowski Mukrasch Mukrasz Mukrecki Mukrut Mukryn Muks Mukucka Mukulewicz Mukulski Mukułowski Mukus Mul Mula Mulacka Mulaczyk Mulajło Mulak Mulakiewicz Mulalic Mulalin Mulalska Mulan Mulanicka Mulanin Mulanowska Mulański Mular Mularczak Mularczuk Mularczyk Mularek Mularenko Mularewicz Mularkiewicz Mularonek Mularonko Mularski Mulart Mularuk Mularz Mularzuk Mularzyk Mulas Muhl Mulasz Mulaś Mulawa Mulawczuk Mulawiak Mulawka Mulawkiewicz Mulawko Mulawski Mulbój Mulbuj Mulcan Mulcarz Mulchrad Mulcon Mulczarczyk Mulczewska Mulczyk Mulczyński Muldek Muldner Müldner Mulec Mulecka Mulek Mulenko Muler Müler Mulerczyk Muleronek Mulerow Mulerowicz Mulerska Mulet Muletka Mulewa Mulewczyk Mulewicz Mulewski - ( bez daty źródłowej ) – w grupie nazwisk pochodzących od mulić, muł, też od niemieckiej nazwy osobowej Muhl. Mulęda Mulęnda Mülhstein Mulica Mulicki Mulicz Mulić Mulier Muliga Mulik Mulikowska Mulin Mulina Mulinek Mulka Mülke Mulkiewicz Mulkityn Mulko Mulkowski Mull Mulla Mullak Müllauer Muller Müller Müllert Mulnik Mulorz Mulski Mulson Mulsson Multan Multana Multaniak Multański Multarzyński Multon Multykin Mum Muma Mumot Munc Munch Münch Münchberg Müncheberg Münck Munczkowski Mund Munda Mundała Munder Münder Mundkowski Mundry Mundrzik Mundt Munduć Mundus Munduszowska Munduś Mundyk Mundykowska Mundys Mundzar Mundzia Mundziak Mundziakiewicz Mundziarz Mundziel Mundzik Mundzikiewicz Mundzio Munger Mungikiel Munia Muniak Muniakowska Münich Municz Municzewski Muniewska Muniga Munik Munikiel Munikiewicz Munikowski Munińska Munio Muniowski Munje Munk Munke Munkier Munko Munkowiak Munkowska Munnich Münnich Muno Munos Munot Munski Munsklejd Munster Münster Münstermann Munszkowska Munt Muntean Munteanu Muntian Muntkowska Muntowski Munz Münz Munzar Munzberg Munzberger Münzberger Munzdorf Münzdorf Munzel Munzer Münzer Munzger Münzger Münzner Munż Muń Muńczak Muńczyk Muńdziakiewicz Muńka Muńko Muńkowiak Muńkowski Muński Mupa Mupasz Mura Murach Muracki Muraczewski Muraczkowski Muraczyński Murad Muradian Muradza Muradzińska Murai Murak Murakowicz Murakowski Mural Muralewicz Muralewski Muralski Muran Muranicz Muraniec Muraniecka Muraniejko Muranka Muranko Muranowicz Muranowski Muranski Muranty Muranyi Muranyj Murańczyk Murańka Murański Murara Murarczyk Murarz Muras Murase Murasicki Murasiewicz Murasik Muraski Murasow Murasz Muraszczek Muraszczyk Muraszek Muraszew Muraszewski Muraszka Muraszkiewicz Muraszkina Muraszko Muraszko-Kuźma Muraszkowski Muraszków Muraszow Muraś Murat Murata Muratacis Muratakis Murati Muratidis Muratow Muratowski Muratów Murawa Murawek Murawel Murawiak Murawicki Murawicz Murawiec Murawiecki Murawiejko Murawiejski Murawiew Murawik Murawiński Murawjow Murawka Murawko Murawski Muraz Murażko Murbrabia Murch Murcha Murcia Murciadis Murcik Murcka Murcko Murczak Murczek Murczewska Murczkiewicz Murczyk Murczyn Murczyński Murda Murdak Murdek Murdko Murdyk Murdza Murdzak Murdzek Murdzel Murdzeński Murdzia Murdziak Murdzieńska Murdzik Murdziński Murdzon Murdzoń Murdzyk Murdzyński Murdżek Murecki Murej Murek Murenia Mureniec Murenko Mureńko Mures Mureszko Murga Murgabia Murgala Murgalla Murgała Murgan Murgańska Murgarabia Murgas Murgia Murgin Murgis Murglin Murgoski Murgot Murgott Murgrabia Muriak Muriałowicz Muriarz Murias Muriasz Muriaś Murii Murij Murillo Murin Murjas Murjasz Murk Murkacz Murkiewicz Murkisz Murko Murkociński Murkos Murkowicz Murkowski Murla Murlak Murlewicz Murlewski Murlik Murlik Murlikiewicz Murlikowski Murling Murlinkiewicz Murlowski Murlukiewicz Murłowski Murma Murmachamiatow Murman Murmański Murmel Murmiłło Murmiło Murmot Murmuchamiatow Murmul Murmydlowski Murmydłowski Murmyko Murmyłko Murmyło Murmyłowski Murnikowa Murnyko Murnyło Muroch Muroczek Muroczkowska Muron Muroń Murończuk Murończyk Murońska Muros Muroszew Murow Murowana Murowaniec Murowaniecki Murowany Murowański Murowiak Murowicki Murowiec Murowiecki Murowiejska Murowińska Murowski Murozia Muroziński Murski Murswiek Murszał Murszałek Murszczak Murszczyńska Murszel Murszewski Mursztyn Mursztynowski Murt Murta Murtas Murtaś Murtazajew Murtez Muruk Muruń Murus Murwski Mury Muryarz Muryas Muryc Muryczuk Murygin Muryj Muryjas Muryn Muryniec Murynka Murynko Murynowicz Muryń Murys Muryś Murza Murzacz Murzak Murza-Mucha Murza-Murzicz Murzanowski Murzański Murzawa Murzec Murzejewska Murzek Murzewicz Murzewski Murziak Murzicz Murzin Murziński Murzo Murzowski Murzun Murzunowska Murzwa Murzwiok Murzyc Murzyczek Murzyczuk Murzydło Murzyk Murzylska Murzyła Murzyło Murzyłowska Murzyn Murzynek Murzyniak Murzyniec Murzynkowski Murzynoga Murzynowski Murzyń Murzyński Murżakowski Murżańska Murżyński Mus Musa Musajko Musak Musakowski Musal Musalat Musalewski Musalik Musall Musalla Musalska Musał Musart Musarz Musat Muscat Musch Muschack Muschal Muschalak Muschalek Muschalik Muschalla Muschalle Muschalska Muscharska Muschel Muschik Muschińska Muschiol Muschioł Muschke Muschkiet Muschkowska Muschol Musejkin Musek Musel Musel Muselak Musenkinow Muser Mushiol Musi Musia Musiadlak Musiadłowski Musiak Musiak Musiaka Musiakowski Musiak-Popławska Musial Musiala Musialak Musialczyk Musialek Musialewicz Musialewski Musialik Musialiński Musialski Musiał Musiał Musiała Musiałajtys Musiałczyk Musiałek Musiałkiewicz Musiałkowicz Musiałkowski Musiałł Musiało Musiałowicz Musiałowiec Musiałowski Musianek Musianowicz Musiar Musiarczyk Musiarska Musiarz Musiat Musiatek Musiatewicz Musiatowicz Musicki Musico Musicz Musiczak Musidkowski Musidlak Musidlik Musidł Musidłowski Musiedlak Musiedlik Musiej Musiejczuk Musiejczyk Musiejenko Musiejewski Musiejkiewicz Musiejko Musiejowski Musiejuk Musiek Musiel Musiela Musielak Musielan Musielar Musielczyk Musielewicz Musielewski Musielik Musieliński Musielniak Musielnik Musielok Musielski Musieł Musiełek Musiełkiewicz Musienko Musienowicz Musieńko Musieński Musierak Musierewicz Musierowicz Musierska Musiewicz Musij Musijczuk Musijenko Musijewska Musijowski Musik Musikiewicz Musikowski Musil Musilak Musilewicz Musilewski Musilik Musilowa Musił Musiłkiewicz Musiło Musiłowska Musin Musinow Musinowski Musiński Musio Musiok Musiol Musiolak Musiolek Musiolik Musioll Musioł Musiołek Musiołowski Musionek Musior Musiorski Musios Musiot Musiotowicz Musiół Musisz Musitowski Musiuk Musiulak Musiulaniec Musiułkiewicz Musiurski Musjalik Muskala Muskalik Muskalla Muskalski Muskał Muskała Muskat Muskatewicz Muske Muskielorz Muskieton Muskietorz Muskietosz Musko Muskorz Muskos Muskosz Muskulak Muskulus Muskus Muslalik Muslerowicz Muslewska Muslija Muslisa Muslol Musłańska Musłek Musłowska Musłus Musman Musmanow Musnicka Musol Musol Musold Musolf Musolff Musolino Musoła Musor Musoski Musow Musór Muss Mussa Mussajko Mussakowska Mussal Mussall Mussalska Musser Mussies Mussor Mussur Mustafa Mustafaga Mustaficz Mustafin Mustafowicz Mustakinow Mustakowska Mustalik Mustalska Mustał Mustanin Mustapicz Mustchke Mustejuk Mustelak Muster Mustera Musterer Mustkowska Mustoł Mustonin Mustron Mustroń Mustwiłło Mustwiło Mustyniec Musuła Musur Musura Musurska Musyj Musyl Musyna Musyński Musyt Musz Muszak Muszakiewicz Muszakowski Muszal Muszala Muszalak Muszalczyk Muszalek Muszalik Muszalik Muszaliński Muszalski Muszał Muszała Muszałek Muszałkiewicz Muszałkowska Muszałowski Muszanka Muszanowska Muszański Muszarek Muszarski Muszatewicz Muszatów Muszawska Muszayka Muszcza Muszczak Muszczek Muszczenko Muszczuk Muszczyk Muszczynko Muszczyński Muszczyszyn Muszejewski Muszel Muszelak Muszelek Muszelewicz Muszelik Muszella Muszelnik Muszelok Muszelski Muszenko Muszenowicz Muszeński Muszer Muszerowicz Muszewicz Muszewski Musział Muszik Muszinska Musziol Musziolik Muszioł Muszka Muszkafel Muszkalski Muszkała Muszkało Muszkat Muszkatel Muszkier Muszkiet Muszkieta Muszkietorz Muszkiewicz Muszko Muszkowski Muszlak Muszlaski Muszlenik Muszler Muszleski Muszlińska Muszlski Muszner Musznicki Muszocki Muszogląd Muszok Muszol Muszolik Muszolka Muszoł Muszonka Muszor Muszowicz Muszowski Musztafa Musztafaga Musztal Musztarenko Musztarski Musztowska Musztroń Musztuk Musztyfaga Musztynowski Muszudzińska Muszumańska Muszwic Muszyc Muszycki Muszydło Muszyk Muszyka Muszyłowska Muszyn Muszyniec Muszynkiewicz Muszynowska Muszynski Muszyń Muszyński Muszyski Muszytowski Muszytyfaga Muś Muściałowska Muścichowski Muścio Muśka Muśkiewicz Muśko Muślewski Muśliński Muśnicki Muśniecki Muśnik Mut Muta Mutafow Mutała Mutar Mutardi Muteba Muter Mutermilch Muth Muthmann Muthwill Mutianko Mutka Mutke Mutko Mutkowski Mutlan Mutman Mutmann Mutniański Mutnik Mutor Mutowidło Mutowska Mutryn Mutrynowski Mutschall Mutschka Mutschke Mutschman Mutschmann Mutt Muttka Muttke Mutunga Mutwa Mutwicki Mutwil Mutwin Mutyk Mutyka Mutyńska Mutz Mutzbauer Mützeler Mutzner Mützner Muwiński Muz Muza Muzacz Muzaj Muzaja Muzaka Muzal Muzala Muzalewski Muzalon Muzalski Muzała Muzarski Muzeja Muzejko Muzel Muzela Muzelf Muzg Muzgała Muzgowa Muzgowiec Muzgowska Muzia Muział Muziewicz Muzig Muzij Muzik Muzika Muziński Muzioł Muziołek Muzior Muzler Muznerowski Muzol Muzolewski Muzolf Muzolff Muzoł Muzur Muzurczyk Muzyczak Muzyczek Muzyczenko Muzyczeńko Muzyczka Muzyczko Muzyczna Muzyczuk Muzyczyk Muzyczyn Muzyczyszyn Muzyk Muzyka Muzykant Muzykarz Muzyka-Żmudzka Muzykiewicz Muzyko Muzykorz Muzykowski Muzylak Muzyło Muzyłowska Muź Muźlińska Muźnierowski Muż Muża Muża Mużacz Mużak Mużalski Mużanowski Mużdrzyński Mużdzak Mużdzyński Mużdżak Mużdżyński Mużdżyszyn Mużecki Mużeja Mużelak Mużeński Mużewicz Mużkiewicz Mużło Mużnierowski Mużnik Mużnowska Mużycki Mużyczak Mużyczek Mużyczenko Mużyczka Mużyczuk Mużydło Mużyk Mużyka Mużykowski Mużył Mużyła Mużyłko Mużyłło Mużyło Mużyło-Kuryłowicz Mużyłow Mużyłowski Mużyński Mya Myacz Myalski Myba Myc Myca Mycak Mycałka Mycan Mycarska Mycawka Mycek Mycel Mycer Mych Mycha Mychać Mychajliw Mychajluk Mychajło Mychajłow Mychajłowicz Mychajłów Mychajłyk Mychajłyszyn Mychal Mychalak Mychalczuk Mychalczyszyn Mychalewicz Mychalik Mychalo Mychalska Mychalyk Mychałkiewicz Mychałowicz Mychałyk Mychan Mychanio Mychaniszyn Mychczyńska Mychel Mychlenicz Mychlewicz Mychlik Mychliński Mychowicz Myciak Myciek Mycielski Mycik Myciński Mycio Mycior Myciuda Myciuk Myck Mycka Myckan Myckaniuk Mycke Myckie Mycko Myckowski Mycon Mycoń Mycyczko Mycyk Mycyszyn Mycz Myczak Myczek Myczel Myczewski Myczka Myczko Myczko-Jankowski Myczkowski Myczlewicz Myczyński Myć Myćka Myćko Myćkowiak Myćkowski Myćków Mydak Mydel Mydkowska Mydla Mydlach Mydlacz Mydlak Mydlakowska Mydlan Mydlar Mydlarczyk Mydlarski Mydlarz Mydlasz Mydlaszewski Mydler Mydlik Mydlikowski Mydliński Mydlorz Mydła Mydłarz Mydłarzewska Mydławiecki Mydławski Mydło Mydłowicz Mydłowiecki Mydłowski Mydra Mydrek Mydzga Mydziarek Mydzyn Myers Myga Mygelski Mygga Mygiel Mygielski Mygowski Myhal Myhalo Myhalowycz Myhan Myhel Myhre Myja Myjak Myjakowski Myjalski Myje Myjek Myjewska Myjkowski Myjnik Myk Myka Mykaj Mykal Mykała Mykanik Mykas Mykciński Mykczyńska Myketiuk Myketyn Mykiciuk Mykicki Mykicz Mykieciuk Mykiel Mykiesiuk Mykieta Mykietiak Mykietiuk Mykietniak Mykietnik Mykietów Mykietyn Mykietyń Mykietyński Mykietyszyn Mykita Mykitiak Mykitiuk Mykitka Mykityn Mykityszyn Mykle Myklucz Myklusz Mykłosz Mykłusz Myko Mykolik Mykołajczuk Mykołyk Mykołyszyn Mykowiecki Mykowski Mykula Mykulak Mykuła Mykus Mykwa Mykyta Mykytiuk Mykytów Mykytyn Mykytyszyn Myl Myla Mylak Mylan Myland Mylander Mylang Mylano Mylaszek Mylcarek Mylczyńska Mylek Mylenko Myleńska Myler Mylerska Myles Mylewski Mylik Mylim Mylinkiewicz Myliński Mylius Mylka Mylke Mylkie Mylkowska Mylla Myllek Myller Myllerowicz Mylnik Myloch Mylonas Mylowski Myłasiak Myłek Myłka Myłko Myłkowicz Myłkowski Myłosik Myłosz Myłowska Myłych Myłyk Myłysa Myłyszczak Myłyszko Myma Mymarski Mymiec Mymochód Myna Mynaj Mynarczuk Mynarczyk Mynarek Mynarski Mynart Mynartowicz Mynarz Mynarzyk Mync Myndak Myndel Mynder Myndykowska Mynett Mynewa Mynia Myniak Mynio Mynkiewicz Mynkowska Mynorski Mynorz Mynosz Mynte Myntel Mynyk Myńlicka Myńliński Myra Myrak Myrander Myras Myrc Myrch Myrcha Myrchel Myrcho Myrchy Myrcik Myrcio Myrcych Myrcza Myrczak Myrczek Myrczik Myrczyk Myrda Myrdacz Myrdak Myrdek Myrdko Myrdzik Myrdzio Myrek Myrga Myrgot Myrka Myrkiel Myrko Myrków Myrkwa Myrlak Myrland Myrlowski Myrła Myrmus Myrna Myron Myroniak Myroniuk Myroń Myrosz Myrosznyczenko Myrt Myrta Myrtek Myrtner Myrtowski Myrtus Myrtyniuk Myruk Myrunka Myrus Myrwa Myryłowycz Myrynowska Myrza Myrzogląd Mys Mysak Mysakowicz Mysakowski Mysan Mysch Myschewski Myschi Myschka Myschker Myschler Myschor Myschur Myscich Myscichowski Mysek Myser Mysera Myserowicz Mysiak Mysiakowski Mysiala Mysiał Mysiałek Mysiałkiewicz Mysiałkowski Mysiałowska Mysiara Mysiarczyk Mysic Mysicki Mysieczko Mysielak Mysielski Mysier Mysiera Mysierewicz Mysierowicz Mysierska Mysiewicz Mysigrosz Mysik Mysikowska Mysiliński Mysina Mysinkowicz Mysiński Mysio Mysioł Mysiołek Mysiołkiewicz Mysiołowski Mysiopecki Mysior Mysiora Mysiorek Mysiorowski Mysiorski Mysiór Mysiów Mysiuga Mysiuk Mysiukiewicz Mysiulewicz Mysiur Mysiura Mysiurna Mysiurski Mysiuta Myski Myskietorz Myskiewicz Mysko Myskow Myskowski Mysków Myskurska Myslajek Myslak Myslarczyk Myslecka Myslejko Mysler Myslewicz Myslewiec Mysliborski Myslicka Mysliński Myslisz Mysliwczuk Mysliwczyk Mysliwiec Mysliwietz Mysliwska Myslowski Mysła Mysłajek Mysłak Mysłakowski Mysław Mysławski Mysłej Mysłek Mysło Mysłok Mysłowicki Mysłowicz Mysłowiec Mysłowiecki Mysłowski Mysłuch Mysłyk Mysływec Mysona Mysor Mysorek Mysowa Mysowski Myssak Myssakowska Myssera Myssik Myssura Mystajek Mystak Mystakowska Mystek Myster Mystkiewicz Mystkowski Mystok Mystowski Mystra Mystrzyszyn Mystygacz Mystyło Mysuła Mysuna Mysur Mysyk Mysyłek Mysyrowicz Mysyszyn Mysz Mysza Myszagin Myszak Myszak Myszakow Myszakowski Myszal Myszala Myszalski Myszał Myszałkowska Myszar Myszarek Myszarowska Myszcyn Myszczak Myszczij Myszczuk Myszczuński Myszczuszyn Myszczyj Myszczyk Myszczykowski Myszczyn Myszczyński Myszczyszyn Myszek Myszel Myszelski Myszeńska Myszepud Myszer Myszewicz Myszewski Myszi Myszk Myszka Myszkal Myszke Myszker Myszki Myszkie Myszkier Myszkiewicz Myszkiewska Myszkinis Myszklewicz Myszko Myszkorowski Myszkowiak Myszkowicz Myszkowiec Myszkowski Myszków Myszkun Myszlenik Myszler Myszlewicz Myszlin Myszlinik Myszlisz Myszlon Mysznik Myszochryl Myszoglad Myszogląd Myszograj Myszogrób Myszohraj Myszok Myszokowska Myszoląg Myszoł Myszołek Myszołowska Myszon Myszona Myszor Myszorek Myszowoda Myszowska Myszór Myszów Myszta Mysztak Mysztal Mysztowicz Mysztur Myszuda Myszuk Myszukiewicz Myszuńska Myszur Myszura Myszurski Myszy Myszyczyńska Myszygraj Myszyna Myszyniewski Myszyński Myszyszyn Myszywoda Myś Myściach Myścich Myścichowski Myścikowska Myściński Myściowska Myściwiec Myściwska Myśka Myśkewicz Myśkiew Myśkiewicz Myśko Myśkow Myśkowiec Myśkowski Myśków Myśkurka Myślaj Myślajew Myślak Myślakowski Myślanka Myślankiewicz Myślarz Myślasz Myślatycki Myśląg Myślecki Myślejko Myślek Myślenicki Myślenik Myśleński Myśler Myślewicz Myślewski Myślibor Myśliborski Myślicki Myślicz Myśliczuk Myślik Myślikowski Myślin Myślina Myśliniec Myśliniuk Myśliński Myślisz Myśliszewska Myśliw Myśliwa Myśliwczak Myśliwczuk Myśliwczyk Myśliwec Myśliwek Myśliwiak Myśliwicz Myśliwiec Myśliwiecki Myśliworska Myśliwski Myśliwy Myśluk Myślywiec Myśniak Myśnik Myśtak Mytar Mytczak Mytek Mytenia Myter Myterczyk Mytiuk Mytka Mytkiewicz Mytkiewska Mytko Mytkos Mytkoś Mytkowicz Mytkowiec Mytkowski Mytlewski Mytliński Mytłosz Mytnik Mytochir Mytor Mytorski Mytowski Mytręga Mytrycki Mytrysz Mytryszyn Mytula Mytych Mytycz Mytyk Mytykiewicz Mytykowski Mytyl Mytys Mytysek Mytysiak Mytysiewicz Mytyszkiewicz Mytyś Mytyśkiewicz Mytz Mytzek Mywald Mywarz Myz Myzak Myzal Myzan Myzarczyk Myzek Myzga Myzia Myziak Myziewicz Myzik Myzikowska Myzińska Myzioch Myziołek Myzler Myzłek Myzowska Myzyk Myzyka Myźlicka Myżalik Myżeńska Myżowiecka Myżyński Mzur Mzurak Mzurczak Mzurek Mzurkiewicz Mzyk Mzył Mżewski Mżonek Mżyczek Mżyk Mżyna Mżyński Mżywa


     wrzesień 2008 r. - 1 lipiec 2012 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005